Installatiehandleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Installatiehandleiding"

Transcriptie

1 Installatiehandleiding Lees dit eerst Handelsmerken...3 Veiligheidsinformatie...4 Plaats van etiketten met RWAARSCHUWING en RLET OP...8 ENERGY STAR-programma...9 Verklaring van symbolen in deze handleiding...10 Overzicht van de printer Buitenkant: vooraanzicht...11 Buitenkant: achteraanzicht...12 Binnenkant...14 Bedieningspaneel...15 Instellen Waar u de printer plaatst...17 De inhoud van de doos controleren...20 Uitpakken...22 De toneropvangbak en de fotogeleidereenheid installeren...23 De tonercassette installeren...29 Papier plaatsen...33 Het apparaat inschakelen...36 De taal van het display selecteren...38 Testafdruk...40 De belichting aanpassen...42 G _1.00 DU NL G Copyright

2 Opties installeren Beschikbare opties...44 Optielijst...44 Optie Installatievolgorde...45 Opties installeren...46 Paper Feed Unit Type 3000 bevestigen...48 AD440 (duplexeenheid) bevestigen...52 Memory Unit Type D 128MB of Memory Unit Type E 256MB (SDRAM-module) bevestigen...55 Printer Hard Disk Type 3000 bevestigen...60 De harde schijf van de printer formatteren...64 User Account Enhance Unit Type E bevestigen...66 IEEE 1394 Interface Board Type B bevestigen...70 bevestigen...73 Bluetooth Interface Unit Type 3245 bevestigen...77 IEEE 1284 Interface Board Type A bevestigen...81 Network Data Protection Unit Type C bevestigen...83 De printer aansluiten Netwerkverbinding...85 USB-verbinding...87 Parallelle verbinding...88 IEEE 1394-verbinding...89 Configuratie Ethernet-configuratie...90 IEEE b-configuratie (draadloos LAN)...95 IEEE 1394-configuratie IP via SCSI afdrukken Het printerstuurprogramma installeren Snelinstallatie De Gebruiksaanwijzing installeren

3 Lees dit eerst Handelsmerken Microsoft, Windows en Windows NT zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. IPS-PRINT Printer Language Emulation Copyright Oak Technology, Inc., Alle rechten voorbehouden. Bluetooth is een wereldwijd geregistreerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. Andere productnamen die in deze documentatie worden gebruikt, dienen uitsluitend ter identificatie en zijn mogelijk handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren. Wij doen geen enkel recht gelden op deze merken. De eigennamen van de Windows-besturingssystemen zijn: Microsoft Windows 95 Microsoft Windows 98 Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me) De productnamen van Windows 2000 zijn: Microsoft Windows 2000 Advanced Server Microsoft Windows 2000 Server Microsoft Windows 2000 Professional De productnamen van Windows XP zijn: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition De productnamen van Windows Server TM 2003 zijn: Microsoft Windows Server TM 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server TM 2003 Web Edition De productnamen van Windows NT 4.0 zijn: Microsoft Windows NT Server 4.0 Microsoft Windows NT Workstation 4.0 G _1.00 Copyright

4 Lees dit eerst Veiligheidsinformatie Neem steeds onderstaande voorzorgsmaatregelen in acht wanneer u de printer gebruikt. In deze handleiding worden de volgende belangrijke symbolen gebruikt: Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien de instructies niet worden opgevolgd, de dood of ernstig letsel tot gevolg kan hebben. Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die, indien de instructies niet worden opgevolgd, licht letsel of schade aan eigendommen tot gevolg kan hebben. 4

5 Lees dit eerst Controleer of het wandstopcontact in de buurt van het apparaat zit en vrij toegankelijk is, zodat u in noodgevallen de stekker er gemakkelijk uit kunt halen. Zorg dat uw handen droog zijn wanneer u de stekker van het netsnoer in het stopcontact steekt of er uit trekt. Anders kunt u een schok krijgen. Sluit het apparaat uitsluitend aan op een elektriciteitsnet dat in de handleiding wordt beschreven. Sluit niet meerdere kabels op elkaar aan. Zorg ervoor dat de stroomkabel niet beschadigd raakt of breekt, en wijzig niets aan de kabel. Plaats geen zware voorwerpen op de kabel, trek er niet te hard aan en buig hem niet verder dan nodig. Deze handelingen kunnen een elektrische schok of brand veroorzaken. Verbrand gemorste of gebruikte toner wordt niet. Tonerstof is ontvlambaar en kan in brand vliegen als deze wordt blootgesteld aan open vuur. Geef afval af bij een officiële dealer of inzamelplaats. Houd u bij het weggooien van gebruikte tonercassettes altijd aan de ter plaatse geldende regels. Geef afval af bij een officiële dealer of goedgekeurde inzamelplaats. Houd u bij het weggooien van gebruikte tonercassettes altijd aan de ter plaatse geldende regels. Raak het netsnoer of de stekker niet aan met natte handen. Als u dat wel doet, kunt u een elektrische schok krijgen. Haal het apparaat niet uit elkaar en probeer geen wijzigingen aan te brengen. Dit kan brand, een elektrische schok of een explosie veroorzaken, en u kunt blind worden. Als het apparaat is uitgerust met lasersystemen, bestaat er kans op ernstig oogletsel. Het meegeleverde netsnoer is alleen bedoeld voor deze apparatuur en mag niet worden gebruikt voor andere apparaten. Dat kan resulteren in brand, elektrische schok of letsel. Houd het apparaat uit de buurt van ontvlambare vloeistoffen, gassen en spuitbussen. Anders kan er brand of een elektrische schok ontstaan. 5

6 Lees dit eerst Plaats geen voorwerpen op het rechterpaneel. Schuif de papierlade zachtjes naar buiten. Anders kan de lade vallen en letsel veroorzaken. De binnenkant van de printer kan zeer heet worden. Raak onderdelen met de tekst v (heet oppervlak) niet aan. Het aanraken van een onderdeel met een heet oppervlak kan resulteren in brandwonden. Raak de stekker niet met natte handen aan. U zou dan een schok kunnen krijgen. Plaats het apparaat in een optimale omgeving. Als u het apparaat bedient in een omgeving die niet voldoet aan de toegestane vochtigheids- en temperatuurwaarden, kan elektrisch brandgevaar het gevolg zijn. Houd de omgeving van de stekker stofvrij. Stofophoping kan leiden tot elektrisch brandgevaar. Plaats het apparaat op een sterke, vlakke ondergrond. Anders kan het vallen en letsel veroorzaken. Als u toner of gebruikte toner hebt geïnhaleerd, moet u gorgelen met veel water en naar een omgeving gaan met frisse lucht. Raadpleeg zonodig een arts. Als uw huid in contact komt met toner of gebruikte toner, moet u het betreffende gebied grondig wassen met water en zeep. Als er toner of gebruikte toner in uw ogen komt, moet u deze direct spoelen met grote hoeveelheden water. Raadpleeg zonodig een arts. Als u toner of gebruikte toner hebt ingeslikt, moet u veel water drinken om de toner te verdunnen. Raadpleeg zonodig een arts. Voorkom dat er toner op uw kleding of huid komt wanneer u vastgelopen papier verwijdert of toner vervangt. Als uw huid in contact komt met toner, moet u het betreffende gebied grondig wassen met water en zeep. Als er toner op uw kleding komt, moet u deze wassen met koud water. Heet water zorgt ervoor dat de toner in de stof dringt waardoor de vlek niet meer kan worden verwijderd. Bewaar toner (zowel gebruikte als ongebruikte) en de toneropvangbak buiten het bereik van kinderen. Pak de stekker en niet het snoer vast als u de stekker uit het stopcontact verwijdert. Als u aan het snoer trekt, kan dit beschadigd raken en brand of een elektrische schok veroorzaken. Wacht ten minste één uur na het uitschakelen van het apparaat voordat u onderdelen vervangt. Als u niet wacht tot de printer is afgekoeld, kan dat resulteren in brandwonden. Het onzorgvuldig optillen of laten vallen kan letsel veroorzaken. 6

