Informatiebrochure kraamzorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiebrochure kraamzorg"

Transcriptie

1 Informatiebrochure kraamzorg ZiNkraamzorg is in het bezit van het HKZ certificaat en het WHO/UNICEF borstvoedingscertificaat door Stichting voor Borstvoeding

2 Beste aanstaande ouder(s), Van harte gefeliciteerd met uw zwangerschap. Dit is een bijzondere tijd voor u als aanstaande ouder(s). Tijdens de zwangerschap bereidt u zich voor op de komende geboorte en de tijd daarna. Kraamzorg is in deze periode heel belangrijk. Wij, van ZiNkraamzorg, willen u daar graag bij helpen. Het is belangrijk dat u na de geboorte van uw baby ruimschoots de tijd krijgt om te herstellen van de bevalling en te wennen aan uw baby. De kraamverzorgende houdt u en uw baby nauwlettend in de gaten en zorgt ervoor dat u zich kunt aanpassen aan het normale dagelijkse ritme. Ook de andere gezinsleden krijgen hierin ondersteuning. U wordt in de kraamtijd verwend en begeleid door een professionele kraamverzorgende, die op al uw vragen antwoorden heeft. Ons team bestaat uit gekwalificeerde en borstvoeding gecertificeerde kraamverzorgenden en een lactatiekundige. De aanvankelijk (normale) onwennigheid in de omgang met uw baby zal in de kraamtijd langzaam overgaan in een gevoel van zekerheid. Als de kraamperiode wordt afgesloten, bent u in staat om zelf alle zorg te geven die uw baby nodig heeft. Wanneer u thuis wilt bevallen, geeft onze kraamverzorgende professionele assistentie aan de verloskundige. De kraamverzorgende blijft na de bevalling bij u, totdat zij ervan verzekerd is dat alles met u en uw baby in orde is en alles netjes aan kant is. Door uw tijdige inschrijving garanderen wij u alle zorguren waar u volgens uw verzekeraar recht op heeft; natuurlijk geleverd door een ervaren kraamverzorgende. Ongeveer vanaf de 7 de maand van de zwangerschap wordt een (telefonisch) intakegesprek gepland waarin u al uw wensen kenbaar kunt maken. Het inschrijfformulier vindt u op onze website: Wij willen u er graag op wijzen dat er vanaf heden een plaats voor u is gereserveerd binnen onze planning. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om, indien u geen gebruik wenst te maken van onze kraamzorg, dit binnen enkele dagen telefonisch aan ons door te geven. Wij danken u dat u ons heeft benaderd en zien uw inschrijving graag tegemoet. 2

3 Inhoud Inhoud 3 Wie is ZiNkraamzorg 4 Inschrijving 5 Intake 5 Het Zorgplan 6 De Kraamverzorgende 6 Lactatiekundige Zorg van ZiNkraamzorg 6 Taken kraamverzorgende 7 Benodigdheden in huis 9 De Bevalling 11 Opleiding en Stages 11 Verlate Kraamzorg 11 ARBO wet 12 Kwaliteitswet Zorginstellingen 12 Wet Persoonregistratie 12 Wet Klachtenrecht 12 Tot Besluit 13 Bijlage: Landelijk indicatie Protocol (LiP) 14 3

4 Wie is ZiNkraamzorg ZiNkraamzorg bestaat uit zelfstandig opererende, regionale teams die nauw samenwerken met verloskundigen, ziekenhuizen en huisartsen. Alle teams voldoen aan de wettelijk geldende kwaliteitseisen en zijn gespecialiseerd in het begeleiden bij het geven van borstvoeding. Hiermee bent u verzekerd van deskundige en professionele kraamzorg. Door de komst van een baby zal er veel in uw leven veranderen en wij willen u graag met raad en daad bijstaan gedurende uw zwangerschap en tijdens de kraamtijd. Uniek van Nederland is dat u de kraamtijd veelal niet doorbrengt in een ziekenhuis, maar gewoon in uw eigen omgeving. Het is dan verstandig om een professionele kraamverzorgende in huis te hebben, die u en uw baby kan verzorgen en observeren. Daarvoor hebben wij professionele, goed opgeleide kraamverzorgenden in dienst. Al onze kraamverzorgenden zijn gediplomeerd, klantgericht, betrokken en bijgeschoold in de laatste ontwikkelingen met betrekking tot kraamzorg. Daardoor kunnen zij u optimaal begeleiden bij de verzorging, het voeden en het leren kennen van uw baby. Voor ons is belangrijk dat u tijdens de kraamtijd onbezorgd kunt genieten en dat u snel vertrouwd bent met de zorg voor uw baby. ZiNkraamzorg ziet opleiden in de zorg als een belangrijke taak. Daarom bieden wij stageplaatsen, zodat leerling kraamverzorgenden ervaring kunnen opdoen in de praktijk. Stagiaires staan onder begeleiding van een werkbegeleider en werken naast de gediplomeerde kraamverzorgende. Voor u heeft dat veel voordelen. U krijgt extra aandacht en twee kraamverzorgenden kunnen meer begeleiding bieden dan één. ZiNkraamzorg leidt ook zelf kraamverzorgenden op. Leerling kraamverzorgenden gaan tijdens hun opleiding geleidelijk meer zelfstandig werken. Mocht u vanwege enige reden bezwaar hebben tegen aanwezigheid van een stagiaire of leerling, geeft u dat dan aan tijdens het intakegesprek. Persoonlijke begeleiding is voor ons prioriteit nummer één. Wij streven ernaar dat u tijdens de kraamtijd zorg en advies krijgt van één en dezelfde kraamverzorgende. Ons streven is eveneens dat u de met ons afgesproken uren kraamzorg geheel ontvangt. Hiervoor hanteren wij het Landelijk indicatie Protocol (LiP). Op dit moment ligt het aantal uren kraamzorg rond de 49 uur verdeeld over 8 dagen. Het precieze aantal uren hangt af van uw persoonlijke- en gezinssituatie. In de 7 e of 8 e maand van de zwangerschap wordt met behulp van het Landelijk Indicatie Protocol het juiste aantal kraamzorguren bepaald dat vergoed wordt door uw verzekeraar. Direct na de bevalling en tijdens uw kraamtijd kan in overleg met uw verloskundige of huisarts op medische gronden het aantal geïndiceerde uren worden aangepast. Onze kraamverzorgenden hebben niet alleen aandacht voor u en uw baby, maar juist ook voor de andere gezinsleden. Ook voor hen is het belangrijk om op een prettige manier zo snel mogelijk te wennen aan de nieuwe gezinssituatie. 4

5 Inschrijving De inschrijving kan via uzelf, de verloskundige of via de verzekeringsmaatschappij lopen. Een inschrijving via onze website vindt plaats als voorlopige of definitieve inschrijving. Bij een voorlopige inschrijving wordt een zorgovereenkomst ter ondertekening toegestuurd. Bij een definitieve inschrijving worden de algemene voorwaarden direct geaccepteerd en komt de zorgovereenkomst bij verzending van het webformulier tot stand, uitsluitend in de Nederlandse taal. Een kopie van de digitale inschrijving en derhalve overeenkomst ontvangt u per mail. U heeft bij digitale inschrijving zeven dagen bedenktijd om de inschrijving kosteloos schriftelijk te annuleren. Uiteraard kunt u altijd telefonisch of per mail contact opnemen om wijzigingen door te geven of missende documenten bij ons op te vragen. ZiNkraamzorg reserveert bij een definitieve inschrijving de noodzakelijke zorguren en garandeert vanaf dat moment kraamzorg. Wilt u aan uw verzekeraar, indien u dit nog niet gedaan heeft, kenbaar maken dat u de keuze heeft gemaakt voor ZiNkraamzorg met AGB-code Uw verzekeraar zal dan het aantal door u gewenste zorgdagen en uren (dit is afhankelijk van uw polisvoorwaarden) aan ons bevestigen. Let op: Uw aanvraag moet wel passen binnen de voorwaarden van het Landelijk Indicatie Protocol. Als u thuis wilt bevallen, moet u altijd assistentie bij de bevalling aanvragen. Kiest u voor uitgebreide zorg, dan zal het aantal zorguren variëren van zes tot acht uur per dag. Bij minimale zorg zijn dat drie uren per dag met een minimum van 24 uur in totaal. In overleg met u wordt gekeken hoe het aantal zorguren verdeeld kan worden over de dagen van de kraamtijd. Intake De zevende maand: U hebt alles geregeld en de zaken op een rijtje gezet. Nu wordt het tijd om na te denken over de periode na de bevalling, de kraamtijd. Hoeveel dagen wilt u kraamzorg? Wat wilt en kunt u zelf doen en wat mag u verwachten van de kraamverzorgende? Het is voor u met name belangrijk om te weten wat de kraamverzorgende voor u kan betekenen. Om u daarover te informeren, houden we met u een intakegesprek. Dit intakegesprek vindt plaats in de zevende of achtste maand van uw zwangerschap. Onze voorkeur gaat uit naar een persoonlijk gesprek door middel van een huisbezoek, mits de zorgverzekeraar dit vergoedt. Anders vindt deze intake telefonisch plaats. In dit gesprek zullen we de komende kraamtijd, de bevalling, de voeding van de baby en de taken van de kraamverzorgende bespreken. Uiteraard kunt u uw wensen met betrekking tot de zorg kenbaar maken en heeft u de gelegenheid om vragen te stellen. Daarnaast wordt op basis van het LiP het aantal uren zorg geïndiceerd (zie cliëntinformatie LiP). We hopen dat deze informatie duidelijk maakt op welke wijze de toekenning van kraamzorg in zijn werk gaat en dat het voor iedereen op dezelfde manier gebeurt. Wij, uw kraamzorgaanbieder, en uw verzekeraar kunnen u nader informeren. Voor iedereen geldt een wettelijk vastgestelde eigen bijdrage. 5

6 Het Zorgplan Tijdens het intakegesprek ontvangt u van ons het zorgplan. Dit zorgplan vormt de basis voor de zorgverlening tijdens de kraamtijd. Hierin verwerken wij alle details van de kraamperiode. Tevens kunt u dit gebruiken als naslagwerk en dagboek. De kraamverzorgende zal tijdens de kraamperiode aantekeningen maken in het zorgplan met betrekking tot de verzorging van moeder en kind en de afspraken die samen met u gemaakt worden over de zorgverlening. Het is belangrijk dit zorgplan tot 15 jaar na de kraamtijd te bewaren in verband met het terughalen van gegevens die voor u, ons of andere instanties van belang kunnen zijn. Steekproefsgewijs zullen wij een aantal zorgplannen per jaar opvragen bij cliënten om zo onze kwaliteit te waarborgen. Na gebruik krijgt u het zorgplan uiteraard weer in uw bezit. De Kraamverzorgende In de eerste plaats zal de kraamverzorgende zorg dragen voor het verzorgen van moeder en kind en tevens het hele gezin begeleiden in de veranderingen die de komst van een baby met zich meebrengt. Ze is deskundig op het gebied van voorlichting geven en het observeren van moeder en kind. Elke dag zal zij een aantal medische controles uitvoeren, zowel bij de kraamvrouw als bij de baby. De uitkomst van deze controles zal worden genoteerd in het zorgplan. Daarnaast onderhoudt de kraamverzorgende het contact met de verloskundige of huisarts, die de medische verantwoordelijkheid draagt tijdens uw kraamtijd. In de kraamperiode zal de kraamverzorgende haar kennis en vaardigheden overdragen aan u en het gezin. Als de kraamverzorgende uw gezin verlaat, bent u in staat uw baby die zorg te geven die hij of zij nodig heeft, en weet u welke signalen de baby kan afgeven en wat ze kunnen betekenen. Lactatiekundige Zorg van ZiNkraamzorg Soms ontstaan er situaties waarbij ondanks alle hulp van de kraamverzorgende en andere hulpverleners, problemen ontstaan bij het geven van borstvoeding. In zo n situatie kan de lactatiekundige met haar specialistische kennis hulp bieden. De lactatiekundige is hiervoor opgeleid en geeft advies en begeleiding bij specifieke problemen. Aan lactatiekundige diensten zijn kosten verbonden. Deze worden ook in de kraamtijd door vele verzekeraars vergoed. Kijk hiervoor in uw polisvoorwaarden. 6

7 Zorguren In het document Cliëntinformatie Landelijk indicatie Protocol (uitgegeven door de Landelijke Indicatie Commissie Kraamzorg, zie achterin deze brochure), kunt u lezen hoe en wanneer het aantal zorguren wordt bepaald op basis van het Landelijk Indicatie Protocol. Uw verzekering vergoedt nagenoeg alle kosten onder de basisverzekering en aanvullende verzekering, met uitzondering van uw eigen bijdrage. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden. Voor betaling van de eigen bijdrage werkt ZiNkraamzorg standaard met automatische incasso. Tevens wordt in het Landelijk Indicatie Protocol omschreven wat de taken zijn van de kraamverzorgende en waarvoor u eventueel mantelzorg in moet schakelen. Meer uren nodig? Mochten er tijdens de zwangerschap, bevalling of kraamtijd verandering optreden in uw situatie dan kan het aantal te geven kraamzorguren altijd bijgesteld worden. Wanneer u door omstandigheden meer uren kraamzorg nodig heeft, dan bespreekt de kraamverzorgende dit met de verloskundige. Zij kunnen dan een herindicatie van het aantal kraamzorguren maken. Op deze manier kunnen de kraamverzorgenden van ZiNkraamzorg u en uw gezin een onvergetelijke kraamtijd bezorgen. In geval van het uitvallen van personeel of bij een groot aantal geboortes houden wij ons het recht voor om minder zorg aan u te leveren. Hierbij houden wij rekening met het dienstverband van de kraamverzorgende die op dat moment beschikbaar is. We zullen uiteraard ons best doen om toch iemand volledig in te zetten. Daarnaast zullen wij ernaar streven om zoveel mogelijk één kraamverzorgende (eventueel met leerling) bij u te plaatsen en zo weinig mogelijk te wisselen van personeel. Taken kraamverzorgende De kraamverzorgende helpt u bij de verzorging van uw baby, maar let tijdens de kraamtijd ook extra op u. Zij zal dagelijks alle medische controles van u en uw baby uitvoeren. Daarnaast verzorgt zij ook verschillende huishoudelijke taken en neemt zij tijdelijk de verzorging van de andere huisgenoten op zich. Deze taken zijn afhankelijk van het aantal zorguren dat bij u geïndiceerd is en waar u voor gekozen heeft. Onderstaande taken worden altijd voor u verzorgd, ook als u maar een aantal uren zorg per dag heeft. 7

8 Uw kraamverzorgende zal altijd: De controles van u en uw baby uitvoeren. De eerste vier dagen twee keer per dag. U helpen met de volledige verzorging van uw baby. U begeleiden bij de voeding van uw baby. De kraamkamer en babykamer op orde houden en de bedden verschonen. De badkamer en het toilet waar u gebruik van maakt schoonhouden. Afspraken maken over hoe te handelen als zij weg is (bijv. s nachts). Als de situatie het toe laat, kunt u de volgende extra taken verwachten De rest van uw woning wordt aan kant gehouden, dat wil zeggen stoffen, stofzuigen, planten verzorgen. Uw visite wordt ontvangen en voorzien van een drankje en beschuit met muisjes. Eventuele boodschappen worden gedaan. De lunch en het avondeten worden verzorgd (in overleg klaarzetten of daadwerkelijk koken). De was van u en de baby wordt gedaan. Indien mogelijk wordt daarnaast ook de rest van de gezinswas gedaan. De was wordt gevouwen en gestreken. Wat doet uw kraamverzorgende niet! Gordijnen wassen. Achterstallige was en strijk. Hond uitlaten, dieren verzorgen. Weekendboodschappen. Achterstallige schoonmaakwerkzaamheden. Dweilen en/of schrobben van grote vloeroppervlakten. Zoals u merkt heeft uw kraamverzorgende een grote taak. Het belangrijkste blijft echter de professionele zorg voor u en uw baby. U moet zo ontspannen mogelijk aan uw baby kunnen wennen en herstellen van de bevalling. Wij hopen dat bovenstaande u een goede indruk geeft van wat u wel en niet mag verwachten. 8

9 Benodigdheden in huis Voor een thuisbevalling: 2 (afval)emmers Vuilniszakken 1 waskom (plastic teiltje) 1 extra lamp 100 watt of een looplamp, wit licht Noodverlichting (sterke zaklamp met batterijen) Zekeringen 1 kraammatras van de grootste maat i.v.m. bloed- en vochtverlies 10 grote steriele gaasjes (10x10) 2 navelklemmetjes 2 pakken celstofmatjes Vloeibare zeep voor arts of verloskundige 1 pak zigzag watten Rol toiletpapier Po in plastic verpakt of in een schone kussensloop 2 naadloze ijzeren kruiken met rubber binnenplaatje en voorzien van een keurmerk logo. Belangrijk: controleer de kruiken van tevoren op lekken! Vluchtkoffertje, voor het geval u toch naar het ziekenhuis moet Meer richtlijnen betreffende het klaarzetten van de spullen, vindt u in het zorgplan dat u tijdens het intakegesprek ontvangt Altijd nodig voor de kraamvrouw: 2 pakken normaal maandverband 2 pakken kraamverband 5 celstofmatjes 2 digitale thermometers (ook één voor de baby) Zakjes voor het weggooien van het verband 1 maatkan of fles om te spoelen na toiletgebruik Voor de baby: 50cc gedenaturaliseerde alcohol 70%, een pak zigzag watten (zie thuisbevalling) 2 pakjes steriele gaasjes 16x16 6 rompertjes maat 56/62. 4 setjes kleding vanaf maat 56/62. 6 spuugdoekjes Hard plastic badje met standaard (hoogte 100/105 cm), tummy tub Zeepvrije wasgel 2 babycapes 2kruiken (zie thuisbevallinglijstje) Afhankelijk van de verwachting, is het tevens aan te raden rompertjes / een set kleding van maat 50/56 in huis te hebben. 9

10 12 hydrofiele luiers om de baby mee af te drogen 6 hydrofiele washandjes 1 pak wegwerpluiers bij katoenen luiers - 12 hydrofiele en 12 oogjesluiers - 1 rolletje papieren tape - 1 pak inlegluiers - 1 emmer met deksel - 6 strikslips luierbroekjes Voor het wiegje of ledikantje: Wieg of ledikantje met spijltjes met maximaal 7 cm afstand 1 molton om het matras te beschermen 1 stevig matrasje van 8-10 cm dik 3 onderlakentjes of hoeslakens 3 bovenlakentjes 2 wollen of katoenen dekentjes 2 kruikenzakken van katoen of flanel Bij borstvoeding: Zoogkompressen Voedingsbeha s Bij flesvoeding: 2 flessen met spenen 1 flessenrager 1 flessenwarmer of magnetron 1 proefpakje flesvoeding voor pasgeborene Sommige klanten krijgen via de verzekering een kraampakket. Daar zitten al veel benodigdheden in, controleer dit even voordat u tot aanschaf over gaat. 10

11 De Bevalling Wij zijn voor het inzetten van een kraamverzorgende 24 uur per dag te bereiken. Als u heeft gekozen voor een thuisbevalling, dan zal de kraamverzorgende tijdens de bevalling de verloskundige of huisarts assisteren. Wij willen dan graag een rommeltelefoontje vooraf. Hier verstaan wij onder dat u ons belt zodra u de verloskundige heeft laten weten serieuze ontsluitingsweeën te hebben. Wij kunnen dan al een kraamverzorgende inlichten over de mogelijke bevalling en alle gegevens over u en uw gezin doorgeven. Pas als de verloskundige of huisarts aangeeft dat er daadwerkelijk bevallingsassistentie nodig is, belt u ons een tweede keer en dan kan de kraamverzorgende meteen naar u toe komen. Zo verkleinen we het risico dat de kraamverzorgende te laat komt. Na een poliklinische bevalling willen we graag weten wanneer de kraamvrouw en de baby naar huis mogen. We kunnen dan een kraamverzorgende inlichten over de thuiskomst en ervoor zorgdragen dat zij ongeveer gelijktijdig met u arriveert. Het beste kunt u ons dit laten weten tussen 7.00 uur en uur. Opleiding en Stages Naast het verlenen van zorg, hebben wij ook een verantwoordelijke taak in het opleiden van de toekomstige kraamverzorgenden. Wij hebben leerlingen in dienst die via ons deelnemen aan een opleiding en tevens bieden wij stageplaatsen aan stagiaires van kraamzorgopleidingen. Het is bij ons vanzelfsprekend dat deze leerlingen, in overleg met u en onder toeziend oog van een gediplomeerd kraamverzorgende, ervaring opdoen. Verlate Kraamzorg Onder verlate kraamzorg verstaan we kraamzorg na een langdurige opname in het ziekenhuis vanaf de 10 de dag tot maximaal 3 maanden (afhankelijk van uw zorgverzekeraar) na de bevalling. Deze vorm van kraamzorg kan niet van tevoren worden besproken. De vorm en duur worden bepaald in overleg met u en uw zorgverzekeraar. U kunt ook zelf de zorg inkopen voor het geldende uurtarief. 11

12 ARBO wet Behalve de zaken die u nodig heeft voor de verzorging van moeder en kind, is het (in het kader van de ARBO wet) noodzakelijk uw bed (indien nodig) te verhogen naar een hoogte van 70 cm met een maximum hoogte van 90 cm. Op deze manier is het werk voor een kraamverzorgende minder belastend. Als u heeft gekozen voor een thuisbevalling is dit ook noodzakelijk voor de verloskundige of huisarts. U kunt bedklossen huren bij de thuiszorgwinkel, maar eventueel kunnen fleskratten ook gebruikt worden. Als u in het bezit bent van een waterbed, dan raden wij u aan om tijdens de kraamtijd gebruik te maken van een logeerbed of eenpersoonsbed, die wel op een hoogte van 70 cm (met een maximum hoogte van 90 cm) gebracht kan worden. Indien niet aan deze voorwaarde is voldaan, houdt de kraamzorgorganisatie zich het recht voor de kraamzorg stop te zetten of te weigeren. Kwaliteitswet Zorginstellingen Sinds 1 april 1996 moeten alle zorginstellingen aan eisen voldoen. Voor u als klant betekent dit dat de organisatie die u kraamzorg verleent, kwalitatief goede zorg moet verlenen die is afgestemd op uw reële behoeften. Wij zijn in het bezit van het HKZ certificaat en voldoen hierdoor aan alle gestelde kwaliteitseisen. Wet Persoonregistratie De organisatie zal u om een aantal persoonlijke gegevens vragen, zodat het mogelijk is de declaratie naar de zorgverzekeraar af te handelen. U kunt er uiteraard zeker van zijn dat deze gegevens uitsluitend binnen onze organisatie worden gebruikt. Wij zijn in het bezit van een privacyreglement. Dit kunt u bij de teams van ZiNkraamzorg opvragen. Wet Klachtenrecht Bent u om welke reden dan ook niet tevreden over de diensten die door ZiNkraamzorg worden verleend, dan zouden wij het op prijs stellen als u dit in eerste instantie direct met de leidinggevende van de vestiging bespreekt. Wij zullen er dan alles aan doen om u op zo kort mogelijke termijn alsnog tevreden te stellen. Indien u echter een probleem heeft dat niet (meer) direct bespreekbaar is, heeft u de mogelijkheid om bij ZiNkraamzorg een officiële klacht in te dienen. Wij zien uw klacht als een mogelijkheid om zaken binnen de organisatie te verbeteren en nemen deze dan ook zeer serieus. ZiNkraamzorg heeft een klachtenreglement en een klachtencommissie. Het klachtenreglement is op te vragen bij de teams van ZiNkraamzorg. 12

13 Tot Besluit Natuurlijk kunnen we in deze brochure niet al uw vragen beantwoorden. Zo vraagt u zich misschien nog af wie u allemaal over uw zwangerschap kunt raadplegen: gynaecoloog, huisarts of verloskundige. En bijvoorbeeld hoe ZiNkraamzorg kan inspelen op uw specifieke wensen. Veel vragen worden beantwoord tijdens het intakegesprek. Voor eventuele vragen die u graag eerder beantwoord wilt hebben, kunt u ons ook altijd telefonisch bereiken. Het telefoonnummer van de vestiging, waar u een inschrijving voor heeft ontvangen, vindt u op onze website onder regio s. Ook kunt u ons bereiken op ons informatienummer of onze website 13

14 Bijlage: Landelijk indicatie Protocol (LiP) Inleiding Vanaf 1 januari 2006 valt kraamzorg voor iedereen binnen het basispakket van de nieuwe zorgverzekering. Daar is voor gekozen, omdat we in Nederland kraamzorg belangrijk vinden. Kraamzorg helpt moeder en kind om een goede start te maken in deze zo bijzondere levensfase. Wat wordt anders? De organisaties, die betrokken zijn bij kraamzorg, hebben afgesproken de toekenning van kraamzorg vanaf 1 januari 2006 nóg beter te organiseren. Niet meer volgens (soms) ondoorzichtige en plaatselijk verschillende regels, die voor u als cliënt onduidelijk kunnen zijn. Voortaan wordt de zorg afgestemd op wat die ene moeder en dát kind écht nodig hebben in de kraamtijd. Het Landelijk indicatie Protocol (LiP ) Om dat te bereiken ontwikkelden deze organisaties met grote zorgvuldigheid een Landelijk Indicatie Protocol kraamzorg: een handleiding waarmee de kraamzorgaanbieders, verloskundigen en verzekeraars in het hele land op dezelfde manier bepalen welke kraamzorg nodig is. Voor elke individuele situatie opnieuw. Zodat iedereen in Nederland kan rekenen op kraamzorg op maat. Met een rechtvaardige en uniforme verdeling van de beschikbare middelen en capaciteit. Kraamzorg en mantelzorg Iedereen in Nederland heeft dus recht op kraamzorg. Kraamzorg houdt in dat moeder en kind thuis de verzorging, begeleiding en ondersteuning krijgen, die nodig is. De mensen die kraamzorg geven zijn daar speciaal voor opgeleid. Anno 2006 gaat ook kraamzorg hand in hand met mantelzorg. De kraamvrouw is zélf verantwoordelijk voor het regelen van die mantelzorg. Net als in andere zorgsituaties. Met mantelzorg bedoelen we de hulp die we vrijwillig aan elkaar geven en die we krijgen van: de partner, huisgenoten, oma of opa, de buren. De kraamverzorgende doet de basishuishoudelijke taken die direct te maken hebben met de zorg voor moeder en baby. Voor de éxtra huishoudelijke taken, die de kraamvrouw tijdelijk niet zelf kan doen, wordt de mantelzorg ingeschakeld. Zoals voor de verzorging van andere kinderen binnen het gezin, het in huis halen van de boodschappen, en het bereiden van de avondmaaltijd. Het is belangrijk dat u zelf tijdig afspraken maakt over de mantelzorg binnen uw eigen omgeving, voor de periode na de bevalling. Hoe gaat het in de praktijk? Wélke kraamzorg voor u van toepassing is wordt zo objectief mogelijk bepaald met het Landelijk Indicatie Protocol kraamzorg. Dat is de leidraad, waarmee de aard (de inhoud van de zorg) en de omvang (het aantal uren zorg) van de kraamzorg die nodig is, wordt beoordeeld. Op drie momenten wordt gekeken welke kraamzorg nodig is. Dat noemen we de indicatiestelling. De eerste keer gebeurt dit bij een zwangerschapsduur van uiterlijk 36 weken. Een daartoe deskundig beroepsbeoefenaar (de intaker) beoordeelt dan de noodzakelijke inhoud van de kraamzorg: Wat is nodig voor díe kraamvrouw in dát gezin? Daarop wordt in eerste instantie het aantal te bieden uren kraamzorg gebaseerd. De intaker komt in principe bij u thuis als u in verwachting bent van 14

15 uw eerste kind. Bij een volgend kind kan afhankelijk van uw situatie een gesprek thuis plaatsvinden of is er een telefonisch contact. Echter, niet alles is vóór de bevalling bekend. Daarom wordt ook op twee andere momenten gekeken welke zorg geboden moet worden. Dat gebeurt op de dag van de bevalling én op de derde of vierde dag erna. Pas dan is immers helder wat moeder en kind écht nodig hebben. Uw eigen verloskundige (of huisarts) en kraamverzorgende doen samen deze tweede en derde inschatting. Als het nodig is, wordt de geboden zorg aangepast aan de nieuwe zorgvraag. Dat noemen we een herindicatie. Dit kan betekenen dat u alsnog meer kraamzorg krijgt, dan oorspronkelijk is toegezegd. Maar minder kan ook voorkomen, namelijk als het oorspronkelijke voorgestelde pakket niet nodig blijkt. In het kraamzorgdossier komt precies te staan welke kraamzorg u krijgt en waarom. Dan kan altijd worden getoetst, hoe het is gegaan. Kraamzorg op maat Het resultaat van deze manier van werken leidt ertoe dat u die kraamzorg krijgt, die nodig is om moeder en kind een goede start te geven. De kraamzorg biedt daarbij ondersteuning op het gebied van verzorging van moeder en kind, geeft instructies, advies en voorlichting, draagt zorg voor goede hygiëne en vervult een aantal basis huishoudelijke taken. De kraamverzorgende kijkt naar wat er in uw situatie aan de hand is, zodat zij ook de verloskundige/huisarts goed kan informeren over het verloop van het kraambed. Als alles bij de bevalling goed verloopt, ontvangt u kraamzorg met een basis omvang van 49 uur. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunnen daar uren bij komen of af gaan. Tot besluit We hopen dat deze informatie duidelijk maakt op welke wijze de toekenning van kraamzorg in zijn werk gaat en dat het voor iedereen op dezelfde manier gebeurt. Uw kraamzorgaanbieder en uw verzekeraar kunnen u nader informeren. Voor iedereen geldt een wettelijk vastgestelde eigen bijdrage. De organisaties die dit Landelijk Indicatie Protocol kraamzorg hebben opgeteld en hebben afgesproken op deze manier te werken zijn: de Koninklijk Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), Branchebelang Thuiszorg Nederland (BTN), Z-org, Organisatie van Zorgondernemers (voorheen LVT), Sting, Llandelijke Beroepsvereniging Verzorging en Zorgverzekeraars Nederland (ZN, de branche-organisatie van de verzekeraars). 15

16 Landelijk informatienummer: Website: 16

Inhoud. Kindje op komst, van harte gefeliciteerd!

Inhoud. Kindje op komst, van harte gefeliciteerd! Kraam Zorg 1 Kindje op komst, van harte gefeliciteerd! Je bent in verwachting, een bijzondere tijd in je leven. Tijdens de zwangerschap bereid je je al voor op de geboorte van je kindje en de tijd erna.

Nadere informatie

Inhoud. Kindje op komst, van harte gefeliciteerd!

Inhoud. Kindje op komst, van harte gefeliciteerd! Kindje op komst, van harte gefeliciteerd! Je bent in verwachting, een bijzondere tijd in je leven. Tijdens de zwangerschap bereid je je al voor op de geboorte van je kindje en de tijd erna. Kraamzorg is

Nadere informatie

Algemene informatie. De betere kraamzorg met net een beetje extra!!

Algemene informatie. De betere kraamzorg met net een beetje extra!! Algemene informatie De betere kraamzorg met net een beetje extra!! Inhoudsopgave In verwachting blz 3 Algemene informatie blz 4 En nu? blz 5 De bevalling en de kraamtijd blz 6 Wat zijn de taken van de

Nadere informatie

Kraamzorg: een goed begin!

Kraamzorg: een goed begin! K R A A M Z O R G Kraamzorg: een goed begin! Zeker als u ons nodig heeft Een goed begin Hartelijk gefeliciteerd met uw zwangerschap! Een spannende tijd is aangebroken waarin er veel verandert. De geboorte

Nadere informatie

Informatiemap Kraamzorg Rotterdam & omstreken

Informatiemap Kraamzorg Rotterdam & omstreken Informatiemap Kraamzorg Rotterdam & omstreken IN DE WIEG GELEGD VOOR ZORG INLEIDING 3 VOOR DE BEVALLING 4 Aanmelden en inschrijven 4 Themabijeenkomsten 4 Intakegesprek 5 Hoeveel uur kraamzorg krijg ik?

Nadere informatie

Kraamzorg. Kraamzorgpraktijk. van. Purmerend K P U R M E R E N D

Kraamzorg. Kraamzorgpraktijk. van. Purmerend K P U R M E R E N D JKRAAMZORGPRAKTI Kraamzorg van Kraamzorgpraktijk Purmerend K P U R M E R E N D Kindje op komst, van harte gefeliciteerd! Je bent in verwachting, een bijzondere tijd in je leven. Tijdens de zwangerschap

Nadere informatie

Werkgebieden van Yunio

Werkgebieden van Yunio Werkgebieden van Yunio Kraamzorg Jeugdgezondheidszorg Aan de tekst van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 1 Yunio kraamzorg bevalt beter! De uitzetlijst en de kooptips kunt u uit de brochure

Nadere informatie

Geboortecentrum Sophia

Geboortecentrum Sophia Geboortecentrum Sophia U moet nog een keuze maken of u heeft zojuist voor het Geboortecentrum Sophia gekozen. Een goede keuze! Want in het Geboortecentrum Sophia kunt u in alle rust bevallen en daarna

Nadere informatie

Theorieboek Niveau 4. Kraamzorg

Theorieboek Niveau 4. Kraamzorg Theorieboek Niveau 4 Kraamzorg NU Zorg Kraamzorg Theorieboek Niveau 4 Noordhoff Uitgevers bv Vormgeving omslag Nu Amsterdam, Amsterdam Ontwerp binnenwerk G2K, Groningen/Amsterdam Foto omslag Frank Muller,

Nadere informatie

Inhoud Error! Bookmark not defined.

Inhoud Error! Bookmark not defined. Inhoud Inhoud... 1 Contact... 2 Administratiekantoor... 2 Zorgcoördinator... 2 Gefeliciteerd!... 3 Intake gesprek... 3 LIP... 3 Afspraken... 3 Voorbereiding... 4 Groeiboekje... 4 Arbo-wet; Bedverhogers...

Nadere informatie

DEFINITIEF CONCEPT. Het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg. Definitief concept. Maaike Veenvliet Linda Nijeboer INDICATIESTELLING KRAAMZORG

DEFINITIEF CONCEPT. Het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg. Definitief concept. Maaike Veenvliet Linda Nijeboer INDICATIESTELLING KRAAMZORG INDICATIESTELLING KRAAMZORG Het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg Definitief concept COMPLIANCE CONSULT, 20 JUNI 2005 Maaike Veenvliet Linda Nijeboer SAMENVATTING Inleiding en vraagstelling Er is op

Nadere informatie

Een wereld van verschil in kraamzorg

Een wereld van verschil in kraamzorg Een wereld van verschil in kraamzorg Inhoud Colofon Wereld Wonder Postbus 9 2260 AA Leidschendam T 070-305 2040 F 070-305 2048 E kraamzorg@wereldwonder.nl I www.wereldwonder.nl Voor het bezoekadres zie

Nadere informatie

Groot en Klein Genieten

Groot en Klein Genieten Groot en Klein Genieten Je hebt voor het GeboorteHotel Maasstad gekozen. Goede keuze! Want in het GeboorteHotel kun je in alle rust bevallen en daarna lekker bijkomen en genieten van de kleine. Daarnaast

Nadere informatie

Kraamzorgmagazine. van RST Zorgverleners. Met alle info over kraamzorg en meer...

Kraamzorgmagazine. van RST Zorgverleners. Met alle info over kraamzorg en meer... EBOR[G]ENEN magazine van RST Zorgverleners Met alle info over kraamzorg en meer... Inhoud 12. Vragen en antwoorden over de kraamtijd Zwanger! Het is een bijzondere tijd voor je! Je bent in blijde verwachting.

Nadere informatie

Voor alle zorg bij u thuis

Voor alle zorg bij u thuis Voor alle zorg bij u thuis 1 2 Inhoudsopgave Pagina Voor alle zorg bij u thuis 4 Samenwerking 5 De verschillende vormen van thuiszorg 5 Kraamzorg 6 - Kraamzorg aanvragen Jeugdgezondheidszorg 9 - Jeugdgezondheidszorg

Nadere informatie

Informatieboekje Green Star Zorg

Informatieboekje Green Star Zorg Informatieboekje Green Star Zorg Green Star Zorg thuiszorg Bergsingel 203 3077 GG Rotterdam telefoon: 010-465 44 82 e-mail: info@greenstarzorg.nl internet: www.greenstarzorg.nl pagina 1 van 24 pagina 2

Nadere informatie

Zwangerschap, bevalling en kraamzorg 2015. Wij zijn er voor ú. En voor uw baby.

Zwangerschap, bevalling en kraamzorg 2015. Wij zijn er voor ú. En voor uw baby. Zwangerschap, bevalling en kraamzorg 2015 Wij zijn er voor ú. En voor uw baby. Zwangerschap, bevalling en kraamzorg Welke keuzes heeft u? Als u zwanger wilt worden of al zwanger bent, komen er veel vragen

Nadere informatie

In verwachting. momenten en herinneringen. Daarom luisteren we eerst naar jullie wensen en vullen daarna in overleg de kraamzorg

In verwachting. momenten en herinneringen. Daarom luisteren we eerst naar jullie wensen en vullen daarna in overleg de kraamzorg Kraamzorg In verwachting Hartelijk gefeliciteerd met je zwangerschap! Een spannende tijd is aangebroken waarin veel verandert. De geboorte lijkt nog ver weg, maar het is nu tijd om een aantal praktische

Nadere informatie

Monitoring Kraamzorg II: verkenning van de toekomstige vraag naar kraamzorg

Monitoring Kraamzorg II: verkenning van de toekomstige vraag naar kraamzorg Monitoring Kraamzorg II: verkenning van de toekomstige vraag naar kraamzorg NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) T.A.Wiegers oktober 2006 Bezoekadres: Lange Voorhout 13 2514

Nadere informatie

Klein en Groot Genieten

Klein en Groot Genieten Klein en Groot Genieten Je moet nog een keuze maken of je hebt zojuist voor het GeboorteHotel Maasstad gekozen. Goede keuze! Want in het GeboorteHotel kun je in alle rust bevallen en daarna lekker bijkomen

Nadere informatie

Zwangerschap en Geboorte 2014. Wij zijn er voor ú. En voor uw baby.

Zwangerschap en Geboorte 2014. Wij zijn er voor ú. En voor uw baby. Zwangerschap en Geboorte 2014 Wij zijn er voor ú. En voor uw baby. Zwangerschap en Geboorte Wat er geregeld en vergoed wordt U heeft een kinderwens Als u zwanger wilt worden, is het goed om stil te staan

Nadere informatie

KWALITEITSHANDBOEK. Nagezien door. Opgesteld door. Marianne Gorselink. Mirjam Steenhuis

KWALITEITSHANDBOEK. Nagezien door. Opgesteld door. Marianne Gorselink. Mirjam Steenhuis Goedgekeurd M. M. INHOUDSOPGAVE DEEL A: ALGEMEEN... 7 H 1... 7 Algemeen... 7 1.1... 7 Inleiding... 7 H 2... 9 INFORMATIE OVER DE ONDERNEMING... 9 2.1... 9 Activiteiten van de onderneming... 9 2.2... 10

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Kraamzorg

Algemene Leveringsvoorwaarden Kraamzorg Algemene Leveringsvoorwaarden Kraamzorg Index Index... 2 Paragraaf 1 Kraamzorg... 3 Artikel 1 Overeenkomst tot het verlenen van kraamzorg... 3 Artikel 2 Het intakegesprek (tussen de 30e en 36e week van

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE. Datum 24 maart 2015 Betreft Buitenhof oproep advies kraamzorg

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE. Datum 24 maart 2015 Betreft Buitenhof oproep advies kraamzorg > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ 'S-GRAVENHAGE 0530.2015006196 Zorginstituut Nederland Pakket Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Vastgesteld in november 2011

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Vastgesteld in november 2011 Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN Vastgesteld in november 2011 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse

Nadere informatie

Bevalling en kraamzorg,

Bevalling en kraamzorg, 2014 Bevalling en kraamzorg, goed geregeld bij Zorgzaam Zorgeloos verzekerd Verloskundige hulp Allereerst wil Zorgzaam u van harte feliciteren met uw zwangerschap. In deze brochure leest u wat u in de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding >> > Inleiding Inhoudsopgave 3 U, als slachtoffer, staat centraal 8 Respectvol met elkaar omgaan 13 De schadebehandeling inzichtelijk houden 17 Overleggen in harmonie 20 Een goed tempo in de schadebehandeling

Nadere informatie

Consultatiedocument Kraamzorg

Consultatiedocument Kraamzorg Consultatiedocument Kraamzorg Een analyse van de mogelijkheden voor vrije prijsvorming februari 2009 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 Inleiding 13 1.1 Aanleiding 13 1.2 Doelstelling 14 1.3 Consultatieprocedure

Nadere informatie

Kwaliteits indicatoren

Kwaliteits indicatoren Kwaliteits indicatoren KRAAMZORG Verslagjaar 2012 7 november 2012 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Gebruikershandleiding 5 3. Samenvatting indicatoren 6 4. Kwaliteitsindicatoren 8 1 Tijdige intake 8 2

Nadere informatie

Gelre Kraamzorg. Liefdevol begin. Je kunt er voor kiezen om je kind geboren te laten worden:

Gelre Kraamzorg. Liefdevol begin. Je kunt er voor kiezen om je kind geboren te laten worden: Gelre Kraamzorg Liefdevol begin De kraamverzorgenden van Gelre Kraamzorg bieden persoonlijke en professionele zorg zodat jij en je gezin tijdens de kraamtijd onbezorgd kunnen genieten van een liefdevol

Nadere informatie