Installatiehandleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Installatiehandleiding"

Transcriptie

1 Installatiehandleiding Lees dit eerst Handelsmerken...3 Veiligheidsinformatie...4 Plaats van etiketten met RWAARSCHUWING en RLET OP...8 ENERGY STAR-programma...9 Verklaring van symbolen in deze handleiding...10 Overzicht van de printer Buitenkant: vooraanzicht...11 Buitenkant: achteraanzicht...12 Binnenkant...14 Bedieningspaneel...15 Instellen Waar u de printer plaatst...17 De inhoud van de doos controleren...20 Uitpakken...22 De toneropvangbak en de fotogeleidereenheid installeren...23 De tonercassette installeren...29 Papier plaatsen...33 Het apparaat inschakelen...36 De taal van het display selecteren...38 Testafdruk...40 De belichting aanpassen...42 G _1.00 DU NL G Copyright

2 Opties installeren Beschikbare opties...44 Optielijst...44 Optie Installatievolgorde...45 Opties installeren...46 Paper Feed Unit Type 3000 bevestigen...48 AD440 (duplexeenheid) bevestigen...52 Memory Unit Type D 128MB of Memory Unit Type E 256MB (SDRAM-module) bevestigen...55 Printer Hard Disk Type 3000 bevestigen...60 De harde schijf van de printer formatteren...64 User Account Enhance Unit Type E bevestigen...66 IEEE 1394 Interface Board Type B bevestigen...70 bevestigen...73 Bluetooth Interface Unit Type 3245 bevestigen...77 IEEE 1284 Interface Board Type A bevestigen...81 Network Data Protection Unit Type C bevestigen...83 De printer aansluiten Netwerkverbinding...85 USB-verbinding...87 Parallelle verbinding...88 IEEE 1394-verbinding...89 Configuratie Ethernet-configuratie...90 IEEE b-configuratie (draadloos LAN)...95 IEEE 1394-configuratie IP via SCSI afdrukken Het printerstuurprogramma installeren Snelinstallatie De Gebruiksaanwijzing installeren

3 Lees dit eerst Handelsmerken Microsoft, Windows en Windows NT zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. IPS-PRINT Printer Language Emulation Copyright Oak Technology, Inc., Alle rechten voorbehouden. Bluetooth is een wereldwijd geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. Andere productnamen die in deze documentatie worden gebruikt, dienen uitsluitend ter identificatie en zijn mogelijk handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren. Wij doen geen enkel recht gelden op deze merken. De eigennamen van de Windows-besturingssystemen zijn: Microsoft Windows 95 Microsoft Windows 98 Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me) De productnamen van Windows 2000 zijn: Microsoft Windows 2000 Advanced Server Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Professional De productnamen van Windows XP zijn: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition De productnamen van Windows Server TM 2003 zijn: Microsoft Windows Server TM 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Web Edition De productnamen van Windows NT 4.0 zijn: Microsoft Windows NT Server 4.0 Microsoft Windows NT Workstation 4.0 G _1.00 Copyright

4 Lees dit eerst Veiligheidsinformatie Neem steeds onderstaande voorzorgsmaatregelen in acht wanneer u de printer gebruikt. In deze handleiding worden de volgende belangrijke symbolen gebruikt: Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien de instructies niet worden opgevolgd, de dood of ernstig letsel tot gevolg kan hebben. Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien de instructies niet worden opgevolgd, licht letsel of schade aan eigendommen tot gevolg kan hebben. 4

5 Lees dit eerst Controleer of het wandstopcontact in de buurt van het apparaat zit en vrij toegankelijk is, zodat u in noodgevallen de stekker er gemakkelijk uit kunt halen. Zorg dat uw handen droog zijn wanneer u de stekker van het netsnoer in het stopcontact steekt of er uit trekt. Anders kunt u een schok krijgen. Sluit het apparaat uitsluitend aan op een elektriciteitsnet dat in de handleiding wordt beschreven. Sluit niet meerdere kabels op elkaar aan. Zorg ervoor dat de stroomkabel niet beschadigd raakt of breekt, en wijzig niets aan de kabel. Plaats geen zware voorwerpen op de kabel, trek er niet te hard aan en buig hem niet verder dan nodig. Deze handelingen kunnen een elektrische schok of brand veroorzaken. Verbrand gemorste of gebruikte toner wordt niet. Tonerstof is ontvlambaar en kan in brand vliegen als deze wordt blootgesteld aan open vuur. Geef afval af bij een officiële dealer of inzamelplaats. Houd u bij het weggooien van gebruikte tonercassettes altijd aan de ter plaatse geldende regels. Geef afval af bij een officiële dealer of goedgekeurde inzamelplaats. Houd u bij het weggooien van gebruikte tonercassettes altijd aan de ter plaatse geldende regels. Raak het netsnoer of de stekker niet aan met natte handen. Als u dat wel doet, kunt u een elektrische schok krijgen. Haal het apparaat niet uit elkaar en probeer geen wijzigingen aan te brengen. Dit kan brand, een elektrische schok of een explosie veroorzaken, en u kunt blind worden. Als het apparaat is uitgerust met lasersystemen, bestaat er kans op ernstig oogletsel. Het meegeleverde netsnoer is alleen bedoeld voor deze apparatuur en mag niet worden gebruikt voor andere apparaten. Dat kan resulteren in brand, elektrische schok of letsel. Houd het apparaat uit de buurt van ontvlambare vloeistoffen, gassen en spuitbussen. Anders kan er brand of een elektrische schok ontstaan. 5