7 Lees dit eerst Wanneer u vastgelopen papier verwijdert, moet u de fuseereenheid niet aanraken omdat deze zeer heet kan worden. De printer weegt circa 32 kg (70,5 lb.). Als u de printer wilt verplaatsen, tilt u deze langzaam op via de handgrepen aan beide zijden. Wanneer de printer valt, kan deze beschadigd raken of letsel veroorzaken. Schakel het apparaat minstens een half uur voordat u de opties installeert uit en haal vervolgens de stekker uit het stopcontact. De inwendige onderdelen van het apparaat worden zeer heet en kunnen brandwonden veroorzaken als u ze aanraakt. Het onzorgvuldig optillen of laten vallen van de papierinvoereenheid kan letsel veroorzaken. Raak de binnenkant van de besturingseenheid niet aan. Dit kan resulteren in storingen of brandwonden veroorzaken. Als u het apparaat wilt verplaatsen, moet elke persoon de handgrepen aan de beide zijden vasthouden en vervolgens de printer voorzichtig optillen. Het onzorgvuldig optillen of laten vallen van de printer kan letsel veroorzaken. Trek de stekker uit het stopcontact voordat u de printer gaat verplaatsen. Dit ter voorkoming van brand en elektrische schokken. Verwijder geen tonercassettes, fotogeleidereenheden of de toneropvangbak als u de printer na gebruik verplaatst, om te voorkomen dat er toner in het apparaat terechtkomt. Gebruik bij het optillen van het apparaat de handgrepen aan beide zijden. Als u de printer laat vallen, kan deze beschadigd raken of letsel veroorzaken. Trek de stekker uit het stopcontact, voordat u het apparaat verplaatst. Als u het netsnoer abrupt uit het stopcontact trekt, kan het beschadigd raken. Beschadigde stekkers of snoeren kunnen elektrische schokken en brandgevaar opleveren. Afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid van de omgeving kan rondom het apparaat een wasem ontstaan tijdens het afdrukken. Tijdens het afdrukken kan er stoom komen uit de standaardlade (achter het bedieningspaneel). Onze producten voldoen aan de hoogste kwaliteits- en functionaliteitsnormen. Wij raden u aan verbruiksartikelen uitsluitend te kopen van een officiële dealer. Voorgeschreven spanning voor de connector van opties: max. 24 V (gelijkspanning). De spanning mag niet meer dan 10% fluctueren. 7

8 Lees dit eerst Plaats van etiketten met RWAARSCHUWING en RLET OP Dit apparaat heeft etiketten voor RWAARSCHUWING en RLET OP op de hierna opgegeven plaatsen. Uit veiligheidsoverwegingen a.u.b. de richtlijnen opvolgen en het apparaat gebruiken zoals aangegeven. Hete onderdelen. Zet het apparaat uit en doe voorzichtig wanneer u de fuseereenheid vervangt/vastgelopen papier verwijdert. De binnenkant van de printer kan zeer heet worden. Raak onderdelen met de tekst v (heet oppervlak) niet aan. Het aanraken van een onderdeel met een heet oppervlak kan resulteren in brandwonden. De binnenkant van de printer kan zeer heet worden. Raak onderdelen met de tekst v (heet oppervlak) niet aan. Het aanraken van een onderdeel met een heet oppervlak kan resulteren in brandwonden. Verbrand geen toner of tonercassettes. Tonerstof is ontvlambaar en kan in brand vliegen als deze wordt blootgesteld aan open vuur. 8

9 Lees dit eerst ENERGY STAR-programma Als partner in ENERGY STAR hebben wij vastgesteld dat dit model voldoet aan de richtlijnen van ENERGY STAR voor energiezuinigheid. De richtlijnen van ENERGY STAR zijn opgesteld om een internationaal systeem voor energiebesparing op te zetten voor het ontwikkelen en introduceren van energiezuinige kantoorapparatuur met het oog op milieuaspecten zoals het broeikaseffect. Wanneer een product voldoet aan de richtlijnen van ENERGY STAR voor energiezuinigheid, plaatst de partner het beeldmerk van ENERGY STAR op het model. Dit product is ontworpen om het effect van kantoorapparatuur op het milieu te verminderen met energiezuinige eigenschappen zoals de energiespaarstand. Modus Laag stroomverbruik (Energiebesparing) Het stroomverbruik van deze printer wordt 1 minuten na afloop van de laatste handeling automatisch gereduceerd. Als u de modus Laag stroomverbruik (Energiebesparing) wilt uitschakelen, drukt u op een willekeurige toets van het bedieningspaneel. Voor meer informatie over het configureren van de Energiebesparingsmodus, zie de Softwarehandleiding als een HTML-bestand op de cd-rom. Specificaties Energiebesparende modus Stroomverbruik 10 W of minder Standaardtijd Hersteltijd 1 minuten 3 seconden of minder 9

10 Lees dit eerst Verklaring van symbolen in deze handleiding De volgende symbolen worden gebruikt in deze handleiding. Dit symbool duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die de dood of ernstig letsel tot gevolg kan hebben, indien u dit apparaat verkeerd gebruikt zonder de richtlijnen onder dit symbool op te volgen. Zorg ervoor de richtlijnen te lezen. Ze worden allemaal beschreven in het hoofdstuk Veiligheidsinformatie. Dit symbool duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die licht of matig letsel of schade aan eigendommen zonder persoonlijk letsel tot gevolg kan hebben indien u dit apparaat verkeerd gebruikt zonder de richtlijnen onder dit symbool op te volgen. Zorg ervoor de richtlijnen te lezen. Ze worden allemaal beschreven in het hoofdstuk Veiligheidsinformatie. * Bovenstaande opmerkingen zijn bedoeld voor uw veiligheid. Als u deze instructie niet opvolgt, treedt mogelijk een papierstoring op, kunnen originele documenten beschadigd raken of kunnen er gegevens verloren gaan. Lees deze instructie. Dit symbool duidt op bepaalde feiten waarvan u kennis moet nemen of voorbereidingen die u moet treffen voordat u een bepaalde handeling kunt uitvoeren. Dit symbool duidt op bepaalde bedieningsvoorschriften of handelingen die u moet uitvoeren in geval van abnormale werking. Dit symbool duidt op numerieke beperkingen, functies die niet tegelijkertijd kunnen worden gebruikt of omstandigheden waarin een bepaalde functie niet kan worden gebruikt. Dit symbool verwijst naar een referentie. [ ] Toetsen op het display van het apparaat. Toetsen en knoppen op het beeldscherm van de computer. { } Toetsen op het bedieningspaneel van het apparaat. Toetsen op het toetsenbord van de computer. 10

11 Overzicht van de printer Buitenkant: vooraanzicht 1. Standaardlade Hierin worden de afdrukken verzameld met de afdrukzijde omlaag. 2. Paneel linksboven Open dit paneel om de tonercassettes te vervangen. 3. Ventilator De ventilator voorkomt dat interne onderdelen oververhit raken. Oververhitting leidt mogelijk tot storingen. Zorg dat de ventilator niet door voorwerpen wordt geblokkeerd of anderszins wordt belemmerd. 4. Bedieningspaneel Bevat toetsen voor printerbediening en een display voor weergave van de printerstatus. 5. Voorklep Open deze klep om de fuseereenheid of de transferroller te vervangen, de duplexeenheid te installeren of vastgelopen papier te verwijderen. 6. Handinvoer Hierin plaatst u dik papier, OHP-transparanten, papier van speciaal formaat, enveloppen en normaal papier. Voor het afdrukken op papier van speciaal formaat moet u speciale printerinstellingen kiezen. 7. Lade 1 Hierin kunt u tot 530 vel normaal papier plaatsen. G _1.00 Copyright

12 Overzicht van de printer Buitenkant: achteraanzicht 1. Ventilator De ventilator voorkomt dat interne onderdelen oververhit raken. Oververhitting leidt mogelijk tot storingen. Zorg dat de ventilator niet door voorwerpen wordt geblokkeerd of anderszins wordt belemmerd. 2. Rechterpaneel Open dit paneel als u de fotogeleidereenheden, de transferriem of de tonerafvalbak wilt vervangen. 3. Stroomschakelaar Gebruik deze schakelaar om de stroom in en uit te schakelen. 4. Uitbreiding standaardlade Trek deze schuif uit wanneer u afdrukt op papier dat langer is dan A4 of 8 1 / 2 " 11". 5. Besturingseenheid Schuif deze uit om opties te installeren, zoals de geheugeneenheid, user account enhance unit of harde schijf van de printer. Sluit kabels, zoals de USB-kabel en de ethernetkabel aan op de betreffende connectoren. 6. Sleuven voor uitbreidingskaarten In deze sleuven kunt u uitbreidingskaarten plaatsen. Er zijn twee sleuven. Als u een uitbreidingskaart wilt installeren, plaatst u deze in de onderste sleuf. 7. Optionele sleuven voor interfacekaarten Plaats een optionele IEEE 1394-interfacekaart, IEEE b-interface-eenheid, draadloze interfacekaart of IEEE 1284-interfacekaart in deze sleuf. Er kan slechts een interfacekaart per keer worden geplaatst. 12

13 Overzicht van de printer 8. USB-poort Verbind de printer, met behulp van een USB-kabel, met een hostcomputer. 9. Ethernetpoort Gebruik een netwerkinterfacekabel om de printer aan te sluiten op een netwerk. 10. Ventilator De ventilator voorkomt dat interne onderdelen oververhit raken. Oververhitting leidt mogelijk tot storingen. Zorg dat de ventilator niet door voorwerpen wordt geblokkeerd of anderszins wordt belemmerd. 11. Connector optionele papierinvoereenheid Met deze connector sluit u de printer aan op de papierinvoereenheid. 12. Netspanningsaansluiting Sluit het netsnoer aan op deze aansluiting en steek de stekker rechtstreeks in het stopcontact (gebruik geen verlengkabel). 13

14 Overzicht van de printer Binnenkant 1. Fuseereenheid Fixeert de afbeelding op het papier. Wanneer Fuseereenheid verv. wordt weergegeven op het display, vervangt u deze eenheid. 2. Transferroller Wanneer Fuseereenheid verv. wordt weergegeven op het display, vervangt u deze roller. 3. Duplexeenheid (optioneel voor basismodel printer) Gebruik deze eenheid om af te drukken op beide zijden van het papier. 4. Tonercassettes Wanneer Toner bijvullen (kleur) wordt weergegeven op het display, vervangt u de tonercassette van de aangegeven kleur. 5. Fotogeleidereenheid Kleur/Zwart Wanneer Vervang kleur PCU of Vervang zwarte PCU wordt weergegeven op het display, vervangt u de aangegeven fotogeleidereenheid. 6. Transferriem Wanneer Vervang Transfer riem wordt weergegeven op het display, vervangt u deze eenheid. 7. Toneropvangbak Hierin wordt resttoner opgevangen. Wanneer Vervang Gebr. tonerfles wordt weergegeven op het display, vervangt u deze afvalfles. 14

15 Overzicht van de printer Bedieningspaneel 1. Display Hiermee worden de huidige printerstatus en foutmeldingen weergegeven. Raadpleeg de Onderhoudshandleiding voor meer informatie over foutmeldingen. 2. Toetsen {U} {T} Gebruik deze toetsen om bij het invoeren van instellingen waarden op het bedieningsdisplay te verhogen of te verlagen. Door de toets ingedrukt te houden, wordt de waarde in het display met stappen van 10 verhoogd dan wel verlaagd. 3. LED-lampje Tonerniveau De kleur van het brandende LED-lampje geeft het tonerniveau aan van elke kleur. Een geel lampje geeft aan welke tonerhoeveelheid opraakt. Een rood lampje geeft aan welke tonercassette moet worden vervangen. 4. Toets {Job reset} Wanneer de printer online staat, drukt u op deze toets om een afdruktaak die wordt uitgevoerd, te annuleren. 5. Toets {Pag.doorv} Wanneer de printer offline staat, drukt u op deze toets om alle gegevens af te drukken die nog in het invoergeheugen van de printer aanwezig zijn. U kunt zo de printer gegevens laten afdrukken die in de online-stand zijn ontvangen, wanneer het papierformaat of de papiersoort niet overeenkomen met het formaat of type die op dat moment zijn ingesteld. 6. Stroom Deze indicator brandt zolang de spanning ingeschakeld is. Deze indicator is uit wanneer de stroom is uitgeschakeld of de printer in de Energiespaarmodus staat. 7. Waarschuwingslampje Gaat branden wanneer zich een printerfout voordoet. Een rood lampje geeft aan dat een fout is opgetreden waardoor niet kan worden afgedrukt; een geel lampje geeft een potentiële fout aan tijdens het afdrukken. Als het rode lampje brandt, volgt u de instructies die worden weergegeven op het display. 15

16 Overzicht van de printer 8. Data In-indicator Knippert wanneer de printer gegevens ontvangt van een computer. De Data In-indicator brandt wanneer er gegevens af te drukken zijn. 9. Toets {Online} Geeft aan of de printer offline of online staat. Druk op deze toets om te schakelen tussen online en offline. Wanneer het lampje brandt, staat de printer online en kunnen er gegevens worden afgedrukt. Wanneer het lampje uit is, staat de printer offline en kunnen er geen afdrukgegevens van de hostcomputer worden ontvangen. Druk op deze toets om terug te schakelen naar online. 10. Toets {Menu} Druk hierop om de huidige printerinstellingen vast te leggen en te controleren. Voor meer informatie, zie Softwarehandleiding. 11. Toets {Escape} Druk op deze toets om terug te keren naar het vorige scherm. 12. Toets {# Enter} Druk hierop om menukeuzes uit te voeren die op het bedieningsdisplay zijn geselecteerd. 16

17 Instellen Waar u de printer plaatst Kies de plaats van de printer met zorg, aangezien de omgeving grote invloed heeft op de prestaties. Controleer of het wandstopcontact in de buurt van het apparaat zit en vrij toegankelijk is, zodat u in noodgevallen de stekker er gemakkelijk uit kunt halen. Sluit het apparaat uitsluitend aan op een elektriciteitsnet dat in de handleiding wordt beschreven. Sluit niet meerdere kabels op elkaar aan. Zorg ervoor dat de stroomkabel niet beschadigd raakt of breekt, en wijzig niets aan de kabel. Plaats geen zware voorwerpen op de kabel, trek er niet te hard aan en buig hem niet verder dan nodig. Deze handelingen kunnen een elektrische schok of brand veroorzaken. Het meegeleverde netsnoer is alleen bedoeld voor deze apparatuur en mag niet worden gebruikt voor andere apparaten. Dat kan resulteren in brand, elektrische schok of letsel. Raak de stekker niet met natte handen aan. U zou dan een schok kunnen krijgen. Plaats het apparaat in een optimale omgeving. Als u het apparaat bedient in een omgeving die niet voldoet aan de toegestane vochtigheids- en temperatuurwaarden, kan elektrisch brandgevaar het gevolg zijn. Houd de omgeving van de stekker stofvrij. Stofophoping kan leiden tot elektrisch brandgevaar. Plaats het apparaat op een sterke, vlakke ondergrond. Anders kan het vallen en letsel veroorzaken. Als u het apparaat gebruikt in een kleine afgesloten ruimte, moet u zorgen voor voldoende luchtdoorvoer. G _1.00 Copyright

18 Instellen Benodigde ruimte Laat voldoende ruimte vrij rond de printer. Deze ruimte is nodig om de printer te kunnen bedienen. De aanbevolen (minimaal vereiste) ruimte is: A: 13 cm (5,2 inches) of meer B: 11 cm (4,4 inches) of meer C: 35 cm (14,0 inches) of meer D: 61 cm (24,4 inches) of meer Optimale omgeving Toegestane en aanbevolen temperatuur- en vochtigheidsbereik is: Wit gebied: toegestaan bereik Grijs gebied: aanbevolen bereik 18

