Jade Beheer B.V. CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q3/Q4-2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jade Beheer B.V. CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q3/Q4-2014"

Transcriptie

1 CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q3/Q Document : 2014 Q3-Q4 CO2 Rapportage_verkort Bron data : 2014 Q3-Q4 CO2 Rapportage_verkort.docx Referentie : CO 2 prestatieladder - 3.A.1 Revisie : 1.0 Datum : Status : Definitief

2 2

3 Inhoud 1. Inleiding Relatie met voorliggende rapportages Beleidsverklaring Rapporterende organisatie Verantwoordelijke personen Organigram Jade Beheer B.V OFN Outdoor Furniture Nederland B.V OFS Outdoor Furniture Services B.V Carbon Footprint Analyse Grondslag van de analyse Vaststellen Scope III emissies Werkwijze Referentiejaar Berekeningen Berekeningsmodellen en kwantificering methodes Normalisering meetresultaten Meetresultaten 2014 Q3/Q4 Jade Beheer B.V Scope I Scope II Meetresultaten 2014 Q3/Q4 OFN B.V Scope I Scope II Meetresultaten 2014 Q3/Q4 OFS B.V Scope I Scope II Resumé Q1-Q

4 1. Inleiding In dit rapport is de Emissie Inventaris van Jade Beheer B.V. weergegeven. Daarvoor is een aantal noodzakelijke onderdelen opgenomen in dit rapport: Beleidsverklaring Organisatiegrenzen Carbon Footprint Analyse Scope-bepaling Reductiedoelstellingen 1.1. Relatie met voorliggende rapportages De voorliggende jaar- en halfjaarrapportages zijn opgenomen en gerapporteerd in een groeiend document; laatste versie: 3A1 CO2 Emissie Inventaris _V2a. Om de leesbaarheid van de halfjaarlijkse rapportages en publicaties te vergroten zijn de in Q3 en Q4 geïnventariseerde gegevens en berekende emissies opgenomen in dit rapportagemodel welke specifiek de aangegeven periode beschrijft. Basis van deze gegevens en emissies blijven gerapporteerd worden in het brondocument: rapportage "3A1 CO2 Emissie Inventarisatie". 4

5 2. Beleidsverklaring Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) betekent voor Jade Beheer B.V. duurzaam ondernemen. Onder directie en medewerkers bestaat de intrinsieke motivatie om iets te betekenen voor de maatschappij op een verantwoorde wijze. Jade Beheer B.V. streeft naar de perfecte balans tussen de drie pijlers voor MVO: People, Planet en Profit. Door de markt waarin Jade Beheer B.V. opereert, is duurzaamheid al geruime tijd een essentieel criterium in de bedrijfsvoering. Jade Beheer B.V. realiseert zich dat maatschappelijke verantwoordelijkheid bij jezelf begint. De keuze om verantwoord duurzaam te ondernemen is dan ook snel gemaakt voor Jade Beheer B.V.. Jade Beheer B.V is een moederorganisatie waarin Outdoor Furniture Nederland B.V. (OFN) en Outdoor Furniture Service (OFS) zijn ondergebracht. Naast OFN B.V. en OFS B.V. is ook Noninvest B.V. en 2C Concession Company B.V. ondergebracht. Noninvest B.V. 2C Concession Company B.V. 1 zijn echter operationeel niet betrokken bij de activiteiten van Jade Beheer B.V., het gaat hier om investeringsmaatschappijen. OFN is een organisatie met expertise op het gebied van het ontwerpen, produceren, installeren en onderhouden van straat- en perronmeubilair in al haar verschijningsvormen. Gebruiksnut, comfort, veiligheid en vormgeving zijn daarbij de kernwoorden. OFS verzorgt het schoonhouden van straatmeubilair, schadeherstel (zoals kapotte ruiten), en het wisselen van posters in reclame objecten. Belangrijk aspect daarbij is het voorkomen van belasting van ons milieu: OFS maakt uitsluitend gebruik van osmosewater. Jade Beheer B.V. streeft naar oplossingen gebaseerd op duurzaamheid en onderhoudsgemak. Klimaatverandering en duurzaamheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De problematiek van het broeikaseffect en in het bijzonder de CO 2 -uitstoot, staat hedendaags volop in de belangstelling. Grondstoffen worden schaarser door een toename in het energie- en fossiele brandstofgebruik, met als gevolg dat de CO 2 - uitstootalleen maar hoger wordt. Jade Beheer B.V. trekt zich dit aan en heeft, mede sinds het ISO certificaat dat OFN behaald heeft, een gericht milieubeleid geïmplementeerd met als doelstelling in 2020 klimaatneutraal te kunnen opereren. De doelstelling in 2020 klimaatneutraal te opereren is niet alleen afkomstig van de directie, maar wordt gedragen door al het personeel. Ook zij ervaren een steeds grotere verantwoordelijkheid voor het milieu en de aarde. En dat is noodzakelijk om als organisatie effectief te kunnen zijn in het behalen van de doelstellingen. De certificering op de CO 2 -prestatieladder is een logisch vervolg op de ISO en certificering. De medewerkers zijn bekend met en zijn gemotiveerd om te werken volgens de systematiek van deze normen. Met de Carbon Footprint Analyse willen we inzicht krijgen in onze huidige CO 2 -uitstoot. Maar slechts inzicht verschaffen is niet voldoende om ook daadkrachtig te kunnen zijn op het gebied van de milieudoelstellingen van Jade Beheer B.V. Daarvoor moeten realistische doelstellingen worden vastgesteld. 1 Per zal 2C Concession Company B.V. ook operationeel betrokken zijn/worden bij OFN en OFS 5

6 De ambitie van Jade Beheer B.V. om CO 2 -reductie te realiseren vloeit voort uit de aandacht die binnen de organisatie is ontstaan voor het verantwoord ondernemen ten aanzien van de maatschappij. Jade Beheer B.V. ziet het terugdringen van de CO 2 -uitstoot als een waardevol element binnen MVO. Jade Beheer B.V. zit nu in het proces dat beleid wordt gemaakt ten aanzien van MVO, gevolgd door stappen om bewustwording onder de stakeholders te realiseren. De eerste stappen zijn door OFN gezet met het behalen van de ISO 9001 en de ISO Nu is het zaak om één van de belangrijke milieuaspecten aan te pakken: de CO 2 -reductie. Directeur Jade Beheer Dhr. Henk Baars 6

7 3. Rapporterende organisatie Jade Beheer B.V. bestaat uit meerdere organisaties ; OFN B.V. en OFS B.V. waarbij de deelname in OFS B.V. voor 50% is. OFN B.V. bestaat sinds 1991 en is een organisatie met expertise op het gebied van het ontwerpen, produceren, installeren en onderhouden van straat- en perronmeubilair zoals abri s, overkappingen, haltepalen, reclameborden en informatiesystemen. Gebruiksnut, comfort, veiligheid en vormgeving zijn daarbij de kernwoorden. OFN B.V. is ISO-9001 en ISO gecertificeerd en lid van de Vereniging Straatmeubilair. OFS B.V. richt zich voornamelijk op het onderhoud van straatmeubilair en verzorgt het schoonhouden van straatmeubilair, schadeherstel (zoals kapotte ruiten), en het wisselen van posters in reclame objecten Verantwoordelijke personen De statutair verantwoordelijk persoon voor de rapporterende organisatie is Henk Baars. Rapporterend en coördinerend verantwoordelijke is Coert van Maren, werkzaam binnen OFN B.V. en OFS B.V Organisatiegrenzen De organisatiegrenzen van Jade Beheer B.V. zijn in het kader van CO 2 - (kooldioxide)bewustzijn bepaald volgens het principe van de operationele invloedsfeer van het te certificeren bedrijf. Binnen het GHG protocol wordt dit omschreven als operational boundary. In de praktijk betekent dit dat waar activiteiten onder regie van Jade Beheer B.V. vallen, de verantwoording voor de CO 2 -productie wordt genomen: de sturing ligt duidelijk bij de eigen organisatie. De organisatiegrenzen voor deze inventarisatie bevat Jade Beheer B.V. de volgende rechtspersonen: Outdoor Furniture Nederland B.V. Outdoor Furniture Services B.V. met vestigingen in Andelst en Drachten. Uit de bepaling van de boundary (laterale methode) is gebleken dat alle concern leveranciers zijn opgenomen in bovenstaande lijst van organisaties. Van zowel OFN als OFS wordt 100% van de CO 2 - uitstoot meegenomen in de calculatie. Met ingang van zal ook 2C Concession Company B.V. worden meegenomen. 7

8 4. Organigram Jade Beheer B.V. is voor 50% eigenaar van OFS B.V. De andere eigenaar van OFS B.V. is Reclamebureau Brouwer & Partners Nijmegen B.V Jade Beheer B.V. Jade Beheer OFN (100%) OFS (50%) 4.2. OFN Outdoor Furniture Nederland B.V. 8

9 4.3. OFS Outdoor Furniture Services B.V. 9

10 5. Carbon Footprint Analyse 5.1. Grondslag van de analyse Op basis van de vastgestelde operationele grenzen is een inventarisatie gemaakt van de CO 2 -emissies die ontstaan door de activiteiten van Jade Beheer B.V. Bij de identificatie van emissies wordt, conform het Greenhouse Gas (GHG) Protocol, onderscheid gemaakt tussen drie scopes gebaseerd op de beheersbaarheid door de organisatie. Daarbij zijn twee categorieën te onderscheiden: directe emissies en indirecte emissies (zie figuur 2). Scope III Afvalverwerking Zakelijk Openbaar Vervoer Elektra bij klanten Woon-werkverkeer Papiergebruik Overig verbruik Scope II Elektraverbruik Zakenreizen privé auto Zakenreizen vliegtuig Scope I Wagenpark Brandstoffen Airco en koeling Figuur: Verdeling scope I, II en III Scope l Omvat de directe emissies die onder het beheer vallen en worden gecontroleerd door de organisatie. Voorbeelden hiervan zijn de verbranding van brandstoffen in vaste machines, het zakelijk vervoer in voertuigen die eigendom zijn van de rapporterende organisatie en de emissies van koelapparatuur en klimaatinstallaties; Scope ll Omvat de indirecte emissies door opwekking van gekochte elektriciteit, stroom of warmte; Scope lll Omvat de andere indirecte emissies van bronnen als woon/werk verkeer, productie van aangekochte materialen en uitbestede werkzaamheden zoals goederenvervoer. 10

11 Voor niveau 5 van de CO 2 -Prestatieladder is de organisatie verplicht om een inventarisatie van de emissies uit te voeren voor scope I, II en III. De emissiebronnen zijn geïnventariseerd en onderverdeeld naar de 3 scopes: Scope I: Verwarming: Gasverbruik in m3 Heftrucks: Gebruik diesel in liters Wagenpark: Brandstofverbruik in liters Scope II: Apparatuur: Elektriciteitsverbruik in kwh 5.2. Vaststellen Scope III emissies Voor het behalen van het certificaat CO2-bewust op niveau 5 is het vaststellen van en het aanbrengen van een rangorde in de meest materiële emissies binnen Scope III. Uit deze rangorde selecteert het bedrijf vervolgens twee onderwerpen voor ketenanalyses. Voor het vaststellen van de meest materiële emissies is een aantal stappen doorlopen. In het document Meest materiële scope III emissies Jade Beheer B.V. is toegelicht hoe de scope III emissies zijn vastgesteld. 11

