OP DE VLAKTE. Editie 32 JULI 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OP DE VLAKTE. Editie 32 JULI 2012"

Transcriptie

1 OP DE VLAKTE Editie 32 JULI 2012 in deze editie: Sluiting zeewering Koninklijk bezoek teamwork SPECIAL Het gat is dicht!

2 Beste Puma s Deze uitgave van Op de Vlakte gaat volledig over het definitief sluiten van de buitencontour van de zeewering. Voor het project Maasvlakte 2, voor het Havenbedrijf Rotterdam, voor CMO1, voor PUMA, voor Boskalis en Van Oord, voor de Nederlandse Waterbouw en voor alle andere betrokken partijen en individuen is 11 juli 2012 een gedenkwaardige dag geworden. Net ten zuiden van de sluiting was in de weken ervoor een grote tent gebouwd voor de sluitingsceremonie. Hier werd een mooie show vertoond met een mix van historische beelden van waterbouwkundige werken (zoals de sluiting van de Afsluitdijk en de Deltawerken), opnames van de uitvoering van het MV2-project en commentaren van mensen die ons project via FutureLand hebben bezocht. Hierna gaf Hare Majesteit de Koningin om uur, onder het toeziend oog van vele hoogwaardigheidsbekleders en genodigden, het startsein voor de sluiting. De aanwezige schepen (cutterzuiger Edax en hoppers Vox Maxima, Prins der Nederlanden, Crestway en HAM317) zetten hun pompen in beweging en rond uur werd de zeewering op tij(d) gesloten. Er was bijzonder veel media-aandacht. Via een live verbinding kon de sluitingsceremonie ook op TV worden gevolgd. Met veel trots kijken wij terug op deze zeer geslaagde dag. Bij deze wil ik nogmaals iedereen bedanken voor de inzet en hartelijk feliciteren met het prachtig resultaat; alle mensen die hebben meegewerkt aan de voorbereiding; alle mensen die hebben meegewerkt aan de daadwerkelijke sluiting, maar ook alle mensen zonder wiens ondersteuning deze zandsluiting niet mogelijk zou zijn geweest. Een echte Teamprestatie! Veel plezier toegewenst met het lezen van deze speciale editie van Op de Vlakte. Jaap Dekker Projectdirecteur 2

3 En dan zit hij dicht... de stand van zaken Op 11 juli 2012 was het dan zover. Maandenlange voorbereiding is er aan voorafgegaan en dan is de buitencontour dicht! Een goede samenwerking van de denkers en de doeners, met respect voor elkaars inbreng, in de Taskforce Zandsluiting. Van Engineering, Bedrijfsbureau, TD, Survey tot Uitvoering en niet te vergeten de inbreng van de hopperkapiteins en hun bemanning: iedereen heeft zijn/haar bijdrage geleverd. Een aanpak die tot nu toe de realisatie van MV2 een succes maakt. Een Fasering, Draaiboek en niet te vergeten de dagelijkse update van de stroomvoorspellingen waren een garantie dat iedereen begreep waar het om ging, en op dezelfde golflengte zat. Er staat in brede zin een nieuwe generatie zandsluitingspecialisten klaar. En dat is maar goed ook, net op tijd kon er nog wat kennis en ervaring van de zandsluitingen uit de tijd van de Oosterscheldewerken worden doorgegeven. Het feest was om niet te vergeten, geholpen door het mooie, zij het winderige weer. De beelden gingen de hele wereld over. De een kwam wat meer in beeld dan de ander, maar duidelijk was dat het een prestatie was van het hele team. Zoals ook bleek uit de eerste oversteek van de PUMA-medewerkers, van Hoofd Zandbedrijf tot en met materieel operators, inclusief de gepaste champagne! Een reclame voor de Hollandse waterbouw. De afstandsbediening met rode knop (met vingerafdruk van Hare Majesteit!) hangt voorlopig in mijn kamer. We zijn allemaal trots op deze Koninklijke betrokkenheid. Dirk Hamer Manager Uit voering Dirk Hamer 3 Manager Uit voering

4 Zand erover Maasvlakte 2 gesloten Op 11 januari 2012 werd de kick-off gehouden voor de verschillende zandsluitingen die we zouden gaan uitvoeren op de Tweede Maasvlakte. Hierbij kwam voor het eerst het taskforce team bijeen dat de plannen voor het sluiten van de verschillende gaten (compartimenteringsdam, dam koelwaterkanaal en het gat in de zeewering) zou gaan maken en dat ook voor de uitvoering hiervan zou gaan zorgen. Sluiting na sluiting De eerste sluiting, van de compartimenteringsdam, zou dienen als proefsluiting voor de grote sluiting van het sluitgat in de zachte zeewering. Nadat deze sluiting gelukt was zijn de meetresultaten van de stromingen en peilingen verwerkt in een verwachting voor de sluiting van de zachte zeewering. Met deze ervaring waren we goed gesteld voor de sluiting, maar het koelwaterkanaal moest nog wel even gereed worden gemaakt. Zonder koelwaterkanaal immers geen sluiting. Daarnaast werd er door de TSHD Vox Maxima aan de zeezijde van de zuidelijke beëindiging van de harde zeewering een volume zand gebracht om de getijdestromingen verder van het sluitgat te brengen. De laatste maanden hing dus alles in de planning aan elkaar en dit gaf een extra dimensie aan het geheel. Drempel naar -1.5m NAP De eerste kuubs, van de in totaal circa 5 miljoen van de sluiting werden door de THSD Prins der Nederlanden op hun plek geklapt. Nadat er een eerste drempel op de plek was gelegd gingen de Prins der Nederlanden en Vox Maxima gezamenlijk pokken (Persen Over Kop, het lossen door een nozzle met grote opening die in de boegkoppeling is getrokken) om de drempel naar de -1.5m NAP te brengen. Vanwege mechanische pech werd besloten om de TSHD Utrecht voor een beperkte tijd in te zetten om de achterstand in de planning in te lopen. Dit extra zetje heeft zeer goed uitgepakt, de planning werd keurig gehandhaafd en door de verschillende schepen werd er onder zeer uitdagende omstandigheden een prachtig stuk werk afgeleverd. Door de hulp van goede stroming- en zandverliesvoorspellingen van onze ingenieurs lukte het om op planning te blijven. Edax bereidt sluitgat voor Nadat een groot deel van de drempel geplaatst was, begon de Edax met het baggeren van rehandle zand aan de binnenkant van het sluitgat. Via een lange drijvende leiding werd het zand aan de noordzijde van het gat met stort materieel naar de +2m NAP gebracht om een eerste aanzet te geven. Aan de zuidzijde begon het stortmaterieel het zand, geleverd door de Vox Maxima, te verwerken. Dit zand werd via een drijvende leiding op zee en een landleiding over het strand getransporteerd. Ondertussen ging de Prins der Nederlanden verder met het Zeewaards verbreden van de drempel via pokken. Nadat de juiste breedtes en lengtes waren aangebracht waren we net voor de 11e juli gesteld voor de sluiting. Zoals iedereen wel weet, heeft HM de Koningin het startsein voor de sluiting gegeven, door op de rode knop te drukken. Hiervoor werd een complete feesttent ingericht en werd er meteen een mooie PR show van gemaakt. 4

5 De werkvolgorde bij de sluiting 1 2 De regisseur telt af De TSHD s Vox Maxima, Prins der Nederlanden, Crestway en Ham 317 en de cutterzuiger Edax leverden het zand, deels door de leiding en deels door rainbowen. Elk schip, en op het stort elk stuk materieel, kreeg vervolgens zijn eigen cue van de regie van de NOS. Een aparte ervaring om op het teken van een regisseur te moeten beginnen. Zoals iedereen op tv of op site heeft kunnen ervaren is er een mooie show neergezet en werd onder toeziend oog van ondermeer HM de Koningin de sluiting om omstreeks half vier een feit. Een fantastisch resultaat, dat is neergezet door de mannen op het stort, de mannen op de schepen en de leden van het taskforce team zandsluiting. Ik sluit een zeewering en ik neem mee... 4 sleephopperzuigers 1 snijkopzuiger 2 multicats 2 peilboten 2 crew tenders 2 hydraulische graafmachines 4 bulldozers 4 shovels 700m drijvende leiding 1000mm 1500m stalen walleiding 1000mm 900m drijvende leiding 800mm 400m stalen walleiding 800mm. 3 5 Sluiting op 11 juli Herman Banning, Etienne Koman & Rick Prummel Uitvoering Zandbedrijf

6 Veel ervaringen rijker Chris van Meggelen Het moest gemakkelijk lukken met zand Geen zand maar grind Met mijn prille ervaring in de bagger, kwam ik tijdens mijn afstuderen in aanraking met het sluitgat van Maasvlakte 2. De sluiting van het gat tussen harde en zachte zeewering zou een zandsluiting worden en hier zou ik ook naartoe werken in mijn rapport. Maar naarmate de tijd vorderde en er stromingsberekeningen gemaakt werden, kwam ik tot de conclusie dat er dusdanig veel zandverlies zou plaatsvinden dat in mijn optiek hulp ingeroepen moest worden van zwaarder materiaal, namelijk grind. Iedereen keek me raar aan toen ik mijn presentatie voor PUMA gaf, maar ik bleef bij mijn standpunt. Geen grind maar zand Toen ik het traineeship bij Van Oord ging volgen, kreeg ik de kans om tijdelijk terug te gaan naar Maasvlakte 2 en in de Uitvoering te werken tijdens de sluiting. Tijdens mijn eerste dagen bij PUMA kwam de fasering van de sluiting onder mijn neus, maar ik kon geen grind vinden. Het ontwerp was dusdanig aangepast dat het met zand gemakkelijk moest lukken, werd mij verteld. Nu met een succesvolle sluiting achter de rug, ben ik zeer blij dat ik hier deel van uit heb mogen maken. Ik heb heel veel geleerd en vind het mooi om te zien dat de sluiting met zand is gerealiseerd. Er is een stuk geschiedenis geschreven deze periode! Ik heb ervaringen opgedaan die niemand mij meer af kan pakken en ik bedank iedereen voor deze werkperiode. Chris van Meggelen 6 Uitvoering Zand

7 Denken, durven, doen! Bedrijfsbureau en Engineering aan zet Het is duidelijk dat je een zandsluiting voltooit, wanneer je erin slaagt meer zand aan te brengen dan er door het water wordt weggespoeld. Bij het bepalen van de beste werkmethode was het dus nodig om na te denken over waar je het zand het beste kon aanbrengen en hoe je het daar kreeg. Bedrijfsbureau gaf de aftrap en stelde een sluitingsscenario voor met als eerste deel een verticale sluiting, een ondiepe, lange onderwaterdrempel, en als tweede deel een horizontale sluiting. Dat scenario is in de Taskforce Zandsluiting (zie kader) verder geoptimaliseerd en nader gedetailleerd. Engineering leverde in dit traject inzicht in de mate van verliezen en stromingen tijdens het sluiten, door voor verschillende scenario s voorspellingen te maken. Zandverliezen Zandsluitingen zijn zo zeldzaam dat de bij de Oosterscheldewerken opgestelde rekenmethode inmiddels al 25 jaar onveranderd is. Hoewel de door PUMA geraadpleegde experts het erover eens waren dat deze methode wel heel erg conservatief was, had geen van hen een duidelijk alternatief. Hans Oostinga en Anna Kroon namen echter namens PUMA de handschoen op en pasten het bestaande model aan. Hiermee toonden zij aan dat een sluiting met alleen zand (dus geen grind) een haalbare variant was. Dit model is vervolgens gekalibreerd op metingen die zijn verricht bij het sluiten van de compartimenteringsdam. Daarnaast werd ook het algemene morfologische softwarepakket FINEL geschikt gemaakt om deze berekeningen uit te voeren zodat een gedetailleerder inzicht kon worden verkregen in het effect van verschillende scenario s. Hiermee was het bijvoorbeeld mogelijk de invloed van de drempelbreedte en het eenzijdig of tweezijdig sluiten te bepalen. 7

8 Stromingen Het beperken van de verliezen was niet de enige opgave waar PUMA voor stond. Het zand moest natuurlijk ook nog op een veilige en economische wijze op de locatie worden gebracht. En wie al eens naar het sluitgat keek terwijl een volgeladen hopper flink opsturend naar binnen kwam, weet dat het niet eenvoudig zou zijn om met dezelfde hopper nagenoeg stil te liggen in het sluitgat en op een gecontroleerde manier de lading te lossen. Om het stromingsbeeld gunstig te beïnvloeden stelde het Zandbedrijf voor alvast een deel van de zandkegel voor de harde zeewering te maken, de spoiler. Uitwerking van dit idee gaf aan dat hiermee de dwarsstroom maar liefst 300 m naar buiten werd gedrukt, waarmee het stilliggen in het sluitgat een haalbare optie was. Het zou echter geenszins een makkelijke optie zijn zodat veel zou afhangen van de stuurmanskunsten van onze hopperkapiteins. Om hen zo goed mogelijk inzicht te geven in de stromingen, zijn dagelijks stromingsvoorspellingen gegenereerd waarbij gebruik werd gemaakt van door survey aangeleverde actuele bodemligging. Hiernaast werd ook de invloed van wind op het stroompatroon meegenomen aan de hand van het meest recente weerbericht. Om te zorgen dat de informatie voldoende actueel was, werden de berekeningen uitgevoerd op de snelste computers van Svašek Hydraulics in Rotterdam. Hierdoor duurde de dagelijkse berekening slechts 3 uur. Tenslotte is er het besef dat een sluitgat zich niet dicht laat schrijven en onze uitvoering op de ochtend van 11 juli nog voor een forse opgave stond. Niet op de laatste plaats vanwege de weersvoorspellingen. Met gepaste trots konden we echter aanschouwen hoe de walperskuubs van de Vox Maxima en de Edax dankzij onder andere het vakmanschap van de multicatbemanning en de stortploegen langzaam het gat vernauwden en de twee rainbowladingen van eerder die ochtend van de Prins der Nederlanden, overigens een nautisch kunststukje, voldoende vlees gaven om beheerst te kunnen sluiten. Sjoerd van den Steen / Hans Oostinga Hoofd Engineering / Hoofd Bedrijfsbureau 8

9 Taskforce Zandsluiting Iedereen die wel eens een zandkasteel aan de Noordzee heeft gebouwd, weet hoe lastig het is om het kasteel tegen de zee te beschermen. Het weer, golven en stroming maken de uitkomst van je inspanningen onzeker. Onzekerheden waren er ook in de aanloop naar de zandsluitingen van Maasvlakte 2. Een reden te meer om dit werk gedegen voor te bereiden in een Taskforce waarin al onze krachten waren gebundeld. HET TEAM Werkvoorbereiding: Steffen Smit, Hans Oostinga, Jasper Blaauw Engineering: Sjoerd van den Steen, Anna Kroon, Laurens van der Most Uitvoering: Herman Banning, Etienne Koman, Rick Prummel Survey en meetcampagnes: Erik Peeters en Surveyteam Stort: Johan van Eldrik, Tom Kooiman en Stortploeg Kapiteins en crew sleephopperzuigers: Prins der Nederlanden: Cor Zwaan / Perry vd Heden Vox Maxima: Arie Visser / Ivar Brink Utrecht: Martin Verberk / Cor Schot Crestway: Rolf Benders Ham 317: Jan Bos Hoofdschipper en crew Edax: Richard Vermeeren Schippers en crew multicats: Tessa W: Jan van Veen / Erik de Haas Coastal Boxer: Danny van de Gein / Rolf Theunissen Met dank aan alle anderen die hebben bijgedragen aan een succesvolle sluiting! Met als startpunt het concept sluitingsscenario en een rondje langs experts van beide moederbedrijven, werd in januari 2012 het Taskforce team Zandsluitingen opgericht, verantwoordelijk voor de engineering, voorbereiding en uitvoering van de sluiting van de compartimenteringsdam en de zeewering. Het team werd gevormd door PUMAmedewerkers van het bedrijfsbureau, engineering, uitvoering, stort, survey en niet te vergeten de schepen. De bemanning van de betrokken schepen was zo ook in een vroeg stadium betrokken bij de voorbereiding. Het sluiten van de compartimenteringsdam op 31 maart was de opwarmer voor het grote werk. De geleerde lessen waren bijzonder belangrijk in de voorbereiding op de grote zandsluiting in de zeewering op 11 juli. Om de onzekerheden rond de sluiting te verkleinen is samen met de kapiteins van de hoppers een opportunity- en risicoworkshop gehouden. Een goede voorbereiding is het halve werk. Het uitstekende samenspel van de uitvoering, de bemanningen en het stort zorgde tenslotte voor een succesvolle zandsluiting. Steffen Smit Taskforce teamleider 9

10 OP DE HOOGTE COLOFON Aan deze uitgave werkten mee: Jaap Dekker, Dirk Hamer, Herman Banning, Etienne Koman, Rick Prummel, Steffen Smit, Hans Oostinga, Sjoerd van der Steen, Anna Kroon, Chris van Meggelen. Met dank aan: Rik van Marle, Krista Verheijen, Ingrid Middelkoop Eindredactie: Priscilla van der Haar VOLGENDE KEER IN OP DE VLAKTE: Openstelling buitencontour voor verkeer Spoor en wegen Doorbaggeren Yangtzehaven

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

Van zorgen voor naar zorgen dat

Van zorgen voor naar zorgen dat edereen e e n b i j z o n d e r e u i t g a v e v a n I p s e d e B r u g g e n n r. 1 - f e b r u a r i 2 0 14 Van zorgen voor naar zorgen dat Het kan ècht en cliënten voelen zich er goed bij Redactioneel

Nadere informatie

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013.

INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. INTERVIEW MET DE PRINS VAN ORANJE EN PRINSES MÁXIMA IN DE AANLOOP NAAR DE TROONSWISSELING OP 30 APRIL 2013. Koninklijke Hoogheden, we zijn hier in uw toekomstig werkpaleis. Over twee weken bent u Koning

Nadere informatie

Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden

Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden Eindrapport van een verkennend onderzoek naar de succesvolle (her)instroom van langdurig werklozen in reguliere arbeid voor Gemeente Breda Lectoraat

Nadere informatie

Een doorbraak op zich

Een doorbraak op zich Een doorbraak op zich Een doorbraak op zich 130.000 KM AUTOWEG 6.500 KM SPOOR 22.000 KM FIETSPAD 7.000 KM WATERWEG 2 LEF future center Rijkswaterstaat; een doorbraak op zich LEF future center Rijkswaterstaat;

Nadere informatie

Lessen uit de praktijk

Lessen uit de praktijk Lessen uit de praktijk 10 Succesvol verbeteren in het voortgezet onderwijs Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen

Nadere informatie

Daar kan ik geen mededeling

Daar kan ik geen mededeling openbaar ministerie Daar kan ik geen mededeling over doen Rollen van het OM in de crisisbeheersing Een publicatie in opdracht van het College van procureurs-generaal Auteurs: Roy Johannink Wouter Jong

Nadere informatie

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Dit is een uitgave van het Samenwerkingsverband effectieve interventies. Auteurs: Marijke Booijink, Christine Kuiper, Gery

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie

Fluitend naar het werk!

Fluitend naar het werk! Ontwikkeling met impact (10): Impact creëren door inzet van actieonderzoek Fluitend naar het werk! Fabrieksmedewerkers wilden werken aan meer betrokkenheid op hun werkvloer. Maar hoe doe je dat? Wij gingen

Nadere informatie

Outreachend werken bij dreigende huisuitzetting. Een RAAK-onderzoek

Outreachend werken bij dreigende huisuitzetting. Een RAAK-onderzoek Outreachend werken bij dreigende huisuitzetting Een RAAK-onderzoek Outreachend werken bij dreigende huisuitzetting Praktijk- en onderzoekscentrum De Karthuizer Inhoud 7 Inleiding 25 3.2.1 Aanmelding 26

Nadere informatie

Gebruik- en waarderingsonderzoek Sutu Court in Diezerpoort, Zwolle Onderzoeksverslag

Gebruik- en waarderingsonderzoek Sutu Court in Diezerpoort, Zwolle Onderzoeksverslag Gebruik- en waarderingsonderzoek Sutu Court in Diezerpoort, Zwolle Onderzoeksverslag 28-2-2014 Eindredactie: Ingrid Bakker Nicky van den Bosch Astrid kroes Cheyenne Ligtenberg Léon Pereboom Gebruik- en

Nadere informatie

Gezinsmanagement bij BJAA: de volgende generatie. in beeld extra

Gezinsmanagement bij BJAA: de volgende generatie. in beeld extra Gezinsmanagement bij BJAA: de volgende generatie Over de doorontwikkeling van gezinsmanagement naar generiek gezinsgericht werken, wijkgericht werken en uitvoerdersoverleg met in plaats van over gezinnen.

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS De toekomst van de jeugdzorg decentralisatie jeugdzorg door de ogen van bestuurders en professionals

Nadere informatie

Zo zien wij het onderwijs!

Zo zien wij het onderwijs! vanuit bekeken Zo zien wij het onderwijs! Onderzoek naar de schoolbeleving van kinderen met autisme Lieske Carrière Lindy van Dorst Suzanne Boomsma september 2014 "Zo zien wij het onderwijs!" Onderzoek

Nadere informatie

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren.

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm Dit is een uitgave van Eerst de Klas December 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 Stimulans voor onderwijs. Terugblik op het eerste jaar met Els Pelzer.

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Het valt niet mee de draad weer op te pakken. Tips en adviezen voor vrouwen met borstkanker bij psychosociale problemen

Het valt niet mee de draad weer op te pakken. Tips en adviezen voor vrouwen met borstkanker bij psychosociale problemen Het valt niet mee de draad weer op te pakken Tips en adviezen voor vrouwen met borstkanker bij psychosociale problemen Colofon Uitgever: Van Zuiden Communications B.V. Postbus 2122 2400 CC Alphen aan den

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek

Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek Werkt de WIA wel? Verslag van de FNV-meldweek 1 Colofon Uitgave: Stichting FNV Pers Tekst: FNV Beleid & Lobby Productie en eindredactie: FNV Marketing & Communicatie

Nadere informatie

Palliatieve zorg; wat als je niet meer beter wordt

Palliatieve zorg; wat als je niet meer beter wordt Palliatieve zorg; wat als je niet meer beter wordt Welke zorg kunt u ontvangen als genezing niet meer mogelijk is? Palliatieve zorg is de zorg, die u ontvangt wanneer u ongeneeslijk ziek bent. Het is gespecialiseerde

Nadere informatie

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 35 juli 2014 accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS 3 10 vragen aan Elly Veerbeek 4 Oefenweken 5-gelijke schooldagen, model cbs

Nadere informatie

Wat gaan we doen, mees?

Wat gaan we doen, mees? Wat gaan we doen, mees? Onderzoek alles... en maak er een grafiek van Wouter Sluitman Heb het lef en doe af en toe het rekenboek aan de kant. De rekenavonturen die zich dan in de klas kunnen gaan afspelen,

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie