RAPPORTAGE CARBON FOOTPRINT ANALYSE 2013 SCOPE 1 & 2, SOGETI NEDERLAND B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAPPORTAGE CARBON FOOTPRINT ANALYSE 2013 SCOPE 1 & 2, SOGETI NEDERLAND B.V."

Transcriptie

1 RAPPORTAGE CARBON FOOTPRINT ANALYSE 2013 SCOPE 1 & 2, SOGETI NEDERLAND B.V. Erik Boeve Auteur Erik Boeve Versie V1.0 Plaats Vianen Kenmerk

2 Versie informatie VERSIE INFORMATIE Versie Datum Bijzonderheden Auteur V januari 2015 Eerste opzet mbv 2012 document Erik Boeve V1.0 4 maart 2015 Definitieve document Erik Boeve Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt (voor willekeurig welke doeleinden) door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sogeti Nederland B.V.. Sogeti Nederland B.V. V II

3 Verzendlijst VERZENDLIJST Naam Piet Wybe Wagter Laurens den Breems Monique van Ruitenburg Jeroen Wennink Peter Selles Johan Flikweert Hans Reede Els Reinders Leo Vissers Bedrijf/Functie Sogeti, Directie Sogeti, Manager Mobiliteit Sogeti, Manager HRM Sogeti, Manager Procurement Sogeti, Manager Facilities Sogeti, Manager Strategic Deals Sogeti, Manager ITICS NE Sogeti, Corporate Communications DNV GL Business Assurance B.V., Lead auditor Corporate communications t.b.v. website Sogeti Nederland B.V. v1.0 III

4 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE VERSIE INFORMATIE... II VERZENDLIJST... III INHOUDSOPGAVE... IV 1 VERKLARING MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD EN DUURZAAM ONDERNEMEN SOGETI NEDERLAND ORGANISATIE Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatie grenzen ISO verklaring Basisjaar en referentiejaar Referentiemateriaal Handboek versie CARBON FOOTPRINT ANALYSE Grondslag van de analyse MEETRESULTATEN EN TOELICHTING Gerapporteerde periode Scope 1 emissies, directe emissies Inkoop gas Lease auto s Overzicht scope 1 emissie, directe emissie Verklaring van weggelaten CO 2 bronnen of putten CO 2 emissie van verbranding biomassa Scope 2 emissies, indirecte emissies Elektriciteitsverbruik Personenvervoer vliegtuig Personenvervoer privé auto zakelijk gebruik Overzicht scope 2 emissie, indirecte emissie Invloed van meetonnauwkeurigheden en onzekerheden Scope 3 emissies, indirecte overige emissies CO 2 compensatie Projecten waarop CO 2 gerelateerd gunningvoordeel is verkregen NORMALISERING MEETRESULTATEN VERSCHILLEN TEN OPZICHT VAN Sogeti Nederland B.V. v1.0 IV

5 Inhoudsopgave 6.1 Scope Scope BEREKENINGSMODELLEN Sogeti Nederland B.V. v1.0 V

6 Verklaring Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen Sogeti Nederland 1 VERKLARING MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD EN DUURZAAM ONDERNEMEN SOGETI NEDERLAND Doel van Sogeti is het voeren van een winstgevende, groeiende en duurzame onderneming. Integraal onderdeel van ons beleid is onze maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid naar onze klanten, onze medewerkers en de samenleving. Gezien het belang van dit onderdeel heeft de directie van Sogeti sinds 2009 hiervoor fulltime een manager aangesteld: de heer R. Speelman. Hij maakt deel uit van het Sogeti Management Team. Om een duidelijke invulling te geven aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid hanteren wij de internationale standaard ISO26000: de handleiding voor Social Responsibility. De basis voor al onze zakelijke handelingen is integriteit. Iedereen die met Sogeti te maken heeft, zowel intern als extern, kan rekenen op een respectvolle, eerlijke en rechtvaardige behandeling. De wijze hoe wij werken en ons gedragen is beschreven in onze Richtlijn Bedrijfsethiek. Wij respecteren mensenrechten en leven alle regelgeving op dit gebied na. Sinds 2009 berekent Sogeti haar ecologische voetafdruk. Meer dan negentig procent van onze CO 2 voetafdruk in Scope 1 & 2 komt ten laste van mobiliteit. Het milieubeleid is gericht om deze voetafdruk jaarlijks te verkleinen met minimaal twee procent. Dit is vastgelegd in het convenant de meerjaren afspraak (MJA-3) met het ministerie van E, L & I. Het programma van maatregelen om de voetafdruk jaarlijks te verkleinen is vastgelegd in het Energie Efficiency Plan (EEP). Het monitoren en publiceren van onze verbeteringen gebeurt met de elektronische milieu jaarverslag applicatie van Agentschap NL, onderdeel van het ministerie voor Infrastructuur en Milieu. Voor het deel van de CO 2 uitstoot dat niet gereduceerd kan worden compenseert Sogeti deze met Gold Ver credits. Deze staan garant voor investering in duurzame ontwikkeling van energie en economische groei in de regio waar de projecten plaatsvinden. De reductiemaatregelen in combinatie met de compensatie zorgt ervoor dat Sogeti sinds 1 januari 2011 CO 2 neutraal opereert. Sinds 1 januari 2012 heeft Sogeti het certificaat CO 2 Neutrale Onderneming, uitgereikt door de Climate Neutral Group. Sogeti vindt het belangrijk dat haar maatschappelijke betrokkenheid wordt herkend in de mensen die bij haar werken. Sogeti stimuleert medewerkers om maatschappelijk actief te zijn en draagt in tijd en geld bij aan medewerker initiatieven. Bovendien worden diverse projecten aangeboden waarin medewerkers kunnen participeren. Sogeti streeft in haar personeelssamenstelling naar diversiteit in geslacht, herkomst, cultuur en leeftijd. Speciale aandacht wordt besteed om meer vrouwen aan te trekken voor het IT vak en meer vrouwen op managementposities te krijgen. Sogeti participeert onder andere in Girlsday. Dit is een Europees initiatief om meisjes enthousiast te maken voor techniek, bèta en ict. Bij de keuze van onze leveranciers letten wij op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid. In onze inkoopvoorwaarden zijn criteria daarover opgenomen. Over onze activiteiten en vorderingen op het gebied van MVO en duurzaamheid rapporteren wij onder andere in ons jaarverslag. Sogeti Nederland B.V. v1.0 1

7 Organisatie 2 ORGANISATIE 2.1 Rapporterende organisatie Deze rapportage omvat de Carbon Footprint Analyse van Sogeti Nederland B.V. Het huidige Sogeti Nederland B.V. (met KvK-nummer ) is opgericht in 2002 en is onderdeel van de internationale Cap Gemini SA organisatie. Alle aandelen van Sogeti Nederland B.V. zijn eigendom van Sogeti S.A.S., de holding van de wereldwijd gevestigde Sogeti bedrijven binnen Capgemini. Sogeti Nederland B.V. heeft in Nederland 7 1 (6) vestigingen (2013), van waaruit haar medewerkers met hun ICT vakmanschap een bijdrage leveren aan het resultaat van haar opdrachtgevers. Het hoofdkantoor is gevestigd in Vianen. Bij Sogeti Nederland werkten in 2013 ongeveer medewerkers aan een omzet van Euro 229 miljoen. 2.2 Verantwoordelijk persoon De statutair verantwoordelijk persoon voor de rapporterende organisatie is CEO, Piet Wybe Wagter. 2.3 Organisatie grenzen De organisatiegrenzen van Sogeti Nederland B.V. zijn in het kader van CO 2 -bewust Certificaat bepaald volgens het principe van de operationele invloedsfeer van het te certificeren bedrijf. Binnen het GHG protocol wordt dit omschreven als operational boundary. In de praktijk betekent dit dat waar activiteiten onder regie van Sogeti Nederland B.V. vallen, de verantwoording voor de CO 2 -productie wordt genomen. Sogeti Nederland B.V. is onderdeel van Sogeti Group, maar bezit zelf geen onderliggende entiteiten of groepsmaatschappijen en is derhalve geen holding. Op basis van de laterale inkoopanalyse van de CO 2 -presatatieladder is vastgesteld dat er geen extra bedrijven binnen de organizational boundary van Sogeti Nederland B.V. vallen. 2.4 ISO verklaring Hierbij verklaart Sogeti Nederland B.V. dat deze rapportage voor het CO 2 -bewust certificaat is opgesteld in overeenstemming met de richtlijnen in NEN-ISO 14064, versie Basisjaar en referentiejaar Deze CFA rapportage is de derde meting in het kader van de ISO norm en de CO 2 prestatieladder. Het kalenderjaar 2011 is daarmee het referentiejaar voor toekomstige metingen. Het meetjaar is voor deze CFA rapportage Gedurende 2013 is het kantoor in Rotterdam gesloten per Sogeti Nederland B.V. v1.0 2

8 Organisatie 2.6 Referentiemateriaal Alle informatie en documentatie gebruikt als referentiemateriaal, is vastgelegd in het (digitale) dossier CO 2 prestatieladder en is desgewenst in te zien op een Sogeti locatie in aanwezigheid van de Manager Duurzaam Ondernemen. 2.7 Handboek versie Deze rapportage is gebaseerd op Handboek CO 2 prestatieladder versie 2.2, gedateerd 4 april Sogeti Nederland B.V. v1.0 3