6 Lees dit eerst Plaats geen voorwerpen op het rechterpaneel. Schuif de papierlade zachtjes naar buiten. Anders kan de lade vallen en letsel veroorzaken. De binnenkant van de printer kan zeer heet worden. Raak onderdelen met de tekst v (heet oppervlak) niet aan. Het aanraken van een onderdeel met een heet oppervlak kan resulteren in brandwonden. Raak de stekker niet met natte handen aan. U zou dan een schok kunnen krijgen. Plaats het apparaat in een optimale omgeving. Als u het apparaat bedient in een omgeving die niet voldoet aan de toegestane vochtigheids- en temperatuurwaarden, kan elektrisch brandgevaar het gevolg zijn. Houd de omgeving van de stekker stofvrij. Stofophoping kan leiden tot elektrisch brandgevaar. Plaats het apparaat op een sterke, vlakke ondergrond. Anders kan het vallen en letsel veroorzaken. Als u toner of gebruikte toner hebt geïnhaleerd, moet u gorgelen met veel water en naar een omgeving gaan met frisse lucht. Raadpleeg zonodig een arts. Als uw huid in contact komt met toner of gebruikte toner, moet u het betreffende gebied grondig wassen met water en zeep. Als er toner of gebruikte toner in uw ogen komt, moet u deze direct spoelen met grote hoeveelheden water. Raadpleeg zonodig een arts. Als u toner of gebruikte toner hebt ingeslikt, moet u veel water drinken om de toner te verdunnen. Raadpleeg zonodig een arts. Voorkom dat er toner op uw kleding of huid komt wanneer u vastgelopen papier verwijdert of toner vervangt. Als uw huid in contact komt met toner, moet u het betreffende gebied grondig wassen met water en zeep. Als er toner op uw kleding komt, moet u deze wassen met koud water. Heet water zorgt ervoor dat de toner in de stof dringt waardoor de vlek niet meer kan worden verwijderd. Bewaar toner (zowel gebruikte als ongebruikte) en de toneropvangbak buiten het bereik van kinderen. Pak de stekker en niet het snoer vast als u de stekker uit het stopcontact verwijdert. Als u aan het snoer trekt, kan dit beschadigd raken en brand of een elektrische schok veroorzaken. Wacht ten minste één uur na het uitschakelen van het apparaat voordat u onderdelen vervangt. Als u niet wacht tot de printer is afgekoeld, kan dat resulteren in brandwonden. Het onzorgvuldig optillen of laten vallen kan letsel veroorzaken. 6

7 Lees dit eerst Wanneer u vastgelopen papier verwijdert, moet u de fuseereenheid niet aanraken omdat deze zeer heet kan worden. De printer weegt circa 32 kg (70,5 lb.). Als u de printer wilt verplaatsen, tilt u deze langzaam op via de handgrepen aan beide zijden. Wanneer de printer valt, kan deze beschadigd raken of letsel veroorzaken. Schakel het apparaat minstens een half uur voordat u de opties installeert uit en haal vervolgens de stekker uit het stopcontact. De inwendige onderdelen van het apparaat worden zeer heet en kunnen brandwonden veroorzaken als u ze aanraakt. Het onzorgvuldig optillen of laten vallen van de papierinvoereenheid kan letsel veroorzaken. Raak de binnenkant van de besturingseenheid niet aan. Dit kan resulteren in storingen of brandwonden veroorzaken. Als u het apparaat wilt verplaatsen, moet elke persoon de handgrepen aan de beide zijden vasthouden en vervolgens de printer voorzichtig optillen. Het onzorgvuldig optillen of laten vallen van de printer kan letsel veroorzaken. Trek de stekker uit het stopcontact voordat u de printer gaat verplaatsen. Dit ter voorkoming van brand en elektrische schokken. Verwijder geen tonercassettes, fotogeleidereenheden of de toneropvangbak als u de printer na gebruik verplaatst, om te voorkomen dat er toner in het apparaat terechtkomt. Gebruik bij het optillen van het apparaat de handgrepen aan beide zijden. Als u de printer laat vallen, kan deze beschadigd raken of letsel veroorzaken. Trek de stekker uit het stopcontact, voordat u het apparaat verplaatst. Als u het netsnoer abrupt uit het stopcontact trekt, kan het beschadigd raken. Beschadigde stekkers of snoeren kunnen elektrische schokken en brandgevaar opleveren. Afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid van de omgeving kan rondom het apparaat een wasem ontstaan tijdens het afdrukken. Tijdens het afdrukken kan er stoom komen uit de standaardlade (achter het bedieningspaneel). Onze producten voldoen aan de hoogste kwaliteits- en functionaliteitsnormen. Wij raden u aan verbruiksartikelen uitsluitend te kopen van een officiële dealer. Voorgeschreven spanning voor de connector van opties: max. 24 V (gelijkspanning). De spanning mag niet meer dan 10% fluctueren. 7

8 Lees dit eerst Plaats van etiketten met RWAARSCHUWING en RLET OP Dit apparaat heeft etiketten voor RWAARSCHUWING en RLET OP op de hierna opgegeven plaatsen. Uit veiligheidsoverwegingen a.u.b. de richtlijnen opvolgen en het apparaat gebruiken zoals aangegeven. Hete onderdelen. Zet het apparaat uit en doe voorzichtig wanneer u de fuseereenheid vervangt/vastgelopen papier verwijdert. De binnenkant van de printer kan zeer heet worden. Raak onderdelen met de tekst v (heet oppervlak) niet aan. Het aanraken van een onderdeel met een heet oppervlak kan resulteren in brandwonden. De binnenkant van de printer kan zeer heet worden. Raak onderdelen met de tekst v (heet oppervlak) niet aan. Het aanraken van een onderdeel met een heet oppervlak kan resulteren in brandwonden. Verbrand geen toner of tonercassettes. Tonerstof is ontvlambaar en kan in brand vliegen als deze wordt blootgesteld aan open vuur. 8

9 Lees dit eerst ENERGY STAR-programma Als partner in ENERGY STAR hebben wij vastgesteld dat dit model voldoet aan de richtlijnen van ENERGY STAR voor energiezuinigheid. De richtlijnen van ENERGY STAR zijn opgesteld om een internationaal systeem voor energiebesparing op te zetten voor het ontwikkelen en introduceren van energiezuinige kantoorapparatuur met het oog op milieuaspecten zoals het broeikaseffect. Wanneer een product voldoet aan de richtlijnen van ENERGY STAR voor energiezuinigheid, plaatst de partner het beeldmerk van ENERGY STAR op het model. Dit product is ontworpen om het effect van kantoorapparatuur op het milieu te verminderen met energiezuinige eigenschappen zoals de energiespaarstand. Modus Laag stroomverbruik (Energiebesparing) Het stroomverbruik van deze printer wordt 1 minuten na afloop van de laatste handeling automatisch gereduceerd. Als u de modus Laag stroomverbruik (Energiebesparing) wilt uitschakelen, drukt u op een willekeurige toets van het bedieningspaneel. Voor meer informatie over het configureren van de Energiebesparingsmodus, zie de Softwarehandleiding als een HTML-bestand op de cd-rom. Specificaties Energiebesparende modus Stroomverbruik 10 W of minder Standaardtijd Hersteltijd 1 minuten 3 seconden of minder 9

10 Lees dit eerst Verklaring van symbolen in deze handleiding De volgende symbolen worden gebruikt in deze handleiding. Dit symbool duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die de dood of ernstig letsel tot gevolg kan hebben, indien u dit apparaat verkeerd gebruikt zonder de richtlijnen onder dit symbool op te volgen. Zorg ervoor de richtlijnen te lezen. Ze worden allemaal beschreven in het hoofdstuk Veiligheidsinformatie. Dit symbool duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die licht of matig letsel of schade aan eigendommen zonder persoonlijk letsel tot gevolg kan hebben indien u dit apparaat verkeerd gebruikt zonder de richtlijnen onder dit symbool op te volgen. Zorg ervoor de richtlijnen te lezen. Ze worden allemaal beschreven in het hoofdstuk Veiligheidsinformatie. * Bovenstaande opmerkingen zijn bedoeld voor uw veiligheid. Als u deze instructie niet opvolgt, treedt mogelijk een papierstoring op, kunnen originele documenten beschadigd raken of kunnen er gegevens verloren gaan. Lees deze instructie. Dit symbool duidt op bepaalde feiten waarvan u kennis moet nemen of voorbereidingen die u moet treffen voordat u een bepaalde handeling kunt uitvoeren. Dit symbool duidt op bepaalde bedieningsvoorschriften of handelingen die u moet uitvoeren in geval van abnormale werking. Dit symbool duidt op numerieke beperkingen, functies die niet tegelijkertijd kunnen worden gebruikt of omstandigheden waarin een bepaalde functie niet kan worden gebruikt. Dit symbool verwijst naar een referentie. [ ] Toetsen op het display van het apparaat. Toetsen en knoppen op het beeldscherm van de computer. { } Toetsen op het bedieningspaneel van het apparaat. Toetsen op het toetsenbord van de computer. 10

11 Overzicht van de printer Buitenkant: vooraanzicht 1. Standaardlade Hierin worden de afdrukken verzameld met de afdrukzijde omlaag. 2. Paneel linksboven Open dit paneel om de tonercassettes te vervangen. 3. Ventilator De ventilator voorkomt dat interne onderdelen oververhit raken. Oververhitting leidt mogelijk tot storingen. Zorg dat de ventilator niet door voorwerpen wordt geblokkeerd of anderszins wordt belemmerd. 4. Bedieningspaneel Bevat toetsen voor printerbediening en een display voor weergave van de printerstatus. 5. Voorklep Open deze klep om de fuseereenheid of de transferroller te vervangen, de duplexeenheid te installeren of vastgelopen papier te verwijderen. 6. Handinvoer Hierin plaatst u dik papier, OHP-transparanten, papier van speciaal formaat, enveloppen en normaal papier. Voor het afdrukken op papier van speciaal formaat moet u speciale printerinstellingen kiezen. 7. Lade 1 Hierin kunt u tot 530 vel normaal papier plaatsen. G _1.00 Copyright

12 Overzicht van de printer Buitenkant: achteraanzicht 1. Ventilator De ventilator voorkomt dat interne onderdelen oververhit raken. Oververhitting leidt mogelijk tot storingen. Zorg dat de ventilator niet door voorwerpen wordt geblokkeerd of anderszins wordt belemmerd. 2. Rechterpaneel Open dit paneel als u de fotogeleidereenheden, de transferriem of de tonerafvalbak wilt vervangen. 3. Stroomschakelaar Gebruik deze schakelaar om de stroom in en uit te schakelen. 4. Uitbreiding standaardlade Trek deze schuif uit wanneer u afdrukt op papier dat langer is dan A4 of 8 1 / 2 " 11". 5. Besturingseenheid Schuif deze uit om opties te installeren, zoals de geheugeneenheid, user account enhance unit of harde schijf van de printer. Sluit kabels, zoals de USB-kabel en de ethernetkabel aan op de betreffende connectoren. 6. Sleuven voor uitbreidingskaarten In deze sleuven kunt u uitbreidingskaarten plaatsen. Er zijn twee sleuven. Als u een uitbreidingskaart wilt installeren, plaatst u deze in de onderste sleuf. 7. Optionele sleuven voor interfacekaarten Plaats een optionele IEEE 1394-interfacekaart, IEEE b-interface-eenheid, draadloze interfacekaart of IEEE 1284-interfacekaart in deze sleuf. Er kan slechts een interfacekaart per keer worden geplaatst. 12

13 Overzicht van de printer 8. USB-poort Verbind de printer, met behulp van een USB-kabel, met een hostcomputer. 9. Ethernetpoort Gebruik een netwerkinterfacekabel om de printer aan te sluiten op een netwerk. 10. Ventilator De ventilator voorkomt dat interne onderdelen oververhit raken. Oververhitting leidt mogelijk tot storingen. Zorg dat de ventilator niet door voorwerpen wordt geblokkeerd of anderszins wordt belemmerd. 11. Connector optionele papierinvoereenheid Met deze connector sluit u de printer aan op de papierinvoereenheid. 12. Netspanningsaansluiting Sluit het netsnoer aan op deze aansluiting en steek de stekker rechtstreeks in het stopcontact (gebruik geen verlengkabel). 13

14 Overzicht van de printer Binnenkant 1. Fuseereenheid Fixeert de afbeelding op het papier. Wanneer Fuseereenheid verv. wordt weergegeven op het display, vervangt u deze eenheid. 2. Transferroller Wanneer Fuseereenheid verv. wordt weergegeven op het display, vervangt u deze roller. 3. Duplexeenheid (optioneel voor basismodel printer) Gebruik deze eenheid om af te drukken op beide zijden van het papier. 4. Tonercassettes Wanneer Toner bijvullen (kleur) wordt weergegeven op het display, vervangt u de tonercassette van de aangegeven kleur. 5. Fotogeleidereenheid Kleur/Zwart Wanneer Vervang kleur PCU of Vervang zwarte PCU wordt weergegeven op het display, vervangt u de aangegeven fotogeleidereenheid. 6. Transferriem Wanneer Vervang Transfer riem wordt weergegeven op het display, vervangt u deze eenheid. 7. Toneropvangbak Hierin wordt resttoner opgevangen. Wanneer Vervang Gebr. tonerfles wordt weergegeven op het display, vervangt u deze afvalfles. 14

15 Overzicht van de printer Bedieningspaneel 1. Display Hiermee worden de huidige printerstatus en foutmeldingen weergegeven. Raadpleeg de Onderhoudshandleiding voor meer informatie over foutmeldingen. 2. Toetsen {U} {T} Gebruik deze toetsen om bij het invoeren van instellingen waarden op het bedieningsdisplay te verhogen of te verlagen. Door de toets ingedrukt te houden, wordt de waarde in het display met stappen van 10 verhoogd dan wel verlaagd. 3. LED-lampje Tonerniveau De kleur van het brandende LED-lampje geeft het tonerniveau aan van elke kleur. Een geel lampje geeft aan welke tonerhoeveelheid opraakt. Een rood lampje geeft aan welke tonercassette moet worden vervangen. 4. Toets {Job reset} Wanneer de printer online staat, drukt u op deze toets om een afdruktaak die wordt uitgevoerd, te annuleren. 5. Toets {Pag.doorv} Wanneer de printer offline staat, drukt u op deze toets om alle gegevens af te drukken die nog in het invoergeheugen van de printer aanwezig zijn. U kunt zo de printer gegevens laten afdrukken die in de online-stand zijn ontvangen, wanneer het papierformaat of de papiersoort niet overeenkomen met het formaat of type die op dat moment zijn ingesteld. 6. Stroom Deze indicator brandt zolang de spanning ingeschakeld is. Deze indicator is uit wanneer de stroom is uitgeschakeld of de printer in de Energiespaarmodus staat. 7. Waarschuwingslampje Gaat branden wanneer zich een printerfout voordoet. Een rood lampje geeft aan dat een fout is opgetreden waardoor niet kan worden afgedrukt; een geel lampje geeft een potentiële fout aan tijdens het afdrukken. Als het rode lampje brandt, volgt u de instructies die worden weergegeven op het display. 15

16 Overzicht van de printer 8. Data In-indicator Knippert wanneer de printer gegevens ontvangt van een computer. De Data In-indicator brandt wanneer er gegevens af te drukken zijn. 9. Toets {Online} Geeft aan of de printer offline of online staat. Druk op deze toets om te schakelen tussen online en offline. Wanneer het lampje brandt, staat de printer online en kunnen er gegevens worden afgedrukt. Wanneer het lampje uit is, staat de printer offline en kunnen er geen afdrukgegevens van de hostcomputer worden ontvangen. Druk op deze toets om terug te schakelen naar online. 10. Toets {Menu} Druk hierop om de huidige printerinstellingen vast te leggen en te controleren. Voor meer informatie, zie Softwarehandleiding. 11. Toets {Escape} Druk op deze toets om terug te keren naar het vorige scherm. 12. Toets {# Enter} Druk hierop om menukeuzes uit te voeren die op het bedieningsdisplay zijn geselecteerd. 16

17 Instellen Waar u de printer plaatst Kies de plaats van de printer met zorg, aangezien de omgeving grote invloed heeft op de prestaties. Controleer of het wandstopcontact in de buurt van het apparaat zit en vrij toegankelijk is, zodat u in noodgevallen de stekker er gemakkelijk uit kunt halen. Sluit het apparaat uitsluitend aan op een elektriciteitsnet dat in de handleiding wordt beschreven. Sluit niet meerdere kabels op elkaar aan. Zorg ervoor dat de stroomkabel niet beschadigd raakt of breekt, en wijzig niets aan de kabel. Plaats geen zware voorwerpen op de kabel, trek er niet te hard aan en buig hem niet verder dan nodig. Deze handelingen kunnen een elektrische schok of brand veroorzaken. Het meegeleverde netsnoer is alleen bedoeld voor deze apparatuur en mag niet worden gebruikt voor andere apparaten. Dat kan resulteren in brand, elektrische schok of letsel. Raak de stekker niet met natte handen aan. U zou dan een schok kunnen krijgen. Plaats het apparaat in een optimale omgeving. Als u het apparaat bedient in een omgeving die niet voldoet aan de toegestane vochtigheids- en temperatuurwaarden, kan elektrisch brandgevaar het gevolg zijn. Houd de omgeving van de stekker stofvrij. Stofophoping kan leiden tot elektrisch brandgevaar. Plaats het apparaat op een sterke, vlakke ondergrond. Anders kan het vallen en letsel veroorzaken. Als u het apparaat gebruikt in een kleine afgesloten ruimte, moet u zorgen voor voldoende luchtdoorvoer. G _1.00 Copyright

18 Instellen Benodigde ruimte Laat voldoende ruimte vrij rond de printer. Deze ruimte is nodig om de printer te kunnen bedienen. De aanbevolen (minimaal vereiste) ruimte is: A: 13 cm (5,2 inches) of meer B: 11 cm (4,4 inches) of meer C: 35 cm (14,0 inches) of meer D: 61 cm (24,4 inches) of meer Optimale omgeving Toegestane en aanbevolen temperatuur- en vochtigheidsbereik is: Wit gebied: toegestaan bereik Grijs gebied: aanbevolen bereik 18

19 Instellen Het apparaat moet waterpas staan, met een afwijking van niet meer dan 5 mm, 0,2" naar een bepaalde kant. Om ophoping van ozon te voorkomen moet u dit apparaat plaatsen in een grote, goed geventileerde ruimte met een luchtdoorvoer van meer dan 30 m 3 /uur/persoon. Wanneer u dit apparaat lang gebruikt in een kleine ruimte zonder goede ventilatie, ruikt u wellicht een merkwaardige geur. Wij raden u aan de ruimte goed te ventileren om ongemak te voorkomen. Ongeschikte omgevingen Omgeving met direct zonlicht of sterk licht Stoffige omgeving Omgeving met bijtende gassen Zeer koude, hete of vochtige omgevingen Plaatsen in de buurt van airco s of luchtbevochtigers In de buurt van elektronische apparatuur Plaatsen die blootstaan aan sterke trillingen Stroombron Sluit het netsnoer aan op een stopcontact met de volgende specificaties: V, 50/60 Hz, 6 A of meer 19

20 Instellen De inhoud van de doos controleren Volg de onderstaande procedure om de items te controleren die met de printer worden geleverd. Controleer of de box alle onderstaande items bevat. Neem contact op met uw verkoop- of servicevertegenwoordiger als er items ontbreken of zijn beschadigd. Handleidingen en cd-roms Verkorte installatiehandleiding Cd-rom Printerstuurprogramma s en hulpprogramma s Cd-rom Handleidingen in weergaveversie (HTML) Cd-rom Handleidingen in afdrukversie (PDF) Cd-rom Hulpprogramma Documentbeheer Onderdelen Netsnoer Tonercassettes: zwart (K), magenta (M), cyaan (C), geel (Y) Fotogeleidereenheid: zwart ( ), kleur ( ) 20

21 Instellen Toneropvangbak Ferrietkern 2 Voorbeeldblad kleurenkalibratie Belichtingsafstelkaart Gebruikersregistratiekaart Aanvullende documentatie Dit pakket bevat geen interfacekabel. Deze moet u apart aanschaffen om het apparaat te gebruiken met de hostcomputer. Zie Onderhoudshandleiding. 21

22 Instellen Uitpakken Deze printer is verpakt in schuimplastic en vastgezet met plakband om deze te beschermen tegen schokken en trillingen tijdens het vervoer. Verwijder dit beschermende materiaal nadat u het apparaat naar de plaats hebt gebracht waar het moet worden geïnstalleerd. Gebruik bij het optillen van het apparaat de handgrepen aan beide zijden. Wanneer de printer valt, kan deze beschadigd raken of letsel veroorzaken. Plaats geen voorwerpen op het rechterpaneel. Verwijder alle vier stukken plakband uit de fotogeleidereenheid om storingen te voorkomen. Het verwijderde plakband is vies. Raak ze niet aan en zorg dat u ze geen vlekken geven op uw handen of kleding. A Verwijder de plastic zak. B Plaats de printer op de locatie waar u deze wilt gebruiken. Til de printer met ten minste twee personen op. Til het apparaat op aan de handgrepen aan beide zijden van de printer. Laat het plakband zitten rondom de papierinvoerlade en het paneel tijdens het verplaatsen van de printer. Zet het apparaat rustig en voorzichtig neer om te voorkomen dat uw handen klem komen te zitten. 22

23 Instellen De toneropvangbak en de fotogeleidereenheid installeren In de onderstaande procedure wordt beschreven hoe u de tonerafvalfles en de fotogeleidereenheid installeert. A Open het rechterpaneel van de printer. B Plaats de toneropvangbak in de positie die is aangegeven in de afbeelding. C Vergrendel de toneropvangbak door de groene pijl naar de aangegeven positie te schuiven. 23

24 Instellen D Trek de groene hendels links en rechts naar buiten waarmee het binnenpaneel is vastgemaakt en ontgrendel het paneel. E Til het binnenpaneel op totdat dit omhoog blijft staan. F Verwijder de zwarte fotogeleidereenheid. G Verwijder de kap die aan de fotogeleidereenheid is bevestigd. De kap is niet meer nodig en kan worden weggegooid. 24

25 Instellen H Verwijder het plakband van de fotogeleidereenheid door dit naar beneden te trekken en verwijder vervolgens het bovenpaneel van de eenheid. Verwijder het onderpaneel van de eenheid nog niet. Installeer de nieuwe fotogeleidereenheid direct nadat u deze uit de verpakking hebt gehaald. 25

26 Instellen I Controleer de locatie van elke fotogeleidereenheid. A Fotogeleidereenheid (zwart) B Fotogeleidereenheid (kleur) J Lijn het groene pijltje aan het einde van de fotogeleidereenheid uit met de rail in de printer. Zorg dat het groene pijltje goed is bevestigd aan de rail voordat u doorgaat naar de volgende stap. Als het groene pijltje van de fotogeleidereenheid niet goed is bevestigd aan de rail, kan de fotogeleidereenheid beschadigen. 26

27 Instellen K Duw voorzichtig de voorzijde van de fotogeleidereenheid naar binnen (schuif de eenheid over het onderpaneel) totdat deze op zijn plaats klikt. Wanneer de fotogeleidereenheid niet correct is geïnstalleerd, kan dit ten koste gaan van de afdrukkwaliteit. Bepaalde kleuren worden bijvoorbeeld mogelijk niet afgedrukt. L Herhaal stap F t/m K om de fotogeleidereenheid voor kleuren te installeren. 27

28 Instellen M Laat het binnenpaneel voorzichtig zakken. N Duw op de linker- en rechterrand van het binnenpaneel om het paneel te vergrendelen. O Sluit voorzichtig het rechterpaneel van de printer. 28

29 Instellen De tonercassette installeren In de onderstaande procedure wordt beschreven hoe u de tonercassette installeert. Verbrand gemorste of gebruikte toner wordt niet. Tonerstof is ontvlambaar en kan in brand vliegen als deze wordt blootgesteld aan open vuur. Geef afval af bij een officiële dealer of inzamelplaats. Houd u bij het weggooien van gebruikte tonercassettes altijd aan de ter plaatse geldende regels. Bewaar toner, gebruikte toner of tonercassettes niet op een locatie met open vuur. De toner is ontvlambaar en dit kan resulteren in brandwonden of brand. Bewaar toner (zowel gebruikte als ongebruikte) en tonercassettes steeds buiten het bereik van kinderen. Als u toner of gebruikte toner hebt geïnhaleerd, moet u gorgelen met veel water en naar een omgeving gaan met frisse lucht. Raadpleeg zonodig een arts. Als uw huid in contact komt met toner of gebruikte toner, moet u het betreffende gebied grondig wassen met water en zeep. Als er toner of gebruikte toner in uw ogen komt, moet u deze direct spoelen met grote hoeveelheden water. Raadpleeg zonodig een arts. Als u toner of gebruikte toner hebt ingeslikt, moet u veel water drinken om de toner te verdunnen. Raadpleeg zonodig een arts. Voorkom dat er toner op uw kleding of huid komt wanneer u vastgelopen papier verwijdert of toner vervangt. Als uw huid in contact komt met toner, moet u het betreffende gebied grondig wassen met water en zeep. Als er toner op uw kleding komt, moet u deze wassen met koud water. Heet water zorgt ervoor dat de toner in de stof dringt waardoor de vlek niet meer kan worden verwijderd. Wanneer u deze printer voor de eerste keer gaat gebruiken, gebruikt u de vier tonercassettes die met de printer worden meegeleverd. Met de tonercassettes die bij de printer worden geleverd, kunt u ongeveer 2500 pagina s afdrukken. Deze hoeveelheden zijn gebaseerd op het afdrukken op A4 K met 5% dekking. Maar het aantal pagina s dat u precies kunt afdrukken, hangt af van de papiersoort, het papierformaat, de inhoud en de instellingen. Tonercassettes (verbruiksartikelen) vallen niet onder de garantie. Wanneer er echter een probleem is, neemt u contact op met de winkel waar u deze hebt gekocht. De openingen van tonercassettes kunnen vuil worden tijdens de kwaliteitscontrole. 29

30 Instellen A Open het linkerbovenpaneel van de printer. B Verwijder de tonercassette. C Houd de tonercassette horizontaal vast zoals aangegeven in de afbeelding en schud de cassette in de plastic verpakking ongeveer tien keer heen en weer. Open het schuifklepje aan de onderkant van de tonercassette niet. Hierdoor kan de toner gaan lekken. In de afbeelding wordt een zwarte cassette als voorbeeld gebruikt. D Neem de tonercassette uit de plastic verpakking. 30

31 Instellen E Verwijder het plakband. F Controleer of de kleur en de locatie van de toner correct zijn en plaats vervolgens voorzichtig de tonercassette verticaal in het apparaat. U kunt de locatie van elke tonercassette controleren met behulp van de etiketten op de printer. In de afbeelding wordt een gele cassette als voorbeeld gebruikt. G Duw de tonercassette in de richting van de pijl totdat deze stevig vastzit. H Herhaal stap B t/m G om de andere kleurtonercassettes te installeren. 31

Gebruiksaanwijzing Hardwarehandleiding

Gebruiksaanwijzing Hardwarehandleiding Gebruiksaanwijzing Hardwarehandleiding Lees dit eerst Plaats van etiketten met WAARSCHUWING en LET OP...6 Handleidingen voor deze printer...8 Hoe u deze handleiding moet lezen...9 Symbolen...9 Beschrijving

Nadere informatie

SP 3300 Series. Gebruikershandleiding

SP 3300 Series. Gebruikershandleiding SP 3300 Series Gebruikershandleiding Lees deze handleiding aandachtig voor u dit apparaat gebruikt. Bewaar de handleiding zodat u ze steeds kunt raadplegen. Met het oog op een veilig en correct gebruik

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies 5 Installatie 6 Elektrische aansluiting 8 Hantering 9 Onderhoud en inspecties 11 Verbruiksartikelen 12

Belangrijke veiligheidsinstructies 5 Installatie 6 Elektrische aansluiting 8 Hantering 9 Onderhoud en inspecties 11 Verbruiksartikelen 12 Belangrijke veiligheidsinstructies 5 Installatie 6 Elektrische aansluiting 8 Hantering 9 Onderhoud en inspecties 11 Verbruiksartikelen 12 Basishandelingen 14 Onderdelen en de bijbehorende functies 15 Voorzijde

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPD4829-01 NL

Gebruikershandleiding NPD4829-01 NL NPD4829-01 NL Copyright en handelsmerken Copyright en handelsmerken Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding CLP-36x Series CLP-36xW Series BASIS Deze handleiding geeft informatie met betrekking tot de installatie, normaal gebruik en het oplossen van problemen in Windows. GEAVANCEERD Deze

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Standaardinstellingen

Bedieningshandleiding Standaardinstellingen Gebruiksaanwijzing Bedieningshandleiding Standaardinstellingen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Beginnen Bewerkingen met gecombineerde functies Document Server Gebruikersinstellingen (Systeeminstellingen) Adressen en

Nadere informatie

Met het oog op een veilig en correct gebruik van dit apparaat dient u de veiligheidsinformatie in deze handleiding te lezen voordat u het apparaat

Met het oog op een veilig en correct gebruik van dit apparaat dient u de veiligheidsinformatie in deze handleiding te lezen voordat u het apparaat Met het oog op een veilig en correct gebruik van dit apparaat dient u de veiligheidsinformatie in deze handleiding te lezen voordat u het apparaat gebruikt. Over de bedieningsaanwijzingen Dit apparaat

Nadere informatie

EPSON is een gedeponeerd handelsmerk en EPSON AcuLaser een gewoon handelsmerk van Seiko Epson Corporation.

EPSON is een gedeponeerd handelsmerk en EPSON AcuLaser een gewoon handelsmerk van Seiko Epson Corporation. Kleurenlaserprinter Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige

Nadere informatie

Verkorte Handleiding FS-C1020MFP+ Namen en locaties. De kopieerfunctie gebruiken. De scannerfunctie gebruiken. De faxfunctie gebruiken

Verkorte Handleiding FS-C1020MFP+ Namen en locaties. De kopieerfunctie gebruiken. De scannerfunctie gebruiken. De faxfunctie gebruiken FS-C1020MFP+ Verkorte Handleiding Namen en locaties De kopieerfunctie gebruiken De scannerfunctie gebruiken De faxfunctie gebruiken Problemen oplossen Papierstoringen oplossen Inktcartridges Lees deze

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Gebruikershandleiding

Gebruiksaanwijzing Gebruikershandleiding Voor een veilig en juist gebruik, zorg ervoor dat u de "Veiligheidsinformatie" leest voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing Gebruikershandleiding INHOUDSOPGAVE Hoe werkt deze handleiding?...

Nadere informatie

In deze handleiding worden afmetingen op twee manieren genoteerd. Houd u voor dit apparaat aan de metrische notatie.

In deze handleiding worden afmetingen op twee manieren genoteerd. Houd u voor dit apparaat aan de metrische notatie. Gebruiksaanwijzing 1 2 3 4 5 6 7 8 Voordat u het apparaat gebruikt Basishandelingen Afdrukfuncties Problemen oplossen Gebruikersinstellingen en Tekst invoeren Specificaties Lees, voordat u dit apparaat

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding 2013. 5 A63N-9560-01Q - 1 - Inhoudsopgave 1 Informatie over veiligheid... 10 2 Omgaan met de printer... 15 Informatie zoeken over de printer... 15 Een locatie voor de printer selecteren...

Nadere informatie

M3100 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n):M3150 Model(len):TRID'OR Service

M3100 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n):M3150 Model(len):TRID'OR Service M3100 Series Gebruikershandleiding Augustus 2012 www.lexmark.com Machinetype(n):M3150 Model(len):TRID'OR Service Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Informatie over veiligheid...6 Overzicht...8 Het gebruik van

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. KYOCERA FS-C1020MFP http://nl.yourpdfguides.com/dref/3631174

Uw gebruiksaanwijzing. KYOCERA FS-C1020MFP http://nl.yourpdfguides.com/dref/3631174 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902

CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902 CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902 Vertaald door: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Nadere informatie

Kleurenlaserprinter Gebruikershandleiding

Kleurenlaserprinter Gebruikershandleiding Kleurenlaserprinter Gebruikershandleiding Machinetype(n): 5062, 4916 Model(len): 210, 230, 235, n01, n02,dn1, dn2, dt1, dt2, dh1, dh2, gn1, gn2, gd1, gd2, gt1, gt2, gh1, gh2 Inhoudsopgave Veiligheidsinformatie...11

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Laserprinter Gebruikershandleiding BELANGRIJK: Lees voor het gebruik van de printer deze handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding, zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen. HOL LBP3200 Laserprinter

Nadere informatie

Beknopte gebruikershandleiding

Beknopte gebruikershandleiding Beknopte gebruikershandleiding DCP-J140W Versie 0 DUT/BEL-DUT Als u de klantenservice wilt bellen Vul de volgende gegevens in voor toekomstige referentie: Modelnummer: DCP-J140W Serienummer: 1 Aankoopdatum:

Nadere informatie

M5100 Series. Gebruikershandleiding. Belangrijk: Klik hier voordat u deze handleiding gebruikt. Machinetype(n): 4063 Model(len): 29E, 49E, 69E

M5100 Series. Gebruikershandleiding. Belangrijk: Klik hier voordat u deze handleiding gebruikt. Machinetype(n): 4063 Model(len): 29E, 49E, 69E M5100 Series Gebruikershandleiding Belangrijk: Klik hier voordat u deze handleiding gebruikt. Oktober 2014 www.lexmark.com Machinetype(n): 4063 Model(len): 29E, 49E, 69E Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Informatie

Nadere informatie

C925. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 5041 Model(len): 030

C925. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 5041 Model(len): 030 C925 Gebruikershandleiding september 2011 www.lexmark.com Machinetype(n): 5041 Model(len): 030 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Veiligheidsinformatie...11 Informatie over de printer...13 Hartelijk dank voor

Nadere informatie

CS310 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 5027 Model(len): 210, 230

CS310 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 5027 Model(len): 210, 230 CS310 Series Gebruikershandleiding September 2012 www.lexmark.com Machinetype(n): 5027 Model(len): 210, 230 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Informatie over veiligheid...5 Omgaan met de printer...7 Informatie

Nadere informatie

MX910 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 7421 Model(len): 036, 236, 436

MX910 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 7421 Model(len): 036, 236, 436 MX910 Series Gebruikershandleiding Juni 2014 www.lexmark.com Machinetype(n): 7421 Model(len): 036, 236, 436 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Informatie over veiligheid...7 Omgaan met de printer...9 Informatie

Nadere informatie

MX910 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 7421 Model(len): 036, 236, 436

MX910 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 7421 Model(len): 036, 236, 436 MX910 Series Gebruikershandleiding Juni 2014 www.lexmark.com Machinetype(n): 7421 Model(len): 036, 236, 436 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Informatie over veiligheid...7 Omgaan met de printer...9 Informatie

Nadere informatie

Lees dit eerst DIGITAAL KLEUREN MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM MX-C380 MX-C381 MX-C400 MX-C311

Lees dit eerst DIGITAAL KLEUREN MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM MX-C380 MX-C381 MX-C400 MX-C311 MODEL: MX-C310 MX-C311 MX-C380 MX-C381 MX-C400 DIGITAAL KLEUREN MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM Onderhouds- en veiligheidshandleiding Lees dit eerst Lees eerst deze handleiding voor een veilig gebruik van het

Nadere informatie

Monochroomlaser-MFP. Gebruikershandleiding. Juni 2011

Monochroomlaser-MFP. Gebruikershandleiding. Juni 2011 Monochroomlaser-MFP Gebruikershandleiding Juni 2011 Machinetype(n): 7014, 4569, 4570 Model(len): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2, 43K, 6K6, 6K7 Inhoudsopgave Veiligheidsinformatie...14

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPD5037-01 NL

Gebruikershandleiding NPD5037-01 NL NPD5037-01 NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Informatiebronnen... 4 Waarschuwing, Let op, Belangrijk en Opmerking... 4 Voorwaarden voor beschrijving in deze handleiding... 4 Afkorting van besturingssystemen...

Nadere informatie

Monolaserprinter Gebruikershandleiding

Monolaserprinter Gebruikershandleiding ML-1640 Series ML-2240 Series Monolaserprinter Gebruikershandleiding mogelijkheden die tot de verbeelding spreken Bedankt voor uw aankoop van dit Samsung-product. contact SAMSUNG worldwide If you have

Nadere informatie

T656dne. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 4062, 4864 Model(len): 630, dn1, dn2, dn3, gd1, gd2

T656dne. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 4062, 4864 Model(len): 630, dn1, dn2, dn3, gd1, gd2 T656dne Gebruikershandleiding September 2013 www.lexmark.com Machinetype(n): 4062, 4864 Model(len): 630, dn1, dn2, dn3, gd1, gd2 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Veiligheidsinformatie...9 Algemene informatie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding NPD5088-01 NL Auteursrecht Auteursrecht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPD4894-03 NL

Gebruikershandleiding NPD4894-03 NL NPD4894-03 NL Auteursrechten en handelsmerken Auteursrechten en handelsmerken Auteursrechten en handelsmerken Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie