STUDIUM GENERALE AGENDA 12 SEP - 29 OKT Lezingen, collegereeksen, debatten, films en festival

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIUM GENERALE AGENDA 12 SEP - 29 OKT 2015. Lezingen, collegereeksen, debatten, films en festival"

Transcriptie

1 STUDIUM GENERALE AGENDA 12 SEP - 29 OKT 2015 Lezingen, collegereeksen, debatten, films en festival Lectures, lecture series, debates, movies and festival

2 2 INHOUD / CONTENTS Deze agenda is een publicatie van het Studium Generale, onderdeel van het Studenten Service Centrum van de Universiteit Maastricht. Ze biedt een overzicht van het hele programma van activiteiten op het gebied van brede wetenschappelijke, maatschappelijke en culturele vorming. Het bestaat uit lezingen, debatten, collegereeksen en filmvertoningen. Deze agenda is chronologisch opgesteld. This agenda is a publication of Studium Generale, which is part of the Student Services Centre of Maastricht University. It offers an overview of our program of activities covering a broad spectrum of scientific, social, and cultural topics of education. It consists of lectures, debates, lecture series and movies. This agenda follows a chronological order. HIGHLIGHTS PAS PARCOURS OF ART AND SCIENCE (12-09) p6 3 JORIS VOORHOEVE (23-09) p13 SJENG KREMERS (24-09) p13 ADAM ZAMOYSKI (06-10) p19 Foto: Jacques Reiners Abonneer u op onze nieuwsbrief via de website Subscribe for our newsletter via the website /StudiumGenerale /StudiumGenerale JAN SMEETS (22-10) p23 EVGENY MOROZOV (27-10) p24

3 4 5 TEN GELEIDE / EDITORIAL De universiteit zou niet alleen als bron van kennis maar ook van inspiratie moet fungeren. Een mooi ideaal. Wat komt er in de praktijk van terecht? Welke kennis van andere vakgebieden wordt er aangeboden, welke informatie over de context van die kennis? Is er aandacht voor de kunde en de liefde voor het vak? Waar is ruimte voor een glimlach of zelfs voor een gulle lach? Waar het onderwijs nu noodgedwongen efficiëntie hoog in het vaandel voert, verdampt het contact tussen leermeester en leerling. Het Studium Generale probeert in deze lacune te voorzien met zijn programma van sprekers die enthousiasmeren, die met de zaal in discussie gaan, die over de grenzen van vakgebieden heen kijken, die onderwerpen aansnijden over de achtergronden van het dagelijkse nieuws, die het historische kader bieden waardoor patronen zichtbaar worden in het schijnbaar losse zand van gebeurtenissen om ons heen, op zowel kleine als grote schaal. Het bijwonen van activiteiten van het Studium Generale levert geen studiepunten op. Misschien maar goed ook. Algemene ontwikkeling kun je nu eenmaal niet waarderen met punten. Zie het als iets wat bijdraagt aan je menswording. Een onbetaalbaar goed. Jacques Reiners Studium Generale Universities should function not only as a source of knowledge, but also as a source of inspiration. That is a fine ideal. But how does it work in practice? What contiguous knowledge is provided and what information is there about the context of this knowledge? Is attention paid to skill and to a love of the profession? Is there scope for a smile or even a hearty laugh? Although education is now forced to give priority to efficiency, the contact between master and student is evaporating. Studium Generale tries to bridge this gap with its programme of speakers who inspire their listeners, enter discussion with their audience and look over the borders of professional fields. And who broach subjects concerning the background of the daily news, and offer a historical framework that makes patterns appear in the seemingly loose sand of the events that surround us, whether on a small or large scale. No credits are given for attending the Studium Generale activities. But maybe that is not such a bad thing. You cannot award points for general development. See it more as something that contributes to your development as a human being an asset beyond price. Even more important, however, is the freedom of thought. Especially at a university. Jacques Reiners Studium Generale

4 6 PAS - PARCOURS OF ART & SCIENCE Avond van Kunst en Kennis Evening of Art and Knowledge FREE FESTIVAL Het PAS - Parcours of Art & Science wordt dit jaar voor de tweede maal georganiseerd. Op 11 locaties in de binnenstad kunt u kennismaken met kunst en wetenschap in de vorm van korte lezingen, demonstraties, interviews, theatervoorstellingen, dansvoorstellingen, concerten, rondleidingen en wat dies meer zij. Elke PASsagier kan kiezen uit verschil lende reizen: een actieve reis met een wandeling langs de monumentale gebouwen van de universiteit of langs industrieel erfgoed in het Jekerkwartier, een educatieve reis of een relaxreis waarbij u geniet van verborgen plekken in de prachtige tuinen van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid of de verstilde binnenplaats van het University College. U kunt ook op reis door de verborgen krochten van het brein tijdens lezingen rond het thema menselijke geest, of een reis in de tijd maken langs het Zuid-Limburg van na de mijnsluitingen. Of wat dacht u van een wereldreis langs Ghanese muziek, Armeens-Turkse muziek of door de geopolitiek van Europa? Wilt u sneller dan het licht reizen? Het jaar van het licht is ook een van de thema s van het PAS. En natuurlijk wilt u gezond op reis! Ga dan naar een van de lezingen rondom het thema gezondheid of bekijk wat zorgrobots tegenwoordig allemaal kunnen. Stel dus zelf naar believen uw droomreis samen uit een overweldigend aanbod! De meeste activiteiten duren maximaal 30 minuten. This is the second year we are organising the PAS - Parcours of Art & Science. At 11 locations in the city centre, you can encounter art and science in the form of short lectures, demonstrations, interviews, theatre and dance performances, concerts and guided tours. Each PASsenger can choose from various journeys: an active journey involving a walk past listed buildings of the university or the industrial heritage of the Jeker district, an educational journey or a relaxing journey on which you can enjoy hidden places in the wonderful gardens of the Faculty of Law or the tranquil courtyard of University College. You can also go on a journey through the hidden vaults of the brain during lectures on the theme of the human mind, or take a historical journey through South Limburg after the mine closures. Or how about a world tour of Ghanaian music, Armenian-Turkish music or the geopolitics of Europe? Maybe you would like to travel faster than light. The year of light is also one of the themes at PAS. And of course you ll want to be healthy on your journey! So go to one of the lectures on the theme of health or take a look at what health robots can do nowadays. So put together your own dream journey from our wonderful selection! Most of the activities last for a maximum of 30 minutes. 7 Za 12 september uur Sat 12 Sept, 7 pm 2 am U vindt het programma op: Tot op het PAS! De meest inspirerende reis in eigen stad You can find the programme at: See you at PAS! The most inspiring journey through your own city

5 8 Lecture Series Lecture Series 9 Critical Thinking, Pitfalls and Possibilities Prof. Johan Braeckman Philosopher, Ghent University Tues 15, 22 and 29 Sep, 6 and 13 Oct 7.30 to 9.30 pm. Karl Dittrich Hall, Student Services Centre, Bonnefantenstraat 2 In this series, we investigate why people are so vulnerable to mental infections through totally irrational beliefs. Insights developed in social psychology, informal logic or neuroscience, for example, make clear how quickly human reasoning can go wrong, and how easy it is to make the wrong connections and statistical estimates and to generalise too quickly. Scientists doing research are often better armed against the dangers of infection through irrational and pseudo-scientific views. However, they are very good at rationalising the wrong views, picked up along the way, which often makes them stick to bad ideas much longer. Pseudo-scientific theories will be discussed alongside historical and current examples of apparently scientific and objective views that turned out to be infected by fallacies or wrong assumptions. The differences between science and pseudo-science and between rational and irrational thinking will be clarified. Although a purely rational way of thinking is most probably unattainable and possibly something we should not be aiming for, we can gain better insight into how our brain processes information and creates false realities. Those wishing to improve their thinking can learn from the insights of the discipline known as Critical Thinking. The individual lectures 1. Critical Thinking: General Principles (15 Sept) 2. The Deceptive Brain (22 Sept) 3. The Superstitious Brain (29 Sept) 4. The Religious Brain (6 Oct) 5. Hoaxes and Crank Science (13 Oct) Cost of the whole series UM students 10 UM employees and students from other schools 25 Others 50 Registration Please state which of the above categories applies to you. Human Rights Prof. Jan Willems Jennifer Sellin, PhD Prof. Jure Vidmar Gustavo Arosemena, PhD Roland Moerland, PhD all International and European Law, UM Wed 16, 23 and 30 Sept, 7 and 14 Oct 7.30 to 9.30 pm Karl Dittrich Hall, Student Services Centre, Bonnefantenstraat 2 Human Rights are constantly on the agenda. We keep hoping things will change for the better, but atrocities are daily news. Uprisings and big political changes can lead to better human rights conditions, but also to war and crimes against humanity. This series of lectures will explore the significance of human rights in a globalizing world and demonstrate how human rights are increasingly becoming an instrument for challenging the negative side-effects of globalisation. The individual lectures 1. Children s Rights: New Concepts, Latest Research, International Developments (Willems / 16 Sept) 2. Access to Medicine (Sellin / 23 Sept) 3. Independence Referendums and International Law (Vidmar / 30 Sept) 4. Poverty as a Human Rights Violation: Problems and Prospects (Arosemena / 7 Oct) 5. The Killing of Death: The Violence of Genocide Denial (Moerland / 14 Oct) Cost of the whole series UM students 10 UM employees and students from other schools 25 Others 50 Registration Please state which of the above categories applies to you.

6 10 Collegereeks Collegereeks 11 Chinese filosofie: op zoek naar de Weg Drs. Michel Dijkstra filosoof, Internationale School voor Wijsbegeerte, Leusden Do 17 en 24 sept, 1, 8 en 15 okt tot uur Karl Dittrichzaal, Studenten Service Centrum, Bonnefantenstraat 2 Hoe denkt een Chinees? Hoewel we tegenwoordig omringd zijn met producten voorzien van de woorden made in China is deze vraag niet makkelijk te beantwoorden. Deze reeks Chinese filosofie geeft een antwoord via het centrale begrip van de Weg (Dao) : de juiste manier om de staat te besturen en om je leven te leiden. Aan de orde komen de inzichten van het confucianisme, taoïsme en boeddhisme, de grote drieslag die het Chinese denken eeuwenlang domineerde. Deze filosofieën, die vandaag de dag niets van hun zeggingskracht hebben verloren, dagen de mens uit om zichzelf constant te verbeteren. Tevens wordt in deze reeks gekeken naar moderne denkers en de dialoog van China met onze filosofie: oost en west helpen elkaar op weg. De afzonderlijke colleges 1. Hoe word ik een edel mens? Confucius over het volmaakte bestaan (17 sept) 2. Doe niets, dan blijft niets ongedaan. De levenskunst van het taoïsme (24 sept) 3. Op zoek naar verlichting. Het Chinese boeddhisme (1 okt) 4. Confucius goes America! Modern Chinees denken (8 okt) 5. Twee heldere spiegels. Filosoferen tussen China en het Westen (15 okt) Kosten hele reeks Studenten UM 10 Medewerkers UM en studenten andere instellingen 25 Overigen 50 Inschrijven Graag vermelden tot welke bovengenoemde categorie je behoort. Rede en religie dr. René Gabriëls docent filosofie, UM Ma 21 en 28 sept, 5, 12 en 19 okt tot uur Karl Dittrichzaal, Studenten Service Centrum, Bonnefantenstraat 2 Zijn rede en religie met elkaar verenigbaar? Of zijn religieuze opvattingen onredelijk? Moet het theïsme niet plaats maken voor het atheïsme? Of is er wetenschappelijk bewijs voor het bestaan van god? Is de kosmos niet het resultaat van intelligent design? Of is god dood? Laten het Christelijk, Islamitisch en Joods fundamentalisme en de opkomst van IS niet zien dat het geloof vreselijke uitwassen kent? Moet de vraag naar de relatie tussen geloven en weten niet op een nieuwe manier aan de orde worden gesteld? Deze en andere vragen staan in deze reeks centraal. Daarbij wordt niet alleen gefocust op het Christendom, maar ook op de Islam, het Jodendom en andere religies. De vragen rondom religie worden belicht van zowel een filosofisch als sociaalwetenschappelijk perspectief. Zo zullen onder meer de denkbeelden van Kant, Darwin, Kierkegaard, Durkheim, Nietzsche, Freud, Habermas, Dawkins en Taylor aan bod komen. De afzonderlijke colleges worden in een later stadium bekend gemaakt via maastrichtuniversity.nl/studiumgenerale Kosten hele reeks Studenten UM 10 Medewerkers UM en studenten andere instellingen 25 Overigen 50 Let op: deze reeks is helaas al volgeboekt. U kunt zich alleen nog aanmelden voor de reservelijst via onderstaand mailadres. Inschrijven Graag vermelden tot welke bovengenoemde categorie je behoort.

7 12 Interview Lezing 13 Srebrenica Joris Voorhoeve Minister of Defence at the time of the fall of Srebrenica Interviewer: Hans Moleman freelance journalist, Maastricht Zuid-Limburg na de mijnsluitingen Sjeng Kremers voormalig Commissaris van de Koningin (gouverneur) van de provincie Limburg Wed 23 September, 8 pm Auditorium Minderbroedersberg 4-6 Do 24 september, uur Aula Tongersestraat 53 INTERVIEW SREBRENICA WED 23 SEPTEMBER, 8 PM, AUDITORIUM, MINDERBROEDERSBERG 4-6 On 11 July 1995, the Bosnian Serb general Mladic captured the Srebrenica enclave, where 40,000 refugees were living, and which had been declared a safe area by the UN. Thousands of Bosnian men were killed. Tonight, Joris Voorhoeve, Minister of Defence at that time, discusses questions like: Could this genocide have been prevented and how? What was the role of the UN, of the Netherlands and of the allies? Have we learned lessons from this failure? How can the international community protect civilians in times of war? Voorhoeve does not avoid the most painful questions, even the most painful for himself. Joris Voorhoeve is author of Veilige gebieden (Safe areas). Sjeng Kremers staat in deze lezing achtereenvolgens stil bij de sluiting van de mijnen en wat daaraan vooraf ging, de gevolgen die deze sluiting had voor de Zuid-Limburgse samenleving, het proces van herstructurering en de rol daarin van de rijksoverheid, het provinciaal bestuur en zijn eigen rol. Vervolgens komt de vraag aan de orde hoe Zuid-Limburg (met name de Oostelijke en Westelijke Mijnstreek en Maastricht en omstreken) eruitzag na de herstructurering en welke lessen uit dit herstructureringsproces te trekken zijn.

8 14 Agenda AGENDA Za 12 sept uur SSC PAS Avond van Kunst en Kennis - Festival Tues 15 Sept 7.30 pm KD Start Lectures Series Critical Thinking, Pitfalls and Possibilities Wed 16 Sept 7.30 pm KD Start Lectures Series Human Rights Do 17 sept uur KD Start collegereeks Chinese filosofie: op zoek naar de Weg Ma 21 sept uur KD Start collegereeks Rede en Religie Wed 23 Sept 8 pm MBB Srebrenica Voorhoeve & Moleman - Interview Do 24 sept uur TS-a Zuid-Limburg na de mijnsluitingen Kremers - Lezing Mon 28 Sept 8 pm MBB Dreams, Morality and Terrorism Sneller - Lecture Tues 29 Sept 8 pm TS-a The Indonesian Politicide of : How could it Have Happened? Roosa - Lecture Wed 30 Sept 7.30 pm LUM The Act of Killing - Film Thur 1 Oct 7.30 pm LUM The Look of Silence - Film Do 1 okt uur STZ Het verhaal van mijn zelfmoord Staudt, Thijssen, Reiners - Talkshow Mon 5 Oct 7.30 pm LUM We Come as Friends - Film Tues 6 Oct 8 pm MBB The Congress of Vienna: A Failure of Vision - Zamoyski - Lecture Wo 7 okt uur KD Start collegereeks De mijnen Do 8 okt uur MBB De Hubble Telescoop Schilling - Lezing Mon 12 Oct 7.30 pm LUM Beasts of The Southern Wild - Film Wo 14 okt uur MBB Micro-organismen Draulans - Lezing Do 15 okt MBB Naar een politiek van hoop, verlangen en vooruitgang Elchardus - Lezing Ma 19 okt uur LUM Naziha s lente - Film Ma 19 okt uur MBB De klimaatbestendige stad Ovink - Lezing Do 22 okt uur MBB 70 jaar Jan Smeets Smeets & Verdonschot - Interview Mon 26 Oct 7.30 pm LUM Citizenfour - Film Tues 27 Oct 8 pm MBB Silicon Valley: The New Welfare State? Morozov - Lecture Wed 28 Oct 8 pm MBB Modern Leadership in the Middle East - Stienen - Lecture Do 29 okt uur MBB Gedrag en licht & Eerherstel voor de slaap - De Kort & Van de Werf - Dubbellezing KD Karl Dittrichzaal, Bonnefantenstraat 2 - LUM Lumière, Bogaardenstraat 40b - MBB Aula Minderbroedersberg SSC Studenten Service Centrum, Bonnefantenstraat 2 - STZ Statenzaal, Bouillonstraat TS-a Aula Tongersestraat 53 : Activity accessible for non-dutch speakers.

9 16 Lecture Lecture Film Film 17 Dreams, Morality and Terrorism Rico Sneller, PhD Assistant Professor of Philosophical Anthropology, Leiden University Mon 28 September, 8 pm Auditorium Minderbroedersberg 4-6 In many religious traditions, especially in Islam, dreams play a prominent role in decision-making. Tonight, Rico Sneller will present some thoughts on the relation between dreams and terrorist acts, with regard to inspiration, psychoanalysis, and morality. Many Islamic suiciders have reported inspiring dreams that have stimulated their actions. This should come as no surprise, since those preparing for execution will find themselves in extreme mental conditions. Even if suicidal acts can be accounted for on a rational basis (e.g. by giving them a political explanation), it seems fairly unlikely that such accounts will be informative. Can we address them in a more satisfactory way? The Indonesian Politicide of : How Could it Have Happened? John Roosa, PhD Associate Professor of History, University of British Columbia, Vancouver, Canada Tues 29 September, 8 pm Auditorium, Tongersestraat 53 How should the massacres of hundreds of thousands of unarmed Indonesians in be explained? Historians of Indonesia disagree on many points, even on basic facts like the identity of the perpetrators and the victims. Unfortunately, we have very few facts even after 50 years, and a great deal more research remains to be done. This lecture, based on the latest research, presents the general outlines, which are clear enough. The Indonesian Army high command in Jakarta ordered its officers to massacre members of the Communist Party of Indonesia (PKI) and to hide the traces of their crimes. The Act Of Killing Indonesia 2012, Joshua Oppenheimer, 115 min, Indonesian and English-spoken, Dutch subtitled Wed 30 September, 7.30 pm Filmtheater Lumière, Bogaardenstraat 40b Admission: students 4 / others 6 Reservations: The Act Of Killing is a documentary about the mass murders in Indonesia in , in which over a million supposed Communists, ethnic Chinese and intellectuals were killed. The perpetrators of the day are interviewed and invited to re-enact their deeds. At first, they are proud of their past and cannot wait to re-enact it in film scenes complete with sets, costumes, fireworks and volunteer victims. However, when film violence becomes entangled with memories, their bluster gradually makes way for feelings of unease and regret. This film is planned in combination with the lecture by John Roosa, PhD about The Indonesian Politicide of See page 16. The Look of Silence Indonesia, Joshua Oppenheimer. 99 min. Indonesian spoken, English subtitled Thur 1 October, 7.30 pm Filmtheater Lumière, Bogaardenstraat 40b Admission: students 4 / others 6 Reservations: Through Oppenheimer s footage of per petrators of the 1965 Indonesian genocide, a family of survivors discovers how their son was murdered, as well as the identities of the killers. The documentary focuses on the youngest son, an optometrist named Adi, who decides to break the suffocating spell of submission and terror by doing something unimaginable in a society where the murderers remain in power: he confronts the men who killed his brother and, while testing their eyesight, asks them to accept responsibility for their actions. This unprecedented film initiates and bears witness to the collapse of fifty years of silence. This film is planned in combination with the lecture by John Roosa, PhD about The Indonesian Politicide of See page 16.

10 18 Talkshow Film Lecture Lezing 19 Het verhaal van mijn zelfmoord Viktor Staudt schrijver dr. Marijntje Tijssen psychiater, UM Gespreksleider: drs. Jacques Reiners hoofd Studium Generale Do 1 oktober, uur Statenzaal, Bouillonstraat 1-3 Viktor Staudt heeft een goede baan, houdt zich fysiek en mentaal in conditie met hardlopen en zwemmen en stort zich regelmatig in het uitgaansleven. Ogenschijnlijk gaat het goed met hem, maar wat bijna niemand weet is dat Viktors leven wordt beheerst door angstaanvallen en depressies. Hulpverleners kunnen hem niet helpen of bereiken. Als Viktor geen uitweg meer ziet, besluit hij op station Amsterdam RAI voor de trein te springen. Hij overleeft de zelfmoordpoging, maar raakt zijn benen kwijt. Staudt beschreef zijn levensverhaal in Het verhaal van mijn zelfmoord. Viktor Staudt opent deze avond met een korte lezing die gebaseerd is op de inhoud van dat boek. Aansluitend volg er een reactie van Marijntje Tijssen, die in haar praktijk als therapeute meerdere malen in aanraking is gekomen met suïcidepogingen en suïcides. We Come as Friends Sudan, United States, China, Africa Continent, Europe Continent Hupers Sauper. 109 min. English, Arabic, Chinese (Mandarin)-spoken, English subtitled Mon 5 October, 7.30 pm Filmtheater Lumière, Bogaardenstraat 40b Admission: students 4 / others 6 Reservations: The director of Darwin s Nightmare returns to Africa to paint a picture of contemporary colonialism. A shocking account of the effects of modern colonialism on South Sudan, where Americans and Chinese are exploiting the land. The honest stories from Sudanese people at the micro-level combine with encounters with U.N. staff and other benefactors to create a shocking impression of modern colonialism and the impact of Western intervention on this part of Africa. In cooperation with Movies that Matter. The Congress of Vienna: a Failure of Vision Adam Zamoyski Historian and Writer, London Tues 6 October, 8 pm Auditorium, Minderbroedersberg 4-6 The defeat of Napoleon in 1814 brought to an end 25 years of turmoil and war in Europe. Even the defeated French welcomed the advent of peace, while people throughout Europe, both conservative and liberal, hoped for a new start. But the victorious powers that came together in Vienna to set up a framework for peace were preoccupied with security, and ignored the developments intellectual, social, national and political that had taken place during those 25 years. The system they put in place proved a disappointment to many, and the so-called Concert of Europe that was supposed to guarantee it turned into cacophony and conflict. De Hubble Telescoop Govert Schilling wetenschapsjournalist, Amersfoort Do 8 oktober, uur Aula, Minderbroedersberg 4-6 Geen enkele telescoop is zo beroemd als de Hubble Space Telescope, die als een kunstmaan buiten de dampkring om de aarde cirkelt. De Hubble heeft in elk deelgebied van de sterrenkunde revolutionaire nieuwe inzichten opgeleverd. Govert Schilling neemt je in deze lezing mee op een onvergetelijke reis door ruimte en tijd en hij vertelt wat de telescoop ons heeft geleerd over onze plaats in de kosmos. De lezing wordt gehouden naar aanleiding van Schillings nieuwste boek: Schitterend Heelal, dat verscheen ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Hubble telescoop.

11 20 Collegereeks Film Lezing 21 COLLEGEREEKS DE MIJNEN Drs. Jac van den Boogard historicus, Sociaal Historisch Centrum voor Limburg Em. prof. dr. Wiel Kusters dichter en literatuurwetenschapper, UM Prof. dr. Leonie Cornips taalkundige, UM en Meertens Instituut Amsterdam Dr. Serge Langeweg historicus, Museum Continium Kerkrade Wo 7 en 21 okt en 25 nov tot uur Karl Dittrichzaal, Studenten Service Centrum, Bonnefantenstraat 2 Wo 11 nov uur Tapijnkazerne, Gebouw Z, Department of Knowledge Engineering Op 17 december is het 50 jaar geleden dat de toenmalige minister van Economische Zaken Joop den Uyl aankondigde dat de Limburgse mijnen binnen tien jaar allemaal zouden worden gesloten. De minister deed hierbij de belofte dat geen sluitingen zonder vervangende werkgelegenheid zouden volgen. Desondanks vervielen door het sluiten van de mijnen op den duur directe en zo n indirecte arbeidsplaatsen. Maar niet alleen voor de werkgelegenheid in Limburg waren de gevolgen enorm, het hele leven veranderde voor velen. In deze reeks blikken we terug op Zuid-Limburg tijdens de mijnindustrie en op de gevolgen van de mijnsluitingen. Dat doen we op drie woensdagmiddagen en op de elfde van de elfde s avonds. Op die avond persifleren de Heerlense Getske Boys met hun carnavaleske nummers de Heerlense koeltaal. Deze reeks is tot stand gekomen in samenwerking met het Dr. Winand Roukens Fonds dat de bestudering van de Limburgse cultuur bevordert. De afzonderlijke colleges 1. Mijnwerkerscultuur, het dagelijkse leven en de kunst (Van den Boogard / 7 okt) 2. Lichtfossielen. Kijken naar foto s uit het mijnverleden (Kusters / 21 okt) 3. Het Koelhollendsj van vroeger en het Huillands van nu (Cornips / 11 nov) 4. Herkomst, werving, mobiliteit en binding van mijnwerkers in Limburg (Langeweg / 25 nov) Kosten hele reeks Donateurs Roukensfonds gratis Studenten 8 Overigen 20 Het is ook mogelijk in te schrijven voor de afzonderlijke colleges. Kosten per college: 2 / 5 Inschrijven Please state which of the above categories applies to you. Beasts of The Southern Wild Benh Zeitlin USA 2012, 91 min., English language Mon 12 October, 7.30 pm Filmtheater Lumière, Bogaardenstraat 40b Admission: students 4 / others 6 Reservations: In a forgotten but defiant bayou community cut off from the rest of the world by a sprawling levee, a six year old girl exists on the brink of orphanhood. Buoyed by her childish optimism and extraordinary imagination, she believes that the natural world is in balance with the universe, until a fierce storm changes her reality. Desperate to repair the structure of her world in order to save her ailing father and sinking home, this tiny heroine must learn to survive unstoppable catastrophes of epic proportions. This film is planned in combination with the Dutch lecture by Henk Ovink about the climate- and watercrisis. See page 23. Micro-organismen Dirk Draulans bioloog, journalist Knack en schrijver, Brussel Wo 14 oktober, uur Aula Minderbroedersberg 4-6 Als we met een microscopisch oog konden rondkijken, dan zouden we enorme aantallen bacteriën, gisten en schimmels zien. De natuur bestaat grotendeels uit ontelbare microben die het leven op aarde mogelijk maken. Wij hebben bacteriën nodig om te leven. De mens moet niet langer beschouwd worden als een soort, maar als een conglomeraat van soorten, een wandelend biotoop. In De Macht van het Minuscule gaat Dirk Draulans op zoek naar positieve verhalen over onze interactie met microben, die veel meer een kwestie van samenwerking is dan van oorlog. Dat heeft gevolgen, onder meer voor de gezondheidszorg. Vanavond opent Draulans de deur naar deze onzichtbare wereld.

12 22 Lezing Film Lezing Interview 23 Naar een politiek van hoop, verlangen en vooruitgang Prof. dr. Mark Elchardus em. hoogleraar sociologie VUB, Brussel Do 15 oktober, uur Aula Minderbroedersberg 4-6 Zomer Onrust in Oost-Oekraïne, het neerhalen van vlucht MH17. De barbaarsheid van de Islamitische Staat. De ebola-crisis. Beklemmend was de gelatenheid waarmee werd gereageerd. Alsof een le vendige, moderne beschaving tot stilstand kwam. Elchardus interviewde jongvolwassenen en concludeert dat die generatie weliswaar wil geloven dat het straks nog beter wordt, maar vastzit aan angst en onzekerheid, én aan de machteloosheid zich daaraan te onttrekken. Voor hen is de maatschappelijke neergang te overweldigend om deze in hun eentje te keren. Elchardus heeft desondanks een optimis tische boodschap: een aanloop tot een politiek van hoop, verlangen en vooruitgang. Naziha s lente Gülsah Dogan Nederland, 2014, 90 min, Nederlands gesproken Ma 19 oktober, uur Filmtheater Lumière, Bogaardenstraat 40b Entree: studenten 4 / overigen 6 Reserveringen: In vlekkeloos Nederlands vertelt Naziha haar verhaal. Hoe ze als jong meisje werd uitgehuwelijkt aan een dertig jaar oudere man. Hoe haar huishouden door zijn toedoen veranderde in een terroristisch opvoedkamp. Verbeten spreekt ze zich uit over die zwarte periode, die heeft geleid tot het criminele gedrag van haar oudste zoons. Kinderen gedragen zich niet zomaar vervelend. Wij maken ze tot wat ze zijn. Naziha s lente geeft een intieme inkijk in het leven van een Marokkaans-Nederlandse vrouw die de muur van schaamte wil doorbreken nu zij de regie over haar eigen leven terugpakt. Deze film is gepland in combinatie met de lezing van Prof. Elchardus over Een politiek van hoop, verlangen en vooruitgang. Zie pag 22. De klimaatbestendige stad Henk Ovink De wateradviseur van Obama Ma 19 oktober, uur Aula Minderbroedersberg 4-6 Het World Economic Forum Risk Analysis Report zet watercrises op nummer 1. De wereldwijde verstedelijking zorgt voor groei, emancipatie en ontwikkeling, maar met klimaatverandering, zeespiegelstijging en de groter wordende impact hiervan staan onze steden, onze samenlevingen, economie en ecologie wereldwijd onder grote druk. Doen we niets dan kantelt het systeem en worden we slachtoffer van deze gemiste kans. Wij mensen zijn als geen ander in staat om in onze steden en stedelijke regio s deze risico s te managen. Daarvoor is een bewuste, collectieve en integrale benadering noodzakelijk, waarbij we samenwerken in coalities, op een grootstedelijke schaal. Ovink werd in maart 2015 benoemd tot Nederlands eerste Watergezant. Daar voor adviseerde hij de Amerikaanse overheid over de wederopbouw na de orkaan Sandy. 70 jaar Jan Smeets Jan Smeets Pinkpop-baas, Geleen Interviewer: Leon Verdonschot popjournalist, Amsterdam Do 22 oktober, uur Aula Minderbroedersberg 4-6 De belangrijkste man achter Pinkpop, het oudste nog bestaande openlucht popfestival ter wereld, is Jan Smeets. Ik was lid van de katholieke arbeidersjeugd en richtte al snel tot ergernis van de pastoor de eerste instuiven op, gevolgd door de jeugdsociëteit, het beathonk Carna. Dat was midden in de tijd van de flower power. Een te gekke tijd. Ik viel op in Maastricht, waar je het eerste echte jongerencentrum had, de Berchmans, een sociëteit van de Jezuïeten. De directeur, pater Van der Ven, vroeg me of ik daar niet wilde komen. Dat heb ik gedaan. [ ] Ik bleef totdat er van me gevraagd werd ook beatmissen te organiseren. Dat heb ik geweigerd. Indirect is toen de kiem voor Pinkpop gelegd. Pinkpopbaas Jan Smeets wordt vanavond geïnterviewd door popjournalist en Pinkpop-kenner Leon Verdonschot.

13 24 Film Lecture Lecture Dubbellezing 25 Citizenfour US, Germany, United Kingdom 2014, Laura Poitras 114 min., English, Portugese, German spoken, Dutch subtitled Mon 26 October, 7.30 pm Film Theatre Lumière, Bogaardenstraat 40b Admission: students 4 / others 6 Reservations: Citizenfour gives audiences unprecedented access to filmmaker Laura Poitras and journalist Glenn Greenwald s encounters with Edward Snowden in Hong Kong, as he hands over classified documents providing evidence of mass indiscriminate and illegal invasions of privacy by the National Security Agency (NSA). Citizenfour places you in the room with Poitras, Greenwald, and Snowden as they attempt to manage the media storm raging outside, forced to make quick decisions that will impact their lives and all of those around them. The movie not only shows you the dangers of governmental surveillance - it makes you feel them. After seeing the film, you will never think the same way about your phone, , credit card, web browser, or profile, ever again. Silicon Valley: The New Welfare State? Evgeny Morozov Blogger, Writer, Researcher, Cambridge Massachusetts Tues 27 October, 8 pm Auditorium, Minderbroedersberg 4-6 Today, technology companies promise us a seemingly genuine path towards social mobility. So they are more than happy to provide the public with free services in exchange for our data. Initially, those services were limited to communication and search functions, but nowadays they increasingly include services that promise better healthcare (e.g. wearables), better education (e.g. MOOCs), better transpor tation (e.g. Uber) and even better and free connectivity for all (e.g. Internet.org). But what are the moral, political, and social consequences of accepting this free bargain? And why are our existing governments so eager to go along with Silicon Valley s plans? Morozov is studying the political and social implications of technology. He has published the following books: The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom and To Save Everything, From Father Figure to Freedom Fighter Modern Leader-ship in the Middle East Petra Stienen Writer and Publicist, The Haque Wed 28 October, 8 pm Auditorium Minderbroedersberg 4-6 What can we learn about leadership in the Middle East by looking through the lens of charisma and authority? In tonight s lecture, Arabist Petra Stienen, who has extensive experience in the Middle East as a diplomat and as an advisor to a number of NGOs on human rights and refugees, will talk about the challenges of leadership in this region. Stienen will look at a number of formal and informal leaders in politics, business and culture in the Arab world. Is dictatorship indeed the future in this region or are other types of leadership possible as well? Stienen is working on a book The power of communication. Working with charisma and authority, together with Maximiliaan Winkelhuis. Do 29 oktober, uur Aula, Minderbroedersberg 4-6 Gedrag en licht Prof. dr. Yvonne de Kort hoogleraar Environmental Psychology of Human-Technology Interaction, TU Eindhoven De Kort geeft inzicht in de psychologische en biologische mechanismen die ten grondslag liggen aan licht. Hoe kleurt licht ons dagelijks leven en hoe kunnen we licht in de toekomst bewuster inzetten. Eerherstel voor de slaap Dr. Ysbrand van de Werf docent neurowetenschappen, VU Amsterdam Van de Werf bespreekt met u de mythes en feiten rondom slaap, de rol van de biologische klok, recent onderzoek over de rol van slaap in mentale vaardigheden en gemoedstoestand en hij laat zien hoe we slaap kunnen manipuleren en optimaliseren.

14 26 ANDERHALF MILJOEN JAAR VUISTBIJLEN LEZING INFORMATIE / INFORMATION 27 Prof. dr. Raymond Corbey Faculteit Archeologie, Un. Leiden 13 sept 2015, uur Kapel van het Ursulinenconvent, Breusterstraat 27, Eijsden Entree (incl. koffie of thee): 5,00 De vuistbijl is een van de langst durende cultuurvoorwerpen uit de menselijke evolutie. Na decennialang onderzoek en opgravingen blijft de vuistbijl echter een slecht begrepen, raadselachtig fenomeen. Verschillende visies staan op gespannen voet met elkaar. In deze voordracht wordt het fenomeen vuistbijl geanalyseerd, tegen de achtergrond van de hoofdlijnen van de menselijke afstamming. Deze lezing wordt georganiseerd door de Stichting Eugène Dubois in Eijsden. Bureau Office Studium Generale Postbus 616, 6200 MD Maastricht T. (043) (ma t/m do, uur) PO Box 616, 6200 MD Maastricht T (Mon till Thu, 9 am-5 pm) maastrichtuniversity.nl/studiumgenerale Bezoekadres Visiting address: Bonnefantenstraat 2, Kamer C1.11, Maastricht Hoofd / programmaleiding Head / Program Management: Jacques Reiners (043) Zakelijke leiding / Collegereeksen Office Management / Lecture Series: Rob van Duijn (043) Lezingen Lectures: Jaap Janssen (043) PR Noortje Fischer (043) Logistiek en secretariaat Logistics and Office Management: Elian Stassen (043) Gastvrouw Host for Lectures: Marieke Beker Studentmedewerkers Student Assistants: Luc Bartholomee, Sarah Drittij Commissie Committee Studium Generale: Prof. dr. Fons Coomans, prof. dr. Piet Eichholtz, dr. Roy Erckens, dr. Mark Govers, dr. Marko Jelicic, drs. Raymond Leclercq, Eva van Ooij, dr. Frank Thuijsman, prof. dr. Georgi Verbeeck. Samenwerking Joint programs: De filmvertoningen zijn geprogrammeerd in samenwerking met Lumière Cinema. The film nights are programmed in cooperation with Lumière Cinema. Financiële ondersteuning Financial support: Architecten aan de Maas / Restaurant Au Coin des Bons Enfants / Andi Druk / Hotel Les Charmes / Vrijthofnotarissen / Ontwerpbureau B2B / Woonpunt / Restaurant Mes Amis. Hiernaast ontvangt het Studium Generale vele donaties van particulieren. Studium Generale also receives financial support from private donors. Wij danken een ieder die het Studium Generale steunt. We want to thank our sponsors for the support. Abonneer op onze Nieuwsbrief via de website. Register for our Newsletter via the website Maastrichtuniversity.nl/StudiumGenerale Oplage Circulation Vormgeving Design Ontwerpbureau B2B Druk Print Andi Druk Cover Jacques Reiners Het Studium Generale is een activiteit van de Universiteit Maastricht. The Studium Generale is an activity of Maastricht University. /Studiumgenerale Maastrichtuniversity.nl/ StudiumGenerale /Studiumgenerale

15 Studium Generale Postbus MD Maastricht

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

Resultaten. Harm Hospers

Resultaten. Harm Hospers Resultaten Harm Hospers Doelen? Gemotiveerde en getalenteerde internationale studenten interesseren en selecteren voor LAS Studenten een breed, open curriculum bieden, met bijzondere aandacht voor academische

Nadere informatie

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE DUTCH THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE 4 0 0 W O R D S T O G E T S T A R T E D I N A N Y L A N G U A G E BY THE FOREIGN LANGUAGE COLLECTIVE Verbs Werkwoorden To be zijn I ik ben You jij bent He/She/It hij/zij/het

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst. Wat is de prijs die je kunt winnen? early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have a special

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland?

1. In welk deel van de wereld ligt Nederland? 2. Wat betekent Nederland? First part of the Inburgering examination - the KNS-test Of course, the questions in this exam you will hear in Dutch and you have to answer in Dutch. Solutions and English version on last page 1. In welk

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment project Awasi Kenya Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment*van* kinderen*in*kenia De#afgelopen#drie#jaren# hebben#we#met#steun#van#de# Rotaryclub##Rhenen: Veenendaal#een#

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right.

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right. Mijn Inspiratie Ik kreeg het idee om een variant te maken van een lamp die ik al eerder had gemaakt. Bij de lamp die in de onderstaande foto s is afgebeeld kun je het licht dimmen door de lamellen open

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum

Ontpopping. ORGACOM Thuis in het Museum Ontpopping Veel deelnemende bezoekers zijn dit jaar nog maar één keer in het Van Abbemuseum geweest. De vragenlijst van deze mensen hangt Orgacom in een honingraatpatroon. Bezoekers die vaker komen worden

Nadere informatie

Rethinking leadership and middle management

Rethinking leadership and middle management Rethinking leadership and middle management 17 October 2013 Prof. dr. Jesse Segers The Future Leadership Initiative @Segersjesse challenging thoughts about leadership. Ego-dominant ( macht ) Rationeel

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed!

VOORZETSELS. EXERCISE 1 Bestudeer de bovenstaande voorzetsels en zinnen goed! ENGLISH, WE WILL DO BETTER! LESSON EIGHT VOORZETSELS at three o'clock = om drie uur around three o'clock = rond drie uur by three o'clock = tegen drie uur before Saturday = voor zaterdag for a week = voor

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst Wat is de prijs die je kunt winnen? Flash info early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have

Nadere informatie

Stars FILE 7 STARS BK 2

Stars FILE 7 STARS BK 2 Stars FILE 7 STARS BK 2 Of course you have seen X-Factor, The Voice or Got Talent on TV or via the Internet. What is your favourite act? Do you like the dancing performances or would you rather listen

Nadere informatie

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate.

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate. 1 Test yourself read a Lees de vragen van de test. Waar gaat deze test over? Flash info 1 In the morning I always make my bed. A Yes. B No. C Sometimes, when I feel like it. 2 When I see an old lady with

Nadere informatie

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA Read Online and Download Ebook BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA DOWNLOAD EBOOK : BISL EEN FRAMEWORK

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Toelichting programmaonderdelen Informatiesessie Kennismakingscollege Minicollege Campus Tour Sports Center Tour Q&A

Nadere informatie

Opening Kunst & Kultuur Pride Datum: 30 juli 2017 Locatie: Xbank Amsterdam

Opening Kunst & Kultuur Pride Datum: 30 juli 2017 Locatie: Xbank Amsterdam Opening Kunst & Kultuur Pride Datum: 30 juli 2017 Locatie: Xbank Amsterdam Beatrix Ruf & Siep de Haan foto Pieter Dammen Siep de Haan: Zondag 30 juli 2017, de opening van de Kunst & Cultuur Pride 2017

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3

Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3 Writing 1 WRITING 1 PART D BK 3 Isn t it incredible? After only two years of learning English you can write your own English WhatsApp messages, tweets and emails. You can also post some lines on an international

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

IDENTITEIT IN DE METHODE?

IDENTITEIT IN DE METHODE? 74 IDENTITEIT IN DE METHODE? ONDERZOEK DOOR EEN LERAAR IN OPLEIDING Bram de Muynck en Esther Langerak 75 Van lectoraten wordt gevraagd om ook studenten te betrekken bij onderzoek. Dit gebeurt bij het lectoraat

Nadere informatie

'Foreign exchange student'

'Foreign exchange student' 'Foreign exchange student' Most awesome person you will ever meet. Exchange students willingly decide to get off their asses, leave their home country, and go see the world. For that reason, they should

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Danica Jiernes Madrid, 17 years

Danica Jiernes Madrid, 17 years Danica Jiernes Madrid, 17 years City of Malabon University (CMU) Bachelor of Secondary Education Major in Mathematics Mother s Occupation: Housewife (huisvrouw) Welder (lasser) I choose mathematics as

Nadere informatie

A2 Workshops Grammatica Toekomst

A2 Workshops Grammatica Toekomst Bestuderen Future Simple Normaal Hoe maak je de Future Simple? We beginnen met een rijtje voorbeelden. I will stay You will stay He will stay She will stay He will stay It will stay We will stay You will

Nadere informatie

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR

WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR Read Online and Download Ebook WEGWIJZER VOOR METHODEN BIJ PROJECTMANAGEMENT (PROJECT MANAGEMENT) (DUTCH EDITION) BY EDWIN BAARDMAN, GERARD BAKKER, JAN VAN BEIJNHEM, FR DOWNLOAD EBOOK : WEGWIJZER VOOR

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text.

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. living room kitchen bedroom toilet

Nadere informatie

Ons vak in beweging. Dr. Hans Hobbelen, Lector healthy Lifestyle, Ageing and Health Care

Ons vak in beweging. Dr. Hans Hobbelen, Lector healthy Lifestyle, Ageing and Health Care Ons vak in beweging Dr. Hans Hobbelen, Lector healthy Lifestyle, Ageing and Health Care Toenemende levensverwachting Christensen et al 2009 Vergrijzing/verzilveren 5 Ontwikkeling grijze druk 2010-2025

Nadere informatie

Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad.

Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad. DATUM: 22-09-2009 (You will find the English version below) Beste allen, Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad. NIEUWSBRIEF No. 1 Dit is de eerste

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Are outgroup members perceived as more trustworthy when displaying an ingroup identity signal?

Are outgroup members perceived as more trustworthy when displaying an ingroup identity signal? 5/28/2016 1 Are outgroup members perceived as more trustworthy when displaying an ingroup identity signal? Janine Weeting ˡ ², Rafael Wittek ˡ, Russell Spears², & Andreas Flache ˡ Department of Sociology/

Nadere informatie

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2

Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Buy Me! FILE 5 BUY ME KGT 2 Every day we see them during the commercial break: the best products in the world. Whether they are a pair of sneakers, new mascara or the latest smartphone, they all seem to

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children 1 Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working mothers with spouse and young children Verschil in stress en stressreactiviteit tussen hoogopgeleide thuisblijf-

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

Ik heb zo n angst. De laatste 12 uren heb ik met een koevoet geslapen, een fles naast mijn bed en de telefoon binnen handbereik.

Ik heb zo n angst. De laatste 12 uren heb ik met een koevoet geslapen, een fles naast mijn bed en de telefoon binnen handbereik. Ik heb zo n angst. De laatste 12 uren heb ik met een koevoet geslapen, een fles naast mijn bed en de telefoon binnen handbereik. Ik ben niet makkelijk te verslaan, maar nu is het over. Ik zie geen uitweg

Nadere informatie

VerlichtDeWereld. KERSTACTIE november 25 december 2017

VerlichtDeWereld. KERSTACTIE november 25 december 2017 De KERSTACTIE 2017 24 november 25 december 2017 THEMA Als we het voorbeeld van de Heiland volgen en leven zoals Hij leefde en zoals Hij ons leerde, zal dat licht in ons branden en de weg voor anderen verlichten.

Nadere informatie

01/ M-Way. cables

01/ M-Way. cables 01/ 2015 M-Way cables M-WaY Cables There are many ways to connect devices and speakers together but only few will connect you to the music. My Way of connecting is just one of many but proved it self over

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013 Update Empowermentproject Kenia september 2013 Het Empowerment-project in Kenia van de Rotaryclub Rhenen-Veendaal begint aan de derde fase: een derde en laatste bezoek, met een Empowerment workshop voor

Nadere informatie

GROEPSTOEBEHOREN. Wat doen leden van een evangelische gemeente wanneer zij spanning ervaren tussen individualiteit en groepstoebehoren?

GROEPSTOEBEHOREN. Wat doen leden van een evangelische gemeente wanneer zij spanning ervaren tussen individualiteit en groepstoebehoren? INDIVIDUALITEIT EN GROEPSTOEBEHOREN Wat doen leden van een evangelische gemeente wanneer zij spanning ervaren tussen individualiteit en groepstoebehoren? Individuality and membership of a group What do

Nadere informatie

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder?

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University De wereld wordt steeds complexer Dit vraagt om

Nadere informatie

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2 Buy Me FILE BUY ME BK Can you resist all those incredible products that all seem to be screaming: Buy Me! Every day we see them on TV during the commercial break: the best products in the world. How would

Nadere informatie

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement

Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Innovatieve interactieve communicatiemiddelen in internationaal watermanagement Delft, 8 maart 2012 Realistic wall of water ir. F.C. (Floris) Boogaard, (020) 606 32 50/06-51 55 68 26 e-mail: f.c.boogaard@tudelft.nl/

Nadere informatie

Exploitant. CM-Bureau

Exploitant. CM-Bureau Van Exploitant Naar CM-Bureau You do not lead by hitting people over the head that s assault, not leadership MT MediaGroep BV 2014, Berend Jan Veldkamp Dwight D. Eisenhouwer Over MT MediaGroep boeit en

Nadere informatie

EM7580 Firmware Update by OTA

EM7580 Firmware Update by OTA EM7580 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7580 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 4 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

parking permit mymaastricht.nl how to apply for a parking permit in Maastricht mymaastricht.nl guidance document

parking permit mymaastricht.nl how to apply for a parking permit in Maastricht mymaastricht.nl guidance document mymaastricht.nl guidance document parking permit how to apply for a parking permit in Maastricht requirements you have a residence permit and a BSN number the car runs under your name your vehicle s registration

Nadere informatie

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet 1 Free time! read a Stel je hebt een dag vrij van school. Schrijf op wat je dan gaat doen. b Lees de tekst en schrijf op welke dingen Brian en Brenda voorstellen om te doen op een vrije dag. Free time

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition)

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman Click here if your download doesn"t start automatically De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman De ondernemende psychotherapeut

Nadere informatie

Preventie en voorlichting (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Preventie en voorlichting (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Preventie en voorlichting (Basiswerk AG) (Dutch Edition) M. van der Burgt, M. Dettingmeijer, E. van Mechelen-Gevers Click here if your download doesn"t start automatically Preventie en voorlichting (Basiswerk

Nadere informatie

Google AdSense Account Disabled

Google AdSense Account Disabled Gmail - Google AdSense Account Disabled 2/29/12 8:23 PM Google AdSense Account Disabled Google AdSense To: voelspriet@gmail.com Thu, Feb 16, 2012 at 3:01 AM This message

Nadere informatie

EM7680 Firmware Update by OTA

EM7680 Firmware Update by OTA EM7680 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 3 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

Memo Academic Skills; the basis for better writers

Memo Academic Skills; the basis for better writers Memo Academic Skills; the basis for better writers With the rise of broader bachelor degrees and the University College, Dutch universities are paying more attention to essays and other written assignments.

Nadere informatie

Aanbod Erasmus-uitwisseling Vakgroep PP07 (ontw-pers-soc) Coördinator Wim Beyers

Aanbod Erasmus-uitwisseling Vakgroep PP07 (ontw-pers-soc) Coördinator Wim Beyers Aanbod Erasmus-uitwisseling 2014-2021 Vakgroep PP07 (ontw-pers-soc) Coördinator Wim Beyers http://www.maastrichtuniversity.nl/ Christine Majelle (international relations officer) maakt je wegwijs in het

Nadere informatie

Synergia - Individueel rapport

Synergia - Individueel rapport DOELSTELLING : Ensuring sufficient funding for projects in cost-generating departments of 16.04.2014 16.04.2014 13:53 1. Inleiding Deze inleiding is vrij te bepalen bij de aanmaak van het rapport. 16.04.2014

Nadere informatie