RAPPORTAGE CARBON FOOTPRINT ANALYSE 2013 SCOPE 1 & 2, SOGETI NEDERLAND B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAPPORTAGE CARBON FOOTPRINT ANALYSE 2013 SCOPE 1 & 2, SOGETI NEDERLAND B.V."

Transcriptie

1 RAPPORTAGE CARBON FOOTPRINT ANALYSE 2013 SCOPE 1 & 2, SOGETI NEDERLAND B.V. Erik Boeve Auteur Erik Boeve Versie V1.0 Plaats Vianen Kenmerk

2 Versie informatie VERSIE INFORMATIE Versie Datum Bijzonderheden Auteur V januari 2015 Eerste opzet mbv 2012 document Erik Boeve V1.0 4 maart 2015 Definitieve document Erik Boeve Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt (voor willekeurig welke doeleinden) door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sogeti Nederland B.V.. Sogeti Nederland B.V. V II

3 Verzendlijst VERZENDLIJST Naam Piet Wybe Wagter Laurens den Breems Monique van Ruitenburg Jeroen Wennink Peter Selles Johan Flikweert Hans Reede Els Reinders Leo Vissers Bedrijf/Functie Sogeti, Directie Sogeti, Manager Mobiliteit Sogeti, Manager HRM Sogeti, Manager Procurement Sogeti, Manager Facilities Sogeti, Manager Strategic Deals Sogeti, Manager ITICS NE Sogeti, Corporate Communications DNV GL Business Assurance B.V., Lead auditor Corporate communications t.b.v. website Sogeti Nederland B.V. v1.0 III

4 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE VERSIE INFORMATIE... II VERZENDLIJST... III INHOUDSOPGAVE... IV 1 VERKLARING MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD EN DUURZAAM ONDERNEMEN SOGETI NEDERLAND ORGANISATIE Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatie grenzen ISO verklaring Basisjaar en referentiejaar Referentiemateriaal Handboek versie CARBON FOOTPRINT ANALYSE Grondslag van de analyse MEETRESULTATEN EN TOELICHTING Gerapporteerde periode Scope 1 emissies, directe emissies Inkoop gas Lease auto s Overzicht scope 1 emissie, directe emissie Verklaring van weggelaten CO 2 bronnen of putten CO 2 emissie van verbranding biomassa Scope 2 emissies, indirecte emissies Elektriciteitsverbruik Personenvervoer vliegtuig Personenvervoer privé auto zakelijk gebruik Overzicht scope 2 emissie, indirecte emissie Invloed van meetonnauwkeurigheden en onzekerheden Scope 3 emissies, indirecte overige emissies CO 2 compensatie Projecten waarop CO 2 gerelateerd gunningvoordeel is verkregen NORMALISERING MEETRESULTATEN VERSCHILLEN TEN OPZICHT VAN Sogeti Nederland B.V. v1.0 IV

5 Inhoudsopgave 6.1 Scope Scope BEREKENINGSMODELLEN Sogeti Nederland B.V. v1.0 V

6 Verklaring Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen Sogeti Nederland 1 VERKLARING MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD EN DUURZAAM ONDERNEMEN SOGETI NEDERLAND Doel van Sogeti is het voeren van een winstgevende, groeiende en duurzame onderneming. Integraal onderdeel van ons beleid is onze maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid naar onze klanten, onze medewerkers en de samenleving. Gezien het belang van dit onderdeel heeft de directie van Sogeti sinds 2009 hiervoor fulltime een manager aangesteld: de heer R. Speelman. Hij maakt deel uit van het Sogeti Management Team. Om een duidelijke invulling te geven aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid hanteren wij de internationale standaard ISO26000: de handleiding voor Social Responsibility. De basis voor al onze zakelijke handelingen is integriteit. Iedereen die met Sogeti te maken heeft, zowel intern als extern, kan rekenen op een respectvolle, eerlijke en rechtvaardige behandeling. De wijze hoe wij werken en ons gedragen is beschreven in onze Richtlijn Bedrijfsethiek. Wij respecteren mensenrechten en leven alle regelgeving op dit gebied na. Sinds 2009 berekent Sogeti haar ecologische voetafdruk. Meer dan negentig procent van onze CO 2 voetafdruk in Scope 1 & 2 komt ten laste van mobiliteit. Het milieubeleid is gericht om deze voetafdruk jaarlijks te verkleinen met minimaal twee procent. Dit is vastgelegd in het convenant de meerjaren afspraak (MJA-3) met het ministerie van E, L & I. Het programma van maatregelen om de voetafdruk jaarlijks te verkleinen is vastgelegd in het Energie Efficiency Plan (EEP). Het monitoren en publiceren van onze verbeteringen gebeurt met de elektronische milieu jaarverslag applicatie van Agentschap NL, onderdeel van het ministerie voor Infrastructuur en Milieu. Voor het deel van de CO 2 uitstoot dat niet gereduceerd kan worden compenseert Sogeti deze met Gold Ver credits. Deze staan garant voor investering in duurzame ontwikkeling van energie en economische groei in de regio waar de projecten plaatsvinden. De reductiemaatregelen in combinatie met de compensatie zorgt ervoor dat Sogeti sinds 1 januari 2011 CO 2 neutraal opereert. Sinds 1 januari 2012 heeft Sogeti het certificaat CO 2 Neutrale Onderneming, uitgereikt door de Climate Neutral Group. Sogeti vindt het belangrijk dat haar maatschappelijke betrokkenheid wordt herkend in de mensen die bij haar werken. Sogeti stimuleert medewerkers om maatschappelijk actief te zijn en draagt in tijd en geld bij aan medewerker initiatieven. Bovendien worden diverse projecten aangeboden waarin medewerkers kunnen participeren. Sogeti streeft in haar personeelssamenstelling naar diversiteit in geslacht, herkomst, cultuur en leeftijd. Speciale aandacht wordt besteed om meer vrouwen aan te trekken voor het IT vak en meer vrouwen op managementposities te krijgen. Sogeti participeert onder andere in Girlsday. Dit is een Europees initiatief om meisjes enthousiast te maken voor techniek, bèta en ict. Bij de keuze van onze leveranciers letten wij op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid. In onze inkoopvoorwaarden zijn criteria daarover opgenomen. Over onze activiteiten en vorderingen op het gebied van MVO en duurzaamheid rapporteren wij onder andere in ons jaarverslag. Sogeti Nederland B.V. v1.0 1