9 Carbon Footprint analyse 3 CARBON FOOTPRINT ANALYSE 3.1 Grondslag van de analyse Op basis van de vastgestelde operationele grenzen zijn de CO 2 -emissies en -absorptie door de activiteiten van de organisatie geïdentificeerd. Bij de identificatie van emissies wordt, conform het Greenhouse Gas (GHG) Protocol, onderscheid gemaakt tussen drie bronnen van emissie (bekend als scopes) in twee categorieën: directe emissies en indirecte emissies. In afwijking van de definitie van GHG-protocol, rekent SKAO business air travel en personal cars for business travel tot scope 2. Emissie Gebaseerd op Scope 1, Directe emissies Gasverbruik voor verwarming 7 (6) locaties 2 Koel- en koudemiddelen Geen Andere brandstoffen Geen Auto's in eigendom Geen Lease auto s Getankte liters leasemaatschappij Scope 2, Indirecte emissies Elektriciteit 7 (6) locaties 1 Vliegreizen Aantal km s tussen herkomst- en bestemmingsluchthaven (eindpunt) Zakelijk gebruik privé auto Aantal gedeclareerde km s Scope 3, overige indirecte emissies Document: Analyse Scope 3 Emissies 2 Gedurende 2013 is het kantoor in Rotterdam gesloten per Sogeti Nederland B.V. v1.0 4

10 Meetresultaten en toelichting 4 MEETRESULTATEN EN TOELICHTING 4.1 Gerapporteerde periode De gerapporteerde periode is gelijk aan het boekjaar. Het boekjaar voor Sogeti Nederland B.V. loop van 1 januari tot en met 31 december. De gerapporteerde periode is het kalenderjaar Scope 1 emissies, directe emissies Inkoop gas Locatie Verbruik in Conversie M 2 kantoor CO 2 gram Bijzonderheden Nm 3 Amersfoort Diemen Vianen Rotterdam Groningen t/m t/m t/m t/m O.b.v. gem. verbruik/m 2 /mnd Maastricht O.b.v. gem. verbruik/m 2 /mnd Regus-Rdam O.b.v. gem. verbruik/m 2 /mnd Totaal ,44 ton CO 2 Het verbruik van aardgas veroorzaakte 203,44 ton CO 2 aan directe uitstoot. Dit is volledig toe te schrijven aan verwarming van de bedrijfspanden van Sogeti Nederland B.V.. Kantoor Rotterdam is gesloten per Deze gegevens zijn gebaseerd op de jaarafrekeningen van de energieleveranciers. In sommige gevallen beslaat de verbruiksperiode niet exact één jaar. In dat geval is er voor gekozen om de periode rekenkundig terug te brengen tot 365 dagen. Voor de satellietkantoren Groningen, Maastricht en Regus-Rotterdam is het exacte verbruik moeilijk te bereken omdat deze kantoren gedeeld worden en/of gas/water/licht voor een standaard bedrag is meegenomen in het contract. Omdat deze kantoren relatief gezien weinig impact hebben is er voor gekozen om het verbruik van Amersfoort, Diemen, Vianen en Rotterdam op te tellen en te delen door het totaal aan m 2 van deze kantoren, gedeeld door het totaal aantal maanden. Hier komt dan een gemiddeld verbruik/m 2 kantoor/maand uit. Deze is vervolgens per satellietkantoor vermenigvuldigd met het aantal m 2 en het aantal maanden dat het kantoor in bezit was (voor de satellietkantoren in alle gevallen heel 2013). Sogeti Nederland B.V. v1.0 5

11 Meetresultaten en toelichting Lease auto s Lease auto s Brandstofsoort # liters Conversie CO 2 gram Benzine Diesel Lpg Hybride-Benzine Hybride-Diesel Aardgas Totaal Conversie Subtotaal Het gebruik van lease auto s ten behoeve van Sogeti Nederland, zorgt voor 9.994,62 ton CO 2. Sogeti bezit geen eigen wagenpark, haar wagenpark werd in 2013 beheerd door vier verschillende leasemaatschappijen. Deze gegevens zijn gebaseerd op de jaareinderapportages van de leasemaatschappijen. Sogeti Nederland B.V. rekent met factor 0,675 vanwege privégebruik van de lease auto s. Deze factor is berekend door HRM en is tot stand gekomen doordat een privé auto gemiddeld km per jaar wordt gebruikt. Leaserijders gebruiken de auto gemiddeld km per jaar meer voor vakantie in het buitenland. Dit komt neer op km (privé gebruik) van de km (leasecontract), wat de conversiefactor geeft van 0, Overzicht scope 1 emissie, directe emissie Emissie CO 2 gram CO 2 ton Gasverbruik voor verwarming ,44 ton CO 2 Koel- en koudemiddelen n.v.t. n.v.t. Andere brandstoffen n.v.t. n.v.t. Auto's in eigendom n.v.t. n.v.t. Lease auto s ,62 ton CO 2 Totaal ,06 ton CO 2 In 2013 heeft Sogeti Nederland B.V. geen koel- en koudemiddelen en geen andere brandstoffen ge-/verbruikt. Ook heeft Sogeti Nederland B.V. geen eigen auto s in eigendom gehad. Sogeti Nederland B.V. v1.0 6

12 Meetresultaten en toelichting SCOPE 1, DIRECTE EMISSIE BEDRAAGT ,06 TON CO Lease auto's Gasverbruik voor verwarming Verklaring van weggelaten CO 2 bronnen of putten Alle geïdentificeerde bronnen en putten van CO 2 zijn verantwoord in de rapportage. Binding van CO 2 vindt niet plaats, waardoor geen sprake is van putten CO 2 emissie van verbranding biomassa De verbranding van biomassa heeft binnen Sogeti Nederland B.V. niet plaatsgevonden. Sogeti Nederland B.V. v1.0 7

13 Meetresultaten en toelichting 4.3 Scope 2 emissies, indirecte emissies Elektriciteitsverbruik Locatie Verbruik in Conversie M 2 kantoor CO 2 gram Bijzonderheden KWh Amersfoort Jan-dec Diemen Jan-dec Vianen Jan-dec Rotterdam Jan-feb Groningen Maastricht Regus-Rdam O.b.v. gem. verbruik/m 2 /mnd O.b.v. gem. verbruik/m 2 /mnd O.b.v. gem. verbruik/m 2 /mnd Totaal ,27 ton CO 2 Aankoop 455-/-15 = GvO s 440 Waterkracht -/ /-689,33 ton CO 2 Subtotaal ,94 ton CO 2 Het elektriciteitsverbruik van de bedrijfspanden van Sogeti Nederland B.V. in 2013 zorgt voor 89,94 ton CO 2. Net als bij is het verbruik van de satellietkantoren berekent m.b.v. het gemiddeld verbruik per m 2 per maand. Middels een Aankoop GvO s verklaring van de energieleverancier (Eneco) aan Sogeti Nederland B.V. blijkt dat in KWh groenvolume vanuit water is geleverd 3. Aangezien de conversiefactor van groene energie uit waterkracht verschilt van grijze stroom, is het verschil in mindering gebracht op de totale CO 2 footprint van het elektriciteitsverbruik Personenvervoer vliegtuig Km klasse # km s Conversie CO 2 gram CO 2 ton <700 km , km ,07 > km ,96 Totaal ,20 Het personenvervoer per vliegtuig in 2013 zorgt voor 177,20 ton CO 2 aan indirecte uitstoot. De gegevens zijn gebaseerd op een overzicht van het reisbureau BCD. Hierbij is gerekend met de individuele vluchten en de afstand tussen de luchthaven van vertrek en de luchthaven van de eindbestemming. In het overzicht van BCD worden ook vliegkilometers vermeld die door medewerkers van de Sogeti Group zijn gemaakt. Deze zijn uitgesloten in de bovengenoemde cijfers. 3 Zie Certificaat Groene Stroom Eneco -1.msg Sogeti Nederland B.V. v1.0 8

14 Meetresultaten en toelichting Personenvervoer privé auto zakelijk gebruik Type # km s Conversie Correctie CO 2 gram CO 2 ton Zakelijke km s % ,17 Reiskosten YP % ,07 Totaal ,65 Ook binnen scope 2 bestaat het overgrote deel van de emissie, te weten 1.730,65 ton CO 2, uit brandstofgebruik. De conversiefactor is gebaseerd op de factor voor onbekend brandstoftype. De gegevens zijn gebaseerd op een tweetal declaraties; zakelijke km s, welke bestaan uit zakelijk gebruik privé auto; en reiskosten YP, welke bestaan uit reiskosten gemaakt door Young Professionals. In de tweede declaratievorm (reiskosten YP) is er geen onderscheid te maken tussen treinkilometers en autokilometers. Bovendien wordt onder deze noemer ook de kosten voor de NS Business Card gedeclareerd. (deze worden doorbelast indien men de leaseauto nog niet heeft ontvangen). Kilometers die met de NS Business Card gedaan zijn, zou dubbel tellen omdat het totaal aantal kilometers ook al in de NS Business Card rapportage is meegenomen, welke in Scope 3 zal terugkomen. Omdat beide rapportages niet op individueel niveau in te zien zijn, moeten we hiervoor corrigeren. Om uit deze post de treinkilometers en de kosten voor de NS Business Card te halen, zijn de gegevens geanalyseerd. Hieruit lijkt het aannemelijk dat zo n 20%-30% van de declaraties bestaat uit treinkosten 4. We gaan daarom uit van een 25% vermindering en komen op een correctiepercentage van 75%. 4 Zie voor de analyse: Totaal Declaraties 2013.xlsx Sogeti Nederland B.V. v1.0 9

15 Meetresultaten en toelichting Overzicht scope 2 emissie, indirecte emissie Emissie CO 2 gram CO 2 ton Elektriciteit ,94 ton CO 2 Vliegreizen ,20 ton CO 2 Zakelijk gebruik privé auto ,65 ton CO 2 Totaal ,79 ton CO 2 SCOPE 2, INDIRECTE EMISSIE BEDRAAGT 1.997,97 TON CO Zakelijk gebruik privé auto Vliegreizen Elektriciteit 4.4 Invloed van meetonnauwkeurigheden en onzekerheden Uit het voorgaande blijkt dat het overgrote deel van de CO 2 -uitstoot in Scope 1 & 2 (96,14 % van de totale uitstoot) wordt veroorzaakt door gebruik van het lease wagenpark (9.994,62 ton CO 2 ) en zakelijk gebruik van de privé auto (1.730,65 ton CO 2 ). Het is dan ook van belang om deze uitstoot nauwkeurig vast te leggen. De gegevens van het brandstofgebruik van het lease wagenpark zijn aangeleverd door de leasemaatschappijen. De gegevens zijn op basis van een brandstofpas, die aan het betreffende voertuig is gekoppeld, verkregen. Sogeti Nederland B.V. vermenigvuldigd de CO 2 footprint van de lease auto s met factor 0,675, vanwege het privégebruik van de lease auto s. Deze factor is berekend door HRM en is tot stand gekomen door uit te gaan van een gemiddeld gebruik van een privé auto van km per jaar. Leaserijders gebruiken de auto gemiddeld km per jaar meer wegens vakantie in het buitenland. Dit komt neer op km (privé gebruik) van de totale km (leasecontract), welke de factor 0,675 oplevert. Ons declaratiesysteem geeft alleen de mogelijkheid voor het declareren van kilometers bij de optie voor zakelijk vervoer. De andere optie reiskosten van Young Sogeti Nederland B.V. v1.0 10

16 Meetresultaten en toelichting Professionals, kunnen zowel treinkosten als zakelijk gebruik privé auto zijn, het is erg lastig om dit uit de gegevens te halen. Door een diepere analyse van de ruwe data valt in te schatten dat ongeveer 75% van de declaraties zakelijk gebruik van de privé auto betreft. Aangezien reizen middels het openbaar vervoer buiten Scope 2 valt, is er voor gekozen om met bovenstaand conversiepercentage te werken. De invloed is zeer beperkt, daar het om slechts 20 ton CO 2 vermindering gaat. Voor een aantal satellietkantoren valt het gas- en elektriciteitsverbruik onder de servicekosten, hierdoor is het moeilijk dit exact te berekenen. Omdat de satellietkantoren maar beperkt van invloed zijn op het totale energie- en gasverbruik, en het totale energie- en gasverbruik maar voor 2,4% bijdraagt aan de CO 2 footprint, is er voor gekozen om van de grote kantoren het gemiddeld verbruik/per m 2 /per maand te berekenen en voor de satellietkantoren deze te vermenigvuldigen met het aantal m 2 en maanden van die satellietkantoren. Voor het gasverbruik zijn de beschikbare rapportages vaak niet over een exact kalenderjaar en soms is de periode ook wat langer of korter dan een jaar. Dit is opgelost door het verbruik te delen door het aantal dagen in de rapportage periode en dit vervolgens te vermenigvuldigen met het aantal dagen dat het kantoor door Sogeti Nederland B.V. werd gehuurd in Dit zou geen grote verschillen moeten veroorzaken. 4.5 Scope 3 emissies, indirecte overige emissies Een analyse van deze emissie is apart gedocumenteerd in Analyse scope 3 emissies 2013 Sogeti Nederland BV 4.6 CO 2 compensatie Voor het deel van de CO 2 uitstoot dat niet gereduceerd kan worden compenseert Sogeti deze grotendeels met Gold Ver credits. Deze staan garant voor investering in projecten voor duurzame ontwikkeling van energie en economische groei. De reductiemaatregelen in combinatie met de compensatie zorgt ervoor dat Sogeti sinds 1 januari 2011 CO 2 neutraal opereert. Sinds 1 januari 2012 heeft Sogeti het certificaat CO 2 Neutrale Onderneming, uitgereikt door de Climate Neutral Group. 4.7 Projecten waarop CO 2 gerelateerd gunningvoordeel is verkregen Er is in het kalenderjaar 2013 één project, voor ProRail, uitgevoerd waarbij tijdens de verwerving een CO2-gerelateerd gunningvoordeel is verkregen. Aan dit project hebben 22 medewerkers van Sogeti Nederland B.V. uren besteed. De urenbesteding varieert van 1 tot 789 uur. We zijn geïnteresseerd in hoeveel medewerkers hun werk hebben gedaan op een locatie van de klant en hoe zij daar zijn gekomen ( lease auto ; eigen auto ; openbaar vervoer ). Hiertoe hebben we alleen de medewerkers ondervraagt die 40 uur of meer voor het project hebben gewerkt. Hierdoor blijven 12 medewerkers over. Van deze 12 medewerkers hebben 2 medewerkers op klantlocatie gewerkt. De een heeft de lease auto gebruikt om naar het werk te gaan, de ander het openbaar vervoer. Sogeti Nederland B.V. v1.0 11

17 Normalisering meetresultaten 5 NORMALISERING MEETRESULTATEN Aangezien mobiliteit de grootste emissie geeft, heeft de omvang van CO 2 -emissie een duidelijke correlatie met het aantal medewerkers in dienst van Sogeti Nederland B.V.. Ten behoeve van vergelijking van de emissie in het referentiejaar en die van toekomstige rapportagejaren, zijn daarom maatstaven bepaald op basis waarvan de meetresultaten kunnen worden genormaliseerd. Voor Sogeti Nederland B.V. is de omvang van de bedrijfsactiviteiten te meten aan de hand van het aantal medewerkers in dienst bij Sogeti Nederland B.V.. Op basis van het aantal medewerkers zijn de gerapporteerde meetresultaten genormaliseerd. In het rapportagejaar 2013 waren medewerkers in dienst. Normalisatie meetresultaten CO 2 ton CO 2 ton/medewerker Scope 1, directe emissie ,06 3,93 Scope 2, indirecte emissie 1.997,79 0,77 Totaal ,84 4,69 Sogeti Nederland B.V. v1.0 12

18 Verschillen ten opzicht van VERSCHILLEN TEN OPZICHT VAN Scope 1 De totale emissie van CO 2 in scope 1 is, ten opzichte van 2012, gedaald van ,76 ton CO 2, naar ,06 ton CO 2. Een daling van 264,7 ton, oftewel 2,5%. De uitstoot van lease auto s is verminderd met 159,52 ton CO 2 en de footprint van het gasverbruik is gedaald met 105,18 ton CO 2. Wanneer we de footprint per medewerker berekenen, medewerkers in 2012 en medewerkers in 2013, zien we dat de uitstoot van lease auto s per medewerker groter is geworden. Namelijk van 3,64 ton CO 2 naar 3,84 ton CO 2. Doordat het aantal medewerkers sterker is gedaald dan het gemiddeld verbruik is gestegen is de totale uitstoot van de lease auto s netto gezien toch gedaald. Voor het gasverbruik is het omgekeerd. Deze is per medewerker gedaald van 0,11 ton CO 2 in 2012 naar 0,08 ton CO 2 in De daling van de CO 2 footprint voor het gasverbruik van 105,18 ton CO 2 komt voornamelijk door de sluiting van kantoor Rotterdam in februari Toch blijft er verhoudingsgewijs nog een fors gedeelde over wat gedaald is door efficiencyslagen in de overige kantoren. Scope 1, directe emissie in CO 2 ton , , , , , , ,00 Lease auto's Gasverbruik 2.000,00 0,00 308,62 203, Scope 2 De totale emissie van CO 2 in scope 2 is, ten opzichte van 2012, gedaald van 3.155,25 ton CO 2, naar 1.997,78 ton CO 2. Een daling van 264,7 ton, oftewel 63,3%. De totale afname in scope 2 emissies is 1.157,46 ton CO 2. Deze afname komt door een afname in zakelijk vliegverkeer en zakelijk gebruik van de privé auto, respectievelijk 41,76 en 190,86 ton CO 2. Echter komt de grootste daling door het elektriciteitsverbruik. In 2012 werd dit nog volledig berekent m.b.v. de conversiefactor voor grijze stroom. Omdat nu is Sogeti Nederland B.V. v1.0 13

19 Verschillen ten opzicht van 2012 aangetoond dat een groot gedeelte van de verbruikte energie bestaat uit groene stroom, is de uitstoot gedaald met 924,84 ton CO 2. Wanneer we de footprint per medewerker berekenen zien we dat deze over de gehele linie is gedaald. Zo was de CO 2 footprint per medewerker voor vliegreizen in ,08 ton CO 2, tegenover 0,07 ton CO 2 in Voor zakelijk gebruik privé auto is dit 0,69 ton CO 2 in 2012, tegenover 0,67 ton CO 2 in Zoals gezegd zit de grootste daling in het elektriciteitsverbruik welke in ,36 ton CO 2 per medewerker bedroeg en in ,03 ton CO 2 per medewerker. Scope 2, indirecte emissie in CO 2 ton 2.500, , , , , , ,78 Vliegreizen Zakelijk gebruik privé auto Elektriciteitsverbruik 500,00 0,00 218,96 177, ,94 Sogeti Nederland B.V. v1.0 14

20 berekeningsmodellen 7 BEREKENINGSMODELLEN De kwantificering van grondstoffen naar CO 2 -emissiewaarden is telkens gedaan door geregistreerde volume-eenheden van de gebruikte brandstoffen te benutten. De omrekening van volume naar emissiewaarden is eenduidig en met behulp van de vermeldde conversiefactor tabel in het CO 2 prestatieladder handboek en geeft de meest betrouwbare vergelijking. In die situaties waar geen volume-eenheden van brandstof beschikbaar waren, is gebruikgemaakt van de meest betrouwbare informatie die beschikbaar was. In het geval van voertuigkilometers is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van daadwerkelijk aantal verbruikte liters, bij de vliegkilometers is gebruik gemaakt van de gegevens die door het reisbureau beschikbaar zijn gesteld op basis van de individuele vluchten. Elektriciteit en gas gebruik is genomen aan de hand van geijkte meters en/of aan de hand van de facturen van het energiebedrijf. Sogeti Nederland B.V. v1.0 15

Carbon Footprint Analyse 2010 H1

Carbon Footprint Analyse 2010 H1 JAARGANG 2, NR. 1 16 AUGUSTUS 2011 REF.NR.: 11.A0321 Carbon Footprint Analyse 2010 H1 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2012 H2

Carbon Footprint Analyse 2012 H2 JAARGANG 4, NR. 2B 13 MEI 2013 Carbon Footprint Analyse 2012 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn CO2 Emissie-inventarisatie 2013 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD... 3 2 ORGANISATIE...

Nadere informatie

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Maart 2014. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen;

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Maart 2014. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; CO2 Emissie-inventarisatie 2013 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 2013 Maart 2014 BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; de Waard Grondverzet b.v. de Waard Transport & Overslag b.v. Baardmeesweg

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011-S1 MDB B.V.

Carbon Footprint Analyse 2011-S1 MDB B.V. Carbon Footprint Analyse 2011-S1 B.V. Inhoudsopgave Voorwoord Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon Footprint-analyse Grondslag van

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 26 SEP 2011 REF.NR.: 11.A0336 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon Footprint

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 4 MRT 2011 REF.NR.: 10.A0465 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijke persoon ISO 14064 verklaring Verificatie verklaring Organisatie grenzen

Nadere informatie

Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage CFA 2013-H1. Eekels Technology B.V.

Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage CFA 2013-H1. Eekels Technology B.V. Eekels Technology B.V. A. Plesmanlaan 2 9615 TH Kolham Postbus 4 9600 AA Hoogezand Telefoon +31 598 36 17 36 Fax +31 598 36 17 20 info@eekels.com www.eekels.com Rapportage CFA 2013-H1 1 van 19 Auteur(s)

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2014 H2

Carbon Footprint Analyse 2014 H2 JAARGANG 3, NR. 1 11 JANUARI 2015 REF.NR.: 15.R.0101 Carbon Footprint Analyse 2014 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

CO 2 reductie: Nú doen, Baas groen!

CO 2 reductie: Nú doen, Baas groen! Baas B.V. Fascinatio Boulevard 522 2909 VA Capelle aan den IJssel Postbus 462 2900 AL Capelle aan den IJssel Telefoon 088-222 70 00 Fax 088-222 70 09 www.baasbv.nl RBS N.V. 47 24 02 846 BTW nr. NL007621760B01

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 15 JUL 2010 REF.NR.: 10.A0141A Carbon Footprint Analyse 2009 Fri-Jado B.V. Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatie

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010

Carbon Footprint Analyse 2010 JAARGANG 1, NR. 1 24 JANUARI 2012 REF.NR.: 11.A0310A Carbon Footprint Analyse 2010 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 Q2

Carbon Footprint Analyse 2010 Q2 Carbon Footprint Analyse 2010 Q2 Deze Carbon Footprint-analyse omvat de CO 2 -uitstoot (één van de zes broeikasgassen) van B.V., betreffende scope l en ll, over de periode van 1 april 2010 tot en met 30

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2013

Carbon Footprint Analyse 2013 JAARGANG 2, NR. 1 31 OKTOBER 2014 REF.NR.: 14.R.0603A Carbon Footprint Analyse 2013 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011 Opdrachtgever: Directie HKV LIJN IN WATER 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris 2011 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011 Auteurs: M. de Jong en A. Nijhof Datum: 12 oktober

Nadere informatie

Voorwoord CARBON FOOTPRINT GROUTTECH 2013

Voorwoord CARBON FOOTPRINT GROUTTECH 2013 Grouttech Carbon Footprint 2013 Voorwoord Grouttech is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in bouwchemische producten en de professionele toepassing ervan. Met onze fabricaten en ondersteuning zijn wij

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V.

Carbon Footprint. Analyse 2011. Acto Informatisering B.V. Carbon Footprint Analyse 2011 Acto Informatisering B.V. Versiedatum: 16 juli 2012 Opgesteld door: W.F. Verhoef Akkoord: J.G. van Noort Inhoudsopgave Beleidsverklaring... 3 1 Organisatie... 4 1.1 Rapporterende

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder

CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder 1 2 Titel: Toelichting C0 2-prestatieladder Brondatum : 18-02-2015 (versie 1.0) Versie: 1.1 Datum: 13-07-2015 Organisatie: Schotpoort Traffic Center BV Opgesteld door: B. Stokman

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage

Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Grontmij Nederland B.V. CO2-emissierapportage Jaarverslag 2012 Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 10 juli 2013 Samenvatting De totale emissies van Grontmij Nederland B.V. in 2012 bedroegen 10.020

Nadere informatie

CO2 REDUCTIEMAATREGELEN & ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN 2013/2014 SOGETI NEDERLAND BV

CO2 REDUCTIEMAATREGELEN & ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN 2013/2014 SOGETI NEDERLAND BV CO2 REDUCTIEMAATREGELEN & ENERGIEMANAGEMENT ACTIEPLAN 2013/2014 SOGETI NEDERLAND BV Auteur René Speelman Versie V2.1 Plaats Vianen Kenmerk Versie informatie VERSIE INFORMATIE Versie Datum Bijzonderheden

Nadere informatie

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V.

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Verantwoording Titel : Carbon footprint 2011 Revisie : 1.0 Datum : 17 juli 2012 Auteur(s) : Dhr. J. Entius

Nadere informatie

CO2 emissie inventaris van Wageningen UR 2013 volgens ISO 14064-1

CO2 emissie inventaris van Wageningen UR 2013 volgens ISO 14064-1 CO2 emissie inventaris van Wageningen UR 2013 volgens ISO 14064-1 Resultaten overall Wageningen UR CO2 emissie inventaris van Wageningen UR 2013 Wageningen University & Research centre april 2014 HaskoningDHV

Nadere informatie

CO2 Footprint Rapportage

CO2 Footprint Rapportage CO2 Footprint Rapportage 2013 Steller: CO2 manager Naam Paraaf Datum A. Kneepkens, Mei 2014 TPA Nederland AGK Blad 1 van 21 bladen 11-7-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen...

Nadere informatie

Bom Beheer bv. CO 2 -footprint 2012. Bom Beheer B.V. Gebr. Bom B.V. Baldé B.V. Bom Aqua B.V.

Bom Beheer bv. CO 2 -footprint 2012. Bom Beheer B.V. Gebr. Bom B.V. Baldé B.V. Bom Aqua B.V. CO 2 -footprint 2012 Gebr. Bom B.V. Baldé B.V. Bom Aqua B.V. Inhoudsopgave: blz. 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Beschrijving van de organisatie en verantwoordelijkheden 4 2.2 Basisjaar 4 2.3 Rapportageperiode

Nadere informatie

CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001

CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001 CO2 emissie inventaris Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 energie management actie plan Bedrijf en projecten volgens ISO 50001 Periode: 2008 2014 Scope: Scope 1 & 2 volgens ISO 14064-1 + Scope 3 Versie CO2

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief versie : definitief Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen... 4 2.2 Operationele

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011

Carbon Footprint Analyse 2011 Carbon Footprint Analyse 2011 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 17 Verantwoording Titel : Carbon Footprint Analyse 2011 Versie : 2.0 Datum : 14-11-2012 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en

Nadere informatie