BURGER FUND N.V. BURGER KING VESTIGINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BURGER FUND N.V. BURGER KING VESTIGINGEN"

Transcriptie

1 BURGER FUND N.V. BURGER KING VESTIGINGEN WVGH Burger Fund N.V. 7 1

2 2 WVGH Burger Fund N.V.

3 Eerste Emissie van Certificaten van Aandelen WVGH Burger Fund N.V. Voorschoten, 3 juni 2011

4 [ inhoud ] Samenvatting WVGH Burger Fund N.V. 2. Risicofactoren 3. Marktomstandigheden 4. Beleggingsbeleid 5. Fondsinvestering 6 De Huurder en de bouwprocedure 7. Investering, rendementsprognose en financiering 8. Vergoedingen en kosten 9. Inkoop Certificaten, verhandelbaarheid en Vervolg Emissie(s) 10. Directie, adviseurs en toezicht 11. Juridische aspecten 12. Fiscale aspecten 13. Financiële verslaglegging, waarderingsgrondslagen en grondslagen van resultaatbepaling 14. Overige informatie 15. Deelname 16. Onderzoeksrapport en goedkeurend assurance-rapport van accountant 17. Definities 18. Namen en adressen 61 Bijlagen 4 WVGH Burger Fund N.V.

5 #1[ Samenvatting WVGH Burger Fund N.V. ] Deze samenvatting bevat enkele belangrijke kenmerken van WVGH Burger Fund N.V. (hierna ook te noemen WVGH Burger Fund of het Fonds), een initiatief van WVGH B.V. De onderstaande gegevens staan niet op zichzelf en dienen in samenhang te worden gelezen met wat verder in dit Prospectus wordt vermeld. De beslissing om deel te nemen in het Fonds dient genomen te worden op basis van bestudering van het gehele Prospectus (inclusief bijlagen). In Hoofdstuk 17 is een lijst van gehanteerde definities opgenomen. Definities zijn te herkennen aan het gebruik van een hoofdletter. Doelstelling WVGH B.V. biedt haar relaties en geïnteresseerde Beleggers de mogelijkheid om deel te nemen in het WVGH Burger Fund. De doelstelling van het WVGH Burger Fund is door middel van het ontwikkelen, verwerven en exploiteren van het vastgoed van fastfood restaurants, met name Burger King restaurants in Berlijn (en omstreken) alsmede andere grootstedelijke Duitse agglomeraties, haar Certificaathouders te doen delen in de resultaten van de exploitatie daarvan en in een eventuele uiteindelijke verkoopopbrengst van die vastgoedportfolio. KenmerKen van het Wvgh Burger FunD en BestaanDe BK vestigingen Het Fonds is een niet beursgenoteerde naamloze vennootschap naar Nederlands recht. Het bestuur van het Fonds wordt gevormd door WVGH B.V. ( Directie of Beheerder ). Alle Aandelen in het Fonds zullen gehouden worden door Stichting Administratiekantoor WVGH Burger Fund, die voor de Aandelen certificaten van Aandelen aan Beleggers ter beschikking stelt. Het Fonds kwalificeert als een open-end beleggingsmaatschappij in de zin van de Wet op het financieel toezicht ( Wft ) en valt onder het toezicht van de AFM Met deze Emissie zal het Fonds het eigendom verwerven van 6 drive inn Burger King restaurants aan de (i.) Tempelhofer Damm, (ii.) Großbeerenstraße, (iii.) Mahlower Straße/ Ruhlsdorfer Platz (Teltow) en (iv.) Michael Brűcknerstraße, alle te Berlijn, te (v.) Brandenburg an der Havel en te (vi.) Hennigsdorf (nabij Berlijn) - hierna: de Bestaande BK Vestigingen. Deze Burger King restaurants worden succesvol geëxploiteerd door de Huurder en hebben voor wat betreft de Burger King restaurants aan de Tempelhofer Damm, te Brandenburg en aan de Michael Brűcknerstraße, gedurende langere tijd bewezen een stabiele inkomensstroom te genereren (de andere restaurants van de Bestaande BK Vestigingen zijn eerst in 2010 geopend). Tevens zullen met de Eerste Emissie gedurende 2011 drie nieuwe Burger King restaurants worden gerealiseerd en aan de portfolio van het Fonds worden toegevoegd. De Bestaande BK Vestigingen zijn voor 20 jaar verhuurd (aanvang 2010) krachtens Triple Net huurcontracten aan entiteiten van de HEGO Gruppe (elk volgens een zogenaamd Standaard Huurcontract, voor meer details zie Hoofdstuk 6). HEGO Gruppe is de grootste exploitant en franchisehouder van Burger King restaurants in Duitsland. De gezamenlijke jaarhuur van de Bestaande BK Vestigingen bedraagt De verwerving van de Bestaande BK Vestigingen geschiedt tegen een waardering van Factor 13,25 inclusief alle bijkomende kosten, (ofwel een Bruto Aanvangsrendement (of BAR) van 7,4%) van de jaarhuur zijnde De 3 nieuwe Burger King restaurants betreffen naar verwachting Streitstraße en Clayallee, beide te Berlijn, en te Neuruppin (ligging ten noordwesten van Berlijn), die volgens het Standaard Huurcontract verhuurd zullen worden De Burger King filialen aan de Großbeerenstraße en de Mahlower Straße/Ruhlsdorfer Platz (Teltow) - beiden Berlijn- en te Hennigsdorf zijn in 2010 nieuw opgeleverd. Het Burger King filiaal aan de Tempelhofer Damm te Berlijn is in 2008 nieuw opgeleverd. Het Burger King filiaal te Brandenburg an der Havel is in 1994 gebouwd en in 2006 algeheel gemoderniseerd en het Burger King filiaal aan de Michael Brűcknerstraße is in 1995 gebouwd en zal in 2011 algeheel gemoderniseerd worden naar de laatste toepasselijke Burger King standaard (kosten voor rekening van de Huurder) Het Fonds is voornemens naast de Bestaande BK Vestigingen, de vastgoedportfolio uit te breiden, initieel tot 38 hoofdzakelijk nieuw te bouwen Burger King restaurants in hoofdzakelijk Berlijn (de Nieuwe BK Vestigingen ). Deze Nieuwe BK Vestigingen zullen allen krachtens een Standaard Huurcontract (20 jarig triple net huurcontract) worden geëxploiteerd door de HEGO Gruppe; de mogelijkheid bestaat dat het Fonds soortgelijke huurovereenkomsten zal aangaan met één of meer andere professionele exploitanten. Het Fonds is voornemens het WVGH Burger Fund N.V. 7 5

6 Burger King Company in gestage opmars in Duitsland; omzet meer dan verdubbeld periode aantal te verwerven al dan niet reeds bestaande, professioneel geëxploiteerde Burger King restaurants daarnaast uit te breiden tot ongeveer 53. Het geplande groeitempo van de portfolio bedraagt 3 tot 5 Burger King restaurants gemiddeld per jaar. Het Fonds kan ook filialen afstoten indien dat naar het oordeel van de Beheerder wenselijk is. Het Fonds zal zich naast de regio Berlijn - tevens richten op het verwerven van BK Vestigingen met gelijkelijke modaliteiten als die van de Bestaande BK Vestigingen in andere grootstedelijke locaties in Duitsland, als (de regio s) Bremen, Frankfurt am Main, Hannover, Keulen en München Het Fonds is voornemens vanaf 2012 tweemaal per jaar een Vervolg Emissie te doen teneinde de jaarlijkse verwerving van Nieuwe BK Vestigingen mede te financieren Voor de portfolio van de (initiële) 38 Burger King restaurants heeft de grootse franchisenemer van de Burger King franchise in Duitsland, de HEGO Gruppe uit Berlijn, zich verplicht de exploitatie te doen volgens het Standaard Huurcontract Het is het streven voor de verwerving van de Nieuwe BK Vestigingen naast Eigen Vermogen bancaire financiering aan te wenden tot een maximum van omstreeks 60% van de fondsinvestering 6 WVGH Burger Fund N.V.

7 Elke verwerving en verhuur van een nieuwe BK Vestiging geschiedt volgens een uniforme werkwijze en vooraf vastgestelde, gestandaardiseerde contracten, waardoor de vastgoedportfolio op een optimale- en professionele wijze gestaag kan groeien met minimalisering van risico s Het voornemen is om de gehele portfolio na circa 10 jaar te verkopen waarbij het de intentie is om de kapitaalinleg (met eventueel gerealiseerd verkoopopbrengst), na aftrek van kosten en de Performance Fee ten behoeve van de Beheerder, het zogenaamde Indirect Rendement, te doen toekomen aan de Certificaathouders. Verwacht Rendement Direct Rendement Op basis van de Looptijd van 10 jaar is de huidige verwachting dat het Fonds een Direct Rendement (dwz exclusief het Indirect Rendement, zijnde het rendement uit de verkoop van de BK Vestigingen) op het geïnvesteerd vermogen zal behalen (zie Hoofdstuk 7) van gemiddeld 7,5% enkelvoudig per jaar (na belasting op Fondsniveau, vòòr belasting op Certificaathouders-niveau). Totaal Rendement Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat bij verkoop van de BK Vestigingen een rendement wordt gerealiseerd waardoor het enkelvoudig Totaal Rendement in het realistisch scenario (zie Hoofdstuk 7) naar verwachting 12,2% enkelvoudig (teruggerekend per jaar) na belasting op Fondsniveau, vòòr belasting op Certificaathouders-niveau, zal bedragen. Beleggers hebben een preferentie op het gerealiseerde Indirect Rendement totdat 10% enkelvoudig Totaal Rendement behaald is, per jaar van hun deelname in het Fonds. Hierbij geldt dat de waarde van een belegging kan fluctueren en dat in het verleden behaalde resultaten en/of geprognosticeerde rendementen geen garantie bieden voor de toekomst. Het Fonds is voornemens de operationele cashflow die voortvloeit uit het Exploitatieresultaat zoveel mogelijk in de vorm van dividend ten goede te laten komen aan de Certificaathouders. De dividenduitkeringen zullen, naar verwachting éenmaal per halfjaar telkens na afloop daarvan - plaatsvinden. Een (dividend)uitkering ten laste van de winst door het Fonds zal op Certificaathouders-niveau betrokken worden in de belastingheffing. Voor natuurlijke personen zijn dividenduitkeringen onderworpen aan de heffing van dividendbelasting. De dividendbelasting kan onder omstandigheden verrekend worden met verschuldigde inkomstenbelasting. Voor Certificaathoudersrechtspersonen zal een dividenduitkering betrokken worden in de vennootschapsbelasting, uitgaande dat deze rechtspersoon niet vrijgesteld is van vennootschapsbelasting, of geen heffing plaatsvindt omdat aan de voorwaarden van de deelnemingsvrijstelling voldaan wordt (dit kan spelen bij een belang van meer dan 5% in het Fonds). Zie voor de fiscale aspecten een algemene uiteenzetting op hoofdlijnen Hoofdstuk 12. De Duitse (fast food) markt 2010: Top 10 R VJ. Naam Omzet* Mio. Units McDonald s Burger King* LSG Tank & Rast* Nordsee Subway* SSP Ikea Aral 173, Yum! 156,9 137 Totaal 6.233, *Schatting Bron: food-service, Deutscher Fachverlag 2000: Top 10 R VJ. Naam Omzet* Mio. Units McDonald s 2.287, LSG 718, Tank & Rast 495, Burger King 339, Mitropa 311, Nordsee 307, Karstadt 248, Dinea 220, Mövenpick 160, Stockheim 109,7 25 Totaal 5.200, *Omgerekend van DM naar Euro Bron: food-service, Deutscher Fachverlag Vertaald uit het Duits De zogenaamde fast food industry, in het Duits ook wel aangeduid met het begrip Systemgastronomie en meer specifiek met Quickservice, heeft in de afgelopen decennia in Duitsland een stormachtige groei doorgemaakt. In onderstaand tabel is een overzicht gegeven van de 10 belangrijkste spelers in het jaar 2000 en 10 jaar daarna, in Te zien is dat de totale omzet van de 10 belangrijkste spelers met 20% toegenomen is alsook dat de Burger King Company haar marktaandeel meer dan verdubbeld heeft over deze periode en de nummer 2 speler op de Duitse markt is geworden. Aan de opmars van het aandeel van Burger King in de Systemgastronomie in Duitsland zal naar verwachting vooralsnog geen einde komen. Vermogen en financiering van het Fonds Bij de Eerste Emissie in het eerste jaar van het Fonds worden er naar verwachting Certificaten uitgegeven en bedraagt het Eigen Vermogen dan Het totale vermogen van het Fonds zal na de Eerste Emissie naar verwachting circa bedragen. Het Fonds zal worden gefinancierd bij de Eerste Emissie met niet meer dan 60% Vreemd Vermogen. Bij een eventuele lagere bevoorschotting met Vreemd Vermogen zal het aantal uit te geven Certificaten evenredig toenemen. WVGH Burger Fund N.V. 7 7

8 Voor de bancaire financiering is een offerte verkregen van de Bremer Landesbank voor een hypothecaire geldlening voor een initieel bedrag van , met een looptijd van 10 jaar. Als rekenrente in de kasstroomprognose (zie Hoofdstuk 7.2) wordt gehanteerd 5,2% op jaarbasis, welke voor 5 jaar vast is met een jaarlijkse aflossingsverplichting van 3% van de oorspronkelijke hoofdsom van de geldlening. Het is mogelijk dat vòòr de Eerste Emissie financiering bij een andere financiele instelling aangegaan wordt, echter onder respectering van tenminste voormelde financieringsparameters. Het streven is dat het totale vermogen van het Fonds na circa 10 jaar omstreeks (bij 38 BK Vestigingen) respectievelijk circa bij 53 BK Vestigingen zal bedragen. Risicofactoren Aan beleggen zijn naast kansen ook risico s verbonden. De rendementen kunnen hoger uitvallen dan verwacht. Realisatie van één of meer risico s verbonden aan deelname in het Fonds kunnen er echter ook voor zorgen dat de werkelijke resultaten van het Fonds afwijken van de uitgangspunten als opgenomen in dit Prospectus en het rendement lager is dan verwacht, of geheel uitblijft. De risico s zijn in grote mate afhankelijk van ontwikkelingen op de Duitse (fast-food) vastgoedmarkt en de bedrijfsperformance van de Huurder van de BK Vestigingen. Risicofactoren zoals het leegstandsrisico, huuropbrengstrisico en wijziging wetgeving kunnen tot gevolg hebben dat inkomsten teruglopen en het rendement lager uitvalt dan verwacht. De waarde van het Vastgoed kan door realisatie van diverse risico s (aanmerkelijk) dalen waardoor in het uiterste geval de inleg van Beleggers geheel of ten dele verloren gaat. Waardedaling van het Vastgoed betekent ook een waardedaling van de Certificaten. Het maximale verlies dat geleden kan worden bedraagt per Certificaat, exclusief Emissiekosten (zie hierna in dit Hoofdstuk onder: Emissie, Deelname in het Fonds). De Certificaten zijn weliswaar verhandelbaar zonder toestemming van mede Certificaathouders, doch zijn niet genoteerd op een gereguleerde markt, hetgeen met zich kan brengen dat wanneer een belegger zijn Certificaten wenst te verkopen aan een ander dan aan het Fonds (zie hierna onder Verhandelbaarheid Certificaten), er geen koper is waardoor deze Certificaten dan niet verhandelbaar zijn. In Hoofdstuk 2 Risicofactoren wordt een meer uitgebreide uiteenzetting van de risico s gegeven. Looptijd van het Fonds Het Fonds is opgericht voor onbepaalde tijd, waardoor de Looptijd in beginsel onbeperkt is. Het streven is echter om de vastgoedportfolio na een Looptijd (aanvang gesteld op 1 juli 2011) van 10 jaar te verkopen en het Fonds af te wikkelen, met teruggave van kapitaal aan de Certificaathouders ofwel een andere wijze van vergoeding aan de Certificaathouders van het ingebracht kapitaal, alsmede uitkering van eventueel gerealiseerd Indirect Rendement. Certificering van de Aandelen De deelnemingsrechten in het Fonds bestaan uit Certificaten van Aandelen in het kapitaal van het Fonds. Voor elk Aandeel wordt door Stichting Administratiekantoor WVGH Burger Fund een Certificaat uitgegeven. De Certificaten staan op naam. Aan de Certificaathouders komen alle aan de Aandelen verbonden vermogensrechten toe, als het recht op dividend. Certificaathouders hebben tevens het recht om de algemene vergadering van aandeelhouders van het Fonds bij te wonen en daar het woord te voeren. Stichting Administratiekantoor WVGH Burger Fund is enig aandeelhouder van het Fonds en oefent het stemrecht verbonden aan de Aandelen uit. Certificaathouders zijn niet gerechtigd om enig stemrecht verbonden aan de Aandelen uit te oefenen. De certificering van de Aandelen bevordert de verhandelbaarheid omdat geen notariële akte verplicht is voor de overdracht van Certificaten. Emissie, Deelname in het Fonds Bij de Eerste Emissie geeft Stichting Administratiekantoor WVGH Burger Fund tot een maximum van omstreeks Certificaten uit. Elk Certificaat heeft een nominale waarde van 10 tegen gelijktijdige Emissie en plaatsing door het Fonds bij de Stichting van de daarmee corresponderende Aandelen in het Fonds. De uitgifteprijs voor een Certificaat bij de Eerste Emissie is door de Directie vastgesteld op 1.000, waarbij het meerdere boven de nominale waarde van 10 per Certificaat agio is. Deze Uitgifteprijs wordt verhoogd met een opslag van 3% voor Emissiekosten, welke ten gunste van de Beheerder komt. Deelname in het Fonds door verwerving van Certificaten staat open voor relaties van WVGH B.V. en andere geïnteresseerde Beleggers. De start van inschrijving op deze Eerste Emissie is gepland op 3 juni De inschrijving sluit op 1 juli 2011, om 12:00 uur (of zoveel eerder als alle Certificaten zijn toegewezen en zoveel later wanneer de Directie dat besluit). Bij overtekening van de Eerste Emissie zal toewijzing van de Certificaten plaatsvinden op basis van volgorde van binnenkomst van het inschrijvingsformulier. Bij deze Eerste en Vervolg Emissies zullen huidige houders van WVGH Burger Fund Vastgoedcertificaten respectievelijk de bestaande Certificaathouders voorrang bij toewijzing hebben en geen Emissiekosten 8 WVGH Burger Fund N.V.