7 Organisatie 2 ORGANISATIE 2.1 Rapporterende organisatie Deze rapportage omvat de Carbon Footprint Analyse van Sogeti Nederland B.V. Het huidige Sogeti Nederland B.V. (met KvK-nummer ) is opgericht in 2002 en is onderdeel van de internationale Cap Gemini SA organisatie. Alle aandelen van Sogeti Nederland B.V. zijn eigendom van Sogeti S.A.S., de holding van de wereldwijd gevestigde Sogeti bedrijven binnen Capgemini. Sogeti Nederland B.V. heeft in Nederland 7 1 (6) vestigingen (2013), van waaruit haar medewerkers met hun ICT vakmanschap een bijdrage leveren aan het resultaat van haar opdrachtgevers. Het hoofdkantoor is gevestigd in Vianen. Bij Sogeti Nederland werkten in 2013 ongeveer medewerkers aan een omzet van Euro 229 miljoen. 2.2 Verantwoordelijk persoon De statutair verantwoordelijk persoon voor de rapporterende organisatie is CEO, Piet Wybe Wagter. 2.3 Organisatie grenzen De organisatiegrenzen van Sogeti Nederland B.V. zijn in het kader van CO 2 -bewust Certificaat bepaald volgens het principe van de operationele invloedsfeer van het te certificeren bedrijf. Binnen het GHG protocol wordt dit omschreven als operational boundary. In de praktijk betekent dit dat waar activiteiten onder regie van Sogeti Nederland B.V. vallen, de verantwoording voor de CO 2 -productie wordt genomen. Sogeti Nederland B.V. is onderdeel van Sogeti Group, maar bezit zelf geen onderliggende entiteiten of groepsmaatschappijen en is derhalve geen holding. Op basis van de laterale inkoopanalyse van de CO 2 -presatatieladder is vastgesteld dat er geen extra bedrijven binnen de organizational boundary van Sogeti Nederland B.V. vallen. 2.4 ISO verklaring Hierbij verklaart Sogeti Nederland B.V. dat deze rapportage voor het CO 2 -bewust certificaat is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen in NEN-ISO 14064, versie Basisjaar en referentiejaar Deze CFA rapportage is de derde meting in het kader van de ISO norm en de CO 2 prestatieladder. Het kalenderjaar 2011 is daarmee het referentiejaar voor toekomstige metingen. Het meetjaar is voor deze CFA rapportage Gedurende 2013 is het kantoor in Rotterdam gesloten per Sogeti Nederland B.V. v1.0 2

8 Organisatie 2.6 Referentiemateriaal Alle informatie en documentatie gebruikt als referentiemateriaal, is vastgelegd in het (digitale) dossier CO 2 prestatieladder en is desgewenst in te zien op een Sogeti locatie in aanwezigheid van de Manager Duurzaam Ondernemen. 2.7 Handboek versie Deze rapportage is gebaseerd op Handboek CO 2 prestatieladder versie 2.2, gedateerd 4 april Sogeti Nederland B.V. v1.0 3

9 Carbon Footprint analyse 3 CARBON FOOTPRINT ANALYSE 3.1 Grondslag van de analyse Op basis van de vastgestelde operationele grenzen zijn de CO 2 -emissies en -absorptie door de activiteiten van de organisatie geïdentificeerd. Bij de identificatie van emissies wordt, conform het Greenhouse Gas (GHG) Protocol, onderscheid gemaakt tussen drie bronnen van emissie (bekend als scopes) in twee categorieën: directe emissies en indirecte emissies. In afwijking van de definitie van GHG-protocol, rekent SKAO business air travel en personal cars for business travel tot scope 2. Emissie Gebaseerd op Scope 1, Directe emissies Gasverbruik voor verwarming 7 (6) locaties 2 Koel- en koudemiddelen Geen Andere brandstoffen Geen Auto's in eigendom Geen Lease auto s Getankte liters leasemaatschappij Scope 2, Indirecte emissies Elektriciteit 7 (6) locaties 1 Vliegreizen Aantal km s tussen herkomst- en bestemmingsluchthaven (eindpunt) Zakelijk gebruik privé auto Aantal gedeclareerde km s Scope 3, overige indirecte emissies Document: Analyse Scope 3 Emissies 2 Gedurende 2013 is het kantoor in Rotterdam gesloten per Sogeti Nederland B.V. v1.0 4

10 Meetresultaten en toelichting 4 MEETRESULTATEN EN TOELICHTING 4.1 Gerapporteerde periode De gerapporteerde periode is gelijk aan het boekjaar. Het boekjaar voor Sogeti Nederland B.V. loop van 1 januari tot en met 31 december. De gerapporteerde periode is het kalenderjaar Scope 1 emissies, directe emissies Inkoop gas Locatie Verbruik in Conversie M 2 kantoor CO 2 gram Bijzonderheden Nm 3 Amersfoort Diemen Vianen Rotterdam Groningen t/m t/m t/m t/m O.b.v. gem. verbruik/m 2 /mnd Maastricht O.b.v. gem. verbruik/m 2 /mnd Regus-Rdam O.b.v. gem. verbruik/m 2 /mnd Totaal ,44 ton CO 2 Het verbruik van aardgas veroorzaakte 203,44 ton CO 2 aan directe uitstoot. Dit is volledig toe te schrijven aan verwarming van de bedrijfspanden van Sogeti Nederland B.V.. Kantoor Rotterdam is gesloten per Deze gegevens zijn gebaseerd op de jaarafrekeningen van de energieleveranciers. In sommige gevallen beslaat de verbruiksperiode niet exact één jaar. In dat geval is er voor gekozen om de periode rekenkundig terug te brengen tot 365 dagen. Voor de satellietkantoren Groningen, Maastricht en Regus-Rotterdam is het exacte verbruik moeilijk te bereken omdat deze kantoren gedeeld worden en/of gas/water/licht voor een standaard bedrag is meegenomen in het contract. Omdat deze kantoren relatief gezien weinig impact hebben is er voor gekozen om het verbruik van Amersfoort, Diemen, Vianen en Rotterdam op te tellen en te delen door het totaal aan m 2 van deze kantoren, gedeeld door het totaal aantal maanden. Hier komt dan een gemiddeld verbruik/m 2 kantoor/maand uit. Deze is vervolgens per satellietkantoor vermenigvuldigd met het aantal m 2 en het aantal maanden dat het kantoor in bezit was (voor de satellietkantoren in alle gevallen heel 2013). Sogeti Nederland B.V. v1.0 5

11 Meetresultaten en toelichting Lease auto s Lease auto s Brandstofsoort # liters Conversie CO 2 gram Benzine Diesel Lpg Hybride-Benzine Hybride-Diesel Aardgas Totaal Conversie Subtotaal Het gebruik van lease auto s ten behoeve van Sogeti Nederland, zorgt voor 9.994,62 ton CO 2. Sogeti bezit geen eigen wagenpark, haar wagenpark werd in 2013 beheerd door vier verschillende leasemaatschappijen. Deze gegevens zijn gebaseerd op de jaareinderapportages van de leasemaatschappijen. Sogeti Nederland B.V. rekent met factor 0,675 vanwege privégebruik van de lease auto s. Deze factor is berekend door HRM en is tot stand gekomen doordat een privé auto gemiddeld km per jaar wordt gebruikt. Leaserijders gebruiken de auto gemiddeld km per jaar meer voor vakantie in het buitenland. Dit komt neer op km (privé gebruik) van de km (leasecontract), wat de conversiefactor geeft van 0, Overzicht scope 1 emissie, directe emissie Emissie CO 2 gram CO 2 ton Gasverbruik voor verwarming ,44 ton CO 2 Koel- en koudemiddelen n.v.t. n.v.t. Andere brandstoffen n.v.t. n.v.t. Auto's in eigendom n.v.t. n.v.t. Lease auto s ,62 ton CO 2 Totaal ,06 ton CO 2 In 2013 heeft Sogeti Nederland B.V. geen koel- en koudemiddelen en geen andere brandstoffen ge-/verbruikt. Ook heeft Sogeti Nederland B.V. geen eigen auto s in eigendom gehad. Sogeti Nederland B.V. v1.0 6

12 Meetresultaten en toelichting SCOPE 1, DIRECTE EMISSIE BEDRAAGT ,06 TON CO Lease auto's Gasverbruik voor verwarming Verklaring van weggelaten CO 2 bronnen of putten Alle geïdentificeerde bronnen en putten van CO 2 zijn verantwoord in de rapportage. Binding van CO 2 vindt niet plaats, waardoor geen sprake is van putten CO 2 emissie van verbranding biomassa De verbranding van biomassa heeft binnen Sogeti Nederland B.V. niet plaatsgevonden. Sogeti Nederland B.V. v1.0 7

13 Meetresultaten en toelichting 4.3 Scope 2 emissies, indirecte emissies Elektriciteitsverbruik Locatie Verbruik in Conversie M 2 kantoor CO 2 gram Bijzonderheden KWh Amersfoort Jan-dec Diemen Jan-dec Vianen Jan-dec Rotterdam Jan-feb Groningen Maastricht Regus-Rdam O.b.v. gem. verbruik/m 2 /mnd O.b.v. gem. verbruik/m 2 /mnd O.b.v. gem. verbruik/m 2 /mnd Totaal ,27 ton CO 2 Aankoop 455-/-15 = GvO s 440 Waterkracht -/ /-689,33 ton CO 2 Subtotaal ,94 ton CO 2 Het elektriciteitsverbruik van de bedrijfspanden van Sogeti Nederland B.V. in 2013 zorgt voor 89,94 ton CO 2. Net als bij is het verbruik van de satellietkantoren berekent m.b.v. het gemiddeld verbruik per m 2 per maand. Middels een Aankoop GvO s verklaring van de energieleverancier (Eneco) aan Sogeti Nederland B.V. blijkt dat in KWh groenvolume vanuit water is geleverd 3. Aangezien de conversiefactor van groene energie uit waterkracht verschilt van grijze stroom, is het verschil in mindering gebracht op de totale CO 2 footprint van het elektriciteitsverbruik Personenvervoer vliegtuig Km klasse # km s Conversie CO 2 gram CO 2 ton <700 km , km ,07 > km ,96 Totaal ,20 Het personenvervoer per vliegtuig in 2013 zorgt voor 177,20 ton CO 2 aan indirecte uitstoot. De gegevens zijn gebaseerd op een overzicht van het reisbureau BCD. Hierbij is gerekend met de individuele vluchten en de afstand tussen de luchthaven van vertrek en de luchthaven van de eindbestemming. In het overzicht van BCD worden ook vliegkilometers vermeld die door medewerkers van de Sogeti Group zijn gemaakt. Deze zijn uitgesloten in de bovengenoemde cijfers. 3 Zie Certificaat Groene Stroom Eneco -1.msg Sogeti Nederland B.V. v1.0 8

14 Meetresultaten en toelichting Personenvervoer privé auto zakelijk gebruik Type # km s Conversie Correctie CO 2 gram CO 2 ton Zakelijke km s % ,17 Reiskosten YP % ,07 Totaal ,65 Ook binnen scope 2 bestaat het overgrote deel van de emissie, te weten 1.730,65 ton CO 2, uit brandstofgebruik. De conversiefactor is gebaseerd op de factor voor onbekend brandstoftype. De gegevens zijn gebaseerd op een tweetal declaraties; zakelijke km s, welke bestaan uit zakelijk gebruik privé auto; en reiskosten YP, welke bestaan uit reiskosten gemaakt door Young Professionals. In de tweede declaratievorm (reiskosten YP) is er geen onderscheid te maken tussen treinkilometers en autokilometers. Bovendien wordt onder deze noemer ook de kosten voor de NS Business Card gedeclareerd. (deze worden doorbelast indien men de leaseauto nog niet heeft ontvangen). Kilometers die met de NS Business Card gedaan zijn, zou dubbel tellen omdat het totaal aantal kilometers ook al in de NS Business Card rapportage is meegenomen, welke in Scope 3 zal terugkomen. Omdat beide rapportages niet op individueel niveau in te zien zijn, moeten we hiervoor corrigeren. Om uit deze post de treinkilometers en de kosten voor de NS Business Card te halen, zijn de gegevens geanalyseerd. Hieruit lijkt het aannemelijk dat zo n 20%-30% van de declaraties bestaat uit treinkosten 4. We gaan daarom uit van een 25% vermindering en komen op een correctiepercentage van 75%. 4 Zie voor de analyse: Totaal Declaraties 2013.xlsx Sogeti Nederland B.V. v1.0 9

15 Meetresultaten en toelichting Overzicht scope 2 emissie, indirecte emissie Emissie CO 2 gram CO 2 ton Elektriciteit ,94 ton CO 2 Vliegreizen ,20 ton CO 2 Zakelijk gebruik privé auto ,65 ton CO 2 Totaal ,79 ton CO 2 SCOPE 2, INDIRECTE EMISSIE BEDRAAGT 1.997,97 TON CO Zakelijk gebruik privé auto Vliegreizen Elektriciteit 4.4 Invloed van meetonnauwkeurigheden en onzekerheden Uit het voorgaande blijkt dat het overgrote deel van de CO 2 -uitstoot in Scope 1 & 2 (96,14 % van de totale uitstoot) wordt veroorzaakt door gebruik van het lease wagenpark (9.994,62 ton CO 2 ) en zakelijk gebruik van de privé auto (1.730,65 ton CO 2 ). Het is dan ook van belang om deze uitstoot nauwkeurig vast te leggen. De gegevens van het brandstofgebruik van het lease wagenpark zijn aangeleverd door de leasemaatschappijen. De gegevens zijn op basis van een brandstofpas, die aan het betreffende voertuig is gekoppeld, verkregen. Sogeti Nederland B.V. vermenigvuldigd de CO 2 footprint van de lease auto s met factor 0,675, vanwege het privégebruik van de lease auto s. Deze factor is berekend door HRM en is tot stand gekomen door uit te gaan van een gemiddeld gebruik van een privé auto van km per jaar. Leaserijders gebruiken de auto gemiddeld km per jaar meer wegens vakantie in het buitenland. Dit komt neer op km (privé gebruik) van de totale km (leasecontract), welke de factor 0,675 oplevert. Ons declaratiesysteem geeft alleen de mogelijkheid voor het declareren van kilometers bij de optie voor zakelijk vervoer. De andere optie reiskosten van Young Sogeti Nederland B.V. v1.0 10

16 Meetresultaten en toelichting Professionals, kunnen zowel treinkosten als zakelijk gebruik privé auto zijn, het is erg lastig om dit uit de gegevens te halen. Door een diepere analyse van de ruwe data valt in te schatten dat ongeveer 75% van de declaraties zakelijk gebruik van de privé auto betreft. Aangezien reizen middels het openbaar vervoer buiten Scope 2 valt, is er voor gekozen om met bovenstaand conversiepercentage te werken. De invloed is zeer beperkt, daar het om slechts 20 ton CO 2 vermindering gaat. Voor een aantal satellietkantoren valt het gas- en elektriciteitsverbruik onder de servicekosten, hierdoor is het moeilijk dit exact te berekenen. Omdat de satellietkantoren maar beperkt van invloed zijn op het totale energie- en gasverbruik, en het totale energie- en gasverbruik maar voor 2,4% bijdraagt aan de CO 2 footprint, is er voor gekozen om van de grote kantoren het gemiddeld verbruik/per m 2 /per maand te berekenen en voor de satellietkantoren deze te vermenigvuldigen met het aantal m 2 en maanden van die satellietkantoren. Voor het gasverbruik zijn de beschikbare rapportages vaak niet over een exact kalenderjaar en soms is de periode ook wat langer of korter dan een jaar. Dit is opgelost door het verbruik te delen door het aantal dagen in de rapportage periode en dit vervolgens te vermenigvuldigen met het aantal dagen dat het kantoor door Sogeti Nederland B.V. werd gehuurd in Dit zou geen grote verschillen moeten veroorzaken. 4.5 Scope 3 emissies, indirecte overige emissies Een analyse van deze emissie is apart gedocumenteerd in Analyse scope 3 emissies 2013 Sogeti Nederland BV 4.6 CO 2 compensatie Voor het deel van de CO 2 uitstoot dat niet gereduceerd kan worden compenseert Sogeti deze grotendeels met Gold Ver credits. Deze staan garant voor investering in projecten voor duurzame ontwikkeling van energie en economische groei. De reductiemaatregelen in combinatie met de compensatie zorgt ervoor dat Sogeti sinds 1 januari 2011 CO 2 neutraal opereert. Sinds 1 januari 2012 heeft Sogeti het certificaat CO 2 Neutrale Onderneming, uitgereikt door de Climate Neutral Group. 4.7 Projecten waarop CO 2 gerelateerd gunningvoordeel is verkregen Er is in het kalenderjaar 2013 één project, voor ProRail, uitgevoerd waarbij tijdens de verwerving een CO2-gerelateerd gunningvoordeel is verkregen. Aan dit project hebben 22 medewerkers van Sogeti Nederland B.V. uren besteed. De urenbesteding varieert van 1 tot 789 uur. We zijn geïnteresseerd in hoeveel medewerkers hun werk hebben gedaan op een locatie van de klant en hoe zij daar zijn gekomen ( lease auto ; eigen auto ; openbaar vervoer ). Hiertoe hebben we alleen de medewerkers ondervraagt die 40 uur of meer voor het project hebben gewerkt. Hierdoor blijven 12 medewerkers over. Van deze 12 medewerkers hebben 2 medewerkers op klantlocatie gewerkt. De een heeft de lease auto gebruikt om naar het werk te gaan, de ander het openbaar vervoer. Sogeti Nederland B.V. v1.0 11

17 Normalisering meetresultaten 5 NORMALISERING MEETRESULTATEN Aangezien mobiliteit de grootste emissie geeft, heeft de omvang van CO 2 -emissie een duidelijke correlatie met het aantal medewerkers in dienst van Sogeti Nederland B.V.. Ten behoeve van vergelijking van de emissie in het referentiejaar en die van toekomstige rapportagejaren, zijn daarom maatstaven bepaald op basis waarvan de meetresultaten kunnen worden genormaliseerd. Voor Sogeti Nederland B.V. is de omvang van de bedrijfsactiviteiten te meten aan de hand van het aantal medewerkers in dienst bij Sogeti Nederland B.V.. Op basis van het aantal medewerkers zijn de gerapporteerde meetresultaten genormaliseerd. In het rapportagejaar 2013 waren medewerkers in dienst. Normalisatie meetresultaten CO 2 ton CO 2 ton/medewerker Scope 1, directe emissie ,06 3,93 Scope 2, indirecte emissie 1.997,79 0,77 Totaal ,84 4,69 Sogeti Nederland B.V. v1.0 12

18 Verschillen ten opzicht van VERSCHILLEN TEN OPZICHT VAN Scope 1 De totale emissie van CO 2 in scope 1 is, ten opzichte van 2012, gedaald van ,76 ton CO 2, naar ,06 ton CO 2. Een daling van 264,7 ton, oftewel 2,5%. De uitstoot van lease auto s is verminderd met 159,52 ton CO 2 en de footprint van het gasverbruik is gedaald met 105,18 ton CO 2. Wanneer we de footprint per medewerker berekenen, medewerkers in 2012 en medewerkers in 2013, zien we dat de uitstoot van lease auto s per medewerker groter is geworden. Namelijk van 3,64 ton CO 2 naar 3,84 ton CO 2. Doordat het aantal medewerkers sterker is gedaald dan het gemiddeld verbruik is gestegen is de totale uitstoot van de lease auto s netto gezien toch gedaald. Voor het gasverbruik is het omgekeerd. Deze is per medewerker gedaald van 0,11 ton CO 2 in 2012 naar 0,08 ton CO 2 in De daling van de CO 2 footprint voor het gasverbruik van 105,18 ton CO 2 komt voornamelijk door de sluiting van kantoor Rotterdam in februari Toch blijft er verhoudingsgewijs nog een fors gedeelde over wat gedaald is door efficiencyslagen in de overige kantoren. Scope 1, directe emissie in CO 2 ton , , , , , , ,00 Lease auto's Gasverbruik 2.000,00 0,00 308,62 203, Scope 2 De totale emissie van CO 2 in scope 2 is, ten opzichte van 2012, gedaald van 3.155,25 ton CO 2, naar 1.997,78 ton CO 2. Een daling van 264,7 ton, oftewel 63,3%. De totale afname in scope 2 emissies is 1.157,46 ton CO 2. Deze afname komt door een afname in zakelijk vliegverkeer en zakelijk gebruik van de privé auto, respectievelijk 41,76 en 190,86 ton CO 2. Echter komt de grootste daling door het elektriciteitsverbruik. In 2012 werd dit nog volledig berekent m.b.v. de conversiefactor voor grijze stroom. Omdat nu is Sogeti Nederland B.V. v1.0 13

19 Verschillen ten opzicht van 2012 aangetoond dat een groot gedeelte van de verbruikte energie bestaat uit groene stroom, is de uitstoot gedaald met 924,84 ton CO 2. Wanneer we de footprint per medewerker berekenen zien we dat deze over de gehele linie is gedaald. Zo was de CO 2 footprint per medewerker voor vliegreizen in ,08 ton CO 2, tegenover 0,07 ton CO 2 in Voor zakelijk gebruik privé auto is dit 0,69 ton CO 2 in 2012, tegenover 0,67 ton CO 2 in Zoals gezegd zit de grootste daling in het elektriciteitsverbruik welke in ,36 ton CO 2 per medewerker bedroeg en in ,03 ton CO 2 per medewerker. Scope 2, indirecte emissie in CO 2 ton 2.500, , , , , , ,78 Vliegreizen Zakelijk gebruik privé auto Elektriciteitsverbruik 500,00 0,00 218,96 177, ,94 Sogeti Nederland B.V. v1.0 14

20 berekeningsmodellen 7 BEREKENINGSMODELLEN De kwantificering van grondstoffen naar CO 2 -emissiewaarden is telkens gedaan door geregistreerde volume-eenheden van de gebruikte brandstoffen te benutten. De omrekening van volume naar emissiewaarden is eenduidig en met behulp van de vermeldde conversiefactor tabel in het CO 2 prestatieladder handboek en geeft de meest betrouwbare vergelijking. In die situaties waar geen volume-eenheden van brandstof beschikbaar waren, is gebruikgemaakt van de meest betrouwbare informatie die beschikbaar was. In het geval van voertuigkilometers is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van daadwerkelijk aantal verbruikte liters, bij de vliegkilometers is gebruik gemaakt van de gegevens die door het reisbureau beschikbaar zijn gesteld op basis van de individuele vluchten. Elektriciteit en gas gebruik is genomen aan de hand van geijkte meters en/of aan de hand van de facturen van het energiebedrijf. Sogeti Nederland B.V. v1.0 15

RAPPORTAGE CARBON FOOTPRINT ANALYSE 2014 SCOPE 1 & 2, SOGETI NEDERLAND B.V.

RAPPORTAGE CARBON FOOTPRINT ANALYSE 2014 SCOPE 1 & 2, SOGETI NEDERLAND B.V. RAPPORTAGE CARBON FOOTPRINT ANALYSE 2014 SCOPE 1 & 2, SOGETI NEDERLAND B.V. Auteur Petra van der Kruk / René Speelman Versie V1.1 Plaats Vianen Kenmerk Versie informatie VERSIE INFORMATIE Versie Datum

Nadere informatie

RAPPORTAGE CARBON FOOTPRINT ANALYSE 2012 SOGETI NEDERLAND B.V.

RAPPORTAGE CARBON FOOTPRINT ANALYSE 2012 SOGETI NEDERLAND B.V. RAPPORTAGE CARBON FOOTPRINT ANALYSE 2012 SOGETI NEDERLAND B.V. Jasper Kips Auteur Jasper Kips Versie C0.2 Plaats Vianen Kenmerk Versie informatie VERSIE INFORMATIE Versie Datum Bijzonderheden Auteur V1.0

Nadere informatie

RAPPORTAGE CARBON FOOTPRINT ANALYSE 2011 SOGETI NEDERLAND B.V.

RAPPORTAGE CARBON FOOTPRINT ANALYSE 2011 SOGETI NEDERLAND B.V. RAPPORTAGE CARBON FOOTPRINT ANALYSE 2011 SOGETI NEDERLAND B.V. Auteur Erica Hendriks Versie V2.0 Plaats Vianen Kenmerk Versie informatie VERSIE INFORMATIE Versie Datum Bijzonderheden Auteur C1.0 4 juli

Nadere informatie

RAPPORTAGE CARBON FOOTPRINT ANALYSE 2012 SOGETI NEDERLAND B.V.

RAPPORTAGE CARBON FOOTPRINT ANALYSE 2012 SOGETI NEDERLAND B.V. RAPPORTAGE CARBON FOOTPRINT ANALYSE 2012 SOGETI NEDERLAND B.V. Jasper Kips Auteur Jasper Kips Versie V1.3 Plaats Vianen Kenmerk Versie informatie VERSIE INFORMATIE Versie Datum Bijzonderheden Auteur V1.0

Nadere informatie

RAPPORTAGE CARBON FOOTPRINT ANALYSE 2015 SCOPE 1 & 2, SOGETI NEDERLAND B.V.

RAPPORTAGE CARBON FOOTPRINT ANALYSE 2015 SCOPE 1 & 2, SOGETI NEDERLAND B.V. RAPPORTAGE CARBON FOOTPRINT ANALYSE 2015 SCOPE 1 & 2, SOGETI NEDERLAND B.V. Auteur Sylvia Dekker / Suzanne van der Veer / René Speelman Versie V1.4 Plaats Vianen Kenmerk Versie informatie VERSIE INFORMATIE

Nadere informatie

CO2 REDUCTIEMAATREGELEN & ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN 2015 SOGETI NEDERLAND BV

CO2 REDUCTIEMAATREGELEN & ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN 2015 SOGETI NEDERLAND BV CO2 REDUCTIEMAATREGELEN & ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN 2015 SOGETI NEDERLAND BV Auteur René Speelman Versie V2.2 Plaats Vianen Kenmerk Versie informatie VERSIE INFORMATIE Versie Datum Bijzonderheden Auteur

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011

Carbon Footprint Analyse 2011 20 APRIL 2012 REF.NR.: 12.A0432 Carbon Footprint Analyse 2011 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Verificatie

Nadere informatie

CO2 REDUCTIEMAATREGELEN & ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN 2013/2014 SOGETI NEDERLAND BV

CO2 REDUCTIEMAATREGELEN & ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN 2013/2014 SOGETI NEDERLAND BV CO2 REDUCTIEMAATREGELEN & ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN 2013/2014 SOGETI NEDERLAND BV Auteur René Speelman Versie V2.1 Plaats Vianen Kenmerk Versie informatie VERSIE INFORMATIE Versie Datum Bijzonderheden

Nadere informatie

CARBON FOOTPRINT 2011 1. Directieverklaring

CARBON FOOTPRINT 2011 1. Directieverklaring 1. Directieverklaring De bescherming van het milieu geldt als een belangrijk aandachtspunt van onze organisatie. Wij beschouwen dit dan ook als een onlosmakelijk onderdeel van ons bedrijfsproces. Het doel

Nadere informatie

CO2 REDUCTIEMAATREGELEN 2014/2015 SOGETI NEDERLAND BV

CO2 REDUCTIEMAATREGELEN 2014/2015 SOGETI NEDERLAND BV CO2 REDUCTIEMAATREGELEN 2014/2015 SOGETI NEDERLAND BV Auteur René Speelman Versie V2.0 Plaats Vianen Kenmerk Versie informatie VERSIE INFORMATIE Versie Datum Bijzonderheden Auteur V1.0 2 januari 2014 Aanvulling

Nadere informatie

CO2 REDUCTIEMAATREGELEN & ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN 2015 SOGETI NEDERLAND BV

CO2 REDUCTIEMAATREGELEN & ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN 2015 SOGETI NEDERLAND BV CO2 REDUCTIEMAATREGELEN & ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN 2015 SOGETI NEDERLAND BV Auteur René Speelman Versie V2.3 Plaats Vianen Kenmerk Versie informatie VERSIE INFORMATIE Versie Datum Bijzonderheden Auteur

Nadere informatie

MANAGEMENT REVIEW CO2 PRESTATIELADDER 2013

MANAGEMENT REVIEW CO2 PRESTATIELADDER 2013 MANAGEMENT REVIEW CO2 PRESTATIELADDER 2013 Auteur René Speelman Versie 1.0 Plaats Vianen Kenmerk WEGWIJZER Versie informatie Versie Datum Bijzonderheden Auteur 1.0 November 2014 René Speelman, manager

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2014

Carbon Footprint Analyse 2014 JAARGANG 3, NR.1 28 SEPTEMBER 2015 REF.NR.: 15.R.0917 Carbon Footprint Analyse 2014 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse S1-2015

Carbon Footprint Analyse S1-2015 Lekdijk Oost 21 2861 GA Bergambacht Postbus 4 2860 AA Bergambacht Telefoon (088) - 099 88 00 info@mdb.nl www.mdb.nl IBAN NL03ABNA0587773073 KvK Gouda 29022863 BTW NL005147244B01 ISO 9001 - BRL 6000 - VCA**

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn CO2 Emissie-inventarisatie 2013 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD... 3 2 ORGANISATIE...

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q1.Q2-2015

CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q1.Q2-2015 CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q1.Q2-2015 Referentie : CO 2 prestatieladder 2.2-3.A.1 Revisie : 2.0 (correcties op 1.0) Datum : 20150901 Status : Definitief Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Periodieke rapportage januari - juni CO₂ prestaties. Rijssen, maart Auteur: L.J. Hoff. Geaccodeerd door: M.

Periodieke rapportage januari - juni CO₂ prestaties. Rijssen, maart Auteur: L.J. Hoff. Geaccodeerd door: M. Periodieke rapportage januari - juni 2013 CO₂ prestaties Rijssen, maart 2014 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding pagina 3 2. Organisatie pagina 4 2.1 Rapporterende

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Emissie-inventaris Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2014 3.A. Emissie-inventaris 2014 (2015.001) Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inleiding en verantwoording... 3 1 Beschrijving van

Nadere informatie

Grouttech Carbon Footprint 2015H1

Grouttech Carbon Footprint 2015H1 Grouttech Carbon Footprint 2015H1 Voorwoord Grouttech is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in bouwchemische producten en de professionele toepassing ervan. Met onze fabricaten en ondersteuning zijn wij

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse H2 2011

Carbon Footprint Analyse H2 2011 Pagina 1 van 9 Carbon Footprint Analyse H2 2011 Datum : 08 mei 2012, gecorrigeerd 20 juli 2012 Onderwerp : Carbon Footprint Analyse tweede helft 2011 (1 juli 2011 1 januari 2012) Organisatie Rapporterende

Nadere informatie

MANAGEMENT REVIEW CO2 PRESTATIELADDER 2012

MANAGEMENT REVIEW CO2 PRESTATIELADDER 2012 MANAGEMENT REVIEW CO2 PRESTATIELADDER 2012 Auteur René Speelman Versie 1 Plaats Vianen Kenmerk WEGWIJZER Versie informatie Versie Datum Bijzonderheden Auteur 1 29 april 2013 (toegevoegde management René

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

Voorwoord CARBON FOOTPRINT GROUTTECH 2013

Voorwoord CARBON FOOTPRINT GROUTTECH 2013 Grouttech Carbon Footprint 2013 Voorwoord Grouttech is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in bouwchemische producten en de professionele toepassing ervan. Met onze fabricaten en ondersteuning zijn wij

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2014 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 11-03-2015 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

Rapport. Managementrapport. Verificatie emissie inventaris 2014 TBI Infra B.V. Barendrecht, 29 juni 2015

Rapport. Managementrapport. Verificatie emissie inventaris 2014 TBI Infra B.V. Barendrecht, 29 juni 2015 Rapport Managementrapport Verificatie emissie inventaris 2014 TBI Infra B.V. Barendrecht, 29 juni 2015 DNV GL Business Assurance B.V. Zwolseweg 1, 2994 LB Barendrecht Postbus 9599, 3007 AN Rotterdam Tel.:

Nadere informatie

CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q4. Versie: 1.0, 13-1-2015

CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q4. Versie: 1.0, 13-1-2015 CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q4 Versie: 1.0, 13-1-2015 Inventory boundary Organizational boundaries voestalpine WBN assembleert en bouwt wisselconstructies voor, t.b.v. de railinfrastructuur. Het

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 H1

Carbon Footprint Analyse 2010 H1 JAARGANG 2, NR. 1 16 AUGUSTUS 2011 REF.NR.: 11.A0321 Carbon Footprint Analyse 2010 H1 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

Grouttech Carbon Footprint 2014H2. Handboek 3.0

Grouttech Carbon Footprint 2014H2. Handboek 3.0 Grouttech Carbon Footprint 2014H2 Handboek 3.0 Voorwoord Grouttech is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in bouwchemische producten en de professionele toepassing ervan. Met onze fabricaten en ondersteuning

Nadere informatie

CO 2 Emissie Rapportage. Samen energiek sterk voor onze toekomst. CO 2 Emissie rapportage 2014

CO 2 Emissie Rapportage. Samen energiek sterk voor onze toekomst. CO 2 Emissie rapportage 2014 Tijssens Electrotechniek B.V. De Boelakkers 25 5591 RA Heeze CO 2 Emissie Rapportage Samen energiek sterk voor onze toekomst 2014 Pagina 1 Inhoud 1. Directieverklaring 3-4 2. Rapporterende organisatie

Nadere informatie

Analyse Carbon Footprint eerste helft 2011

Analyse Carbon Footprint eerste helft 2011 Analyse Carbon Footprint eerste helft 2011 Auteurs R. Neleman en B. Spaltman Autorisatie F. van der Sanden en M. Aben Kenmerk Analyse Carbon Footprint eerste helft 2011 Datum 27 oktober 2011 Versie 1.0

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2013 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 18-03-2014 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2012 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 08-04-2013 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

Kollen Holding B.V. CO2 Emissie-inventarisatie 2013. Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Deventerweg 9 Deventerweg 9 8167 NA Oene 8167 NA Oene

Kollen Holding B.V. CO2 Emissie-inventarisatie 2013. Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Deventerweg 9 Deventerweg 9 8167 NA Oene 8167 NA Oene CO2 Emissie-inventarisatie 2013 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 Maart 2014 Kollen Holding B.V. Waaronder de werkmaatschappijen; Kollen BV Bunte Grondwerken BV Deventerweg 9 Deventerweg 9 8167 NA

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.3.2 Emissie-inventaris met CO 2 -Footprint 7 juli 2014 www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2012 H2

Carbon Footprint Analyse 2012 H2 JAARGANG 4, NR. 2B 13 MEI 2013 Carbon Footprint Analyse 2012 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2014 H2

Carbon Footprint Analyse 2014 H2 10 APR 2015 Carbon Footprint Analyse 2014 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Binnen Alfen is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen altijd de basis geweest voor het beleid. Al vele jaren wordt getracht

Nadere informatie

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Maart 2014. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen;

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Maart 2014. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; CO2 Emissie-inventarisatie 2013 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 2013 Maart 2014 BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; de Waard Grondverzet b.v. de Waard Transport & Overslag b.v. Baardmeesweg

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Opgesteld door: Wouter van

Nadere informatie

Rapport. Managementrapport. Verificatie emissie inventaris 2013 V&M Elektrotechniek B.V. Barendrecht, 3 november 2014

Rapport. Managementrapport. Verificatie emissie inventaris 2013 V&M Elektrotechniek B.V. Barendrecht, 3 november 2014 Rapport Managementrapport Verificatie emissie inventaris 2013 V&M Elektrotechniek B.V. Barendrecht, 3 november 2014 KEMA Emission Verification Services B.V. Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem Postbus 9599,

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2015 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 04-04-2016 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

CFA rapportage 2011 eerste helft

CFA rapportage 2011 eerste helft CFA rapportage 2011 eerste helft Directieverklaring Duurzaam ondernemen is één van de gemeenschappelijke kernwaarden van AkzoNobel. Als onderdeel van AkzoNobel zullen wij ook voortdurend streven naar betrokkenheid

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Rapportage CO 2 -footprint Theuma

Rapportage CO 2 -footprint Theuma Rapportage CO 2 -footprint Theuma 2012 Datum: April 2013 Status: Eindrapport Betrokkenen: Bart Van Damme Bart Wauters Anouk Walinga Barbara De Kezel Theuma Theuma Theuma Beco 2 INHOUD SAMENVATTING... 4

Nadere informatie

CO2 REDUCTIEMAATREGELEN 2013/2014 SOGETI NEDERLAND BV

CO2 REDUCTIEMAATREGELEN 2013/2014 SOGETI NEDERLAND BV CO2 REDUCTIEMAATREGELEN 2013/2014 SOGETI NEDERLAND BV Auteur René Speelman Versie V1.1 Plaats Vianen Kenmerk Versie informatie VERSIE INFORMATIE Versie Datum Bijzonderheden Auteur V1.0 2 januari 2014 Aanvulling

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2011 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 19-04-2012 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. April 2013. BR Holding BV. Waaronder de werkmaatschappijen;

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. April 2013. BR Holding BV. Waaronder de werkmaatschappijen; CO2 Emissie-inventarisatie 2012 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 April 2013 BR Holding BV Waaronder de werkmaatschappijen; BRControls Products BRControls Projects Telfordstraat 47 Bezoekadres: Paxtonstraat

Nadere informatie

CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q2. Versie: 1.0, 10-7-2015

CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q2. Versie: 1.0, 10-7-2015 CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q2 Versie: 1.0, 10-7-2015 Inventory boundary Organizational boundaries voestalpine WBN assembleert en bouwt wisselconstructies voor, t.b.v. de railinfrastructuur. Het

Nadere informatie

Carbon Footprint 2013. J.M. de Wit Groenvoorziening BV

Carbon Footprint 2013. J.M. de Wit Groenvoorziening BV Carbon Footprint 2013 J.M. de Wit Groenvoorziening BV Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening B.V. April 2014 Bedrijfsgegevens Bedrijf: J.M. de Wit Groenvoorziening BV Bezoekadres: Groenestein 12b

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse H1 2011

Carbon Footprint Analyse H1 2011 Pagina 1 van 8 Carbon Footprint Analyse H1 2011 Datum : 12 december 2011 Onderwerp : Carbon Footprint Analyse eerste helft 2011 (1 januari 2011 1 juli 2011) Organisatie Rapporterende organisatie Van Wijnen

Nadere informatie

CFA rapportage 2012 tweede helft

CFA rapportage 2012 tweede helft CFA rapportage 2012 tweede helft Directieverklaring Duurzaam ondernemen is één van de gemeenschappelijke kernwaarden van AkzoNobel. Als onderdeel van AkzoNobel zullen wij ook voortdurend streven naar betrokkenheid

Nadere informatie

Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2009 (referentiejaar)

Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Carbon Footprint Beheer Familie van Ooijen BV Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Dit document bevat: - De uitgewerkte actuele emissie inventaris 2009 o de analyse van de emissie inventaris

Nadere informatie

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen de Van der Ende Steel Protectors Group BV staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 12 Verantwoording Titel jaar 2012 : Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half Versie : 1.0 Datum : 14-11-2012

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2014 H2

Carbon Footprint Analyse 2014 H2 JAARGANG 3, NR. 1 11 JANUARI 2015 REF.NR.: 15.R.0101 Carbon Footprint Analyse 2014 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2015 H1

Carbon Footprint Analyse 2015 H1 JAARGANG 4, NR. 1 1 SEPTEMBER 2015 REF.NR.: 15.R.0901 Carbon Footprint Analyse 2015 H1 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

1. INLEIDING Rapportage

1. INLEIDING Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 1 e helft 2010

Carbon Footprint Analyse 1 e helft 2010 Concept CO2 inventarisatie Carbon Footprint Analyse 1 e helft 2010 Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 13 september 2010 Referentie 1000110-0107.01 Auteur Corine Koolen Niets uit

Nadere informatie

REDUCTIE CO2 UITSTOOT 2011-2012

REDUCTIE CO2 UITSTOOT 2011-2012 REDUCTIE CO2 UITSTOOT 2011-2012 Auteur Jasper Kips Versie V1.0 Plaats Vianen Kenmerk Versie informatie VERSIE INFORMATIE Versie Datum Bijzonderheden Auteur C0.1 13 februari 2014 Jasper Kips Copyright Sogeti

Nadere informatie

Jansen Rioolreiniging

Jansen Rioolreiniging CO2 Emissie-inventarisatie 2016-1 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 08 augustus 2016 Jansen Rioolreiniging Jansen Rioolreiniging BV Kromme Gat 15 3372 DH Hardinxveld-Giessendam INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD...

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris 2013 Visser Assen Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien juni 2014 Definitief S.G. Jonker R. van der Veen AMK Inventis Advies en Opleiding 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Milon. Carbon Footprint 2013 0-meting

Milon. Carbon Footprint 2013 0-meting Milon Carbon Footprint 2013 0-meting Versie 2; 16 maart 2015 Inleiding Milon onderneemt maatschappelijk verantwoord. Dat is een doel, maar zit eveneens opgesloten in het DNA van het bedrijf. MVO is ook

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2012 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2012 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2012 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

1 e half jaar 2015. Carbon Footprint. J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening BV.

1 e half jaar 2015. Carbon Footprint. J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon Footprint 1 e half jaar 2015 J.M. de Wit Groenvoorziening BV Pagina 1 van 13 Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: J.M. de Wit Groenvoorziening BV Bezoekadres:

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2013 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2013 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2013 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

Certificering op CO2-prestatieladder. Imtech ICT Nederland B.V.

Certificering op CO2-prestatieladder. Imtech ICT Nederland B.V. Certificering op CO2-prestatieladder Imtech ICT Nederland B.V. Impact handboek v2.0 op CFA rapporten 2009 & 2010H1 Door Imtech ICT Technical Systems Auteur: F. Vandael Versie: 1.0 Datum: 29-sep-2011 Doc.nr:

Nadere informatie

Footprint. CO₂ prestaties

Footprint. CO₂ prestaties Footprint CO₂ prestaties Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding pagina 3 2. Organisatie pagina 4 2.1 Rapporterende organisatie pagina 4 2.2

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 2e helft

Carbon Footprint Analyse 2010 2e helft CO2 inventarisatie Carbon Footprint Analyse 2010 2e helft Opdrachtgever Project CO2 prestatieladder Datum 21 oktober 2011 Referentie 1000110-0227.2.0 Auteur(s) Richard Fikse (RiF) Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2014 Versie 1

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2014 Versie 1 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2014 Versie 1 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2011 Versie 2

CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2011 Versie 2 CO2 Emissie Inventaris Rapportage 2011 Versie 2 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl CO2

Nadere informatie

Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Carbon Footprint 2010

Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Carbon Footprint 2010 Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze eerste Carbon Footprint over 2010 en 2011, en de eerste Carbon Footprint Analyse over 2011. Daarin

Nadere informatie

CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q1. Versie: 1.0, 14-4-2015

CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q1. Versie: 1.0, 14-4-2015 CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q1 Versie: 1.0, 14-4-2015 Inventory boundary Organizational boundaries voestalpine WBN assembleert en bouwt wisselconstructies voor, t.b.v. de railinfrastructuur. Het

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint 2014. Van Raaijen Groep BV. Mei 2015. Pagina 1 van 13

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint 2014. Van Raaijen Groep BV. Mei 2015. Pagina 1 van 13 Carbon Footprint 2014 Van Raaijen Groep BV Pagina 1 van 13 Carbon footprint Van Raaijen Groep B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: Van Raaijen Groep BV Bezoekadres: De Binderij 54 Postcode en plaats: 1321 EK

Nadere informatie

CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q4. Versie: 2.0, 5-11-2015

CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q4. Versie: 2.0, 5-11-2015 CO 2 inventarisatie 2014 - Q1 t/m Q4 Versie: 2.0, 5-11-2015 Toelichting behorende bij versie 2.0: Met ingang van 1 september 2015 heeft voestalpine WBN via een asset deal de bedrijfsactiviteiten van Rail

Nadere informatie

Grouttech Carbon Footprint 2016H1

Grouttech Carbon Footprint 2016H1 Grouttech Carbon Footprint 2016H1 Voorwoord Grouttech is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in bouwchemische producten en de professionele toepassing ervan. Met onze fabricaten en ondersteuning zijn wij

Nadere informatie

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Steel Protectors Group staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage H1-2014

Carbon Footprint Rapportage H1-2014 Carbon Footprint Rapportage H1-2014 Naam Paraaf Datum Steller W.B.R. Weening November 2014 Inhoudsopgave D38.Carbon Footprint Report H1-2014.doc 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen...

Nadere informatie

Carbon footprint. Abbink Boekelo Wegenbouw BV

Carbon footprint. Abbink Boekelo Wegenbouw BV Carbon footprint Abbink Boekelo Wegenbouw BV Datum: 24 maart 2015 Status: concept Carbon footprint Abbink Boekelo Wegenbouw BV Bedrijfsgegevens Bedrijf: Abbink Boekelo Wegenbouw BV Bezoekadres: Marssteden

Nadere informatie

Carbon Footprint rapportage 2013. Conform ISO 14064-1. Pagina van 12

Carbon Footprint rapportage 2013. Conform ISO 14064-1. Pagina van 12 Carbon Footprint rapportage 2013 Conform ISO 14064-1 Pagina van 12 1 Naam: Carbon Footprint rapportage 2013 conform ISO 14064-1 Documentversie: 1.1 Datum: Maart 2014 Contactpersoon: Arnoud Fokkens, arnoud.fokkens@ziut.nl,

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: april 2014 Concept Versie 1 Maart 2014 Pagina

Nadere informatie

Carbon Footprint rapportage

Carbon Footprint rapportage Carbon Footprint rapportage code: B1408 Carbon Footprint rapportage conform ISO 14064-1 t.b.v. de CO2-prestatieladder ABT bv Verantwoordelijk : L. te Laak Versie : 1 Datum : 25 oktober 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Half jaarlijkse rapportage Carbon Footprint 2014

Half jaarlijkse rapportage Carbon Footprint 2014 Het overzicht van de totale CO 2 uitstoot van Alphabet Nederland B.V. per 3-6-214 Scope Bron / Soort CO2 uitstoot (ton) Subtotaal Gasverbruik Hoofdkantoor 25 Overige locaties (11) 47 72 Directe emissies

Nadere informatie

Periodieke rapportage 1 e helft 2014

Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie

Nadere informatie

Emissie inventaris Brouwers Groenaannemers EMISSIE INVENTARIS 2014 BROUWERS GROENAANNEMERS B.V.

Emissie inventaris Brouwers Groenaannemers EMISSIE INVENTARIS 2014 BROUWERS GROENAANNEMERS B.V. EMISSIE INVENTARIS 2014 BROUWERS GROENAANNEMERS B.V. Scope 1 & scope 2 Datum: 22 juli 2015 0 1. INLEIDING Brouwers Groenaannemers voert in het kader van haar MVO en duurzaamheidbeleid een actief klimaatprogramma

Nadere informatie

Carbon footprint BT Nederland NV 2014

Carbon footprint BT Nederland NV 2014 Carbon footprint BT Nederland NV 2014 1 Inleiding Ten behoeve van het behalen van niveau 3 van de CO 2 Prestatieladder heeft BT Nederland N.V. (hierna BT Nederland) haar CO 2-uitstoot (scope 1 & 2 emissies)

Nadere informatie

CFA rapportage 2010 eerste helft

CFA rapportage 2010 eerste helft CFA rapportage 2010 eerste helft Directieverklaring Duurzaam ondernemen is één van de gemeenschappelijke kernwaarden van AkzoNobel. Als onderdeel van AkzoNobel zullen wij ook voortdurend streven naar betrokkenheid

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder).

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder). 1 I N L E I D I N G 1. 1 O v e r d i t r a p p o r t Dit rapport beschrijft de CO 2 -footprint, de CO 2 -reductiedoelstellingen en CO 2 - reductiemaatregelen van OBO BETTERMANN. OBO BETTERMANN werkt met

Nadere informatie

CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q4. Versie: 1.0, 16-3-2016

CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q4. Versie: 1.0, 16-3-2016 CO 2 inventarisatie 2015 - Q1 t/m Q4 Versie: 1.0, 16-3-2016 Inventory boundary Organizational boundaries voestalpine WBN assembleert en bouwt wisselconstructies voor, t.b.v. de railinfrastructuur. Het

Nadere informatie

Kollen Holding B.V. CO2 Emissie-inventarisatie Conform 3.A.1 & ISO , par Deventerweg 9 Deventerweg NA Oene 8167 NA Oene

Kollen Holding B.V. CO2 Emissie-inventarisatie Conform 3.A.1 & ISO , par Deventerweg 9 Deventerweg NA Oene 8167 NA Oene CO2 Emissie-inventarisatie 2015 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 14 maart 2016 Kollen Holding B.V. Waaronder de werkmaatschappijen; Kollen BV Bunte Grondwerken BV Deventerweg 9 Deventerweg 9 8167

Nadere informatie

MILON. Carbon Footprint 2014 Verantwoording over 2014

MILON. Carbon Footprint 2014 Verantwoording over 2014 MILON Carbon Footprint 2014 Verantwoording over 2014 Versie 1; 26 juni 2015 Inleiding MILON onderneemt maatschappelijk verantwoord. Dat is een doel, maar zit eveneens opgesloten in het DNA van het bedrijf.

Nadere informatie

1 van 13. Periode: 1 juli t/m 31 december 2013

1 van 13. Periode: 1 juli t/m 31 december 2013 1 van 13 Periodieke rapportage: H2 2013 Periode: 1 juli t/m 31 december 2013 2 van 13 Inhoud Naam 7.3 ISO 14064-1 Periodieke rapportage Inleiding p 1 Basisgegevens Beschrijving van de organisatie a 2.1

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 H1

Carbon Footprint Analyse 2010 H1 7 MRT 2011 REF.NR.: 10.A0466 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijke persoon ISO 14064 verklaring Verificatie verklaring Organisatie grenzen Carbon Footprint-analyse

Nadere informatie

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. 09 november 2015. BR Holding BV. Waaronder de werkmaatschappijen;

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. 09 november 2015. BR Holding BV. Waaronder de werkmaatschappijen; CO2 Emissie-inventarisatie 2015 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 09 november 2015 BR Holding BV Waaronder de werkmaatschappijen; BRControls Products BRControls Projects Telfordstraat 47 Bezoekadres:

Nadere informatie

CFA rapportage 2009. Directieverklaring

CFA rapportage 2009. Directieverklaring CFA rapportage 2009 Directieverklaring Duurzaam ondernemen is één van de gemeenschappelijke kernwaarden van AkzoNobel. Als onderdeel van AkzoNobel zullen wij ook voortdurend streven naar betrokkenheid

Nadere informatie