BENCHMARK FINANCIËLE COMMUNICATIE 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BENCHMARK FINANCIËLE COMMUNICATIE 2013"

Transcriptie

1 BENCHMARK FINANCIËLE COMMUNICATIE

2 Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Het Financieele Dagblad in samenwerking met Jungle Minds. Jolanda Lamboo Elke Smit Jonathan Wiemer

3 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 1. Onderzoeksmethodiek 7 2. Belangrijkste resultaten Bevindingen per criterium Conclusie 34 Bijlage 1: Gedragscode Jungle Minds 35 Bijlage 2: Klanten 36 Bijlage 3: Over Jungle Minds 37

4 BESTE ONLINE FINANCIËLE COMMUNICATIE IN 2012 AEX OVERIG MIDKAP

5 INLEIDING In deze rapportage presenteren wij u de bevindingen van het vooronderzoek Kwaliteit financiële websites 2013, uitgevoerd in het kader van de FD Henri Sijthoff-Prijs. FD HENRI SIJTHOFF-PRIJS Sinds 1954 reikt het Financieele Dagblad jaarlijks de FD Henri Sijthoff-Prijs uit, met als doel het stimuleren van betere financiële communicatie en rapportage door ondernemingen. Aanvankelijk gold de prijs als onderscheiding voor het beste (papieren) jaarverslag. Sinds 2002 is ook de informatievoorziening die via de corporate website plaatsvindt een belangrijk onderdeel in de jurering. JUNGLE MINDS BEOORDEELT FINANCIËLE WEBSITES Jungle Minds onderzoekt voor het elfde opeenvolgende jaar de kwaliteit van de corporate websites van alle ondernemingen die aan de Nederlandse beurs zijn genoteerd. In mei 2013 heeft Jungle Minds via een vooronderzoek op basis van tien hoofdcriteria de 40 beste websites van beursgenoteerde ondernemingen geselecteerd. In dit vooronderzoek zullen, naast de resultaten die uit het vooronderzoek naar voren zijn gekomen, ook best practices te vinden zijn. Deze geven inzicht in de laatste ontwikkelingen binnen de online financiële communicatie. INTERVIEWS Dit jaar breiden we het onderzoek uit met een serie interviews waarin zowel verantwoordelijken voor financiële communicatie van bedrijven als ook de gebruikers daarvan, de analisten en beleggers, worden gevraagd naar hun visie op online financiële communicatie. De resultaten van de interviews worden gebruikt om de onderzoeksmethode waar nodig aan te scherpen. 5

6 VERVOLG: HOOFDONDERZOEK EN PRIJSUITREIKING In juni en juli 2013 zal Jungle Minds de kwaliteit van de online financiële communicatie van de 40 geselecteerde websites uitgebreider beoordelen. Dit doen wij aan de hand van het Online Communications Quality Model, dat bestaat uit ongeveer 90 criteria (zie hoofdstuk 2). Tijdens de prijsuitreiking van de FD Henri Sijthoff-Prijs verschijnt de ranglijst van Jungle Minds: de FD Top- 40, en wordt per index bekend welke onderneming de meest toegankelijke en complete financiële website heeft. 6

7 1. ONDERZOEKSMETHODIEK Voor de beoordeling van de online financiële communicatie maakt Jungle Minds gebruik van een expertmodel, het Online Communications Quality Model. Dit model is ontwikkeld in samenwerking met Het Financieele Dagblad, op basis van diepgaand literatuuronderzoek en een groot aantal interviews met analisten, journalisten, particuliere en institutionele beleggers. 1.1 HET ONLINE COMMUNICATIONS QUALITY EXPERTMODEL Het model maakt onderscheid tussen enerzijds de kwaliteit van de website als geheel en anderzijds de toegankelijkheid van specifieke content voor verschillende stakeholders. Voor de benchmark financiële communicatie wordt, binnen dit model, alleen gekeken naar de financiële wereld. multimediale elementen bevat, zoals beeld, audio / video en rich internet applicaties. personalisatie voor de bezoeker mogelijk maakt in de vorm van tools en alerts. 2. Content toegankelijkheid De mate waarin corporate en financiële informatie op de website: aanwezig is. toegankelijk is. geschikt is gemaakt voor het web. 1. Website kwaliteit De mate waarin de website: toegankelijk is qua navigatie, zoekfunctie, teksten, downloads, etc. interactie biedt tussen de bezoeker en het bedrijf. 7

8 TABEL 1.1: HOOFDCRITERIA BEOORDELING FINANCIËLE WEBSITES 1 Bedrijfsinformatie Een aparte omgeving (in de hoofdnavigatie) voor bedrijfsinformatie met daarin minimaal de volgende onderdelen: kernactiviteiten/profiel, strategie, organisatiestructuur en management 2 Investor Relations Een aparte omgeving (in de hoofdnavigatie) voor Investor Relations (IR) en daarbinnen minimaal de onderdelen: financiële kerngegevens (mag ook eigen header in hoofdnavigatie hebben), aandeelinformatie en financiële publicaties 3 Persomgeving Een aparte omgeving (in de hoofdnavigatie) met persberichten in HTML, een archief (tot minimaal 2 jaar terug) met persberichten en een alert service of RSS-feed 4 Corporate Governance Informatie omtrent het Corporate Governance beleid op de site met daarin de onderdelen: naleving Corporate Governance code, management en policies / code of conduct 5 IR-contactinformatie Specifieke en complete contactinformatie van de afdeling Investor Relations 6 Jaarverslag Het meest recente jaarverslag binnen het onderdeel IR in PDF/dynamisch en/of HTML-formaat 7 Aandeelinformatie Actuele koersinformatie, koersgrafieken en dividendinformatie 8 Maatschappelijk Informatie omtrent beleid maatschappelijk verantwoord ondernemen verantwoord ondernemen (MVO) 9 Financiële kalender Een financiële kalender, in combinatie met een alert service 10 Webcast Een audio en/of video webcast van de presentatie van de meest recente jaarcijfers 1.2 METHODIEK VOORONDERZOEK & BEOORDELINGSCRITERIA Voor dit selecterende vooronderzoek zijn uit het expertmodel 10 hoofdcriteria gekozen. De websites van alle 95 aan de Euronext Amsterdam beursgenoteerde ondernemingen zijn op deze criteria beoordeeld. Dit doen wij op een driepuntsschaal (0,1,2), waardoor een score op alle criteria resulteert in een maximale score van 20 punten (100%). De websites zijn beoordeeld in mei De verdeling van de ondernemingen per index is als volgt: AEX: 25 ondernemingen Midkap: 25 ondernemingen Overig: 45 ondernemingen We hebben de websites beoordeeld op de aanwezigheid en toegankelijkheid van de volgende 10 elementen (zie tabel 1.1). 8

9 Dit jaar zijn er enkele aanpassingen gedaan in de criteria van het vooronderzoek. TABEL 1.2: WIJZIGINGEN BINNEN DE CRITERIA T.O.V Jaarverslag Een PDF- jaarverslag zonder index scoort 1 punt. In 2012 is een PDF-jaarverslag zonder index beoordeeld met 0 punten. 8 Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) In 2012 moesten kerncijfers in HTML aanwezig zijn. Dit criterium is in 2013 vervangen door maatschappelijk verantwoord ondernemen. De huidige verdeling van scores binnen criterium 6 is conform de punttoekenning binnen de overige criteria. Aangezien het element financiële kerngegevens voorheen twee keer in de beoordeling werd meegenomen (criterium 2 en criterium 8), is criterium 8 dit jaar uit het vooronderzoek verwijderd. Tijdens de interviews is duidelijk geworden dat MVO een steeds belangrijkere plek op de corporate website inneemt. Daarom is het criterium over financiële kerngegevens vervangen door een criterium over MVO. 9

10 TABEL 2.1: OVERZICHT 40 GESELECTEERDE ONDERNEMINGEN AEX Midkap Overig Aegon Aalberts Industries* Ballast Nedam Ahold Arcadis Grontmij Air France - KLM* ASM International* Kendrion* AkzoNobel BAM Groep Sligro Food Group ArcelorMittal BinckBank Van Lanschot ASML Delta Lloyd Groep Boskalis Westminster Imtech Corio Nutreco DE Master Blenders* Ten Cate DSM TomTom Fugro USG People Heineken Vopak ING Groep Wessanen KPN Philips PostNL Randstad Reed Elsevier Royal Dutch Shell TNT Express* Unilever Wolters Kluwer * Nieuw ten opzichte van

