Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld [LSTZG]

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld [LSTZG]"

Transcriptie

1

2 Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld [LSTZG] De Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld is in september 1997 in een huiskamer ontstaan. Dit als een burgerinitiatief en zonder financiële middelen. Het begon met een gevoel. Het gevoel dat één minuut stilte niet genoeg was. Vervolgens werd het gevoel geconcretiseerd in een symbool tegen pestgedrag, agressie en geweld: het lieveheersbeestje. De belangstelling voor de stichting werd in korte tijd groot, mede dankzij de verspreiding van veelal gratis drukwerk aan scholen en het zeer actief beheren van verschillende websites die voorzien in het aanbieden van materialen ten behoeve van spreekbeurten en presentaties. Publiciteit, mediaaandacht, internet en televisie en radiospotjes maakten de LSTZG tot een van de snelst groeiende in haar soort. Inmiddels is de LSTZG een gestructureerde landelijke organisatie, voorzien van het CBF keurmerk, met vaste medewerkers, steunpunten in het land, gastdocenten en vrijwilligers. De LSTZG heeft een grote naamsbekendheid en een herkenbaar beeldmerk, het lieveheersbeestje [rond de 90%]. Tevens is de LSTZG een leerbedrijf voor stagiaires voor een diversiteit aan opleidingen zoals communicatie, sociaal maatschappelijke dienstverlening en juridische opleidingen. In 2008 is de LSTZG genomineerd door het ID college als beste stage plaats en is een stagiaire van ons genomineerd voor stagiaire van het jaar. Ook ontving de LSTZG in 2008 een nominatie voor de Hein Roethofprijs [Justitie] en een nominatie voor De Kinderkroon, Stichting Kinderpostzegels Nederland. 221 Burgemeesters hebben zich tot op heden verbonden aan ons Comité van Aanbeveling en vele gemeenten voeren projecten in samenwerking met de LSTZG uit. Gezamenlijk wordt er gestreefd naar een mentaliteitverandering en bewustwording voor alle burgers. De LSTZG ontwikkelt projecten en campagnes die burgers bewust maken van de oorzaken van pestgedrag, agressie en zinloos geweld en geeft hen handreikingen om hun eigen leefomgeving te verbeteren. In de afgelopen jaren zijn er klein en grootschalige educatieve projecten, activiteiten en campagnes rondom sociale veiligheid geïnitieerd. Meer informatie op Missie De LSTZG stimuleert en ondersteunt initiatieven voor verbetering van de woon-, werk- en leefomgeving en streeft naar een samenleving waarin iedereen zich bewust is van de oorzaken en gevolgen van pesten en geweld. Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld [LSTZG] Bezoekadres: Hoogwakersbosstraat SP Noordwijk Postadres: Postbus AJ Noordwijk Telefoon Noordwijk, november

3 Achtergrond project Vriend Het terugdringen van agressie en geweld is al jaren een speerpunt van de overheid. Becijferd is dat geweld, intimidatie en bedreiging van bijvoorbeeld mensen met een publieke taak jaarlijks honderd miljoen euro kost aan ziekteverzuim of aan verminderd functioneren [exclusief de medische kosten] 1. In 2007 heeft bijvoorbeeld het Schadefonds nieuwe aanvragen voor financiële tegemoetkomingen bij letselschade ontvangen, waarvan ruim 30% aanvragen in het kader van mishandeling 2. Eén op de twintig Nederlanders heeft jaarlijks met geweld of dreiging te maken en alcohol is daarbij de grootste factor naast geweldpleging door 18 tot 25 jarigen 3. Ook in het verkeer neemt agressie ontoelaatbare vormen aan. Onderzoek van Een Vandaag 4 laat zien dat 10% van de autobezitters aangeeft wel eens een trap of klap tegen de auto te hebben gekregen. 3% is zelfs geduwd of geslagen. 8% van de autobezitters heeft aangifte van deze agressie gedaan. Een grote meerderheid van de autobezitters vindt dat de reacties op de weg uit de hand lopen: 65% stelt dat agressie in het verkeer ontoelaatbare vormen aanneemt. Pesten, agressie en geweld onder jongeren heeft sinds de oprichting van de LSTZG, september 1997 veel aandacht, door de vele incidenten waarbij jongeren betrokken zijn. Dit blijft een continu probleem. In 2008 is het aantal meldingen over pesten op scholen met 16 procent gestegen. De meeste meldingen komen van leerlingen uit het basisonderwijs en het VMBO. De top ligt bij kinderen van 12 jaar. Op 78% van de basisscholen wordt met regelmaat gepest waarbij 55% met fysiek geweld en 29% via sms, internet en . Deze informatie sterkt de LSTZG in haar werk en laat zien dat het voorkomen van pesten, agressie en geweld aandacht moet blijven krijgen! Bewust richt de LSTZG zich daarbij op de brede leefomgeving van kinderen en jongeren, niet alleen thuis, maar ook op en rondom de school, de sportvelden, vrijetijdsbestedingen en in publieke ruimtes. De LSTZG richt zich in het bijzonder op kinderen en jongeren. Uit onderzoek blijkt dat de combinatie van persoonlijke kwaliteiten - zoals zelfbeheersing bij conflicten - van jongs af aan ontwikkeld worden: of het nou om irritatie en boosheid gaat of agressie en geweld. De LSTZG bevordert gesprekken over deze gevoelens en situaties en de mogelijke reacties daarop. Wij laten hen zien wat de consequenties van gekozen gedrag zijn en dat het ook anders kan. Rolmodellen en peereducation spelen volgens ons een cruciale rol bij gedragsverandering onder jongeren. Simpele zaken als het goede voorbeeld geven en het waarderen van gewenst gedrag hebben een groter effect als leeftijdsgenootjes daarin het voorbeeld geven. De LSTZG wil daarom in haar aanpak jongeren een stem en rol geven in het aandragen van oplossingen of het bemiddelen bij conflicten tussen jongeren. Actie gemeente Schiedam, 12/06/08 1 Dagblad de Limburger, 18 januari Het Schadefonds heeft als taak om bijstand te verlenen aan Nederlandse slachtoffers van geweldsdelicten [bron: jaarverslag Schadefonds geweldsmisdrijven 2007]. 3 NRC Handelsblad, 12 januari 2008, Alcohol maakt Nederland tot één van de gewelddadigste landen van Europa. 4 Internetonderzoek Eén vandaag en uitslag mei

