AFDELING NEONATOLOGIE STARTEN IN VEILIGHEID & VERTROUWEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AFDELING NEONATOLOGIE STARTEN IN VEILIGHEID & VERTROUWEN"

Transcriptie

1 AFDELING NEONATOLOGIE STARTEN IN VEILIGHEID & VERTROUWEN 472

2 Inhoudsopgave Welkom op de afdeling Neonatologie!... 3 Afdeling Neonatologie... 4 Medewerkers... 4 Verpleegkundigen... 4 Verpleegkundige specialisten... 5 Artsen... 5 Teamcoördinatoren en verpleegkundig afdelingsmanager:... 6 Multidisciplinair overleg... 6 Medisch Maatschappelijk Werk... 7 Lactatiekundige... 7 Fysiotherapeut... 8 Logopedist... 8 Dienst Geestelijke Verzorging en Pastoraat... 9 Bezoekregeling... 9 Uw baby op de afdeling Neonatologie Verzorging Buidelen NIDCAP Apparatuur Borstvoeding Babymassage Identificatiebandje Informatie website Rooming-in Ontslag Vaccinaties Inzagerecht in dossier Klachten Overige informatie Telefoneren Ingang van het Sint Franciscus Gasthuis Roken Diefstal Poli-Apotheek Stiltecentrum Gebedsruimte voor moslims Assisi Plaza Bloemen- & Giftshop Vragen

3 Welkom op de afdeling Neonatologie! Een aantal baby s heeft direct of kort na de geboorte extra zorg nodig. Deze extra zorg en behandeling kan niet gegeven worden op de kraamafdeling of thuis. Daarom wordt uw baby op de afdeling Neonatologie van het Sint Franciscus Gasthuis opgenomen. Redenen voor een opname kunnen zijn: uw baby is te vroeg geboren (prematuur); uw baby weegt te weinig ten opzichte van de zwangerschapsduur (dysmatuur); Bij de bevalling waren er complicaties; er is mogelijk sprake van een infectie. Een opname is voor u en uw baby een ingrijpende gebeurtenis. Wij vinden het belangrijk dat u goed wordt geïnformeerd over de gang van zaken op de afdeling Neonatologie. Daarmee hopen wij u zoveel mogelijk te betrekken bij het beleid en de zorg rondom uw baby. Wij heten u van harte welkom en wij hopen dat u, ondanks de omstandigheden, toch een goede tijd heeft bij ons op de afdeling Neonatologie. De afdeling Neonatologie is dag en nacht telefonisch bereikbaar via de volgende telefoonnummers: Unit I: Unit II: Unit III: Team afdeling Neonatologie 3

4 Afdeling Neonatologie De High Care afdeling Neonatologie heeft in totaal twintig bedden en bestaat uit drie Units. Unit I en II hebben elk zes bedden. Unit III bestaat uit twee kamers met respectievelijk vijf en twee bedden. Na opname op de High Care afdeling kan het zijn dat uw baby overgeplaatst wordt naar de Medium Care afdeling (Unit III), de Kinderafdeling van het Sint Franciscus Gasthuis of er vindt overplaatsing plaats naar een ander ziekenhuis. In enkele gevallen blijft uw baby opgenomen op onze High Care afdeling tot het naar huis mag. Unit I heeft een extra ruimte voor de acute opvang van twee baby s. Het kan zijn, dat wanneer uw baby op één van deze plekjes wordt opgenomen dat uw baby na een aantal uur elders op de afdeling wordt opgenomen of overgeplaatst. Temperatuur De temperatuur op de afdeling Neonatologie is hoger dan in de rest van het Sint Franciscus Gasthuis: rond de 24 C. Toegang Onze toegangsdeuren zijn gesloten met een deur code. Ouders krijgen van de verpleegkundige bij opname een deur code om de deur te openen. Deze code wordt met enige regelmaat vernieuwd. Medewerkers Verpleegkundigen Er werken Neonatologie- en Kinderverpleegkundigen, zowel gediplomeerd als in opleiding, en er zijn stagiaires van de opleiding Verloskunde. Op de afdeling Neonatologie wordt patiëntgericht verpleegd. Dit houdt in dat zoveel mogelijk dezelfde verpleegkundigen uw baby verzorgen. Om te weten welke verpleegkundige voor uw baby zorgt, kijkt u op het witte planbord. Hier staat welke verpleegkundige dienst 4

5 heeft. Voor de dagdienst staat de naam in blauw/zwart en voor de avonddienst in groen. Uw vragen stelt u aan de verpleegkundige die op dat moment voor uw baby zorgt. Wanneer uw baby naar verwachting meer dan een week opgenomen ligt, dan krijgt u twee EVV-ers (eerst verantwoordelijk verpleegkundige) toegewezen. Zij coördineren en bewaken het verpleegproces van uw baby en begeleiden u hierbij. De EVV-er zal niet altijd voor uw baby zorgen, wel spreekt u de EVV-er in ieder geval wekelijks. Verpleegkundige specialisten Op de afdeling werken verpleegkundige specialisten, zowel gediplomeerd als in opleiding. De verpleegkundig specialisten van de afdeling Neonatolgie zijn Mariëlle Maissan en Ingeborg van Os. Artsen Enkele keren in de week komt een arts of de verpleegkundig specialist bij uw baby langs om uw baby te onderzoeken. Het medische beleid van uw baby wordt dagelijks met de verpleegkundige, de verpleegkundig specialist en de arts afgesproken: dit wordt de visite genoemd. Op de afdeling Neonatologie zijn kinderarts-neonatologen, kinderartsen en arts-assistenten werkzaam. De zaalarts is de dienstdoende arts-assistent: een gediplomeerd arts eventueel in opleiding tot kinderarts. U heeft wekelijks recht op een gesprek met een arts of de verpleegkundig specialist. Bij bijzonderheden spreekt u hen uiteraard vaker. De verpleegkundige kan u vertellen of u deze gesprekken voert met de kinderarts-neonatoloog, de zaalarts of de verpleegkundig specialist. 5

6 Voor gesprekken met de zaalarts of de verpleegkundig specialist schrijft u zich in op de intekenlijst in het ouderboek. U kunt dit zelf of via de verpleegkundige doen. Er zijn vaste gesprekstijden. Voor gesprekken met de kinderarts-neonatoloog maakt u een afspraak via de verpleegkundige of direct met de arts zelf. Er wordt uitsluitend informatie aan ouders gegeven over uw baby, tenzij anders met u is afgesproken. De kinderarts-neonatologen van het Sint Franciscus Gasthuis zijn Angelique Haringsma en Alike Kamerbeek. De kinderartsen van het Sint Franciscus Gasthuis zijn: Roel Bolt Hannie Eggink Nico Hartwig Mieke Jongejan Vincent Roelfsema Josine v.d. Heyden Jacintha Verhallen Gerdien Tramper Teamcoördinatoren en verpleegkundig afdelingsmanager: De teamcoördinatoren zijn Angela de Kort en Mirjam Gardenier. Naast patiëntenzorg coördineren zij onder andere het opnamebeleid en de personeelsbezetting op de afdeling. Angela en/of Mirjam zijn op maandag t/m vrijdag aanwezig op de afdeling in de dagdienst. Met vragen en problemen kunt u bij hen terecht. Voor overkoepelende zaken kunt u terecht bij de afdelingsmanager mevrouw Belia Quak. Als u haar wilt spreken, neemt u contact op via telefoonnummer Multidisciplinair overleg Op de afdeling vindt één keer per week een multidisciplinair overleg (MDO) plaats. Hieraan nemen deel: de behandelend arts, de team coördinator, de verpleegkundige, maatschappelijk werker, logopediste, fysiotherapeute en de geestelijk verzorger. Indien nodig wordt uw kindje hierin besproken. 6

7 Mocht u hier bezwaar tegen hebben, kunt u dit bij de behandelend arts aangeven. Medisch Maatschappelijk Werk Voor bijna alle ouders is een opname van hun baby intensief en emotioneel. Naast de blijdschap over de geboorte ontstaan vaak ook zorgen en twijfels. Het bespreken van deze emoties helpt om de situatie draagbaar te houden voor uzelf. Zorgen en twijfels kunnen gedeeld worden en in sommige gevallen ook worden weggenomen of opgehelderd. Daarnaast lopen ouders vaak tegen organisatorische problemen aan door (langdurige) opname van hun baby op de afdeling Neonatologie. De maatschappelijk werker geeft u tips of helpt u bij het oplossen van deze problemen. Zij neemt altijd contact op met ouders die een baby hebben gekregen bij minder dan 33 weken zwangerschapsduur. In overleg met u wordt gekeken of er ondersteuning nodig is en hoe deze eruit ziet. Er zijn natuurlijk meerdere specifieke situaties waarbij de maatschappelijk werker deel uitmaakt van het behandelteam. Voor alle andere ouders staat het vrij om zelf of via de verpleging contact op te nemen, met: Mevrouw Liduine Schönau, via telefoonnummer ; Mevrouw Mirian Flikweert, via telefoonnummer ; Dhr. Peter Menor, via telefoonnummer ; Lactatiekundige De lactatiekundige (borstvoedingsdeskundige) geeft begeleiding en hulp bij het geven van borstvoeding en het afkolven van moedermelk. Op de afdeling Neonatologie is vrijwel elke werkdag een lactatiekundige aanwezig. Zij loopt geregeld bij u langs, maar u kunt ook via de verpleegkundige een afspraak maken. 7

8 Fysiotherapeut De kinderfysiotherapeut bekijkt alle prematuur geboren baby s onder de 32 weken zwangerschapsduur en/of met een geboortegewicht lager dan 1500 gram. Hij of zij komt kennismaken met de ouders, zodra de baby uit de couveuse mag. De fysiotherapeut onderzoekt de baby en geeft adviezen ten aanzien van spierspanning (tonus), houding en verzorging. Hierbij wordt getracht om de baby in de ontwikkelingsfasen te ondersteunen. Aansluitend aan de klinische periode worden de baby s poliklinisch verder gevolgd. Op verschillende leeftijden wordt de motorische ontwikkeling van de baby in kaart gebracht en krijgt u, indien noodzakelijk, oefeningen en adviezen mee. Indien nodig, is begeleiding van de kinderfysiotherapeut nodig. Indien u tussentijds vragen heeft, dan kunt u de verpleging vragen om een afspraak te maken. De kinderfysiotherapeuten zijn bereikbaar via telefoonnummer Logopedist Dat uw baby op de juiste manier en binnen normale tijd een flesje leegdrinkt, is niet vanzelfsprekend. Heeft uw baby voedingsproblemen, dan kan de logopedist worden ingeschakeld. Deze kijkt op de voedingstijden van uw baby naar de techniek van drinken en de wijze van aanbieden. Als de problemen duidelijk zijn, geeft de logopedist advies en uitleg over bijvoorbeeld de manier van aanbieden, de houding tijdens de voeding en welk soort speen het meest geschikt is voor uw baby. Ook geeft zij informatie, tips en advies indien uw baby zich verslikt, er sprake is van spugen (reflux) of sondevoeding. Wij proberen u zoveel mogelijk bij de behandeling te betrekken. Na ontslag uit het Sint Franciscus Gasthuis wordt, indien noodzakelijk, een controleafspraak gemaakt om te kijken hoe het met het drinken gaat in de thuissituatie. Als u tussentijds vragen heeft, dan neemt u contact op met de afdeling Logopedie, via telefoonnummer

9 Dienst Geestelijke Verzorging en Pastoraat Wanneer u behoefte hebt aan een vertrouwelijk gesprek, aan steun, wanneer u staat voor een moeilijke keuze of gewoon eens met iemand wilt praten, dan kunt u een beroep doen op een geestelijk verzorger. Er zijn in het Sint Franciscus Gasthuis drie geestelijk verzorgers beschikbaar: een islamitisch geestelijk verzorger; een protestants-christelijk geestelijk verzorger; een rooms-katholiek geestelijk verzorger. Zij zijn beschikbaar voor iedereen die dat wenst, ongeacht geloof of levensbeschouwing. Zij bemiddelen als u bezoek wenst van een geestelijk verzorger van uw eigen levensovertuiging, zoals pandit of rabbijn. Als u contact met een geestelijk verzorger wilt, dan maakt u een afspraak via de verpleegkundige. Of u neemt zelf contact op met Dienst Geestelijke Verzorging & Pastoraat, via telefoonnummer Bezoekregeling Om de rust van de baby s te waarborgen hebben we onderstaande bezoekregels opgesteld. Uitzonderingen kunnen niet worden gemaakt. Ouders, broertjes en zusjes zijn altijd welkom op de afdeling Neonatologie. Kinderen onder de 16 jaar mogen niet op de afdeling komen, uitgezonderd de broertjes en zusjes van de patiënt. Broertjes en zusjes tellen niet mee als bezoeker. Broertjes en zusjes die nog geen waterpokken hebben gehad, mogen niet op de afdeling komen! Gedurende de eerste 24 uur van de opname mogen beide ouders met één bezoeker naar binnen, het bezoek mag elkaar afwisselen. s Ochtends mag naast één ouder maximaal één bezoeker bij de baby zijn. Er mag niet gewisseld worden. Tijdens het bezoekuur tussen en uur mag naast één ouder maximaal één bezoeker bij de baby zijn. Dit kan 9

10 steeds een andere bezoeker zijn, er mag dus gewisseld worden. Hygiëne Vanwege de grote kwetsbaarheid van de baby s op de afdeling Neonatologie proberen wij het infectiegevaar te minimaliseren. Broertjes en zusjes die nog geen waterpokken hebben gehad, mogen niet op de afdeling komen! Indien u of een andere bezoeker koortsig of verkouden is, een koortslip of gordelroos heeft, een kinder- en/of andere besmettelijke ziekte recentelijk heeft doorgemaakt, of in contact bent geweest hiermee, is het noodzakelijk dat u dit vóór het bezoek meldt bij de verpleegkundige. Voor u en uw bezoekers gelden de volgende hygiëneregels: Jassen buiten de zaal aan de kapstok hangen. Hand- en armsieraden afdoen en opbergen. Bij binnenkomst én bij vertrek altijd uw handen wassen met zeep en goed afdrogen. Ouders hoeven geen handalcohol te gebruiken. Belangrijk Maak uw baby niet wakker buiten de verzorgingsmomenten, dit kan erg vermoeiend zijn voor uw baby (tenzij u komt om te buidelen). U bent als ouder verantwoordelijk voor het gedrag van het door u meegenomen bezoek. Als u uw kind(eren) meeneemt naar het ziekenhuis, is het prettig als iemand meekomt die uw kinderen opvangt. Het bezoek dient op de gang te wachten en niet in de tussenruimte bij de koffieautomaat. Dit geeft namelijk onrust op de Units. Koffie, thee, water en limonade kunt u zelf pakken, dit is alleen voor u als ouder bedoeld en niet voor het bezoek wat met u mee komt. 10

11 Uw baby op de afdeling Neonatologie Verzorging Wij stimuleren alle ouders om zelf, eventueel met hulp of onder begeleiding van de verpleegkundige, uw baby te verzorgen (verschonen/wegen/wassen/voeden enz.). Het is belangrijk dat u uw baby leert kennen. De verzorgingsmomenten zijn daar een goed moment voor. Voor de gezondheid van uw baby is het belangrijk dat hij zoveel mogelijk rust krijgt. Dit bevordert de groei en het herstel. Overlegt u daarom samen met de verpleegkundige wat de beste verzorgingsmomenten zijn. Wij verzoeken u om in het ouderboek op te schrijven hoe laat u komt, de verpleegkundige houdt dan rekening met deze tijden. Het ouderboek vindt u bij de entree naar Unit I en II. Op Unit III hangt achter elk bedje aan de muur een wit bord waarop u schrijft hoe laat u komt. U mag eigen kleertjes, knuffels en dekentjes voor uw baby meenemen. Om hygiënische redenen verzoeken wij u de knuffels en dekentjes wekelijks op 60 C te wassen. Hierna het liefst drogen in de droger. Wij verzoeken u om alleen materiaal van katoen mee te nemen, aangezien synthetische stoffen brandgevaarlijk kunnen zijn. Het is voor uw baby vertrouwd om op een geurdoekje te slapen. Dit is een schoon doekje dat door vader of moeder op het lichaam is gedragen en uw lichaamsgeur heeft aangenomen. Gebruik bij voorkeur een gekleurd doekje, aangezien witte doekjes snel kwijtraken bij het verschonen van het bedje. Indien uw baby langdurig is opgenomen, kan het fijn zijn om een schriftje mee te nemen. Hierin kunt u schrijven wat uw 11

12 baby meemaakt, of u kunt de verpleegkundige vragen hier een stukje in te schrijven. Buidelen Voor uw baby en uzelf, is het belangrijk dat u hem of haar vertroetelt, liefkoost en troost. Het buidelen, ook wel kangoeroeën genoemd, is hiervoor een fijne methode. Hierbij ligt uw baby bloot (met luier aan) gedurende minimaal een half uur tot een aantal uren op uw blote borst. Zowel vaders als moeders kunnen dit doen. Het is wetenschappelijk aangetoond dat buidelen een positieve invloed heeft op onder andere: de hechting tussen ouder en kind; het hartritme; de temperatuurregulatie; het zuurstofgehalte in het bloed; het slaap- en waakritme. NIDCAP De baarmoeder is de ideale omgeving voor de ontwikkelingsbehoefte van een baby. De baby bevindt zich in een donkere ruimte waar het de begrenzing voelt van de baarmoeder en waar de behoefte aan warmte, voeding en zuurstof door de moeder wordt verzorgd. Een ideale situatie om de hersenontwikkeling en de aanleg van zenuwverbindingen in de hersenen van de baby die voornamelijk in het laatste trimester van de zwangerschap plaatsvindt optimaal te laten verlopen. Er zijn echter allerlei factoren die deze ontwikkeling kunnen beïnvloeden, waaronder zintuiglijke ervaringen en stress. Een baby die te vroeg geboren wordt, komt plotseling in een omgeving met licht, geluid en activiteit. Daarnaast moet de baby vaak vervelende en stressvolle handelingen ondergaan. Hierdoor ervaart de baby teveel prikkels voor het nog onrijpe zenuwstelsel. Met het NIDCAP programma wordt de zorg afgestemd op de behoefte van de baby. Zo verlopen de handelingen voor de baby prettiger en minder stressvol. Baby s hebben, zo klein als ze zijn, hun eigen specifieke gedragingen. NIDCAP staat voor 12

13 Newborn Individualized Developmental Care and Assesment Program: al kijkend naar het gedrag van de baby wordt bepaald welke ondersteuning de baby nodig heeft en welke zorg de baby op dat moment aan kan. Het uiteindelijke resultaat van NIDCAP is drievoudig; de stress voor de baby vermindert; de hersenontwikkeling van de baby wordt gestimuleerd; de ouder-kind relatie wordt bevorderd. Ouders spelen een belangrijke rol binnen de ontwikkelingsgerichte zorg (NIDCAP). Zij zijn de enige constante factor in het leven van de baby op de afdeling Neonatologie. Doordat zij veel naar hun baby kijken, zijn zij extra alert op de speciale signalen die hun baby kan laten zien. Met behulp van de NIDCAP methode kunnen ouders de gedragingen van hun kind leren herkennen, zodat zij beter tegemoet kunnen komen aan de behoeftes van hun baby. De NIDCAP deskundige kijkt samen met u hoe u uw baby het beste troost, wat uw baby prettig vindt en wat de beste tijd is om contact te maken met uw baby. Ook wordt gekeken hoe uw baby zichzelf in balans houdt, zoals de handjes bij het gezicht brengen op zoek naar troost. Na intensieve observatie van uw baby, schrijven zij een zorgplan. Tijdens zo n observatie kijken zij naar alle verschillende signalen en gedragingen die uw baby laat zien voor, tijdens en na een verzorgingsmoment. Denk hierbij aan veranderingen van huidskleur, hartslag en ademhaling. Daarnaast observeren zij bij uw baby: de houding; de spierspanning; de bewegingen die uw baby maakt; het slaap- en waakpatroon; hoe uw baby zichzelf troost, zodat hij of zij in staat is prikkels en stress te verwerken. Op deze manier leren zij wat uw baby prettig vindt en wat uw baby als vervelend of stressvol ervaart. Aan de hand van deze observaties krijgt u aanbevelingen voor de verzorging van uw baby. De observatie zal regelmatig worden herhaald, zodat het 13

14 zorgplan wordt aangepast aan de ontwikkelingsbehoefte en het gedrag van uw baby op dat moment. Op de afdeling Neonatologie werken drie NIDCAP deskundigen (tevens neonatologieverpleegkundigen): Annemieke Kok; Karin Servaas ; Marielle Maissan. Indien u vragen heeft, kunt u deze via online aan hen stellen. Apparatuur Als uw baby op de afdeling Neonatologie ligt, ziet u veel apparatuur rondom uw baby staan. Hiermee observeren en bewaken wij uw baby. Met behulp van deze apparatuur wordt de hartslag, ademhaling, zuurstofwaarde, bloeddruk en temperatuur van uw baby gemeten en bewaakt. Om deze metingen te verrichten zijn er plakkers op de huid van uw baby bevestigd. Eventuele vragen over de apparatuur stelt u aan de verpleegkundige. Borstvoeding Afhankelijk van de lichamelijke conditie krijgt uw baby de borstvoeding via de borst, een fles of een maagsonde. Wanneer uw baby niet rechtstreeks uit de borst kan drinken, is het noodzakelijk om zo snel mogelijk te beginnen met afkolven, zodat de melkproductie goed op gang kan komen. Vraag advies aan de verpleegkundige of aan de lactatiekundige. Op de afdeling Neonatologie is een aparte kolfruimte waar u in alle rust kunt kolven. Natuurlijk mag u bij het bed van uw baby kolven. Op de afdeling Neonatologie is de folder borstvoeding beschikbaar, deze vindt u in de informatiekast op de gang. Elektrische kolven kunt u huren bij een thuiszorgwinkel bij u in de buurt en in het weekend of in de avonduren via de afdeling Neonatologie. 14

15 Babymassage Op de afdeling Neonatologie wordt geregeld voetreflexmassage gegeven bij obstipatie of krampjes. Dit kunt u ook leren. Daarnaast zijn enkele verpleegkundigen opgeleid om u te leren uw baby te masseren volgens de Shantala wijze. U kunt de verpleegkundige hiernaar vragen. Identificatiebandje Uw baby krijgt een identificatiebandje om. Op dit bandje staan persoonlijke gegevens, zoals naam, voorletters, geslacht, geboortedatum en ook de naam van de afdeling. Informatie website Op internet is er veel informatie te vinden, enkele tips: Voor ouders met een te vroeg geboren baby. De website is opgericht door kinderartsen. Ook ouders met een op tijd geboren baby hebben baat bij de uitleg van veel gebruikte medische termen. Voor onder andere opvang en begeleiding (lotgenotencontact) en veel informatie. Kijk ook eens op onze pagina van de website van het Sint Franciscus Gasthuis. Geboorteaangifte U kunt uw baby in het Sint Franciscus Gasthuis aangeven bij de burgerlijke stand. Dit kan op dinsdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot uur. U kunt via de verpleegkundige een afspraak maken. Het aangifteloket bevindt zich op de afdeling Neonatologie, net na de klapdeuren links. Aangifte dient binnen drie werkdagen na de geboortedatum gedaan te worden. Het weekend en erkende feestdagen vallen daar niet onder. Voor het aangeven heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig. Als u getrouwd bent, kunt u de baby meteen laten bijschrijven in het trouwboekje. Bent u niet gehuwd en heeft u een akte van erkenning op laten maken, dan is het handig om deze ook mee te nemen. Ook neemt u het kaartje mee dat u van de verloskundige heeft gekregen. 15

16 Rooming-in Omdat wij het belangrijk vinden dat u zoveel mogelijk bij uw baby kunt zijn, bieden wij u de mogelijkheid om s nachts naast uw baby te slapen. Dit kan eenmalig zijn of vaker voorkomen. Wanneer uw baby bijna naar huis gaat, is rooming-in aan te raden. Zeker als het uw eerste baby is of als uw baby lang in het ziekenhuis heeft gelegen. U verzorgt uw baby tijdens rooming-in zoveel mogelijk zelf. Waar nodig krijgt u hulp van de verpleegkundige. Dit kan u meer zekerheid geven en u kunt zich beter voorbereiden op de thuiskomst. Indien u nog kraamvrouw bent, kunnen de kraamzorgcontroles in het ziekenhuis uitgevoerd worden. Overlegt u hierover met de verpleegkundige. Rooming-in is kosteloos. Linnengoed wordt verstrekt en er is een douche aanwezig op de afdeling. De ouder die blijft slapen krijgt, indien gewenst, een warme maaltijd en de broodmaaltijden aangeboden. Indien u samen verblijft op de ouderkamer, dan krijgt u beiden de warme maaltijd en de broodmaaltijden aangeboden. Logistiek gezien is het niet mogelijk om de partner die niet blijft slapen, een warme maaltijd aan te bieden. Wel is voor hem of haar een broodmaaltijd beschikbaar. Afspraken over rooming-in maakt u met de verpleegkundige. Rooming-in op Unit III Er mag één ouder of verzorger per baby blijven slapen (dit mag worden afgewisseld), indien een slaapbank beschikbaar is. Rooming-in op Unit I en II Op deze Units kunt u, in overleg met de verpleegkundige, incidenteel een nachtje naast de baby slapen op een opklapbed. 16

17 Rooming-in op de ouderkamer Op deze kamer mag u, vlak voor het ontslag van uw baby, maximaal één nacht logeren. Dit is een kamer met een tweepersoonsbed waar u als ouderpaar met uw baby slaapt. Dit kan alleen indien uw baby geen directe observatie en monitorbewaking meer nodig heeft. Ontslag Bij het ontslag van uw baby verzorgt de verpleegkundige de overdracht voor de kraamzorg of het Centrum voor Jeugd en Gezin (consultatiebureau). Indien uw baby acht dagen of langer op de afdeling Neonatologie opgenomen is geweest, bestaat de mogelijkheid tot verlengde kraamzorg, afhankelijk van uw ziektekostenverzekering. U krijgt ook een ontslagboekje van de afdeling Neonatologie met daarin de nodige informatie. Sommige kinderen komen in aanmerking voor de follow-up poli. Dit zijn bijvoorbeeld de kinderen geboren na minder dan 32 weken zwangerschapsduur. Op de follow-up poli worden u en uw baby regelmatig teruggezien voor controle, advies en begeleiding. Een eventuele heropname van uw baby vindt altijd plaats op de Kinderafdeling. Vaccinaties Eventueel ontvangt uw baby vaccinaties na ontslag. Als er geen plaats is op de afdeling Neonatologie, wordt uw baby opgenomen op de Kinderafdeling. Tijdens de opname op de afdeling Neonatologie kunt u de verpleegkundige vragen om alvast een kijkje te nemen op de Kinderafdeling. Inzagerecht in dossier Als ouder mag u altijd het elektronisch verpleegkundig dossier (EVD) inzien. U kunt de verpleegkundige vragen om het elektronisch dossier voor u te openen. U mag zelf geen aantekeningen maken in het dossier. Het medisch dossier, waar de arts het beleid in afspreekt, kunt u op aanvraag samen met de arts inzien. Dit is wettelijk bepaald. 17

18 Klachten Als u klachten heeft over de afdeling Neonatologie of het Sint Franciscus Gasthuis, laat dit dan weten aan de verpleegkundige. Als uw klacht niet direct is op te lossen, is het mogelijk dat u wordt verwezen naar de klachtenfunctionaris. Natuurlijk kunt u hier ook rechtstreeks naar toe gaan. Overige informatie Telefoneren Op de babyzalen van de afdeling Neonatologie mag u niet telefoneren, in verband met rust en privacy. Zet het geluid van uw telefoon uit en als u wilt bellen, doet u dit op de gang. Natuurlijk mag u met uw telefoon wel foto s maken van uw baby. Parkeren U kunt als ouder een persoonsgebonden maandkaart kopen voor zeventien euro. Zonder kaart is het parkeertarief één euro per 36 minuten, oplopend tot maximaal 12 euro per dag. Meer informatie vindt u via Ingang van het Sint Franciscus Gasthuis De hoofdingang is geopend van 6.30 uur tot uur. Buiten deze tijden kunt u gebruik maken van de nachtingang bij de Spoedeisende Hulp. Roken In het Sint Franciscus Gasthuis is het nergens toegestaan om te roken. Naast de hoofdingang is een overkapte rookruimte beschikbaar. Diefstal Pas goed op uw spullen, neem geen waardevolle bezittingen mee naar het ziekenhuis en laat deze niet onbeheerd achter. Het Sint Franciscus Gasthuis is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal en/of beschadiging van uw persoonlijke eigendommen. 18

19 Poli-Apotheek Indien uw baby thuis medicatie nodig heeft, kunt u dit op recept van de specialist afhalen in het Sint Franciscus Gasthuis. De Poli-Apotheek bevindt zich in de Centrale Hal op de begane grond. U kunt hier ook terecht voor babyvoeding. De openingstijden van de Poli-Apotheek zijn: maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot uur; zaterdag van 9.00 tot uur. Stiltecentrum In de Centrale Hal vindt u het Stiltecentrum, een plaats van rust en bezinning voor iedereen. U kunt er een kaars aansteken, bidden of gewoon de stilte ervaren. Gebedsruimte voor moslims Tegenover het stiltecentrum bevindt zich de gebedsruimte voor moslims. Deze bestaat uit twee van elkaar gescheiden ruimtes, één voor vrouwen en één voor mannen. Elke ruimte heeft een eigen ingang en wasruimte. De gebedsruimte is altijd open. Assisi Plaza In de Centrale Hal van het Sint Franciscus Gasthuis vindt u de Shop van Assisi Plaza. U kunt hier terecht voor onder andere toiletartikelen, snoep, cadeaus en tijdschriften. De winkel is op werkdagen open tussen 9.00 en uur en in het weekend tussen en uur. In het restaurant van Assisi Plaza maakt u gebruik van het aanbod in koffie en gebak, broodmaaltijden, salades en warme maaltijden. Openingstijden zijn: op werkdagen van 8.00 tot uur; in het weekend van tot uur. Warme maaltijden zijn verkrijgbaar: op werkdagen van tot uur en van tot uur; in het weekend van tot uur. 19

20 Bloemen- & Giftshop In de Centrale Hal vindt u Bloemen- & Giftshop Maissan Flower. In deze winkel kunt u terecht voor alles wat met bloemen te maken heeft. Ook worden diverse giftartikelen voor moeder en kind verkocht. De openingstijden zijn: maandag tot en met vrijdag van tot uur; zaterdag en zondag van tot uur en van tot uur. Vragen Als u nog vragen heeft, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Neonatologie. Unit I : ; Unit II: ; Unit III : Juni

Afdeling Neonatologie

Afdeling Neonatologie Afdeling Neonatologie Geachte ouder(s), verzorger(s) Uw baby is opgenomen op de afdeling Neonatologie. Op deze unit bevinden zich de couveuse- en babykamer. Verschillende medische redenen kunnen hier

Nadere informatie

NEONATOLOGIE. Moeder-en-kindsuite KINDEREN

NEONATOLOGIE. Moeder-en-kindsuite KINDEREN NEONATOLOGIE Moeder-en-kindsuite KINDEREN Moeder-en-kindsuite Beste ouders, Van harte welkom op de moeder-en-kindsuite van de afdeling Neonatologie. Deze unieke voorziening maakt het voor u mogelijk om

Nadere informatie

Afdeling 13 MCH Westeinde

Afdeling 13 MCH Westeinde Afdeling 13 MCH Westeinde De babyunit Informatie voor ouders / verzorgers F0027-3415 november 2013 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411,

Nadere informatie

Afdeling Moeder en Kind. Neonatologie

Afdeling Moeder en Kind. Neonatologie Afdeling Moeder en Kind Neonatologie U en uw kind worden opgenomen op afdeling Moeder en Kind (2b) in een couveusesuite als uw kind na de geboorte extra zorg nodig heeft. Dit kan komen doordat een kind

Nadere informatie

Het Moeder-Kind-Centrum Locatie St. Elisabeth

Het Moeder-Kind-Centrum Locatie St. Elisabeth Het Moeder-Kind-Centrum Locatie St. Elisabeth Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Wie worden er opgenomen op het MKC? 1 Waar vindt u het MKC? 1 Het MKC 1 Verblijf op het MKC 2 Dagboek,

Nadere informatie

KINDERGENEESKUNDE. De medewerkers van de kinderafdeling heten u en uw kind hartelijk welkom op afdeling E2.

KINDERGENEESKUNDE. De medewerkers van de kinderafdeling heten u en uw kind hartelijk welkom op afdeling E2. KINDERGENEESKUNDE Couveusekamer Couveusekamer kinderafdeling De medewerkers van de kinderafdeling heten u en uw kind hartelijk welkom op afdeling E2. Uw kind is momenteel opgenomen op de couveuse-unit

Nadere informatie

Afdeling Special Care. Informatie voor patiënt en familie

Afdeling Special Care. Informatie voor patiënt en familie 00 Afdeling Special Care Informatie voor patiënt en familie Verpleegafdeling Special Care De afdeling Special Care bevindt zich op de vijfde etage en is een verpleegafdeling voor intensieve verpleging,

Nadere informatie

AFDELING NEUROLOGIE, NEUROCHIRURGIE EN INTERNE GENEESKUNDE

AFDELING NEUROLOGIE, NEUROCHIRURGIE EN INTERNE GENEESKUNDE AFDELING NEUROLOGIE, NEUROCHIRURGIE EN INTERNE GENEESKUNDE 246 Inleiding Voor de meeste mensen is een opname in een ziekenhuis een vervelende ervaring. U bent ziek en daardoor weg uit uw vertrouwde omgeving.

Nadere informatie

Verblijf van ouders of verzorgers op de NICU of NMCU

Verblijf van ouders of verzorgers op de NICU of NMCU Verblijf van ouders of verzorgers op de NICU of NMCU Neonatale Intensive Care Unit en Neonatale Medium Care Unit Uw kind is opgenomen in ons ziekenhuis. Binnen het Vrouw Moeder Kind-centrum werken wij

Nadere informatie

Maatschap Gynaecologie. Poliklinisch bevallen in het Diaconessenhuis Leiden

Maatschap Gynaecologie. Poliklinisch bevallen in het Diaconessenhuis Leiden Maatschap Gynaecologie in het Diaconessenhuis Leiden Algemeen Deze folder geeft u informatie over poliklinisch bevallen in het Diaconessenhuis. houdt in dat u, vanaf het moment van binnenkomst in het ziekenhuis,

Nadere informatie

Informatie voor bezoekers van de medium care en de intensive care

Informatie voor bezoekers van de medium care en de intensive care Informatie voor bezoekers van de medium care en de intensive care Informatie voor de bezoekers van de medium care en de Intensive Care Deze folder is bedoeld om u informatie te geven over de gang van

Nadere informatie

Fotoboek kinderafdeling

Fotoboek kinderafdeling Fotoboek kinderafdeling couveusekamer & babykamer IJsselland Ziekenhuis KIN.023 / 160914.BS Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Opname op de Kinderafdeling 3 2. De couveusekamer 4 Hygiënevoorschriften 6 Contact

Nadere informatie

Afdeling 11 MCH Antoniushove

Afdeling 11 MCH Antoniushove Afdeling 11 MCH Antoniushove Interne geneeskunde Longgeneeskunde Informatie voor patiënten F1013-1580 juni 2012 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan

Nadere informatie

Kraamzorg op de couveusesuite of kinderafdeling

Kraamzorg op de couveusesuite of kinderafdeling Kraamzorg op de couveusesuite of kinderafdeling 2 Gefeliciteerd met uw kind! Vaak verloopt een zwangerschap en bevalling voorspoedig. Mocht uw kind na de bevalling toch extra zorg nodig hebben dan kan

Nadere informatie

Begeleiding thuis. Folder 3. Centrum Vrouw, Moeder & Kind Ziekenhuis Tjongerschans

Begeleiding thuis. Folder 3. Centrum Vrouw, Moeder & Kind Ziekenhuis Tjongerschans Begeleiding thuis Folder 3 Centrum Vrouw, Moeder & Kind Ziekenhuis Tjongerschans Inhoudsopgave 1 Voorwaarden voor vervroegd ontslag... 1 2 Getekende verklaring voor vervroegd ontslag... 1 3 Welke begeleiding

Nadere informatie

afdeling Intensive Care (IC) algemene informatie

afdeling Intensive Care (IC) algemene informatie patiënteninformatie afdeling Intensive Care (IC) algemene informatie U of uw naaste is opgenomen op de afdeling Intensive Care (IC). Wat kunt op deze afdeling verwachten? Wie werken er op deze afdeling?

Nadere informatie

Verpleegafdeling Verloskunde

Verpleegafdeling Verloskunde Verpleegafdeling Verloskunde U bent opgenomen op de verpleegafdeling Verloskunde van het Radboudumc. Op deze afdeling zijn vijftien kamers (zeven tweepersoonskamers, zes eenpersoonskamers en één vierpersoonskamer),

Nadere informatie

ACUTE SHORT STAY (ASS) 1032 Inleiding U bent of uw naaste is opgenomen op de Acute Short Stay (ASS). Dit is een afdeling die speciaal is bedoeld voor korte opnames na een bezoek aan de Spoedeisende Hulp.

Nadere informatie

De afdeling Meander Moeder Kind Afdeling B1 Regionaal centrum voor geboortezorg

De afdeling Meander Moeder Kind Afdeling B1 Regionaal centrum voor geboortezorg De afdeling Meander Moeder Kind Afdeling B1 Regionaal centrum voor geboortezorg Belangrijke telefoonnummers Het afsprakentelefoonnummer Vragen over afspraken (verzetten, afzeggen en dergelijke) en alle

Nadere informatie

Intensive care/coronaire care. Informatie voor de patiënt en familie

Intensive care/coronaire care. Informatie voor de patiënt en familie Intensive care/coronaire care Informatie voor de patiënt en familie De intensive care / coronairy care afdeling U of uw familielid is opgenomen op de intensive care of coronaire care afdeling. Deze afdeling

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Overmatig huilen. (excessief huilen) Opname van baby s

PATIËNTEN INFORMATIE. Overmatig huilen. (excessief huilen) Opname van baby s PATIËNTEN INFORMATIE Overmatig huilen (excessief huilen) Opname van baby s 2 PATIËNTENINFORMATIE Inleiding U bent met uw kind bij de kinderarts gekomen omdat het erg veel huilt en er is geadviseerd om

Nadere informatie

Kraamafdeling. Informatieboekje voor kraamvrouwen die worden opgenomen op de kraamafdeling

Kraamafdeling. Informatieboekje voor kraamvrouwen die worden opgenomen op de kraamafdeling Kraamafdeling Informatieboekje voor kraamvrouwen die worden opgenomen op de kraamafdeling Inleiding Als het zeker is dat u in ziekenhuis Lievensberg gaat bevallen, zal de gynaecoloog u doorsturen naar

Nadere informatie

WELKOM OP DE AFDELING LONGZIEKTEN

WELKOM OP DE AFDELING LONGZIEKTEN WELKOM OP DE AFDELING LONGZIEKTEN 628 Inleiding Deze folder is bestemd voor patiënten die worden opgenomen worden op de afdeling Longziekten van het Sint Franciscus Gasthuis. Voor de meeste mensen is een

Nadere informatie

Afdeling Gynaecologie, Urologie en Dagbehandeling

Afdeling Gynaecologie, Urologie en Dagbehandeling Afdeling Gynaecologie, Urologie en Dagbehandeling Afdeling 10, MCH Westeinde Informatie voor patiënten F0541-1011 december 2011 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester

Nadere informatie

Neonatologie. Infoboekje. Neonatologie. 051/425 262 Sint-Andriesziekenhuis vzw Krommewalstraat 11 8700 Tielt 051/425 111

Neonatologie. Infoboekje. Neonatologie. 051/425 262 Sint-Andriesziekenhuis vzw Krommewalstraat 11 8700 Tielt 051/425 111 Neonatologie Infoboekje Neonatologie 051/425 262 Sint-Andriesziekenhuis vzw Krommewalstraat 11 8700 Tielt 051/425 111 www.sintandriestielt.be materniteit@sintandriestielt.be 12 Februari 2013 2 11 Voorwoord

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Neonatologie

PATIËNTEN INFORMATIE. Neonatologie PATIËNTEN INFORMATIE Neonatologie Inhoudsopgave De dienst neonatologie...4 Welke baby s worden opgenomen...4 Wie kan je allemaal ontmoeten op de neonatologie...4 Inrichting van de dienst...4 De eerste

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Ontwikkelingspolikliniek. Informatie over wat we doen op de

Patiënteninformatie. Ontwikkelingspolikliniek. Informatie over wat we doen op de Patiënteninformatie Ontwikkelingspolikliniek Informatie over wat we doen op de Ontwikkelingspolikliniek Ontwikkelingspolikliniek Informatie over wat we doen op de Ontwikkelingspolikliniek Aan de ouders

Nadere informatie

Welkom. Thoraxcentrum

Welkom. Thoraxcentrum Welkom Welkom op afdeling B1, één van de verpleegafdelingen Cardio thoracale Chirurgie van het UMCG. U bent hier opgenomen om een operatie te ondergaan aan uw hart of longen. Door middel van deze folder

Nadere informatie

Ouderparticipatie en rooming-in

Ouderparticipatie en rooming-in Ouderparticipatie en rooming-in Albert Schweitzer ziekenhuis Kinderafdeling december 2011 pavo 0062 Inleiding Tijdens het verblijf van uw kind in het ziekenhuis, bent u als ouder dag en nacht van harte

Nadere informatie

Acute Opname Afdeling

Acute Opname Afdeling AOA Acute Opname Afdeling In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken op de Acute Opname Afdeling. Mocht u na het lezen van de folder nog vragen hebben, stel ze dan gerust. De afdeling Op

Nadere informatie

Papa's hand is best groot

Papa's hand is best groot Welkom bij de cursus Ouderbegeleiding Als het anders loopt... vroeggeboorte en couveuse ouderschap Doel van de cursus Kennis delen Beter leren begrijpen en ondersteunen van ouders als ze te maken krijgen

Nadere informatie

Kijken, luisteren, zorgen (ontwikkelingsgerichte zorg)

Kijken, luisteren, zorgen (ontwikkelingsgerichte zorg) Kijken, luisteren, zorgen (ontwikkelingsgerichte zorg) LUISTEREN Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij begint mij adviezen te geven, dan doe je niet wat ik je vraag. Als ik je vraag naar mij te

Nadere informatie

De afdeling Neurochirurgie en Orthopedie

De afdeling Neurochirurgie en Orthopedie De afdeling Neurochirurgie en Orthopedie Afdeling 9, MCH Westeinde Informatie voor patiënten F0860-1190 december 2011 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan

Nadere informatie

Verpleegafdeling Urologie & Gynaecologie

Verpleegafdeling Urologie & Gynaecologie Verpleegafdeling Urologie & Gynaecologie In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot een opname in het Radboudumc. Algemene informatie over het ziekenhuis vindt u in het boekje Wegwijzer bij

Nadere informatie

Beatrix Kinderziekenhuis. Het verblijf van uw kind op de Kinder Intensive Care

Beatrix Kinderziekenhuis. Het verblijf van uw kind op de Kinder Intensive Care Beatrix Kinderziekenhuis Het verblijf van uw kind op de Kinder Intensive Care Beatrix Kinderziekenhuis Uw kind is opgenomen op de Kinder IC van het Beatrix Kinderziekenhuis. In deze folder vindt u informatie

Nadere informatie

INTENSIVE CARE INFORMATIE OVER DE AFDELING

INTENSIVE CARE INFORMATIE OVER DE AFDELING INTENSIVE CARE INFORMATIE OVER DE AFDELING 206 Inleiding Een familielid of naaste van u is opgenomen op de afdeling Intensive Care van het Sint Franciscus Gasthuis. Deze folder geeft u informatie over

Nadere informatie

Als uw baby wordt opgenomen op de couveuseafdeling

Als uw baby wordt opgenomen op de couveuseafdeling Als uw baby wordt opgenomen op de couveuseafdeling Voor de leesbaarheid van dit informatieboekje gebruiken we alleen het woord ouders daar waar we ouders en/of verzorgers bedoelen. Hetzelfde geldt voor

Nadere informatie

Opname op verpleegafdeling

Opname op verpleegafdeling Opname op verpleegafdeling G2 (CCU) Hartbewaking, locatie Dordwijk Albert Schweitzer ziekenhuis mei 2012 pavo 0261 Inleiding De afdeling Hartbewaking wordt ook wel Coronary Care Unit genoemd, afgekort

Nadere informatie

Bevallen bij St. Antonius Alnatal onder leiding van de gynaecoloog

Bevallen bij St. Antonius Alnatal onder leiding van de gynaecoloog Bevallen bij St. Antonius Alnatal onder leiding van de gynaecoloog Bevallen bij St. Antonius Alnatal onder leiding van de gynaecoloog Omdat jij in je zwangerschap begeleid wordt door een gynaecoloog van

Nadere informatie

Algemene informatie rond de operatie bij een klinische opname op de kinderafdeling

Algemene informatie rond de operatie bij een klinische opname op de kinderafdeling Algemene informatie rond de operatie bij een klinische opname op de kinderafdeling Inleiding Deze folder geeft u enige algemene informatie wanneer uw kind een operatie moet ondergaan en wordt opgenomen

Nadere informatie

man, vrouw en kind info voor de ouders Praktische informatie voor ouders

man, vrouw en kind info voor de ouders Praktische informatie voor ouders man, vrouw en kind info voor de ouders Praktische informatie voor ouders Inhoud 01 Welkom... 04 02 Indeling... 04 03 Het neonatologieteam... 04 04 De afdeling binnenkomen... 05 05 Badges en inrijkaarten...

Nadere informatie

Afdeling 6 MCH Antoniushove

Afdeling 6 MCH Antoniushove Afdeling 6 MCH Antoniushove Informatie voor patiënten Cardiologie F1042-1610 februari 2013 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260

Nadere informatie

neosuite in het Anna Paviljoen

neosuite in het Anna Paviljoen neosuite in het Anna Paviljoen Inhoud Bezoek 4 Bezoek van kinderen tot 6 jaar 4 Bloemen 5 Contact met het Anna Paviljoen 6 Couveusecamera 3 Fotograferen en filmen in het Anna Paviljoen 5 Geld en kostbaarheden

Nadere informatie

Wegwijzer voor de afdeling medium care (route 220) Informatie voor patiënt en familie

Wegwijzer voor de afdeling medium care (route 220) Informatie voor patiënt en familie Wegwijzer voor de afdeling medium care (route 220) Informatie voor patiënt en familie Afdeling medium care Locatie Veldhoven U bent of wordt opgenomen op de afdeling medium care (route 220). Gelegen bij

Nadere informatie

De afdeling Interne Geneeskunde

De afdeling Interne Geneeskunde De afdeling Interne Geneeskunde Afdeling 7, MCH Antoniushove Informatie voor patiënten F0335-3415 oktober 2011 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling F

Welkom op verpleegafdeling F Welkom op verpleegafdeling F Welkom U bent opgenomen in het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Zwijndrecht. In de folder vertellen we graag hoe de gang van zaken is op verpleegafdeling F en met welke

Nadere informatie

Intensive Care. Intensive Care (IC) www.catharinaziekenhuis.nl

Intensive Care. Intensive Care (IC) www.catharinaziekenhuis.nl Intensive Care Intensive Care (IC) www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl ICA001 / Intensive Care / 09-07-2015 2 Intensive Care (IC) Uw partner

Nadere informatie

Thoraxcentrum Hartbewaking Hartbewaking

Thoraxcentrum Hartbewaking Hartbewaking Hartbewaking Patiënteninformatie vlc 227/1409 Aantekeningen Deze brochure geeft u informatie over de afdeling Hartbewaking van het Thoraxcentrum. Uw familielid of partner is opgenomen op de afdeling Hartbewaking

Nadere informatie

Afdeling verloskunde/gynaecologie. Poliklinische bevalling

Afdeling verloskunde/gynaecologie. Poliklinische bevalling Afdeling verloskunde/gynaecologie Poliklinische bevalling Poliklinische bevalling Een poliklinische bevalling houdt in dat het ziekenhuis de gelegenheid biedt de bevalling op de verloskamer te laten plaatsvinden

Nadere informatie

in zachte handen NEONATOLOGIE

in zachte handen NEONATOLOGIE in zachte handen NEONATOLOGIE BESTE OUDERS Gefeliciteerd met de geboorte van uw baby. De opname van uw kindje kan overdonderend zijn. Met deze brochure willen wij zoveel mogelijk duidelijkheid brengen.

Nadere informatie

Verpleegafdeling G2, Intensive Care

Verpleegafdeling G2, Intensive Care Verpleegafdeling G2, Intensive Care Locatie Dordwijk Informatie voor bezoekers Albert Schweitzer ziekenhuis afdeling Intensive Care februari 2015 pavo 0032 Inleiding Uw familielid is opgenomen op de verpleegafdeling

Nadere informatie

Verpleegafdeling Hematologie

Verpleegafdeling Hematologie Verpleegafdeling Hematologie Inhoud Verschillende disciplines 5 Verpleegkundigen 5 Artsen 5 Psychosociale en levensbeschouwelijke zorg 6 Geestelijk verzorger 6 Maatschappelijk werk 6 Psycholoog 6 Psychiater

Nadere informatie

Afdeling oncologie 361

Afdeling oncologie 361 Afdeling oncologie 361 Wat u moet weten mca.nl Inhoudsopgave Belangrijke telefoonnummers 3 Welkom op de afdeling oncologie 3 Hoe bereikt u de afdeling? 3 Het specialisme oncologie 3 De medewerkers van

Nadere informatie

Opname op afdeling D3

Opname op afdeling D3 Opname op afdeling D3 Na stamceltransplantatie Binnenkort wordt u opgenomen in het Spaarne Ziekenhuis. In deze folder leest u meer over de samenwerking tussen de afdeling hematologie in het VU medisch

Nadere informatie

Bevallen in het ziekenhuis. Zowel poliklinische als een klinische opname

Bevallen in het ziekenhuis. Zowel poliklinische als een klinische opname Bevallen in het ziekenhuis Zowel poliklinische als een klinische opname Poliklinische bevalling Een normale bevalling in het ziekenhuis, onder leiding van een verloskundige of een huisarts. Klinische bevalling

Nadere informatie

Prematurenafdeling. Campus Brugsesteenweg Roeselare

Prematurenafdeling. Campus Brugsesteenweg Roeselare Campus Brugsesteenweg Roeselare Inleiding Tijdens het verblijf 1 Geachte ouders 2 Eerste bezoek Uw baby werd opgenomen op de prematurenafdeling. Aan de hand van deze infobrochure geven we u graag informatie

Nadere informatie

Afdeling A2 Orthopedie

Afdeling A2 Orthopedie ORTHOPEDIE Afdeling A2 Orthopedie U of uw familielid/naaste is zojuist opgenomen op de afdeling Orthopedie van het Laurentius ziekenhuis Roermond. Een opname in het ziekenhuis is niet prettig, maar vaak

Nadere informatie

Kind en jeugdzorg Informatie boxen- en zalenunit

Kind en jeugdzorg Informatie boxen- en zalenunit Kind en jeugdzorg Informatie boxen- en zalenunit In deze folder willen wij u informeren over de gang van zaken op de boxen- en zalenunit. We proberen op de meest voorkomende vragen antwoord te geven. Mocht

Nadere informatie

Prematuriteit/dysmaturiteit Vroeggeboorte en/of laag gewicht

Prematuriteit/dysmaturiteit Vroeggeboorte en/of laag gewicht KINDERGENEESKUNDE Prematuriteit/dysmaturiteit Vroeggeboorte en/of laag gewicht Inleiding De medewerkers van de kinderafdeling heten u en uw kind hartelijk welkom op de couveusekamer van afdeling E2. Uw

Nadere informatie

Diakonessenhuis. Het Keizersnedeboek. Diakonessenhuis. Polikliniek Gynaecologie

Diakonessenhuis. Het Keizersnedeboek. Diakonessenhuis. Polikliniek Gynaecologie Diakonessenhuis Het Keizersnedeboek Polikliniek Gynaecologie Polikliniek Gynaecologie, Diakonessenhuis locatie Utrecht Het Keizersnedeboek, januari 2015 Copyright Diakonessenhuis Utrecht Zeist Doorn Inleiding

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling C3. Locatie Dordwijk

Welkom op verpleegafdeling C3. Locatie Dordwijk Welkom op verpleegafdeling C3 Locatie Dordwijk Welkom op verpleegafdeling C3 U bent opgenomen in het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk op verpleegafdeling C3. Bij Bureau Opname heeft u het

Nadere informatie

Zuigelingen Afdeling Moeder en Kind

Zuigelingen Afdeling Moeder en Kind Zuigelingen Afdeling Moeder en Kind Uw kind is opgenomen op de zuigelingenunit van de afdeling Moeder en Kind van Meander Medisch Centrum. Deze folder geeft u informatie over de gang van zaken op deze

Nadere informatie

Onderzoeken bij uw te vroeg geboren kindje

Onderzoeken bij uw te vroeg geboren kindje KINDERGENEESKUNDE Onderzoeken bij uw te vroeg geboren kindje KINDEREN Onderzoeken bij uw te vroeg geboren kindje Omdat uw kindje geboren is onder de 32 weken zwangerschapsduur of bij de geboorte lichter

Nadere informatie

Bezoekersinformatie. Intensive Care. Algemene informatie

Bezoekersinformatie. Intensive Care. Algemene informatie Intensive Care Bezoekersinformatie Algemene informatie Inleiding Uw familielid of naaste is zojuist opgenomen op de afdeling Intensive Care ook wel afgekort als IC. Letterlijk betekent Intensive Care intensieve

Nadere informatie

Baby s die veel huilen Informatie voor ouders

Baby s die veel huilen Informatie voor ouders Baby s die veel huilen Informatie voor ouders Albert Schweitzer ziekenhuis november 2014 pavo 1177 Inleiding Als uw baby veel huilt gaat u van alles proberen om de oorzaak te vinden. Zeker als uw baby

Nadere informatie

Welkom op zorgeenheid. na een. afdeling. hernia-operatie Intensive Care. ZorgSaam

Welkom op zorgeenheid. na een. afdeling. hernia-operatie Intensive Care. ZorgSaam Welkom op zorgeenheid Acute adviezen Zorg na een afdeling hernia-operatie Intensive Care ZorgSaam 1 2 Welkom op de afdeling Intensive Care. De Intensive Care afdeling is bedoeld voor patiënten die vanwege

Nadere informatie

Rooming-in. Afdeling Kindergeneeskunde

Rooming-in. Afdeling Kindergeneeskunde Rooming-in Afdeling Kindergeneeskunde Rooming-in is het zoveel mogelijk zelf verzorgen van uw kind. Kinderen hebben het recht hun ouders 24 uur per dag bij zich te hebben. U kunt zoveel als voor u mogelijk

Nadere informatie

Afdeling dagbehandeling volwassenen. Algemene informatie. Behandelingen/onderzoeken

Afdeling dagbehandeling volwassenen. Algemene informatie. Behandelingen/onderzoeken Afdeling dagbehandeling volwassenen Algemene informatie Behandelingen/onderzoeken Opname In overleg met uw specialist is besloten dat u wordt opgenomen op de afdeling dagbehandeling volwassenen. Van de

Nadere informatie

Woord vooraf. Aan de ouders/verzorgers,

Woord vooraf. Aan de ouders/verzorgers, Pasgeborenen 1 Woord vooraf Aan de ouders/verzorgers, Dit boekje geeft u informatie over de pasgeborene/zuigelingenafdeling van het Ikazia Ziekenhuis. De afdeling bevindt zich op de 7 e etage achterin

Nadere informatie

Algemene informatie Intensive Care (IC)

Algemene informatie Intensive Care (IC) Algemene informatie Intensive Care (IC) Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Afdeling Intensive Care 1 Wachten tijdens de opname en tijdens het verblijf 1 Bezoek 2 Mobiele telefoon 2

Nadere informatie

Opname voor een operatie in MCH Antoniushove

Opname voor een operatie in MCH Antoniushove Opname voor een operatie in MCH Antoniushove Informatie voor patiënten F1128-0000 oktober 2015 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260

Nadere informatie

Welkom op materniteit. Infobrochure SAP 4276

Welkom op materniteit. Infobrochure SAP 4276 Welkom op materniteit Infobrochure SAP 4276 2 Geachte Binnenkort verblijft u op de dienst materniteit in het Az Damiaan Oostende. Dit is voor u een belangrijke gebeurtenis. De materniteit bevindt zich

Nadere informatie

Oncologie. Verpleegafdeling

Oncologie. Verpleegafdeling Oncologie Verpleegafdeling Oncologie Verpleegafdeling Oncologie Welkom op de afdeling Oncologie van het St. Antonius Ziekenhuis, locatie Utrecht Oudenrijn. Verpleegafdeling oncologie indeling afdeling

Nadere informatie

Afdeling neonatologie

Afdeling neonatologie Afdeling neonatologie Kinderkliniek mca.nl Inhoudsopgave Informatie voor de ouders 3 De afdeling 3 De ouderkamer 5 Wat kunt u als ouder(s) zelf doen? 5 Bezoek 8 Kangoeroeën 9 In bad doen 10 Voeding 11

Nadere informatie

Afdeling Longgeneeskunde (pulmonologie) / A3

Afdeling Longgeneeskunde (pulmonologie) / A3 Patiënteninformatie Afdeling Longgeneeskunde (pulmonologie) / A3 Informatiereader voor patiënten van afdeling A3 Inhoudsopgave Pagina 1 Algemeen 5 2 Afdeling Longgeneeskunde (pulmonologie) / A3 5 Korte

Nadere informatie

Borstvoeding bij uw te vroeg geboren baby. Afdeling C3 / D3 IJsselland Ziekenhuis

Borstvoeding bij uw te vroeg geboren baby. Afdeling C3 / D3 IJsselland Ziekenhuis Borstvoeding bij uw te vroeg geboren baby Afdeling C3 / D3 IJsselland Ziekenhuis Inhoudsopgave Inleiding 1. Waarom borstvoeding bij te vroeg geboren baby s? 3 2. Kolven 5 3. Borstvoeding 8 4. Prematurenstappenplan

Nadere informatie

Opname op de kinderafdeling van MC Zuiderzee

Opname op de kinderafdeling van MC Zuiderzee Opname op de kinderafdeling van MC Zuiderzee Patiënteninformatie 1164640PR/1-2011 - Opname kinderafdeling MC Zuiderzee Inhoud 1 Inleiding 2 Voorbereiding 3 Wat neemt u mee? 4 Algemene punten 5 Opname 6

Nadere informatie

checklist borstvoeding

checklist borstvoeding checklist borstvoeding Inleiding U gaat binnenkort bevallen, of u bent bevallen en verblijft samen met uw kind in het OLVG (op de kraam- of kinderafdeling). U heeft besloten borstvoeding te gaan geven.

Nadere informatie

Fysiotherapie bij te vroeg geboren baby's. Afdeling Fysiotherapie Route 59

Fysiotherapie bij te vroeg geboren baby's. Afdeling Fysiotherapie Route 59 00 Fysiotherapie bij te vroeg geboren baby's Afdeling Fysiotherapie Route 59 1 Wanneer spreekt men van prematuur? Prematuur betekent te vroeg geboren. Kinderen die eerder geboren worden dan 37 zwangerschapsweken,

Nadere informatie

Zorgpad Hartinfarct. Cardiologie

Zorgpad Hartinfarct. Cardiologie Cardiologie Zorgpad Hartinfarct U bent opgenomen vanwege een hartinfarct. Door middel van deze informatiemap willen wij u informeren over wat u te wachten staat gedurende de eerste dagen van uw ziekenhuisopname.

Nadere informatie

PSYCHOSOCIALE ZORG VOOR PATIËNTEN MET KANKER

PSYCHOSOCIALE ZORG VOOR PATIËNTEN MET KANKER PSYCHOSOCIALE ZORG VOOR PATIËNTEN MET KANKER 536 Inleiding Als u van uw behandelend specialist te horen krijgt dat u kanker heeft, krijgen u en uw naasten veel informatie en emoties te verwerken. Door

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Afdeling. Neonatologie

PATIËNTEN INFORMATIE. Afdeling. Neonatologie PATIËNTEN INFORMATIE Afdeling Neonatologie Inhoud Algemene informatie van de afdeling... 4 Indeling van de afdeling Neonatologie (4G)... 4 Organisatie van de afdeling... 4 Het team... 4 Patiëntgericht

Nadere informatie

De couveuse-unit van de kinderafdeling. verpleegafdeling kindergeneeskunde

De couveuse-unit van de kinderafdeling. verpleegafdeling kindergeneeskunde De couveuse-unit van de kinderafdeling verpleegafdeling kindergeneeskunde De couveuse-unit van de kinderafdeling verpleegafdeling kindergeneeskunde Beste ouder(s), Allereerst van harte gefeliciteerd met

Nadere informatie

Ziekenhuis Gelderse Vallei. Opnamewijzer couveuse-unit

Ziekenhuis Gelderse Vallei. Opnamewijzer couveuse-unit Ziekenhuis Gelderse Vallei Opnamewijzer couveuse-unit Inhoud Welkom 3 Verpleegkundige en medisch personeel 4 Wegwijs op de couveuse-unit 7 U en wij zorgen samen voor uw kind 10 Bezoek 13 Goede zorg, ook

Nadere informatie

informatie over de intensive care unit

informatie over de intensive care unit patiënteninformatie informatie over de intensive care unit In deze folder geven wij u informatie over de Intensive Care Unit (ICU) van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis. Op de ICU worden patiënten behandeld

Nadere informatie

Eerste Hart Hulp, Coronary Care Unit en Verpleegunit Cardiologie

Eerste Hart Hulp, Coronary Care Unit en Verpleegunit Cardiologie CARDIOLOGIE Eerste Hart Hulp, Coronary Care Unit en Verpleegunit Cardiologie Deze folder informeert u, uw familie en naasten over de afdeling Cardiologie waar u bent opgenomen. De afdeling bestaat uit

Nadere informatie

Als uw kindje naar huis toe mag

Als uw kindje naar huis toe mag Kindergeneeskunde Als uw kindje naar huis toe mag Uw kindje mag naar huis, fijn! We kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft over de verzorging van uw kind thuis. In deze folder geven we u informatie

Nadere informatie

Afdeling 8. MCH Westeinde

Afdeling 8. MCH Westeinde Afdeling 8. MCH Westeinde Neurologie en Strokecare-unit Informatie voor patiënten F1116-3111 december 2014 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus

Nadere informatie

Ontslag van uw baby (afdeling Neonatologie)

Ontslag van uw baby (afdeling Neonatologie) Ontslag van uw baby (afdeling Neonatologie) Inleiding Deze folder bevat informatie over en richtlijnen voor de eerste periode thuis. Het is belangrijk dat u deze folder doorleest en eventueel thuis bewaart

Nadere informatie

Als je wilt, kun je spelletjes, tijdschriften, boeken, CD s, een fototoestel of videocamera meenemen. 3 Poliklinische bevalling in het ziekenhuis

Als je wilt, kun je spelletjes, tijdschriften, boeken, CD s, een fototoestel of videocamera meenemen. 3 Poliklinische bevalling in het ziekenhuis Je bent zwanger en het moment van de bevalling komt dichterbij. In Nij Smellinghe kun je 'klinisch' of 'poliklinisch' bevallen. Poliklinisch houdt in dat je op eigen verzoek in het ziekenhuis bevalt. Klinisch

Nadere informatie

Couveuseafdeling. Patiënteninformatie 1164626PR/3-2013 - Couveuseafdeling

Couveuseafdeling. Patiënteninformatie 1164626PR/3-2013 - Couveuseafdeling Couveuseafdeling Patiënteninformatie 1164626PR/3-2013 - Couveuseafdeling Inhoud 1 Je had het je zo anders voorgesteld 2 De afdeling 2.1 Het planbord 3 het team 3.1 De verpleegkundige 3.2 De kinderarts

Nadere informatie

Intensive care locatie Hilversum

Intensive care locatie Hilversum Patiënteninformatie Intensive care locatie Hilversum Specifieke informatie over de afdeling Intensive Care voor familie en naasten Inhoudsopgave Pagina De afdeling 5 De contactpersoon 5 Informatie 5 Vragen

Nadere informatie

Chirurgie afdeling... - 5, kamer...

Chirurgie afdeling... - 5, kamer... Chirurgie afdeling... - 5, kamer... DE VERPLEEGAFDELING CHIRURGIE In deze folder vindt u informatie over de afdeling en de dagelijkse gang van zaken. Andere wetenswaardigheden leest u in de opnamefolder.

Nadere informatie

Welkom op verpleegafdeling C2. Locatie Dordwijk

Welkom op verpleegafdeling C2. Locatie Dordwijk Welkom op verpleegafdeling C2 Locatie Dordwijk Welkom op verpleegafdeling C2 U bent opgenomen in het Albert Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk op verpleegafdeling C2. Bij Bureau Opname heeft u het

Nadere informatie

Het hechtingsproces. bij kinderen tussen de 0 en 2 jaar. Kindergeneeskunde. Hechting. Hoe verloopt het hechtingsproces?

Het hechtingsproces. bij kinderen tussen de 0 en 2 jaar. Kindergeneeskunde. Hechting. Hoe verloopt het hechtingsproces? Het hechtingsproces bij kinderen tussen de 0 en 2 jaar Kindergeneeskunde In deze brochure leest u meer over de hechtingsprocessen bij baby s in de leeftijd van 0 tot 12 maanden. Daar waar ouders staat

Nadere informatie

Afdeling Neonatologie (opnameboekje voor ouders en/of verzorgers)

Afdeling Neonatologie (opnameboekje voor ouders en/of verzorgers) Afdeling Neonatologie (opnameboekje voor ouders en/of verzorgers) Bezoekregels Pasgeborenen zijn extra kwetsbaar en gevoelig voor infecties en virussen. Om hen hier zoveel mogelijk tegen te beschermen

Nadere informatie

Afdeling Verloskunde

Afdeling Verloskunde Afdeling Verloskunde Vrouw en Kind Centrum Zutphen Op afdeling Verloskunde wordt u opgenomen tijdens uw zwangerschap of rond de bevalling. De afdeling Verloskunde is een onderdeel van het Vrouw en Kind

Nadere informatie

Baby s die veel huilen Opname in het ziekenhuis

Baby s die veel huilen Opname in het ziekenhuis Baby s die veel huilen Opname in het ziekenhuis Albert Schweitzer ziekenhuis Kinderafdeling september 2006 Pavo 0555 Inleiding Uw kind is op de kinderafdeling opgenomen omdat hij/zij veel huilt. De opname

Nadere informatie

Borstvoeding en diabetes

Borstvoeding en diabetes Borstvoeding en diabetes Albert Schweitzer ziekenhuis februari 2015 pavo 1166 Inleiding In deze folder leest u adviezen over het geven van borstvoeding als u diabetes heeft. Deze adviezen kunnen u helpen

Nadere informatie