9 verschuldigd zijn. Het recht wordt voorbehouden inschrijvingen zonder opgaaf van reden geheel of gedeeltelijk niet toe te wijzen. De toewijzing wordt schriftelijk bevestigd. De stortingsdatum van de Uitgifteprijs is 1 juli Meer details over de wijze van deelneming zijn opgenomen in Hoofdstuk 15 van dit Prospectus. De Aandeelhouder van het Fonds, Stichting Administratiekantoor WVGH Burger Fund, heeft besloten de Directie te machtigen voor een periode van 5 jaar nieuwe Aandelen in het Fonds uit te geven. De Directie heeft de bevoegdheid de emissies van Aandelen (waarvoor dan door Stichting Administratiekantoor WVGH Burger Fund Certificaten worden afgegeven) in meer tranches te laten plaatsvinden. Ook kan het Bestuur meer Certificaten plaatsen vooruitlopend en/of anticiperend op een geplande verwerving van Nieuwe BK Vestigingen door het Fonds. De Beheerder is voornemens éénmaal per halfjaar vanaf 2012 tot Vervolg Emissies te besluiten in het kader van ontwikkeling en/of verwerving van Nieuwe BK Vestigingen. Bij Vervolg Emissies vindt in beginsel geen verwatering plaats van de winstgerechtigdheid van zittende Certificaathouders aangezien de verwerving van Nieuwe BK Vestigingen tegen een vaste Factor plaatsvindt, de vaste kosten procentueel afnemen (bij toename van het aantal BK Vestigingen) en getracht wordt telkens dezelfde verhouding tussen Vreemd Vermogen en Eigen Vermogen aan te houden. Verhandelbaarheid Certificaten Het Fonds kwalificeert als een open-end beleggingsinstelling. Dit betekent dat het Fonds de jaarlijkse verplichting heeft op verzoek van Certificaathouders Certificaten in te kopen tegen de dan geldende Intrinsieke Waarde. De inkoop is niet gemaximeerd, tenzij de Beheerder van mening is op grond van bijzondere omstandigheden, buiten de wil van de Beheerder of het Fonds dat een te grote uitstroom niet in het belang is van de Certificaathouders. Zie verder Hoofdstuk 11 onder verhandelbaarheid. Het Fonds zal voor deze inkoopverplichting liquide middelen en/of een direct opeisbare kredietfaciliteit ter grootte van ten minste 10% van het gestorte kapitaal van het Fonds aanhouden. Het Fonds heeft Stichting Administratiekantoor WVGH Burger Fund verplicht om jaarlijks per 1 januari tegen de Intrinsieke Waarde per de dag voordien, 31 december, tijdig aangemelde Certificaten in te kopen. Verzoeken tot verkoop dienen uiterlijk 1 april van het aan die inkoopdatum voorafgaande boekjaar bij de Beheerder te zijn ingediend. De Beheerder zal iedere maand op haar website een overzicht geven met de volgende informatie; a. de totale waarde van de beleggingen van het Fonds; b. een overzicht van de samenstelling van de beleggingen; c. het aantal uitstaande Certificaten; en d. de meest recente bepaalde intrinsieke waarde van de Certificaten, onder vermelding van het moment waarop de bepaling van de intrinsieke waarde plaatsvond. De Certificaten kunnen zonder toestemming van mede Certificaathouders worden overgedragen aan anderen dan het Fonds na goedkeuring van de Beheerder (zie Administratievoorwaarden). Zie nader hierover Hoofdstuk 9. WVGH B.V. kan als extra faciliteit voor Certificaathouders tevens een marktonderhoudende functie vervullen teneinde Certificaten van Certificaathouders die tussentijds willen verkopen, te kopen. Zie nader hierover Hoofdstuk 9. Toezicht Duitsland vertegenwoordigt de sterkste economie van de Europese Unie Het Fonds kwalificeert als een open-end beleggingsmaatschappij met verhandelbare effecten. De activiteiten van het Fonds worden ingevolge de Beleidsregel onderneming of beleggen (Staatscourant 27 juli 2010 Nr ) niet aangemerkt als een ondernemingsactiviteit doch als een beleggingsactiviteit. WVGH Burger Fund N.V. 7 9

10 WVGH B.V. treedt op als Beheerder van het Fonds en heeft op grond van de Wet op het financieel toezicht ( Wft ) op 27 januari 2006 een doorlopende vergunning verkregen van de Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) voor het beheren van beleggingsinstellingen en om deelnemingsrechten in door WVGH beheerde beleggingsinstellingen aan het publiek aan te bieden. Deze vergunning is verstrekt onder de toen geldende wetgeving (Wet toezicht beleggingsinstellingen) welke vanaf 1 januari 2007 omgezet is in een Wft vergunning voor beheerders. De Beheerder en daarmee het Fonds staan onder permanent toezicht van de AFM en dienen te voldoen aan voortdurende eisen ten aanzien van deskundigheid en betrouwbaarheid, de bedrijfsvoering en de financiële waarborgen. In het kader van de vergunningvereisten aan de Beheerder zijn de heren R.J. Wegner en M.A. Cysouw op betrouwbaarheid en deskundigheid getoetst in hun hoedanigheid van statutaire bestuurders van WVGH B.V. De Aandelen in het Fonds worden gehouden door Stichting Administratiekantoor WVGH Burger Fund. Het bestuur van Stichting Administratiekantoor WVGH Burger Fund bestaat uit onafhankelijke personen, te weten de heer drs C.M.A. Bosman en de heer H.J.Ph. Risch, welke mede tot taak hebben het belang van de Certificaathouders in acht te nemen. Voor de levensbeschrijving van de Stichtingbestuurders zie Bijlage 5. Betrokken partijen Accountant KPMG heeft een onderzoeksrapport afgegeven aangaande de afgegeven prognoses vermeld in dit Prospectus alsmede een assurance rapport afgegeven, zie Hoofdstuk 16. Baker & McKenzie belastingadviseurs heeft de fiscale paragraaf als opgenomen in Hoofdstuk 12 beoordeeld en akkoord bevonden. Elke potentiële belegger in het Fonds: wordt geacht voor eigen rekening en risico de uitgangspunten en verwachtingen van deelname in het Fonds zelfstandig te beoordelen, alvorens te besluiten deel te nemen in het Fonds; dient zelf een zorgvuldige en grondige risicoanalyse te maken alvorens te besluiten deel te nemen in het Fonds; wordt geadviseerd om, mede in verband met mogelijk specifieke individuele omstandigheden, de eigen (fiscale) adviseur te raadplegen. Ten aanzien van de in dit Prospectus opgenomen verwijzingen naar verwachte rendementen geldt dat de waarde van een belegging in WVGH Burger Fund kan fluctueren en dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie vormen naar de toekomst. Ten aanzien van toekomstgerichte verklaringen geldt dat deze naar hun aard risico s en onzekerheden inhouden aangezien deze betrekking hebben op gebeurtenissen -, en afhankelijk zijn van, omstandigheden die zich mogelijkerwijs in de toekomst al dan niet zullen voordoen. Voor dit product is een Financiële Bijsluiter opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico s. Vraag er om en lees hem voordat u het product koopt. Aan het deelnemen in WVGH Burger Fund zijn risico s verbonden. De waarde van de belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Overige Dit Prospectus is gebaseerd op de meest recente informatie en aannames zoals aan het Fonds bekend ten tijde van het opstellen van dit Prospectus. Wijzigingen in de informatie, aannames, gegevens en/of omstandigheden na de datum waarop dit Prospectus is uitgegeven ( 3 juni 2011) zijn niet verwerkt. De Beheerder zal zorg dragen voor actualisering van de gegevens in dit Prospectus zodra daar aanleiding toe bestaat. Actuele informatie van WVGH Burger Fund wordt beschikbaar gesteld via de website (de Website ) van WVGH Burger Fund, (www.burgerfund.nl), die tevens benaderbaar is via de website van de Beheerder, 10 WVGH Burger Fund N.V.

11 #2[ Risicofactoren] Algemeen Vastgoed is over het algemeen een interessante beleggingscategorie waarmee een belegger goede rendementen kan behalen. Beleggers dienen echter te beseffen en te aanvaarden dat beleggen in vastgoed niet zonder risico s is. Certificaathouders dienen zich bewust te zijn van de risico s van deelname in het Fonds. In dit Hoofdstuk worden de meest voorkomende risico s ten aanzien van het direct en indirect beleggen in vastgoed kort beschreven. Door realisatie van één of meer van de risico s kunnen de uiteindelijke resultaten van het Fonds afwijken van de in het Prospectus opgenomen prognose waardoor een lager of negatief rendement kan worden behaald. Onderstaande risico s geven geen uitputtend overzicht van alle mogelijke risicofactoren. Het is mogelijk dat combinaties van risico s zich voordoen met een wederzijds versterkend (negatief) effect. In het slechtste geval zou realisatie van één of meer risico s kunnen leiden tot een geheel of gedeeltelijk verlies van de waarde van de Certificaten. In het algemeen wordt geadviseerd maximaal circa 25% van de beleggingsportefeuille in vastgoed te beleggen. Het is raadzaam het vastgoedgedeelte van uw beleggingsportefeuille te spreiden over meer vastgoedfondsen. Dit houdt in dat het niet verstandig is om circa 10% procent of meer van uw beleggingsportefeuille uitsluitend te investeren in WVGH Burger Fund. Indien een belegging in WVGH Burger Fund meer dan circa 10% van uw totale beleggingsportefeuille uitmaakt, wordt deelname afgeraden. Voorts dienen Beleggers goede nota te nemen van de aan de belegging in WVGH Burger Fund verbonden risico s. De risico s dienen in overeenstemming te zijn met het persoonlijke risicoprofiel van een individuele Certificaathouder. Certificaathouders wordt met klem geadviseerd met hun adviseur overleg te voeren of het risicoprofiel van de belegging past bij zijn/haar persoonlijke risicoprofiel. Door middel van het ondertekenen van de verklaring van deelname geven de Certificaathouders aan te voldoen aan dit persoonlijke risicoprofiel. Algemeen marktrisico Wijzigende marktomstandigheden zoals veranderingen in vraag- en aanbod van vastgoed, rentestanden, inflatie en economische ontwikkeling als geheel, beïnvloeden de waarde van de BK Vestigingen. Een waardedaling van de BK Vestigingen heeft een negatief effect op de waarde van de Certificaten. Op dit moment wordt het algemene marktrisico sterk bepaald door macro economische verwachtingen rondom de snelheid en de kracht van het herstel van de diverse wereldeconomieën na de enorme financiële crisis welke aanving eind Leegstandsrisico Een belangrijk risico bij beleggen in vastgoed is leegstand, waardoor huurinkomsten wegvallen en niet meer aan de verplichtingen ten opzichte van de bank of de Beleggers voldaan kan worden. Mocht de Huurder(s) de franchise van Burger King verliezen of in financiële moeilijkheden raken dan kan het zo zijn dat één of meer BK Vestigingen niet langer in de huidige staat in gebruik kan blijven of zelfs dat de Huurder(s) failliet gaat(n). Leegstand heeft een negatief effect op het Direct en Indirect Rendement doordat de huuropbrengsten lager uitvallen dan verwacht. Huuropbrengstrisico Het risico bestaat dat de één of meer Huurder(s) de betalingsverplichtingen uit hoofde van de Huurcontracten niet kunnen nakomen. In economisch slechte tijden kunnen huurprijzen onder druk komen te staan en dan kan de huuropbrengst afnemen. De huuropbrengst kan ook door de inflatie worden uitgehold. In tijden van schaarste stijgen de huurinkomsten bij wederverhuur. Lagere huuropbrengsten beïnvloeden het Totaal Rendement negatief. Ontwikkelingsrisico Het kan zijn dat voor een ten behoeve van het Fonds nieuw te bouwen BK Vestiging de aannemer niet langer aan zijn verplichtingen uit de bouwen aannemingsovereenkomst kan voldoen, of de projectontwikkelaar of de bouwer met een liquiditeitstekort te kampen krijgt waardoor de aannemer of een of meerdere onderaannemers niet betaald worden en werkzaamheden opgeschort worden. Daarnaast kunnen bij de grondwerkzaamheden bijvoorbeeld explosieven uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen worden of kan een archeologische vondst gedaan worden welke aangemeld dient te worden bij de betrokken overheidsinstantie, waardoor vertraging in de bouw kan optreden. WVGH Burger Fund N.V. 7 11

12 Gunstig inflatiecorrectiemechanisme WVGH BV garandeert echter jegens het Fonds dat elke Nieuwe BK Vestiging tegen maximaal Factor 13,25 verworven kan worden. Hierdoor is er vrijwel geen ontwikkelingsrisico met betrekking tot het verwerven van Nieuwe BK Vestigingen voor het Fonds. Financiering- en liquiditeitsrisico De BK Vestigingen zullen mede worden gefinancierd met een hypothecaire geldlening (voor maximaal 60% van het totale fondsinvestering), waarbij het financieringsrisico gelopen wordt door het Fonds. Worden de financieringsvoorwaarden niet nagekomen dan kan de geldlening vervroegd opeisbaar zijn, mogelijk met toepasselijkheid van boeteclausule(s), en kunnen de zekerheden uitgewonnen worden. Een vervroegde opeisbaarheid van de hypothecaire geldlening heeft een direct negatief gevolg voor het Fonds als niet op tenminste dezelfde voorwaarden een vervangende financiering aangetrokken kan worden. Hierdoor kunnen onvoldoende middelen resteren om het verwachte Rendement te realiseren en kan de waarde van de Certificaten geheel of gedeeltelijk teniet doen. Daarnaast kan het zo zijn dat er onvoldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de lopende verplichtingen te voldoen of tegenvallers op te vangen. Renterisico De hypothecaire geldlening zal naar verwachting een looptijd hebben van 10 jaar en voor 5 jaar rentevast. Na afloop van de rentevast periode is verondersteld dat de geldlening tegen dezelfde condities kan worden voortgezet of dat herfinanciering tegen dezelfde condities kan plaatsvinden. Het risico bestaat dat de rente na de rentevastperiode van 5 jaar hoger zal zijn dan het huidige rentepercentage. Dit zal dan leiden tot hogere rentelasten en heeft een negatieve invloed op het Rendement van het Fonds. Bovendien kan een stijging van de rente het risico van dalende vastgoedprijzen vergroten, waardoor de waarde van de Certificaten vermindert. Hefboomeffect Zolang de rentelasten relatief lager zijn dan de netto huurinkomsten is sprake van een positieve hefboomwerking. Als de financieringslast procentueel hoger is dan het procentuele rendement op het Eigen Vermogen heeft de hefboomwerking negatieve gevolgen. Het effect is groter indien de BK Vestigingen voor een groter deel gefinancierd zijn met Vreemd Vermogen. Bij een negatieve hefboomwerking treedt een versterkt negatief effect op het Rendement van het Fonds. 12 WVGH Burger Fund N.V.

13 Concentratierisico Alle Huurcontracten van de Bestaande BK Vestigingen zijn aangegaan met entiteiten van de HEGO Gruppe. De Huurcontracten voor de Nieuwe BK Vestigingen zullen (hoofdzakelijk) eveneens met entiteiten behorende tot de HEGO Gruppe aangegaan worden. Voor de naleving van de financiële verplichtingen uit deze Huurcontracten zal per Huurcontract een onafhankelijke, op eerste afroep opvorderbare, garantie gesteld worden door een houdstermaatschappij van de HEGO Gruppe. Als echter de HEGO Gruppe de Burger King franchise verliest en/of in financiële moeilijkheden geraakt dan kan het zo zijn dat een substantieel deel van de BK Vestigingen niet langer in de huidige staat in gebruik kan blijven of zelfs dat de Huurder(s) failliet gaat(n). Wanneer het Fonds er dan niet in slaagt een alternatieve huurder te vinden kan substantiële leegstand ontstaan, die een materieel negatief effect op het Direct en Indirect Rendement zal hebben doordat de huuropbrengsten materieel lager uitvallen dan verwacht en de waarde van de BK Vestigingen in grote mate vermindert. Daardoor kan de waarde van de Certificaten geheel of gedeeltelijk teniet gaan. Verzekeringsrisico De BK Vestigingen zijn verzekerd tegen de gebruikelijke risico s zoals brand en waterschade. Daarnaast worden gedurende de bouw van een nieuw Burger King restaurant, de gebruikelijke risicoverzekeringen (als brand- en aansprakelijkheidsrisico) afgesloten door de Projectontwikkelaar. De waarde van de grond en het huurdervingrisico zijn niet verzekerd. Schade door uitzonderlijke risico s zoals oorlog, natuurrampen, terreur e.d. is niet verzekerd. Dergelijke risico s zijn voor rekening van het Fonds, wanneer deze door de specifiek aard van het schadegeval niet voor rekening van de Huurder komen ingevolge het triple net karakter van het Huurcontract. Wanneer een dergelijk onverzekerd risico (en niet voor rekening van de Huurder(s) komend) zich voordoet kan dit leiden tot waardevermindering van de BK Vestigingen, waardoor de waarde van de Certificaten geheel of gedeeltelijk teniet gaat. Inflatierisico De waardevastheid van de huurinkomsten is afhankelijk van de inflatie. De Huurcontracten zijn naast een éénmalige stijging van de huur met 10% vanaf jaar 5 van de looptijd van het Huurcontract (ofwel een enkelvoudige jaarlijkse indexatie gedurende jaar 1 tot en met 4 van de huur met 2,5%), geïndexeerd voor 75% van de Duitse inflatie. Daardoor wordt een stijgende Duitse inflatie grotendeels gecompenseerd. Het kan echter zijn dat de inflatie in Nederland hoger is dan de Duitse inflatie hetgeen een negatief effect heeft. Stijgende inflatie kan echter ook een negatief effect hebben op de (eind)waarde van de BK Vestigingen en daarmee leiden tot een daling van de intrinsieke waarde van het Fonds waardoor de waarde van de Certificaten afneemt. Risico verminderde of geen dividenduitkering Als het Exploitatieresultaat achter blijft bij de verwachtingen, is het mogelijk dat het Fonds geen of minder dividend zal uitkeren dan beoogd waardoor het Direct Rendement negatief wordt beïnvloed. Exitrisico Het is mogelijk dat het verkoopresultaat van de BK Vestigingen lager uitvalt dan geprognosticeerd. De waarde bij de verkoop van het BK Vestigingen is enerzijds afhankelijk van externe macroeconomische factoren en de situatie op de Duitse vastgoedmarkt en anderzijds van de lopende Huurcontracten en de mogelijkheid om deze Huurcontracten wederom voor een langere periode vast te leggen. Een lagere verkoopopbrengst heeft een negatief effect op het Indirecte Rendement en zal in het uiterste geval leiden tot gehele of gedeeltelijke waardevermindering van de Certificaten. Looptijdrisico Het is mogelijk dat de Beheerder besluit vanwege bijzondere omstandigheden zoals ongunstige economische en/of financiele omstandigheden die het Indirect Rendement raken, de voorgenomen Looptijd van 10 jaar van het Fonds te verlengen tot een zodanig tijdstip als waarop de betrokken ongunstige omstandigheden zo veel mogelijk opgeheven of verminderd worden. Dit looptijdriscio beïnvloedt het Indirect Rendement negatief. Een combinatie met één of meer andere risico s zoals het huuropbrengstrisico beïnvloedt ook het Direct Rendement negatief. Risico wijziging wetgeving Wijzigingen in de fiscale en/of civiele regelgeving of in de interpretatie daarvan, kunnen een negatieve invloed hebben op het Totale Rendement. Zo is het niet onmogelijk dat de fiscale behandeling van een Certificaat in de toekomst door nieuwe regelgeving zal verslechteren, of dat de belastingdruk op Fondsniveau door nieuwe regelgeving of een andere interpretatie van (bestaande) fiscale regelgeving hoger zal uitvallen dan verwacht, hetgeen een negatief effect heeft op het Totaal Rendement. Verhandelbaarheidsrisico De Certificaten zijn niet genoteerd aan een gereglementeerde markt waarop vraag en aanbod WVGH Burger Fund N.V. 7 13

14 van Certificaten elkaar treffen. Vanwege het open end karakter van het Fonds, bestaat éénmaal per jaar de verplichting voor het Fonds om tijdig daartoe aangemelde Certificaten in te kopen. De Beheerder kan de inkoop weigeren indien hij meent dat er sprake is van een te grote uitstroom welke niet in het belang is van de Certificaathouders. Zie nader Hoofdstuk 11 onder Verhandelbaarheid Certificaten. Gedurende de rest van het jaar, of wanneer het Fonds zijn inkoopverplichting niet kan honoreren, kan een Certificaathouder zijn Certificaten niet verkopen aan het Fonds maar zal de Certificaathouder zelf een koper moeten vinden als hij zijn Certificaten wenst te verkopen. Bij gebreke daarvan kan WVGH B.V. een marktonderhoudende rol op zich nemen en de betrokken Certicaten inkopen. Dit is echter een discretionaire bevoegdheid van WVGH B.V. en geen verplichting. Het risico bestaat derhalve dat een Certificaathouder niet op elk moment tegen de door hem gewenste prijs zijn Certificaten kan verkopen of dat een Certificaathouder gedurende lange tijd zijn Certificaten niet kan verkopen. Kostenrisico De Huurovereenkomsten zijn triple-net ( Triple Net ) hetgeen inhoudt dat alle lasten welke gebruikelijk ten laste van de eigenaar van verhuurd commercieel vastgoed komen, nu ten laste komen van de Huurder(s), zoals gerelateerde lokale vastgoedbelasting, glas- en opstalverzekeringpremie en kosten (groot) onderhoud. Wanneer op enig toekomstig moment investeringen vereist zijn om het Burger King restaurant in overeenstemming te houden met de Burger King formule, zijn deze kosten eveneens voor rekening van de Huurder(s). In de Exploitatiebegroting en de rendementsberekeningen zijn aannames gemaakt ten aanzien van de (exploitatie)kosten die ten laste van het Fonds komen. Indien de werkelijke kosten groter zijn dan aangenomen, wordt het Totaal Rendement hierdoor negatief beïnvloed. Burger King organisatierisico Het risico bestaat dat het Burger King merk of het fast food concept door omstandigheden in een slecht daglicht komt te staan waardoor de klandizie afneemt of dat een fast food restaurant van een andere keten zich in de nabijheid van een Burger King restaurant van het Fonds vestigt. Het is mogelijk dat daardoor de Huurder niet langer aan zijn verplichtingen uit één of meerdere de Huurcontracten kan voldoen. Daarnaast is voortzetting van de exploitatie van het Burger King restaurant afhankelijk van naleving door de Huurder(s) van zijn verplichtingen uit hoofde van de franchiseovereenkomst met de Duitse Burger King organisatie. Niet naleving van dergelijke verplichtingen door de Huurder kan in het uiterste geval leiden tot opzegging van de franchiseovereenkomst, waardoor de betrokken Huurder niet langer kan voldoen aan zijn verplichtingen uit de Huurcontract. Verlies van de Burger King franchise ontslaat de Huurder echter niet van zijn betalingsverplichting uit hoofde van het Huurcontract. Als het Fonds dan geen vervangende huurder heeft gevonden of de Huurder geen andere franchise formule heeft verkregen, zullen de huurinkomsten afnemen. Lagere huuropbrengsten beïnvloeden het Totaal Rendement negatief en zullen in het uiterste geval leiden tot gehele of gedeeltelijke waardevermindering van de Certificaten. Milieurisico Van de Bestaande BK Vestigingen heeft inzage in het Altlastenkataster (een openbaar register waarin de registratie van van bodemverontreiniging verdachte grondstukken verplicht is) aangegeven dat er geen verdachtheid van milieuverontreiniging is dan wel dat geconstateerde bodemverontreiniging gesaneerd is. Locaties van nieuw te verwerven Burger King restaurants zullen onderzocht worden op registratie in het daartoe bestemde openbare register waar van verontreiniging (verdachte) vastgoed geregistreerd wordt, het Altlastenkataster, en indien daartoe aanleiding is zal zelfstandig bodemonderzoek verricht worden. Een bouwvergunning tot het bouwen van een fast food restaurant houdt tevens de eis in dat het betrokken perceel voldoet aan de voor het beoogde gebruik gestelde milieueisen. Daarmee komt in voldoende mate vast te staan dat de grond voor het gebruik als terrein voor bedrijfsmatige doeleinden (waaronder een fast food restaurant) geschikt is. Door wijziging in wet- en/of regelgeving kunnen milieueisen aangescherpt worden. Indien milieurisico s zich voordoen kan dat leiden tot extra kosten alsook waardedaling van (onderdelen van) de BK Vestigingen en daarmee de waarde van de Certificaten negatief beïnvloeden. Verwervingsrisico Het kan zich door diverse oorzaken voordoen dat verwerving van Nieuwe BK Vestigingen stokt. Bijvoorbeeld doordat de kosten van verwerving niet binnen de door het Fonds gestelde marges kan plaatsvinden of doordat de Projectontwikkelaar er bijvoorbeeld niet in slaagt de benodigde bouwvergunningen te verkrijgen. Indien het Fonds geen Nieuwe BK Vestigingen meer kan verwerven zullen er geen Verdere Emissies plaatsvinden en zal de vastgoedportfolio beperkt blijven tot de Bestaande BK Vestigingen en de Nieuwe BK Vestigingen die tot dat tijdstip verworven zijn. Dit heeft niet of nauwelijks invloed op het Totaal Rendement. 14 WVGH Burger Fund N.V.

15 Demografische en culturele ontwikkelingen Het risico bestaat dat fast food, in de vorm waarin Burger King dat aanbiedt, niet langer aansluit bij de voedingspatronen en de bevolkingssamenstelling (leeftijd, gezinssamenstelling, etnische achtergrond) van de wijken waarin het Burger King restaurant zich bevinden. Hierdoor kunnen de bezoekersaantallen en de inkomsten zich wijzigen waardoor de Huurder niet langer de huur kan voldoen. Dit soort wijzigingen zullen zich vermoedelijk geleidelijk voordoen zodat waar nodig of wenselijk, de Huurder in staat moet worden geacht, binnen de grenzen van de franchiseformule, het aanbod van het Burger King restaurant aan te passen aan gewijzigde demografische en culturele ontwikkelingen. Valutarisico Het Fonds is een euro-fonds. Inkomsten en uitgaven van het Fonds geschieden in euro s. Er is derhalve geen valutarisico. Verlies inleg Certificaathouders Een waardedaling van de BK Vestigingen heeft een waardedaling van de Certificaten tot gevolg. Certificaathouders zijn dan in het slechtste geval hun gehele (of een gedeelte van de) inleg kwijt, zijnde per Certificaat, alsmede de Emissiekosten. Dit is het maximale risico voor de Certificaathouders van het Fonds. Certificaathouders kunnen niet gedwongen worden tot bijstorten van kapitaal. WVGH Burger Fund N.V. 7 15

16 #3[ Marktomstandigheden] Algemeen beeld Duitse economie De Duitse eenwording van 1990 heeft er in de daarop volgende jaren voor gezorgd dat Duitsland in vergelijking met de andere West Europese landen in economisch opzicht aanvankelijk achterbleef. Een onzekere toekomst, grote verschillen in infrastructuur, organisatie, werkeloosheidspercentage en hoge kosten die weer gepaard gingen met hoge belastingen waren de oorzaak van deze achterstand. Duitsland heeft de achterstand ondertussen ingelopen, voornamelijk via de export. Circa 80% van de Duitse economische groei van de laatste jaren komt voor rekening van de export. De export is sinds 2000 tot 2008 elk jaar met ca. 7% gestegen. Duitsland heeft in 2008 voor het zesde jaar op rij de titel Exportweltmeister voor goederen binnengehaald. Duitsland heeft daarnaast de grootste economie van Europa. De Duitse economie, in dit geval vooral de export, heeft gedurende de kredietcrisis behoorlijke klappen te verduren gekregen, maar sinds mei 2009 is er weer sprake van beginnende groei waaruit geconcludeerd kan worden dat de Duitse economie het ergste alweer gehad heeft en als één van de eerste Europese economieën weer aan het opkrabbelen was. De binnenlandse consumptie deed het daarbij relatief goed. De overheidsconsumptie steeg met 2,7 procent, de private consumptie nam met 0,4 procent toe. De inflatie is zeer beperkt gebleven tot 0,2% over 2009.* * bron: EuroStat, een statistische database van de Europese Commissie, De Duitse economie heeft zich in 2010 sterk hersteld. Uit cijfers van het het Duitse Centraal Bureau voor de Statistiek ( Statistisches Bundesamt Wiesbaden ) blijkt dat de Duitse economie vorig jaar met 3,6% groeide. Waar de Duitse economie een sterke groei liet zien, kampten veel EU landen met stagnerende groei of een zeer beperkte groei. Het groeipercentage van het Duits bruto binnenlands product (BBP) is het hoogst sinds de eenwording in De sterke groei is vooral het gevolg van het herstel van de export. Ook de binnenlandse vraag nam sterk toe. De export vanuit Duitsland steeg in 2010 met 14,2%, nadat deze in 2009 met 14,3% daalde. Duitsland is na China de grootste exporteur ter wereld. Het Statistisches Bundesamt Wiesbaden verklaarde: Het meest opvallende van de economische groei in 2010 was het feit dat deze niet alleen gebaseerd was op buitenlandse handel maar ook op binnenlandse vraag. Investeringen in machines en apparatuur namen vorig jaar met 9.4% toe ten opzichte van een daling van 22,6% in De consumentenuitgaven stegen met 0,5%. De import steeg met 13% ten opzichte van een daling van 9,4% in het jaar daarvoor.** ** bron: De inflatie voor Duitsland over 2010 ten opzichte van 2009 is met 1,1% gestegen en is over maart 2011 met 2,1% gestegen ten opzichte van dezelfde periode van (bron: Statistisches Bundesamt Wiesbaden, Door de hereniging in 1990 tussen West- en Oost Duitsland en de uitbreiding van de Europese Unie in 2004 met 12 lidstaten, ligt het zwaartepunt van Europa met haar 493 miljoen inwoners, nu in Duitsland. (bron: FEM Business 20 april 2009) Burger King in Duitsland Het Burger King concern bestaat sinds Het van origine Amerikaanse bedrijf is een wereldwijd succes. Op alle continenten bestaan er Burger King restaurants. Op dit moment zijn er circa Burger King restaurants wereldwijd met medewerkers (partime en voltijds tesamen), waarvan meer dan 680 restaurants in Duitsland met medewerkers. De onderneming exploiteert eigen restaurants en verleent tevens franchises aan ondernemers. Een franchisecontract geeft de franchisenemer het recht om de formule uit te baten tegen betaling van een omzetgerelateerde vergoeding. Daartegenover staat de verplichting van de franchisegever om reclame te maken voor de formule, training en ondersteuning te geven en het concept up to date te houden. Franchisecontracten zijn sterk gericht op het bewaken van de kwaliteit en de uniformiteit van de formule. 16 WVGH Burger Fund N.V.

17 Burger King, McDonald s, Kentucky Fried Chicken, Subways en Domino s Pizza werken allemaal min of meer op dezelfde basis. Zij concurreren met elkaar op kwaliteit, assortiment, bereikbaarheid, service, imago etc. Ondanks deze heftige concurrentie blijkt uit de groei van het aantal restaurants en de aanwezigheid van dit type restaurants in vele straatbeelden wereldwijd, dat fastfood een vaste voet aan de grond heeft gekregen binnen het consumptiepatroon. In 1976 opende Burger King haar eerste restaurant in West-Duitsland op de Kurfürstendamm in Berlijn. De eerste Drive thru van Duitsland werd in 1986 geopend. In 1991 werd de eerste vestiging in de voormalige DDR geopend. De ontwikkeling van Burger King in Duitsland mag stormachtig worden genoemd. Op dit moment bestaan er in Duitsland meer dan 680 Burger King restaurants. Dat is een verdubbeling in een periode van slechts 8 jaar. Duitsland is daarmee de tweede thuismarkt na de Verenigde Staten van de Burger King Company. De onderneming exploiteert eigen restaurants en verleent tevens franchises aan ondernemers. De Burger King Company heeft voor Duitsland beleid ontwikkeld om haar merk optimaal te exploiteren. Dit geschiedt door brandvernieuwing (regelmatige nieuwe merk-uitingen), actieve (ontwikkeling van nieuwe) merchandising en kwaliteitsbewaking van de formule. Het streven van de Burger King Company is daarbij niet langer zelf exploitant te zijn van Burger King restaurants doch alle restaurants te laten uitbaten door professionele franchisenemers. Burger King heeft een stevige tweede plaats op de Burger -markt (achter McDonald s met circa vestigingen). De omvang en de groei zijn zodanig qua volume en kracht dat Burger King een geduchte concurrent van McDonald s is. Burger King en McDonald s, alhoewel elkaars grootste concurrenten, vormen een economische factor van betekenis. Het totaal aantal werknemers (waarvan een aanzienlijk deel part time) in Duitsland wordt geschat op Het merendeel van de grondstoffen worden lokaal uit Duitsland betrokken. De Burger King organisatie kenmerkt zich door een drang naar voortdurende vernieuwing en uitbreiding van het productaanbod en het service niveau. Te denken valt aan het Drive thru concept, een kinderparadijs, speciale coffeeshops, vegetarische producten (Country Burger), ontbijtgelegenheid en initiatieven op het gebied van het maatschappelijke verantwoord ondernemen (als biologische producten, Max Havelaar- achtige koffie etc.). In juni 2010 is een eerste nieuwe model Green Burger King restaurant in Waghäusel in Duitsland geopend. Deze Green Burger King reduceert stroomverbruik met circa 45% en stoot jaarlijks meer dan 120 ton minder CO2 uit. Deze innovatie maakt onderdeel uit van een door de Burger King Company ontworpen internationaal corporate responsibility programma BK Positive Steps. Dat er op korte termijn een einde aan de groei komt is onwaarschijnlijk. Jaarlijks opent Burger King nog steeds tientallen nieuwe restaurants. De zogenaamde fast food industry, in het Duits ook wel aangeduid met het begrip Systemgastronomie, is vrij ongevoelig gebleken voor de macro economische ontwikkelingen. De fast food industry heeft in de afgelopen decennia een stormachtige groei doorgemaakt en het verzadigingspunt van deze markt lijkt nog niet in zicht te zijn. Berlijn Berlijn, de hoofdstad van Duitsland, is met bijna 3,5 miljoen inwoners de grootste stad van het land en de op één na grootste stad in de Europese Unie. Berlijn ligt in het noordoosten van Duitsland, aan de rivier de Spree en ligt in de deelstaat Brandenburg. Berlijn is een metropool en geldt in Europa als één van de grootste culturele, politieke en wetenschappelijke centra. De stad is ook bekend vanwege het hoog-ontwikkelde culturele leven (festivals, nachtleven, musea, kunsttentoonstellingen enz.) en de liberale levensstijl, moderne Zeitgeist en de lage kosten. Bovendien is Berlijn één van Europa s groenste steden;18% bestaat uit natuur en parken en 7% uit meren, rivieren en kanalen. De verschillende grote winkelconcentraties in Berlijn, zoals de Galeries Lafayette, de Friedrichstraße, in het Quartier 206 zijn goed bereikbaar via onder andere een uitgebreid netwerk van stads- en streekvervoer. Naast regionale spoorverbindingen heeft de stad een S-Bahn, een metro, tram, een groot aantal buslijnen en ook enkele veerlijnen. Het in 2006 geopende Berlin Hauptbahnhof is het belangrijkste station van de stad en het grootste kruisingsstation van Europa. Berlijn beschikt over een snelle treinverbindingen met de belangrijkste steden van Duitsland en andere grote Europese steden. Sinds de hereniging van West- en Oost- Duitsland in 1990, na de val van de Berlijnse muur, zijn grootschalige investeringen in Berlijn verricht; in nieuw- en verbouw van kantoren, winkelcentra, culturele gebouwen (zoals musea en muziektheaters) en infrastucturele werken. Een aansprekend voorbeeld hiervan is het herstel van de beroemde koepel op de Reichstag door de architect Sir Norman Foster. Ook zijn de regeringszetel en het Duitse parlement van Bonn naar Berlijn verhuisd. Mede hierdoor is de dynamiek van Berlijn fors toegenomen en heeft de stad zich ontwikkeld tot een ware metropool. Deze ontwikkelingen vertalen zich mede in de groei van de bevolking sinds 2000 en de toename van het aantal bedrijven dat zich in Berlijn vestigt. WVGH Burger Fund N.V. 7 17

18 #4[ Beleggingsbeleid] Het uit de Eerste Emissie bijeen te brengen kapitaal zal geïnvesteerd worden in de verwerving van de Bestaande BK Vestigingen die bestaan uit 6 bestaande, langjarig verhuurde, Burger King restaurants (drive inn type) te Berlijn en omstreken. Tevens zal de Emissieopbrengst aangewend worden voor de realisatie en verwerving gedurende 2011 van 3 nieuwe Burger King restaurants (de Nieuwe BK Vestigingen 2011 ). De modaliteiten van het Bestaande BK Vestigingen en de Nieuwe BK Vestigingen 2011 staan beschreven in Hoofdstuk 5. Doelstelling BeleggingsBeleiD WVGH Burger Fund streeft naar een zo hoog mogelijk rendement gekoppeld aan een zo laag mogelijk risico. De Beheerder is verantwoordelijk voor de (uitvoering van) het beleggingsbeleid. De Certificaathouders hebben uitzicht op regelmatig terugkerende dividenduitkeringen en op een eventuele positief verkoopopbrengst. Het beleid is erop gericht jaarlijks de volledige winst als dividend uit te keren aan de Certificaathouders en een Totaal Rendement (enkelvoudig gemiddeld op jaarbasis) te behalen van tenminste 10 % in het defensieve scenario (voor belasting op Certificaathouders-niveau), zie de Scenario Analyse in Hoofdstuk 7.4. Het Fonds beoogt éénmaal per halfjaar (na afloop) een uitkering aan de Certificaathouders te doen ten laste van de winst of de agioreserve overeenkomstig de beoogde jaarlijkse uitkering als vermeld in Hoofdstuk 7.2 (het kasstroomprognose overzicht) van tenminste 7% op jaarbasis. Daartoe is het doel een portfolio van langjarig verhuurde fast-food restaurants in Duitse (groot) stedelijke agglomeraties op te bouwen met 38 perspectiefvolle Burger King restaurants in (en rondom) Berlijn, geëxploiteerd door één of meerdere professionele exploitanten, welke portfolio een stabiele (grotendeels) inflatiebestendige inkomstenstroom genereert. Daarnaast is het Fonds voornemens het aantal te verwerven fast food franchise formule outlets zoals Burger King restaurants uit te breiden tot 53. Het Fonds zal zich tevens richten op het verwerven van Nieuwe BK Vestigingen met gelijkelijke modaliteiten als die van de Bestaande BK Vestigingen in andere grootstedelijke locaties in Duitsland, als de regio s Hannover, München, Bremen, Frankfurt am Main, Keulen enz. Vrijwel alle te verwerven restaurants zullen nieuw gebouwd zijn. Het streven is jaarlijks 3 tot 5 nieuwe Burger King restaurants of andere fast food outlets toe te voegen aan de portfolio. Het Fonds kan ook filialen afstoten indien naar het oordeel van de Beheerder wenselijk. Verwerving van Nieuwe BK Vestigingen zal mede gefinancierd worden door Vervolg Emissies. Certificaathouders worden geïnformeerd over elke toekomstige Vervolg Emissie van het Fonds. Het Fonds heeft de mogelijkheid om geldleningen aan te gaan teneinde het voor het fondsvermogen benodigde Vreemd Vermogen te verkrijgen, alsook om in het kader van de uit het open end karakter van het Fonds voortkomende inkoopverplichting, een kredietfaciliteit gelijk aan 10% van het beheerde vermogen (lees: het door de Certificaathouders ingelegde vermogen) aan te gaan met een kredietinstelling. Het is de intentie van het Fonds de portfolio in zijn geheel na 10 jaar te verkopen. Als zich echter eerder een goede gelegenheid voordoet om de portfolio in zijn geheel of in gedeelten te verkopen, houdt de Beheerder zich de mogelijkheid voor daaraan uitvoering te geven. Ook een verkoopopbrengst bij gedeeltelijke verkoop zal aan de Certificaathouders uitgekeerd worden, na inhouding van kosten, aflossing en vergoedingen waaronder Performance Fee indien van toepassing. De belangrijkste indicator voor verkoop is de verwachting inzake de verwachte hoogte van het Direct Rendement bij continuering en het te verwachten Indirect Rendement (dwz uitkeerbaar verkoopopbrengst) bij verkoop. Deze verhouding wordt beïnvloed door diverse marktomstandigheden (ondermeer zoals de verwachte realiseerbare marktwaarde en situatie op de huurmarkt). Deze desinvesteringsbeslissing komt uitsluitend toe aan de Beheerder. Het WVGH Burger Fund beoogt in circa 10 jaar door te groeien naar een fondsvermogen van ten minste uitvoering van BeleggingsBeleiD De uitvoering van het beleggingsbeleid beoogt met goed en hands-on management de groei van de vastgoedportfolio zo efficiënt als mogelijk ten uitvoer te leggen, tenminste conform het geprognosticeerde kasstroomprognose (zie Hoofstuk 7.2), waardoor een zo hoog mogelijk rendement/risico verhouding gerealiseerd wordt. Er zal uitsluitend samengewerkt worden met professionele en ervaren partijen. 18 WVGH Burger Fund N.V.

19 Alle huurovereenkomsten zijn Triple-Net Door middel van de Eerste Emissie zal het Fonds het eigendom verwerven van de Bestaande BK Vestigingen (te weten 6 drive inn Burger King restaurants aan de (i.) Tempelhofer Damm, (ii.) Großbeerenstraße, (iii.) Mahlower Straße/Ruhlsdorfer Platz (Teltow) en (iv.) Michael Brűcknerstraße, alle te Berlijn, te (v.) Brandenburg an der Havel en te (vi.) Hennigsdorf (nabij Berlijn)). Deze Burger King restaurants worden succesvol geëxploiteerd. Tevens zal met de Eerste Emissie gedurende 2011 nieuwe Burger King restaurants aan de portfolio toe te voegen. Elke nieuwe vestiging zal verworven worden door het Fonds tegen een all in investering van maximaal Factor 13,25 maal de jaarhuur ofwel een Bruto Aanvangsrendement ( BAR ) van 7,5%. Daartoe is een samenwerkingsverband aangegaan met een professionele en ervaren projectontwikkelaar, Sagro Baubetreuungs GmbH & Co KG, (de Projectontwikkelaar ) voor de bouw van Nieuwe BK Vestigingen (zie hierna Hoofdstuk 6) en zijn het Fonds en de Huurder een overeenkomst aangegaan waarbij de Huurder zich verplicht nieuw opgeleverde BK Vestigingen te huren volgens het Standaard Huurcontract (zie hierna Hoofdstuk 6). Het Fonds is voornemens de afspraak met de Huurder alsook met de Projectontwikkelaar uit te breiden. Daarnaast streeft het Fonds ernaar voor andere Duitse grootstedelijke agglomeraties een samenwerking aan te gaan met één of meer professionele fastfood exploitanten, waarbij deze op zullen treden als huurder van Nieuwe BK Vestigingen waarbij getracht zal worden het Standaard Huurcontract zoveel mogelijk te implementeren. De financiering van nieuwe BK Vestigingen geschiedt met Vreemd Vermogen en Eigen Vermogen. Voor het Vreemd Vermogen zal een hypotheciare geldlening worden aangegaan welke aangewend kan worden door het Fonds onder respectering van de eventueel door de financierende instelling op te leggen Finance Parameters, zijnde de Interest Service Coverage Ratio (ISCR) en Loan to Value (LTV), zie ook Hoofdstuk 7.1. Voor het benodigde Eigen Vermogen deel is het de intentie van het Fonds telkens eenmaal per halfjaar vanaf 2012 een Vervolg Emissie te verrichten. Selectie van een locatie De Beheerder bepaalt welk nieuw Burger King restaurant op welk moment wordt verworven en wat de samenstelling van de beleggingsportefeuille op enig moment is. Bij het selecteren van de te verwerven Burger King restaurants zal de Beheerder de kwaliteit, ligging en de potentiële waardestijging c.q. het beoogde rendement van WVGH Burger Fund in aanmerking nemen. Bij selectie van een locatie worden een aantal specifieke voor een Burger King restaurant toegepaste criteria gehanteerd, ziende op WVGH Burger Fund N.V. 7 19

20 eerste Huurcontracten lopen niet eerder af dan 2030 zaken als omgevingsfactoren, verkeersfrequentie, aanwezigheid openbaar vervoer, enz. De voor 2011 en 2012 reeds voorziene nieuwe Burger King restaurants welke het Fonds voornemens is te verwerven zijn vermeld in Hoofdstuk 5. Bouw nieuwe Burger King restaurants De Nieuwe BK Vestigingen zullen voor rekening en risico van WVGH B.V. ten behoeve van het Fonds ontwikkeld worden volgens een vast stramien. De bouw van de Burger King restaurants geschiedt volgens een zogenaamd Generalűbernehmervertrag. Dit is een turn-key aannemingsovereenkomst tegen een vaste allin aanneemsom met de Projectontwikkelaar. De Projectontwikkelaar sluit op zijn beurt een bouwaannemingsovereenkomst met een professionele en ervaren bouwer. De bouw is relatief eenvoudig door toepassing van een hoog specialistisch bouwsysteem waarbij normaliter voor een standaard model Burger King een relatief korte bouwtijd van circa 12 tot 14 weken geldt. Op de hoofdbestanddelen van de bouw (dak, dragende delen en buitengevel) wordt een 10 jarige garantie verleend. Risicobeperking Door een zorgvuldige analyse en selectie van de Nieuwe BK Vestigingen en hands on management tracht WVGH B.V. de risico s te beperken. Hoewel de Beheerder van mening is dat door het toegepaste hoogwaardige bouwsystematiek, de ervaring en professionaliteit van de te gebruiken Projectontwikkelaar en bouwer het risico van vertraging van de bouw gering is, heeft WVGH B.V. zich jegens het Fonds garant gesteld voor alle schade en additionele kosten van Nieuwe BK Vestigingen welke niet in de investeringskosten van de Factor van 13,25 zijn opgenomen. Daardoor is er in beginsel geen ontwikkelingsrisico voor het Fonds. Aanpassing beleggingsbeleid Gedurende de looptijd van WVGH Burger Fund kunnen marktomstandigheden, dan wel inzichten omtrent de markt, veranderen. De Beheerder houdt expliciet de mogelijkheid open om het beleggingsbeleid aan te passen vanwege deze veranderingen met inachtneming van de wettelijk verplichte driemaandstermijn. Daarnaast behoeven ingrijpende wijzigingen in het beleid van WVGH Burger Fund goedkeuring van de Certificaathouders. De Directie zal een voorstel tot wijziging van het beleid en een door te voeren wijziging van de voorwaarden die gelden tussen het Fonds en de Certificaathouders, bekend maken aan het adres van iedere Certificaathouder alsmede publiceren op de Website. De Directie geeft een toelichting op deze door te voeren wijzigingen schriftelijk aan het adres van iedere Certificaathouder als ook via publicatie op de Website. Gelijktijdig met de bekendmaking van het voorstel tot wijziging en de door te voeren wijziging(en) in deze voorwaarden meldt de Beheerder deze ook aan de AFM. Indien door de wijziging(en) rechten of zekerheden van de Certificaathouders worden verminderd of lasten aan hen worden opgelegd, dan wel in het geval door de wijziging het beleggingsbeleid van het Fonds wordt gewijzigd, wordt de wijziging niet eerder van kracht voordat drie maanden zijn verstreken na de bekendmaking en kunnen de Certificaathouders binnen deze periode op de gebruikelijke voorwaarden uittreden zoals vermeld in Hoofdstuk 9. Zie tevens Hoofdstuk 11 onder Wijziging van de Voorwaarden. Een aanpassing van het beleggingsbeleid geldt als een wijziging van de daar bedoelde voorwaarden. 20 WVGH Burger Fund N.V.

Real Estate. Growth Fund N.V.

Real Estate. Growth Fund N.V. Real Estate Growth Fund N.V. prospectus 26 april 2011 prospectus INHOUDSOPGAVE 1 Samenvatting 2 1.1 Risicofactoren 2 1.2 De vastgoedmarkt 2 1.3 Portefeuille, Beleggingsdoelstelling en beleid 2 1.4 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Beleggen in Nederlandse supermarkten SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS SUPERMARKT BELEGGINGS- FONDS. Prospectus emissie 2014

Beleggen in Nederlandse supermarkten SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS SUPERMARKT BELEGGINGS- FONDS. Prospectus emissie 2014 SUPERMARKT BELEGGINGS- FONDS Prospectus emissie 2014 Supermarkt Beleggingsfonds is een initiatief van Annexum SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS Beleggen in Nederlandse supermarkten Belangrijke informatie Personen

Nadere informatie

Mensen geven vastgoed waarde

Mensen geven vastgoed waarde p r o s p e c t u s z e u v e n m e e r e n n v Mensen geven vastgoed waarde ZEUVEN MEEREN VASTGOEDFONDS NV 1. Definities 4 2. Samenvatting 6 3. Risico s 9 4. Doelstellingen 12 5. Beleggen in commercieel

Nadere informatie

9,4% * rendement. Realistisch in rendement. Prospectus. AEFIDES Vastgoed XV CV

9,4% * rendement. Realistisch in rendement. Prospectus. AEFIDES Vastgoed XV CV 9,4% * rendement Realistisch in rendement Prospectus AEFIDES Vastgoed XV CV Prospectus d.d. 8 september 2008 in verband met de uitgifte van 92 Participaties van 50.000 (totaal 4.600.000) in AEFIDES VASTGOED

Nadere informatie

Memorandum Horeca Obligatie Fonds B.V. 2015 INFORMATIEMEMORANDUM HORECA OBLIGATIE FONDS B.V. HOF 2015-Obligaties. Januari 2015.

Memorandum Horeca Obligatie Fonds B.V. 2015 INFORMATIEMEMORANDUM HORECA OBLIGATIE FONDS B.V. HOF 2015-Obligaties. Januari 2015. INFORMATIEMEMORANDUM HORECA OBLIGATIE FONDS B.V. HOF -Obligaties Pagina 1 van 82 INLEIDING Het Horeca Obligatie Fonds B.V. (HOF) investeert zowel in veelbelovende nieuwe als reeds bestaande professionele

Nadere informatie

SAMENVATTING. Prospectus. vastgoedfonds

SAMENVATTING. Prospectus. vastgoedfonds SAMENVATTING Prospectus vastgoedfonds Prospectus vastgoedfonds een initiatief van 3 maart 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 5 1 Samenvatting 7 2 Risicofactoren 21 3 Beleggingsbeleid 27 4 De Objecten 31

Nadere informatie

WVGH SENIORENFONDS IV CV

WVGH SENIORENFONDS IV CV Prospectus SF IV CV FINAL 6 mei 2009 For AFM approval WVGH SENIORENFONDS IV CV Beleggen in service-appartementencomplexen Pieter de Hoogh te Bilthoven en Beeckestein te Deventer 10,6% prognose totaal rendement

Nadere informatie

PARKING FUND NEDERLAND II

PARKING FUND NEDERLAND II PARKING FUND NEDERLAND II INHOUDSOPGAVE 1. Samenvatting... 1 2. Risicofactoren... 10 3. Adressen betrokken partijen... 15 4. Definities... 17 5. Nederlandse parkeergaragemarkt vanuit vastgoedbeleggingsperspectief...

Nadere informatie

WINKELVASTGOEDFONDS DUITSL AND NV

WINKELVASTGOEDFONDS DUITSL AND NV WINKELVASTGOEDFONDS DUITSL AND NV 2 Inhoudsopgave 1) Belangrijke informatie 5 2) Samenvatting 7 3) Risicofactoren 13 4) Betrokken partijen 16 5) Definities 17 6) Duitse winkelmarkt vanuit vastgoedbeleggingsperspectief

Nadere informatie

PROSPECTUS PARKING FUND NEDERLAND III

PROSPECTUS PARKING FUND NEDERLAND III PROSPECTUS PARKING FUND NEDERLAND III INHOUDSOPGAVE 1. Samenvatting... 1 2. Risicofactoren... 10 3. Adressen betrokken partijen... 15 4. Definities... 17 5. Nederlandse parkeergaragemarkt vanuit vastgoedbeleggingsperspectief...

Nadere informatie

Beleggen in nieuw vastgoed, langjarig verhuurd aan Karwei, McDonald s, KFC en Kwantum

Beleggen in nieuw vastgoed, langjarig verhuurd aan Karwei, McDonald s, KFC en Kwantum prospectus neddex vastgoedfonds xiv cv prospectus Beleggen in nieuw vastgoed, langjarig verhuurd aan Karwei, McDonald s, KFC en Kwantum inhoudsopgave Belangrijke mededelingen 2 Samenvatting 4 1 Risicofactoren

Nadere informatie

Brochure. Homburg MediArena

Brochure. Homburg MediArena Brochure Homburg MediArena Inhoudsopgave SAMenvAtting 5 Beleggingsdoelstelling 5 investering 5 geprognosticeerd rendement 5 Dividendbeleid 6 Looptijd 6 Structuur 6 Kosten 6 Risico s 6 Deelname 6 Prospectus

Nadere informatie

Informatiememorandum Supermarktfonds.nl

Informatiememorandum Supermarktfonds.nl Informatiememorandum Supermarktfonds.nl Voor en door supermarktondernemers 1 augustus 2011 4 Inhoudsopgave Kernpunten 4 Voorwoord 5 1. Samenvatting 6 2. Risicofactoren 9 2.1 Liquiditeit / verhandelbaarheid

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

Beleggen in exclusieve zorg met een stabiel rendement

Beleggen in exclusieve zorg met een stabiel rendement Zorgveste Koetshuys Erica Prospectus september 2012 Zorgveste Koetshuys Erica is een initiatief van Annexum Algemene gegevens Initiatiefnemer Annexum Invest BV Strawinskylaan 485 (World Trade Center, G-Toren)

Nadere informatie

ActivInvestor Real Estate N.V.

ActivInvestor Real Estate N.V. PROSPECTUS ActivInvestor Real Estate N.V. VIERDE OPENBARE EMISSIE Minimale afname van 10 Certificaten tegen een prijs van 1.350 per Certificaat De nieuw uit te geven Certificaten zijn gerechtigd tot het

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE EMISSIE

TWEEDE OPENBARE EMISSIE PROSPECTUS RENPART VASTGOED HOLDING VI N.V. TWEEDE OPENBARE EMISSIE Uitgifte van 4.000 aandelen tegen een prijs van 1.000 per aandeel Minimale afname 15 aandelen RENPART VASTGOED HOLDING VI N.V. Voor úw

Nadere informatie

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers

Informatiememorandum. supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers Informatiememorandum supermarktfonds.nl voor en door supermarktondernemers 18 september 2013 4 Inhoudsopgave Kernpunten 4 1. Samenvatting

Nadere informatie

Prospectus voor de plaatsing van 218 participaties, ieder nominaal groot 25.000, in WONINGMAATSCHAP SCHAGEN

Prospectus voor de plaatsing van 218 participaties, ieder nominaal groot 25.000, in WONINGMAATSCHAP SCHAGEN Prospectus voor de plaatsing van 218 participaties, ieder nominaal groot 25.000, in WONINGMAATSCHAP SCHAGEN Initiatiefnemer: Vastgoed Syndicering Nederland n.v. Landgoed Sparrendaal Hoofdstraat 87 3971

Nadere informatie

ActivInvestor Property Income Europe N.V. een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

ActivInvestor Property Income Europe N.V. een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal PROSPECTUS ActivInvestor Property Income Europe N.V. een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Actief beleggen in Europese vastgoedondernemingen Het copyright op dit Prospectus berust bij ActivInvestor

Nadere informatie

Beleggen in A1 Winkelvastgoed

Beleggen in A1 Winkelvastgoed Winkelhart Lelystad Prospectus februari 2012 Winkelhart Lelystad is een initiatief van Annexum Beleggen in A1 Winkelvastgoed Prospectus Winkelhart Lelystad Belangrijke informatie Personen die een belegging

Nadere informatie

Toelichting handelssystematiek en overige wijzigingen Vastgoed Fundament Fonds N.V.

Toelichting handelssystematiek en overige wijzigingen Vastgoed Fundament Fonds N.V. Prospectus Vastgoed Fundament Fonds N.V. Aandeel A, Aandeel B en Aandeel C 18 december 2009 Toelichting handelssystematiek en overige wijzigingen Vastgoed Fundament Fonds N.V. In dit document wordt een

Nadere informatie

DE UITGEVENDE INSTELLING

DE UITGEVENDE INSTELLING Informatie Memorandum december 2014 Page 1! of 67! SAMENVATTING De definities zoals opgenomen in hoofdstuk 14 Definities gelden onverkort ten aanzien van de definities gebruikt in deze samenvatting, tenzij

Nadere informatie

t Kompas Informatiememorandum Winkelvastgoedfonds CV Een initiatief van In samenwerking met

t Kompas Informatiememorandum Winkelvastgoedfonds CV Een initiatief van In samenwerking met Een initiatief van In samenwerking met Heeneman & Theelen Vastgoed BV Herengracht 566, 1017 CH Amsterdam tel. +31 (0)20-423 53 02 info@heenemantheelen.nl www.heenemantheelen.nl First Table Asset Consultants

Nadere informatie

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op: zie ook het separate supplement bij het Prospectus van Triodos Vastgoedfonds NV gedateerd op 31 mei 2013

Nadere informatie

AEGON Paraplufonds I. Prospectus

AEGON Paraplufonds I. Prospectus AEGON Paraplufonds I Prospectus Inleiding Het AEGON Paraplufonds I (het AEGON Paraplufonds ), dat op 19 april 2000 tot stand is gekomen, is een initiatief van AEGON Bank. Het beoogt beleggers, Participanten

Nadere informatie

PROSPECTUS OBLIGATIEFONDS HAERZATHE STUDENTENUNITS I BV. Haerzathe Investments

PROSPECTUS OBLIGATIEFONDS HAERZATHE STUDENTENUNITS I BV. Haerzathe Investments PROSPECTUS OBLIGATIEFONDS HAERZATHE STUDENTENUNITS I BV Haerzathe Investments Haerzathe Investments ProsPectus obligatiefonds HaerzatHe studentenunits i bv Haerzathe Studentenunits I B.V. 1 Colofon Dit

Nadere informatie

Villa Loggio Wine Estate Fund CV

Villa Loggio Wine Estate Fund CV PROSPECTUS INZAKE DE DOORLOPENDE UITGIFTE VAN PARTICIPATIES IN Villa Loggio Wine Estate Fund CV 20100312 Prospectus Villa Loggio Wine Estate final (2).DOC 12-3-2010 1 INHOUDSOPGAVE 1 SAMENVATTING 3 1.1

Nadere informatie

Prospectus Triodos Groenfonds NV

Prospectus Triodos Groenfonds NV Prospectus Triodos Groenfonds NV Gedateerd 30 juli 2014 Statutair gevestigd te Zeist TLIM Belangrijke informatie. Triodos Groenfonds NV (ISIN: NL0000440204) is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie