AFDELING NEONATOLOGIE STARTEN IN VEILIGHEID & VERTROUWEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AFDELING NEONATOLOGIE STARTEN IN VEILIGHEID & VERTROUWEN"

Transcriptie

1 AFDELING NEONATOLOGIE STARTEN IN VEILIGHEID & VERTROUWEN 472

2 Inhoudsopgave Welkom op de afdeling Neonatologie!... 3 Afdeling Neonatologie... 4 Medewerkers... 4 Verpleegkundigen... 4 Verpleegkundige specialisten... 5 Artsen... 5 Teamcoördinatoren en verpleegkundig afdelingsmanager:... 6 Multidisciplinair overleg... 6 Medisch Maatschappelijk Werk... 7 Lactatiekundige... 7 Fysiotherapeut... 8 Logopedist... 8 Dienst Geestelijke Verzorging en Pastoraat... 9 Bezoekregeling... 9 Uw baby op de afdeling Neonatologie Verzorging Buidelen NIDCAP Apparatuur Borstvoeding Babymassage Identificatiebandje Informatie website Rooming-in Ontslag Vaccinaties Inzagerecht in dossier Klachten Overige informatie Telefoneren Ingang van het Sint Franciscus Gasthuis Roken Diefstal Poli-Apotheek Stiltecentrum Gebedsruimte voor moslims Assisi Plaza Bloemen- & Giftshop Vragen

3 Welkom op de afdeling Neonatologie! Een aantal baby s heeft direct of kort na de geboorte extra zorg nodig. Deze extra zorg en behandeling kan niet gegeven worden op de kraamafdeling of thuis. Daarom wordt uw baby op de afdeling Neonatologie van het Sint Franciscus Gasthuis opgenomen. Redenen voor een opname kunnen zijn: uw baby is te vroeg geboren (prematuur); uw baby weegt te weinig ten opzichte van de zwangerschapsduur (dysmatuur); Bij de bevalling waren er complicaties; er is mogelijk sprake van een infectie. Een opname is voor u en uw baby een ingrijpende gebeurtenis. Wij vinden het belangrijk dat u goed wordt geïnformeerd over de gang van zaken op de afdeling Neonatologie. Daarmee hopen wij u zoveel mogelijk te betrekken bij het beleid en de zorg rondom uw baby. Wij heten u van harte welkom en wij hopen dat u, ondanks de omstandigheden, toch een goede tijd heeft bij ons op de afdeling Neonatologie. De afdeling Neonatologie is dag en nacht telefonisch bereikbaar via de volgende telefoonnummers: Unit I: Unit II: Unit III: Team afdeling Neonatologie 3

4 Afdeling Neonatologie De High Care afdeling Neonatologie heeft in totaal twintig bedden en bestaat uit drie Units. Unit I en II hebben elk zes bedden. Unit III bestaat uit twee kamers met respectievelijk vijf en twee bedden. Na opname op de High Care afdeling kan het zijn dat uw baby overgeplaatst wordt naar de Medium Care afdeling (Unit III), de Kinderafdeling van het Sint Franciscus Gasthuis of er vindt overplaatsing plaats naar een ander ziekenhuis. In enkele gevallen blijft uw baby opgenomen op onze High Care afdeling tot het naar huis mag. Unit I heeft een extra ruimte voor de acute opvang van twee baby s. Het kan zijn, dat wanneer uw baby op één van deze plekjes wordt opgenomen dat uw baby na een aantal uur elders op de afdeling wordt opgenomen of overgeplaatst. Temperatuur De temperatuur op de afdeling Neonatologie is hoger dan in de rest van het Sint Franciscus Gasthuis: rond de 24 C. Toegang Onze toegangsdeuren zijn gesloten met een deur code. Ouders krijgen van de verpleegkundige bij opname een deur code om de deur te openen. Deze code wordt met enige regelmaat vernieuwd. Medewerkers Verpleegkundigen Er werken Neonatologie- en Kinderverpleegkundigen, zowel gediplomeerd als in opleiding, en er zijn stagiaires van de opleiding Verloskunde. Op de afdeling Neonatologie wordt patiëntgericht verpleegd. Dit houdt in dat zoveel mogelijk dezelfde verpleegkundigen uw baby verzorgen. Om te weten welke verpleegkundige voor uw baby zorgt, kijkt u op het witte planbord. Hier staat welke verpleegkundige dienst 4

5 heeft. Voor de dagdienst staat de naam in blauw/zwart en voor de avonddienst in groen. Uw vragen stelt u aan de verpleegkundige die op dat moment voor uw baby zorgt. Wanneer uw baby naar verwachting meer dan een week opgenomen ligt, dan krijgt u twee EVV-ers (eerst verantwoordelijk verpleegkundige) toegewezen. Zij coördineren en bewaken het verpleegproces van uw baby en begeleiden u hierbij. De EVV-er zal niet altijd voor uw baby zorgen, wel spreekt u de EVV-er in ieder geval wekelijks. Verpleegkundige specialisten Op de afdeling werken verpleegkundige specialisten, zowel gediplomeerd als in opleiding. De verpleegkundig specialisten van de afdeling Neonatolgie zijn Mariëlle Maissan en Ingeborg van Os. Artsen Enkele keren in de week komt een arts of de verpleegkundig specialist bij uw baby langs om uw baby te onderzoeken. Het medische beleid van uw baby wordt dagelijks met de verpleegkundige, de verpleegkundig specialist en de arts afgesproken: dit wordt de visite genoemd. Op de afdeling Neonatologie zijn kinderarts-neonatologen, kinderartsen en arts-assistenten werkzaam. De zaalarts is de dienstdoende arts-assistent: een gediplomeerd arts eventueel in opleiding tot kinderarts. U heeft wekelijks recht op een gesprek met een arts of de verpleegkundig specialist. Bij bijzonderheden spreekt u hen uiteraard vaker. De verpleegkundige kan u vertellen of u deze gesprekken voert met de kinderarts-neonatoloog, de zaalarts of de verpleegkundig specialist. 5

6 Voor gesprekken met de zaalarts of de verpleegkundig specialist schrijft u zich in op de intekenlijst in het ouderboek. U kunt dit zelf of via de verpleegkundige doen. Er zijn vaste gesprekstijden. Voor gesprekken met de kinderarts-neonatoloog maakt u een afspraak via de verpleegkundige of direct met de arts zelf. Er wordt uitsluitend informatie aan ouders gegeven over uw baby, tenzij anders met u is afgesproken. De kinderarts-neonatologen van het Sint Franciscus Gasthuis zijn Angelique Haringsma en Alike Kamerbeek. De kinderartsen van het Sint Franciscus Gasthuis zijn: Roel Bolt Hannie Eggink Nico Hartwig Mieke Jongejan Vincent Roelfsema Josine v.d. Heyden Jacintha Verhallen Gerdien Tramper Teamcoördinatoren en verpleegkundig afdelingsmanager: De teamcoördinatoren zijn Angela de Kort en Mirjam Gardenier. Naast patiëntenzorg coördineren zij onder andere het opnamebeleid en de personeelsbezetting op de afdeling. Angela en/of Mirjam zijn op maandag t/m vrijdag aanwezig op de afdeling in de dagdienst. Met vragen en problemen kunt u bij hen terecht. Voor overkoepelende zaken kunt u terecht bij de afdelingsmanager mevrouw Belia Quak. Als u haar wilt spreken, neemt u contact op via telefoonnummer Multidisciplinair overleg Op de afdeling vindt één keer per week een multidisciplinair overleg (MDO) plaats. Hieraan nemen deel: de behandelend arts, de team coördinator, de verpleegkundige, maatschappelijk werker, logopediste, fysiotherapeute en de geestelijk verzorger. Indien nodig wordt uw kindje hierin besproken. 6

7 Mocht u hier bezwaar tegen hebben, kunt u dit bij de behandelend arts aangeven. Medisch Maatschappelijk Werk Voor bijna alle ouders is een opname van hun baby intensief en emotioneel. Naast de blijdschap over de geboorte ontstaan vaak ook zorgen en twijfels. Het bespreken van deze emoties helpt om de situatie draagbaar te houden voor uzelf. Zorgen en twijfels kunnen gedeeld worden en in sommige gevallen ook worden weggenomen of opgehelderd. Daarnaast lopen ouders vaak tegen organisatorische problemen aan door (langdurige) opname van hun baby op de afdeling Neonatologie. De maatschappelijk werker geeft u tips of helpt u bij het oplossen van deze problemen. Zij neemt altijd contact op met ouders die een baby hebben gekregen bij minder dan 33 weken zwangerschapsduur. In overleg met u wordt gekeken of er ondersteuning nodig is en hoe deze eruit ziet. Er zijn natuurlijk meerdere specifieke situaties waarbij de maatschappelijk werker deel uitmaakt van het behandelteam. Voor alle andere ouders staat het vrij om zelf of via de verpleging contact op te nemen, met: Mevrouw Liduine Schönau, via telefoonnummer ; Mevrouw Mirian Flikweert, via telefoonnummer ; Dhr. Peter Menor, via telefoonnummer ; Lactatiekundige De lactatiekundige (borstvoedingsdeskundige) geeft begeleiding en hulp bij het geven van borstvoeding en het afkolven van moedermelk. Op de afdeling Neonatologie is vrijwel elke werkdag een lactatiekundige aanwezig. Zij loopt geregeld bij u langs, maar u kunt ook via de verpleegkundige een afspraak maken. 7

8 Fysiotherapeut De kinderfysiotherapeut bekijkt alle prematuur geboren baby s onder de 32 weken zwangerschapsduur en/of met een geboortegewicht lager dan 1500 gram. Hij of zij komt kennismaken met de ouders, zodra de baby uit de couveuse mag. De fysiotherapeut onderzoekt de baby en geeft adviezen ten aanzien van spierspanning (tonus), houding en verzorging. Hierbij wordt getracht om de baby in de ontwikkelingsfasen te ondersteunen. Aansluitend aan de klinische periode worden de baby s poliklinisch verder gevolgd. Op verschillende leeftijden wordt de motorische ontwikkeling van de baby in kaart gebracht en krijgt u, indien noodzakelijk, oefeningen en adviezen mee. Indien nodig, is begeleiding van de kinderfysiotherapeut nodig. Indien u tussentijds vragen heeft, dan kunt u de verpleging vragen om een afspraak te maken. De kinderfysiotherapeuten zijn bereikbaar via telefoonnummer Logopedist Dat uw baby op de juiste manier en binnen normale tijd een flesje leegdrinkt, is niet vanzelfsprekend. Heeft uw baby voedingsproblemen, dan kan de logopedist worden ingeschakeld. Deze kijkt op de voedingstijden van uw baby naar de techniek van drinken en de wijze van aanbieden. Als de problemen duidelijk zijn, geeft de logopedist advies en uitleg over bijvoorbeeld de manier van aanbieden, de houding tijdens de voeding en welk soort speen het meest geschikt is voor uw baby. Ook geeft zij informatie, tips en advies indien uw baby zich verslikt, er sprake is van spugen (reflux) of sondevoeding. Wij proberen u zoveel mogelijk bij de behandeling te betrekken. Na ontslag uit het Sint Franciscus Gasthuis wordt, indien noodzakelijk, een controleafspraak gemaakt om te kijken hoe het met het drinken gaat in de thuissituatie. Als u tussentijds vragen heeft, dan neemt u contact op met de afdeling Logopedie, via telefoonnummer

9 Dienst Geestelijke Verzorging en Pastoraat Wanneer u behoefte hebt aan een vertrouwelijk gesprek, aan steun, wanneer u staat voor een moeilijke keuze of gewoon eens met iemand wilt praten, dan kunt u een beroep doen op een geestelijk verzorger. Er zijn in het Sint Franciscus Gasthuis drie geestelijk verzorgers beschikbaar: een islamitisch geestelijk verzorger; een protestants-christelijk geestelijk verzorger; een rooms-katholiek geestelijk verzorger. Zij zijn beschikbaar voor iedereen die dat wenst, ongeacht geloof of levensbeschouwing. Zij bemiddelen als u bezoek wenst van een geestelijk verzorger van uw eigen levensovertuiging, zoals pandit of rabbijn. Als u contact met een geestelijk verzorger wilt, dan maakt u een afspraak via de verpleegkundige. Of u neemt zelf contact op met Dienst Geestelijke Verzorging & Pastoraat, via telefoonnummer Bezoekregeling Om de rust van de baby s te waarborgen hebben we onderstaande bezoekregels opgesteld. Uitzonderingen kunnen niet worden gemaakt. Ouders, broertjes en zusjes zijn altijd welkom op de afdeling Neonatologie. Kinderen onder de 16 jaar mogen niet op de afdeling komen, uitgezonderd de broertjes en zusjes van de patiënt. Broertjes en zusjes tellen niet mee als bezoeker. Broertjes en zusjes die nog geen waterpokken hebben gehad, mogen niet op de afdeling komen! Gedurende de eerste 24 uur van de opname mogen beide ouders met één bezoeker naar binnen, het bezoek mag elkaar afwisselen. s Ochtends mag naast één ouder maximaal één bezoeker bij de baby zijn. Er mag niet gewisseld worden. Tijdens het bezoekuur tussen en uur mag naast één ouder maximaal één bezoeker bij de baby zijn. Dit kan 9

10 steeds een andere bezoeker zijn, er mag dus gewisseld worden. Hygiëne Vanwege de grote kwetsbaarheid van de baby s op de afdeling Neonatologie proberen wij het infectiegevaar te minimaliseren. Broertjes en zusjes die nog geen waterpokken hebben gehad, mogen niet op de afdeling komen! Indien u of een andere bezoeker koortsig of verkouden is, een koortslip of gordelroos heeft, een kinder- en/of andere besmettelijke ziekte recentelijk heeft doorgemaakt, of in contact bent geweest hiermee, is het noodzakelijk dat u dit vóór het bezoek meldt bij de verpleegkundige. Voor u en uw bezoekers gelden de volgende hygiëneregels: Jassen buiten de zaal aan de kapstok hangen. Hand- en armsieraden afdoen en opbergen. Bij binnenkomst én bij vertrek altijd uw handen wassen met zeep en goed afdrogen. Ouders hoeven geen handalcohol te gebruiken. Belangrijk Maak uw baby niet wakker buiten de verzorgingsmomenten, dit kan erg vermoeiend zijn voor uw baby (tenzij u komt om te buidelen). U bent als ouder verantwoordelijk voor het gedrag van het door u meegenomen bezoek. Als u uw kind(eren) meeneemt naar het ziekenhuis, is het prettig als iemand meekomt die uw kinderen opvangt. Het bezoek dient op de gang te wachten en niet in de tussenruimte bij de koffieautomaat. Dit geeft namelijk onrust op de Units. Koffie, thee, water en limonade kunt u zelf pakken, dit is alleen voor u als ouder bedoeld en niet voor het bezoek wat met u mee komt. 10

11 Uw baby op de afdeling Neonatologie Verzorging Wij stimuleren alle ouders om zelf, eventueel met hulp of onder begeleiding van de verpleegkundige, uw baby te verzorgen (verschonen/wegen/wassen/voeden enz.). Het is belangrijk dat u uw baby leert kennen. De verzorgingsmomenten zijn daar een goed moment voor. Voor de gezondheid van uw baby is het belangrijk dat hij zoveel mogelijk rust krijgt. Dit bevordert de groei en het herstel. Overlegt u daarom samen met de verpleegkundige wat de beste verzorgingsmomenten zijn. Wij verzoeken u om in het ouderboek op te schrijven hoe laat u komt, de verpleegkundige houdt dan rekening met deze tijden. Het ouderboek vindt u bij de entree naar Unit I en II. Op Unit III hangt achter elk bedje aan de muur een wit bord waarop u schrijft hoe laat u komt. U mag eigen kleertjes, knuffels en dekentjes voor uw baby meenemen. Om hygiënische redenen verzoeken wij u de knuffels en dekentjes wekelijks op 60 C te wassen. Hierna het liefst drogen in de droger. Wij verzoeken u om alleen materiaal van katoen mee te nemen, aangezien synthetische stoffen brandgevaarlijk kunnen zijn. Het is voor uw baby vertrouwd om op een geurdoekje te slapen. Dit is een schoon doekje dat door vader of moeder op het lichaam is gedragen en uw lichaamsgeur heeft aangenomen. Gebruik bij voorkeur een gekleurd doekje, aangezien witte doekjes snel kwijtraken bij het verschonen van het bedje. Indien uw baby langdurig is opgenomen, kan het fijn zijn om een schriftje mee te nemen. Hierin kunt u schrijven wat uw 11

12 baby meemaakt, of u kunt de verpleegkundige vragen hier een stukje in te schrijven. Buidelen Voor uw baby en uzelf, is het belangrijk dat u hem of haar vertroetelt, liefkoost en troost. Het buidelen, ook wel kangoeroeën genoemd, is hiervoor een fijne methode. Hierbij ligt uw baby bloot (met luier aan) gedurende minimaal een half uur tot een aantal uren op uw blote borst. Zowel vaders als moeders kunnen dit doen. Het is wetenschappelijk aangetoond dat buidelen een positieve invloed heeft op onder andere: de hechting tussen ouder en kind; het hartritme; de temperatuurregulatie; het zuurstofgehalte in het bloed; het slaap- en waakritme. NIDCAP De baarmoeder is de ideale omgeving voor de ontwikkelingsbehoefte van een baby. De baby bevindt zich in een donkere ruimte waar het de begrenzing voelt van de baarmoeder en waar de behoefte aan warmte, voeding en zuurstof door de moeder wordt verzorgd. Een ideale situatie om de hersenontwikkeling en de aanleg van zenuwverbindingen in de hersenen van de baby die voornamelijk in het laatste trimester van de zwangerschap plaatsvindt optimaal te laten verlopen. Er zijn echter allerlei factoren die deze ontwikkeling kunnen beïnvloeden, waaronder zintuiglijke ervaringen en stress. Een baby die te vroeg geboren wordt, komt plotseling in een omgeving met licht, geluid en activiteit. Daarnaast moet de baby vaak vervelende en stressvolle handelingen ondergaan. Hierdoor ervaart de baby teveel prikkels voor het nog onrijpe zenuwstelsel. Met het NIDCAP programma wordt de zorg afgestemd op de behoefte van de baby. Zo verlopen de handelingen voor de baby prettiger en minder stressvol. Baby s hebben, zo klein als ze zijn, hun eigen specifieke gedragingen. NIDCAP staat voor 12

13 Newborn Individualized Developmental Care and Assesment Program: al kijkend naar het gedrag van de baby wordt bepaald welke ondersteuning de baby nodig heeft en welke zorg de baby op dat moment aan kan. Het uiteindelijke resultaat van NIDCAP is drievoudig; de stress voor de baby vermindert; de hersenontwikkeling van de baby wordt gestimuleerd; de ouder-kind relatie wordt bevorderd. Ouders spelen een belangrijke rol binnen de ontwikkelingsgerichte zorg (NIDCAP). Zij zijn de enige constante factor in het leven van de baby op de afdeling Neonatologie. Doordat zij veel naar hun baby kijken, zijn zij extra alert op de speciale signalen die hun baby kan laten zien. Met behulp van de NIDCAP methode kunnen ouders de gedragingen van hun kind leren herkennen, zodat zij beter tegemoet kunnen komen aan de behoeftes van hun baby. De NIDCAP deskundige kijkt samen met u hoe u uw baby het beste troost, wat uw baby prettig vindt en wat de beste tijd is om contact te maken met uw baby. Ook wordt gekeken hoe uw baby zichzelf in balans houdt, zoals de handjes bij het gezicht brengen op zoek naar troost. Na intensieve observatie van uw baby, schrijven zij een zorgplan. Tijdens zo n observatie kijken zij naar alle verschillende signalen en gedragingen die uw baby laat zien voor, tijdens en na een verzorgingsmoment. Denk hierbij aan veranderingen van huidskleur, hartslag en ademhaling. Daarnaast observeren zij bij uw baby: de houding; de spierspanning; de bewegingen die uw baby maakt; het slaap- en waakpatroon; hoe uw baby zichzelf troost, zodat hij of zij in staat is prikkels en stress te verwerken. Op deze manier leren zij wat uw baby prettig vindt en wat uw baby als vervelend of stressvol ervaart. Aan de hand van deze observaties krijgt u aanbevelingen voor de verzorging van uw baby. De observatie zal regelmatig worden herhaald, zodat het 13

14 zorgplan wordt aangepast aan de ontwikkelingsbehoefte en het gedrag van uw baby op dat moment. Op de afdeling Neonatologie werken drie NIDCAP deskundigen (tevens neonatologieverpleegkundigen): Annemieke Kok; Karin Servaas ; Marielle Maissan. Indien u vragen heeft, kunt u deze via online aan hen stellen. Apparatuur Als uw baby op de afdeling Neonatologie ligt, ziet u veel apparatuur rondom uw baby staan. Hiermee observeren en bewaken wij uw baby. Met behulp van deze apparatuur wordt de hartslag, ademhaling, zuurstofwaarde, bloeddruk en temperatuur van uw baby gemeten en bewaakt. Om deze metingen te verrichten zijn er plakkers op de huid van uw baby bevestigd. Eventuele vragen over de apparatuur stelt u aan de verpleegkundige. Borstvoeding Afhankelijk van de lichamelijke conditie krijgt uw baby de borstvoeding via de borst, een fles of een maagsonde. Wanneer uw baby niet rechtstreeks uit de borst kan drinken, is het noodzakelijk om zo snel mogelijk te beginnen met afkolven, zodat de melkproductie goed op gang kan komen. Vraag advies aan de verpleegkundige of aan de lactatiekundige. Op de afdeling Neonatologie is een aparte kolfruimte waar u in alle rust kunt kolven. Natuurlijk mag u bij het bed van uw baby kolven. Op de afdeling Neonatologie is de folder borstvoeding beschikbaar, deze vindt u in de informatiekast op de gang. Elektrische kolven kunt u huren bij een thuiszorgwinkel bij u in de buurt en in het weekend of in de avonduren via de afdeling Neonatologie. 14

15 Babymassage Op de afdeling Neonatologie wordt geregeld voetreflexmassage gegeven bij obstipatie of krampjes. Dit kunt u ook leren. Daarnaast zijn enkele verpleegkundigen opgeleid om u te leren uw baby te masseren volgens de Shantala wijze. U kunt de verpleegkundige hiernaar vragen. Identificatiebandje Uw baby krijgt een identificatiebandje om. Op dit bandje staan persoonlijke gegevens, zoals naam, voorletters, geslacht, geboortedatum en ook de naam van de afdeling. Informatie website Op internet is er veel informatie te vinden, enkele tips: Voor ouders met een te vroeg geboren baby. De website is opgericht door kinderartsen. Ook ouders met een op tijd geboren baby hebben baat bij de uitleg van veel gebruikte medische termen. Voor onder andere opvang en begeleiding (lotgenotencontact) en veel informatie. Kijk ook eens op onze pagina van de website van het Sint Franciscus Gasthuis. Geboorteaangifte U kunt uw baby in het Sint Franciscus Gasthuis aangeven bij de burgerlijke stand. Dit kan op dinsdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot uur. U kunt via de verpleegkundige een afspraak maken. Het aangifteloket bevindt zich op de afdeling Neonatologie, net na de klapdeuren links. Aangifte dient binnen drie werkdagen na de geboortedatum gedaan te worden. Het weekend en erkende feestdagen vallen daar niet onder. Voor het aangeven heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig. Als u getrouwd bent, kunt u de baby meteen laten bijschrijven in het trouwboekje. Bent u niet gehuwd en heeft u een akte van erkenning op laten maken, dan is het handig om deze ook mee te nemen. Ook neemt u het kaartje mee dat u van de verloskundige heeft gekregen. 15

16 Rooming-in Omdat wij het belangrijk vinden dat u zoveel mogelijk bij uw baby kunt zijn, bieden wij u de mogelijkheid om s nachts naast uw baby te slapen. Dit kan eenmalig zijn of vaker voorkomen. Wanneer uw baby bijna naar huis gaat, is rooming-in aan te raden. Zeker als het uw eerste baby is of als uw baby lang in het ziekenhuis heeft gelegen. U verzorgt uw baby tijdens rooming-in zoveel mogelijk zelf. Waar nodig krijgt u hulp van de verpleegkundige. Dit kan u meer zekerheid geven en u kunt zich beter voorbereiden op de thuiskomst. Indien u nog kraamvrouw bent, kunnen de kraamzorgcontroles in het ziekenhuis uitgevoerd worden. Overlegt u hierover met de verpleegkundige. Rooming-in is kosteloos. Linnengoed wordt verstrekt en er is een douche aanwezig op de afdeling. De ouder die blijft slapen krijgt, indien gewenst, een warme maaltijd en de broodmaaltijden aangeboden. Indien u samen verblijft op de ouderkamer, dan krijgt u beiden de warme maaltijd en de broodmaaltijden aangeboden. Logistiek gezien is het niet mogelijk om de partner die niet blijft slapen, een warme maaltijd aan te bieden. Wel is voor hem of haar een broodmaaltijd beschikbaar. Afspraken over rooming-in maakt u met de verpleegkundige. Rooming-in op Unit III Er mag één ouder of verzorger per baby blijven slapen (dit mag worden afgewisseld), indien een slaapbank beschikbaar is. Rooming-in op Unit I en II Op deze Units kunt u, in overleg met de verpleegkundige, incidenteel een nachtje naast de baby slapen op een opklapbed. 16

17 Rooming-in op de ouderkamer Op deze kamer mag u, vlak voor het ontslag van uw baby, maximaal één nacht logeren. Dit is een kamer met een tweepersoonsbed waar u als ouderpaar met uw baby slaapt. Dit kan alleen indien uw baby geen directe observatie en monitorbewaking meer nodig heeft. Ontslag Bij het ontslag van uw baby verzorgt de verpleegkundige de overdracht voor de kraamzorg of het Centrum voor Jeugd en Gezin (consultatiebureau). Indien uw baby acht dagen of langer op de afdeling Neonatologie opgenomen is geweest, bestaat de mogelijkheid tot verlengde kraamzorg, afhankelijk van uw ziektekostenverzekering. U krijgt ook een ontslagboekje van de afdeling Neonatologie met daarin de nodige informatie. Sommige kinderen komen in aanmerking voor de follow-up poli. Dit zijn bijvoorbeeld de kinderen geboren na minder dan 32 weken zwangerschapsduur. Op de follow-up poli worden u en uw baby regelmatig teruggezien voor controle, advies en begeleiding. Een eventuele heropname van uw baby vindt altijd plaats op de Kinderafdeling. Vaccinaties Eventueel ontvangt uw baby vaccinaties na ontslag. Als er geen plaats is op de afdeling Neonatologie, wordt uw baby opgenomen op de Kinderafdeling. Tijdens de opname op de afdeling Neonatologie kunt u de verpleegkundige vragen om alvast een kijkje te nemen op de Kinderafdeling. Inzagerecht in dossier Als ouder mag u altijd het elektronisch verpleegkundig dossier (EVD) inzien. U kunt de verpleegkundige vragen om het elektronisch dossier voor u te openen. U mag zelf geen aantekeningen maken in het dossier. Het medisch dossier, waar de arts het beleid in afspreekt, kunt u op aanvraag samen met de arts inzien. Dit is wettelijk bepaald. 17

18 Klachten Als u klachten heeft over de afdeling Neonatologie of het Sint Franciscus Gasthuis, laat dit dan weten aan de verpleegkundige. Als uw klacht niet direct is op te lossen, is het mogelijk dat u wordt verwezen naar de klachtenfunctionaris. Natuurlijk kunt u hier ook rechtstreeks naar toe gaan. Overige informatie Telefoneren Op de babyzalen van de afdeling Neonatologie mag u niet telefoneren, in verband met rust en privacy. Zet het geluid van uw telefoon uit en als u wilt bellen, doet u dit op de gang. Natuurlijk mag u met uw telefoon wel foto s maken van uw baby. Parkeren U kunt als ouder een persoonsgebonden maandkaart kopen voor zeventien euro. Zonder kaart is het parkeertarief één euro per 36 minuten, oplopend tot maximaal 12 euro per dag. Meer informatie vindt u via Ingang van het Sint Franciscus Gasthuis De hoofdingang is geopend van 6.30 uur tot uur. Buiten deze tijden kunt u gebruik maken van de nachtingang bij de Spoedeisende Hulp. Roken In het Sint Franciscus Gasthuis is het nergens toegestaan om te roken. Naast de hoofdingang is een overkapte rookruimte beschikbaar. Diefstal Pas goed op uw spullen, neem geen waardevolle bezittingen mee naar het ziekenhuis en laat deze niet onbeheerd achter. Het Sint Franciscus Gasthuis is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal en/of beschadiging van uw persoonlijke eigendommen. 18

19 Poli-Apotheek Indien uw baby thuis medicatie nodig heeft, kunt u dit op recept van de specialist afhalen in het Sint Franciscus Gasthuis. De Poli-Apotheek bevindt zich in de Centrale Hal op de begane grond. U kunt hier ook terecht voor babyvoeding. De openingstijden van de Poli-Apotheek zijn: maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot uur; zaterdag van 9.00 tot uur. Stiltecentrum In de Centrale Hal vindt u het Stiltecentrum, een plaats van rust en bezinning voor iedereen. U kunt er een kaars aansteken, bidden of gewoon de stilte ervaren. Gebedsruimte voor moslims Tegenover het stiltecentrum bevindt zich de gebedsruimte voor moslims. Deze bestaat uit twee van elkaar gescheiden ruimtes, één voor vrouwen en één voor mannen. Elke ruimte heeft een eigen ingang en wasruimte. De gebedsruimte is altijd open. Assisi Plaza In de Centrale Hal van het Sint Franciscus Gasthuis vindt u de Shop van Assisi Plaza. U kunt hier terecht voor onder andere toiletartikelen, snoep, cadeaus en tijdschriften. De winkel is op werkdagen open tussen 9.00 en uur en in het weekend tussen en uur. In het restaurant van Assisi Plaza maakt u gebruik van het aanbod in koffie en gebak, broodmaaltijden, salades en warme maaltijden. Openingstijden zijn: op werkdagen van 8.00 tot uur; in het weekend van tot uur. Warme maaltijden zijn verkrijgbaar: op werkdagen van tot uur en van tot uur; in het weekend van tot uur. 19

20 Bloemen- & Giftshop In de Centrale Hal vindt u Bloemen- & Giftshop Maissan Flower. In deze winkel kunt u terecht voor alles wat met bloemen te maken heeft. Ook worden diverse giftartikelen voor moeder en kind verkocht. De openingstijden zijn: maandag tot en met vrijdag van tot uur; zaterdag en zondag van tot uur en van tot uur. Vragen Als u nog vragen heeft, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Neonatologie. Unit I : ; Unit II: ; Unit III : Juni

Afdeling 13 MCH Westeinde

Afdeling 13 MCH Westeinde Afdeling 13 MCH Westeinde De babyunit Informatie voor ouders / verzorgers F0027-3415 november 2013 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411,

Nadere informatie

Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling

Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling Als uw kind wordt opgenomen op de kinderafdeling Voor de leesbaarheid van dit boekje gebruiken we alleen het woord "ouders" daar waar we ouders en/of verzorgers bedoelen. Hetzelfde geldt voor het gebruik

Nadere informatie

ZWANGERSCHAP EN BEVALLEN OP DE KRAAMSUITES

ZWANGERSCHAP EN BEVALLEN OP DE KRAAMSUITES ZWANGERSCHAP EN BEVALLEN OP DE KRAAMSUITES 239 Inleiding Hartelijk welkom in het Sint Franciscus Gasthuis. Binnenkort wordt u voor uw bevalling opgenomen op de Kraamsuites. In dit boekje vindt u informatie

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders Inhoud Voorwoord 7 DEEL 1 Voorbereiding op de opname 9 Uw kind voorbereiden 9 Meenemen 10 Besmettelijke ziekten 11 MRSA-besmetting 11 Opnamedag 12 De opnamedatum 12 Waar melden?

Nadere informatie

Inhoud WELKOM IN AMPHIA 3

Inhoud WELKOM IN AMPHIA 3 Welkom in Amphia 2 Inhoud Welkom in Amphia 4 Voorbereiding op uw opname 6 Uw verblijf in het ziekenhuis 9 Voorzieningen tijdens uw verblijf 12 Hulpverleners tijdens uw verblijf 18 Na uw ziekenhuisopname

Nadere informatie

Uw verblijf. Handige tips voor uw verblijf in ons ziekenhuis. mca.nl

Uw verblijf. Handige tips voor uw verblijf in ons ziekenhuis. mca.nl Uw verblijf Handige tips voor uw verblijf in ons ziekenhuis mca.nl Welkom Even voorstellen Namens alle medewerkers van Medisch Centrum Alkmaar mogen wij u als eerste welkom heten in ons ziekenhuis. Voor

Nadere informatie

Begeleiding van uw zwangerschap door de gynaecoloog

Begeleiding van uw zwangerschap door de gynaecoloog Begeleiding van uw zwangerschap door de gynaecoloog Informatie voor patiënten F0498-1011 april 2015 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411,

Nadere informatie

Kindergeneeskunde. Je meerdaagse opname zonder narcose (12-18 jaar)

Kindergeneeskunde. Je meerdaagse opname zonder narcose (12-18 jaar) Kindergeneeskunde Je meerdaagse opname zonder narcose (12-18 jaar) Inhoudsopgave Je meerdaagse opname 1 Wat vind je in dit boekje? 2 Deel 1: Belangrijke informatie over het ziekenhuis en de afdeling 4

Nadere informatie

Wegwijzer bij opname Radboud universitair medisch centrum

Wegwijzer bij opname Radboud universitair medisch centrum Wegwijzer bij opname Inhoud Voorwoord 6 Voorbereiding op de opname 7 Wat neemt u mee? 7 Gesprek over uw medicijngebruik 7 Wat niet meenemen? 8 Opnamedag 8 Opnamedatum 8 Hoe ziet de opnamedag eruit? 8

Nadere informatie

Adres Wilt u post ontvangen of bezoek uitnodigen? Uw tijdelijke adres luidt:

Adres Wilt u post ontvangen of bezoek uitnodigen? Uw tijdelijke adres luidt: Revalidatie ABC Voor u ligt ons ABC Een alfabetisch overzicht van zaken waarmee u in het centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam (kortweg het RRR) te maken kunt krijgen. In de eerste dagen van uw

Nadere informatie

Kraamzorgmagazine. van RST Zorgverleners. Met alle info over kraamzorg en meer...

Kraamzorgmagazine. van RST Zorgverleners. Met alle info over kraamzorg en meer... EBOR[G]ENEN magazine van RST Zorgverleners Met alle info over kraamzorg en meer... Inhoud 12. Vragen en antwoorden over de kraamtijd Zwanger! Het is een bijzondere tijd voor je! Je bent in blijde verwachting.

Nadere informatie

Goed voorbereid op uw opname en operatie

Goed voorbereid op uw opname en operatie Goed voorbereid op uw opname en operatie Inhoud Behandeling, zorg en begeleiding 5 Orthopedisch chirurg 5 Anesthesioloog 5 Paramedische behandelaars 6 Orthopedisch consulent 6 Geestelijke verzorging 6

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen Inhoudsopgave Welkom 1 Wonen 1.1 Inleiding 1.2 Woonruimte 1.2.1 Verpleegafdeling Orchidee 1.3 Telefoon, internet, televisie en radio 1.4 Kleding wassen/stomen en/of merken 1.5 Bezoek 1.6 Bereikbaarheid

Nadere informatie

Werkgebieden van Yunio

Werkgebieden van Yunio Werkgebieden van Yunio Kraamzorg Jeugdgezondheidszorg Aan de tekst van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 1 Yunio kraamzorg bevalt beter! De uitzetlijst en de kooptips kunt u uit de brochure

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Welkom. 1: Wonen

Inhoudsopgave. Welkom. 1: Wonen Inhoudsopgave Welkom 1: Wonen 1.1 Inleiding 1.2 Woonruimte 1.2.1 Verpleegafdeling Regenboog 1.3 Telefoon, internet, televisie en radio 1.4 Kleding wassen/stomen en/of merken 1.5 Bezoek 1.6 Bereikbaarheid

Nadere informatie

Mijn baby bij Zazou. Kinderopvang Zazou. Een investering in gezonde groei

Mijn baby bij Zazou. Kinderopvang Zazou. Een investering in gezonde groei Kinderopvang Zazou Een investering in gezonde groei Samen zorgen voor uw baby Een baby (0-1 jaar) bij Zazou Als een baby naar een kinderdagverblijf gaat, wordt de wereld een stukje groter. Bij Zazou beseffen

Nadere informatie

Praktische opname- informatie. A12 Oncologisch Centrum, locatie Antoniushove

Praktische opname- informatie. A12 Oncologisch Centrum, locatie Antoniushove Praktische opname- informatie A12 Oncologisch Centrum, locatie Antoniushove 1. Inleiding Hoewel een bezoek aan het ziekenhuis niet altijd even prettig is, doen wij ons uiterste best om uw verblijf in het

Nadere informatie

Ontslag van uw baby (afdeling Neonatologie)

Ontslag van uw baby (afdeling Neonatologie) Ontslag van uw baby (afdeling Neonatologie) Inleiding Deze folder bevat informatie over en richtlijnen voor de eerste periode thuis. Het is belangrijk dat u deze folder doorleest en eventueel thuis bewaart

Nadere informatie

Algemene informatie. De betere kraamzorg met net een beetje extra!!

Algemene informatie. De betere kraamzorg met net een beetje extra!! Algemene informatie De betere kraamzorg met net een beetje extra!! Inhoudsopgave In verwachting blz 3 Algemene informatie blz 4 En nu? blz 5 De bevalling en de kraamtijd blz 6 Wat zijn de taken van de

Nadere informatie

UMC St Radboud. Wegwijzer bij opname

UMC St Radboud. Wegwijzer bij opname UMC St Radboud Wegwijzer bij opname Patiënteninformatie Inhoud Voorwoord 6 Voorbereiding op de opname 7 Wat neemt u mee? 7 Wat niet meenemen? 7 Opnamedag 8 Opnamedatum 8 Hoe ziet de opnamedag eruit? 8

Nadere informatie

Keel- en neusamandelen verwijderen bij kinderen Informatie voor ouders en/of verzorgers

Keel- en neusamandelen verwijderen bij kinderen Informatie voor ouders en/of verzorgers Keel- en neusamandelen verwijderen bij kinderen Informatie voor ouders en/of verzorgers Afdelingen KNO en dagbehandeling Het verwijderen van de keel- en neusamandelen vindt plaats op: Dag/datum: U meldt

Nadere informatie

Groot en Klein Genieten

Groot en Klein Genieten Groot en Klein Genieten Je hebt voor het GeboorteHotel Maasstad gekozen. Goede keuze! Want in het GeboorteHotel kun je in alle rust bevallen en daarna lekker bijkomen en genieten van de kleine. Daarnaast

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijf De Toverfontein

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijf De Toverfontein Pedagogisch werkplan Kinderdagverblijf De Toverfontein Augustus 2015 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan van het kinderdagverblijf De Toverfontein van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan

Nadere informatie

Opname op de kinderafdeling van MC Zuiderzee

Opname op de kinderafdeling van MC Zuiderzee Opname op de kinderafdeling van MC Zuiderzee Patiënteninformatie 1164640PR/1-2011 - Opname kinderafdeling MC Zuiderzee Inhoud 1 Inleiding 2 Voorbereiding 3 Wat neemt u mee? 4 Algemene punten 5 Opname 6

Nadere informatie

Verpleeghuis Heemswijk

Verpleeghuis Heemswijk Verpleeghuis Heemswijk Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Heemswijk 5 - indeling kamer - huisdieren - sleutel - telefoon -

Nadere informatie

Poliklinisch bevallen bij Rhena

Poliklinisch bevallen bij Rhena Poliklinisch bevallen bij Rhena Albert Schweitzer ziekenhuis juli 2014 pavo 1130 Inleiding De verloskundige zorg in ons land is uniek in de wereld. De zorg rond de zwangerschap en bevalling wordt door

Nadere informatie

Geboortecentrum Sophia

Geboortecentrum Sophia Geboortecentrum Sophia U moet nog een keuze maken of u heeft zojuist voor het Geboortecentrum Sophia gekozen. Een goede keuze! Want in het Geboortecentrum Sophia kunt u in alle rust bevallen en daarna

Nadere informatie

Wegwijzer De Twee Bruggen

Wegwijzer De Twee Bruggen Wegwijzer De Twee Bruggen Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over De Twee Bruggen bij de hand! Welkom in De Twee Bruggen Verpleegd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 De Twee Bruggen...

Nadere informatie

Informatieboek voor bewoners en verwanten. Mario de Keijzer Deniz Özkanli

Informatieboek voor bewoners en verwanten. Mario de Keijzer Deniz Özkanli Informatieboek voor bewoners en verwanten Mario de Keijzer Deniz Özkanli Leerproduct Zorghuis Şefkat 1-12-2010 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 4 a. Zorgvisie 4 2. Voor de opname 5 a. EVV er 5 3. Uw woonomgeving

Nadere informatie