Verenigingenboek Sportraad MUSST Maastricht September Imke Verbeek Denise Leenders Cato Vrouwenraets Anita Engels

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verenigingenboek 2013-2014. Sportraad MUSST Maastricht September 2013. Imke Verbeek Denise Leenders Cato Vrouwenraets Anita Engels"

Transcriptie

1 Verenigingenboek Sportraad MUSST Maastricht September 2013 Imke Verbeek Denise Leenders Cato Vrouwenraets Anita Engels

2 Inhoud 1. SPORTRAAD MUSST Doelstellingen 4 2. DAGELIJKS BESTUUR Algemene Zaken 7 3. SAMENWERKENDE PARTIJEN UM SPORT Studenten Sport Nederland Gemeente Maastricht U-Raad Studentenraad SUBSIDIES Reguliere Subsidie (Boeteregeling p. 21) Subsidie voor Toernooideelname Evenementensubsidie BESTUURSMAANDEN Regeling, Richtlijnen en Procedure EVENEMENTEN Nederlandse Studenten Kampioenschappen Groot Nederlands Studenten Kampioenschap Kaderdag en Besturenweekend Studentenwintersport Ragweek en Sportdag Batavierenrace INKOM Internationale toernooien NSK ORGANISATIE Tips en Tricks PR EN SPONSORING PR Sponsoring JAARPLANNING SPORTRAAD MUSST APPENDICES I Voorbeeld Materialenplan II Voorbeeld Balans III Voorbeeld Begroting V Contactgegevens SSV en VI Contactgegevens OSSO s VII SCOREN VIII Vervoer SSV en 58

3 Inleiding Hierbij geeft de Sportraad Maastrichtse Universitaire Studentensport Stichting (MUSST) jullie het verenigingenboek, welke is bedoeld voor de besturen van de Studenten Sport Verenigingen (SSV en). Het verenigingenboek bevat belangrijke informatie voor de SSV en. De MUSST hoopt dat door het verstrekken van deze informatie een aantal zaken voor jullie gemakkelijker worden. Naast algemene zaken over het dagelijks bestuur en samenwerkende partijen geeft dit verenigingenboek ook antwoord op vragen over subsidies, bestuursmaanden, evenementen en PR & Sponsoring. De MUSST hoort graag eventuele op- en aanmerkingen met betrekking tot dit verenigingenboek. Vlnr: Anita Engels, Imke Verbeek, Denise Leenders en Cato Vrouwenraets Een sportief bestuursjaar toegewenst! Sportraad MUSST Bestuur

4 1. Sportraad MUSST Sportraad MUSST is het overkoepelende orgaan voor alle studentensportverenigingen (SSV en) in Maastricht dat de belangen behartigt van alle sportende studenten in Maastricht en wordt bestuurd door studenten. Het voornaamste doel van Sportraad MUSST is het bevorderen van het beoefenen van sport door studenten van de Universiteit Maastricht (UM) en Zuyd Hogeschool. De MUSST ondersteunt studentensportverenigingen, onder andere, door middel van de verstrekking van subsidie aan de aangesloten studenten sport verenigingen en aan alle studenten die staan ingeschreven bij de UM & de Zuyd Hogeschool, en in het bezit zijn van een geldig lidmaatschap Sports van UM SPORT. Een studentensportvereniging kan zich aansluiten bij de MUSST als aan de voorwaarden wordt voldaan, welke in dit verenigingenboek terug te vinden zijn in het hoofdstuk subsidies. Verder stimuleert de MUSST het organiseren van en deelnemen aan (sportieve) evenementen door studenten. Daarnaast beschikt Sportraad MUSST over kennis van verscheidene bestuurszaken waar de SSV en in de loop van het jaar mee te maken kunnen krijgen. De MUSST is dus altijd beschikbaar om mee te denken over problemen waar SSV en mee te maken krijgen of hebben. Leden van studentensportverenigingen kunnen bij de Sportraad MUSST terecht voor inschrijvingen van sportevenementen, subsidie voor toernooien, algemene informatie en advies. Ongebonden sporters, in het bezit van een lidmaatschap Sports, kunnen bij de Sportraad MUSST terecht voor inschrijving voor toernooien, algemene informatie en advies. Deze ongebonden sporters kunnen bij de Sportraad MUSST slechts subsidie krijgen voor deelname aan (G)NSK's. 3

5 1.1 Doelstellingen Sportraad MUSST bevindt zich op het moment in een moeilijk pakket, steeds meer sportende studenten aan de ene kant, en aan de andere kant de bezuinigingen van hogerhand. Om toch impuls aan de studentensport te geven zet Sportraad MUSST in op een beleid dat zich focust op creativiteit en kwaliteitsverbetering in de meest brede zin. Door middel van dit beleid willen wij ervoor zorgen dat de sport toegankelijker wordt voor de studenten in Maastricht. 1. Verspreiding Sportcultuur Sportraad MUSST is van mening dat Maastrichtse studenten te weinig in aanraking komen met sport. Sport is nog steeds geen way of life in Maastricht, om studenten in beweging te krijgen en de studentensport te bevorderen zullen er toernooien, evenementen en andere sport-gerelateerde activiteiten georganiseerd worden. 2. Professionalisering Bestuursondersteuning De belangrijkste doelgroep voor Sportraad MUSST zijn de SSV en, om deze gezond en levendig te houden is het van belang dat besturen hun werk zo goed mogelijk kunnen uitvoeren, op financieel, bestuurlijk, organisatorisch en sociaal gebied. Sportraad MUSST stelt zich dit jaar dan ook ten doel om de best mogelijke voorwaarden te creëren om de SSV-besturen op een professionele manier te kunnen ondersteunen. Hierom is het ook belangrijk bekend te zijn onder de verschillende besturen en andere sportende studenten, zodat de drempel om op ons af te stappen zo laag mogelijk ligt. 3. Relatie MUSST SCOREN SCOREN is de sociale tak van Sportraad MUSST, speciaal opgericht om, voornamelijk tijdens niet sport-gerelateerde evenementen als de INKOM, als één groep sterk te staan met alle SSV en, ten opzichte van de grotere studentenverenigingen. Inmiddels is SCOREN uitgegroeid tot een groot concept, verantwoordelijk voor alle sociale activiteiten die worden georganiseerd voor de SSV en, gecombineerd met promotie. Enkele jaren geleden is SCOREN weer nieuw leven ingeblazen door de toenmalige Sportraad MUSST, en met succes. Dit jaar gaan we voor de verduidelijking van het SCOREN concept en het uitdragen van het verschil tussen SCOREN en Sportraad MUSST. 4

6 SCOREN is sinds een integraal onderdeel van de MUSST, gecoördineerd door de commissaris PR & Sponsoring. Hierdoor zijn alle studenten sportverenigingen nu vanzelf lid van SCOREN, en kan de MUSST alles overzien, zowel op organisatorisch als financieel gebied. De commissie SCOREN is open voor alle geïnteresseerden en wisselt wanneer nodig (dus niet per studiejaar). Meer informatie over SCOREN kan worden gevonden in de bijlagen. 4. Netwerkverbreding In het huidig bestuursjaar is Sportraad MUSST een fulltime bestuur. Dit betekent dat zij tijd kunnen vrij maken om zichzelf te laten zien op, vergaderingen, bijeenkomsten, borrels enzovoort. Hierdoor wordt Sportraad MUSST een nog belangrijkere factor op het gebied van de studentensport. De contacten opgedaan met netwerken kunnen in worden gezet om de studentensport vooruit te helpen. 5. Samenwerkingsverbanden Om zoveel mogelijk partijen kennis te laten maken met de studentensport, dan wel Sportraad MUSST, is het aangaan van samenwerkingsverbanden van cruciaal belang. Deze samenwerkingsverbanden kunnen betrekking hebben op studieverenigingen, studentenverenigingen, andere sportraden en overige verenigingen waar Sportraad MUSST een raakvlak mee heeft. 6. Versterken PR & Sponsoring Beleid Extern geld genereren en de studentensport beter ondersteunen kunnen in één adem worden genoemd. Deze financiële middelen zorgen ervoor dat er meer mogelijkheden zijn voor de SSVen. Sportraad MUSST streeft er dan ook naar om een substantieel bedrag aan externe sponsoring binnen te halen, en met deze sponsoren ook een lange termijnovereenkomst te sluiten. Helaas is het werven van sponsoren in het huidige economische klimaat erg lastig. Verder zijn studenten in Maastricht te verdelen in vele afzonderlijke categorieën en sociale verbanden. Het PR-beleid moet hier op inspringen en de mogelijkheden met betrekking tot studentensport onder de aandacht brengen van de niet-sportende studenten. Hier zijn in de moderne tijden voornamelijk de verschillende sociale media zeer geschikt voor, die tegenwoordig door vrijwel alle studenten worden gebruikt. 5

