Herbezinning. Alumni. op de toekomst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Herbezinning. Alumni. op de toekomst"

Transcriptie

1 Berenschot-to-Berenschot Alumni jaargang 3 nummer 5 november 2012 In 2013 is Berenschot 75 jaar oud. Als bedrijf maken we op dit moment ongekende tijden door. De economische crisis duurt nu al vier jaar en op een gegeven moment ben je wel klaar met bezuinigen. Je moet op zoek naar nieuwe diensten en markten en dat resulteert in een bedrijf dat er in de toekomst anders uit ziet. Met de strategie die we nu hebben gekozen leggen we het fundament voor de volgende 75 jaar. Herbezinning op de toekomst Theo Camps Directievoorzitter Berenschot We hebben ons ontwikkeld tot een bedrijf met een breed portfolio. Dit willen we handhaven om opdrachtgevers te kunnen blijven ondersteunen bij het oplossen van complexe problemen. Hiervoor is een breed palet aan expertise onontbeerlijk en is het zaak om goed thuis te zijn in de non-profit én de private sector. Ook gaan we ons specifieker op markten en sectoren richten met toegesneden dienstenpakketten. Toename internationale activiteiten Berenschot komt uit een periode waarin we met name actief waren op de Nederlandse en Beneluxmarkt. Om een interessante speler te blijven voor het bedrijfsleven, is een goede mix van nationale en internationale activiteiten echter steeds belangrijker. Dit vanwege het feit dat vele besliscentra zich al buiten Nederland bevinden, met name als het gaat om het bedrijfsleven zoals de financiële sector, de maakindustrie en de energiesector. Daarnaast moeten de internationale activiteiten ervoor zorgen dat onze positie in Nederland wordt versterkt. Belangrijk is dat we dit samen met strategische partners doen. Via relaties in de E-I Consulting Group, een Europees netwerk waar Berenschot bij aangesloten is, verkennen we op dit moment hoe en waar samenwerking mogelijk is. Eisen medewerkers Kortom, internationale activiteiten gaan meer accent krijgen als gevolg van de wereldwijde economische ontwikkelingen. Een gevolg daarvan is dat we nu ook andere en hogere eisen aan onze medewerkers stellen. Denk aan het vloeiend beheersen van het Engels en aan een gedegen kennis van strategie, markt, methoden plus adviesvaardigheden en realisatiekracht. Toekomstperspectief In 2015 moet dit nieuwe strategische profiel zijn gerealiseerd. Dat betekent dat we drie jaar de tijd hebben om toe te bewegen naar het gewenste beeld en de marktpositie. Het pad dat we zijn ingeslagen betekent dat we voortbouwen op de basis van het bedrijf én tegelijkertijd dat we onszelf moeten overstijgen. November

2 Nieuwsgierigheid is mijn grootste drijfveer Op 22 november neemt Joep Bolweg na 27 jaar afscheid van Berenschot. Een prominent man, die actief is geweest als adviseur, adviesgroepmanager en directielid. Berenschot past erg goed bij me. Het aansprekende merk, de geweldige reputatie en creatieve mensen. En je hebt relatief veel vrijheid: als je omzet hebt, mag je bijna doen wat je wilt. Uit de B2B 127, 20 augustus 2012 Door Wilma Schreiber Aan het begin van zijn carrière, tussen 1975 en 1985, werkte Joep Bolweg parttime bij de Katholieke Leergangen in Tilburg (tegenwoordig: Fontys Hogescholen) en was hij daarnaast actief als adviseur. Ik was na tien jaar teruggekomen uit het buitenland omdat ik in militaire dienst moest, en had in Nederland geen enkel netwerk. Dus de enige manier om aan dienst te ontkomen, was in het onderwijs te gaan. Het eerste contact met Berenschot ontstond uiteraard tijdens een adviesproject, met onder andere Danny Kamp. Een uitnodiging om te komen praten volgde en de rest is geschiedenis. De eerste groep waar Joep adviesgroepmanager van werd, was Personeelsmanagement (PM). In 1990 trad hij toe tot de directie. Ik ben niet zo n bewuste loopbaanplanner. Er komen dingen voorbij en daar stap je in - of niet. Met elkaar hebben we heel veel op de rit gezet. Van dertig adviseurs van SoMa (Sociaal Management) groeide HRM uit naar 125 in de hoogtijdagen. Dat lag aan de markt, maar ook aan mij. En we hadden een sterk team, met Ton de Korte van Personeelsmanagement (SP), Luc Steenhorst als adviesgroepmanager Beloningsmanagement (Belonen), Ber bij Recrutering & Selectie (A&O), Max Merkx van Scholing, Opleiding en Cultuurverandering (BMD) en Monique Onstenk bij Executive Search, vertelt hij. Allemaal mensen met wie je wat kon doen en met wie ik in het MT een vrolijk tijdperk heb gehad. HRM was in die tijd de grootste werkmaatschappij. Dat was leuk, ook omdat heel veel anderen het niet leuk vonden. Sociale activiteiten Sinds 1997 combineert Joep het werken bij Berenschot met het hoogleraarschap Mens, Arbeid en Organisatie aan de VU in Amsterdam. Dat is goed voor de afwisseling, maar op die manier heb ik ook steeds meerdere ijzers in het vuur, wat me veel vrijheid en zelfstandigheid geeft. Het leuke van directeur zijn, is volgens Joep dat je het bedrijf in al zijn facetten leert kennen. Financiële zaken, fiscale zaken. Je leert zien welke impact moeilijke persoonlijke relaties en de politieke situatie op het bedrijf hebben. Berenschot past erg goed bij me. Het aansprekende merk, de geweldige reputatie en creatieve mensen. En je hebt relatief veel vrijheid. Als je omzet hebt, mag je bijna doen wat je wilt. Het adviesvak Het adviesvak boeit Joep uit nieuwsgierigheid. Dat is mijn grootste drijfveer, nog steeds. Nieuwe organisaties, nieuwe klanten uitvogelen, hoe zit het in elkaar? Hoe gaan mensen met elkaar om, waar zit de macht, hoe vindt besluitvorming plaats? En ook dat je voortdurend ergens anders komt, trekt me. De laatste tijd ben ik actief in de zorg, dat is weer spannend. Ook het brede van het adviesvak van Berenschot spreekt me aan. Die nieuwsgierigheid is tevens de drijfveer in de interactie met studenten. Ik ben niet zo n idealist dat ik tot doel heb kennis over te brengen op de nieuwe generatie. Ik doe het om theorie en praktijksituaties aan elkaar te koppelen en te zien wat daar uitkomt. En nu is Joep dus bezig aan zijn laatste weken bij Berenschot. Dreigt er een zwart Eigenlijk ben ik lui en dan is de infrastructuur bij Berenschot prettig, auto, laptop, secretaresse, declaraties, alles is goed geregeld. gat? Ik geloof niet in grote breuken in je leven. Ik neem wel afscheid van Berenschot, na 27 mooie jaren. Verder blijf ik gastcolleges geven, onder andere in Boston en Saskatoon (Canada), November

3 City Community Empowerment Introductie van de Brusselse-methode in Nederland De SoMa-beer Tijdens de SoMa-studiedagen gaf Joep altijd kort de laatste (financiële) stand van zaken. Mooie opdrachten, publicaties en nieuwe collega s kwamen daarbij aan bod. De SoMa-beer prijkte steevast op al zijn sheets. en projecten doen als adviseur. Hoewel niet veel mensen de 65 halen als adviseur, heeft Joep niet het idee dat hij het bij Berenschot volgehouden heeft. Ik vind het vak leuk. Er is zo veel te doen, en ik heb mijn eigen collega s kunnen Ik geloof niet in grote breuken in je leven kiezen de laatste tijd. Je moet een beetje lol hebben, soms kritisch zijn, zegt hij. Eigenlijk ben ik lui en dan is de infrastructuur bij Berenschot prettig: auto, laptop, secretaresse, declaraties, alles is goed geregeld. En ook de mensen van de interne diensten hebben mijn leven hier zeer veraangenaamd. 22 november afscheids seminar Joep Bolweg Op 22 november vond het middag seminar HRM en advisering plaats dat Berenschot samen met de Postgraduate Opleiding Management Consultant van de Vrije Universiteit organiseerde. Het programma werd door Joep ingeleid. Daarna volgden reacties van Steven ten Have, Ton de Korte en Ludwig Hoeksema. Ber Damen was de dagvoorzitter. Hoe kun je als stadsbestuur in tijd van extreme bezuiniging en roep om vernieuwing, meer en innovatiever beleid realiseren met minder ambtelijke capaciteit? Nederland staat voor grote uitdagingen die hun weerslag hebben op zowel private als publieke organisaties. We zien niet alleen de ongekende bezuinigingen, maar ook de steeds hardere roep om vernieuwing, duurzaamheid en innovatie op terreinen als water, voeding, energie, zorg, onderwijs en cultuur. Uit de B2B 124, 13 april 2012 Door Pim Engels Bedrijven en burgers nemen steeds vaker het initiatief, omdat gemeentelijke budgetten krimpen en de behoefte om het zoveel mogelijk zelf te regelen toeneemt. Op gemeentelijk niveau worden forse bezuinigingen doorgevoerd en er moet efficiënter gewerkt worden: met minder capaciteit méér resultaat in beleidsontwikkeling en -realisatie. De Brusselse Methode voorziet hierin. Kantoorkrimp, uitval vmbo, ontwikkelen burgeronderneming, ontwikkeling en herinrichting van bedrijfsterreinen zijn voorbeelden van cases die in de praktijk op een vernieuwende wijze worden gerealiseerd met behulp van de Brusselse methode. Brussel (EU) heeft relatief weinig beleidsambtenaren, die noodgedwongen zeer efficiënt moeten werken. Dit is de basis geweest voor de ontwikkeling van de Brusselse methode. Kenmerkend is de open call for interest; dat betekent dat alle relevant geïnteresseerde stakeholders worden uitgenodigd om mee te doen om vervolgens ook invloed te krijgen op het te ontwikkelen beleid. Stakeholders variëren van georganiseerde burgers tot bedrijfsleven en semi-overheidspartijen. De Brusselse methode omvat stakeholder management en co-creatie op een tijd gestuurde wijze en met een open aanpak. Centraal in de aanpak staat de dossiermanager. De Brusselse Methode sluit aan op crowdsourcing en community ontwikkeling in stad en regio. Het zal niet verbazen dat ook het bedrijfsleven interesse heeft getoond, niet alleen in samenwerking met het stadhuis, maar ook voor de eigen community ontwikkeling. Het eerder al loslaten van sectorenmodellen binnen veel overheidsorganisaties maakt het nu mogelijk dossiers en projecten integraal te laten managen door publieke ondernemers. De eigen, unieke beleidskennis is nu geen voorwaarde meer. Nieuwe, stateof-the art kennis wordt van buiten ingebracht en innovatie daardoor bevorderd. Private partijen worden gestimuleerd en verleid om te participeren. Ook het draagvlak voor de uitvoering is van meet af aan hierdoor geborgd, ervan uitgaande dat de overheid erin slaagt de juiste partijen bij elkaar te krijgen, hier ligt in toenemende mate de uitdaging. Het werken met de Brusselse methode vraagt om een fundamenteel andere werkwijze van bestuurders en ambtenaren binnen bestuur van ministeries en gemeenten. We hebben onze Berenschotpropositie daar inmiddels op afgestemd. Pim Engels en Jan Hendrik Leopold richten zich op: 1. Een masterclass voor bestuurders en voor dossiermanagers (beleidsprofessionals) 2. Management training voor programma-en dossiermanagers in de Brusselse Methode, 3. Casebegeleiding real life cases voor dossiermanagers en hun buddy 4. Werkprocesverandering bij de implementatie van de Brusselse methode,. 5. De begeleiding bij de opzet van crowdsourcing en webmanagement als instrument bij stakeholdermanagement en co-creatie. De eerste gemeenten (Alkmaar, Rotterdam, Zaanstad) doen hier inmiddels ervaring mee op. Voor meer informatie Berenschot: Pim Engels November