19 Instellen Het apparaat moet waterpas staan, met een afwijking van niet meer dan 5 mm, 0,2" naar een bepaalde kant. Om ophoping van ozon te voorkomen moet u dit apparaat plaatsen in een grote, goed geventileerde ruimte met een luchtdoorvoer van meer dan 30 m 3 /uur/persoon. Wanneer u dit apparaat lang gebruikt in een kleine ruimte zonder goede ventilatie, ruikt u wellicht een merkwaardige geur. Wij raden u aan de ruimte goed te ventileren om ongemak te voorkomen. Ongeschikte omgevingen Omgeving met direct zonlicht of sterk licht Stoffige omgeving Omgeving met bijtende gassen Zeer koude, hete of vochtige omgevingen Plaatsen in de buurt van airco s of luchtbevochtigers In de buurt van elektronische apparatuur Plaatsen die blootstaan aan sterke trillingen Stroombron Sluit het netsnoer aan op een stopcontact met de volgende specificaties: V, 50/60 Hz, 6 A of meer 19

20 Instellen De inhoud van de doos controleren Volg de onderstaande procedure om de items te controleren die met de printer worden geleverd. Controleer of de box alle onderstaande items bevat. Neem contact op met uw verkoop- of servicevertegenwoordiger als er items ontbreken of zijn beschadigd. Handleidingen en cd-roms Verkorte installatiehandleiding Cd-rom Printerstuurprogramma s en hulpprogramma s Cd-rom Handleidingen in weergaveversie (HTML) Cd-rom Handleidingen in afdrukversie (PDF) Cd-rom Hulpprogramma Documentbeheer Onderdelen Netsnoer Tonercassettes: zwart (K), magenta (M), cyaan (C), geel (Y) Fotogeleidereenheid: zwart ( ), kleur ( ) 20

21 Instellen Toneropvangbak Ferrietkern 2 Voorbeeldblad kleurenkalibratie Belichtingsafstelkaart Gebruikersregistratiekaart Aanvullende documentatie Dit pakket bevat geen interfacekabel. Deze moet u apart aanschaffen om het apparaat te gebruiken met de hostcomputer. Zie Onderhoudshandleiding. 21

22 Instellen Uitpakken Deze printer is verpakt in schuimplastic en vastgezet met plakband om deze te beschermen tegen schokken en trillingen tijdens het vervoer. Verwijder dit beschermende materiaal nadat u het apparaat naar de plaats hebt gebracht waar het moet worden geïnstalleerd. Gebruik bij het optillen van het apparaat de handgrepen aan beide zijden. Wanneer de printer valt, kan deze beschadigd raken of letsel veroorzaken. Plaats geen voorwerpen op het rechterpaneel. Verwijder alle vier stukken plakband uit de fotogeleidereenheid om storingen te voorkomen. Het verwijderde plakband is vies. Raak ze niet aan en zorg dat u ze geen vlekken geven op uw handen of kleding. A Verwijder de plastic zak. B Plaats de printer op de locatie waar u deze wilt gebruiken. Til de printer met ten minste twee personen op. Til het apparaat op aan de handgrepen aan beide zijden van de printer. Laat het plakband zitten rondom de papierinvoerlade en het paneel tijdens het verplaatsen van de printer. Zet het apparaat rustig en voorzichtig neer om te voorkomen dat uw handen klem komen te zitten. 22

23 Instellen De toneropvangbak en de fotogeleidereenheid installeren In de onderstaande procedure wordt beschreven hoe u de tonerafvalfles en de fotogeleidereenheid installeert. A Open het rechterpaneel van de printer. B Plaats de toneropvangbak in de positie die is aangegeven in de afbeelding. C Vergrendel de toneropvangbak door de groene pijl naar de aangegeven positie te schuiven. 23

24 Instellen D Trek de groene hendels links en rechts naar buiten waarmee het binnenpaneel is vastgemaakt en ontgrendel het paneel. E Til het binnenpaneel op totdat dit omhoog blijft staan. F Verwijder de zwarte fotogeleidereenheid. G Verwijder de kap die aan de fotogeleidereenheid is bevestigd. De kap is niet meer nodig en kan worden weggegooid. 24

25 Instellen H Verwijder het plakband van de fotogeleidereenheid door dit naar beneden te trekken en verwijder vervolgens het bovenpaneel van de eenheid. Verwijder het onderpaneel van de eenheid nog niet. Installeer de nieuwe fotogeleidereenheid direct nadat u deze uit de verpakking hebt gehaald. 25

26 Instellen I Controleer de locatie van elke fotogeleidereenheid. A Fotogeleidereenheid (zwart) B Fotogeleidereenheid (kleur) J Lijn het groene pijltje aan het einde van de fotogeleidereenheid uit met de rail in de printer. Zorg dat het groene pijltje goed is bevestigd aan de rail voordat u doorgaat naar de volgende stap. Als het groene pijltje van de fotogeleidereenheid niet goed is bevestigd aan de rail, kan de fotogeleidereenheid beschadigen. 26

27 Instellen K Duw voorzichtig de voorzijde van de fotogeleidereenheid naar binnen (schuif de eenheid over het onderpaneel) totdat deze op zijn plaats klikt. Wanneer de fotogeleidereenheid niet correct is geïnstalleerd, kan dit ten koste gaan van de afdrukkwaliteit. Bepaalde kleuren worden bijvoorbeeld mogelijk niet afgedrukt. L Herhaal stap F t/m K om de fotogeleidereenheid voor kleuren te installeren. 27

28 Instellen M Laat het binnenpaneel voorzichtig zakken. N Duw op de linker- en rechterrand van het binnenpaneel om het paneel te vergrendelen. O Sluit voorzichtig het rechterpaneel van de printer. 28

29 Instellen De tonercassette installeren In de onderstaande procedure wordt beschreven hoe u de tonercassette installeert. Verbrand gemorste of gebruikte toner wordt niet. Tonerstof is ontvlambaar en kan in brand vliegen als deze wordt blootgesteld aan open vuur. Geef afval af bij een officiële dealer of inzamelplaats. Houd u bij het weggooien van gebruikte tonercassettes altijd aan de ter plaatse geldende regels. Bewaar toner, gebruikte toner of tonercassettes niet op een locatie met open vuur. De toner is ontvlambaar en dit kan resulteren in brandwonden of brand. Bewaar toner (zowel gebruikte als ongebruikte) en tonercassettes steeds buiten het bereik van kinderen. Als u toner of gebruikte toner hebt geïnhaleerd, moet u gorgelen met veel water en naar een omgeving gaan met frisse lucht. Raadpleeg zonodig een arts. Als uw huid in contact komt met toner of gebruikte toner, moet u het betreffende gebied grondig wassen met water en zeep. Als er toner of gebruikte toner in uw ogen komt, moet u deze direct spoelen met grote hoeveelheden water. Raadpleeg zonodig een arts. Als u toner of gebruikte toner hebt ingeslikt, moet u veel water drinken om de toner te verdunnen. Raadpleeg zonodig een arts. Voorkom dat er toner op uw kleding of huid komt wanneer u vastgelopen papier verwijdert of toner vervangt. Als uw huid in contact komt met toner, moet u het betreffende gebied grondig wassen met water en zeep. Als er toner op uw kleding komt, moet u deze wassen met koud water. Heet water zorgt ervoor dat de toner in de stof dringt waardoor de vlek niet meer kan worden verwijderd. Wanneer u deze printer voor de eerste keer gaat gebruiken, gebruikt u de vier tonercassettes die met de printer worden meegeleverd. Met de tonercassettes die bij de printer worden geleverd, kunt u ongeveer 2500 pagina s afdrukken. Deze hoeveelheden zijn gebaseerd op het afdrukken op A4 K met 5% dekking. Maar het aantal pagina s dat u precies kunt afdrukken, hangt af van de papiersoort, het papierformaat, de inhoud en de instellingen. Tonercassettes (verbruiksartikelen) vallen niet onder de garantie. Wanneer er echter een probleem is, neemt u contact op met de winkel waar u deze hebt gekocht. De openingen van tonercassettes kunnen vuil worden tijdens de kwaliteitscontrole. 29

