Cyberrisico's onder controle

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cyberrisico's onder controle"

Transcriptie

1 Cyberrisico's onder controle

2 Wat is cyber? Privacy Financiele Positie Compliance Wet- en regelgeving Training & Opleiding Informatiebeveiliging Kwaliteit Cyberrisico's Impact analyse Merk & Reputatie Website Jaarverslag M&A Directie, RvB Medewerkers Integriteit Business Continuity Veiligheid Tip! Stel uw eigen impact analyse op. 2

3 Is Cyber belangrijk voor u? "Wél een issue, maar niet voor mijn organisatie" "issue voor mij, maar (vast) goed geregeld" "Geen Issue" "Wel een issue voor mijn organisatie, niet voor mijn afdeling/team" "goed geregeld, periodiek getest, aantoonbare weerbaarheid van organisatie, en bewezen veerkracht bij incidenten" "weet niet" 3

4 Oude risico's in een nieuw jasje? [14%] [96%] [63%] [25%] [100%] [~%] [aandeel online omzet] [100%] 4

5 Cybercrime in Nederland: Nieuws Merk op: kranten zijn er niet langer voor het nieuws! 5

6 Cybercrime in Nederland: Omvang Cybercrime kost Nederland 10 miljard per jaar 6

7 De 4 componenten van Cyber: verlies van systemen, data, crime en aansprakelijkheid Privacy schendingen Misbruik van intellectueel eigendom Verspreiding van malware 7

8 Top 10 risico s Aon Global Risk Management Survey Verzwakking economie; 7. Onderbreking van het productieproces; 2. Verandering in wet- en regelgeving; 8. Prijsrisico grondstoffen; 3. Toenemende concurrentie; 9. Risico van cashflow en liquiditeit; 4. Reputatie- en merkschade; 10. Politieke risico's / onzekerheden. 5. Onvermogen om toptalent aan te trekken en vast te houden; 6. Gebrekkige innovatie/aansluiting klantbehoeften; Voor meer informatie, zie: 8

9 Typische misvattingen We hebben een firewall, dus we zijn beschermd. We hebben antivirus bescherming, dus het risico is klein. We hebben de beste IT'ers in huis. Waarom zou onze organisatie een doelwit zijn? We hebben geen webwinkel; we hebben dus ook geen cyberrisico. We voldoen aan PCI, ISO, NEN richtlijnen, dus we lopen geen risico. Niemand heeft nog een verzekering hiervoor waarom wij dan wel? 9

10 Gevolgen van cybercriminaliteit, datalekken, diefstal etc. Kosten forensisch (sporen)onderzoek Kosten communicatie met klanten, toezichthouders, justitie etc Kosten inhuur PR-specialist (reputatieherstel) Onderzoekskosten justitie, creditcardmaatschappijen etc Claims van derden Civielrechtelijke boetes Reparatie, vervanging/herstel van websites, programma s of data Bescherming tegen schade door hacking, inclusief hulp bij afpersing Omzetverlies, reputatieschade etc. Meerdere antwoorden mogelijk. Bepaal zelf op https://databreachcalculator.com/ of 404.com/calculator.html 10

11 Relevante wet- en regelgeving: EU Concept Privacyverordening Eén set regels binnen de EU Recht op gegevensverwijdering Functionaris gegevensbescherming (bewerking >5000 klantgegevens) Datalek binnen 72 uur melden Toestemming voor doorgeven persoonsgegevens buitenlandse overheden Verplichte uitvoering risico-analyse Sancties oplopend tot 5% (wereldwijde) jaaromzet (max 100 mio) Zie voor meer informatie: 11

12 Relevante wet- en regelgeving: Nederlandse wetgeving Nederlandse wetgeving m.b.t. bescherming van persoonsgegevens: Bij overtreding van regels in de Telecommunicatiewet kan ACM boetes opleggen tot maximaal EUR Het CPB kan een boete van maximaal EUR opleggen voor schending van de algemene meldplicht (WBP). Voorstel: EUR Bestuurders krijgen daarmee in toenemende mate een zorgplicht ten aanzien van 'bestuur en informatieveiligheid'. Zie voor meer informatie: Bron: Beantwoording Eerste Kamervragen betreffende cyberbeveiliging, 4 juli

13 Casus Gezondheidszorg (1/2) Type incident: datalek Gevolg: patiëntgegevens gestolen incl. dossiers. Betrof bekende zwakheid in back up systeem, firewall-configuratie In geval van kwaadaardige hack: mutatie van gegevens EPD/gijzeling van data, verkopen medische gegevens BN-ers, aanpassingen financieel systeem: impact vele malen groter Evaluatie: goed crisismanagement door marketing en communicatie in overleg met directie. Afsluiten alle systemen van de buitenwereld. Onderzoeken bestanden op mutaties 13

14 Casus Gezondheidszorg (2/2) Veel communicatie. Negatieve publiciteit (o.a. minister Schippers ernstig ). IGZ rapport met waarschuwing, CBP: versneld (binnen 8 weken) invoeren eerder geïdentificeerde adviezen: EUR 200K Extra kosten accountant: EUR 50K Derving inkomsten (bedrijfsstilstand):? Nieuwe firewall: EUR 150K Nieuw netwerk (geen directe link met incident): EUR 1,5M Boete max. 2% van omzet (WbP) m.i.v. 2014/2015 In bestaande polis: crisismanagement support voor EUR 15K gedekt Commentaar Aon: "Met een cyber polis van EUR 8K jaarpremie was meer dan de helft van de kosten gedekt" 14

15 Casus Logistiek Bron: 15

16 Plan van aanpak Zie voor meer informatie: 16

17 Risicobeheersing vs Verzekeren Investeer in risico management Investeer in risico overdracht "Wet van de communicerende vaten" 100% veiligheid bestaat niet Risico Optimale besteding van beschikbare middelen Meerwaarde risico-overdracht t.o.v. (technische) maatregelen Weerbaarheid Bron: Doing What Technology Can t: The Role of Risk Transfer in Effectively Managing Cybersecurity 17

18 Risicomanagement strategie: een eenvoudige benadering Laag Kans Hoog MITIGEREN Preventie, Risico Reductie Risico Tolerantie ACCEPTEREN VOORKOMEN Elimineren Verzekeren, Afdekken OVERDRAGEN Laag Impact Hoog 18

19 Mitigeren ('kans hoog, impact laag'): opnieuw een eenvoudige benadering VOORBEREIDEN Bewustwording (IT>BT) De rol van data/informatie Risico-analyse Trainen & Opleiden PREVENTIE Implementeer risicobeperkende maatregelen Samenhangende aanpak in mensen, middelen, processen & omgeving Incident/Crisis management Communicatie Bedrijfscontinuatie Monitoring van gegevensstromen en activiteiten REAGEREN DETECTIE MITIGEREN ACCEPTEREN VOORKOMEN OVERDRAGEN 19

20 Risico-inventarisatie Heeft u zicht op de belangrijkste cyberrisico's voor uw onderneming, de externe bedreigingen en interne kwetsbaarheden? Kent u de mogelijke gevolgen daarvan, en de (financiele) impact op uw organisatie? In hoeverre houdt uw huidige risico-management beleid en uitvoering(sorganisatie) rekening hiermee? Bent u / Is uw bestuurder bewust van deze risico's, en houdt hij/zij zich hiermee in de praktijk actief bezig? Uit welke activiteiten en maatregelen blijkt dit? Is er een bedrijfscontinuiteits- en/of crisismanagementplan opgesteld? Hoe vaak wordt er geoefend? 20

21 Plan van aanpak Zie voor meer informatie: 21

22

23 "Je kunt een crisis niet voorspellen maar wél voorbereiden" Adviezen Breng de basis op orde en verlaag daarmee de kans én impact van een crisis Investeer óók in veerkracht: technisch én organisatorisch Strategisch vraagstuk: méér dan een IT-issue alleen Sturen op impactreductie is essentieel zeker voor beslissers Voorzie in een hechte aansluiting van ICT met de rest van de organisatie Cybercrises zijn afhankelijkheidscrises: let op (keten)partners Zie voor meer informatie: 23

24 "Je kunt een crisis niet voorspellen maar wél voorbereiden" Tips Breidt bestaand incidentmanagement uit, en pas bestaand crisismanagement integraal toe Stel een scenariokaart 'cybercrisis' op Train- en oefen betrokkenen op bijzonderheden cybercrisis Voorbeeld: Wat te doen bij een datalek? Welke informatie is weg? Kan dit worden gereconstrueerd? Welke klanten zijn geraakt? En wat gaan we ze vertellen? Welke wetgeving is van kracht? (lokaal/internationaal) Wie staat de media te woord, en wat is het verhaal? Heb je krediet monitoring nodig, of een call center? Moeten toezichthouders, leveranciers ed worden geinformeerd? Zijn aanpassingen nodig in bestaande processen? 24

25 Plan van aanpak Zie voor meer informatie: 25

26 Verzekeringsoverzicht: cyberrisico's typisch niet gedekt! 26

27 Verzekeraars op de Nederlandse markt VERZEKERAAR CAPACITEIT (EUR) PRODUCT Ace Dataguard / Privacy Protection Allianz Cyber Protect AIG CyberEdge Chubb Chubb Cyber Security CNA NetProtect Hiscox Data Risks Liberty Cyber Suite Swiss Re XL XL Eclipse Excess /Co-assurantie (excess point EUR ) Zurich Security & Privay Protection Merk op: voornamelijk buitenlandse verzekeraars 27

28 Dekkingselementen van een cyberverzekering Aansprakelijkheid: Verdedigingskosten (juridische bijstand) Schikkingkosten (betaling claim) Crisismanagement: Kosten (forensisch) onderzoek Public relations Klant notificatie kosten Krediet bewaking Boetes: Onderzoek Verdedigingskosten (juridische bijstand) Betaling aan overheid Reconstructiekosten Bedrijfsstilstand Afpersing Cloud/Outsourcing 28

29 Voorwaarden (aanvraagformulier) Algemene bedrijfsgegevens (Industrie, Omvang, Aantal mdw.) Toelichting op activiteiten Uitbesteding (Cloud) Toelichting op beveiliging & gegevensbescherming Gewenste dekking Schadeverleden 29

30 Premie-indicaties van een cyberverzekering Afhankelijk van eigen-risico, omzet- en sectorgegevens, beheersingsmaatregelen e.d. 3 rd party = 5,000 15,000 per mio verzekerd bedrag 1 st party = 5,000 15,000 per mio verzekerd bedrag Combinatie = 7,500 25,000 per mio verzekerd bedrag Eigen-risico 25, ,000 bij middelgrote bedrijven met omzet < 100 mio 250, mio+ voor grotere ondernemingen, omzet > 100 mio 30

31 Vergelijking PROPERTY & CASUALTY $>100 B * $1.3 B $10-30 B * Premie Schade-omvang CYBER $1.3 B ** $1.3 B $100 B *** Premie Schade-omvang Property Premies Property Cyber Premies Cyber * National Association of Insurance Commissioners ** Betterly Report ** CSIS McAfee Report 31

32 Stellingen "Cyber is een hype; voor de cyberrisico's van vandaag hebben we binnenkort gewoon een oplossing" "Verzekeraars hebben hier niets te zoeken; Cyber is én blijft het domein van ICT specialisten die hun dienstenaanbod aanpassen en uitbreiden" 'Privacy' en 'Digitaal' gaan niet samen! "Cyberrisico's worden nu niet goed beheer(s)t; ICT is weliswaar betrokken vanuit de inhoud maar niet vanuit het bestuur. "Over 3 tot 5 jaar heeft iedereen een verzekering voor het online verkeer, net zoals de WA-polis in het gemotoriseerde verkeer" 32

33 Bewustwording: Kennis Quiz (www.aon.nl/cyber) 33

34 Actieplanning: Cyber Diagnose (www.aoncyberdiagnostic.com/english) 34

35 Samenvattend Waarom is cyber een issue? Kan ongemerkt en betrekkelijk snel enorme schade aanrichten Mensen zijn "onbewust onbekwaam" en "100% veilig bestaat niet" Schade veelal niet gedekt onder traditionele verzekeringen Daarom: Goed om vast te stellen hoe groot risico's (bedreigingen/kwetsbaarheden) zijn Vaststellen dat huidige verzekeringen waarschijnlijk onvoldoende dekking bieden Weten dat aanbod in NL snel toeneemt, waarmee relatief voordelig de (financiële) gevolgen van cyberrisico's kunnen worden afgedekt Nadenken over beheersingsmaatregelen (preventie, detectie ed) om bedrijfsdoelstellingen te beschermen 35

36 Contact Mark Buningh Aon Cyber Risk Management T +31 (0) E W aon.nl/cyber linkedin.com/pub/markbuningh/28/239/215 36

Cyberrisicomanagement

Cyberrisicomanagement Aon Risk Solutions Cyberrisicomanagement Investeren in veiligheid en continuïteit Risk. Reinsurance. Human Resources. Cyber Risk Practice Group Aon helpt bij het inventariseren van uw cyberrisico s en

Nadere informatie

Cyberrisicomanagement

Cyberrisicomanagement Aon Risk Solutions Cyberrisicomanagement Investeren in veiligheid en continuïteit Risk. Reinsurance. Human Resources. Aon adviseert al meer dan tien jaar op het gebied van cyberrisico s Automatisering,

Nadere informatie

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Whitepaper Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Wat zijn de digitale risico s die in uw organisatie om aandacht vragen? Fraude, hacken, lekken of manipuleren van informatie,

Nadere informatie

Cyberrisicomanagement

Cyberrisicomanagement Aon Risk Solutions Cyberrisicomanagement Investeren in veiligheid en continuïteit Risk. Reinsurance. Human Resources. Cyber Risk Practice Group Aon helpt bij het inventariseren van uw cyberrisico s en

Nadere informatie

Virtuele risico's, echte schade

Virtuele risico's, echte schade oktober 2013 Position paper Virtuele risico's, echte schade Over het verzekeren van cyberrisico s Dit position paper biedt verzekeraars en verzekerden inzicht in het fenomeen cyberrisico. Cybercriminaliteit

Nadere informatie

Cyberrisico's onder controle?

Cyberrisico's onder controle? Cyberrisico's onder controle? Cybercrime Nederland Cyberrisico's onder controle? 2 Top 10 risico s Bron: Aon Global Risk Management Survey 2011 1. Verzwakking economie; 2. Verandering in wet- en regelgeving;

Nadere informatie

BELGISCHE GIDS VOOR CYBER- VEILIGHEID BESCHERM UW INFORMATIE

BELGISCHE GIDS VOOR CYBER- VEILIGHEID BESCHERM UW INFORMATIE BELGISCHE GIDS VOOR CYBER- VEILIGHEID BESCHERM UW INFORMATIE Deze gids en de begeleidende documenten werden gezamelijk opgesteld door ICC Belgium, VBO, EY, Microsoft, L-SEC, B-CCENTRE en ISACA Belgium.

Nadere informatie

Trends in Cybersecurity 2015

Trends in Cybersecurity 2015 Cybersecurity the way we see it Trends in Cybersecurity 2015 Voorwoord Nu de crisis op haar eind loopt en organisaties zich voorbereiden op een periode van herstel en groei, groeit ook het besef dat er

Nadere informatie

Privacy: In control of in de krant?

Privacy: In control of in de krant? PRIVACY & INFORMATION GOVERNANCE Privacy: In control of in de krant? Resultaten Privacy-onderzoek KPMG & TNS-NIPO December 2010 IT ADVISORY Privacybescherming: organisaties zijn onbewust onbekwaam 1. Samenvatting

Nadere informatie

De NetProtectcyberverzekering

De NetProtectcyberverzekering Verzekeringspolissen Een polis op maat voor bescherming tegen informatie- en netwerkgerelateerde risico s De NetProtectcyberverzekering www.cnaeurope.com Uw gespecialiseerde verzekeringspartner voor de

Nadere informatie

Cyber security, een onderwerp voor aan de bestuurstafel

Cyber security, een onderwerp voor aan de bestuurstafel Cyber security, een onderwerp voor aan de bestuurstafel Ing. John Hermans RE Cyber security, een onderwerp dat de laatste jaren volop in de schijnwerpers staat. Met name door het aantal en de ernst van

Nadere informatie

novak accountants magazine Ambitie

novak accountants magazine Ambitie novak accountants Verschijnt vier keer per jaar - 3e kwartaal - september 2014 Uitgave van de Nederlandse Organisatie van Accountantskantoren magazine Ambitie Ambities van de mkb-accountant Een kijkje

Nadere informatie

KPN. Informatiebeveiliging in de zorg. Onderzoek. Inzicht in de status van informatiebeveiliging binnen ziekenhuizen

KPN. Informatiebeveiliging in de zorg. Onderzoek. Inzicht in de status van informatiebeveiliging binnen ziekenhuizen KPN Informatiebeveiliging in de zorg Inzicht in de status van informatiebeveiliging binnen ziekenhuizen Onderzoek 2 Inhoud Voorwoord 4 Managementsamenvatting 5 KPN onderzoekt informatiebeveiliging in de

Nadere informatie

Handreiking cybersecurity voor de bestuurder

Handreiking cybersecurity voor de bestuurder Handreiking cybersecurity voor de bestuurder 2 Handreiking cybersecurity voor de bestuurder Cybersecurity op strategisch niveau Onze samenleving digitaliseert in sneltreinvaart. Daar plukken we de vruchten

Nadere informatie

Geen digitalisering zonder digitale veiligheid

Geen digitalisering zonder digitale veiligheid Client Logo Geen digitalisering zonder digitale veiligheid Digitale transformatie van samenleving en economie De digitale transformatie van onze maatschappij biedt enorme perspectieven voor de toekomst

Nadere informatie

Nieuwe perspectieven vragen om actie. kpmg.nl

Nieuwe perspectieven vragen om actie. kpmg.nl Een genuanceerde visie op cybercrime Nieuwe perspectieven vragen om actie kpmg.nl 2 Nieuwe perspectieven vragen om actie Contents Voorwoord 3 Samenvatting 4 Inleiding 7 De context: een verschuivend perspectief

Nadere informatie

ICT Security in de praktijk voorbeelden en aanbevelingen van deskundigen

ICT Security in de praktijk voorbeelden en aanbevelingen van deskundigen ICT Security in de praktijk voorbeelden en aanbevelingen van deskundigen 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ICT Security in de praktijk voorbeelden en aanbevelingen van deskundigen 4 4 4 4 4 Colofon 4

Nadere informatie

Beleid informatiebeveiliging voor onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering bij de Universiteit Leiden

Beleid informatiebeveiliging voor onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering bij de Universiteit Leiden Beleid informatiebeveiliging voor onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering bij de Universiteit Leiden 1 Versiebeheer Versie 0.1 29 Juli 2013 1 e concept Versie 0.2 5 Augustus 2013 2 e concept na input van

Nadere informatie

VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID

VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID VOORBEELD INCIDENT MANAGEMENT EN RESPONSEBELEID Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Voorbeeld Incident

Nadere informatie

M.H. Elferink en M.J.M. Kortier

M.H. Elferink en M.J.M. Kortier M.H. Elferink en M.J.M. Kortier irjam Elferink en M Martijn Kortier zijn beiden advocaat bij KienhuisHoving Advocaten en Notarissen te Enschede. Zij zijn werkzaam in de sectie Intellectuele eigendom, ICT-recht

Nadere informatie

32% 73% 79% Economische criminaliteit: Een bedreiging voor elk bedrijf. Economic Crime Survey Nederland 2014 In samenwerking met de VU Amsterdam

32% 73% 79% Economische criminaliteit: Een bedreiging voor elk bedrijf. Economic Crime Survey Nederland 2014 In samenwerking met de VU Amsterdam Economic Crime Survey Nederland 2014 In samenwerking met de VU Amsterdam Economische criminaliteit: Een bedreiging voor elk bedrijf 73% Bijna driekwart van de bedrijven slachtoffer van economische criminaliteit

Nadere informatie

risicomanagement 2.0

risicomanagement 2.0 risicomanagement 2.0 uw nieuwe keurmerk in de kwaliteitsketen expect the unexpected 1 management summary voorwoord hoofdstuk 1 inleiding onderzoeksopzet hoofdstuk 2 analyse van de enquête hoofdstuk 3 conclusies

Nadere informatie

Hoe? Zo! Informatiebeveiligingsbeleid in het mbo

Hoe? Zo! Informatiebeveiligingsbeleid in het mbo Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Waarom informatiebeveiliging? 4 3 Om welke risico s gaat het en hoe ga ik daarmee om? 8 4 Hoe kom ik in control? 11 5 Hoe kan ik het informatiebeveiligingsbeleid

Nadere informatie

Cyber Governance onderzoek Volwassenheid van cyber beheersing binnen Nederlandse organisaties

Cyber Governance onderzoek Volwassenheid van cyber beheersing binnen Nederlandse organisaties www.pwc.nl Cyber Governance onderzoek Volwassenheid van cyber beheersing binnen Nederlandse organisaties PwC Nederland Mei 2014 Inhoud Introductie Management Samenvatting Resultaten Deel 1: Overzicht van

Nadere informatie

Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie. Whitepaper NCSC Cloudcomputing & security

Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie. Whitepaper NCSC Cloudcomputing & security Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie Whitepaper NCSC Cloudcomputing & security Whitepaper NCSC Cloudcomputing & Security Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van

Nadere informatie

EEN VERZEKERAAR ALS GEEN ANDER.

EEN VERZEKERAAR ALS GEEN ANDER. EEN VERZEKERAAR ALS GEEN ANDER. Hiscox bestaat sinds 1901 en is in West-Europa marktleider in beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen. Als zakelijke verzekeraar zijn we gespecialiseerd in het verzekeren

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Privacy: Compliance en Governance Hoe kan privacy binnen de organisatie worden geoptimaliseerd?

Privacy: Compliance en Governance Hoe kan privacy binnen de organisatie worden geoptimaliseerd? Privacy: Compliance en Governance Hoe kan privacy binnen de organisatie worden geoptimaliseerd? Mei 2014 I. Privacy als risico voor uw organisatie Veel bedrijven verwerken persoonsgegevens om bepaalde

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

Zwaarbewolkt met kans op neerslag

Zwaarbewolkt met kans op neerslag 8 ControllersMagazine januari - februari 2015 automatisering Zwaarbewolkt met kans op neerslag Cloud was het woord van 2014. Het gaat hierbij om hard- en software die niet meer hoeft te worden aangeschaft

Nadere informatie