12 6. Werkwijze Als onderdeel van het energiemanagementsysteem voert Jade Beheer B.V. met ingang van 2011 Q1/Q2 halfjaarlijks een emissie-inventaris uit. In deze inventarisatie worden de emissies uit scope I, II en III (zie opmerking 5.2) opgenomen in een halfjaarlijkse rapportage Referentiejaar Voor het vaststellen van de voortgang is 2010 als referentiejaar genomen. Het referentiejaar is als heel jaar gemeten, de daarop volgende jaren zijn halfjaarlijks uitgewerkt. Met ingang van 2015 zal een nieuw referentiejaar aangehouden worden Berekeningen Overhead en projecten In het brandstofverbruik voor de auto s is onderscheid gemaakt tussen 'overhead' en 'projecten'. Dit heeft er mee te maken dat de bedrijfsauto s in principe worden ingezet voor projecten, maar in sommige gevallen ook gebruikt worden voor woon-werkverkeer. Het woon-werkverkeer wordt gerekend tot overhead Gas en elektra Het kantoorpand van OFN B.V. wordt in zijn geheel gebruikt door OFN B.V. De vestiging van OFS B.V. in Andelst wordt echter niet op basis van de huidige verdelingssleutel van de verhuurder gerekend. Deze verdeelsleutel is gemaakt op basis van het aandeel in vloeroppervlak. Om dit op te vangen en nauwkeuriger te kunnen aanpakken en meten in de toekomst is ervoor gekozen om tussenmeters te plaatsen zodat OFS B.V. het eigen gebruik in kaart heeft. Voor de stalling in Drachten is niet precies bekend wat het verbruik is doordat ook daar meerdere huurders gebruik maken van het pand. De huurder schat het verbruik en heeft hiervoor geen tussenmeters. Elektriciteit- en gasgebruik zijn genomen aan de hand van geijkte meters en/of aan de hand van de facturen van het energiebedrijf. Door de geldende wetgeving is dit de meest betrouwbare informatiebron die beschikbaar is. Het gasverbruik wordt weergegeven in verbruikte m3 gas. Het gasverbruik is bepaald aan de hand van facturen en opgaven of doorgegeven meterstanden van energieleveranciers. 12

13 Brandstofverbruik auto s Voor de auto s wordt gebruik gemaakt van tankkaarten die gekoppeld zijn aan personen en/of voertuig. Hier zijn de totale liters per brandstof van alle tankpassen berekend. Voor de auto s die ook privé worden gebruikt is een verrekening gemaakt tussen overhead en projecten. Dit is gedaan door het aantal kilometers voor woon-werkverkeer voor het aantal arbeidsdagen mee te nemen als overhead Berekeningsmodellen en kwantificering methodes Voor het berekenen en kwantificeren van de gebruikte brandstoffen naar CO2-emissiewaarden is gebruik gemaakt van beschikbare rekenmodellen met inachtneming van de bestaande conversiefactoren uit het handboek 2.2 van de CO2-prestatieladder, versie 4 april 2014 (conversiefactoren ongewijzigd t.o.v. versie 2.1 van 18 juli 2012). De omrekening van volume naar emissiewaarden is eenduidig en geeft de meest betrouwbare vergelijking Normalisering meetresultaten Aangezien de omvang van de CO2-emissie van Jade Beheer B.V. afhankelijk is van de omvang van de activiteiten zullen de resultaten van volgende metingen bepaald worden door veranderingen in de organisatie. Een toename in de activiteiten heeft al snel tot gevolg dat het aantal medewerkers en daarmee het aantal auto s toeneemt. Auto s hebben het grootste aandeel in de CO2-uitstoot van Jade Beheer B.V. dus dit kan een wezenlijke verandering in de meetresultaten ten opzichte van het basisjaar opleveren. 13

14 7. Meetresultaten 2014 Q3/Q4 Jade Beheer B.V. Zowel bij OFN als OFS zijn veranderingen geweest welke duidelijk zichtbaar van invloed zijn op de totale emissie. Vooral bij OFS zijn er, door de overname van diensten, mensen en een bestaand wagenpark grote veranderingen opgetreden. Dit heeft extra mensen, auto s en kilometers tot gevolg welke van directe invloed zijn, en het grootste aandeel hebben, in de totale CO2-emissie. Ondanks dat de overname heeft plaatsgevonden in Q2 heeft dit wel een duidelijk meetbare invloed op het totale resultaat in Q3/Q4. Daarnaast is er ook bij OFN een toename van fte s geweest in het laatste halfjaar van 2014 welke van directe invloed is geweest op het totale resultaat. De directe CO 2 -emissie voor scope I voor 2014 Q3/Q4 is gemeten en berekend: kg CO 2. ( kg CO 2 brandstofgebruik en kg CO 2 aardgasverbruik) 7.1. Scope I Scope I brandstofverbruik eigen wagenpark De directe CO 2 -emissie voor scope I voor 2014 Q3/Q4 is gemeten en berekend: kg CO 2 voor het brandstofverbruik eigen wagenpark. Ten opzichte van voorgaand halfjaar ( kg CO 2 ) is hier een stijging te zien. Grootste oorzaak van deze toename is evenals voorgaande periode voornamelijk toe te schrijven aan het gestegen brandstofverbruik van OFS en de toename van het totale fte s bij beiden organisaties. Ondanks vele investeringen die zijn gedaan ten behoeve van het vervangen van delen van het wagenpark zijn de resultaten hiervan nog niet terug te zien in een reductie van CO 2. Reden hiervoor is dat deze vervangingen lopende Q3 en Q4 zijn uitgevoerd waardoor nog niet alle nieuwe voertuigen de volledige periode Q3/Q4 beslaan cq. in deze periode zijn ingezet. De reductie die deze investering op moet gaan leveren zal pas met de halfjaar rapportage van Q1/Q inzichtelijk worden Scope I aardgasverbruik huisvesting Het aardgasverbruik van de huisvesting en de daar aan gerelateerde CO 2 -emissie komt in het eerste half jaar van 2014 neer op kg CO 2. Ten opzichte van Q1/Q2 is dit een toename van kg. Bij OFN is het aardgasverbruik, ten opzicht van Q1/Q2 gedaald en bij OFS is het aardgasverbruik aanzienlijk gestegen. oorzaak van deze toename bij OFS is voor een klein deel te wijten aan het in gebruik nemen van extra kantoorruimten maar de grootste oorzaak voor deze toename is veroorzaakt door verstrekking van deels onvolledige meterstand door de verhuurder van het bedrijfspand betreffende de standen waarmee in de rapportage van Q1/Q mee gerekend is, hierdoor is het gerapporteerde gasverbruik in Q1/Q2 te laag geweest. 14

15 7.2. Scope II Scope II elektriciteitsgebruik De CO 2 -emissie die gemeten is voor ingekochte elektriciteit is kg CO 2 voor Q3/Q ten opzichte van kg CO 2 van het voorliggende halfjaar. Bij beiden organisaties is een reductie van het elektriciteitsgebruik te constateren. Ondanks dat OFN en OFS beiden een toename in fte s hebben, en dus meer apparatuur gebruiken zoals pc s en verlichting, en OFS daarnaast extra kantoorruimten in gebruik heeft genomen, zal deze reductie grotendeels toe te schijven moeten zijn aan het bewustere gebruik door de medewerkers. Reductie t.o.v. Q1/Q OFN kg CO 2 (-582 kwh) OFS kg CO 2 (-729 kwh) 15

16 8. Meetresultaten 2014 Q3/Q4 OFN B.V. De totale directe CO 2 -emissie van de laatste twee kwartalen van 2014 komt voor OFN B.V. neer op kg CO 2 ten opzichte van kg CO2 in Q1/Q2. Door een toename in fte s maar vooral door een toename van het brandstofverbruik Scope I moet hier een lichte stijging van 1,4% ten opzichte van de voorliggende periode geconstateerd worden Scope I Scope I brandstofverbruik eigen wagenpark In vergelijking tot de voorliggende periode is het totale brandstofverbruik toegenomen met + 11%. Binnen de totale emissie van het brandstofverbruik kan geconstateerd worden dat het brandstofverbruik "overhead" is afgenomen terwijl het brandstofverkeer "projecten" is toegenomen. De afname overhead is grotendeels toe te wijzen aan de langdurige uitval van een projectleider, daarnaast wordt er ook af- en toe thuisgewerkt wat direct een relatie heeft met een reductie van de CO 2 emissie overhead. De toename "projecten" wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van het bezoeken van projectlocaties. Tevens wordt er in het kader van meer samenwerking en integratie tussen OFN en OFS vaker gependeld tussen de kantoorlocaties. Door de opbouw van de methode van verdeling tussen overhead en projecten worden deze dan ook meegenomen in het totaal projecten ( berekeningen 6.2.3). Q1-Q2 Q3-Q4 Totalen Overhead % Projecten % Totalen % Scope I aardgasverbruik huisvesting Van de totale directe CO2-emissies van OFN B.V. is kg CO 2 toe te schrijven aan verwarming van het bedrijfspand. Terwijl er in de voorgaande periode een duidelijke stijging te zien was (+20,8%) is er nu een flinke daling te zien van -46% minder gasverbruik ten opzichte van Q1/Q2 van dit jaar Zoals in voorgaande rapportage (Q1/Q2-2014) al gesuggereerd, op basis van de geconstateerde stijging in het eerste halfjaar, dat dit mogelijk veroorzaakt werd door foutieve instellingen van de installatie. Na constatering en signalering hiervan is een deskundige ingeschakeld. 16

17 8.2. Scope II Scope II elektriciteitsgebruik Het elektraverbruik binnen OFN is gedaald ten opzichte van voorgaande perioden en vertoond nog steeds een dalende lijn ten opzichte van de voorliggende perioden, de totale CO 2 -emissie voor Q3/Q4 is berekend op kg CO 2. Ondanks dat OFN ook een toename in fte s heeft, en dus meer elektrische apparatuur gebruik, zal deze reductie grotendeels toe te schijven zijn aan het bewustere gebruik door medewerkers van OFN. Daarnaast wordt er, door investeringen in o.a. laptops, ook afen toe thuisgewerkt wat (in-)direct een relatie heeft met een reductie van de CO 2 emissie gerelateerd aan het elektriciteitsverbruik. Reductie t.o.v. Q1/Q OFN kg CO 2 (-582 kwh) 17

18 9. Meetresultaten 2014 Q3/Q4 OFS B.V. De totale emissie van scope I is voor OFS kg CO 2, ten opzichte van voorgaand halfjaar is dit een stijging van +15%. (Q1-Q2: kg CO 2 ) Scope I Scope I brandstofverbruik eigen wagenpark Het totale brandstofverbruik komt neer op een uitstoot van kg CO 2. Dit is ten opzichte van voorliggende periode ( kg CO 2 ) een toename van het brandstofverbruik +13,6%. De oorzaak hiervoor is nog steeds terug te voeren op de overname van diensten, mensen en een bestaand wagenpark in Q2 van het afgelopen jaar. Dit heeft meer kilometers tot gevolg welke van directe invloed zijn, en tevens het grootste aandeel hebben, in de totale CO 2 -emissie. Ondanks vele investeringen die inmiddels zijn gedaan betreffende het vervangen van een deel van het wagenpark is deze investering nog niet terug te zien in een daadwerkelijke reductie van CO 2. Reden hiervoor is dat deze vervangingen lopende Q3/Q4 zijn uitgevoerd, met nog een verdere uitloop in 2015, waardoor nog niet alle nieuwe voertuigen de volledige periode Q3/Q4 beslaan cq. in deze periode zijn ingezet. De reductie die deze investering op moet gaan leveren zal pas met de halfjaar rapportage van Q1/Q inzichtelijk worden Scope I aardgasverbruik huisvesting De totale directe CO 2 -emissie ten gevolge van het aardgasverbruik van de laatste twee kwartalen van 2014 komt voor OFS neer op kg CO 2. Ten opzichte van het voorgaande halfjaar is dit een behoorlijke toename, oorzaak van deze toename bij OFS is voor een klein deel te wijten aan het in gebruik nemen van extra kantoorruimten maar de grootste oorzaak voor deze toename is veroorzaakt door verstrekking van deels onvolledige meterstand door de verhuurder van het bedrijfspand betreffende de standen waarmee in de rapportage van Q1/Q mee gerekend is, hierdoor is het gerapporteerde gasverbruik in Q1/Q2 te laag geweest Scope II Scope II elektriciteitsgebruik Met uitzondering van een klein deel van het pand is het elektriciteitsverbruik bijgehouden met tussenmeters. Voor de locatie in Drachten is gekeken naar voorgaande facturen en afrekeningen van de verhuurder van het pand in Drachten en hiervoor is een reëel gemiddelde aangehouden. Het elektraverbruik is afgenomen, de totale CO2-emissie voor Q3/Q4 is berekend op kg CO2. Dit is ten opzichte van de voorliggende rapportageperiode een daling van -4,2% (7.864 kg CO2). Ondanks een toename in fte s, en dus meer apparatuur gebruik zoals pc s en verlichting, en het extra in gebruik nemen van kantoorruimten, zal deze reductie grotendeels toe te schijven moeten zijn aan bewuster energieverbruik door de medewerkers. 18

19 10. Resumé Q1-Q Scope I brandstofverbruik eigen wagenpark Q1-Q2 Q3-Q4 Q3/Q4 t.o.v. Q1/Q2 OFN ,5% toename OFS ,6% toename JADE ,5% toename 2014 Scope I aardgasverbruik huisvesting Q1-Q2 Q3-Q4 Q3/Q4 t.o.v. Q1/Q2 OFN ,8% reductie 2 OFS % toename 3 JADE ,5% toename 2014 Scope II elektriciteitsgebruik Q1-Q2 Q3-Q4 Q3/Q4 t.o.v. Q1/Q2 OFN ,4% reductie OFS ,2% reductie JADE ,6% reductie Gegevens in kg CO 2 2 voor verklaring/uitleg betreffende deze opvallende afname zie bijbehorende paragrafen voor verklaring/uitleg betreffende deze extreme toename zie bijbehorende paragrafen en

CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q1.Q2-2015

CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q1.Q2-2015 CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q1.Q2-2015 Referentie : CO 2 prestatieladder 2.2-3.A.1 Revisie : 2.0 (correcties op 1.0) Datum : 20150901 Status : Definitief Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 8 BELEIDSVERKLARING... 9 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 11 VERANTWOORDELIJKE PERSONEN... 11 ORGANISATIEGRENZEN... 11 ORGANOGRAM...

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 4 BELEIDSVERKLARING... 5 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 7 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 7 ORGANISATIEGRENZEN... 7 ORGANOGRAM... 8

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 4 BELEIDSVERKLARING... 5 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 7 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 7 ORGANISATIEGRENZEN... 7 ORGANOGRAM... 8

Nadere informatie

20140813.v2 2014 Q1/Q2

20140813.v2 2014 Q1/Q2 2014 Voortgang CO2-prestatieladder 2014 OFS heeft, samen met OFN, in het begin van niveau 5 bereikt op de CO 2 -prestatieladder. Dit is de hoogst haalbare trede op de ladder. Zoals gebruikelijk blikken

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

20140813.v2 2014 Q1/Q2

20140813.v2 2014 Q1/Q2 2014 Voortgang CO2-prestatieladder 2014 OFN heeft, samen met OFS, in het begin van niveau 5 bereikt op de CO 2 -prestatieladder. Dit is de hoogst haalbare trede op de ladder. Zoals gebruikelijk blikken

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan

Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan Inhoud INLEIDING... 3 NORMEN EN WAARDEN... 3 OPZET VAN HET ENERGIEMANAGEMENT PROGRAMMA... 4 RICHTLIJNEN VOLGENS DE EN

Nadere informatie

Rapportage Jade Beheer 2012 versie 130206

Rapportage Jade Beheer 2012 versie 130206 2012 Meetresultaten Jade Beheer B.V. 2012 In navolging op de rapportages van 2013 Q1/Q2 en 2012 Q3/Q4 is het helaas met de kennis van nu noodzakelijk enkele wijzigingen op die rapportages kenbaar te maken.

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 17 maart 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 12 Verantwoording Titel jaar 2012 : Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half Versie : 1.0 Datum : 14-11-2012

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011

Carbon Footprint Analyse 2011 20 APRIL 2012 REF.NR.: 12.A0432 Carbon Footprint Analyse 2011 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Verificatie

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief Periodieke rapportage 2 e helft 18 maart 2015 versie definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement programma

Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement programma Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement programma Inhoud INLEIDING... 3 NORMEN EN WAARDEN... 3 OPZET VAN HET ENERGIEMANAGEMENT PROGRAMMA... 4 RICHTLIJNEN VOLGENS DE EN 16001... 4 EISEN VANUIT DE PRESTATIELADDER...

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn CO2 Emissie-inventarisatie 2013 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD... 3 2 ORGANISATIE...

Nadere informatie

Grouttech Carbon Footprint 2015H1

Grouttech Carbon Footprint 2015H1 Grouttech Carbon Footprint 2015H1 Voorwoord Grouttech is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in bouwchemische producten en de professionele toepassing ervan. Met onze fabricaten en ondersteuning zijn wij

Nadere informatie

CO 2 Emissie Rapportage. Samen energiek sterk voor onze toekomst. CO 2 Emissie rapportage 2014

CO 2 Emissie Rapportage. Samen energiek sterk voor onze toekomst. CO 2 Emissie rapportage 2014 Tijssens Electrotechniek B.V. De Boelakkers 25 5591 RA Heeze CO 2 Emissie Rapportage Samen energiek sterk voor onze toekomst 2014 Pagina 1 Inhoud 1. Directieverklaring 3-4 2. Rapporterende organisatie

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

CARBON FOOTPRINT 2011 1. Directieverklaring

CARBON FOOTPRINT 2011 1. Directieverklaring 1. Directieverklaring De bescherming van het milieu geldt als een belangrijk aandachtspunt van onze organisatie. Wij beschouwen dit dan ook als een onlosmakelijk onderdeel van ons bedrijfsproces. Het doel

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Emissie-inventaris Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2014 3.A. Emissie-inventaris 2014 (2015.001) Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inleiding en verantwoording... 3 1 Beschrijving van

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2016 H2

Periodieke rapportage 2016 H2 Periodieke rapportage 2016 H2 Datum: 7 maart 2017 Paraaf directie: 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie

Analyse Scope 3 CO 2 -emissies Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 1.3 summary

Analyse Scope 3 CO 2 -emissies Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 1.3 summary Analyse Scope 3 CO 2 -emissies Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 1.3 summary Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: november 2015 Inhoudsopgave 1 Achtergronden... 2 1.1 Bedrijfsprofiel...

Nadere informatie

Management review CO 2-prestatieladder 2014

Management review CO 2-prestatieladder 2014 Grouttech Management review 2014 Inleiding Grouttech heeft in november 2014 het CO 2-bewust certificaat niveau 3 voor de CO 2-Prestatieladder behaald. Halfjaarlijks worden in een managementreview de energieprestaties,

Nadere informatie

Voorwoord CARBON FOOTPRINT GROUTTECH 2013

Voorwoord CARBON FOOTPRINT GROUTTECH 2013 Grouttech Carbon Footprint 2013 Voorwoord Grouttech is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in bouwchemische producten en de professionele toepassing ervan. Met onze fabricaten en ondersteuning zijn wij

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2014

Carbon Footprint Analyse 2014 JAARGANG 3, NR.1 28 SEPTEMBER 2015 REF.NR.: 15.R.0917 Carbon Footprint Analyse 2014 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 Inhoud 1. INLEIDING... 2 2 BASISGEGEVENS... 3 2.1 Beschrijving de organisatie... 3 2.2 Verantwoordelijkheden... 3 2.3 Basisjaar... 3 2.4 Rapportageperiode... 3 2.5 Verificatie...

Nadere informatie

Periodieke rapportage januari - juni CO₂ prestaties. Rijssen, maart Auteur: L.J. Hoff. Geaccodeerd door: M.

Periodieke rapportage januari - juni CO₂ prestaties. Rijssen, maart Auteur: L.J. Hoff. Geaccodeerd door: M. Periodieke rapportage januari - juni 2013 CO₂ prestaties Rijssen, maart 2014 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding pagina 3 2. Organisatie pagina 4 2.1 Rapporterende

Nadere informatie

Periodieke rapportage 1 e helft 2014

Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 17-02-2016 Periodieke rapportage 2015 H2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar

Nadere informatie

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Steel Protectors Group staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

Carbon footprint 2013

Carbon footprint 2013 PAGINA i van 13 Carbon footprint 2013 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2013_2.0 Versie: 2.0 Status: Def Uitgegeven

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2012 H2

Carbon Footprint Analyse 2012 H2 JAARGANG 4, NR. 2B 13 MEI 2013 Carbon Footprint Analyse 2012 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen de Van der Ende Steel Protectors Group BV staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

Carbon Footprint rapportage 2013. Conform ISO 14064-1. Pagina van 12

Carbon Footprint rapportage 2013. Conform ISO 14064-1. Pagina van 12 Carbon Footprint rapportage 2013 Conform ISO 14064-1 Pagina van 12 1 Naam: Carbon Footprint rapportage 2013 conform ISO 14064-1 Documentversie: 1.1 Datum: Maart 2014 Contactpersoon: Arnoud Fokkens, arnoud.fokkens@ziut.nl,

Nadere informatie

Beschrijving Energie Management Systeem

Beschrijving Energie Management Systeem Beschrijving Energie Management Systeem 11 maart 2014 Dit document beschrijft het Energie Management Systeem en het reductieplan voor realisatie van de energiereductie doelstellingen van Bepacom B.V. StenVi

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2014 H2

Carbon Footprint Analyse 2014 H2 10 APR 2015 Carbon Footprint Analyse 2014 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Binnen Alfen is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen altijd de basis geweest voor het beleid. Al vele jaren wordt getracht

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Opgesteld door: Wouter van

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

Carbon footprint 2011

Carbon footprint 2011 PAGINA i van 12 Carbon footprint 2011 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2011_1.2 Versie: 1.2 Status: Definitief Uitgegeven

Nadere informatie

Carbon Footprint rapportage 2015. Conform ISO 14064-1. Pagina van 12

Carbon Footprint rapportage 2015. Conform ISO 14064-1. Pagina van 12 Carbon Footprint rapportage 2015 Conform ISO 14064-1 Pagina van 12 1 Naam: Carbon Footprint rapportage 2015 conform ISO 14064-1 Documentversie: 1.1 Datum: Maart 2016 Contactpersoon: Arnoud Fokkens, arnoud.fokkens@ziut.nl,

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

Carbon Footprint rapportage 2014. Conform ISO 14064-1. Pagina van 12

Carbon Footprint rapportage 2014. Conform ISO 14064-1. Pagina van 12 Carbon Footprint rapportage 2014 Conform ISO 14064-1 Pagina van 12 1 Naam: Carbon Footprint rapportage 2014 conform ISO 14064-1 Documentversie: 1.1 Datum: Maart 2015 Contactpersoon: Arnoud Fokkens, arnoud.fokkens@ziut.nl,

Nadere informatie

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Status: Definitief Datum van uitgifte: 16-08-2015 Datum van ingang: 07-09-2015 Versienummer: 1.0 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. CO 2 EMISSIES 1E HALFJAAR 2015... 4 2.1

Nadere informatie

Grouttech Carbon Footprint 2016H1

Grouttech Carbon Footprint 2016H1 Grouttech Carbon Footprint 2016H1 Voorwoord Grouttech is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in bouwchemische producten en de professionele toepassing ervan. Met onze fabricaten en ondersteuning zijn wij

Nadere informatie

Grouttech Carbon Footprint 2014H2. Handboek 3.0

Grouttech Carbon Footprint 2014H2. Handboek 3.0 Grouttech Carbon Footprint 2014H2 Handboek 3.0 Voorwoord Grouttech is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in bouwchemische producten en de professionele toepassing ervan. Met onze fabricaten en ondersteuning

Nadere informatie

3.A.1. Emissie-inventaris Grijsen 2016(jan 2017)

3.A.1. Emissie-inventaris Grijsen 2016(jan 2017) 3.A.1. Emissie-inventaris Grijsen 2016(jan 2017) Inhoudsopgave 1) Introductie... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Beleidsverklaring... 2 1.3 Rapportage... 2 2) Aanpak en afbakening... 3 2.1 Aanpak... 3 2.2 Afbakening...

Nadere informatie

Footprint. CO₂ prestaties

Footprint. CO₂ prestaties Footprint CO₂ prestaties Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding pagina 3 2. Organisatie pagina 4 2.1 Rapporterende organisatie pagina 4 2.2

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage Carbon Footprint 1 e helft 2014 2014 Orona the Netherlands B.V. Pagina 2/5 Voortgangsrapportage Carbon footprint 2014 l versie 1.0 Verantwoording Titel : 2014 Revisie : 1.0 Datum : 23 september 2014 Auteur(s) : mw. M. Losekoot (IMR Advies)

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 30 januari 2015 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014 Carbon footprint Op basis van de diverse soorten CO 2 -emissies is de totale CO 2 -emissie van Den Ouden Groep berekend. 9,8 38,6 51,6 Diesel personenwagens Diesel combo's en busjes Hybride personen wagens

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2017 H1

Periodieke rapportage 2017 H1 Periodieke rapportage 2017 H1 20-07-2017 Periodieke rapportage 2017 H1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4

Nadere informatie

1. INLEIDING Rapportage

1. INLEIDING Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder Periodieke rapportage 2013

CO 2 -prestatieladder Periodieke rapportage 2013 Pagina 1 van 10 CO 2 -prestatieladder Periodieke rapportage 2013 Alsema B.V. Pagina 2 van 10 INHOUDSOPGAVE Tabel 1: Koppelingstabel Periodieke Rapportage en 7.3 uit de ISO 14064-1... 3 1. Basisgegevens...

Nadere informatie

Rapport 16 oktober 2014

Rapport 16 oktober 2014 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014 AANEMINGSBEDRIJF VAN DER ZANDEN BV EN VAN DER ZANDEN MILIEU BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER Rapport 16 oktober 2014 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...

Nadere informatie

CO 2 Footprint 2014 1 e half jaar Goudappel Groep

CO 2 Footprint 2014 1 e half jaar Goudappel Groep CO 2 Footprint 2014 1 e half jaar Goudappel Groep Zienergie BV Dokter Stolteweg 2 8025 AV Zwolle Postbus 10055 8000 GB Zwolle Tel: 038-8531395 E-mail: d.vandewoestijne@zienergie.nl Versie Datum Opgesteld

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014. Periode: 1 januari t/m 31 december 2014

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014. Periode: 1 januari t/m 31 december 2014 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014 Periode: 1 januari t/m 31 december 2014 Versienummer: 4 Versie datum: 05-11-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage H1-2014

Carbon Footprint Rapportage H1-2014 Carbon Footprint Rapportage H1-2014 Naam Paraaf Datum Steller W.B.R. Weening November 2014 Inhoudsopgave D38.Carbon Footprint Report H1-2014.doc 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen...

Nadere informatie

Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V.

Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V. Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V. 1 Beschrijving van de Organisatie Hieronder volgt een korte beschrijving van de organisatie. Verdere informatie is te vinden op de website: http://www.speerinfra.nl/

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse S1-2015

Carbon Footprint Analyse S1-2015 Lekdijk Oost 21 2861 GA Bergambacht Postbus 4 2860 AA Bergambacht Telefoon (088) - 099 88 00 info@mdb.nl www.mdb.nl IBAN NL03ABNA0587773073 KvK Gouda 29022863 BTW NL005147244B01 ISO 9001 - BRL 6000 - VCA**

Nadere informatie

EMISSIE- INVENTARIS 2015. 2-mei 2016, www.dehaasmaassluis.nl

EMISSIE- INVENTARIS 2015. 2-mei 2016, www.dehaasmaassluis.nl EMISSIE- INVENTARIS 015 -mei 016, www.dehaasmaassluis.nl 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Introductie 3 1. Organisatorische grens 3 1.3 Basisjaar 3 1.4 Wijziging berekening ten opzichte van 014 3 1.5

Nadere informatie

P. DE BOORDER & ZOON B.V.

P. DE BOORDER & ZOON B.V. Footprint 2013 Wapeningscentrale P. DE BOORDER & ZOON B.V. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien 31 maart 2014 Definitief Dhr. S.G. Jonker Dhr. K. De Boorder 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Carbon footprint. M. Van der Spek Hoveniersbedrijf

Carbon footprint. M. Van der Spek Hoveniersbedrijf Carbon footprint M. Van der Spek Hoveniersbedrijf Datum: 3 oktober 2011 Status: definitief Carbon footprint M. Van der Spek Hoveniersbedrijf Bedrijfsgegevens Bedrijf: M. Van der Spek Hoveniersbedrijf Bezoekadres:

Nadere informatie

Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2013-2014 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.1 Datum: 26-mei-2014 Doc.nr: Red1314 Alfen B.V. CO 2-reductierapport 2013-2014 Doc. nr. Red1314 26-mei-2014

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 H1

Carbon Footprint Analyse 2010 H1 JAARGANG 2, NR. 1 16 AUGUSTUS 2011 REF.NR.: 11.A0321 Carbon Footprint Analyse 2010 H1 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

Carbon footprint. De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV

Carbon footprint. De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV Carbon footprint De Waterwolf dienstverlening buitenruimte BV Datum: 29-09-2015 Status: definitief Carbon footprint De Waterwolf dienstverlening buitenruimte B.V. 1 e half jaar 2015 Bedrijfsgegevens Bedrijf:

Nadere informatie

Carbon footprint BT Nederland NV 2014

Carbon footprint BT Nederland NV 2014 Carbon footprint BT Nederland NV 2014 1 Inleiding Ten behoeve van het behalen van niveau 3 van de CO 2 Prestatieladder heeft BT Nederland N.V. (hierna BT Nederland) haar CO 2-uitstoot (scope 1 & 2 emissies)

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE 1E HELFT 2015

PERIODIEKE RAPPORTAGE 1E HELFT 2015 PERIODIEKE RAPPORTAGE 1E HELFT 2015 Opdrachtgever : Directie Project : Opgesteld : RBe Gecontroleerd : KvV Vrijgegeven : RBe Referentie : Periodieke rapportage 1e helft 2015 Versie : 1.0 Status : Definitief

Nadere informatie

Emissie-inventarisrapport

Emissie-inventarisrapport Emissie-inventarisrapport CO 2 -prestatieladder MVO medewerker Naam: S. Gorter Algemeen directeur Naam: M. van Vuuren-Sanders Datum: Datum: Handtekening: Handtekening: Cofely Energy & Infra BV Kamer van

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2016 September 2016

Periodieke rapportage 2016 September 2016 Periodieke rapportage 2016 September 2016 Periodieke rapportage 2016 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar

Nadere informatie

Kollen Holding B.V. CO2 Emissie-inventarisatie 2013. Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Deventerweg 9 Deventerweg 9 8167 NA Oene 8167 NA Oene

Kollen Holding B.V. CO2 Emissie-inventarisatie 2013. Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Deventerweg 9 Deventerweg 9 8167 NA Oene 8167 NA Oene CO2 Emissie-inventarisatie 2013 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 Maart 2014 Kollen Holding B.V. Waaronder de werkmaatschappijen; Kollen BV Bunte Grondwerken BV Deventerweg 9 Deventerweg 9 8167 NA

Nadere informatie

CO₂ Emissie inventaris 2015

CO₂ Emissie inventaris 2015 1 van 11 CO₂ Emissie inventaris 2015 Datum 17-2-2016 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 11

Nadere informatie

Jansen Rioolreiniging

Jansen Rioolreiniging CO2 Emissie-inventarisatie 2016-1 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 08 augustus 2016 Jansen Rioolreiniging Jansen Rioolreiniging BV Kromme Gat 15 3372 DH Hardinxveld-Giessendam INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD...

Nadere informatie

1. INLEIDING. 1.1. Rapportage

1. INLEIDING. 1.1. Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Maart 2014. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen;

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Maart 2014. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; CO2 Emissie-inventarisatie 2013 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 2013 Maart 2014 BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; de Waard Grondverzet b.v. de Waard Transport & Overslag b.v. Baardmeesweg

Nadere informatie

Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Carbon Footprint 2010

Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Carbon Footprint 2010 Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze eerste Carbon Footprint over 2010 en 2011, en de eerste Carbon Footprint Analyse over 2011. Daarin

Nadere informatie

CO2 Prestatieladder 2014

CO2 Prestatieladder 2014 CO2 Prestatieladder 2014 Brouwers Holding BV en daarmee de bedrijven Adhetec BV en Pro-Emium BV hebben de doelstelling om te voldoen aan niveau één, twee, drie, vier en vijf van de CO2 Prestatieladder

Nadere informatie

Rapport. Managementrapport. Verificatie emissie inventaris 2013 V&M Elektrotechniek B.V. Barendrecht, 3 november 2014

Rapport. Managementrapport. Verificatie emissie inventaris 2013 V&M Elektrotechniek B.V. Barendrecht, 3 november 2014 Rapport Managementrapport Verificatie emissie inventaris 2013 V&M Elektrotechniek B.V. Barendrecht, 3 november 2014 KEMA Emission Verification Services B.V. Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem Postbus 9599,

Nadere informatie

Periodieke rapportage [2016, eerste helft]

Periodieke rapportage [2016, eerste helft] Periodieke rapportage [2016, eerste helft] Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Basisgegevens... 3 2.1 Beschrijving van de organisatie... 3 2.2 Verantwoordelijkheden... 3 2.3 Referentiejaar... 3 2.4 Rapportageperiode...

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Audit Verslag 2013 Conform 2.A.3 Mei 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 BEDRIJFSBESCHRIJVING... 4 2.1 Activiteiten...

Nadere informatie

1 e half jaar 2015. Carbon Footprint. J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening BV.

1 e half jaar 2015. Carbon Footprint. J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon Footprint 1 e half jaar 2015 J.M. de Wit Groenvoorziening BV Pagina 1 van 13 Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: J.M. de Wit Groenvoorziening BV Bezoekadres:

Nadere informatie

Voortgang CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Voortgang CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Voortgang CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoor 4 2.2. Voortgang subdoelstelling

Nadere informatie

Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2009 (referentiejaar)

Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Dit document bevat: - De uitgewerkte actuele emissie inventaris 2009 o de analyse van de emissie inventaris

Nadere informatie

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: april 2014 Concept Versie 1 Maart 2014 Pagina

Nadere informatie

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2.

1 Inleiding en verantwoording 2. 2 Beschrijving van de organisatie 2. 3 Verantwoordelijke 2. 4 Basisjaar en rapportage 2. 3.A.1-2 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 2 2 Beschrijving van de organisatie 2 3 Verantwoordelijke 2 4 Basisjaar en rapportage 2 5 Afbakening 2 6 Directe en indirecte GHG-emissies 3 6.1 Berekende

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer 2014 Ketenanalyse Woon- Werkverkeer Rapportage: KAWWV 2014 Datum: 12 Augustus 2014 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.1.1 Zakelijke

Nadere informatie