30 Instellen A Open het linkerbovenpaneel van de printer. B Verwijder de tonercassette. C Houd de tonercassette horizontaal vast zoals aangegeven in de afbeelding en schud de cassette in de plastic verpakking ongeveer tien keer heen en weer. Open het schuifklepje aan de onderkant van de tonercassette niet. Hierdoor kan de toner gaan lekken. In de afbeelding wordt een zwarte cassette als voorbeeld gebruikt. D Neem de tonercassette uit de plastic verpakking. 30

31 Instellen E Verwijder het plakband. F Controleer of de kleur en de locatie van de toner correct zijn en plaats vervolgens voorzichtig de tonercassette verticaal in het apparaat. U kunt de locatie van elke tonercassette controleren met behulp van de etiketten op de printer. In de afbeelding wordt een gele cassette als voorbeeld gebruikt. G Duw de tonercassette in de richting van de pijl totdat deze stevig vastzit. H Herhaal stap B t/m G om de andere kleurtonercassettes te installeren. 31

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. Phaser 7750-kleurenlaserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Afdrukmateriaal plaatsen in de standaardlade voor 250 vel

Afdrukmateriaal plaatsen in de standaardlade voor 250 vel Naslagkaart Papier en speciaal afdrukmateriaal plaatsen In dit gedeelte wordt beschreven hoe u papier plaatst in de laden voor 250 en 550 vel en de handmatige invoer. Het bevat tevens informatie over het

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 5500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Berichten op het voorpaneel

Berichten op het voorpaneel en op het voorpaneel In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Statusberichten" op pagina 4-61 "Foutberichten en waarschuwingen" op pagina 4-62 Het voorpaneel van de printer biedt informatie en hulp

Nadere informatie

Onderhoudshandleiding

Onderhoudshandleiding Onderhoudshandleiding Lees dit eerst Handelsmerken...3 Hoe deze handleiding gelezen dient te worden...4 Papier en overige media Papier en overige media die door deze printer worden ondersteund...5 Aanbevelingen

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. WorkCentre C2424 copier-printer

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. WorkCentre C2424 copier-printer Gebruikersveiligheid Het systeem en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

De inhoud van de verpakking controleren

De inhoud van de verpakking controleren De inhoud van de verpakking controleren papiersteun cd-rom met printersoftware & Gebruikershandleiding pakket met cartridges (bevat zowel zwart-wit- als kleurencartridges.) printer Gids voor snelle starters

Nadere informatie

Printer verplaatsen. Printer verplaatsen 1. Kabels loskoppelen. Lettertypelijst. Werken met kleuren. Papierverwerking. 1 Zet de printer uit.

Printer verplaatsen. Printer verplaatsen 1. Kabels loskoppelen. Lettertypelijst. Werken met kleuren. Papierverwerking. 1 Zet de printer uit. Printer verplaatsen Printer verplaatsen 1 Als u de printer wilt verplaatsen, moet u eerst de toebehoren en aangesloten opties verwijderen om schade aan de printer te voorkomen. U verwijdert de opties en

Nadere informatie

Klep van systeemkaart verwijderen

Klep van systeemkaart verwijderen Met de volgende procedure verwijdert u eenvoudig de geïnstalleerde geheugen- en interfaceopties: 1 Zet de printer uit. 2 Haal het netsnoer van de printer uit het stopcontact. 1 3 Ontkoppel de parallelle

Nadere informatie

Verkorte Handleiding DX-C200. Namen en locaties. De kopieerfunctie gebruiken. De scannerfunctie gebruiken. De faxfunctie gebruiken. Problemen oplossen

Verkorte Handleiding DX-C200. Namen en locaties. De kopieerfunctie gebruiken. De scannerfunctie gebruiken. De faxfunctie gebruiken. Problemen oplossen DX-C200 Verkorte Handleiding Namen en locaties De kopieerfunctie gebruiken De scannerfunctie gebruiken De faxfunctie gebruiken Problemen oplossen Papierstoringen oplossen Inktcartridges Lees deze handleiding

Nadere informatie

Plaatsen waar papierstoringen kunnen optreden

Plaatsen waar papierstoringen kunnen optreden De meeste papierstoringen kunt u vermijden door zorgvuldig het materiaal waarop u afdrukt te kiezen en dit materiaal op de juiste wijze te laden. (Zie de suggesties in Tips ter voorkoming van papierstoringen.)

Nadere informatie

Nederlands. Geheugen. AppleCare. Instructies voor vervanging

Nederlands. Geheugen. AppleCare. Instructies voor vervanging Nederlands Instructies voor vervanging Geheugen AppleCare Volg de instructies in dit document nauwgezet. Als u dit niet doet, kan uw apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen. Opmerking

Nadere informatie

Printerproblemen oplossen

Printerproblemen oplossen 1 De display op het bedieningspaneel is leeg of er worden alleen ruitjes weergegeven. Taken worden niet De zelftest van de printer is mislukt. De printer is niet gereed om gegevens te ontvangen. De aangegeven

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Hardwarehandleiding

Gebruiksaanwijzing Hardwarehandleiding Gebruiksaanwijzing Hardwarehandleiding Lees dit eerst Plaats van de etiketten WAARSCHUWING en LET OP...6 Handleidingen voor deze printer...8 Hoe u deze handleiding moet gebruiken...9 Symbolen...9 Beschrijving

Nadere informatie

Controlelijst bij het uitpakken

Controlelijst bij het uitpakken Onderdeelnummer: 67P4583 Controlelijst bij het uitpakken Hartelijk gefeliciteerd met uw nieuwe IBM ThinkPad X Series computer. Controleer of u alle items in deze lijst hebt ontvangen. Mocht een van de

Nadere informatie

Printerproblemen oplossen

Printerproblemen oplossen Neem contact op met uw servicevertegenwoordiger als u met de voorgestelde oplossing het probleem niet verhelpt. Taak is niet afgedrukt of de verkeerde tekens zijn afgedrukt. Controleer of Gereed wordt

Nadere informatie

Naslaggids ZT210/ZT220/ZT230

Naslaggids ZT210/ZT220/ZT230 Naslaggids ZT210/ZT220/ZT230 Gebruik deze gids bij het dagelijks gebruik van uw printer. Voor gedetailleerde informatie raadpleegt u de Gebruikershandleiding. Printeronderdelen Op Afbeelding 1 worden de

Nadere informatie

Naslagkaart voor de 5210n / 5310n

Naslagkaart voor de 5210n / 5310n Naslagkaart voor de 5210n / 5310n 1 2 3 4 VOORZICHTIG: Neem zorgvuldig de veiligheidsvoorschriften in de Handleiding voor eigenaren door voordat u de Dell-printer gaat instellen en gebruiken. 5 6 7 8 1

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Laserprinter HL-1030/1240/1250/1270N Installatiehandleiding Lees deze handleiding voordat u de printer gaat gebruiken aandachtig door. U dient eerst de hardware op te stellen en de driver te installeren,

Nadere informatie

Geheugen. Opmerking: U kunt instructies op het internet vinden op

Geheugen. Opmerking: U kunt instructies op het internet vinden op Nederlands Instructies voor vervanging Volg de instructies in dit document nauwgezet. Als je dit niet doet, kan de apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen. Opmerking: U kunt instructies

Nadere informatie

Speciale afdrukmethoden en - materialen

Speciale afdrukmethoden en - materialen Speciale afdrukmethoden en - materialen In deze sectie komen de volgende onderwerpen aan de orde: Automatisch dubbelzijdig afdrukken zie pagina 16. Handmatig dubbelzijdig afdrukken zie pagina 19. Transparanten

Nadere informatie

LET OP KANS OP LETSEL:

LET OP KANS OP LETSEL: Pagina 1 van 19 Help bij afdrukken Papier in de lade voor 250 vel of 550 vel plaatsen LET OP KANS OP LETSEL: Zorg ervoor dat u papier afzonderlijk in elke lade plaatst om instabiliteit van de apparatuur

Nadere informatie

Geheugenkaarten en optiekaarten verwijderen

Geheugenkaarten en optiekaarten verwijderen Hieronder vindt u een aantal instructies voor het verwijderen van geheugenkaarten en optiekaarten. De volgende afbeelding laat de plaats van de verschillende connectors zien. Connector voor vaste schijf

Nadere informatie

Papierstoringen. Phaser 6200-kleurenlaserprinter

Papierstoringen. Phaser 6200-kleurenlaserprinter Phaser 6200-kleurenlaserprinter Papierstoringen Naast de informatie over het voorkomen van storingen en de redenen van een papierstoring, bevat deze sectie ook instructies voor het oplossen van de volgende

Nadere informatie

Gebieden waar het papier kan vastlopen

Gebieden waar het papier kan vastlopen De meeste papierstoringen kunt u vermijden door zorgvuldig de afdrukmedia te kiezen en deze media op de juiste manier te laden. Mocht het papier toch vastlopen, voer dan de stappen uit die in dit gedeelte

Nadere informatie

Handleiding voor Drum Vervangen

Handleiding voor Drum Vervangen d r m v e r v a n g e n MULTIFUNCTIONELE DIGITALE KLEURENSYSTEMEN Handleiding voor Drum Vervangen Vervang de beeld drum-cartridges. Stel de toner of de tonercartridge niet bloot aan vuur. De toner kan

Nadere informatie

ATA-kabel. Opmerking: U kunt instructies op het internet vinden op http://www.apple.com/support/doityourself/.

ATA-kabel. Opmerking: U kunt instructies op het internet vinden op http://www.apple.com/support/doityourself/. Nederlands Instructies voor vervanging ATA-kabel AppleCare Volg de instructies in dit document nauwgezet. Als u dit niet doet, kan de apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen. Opmerking:

Nadere informatie

Waarschuwing Ga als volgt te werk als u tijdens het bedienen van de printer ongebruikelijke geluiden of geuren waarneemt:

Waarschuwing Ga als volgt te werk als u tijdens het bedienen van de printer ongebruikelijke geluiden of geuren waarneemt: Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor hardware

Installatiehandleiding voor hardware Uitpakken Verwijder alle beschermende materialen. De afbeeldingen in deze handleiding zijn voor een soortgelijk model. Hoewel deze kunnen afwijken van uw model, is de methode van gebruik hetzelfde. Verwijder

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION A6000 http://nl.yourpdfguides.com/dref/853144

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION A6000 http://nl.yourpdfguides.com/dref/853144 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PAVILION A6000. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PAVILION A6000 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Afdrukproblemen. Afdrukkwaliteit

Afdrukproblemen. Afdrukkwaliteit Printerproblemen Een aantal printerproblemen is eenvoudig te verhelpen. Als de printer niet reageert, controleer dan eerst of: de printer is ingeschakeld; het netsnoer is aangesloten op het stopcontact;

Nadere informatie

Plaatsen waar papierstoringen kunnen optreden

Plaatsen waar papierstoringen kunnen optreden De meeste papierstoringen kunt u vermijden door zorgvuldig het materiaal waarop u afdrukt te kiezen en dit materiaal op de juiste wijze te laden. (Zie de suggesties in Tips voor het voorkomen van papierstoringen.)

Nadere informatie

1 Haal de printer en alle accessoires uit de doos. Controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn: Installatiehandleiding

1 Haal de printer en alle accessoires uit de doos. Controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn: Installatiehandleiding 06-3130-DU-SETUP.book Page 1 Friday, May 23, 2003 4:55 PM INHOUD Stap 1: Uitpakken... 1 Een geschikte plaats voor de printer kiezen... 2 Stap 2: Kennismaken met uw printer... 3 Voorkant... 3 Achterkant...

Nadere informatie

Eenvoudige afdruktaken

Eenvoudige afdruktaken Eenvoudige afdruktaken In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Papier plaatsen in Lade 1 (MPT) voor enkelzijdig afdrukken" op pagina 2-9 "Papier plaatsen in laden 2-5 voor enkelzijdig afdrukken"

Nadere informatie

Problemen met de afdrukkwaliteit

Problemen met de afdrukkwaliteit Problemen met de afdrukkwaliteit Uw printer is ontworpen om altijd afdrukken van hoge kwaliteit te genereren. Als er problemen met de afdrukkwaliteit optreden, gebruikt u de informatie op deze pagina's

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Bedrade afstandsbediening MWR-VH02 ENERGIE RECOVERY VENTILATIE (ERV wtw ventilatie) Ne DB98-30694A(1) Veiligheidsmaatregelen Lees deze instructies aandachtig door voordat u deze bedrade

Nadere informatie

EPSON. Knowledge Base. Status- en foutberichten for Alc 4000

EPSON. Knowledge Base. Status- en foutberichten for Alc 4000 Status- en foutberichten for Alc 4000-1-Regulering printer -2-Annuleer afdruktaken -3-Afdruktaak annuleren -4-Duplex niet mogelijk -5-Controleer transp. -6-Contr. papierformaat -7-Contr. papiersoort -8-C-tonercrtg

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING FRESHMARX 9417

BEKNOPTE HANDLEIDING FRESHMARX 9417 BEKNOPTE HANDLEIDING FRESHMARX 9417 Raadpleeg voor uitgebreidere informatie de Bedieningshandleiding op onze website (www.monarch.averydennison.com). Lees de veiligheidsinformatie over de printer in het

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP LASERJET 4050 http://nl.yourpdfguides.com/dref/901693

Uw gebruiksaanwijzing. HP LASERJET 4050 http://nl.yourpdfguides.com/dref/901693 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

HP DeskJet 720C Series printer. Zeven eenvoudige stappen voor het installeren van uw printer

HP DeskJet 720C Series printer. Zeven eenvoudige stappen voor het installeren van uw printer HP DeskJet 720C Series printer Zeven eenvoudige stappen voor het installeren van uw printer Gefeliciteerd met de aanschaf van uw HP DeskJet 720C serie printer! De doos behoort het volgende te bevatten.

Nadere informatie

Installatiehandleiding voor hardware

Installatiehandleiding voor hardware Uitpakken Stap 1 Verwijder alle beschermende materialen. Stap 2 Doe de scannereenheid langzaam dicht. Let op: moet u zorgvuldig in acht nemen om lichamelijk letsel te voorkomen. 1 De printer aanzetten

Nadere informatie

Problemen met de afdrukkwaliteit

Problemen met de afdrukkwaliteit Problemen met de afdrukkwaliteit In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Diagnose stellen van afdrukkwaliteitsproblemen op pagina 4-24 Steeds terugkerende defecten op pagina 4-29 Uw printer is ontworpen

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION W5000

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION W5000 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PAVILION W5000. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PAVILION W5000 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Universeellader vullen

Universeellader vullen De universeellader is geschikt voor afdrukmedia van diverse formaten en soorten, zoals transparanten en enveloppen. Deze lade is handig als u enkelzijdig wilt afdrukken op papier met een briefhoofd, gekleurd

Nadere informatie

De panelen hoeven niet te worden schoongemaakt. Indien u echter de buitenste panelen wilt schoonmaken, dient u als volgt te werk te gaan:

De panelen hoeven niet te worden schoongemaakt. Indien u echter de buitenste panelen wilt schoonmaken, dient u als volgt te werk te gaan: 25 Onderhoud Schoonmaken In dit onderdeel vindt u voorschriften omtrent het schoonmaken van de Xerox DocuColor 2006. De panelen schoonmaken De panelen hoeven niet te worden schoongemaakt. Indien u echter

Nadere informatie

UW COMPUTER UPGRADEN

UW COMPUTER UPGRADEN H O O F D S T U K V I E R UW COMPUTER UPGRADEN In dit hoofdstuk leert u hoe u het DRAM en de vaste schijf bijwerkt en hoe u de draadloze minikaart installeert. Waarschuwing: Indien u de hardware wilt laten

Nadere informatie

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K /2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K /2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212420/2 2008-2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Met de Nokia Extra Power DC-11/ DC-11K (hierna DC-11 genoemd) kunt u de batterijen van twee compatibele

Nadere informatie

Installatiehandleiding Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac in rek te monteren 1U

Installatiehandleiding Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac in rek te monteren 1U Installatiehandleiding Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac in rek te monteren 1U Belangrijke veiligheidvoorschriften Lees de instructies aandachtig zodat u het apparaat leert kennen voordat u het probeert

Nadere informatie

Geheugenmodules Gebruikershandleiding

Geheugenmodules Gebruikershandleiding Geheugenmodules Gebruikershandleiding Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten

Nadere informatie

Dell Latitude E6440. Informatie over installatie en functies. Voor- en achteraanzicht. Waarschuwingen

Dell Latitude E6440. Informatie over installatie en functies. Voor- en achteraanzicht. Waarschuwingen Dell Latitude E6440 Informatie over installatie en functies Waarschuwingen GEVAAR: Een WAARSCHUWING duidt een risico van schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden aan. Voor- en achteraanzicht

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION MEDIA CENTER M8000

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION MEDIA CENTER M8000 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PAVILION MEDIA CENTER M8000. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PAVILION MEDIA CENTER M8000 in

Nadere informatie

Harde schijf. Opmerking: U kunt instructies op het internet vinden op

Harde schijf. Opmerking: U kunt instructies op het internet vinden op Nederlands Instructies voor vervanging Volg de instructies in dit document nauwgezet. Als je dit niet doet, kan de apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen. Opmerking: U kunt instructies

Nadere informatie

Handleiding voor afdrukkwaliteit

Handleiding voor afdrukkwaliteit Pagina 1 van 7 Handleiding voor afdrukkwaliteit Veel problemen met de afdrukkwaliteit kunnen worden opgelost door supplies of printeronderdelen te vervangen die bijna het einde van hun levensduur hebben

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

Dell Latitude E5430/E5530

Dell Latitude E5430/E5530 Dell Latitude E5430/E5530 Informatie over installatie en functies Waarschuwingen GEVAAR: Een WAARSCHUWING duidt een risico van schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden aan. Latitude E5430

Nadere informatie

In deze sectie komen de volgende onderwerpen aan de orde:

In deze sectie komen de volgende onderwerpen aan de orde: Phaser 6200-kleurenlaserprinter Laden In deze sectie komen de volgende onderwerpen aan de orde: Papier in de laden 1 tot en met 3 plaatsen zie pagina 2. Papier in de multifunctionele lade plaatsen zie

Nadere informatie

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 1 DAISYSPELER PLEXTALK PTN1 Korte inleiding: Wij hopen dat u plezier zult beleven aan het beluisteren van de digitale boeken. Dit document beschrijft de hoofdfuncties

Nadere informatie

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. i -1 Opmerking De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. DE FABRIKANT OF DE VERDELER IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR FOUTEN OF OMISSIES IN DEZE HANDLEIDING

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair. Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair. Packard Bell Easy Repair Hard Disk Drives Belangrijke instructies om de veiligheid te controleren U moet alle instructies zorgvuldig lezen voor u aan het werk gaat en u moet voldoen aan de instructies die u hieronder aantreft.

Nadere informatie

Switch. Handleiding 200.106.110117

Switch. Handleiding 200.106.110117 Switch Handleiding 200.106.110117 Hartelijk dank voor uw aanschaf van deze uitbreiding van uw Plugwise systeem. Met de Switch kunt u draadloos de elektrische stroom naar de apparaten in uw Plugwise netwerk

Nadere informatie

Printergeheugen. Geheugenbeheer 1. Lettertypelijst. Werken met kleuren. Papierverwerking. Onderhoud. Problemen oplossen. Beheer.

Printergeheugen. Geheugenbeheer 1. Lettertypelijst. Werken met kleuren. Papierverwerking. Onderhoud. Problemen oplossen. Beheer. Printergeheugen Geheugenbeheer 1 De printer wordt geleverd met minimaal 32 MB geheugen. Als u wilt controleren hoeveel geheugen momenteel is geïnstalleerd in uw printer, selecteert u Menu's afdrukken in

Nadere informatie

Dell Latitude 3440/3540

Dell Latitude 3440/3540 Dell Latitude 3440/3540 Informatie over installatie en functies Waarschuwingen GEVAAR: Een WAARSCHUWING duidt een risico van schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden aan. Latitude 3440:

Nadere informatie

Dell Latitude E5410/E5510

Dell Latitude E5410/E5510 Dell Latitude E5410/E5510 Informatie over installatie en functies Waarschuwingen GEVAAR: Een GEVAAR-KENNISGEVING duidt een risico aan voor schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden. Latitude

Nadere informatie

Nederlands. Bovenplaat. AppleCare. Instructies voor vervanging

Nederlands. Bovenplaat. AppleCare. Instructies voor vervanging Nederlands Instructies voor vervanging Bovenplaat AppleCare Volg deze instructies nauwgezet. Als u dit niet doet, kan uw apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen. Opmerking: U kunt

Nadere informatie

De universeellader accepteert papier met de volgende afmetingen: breedte 69,85 mm tot 229 mm. lengte 127 mm tot 355,6 mm

De universeellader accepteert papier met de volgende afmetingen: breedte 69,85 mm tot 229 mm. lengte 127 mm tot 355,6 mm De universeellader is geschikt voor papier van diverse formaten en soorten, zoals transparanten, briefkaarten, memokaarten en enveloppen. Deze lade is handig als u enkelzijdig wilt afdrukken op papier

Nadere informatie

7 3/4 envelop (Monarch) 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 inch) X X. 9 envelop 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 inch) X X

7 3/4 envelop (Monarch) 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 inch) X X. 9 envelop 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 inch) X X Pagina van 5 Help afdrukmat. Papierformaten die door de printer worden ondersteund Opmerking: Wanneer u afdrukt op papier dat minder dan 0 mm (8,3 inch) breed is, is het mogelijk dat de printer na verloop

Nadere informatie

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe Bedankt voor het aanschaffen van het SingStar Microphone Pack. Lees voor u dit product gaat gebruiken

Nadere informatie

Papierstoringen. Papier is vastgelopen bij de uitgang en Papier is vastgelopen aan de achterzijde. Phaser 4500-laserprinter

Papierstoringen. Papier is vastgelopen bij de uitgang en Papier is vastgelopen aan de achterzijde. Phaser 4500-laserprinter Papierstoringen In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Papier is vastgelopen bij de uitgang en Papier is vastgelopen aan de achterzijde op pagina 4-3 Papier is vastgelopen bij de uitgang en Papier

Nadere informatie

Supplies vervangen. Supplies vervangen 1. Lettertypelijst. Werken met kleuren. Papierverwerking. Onderhoud. Problemen oplossen. Beheer.

Supplies vervangen. Supplies vervangen 1. Lettertypelijst. Werken met kleuren. Papierverwerking. Onderhoud. Problemen oplossen. Beheer. Supplies vervangen Supplies vervangen 1 Klik hieronder op een onderwerp voor meer informatie over afzonderlijke opties. Tonercartridges Photoconductor-eenheid Olieflacon Overloopfles Verhittingsstation

Nadere informatie

Videokaart. 4. Als u de behuizing tegen diefstal hebt beveiligd met een beveiligingskabel, verwijdert u deze kabel.

Videokaart. 4. Als u de behuizing tegen diefstal hebt beveiligd met een beveiligingskabel, verwijdert u deze kabel. Nederlands Instructies voor vervanging Videokaart AppleCare Volg de instructies in dit document nauwgezet. Als u dit niet doet, kan de apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen. Opmerking:

Nadere informatie

UW COMPUTER UPGRADEN

UW COMPUTER UPGRADEN H O O F D S T U K V I E R UW COMPUTER UPGRADEN In dit hoofdstuk leert u hoe u het DRAM en de vaste schijf bijwerkt en hoe u de draadloze mini PCI installeert. 4-1 Uw vaste schijf upgraden Het oorspronkelijke

Nadere informatie

Geheugenmodules Gebruikershandleiding

Geheugenmodules Gebruikershandleiding Geheugenmodules Gebruikershandleiding Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten

Nadere informatie

Configuratiesoftware voor NetWare-netwerken

Configuratiesoftware voor NetWare-netwerken Novell NetWare In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Configuratiesoftware voor NetWare-netwerken" op pagina 3-38 "Stappen voor snelle installatie" op pagina 3-38 "Geavanceerde installatie" op

Nadere informatie

Installatie handleiding

Installatie handleiding Installatie handleiding Uitpakken Papier en folie laden Aansluiten Testen U kunt ook instructie video s and How To pagina s bekijken op www.idstation.eu Page 1 Uitpakken Installatie handleiding ID station

Nadere informatie

Dynamic balance. www.develop.eu. Snelgids. ineo 3301P

Dynamic balance. www.develop.eu. Snelgids. ineo 3301P Dynamic balance www.develop.eu Snelgids ineo 3301P Inhoudsopgave 1 Omgaan met de printer... 2 Het bedieningspaneel van de printer gebruiken... 2 De kleuren van de slaapknop and het indicatorlampje begrijpen...

Nadere informatie

HP Photosmart 6220. Dock voor digitale camera's Nederlands. Verwijdering van afgedankte apparatuur door privé-gebruikers in de Europese Unie

HP Photosmart 6220. Dock voor digitale camera's Nederlands. Verwijdering van afgedankte apparatuur door privé-gebruikers in de Europese Unie HP Photosmart 6220 Dock voor digitale camera's Nederlands Verwijdering van afgedankte apparatuur door privé-gebruikers in de Europese Unie Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit

Nadere informatie

Geheugenmodules. Gebruikershandleiding

Geheugenmodules. Gebruikershandleiding Geheugenmodules Gebruikershandleiding Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP-producten

Nadere informatie

Media laden. Afdrukken. Afdrukmaterialen. Toebehoren. Problemen oplossen. Beheer

Media laden. Afdrukken. Afdrukmaterialen. Toebehoren. Problemen oplossen. Beheer In de volgende tabellen wordt beschreven welk afdrukmateriaal u kunt gebruiken en in welke hoeveelheden. Ook vindt u hier informatie over de wijze waarop u de media in de lade of lader moet plaatsen. Klik

Nadere informatie

Geheugenmodules Gebruikershandleiding

Geheugenmodules Gebruikershandleiding Geheugenmodules Gebruikershandleiding Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten

Nadere informatie

U kunt inkt toevoegen als de printer niet actief is of wanneer op het voorpaneel het bericht Inkt is bijna op of Inkt is op verschijnt.

U kunt inkt toevoegen als de printer niet actief is of wanneer op het voorpaneel het bericht Inkt is bijna op of Inkt is op verschijnt. Onderhoud In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Inkt toevoegen" op pagina 4-19 "De afvallade legen" op pagina 4-23 "De onderhoudskit vervangen" op pagina 4-25 "Het mes voor het losmaken van papier

Nadere informatie

Speciaal afdrukmateriaal

Speciaal afdrukmateriaal In deze sectie komen de volgende onderwerpen aan de orde: Automatisch dubbelzijdig afdrukken zie pagina 10. Handmatig dubbelzijdig afdrukken zie pagina 12. Transparanten zie pagina 15. Enveloppen zie pagina

Nadere informatie

Packard Bell Easy Repair

Packard Bell Easy Repair Packard Bell Easy Repair Belangrijke instructies om de veiligheid te controleren U moet alle instructies zorgvuldig lezen voor u aan het werk gaat en u moet voldoen aan de instructies die u hieronder aantreft.

Nadere informatie

Modem. Opmerking: U kunt instructies op het internet vinden op

Modem. Opmerking: U kunt instructies op het internet vinden op Nederlands Instructies voor vervanging Volg de instructies in dit document nauwgezet. Als je dit niet doet, kan de apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen. Opmerking: U kunt instructies

Nadere informatie

Hier beginnen. Inktcartridges uitlijnen zonder een computer

Hier beginnen. Inktcartridges uitlijnen zonder een computer Hier beginnen Inktcartridges uitlijnen zonder een computer Volg de stappen in de installatiehandleiding om de installatie van de hardware te voltooien. Ga door met de volgende stappen om de afdrukkwaliteit

Nadere informatie

Handleiding voor printersoftware

Handleiding voor printersoftware Handleiding voor printersoftware (Voor Canon Compact Photo Printer Solution Disk versie 6) Windows 1 Inhoud Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen...3 Lees dit eerst...4 Handleidingen...4 Stappen van het afdrukken...5

Nadere informatie

Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing

Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing CECH-ZCD1 7020229 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP AL-1633/1644 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1289396

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP AL-1633/1644 http://nl.yourpdfguides.com/dref/1289396 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Geheugenmodules. Artikelnummer van document: In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u geheugen in de computer kunt vervangen en upgraden.

Geheugenmodules. Artikelnummer van document: In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u geheugen in de computer kunt vervangen en upgraden. Geheugenmodules Artikelnummer van document: 406852-331 April 2006 In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u geheugen in de computer kunt vervangen en upgraden. Inhoudsopgave 1 Geheugenmodules toevoegen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Uitpakinstructies...1 Voordat u begint...3 Installatie...4 Het reservoir met verzegelingsvloeistof vullen...9

Inhoudsopgave Uitpakinstructies...1 Voordat u begint...3 Installatie...4 Het reservoir met verzegelingsvloeistof vullen...9 Inhoudsopgave 1 Uitpakinstructies...1 2 Voordat u begint...3 3 Installatie...4 De feedermodule installeren...4 De documentfeederladen installeren...4 Documentfeeder voor grote volumes installeren...5 De

Nadere informatie

De inhoud van de verpakking controleren

De inhoud van de verpakking controleren 4012884-00 XXX De inhoud van de verpakking controleren papiersteun uitvoerlade cd-rom met printersoftware & Gebruikershandleiding pakket met cartridges (bevat zowel zwart-wit- als kleurencartridges.) printer

Nadere informatie

Het afdrukken van de opstartpagina in-/uitschakelen

Het afdrukken van de opstartpagina in-/uitschakelen Printerinstellingen In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Het afdrukken van de opstartpagina in-/uitschakelen op pagina 1-14 Energiebesparing activeren op pagina 1-15 Bestandsbeveiligingssysteem

Nadere informatie

Installatie & Ondersteuning. Zyxel router

Installatie & Ondersteuning. Zyxel router Installatie & Ondersteuning Zyxel router Inhoudsopgave: 1. Welkom 2. Aansluiten 2.1 De router 2.2 In de doos 2.3 Aansluiten 2.4 Installeren 3. Vagen & Garantie 3.1 Veelgestelde vragen 3.2 Reset van de

Nadere informatie

Handleiding voor de gebruiker

Handleiding voor de gebruiker Versie 1.0 Juli 2008 LX-kantoorafwerkeenheid Handleiding voor de gebruiker Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network en Windows Server zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van

Nadere informatie

Onderhoud. Onderhoud

Onderhoud. Onderhoud Onderhoud In deze sectie wordt het volgende besproken: Inkt toevoegen op pagina 7-32 De afvallade legen op pagina 7-36 De onderhoudskit vervangen op pagina 7-39 Het mes voor het losmaken van papier reinigen

Nadere informatie

Als u werkt met geladen lettertypen, controleer dan of de lettertypen worden ondersteund door de printer, de hostcomputer en het softwareprogramma.

Als u werkt met geladen lettertypen, controleer dan of de lettertypen worden ondersteund door de printer, de hostcomputer en het softwareprogramma. Pagina 1 van 13 Handleiding voor afdrukkwaliteit Neem contact op met onze klantenservice als u het probleem niet kunt oplossen met deze suggesties. Mogelijk moet een printeronderdeel worden afgesteld of

Nadere informatie

Geheugen (bovenste RAM-sleuf)

Geheugen (bovenste RAM-sleuf) Nederlands Geheugen (bovenste RAM-sleuf) Instructies voor vervanging Volg deze instructies nauwgezet. Als u dit niet doet, kan uw apparatuur beschadigd raken en de garantie komen te vervallen. De vervanging

Nadere informatie

Geheugenmodules. Gebruikershandleiding

Geheugenmodules. Gebruikershandleiding Geheugenmodules Gebruikershandleiding Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. De informatie in deze documentatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De enige garanties voor HP producten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Overzicht 3 De headset opladen 4 De headset dragen 4 De headset inschakelen 4 De headset voor dicteren aansluiten 5 De adapter 5 De geluidsinstellingen van

Nadere informatie