BENCHMARK FINANCIËLE COMMUNICATIE 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BENCHMARK FINANCIËLE COMMUNICATIE 2013"

Transcriptie

1 BENCHMARK FINANCIËLE COMMUNICATIE

2 Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Het Financieele Dagblad in samenwerking met Jungle Minds. Jolanda Lamboo Elke Smit Jonathan Wiemer

3 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 1. Onderzoeksmethodiek 7 2. Belangrijkste resultaten Bevindingen per criterium Conclusie 34 Bijlage 1: Gedragscode Jungle Minds 35 Bijlage 2: Klanten 36 Bijlage 3: Over Jungle Minds 37

4 BESTE ONLINE FINANCIËLE COMMUNICATIE IN 2012 AEX OVERIG MIDKAP 4

5 INLEIDING In deze rapportage presenteren wij u de bevindingen van het vooronderzoek Kwaliteit financiële websites 2013, uitgevoerd in het kader van de FD Henri Sijthoff-Prijs. FD HENRI SIJTHOFF-PRIJS Sinds 1954 reikt het Financieele Dagblad jaarlijks de FD Henri Sijthoff-Prijs uit, met als doel het stimuleren van betere financiële communicatie en rapportage door ondernemingen. Aanvankelijk gold de prijs als onderscheiding voor het beste (papieren) jaarverslag. Sinds 2002 is ook de informatievoorziening die via de corporate website plaatsvindt een belangrijk onderdeel in de jurering. JUNGLE MINDS BEOORDEELT FINANCIËLE WEBSITES Jungle Minds onderzoekt voor het elfde opeenvolgende jaar de kwaliteit van de corporate websites van alle ondernemingen die aan de Nederlandse beurs zijn genoteerd. In mei 2013 heeft Jungle Minds via een vooronderzoek op basis van tien hoofdcriteria de 40 beste websites van beursgenoteerde ondernemingen geselecteerd. In dit vooronderzoek zullen, naast de resultaten die uit het vooronderzoek naar voren zijn gekomen, ook best practices te vinden zijn. Deze geven inzicht in de laatste ontwikkelingen binnen de online financiële communicatie. INTERVIEWS Dit jaar breiden we het onderzoek uit met een serie interviews waarin zowel verantwoordelijken voor financiële communicatie van bedrijven als ook de gebruikers daarvan, de analisten en beleggers, worden gevraagd naar hun visie op online financiële communicatie. De resultaten van de interviews worden gebruikt om de onderzoeksmethode waar nodig aan te scherpen. 5

6 VERVOLG: HOOFDONDERZOEK EN PRIJSUITREIKING In juni en juli 2013 zal Jungle Minds de kwaliteit van de online financiële communicatie van de 40 geselecteerde websites uitgebreider beoordelen. Dit doen wij aan de hand van het Online Communications Quality Model, dat bestaat uit ongeveer 90 criteria (zie hoofdstuk 2). Tijdens de prijsuitreiking van de FD Henri Sijthoff-Prijs verschijnt de ranglijst van Jungle Minds: de FD Top- 40, en wordt per index bekend welke onderneming de meest toegankelijke en complete financiële website heeft. 6

7 1. ONDERZOEKSMETHODIEK Voor de beoordeling van de online financiële communicatie maakt Jungle Minds gebruik van een expertmodel, het Online Communications Quality Model. Dit model is ontwikkeld in samenwerking met Het Financieele Dagblad, op basis van diepgaand literatuuronderzoek en een groot aantal interviews met analisten, journalisten, particuliere en institutionele beleggers. 1.1 HET ONLINE COMMUNICATIONS QUALITY EXPERTMODEL Het model maakt onderscheid tussen enerzijds de kwaliteit van de website als geheel en anderzijds de toegankelijkheid van specifieke content voor verschillende stakeholders. Voor de benchmark financiële communicatie wordt, binnen dit model, alleen gekeken naar de financiële wereld. multimediale elementen bevat, zoals beeld, audio / video en rich internet applicaties. personalisatie voor de bezoeker mogelijk maakt in de vorm van tools en alerts. 2. Content toegankelijkheid De mate waarin corporate en financiële informatie op de website: aanwezig is. toegankelijk is. geschikt is gemaakt voor het web. 1. Website kwaliteit De mate waarin de website: toegankelijk is qua navigatie, zoekfunctie, teksten, downloads, etc. interactie biedt tussen de bezoeker en het bedrijf. 7

