AMBITIES EN VERWACHTINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AMBITIES EN VERWACHTINGEN"

Transcriptie

1 13 14 Informatiebulletin 1 GYMNASIUM, ATHENEUM, HAVO, MAVO EN BEROEPSGERICHT ONDERWIJS AMBITIES EN VERWACHTINGEN De start van het nieuwe schooljaar ligt al weer even achter ons en we zijn begonnen in een periode waarin op wereldniveau ongelooflijk belangrijke beslissingen moe(s)ten worden genomen. Jogchum Zijlstra vz. college van bestuur Een periode waarin het op landelijk niveau weer spannend wordt, onder andere als het gaat om de financiële mogelijkheden. Wat gaat de volgende bezuinigingsronde betekenen voor het onderwijs in het algemeen en onze school in het bijzonder? Hoe gaan wij om met de noodzakelijke keuzes op schoolniveau? Ik denk daarbij aan de volle gebouwen, aan de werkdruk en aan de vraag hoe het zal gaan met vragen rondom de werkgelegenheid. In veel steden en regio s is er sprake van krimp. Gelukkig valt dat in Delft en omgeving voorlopig nog wel mee maar ook wij hebben na te denken over de verdere toekomst. In deze context van wereldpolitiek tot keuzes in de school hebben we bij de start van het schooljaar stilgestaan bij het gebed van Salomo zoals dat staat in het boek 1 Koningen in het Oude Testament. De jonge koning Salomo, zoon van David, staat aan het begin van zijn regeerperiode. In een droom krijgt hij van God de gelegenheid een wens in vervulling te laten gaan. Salomo vraagt dan om een opmerkzame geest zodat ik uw volk kan besturen en onderscheid kan maken tussen goed en kwaad. Hij vraagt dus niet om rijkdom of de vernietiging van zijn vijanden. Helaas zijn dat ook vandaag de dag nog doelen waar velen naar streven en niet alleen in het Midden-Oosten. Hij vraagt om wijsheid en dat is dan ook wat de Heer hem geeft: wijsheid. Een belangrijke vorm van wijsheid vind ik dat verwachtingen en mogelijkheden goed op elkaar zijn afgestemd. De ambities van de overheid zijn gezien de (financiële) mogelijkheden van de individuele scholen niet altijd reëel en soms verwachten we als school of als ouders te veel van onze jongeren. Maar het omgekeerde is ook waar: te weinig ambities terwijl de mogelijkheden er wel zijn leidt eveneens tot frustraties en teleurstellingen. De afstemming tussen ambities en verwachtingen vraagt de nodige wijsheid. Ik vertrouw erop dat het ons samen met u gaat lukken om die ook dit schooljaar weer te vinden. Van de redactie Hoe de eersteklassers bij ons op school elkaar leren kennen en wennen aan een nieuwe school leest u in dit bulletin. Elke locatie doet dat op eigen wijze, maar met de nodige tijd en aandacht voor de overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Inmiddels zien we dat de eersteklassers hun draai hebben gevonden: ze hebben zich razendsnel aangepast aan alle veranderingen. Ook bij de andere leerjaren is er in de eerste week voldoende ruimte voor gezelligheid en voor het weer even wennen aan het dagelijkse schoolritme. Zo werd er voor de leerlingen die dit jaar op de Colijnlaan les krijgen een barbecue georganiseerd. Zon, gezelligheid op het schoolplein en vele hamburgers en stokjes saté droegen bij aan een geslaagde introductiemiddag. De foto s spreken voor zich: ook op de Colijnlaan voelen de leerlingen zich thuis. Verder leest u over de afsluiting in het schooljaar van het technasiumonderwijs in klas 1 en 2. Bij de inloopmarkt waar de leerlingen hun werk presenteerden, toonden de opdrachtgevers zich dik tevreden, de technatoren en andere betrokkenen eveneens. Op naar een nieuw, weer veelbelovend jaar technasium op de locatie Molenhuispad. Waarom het sectorwerkstuk en loopbaanoriëntatie bij de locatie Hof van Delft onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn leest u in het artikel van de teamleider bovenbouw mavo over deze vernieuwde aanpak. De locatie SC Delfland houdt u graag op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot de plannen voor/ realisatie van de nieuwbouw. Vanaf deze editie kunt in elk volgend informatiebulletin een artikel over de voortgang verwachten. Wij hopen ook met dit informatiebulletin weer elk wat wils te bieden. Reacties op het informatiebulletin zijn zeer welkom. Dus heeft u suggesties, vragen en opmerkingen? U kunt uw reactie sturen naar Veel leesplezier gewenst. Monique Radder Beleidsmedewerker PR en Communicatie INFORMATIEBULLETIN Informatiebulletin pagina PAGINA 1 1

2 EEN GOEDE START BEGINT MET KENNISMAKEN TECHNASIUM OP DE KAART BIJ HAAGSE HOGESCHOOL Lonneke Boels technator van het technasium Locatie SC Delfland Harm de Jong teamleider onderbouw mavo/havo 3 september 2013 was voor velen een gewone werk- of lesdag maar niet voor de leerlingen die voor het eerste naar het voortgezet onderwijs gingen. Hoewel er voor de vakantie al een kennismakingsmiddag was geweest en de meeste leerlingen ook al op de Open Dag of met de inloopmiddagen in school waren geweest gingen zij nu op voor het echte werk. Dat leverde zo hier en daar wel wat spanning op. Wie zit er bij je in de klas? Zijn de leraren wel aardig? En wat zijn die vierdeklassers groot! Over de meeste vakken weet ik wel wat maar hoe zit dan nu met Frans of techniek? Zo kwamen de leerlingen met al hun vragen en verwachtingen de school binnen en namen plaats in de aula. Daar werden zij om 9.00 uur welkom geheten door de teamleider van de onderbouw. Na een korte toespraak waarin hij alle leerlingen een gezellig en succesvol jaar toewenste, gingen zij met hun mentor en hulpmentoren naar een lokaal. Een snelle rondgang door het gebouw maakte duidelijk dat ze bezig waren met allerlei kennismakingspelletjes. In één van de klassen moesten de leerlingen een eigenschap van zichzelf noemen die met dezelfde letter als hun voornaam begon. Bij enthousiaste Erik werd ik ook enthousiast maar bij luie Leon heb ik wel even gekeken wie Leon nu precies was. Nadat ze allemaal hun naam en eigenschap genoemd hadden, moest elke leerling laten horen hoeveel ze onthouden hadden. Dat ging vrij goed. Deze eerste dag kregen de leerlingen ook hun eerste lessen. Een prettige afwisseling met de mentorlessen. De woensdag was gericht op de kennismaking met het gebouw. De speurtocht aan de hand van foto s leerde de leerlingen waar de postvakjes van de leraren zitten, waar de remedial teacher de leerlingen ontvangt, waar de lessen biologie worden gegeven enzovoort. Zo leerden ze snel het gebouw kennen en mijn indruk was dat ze ook al een stuk vrijer door de school liepen. Op deze dag liep hun rooster voor het eerst helemaal gelijk met die van de andere klassen. Dat was misschien wel weer even slikken want dan kom je tijdens pauzes zo n 500 andere leerlingen tegen die voor een groot deel iets groter en breder zijn. Maar ook dat hebben ze goed opgevangen. Na een paar dagen van nieuwe indrukken en ervaringen, van nieuwe vakken, een andere omgeving enzovoort was het vrijdag tijd om even bij te komen in het zwembad. Een verfrissende afsluiting na een warme wenweek. Er is deze eerste week een goede basis gelegd voor een mooi schooljaar. Nico Duivenvoorden teamleider onderbouw havo/vwo Dit jaar zijn 330 leerlingen gestart in klas 1 op de locatie Molenhuispad. Dat is geweldig natuurlijk. Het is ons opnieuw gelukt om iedereen een fijne klas te bieden en de eerste geluiden zijn weer positief. Het introductieprogramma was een succes de kinderen hebben kennisgemaakt met elkaar, hun mentor en het gebouw. We bedanken alle mentoren, docenten, conciërges, leerling-mentoren etc. voor hun inspanningen om alle kinderen snel te laten wennen. We wensen iedereen mooie resultaten toe, en natuurlijk een geweldig schooljaar Dat kunnen we makkelijk bereiken als we het samen doen en elkaar een handje helpen, zo leert de praktijk. Volgens de mentoren hebben de kinderen er zin in, dit jaar. Houden zo! Tom Terlouw docent mens & maatschappij en Duits Dinsdag, woensdag en donderdag stonden zoals elk jaar weer in het teken van onze wendagen voor de nieuwe brugklassers. Onwennig werden de nieuwe bruggers de eerste dag op speurtocht door het schoolgebouw gestuurd. Zo n groot en hoog gebouw was even wennen voor de meesten. Na het verkennen van het gebouw en de kennismaking met de mentor was het tijd voor een wedstrijdje torens bouwen van niet meer dan kranten en een rol tape. Overleggen en samen dingen bouwen blijkt dan opeens toch best wel moeilijk. De volgende dag namen de bruggers het op het sportieve vlak tegen elkaar op met touwtrekken, volleybal, natte sponzen en meer. De laatste dag brachten we s ochtends een bezoekje aan de bios waar we hard hebben gelachen om Verschrikkelijke Ikke 2. Met een feestelijke barbecue sloten we de wendagen af om de volgende dag dan eindelijk aan die langverwachte lessen te beginnen. Ir. Lonneke Boels geeft bij het Mariscollege een presentatie voor docenten van de HHS. In mei 2013 heeft onze school (locatie Molenhuispad) een presentatie verzorgd voor docenten van de Haagse Hogeschool (HHS) over het technasium, met name over de bovenbouw van het technasium die dit schooljaar gestart is. Gastschool was het Mariscollege ook een technasium in Den Haag. Het Mariscollege verzorgde een presentatie over de onderbouw van het technasium. De docenten en medewerkers van de HHS hebben heel positief gereageerd en willen graag samenwerken met het technasium. Wij werken al langer samen met de HHS en we zijn verheugd dat deze samenwerking nu ook voor het technasium vormgegeven wordt. Deze samenwerking kan in de vorm van: - contacten met potentiële opdrachtgevers; - het leveren van experts voor een bepaald vakgebied (met name gepensioneerden); - het beschikbaar stellen van een database met afstudeerprojecten waarin bovenbouwleerlingen gericht kunnen zoeken binnen een vakgebied dat hen interesseert. Wij houden u graag op de hoogte van toekomstige ontwikkelingen! Bron foto s: Renée Prins, HHS Docenten van de HHS in gesprek met docenten van het Mariscollege en een technator van het CLD. Informatiebulletin pagina 2 Informatiebulletin pagina 3

3 Locatie SC Delfland NIEUWBOUW SC DELFLAND tttttttt Charles Barto Jacoline directeur de Zeeuw beroepsgerichte docent Nederlands leerwegen Vorig jaar is aangekondigd dat er voor de beroepsgerichte leerwegen van het CLD en het Grotius College gezamenlijk een nieuw gebouw zou komen. Daarna is het een hele tijd stil gebleven rondom de plannen voor nieuwbouw. Tijd voor een update, want er is het afgelopen jaar veel gebeurd. In overleg met personeel van beide scholen en medewerkers van de gemeente is eerst omschreven aan welke eisen zo n nieuw gebouw zou moeten voldoen. Welke lokalen zijn er nodig? Welke voorzieningen moeten er komen? Hoe ziet de sportvoorziening er uit? Vragen die beantwoord zijn in een programma van eisen. De gemeente heeft dit programma van eisen gebruikt om in een Europese Aanbesteding architecten te werven. Dergelijke procedures zijn tijdrovend, vandaar dat het even stil is geweest. De aanbesteding leverde ruim 30 geïnteresseerde bureaus op, waarvan er uiteindelijk vijf geselecteerd zijn om hun visie op het nieuwe schoolgebouw verder uit te werken. Op 22 augustus hebben de vijf architecten hun plan gepresenteerd aan een commissie waarin vertegenwoordigers van de gemeente en de scholen zaten. Het was een boeiende dag. Alle architecten hadden een eigen invulling gegeven aan de opdracht. De ideeën hadden allemaal wel iets speciaals om de nieuwe school goed op de kaart te zetten. Het was dan ook een hele klus om één architect te kiezen. Uiteindelijk is gekozen voor de architect DP6 architectuurstudio BV. Het gekozen ontwerp voorziet in een transparant schoolgebouw dat bovendien duurzaam en energiezuinig is. Een innovatieve buitensportruimte maakt deel uit van het geheel. Indrukwekkende plannen, de toekomst van SC Delfland krijgt vorm! Hoe nu verder? De gekozen architect zal het ontwerp verder uitwerken zodat er eind 2013 een definitief ontwerp beschikbaar is waarna de volgende aanbestedingsprocedure gestart kan worden: het zoeken van een aannemer die de school daadwerkelijk zal gaan bouwen. De bouw start in Wij hopen het gebouw in augustus 2016 in gebruik te kunnen nemen. Tot die tijd houden we u in de informatiebulletins op de hoogte van alle ontwikkelingen en van de voortgang. Zo kunt in informatiebulletin 2 een impressie verwachten van het ontwerp. Dit artikel wordt vervolgd Personalia In dienst: Met ingang van het nieuwe schooljaar is ons team versterkt met: : De heer G. Alajahji De heer E.M. Appel De heer O.A. Elferink Mevrouw R.N. Garib Mevrouw K. Heijstek Mevrouw J. van Ipenburg Grijpma-Postma Mevrouw B.J.W. Hoogenberk Mevrouw L. Kooij Mevrouw H.M. Kruithof Mevrouw M.L. de Miranda Mevrouw S. Onderwater Mevrouw M.J. Oudhof Mevrouw L. Pas Mevrouw A. Stiphout Mevrouw S.E. de Vries De heer J.J.P. Wichers (Technisch Onderwijs Assistent) (Techniek) (Duits) (Economie) (Remedial Teaching) (Onderzoek & Ontwerpen) (Biologie) (Technisch Onderwijs Assistent) (Nederlands) (Wiskunde) (Aardrijkskunde) (Techniek) : De heer D. Certeka De heer O.A. Elferink Mevrouw M. Evers De heer J. Jeninga Mevrouw M. Prosman De heer R.A. Wannet (Techniek) (Wiskunde) (Natuurkunde) (Biologie) (Geschiedenis) Uit dienst: Aan het eind van het vorige schooljaar hebben we afscheid genomen van: : De heer J. Jeninga De heer S. Solmaz De heer B. Verkerk De heer J.M. van Vugt Mevrouw E.Y. van Wegen Locatie Delfland: Mevrouw E.C. Ammerlaan De heer J. Verhoef (Technisch Onderwijs Assistent) (Geschiedenis) (Duits) (Natuurkunde/Informatica) (Biologie) (Maatschappijleer) Informatiebulletin pagina 4 Informatiebulletin pagina 5

4 DIPLOMA UITREIKING VWO 6-26 JUNI 2013 Graag neem ik u in onderstaand stukje mee naar de diploma-uitreiking van vwo6. Josje Schokkenbroek-Smit teamleider bovenbouw vwo Op woensdag 26 juni namen 95 leerlingen hun diploma in ontvangst. De avond kenmerkte zich door trots; nostalgie en emotie. Zeker ook van mijn kant, aangezien mijn eigen dochter die dag te horen had gekregen dat ze gezakt was. Een dubbel gevoel wat mijn blijheid voor alle geslaagde leerlingen gelukkig niet minder oprecht maakte. Samen met alle betrokken docenten hebben we laten zien hoe trots we op onze geslaagde leerlingen zijn en hoe dapper we het vonden dat de gezakte leerlingen wel aanwezig waren. Ik citeer hierbij stukjes uit mijn speech: met o.a. als thema lef tonen. Jullie toonden je vertrouwen door heel rustig en standvastig te blijven werken, natuurlijk was dit voor de één makkelijker dan voor de ander. Met name na een hele lastige start met een examen Nederlands waarover al teveel is gesproken in vele gremia. Even los van de discussie rondom de kwaliteit van het examen wil ik melden dat velen niet beseffen wat het effect van zo n examen is op leerlingen. Het effect is immens, en er werd een extra beroep op jullie vertrouwen en lef gedaan. Jullie toonden vervolgens je lef door na een mogelijk slecht gemaakt examen goed door te gaan. Jullie hebben ruim twee weken lang jullie energie moeten verdelen en zenuwen moeten bedwingen en moeilijke momenten moeten overwinnen om toch weer door te gaan. In die twee weken hebben jullie indrukwekkende cijfers gehaald; maar liefst: 6 x een 10, 36 x een 9, 78 x een 8, 235 x een 7, en nog vele cijfers lager. Maar liefst 11 leerlingen kregen een Socrates certificaat. En er waren vijf leerlingen Cum Laude geslaagd, d.w.z. een onafgeronde 8 of hoger. Dit zijn: Else Brouwer, Elsa Kuijper, Merel vd Most, Maartje Pontier en Steven Vethman. Zij kregen een eervolle vermelding op hun diploma gaat de geschiedenis in als een bijzonder eindexamenjaar. Als historicus was ik in eerste instantie vooral gegrepen door het jaar omdat we dit jaar 200 jaar een koninkrijk zijn. Ook vieren we dat 150 jaar geleden de slavernij door Nederland werd afgeschaft en een nieuwe koning werd gekroond. Het jaar 2013 zal echter ook de boeken ingaan als het jaar van de gestolen examens waarbij het begon met Frans. Hierdoor konden een paar leerlingen pas later van hun welverdiende vakantie gaan genieten. We dachten dat we het toen wel allemaal gehad hadden, niets bleek minder waar. Na een dikke week bleek dat er veel meer examens gestolen waren en dat de impact van die diefstal nog niet te overzien was. Dit gaf stress bij veel mensen, in de eerste plaats bij jullie. En niet alleen stress bij jullie ook bij ons, wij kregen de opdracht om alles te controleren, of cijfers wel juist zijn. Geen fijne taak om uit te voeren in toch al spannende tijden. Maar om terug te komen op mijn beginstukje. Het draaide dit jaar om lef en ik heb in mijn speech het volgende gebed gebruikt: Lef heb je nodig bij een examen Om niet toe te geven aan Onzeker makende gedachten En ervan uit te gaan dat De kans van slagen groot is. Lef heb je nodig bij een examen Om niet moedeloos te worden Als hersenen en haperen Terwijl alle pennen in de zaal IJverig schrijvend doorgaan God, examen doen Is een hele klus Er hangt zoveel vanaf En het voelt soms Alsof je aan het klimmen bent Tegen een steile bergwand. Help ons om onze kracht Te leren kennen En die goed te gebruiken. En geef ons het vertrouwen Dat we er hoe dan ook - Wel zullen komen. Wat betreft het vertrouwen en lef waar naar verwezen wordt: dat hebben jullie. Dat hebben jullie laten zien en daarom heb ik er ook alle vertrouwen in dat het met jullie na het CLD ook meer dan goed zal komen. Het was een bijzonder feestelijke avond waarbij de leerlingen een stralend middelpunt waren. De constructie waarbij de leerlingen de hele avond aanwezig waren, maar waarbij de genodigden in twee groepen waren verdeeld werkte goed, op deze manier konden we alle belangstellenden welkom heten in de aula. Met de nieuwe invulling van het mentoraat, we zijn van klassenmentoren naar keuzementoren gegaan, zullen we komend jaar weer een nieuwe logistieke uitdaging aangaan. Namelijk hoe gaan we de diploma-uitreiking vorm geven met 9 keuzementoren. Dank aan alle aanwezigen en betrokkenen en met name aan de mentoren van vwo 6: Thalie Beudeker; Inez Roubos; Inge Verhoev, Suzanne van der Waal en Jan Schrik. Informatiebulletin pagina 6 Informatiebulletin pagina 7