4 Vriend van de Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld [LSTZG] Helaas worden wij als samenleving dagelijks geconfronteerd met pestgedrag, agressie en geweld. Zinloos geweld. Ver weg, maar soms ook dicht bij huis. Vanuit de LSTZG proberen wij op positieve wijze iedereen bewust te maken dat geweld niet de oplossing is en dat er voor iedereen andere alternatieven aanwezig zijn om een veiligere woon-, werk-, en leefomgeving tot stand te brengen. De LSTZG verzorgt activiteiten die kinderen en jongeren bewust maken van de oorzaken van geweld, waaronder pesten, en hoe dat bij zichzelf en anderen te voorkomen. De LSTZG heeft daarom de volgende campagnes en educatieve projecten rondom sociale veiligheid: Kids tegen Geweld [kinderen tussen de 7 en 14 jaar] Anti-pesten campagne [basisscholen] Wapen Jezelf Met Woorden [VMBO, Voortgezet Onderwijs] Wapen Jezelf Met Woorden Extra [jeugddetentie, jeugdinrichtingen en ZMOK] Peers of Romeo & Julia [VMBO] Algemene projecten en activiteiten rondom sociale veiligheid Voor de wenselijke continuïteit van de bovenstaande projecten vragen wij u als gemeente hierin te ondersteunen en aan te sluiten als Vriend van de LSTZG. Wat bieden wij onze Vrienden Als Vriend ontvangt u van de LSTZG enkele malen per jaar een simpel uit te voeren en betaalbaar projectidee [bijvoorbeeld op gebied van basisonderwijs, sport, uitgaan, een actie in de wijk, etc.]. Wij bieden u materialen, uitingen en onze expertise aan en begeleiden acties en projecten in uw gemeente. Daarnaast biedt de LSTZG het gebruik van het lieveheersbeestje als positief en herkenbaar symbool en signaal. Grote of kleine signalen, het plaatsen van bijvoorbeeld een stoeptegel met het lieveheersbeestje, buurtfeesten -voor en door de buurt-, acties bij voetbalclubs, jongerencentra, speeltuinen, trapveldjes en scholenacties zijn enkele voorbeelden. Vrienden van de LSTZG krijgen van ons een standaard korting van 15% op alle projecten. De projecten zijn op twee manieren binnen uw gemeente uit te voeren: 1) U bent vriend: Wanneer u als gemeente Vriend van ons wordt, krijgt u op al onze projectvoorstellen standaard een korting van 15%. Tevens houden wij u uiteraard op de hoogte van nieuwe acties en projecten en deze voeren wij op maat voor uw gemeente uit. 2) U bent geen vriend: Wanneer u als gemeente geen vriend wilt worden, maar u wenst een project wel uit te voeren binnen uw gemeente dan kan dat uiteraard ook. U krijgt dan geen vriendenkorting. Op dit moment zijn 23 gemeenten Vriend van de LSTZG. Wij nodigen u uit om Vriend te worden Als Vriend ondersteunt u de stichting met een jaarlijkse donatie, bij voorkeur voor een periode van vier jaar. De LSTZG zorgt voor persberichten en een passende begeleiding. Op de website item gemeenten, vindt u meer informatie over de mogelijkheden. Uw donatie De jaarlijkse donatie is gebaseerd op het aantal inwoners in uw gemeente: Aantal inwoners tot personen, jaardonatie 1.500,- Aantal inwoners van tot inwoners, jaardonatie 2.850,- Aantal inwoners van tot inwoners, jaardonatie 4.000,- Aantal inwoners van en meer inwoners, jaardonatie 5.500,- Wij hopen uiteraard op een samenwerking van meerdere jaren om een goede invulling te kunnen geven aan al onze projecten. Noordwijk, november

5 Debat Moed Met het tot stand brengen van stellingen voor een Walk-over debat op scholen geven jongeren actief aan waar zij voor staan. Wat speelt er nu echt in hun leefomgeving? Hoe ruikt het, hoe voelt het? Hoe uit ik mijn mening? Wat wordt nu gezien als kansen en mogelijkheden? Welke wensen leven er om gemotiveerd met elkaar te bouwen aan een betrokken samenleving? De onderwerpen voor het debat zijn: Veiligheid rondom het uitgaan Veiligheid in het openbaar vervoer Omgang met politie, baliemedewerkers, verplegende hulp en ambulancepersoneel Hoe kan ieder zijn eigen leefomgeving op een positieve manier veiliger maken De LSTZG zorgt op maat voor een gestructureerde inhoud en een module voor uitvoering. De resultaten en aangeboden oplossingen van de gevoerde debatten worden inzichtelijk gemaakt en als advies en aanbevelingen later aan de gemeente aangeboden. Debat Moed is een samenwerking met de organisaties Debat.nl, WagenaarHoes, stichting Leefstijl en de LSTZG. Het is belangrijk om op debattechnisch vlak een onderscheid te maken tussen de verschillende groepen, puur vanwege het niveauverschil. Het debat wordt aangestuurd door Sharon Kroes, oud wereldkampioen debatteren. Daarnaast is hij auteur van het boek Overtuigend Debatteren, uitgeverij SDU uitgevers. Debat Moed is te verdelen in 2 doelgroepen: Brugklassen VMBO, Havo, VWO, ROC s + Jongerencentra, verenigingen en buurthuizen Invulling Debat Moed Uitvoering debat op scholen / klassen met ondersteuning van een lesbrief Uitvoering debat als afsluiting in de gemeente De doelstellingen van Debat Moed zijn: Dialoog en discussie tot stand brengen op scholen en met jongeren in gemeenten Definitie begrip, bewustwording en onderling respect onder de aandacht brengen en versterken Inzicht geven in cultuurverschillen, denken en doen. Wat kan wel, wat kan niet. Wenselijke omgang ten opzichte van dienstverlenende beroepsgroepen zichtbaarder maken Hoe kan je zelf een invulling geven aan een respectvolle samenleving en leefomgeving Stichting Leefstijl Leefstijl biedt ruim 20 jaar een praktisch programma voor sociale ontwikkeling van jongeren. Training en begeleiding geeft professionele opvoeders (leraren, jeugdwerkers en sportbegeleiders) vaardigheden om kinderen en jongeren te helpen zich beter en effectiever staande te houden in hun steeds complexere omgeving. Voorbeelden van samenwerkingsprojecten met provincies, gemeenten en GGD kunt u vinden op WagenaarHoes Organisatieadvies Debat Moed wordt mede mogelijk gemaakt door WagenaarHoes Organisatieadvies. In een succesvolle traditie van twintig jaar ondersteunt WagenaarHoes [overheids]organisaties bij vraagstukken van Strategie, Leiderschap en Bedrijfsvoering. Zij gaan daarbij uit van een geïntegreerde benadering vanuit bedrijfskundige en bestuurskundige inzichten om tot zichtbare resultaten te komen. Zo zijn adviseurs van WagenaarHoes betrokken geweest bij de ontwikkeling van verschillende vormen van intergemeentelijke samenwerking, zoals het BELmodel [Blaricum, Eemnes, Laren] en het model Groningen Ten Boer. Voor meer informatie zie: Kosten invullingen en uitvoering Debat Moed LSTZG: 5.500,-- Vriendenkorting gemeente 15%: 4.675,- 5