4 Additive wat? Wat is het, wat kun je ermee en waarom is het juist voor Berenschot zo interessant? Additive manufacturing technologies (AM) maken het mogelijk om producten laag voor laag op te bouwen, rechtstreeks vanaf een digitale file. Hierdoor kunnen nieuwe en betere producten worden ontworpen en gefabriceerd, die via traditionele methoden onbereikbaar zijn. Tegenwoordig wordt ook de term 3D-printing gebruikt. Uit de B2B 124, 13 april 2012 Door Onno Ponfoort Met AM kun je producten of onderdelen on demand produceren, zodat de voorraad minimaal kan zijn. Tevens kan dit on location plaatsvinden, wat het aantal transportkilometers vermindert en daarmee de CO 2 -uitstoot en het brandstofverbruik. Verder is elk ontwerp eenvoudig aan te passen aan de wensen van de individuele klant, wat leidt tot gepersonaliseerde producten tegen redelijke prijzen. De rol van Berenschot Berenschot kan met behulp van AM klanten ondersteunen die de volgende vragen hebben: Wij moeten onderdelen snel kunnen leveren, maar hebben daardoor een voorraad nauwelijks gevraagde producten op de plank liggen die alleen maar steeds verder groeit of Klanten vragen om aangepaste producten, maar series zijn te klein om daarop in te gaan. Berenschot kan helpen bij: het bepalen van het deel van het assortiment dat je niet op voorraad fabriceert, maar als digitale file beschikbaar hebt het berekenen van de businesscase of bij het maken van keuzes voor new business development het samenbrengen van bedrijven om een proefproject te starten of een masterclass AM te organiseren om de mogelijkheden van AM verder te onderzoeken. Door ons uitgebreide netwerk in deze nieuwe tak van sport krijgen we snel de juiste partners bij elkaar. Op de kaart komen Betere producten, waar en wanneer ik het wil, tegen lagere prijzen. Het klinkt te goed om waar te zijn. Toch is het in een aantal gevallen nu al mogelijk. Maar zoals bij elke nieuwe technologie moet er ook onzekerheid worden weggenomen voordat het massaal wordt omarmd. Nieuwe businessmodellen zijn mogelijk, maar daarvoor heb je vaak ook nieuwe partners nodig waarmee je nieuwe afspraken moet maken. Ook in het geval van AM leveren we geen machines of materialen, maar adviseren we over de mogelijkheden om kosten te verlagen, nieuwe business te creëren, de concurrent een stapje voor te zijn en uiteindelijk betere bedrijfsresultaten te boeken. In 2012 gaan we ons in dat kader goed op de kaart zetten. Benieuwd of additive manufacturing kansen biedt voor u? Kijk op of neem contact op met Onno Ponfoort, Hans Fles, Wouter de Wolf, Gerben van den Berg of Joost Krebbekx via De FlyingCam Berenschot heeft de afgelopen jaren deelgenomen aan het project Direct Spare. In dit project werkten vijftien Europese ondernemingen samen om te onderzoeken of je reserveonderdelen zou kunnen maken met AM. Het idee was dat je dan geen onderdelen hoeft te fabriceren, te vervoeren en op voorraad hoeft te houden, die uiteindelijk nooit worden gebruikt. In sommige delen van de industrie wordt namelijk 30 tot 60% van de reserveonderdelen uiteindelijk vernietigd. On demand, on location produceren met AM zou dan veel kostenbesparingen kunnen opleveren. De gimbal van FlyingCam is daarvoor een goed voorbeeld gebleken. FlyingCam produceert kleine, op afstand bestuurbare helikopters met filmcamera s erin. Hun vliegende camera s worden bijvoorbeeld gebruikt in films, bij sportwedstrijden en door verkeersleiders. De beugel waarmee de camera aan de helikopter vastzit, heet de gimbal (de rode beugel op de foto). Deze beugel was gevoelig voor breuk. In het Direct Spare-traject is een nieuwe gimbal, inclusief een nieuwe behuizing voor de camera ontwikkeld. Hierdoor functioneert de camera beter, is de beugel minder breukgevoelig, en is het design eenvoudig aan te passen aan de wensen van de afnemers. Als klap op de vuurpijl is het geheel ook nog eens goedkoper te fabriceren. In plaats van een storingsgevoelig onderdeel van 800, heeft FlyingCam nu een meer functioneel ontwerp en een robuuster onderdeel voor 500. (Op de foto zie je ook de grille van BMW en de bracket van Siemens, twee andere partners in het Direct Spare-project) Meer weten? November

5 Terugblik Roparun Het team Wilbert Blok Douwe Suesan Hedde Rijkes Nicolette Delmee Dorrit de Jong Henno van Horssen Isidoor van den Berk Klaas de Gier Noortje Tienhooven Koen Klootwijk Paul Pietersma Hans Vink Heidrunn Zitzmann Hein Vloet Iris van Vulpen Sarah Ponten Simone Buijs Hendrieneke Bolhaar Anke Migchels Lindy van der Veen Ton van Lanen Rob Huffenreuter. Op Tweede Pinksterdag bereikte het Roparun-team van Berenschot om uur de Coolsingel in Rotterdam. De Roparun is een estafetteloop van Parijs/Hamburg, waarmee geld opgehaald wordt voor mensen met kanker. Met de activiteiten die het team heeft georganiseerd is ruim euro ingezameld. Onder andere is een benefietgala georganieerd op kasteel de Haar. Lees alles over de Roparun op November

6 Tijdens de vergadering van 16 april 2012 heeft Dick Houthoff afscheid genomen van het bestuur van de Stichting Voetsporen van Berenschot. Hij wordt opgevolgd door Andrea van Schie-Teekamp. Bestuurswisseling Stichting Voetsporen van Berenschot Uit de B2B 125, 29 mei 2012 Dick Houthoff is 35 jaar als adviseur bij Berenschot werkzaam geweest. Na zijn pensionering in 2005 heeft hij de banden met Berenschot nog niet helemaal losgelaten. Sinds de oprichting van de Stichting Voetsporen in 2006 is hij als bestuurslid actief geweest. Hij is een van de hoofauteurs van het Berenschot Jubileumboek. Het maken van dit boek en het nadenken over de organisatie van het 70-jarig jubileum vindt hij een van de hoogtepunten van zijn bestuurslidmaatschap. Het bestuur Het bestuur van de Stichting Voet sporen van Berenschot bestaat uit: Diederick van den Wall Bake - Voorzitter Hanneke van Nispen - secretaris Dimphy van der Zanden - communicatiemanager Monique Geerdink Hans Schotel Marc Dechesne Andrea van Schie Eline Oud-van Vuurde Activiteiten Jong Berenschot: Terug- en vooruitblik Uit de B2B 125, 29 mei 2012 Door Linda van den Hurk Werkbezoek gemeente Amsterdam Op 27 april gingen vijftien Jong Berenschotters in gesprek met Henk de Jong, gemeentesecretaris van Amsterdam en oud-berenschotter. Interessant was zijn visie op het adviesvak en op zijn tijd als Berenschotter en wat dat met hem heeft gedaan. Zijn boodschap was Wacht niet af, maar grijp je kansen en ga zelf de markt op. de presentatie die onze Brusselse collega s voor ons hadden voorbereid: De Nederlander praat, een Belg luistert. Onze Brusselse collega s verrasten we met een taart: zij bestaan dit jaar vijftig jaar! Ze gaven ons een kleine blik in hun keuken, maar wilden graag met ons de discussie aan over de verschillen en overeenkomsten tussen Belgen en Nederlanders. Andrea van Schie is van 1985 tot 2000 als adviseur werkzaam geweest bij Berenschot in de publieke sector. Tegenwoordig heeft zij haar eigen bureau Op Weg procesmanagement. Andrea vindt het erg leuk om weer bij Berenschot betrokken te zijn en heeft al verschillende ideeën die ze met de Stichting Voetsporen verder op wil pakken. Het bestuur van de Stichting Voetsporen is blij met de komst van Andrea en dankbaar voor alles wat Dick voor de stichting heeft gedaan. Bezoek aan het Europees Parlement en Berenschot Belgium Op 11 mei praatte Dirk Gotink, werkzaam voor de CDA-delegatie in het Europees Parlement (EP) de Jong Berenschotters bij over actualiteiten in het EP. Een mooie start van de dag en een perfecte opwarmer voor November

7 Dialoog over de Overheveling AWBZ-begeleiding naar de Wmo De strategie van gemeenten en zorgaanbieders Uit de B2B 125, 29 mei 2012 Door Kim van Wilgenburg Na een korte presentatie over de visie van Berenschot op de decentralisaties door Arno van Kempen, leidde Jan de Vries, directeur van MEE Nederland, de dag in met een presentatie vanuit cliëntenperspectief. Hij benadrukte de kansen en bedreigingen van de decentralisaties voor zelfredzaamheid en eigen regie. Enerzijds is het een kans om cliënten niet (meer) als kwetsbaar te bestempelen, maar anderzijds dreigt de opvatting dat de burger het zelf maar moet uitzoeken. Het is, volgens hem, van belang om burgers te ondersteunen in het aanboren van hun eigen kracht en sociale netwerk. Na het plenaire gedeelte, waarin de dialoog al goed op gang kwam, gingen de deelnemers uiteen voor verschillende deelsessies. Op 20 april organiseerde Berenschot een dialoog met het veld over de overheveling van de AWBZ-begeleiding naar de Wmo. Ruim veertig managers, bestuurders en projectleiders van gemeenten en zorgaanbieders kwamen naar ons kantoor in Utrecht en gingen met elkaar in gesprek over de toekomst van de AWBZ-begeleiding. Prestatie-inkoop De eerste ronde ging over de mogelijke inkoopstrategie. Focus daarbij lag op prestatie-inkoop. Centraal stond het belang om vóór de keuze van de inkoopstrategie te bepalen welk resultaat je wilt bereiken met de extramurale begeleiding. Het formuleren van strategie en visie is daarbij van essentieel belang. Aanwezige gemeenten, maar ook veel aanbieders benadrukten dat de afstemming tussen financiering en beleid van groot belang is, aangezien zij met name een grote druk ervaren in het transitieproces als het gaat om de financiering. Ook gaven de deelnemers aan dat de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer van essentieel belang is. Vragen die daarbij naar boven kwamen, waren: Wie heeft welke rol? Hoe zorg je ervoor dat je elkaar kan vertrouwen? Hoe communiceer je met de gemeenteraad en hoe betrek je die bij het proces? Deze vragen kwamen ook deels ook naar voren in de dialoog genaamd Nieuwe Zakenrelaties, waarin de deelnemers vooral verdeeld waren over de stelling dat zorgaanbieders opzien tegen het bedienen van honderden gemeenten. Ontschotting In de tweede ronde werd in een deelsessie de dialoog gevoerd over de samenhang tussen de drie decentralisatieprocessen ( 3D ). Interessant was de discussie over ontschotting. De vraag die daarbij aan de orde kwam, was of de kans voor gemeenten om flexibeler om te gaan met de gelden die verbonden zijn aan de drie transities (de schotten ertussenuit), niet juist een bedreiging is? Op die manier konden de gelden wel eens door gemeenten op een inefficiënte manier worden ingezet, met onder- dan wel overuitputting tot gevolg. Die gedachte werd overigens in de workshop niet breed gedeeld. In de andere deelsessie werd naar aanleiding van de discussie over de borging van de kwaliteit van de zorg gezamenlijk een aantal conclusies getrokken. Zo kwam duidelijk naar voren dat een transparante samenwerking tussen gemeenten en zorgaanbieders van groot belang is. Deel wat je (met elkaar) wilt bereiken en wees bewust van Deel wat je (met elkaar) wilt bereiken en wees bewust van elkaars belang en de risico s die er zijn bij deze cliëntgroep elkaars belang en de risico s die er zijn bij deze cliëntgroep, zo luidde het advies van de deelnemers. Ook kwam in deze context nogmaals naar voren dat het van grote betekenis is om oog te hebben voor wat de cliënt belangrijk vindt. De deelnemers waren erg enthousiast over het niveau van de dialoog. Daarnaast was het voor Berenschot een goede manier om de vragen die bij gemeenten en zorgaanbieders spelen scherp te krijgen. Al met al een geslaagde ochtend. Voor vragen of meer informatie over dit thema, neem contact op met Kim van Wilgenburg. November

8 Een greep uit het nieuws: 15 oktober 2012 Focus verschuift van werkgever naar werknemer met KWF Kankerbestrijding Op vrijdag 20 juli 2012 organiseerde Berenschot een brainstormannex adviesmiddag voor en met KWF Kankerbestrijding. De sessie was erop gericht om zo veel mogelijk creatieve en bruikbare ideeën te verzamelen om de nieuwe HR-cyclus van KWF beter te laten landen in de organisatie. Ook wilde KWF meer draagvlak creëren onder haar medewerkers en management voor het nieuwe Leerhuis. Uit de B2B 127, 20 augustus 2012 Door Sophie van Poele, stagiaire II&C De middag begon met een presentatie van hoofd P&O Ward Loggen over de geschiedenis, visie en activiteiten van KWF. Daarna werd de vernieuwde HR-cyclus van KWF toegelicht, die in samenwerking met Berenschot is ontwikkeld. De brainstormsessie die volgde, bestond uit twee delen. Als eerste was er een oefening waarbij moest worden nagedacht over hoe de situatie erger kon worden gemaakt dan die nu is. Deze omkeeroefening werd gedaan in twee groepen. Uit elke groep kwamen interessante gedachten, zoals een situatieschets van een soort strafkamp waar mensen werden verplicht om irrelevante opleidingen te doen, die ook nog eens geen duidelijk doel dienden en geen salarisstijging of ander voordeel tot gevolg hadden. De andere groep bedacht managers zonder voorbeeldfunctie, het bevorderen van een knuffelcultuur, een ivoren toren van waaruit de beslissingen werden genomen, en nog veel meer. Na de presentatie van de resultaten van deze sessie stipte KWF een aantal genoemde problemen aan die ze graag opgelost zou willen zien. De nadruk vanuit KWF werd telkens gelegd op Wat kunnen we maandag al gaan doen? Aan het eind van de sessie waren zowel veel tips als een stok achter de deur ter tafel gebracht, waar KWF naar eigen zeggen veel aan had. De inspirerende middag, georganiseerd door Rutger Verbeet, Marthe Paauwe en Maartje Elderhuis van het KWFprojectteam met medewerking van Joanne Kok namens de traineepool, werd afgesloten met een borrel. Iedereen ziet de noodzaak van duurzame inzetbaarheid, maar niet iedereen voelt de urgentie om daar nu mee aan de slag te gaan. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) begint daarom met de campagne Duurzame Inzetbaarheid. 4 oktober 2012 Uitreiking tweede handboek weesfietsenaanpak Waar komen weesfietsen vandaan? Hoe pak je als gemeente het terugdringen van weesfietsen aan? Wat komt er kijken bij het opzetten van een regionale AFAC? Deze vragen staan centraal op 4 oktober 2012 wanneer het tweede handboek Weesfietsenaanpak wordt uitgereikt. In dit handboek staan concrete stappenplannen en een groot aantal praktische tips om gemeenten te helpen bij een structurele weesfietsenaanpak. 26 augustus 2012 Presentatie Berenschot tijdens Paradisodebat Berenschot presenteerde op 26 augustus bij de 10e editie van het Paradisodebat het onderzoek naar de gevolgen van de kunstbezuinigingen op het culturele landschap vanaf augustus 2012 Berenschot begeleidt bezuiniging orkesten De geplande bezuinigingen en reorganisaties van klassieke orkesten in Nederland heeft ingrijpende gevolgen voor de musici die in die orkesten spelen. Na 1 augustus 2013 krijgt het Muziekcentrum van de Omroep nog maar 14 van de huidige 31 miljoen Rijkssubsidie. Dit betekent dat er orkesten samengevoegd gaan worden, en dat hierdoor soms bijna de helft van de musici op zoek moet naar een andere baan. 18 juli 2012 Nieuw ziekenhuis op Curaçao weer een stap dichterbij! USONA, een dochter van Berenschot in het Caribisch gebied, realiseert in opdracht van het land Curaçao een nieuw duurzaam en operationeel ziekenhuis. 11 juli 2012 Theo Camps biedt rapport aan minister Van Bijsterveldt aan Bestuursvoorzitter van Berenschot Theo Camps heeft op 10 juli 2012 namens de expertcommissie Toptechniek in bedrijf een rapport aangeboden aan minister Van Bijsterveldt. Zie voor het volledige nieuwsoverzicht November