11 2. BELANGRIJKSTE RESULTATEN 2.1 OVERZICHT GESELECTEERDE ONDERNEMINGEN De 40 best scorende bedrijven (allen met een score van 70% of hoger) hebben zich gekwalificeerd voor het hoofdonderzoek. Het overzicht hiernaast geeft aan welke bedrijven geselecteerd zijn en welke bedrijven nieuw zijn ten opzichte van DUIDELIJKE STIJGING ZICHTBAAR BINNEN OVERIGE FONDSEN In vergelijking met 2012 zijn zowel de AEX als de Midkap, maar met name de overige fondsen, in gemiddelde totaalscore gestegen. De gemiddelde scores per index: ling (criterium 6). Dit leidt tot een verwachte toename van 5 procentpunt in de totaalscore. De overige fondsen laten een toename zien van 11 procentpunt. Dit betekent dat zij hun online financiële communicatie ten opzichte van vorig jaar duidelijk hebben verbeterd. Daarnaast is de vervanging van het criterium over financiële kerngegevens door het criterium over MVO enigszins van invloed op de vergelijkbaarheid van resultaten met voorgaande jaren. Gemiddelde totaalscore per index AEX: 81 % Midkap: 70 % Overige fondsen: 47 % Gemiddelde totaalscore alle ondernemingen: 62% De stijging binnen de AEX en de Midkap wordt verklaard doordat de aanwezigheid en de vorm van het jaarverslag vanaf dit jaar aangepast zijn in de beoorde- 11

12 Website kwaliteit Website content 2.3 VOORAL WEBSITE CONTENT SCOORT HOGER Wanneer we de scores splitsen in website kwaliteit en content, zien we dat met name de website content in score is toegenomen. Dit bevestigt het weergegeven beeld in de vorige subsectie, waar gesteld is dat een behoorlijk deel van de totale toename wordt verklaard door aanpassingen in de criteria. Beide aangepaste criteria gaan namelijk over de content van de website. Met betrekking tot website kwaliteit is er binnen de AEX en Midkap weinig veranderd. De overige fondsen tonen hier wel een duidelijke verbetering, wat aangeeft dat deze ondernemingen hun online financiële communicatie daadwerkelijk hebben verbeterd, ongeacht de wijzigingen die hebben plaatsgevonden in de beoordeling. 12

13 Maximale score per criterium In de figuur is te zien dat de verschillen tussen de indices binnen veel criteria erg groot zijn. De beoordelingscriteria waarin het hoogste percentage bedrijven de maximale score behaalt zijn: Persomgeving (65%) IR-contactinformatie (60%) De beoordelingscriteria waarin het laagste percentage bedrijven de maximale score behaalt zijn: Webcast (21%) Financiële kalender (26%) Op het criterium over MVO, dat dit jaar voor het eerst deel uitmaakt van het vooronderzoek, scoort 45% van de bedrijven de maximale score. 2.4 MIDKAP SOMS COMPLETER DAN AEX Onderstaand figuur laat per criterium en per index zien welk percentage bedrijven de maximale score (2 punten) behaald heeft. De AEX onderscheidt zich door hoge scores op IR-contactinformatie, aandeelinformatie en MVO. Opvallend is dat de Midkap op bedrijfsinformatie, Investor Relations en persomgeving iets hoger scoort dan de AEX. Hoewel de overige fondsen dit jaar in score zijn gestegen, is te zien dat zij op veel criteria nog ver achter blijven op de AEX en de Midkap. De verschillen binnen elk criterium zullen verder behandeld worden in hoofdstuk vier: bevindingen per criterium. 13

14 3. BEVINDINGEN PER CRITERIUM Dit hoofdstuk biedt inzicht in de meest interessante bevindingen per criterium. Indien er binnen een criterium geen wijzigingen in de beoordeling hebben plaatsgevonden, worden de resultaten afgezet tegen die van Er wordt gekeken naar het percentage bedrijven per index dat de maximale score (2 punten) heeft behaald op een criterium. Daarnaast geven best practices inzicht in de ontwikkelingen binnen de presentatie van financiële informatie. 3.1 BEDRIJFSINFORMATIE MIDKAP OPNIEUW COMPLETER DAN AEX In de figuur hiernaast zien we dat de Midkap ook dit jaar qua bedrijfsinformatie completer is dan de AEX. Het verschil tussen de Midkap en de AEX is 12 procentpunt. Het gat tussen de AEX en de Midkap is groter geworden. Dit is te wijten aan de daling van het aantal maximale scores binnen de AEX. Binnen de bedrijfsinformatie zijn het de onderdelen strategie en organisatiestructuur die nog vaak ontbreken. Criterium Bedrijfsinformatie Definitie Een aparte omgeving voor bedrijfsinformatie met daarin minimaal de volgende onderdelen: kernactiviteiten / profiel, strategie, organisatiestructuur en management. Bedrijfsinformatie Percentage maximale scores bedrijfsinformatie 14

15 BEST PRACTICE: HISTORIE DAIMLER Daimler heeft een vernieuwende manier gevonden om haar bedrijfshistorie weer te geven. In de subsectie tradition is een interactieve time tunnel te vinden waarbij jaren kunnen worden geselecteerd door middel van een slider aan de rechterzijde van de tool. Binnen ieder jaar verschijnen gekleurde blokken die gebeurtenissen uit het verleden representeren. Wanneer op een blokje geklikt wordt verschijnt meer informatie en foto s over de specifieke gebeurtenis. Gebeurtenissen kunnen daarnaast gefilterd worden door categorieën te selecteren. De tool biedt de gebruiker een buitengewoon gedetailleerd beeld van de bedrijfshistorie van Daimler. 15

16 BEST PRACTICE: SOCIAL BIO S VAN CISCO Op de website van Cisco worden de biografieën van het topmanagement aangevuld met activiteiten vanuit social media en digitale kanalen. Voor CEO John T. Chambers geldt dat zijn Social Bio bestaat uit de meest recente posts op zijn Facebookpagina, gevolgd door een Twitter feed en aan de CEO gerelateerde blogs. De Social Bio voegt een actueel en persoonlijk element toe aan het onderdeel management, dat normaal gesproken bestaat uit vrij statische informatie. 16

17 Investor Relations 3.2 FINANCIËLE KERNGEGEVENS VERDWIJNEN UIT IR Criterium Investor Relations Definitie Een aparte omgeving (in de hoofdnavigatie) voor Investor Relations (IR) en daarbinnen minimaal de onderdelen: financiële kerngegevens, aandeelinformatie en financiële publicaties BEST PRACTICE: INVESTOR RELATIONS BIJ ALL De IR website van América Latina Logística, een Braziliaans bedrijf in de logistiek, is door de IR Global Rankings verkozen tot beste IR website ter wereld in De website is erg compleet op het gebied van algemene bedrijfsinformatie, Corporate Governance, financiële informatie en services gericht op (potentiële) investeerders. alerts, duidelijke en uitgebreide archieven, een investment simulator en investor kits voor verschillende typen informatiezoekers behoren tot de functionaliteiten. Percentage maximale scores Investor Relations In 2011 en 2012 daalden de scores op het onderdeel Investor Relations, en dit was vooral te wijten aan het steeds vaker ontbreken van de financiële kerngegevens. Deze trend zet zich dit jaar door binnen de AEX en de Midkap. Veel bedrijven kiezen ervoor om de kerngegevens alleen nog in het jaarverslag of op de website van het jaarverslag weer te geven. Daarom verdwijnen de kerngegevens uit de hoofd- of subnavigatie van de corporate website. Opvallend is dat voor de overige fondsen geldt dat het onderdeel IR relatief juist vaker compleet is dan in Deze ondernemingen investeren minder vaak in een online jaarverslag, waardoor zij de financiële kerngegevens op de corporate website blijven weergeven. 17

18 BEST PRACTICE: APPS BINNEN DE AEX Binnen de AEX zien we dat Ipad en Android applicaties gericht op investeerders en media inmiddels gemeengoed zijn geworden. Het is interessant om te zien welke informatie en toepassingen verschillende bedrijven via de app ontsluiten. Wolters Kluwer kiest bijvoorbeeld voor exclusiviteit binnen de app, door een interactief magazine over de bedrijfsactiviteiten weer te geven dat nergens anders toegankelijk is. Veel andere bedrijven kiezen er juist voor om informatie die ook via de website toegankelijk is, mobiel beschikbaar te maken via een applicatie. Zo bevatten veel apps koersinformatie, presentaties en persberichten. 18

19 Persomgeving 3.3 MIDKAP HAALT AEX IN OP PERSOMGEVING Criterium Persomgeving Definitie Een aparte omgeving (in de hoofdnavigatie) met persberichten in HTML, een archief (tot minimaal 2 jaar terug) met persberichten en een alert service of RSS-feed Percentage maximale scores persomgeving In 2013 beschikken alle onderzochte websites over een persomgeving, voorzien van een archief tot minimaal 2 jaar terug. Buiten de AEX is er in de rest van het deelnemersveld een duidelijke verbetering te zien ten opzichte van 2012, wat resulteert in een hoger aantal complete persomgevingen binnen de Midkap dan in de AEX. Alleen een alert service of RSS-feed, waardoor gebruikers op de hoogte kunnen worden gehouden van het laatste nieuws, ontbreekt nog wel eens. 19