8 TABEL 1.1: HOOFDCRITERIA BEOORDELING FINANCIËLE WEBSITES 1 Bedrijfsinformatie Een aparte omgeving (in de hoofdnavigatie) voor bedrijfsinformatie met daarin minimaal de volgende onderdelen: kernactiviteiten/profiel, strategie, organisatiestructuur en management 2 Investor Relations Een aparte omgeving (in de hoofdnavigatie) voor Investor Relations (IR) en daarbinnen minimaal de onderdelen: financiële kerngegevens (mag ook eigen header in hoofdnavigatie hebben), aandeelinformatie en financiële publicaties 3 Persomgeving Een aparte omgeving (in de hoofdnavigatie) met persberichten in HTML, een archief (tot minimaal 2 jaar terug) met persberichten en een alert service of RSS-feed 4 Corporate Governance Informatie omtrent het Corporate Governance beleid op de site met daarin de onderdelen: naleving Corporate Governance code, management en policies / code of conduct 5 IR-contactinformatie Specifieke en complete contactinformatie van de afdeling Investor Relations 6 Jaarverslag Het meest recente jaarverslag binnen het onderdeel IR in PDF/dynamisch en/of HTML-formaat 7 Aandeelinformatie Actuele koersinformatie, koersgrafieken en dividendinformatie 8 Maatschappelijk Informatie omtrent beleid maatschappelijk verantwoord ondernemen verantwoord ondernemen (MVO) 9 Financiële kalender Een financiële kalender, in combinatie met een alert service 10 Webcast Een audio en/of video webcast van de presentatie van de meest recente jaarcijfers 1.2 METHODIEK VOORONDERZOEK & BEOORDELINGSCRITERIA Voor dit selecterende vooronderzoek zijn uit het expertmodel 10 hoofdcriteria gekozen. De websites van alle 95 aan de Euronext Amsterdam beursgenoteerde ondernemingen zijn op deze criteria beoordeeld. Dit doen wij op een driepuntsschaal (0,1,2), waardoor een score op alle criteria resulteert in een maximale score van 20 punten (100%). De websites zijn beoordeeld in mei De verdeling van de ondernemingen per index is als volgt: AEX: 25 ondernemingen Midkap: 25 ondernemingen Overig: 45 ondernemingen We hebben de websites beoordeeld op de aanwezigheid en toegankelijkheid van de volgende 10 elementen (zie tabel 1.1). 8

9 Dit jaar zijn er enkele aanpassingen gedaan in de criteria van het vooronderzoek. TABEL 1.2: WIJZIGINGEN BINNEN DE CRITERIA T.O.V Jaarverslag Een PDF- jaarverslag zonder index scoort 1 punt. In 2012 is een PDF-jaarverslag zonder index beoordeeld met 0 punten. 8 Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) In 2012 moesten kerncijfers in HTML aanwezig zijn. Dit criterium is in 2013 vervangen door maatschappelijk verantwoord ondernemen. De huidige verdeling van scores binnen criterium 6 is conform de punttoekenning binnen de overige criteria. Aangezien het element financiële kerngegevens voorheen twee keer in de beoordeling werd meegenomen (criterium 2 en criterium 8), is criterium 8 dit jaar uit het vooronderzoek verwijderd. Tijdens de interviews is duidelijk geworden dat MVO een steeds belangrijkere plek op de corporate website inneemt. Daarom is het criterium over financiële kerngegevens vervangen door een criterium over MVO. 9

10 TABEL 2.1: OVERZICHT 40 GESELECTEERDE ONDERNEMINGEN AEX Midkap Overig Aegon Aalberts Industries* Ballast Nedam Ahold Arcadis Grontmij Air France - KLM* ASM International* Kendrion* AkzoNobel BAM Groep Sligro Food Group ArcelorMittal BinckBank Van Lanschot ASML Delta Lloyd Groep Boskalis Westminster Imtech Corio Nutreco DE Master Blenders* Ten Cate DSM TomTom Fugro USG People Heineken Vopak ING Groep Wessanen KPN Philips PostNL Randstad Reed Elsevier Royal Dutch Shell TNT Express* Unilever Wolters Kluwer * Nieuw ten opzichte van

11 2. BELANGRIJKSTE RESULTATEN 2.1 OVERZICHT GESELECTEERDE ONDERNEMINGEN De 40 best scorende bedrijven (allen met een score van 70% of hoger) hebben zich gekwalificeerd voor het hoofdonderzoek. Het overzicht hiernaast geeft aan welke bedrijven geselecteerd zijn en welke bedrijven nieuw zijn ten opzichte van DUIDELIJKE STIJGING ZICHTBAAR BINNEN OVERIGE FONDSEN In vergelijking met 2012 zijn zowel de AEX als de Midkap, maar met name de overige fondsen, in gemiddelde totaalscore gestegen. De gemiddelde scores per index: ling (criterium 6). Dit leidt tot een verwachte toename van 5 procentpunt in de totaalscore. De overige fondsen laten een toename zien van 11 procentpunt. Dit betekent dat zij hun online financiële communicatie ten opzichte van vorig jaar duidelijk hebben verbeterd. Daarnaast is de vervanging van het criterium over financiële kerngegevens door het criterium over MVO enigszins van invloed op de vergelijkbaarheid van resultaten met voorgaande jaren. Gemiddelde totaalscore per index AEX: 81 % Midkap: 70 % Overige fondsen: 47 % Gemiddelde totaalscore alle ondernemingen: 62% De stijging binnen de AEX en de Midkap wordt verklaard doordat de aanwezigheid en de vorm van het jaarverslag vanaf dit jaar aangepast zijn in de beoorde- 11

12 Website kwaliteit Website content 2.3 VOORAL WEBSITE CONTENT SCOORT HOGER Wanneer we de scores splitsen in website kwaliteit en content, zien we dat met name de website content in score is toegenomen. Dit bevestigt het weergegeven beeld in de vorige subsectie, waar gesteld is dat een behoorlijk deel van de totale toename wordt verklaard door aanpassingen in de criteria. Beide aangepaste criteria gaan namelijk over de content van de website. Met betrekking tot website kwaliteit is er binnen de AEX en Midkap weinig veranderd. De overige fondsen tonen hier wel een duidelijke verbetering, wat aangeeft dat deze ondernemingen hun online financiële communicatie daadwerkelijk hebben verbeterd, ongeacht de wijzigingen die hebben plaatsgevonden in de beoordeling. 12

13 Maximale score per criterium In de figuur is te zien dat de verschillen tussen de indices binnen veel criteria erg groot zijn. De beoordelingscriteria waarin het hoogste percentage bedrijven de maximale score behaalt zijn: Persomgeving (65%) IR-contactinformatie (60%) De beoordelingscriteria waarin het laagste percentage bedrijven de maximale score behaalt zijn: Webcast (21%) Financiële kalender (26%) Op het criterium over MVO, dat dit jaar voor het eerst deel uitmaakt van het vooronderzoek, scoort 45% van de bedrijven de maximale score. 2.4 MIDKAP SOMS COMPLETER DAN AEX Onderstaand figuur laat per criterium en per index zien welk percentage bedrijven de maximale score (2 punten) behaald heeft. De AEX onderscheidt zich door hoge scores op IR-contactinformatie, aandeelinformatie en MVO. Opvallend is dat de Midkap op bedrijfsinformatie, Investor Relations en persomgeving iets hoger scoort dan de AEX. Hoewel de overige fondsen dit jaar in score zijn gestegen, is te zien dat zij op veel criteria nog ver achter blijven op de AEX en de Midkap. De verschillen binnen elk criterium zullen verder behandeld worden in hoofdstuk vier: bevindingen per criterium. 13

14 3. BEVINDINGEN PER CRITERIUM Dit hoofdstuk biedt inzicht in de meest interessante bevindingen per criterium. Indien er binnen een criterium geen wijzigingen in de beoordeling hebben plaatsgevonden, worden de resultaten afgezet tegen die van Er wordt gekeken naar het percentage bedrijven per index dat de maximale score (2 punten) heeft behaald op een criterium. Daarnaast geven best practices inzicht in de ontwikkelingen binnen de presentatie van financiële informatie. 3.1 BEDRIJFSINFORMATIE MIDKAP OPNIEUW COMPLETER DAN AEX In de figuur hiernaast zien we dat de Midkap ook dit jaar qua bedrijfsinformatie completer is dan de AEX. Het verschil tussen de Midkap en de AEX is 12 procentpunt. Het gat tussen de AEX en de Midkap is groter geworden. Dit is te wijten aan de daling van het aantal maximale scores binnen de AEX. Binnen de bedrijfsinformatie zijn het de onderdelen strategie en organisatiestructuur die nog vaak ontbreken. Criterium Bedrijfsinformatie Definitie Een aparte omgeving voor bedrijfsinformatie met daarin minimaal de volgende onderdelen: kernactiviteiten / profiel, strategie, organisatiestructuur en management. Bedrijfsinformatie Percentage maximale scores bedrijfsinformatie 14

15 BEST PRACTICE: HISTORIE DAIMLER Daimler heeft een vernieuwende manier gevonden om haar bedrijfshistorie weer te geven. In de subsectie tradition is een interactieve time tunnel te vinden waarbij jaren kunnen worden geselecteerd door middel van een slider aan de rechterzijde van de tool. Binnen ieder jaar verschijnen gekleurde blokken die gebeurtenissen uit het verleden representeren. Wanneer op een blokje geklikt wordt verschijnt meer informatie en foto s over de specifieke gebeurtenis. Gebeurtenissen kunnen daarnaast gefilterd worden door categorieën te selecteren. De tool biedt de gebruiker een buitengewoon gedetailleerd beeld van de bedrijfshistorie van Daimler. 15

16 BEST PRACTICE: SOCIAL BIO S VAN CISCO Op de website van Cisco worden de biografieën van het topmanagement aangevuld met activiteiten vanuit social media en digitale kanalen. Voor CEO John T. Chambers geldt dat zijn Social Bio bestaat uit de meest recente posts op zijn Facebookpagina, gevolgd door een Twitter feed en aan de CEO gerelateerde blogs. De Social Bio voegt een actueel en persoonlijk element toe aan het onderdeel management, dat normaal gesproken bestaat uit vrij statische informatie. 16

17 Investor Relations 3.2 FINANCIËLE KERNGEGEVENS VERDWIJNEN UIT IR Criterium Investor Relations Definitie Een aparte omgeving (in de hoofdnavigatie) voor Investor Relations (IR) en daarbinnen minimaal de onderdelen: financiële kerngegevens, aandeelinformatie en financiële publicaties BEST PRACTICE: INVESTOR RELATIONS BIJ ALL De IR website van América Latina Logística, een Braziliaans bedrijf in de logistiek, is door de IR Global Rankings verkozen tot beste IR website ter wereld in De website is erg compleet op het gebied van algemene bedrijfsinformatie, Corporate Governance, financiële informatie en services gericht op (potentiële) investeerders. alerts, duidelijke en uitgebreide archieven, een investment simulator en investor kits voor verschillende typen informatiezoekers behoren tot de functionaliteiten. Percentage maximale scores Investor Relations In 2011 en 2012 daalden de scores op het onderdeel Investor Relations, en dit was vooral te wijten aan het steeds vaker ontbreken van de financiële kerngegevens. Deze trend zet zich dit jaar door binnen de AEX en de Midkap. Veel bedrijven kiezen ervoor om de kerngegevens alleen nog in het jaarverslag of op de website van het jaarverslag weer te geven. Daarom verdwijnen de kerngegevens uit de hoofd- of subnavigatie van de corporate website. Opvallend is dat voor de overige fondsen geldt dat het onderdeel IR relatief juist vaker compleet is dan in Deze ondernemingen investeren minder vaak in een online jaarverslag, waardoor zij de financiële kerngegevens op de corporate website blijven weergeven. 17

18 BEST PRACTICE: APPS BINNEN DE AEX Binnen de AEX zien we dat Ipad en Android applicaties gericht op investeerders en media inmiddels gemeengoed zijn geworden. Het is interessant om te zien welke informatie en toepassingen verschillende bedrijven via de app ontsluiten. Wolters Kluwer kiest bijvoorbeeld voor exclusiviteit binnen de app, door een interactief magazine over de bedrijfsactiviteiten weer te geven dat nergens anders toegankelijk is. Veel andere bedrijven kiezen er juist voor om informatie die ook via de website toegankelijk is, mobiel beschikbaar te maken via een applicatie. Zo bevatten veel apps koersinformatie, presentaties en persberichten. 18

19 Persomgeving 3.3 MIDKAP HAALT AEX IN OP PERSOMGEVING Criterium Persomgeving Definitie Een aparte omgeving (in de hoofdnavigatie) met persberichten in HTML, een archief (tot minimaal 2 jaar terug) met persberichten en een alert service of RSS-feed Percentage maximale scores persomgeving In 2013 beschikken alle onderzochte websites over een persomgeving, voorzien van een archief tot minimaal 2 jaar terug. Buiten de AEX is er in de rest van het deelnemersveld een duidelijke verbetering te zien ten opzichte van 2012, wat resulteert in een hoger aantal complete persomgevingen binnen de Midkap dan in de AEX. Alleen een alert service of RSS-feed, waardoor gebruikers op de hoogte kunnen worden gehouden van het laatste nieuws, ontbreekt nog wel eens. 19

20 BEST PRACTICE: PERSOMGEVING DSM Bij DSM is de persomgeving meer dan een standaard archief van persberichten in combinatie met een alert service. Het hogere doel van de persomgeving is het geven van extra lading aan het merk DSM. Dit gebeurt bijvoorbeeld door middel van video s en verhaaltjes waarin duidelijk wordt gemaakt hoe de activiteiten van DSM bijdragen aan een beter bestaan. 20

21 3.4 GEEN WIJZIGINGEN BINNEN CORPORATE GOVERNANCE Criterium Corporate Governance Definitie Informatie omtrent het Corporate Governance beleid op de site met daarin de onderdelen: naleving Corporate Governance code, management en een code of conduct Binnen het criterium Corporate Governance is er weinig veranderd wanneer vergeleken wordt met Het onderdeel naleving van de Corporate Governance Code ontbreekt nog vaak, en informatie over gedragscodes is vaak alleen in een PDF-bestand beschikbaar. Corporate Governance Percentage maximale scores Corporate Governance 21

22 BEST PRACTICE: CORPORATE GOVERNANCE RANDSTAD In het online jaarverslag van Randstad wordt informatie omtrent Corporate Governance visueel aantrekkelijk weergegeven. Leden van de raad van commissarissen lichten op wanneer met de muis over de foto wordt bewogen. Wanneer vervolgens op een van de leden geklikt wordt, verschijnt een korte biografie onder de afbeelding. 22

23 3.5 VAAK ALLEEN ALGEMENE CONTACTINFORMATIE BINNEN OVERIGE FONDSEN Criterium IR-contactinformatie Definitie Specifieke en complete contactinformatie van de afdeling Investor Relations Ook binnen het criterium IR-contactinformatie hebben er haast geen wijzigingen plaatsgevonden. Wanneer een bedrijf niet de maximale score van 2 toegekend krijgt, ligt dit meestal aan het volledig ontbreken van specifieke IR-contactinformatie. Dit is met name binnen de overige fondsen vaak het geval. IR-contactinformatie Percentage maximale scores IR-contactinformatie 23

24 BEST PRACTICE: IR-CONTACTINFORMATIE KPN KPN toont complete IR-contactinformatie. Natuurlijk zijn de namen, adressen en telefoonnummers van IR-contactpersonen aanwezig, maar daarnaast zijn er foto s en kunnen digitale visitekaartjes worden gedownload. 24

25 3.6 72% VAN AEX HEEFT JAARVERSLAG IN HTML Criterium Jaarverslag Definitie Het meest recente jaarverslag binnen het onderdeel IR in PDF/dynamisch en/of HTML-formaat 72% van de AEX-bedrijven biedt het jaarverslag als aparte website aan, naast het gebruikelijke PDF-bestand. Binnen de Midkap en de overige fondsen is dit respectievelijk 48% en 18%. Aangezien dit criterium dit jaar aangepast is in de beoordeling, worden de resultaten niet vergeleken met die van vorig jaar. Jaarverslagen Percentage maximale scores jaarverslagen 25

26 BEST PRACTICE: ONLINE JAARVERSLAG PHILIPS Philips integreert veel video s in het online jaarverslag, zoals in het onderdeel message from the CEO. Daarnaast zijn de jaarcijfers downloadbaar naar Excel, kunnen interactieve grafieken samengesteld en geëxporteerd worden en worden cijfers over de verschillende continenten op een wereldkaart weergegeven. Ook zijn er stories te vinden die de lezer een gedetailleerd beeld van het bedrijf geven. 26

27 3.7 AEX TOONT COMPLETE AANDEELINFORMATIE Criterium Aandeelinformatie Definitie Actuele koersinformatie, koersgrafieken en dividendinformatie Op het gebied van aandeelinformatie is het grote aantal maximale scores binnen de AEX opvallend. 23 van de 25 bedrijven levert complete aandeelinformatie. Op de websites van de rest van de bedrijven is het vooral de informatie omtrent dividendbetalingen die ontbreekt. Aandeelinformatie Percentage maximale scores aandeelinformatie 27

28 BEST PRACTICE: AANDEELINFORMATIE NESTLÉ Uit de interviews met analisten en beleggers is gebleken dat uitgebreide archieven omtrent aandeelinformatie erg gewaardeerd worden. Nestlé is een bedrijf dat aan deze verwachting voldoet. Zo is de waarde van het aandeel voor iedere dag tussen nu en 1990 downloadbaar en is de dividendhistorie tot 1959 beschikbaar. Ook is er een investment calculator aanwezig waarmee het rendement op een investering in Nestlé berekend kan worden. 28

29 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 3.8 MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN Criterium Maatschappelijk verantwoord ondernemen Definitie Informatie omtrent beleid maatschappelijk verantwoord ondernemen Percentage maximale scores MVO 84% van de AEX heeft een aparte kop in de hoofdnavigatie op de website die verwijst naar het onderdeel MVO / duurzaamheid. Binnen de Midkap en de overige fondsen is dit respectievelijk 60% en 16%. Op de rest van de websites is MVO slechts een onderdeel in de subnavigatie, of er is helemaal geen informatie te vinden over beleid omtrent maatschappelijk verantwoord ondernemen. Aangezien dit criterium dit jaar voor het eerst wordt meegenomen in de beoordeling, worden de resultaten niet vergeleken met die van vorig jaar. 29

30 BEST PRACTICE: MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN BIJ NIKE Nike legt voor iedere stap in de waardeketen overzichtelijk en op een visueel aantrekkelijke manier uit wat zij eraan doet om zo duurzaam mogelijk te werken. Dit voorbeeld laat zien dat het internet bij uitstek de plaats is om te laten zien hoe je je als bedrijf opstelt met betrekking tot duurzaamheid. 30

31 BEST PRACTICE: DUURZAAMHEIDS- DATA BP Op de website van BP kan de gebruiker allerlei data omtrent duurzaamheid selecteren en verwerken in interactieve grafieken. Ook is het mogelijk om ruwe data te downloaden om deze vervolgens voor eigen analyses te gebruiken. De beschikbaarheid van veel verschillende data weerspiegelt transparantie en de toepassing vergemakkelijkt het werk van de bezoeker door het bieden van inzicht op maat. 31

32 BEST PRACTICE: FINANCIËLE KALENDER ARCELORMITTAL Op de website van ArcelorMittal zijn evenementen direct toe te voegen aan de eigen digitale agenda. 3.9 FINANCIËLE KALENDER BIJNA ALTIJD AANWEZIG Criterium Financiële kalender Definitie: Een financiële kalender eventueel in combinatie met een alert service Anno 2013 beschikt 98% van de onderzochte corporate websites over een financiële kalender waarop komende evenementen worden aangekondigd. Een mogelijkheid tot personalisatie is echter nog niet breed geïmplementeerd. Waar gebruikers zich wel vaak kunnen inschrijven voor alerts bij persberichten, is dit voor evenementen nog lang niet altijd het geval. Financiële kalender Percentage maximale scores financiële kalender 32

33 3.10 TOENAME IN AUDIO WEBCASTS Criterium Webcast Definitie Een audio en/of video webcast van de presentatie van de meest recente jaarcijfers Ten opzichte van 2012 is het aantal bedrijven zonder webcast binnen alle categorieën afgenomen. Zoals in de figuur te zien is, zijn het vooral de audio webcasts die in beschikbaarheid zijn toegenomen. Voor de bedrijven in de categorie overige fondsen geldt dat er nog veel ruimte voor verbetering is, aangezien 78% van de bedrijven hier geen mogelijkheid biedt tot het bekijken of beluisteren van presentaties van jaarcijfers. Webcasts Overzicht aanwezigheid video en audio webcasts 33

34 4. CONCLUSIE Binnen de AEX en de Midkap is dit jaar een lichte stijging in scores te zien ten opzichte van Deze stijging wordt verklaard door de aanpassing van de beoordeling in criterium 6. Daaruit wordt geconcludeerd dat de AEX en de Midkap hun totale online financiële communicatie ten opzichte van 2012 niet hebben verbeterd. De overige fondsen laten een toename zien bovenop de verwachte toename in scores. Dit betekent dat zij hun online financiële communicatie ten opzichte van vorig jaar wel duidelijk hebben verbeterd. Opvallend is dat de Midkap in 2013 op drie van de tien criteria completer is dan de AEX. In 2012 was dit slechts één van de tien criteria. Criteria die hoog scoren zijn de persomgeving en IR-contactinformatie. Op het gebied van webcasts en financiële kalenders is nog veel ruimte voor verbetering. De getoonde best practices geven aan dat personalisatie en het laagdrempeliger weergeven van bedrijfsinformatie en financiële informatie de belangrijkste trends van dit moment zijn. Een voorbeeld van personalisatie is het direct kunnen opslaan van contactgegevens vanaf de website. Of, zoals in het voorbeeld van BP, het zelf samen kunnen stellen van datasets en grafieken. Het laagdrempeliger weergeven van informatie gebeurt door het simpel en visueel aantrekkelijk te maken, zoals in het voorbeeld van Randstad of Nike zie hoofdstuk 3. 34

35 BIJLAGE 1: GEDRAGSCODE JUNGLE MINDS Jungle Minds heeft met Het Financieele Dagblad een gedragscode opgesteld. Het Financieele Dagblad is van mening dat Jungle Minds onafhankelijk onderzoek kan doen aangezien het bureau zich houdt aan de volgende gedragsregels: 1. Het onderzoeksmodel is speciaal ontwikkeld ten behoeve van de FD Henri Sijthoff-Prijs, op basis van de gedeelde kennis van Het Financieele Dagblad en Jungle Minds. 2. De onderzoeksdimensies reflecteren de informatiebehoeften van de verschillende stakeholders. Deze kennis heeft Jungle Minds verkregen door vele diepgaande interviews onder de doelgroep. resultaten (de cockpit ). 4. Jungle Minds bouwt geen websites. Het bureau geeft slechts advies. In dit opzicht kan het bureau de kwaliteit van de onderzochte websites niet direct beïnvloeden. 5. Jungle Minds heeft veel klanten en kan zo moeilijk iedereen bevoordelen. Daarnaast communiceert het bureau duidelijk wie de klanten zijn. 6. De analisten van Jungle Minds, betrokken bij het Sijthoff-onderzoek, worden niet ingezet bij adviestrajecten. Onderzoek en advies zijn gescheiden. 3. De methodiek is transparant. Jungle Minds geeft iedereen inzage in de dimensies en de manier van beoordelen. Op verzoek verstrekt het bureau individuele 35

36 BIJLAGE 2: KLANTEN Jungle Minds heeft in het verleden de volgende ondernemingen geadviseerd rondom hun online corporate communicatie: KLANTEN ONLINE CORPORATE COMMUNICATIE Ahold Ajax AkzoNobel DSM Enexis Fugro Heijmans Imtech ING Groep KPN Logica CMG Mediq Ordina PostNL Rabobank Sanoma SNS Reaal TNT (alleen CSR) TomTom Van Lanschot VastNed VNU Vopak Wolters Kluwer 36

37 BIJLAGE 3: OVER JUNGLE MINDS Jungle Minds is hét bureau voor digitale innovatie. Wij ontwikkelen vernieuwende digitale proposities en optimaliseren de online performance van onze opdrachtgevers. Fact based, op basis van marktanalyses, klantonderzoek en data analytics. Wij doen dit voor top-200 bedrijven en digitale front runners van Nederland en België. Bij ons gaat het bedenken, creëren en optimaliseren van digitale strategieën en innovatieve concepten hand in hand. Think - Create - Improve, dat is wat we doen. De eigen onderzoeksafdeling van Jungle Minds zorgt voor de nodige strategische en usability inzichten. CONTACTINFORMATIE Wil je graag meer informatie over dit onderzoek of heb je andere vragen? Neem dan contact met ons op. Gebouw Metropool Weesperstraat VN Amsterdam

38 JUNGLE MINDS,

FD Henri Sijthoff-prijs 2014

FD Henri Sijthoff-prijs 2014 FD Henri Sijthoff-prijs 2014 Inhoudsopgave De FD Henri Sijthoff-prijs... 1 De jury... 2 Het juryrapport... 3 Het online onderzoek... 10 De criteria voor de beoordeling... 16 Winnaars FD Henri Sijthoff-prijs

Nadere informatie

Duurzaamheid bij beursgenoteerde bedrijven in de versnelling

Duurzaamheid bij beursgenoteerde bedrijven in de versnelling Duurzaamheid bij beursgenoteerde bedrijven in de versnelling Duurzame ontwikkeling bij 64 Nederlandse beursgenoteerde bedrijven (Rapportage aandeelhoudersvergaderingen 2013) VBDO Vereniging van Beleggers

Nadere informatie

Onderzoek naar de risicoparagraaf in jaarverslagen 2009 van Nederlandse beursfondsen Oktober 2010

Onderzoek naar de risicoparagraaf in jaarverslagen 2009 van Nederlandse beursfondsen Oktober 2010 Onderzoek naar de risicoparagraaf in jaarverslagen 2009 van Nederlandse beursfondsen Oktober 2010 1 Onderzoek naar de risicoparagraaf in jaarverslagen 2009 van Nederlandse beursfondsen 1. Inleiding Sinds

Nadere informatie

Trends in jaarverslagenland 2012/2013

Trends in jaarverslagenland 2012/2013 Trends in jaarverslagenland 2012/2013 Inhoudsopgave 1 De verschillende modaliteiten in verslaglegging Steeds meer volwassenheid in (duurzaamheids)verslaggeving. Nieuwe richtlijnen verslaggeving vanuit

Nadere informatie

Transparantiebenchmark 2013 De Kristal 2013. In samenwerking met NBA

Transparantiebenchmark 2013 De Kristal 2013. In samenwerking met NBA Transparantiebenchmark 2013 De Kristal 2013 In samenwerking met NBA Transparantiebenchmark 2013 De Kristal 2013 In samenwerking met NBA Inhoud Transparantieladder 3 1 Voorwoord 7 2 Samenvatting 9 3 Bevindingen

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen bij aex-bedrijven

Duurzaam ondernemen bij aex-bedrijven Duurzaam ondernemen bij aex-bedrijven Een studie naar maatschappelijk verantwoord ondernemen bij beursgenoteerde ondernemingen in Nederland Editie 2005 Dutch Sustainability Research Duurzaam ondernemen

Nadere informatie

De visie van 25 CEO s op hun RvC

De visie van 25 CEO s op hun RvC De visie van 25 CEO s op hun RvC DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALS ADVISEUR EN TOEZICHTHOUDER Prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers Prof. mr. dr. Barbara Bier Prof. dr. Hans van Ees Prof. dr. Muel Kaptein De

Nadere informatie

Duurzaam Beleggen 2010

Duurzaam Beleggen 2010 Toegankelijkheidsonderzoek Duurzaam Beleggen 2010 Met sprongen vooruit Toegankelijkheidsonderzoek Duurzaam Beleggen 2010 Kees Gootjes, MSc Projectmanager Duurzaam Beleggen Culemborg, februari 2010 In samenwerking

Nadere informatie

Trends in jaarverslagen 2013/2014

Trends in jaarverslagen 2013/2014 Trends in jaarverslagen 2013/2014 Inhoudsopgave 1 Eerste verkennende stappen in integrated reporting Toename integrated reporting. Belangrijkste kenmerken. Vertaalslag IIRC richtlijnen naar het proces

Nadere informatie

BEST PRACTICE E-MUSIC. Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten?

BEST PRACTICE E-MUSIC. Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten? Hoe kunnen artiesten apps succesvol inzetten? Onderwijsinstelling: Opleiding: Blok: Uitgevoerd door: Hogeschool Utrecht Communicatiemanagement New Media Management: Strategy APPS2BFAMOUS Anne-Marije Winters

Nadere informatie

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2 Addemdum Dit praktisch rapport over Online Reputatie Management is medio 2008 uitgebracht, na een langdurig onderzoek naar het wat, maar vooral hoe van Online Reputatie Management. Inmiddels hebben veel

Nadere informatie

2012 Emerging Technology Research Europe 1-meting Informal investment in Nederland

2012 Emerging Technology Research Europe 1-meting Informal investment in Nederland 1 Tornado Insider Tornado Insider is een activiteit van de pan-europese technologie research & media organisatie Emerging Technology Research Europe Inc. Voor ondernemers, investeerders en dienstverleners

Nadere informatie

Opinie per ipad. Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier. Ruben Logjes Sander Kruitwagen. Juni 2011.

Opinie per ipad. Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier. Ruben Logjes Sander Kruitwagen. Juni 2011. Opinie per ipad Een onderzoek naar de gebruiksaspecten van de ipad applicatie van Elsevier Ruben Logjes Sander Kruitwagen Juni 2011 Een 3D-rapport Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 5 2 Inleiding... 7 2.1

Nadere informatie

ONLINE INFORMATIE VOOR INVESTOR RELATIONS

ONLINE INFORMATIE VOOR INVESTOR RELATIONS ONLINE INFORMATIE VOOR INVESTOR RELATIONS In het korte tijdsbestek van twee jaar heeft de corporate website zich ontwikkeld tot een krachtig en bijna onmisbaar communicatiemiddel voor investor relations.

Nadere informatie

Accountant, wat heb je te vertellen?

Accountant, wat heb je te vertellen? Accountant, wat heb je te vertellen? De accountant in de aandeelhoudersvergadering (AVA) Onderzoek naar de praktijk in 2013 2013 NBA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

Review: Het succes van online mond-tot-mond reclame HENK & KLAAS KROEZEN

Review: Het succes van online mond-tot-mond reclame HENK & KLAAS KROEZEN Review: Het succes van online mond-tot-mond reclame HENK & KLAAS KROEZEN VOORWOORD Marco Derksen VOORWOORD Vanaf het moment dat ik begon aan mijn eerste online community heb ik me ook bezig gehouden met

Nadere informatie

Hoe scoren corporaties online? Resultaten KWH-Webmonitor 2014

Hoe scoren corporaties online? Resultaten KWH-Webmonitor 2014 Hoe scoren corporaties online? Resultaten KWH-Webmonitor 2014 Inhoud Voorwoord 3 1 Conclusie: corporatiesector kan online nog flinke slagen maken 4 2 Inleiding 7 3. Prestaties corporatiewebsites 8 3.1

Nadere informatie

Energieprijsvergelijkers 2010

Energieprijsvergelijkers 2010 Energieprijsvergelijkers 2010 Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas Den Haag, INHOUDSOPGAVE 1. SAMENVATTING...2 1.1. Aanpak...2 1.2. Resultaten onderzoek...2 1.3.

Nadere informatie

Vergelijkingssites financiële producten

Vergelijkingssites financiële producten Nederlandse Mededingingsautoriteit Vergelijkingssites financiële producten Een onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingswebsites voor spaarrekeningen en reisverzekeringen Februari 2012 Nederlandse

Nadere informatie

februari 2012 Risk Reporting Analysis Risicoparagraaf mist voorspellende waarde

februari 2012 Risk Reporting Analysis Risicoparagraaf mist voorspellende waarde februari 2012 Risk Reporting Analysis Risicoparagraaf mist voorspellende waarde 2 Risk Reporting Analysis Risicoparagraaf mist voorspellende waarde Risk Reporting Analysis 3 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Onder embargo t/m 26 augustus, 18.00

Onder embargo t/m 26 augustus, 18.00 Er zijn geen recensies. Schrijf er een......... 3..................... #smm3 1 3 Opmerking schrijven.............................................................. # smm3 2 Reageren..............................................................

Nadere informatie

Eric Velleman Martijn Houtepen Iacobien Riezebosch

Eric Velleman Martijn Houtepen Iacobien Riezebosch Digitale toegankelijkheid van het hoger onderwijs Een onderzoek naar de toegankelijkheid van websites, studie-informatiesystemen en mobiele applicaties van het hoger onderwijs Eric Velleman Martijn Houtepen

Nadere informatie

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten Voorspelling van aandelenkoersen op basis van nieuwsberichten Michael van Kempen (283858) Bachelorscriptie Informatica & Economie Begeleider: dr. ir. J. van den Berg Juli 2006 1. Introductie... 3 1.1 Het

Nadere informatie

4. Wet- en regelgeving 14 4.1. Kritische blik vanuit de maatschappij 14 4.2. Telemarketing in de toekomst 15

4. Wet- en regelgeving 14 4.1. Kritische blik vanuit de maatschappij 14 4.2. Telemarketing in de toekomst 15 Inhoudsopgave Inzet en perceptie van telemarketing 3 1. Kengetallen 5 2. DM Barometer 7 2.1. Onderzoeksopzet 7 2.2. Special: Telemarketing 7 2.3. Respondenten 7 3. Perceptie van telemarketing 8 3.1. Outbound

Nadere informatie

Nieuws online. Een studie naar digitale nieuwsproductie door traditionele aanbieders en nieuwkomers. Mijke Slot Leonie Ruhe Valerie Frissen

Nieuws online. Een studie naar digitale nieuwsproductie door traditionele aanbieders en nieuwkomers. Mijke Slot Leonie Ruhe Valerie Frissen Nieuws online Een studie naar digitale nieuwsproductie door traditionele aanbieders en nieuwkomers Mijke Slot Leonie Ruhe Valerie Frissen Februari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Nieuws in een tijdperk

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Crisis: ruimte voor nieuw denken

Jaarverslag 2011 Crisis: ruimte voor nieuw denken Jaarverslag 2011 Crisis: ruimte voor nieuw denken Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling 1 VBDO Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling, stimuleert de verduurzaming van de kapitaalmarkt

Nadere informatie

1. Samenvatting 2. Voorwoord 3. Inleiding 4. Resultaten 5. Duurzaamheid 6. Conclusies 7. Aanbevelingen 8. Verbeter de effectiviteit van uw website

1. Samenvatting 2. Voorwoord 3. Inleiding 4. Resultaten 5. Duurzaamheid 6. Conclusies 7. Aanbevelingen 8. Verbeter de effectiviteit van uw website inhoud 1. Samenvatting 04 2. Voorwoord 05 3. Inleiding 06 3.1 Internetgebruik Nederlanders en Nederlandse huurders 07 3.2 Marktanalyse 07 4. Resultaten 09 4.1 Vindbaarheid 10 4.2 Usability 12 4.3 Content

Nadere informatie

Sociaal Kapitaal. De meerwaarde van sociale media voor gemeenten. David Kok [red.]

Sociaal Kapitaal. De meerwaarde van sociale media voor gemeenten. David Kok [red.] Sociaal Kapitaal 1 2 Sociaal Kapitaal De meerwaarde van sociale media voor gemeenten David Kok [red.] Eburon Delft 2012 3 Twitteren over dit boek? Gebruik de hashtag #sociaalkapitaal ISBN 978-90-5972-704-5

Nadere informatie

interpretatie van de discretionaire bevoegdheid van de remuneratiecommissie om bonussen toe te kennen.

interpretatie van de discretionaire bevoegdheid van de remuneratiecommissie om bonussen toe te kennen. EVALUATIE AVA-SEIZOEN 2009 Aanleiding Elk jaar maakt Eumedion een inhoudelijke en een procedurele evaluatie van het aandeelhoudersvergaderingenseizoen. Hieronder de voornaamste inhoudelijke bevindingen

Nadere informatie

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Zakelijke Dienstverlening ING Economisch Bureau Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Het gebruik van sociale media binnen de zakelijke dienstverlening neemt langzaam maar zeker toe, ook binnen

Nadere informatie