9 Crisiscommunicatie bij Stedin Netbeheerder Stedin, een dochteronderneming van Eneco, is in 2008 ontstaan uit Eneco Netbeheer. De organisatie verzorgt het transport van gas en elektriciteit in de provincies Zuid- Holland en Utrecht bij bedrijven en ruim 2 miljoen huishoudens met daaronder grote klanten, zoals de Rotterdamse haven. Crisismanagement was bij deze jonge organisatie al goed georganiseerd; op het terrein van crisiscommunicatie moest nog een slag worden gemaakt. Lucas Stassen vertelt waar hij als crisiscommunicatiemanager mee te maken krijgt. Uit de B2B 127, 20 augustus 2012 Door Jacqueline Hautus, II&C Stedin zocht voor de professionalisering van crisiscommunicatie een adviseur die tevens als woordvoerder kon optreden. Al voor hij bij Berenschot kwam, is Lucas Stassen in dit project gestapt. Gewone stroomstoringen zijn dagelijkse kost. Door grotere aandacht in de media en een toename van incidenten waarbij de veiligheid in het geding is, werd van Stedin een ander soort communicatie verwacht, merkte Lucas. Een voorbeeld daarvan is de stroomstoring in 2011 bij Meander Medisch Centrum in Amersfoort, waarbij patiënten moesten worden geëvacueerd. Toen realiseerde men zich bij Stedin dat alleen crisismanagement niet voldoende is, maar dat goede, proactieve crisiscommunicatie essentieel is om een dergelijke situatie niet uit de hand te laten lopen. Crisiscommunicatie is een must do Stedin kwam voort uit een ambtelijke organisatie, er moest een cultuuromslag worden gemaakt. Lucas: Dat was best een uitdaging, je moet medewerkers in de organisatie ervan overtuigen dat ze naar buiten treden met storingen en incidenten in plaats van af te wachten tot de pers belt. Proactieve crisiscommunicatie is niet langer nice to do, maar een must do. Het meekrijgen van medewerkers lukt het best door te doen en te laten zien. Door goede (KLM/aswolk IJsland) en slechte (T-Mobile/Youp van t Hek) voorbeelden bij andere organisaties te tonen, maar ook door de eigen successen te benoemen. Ook hebben we laten zien dat je (social) mediadruk juist kunt inzetten om veranderingen in de organisatie door te voeren. Een voorbeeld: wanneer mensen de elektriciteitsrekening niet betalen, worden ze afgesloten, ook wanneer het vriest. Juist op dit soort incidenten komt de media maar al te graag af. Als bedrijf wil je zo niet in het nieuws komen. Bij Stedin heeft dit ertoe geleid dat klanten niet meer in de kou worden gezet, maar op het spoor van schuldhulpverlening. Proactieve communicatie De opdracht bij Stedin was eigenlijk tweeledig. Enerzijds moest de reactieve kant worden ontwikkeld: als er een incident is, moet daar goed op worden gereageerd. Stedin was een typisch bedrijf van techneuten waar men vooral bezig ging met het oplossen van de storing, aldus Lucas. Anderzijds was het doel om meer proactief te communiceren en zo naar buiten te treden. Een van de manieren waarop Lucas dat aanpakte, was door social media te introduceren. In eerste instantie zijn we actief gaan twitteren over storingen. Toen de directie en medewerkers eraan gewend waren, zijn we ook over andere nieuwsonderwerpen gaan twitteren en zijn we actief geworden op andere social media, zoals Linkedin, Youtube, Facebook en allerlei discussiefora. Ook is een social media-instructie opgesteld om bewustwording bij medewerkers te vergroten. Natuurlijk over het effect ervan op de buitenwereld, maar ook hoe je deze media juist kunt inzetten om een positief of in elk geval realistisch beeld te creëren. Tot slot heeft Stedin begin dit jaar serieus werk gemaakt van webcare als aanvulling op de traditionele telefonische en schriftelijke klantenservice. Dankzij de inzet van (social) media is een cultuuromslag in het bedrijf gerealiseerd. Zendingswerk Het traject heeft ertoe geleid dat de communicatiefunctie nu volledig is geïntegreerd in de crisisorganisatie en dat mentaliteitsverandering en cultuuromslag hebben plaatsgevonden. Dit is zeker niet pijnloos gegaan voor de organisatie zegt Lucas. Achteraf gezien had ik misschien nog wat meer tijd kunnen steken in zendingswerk door bepaalde mensen in de organisatie nog meer aan de hand mee te nemen. Maar dat blijf je toch houden bij dit soort trajecten. Naderhand zie je pas goed hoe groot de stap is geweest die de organisatie heeft moeten zetten om aan te kunnen sluiten bij de sterk veranderde omgeving. Zo bekeken, verdient Stedin eigenlijk een groot compliment! November

10 Vier trainees onderzoeken de mogelijkheden Samenwerking Nederland-Ghana Zondag 19 augustus, 7:00 uur: vier Berenschottrainees komen aan op Schiphol. Moe, maar zeer voldaan na een enerverende week in Ghana vol interviews, gehobbel in taxi s en de scherpe lokale gerechten! Uit de B2B 128, 24 september 2012 Door Lindy van der Veen (MSAS) Het begon allemaal veel eerder. Tijdens mijn stage in 2011 bij BINT maakte ik kennis met de Netherlands African Business Council (NABC). Deze netwerkorganisatie van bedrijven heeft handelsbevordering tussen Nederland en Afrikaanse landen ten doel. NABC bleek geïnteresseerd te zijn in het opzetten van samenwerkingsprojecten voor Nederlandse bedrijven in Ghana op het gebied van tuinbouwketens en havenlogistiek. Twee onderwerpen waar Sander Wiersema, Laurens Barten en Maarten Mackaay zich ook graag verder in wilden verdiepen. Met Fons de Zeeuw als begeleider vanuit Berenschot was het team compleet en konden we van start. Producentenorganisaties geven bijvoorbeeld aan graag te willen investeren in betaalbare irrigatiesystemen waarmee het productievolume kan worden verviervoudigd. Daarnaast groeit de Ghanese middenklasse snel, en daarmee ook de lokale vraag naar hogere kwaliteitsgroenten en -fruit. Dit biedt kansen voor producenten en verwerkingsbedrijven. Havenlogistiek Laurens en Sander onderzochten de logistieke problemen in de haven van Tema, de grootste en snelstgroeiende haven van Ghana. Ze hebben in kaart gebracht wat de ervaringen van gebruikers van de haven zijn op indicatoren zoals infrastructuur, capaciteit, administratieve processen en lead time. Het onderzoek maakt duidelijk dat op alle indicatoren (behalve haventarieven) onder de maat wordt gescoord. Met name de infrastructuur en de overslagcapaciteit van de haven scoren zeer matig. Met een snelgroeiende economie en de extra handelsstromen vanuit de instabiele Ivoorkust, worden deze problemen steeds ernstiger. Er moet dus stevig geïnvesteerd worden in wegen, vracht- V.l.n.r. Emmanuel Amoah (zakenman), Lindy van der Veen, Maarten Mackaay, Laurens Barten en Sander Wiersema wagens, ligplaatsen en overslagcapaciteit. Uiteraard biedt dit kansen voor onder andere Nederlandse maritieme bouw- en transportbedrijven. Kwaliteitsgroenten en -fruit Maarten en ik hebben de productie en het technologieniveau van de productie van groenten, fruit en sierteelt in Ghana in kaart gebracht, met het doel om kansen voor de Nederlandse tuinbouwsector te identificeren. Makkelijker gezegd dan gedaan, omdat er nauwelijks statistieken van de tuinbouwproductie in Ghana bestaan. In interviews met onder andere ministeries, universiteiten en producentenorganisaties hebben we echter een goed beeld gekregen van interessante kansen voor de Nederlandse sector (met name toeleveranciers). V.l.n.r.: Maarten, Lindy, Sander en Laurens November

11 Perspectief op herstructurering Michiel Kort Het groot strategieboek Wieke Ambrosius, Gerben van den Berg, Sascha Bruggink, Simone Buijs, Klaas de Gier, Hendrik Jan Kaal, Martijn Laar, Roel van Lanen, Paul Pietersma, Titia Tamminga, Vera van Vilsteren Politie in de netwerksamenleving I. Helsloot, J. Groenendaal, E.C. Warners Nieuwe publicaties van Berenschot Tijd voor strategie Edwin Lambregs, Hadewey van de Kamp en Lindy van der Veen Het Berenschot Leiderschapsboek Ber Damen Duurzame inzetbaarheid in de HR praktijk Onderzoeksrapport 2012 Fleur Sikkema en Lotte ten Hove Duurzame inzetbaarheid in de HR praktijk, Onderzoeksrapport 2012, Fleur Sikkema en Lotte ten Hove Aan de slag met het nieuwe werken Filip van den Berg en Steven Marshal HR Trends Hans van der Spek en Johan van Dam November

12 50 jaar Berenschot Belgium Een volwassen bureau dat meetelt Hij is Berenschotter sinds 1975, behaalde zijn MBA in Diepenbeek (België) en is volgend jaar tien jaar voorzitter van de Raad van Bestuur oftewel gedelegeerd bestuurder van Berenschot Belgium: Frits Klützow. Een gesprek over de ontwikkeling van dit jubilerend bureau, de cultuurverschillen en internationalisatie als noodzaak. Je hebt hier een derde factor te managen: de taal Uit de B2B 129, 23 oktober 2012 Door Wilma Schreiber Stelling één: de verschillen tussen de Belgische en de Nederlandse markt zijn zo groot dat een andere marktbenadering nodig is. Je moet vrij eenvoudig kunnen uitleggen welke bijdrage je levert en wat de klant er op de korte termijn beter van wordt. Neem werving, waar Berenschot Belgium groot mee is geworden. Dat is een hele duidelijke dienst: de klant zoekt iemand, wij leveren die. Het bureau maakte vervolgens een belangrijke groeispurt door het aanbieden van paritaire functiewaardering. Een technisch product dat ook aan die eisen voldoet. De sleutel tot succes daarbij was de samenwerking met de bonden, die in België een factor van betekenis zijn. Maar liefst 70% van de werknemers is erbij aangesloten. Een logisch vervolg betreft dienstverlening rond compensations & benefits. Dat is onze derde pijler. En - heel Berenschots - we leveren niet alleen de methode maar helpen klanten ook bij de implementatie. Daarnaast doen we algemeen organisatieadvieswerk zoals doorlichtingen, second opinions, doorgaans in een quickscanbenadering. Door de jaren heen is het dienstenaanbod niet alleen uitgebreid maar ook gemoderniseerd. We kennen nu assessment en development centers. En de kwaliteit van het werk is in samenwerking met onze Nederlandse collega s eveneens op een hoger niveau gebracht. Ook België zucht onder de crisis. Werving is momenteel natuurlijk minder. We overwinteren door heel sober en flexibel te zijn. Ik heb hiervoor het principe van polyvalentie ingevoerd: elke medewerker moet naast zijn kerncompetenties iets anders goed kunnen. In deze tijden heb je medewerkers nodig die van rol kunnen wisselen. Als de vraag naar strategische ondersteuning wegvalt, kan zo iemand inspringen in een logistiek team. De bedrijfsvoering in België is complex, aldus Frits. Naast ervaring en specialisme die ook in Nederland een rol spelen, heb je hier een derde factor te managen: de taal. Een team formeren is dan ook een ingewikkeld proces en een bepalende factor in de bedrijfsvoering. Je kunt geen Vlaming naar Luik sturen, hoe goed hij zich ook kan redden in het Frans. Identiteit Voor een adviseur is het heerlijk om in verschillende culturen te werken. Ik heb altijd graag internationaal gewerkt, maar als adviseur ga je weg als het project klaar is. Dat trekt me in Berenschot Belgium: je werkt in verschillende culturen en je bouwt wat op. In het begin dacht ik: ik doe gewoon Belgisch, maar daar ben ik van terug gekomen. Het is namelijk onduidelijk wat dat precies is. België is heel regionaal bepaald. Ik heb in Diepenbeek gestudeerd, in het bestuur van het ziekenhuis in Antwerpen gezeten - dat zijn totaal andere culturen. Ook in de verhouding tussen Nederlanders en Belgen zit verschil. Nederlanders vinden de Belgen wel leuk maar hebben niet veel respect voor hen. Bij de Belgen is dat andersom: zij hebben wel respect maar vinden ons niet leuk. En wij zijn ook niet leuk: te direct, te druk met geld verdienen. Toen Frits in 2003 aantrad als gedelegeerd bestuurder, trof hij een Vlaams bureau aan. Ik heb er een Belgisch bureau van gemaakt, want de samenwerking liep niet goed genoeg. Als je de verschillen niet kunt camoufleren, moet je ze bevestigen. Dus kwam er een afdeling Vlaanderen en een afdeling Wallonië. De protesten die volgden, zijn uitgemond in een compromis van een regio Noord en een regio Zuid, plus Brussel waar mensen elkaar vinden. Zo blijft iedereen in zijn identiteit. Ik ben duidelijk Nederlander, te direct. Ik zeg wel eens: even een Nederlandse vraag, dan zet iedereen zich schrap. En vervolgens gaan ze me uitleggen hoe het zit. Dan sta ik mooi in het midden van beide partijen. Werken in België heeft hem veranderd. Het is voor een Nederlander een oefening in geduld. Als je die tijd en aandacht niet wilt geven, kun je beter in Breda blijven. Dat heb ik moeten leren. Belgen kijken ook anders naar een baas, je moet November

13 De komst van het volledige managementteam is een groot compliment bestand zijn tegen afstand want die is daar veel groter. Dat is overigens niets persoonlijks. En het uitspreken van kritiek gebeurt alleen onderling, niet in het openbaar. Wat dat betreft, kijken ze hier wel eens op wat er vanuit Utrecht to all over de mail binnenkomt. Frits is trots op Berenschot Belgium. Bij ons 50-jarig jubileum mag ik constateren dat we een volwassen bureau zijn dat meetelt binnen Berenschot. Kijk naar onze klanten: bijna alle OV-bedrijven, BASF, Bayer en het Vlaamse en wellicht binnenkort ook het Waalse parlement maken gebruik van de diensten van Berenschot Belgium. Onze medewerkers zijn dedicated. Ik weet hoe een Berenschotter eruitziet en ik heb er hier al velen leren kennen. Plechtig tintje Het jubileum is vanwege de economische omstandigheden ingetogen gevierd. Eerder dit jaar was er intern al een studiemiddag met aansluitend diner. En vorige week toog een bus vol directie en managers richting Brussel voor een bedrijfsvoeringsoverleg met een bijzonder programma ter gelegenheid van dit jubileum. Op uitnodiging van Frits, gaf Dick Dresselhuis (directeur Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en Luxemburg) een presentatie. Ook hebben Jacques Hodeige en Luc Vanophalvens als leden van het directiecomité gesproken over de strategie en de commerciële aanpak. Sophie Hayen, met wie Brussel steeds meer samenwerkt, presenteerde Berenschot in Diepenbeek. En ik heb het bezoek verteld over de geschiedenis van Berenschot Belgium, waar we nu mee bezig zijn en wat onze toekomstplannen zijn. Dus echt Nederlands: niet alleen feestelijk, ook een inhoudelijk onderdeel, grijnst hij. Een mooi plechtig tintje was de aanwezigheid van de Nederlandse ambassadeur. In België lezen mensen daar hun eigen positie aan af. Als de ambassadeur van Hare Majesteit langskomt, vindt hij Berenschot belangrijk. En ook de komst van het managementteam van Berenschot is hier zeer gewaardeerd en ervaren als een groot compliment. De komst van het management had nog een reden: de noodzaak tot internationalisatie. Sommige klanten kun je niet meer alleen in Nederland bedienen. De energiemarkt bijvoorbeeld is inmiddels net zo internationaal als de VN. Vandaar ook de huidige sectorendiscussie, om meer focus in marktaandacht aan te brengen. In dat kader wil het management de komende vijf jaar gaan werken voor EU-instellingen. Frits betoogt dat internationalisatie niet alleen voor het bedrijfsleven een must is. Wij hebben geringe kennis van ontwikkelingen bij de overheid in andere Europese landen. Neem de Sommige klanten kun je niet meer alleen in Nederland bedienen discussie over het bestaansrecht van de provincies. In sommige landen zijn die al lang opgeheven. Dat moeten wij weten. Want alleen dan kunnen wij klanten bedienen die in die landen zakendoen. Ook het feit dat Den Haag steeds kleiner wordt, laat zich voelen. Het Ministerie van Landbouw zit tegenwoordig aan de Wetstraat in Brussel. En als de macht naar Brussel verhuist, verschuift ook het werk. Daarom moet je niet alleen internationaal nadenken over strategie en logistiek maar ook over de publieke sector. En de EU gaan bedienen. Want er verschuiven meer machtscentra, zoals de Centrale Bank in Frankfurt. Het is dan ook fantastisch dat we in Brussel zitten, dat maakt me optimistisch over de toekomst. De Engelse website van Berenschot is vernieuwd! Berenschot heeft veel expertise in huis en is werkzaam op een breed werkterrein. De nieuwe navigatie en vormgeving moet bijdragen aan de overzichtelijkheid van onze diensten en toegankelijkheid van de informatie. We hopen dat bezoekers snel de weg vinden op onze nieuwe Engelse website die sinds augustus in de lucht is. Een website is altijd in ontwikkeling. Heeft u vragen of suggesties, laat het ons weten via Bezoek onze Engelse website via November

14 DE ANTWOORDEN Door Eline Oud-van Vuurde Wij danken jullie voor de reacties op de voorwerpen uit B2B Alumni nr. 4 van april Hierbij de ontvangen antwoorden. Reactie Wim Gunnink Een instructiedoos om de «werkmethode verbetering» te instrueren aan arbeidsanalisten. (dit in samenhang met tijdstudies) (ja, waar hebben we het over...) Kees van Groesen, eerder genoemd CG, meent te weten dat de spullen in het koffertje gebruikt werden om bij het onderwijzen in het tijdwaarderingssysteem MTM de handeling: GREEP (G) en de handeling: PLAATSEN (P) te demonstreren. MTM werd gebruikt in de Arbeidskunde. Kees van Groesen (CG) denkt in de figuur een draadboom te herkennen maar weet het niet zeker. De redactie blijft op zoek naar andere antwoorden. Koos Goddijn (JbG), Albert Kamping (AK), Wim Gunnink en wederom Kees van Groesen (CG) gaven gelijkwaardige antwoorden. In de metaalindustrie wordt gebruik gemaakt van een schuifmaat voor het opmeten van doorsneden van pijpen of buizen, staven van rond materiaal en van gat diepten. Om de werking daarvan uit te leggen gebruikt men zo n model. Bij een origineel is de schaalverdeling namelijk zo klein dat deze voor instructie niet te gebruiken is. Op een originele schuifmaat is een tiende mm af te lezen. Vandaar een model met een grotere verdeling. Dit alles in het kader van functiegerichte opleidingen (een verbeterde vorm van versnelde scholing, ontwikkeld en op grote schaal toegepast door het RBB. O.a. in de VS voor opleiding van bijvoorbeeld lassers/lasseressen voor de bouw van Liberty-schepen voor troepen- en materiaal-transporten in WOII. Red: Die laatste toevoeging lijkt ons sterk: het RBB ging pas in medio vijftiger jaren aan de slag in de VS en kan dus moeilijk aan Liberty-schepen hebben gewerkt. November

15 Een greep uit de persberichten: 9 oktober 2012: Grote inkomensverschillen mannelijke en vrouwelijke HR-professional Er bestaan grote beloningsverschillen tussen mannelijke en vrouwelijke HR-professionals. Zo verdient een vrouwelijke HR Directeur gemiddeld euro minder op jaarbasis dan haar mannelijke evenknie. Een vrouwelijke medewerker personeelszaken moet het met 23% minder salaris doen. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek HR Trends , een onafhankelijk, representatief onderzoek van salaris- en HR-dienstverlener ADP Nederland, organisatieadviesbureau Berenschot en Performa Uitgeverij. 17 september 2012: Rapport Politie in de netwerksamenleving Als een wijkagent een volwaardige rol wil spelen in zijn netwerk moet hij tegen het politiebeleid in gaan, dat concluderen onderzoekers van Crisislab op basis van een onderzoek naar de participatie van politie in veiligheidsnetwerken. Het onderzoek biedt handvatten bij de ontwikkeling van een meer realistisch netwerkbeleid binnen de Nederlandse politie. 6 juli 2012: KSG gaat joint venture aan met AT Osborne KSG B.V., advies- en trainingsbureau voor gedrags- en organisatie verandering, is per 5 juli 2012 overgenomen door KSG Osborne. KSG Osborne, thans 100% eigendom van adviesbureau AT Osborne, is opgezet als joint venture tussen AT Osborne en management en medewerkers van KSG. KSG is gevestigd in Nieuwegein en heeft 20 medewerkers in dienst. Sinds 1997 was KSG een deelneming van de Berenschot Groep B.V. De nieuwe naam van Berenschot KSG is KSG In Company geworden. 26 juni 2012: Verlies lijkt geen drempel voor bonus aan Raad van Bestuur De bonussen voor bestuursleden zijn het afgelopen jaar met 9 procent gedaald. De relatie tussen bonussen en de prestaties van het bedrijf lijkt echter niet altijd consistent. Van de verliesgevende bedrijven keerde 80 procent een bonus van gemiddeld euro uit. Dit blijkt uit het jaarlijkse beloningsonderzoek van Berenschot naar de AEX en AMX bedrijven. Daarnaast lijkt er ook een beperkte relatie met groei of afname van de netto winst 20 juni 2012: Nederlandse vrouw blijft achter in Raad van Bestuur Nederlandse vrouwen zijn sterk ondervertegenwoordigd in Raden van Bestuur. Dit blijkt uit onderzoek van Berenschot naar diversiteit binnen AEX- en AMX-fondsen. Momenteel is slechts 5% van de bestuurders vrouw. Van deze vrouwen is een derde Nederlands, terwijl van de mannelijke bestuurders twee derde uit Nederland komt. 7 juni 2012: Berenschot tevreden over 2011 Adviesbureau Berenschot heeft over het boekjaar 2011 een operationeel resultaat (Ebitda) van euro geboekt. Ten opzichte van 2010 ( euro) was er sprake van een verbetering. De omzet kwam in 2011 uit op euro ( euro in 2010). Ondanks de moeilijke marktomstandigheden in 2011 eindigden alle bedrijfsonderdelen in de plus. Ook in 2012 verwacht Berenschot, bij aanhoudend moeilijke marktomstandigheden, een consolidatie van de omzet. 15 mei 2012: Leidinggeven op basis van hiërarchie heeft langste tijd gehad Het leidinggeven op basis van hiërarchie en een strikte scheiding van rollen en functies heeft zijn langste tijd gehad. In een snel en op vele fronten veranderende wereld schiet het mechanisme van command & control steeds vaker tekort. Dat zegt bedrijfskundige en psycholoog Ber Damen in het pas verschenen boek Het Berenschot Leiderschapsboek. Zie voor het volledige overzicht De heer drs. A. (Chris) van den Berg is op 1 november jl. overleden. De heer Ir. Eleonoor (Noor) Eduard van Andel is op 26 oktober jl. overleden De heer van den Berg is op 1 november jl. na een lang ziekbed overleden. Hij is 63 jaar geworden. Chris van den Berg was directeur van Berenschot Business Management van 1 juli 1997 tot 31 oktober De heer Van Andel werkte van 1964 tot zijn pensionering in 1976 bij Berenschot. Zijn veelzijdige loopbaan binnen Berenschot betrof de actieve sturing van de voortgaande ontwikkeling van het advieswerk en de adviesmarkt in de sectoren Textiel en Confectie, de vernieuwing en de uitwerking van het sociaal beleid en daarnaast zijn inspirerende participatie in het Algemeen bestuur van het bureau. November

16 Nieuw blauw bloed de trainees van Frederik van Dalfsen Trainee Veiligheid en Openbaar Bestuur Paul Schenderling Trainee Maatschappelijke Ontwikkeling & Zorg BENOEMINGEN In mei is de heer drs. L.B. (Lucas) Stassen (1965) als senior managing consultant in dienst getreden bij Berenschot. Naast strategische advisering van klanten op het gebied van in- en externe communicatie, gaat hij zich bezighouden met de verdere uitbouw van de communicatieadviespraktijk van Berenschot. In april is de heer C.J.W.A. van (Cees-Jan) Overveld (46) is in dienst getreden als managing consultant bij Berenschot. Bij Berenschot gaat hij zich bezighouden met opdrachten op het terrein van onderwijs en jeugdzorg. Emma Willekes Trainee Maakindustrie, technische groothandel en energie Nora el Maanni Trainee Internationale projecten Emma Brandsen Trainee Veiligheid en Openbaar Bestuur Mr. M.H.M. (Maarten) Adelmeijer (48) is per 1 april in dienst getreden als senior managing consultant bij Berenschot. Hij richt zich bij Berenschot op opdrachten op het terrein van Werk & Inkomen bij gemeenten, sociale diensten en bedrijven voor sociale werkvoorziening. Ook gaat hij zich bezighouden met het programmamanagement met betrekking tot de drie komende decentralisaties: WWnV, AWBZ/WMO en Jeugdzorg. Per 1 februari 2012 is dhr. P.A. van Dijk (53) in dienst getreden als managing consultant bij Berenschot. Hij gaat zich bij Berenschot onder meer bezighouden met opdrachten op het terrein van Intergemeentelijke (ICT)-samenwerking en IT-governance. Peter is gecertificeerd E-adviseur en zal vanaf dit najaar als I-coach namens KING gemeenten ondersteunen bij operatie NUP. Martijn van Royen Trainee Assessment & Ontwikkeling Fleur Sikkema Trainee HRM Daan van den Nieuwenhuizen Trainee Informatie en facilitymanagement Per 1 februari is Hedde Rijkes in dienst getreden bij adviesbureau Berenschot als consultant Brancheorganisaties en Verenigingen. Hedde Rijkes is Cum Laude afgestudeerd in de Organisatiepsychologie en in de Filosofie, aan de Universiteit van Amsterdam. Arno van Kempen is in januari in dienst getreden als senior managing consultant bij adviesbureau Berenschot. Hij gaat zich richten op opdrachten met een bestuurlijk-juridisch karakter, zoals samenwerkingsverbanden tussen decentrale overheden. Dicky Sijpens Mirjam van der Bent Floor Vreeswijk Trainee Mobiliteit, ruimte, water en economie Trainee Bestuurlijk- Juridisch Organiseren Trainee Bedrijfsvoering, benchmarking, operational excellence Colofon Samenstelling en eindredactie Hanneke van Nispen, Rike Weeda, Dimphy van der Zanden Volgende uitgave Voorjaar 2013 Vormgeving Gilmar Pattipeilohy en Harrie Wilkens De B2B Alumni bevat een selectie van artikelen die het afgelopen halfjaar zijn verschenen in de interne B2B, het interne Berenschotmagazine. Dit blad voor medewerkers van Berenschot verschijnt circa eenmaal per maand en bestaat sinds juni We wensen u veel plezier met dit magazine en zijn benieuwd naar uw reactie: November

Corporate presentatie. Berenschot in vogelvlucht

Corporate presentatie. Berenschot in vogelvlucht Corporate presentatie Berenschot in vogelvlucht 2015 Opmerkelijke inzichten, opmerkelijke resultaten Al ruim 75 jaar verrassen wij onze opdrachtgevers in de publieke én private sector met slimme en nieuwe

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid in de HR praktijk Onderzoeksrapport 2012

Duurzame inzetbaarheid in de HR praktijk Onderzoeksrapport 2012 Duurzame inzetbaarheid in de HR praktijk Onderzoeksrapport 2012 Zicht krijgen op duurzame inzetbaarheid en direct aan de slag met handvatten voor HR-professionals INHOUDSOPGAVE 1. Duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

Change. Making Change Happen!

Change. Making Change Happen! Change MANaGEMENT Making Change Happen! 2 Uw organisatie verandert. Vaak onder druk van de markt, aandeelhouders of belanghebbenden. Maar soms gewoon omdat u zelf gelooft dat het beter kan. Het merendeel

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Decentralisaties Servicepunt71/HRM ondersteunt bij veranderende eisen aan ambtenaren

Decentralisaties Servicepunt71/HRM ondersteunt bij veranderende eisen aan ambtenaren Decentralisaties Servicepunt71/HRM ondersteunt bij veranderende eisen aan ambtenaren Door: Martine van Dijk A+O fonds Gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman Net zoals bij alle gemeenten, raken de decentralisaties

Nadere informatie

vooral ook het management en HRM bij betrokken hoog op de agenda, omdat ze op zoek zijn

vooral ook het management en HRM bij betrokken hoog op de agenda, omdat ze op zoek zijn goed werken Ons nieuwe kantoor wordt een inspirerende ontmoetingsplek, waarbij we tijden plaatsonafhankelijk werken Klaas Bakker, Manager Facilities en Real Estate TenneT TSO B.V. Het nieuwe werken start

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals

TALENTPUNT. Een Development Program speciaal voor HR professionals FOCUS ON THE FUTURE Je bent een HR professional met veel ambitie en je wilt succesvol(ler) zijn. Je bent gericht op de nieuwste HR ontwikkelingen en nieuwsgierig naar hoe andere HR professionals zaken

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

HR Accounting sommige vakgenoten zijn er bang voor, anderen lopen er mee weg

HR Accounting sommige vakgenoten zijn er bang voor, anderen lopen er mee weg HR Accounting sommige vakgenoten zijn er bang voor, anderen lopen er mee weg Hans van der Spek Hans van der Spek Bedrijfseconomie Informatica Management Consulting Informatiemanager HRM - ISS Facility

Nadere informatie

Kennisteam Business Innovation. Masterclasses Nieuwe Ingenieur. Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector

Kennisteam Business Innovation. Masterclasses Nieuwe Ingenieur. Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector Kennisteam Business Innovation & Masterclasses Nieuwe Ingenieur Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector Inleiding Tijden veranderen, dat is niets nieuws. Maar de snelheid waarmee

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Sociale Zaken Creëren van Participeren Het kabinet wil de Participatiewet per 1 januari 2014 in werking laten treden. Er wordt nog gedebatteerd over onderdelen van de wet. Echter, de kern staat vast. Het

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Profiel. Manager Adviesgroep Apothekers. VvAA Groep B.V.

Profiel. Manager Adviesgroep Apothekers. VvAA Groep B.V. Profiel Manager Adviesgroep Apothekers VvAA Groep B.V. Inhoudsopgave Beschrijving organisatie 1 Situatieschets 1 Doel van de functie 2 Plaats in de organisatie 2 Werkzaamheden/Verantwoordelijkheden 2 Functieprofiel

Nadere informatie

Jong Talent Programma s

Jong Talent Programma s Kennis van de Overheid Jong Talent Programma s Investeer in de toekomst van uw organisatie Jong talent heeft de toekomst Ze zijn er gelukkig volop: jonge mensen die kiezen voor een carrière bij de overheid.

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Gemeenten: breng sociale media de hobby voorbij

Gemeenten: breng sociale media de hobby voorbij Gemeenten: breng sociale media de hobby voorbij Door: Ewoud de Voogd en David Kok In de zomer van 2013 is voor de derde keer onderzocht hoe gemeenten in Nederland sociale media gebruiken. De titel van

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Performance Management in de KLM Hoe draagt P&O bij aan resultaatgerichte besturing van de KLM?

Performance Management in de KLM Hoe draagt P&O bij aan resultaatgerichte besturing van de KLM? Performance Management in de KLM Hoe draagt P&O bij aan resultaatgerichte besturing van de KLM? Paul Jansen Manager Compensation & Benefits, Juni 2006 1 Agenda: Performance Management in de KLM Waarom

Nadere informatie

Masterclass arbeidsrecht

Masterclass arbeidsrecht & Masterclass arbeidsrecht U weet zelf als geen ander hoezeer het arbeidsrecht in beweging is. De regelgeving wordt telkens complexer en lang bestaande uitgangspunten blijken niet meer zeker. Toch wordt

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

dutch building better//energy markets

dutch building better//energy markets building better//energy markets Alliander versnelling van de energietransitie Opzetten van een nieuwe dienst in een zelfstandige BV; inbrengen van gewenst ondernemerschap Vertalen van mogelijkheden nieuwe

Nadere informatie

Junior medewerker Bezwaar en Beroep

Junior medewerker Bezwaar en Beroep Kennis van de Overheid Junior medewerker Bezwaar en Beroep Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

SAMENWERKEN. Het integraal kindcentrum van papier naar praktijk. Symposium 18 april 2013 Kloosterhotel ZIN, Vught

SAMENWERKEN. Het integraal kindcentrum van papier naar praktijk. Symposium 18 april 2013 Kloosterhotel ZIN, Vught SAMENWERKEN Het integraal kindcentrum van papier naar praktijk Symposium 18 april 2013 Kloosterhotel ZIN, Vught Het integraal kindcentrum van papier naar praktijk Donderdag 18 april Hét symposium over

Nadere informatie

Heeft u zicht op de toekomst?!

Heeft u zicht op de toekomst?! 1 Heeft u zicht op de toekomst?! Hoe zit het met de toekomst van uw markt? Wanneer heeft u voor het laatst kritisch gekeken naar uw aannames over de toekomst van uw markten, klanten, toeleveranciers en

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

Seminar grensoverschrijdende samenwerking crisisbeheersing Nederland - België

Seminar grensoverschrijdende samenwerking crisisbeheersing Nederland - België Seminar grensoverschrijdende samenwerking crisisbeheersing Nederland - België Veiligheid vervaagt grenzen 15 oktober 2014, baarle-nassau Op woensdag 15 oktober 2014 vindt in Hotel Brasserie Den Engel Schaluinen

Nadere informatie

Bestuurssecretaris en...

Bestuurssecretaris en... het Zijlstra Center for Public Control and Governance www.hetzijlstracenter.nl Bestuurssecretaris en... Oriëntatie op de functie bestuurssecretaris het Zijlstra Center for Public Control and Governance

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Door: Patrick Rancuret En wat levert het nu op? Dat is de vraag die menig manager in de gemeente Den Haag stelt als het gaat over het gebruik van sociale

Nadere informatie

Thema s die landelijk het afgelopen jaar belangrijk waren, en in 2013 blijven spelen zijn:

Thema s die landelijk het afgelopen jaar belangrijk waren, en in 2013 blijven spelen zijn: 2013 Goed u allen met zovelen te zien, ook dat is betrokkenheid. Thema s die landelijk het afgelopen jaar belangrijk waren, en in 2013 blijven spelen zijn: Europa en de financiën! Europees werken we samen:

Nadere informatie

Pilot Erkennen Verworven Competenties leidt tot handleiding EVC voor sector

Pilot Erkennen Verworven Competenties leidt tot handleiding EVC voor sector Pilot Erkennen Verworven Competenties leidt tot handleiding EVC voor sector Secretaresses Zuid-Holland en Noord-Brabant behalen eerste Ervaringscertificaten Tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Statenzaal

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

Help ons te leren. HR en decentralisaties: VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES

Help ons te leren. HR en decentralisaties: VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES HR en decentralisaties: Help ons te leren Door: Martine van Dijk, A+O fonds Gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman Op 10 oktober 2014 vond de

Nadere informatie

Nieuwe. Tekst Johnny van de Vliert, foto Mechteld Jansen. bpm

Nieuwe. Tekst Johnny van de Vliert, foto Mechteld Jansen. bpm Nieuwe afdeling in de keten Tekst Johnny van de Vliert, foto Mechteld Jansen Visser & Smit Hanab is een aannemersbedrijf waarvan de business unit Distributie de uitvoering voor zijn rekening neemt. Om

Nadere informatie

Betreft: Gratis adviseur voor de dag van de verpleging

Betreft: Gratis adviseur voor de dag van de verpleging Betreft: Gratis adviseur voor de dag van de verpleging De gezondheidszorg is continue in beweging, de afgelopen jaren is er veel veranderd en dat zal de komende jaren zeker zo blijven. De marktwerking,

Nadere informatie

Technologie is essentieel voor de verdere groei van ons land.

Technologie is essentieel voor de verdere groei van ons land. Interview door Sandra Heuts en Cees Jorissen Technologie is essentieel voor de verdere groei van ons land. Egbert ten Cate is op het moment van dit gesprek zowel directeur van Bank Ten Cate & Cie als commissaris

Nadere informatie

Medezeggenschap van Vrijwilligers

Medezeggenschap van Vrijwilligers Terugkoppeling netwerkbijeenkomst 1 december 2014 Medezeggenschap van Vrijwilligers In deze derde en laatste bijeenkomst keken we opnieuw naar verschillende mogelijkheden om meedenken en meepraten van

Nadere informatie

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur.

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur. HR professionaliseringstraject het aanbod Verandermanagement, adviseren en begeleiden Module Informatie Stand van zaken Adviseren en coachen voor de HR adviseur: specifiek gericht op HR als business partner

Nadere informatie

Rapportage. De Kracht van Communicatie. DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon

Rapportage. De Kracht van Communicatie. DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Rapportage De Kracht van Communicatie DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies Resultaten van het onderzoek 5 De

Nadere informatie

KIJKWIJZER COMMUNICEREN MET KINDEREN VOOR WETENSCHAPPERS

KIJKWIJZER COMMUNICEREN MET KINDEREN VOOR WETENSCHAPPERS KIJKWIJZER COMMUNICEREN MET KINDEREN VOOR WETENSCHAPPERS INLEIDING De kijkwijzer biedt de mogelijkheid om op gestructureerde wijze te reflecteren op een activiteit met kinderen. Hiermee kun je inzicht

Nadere informatie

Curriculum Vitae Eva van de Pas

Curriculum Vitae Eva van de Pas Curriculum Vitae Eva van de Pas Profiel Na een carrière van 10 jaar in diverse HR functies in profit en non profit organisaties, ben ik sinds 2005 werkzaam als interim HR professional. Vanuit mijn visie

Nadere informatie

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Huidige uitdagingen voor organisaties Veranderd werknemersperspectief

Nadere informatie

Zakendoen met België. Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België

Zakendoen met België. Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België Zakendoen met België Jurgen Moors, MA Adviseur Internationale Zaken/Euregio Centre of Excellence België Overzicht 1. Kamer van Koophandel 2. KvK: afdeling Internationale Zaken 3. België: kansen en ontwikkelingen

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze. www.alphabet.com

Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze. www.alphabet.com Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze www.alphabet.com Onderzoek Behoefte van zakelijke rijders aan variatie in vervoersmiddelen Flexibele mobiliteit Keuzevrijheid vooral voor jongeren

Nadere informatie

Trainershandboek Man actief. Activering van allochtone mannen in een kwetsbare positie

Trainershandboek Man actief. Activering van allochtone mannen in een kwetsbare positie Trainershandboek Man actief Activering van allochtone mannen in een kwetsbare positie Trainershandboek Man Actief Activering van allochtone mannen in een kwetsbare positie Perihan Utlu en Wil Verschoor

Nadere informatie

Van. Communicatie Uitgaande van deze context zal communicatie zich bij Heijmans in 2011 richten op:

Van. Communicatie Uitgaande van deze context zal communicatie zich bij Heijmans in 2011 richten op: Memo Datum 20 december 2010 Onderwerp Communicatieplan Infra 2011 Van Marc Lucassen Telefoon +31 73 543 53 14 Fax +31 73 543 59 01 E-mail mlucassen@heijmans.nl Aan Vooraf Het afgelopen jaar was voor Heijmans

Nadere informatie

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa consulting - sourcing - solutions Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa Marcel van Rijn Marco van Veen 9 januari 2014 Marcel van Rijn Mede oprichter Connect2Crowd Meer dan 15 jaar corporate

Nadere informatie

Even voorstellen: Historie

Even voorstellen: Historie Postbus 33 5160 AA Sprang-Capelle T 0416 280 880 F 0416 273 322 E info@vanscholladvies.nl I www.vanscholladvies.nl BTW-nr NL8057.27.826.B.01 K.v.K. Tilburg nr. 18047302 Rabobank 33.42.24.578 Even voorstellen:

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS Live begins at the end of your comfort zone Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden

Nadere informatie

business www.gamesinbusiness.nl Amsterdam, juli 2011 Erik Heemskerk, Managing Partner 1

business www.gamesinbusiness.nl Amsterdam, juli 2011 Erik Heemskerk, Managing Partner 1 in @ business www.gamesinbusiness.nl Amsterdam, juli 2011 Erik Heemskerk, Managing Partner 1 Inhoudsopgave Doelstellingen DMU bezoekers DMU leveranciers Bereik Games in Business Deelname Achtergrond informatie

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

Coachende gespreksvoering

Coachende gespreksvoering Over de auteurs Drs. Wouter Backx (1947) studeerde Theoretische en Klinische Psychologie in Leiden. Hij liep een jaar stage bij Albert Ellis,de grondlegger van de RET in New York. Hij is gezondheidszorgpsycholoog

Nadere informatie

De zwaartekracht van de korte termijn We bevinden ons in een economische recessie; de angst voor gevolgen van de crisis overheerst:

De zwaartekracht van de korte termijn We bevinden ons in een economische recessie; de angst voor gevolgen van de crisis overheerst: 1 De zwaartekracht van de korte termijn We bevinden ons in een economische recessie; de angst voor gevolgen van de crisis overheerst: Ondernemingen nemen maatregelen zoals reorganisaties, kostenreducties,

Nadere informatie

Veranderingen doorgevoerd, verwachtingen waargemaakt

Veranderingen doorgevoerd, verwachtingen waargemaakt Veranderingen doorgevoerd, verwachtingen waargemaakt evaluatieonderzoek naar de werkwijze en de resultaten van de acquisitie door het WFIA 8 mei 2008 Onno Ponfoort Luddo Oh Martin Schulz Klaas de Gier

Nadere informatie

Risicomanagement Transities

Risicomanagement Transities Risicomanagement Transities 1. Inleiding In deze rapportage worden de risico s en de mogelijke beheersmaatregelen benoemd die verband houden met de te realiseren transities rondom Jeugdzorg, Participatie

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

opdracht relevante informatie of dat u als opdrachtgever de studenten voldoende tijd voor begeleiding en beoordeling kunt bieden.

opdracht relevante informatie of dat u als opdrachtgever de studenten voldoende tijd voor begeleiding en beoordeling kunt bieden. vergroot uw slagkracht Huisvesting Innovatie Projectmanagement Optimale benutting Bedrijfsprocessen Faculteit Economie en Management Bedrijfskundig management Wilt u uw bedrijfsvoering laten analyseren

Nadere informatie

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014 Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen voor BALV 17 november 2014 Gemeente Zaanstad namens gemeenten Zwolle, Leeuwarden, Amersfoort, Haarlemmermeer, Rotterdam, Utrecht, Enschede en Apeldoorn

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

Werk goed gedaan? Digitaal knuffeltje!

Werk goed gedaan? Digitaal knuffeltje! Knab gebruikt gamification in HRM Werk goed gedaan? Digitaal knuffeltje! Online bank Knab is één van de eerste bedrijven in Nederland die Gamification toepassen in HRM. Het carrièrepad van alle medewerkers

Nadere informatie

Kennis delen maakt organisaties nog krachtiger

Kennis delen maakt organisaties nog krachtiger Isabel De Clercq (Wolters Kluwer) deelt haar kennis met ons Kennis delen maakt organisaties nog krachtiger Kennis delen heeft een positieve invloed op het innoverend vermogen en op het vinden van oplossingen

Nadere informatie

Training Netwerken Forum 12-5-2014

Training Netwerken Forum 12-5-2014 Training Netwerken Forum 12-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Inleiding 6 Opdracht Je eigen netwerk 7 Theorie 8 Opdracht In gesprek

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken 111

Het Nieuwe Werken 111 Het Nieuwe Werken 111 Inleiding Het Nieuwe Werken De laatste jaren heeft Het Nieuwe Werken zich sterk ontwikkeld en veel bekendheid gekregen. Maatschappelijke ontwikkelingen als files, de balans tussen

Nadere informatie

Hoezo een bank liken!?

Hoezo een bank liken!? Social Media ING Nederland Hoezo een bank liken!? 15e Docter Lezing Amsterdam Schiphol-Oost 8 april 2013 Frank Jan Risseeuw Manager Social Media Hub ING Nederland 1 Eerst even voorstellen Frank Jan Studie

Nadere informatie

Eenvoudig nieuwe klanten. Voor adviseurs, trainers en coaches

Eenvoudig nieuwe klanten. Voor adviseurs, trainers en coaches Eenvoudig nieuwe klanten Voor adviseurs, trainers en coaches Leer hoe ideale klanten naar je toe komen. Wiep de Jong Online Business Trainer Eenvoudig nieuwe klanten 2 Welkom bij mijn E-Book 'Eenvoudig

Nadere informatie

Uw bedrijf in beeld. Uw bedrijf in beeld versie 3.1 Pagina 1

Uw bedrijf in beeld. Uw bedrijf in beeld versie 3.1 Pagina 1 Uw bedrijf in beeld De manier waarop en de vorm waarin uw bedrijf zich presenteert, bepaalt in grote mate de beeldvorming van het bedrijf bij uw huidige en toekomstige relaties en klanten. Dit geldt voor

Nadere informatie

Onderzoek vitaliteit en arbeidsmotivatie in de zorg Achtergrond van het Odyssee onderzoek

Onderzoek vitaliteit en arbeidsmotivatie in de zorg Achtergrond van het Odyssee onderzoek Onderzoek vitaliteit en arbeidsmotivatie in de zorg Achtergrond van het Odyssee onderzoek Bij onze opdrachtgevers en relaties in de zorg zien wij een veelheid aan discussies en projecten die ons inziens

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

E V E R B I N D I N G, N I E

E V E R B I N D I N G, N I E innovatie Syntens N I E U W E V E R B I N D I N G, N I E U W E B U S I N E S S Het veld waarin bedrijven opereren is voortdurend in beweging. Om een bedrijf gezond en succesvol te houden, is het belangrijk

Nadere informatie

Stilstaan bij vooruitgang

Stilstaan bij vooruitgang Stilstaan bij vooruitgang Thuis in duurzaam organiseren Duurzaam rendement is geld verdienen... en meer... Onze visie op duurzaamheid Duurzaamheid is een modewoord geworden. Om mee te gaan met de trend

Nadere informatie

Welkom. Investeren in talent loont

Welkom. Investeren in talent loont Welkom Investeren in talent loont Symposium Investeren in talent loont Uw gastheer: Chris van Bokkum TechniekTalent.nu Investeren in talent Hans van der Spek Manager Kenniscentrum HRM / Berenschot Actuele

Nadere informatie

MASTERCLASS. Haal meer uit uw MVO. communicatie en zelfverklaring. 2 keer eerder met succes uitgevoerd.

MASTERCLASS. Haal meer uit uw MVO. communicatie en zelfverklaring. 2 keer eerder met succes uitgevoerd. MASTERCLASS Haal meer uit uw MVO communicatie en zelfverklaring 2 keer eerder met succes uitgevoerd. DOEL EN AMBITIE Deze masterclass vergroot uw inzichten in de communicatie- en businesskansen van MVO.

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Junior Wmo-professionals met open blik

Junior Wmo-professionals met open blik Kennis van de Overheid Junior Wmo-professionals met open blik Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

In opdracht van Pameijer Rotterdam

In opdracht van Pameijer Rotterdam Online ondersteuning in het dagelijks functioneren van cliënten met chronisch psychiatrische problematiek of een verstandelijke beperking: een haalbaarheidsstudie in de dagelijkse praktijk. In opdracht

Nadere informatie

Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap

Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap 10 Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap Vernieuwing geeft méér waarde aan medezeggenschap Kim van der Hoeven 1. Inleiding Ontwikkelingen in maatschappij en samenleving denk met name aan de

Nadere informatie

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten

Samen werken aan betere zorg. Handreiking voor begeleiding van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten Samen werken aan betere zorg van cliëntenraden betrokken bij verbetertrajecten INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Participatie van cliënten... 4 De rol van de cliëntenraad in verbetertrajecten... 6 Het stappenplan:

Nadere informatie

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten Van de redactie Wat wonen we toch in een prachtige wijk! Ja, zult u zeggen, dat weten we wel. Maar je kijkt toch anders naar je wijk wanneer een buitenstaander, die hier nooit eerder geweest is, dat zegt.

Nadere informatie

Ken- en stuurgetallen

Ken- en stuurgetallen Ken- en stuurgetallen personeelsmanagement subtitel staat hier etcetera benchmarkcijfers voor strategie en beleid editie 2011-2012 onder redactie van steven marshall en filip van den bergh in samenwerking

Nadere informatie

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie Habilis Executive Search - Interim Management Marketing, Sales en Communicatie Habilis Mens en Organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel

Nadere informatie

Vitaliteit en inzetbaarheid: mensen in beweging brengen

Vitaliteit en inzetbaarheid: mensen in beweging brengen Vitaliteit en inzetbaarheid: mensen in beweging brengen Volwassen beleid leidt tot volwassen resultaten (deel 1) Door: Pauline Miedema en Annette Aarts Medewerkers vitaal, gezond en inzetbaar houden. Succesvol

Nadere informatie

Werkatelier Informatiebeleid 2016-2020 Komen tot een actueel, gedragen en verbonden informatievoorziening

Werkatelier Informatiebeleid 2016-2020 Komen tot een actueel, gedragen en verbonden informatievoorziening Native Consulting heeft een 4-daagse praktische en interactieve workshop ontwikkeld over ICT-beleid in relatie tot de gemeentelijke strategie. U komt niet alleen om te luisteren naar nieuwe kennis en inzichten,

Nadere informatie

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland

Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland september 13 Begrijpen Verbinden Meedoen communicatieplan transities sociaal domein Rivierenland Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. (Albert Einstein, 1879-1955) M e r k c o a

Nadere informatie

UITNODIGING. 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT 5 JUNI ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY SAVE THE DATE

UITNODIGING. 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT 5 JUNI ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY SAVE THE DATE ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION AND ORGANISATIONAL DEVELOPMENT SAVE THE DATE 5 JUNI 14:00-17:30 RSM Open Programmes UITNODIGING 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT

Nadere informatie

Invloed nemen op je werk een verhaal van medisch specialisten

Invloed nemen op je werk een verhaal van medisch specialisten Invloed nemen op je werk een verhaal van medisch specialisten Mara Spruyt en Michiel Schokking Veel medisch specialisten ervaren veel bevlogenheid in hun werk. Als specialist ben je nooit uitgeleerd. Het

Nadere informatie

Gemeente Dronten geeft je de ruimte

Gemeente Dronten geeft je de ruimte Gemeente Dronten en OR hand in hand naar het Nieuwe Werken Gemeente Dronten geeft je de ruimte Door: Martine van Dijk en Robert Berk, A+O fonds gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman De gemeente Dronten

Nadere informatie

Strategische uitgangspunten 2014-2018. Moveoo beweegt

Strategische uitgangspunten 2014-2018. Moveoo beweegt Strategische uitgangspunten 2014-2018 Moveoo beweegt Deze strategische notitie beoogt het kader te schetsen waarbinnen Moveoo haar hieronder kort samengevatte werkwijze, visie en doelstellingen in de periode

Nadere informatie

Zelfsturing in de praktijk een masterclass met ervaringsdeskundigen uit industrie en dienstverlening

Zelfsturing in de praktijk een masterclass met ervaringsdeskundigen uit industrie en dienstverlening Masterclass 21 mei 2015 DSM Sinochem Pharmaceuticals, Delft Zelfsturing in de praktijk een masterclass met ervaringsdeskundigen uit industrie en dienstverlening Zelfsturing in de praktijk Invulling geven

Nadere informatie

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière TRAININGSPROGRAMMA VIER WORKSHOPS De wereld verandert snel en dat is van invloed op ieders plaats en functioneren op de arbeidsmarkt. We maken

Nadere informatie