Verzorging kraamvrouw na sectio

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1.2.17 Verzorging kraamvrouw na sectio"

Transcriptie

1 Doel De kraamverzorgende ondersteunt en begeleidt de kraamvrouw bij een vervroegd ontslag uit het ziekenhuis na een primaire of secundaire sectio of the natural caesarian. Toepassing Deze richtlijn is bedoeld voor alle kraamverzorgenden die na overleg met de verloskundige over de overdracht uit het ziekenhuis en na overleg met de kraamvrouw, de kraamvrouw lichamelijke verzorging en begeleiding biedt tijdens de kraamdagen. Deze richtlijn is een toevoeging aan de richtlijn Verzorging kraamvrouw. Kort overzicht Blz. Onderdelen Bijzonderheden 1, Toelichting Link naar fotoreportage 2 Complicaties Bloedverlies & Thrombose (beencontole) 3 Blaasontsteking Signalen & Thuis met een catheter zie bijlage voor materiaal 3,4 Wondinfectie & Korte toelichting Darmactiviteit 4,5 Controles in ziekenhuis & Verschilt per ziekenhuis en verloskundige Thuis 5 Emotionele beleving Geef ruimte om zich te uiten. Zo nodig is er de richtlijn Controle emotionele labiliteit 5, 6 Mobiliseren & Na de kraamperiode Rust is van belang. Na de kraamperiode over huishouden, autorijden, bukken, rekken, wond, gemeenschap, gynaecoloog, gym 7, 8 Voeding & Volgende O.a. over niet altijd weer een sectio zwangerschap Sites: Een fotoreportage van een opname voor een sectio in het AMC Een film in een Skills lab. Hier is het inbrengen van een urine katheter bij een vrouw/pop te zien is. Een filmpje over the natural caesarian:de moeder ziet bij de keizersnede de geboorte van haar kind en krijgt het daar waar mogelijk direct bij zich op de blote borst. Zo ook bij de gelreziekenhuizen. Blz. 1 van

2 Toelichting Steeds meer ziekenhuizen in het werkgebied van Naviva laten na een sectio de moeders samen met hun baby eerder (rond dag twee ) naar huis gaan, of gaan hier binnenkort mee starten. Vervroegd ontslag wil zeggen de tweede dag na de operatie, normaal is de derde dag na de operatie de ontslag slag. In het ziekenhuis wordt de dag van opereren gezien als dag nul. Kraamzorg ziet deze dag als dag één. Op de volgende site vind je duidelijke patiënten informatie ondersteunt met een foto reportage van het AMC Amsterdam over de uitvoering en de zorg bij een sectio. De emotionele beleving tussen de primaire (geplande) en secundaire(ongeplande ook wel spoed) sectio verschilt nogal. Verzorging van de sectiowond En de epiduraal wond De wond zit meestal ter hoogte van de bikinilijn, maar bij uitzondering ook verticaal. Van binnen is de wond groter dan te zien is aan de buitenkant (van links naar rechts).meestal wordt er gehecht met draad welke vanzelf oplost. Soms moet de draad verwijderd worden en steken aan weerskanten uit. Agraves worden, evenals het draad, rond de 7de of 8ste dag na de operatie verwijderd. Vaak krijgen de kraamvrouwen hiervoor een speciaal tangetje mee naar huis. Bij de wondverzorging is het van belang dat de wond goed gelucht wordt en goed droog blijft om smetten te voorkomen (vooral bij vrouwen met overgewicht). Eventueel wondvocht kan Wees erop bedacht dat de fundus vaak langzamer daalt en het bloedverlies vaak ook minder hevig is (de baarmoeder wordt na de sectio goed schoongemaakt). De epiduraalwond hoeft niet specifiek verzorgt te worden. Eventueel kan hij wat vocht nalekken; dat is geen probleem. Let wel op dat vrouwen soms hoofdpijn hebben vanwege het weggelekte hersenvocht. Complicaties na een sectio Bij een vervroegd ontslag gaat het ziekenhuis er vanuit dat er geen complicaties dreigen te ontstaan bij de kraamvrouw en de baby. Er zijn echter wel typische complicaties te noemen na een sectio. Het gaat om bloedverlies, het ontwikkelen van een trombosebeen of trombose elders in het lichaam, een blaasontsteking, een wondinfectie of slechte wondgenezing en een onvoldoende darmactiviteit. Het komt voor dat vrouwen na een keizersnede teleurgesteld zijn, dat de bevalling niet via de normale weg kon plaatsvinden. Het is belangrijk dat vrouwen deze gevoelens bespreekbaar maken met hun partner en eventuele familie/vrienden. Blz. 2 van

3 Na een sectio is er sowieso sprake van meer vermoeidheid en wondpijn. Het goed luisteren naar het eigen lichaam en het nemen van rust is dan van groot belang. Bloedverlies De meest voorkomende complicatie tijdens of na een sectio is bloedverlies. De hoeveelheid bloedverlies is bepalend voor de mate van ernst. Bij meer dan 1 liter bloedverlies spreken we over een fluxus na de bevalling. Hierbij is te verwachten dat het Hb daalt. Indien het HB sterk daalt kan er bloed bij gegeven worden, of medicatie worden voorgeschreven. Hier wordt echter voorzichtig mee omgegaan, omdat bloed toch als medicijn wordt gezien. Het kan vervelende bijwerkingen opleveren en bij de kraamvrouw antistoffen in het bloed doen ontwikkelen (bij evt. volgende zwangerschap is voorzichtigheid geboden!). Trombose Trombose wordt meestal veroorzaakt door geringe mobilisatie van de patiënt of een verhoogde stollingsneiging in het bloed. We zien het zelden doch soms kan het gebeuren dat de kraamvrouw alsnog in het kraambed thuis een trombosebeen ontwikkelt, dus wees hier als kraamverzorgster wel alert op. Je herkent een trombosebeen aan een dik soms rood been, pijn rond de plek en soms koorts bij de kraamvrouw. Trombose elders in het lichaam zien we meestal in de longen. De kraamvrouw is benauwd, heeft pijn bij inademen en ademt oppervlakkig. Tijdens de kraamdagen: Controleer de benen dagelijks, bij afwijkingen de verloskundige waarschuwen. Blaasontsteking Elke patiënt die een sectio ondergaat, krijgt een katheter ingebracht. Deze gaat er meestal de dag na de operatie weer uit om de kans op een infectie zo klein mogelijk houden. Indien de katheter toch langer in moet blijven moet hier een aanwijsbare reden voor zijn zoals bijvoorbeeld heel weinig en geconcentreerde urineproductie of, een kraamvrouw die niet kan mobiliseren en of bewegen in bed. Blaasinfectie komt steeds minder vaak voor. Koorts, een koude rilling, buikpijn, rugpijn en verandering in gedrag (on/rustig) Er kan verschil zijn bij de uitscheiding van mictie tussen een primaire of secundaire sectio. Indien er voor de sectio getracht is vaginaal te bevallen of bijvoorbeeld een mislukte vacuüm of forceps is gedaan, kan de binnenkant van de vagina rondom de urinebuis gezwollen zijn. Het kan voorkomen dat de kraamvrouw na het verwijderen van de katheter minder goed kan plassen; ze kan geen aandrang voelen of de uitgang kan te nauw zijn. De oorzaak is dan een medische reden. Mogelijk is de blaas iets geraakt tijdens de operatie. Soms krijgt de Blz. 3 van

4 kraamvrouw dan opnieuw een katheter in. Het komt steeds vaker voor dat een kraamvrouw met een verblijfskatheter naar huis gaat. Zij ontvangt hiervoor de bijbehorende instructie s en een afspraak om de katheter in het ziekenhuis te laten verwijderen, of hoe ze deze zelf kan verwijderen. Een kraamverzorgende hoeft hier geen verzorgende handelingen aan te ver lenen. In de bijlage vind je divers kathetermateriaal afgebeeld. Er is een filmfragment waarop je kunt zien hoe een katheter wordt ingebracht. Op de volgende link zie je op een fantoom het inbrengen van een katheter Je ziet hoe het ballonnetje gevuld wordt met water. Via het zelfde gedeelte wordt het water ook weer uit het ballonnetje verwijderd en kan de katheter weer uit de blaasverwijderd worden. Meestal gaat de kraamvrouw echter pas met ontslag als zij goed kan plassen. Veelal krijgen deze kraamvrouwen het advies mee om regelmatig te gaan plassen (minimaal om de 4 uur), ook al voelen zij niet direct aandrang. Een te volle blaas kan een verminderde blaasfunctie opleveren! Wondinfectie / slechte genezing Tijdens de kraamdagen: Let op de signalen van een blaasontsteking. Pijn bij het plassen, vaak en kleine beetjes plassen, een vieze urine geur en verhoging van de temperatuur. Waarschuw bij afwijkende bevindingen de verloskundige. Meestal is dit in het ziekenhuis al te herkennen bij de patiënt. Corpulente dames hebben er meer last van, daar vetweefsel slechter geneest. Vaak blijft een gedeelte van de wond openstaan en komt er gelig vocht uit. Wondranden kunnen rood en opgezet zijn en een wond kan zelfs openspringen indien er veel druk op staat van binnenuit. Indien zich een probleem voordoet, gaat de patiënt pas naar huis als het vertrouwd is; dus niet met koorts of zichzelf er heel slecht bij voelend. Wondverzorging wordt op schrift aan de kraamzorg overgedragen of indien er hele specifiek zorg nodig is wordt de wijkverpleegkundige ingezet. De verloskundige wordt indien nodig op de hoogte gebracht door het ziekenhuis bij ontslag. Onvoldoende darmactiviteit Tijdens de kraamdagen: Controleer de wond op een rustige kleur, afnemende pijn en op soepelheid. Bij afwijkende bevindingen de verloskundige waarschuwen. Laat de kraamvrouw haar buikwond ondersteunen bij belastende bewegingen. Vermijd onverwachtse aanrakingen van de wond door de baby/kinderen/bezoek door een beschermend kussen op de buik te leggen. Het ontlastingspatroon van de kraamvrouw die een sectio heeft ondergaan kan erg verschillen Blz. 4 van

5 van persoon tot persoon. Zolang de kraamvrouw een soepele buik heeft, de darmen langzaam beginnen te "rommelen", zij trek in eten en drinken heeft en niet over extreme pijn in de buik klaagt, wordt er geen actie ondernomen om productie van ontlasting te stimuleren. Slechts af en toe zien we een complicatie optreden waarbij de darmen weinig tot geen activiteit ontplooien na de sectio. Een bolle buik, stilstaande darmen vol met lucht zijn het gevolg. De kraamvrouw is misselijk en heeft geen trek in eten en drinken. Dit noemen wij een "Ileus". Therapie is zorgen voor vochtopname via een infuus, zoveel mogelijk mobiliseren en soms een maagsonde. Kraamvrouwen met een ileus mogen pas met ontslag als zij min of meer klachtenvrij zijn en voldoende darmwerking hebben (liefst ontlasting gehad). Controles ziekenhuis Tijdens de kraamdagen: Volg het ontlastingsprobleem. Waarschuw bij afwijkende bevindingen de verloskundige.. den zijn; Let wel elk ziekenhuis heeft zijn eigen beleid. - 1 keer per dag de temperatuur meten en pols tellen. Bij een temp. hoger dan 37.5 wordt deze overnieuw gemeten. Blijft deze hoger dan 37,5 dan dit doorgeven. De snelheid van de pols geeft informatie over de gesteldheid van de patiënt - De eerste dag na de sectio wordt de bloeddruk 1 keer gemeten. Er wordt altijd uitgegaan van de uitgangswaarde van de patiënt om zo te kunnen zeggen of deze hoog of laag is. - Uterusstand en mate van contractie meten gaat na overleg. Het wordt zeker gedaan bij veel pijn of bloedverlies. - Controle vaginaal bloedverlies op hoeveelheid en kleur gebeurt elke dag 1 keer. - De wond wordt dagelijks gecontroleerd op doorbloeden, roodheid, verlies van vocht en mate van herstel. - De eerste dag wordt gelet op de spontane urine productie na het verwijderen van de katheter, daarna wordt eenmaal per dag gericht geïnformeerd naar de mictie (hoe vaak, hoeveel pijn bij urineren, helderheid, geur, uitplassen). - Pijnbeleving wordt dagelijks met de patiënt besproken elk ziekenhuis heeft daar haar eigen beleid voor. Een voorbeeld:standaard krijgt de patiënt de dag van operatie en twee dagen daarna paracetamol 1 gram 4 keer per dag zetpil of oraal. Daarnaast spreekt de Blz. 5 van

6 anesthesist nog andere medicatie af voor de dag van operatie en de dag daarna. Meestal is dit morfine. - Dagelijks wordt er gevraagd naar de frequentie en de consistentie van de ontlasting van de kraamvrouw. Controles thuis Tijdens de kraamdagen: Als kraamverzorgende overleg je met de verloskundige aan de hand van de ziekenhuisoverdracht hoe de controles tijdens de kraamdagen worden voortgezet. De uitvoering van de controles kunnen afwijken van de Richtlijn Controles kraamvrouw en baby. Emotionele beleving Er is een verschil tussen de primaire (geplande) en secundaire(ongeplande ook wel spoed) sectio. Voor zowel de zwangere als haar partner is het je kunnen voorbereiden op een bevalling van groot belang. Indien tijdens de bevalling plotseling besloten moet worden om een sectio te doen, is van voorbereiding geen sprake meer. Veel gestelde vragen zijn: - Wat gebeurt er precies? - Waarom? - Hoe loopt het af voor moeder en kind? - Waar moet ik nu naartoe? - Wie zijn al die mensen? Allemaal zaken die partners zich af kan vragen en wat onzekerheid oproept voor en na de sectio. Tijdens de kraamdagen: Geeft ruimte voor deze beleving. Bij afwijkende bevindingen de verloskundige waarschuwen. Zie hiervoor de richtlijn Controle emotionele labiliteit. Mobiliseren Er is vaak een vast mobilisatie schema in het ziekenhuis waaraan geprobeerd wordt vast te houden, maar dat wel individueel bekeken wordt. De kraamvrouwen die vervroegd met ontslag gaan zijn zeer vlot opgeknapt. Er is in zelfredzaamheid bij ontslag geen verschil tussen een vervroegde primaire sectio, een primaire sectio en een secundaire sectio. Alle kraamvrouwen kunnen zichzelf verzorgen en zelfstandig mobiliseren. Indien dit niet het geval is, zal de kraamvrouw sowieso niet met vervroegd ontslag gaan. Mocht Blz. 6 van

7 het toch zo zijn dat de kraamvrouw niet zelfredzaam is en de oorzaak daarvan onschuldig is, dan kan de gynaecoloog beslissen de kraamvrouw met ontslag te laten gaan. Bij ontslag zal worden overgedragen waarom de kraamvrouw iets niet kan en welke ondersteuning van de kraamverzorgster gewenst is. Tijdens de kraamdagen: Als aandachtspunt bij alle kraamvrouwen na een sectio blijft het in acht nemen van voldoende rust om lichamelijk te kunnen herstellen van de operatie. Bij de categorie die vervroegd met ontslag gaat is dit extra van belang, daar dit vaak kraamvrouwen zijn die heel gemotiveerd en zelfstandig alles willen en daarbij teveel van zichzelf vragen. Kraambedoefeningen dienen aangepast te worden in verband met de operatie wond. (zie infomagazine ) Na de kraamdagen voorbeeld: - Rekkende bewegingen bijv. iets ophangen boven je macht (jas aan de kapstok), het ophangen van de was, ramen zemen is de eerste weken af te raden. - Bukken en zware dingen optillen is niet verstandig, bijv. de wasmand, de vuilniszak legen en dweilen. De baby tillen kan wel. - Stofzuigen is een van de meest belastende huishoudelijke taken. Dit is de eerste weken af te raden. - De eerste weken niet fietsen, dit is een grote belasting voor de buik en wond. - Autorijden en het dragen van een strak zittende gordel geeft grote druk op de wond. Je zit met autorijden in elkaar waardoor je meer last kunt krijgen van de wond en het litteken. - Wanneer het litteken rood, gezwollen en pijnlijk is, kan dit een teken zijn dat er teveel lichamelijke arbeid is verricht. - Zolang de vrouw nog vloeit (ongeveer 6 weken) wordt afgeraden gemeenschap te hebben, te zwemmen of uitgebreid in bad te gaan. Ook kunnen er beter nog geen tampons gebruikt worden. - De gynaecoloog bespreekt het gebruik van anticonceptie en wanneer het mogelijk is om weer geslachtsgemeenschap te hebben. Het geven van volledige borstvoeding is geen garantie voor anticonceptie. - Als de kraamvrouw zich meer gaat bewegen (bijv. buikspieroefeningen), geeft dit een trekkend gevoel aan de zijkant van het litteken. Dit komt van de inwendige hechtingen en kan geen kwaad. Bij twijfel altijd overleggen met een deskundige. Blz. 7 van

8 Voeding baby Bij borstvoeding is het streven om de baby binnen het eerste uur aan te leggen na de sectio. Zodra de kraamvrouw terug is op de afdeling wordt de baby aangelegd. De kraamvrouw is na een sectio zo immobiel dat ze volledige hulp bij het aanleggen nodig heeft. Er kan verschil zijn tussen een primaire en secundaire sectio. Door de plotselinge verandering in het baringsproces bij de secundaire sectio kan het voorkomen dat de kraamvrouw minder goed instaat is borstvoeding te geven. Bijvoorbeeld door een complicatie, hevige emoties, sterke vermoeidheid e.d. De kraamvrouwen die met vervroegd ontslag gaan zijn over het algemeen al heel zelfstandig en zelfverzekerd bij de borstvoeding. Zijn zij dit niet, dan willen de vrouwen zelf meestal langer blijven. Per ziekenhuis en per kinderarts kan het verschillen hoe ze omgaan met de advisering voor kunstvoeding en de reiniging van het materiaal. Tijdens de kraamdagen: overleg met de verloskundige of de aanwezige richtlijnen borstvoeding en voeding in de fles van toepassing zijn. Een volgende zwangerschap Veel vrouwen denken dat bij een volgende zwangerschap een vaginale bevalling problemen zou kunnen geven. Dit is afhankelijk van de reden van deze keizersnede. Dit kunt u met uw gynaecoloog bespreken. Wel houdt het in dat u bij een eventuele volgende zwangerschap in het ziekenhuis zult moeten bevallen. Blz. 8 van

9 Bijlage: Benodigd materiaal bij het katheteriseren bij een sectio en de mogelijke handelingen tijdens de kraamperiode Een opvangzak met schuifslot Een afsluitdop en een klem van een katheter Een opvangzak zonder aftap Een aandachtspunt: Zorg dat de opvangzak lager ligt dan de blaas. Dit voorkomt teruglopen van urine in de blaas. Een kraamvrouw die de urine opvangzak verwisselt: Als de zak (hinderlijk) vol is de zak verwisselen of leegmaken. Dit is zeker voor de nacht aan te bevelen. Desgevraagd wordt de hoeveelheid genoteerd. Noteer bijzonderheden bij troebel zien of niet reukloos zijn van de urine. Als de opvangzak leeggemaakt kan worden: Pak een opvangbak voor de urine Plaats deze dicht onder de opvangzak, met daaronder een handdoek / onderlegger als hygiënisch beschermmateriaal Verschuif het schuifslot/maak de afsluitdop los of verwijder de afsluitklem en vang de urine op Sluit het systeem weer af en verwijder handdoek/ onderlegger De urine weggooien, het materiaal reinigen en handen wassen Als de opvangzak vervangen moet worden Leg de nieuwe zak en beschermmateriaal binnen handbereik Knijp de katheter dicht tussen duim en wijsvinger Verwijder de opvangzak bij het aansluitstuk & sluit direct de andere aan & leg deze neer en hang deze later weer op Leg een knoop in de volle zak en ruim het materiaal op Laat de urine in het toilet lopen en was de handen Blz. 9 van

10 Een katheter met gevuld ballonnetje in de blaas (bij een man) - - Een kraamvrouw die zelf haar katheter verwijdert Gebruikt hiervoor: Niet steriele handschoenen Een afvalbakje met plastic zak /bekken 10 ml spuit Onderlegger/ dubbele handdoek Dan handelt ze als volgt: Beschermt de werkomgeving met onderlegger of handdoek Wast de handen wacht tot de handen droog zijn en trekt de handschoenen aan Brengt de spuit zover mogelijk in het ventiel Zuigt de ballon langzaam leeg Knijpt de katheter dicht tussen duim en wijsvinger Zucht ter ontspanning en verwijdert de katheter en legt deze in de afvalbak/bekken Trekt de handschoenen uit en wast ze Spullen opruimen Blz. 10 van

11 Autorisatie Resultaatverantwoordelijke: Managers kraamzorg Proceseigenaar: Beleidsmedewerker deskundigheidsbevordering Naam: Hanneke Briër Paraaf: Auteur: Hanneke Briër Ingangsdatum 1 e versie: Oktober 2011 Ingangsdatum nieuwe versie: Febr Evaluatiedatum: Oktober 2017 Specifieke informatie Kwaliteitsdomein ZiZo Kenniscentrum Kraamzorg Cliëntgerichtheid Lichamelijke gezondheid, psychisch welbevinden en veiligheid ZiZo indicator 5. Beschikbaarheid actuele zorginhoudelijke protocollen 11. Ervaren bejegening 13. Ervaren cliëntgerichtheid 14. Ervaren hygiëne 15. Ervaren effect van kraamzorg 19. Ketenzorgafspraken 20. Signaleren van gezondheidsproblemen Competenties Aandacht en begrip tonen Samenwerken en overleggen Branchekwalificatie Formuleren en rapporteren Materialen en middelen inzetten Kraamverzorgende Instructies en procedures opvolgen. Verwijzing naar documentatie: Richtlijn hygiëne en ARBO Richtlijn controles kraamvrouw en baby Richtlijn controle emotionele labiliteit kraamvrouw Richtlijn verzorging kraamvrouw en baby kraamzorgdossier RIVM Thema avond Ziekten door François Hesseling in 2012/2013 over de verzorging van een kraamvrouw na een sectio Wijzigingen t.o.v. vorige versie: datum Wijziging Febr Het filmpje en de informatie over the natural caeserian, de natuurlijk sectio/gelre ziekenhuizen is toegevoegd. Er is extra informatie toegevoegd over de sectio en epidurale wond. Informatie uit de thema avond van François Hesseling uit 2012/2013 Blz. 11 van

Ontslagadviezen na een gynaecologische operatie herstel van een verzakking verwijdering van de baarmoeder

Ontslagadviezen na een gynaecologische operatie herstel van een verzakking verwijdering van de baarmoeder Ontslagadviezen na een gynaecologische operatie herstel van een verzakking verwijdering van de baarmoeder Afdeling gynaecologie en verloskunde Ontslagadviezen In overleg met uw gynaecoloog heeft u een

Nadere informatie

Adviezen na een operatie aan de baarmoeder

Adviezen na een operatie aan de baarmoeder Adviezen na een operatie aan de baarmoeder Inleiding U heeft zojuist een operatie aan de baarmoeder ondergaan. Hierdoor kunt u nog niet zoveel doen. In het A12 Oncologisch Centrum bent u zo goed mogelijk

Nadere informatie

Na een keizersnede naar huis

Na een keizersnede naar huis Na een keizersnede naar huis Algemeen U bent twee tot vijf dagen geleden bevallen per keizersnede. In deze folder vindt u informatie over uw vertrek uit het ziekenhuis en kunt u de adviezen nalezen. Om

Nadere informatie

Leefregels en adviezen voor de kraamvrouw

Leefregels en adviezen voor de kraamvrouw Leefregels en adviezen voor de kraamvrouw 2 Van harte gefeliciteerd met de geboorte van uw dochter of zoon. Voor het optimaal genieten van uw kraamperiode en voor een goed herstel van uw lichaam na de

Nadere informatie

Als u weer thuis bent na een gynaecologische operatie

Als u weer thuis bent na een gynaecologische operatie Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Gynaecologie Als u weer thuis bent na een gynaecologische operatie 1 Als u weer thuis bent na een gynaecologische operatie U

Nadere informatie

Urineretentie Moeite hebben met plassen na de bevalling

Urineretentie Moeite hebben met plassen na de bevalling Urineretentie Moeite hebben met plassen na de bevalling U heeft bij uw bevalling of keizersnede urineretentie ontwikkeld. Daarom bent u opgenomen in Meander Medisch Centrum. Uw arts of specialist heeft

Nadere informatie

Oefenen na een keizersnede

Oefenen na een keizersnede Oefenen na een keizersnede Inleiding U bent in het Albert Schweitzer Ziekenhuis op genomen omdat u een keizersnede heeft ondergaan. Hierdoor moet u nog een paar dagen in het ziekenhuis blijven. Een keizersnede

Nadere informatie

Weer thuis na een grote gynaecologische operatie. Nazorg en leefregels

Weer thuis na een grote gynaecologische operatie. Nazorg en leefregels Weer thuis na een grote gynaecologische operatie Nazorg en leefregels 2 U gaat binnenkort naar huis of u bent weer thuis na uw operatie. U moet het thuis de eerste weken rustig aan doen. In deze folder

Nadere informatie

Leefregels na een gynaecologische operatie

Leefregels na een gynaecologische operatie Leefregels na een gynaecologische operatie Inleiding Onlangs heeft u in het ziekenhuis een operatie aan uw baarmoeder of voor een verzakking van uw baarmoeder ondergaan. Hiervan gaat uw lichaam zich nu

Nadere informatie

Stressincontinentie. Behandelmethoden. Bekkenbodemcentrum/Urologie. 5918i URO.036/1012

Stressincontinentie. Behandelmethoden. Bekkenbodemcentrum/Urologie. 5918i URO.036/1012 Stressincontinentie Behandelmethoden Bekkenbodemcentrum/Urologie Inleiding Deze folder geeft u informatie over mogelijke oplossingen voor ongewild urineverlies tijdens inspanning, bij vrouwen. Stressincontinentie

Nadere informatie

Leefregels na een keizersnede

Leefregels na een keizersnede Leefregels na een keizersnede Leefregels na een keizersnede Om u een idee te geven wat u thuis wel en niet mag doen na een keizersnede, zijn de volgende leefregels opgesteld voor de eerste 6 weken na uw

Nadere informatie

ZELFKATHETERISATIE BIJ MAN OF VROUW

ZELFKATHETERISATIE BIJ MAN OF VROUW ZELFKATHETERISATIE BIJ MAN OF VROUW 25739 Inleiding De arts heeft met u besproken om u 'intermitterend zelfkatheterisatie' aan te leren. Dit betekent dat de blaas op gezette tijden met behulp van een katheter

Nadere informatie

Nier verwijderen. via een kijkoperatie. Poli Urologie

Nier verwijderen. via een kijkoperatie. Poli Urologie 00 Nier verwijderen via een kijkoperatie Poli Urologie De uroloog heeft met u besproken wat de reden is om uw nier te verwijderen. Er kunnen verschillende redenen zijn om een nier te verwijderen zoals:

Nadere informatie

U krijgt de folder Pijnmeting mee. Lees deze thuis door zodat u na de operatie weet hoe u kunt aangeven wanneer u pijnstilling nodig hebt.

U krijgt de folder Pijnmeting mee. Lees deze thuis door zodat u na de operatie weet hoe u kunt aangeven wanneer u pijnstilling nodig hebt. Keizersnede Inleiding In overleg met uw arts is besloten een keizersnede bij u te verrichten. Dit omdat een natuurlijke bevalling niet mogelijk is, óf omdat dit een te groot risico met zich meebrengt voor

Nadere informatie

Littekenbreukoperatie

Littekenbreukoperatie Littekenbreukoperatie Albert Schweitzer ziekenhuis januari 2014 pavo 0207 Inleiding U wordt in het Albert Schweitzer ziekenhuis opgenomen voor een littekenbreuk operatie. In deze folder leest u meer over

Nadere informatie

Gynaecologische operaties curettage laparoscopie verwijderen van de baarmoeder verwijderen van de eierstokken verzakking

Gynaecologische operaties curettage laparoscopie verwijderen van de baarmoeder verwijderen van de eierstokken verzakking Gynaecologische operaties curettage laparoscopie verwijderen van de baarmoeder verwijderen van de eierstokken verzakking Afdelingen gynaecologie en verloskunde Gynaecologische operaties Binnenkort komt

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Pijnbehandeling bij de bevalling

Patiënteninformatie. Pijnbehandeling bij de bevalling Patiënteninformatie Pijnbehandeling bij de bevalling Pijnbehandeling bij de bevalling Polikliniek Verloskunde/ Gynaecologie, route 2.2 Telefoon (050) 524 5840 Inleiding Dit is de informatiefolder van de

Nadere informatie

Prostaatoperatie via de buik

Prostaatoperatie via de buik Prostaatoperatie via de buik Albert Schweitzer ziekenhuis februari 2015 pavo 0138 Inleiding Binnenkort wordt u aan uw prostaat geopereerd. In deze folder leest u meer over de voorbereidingen op de operatie,

Nadere informatie

Een catheter. Albert Schweitzer ziekenhuis januari 2015 pavo 0119

Een catheter. Albert Schweitzer ziekenhuis januari 2015 pavo 0119 Een catheter Albert Schweitzer ziekenhuis januari 2015 pavo 0119 Inleiding De uroloog heeft met u besproken dat u een catheter in uw blaas gaat krijgen. In deze folder willen wij u informeren over het

Nadere informatie

Keizersnede. Sophia Kinderziekenhuis. Soorten keizersneden. Waarom een keizersnede?

Keizersnede. Sophia Kinderziekenhuis. Soorten keizersneden. Waarom een keizersnede? Sophia Kinderziekenhuis Wie zwanger is wil natuurlijk niets liever dan dat de baby op de normale wijze, zonder complicaties wordt geboren. Soms kan dat niet en zijn er redenen om over te gaan tot een operatieve

Nadere informatie

Maatschap Urologie. Colposuspensie volgens Burch (operatieve behandeling bij stressincontinentie)

Maatschap Urologie. Colposuspensie volgens Burch (operatieve behandeling bij stressincontinentie) Maatschap Urologie (operatieve behandeling bij stressincontinentie) Datum en tijd U wordt (dag), (datum) om uur verwacht. Plaats U meldt zich op de afgesproken tijd bij de receptie van de hoofdingang van

Nadere informatie

Ontslag uit het ziekenhuis na een baarmoederverwijdering. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie

Ontslag uit het ziekenhuis na een baarmoederverwijdering. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie Ontslag uit het ziekenhuis na een baarmoederverwijdering Afdeling Verloskunde/Gynaecologie In deze folder vindt u informatie over de periode na een operatie waarbij de baarmoeder is verwijderd. Moeheid

Nadere informatie

cervixcerclage Voorkomen van een vroeggeboorte Wat is een cervixcerclage?

cervixcerclage Voorkomen van een vroeggeboorte Wat is een cervixcerclage? cervixcerclage Voorkomen van een vroeggeboorte In overleg met uw gynaecoloog krijgt u een cervixcerclage. U wordt hiervoor opgenomen in het ziekenhuis. Een cerclage is een draad die door de baarmoederhals

Nadere informatie

H.366333.1215. Laparoscopisch verwijderen van eileiders en/of eierstokken met cystes

H.366333.1215. Laparoscopisch verwijderen van eileiders en/of eierstokken met cystes H.366333.1215 Laparoscopisch verwijderen van eileiders en/of eierstokken met cystes 2 Inleiding Uw gynaecoloog heeft u een eierstok en eileiderverwijdering via een kijkoperatie geadviseerd. Op deze manier

Nadere informatie

Zorg rondom een keizersnede

Zorg rondom een keizersnede Gynaecologie Zorg rondom een keizersnede www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Wat moet u meenemen bij opname?... 3 De geplande keizersnede... 4 Voorbereidingen op de afdeling Verloskunde... 4 De operatie...

Nadere informatie

ONTSLAG UIT HET ZIEKENHUIS NA EEN BUIKOPERATIE ADVIES VOOR PATIËNTEN

ONTSLAG UIT HET ZIEKENHUIS NA EEN BUIKOPERATIE ADVIES VOOR PATIËNTEN ONTSLAG UIT HET ZIEKENHUIS NA EEN BUIKOPERATIE ADVIES VOOR PATIËNTEN 209 Inleiding Deze folder geeft een algemeen advies voor patiënten die een grote chirurgische buikoperatie (maag-/darmoperatie) hebben

Nadere informatie

Tips en adviezen voor de kraamperiode. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie

Tips en adviezen voor de kraamperiode. Afdeling Verloskunde/Gynaecologie Tips en adviezen voor de kraamperiode Afdeling Verloskunde/Gynaecologie Herstel Thuis zult u geleidelijk verder gaan herstellen. De tijd die nodig is voor het herstel na een bevalling is voor ieder persoon

Nadere informatie

Verwijderen van een nier via een kijkoperatie. Laparoscopische operatie

Verwijderen van een nier via een kijkoperatie. Laparoscopische operatie Verwijderen van een nier via een kijkoperatie Laparoscopische operatie Inleiding Binnenkort wordt u in het ziekenhuis opgenomen voor het verwijderen van één van uw nieren. De uroloog heeft met u besproken

Nadere informatie

Incontinentie-operatie

Incontinentie-operatie Incontinentie-operatie De Tensie Vrije vaginale Tape (TVT) U wordt binnenkort in het Spaarne Ziekenhuis geopereerd aan uw incontinentie klachten (niet goed kunnen ophouden van urine). U heeft deze informatie

Nadere informatie

ONTSLAG UIT HET ZIEKENHUIS NA EEN BUIKOPERATIE ADVIES VOOR PATIËNTEN

ONTSLAG UIT HET ZIEKENHUIS NA EEN BUIKOPERATIE ADVIES VOOR PATIËNTEN ONTSLAG UIT HET ZIEKENHUIS NA EEN BUIKOPERATIE ADVIES VOOR PATIËNTEN 209 Inleiding Deze folder geeft een algemeen advies voor patiënten die een grote chirurgische buikoperatie (maag-/darmoperatie) hebben

Nadere informatie

Leefregels na een gynaecologische operatie

Leefregels na een gynaecologische operatie Leefregels na een gynaecologische operatie LEEFREGELS NA EEN GYNAECOLOGISCHE OPERATIE U heeft een gynaecologische operatie ondergaan en u mag weer naar huis. Om uw herstel zo goed mogelijk te laten verlopen

Nadere informatie

Wat is een TVT-operatie? De kans dat de operatie uw klachten verhelpt Hoe verloopt een TVT-operatie?

Wat is een TVT-operatie? De kans dat de operatie uw klachten verhelpt Hoe verloopt een TVT-operatie? TVT folder 1 Wat is een TVT-operatie? De TVT-operatie is een operatie om inspanningsincontinentie te verhelpen. Evenals bij andere operaties voor deze klacht is het doel het afsluitmechanisme van de blaas

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Lipofilling Polikliniek Plastische Chirurgie

PATIËNTEN INFORMATIE. Lipofilling Polikliniek Plastische Chirurgie PATIËNTEN INFORMATIE Lipofilling Polikliniek Plastische Chirurgie Door middel van deze informatiefolder wil de polikliniek Plastische Chirurgie van het Maasstad Ziekenhuis u informeren over een lipofilling.

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Dogear correctie. Polikliniek Plastische Chirurgie

PATIËNTEN INFORMATIE. Dogear correctie. Polikliniek Plastische Chirurgie PATIËNTEN INFORMATIE Dogear correctie Polikliniek Plastische Chirurgie 2 PATIËNTENINFORMATIE Door middel van deze informatiefolder wil de polikliniek Plastische Chirurgie van het Maasstad Ziekenhuis u

Nadere informatie

Diakonessenhuis. Het Keizersnedeboek. Diakonessenhuis. Polikliniek Gynaecologie

Diakonessenhuis. Het Keizersnedeboek. Diakonessenhuis. Polikliniek Gynaecologie Diakonessenhuis Het Keizersnedeboek Polikliniek Gynaecologie Polikliniek Gynaecologie, Diakonessenhuis locatie Utrecht Het Keizersnedeboek, januari 2015 Copyright Diakonessenhuis Utrecht Zeist Doorn Inleiding

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 3. Wat is een stuitligging 3. Hoe vaak komt een stuitligging voor 4. Onderzoek bij een stuitligging 4

Inhoudsopgave. Inleiding 3. Wat is een stuitligging 3. Hoe vaak komt een stuitligging voor 4. Onderzoek bij een stuitligging 4 Stuitligging Inhoudsopgave blz. Inleiding 3 Wat is een stuitligging 3 Hoe vaak komt een stuitligging voor 4 Onderzoek bij een stuitligging 4 Wat gebeurt er als de baby bij ongeveer 36 weken nog in stuitligging

Nadere informatie

Informatie urinekatheter

Informatie urinekatheter Informatie urinekatheter Informatie voor patiënten F0370-3415 januari 2011 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam

Nadere informatie

Het maken van een keuze Wanneer is een vaginale bevalling bij een stuitligging mogelijk. Heeft u de keuze? Het maken van een keuze. Tot slot.

Het maken van een keuze Wanneer is een vaginale bevalling bij een stuitligging mogelijk. Heeft u de keuze? Het maken van een keuze. Tot slot. Een stuitligging Inhoud Algemeen Wat is een stuitligging? Hoe vaak komt een stuitligging voor? Waarom ligt de baby in stuitligging? Als de baby bij ongeveer 36 weken nog in stuitligging ligt Het draaien

Nadere informatie

TVT/TVT-O procedure (stress-incontinentie behandeling) Maatschap Urologie

TVT/TVT-O procedure (stress-incontinentie behandeling) Maatschap Urologie (stress-incontinentie behandeling) Maatschap Urologie Datum en tijd U wordt (dag), (datum) om uur verwacht. Plaats U meldt zich op de afgesproken tijd bij de receptie van de hoofdingang van het Diaconessenhuis.

Nadere informatie

Pyelum Plastiek. adviezen. Opheffen van na vernauwing een. hernia-operatie. tussen nierbekken en urineleider. ZorgSaam

Pyelum Plastiek. adviezen. Opheffen van na vernauwing een. hernia-operatie. tussen nierbekken en urineleider. ZorgSaam Pyelum Plastiek adviezen Opheffen van na vernauwing een hernia-operatie tussen nierbekken en urineleider ZorgSaam 1 2 Pyelum Plastiek Opheffen van vernauwing tussen nierbekken en urineleider. Inleiding

Nadere informatie

Maatschap Urologie. TVT-O procedure (stressincontinentie behandeling)

Maatschap Urologie. TVT-O procedure (stressincontinentie behandeling) Maatschap Urologie (stressincontinentie behandeling) Datum en tijd U wordt (dag), (datum) om uur verwacht. Plaats U meldt zich op de afgesproken tijd bij de receptie van de hoofdingang van het Diaconessenhuis.

Nadere informatie

Bekkenbodemoperaties bij verzakkingen

Bekkenbodemoperaties bij verzakkingen Bekkenbodemoperaties bij verzakkingen waarbij een Mesh (implantaat) gebruikt wordt Afdeling Gynaecologie Het besluit tot een operatie Of u besluit tot een operatie zal afhankelijk zijn van de ernst van

Nadere informatie

Adviezen na operatie bij blaaskanker met vervangblaas

Adviezen na operatie bij blaaskanker met vervangblaas Adviezen na operatie bij blaaskanker met vervangblaas Inleiding U heeft een blaasoperatie gehad en heeft daarbij een vervangblaas gekregen. In het A12 Oncologisch Centrum bent u zo goed mogelijk voorbereid

Nadere informatie

Het verwijderen van een nier

Het verwijderen van een nier Het verwijderen van een nier Albert Schweitzer ziekenhuis februari 2015 pavo 0127 Inleiding Binnenkort wordt u in het ziekenhuis opgenomen voor het verwijderen van een nier. In deze folder leest u over

Nadere informatie

Herstel na uw operatie

Herstel na uw operatie GYNAECOLOGIE Herstel na uw operatie ADVIES Herstel na uw operatie U hebt een gynaecologische operatie gehad en gaat binnenkort weer naar huis. In deze folder leest u wat u de eerste weken thuis kunt verwachten

Nadere informatie

Herstel na een gynaecologische buikoperatie. (ERAS-programma)

Herstel na een gynaecologische buikoperatie. (ERAS-programma) Herstel na een gynaecologische buikoperatie. (ERAS-programma) Binnenkort krijgt u een gynaecologische buikoperatie. Hierbij wordt het versneld herstelprogramma toegepast. Dit zorgprogramma brengt alle

Nadere informatie

Verblijfskatheter Inbrengen en verzorgen. Maatschap Urologie IJsselland Ziekenhuis

Verblijfskatheter Inbrengen en verzorgen. Maatschap Urologie IJsselland Ziekenhuis Verblijfskatheter Inbrengen en verzorgen Maatschap Urologie IJsselland Ziekenhuis Inleiding In overleg met u is besloten om een katheter te plaatsen in uw blaas. In deze folder geven wij informatie over

Nadere informatie

Prostaatoperatie (TURP)

Prostaatoperatie (TURP) Binnenkort komt u naar het MCL voor een prostaatoperatie (TUR prostaat). Uw uroloog heeft met u besproken waarom deze operatie nodig is. In deze brochure wordt beschreven hoe de gang van zaken rondom de

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Sneller beter na een. dikkedarmoperatie. ERAS-programma

PATIËNTEN INFORMATIE. Sneller beter na een. dikkedarmoperatie. ERAS-programma PATIËNTEN INFORMATIE Sneller beter na een dikkedarmoperatie ERAS-programma 2 PATIËNTENINFORMATIE Introductie U wordt binnenkort opgenomen voor een dikkedarmoperatie. Het Maasstad Ziekenhuis past bij deze

Nadere informatie

Adviezen na een keizersnee

Adviezen na een keizersnee Adviezen na een keizersnee Informatie voor patiënten F0030-3415 juli 2013 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070

Nadere informatie

Patiëntenvoorlichting Opheffen van een verzakking

Patiëntenvoorlichting Opheffen van een verzakking Patiëntenvoorlichting Opheffen van een verzakking Wat is een verzakking? Bij een verzakking hebben sommige delen van de vrouwelijke inwendige geslachtsorganen hun normale plaats verloren en zijn naar beneden

Nadere informatie

Het keizersnede boek

Het keizersnede boek Het keizersnede boek www.meandermc.nl Welkom bij Meander Moeder Kind! U komt in Meander Medisch Centrum bevallen met een geplande keizersnede. Door middel van dit fotoboek vertellen wij u wat u kunt verwachten

Nadere informatie

Informatie suprapubische katheter

Informatie suprapubische katheter Informatie suprapubische katheter Informatie voor patiënten F0271-3415 januari 2011 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam

Nadere informatie

Maatschap Gynaecologie. Informatie bij ontslag (kraamvrouwen)

Maatschap Gynaecologie. Informatie bij ontslag (kraamvrouwen) Maatschap Gynaecologie Informatie bij ontslag (kraamvrouwen) Algemeen U bent zojuist bevallen van een zoon of dochter en mag naar huis. Aangezien u de eerste uren geen kraamzorg heeft, krijgt u alvast

Nadere informatie

Verwijderen van lymfklieren in het bekken via een kijkoperatie

Verwijderen van lymfklieren in het bekken via een kijkoperatie Verwijderen van lymfklieren in het bekken via een kijkoperatie Laparascopische pelviene lymfeklierdissectie Tijdens uw bezoek aan de polikliniek heeft uw behandelende uroloog met u gesproken over de noodzaak

Nadere informatie

Zwangerschap en bevallen na eerdere keizersnede

Zwangerschap en bevallen na eerdere keizersnede Zwangerschap en bevallen na eerdere keizersnede 1031 Inleiding Deze folder is ontwikkeld voor vrouwen die zwanger zijn nadat ze, in een eerdere zwangerschap met een keizersnede zijn bevallen. Het litteken

Nadere informatie

De prostaatoperatie (TURP)

De prostaatoperatie (TURP) Binnenkort komt u naar het MCL voor een prostaatoperatie (TUR prostaat). Uw uroloog heeft met u besproken waarom deze operatie nodig is. In deze brochure wordt beschreven hoe de gang van zaken rondom de

Nadere informatie

De TVT-O-operatie voor urineverlies bij inspanning

De TVT-O-operatie voor urineverlies bij inspanning De TVT-O-operatie voor urineverlies bij inspanning Inleiding Deze folder geeft informatie over de TVT-O-operatie. TVT-O is een afkorting van tension-free vaginal tape obturator. Bij de TVT-O-operatie wordt

Nadere informatie

TVT-O tegen inspannings(stress)incontinentie

TVT-O tegen inspannings(stress)incontinentie TVT-O tegen inspannings(stress)incontinentie Patiënteninformatie TVT-O operatie Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 TVT-O operatie 2.1 De operatie 3 Risico s van de operatie 4 Naar huis 5 Adviezen voor thuis 6

Nadere informatie

Het inleiden van de bevalling

Het inleiden van de bevalling Het inleiden van de bevalling Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Waarom wordt een bevalling ingeleid?... 1 Over tijd zijn... 1 Langdurig gebroken vliezen... 1 Groeivertraging van de baby... 2 Achteruitgaan

Nadere informatie

Gynaecologische operaties curettage laparoscopie verwijderen van de baarmoeder verwijderen van de eierstokken verzakking

Gynaecologische operaties curettage laparoscopie verwijderen van de baarmoeder verwijderen van de eierstokken verzakking Gynaecologische operaties curettage laparoscopie verwijderen van de baarmoeder verwijderen van de eierstokken verzakking Afdeling gynaecologie en verloskunde Locatie Veldhoven Gynaecologische operaties

Nadere informatie

Zelfcatheterisatie (CIC)

Zelfcatheterisatie (CIC) Zelfcatheterisatie (CIC) Via de arts heeft u te horen gekregen dat u in aanmerking komt voor zelfcatherisatie (het zelf regelmatig ledigen van de blaas met behulp van een katheter, een dun plastic slangetje).

Nadere informatie

Blaasoperatie (Bricker-operatie)

Blaasoperatie (Bricker-operatie) Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Urologie Blaasoperatie (Bricker-operatie) 1 Blaasoperatie (Bricker-operatie) Binnenkort gaat u naar het ziekenhuis voor een blaasoperatie.

Nadere informatie

Nefrectomie (nierverwijdering) Afdeling Urologie

Nefrectomie (nierverwijdering) Afdeling Urologie Nefrectomie (nierverwijdering) Afdeling Urologie Uw uroloog heeft bij u een aandoening geconstateerd waarvoor het nodig is uw nier te verwijderen. In deze folder vindt u informatie om uzelf goed te kunnen

Nadere informatie

Afdeling verloskunde/gynaecologie. Keizersnede

Afdeling verloskunde/gynaecologie. Keizersnede Afdeling verloskunde/gynaecologie Keizersnede U gaat binnenkort bevallen via een keizersnede. De medische term daarvoor is Sectio Caesarea. Wij zullen ons uiterste best doen uw verblijf op onze afdeling

Nadere informatie

Informatie over uw blaaskatheter

Informatie over uw blaaskatheter Informatie over uw blaaskatheter Als u niet meer goed kunt plassen, is soms een blaaskatheter nodig. De blaaskatheter helpt urine af te voeren uit uw blaas. De blaaskatheter wordt verwijderd als u weer

Nadere informatie

Groep-B-streptokokken (GBS) en zwangerschap

Groep-B-streptokokken (GBS) en zwangerschap Groep-B-streptokokken (GBS) en zwangerschap 1 Groep-B-streptokokken (GBS) en zwangerschap De groep B streptokok is een bacterie die bij veel zwangere vrouwen in de vagina aanwezig is. Dat kan meestal geen

Nadere informatie

Opheffen van een stoma

Opheffen van een stoma Opheffen van een stoma Albert Schweitzer ziekenhuis maart 2015 pavo 0206 Inleiding U heeft bij een vorige operatie een darmstoma gekregen. In overleg met de chirurg is besloten dit stoma op te heffen.

Nadere informatie

Verwijderen van een blaassteen

Verwijderen van een blaassteen Urologie Verwijderen van een blaassteen www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Wat is een blaassteen?... 3 Pre-operatieve screening... 3 Voorbereiding op de operatie... 3 De opname in ons ziekenhuis... 4 De

Nadere informatie

Maatschap Urologie. Inbrengen van een dubbel J katheter

Maatschap Urologie. Inbrengen van een dubbel J katheter Maatschap Urologie Inbrengen van een dubbel J katheter Algemeen In overleg met uw arts zal bij u een dubbel-j katheter worden ingebracht. Dit is een inwendige katheter die in de urineleider gebracht wordt

Nadere informatie

Overactieve blaas behandeling (Botuline-toxine injecties) Maatschap Urologie IJsselland Ziekenhuis

Overactieve blaas behandeling (Botuline-toxine injecties) Maatschap Urologie IJsselland Ziekenhuis Overactieve blaas behandeling (Botuline-toxine injecties) Maatschap Urologie IJsselland Ziekenhuis Inleiding Tijdens uw bezoek aan uw uroloog is er met u besproken dat er een overactiviteit van uw blaas

Nadere informatie

Behandeling van stressincontinentie TOT

Behandeling van stressincontinentie TOT Behandeling van stressincontinentie bij vrouwen TOT Tijdens uw bezoek aan de polikliniek urologie/gynaecologie heeft uw behandelend uroloog/gynaecoloog met u gesproken over de mogelijkheid van een operatie

Nadere informatie

De T0T- operatie bij urineverlies. Poli Urologie

De T0T- operatie bij urineverlies. Poli Urologie 00 De T0T- operatie bij urineverlies Poli Urologie 1 Deze folder geeft informatie over de TOT-operatie. TOT is een afkorting van Trans Obturatorius Tape. Bij de TOT-operatie krijgt de urinebuis een draagband

Nadere informatie

Bypass operatie aan het been

Bypass operatie aan het been Bypass operatie aan het been Albert Schweitzer ziekenhuis maart 2012 pavo 0540 Inleiding U wordt binnenkort in het Albert Schweitzer ziekenhuis opgenomen voor een bypass operatie aan uw been. In deze folder

Nadere informatie

Langdurig gebroken vliezen

Langdurig gebroken vliezen Langdurig gebroken vliezen Albert Schweitzer ziekenhuis november 2014 pavo 0591 Inleiding In deze folder geven we u informatie over langdurig gebroken vliezen. Het hangt van de duur van uw zwangerschap

Nadere informatie

Aandachtspunten bij ontslag

Aandachtspunten bij ontslag Afdeling E1 Aandachtspunten bij ontslag TVT-operatie U bent opgenomen (geweest) in het Lievensberg ziekenhuis op de afdeling chirurgie/urologie/gynaecologie. U bent nu zover dat u weer naar huis kunt.

Nadere informatie

Voorbereiding op een keizersnede De soort verdoving Narcose Een ruggenprik

Voorbereiding op een keizersnede De soort verdoving Narcose Een ruggenprik De keizersnede 2 Deze folder geeft informatie over wat u kunt verwachten bij een keizersnede. De medische term daarvoor is een sectio caesarea. Er bestaan verschillende redenen voor een keizersnede. Wat

Nadere informatie

Laparoscopisch verwijderen van de galblaas. Uw opname van dag tot dag

Laparoscopisch verwijderen van de galblaas. Uw opname van dag tot dag Laparoscopisch verwijderen van de galblaas Uw opname van dag tot dag Inhoudsopgave Inleiding... 1 Ligging en functie van de galblaas... 1 Galstenen... 1 Complicaties... 3 Dag 1: opnamedag en operatiedag...

Nadere informatie

Adviezen na een hartoperatie

Adviezen na een hartoperatie Adviezen na een hartoperatie Informatie voor patiënten F0852-1150 januari 2012 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam

Nadere informatie

Eileiderontsteking. Afdeling Gynaecologie

Eileiderontsteking. Afdeling Gynaecologie Eileiderontsteking Afdeling Gynaecologie Inleiding Een eileiderontsteking is een ontsteking van de eileiders. Deze ontstekingen kunnen heel sluimerend verlopen met weinig klachten. Meestal heeft u acute

Nadere informatie

Verwijdering van een nier

Verwijdering van een nier Verwijdering van een nier Open nefrectomie Uw nier wordt verwijderd In overleg met uw uroloog wordt een van uw nieren verwijderd (open nefrectomie). U wordt voor deze operatie vijf tot zeven dagen opgenomen

Nadere informatie

Een suprapubische catheter

Een suprapubische catheter Een suprapubische catheter Albert Schweitzer ziekenhuis januari 2015 pavo 0107 Inleiding De uroloog heeft met u besproken dat u een suprapubische catheter gaat krijgen. In deze folder willen wij u informeren

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding... 3 Wat is een stuitligging?... 3 Hoe vaak komt een stuitligging voor?... 5 Waarom ligt een kind in een stuitligging?...

Inhoudsopgave Inleiding... 3 Wat is een stuitligging?... 3 Hoe vaak komt een stuitligging voor?... 5 Waarom ligt een kind in een stuitligging?... STUITLIGGING 250 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Wat is een stuitligging?... 3 Hoe vaak komt een stuitligging voor?... 5 Waarom ligt een kind in een stuitligging?... 5 Onderzoek bij een stuitligging... 5

Nadere informatie

Urodynamisch onderzoek urologie

Urodynamisch onderzoek urologie Urodynamisch onderzoek urologie 2 Binnenkort krijgt u een urodynamisch onderzoek (blaasdruk meting) op de polikliniek urologie. Met dit onderzoek wil de arts inzicht krijgen in uw plasklachten. Urodynamisch

Nadere informatie

Bevallen na een eerdere keizersnede

Bevallen na een eerdere keizersnede Gynaecologie / Verloskunde Bevallen na een eerdere keizersnede Inleiding In Nederland, bevalt 1 op de 5 vrouwen door middel van een keizersnede. Vrouwen die na een keizersnede opnieuw zwanger worden moeten

Nadere informatie

Inleiding Keizersnede Redenen voor een keizersnede Geplande keizersnede

Inleiding Keizersnede Redenen voor een keizersnede Geplande keizersnede KEIZERSNEDE 751 Inleiding Deze folder geeft informatie over de gebruikelijke gang van zaken rond een keizersnede. De medische term daarvoor is een sectio Caesarea. Er bestaan verschillende redenen voor

Nadere informatie

Verwijderen van de blindedarm bij volwassenen

Verwijderen van de blindedarm bij volwassenen Verwijderen van de blindedarm bij volwassenen Albert Schweitzer ziekenhuis maart 2015 pavo 0332 Inleiding U wordt in het ziekenhuis opgenomen voor het verwijderen van uw blindedarm. In deze folder leest

Nadere informatie

Plastische Chirurgie. Hidradenitis Voorbereiding, nazorg en leefregels na het verwijderen van hidradenitis

Plastische Chirurgie. Hidradenitis Voorbereiding, nazorg en leefregels na het verwijderen van hidradenitis Plastische Chirurgie Hidradenitis Voorbereiding, nazorg en leefregels na het verwijderen van hidradenitis Algemeen Binnenkort wordt u opgenomen in het Diaconessenhuis, omdat u een operatie zal ondergaan,

Nadere informatie

ERAS programma. Versneld hersteld na darmchirugie. Afdeling Chirurgie

ERAS programma. Versneld hersteld na darmchirugie. Afdeling Chirurgie ERAS programma Versneld hersteld na darmchirugie Afdeling Chirurgie Inleiding ERAS is een afkorting van de engelse woorden: Enhanced Recovery After Surgery, hetgeen vertaald betekent: versneld hersteld

Nadere informatie

Navelbreuk operatie bij kinderen. poli Chirurgie

Navelbreuk operatie bij kinderen. poli Chirurgie 00 Navelbreuk operatie bij kinderen poli Chirurgie 1 Uw kind wordt binnenkort verwacht in het ziekenhuis voor de behandeling van een navelbreuk. Waarschijnlijk heeft u al het een en ander gehoord over

Nadere informatie

H.367425.0915. Inbrengen katheter via de buik (suprapubische katheter)

H.367425.0915. Inbrengen katheter via de buik (suprapubische katheter) H.367425.0915 Inbrengen katheter via de buik (suprapubische katheter) Inleiding In overleg met uw behandelend arts is besloten bij u een suprapubische blaaskatheter in te brengen. De reden hiervoor is

Nadere informatie

Urologie Het verwijderen van een tumor uit de blaas

Urologie Het verwijderen van een tumor uit de blaas Urologie Het verwijderen van een tumor uit de blaas Transurethrale resectie van een tumor (TURT) Urologie Inleiding Onderzoek heeft aangetoond dat u tumorweefsel in uw blaas heeft. De uroloog heeft u

Nadere informatie

Keizersnede Radboud universitair medisch centrum

Keizersnede Radboud universitair medisch centrum Keizersnede Deze tekst is geheel overgenomen van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) Inleiding Deze folder geeft informatie over de gebruikelijke gang van zaken rond een keizersnede.

Nadere informatie

Vaginale kunstverlossing

Vaginale kunstverlossing Vaginale kunstverlossing Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Hoe ziet een verlostang er uit... 1 3 Hoe ziet een vacuümapparaat er uit... 2 4 In welk stadium van de bevalling wordt een tang- of vacuümverlossing

Nadere informatie

Suprapubische katheter

Suprapubische katheter Suprapubische katheter Inbrengen en verzorgen van de suprapubische katheter U bent patiënt bij de afdeling urologie van VU medisch centrum (Vumc). VUmc is een universitair medisch centrum waar medisch

Nadere informatie

Ruggenprik tijdens de bevalling

Ruggenprik tijdens de bevalling H.291380.0215 Ruggenprik tijdens de bevalling (Epidurale pijnbestrijding) Wat is epidurale pijnbestrijding Bij deze ruggenprik spuit de anesthesioloog via een dun slangetje (katheter) verdovingsvloeistof

Nadere informatie

1 Inleiding... 1. 2 Wat is een stuitligging?... 1. 3 Hoe vaak komt een stuitligging voor?... 3. 4 Waarom ligt een kind in een stuitligging?...

1 Inleiding... 1. 2 Wat is een stuitligging?... 1. 3 Hoe vaak komt een stuitligging voor?... 3. 4 Waarom ligt een kind in een stuitligging?... Stuitligging Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Wat is een stuitligging?... 1 3 Hoe vaak komt een stuitligging voor?... 3 4 Waarom ligt een kind in een stuitligging?... 3 5 Onderzoek bij een stuitligging...

Nadere informatie

Pijnbestrijding tijdens de bevalling

Pijnbestrijding tijdens de bevalling Pijnbestrijding tijdens de bevalling Inhoud 1. Inleiding 2. Hoe ontstaat pijn tijdens de bevalling? 3. Hoe kan de pijn worden bestreden? 4. Pijnbehandelingen met medicijnen 5. Wat is een goede medicamenteuze

Nadere informatie

DUIMBASIS ARTROSE NA DE OPERATIE

DUIMBASIS ARTROSE NA DE OPERATIE DUIMBASIS ARTROSE NA DE OPERATIE Afdeling Handchirurgie T: 0251-265355 Rode Kruis Ziekenhuis www.afdelinghandchirurgie.nl DUIMBASIS ARTROSE NA DE OPERATIE U bent geopereerd aan uw hand in verband met een

Nadere informatie

Verloskunde. Herstel na episiotomie (knip) of ruptuur. Afdeling: Onderwerp:

Verloskunde. Herstel na episiotomie (knip) of ruptuur. Afdeling: Onderwerp: Afdeling: Onderwerp: Verloskunde Herstel na episiotomie (knip) of ruptuur 1 Het herstel na een episiotomie (knip) of ruptuur Inleiding. U bent net bevallen en bij u is de huid ingeknipt of ingescheurd

Nadere informatie