Dames en heren, 1 NRC Handelsblad, 12 juni 2013.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dames en heren, 1 NRC Handelsblad, 12 juni 2013."

Transcriptie

1 Toespraak van commissaris van de Koning Max van den Berg, symposium Smart Specialisation in the Regional knowledge economy, ter gelegenheid van afscheid prof. Frans Boekema, Nijmegen, 31 oktober 2014 Dames en heren, Geen land zo plat als Nederland en toch plakken we overal het label valley op. Dat stond vorig jaar in NRC Handelsblad 1. Het bijbehorende artikel ging over de vraag of al die valleys alleen maar een modeverschijnsel zijn, of dat ze werkelijk broedplaatsen zijn van ondernemerschap en kennisontwikkeling à la Silicon Valley. Zo ken ik er nog één. Geen landsdeel zo plat als het Noorden en tóch plakken we er het label Energy Valley op Ook hier is de vraag gerechtvaardigd of Energy Valley een modeverschijnsel is óf een bruisend kennis- en ondernemingscluster rond energie. Die vraag wil ik graag beantwoorden. Waarbij mijn antwoord u vast niet zal verrassen! Maar allereerst ben ik natuurlijk vereerd dat ik Energy Valley hier vandaag mag presenteren als voorbeeld van een innovatief regionaal kenniscluster. Dat doet meteen al vermoeden dat 1 NRC Handelsblad, 12 juni

2 onze valley meer moet zijn dan een modeverschijnsel! Want vandaag is hier, rond het afscheid van professor Frans Boekema, het neusje van de zalm verzameld op het gebied van de regionale kenniseconomie. Ik draag graag bij aan de discussie over de kansen van die regionale kenniseconomie. Omdat ik er zelf stellig in geloof. Dames en heren, Hoe kwam Energy Valley van de grond? In mei 1959 ontdekte de NAM aardgas in Slochteren. De op dat moment grootste gasbel ter wereld veranderde Nederland én Groningen. Dankzij de vondst van aardgas en olie werd het Noorden dé nationale energieleverancier. Al meer dan 50 jaar zijn we zo een motor voor de Nederlandse economie. Gasunie vestigde zich in Groningen. Het aardgas leverde Noord-Nederland zélf weinig inkomsten op die gingen naar Den Haag -, maar wel bedrijvigheid en een stuwend effect voor de regio. Eind jaren 90 veranderde er veel. Europese energiemarkten werden geliberaliseerd en geprivatiseerd. Het belang van duurzame energie nam toe. Dat alles bracht een nieuwe dynamiek op gang met gevolgen voor Noord-Nederland. Gasunie werd opgesplitst in een transport- en een 2

3 handelsbedrijf. Even was er sprake van dat het handelsbedrijf Noord-Nederland zou verlaten. Dat is niet gebeurd. Maar het was wel de directe aanleiding voor Noord-Nederland om een strategie te ontwikkelen om de energiesector meer aan zich te binden. Basis was de enorme kennis en ervaring van de gassector. Daaromheen zou een groter geheel gebouwd worden. Gericht op de transitie naar een duurzame energiehuishouding en tegelijkertijd op het versterken van de concurrentiekracht van Noord-Nederland. Door regionale investeringen uit te lokken in innovatieve en hernieuwbare energie. Zo ontstond, nu ruim tien jaar geleden, Energy Valley. Een samenwerkingsverband van Noordelijke overheden, ondernemers en kennisinstellingen. Concreet doel: meer kennis, investeringen en banen in de duurzame energiesector. In Drenthe, Fryslân, Groningen en het noordelijk deel van Noord-Holland. In eerste instantie lag de nadruk op het aanjagen van duurzame innovatieprojecten en op het positioneren van Noord-Nederland als complete energieregio. Overheden, ondernemers en onderzoekers sloegen de handen ineen. Energy Valley kreeg al snel bekendheid. In beleid van regio en Rijk bijvoorbeeld de nationale nota Pieken in de 3

4 Delta werd energie sterk verankerd als stuwende sector in Noord-Nederland. Vanaf 2005 is Energy Valley steeds meer gaan werken met een programmatische aanpak, waarbij de focus ligt op sterke, kansrijke punten van Noord-Nederland. Bijvoorbeeld biomassa, groen gas en Power-to-Gas. Of wind op zee, smart grids en opslag en balancering. Daarnaast is er een groeiende nadruk op knowledge & internationalisation : opleidingen, onderzoek en EU-samenwerking. Wat heeft ons dat anno 2014 gebracht? Een paar cijfers: Onder de vlag van Energy Valley zijn ongeveer 200 projecten uitgevoerd op gebieden als zon, wind en groen gas. Daarbovenop zo n 25 kennisprojecten gefinancierd door de EU en het nationale topsectorenbeleid. Er werken in Noord- Nederland rond de 500 energie-onderzoekers. De afgelopen 10 jaar is de energiewerkgelegenheid in Noord-Nederland dubbel zo hard gestegen als nationaal. Het aantal bedrijven dat op energiegebied actief is in Noord- Nederland, is gestegen met ruim 80%. Het energiecluster levert aan werkgelegenheid alleen al meer dan directe banen in Noord-Nederland 2 op, met 1 tot 3% groei per jaar. 2 Cijfer

5 Met meer dan 25 miljard euro aan investeringen zijn we nog steeds een belangrijke motor voor de Nederlandse economie. Energy Valley is de grootste energieleverancier in Nederland: o 97% van de Nederlandse gaswinning vindt plaats in het Noorden. o We leveren nu 20% van de nationale stroomproductie. Dat aandeel gaat de komende jaren groeien naar 30%. o De Energy Valley-regio produceert ruim een kwart van de Nederlandse duurzame energie. De cijfers laten zien dat het energiecluster in Noord-Nederland voor veel economische dynamiek en werkgelegenheid zorgt. Dat trekt ook weer andere bedrijvigheid aan. Dat zien we niet alleen in de cijfers: In de Eemsdelta verrijzen grote elektriciteitscentrales en windmolenparken. Google bouwt er een enorm datacenter, onder andere vanwege de betrouwbare stroomvoorziening in de buurt. We hebben het energie-onderwijs en -onderzoek gebundeld in de Energy Academy Europe en het Energy College. Met als belangrijk onderdeel het Energy Transition Centre EnTranCe: een proeftuin voor toegepast energieonderzoek van internationale allure. 5

6 In Delfzijl staat BioMCN, een duurzame producent van biomethanol, een belangrijke grondstof voor groene brandstoffen, plastic en verf. In Hoogkerk beschikken 25 huishoudens via het project PowerMatching City over slimme apparatuur die hun energievraag afstemt op de beschikbaarheid van duurzame bronnen als zon en wind. De kernvraag is natuurlijk of deze positieve ontwikkelingen in Noord-Nederland zich ook hadden voorgedaan zónder Energy Valley. Het antwoord is nee. Waarom niet? Ik noem een aantal redenen: Voor succesvolle ontwikkeling van een regionale kenniseconomie is eendrachtige samenwerking nodig op basis van vertrouwen. Ondernemers en kenniswerkers weten elkaar niet automatisch te vinden. Overheden en bedrijven zitten niet vanzelf met elkaar om de tafel. Er is een organisatie nodig die daar een samenbindende rol in vervult. Die partijen bij elkaar brengt, ontwikkelingen aanjaagt en overzicht heeft. Het is belangrijk om een eenduidige visie en strategie te ontwikkelen en om je daaraan voor langere tijd te verbinden. Dankzij de kracht van Energy Valley is dat in Noord- Nederland nu al tien jaar lang mogelijk gebleken. In een snel veranderende energiewereld zijn we erin geslaagd elkaar als 6

7 overheden, bedrijven en kennisinstellingen vast te houden. Om koers te houden in de richting van de transitie naar een duurzame energiehuishouding. En daarbij fossiele bronnen zoals het relatief schone aardgas strategisch en efficiënt in te zetten, zolang dat nodig zal zijn. In nationaal en Europees verband sta je veel sterker wanneer je als eensgezinde regio optreedt, dan wanneer je daar als individuele bedrijven of overheden aan de deur klopt. Energy Valley is voor de nationale overheid en in Brussel een gerespecteerde gesprekspartner. We hebben een vooraanstaande rol gespeeld in het opstellen van het Nationaal Energieakkoord. Het Rijk heeft Noord-Nederland aangewezen als Energyport, een topregio voor de Nederlands economie. We werken samen met bedrijven en kennisinstellingen in bijvoorbeeld Duitsland, Noorwegen en Schotland. Zo brengen we energieclusters in verschillende Europese landen bij elkaar om van elkaar te leren en elkaars kenniseconomieën te versterken. Kortom: de toegevoegde waarde van Energy Valley voor Noord-Nederland is groot. Dat betekent niet dat we er nu zijn. Er is de komende jaren veel werk te doen. Ik zie een aantal noodzakelijke ontwikkelingen: Allereerst moeten we meer en meer aandacht besteden aan transparantie en aan het scheppen van maatschappelijk 7

