RESPONS. De parels van Amstelveen. Spelregels voor brandveiligheid nu inzichtelijk. Gezondheidsklachten zetten pur-schuimbranche op scherp

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RESPONS. De parels van Amstelveen. Spelregels voor brandveiligheid nu inzichtelijk. Gezondheidsklachten zetten pur-schuimbranche op scherp"

Transcriptie

1 RESPONS 07 De parels van Amstelveen 15 Gezondheidsklachten zetten pur-schuimbranche op scherp 22 Spelregels voor brandveiligheid nu inzichtelijk RESPONS is een uitgave van RPS ,

2 I Beste relaties en vrienden van RPS, In dit nummer besteden we aandacht aan bedrijven die vanuit een vooruitstrevende en daadkrachtige houding werken aan een gezondere leef- en werkomgeving. Lees bijvoorbeeld hoe winkelbelegger Syntrus Achmea via een scan de brandveiligheid van winkels beter hoopt te organiseren. Of hoe het Kennisplatform gespoten PUR-schuim maatregelen neemt om de onrust rondom gezondheidsklachten van deze isolatietoepassing weg te nemen. RPS 5 locaties: Breda Delft Hoogeveen Leerdam Rotterdam RPS is een onafhankelijk adviesen ingenieursbureau. Met een team van 350 specialisten werken we dagelijks, vanuit verschillende disciplines, aan een mooier, veiliger en gezonder Nederland. We zijn actief in de werkvelden Gebieden, Gebouwen en Infrastructuur en Milieu & Veiligheid en Laboratoria. Langdurige relaties Onze dienstverlening typeert zich door het bouwen aan langdurige relaties met onze opdrachtgevers. Onze persoonlijke en daadkrachtige aanpak resulteert in pragmatisch advies, dat niet alleen klopt op papier maar vooral toepasbaar is in de praktijk. Geen dikke rapporten maar werkende oplossingen. Daarnaast geven we u een kijkje in de keuken van de innovatieve stedenbouwkundige ontwikkelingen in de Rotterdamse Stadshavens. En nemen we u mee naar de Heemparken in Amstelveen. Twee initiatieven die zorgen voor een mooier Nederland en zowel nationaal als internationaal een grote aantrekkingskracht hebben. RPS sluit zich graag aan bij dit ondernemerschap. Zo hebben wij begin november op onze locatie in Delft een nieuw regiokantoor voor asbestadvies- en inventarisaties geopend. Die uitbreiding komt voort uit de groei die RPS doormaakt op het gebied van asbest en de wens om dichter bij u als klant te zitten. Want samen met u willen wij ook in 2014 weer stappen vooruit zetten naar meer veiligheid in onze woon- en werkomgeving CO 2 bewust In het kader van het terugdringen van CO 2 - emissie heeft RPS als beleid gesteld alleen nog auto s te leasen met een energielabel A of B. Dit heeft in 2012 geresulteerd in een brandstofreductie per gereden kilometer van 4,5% ten opzichte van Veel leesplezier! Frank Vrolijks algemeen directeur 02 03

3 03 Voorwoord 07 DE parels van amstelveen Cor Groeneveld 12 Monitoring Ecocorridor inhoudsopgave 15 gezondheidsklachten zetten pur-schuimbranche op scherp Erik Vangronsveld 21 Onderzoek Bejing I spelregels voor brandveiligheid nu inzichtelijk Bart van Dongen 26 nieuwe juweeltjes in rotterdamse havengebieden Luuk Preveas 30 alle hens aan dek voor asbestbranche Jan Tempelman 04 05

4 De parels van Amstelveen I Heemparken vormen internationaal uithangbord Een buitenstaander die voor het eerst door het Jac. P. Thijssepark in Amstelveen loopt, weet niet wat hem overkomt. Binnen een paar stappen gaat de bewoonde wereld over in een serene rust. Fraaie beplanting, waterpartijen en kronkelende paadjes zorgen voor een betoverende natuur. Niet voor niets staat dit natuurgebied op lijstjes van mooiste parken van Europa. Ze horen bij de identiteit van Amstelveen en vormen ons uithangbord, weet Cor Groeneveld, hoofd Wijkbeheer Zuid van de gemeente. Amstelveen telt zes van zulke Heemparken. Ze zorgen voor extra woongenot en trekken daarmee veel bedrijven en inwoners aan. De parken geven de identiteit van de stad kleur en zijn gaandeweg een handelsmerk geworden. In zowel de nationale als internationale vakwereld van tuinarchitectuur hebben de Heemparken grote bekendheid en aantrekkingskracht. Groeneveld: Vanuit de hele wereld komen vakmensen en tuinliefhebbers hierheen om onze parken te bestuderen. Het aanleggen van een groot park met alleen inheemse planten toont innovatie, creativiteit en lef. Daarnaast is in elk park gezorgd voor een unieke aanleg en beplanting

5 de parels van amstelveen De Amstelveense heemparken zijn een begrip: regionaal, landelijk en ook internationaal. Het woord heem staat voor inheems. Dat betekent dat de beplanting tot de oorspronkelijke wilde planten van ons land behoort. Het begrip heemgroen is breed. Het kan gaan om bloemrijke bermen langs wegen, maar ook om parken waar naast inheemse planten ook gebruik gemaakt is van planten die van oorsprong niet in ons land voorkomen, de zogenaamde exoten. Fenomeen Dat ging begin jaren veertig niet zonder slag of stoot. Amstelveen is gebouwd op een drassige bodem. Een lastige ondergrond om een park op aan te leggen. Daarom experimenteerden de verantwoordelijke ontwerpers Landwehr en Broerse destijds met inheemse planten als openbaar groen. Planten die goed gedijen op laagveen. Groeneveld: Of ze het voorzien hebben of niet, maar daarmee zijn ze een compleet nieuwe richting in de tuinarchitectuur ingeslagen: tuinieren met wilde planten. In de vakliteratuur is dit een fenomeen. Het woord Heempark bestond voor die tijd niet eens, het is een Amstelveense uitvinding. Niet alleen in de parken, maar in de hele groenvoorziening zie je de heemkundige benadering terug. Bijvoorbeeld in de bermen in Amstelveen, dertig hectare in totaal. Het pronkstuk is de Beneluxbaan, die groenstroken heeft met een totale oppervlakte van tien hectare. De bermen zijn ingezaaid met bloemrijke planten, afgewisseld met bomenrijen en groepen heesters. Vooral in de zomer zijn ze een lust voor het oog. De Heemparken vormen samen met de bermen een belangrijk onderdeel van de groene hoofdstructuur in onze gemeente I Rijksmonument De ontwikkeling van de Heemparken heeft Amstelveen op meerdere vlakken veel goeds gebracht. Amstelveen was vroeger een klein dorp, met weinig werkgelegenheid. Onze toenmalige burgemeester had goed door dat je als dorp wat te bieden moet hebben, anders word je opgeslokt door Amsterdam. Hij koos bewust voor een dorp met een groen karakter. De Heemparken werden aan het begin van de Tweede Wereldoorlog als werkgelegenheidsproject aangelegd. Die strategie pakte goed uit. Amstelveen groeide uit tot een gewilde woonplaats 08 09

6 de parels van amstelveen en telt inmiddels inwoners. Enkele jaren geleden wisten de Heemparken zelfs de status van Rijksmonument te verkrijgen; een eer die normaal gesproken alleen voor gebouwen is weggelegd. Het was voor het eerst dat Heemparken werden aangewezen door de Rijksdienst. Groeneveld: De Heemparken van Amstelveen worden als uniek en beschermingswaardig beschouwd, vanwege de plaats die ze innemen in de nationale en Europese tuinarchitectuur. Met de status van Rijksmonument heeft Amstelveen een extra wapen in handen om de bekendheid van de parken verder te vergroten. In dat kader deed Amstelveen in 2013 mee aan de verkiezing van Groenste stad van Nederland, waarin het een eervolle tweede plaats behaalde. Het zijn allemaal initiatieven die aangeven hoe serieus de gemeente de strategische functie van groen neemt, stelt Groeneveld. Unieke parels De parken mogen dan een natuurlijke en inheemse uitstraling hebben, het onderhoud is intensief en vergt veel tijd, kennis en kunde. Daarnaast ontkomt Amstelveen net als elke andere gemeenten niet aan bezuinigingen. Ook op groenvoorzieningen en onderhoud worden de budgetten gekort, dat is logisch, zegt Groeneveld. Maar ze blijven voor Amstelveen van strategisch belang en in die hoedanigheid blijft er voldoende budget beschikbaar voor deze unieke parels. De gemeente heeft een groot aantal vakmensen in dienst om de parken en bermen te onderhouden. Het is een investering maar ook een bewuste keuze, geeft Groeneveld aan. Tegenover de investering staat een grote economische waarde. Relatief veel buitenlandse bedrijven en expats die zich oriënteren in de regio Amsterdam, strijken neer in Amstelveen. Dat komt mede door ons groene karakter. Zo zitten op onze Internationale school meer dan duizend kinderen en dat aantal groeit nog steeds. Als we zeventig jaar geleden die parken niet hadden ontwikkeld, had de gemeente er nu anders uit gezien en minder goed voorgestaan; daar ben ik van overtuigd , Robuust karakter Niet alleen het reguliere groenonderhoud is een intensieve en uitdagende klus. Vooral het groot onderhoud vraag om innovatie en inzicht in de kwetsbare parken. Beheerder Cor Molleman is aangeschoven bij het gesprek om die uitdaging te verklaren. In de parken is afkalving van de oevers en verlanding van de waterlopen een belangrijk aandachtspunt. Om de oever te beschermen tegen het water worden in de Heemparken veel boomstambeschoeiingen toegepast. Deze boomstambeschoeiingen geven de Heemparken een natuurlijk en robuust karakter. Bovendien past het gebruik van boomstammen goed in onze duurzaamheidsdoelstellingen. De boomstammen die gebruikt worden zijn afkomstig uit de 10 11

7 de parels van amstelveen eigen gemeente. Bomen die gerooid worden krijgen een hergebruiksfunctie als boomstambeschoeiing. Hergebruik van een lokaal product heeft natuurlijk altijd de voorkeur. De beschoeiing komt na verloop van tijd echt tot leven door de unieke microklimaten die ontstaan. Baggeren In het grootonderhoudsplan namen baggerwerkzaamheden de afgelopen jaren een belangrijke plek in. In de waterlopen en waterpartijen van de Heemparken lag veel baggerspecie. Deze baggerspecie had een negatieve invloed op de waterbergingscapaciteit en de waterkwaliteit. Molleman: Het baggeren de Heemparken was noodzakelijk maar dergelijk onderhoud luistert, in relatie tot de kwetsbaarheid van de parken, heel nauw. Het is niet een kwestie van bestek opstellen en baggeren. Voor het baggeren van dergelijke objecten is een goede voorbereiding essentieel. Gemaakte fouten kunnen niet hersteld worden en leiden tot afbraak van de Rijksmonumenten. Samen met RPS startte de gemeente vijf jaar geleden de voorbereidingen op de baggerwerkzaamheden. Zo n langetermijnplanning is nodig om vooraf alle (technische)aspecten, risico s en gevaren goed in beeld te hebben. Een minutieus proces met veel stakeholders en randvoorwaarden. Waterlelies De daadwerkelijke baggerwerkzaamheden duurden vijf maanden en waren begin mei afgerond en opgeleverd. Het was een spannende klus die de betrokken partijen naar volle tevredenheid hebben uitgevoerd, aldus Molleman. Natuurlijk zijn er in elk project tegenslagen en dan gaat het erom hoe daarmee wordt omgegaan. Er zijn bij mij geen klachten binnengekomen. Voor een dergelijk project in een kwetsbare en gevoelige omgeving is dat uniek. Het was in dit project mooi om te zien dat de gemeente, de aannemer en RPS ieder vanuit haar eigen rol proactief heeft gewerkt aan het eindresultaat. Dankzij het baggerwerk zal de waterkwaliteit verbeteren en gaan de parken aan schoonheid winnen. Het water is nog wat troebel, het moet zich allemaal nog zetten, zegt Molleman. Maar de waterlelies zullen snel terugkomen. Dan weet je dat je goed bezig bent I RPS onderzoekt ecocorridor Noord-Holland Een combinatie van RPS, Alterra en Movares gaat een 7-jarig monitoringsonderzoek uitvoeren naar diersoorten die gebruik maken van de Zwaluwenberg. De Zwaluwenberg gaat de Utrechtse Heuvelrug en het Gooi ten zuiden van Hilversum met elkaar verbinden via een ecoduct. Hierdoor worden de overlevingskansen groter van diersoorten als de das, boommarter, zandhagedis en het heideblauwtje. Het onderzoek van RPS, Alterra en Movares gaat verder dan het registreren van soorten die van de corridor gebruik maken om zich te verplaatsen van het ene naar het andere natuurgebied. Zo worden genetische technieken ingezet om de populaties aan weerszijden van de infrastructurele barrières te onderzoeken. Hiermee wordt meer inzicht verkregen in de effecten die ecoducten hebben op de levensvatbaarheid van diersoorten. Op deze manier kan de effectiviteit van ecoducten, zoals de Zwaluwenberg, wetenschappelijk worden onderbouwd. Kinderen team waterbodem 12 13

8 I Gezondheidsklachten zetten pur-schuimbranche op scherp Voorzitter Kennisplatform pleit voor openheid en transparantie Het gebruik van gespoten pur-schuim bij de isolatie van kruipruimten ligt onder vuur. Tientallen verontruste burgers relateren hun gezondheidsklachten aan de polyurethaanspray. Onderzoeksresultaten lijken voorlopig nog geen reden te geven tot bezorgdheid. Toch initieert het Kennisplatform gespoten PUR-schuim onder leiding van voorzitter Erik Vangronsveld uit voorzorg al strengere maatregelen. Veiligheid is nooit af. Zomer De alarmbellen rinkelen in Egmond en Malden. Enkele bewoners klagen over benauwdheid, jeuk, pijnlijke ogen en een schilferende huid en ontvluchten hun woning. De beschuldigende vinger gaat naar het gebruik van polyurethaanspray, oftewel gespoten purschuim, dat is gebruikt bij het isoleren van kruipruimten. Het programma Nieuwsuur duikt er bovenop en stelt de veiligheid van het product ter discussie. Niet veel later krijgt het Meldpunt Pur-slachtoffers tientallen s van verontruste burgers. Na inventarisatie blijkt dat nog minstens acht gezinnen wegens gezondheidsklachten gedwongen zijn hun woning te verlaten. Tien mensen brengen hun gezondheidsklachten in verband met het aanbrengen van pur-isolatie, ook melden twee oudmedewerkers van isolatiebedrijven zich met klachten

9 gezondheidsklachten zetten pur-schuimbranche op scherp Verbod Het dossier wordt dikker en dikker, maar een half jaar later heeft niemand een oplossing. De afdeling van ziekenhuis Rijnstate in Arnhem, die onderzoek doet naar de gezondheidseffecten van gevaarlijke stoffen, pleit in maart 2013 zelfs voor een verbod op pur-schuim. Reden voor energieleverancier NUON, dat de toepassing gebruikt voor isolatie, om TNO in te schakelen voor een onderzoek. Veertien woningen, waarvan de kruipruimten met gespoten pur-schuim zijn geïsoleerd, worden nauwkeurig geïnspecteerd. Het onderzoeksinstituut vindt geen direct causaal verband tussen het gebruik van het product en gezondheidseffecten. Iedereen zat op dat rapport te wachten, maar er bleven veel vragen onbeantwoord, verklaart Vangronsveld. De metingen waren maanden na het aanbrengen van pur uitgevoerd. Maar wat zijn de concentraties op het moment dat je het daadwerkelijk aanbrengt in de kruipruimte? In een aanvullend onderzoek heeft TNO nog drie gelijkwaardige woningen onder de loep genomen, tijdens en tot zes dagen na het aanbrengen van pur. Causale effecten blijven uit. Tijd voor actie In de tussentijd rinkelen ook de alarmbellen bij producenten en leveranciers van gespoten pur-schuim. Zoiets heeft impact, beseft Vangronsveld. Je vraagt je af, wat is er toch aan de hand? I kennisplatform Het Kennisplatform gespoten PURschuim is initiatief van de sector en heeft tot doel om duidelijkheid te scheppen over de veiligheid van gespoten PURschuim in kruipruimtes. Daarnaast richt het platform zich op de bevordering van de juiste toepassing van gespoten PURschuim. Het platform bundelt kennis en expertise, bevordert onderzoek, training en aangescherpte certificering op het gebied van gespoten PURschuim

10 gezondheidsklachten zetten pur-schuimbranche op scherp Tijd voor actie dus. Fabrikanten, distributeurs, pur-verwerkers, toxicologen en brancheverenigingen slaan de handen ineen. Medio april is het Kennisplatform gespoten PUR-schuim geboren. Vangronsveld krijgt de voorzittershamer. Een niet onlogische keuze gezien zijn expertise op het gebied van arbeidshygiëne, ook heeft hij ruim twintig jaar ervaring binnen de industrie. Ik heb veel toepassingen van polyurethaan gezien, weet hoe het wordt verwerkt en ken de standaarden. De opdracht voor de nieuwbakken voorzitter is helder. Structuur brengen binnen de sector en een visie ontwikkelen. Waar willen we naartoe en hoe?, legt Vangronsveld uit. Daarbij vind ik het belangrijk de dialoog aan te gaan met andere kennisinstellingen en belanghebbenden, zoals de GGD en ministeries. Open en transparant. Zo bekijken we bijvoorbeeld met de overheid naar een landelijke registratie van gezondheidsklachten en eenduidige aanpak van gezondheidsklachtenonderzoek. Maar de eerste doelstelling van het Kennisplatform is duidelijkheid scheppen voor bewoners, werknemers en andere betrokkenen. Kennis verzamelen over de inhoud van gespoten pur-schuim en het aanbrengproces is het devies. We hebben te maken met gezondheidsproblematieken en dat is ernstig. Maar de juiste oplossing kan alleen gegeven worden als we de juiste oorzaak op wetenschappelijke basis analyseren. Verantwoordelijkheid nemen Op zoek naar de oorzaak vraagt het Kennisplatform RPS luchtkwaliteitsmetingen uit te voeren voor, tijdens en na het aanbrengen van pur-isolatie in kruipruimtes van zeven woningen. In tegenstelling tot het onderzoek van TNO wordt specifiek gekeken naar de waarden zoals ze in de praktijk tijdens het verwerkingsproces voorkomen. Hierbij hebben we gevarieerd in toepassingsmogelijkheden, producten en toeleveranciers om een zo objectief mogelijk beeld te creëren, legt Vangronsveld uit. De voorzitter kan nog niet op de resultaten ingaan, omdat externe experts zich nog over het rapport buigen. Wel licht hij alvast een tipje van de sluier op. De eerste analyses laten zien dat de resultaten overeenstemmen met die van TNO.. Voor het Kennisplatform betekent dat niet dat ze rustig achterover gaan liggen. Hoe meer we meten hoe meer we weten. Als het gaat om veiligheid is er altijd iets te winnen. Vergelijk het met een auto, dertig jaar geleden. Toen sprak niemand nog over een airbag. En als de resultaten toch tegenvallen? Dan nemen wij onze verantwoordelijkheid en kijken we naar maatregelen om de situatie in kruipruimtes recht te zetten, antwoordt Vangronsveld stellig. De sector wil de situatie open en transparant analyseren. Daarom maken we de studie en onderzoeksopzet openbaar. Vooral omdat dit soort gedetailleerde en complexe onderzoeken voor deze toepassing nog nooit zijn gebeurd. En dat is opvallend. Sinds dertig jaar zijn er ruim tachtigduizend kruipruimtes geïsoleerd. Het product is makkelijk en snel aan te brengen en heeft de hoogste isolatiewaarde. Tot vorig jaar zijn er nooit noemenswaardige gezondheidseffecten naar voren gekomen. Nu gaat het hard. De toepassing van gespoten pur groeit in Europa. Nederland is koploper als het gaat om het gebruik in kruipruimten en vanuit dat land zijn de meeste klachten gekomen. Dat moeten we als sector heel serieus nemen. Veiligheidsvoorschriften Het Kennisplatform is daarom druk bezig met het verscherpen van de uitvoeringsrichtlijnen die het onafhankelijke certificatieorgaan IKOB-BKB in het verleden I

11 gezondheidsklachten zetten pur-schuimbranche op scherp I heeft opgesteld. Maatregelen die verder gaan dan wat wettelijk is vastgelegd. Drie springen er voor Vangronsveld uit. In de eerste plaats moeten bewoners de woning verlaten tijdens de verwerking van gespoten pur in de kruipruimte. Daarbij worden ze dringend geadviseerd twee uur na afloop van de werkzaamheden pas weer het huis te betreden om blootstelling te voorkomen. In de tweede plaats scherpt het Kennisplatform de veiligheidsvoorschriften voor ventilatie in de kruipruimten aan. Voorheen mochten isolatiebedrijven dat naar eigen inzicht doen. Als richtlijn dienen zij de kruipruimte tijdens het sprayproces nu dertig keer per uur te ventileren, zodat de concentratie schadelijke stoffen zo snel mogelijk daalt. Daarnaast zijn verwerkers verplicht toevoerlucht te gebruiken en volstaat adembescherming met filterbussen niet meer. In de derde plaats voert het Kennisplatform een certificering in voor verkopers en verwerkers van pur-schuim. Eerst in Nederland en de ambitie is er om dit in heel Europa te doen. We stellen een intensieve training verplicht voor verwerkers en verkopers die ze afsluiten met een examen. Dat examen herhalen we vervolgens om de twee jaar. IKOB-BKB certificeert en voert de handhaving uit. Dat geeft ons het vertrouwen dat er veiliger en beter wordt omgegaan met het product en de toepassing daarvan. In de fabriek is een productieproces goed te monitoren, in het toepassingsveld is dat veel lastiger. Druk vanuit Europa Het Kennisplatform richt zich bij de nieuwe veiligheidsrichtlijnen specifiek op kruipruimten. In de toekomst staat ook het toepassen van gespoten pur-schuim voor daken en zolders op de agenda. Dat is vanuit preventief oogpunt. We gaan op Europees niveau alles land voor land inventariseren en beoordelen, zegt Vangronsveld. Een streven dat past binnen het Europees beleid, waarin een veilige toepassing van chemische producten prioriteit heeft. Er wordt druk gelegd op de fabrikanten om daar werk van te maken en dat is terecht. Voor gespoten pur-schuim is er tot nu toe geen bewijs dat het niet veilig zou zijn voor de verwerker en omgeving. Maar dat betekent niet dat dingen niet beter kunnen. Veiligheid is nooit af en als industrie hebben wij primair de taak daar voor te zorgen. Kind team Breda Onderzoek fijnstof Beijing Technolab heeft in samenwerking met RPS een onderzoek naar fijnstof verricht in Beijing. Doel was het bepalen van de luchtkwaliteit in diverse kantoorlocaties van een Nederlandse onderneming in de Chinese hoofdstad. Uit realtime metingen werd in mei 2013 in de binnenlucht een PM10 (Particulate Matter) concentratie van gemiddeld 0,3 mg/m3 geconstateerd. Dit is zesmaal hoger dan de maximaal toegestane overschrijding voor de concentratie in de buitenlucht die in Nederland wordt gehanteerd (50 µg/m3). Op basis van de resultaten zijn de luchtbehandelingssystemen gereinigd en de filtersystemen aangepast. Dit resulteerde vijf maanden later bij een vervolgmeting in een gemiddelde PM10 concentratie van 0,05 mg/m3 in het binnenmilieu. Dat is op het niveau van de Nederlandse grenswaarde voor de buitenlucht. Overigens bleek bij het laatste onderzoek dat de buitenluchtwaarde voor PM10 in Beijing op kan lopen tot 1,4 mg/m3. Ter vergelijking: in Nederland is de norm voor beroepsmatige blootstelling aan lasrook vastgesteld op 1,0 mg/m

