Kielbevestiging aan het zeiljacht GP42

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kielbevestiging aan het zeiljacht GP42"

Transcriptie

1 Eindverslag stage Kielbevestiging aan het zeiljacht GP42 Naam Niels Koorn Studentnummer Stagebedrijf Composail Bedrijfsmentor P. Menger Stagecoach F. van Steijn Stageperiode t/m

2 Voorwoord Voor u ligt het eindrapport van mijn tweede stage, die ik de afgelopen elf weken doorlopen heb bij Composail te Scheveningen. Ik ben een derdejaars student werktuigbouwkunde aan de Haagse Hogeschool te Delft. Ik ben begonnen op 6 februari jl. en heb op 20 april 2012 de stage afgerond. Het rapport is in eerste instantie bestemd voor de stagecoach, mechatronicadocent dhr. F. van Steijn, verbonden aan de Haagse Hogeschool TIS Delft, opdat hij kennis kan nemen van mijn resultaten van de stageopdracht. Daarnaast is het een interessant document voor het (toekomstige) team van Composail en overigen die geïnteresseerd zijn in het ontwerpen en bouwen met composietmaterialen. Mijn dank gaat uit naar Nico Persoon, de initiatiefnemer en projectleider van Composail, voor de mogelijkheid bij Composail stage te lopen en zijn instructies en begeleiding de afgelopen weken. Daarnaast wil ik Peter Menger bedanken voor zijn (vooral management gerichte) advies. Ook enige dank aan David Tiemens voor zijn ondersteuning bij de sterkteberekeningen, André de Boer voor het bieden van een testmogelijkheid op de Haagse Hogeschool en Adrie Pijnen voor het leveren van zijn werktekening. Tenslotte bedank ik mijn groepsgenoten voor de prettige samenwerking de afgelopen elf weken. Den Haag, april

3 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 Verklarende woordenlijst... 6 Symbolenlijst Inleiding Achtergrondinformatie Opdrachtomschrijving Pakket van eisen Gebruikerseisen Fabricage-eisen Projectgrenzen Kielbevestigingsplaat Doorbuiging Schroefverbinding Mallen Werkplan Conclusie Bronvermelding Bijlage I: Ontwerp Inventor Bijlage II: Tekening stalen plaat Bijlage III: Spanningsanalyse Inventor Verplaatsing in de plaat zelf Von Misesspanning in plaat bevestigd aan laminaat met een tiental bouten.. 19 Bijlage IV: Sterkteberekening Doorbuiging in de stalen plaat Bijlage V: Werkplan voor het bevestigen van de kielbox

4 1. Vooraf Veiligheid Werken in het epoxyhok Gebruik luchtdruk Opdracht Achtergrond Nieuwe kielbevestiging Houten mal Composieten mal Gat in de boot Ondersteuning maken Dicht lamineren van het gat Bijlage VI: Verslag bouwdagen Bijlage VII: Verslag excursies Zeilen met InnosportLab Bezoek Hiswa Bezoek Contest Yachts Bijlage VIII: Projectorganisatie Interne organisatie Externe organisatie Relaties rondom Composail Bijlage IX: Persoonlijke reflectie Bijlage X: Competenties

5 Samenvatting Dit verslag handelt over het ontwerp van de kielbevesting van een composieten zeiljacht, in het kader van een stageopdracht. De opdracht is afkomstig vanuit het project Composail en is uitgevoerd in de loods van Composail te Scheveningen. Het rapport opent met de Opdrachtomschrijving, hierin wordt de opdracht geformuleerd, deze komt neer op het ontwerpen van de kielbevestiging aan de boot. In het Pakket van eisen wordt besproken waaraan het ontwerp moet voldoen. Vervolgens wordt de opdracht afgebakend in het hoofdstuk Projectgrenzen. Daarna volgt informatie over het ontwerp en de keuzes die daarbij gemaakt zijn. Dan volgt de Conclusie en de geraadpleegde literatuur. De eerste bijlagen zijn vooral inhoudelijk en bevatten tekeningen van het ontwerp, een werkplan en berekeningen, daarna volgt een stuk over de organisatie, gevolgd door een persoonlijk deel. De belangrijkste conclusies zijn dat het mogelijk is om een stalen plaat als kielbevestiging te laten fungeren. Via een werkplan is het mogelijk om een volgende stagiair de kielbevestiging snel te laten voltooien. 5

6 Verklarende woordenlijst Composiet Uit verschillende componenten bestaand materiaal, doorgaans vezelversterkte kunststoffen Epoxy Thermohardende kunststof, die geschikt is voor het vervaardigen van composieten GP42 Grand Prix 42: wedstrijdzeiljacht met een lengte van 42 voet (= 12,8 meter) Kiel Constructieve langsverband van een schip Mal Holle gietvorm, ook wel matrijs genoemd 6

7 Symbolenlijst Symbool Grootheid Eenheid b breedte millimeter [mm] E elasticiteitsmodulus Megapascal [MPa] h hoogte millimeter [mm] I oppervlaktemoment millimeter tot de vierde [mm 4 ] L lengte millimeter [mm] P kracht Newton [N] q verdeelde belasting Newton per millimeter [N/mm] v zakking millimeter [mm] 7

8 1. Inleiding Composieten zijn de laatste tijd sterk in opkomst. Deze zijn zeer geschikt voor sterke, lichte constructies. Dit feit vormt in combinatie met het tekort aan bedrijfservaring van studenten de aanleiding van het opstarten van het project Composail, waarin het bouwen van een composieten zeiljacht centraal staat. De opdracht is afkomstig van Nico Persoon, de initiatiefnemer van het Composailproject. Dit project is gestart in 2004 en heeft als voornaamste doel studenten bekend te maken met het werken met composietmaterialen. Het doel is om de boot dit jaar nog varende te krijgen. De afgelopen elf weken is er gewerkt aan de opdracht en aan de afwerking van de boot. Binnen Composail werkte de afgelopen periode een tiental studenten aan het project in het kader van een (afstudeer)stage. 8

9 2. Achtergrondinformatie Composail is een project opgezet in 2004 door de Haagse Hogeschool, ROC Mondriaan, InnosportLab Zeilen en Kenniscirculatie Haaglanden. Het project omvat het realiseren van een Grand Prix 42 voets zeiljacht, dat ontworpen is door Arthur Peltzer van Peltzer Yacht Design. Het project is gestart in 2004 in Den Haag. Nadat het project enige tijd stilgelegen heeft, is het in de zomer van 2011 opnieuw opgestart en is Composail verhuisd naar Scheveningen. In Scheveningen is een nieuwe impuls aan het project gegeven. Er zijn diverse subopdrachten opgesteld, zoals het ontwerpen van de deklay-out, de overloop, de giek, de mastvoet en de kielbevestiging. In de loods in Scheveningen bevindt zich een werkplaats met daarin het zeiljacht zelf en de benodigde gereedschappen om te boot te kunnen bewerken. Naast elektrisch gereedschap, zijn er tevens een compressor en een luchtdrukvat aanwezig, er kan dan ook met luchtdruk geschuurd, geslepen en schoongespoten worden. Ook is er het zogenaamde epoxyhok, een van houten platen in elkaar getimmerd kamertje waarin een hars/harder-mengsel kan worden aangemaakt. In de werkplaats bevindt zich tenslotte een keet, waar men kan ontwerpen en rapporteren. Daarnaast biedt het InnosportLab Zeilen, nog geen 100m van de loods vandaan, ook een mogelijke werkplek hiervoor aan. Figuur 1: De loods met daarin het GP 42-zeiljacht. De begeleiding bij Composail bestaat uit docenten van de Haagse Hogeschool. Zij leggen een of twee keer per week een bezoek af aan de loods om de informeren naar de stand van zaken en coaching te bieden aan de studenten die daar behoefte aan hebben. Aan elke student is een vaste begeleider gekoppeld, maar het is ook mogelijk de andere docenten aan te spreken. Een overzicht van de begeleiding is te vinden in Bijlage VIII. 9

10 3. Opdrachtomschrijving Het doel is om de boot dit jaar vaarklaar te hebben, dat betekent dat de boot dan te water gelaten moet kunnen worden en verdere afwerkingen nog mogen ontbreken. Om dit te bereiken werkt elk groepslid van het project aan een eigen subopdracht. Een overzicht van de opdrachten waar de huidige bezetting studenten aan heeft gewerkt is te vinden in Bijlage VIII. Daarnaast zijn er zogenaamde bouwdagen waarop er aan algemene zaken aan de boot gewerkt wordt. De subopdracht komt neer op het herontwerpen van een kielbevestiging in de romp van de boot. In een eerder stadium was hiervoor een box ontworpen, waarmee de kiel als het ware aan de boot vast geklikt kon worden. Er bleek echter dat de kiel daarmee niet meer losneembaar was en dat was wel een vereiste van de opdrachtgever. De kiel moest vervolgens uit de boot geslepen worden en er diende een nieuwe bevestigingssysteem bedacht worden om wel losneembaarheid te kunnen garanderen. Deze bevestiging dient na het ontwerp gerealiseerd te worden, waarna men haar kan inlamineren in het gat in de romp van de boot. Voor het lamineren moeten mallen ontworpen worden. Figuur 2: Het gat onder in de boot, waar de oude kielbox gezeten heeft. 10

11 4. Pakket van eisen Hieronder volgen de eisen waaraan het kielbevestigingsontwerp moet voldoen Gebruikerseisen De onderstaande eisen zijn de gebruikerseisen, ook wel functionele eisen genoemd. De kielbevestiging moet eenvoudig los te maken zijn van de romp van de boot. De constructie moet een momentbelasting op de kiel van Nm aankunnen. De kielbevestiging moet haar eigen gewicht van kg kunnen dragen. De constructie moet een maximale doorbuiging van 5 mm (1% van de lengte L) hebben. De constructie moet zo licht mogelijk zijn om onnodige massatoename te voorkomen Fabricage-eisen De volgende eisen dienen in acht genomen te worden wat betreft de fabricage van de kielbevestiging. De constructie dient te worden vervaardigd van staal. De bevestiging moet van gebruikelijke maten te produceren zijn. Er moet een houten mal geproduceerd worden om de plaat in de boot te kunnen passen. 11

12 5. Projectgrenzen In dit hoofdstuk zullen de grenzen van de opdracht besproken worden. Er zal genoemd wat in de oorspronkelijke opdracht opgenomen was en wat er uiteindelijk bereikt is. De volgende punten zijn afgehandeld: De kielbevestiging is ontworpen. De maximale doorbuiging is berekend en er zijn enkele spanningsanalyses uitgevoerd. De productie van de houten mal is opgestart. Er is een handleiding geschreven om de mallen voltooien en het gat dicht te lamineren. Er zijn diverse bouwwerkzaamheden verricht aan de boot, zoals schuren, lamineren en plamuren. De volgende zaken zijn niet (volledig) behandeld: Het voltooien van de mallen. Het dichtlamineren van het gat. Het produceren en plaatsen van de definitieve stalen kielbevestiging De positionering van de kiel op de kielbevestigingsplaat. 12

13 6. Kielbevestigingsplaat Er is op verzoek van de opdrachtgever (zie hoofdstuk Pakket van eisen) een stalen plaat ontworpen die zal dienen als bevestiging van de kiel aan het laminaat op de romp. De kiel wordt aan het midden van de plaat vast gelast. Deze plaat heeft de afmetingen 700 x 500 x 20 mm en wordt door middel van een tiental boutverbindingen aan het laminaat bevestigd, dit in verband met de gewenste losneembaarheid. De dikte van 20 mm is gekozen vanwege de beschikbaarheid van het materiaal van deze afmetingen en aan de hand van vergelijkbare kielbevestiging. Een visualisering van het ontwerp is gemaakt met behulp van Inventor. In Bijlage I is een printscreen van het ontwerp in 3D vinden, de werktekening is te zien in Bijlage II Doorbuiging De doorbuiging van de plaat is berekend (zie Bijlage IV). Daaruit blijkt dat een plaat van 20 mm dik 1,41 mm doorbuigt, dat is minder dan 1% van de afstand tussen de twee rijen bouten en dan ook acceptabel. In Bijlage III is een spanningsanalyse te vinden die opgesteld is met behulp van het CAD-pakket Inventor. Hieruit volgt dat de belasting op de plaat geen kritsche verplaatsing veroorzaakt Schroefverbinding Voor de schroefdiameter is gekozen voor 30 mm. Aangezien het niet duidelijk was hoe deze goed te berekenen was, is besloten Inventor in te schakelen voor een spanningsanalyse. Daaruit blijkt dat een tiental bouten de plaat zonder problemen kan houden Mallen Om de plaat te kunnen verwerken in de mal voor het laminaat, is het nodig ook een houten versie ervan beschikbaar te hebben. Hierop kan ook de boutvorm aangebracht worden, zodat de schroefverbinding meegelamineerd kan worden. Zo hoeft de stalen plaat nog niet beschikbaar te zijn tijdens het lamineren. Daarnaast is een houten mal vanwege zijn veel lagere gewicht veel gemakkelijker te hanteren bij het passen en meten in het gat in de boot Werkplan Voor het afmaken van de mal, het bewerken van het gat en dicht lamineren ervan is een werkplan geschreven. Dit is te vinden in Bijlage VI en kan als leidraad gebruikt worden door een MBO-stagiair. 13

14 Conclusie De houten mal is in productie en het ontwerp van de bevestiging is klaar. Tijdens het project zijn wel enkele problemen naar voren gekomen die geleid hebben tot vertraging in het project, deze worden besproken in de persoonlijke reflectie in Bijlage X. De volgende periode kan een MBO-stagiair met behulp van het werkplan aan de slag met de voltooiing van de mal en het dichtlamineren van het gat. Daarna kan de definitieve stalen kielbevestiging aangebracht worden. 14

15 Bronvermelding Boeken Beer, F.C.J. de (2008), Mehtodisch ontwerpen (2 e druk). Den Haag, Sdu uitgevers bv Dik, R., Hoogland, W.R. (2002), Rapport over rapporteren (4 e druk). Groningen, Wolters Noordhoff Kolk, A., Sluimer, T., Tuijl, J.J. van, Kielconstructie, Rijswijk, TH Rijswijk Marijt, E., Kielconstructie, Den Haag, Haagse Hogeschool TIS Den Haag Meij, D. van der, Berekening van de romp- en dekconstructie, Den Haag, Haagse Hogeschool TIS Den Haag Mourik, P. van, Dam, J. van (2004), Materiaalkunde voor ontwerpers en constructeurs (4 e druk). Delft, VSSD Muhs, D., Wittel, H., Becker, M., Jannasch, D., Voßink, J. (2005), Roloff / Matek machineonderdelen Tabellenboek (4 e druk). Den Haag: Sdu uitgevers bv Muhs, D., Wittel, H., Becker, M., Jannasch, D., Voßink, J. (2002), Roloff / Matek machineonderdelen Theorieboek (4 e druk). Den Haag: Sdu uitgevers bv Internet Composieten VCKN Werktuigbouw.nl schroefverbindingen Wikipedia Kiel Software Autodesk Inventor Professional

16 Bijlage I: Ontwerp Inventor Figuur 3: 3D-weergave van de kielbevestiging. 16

17 Bijlage II: Tekening stalen plaat Figuur 4: Werktekening van de kielbevestiging. 17

18 Bijlage III: Spanningsanalyse Inventor 1. Verplaatsing in de plaat zelf In de onderstaande twee figuren is weergeven welke verplaatsing er zal plaatsvinden in de plaat bij belasting. Er is een momentbelasting om de as in de lengterichting van de plaat geplaatst en onderaan is de zwaartekracht die de kiel uitoefent op de plaat aangebracht. Te zien is dat de plaat grotendeels blauw is, dat betekent dat de verplaatsing heel klein zal zijn (kleiner dan 2,524*10-7 mm). 18

19 Figuur 5: Gebruik van de tool Stress analyse in Inventor. 2. Von Mises-spanning in plaat bevestigd aan laminaat met een tiental bouten Deze analyse is gedaan om te bepalen welke spanning er zal optreden in de bouten. Von Mises-spanning is een meerdimensionale spanning, die in dit geval op de boutverbinding uitgeoefend wordt. Uit de afbeeldingen blijkt dat deze kleiner is dan 0,2418 MPa, die ligt verder onder de vloeigrens van staal-316 (E y = 207 MPa). Figuur 6: Von Mises-spanning in de boutverbinding 19

20 Bijlage IV: Sterkteberekening Doorbuiging in de stalen plaat In de volgende berekening wordt de plaat beschouwd als balk met de afmetingen 500 x 700 x 20 mm. Verder wordt de belasting beschouwd als verdeeld over de gehele afstand tussen de twee rijen bouten. Aangezien de afstand L hier het grootst is, zal hier de grootste doorbuiging plaatsvinden. De belasting die op de plaat wordt uitgeoefend bestaat uit een momentenkracht en de eigen massa. De doorbuiging drukt men uit als maximale zakking v max. romp- en dekconstructie) (volgens het verslag Berekening van de constructeurs) (volgens het boek Materiaalkunde voor ontwerpers en De kleinste waarde van I zorgt voor de grootste doorbuiging en is dus het meest interessant om te gebruiken. Aangezien I x < I y, wordt er vanaf nu uitsluitend verder gerekend met I x. Nu kan de volgende formule voor de doorbuiging ingevuld worden. Figuur 7: De benodigde formules voor de situatie volgens het boek Sterkteleer. 20

21 Bijlage V: Werkplan voor het bevestigen van de kielbox 1. Vooraf Om het uitvoeren van het bevestigen van de kielbox zo snel mogelijk te laten verlopen, is dit werkplan geschreven. Hieronder volgt een aantal zaken dat je moet weten, voordat je aan de slag gaat met de opdracht Veiligheid Als je werkt in de werkplaats, zorg ervoor dat je altijd een overall aan hebt. Er zijn enkele werkoveralls en daarnaast zijn er ook schilderoverall ter beschikking. Bij verspanende bewerkingen (zagen, schuren e.d.) moet je ook werkhandschoenen, een stofkapje, een veiligheidsbril en gehoorbescherming dragen. Bij werken in het epoxyhok is een gasmasker aan te raden. De veiligheidsinformatie per stof is te vinden in de map Veiligheidsinformatie die te vinden is in het epoxyhok Werken in het epoxyhok Wanneer je epoxyhars of je polyester nodig hebt, zul je dit meestal moeten mengen met een harder. De mengverhoudingen staan op de wand vermeld. In de werkplaats zijn witte mengbakjes aanwezig, deze kun je gebruiken om in te mengen. Schenk de epoxyhars of polyester in het bakje en weeg het af. Voeg vervolgens de juiste hoeveelheid harder toe en meng de substantie met behulp van een houten roerstaaf. Figuur 8: De mengverhoudingen staan vermeld op de wand van het epoxyhok. 21