20 BEST PRACTICE: PERSOMGEVING DSM Bij DSM is de persomgeving meer dan een standaard archief van persberichten in combinatie met een alert service. Het hogere doel van de persomgeving is het geven van extra lading aan het merk DSM. Dit gebeurt bijvoorbeeld door middel van video s en verhaaltjes waarin duidelijk wordt gemaakt hoe de activiteiten van DSM bijdragen aan een beter bestaan. 20

21 3.4 GEEN WIJZIGINGEN BINNEN CORPORATE GOVERNANCE Criterium Corporate Governance Definitie Informatie omtrent het Corporate Governance beleid op de site met daarin de onderdelen: naleving Corporate Governance code, management en een code of conduct Binnen het criterium Corporate Governance is er weinig veranderd wanneer vergeleken wordt met Het onderdeel naleving van de Corporate Governance Code ontbreekt nog vaak, en informatie over gedragscodes is vaak alleen in een PDF-bestand beschikbaar. Corporate Governance Percentage maximale scores Corporate Governance 21

22 BEST PRACTICE: CORPORATE GOVERNANCE RANDSTAD In het online jaarverslag van Randstad wordt informatie omtrent Corporate Governance visueel aantrekkelijk weergegeven. Leden van de raad van commissarissen lichten op wanneer met de muis over de foto wordt bewogen. Wanneer vervolgens op een van de leden geklikt wordt, verschijnt een korte biografie onder de afbeelding. 22

23 3.5 VAAK ALLEEN ALGEMENE CONTACTINFORMATIE BINNEN OVERIGE FONDSEN Criterium IR-contactinformatie Definitie Specifieke en complete contactinformatie van de afdeling Investor Relations Ook binnen het criterium IR-contactinformatie hebben er haast geen wijzigingen plaatsgevonden. Wanneer een bedrijf niet de maximale score van 2 toegekend krijgt, ligt dit meestal aan het volledig ontbreken van specifieke IR-contactinformatie. Dit is met name binnen de overige fondsen vaak het geval. IR-contactinformatie Percentage maximale scores IR-contactinformatie 23

24 BEST PRACTICE: IR-CONTACTINFORMATIE KPN KPN toont complete IR-contactinformatie. Natuurlijk zijn de namen, adressen en telefoonnummers van IR-contactpersonen aanwezig, maar daarnaast zijn er foto s en kunnen digitale visitekaartjes worden gedownload. 24

25 3.6 72% VAN AEX HEEFT JAARVERSLAG IN HTML Criterium Jaarverslag Definitie Het meest recente jaarverslag binnen het onderdeel IR in PDF/dynamisch en/of HTML-formaat 72% van de AEX-bedrijven biedt het jaarverslag als aparte website aan, naast het gebruikelijke PDF-bestand. Binnen de Midkap en de overige fondsen is dit respectievelijk 48% en 18%. Aangezien dit criterium dit jaar aangepast is in de beoordeling, worden de resultaten niet vergeleken met die van vorig jaar. Jaarverslagen Percentage maximale scores jaarverslagen 25

26 BEST PRACTICE: ONLINE JAARVERSLAG PHILIPS Philips integreert veel video s in het online jaarverslag, zoals in het onderdeel message from the CEO. Daarnaast zijn de jaarcijfers downloadbaar naar Excel, kunnen interactieve grafieken samengesteld en geëxporteerd worden en worden cijfers over de verschillende continenten op een wereldkaart weergegeven. Ook zijn er stories te vinden die de lezer een gedetailleerd beeld van het bedrijf geven. 26

27 3.7 AEX TOONT COMPLETE AANDEELINFORMATIE Criterium Aandeelinformatie Definitie Actuele koersinformatie, koersgrafieken en dividendinformatie Op het gebied van aandeelinformatie is het grote aantal maximale scores binnen de AEX opvallend. 23 van de 25 bedrijven levert complete aandeelinformatie. Op de websites van de rest van de bedrijven is het vooral de informatie omtrent dividendbetalingen die ontbreekt. Aandeelinformatie Percentage maximale scores aandeelinformatie 27

28 BEST PRACTICE: AANDEELINFORMATIE NESTLÉ Uit de interviews met analisten en beleggers is gebleken dat uitgebreide archieven omtrent aandeelinformatie erg gewaardeerd worden. Nestlé is een bedrijf dat aan deze verwachting voldoet. Zo is de waarde van het aandeel voor iedere dag tussen nu en 1990 downloadbaar en is de dividendhistorie tot 1959 beschikbaar. Ook is er een investment calculator aanwezig waarmee het rendement op een investering in Nestlé berekend kan worden. 28

29 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 3.8 MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN Criterium Maatschappelijk verantwoord ondernemen Definitie Informatie omtrent beleid maatschappelijk verantwoord ondernemen Percentage maximale scores MVO 84% van de AEX heeft een aparte kop in de hoofdnavigatie op de website die verwijst naar het onderdeel MVO / duurzaamheid. Binnen de Midkap en de overige fondsen is dit respectievelijk 60% en 16%. Op de rest van de websites is MVO slechts een onderdeel in de subnavigatie, of er is helemaal geen informatie te vinden over beleid omtrent maatschappelijk verantwoord ondernemen. Aangezien dit criterium dit jaar voor het eerst wordt meegenomen in de beoordeling, worden de resultaten niet vergeleken met die van vorig jaar. 29

30 BEST PRACTICE: MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN BIJ NIKE Nike legt voor iedere stap in de waardeketen overzichtelijk en op een visueel aantrekkelijke manier uit wat zij eraan doet om zo duurzaam mogelijk te werken. Dit voorbeeld laat zien dat het internet bij uitstek de plaats is om te laten zien hoe je je als bedrijf opstelt met betrekking tot duurzaamheid. 30

31 BEST PRACTICE: DUURZAAMHEIDS- DATA BP Op de website van BP kan de gebruiker allerlei data omtrent duurzaamheid selecteren en verwerken in interactieve grafieken. Ook is het mogelijk om ruwe data te downloaden om deze vervolgens voor eigen analyses te gebruiken. De beschikbaarheid van veel verschillende data weerspiegelt transparantie en de toepassing vergemakkelijkt het werk van de bezoeker door het bieden van inzicht op maat. 31

32 BEST PRACTICE: FINANCIËLE KALENDER ARCELORMITTAL Op de website van ArcelorMittal zijn evenementen direct toe te voegen aan de eigen digitale agenda. 3.9 FINANCIËLE KALENDER BIJNA ALTIJD AANWEZIG Criterium Financiële kalender Definitie: Een financiële kalender eventueel in combinatie met een alert service Anno 2013 beschikt 98% van de onderzochte corporate websites over een financiële kalender waarop komende evenementen worden aangekondigd. Een mogelijkheid tot personalisatie is echter nog niet breed geïmplementeerd. Waar gebruikers zich wel vaak kunnen inschrijven voor alerts bij persberichten, is dit voor evenementen nog lang niet altijd het geval. Financiële kalender Percentage maximale scores financiële kalender 32

33 3.10 TOENAME IN AUDIO WEBCASTS Criterium Webcast Definitie Een audio en/of video webcast van de presentatie van de meest recente jaarcijfers Ten opzichte van 2012 is het aantal bedrijven zonder webcast binnen alle categorieën afgenomen. Zoals in de figuur te zien is, zijn het vooral de audio webcasts die in beschikbaarheid zijn toegenomen. Voor de bedrijven in de categorie overige fondsen geldt dat er nog veel ruimte voor verbetering is, aangezien 78% van de bedrijven hier geen mogelijkheid biedt tot het bekijken of beluisteren van presentaties van jaarcijfers. Webcasts Overzicht aanwezigheid video en audio webcasts 33

34 4. CONCLUSIE Binnen de AEX en de Midkap is dit jaar een lichte stijging in scores te zien ten opzichte van Deze stijging wordt verklaard door de aanpassing van de beoordeling in criterium 6. Daaruit wordt geconcludeerd dat de AEX en de Midkap hun totale online financiële communicatie ten opzichte van 2012 niet hebben verbeterd. De overige fondsen laten een toename zien bovenop de verwachte toename in scores. Dit betekent dat zij hun online financiële communicatie ten opzichte van vorig jaar wel duidelijk hebben verbeterd. Opvallend is dat de Midkap in 2013 op drie van de tien criteria completer is dan de AEX. In 2012 was dit slechts één van de tien criteria. Criteria die hoog scoren zijn de persomgeving en IR-contactinformatie. Op het gebied van webcasts en financiële kalenders is nog veel ruimte voor verbetering. De getoonde best practices geven aan dat personalisatie en het laagdrempeliger weergeven van bedrijfsinformatie en financiële informatie de belangrijkste trends van dit moment zijn. Een voorbeeld van personalisatie is het direct kunnen opslaan van contactgegevens vanaf de website. Of, zoals in het voorbeeld van BP, het zelf samen kunnen stellen van datasets en grafieken. Het laagdrempeliger weergeven van informatie gebeurt door het simpel en visueel aantrekkelijk te maken, zoals in het voorbeeld van Randstad of Nike zie hoofdstuk 3. 34