6 HeldenMoed De LSTZG is in samenwerking met 23 gemeenten in 2008 gestart met het project: HeldenMoed. HeldenMoed staat voor het motiveren en stimuleren van jongeren door jongeren, om ieders eigen leefomgeving op een positieve wijze te verbeteren. Van onverschilligheid naar betrokkenheid. Het vertrouwen geven dat iedereen met minimale middelen, inzet en betrokkenheid altijd zijn eigen leefomgeving op een positieve wijze kan verbeteren. Met HeldenMoed zijn wij op zoek naar kleine acties of in het oog springende daden en initiatieven die bijdragen aan het tot stand brengen van een socialere leefomgeving. Soms zichtbaar, maar merendeel zijn het beslissingen die in eerste instantie geen aandacht vragen. Jongeren die anderen helpen in de straat of kinderen belangeloos begeleiden met sport en/of buurtactiviteiten. Jongeren die echt een heldendaad verrichten. Of jongeren die voorlichting geven over drugs in buurthuizen en scholen of gesprekken aangaan met anderen om wapenbezit onder jongeren te verminderen. Jongeren die de Moed hebben om niet meer deel te nemen aan terroriserende groepsactiviteiten waar de buurt veel overlast van heeft. Hier is lef voor nodig. Hier is Moed voor nodig HeldenMoed. Wij zorgen dat deze helden beloond worden! Op passende wijze worden onze helden in het zonnetje gezet en door de deelnemende gemeenten beloond met een HeldenMoed lintje en oorkonde. Kosten invullingen en uitvoering HeldenMoed 2010: 1.500,- Vriendenkorting gemeente 15%: 1.275,- HeldenMoed onderscheiding Lelystad, 11/06/09 HeldenMoed onderscheiding Tiel, 04/11/09 6

7 Projectmogelijkheid voor horeca Draaien tegen Geweld De STZG organiseert sinds eind 2006 het project: Draaien tegen Geweld. Draaien tegen Geweld is een bewustwording- en voorlichtingsactie om agressievormen en geweld in het uitgaansleven tegen te gaan. Doel van de actie is het uitgaanspubliek bewuster te maken van hun eigen bijdrage aan een leuke en veiligere stapavond. Smile! Wat je geeft, krijg je terug. Met de actie wordt het uitgaanspubliek door jongeren promotieteams op een positieve manier duidelijk gemaakt dat er geen excuses zijn om agressie en geweld toe te passen. Uit onderzoek 5 is gebleken dat 30% van de jongeren in Nederland wel eens een wapen meedraagt tijdens het uitgaan. Interviews met daders, slachtoffers, horeca en getuigen hebben uitgewezen dat wapens schijnveiligheid creëren. Wie met een wapen rondloopt, voelt zich zelfverzekerder en is minder snel geneigd conflicten te sussen of uit te weg te gaan. Verbaal en fysiek geweld komt dan snel om de hoek kijken. Wanneer de situatie vervolgens escaleert, wordt er te gemakkelijk naar de horeca gewezen als verantwoordelijke. Met T-shirts, posters, flyers, bierviltjes, vlaggen, stoeptegels etc. zetten wij de complete uitgaanscentra in het teken van de Draaien tegen Geweld. Aansluitend is de LSTZG aanwezig met een promotieteam die het uitgaanspubliek op de foto zet. Een lach is ontwapenend. In totaal hebben al duizenden bezoekers een statement gemaakt tegen agressie en geweld tijdens het uitgaan door op de foto te gaan Smile! Het promotieteam van Draaien tegen Geweld vraagt aan het uitgaanspubliek een tip hoe je nu zelf agressie en geweld tijdens het uitgaan kan voorkomen. De tips worden later breed kenbaar gemaakt aan gemeenten, horeca-, en uitgaansgebieden in Nederland. Doelstelling Draaien tegen Geweld Jongeren informeren, bewustwording maken en aandacht vragen voor agressie en geweld in en rondom uitgaansgebieden Kenbaar maken dat wapenbezit en nepwapens schijnveiligheid tot stand brengt Het minimaliseren en het voorkomen van agressievormen en geweld in uitgaansgebieden Het vertrouwen geven dat ieder zijn eigen leefomgeving kan verbeteren Draaien tegen Geweld wordt geïnitieerd door de LSTZG en is een samenwerkingsproject met gemeenten, openbaar vervoer, politie, de lokale horeca en het horecapersoneel. Kosten [indicatie] invullingen en uitvoering Draaien tegen Geweld LSTZG: 2.400,- Vriendenkorting gemeente 15%: 2.040,- Draaien tegen Geweld, Amsterdam, 27/09/09 Draaien tegen Geweld, Enschede, 18/04/09 Met dj s Dennis van der Geest en Lindo Duvall 5 Bron: Ministerie van Justitie / DSP 7

8 Projectmogelijkheden voor de basisschool Teken voor Veiligheid Alle bovenbouw leerlingen krijgen een blanco A5 ansichtkaart en mogen hierop een tekening maken hoe jezelf je eigen directe omgeving [of wereld] veiliger kan maken. Een lesbrief voor de leerkracht wordt bijgeleverd. De lesbrief gaat over het thema pesten, het tot stand brengen van een respectvollere samenleving en hoe ga je met elkaar om. Klassikaal worden de tekeningen / ansichtkaarten verzameld voor jurering. De jurering wordt gedaan door jongeren met ondersteuning van de gemeente. De winnende tekening kan eventueel gedupliceerd en verspreid worden als ansichtkaart en/of later gebruikt worden als [kerst]kaart namens de gemeente. Tevens wordt de winnende ansichtkaart door de leerlingen van de winnende klas onder deskundige begeleiding voor iedereen zichtbaar afgebeeld op een muur. Alle deelnemende scholen ontvangen een stoeptegel of een vlag van de LSTZG als beloning. Teken voor veiligheid is geschikt voor: Basisscholen [Bovenbouw] Jongerencentra, verenigingen en buurthuizen Invulling project Teken voor Veiligheid: Het verspreiden van ansichtkaarten in combinatie met een lesbrief Het verzamelen, tentoonstellen en jureren van de ansichtkaarten [Gemeentehuis] Belonen van scholen en bekendmaken van prijswinnaar Verspreiden [wanneer mogelijk] van winnende ansichtkaart en publiceren op websites Mogelijk om winnende kaart te gebruiken als toekomstige gemeentelijke kerstkaart De afbeelding van de winnende ansichtkaart afbeelden op een muur [zie foto] De speerpunten van Teken voor Veiligheid zijn: Begrip voor elkaar en respect onder de aandacht brengen en versterken Inzicht geven in cultuurverschillen, denken en doen. Wat kan wel, wat kan niet Hoe kan jezelf een invulling geven aan een respectvolle samenleving en leefomgeving Kinderen geven een duidelijk en positief signaal af Kosten [indicatie] invullingen en uitvoering Teken voor Veiligheid LSTZG: 9.500,- Vriendenkorting gemeente 15%: 8.075,- [Uitgaande van gemeenten tot inwoners] 8

9 Lespakket Pesten, dat pikken we niet De lesmodule Pesten, dat pikken we niet heeft het doel de 'zwijgende middengroep' te mobiliseren. Veel kinderen op basisscholen en middelbare scholen lijden bijna dagelijks onder pesten. Klas- en/of schoolgenootjes staan meestal werkloos toe te kijken; ze lachen mee met de pester of durven niets te doen, bang om zelf gepest te worden. En dat terwijl de rol van de omstanders juist cruciaal kan zijn in het terugdringen van pesten; zij kunnen een buffer vormen tussen de pester en de zondebok. Het is echter moeilijk om kinderen zover te krijgen dat ze ook daadwerkelijk actie gaan ondernemen. Daarom is de lesmodule Pesten, dat pikken we niet gemaakt: om kinderen in de piekleeftijd van het pesten, rond de 11 tot 14 jaar, door een discussie na te laten denken over pesten en hun eigen rol daarin, zodat het pesten vermindert of liever zelfs stopt. Het pakket bestaat uit een handleiding voor de leerkracht en de video Pest [6 minuten] en is vooral bedoeld voor kinderen tussen de 11 en 14 jaar. Kosten pakket: 34,95 exclusief verzendkosten Vriendenkorting gemeente 15%: 29,75 exclusief verzendkosten Anti-pesten posters in de klas De LSTZG is in december 2005 de anti-pesten campagne op alle basisscholen in Nederland gestart. Doelstelling van de campagne is kinderen in de leeftijd van 5 t/m 12 jaar bewust te maken van het pestprobleem. Om kinderen te laten zien wat hun aandeel is bij pesten zijn er posters ontwikkeld vanuit het oogpunt van de pester, het gepeste kind of de meeloper. Tot nu toe zijn er 17 verschillende posters ontwikkeld. Iedere poster behandelt een ander thema met betrekking tot pesten, zoals buitensluiten, digitaal pesten, pesten om er bij te horen etc. Basisscholen kunnen zich kosteloos abonneren op een digitale nieuwsbrief met aandacht voor pesten. Kosten 17 posters: 35,00 exclusief verzendkosten Vriendenkorting gemeente 15%: 29,75 exclusief verzendkosten Veiligheidsmeter Er zijn veel manieren om sociale veiligheid op school in kaart te brengen. Vaak zijn de uitkomsten bestemd voor leerkrachten en schoolleiding. De veiligheidsmeter is een middel voor en door leerlingen. Leerlingen geven aan of zij zich op school prettig voelen; met de 3 buizen en de fiches worden deze gevoelens voor hen ook zichtbaar. Op basis van deze meting kunnen de gevoelens van de leerlingen worden besproken en kunnen zij nadenken over de vraag hoe hun klas of de school [nog] veiliger kan worden. Het pakket bevat een veiligheidsmeter, handleiding, vragenformulieren en lieveheersbeestjespennen. Kosten: 69,95 incl. verzendkosten Vriendenkorting gemeente 15%: 49,50 incl. verzendkosten Kids tegen Geweld op school Veiligheidsmeter, september 09 De LSTZG richt zich uiteraard op de gehele maatschappij, maar in het bijzonder op kinderen en jongeren, omdat zij de toekomst zijn. De LSTZG vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren nadenken over pesten en geweld en hoe het verminderd kan worden. Daarom heeft de stichting speciaal voor deze doelgroep het project Kids tegen Geweld opgericht voor kinderen tussen de 7 en 14 jaar. Kinderen kunnen zich individueel of als team [kan een klas zijn] als KidsTeam gratis bij Kids tegen Geweld aanmelden. Na inschrijving krijgen alle kinderen uit de klas een lidmaatschapspasje en een handboek. Het vormen van een KidsTeam kan de start zijn van een project op school. Kinderen kunnen op die manier al zelfstandig aan de slag met de onderwerpen pesten, agressie en geweld. De maatschappelijke betrokkenheid en creativiteit van de kinderen staan dus centraal; de docent ondersteunt hen hierin. De Kidsleden voeren een actie uit in hun omgeving en brengen daarvan verslag uit aan de stichting. Vervolgens worden zij daarvoor door de stichting beloond met een T-shirt of cap en komt het verslag op de speciaal voor de Kidsleden opgezette website te staan. Kosten oprichting KidsTeam: Gratis 9

10 KidsKist Vanuit basisscholen kregen wij vaak de vraag naar kant-en-klaar lesmateriaal met als doelstelling het verbeteren van de sociale veiligheid op en rondom school. Om aan deze vraag te voldoen heeft de LSTZG de KidsKist ontwikkeld. De KidsKist is een schat aan informatie [boeken, DVD s, lesmateriaal, etc.] over de thema's respect, tolerantie, normen & waarden, discriminatie, pesten, agressie en geweld. De KidsKist is onderverdeeld in de volgende onderdelen: Een handleiding voor de docent. Achtergrondinformatie voor de docent. Lesmateriaal voor de groepen 1 en 2 [thema s normen en waarden, omgaan met elkaar, aardig doen]. Lesmateriaal voor de groepen 3 en 4 [thema s Pesten, weerbaar zijn, anders zijn]. Lesmateriaal voor de groepen 5 en 6 [thema s discriminatie, pesten, agressie en geweld]. Lesmateriaal voor de groepen 7 en 8 [thema s pesten, mishandeling en digitaal pesten]. Informatie voor ouders. Overig ondersteunend materiaal. Kosten: 500,- per KidsKist [geen korting mogelijk] Gastlessen over pesten Kinderen die normaal misschien gesloten zijn over hun ervaringen met pesten, vertellen onze gastdocenten hun persoonlijke verhaal. De pestles maakt het voor kinderen mogelijk om vrijuit te praten en te discussiëren over pesten. Kinderen worden gestimuleerd na te denken over hun rol bij pesten. Wij gaan dan ook in op de rol van de pester, het gepeste kind en de meeloper. Ook maken we aan het eind van de les met de hele klas afspraken om pesten tegen te gaan. De gastles duurt circa 60 minuten en bevat de volgende onderdelen: Introductie gastdocent Discussie aan de hand van een anti-pesten poster. Verschil pesten en plagen Rol van de pester, het gepeste kind en de meeloper Afspraken maken met de gehele klas Kosten gastles per dag: 200,- + reiskostenvergoeding [geen korting mogelijk] Stoeptegel met het lieveheersbeestje op het schoolplein Om als basisschool een signaal af te geven tegen pesten, kan er op het schoolplein een stoeptegel worden geplaatst. Burgemeester of wethouders zijn vaak bereid om hier een handje bij te helpen. De pers wil hier ook aandacht aan besteden. Het plaatsen van een stoeptegel kan gebeuren in combinatie met de gastles over pesten, ballonnen oplaten of Stoeptegellegging, Noordwijk, 09/07/09 aan de start/afsluiting van een themaweek. Kosten: 70,- per stoeptegel, inclusief verzendkosten [geen korting mogelijk] Ballonnen oplaten Het oplaten van ballonnen ziet er altijd heel feestelijk uit. U kunt ballonnen zomaar uitdelen aan uw leerlingen, maar ze kunnen deze ook oplaten met een boodschap voor de maatschappij. Ballonnen met het lieveheersbeestje erop en de bijbehorende ballonkaartjes kunt u [per 10 stuks] bestellen. Een heliumcilinder dient u zelf te verzorgen. De LSTZG heeft voorgedrukte ballonkaartjes. De leerlingen vullen één gedeelte van het kaartje in en leveren dit in bij een docent/verzorger/etc. Het andere gedeelte wordt aan de ballon gehangen. Degene die dit vindt, kan dit invullen en retourneren aan de LSTZG. Dit levert een aardigheidje op voor degene die het kaartje aan ons heeft teruggestuurd en ook voor het kind dat die ballon opgelaten heeft. Kosten ballon: 2,50 per 10 stuks + verzendkosten. Kosten kaartje: 2,00 per 10 stuks + verzendkosten. [geen korting mogelijk] 10

11 Projectmogelijkheden voor de middelbare school Peers of Romeo & Julia Peers of Romeo & Julia is een projectweek over conflicthantering en een aansluitend traject over bemiddeling onder leerlingen. Aanleiding: Uitingen van agressie en geweld komen meestal niet uit het niets. Als je een incident grondig bekijkt, kom je al snel tot de conclusie dat een voorval meer te maken heeft met de omgang tussen individuen en groepen in en om de school. De aandacht voor de wijze waarop jongeren met elkaar omgaan en hun onderlinge communicatie is belangrijk om conflicten te voorkomen en op te lossen. Zeker jonge mensen hebben tools nodig om op een respectvolle manier met elkaar om te leren gaan. Deze tools of gereedschappen bieden we aan tijdens het project Peers of Romeo & Julia. Het project bestaat uit een kant-en klare projectweek Romeo & Julia gevolgd door een traject over bemiddeling onder leerlingen, of kortweg peer mediation. Toelichting projectweek: Alle aspecten uit het traditionele verhaal van Shakespeare komen naar voren tijdens de projectweek, maar nu in een vernieuwd jasje. Conflicten en onoverbrugbare verschillen tussen families spelen een belangrijke rol in dit verhaal. De hele omgeving raakt in deze tweestrijd verwikkeld. Dit keer zijn het de leerlingen die het verloop van het verhaal bepalen; zij maken gedurende de projectweek met de bijbehorende opdrachten keuzes die het verhaal vormgeven. Ze krijgen het doel mee om het verhaal tot een happy end te brengen. Zo ontwikkelen ze vaardigheden die dat mogelijk maken. De projectweek bestaat uit drie dagen, waarbij leerlingen aan de hand van verschillende werkvormen inzicht krijgen in en oefenen met conflicthantering. Op dag vier presenteren de leerlingen wat ze leerden. Peers of Romeo & Julia kent een sterke e-learning component waarbij gebruik gemaakt wordt van een digitale [gesloten] leeromgeving. De projectweek kent de volgende onderdelen: Werken met verschillende werkvormen. Niet alleen groepsopdrachten, maar ook individueel Een website waarop de leerlingen iedere dag inloggen om het verloop van het verhaal te bekijken Een digitaal werkboek met opdrachten en reflectievragen Een scenario; de leerlingen bepalen dagelijks hoe het verhaal zich verder ontwikkelt Leerdoelen: kennis hebben over conflicthantering: wat is het, oorzaken, gevolgen, situaties etc. zelfinzicht vergroten over eigen conflicthanteringstijl en effecten daarvan. conflicthanteringstijl bij anderen herkennen en effecten daarvan. oefenen met vaardigheden met betrekking tot conflicthantering. reflecteren over eigen vaardigheden Kosten projectweek en leerlingbemiddeling Peers of Romeo & Julia : 2.500,- Vriendenprijs: 750,- 11

12 Wapen Jezelf Met Woorden [WJMW] Moed voor jongeren Wat is Wapen Jezelf Met Woorden? Sinds oktober 2005 geven gastdocenten van de LSTZG gastlessen in het voortgezet onderwijs. De gastlessen zijn bedoeld om het onderwerp [zinloos] geweld -pesten, agressie, geweld en wapengebruik- bij leerlingen bespreekbaar te maken. Doelgroepen De gastlessen zijn bestemd voor VMBO, HAVO, VWO, praktijkonderwijs en ROC s. Lesaanbod Voorlichtingsles: een gastspreker van de LSTZG geeft voorlichting over [zinloos] geweld: welke vormen zijn er, oorzaken en gevolgen. Dit kan bijvoorbeeld als onderdeel van een projectweek. Kosten: 150,- per dag [excl. reiskosten], ongeacht het aantal lessen op die dag. Lessencyclus: een gastdocent van de LSTZG geeft 4 lessen: Les 1 Introductie: wat is geweld, wat zijn de oorzaken en gevolgen voor de dader, de slachtoffer en de omstander. Les 2 Vergroten zelfinzicht van de leerlingen: hoe ga je zelf om met agressie, woede of conflicten. Les 3 Bewustwording: Oplossingen en alternatieven bedenken voor geweld door creatieve werkvormen in te zetten. Les 4 Leerlingen maken een individueel [creatief] statement over wat zij gaan doen om geweld te voorkomen. In overleg met de docent kan de invulling van de gastlessen afgestemd worden op actualiteiten binnen de klas of de school. De lessencyclus wordt mogelijk gemaakt met financiële steun van Oxfam Novib. Kosten: 100 euro per lessencyclus per dag, excl. reiskosten van de gastdocent. NB: de subsidie komt per 1 januari 2010 te vervallen. De prijzen zullen dan aangepast worden. 12

13 Wapen Jezelf Met Woorden Extra Moed voor jongeren Wat is Wapen Jezelf Met Woorden Extra? Wapen Jezelf Met Woorden Extra is een project bestemd voor jongeren in jeugdinrichtingen [ZMOK- en VMBO-niveau] en jongeren op het ZMOK-onderwijs. Het project bestaat uit 2 delen: 1. Gastlessen voor jongeren over oorzaken en gevolgen van pesten, agressie, wapenbezit en [zinloos] geweld. 2. Een opleiding voor jongeren tot voorlichter. Na de opleiding gaan zij mee naar gastlessen en vertellen als onderdeel van de gastlessen hun eigen levensverhaal. Het zijn jongeren die in aanraking zijn geweest met criminaliteit. De doelstelling van het opleiden en inzetten van jongeren is tweeledig. Enerzijds omdat dit het gevoel van eigenwaarde bij de jongeren kan versterken en zij een gedeeltelijke daginvulling hebben. Anderzijds omdat jongeren in het voortgezet onderwijs in deze leeftijdscategorie meer aannemen van leeftijdsgenoten dan van ouderen. Doelgroepen De gastlessen van Wapen Jezelf Met Woorden Extra zijn bestemd voor jeugdinrichtingen, scholen verbonden aan jeugdinrichtingen en het ZMOK-onderwijs. De opleiding tot voorlichter is bestemd voor jongeren die in aanraking zijn geweest met criminaliteit en willen vertellen welke consequenties dat voor hen heeft [gehad]. Lesaanbod Voorlichtingsles: een gastspreker van de LSTZG geeft voorlichting over [zinloos] geweld: welke vormen zijn er, oorzaken en gevolgen. Dit kan bijvoorbeeld als onderdeel van een projectweek. Kosten: 200,- per dag [excl. reiskosten], ongeacht het aantal lessen op die dag. Een cyclus van 4 lessen, waarin de volgende onderwerpen aan de orde komen: Les 1: wat is geweld, wat zijn de oorzaken en wat zijn de gevolgen voor zowel de dader, het slachtoffer en omstanders. Les 2: de agressie trap. Wat stoort jou, wat irriteert jou, wat maakt je boos en wat zorgt ervoor dat je je zelfbeheersing verliest. Les 3: hoe kun je ervoor zorgen dat je je zelfbeheersing niet verliest en dat je agressie je zwakte wordt. De jongeren bedenken wat hen rustig maakt. Ze werken dit uit met een creatieve werkvorm. Les 4: Inventarisatie wat de leerlingen willen veranderen in deze klas of deze school wat betreft agressie en geweld. Hoe maak je jouw school veiliger? Leerlingen bedenken voor zichzelf wat zij zich gaan doen om hun klas/school veiliger te maken. Dit verwerken zij in een kunstwerk. Bij de opzet van de lessencyclus is rekening gehouden met de leerstijl en het concentratievermogen van de doelgroep. Zoveel mogelijk wordt ook rekening gehouden met binnen de instelling/school gehanteerde methodieken. Kosten: 200,- per dag, excl. reiskosten. [geen korting mogelijk] Als de lessen op maat gemaakt dienen te worden, kunnen extra voorbereidingskosten in rekening worden gebracht. Hiervoor ontvangt u vooraf een prijsopgaaf. Gastspreker Een gastspreker van de LSTZG geeft voorlichting over [zinloos] geweld: welke vormen zijn er, oorzaken en gevolgen. Dit kan bijvoorbeeld als onderdeel van een projectweek. Kosten: 200,- + reiskostenvergoeding. [geen korting mogelijk] 13

14 Projectmogelijkheden voor sportverenigingen Pesten, agressie en [zinloos] geweld zijn begrippen die we al heel snel horen als we mensen rondom het sportveld vragen naar waar ze zich bezorgd om maken. Geweld is aan de orde van de dag en iedereen heeft er wel eens mee te maken. Opvallend is dat het vooral de jeugd is waar mensen zich zorgen om maken. Allerlei verschijnselen worden genoemd. Wapenbezit, vernielingen in de kleedkamer, schelden langs de lijn door ouders en andere supporters, zinloos geweld, geen respect voor ouders en scheidsrechter, verlies van normbesef etc. Wij willen het niet bij deze constatering laten. Wij willen er samen met de sportverenigingen iets aan doen. De sport verdient het! Naast beweging, uitdaging en plezier betekent sport ook ontmoeting en samenspel met andere mensen. Daarom moeten we alle mogelijkheden aangrijpen negatieve tendensen tegen te gaan en de sportiviteit te versterken. Leef je uit, maar nooit op een ander! Sport is geweldig omdat samenspel tot grote prestaties kan leiden. Sport is geweldig omdat het grensverleggend is. Maar sport is vooral geweldig omdat het plezierig en leuk is om te doen. Dat willen wij graag zo houden! Wij nodigen sportverenigingen uit gebruik te maken van de projectideeën die wij aanreiken zodat de LSTZG samen met sportverenigingen haar gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen als het gaat om het tegengaan van pesten, agressie en geweld op en om het sportveld. Gedragscode opstellen De verenigingen gebruik maken van een gedragscode. Doel van een gedragscode is om aan te geven welk gedrag er binnen de vereniging getolereerd wordt. Tevens kan een vereniging in deze gedragscodes een aantal tips meegeven om de logistiek voor, tijdens en na de wedstrijd te verbeteren. Het is voor het draagvlak belangrijk dat deze gedragscodes met de leden worden samengesteld. Op deze manier leert iedereen op de vereniging na te denken over hun eigen gedrag voor, tijdens en na het sporten. Stel samen afspraken en regels op over bijvoorbeeld het gedrag op het speelveld, en dat van de toeschouwers aan de zijlijn. Hoe je je sportief gedraagt ten opzichte van de tegenstander. En hoe je na afloop van de training of een wedstrijd je gedraagt in de kantine of onderweg naar huis. Poster- en advertentiemateriaal De LSTZG biedt digitaal materiaal dat bruikbaar is als terugkerende advertentie in het ledenblad van de sportvereniging. Het materiaal is bij de plaatselijke kopieershop ook als poster te printen. Banner voor op de site Uiteraard is het belangrijk dat er ook op de internetsite van de sportvereniging aandacht wordt besteed aan agressie en geweld. Via een digitale banner kan de vereniging eenvoudig zichtbaar en herkenbaar een plaatsje inruimen op de website. Deze banner kan een sportvereniging ontvangen van de LSTZG. 14

15 Plaatsen tegel en/of hijsen van een vlag U kunt ervoor kiezen om een stoeptegel met het bekende lieveheersbeestje te plaatsen of een vlag van de LSTZG te hijsen. Zo worden de leden er iedere dag aan herinnerd dat pesten, agressie en geweld niet normaal zijn, en ook nooit normaal mogen worden. Ook zien alle bezoekers dat de club actief is tegen agressie en geweld is! De burgemeester of de wethouder sport kan samen met de voorzitter van de sportvereniging officieel de gedragscode presenteren waarna de tegel geplaatst gaat worden en/of de vlag gehesen wordt. Kosten tegel 70,- Kosten vlag 40,- [geen korting mogelijk] Ballonnen oplaten Voor de jonge kinderen kan er een activiteit worden georganiseerd. Trainers en leiders vertellen over de gedragscodes op de voetbalclub. Na deze uitleg kunnen de leerlingen naar het voetbalveld gaan waar lieveheersbeestjesballonnen worden opgelaten. Niets is zo kleurrijk als het oplaten van honderden ballonnen! Ballonnen met het lieveheersbeestje erop en de bijbehorende ballonkaartjes kunt u [per 10 stuks] bestellen. Een heliumcilinder dient de club zelf te verzorgen. Kosten ballon: 2,50 per 10 stuks + verzendkosten Kosten kaartje: 2,00 per 10 stuks + verzendkosten [geen korting mogelijk] Badge Geef een signaal en draag een lieveheersbeestje badge! De badge is eenvoudig op het sporttenue te bevestigen. Het kan leuk zijn deze badge als positief signaal aan te bieden aan de [jeugd] leden, de vrijwillige scheidsrechters, etc. Kosten per badge: 2,50,- [geen korting mogelijk] Ballonactie, Basisschool de Leerwinkel, 19/05/09 Sportiviteitdag, VV de Blokkers 15

16 16

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG JAARVERSLAG 2003 INHOUDSOPGAVE DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG 2003 Hoofdstuk 1 De feiten pag. 5 Hoofdstuk 2 Doelstelling en doelgroep pag. 7 Hoofdstuk 3 Ontstaan van de Stichting pag. 8 Hoofdstuk 4 Profiel van

Nadere informatie

SCHOOLVEILIGHEIDS PLAN

SCHOOLVEILIGHEIDS PLAN SCHOOLVEILIGHEIDS PLAN schoolveiligheidsbeleid Bs. De Schare 2016-2020 Inhoudsopgave SCHOOLVEILIGHEIDSBELEID DE SCHARE ST. HUBERT... 2 INLEIDING... 2 ONDERZOEK... 2 VISIE SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN DE SCHARE...

Nadere informatie

Pestprotocol Prinses Beatrixschool

Pestprotocol Prinses Beatrixschool Pestprotocol Prinses Beatrixschool Jij kunt het 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Uitgangspunten 1.1 Wat verstaan wij onder pesten? 1.2 Welke gedragsrollen zien wij? Leerlingvolgsysteem 2.1 SCOL 2.2 Kinderen

Nadere informatie

Good practices Jongeren centraal

Good practices Jongeren centraal Good practices Jongeren centraal inhoudsopgave Lessen in geluk 3 les(s) & more 6 puberspreekuur en de gezondheidstest 9 can you fix it? 12 zelfvertrouwen en eetgedrag 15 peervoorlichters over het CJG in

Nadere informatie

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria VOORWOORD Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria In de pers is de laatste jaren steeds meer aandacht gekomen voor de nadelen van alcohol gebruik onder jongeren. Coma zuipen is een begrip geworden. Steeds

Nadere informatie

Jaarwerkplan 2015 Stichting SHINE

Jaarwerkplan 2015 Stichting SHINE Jaarwerkplan 2015 Stichting SHINE Mirjam van der Leer SHINE Houten De Slinger 2 3995 DE Houten www.shinehouten.nl Inhoudsopgave Missie en Visie Jaarwerkplan 2015: p. 3 p. 6 1. Doelstellingen en uitgangspunten

Nadere informatie

Structurele aanpak bij pesten. Hoe vergroten wij de kans op een respectvolle omgang met elkaar in het middelbaar beroeps onderwijs?

Structurele aanpak bij pesten. Hoe vergroten wij de kans op een respectvolle omgang met elkaar in het middelbaar beroeps onderwijs? Structurele aanpak bij pesten Hoe vergroten wij de kans op een respectvolle omgang met elkaar in het middelbaar beroeps onderwijs? Platform Veiligheid MBO, 2014 1 Titel : Structurele aanpak bij pesten

Nadere informatie

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012 Werkplan Jongerenwerk 2013 Krimpen a/d IJssel In dit werkplan worden de werkzaamheden van het Moderne Jongerenwerk beschreven voor het jaar 2013 op basis van signalen en bevindingen van het voorgaande

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

Pestprotocol. Hoe vergroten wij de kans op. een respectvolle omgang met. elkaar in het Middelbaar Beroeps. Onderwijs?

Pestprotocol. Hoe vergroten wij de kans op. een respectvolle omgang met. elkaar in het Middelbaar Beroeps. Onderwijs? Pestprotocol Hoe vergroten wij de kans op een respectvolle omgang met elkaar in het Middelbaar Beroeps Onderwijs? Inhoudsopgave Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Een respectvolle leer- en werkomgeving binnen

Nadere informatie

Mijn school onder de loep

Mijn school onder de loep Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam

Nadere informatie

Pestprotocol. Pestprotocol

Pestprotocol. Pestprotocol Pestprotocol februari 202 2 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 3 Voorwoord... 5 Plagen... 6 Pesten... 6 Voorbeelden van pestgedrag... 6 Partijen bij het pestprobleem... 7 Sociale Media... 8 Preventieve

Nadere informatie

Anti-pestprotocol De Witte School

Anti-pestprotocol De Witte School Anti-pestprotocol De Witte School Herziene versie 18 november 2014 1 2 Inhoud Anti-pestprotocol... 1 De Witte School... 1 1.Plagen of pesten?... 4 2.Definitie... 5 2.Doel pestprotocol basisschool De Witte

Nadere informatie

Veiligheid Agressie. Medicijngebruik. Protocol. Ouders. Bedreiging. Leerkracht. Delta. Leerling. Aangifte

Veiligheid Agressie. Medicijngebruik. Protocol. Ouders. Bedreiging. Leerkracht. Delta. Leerling. Aangifte Delta stichting voor openbaar primair onderwijs Arnhem Leerling Veiligheid Agressie Leerkracht Ouders Protocol Aangifte Bedreiging Medicijngebruik Inhoudsopgave Inleiding...blz.3 Hoofdstuk 1 Coördinatie

Nadere informatie

Praktijkboek voor de verkeersouder

Praktijkboek voor de verkeersouder Praktijkboek voor de verkeersouder Het Praktijkboek voor de verkeersouder is een uitgave van Veilig Verkeer Nederland in het kader van het project Verkeersouders. Het praktijkboek vormt samen met het startwerkplan

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

effectief kindgericht armoedebeleid

effectief kindgericht armoedebeleid Handreiking aan Nederlandse gemeenten voor effectief kindgericht armoedebeleid Vernieuwde editie met tips uit de praktijk Juni 2015 Voorwoord Geen dagelijkse warme maaltijd of geen nieuwe kleding als dat

Nadere informatie

Op weg naar een veilige en gezonde school

Op weg naar een veilige en gezonde school Op weg naar een veilige en gezonde school Handreiking voor alcoholpreventiebeleid op scholen voortgezet onderwijs in Zuidoost-Brabant november 2010 In kader van: regionaal alcoholproject Laat je niet flessen!

Nadere informatie

Colofon. Vereniging NOV, april 2012

Colofon. Vereniging NOV, april 2012 In veilige handen Hoe begeleid ik vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Voor steunpunten en ondersteuners Colofon Tekst: Saskia Daru, Ronald Hetem, Wendela

Nadere informatie

voor ouders, school en kinderopvang

voor ouders, school en kinderopvang Trainingen Cursussen Bijeenkomsten voor ouders, school en kinderopvang 20.000 deelnemers per jaar, Kwaliteit in uitvoering Al 30 jaar vertrouwd, Actueel en vernieuwend 2 Voor Onderwijs & Kinderopvang Ouders

Nadere informatie

Beleidsplan sociaal emotionele ontwikkeling Chr. Basisschool De Akker te Dieren

Beleidsplan sociaal emotionele ontwikkeling Chr. Basisschool De Akker te Dieren Beleidsplan sociaal emotionele ontwikkeling Chr. Basisschool De Akker te Dieren Y Auteur : Jenny Hilberts Datum : Maart 2013 Beleidsplan sociaal emotionele ontwikkeling 1 Voorwoord Op onze school is er

Nadere informatie

jaarverslag 2011 Organisatie voor maatschappelijk welzijn in Westelijk Noord-Brabant

jaarverslag 2011 Organisatie voor maatschappelijk welzijn in Westelijk Noord-Brabant vooruit kijken jaarverslag 2011 Organisatie voor maatschappelijk welzijn in Westelijk Noord-Brabant In dit jaarverslag blikken we terug, maar we kijken ook vooruit. Want de maatschappij verandert, het

Nadere informatie

Toolkit jeugdoverlast. Een bundeling van mogelijkheden op preventief, curatief en repressief gebied

Toolkit jeugdoverlast. Een bundeling van mogelijkheden op preventief, curatief en repressief gebied Toolkit jeugdoverlast Een bundeling van mogelijkheden op preventief, curatief en repressief gebied Praktijkteam jeugd & overlast Kennemerland November 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzicht mogelijkheden

Nadere informatie

Ik wist niet dat leren leuk kon zijn

Ik wist niet dat leren leuk kon zijn Ik wist niet dat leren leuk kon zijn Good practices in de volwasseneneducatie CINOP, s-hertogenbosch Samenstelling: Thomas Bersee, Patricia Defesche, Annelies Dickhout, Maaike Lens en Margriet Snellen

Nadere informatie

Op school is iedereen aan zet GOEDE VOORBEELDEN

Op school is iedereen aan zet GOEDE VOORBEELDEN Op school is iedereen aan zet GOEDE VOORBEELDEN directeuren, docenten en leerlingen in Amsterdam integreren seksuele diversiteit (2007-2011) Met trots kunnen we zeggen dat dit project één van de meest

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen Een handreiking voor VVE-instellingen Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

Zo zijn onze manieren

Zo zijn onze manieren Zo zijn onze manieren Verslag van een inventarisatie van en handreikingen voor het werken met gedragsregels in Eindhoven Drs. A. Huygen Drs. R. Verwijs Maart 2010 2 Inhoud 1 Aanleiding 5 1.1 Probleemstelling

Nadere informatie

Burgerschap in beeld

Burgerschap in beeld Trotse Hugenoten De school streeft ernaar om burgerschap een vanzelfsprekend onderdeel te laten zijn van meerdere vakken, zoals leefstijl, godsdienst/levensbeschouwing, geschiedenis en maatschappijleer.

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie