Rapportage Carbon Footprint 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage Carbon Footprint 2009"

Transcriptie

1 BV Twentsche Kabelfabriek Rapportage Carbon Footprint 2009 Auteurs Autorisator R. Neleman en B. Spaltman J.M.A. van der Lof MBA Kenmerk Rapportage Carbon Footprint 2009 Datum November 2010 Versie 1.1 Status Definitief

2 Inleiding De fossiele brandstoffen worden langzamerhand steeds schaarser, energieprijzen stijgen en de klimaatdiscussie neemt toe. Consumenten willen dat bedrijven duurzaam ondernemen. Daarnaast verwacht de nieuwe generatie werknemers dat de werkgever een zinvolle bijdrage levert aan de maatschappij en het milieu. Kortom: een milieubewust beleid is van essentieel belang. Dit beleid wordt duurzaam ondernemen of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen genoemd. Voor TKF is maximale aandacht voor duurzaamheid vanzelfsprekend, het is al jaren een strategisch speerpunt binnen onze organisatie. De Carbon Footprint is een onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Door het opstellen van deze Carbon Footprint verkrijgt TKF inzicht in haar CO 2-emissies, zodat er maatregelen kunnen worden genomen om deze te reduceren.

3 Inhoudsopgave Werkwijze 4 Afbakening 5 Methodiek 6 Carbon Footprint Totale CO₂-emissies CO₂-emissies per scope 8 Uitwerking CO₂-emissies scope 1 8 Uitwerking CO₂-emissies scope 2 8 Uitwerking CO₂-emissies elektriciteitsverbruik 9 Uitwerking CO₂-emissies gasverbruik 9 Uitwerking CO₂-emissies autoverkeer personenvervoer 10 Voortgang ten opzichte van referentiejaar 11 Trend energieverbruik 11 Reductiedoelstellingen 12

4 Werkwijze TKF berekent elk half jaar haar Carbon Footprint. Daar TKF in 2010 is gestart met de invoering en het certificeringstraject van de CO₂-prestatieladder, is als eerste de Carbon Footprint van 2009 berekend. De Carbon Footprint van 2009 zal dienen als referentiejaar om de vastgestelde reductiedoelen te meten en te vergelijken. Op basis van ISO en het GHG-protocol heeft TKF een onderverdeling gemaakt in twee categorieën: directe CO₂-emissies (scope 1) en indirecte CO₂-emissies (scope 2). Aan de hand van de CO₂-prestatieladder zijn deze gegevens weer onderverdeeld in de volgende categorieën: Directe CO₂-emissies: - Gasvormige en overige fossiele brandstoffen (aardgas, LPG, diesel, smeeroliën en propaan) - Autoverkeer personenvervoer (leaseauto s en het eigen wagenpark) Indirecte CO₂-emissies: - Elektriciteit - Vliegverkeer personenvervoer (inclusief tussenlandingen) - Personenvervoer privéauto s (gedeclareerde kilometers) Om de emissies van de bovenstaande categorieën te bepalen, is gebruik gemaakt van verschillende conversiefactoren voortkomend uit het CO₂-prestatieladder handboek versie 2.0. Figuur: 1.1

5 Afbakening De Organizational Boundary van TKF is bepaald aan de hand van de Control Approach methode. Dat wil zeggen dat TKF alle locaties en entiteiten meeneemt waarover zij 100 % operationele of financiële controle heeft. Via deze methode worden de volgende locaties en entiteiten tot de Organizational Boundary gedefinieerd: - BV Twentsche Kabelfabriek, hoofdvestiging Haaksbergen (KvK ). - BV Twentsche Kabelfabriek, nevenvestiging Lochem (KvK ). TKH Group NV Europa Organizational Boundary B.V. TKF Haaksbergen B.V. TKF Lochem Benelux AVO Techniek B.V. Bekker & Business Holding B.V. B.V. Elspec Capable B.V. Capassy B.V. Commend Nederland B.V. EKB groep B.V. Electro-Draad B.V. Funea Broadband Services B.V. Intronics Barneveld B.V. Isolectra B.V. Javocom B.V. Jabarco B.V. Keyprocessor B.V. Pantaflex B.V. SecurityWorks B.V. Texim Europe B.V. (NL en B) TKH Logistics B.V. Transmea B.V. USE System Engineering B.V. VDG Security B.V. VMI Holland B.V. Inec N.V. (B) Techno Specials (B) VMC Klan A/S EEB GmbH & Co. KG EFB Elektronik GmbH Ernst & Engbring GmbH & Co. KG New Electronic Technology GmbH Schneider Intercom GmbH Schrade Elektrotechnik Schreinermacher Kabelconfektionen Texim Europe GmbH (D) TKD Kabel GmbH TKH Security Solutions GmbH TKH Finland Axilogic SA CAE Data SAS CAE Distribution SAS HPM Cables Sarl. KC Industrie Sarl UAB C & C Partners Lt C&C Partners Telecom Sp. z o.o TKD Polska Sp. Z o.o TKH Kabeltechniek Polska Sp. Z o.o Intronics Espana SA Intronics Sweden AB VMC Elteknik AB EFB Elektronik Ltd VMI-AZ Extrusion Buiten Europa VMI South America Ltda. Isolectra Malaysia Sdn Bhd Ithaca Advanced Network Services Ltd. Twentsche Nanjing Fibre Optics Co. VMI (Yantai) Machinery Co. Ltd. VMI Ltd. Zhangjiagang Twentsche Kabel CMF Taiwan Isolectra Far East Pte Ltd. Kaweflex Wire and Cable inc. NET USA inc. VMI Americas inc. TKH Middle East Figuur: 1.2 Organizational Boundary TKF

6 Methodiek Door middel van de Carbon Footprint rapporteert TKF over haar CO₂-uitstoot. Het is dan ook van belang om deze uitstoot nauwkeurig vast te leggen. Wanneer er rekening wordt gehouden met een afwijking kan worden gesteld dat de Carbon Footprint een gewogen onnauwkeurigheid van kleiner dan 1,0 % kent. De technisch management draagt de verantwoordelijkheid voor de rapporterende organisatie. Gasvormige en overige fossiele brandstoffen Verwarming Deze gegevens zijn gebaseerd op facturen van onze energieleverancier. Hij brengt het verbruikte gas aan de hand van gasmeters in kaart. Bij deze gasmeters gaan wij uit van een onnauwkeurigheid van kleiner dan 1,0 %. De verdeling naar kantoor, productie en opslag wordt gemaakt op basis van het aandeel in kubieke meter inhoud gebouw(en) waarbinnen het gas wordt verbruikt. Bij de evaluatie van de doelstellingen worden de seizoensinvloeden van het gasverbruik verdisconteerd conform de methodiek van de gewogen graaddagen, met een stookgrens van 18 graden Celsius. LPG, diesel, smeeroliën en propaan Deze meetgegevens worden verkregen via facturen, die hiervoor voldoende betrouwbaar worden geacht. Het gaat hierbij om LPG dat wordt gebruikt voor onze heftrucks die binnen onze twee vestigingen actief zijn. Het gas dat door auto s wordt getankt, valt onder autoverkeer personenvervoer. De conversiefactor van propaan wordt niet vermeld in het handboek, daarom is deze omrekenfactor verkregen via een externe erkende database (CO₂ reductie in de bouw). Autoverkeer personenvervoer Een overzicht van het aantal getankte liters brandstof wordt verkregen via de leasemaatschappij. Op deze manier ontstaat een betrouwbaar beeld van de verbruikte brandstof. Dit geldt voor zowel leaseauto s als auto s die behoren tot het eigen wagenpark en beschikken over een brandstofpas. Elektriciteit Deze gegevens worden bepaald aan de hand van facturen van onze energieleverancier. De meetgegevens van het elektriciteitsverbruik zijn afkomstig van facturen die op basis van meterstanden van elektriciteitsmeters zijn samengesteld. De gegevens worden door een onnauwkeurigheid van ± 0,5 %, voldoende betrouwbaar geacht. De verdeling naar kantoor, productie en opslag wordt gemaakt op basis van het aandeel in kubieke meter inhoud gebouw(en) waarbinnen de stroom wordt verbruikt. Vliegverkeer personenvervoer Voor het berekenen van de gevlogen kilometers maken wij gebruik van de gegevens die worden verstrekt door onze reisbureaus. Deze meetgegevens worden voldoende betrouwbaar geacht, echter houden wij rekening met een onnauwkeurigheid van kleiner dan 2,0 % doordat de gevlogen kilometers naderhand worden berekend. Alle gevlogen kilometers worden in de klassen opgesplitst zoals in de CO₂-prestatieladder staat vermeld. De klassen zijn als volgt opgedeeld: van 0 tot 700 kilometer, van 700 t/m kilometer en kilometer en meer. Hierin worden tussenlandingen meegenomen, zodat de meest reële CO₂-uitstoot wordt berekend. Voor zowel het basisjaar 2009 als voor de komende jaren worden de vluchtgegevens op identieke wijze berekend. Personenvervoer privéauto Dit zijn zakelijke reizen die met een privéauto worden gereden. Deze gegevens zijn voldoende betrouwbaar doordat ze zijn verzameld op basis van door werknemers gedeclareerde kilometers en worden bijgehouden door de salarisadministratie. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen verschillende brandstofsoorten.

7 Koudemiddelen Officieel behoren koudemiddelen in koelinstallaties (airco s) onder scope 2. TKF heeft er bewust voor gekozen om deze niet in haar Carbon Footprint op te nemen, aangezien koudemiddelen CO₂-equivalenten zijn, maar zelf geen CO₂ zijn. Door bovengenoemde feiten geeft de CO₂-prestatieladder de mogelijkheid om het effect van koudemiddelen buiten beschouwing te laten. 1 Carbon Footprint 2009 De totale CO₂-emissie in het jaar 2009 is ton en is als volgt onderverdeeld: Gasvormige en overige fossiele brandstoffen, 19,0 % Autoverkeer personenvervoer, 2,6 % Elektriciteit, 76,9 % Vliegverkeer personenvervoer, 1,3 % Personenvervoer privéauto 0,2 % Figuur: 2.3 Totale CO₂-emissies TKF 2009 Het grootste aandeel in de Carbon Footprint van 2009 kan worden toegeschreven aan ingekochte elektriciteit (76,9 %), gasvormige en overige fossiele brandstoffen (19,0 %) en autoverkeer personenvervoer (2,6 %). TKF heeft op basis van deze gegevens inzicht verkregen waar de meeste reductie te behalen is. Alle bovenstaande CO₂-emissies vallen onder de eerder genoemde scopes. 1 CO2-prestatieladder handboek versie 2.0 pagina 53

8 Scope 1 Scope 2 Figuur: 1.4 CO₂-emissies per scope (x ) Zowel scope 1 als scope 2 zijn onderverdeeld in verschillende categorieën zoals eerder beschreven op pagina 3. Figuur 1.3 en 1.4 geven hier een visuele weergave van. Scope 1; Gasvormige en overige fossiele brandstoffen Scope 2; Scope 1; Scope 1; Autoverkeer personenvervoer Figuur: 1.5 Uitwerking CO₂-emissies scope 1 (x ) Scope 2; Elektriciteit Scope 1; Scope 2; Scope 2; Vliegverkeer personenvervoer Scope 2; Personenvervoer privéauto Figuur: 1.6 Uitwerking CO₂-emissies scope 2 (x )

9 Zoals uit figuur 1.1 blijkt, zijn de drie grootste verbruikers binnen TKF: elektriciteit, gasvormige en overige fossiele brandstoffen en autoverkeer personenvervoer. Elektriciteit wordt gebruikt voor productieapparatuur (± 65 tot 70 %), verlichting (± 6 tot 10 %), kantoor (± 2 tot 3 %) en overige apparatuur (± 18 tot 23 %). Hieruit blijkt dat de productieapparatuur de grootste verbruiker is op het gebied van elektriciteitsverbruik. Figuur 1.7 geeft dit ook weer. 6% 4% Haaksbergen Kantoren Figuur: 1.7 Uitwerking CO₂-emissies uitgedrukt in procenten elektriciteitsverbruik gebaseerd op de factoren kubieke meter inhoud gebouw(en) en kwh 21% Haaksbergen Productie 52% Haaksbergen Opslag 16% Lochem Kantoren 1% Lochem Productie Lochem Opslag De op een na grootste CO₂-emissie komt voort uit het gasverbruik. Dit wordt voornamelijk gebruikt voor de verwarming van onze gebouwen. Figuur 1.8 geeft het gasverbruik per onderdeel weer. Figuur: 1.8 Uitwerking CO₂-emissies uitgedrukt in procenten gasverbruik gebaseerd op de factoren kubieke meter inhoud gebouw(en) en m³ gas 7% 3% Haaksbergen Kantoren 23% Haaksbergen Productie 50% Haaksbergen Opslag 16% Lochem Kantoren 1% Lochem Productie Lochem Opslag

10 De derde grootste verbruiker is autoverkeer personenvervoer, waarvan de leaseauto s de meeste uitstoot voor hun rekening nemen (77%). In figuur 1.9 is een onderscheid gemaakt tussen leaseauto s en het eigen wagenpark opgesplitst per brandstofsoort. 23% 12% Lease auto's Benzine Figuur: 1.9 Uitwerking CO₂-emissies uitgedrukt in procenten autoverkeer personenvervoer 8% Lease auto's Diesel 57% Lease auto's LPG Eigen wagenpark Diesel

11 Voortgang ten opzichte van referentiejaar Hieronder wordt de trend betreffende het elektriciteits- en gasverbruik weergeven en geëvalueerd. Trend energieverbruik In de onderstaande grafieken wordt de trend in het elektriciteits- en gasverbruik in percentages weergegeven. 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Totaal elektriciteitsverbruik Lineair (Totaal elektriciteitsverbruik) Figuur: 1.10 Trend elektriciteitsverbruik Er is een duidelijke daling te zien in het elektriciteitsverbruik. In de jaren 2006, 2007 en 2008 is dit toe te kennen aan energiereducerende maatregelen. De intrede van de economische recessie heeft de sterke daling in verbruik tussen de jaren 2008 en 2009 veroorzaakt. 110% 105% 100% 95% 90% Totaal gasverbruik Lineair (Totaal gasverbruik) 85% Figuur: 1.11 Trend gasverbruik Binnen het onderwerp gasvormige en overige fossiele brandstoffen heeft het gasverbruik, dat benodigd is voor de verwarming van onze gebouwen, het grootste aandeel (87 %). Dit verbruik is in de afgelopen jaren met ongeveer 5 % toegenomen, echter zijn bovenstaande meetgegevens nog niet verdisconteerd volgens de gewogen graaddagenmethode. Wij hebben namelijk een aantal jaar te kampen gehad met koude winters, waardoor er meer gestookt moest worden. Na deze verrekening is een lichtelijke daling zichtbaar in het gasverbruik.

12 Reductiedoelstellingen Om de bovengenoemde emissies te reduceren, heeft TKF reductiedoelstellingen opgesteld. U kunt deze vinden op onze website onder: CO₂-prestatieladder, Ambitie. Deze doelstellingen zijn opgesteld voor langere termijn (2012), waarbij wij refereren aan ons basisjaar Haaksbergen, 15 april 2011 J.M.A. van der Lof MBA Algemeen Directeur TKF

Carbon Footprint Analyse 2010 H1

Carbon Footprint Analyse 2010 H1 JAARGANG 2, NR. 1 16 AUGUSTUS 2011 REF.NR.: 11.A0321 Carbon Footprint Analyse 2010 H1 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

Voorwoord CARBON FOOTPRINT GROUTTECH 2013

Voorwoord CARBON FOOTPRINT GROUTTECH 2013 Grouttech Carbon Footprint 2013 Voorwoord Grouttech is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in bouwchemische producten en de professionele toepassing ervan. Met onze fabricaten en ondersteuning zijn wij

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 Q2

Carbon Footprint Analyse 2010 Q2 Carbon Footprint Analyse 2010 Q2 Deze Carbon Footprint-analyse omvat de CO 2 -uitstoot (één van de zes broeikasgassen) van B.V., betreffende scope l en ll, over de periode van 1 april 2010 tot en met 30

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2012 H2

Carbon Footprint Analyse 2012 H2 JAARGANG 4, NR. 2B 13 MEI 2013 Carbon Footprint Analyse 2012 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011-S1 MDB B.V.

Carbon Footprint Analyse 2011-S1 MDB B.V. Carbon Footprint Analyse 2011-S1 B.V. Inhoudsopgave Voorwoord Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon Footprint-analyse Grondslag van

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 26 SEP 2011 REF.NR.: 11.A0336 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon Footprint

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2014 H2

Carbon Footprint Analyse 2014 H2 JAARGANG 3, NR. 1 11 JANUARI 2015 REF.NR.: 15.R.0101 Carbon Footprint Analyse 2014 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V.

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Verantwoording Titel : Carbon footprint 2011 Revisie : 1.0 Datum : 17 juli 2012 Auteur(s) : Dhr. J. Entius

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn CO2 Emissie-inventarisatie 2013 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD... 3 2 ORGANISATIE...

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage CFA 2013-H1. Eekels Technology B.V.

Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage CFA 2013-H1. Eekels Technology B.V. Eekels Technology B.V. A. Plesmanlaan 2 9615 TH Kolham Postbus 4 9600 AA Hoogezand Telefoon +31 598 36 17 36 Fax +31 598 36 17 20 info@eekels.com www.eekels.com Rapportage CFA 2013-H1 1 van 19 Auteur(s)

Nadere informatie

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Maart 2014. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen;

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Maart 2014. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; CO2 Emissie-inventarisatie 2013 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 2013 Maart 2014 BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; de Waard Grondverzet b.v. de Waard Transport & Overslag b.v. Baardmeesweg

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Handboek Het opstellen van een CO 2 -footprint Voor leveranciers van Beelen Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Inhoud 1. Wat is uw Footprint?... 3 2. Hoe gaat u te werk?...

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 15 JUL 2010 REF.NR.: 10.A0141A Carbon Footprint Analyse 2009 Fri-Jado B.V. Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatie

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder

CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder 1 2 Titel: Toelichting C0 2-prestatieladder Brondatum : 18-02-2015 (versie 1.0) Versie: 1.1 Datum: 13-07-2015 Organisatie: Schotpoort Traffic Center BV Opgesteld door: B. Stokman

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011

Carbon Footprint Analyse 2011 Carbon Footprint Analyse 2011 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 17 Verantwoording Titel : Carbon Footprint Analyse 2011 Versie : 2.0 Datum : 14-11-2012 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en

Nadere informatie

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011 Opdrachtgever: Directie HKV LIJN IN WATER 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris 2011 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011 Auteurs: M. de Jong en A. Nijhof Datum: 12 oktober

Nadere informatie

Vario Grass B.V. Carbon Footprint. Masters in Green. Conform ISO 14064-1 7.3. CO2-Prestatieladder eis: 3.A.2. Koningslinde 5b 7131 MP, Lichtenvoorde

Vario Grass B.V. Carbon Footprint. Masters in Green. Conform ISO 14064-1 7.3. CO2-Prestatieladder eis: 3.A.2. Koningslinde 5b 7131 MP, Lichtenvoorde Carbon Footprint Conform ISO 14064-1 7.3 CO2-Prestatieladder eis: 3.A.2 Vario Grass Masters in Green Organisatie: Adres: Opgesteld door: Vario Grass B.V. Koningslinde 5b 7131 MP, Lichtenvoorde Jasper Eppingbroek

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 4 MRT 2011 REF.NR.: 10.A0465 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijke persoon ISO 14064 verklaring Verificatie verklaring Organisatie grenzen

Nadere informatie

Bom Beheer bv. CO 2 -footprint 2012. Bom Beheer B.V. Gebr. Bom B.V. Baldé B.V. Bom Aqua B.V.

Bom Beheer bv. CO 2 -footprint 2012. Bom Beheer B.V. Gebr. Bom B.V. Baldé B.V. Bom Aqua B.V. CO 2 -footprint 2012 Gebr. Bom B.V. Baldé B.V. Bom Aqua B.V. Inhoudsopgave: blz. 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Beschrijving van de organisatie en verantwoordelijkheden 4 2.2 Basisjaar 4 2.3 Rapportageperiode

Nadere informatie

Emissie inventaris CO₂-prestatieladder 2013. Gebroeders van der Poel B.V.

Emissie inventaris CO₂-prestatieladder 2013. Gebroeders van der Poel B.V. Gebroeders van der Poel B.V. 1 Inhoud: blz. 1. Inleiding 3 2. Organisatie 4 3. De rapportage periode 5 4. Organisatorische grenzen 6 5. Klein bedrijf 7 6. Operationele grenzen 8 7. De directe en indirecte

Nadere informatie

2013 : januari t/m december. Scope 1 en 2 volgens ISO 14064-1

2013 : januari t/m december. Scope 1 en 2 volgens ISO 14064-1 CO 2- emissie rapportage 2013 : januari t/m december Scope 1 en 2 volgens ISO 14064-1 Vandervalk+degroot-groep Waalwijk, 15 juli 2014 Auteur(s): Arend-Jan Costermans Ed den Breejen Antoine Steentjes Joni

Nadere informatie

Gebr. Griekspoor BV Griekspoor Vlamspuittechniek BV Arend de Winter Combigroen BV

Gebr. Griekspoor BV Griekspoor Vlamspuittechniek BV Arend de Winter Combigroen BV Carbon Footprint 2012 Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Gebr. Griekspoor BV Griekspoor Vlamspuittechniek BV Arend de Winter Combigroen BV Carbon footprint Gebr. Griekspoor B.V.

Nadere informatie

CO 2 reductie: Nú doen, Baas groen!

CO 2 reductie: Nú doen, Baas groen! Baas B.V. Fascinatio Boulevard 522 2909 VA Capelle aan den IJssel Postbus 462 2900 AL Capelle aan den IJssel Telefoon 088-222 70 00 Fax 088-222 70 09 www.baasbv.nl RBS N.V. 47 24 02 846 BTW nr. NL007621760B01

Nadere informatie

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief versie : definitief Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen... 4 2.2 Operationele

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010

Carbon Footprint Analyse 2010 JAARGANG 1, NR. 1 24 JANUARI 2012 REF.NR.: 11.A0310A Carbon Footprint Analyse 2010 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO

Nadere informatie

Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder 2013

Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder 2013 CO2-ladder Emissie Inventarisatie 31 januari 2014 3.A.1 Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder 2013 Aannemingsbedrijf Stuit BV Inhoud 1. Inleiding & beschrijving van de organisatie... 3 2. Verantwoordelijke...

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie