Voorlichtingsplan Interactieve website

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorlichtingsplan Interactieve website"

Transcriptie

1 DE HUIDKLINIEK, ///i HUID EN LASER Vrlichtingsplan Interactieve website Met Scial Media Jlijn Bethlem & Mirte Rutjens 2014 D E H A A G S E H O G E S C H O O L

2 Inhudspgave Inleiding Prbleem analyse Del... 4 Hfdvraag Delgrep Middel Scial media in marketing en internet strategie... 5 Sterke kanten van scial media... 5 Zwakke kanten van scial media Geschikte scial media vr bedrijven Geschikte scial media vr De Huidkliniek Facebk Twitter Pinterest Yutube Linkedin Andere blgs en websites Artikelen vr een blg schrijven Blg maken via Wrdpress Schrijf een artikel Bedrijfsblg Tips vr artikelen Futen in blgs Filmpjes maken Aanmaken yutube accunt vr bedrijf Ggle+ bedrijfspagina aanmaken Eerste Yutube filmpje maken Het filmpje is gemaakt, en dan? Tips m vide s te gebruiken Onderwerpen vr artikelen en filmpjes Onderwerp: Overbeharing Onderwerp: Huidverjnging, huidverudering Onderwerp: Oedeem Extra ideeën Gastblgs Brnnenlijst

3 Inleiding Beste lezer, Wij zijn Mirte Rutjens en Jlijn Bethlem, derdejaars studenten huidtherapie aan de Haagse Hge Schl (HHS). Dit vrlichtingsplan is een pdracht vanuit de HHS. Met dit plan willen wij een antwrd bieden p een hulpvraag mtrent het nderwerp Vrlichting. Deze vraag kmt van Inge en Kristy. Twee huidtherapeutes die samen de praktijk De Huidklinkiek bezitten te Veghel/Rsmalen. Deze vraag gaat ver een interactieve website en scial media. Websites zijn ndertussen welbekend. Scial media is vr veel bedrijven een nderbelicht en sms nbekend nderwerp. In dit vrlichtingsplan lees je meer ver nze prbleemanalyse, ns del, de delgrep en infrmatie ver scial media. Om praktijk De Huidkliniek z ged mgelijk te kunnen helpen hebben wij een plan de campagne gemaakt waarin stapsgewijs staat mschreven he zij gebruik kunnen maken van scial media en ver een interactieve website. Veel plezier met lezen! Met vriendelijke gret, Mirte Rutjens en Jlijn Bethlem 3

4 1. Prbleem analyse Het begn met een bezek bij praktijk De Huidkliniek m Inge en Kristy te bevragen ver hun hulpvraag. Glbaal was er bekend dat het ging m een interactieve website met scial media. De vraag naar een interactieve website met scial media kmt dr met name twee dingen; Het gemis van interactie met de cliënten en het vernieuwend willen zijn ten p zichten van huidtherapie cllegae. Daarnaast is de huidige website veruderd en aan vernieuwing te. 1.1 Del Interactie met cliënten via een vernieuwd kanaal ten p zichten van huidtherapie cllega s binnen één jaar. Hfdvraag He kunnen Inge en Kristy het beste nze delgrep aanspreken met behulp van scial media en z interactie krijgen met hun cliënten? Deelvragen Welke scial media accunts zijn er en he werken deze? Welke scial media accunts zijn geschikt vr Inge en Kristy? Welke stappen kunnen Inge en Kristy ndernemen als beginnende scial media gebruikers? 1.2 Delgrep De delgrep is breed. Enkele kenmerken van de delgrep zijn: Inwners van Nederland; Leeftijd tussen de 12 en de 70; Mensen met scial media accunts en/f beschikking tt internet; Mensen die geïnteresseerd zijn in de huid; Mensen die last hebben van de huid; Mensen die graag behandeld willen wrden vr een huidaandening. 1.3 Middel De middelen die er gebruikt gaan wrden zijn een interactie website en scial media accunts. Welke dit wrden kmt vrt uit het nderzek. De srten media waar naar wrdt gekeken zijn; Facebk, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Yutube en Instagram. Er zijn veel vrdelen te nemen ver scial media vr bedrijven. Met name vr prmtie en interactie. De belangrijkste vrdelen zijn: Mnd-tt-mnd reclame kan zich via scial media veel sneller en wijder verspreiden dan znder scial media. Mede dankzij het hebben van digitale vrienden. Gericht en persnlijk adverteren via sciale netwerken als Facebk werkt vele malen effectiever dan een flder in de bus. De tijd van enquêtes vr je klantnderzek is vrbij. Analyses zijn met de juiste scial media sftware makkelijker en gedkper uit te veren en vrkmen plitiek crrecte antwrden. 4

5 Waarm zu je innvatie intern huden? Vraag cliënten f zij een ged idee hebben. De kans dat tientallen willekeurige mensen met een idee kmen is misschien wel grter dan twee drgewinterde innvatin managers (Masj Scial media Service, 2011). 2. Scial media in marketing en internet strategie Mensen hebben vijf sciale basisbeheften die mschreven zijn in de piramide van scilg/marketeer Maslw. Deze staan hiernder afgebeeld. Marketeers prberen altijd te vlden aan deze basisbeheften van de mens. Sciale media geven de cliënt de mgelijkheid makkelijker te vlden aan beheften zals sciaal gedrag, erkenning en zelfntpliing en bedrijven kunnen daar gebruik van maken. Dr ged m te gaan met sciale media wrden bedrijven deel van het netwerk waardr ze sneller en beter vertruwd wrden. Scial media marketing speelt dan k een steeds belangrijkere rl in de relatiemarketing van bedrijven (Pndres, 2013). Er werken steeds meer bedrijven met scial media. Hierdr blijven ze interactief met de klanten en is het een gede manier m het netwerk uit te breiden (Jmla, 2014). Dit wrd echter ntkracht dr marketing geres. Zij geven aan dat scial media niet alleen de interactie verrzaakt met cliënten. Tegenwrdig wrdt er dr middel van een blg laten zien waar het bedrijf in de markt staat en kunnen k de ntwikkelingen in de gaten gehuden wrden. He meer er wrd ge-update, he hger het bedrijf in de zekmachine kmt (Pelsner. B, 2012). Scial media draagt bij aan de naamsbekendheid en het werven van lezers vr het blg. Sterke kanten van scial media Scial media sites zijn vaak erg actueel, mdat er een grte grep mensen actief is en er altijd wel een als eerste bij een nieuwtje is. In 2009 zagen we dit gebeuren p Twitter bij het vliegtuigngeluk in Amsterdam. De inhud van scial media websites is heel vaak deelbaar en dus eenvudig te verspreiden. Dit hudt in dat zeer snel een viral effect fwel buzz kan plaatsvinden. Dat wrdt een ft, filmpje f bericht ineens miljenen keren bekeken en heel veel gedeeld. Scial media zijn snel drzekbaar en veelal bjectief aangezien ze wrden gegenereerd dr een brede grep mensen. Dit wrdt k wel 'the wisdm f the crwd' genemd. 5

