Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld [LSTZG]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld [LSTZG]"

Transcriptie

1

2 Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld [LSTZG] De Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld is in september 1997 in een huiskamer ontstaan. Dit als een burgerinitiatief en zonder financiële middelen. Het begon met een gevoel. Het gevoel dat één minuut stilte niet genoeg was. Vervolgens werd het gevoel geconcretiseerd in een symbool tegen pestgedrag, agressie en geweld: het lieveheersbeestje. De belangstelling voor de stichting werd in korte tijd groot, mede dankzij de verspreiding van veelal gratis drukwerk aan scholen en het zeer actief beheren van verschillende websites die voorzien in het aanbieden van materialen ten behoeve van spreekbeurten en presentaties. Publiciteit, mediaaandacht, internet en televisie en radiospotjes maakten de LSTZG tot een van de snelst groeiende in haar soort. Inmiddels is de LSTZG een gestructureerde landelijke organisatie, voorzien van het CBF keurmerk, met vaste medewerkers, steunpunten in het land, gastdocenten en vrijwilligers. De LSTZG heeft een grote naamsbekendheid en een herkenbaar beeldmerk, het lieveheersbeestje [rond de 90%]. Tevens is de LSTZG een leerbedrijf voor stagiaires voor een diversiteit aan opleidingen zoals communicatie, sociaal maatschappelijke dienstverlening en juridische opleidingen. In 2008 is de LSTZG genomineerd door het ID college als beste stage plaats en is een stagiaire van ons genomineerd voor stagiaire van het jaar. Ook ontving de LSTZG in 2008 een nominatie voor de Hein Roethofprijs [Justitie] en een nominatie voor De Kinderkroon, Stichting Kinderpostzegels Nederland. 221 Burgemeesters hebben zich tot op heden verbonden aan ons Comité van Aanbeveling en vele gemeenten voeren projecten in samenwerking met de LSTZG uit. Gezamenlijk wordt er gestreefd naar een mentaliteitverandering en bewustwording voor alle burgers. De LSTZG ontwikkelt projecten en campagnes die burgers bewust maken van de oorzaken van pestgedrag, agressie en zinloos geweld en geeft hen handreikingen om hun eigen leefomgeving te verbeteren. In de afgelopen jaren zijn er klein en grootschalige educatieve projecten, activiteiten en campagnes rondom sociale veiligheid geïnitieerd. Meer informatie op Missie De LSTZG stimuleert en ondersteunt initiatieven voor verbetering van de woon-, werk- en leefomgeving en streeft naar een samenleving waarin iedereen zich bewust is van de oorzaken en gevolgen van pesten en geweld. Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld [LSTZG] Bezoekadres: Hoogwakersbosstraat SP Noordwijk Postadres: Postbus AJ Noordwijk Telefoon Noordwijk, november

3 Achtergrond project Vriend Het terugdringen van agressie en geweld is al jaren een speerpunt van de overheid. Becijferd is dat geweld, intimidatie en bedreiging van bijvoorbeeld mensen met een publieke taak jaarlijks honderd miljoen euro kost aan ziekteverzuim of aan verminderd functioneren [exclusief de medische kosten] 1. In 2007 heeft bijvoorbeeld het Schadefonds nieuwe aanvragen voor financiële tegemoetkomingen bij letselschade ontvangen, waarvan ruim 30% aanvragen in het kader van mishandeling 2. Eén op de twintig Nederlanders heeft jaarlijks met geweld of dreiging te maken en alcohol is daarbij de grootste factor naast geweldpleging door 18 tot 25 jarigen 3. Ook in het verkeer neemt agressie ontoelaatbare vormen aan. Onderzoek van Een Vandaag 4 laat zien dat 10% van de autobezitters aangeeft wel eens een trap of klap tegen de auto te hebben gekregen. 3% is zelfs geduwd of geslagen. 8% van de autobezitters heeft aangifte van deze agressie gedaan. Een grote meerderheid van de autobezitters vindt dat de reacties op de weg uit de hand lopen: 65% stelt dat agressie in het verkeer ontoelaatbare vormen aanneemt. Pesten, agressie en geweld onder jongeren heeft sinds de oprichting van de LSTZG, september 1997 veel aandacht, door de vele incidenten waarbij jongeren betrokken zijn. Dit blijft een continu probleem. In 2008 is het aantal meldingen over pesten op scholen met 16 procent gestegen. De meeste meldingen komen van leerlingen uit het basisonderwijs en het VMBO. De top ligt bij kinderen van 12 jaar. Op 78% van de basisscholen wordt met regelmaat gepest waarbij 55% met fysiek geweld en 29% via sms, internet en . Deze informatie sterkt de LSTZG in haar werk en laat zien dat het voorkomen van pesten, agressie en geweld aandacht moet blijven krijgen! Bewust richt de LSTZG zich daarbij op de brede leefomgeving van kinderen en jongeren, niet alleen thuis, maar ook op en rondom de school, de sportvelden, vrijetijdsbestedingen en in publieke ruimtes. De LSTZG richt zich in het bijzonder op kinderen en jongeren. Uit onderzoek blijkt dat de combinatie van persoonlijke kwaliteiten - zoals zelfbeheersing bij conflicten - van jongs af aan ontwikkeld worden: of het nou om irritatie en boosheid gaat of agressie en geweld. De LSTZG bevordert gesprekken over deze gevoelens en situaties en de mogelijke reacties daarop. Wij laten hen zien wat de consequenties van gekozen gedrag zijn en dat het ook anders kan. Rolmodellen en peereducation spelen volgens ons een cruciale rol bij gedragsverandering onder jongeren. Simpele zaken als het goede voorbeeld geven en het waarderen van gewenst gedrag hebben een groter effect als leeftijdsgenootjes daarin het voorbeeld geven. De LSTZG wil daarom in haar aanpak jongeren een stem en rol geven in het aandragen van oplossingen of het bemiddelen bij conflicten tussen jongeren. Actie gemeente Schiedam, 12/06/08 1 Dagblad de Limburger, 18 januari Het Schadefonds heeft als taak om bijstand te verlenen aan Nederlandse slachtoffers van geweldsdelicten [bron: jaarverslag Schadefonds geweldsmisdrijven 2007]. 3 NRC Handelsblad, 12 januari 2008, Alcohol maakt Nederland tot één van de gewelddadigste landen van Europa. 4 Internetonderzoek Eén vandaag en uitslag mei

4 Vriend van de Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld [LSTZG] Helaas worden wij als samenleving dagelijks geconfronteerd met pestgedrag, agressie en geweld. Zinloos geweld. Ver weg, maar soms ook dicht bij huis. Vanuit de LSTZG proberen wij op positieve wijze iedereen bewust te maken dat geweld niet de oplossing is en dat er voor iedereen andere alternatieven aanwezig zijn om een veiligere woon-, werk-, en leefomgeving tot stand te brengen. De LSTZG verzorgt activiteiten die kinderen en jongeren bewust maken van de oorzaken van geweld, waaronder pesten, en hoe dat bij zichzelf en anderen te voorkomen. De LSTZG heeft daarom de volgende campagnes en educatieve projecten rondom sociale veiligheid: Kids tegen Geweld [kinderen tussen de 7 en 14 jaar] Anti-pesten campagne [basisscholen] Wapen Jezelf Met Woorden [VMBO, Voortgezet Onderwijs] Wapen Jezelf Met Woorden Extra [jeugddetentie, jeugdinrichtingen en ZMOK] Peers of Romeo & Julia [VMBO] Algemene projecten en activiteiten rondom sociale veiligheid Voor de wenselijke continuïteit van de bovenstaande projecten vragen wij u als gemeente hierin te ondersteunen en aan te sluiten als Vriend van de LSTZG. Wat bieden wij onze Vrienden Als Vriend ontvangt u van de LSTZG enkele malen per jaar een simpel uit te voeren en betaalbaar projectidee [bijvoorbeeld op gebied van basisonderwijs, sport, uitgaan, een actie in de wijk, etc.]. Wij bieden u materialen, uitingen en onze expertise aan en begeleiden acties en projecten in uw gemeente. Daarnaast biedt de LSTZG het gebruik van het lieveheersbeestje als positief en herkenbaar symbool en signaal. Grote of kleine signalen, het plaatsen van bijvoorbeeld een stoeptegel met het lieveheersbeestje, buurtfeesten -voor en door de buurt-, acties bij voetbalclubs, jongerencentra, speeltuinen, trapveldjes en scholenacties zijn enkele voorbeelden. Vrienden van de LSTZG krijgen van ons een standaard korting van 15% op alle projecten. De projecten zijn op twee manieren binnen uw gemeente uit te voeren: 1) U bent vriend: Wanneer u als gemeente Vriend van ons wordt, krijgt u op al onze projectvoorstellen standaard een korting van 15%. Tevens houden wij u uiteraard op de hoogte van nieuwe acties en projecten en deze voeren wij op maat voor uw gemeente uit. 2) U bent geen vriend: Wanneer u als gemeente geen vriend wilt worden, maar u wenst een project wel uit te voeren binnen uw gemeente dan kan dat uiteraard ook. U krijgt dan geen vriendenkorting. Op dit moment zijn 23 gemeenten Vriend van de LSTZG. Wij nodigen u uit om Vriend te worden Als Vriend ondersteunt u de stichting met een jaarlijkse donatie, bij voorkeur voor een periode van vier jaar. De LSTZG zorgt voor persberichten en een passende begeleiding. Op de website item gemeenten, vindt u meer informatie over de mogelijkheden. Uw donatie De jaarlijkse donatie is gebaseerd op het aantal inwoners in uw gemeente: Aantal inwoners tot personen, jaardonatie 1.500,- Aantal inwoners van tot inwoners, jaardonatie 2.850,- Aantal inwoners van tot inwoners, jaardonatie 4.000,- Aantal inwoners van en meer inwoners, jaardonatie 5.500,- Wij hopen uiteraard op een samenwerking van meerdere jaren om een goede invulling te kunnen geven aan al onze projecten. Noordwijk, november

5 Debat Moed Met het tot stand brengen van stellingen voor een Walk-over debat op scholen geven jongeren actief aan waar zij voor staan. Wat speelt er nu echt in hun leefomgeving? Hoe ruikt het, hoe voelt het? Hoe uit ik mijn mening? Wat wordt nu gezien als kansen en mogelijkheden? Welke wensen leven er om gemotiveerd met elkaar te bouwen aan een betrokken samenleving? De onderwerpen voor het debat zijn: Veiligheid rondom het uitgaan Veiligheid in het openbaar vervoer Omgang met politie, baliemedewerkers, verplegende hulp en ambulancepersoneel Hoe kan ieder zijn eigen leefomgeving op een positieve manier veiliger maken De LSTZG zorgt op maat voor een gestructureerde inhoud en een module voor uitvoering. De resultaten en aangeboden oplossingen van de gevoerde debatten worden inzichtelijk gemaakt en als advies en aanbevelingen later aan de gemeente aangeboden. Debat Moed is een samenwerking met de organisaties Debat.nl, WagenaarHoes, stichting Leefstijl en de LSTZG. Het is belangrijk om op debattechnisch vlak een onderscheid te maken tussen de verschillende groepen, puur vanwege het niveauverschil. Het debat wordt aangestuurd door Sharon Kroes, oud wereldkampioen debatteren. Daarnaast is hij auteur van het boek Overtuigend Debatteren, uitgeverij SDU uitgevers. Debat Moed is te verdelen in 2 doelgroepen: Brugklassen VMBO, Havo, VWO, ROC s + Jongerencentra, verenigingen en buurthuizen Invulling Debat Moed Uitvoering debat op scholen / klassen met ondersteuning van een lesbrief Uitvoering debat als afsluiting in de gemeente De doelstellingen van Debat Moed zijn: Dialoog en discussie tot stand brengen op scholen en met jongeren in gemeenten Definitie begrip, bewustwording en onderling respect onder de aandacht brengen en versterken Inzicht geven in cultuurverschillen, denken en doen. Wat kan wel, wat kan niet. Wenselijke omgang ten opzichte van dienstverlenende beroepsgroepen zichtbaarder maken Hoe kan je zelf een invulling geven aan een respectvolle samenleving en leefomgeving Stichting Leefstijl Leefstijl biedt ruim 20 jaar een praktisch programma voor sociale ontwikkeling van jongeren. Training en begeleiding geeft professionele opvoeders (leraren, jeugdwerkers en sportbegeleiders) vaardigheden om kinderen en jongeren te helpen zich beter en effectiever staande te houden in hun steeds complexere omgeving. Voorbeelden van samenwerkingsprojecten met provincies, gemeenten en GGD kunt u vinden op WagenaarHoes Organisatieadvies Debat Moed wordt mede mogelijk gemaakt door WagenaarHoes Organisatieadvies. In een succesvolle traditie van twintig jaar ondersteunt WagenaarHoes [overheids]organisaties bij vraagstukken van Strategie, Leiderschap en Bedrijfsvoering. Zij gaan daarbij uit van een geïntegreerde benadering vanuit bedrijfskundige en bestuurskundige inzichten om tot zichtbare resultaten te komen. Zo zijn adviseurs van WagenaarHoes betrokken geweest bij de ontwikkeling van verschillende vormen van intergemeentelijke samenwerking, zoals het BELmodel [Blaricum, Eemnes, Laren] en het model Groningen Ten Boer. Voor meer informatie zie: Kosten invullingen en uitvoering Debat Moed LSTZG: 5.500,-- Vriendenkorting gemeente 15%: 4.675,- 5

6 HeldenMoed De LSTZG is in samenwerking met 23 gemeenten in 2008 gestart met het project: HeldenMoed. HeldenMoed staat voor het motiveren en stimuleren van jongeren door jongeren, om ieders eigen leefomgeving op een positieve wijze te verbeteren. Van onverschilligheid naar betrokkenheid. Het vertrouwen geven dat iedereen met minimale middelen, inzet en betrokkenheid altijd zijn eigen leefomgeving op een positieve wijze kan verbeteren. Met HeldenMoed zijn wij op zoek naar kleine acties of in het oog springende daden en initiatieven die bijdragen aan het tot stand brengen van een socialere leefomgeving. Soms zichtbaar, maar merendeel zijn het beslissingen die in eerste instantie geen aandacht vragen. Jongeren die anderen helpen in de straat of kinderen belangeloos begeleiden met sport en/of buurtactiviteiten. Jongeren die echt een heldendaad verrichten. Of jongeren die voorlichting geven over drugs in buurthuizen en scholen of gesprekken aangaan met anderen om wapenbezit onder jongeren te verminderen. Jongeren die de Moed hebben om niet meer deel te nemen aan terroriserende groepsactiviteiten waar de buurt veel overlast van heeft. Hier is lef voor nodig. Hier is Moed voor nodig HeldenMoed. Wij zorgen dat deze helden beloond worden! Op passende wijze worden onze helden in het zonnetje gezet en door de deelnemende gemeenten beloond met een HeldenMoed lintje en oorkonde. Kosten invullingen en uitvoering HeldenMoed 2010: 1.500,- Vriendenkorting gemeente 15%: 1.275,- HeldenMoed onderscheiding Lelystad, 11/06/09 HeldenMoed onderscheiding Tiel, 04/11/09 6

7 Projectmogelijkheid voor horeca Draaien tegen Geweld De STZG organiseert sinds eind 2006 het project: Draaien tegen Geweld. Draaien tegen Geweld is een bewustwording- en voorlichtingsactie om agressievormen en geweld in het uitgaansleven tegen te gaan. Doel van de actie is het uitgaanspubliek bewuster te maken van hun eigen bijdrage aan een leuke en veiligere stapavond. Smile! Wat je geeft, krijg je terug. Met de actie wordt het uitgaanspubliek door jongeren promotieteams op een positieve manier duidelijk gemaakt dat er geen excuses zijn om agressie en geweld toe te passen. Uit onderzoek 5 is gebleken dat 30% van de jongeren in Nederland wel eens een wapen meedraagt tijdens het uitgaan. Interviews met daders, slachtoffers, horeca en getuigen hebben uitgewezen dat wapens schijnveiligheid creëren. Wie met een wapen rondloopt, voelt zich zelfverzekerder en is minder snel geneigd conflicten te sussen of uit te weg te gaan. Verbaal en fysiek geweld komt dan snel om de hoek kijken. Wanneer de situatie vervolgens escaleert, wordt er te gemakkelijk naar de horeca gewezen als verantwoordelijke. Met T-shirts, posters, flyers, bierviltjes, vlaggen, stoeptegels etc. zetten wij de complete uitgaanscentra in het teken van de Draaien tegen Geweld. Aansluitend is de LSTZG aanwezig met een promotieteam die het uitgaanspubliek op de foto zet. Een lach is ontwapenend. In totaal hebben al duizenden bezoekers een statement gemaakt tegen agressie en geweld tijdens het uitgaan door op de foto te gaan Smile! Het promotieteam van Draaien tegen Geweld vraagt aan het uitgaanspubliek een tip hoe je nu zelf agressie en geweld tijdens het uitgaan kan voorkomen. De tips worden later breed kenbaar gemaakt aan gemeenten, horeca-, en uitgaansgebieden in Nederland. Doelstelling Draaien tegen Geweld Jongeren informeren, bewustwording maken en aandacht vragen voor agressie en geweld in en rondom uitgaansgebieden Kenbaar maken dat wapenbezit en nepwapens schijnveiligheid tot stand brengt Het minimaliseren en het voorkomen van agressievormen en geweld in uitgaansgebieden Het vertrouwen geven dat ieder zijn eigen leefomgeving kan verbeteren Draaien tegen Geweld wordt geïnitieerd door de LSTZG en is een samenwerkingsproject met gemeenten, openbaar vervoer, politie, de lokale horeca en het horecapersoneel. Kosten [indicatie] invullingen en uitvoering Draaien tegen Geweld LSTZG: 2.400,- Vriendenkorting gemeente 15%: 2.040,- Draaien tegen Geweld, Amsterdam, 27/09/09 Draaien tegen Geweld, Enschede, 18/04/09 Met dj s Dennis van der Geest en Lindo Duvall 5 Bron: Ministerie van Justitie / DSP 7

8 Projectmogelijkheden voor de basisschool Teken voor Veiligheid Alle bovenbouw leerlingen krijgen een blanco A5 ansichtkaart en mogen hierop een tekening maken hoe jezelf je eigen directe omgeving [of wereld] veiliger kan maken. Een lesbrief voor de leerkracht wordt bijgeleverd. De lesbrief gaat over het thema pesten, het tot stand brengen van een respectvollere samenleving en hoe ga je met elkaar om. Klassikaal worden de tekeningen / ansichtkaarten verzameld voor jurering. De jurering wordt gedaan door jongeren met ondersteuning van de gemeente. De winnende tekening kan eventueel gedupliceerd en verspreid worden als ansichtkaart en/of later gebruikt worden als [kerst]kaart namens de gemeente. Tevens wordt de winnende ansichtkaart door de leerlingen van de winnende klas onder deskundige begeleiding voor iedereen zichtbaar afgebeeld op een muur. Alle deelnemende scholen ontvangen een stoeptegel of een vlag van de LSTZG als beloning. Teken voor veiligheid is geschikt voor: Basisscholen [Bovenbouw] Jongerencentra, verenigingen en buurthuizen Invulling project Teken voor Veiligheid: Het verspreiden van ansichtkaarten in combinatie met een lesbrief Het verzamelen, tentoonstellen en jureren van de ansichtkaarten [Gemeentehuis] Belonen van scholen en bekendmaken van prijswinnaar Verspreiden [wanneer mogelijk] van winnende ansichtkaart en publiceren op websites Mogelijk om winnende kaart te gebruiken als toekomstige gemeentelijke kerstkaart De afbeelding van de winnende ansichtkaart afbeelden op een muur [zie foto] De speerpunten van Teken voor Veiligheid zijn: Begrip voor elkaar en respect onder de aandacht brengen en versterken Inzicht geven in cultuurverschillen, denken en doen. Wat kan wel, wat kan niet Hoe kan jezelf een invulling geven aan een respectvolle samenleving en leefomgeving Kinderen geven een duidelijk en positief signaal af Kosten [indicatie] invullingen en uitvoering Teken voor Veiligheid LSTZG: 9.500,- Vriendenkorting gemeente 15%: 8.075,- [Uitgaande van gemeenten tot inwoners] 8

9 Lespakket Pesten, dat pikken we niet De lesmodule Pesten, dat pikken we niet heeft het doel de 'zwijgende middengroep' te mobiliseren. Veel kinderen op basisscholen en middelbare scholen lijden bijna dagelijks onder pesten. Klas- en/of schoolgenootjes staan meestal werkloos toe te kijken; ze lachen mee met de pester of durven niets te doen, bang om zelf gepest te worden. En dat terwijl de rol van de omstanders juist cruciaal kan zijn in het terugdringen van pesten; zij kunnen een buffer vormen tussen de pester en de zondebok. Het is echter moeilijk om kinderen zover te krijgen dat ze ook daadwerkelijk actie gaan ondernemen. Daarom is de lesmodule Pesten, dat pikken we niet gemaakt: om kinderen in de piekleeftijd van het pesten, rond de 11 tot 14 jaar, door een discussie na te laten denken over pesten en hun eigen rol daarin, zodat het pesten vermindert of liever zelfs stopt. Het pakket bestaat uit een handleiding voor de leerkracht en de video Pest [6 minuten] en is vooral bedoeld voor kinderen tussen de 11 en 14 jaar. Kosten pakket: 34,95 exclusief verzendkosten Vriendenkorting gemeente 15%: 29,75 exclusief verzendkosten Anti-pesten posters in de klas De LSTZG is in december 2005 de anti-pesten campagne op alle basisscholen in Nederland gestart. Doelstelling van de campagne is kinderen in de leeftijd van 5 t/m 12 jaar bewust te maken van het pestprobleem. Om kinderen te laten zien wat hun aandeel is bij pesten zijn er posters ontwikkeld vanuit het oogpunt van de pester, het gepeste kind of de meeloper. Tot nu toe zijn er 17 verschillende posters ontwikkeld. Iedere poster behandelt een ander thema met betrekking tot pesten, zoals buitensluiten, digitaal pesten, pesten om er bij te horen etc. Basisscholen kunnen zich kosteloos abonneren op een digitale nieuwsbrief met aandacht voor pesten. Kosten 17 posters: 35,00 exclusief verzendkosten Vriendenkorting gemeente 15%: 29,75 exclusief verzendkosten Veiligheidsmeter Er zijn veel manieren om sociale veiligheid op school in kaart te brengen. Vaak zijn de uitkomsten bestemd voor leerkrachten en schoolleiding. De veiligheidsmeter is een middel voor en door leerlingen. Leerlingen geven aan of zij zich op school prettig voelen; met de 3 buizen en de fiches worden deze gevoelens voor hen ook zichtbaar. Op basis van deze meting kunnen de gevoelens van de leerlingen worden besproken en kunnen zij nadenken over de vraag hoe hun klas of de school [nog] veiliger kan worden. Het pakket bevat een veiligheidsmeter, handleiding, vragenformulieren en lieveheersbeestjespennen. Kosten: 69,95 incl. verzendkosten Vriendenkorting gemeente 15%: 49,50 incl. verzendkosten Kids tegen Geweld op school Veiligheidsmeter, september 09 De LSTZG richt zich uiteraard op de gehele maatschappij, maar in het bijzonder op kinderen en jongeren, omdat zij de toekomst zijn. De LSTZG vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren nadenken over pesten en geweld en hoe het verminderd kan worden. Daarom heeft de stichting speciaal voor deze doelgroep het project Kids tegen Geweld opgericht voor kinderen tussen de 7 en 14 jaar. Kinderen kunnen zich individueel of als team [kan een klas zijn] als KidsTeam gratis bij Kids tegen Geweld aanmelden. Na inschrijving krijgen alle kinderen uit de klas een lidmaatschapspasje en een handboek. Het vormen van een KidsTeam kan de start zijn van een project op school. Kinderen kunnen op die manier al zelfstandig aan de slag met de onderwerpen pesten, agressie en geweld. De maatschappelijke betrokkenheid en creativiteit van de kinderen staan dus centraal; de docent ondersteunt hen hierin. De Kidsleden voeren een actie uit in hun omgeving en brengen daarvan verslag uit aan de stichting. Vervolgens worden zij daarvoor door de stichting beloond met een T-shirt of cap en komt het verslag op de speciaal voor de Kidsleden opgezette website te staan. Kosten oprichting KidsTeam: Gratis 9

10 KidsKist Vanuit basisscholen kregen wij vaak de vraag naar kant-en-klaar lesmateriaal met als doelstelling het verbeteren van de sociale veiligheid op en rondom school. Om aan deze vraag te voldoen heeft de LSTZG de KidsKist ontwikkeld. De KidsKist is een schat aan informatie [boeken, DVD s, lesmateriaal, etc.] over de thema's respect, tolerantie, normen & waarden, discriminatie, pesten, agressie en geweld. De KidsKist is onderverdeeld in de volgende onderdelen: Een handleiding voor de docent. Achtergrondinformatie voor de docent. Lesmateriaal voor de groepen 1 en 2 [thema s normen en waarden, omgaan met elkaar, aardig doen]. Lesmateriaal voor de groepen 3 en 4 [thema s Pesten, weerbaar zijn, anders zijn]. Lesmateriaal voor de groepen 5 en 6 [thema s discriminatie, pesten, agressie en geweld]. Lesmateriaal voor de groepen 7 en 8 [thema s pesten, mishandeling en digitaal pesten]. Informatie voor ouders. Overig ondersteunend materiaal. Kosten: 500,- per KidsKist [geen korting mogelijk] Gastlessen over pesten Kinderen die normaal misschien gesloten zijn over hun ervaringen met pesten, vertellen onze gastdocenten hun persoonlijke verhaal. De pestles maakt het voor kinderen mogelijk om vrijuit te praten en te discussiëren over pesten. Kinderen worden gestimuleerd na te denken over hun rol bij pesten. Wij gaan dan ook in op de rol van de pester, het gepeste kind en de meeloper. Ook maken we aan het eind van de les met de hele klas afspraken om pesten tegen te gaan. De gastles duurt circa 60 minuten en bevat de volgende onderdelen: Introductie gastdocent Discussie aan de hand van een anti-pesten poster. Verschil pesten en plagen Rol van de pester, het gepeste kind en de meeloper Afspraken maken met de gehele klas Kosten gastles per dag: 200,- + reiskostenvergoeding [geen korting mogelijk] Stoeptegel met het lieveheersbeestje op het schoolplein Om als basisschool een signaal af te geven tegen pesten, kan er op het schoolplein een stoeptegel worden geplaatst. Burgemeester of wethouders zijn vaak bereid om hier een handje bij te helpen. De pers wil hier ook aandacht aan besteden. Het plaatsen van een stoeptegel kan gebeuren in combinatie met de gastles over pesten, ballonnen oplaten of Stoeptegellegging, Noordwijk, 09/07/09 aan de start/afsluiting van een themaweek. Kosten: 70,- per stoeptegel, inclusief verzendkosten [geen korting mogelijk] Ballonnen oplaten Het oplaten van ballonnen ziet er altijd heel feestelijk uit. U kunt ballonnen zomaar uitdelen aan uw leerlingen, maar ze kunnen deze ook oplaten met een boodschap voor de maatschappij. Ballonnen met het lieveheersbeestje erop en de bijbehorende ballonkaartjes kunt u [per 10 stuks] bestellen. Een heliumcilinder dient u zelf te verzorgen. De LSTZG heeft voorgedrukte ballonkaartjes. De leerlingen vullen één gedeelte van het kaartje in en leveren dit in bij een docent/verzorger/etc. Het andere gedeelte wordt aan de ballon gehangen. Degene die dit vindt, kan dit invullen en retourneren aan de LSTZG. Dit levert een aardigheidje op voor degene die het kaartje aan ons heeft teruggestuurd en ook voor het kind dat die ballon opgelaten heeft. Kosten ballon: 2,50 per 10 stuks + verzendkosten. Kosten kaartje: 2,00 per 10 stuks + verzendkosten. [geen korting mogelijk] 10

11 Projectmogelijkheden voor de middelbare school Peers of Romeo & Julia Peers of Romeo & Julia is een projectweek over conflicthantering en een aansluitend traject over bemiddeling onder leerlingen. Aanleiding: Uitingen van agressie en geweld komen meestal niet uit het niets. Als je een incident grondig bekijkt, kom je al snel tot de conclusie dat een voorval meer te maken heeft met de omgang tussen individuen en groepen in en om de school. De aandacht voor de wijze waarop jongeren met elkaar omgaan en hun onderlinge communicatie is belangrijk om conflicten te voorkomen en op te lossen. Zeker jonge mensen hebben tools nodig om op een respectvolle manier met elkaar om te leren gaan. Deze tools of gereedschappen bieden we aan tijdens het project Peers of Romeo & Julia. Het project bestaat uit een kant-en klare projectweek Romeo & Julia gevolgd door een traject over bemiddeling onder leerlingen, of kortweg peer mediation. Toelichting projectweek: Alle aspecten uit het traditionele verhaal van Shakespeare komen naar voren tijdens de projectweek, maar nu in een vernieuwd jasje. Conflicten en onoverbrugbare verschillen tussen families spelen een belangrijke rol in dit verhaal. De hele omgeving raakt in deze tweestrijd verwikkeld. Dit keer zijn het de leerlingen die het verloop van het verhaal bepalen; zij maken gedurende de projectweek met de bijbehorende opdrachten keuzes die het verhaal vormgeven. Ze krijgen het doel mee om het verhaal tot een happy end te brengen. Zo ontwikkelen ze vaardigheden die dat mogelijk maken. De projectweek bestaat uit drie dagen, waarbij leerlingen aan de hand van verschillende werkvormen inzicht krijgen in en oefenen met conflicthantering. Op dag vier presenteren de leerlingen wat ze leerden. Peers of Romeo & Julia kent een sterke e-learning component waarbij gebruik gemaakt wordt van een digitale [gesloten] leeromgeving. De projectweek kent de volgende onderdelen: Werken met verschillende werkvormen. Niet alleen groepsopdrachten, maar ook individueel Een website waarop de leerlingen iedere dag inloggen om het verloop van het verhaal te bekijken Een digitaal werkboek met opdrachten en reflectievragen Een scenario; de leerlingen bepalen dagelijks hoe het verhaal zich verder ontwikkelt Leerdoelen: kennis hebben over conflicthantering: wat is het, oorzaken, gevolgen, situaties etc. zelfinzicht vergroten over eigen conflicthanteringstijl en effecten daarvan. conflicthanteringstijl bij anderen herkennen en effecten daarvan. oefenen met vaardigheden met betrekking tot conflicthantering. reflecteren over eigen vaardigheden Kosten projectweek en leerlingbemiddeling Peers of Romeo & Julia : 2.500,- Vriendenprijs: 750,- 11

12 Wapen Jezelf Met Woorden [WJMW] Moed voor jongeren Wat is Wapen Jezelf Met Woorden? Sinds oktober 2005 geven gastdocenten van de LSTZG gastlessen in het voortgezet onderwijs. De gastlessen zijn bedoeld om het onderwerp [zinloos] geweld -pesten, agressie, geweld en wapengebruik- bij leerlingen bespreekbaar te maken. Doelgroepen De gastlessen zijn bestemd voor VMBO, HAVO, VWO, praktijkonderwijs en ROC s. Lesaanbod Voorlichtingsles: een gastspreker van de LSTZG geeft voorlichting over [zinloos] geweld: welke vormen zijn er, oorzaken en gevolgen. Dit kan bijvoorbeeld als onderdeel van een projectweek. Kosten: 150,- per dag [excl. reiskosten], ongeacht het aantal lessen op die dag. Lessencyclus: een gastdocent van de LSTZG geeft 4 lessen: Les 1 Introductie: wat is geweld, wat zijn de oorzaken en gevolgen voor de dader, de slachtoffer en de omstander. Les 2 Vergroten zelfinzicht van de leerlingen: hoe ga je zelf om met agressie, woede of conflicten. Les 3 Bewustwording: Oplossingen en alternatieven bedenken voor geweld door creatieve werkvormen in te zetten. Les 4 Leerlingen maken een individueel [creatief] statement over wat zij gaan doen om geweld te voorkomen. In overleg met de docent kan de invulling van de gastlessen afgestemd worden op actualiteiten binnen de klas of de school. De lessencyclus wordt mogelijk gemaakt met financiële steun van Oxfam Novib. Kosten: 100 euro per lessencyclus per dag, excl. reiskosten van de gastdocent. NB: de subsidie komt per 1 januari 2010 te vervallen. De prijzen zullen dan aangepast worden. 12

13 Wapen Jezelf Met Woorden Extra Moed voor jongeren Wat is Wapen Jezelf Met Woorden Extra? Wapen Jezelf Met Woorden Extra is een project bestemd voor jongeren in jeugdinrichtingen [ZMOK- en VMBO-niveau] en jongeren op het ZMOK-onderwijs. Het project bestaat uit 2 delen: 1. Gastlessen voor jongeren over oorzaken en gevolgen van pesten, agressie, wapenbezit en [zinloos] geweld. 2. Een opleiding voor jongeren tot voorlichter. Na de opleiding gaan zij mee naar gastlessen en vertellen als onderdeel van de gastlessen hun eigen levensverhaal. Het zijn jongeren die in aanraking zijn geweest met criminaliteit. De doelstelling van het opleiden en inzetten van jongeren is tweeledig. Enerzijds omdat dit het gevoel van eigenwaarde bij de jongeren kan versterken en zij een gedeeltelijke daginvulling hebben. Anderzijds omdat jongeren in het voortgezet onderwijs in deze leeftijdscategorie meer aannemen van leeftijdsgenoten dan van ouderen. Doelgroepen De gastlessen van Wapen Jezelf Met Woorden Extra zijn bestemd voor jeugdinrichtingen, scholen verbonden aan jeugdinrichtingen en het ZMOK-onderwijs. De opleiding tot voorlichter is bestemd voor jongeren die in aanraking zijn geweest met criminaliteit en willen vertellen welke consequenties dat voor hen heeft [gehad]. Lesaanbod Voorlichtingsles: een gastspreker van de LSTZG geeft voorlichting over [zinloos] geweld: welke vormen zijn er, oorzaken en gevolgen. Dit kan bijvoorbeeld als onderdeel van een projectweek. Kosten: 200,- per dag [excl. reiskosten], ongeacht het aantal lessen op die dag. Een cyclus van 4 lessen, waarin de volgende onderwerpen aan de orde komen: Les 1: wat is geweld, wat zijn de oorzaken en wat zijn de gevolgen voor zowel de dader, het slachtoffer en omstanders. Les 2: de agressie trap. Wat stoort jou, wat irriteert jou, wat maakt je boos en wat zorgt ervoor dat je je zelfbeheersing verliest. Les 3: hoe kun je ervoor zorgen dat je je zelfbeheersing niet verliest en dat je agressie je zwakte wordt. De jongeren bedenken wat hen rustig maakt. Ze werken dit uit met een creatieve werkvorm. Les 4: Inventarisatie wat de leerlingen willen veranderen in deze klas of deze school wat betreft agressie en geweld. Hoe maak je jouw school veiliger? Leerlingen bedenken voor zichzelf wat zij zich gaan doen om hun klas/school veiliger te maken. Dit verwerken zij in een kunstwerk. Bij de opzet van de lessencyclus is rekening gehouden met de leerstijl en het concentratievermogen van de doelgroep. Zoveel mogelijk wordt ook rekening gehouden met binnen de instelling/school gehanteerde methodieken. Kosten: 200,- per dag, excl. reiskosten. [geen korting mogelijk] Als de lessen op maat gemaakt dienen te worden, kunnen extra voorbereidingskosten in rekening worden gebracht. Hiervoor ontvangt u vooraf een prijsopgaaf. Gastspreker Een gastspreker van de LSTZG geeft voorlichting over [zinloos] geweld: welke vormen zijn er, oorzaken en gevolgen. Dit kan bijvoorbeeld als onderdeel van een projectweek. Kosten: 200,- + reiskostenvergoeding. [geen korting mogelijk] 13

14 Projectmogelijkheden voor sportverenigingen Pesten, agressie en [zinloos] geweld zijn begrippen die we al heel snel horen als we mensen rondom het sportveld vragen naar waar ze zich bezorgd om maken. Geweld is aan de orde van de dag en iedereen heeft er wel eens mee te maken. Opvallend is dat het vooral de jeugd is waar mensen zich zorgen om maken. Allerlei verschijnselen worden genoemd. Wapenbezit, vernielingen in de kleedkamer, schelden langs de lijn door ouders en andere supporters, zinloos geweld, geen respect voor ouders en scheidsrechter, verlies van normbesef etc. Wij willen het niet bij deze constatering laten. Wij willen er samen met de sportverenigingen iets aan doen. De sport verdient het! Naast beweging, uitdaging en plezier betekent sport ook ontmoeting en samenspel met andere mensen. Daarom moeten we alle mogelijkheden aangrijpen negatieve tendensen tegen te gaan en de sportiviteit te versterken. Leef je uit, maar nooit op een ander! Sport is geweldig omdat samenspel tot grote prestaties kan leiden. Sport is geweldig omdat het grensverleggend is. Maar sport is vooral geweldig omdat het plezierig en leuk is om te doen. Dat willen wij graag zo houden! Wij nodigen sportverenigingen uit gebruik te maken van de projectideeën die wij aanreiken zodat de LSTZG samen met sportverenigingen haar gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen als het gaat om het tegengaan van pesten, agressie en geweld op en om het sportveld. Gedragscode opstellen De verenigingen gebruik maken van een gedragscode. Doel van een gedragscode is om aan te geven welk gedrag er binnen de vereniging getolereerd wordt. Tevens kan een vereniging in deze gedragscodes een aantal tips meegeven om de logistiek voor, tijdens en na de wedstrijd te verbeteren. Het is voor het draagvlak belangrijk dat deze gedragscodes met de leden worden samengesteld. Op deze manier leert iedereen op de vereniging na te denken over hun eigen gedrag voor, tijdens en na het sporten. Stel samen afspraken en regels op over bijvoorbeeld het gedrag op het speelveld, en dat van de toeschouwers aan de zijlijn. Hoe je je sportief gedraagt ten opzichte van de tegenstander. En hoe je na afloop van de training of een wedstrijd je gedraagt in de kantine of onderweg naar huis. Poster- en advertentiemateriaal De LSTZG biedt digitaal materiaal dat bruikbaar is als terugkerende advertentie in het ledenblad van de sportvereniging. Het materiaal is bij de plaatselijke kopieershop ook als poster te printen. Banner voor op de site Uiteraard is het belangrijk dat er ook op de internetsite van de sportvereniging aandacht wordt besteed aan agressie en geweld. Via een digitale banner kan de vereniging eenvoudig zichtbaar en herkenbaar een plaatsje inruimen op de website. Deze banner kan een sportvereniging ontvangen van de LSTZG. 14

15 Plaatsen tegel en/of hijsen van een vlag U kunt ervoor kiezen om een stoeptegel met het bekende lieveheersbeestje te plaatsen of een vlag van de LSTZG te hijsen. Zo worden de leden er iedere dag aan herinnerd dat pesten, agressie en geweld niet normaal zijn, en ook nooit normaal mogen worden. Ook zien alle bezoekers dat de club actief is tegen agressie en geweld is! De burgemeester of de wethouder sport kan samen met de voorzitter van de sportvereniging officieel de gedragscode presenteren waarna de tegel geplaatst gaat worden en/of de vlag gehesen wordt. Kosten tegel 70,- Kosten vlag 40,- [geen korting mogelijk] Ballonnen oplaten Voor de jonge kinderen kan er een activiteit worden georganiseerd. Trainers en leiders vertellen over de gedragscodes op de voetbalclub. Na deze uitleg kunnen de leerlingen naar het voetbalveld gaan waar lieveheersbeestjesballonnen worden opgelaten. Niets is zo kleurrijk als het oplaten van honderden ballonnen! Ballonnen met het lieveheersbeestje erop en de bijbehorende ballonkaartjes kunt u [per 10 stuks] bestellen. Een heliumcilinder dient de club zelf te verzorgen. Kosten ballon: 2,50 per 10 stuks + verzendkosten Kosten kaartje: 2,00 per 10 stuks + verzendkosten [geen korting mogelijk] Badge Geef een signaal en draag een lieveheersbeestje badge! De badge is eenvoudig op het sporttenue te bevestigen. Het kan leuk zijn deze badge als positief signaal aan te bieden aan de [jeugd] leden, de vrijwillige scheidsrechters, etc. Kosten per badge: 2,50,- [geen korting mogelijk] Ballonactie, Basisschool de Leerwinkel, 19/05/09 Sportiviteitdag, VV de Blokkers 15

16 16

Een inspirerende boodschap zien wij dan ook als nodig; Verbeter je eigen leefomgeving Moed!

Een inspirerende boodschap zien wij dan ook als nodig; Verbeter je eigen leefomgeving Moed! 1 Zorg voor meer Moed! Hoe zorgen wij voor minder onvrede en geweld? Zorg dat jongeren kansen krijgen om eigen initiatieven te nemen. Zorg voor meer eendracht en harmonie. Zorg voor meer sociale cohesie.

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

Pestprotocol CBS De Oase - Twello

Pestprotocol CBS De Oase - Twello 2013 Pestprotocol CBS De Oase - Twello Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Het doel van het pestprotocol...3 2. Voorwaarden voor de aanpak...4 3. De Vijfsporenaanpak...5 4. Consequenties...6 5. Contact...7

Nadere informatie

Inleiding Zorg voor meer Moed! Heb jij Moed?

Inleiding Zorg voor meer Moed! Heb jij Moed? 1 Inleiding Als terroristen in de Verenigde Staten op 11 september 2001 de Twin Towers invliegen heeft dit een directe impact op onze wereld. Op ons bestaan. Spotprenten, gericht tegen de profeet Mohammed,

Nadere informatie

Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld Postadres: Postbus AJ Noordwijk

Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld Postadres: Postbus AJ Noordwijk Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Bart Wisbrun Moed woensdag 3 februari 2016 10:04 Bart Wisbrun ļ Moed Bericht voor college van burgemeester en wethouders 8i raadsleden gemeenteraad,

Nadere informatie

BELEID. tegen PESTEN

BELEID. tegen PESTEN BELEID tegen PESTEN Versie januari 2014 Beleid tegen pesten Penta Primair Inleiding Onderzoek wijst uit dat pesten een frequent voorkomend en vaak terugkerend probleem op scholen is. Door het vroegtijdig

Nadere informatie

Doe je ding. tegen agressie en geweld. Informatiepakket Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld

Doe je ding. tegen agressie en geweld. Informatiepakket Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld Doe je ding tegen agressie en geweld Informatiepakket Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld Inhoudsopgave Pagina 1.0 De Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld 3 1.1 Oprichting 3 1.2 Doelgroep en doelstellingen

Nadere informatie

Kennissessie: Gierende hormonen en educatie; hoe redden jongeren zich in het verkeer?

Kennissessie: Gierende hormonen en educatie; hoe redden jongeren zich in het verkeer? Kennissessie: Gierende hormonen en educatie; hoe redden jongeren zich in het verkeer? In deze kennissessie vertelden Lisette de Wildt van DTV en Kim Ruijs van XTNT over hun verkeerseducatie projecten om

Nadere informatie

Enkele gegevens evens over jezelf en de school:

Enkele gegevens evens over jezelf en de school: VEILIGHEID VRAGENLIJST LEERLINGEN Een belangrijke taak voor de school is te zorgen dat leerlingen zich prettig en veilig voelen. Dat lukt niet altijd. Bijvoorbeeld, omdat er soms wordt gediscrimineerd

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Relaties & Seksualiteit

Menukaart Gezonde School basisonderwijs: Relaties & Seksualiteit Menukaart Gezonde basisonderwijs: Relaties & Seksualiteit : Plaats: Locatie: Contactpersoon: Telefoonnummer: E-mailadres: Datum invullen: Inhoud: Om op een effectieve manier invulling te geven aan gezondheidsthema

Nadere informatie

Inhoud: Inleiding. Algemene omgangsregels: aandacht, respect, samen. Algemene gedragsregels. Regels voor de leerlingen

Inhoud: Inleiding. Algemene omgangsregels: aandacht, respect, samen. Algemene gedragsregels. Regels voor de leerlingen Gedragsprotocol Inhoud: Inleiding Algemene omgangsregels: aandacht, respect, samen Algemene gedragsregels Regels voor de leerlingen Regels voor leerkrachten en ondersteunend personeel Stappen bij storend

Nadere informatie

In de les praten over relaties en seksualiteit. Hoe maak je het makkelijk en leuk!

In de les praten over relaties en seksualiteit. Hoe maak je het makkelijk en leuk! In de les praten over relaties en seksualiteit Hoe maak je het makkelijk en leuk! Hoe kunt u leerlingen ondersteunen en leert u hen verantwoorde keuzes te maken op het gebied van relaties en seksualiteit?

Nadere informatie

Pesten heeft veel te maken met de verhoudingen binnen een groep. Daarom is het niet eenvoudig om er een eind aan te maken. Als de leerkracht schelden

Pesten heeft veel te maken met de verhoudingen binnen een groep. Daarom is het niet eenvoudig om er een eind aan te maken. Als de leerkracht schelden Pesten heeft veel te maken met de verhoudingen binnen een groep. Daarom is het niet eenvoudig om er een eind aan te maken. Als de leerkracht schelden verbiedt, zoeken de kinderen andere manieren en andere

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren GEDRAGSPROTOCOL (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren Mei 2014 Gedragsprotocol de Boomgaard I. Doel van dit gedragsprotocol: Alle kinderen van De Boomgaard moeten zich veilig voelen, zodat

Nadere informatie

Pestprotocol. 1.3 Hoe pakken wij het pesten aan?

Pestprotocol. 1.3 Hoe pakken wij het pesten aan? Pestprotocol BMS 1.1 Inleiding In dit hoofdstuk komt de aanpak van het pestprobleem op onze school aan de orde. Er wordt eerst ingegaan op het onderscheid tussen pesten en plagen. Daarna wordt de vijfsporen

Nadere informatie

Weerbaarheid en zelfsturing voor particulieren. Bouwen aan zelfvertrouwen. Jeugd

Weerbaarheid en zelfsturing voor particulieren. Bouwen aan zelfvertrouwen. Jeugd Weerbaarheid en zelfsturing voor particulieren Bouwen aan zelfvertrouwen Jeugd 1. Weerbaarheidstrainingen voor kinderen Heeft uw kind moeite met voor zichzelf op te komen? Of is uw kind wellicht te weerbaar?

Nadere informatie

Pestprotocol CBS Acaciahof

Pestprotocol CBS Acaciahof Pestprotocol CBS Acaciahof Ieder kind heeft liefde en begrip nodig voor de volledige en harmonische ontplooiing van zijn persoonlijkheid. Beginsel 6 van de universele verklaring van de rechten van het

Nadere informatie

Discriminatie? Niet in onze school! voorlichting, training, lesmateriaal en advies. basisscholen

Discriminatie? Niet in onze school! voorlichting, training, lesmateriaal en advies. basisscholen Discriminatie? Niet in onze school! voorlichting, training, lesmateriaal en advies basisscholen Zíj zijn stom, gemeen, lelijk Uitsluiten, uitschelden en pesten horen niet bij een school waar leerlingen

Nadere informatie

APPELS KORFBALCLUB VZW

APPELS KORFBALCLUB VZW APPELS KORFBALCLUB VZW Gedragscodes versie 2014 www.korfbalclubappels.be 1 Lid van de Raad van Bestuur of van een in het Huishoudelijk Reglement opgenomen Comité. - Aanvaardt de verantwoordelijkheid die

Nadere informatie

Solid Kids - Je groeit in wat je doet club

Solid Kids - Je groeit in wat je doet club Solid Kids - Je groeit in wat je doet club Introductie Voor kinderen is van het cruciaal belang dat zij een kans krijgen om op te groeien in een omgeving en samenleving van geborgenheid, veiligheid en

Nadere informatie

Een fijne en veilige omgeving!

Een fijne en veilige omgeving! SSV moet een fijne en veilige omgeving zijn voor iedereen. Toch kan het voorkomen dat leden stoppen met sporten omdat ze het niet naar hun zin hebben. Soms wordt daarbij aangegeven dat er ongepast over

Nadere informatie

Beleid basisschool Bösdael

Beleid basisschool Bösdael Pestprotocol Bösdael Onze principes: In de missie en visie van de school hebben we aangegeven dat we het van groot belang vinden dat alle mensen binnen onze school zich veilig en geborgen voelen. We hebben

Nadere informatie

DO'S EN DON'TS VOOR OUDERS

DO'S EN DON'TS VOOR OUDERS WWW.PESTWEB.NL DO'S EN DON'TS VOOR OUDERS Kinderen en jongeren willen je hulp, als je maar (niet)... Wat kinderen zeggen over pesten Kinderen gaan over het algemeen het liefst met hun probleem naar hun

Nadere informatie

De volgende vragen gaan over jouw gevoel van veiligheid op school.

De volgende vragen gaan over jouw gevoel van veiligheid op school. Bureau Brekelmans heeft deze vragenlijst met zorg samengesteld. We zien dat de vragenlijst haar weg weet te vinden naar scholen die actief zoeken naar mogelijkheden om leerlingen te betrekken bij de veiligheid

Nadere informatie

Voor leerlingen Pagina 4-5 gastlessen vooroordelen lesmateriaal informatie voor werkstukken

Voor leerlingen Pagina 4-5 gastlessen vooroordelen lesmateriaal informatie voor werkstukken Zij zijn stom, gemeen, lelijk... Uitsluiten, uitschelden en pesten horen niet bij een school waar leerlingen en docenten respectvol met elkaar omgaan. Ieder1Gelijk geeft daarom op basisscholen voorlichting

Nadere informatie

Ons aanbod. Voor leerlingen. Pagina 4-5. gastlessen vooroordelen lesmateriaal informatie voor werkstukken. Voor team en management.

Ons aanbod. Voor leerlingen. Pagina 4-5. gastlessen vooroordelen lesmateriaal informatie voor werkstukken. Voor team en management. Zij zijn stom, gemeen, lelijk... Uitsluiten, uitschelden en pesten horen niet bij een school waar leerlingen en docenten respectvol met elkaar omgaan. Ieder1Gelijk geeft daarom op basisscholen voorlichting

Nadere informatie

Hulp aan het gepeste kind Hulp aan de middengroep Hulp aan de Pester Adviezen aan de leerkracht Adviezen aan ouders. Bijlage : Landelijke organisaties

Hulp aan het gepeste kind Hulp aan de middengroep Hulp aan de Pester Adviezen aan de leerkracht Adviezen aan ouders. Bijlage : Landelijke organisaties Inhoud Pestprotocol openbare basisschool De Krijtmolen Pesten op school. Hoe ga je er mee om? Pesten Preventief werken, hoe doen we dat? Signalen van pestgedrag Stelregels Klassenregels Aanpak van ruzies

Nadere informatie

Dan even mijn sport achtergrond. Ik heb als kind lang gehockeyd en getennist. Toen ik in Leiden kwam studeren ben ik bij Roomburg weer gaan hockeyen.

Dan even mijn sport achtergrond. Ik heb als kind lang gehockeyd en getennist. Toen ik in Leiden kwam studeren ben ik bij Roomburg weer gaan hockeyen. Dan even mijn sport achtergrond. Ik heb als kind lang gehockeyd en getennist. Toen ik in Leiden kwam studeren ben ik bij Roomburg weer gaan hockeyen. Daar heb ik ook mijn scheidsrechterskaartgehaald en

Nadere informatie

Pestprotocol OBS Het Klokhuis

Pestprotocol OBS Het Klokhuis Pestprotocol OBS Het Klokhuis Op OBS Het Klokhuis vinden wij het belangrijk om kinderen een veilig pedagogisch klimaat te bieden, waarin zij zich harmonieus en op een prettige en positieve wijze kunnen

Nadere informatie

Discriminatie? Niet in onze school!

Discriminatie? Niet in onze school! Discriminatie? Niet in onze school! voorlichting, training, lesmateriaal en advies voortgezet onderwijs Hé homo, doe s normaal! Uitsluiten, uitschelden en pesten horen niet bij een school waar leerlingen

Nadere informatie

Omgaan met pestgedrag voor leerlingen

Omgaan met pestgedrag voor leerlingen Omgaan met pestgedrag voor leerlingen Algemeen: Uw ROC wil door middel van eenduidige trainingen pesten structureel aanpakken. Trainingen en cursussen als maatwerk. Doelstelling: Het doel van de training

Nadere informatie

HET ANTI-PEST-BELEID VAN ONZE SCHOOL

HET ANTI-PEST-BELEID VAN ONZE SCHOOL Stationsstraat 81 3370 Boutersem 016/73 34 29 www.godenotelaar.be email: directie.nobro@gmail.com bs.boutersem@gmail.com HET ANTI-PEST-BELEID VAN ONZE SCHOOL 1. Het standpunt van de school: Pesten is geen

Nadere informatie

Scholen herdenken vermoorde leraar

Scholen herdenken vermoorde leraar ANALYSE MAATSCHAPPELIJK VRAAGSTUK: ZINLOOS GEWELD tekst 26 NOS-nieuws van 16 januari 2004: Scholen herdenken vermoorde leraar Scholen in het hele land hebben om 11.00 uur één minuut stilte in acht genomen

Nadere informatie

De piek van het pesten ligt tussen 10 en 14 jaar, maar ook in lagere en hogere groepen wordt gepest.

De piek van het pesten ligt tussen 10 en 14 jaar, maar ook in lagere en hogere groepen wordt gepest. PESTPROTOCOL Pesten komt helaas op iedere school voor> Het is een probleem dat we onder ogen zien en op onze school serieus aanpakken. De manier waarop dat gebeurt, wordt beschreven in dit protocol. Het

Nadere informatie

Boekwerk. Voorstel voor een project omschrijving. 1.1 Doelstelling

Boekwerk. Voorstel voor een project omschrijving. 1.1 Doelstelling Boekwerk Voorstel voor een project omschrijving 1.1 Doelstelling Het doel van het te ontwikkelen lespakket Boekwerk is leerlingen op een nieuwe manier bezig te laten zijn met taal, boeken en vakinhoud.

Nadere informatie

Leef je uit, maar nooit op een ander!

Leef je uit, maar nooit op een ander! Leef je uit, maar nooit op een ander! Verbeter je eigen leefomgeving De filosoof Epictetus deelde 2000 jaren geleden al de volgende wijsheid met zijn leerlingen die nog steeds van toepassing is: "Iedereen

Nadere informatie

Antipest protocol. Om veiligheid voor elke leerling binnen school mogelijk te maken, zijn regels of onderlinge afspraken noodzakelijk.

Antipest protocol. Om veiligheid voor elke leerling binnen school mogelijk te maken, zijn regels of onderlinge afspraken noodzakelijk. Antipest protocol Inleiding Op onze school vinden we het belangrijk dat leerlingen op zorgvuldige manier met andere leerlingen omgaan, op zorgvuldige manier met materialen omgaan en dat zij zich binnen

Nadere informatie

Pestprotocol It Twaspan

Pestprotocol It Twaspan Pestprotocol It Twaspan It Twaspan wil de kinderen een omgeving bieden waarin zij zich op een prettige en positieve wijze kunnen ontwikkelen. De leerkrachten willen deze ontwikkeling bevorderen door het

Nadere informatie

Opgave 1 Agressie op het sportveld

Opgave 1 Agressie op het sportveld Opgave 1 Agressie op het sportveld Bij deze opgave horen de teksten 1 tot en met 3 uit het bronnenboekje. Inleiding In 12 raakte een grensrechter na afloop van een amateurvoetbalwedstrijd ernstig gewond

Nadere informatie

Pestprotocol Het Mozaïek

Pestprotocol Het Mozaïek Pestprotocol Het Mozaïek Een leerling wordt gepest als hij of zij geregeld en voor een langere periode wordt blootgesteld aan negatieve acties van welke soort dan ook door één of meerdere leerlingen, een

Nadere informatie

Dit protocol beschrijft de manier waarop we als Montessorischool Bilthoven omgaan met pestproblemen.

Dit protocol beschrijft de manier waarop we als Montessorischool Bilthoven omgaan met pestproblemen. PESTPROTOCOL MONTESSORISCHOOL BILTHOVEN 1. Uitgangspunten Dit protocol beschrijft de manier waarop we als Montessorischool Bilthoven omgaan met pestproblemen. We hanteren de volgende definitie van pesten:

Nadere informatie

Uit de reader "Van pesten naar een wij-gevoel" (VPNEW) van Theo Klungers van bureau Posicom.

Uit de reader Van pesten naar een wij-gevoel (VPNEW) van Theo Klungers van bureau Posicom. Uit de reader "Van pesten naar een wij-gevoel" (VPNEW) van Theo Klungers van bureau Posicom. Plagen / ruzie / pesten Er bestaat een verschil tussen plagen, pesten en ruzie maken. Maar wat is nu eigenlijk

Nadere informatie

Anti Pest protocol Almere College Dronten 2014-2016

Anti Pest protocol Almere College Dronten 2014-2016 Anti Pest protocol Almere College Dronten 2014-2016 1 Inhoudsopgave: 1. Kernwaarden Almere College Dronten 3 2. Pesten wat is dat? 4 3. Signalen bij pesten 5 4. Het vijf sporen beleid van het Almere College

Nadere informatie

Gedragsprotocol Omnisport2b versie: 01/09/2012

Gedragsprotocol Omnisport2b versie: 01/09/2012 Gedragsprotocol Omnisport2b versie: 01/09/2012 Gedragsprotocol, betreffende leden, instructeurs(trices), vrijwilligers en ouders/verzorgers van leden van sportvereniging Omnisport2b We gaan ervan uit dat

Nadere informatie

Achtergrond informatie:

Achtergrond informatie: Pestprotocol Inleiding Voor u ligt het pestprotocol van de Koningin Wilhelminaschool. Met behulp van dit protocol willen wij het pestgedrag binnen de school voorkomen en indien nodig aanpakken. In onze

Nadere informatie

Protocol pesten en plagen BSO Babbeloes

Protocol pesten en plagen BSO Babbeloes Protocol pesten en plagen BSO Babbeloes Doel: Voorkomen van plaag en pestgedrag en adequaat omgaan met hiermee. Waarom: Bij kinderopvang Babbeloes bespreken wij met de kinderen hoe we met elkaar omgaan

Nadere informatie

Alle kinderen mogen zich in onze vereniging veilig voelen, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Alle kinderen mogen zich in onze vereniging veilig voelen, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Pestprotocol. Dit pestprotocol heeft als doel: Alle kinderen mogen zich in onze vereniging veilig voelen, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen

Nadere informatie

Het was leuk om iemand te helpen. Leerling groep 7/8 na les 3. het waren hele verschillende dingen en er waren ook hele verschillende antwoorden,

Het was leuk om iemand te helpen. Leerling groep 7/8 na les 3. het waren hele verschillende dingen en er waren ook hele verschillende antwoorden, 15 Het was leuk om iemand te helpen. Leerling groep 7/8 na les 3 het waren hele verschillende dingen en er waren ook hele verschillende antwoorden, dat vond ik leuk leerling groep 7/8 na het volgen van

Nadere informatie

Beïnvloeding gedrag weggebruikers Borne

Beïnvloeding gedrag weggebruikers Borne Beïnvloeding gedrag weggebruikers Borne Plan van aanpak Van Auteur Communicatie Noord-Oost Joost Mulder Kenmerk Versie 1.2 Datum 19 maart 2012 Status Besproken bestuurlijk overleg 22 maart 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

1 Voorwoord. Beste ouders. Beste leerlingen

1 Voorwoord. Beste ouders. Beste leerlingen 1 Voorwoord Beste ouders Beste leerlingen Dit is het antipestplan van WICO campus Sint-Jozef. Het draaiboek pesten is geschreven voor de leerlingen, ouders en medewerkers van de school. Het geeft het beleid

Nadere informatie

LIEVERWIJS. kindercoaching & training. kindercoaching basisschool trainingen kindercoach op bestelling. Een rups kan altijd nog een vlinder worden

LIEVERWIJS. kindercoaching & training. kindercoaching basisschool trainingen kindercoach op bestelling. Een rups kan altijd nog een vlinder worden LIEVERWIJS kindercoaching & training kindercoaching basisschool trainingen kindercoach op bestelling Een rups kan altijd nog een vlinder worden Kindercoaching Van Rups naar Vlinder Voor kinderen in de

Nadere informatie

Pestbeleid op school

Pestbeleid op school Pestbeleid op school Pesten wordt niet aangepakt en opgelost door projecten. Het vereist attitudeverandering. Een zaligmakende oplossing voor pestproblemen bestaat helaas niet. Bob van der Meer Natuurlijk

Nadere informatie

MANAGEMENTSAMENVATTING 5 INLEIDING 11 MIDDELEN 11 BEREIK 12 ANTI-PESTEN 15 INLEIDING 16 MIDDELEN 16 BEREIK 17 INLEIDING 19 MIDDELEN 20 BEREIK 22

MANAGEMENTSAMENVATTING 5 INLEIDING 11 MIDDELEN 11 BEREIK 12 ANTI-PESTEN 15 INLEIDING 16 MIDDELEN 16 BEREIK 17 INLEIDING 19 MIDDELEN 20 BEREIK 22 JAARVERSLAG 2007 Wij streven naar een samenleving waarin iedereen zich bewust is van de gevolgen van zinloos geweld (agressie, pesten en geweld). Daartoe ontwikkelen wij plannen en organiseren wij activiteiten

Nadere informatie

Protocol veilig klimaat

Protocol veilig klimaat Protocol veilig klimaat Onze school wil een veilige school zijn voor iedereen. Kernwoorden hierbij zijn respect voor en acceptatie van elkaar. Een goede samenwerking tussen personeel, ouders/verzorgers

Nadere informatie

Draaiboek voor een gastles

Draaiboek voor een gastles Draaiboek voor een gastles Dit draaiboek geeft jou als voorlichter van UNICEF Nederland een handvat om gastlessen te geven op scholen. Kinderen, klassen, groepen en scholen - elke gastles is anders. Een

Nadere informatie

Onderzoek Wel eens gepest?

Onderzoek Wel eens gepest? Onderzoek Wel eens gepest? 5 februari 2013 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 31 januari tot 05 februari 2013, deden 817 jongeren mee uit het 1V Jongerenpanel die aangeven op de

Nadere informatie

School en computers. Paulusse BedrijfsOpleidingen

School en computers. Paulusse BedrijfsOpleidingen School en computers School en computers Computers zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Kinderen van nu spelen vaak al computerspelletjes voor ze naar groep 1 gaan. Op school nemen computers een

Nadere informatie

Nee tegen pesten 2017

Nee tegen pesten 2017 Nee tegen pesten 2017 1. Inleiding 2. Wat is pesten? 3. Wist je dat? 4. Hoe ga je om met pesten? 5. Voorbeeld van pestgedrag met antwoord 6. Websites met meer info 7. Doe je mee AAN ONZE ACTIE ZEG NEE

Nadere informatie

Anti- pestprotocol ISK

Anti- pestprotocol ISK Antipestprotocol Anti-pestprotocol Inleiding Zoals op elke school komt helaas ook op het IJsselcollege het verschijnsel pestgedrag voor. Het IJsselcollege beschouwt pesten als ongewenst gedrag. Daarom

Nadere informatie

Pestprotocol. Plagen en pesten. Pesten op school, hoe gaan we er mee om?

Pestprotocol. Plagen en pesten. Pesten op school, hoe gaan we er mee om? Pesten op school, hoe gaan we er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen willen zien en op onze school serieus willen aanpakken. Plagen en

Nadere informatie

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox?

Handleiding. Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Handleiding Hoe gebruik je deze verenigingsbox? Inleiding Voor je ligt de handleiding van de Verenigingsbox. De Verenigingsbox is een hulpmiddel voor verenigingen om zelfstandig te werken aan een sterke

Nadere informatie

Veiligheid en schoolklimaat

Veiligheid en schoolklimaat de staat van het onderwijs 3 Veiligheid en schoolklimaat Over het algemeen voelen leerlingen zich veilig op school. Dat geldt niet voor alle leerlingen. Soms zijn er bovendien ernstige incidenten met verstrekkende

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Hand out Voorkomen en oplossen van pesten bij kinderen met autisme

Hand out Voorkomen en oplossen van pesten bij kinderen met autisme Hand out Voorkomen en oplossen van pesten bij kinderen met autisme In deze hand-out vindt u een korte samenvatting terug van de deelonderwerpen die Helen Wildeboer, trainer van de Stichting Omgaan met

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren GEDRAGSPROTOCOL (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren Mei 2010 1 Gedragsprotocol de Boomgaard Pesten in school, hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het

Nadere informatie

Actieplan verslavingspreventiebeleid. Gemeente Valkenswaard

Actieplan verslavingspreventiebeleid. Gemeente Valkenswaard Actieplan verslavingspreventiebeleid Gemeente Valkenswaard 2014-2015 - 2 - Inhoudsopgave Inleiding p. 4 Het plan p. 5 Het actieprogramma p. 6 1. Ouder/kind avond p. 6 2. Voorlichting vierde klas p. 7 3.

Nadere informatie

Pestprotocol Prakticon

Pestprotocol Prakticon Pestprotocol Prakticon Pesten op school Hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken.

Nadere informatie

STA STERK TRAINING 1. sta sterk training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl

STA STERK TRAINING 1. sta sterk training. www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl STA STERK TRAINING 1 sta sterk training www.kinderpraktijklandsmeer.nl info@kinderpraktijklandsmeer.nl 2 KINDERPRAKTIJK LANDSMEER STA STERK TRAINING 3 De sta sterk training achtergrond sta sterk Training

Nadere informatie

Jongerencoaching Raster

Jongerencoaching Raster Jongerencoaching Raster School is de plek waar jonge mensen kennis en vaardigheden ontwikkelen, maatschappelijk toegerust worden tot verantwoordelijke burgers en ondersteund worden hun talenten te ontwikkelen.

Nadere informatie

Vertel aan je kind dat het nodig is de school in te lichten om het pesten te laten stoppen;

Vertel aan je kind dat het nodig is de school in te lichten om het pesten te laten stoppen; Pesten op school Veel gestelde vragen Wat doe je als je kind gepest wordt? Maak voldoende tijd voor een gesprek; laat je kind vertellen wat er zich afspeelt en hoe het zich voelt; Neem het verhaal van

Nadere informatie

Discriminatie? Niet in onze school!

Discriminatie? Niet in onze school! Discriminatie? Niet in onze school! voorlichting, training, lesmateriaal en advies voortgezet onderwijs Hé homo, doe s normaal! Uitsluiten, uitschelden en pesten horen niet bij een school waar leerlingen

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig te laten voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig te laten voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Pauwenburg 2, 8226 TA Lelystad tel: 0320 258025 www.3sprong.net - school@3sprong.net Pestprotocol Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig te laten voelen, zodat

Nadere informatie

Projectlijn D Een fietsbel in je oor Hellig Hart

Projectlijn D Een fietsbel in je oor Hellig Hart Les 4D Titel Thema Benodigdheden Doelstelling Game over Respect: Voorkomen of oplossen van pesten Computer, printer, werkblad 4D.1-4D.3, informatieblad 4D.1 en 4D.2, brochure Pesten op school, website

Nadere informatie

Agressie: Agressief gedrag thuis en in de groep Opvoeders van kinderen in de leeftijd van 4 9 jaar en 9 14 jaar

Agressie: Agressief gedrag thuis en in de groep Opvoeders van kinderen in de leeftijd van 4 9 jaar en 9 14 jaar Agressie: Agressief gedrag thuis en in de groep Opvoeders van kinderen in de leeftijd van 4 9 jaar en 9 14 jaar Dit themapakket is gemaakt naar aanleiding van vragen van ouders, leerkrachten, schoolartsen

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School voortgezet onderwijs: Roken & Alcohol

Menukaart Gezonde School voortgezet onderwijs: Roken & Alcohol Menukaart Gezonde voortgezet onderwijs: Roken & Alcohol : Plaats: Locatie: Contactpersoon: Telefoonnummer: E-mailadres: Datum invullen: Inhoud: Om op een effectieve manier invulling te geven aan gezondheidsthema

Nadere informatie

Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf

Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf Programma Tienerclub. Tienerclub Blok 1 & 5: Adventure 4 Kids Op avontuur met jezelf Vijf woensdagmiddagen kunnen jongens en meiden tussen de 10 en 14 jaar op avontuur naar zichzelf. Het kind leert zichzelf

Nadere informatie

Veilig. sportklimaat. Werken aan plezier, veiligheid en respect bij Rotterdamse verenigingen

Veilig. sportklimaat. Werken aan plezier, veiligheid en respect bij Rotterdamse verenigingen Veilig sportklimaat Werken aan plezier, veiligheid en respect bij Rotterdamse verenigingen De pedagogisch adviseur kan helpen beleid op te stellen en uit te voeren 10 gouden regels Zó bereikt uw vereniging

Nadere informatie

PESTPROTOCOL OBS DE BONGERD. Pestprotocol obs de Bongerd

PESTPROTOCOL OBS DE BONGERD. Pestprotocol obs de Bongerd PESTPROTOCOL OBS DE BONGERD Pestprotocol obs de Bongerd Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem

Nadere informatie

Pestprotocol OBS IJsselhof

Pestprotocol OBS IJsselhof Pesten op school Hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. Daar zijn wel enkele

Nadere informatie

Bijlage 2A. Aanbod voorlichting en gastlessen basisonderwijs, tevens speciaal onderwijs 2011 / 2012.

Bijlage 2A. Aanbod voorlichting en gastlessen basisonderwijs, tevens speciaal onderwijs 2011 / 2012. Bijlage 2A. Aanbod voorlichting en gastlessen basisonderwijs, tevens speciaal onderwijs 2011 / 2012. Thema 1: Discriminatie en vooroordelen. 1.1. Is dit discriminatie... ja of nee? (11-12 jaar). Deze gastles

Nadere informatie

Pest protocol cbs De Rank Pagina 1

Pest protocol cbs De Rank Pagina 1 Pest protocol cbs De Rank Pagina 1 Pestprotocol Onze school is een school die bewust aandacht aan het omgaan met elkaar. Onze methode Kind op Maandag en Leefstijl (thematisch) worden ingezet om hier vorm

Nadere informatie

Wapen Jezelf Met Woorden

Wapen Jezelf Met Woorden Wapen Jezelf Met Woorden 2007-2008 www.wapenjezelfmetwoorden.nl. 26 27 Inhoudsopgave 4 Voorwoord Oxfam Novib 5 Wat is Wapen Jezelf Met Woorden? 6 7 8 9 10 11 12 Nawoord Colofon 13 14 1 Voorwoord Oxfam

Nadere informatie

Menukaart Gezonde School Basis- en Voortgezet Onderwijs: Mediawijsheid

Menukaart Gezonde School Basis- en Voortgezet Onderwijs: Mediawijsheid Menukaart Gezonde School Basis- en Voortgezet Onderwijs: Mediawijsheid Inhoud: Om op een effectieve manier invulling te geven aan gezondheidsthema s, is het belangrijk om aan de volgende 4 niveaus aandacht

Nadere informatie

Deel 1 - Achtergrondinformatie over pesten 11. 1 Pesten, plagen en ruzie 13. Definities 13 Pesten in soorten en maten 18

Deel 1 - Achtergrondinformatie over pesten 11. 1 Pesten, plagen en ruzie 13. Definities 13 Pesten in soorten en maten 18 Inhoud Deel 1 - Achtergrondinformatie over pesten 11 1 Pesten, plagen en ruzie 13 Definities 13 Pesten in soorten en maten 18 2 De pester, het slachtoffer en de andere betrokkenen 22 De pester 23 Het slachtoffer

Nadere informatie

Het kinderprotocol. Inhoud: 1. Inleiding; het kinderprotocol 2. Goed gedrag kun je leren 3. De schoolregels 4. Pesten/ gepest worden 5.

Het kinderprotocol. Inhoud: 1. Inleiding; het kinderprotocol 2. Goed gedrag kun je leren 3. De schoolregels 4. Pesten/ gepest worden 5. Het kinderprotocol Inhoud: 1. Inleiding; het kinderprotocol 2. Goed gedrag kun je leren 3. De schoolregels 4. Pesten/ gepest worden 5. Slot 1. Het kinderprotocol: Op de Flamingoschool vinden we het erg

Nadere informatie

Protocol gedrag. Recht op veiligheid Iedere leerling heeft recht zich veilig te voelen in de klas en in de school.

Protocol gedrag. Recht op veiligheid Iedere leerling heeft recht zich veilig te voelen in de klas en in de school. Protocol gedrag Een goede school heeft geen pestprojecten nodig, of anders gezegd: doet dagelijks een pestproject, mits zij zich er steeds van bewust blijft welke processen in de groepsvorming een belangrijke

Nadere informatie

Rotterdams Ambassadrices Netwerk

Rotterdams Ambassadrices Netwerk De ambassadrice als werver van inburgeraars 1. Inleiding; eigen ervaringen 2 A. Wat is werven 2 B. Het belang van werven 2 C. Verwachtingen 3 D. Rollenspel 4 E. Opdracht 4 2. Voortraject: 4 A. Doel 4 B.

Nadere informatie

PESTPROTOCOL OBS DE KUBUS

PESTPROTOCOL OBS DE KUBUS PESTPROTOCOL OBS DE KUBUS Pestprotocol OBS de Kubus INHOUDSOPGAVE 1. Pesten op de Kubus - Voorwaarden voor succes 2. Preventieve maatregelen - Soemo - Scol - Schoolregels - Communicatie - Anti Pestdag

Nadere informatie

t Kompas School met de Bijbel Westbroek

t Kompas School met de Bijbel Westbroek t Kompas School met de Bijbel Westbroek Het protocol sociaal gedrag Het pestprotocol is een belangrijk onderdeel van het beleid van onze school. We hebben dan ook een protocol opgesteld dat op de hele

Nadere informatie

Pestprotocol. Inleiding

Pestprotocol. Inleiding Pestprotocol Inleiding Definitie van pesten Pesten is het systematisch uitoefenen van psychische- en/of fysieke mishandeling door een kind of een groep kinderen van 1 kind dat niet in staat is zichzelf

Nadere informatie

Veens trainingen. opkomen voor jezelf. samen leren. meer zelfvertrouwen. lotgenoten ontmoeten. durven vragen. een groter netwerk

Veens trainingen. opkomen voor jezelf. samen leren. meer zelfvertrouwen. lotgenoten ontmoeten. durven vragen. een groter netwerk Veens trainingen opkomen voor jezelf een groter netwerk samen leren lotgenoten ontmoeten 1 meer zelfvertrouwen durven vragen Soms zit je met vragen of problemen in je dagelijks leven waar je niet helemaal

Nadere informatie

Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen?

Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen? Wil jij nog meer sportplezier bij jouw verenigingen? Scoor dan met ons topaanbod! Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Vraag kinderen waarom

Nadere informatie

De Linde / Theo Thijssen. Anti-pestprotocol. Obs Drieborg

De Linde / Theo Thijssen. Anti-pestprotocol. Obs Drieborg De Linde / Theo Thijssen 2013 Anti-pestprotocol Obs Drieborg Inhoud: Inhoud blz. 1 Algemeen blz. 2 Pesten of plagen blz. 2 De signalen van het pesten blz. 3 Regels die gelden in alle groepen blz. 3 Aanpak

Nadere informatie

Stan Spruijt. Jan van Gestel

Stan Spruijt. Jan van Gestel Prisma & Hilverzorg Stan Spruijt RWT-trainer en vertrouwenspersoon Jan van Gestel adviseur Arbo en Veiligheid Wie zijn we en wat doen we Interne trainer van medewerkers om zich op een respectvolle wijze

Nadere informatie

GEMEENTE VAL KENSWAARD

GEMEENTE VAL KENSWAARD V GEMEENTE VAL KENSWAARD de Hofnar 15 Postbus 10100 5550 GA Valkenswaard T (040) 208 34 44 F (040) 204 58 90 gemeente@valkenswaard.nl www.valkenswaard.nl Aan de leden van de raad van de gemeente Valkenswaard

Nadere informatie

KiesWijzer. een les over kiezen voor het voortgezet onderwijs

KiesWijzer. een les over kiezen voor het voortgezet onderwijs KiesWijzer een les over kiezen voor het voortgezet onderwijs Inleiding Met veel plezier presenteert Intermijn de les KiesWijzer. Uw leerlingen staan in het nieuwe schooljaar weer voor grote keuzes. Welk

Nadere informatie

Pestprotocol Christelijk Gymnasium Utrecht Versie 15 oktober 2014

Pestprotocol Christelijk Gymnasium Utrecht Versie 15 oktober 2014 Pestprotocol Christelijk Gymnasium Utrecht Versie 15 oktober 2014 Het pestprotocol vormt de verklaring van de vertegenwoordiging van de school en de ouders waarin is vastgelegd dat we pestgedrag op school

Nadere informatie

Pestbeleid voor obs de Luyster, Sint Philipsland.

Pestbeleid voor obs de Luyster, Sint Philipsland. Pestbeleid voor obs de Luyster, Sint Philipsland. Inleiding Onderzoek wijst uit dat pesten een frequent voorkomend probleem op scholen is. Door het vroegtijdig signaleren van pestgedrag kan een adequate

Nadere informatie

Protocol anti-pesten

Protocol anti-pesten Protocol anti-pesten Voorwoord Binnen Aeres VMBO vinden we pesten onacceptabel. Pesten vraagt om een duidelijke en krachtige reactie vanuit de school. Een klimaat waarin gepest wordt, tast iedereen aan.

Nadere informatie