35 BIJLAGE 1: GEDRAGSCODE JUNGLE MINDS Jungle Minds heeft met Het Financieele Dagblad een gedragscode opgesteld. Het Financieele Dagblad is van mening dat Jungle Minds onafhankelijk onderzoek kan doen aangezien het bureau zich houdt aan de volgende gedragsregels: 1. Het onderzoeksmodel is speciaal ontwikkeld ten behoeve van de FD Henri Sijthoff-Prijs, op basis van de gedeelde kennis van Het Financieele Dagblad en Jungle Minds. 2. De onderzoeksdimensies reflecteren de informatiebehoeften van de verschillende stakeholders. Deze kennis heeft Jungle Minds verkregen door vele diepgaande interviews onder de doelgroep. resultaten (de cockpit ). 4. Jungle Minds bouwt geen websites. Het bureau geeft slechts advies. In dit opzicht kan het bureau de kwaliteit van de onderzochte websites niet direct beïnvloeden. 5. Jungle Minds heeft veel klanten en kan zo moeilijk iedereen bevoordelen. Daarnaast communiceert het bureau duidelijk wie de klanten zijn. 6. De analisten van Jungle Minds, betrokken bij het Sijthoff-onderzoek, worden niet ingezet bij adviestrajecten. Onderzoek en advies zijn gescheiden. 3. De methodiek is transparant. Jungle Minds geeft iedereen inzage in de dimensies en de manier van beoordelen. Op verzoek verstrekt het bureau individuele 35

36 BIJLAGE 2: KLANTEN Jungle Minds heeft in het verleden de volgende ondernemingen geadviseerd rondom hun online corporate communicatie: KLANTEN ONLINE CORPORATE COMMUNICATIE Ahold Ajax AkzoNobel DSM Enexis Fugro Heijmans Imtech ING Groep KPN Logica CMG Mediq Ordina PostNL Rabobank Sanoma SNS Reaal TNT (alleen CSR) TomTom Van Lanschot VastNed VNU Vopak Wolters Kluwer 36

37 BIJLAGE 3: OVER JUNGLE MINDS Jungle Minds is hét bureau voor digitale innovatie. Wij ontwikkelen vernieuwende digitale proposities en optimaliseren de online performance van onze opdrachtgevers. Fact based, op basis van marktanalyses, klantonderzoek en data analytics. Wij doen dit voor top-200 bedrijven en digitale front runners van Nederland en België. Bij ons gaat het bedenken, creëren en optimaliseren van digitale strategieën en innovatieve concepten hand in hand. Think - Create - Improve, dat is wat we doen. De eigen onderzoeksafdeling van Jungle Minds zorgt voor de nodige strategische en usability inzichten. CONTACTINFORMATIE Wil je graag meer informatie over dit onderzoek of heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op. Gebouw Metropool Weesperstraat VN Amsterdam

38 JUNGLE MINDS,

Benchmark Financiële Communicatie 2010 Vooronderzoek voor de FD Henri Sijthoff-prijs

Benchmark Financiële Communicatie 2010 Vooronderzoek voor de FD Henri Sijthoff-prijs Benchmark Financiële Communicatie 2010 Vooronderzoek voor de FD Henri Sijthoff-prijs Geert-Jan Smits, Directeur Sebastiaan van Rijsewijk, Consultant e-mail> geertjan.smits@jungleminds.nl e-mail> sebastiaan.van.rijsewijk@jungleminds.nl

Nadere informatie

HOOFDONDERZOEK FD HENRI SIJTHOFF-PRIJS 2014

HOOFDONDERZOEK FD HENRI SIJTHOFF-PRIJS 2014 HOOFDONDERZOEK FD HENRI SIJTHOFF-PRIJS 204 Anouk Verhoeven Jolanda Lamboo Jonathan Wiemer Jungle Minds oktober 204 OVERALL WINNAAR: SLIGRO FOOD GROUP (OVERIGE FONDSEN) WINNAAR MIDKAP: NUTRECO WINNAAR :

Nadere informatie

FD Henri Sijthoff-Prijs Vooronderzoek 2008

FD Henri Sijthoff-Prijs Vooronderzoek 2008 FD Henri Sijthoff-Prijs Vooronderzoek 2008 Mei 2008 Bevindingen en conclusies Geert-Jan Smits, Directeur Saskia Buijl, Consultant Kars Kingma, Marktanalist Evert Littooy, Marktanalist e-mail> geertjan.smits@junglerating.nl

Nadere informatie

PERSBERICHT. Rapportagecyclus van Nederlandse beursfondsen laat in 2013 verbetering zien

PERSBERICHT. Rapportagecyclus van Nederlandse beursfondsen laat in 2013 verbetering zien you PERSBERICHT Rapportagecyclus van Nederlandse beursfondsen laat in 2013 verbetering zien Utrecht, 30 mei 2013 - Ondanks voortdurende crisis, realiseerden Nederlandse beursgenoteerde bedrijven een kwalitatief

Nadere informatie

Definitieve selectie AEX, AMX en AScX Index

Definitieve selectie AEX, AMX en AScX Index CONTACT Media: +31.20.550.4488 (Amsterdam), +32.2.509.1392 (Brussels) +351.217.900.029 (Lisbon), +44.20.7379.2789 (London) +1.212.656.2411 (New York), +33.1.49.27.11.33 (Paris) CONTACT Investor Relations:

Nadere informatie

Benchmark financiële websites 2007

Benchmark financiële websites 2007 Benchmark financiële websites 2007 BEVINDINGEN, CONCLUSIES EN TOEKOMSTVERWACHTINGEN. UITGEVOERD IN HET KADER VAN DE FD HENRI SIJTHOFF-PRIJS. OKTOBER 2007 PAGINA 2 In het kader van de FD Henri Sijthoff-

Nadere informatie

Incompany 500 Reputatie van uw organisatie in kaart gebracht. juni 2008

Incompany 500 Reputatie van uw organisatie in kaart gebracht. juni 2008 Incompany 500 Reputatie van uw organisatie in kaart gebracht juni 2008 Incompany 500 Blauw Research heeft voor het derde jaar op rij het onderzoek uitgevoerd dat ten grondslag ligt aan de Incompany 500.

Nadere informatie

Accell Group Milennium 2003 Inkomsten* 289577 Operationele winst* 16708 Netto winst 9197 Uitstaande aandelen 48051 Totale activa 134940

Accell Group Milennium 2003 Inkomsten* 289577 Operationele winst* 16708 Netto winst 9197 Uitstaande aandelen 48051 Totale activa 134940 Totale netto winst 56.904.147.000 Totale Activa (Netto Eigen Vermogen) 2.658.133.112.000 Via www.euronext.nl uitgezocht door Peter Breda Aalberts Industries Milennium 2003 Inkomsten* 784589 Operationele

Nadere informatie

Turbo Daily NASDAQ-100 NIKKEI 225 DOW JONES. Turbo Daily Commerzbank 26 Juni 2015 Nummer 1202 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 492,39-0,05%

Turbo Daily NASDAQ-100 NIKKEI 225 DOW JONES. Turbo Daily Commerzbank 26 Juni 2015 Nummer 1202 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 492,39-0,05% Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 26 Juni 2015 Nummer 1202 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 492,39-0,05% DOW JONES 17890,36-0,42% NASDAQ CMP 5112,19-0,2% NASDAQ -100 4514,008-0,23% NIKKEI 225 20706,15-0,31%

Nadere informatie

AMSTERDAM NOTICE No. 10/024

AMSTERDAM NOTICE No. 10/024 EURONEXT DERIVATIVES MARKETS AMSTERDAM NOTICE No. 10/024 ISSUE DATE: 13 December 2010 EFFECTIVE DATE: 20 December 2010 CHANGES TO LISTED MATURITIES Executive Summary NYSE Liffe will make changes to expiry

Nadere informatie

Indicatieve selectie AEX, AMX en AScX

Indicatieve selectie AEX, AMX en AScX nnnnn Nr: 2008-011 Indicatieve selectie AEX, AMX en AScX Amsterdam, 17 november 2008 NYSE Euronext publiceert één keer per jaar een indicatieve selectie voor de jaarlijkse herweging van de AEX-index (AEX-index),

Nadere informatie

Trendscore J U N RAPPORT

Trendscore J U N RAPPORT 0 6 J U N 2016 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 06 juni 2016 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trendscores worden trends binnen de week- en dag grafiek

Nadere informatie

Trendscore J A N RAPPORT

Trendscore J A N RAPPORT 0 6 J A N 2015 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 6 JANUARI 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort

Nadere informatie

TechnicalDayTrader. Trading Tactics Pro. de dagelijkse nieuwsbrief van

TechnicalDayTrader. Trading Tactics Pro. de dagelijkse nieuwsbrief van Trading Tactics Pro de dagelijkse nieuwsbrief van TechnicalDayTrader Trading Tactics Pro nieuwsbrief@technicaldaytrader.nl TradingScreen signalen De AEX heeft vandaag opnieuw een daling laten zien, ditmaal

Nadere informatie

Trendscore F E B RAPPORT

Trendscore F E B RAPPORT 0 9 F E B 2015 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 09 FEBRUARI 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort

Nadere informatie

Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 459.1 Weerstand : 516.8

Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 459.1 Weerstand : 516.8 Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 10 April 2015 Nummer 1147 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 501,97 0,97% DOW JONES 17958,73 0,31% NASDAQ CMP 4974,565 0,48% NASDAQ -100 4403,953 0,64% NIKKEI 225 19907,63-0,15%

Nadere informatie

Trendscore F E B RAPPORT

Trendscore F E B RAPPORT 2 3 F E B 2015 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 23 FEBRUARI 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort

Nadere informatie

Trendscore M R RAPPORT

Trendscore M R RAPPORT 2 8 2015 M R TA T RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 28 MAART 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort

Nadere informatie

Trendscore A U G RAPPORT

Trendscore A U G RAPPORT 0 8 A U G 2015 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 8 augustus 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort

Nadere informatie

THE DUTCH FEMALE BOARD INDEX 2015 NEDERLANDSE SAMENVATTING. op Gehele (Engelstalige) rapport, inclusief tabellen,

THE DUTCH FEMALE BOARD INDEX 2015 NEDERLANDSE SAMENVATTING. op  Gehele (Engelstalige) rapport, inclusief tabellen, THE DUTCH FEMALE BOARD INDEX 2015 Prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers NEDERLANDSE SAMENVATTING Gehele (Engelstalige) rapport, inclusief tabellen, op www.tias.edu Nederlandse samenvatting (Dutch Summary)

Nadere informatie

Diversiteit binnen de raden van commissarissen van Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen

Diversiteit binnen de raden van commissarissen van Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen Diversiteit binnen de raden van commissarissen van Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen December 2009 Corporate Governance Insights Centre Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Nadere informatie

Turbo Daily Commerzbank 04 September 2015 Nummer 1252 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 419.7 Weerstand : 509.2

Turbo Daily Commerzbank 04 September 2015 Nummer 1252 Pagina 2 MIDDELLANGE TERMIJN TREND. Steun : 419.7 Weerstand : 509.2 Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 04 September 2015 Nummer 1252 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 444,55 2,53% DOW JONES 16374,76 0,14% NASDAQ CMP 4733,497-0,35% NASDAQ -100 4234,654-0,51% NIKKEI 225 17792,16-2,15%

Nadere informatie

Trendscore O K T RAPPORT

Trendscore O K T RAPPORT 1 0 O K T 2015 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 10 oktober 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en korte

Nadere informatie

Winnaars op de Nederlandse beurs

Winnaars op de Nederlandse beurs Albert Jellema Veel weten van weinig Winnaars op de Nederlandse beurs Nederlandse economie Onzekerheden horen bij beleggen Met of zonder parachute Elke dag een nieuw idee Beleggingsfilosofie 1. Beleggen

Nadere informatie

NEVIR IR AWARDS 2015. Omschrijving onderzoeksmethodiek Dutch IR Awards

NEVIR IR AWARDS 2015. Omschrijving onderzoeksmethodiek Dutch IR Awards NEVIR IR AWARDS 2015 Omschrijving onderzoeksmethodiek Dutch IR Awards In oktober 2014 heeft NEVIR Nederlandse Vereniging voor Investor Relations een onderzoek laten doen door Citigate First Financial onder

Nadere informatie

Trendscore M E RAPPORT

Trendscore M E RAPPORT 1 7 2015 M E TA I RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 17MEI 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort termijn

Nadere informatie

Turbo Daily Commerzbank 24 April 2015 Nummer 1158. Italie maakt vrijdag de details bekend van de veiling van 29 april.

Turbo Daily Commerzbank 24 April 2015 Nummer 1158. Italie maakt vrijdag de details bekend van de veiling van 29 april. Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 24 April 2015 Nummer 1158 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 503-0,54% DOW JONES 18058,69 0,11% NASDAQ CMP 5056,063 0,41% NASDAQ -100 4477,067 0,36% NIKKEI 225 20020,04-0,83%

Nadere informatie

Trendscore A P R RAPPORT

Trendscore A P R RAPPORT 1 0 A P R 2017 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 10 april 2017 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trendscores worden trends binnen de week- en dag grafiek

Nadere informatie

Trendscore N O V RAPPORT

Trendscore N O V RAPPORT 2 8 N O V 2016 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 28 november 2016 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trendscores worden trends binnen de week- en dag grafiek

Nadere informatie

Jaarverslagenonderzoek 2012 Diversiteit in de besturing van AEX en AMX fondsen. Marthe Paauwe Ber Damen

Jaarverslagenonderzoek 2012 Diversiteit in de besturing van AEX en AMX fondsen. Marthe Paauwe Ber Damen Jaarverslagennderzek 2012 Diversiteit in de besturing van AEX en AMX fndsen Marthe Paauwe Ber Damen 18 juni 2012 Jaarverslagennderzek 2012 Diversiteit in de besturing van AEX en AMX fndsen Inhud Pagina

Nadere informatie

Hoe duurzaam zijn Nederlandse bedrijven ten opzichte van bedrijven in het buitenland?

Hoe duurzaam zijn Nederlandse bedrijven ten opzichte van bedrijven in het buitenland? Hoe duurzaam zijn Nederlandse bedrijven ten opzichte van bedrijven in het buitenland? In deze notitie wordt de duurzaamheid van Nederlandse bedrijven vergeleken met die van bedrijven uit het buitenland.

Nadere informatie

KLEINE BELEGGER INVESTEERT ROYAAL IN ORANJE

KLEINE BELEGGER INVESTEERT ROYAAL IN ORANJE EMBARGO TOT DONDERDAG 27 APRIL 2017 07.00 UUR KLEINE BELEGGER INVESTEERT ROYAAL IN ORANJE KONINKLIJKE AANDELEN VERSLAAN DE AEX Op 27 april is Willem-Alexander vier jaar Koning van Nederland, maar ook op

Nadere informatie

Index Announcement. AEX-index (AEX-index), AMX index (AMX-index) and AScX index (AScX-index) NEW COMPOSITION INDICES AFTER INTERIM REVIEW

Index Announcement. AEX-index (AEX-index), AMX index (AMX-index) and AScX index (AScX-index) NEW COMPOSITION INDICES AFTER INTERIM REVIEW Index Announcement Issue Date: 1 September 2008 N 2008 - xxx Marketplace: Index: Subject: Amsterdam AEX-index (AEX-index), AMX index (AMX-index) and AScX index (AScX-index) NEW COMPOSITION INDICES AFTER

Nadere informatie

AIR FRANCE KLM EN SHELL FAVORIET

AIR FRANCE KLM EN SHELL FAVORIET BINCK BELEGGERSBAROMETER FEBRUARI 2017 AIR FRANCE KLM EN SHELL FAVORIET 7 FEBRUARI 2017 Air France KLM en Shell zijn in februari de favoriete aandelen van Nederlandse particuliere beleggers. KPN en TomTom

Nadere informatie

CONSUMENTEN LETTEN MINDER OP DUURZAAMHEID BIJ AANKOPEN Nederlanders leggen maatschappelijke verantwoordelijkheid vaker bij bedrijven

CONSUMENTEN LETTEN MINDER OP DUURZAAMHEID BIJ AANKOPEN Nederlanders leggen maatschappelijke verantwoordelijkheid vaker bij bedrijven CONSUMENTEN LETTEN MINDER OP DUURZAAMHEID BIJ AANKOPEN Nederlanders leggen maatschappelijke verantwoordelijkheid vaker bij bedrijven 7 april 2016 22% van de Nederlanders zegt bij het kopen van producten

Nadere informatie

Samenvatting Nederlandse Female Board Index 2011 1

Samenvatting Nederlandse Female Board Index 2011 1 A Samenvatting Nederlandse Female Board Index 1 Mijntje Lückerath-Rovers De Nederlandse Female Board Index geeft voor het vijfde jaar een overzicht van de vrouwelijke vertegenwoordiging in de Raden van

Nadere informatie

Turbo Daily NIKKEI 225 NASDAQ-100 DOW JONES. Turbo Daily Commerzbank 29 April 2015 Nummer 1161 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 501,66-1,49%