6 Scial media laat cnsumenten p een eenvudigere manier vlden aan de basisbeheftes van Maslw, in tegenstelling tt de traditinele media. Scial media scrt zeer ged in zekmachines als Ggle, vanwege het veelal bjectieve en betruwbare karakter (Pndres, 2013). Zwakke kanten van scial media Hewel scial media zeer geschikt is vr persnalisatie, wrden resultaten vaak vertnd p basis van gemiddelden dr de werking van demcratie. Dit kan er vr zrgen dat gede initiatieven tch niet naar bven kmen. Ciënten en medewerkers kunnen alles zeggen ver je bedrijf p sciale media websites. Dit kan zrgen vr veel psitieve publiciteit, maar k vr slechte publiciteit, k als dat niet terecht is. Scial media zijn niet altijd betruwbaar. Veel berichten p Twitter bevatten geruchten die dr de massa wrden versterkt en vervlgens niet waar blijken te zijn (Pndres, 2013). 3. Geschikte scial media vr bedrijven Bij bedrijven, zals De Huidkliniek, is zwel cntact van business t business (B2B) belangrijk als business t cnsumer (B2C). Vaak wrd gesteld dat scial media vr B2B lang niet z belangrijk is als vr B2C in bedrijven. 7Fans (2013) denkt hier heel anders ver. Zij geven aan dat de leveranciers f partners van B2B bedrijven k gewn mensen zijn en zich bevinden in scial media maar dat het wel van belang is welke vrm van scial media er ingezet wrd. Uit recent nderzek (Iersel, 2013) is gebleken dat 77% van de bedrijven die veel aan B2C den aan hun klanten kmt via Facebk. De beste manier m klanten aan klanten te kmen naast Facebk is dr gebruik te maken van Twitter. 77% van de bedrijven die veel aan B2B den geeft aan dat ze cnsumenten hebben gewrven dr middel van Linkedin. Zij werven 43% van hun cnsumenten dr middel van Facebk en 40% dr middel van Twitter. Het werven den ze nder andere dr het maken van zakelijke blgs. 7Fans (2013) geeft aan bedrijven beter ged actief kunnen zijn p 1 scial media kanaal dan aanwezig zijn p alle kanalen die er zijn en hier minimaal iets mee te den. Het advies is dan k m met 1 f 2 scial media kanalen te starten en als deze ged pgetuigd zijn en succesvl kunnen er altijd ng andere kanalen aan tegevegd wrden. He deze scial media precies werkt en tips m het te gebruiken wrdt verder in de verslag uitgediept. 4. Geschikte scial media vr De Huidkliniek Twitter en Facebk zijn gede scial media vr De Huidkliniek. Daarnaast kan De Huidkliniek k gebruik maken van Yutube. Dr kleine filmpjes te maken ver de behandelingen die ze uitveren kunnen zij veel mensen naar hun praktijk halen. In het algemeen zal Facebk en Twitter meer wrden gebruikt m mensen p de hgte te huden f mnd tt mnd reclame te presenteren. Hiermee richten zij zich vral p de B2C m klanten te werven. Dan is er ng een scial media 6

7 genaamd Pinterest, deze is minder bekend maar kan ik een later stadium interessant zijn m te gebruiken. Blggen is een zeer geschikt en inmiddels breed geaccepteerd middel binnen het marketingvakgebied. Ze zijn vral vr de B2B markt erg interessant. Dr middel van een blg kan een bedrijf f persn zijn kennisniveau tnen aan een breed publiek. Op deze wijze kan een titel wrden pgebuwd p een bepaald vakgebied. Daarnaast scren blgs (zeker Wrdpress) ver het algemeen erg ged in zekmachines als Ggle en Bing. Dit is vr De Huidkliniek erg belangrijk. Natuurlijk spreek je met blgs k B2C publiek aan als de blgs ver cliënt gerichte zaken gaat. Bij De Huidkliniek kan dit bijvrbeeld een artikel zijn ver verzrgingsprducten, risic s van laserbehandelingen, wanneer wrdt er gesprken van verbeharing? Dit is interessant m te lezen vr cliënten maar k vr directe en indirecte cllega s. Zij kunnen de blgs delen wat De Huidkliniek ng makkelijker kan maken dr de blgs zelf k p scial media te delen. Er zijn wel een aantal uitdagingen bij het maken van een blg: Je blg up-t-date huden: Het blijkt lastig te zijn vr beginnende blggers m na de eerste maanden ng steeds geregeld artikelen p het blg te plaatsen. De mtivatie en enthusiasme wrden minder, dit is een grte uitdaging. Creëer een Return-On-Investment. In het begin zul je als bedrijf maar weinig resultaat beken met je blg. Er met een bepaalde naam pgebuwd wrden en een gevulde website. Pas dan wrdt het interessant vr bezekers m rnd te neuzen p je blg en m deze te blijven bezeken (Pndres scial marketing, 2013). He je het best kunt beginnen met blggen wrdt nader in dit verslag uitgelegd. 4.1 Facebk Naast een website ntwikkelen steeds meer bedrijven een Facebk bedrijfspagina. Dit is de pagina van een bedrijf binnen Facebk. Hier kan er interactie aangegaan wrden met bezekers. Facebk is een ideaal platfrm m het cntact met nieuwe en bestaande klanten te versterken. De bedrijfsnaam kmt bijvrbeeld p hun tijdlijn. Verschillende mgelijkheden zijn: Twee landingspagina s. Een vr cliënten en een vr andere bedrijven. Meerdere extra tabbladen vr bijvrbeeld nieuwsbrieven, advertenties f prmties. Een cntact frmulier naar het bedrijf p de echte website. Tevegen van de vind ik leuk knp p de eigen website (Masj Scial Media Service, 2011). 4.2 Twitter Twitter is een vrm van scial media waar je kunt micrblggen. Dit zijn tekstjes van maximaal 140 tekens. Een (werknemer van een) bedrijf kan via een smart Phne, cmputer f SMS een bericht plaatsen. In dit bericht kan k een link naar een filmpje, website f ft wrden tegevegd. Persnen die geïnteresseerd zijn in deze berichten kunnen de Twitterberichten van het bedrijf f de persn gaan vlgen. De vlgers van een accunt krijgen de Twitterberichten dan te zien p hun nieuws pagina. Berichten kunnen dr vlgers en gebruikers van Twitter wrden aangegeven als 7

8 favriet, gedeeld wrden f ze kunnen p het bericht antwrden. Dit is de makkelijkste manier van interactie p Twitter. Twitter is een kanaal m nieuws te brengen, nieuws en activiteiten van andere interessante persnen f bedrijven te vlgen, in gesprek te gaan met vlgers, enz. Twitter is interactief: er wrdt gereageerd p elkaar f een bericht wrdt verder verspreid. Bedrijven zullen vral zakelijk Twitteren, ver de lancering van een nieuw prduct bijvrbeeld. Tch is het vr je vlgers k leuk m persnlijke tweets te lezen. Vlgers willen niet alleen je bedrijf leren kennen maar k de persnen die hier achter zitten. Tips m te begin met tweeten (het plaatsen van berichten) zijn: Ontwerp een achtergrnd in uw huisstijl. Zelf bedrijven en ptentiële vlgers vlgen. Plaats 10 tweets per week, 2 per dag. Dagelijks peilen wat er gezegd wrdt ver prducten f diensten van het eigen bedrijf f die van gelijksrten bedrijven en hierp inspelen. Gebruik hashtags (#). Delgrep gericht vlgers zeken (Masj Scial media service, 2011). 4.3 Pinterest Pinterest is een sciaal netwerk waar je p een gemakkelijke en mie manier afbeeldingen en vide s kunt verzamelen en delen. Omdat miljenen anderen dat k den kun je inspiratie pden en mensen met een gemeenschappelijke interesse vinden. Met Pinterest kun je k eenvudig verzamelingen visuele infrmatie vinden. De naam Pinterest is een samentrekking van t pin (vastmaken) en ïnteresting (interessante dingen) (Cncres intranet, 2012). Een geverifieerd accunt straalt vertruwen en prfessinaliteit uit en verhgt mgelijkerwijs k het verkeer naar je website. Daarnaast krijg je k tegang tt Pinterest Analytics (Frank Watching, 2013). De stappen m succes te behalen met Pinterest: Zrg vr balans in ft s, filmpjes en he vaak je iets pst Wees scial en reageer naar andere gebruikers en vlg gebruikers. Deel je bards zrgvuldig in. Deel media van Twitter, Yutube en k p Pinterest (Frank watching, 2013). 4.4 Yutube Mensen vinden nline vide's interessant vanwege de interactieve aspecten die bij televisie ntbreken. Het feit dat videmakers cntact kunnen hebben met hun kijkers, is het belangrijkste element van het medium. Praat dus met het kijkerspubliek en luister naar wat ze zeggen. Dr actief betrkken te zijn bij het kanaal en kijkerspubliek, wrdt hier p de lange termijn je vrdeel mee gedaan. Fans wrden vertegenwrdigers in sciale netwerken: Zij helpen de bedrijfsnaam bekender te maken. Strategie; Reageer p de kijkers en buw een cmmunity p rnd de YuTube-vide's 8

9 Waarm het werkt; Een betrkken cmmunity leidt vaak tt een truw kijkerspubliek dat steeds weer terugkmt naar het kanaal. Actieplan; Richt je vide's p je kijkers, betrek kijkers via de sciale functies van het platfrm bij je vide's en ntwikkel persnlijke relaties met truwe vlgers (Yutube, 2011). 4.5 Linkedin Linkedin wrdt vral zakelijk gebruikt. Feitelijk zu je het kunnen zien als een mderne digitale versie van de uderwetse verzamelbak vr visitekaartjes. Al met al is Linkedin een nmisbaar instrument vr het business t business netwerken. Het kst tijd m dit netwerk p te buwen en bij te huden, maar je krijgt er naamsbekendheid nder bedrijven en cliënten vr terug. Linkedin kent grepen. Dit zijn grepen waarin mensen binnen een vakgebied kennis en ervaringen delen. Een ideale manier m in cntact te kmen met praktijken in hetzelfde vakgebied. Scial media activiteiten via Linkedin helpen het bereiken van meer naamsbekendheid en een gede reputatie bij cllega s uit het werkveld zals leveranciers f gelijksrtige bedrijven. Zij kunnen u aanbevelen via Linkedin. Dr slimme kppelingen en cmmunicatie leidt dit tt meer bezekers en mzet. Het middel m dat te bereiken is een dr middel van een Linkedin bedrijfspagina. Met een Linkedin bedrijfspagina heeft u uw thuishaven p Linkedin gecreëerd en kunt u uw zakelijke relaties ntvangen en hen in de gelegenheid stelt m meer ver uw bedrijf te weten te kmen. Het kan vr verschillende instanties m te verwijzen naar uw site, artikelen p een blg en filmpjes. Dr hier actief gebruik van te maken wrdt de naam en bekendheid van De Huidkliniek ng beter gedeeld (Masj Scial media Service, 2011). 4.6 Andere blgs en websites Als het m het delen van filmpjes gaat heft de fcus niet uitsluitend p Yutube te liggen: veel kijkers kmen vide's tegen p andere sites. Websites en blgs zijn altijd p zek naar interessante inhud vr kun lezers. Maak het hen gemakkelijk en stuur hen je leukste vide's. Maak een blgrll: een uitgebreide lijst met sites, blgs, nline beïnvleders en specifieke nline cmmunity's die relevant zijn vr je vide's. Prmt nieuwe vide's nder de blgs uit je blgrll. Ga strategisch te werk: vide's ver een relevant nderwerp zijn vaak het aantrekkelijkst vr deze sites. Als je een videafspeellijst hebt gemaakt, kun je deze met blgs delen. Makers van blgs zijn vaak geïnteresseerd in grepen vide's ver ppulaire nderwerpen. Buw relaties p met blgs en websites. Stuur ze je filmpjes, de ze een vrstel, maak cntact! Je kunt met behulp van de rapprten vr verkeersbrnnen en afspeellcaties in Analytics nagaan welke sites veel bekeken wrden. De blgs die hg staan zijn het interessantst m te benaderen. Deel de nieuwe vide's eerst met die sites en blgs en kndig aan dat ze daarmee de primeur hebben, dit maakt het vr hen aantrekkelijker een filmpje te delen waar ze vervlgens juw bedrijf prmten. 9

10 Buw relaties p met blgredacteurs. Bedank hen wanneer ze je vide's plaatsen en deel alleen vide's met hen waarvan je denkt dat ze die misschien willen delen met hun publiek. Redacteurs zijn k heel geschikt te vinden p scial media zals Twitter en Facebk. Weet waar mensen het ver ju hebben. Stel Ggle Alerts in vr je kanaalnaam, de namen van je series, namen van persnages en andere zekwrden die specifiek zijn vr je kanaal (Yutube, 2013). 5. Artikelen vr een blg schrijven Een blg kan dus een belangrijke rl spelen p zakelijk gebied. Z kunnen ze een psitief effect hebben als ze wrden gebruikt m met de mgeving te cmmuniceren. Hiernaast kan het een betere ggle ranking pleveren wanneer men zelf een blg schrijft (lamarcmmunicatie, 2014). Een blg is een persnlijke tekst die zich vaak richt p vermaak en infrmatie geven. De lezers kunnen wrden getrkken dr een begrijpelijke titel te maken. Dr tussenkppen te gebruiken kan de lezer de tekst scannen (Taalcentrum-VU, 2014). Een geschikt middel m een blg mee te maken is Wrdpress. 5.1 Blg maken via Wrdpress. Hier wrdt in stappen uitgelegd he een blg bij Wrdpress wrdt aangemaakt. Er wrden k tips gegeven mtrent het inrichten van een blg. Deze aspecten kunnen natuurlijk k bij andere aanbieders wrden tegepast. Hsting pakket en dmeinnaam registreren bij Nestrada. Bij deze stap kan er wrden gekzen vr bepaalde hstingpakketten. Hsting staat beter bekend als de huur/verhuur van fysieke ruimte p een webserver (Webtalis, 2014). Overzicht van keuze. In deze stap is er de mgelijkheid m het aantal jaar dat de hsting wrdt genmen aan te passen. Bij geavanceerde instellingen kan de dmeinnaam kstels wrden geregistreerd. Hierbij is het wel belangrijk dat wanneer deze anniem wrd geregistreerd, er geen eigen naam en gegevens in beeld kmt te staan maar Nestrada (Webtalis, 2014). s naar cpanel. In de staan de gegevens m p cpanel in te lggen. In je cpanel kun je het blg inrichten dr pagina s en berichen te maken. Ok kun je hier je reacties en andere instellingen beheren. Design uitkiezen. Hier kan wrden gekzen vr een standaard design f een eigen design. Basis instellingen aanpassen. Hier kan de titel en beschrijving van de website ingevuld f aangepast wrden. Vrpagina. De vrpagina van de website kan wrden uitgekzen. Hiernaast kan er k een keuze wrden gemaakt ver het aantal artikelen dat er getnd mag wrden p de vrpagina. Bij het maken van de artikelen kan er gekzen wrden m de link lees verder in te vegen. Hierdr zijn en meerdere artikelen zichtbaar p de vrpagina en kunnen lezers zelf kiezen wat ze gaan lezen. Dit is aantrekkelijker dan ieder artikel in zijn geheel p de vrpagina te zetten. Tip: kijk p grte blgs vr vrbeelden, zals Categrie. Categrieën zijn naar eigen smaak in te delen. Je artikelen kun je indelen in deze categrieën zdat lezers makkelijk srtgelijke artikelen terug kunnen vinden. De Huidkliniek 10

11 kan hierbij denken aan; laserbehandeling, acnebehandeling, etc. Of ze kunnen er vr kiezen m categrieën te maken zals reviews, mening van de huidtherapeut, etc. Reacties. De Huidkliniek wil graag interactie met haar cliënten en dit kan gedaan wrden dr de ptie pen te zetten vr lezers m een reactie achter te laten. Media. Media zals ft s f een dcument is gemakkelijk in een artikel te verwerken. Zrg er echter vr dat media altijd zelf gemaakt is zdat er geen prbleem kan ntstaan ver auteursrechten. Wrdpress thema en plug-ins installeren en activeren. Een plug-in is een klein stukje sftware dat niet zelfstandig werkt, maar extra mgelijkheden aan bestaande sftware tevegt (Encycl, 2014) Een plug-in zrgt ervr dat de website kan wrden mgetverd naar alles wat de eigenaar wilt. Een aantal vrbeelden hiervan zijn: Wrdpress SEO by yast Akismet Ggle analytics Brken link checker BackWPup Digg Digg Hier kun je een zekwrd aan je artikelen geven. Ok geeft deze tl aan f dit een ged zekwrd is en hij geeft k ng andere tips m hger te kmen in Ggle. Deze tl helpt bij het tegen gaan van spam Statestieken van de artikelen kunnen hierin wrden bijgehuden. Het aantal kijkers, waar deze vandaan kmen, f ze nieuw f terugkmend zijn, veel gelezen artikelen etc. Deze plug-in cntrleert regelmatig f alle links p je blg ng klppen. Dit maakt een back-ups van alles wat er p Wrdpress wrd gemaakt. Dus k al je pagina s en berichten die ng in je cncepten staat die ng niet n line gekmen zijn. Hier kunnen bezekers liken, tweeten en de +1 knp gebruiken. Hierdr wrd de kans vergrt dat de lezers het artikel lezen (Webtalis, 2014). Schrijf een artikel Een ptentiële klant wil graag iets weten ver de aanpak, werkzaamheden en cultuur van je bedrijf, vr hij met het bedrijf in zee gaat. Via een blg kan hij/zij dat eerder vinden dan bij een statische website (Lamarcmmunicatie,2014). Dr de naambekendheid van het bedrijf te vergrten kunnen er meer cnsumenten aangetrkken wrden. Een manier m dit te den is dr deel te nemen aan gesprekken waar prspects, klanten en cncurenten aan mee den. Dit heeft een aantal vrdelen, namelijk; he meer cmments p andere pagina s he meer de naam wrd gezien, verdere kennis aan het blg bijdragen zrgt vr het gezag als een expert en een autriteit, cmments plaatsen zrgt vr een ntwikkeling met prffessinals (Business btcamp, 2014). 11

12 5.2 Bedrijfsblg Een bedrijfsblg zrgt ervr dat een website meer gaat leven. Het is wel belangrijk dat de blgs cntinue geupdated wrden. Echter zijn bedrijven vaak druk en is het lastig wekelijks een up date te plaatsen. Het is natuurlijk mgelijk m vruit te werken. Met name in het begin stadium is er veel enthusiasme en die kan gebruikt wrden m een buffer te maken aan artikelen die de kmende weken n line kmen (Business btcamp, 2014). 5.3 Tips vr artikelen Er zijn een aantal belangrijke punten waar een blg aan met vlden, namelijk: Een duidelijke titel Een duidelijk del en delgrep, Fcussen p de inhud, Het geven van waardevlle infrmatie, Een mgelijkheid bieden m de lezers in een gesprek te laten mengen, Een leadgeneratie en vragen wat de lezers vinden. Een titel met een delgrep aanspreken en krt iets zeggen ver de inhud van het blg. Bij het del kan er gedacht wrden aan welke mensen er aangesprken meten wrden. Waarm is juw blg belangrijk wat heeft het vr inbreng in de maatschappij. Dr waardevlle infrmatie te geven kunnen de klanten gehlpen wrden met het plssen van prblemen. Hierdr wrdt de kans verhgt dat zij met juw bedrijf cntact pnemen als ze iemand ndig hebben. Dr cmments, enquêtes en scial media buttns wrden de lezers uitgendigd m deel te nemen aan gesprekken (Bussinessbtcamp, 2014). Als laatst kan er gekeken wrden naar de lead-generatie, dit zijn alle activiteiten die gericht zijn p het in cntact kmen met ptentiële klanten. Z kan er een pagina gemaakt wrden met de vraag wat ze ervan vnden (Drewes. P, 2012). 5.4 Futen in blgs Vlgens Megatags (2014) wrden er veel futen gemaakt tijdens het schrijven van blgs, zals: Niet de eigenaar zijn van het blg Geen duidelijk del hebben beschreven Verkeerde delgrep dr de titel van het blg Geen gebruik maken van keywrds (zekwrden vr Ggle) Geen uitleg in het blg. Wanneer er zinnen wrden gebruikt kunnen de klanten zien wat er p het blg te vinden is. Geen plan m bezekers te krijgen. Teveel p bezekers richten in plaats van p de inhud. Zrg vr een duidelijke structuur en een gede inhud. De eerste indruk van de klant is erg belangrijk. 6. Filmpjes maken Infrmatie Yutube 12

13 Yutube is na Ggle de grtste zekmachine. Dr te beginnen met een intrductie film krijgen cnsumenten gelijk een duidelijk beeld van het bedrijf. Daarnaast kunnen er k individuele prducten p Yutube wrden geplaatst (Videmarketing, 2013). Vindbaarheid Yutube vides wrden zwel geindexeerd in yutube als in Ggle. Wanneer de mschrijving ged wrd beschreven is de kans grt dat yutube de vide vind. Bij indexeren nemen ze bestaande webpagina s p in hun database zdat ze deze aan de bezekers kunnen laten zien. Betruwbaarheid Wanneer het bedrijf vide s maakt ver de behandelingen met een daarbij hrende literatuur verhgd dit de betruwbaarheid van het bedrijf. De bezekers zien dat u verstand heeft van de prducten die wrden verkcht (Addvisin internet bureau, 2011). Meer mzet Addvissin (Addvisin internet bureau, 2011) sugereert dat wanneer het bedrijf zwel een gede betruwbaarheeft en een gede vindbaarheid dit zrgt vr meer mzet. Het aantal bezekers neemt te en krijgen meer het idee dat het bedrijf ver de juiste middelen en kennis beschikt m een prduct te leveren. Aanmaken yutube accunt vr bedrijf. Om een yutube accunt aan te maken is het belangrijk dat er eerst een ggle accunt wrd aangemaakt. Hiernder de stappen vr het aanmaken van een ggle accunt met een ggle+ prfiel: Ga naar en klik p accunt aanmaken. Vul de gegevens in, kies een wachtwrd en vink aan dat u met de vrwaarden akkrd gaat. Hier krijgt een bevestigingsmail waar u verder niks mee heft te den. In het vlgende scherm kunt u een ft tevegen en daarna kiezen vr drgaan naar ggle+. Klik p het adres aan de zijkant van het scherm en klik p aanmelden vr ggle+ u kmt p een pagina die vraagt f u mensen wilt zeken die u kent en die al p ggle+ zitten. Op deze pagina kan je zelf vrienden tevegen. In deze stap wrd gevraagd m u prfiel verder aan te vullen. Klik hierna p vltien (Budec, 2013). U heeft nu een werkend ggle+ prfiel Aan de linkerkant van het scherm staat een veld vr de updates. Hier kunnen berichten wrden gestuurd en ft s, links en vide s wrden tegevegd. Hier kan er wrden gekzen m de berichten te penbaren f alleen te delen met mensen die in bepaalde kringen zitten. He wrden mensen aan de kring tegevegd In het scherm staan er vier kringen, te nemen; alle, vrienden, familie en kennissen. Wanneer er p een kring wrd geklikt kunnen er persnen f bedrijven wrden gezcht dr deze te zeken p naam f adres. 13

14 Ggle+ bedrijfspagina aanmaken Klik in het menu nder startpagina p pagina maken. Klik p vlgende pagina p pagina maken. Kies een srt pagina dat u wilt gebruiken en vul p de vlgende pagina s de bendigde gegevens in (Budec, 2013). Na het stappenplan m een ggle+ accunt aan te maken kan er een yutube accunt wrden pgezet. Ga naar Klik p inlggen en lg in met uw accunt gegevens. Klik rechtsbven p uw ft / naam en daarna p Mijn Kanaal Yutube vraagt u nu f u Yutube als persn f p een andere manier wilt gebruiken. Indien u namens uw bedrijf een film wilt plaatsen, klikt u p de link Als je een bedrijfsnaam f andere naam wilt gebruiken, klik je hier. Kies vervlgens een naam vr uw kanaal. Let p; dit kunt u later niet meer aanpassen! Uw gebruikersnaam wrdt tevens uw persnlijke url Het kanaal is nu aangemaakt en u kunt nu beginnen met het vrmgeven van het kanaal. 6.1 Eerste Yutube filmpje maken. Om het bedrijf te prmten is het verstandig m een bedrijfsfilm te maken waarin alle pluspunten en specialiteiten van het bedrijf in krte tijd aan bd kmen. Het bedrijfsfilmpje kan wrden tegepast p kantr, vakbeurzen f p scial media wrden tegepast. Hiernder een aantal belangrijke punten m een deltreffende bedrijfsfilm te maken. Stap 1: Definieer een duidelijk del Wat wil je met je film bereiken? Is het infrmatief, wil je een nieuw prduct intrduceren, is het del de gehele praktijk nder de aandacht brengen f alleen een bepaalde behandeling belichten? Denk ged na ver de inhud, het cncept en het script dat gebruikt met gaan wrden vr de film. Stap 2: Vaststellen van de delgrep Vr wie is je film bedeld? Dit bepaald de tn van je film. Welke mensen je wil dat er wrden bereikt en he dit wrdt gedaan. Stap 3: Mediums f videkanalen Dr nline te publiceren kunnen er ng meer kijkers wrden bereikt. De film kan als pp-up p de bedrijfswebsite wrden geplaatst f p Yutube f Vime. Je kunt bij Yutube je videkanaal k kppelen aan Ggle AdWrds, wat kan zrgen vr ng meer prmtie van de film (Leesberg. M, 2013). Stap 4: Gebruik creativiteit! De film met beiend zijn, zdat de kijker met aandacht van het begin tt het eind bij de film is. Het del is dat de infrmatie blijft hangen en aanzet tt actie. Stap 5: Veg een snufje humr te! Een bedrijfsfilm heft echt niet saai te zijn, maak het vrlijk en veg wat humr te. Zeker bij Scial Media tepassingen kan er vr zrgen dat de film vele malen wrdt drgestuurd. He gekker het 14

15 filmpje he leuker mensen het vinden. Als ze echt willen weten wat je praktijk inhudt kmen ze vanzelf naar je blg/website te. Stap 6: Persnlijke tuch Het is belangrijk m de aandacht vast te huden en de interesse van de kijker p te wekken. Wat vaak ged werkt is m iemand iets te laten vertellen ver de praktijk. Denk aan een stagiaire, f een tevreden cliënt. De film krijgt z een persnlijk tintje. Stap 7: Crrect en begrijpelijk taalgebruik Is de vide bestemd vr algemener gebruik, vermijdt dan de vaktaal en realiseer je dat smmige nderwerpen wat meer uitleg ndig hebben. Het is natuurlijk de bedeling dat de bdschap dr de delgrep wrdt begrepen zdat mensen erver mee kunnen praten. Stap 8: Gebruik van muziek Wees vrzichtig met het gebruik van muziek in verband met cpyrights. Kies daarm altijd vr rechtenvrije muziek. Stap 9: Vrkm langdradigheid! Niemand wil een lange, eindelze prmtiefilm zien, maak het krt en bndig. Een gede film duurt vaak maximaal 45 secnden. Stp niet teveel infrmatie in die 45 secnden, hudt het verzichtelijk en belicht de belangrijkste punten. Zrg dat je de belangrijkste inf in het eerste gedeelte van je film stpt (Leesberg. M, 2013). 45 secnden geldt alleen vr prmtiefilmpjes. Een tutrial kan z n 5 tt 10 minuten duren en ng steeds de aandacht hebben van de kijker. 6.2 Het filmpje is gemaakt, en dan? Stap 1: Zet het filmpje p Yutube. Het upladen kan enkele minuten duren, dat is afhankelijk van de grtte van het bestand en de snelheid van de internet verbinding. Tijdens het upladen kan er een gede relevante titel, beschrijving, tags en categrie ingevuld wrden. Deze infrmatie helpt bezekers van Yutube m het filmpje te vinden. Let p: een gede beschrijving zrgt er k vr dat uw vide dr zekmachines gevnden en getnd wrden! Stap 2: Bradcasting en sharing ptins. Hier kun je er direct vr kiezen m het filmpje te delen met Twitter en Facebk. Het kppelen heft slecht één keer te gebeuren. Op Twitter zal een berichtje kmen zals: Ik heb een nieuw filmpje geplaatst! De Link, de titel van het filmpje (Budec, 2013). 6.3 Tips m vide s te gebruiken. Na een intrductiefilmpje van de praktijk kunnen er k andere verschillende vide s wrden gebruikt m de praktijk te prmten: 1) Training vide: Leg uit he een prduct f dienst werkt. Z zien ptentiele klanten he juw prduct werkt. 2) Hulp vragen: Er wrden in de praktijk veel vragen gesteld en sms via de telefn. Dr een vide te maken met daarin de vragen die het meest wrden gesteld kunnen de (ptentiele) cliënten verwezen wrden naar de vide. 3) Evenementen: Laat een vide pnemen tijdens een evenement. Mensen die er niet bij waren kunnen ervaren wat ze gemist hebben zdat ze de vlgende keer wel kmen. Deze vide s kunnen wrden gebruikt tijdens de prmtie van het vlgende event. Denk bijvrbeeld aan de Check je vlek je dag f de week van de huidtherapie. 15

16 4) Testimnials: Laat een cliënt in de vide vertellen wat ze van een prduct f dienst vinden. Stel vragen m ze te helpen (Hannink, 2013). 7. Onderwerpen vr artikelen en filmpjes Vr leuke nderwerpen is er direct gekeken naar het dcument met Zektermen dat de Huidkliniek in haar bestand heeft. Er is gekeken van bven naar benden naar alle grene wrden. Er staan tips bij vr leuke artikelen p Facebk en Twitter. Van heel veel nderwerpen kan zwel een blg als een filmpje gemaakt wrden. Filmpje 1; Prmtie filmpje In het hfdstuk ver filmpjes maken staat tips die vral zijn tegespitst p het maken van een prmtiefilmpje. In de filmpje kan met krte beelden en een aantal gesprken teksten een beeld wrden geschept van de praktijk. Onze tips: - Laat zien wat er in de praktijk gebeurt; aanmelden, naar de behandelkamer.. - Laat zien welke behandelingen er allemaal mgelijk zijn, kies de vrnaamste en verwijs eventueel naar de website vr meer. - Laat zien wie jij bent als behandelaar, dan hebben de kijkers een gezicht bij de praktijk. - Hud het krt en simpel Dit filmpje kun je vraan p de website zetten. Cliënten kmen p juw site terecht en kunnen direct dit filmpje bekijken. Deze kun je k delen p Twitter f Facebk. Dit heft niet eenmalig te zijn. Twitter: Dag 1: Ons nieuwe prmtie filmpje! Kijk hem snel en laat ns weten wat je er van vindt! (Link naar filmpje) Dag 2: Heb je ns prmfilmpje al bekeken? En wat vind je ervan? (Link naar filmpje) Dag 3: Wauw ns nieuwe filmpje is al. keer bekeken! Heb jij hem al gezien? (Link naar filmpje) Ok weken f maanden later kun je juw filmpje ng delen. Bijv. Weet jij al wie wij zijn? Bekijk het hier! (link naar filmpje) Op Facebk kun je de teksten bij het filmpje uitbreiden en bijvrbeeld jullie visie erbij zetten f in het krt aandeningen f behandelingen waarvr cliënten bij jullie terecht kunnen. Artikel 1; Wie zijn wij? Je eerste artikel kan heel simpel zijn. Leg in krte en duidelijke taal uit wie jullie zijn. Maak het persnlijk en vertel bijvrbeeld wat vr persnen jullie zijn. Hier kun je k beschrijven wat de lezers van jullie kunnen verwachten waarm ze jullie meten vlgen f eens bij jullie langs meten kmen. Het delen p Scial Media is eigenlijk weer hetzelfde. Als je het artikel plaatst kun je instellen dat dit direct p de Facebk en Twitter kmt te staan. Dit kun je zelf ng herhalen, k in andere artikelen! Als je het in een tekst hebt ver De Huidkliniek kun je daar een link in plaatsen naar je kennismakingsartikel f een pagina waarin je beschrijft wie jullie zijn. 16

17 7.1 Onderwerp: Overbeharing Lasertherapie, ntharen laser, laser ntharen.. De Huidkliniek wrdt veel gevnden p deze wrden. Hier zijn verschillende artikelen ver te schrijven. Wat is verbeharing? Of Ik heb dnkere beharing, en nu? Mannelijke haargrei bij vruwen (hirsurtisme) Overbeharing behandelen Hier kun je alle behandelingen die je det in vermelden en daar vervlgens aparte artikelen ver schrijven. Lasertherapie tegen verbeharing Diathermie tegen verbeharing IPL tegen verbeharing In deze reeks kun je heel mi naar je eigen artikelen verwijzen. In het artikel ver lasertherapie kun je verwijzen naar het artikel Wat is verbeharing? en het artikel hirsurtisme. Het is mgelijk m van alleen dat wrd een link te maken. Dus je heft niet veral te schrijven; klik hier m te lezen wat hirsurtisme is. Op deze manier kun je je artikelen heel beknpt huden. Als je in ieder artikel met uitleggen wat verbeharing is krijgen je lezers veel dingen dubbel te lezen en het kst je k meer schrijf werk. Hier kun je ged zien dat je blg met greien. Hier heb je al 6 artikelen ver één nderwerp. Je kunt er vr kiezen deze artikelen in één keer te schrijven, dan weet je zeker dat de artikelen dezelfde stijl hebben en dat leest makkelijk. Vervlgens kun je ze inplannen, iedere week één blg n line. Dan begin je natuurlijk met Wat is verbeharing en daarna de artikelen ver de behandeling daarvan. Op Scial Media hef je niet alleen artikelen te prmten die al n line staan. Je kunt k kijken naar de tekmst. Bijvrbeeld. Twitter: Heb je het artikel ver verbeharing al gelezen? Vlgende week kmt er n line he je dit het beste kunt laten behandelen! Vandaag kmt n line: He wrdt verbeharing behandeld. We huden je p de hgte! Facebk Facebk kun je wederm meer tekst p kwijt. Om je lezer te laten zien dat je serieus bent kun je een wetenschappelijk artikel delen ver bijvrbeeld Lasertherapie, waarm het werkt. Lang niet iedereen zal dit lezen maar wel het idee krijgen dat praktijk De Huidkliniek weet waar ze mee bezig is. Dit helpt k het respect te werven van (tekmstige) stagiaires en werknemers en zelfs je cncurenten. Op de Facebk van De Huidkliniek staat een heel mi stuk ver laserntharing van 14 april, heel ged stuk! Op een blg kun je deze artikelen bundelen en zeker z n stuk kun je gewn hergebruiken mits je de eigenaar bent van de tekst. Z zrg je ervr dat het stuk makkelijk terug te vinden is en wat heel belangrijk is dat het stuk te vinden is p Ggle. Filmpjes ver verbeharing Dit kun je p verschillende manieren den: 17

18 Een aantal cliënten hun ervaringen laten vertellen. He kwamen ze erachter, wat hebben ze allemaal geprbeerd, he heeft De Huidkliniek gehlpen. Dit is lastig, je met wel cliënten hebben die bereid zijn dit vr je te den. Laten zien he een behandeling in zijn werk gaat. Je meldt je aan, je krijgt vragen, je kmt de behandelruimte binnen, je krijgt een bril p etc. Dit kan een cliënt helpen m naar je praktijk te te kmen. Ze weten immers wat ze kunnen verwachten. Keywrds Keywrds zrgen er dus vr dat de artikelen p Ggle, en k filmpjes, te vinden zijn. Er kan het beste wrden gekzen vr wrden waarp De Huidkliniek gevnden wrdt en wrden die veel in het artikel vrkmen. Wat is verbeharing kan prima ingevuld wrden bij keywrds. In een artikel ver de behandeling kan gekzen wrden vr behandeling tegen ver beharing. Dr in het artikel vaak zinnen te gebruiken als:.. dit is een gede behandeling tegen ver beharing kmen de keywrds vaker terug in de tekst en zal het artikel hger in Ggle kmen te staan. 7.2 Onderwerp: Huidverjnging, huidverudering De Huidkliniek wrdt gevnden p de vlgende zektermen; Huidverjnging, pigment, rimpelbehandeling, uderdmsvlekken verwijderen, huidverbetering. Grappige en actuele nderwerpen: Wat gebeurt er met de huid als die uder wrdt? Fabeltjes van csmetica merken He hudt je de huid jng Huidverjngende behandelingen Rimpels, wat de je eraan? Waar met je p letten bij een gede anti rimpel crème? Pigmentvlekken, wat is dat eigenlijk? Oudersdmsvlekken, he ntstaan ze Pigmentvlekken, he km je er van af? Lasertherapie vr pigmentvlekken Peelings tegen pigmentvlekken Dit is slechts een greep uit alle nderwerpen die je zu kunnen verzinnen. Dit nderwerp, huidverudering, is helemaal ht. Niemand wil uder wrden, f er ud uit zien maar helaas gebeurt dat tch. Mensen willen graag weten wat ze hier aan kunnen den en wat ze hier aan kunnen laten den. De Huidkliniek kan artikelen heel ged betrekken p haar eigen csmetica lijn. Swies kunnen tips ver het kiezen van csmetica publiek trekken uit heel Nederland. Als ze artikelen gaan delen, f ze liken p de Facebk pagina van De Huidkliniek zrgt dit vr een betere naamsbekendheid en een grter vertuwen in De Huidkliniek. Filmpjes Hier kunnen verschillende filmpjes ver gemaakt wrden. Wederm laten zien he De Huidkliniek verschillende behandelingen aanpakt f ervaringen van cliënten. Er kan k vr gekzen wrden m een filmpje te maken ver de zn en verschillende znnebrandprducten die helpen 18

19 huidverudering te vrkmen. Die kan k geprmt wrden dr het merk wat genemd wrdt in het filmpje, andere therapeuten die het een ged filmpje vinden en deze zelf niet hebben. 7.3 Onderwerp: Oedeem De Huidkliniek wrdt gevnden p de vlgende termen: edeemtherapie, edeem behandeling, ambulante cmpressietherapie, cmpressietherapie, elastische kusen, therapeutisch elastische kusen, elastische kus, lymftaping, lymfdrainage, lymfmassage. Oedeem is een vr veel mensen nbekende term. Tch hebben heel veel mensen hiermee te maken. Ok zijn verschillende edeemtherapieën k geschikt vr andere aandeningen, zals kusen tegen spataderen. De vlgende artikelen zuden geschreven kunnen wrden: Wat is edeem? Lymfedeem na kanker Behandelingen tegen edeem Manuele lymfdrainage Lymftaping Steunkusen Etc. In de artikelen ver behandelingen kan terug verwezen wrden naar Wat is edeem. Het artikel steunkusen heft niet alleen bij edeem relevant te zijn maar kan k gebruikt wrden in een artikelen ver preventieve maatregelen bij zwangerschap. Er is heel veel te bedenken bij edeem mdat het een grt verlappend nderwerp is. 7.4 Extra ideeën Zals je hiervr hebt kunnen lezen zijn er heel veel mgelijkheden als het gaat m artikelen, filmpjes en infrmatie verstrekken. Er zijn ng meer dingen die je kunt den. Gastblgs Laat een stagiaire f een leverancier een gastblg schrijven! Dit is een leuke afwisseling en geeft de lezer de indruk dat De Huidkliniek aandacht besteed aan alle facetten van een behandeling. Stel je vraag Het beautyblg Beautyglss heeft wekelijks een tpic stel je vraag. He grter de Scial Media accunts en een blg wrden he meer interactie er zal zijn en bezekers zullen vragen gaan stellen. Er kunnen k vragen uit te praktijk gepakt wrden. Dit zal meten greien, maar De Huidkliniek kan een mi medium zijn vr cliënten m haar vragen te stellen en bezekers zijn gek p tpics met andermans vragen. Het is dan k zeker leuk m hier in de tekmst een maandelijks tpic van te maken. Uitbreiden Er zijn heel erg veel mgelijkheden m gebruik te maken van Scial Media en dr het schrijven van een blg wrden die mgelijkheden alleen maar grter. Niets is te gek! Zet p je blg, f deel p je Scial Media dat jullie penstaan vr nieuwe ideeën en samenwerking. Wie weet wat vr tffe ideeën er binnen strmen. 19

20 Brnnenlijst 7Fans. (2013, Juli 29). Klanten krijgen via Scial Media; welk kanaal is het beste? Opgerepen p Maart 19, 2014, van 7Fans: Addvisin internet bureau. (2011). yutube vr bedrijven. Opgehaald van advissin: Berrie, P. (2012, Augustus 21). wrdpress bedrijfsblg. Opgerepen p 2014, van hsting.ber-art: Budec. (2013). intrductie ggle+. Opgerepen p 04 02, 2014, van Budec: Budec. (2013). Intrductie yutube. Opgehaald van Budec: business btcamp. (sd). Gebruik blgs vr anderen vr juw naamsbekendheid. Opgerepen p 04 09, 2014, van businessbtcamp: bussinessbtcamp. (sd). zakelijk blggen. Opgerepen p 04 09, 2014, van bussinessbtcamp: Cncres intranet. (2012, Maart 12). Pinterest. Opgerepen p December 26, 2013, van een manier m: encycl. (sd). plug-in. Opgerepen p 2014, van encycl: Frank watching. (2013, April 19). 10 Tips m pinterest zakelijk in te zetten infgraphic. Opgerepen p December 26, 2013, van Frankwatching: Frank Watching. (2013, December 12). Pinterest statistieken, verifieer je accunt. Opgerepen p December 26, 2013, van Frankwatching: Ggle Play. (2013, December 19). Instagram. Opgerepen p December 26, 2013, van ggle play: https://play.ggle.cm/stre/apps/details?id=cm.instagram.andrid&hl=nl Hannink, E. (2013). Meer klanten met vide via yutube. Opgehaald van ernhannink: Iersel, W. v. (2013, Augustus). Using scial media fr lead generatin. Opgerepen p Maart 19, 2014, van pinterest: Jmla. (sd). Het belang van scial media. Opgerepen p 04 09, 2014, van Jmla website designer: Kwaak.J. (2013). yutube zakelijk. Opgerepen p 04 02, 2014, van wrdpress: lamarcmmunicatie. (sd). Waarm een blg. Opgerepen p , 09, van lamarcmmunicatie: Leesberg.M. (2013). Adverteer met cmmercial p yutube. Opgerepen p 04 02, 2014, van leesberg: 20

Inspiratiegids voor bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra

Inspiratiegids voor bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra Inspiratiegids vr biblitheken en cultuur- en gemeenschapscentra Dit werk valt nder de Creative Cmmns licentie Naamsvermelding-NietCmmercieel-gelijkDelen 2.0 België Inhudspgave Vrwrd... 4 Het leven zals

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Effectief solliciteren

Effectief solliciteren Effectief slliciteren He vind ik vacatures? Op de arbeidsmarkt kun je vacatures p de vlgende manieren vinden: vrienden, kennissen, bekenden; cntact pnemen met werkgevers; kranten (landelijk en reginaal;

Nadere informatie

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten.

blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten. Eveline Masquelier Prmtr: Nancy De Blieck Academiejaar 2013-2014 Bachelr in het Sciaal Werk: sciaal- cultureel werk blieft? Over cmmunicatiekanalen en tips m jngeren te bereiken vr een zichtbare Week van

Nadere informatie

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken

Wat anderen zeggen over Hoe LinkedIn nu ECHT gebruiken Wat anderen zeggen ver He LinkedIn nu ECHT gebruiken Eindelijk iemand die uitlegt waarm LinkedIn nuttig is. Als een typische Gen X er begn ik gefrustreerd te wrden wanneer ik meer en meer mensen hrde praten

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

In dit programmaboekje: Het programmaoverzicht. Sprekersbiografieën. Workshops en lezingen. Meerdere extra tips

In dit programmaboekje: Het programmaoverzicht. Sprekersbiografieën. Workshops en lezingen. Meerdere extra tips In dit prgrammabekje: Het prgrammaverzicht Sprekersbigrafieën Wrkshps en lezingen Meerdere extra tips Prgramma Cultuurcngres 2014 Met marketing en sales naar meer mzet, meer bezekers en meer naamsbekendheid

Nadere informatie

Paper CMS-systemen. Jorissen Dorien

Paper CMS-systemen. Jorissen Dorien Paper CMS-systemen Jrissen Drien 1 Inhudstabel Inleiding 3 CMS-systemen 4 Vrdelen van een CMS 5 Functies CMS 7 Srten CMS 8 CMS selectieprces 9 Jmla! 11 Wrdpress 13 Drupal 15 Dries Buytaert 18 Vergelijking

Nadere informatie

HANDOUT SAMENVATTING WORKSHOP INS & OUTS SOCIAL MEDIA

HANDOUT SAMENVATTING WORKSHOP INS & OUTS SOCIAL MEDIA HANDOUT SAMENVATTING WORKSHOP INS & OUTS SOCIAL MEDIA Online cmmunicatie Scial Media hebben een belangrijke plek in de cmmunicatie ingenmen. Het is een serieus te nemen cmmunicatiemiddel gewrden. Dat dit

Nadere informatie

Mooi Water Dichterbij

Mooi Water Dichterbij Mi Water Dichterbij Een handleiding vr YuTube films ver de Kaderrichtlijn Water D It Yur Self vr de waterschappen Fetsje Luimstra Nvember 2012 tweede editie Clfn Deze handleiding is gemaakt in pdracht

Nadere informatie

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP

Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP Nieuwe Trainers Vaste afspraken BDKP 2012 Kadergrep FNV bndgenten DSM Limburg BV/ Lanxess Elastmers Nederland bv Occupatinal Safety and Health T create safety and healthy wrkplaces Een instructie methde

Nadere informatie

Customer Relation Management (CRM)

Customer Relation Management (CRM) Custmer Relatin Management (CRM) Markt In nze Westerse samenleving zien we p marketinggebied steeds meer de ntwikkeling van verzadigde markten, grte cncurrentiedruk, internatinalisering en steeds krter

Nadere informatie

Computercursus. Vereniging Dorpsbelang Gaast

Computercursus. Vereniging Dorpsbelang Gaast Cmputercursus Vereniging Drpsbelang Gaast email: cmptercursus@gaast.eu Pagina - 1 Cursus Onderdeel 4 Cmputercursus 2014 Deze pagina bevat alle infrmatie ver de cmputer cursus van Vereniging Drpsbelang

Nadere informatie

3. Welke faciliteiten biedt ICT binnen wereldoriëntatie?

3. Welke faciliteiten biedt ICT binnen wereldoriëntatie? WO en ICT dat klikt! Gin Vanherweghe gin.vanherweghe@pandra.be Met dank aan Kristf Van de Keere In de tekst vindt u heel wat hyperlinks (te herkennen aan het nummer tussen de haakjes). Surf naar http://users.pandra.be/gin.vanherweghe/wdatklikt

Nadere informatie

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN

REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN 1 REFLECTEREND EN ONDERZOEKEND HANDELEN HANDLEIDING Titularis: Prf. dr. Linda Van Ly C- Titularis: Prf. dr. Gustaaf Crnelis Begeleiders: dra. Esther Gudsmit & dra. Eva De Mesmaeker Academiejaar 2014-2015

Nadere informatie

Pestprotocol ICBS De Trimaran. Pestprotocol. ICBS De Trimaran

Pestprotocol ICBS De Trimaran. Pestprotocol. ICBS De Trimaran Pestprtcl ICBS De Trimaran Pestprtcl ICBS De Trimaran 0 Pestprtcl ICBS De Trimaran Inhud Het pestprtcl... 2 Wat is pesten?... 3 Wat is de vijf sprenaanpak?... 5 He vlgt de schl de sciaal emtinele ntwikkeling?...

Nadere informatie

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties

Expertmeeting ZZP-ers en toekomstige arbeidsrelaties Expertmeeting ZZP-ers en tekmstige arbeidsrelaties He kunnen we succesvlle kenmerken van ZZP-ers vertalen naar tekmstige arbeidsrelaties? vrrnde dcument resultaat van een expertmeeting p 12 februari 2010

Nadere informatie

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012.

Cottage Industries Grensverleggend ondernemen voor een economische vitaal en leefbaar platteland. Groningen, maart 2012. Cttage Industries Grensverleggend ndernemen vr een ecnmische vitaal en leefbaar platteland Grningen, maart 2012 Pagina 1 van 53 Verantwrding Prject Cttage Industries Opdrachtgever Kamer van Kphandel Nrd-Nederland

Nadere informatie

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292

Inhoud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Dec1415292 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. 1 Inhud van de vakken in de tweede fase van het BRC. Inhud De vakken p het Bertrand Russell Cllege in de tweede fase... 3 Prfielkeuzefrmulier HAVO...

Nadere informatie

VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 info@vcov.be www.vcov.be

VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 info@vcov.be www.vcov.be VAARDIG VERGADEREN SYLLABUS VOOR ACTIEVE OUDERS OP SCHOOL VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 inf@vcv.be www.vcv.be INHOUDSOPGAVE Inleiding 1. De uderraad; een

Nadere informatie

De Nieuwe Woningcorporatie

De Nieuwe Woningcorporatie De Nieuwe Wningcrpratie Buwstenen vr de inrichting van de rgan i- satie Daan Drr, Businessleader Slimmer rganiseren, Atrivé Maaike Wittenberg, rganisatieadviseur Prt6 december 2012 Dit prject is mede mgelijk

Nadere informatie

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet

Sterktes van nu, de kracht van 2015. Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor vrijwillige inzet Sterktes van nu, de kracht van 2015 Sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen vr vrijwillige inzet MOVISIE Kennis en advies vr maatschappelijke ntwikkeling MOVISIE verzamelt, ntwikkelt en verspreidt kennis

Nadere informatie

('"... 4.1 ---------------------------------------------

('... 4.1 --------------------------------------------- ~ D.UFSKUNDE ~VItI ink _ I De (ge-!wihle Training ('"... 4.1 --------------------------------------------- RAPPORT MARKTONDERZOEK dr Steven T/sma Zamer 1994 Bedrijfskundewinkel (93.41.029) Begeleider:

Nadere informatie

Handleiding voorbereidingsopdracht

Handleiding voorbereidingsopdracht Handleiding vrbereidingspdracht Verplichte training berepsethiek accuntants in business Uitleg prces en inhud Algemeen: telichting vrbereidingspdracht Inleiding Vrafgaand aan de verplichte training Berepsethiek

Nadere informatie

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010 2010 Beveiliging ICT Yvan Gielens Welzijnskepel West-Brabant 1-1-2010 Inleiding Vrwrd Via wrkshps zal ik te samen met de systeembeheerders prberen punten uiteen te zetten en deze p een eenvudige manier

Nadere informatie

Ontwikkeling van een commercieel webplatform

Ontwikkeling van een commercieel webplatform Academiejaar 2009 2010 Departement Tegepaste Ingenieurswetenschappen Schnmeersstraat 52-9000 Gent Ontwikkeling van een cmmercieel webplatfrm Masterpref vrgedragen tt het behalen van het diplma van Master

Nadere informatie

Inhoud. TabForce Handleiding Mobistar V1.0 Page 1

Inhoud. TabForce Handleiding Mobistar V1.0 Page 1 HANDLEIDING Inhud 1. Inleiding...2 2. Initiële cnfiguratie...3 2.1 De eerste stappen...3 2.2 Een Apple ID aanmaken...3 3. Registratieprcedure... 11 3.1 U ntving de registratie mail p uw TabFrce... 11 3.2

Nadere informatie