5 TECHNASIUM POPULAIR BIJ MEIDEN EN JONGENS MEER MOGELIJKHEDEN MET VERSCHILLENDE STAGES Ineke Nieuwstraten teamleider bovenbouw mavo Het Technasium blijkt een populaire vorm van onderwijs met zeer gemotiveerde leerlingen. Dit schooljaar zijn er vier eerste klassen technasium: twee klassen havo/vwo en twee klassen vwo. Het was even spannend, met name voor de klassen havo/vwo, maar ook dit jaar zijn alle leerlingen geplaatst die in februari op de speciale voorlichting voor groep 8 zijn geweest. Lonneke Boels technator van het technasium Naast de tweede klassen zijn er dit jaar ook voor het eerst twee derde klassen technasium gestart, tegelijk met een kleine groep leerlingen in de vierde klas. Zij zullen uiteindelijk examen doen in het vak Onderzoek en Ontwerpen, iets waarvoor onze school samen met nog drie andere scholen in de provincie Zuid-Holland onlangs toestemming kreeg van het ministerie. Opdrachtgevers onder de indruk In juni hebben leerlingen van klas 1 en 2 technasium van het schooljaar hun werk gepresenteerd aan ouders en andere belangstellenden tijdens een inloopmarkt. Leerlingen uit de eerste klas presenteerden daar hun favoriete ontwerp voor een carrosserie (zeg maar de overkapping) voor een dubbele motorfiets, een flitsende elektrische auto geschikt voor brommerrijbewijs en een hippe, moderne zeepkist. De tweede klassen ontwierpen een waterwoning voor een waterplas zoals de Delftse Hout. Al deze ontwerpen zijn in opdracht van bedrijven gemaakt. Tijdens de markt hielden de leerlingen bovendien niet zichtbaar voor publiek presentaties voor de opdrachtgevers. De winnende ontwerpen van HVt1h van Britt, Heleen, Han en Roman. De opdrachtgevers van deze klassen waren steevast onder de indruk van de presentaties en de kwaliteit van het werk van de leerlingen. René van der Kruit van het gelijknamige evenementenbureau Van der Kruit vertelde de leerlingen dat hij uit de acht gepresenteerde modellen maar liefst vijf favorieten overhield. Toch moest hij één winnaar kiezen een ontwerp dat in principe wordt uitgevoerd zodra de economische crisis voorbij is. Dit werd de euroknaller, een gaaf ontwerp dat de doelgroep volgens de opdrachtgever zeker zal aanspreken. De leerlingen van het winnende ontwerp kregen een prijs uitgereikt die ze onderling konden verdelen. De andere vier ontwerpen kregen een eervolle vermelding. De opdrachtgever is ook onder de indruk van de detaillering van de ontwerpen en de adviezen die leerlingen erbij geven (zoals: een gordel aanbrengen). Als een professional Het technasium is een vorm van bèta onderwijs voor leerlingen op de havo en het vwo. Kern is het vak Onderzoek en Ontwerpen waarin de leerlingen projecten uitvoeren voor echte opdrachtgevers. De leerlingen hebben in het carrosserieproject geleerd om te ontwerpen als een professional. Dat betekent dat ze brainstormen, interviews doen om uit te vinden wat mogelijke klanten willen, gegevens analyseren, ontwerpschetsen maken, ontwerptekeningen maken en uiteindelijk ook het ontwerp uitvoeren in een prototype van kunststof, overgeschilderd in de volgens hen favoriete kleuren van hun doelgroep. Op de foto is het resultaat van dit proces te zien. De opdrachtgever van het project voor een overkapping van een verlengde motorfiets voor twee personen zit ver weg en kon daarom niet bij de tussenevaluaties en eindpresentaties zijn. Docenten en een afgestudeerde van de Haagse Hogeschool hebben daarom de leerlingen van klas Vt1j ( ) als experts beoordeeld. Leon Koeleman van de Haagse Hogeschool voerde namens zijn collega s het woord bij de prijsuitreiking voor dit project. Ook hij gaf aan onder de indruk te zijn van het niveau van de leerlingen en vooral ook van hun enthousiasme voor de opdracht. Hij is erg blij Boven: De waterwoning van Kirstin en Iris uit At2d. Onder: Het winnende team van klas Vt1j: Joey, Dong Woo, Zanna en Nellie. met de belangstelling van deze leerlingen voor bètavakken en bètastudies. De andere prijswinnende teams van de klassen 1 en 2 technasium : Luuk, Lennart, Lucas en Joram uit Vt1i met de miniauto "Pruduetta" van ontwerp-bureau "BaCeWoLseD" van opdrachtgever Carice; een bedrijf van Yes! Delft. Lars, Timo, Nienke en Marijne uit At2c/Ht2a voor de waterwoning met als opdrachtgever Ton Voets architecten BV BNA. Waterwoning De tweede klassen hadden hun opdrachtgever wel heel dicht om de hoek: in hetzelfde gebouw als waar de werkplaats van het Technasium gevestigd is. Ton Voets van architectenbureau Ton Voets Architecten BV BNA heeft aan deze leerlingen gevraagd om een waterwoning te ontwerpen. Als locatie werd de waterplas in de Delftse Hout genomen maar de woningen zullen uiteindelijk op een andere locatie worden gebouwd. Ook hier was de opdrachtgever enthousiast over het ontwerp van de woningen. Als docenten vinden wij het opvallend dat de toch al hoge kwaliteit van afwerking en detaillering in klas 1, door de tweede klassen kennelijk nog verder kan worden overtroffen. Dat belooft nog wat voor de bovenbouwklassen! De inloopmarkt is druk bezocht. Niet alleen door ouders, ook docenten van basisscholen en van HBO en Universiteit waren aanwezig. Na afloop van de markt mochten leerkrachten van basisscholen twee presentaties van leerlingen bijwonen zoals de leerlingen die ook hebben gehouden voor hun opdrachtgever. Daarna kregen de leerkrachten van basisscholen nog een korte voorlichting over wat het Technasium inhoudt en welk type leerlingen hiervoor het meest geschikt is (kort samengevat: een doener met havo of vwo advies die goed kan samenwerken en zelfstandig is). Sinds een groot aantal jaren is het maken van een sectorwerkstuk op de mavo een verplicht onderdeel van het examen. Het werkstuk moet voldoende of goed worden afgerond en de titel komt zelfs op het diploma te staan. Op de locatie Hof van Delft hebben we ervoor gekozen het sectorwerkstuk te koppelen aan de loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB), de zoektocht van leerlingen naar een bij hen passende vervolgopleiding. Als onderdeel daarvan liepen de leerlingen stage in de week voor de herfstvakantie. Ik ga wel naar mijn oude basisschool. Op enig moment moesten we vaststellen dat teveel leerlingen een stage liepen die eigenlijk niet paste bij die zoektocht. Ik ga wel naar mijn oude basisschool, was een veelgehoorde opmerking. Nu zijn er altijd wel leerlingen die het onderwijs in willen, maar dat is een kleine minderheid... We besloten het roer om te gooien en een andere aanpak van het sectorwerkstuk te ontwikkelen. In het afgelopen cursusjaar zijn de eerste ervaringen opgedaan. Even terugkijken Allereerst wordt de leerling uitgenodigd om terug te kijken op alle activiteiten in het kader van LOB in voorgaande jaren: On stage, beroepenbeurs, maatschappelijke stage e.d. De leerling verwoordt wat van deze ervaringen is geleerd. Wie ben ik? Wat wil ik? Vervolgens kijkt de leerling goed naar zichzelf: wat zijn mijn sterke en zwakke punten. Aan enkele mensen uit de omgeving moet die vraag ook worden gesteld: hoe kijken ouders, vrienden en collega s tegen de leerling aan? Welke sterke en zwakke punten zien zij? De leerling maakt zowel een beroepskeuzetest als een talententest. Op basis van deze informatie maakt de leerling keuzes. Hij/ zij mag drie dagen stage lopen. Deze dagen mogen flexibel worden ingezet, maar moeten in ieder geval voor de voorjaarsvakantie zijn afgerond. Op deze manier kan de leerling op diverse plekken kijken wat bij hem of haar past. Daarbij kijkt de leerling ook nog naar de arbeidsmarkt. Is er wel een toekomst in de richting? In de omgeving van Delft zijn diverse ROC s te vinden. Ook daarin kan een leerling dus kiezen. De leerling onderzoekt hoe de opleiding op een ROC wordt vormgegeven en kiest wat het beste bij hem/ haar past. Naast al deze individuele activiteiten organiseren we ook een drietal sectordagen in november, waarbij leerlingen kennismaken met instellingen en bedrijven in de gekozen sector. Voor zover mogelijk is ook proefstuderen op een ROC onderdeel van de sectordagen. Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan een mogelijk vervolg op de havo. Oud-leerlingen vertellen over de opleiding die zij volgen. Het sectorwerkstuk wordt afgesloten met een brief aan de mentor waarin de uiteindelijke keuze wordt gemotiveerd. Evaluatie en conclusie De eerste ervaringen met deze vernieuwde aanpak zijn positief. Met name de flexibele stagedagen helpen de leerling om een juiste keuze te maken. Natuurlijk vergt dit veel van de collega s en met name van de mentoren. Soms ontbreekt een leerling vanwege een stage. Van mentoren wordt verwacht dat ze de leerlingen coachen bij het maken van het sectorwerkstuk. We gaan in ieder geval, met hier en daar wat verbeteringen, door op de ingeslagen weg. Citaten uit de brieven van leerlingen: Met volle overtuiging ingeschreven bij MBO verpleegkunde. Stage bij architectenbureau was erg leuk. Ik ga dan ook de opleiding bouwkunde doen met als extra: vormgeving en design en architectuur. Muziek is echt wat ik wil. Ik blijf knokken. Stages bij ziekenhuis, apotheek en orthodontist. Top 2 van beroepen op dit moment: accountant en verpleegster. Na lang nadenken en veel testen ben ik tot een keuze gekomen: salarisadministrateur. Informatiebulletin pagina 8 Informatiebulletin pagina 9

6 INSTROOM IN HAVO 3 Nico Duivenvoorden teamleider onderbouw havo/vwo Leerlingen die de overstap maken van de locatie Hof van Delft naar de locatie Molenhuispad (van havo 2 naar havo 3, of zelfs naar vwo 3) wensen we een succesvolle tijd toe. Zij zijn de eerste groep leerlingen die na twee jaar op de mavo/havo locatie overstappen en we hopen natuurlijk dat het hen goed bevalt. HUISWERKBEGELEIDING EN BIJLESSEN VAN LYCEO Dit schooljaar start Lyceo op de locatie Molenhuispad met het aanbieden van huiswerkbegeleiding en bijlessen. Iedere middag tussen 14:30 uur en 18:00 uur zijn er medewerkers van Lyceo in school aanwezig om leerlingen te begeleiden bij het huiswerk. Lyceo begeleidt leerlingen 3, 4 of 5 middagen per week bij het plannen en leren van het huiswerk en biedt hulp bij lastige vakken of bij het aanleren van de juiste studiemethodiek. Van de brugklas tot de eindexamenklas: voor iedere leerling is er begeleiding op maat. GEBEDSKRING LEERLINGEN: PAGEDIVERS Jij bent van harte welkom! Een aantal leerlingen uit onder- en bovenbouw op de locatie Molenhuispad komt wekelijks samen om te bidden. Zelfstandig verzorgen ze in een lokaal een korte overdenking met gespreksvragen en bidden ze voor school en samenleving. Contact met de pagedivers kan worden gelegd via het adres: Voor op de kalender: WORKSHOPAVOND VOOR OUDERS 21 november 2013 Heeft u een suggestie voor een onderwerp of wilt u een bijdrage leveren aan deze avond? contactpersoon: Ineke Nieuwstraten teamleider bovenbouw mavo 16 januari 2014 Heeft u een suggestie voor een onderwerp of wilt u een bijdrage leveren aan deze avond? contactpersoon: Nico Duivenvoorden teamleider onderbouw havo/vwo GEBEDSKRING OUDERS U bent van harte welkom! Een aantal ouders komt regelmatig bij elkaar om te bidden en te danken voor het CLD en allen die bij de school betrokken zijn. Het is een voorrecht om dat in alle vrijheid te kunnen doen en we nodigen u graag uit om ook op deze manier mee te leven met de school. Mevrouw M. van der Starre Taj Mahalplaats 83, Delft donderdag vanaf uur donderdag 17 oktober 2013 donderdag 14 november 2013 donderdag 12 december 2013 donderdag 16 januari 2014 Nico Duivenvoorden teamleider onderbouw havo/vwo Locatie Colijnlaan DE COLIJN, WENNEN AAN EEN ANDER GEBOUW Zolang de nieuwbouw aan het Molenhuispad er nog niet staat krijgen leerlingen uit de onderbouw van de havo/vwo locatie lessen aan de Colijnlaan. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om te komen, maar hebt u onderwerpen waarvoor we kunnen bidden of danken, dan kunt u die doorgeven via de . De data voor samenkomst voor de eerste helft van dit schooljaar vindt u in onderstaand schema: De heer R. van Woudenberg Obrechtstraat 48 (locatie Hof van Delft) maandag uur maandag 28 oktober 2013* maandag 25 november 2013* maandag 16 december 2013* *Indien u wilt deelnemen aan de gebedskring op maandag bij de locatie Hof van Delft dan wordt het op prijs gesteld indien u uw komst per kenbaar maakt Leerlingen kunnen zich inschrijven via de vestigingscoördinator van Lyceo: Anouk Hooiveld. Voorafgaand aan de begeleiding wordt een intakegesprek gevoerd, waarbij ouder en leerling beiden aanwezig zijn. Voor meer informatie: Anouk Hooiveld, vestigingscoördinator Lyceo Dit jaar krijgen de leerlingen uit de klassen havo 2 en havo 3 daar les. Dat is wel even wennen. Het gebouw telt 9 lokalen en een gymzaal en ligt op 5 minuten van de locatie Molenhuispad. Dat is weer eens wat anders dan de drukte op het Molenhuispad! Ouders van leerlingen mochten in juni al kennismaken met het gebouw, tijdens de introductieweek waren de leerlingen aan de beurt. Het werd een gezellige boel, vooral vanwege de geslaagde barbecue op een zonnige middag. Als onderdeel van de introductie is aan de leerlingen gevraagd om foto s te maken een selectie daarvan zal worden gebruikt voor de inrichting van het gebouw. De meeste van de leerlingen voelen zich al thuis op de Colijn en dat is een goed teken. We gaan dat gebouwtje nog missen te zijner tijd. Informatiebulletin pagina 10 Informatiebulletin pagina 11

7 te geven. Schoolgids online Agenda S C H O O L G I D S C L D Christelijk Lyceum Delft gymnasium, atheneum, havo, mavo en Be R oep sger i C ht ond e RWi J ss In de schoolgids van dit schooljaar, die beschikbaar is als digitaal document via de website (homepage, en Actueel>Regelingen en overige publicaties), leest u alles over de inrichting van het onderwijs bij ons op school. In de gids is informatie opgenomen over onderwerpen zoals ons onderwijsaanbod, de schoolorganisatie en over kwaliteit, maar ook praktische informatie zoals contactgegevens kunt u hier vinden. In de inhoudsopgave van het document kan doorgeklikt worden naar de gewenste informatie. hoofdstuk 6 KWaliTEiT normen leerlingen te bevorderen, niet te bevorderen de basisscholen beschikken over de resultaten van hun of te doen overstappen naar een andere afdeling of oud-leerlingen; evenzo zijn wij geïnteresseerd in de leerweg. Binnen bepaalde grenzen staat de bevordering in de vergadering ter discussie. een besluit van wijs. Wij vinden het een goede zaak dat uitwisseling prestaties van onze oud-leerlingen in het vervolgonder- de docentenvergadering is bindend. van resultaten plaatsvindt. Bij informatieverstrekking houden we altijd rekening met de wet op de privacy. ouders van leerlingen en leerlingen van 18 jaar en Daarom hanteren we een protocol: ouder die het met de beslissing van de docentenvergadering niet eens zijn, kunnen zich wenden tot de gevens worden uitgewisseld met de toeleverende of 1. De leerling is op de hoogte van het feit dat er ge- schooldirectie. ontvangende school. 2. De leerling c.q. ouders in geval van minderjarigheid heeft/hebben toestemming verleend voor het Bezwaren met betrekking tot schoolonderzoek en uitwisselen van gegevens. examens moeten schriftelijk worden ingediend bij de 3. op verzoek van de leerling c.q. ouders verleent de Commissie van Beroep. Deze commissie bestaat uit de school inzage in deze gegevens. bestuursleden en de voorzitter van de ouderraad. het 4. De leerling c.q. ouders kan/kunnen te allen tijde de adres is als volgt: eerder verleende toestemming terugnemen. Commissie van Beroep 5. De school bewaakt de zorgvuldigheid inzake het Postbus 2924 ontvangen, bewaren en ter inzage geven van de 2601 CX Delft verkregen informatie. 6. De informatie dient verder alleen voor intern gebruik en is ter inzage van daartoe aangestelde functionarissen. vmbo-bbl vmbo-kbl mavo havo vwo 7. De school bewaakt de zorgvuldigheid inzake het opstellen en verzenden van de gegevens Door dit artikel in de Schoolgids zijn alle ouders en leerlingen met dit protocol bekend Leerlingdossiers blijven op school bewaard. Psychologische rapporten, inlichtingenformulieren en persoonlijke correspondentie worden vernietigd zodra de leerling de school verlaat. De school houdt van elke leerling een dossier met gegevens bij: personalia, resultaten, testen, opmerkingen op school worden regelmatig foto s en in voorkomende over functioneren etc. het is belangrijk dat toeleveren- gevallen filmopnames gemaakt van activiteiten met leerlingen. het beeldmateriaal wordt gebruikt voor bijvoorbeeld voorlichtingsmateriaal, de website en de schoolgids. in ons toelatingsreglement is de volgende vermelding opgenomen ouders geven toestemming voor gebruik van beeldmateriaal dat op school of tijdens schoolactiviteiten wordt gemaakt voor publicitaire doeleinden in het belang van de school. Leerlingen of ouders die bezwaar hebben tegen fotografie en filmopnames, kunnen dit schriftelijk aangeven bij de directeur van de betreffende locatie. Klachten over cijfers en/of bevordering Klachten over schoolonderzoek en examens 6.4 meerjarenoverzicht slagingspercentages 6.5 leerlingengegevens Beeldmateriaal hoofdstuk 7 activiteiten van en voor leerlingen in de schoolvisie is verwoord dat het CLD de leerlingen als unieke mensen beschouwt en hun niet alleen een onderwijskundige, maar ook levensbeschouwelijke vorming wil geven; bovendien erkent het CLD de mogelijkheden én moeilijkheden van elke individuele leerling. 1 leerlingenstatuut 2 leerlingenraad(-raden) De school kent een leerlingenstatuut. De leerlingenraad is voor de directie gesprekspartner over zaken die alle leerlingen van de school of een locatie aangaan. De raad heeft vertegenwoordigers in de mr. 3 Klankbordgroepen (hv) Klankbordgroepen van leerlingen fungeren als gesprekspartners van de schoolleiding over onderwijskundige zaken. 4 leerlingmentoraat (mavo/havo/vwo) Bovenbouwleerlingen kunnen zich na sollicitatie als leerlingmentor inzetten in een eerste klas; ze helpen de eerstejaars in de school wegwijs te worden en assisteren de mentor bij bepaalde klassenactiviteiten. 5 Schoolkrant De leerlingen hebben de mogelijkheid onder toezicht van een docentmentor een schoolkrant uit TERug naar inhoud SchoolgidS cld pagina 30 SchoolgidS cld pagina 31 TERug naar inhoud 6 Bimixi i n havo/vwo floreert de leerlingenvereniging Bimixi. onder mentoraat van enkele docenten organiseert de vereniging feesten en activiteiten voor de leerlingen van de locatie molenhuispad. op de andere locaties ligt de organisatie van dergelijke feesten in handen van de docenten. Klikt u op de homepage van onze website bij nieuws en mededelingen op de knop agenda (of bij het onderdeel actueel>agenda overzicht) voor een overzicht van de belangrijkste data. Naast de data van ouderavonden, leest u daar o.a. wanneer de rapporten worden uitgedeeld, wanneer de schoolvakanties zijn en bij welke activiteiten ouder(s)/verzorger(s) en andere belangstellenden welkom zijn. De informatie wordt regelmatig geactualiseerd. Contact Wij zijn geïnteresseerd in uw mening. Indien u suggesties of opmerkingen over de inhoud van het bulletin heeft, dan kunt u die per kenbaar maken aan Monique Radder COLOFON Molenhuispad 1, 2614 GE Delft telefoon Obrechtstraat 48, 2625 XN Delft telefoon Locatie SC Delfland Juniusstraat 6, 2625 XZ Delft telefoon Eindredactie: Monique Radder Tekstredactie: Ineke Nieuwstraten Wilfried Sedee Verschijningsfrequentie: 3 edities per jaar Vormgeving/DTP: Jolanda de Koning (Van de Sande BV) Fotoredactie: Jaap Paauwe Oplage: exemplaren Druk: Van de Sande bv, Nootdorp Publicatiedatum: oktober 2013

WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo

WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo Binnenkort ga je naar de middelbare school. Den Haag heeft veel middelbare scholen. Dat is maar goed ook, want je kunt samen

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

De nieuwsbrief zal ook op onze website www.casparuscollege.nl worden geplaatst.

De nieuwsbrief zal ook op onze website www.casparuscollege.nl worden geplaatst. Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016, nr. 1 september 2015 Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Voor u ligt de Nieuwsbrief van september 2015. In deze nieuwsbrief: Van de directeur Nieuws van de Ouderraad

Nadere informatie

vmbo tl en gl uidermavo de sportieve mavo op Zuid met Havo route een Calvijn school

vmbo tl en gl uidermavo de sportieve mavo op Zuid met Havo route een Calvijn school vmbo tl en gl uidermavo de sportieve mavo op Zuid met Havo route een Calvijn school Beste ouder/verzorger, Uw kind gaat binnenkort naar de middelbare school. Een spannende tijd. Samen met uw kind bezoekt

Nadere informatie

Een uitdagende en succesvolle schooltijd

Een uitdagende en succesvolle schooltijd Een uitdagende en succesvolle schooltijd HAVO ATHENEUM GYMNASIUM 2015 Past het Boni bij mij? Je bent op zoek naar een school met een veilige en prettige sfeer? Je wil graag docenten die met je meedenken

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Geachte ouders, verzorgers. In deze uitgave

NIEUWSBRIEF. Geachte ouders, verzorgers. In deze uitgave NIEUWSBRIEF juli 2013 Nieuwsbrief voor ouders en verzorgers Geachte ouders, verzorgers In de laatste periode van het schooljaar vinden altijd veel activiteiten plaats: de start van de centrale examens,

Nadere informatie

Samen het beste uit jezelf halen

Samen het beste uit jezelf halen Samen het beste uit jezelf halen Technasium en bèta-onderwijs pag. 4 Kunst en Cultuur pag. 5 Talen en gymnasium pag. 6 Technasium en bèta-onderwijs pag. 4 Kunst en Cultuur pag. 5 Talen en gymnasium pag.

Nadere informatie

Beste bijna Brugklasser...

Beste bijna Brugklasser... Oecumenische school voor mavo, havo, atheneum, gymnasium en technasium Eigentijds betekent werken en leren met behulp van ICT. Beste bijna Brugklasser... Dinsdag 7 februari 2017 informatieavond Start om

Nadere informatie

Het Vakcollege Maarsbergen gaat van zwak naar bovengemiddeld goed

Het Vakcollege Maarsbergen gaat van zwak naar bovengemiddeld goed 1-7-2016 Het Vakcollege Maarsbergen gaat van zwak naar bovengemiddeld goed Het Vakcollege Maarsbergen (voorheen Scholengemeenschap Maarsbergen) is de afgelopen jaren een aantal keren bezocht door de inspectie

Nadere informatie

KRACHTIGE KLAS HET LEERLINGMENTORAAT. Samen Cultureel Eigenzinnig Onderzoekend mavo havo atheneum technasium gymnasium

KRACHTIGE KLAS HET LEERLINGMENTORAAT. Samen Cultureel Eigenzinnig Onderzoekend mavo havo atheneum technasium gymnasium KRACHTIGE KLAS EN HET LEERLINGMENTORAAT Samen Cultureel Eigenzinnig Onderzoekend mavo havo atheneum technasium gymnasium Heeft u vragen met betrekking tot De Krachtige Klas? Neem dan gerust contact op

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond MAVO

Welkom. Informatieavond MAVO Welkom Informatieavond MAVO 19 januari 2017 Programma Van leerjaar 2 naar leerjaar 3 Bovenbouw Mavo Goede doorstroom: Keuzeactiviteiten Voorlopig advies december Open avond Fabritius (wo 8 februari) Bezoek

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas 1 mavo Intro Deze brochure geeft u informatie over de vmbo-theoretische leerweg op hethml: de mavo. Met vragen kunt u terecht bij de afdelingsleider bovenbouw mavo, Thomas ter Hart. 1e klas: met vrienden

Nadere informatie

atheneum en havo reewijk yceum een Calvijn school

atheneum en havo reewijk yceum een Calvijn school atheneum en havo reewijk yceum een Calvijn school Beste ouders/verzorgers, De komende periode kiest u samen met uw zoon of dochter een middelbare school. U bezoekt met uw kind waarschijnlijk verschillende

Nadere informatie

MAAK WERK VAN JOUW TALENT

MAAK WERK VAN JOUW TALENT MAAK WERK VAN JOUW TALENT Schatgraven heeft altijd iets spannends. Zeker als je weet dat je iets gaat vinden. Wat komt er tevoorschijn? De komende jaren ga jij schatgraven. Als het kan op onze school.

Nadere informatie

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB)

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB) Decanaat Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat voor

Nadere informatie

Brugklasbrochure voor leerlingen

Brugklasbrochure voor leerlingen Brugklasbrochure voor leerlingen 2015 2016 Beste leerling van groep 8, Beste leerling van groep 8, Binnenkort moet je beslissen naar welke middelbare school je wilt. De keuze die je gaat maken is belangrijk

Nadere informatie

WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo

WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo WELKOM OP DE POPULIER! Scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en mavo Binnenkort ga je naar de middelbare school. Den Haag heeft veel middelbare scholen. Dat is maar goed ook, want je kunt samen

Nadere informatie

OPEN HUIS EXTRA VOORLICHTING ATHENEUM, GYMNASIUM EN MASTERCLASS WOENSDAG 14 FEBRUARI / UUR DONDERDAG 15 FEBRUARI /

OPEN HUIS EXTRA VOORLICHTING ATHENEUM, GYMNASIUM EN MASTERCLASS WOENSDAG 14 FEBRUARI / UUR DONDERDAG 15 FEBRUARI / OPEN HUIS WOENSDAG 14 FEBRUARI / 18.30-21.00 UUR DONDERDAG 15 FEBRUARI / 18.30-21.00 UUR EXTRA VOORLICHTING ATHENEUM, GYMNASIUM EN MASTERCLASS MAANDAG 22 JANUARI / 19.00-20.30 UUR Kies voor Corderius College

Nadere informatie

Welkom op de Uilenhof

Welkom op de Uilenhof Welkom op de Uilenhof Nieuwe Mavo Havo Junior Talent Ontwikkeling Techniek (TOT) Uilenhof, kijken door familie - ogen Opbouw van de presentatie Wie zijn wij? (missie/visie/belofte/kernwaarden) Vormen van

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ouders. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2013-2014 April nr. 7

Nieuwsbrief Ouders. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2013-2014 April nr. 7 Beste ouder(s)/verzorger(s), In mijn voorwoord in de voorgaande nieuwsbrief maakte ik melding van het feit dat er enquêtes uitgezet zouden gaan worden. De ouders van leerlingen in het 1 e en 3 e leerjaar

Nadere informatie

Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015

Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015 EVEN KENNIS MAKEN Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2015 De eerste jaren werken we vooral nog in thema s en met het spreekwoord van onze school: Willen, worden en zijn. Maar in latere jaren werken

Nadere informatie

Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan. Inleiding

Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan. Inleiding Regelingen voor voortgang en overgang tijdens de leerloopbaan Inleiding Iedere leerling doorloopt de schoolperiode op zijn of haar eigen manier. Het proces van keuzes maken in leerniveau en uiteindelijk

Nadere informatie

POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM

POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM School voor: vmbo mavo havo technasium (havo+vwo) gymnasium (vwo) atheneum (vwo) PROGRAMMA Voorstellen (Op)bouw school Veranderingen Begeleiding Leren is leuk! In welke

Nadere informatie

Bevorderingsrichtlijnen

Bevorderingsrichtlijnen Bevorderingsrichtlijnen 2017-2018 Algemeen klas 1, klas 2 en Mavo 1. Als tekort geldt: 5 = 1 tekort, 4 = 2 tekorten 2. Een rapportcijfer lager dan 4 is niet toegestaan. 3. Om zonder meer bevorderd te kunnen

Nadere informatie

ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO

ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO Ik wist in groep 6 al dat ik naar deze school wilde. Toen ging ik met mijn broer mee naar de open dag. Ik was er direct uit. Dit is een goede school, er hangt een leuke sfeer

Nadere informatie

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe!

Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! HAVO/ VWO Locatie Fedde Schurer Je doet ertoe! VAN ONDER - NAAR BOVENBOUW Wie binnen Openbare Scholengroep Sevenwolden overgaat van het tweede leerjaar basisvorming naar het derde leerjaar havo of vwo,

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015 1. VMBO: DE THEORETISCHE LEERWEG (TL)... 2 2. SECTORKEUZE... 2 3. VAKKENPAKKETKEUZE VAN KLAS 2 VMBO-TL/TL-HAVO NAAR KLAS 3 VMBO-TL... 3 KEUZEFORMULIER VAN KLAS 2 NAAR 3 VMBO... 4 4. VAKKENPAKKETKEUZE VAN

Nadere informatie

christelijke school voor mavo en mavo+ GEDEGEN UITDAGEND EMPATHISCH

christelijke school voor mavo en mavo+ GEDEGEN UITDAGEND EMPATHISCH christelijke school voor mavo en mavo+ GEDEGEN UITDAGEND EMPATHISCH Mavo Schiebroek Een kleine school met 325 leerlingen Mavo/mbo en pre-havo (mavo/havo) in de brugklas Duidelijke regels en afspraken Jezelf

Nadere informatie

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan OPEN DAG 2015 Borculo Beukenlaan 24 januari 10 tot 13 uur Borculo Herenlaan bovenbouw vmbo 24 januari 10 tot 13 uur Lochem Zutphenseweg 24 januari 10 tot 13 uur www.staring.nl Het Staring College daagt

Nadere informatie

Een uitdagende en succesvolle schooltijd

Een uitdagende en succesvolle schooltijd Een uitdagende en succesvolle schooltijd HAVO ATHENEUM GYMNASIUM 2015 Yair Past het Boni bij mij? Bruggers aan het woord Yair: Ik voel me thuis op het Boni. Het is heel fijn in de brugklas. Je wordt hier

Nadere informatie

jij kiest! Open dag zaterdag Jeroen Bosch College 28 januari 2O17 1O.OO- 15.OO uur Technasium Tweetalig onderwijs Kunst Beeldend Gymnasium

jij kiest! Open dag zaterdag Jeroen Bosch College 28 januari 2O17 1O.OO- 15.OO uur Technasium Tweetalig onderwijs Kunst Beeldend Gymnasium Jeroen Bosch College Open dag zaterdag 28 januari 2O17 1O.OO- 15.OO uur jij kiest! Jeroen Bosch College Rompertsebaan 63 5231 GT s-hertogenbosch 073-641 23 50 www.jbc.nl Technasium Tweetalig onderwijs

Nadere informatie

Meer dan alleen een goede school

Meer dan alleen een goede school Visser t Hooft Lyceum Rijnsburg KANSRIJK EN UITDAGEND Meer dan alleen een goede school i atheneum havo vhl.nl mavo (vmbo-t) Noordeinde 24 q De leraren kunnen goed met kinderen omgaan. Ze geven je een veilig

Nadere informatie

Samen bouwen aan jouw toekomst

Samen bouwen aan jouw toekomst Visser t Hooft Lyceum Rijnsburg KANSRIJK EN UITDAGEND Samen bouwen aan jouw toekomst i atheneum havo vhl.nl mavo (vmbo-t) Noordeinde 24 q Dit is mijn school. Ik heb moeite met schoolwerk maken. Maar op

Nadere informatie

Samen bouwen aan je toekomst. Het Maerlant in 10 stappen

Samen bouwen aan je toekomst. Het Maerlant in 10 stappen SC H L OO JA AR 20 1 20 5-16 Samen bouwen aan je toekomst Het Maerlant in 10 stappen Je wilt naar... een leuke school, waar iedereen elkaar kent. Een relaxte, overzichtelijke school, waar je jezelf kunt

Nadere informatie

A. Roland Holst College. Overgangsnormen

A. Roland Holst College. Overgangsnormen A. Roland Holst College Overgangsnormen 2017-2018 4-10-2017 Overgangsnormen ARHC 2017-2018 In dit document staan de overgangsnormen van het ARHC voor 2017-2018 vastgesteld door de schoolleiding en de medezeggenschapsraad

Nadere informatie

op Het Streek tel ik mee!

op Het Streek tel ik mee! op Het Streek tel ik mee! CSG Het Streek Bovenbuurtweg voor mavo, havo, vwo, gymnasium en technasium Yes, dat vind ik leuk! Daar ben ik goed in! Leuk om dat bij jezelf te ontdekken. Op onze school aan

Nadere informatie

PAL Student als Persoon lijk Assistent van Leraren. Voor vmbo, havo en vwo

PAL Student als Persoon lijk Assistent van Leraren. Voor vmbo, havo en vwo PAL Student als Persoon lijk Assistent van Leraren Voor vmbo, havo en vwo 3 Student als Persoonlijk Assistent van Leraren voor vmbo, havo en vwo is een initiatief van Platform Bèta Techniek, Sectorbestuur

Nadere informatie

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018.

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Naast de rapporten die u dit schooljaar ontvangt, is het voor u belangrijk op de hoogte te zijn van de normen

Nadere informatie

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou!

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou! Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning College de OpMaat Op maat voor jou! 2015-2016 College de OpMaat: Op maat voor jou! Leuke activiteiten Ik kan me niet zo goed concentreren in een grote

Nadere informatie

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen! Op mavo, havo of drie jaar vwo onderbouw: Engels PLUS Sport PLUS Science PLUS Business

Nadere informatie

Ontwikkel. jezelf op. Roncalli. méér dan een diploma!

Ontwikkel. jezelf op. Roncalli. méér dan een diploma! Ontwikkel jezelf op Roncalli méér dan een diploma! Beste bijna-brugklasser, Het is zover: je mag je middelbare school gaan kiezen. Dat is best een pittige klus. Reden om samen met je ouder(s) op zoek te

Nadere informatie

Op weg naar een nieuw schooljaar

Op weg naar een nieuw schooljaar jaargang 45, nummer 11, 7 juli 2017 Op weg naar een nieuw schooljaar Ter gelegenheid van dit laatste nieuwsbericht wens ik onze leerlingen en u als ouders/verzorgers een goede- en welverdiende vakantie.

Nadere informatie

Algemeen Cito-vo toetsen klas 2 Sportmiddag klas 1

Algemeen Cito-vo toetsen klas 2 Sportmiddag klas 1 Algemeen In deze nieuwsbrief hebben we weer informatie voor u op een rij gezet en kunnen we u laten meegenieten van allerlei leuke activiteiten die onlangs bij ons op school hebben plaatsgevonden. Cito-vo

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF AFDELING VMBO GT. Contact. Agenda. Inleiding. Jaargang 15-16, augustus 2015 editie 1

NIEUWSBRIEF AFDELING VMBO GT. Contact. Agenda. Inleiding. Jaargang 15-16, augustus 2015 editie 1 AFDELING VMBO GT Jaargang 15-16, augustus 2015 editie 1 Inleiding De kop van het nieuwe schooljaar is er alweer vanaf. Gelukkig is iedereen weer gezond en wel terug gekomen van de vakantie. Alle 2e klassers

Nadere informatie

ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO

ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO ONTDEK ONTDEK BORNEGO BORNEGO Eerlijk gezegd vond ik het eerst doodeng en spannend om naar een andere school te gaan. Ik wou mijn oude klas van de Ekke de Haan gewoon niet kwijt. We hadden het daar zo

Nadere informatie

De informatie betreft alleen het mavo-traject, omdat dat traject al vanaf de 9e klas start met een vakkenpakket.

De informatie betreft alleen het mavo-traject, omdat dat traject al vanaf de 9e klas start met een vakkenpakket. Informatie Mavo Eamentraject 8e klas 2014/2015 1 Beste ouders en leerlingen, Deze informatie is op 5 februari 2015 aan ouders en leerlingen gepresenteerd en geldt alleen voor leerlingen die in het schooljaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief mei/juni/juli 16 162015

Nieuwsbrief mei/juni/juli 16 162015 Nn Nieuwsbrief mei/juni/juli 16 162015 Nog maar enkele weken De meivakantie ligt net achter ons maar met een schuin oog kijken we alweer naar de komende periode. Nog maar 9 weken en dan begint de zomervakantie!

Nadere informatie

Reinier de Graafpad Reinier de Graafpad. Het begint bij jou! mavo. havo

Reinier de Graafpad Reinier de Graafpad. Het begint bij jou! mavo. havo Het begint bij jou! mavo havo #ReinierdeGraafpad volg ons op social media Stanislascollege 2 dagen. Delft Allemaal een #Chromebook. In de les en thuis wordt ermee gewerkt. StanislasReinierdeGraafpad...

Nadere informatie

Verleg je grenzen! Visser t Hooft Lyceum Leiden. vhl.nl Kagerstraat 1 KANSRIJK EN UITDAGEND

Verleg je grenzen! Visser t Hooft Lyceum Leiden. vhl.nl Kagerstraat 1 KANSRIJK EN UITDAGEND Visser t Hooft Lyceum Leiden KANSRIJK EN UITDAGEND Verleg je grenzen! i tweetalig gymnasium (tweetalig) atheneum (tweetalig) havo 1 1 mavo (vmbo-t) vhl.nl Kagerstraat 1 q Ik vind het een mooie, gezellige

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u de ouderinformatiebrief inclusief de kalender van de maand juni 2015.

Hierbij ontvangt u de ouderinformatiebrief inclusief de kalender van de maand juni 2015. OUDERINFORMATIEBRIEF VSO Jaargang 9 Maand: juni 2015 29-05-2015 Beste ouders en verzorgers, Hierbij ontvangt u de ouderinformatiebrief inclusief de kalender van de maand juni 2015. Met vriendelijke groet,

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON 2013-2014 Algemeen Indien een leerling bevorderd wordt naar een hoger of lager niveau, dan wordt de leerling geplaatst in een klas op dezelfde locatie/vestiging, indien

Nadere informatie

Onderwijs op maat voor jou!

Onderwijs op maat voor jou! Onderwijs op maat voor jou! Je krijgt van je basisschool een gemiddeld advies. Een havo-advies betekent bijvoorbeeld dat je over gemiddeld over alle schoolvakken het best past op havo. Maar jij bent natuurlijk

Nadere informatie

Ouderavond 3HAVO 12 januari 2016

Ouderavond 3HAVO 12 januari 2016 Ouderavond 3HAVO 12 januari 2016 19.30 uur Ben Wester (afdelingsleider) over klas 3 19.45 uur Monica ten Hagen (decaan HAVO) over de profiel- en vakkenkeuze 20.15 uur Pauze Koffie/thee in de hal 20.30

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

lauwers college informatie voor groep 8

lauwers college informatie voor groep 8 lauwers college informatie voor groep 8 Het is bijna zover... Kies de beste school voor jou Weet jij al welke school bij jou past? Nog even en dan ga je naar een nieuwe school. Samen met je ouders en je

Nadere informatie

Stevige basis voor je toekomst

Stevige basis voor je toekomst Stevige basis voor je toekomst Ondernemend leren ipad Jij de baas met havo op het Hondsrug College Het Hondsrug College, een slimme start voor je toekomst! Een stevige basis voor je toekomst met havo op

Nadere informatie

OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN. op Christelijk College de NOORDGOUW

OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN. op Christelijk College de NOORDGOUW OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN op Christelijk College de NOORDGOUW () Op de Noordgouw kunnen leerlingen 3 verschillende diploma s halen: 1. MAVO-diploma 2. HAVO-diploma 3. Atheneum-diploma (+) VMBO-tl = MAVO

Nadere informatie

Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Leerwegen: BBL, KBL, TL. samen een eigen wijze weg vinden

Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Leerwegen: BBL, KBL, TL. samen een eigen wijze weg vinden Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte Leerwegen: BBL, KBL, TL Welkom Als er sprake is van leer- en/of gedragsproblemen, waarbij meer ondersteuning nodig is dan het reguliere

Nadere informatie

Het Ludger College. Jouw talent is er thuis.

Het Ludger College. Jouw talent is er thuis. Het Ludger College Jouw talent is er thuis. Algemene informatie over het Ludger College Het Ludger College is een school voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) in Doetinchem. Er is ook een programma

Nadere informatie

Keuze voorlichting. mavo januari 2016

Keuze voorlichting. mavo januari 2016 Keuze voorlichting mavo-3 12 januari 2016 Welke vragen proberen we vanavond te beantwoorden? Wat ga je na de mavo doen? Hoe zit het MBO in elkaar, wat zijn de toelatingseisen, enzovoort? Wat voor pakketten

Nadere informatie

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ MELANCHTHON KRALINGEN christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ Je bent iemand, je kunt iets en je hoort erbij het is hier klein, veilig en gezellig onze mavo/tl-afdeling

Nadere informatie

Nieuwe directeur Dr. Mollercollege

Nieuwe directeur Dr. Mollercollege NUMMER 1 10 SEPTEMBER 2015 Van de redactie Deze Mollerinfo begint al aan zijn tweeëndertigste jaargang. Vanaf oktober zal hij maandelijks verschijnen. Dit informatiebulletin is bedoeld als mededelingenblad

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

Samen bouwen aan je toekomst. Het Maerlant in 10 stappen

Samen bouwen aan je toekomst. Het Maerlant in 10 stappen SC H L OO JA AR 20 1 20 6-17 Samen bouwen aan je toekomst Het Maerlant in 10 stappen Je wilt naar... een leuke school, waar iedereen elkaar kent. Een relaxte, overzichtelijke school, waar je jezelf kunt

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium

schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium Beste achtstegroeper, Welkom bij het Utrechts Stedelijk Gymnasium! Het USG is een overzichtelijke, goede, fijne school voor slimme leerlingen, die veel

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2014-2015 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar 2016 2017. Het Programma van Toetsing en Afsluiting Het bevoegd gezag van de school stelt jaarlijks vóór 1 oktober een programma van toetsing en afsluiting

Nadere informatie

havo en mavo alvijn usiness chool een Calvijn school

havo en mavo alvijn usiness chool een Calvijn school havo en mavo alvijn usiness chool een Calvijn school Beste ouder/verzorger, U staat samen met uw kind voor een belangrijke keuze: het kiezen van een middelbare school. Wellicht is de Calvijn Business School

Nadere informatie

Groepsverdeling schooljaar 2016-2017

Groepsverdeling schooljaar 2016-2017 Irenesirene maandag 6 juni 2016 nr. 15 Groepsverdeling schooljaar 2016-2017 -groep 1-2 a Saskia van Wijnen -groep 1-2 b Carla Markensteijn -groep 1-2 c Marieke de Jong (ma,di) en Marjolein Minderhoud (wo,do,vrij)

Nadere informatie

Informatieavond 12 januari Profielkeuze HAVO

Informatieavond 12 januari Profielkeuze HAVO Informatieavond 12 januari 2017 Profielkeuze HAVO PROGRAMMA Voorstellen Profielkeuzetraject derde klas havo Informatie over de mogelijke keuzes in onze Tweede Fase Invullen voorlopige profielkeuze Belangrijke

Nadere informatie

De beste basis voor je toekomst

De beste basis voor je toekomst Visser t Hooft Lyceum Leiderdorp KANSRIJK EN UITDAGEND De beste basis voor je toekomst i 11gymnasium 11atheneum 11havo vhl.nl 11mavo (vmbo-t) Muzenlaan 155 q Op de open avond vond ik de school meteen leuk

Nadere informatie

PROFIELKEUZE HAVO. Januari 2017

PROFIELKEUZE HAVO. Januari 2017 PROFIELKEUZE HAVO Januari 2017 H. de Heus Decaan 3-4-5 HAVO & 3-4 Mavo heu@llr.nl Wilt u het geluid van uw telefoon uitzetten? Onderwerpen Nederlands onderwijsstelsel De Tweede Fase en de profielen Profielkeuze

Nadere informatie

Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel

Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel Accent op jouw talent! Welkom op het Rythovius College Eersel Een kleinschalige school met grote mogelijkheden 2015 Accent op jouw talent Elke leerling heeft talent. De meesten hebben zelfs meer dan één

Nadere informatie

Informatie over de brugklas voor ouders

Informatie over de brugklas voor ouders Open Huis vrijdag 29 januari 2016 16.00-21.00 uur scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) Informatie over de brugklas voor ouders Open lessen 11, 12, 14 en 15 januari 2015 Deelname

Nadere informatie

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8 Nieuw vmbo op het Haarlem College op het Haarlem College kan het Media & Vormgeving Zorg & Welzijn Techniek & Energie Ondernemen & Commercie Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Sport & Veiligheid Gemengde

Nadere informatie

Waardevolle woorden voor het Sint-Laurenscollege

Waardevolle woorden voor het Sint-Laurenscollege Waardevolle woorden voor het Sint-Laurenscollege Verbondenheid, Inspiratie, Verantwoordelijkheid, Ambitie: dit zijn waardevolle woorden voor het Sint-Laurenscollege. We kunnen veel bereiken als school,

Nadere informatie

EVEN KENNIS MAKEN. Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2017

EVEN KENNIS MAKEN. Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2017 EVEN KENNIS MAKEN Informatie voor nieuwe brugklasleerlingen 2017 De eerste jaren werken we vooral nog in thema s en met het spreekwoord van onze school: Willen, worden en zijn. Maar in latere jaren werken

Nadere informatie

doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven

doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven Leerlingfolder Groen moet je doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven Eindhoven 10x vraag en antwoord: dat is makkelijk kiezen! 1 2 Een dag op school Hoe ziet mijn schooldag eruit? De

Nadere informatie

HAVO 3. profielkeuze Vakkenpakket HAVO 4 en 5

HAVO 3. profielkeuze Vakkenpakket HAVO 4 en 5 HAVO 3 profielkeuze Vakkenpakket HAVO 4 en 5 programma 1. Voorlichting profielkeuzetraject 2. Workshops/Informatierondes vakken bovenbouw 3. Opmerkingen/vragen na de avond + informeel samenzijn. Deze presentatie

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL is iets voor jou! Je hebt advies vmbo theoretische leerweg Vmbo theoretische leerweg

Nadere informatie

MAAK WERK VAN JOUW TALENT

MAAK WERK VAN JOUW TALENT MAAK WERK VAN JOUW TALENT Schatgraven heeft altijd iets spannends. Zeker als je weet dat je iets gaat vinden. Wat komt er tevoorschijn? De komende jaren ga jij schatgraven. Als het kan op onze school.

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE RUIMTE VOOR TALENT BETROKKEN VERANTWOORDELIJK VEILIG

ALGEMENE INFORMATIE RUIMTE VOOR TALENT BETROKKEN VERANTWOORDELIJK VEILIG Q VERANTWOORDELIJK ALGEMENE INFORMATIE RUIMTE VOOR TALENT Q BETROKKEN Q VEILIG KIES VOOR CORDERIUS BESTE TOEKOMSTIGE BRUGKLASSERS EN OUDERS Wat is dat toch moeilijk: kiezen voor een middelbare school!

Nadere informatie

leerjaar 2/3 nr. 4/2013-2014

leerjaar 2/3 nr. 4/2013-2014 leerjaar 2/3 nr. 4/2013-2014 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Dit is de laatste nieuwsbrief die u ontvangt dit schooljaar. We informeren u over bijzondere dingen die gebeurd zijn en over activiteiten die

Nadere informatie

Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas

Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas Informatieavond over de profielkeuze in de 3 e klas 24 november 2015 26-06-14 1 Na vanavond begrijpt en weet U: Wat profielen zijn. Welke profielen er op het Cosmicus College zijn. Hoe een profiel gekozen

Nadere informatie

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 1 Rapporten en bevorderingsnormen Schooljaar 2016-2017 Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Rapportage 3 Bevorderingsnormen 3 2 ONDERBOUW Klas 1 4 Klas 1: naar mavo 2 (vanuit

Nadere informatie

Bij ons begint jouw toekomst. informatiegids voor basisschoolleerlingen en hun ouders

Bij ons begint jouw toekomst. informatiegids voor basisschoolleerlingen en hun ouders Bij ons begint jouw toekomst informatiegids voor basisschoolleerlingen en hun ouders 2 Ontdek zelf of het Comenius Lyceum bij jou past. Kom samen met je ouders langs op één van onze open avonden. dinsdag

Nadere informatie

lauwers college informatie voor groep 8

lauwers college informatie voor groep 8 lauwers college informatie voor groep 8 Het is bijna zover... Kies de beste school voor jou Weet jij al welke school bij jou past? Nog even en dan ga je naar een nieuwe school. Samen met je ouders en je

Nadere informatie

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen BORNEGO COLLEGE 25 oktober 2016 Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter Hier kan een onderschrift komen 1 Programma (in hoofdlijnen) (voortgezet) Onderwijs in Nederland Bornego College:

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Informatieboekje Profielkeuze klas 3

Informatieboekje Profielkeuze klas 3 Informatieboekje Profielkeuze klas 3 2014 2015 Voorwoord Aan het einde van de derde klas is het de bedoeling dat je een definitieve keuze maakt voor een bepaald profiel. Er zijn vier profielen: - Natuur

Nadere informatie

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Versie Schooljaar 2016-2017 Definitief vastgesteld sept. 2016 Bevorderingsnormen Inclusief: - Herkansingsregeling 4 havo, 4 vwo en 5 vwo - Protocol doorstroom 4 mavo naar 5 havo - Protocol doorstroom 5

Nadere informatie

WELKOM OUDERAVOND KLAS 3 VOORLICHTING PAKKETKEUZE

WELKOM OUDERAVOND KLAS 3 VOORLICHTING PAKKETKEUZE WELKOM OUDERAVOND KLAS 3 VOORLICHTING PAKKETKEUZE Op weg.. Volgend jaar klas 4 Mei 2017 centraal schriftelijk examen HET EINDEXAMEN Het examen is begonnen aan het begin van de 3e klas. Cijfers klas 3 tellen

Nadere informatie

voor de handelingsdelen ten minste een voldoende hebt. Belangrijke data schooljaar (onder voorbehoud)

voor de handelingsdelen ten minste een voldoende hebt. Belangrijke data schooljaar (onder voorbehoud) Mavo 4 EXAMEN Beste leerlingen, In dit boekje staan gegevens die van belang zijn om dit cursusjaar succesvol af te ronden. Dit is een aanvulling op het Examenreglement en het PTA (programma van toetsing

Nadere informatie

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja Welkom Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i 2 0 1 6 Bewust, Betrokken, Berechja Programma Opening: dhr. J. Frankema, directeur Presentatie: dhr. J. Schaak, teamleider

Nadere informatie

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging Elke dag inspirerend vwo / havo elke dag een uitdaging Samen met uw zoon of dochter staat u voor een belangrijke keuze. Op basis van het advies van de basisschool ligt de uitdaging op vwo of havo-niveau.

Nadere informatie

BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE 2014-2015 Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3

BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE 2014-2015 Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3 1 BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3 INLEIDING 1. In dit reglement wordt beschreven wanneer een leerling wordt bevorderd. 2. In de komende schooljaren

Nadere informatie