8 draagvlak. Oplossingen voor het energievraagstuk hebben gevolgen voor onze regio en voor de inwoners. Windmolens hebben ruimte nodig en maken geluid. Kolencentrales stoten CO 2 en andere gassen uit. Gaswinning brengt aardbevingen met zich mee, waarmee we in onze eigen regio hardhandig worden geconfronteerd. Iedere oplossing biedt iets én vraagt iets. Daar moet je helder over communiceren. Want als draagvlak ontbreekt, krijgt geen enkele oplossing een reële kans. Ook over onze eigen activiteiten moeten we transparant zijn. Dat bleek onder andere uit een kritisch rapport van de Noordelijke Rekenkamer. We moeten meer zichtbaar maken wat onze toegevoegde waarde is en onze organisatie en het toezicht helder organiseren. Daar werken we hard aan. Inhoudelijk moeten we, in de snel veranderende energiewereld, steeds onze focus aanscherpen. Voortdurend kijken waar we goed in zijn, op welke terreinen we kansen hebben. De komende jaren gaan we ons vooral richten op infrastructuren: o Infrastructuur op de Noordzee om offshore energieopwekking goed te ontsluiten. o Haveninfrastructuur voor offshore wind. o Power-to-Gas-infrastructuur, waarbij duurzaam opgewekte elektriciteit omgezet kan worden in bijvoorbeeld waterstof. 8

9 o LNG-infrastructuur, om vrachtwagens en veerboten makkelijk te kunnen laten switchen naar de relatief schone brandstof aardgas. o Een sterke kennisinfrastructuur, door bijvoorbeeld mee te doen aan Europese kennisprojecten en de Energy Academy te ontwikkelen tot een Europees topinstituut. Wat leren we van tien jaar ervaring met Energy Valley? Ga samenwerking aan voor de lange termijn. Ontwikkel een heldere visie en strategie en voer die uit. Doe dat in voortdurende wisselwerking met maatschappelijke en technologische ontwikkeling. Blijf steeds kijken waar je goed in bent en zoek continu naar nieuwe kansen. Wees transparant en communiceer goed. En vooral: blijf leren. Daarom ben ik blij om hier vandaag te kunnen zijn. Ik deel graag onze ervaringen met u. Tegelijkertijd hoop ik van u te leren. Ik geloof in de kracht van de regionale kenniseconomie. Regio s zijn groot genoeg om nationaal en internationaal concurrerend te zijn. En klein genoeg om flexibel, wendbaar en hecht te zijn. Krachtige regio s staan aan de basis van een sterk en concurrerend Europa. Ik hoop dat het symposium van vandaag een bijdrage zal leveren aan de kennis op dat gebied. 9

10 Tot slot. Is Energy Valley een modeverschijnsel of een bruisend kennis- en ondernemingscluster rond energie? Ik hoop dat ik u met mijn verhaal overtuigend heb kunnen laten zien dat Energy Valley al ruim tien jaar het kloppende hart is van de energieregio Noord-Nederland. Een geweldige basis, waarop we de komende tien jaar vruchtbaar kunnen voortbouwen. Ik eindig met een mooi citaat van de Amerikaanse schrijver Waitley: When you are in the valley, keep your goals firmly in view and you will get the renewed energy to continue the climb. Laten we ons met die spirit blijven inzetten voor de ontwikkeling van de regionale kenniseconomie! En ik hoop, professor Boekema, dat we ook na uw afscheid een beroep kunnen blijven doen op uw kennis en deskundigheid op dit gebied. Het ga u goed! 10

STICHTING SER-ZEELAND. Naar een Energieakkoord voor duurzame groei. - bruggen slaan tussen rijk en regio! -

STICHTING SER-ZEELAND. Naar een Energieakkoord voor duurzame groei. - bruggen slaan tussen rijk en regio! - STICHTING SER-ZEELAND Naar een Energieakkoord voor duurzame groei - bruggen slaan tussen rijk en regio! - Januari 2013 Samenvattend De inventarisatie in deze gezamenlijke nota onderstreept nadrukkelijk

Nadere informatie

Aanjagen, verbinden en versterken

Aanjagen, verbinden en versterken jaarverslag juni 2012 juni 2013 Energy Board Noord-Holland Aanjagen, verbinden en versterken De oogst van één jaar Energy Board jaarverslag juni 2012 juni 2013 Energy Board Noord-Holland Aanjagen, verbinden

Nadere informatie

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder?

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018 Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Inhoud 3 Inleiding 4 Activiteiten en projecten 2011-2013 6 1 Energiebesparing 8 2 Windenergie 12 3 Zonne-energie 14

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) Gefocust op innovatie

Jaarverslag 2010 Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) Gefocust op innovatie Jaarverslag 21 Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) Gefocust op innovatie Jaarverslag Jaarverslag 21 21 Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) Gefocust op innovatie Van de voorzitter 3 1 Het

Nadere informatie

Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley.

Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley. Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley. Vooraf Op basis van haar positie in de energievoorziening

Nadere informatie

LANDSTAD NOORD-NEDERLAND GROEN, SMART EN ENERGIEK! Juni 2015 Assen, Emmen, Groningen, Leeuwarden

LANDSTAD NOORD-NEDERLAND GROEN, SMART EN ENERGIEK! Juni 2015 Assen, Emmen, Groningen, Leeuwarden LANDSTAD NOORD-NEDERLAND GROEN, SMART EN ENERGIEK! Juni 2015 Assen, Emmen, Groningen, Leeuwarden INHOUD Aan de lezer Een stedelijke Agenda voor Noord-Nederland 4 1 Steden als dynamo s van bedrijvigheid

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 SNN. Samenwerken is het sleutelwoord

Jaarverslag 2013 SNN. Samenwerken is het sleutelwoord i 01 02 03 04 05 06 Samenwerken is het sleutelwoord SNN Jaarverslag 2013 Sinds een half jaar mag ik de voorzittersrol van het SNN, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, vervullen. Een mooie taak. Met

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal

Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal Versie 5 oktober 3 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Strategische keuzes 6 3 De uitvoeringsprogramma s 8 Energieke bedrijvigheid Wind 10 Zonne-energie

Nadere informatie

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA DUURZAME ENERGIE Koersdocument Duurzame Energie Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA 2 INHOUD CONTENTS 4 1 Energie & Economie in Noord-Holland 6 2 Governance en Financiën 6 2.1 Institutioneel kader

Nadere informatie

Nieuwe wereldmarkt. Transitie mogelijk maken. Verduurzaming. Gas als wonderolie energiesysteem. Slim gas. Groningse proeftuin

Nieuwe wereldmarkt. Transitie mogelijk maken. Verduurzaming. Gas als wonderolie energiesysteem. Slim gas. Groningse proeftuin HET TWEEDE LEVEN VAN GAS Nieuwe wereldmarkt LNG IN VRACHTWAGENS EN SCHEPEN Transitie mogelijk maken STROOM UIT ZON EN WIND OPSLAAN IN GAS Verduurzaming 50% GROEN GAS IN 2050 Gas als wonderolie energiesysteem

Nadere informatie

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld

Start van de gasproductie uit het Groningen-veld Jaarverslag 2012 De TOEKOMST VAN ENERGIE Start van de gasproductie uit het Groningen-veld 1963 over ebn EBN B.V., gevestigd in Utrecht, is actief in het opsporen, produceren, opslaan en verhandelen van

Nadere informatie

Energie-infrastructuur: enabler of showstopper van de energietransitie

Energie-infrastructuur: enabler of showstopper van de energietransitie Energie-infrastructuur: enabler of showstopper van de energietransitie Ik kom uit een tijd waarin we niets van energie wisten. Ons huis werd warm via een thermostaat en het licht werkte via een knopje.

Nadere informatie

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013 Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013 Dames en heren, Wetenschap is ontstaan uit verwondering en nieuwsgierigheid. Al

Nadere informatie

De biobased economy in Noord-Nederland

De biobased economy in Noord-Nederland De biobased economy in Noord-Nederland Chemie ontmoet argo De biobased economy in Noord-Nederland Chemie ontmoet agro De biobased economy in Noord-Nederland Chemie ontmoet agro Inhoud Voorwoord 8 1. Wat

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2012-2015

Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 Samen voor een mooi en duurzaam Groningen Colofon Zuiderpark 16 9724 AG Groningen T 050 313 08 00 E info@nmfgroningen.nl W www.nmfgroningen.nl september 2011 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Lokale economie profiteert van windenergie

Lokale economie profiteert van windenergie dinsdag 29 januari 2013 - jaargang 16 nummer 1 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar. Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Nederland ontbeert nieuwsgierigheid en gevoel van urgentie Dick

Nadere informatie

Stichting Essent Sustainability Development

Stichting Essent Sustainability Development MAART 2014 Stichting Essent Sustainability Development Eindrapportage MAART 2014 Stichting Essent Sustainability Development Eindrapportage Inhoud Informatie vooraf... 4 Inleiding Actuele situatie Essent

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014-2020. Vastgesteld in GS op 25 juni 2013

Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014-2020. Vastgesteld in GS op 25 juni 2013 Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014-2020 Vastgesteld in GS op 25 juni 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Ambitie 3 1.2 Coalitieakkoord 3 1.3 Aangenomen moties in Provinciale Staten 4 2. Provinciale

Nadere informatie

Biedt de energietransitie kansen voor de Nederlandse industrie?

Biedt de energietransitie kansen voor de Nederlandse industrie? Biedt de energietransitie kansen voor de Nederlandse industrie? Kansen en keuzen vanuit een lange termijn perspectief Essay geschreven in opdracht van de Algemene Energieraad en de VROM-raad Geert Verbong

Nadere informatie

Energierapport 2011. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie

Energierapport 2011. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Energierapport 2011 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie vrijdag 10 juni 2011 1 Executive Summary De energiehuishouding moet duurzamer en minder afhankelijk worden van schaarser wordende

Nadere informatie

Energietransitie als kans voor innovatie en duurzaamheid Energieagenda van Noord-Brabant 2010-2020. Provincie Noord-Brabant, juli 2010

Energietransitie als kans voor innovatie en duurzaamheid Energieagenda van Noord-Brabant 2010-2020. Provincie Noord-Brabant, juli 2010 Energietransitie als kans voor innovatie en duurzaamheid Energieagenda van Noord-Brabant 2010-2020 Provincie Noord-Brabant, juli 2010 Voorwoord Duurzame energie. Steeds meer beleidsmakers, docenten, ondernemers

Nadere informatie

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 1 Voorwoord Voor u ligt het Koersdocument Duurzame Energie. Noord-Holland kiest onder het in 2011 aangetreden college van Gedeputeerde

Nadere informatie

Europese bemoeienis met normen en regels voor schaliegas stuit op verzet

Europese bemoeienis met normen en regels voor schaliegas stuit op verzet dinsdag 9 april 2013 - jaargang 16 nummer 3 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Energielabel A+ Afgelopen donderdag opende Kroonprins Willem-Alexander

Nadere informatie

groei leefomgeving economi Sche K enni roei men g roen W er K en D oen

groei leefomgeving economi Sche K enni roei men g roen W er K en D oen groei Economische Groei = Groen SAMENWERKEN KENNIS leefomgeving DOEN Doen is Groen! Duurzame energie Per jaar wordt door 2.100.000 kwh gebruikt voor de openbare verlichting, walstroomaansluitingen, het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 315 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012 Nr.

Nadere informatie

VOORWOORD. Christiaan Begemann Laura Holtland Lioba Jung Catherine Preuß

VOORWOORD. Christiaan Begemann Laura Holtland Lioba Jung Catherine Preuß VOORWOORD Voor u ligt het eindresultaat van een jaar lang onderzoek naar de mogelijkheden om het draagvlak en het aandeel van windenergie in Nederland te vergroten aan de hand van Deense lessen. Het onderzoek

Nadere informatie

Programma. Energie Made in Arnhem 2013. Volop in beweging

Programma. Energie Made in Arnhem 2013. Volop in beweging Programma Energie Made in Arnhem 2013 Volop in beweging 1 Programma Energie Made in Arnhem 2013 Volop in beweging 2 3 convenantpartners EMIA (november 2013) Voorwoord 4 In 2011 is een ambitieus programma

Nadere informatie

De regionale en de landelijke energienetbeheerders hebben een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening als topprioriteit.

De regionale en de landelijke energienetbeheerders hebben een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening als topprioriteit. De regionale en de landelijke energienetbeheerders hebben een veilige, betrouwbare en betaalbare energievoorziening als topprioriteit. Inleiding Werken aan het energienet van morgen Hoe moet de energievoorziening

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie