STUDIUM GENERALE AGENDA 12 SEP - 29 OKT Lezingen, collegereeksen, debatten, films en festival

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIUM GENERALE AGENDA 12 SEP - 29 OKT 2015. Lezingen, collegereeksen, debatten, films en festival"

Transcriptie

1 STUDIUM GENERALE AGENDA 12 SEP - 29 OKT 2015 Lezingen, collegereeksen, debatten, films en festival Lectures, lecture series, debates, movies and festival

2 2 INHOUD / CONTENTS Deze agenda is een publicatie van het Studium Generale, onderdeel van het Studenten Service Centrum van de Universiteit Maastricht. Ze biedt een overzicht van het hele programma van activiteiten op het gebied van brede wetenschappelijke, maatschappelijke en culturele vorming. Het bestaat uit lezingen, debatten, collegereeksen en filmvertoningen. Deze agenda is chronologisch opgesteld. This agenda is a publication of Studium Generale, which is part of the Student Services Centre of Maastricht University. It offers an overview of our program of activities covering a broad spectrum of scientific, social, and cultural topics of education. It consists of lectures, debates, lecture series and movies. This agenda follows a chronological order. HIGHLIGHTS PAS PARCOURS OF ART AND SCIENCE (12-09) p6 3 JORIS VOORHOEVE (23-09) p13 SJENG KREMERS (24-09) p13 ADAM ZAMOYSKI (06-10) p19 Foto: Jacques Reiners Abonneer u op onze nieuwsbrief via de website Subscribe for our newsletter via the website /StudiumGenerale /StudiumGenerale JAN SMEETS (22-10) p23 EVGENY MOROZOV (27-10) p24

3 4 5 TEN GELEIDE / EDITORIAL De universiteit zou niet alleen als bron van kennis maar ook van inspiratie moet fungeren. Een mooi ideaal. Wat komt er in de praktijk van terecht? Welke kennis van andere vakgebieden wordt er aangeboden, welke informatie over de context van die kennis? Is er aandacht voor de kunde en de liefde voor het vak? Waar is ruimte voor een glimlach of zelfs voor een gulle lach? Waar het onderwijs nu noodgedwongen efficiëntie hoog in het vaandel voert, verdampt het contact tussen leermeester en leerling. Het Studium Generale probeert in deze lacune te voorzien met zijn programma van sprekers die enthousiasmeren, die met de zaal in discussie gaan, die over de grenzen van vakgebieden heen kijken, die onderwerpen aansnijden over de achtergronden van het dagelijkse nieuws, die het historische kader bieden waardoor patronen zichtbaar worden in het schijnbaar losse zand van gebeurtenissen om ons heen, op zowel kleine als grote schaal. Het bijwonen van activiteiten van het Studium Generale levert geen studiepunten op. Misschien maar goed ook. Algemene ontwikkeling kun je nu eenmaal niet waarderen met punten. Zie het als iets wat bijdraagt aan je menswording. Een onbetaalbaar goed. Jacques Reiners Studium Generale Universities should function not only as a source of knowledge, but also as a source of inspiration. That is a fine ideal. But how does it work in practice? What contiguous knowledge is provided and what information is there about the context of this knowledge? Is attention paid to skill and to a love of the profession? Is there scope for a smile or even a hearty laugh? Although education is now forced to give priority to efficiency, the contact between master and student is evaporating. Studium Generale tries to bridge this gap with its programme of speakers who inspire their listeners, enter discussion with their audience and look over the borders of professional fields. And who broach subjects concerning the background of the daily news, and offer a historical framework that makes patterns appear in the seemingly loose sand of the events that surround us, whether on a small or large scale. No credits are given for attending the Studium Generale activities. But maybe that is not such a bad thing. You cannot award points for general development. See it more as something that contributes to your development as a human being an asset beyond price. Even more important, however, is the freedom of thought. Especially at a university. Jacques Reiners Studium Generale

4 6 PAS - PARCOURS OF ART & SCIENCE Avond van Kunst en Kennis Evening of Art and Knowledge FREE FESTIVAL Het PAS - Parcours of Art & Science wordt dit jaar voor de tweede maal georganiseerd. Op 11 locaties in de binnenstad kunt u kennismaken met kunst en wetenschap in de vorm van korte lezingen, demonstraties, interviews, theatervoorstellingen, dansvoorstellingen, concerten, rondleidingen en wat dies meer zij. Elke PASsagier kan kiezen uit verschil lende reizen: een actieve reis met een wandeling langs de monumentale gebouwen van de universiteit of langs industrieel erfgoed in het Jekerkwartier, een educatieve reis of een relaxreis waarbij u geniet van verborgen plekken in de prachtige tuinen van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid of de verstilde binnenplaats van het University College. U kunt ook op reis door de verborgen krochten van het brein tijdens lezingen rond het thema menselijke geest, of een reis in de tijd maken langs het Zuid-Limburg van na de mijnsluitingen. Of wat dacht u van een wereldreis langs Ghanese muziek, Armeens-Turkse muziek of door de geopolitiek van Europa? Wilt u sneller dan het licht reizen? Het jaar van het licht is ook een van de thema s van het PAS. En natuurlijk wilt u gezond op reis! Ga dan naar een van de lezingen rondom het thema gezondheid of bekijk wat zorgrobots tegenwoordig allemaal kunnen. Stel dus zelf naar believen uw droomreis samen uit een overweldigend aanbod! De meeste activiteiten duren maximaal 30 minuten. This is the second year we are organising the PAS - Parcours of Art & Science. At 11 locations in the city centre, you can encounter art and science in the form of short lectures, demonstrations, interviews, theatre and dance performances, concerts and guided tours. Each PASsenger can choose from various journeys: an active journey involving a walk past listed buildings of the university or the industrial heritage of the Jeker district, an educational journey or a relaxing journey on which you can enjoy hidden places in the wonderful gardens of the Faculty of Law or the tranquil courtyard of University College. You can also go on a journey through the hidden vaults of the brain during lectures on the theme of the human mind, or take a historical journey through South Limburg after the mine closures. Or how about a world tour of Ghanaian music, Armenian-Turkish music or the geopolitics of Europe? Maybe you would like to travel faster than light. The year of light is also one of the themes at PAS. And of course you ll want to be healthy on your journey! So go to one of the lectures on the theme of health or take a look at what health robots can do nowadays. So put together your own dream journey from our wonderful selection! Most of the activities last for a maximum of 30 minutes. 7 Za 12 september uur Sat 12 Sept, 7 pm 2 am U vindt het programma op: Tot op het PAS! De meest inspirerende reis in eigen stad You can find the programme at: See you at PAS! The most inspiring journey through your own city

5 8 Lecture Series Lecture Series 9 Critical Thinking, Pitfalls and Possibilities Prof. Johan Braeckman Philosopher, Ghent University Tues 15, 22 and 29 Sep, 6 and 13 Oct 7.30 to 9.30 pm. Karl Dittrich Hall, Student Services Centre, Bonnefantenstraat 2 In this series, we investigate why people are so vulnerable to mental infections through totally irrational beliefs. Insights developed in social psychology, informal logic or neuroscience, for example, make clear how quickly human reasoning can go wrong, and how easy it is to make the wrong connections and statistical estimates and to generalise too quickly. Scientists doing research are often better armed against the dangers of infection through irrational and pseudo-scientific views. However, they are very good at rationalising the wrong views, picked up along the way, which often makes them stick to bad ideas much longer. Pseudo-scientific theories will be discussed alongside historical and current examples of apparently scientific and objective views that turned out to be infected by fallacies or wrong assumptions. The differences between science and pseudo-science and between rational and irrational thinking will be clarified. Although a purely rational way of thinking is most probably unattainable and possibly something we should not be aiming for, we can gain better insight into how our brain processes information and creates false realities. Those wishing to improve their thinking can learn from the insights of the discipline known as Critical Thinking. The individual lectures 1. Critical Thinking: General Principles (15 Sept) 2. The Deceptive Brain (22 Sept) 3. The Superstitious Brain (29 Sept) 4. The Religious Brain (6 Oct) 5. Hoaxes and Crank Science (13 Oct) Cost of the whole series UM students 10 UM employees and students from other schools 25 Others 50 Registration Please state which of the above categories applies to you. Human Rights Prof. Jan Willems Jennifer Sellin, PhD Prof. Jure Vidmar Gustavo Arosemena, PhD Roland Moerland, PhD all International and European Law, UM Wed 16, 23 and 30 Sept, 7 and 14 Oct 7.30 to 9.30 pm Karl Dittrich Hall, Student Services Centre, Bonnefantenstraat 2 Human Rights are constantly on the agenda. We keep hoping things will change for the better, but atrocities are daily news. Uprisings and big political changes can lead to better human rights conditions, but also to war and crimes against humanity. This series of lectures will explore the significance of human rights in a globalizing world and demonstrate how human rights are increasingly becoming an instrument for challenging the negative side-effects of globalisation. The individual lectures 1. Children s Rights: New Concepts, Latest Research, International Developments (Willems / 16 Sept) 2. Access to Medicine (Sellin / 23 Sept) 3. Independence Referendums and International Law (Vidmar / 30 Sept) 4. Poverty as a Human Rights Violation: Problems and Prospects (Arosemena / 7 Oct) 5. The Killing of Death: The Violence of Genocide Denial (Moerland / 14 Oct) Cost of the whole series UM students 10 UM employees and students from other schools 25 Others 50 Registration Please state which of the above categories applies to you.

6 10 Collegereeks Collegereeks 11 Chinese filosofie: op zoek naar de Weg Drs. Michel Dijkstra filosoof, Internationale School voor Wijsbegeerte, Leusden Do 17 en 24 sept, 1, 8 en 15 okt tot uur Karl Dittrichzaal, Studenten Service Centrum, Bonnefantenstraat 2 Hoe denkt een Chinees? Hoewel we tegenwoordig omringd zijn met producten voorzien van de woorden made in China is deze vraag niet makkelijk te beantwoorden. Deze reeks Chinese filosofie geeft een antwoord via het centrale begrip van de Weg (Dao) : de juiste manier om de staat te besturen en om je leven te leiden. Aan de orde komen de inzichten van het confucianisme, taoïsme en boeddhisme, de grote drieslag die het Chinese denken eeuwenlang domineerde. Deze filosofieën, die vandaag de dag niets van hun zeggingskracht hebben verloren, dagen de mens uit om zichzelf constant te verbeteren. Tevens wordt in deze reeks gekeken naar moderne denkers en de dialoog van China met onze filosofie: oost en west helpen elkaar op weg. De afzonderlijke colleges 1. Hoe word ik een edel mens? Confucius over het volmaakte bestaan (17 sept) 2. Doe niets, dan blijft niets ongedaan. De levenskunst van het taoïsme (24 sept) 3. Op zoek naar verlichting. Het Chinese boeddhisme (1 okt) 4. Confucius goes America! Modern Chinees denken (8 okt) 5. Twee heldere spiegels. Filosoferen tussen China en het Westen (15 okt) Kosten hele reeks Studenten UM 10 Medewerkers UM en studenten andere instellingen 25 Overigen 50 Inschrijven Graag vermelden tot welke bovengenoemde categorie je behoort. Rede en religie dr. René Gabriëls docent filosofie, UM Ma 21 en 28 sept, 5, 12 en 19 okt tot uur Karl Dittrichzaal, Studenten Service Centrum, Bonnefantenstraat 2 Zijn rede en religie met elkaar verenigbaar? Of zijn religieuze opvattingen onredelijk? Moet het theïsme niet plaats maken voor het atheïsme? Of is er wetenschappelijk bewijs voor het bestaan van god? Is de kosmos niet het resultaat van intelligent design? Of is god dood? Laten het Christelijk, Islamitisch en Joods fundamentalisme en de opkomst van IS niet zien dat het geloof vreselijke uitwassen kent? Moet de vraag naar de relatie tussen geloven en weten niet op een nieuwe manier aan de orde worden gesteld? Deze en andere vragen staan in deze reeks centraal. Daarbij wordt niet alleen gefocust op het Christendom, maar ook op de Islam, het Jodendom en andere religies. De vragen rondom religie worden belicht van zowel een filosofisch als sociaalwetenschappelijk perspectief. Zo zullen onder meer de denkbeelden van Kant, Darwin, Kierkegaard, Durkheim, Nietzsche, Freud, Habermas, Dawkins en Taylor aan bod komen. De afzonderlijke colleges worden in een later stadium bekend gemaakt via maastrichtuniversity.nl/studiumgenerale Kosten hele reeks Studenten UM 10 Medewerkers UM en studenten andere instellingen 25 Overigen 50 Let op: deze reeks is helaas al volgeboekt. U kunt zich alleen nog aanmelden voor de reservelijst via onderstaand mailadres. Inschrijven Graag vermelden tot welke bovengenoemde categorie je behoort.

7 12 Interview Lezing 13 Srebrenica Joris Voorhoeve Minister of Defence at the time of the fall of Srebrenica Interviewer: Hans Moleman freelance journalist, Maastricht Zuid-Limburg na de mijnsluitingen Sjeng Kremers voormalig Commissaris van de Koningin (gouverneur) van de provincie Limburg Wed 23 September, 8 pm Auditorium Minderbroedersberg 4-6 Do 24 september, uur Aula Tongersestraat 53 INTERVIEW SREBRENICA WED 23 SEPTEMBER, 8 PM, AUDITORIUM, MINDERBROEDERSBERG 4-6 On 11 July 1995, the Bosnian Serb general Mladic captured the Srebrenica enclave, where 40,000 refugees were living, and which had been declared a safe area by the UN. Thousands of Bosnian men were killed. Tonight, Joris Voorhoeve, Minister of Defence at that time, discusses questions like: Could this genocide have been prevented and how? What was the role of the UN, of the Netherlands and of the allies? Have we learned lessons from this failure? How can the international community protect civilians in times of war? Voorhoeve does not avoid the most painful questions, even the most painful for himself. Joris Voorhoeve is author of Veilige gebieden (Safe areas). Sjeng Kremers staat in deze lezing achtereenvolgens stil bij de sluiting van de mijnen en wat daaraan vooraf ging, de gevolgen die deze sluiting had voor de Zuid-Limburgse samenleving, het proces van herstructurering en de rol daarin van de rijksoverheid, het provinciaal bestuur en zijn eigen rol. Vervolgens komt de vraag aan de orde hoe Zuid-Limburg (met name de Oostelijke en Westelijke Mijnstreek en Maastricht en omstreken) eruitzag na de herstructurering en welke lessen uit dit herstructureringsproces te trekken zijn.

8 14 Agenda AGENDA Za 12 sept uur SSC PAS Avond van Kunst en Kennis - Festival Tues 15 Sept 7.30 pm KD Start Lectures Series Critical Thinking, Pitfalls and Possibilities Wed 16 Sept 7.30 pm KD Start Lectures Series Human Rights Do 17 sept uur KD Start collegereeks Chinese filosofie: op zoek naar de Weg Ma 21 sept uur KD Start collegereeks Rede en Religie Wed 23 Sept 8 pm MBB Srebrenica Voorhoeve & Moleman - Interview Do 24 sept uur TS-a Zuid-Limburg na de mijnsluitingen Kremers - Lezing Mon 28 Sept 8 pm MBB Dreams, Morality and Terrorism Sneller - Lecture Tues 29 Sept 8 pm TS-a The Indonesian Politicide of : How could it Have Happened? Roosa - Lecture Wed 30 Sept 7.30 pm LUM The Act of Killing - Film Thur 1 Oct 7.30 pm LUM The Look of Silence - Film Do 1 okt uur STZ Het verhaal van mijn zelfmoord Staudt, Thijssen, Reiners - Talkshow Mon 5 Oct 7.30 pm LUM We Come as Friends - Film Tues 6 Oct 8 pm MBB The Congress of Vienna: A Failure of Vision - Zamoyski - Lecture Wo 7 okt uur KD Start collegereeks De mijnen Do 8 okt uur MBB De Hubble Telescoop Schilling - Lezing Mon 12 Oct 7.30 pm LUM Beasts of The Southern Wild - Film Wo 14 okt uur MBB Micro-organismen Draulans - Lezing Do 15 okt MBB Naar een politiek van hoop, verlangen en vooruitgang Elchardus - Lezing Ma 19 okt uur LUM Naziha s lente - Film Ma 19 okt uur MBB De klimaatbestendige stad Ovink - Lezing Do 22 okt uur MBB 70 jaar Jan Smeets Smeets & Verdonschot - Interview Mon 26 Oct 7.30 pm LUM Citizenfour - Film Tues 27 Oct 8 pm MBB Silicon Valley: The New Welfare State? Morozov - Lecture Wed 28 Oct 8 pm MBB Modern Leadership in the Middle East - Stienen - Lecture Do 29 okt uur MBB Gedrag en licht & Eerherstel voor de slaap - De Kort & Van de Werf - Dubbellezing KD Karl Dittrichzaal, Bonnefantenstraat 2 - LUM Lumière, Bogaardenstraat 40b - MBB Aula Minderbroedersberg SSC Studenten Service Centrum, Bonnefantenstraat 2 - STZ Statenzaal, Bouillonstraat TS-a Aula Tongersestraat 53 : Activity accessible for non-dutch speakers.

9 16 Lecture Lecture Film Film 17 Dreams, Morality and Terrorism Rico Sneller, PhD Assistant Professor of Philosophical Anthropology, Leiden University Mon 28 September, 8 pm Auditorium Minderbroedersberg 4-6 In many religious traditions, especially in Islam, dreams play a prominent role in decision-making. Tonight, Rico Sneller will present some thoughts on the relation between dreams and terrorist acts, with regard to inspiration, psychoanalysis, and morality. Many Islamic suiciders have reported inspiring dreams that have stimulated their actions. This should come as no surprise, since those preparing for execution will find themselves in extreme mental conditions. Even if suicidal acts can be accounted for on a rational basis (e.g. by giving them a political explanation), it seems fairly unlikely that such accounts will be informative. Can we address them in a more satisfactory way? The Indonesian Politicide of : How Could it Have Happened? John Roosa, PhD Associate Professor of History, University of British Columbia, Vancouver, Canada Tues 29 September, 8 pm Auditorium, Tongersestraat 53 How should the massacres of hundreds of thousands of unarmed Indonesians in be explained? Historians of Indonesia disagree on many points, even on basic facts like the identity of the perpetrators and the victims. Unfortunately, we have very few facts even after 50 years, and a great deal more research remains to be done. This lecture, based on the latest research, presents the general outlines, which are clear enough. The Indonesian Army high command in Jakarta ordered its officers to massacre members of the Communist Party of Indonesia (PKI) and to hide the traces of their crimes. The Act Of Killing Indonesia 2012, Joshua Oppenheimer, 115 min, Indonesian and English-spoken, Dutch subtitled Wed 30 September, 7.30 pm Filmtheater Lumière, Bogaardenstraat 40b Admission: students 4 / others 6 Reservations: The Act Of Killing is a documentary about the mass murders in Indonesia in , in which over a million supposed Communists, ethnic Chinese and intellectuals were killed. The perpetrators of the day are interviewed and invited to re-enact their deeds. At first, they are proud of their past and cannot wait to re-enact it in film scenes complete with sets, costumes, fireworks and volunteer victims. However, when film violence becomes entangled with memories, their bluster gradually makes way for feelings of unease and regret. This film is planned in combination with the lecture by John Roosa, PhD about The Indonesian Politicide of See page 16. The Look of Silence Indonesia, Joshua Oppenheimer. 99 min. Indonesian spoken, English subtitled Thur 1 October, 7.30 pm Filmtheater Lumière, Bogaardenstraat 40b Admission: students 4 / others 6 Reservations: Through Oppenheimer s footage of per petrators of the 1965 Indonesian genocide, a family of survivors discovers how their son was murdered, as well as the identities of the killers. The documentary focuses on the youngest son, an optometrist named Adi, who decides to break the suffocating spell of submission and terror by doing something unimaginable in a society where the murderers remain in power: he confronts the men who killed his brother and, while testing their eyesight, asks them to accept responsibility for their actions. This unprecedented film initiates and bears witness to the collapse of fifty years of silence. This film is planned in combination with the lecture by John Roosa, PhD about The Indonesian Politicide of See page 16.

10 18 Talkshow Film Lecture Lezing 19 Het verhaal van mijn zelfmoord Viktor Staudt schrijver dr. Marijntje Tijssen psychiater, UM Gespreksleider: drs. Jacques Reiners hoofd Studium Generale Do 1 oktober, uur Statenzaal, Bouillonstraat 1-3 Viktor Staudt heeft een goede baan, houdt zich fysiek en mentaal in conditie met hardlopen en zwemmen en stort zich regelmatig in het uitgaansleven. Ogenschijnlijk gaat het goed met hem, maar wat bijna niemand weet is dat Viktors leven wordt beheerst door angstaanvallen en depressies. Hulpverleners kunnen hem niet helpen of bereiken. Als Viktor geen uitweg meer ziet, besluit hij op station Amsterdam RAI voor de trein te springen. Hij overleeft de zelfmoordpoging, maar raakt zijn benen kwijt. Staudt beschreef zijn levensverhaal in Het verhaal van mijn zelfmoord. Viktor Staudt opent deze avond met een korte lezing die gebaseerd is op de inhoud van dat boek. Aansluitend volg er een reactie van Marijntje Tijssen, die in haar praktijk als therapeute meerdere malen in aanraking is gekomen met suïcidepogingen en suïcides. We Come as Friends Sudan, United States, China, Africa Continent, Europe Continent Hupers Sauper. 109 min. English, Arabic, Chinese (Mandarin)-spoken, English subtitled Mon 5 October, 7.30 pm Filmtheater Lumière, Bogaardenstraat 40b Admission: students 4 / others 6 Reservations: The director of Darwin s Nightmare returns to Africa to paint a picture of contemporary colonialism. A shocking account of the effects of modern colonialism on South Sudan, where Americans and Chinese are exploiting the land. The honest stories from Sudanese people at the micro-level combine with encounters with U.N. staff and other benefactors to create a shocking impression of modern colonialism and the impact of Western intervention on this part of Africa. In cooperation with Movies that Matter. The Congress of Vienna: a Failure of Vision Adam Zamoyski Historian and Writer, London Tues 6 October, 8 pm Auditorium, Minderbroedersberg 4-6 The defeat of Napoleon in 1814 brought to an end 25 years of turmoil and war in Europe. Even the defeated French welcomed the advent of peace, while people throughout Europe, both conservative and liberal, hoped for a new start. But the victorious powers that came together in Vienna to set up a framework for peace were preoccupied with security, and ignored the developments intellectual, social, national and political that had taken place during those 25 years. The system they put in place proved a disappointment to many, and the so-called Concert of Europe that was supposed to guarantee it turned into cacophony and conflict. De Hubble Telescoop Govert Schilling wetenschapsjournalist, Amersfoort Do 8 oktober, uur Aula, Minderbroedersberg 4-6 Geen enkele telescoop is zo beroemd als de Hubble Space Telescope, die als een kunstmaan buiten de dampkring om de aarde cirkelt. De Hubble heeft in elk deelgebied van de sterrenkunde revolutionaire nieuwe inzichten opgeleverd. Govert Schilling neemt je in deze lezing mee op een onvergetelijke reis door ruimte en tijd en hij vertelt wat de telescoop ons heeft geleerd over onze plaats in de kosmos. De lezing wordt gehouden naar aanleiding van Schillings nieuwste boek: Schitterend Heelal, dat verscheen ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Hubble telescoop.

11 20 Collegereeks Film Lezing 21 COLLEGEREEKS DE MIJNEN Drs. Jac van den Boogard historicus, Sociaal Historisch Centrum voor Limburg Em. prof. dr. Wiel Kusters dichter en literatuurwetenschapper, UM Prof. dr. Leonie Cornips taalkundige, UM en Meertens Instituut Amsterdam Dr. Serge Langeweg historicus, Museum Continium Kerkrade Wo 7 en 21 okt en 25 nov tot uur Karl Dittrichzaal, Studenten Service Centrum, Bonnefantenstraat 2 Wo 11 nov uur Tapijnkazerne, Gebouw Z, Department of Knowledge Engineering Op 17 december is het 50 jaar geleden dat de toenmalige minister van Economische Zaken Joop den Uyl aankondigde dat de Limburgse mijnen binnen tien jaar allemaal zouden worden gesloten. De minister deed hierbij de belofte dat geen sluitingen zonder vervangende werkgelegenheid zouden volgen. Desondanks vervielen door het sluiten van de mijnen op den duur directe en zo n indirecte arbeidsplaatsen. Maar niet alleen voor de werkgelegenheid in Limburg waren de gevolgen enorm, het hele leven veranderde voor velen. In deze reeks blikken we terug op Zuid-Limburg tijdens de mijnindustrie en op de gevolgen van de mijnsluitingen. Dat doen we op drie woensdagmiddagen en op de elfde van de elfde s avonds. Op die avond persifleren de Heerlense Getske Boys met hun carnavaleske nummers de Heerlense koeltaal. Deze reeks is tot stand gekomen in samenwerking met het Dr. Winand Roukens Fonds dat de bestudering van de Limburgse cultuur bevordert. De afzonderlijke colleges 1. Mijnwerkerscultuur, het dagelijkse leven en de kunst (Van den Boogard / 7 okt) 2. Lichtfossielen. Kijken naar foto s uit het mijnverleden (Kusters / 21 okt) 3. Het Koelhollendsj van vroeger en het Huillands van nu (Cornips / 11 nov) 4. Herkomst, werving, mobiliteit en binding van mijnwerkers in Limburg (Langeweg / 25 nov) Kosten hele reeks Donateurs Roukensfonds gratis Studenten 8 Overigen 20 Het is ook mogelijk in te schrijven voor de afzonderlijke colleges. Kosten per college: 2 / 5 Inschrijven Please state which of the above categories applies to you. Beasts of The Southern Wild Benh Zeitlin USA 2012, 91 min., English language Mon 12 October, 7.30 pm Filmtheater Lumière, Bogaardenstraat 40b Admission: students 4 / others 6 Reservations: In a forgotten but defiant bayou community cut off from the rest of the world by a sprawling levee, a six year old girl exists on the brink of orphanhood. Buoyed by her childish optimism and extraordinary imagination, she believes that the natural world is in balance with the universe, until a fierce storm changes her reality. Desperate to repair the structure of her world in order to save her ailing father and sinking home, this tiny heroine must learn to survive unstoppable catastrophes of epic proportions. This film is planned in combination with the Dutch lecture by Henk Ovink about the climate- and watercrisis. See page 23. Micro-organismen Dirk Draulans bioloog, journalist Knack en schrijver, Brussel Wo 14 oktober, uur Aula Minderbroedersberg 4-6 Als we met een microscopisch oog konden rondkijken, dan zouden we enorme aantallen bacteriën, gisten en schimmels zien. De natuur bestaat grotendeels uit ontelbare microben die het leven op aarde mogelijk maken. Wij hebben bacteriën nodig om te leven. De mens moet niet langer beschouwd worden als een soort, maar als een conglomeraat van soorten, een wandelend biotoop. In De Macht van het Minuscule gaat Dirk Draulans op zoek naar positieve verhalen over onze interactie met microben, die veel meer een kwestie van samenwerking is dan van oorlog. Dat heeft gevolgen, onder meer voor de gezondheidszorg. Vanavond opent Draulans de deur naar deze onzichtbare wereld.

12 22 Lezing Film Lezing Interview 23 Naar een politiek van hoop, verlangen en vooruitgang Prof. dr. Mark Elchardus em. hoogleraar sociologie VUB, Brussel Do 15 oktober, uur Aula Minderbroedersberg 4-6 Zomer Onrust in Oost-Oekraïne, het neerhalen van vlucht MH17. De barbaarsheid van de Islamitische Staat. De ebola-crisis. Beklemmend was de gelatenheid waarmee werd gereageerd. Alsof een le vendige, moderne beschaving tot stilstand kwam. Elchardus interviewde jongvolwassenen en concludeert dat die generatie weliswaar wil geloven dat het straks nog beter wordt, maar vastzit aan angst en onzekerheid, én aan de machteloosheid zich daaraan te onttrekken. Voor hen is de maatschappelijke neergang te overweldigend om deze in hun eentje te keren. Elchardus heeft desondanks een optimis tische boodschap: een aanloop tot een politiek van hoop, verlangen en vooruitgang. Naziha s lente Gülsah Dogan Nederland, 2014, 90 min, Nederlands gesproken Ma 19 oktober, uur Filmtheater Lumière, Bogaardenstraat 40b Entree: studenten 4 / overigen 6 Reserveringen: In vlekkeloos Nederlands vertelt Naziha haar verhaal. Hoe ze als jong meisje werd uitgehuwelijkt aan een dertig jaar oudere man. Hoe haar huishouden door zijn toedoen veranderde in een terroristisch opvoedkamp. Verbeten spreekt ze zich uit over die zwarte periode, die heeft geleid tot het criminele gedrag van haar oudste zoons. Kinderen gedragen zich niet zomaar vervelend. Wij maken ze tot wat ze zijn. Naziha s lente geeft een intieme inkijk in het leven van een Marokkaans-Nederlandse vrouw die de muur van schaamte wil doorbreken nu zij de regie over haar eigen leven terugpakt. Deze film is gepland in combinatie met de lezing van Prof. Elchardus over Een politiek van hoop, verlangen en vooruitgang. Zie pag 22. De klimaatbestendige stad Henk Ovink De wateradviseur van Obama Ma 19 oktober, uur Aula Minderbroedersberg 4-6 Het World Economic Forum Risk Analysis Report zet watercrises op nummer 1. De wereldwijde verstedelijking zorgt voor groei, emancipatie en ontwikkeling, maar met klimaatverandering, zeespiegelstijging en de groter wordende impact hiervan staan onze steden, onze samenlevingen, economie en ecologie wereldwijd onder grote druk. Doen we niets dan kantelt het systeem en worden we slachtoffer van deze gemiste kans. Wij mensen zijn als geen ander in staat om in onze steden en stedelijke regio s deze risico s te managen. Daarvoor is een bewuste, collectieve en integrale benadering noodzakelijk, waarbij we samenwerken in coalities, op een grootstedelijke schaal. Ovink werd in maart 2015 benoemd tot Nederlands eerste Watergezant. Daar voor adviseerde hij de Amerikaanse overheid over de wederopbouw na de orkaan Sandy. 70 jaar Jan Smeets Jan Smeets Pinkpop-baas, Geleen Interviewer: Leon Verdonschot popjournalist, Amsterdam Do 22 oktober, uur Aula Minderbroedersberg 4-6 De belangrijkste man achter Pinkpop, het oudste nog bestaande openlucht popfestival ter wereld, is Jan Smeets. Ik was lid van de katholieke arbeidersjeugd en richtte al snel tot ergernis van de pastoor de eerste instuiven op, gevolgd door de jeugdsociëteit, het beathonk Carna. Dat was midden in de tijd van de flower power. Een te gekke tijd. Ik viel op in Maastricht, waar je het eerste echte jongerencentrum had, de Berchmans, een sociëteit van de Jezuïeten. De directeur, pater Van der Ven, vroeg me of ik daar niet wilde komen. Dat heb ik gedaan. [ ] Ik bleef totdat er van me gevraagd werd ook beatmissen te organiseren. Dat heb ik geweigerd. Indirect is toen de kiem voor Pinkpop gelegd. Pinkpopbaas Jan Smeets wordt vanavond geïnterviewd door popjournalist en Pinkpop-kenner Leon Verdonschot.

13 24 Film Lecture Lecture Dubbellezing 25 Citizenfour US, Germany, United Kingdom 2014, Laura Poitras 114 min., English, Portugese, German spoken, Dutch subtitled Mon 26 October, 7.30 pm Film Theatre Lumière, Bogaardenstraat 40b Admission: students 4 / others 6 Reservations: Citizenfour gives audiences unprecedented access to filmmaker Laura Poitras and journalist Glenn Greenwald s encounters with Edward Snowden in Hong Kong, as he hands over classified documents providing evidence of mass indiscriminate and illegal invasions of privacy by the National Security Agency (NSA). Citizenfour places you in the room with Poitras, Greenwald, and Snowden as they attempt to manage the media storm raging outside, forced to make quick decisions that will impact their lives and all of those around them. The movie not only shows you the dangers of governmental surveillance - it makes you feel them. After seeing the film, you will never think the same way about your phone, , credit card, web browser, or profile, ever again. Silicon Valley: The New Welfare State? Evgeny Morozov Blogger, Writer, Researcher, Cambridge Massachusetts Tues 27 October, 8 pm Auditorium, Minderbroedersberg 4-6 Today, technology companies promise us a seemingly genuine path towards social mobility. So they are more than happy to provide the public with free services in exchange for our data. Initially, those services were limited to communication and search functions, but nowadays they increasingly include services that promise better healthcare (e.g. wearables), better education (e.g. MOOCs), better transpor tation (e.g. Uber) and even better and free connectivity for all (e.g. Internet.org). But what are the moral, political, and social consequences of accepting this free bargain? And why are our existing governments so eager to go along with Silicon Valley s plans? Morozov is studying the political and social implications of technology. He has published the following books: The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom and To Save Everything, From Father Figure to Freedom Fighter Modern Leader-ship in the Middle East Petra Stienen Writer and Publicist, The Haque Wed 28 October, 8 pm Auditorium Minderbroedersberg 4-6 What can we learn about leadership in the Middle East by looking through the lens of charisma and authority? In tonight s lecture, Arabist Petra Stienen, who has extensive experience in the Middle East as a diplomat and as an advisor to a number of NGOs on human rights and refugees, will talk about the challenges of leadership in this region. Stienen will look at a number of formal and informal leaders in politics, business and culture in the Arab world. Is dictatorship indeed the future in this region or are other types of leadership possible as well? Stienen is working on a book The power of communication. Working with charisma and authority, together with Maximiliaan Winkelhuis. Do 29 oktober, uur Aula, Minderbroedersberg 4-6 Gedrag en licht Prof. dr. Yvonne de Kort hoogleraar Environmental Psychology of Human-Technology Interaction, TU Eindhoven De Kort geeft inzicht in de psychologische en biologische mechanismen die ten grondslag liggen aan licht. Hoe kleurt licht ons dagelijks leven en hoe kunnen we licht in de toekomst bewuster inzetten. Eerherstel voor de slaap Dr. Ysbrand van de Werf docent neurowetenschappen, VU Amsterdam Van de Werf bespreekt met u de mythes en feiten rondom slaap, de rol van de biologische klok, recent onderzoek over de rol van slaap in mentale vaardigheden en gemoedstoestand en hij laat zien hoe we slaap kunnen manipuleren en optimaliseren.

14 26 ANDERHALF MILJOEN JAAR VUISTBIJLEN LEZING INFORMATIE / INFORMATION 27 Prof. dr. Raymond Corbey Faculteit Archeologie, Un. Leiden 13 sept 2015, uur Kapel van het Ursulinenconvent, Breusterstraat 27, Eijsden Entree (incl. koffie of thee): 5,00 De vuistbijl is een van de langst durende cultuurvoorwerpen uit de menselijke evolutie. Na decennialang onderzoek en opgravingen blijft de vuistbijl echter een slecht begrepen, raadselachtig fenomeen. Verschillende visies staan op gespannen voet met elkaar. In deze voordracht wordt het fenomeen vuistbijl geanalyseerd, tegen de achtergrond van de hoofdlijnen van de menselijke afstamming. Deze lezing wordt georganiseerd door de Stichting Eugène Dubois in Eijsden. Bureau Office Studium Generale Postbus 616, 6200 MD Maastricht T. (043) (ma t/m do, uur) PO Box 616, 6200 MD Maastricht T (Mon till Thu, 9 am-5 pm) maastrichtuniversity.nl/studiumgenerale Bezoekadres Visiting address: Bonnefantenstraat 2, Kamer C1.11, Maastricht Hoofd / programmaleiding Head / Program Management: Jacques Reiners (043) Zakelijke leiding / Collegereeksen Office Management / Lecture Series: Rob van Duijn (043) Lezingen Lectures: Jaap Janssen (043) PR Noortje Fischer (043) Logistiek en secretariaat Logistics and Office Management: Elian Stassen (043) Gastvrouw Host for Lectures: Marieke Beker Studentmedewerkers Student Assistants: Luc Bartholomee, Sarah Drittij Commissie Committee Studium Generale: Prof. dr. Fons Coomans, prof. dr. Piet Eichholtz, dr. Roy Erckens, dr. Mark Govers, dr. Marko Jelicic, drs. Raymond Leclercq, Eva van Ooij, dr. Frank Thuijsman, prof. dr. Georgi Verbeeck. Samenwerking Joint programs: De filmvertoningen zijn geprogrammeerd in samenwerking met Lumière Cinema. The film nights are programmed in cooperation with Lumière Cinema. Financiële ondersteuning Financial support: Architecten aan de Maas / Restaurant Au Coin des Bons Enfants / Andi Druk / Hotel Les Charmes / Vrijthofnotarissen / Ontwerpbureau B2B / Woonpunt / Restaurant Mes Amis. Hiernaast ontvangt het Studium Generale vele donaties van particulieren. Studium Generale also receives financial support from private donors. Wij danken een ieder die het Studium Generale steunt. We want to thank our sponsors for the support. Abonneer op onze Nieuwsbrief via de website. Register for our Newsletter via the website Maastrichtuniversity.nl/StudiumGenerale Oplage Circulation Vormgeving Design Ontwerpbureau B2B Druk Print Andi Druk Cover Jacques Reiners Het Studium Generale is een activiteit van de Universiteit Maastricht. The Studium Generale is an activity of Maastricht University. /Studiumgenerale Maastrichtuniversity.nl/ StudiumGenerale /Studiumgenerale

15 Studium Generale Postbus MD Maastricht

5 Inspiration Bijker: Trevor Pinch taught me the trade. 8-9 Damsma Een quotum geeft een verkeerd signaal

5 Inspiration Bijker: Trevor Pinch taught me the trade. 8-9 Damsma Een quotum geeft een verkeerd signaal 2 Maarten Vink Ik was opstandig, maar niet losgeslagen 8-9 Damsma Een quotum geeft een verkeerd signaal 5 Inspiration Bijker: Trevor Pinch taught me the trade 7 Great risks UCM alumna on why she wants

Nadere informatie

Make it in the Netherlands. 6 Geheugenverlies Je wordt wakker en je weet niet meer wie je bent. 7-9 Afscheid Vier UM-veteranen over publicatiedwang

Make it in the Netherlands. 6 Geheugenverlies Je wordt wakker en je weet niet meer wie je bent. 7-9 Afscheid Vier UM-veteranen over publicatiedwang 6 Geheugenverlies Je wordt wakker en je weet niet meer wie je bent 7-9 Afscheid Vier UM-veteranen over publicatiedwang en formulierenzucht 4 Statue Art series: why students should visit a statue in the

Nadere informatie

4 Stravinsky You only have to listen

4 Stravinsky You only have to listen 2 Anarchistisch Maaike Meijer was op Eindhovense meisjeslyceum een rebel 7 Eureka Bert Gerards sleutelde 14 jaar aan wiskundig probleem 4 Stravinsky You only have to listen 5 Exchange UCM-student Corine

Nadere informatie

Universities quarrel with publishing company Elsevier. 7 MH17 Maastrichtse radiologen identificeerden de MH17-slachtoffers

Universities quarrel with publishing company Elsevier. 7 MH17 Maastrichtse radiologen identificeerden de MH17-slachtoffers 3 Van der Weijden Slim, charmant en een vrouw, aldus Nick Bos 7 MH17 Maastrichtse radiologen identificeerden de MH17-slachtoffers 5 Ebola Debate: Why do we care so little for them? 6 Tans lecture Who started

Nadere informatie

migration focus on Voluntary Return and Reintegration IOM International Organization for Migration the Netherlands In English and Dutch

migration focus on Voluntary Return and Reintegration IOM International Organization for Migration the Netherlands In English and Dutch focus on migration Voluntary Return and Reintegration _ NUMBER 3 18th EDITION DECEMBER 2012 In English and Dutch IOM International Organization for Migration the Netherlands Focus on Migration is the periodical

Nadere informatie

7 www.observantonline.nl

7 www.observantonline.nl 6 Online college Maastricht doet ook mee aan Uni van Nederland 7 Cath. Pijlsprijs Van het prijzengeld gaat kinderarts Leroy een stoomoven kopen 5 Feike Sijbesma Are you rich? Oh no, you re students Komende

Nadere informatie

University College Venlo to start in 2014. Toekomst bacheloronderwijs verdeelt rechtenfaculteit

University College Venlo to start in 2014. Toekomst bacheloronderwijs verdeelt rechtenfaculteit 2 Vastbesloten Eindelijke eerstejaars geneeskunde. De weg van Kenny Staaks 3 Televisie Tros Radar interviewde UM-psychologen over gezond eten 4 Alstublieft Johanna Wagner about the Dear Dutch Language

Nadere informatie

International Students Club in the Timmerfabriek. Universiteiten mogen 2000 student-promovendi aanstellen

International Students Club in the Timmerfabriek. Universiteiten mogen 2000 student-promovendi aanstellen 2 Column Voer een citotoets voor het hoger onderwijs in 3 Stukafest Gedichten, rock en cabaret in studentenkamers 5 Helpdesk Platform will help students set up initiatives Dit is de laatste Observant voor

Nadere informatie

Antirookvaccin werkt niet. 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas. 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv

Antirookvaccin werkt niet. 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas. 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv 3 KNAW Wetenschap is veel meer dan een kostenpost 8-9 Fiji Onderzoek: Zumbalessen op Fiji tegen obesitas 5 Ukraine UCM graduate talks about life in Kyiv In verband met Hemelvaart verschijnt er volgende

Nadere informatie

The physical and the virtual world are converging

The physical and the virtual world are converging Annual Report 2010 The physical and the virtual world are converging Book about living inside the net > 18 A single particle accelerator or a herd of PhD students? Impact of large-scale research facilities

Nadere informatie

B NIEUWS #06 ALDO VAN EYCK ALS BREEKIJZER IN DE DEMOCRATISERING (EN MEER) Delftse Lente PAGE 12 / 13

B NIEUWS #06 ALDO VAN EYCK ALS BREEKIJZER IN DE DEMOCRATISERING (EN MEER) Delftse Lente PAGE 12 / 13 B NIEUWS #06 FEBRUARY 2014 PERIODICAL FOR THE FACULTY OF ARCHITECTURE TU DELFT 1 ALDO VAN EYCK ALS BREEKIJZER IN DE DEMOCRATISERING (EN MEER) Delftse Lente PAGE 12 / 13 04/05 Shortsighted Architecture

Nadere informatie

Faculteitsblad Electrical Engineering. RoboCup. Introducing. SpectrumEE. Onderwijsdag. September 2013 23

Faculteitsblad Electrical Engineering. RoboCup. Introducing. SpectrumEE. Onderwijsdag. September 2013 23 Faculteitsblad Electrical Engineering RoboCup Introducing SpectrumEE Onderwijsdag September 2013 23 IN A WORLD OF TECHNOLOGY A BELIEF IN PEOPLE Op zoek naar verantwoordelijkheid? Afwisseling? Internationale

Nadere informatie

AIAS. Marta Kahancová won dissertation price. An inaugural lecture and a new professor. Registration Dutch labour market day (NAD) still possible

AIAS. Marta Kahancová won dissertation price. An inaugural lecture and a new professor. Registration Dutch labour market day (NAD) still possible Autumn 2009 AIAS Newsletter Marta Kahancová won dissertation price An inaugural lecture and a new professor Registration Dutch labour market day (NAD) still possible Amsterdam Institute for Advanced labour

Nadere informatie

hospitality industry The IBUS Company Op de valreep, 10 vragen aan de familie van Hodder Cabaret: Irene van der Aart 8 november New Company

hospitality industry The IBUS Company Op de valreep, 10 vragen aan de familie van Hodder Cabaret: Irene van der Aart 8 november New Company Double Dutch nr 6double dutch 2008 oktober hospitality industry My COMPANY New Company The IBUS Company Dinner is served Op de valreep, 10 vragen aan de familie van Hodder Cabaret: Irene van der Aart 8

Nadere informatie

Faculteitsblad Electrical Engineering. News. Internships. BachelorCollegeLive. PhotoImpressionGLOW. December 2012 20

Faculteitsblad Electrical Engineering. News. Internships. BachelorCollegeLive. PhotoImpressionGLOW. December 2012 20 Faculteitsblad Electrical Engineering News Internships BachelorCollegeLive PhotoImpressionGLOW December 2012 20 I Colofon Jaargang 5 nummer 4 December 2012 De Connecthor is een uitgave van de elektrotechnische

Nadere informatie

HILTON HOTEL SCHIPHOL

HILTON HOTEL SCHIPHOL The Plein (Square) 1 THE PLEIN (SQUARE) The Plein is the heart of Schiphol CBD, where everything comes together. Connecting the business district with the Terminal, its meeting spaces, attractive facilities

Nadere informatie

B NIEUWS #04 26 NOVEMBER 2012. WE ARE NOT SURRENDERING TO THE MACHINE. Michael Bittermann on Computational Architecture. 2 Nieuws.

B NIEUWS #04 26 NOVEMBER 2012. WE ARE NOT SURRENDERING TO THE MACHINE. Michael Bittermann on Computational Architecture. 2 Nieuws. B NIEUWS #04 26 NOVEMBER 2012 PERIODIEK VAN DE FACULTEIT BOUWKUNDE TU DELFT WE ARE NOT SURRENDERING TO THE MACHINE. Michael Bittermann on Computational Architecture. PAGE 10/11 2 Nieuws 8/9 Project 13

Nadere informatie

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015

MAGAZINE. Year 1, No 1, april 2015 Year 1, No 1, april 2015 MAGAZINE Gouden driehoek helpt cybersecurity vooruit Digitale domein beperking én kans voor de nationale economie Cybersecurity hoort thuis in elke boardroom Meer internetveiligheid

Nadere informatie

8 www.observantonline.nl

8 www.observantonline.nl 8-9 Interview De nieuwe UM- woordvoerder: Geheimen blijven toch niet lang geheim 16 Jaloerse Tom Vervolgverhaal over een studentenhuis: het had een gezellig stapavondje moeten worden 5 Diarrhoea Student

Nadere informatie

ALS LIEFHEBBER VAN DE NATUUR SNAP IK NIET HOE JE DE MOOISTE VORMEN MET DE MEEST SMERIGE MATERIALEN KAN MAKEN. Daan Bruggink, Alumni van het jaar.

ALS LIEFHEBBER VAN DE NATUUR SNAP IK NIET HOE JE DE MOOISTE VORMEN MET DE MEEST SMERIGE MATERIALEN KAN MAKEN. Daan Bruggink, Alumni van het jaar. B NIEUWS #04 25 NOVEMBER 2013 PERIODICAL OF THE FACULTY OF ARCHITECTURE TU DELFT ALS LIEFHEBBER VAN DE NATUUR SNAP IK NIET HOE JE DE MOOISTE VORMEN MET DE MEEST SMERIGE MATERIALEN KAN MAKEN. Daan Bruggink,

Nadere informatie

UM: Geen sprake van slappe knieën. Spotlight on high workload and bureaucratisation. 4 Hero New series: scientists UM talk about their academic hero

UM: Geen sprake van slappe knieën. Spotlight on high workload and bureaucratisation. 4 Hero New series: scientists UM talk about their academic hero 2 Inkompapa De eerste dag zijn het nog je kindjes, de laatste dag vrienden 3 17 jaar Acht eerstejaars gesnapt met verkeerd polsbandje 4 Hero New series: scientists UM talk about their academic hero 7 1

Nadere informatie

VideoDagen. Uit: Engeland - Ierland VS - Australië Nederland

VideoDagen. Uit: Engeland - Ierland VS - Australië Nederland VideoDagen 20 Dagdelen - 55 Video s - 60 uur studieplezier Exclusieve videovertoning voor en door de studenten van de ACC Zie onze site of mailings voor actuele data en plaatsen. Onderwerpen: Life Coaching

Nadere informatie

VIET NAM SAI GON. Lai Chau HA NOI. Halong Bay. Ninh Binh. Vinh. Vinh Moc. Da Nang Hoi An. My Son. My Lai. Kon Tum. Pleiku. Buon Ma Thuot.

VIET NAM SAI GON. Lai Chau HA NOI. Halong Bay. Ninh Binh. Vinh. Vinh Moc. Da Nang Hoi An. My Son. My Lai. Kon Tum. Pleiku. Buon Ma Thuot. Lai Chau HA NOI Halong Bay Ninh Binh Vinh VIET NAM Vinh Moc DMZ Hue Da Nang Hoi An My Son My Lai Kon Tum Pleiku Buon Ma Thuot Dalat Nha Trang Cu Chi Mui Ne uoc Can Tho Chau Doc SAI GON (Ho Chi Minh City)

Nadere informatie

Bidbook stichting Hatemalo Nepal

Bidbook stichting Hatemalo Nepal Bidbook stichting Hatemalo Nepal Doel van Stichting Hatemalo Nepal is het financieel en immaterieel steunen van plaatselijke initiatieven op de terreinen werkgelegenheid en onderwijs in de meest brede

Nadere informatie

CABINET NEW SERIES OF SENTIENT CREATURES LECTURES CINEGRID WHAT IS A FAB LAB?

CABINET NEW SERIES OF SENTIENT CREATURES LECTURES CINEGRID WHAT IS A FAB LAB? /magazine MEI/MAY 2007 Wisselkabinet Een Fab Lab om dingen te maken Sentient Creatures op herhaling Verslag Cyberspace Salvations EXCHANGE CABINET NEW SERIES OF SENTIENT CREATURES LECTURES CINEGRID WHAT

Nadere informatie

Summer 2015. Mijn cursiefje gaat dit keer over ROKERSETIQUETTE iets wat door de jaren heen serieus veranderd is.

Summer 2015. Mijn cursiefje gaat dit keer over ROKERSETIQUETTE iets wat door de jaren heen serieus veranderd is. Summer 2015 EDITORIAL Honesty or the lack thereof will reflect on your personal and business relationships and will positively or negatively impact on your personal brand. In my article HONESTY A value

Nadere informatie

Maastricht University has more fans on facebook than students. 4 Dreams Watching sports is not about winning

Maastricht University has more fans on facebook than students. 4 Dreams Watching sports is not about winning 3 In Mosae Drie dagen feest bij Circumflex 6 Debater Opening Visitors Centre: wie is de beste debater? 4 Dreams Watching sports is not about winning 5 Free Wifi At last: Free Wifi on the Vrijthof 24 www.observantonline.nl

Nadere informatie

The Power of the Object

The Power of the Object The Power of the Object How do museums deal with contested historical issues? How do you exhibit causes, effects and concepts by means of objects? These are just two of the key issues facing contemporary

Nadere informatie

de Forensisch accountant legt fraude en corruptie bloot Het feest op de financiële markten is definitief voorbij

de Forensisch accountant legt fraude en corruptie bloot Het feest op de financiële markten is definitief voorbij faces Y. 1 4 #. 0 2 d e c e m b e r 2 0 1 2 Faces is a magazine published by Asset Accounting & Finance for student members, alumni, relations of Asset Accounting & Finance, and other persons interested

Nadere informatie

Art & Culture. Dutch Artists in Vietnam Op de valreep, 10 vragen aan de familie Ketelaar Queen s Ball & Koninginnedag

Art & Culture. Dutch Artists in Vietnam Op de valreep, 10 vragen aan de familie Ketelaar Queen s Ball & Koninginnedag Double Dutch nr 4double dutch 2008 maart Art & Culture My COMPANY ONE Dutch Artists in Vietnam Op de valreep, 10 vragen aan de familie Ketelaar Queen s Ball & Koninginnedag Vraag & aanbod Dutch Business

Nadere informatie