Nederland datacenterland: de regio in opkomst. Pilot Geyser-project in mediatoren Roermond van start

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederland datacenterland: de regio in opkomst. Pilot Geyser-project in mediatoren Roermond van start"

Transcriptie

1 onderzoek Nederland datacenterland: de regio in opkomst interview Pilot Geyser-project in mediatoren Roermond van start technologie Huawei levert UPS en voor ondergrondse computerruimtes dcw juli/aug 2015 in samenwerking met: advancing information transport systems

2

3 dcw colofon DATACENTERWORKS is hét vakblad over de technische infrastruc tuur van datacenters. jaargang 8, augustus 2015, nr. 7-8 datacenterworks verschijnt tienmaal per jaar. toezending geschiedt op abonnement basis en controlled circulation. HOOFDREDACTEUR/UITGEVER robbert hoeffnagel TELEFOON +31 (6) TWITTER twitter.com/rhoeffnagel LINKEDIN nl.linkedin.com/in/robberthoeffnagel FACEBOOK EINDREDACTIE/TRAFFIC AB MUILWIJK POSTADRES REDACTIE beatrixstraat 2, 2712 ck zoetermeer TELEFOON +31 (0) ADVERTENTIE-EXPLOITATIE jos raaphorst Directeur TELEFOON +31 (0) eric van wijk TELEFOON +31 (0) VORMGEVING laura willemsen graf isch ontwerp DRUK graf ia media groep datacenterworks werkt samen met kennispartners als bicsi, data centre alliance, dda, green it amsterdam, it room infra en nen kopij kan worden ingezonden in overleg met de redactie. geplaatste artikelen vertegenwoordigen niet noodzakelijk de mening van de redactie. de redactie noch de uitgever aanvaarden enige aansprakelijkheid voor de inhoud van artikelen van derden, ingezonden mededelingen, advertenties en de juistheid van genoemde data en prijzen. fotokopie en overname van artikelen, geheel of gedeeltelijk op welke wijze dan ook, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie en onder vermelding van: overgenomen uit datacenterworks, vakblad over de technische infrastructuur van datacenters, met vermelding van de jaargang en het nummer. datacenterworks is een uitgave van fenceworks bv Geld verspillen Analistenbureau IDC windt er geen doekjes om. In het onlangs verschenen rapport Devouring Power stelt men duidelijk vast: in-house datacenters van grote enterprise-organisaties verspillen geld. Maar liefst twee derde van de door het bureau ondervraagde datacenters blijkt een PUE te hebben van meer dan 2,0. Er is vrijwel geen aandacht voor het beheersen van het energiegebruik van de power & cooling. Met alle financiële gevolgen van dien. Door het gebruik van kreten als massive inefficiency en massive amount of power wordt op zijn minst gesuggereerd dat in-house ofwel enterprise datacenters het niet goed doen als het gaat om de infra-kant van het DC. De werkelijkheid ligt echter wat genuanceerder, vermoed ik. In-house datacenters hebben te maken met een aantal eisen. Dat zijn wensen die worden opgelegd door de business waarvoor het DC diensten levert. De ontwerp- en exploitatie-eisen waren - en zijn dat nog altijd - daarmee dus vooral opgesteld vanuit de business. Dit betekent dat de beschikbaarheid van de IT-systemen en de applicaties die daarop draaien een duidelijke prioriteit hebben. Maar, zult u zeggen, als die business de baas is, dan zullen zij ook wel de rekening betalen voor het gebruik dat zij maken van het datacenter. Het antwoord daarop is: ja en nee. Natuurlijk hebben alle kosten die met het datacenter te maken hebben een directe impact op de winst- en verliesrekening van de eigenaar. Maar in veel gevallen is het niet zo dat alle kosten door het datacenter worden doorberekend aan de interne klant. Ofwel de business die gebruik maakt van die servers, racks, stroom en koeling en dergelijke. Sterker nog, in veel gevallen wordt het datacenter simpelweg als cost center gezien. Dat verklaart ook die drang bij veel etterprise-organisaties om IT en DC zoveel mogelijk uit te besteden via outsourcing of cloud-oplossingen. Wat bij in-house datacenters heel sterk speelt is het feit dat - naast die beschikbaarheidseisen - men simpelweg de kosten niet in kaart brengt. Men kan niet of nauwelijks uitsplitsen welke applicatie, welke afdeling of welke divisie nu precies welke kosten maakt. Laat staan dat men financieel simulaties zou kunnen maken van de vervanging van een stokoud koelingssysteem door - zeg - vrije koeling. Daar komt nog bij dat binnen de betrokken IT- en facilitaire afdelingen maar weinig kennis aanwezig is als het gaat om de facilitaire laag van het datacenter. Alle focus ligt immers op IT, facilitair is heel vaak simpelweg uitbesteed aan de huisinstallateur. Die zal zo n klant vaak vooral als een van zijn vele onderhoudscontracten zien. Hier ligt een enorme kans voor de datacenterindustrie. Want kostenbesparingen door efficiënt omgaan met energie kan uitstekend gecombineerd worden met het verder verbeteren van die zo belangrijke beschikbaarheid van de IT-systemen. Zeg maar: beter en ook nog eens goedkoper. Dat is een erg aantrekkelijk vooruitzicht. robbert hoeffnagel hoofdredacteur datacenterworks/uitgever dcw juli/augustus redactioneel 3

4

5 Inhoud onderzoek 8 nederland datacenterland: de regio in opkomst De Nederlandse datacenterbranche is booming. In geen enkel ander Europees land groeit deze sector zo snel als hier. Bovendien is Amsterdam niet meer de enige locatie waar veel gebeurt in deze business. Hoewel nog altijd een belangrijke hotspot, neemt het belang van datacenterhubs rond andere steden sterk toe. Dat blijkt uit een onderzoek van Pb7 Research in opdracht van Dutch Datacenter Association. monitoring 28 datacenter management hoeft niet duur te zijn Voor efficiënt datacenter management is het noodzakelijk om te investeren in een Datacenter Infrastructure Management oplossing - oftewel een DCIM systeem. Toch? Voor omvangrijke datacenters is het wel aan te raden. Voor de meeste datacenters is een DCIM systeem echter nogal duur, terwijl veel van de analyse- en managementgegevens in een DCIM oplossing doorgaans niet worden gebruikt. interview 12 pilot geyser-project in mediatoren roermond van start Op een gegeven moment is het gewoon op, zo vat Ed Boerema, de CEO van Alticom, de voorraad aan fossiele brandstof samen. Tel dit gegeven op bij de eis van de Europese Unie om de uitstoot van CO 2 in 2020 met 20 procent - ten opzichte van terug te hebben gedrongen, dan is het niet meer dan logisch dat Alticom vol overtuiging in het Europese Geyser-project is gestapt. Ondersteund door Green IT Amsterdam, start in september een pilot in de mediatoren van Roermond. praktijk 22 all it rooms bouwt serverruimte voor deltares Wie een bestaand datacenter wil slopen en vervangen voor een nieuw datacenter op dezelfde locatie staat voor een uitdaging. Je kunt de bestaande locatie immers niet slopen voordat het nieuwe datacenter is gebouwd. Dit nieuwe datacenter kan echter niet gebouwd worden voordat het oude pand is gesloopt. Voor deze uitdaging stond onderzoeksinstituut Deltares. Samen met ICTdienstverlener All IT Rooms heeft Deltares besloten stapsgewijs te slopen en bouwen. Dit is echter onvoldoende om de beschikbaarheid van het datacenter volledig te kunnen waarborgen tijdens het project. De oplossing is gevonden in een nieuwe serverruimte die All IT Rooms voor Deltares in Delft heeft gerealiseerd. bekabeling 32 datacenter heeft behoefte aan eigen architectuur Nieuwe mogelijkheden en snelle groei vormen een zware belasting voor de infrastructuur, snelheden, energieverbruik, grootte, dichtheid en kosten van bestaande datacenters, aldus Alan Flatman, Principal Consultant LAN Technologies. EN VERDER 34 nieuws 38 nieuws van dda 40 agenda 41 nieuws van it room infra 44 bicsi-nieuws coverfoto Ondergrondse datacenters en computerruimtes voorzien van een noodstroomvoorziening is op zich al een uitdaging. Maar in het geval van de Londense metro komt daar nog een extra complicatie bij in de vorm van gebouwen en ruimten die vaak al anderhalve eeuw oud zijn. London Underground deed grondig onderzoek naar onder andere de kans op rookontwikkeling en brand en ging uiteindelijk met Huawei in zee. Daardoor vindt beheer en monitoring nu in veel gevallen draadloos plaats. dcw juli/augustus inhoud 5

6 Dutch Datacenter Index Juni 2015 Zijn we te optimistisch? DDI 58/ 58 de afgelopen maanden begint zich een interessant patroon af te tekenen in de dutch datacenter index: de lange termijn verwachtingen zijn bijzonder positief, maar de verwachtingen voor de korte termijn blijven daarbij sterk achter. krijgen we een groeispurt in de tweede helft van het jaar, of zijn datacenters uitbreidingen en investeringen aan het uitstellen? dcw juli/augustus monitor 6 In de driemaandelijkse terugblik zien we dat de index weer is gaan klimmen, een punt hoger dan vorige maand. Het rustige eerste kwartaal hebben we nu definitief achter ons gelaten en we zien vooral dat de groei in het vermogen en de investeringen de index omhoog trekt, terwijl het aantal vierkante meters wat meer geleidelijk is gegroeid. Ook deze maand zien we dat bedrijven doorgaan met het verschuiven van in-huis naar uitbesteden, waarbij de nadruk van colocatie naar hosting en cloudoplossingen verschuift. Voor de komende drie maanden komt de index 2 punten lager uit dan vorige maand en komt op hetzelfde niveau, 58, als in de driemaandelijkse terugblik. De afname is het sterkst op het gebied van de investeringen, maar ook zichtbaar bij het vermogen en de vierkante meters. Waarschijnlijk kunnen we het verklaren uit de relatieve rust van de vakantieperiode, maar het is opvallend dat we nu al enige maanden een sterk optimisme voor de lange termijn zien, terwijl de activiteiten voor de korte termijn een wat voorzichtigere groei laten zien. Tekenend is dat nu ook de lange termijnverwachting al 2 maanden lang een daling in de nog altijd zeer hoge groeiverwachting laat zien. Hoewel de DDI op een hoog niveau is en blijft, lijkt het er toch op dat er wat barstjes in de groei beginnen te ontstaan. Dat lijkt niet volledig te verklaren door de rust van de zomermaanden. Het lijkt erop dat bepaalde investeringen wat meer tijd hebben om te materialiseren dan vorig jaar. Hoewel de economie relatief goed draait en organisaties stappen zetten op het vlak van digitalisering, ziet Pb7 Research in verschillende onderzoeken dat Nederlandse bedrijven het wat rustiger aan zijn gaan doen met de verschuiving naar de cloud en dat zeker bij de overheid de nodige terughoudendheid is ontstaan op het vlak van investeringen sinds de commissie Elias met zijn bevindingen naar buiten kwam. peter vermeulen directeur van pb7 research Mar - Mei Jun - Aug +12 mnd Vierkante meters in gebruik Vermogen Investeringen Totaal Dutch Datacenter Index, juni 2015 Dutch Datacenter Index, Januari Juni 2015

7

8 Datacenterhubs rondom steden in de lift Nederland datacenterland: de regio in opkomst dcw juli/augustus onderzoek 8 duurzaam De vraag naar energie-intensieve IT-diensten neemt alsmaar toe. De stroomconsumptie is daardoor ook toegenomen. Gelukkig is die toename niet lineair met de toegenomen IT-behoefte, dankzij inspanningen van zowel datacenters als IT-fabrikanten. Nederlandse datacenters verbruiken momenteel 350 MW. De PUE ligt daarbij gemiddeld op zo'n De datacenterbranche is hier relatief duurzaam, internationaal ligt het gemiddelde op 1.8. Daarnaast geeft 80% van de ondervraagden aan volledig gebruik te maken van groene energie. Voor orgade nederlandse datacenterbranche is booming. in geen enkel ander europees land groeit deze sector zo snel als hier. bovendien is amsterdam niet meer de enige locatie waar veel gebeurt in deze business. hoewel nog altijd een belangrijke hotspot, neemt het belang van datacenterhubs rond andere steden sterk toe. dat blijkt uit een onderzoek van pb7 research in opdracht van dutch datacenter association. De datacenterbranche als geheel doet het uitstekend. Inmiddels telt ons land 155 commerciële, multi-tenant datacenters. Deze vormen samen de belangrijkste ruggengraat van de digitale kenniseconomie en zijn onmisbaar voor het goed functioneren van het maatschappelijk leven. De totale commerciële datacentermarkt is inmiddels gegroeid naar een fysiek totaaloppervlak van vierkante meter aan 'white space'. Samen met de overige ruimten praten we over een totaaloppervlak van vierkante meter. onderzoek Aan het onderzoek van Dutch Datacenter Association deden uitsluitend commerciële datacenters mee. Grote datacenters van partijen als Google en Facebook zijn buiten beschouwing gelaten, evenals de kleine datacenters van organisaties zelf. Het volledige onderzoek is te raadplegen via dutchdatacenters.nl/ dutch-data-center-report Amsterdam is van oudsher de belangrijkste 'hub' als het gaat om fysiek en digitaal verkeer. Belangrijke aanjagers zijn de luchthaven Schiphol en AMS-IX, het belangrijkste internetknooppunt van Nederland. Maar ook vanwege het grote aantal aanwezige commerciële datacenters is deze regio nationaal en internationaal in trek. De relatief lage prijzen en het razendsnelle AMS-IX zijn belangrijke pullfactoren voor de datacenter industrie. Niet minder dan 63% van alle vierkante meters datacenter is hier gevestigd. de regio floreert De hoofdstad van Nederland is echter niet meer de enige plek waar de datacentermarkt floreert. Rondom steden als Eindhoven, Groningen en Rotterdam ontstaan sterk groeiende hubs van commerciële datacenters. Deze steden kennen een actieve en bloeiende kenniseconomie, waarbij vooral Eindhoven geroemd wordt om zijn technologische innovatie. Deze datacenterhubs vormen een onmisbare backbone voor de lokale, steeds intensiever gedigitaliseerde economie en het maatschappelijk verkeer. Daarmee neemt de afhankelijkheid van 'Amsterdam' als datacenter-hotspot zeker nationaal gezien langzaam maar zeker af.

9 nisaties is het verplaatsen van een in-house-datacenter naar een multi-tenant-datacenter dan ook een goed idee voor het verlagen van de carbon footprint. technologiesector grootste afnemer Technologiebedrijven zijn de grootste afnemers van de Nederlandse multi-tentant datacenters. Dat bevestigt de sterk ontwikkelde kenniseconomie in ons land, en de daarbij horende afhankelijkheid van IT. Maar liefst 43% van alle capaciteit is gereserveerd voor hostingpartijen, online dienstverleners, SaaS-leveranciers en onafhankelijke softwarevendoren. Dat is verreweg het grootste deel. Met de groei van cloud computing in het achterhoofd zal het niet lang duren voor dit aandeel de 50%-grens doorbreekt. ecosysteem Datacenters zijn niet enorm arbeidsintensief. Toch spelen ze een niet te onderschatten rol voor de werkgelegenheid. Alle multi-tenant datacenters samen bieden een werkgelegenheid van 2100 FTE. De economische effecten van datacenters reiken verder dan de werkvoorziening op de locaties zelf. De Nederlandse datacenters vormen meer en meer een ecosysteem. Dat systeem vormt een belangrijke basis voor tal van bedrijven, van start-ups tot corporates, van IT-leveranciers tot aan de maakindustrie. Maar ook voor bijvoorbeeld onderwijs en ziekenhuizen is dit ecosysteem van datacenters een onmisbare fundering. raymond luijbregts journalist dcw juli/augustus onderzoek 9

10 Ingreep moet misbruik van voorlopig classificeren van datacenters voorkomen Uptime Institute schaft classificatie op basis van ontwerpdocumenten af het uptime institute heeft ingegrepen om misbruik van zijn classif icatiesysteem te voorkomen. het probleem zit m vooral in de verenigde staten. net als in europa vragen commerciële datacenters daar regelmatig een voorlopige tier-classif icatie aan op basis van ontwerpdocumenten. terwijl het daadwerkelijk gebouwde datacenter niet altijd conform deze design documents wordt gebouwd. daarmee kunnen service providers hun klanten misleiden, vreest het instituut na klachten uit de markt. dcw juli/augustus marktontwikkeling 10 Het probleem doet zich vooral voor in de Verenigde Staten. Daar heeft het Uptime Institute in feite het probleem zelf veroorzaakt. Het heeft enige tijd terug de spelregels rond classificaties aangepast. Het instituut besloot niet langer uitsluitend daadwerkelijk gebouwde datacenters te classificeren en te certificeren, maar bedrijven tevens de mogelijkheid te bieden om op basis van een set ontwerpdocumenten alvast een voorlopige classificatie te ontvangen. Daarmee werd in feite de deur naar misbruik open gezet. ingrijpen Wat was namelijk het geval? Bedrijven dienden ontwerpdocumenten in en vroegen het Uptime Institute deze te beoordelen en op basis hiervan een voorlopige classificatie af te geven. Deze voorlopige classificatie ging daarmee echter een eigen leven leiden. Zo werden de bijbehorende logo s soms al gebruikt op de websites en in de documentatie van de betreffende datacenters, zonder dat de uiteindelijk gebouwde faciliteiten zelf ook waren gecertificeerd. Daarmee ontstond een situatie waarbij potentiële klanten wellicht dachten met een bepaald type datacenter te maken te hebben, terwijl dit in werkelijkheid niet onafhankelijk was vastgesteld. Het Uptime Institute zet nu een streep door deze werkwijze. Het is - althans in de Verenigde Staten - niet langer mogelijk om een voorlopige classificatie te ontvangen op basis van uitsluitend design documents. Classificatie en certificering kan in de Verenigde Staten met ingang van deze maand nog uitsluitend op basis van een daadwerkelijk gebouwde faciliteit gebeuren.

11 gevolgen voor europa Voor Europa lijkt deze beleidswijziging vooralsnog geen gevolgen te hebben. Al geeft het Uptime Institute aan dat hierover nog geen besluiten zijn genomen, maar een wijziging ook zeker niet uit te sluiten. Het is onduidelijk wat dit betekent voor het eventuele misbruik dat in Europa van deze procedure wordt gemaakt. Wel gaan ook in EMEA verhalen rond over mogelijk misbruik van Tier-classificaties. Zo wordt hier nog wel eens geschermd met classificaties als Tier IV-achtig, conform Tier IV, alleen is die certificering niet mogelijk omdat we in Nederland niet twee energieleveranciers kunnen krijgen tot Tier III+. Daarmee wordt een bepaalde kwaliteit van bouw en dienstverlening gesuggereerd die wellicht wel correct is, maar die niet op onafhankelijke wijze door het Uptime Institute is vastgesteld. Het Uptime Institute zat in de Verenigde Staten met nog een additioneel probleem. Het gaf namelijk datacenters niet alleen het recht om een Tier-logo te gebruiken op basis van een beoordeling van ontwerpdocumenten, maar nam de naam van deze datacenters ook nog eens op in een overzicht van geclassificeerde datacenters die het op de eigen website publiceert. Voor potentiële klanten van een datacenter werd daarmee de suggestie van een daadwerkelijke Buiten beginnen is binnen winnen HERAS ADVAT Afschrikken Detecteren VertrAgen Actie ondernemen toegang VerschAffen certificering nog eens extra versterkt. Ook aan deze manier van werken maakt het Uptime Institute nu een einde. druk uit de markt Interessant genoeg waren het commerciële datacenters die wél hun daadwerkelijk gebouwde faciliteiten hadden laten beoordelen en certificeren die het balletje aan het rollen hebben gebracht. Dit proces is niet goedkoop en neemt bovendien de nodige tijd in beslag. Deze datacenters ondervonden kennelijk concurrentienadelen van de - zeg maar - voorlopige certificering op basis van design documents. Een klacht over het in Colorado gevestigde ViaWest vormde de aanleiding voor de beleidswijziging van het Uptime Institute. De aankondiging van de aanpassingen werd gedaan door de CEO van Compass Data Centers, een Amerikaanse aanbieder van datacenter-diensten die claimt wél de juiste weg naar classificatie en certificering te hebben gevolgd. Overigens heeft het Uptime Institute aangegeven dat eventueel reeds afgegeven classificaties op basis van design documents niet zullen worden ingetrokken. dcw juli/augustus marktontwikkeling 11

12 Alticom wordt energieleverancier Pilot GEYSER-project in mediatoren Roermond van start op een gegeven moment is het gewoon op, zo vat ed boerema, de ceo van alticom, de voorraad aan fossiele brandstof samen. tel dit gegeven op bij de eis van de europese unie om de uitstoot van co 2 in 2020 met 20 procent - ten opzichte van terug te hebben gedrongen, dan is het niet meer dan logisch dat alticom vol overtuiging in het europese geyser-project is gestapt. ondersteund door green it amsterdam, start in september een pilot in de mediatoren van roermond. datacenterworks sprak over dit initiatief met ed boerema van alticom en jaak vlasveld van green it amsterdam. dcw juli/augustus interview 12 In feite passen wij al sinds 1960 het principe van vrije luchtkoeling toe, zo zegt Boerema. De CEO van Alticom kan zover teruggaan in de tijd, omdat vijfenvijftig jaar geleden in Hoogersmilde de eerste zendmast van Nederland in gebruik werd genomen. Vanaf dat moment werd er gebruik gemaakt van de bestaande omstandigheden die de hoogte van onze masten met zich meebrengen. We waren dus al duurzaam voordat het woord überhaupt was uitgevonden, zo gaat Boerema verder. lagere energiekosten Alticom steekt niet onder stoelen of banken dat deze aanpak zijn vruchten oplevert. Het is zeer ineffectief om de DX machines voltijds te laten draaien om te koelen. Sinds 2009 koelen we dan ook met lucht. De 24 datacenters van Alticom hebben momenteel een gemiddelde PUE van dat garanderen we onze klanten ook - waarbij ook een PUE waarde van 1.07 mogelijk is. Kijken we naar onze energiekosten dan is slechts 9 tot 17% van deze energiekosten toe te schrijven aan koeling. Die lagere energiekosten zien onze klanten natuurlijk ook weer terug. Het viel ons op, vervolgt Boerema, dat het kennisniveau als het gaat om het terugdringen van energieverbruik te wensen overliet. Daarom zijn we in 2010 gestart met regionale bijeenkomsten waar dit onderwerp aan de orde kwam. Tijdens een dergelijke bijeenkomst zijn we ook in contact gekomen met Green IT Amsterdam en zijn we partners geworden. Jaak Vlasveld zegt hierover: Green IT Amsterdam had in die tijd de flexibilisering van energie reeds op de agenda gezet en we waren al flink bezig om dit te promoten. De wens leefde om datacenters een rol te geven als energieleverancier (ook wel genoemd prosument') zoals de glastuinbouw dat al geruime tijd op zich heeft genomen. Volgens de directeur van Green IT Amsterdam past GEYSER dan ook perfect als deelproject in het Europese Smart City-plan. Op het moment dat de oproep vanuit de Europese Commissie kwam om GEYSER te lanceren binnen Smart City, zijn we met onze partners aan de slag gegaan. Het sluit ook prima aan bij de Topsector Energie om dit regionaal uit te rollen.

13 dcw juli/augustus interview 13

14 dcw juli/augustus interview 14 samenspel Alticom is graag meegegaan in dit vooruitstrevende samenspel tussen Europa, Nederland en de regio, vervolgt Boerema. We gaan natuurlijk graag door op de weg van energie-efficiëntie om zo onze klanten nog scherper van dienst te kunnen zijn. Het managen van energie zoals wij dat doen, vergt wel de nodige aandacht. Zo zullen we de inkomende lucht op niveau moeten bevochtigen. Het managen van energie binnen ons datacenter vergt de nodige flexibiliteit, ook bij onze klanten. Buitenlucht kan warmer zijn dan men gewend is. Communicatie is daarbij extreem belangrijk. Boerema vervolgt: Onlangs is een GEYSER-delegatie in Roermond op bezoek geweest om de techniek te bekijken om zo de koppeling te kunnen maken tussen de GEYSER optimizer en het DCIM van Alticom. De bedoeling is dat de resultaten en de concrete tools hiervan ook beschikbaar komen voor andere partijen. Het gezamenlijke doel is het terugdringen van energieverbruik. In het najaar van 2016 moet de pilot het resultaat gaan verzilveren. In Roermond kijken we uit op een energie-verdeelstation, mooi dat we straks energie terug kunnen leveren. Alticom Roermond staat letterlijk in een woonwijk, dus maakt de afkorting van GEYSER: Green networked data centers as energy prosumers in smart city environments helemaal waar. Ed Boerema Jaak Vlasveld efficiënter energiebeheer GEYSER is gericht op het ontwikkelen van besturingssoftware dat efficiënter energiebeheer in datacenters mogelijk moet maken, waarbij datacenters uiteindelijk ook leveranciers worden van energie. Het belangrijkste doel van het project is om datacenters nieuwe instrumenten te verschaffen om optimaal te functioneren binnen vier innovatieve scenario s. Als onderdeel van deze scenario s zal een innovatief ruimtelijk ontwerp voor datacenters worden opgeleverd, met speciale aandacht voor de koppeling tussen het datacenter en de omgeving. Verder worden de mogelijkheden voor microgrids op basis van wisselspanning en gelijkspanning verkend en zal het realtime verplaatsen van rekenlast naar datacenters waar hernieuwbare energie beschikbaar is, worden gefaciliteerd. Deze scenario s creëren op hun beurt weer nieuwe kansen voor smart cities, zoals die worden ontwikkeld in de regio Amsterdam. Datacenters zijn momenteel grootverbruikers van energie, vooral toe te schrijven aan de inzet van ICT en de daarvoor benodigde koelinstallaties die hier worden gebruikt. Het multidisciplinair projectteam GEYSER moet datacenters duurzamer gaan maken. Hiervoor wordt besturingssoftware voor het interne klimaat van datacenters ontwikkeld. Het project wordt door de Europese Unie gesteund met een subsidie van 2,97 miljoen euro. Met name kleinschalige datacenters, zoals de toren van Alticom in Roermond met 80 vierkante meter en 16 racks, zijn geschikt voor het testen van deze software. Alticom biedt de mogelijkheid de impact van deze nieuwe software snel te testen. GEYSER - een internationaal consortium van tien bedrijven en universiteiten en een van de zes speerpunten van de Europese Commissie - is onlangs gestart met het vinden van oplossingen voor het integreren van datacenters in duurzame energienetwerken en in smart cities. Het consortium heeft hiervoor 2,97 miljoen euro financiering toegewezen gekregen via het Zevende Kaderprogramma (KP7) van de Europese Commissie. De stichting Green IT Amsterdam is onderdeel van dit consortium en heeft onder meer de taak om de Nederlandse datacenterindustrie en beleidsmakers te betrekken bij dit project. In toe-

15 nemende mate raken ICT en energie met elkaar verbonden. Dat biedt mooie kansen om een omgeving te ontwikkelen waar datacenters een flexibel en actief energie-element zijn van smart grid-toepassingen. Het GEYSER-project heeft de potentie om deze ambitie kracht bij te zetten, stelt Vlasveld. visie van het project Het project benadert dit onderzoek vanuit een geïntegreerde visie waarin datacenters actief onderdeel zijn van het energiesysteem, en in het verlengde hiervan, van smart city-ontwikkelingen. Zij zullen hierbij zowel consument als leverancier ( prosument ) zijn van elektriciteit en energie (warmte en koude). Hoofdaspecten van dit onderzoek zijn het flexibel kunnen managen van zowel energie als ICT-inzet binnen een zeer dynamische energie-infrastructuur: het selectief gebruiken van ICTapparatuur op een tijdstip en locatie om de duurzaamheid van een heel energiesysteem te optimaliseren. Een onderdeel hiervan is het aansluiten van datacenters op een energiemarkt. innovatie Binnen het consortium van deelnemers van Green IT Amsterdam bevindt zich een groot aantal organisaties met producten, diensten en een visie die naadloos aansluit op het onderzoeksgebied van GEYSER. Green IT Amsterdam verwacht dat de vele innovatieve bedrijven in Nederland de kansen die hierdoor ontstaan kunnen grijpen en mede kunnen helpen realiseren. Mede door de aanwezigheid van de expertise op gebied van ICT, energie en engineering zijn er binnen de Nederlandse datacenter sector al volop oplossingen toegepast om de energie-efficiëntie van datacenters, in het bijzonder in de regio Amsterdam, sterk te verbeteren. Het GEYSER-project laat een ambitieuze volgende stap zien op de innovatieladder. validatie Technologie die binnen het GEYSER-project ontwikkeld wordt, zal een concreet antwoord geven op hoe synergie te realiseren is tussen datacenters en smart cities. Datacenters zijn niet ontworpen voor een flexibele energievraag, maar kunnen deze flexibiliteit in de toekomst ontwikkelen. Dit stelt hen in staat om energieverbruik en kosten zeer efficiënt en effectief te beheren en tegelijkertijd positief bij te dragen aan de doelstellingen van de energiehuishouding van de stedelijke omgeving. GEYSER-technologieën zullen worden gevalideerd in vier operationele datacenters in de stedelijke omgeving op verschillende internationale locaties. Voor Nederland is Amsterdam hiervoor aangewezen, waarbij de resultaten verkregen vanuit de Roermondse pilot in het datacenter van Alticom worden ingezet in een Smart City. De groene potentie van datacenters worden hierdoor nog eens goed belicht. Green IT Amsterdam werkt al jaren aan de vergroening van datacenters, samen met meer dan 50 deelnemers en partners. Het GEYSER-project en de geplande pilots zijn helemaal in lijn met de ambitie van Green IT Amsterdam, om kennis en innovatie te ontwikkelen die kan bijdragen aan een duurzame datacenter sector in de regio Amsterdam en daarbuiten. jos raaphorst uitgever datacenterworks dcw juli/augustus interview 15

16 Koeling in Nederlandse datacenters: Houd ook het hoofd koel als we het over datacenters hebben, hebben we het vandaag de dag al snel over het energieverbruik. met mooie rekensommen over hoeveel ton co 2 -uitstoot geproduceerd wordt door populaire filmpjes op youtube, wordt de duistere kant van de datacenterwereld onthuld. en als we het over energieverbruik van datacenters hebben, hebben we het al snel over de power usage effectiveness. want aangezien multitenant datacenters niet zoveel over het energieverbruik van de apparatuur te zeggen hebben die in hun racks worden geplaatst, ligt hun taak vooral in het beperken van het energieverbruik van de fysieke omgeving van het datacenter. en daar speelt koeling een glansrijke hoofdrol. dcw juli/augustus onderzoek 16 Het hanteren van de PUE als maatstaf voor de energiezuinigheid kent zijn beperkingen, maar is als stuurcijfer zeker waardevol. Zo rapporteren veel datacenters de zogenaamde design PUE, wat vergelijkbaar is met het door de fabriek afgegeven benzineverbruik van een nieuwe auto. In het Dutch Datacenter Report 2015, een onderzoek dat Pb7 Research in opdracht van de Dutch Datacenter Association heeft uitgevoerd, komt de gemiddelde PUE volgens eigen opgave uit op Dat is bijna gelijk aan de strenge richtlijn die de Gemeente Amsterdam met de lokale datacenters heeft afgesproken. De gerealiseerde gemiddelde PUE kan echter een stuk hoger liggen, doordat de ideale situatie voor de design PUE zich niet zo snel voordoet. Ook dat heeft weer voor een belangrijk deel met de koeling te maken, waar het altijd nog wat efficiënter kan. Om de stroomkosten voor de koeling omlaag te brengen, begint het uiteraard bij het ontwerp van het datacenter en vervolgens met de selectie van energiezuinige apparatuur. Op het moment dat het datacenter wordt opgeleverd, ziet dat er meestal prima uit, maar na enkele jaren heeft de techniek de praktijk toch meestal wel weer ingehaald. Op dat moment staat OP HET MOMENT DAT HET DATACENTER WORDT OPGELEVERD, ZIET DAT ER MEESTAL PRIMA UIT, MAAR NA ENKELE JAREN HEEFT DE TECHNIEK DE PRAKTIJK TOCH MEESTAL WEL WEER INGEHAALD een datacenter voor een keuze: niets doen, nieuwbouw of nieuwe apparatuur. Aangezien datacenters meestal toch wel meer dan een decennium meegaan, is nieuwbouw zelden een optie. Zelfs bij multi-tenant datacenters denkt maar de helft dat ze binnen vijf jaar een nieuw datacentrum gaan bouwen (zie Dutch Datacenter Report). Maar aangezien ook het vervangen van de koelsystemen in een datacenter geen sinecure is en gepaard gaat met behoorlijke kapitale investeringen, zijn de meeste datacenters terughoudend en doen ze vaak uiteindelijk zo lang mogelijk niets. Dat zien we ook terug in Datacenter Transformatie 2015, een onderzoek dat Pb7 Research in opdracht van SPIE-ICS heeft uitgevoerd. In dat onderzoek zegt maar 1 op de 10 datacenters dat de huidige koeling niet voldoet. De meesten zeggen zelfs dat ze meer dan voldoende hebben: logisch, want de bezettingsgraad

onderzoek PEDCA wil Europese datacenter-kennis beter benutten datacenterontwerp Storage gaat het datacenter ingrijpend veranderen

onderzoek PEDCA wil Europese datacenter-kennis beter benutten datacenterontwerp Storage gaat het datacenter ingrijpend veranderen onderzoek PEDCA wil Europese datacenter-kennis beter benutten datacenterontwerp Storage gaat het datacenter ingrijpend veranderen melanie zevenbergen: CommScope lanceert developer community voor itracs'

Nadere informatie

De nieuwe verordening voor F-gassen. Nieuw TCO-model helpt vergelijken. koeling. innovatie. bekabeling Ontwerp het ideale datacenter

De nieuwe verordening voor F-gassen. Nieuw TCO-model helpt vergelijken. koeling. innovatie. bekabeling Ontwerp het ideale datacenter koeling De nieuwe verordening voor F-gassen innovatie Nieuw TCO-model helpt vergelijken bekabeling Ontwerp het ideale datacenter dcw juni 2015 in samenwerking met: advancing information transport systems

Nadere informatie

DC-containers veel belangrijker dan vaak gedacht. Redden de datacenters het met zuinig gedrag?

DC-containers veel belangrijker dan vaak gedacht. Redden de datacenters het met zuinig gedrag? trend DC-containers veel belangrijker dan vaak gedacht duurzame energie Redden de datacenters het met zuinig gedrag? praktijk SPIE-ICS bouwt voor KPN eerste CO 2 -negatief datacenter dcw mei 2015 in samenwerking

Nadere informatie

De opkomst van het intelligente datacenter. Werken met Bouwwerk Informatie Model. strategie. management

De opkomst van het intelligente datacenter. Werken met Bouwwerk Informatie Model. strategie. management strategie De opkomst van het intelligente datacenter management Werken met Bouwwerk Informatie Model research Project PEDCA is klaar; nu begint het eigenlijk pas echt dcw maart 2015 in samenwerking met:

Nadere informatie

Studiegroep onderzoekt 25GBASE-T. Datacenter Rotterdam past met succes fysieke scheiding toe. bekabeling. koeling

Studiegroep onderzoekt 25GBASE-T. Datacenter Rotterdam past met succes fysieke scheiding toe. bekabeling. koeling bekabeling Studiegroep onderzoekt 25GBASE-T koeling Datacenter Rotterdam past met succes fysieke scheiding toe onderzoek Hybride cloud wordt steeds populairder dcw april 2015 in samenwerking met: advancing

Nadere informatie

technologie Specialisatie in IT-hardware zet verder door energiemanagement Software-defined power verbetert betrouwbaarheid van het datacenter

technologie Specialisatie in IT-hardware zet verder door energiemanagement Software-defined power verbetert betrouwbaarheid van het datacenter technologie Specialisatie in IT-hardware zet verder door energiemanagement Software-defined power verbetert betrouwbaarheid van het datacenter research Groene energie voor datacenters dcw maart 2013 in

Nadere informatie

datacenterontwerp Bouwen in een beveiligde kluis technologie 3M lanceert two-phase immersion cooling

datacenterontwerp Bouwen in een beveiligde kluis technologie 3M lanceert two-phase immersion cooling datacenterontwerp Bouwen in een beveiligde kluis technologie 3M lanceert two-phase immersion cooling voeding Stroom meten in het datacenter - waarom eigenlijk? dcw mei 2014 in samenwerking met: advancing

Nadere informatie

6 november, Congrescentrum 1931, Den Bosch

6 november, Congrescentrum 1931, Den Bosch interview Op weg naar Datacenter as a Service SPECIAL IT Room Infra 2014 6 november, Congrescentrum 1931, Den Bosch energie Energy storage maakt datacenter goedkoper dcw november 2014 in samenwerking met:

Nadere informatie

it room infra 2014: (Niet) iedereen kan een datacenter/serverruimte inrichten!

it room infra 2014: (Niet) iedereen kan een datacenter/serverruimte inrichten! it room infra 2014: (Niet) iedereen kan een datacenter/serverruimte inrichten! techniek: Railkokersysteem versus bekabeling fysieke scheiding: Moeder van alle inefficiency in het datacenter dcw september

Nadere informatie

Alles over innovatie in ICT

Alles over innovatie in ICT Alles over innovatie in ICT Jaargang 6, nr. 7-8 / 2015 Performance Inzicht, controle, optimalisatie: zo win je de gele trui EuroCloud Monitor Acceptatie en contemplatie Onderzoek Nederland datacenterland:

Nadere informatie

markt All IT Rooms biedt DCIM as-a-service aan koelen Energiebesparing door slim koelen trend NGD claimt contractual PUE van 1.0

markt All IT Rooms biedt DCIM as-a-service aan koelen Energiebesparing door slim koelen trend NGD claimt contractual PUE van 1.0 markt All IT Rooms biedt DCIM as-a-service aan koelen Energiebesparing door slim koelen trend NGD claimt contractual PUE van 1.0 dcw december 2014 in samenwerking met: advancing information transport systems

Nadere informatie

Update voor datacenter KPN/Getronics

Update voor datacenter KPN/Getronics energiemanagement Calxeda, Power Assure en SuperMicro schieten het datacenter te hulp praktijk Equinox wil van datacenter warmteleverancier maken bekabeling Update voor datacenter KPN/Getronics dcw november

Nadere informatie

HP s servertechnologie heeft grote impact op datacenters

HP s servertechnologie heeft grote impact op datacenters technologie Koelen met lage luchtsnelheden markt Digital realty trend HP s servertechnologie heeft grote impact op datacenters dcw mei 2013 Make IT Easy in samenwerking met: advancing information transport

Nadere informatie

De gevolgen van de cloud voor uw bekabeling

De gevolgen van de cloud voor uw bekabeling koeling profitair: 90% minder energieverbruik bekabeling De gevolgen van de cloud voor uw bekabeling praktijk ProRail (ver)bouwt 13 computerruimtes dcw april 2012 in samenwerking met: advancing information

Nadere informatie

Impact van de cloud. Resultaten Hostingonderzoek 2012. Datacenters missen strategie voor luchtstroommanagement. verslag dcw/bicsi voorjaarscongres:

Impact van de cloud. Resultaten Hostingonderzoek 2012. Datacenters missen strategie voor luchtstroommanagement. verslag dcw/bicsi voorjaarscongres: verslag dcw/bicsi voorjaarscongres: Impact van de cloud onderzoek Resultaten Hostingonderzoek 2012 koeling Datacenters missen strategie voor luchtstroommanagement dcw juni 2012 in samenwerking met: advancing

Nadere informatie

DatacenterWorks/Bicsi Voorjaarscongres 2012

DatacenterWorks/Bicsi Voorjaarscongres 2012 DUURZAAMHEID Japanse lessen PRAKTIJK In 5 stappen de IT verhuizen EVENT DatacenterWorks/Bicsi Voorjaarscongres 2012 De strategische brug tussen uw datacenter en uw bedrijf? Dat bent u. Alleen StruxureWare

Nadere informatie

Milieukeur Datacenterkoeling Energiegebruik koelwaterpompen

Milieukeur Datacenterkoeling Energiegebruik koelwaterpompen thema koeling Milieukeur Datacenterkoeling Energiegebruik koelwaterpompen verder omlaag dcw februari 2011 in samenwerking met: advancing information transport systems DataCenter Infrastructure Solutions

Nadere informatie

Koelingsproblemen oplossen bij de bron

Koelingsproblemen oplossen bij de bron netwerken Storage defined networking en het datacenter management Leren van andermans fouten praktijk DCIM in de praktijk koeling Koelingsproblemen oplossen bij de bron jan 1. / feb 2. 2013 in samenwerking

Nadere informatie

Uitputtend meten niet nodig

Uitputtend meten niet nodig monitoring Uitputtend meten niet nodig praktijk Futuristisch datacenter voor Decos dcw december 2011 in samenwerking met: advancing information transport systems coolwall pagina 20 Rittal - The System.

Nadere informatie

Klantgericht en flexibel. Minkels lanceert Next Generation Cold Corridor. Emerson en IBM integreren DCIM en ITSM. Ronald Kok, All IT Rooms: markt

Klantgericht en flexibel. Minkels lanceert Next Generation Cold Corridor. Emerson en IBM integreren DCIM en ITSM. Ronald Kok, All IT Rooms: markt markt Minkels lanceert Next Generation Cold Corridor trend Emerson en IBM integreren DCIM en ITSM Ronald Kok, All IT Rooms: Klantgericht en flexibel dcw maart 2013 in samenwerking met: advancing information

Nadere informatie

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud Een commerciële bijlage van ICT Media, verspreid door Het Financieele Dagblad BoardroomIT datacenter & cloud www.it-executive.nl www.ictmedia.nl april 2014 7 Olav Roes 9 (Rabobank): Altijd bereikbaar en

Nadere informatie

Upgraden of vervangen?

Upgraden of vervangen? markt Softwaregigant CA Technologies stapt in DCIM ABB betreedt Nederlandse datacentermarkt ENERGIEMANAGEMENT PUE wordt officiële ISO-standaard infrastructuur Upgraden of vervangen? nr 10 december 2012

Nadere informatie

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud

BoardroomIT. De moderne machinekamer. datacenter & cloud Een commerciële bijlage van ICT Media, verspreid door Het Financieele Dagblad BoardroomIT datacenter & cloud www.it-executive.nl www.ictmedia.nl april 2014 7 Olav Roes 9 (Rabobank): Altijd bereikbaar en

Nadere informatie

EU-project All4Green ontwikkelt groene contracten. Impact van latency wordt flink onderschat

EU-project All4Green ontwikkelt groene contracten. Impact van latency wordt flink onderschat research EU-project All4Green ontwikkelt groene contracten markt Rittal lanceert RiMatrix S onderzoek commscope Impact van latency wordt flink onderschat special IT Room Infra 2013 12 november, De Kuip,

Nadere informatie

IDC brengt DCIMmarkt. Point-to-point in het datacenter. Energie Investerings Aftrek (EIA) 2012. monitoring. bekabeling. subsidie

IDC brengt DCIMmarkt. Point-to-point in het datacenter. Energie Investerings Aftrek (EIA) 2012. monitoring. bekabeling. subsidie monitoring IDC brengt DCIMmarkt in kaart bekabeling Point-to-point in het datacenter subsidie Energie Investerings Aftrek (EIA) 2012 dcw maart 2012 in samenwerking met: advancing information transport

Nadere informatie

Switch wil PUE=1- grens doorbreken

Switch wil PUE=1- grens doorbreken interview Switch wil PUE=1- grens doorbreken energie-efficiëntie Greenclouds: ruilbeurs voor IT-capaciteit dcw oktober 2011 in samenwerking met: deelnemer IT Room Infra 2011 Rittal CoolWall Het perfecte

Nadere informatie

THE BIG. data center BOOK

THE BIG. data center BOOK THE BIG data center BOOK 2 0 1 3 / 2 0 1 4 3 4 T H E B I G D A T A C E N T E R B O O K Datacenter AMS-5 van Telecity Group 2 0 1 3 / 2 0 1 4 5 REALITY CHECK Visies, trends en ontwikkelingen in informatiemanagement

Nadere informatie

THE BIG. data center BOOK

THE BIG. data center BOOK THE BIG data center BOOK 3 Datacenter AMS-5 van Telecity Group 4 T H E B I G D A T A C E N T E R B O O K 5 REALITY CHECK redactioneel Arnoud van Gemeren Ferry Waterkamp Eén pot nat Visies, trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Nederland ontpopt zich als datacenterland

Nederland ontpopt zich als datacenterland he t va kbl a d ov er cloud compu t ing w w w.cloudworks.nu Jaargang 3, nr.7 / 2012 Nederland ontpopt zich als datacenterland In 5 stappen naar de-perimeterisatie Orde in de chaos van mobiele apps En verder

Nadere informatie

efficiënter datacenter met open-sourceservers

efficiënter datacenter met open-sourceservers duurzaamheid Green Grid lanceert electronics disposal efficiency trend Een radicaal andere kijk op DCIM Rackspace: efficiënter datacenter met open-sourceservers dcw april 2013 in samenwerking met: advancing

Nadere informatie