7 2. Het Dagelijks Bestuur Hieronder staan de namen en functies van Sportraad MUSST Per functie staan de onderwerpen beschreven. Naam Functie Taken Imke Verbeek Voorzitter Externe contacten, Algemeen beleid, Batavierenrace, Commissie Bestuursbeurzen GNSK. Denise Leenders Secretaris Nieuwsbrief, algemene correspondentie, informatievoorziening naar SSV en, GNSK, StuWi. Cato Vrouwenraets Penningmeester Financieel beleid, Reguliere subsidies, Evenementensubsidies, Toernooideelnamesubsidies. Anita Engels Commissaris PR/ Sponsoring Berichtgeving sponsoring en promotie, Open dagen Universiteit Maastricht, INKOM, Batavierenrace, Website, sociale media, internationale toernooien. Contact: Per Algemeen: Voorzitter: Penningmeester: Secretaris: PR en Sponsoring: 6

8 Tijdens de inloop uren: De kamer van Sportraad MUSST bevindt zich in Sportcentrum Randwyck (P. Debyeplein 15). Tijdens de openingsuren (10:00-15:00 iedere werkdag) zal er altijd iemand van de Sportraad MUSST aanwezig zijn. Mocht je buiten deze tijden langs willen komen of zeker willen weten dat de persoon die je wilt spreken niet in bespreking is, maak dan van te voren een afspraak. De precieze openingstijden zullen altijd worden vermeld op de deur bij de ingang van het kantoor, in de nieuwsbrief en op de website (www.musst.nl). 2.1 Algemene zaken Nieuwsbrief De nieuwsbrief is het primaire communicatiemiddel van de MUSST naar de SSV en. Elke week versturen wij een nieuwsbrief met daarin alle relevante informatie van Sportraad MUSST voor de studenten sport verenigingen. Het is dan ook belangrijk dat deze nieuwsbrief goed gelezen wordt en dat de data in deze mailing genoteerd worden. Specifieke informatie voor een SSV zal uiteraard apart verstuurd worden. BHV cursus Iedere SSV is verplicht om bij activiteiten Zorg op Maat aan te kunnen bieden. Dit houdt in dat men moet kunnen aantonen dat er voldoende zorg is verleend. Voorheen was er één BHV er per 50 mensen verplicht, dit is niet meer het geval. Als huurder van een accommodatie hoeft er in principe niets gedaan te worden, aangezien dit onder de beheerder van de accommodatie valt. Als er echter een evenement gepland wordt is het wel raadzaam om contact op te nemen met de beheerder aangaande BHV. Om BHV er te worden dient een cursus gevolgd worden. Op dit moment is er een BHV cursus bekend. De verenging dient zich hierzelf voor 1 oktober voor op te geven. Voor meer informatie over de cursus of BHV in het algemeen kan worden aangevraag bij Ruud van Oijen: Verzekeringen Aansprakelijkheid Als een SSV wordt aangesproken door een persoon die schade heeft opgelopen, dan keert de verzekering van de UM slechts uit boven ,00 ingeval van letselschade. Bij letselschades beneden ,00 moet de SSV zelf uitkeren of 7

9 verzekeren. Een vereniging kan zich hiervoor indekken door een bepaling ten behoeve van het eigen risico van de leden op te nemen in het Huishoudelijk Reglement en leden op hun inschrijfformulier akkoord te laten gaan met deze bepaling of het HR in het algemeen. Postvakjes en rekeningen De SSV en hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van het postadres van de Sportraad MUSST (Postbus 616, 6200 MD Maastricht). Alle verenigingen hebben een eigen postvak in het kantoor van de MUSST. Ook de communicatie tussen de MUSST en de SSV en verloopt gedeeltelijk via deze postvakken. Daarom dienen de SSV en regelmatig hun post te komen ophalen, ook als ze een eigen postadres hebben. Dit is ook van belang, aangezien er rekeningen in deze postvakjes aankomen. De rekeningen die door de MUSST worden uitgegeven dienen binnen veertien dagen betaald te worden. Na veertien dagen komt er een boete op de rekening van 5% van het originele bedrag. Vervolgens komt hier iedere zeven dagen een extra vijf procentpunten bij. Na drie weken (21 dagen) is de boete dus 10% van het originele bedrag. Vertrouwenspersoon Het kan zijn dat er binnen de vereniging problemen spelen en er behoefte is aan een vertrouwenspersoon. Deze kan ingeschakeld worden wanneer men zich geïntimideerd voelt, regelmatig agressief wordt benaderd, systematisch mikpunt van geintjes en pesterijen is of wanneer er sprake is van bijvoorbeeld seksuele intimidatie. Natuurlijk is het mogelijk zelf een oplossing te verzinnen voor het gedrag waarmee men wordt geconfronteerd, maar men kan ook de hulp inschakelen van een studentenvertrouwenspersoon. Hiervoor kan contact opgenomen worden met mw. Drs. A.M.R Rikhof. Zij is beschikbaar op afspraak: Minderbroedersberg 4-6, kamer 4.031, tel , Kijk voor verdere informatie op: on.htm 8

10 3. Samenwerkende Partijen Om onze doelstellingen te bereiken is het noodzakelijk om samen te werken met verschillende partijen. De belangrijkste partijen zijn UM SPORT, Studenten Sport Nederland (SSN), Gemeente Maastricht, de Studentenraad en de Universiteitsraad (U-Raad). 3.1 UM SPORT Sportraad MUSST en UM SPORT zijn organisaties die zich inzetten voor de sportende student en maken deel uit van het Studenten Service Centrum. UM SPORT heeft als hoofdtaken: Het verzorgen van een sportprogramma voor alle studenten en medewerkers; Het ondersteunen van Studenten Sport Verenigingen op het gebied van sporttechnische zaken, sportaccommodatie en trainers; Het profileren van de UM als sportieve universiteit; Samenwerkingsverbanden zoeken binnen en buiten de UM; Ondersteuning voor topsporters. Het afdelingsteam UM SPORT bestaat uit: Hoofd UM SPORT: Afdelingshoofd Marketing en Communicatie: Coördinator Sporttechnisch personeel: Coördinator Studenten Sport Verenigingen en MUSST: Coördinator planning, accommodatie en materialen: Coördinator events en externe relaties: Teamcoach Fitness: Medewerker personeelsbeheer / secretariaat: Informatie manager: Birgitte Hendrickx Netty Bekkers Han van Zeijl Ivanka Smitsmans Ruud van Oijen Liesbeth Kruisifikx Wilko Gietel Helma Paulussen Bart Vriesema 9

11 Verder zijn er nog enkele bijzondere taken. Topsportcoördinator: Uitleen UM SPORT Auto: BHV: Hamish Craig Bart Vriesema Ruud van Oijen Teamcoaches Aerobics Conditie Spinning UM Cycling / UM Running Sandra van Wij Ivanka Smitsmans Ruud van Oijen Matthijs Krooi De contactgegevens van UM SPORT zijn: Telefoonnummer: Site: Sport Centrum Randwyck P. Debyeplein 15, 6229 HA, Maastricht. Postbus 616, 6200 MD Maastricht. Topsport Studeren in Maastricht en op hoog niveau sport bedrijven kan voor verschillende problemen zorgen. Om topsport te promoten en te stimuleren is er voor deze sporters een vorm van ondersteuning. In de praktijk zal deze ondersteuning per persoon en op maat worden gegeven. Hoe kan de ondersteuning eruit zien? Bij ondersteuning kan het gaan om: Faciliteiten die de studie betreffen, bijv. aanpassing van het studieprogramma voor zover daar binnen de faculteit de mogelijkheid voor bestaat; Regeling Profileringsfonds(); Algemene faciliteiten, zoals trainingsfaciliteiten of bemiddeling bij het verkrijgen van geschikte huisvesting. 10

12 Wie komen er voor in aanmerking? Topsport Limburg bepaalt de status van de topsporter. De sporter dient deze status zelf aan te vragen bij Topsport Limburg. Voor contactgegevens zie Voor buitenlandse studenten is er een vergelijkbare status mogelijk met beperkte ondersteuning. Studenten kunnen op basis van hun topsport status bij hun studieadviseur een beroep doen op medewerking tot aanpassing van hun studieprogramma. UM SPORT bemiddelt, indien gewenst, richting studieadviseur of studentendecaan voor financiële ondersteuning of richting SSC voor ondersteuning m.b.t. huisvesting. UM SPORT speelt vooral een doorverwijzende en ondersteunende rol. Topsporters kunnen een gratis lidmaatschap Gym krijgen, hiervoor moeten zij zich melden bij Hamish Craig. Voor verdere informatie zie https://myum.unimaas.nl/irj/portal bij studie en topsport of stuur een naar Contactpersoon: Hamish Craig 3.2 Studenten Sport Nederland Studentensport Nederland (SSN) is een landelijke organisatie die als overkoepeling voor de lokale sportraden fungeert. SSN behartigt de belangen van de studentensport op nationaal en internationaal niveau. Hiervoor heeft ze een samenwerkingsverband met het ISO (interstedelijk studentenoverleg), één van de twee grootste landelijke studentenbelangenbehartigers. SSN is aangesloten bij de European University Sports Association (EUSA) en bij de International University Sport Federation (FISU). Verder is SSN de enige organisatie in Nederland die Nederlandse Studenten Kampioenschappen mag toekennen. Studentensport Nederland is bereikbaar via De website van Studentensport Nederland is: 11

13 3.3 Gemeente Maastricht De gemeente Maastricht beheert het merendeel van de sportaccommodaties waar ook SSV en sporten. De MUSST en de gemeente Maastricht hebben op regelmatige basis overleg waarin zaken die van belang zijn voor de MUSST en de SSV en aan bod komen. Input van de SSV en is daarom ook zeer belangrijk, zodat de MUSST alle lopende kwesties op de agenda kan zetten. Studentensportverenigingen komen voornamelijk in aanraking met de gemeente indien er gemeentelijke accommodaties gehuurd dienen te worden. Bij de Sportservice van de Gemeente Maastricht en UM SPORT kan men terecht voor vragen en verzoeken. Voor verdere informatie kan er contact opgenomen worden met: Voor aanvragen bij de Gemeente Maastricht Sport, , Voor aanvragen binnen het programma van UM SPORT (SCR) UM SPORT, Ruud van Oijen, , Voor aanvragen buiten het programma van UM SPORT (SCR) Servatius, Frans van Kaauwen, Internet: 3.4 Universiteitsraad (U-Raad) De universiteitsraad is een orgaan dat de belangen van studenten behartigt tegenover het college van bestuur. De universiteitsraad heeft om de twee maanden een vergadering met het college waarin ze problemen van studenten op de agenda zetten. Tijdens het bestuursjaar is er voor het eerst echt samengewerkt met de universiteitsraad op het gebied van sportaccommodaties. Deze samenwerking is goed bevallen en zal de komende jaren voortgezet worden om te garanderen dat de sportbelangen ook op hogere niveaus binnen de universiteit worden verdedigd. 12

14 3.5 - Studentenraad De Maastrichtse Studentenraad representeert de Maastrichtse studenten bij de gemeente. De studenten in de raad komen van alle verschillende takken van het studentenleven in Maastricht. Zij treden op als officieel adviesorgaan van de gemeente en gaan zo ook direct in gesprek met de buurten om misverstanden tegen te gaan. Verder kunnen zij ook punten aandragen bij de gemeente die onder de studenten leven. Namens de sportende studenten zit de voorzitter van de MUSST, Imke Verbeek, in de raad. 13

15 4. Subsidies Sportraad MUSST verstrekt een drietal subsidies: Reguliere subsidie Subsidie voor toernooideelname Evenementensubsidie De reguliere subsidie wordt opgebouwd door basissubsidie, materiaalsubsidie, subsidie voor competitiedeelname, kledingsubsidie en bonussubsidie. Verplichte activiteiten De MUSST organiseert elk jaar meerdere activiteiten waaraan de SSV en deel dienen te nemen. Om de SSV en te stimuleren zijn deze activiteiten deels verwerkt in de bonussubsidie en de boeteregeling, een meer gedetailleerde beschrijving zal verderop in het verenigingenboek te vinden zijn. De verplichte activiteiten zijn: De kaderdag, dit jaar op 15 november De voorzitter- en penningmeester overleggen (VZO/PMO) De INKOM contactpersonen bijeenkomsten (CHO) Het voorjaarsgesprek en het najaarsgesprek De themadag Algemene voorwaarden voor een SSV Sportraad MUSST verstrekt verschillende subsidies om de SSV en te ondersteunen. Om in aanmerking te komen voor een subsidie, moet de vereniging erkend zijn als SSV door de MUSST. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden Alle leden van de SSV dienen in het bezit te zijn van een geldig lidmaatschap Sports. Alle bestuursleden dienen in het bezit te zijn van een geldig lidmaatschap Sports De SSV moet volledig rechtsbevoegd zijn en ingeschreven staan bij de KvK. Zowel de vereniging als de bestuursleden dienen correct te zijn ingeschreven. De SSV moet openstaan voor alle studenten in Maastricht (HBO, WO). 14

16 De SSV dient een sportieve doelstelling te hebben. De SSV moet een goede ledenadministratie en financiële administratie voeren. De SSV moet de continuïteit van de vereniging kunnen waarborgen. De SSV dient een reële contributie te vragen aan haar leden. De SSV dient een jaarplanning te hebben. De SSV dient geen activiteiten te ontplooien die afbreuk doen aan de goede naam van de UM en Zuyd Hogeschool en van Maastricht als studentenstad. De SSV dient, indien mogelijk, de UM te vertegenwoordigen bij (G)NSK's en andere nationale en internationale studentensportevenementen van enige omvang. De SSV dient een actieve bijdrage te leveren aan de organisatie van activiteiten die de studentensport bevorderen. 4.1 Reguliere subsidie De reguliere subsidies dienen ter ondersteuning van de SSV en in hun sportgerelateerde aangelegenheden. Deze subsidie wordt jaarlijks uitgekeerd door Sportraad MUSST aan alle SSV en, die aan de algemene voorwaarden voldoen. De reguliere subsidie bestaat uit vijf onderdelen: I Basissubsidie II Materiaalsubsidie III Subsidie voor competitiedeelname IV Kledingsubsidie V Bonussubsidie Deze subsidies worden apart beoordeeld volgens verscheidene richtlijnen. De aanvraag voor de reguliere subsidie moet dit jaar uiterlijk op 22 november 2013 bij Sportraad MUSST binnen zijn. Bij de realisatie van de reguliere subsidie kan er een verrekening plaats vinden van de materiaalsubsidie, competitiesubsidie en de kledingsubsidie van vorig jaar. Hieronder worden al deze subsidies apart besproken. Het tijdstip van uitkering van de subsidies is afhankelijk van de bezetting van de MUSST. In principe kan het geld rond juni/juli worden verwacht, afhankelijk van de verwerking bij UM SPORT en het Administrative Serve Center (ASC). 15

17 I Basissubsidie De basissubsidie wordt uitgekeerd aan de hand van het aantal leden met een lidmaatschap Sports dat de vereniging heeft. Voor de aanvraag van deze subsidie dient er een ledenlijst ingeleverd te worden. Hoe dit dient te gebeuren is verder uitgewerkt onder het kopje onderdelen reguliere subsidieaanvraag. Om de hoogte van de basissubsidie vast te stellen wordt het volgende verdeelmodel gebruikt: Schaal Leden Subsidie per lid Schaal ,75 Schaal ,50 Schaal ,00 Schaal ,75 Schaal ,50 Schaal 6 > 150 3,50 Bovenstaande bedragen (subsidie per lid) zijn onder voorbehoud gezien de substantiële toename van het aantal leden van de SSV en. Deze bedragen zullen worden aangehouden zolang deze binnen het budget van de MUSST passen. Voor vragen: contacteer Cato Vrouwenraets Alle subsidie bedragen zijn gebaseerd op jaar leden (regulier lidmaatschap Sports, aangeschaft in augustus of september). Lidmaatschappen Sports, die op een ander tijdstip in het jaar zijn gekocht, worden behandeld naar het aantal maanden dat deze nog geldig zijn. Een lidmaatschap gekocht in oktober zal als een 11/12 lidmaatschap gezien worden. Een semester lidmaatschap aangeschaft in augustus of september zal worden gezien als 5/12 lidmaatschappen. Een semester lidmaatschap gekocht in oktober zal worden gezien als een 4/12 lidmaatschap. Voor de overige lidmaatschappen wordt geen subsidie verstrekt. 16

18 Voorbeeld: De vereniging telt 72 jaar leden (12/12 lidmaatschap Sports ), 6 oktober leden (11/12) en 7 semester leden (5/12). De vereniging heeft subsidie effectief, 72 * 12/ * 11/ * 5/12 leden, voor een totaal van leden; De eerste 20 leden á 6,75 p.p. 20* 6,75 = 135 Leden 21 t/m 40 á 5,50 p.p. 20* 5,50 = 110 Leden 41 t/m 75 á 5 p.p. 35* 5,00 = 175 Leden 76 t/m á 4,75 p.p * 4,75 = De basissubsidie is het totaal van de schalen = = Lidmaatschap Sports boete Ieder lid is verplicht een lidmaatschap Sports aan te schaffen. Voor elk lid dat niet in bezit is van een lidmaatschap Sports geldt een boete van twee keer de aanschaf prijs van een volledig jaar lidmaatschap Sports van UM SPORT (68 euro). Op 31 oktober moeten de ledenlijsten bekend zijn bij de MUSST. Deze ledenlijsten moeten volgens het format als gestuurd door de MUSST ingeleverd worden. De lijsten zullen vervolgens door de sportraad gecontroleerd worden. Voordat de reguliere subsidie moet worden ingeleverd, zullen de leden zonder lidmaatschap Sports nog door gegeven worden aan de verenigingen. De verenigingen kunnen dan zelf hun leden nog aansporen tot het kopen van een lidmaatschap Sports. Leden die op 1 november bij de inlevering van de reguliere subsidieaanvraag nog steeds niet in het bezit zijn van een lidmaatschap Sports zullen onderworpen worden aan de eerdergenoemde boete. II Materiaalsubsidie De materiaalsubsidie dient ter ondersteuning van de verenigingen bij de aanschaf, het onderhoud en de eventuele huur van materialen. Kleding wordt niet onder materialen gerekend. De subsidie zal altijd maar voor een deel van het totaalbedrag voor aanschaf, onderhoud dan wel huur gegeven worden. Sportraad MUSST streeft er naar om 25% van de aangevraagde materiaalsubsidie uit te keren. Om materiaalsubsidie aan te kunnen vragen moet er een duidelijk materialenplan met 17

19 uitgebreide toelichting ingediend worden. De eisen die hieraan worden gesteld, staan vermeld onder onderdelen reguliere subsidieaanvraag. Sportraad MUSST geeft alleen subsidie over materialen die aantoonbaar door de vereniging zelf zijn aangeschaft, dus niet over giften en schenkingen. De toekenning van materiaalsubsidie is altijd een voorwaardelijke toekenning. Deze wordt namelijk pas bij de volgende subsidieaanvraag definitief. Nadat is gebleken dat de subsidie daadwerkelijk is besteed aan de materialen waarvoor deze is toegekend, zal de toekenning definitief worden. Alvorens tot een definitieve toekenning wordt overgegaan dienen daarom betalingsbewijzen van de aangeschafte materialen te worden ingediend bij Sportraad MUSST. Dit kunnen kopieën zijn van bonnen of kwitanties, maar in elk geval moeten er ook kopieën van bankafschriften, waarin de betreffende transacties zijn verwerkt, worden overhandigd. Indien de subsidie slechts gedeeltelijk is besteed, zal de te veel betaalde subsidie moeten worden terugbetaald. Indien bij controle fraude of misbruik aan het licht komt, kan het gehele bedrag teruggevorderd worden. Fraude kan ook gevolgen hebben voor subsidie in de komende jaren. De situatie kan zich ook voordoen dat er een hoger bedrag is uitgegeven dan het bedrag waarvoor de subsidie is toegekend. In dat geval kan Sportraad MUSST achteraf beoordelen of een hogere subsidie op zijn plaats is en eventueel alsnog extra geld uitkeren. III Subsidie voor competitie deelname De kosten om teams of leden in te schrijven voor competitie worden indien mogelijk gesubsidieerd door Sportraad MUSST. De subsidie dient ervoor om sporters aan te moedigen om aan competities deel te nemen zonder dat zij hiervoor te hoge financiële lasten hebben. Verenigingen moeten zeker niet uitgaan van een volledige dekking van competitie deelname kosten. Lidmaatschap sgeld voor een nationale sportbond van de vereniging of de leden wordt niet gesubsidieerd, licentiekosten vallen ook onder de bondskosten en worden eveneens niet vergoed. Uit de SSV begroting dient naar voren te komen hoeveel de vereniging uitgeeft aan competitiedeelname. Uit een toelichting moet blijken hoeveel teams / leden er exact in een competitie ingeschreven zijn en hoe hoog de kosten precies zijn voor de vereniging. Het deel van de kosten waarvoor subsidie wordt toegekend, kan niet ook verhaald worden op leden van de verenging. 18

20 IV Kledingsubsidie De meeste SSV en hebben voor wedstrijden aparte kleding. Sportraad MUSST wil de verenigingen graag tegemoetkomen in de aanschaf van deze kleding. Om die reden verleent Sportraad MUSST kledingsubsidie. Om voor subsidie in aanmerking te komen zijn er een aantal voorwaarden waar aan voldaan moet worden: De aanvraag van de kledingsubsidie gebeurt samen met de andere reguliere subsidies. Ook voor de kledingsubsidie geldt de deadline van 22 november Aanvragen voor kledingsubsidie kunnen slechts ingediend worden door besturen van de SSV en. De aanvraag dient te gebeuren door het inleveren van een volledig ingevuld aanvraagformulier bij Sportraad MUSST. De aanvragen dienen betrekking te hebben op tijdens wedstrijden te dragen wedstrijdkleding. Deze kleding mag slechts bovenkleding (T-shirts of truien) betreffen. Indien een bepaalde SSV geen T-shirts of truien gebruikt als wedstrijdkleding, kan per geval bekeken worden of er subsidie verleend wordt. Het logo van Maastricht University dient op de bovenkleding gedrukt te worden volgens de hierna genoemde richtlijnen. Het UM-logo kan, naast de geprinte en gedrukte communicatiemiddelen, op verschillende andere informatiedragers geplaatst worden, o.a. op t-shirts, polo s, sweaters, rugzakken,stoffen tassen, pennen etc. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen: Beeld- en woordmerk mogen nooit los van elkaar toegepast worden (dus geen losse driehoeken). Het logo mag alleen in UM-donkerblauw of zwart worden weergegeven. De ondergrondkleur is bij voorkeur wit. Indien dat niet mogelijk is dient voor een lichte ondergrondkleur gekozen te worden, zodat het logo goed zichtbaar blijft. Het logo mag niet aflopend geplaatst worden. Het logo mag niet diapositief worden toegepast. Het logo mag in verband met de leesbaarheid niet kleiner dan 39 mm breed afgebeeld worden. 19

Verenigingenboek 2014-2015

Verenigingenboek 2014-2015 Verenigingenboek 2014-2015 Sportraad MUSST Maastricht Oktober 2014 Voorwoord Hierbij geeft de Sportraad Maastrichtse Universitaire Studentensport Stichting (MUSST) 2014 2015 jullie het verenigingenboek,

Nadere informatie

Verenigingenboek Sportraad MUSST. Maastricht

Verenigingenboek Sportraad MUSST. Maastricht Verenigingenboek 2016-2017 Sportraad MUSST Maastricht Oktober 2016 Voorwoord Hierbij geeft de Sportraad Maastrichtse Universitaire Studentensport Stichting (MUSST) 2016-2017 jullie het verenigingenboek,

Nadere informatie

Sportcentrum. Titel hoofdproces: Verenigingenbeleid en reglement en bijbehorende formats. Universiteit van Tilburg. Paraaf kwaliteitsfunctionaris

Sportcentrum. Titel hoofdproces: Verenigingenbeleid en reglement en bijbehorende formats. Universiteit van Tilburg. Paraaf kwaliteitsfunctionaris Titel hoofdproces: Verenigingenbeleid en reglement en bijbehorende formats Sportcentrum Universiteit van Tilburg Proceseigenaar: Inge Schepers Paraaf kwaliteitsfunctionaris Versie nr.: 9 Bijlagen: 1. Verenigingenbeleid

Nadere informatie

Subsidiereglement. Nijmeegse Studenten Sport Raad

Subsidiereglement. Nijmeegse Studenten Sport Raad Subsidiereglement Nijmeegse Studenten Sport Raad Dit subsidiereglement van de Nijmeegse Studenten Sport Raad bevat de richtlijnen op basis waarvan bij de NSSR ingediende subsidieaanvragen worden beoordeeld,

Nadere informatie

Subsidiebeleid studentensportverenigingen

Subsidiebeleid studentensportverenigingen Subsidiebeleid studentensportverenigingen 2017-2018 Inleiding Het Tilburg University Sports Center is onderdeel van Tilburg University; Student Services. Het Sports Center organiseert en faciliteert het

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 2. Aanvragen Hoofdstuk 3. Beoordelingscriteria Hoofdstuk 4. Besluitvorming...

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 2. Aanvragen Hoofdstuk 3. Beoordelingscriteria Hoofdstuk 4. Besluitvorming... CUOS-REGELING INCIDENTELE SUBSIDIE Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 2 Begripsbepalingen...2 Doelstelling...3 Uitgangspunten en subsidieplafond...3 Hoofdstuk 2. Aanvragen... 4 Aan te leveren informatie...4

Nadere informatie

Winterswijkse Watersport Vereniging

Winterswijkse Watersport Vereniging Huishoudelijk reglement Artikel 1: Algemeen Dit huishoudelijke reglement bevat een nadere uitwerking van de bepalingen gesteld in de statuten van WWV en mag geen bepalingen bevatten die met deze statuten

Nadere informatie

Verzoek om subsidievaststelling 2013 voor subsidies van 4.000,00 of meer

Verzoek om subsidievaststelling 2013 voor subsidies van 4.000,00 of meer Hof van Tholen 2 4691 DZ Tholen Postbus 51 4690 AB Tholen telefoon: (0166) 66 82 00 telefax: (0166) 66 35 53 bank: BNG 28.50.08.315 Verzoek om subsidievaststelling 2013 voor subsidies van 4.000,00 of meer

Nadere informatie

ALGEMEEN. Hoofdstuk 3 Regeling Internationaliseringssubsidies A & B INTERNATIONALE SUBSIDIE A

ALGEMEEN. Hoofdstuk 3 Regeling Internationaliseringssubsidies A & B INTERNATIONALE SUBSIDIE A Hoofdstuk 3 Regeling Internationaliseringssubsidies A & B ALGEMEEN Artikel 1. Begripsbepalingen Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. De universiteit, de RUG: de Rijksuniversiteit

Nadere informatie

Richtlijnen aanvraag start- en stimuleringssubsidie. Geldig vanaf januari 2016

Richtlijnen aanvraag start- en stimuleringssubsidie. Geldig vanaf januari 2016 Richtlijnen aanvraag start- en stimuleringssubsidie Geldig vanaf januari 2016 1 Inhoud 1. Aanvraag start- en/of stimuleringsubsidie 3 2. Hoogte van de bijdrage 4 3. Onderbouwing van de aanvraag 4 4. Publiciteit

Nadere informatie

Het subsidiereglement der Stichting Studentensport Amsterdam is geldig van 1 oktober 2016 tot 30 september 2017.

Het subsidiereglement der Stichting Studentensport Amsterdam is geldig van 1 oktober 2016 tot 30 september 2017. Subsidiereglement Stichting Studentensport Amsterdam Het subsidiereglement der Stichting Studentensport Amsterdam is geldig van 1 oktober 2016 tot 30 september 2017. Paragraaf 1: Algemeen Artikel 1 Definities:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement SSA

Huishoudelijk reglement SSA Huishoudelijk reglement SSA Laatst gewijzigd: januari 2017 Inhoud 1 Afkortingen... 3 2 Algemene bepalingen... 3 3 Doel van SSA... 3 4 Bestuur... 4 5 Bestuursfuncties... 4 6 Werving nieuw bestuur... 5 7

Nadere informatie

Procedure Fontys Bestuursbeurzen studiejaar 2014-2015

Procedure Fontys Bestuursbeurzen studiejaar 2014-2015 Procedure Fontys Bestuursbeurzen studiejaar 2014-2015 november 2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Voorwaarden aanvraag bestuursbeurs... 3 2. Procedure aanvraag bestuursbeurs... 5 2.1 Stappenplan...

Nadere informatie

Profileringsfonds 2015-2016 Studieverenigingen

Profileringsfonds 2015-2016 Studieverenigingen Profileringsfonds 2015-2016 Studieverenigingen 1. Profileringsfonds Het profileringsfonds is een door de Hanzehogeschool Groningen (HG) opgesteld fonds waar bestuurlijk actieve studenten aanspraak op kunnen

Nadere informatie

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van sportverenigingen

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van sportverenigingen 2 3 4 Reglement voor de erkenning en subsidiëring van sportverenigingen Artikel 1.- Dit reglement regelt de uitvoering van de verordening nr. 91/19 van de Vlaamse Gemeenschapscommissie van 22 januari 1992

Nadere informatie

Subsidieregeling voor promotieactiviteiten van verenigingen, speciaalclubs en afdelingen

Subsidieregeling voor promotieactiviteiten van verenigingen, speciaalclubs en afdelingen 160 Subsidieregeling voor promotieactiviteiten van verenigingen, speciaalclubs en Subsidieregeling voor promotieactiviteiten van verenigingen, speciaalclubs en Activiteiten van speciaalclubs of activiteiten

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTE GLABBEEK

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTE GLABBEEK SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTE GLABBEEK Artikel 1: Dit subsidiereglement wil Glabbeekse sportverenigingen stimuleren tot de kwalitatieve verbetering van hun sportaanbod. Het totale subsidiekrediet wordt jaarlijks

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4

Inhoudsopgave 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4 Inhoudsopgave 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4 2.1 Wat biedt de ACLO? 5 2.1.1 Vrije uren 5 2.1.2 Algemene uren 5 2.1.3 Cursussen 5 2.1.4 Verenigingen 5 2.1.5 Evenementen 5 2.2 Structuur

Nadere informatie

Vaststellen van de subsidieregeling Gehandicaptensport(3B, 2015, 118)

Vaststellen van de subsidieregeling Gehandicaptensport(3B, 2015, 118) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 52053 12 juni 2015 Vaststellen van de subsidieregeling Gehandicaptensport(3B, 2015, 118) Afdeling 3B Nummer 118 Publicatiedatum 9 juni 2015 Onderwerp

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE Artikel 1. Leden/donateurs (zie statuten artikel 5 t/m 9) 1. De vereniging kent leden die bij het IVN zijn aangemeld

Nadere informatie

Subsidieregels Cultuurfonds

Subsidieregels Cultuurfonds Subsidieregels Cultuurfonds Op deze subsidieregels is de algemene subsidieverordening Borger-Odoorn van toepassing. Deze subsidieregels horen als bijlage bij de Beleidsregels Cultuur en Welzijn 2004-2008

Nadere informatie

Subsidieverordening sport

Subsidieverordening sport De raad van de gemeente Enschede; gelezen het voorstel van het college van 14 december 2009, 0900070867; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene

Nadere informatie

Postbus 1 3890 AA Zeewolde. Formulier verantwoording subsidie 2015: Sport

Postbus 1 3890 AA Zeewolde. Formulier verantwoording subsidie 2015: Sport Gemeente Zeewolde Gemeentehuis Raadhuisplein 1 Postbus 1 3890 AA Zeewolde Telefoon (036) 5229522 Telefax (036) 5222394 E-mail info@zeewolde.nl Website www.zeewolde.nl Formulier verantwoording subsidie

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito October 30, 2013 Begripsbepaling: De Vereniging - de Studievereniging der Kennistechnologie Incognito te Maastricht De Statuten

Nadere informatie

Aanvraagformulier structurele subsidie 2016

Aanvraagformulier structurele subsidie 2016 Aanvraagformulier structurele subsidie 2016 Gegevens Naam instelling :... Bank/Girorekening Let op de IBAN code! : Ten name van :.. Naam contactpersoon : Postadres : (voor alle verenigingscorrespondentie)

Nadere informatie

Structurele activiteitensubsidie

Structurele activiteitensubsidie Structurele activiteitensubsidie Om voor het jaar 2017 in aanmerking te komen voor een structurele activiteitensubsidie van de gemeente Vlissingen moet aan een aantal formele voorwaarden worden voldaan.

Nadere informatie

Richtlijnen financiële bijdrage evenementen 2014

Richtlijnen financiële bijdrage evenementen 2014 De doelstelling van Almelo Promotie is om Almelo op de kaart te zetten als een aantrekkelijke stad om te wonen, werken en recreëren. Om dit te bereiken willen we iedereen Almelo maximaal laten beleven.

Nadere informatie

Reglement Studiereizencommissie Overleg Studieverenigingen

Reglement Studiereizencommissie Overleg Studieverenigingen Reglement Studiereizencommissie Overleg Studieverenigingen Deel A. De SRC Artikel 1. Namen 1. De commissie draagt de naam Studiereizencommissie, hierna af te korten tot SRC. De SRC is een commissie van

Nadere informatie

1. Profileringsfonds. 2. Aanvraag

1. Profileringsfonds. 2. Aanvraag Documentatie Profileringsfonds studieverenigingen 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Profileringsfonds... 3 2. Aanvraag... 3 3. Algemene voorwaarden... 4 4. Bijzondere voorwaarden... 7 Bijlage I: Puntentelling

Nadere informatie

Bijlage 2B. Format Aanvraag en Verantwoording

Bijlage 2B. Format Aanvraag en Verantwoording Stuknummer: bl08.01852 Bijlage 2B Format Aanvraag en Verantwoording Bij de Tijdelijke Deelsubsidieverordening Topsport-Jeugdfonds Aanvraagformulier subsidie "Topsport-jeugdfonds" (zoals bedoeld in artikel

Nadere informatie

Profileringsfonds Studieverenigingen

Profileringsfonds Studieverenigingen Profileringsfonds 2016-2017 Studieverenigingen 1. Profileringsfonds Het profileringsfonds is een door de Hanzehogeschool Groningen (HG) opgesteld fonds waar bestuurlijk actieve studenten aanspraak op kunnen

Nadere informatie

PROMOTIEBELEID MAGISTER JFT

PROMOTIEBELEID MAGISTER JFT PROMOTIEBELEID MAGISTER JFT Jaimy Rademakers, Commissaris PR 2012-2013 Elza Kwekkeboom, Commissaris PR 2013-2014 Beste lezer, Voor je ligt het promotiebeleid van Magister JFT. Lees dit document zorgvuldig

Nadere informatie

Aanvraag formulier Subsidie regeling Dorpsraad Lith

Aanvraag formulier Subsidie regeling Dorpsraad Lith Aanvraag formulier Subsidie regeling Versie: 2011-03 Pagina 2 van 6 Geachte heer/mevrouw, Na aanleiding van uw aanvraag om in aanmerking te komen voor een bijdrage in de kosten voor een evenement sturen

Nadere informatie

AANVRAAG JAARLIJKSE SUBSIDIE 2018

AANVRAAG JAARLIJKSE SUBSIDIE 2018 AANVRAAG JAARLIJKSE SUBSIDIE 2018 Op grond van de Algemene subsidieverordening Echt-Susteren 2017 en de Subsidieregeling sportverenigingen Echt-Susteren 2015 (inleveren in de periode van 15 augustus 2017

Nadere informatie

Aanvraagformulier incidentele subsidie

Aanvraagformulier incidentele subsidie Aanvraagformulier incidentele subsidie Gemeente Wijdemeren verleent subsidie aan projecten en activiteiten die eenmalig plaatsvinden binnen de gemeente. Het project of de activiteit moet daarvoor voldoen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014)

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Inleverdatum subsidieformulier, jaarverslag en overige bijlagen Het aanvraagformulier, jaarverslag en overige

Nadere informatie

Het University Fund Wageningen (UFW) heeft als doel het bevorderen van de bloei van Wageningen UR.

Het University Fund Wageningen (UFW) heeft als doel het bevorderen van de bloei van Wageningen UR. Het University Fund Wageningen (UFW) heeft als doel het bevorderen van de bloei van Wageningen UR. STIMULERINGSREGELING STUDENTENACTIVITEITEN De stimuleringsregeling studentenactiviteiten van het UFW richt

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidies. Gemeente Pekela

Aanvraagformulier subsidies. Gemeente Pekela Aanvraagformulier subsidies Gemeente Pekela Doel: Dit formulier kunt u gebruiken als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente Van toepassing zijnde wet- en regelgeving: Titel 4.2, Hoofdstuk 4 Algemene

Nadere informatie

Aanvraag waarderingssubsidie Speeltuinorganisaties JAAR

Aanvraag waarderingssubsidie Speeltuinorganisaties JAAR Aanvraag waarderingssubsidie Speeltuinorganisaties JAAR Dit formulier opsturen naar: Gemeente Heerlen Afdeling Welzijn Postbus 1 6400 AA Heerlen 14 045 +31(0)45 560 50 40 www.heerlen.nl Pagina 1/4 1 Gegevens

Nadere informatie

Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle

Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle Algemene bepalingen Art. 1: Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd in het budget, worden aan de door het College van Burgemeester

Nadere informatie

"Verordening evenementen gemeente Hardenberg".

Verordening evenementen gemeente Hardenberg. "Verordening evenementen gemeente Hardenberg". HOOFDSTUK I Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. Organisator: een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR BETOELAGING VAN ERKENDE GEMEENTELIJKE SPORTVERENIGINGEN

REGLEMENT VOOR BETOELAGING VAN ERKENDE GEMEENTELIJKE SPORTVERENIGINGEN REGLEMENT VOOR BETOELAGING VAN ERKENDE GEMEENTELIJKE SPORTVERENIGINGEN - Gelet op het advies van de gemeentelijke Sportraad in zitting van 06 september 16; - Gelet op de beraadslaging van de gemeenteraad

Nadere informatie

De in dit reglement bedoelde subsidies worden uitbetaald binnen de perken van de jaarlijks door de gemeenteraad op het budget vastgelegde kredieten.

De in dit reglement bedoelde subsidies worden uitbetaald binnen de perken van de jaarlijks door de gemeenteraad op het budget vastgelegde kredieten. SUBSIDIE REGLEMENT SPORTVERENIGINGEN Deel I : Algemene bepalingen Art. 1 : De doelstelling van dit reglement is kwaliteitsvolle begeleiding binnen de sportverenigingen te ondersteunen en zo bij te dragen

Nadere informatie

Geacht bestuur, Mochten er nog vragen zijn dan kunnen jullie het SSA bestuur en specifiek de penningmeester altijd benaderen. Veel succes!

Geacht bestuur, Mochten er nog vragen zijn dan kunnen jullie het SSA bestuur en specifiek de penningmeester altijd benaderen. Veel succes! Geacht bestuur, Voor jullie ligt het nieuwe document voor het profileringsfonds van het bestuursjaar 2014-2015. In dit document zijn alle criteria, de puntentelling en de indeling van de map opgenomen.

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN - WORTEGEM-PETEGEM. Om als sportvereniging gesubsidieerd te worden gelden onderstaande subsidiëringvoorwaarden:

SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN - WORTEGEM-PETEGEM. Om als sportvereniging gesubsidieerd te worden gelden onderstaande subsidiëringvoorwaarden: SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN - WORTEGEM-PETEGEM Om als sportvereniging gesubsidieerd te worden gelden onderstaande subsidiëringvoorwaarden: ALGEMENE VOORWAARDEN Art.1. Art.2. Art.3. Art.4. Binnen

Nadere informatie

Belangrijk: vóór 01 oktober vóór

Belangrijk: vóór 01 oktober vóór Belangrijk: - Bij voorkeur digitaal aanvragen, bij uitzondering schriftelijk aanvragen. - Aanvraag uiterlijk vóór 01 oktober in het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar. (ASV 2016 artikel 7) - Alleen

Nadere informatie

Reglement voor toekenning subsidie Naschools Sportaanbod van Heists Secundair Onderwijs

Reglement voor toekenning subsidie Naschools Sportaanbod van Heists Secundair Onderwijs Reglement voor toekenning subsidie Naschools Sportaanbod van Heists Secundair Onderwijs 1) Omschrijving - Binnen de perken van de kredieten goedgekeurd op de begroting van de gemeente Heist-op-den-Berg,

Nadere informatie

DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING

DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING DOSSIER BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIEDIEREGLEMENT VOOR DE DIRECTE FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE ERKENDE AALSTERSE SPORTVERENIGING REGLEMENT BELEIDSSUBSIDIES KWALITATIEF SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement voor de Gymnastiekvereniging VGV

Huishoudelijk Reglement voor de Gymnastiekvereniging VGV Huishoudelijk Reglement voor de Gymnastiekvereniging VGV HUISHOUDELIJK REGLEMENT GYMNASTIEKVERENIGING VGV Augustus 2013 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Doel... - 3 - Artikel 2 Verkrijging van het lidmaatschap...-

Nadere informatie

FONDS. Voorlichting Toetsingsprocedure en bestuursbeurzen Wieteke Kremer & Margreet Tielemans (Student Life, Student Affairs)

FONDS. Voorlichting Toetsingsprocedure en bestuursbeurzen Wieteke Kremer & Margreet Tielemans (Student Life, Student Affairs) FONDS Voorlichting Toetsingsprocedure en bestuursbeurzen Wieteke Kremer & Margreet Tielemans (Student Life, Student Affairs) Opzet presentatie Toelichting Toetsing Toelichting bestuursbeurzen voor individuele

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

Geacht bestuur, Mochten er nog vragen zijn dan kunnen jullie het SSA bestuur en specifiek de penningmeester altijd benaderen. Veel succes!

Geacht bestuur, Mochten er nog vragen zijn dan kunnen jullie het SSA bestuur en specifiek de penningmeester altijd benaderen. Veel succes! Geacht bestuur, Voor jullie ligt het nieuwe document voor het profileringsfonds van het bestuursjaar 2014-2015. In dit document zijn alle criteria, de puntentelling en de indeling van de map opgenomen.

Nadere informatie

Subsidiebeleid Tilburg University Sports Center

Subsidiebeleid Tilburg University Sports Center Subsidiebeleid Tilburg University Sports Center 2014-2015 Inleiding Tilburg University Sports Center is onderdeel van Tilburg University; Student Services. Het sportcentrum organiseert en faciliteert het

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN Gemeentebestuur Buggenhout De Pit, Platteput 14 B-9255 Buggenhout Tel. 052 33 84 53 fax 052 33 95 87 www.buggenhout.be sportdienst@buggenhout.be Dexia 777-5940664-72 sportdienst SUBSIDIEREGLEMENT VOOR

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VASTSTELLING ACTIVITEITENSUBSIDIE 2015 VAN 10.000,- OF MEER

AANVRAAGFORMULIER VASTSTELLING ACTIVITEITENSUBSIDIE 2015 VAN 10.000,- OF MEER Pagina1 Het bestuur van Naam organisatie (statutair) : Correspondentieadres Postcode en woonplaats E-mailadres secretariaat : : : IBAN rekeningnummer : Verzoekt op grond van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportevenementen

Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportevenementen Dienst Sport Mechelen Stedelijk reglement inzake subsidie voor sportevenementen Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17 december 2013. Artikel 1: Kredieten Binnen de perken van de kredieten,

Nadere informatie

Jaarlijkse Algemene Vergadering D.B.V. Arriba. Woensdag 22 Oktober 2014 19:00 uur Locatie: Utwente Campus Bastille Room 4. Errata

Jaarlijkse Algemene Vergadering D.B.V. Arriba. Woensdag 22 Oktober 2014 19:00 uur Locatie: Utwente Campus Bastille Room 4. Errata Jaarlijkse Algemene Vergadering D.B.V. Arriba Woensdag 22 Oktober 2014 19:00 uur Locatie: Utwente Campus Bastille Room 4 Errata Balans Beginbalans per 31-08-2013 Mutatie Eindbalans per 31-08-2014 Vlottende

Nadere informatie

Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie collectieve zelfbouw Noord-Holland 2013. Subsidie in de vorm van een lening; Planontwikkelingsfase

Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie collectieve zelfbouw Noord-Holland 2013. Subsidie in de vorm van een lening; Planontwikkelingsfase Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie collectieve zelfbouw Noord-Holland 2013 Subsidie in de vorm van een lening; Planontwikkelingsfase Toelichting Voorwaarden voor subsidieaanvraag. Onderstaand

Nadere informatie

Subsidieverordening Sport

Subsidieverordening Sport 1 De raad van de gemeente Enschede; gelezen het voorstel van het college van 6 juni 2017, corsanummer 1700063527 gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, titel 4.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht en

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERFGOEDINITIATIEVEN IN TONGEREN

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERFGOEDINITIATIEVEN IN TONGEREN SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERFGOEDINITIATIEVEN IN TONGEREN Artikel 1 Doelstelling De stad Tongeren wil erfgoedinitiatieven in Tongeren stimuleren en financieel ondersteunen, binnen de perken van het vastgestelde

Nadere informatie

1. Functieomschrijvingen

1. Functieomschrijvingen Beleidsplan Bestuur 2011 2012 1. Functieomschrijvingen Voorzitter De functie van Voorzitter wordt dit jaar bekleed door Erlijn Netz. De Voorzitter heeft zitting in het dagelijks bestuur van de vereniging

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING Artikel 1. Dit reglement regelt de subsidiëring van de sportverenigingen die beschikken over een kwaliteitsvolle

Nadere informatie

Begroting 2013. Huurdersvereniging BRES

Begroting 2013. Huurdersvereniging BRES Begroting 2013 Huurdersvereniging BRES 1 Inleiding op de begroting Het jaar 2013 zal voor BRES anders zijn dan voorgaande jaren. De grootste uitdaging voor komend jaar is vanzelfsprekend de fusie. Hiervoor

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregelingen voor subsidie voor het jaar 2017

Aanvraagformulier subsidieregelingen voor subsidie voor het jaar 2017 Aanvraagformulier subsidieregelingen voor subsidie voor het jaar 2017 Dit formulier kunt u gebruiken voor het aanvragen van subsidie. Alle subsidieaanvragen worden getoetst aan de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Alle woonruimtes van de woningcorporaties zijn ongemeubileerd en niet gestoffeerd. Alles moet normaal gesproken dus zelf aangeschaft worden.

Alle woonruimtes van de woningcorporaties zijn ongemeubileerd en niet gestoffeerd. Alles moet normaal gesproken dus zelf aangeschaft worden. Woningcorporaties Het proces om een woonruimte te huren, is voor studenten anders dan voor medewerkers. Het eerste gedeelte geeft de beschrijving voor studenten. Voor het medewerkersgedeelte verwijzen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER regulier subsidie 2017 en (indien van toepassing) vaststelling subsidie 2015.

AANVRAAGFORMULIER regulier subsidie 2017 en (indien van toepassing) vaststelling subsidie 2015. R AANVRAAGFORMULIER regulier subsidie 2017 en (indien van toepassing) vaststelling subsidie 2015. Naam instelling Adres Postcode en plaatsnaam E-mail Website IBAN nummer * Adres IBAN nummer Postcode en

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE INNOVATIEFONDS SOCIAAL DOMEIN 2017 VOOR ORGANISATIES

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE INNOVATIEFONDS SOCIAAL DOMEIN 2017 VOOR ORGANISATIES Het aanvraagformulier tijdig, volledig ingevuld en ondertekend opsturen naar: Gemeente Westland Cluster Beleid / Innovatiefonds Postbus 150 2670 AD Naaldwijk ACTIVITEIT Naam GEGEVENS AANVRAGER Naam instelling

Nadere informatie

Subsidiereglement SKLO

Subsidiereglement SKLO Subsidiereglement SKLO Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen... 2 Artikel 1 Begripsbepalingen... 2 Artikel 2 Doelstelling... 2 Artikel 3 Algemene voorwaarden voor subsidieverlening... 3 Artikel

Nadere informatie

IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN

IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN Artikel 1: IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT TER VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOORDINATOREN Elke Zultse sportvereniging die een jeugdopleiding aan zijn leden aanbiedt, erkend

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER INCIDENTELE SUBSIDIE 2018

AANVRAAGFORMULIER INCIDENTELE SUBSIDIE 2018 Het bestuur van Naam organisatie (statutair) : ( Indien de organisatie voor het eerst subsidie aanvraagt, dan moeten met de aanvraag de volgende stukken meegezonden worden: de oprichting- of stichtingsakte,

Nadere informatie

Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering

Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering De gemeente Katwijk heeft een nieuwe sportnota: Katwijk in beweging. In dit beleidsplan staat aangegeven dat de gemeente sporten en bewegen wil bevorderen

Nadere informatie

KERNPRINCIPES EN UITGANGSPUNTEN VAN DE VERENIGING

KERNPRINCIPES EN UITGANGSPUNTEN VAN DE VERENIGING AFDELING ZEEUWS-VLAANDEREN - Officiële naam Vereniging afdeling Zeeuws Vlaanderen van de Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging Tesselschade-Arbeid Adelt (TAA-afdeling Zeeuws Vlaanderen) - Fiscaal nummer

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan "Belangrijk bij het beoefenen van sport is niet alleen dat bewegen goed voor ons is, maar ook dat het samen sporten een belangrijke sociale functie heeft. Wij vinden het belangrijk dat sporters met of

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Inleiding Overeenkomstig de statuten (art. 19) kan de vereniging reglementen opstellen

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie zonne-energie Dalfsen 2012

Aanvraagformulier voor subsidie zonne-energie Dalfsen 2012 Aanvraagformulier voor subsidie zonne-energie Dalfsen 2012 Bijlage I Dit is het aanvraagformulier van de subsidieverordening zonne-energie Dalfsen 2012 (bijlage I, zie artikel 5 lid 1). Met dit formulier

Nadere informatie

Belangrijk: vóór 01 oktober vóór

Belangrijk: vóór 01 oktober vóór Belangrijk: - Bij voorkeur digitaal aanvragen, bij uitzondering schriftelijk aanvragen. - Aanvraag uiterlijk vóór 01 oktober in het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar. (ASV 2016 artikel 7) - Alleen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Grondslag Artikel 1 Respect voor alle leden vormt de grondslag van de vereniging. Naam en zetel Artikel 2 De vereniging draagt de naam V.C. t Aogje. Zij is gevestigd te Breda. Dagelijks

Nadere informatie

AANVULLEND SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM ALGEMEEN OVERZICHT

AANVULLEND SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM ALGEMEEN OVERZICHT AANVULLEND SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM ALGEMEEN OVERZICHT Zoals voorzien in het sport-voor-allen decreet, zal de gemeente Zingem alle erkende Zingemse sportverenigingen financieel

Nadere informatie

Waarderingssubsidies aan vrijwilligersorganisaties.

Waarderingssubsidies aan vrijwilligersorganisaties. Waarderingssubsidies aan vrijwilligersorganisaties. Een van de kenmerken van een waarderingssubsidie is dat er sprake is van een vereenvoudigde procedure. Dat betekent dat gelijktijdig met de verlening

Nadere informatie

Generiek aanvraagformulier waarderingsubsidie amateurkunst

Generiek aanvraagformulier waarderingsubsidie amateurkunst Generiek aanvraagformulier waarderingsubsidie amateurkunst Wanneer dit formulier invullen? Alle verenigingen en stichtingen die zich actief bezighouden met amateurkunst en gevestigd zijn in de gemeente

Nadere informatie

Reglementen Stichting beheer Leidsch Studenten Rugby Gezelschap 1960

Reglementen Stichting beheer Leidsch Studenten Rugby Gezelschap 1960 Reglementen Stichting beheer Leidsch Studenten Rugby Gezelschap 1960 Hoofdstukken: Pagina Doelstelling. Invulling. Uitgangspunten. 2 Organisatie en werkwijze. o Het bestuur 3 o Taken van het bestuur 3

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4 2.1 Wat biedt de ACLO? 5 2.1.1 Vrije uren 5 2.1.2 Algemene uren 5 2.1.3 Cursussen 5 2.1.4 Verenigingen 5 2.1.5 Evenementen

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidies Gemeente Breda 2016

Aanvraagformulier subsidies Gemeente Breda 2016 Aanvraagformulier subsidies Gemeente Breda 2016 Algemene gegevens Naam organisatie:. Rechtspersoonlijkheid: stichting vereniging anders, namelijk:. KvK nr.:. of BSN-nr.: Contactpersoon: de heer mevrouw.

Nadere informatie

Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere

Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Gemeente Almere Uitleg format Subsidieaanvraag Combinatiefuncties Het voor u liggend formulier is bedoeld om subsidie aan te vragen bij de gemeente Almere voor een combinatiefuncties.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER INVESTERINGSSUBSIDIE SPORT 2017

AANVRAAGFORMULIER INVESTERINGSSUBSIDIE SPORT 2017 Pagina1 Het bestuur van Naam organisatie (statutair) : (Indien de organisatie voor het eerst subsidie aanvraagt, dan moeten met de aanvraag de volgende stukken meegezonden worden: de oprichting- of stichtingsakte,

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 1. WORD ACTIEF BIJ DE ACLO! 3 2. OVER DE ACLO 4 2.1 Wat biedt de ACLO? 5 2.1.1 Vrije uren 5 2.1.2 Algemene uren 5 2.1.3 Cursussen 5 2.1.4 Verenigingen 5 2.1.5 Evenementen

Nadere informatie

Reglement voor werkingssubsidie G-afdelingen van Heistse. sportverenigingen of G-sportverenigingen

Reglement voor werkingssubsidie G-afdelingen van Heistse. sportverenigingen of G-sportverenigingen Reglement voor werkingssubsidie G-afdelingen van Heistse 1) Omschrijving - Binnen de perken van de kredieten daartoe uitgetrokken op de begroting van de gemeente Heist-opden-Berg, kunnen werkingssubsidies

Nadere informatie

Subsidieaanvraag. Indienen bij: Gemeente Nuenen, Postbus , 5670 GA Nuenen. A. Algemene gegevens. Naam activiteit : Gevraagd subsidiebedrag :

Subsidieaanvraag. Indienen bij: Gemeente Nuenen, Postbus , 5670 GA Nuenen. A. Algemene gegevens. Naam activiteit : Gevraagd subsidiebedrag : Subsidieaanvraag Indienen bij: Gemeente Nuenen, Postbus 10 000, 5670 GA Nuenen Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren, worden in behandeling genomen. A. Algemene gegevens Naam activiteit

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Delftse Studenten Turnvereniging Pegasus Versie juni 2016 Lidmaatschap Rechten van gewone leden De rechten van gewone leden zijn: 1. Het bijwonen van algemene ledenvergaderingen,

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG SPORTVERENIGING (20-20 )

SUBSIDIEAANVRAAG SPORTVERENIGING (20-20 ) Kerkstraat 45, 9920 Lovendegem SUBSIDIEAANVRAAG SPORTVERENIGING (20-20 ) Naam van de vereniging: Hou de leidraad bij de hand tijdens het invullen van het dossier! 1. Kwaliteitscriteria a. Begeleiders van

Nadere informatie

Beleidsregels sport (2005 en verder)

Beleidsregels sport (2005 en verder) (2005 en verder) 1. Beleidsterrein Beleidstaak: Sport Beheerstaken: 530.90 Overige kosten sportbeoefening, functienummer 2. Uitgangspunten van beleid De uitgangspunten ten aanzien van de stimulerende taak

Nadere informatie

Verordening Investeringssubsidie Sportaccommodaties 2008

Verordening Investeringssubsidie Sportaccommodaties 2008 RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Dalfsen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 april 2008, nummer 40; overwegende dat de gemeente wil stimuleren dat de inwoners van de gemeente

Nadere informatie

- Officiële naam Vereniging afdeling Alkmaar van de Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging Tesselschade-Arbeid Adelt (TAA-afdeling Alkmaar)

- Officiële naam Vereniging afdeling Alkmaar van de Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging Tesselschade-Arbeid Adelt (TAA-afdeling Alkmaar) - Officiële naam Vereniging afdeling Alkmaar van de Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging Tesselschade-Arbeid Adelt (TAA-afdeling Alkmaar) - Fiscaal nummer 8163.65.155 - Contactgegevens alkmaar@tesselschade-arbeidadelt.nl

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012

Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012 Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012 Burgemeester en wethouders van Doetinchem; overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren op de volgende onderdelen van de zorg, sport

Nadere informatie