OP DE VLAKTE. Editie 32 JULI 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OP DE VLAKTE. Editie 32 JULI 2012"

Transcriptie

1 OP DE VLAKTE Editie 32 JULI 2012 in deze editie: Sluiting zeewering Koninklijk bezoek teamwork SPECIAL Het gat is dicht!

2 Beste Puma s Deze uitgave van Op de Vlakte gaat volledig over het definitief sluiten van de buitencontour van de zeewering. Voor het project Maasvlakte 2, voor het Havenbedrijf Rotterdam, voor CMO1, voor PUMA, voor Boskalis en Van Oord, voor de Nederlandse Waterbouw en voor alle andere betrokken partijen en individuen is 11 juli 2012 een gedenkwaardige dag geworden. Net ten zuiden van de sluiting was in de weken ervoor een grote tent gebouwd voor de sluitingsceremonie. Hier werd een mooie show vertoond met een mix van historische beelden van waterbouwkundige werken (zoals de sluiting van de Afsluitdijk en de Deltawerken), opnames van de uitvoering van het MV2-project en commentaren van mensen die ons project via FutureLand hebben bezocht. Hierna gaf Hare Majesteit de Koningin om uur, onder het toeziend oog van vele hoogwaardigheidsbekleders en genodigden, het startsein voor de sluiting. De aanwezige schepen (cutterzuiger Edax en hoppers Vox Maxima, Prins der Nederlanden, Crestway en HAM317) zetten hun pompen in beweging en rond uur werd de zeewering op tij(d) gesloten. Er was bijzonder veel media-aandacht. Via een live verbinding kon de sluitingsceremonie ook op TV worden gevolgd. Met veel trots kijken wij terug op deze zeer geslaagde dag. Bij deze wil ik nogmaals iedereen bedanken voor de inzet en hartelijk feliciteren met het prachtig resultaat; alle mensen die hebben meegewerkt aan de voorbereiding; alle mensen die hebben meegewerkt aan de daadwerkelijke sluiting, maar ook alle mensen zonder wiens ondersteuning deze zandsluiting niet mogelijk zou zijn geweest. Een echte Teamprestatie! Veel plezier toegewenst met het lezen van deze speciale editie van Op de Vlakte. Jaap Dekker Projectdirecteur 2

3 En dan zit hij dicht... de stand van zaken Op 11 juli 2012 was het dan zover. Maandenlange voorbereiding is er aan voorafgegaan en dan is de buitencontour dicht! Een goede samenwerking van de denkers en de doeners, met respect voor elkaars inbreng, in de Taskforce Zandsluiting. Van Engineering, Bedrijfsbureau, TD, Survey tot Uitvoering en niet te vergeten de inbreng van de hopperkapiteins en hun bemanning: iedereen heeft zijn/haar bijdrage geleverd. Een aanpak die tot nu toe de realisatie van MV2 een succes maakt. Een Fasering, Draaiboek en niet te vergeten de dagelijkse update van de stroomvoorspellingen waren een garantie dat iedereen begreep waar het om ging, en op dezelfde golflengte zat. Er staat in brede zin een nieuwe generatie zandsluitingspecialisten klaar. En dat is maar goed ook, net op tijd kon er nog wat kennis en ervaring van de zandsluitingen uit de tijd van de Oosterscheldewerken worden doorgegeven. Het feest was om niet te vergeten, geholpen door het mooie, zij het winderige weer. De beelden gingen de hele wereld over. De een kwam wat meer in beeld dan de ander, maar duidelijk was dat het een prestatie was van het hele team. Zoals ook bleek uit de eerste oversteek van de PUMA-medewerkers, van Hoofd Zandbedrijf tot en met materieel operators, inclusief de gepaste champagne! Een reclame voor de Hollandse waterbouw. De afstandsbediening met rode knop (met vingerafdruk van Hare Majesteit!) hangt voorlopig in mijn kamer. We zijn allemaal trots op deze Koninklijke betrokkenheid. Dirk Hamer Manager Uit voering Dirk Hamer 3 Manager Uit voering

4 Zand erover Maasvlakte 2 gesloten Op 11 januari 2012 werd de kick-off gehouden voor de verschillende zandsluitingen die we zouden gaan uitvoeren op de Tweede Maasvlakte. Hierbij kwam voor het eerst het taskforce team bijeen dat de plannen voor het sluiten van de verschillende gaten (compartimenteringsdam, dam koelwaterkanaal en het gat in de zeewering) zou gaan maken en dat ook voor de uitvoering hiervan zou gaan zorgen. Sluiting na sluiting De eerste sluiting, van de compartimenteringsdam, zou dienen als proefsluiting voor de grote sluiting van het sluitgat in de zachte zeewering. Nadat deze sluiting gelukt was zijn de meetresultaten van de stromingen en peilingen verwerkt in een verwachting voor de sluiting van de zachte zeewering. Met deze ervaring waren we goed gesteld voor de sluiting, maar het koelwaterkanaal moest nog wel even gereed worden gemaakt. Zonder koelwaterkanaal immers geen sluiting. Daarnaast werd er door de TSHD Vox Maxima aan de zeezijde van de zuidelijke beëindiging van de harde zeewering een volume zand gebracht om de getijdestromingen verder van het sluitgat te brengen. De laatste maanden hing dus alles in de planning aan elkaar en dit gaf een extra dimensie aan het geheel. Drempel naar -1.5m NAP De eerste kuubs, van de in totaal circa 5 miljoen van de sluiting werden door de THSD Prins der Nederlanden op hun plek geklapt. Nadat er een eerste drempel op de plek was gelegd gingen de Prins der Nederlanden en Vox Maxima gezamenlijk pokken (Persen Over Kop, het lossen door een nozzle met grote opening die in de boegkoppeling is getrokken) om de drempel naar de -1.5m NAP te brengen. Vanwege mechanische pech werd besloten om de TSHD Utrecht voor een beperkte tijd in te zetten om de achterstand in de planning in te lopen. Dit extra zetje heeft zeer goed uitgepakt, de planning werd keurig gehandhaafd en door de verschillende schepen werd er onder zeer uitdagende omstandigheden een prachtig stuk werk afgeleverd. Door de hulp van goede stroming- en zandverliesvoorspellingen van onze ingenieurs lukte het om op planning te blijven. Edax bereidt sluitgat voor Nadat een groot deel van de drempel geplaatst was, begon de Edax met het baggeren van rehandle zand aan de binnenkant van het sluitgat. Via een lange drijvende leiding werd het zand aan de noordzijde van het gat met stort materieel naar de +2m NAP gebracht om een eerste aanzet te geven. Aan de zuidzijde begon het stortmaterieel het zand, geleverd door de Vox Maxima, te verwerken. Dit zand werd via een drijvende leiding op zee en een landleiding over het strand getransporteerd. Ondertussen ging de Prins der Nederlanden verder met het Zeewaards verbreden van de drempel via pokken. Nadat de juiste breedtes en lengtes waren aangebracht waren we net voor de 11e juli gesteld voor de sluiting. Zoals iedereen wel weet, heeft HM de Koningin het startsein voor de sluiting gegeven, door op de rode knop te drukken. Hiervoor werd een complete feesttent ingericht en werd er meteen een mooie PR show van gemaakt. 4