Turbo Daily NIKKEI 225 NASDAQ-100 DOW JONES. Turbo Daily Commerzbank 29 April 2015 Nummer 1161 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 501,66-1,49% Turbo Daily Turbo Daily Commerzbank 29 April 2015 Nummer 1161 INDICES SLOTKOERS VERSCHIL AEX 501,66-1,49% DOW JONES 18110,14 0,4% NASDAQ CMP 5055,422-0,1% NASDAQ -100 4515,265-0,22% NIKKEI 225 20058,95

Nadere informatie

NEVIR IR AWARDS 2016. Omschrijving onderzoeksmethodiek Dutch IR Awards

NEVIR IR AWARDS 2016. Omschrijving onderzoeksmethodiek Dutch IR Awards NEVIR IR AWARDS 2016 Omschrijving onderzoeksmethodiek Dutch IR Awards De NEVIR Nederlandse Vereniging voor Investor Relations heeft in november 2015 een onderzoek laten doen door Citigate First Financial

Nadere informatie

AEGON Bron : VisionEXPERT Symbool : AGN Land : Netherlands

AEGON Bron : VisionEXPERT Symbool : AGN Land : Netherlands zaterdag 19 maart AEGON Bron : VisionEXPERT Symbool : AGN Land : Netherlands 1-66% -61% -57% -53% -49% -43% -36% -7% -% +3% +8% 9 8 7 6 5 4 +71% 3 +7% -.5-1 -1.5 6 7 8 9 MoneyFlow Benelux. Alle rechten

Nadere informatie

Eenvoudig beleggen met trackers

Eenvoudig beleggen met trackers Eenvoudig beleggen met trackers Rabobank Rijn en Veenstromen 14 Oktober 2010 Gertjan Dorrepaal Directoraat Private Banking Beleggingscompetence Agenda 1. Wat zijn Trackers? Explosieve groei Geschiedenis

Nadere informatie

Observaties jaarverslagen 2005

Observaties jaarverslagen 2005 Observaties jaarverslagen 2005 Waar vroeger de ondernemingen veel meer zelf bepaalden welke informatie in het jaarverslag kwam, kan men zich dat nu niet meer permitteren. In 2005 maakte met name IFRS het

Nadere informatie

in jaarverslagen van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven

in jaarverslagen van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven Nulmeting OESO Richtlijnen in jaarverslagen van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven VBDO: Jeroom Remmers (redactie), Filip Lazarevski (onderzoek) Utrecht, 17 september 2013 VBDO Vereniging van Beleggers

Nadere informatie

BELEGGERS BLIJ NA VIER JAAR RUTTE II

BELEGGERS BLIJ NA VIER JAAR RUTTE II EMBARGO tot 9 maart 2017 12.00 uur BELEGGERS BLIJ NA VIER JAAR RUTTE II PARTICULIER TERUG NAAR BEURS EN VERDUBBELING ETF-BELEGGERS Met het einde van het kabinet Rutte II in zicht staat Nederland er niet

Nadere informatie

BELEGGERS BLIJ NA VIER JAAR RUTTE II

BELEGGERS BLIJ NA VIER JAAR RUTTE II 6 maart 2017 BELEGGERS BLIJ NA VIER JAAR RUTTE II PARTICULIER TERUG NAAR BEURS EN VERDUBBELING ETF-BELEGGERS Nederland kiest op 15 maart voor een nieuwe Tweede Kamer. Hoog tijd om een terugblik te werpen

Nadere informatie

Index Announcement. AEX-index (AEX-index), the Amsterdam Midkap Index (AMX-index) and the Amsterdam Small cap Index (AScXindex)

Index Announcement. AEX-index (AEX-index), the Amsterdam Midkap Index (AMX-index) and the Amsterdam Small cap Index (AScXindex) Index Announcement Issue Date: 2 March 2009 N 2009-022 Marketplace: Index: Subject: Amsterdam AEX-index (AEX-index), the Amsterdam Midkap Index (AMX-index) and the Amsterdam Small cap Index (AScXindex)

Nadere informatie

Naam %ind mut 2010 T2011 tax div rend. exdiv met datum advies fonds mutatie week ultimo 7 okt wpa k/w cijfers aantal doel nieuws week 40.

Naam %ind mut 2010 T2011 tax div rend. exdiv met datum advies fonds mutatie week ultimo 7 okt wpa k/w cijfers aantal doel nieuws week 40. Naam %ind. 2011 mut 2010 vr T2011 tax div rend. exdiv met datum advies 40 39 of fonds mutatie week ultimo 7 okt wpa k/w cijfers aantal doel wel nieuws week 40. Aegon 2,22-28,7% 6,4% 4,58 3,26 0,92 3,5

Nadere informatie

Rente10jr 1,0% -0,1% 2,19 2,17

Rente10jr 1,0% -0,1% 2,19 2,17 Naam %ind. 2012 mut 2011 vr T2011 tax div rend. exdiv met datum advies 5 4 of fonds mutatie week ultimo 3 febr wpa k/w cijfers aantal doel wel nieuws week 5. Aegon 2,51 24,6% 5,9% 3,10 3,87 0,61 6,3 0,00

Nadere informatie

FD Henri Sijhoff-prijs 2014

FD Henri Sijhoff-prijs 2014 FD Henri Sijhoff-prijs 2014 Resultaten onderzoek naar de rol van het jaarverslag Inhoud Enquête aan bedrijven... 1 Enquête aan beleggers en analisten... 3 Amsterdam, 26 november 2014 Hoofdstuk: Enquête

Nadere informatie

BELEGGERS BLIJ NA VIER JAAR RUTTE II PARTICULIER TERUG NAAR BEURS EN VERDUBBELING ETF-BELEGGERS

BELEGGERS BLIJ NA VIER JAAR RUTTE II PARTICULIER TERUG NAAR BEURS EN VERDUBBELING ETF-BELEGGERS BELEGGERS BLIJ NA VIER JAAR RUTTE II PARTICULIER TERUG NAAR BEURS EN VERDUBBELING ETF-BELEGGERS BELEGGERS BLIJ NA VIER JAAR RUTTE II PARTICULIER TERUG NAAR BEURS EN VERDUBBELING ETF-BELEGGERS Met het einde

Nadere informatie

BELEGGER IETS VOORZICHTIGER

BELEGGER IETS VOORZICHTIGER BINCK BELEGGERSBAROMETER APRIL 2017 BELEGGER IETS VOORZICHTIGER 8 APRIL 2017 Nederlandse particuliere beleggers zijn iets minder positief geworden over het huidige beursklimaat. Dat blijkt uit de Binck

Nadere informatie

LYNX Masterclass: Technische Analyse

LYNX Masterclass: Technische Analyse LYNX Masterclass: Technische Analyse READY, AIM & FIRE voorbereiden, monitoren en beslissen! Edward Loef CFTe 19 november 2015 Sprekers Edward Loef Tycho Schaaf Zelfstandig technisch analist Beleggingsspecialist

Nadere informatie

CN Dashboard Week 16/2015

CN Dashboard Week 16/2015 BNP PARIBAS - CORPORATE & INVESTMENT BANKING CN Dashboard Week 16/2015 Meer informatie Ga naar www.bnpparibasmarkets.nl of bel 0900 MARKETS (0900 6275387; lokaal tarief) De aandelenmarkten blijven er goed

Nadere informatie

Ochtendbericht Analytica Trading 22 juli

Ochtendbericht Analytica Trading 22 juli Weinig beweging Door: Sander Stienstra en Lionell Emanuelson De AEX De AEX opende maandag aanvankelijk positief maar zakte gedurende de ochtend wat weg. De geopolitieke spanningen lijken vooralsnog de

Nadere informatie

Casus 2.1 Betere prestaties door beter verslag; bedrijf gebaat bij niet-financiële 'cijfers'

Casus 2.1 Betere prestaties door beter verslag; bedrijf gebaat bij niet-financiële 'cijfers' Casus 2.1 Betere prestaties door beter verslag; bedrijf gebaat bij niet-financiële 'cijfers' 22 januari 2011 zaterdag Arjan de Draaijer en Marleen Janssen Groesbeek Afgelopen week is voor het eerst de

Nadere informatie

Rente10jr -15,8% -12,2% 2,19 2,54

Rente10jr -15,8% -12,2% 2,19 2,54 Naam %ind. 2012 mut 2011 vr 2011 tax div rend. exdiv met datum advies 11 10 of fonds mutatie week ultimo 16mrt wpa k/w cijfers aantal doel wel nieuws week 11. Aegon 2,85 45,6% 15,2% 3,10 4,52 0,00 0,0

Nadere informatie

Onderzoek naar topbeloningen 2010. De beloning van topbestuurders ten opzichte van medewerkers. Utrecht, 1 juni 2011

Onderzoek naar topbeloningen 2010. De beloning van topbestuurders ten opzichte van medewerkers. Utrecht, 1 juni 2011 Onderzoek naar topbeloningen 2010 De beloning van topbestuurders ten opzichte van medewerkers Utrecht, 1 juni 2011 Frank Hendriks Mariska Stuivenberg 1 10118/4/FNV BG/eindrapportage/01-06-2011 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

4 Internationaal mvo en ketenbeheer: een korte stand van zaken

4 Internationaal mvo en ketenbeheer: een korte stand van zaken 4 Internationaal mvo en ketenbeheer: een korte stand van zaken 4.1 Inleiding Waar staat het bedrijfsleven momenteel als het gaat om rapportage over internationaal mvo en ketenbeheer in het bijzonder? Dit

Nadere informatie

The good, the bad and the ugly

The good, the bad and the ugly The good, the bad and the ugly Rendement, risico en domheid Eelco Hessling Manager Retail Investor Services NYSE Euronext 2007 NYSE Euronext. All Rights Reserved. Vecon dag Amsterdam 3 april 2008 2007

Nadere informatie

Naam mut mut ultimo vr. T.kw doel fonds 2009 week 2008 11-9 week 37. BelegAlert

Naam mut mut ultimo vr. T.kw doel fonds 2009 week 2008 11-9 week 37. BelegAlert Naam weg. %ind. mut mut ultimo ma di wo do vr. T.kw div rend. cijfers ex met doel of ALGEMEEN fonds 2009 week 2008 7-9 8-9 9-9 10-9 11-9 09 div 36 37 wel week 37. BelegAlert Aegon 195,0 3,31 15,4% 4,4%

Nadere informatie

Nederland op eerste plek in Euro Stoxx 50 Resources Governance Index 2011 Top 50 bedrijven Eurozone verbeteren hun Corporate Governance

Nederland op eerste plek in Euro Stoxx 50 Resources Governance Index 2011 Top 50 bedrijven Eurozone verbeteren hun Corporate Governance 12 januari 2012 -persbericht- Nederland op eerste plek in Euro Stoxx 50 Resources Governance Index 2011 Top 50 bedrijven Eurozone verbeteren hun Corporate Governance De top 50 bedrijven uit de Eurozone

Nadere informatie

Financiële analyse. Les 1 Databronnen. Tijdens het college

Financiële analyse. Les 1 Databronnen. Tijdens het college Financiële analyse Les 1 Databronnen Tijdens het college 1. Iedere student maakt de rekentoets. 2. 4 tot 5 studenten vormen een analistenteam. 3. Ieder team kiest een sector uit de lijst van mogelijkheden

Nadere informatie

SLUIT U AAN BIJ DE HR TOP VAN NEDERLAND WORD NU LID VOOR PERSOONLIJKE & PROFESSIONELE GROEI

SLUIT U AAN BIJ DE HR TOP VAN NEDERLAND WORD NU LID VOOR PERSOONLIJKE & PROFESSIONELE GROEI SLUIT U AAN BIJ DE HR TOP VAN NEDERLAND WORD NU LID VOOR PERSOONLIJKE & PROFESSIONELE GROEI 1 Fantastisch niveau van deelnemers waar je veel van kunt leren Voor en door professionals, interessante thema

Nadere informatie

BELEGGER BEDUCHT VOOR NEXIT

BELEGGER BEDUCHT VOOR NEXIT BINCK BELEGGERSBAROMETER MAART 2017 BELEGGER BEDUCHT VOOR NEXIT 13 MAART 2017 De uitslag van de Nederlandse verkiezingen zal volgens beleggers deze maand weinig impact hebben op de beurs, maar een eventuele

Nadere informatie

ING EN AHOLD FAVORIET BELEGGER

ING EN AHOLD FAVORIET BELEGGER BINCK BELEGGERSBAROMETER MEI 2017 ING EN AHOLD FAVORIET BELEGGER 20 MEI 2017 Nederlandse particuliere beleggers blijven positief over het huidige beursklimaat. Dat blijkt uit de Binck BeleggersBarometer

Nadere informatie

remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012

remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012 remuneratie rapport 2012 2 inhoudsopgave 3 4 Introductie 6 Beloningsbeleid Raad van Bestuur 9 Uitvoering beloningsbeleid 2012 10 Beloningsbeleid Raad van Commissarissen 4 Introductie

Nadere informatie

AMSTERDAM NOTICE No. 12/04

AMSTERDAM NOTICE No. 12/04 EURONEXT DERIVATIVES MARKETS AMSTERDAM NOTICE No. 12/04 ISSUE DATE: 28 February 2012 EFFECTIVE DATE: 8 March 2012 ADJUSTMENT FOR PREMIUM BASED TICK SIZE THRESHOLD TO 5 EUROS FOR THE MOST LIQUID INDIVIDUAL

Nadere informatie

53ste Prijs voor Beste Financiële Informatie 2013. Persbericht. 24 oktober 2013

53ste Prijs voor Beste Financiële Informatie 2013. Persbericht. 24 oktober 2013 53ste Prijs voor Beste Financiële Informatie 2013 Persbericht 24 oktober 2013 In 2013 deelt de Belgische Vereniging van Financiële Analisten voor de 53ste keer de Prijs voor Beste Financiële Informatie

Nadere informatie

Financiële verslaggeving

Financiële verslaggeving Financiële verslaggeving Inhoud Financiële verslaggeving Jury 2 Ter inleiding 3 Criteria voor de beoordeling 4 Juryverslag 8 Resultaten benchmark financiële websites 2009 14 - Beste financiële website

Nadere informatie

Wereldwijd beleggen in aandelen met Morningstar

Wereldwijd beleggen in aandelen met Morningstar Wereldwijd beleggen in aandelen met Morningstar Dag van de Belegger 25 November 2011 Maarten van der Pas Redacteur Morningstar Benelux 1 Agenda Morningstar en aandelenonderzoek Belangrijke begrippen Moat

Nadere informatie

Smartphones. Figuur 1 Our Mobile Planet, 2012

Smartphones. Figuur 1 Our Mobile Planet, 2012 Smartphones Het aandeel smartphones en tablets groeit hard in Nederland. De grafiek hieronder laat al zien dat in 2012 de penetratie van smartphones met 10% is toegenomen. Figuur 1 Our Mobile Planet, 2012

Nadere informatie

Rente10jr -23,1% 1,72-6,7% 1,49 1,83

Rente10jr -23,1% 1,72-6,7% 1,49 1,83 Naam %ind. 2013 vr mut 2012 vr div rend. exdiv met datum advies 22 21 20 of fonds mutatie 24mei week ultimo 31mei cijfers aantal doel wel nieuws week 22. Aegon 3,44 10,0% 4,93 7,2% 4,80 5,29 0,20 3,8%

Nadere informatie

Recordbedrag aan dividend in 2005

Recordbedrag aan dividend in 2005 Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 15 december 26 Recordbedrag aan dividend in 25 Jos van Heiningen Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 26. Bronvermelding

Nadere informatie

Alternatieve financiële prestatie-indicatoren. Toezicht Kwaliteit Accountantscontrole & Verslaggeving

Alternatieve financiële prestatie-indicatoren. Toezicht Kwaliteit Accountantscontrole & Verslaggeving Alternatieve financiële prestatie-indicatoren Toezicht Kwaliteit Accountantscontrole & Verslaggeving April 2014 Inhoudsopgave 1 Conclusie en samenvatting 4 2 Doelstellingen, onderzoeksopzet en definiëring

Nadere informatie

Remuneratierapport 2012

Remuneratierapport 2012 Remuneratierapport 2012 Remuneratierapport 2012 1 1. Uitgangspunten beloningsbeleid Raad van Bestuur Het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de aandeelhouders van Van Lanschot,

Nadere informatie

Controlekosten blijvend lager

Controlekosten blijvend lager BEURSGENOTEERDE MARKT STEVIG IN HANDEN BIG FOUR Controlekosten blijvend lager In 2009 betaalden beursfondsen voor de jaarrekeningcontrole aanzienlijk minder dan in 2008. Sindsdien zijn de kosten op dat

Nadere informatie

VERTROUWEN BELEGGER STABIEL

VERTROUWEN BELEGGER STABIEL BINCK BELEGGERSBAROMETER SEPTEMBER 2017 VERTROUWEN BELEGGER STABIEL 9 SEPTEMBER 2017 Het vertrouwen van particuliere beleggers is ondanks diverse geopolitieke spanningen en natuurrampen de afgelopen zomer

Nadere informatie

Methodiek Nominaties Gouden Stier 2015

Methodiek Nominaties Gouden Stier 2015 Methodiek Nominaties Gouden Stier 2015 September 2015 AF Advisors Content - Introductie - Nominatiemethodiek op hoofdlijnen - Methodiek Beste Beleggingsfonds - Methodiek Beste Duurzame Beleggingsfonds

Nadere informatie

Inleiding. Schema Achterhoekagenda

Inleiding. Schema Achterhoekagenda Inleiding In deze instructie wordt uitleg gegeven over de functionaliteit van de Achterhoekagenda. De informatie is tevens terug te vinden op de website. Schema Achterhoekagenda. De werking van de Achterhoekagenda

Nadere informatie

Social media checklist

Social media checklist Social media checklist In 15 minuten klaar om klanten te benaderen Sociale media audit? Elk bedrijf weet wel dat ze iets met sociale media moeten doen en hebben daarom ook (toen ze wat tijd over hadden)

Nadere informatie

RvC-verslagen geven weinig inzicht

RvC-verslagen geven weinig inzicht RvC-verslagen geven weinig inzicht Erasmus Universiteit Rotterdam September 2010 Dr. Mijntje Lückerath-Rovers Drs. Margot Scheltema contact: luckerath@frg.eur.nl Het onderzoek Ondernemingen : Van 60 ondernemingen

Nadere informatie

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Met deze handleiding maken wij u graag wegwijs op de website van Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL). U vindt hier stap voor stap uitleg

Nadere informatie

Een online jaarverslag maken

Een online jaarverslag maken Een online jaarverslag maken Index Voordelen van een online jaarverslag 3 Voordelen 3 Online jaarverslag in 4 eenvoudige stappen 4 Creëer draagvlak binnen je organisatie 4 Doelen en strategie vertalen

Nadere informatie

Systeem de web based omgeving 2 Website Presentatie - Informatie Items 3

Systeem de web based omgeving 2 Website Presentatie - Informatie Items 3 Date: 7-6-2012 Pag: 1 Systeem de web based omgeving 2 Website Presentatie - Informatie Items 3 1. Start Website 3 2. Start Pagina 6 3. Kalender 8 4. Toernooi 9 5. Competitie 10 6. Beker 11 7. Rankings

Nadere informatie

Observaties bij jaarverslagen 2006 Een overzicht van enkele belangrijke ontwikkelingen

Observaties bij jaarverslagen 2006 Een overzicht van enkele belangrijke ontwikkelingen Observaties bij jaarverslagen 2006 Een overzicht van enkele belangrijke ontwikkelingen Omvang blijft toenemen De omvang van jaarverslagen blijft toenemen. Bestond een jaarverslag vijf jaar geleden nog

Nadere informatie

Weekbericht Analytica Trading 9 november

Weekbericht Analytica Trading 9 november Door: Sander Stienstra en Lionell Emanuelson Weekbericht Analytica Trading Range bound? De AEX De AEX kende een volatiele week waarbij de beweging zich echter wel afspeelde tussen een aantal steunniveaus.

Nadere informatie

Prix de Mazars 2008 Onderzoeksrapport

Prix de Mazars 2008 Onderzoeksrapport Prix de Mazars 2008 Onderzoeksrapport Publieksprijs voor verslaggeving door beursgenoteerde bedrijven Publieksprijs voor verslaggeving door beursgenoteerde bedrijven Onderzoeksrapport door Aalt Klaassen

Nadere informatie

Naam %ind. 2011 mut 2010 2010 tax div rend. exdiv met datum advies fonds mutatie week ultimo 11 mrt wpa k / w cijfers aantal doel nieuws week 10.

Naam %ind. 2011 mut 2010 2010 tax div rend. exdiv met datum advies fonds mutatie week ultimo 11 mrt wpa k / w cijfers aantal doel nieuws week 10. Naam %ind. 2011 mut 2010 vr 2010 tax div rend. exdiv met datum advies 10 9 of fonds mutatie week ultimo 11 mrt wpa k / w cijfers aantal doel wel nieuws week 10. Aegon 2,84 17,0% -3,5% 4,58 5,35 0,83 6,4

Nadere informatie

De naleving van best practice bepalingen betreffende de bezoldiging van bestuurders code over boekjaar 2008

De naleving van best practice bepalingen betreffende de bezoldiging van bestuurders code over boekjaar 2008 De naleving van best practice bepalingen betreffende de bezoldiging van bestuurders code over boekjaar 2008 November 2009 Corporate Governance Insights Centre Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Economie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Centramonitor Rapportagemodule

Gebruikershandleiding Centramonitor Rapportagemodule Gebruikershandleiding Centramonitor Rapportagemodule Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Login gegevens 2 3. De cockpit: algemeen 2 4. Functionaliteiten van de cockpit - Alert 3 - Niveau 3 - Waarde 3 - Referentiewaarde

Nadere informatie

het assessment plan van aanpak Sophia Thelen Interactieve vormgeving (90414) Stagebedrijf & opdrachtgever: C&F Report design

het assessment plan van aanpak Sophia Thelen Interactieve vormgeving (90414) Stagebedrijf & opdrachtgever: C&F Report design het assessment plan van aanpak Sophia Thelen Interactieve vormgeving (90414) Stagebedrijf & opdrachtgever: C&F Report 02-09-2013 design inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina Inhoudsopgave & contactgegevens 2

Nadere informatie

www.customercentricindex.com Het bezoekersonderzoek dat u helpt te achterhalen wat de echte ervaring van bezoekers op uw website, app of intranet is. Bezoekers vertellen u op welke gebieden u excelleert

Nadere informatie

REMUNERATIE RAPPORT 2011 REMUNERATIE RAPPORT 2011

REMUNERATIE RAPPORT 2011 REMUNERATIE RAPPORT 2011 REMUNERATIE RAPPORT 2011 REMUNERATIE RAPPORT 2011 2 INHOUDSOPGAVE 3 4 INTRODUCTIE 6 BELONINGSBELEID RAAD VAN BESTUUR 9 UITVOERING BELONINGSBELEID 2011 10 BELONINGSBELEID RAAD VAN COMMISSARISSEN 4 INTRODUCTIE

Nadere informatie

De mogelijke effecten van de implementatie van de corporate governance code. Analyse door DirectorInsight op verzoek van de NCD

De mogelijke effecten van de implementatie van de corporate governance code. Analyse door DirectorInsight op verzoek van de NCD De mogelijke effecten van de implementatie van de corporate governance code Analyse door DirectorInsight op verzoek van de NCD De analyse Dit is een analyse, op verzoek van de NCD, uitgevoerd door DirectorInsight

Nadere informatie

ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011

ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011 ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011 Markt, trends en ontwikkelingen Amsterdam, april 2012 Ir. L. van Graafeiland Dr. P. van Gelderen Baken Adviesgroep BV info@bakenadviesgroep.nl

Nadere informatie

Wat is GeoTop? Hoe werkt GeoTop?

Wat is GeoTop? Hoe werkt GeoTop? GEOTOP HANDLEIDING Wat is GeoTop? Via GeoTop analyseert u uw klantenportefeuille en selecteert u automatisch prospecten met het ideale profiel. Waarom zijn die prospecten zo kwalitatief? Ze hebben hetzelfde

Nadere informatie

Vooruitgang in duurzaamheid Rapportage aandeelhoudersvergaderingen 2012

Vooruitgang in duurzaamheid Rapportage aandeelhoudersvergaderingen 2012 Vooruitgang in duurzaamheid Rapportage aandeelhoudersvergaderingen 2012 Duurzame ontwikkeling(en) bij 71 Nederlandse beursgenoteerde bedrijven Pieterstraat 11 3512 JT Utrecht T +31 (0) 30 234 00 31 info@vbdo.nl

Nadere informatie

Ochtendbericht Analytica Trading 2 mei. Enthousiast vervolg

Ochtendbericht Analytica Trading 2 mei. Enthousiast vervolg Door: Sander Stienstra en Lionell Emanuelson Ochtendbericht Analytica Trading Enthousiast vervolg De AEX: Algemeen De AEX woensdag wist eindelijk uit de range 393 398 te breken en een slot boven de 400

Nadere informatie

CN Dashboard Week 46/2017

CN Dashboard Week 46/2017 BNP PARIBAS - CORPORATE & INVESTMENT BANKING CN Dashboard Week 46/2017 Meer informatie Ga naar www.bnpparibasmarkets.nl of bel 0900 MARKETS (0900 6275387; lokaal tarief) Er waren al wat berentikken waarneembaar.

Nadere informatie

NEVIR IR AWARDS Omschrijving onderzoeksmethodiek Dutch IR Awards

NEVIR IR AWARDS Omschrijving onderzoeksmethodiek Dutch IR Awards NEVIR IR AWARDS 2017 Omschrijving onderzoeksmethodiek Dutch IR Awards De NEVIR Nederlandse Vereniging voor Investor Relations heeft in november 2016 een onderzoek laten uitvoeren onder een groot aantal

Nadere informatie

CN Dashboard Week 45/2017

CN Dashboard Week 45/2017 BNP PARIBAS - CORPORATE & INVESTMENT BANKING CN Dashboard Week 45/2017 Meer informatie Ga naar www.bnpparibasmarkets.nl of bel 0900 MARKETS (0900 6275387; lokaal tarief) De ondertoon op de speelvelden

Nadere informatie