12 Spelregels voor brandveiligheid nu inzichtelijk Syntrus Achmea werkt aan synergie en bewustwording Vooruitstrevend. Dat woord is Syntrus Achmea Real Estate & Finance wel toevertrouwd. De winkelbelegger wil de exploitatie van het vastgoed in Nederland naar een hoger niveau brengen. Een uitgedokterde brandveiligheidscan moet zowel de samenwerkingspartijen als concurrenten wakker maken I Kijk daar! Als Bart van Dongen door de Kalverstraat loopt staat zijn blik continu op de onderzoeksmodus. De technisch manager winkelbeleggingen van Syntrus Achmea wijst op het afbladderen van het schilderwerk in de bovenhoek van een winkelpand. Details die bij het winkelend publiek niet opvallen, ook geen directe invloed hebben op de veiligheid. Maar als het een pand van ons zou zijn, zouden we hier zeker wat aan doen. Ook dit heeft invloed op het karakter van een gebouw als het gaat om een duurzame en veilige uitstraling, stelt Van Dongen. Veiligheidsrisico s Zijn werkgever Syntrus Achmea, de grootste winkelbelegger van Nederland (1750 huurovereenkomsten op 450 locaties), heeft duurzaam- en veiligheid hoog in het vaandel staan. Voor circa twintig pensioenfondsen belegt zij in winkelvastgoed. Veelal panden in binnenstedelijke gebieden. Zoals ook in de drukke Kalverstraat die wekelijks bijna een miljoen bezoekers trekt. Brand in een winkel kan dan als snel catastrofale gevolgen hebben voor mens en omgeving. Maar wie zet de lijnen uit om die risico s te inventariseren en beïnvloeden? Hoe maak je de veiligheidsrisico s beheersbaar? En bij wie liggen welke verantwoordelijkheden? Er zijn immers drie partijen bij het risicobeheer betrokken: de eigenaar, beheerder en huurder. Van de terugtrekkende overheid hoeven zij steeds minder te verwachten als het gaat om preventiebeleid

13 spelregels voor brandveiligheid nu inzichtelijk I Van Dongen: Daarom hadden we behoefte aan een methode om de brandveiligheid beter te organiseren. Een stappenplan die ons bij de hand neemt om de risico s in kaart te brengen en adequaat op te lossen. Rookontwikkeling Samen met RPS ontwikkelde Syntrus Achmea hiervoor een uitgebreide brandveiligheidsscan, maar met compacte rapportage en bijbehorende toelichting. Met deze scan zijn inmiddels ruim tweehonderd binnenstedelijke winkels van Syntrus Achmea door RPS onderzocht. Soms bleek dat de brandscheiding tussen winkel en bovenwoning niet op orde was. De bewoner heeft vaak niet door dat er rookontwikkeling is en dat kan rampzalige gevolgen hebben. Wij als eigenaar zijn daar verantwoordelijk voor, maar voorheen hadden we geen goed mechanisme om dat te beoordelen. Nu hebben we dit probleem door een verbeterde brandvertragingslaag kunnen oplossen. Andere zaken die aan het licht kwamen: stapels lege schoenendozen in de vluchtroute, onleesbare pictogrammen, het ontbreken van een brandslang en een slecht onderhouden cv-ketel. Het is de taak van de winkelier om dat op orde te hebben, maar wij moeten hen daar wel op attenderen. Voorheen had ik geen tools in handen dat te doen. Winkeliers Van Dongen vervolgt: Het is voor een winkelier ook hartstikke moeilijk. Zij hebben het al druk genoeg met hun klanten. We proberen met de scan de bewustwording te vergroten door de spelregels rondom brandveiligheid inzichtelijker te maken. Je merkt dat je elkaar daarmee naar een hoger niveau brengt. Bovendien verbetert de communicatie tussen winkelier, beheerder en ons als je een bindmiddel hebt. Syntrus Achmea heeft de intentie de uitgebreide brandveiligheidscan vijfjaarlijks te laten doen. Op basis van de resultaten licht Van Dongen de beheerder in die zorgt voor het concreet aanpakken van de problemen. Daarnaast inspecteert de beheerder de winkelpanden jaarlijks nog een keer op hoofdpunten. We merken dat ook bij hen de bewustwording stijgt. De beheerders komen eerder naar ons toe als er problemen zijn en kunnen samen met de technisch specialisten verbeteringen aanbrengen. Comfortzone Een mooi resultaat dat past in de visie van Van Dongen. Hij vindt dat de exploitatie van het vastgoed in Nederland zich moet blijven ontwikkelen. Syntrus Achmea maakte een eerste aanzet door alle beheerde winkelpanden te voorzien van een energielabel. De veiligheidscan lijkt de logische vervolgstap. Als je de CO2-uitstoot kan reduceren doe dat dan gewoon. Dit geldt ook voor het verbeteren van de brandveiligheid. Bovendien kun je zaken als bouwdossiers en NEN-normeringen beter managen en de huurder beter faciliteren als je je zaakjes op orde hebt. Je brengt winkelondernemers in een comfortzone, waardoor zij zich kunnen focussen op de verkoop. Dat zal hard nodig zijn, want ondanks de opkomst van het internet ziet Van Dongen de populariteit van het shoppen niet dalen. Shoppen is een beleving en winkels blijven daarom belangrijk in de toekomst. Aan ons de taak er alles aan te doen om de veiligheid daarbinnen te optimaliseren

14 Nieuwe juweeltjes in Rotterdamse havengebieden New York kijkt met een schuin oog mee naar de ontwikkelingen in het havengebied van Rotterdam. Daar ontstaat met innovatieve woon- en werkgebieden een ware speeltuin voor ontwikkelaars, exploitanten en ingenieurs om de historische band tussen stad en havens te herstellen. Een futuristisch bouwwerk in het Rijnhavengebied trekt de aandacht van Luuk Prevaes. Hij wijst over het kabbelende water naar drie drijvende en klimaatbestendige halve bollen die dienst doen als expositieruimte. Dit is dé katalysator voor drijvend bouwen in Rotterdam. Het paviljoen voorziet zelf in energie en kan zelfs schoon drinkwater uit de Rijnhaven halen, vertelt de programmadirecteur Stadshavens Rotterdam enthousiast over het pilotproject. Het waterdier bij wie de Rotterdamse havens als een rode draad door zijn arbeidsverleden loopt, leunt met beide ellenbogen over de reling van de nieuwe Rijnhavenbrug. In het hekwerk van de brug vallen talloze kleine hangslotjes op. Een trend die is overgewaaid uit Parijs en Venetië. Geliefden klikken het slotje samen vast, gooien de sleutel in de rivier en de liefde is voor eeuwig verzegeld. Symboliek die misschien wel het meest treffend is voor de missie van de programmadirecteur. Niet alleen letterlijk, ook figuurlijk moet hij bruggen bouwen en verbindingen creëren in het stadshavengebied. Verlaten havens Want de bedrijvigheid trekt steeds meer naar zee, richting de Tweede Maasvlakte. De havens liggen er wat verlaten bij en inwoners keren zich er steeds meer met de rug naar toe. Een bedreiging die tegelijk enorme kansen biedt, beseffen ze in Rotterdam. Leegstand schept immers ruimte voor nieuwe innovatieve en duurzame bestemmingen die de economie en sociale structuur een impuls kunnen geven. Samen met marktpartijen trekken de gemeente en het Havenbedrijf Rotterdam daar een periode van twintig tot veertig jaar voor uit. Ontwikkelingen die een metropool als New York met interesse volgt. Maar waar menig wereldstad naar hunkert heeft Rotterdam: ruimte. Dat biedt unieke mogelijkheden om zo n ambitie te realiseren, stelt Prevaes. Dobberende stadskas Zo komen er klimaatbestendige huizen, waarvan een deel op het water gebouwd wordt. Dat gebeurt uitsluitend met duurzame materialen en de bedoeling is dat het stadshavengebied als geheel energieneutraal wordt, licht Prevaes toe. De directeur kijkt vanaf de brug naar het Rijnhavengebied. Dat is naast de I

15 nieuwe juweeltjes in rotterdamse havengebieden 52º I 05º Merwe-Vierhavens, Waal-Eemhaven en RDM-terrein/Heijplaat een van de vier deelgebieden waar mensen straks op een duurzame en innovatieve manier kunnen wonen, werken, studeren en recreëren. Neem de uitvraag van Rijnhaven Metropolitan Delta Innovation. Hockeyen op een drijvend speelveld, of vers fruit kopen in een dobberende stadskas. Het zou binnenkort zomaar te zien kunnen zijn in de Rijnhaven, zonder dat de gemeente de portefeuille hoeft open te trekken. De stad kan niet meer voorinvesteren zoals vroeger en daarom hebben we de markt uitgedaagd met verdienmodellen te komen, verklaart Prevaes. Internationale aandacht Via een aanbestedingstraject mochten consortia hun plannen kenbaar maken hoe ze het beschikbare gebied ter grootte van dertig voetbalvelden het best denken in te vullen. Zo zullen veiligheidsaspecten bij drijvend bouwen een belangrijke rol spelen. Stadshavens Rotterdam moet volgens Prevaes het goede voorbeeld geven van hoe Nederland met water leert te leven in plaats van ertegen te vechten. De gedachte achter drijvend bouwen is dat je er onafhankelijk van het waterpeil functies kunt uitvoeren. Daarom vinden we het belangrijk dat je op een innovatie manier meedenkt over klimaatadaptatie, watermanagement en energie- en CO2-neutrale toepassingen. We willen ontwikkelaars prikkelen die slag naar nieuwe watertechnologieën en duurzaamheid te maken. Hoe ga je daar ecologisch mee om en betrek je de omliggende wijken erbij?, aldus Prevaes die nog volop in het selectieproces zit. Omdat we de lat hoog hebben gelegd, was het best spannend of partijen konden voldoen aan onze randvoorwaarden. Door het aantal en de kwaliteit van de plannen zijn we enorm verrast. Internationale media hebben er zelfs aandacht aan gegeven. Proeftuin Die positieve aandacht komt van pas. Want een visie tot 2040 is lang en Stadshavens Rotterdam wil tussentijds resultaten tonen om het enthousiasme van alle betrokkenen vast te houden. De directeur noemt de RDM Campus als succesvol rolmodel. Deze voormalige droogdok is na een grondige verbouwing ontwikkeld tot een duurzame proeftuin voor onderwijs en innovatief ondernemerschap. Momenteel vormen ruim 1200 studenten het opleidingsinstituut. Dit heeft aantrekkingskracht op bedrijven en dat leidt weer tot werkgelegenheid in de omliggende wijken. Zo vervoert de Aqualiner studenten over het water, maar bewoners maken daar ook graag gebruik van en dat bespaart ze soms heel wat reistijd. Pretpark Ook in het deelgebied Merwe-Vierhavens zijn de eerste ontwikkelingen zichtbaar. De fruit- en sappenbedrijven die vanouds het beeld bepaalden gaan plaats maken voor groen, recreatie en wonen. Publiekstrekker vormt Europa s grootste Dakpark. Een park ter grootte van twaalf voetbalvelden op het dak van winkels dat niet alleen dient als zeekerende dijk, maar ook ruimte biedt voor een mediterrane-, speelen buurttuin. Verder is in de Waal- Eemhaven al het startsein gegeven voor de vernieuwing van de buitenruimte en wordt bij de Maashaven de oude AVRcentrale omgetoverd tot een pretpark. Ontwikkelingen die zorgen voor een trotse directeur. Hoewel het traject voor de transformatie van de havengebieden nog decennialang duurt, is het project voor hem nu al geslaagd. Als ik rondkijk en zie dat dit leidt tot een mooiere stad en haven met meer banen, dan kan mijn dag niet meer stuk. Het zal de Rotterdamse verkoper van hangslotjes als muziek in de oren klinken

RESPONS 4.493679 51.913975. Het beste bewijs voor succes. We willen in control zijn, ook met asbestbeheer. Twee leiders, twee succesvolle bedrijven

RESPONS 4.493679 51.913975. Het beste bewijs voor succes. We willen in control zijn, ook met asbestbeheer. Twee leiders, twee succesvolle bedrijven RESPONS 51.913975 4.493679 07 Het beste bewijs voor succes 15 We willen in control zijn, ook met asbestbeheer 22 Twee leiders, twee succesvolle bedrijven RESPONS is een uitgave van RPS 51.996217,4.382966

Nadere informatie

RESPONS 4.827976 51.584183. Iedereen wil s avonds weer gezond thuis komen. Rijbewijs? Nachtje meedraaien in het vak

RESPONS 4.827976 51.584183. Iedereen wil s avonds weer gezond thuis komen. Rijbewijs? Nachtje meedraaien in het vak RESPONS 51.584183 4.827976 07 Iedereen wil s avonds weer gezond thuis komen 22 A serious game; bachelor of build environment 15 Rijbewijs? Nachtje meedraaien in het vak 29 Water is een versproduct wat

Nadere informatie

Ruimte voor duurzame energie in 2050

Ruimte voor duurzame energie in 2050 Making Projects p.4 11 Herbestemmen als gebieds opgave In een nieuwe, rijksbrede strategie voor rijksvastgoed streeft het rijk naar een beter financieel én maatschappelijk rendement op haar vastgoed. Tegelijk

Nadere informatie

september 2009 Nummer 3 Magazine Ed Nijpels: maatschappelijk essentieel' Kiwa eerste met technology: Foto: Chris Pennarts

september 2009 Nummer 3 Magazine Ed Nijpels: maatschappelijk essentieel' Kiwa eerste met technology: Foto: Chris Pennarts september 2009 Nummer 3 Magazine Ed Nijpels: 'certificering maatschappelijk essentieel' Kiwa eerste met CSR-certificatie Kiwa Gas technology: 80 jaar gaskennis Foto: Chris Pennarts COLUMN Corporate Social

Nadere informatie

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots 2008 augustus o v e r u i t b e s t e d i n g v a n o n d e r h o u d Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots Inhoud Hans van der Togt, directeur Water en Scheepvaart Zeeland: Het is

Nadere informatie

Afvalwater als grondstof PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014. Waterschap Brabantse Delta:

Afvalwater als grondstof PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014. Waterschap Brabantse Delta: PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014 Waterschap Brabantse Delta: Afvalwater als grondstof Heeboss Klimaatgroep: Totaaloplossingen in klimaatbeheersing Letselschade.com "Wij zijn liever de

Nadere informatie

jklmnopq Magazine Professioneel Opdrachtgeverschap Trends en voorbeelden in het buitenland Brinkman over professionalisering RWS en bouwsector

jklmnopq Magazine Professioneel Opdrachtgeverschap Trends en voorbeelden in het buitenland Brinkman over professionalisering RWS en bouwsector Ministerie van Verkeer en Waterstaat jklmnopq Jaargang 2 nummer 8 december 2003 Magazine Professioneel Opdrachtgeverschap Trends en voorbeelden in het buitenland Brinkman over professionalisering RWS en

Nadere informatie

NEDERLAND: het land van. zonnestroom en windenergie? OUD-MINISTER WILLEM VERMEEND: groene revolutie kan economie uit het slop halen

NEDERLAND: het land van. zonnestroom en windenergie? OUD-MINISTER WILLEM VERMEEND: groene revolutie kan economie uit het slop halen Driemaandelijkse uitgave duurzaam Nummer 2 september 2009 OUD-MINISTER WILLEM VERMEEND: groene revolutie kan economie uit het slop halen NEDERLAND: het land van zonnestroom en windenergie? september 2009

Nadere informatie

10 jaar Masterclass Kennismanagement

10 jaar Masterclass Kennismanagement 10 jaar Masterclass Kennismanagement Colofon ISBN: 9789051795592 2007 de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen en DNV-CIBIT, Bilthoven Samenstelling: de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen

Nadere informatie

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam 2010-2014

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam 2010-2014 Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam 2010-2014 Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Programma Duurzaam pag 3 Programma Duurzaam pag 4 Leeswijzer Voor u ligt het programma Duurzaam

Nadere informatie

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Programma Duurzaam pag 3 Programma Duurzaam pag 4 Leeswijzer Voor u ligt het programma Duurzaam van het college

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

Bouwen wij wel voor onze kinderen?

Bouwen wij wel voor onze kinderen? Rondetafelgesprek: Thomas Rau waarschuwt de overheid TnT: Co 2 -neutraal en het meest duurzame kantoor van nederland HET GRoEnE BoUwEn Minister Van der Laan: Een wereld te winnen Sokkerwei: schoolvoorbeeld

Nadere informatie

41 Januari 2011. Autograaf. Natuurvriendelijke Maasoevers. Limburgse sluizen. Baggerklus Amercentrale. Bedrijvenpark Hoeksche Waard

41 Januari 2011. Autograaf. Natuurvriendelijke Maasoevers. Limburgse sluizen. Baggerklus Amercentrale. Bedrijvenpark Hoeksche Waard 41 Januari 2011 Natuurvriendelijke Maasoevers Limburgse sluizen Baggerklus Amercentrale Bedrijvenpark Hoeksche Waard 2 INHOUD 12 18 3 Natuurvriendelijke Maasoevers 8 Baggerklus Amercentrale 12 Grondwerk

Nadere informatie

Jaargang 3, nr. 1 september 2010. .magazine. infrastructurele netwerken in Europa. Themanummer: assetmanagement

Jaargang 3, nr. 1 september 2010. .magazine. infrastructurele netwerken in Europa. Themanummer: assetmanagement Jaargang 3, nr. 1 september 2010.magazine infrastructurele netwerken in Europa Themanummer: assetmanagement Inhoudsopgave HubHolland.Magazine, jaargang 3, nr. 1 september 2010 4 Een integrale aanpak Jenne

Nadere informatie

Stabulletin. De bouw wordt. Jack Liemburg: Tailormade is de toekomst JAARGANG 29 NUMMER 02 SEPTEMBER 2014

Stabulletin. De bouw wordt. Jack Liemburg: Tailormade is de toekomst JAARGANG 29 NUMMER 02 SEPTEMBER 2014 Stabulletin JAARGANG 29 NUMMER 02 SEPTEMBER 2014 Jack Liemburg: Tailormade is de toekomst Monika Chao-Duivis, directeur van het Instituut voor Bouwrecht: De bouw wordt steeds meer een kennisindustrie VOORWOORD

Nadere informatie

De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief

De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief Analyse burgerinitiatieven De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief Stageproject: Instituties voor Collectieve Actie Student: Sarah Simmelink Studentnummer: 3488756 Stagebegeleider organisatie:

Nadere informatie

2014 a.s.r. jaarmagazine

2014 a.s.r. jaarmagazine 2014 a.s.r. jaarmagazine Colofon Het Jaarmagazine is een uitgave van: Inhoudsopgave ASR Nederland N.V. Archimedeslaan 10 Postbus 2072 3500 HB Utrecht www.asrnederland.nl Redactie Corporate Communicatie

Nadere informatie

Kompas energiebewust wonen en werken. Unplugged. Met het oog op de toekomst. U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst

Kompas energiebewust wonen en werken. Unplugged. Met het oog op de toekomst. U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst Kompas energiebewust wonen en werken Unplugged Met het oog op de toekomst U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst 1 Unplugged less is more Voor u ligt Unplugged met het oog op de

Nadere informatie

sturen op woonlasten

sturen op woonlasten sturen op woonlasten Leonie van der Steen en Klaas Vegter uitgave van Stedennetwerk G32 en Energiesprong Platform 31 Huur Energie Verzekeringen Belastingen en heffingen Onderhoud inhoudsopgave introductie

Nadere informatie

maart 2009 Nummer 1 Magazine Anne-Marie Rakhorst: 'certificeren meer dan checklistjes afwerken' dan testen Geen zee te diep

maart 2009 Nummer 1 Magazine Anne-Marie Rakhorst: 'certificeren meer dan checklistjes afwerken' dan testen Geen zee te diep maart 2009 Nummer 1 Magazine Anne-Marie Rakhorst: 'certificeren meer dan checklistjes afwerken' Eerst orders dan testen Geen zee te diep COLUMN prikkelend applaus aantal hartverwarmende reacties, waaruit

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Blik. vooruit

Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Blik. vooruit N Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging Blik vooruit 2014 Inhoud Over dit verslag 3 Jaarverslag 2014 Heembouw Holding 4 Klantbeleving 8 Lean Bouwen 10 Bedrijfsruimten: Eén partij

Nadere informatie

Slimmer werken in het MKB. 8 voorbeelden van goede praktijken in de provincie Utrecht

Slimmer werken in het MKB. 8 voorbeelden van goede praktijken in de provincie Utrecht Slimmer werken in het MKB 8 voorbeelden van goede praktijken in de provincie Utrecht Als ondernemers hun medewerkers slim aansturen en de onderneming flexibel en efficiënt organiseren, dan creëren ze

Nadere informatie

NAM-directeur Bart van de leemput:

NAM-directeur Bart van de leemput: I NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 18 NUMMER 2 > 2013 NAM-directeur Bart van de leemput: GEZAMENLIJKE ENERGIE VOOR EEN KRACHTIGE REGIO > Erik Ziengs: politicus met bril van ondernemer >

Nadere informatie

8 Begroting Infrastructuur en Milieu

8 Begroting Infrastructuur en Milieu 8 Begroting Infrastructuur en Milieu Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII)

Nadere informatie

Rotterdams Stadskantoor

Rotterdams Stadskantoor DEERNS id CORPORATE MAGAZINE MEI 2013 EDITIE 06 12 16 Rotterdams Stadskantoor herontwikkeling tot duurzaam timmerhuis 04 Duurzame bedrijventerrein barsten van het potentieel gemeenten laten kansen liggen

Nadere informatie

Jonge woning eigenaren klem door restschuld. Europees geld voor Nederlandse projecten. Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen.

Jonge woning eigenaren klem door restschuld. Europees geld voor Nederlandse projecten. Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen. 01 2015 2 Onderzoek EIB Financiering restschuld scheiden van nieuwe hypotheek 6 Henk Hartveld, ANBO Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen. 8 Ronald Schneider, wethouder Rotterdam Wij staan

Nadere informatie

Zeven gesprekken met bevlogen mensen. Volg die zaak!

Zeven gesprekken met bevlogen mensen. Volg die zaak! Zeven gesprekken met bevlogen mensen Volg die zaak! 1 Chauffeur, volg die zaak! 2 Inleiding Je leest het weleens in stripverhalen, als de hoofdpersoon (bijvoorbeeld Kapitein Haddock) een taxi aanhoudt:

Nadere informatie

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Rapportage van een kwalitatief onderzoek in opdracht Agentschap NL Referentienummer UGC1300002 drs. Peter Paul van Kempen en ir. Jan

Nadere informatie

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books

ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit. Dit is een uitgave van Idea Seeding Books 0 ISBN/EAN: 978-94-91753-00-8 NUR: 808 Trefw: innovatie, creativiteit Dit is een uitgave van Idea Seeding Books Idea Seeding Books ideaseedingbooks@gmail.com www.ideaseedingbooks.com Omslagfoto: istockphoto

Nadere informatie