Adviesmodel Geboorte[t]huis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adviesmodel Geboorte[t]huis"

Transcriptie

1 Adviesmodel Geboorte[t]huis Architectonische middelen voor het creëren van het thuisgevoel voor de gebruikers van het GeboorteHuis. Auteur: Nathalie Rabouille April 2013

2 Het adviesmodel Dit adviesmodel is tot stand gekomen op basis van mijn afstudeeronderzoek Geboorte[t]huis: Architectonische middelen om het thuisgevoel te creëren voor de gebruikers van het GeboorteHuis, aan de Technische Universiteit Delft, faculteit Bouwkunde. Dit adviesmodel kan een rol spelen bij het ontwikkelen en ontwerpen van een GeboorteHuis, of bij het evalueren van een reeds in gebruik genomen GeboorteHuis. De implementatie van het adviesmodel bevindt zich dan ook in de initiatief-, voorbereidings- en beheerfase van het GeboorteHuis: - In de initiatieffase kan het adviesmodel het besluitvormingsproces van het ontwikkelen van een GeboorteHuis ondersteunen. - In de voorbereidingsfase ondersteunt het adviesmodel het maken van ontwerpkeuzes en kan daarnaast als toetsingsmiddel gebruikt worden tijdens het ontwerpproces. - Het adviesmodel dient in de beheerfase als evaluatiemiddel om de ingezette architectonische middelen ten behoeve van het thuisgevoel te koppelen aan de mate waarin de gebruikers van het GeboorteHuis zich er thuis voelen. Het doel van het adviesmodel is om de opdrachtgever en architect bewust te maken van de architectonische middelen die ingezet kunnen worden om het thuisgevoel te creëren voor de gebruikers van het GeboorteHuis. Het adviesmodel geeft hierbij inzicht in de consequenties die bepaalde (ontwerp)keuzes hebben op het thuisgevoel van de gebruikers. Het doel van het adviesmodel is om opdrachtgever en architect te ondersteunen en handvatten te bieden bij besluitvormingsproces en hen met behulp van dit adviesmodel tot betere afwegingen te laten komen. Het adviesmodel kan tijdens dit proces als communicatietool fungeren tussen opdrachtgever en architect. Beheerfase probleem initiatief Initiatieffase Het adviesmodel bevat twee onderdelen: de architectonische middelen en de checklist. De architectonische middelen die in dit adviesmodel uiteengezet worden zijn middelen die de mentale, sociale, fysieke en ruimtelijke behoeften van de gebruikers van het GeboorteHuis vervullen zodat zij zich er thuis kunnen voelen. Dit deel van het adviesmodel kan voornamelijk de initiatief- en voorbereidingsfase dienen. De checklist dient als evaluatiemiddel voor de beheerfase van het GeboorteHuis. Het bevat over een overzicht van factoren die de mate van het thuisgevoel van de gebruikers van het GeboorteHuis beïnvloeden. Met dit schema kunnen reeds in gebruik genomen GeboorteHuizen of soortgelijke zorginstellingen worden geanalyseerd en geëvalueerd. Ook kan het gebruikt worden in de voorbereidingsfase om het (voorlopig) ontwerp te toetsen aan volledigheid. Uitvoeringsfase gebruik uitvoering voorbereiding uitvoering definitief ontwerp programma voorlopig ontwerp Voorbereidingsfase 2 Implementatie van het adviesmodel in de huisvestingscyclus van het GeboorteHuis. Het adviesmodel biedt ondersteuning in de initiatief-, voorbereidings- en beheerfase.

3 Inhoudsopgave Context Geboorte[t]huis Doelgroep Gebruik adviesmodel Thema 1 Thema 2 Thema 3 Thema 4 Thema 5 Checklist Literatuurlijst Locatie & Natuur Schaal & Menselijke maat Gebouwvorm Rangschikking openbaar - privé Interieur & Afwerking

4 Context Wereldwijd is het babysterftecijfer de afgelopen vijftig jaar sterk gedaald, ook in Nederland. Toch presteert Nederland relatief slecht vergeleken met andere Europese landen. Van de vrouwen die jaarlijks bevallen in Nederland overlijden er ongeveer kinderen rond de geboorte (perinatale sterfte). Ook overlijden er jaarlijks ongeveer tien tot vijftien vrouwen aan complicaties rond de zwangerschap en geboorte (maternale sterfte). Een nog grotere groep moeders en kinderen houdt aan de zwangerschap en/of geboorte blijvende negatieve (medische) gevolgen over (Stuurgroep zwangerschap en geboorte, 2007:7). Nederland heeft een uniek verloskundig systeem vergeleken met andere landen. Zwangeren die een gezonde zwangerschap doormaken, zonder medische of sociale indicatie, mogen zelf bepalen waar zij willen bevallen. Zwangeren met een verhoogd risico mogen dit niet. Het uitgangspunt is in de eerste lijn wat kan, in de tweede lijn wat moet. Volgens de Stuurgroep vallen onder een verhoogd risico onder andere: complicaties in deze of een eerdere zwangerschap, een ongunstige woonsituatie (bijvoorbeeld drie hoog achter ), ongunstige leefomgeving, de geografische ligging van de woning en/of de kans op risico s van een eventuele verplaatsing tijdens de bevalling (2009:42). Voor vrouwen met een medische indicatie is de enige mogelijkheid om in het ziekenhuis te bevallen onder de verantwoordelijkheid van een gynaecoloog. 4 Medische indicatie van bevallen Eerstlijns verloskundige zorg Eerstelijns verloskundige zorg met sociale indicatie Tweedelijns verloskundige zorg (medische indicatie) Voorgenomen locatie Thuis GeboorteHotel Poliklinisch Andere thuislocatie GeboorteHotel Poliklinisch Klinisch Verantwoordelijke Eerstelijns professional Eerstelijns professional Tweede- of derdelijns professional Verschillende lijnen verloskundige zorg met mogelijke bevallocaties. In het buitenland is de thuisbevalling vaak ondenkbaar en soms zelf verboden. De combinatie van het hoge perinatale sterftecijfer in Nederland en de unieke keuze om thuis te mogen bevallen, schept bij veel mensen onterecht het idee dat dit de oorzaak is van het relatief hoge percentage perinatale sterfte. Uit een grootschalig onderzoek van TNO, het Academisch Medisch Ziekenhuis (AMC) en Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC) blijkt dat de Nederlandse thuisbevalling geen rol speelt in dit hoge percentage (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen, 2009). Voor dit onderzoek werd er in de periode tussen 1 januari 2000 en 31 december zwangeren geanalyseerd. De conclusie op basis van dit onderzoek is dat een thuisbevalling even veilig is als een ziekenhuisbevalling voor de zwangeren uit de eerste lijn. De baby s van vrouwen die thuis bevallen overlijden niet vaker tijdens of vlak na de geboorte dan kinderen die poliklinisch worden geboren. Ook worden zij niet vaker opgenomen op de intensive case (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen, 2009). De oorzaak van het hoge perinataal sterftecijfer is te vinden bij de reistijd naar het ziekenhuis en het tekort aan professionals. Volgens Stichting Perinatale Registratie Nederland bestaat er een verband tussen de reistijd naar het ziekenhuis (20 minuten of meer) en de mortaliteit (2011:80). Verder is er in Nederland sprake van een groot tekort aan professionals, met name obsterie en gynaecologie verpleegkundigen. Ook zijn er op dit moment onvoldoende anesthesie medewerkers (Van der Putten, Lemmens & Rooijmans, 2010:5-6). Plexus heeft in opdracht van de NVZ vereniging van ziekenhuizen (NVZ) 78% van de 92 ziekenhuislocaties die verloskundige zorg aanbieden onderzocht. Bij 76% van de deelnemers blijkt dat er niet continu een gynaecoloog in huis aanwezig is. Voor de anesthesioloog geldt dit voor 64% van de locaties (Van der Putten et al., 201:36, 42). Dit betekent dat zorg soms zelfs ontbreekt, wanneer een professional niet op tijd aanwezig is in het ziekenhuis. De Stuurgroep heeft geconcludeerd dat de basis voor goede zorg rond de zwangerschap en geboorte in Nederland aanwezig is, maar op een aantal punten verbeteringen noodzakelijk zijn om de vermijdbare perinatale en maternale sterfte terug te dringen (2009:69-70). De Stuurgroep heeft de ambitie om het aantal perinatale en maternale sterftegevallen in de

5 komende vijf jaar te halveren. Om dit te realiseren heeft de Stuurgroep in het rapport Een goed begin concrete aanbevelingen geformuleerd. Uitgangspunt voor een optimale zorg rond zwangerschap en geboorte voor moeder en kind is dat de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de juiste zorg 24 uur per dag, 7 dagen per week is gegarandeerd. Dit betekent dat alle professionals binnen 15 minuten een behandeling kunnen starten. Met deze randvoorwaarden wordt onnodig tijdverlies voorkomen (2009:59-60). Omdat op dit moment in het merendeel van de ziekenhuizen niet continu een gynaecoloog aanwezig is, maakt de aanrijtijd van de gynaecoloog ook onderdeel uit van de 15 minuten (Van der Putten et al., 2010:41-42). In opdracht van NVZ voerde Plexus een onderzoek uit naar de haalbaarheid van dit drietal normen. Uit dit onderzoek blijkt dat ziekenhuizen op dit moment niet voldoende capaciteit hebben om aan de drie genoemde normen te voldoen. Om te garanderen dat de behandeling binnen 15 minuten gestart kan worden, moeten de processen rondom de start van de behandeling in 92% van de locaties geoptimaliseerd worden (Van der Putten et al., 2010:5-6). Om op de huidige 92 locaties aan alle drie de normen te voldoen moeten meer professionals worden opgeleid. Het duurt echter erg lang om de extra benodigde gynaecologen op te leiden, namelijk 23 jaar. Deze opleidingstijd is een dominante factor daar waar het gaat om haalbaarheid (Lemmens, Janus, Van Schooten & Vlieger, 2012:13). Het halen van de normen van de Stuurgroep kan pas op zeer lange termijn worden gerealiseerd door deze lange opleidingstijd. Door middel van een visuele analyse is berekend bij hoeveel locaties er nodig zijn. Daaruit blijkt dat per 668m2 een locatie nodig is. Grofweg zijn er dan in Nederland 62 locaties nodig die verloskundige zorg aanbieden (Van der Putten et al., 2010:24). Dit betekent dat op 30 locaties de verloskundige zorg ontmanteld zou moeten worden. Met 62 locaties neemt de haalbaarheid sterk toe doordat er een kleiner tekort aan professionals is. Ondanks de nadelen die dit scenario met zich meebrengt blijft het concentreren van de verloskundige zorg op minder locaties op de meeste vlakken het beste alternatief om aan de normen van de Stuurgroep te kunnen voldoen en hiermee het perinataal sterftecijfer terug te dringen. Wanneer de huidige plannen om de verloskundige zorg te concentreren worden doorgezet, dreigt de thuisbevalling een groot gedeelte van zijn terrein te verliezen. De toename van de gemiddelde reistijd naar het ziekenhuis heeft als gevolg dat een grote groep gezonde zwangeren uit de eerste lijn dan in de toekomst in de polikliniek zullen bevallen. Bij een poliklinische bevalling is de drempel naar de tweede lijn erg laag. De kans op verwijzing naar de klinische afdeling is dan ook veel groter dan bij een thuisbevalling (Anthony, Amelink-Verburg, Jacobusse & Van der Palde Bruin, 2005:31-32). Door de toename van gezonde zwangeren in de polikliniek wordt de scheiding tussen de eerste en tweede lijn kleiner. Een onbedoeld negatief effect van de concentratie van verloskundige zorg is dus de afname van de keuzemogelijkheid voor de vrouwen en afname van het onderscheidend vermogen tussen praktijken (Anthony et al., 2005:31-32). Beatrijs Smulders, verloskundige en oprichtster van Geboortecentrum Amsterdam, vindt het behoud van keuzevrijheid voor de thuisbevalling zeer belangrijk. De thuisbevalling heeft een zeer positieve invloed op het verloop en de ervaring van de bevalling. Wanneer vrouwen zich op hun gemak voelen, zoals in de thuissituatie vaker het geval is dan in een ziekenhuis, verloopt de bevalling gemiddeld het best. Met de teloorgang van de thuisbevalling als krachtige tegenhanger van de ziekenhuisbevalling zal de verloskunde voorgoed een medisch geregisseerd event worden, waar vrouwen nog maar weinig in te brengen hebben, aldus Smulders (2012). Het is belangrijk dat deze voordelen van de thuisbevalling niet verloren gaan met alle huidige ontwikkelingen in de verloskundige zorg in Nederland. De vrouwen uit de eerste lijn die door deze ontwikkelingen niet meer thuis kunnen of durven te bevallen kunnen bevallen in GeboorteHuizen. In GeboorteHuizen kunnen deze vrouwen genieten van dezelfde voordelen die de thuisbevalling met zich mee brengt. Daarnaast wordt door hun bestaan een grote toestroom van gezonde zwangeren uit de eerste lijn naar de polikliniek voorkomen. 5

6 Geboorte[t]huis In een GeboorteHuis kunnen vrouwen uit de eerste lijn in een van de huiselijke bevallingkamers bevallen onder begeleiding van hun eigen verloskundige of verloskundig actieve huisarts. Dit betekent dat de vrouwen hun eigen verloskundige of huisarts meenemen naar het GeboorteHuis. Zij worden tijdens de bevalling bijgestaan door de kraamverzorgsters van het GeboorteHuis. Ook kunnen de vrouwen hier (een gedeelte van) hun kraamperiode doorbrengen in een van de kraamkamers, samen met hun partner. Familiegerichte zorg staat centraal. Alle vrouwen uit alle lijnen kunnen in het GeboorteHuis hun kraamperiode doorbrengen. Vrouwen die bijvoorbeeld in het ziekenhuis zijn bevallen kunnen na de bevalling naar het GeboorteHuis komen. Zij moeten namelijk na de bevalling zo snel mogelijk de polikliniek weer verlaten en mogen daar niet (een gedeelte van) hun kraamperiode doorbrengen. In het GeboorteHuis kunnen de vrouwen 24/7 beroep doen op kraamzorg omdat de kraamverzorgsters continu aanwezig zijn. Verder kunnen de vrouwen in het GeboorteHuis hun kraamvisite ontvangen. De gemiddelde duur van het verblijf in een GeboorteHuis is vier tot zeven dagen. Het verblijf tijdens de kraamperiode wordt door zorgverzekeraars voor het grootste gedeelte vergoed; men betaalt hetzelfde tarief als de acht uurs kraamzorg thuis, ongeveer 32 euro per dag. De thuisbevalling heeft een positieve invloed op het verloop van de bevalling omdat de vrouwen zich over het algemeen thuis het meest op hun gemak voelen. Het is daarom belangrijk dat het GeboorteHuis zo goed mogelijk de mentale, sociale, fysieke en ruimtelijke behoeften van de vrouwen vervult zodat zij zich er thuis kunnen voelen. Centraal staat dat gedurende het hele verblijf in het GeboorteHuis de voordelen van de thuisbevalling en -kraamperiode geëvenaard moeten worden. De vrouwen en hun partners moeten er op hun gemak zijn, net alsof ze thuis zijn. Alleen dan kunnen de GeboorteHuizen voorkomen dat de voordelen van de thuisbevalling verloren gaan door de huidige ontwikkelingen in de verloskundige zorg in Nederland. Doelgroep Wie zijn deze vrouwen? -Zwangeren uit de eerste lijn die willen bevallen in het GeboorteHuis -Pas bevallen vrouwen die hun kraamperiode willen doorbrengen in het GeboorteHuis. Waarom komen deze vrouwen naar het GeboorteHuis? -Organisatorische redenen (te grote afstand naar het ziekenhuis, niet genoeg ruimte thuis, te gehorig thuis, geen lift en veel trappen naar het woning, midden in een verhuizing) -Sociale redenen (vrouwen uit een blijf-van-mijn-lijf huis, alleenstaande moeders zonder naasten die de huishouding kunnen verzorgen) -Hygiënische redenen -Uit luxe (geen zin in kraamvisite thuis, al een aantal kinderen hebben en behoefte hebben aan extra rust) Waar hebben deze vrouwen behoefte aan? De vrouwen die in het GeboorteHuis verblijven hebben veel uiteenlopende behoeften, zoals de behoefte aan verzorging, ondersteuning, rust, privacy, betrokkenheid van hun partner, het ontvangen van familie en ontmoeting met andere gezinnen. Om zich thuis te kunnen voelen in het GeboorteHuis is het belangrijk dat het GeboorteHuis de vrouwen biedt wat oorspronkelijk in de eigen woning wordt gezocht, namelijk: huiselijkheid, geborgenheid, veiligheid en beschutting. De behoeften van de vrouwen beslaan verschillende gebieden. Zo kan in een gedeelte van deze behoeften op organisatorische wijze worden voorzien. Ook het inzetten van architectonische middelen is een zeer effectieve manier om in de behoeften van de vrouwen te voorzien en daarmee voor hun het thuisgevoel te creëren. 6

7 Gebruik adviesmodel Het is belangrijk voor het behoud van de voordelen van de thuisbevalling dat de vrouwen zich thuis voelen in het GeboorteHuis moet dus in alle facetten van het ontwerp terug te vinden zijn. Om dit te bereiken moet in hun behoeften worden voorzien Huiselijkheid Geborgenheid Veiligheid Beschutting Titel van het architectonische middel Mate van belangrijkheid van het architectonisch middel voor het creëren van het thuisgevoel. Hoe meer sterren, hoe belangrijker het middel Architectonische middelen Het inzetten van bepaalde architectonische middelen kan het gevoel van huiselijkheid, geborgenheid, veiligheid en beschutting creëren voor de gezinnen die in het GeboorteHuis verblijven. In dit adviesmodel worden de architectonische middelen behandeld die deze vier kernbegrippen tot uiting kunnen laten komen. Het adviesmodel bestaat uit twee delen: de ontwerpaanbevelingen en de checklist. Decentralisatie van verloskundige zorg Het behalen van het thuisgevoel is afhankelijk van de schaal van het GeboorteHuis. Het decentraliseren van de verloskundige zorg voor de eerstelijns zwangeren kan een vergroting van het thuisgevoel bewerkstelligen, doordat de schaal van het GeboorteHuis door deze maatregel de schaal van een woonhuis kan benaderen. Het is hiervoor belangrijk dat er zich meerdere kleine GeboorteHuizen in een stad bevinden dan enkele grote. Uitleg over het architectonische middel Schematische weergave van de juiste en onjuiste toepassing van het architectonische middel De ontwerpaanbevelingen zijn over vijf thema s verdeeld: Locatie & Natuur, Schaal & de Menselijke maat, Gebouwvorm, Rangschikking openbaar - privé en Interieur & Afwerking. De thema s zijn op hun beurt onderverdeeld in architectonische middelen. De opzet van elk architectonisch middel is rechtsboven te zien op deze pagina. De architectonische middelen moeten worden beschouwd als leidraad voor het ontwerp van het GeboorteHuis en niet als absolute waarheid. Voor het meest huiselijke GeboorteHuis hoeven niet alle middelen uit dit adviesmodel in het ontwerp te worden verwerkt. Afhankelijk van de gekozen locatie, schaal, materialisering, etc. van het GeboorteHuis zijn bepaalde architectonische middelen beter geschikt om in te zetten dan andere. Voor het meest huiselijke GeboorteHuis worden in ieder geval uit elk van de vijf thema s enkele architectonische middelen in het ontwerp verwerkt. Dit betekent dat een huiselijk GeboorteHuis ook op zichzelf, zonder mensen of meubels, herkend moet worden als een huiselijk gebouw. Slechts een van de vijf thema s beslaat namelijk het interieur en aankleding van het GeboorteHuis. De huiselijkheid van het GeboorteHuis De checklist dient als middel om het ontwerp, dan wel een reeds in gebruik genomen GeboorteHuis of soortgelijke zorginstelling te analyseren en/of te evalueren. Het gericht kijken naar de architectonische middelen op alle vlakken van het ontwerp of gebouw wordt hierbij ondersteund door deze checklist. De checklist is net als de ontwerpaanbevelingen onderverdeeld in de vijf thema s, die op hun beurt bestaan uit de architectonische middelen. Per architectonisch middel staan een of meerdere vragen die het middel helpen analyseren in het licht van het creëren van het thuisgevoel. De checklist dient gebruikt te worden als leidraad en niet als volledig beschouwd worden. Alle architectonische middelen en vragen kunnen worden aangepast en uitgebreid per ontwerp of gebouw. De checklist dient slechts als basis zodat, in de situatie dat meerdere ontwerpen of gebouwen worden geanalyseerd, ze met elkaar vergeleken kunnen worden omdat de checklist hiervoor een gelijke basis hiervoor creëert. 7

8 Thema 1 Locatie & Natuur GeboorteHuis in de woonwijk Kies de locatie voor het GeboorteHuis zodanig dat deze los van het ziekenhuis gezien zal worden door zijn gebruikers. Verkies een locatie in een woonwijk boven die van het ziekenhuisterrein. Het is voor het thuisgevoel erg belangrijk dat het GeboorteHuis niet met een ziekenhuis geassocieërd wordt. Wanneer het GeboorteHotel in een woonwijk gesitueerd is, staat deze het dichtst mogelijk bij het dagelijkse leven van de gezinnen. Groene, rustige omgeving Kies bij voorkeur voor een groene, rustige omgeving voor het GeboorteHuis, uit de buurt van storende factoren als drukke verkeerswegen. De vrouwen hebben behoefte aan rust en de aanwezigheid van een groene omgeving kan hier een rol in spelen: het werkt namelijk stress-reducerend. Afschermen storende factoren omgeving Wanneer er toch storende factoren in de directe omgeving van het GeboorteHuis aanwezig is, kan met het gebouw de effecten hiervan worden geminimaliseerd. Scherm het GeboorteHuis af van storende factoren door de gevel aan die zijde het meest gesloten te maken, met bijvoorbeeld kleine ramen of ramen onder ooghoogte. Laat tegelijkertijd het gebouw focussen op de pluspunten in de omgeving. Maak bijvoorbeeld de gevel aan de tuinzijde het meest open; richt het GeboorteHuis op de tuin. Kies hiervoor bijvoorbeeld voor grote(re) ramen of een geheel glazen gevel. Zicht op groen Waar ramen zijn, speelt uitzicht een rol. Laat het uitzicht een rol spelen in de positionering van de ramen: plaats de ramen op plekken in de gevel die een groen uitzicht bieden. Kies ervoor de gevels van de gemeenschappelijke ruimten het meest open karakter te geven, om zo de relatie tussen de gemeenschappelijke ruimten binnen en buiten en de natuur te vergroten. 8

9 Thema 2 Decentralisatie van verloskundige zorg Het realiseren van het thuisgevoel is afhankelijk van de schaal van het GeboorteHuis. Het decentraliseren van de verloskundige zorg voor de eerstelijns zwangeren kan een vergroting van het thuisgevoel bewerkstelligen, doordat de schaal van het GeboorteHuis door deze maatregel de schaal van een woonhuis kan benaderen. Het is hiervoor belangrijk dat er zich meerdere kleine GeboorteHuizen in een stad bevinden dan enkele grote. Grootte van een familie Schaal & Menselijke maat De schaal van het gezelschap bepaalt of de gebruiker van het GeboorteHuis het gevoel heeft deel uit te maken van een familie tijdens 4-8 x het verblijf in het GeboorteHuis. Dit gevoel kan pas ontstaan wanneer het aantal gebruikers dat tegelijkertijd gebruik maakt van het GeboorteHuis de grootte van een familie benadert. De grens hiervoor ligt tussen vier tot vijftien gezinnen per GeboorteHuis. Wanneer deze schaal van een GeboorteHuis niet exploitabel blijkt te zijn, is het belangrijk dat de gebruikers van het GeboorteHuis hier niets van merken en nog steeds het gevoel houden deel uit te maken van (de schaal van) een familie. Het GeboorteHuis kan in dit geval worden opgedeeld in groepen. Het is hierbij belangrijk dat de gezinnen van de verschillende groepen tijdens hun verblijf niet worden gemengd of voorzieningen, zoals gemeenschappelijke ruimten, hoeven te delen. Het creëren van deze woon groepen kan worden benadrukt door elke woongroep een eigen (losstaand) gebouw te bieden. Familiegericht GeboorteHuis De vrouwen die in het GeboorteHuis bevallen hebben erg veel behoefte om samen te kunnen zijn met hun partner of een andere naaste. Creër daarom voor hun de mogelijkheid tot rooming-in van een extra persoon op de kraamkamers door de kamers ruimer op te zetten zodat er een tweepersoonsbed in geplaatst kan worden. Op deze manier wordt het verblijf in het GeboorteHuis gericht op de familie en niet alleen de vrouw, waardoor de thuissituatie zo goed mogelijk wordt nagebootst. Privékamer per familie Geef elk gezin een eigen privékamer waar zij kunnen slapen tijdens de kraamperiode en zich overdag kunnen terugtrekken wanneer zij hier de behoefte aan hebben. Dit versterkt de associatie met de thuissituatie. Daarnaast is privacy erg belangrijk voor de behaaglijkheid van het verblijf in het GeboorteHuis. Privékamer voor de verloskundige Neem een privékamer voor de verloskundige op in het Programma van Eisen waar zij kan douchen, en even kan gaan liggen wanneer de bevalling erg lang duurt. Bij de thuisbevalling zou de verloskundige op een dergelijk moment naar huis gaan en op een later moment terugkomen. Hierdoor voelen veel vrouwen zich onzeker omdat ze alleen achtergelaten worden. Door een prvékamer voor de verloskundigen te realiseren hoeven de verloskunigen niet te reizen en voelen de vrouwen zich zekerder, wat een positief effect heeft op het verloop van de bevalling. 9

10 Gemeenschappelijke ruimten De vrouwen en hun gezin hebben erg veel behoefte aan een plek om hun familie en vrienden te betrekken bij de geboorte van hun kind(eren). Tijdens de bevalling uit dit zich in een plek waar de familie kan wachten op de geboorte, en tijdens de kraamperiode uit dit zich in voldoende ruimte hebben om het kraambezoek te kunnen ontvangen. Ook hebben de gezinnen behoefte om andere gezinnen te ontmoeten om hun ervaringen mee uit te wisselen. Neem om in deze behoeften te kunnen voorzien gemeenschappelijke ruimten op in het ontwerp van het GeboorteHuis. De drie belangrijkste gemeenschappelijke ruimten zijn de keuken, een plek om te zitten en een buitenruimte. Geef deze ruimten benamingen die mensen ook in hun eigen huis gebruiken om de associatie met thuis te vergroten. Afmetingen en gemiddelde bezetting Zorg ervoor dat de schaal van de gemeenschappelijke ruimten goed in verhouding is met het aantal privékamers waarover het GeboorteHuis beschikt, en de gemiddelde bezetting van het GeboorteHuis. Deze verhouding is van groot belang voor de mate waarin de gebruikers van het GeboorteHuis het als een huiselijk gebouw zullen ervaren. Werkbare eenheden Kies de afmetingen van de ruimten in het GeboorteHuis zodanig dat het gebouwde bestaat uit werkbare eenheden: niet groter dan wat iemand zelf aankan en verzorgen kan met de toewijding die hij/zij zelf kan opbrengen. Geef de gezinnen die in het GeboorteHuis verblijven kamers waarvan de afmetingen van de kamers passen bij het gebruik van diezelfde kamers. Dit, om te voorkomen dat zij zich te klein of te groot voelen in de ruimte, waardoor ze zich minder makkelijk op hun gemak kunnen voelen. Flexibiliteit van de kamers Door verschillende ruimten aan te kunnen passen op het aantal mensen dat van deze ruimten gebruik maakt, kan niet alleen het GeboorteHuis efficiënter gebruikt worden, ook kan op deze manier worden voorkomen dat grotere groepen zich in een te kleine ruimte moeten bevinden en vice versa. Kies er bijvoorbeeld voor verschillende privékamers te kunnen koppelen door middel van een deur, of gebruik schuifwanden of elementen om de schaal van de gemeenschappelijke ruimten te vergroten of verkleinen. 10

11 Thema 3 Gebouwvorm GeboorteHuis van buitenaf herkenbaar Zorg ervoor dat het GeboorteHuis van buitenaf herkenbaar is als GeboorteHuis. Voorkom dat het GeboorteHuis onderdeel is van een groot gebouw en niet meer van dat gebouw kan worden onderscheiden. Het kunnen herkennen van het GeboorteHuis van buitenaf heeft invloed op de manier hoe het GeboorteHuis van binnenuit zal worden ervaren. Is het onderdeel van bijvoorbeeld een ziekenhuis, dan zal het met een ziekenhuis geassocieërd worden in plaats van met een GeboorteHuis. Dit heeft een nadelig effect op de huiselijkheid van het GeboorteHuis. Dit kan bereikt worden door bijvoorbeeld voor een vrijstaand gebouw te kiezen en ervoor te zorgen dat het GeboorteHuis over een eigen entree beschikt. Archetype Door gebruik te maken van een archetype voor de vorm van het GeboorteHuis, kan de architect bepaalde associaties opwekken bij de gebruikers van het gebouw. Kies daarom voor een archetype wat men associëert met geborgenheid of huiselijkheid, zoals het archetype huis. Heldere massa Bij het ontwerp van het GeboorteHuis is het belangrijk dat er maatregelen genomen worden om de massa van het gebouw zo simpel mogelijk te houden. Hierdoor blijft de vorm, bijvoorbeeld het archetype huis, goed te herkennen, wat het associëren ervan voor de gebruikers van het GeboorteHuis vergemakkelijkt. Dit kan bereikt worden door delen die afwijken van de herkenbare vorm ondergeschikt te maken aan het geheel. Kleine bouwdelen, menselijke maat Voorkom een monoliet of eenvormig gebouw. Deel het gebouw op in kleinere, herkenbare bouwdelen zodat er herkenbare eenheden ontstaan die overeenkomen met de menselijke maat. Kies voor deze kleine bouwdelen afmetingen die overeenkomen met de afmetingen van woningen. Hierdoor kunnen de gebruikers het GeboorteHuis gemakkelijker associëren met een huiselijk gebouw. Differentiatie tussen de ruimten Het differentiëren van ruimten onderling kan een rol spelen in het zo goed mogelijk aansluiten op de behoeften van de bewoners van het GeboorteHuis. Het differentiëren van ruimten onderling kan gerealiseerd worden met behulp van de hoogte van de ruimten. De hoogte van het plafond is gerelateerd aan de sociale afstand tussen mensen in de ruimte en hangt daarom rechtstreeks samen met hun relatieve intimiteit of niet-intimiteit. Intieme situaties vereisen lagere plafonds en minder intieme situaties hogere, met de hoogste plafonds voor de meest publieke situaties. 11

12 Het schuine dak Het meest herkenbare element van het archetype huis is het puntdak. Het dak speelt een zeer grote rol bij het creëren van het gevoel van beschutting voor de gebruikers van een gebouw. De symboliek achter het schuine dak, namelijk beschutting, huiselijkheid en veiligheid, sluit naadloos aan bij de kernbegrippen die de behoeften van de vrouwen van het GeboorteHuis omschrijven. Wanneer er in het ontwerp gekozen wordt voor het schuine dak is het erg belangrijk dat ook van binnenuit het dak in zoveel mogelijk ruimten ervaren kan worden. In dat geval moet dan ook de keuze voor een verlaagd plafond voorkomen worden. Thema 4 Rangschikking openbaar - privé Scheiding openbaar programma en GeboorteHuis Om het gevoel van geborgenheid te waarborgen is het belangrijk dat openbaar programma gescheiden is van het GeboorteHuis. Wanneer er bijvoorbeeld in combinatie met het GeboorteHuis een verloskundigenpraktijk gebouwd wordt is het belangrijk dat de bezoekers van de verloskundigenpraktijk niet het GeboorteHuis kunnen betreden. Tegelijkertijd is het belangrijk dat de gebruikers van het GeboorteHuis zelf ervaren dat de bezoekers van de verloskundigenpraktijk voldoende op afstand zijn van het GeboorteHuis. Plaats dergelijk programma (kantoorfuncties worden hier ook onder verstaan) in verschillende gebouwdelen of op verschillende verdiepingen). Beschutting door positionering gebouwdelen De vorm van het GeboorteHuis of de positionering van de gebouwdelen kunnen op zichzelf al beschutting geven. Wanneer het gebouw bijvoorbeeld een U-vorm heeft, of wanneer er tussen de gebouwdelen kleine hofjes, steegjes of pleintjes ontstaan, kan dit gemakkelijk worden bereikt. Dit zorgt er niet alleen voor dat het GeboorteHuis van buitenaf als beschut gebouw herkenbaar is, maar versterkt ook dit gevoel voor de gebruikers tijdens het verblijf in het GeboorteHuis. Rangschikking naar mate van beslotenheid De ruimten in het GeboorteHuis moeten zo goed mogelijk gerangschikt worden in overeenstemming met hun mate van beslotenheid. Het is belangrijk dat het binnen komen van het gebouw geleidelijk gaat in plaats van ineens. Wanneer dit niet het geval is kunnen de gezinnen zich niet goed op hun gemak voelen omdat hun gevoel van privacy gemakkelijk kan worden geschonden. Dit overgangsgebied begint op de openbare weg en eindigt in de privéruimten. Plaats hiervoor de meest openbare programmaonderdelen het dichtst bij de entree en de minst openbare programmaonderdelen in de uithoeken van het GeboorteHuis. 12

Eigen bijdrage verloskundige zorg?

Eigen bijdrage verloskundige zorg? Rapport Eigen bijdrage verloskundige zorg? Op 30 mei 2011 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer 301 Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus 320 1110

Nadere informatie

Titel Pagina. Auteur: Johan Gude S0012289

Titel Pagina. Auteur: Johan Gude S0012289 1 Titel Pagina Auteur: Johan Gude S0012289 Dit verslag is geschreven in het kader van de bacheloropdracht van de opleiding Industrieel Ontwerpen aan de Universiteit Twente. Verantwoordelijke organisatie:

Nadere informatie

Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte

Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte Advies Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte december 2009 _ een goed begin

Nadere informatie

Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte

Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte Advies Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte december 2009 _een goed begin De Stuurgroep zwangerschap en geboorte geeft

Nadere informatie

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding advies 11 1.2 Totstandkoming

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

Beroepsprofiel verloskundige

Beroepsprofiel verloskundige Beroepsprofiel verloskundige December 2005 KNOV, Bilthoven Colofon Deze uitgave maakt deel uit van de publicaties van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV). Het beroepsprofiel

Nadere informatie

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting

Nadere informatie

Monitor Woonvormen Dementie

Monitor Woonvormen Dementie Onder redactie van Anne Margriet Pot en Jacomine de Lange Monitor Woonvormen Dementie Een studie naar verpleeghuiszorg voor mensen met dementie 08 09 Onder redactie van Anne Margriet Pot en Jacomine de

Nadere informatie

Keuzegedrag en keuzevrijheid van de klant in de kraamzorg. Hoe te benutten door de aanbieder?

Keuzegedrag en keuzevrijheid van de klant in de kraamzorg. Hoe te benutten door de aanbieder? Keuzegedrag en keuzevrijheid van de klant in de kraamzorg. Hoe te benutten door de aanbieder? KRAAMZORG ZORG OP MAAT KRAAMZORG KRAAMZORG BIJ U IN DE BUURT KRAAMZORG DE VOORDELIGSTE HET 10E BEDRIJF KRAAMZORG

Nadere informatie

DE CJG-VORMING BEGIN 2010

DE CJG-VORMING BEGIN 2010 DE CJG-VORMING BEGIN 2010 DE CJG-VORMING BEGIN 2010 Een doorkijk bij tien gemeenten - eindrapport - Drs. F. Kriek Dr. B. van den Berg Drs. J. Stouten Drs. K.M.B. de Vaan Dr. M. Witvliet Drs. W. Idema

Nadere informatie

Flexibel wonen voor Oost-Europese werknemers

Flexibel wonen voor Oost-Europese werknemers Flexibel wonen voor Oost-Europese werknemers Auteur: V. Kojadin Studentnummer: 0788836 Opleiding: Bouwkunde Voorwoord Dit onderzoeksverslag is gemaakt in het kader van het afstuderen voor de opleiding

Nadere informatie

Afschaffing eigen bijdrage bij bevallingen in het ziekenhuis - Initiatiefnota-

Afschaffing eigen bijdrage bij bevallingen in het ziekenhuis - Initiatiefnota- Afschaffing eigen bijdrage bij bevallingen in het ziekenhuis - Initiatiefnota- Partij van de Arbeid Oktober 2013 Voorwoord Ook al is de reputatie van de Nederlandse gezondheidszorg goed en werken veel

Nadere informatie

nr 3 26e jaargang september 2003 in dit nummer: Kraamsuites en gezinsgerichte zorg

nr 3 26e jaargang september 2003 in dit nummer: Kraamsuites en gezinsgerichte zorg nr 3 26e jaargang september 2003 in dit nummer: Kraamsuites en gezinsgerichte zorg Handvest Kind en Ziekenhuis Het recht op een optimale medische behandeling is ook voor kinderen een fundamenteel recht

Nadere informatie

Monitor Woonvormen Dementie

Monitor Woonvormen Dementie Bernadette Willemse, Claire Wessel en Anne Margriet Pot Monitor Woonvormen Dementie Trends en succesfactoren in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie 2008-2014 Bernadette Willemse, Claire Wessel

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE. Datum 24 maart 2015 Betreft Buitenhof oproep advies kraamzorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE. Datum 24 maart 2015 Betreft Buitenhof oproep advies kraamzorg > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE 0530.2015006196 Zorginstituut Nederland Pakket Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus

Nadere informatie

Toelichting bij Leidraden College Perinatale Zorg

Toelichting bij Leidraden College Perinatale Zorg Toelichting bij Leidraden College Perinatale Zorg Het College Perinatale Zorg (CPZ) voert de aanbevelingen van het Advies van de Stuurgroep zwangerschap en geboorte uit 1, aangevuld met de meest recente

Nadere informatie

Marktscan Zorg rondom zwangerschap en geboorte

Marktscan Zorg rondom zwangerschap en geboorte Marktscan Zorg rondom zwangerschap en geboorte Weergave van de markt 2007-2012 december 2012 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Totstandkoming marktscans 11

Nadere informatie

Kwetsbaar en zelfstandig Een onderzoek naar de effecten van woonservicegebieden voor ouderen

Kwetsbaar en zelfstandig Een onderzoek naar de effecten van woonservicegebieden voor ouderen Onderzoeksrapport Kwetsbaar en zelfstandig Een onderzoek naar de effecten van woonservicegebieden voor ouderen Radboud Universiteit Nijmegen George de Kam, Daniëlle Damoiseaux, Laura Dorland en Roos Pijpers

Nadere informatie

Knelpuntenanalyse. Integrale verloskundige zorg

Knelpuntenanalyse. Integrale verloskundige zorg Knelpuntenanalyse Integrale verloskundige zorg Januari 2012 Inhoud Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 8 8 1.2 Doelstelling 8 1.3 Context 9 1.4 Aanpak 1.5 Afbakening 9 10 1.6 Leeswijzer

Nadere informatie

Kwaliteit van de fysieke zorgomgeving

Kwaliteit van de fysieke zorgomgeving Kwaliteit van de fysieke zorgomgeving Rapportnummer 617 College bouw zorginstellingen Kwaliteit van de fysieke zorgomgeving Stand van zaken onderzoek omgevingsvariabelen en de effecten op de (zieke) mens

Nadere informatie

Kadernota. Zorg voor Jeugd

Kadernota. Zorg voor Jeugd Kadernota Zorg voor Jeugd Juli 2013 1 Voorwoord Voor u ligt de Kadernota Zorg voor Jeugd. Deze nota gaat, in beleidstaal, over de 'transformatie Zorg voor Jeugd'. In gewone mensentaal gaat zij over de

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Hoe woont het hier? Vragenlijst ter beoordeling van de kwaliteit van de huisvesting van kleinschalig wonen voor ouderen met dementie

Hoe woont het hier? Vragenlijst ter beoordeling van de kwaliteit van de huisvesting van kleinschalig wonen voor ouderen met dementie Hoe woont het hier? Vragenlijst ter beoordeling van de kwaliteit van de huisvesting van kleinschalig wonen voor ouderen met dementie COLOFON AKTA & Vilans, 2010 Deze vragenlijst kwam mede tot stand dankzij

Nadere informatie

Theorieboek Niveau 4. Kraamzorg

Theorieboek Niveau 4. Kraamzorg Theorieboek Niveau 4 Kraamzorg NU Zorg Kraamzorg Theorieboek Niveau 4 Noordhoff Uitgevers bv Vormgeving omslag Nu Amsterdam, Amsterdam Ontwerp binnenwerk G2K, Groningen/Amsterdam Foto omslag Frank Muller,

Nadere informatie

voorkant Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg

voorkant Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg Parel in de zorg en toch failliet?! Proactief inspelen op uitdagingen in de zorg voorkant Gebaseerd op een onderzoek onder 70 respondenten uit de zorg Karlijn Lammers Dineke Woonink Robert Nieuwland Cok

Nadere informatie

Consultatiedocument Kraamzorg

Consultatiedocument Kraamzorg Consultatiedocument Kraamzorg Een analyse van de mogelijkheden voor vrije prijsvorming februari 2009 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 Inleiding 13 1.1 Aanleiding 13 1.2 Doelstelling 14 1.3 Consultatieprocedure

Nadere informatie

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren Wat leren we van de praktijk? 1 Thijs van Giezen Den Haag, februari 2013 1 Dit onderzoek maakt deel uit van het experiment

Nadere informatie

T.A. Wiegers (NIVEL) W. Devillé (NIVEL / Pharos) M.A. de Jager (Pharos) A.M.C. Plass (NIVEL

T.A. Wiegers (NIVEL) W. Devillé (NIVEL / Pharos) M.A. de Jager (Pharos) A.M.C. Plass (NIVEL De (niet-)geïnformeerde keuze van zwangere vrouwen van Turkse en Marokkaanse afkomst, zwangere vrouwen met lage SES en jonge zwangere vrouwen, rondom deelname aan prenatale screening op downsyndroom en

Nadere informatie

Eigen kracht in gemeente Leiden

Eigen kracht in gemeente Leiden Eigen kracht in gemeente Leiden Een exploratieve studie naar de opvattingen van ambtenaren in de Wmo- praktijk over het aanspreken van eigen kracht Lisanne Visser Nadine Raaphorst Jeannette Boiten Laurence

Nadere informatie