22 1.3. Gebruik luchtdruk Wanneer er met luchtdruk gewerkt gaat worden, neem je het volgende in acht: Controleer of het kraantje aan de onderkant van de ketel dicht is. Dat is het geval wanneer de hendel onder een hoek van 90 graden staat. Ook is het goed te horen wanneer de ketel niet dicht is, je hoort dan duidelijk het lucht aan de onderkant ontsnappen. Zorg ervoor dat de toevoer van de lucht van de ketel naar de leiding afgesloten is. Zo kun je gemakkelijk je gereedschap aan de leiding koppelen. Start de compressor. Sluit een slang met daaraan het gereedschap dat je wilt gebruiken aan op de leiding. Open de luchttoevoer van de ketel naar de leiding. Nu is het gereedschap klaar voor gebruik. Af en toe zal de compressor aan slaan om de ketel onder druk te houden. Na het werken met luchtdruk zet je de compressor uit. Vervolgens ontlucht je de ketel door het kraantje onderaan weer open te draaien (let op: dit maakt veel lawaai) Figuur 9: Het luchtkraantje aan de onderkant van de ketel in gesloten toestand. Figuur 10: Het luchtdrukpistool 22

23 2. Opdracht De opdracht handelt over de kielbevesting aan de boot. Hieronder volgt een stappenplan dat je moet volgen om het gewenste resultaat te bereiken Achtergrond De kielbox vormt de bevestiging van de kiel aan de boot. In de boot bevindt zich nu een gat onderin de boot. Hier heeft in het verleden een eerdere versie van de kielbox gezeten. Aangezien deze niet losneembaar was, is deze verwijderd uit de boot Nieuwe kielbevestiging De nieuwe kielbox is thans een stalen plaat van 700 x 500 x 20 mm. Om niet met de stalen plaat te hoeven passen en meten, is er besloten een mal te maken die gebruikt kan worden tijdens het dicht lamineren van het gat onderin de boot. Hieronder volgt een omschrijving hoe je te werk moet gaan tijdens dit project Houten mal Eerst is er een houten versie van de plaat gemaakt. Deze plaat bestaat uit twee MDF-platen van 700 x 500 x 10 mm. Er is een viertal schroeven (diameter = 6 mm) verzameld om de platen op elkaar te kunnen afstellen. De gaten voor de boutverbinding zijn al gepositioneerd met gaten van d = 6 mm. Zij zijn vervolgens aan elkaar gelijmd met epoxyhars. Hierna is er een epoxylaag om het geheel heen aangebracht en de plaat glad geschuurd. Vervolgens moet er een laag DD-lak op de plaat aangebracht worden. Dit moet gedaan worden met een mohair roller, die eerst over plakband gerold is om de pluisjes te verwijderen. Daarna kan de plaat in de was gezet worden. De was moet met een doekje over de plaat uitgewreven worden. Figuur 11: De houten mal tot dusver Composieten mal Als deze droog is kan begonnen worden met het maken van de mal van polyester (geen gelcoat) met glasvezel (vezels in alle richtingen). De lagen glasvezel moeten dan om de plaat heen gelegd worden en vervolgens ingemeerd worden met polyester met behulp van een kwast. 23

24 2.5. Gat in de boot Het gat in de boot moet recht gemaakt worden. Eerst kunnen de ergste afwijkingen met behulp van de decoupeerzaag verwijderd worden. Daarna kan er geschuurd worden. Schuren kan op diverse manieren, met de hand, de luchtdrukschuurmachine, de haakse slijper en de oscillerende zaag. Begin met grove korrelgrootte en ga langzamerhand over op een fijnere korrelgrootte. Op het schuurpapier staat de grofheid vermeld als P xxx. Hierbij staat xxx voor de korrelgrootte (het aantal korrels per oppervlakte-eenheid), een lage waarde (bijvoorbeeld 50 of 60) betekent dat het grof schuurpapier betreft en een hoge waarde (bijvoorbeeld 240 of 320) duidt op fijn schuurpapier Ondersteuning maken Over het gat leg je twee balken op de plek waar de boutverbindingen moeten komen. Kijk goed op de tekening of de mal op de juiste plaats in het gat terecht komt. Vervolgens kun je de mal vastschroeven aan de balken Dicht lamineren van het gat Zorg ervoor dat het contactoppervlak schoon en stofvrij is. Dit kun doen met aceton en het luchtdrukpistool. Daarna breng je het glasvezel aan aan de onderkant van het gat. Je kunt dit tijdelijk vastzetten met Airtac 2 of met behulp van het nietpistool. Daarna breng je met een roller de epoxyhars aan en rol je dit uit met een ontluchter. 24

25 Bijlage VI: Verslag bouwdagen Om de bouw van de boot te laten vorderen, is er besloten stagiairs twee dagen per weken aan de boot te laten werken en afstudeerders een dag per week. De bouwdagen waren dinsdag en vrijdag en gingen in vanaf de tweede week. Week 2 Dag 1 De randen aan de binnenkant van de boot moeten gelamineerd worden om stevigheid van de romp te verkrijgen. Eerst werden de randen binnen in de boot geschuurd, zodat er een vlak oppervlak onstond. Daarna werd er plamuur op aangebracht. Deze plamuur bestond uit een mengsel van epoxyhars, harder en rode microballoons. Het verkijgen van een gladde, ronde rand bleek lastiger dan aanvankelijk gedacht. Dag 2 Deze dag werd er geschuurd aan de buitenkant van de boot, eerst met grof schuurpapier (P60), daarna met een fijnere (P120). Week 3 Dag 1 De dag begon met een grondige schoonmaak aan de binnenkant van de boot. Eerst werd er gestofzuigd en daarna werd de romp geboend met heet water en aceton. Er werd opnieuw geplamuurd aan de binnenkant van de boot. Om een mooie ronding te krijgen, werd er een laag peel ply over het plamuur gespannen, die vervolgens werd aangedrukt met een spuitbus. Dag 2 Deze dag werd aan de mallen voor de giek gewerkt. Deze zijn niet goed en moeten daarom opnieuw gemaakt worden. Om dit kunnen doen, moet er een plug gemaakt worden. Hiervoor is enige preparatie bij de oude mallen nodig. Eerst werden ze grondig gereinigd met aceton, daarna konden de oneffenheden wegnomen door middel van schuren en plamuren. Week 4 Dag 1 Er werd gewerkt aan de kikkers, dat zijn de bevestigingsplaatsen voor de touwvulva s, waaraan de touwen later vastgemaakt zullen worden. Het bleek al snel dat een kikker niet goed vast gelijmd was. Deze is vervolgens opnieuw vastgemaakt met behulp van de plamuur. Met een schroef kon de kikker tegen de romp van de boot aangetrokken worden, waarna deze kon uitharden. Boven en onder de kikkers werd een laag glasvezel aangebracht Hierna begon men met de voorbereidingen van het aanbrengen van een vacuümzak onder en boven de kikkers, zodat de ze geïnjecteerd kunnen worden met epoxyhars. Deze hars vormt in combinatie met het glasvezel een composietmateriaal, dat zorg voor een stevige verankering van de kikkers. 25

26 Dag 2 Ook deze dag stond in het teken van de kikkers. De vacuümzakken aan de onderkant van de kikkers zijn bevestigd en de buizen waar de lucht doorheen gezogen wordt, werden aangebracht. Week 5 Dag 1 De dag begon met het repareren van de verlichting in de boot, de bedrading bleek niet meer goed vast te zitten, hierna werd er wederom gewerkt aan de bevestiging van de kikkers, het bleek namelijk dat de vacuümzakken aan de onderkant niet vacuüm gezogen werden door de compressor. Er werd gezocht naar de oorzaak hiervoor, er bleek uiteindelijk een opening te zitten naar het achterste compartiment van de boot die niet bedekt werd door de vacuümzak. Besloten werd om de kleine opening rechts dicht te plamuren en op de grote opening links een extra vacuümzak aan te brengen. Dag 2 Er werd begonnen met het afronden van het aanbrengen van de vacuümzakken. Daarna werden de mallen van de giek gewaxt. Tenslotte werd er een grote opruiming in de boot gehouden. Week 6 Dag 1 Deze dag werden de gelcoat aangebracht op de giekmallen. De gelcoat moet het laminaat beschermen tegen weersinvloeden en chemicaliën. Hierna werden de kikkers voorin de boot uitgezaagd met een decoupeerzaag. In de middag werden enkele uitsteeksels op de vloer verwijderd met een haakse slijper. Dag 2 Er was geen tweede bouwdag in verband met het bezoek aan Contests Yachts. Week 7 Dag 1 Vandaag werd er gestart met het handlamineren van de kikkers achter in de boot. Ook werd er gewerkt aan het maken van een testbalk van balsa. Dit materiaal is namelijk mogelijk interessant voor de kielbalk, die nu nog onderbroken is in de boot. De balk werd verpakt in een vacuümzak en vervolgens volgezogen met epoxyhars. Dag 2 Vandaag werd er een tweede laag laminaat aangebracht bij de kikkers achterin de boot. Dit bleek echter niet goed te zijn gelukt, de laminaatlaag is dan ook weer verwijderd. Verder is er een defect aan de haakse slijper verholpen. 26

27 Week 8 Dag 1 De testbalk gemaakt van balsa met daar omheenb een laminaatlaag (bestaande uit glasvezel en epoxy) werd getest in de werkplaats van de Haagse Hogeschool (locatie TIS Delft). Hier werd een drukkracht op de balk uitgeoefend en gekeken wanneer de balk bezweek, dit bleek bij +/ N te zijn. In de middag is verder gewerkt aan de giekmallen. Dag 2 Deze dag stond in het teken van het glas schuren en slijpen van de kikkers achter op de boot. Daarna werden enige gaten dichtgeplamuurd. Week 9 Dag 1 Er werd begonnen met het op maat zagen van twee MDF-platen voor het maken van de houten mal. Dag 2 Vandaag zijn de twee MDF-platen aan elkaar gelijmd met epoxyhars. Week 10 Dag 1 De dag begon met het insmeren van de houten mal met epoxy. De bevestigingsplaats voor een voetstuk op de boot is glad geslepen Dag 2 De houten mal is glad geschuurd met de luchtdrukschuurmachine. Hierna is verder gegaan met het plamuren van de gaten in de giekmal. Week 11 Deze week is er niet meer aan de boot gewerkt. 27

28 Bijlage VII: Verslag excursies 1. Zeilen met InnosportLab Op 20 februari 2012 is de groep van Composail een middag gaan zeilen op de Noordzee. Dit was geregeld door het InnosportLab en was een mooie gelegenheid de studenten vertrouwd te maken met het zeilen en de zeilboot. Enkele stagiairs mochten even plaatsnemen achter het roer en er was tijd om met iedereen de individuele opdracht door te spreken. Figuur 12: Het verlaten van de Scheveningse haven. 2. Bezoek Hiswa Op 8 maart 2012 werd een bezoek gebracht aan de Hiswa Amsterdam Boat Show in de RAI te Amsterdam. Op deze beurs was van alles op het gebied van boten te zien. Het doel was inspiratie op te doen voor de uitwerking van alle individuele opdrachten. Op de beurs vond een korte ontmoeting plaats met Arthur Peltzer, ontwerper van de GP42. Met hem is vervolgens van gedachten gewisseld over de lopende opdrachten bij Composail 3. Bezoek Contest Yachts Op 16 maart 2012 werd een bezoek gebracht aan de jachtenbouwer Contest Yachts te Medemblik. Dit bedrijf is opgericht in 1959 en richt zich voornamelijk op het bouwen van zeiljachten, maar produceert daarnaast ook enkele motorschepen. Het bedrijf maakt daarbij veel gebruik van de vacuümtechniek die ook bij Composail toegepast wordt. Zo werd een bezoek aan dit bedrijf interessant voor de Composailstagiairs. De verschillende fasen van een schip een aanbouw waren hier goed te zien. Ook was er een grote diversiteit aan typen schepen. Zo waren er naast zeilschepen ook enkele jachten die door een motor aangedreven werden en waren zowel kleine als grote schepen. 28

29 Bijlage VIII: Projectorganisatie 1. Interne organisatie De interne organisatie bestaat uit HBO- en MBO-studenten. HBO-studenten Naam Studie Opdracht Kader adres Nana WTB Variabele Afstuderen Asibey kielgeometrie Lennart Bol WTB Projectleiding Stage Bram WTB Mast, roer Stage Camfferman Pieter Dam IPO Toplicht Afstuderen Niels Koorn WTB Kiel Stage Barnie WTB Giek Stage Lutgerink Frank WTB Planning Keuzemodule Sterke Pieter IPO Interieur Afstuderen Tortolero verlichting Harrie IPO Overloop Afstuderen Waasdorp Twan de Wit IPO Deklayout Afstuderen IPO = industrieel product ontwerpen, WTB = werktuigbouwkunde MBO-studenten Naam Studie Opdracht Kader adres Anthony van ID Scepterbevestiging Stage den Barselaar Remmelt ID Roerverbinding Stage Rick ID Interieur boot Stage Langkester Nuno da ID Valstopper Stage Silva Anthony Villerius ID Onbekend Stage ID = industrieel design 29

30 2. Externe organisatie De externe organisatie bestaat uit docenten van de zowel de Haagse als de Delftse vestiging van de Academie voor Technology, Innovation & Society van de Haagse Hogeschool. De bedrijfsmentor is Peter Menger. Naam Functie adres Martine van Dijk Projectleider, begeleider Harry de Jongh Swemer Begeleider Jorine Koopman Projectleider Edwin van Meerveld Begeleider Peter Menger Begeleider, bedrijfsmentor Nico Persoon Projectleider, begeleider Relaties rondom Composail WERKTUIGBOUWKUNDE begeleiders studenten INDUSTRIEEL PRODUCT ONTWERPEN HAAGSE HOGESCHOOL begeleiders studenten BEWEGINGSTECHNOLOGIE begeleiders COMPOSAIL ARTHUR PELZER INNOSPORT ROC MONDRIAAN INDUSTRIEEL ONTWERPEN EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING Figuur 13: Schematische weergave van de relaties van Composail 30

CompoSail Stagerapport

CompoSail Stagerapport CompoSail Stagerapport Giek Productie In opdracht van Opdrachtgever Uitvoerend student De Haagse Hogeschool in Delft CompoSail N.J. Persoon Initiatiefnemer 2583 ER Scheveningen Kranenburgweg 211 06-43496075

Nadere informatie

2. symbolenlijst. Symbool Grootheid Eenheid F en P Kracht Newtons [N] E Elasticiteiten modules Gigapascal [GPa] V Doorbuiging Millimeter [mm]

2. symbolenlijst. Symbool Grootheid Eenheid F en P Kracht Newtons [N] E Elasticiteiten modules Gigapascal [GPa] V Doorbuiging Millimeter [mm] Voorwoord Dit is het stage eindverslag van mijn stage bij Composail te Scheveningen. Hier heb ik stage gelopen als ontwerper/constructeur onderbegeleiding van Nico persoon. Vanuit het bedrijf heb ik Peter

Nadere informatie

P R O J E C T B U R E A U STOEL

P R O J E C T B U R E A U STOEL P R O J E C T B U R E A U STOEL EI NDOPDRACHT 3 D MOD E L LER EN Student: Nikki den Hollander Student nr.: 14071479 Datum: 27 januari 2015 Docent: Dhr. L.J.M. Koeleman Vak: 3D Modelleren Versie: 1 e 1

Nadere informatie

Kraakjes plamuren. Slijpen en schuren. velomobiel.nl

Kraakjes plamuren. Slijpen en schuren. velomobiel.nl Kraakjes plamuren Eerder hebben we een handleiding over lamineren van schades gepubliceerd. Nu is het tijd om die kraakjes ook mooi te maken aan de buitenkant. Deze voor schade (foto 1) is al van binnen

Nadere informatie

Handleiding werken met een mal Handleiding Het werken met een polyester mal.

Handleiding werken met een mal Handleiding Het werken met een polyester mal. Handleiding Het werken met een polyester mal. Hoekseize 3 8711 HR WORKUM tel.: 0515-543556 info@polymat.nl www.polymat.nl. Het werken met een polyester mal. 1. Info vooraf 2. Mallen bouw en plug. 3. het

Nadere informatie

Quest XS - L profiel inlamineren

Quest XS - L profiel inlamineren Het lamineren moet in een ruimte gebeuren waar de temperatuur tussen de 20 en 25 graden C is, uitharden moet ook bij die temperatuur gebeuren gedurende minimaal 24 uur. Benodigdheden: - epoxy hars - glas

Nadere informatie

Thema Massaproductie. De Reciprozaag. Maurice Mulder

Thema Massaproductie. De Reciprozaag. Maurice Mulder Thema Massaproductie De Reciprozaag Maurice Mulder Thema Massaproduct Technisch Product Dossier Maurice Mulder Den Haag september 2010 De Haagse Hogeschool Inhoudsopgave Verklarende woordenlijst...4 1.

Nadere informatie

Tablethouder Praktijkopdracht

Tablethouder Praktijkopdracht Tablethouder c n o C t p e In deze praktijkopdracht ga je een houder maken voor een tablet of ipad. Misschien voor je eigen tablet, of voor iemand die je kent. De houder maak je van hardhout. In overleg

Nadere informatie

Vervangen puttingplaten

Vervangen puttingplaten Vervangen puttingplaten Op welke boten komt het voor Etap 22 bouwjaar 1971 / 1981 Etap 28 bouwjaar 1977 /1983 Etap 26 bouwjaar 1981/ 1988 Etap 23/23i bouwjaar 1982 /1994 Plan van aanpak Om bij de puttingplaten

Nadere informatie

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren Competenties Luuk van Paridon Overzicht waar ik nu sta: Afbeelding 1: Spinnenweb competenties De groene lijn geeft aan welke competenties ik tot nu toe behaald heb (zie Afbeelding 1). De competenties die

Nadere informatie

Vervolg renovatie van onze Cirrus

Vervolg renovatie van onze Cirrus Vervolg renovatie van onze Cirrus Het heklicht is inmiddels ontdaan van de grijze verf, vindt het er nu veel beter uitzien, alhoewel het niet zo mooi blinkend zal blijven in weer en wind. Daarna de mastvoet

Nadere informatie

Ontwerpen 5. Bankschroef

Ontwerpen 5. Bankschroef Ontwerpen 5 Bankschroef Gemaakt door: Jasper Hop (13104675) en Hein de Koning (13107941) Docent: Dhr. Mijnster Datum van inleveren: 20-6-2014 Klas: WP17B 1 Voorwoord Voorafgaand aan dit rapport hebben

Nadere informatie

1. Bestudeer de werktekeningen Bestudeer de werktekeningen met de titel Tablethouder en nummer

1. Bestudeer de werktekeningen Bestudeer de werktekeningen met de titel Tablethouder en nummer In deze praktijkopdracht ga je een houder maken voor een tablet of ipad. Misschien voor je eigen tablet, of voor iemand die je kent. De houder maak je van hardhout. In overleg met je docent kun je bijvoorbeeld

Nadere informatie

Het maken van een polyestermal

Het maken van een polyestermal Het maken van een polyestermal Materiaal gebruik Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de te gebruiken hoeveelheid polyesterhars + mekp-harder in verschillende produkten. 1 kg Polyesterhars - ± 20

Nadere informatie

De constructie van de mallen

De constructie van de mallen TECHNISCHE FICHE 3: De constructie van de mallen De buitenkant van de wagen zou uit koolstofvezel composietmateriaal gemaakt worden omwille van de extreme combinatie van licht gewicht en hoge sterkte die

Nadere informatie

Voortgangsverslag 1.4

Voortgangsverslag 1.4 Voortgangsverslag 1.4 Leon van Luijk Koudekerk a/d Rijn mei 2012 Haagse Hoge School Voorwoord In het kader van de HBO opleiding werktuigbouwkunde duaal is dit het voortgangsverslag van het vierde blok

Nadere informatie

Installatie van. Installatie:

Installatie van. Installatie: -2- Installatie van SIGMA-schottensystemen Het doel van deze instructies is de installateur een idee geven van de correcte techniek die moet worden gebruikt voor de installatie en assemblage van een typisch

Nadere informatie

Gebruik van epoxy en weefsels op hout

Gebruik van epoxy en weefsels op hout Gebruik van epoxy en weefsels op hout We onderscheiden drie verschillende verwerkingsmethodes voor epoxyhars met betrekking tot hout: 1: lakken 2: lijmen 3: bekleden van hout met epoxy en weefsel Algemene

Nadere informatie

POLYMAT Handleiding polyester algemeen. Inhoud. 1. Algemeen

POLYMAT Handleiding polyester algemeen. Inhoud. 1. Algemeen Hoekseize 3, 8711 HR WORKUM, tel.: 0515-543556, info@polymat.nl www.polymat.nl Inhoud 1. Algemeen 2. Gereedschappen 3. Voorbereiding 4. Aanbrengen Poly-Hechtgronding 5. Het lamineren van polyesterhars

Nadere informatie

MANCAVE Hij heeft een ruimte. Hij heeft tijd. En niemand houdt hem tegen.

MANCAVE Hij heeft een ruimte. Hij heeft tijd. En niemand houdt hem tegen. Woudloopsimulator bouwen MANCAVE Hij heeft een ruimte. Hij heeft tijd. En niemand houdt hem tegen. Een orgineel. Boslooptrommel. Fotorolgordijn. Geuraggregaat. Standaard. Standaard Wandelement (multiplex,

Nadere informatie

Ubbink indak bevestigingssysteem voor zonnepanelen

Ubbink indak bevestigingssysteem voor zonnepanelen Ubbink indak bevestigingssysteem voor zonnepanelen Montagevoorschrift Met het universele indak bevestigingssysteem van Ubbink, kan men alle soorten zonnepanelen tussen de dakpannen aanbrengen. Het systeem

Nadere informatie

Voortgangsverslag. Jaar 2 1 e Semester Blok 2. M. Camp

Voortgangsverslag. Jaar 2 1 e Semester Blok 2. M. Camp Voortgangsverslag Jaar 2 1 e Semester Blok 2 M. Camp Voortgangsverslag Jaar 2 1 e Semester Blok 2 TU Delft M. Camp Leiden Februari 2013 Voorwoord In het kader van de HBO opleiding werktuigbouwkunde duaal

Nadere informatie

VERFSYSTEMEN Woodcore jachten

VERFSYSTEMEN Woodcore jachten VERFSYSTEMEN Woodcore jachten Woodcore onder de waterlijn Woodcore boven de waterlijn Woodcore dek Woodcore opbouw Woodcore interieur www.de-ijssel-coatings.nl januari 2015 JACHTEN WOODCORE EPOXY INHOUD

Nadere informatie

Aquila DEKLUIK HANDLEIDING. Boating technology by craftsman marine

Aquila DEKLUIK HANDLEIDING. Boating technology by craftsman marine Aquila DEKLUIK HANDLEIDING Boating technology by craftsman marine Dekuitrusting 1 Voorwoord Veiligheid 2 Verklaring van de symbolen Dank u zeer voor de aankoop van dit Craftsman Marine vlucht- of ventilatieluik.

Nadere informatie

- Kluswijzer - 7. Zelf een scheidingswand bouwen

- Kluswijzer - 7. Zelf een scheidingswand bouwen 7. Zelf een scheidingswand bouwen U heeft behoefte aan een extra kinderkamer. U wilt die grote zolder in tweeën delen. U zou in de huiskamer graag een aparte werk- of hobbyhoek maken. Dan is een niet-

Nadere informatie

Opdracht: Geef bij iedere opdracht aan hoeveel uur je er voor nodig denkt te hebben en lever het lijstje in aan het einde van de 1 e week.

Opdracht: Geef bij iedere opdracht aan hoeveel uur je er voor nodig denkt te hebben en lever het lijstje in aan het einde van de 1 e week. Jaar 1, periode 3. Inleiding Hier vind je de benodigde informatie over de praktijkopdrachten in periode drie van de opleiding middenkaderfunctionaris bouw bol4. We hebben de beschikking over zeven weken

Nadere informatie

NIEUW. Rigips TopStuc. Stap-voor-stap handleiding. Zelf stukadoren is nu gemakkelijker dan ooit door de unieke receptuur van Rigips TopStuc.

NIEUW. Rigips TopStuc. Stap-voor-stap handleiding. Zelf stukadoren is nu gemakkelijker dan ooit door de unieke receptuur van Rigips TopStuc. NIEUW Rigips TopStuc Stap-voor-stap handleiding Zelf stukadoren is nu gemakkelijker dan ooit door de unieke receptuur van Rigips TopStuc. www.rigips.nl DOE - HET - ZELF MET RIGIPS. DAN ZIT HET ZO! Stukadoren

Nadere informatie

VERFSYSTEMEN VOOR POLYESTER EN HOUTEPOXY

VERFSYSTEMEN VOOR POLYESTER EN HOUTEPOXY VOOR POLYESTER EN HOUTEPOXY Billy Black 003 VOOR POLYESTER EN HOUTEPOXY Verschillende soorten polyester Polyester, ook wel bekend als GRP (Glass Reinforced Plastic), wordt gemaakt uit polyesterhars, versterkt

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

Een deur of kozijn lakken

Een deur of kozijn lakken Een deur of kozijn lakken Een deur of kozijn lakken Materialen Gereedschap Plamuur Afplaktape Verfbak Emmer Roerstok Schuurmachine Plamuurmes Verfroller Kwast Schuurpapier Ontvetter Spons Kozijnenspons

Nadere informatie

Het bouwen van je eigen Rotsachterwand en zijwanden. Door: Niels de Smit

Het bouwen van je eigen Rotsachterwand en zijwanden. Door: Niels de Smit Het bouwen van je eigen Rotsachterwand en zijwanden Door: Niels de Smit Ik heb dit artikel geschreven omdat ik andere hobbyisten mijn ervaringen wil laten zien, en lezen over het zelf maken van een rotsachterwand

Nadere informatie

DeR-Tec Aandrijftechniek

DeR-Tec Aandrijftechniek DeR-Tec Aandrijftechniek Mechanische variatoren MODULE (VAKCODE): BEROEPSPRODUCT: Stage Stage werkplan PERIODE: Blok 2: 18-11-2013 t/m 07-02-2014 RAPPORT VAN: Stefan Immerzeel (10056025) Stagebegeleider:

Nadere informatie

MAAK JE EIGEN JERKBAIT. Emiel van Dijk

MAAK JE EIGEN JERKBAIT. Emiel van Dijk MAAK JE EIGEN JERKBAIT Emiel van Dijk Stap 1 De tekening Deze knippen we uit om als mal te dienen. De vorm bepaald al of de jerkbait neutraal door het water gaat of deze juist diep duikt of naar de oppervlakte

Nadere informatie

Zelf doen! BUREAU BOUWEN HANDLEIDING VOOR EEN BUREAU. Wij laten u zien hoe u een uniek bureau bouwt en dit goed lakt.

Zelf doen! BUREAU BOUWEN HANDLEIDING VOOR EEN BUREAU. Wij laten u zien hoe u een uniek bureau bouwt en dit goed lakt. HANDLEIDING VOOR EEN Wij laten u zien hoe u een uniek bureau bouwt en dit goed lakt. 1 ONDERDELEN MARKEREN In de bijlage staan alle vereiste materialen vermeld. Gebruik als sjabloon de rastertekening (bijlage).

Nadere informatie

Zorg er altijd voor dat de spanten haaks op kiel staan! Het gebruik van een bouwhelling (Billing Boats nr. 301) vereenvoudigt deze taak (Fig. 1).

Zorg er altijd voor dat de spanten haaks op kiel staan! Het gebruik van een bouwhelling (Billing Boats nr. 301) vereenvoudigt deze taak (Fig. 1). Bouwtips Houten romp Zorg er altijd voor dat de spanten haaks op kiel staan! Het gebruik van een bouwhelling (Billing Boats nr. 301) vereenvoudigt deze taak (Fig. 1). Daarna dekken en schotten aanbrengen.

Nadere informatie

Persoonlijk Opleidingsplan (POP) Leerjaar 1

Persoonlijk Opleidingsplan (POP) Leerjaar 1 Persoonlijk Opleidingsplan (POP) Leerjaar 1 Student: Roy Krabbenborg Bedrijf: WSi-techniek Hogeschool: Haagse Hogeschool Opleiding: Ad Projectleider Techniek Klas: TP11 Document: POP Leerjaar 1 Versie:

Nadere informatie

Wandverwarming in de Noordoostpolder.

Wandverwarming in de Noordoostpolder. Wandverwarming in de Noordoostpolder. Na dat we de tekeningen klaar hadden voor onze aanbouw, kwamen we tot de conclusie dat we te weinig ruimte haddeen voor het plaatsen van radiatoren, zonder dat ze

Nadere informatie

HANDLEIDING AANLEGGEN VAN KUNSTGRAS

HANDLEIDING AANLEGGEN VAN KUNSTGRAS HANDLEIDING AANLEGGEN VAN KUNSTGRAS In deze handleiding vindt u informatie om goed voorbereid aan de slag te gaan met het aanleggen van uw gazon met kunstgras van Mooi-Kunstgras.nl De Ondergrond Het is

Nadere informatie

OMSCHRIJVING Dit systeem beschrijft hoe het dek van een houten jacht behandeld kan worden met een twee componenten polyester dd verfsysteem.

OMSCHRIJVING Dit systeem beschrijft hoe het dek van een houten jacht behandeld kan worden met een twee componenten polyester dd verfsysteem. pagina 1 van 5 OMSCHRIJVING Dit systeem beschrijft hoe het dek van een houten jacht behandeld kan worden met een twee componenten polyester dd verfsysteem. TOEPASSING EN GEBRUIKSDOEL Dit systeem kan direct

Nadere informatie

zonweringkoopjehier.com - Uitval Schermen - Installatie instructies

zonweringkoopjehier.com - Uitval Schermen - Installatie instructies Contents Inhoud Waarschuwing 1,0 m - 3,0m Zonwering 8 x Expansie bouten (2 per beugel) ** 2 x muurbeugel 2 x Verankerings plaaten 1 x Zonwering 1 x Hand greep Bevestigings Set Bouten M6 Bouten M8 Uitbreiding

Nadere informatie

Conceptraport. Uitlaatsysteem

Conceptraport. Uitlaatsysteem Conceptraport Uitlaatsysteem Conceptraport Uitlaatsysteem In opdracht van: Alexander Beenen namens Custom Concepts 27 september 2013 Vincent ten Have, Tim Hogenbrik, Rudsly Petronielia, Karim Balaich Guus

Nadere informatie

Voorbewerken en spuiten van carrosseriedeel

Voorbewerken en spuiten van carrosseriedeel Afdeling Uitstroom Specialisatie Opdracht Mobiliteit Carrosserie Schadeherstel vmbo vs01 Voorbewerken en spuiten van carrosseriedeel 1. Stel je eens voor Marieke komt uit school zet de fiets naast de auto

Nadere informatie

1,0 m - 3,0m Uitvalscherm 8 x Expansie bouten (2 per beugel) ** 2 x Muurbeugel 2 x Verankerings plaaten 1 x Zonwering 1 x Hand greep

1,0 m - 3,0m Uitvalscherm 8 x Expansie bouten (2 per beugel) ** 2 x Muurbeugel 2 x Verankerings plaaten 1 x Zonwering 1 x Hand greep Inhoudts Waarschuwing 1,0 m - 3,0m Uitvalscherm 8 x Expansie bouten (2 per beugel) ** 2 x Muurbeugel 2 x Verankerings plaaten 1 x Zonwering 1 x Hand greep Bevestigings Set Bouten M6 Bouten M8 Uitbreiding

Nadere informatie

We hebben 3 verschillende soorten van wrijving, geef bij elk een voorbeeld: - Rollende wrijving: - Glijdende wrijving: - Luchtweerstand:

We hebben 3 verschillende soorten van wrijving, geef bij elk een voorbeeld: - Rollende wrijving: - Glijdende wrijving: - Luchtweerstand: Lespakket wrijving Inleiding Wrijving is een natuurkundig begrip dat de weerstandskracht aanduidt, die ontstaat als twee oppervlakken langs elkaar schuiven, terwijl ze tegen elkaar aan gedrukt worden.

Nadere informatie

Postbus 58 4200 AB GORINCHEM. Lange Kleiweg 5 Postbus 1090 2280 BC RIJSWIJK. Notified Body Nr.: 1234. Niet-dragende wand met Attema hollewanddozen

Postbus 58 4200 AB GORINCHEM. Lange Kleiweg 5 Postbus 1090 2280 BC RIJSWIJK. Notified Body Nr.: 1234. Niet-dragende wand met Attema hollewanddozen CLASSIFICATIE VAN DE BRANDWERENDHEID VOLGENS EN 13501-2:2007+A1:2009 VAN EEN NIET-DRAGENDE WANDCONSTRUCTIE VOORZIEN VAN HOLLEWANDDOZEN MET VERSCHILLENDE TYPEN BEDRADING Opdrachtgever: Attema B.V. Postbus

Nadere informatie

Core Powertools - Koeling

Core Powertools - Koeling Core Powertools - Koeling Project WH3.1 Productontwikkeling MODULE (VAKCODE): BEROEPSPRODUCT: THCP Plan van Aanpak PERIODE: WH3.1 Productontwikkeling PROJECTLEDEN: Manuel Görlitz(12091715), Steven Leo(11113529),

Nadere informatie

Montagevoorschrift voor Solid Glass keukenbladen

Montagevoorschrift voor Solid Glass keukenbladen Montagevoorschrift voor Solid Glass keukenbladen Dit vindt u in de montageset koppelset 1, bestaande uit 2 plastic boutklemmen, 1 bout, 1 schroef en 2 klemplaatjes (A) zuurvrije siliconenlijm t.b.v. koppeling

Nadere informatie

Plaatselijke Regenbui

Plaatselijke Regenbui Plaatselijke Regenbui Deze projectbundel is van:... Jelle Defoort hogeschool Vives campus Torhout Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Probleem... 3 Brainstorm... 4 2 Onderzoek... 5 Werken met de kapzaag/houtzaag...

Nadere informatie

Persoonlijk Activiteitenplan(PAP) Blok 1&2

Persoonlijk Activiteitenplan(PAP) Blok 1&2 Persoonlijk Activiteitenplan(PAP) Blok 1&2 Student: Roy Krabbenborg Bedrijf: WSi-techniek Hogeschool: Haagse Hogeschool Opleiding: Ad Projectleider Techniek Klas: TP11 Document: PAP Blok 1&2 Versie: 1.0

Nadere informatie

Bamboe verbindingen. Een analyse van mogelijke verbindingen met bamboe op basis van kracht opname, sterktes, zwaktes en oplossingen

Bamboe verbindingen. Een analyse van mogelijke verbindingen met bamboe op basis van kracht opname, sterktes, zwaktes en oplossingen Bamboe verbindingen Een analyse van mogelijke verbindingen met bamboe op basis van kracht opname, sterktes, zwaktes en oplossingen Bamboe verbindingen maken Bamboe is rond. Dit zorgt voor een hoop uitdagingen

Nadere informatie

Voor grotere werkstukken, die niet gemakkelijk te hanteren zijn, gebruik je een haakse slijpmachine.

Voor grotere werkstukken, die niet gemakkelijk te hanteren zijn, gebruik je een haakse slijpmachine. 4 Slijpen Inhoud Wat is het?... 1 Waarmee doe je het?... 1 Hoe werk je met een (haakse) slijpmachine?... 4 Hoe werk je met een messenslijpmachine?... 4 Hoe onderhoud je een slijpmachine?... 5 Wat is het?

Nadere informatie

omega patrijspoorten HANDLEIDING Boating technology by craftsman marine

omega patrijspoorten HANDLEIDING Boating technology by craftsman marine omega patrijspoorten HANDLEIDING Boating technology by craftsman marine dekuitrusting 1 Voorwoord Veiligheid 2 Verklaring van de symbolen Wij danken u hartelijk voor de aanschaf van een of meer Craftsman

Nadere informatie

Stirlingmotor project

Stirlingmotor project Stirlingmotor project Plan Van Aanpak Beroepsproduct: Groep: Plan Van Aanpak WH11B2 Periode: H1.1 Ingeleverd op: Vrijdag 2 september 2011 om 12:00 uur Projectleden: Ingeleverd door: Tutor: Luuk de Jong(10071482),

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER DOUBLE COAT. pagina 1 van 8. hoofdgroep probleem oplossing

VEEL GESTELDE VRAGEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER DOUBLE COAT. pagina 1 van 8. hoofdgroep probleem oplossing pagina 1 van 8 OVER DOUBLE COAT antislip antislip Hoe verwijder ik eenvoudig een één componenten verfsysteem van een bestaand antislip profiel van een polyester boot? Kan ik Double Coat over een antislip

Nadere informatie

Zandbak met bescherming tegen de zon

Zandbak met bescherming tegen de zon Zandbak met bescherming tegen de zon Hoge beschermingsfactor Zandbak met bescherming tegen de zon Dankzij het geïntegreerde zonnedak kunnen de kinderen ook midden in de zomer naar hartenlust in de zandbak

Nadere informatie

Schilderen van deuren en kozijnen

Schilderen van deuren en kozijnen Schilderen van deuren en kozijnen Schilderen van deuren en kozijnen Materialen Gereedschap Plamuur Afplaktape Lak Ontvetter Emmer Verfbakken Plamuurmes Spons Borstel Schuurpapier schuurspons Roerstok http://bit.ly/29reybn

Nadere informatie

Het kopiëren van een ornament of sierbeton.

Het kopiëren van een ornament of sierbeton. Het kopiëren van een ornament of sierbeton. Benodigde materialen uit de webshop Siliconen C-20 component A Siliconen C-20 component B Thixo C (verdikker) Steunkap epoxy Latex handschoenen Klaarzetten Siliconen

Nadere informatie

Ultra low Instructies

Ultra low Instructies Ultra low Instructies Disclaimer Lijm kan verkleuren, als het in contact met Uv-licht komt. Tape kan taperesten achterlaten als het er af gehaald wordt. Lijm moet tenminste 3 min drogen, voordat er spanning

Nadere informatie

1: POLYESTER OSMOSE BEHANDELING

1: POLYESTER OSMOSE BEHANDELING pagina 1 van 6 OMSCHRIJVING Dit systeem beschrijft hoe een osmose behandeling van het oppervlak onder de waterlijn van een polyester jacht plaats kan vinden. TOEPASSING EN GEBRUIKSDOEL Een osmose behandeling

Nadere informatie

Claystone instructies 2017

Claystone instructies 2017 Claystone instructies 017 INSTALLATIESTAPPEN Voorbereiding van de ondergrond... 1 Voorbereiding voor de installatie op tegels... Producttoepassing... Aanbrengen dichtingsmengsel voor tegels Het gelijkmaken

Nadere informatie

Werken met polyester, Uitgebreide handleiding.

Werken met polyester, Uitgebreide handleiding. Werken met polyester, Uitgebreide handleiding. 1)De ondergrond. In bijna de meeste toepassingen is een goede hechting met de ondergrond zeer belangrijk. Voor een goede hechting is het noodzakelijk dat

Nadere informatie

Zelf uw woning aanpassen

Zelf uw woning aanpassen Zelf uw woning aanpassen DAKRAAM Wilt u een dakraam aanbrengen op uw zolder, voor meer licht, ventilatie of uitzicht? Hier vindt u meer informatie over hoe u dat kunt aanpakken. Vraag eerst wel om toestemming

Nadere informatie

kluswijzer dakraam plaatsen

kluswijzer dakraam plaatsen kluswijzer 10 dakraam plaatsen Plezierig wonen Wonen is iets persoonlijks. In uw woning ziet u graag de kleuren waar u van houdt, heeft u een indeling waar u zich prettig bij voelt en als het even kan,

Nadere informatie

BOUWEN VAN EEN ZEEPKIST

BOUWEN VAN EEN ZEEPKIST www.detitanen.be Sint-Denijs BOUWEN VAN EEN ZEEPKIST Hoe bouw ik een zeepkist? * Ook nu is een nostalgische zelfgemaakte zeepkist voor kinderen nog altijd felbegeerd speelgoed. Het stuurwiel is slechts

Nadere informatie

DOELWAND BOUWEN. Zelf doen! HANDLEIDING VOOR EEN DOELWAND. Wij laten u zien hoe u binnen een paar stappen een doelwand bouwt en deze goed lakt.

DOELWAND BOUWEN. Zelf doen! HANDLEIDING VOOR EEN DOELWAND. Wij laten u zien hoe u binnen een paar stappen een doelwand bouwt en deze goed lakt. HANDLEIDING VOOR EEN Wij laten u zien hoe u binnen een paar stappen een doelwand bouwt en deze goed lakt. COMPILED BY 1 VOORBEREIDEN Haal de materialen uit de bijgevoegde lijst in huis. Laat de MDF-plaat,

Nadere informatie

INFORMATIE IBIX STRAALKETEL IN DE DIVERSE BRANCHES.

INFORMATIE IBIX STRAALKETEL IN DE DIVERSE BRANCHES. INFORMATIE IBIX STRAALKETEL IN DE DIVERSE BRANCHES. Website: Veel klanten zoeken regionaal naar een straalunit. Wanneer de straalunit en de toepassingen op uw website vermeld staat, zullen daar zeker de

Nadere informatie

MONTAGEHANDLEIDING. :metselwerk of beton

MONTAGEHANDLEIDING. :metselwerk of beton MONTAGEHANDLEIDING model type :ZEELAND :metselwerk of beton => Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. = => Volg gedurende de montage de 6 stappen in

Nadere informatie

Montagevoorschrift BUVA Hardglas Luifel

Montagevoorschrift BUVA Hardglas Luifel Montagevoorschrift BUVA hardglas luifel Inhoudsopgave Benaming Blad Algemene informatie Blad 1 Vervoer Blad 1 Voorbereiding Blad 2 Montage Blad 3 Afwerking Blad 3 Onderhoud en reinigingsvoorschriften RVS

Nadere informatie

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een metselwerk- of betonmuur

Montagehandleiding voor wasbak Oblong en Cuboid Type: wandmontage voor een metselwerk- of betonmuur Type: Lees voordat u overgaat tot montage van het product eerst deze handleiding zorgvuldig door. Volg de 6 stappen in deze handleiding tijdens de montage. De montage dient uitgevoerd te worden door een

Nadere informatie

Nederlandse vertaling bij twijfel gaat het Engelse origineel boven deze vertaling.

Nederlandse vertaling bij twijfel gaat het Engelse origineel boven deze vertaling. Internationale MICRO MAGIC Klasseregels 2011 Versie 5 1 st januari 2011 Nederlandse vertaling bij twijfel gaat het Engelse origineel boven deze vertaling. Algemeen Deze klasseregels worden uitgegeven om

Nadere informatie

klusopdracht 1 Kistje Ontdek www.ontdekhout.nl

klusopdracht 1 Kistje Ontdek www.ontdekhout.nl Inhoudsopgave Vraag je begeleider... 2 Inleiding... 2 Voorbereiding... 3 1. Hoeveel uren heb je nodig?... 3 2. Bekijk de werktekening... 3 3. Vul de materiaalstaat in... 3 4. Vraag je begeleider om de

Nadere informatie

RESEARCH CONTENT. Loïs Vehof GAR1D

RESEARCH CONTENT. Loïs Vehof GAR1D RESEARCH CONTENT Loïs Vehof GAR1D INHOUD Inleiding ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ blz. 2 Methode -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Papierloos bouwen. Bijlage VII Pilot. Afstudeeronderzoek bij Hendriks Bouw en Ontwikkeling Door Ramon Bos & Jelle Verschuren

Papierloos bouwen. Bijlage VII Pilot. Afstudeeronderzoek bij Hendriks Bouw en Ontwikkeling Door Ramon Bos & Jelle Verschuren Papierloos bouwen 2014 Bijlage VII Pilot Afstudeeronderzoek bij Hendriks Bouw en Ontwikkeling Door Ramon Bos & Jelle Verschuren Bijlage VII Pilot Inleiding Om de toepassing van het Plug and Play principe

Nadere informatie

fischer Solar-fix Montagehandleiding voor gebruik op plat dak

fischer Solar-fix Montagehandleiding voor gebruik op plat dak fischer Solar-fix Montagehandleiding voor gebruik op plat dak Versie 1.0 06/2013 Montagehandleiding Geachte klant, Deze handleiding bevat alle benodigde informatie om snel vertrouwd te raken met het fischer

Nadere informatie

3.3 Behuizing 1, 2 & 3 (Jeroen)

3.3 Behuizing 1, 2 & 3 (Jeroen) 3.3 Behuizing 1, 2 & 3 (Jeroen) 3.3.1 Inleiding: In deze paragraaf wordt besproken hoe deze onderdelen van de lijmklem tot stand zijn gekomen, bijvoorbeeld het verwerkingsproces. Hoe krijgt het onderdeel

Nadere informatie

Minibieb groot formaat

Minibieb groot formaat Minibieb groot formaat Deze beschrijving is gemaakt door Anton van Arem en gratis te gebruiken en verspreiden Het origineel te vinden op www.demaeckerij.nl Wat heb je nodig? een plaat watervast multiplex

Nadere informatie

Standaard verfsystemen Aflak

Standaard verfsystemen Aflak Standaard verfsystemen Aflak De complete standaard verfschema s van International Paint kunt u vinden op de website yachtpaint.com. Onder het kopje Info Center Technische bulletins, hier vindt u de meest

Nadere informatie

Spaarpot Uil. N. B. De OPITEC bouwpakketten zijn gericht op het onderwijs. N108362#1

Spaarpot Uil. N. B. De OPITEC bouwpakketten zijn gericht op het onderwijs. N108362#1 1 0 8. 3 6 2 Spaarpot Uil N. B. De OPITEC bouwpakketten zijn gericht op het onderwijs. 1 1. Technische informatie: Artikel: Bestemd voor: Gebruiksvoorwerp/bouwpakketmodel Technieklessen 2. Materiaalinformatie:

Nadere informatie

Het maken van een halfmodel

Het maken van een halfmodel Leuk hè, zo n halfmodel, zeker als cadeau voor de feestdagen of verjaardagen?. Het moet dan natuurlijk wel het liefst een halfmodel van het eigen schip zijn en daar begint het probleem: waar vindt je die?

Nadere informatie

Voortgangsverslag werkend leren

Voortgangsverslag werkend leren Voortgangsverslag werkend leren EDP1 Rens Brouwer Voortgangsverslag werkend leren EDP1 Rens Brouwer Delft December 2012 Haagse Hogeschool Voorwoord Op dit moment ben ik duaal student. Dit houdt in dat

Nadere informatie

En wat nu als je voorwerpen hebt die niet even groot zijn?

En wat nu als je voorwerpen hebt die niet even groot zijn? Dichtheid Als je van een stalen tentharing en een aluminium tentharing wilt weten welke de grootte massa heeft heb je een balans nodig. Vaak kun je het antwoord ook te weten komen door te voelen welk voorwerp

Nadere informatie

Aluminium Broeikas. extremshops.eu Grape 1.01 17-06-10. Model: Grape. Benodigd gereedschap

Aluminium Broeikas. extremshops.eu Grape 1.01 17-06-10. Model: Grape. Benodigd gereedschap Aluminium Broeikas Model: Grape Benodigd gereedschap extremshops.eu Grape.0 7-06-0 Instructies Voor het juiste gebruik, raden we u aan de opbouw van de structuur op basis van deze gids te maken en deze

Nadere informatie

Ronde wanden. De platen. De mogelijkheden. Het staalskelet. Het bevochtigen van de platen. De gewone 12,5 mm en 9,5 mm Lafarge-platen kunnen

Ronde wanden. De platen. De mogelijkheden. Het staalskelet. Het bevochtigen van de platen. De gewone 12,5 mm en 9,5 mm Lafarge-platen kunnen Ronde wanden De mogelijkheden. De mogelijkheden voor het buigen en monteren van de platen zijn beschreven in schema 1. De informatie dient als oriënterend te worden beschouwd. Er kan met een straal van

Nadere informatie

OMSCHRIJVING Dit systeem beschrijft hoe de opbouw van een houten jacht behandeld kan worden met een twee componenten polyester dd verfsysteem.

OMSCHRIJVING Dit systeem beschrijft hoe de opbouw van een houten jacht behandeld kan worden met een twee componenten polyester dd verfsysteem. pagina 1 van 5 OMSCHRIJVING Dit systeem beschrijft hoe de opbouw van een houten jacht behandeld kan worden met een twee componenten polyester dd verfsysteem. TOEPASSING EN GEBRUIKSDOEL Dit systeem kan

Nadere informatie

M I J N Z E L F B O U W A Q U A R I U M A C H T E R W A N D

M I J N Z E L F B O U W A Q U A R I U M A C H T E R W A N D 1 M I J N Z E L F B O U W A Q U A R I U M A C H T E R W A N D Na wat rondkijken op internet, en vragen stellen aan andere aquarianen ben ik toch zelf begonnen. Ik had er ook in div. winkels al veel gezien

Nadere informatie

Mechanica van Materialen: Voorbeeldoefeningen uit de cursus

Mechanica van Materialen: Voorbeeldoefeningen uit de cursus Mechanica van Materialen: Voorbeeldoefeningen uit de cursus Hoofdstuk 1 : Krachten, spanningen en rekken Voorbeeld 1.1 (p. 11) Gegeven is een vakwerk met twee steunpunten A en B. Bereken de reactiekrachten/momenten

Nadere informatie

Anodes op kunststof en houten schepen

Anodes op kunststof en houten schepen BAARS ANODE Anodes op kunststof en houten schepen Inhoud: 1. Algemeen 2. Enkelschroefsvaartuig 3. Dubbelschroefvaartuig 4. Enkelschroefvaartuig met uitstekende schroefas 5. Saildrive, hekdrive of buitenboordmotor

Nadere informatie

klusopdracht 6 Brievenstandaard Ontdek

klusopdracht 6 Brievenstandaard Ontdek Inhoudsopgave Vraag je begeleider... 2 Inleiding... 2 Voorbereiding... 3 1. Hoeveel uren heb je nodig voor het maken van de brievenstandaard?.... 3 2. Bekijk de werktekening en de detailtekeningen van

Nadere informatie

CD - toren. N.B. De Opitec bouwpakketten zijn gericht op het onderwijs. N108683#1

CD - toren. N.B. De Opitec bouwpakketten zijn gericht op het onderwijs. N108683#1 108.683 CD - toren N.B. De Opitec bouwpakketten zijn gericht op het onderwijs. 1 1. Technische informatie: Artikel: Meubelstuk/bouwpakket Bestemd voor: Technieklessen 2. Materiaalinformatie: Materiaal:

Nadere informatie

Zelf zwevend parket of laminaat leggen. Parket De voorbereidingen Zwevend parket leggen Kwaliteitseisen

Zelf zwevend parket of laminaat leggen. Parket De voorbereidingen Zwevend parket leggen Kwaliteitseisen Zelf zwevend parket of laminaat leggen Parket De voorbereidingen Zwevend parket leggen Kwaliteitseisen Zelf zwevend parket of laminaat leggen 2 3 Het interieur van de woning verfraaien, wie doet dat niet

Nadere informatie

DOE HET ZELF TEKST HANS MARTENS I FOTO'S ELLEN MARTENS. De vorige keer is het onderwaterschip. kaalgehaald en nu krijgt het

DOE HET ZELF TEKST HANS MARTENS I FOTO'S ELLEN MARTENS. De vorige keer is het onderwaterschip. kaalgehaald en nu krijgt het TEKST HANS MARTENS I FOTO'S ELLEN MARTENS De vorige keer is het onderwaterschip kaalgehaald en nu krijgt het een nieuwe laag van glasvlies en vinylesterhars, Een klus waar we tegenop zagen, maar die achteraf

Nadere informatie

103.060 VIS-KOTTER. Onderdelenlijst

103.060 VIS-KOTTER. Onderdelenlijst 103.060 VIS-KOTTER N.B. De OPITEC bouwpakketten zijn gericht op het onderwijs. Onderdelenlijst Onderdeel Omschrijving Aantal Materiaalsoort Afmetingen nr. 1 Schipbodem 1 grenenhout 15 x 100 x 250 mm 2

Nadere informatie

Zweefvleigtuig Marathon

Zweefvleigtuig Marathon N 200.674 Zweefvleigtuig Marathon K F E L D H J C A B M Naam: Groep/ klas: Inhoud: Delen: Gereedschap: 2 Latjes 490 / 10 / 3 mm C, D Potlood, liniaal, knutselondergrond 2 Latjes 125 / 10 / 3 mm B Boormachine,

Nadere informatie

klusopdracht 5 Twee Boekensteunen Ontdek www.ontdekhout.nl

klusopdracht 5 Twee Boekensteunen Ontdek www.ontdekhout.nl Twee Boekensteunen Inhoudsopgave Vraag je begeleider... 2 Inleiding... 2 Voorbereiding... 3 1. Hoeveel uren heb je nodig voor het maken van de twee boekensteunen?.... 3 2. Bekijk de werktekening en de

Nadere informatie

Speelkast maken voor in de woonkamer

Speelkast maken voor in de woonkamer Speelkast maken voor in de woonkamer Speelkast maken voor in de woonkamer Materialen Gereedschap OSB plaat 122 x 244cm 18mm Verf Pianoscharnier Houtlijm Schroeven Magneetsnappers Deuvels 8 x 40mm Afplaktape

Nadere informatie

BOUWBESCHRIJVING KNIKKERPOMP

BOUWBESCHRIJVING KNIKKERPOMP 1 BOUWBESCHRIJVING KNIKKERPOMP Ten behoeve van demonstratiedoeleinden De knikkerpomp is een type waterpomp dat van PVCbuis en twee knikkers gemaakt wordt. Door zijn eenvoud en omdat PVC goed verkrijgbaar

Nadere informatie

HANDLEIDING SLOTKASTFREESMACHINE 171

HANDLEIDING SLOTKASTFREESMACHINE 171 HANDLEIDING SLOTKASTFREESMACHINE 171 ALGEMENE BESCHRIJVING De slotkastfreesmachine 171 bestaat uit: Slotkastfreesmachine 171 Montagegereedschap ( sleutels ) Een vierdelige, losneembare hoogteaanslag met

Nadere informatie

Hybride voortstuwing sloep met ballen

Hybride voortstuwing sloep met ballen Hybride voortstuwing sloep met ballen Sloep met ballen is een overnaads geklonken aluminium reddingssloep van 8,25 m met een gewicht van circa 2500 kilo. Voor deze sloep ben ik op zoek naar een hybride

Nadere informatie

Waterrad. Autore Covolan Girolamo

Waterrad. Autore Covolan Girolamo is uniek 1 0 0. 9 0 6 Waterrad Autore Covolan Girolamo Let op! Opitec bouwpakketten zijn na afbouw geen speelgo- ed, maar leermiddelen als ondersteuning in het ped- agogisch vakgebied.dit bouwpakket mag

Nadere informatie