5 De werkvolgorde bij de sluiting 1 2 De regisseur telt af De TSHD s Vox Maxima, Prins der Nederlanden, Crestway en Ham 317 en de cutterzuiger Edax leverden het zand, deels door de leiding en deels door rainbowen. Elk schip, en op het stort elk stuk materieel, kreeg vervolgens zijn eigen cue van de regie van de NOS. Een aparte ervaring om op het teken van een regisseur te moeten beginnen. Zoals iedereen op tv of op site heeft kunnen ervaren is er een mooie show neergezet en werd onder toeziend oog van ondermeer HM de Koningin de sluiting om omstreeks half vier een feit. Een fantastisch resultaat, dat is neergezet door de mannen op het stort, de mannen op de schepen en de leden van het taskforce team zandsluiting. Ik sluit een zeewering en ik neem mee... 4 sleephopperzuigers 1 snijkopzuiger 2 multicats 2 peilboten 2 crew tenders 2 hydraulische graafmachines 4 bulldozers 4 shovels 700m drijvende leiding 1000mm 1500m stalen walleiding 1000mm 900m drijvende leiding 800mm 400m stalen walleiding 800mm. 3 5 Sluiting op 11 juli Herman Banning, Etienne Koman & Rick Prummel Uitvoering Zandbedrijf

6 Veel ervaringen rijker Chris van Meggelen Het moest gemakkelijk lukken met zand Geen zand maar grind Met mijn prille ervaring in de bagger, kwam ik tijdens mijn afstuderen in aanraking met het sluitgat van Maasvlakte 2. De sluiting van het gat tussen harde en zachte zeewering zou een zandsluiting worden en hier zou ik ook naartoe werken in mijn rapport. Maar naarmate de tijd vorderde en er stromingsberekeningen gemaakt werden, kwam ik tot de conclusie dat er dusdanig veel zandverlies zou plaatsvinden dat in mijn optiek hulp ingeroepen moest worden van zwaarder materiaal, namelijk grind. Iedereen keek me raar aan toen ik mijn presentatie voor PUMA gaf, maar ik bleef bij mijn standpunt. Geen grind maar zand Toen ik het traineeship bij Van Oord ging volgen, kreeg ik de kans om tijdelijk terug te gaan naar Maasvlakte 2 en in de Uitvoering te werken tijdens de sluiting. Tijdens mijn eerste dagen bij PUMA kwam de fasering van de sluiting onder mijn neus, maar ik kon geen grind vinden. Het ontwerp was dusdanig aangepast dat het met zand gemakkelijk moest lukken, werd mij verteld. Nu met een succesvolle sluiting achter de rug, ben ik zeer blij dat ik hier deel van uit heb mogen maken. Ik heb heel veel geleerd en vind het mooi om te zien dat de sluiting met zand is gerealiseerd. Er is een stuk geschiedenis geschreven deze periode! Ik heb ervaringen opgedaan die niemand mij meer af kan pakken en ik bedank iedereen voor deze werkperiode. Chris van Meggelen 6 Uitvoering Zand

7 Denken, durven, doen! Bedrijfsbureau en Engineering aan zet Het is duidelijk dat je een zandsluiting voltooit, wanneer je erin slaagt meer zand aan te brengen dan er door het water wordt weggespoeld. Bij het bepalen van de beste werkmethode was het dus nodig om na te denken over waar je het zand het beste kon aanbrengen en hoe je het daar kreeg. Bedrijfsbureau gaf de aftrap en stelde een sluitingsscenario voor met als eerste deel een verticale sluiting, een ondiepe, lange onderwaterdrempel, en als tweede deel een horizontale sluiting. Dat scenario is in de Taskforce Zandsluiting (zie kader) verder geoptimaliseerd en nader gedetailleerd. Engineering leverde in dit traject inzicht in de mate van verliezen en stromingen tijdens het sluiten, door voor verschillende scenario s voorspellingen te maken. Zandverliezen Zandsluitingen zijn zo zeldzaam dat de bij de Oosterscheldewerken opgestelde rekenmethode inmiddels al 25 jaar onveranderd is. Hoewel de door PUMA geraadpleegde experts het erover eens waren dat deze methode wel heel erg conservatief was, had geen van hen een duidelijk alternatief. Hans Oostinga en Anna Kroon namen echter namens PUMA de handschoen op en pasten het bestaande model aan. Hiermee toonden zij aan dat een sluiting met alleen zand (dus geen grind) een haalbare variant was. Dit model is vervolgens gekalibreerd op metingen die zijn verricht bij het sluiten van de compartimenteringsdam. Daarnaast werd ook het algemene morfologische softwarepakket FINEL geschikt gemaakt om deze berekeningen uit te voeren zodat een gedetailleerder inzicht kon worden verkregen in het effect van verschillende scenario s. Hiermee was het bijvoorbeeld mogelijk de invloed van de drempelbreedte en het eenzijdig of tweezijdig sluiten te bepalen. 7

8 Stromingen Het beperken van de verliezen was niet de enige opgave waar PUMA voor stond. Het zand moest natuurlijk ook nog op een veilige en economische wijze op de locatie worden gebracht. En wie al eens naar het sluitgat keek terwijl een volgeladen hopper flink opsturend naar binnen kwam, weet dat het niet eenvoudig zou zijn om met dezelfde hopper nagenoeg stil te liggen in het sluitgat en op een gecontroleerde manier de lading te lossen. Om het stromingsbeeld gunstig te beïnvloeden stelde het Zandbedrijf voor alvast een deel van de zandkegel voor de harde zeewering te maken, de spoiler. Uitwerking van dit idee gaf aan dat hiermee de dwarsstroom maar liefst 300 m naar buiten werd gedrukt, waarmee het stilliggen in het sluitgat een haalbare optie was. Het zou echter geenszins een makkelijke optie zijn zodat veel zou afhangen van de stuurmanskunsten van onze hopperkapiteins. Om hen zo goed mogelijk inzicht te geven in de stromingen, zijn dagelijks stromingsvoorspellingen gegenereerd waarbij gebruik werd gemaakt van door survey aangeleverde actuele bodemligging. Hiernaast werd ook de invloed van wind op het stroompatroon meegenomen aan de hand van het meest recente weerbericht. Om te zorgen dat de informatie voldoende actueel was, werden de berekeningen uitgevoerd op de snelste computers van Svašek Hydraulics in Rotterdam. Hierdoor duurde de dagelijkse berekening slechts 3 uur. Tenslotte is er het besef dat een sluitgat zich niet dicht laat schrijven en onze uitvoering op de ochtend van 11 juli nog voor een forse opgave stond. Niet op de laatste plaats vanwege de weersvoorspellingen. Met gepaste trots konden we echter aanschouwen hoe de walperskuubs van de Vox Maxima en de Edax dankzij onder andere het vakmanschap van de multicatbemanning en de stortploegen langzaam het gat vernauwden en de twee rainbowladingen van eerder die ochtend van de Prins der Nederlanden, overigens een nautisch kunststukje, voldoende vlees gaven om beheerst te kunnen sluiten. Sjoerd van den Steen / Hans Oostinga Hoofd Engineering / Hoofd Bedrijfsbureau 8

9 Taskforce Zandsluiting Iedereen die wel eens een zandkasteel aan de Noordzee heeft gebouwd, weet hoe lastig het is om het kasteel tegen de zee te beschermen. Het weer, golven en stroming maken de uitkomst van je inspanningen onzeker. Onzekerheden waren er ook in de aanloop naar de zandsluitingen van Maasvlakte 2. Een reden te meer om dit werk gedegen voor te bereiden in een Taskforce waarin al onze krachten waren gebundeld. HET TEAM Werkvoorbereiding: Steffen Smit, Hans Oostinga, Jasper Blaauw Engineering: Sjoerd van den Steen, Anna Kroon, Laurens van der Most Uitvoering: Herman Banning, Etienne Koman, Rick Prummel Survey en meetcampagnes: Erik Peeters en Surveyteam Stort: Johan van Eldrik, Tom Kooiman en Stortploeg Kapiteins en crew sleephopperzuigers: Prins der Nederlanden: Cor Zwaan / Perry vd Heden Vox Maxima: Arie Visser / Ivar Brink Utrecht: Martin Verberk / Cor Schot Crestway: Rolf Benders Ham 317: Jan Bos Hoofdschipper en crew Edax: Richard Vermeeren Schippers en crew multicats: Tessa W: Jan van Veen / Erik de Haas Coastal Boxer: Danny van de Gein / Rolf Theunissen Met dank aan alle anderen die hebben bijgedragen aan een succesvolle sluiting! Met als startpunt het concept sluitingsscenario en een rondje langs experts van beide moederbedrijven, werd in januari 2012 het Taskforce team Zandsluitingen opgericht, verantwoordelijk voor de engineering, voorbereiding en uitvoering van de sluiting van de compartimenteringsdam en de zeewering. Het team werd gevormd door PUMAmedewerkers van het bedrijfsbureau, engineering, uitvoering, stort, survey en niet te vergeten de schepen. De bemanning van de betrokken schepen was zo ook in een vroeg stadium betrokken bij de voorbereiding. Het sluiten van de compartimenteringsdam op 31 maart was de opwarmer voor het grote werk. De geleerde lessen waren bijzonder belangrijk in de voorbereiding op de grote zandsluiting in de zeewering op 11 juli. Om de onzekerheden rond de sluiting te verkleinen is samen met de kapiteins van de hoppers een opportunity- en risicoworkshop gehouden. Een goede voorbereiding is het halve werk. Het uitstekende samenspel van de uitvoering, de bemanningen en het stort zorgde tenslotte voor een succesvolle zandsluiting. Steffen Smit Taskforce teamleider 9

10 OP DE HOOGTE COLOFON Aan deze uitgave werkten mee: Jaap Dekker, Dirk Hamer, Herman Banning, Etienne Koman, Rick Prummel, Steffen Smit, Hans Oostinga, Sjoerd van der Steen, Anna Kroon, Chris van Meggelen. Met dank aan: Rik van Marle, Krista Verheijen, Ingrid Middelkoop Eindredactie: Priscilla van der Haar VOLGENDE KEER IN OP DE VLAKTE: Openstelling buitencontour voor verkeer Spoor en wegen Doorbaggeren Yangtzehaven

Inmiddels zijn zowel de deepsea kade als de barge feeder van het Maasvlakte 2 project met een focus op de

Inmiddels zijn zowel de deepsea kade als de barge feeder van het Maasvlakte 2 project met een focus op de Nautiek Maasvlakte 2 INFOBULLETIN, UITGAVE JANUARI - JULI 2012 Dit informatiebulletin beschrijft de stand van zaken Inmiddels zijn zowel de deepsea kade als de barge feeder van het Maasvlakte 2 project

Nadere informatie

Voorwoord. aanvulling voor de natuur- en recreatiemogelijkheden,

Voorwoord. aanvulling voor de natuur- en recreatiemogelijkheden, DE ZANDMOTOR van zand naar land De provincie Zuid-Holland is één van de dichtstbevolkte gebieden ter wereld. Het ligt grotendeels onder zeeniveau. Met het veranderende klimaat komt van verschillende kanten

Nadere informatie

Het aanleggen van een moeras in het Markermeer

Het aanleggen van een moeras in het Markermeer Het aanleggen van een moeras in het Markermeer Wat hebben we geleerd Petra Dankers 04 april 2014/ update 6 augustus 2014 2 Aanleg - randen Kenmerken Randen opgebouwd uit Geocontainers (7 breed, 1,50 hoog)

Nadere informatie

Lesbrief. aardrijkskunde ZAND BOVEN WATER OPDRACHT 1 - LAND IN ZEE

Lesbrief. aardrijkskunde ZAND BOVEN WATER OPDRACHT 1 - LAND IN ZEE Lesbrief Onderbouw voortgezet onderwijs - VWO ZAND BOVEN WATER Rotterdam is de belangrijkste haven van Europa. Steeds meer containers, grondstoffen en andere spullen worden via Rotterdam doorgevoerd naar

Nadere informatie

Lesbrief ZAND BOVEN WATER OPDRACHT 1 - NEDERLAND EN WATERBOUW

Lesbrief ZAND BOVEN WATER OPDRACHT 1 - NEDERLAND EN WATERBOUW Lesbrief Primair onderwijs - BOVENBOUW ZAND BOVEN WATER Rotterdam is de belangrijkste haven van Europa. Steeds meer spullen reizen via Rotterdam. Sinds 2008 wordt hard gewerkt om de haven uit te breiden.

Nadere informatie

Meerjarig onderhoud vaargeulen Noordzee 2011-2014 Eindrapportage

Meerjarig onderhoud vaargeulen Noordzee 2011-2014 Eindrapportage Eindrapportage CO 2 -Prestatieladder Pagina 1 van 8 Van Oord CO 2 -Presatieladder Meerjarig onderhoud vaargeulen Noordzee 2011-2014 Eindrapportage 2.A.1. - 3.B.2. - 4.B.2. - 5.B.1. - 3.C.1. - 3.C.2. -

Nadere informatie

Strandsuppletie Scheveningen Eindrapport CO 2 -Prestatieladder 2015 week 1-26 2.A.1. - 3.B.2. - 4.B.2. - 5.B.1. - 3.C.1. - 3.C.2. CO 2 -Presatieladder

Strandsuppletie Scheveningen Eindrapport CO 2 -Prestatieladder 2015 week 1-26 2.A.1. - 3.B.2. - 4.B.2. - 5.B.1. - 3.C.1. - 3.C.2. CO 2 -Presatieladder Eindrapport CO 2 -Prestatieladder Pagina 1 van 10 CO 2 -Presatieladder Strandsuppletie Scheveningen Eindrapport CO 2 -Prestatieladder 2015 week 1-26 2.A.1. - 3.B.2. - 4.B.2. - 5.B.1. - 3.C.1. - 3.C.2.

Nadere informatie

Lesbrief DUURZAAM BOUWEN OPDRACHT 1 - WAT IS DAT, DUURZAAMHEID?

Lesbrief DUURZAAM BOUWEN OPDRACHT 1 - WAT IS DAT, DUURZAAMHEID? Lesbrief Primair onderwijs - BOVENBOUW DUURZAAM BOUWEN De haven van Rotterdam is de grootste haven van Europa. Veel mensen werken in de haven. Steeds meer spullen die je in de winkel koopt, komen per schip

Nadere informatie

Informatie over de versterking van de Noord-Hollandse kust Voor je spreekbeurt of werkstuk

Informatie over de versterking van de Noord-Hollandse kust Voor je spreekbeurt of werkstuk Informatie over de versterking van de Noord-Hollandse kust Voor je spreekbeurt of werkstuk De kust is (niet) veilig! De dijk aan de kust van Petten ziet er zo sterk en krachtig uit, maar toch is hij niet

Nadere informatie

WERK AAN DE WEG! N15 (EUROPAWEG), MAASVLAKTE, ROTTERDAM

WERK AAN DE WEG! N15 (EUROPAWEG), MAASVLAKTE, ROTTERDAM WERK AAN DE WEG! N15 (EUROPAWEG), MAASVLAKTE, ROTTERDAM Maasvlakte 2 is de uitbreiding van de Rotterdamse haven. Tussen 2008 en 2013 legt aannemer PUMA, een combinatie van Boskalis en Van Oord, in opdracht

Nadere informatie

Nieuwe. Tekst Johnny van de Vliert, foto Mechteld Jansen. bpm

Nieuwe. Tekst Johnny van de Vliert, foto Mechteld Jansen. bpm Nieuwe afdeling in de keten Tekst Johnny van de Vliert, foto Mechteld Jansen Visser & Smit Hanab is een aannemersbedrijf waarvan de business unit Distributie de uitvoering voor zijn rekening neemt. Om

Nadere informatie

Uitwerking workshop Creatief reflecteren met kinderen

Uitwerking workshop Creatief reflecteren met kinderen Uitwerking workshop Creatief reflecteren met kinderen 4 november 2011 NJPV Conferentie door Welmoed Lockefeer Onderwijs Maak Je Samen Waarom reflecteren met kinderen? Roepvraag met hele groep, bij aanvang

Nadere informatie

Profiel. Vindingrijk en veelzijdig. Baggeren en infrastructuur

Profiel. Vindingrijk en veelzijdig. Baggeren en infrastructuur Profiel Vindingrijk en veelzijdig Baggeren en infrastructuur Profiel Havenuitbreiding Maasvlakte 2 bij Rotterdam Van Oord Nederland is een toonaangevende aannemer van bagger-, waterbouwkundige en infrastructurele

Nadere informatie

hoe we onszelf zien, hoe we dingen doen, hoe we tegen de toekomst aankijken. Mijn vader en moeder luisteren nooit naar wat ik te zeggen heb

hoe we onszelf zien, hoe we dingen doen, hoe we tegen de toekomst aankijken. Mijn vader en moeder luisteren nooit naar wat ik te zeggen heb hoofdstuk 8 Kernovertuigingen Kernovertuigingen zijn vaste gedachten en ideeën die we over onszelf hebben. Ze helpen ons te voorspellen wat er gaat gebeuren en te begrijpen hoe de wereld in elkaar zit.

Nadere informatie

BRANDINGNIEUWS Samen doelgericht de wereld ontdekken

BRANDINGNIEUWS Samen doelgericht de wereld ontdekken BRANDINGNIEUWS Samen doelgericht de wereld ontdekken Nieuwsbrief nr. 6 1 oktober 2015 Inhoud: De inspecteur was op bezoek. Hoera! Afsluiting van Goghproject Kinderboekenweek Raar maar waar! Nieuw thema

Nadere informatie

Lesbrief. aardrijkskunde DUURZAAM PRODUCEREN OPDRACHT 1 - DUURZAAMHEID

Lesbrief. aardrijkskunde DUURZAAM PRODUCEREN OPDRACHT 1 - DUURZAAMHEID Lesbrief Onderbouw voortgezet onderwijs - VMBO DUURZAAM PRODUCEREN De haven van Rotterdam is de grootste haven van Europa. Steeds meer spullen die je in de winkel koopt, komen per schip in Rotterdam binnen.

Nadere informatie

NIETS ZO VERANDERLIJK ALS HET WEER. Voorronde opdracht van de 26 e Wiskunde Alympiade

NIETS ZO VERANDERLIJK ALS HET WEER. Voorronde opdracht van de 26 e Wiskunde Alympiade NIETS ZO VERANDERLIJK ALS HET WEER Voorronde opdracht van de 26 e Wiskunde Alympiade 14 November 2014 Colofon De Wiskunde Alympiade is een initiatief van het Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht

Nadere informatie

Jaarverslag over het jaar 2011 van de vereniging Overbergs belang, door Harry Vermeer voorzitter.

Jaarverslag over het jaar 2011 van de vereniging Overbergs belang, door Harry Vermeer voorzitter. Correspondentie adres: Haarweg 11 3959 AM Overberg Tel: 0343-481661 www.overberg.nu infovob@overberg.nu Jaarverslag over het jaar 2011 van de vereniging Overbergs belang, door Harry Vermeer voorzitter.

Nadere informatie

Lesbrief DIJKEN BOUWEN OPDRACHT 1 - EEN DIJK VAN EEN GESCHIEDENIS. Van ijs tot water

Lesbrief DIJKEN BOUWEN OPDRACHT 1 - EEN DIJK VAN EEN GESCHIEDENIS. Van ijs tot water Lesbrief Primair onderwijs - BOVENBOUW DIJKEN BOUWEN OPDRACHT 1 - EEN DIJK VAN EEN GESCHIEDENIS De haven van Rotterdam wordt te klein, omdat we steeds meer goederen bestellen uit verre landen, zoals China.

Nadere informatie

Schoolnieuws. Leuke school!

Schoolnieuws. Leuke school! Nieuwsbrief mei 2016 In deze nieuwsbrief: Schoolnieuws Leuke school! Kalender Zomerschool Utrecht Opbrengst sponsorloop Koningsspelen Schoolreisjes Verlof juf Sarah en juf Maaike Interview eindcito Nieuws

Nadere informatie

Beste ouder /verzorger

Beste ouder /verzorger 17 Nieuwsbrief 29 mei 2015 Beste ouder /verzorger Juni staat voor de deur en dat betekent dat het einde van het schooljaar in zicht komt. Voor een aantal leerlingen zal het nog spannend worden: lukt het

Nadere informatie

De ontwikkeling van het steenstorten

De ontwikkeling van het steenstorten De ontwikkeling van het steenstorten Bert Groothuizen manager Corporate Marketing & PR CEDA bijeenkomst, 23 oktober 2008 Zo begonnen we... De aanleiding Uitvoering Deltaplan van 1953 Grote behoefte aan

Nadere informatie

tel: 0598 364224 - www.veenkoloniaalmuseum.nl Museumplein 5-9641 AD Veendam Veenkoloniaal Museum

tel: 0598 364224 - www.veenkoloniaalmuseum.nl Museumplein 5-9641 AD Veendam Veenkoloniaal Museum Ja, ik wil ook graag een redercedulle voor 1/36 e aandeel in het praamschip De Familietrouw! (kosten 25,- per jaar) Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoon: E-mail: Deze bon opsturen naar het Veenkoloniaal

Nadere informatie

Krabbie Krab wordt Kapper

Krabbie Krab wordt Kapper E-boek Geschreven en Vormgeving Esther van Duin Copyright Esthers Atelier www.esthersatelier.nl email info@esthersatelier.nl Krabbie Krab wordt Kapper Krabbie krab was een kunstenaar. Hij maakte beelden

Nadere informatie

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A

Individueel verslag Timo de Reus klas 4A Individueel verslag de Reus klas 4A Overzicht en tijdsbesteding van taken en activiteiten 3.2 Wanneer Planning: hoe zorg je ervoor dat het project binnen de beschikbare tijd wordt afgerond? Wat Wie Van

Nadere informatie

Werken in de Baggersector Vrouwen in de baggerwereld

Werken in de Baggersector Vrouwen in de baggerwereld 24 november 2010 Dieuwertje Klazinga Werken in de Baggersector Vrouwen in de baggerwereld 1 Mijn loopbaan Civiele Techniek TU Delft Waterbouw, Havens & Scheepvaartwegen Boskalis: In-house Ingenieursbureau

Nadere informatie

Van dreuge bonen, mit n binkje, spekkedikken en krudhoorns oet de weck

Van dreuge bonen, mit n binkje, spekkedikken en krudhoorns oet de weck Van dreuge bonen, mit n binkje, spekkedikken en krudhoorns oet de weck Nijjoarsveziede 2013 Historische Vereniging Hoogezand Sappemeer e.o. Henk Scholte en zien muzikoale pazzipant Bert Ridderbos En Thomasvaer

Nadere informatie

Prijsuitreiking 2015

Prijsuitreiking 2015 Prijsuitreiking 2015 Tja, wat valt er nog te zeggen, zou je denken. De prijsuitreiking is geweest en het was een leuke en gezellige boel. We hebben lol gehad en een enkeling was mogelijk ietsje pietsje

Nadere informatie

Eerste eengezinswoningen (modelwoningen) in aanbouw

Eerste eengezinswoningen (modelwoningen) in aanbouw Maandag 10 februari 2014 Eerste eengezinswoningen (modelwoningen) in aanbouw Nu de eerste duin (DUIN Zuid) er ligt en bouwrijp is gemaakt, wordt er hard gewerkt aan de eerste modelwoningen in DUIN. Inmiddels

Nadere informatie

koploper Oktober/ November 2013

koploper Oktober/ November 2013 koploper NIEUWS Oktober/ November 2013 Kinderboekenweek De kinderboekenweek was erg leuk, het ging over sport. Wij moesten een sport bedenken voor meneer GertJan. Zijn knie deed zeer en toen moest hij

Nadere informatie

Hierbij even een berichtje over de IH- en Trekkertrek dag in Oudesluis

Hierbij even een berichtje over de IH- en Trekkertrek dag in Oudesluis INTERBOYS p/a Piet Slik Sportlaan 40 Hallo Interfan! 1757PK Oudesluis Tel. 065.18.18.978 Hierbij even een berichtje over de IH- en Trekkertrek dag in Oudesluis We hebben veel aanmeldingen binnengekregen

Nadere informatie

De Noordzee HET ONTSTAAN

De Noordzee HET ONTSTAAN De Noordzee De Noordzee is de zee tussen Noorwegen, Groot-Brittannië, Frankrijk, België, Nederland, Duitsland en Denemarken. De Noordzee is een ondiepe (30-200 m) randzee van de Atlantische oceaan met

Nadere informatie

Bouwt u de weg van de Toekomst? Inbreng van de deelnemers aan de marktinfodag op 11 maart 2010

Bouwt u de weg van de Toekomst? Inbreng van de deelnemers aan de marktinfodag op 11 maart 2010 Bouwt u de weg van de Toekomst? Inbreng van de deelnemers aan de marktinfodag op 11 maart 2010 L. Witteveen Bedrijfsnaam: Martens Prefab Beton Als producent hebben wij duurzaamheid en innovatie hoog in

Nadere informatie

2 15 kilometerwedstrijden, maar toch niet helemaal...

2 15 kilometerwedstrijden, maar toch niet helemaal... 2 15 kilometerwedstrijden, maar toch niet helemaal... Alweer een tijdje geleden, maar vanwege de drukte nog geen verslag, maar zondag 16 november jongstleden liep ik mijn eerste Zevenheuvelenloop in Nijmegen.

Nadere informatie

Groep. Nieuwsbrief februari 2015. Met in dit nummer

Groep. Nieuwsbrief februari 2015. Met in dit nummer Groep Nieuwsbrief februari 2015 Nieuwsbrief Heb je iets meegemaakt met de scoutinggroep wat je graag wilt delen of heb je iets leuks voor de nieuwsbrief stuur het ons. Het adres is: nieuwsbrief@de-ruyter.nl.

Nadere informatie

Project Doorsnede in de tijd Ontwikkelingen Noordzee

Project Doorsnede in de tijd Ontwikkelingen Noordzee Project Doorsnede in de tijd Ontwikkelingen Noordzee Mogelijke onderwerpen: 1. Windturbineparken 2. Plastic soep 3. Beleidslijnen RWS Onderwerp Beleid olieen gasboringen Waddenzee 4. RWS: Welke beroepen?

Nadere informatie

TASTBARE TIJD, LEIDSCHE RIJN

TASTBARE TIJD, LEIDSCHE RIJN TASTBARE TIJD, LEIDSCHE RIJN WERKBLAD Tijdlaag tot 1000 Thema: verdwenen rivieren en de Limes 1. Ligt landgoed De Haar binnen het projectgebied? o ja o nee 2. Wat is zavel? 3. Zet de woorden zand, zavel

Nadere informatie

Baby s van 3 maanden liggen ca. 5 minuten per keer op de buik. De meeste baby s van 6 maanden liggen minstens 5-10 minuten per keer op de buik.

Baby s van 3 maanden liggen ca. 5 minuten per keer op de buik. De meeste baby s van 6 maanden liggen minstens 5-10 minuten per keer op de buik. Resultaten enquête In juni en juli 2012 is een enquête over wakker op de buik liggen afgenomen bij 101 ouders met baby s van 3 maanden én 142 ouders met baby s van 6 maanden. Vérian wil alle ouders die

Nadere informatie

Koningin Beatrixschool

Koningin Beatrixschool Nieuwsbrief 38 3-7-2015 Koningin Beatrixschool De Vissersingel 1, 7942EA Meppel www.beatrixschoolmeppel.nl T: 0522-251716 Geachte ouder(s) verzorger(s) Wat een mooi jaar hebben we achter de rug! In deze

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 4 e KWARTAAL 2012

NIEUWSBRIEF 4 e KWARTAAL 2012 NIEUWSBRIEF 4 e KWARTAAL 2012 De laatste Nieuwsbrief van 2012 alweer, het jaar is ontzettend snel gegaan. In Malawi en in Nederland hebben we heel hard gewerkt en ons project in Mikuyu stevig neergezet.

Nadere informatie

Nieuws flits. Datum : 18 maart 2013 Nummer : 01

Nieuws flits. Datum : 18 maart 2013 Nummer : 01 Nieuws flits Datum : 18 maart 2013 Nummer : 01 Beste kermisliefhebbers, De website is nu meer als een jaar online en is een succes. Dit is iets waar ik bijzonder blij mee ben. Dit doe ik echter niet alleen.

Nadere informatie

Dames en Heren, hartelijk welkom op onze nieuwjaarsreceptie. Het jaar 2013 is begonnen en ik wens u allen een mooi, gezond

Dames en Heren, hartelijk welkom op onze nieuwjaarsreceptie. Het jaar 2013 is begonnen en ik wens u allen een mooi, gezond Nieuwjaarsreceptie op maandag 7 januari 2013 Aanvang: 19:15 (inloop), 20:15 (toespraak) Locatie: Stadhuis Dames en Heren, hartelijk welkom op onze nieuwjaarsreceptie. Het jaar 2013 is begonnen en ik wens

Nadere informatie

Nieuwsbrief IBI Nummer 36, 23-07-2012

Nieuwsbrief IBI Nummer 36, 23-07-2012 Nummer 36, 23-07-2012 Nieuwsbrief IBI Nummer 36, 23-07-2012 Hierbij ontvangt u de zesendertigste nieuwsbrief Interbestuurlijke informatie (IBI). De nieuwsbrief IBI brengt informatie over het brede terrein

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag. 1. Kinderboekenweek. en Juffendag

Nieuwsbrief oktober 2014. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag. 1. Kinderboekenweek. en Juffendag De Bloesem Pr. Beatrixstraat 46a 4024 HM Eck en Wiel Tel.nr. : 0344-691967 Schoolleider : Anneke Smits. Website : www.obsdebloesem.nl Email : info@obsdebloesem.nl Nieuwsbrief oktober 2014 Maandag Dinsdag

Nadere informatie

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen Neus correctie 2012 Aanleiding Al een tijdje heb ik last van mijn neus. Als kind van een jaar of 5 kreeg ik een schep tegen mijn neus, wat er waarschijnlijk voor heeft gezorgd dat mijn neus brak. Als kind

Nadere informatie

BODEM* van eigen. #02 maart 2014 SPECIAAL THEMA WADDENZEE DE TECHNISCH MANAGER ALS VAST BAKEN IN EEN DYNAMISCHE PROCES

BODEM* van eigen. #02 maart 2014 SPECIAAL THEMA WADDENZEE DE TECHNISCH MANAGER ALS VAST BAKEN IN EEN DYNAMISCHE PROCES #02 maart 2014 van eigen BODEM* SPECIAAL THEMA WADDENZEE DE TECHNISCH MANAGER ALS VAST BAKEN IN EEN DYNAMISCHE PROCES WIJ HEBBEN DE BAGGERWERKZAAMHEDEN AFGESTEMD OP DE PEILINGEN DE PIET HEIN IS NU TOEGESPITST

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Ontdekkingsreis in het Katwijks Museum

Ontdekkingsreis in het Katwijks Museum Ontdekkingsreis in het Katwijks Museum NAAM:... SCHOOL:... Wat leuk dat je vandaag een ontdekkingsreis door het museum gaat maken! Je vindt in ons museum klederdrachten, modelbootjes, schelpen en heel

Nadere informatie

NATIONALE HERDENKING NATIONALE VIERING

NATIONALE HERDENKING NATIONALE VIERING 4 en 5 mei NATIONALE HERDENKING OP 4 MEI EN OP 5 MEI Elk jaar herdenken we op 4 mei de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog en vieren we op 5 mei de bevrijding. Er zijn steeds minder mensen in Nederland

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Workshop Bouwlogistiek

Workshop Bouwlogistiek Workshop Bouwlogistiek Duurzame concepten en kansen Innovatieprogramma Duurzame Logistiek Hans Vermij, 28 november 2008. Inhoud 1. Hand in hand met het bedrijfsleven in: Bouwlogistieke Terminal West-Friesland

Nadere informatie

Geschiedenis. Het terrein nam bijna twee kilometer oever aan de noordzijde van het IJ en ongeveer 90 hectare grond in beslag.

Geschiedenis. Het terrein nam bijna twee kilometer oever aan de noordzijde van het IJ en ongeveer 90 hectare grond in beslag. Geschiedenis NDSM staat voor de Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij. Dit was een werf voor de nieuwbouw, reparatie en machinebouw van schepen in Amsterdam die heeft bestaan tussen 1894 en 1979.

Nadere informatie

Lesbrief DIJKEN BOUWEN OPDRACHT 1 - EEN DIJK VAN EEN GESCHIEDENIS. Van ijs tot water

Lesbrief DIJKEN BOUWEN OPDRACHT 1 - EEN DIJK VAN EEN GESCHIEDENIS. Van ijs tot water Lesbrief Onderbouw voortgezet onderwijs - VMBO DIJKEN BOUWEN OPDRACHT 1 - EEN DIJK VAN EEN GESCHIEDENIS De haven van Rotterdam wordt te klein, omdat we steeds meer goederen bestellen uit verre landen,

Nadere informatie

Voorzichtig schuift hij het zware gordijn weg. Voor alle kamers hangt zo n goudkleurig gordijn. Om de warmte buiten te houden. Want het is erg warm,

Voorzichtig schuift hij het zware gordijn weg. Voor alle kamers hangt zo n goudkleurig gordijn. Om de warmte buiten te houden. Want het is erg warm, Prins Floris In de tuin van het paleis loopt een jongen. Een bruine jongen met zwarte krullen. Floris heet hij, en hij is een prins. De vader van Floris is de koning van Spanje. Rijk is hij, heel rijk.

Nadere informatie

projecties nummer februari 2005

projecties nummer februari 2005 projecties 12 nummer februari 2005 KO N I N K L I J K T H E AT E R C A R R É een van de meest bijzondere theaters van Nederland Op 15 november 2004 werd Koninklijk Theater Carré in Amsterdam officieel

Nadere informatie

Het verhaal van Elvis, onze Shih-Tzu (12/06/1996 12/12/2012)

Het verhaal van Elvis, onze Shih-Tzu (12/06/1996 12/12/2012) Het verhaal van Elvis, onze Shih-Tzu (12/06/1996 12/12/2012) Ik ontmoet Elvis op een moeilijk punt in mijn leven. Mijn zus wilde om wat extra geld te verdienen hondjes gaan verkopen. Elvis en zijn zusje

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Contact www.sirinia.nl info@sirinia.nl. Rekeningnummer: Rabobank 111.1361.05.

Jaarverslag 2014. Contact www.sirinia.nl info@sirinia.nl. Rekeningnummer: Rabobank 111.1361.05. Jaarverslag 2014 Rekeningnummer: Rabobank 111.1361.05. Contact www.sirinia.nl info@sirinia.nl Bestuur: Lennert Onvlee Evert v. Herwijnen Tine de Bruin Inhoud Inleiding... 3 Activiteiten... 4 Acties in

Nadere informatie

Kijkwijzer VMBO (Foto s details: Piet Vos tenzij anders vermeld)

Kijkwijzer VMBO (Foto s details: Piet Vos tenzij anders vermeld) (Foto s details: Piet Vos tenzij anders vermeld) Deze kijkwijzer is in de vorm van een speurtocht: Vorm groepjes van drie en ga verschillende wegen uit op het beeldenpark. Zoek de beelden waarvan de details

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEWS Gezondheidscentrum Heelkom ARGO BV 2015 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van Gezondheidscentrum Heelkom is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Het probleem is: 160 miljard. September2009 (niet ingewerkt in het Technisch rapport 2003) September2009

Het probleem is: 160 miljard. September2009 (niet ingewerkt in het Technisch rapport 2003) September2009 Het probleem is: De zeespiegel stijgt! De rivieren stijgen mee! De bodem daalt! Grondwaterdruk stijgt! Nederland verzilt! Door Deltacommissie geschatte kosten, deze eeuw 120-160 160 miljard 1 September2009

Nadere informatie

Nieuwsbrief PhoeniX Sailing 30 april 2007 4 e jaargang no. 1

Nieuwsbrief PhoeniX Sailing 30 april 2007 4 e jaargang no. 1 Nieuwsbrief PhoeniX Sailing 30 april 2007 4 e jaargang no. 1 Winter 2006-2007 Naast de wintertrainingen op het Haringvliet is er aan de IMX-40 PhoeniX in de maanden februari en maart onderhoud gepleegd

Nadere informatie

Blijdschap, trots, historisch moment...

Blijdschap, trots, historisch moment... Mei 2006 De business case Treindienst Breukelen-Utrecht had meer procestijd nodig om tot een afronding te komen. Daarom is de bijeenkomst Randstadspoor op 22 maart niet doorgegaan. Ondertussen hebben alle

Nadere informatie

Stichting Henk Fortuin. Jaarverslag 2012

Stichting Henk Fortuin. Jaarverslag 2012 Stichting Henk Fortuin Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord...2 1. Bestuur...2 2. Doelstelling van de stichting...2 3. Vrijwilligers...3 4. Activiteiten van de stichting...3 4.1 Archiveren, Inventariseren

Nadere informatie

Aan de Raad Raad Made, 20 mei 2014

Aan de Raad Raad Made, 20 mei 2014 Aan de Raad Raad Made, 20 mei 2014 Agendapuntnummer: 10 Raadsvergadering 26 juni 2014 Onderwerp: Baggeren havens Registratienummer: 14int02330 Casenr: 14.00797 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage:

Nadere informatie

Lesbrief MAASVLAKTE 2 OPDRACHT 1 - TOPOGRAFIE EN AARDRIJKSKUNDE

Lesbrief MAASVLAKTE 2 OPDRACHT 1 - TOPOGRAFIE EN AARDRIJKSKUNDE Lesbrief Onderbouw voortgezet onderwijs - VMBO MAASVLAKTE 2 De haven van Rotterdam wordt te klein, omdat we steeds meer goederen bestellen uit verre landen. Daarom komt er een nieuw stuk haven: Maasvlakte

Nadere informatie

Doel gehaald: in één dag naar 60 procent energie besparing

Doel gehaald: in één dag naar 60 procent energie besparing SPECIALE UITGAVE VERDUURZAMING 2013 Doel gehaald: in één dag naar 60 procent energie besparing INLOOPHUIS GEEFT NU AL VEEL POSITIEVE ENERGIE Vanaf 7.00 uur in de ochtend op 26 oktober tot 16.00 uur was

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (tweede concept)

Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (tweede concept) Overleg Bo-Ex met bewonersvereniging complex 501 (tweede concept) Datum : woensdag 23 april 2008, 18.00 uur Aanwezig : Chiel Rottier, voorzitter Michèl Post, Bertus Damen en Afra Bolten (bewonersvereniging

Nadere informatie

Decembermail. Pepernoten bakken

Decembermail. Pepernoten bakken Decembermail Pepernoten bakken Wat rook het heerlijk in de school! Kinderen van groep 1 en 2 hebben de eerste week van december pepernoten gebakken. In kleine groepjes onder leiding van een ouder hebben

Nadere informatie

1red18054 27-04-2007, NOS, Gesprek met de Minister-president, N.2, 22.50 uur

1red18054 27-04-2007, NOS, Gesprek met de Minister-president, N.2, 22.50 uur 1red18054 27-04-2007, NOS, Gesprek met de Minister-president, N.2, 22.50 uur GESPREK MET DE MINISTER-PRESIDENT, NA AFLOOP VAN DE MINISTERRAAD, OVER DE VOORJAARSNOTA EN DE KONINKLIJKE FAMILIE Nederland

Nadere informatie

Wij willen graag onze eigen beslissingen nemen

Wij willen graag onze eigen beslissingen nemen Jack van Eekelen Noordhoek, 40 melkkoeien en 40 ha akkerbouw Drie jonge mannen werken in VOF-verband op het bedrijf van hun ouders. Hun doel is bedrijfsovername. De een is wat verder dan de ander, maar

Nadere informatie

Simona Gebruikersmiddag OSR: waarom, wat en hoe. 12 juni 2013 Lambèr Hulsen Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Simona Gebruikersmiddag OSR: waarom, wat en hoe. 12 juni 2013 Lambèr Hulsen Havenbedrijf Rotterdam N.V. Simona Gebruikersmiddag OSR: waarom, wat en hoe 12 juni 2013 Lambèr Hulsen Havenbedrijf Rotterdam N.V. Disclaimer The information provided has come about under the responsibility of Havenbedrijf Rotterdam

Nadere informatie

Yvonne van Daal 67, opgegroeid in Sint Anthonis en getrouwd met Koen Geurts 62, geboren en getogen in Cuijk.

Yvonne van Daal 67, opgegroeid in Sint Anthonis en getrouwd met Koen Geurts 62, geboren en getogen in Cuijk. Hoe het begon. Even voorstellen. Wij zijn Yvonne en Koen. Yvonne van Daal 67, opgegroeid in Sint Anthonis en getrouwd met Koen Geurts 62, geboren en getogen in Cuijk. Ik (Koen) zeil al sinds mijn 12 e

Nadere informatie

Zeeniveau Waarnemingen door School at Sea a/b Regina Maris

Zeeniveau Waarnemingen door School at Sea a/b Regina Maris Zeeniveau Waarnemingen door School at Sea a/b Regina Maris Versie 1.0b d.d. 24 October 2011 Hans van der Marel, TU Delft (h.vandermarel@tudelft.nl), ++31 15 2784907 Inleiding Het bepalen van de actuele

Nadere informatie

Van de bestuursttafel

Van de bestuursttafel Nieuwsbrief december 2010 nieuwsbrief@vvbergambacht.nl Van de bestuursttafel Elke maand bepalen we met het bestuur wie de van de bestuurstafel schrijft. Evenals verleden jaar eis ik deze taak in november

Nadere informatie

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Oom Remus bron. Z.n., z.p. ca. 1950 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/remu001twee01_01/colofon.php 2010 dbnl / erven J.C. Harries 2 [Het

Nadere informatie

Actieve. verkoopondersteuning

Actieve. verkoopondersteuning Actieve verkoopondersteuning Wat is Actieve Verkoopondersteuning? Kopers van woningen zijn kritisch. U bent dat bij de aankoop van uw nieuwe woning, maar de mogelijke kopers van uw bestaande woning zijn

Nadere informatie

Kalender april en mei. Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag (de kinderen zijn vrij) Dinsdag 26 mei Meester- en Juffendag, continurooster

Kalender april en mei. Maandag 25 mei Tweede Pinksterdag (de kinderen zijn vrij) Dinsdag 26 mei Meester- en Juffendag, continurooster obs De Phoenix Week 21-2015 Beste ouder(s)/verzorger(s), Na twee weken vakantie gaan we er volop tegenaan tot het einde van dit schooljaar. De komende drie weken staan in het teken van CITO toetsen en

Nadere informatie

gesproken tekst dat de zon warmte geeft van het doeblad Maak voor de activiteit De zon geeft warmte twee ijsklontjes.

gesproken tekst dat de zon warmte geeft van het doeblad Maak voor de activiteit De zon geeft warmte twee ijsklontjes. Gebruik de zon GROEP 1-2 12 55 minuten 1, 42, 54 en 55 Maak voor de activiteit De zon geeft warmte twee ijsklontjes. Teken boven de ene kolom een zon en boven de andere een schaduw. Zorg voor naamkaartjes

Nadere informatie

VOLVO Ocean Race 2009

VOLVO Ocean Race 2009 VOLVO Ocean Race 2009 Rotterdam - Stockholm Nadat we na binnenkomst Rotterdam een paar dagen rust hadden gehad waarbij er ook weer bemanning gewisseld is zijn we bij de race voor Hoek van Holland geweest,

Nadere informatie

Vervolg platform bewoners Aanpak Ring Zuid Projectbureau Aanpak Ring Zuid te Groningen 16 april 2012, 20.00 22.00 uur

Vervolg platform bewoners Aanpak Ring Zuid Projectbureau Aanpak Ring Zuid te Groningen 16 april 2012, 20.00 22.00 uur Verslag Overleg: Locatie: Datum: Vervolg platform bewoners Aanpak Ring Zuid Projectbureau Aanpak Ring Zuid te Groningen 16 april 2012, 20.00 22.00 uur Aanwezig Bewonersplatform: Mw. Welp, dhr. Dijkhuis,

Nadere informatie

Horecaoverleg 14 oktober 2015. Gemeente Hollands Kroon, De Verwachting 1, Anna Paulowna

Horecaoverleg 14 oktober 2015. Gemeente Hollands Kroon, De Verwachting 1, Anna Paulowna Overleg Datum Horecaoverleg 14 oktober 2015 Locatie Tijdstip Gemeente Hollands Kroon, De Verwachting 1, Anna Paulowna 10.00 uur Voorzitter Burgemeester Nawijn Aanwezig Burgemeester Nawijn, Frans van der

Nadere informatie

De Achterban. Nieuwsbrief van OBS De Achtsprong nr. 5 (6 november 2015) Stromenlaan 128a 3448 CH Woerden 0348-410005

De Achterban. Nieuwsbrief van OBS De Achtsprong nr. 5 (6 november 2015) Stromenlaan 128a 3448 CH Woerden 0348-410005 De Achterban Nieuwsbrief van OBS De Achtsprong nr. 5 (6 november 2015) Stromenlaan 128a 3448 CH Woerden 0348-410005 Agenda 14 november Intocht Sinterklaas 16 november Deze week Basketbaltoernooi groep7

Nadere informatie

Ik ben Corrie nagel. Schipper eigenaar van het vissersschip HA31. Ik ben bestuurslid van visserijvereniging Ons Belang uit Harlingen.

Ik ben Corrie nagel. Schipper eigenaar van het vissersschip HA31. Ik ben bestuurslid van visserijvereniging Ons Belang uit Harlingen. BELEVING ALS GARNALENVISSER 1 Ik ben Corrie nagel. Schipper eigenaar van het vissersschip HA31 Ik ben bestuurslid van visserijvereniging Ons Belang uit Harlingen. Ik werk ook mee in het Europese onderzoek

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 7. Het allereerste begin 9. Oervaders 19. Israël als moeder 57. Wijsheid voor ouders en kinderen 83. Koninklijke vaders 113

Inhoud. Woord vooraf 7. Het allereerste begin 9. Oervaders 19. Israël als moeder 57. Wijsheid voor ouders en kinderen 83. Koninklijke vaders 113 Inhoud Woord vooraf 7 Het allereerste begin 9 Oervaders 19 Israël als moeder 57 Wijsheid voor ouders en kinderen 83 Koninklijke vaders 113 Profetische opvoedkunde 145 Kinderen in zijn koninkrijk 177 Leerling

Nadere informatie

Dames en Heren, Of als ik zo om me heen kijk Vrienden van de Vensterschool,

Dames en Heren, Of als ik zo om me heen kijk Vrienden van de Vensterschool, Korte toespraak van onderwijswethouder Elly Pastoor ter gelegenheid van het in ontvangst nemen van de publicatie OZO! Vensterschool van de Toekomst op dinsdagmiddag 28 september 2010. Dames en Heren, Of

Nadere informatie

Documentaire ruilverkaveling en streekverbetering groot succes

Documentaire ruilverkaveling en streekverbetering groot succes Documentaire ruilverkaveling en streekverbetering groot succes Op 4 november jl. was de première van de documentaire over de ruilverkaveling en streekverbetering die rond 1960 heeft plaatsgevonden in polder

Nadere informatie

Lesbrief DIJKEN BOUWEN OPDRACHT 1 - EEN DIJK VAN EEN GESCHIEDENIS. Van ijs tot water

Lesbrief DIJKEN BOUWEN OPDRACHT 1 - EEN DIJK VAN EEN GESCHIEDENIS. Van ijs tot water Lesbrief Onderbouw voortgezet onderwijs - VWO DIJKEN BOUWEN OPDRACHT 1 - EEN DIJK VAN EEN GESCHIEDENIS De haven van Rotterdam wordt te klein, omdat we steeds meer goederen bestellen uit verre landen, zoals

Nadere informatie

Herdenking 4 mei 2015 Anouchka van Miltenburg, Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal

Herdenking 4 mei 2015 Anouchka van Miltenburg, Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal Herdenking 4 mei 2015 Anouchka van Miltenburg, Voorzitter Tweede Kamer der Staten-Generaal Vandaag is het precies 70 jaar geleden dat ons land werd bevrijd. Generaties Nederlanders zijn opgegroeid in een

Nadere informatie

is er ook voor de Somerense jeugd... Wachten op het hijsen van de vlag! Onwennig en spannend is het nog allemaal die eerste maandag.

is er ook voor de Somerense jeugd... Wachten op het hijsen van de vlag! Onwennig en spannend is het nog allemaal die eerste maandag. Het Bronnetje 2013 is er ook voor de Wachten op het hijsen van de vlag! Onwennig en spannend is het nog allemaal die eerste maandag. Somerense Op dinsdag is alles al anders, op woensdag kan het niemand

Nadere informatie

Vrijdag 20 november 2015 MR vergadering Sinterklaasfeest Volgende Vijzelvaria

Vrijdag 20 november 2015 MR vergadering Sinterklaasfeest Volgende Vijzelvaria OBS De Vijzel Hauwert 80 1691 EJ Hauwert T: 0229-201535 E: info@obsdevijzel.nl Vijzelvaria Woensdag 25 november Vrijdag 4 december Vrijdag 20 november 2015 MR vergadering Sinterklaasfeest Volgende Vijzelvaria

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie