Verenigingenboek Sportraad MUSST Maastricht September Imke Verbeek Denise Leenders Cato Vrouwenraets Anita Engels

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verenigingenboek 2013-2014. Sportraad MUSST Maastricht September 2013. Imke Verbeek Denise Leenders Cato Vrouwenraets Anita Engels"

Transcriptie

1 Verenigingenboek Sportraad MUSST Maastricht September 2013 Imke Verbeek Denise Leenders Cato Vrouwenraets Anita Engels

2 Inhoud 1. SPORTRAAD MUSST Doelstellingen 4 2. DAGELIJKS BESTUUR Algemene Zaken 7 3. SAMENWERKENDE PARTIJEN UM SPORT Studenten Sport Nederland Gemeente Maastricht U-Raad Studentenraad SUBSIDIES Reguliere Subsidie (Boeteregeling p. 21) Subsidie voor Toernooideelname Evenementensubsidie BESTUURSMAANDEN Regeling, Richtlijnen en Procedure EVENEMENTEN Nederlandse Studenten Kampioenschappen Groot Nederlands Studenten Kampioenschap Kaderdag en Besturenweekend Studentenwintersport Ragweek en Sportdag Batavierenrace INKOM Internationale toernooien NSK ORGANISATIE Tips en Tricks PR EN SPONSORING PR Sponsoring JAARPLANNING SPORTRAAD MUSST APPENDICES I Voorbeeld Materialenplan II Voorbeeld Balans III Voorbeeld Begroting V Contactgegevens SSV en VI Contactgegevens OSSO s VII SCOREN VIII Vervoer SSV en 58

3 Inleiding Hierbij geeft de Sportraad Maastrichtse Universitaire Studentensport Stichting (MUSST) jullie het verenigingenboek, welke is bedoeld voor de besturen van de Studenten Sport Verenigingen (SSV en). Het verenigingenboek bevat belangrijke informatie voor de SSV en. De MUSST hoopt dat door het verstrekken van deze informatie een aantal zaken voor jullie gemakkelijker worden. Naast algemene zaken over het dagelijks bestuur en samenwerkende partijen geeft dit verenigingenboek ook antwoord op vragen over subsidies, bestuursmaanden, evenementen en PR & Sponsoring. De MUSST hoort graag eventuele op- en aanmerkingen met betrekking tot dit verenigingenboek. Vlnr: Anita Engels, Imke Verbeek, Denise Leenders en Cato Vrouwenraets Een sportief bestuursjaar toegewenst! Sportraad MUSST Bestuur

4 1. Sportraad MUSST Sportraad MUSST is het overkoepelende orgaan voor alle studentensportverenigingen (SSV en) in Maastricht dat de belangen behartigt van alle sportende studenten in Maastricht en wordt bestuurd door studenten. Het voornaamste doel van Sportraad MUSST is het bevorderen van het beoefenen van sport door studenten van de Universiteit Maastricht (UM) en Zuyd Hogeschool. De MUSST ondersteunt studentensportverenigingen, onder andere, door middel van de verstrekking van subsidie aan de aangesloten studenten sport verenigingen en aan alle studenten die staan ingeschreven bij de UM & de Zuyd Hogeschool, en in het bezit zijn van een geldig lidmaatschap Sports van UM SPORT. Een studentensportvereniging kan zich aansluiten bij de MUSST als aan de voorwaarden wordt voldaan, welke in dit verenigingenboek terug te vinden zijn in het hoofdstuk subsidies. Verder stimuleert de MUSST het organiseren van en deelnemen aan (sportieve) evenementen door studenten. Daarnaast beschikt Sportraad MUSST over kennis van verscheidene bestuurszaken waar de SSV en in de loop van het jaar mee te maken kunnen krijgen. De MUSST is dus altijd beschikbaar om mee te denken over problemen waar SSV en mee te maken krijgen of hebben. Leden van studentensportverenigingen kunnen bij de Sportraad MUSST terecht voor inschrijvingen van sportevenementen, subsidie voor toernooien, algemene informatie en advies. Ongebonden sporters, in het bezit van een lidmaatschap Sports, kunnen bij de Sportraad MUSST terecht voor inschrijving voor toernooien, algemene informatie en advies. Deze ongebonden sporters kunnen bij de Sportraad MUSST slechts subsidie krijgen voor deelname aan (G)NSK's. 3

5 1.1 Doelstellingen Sportraad MUSST bevindt zich op het moment in een moeilijk pakket, steeds meer sportende studenten aan de ene kant, en aan de andere kant de bezuinigingen van hogerhand. Om toch impuls aan de studentensport te geven zet Sportraad MUSST in op een beleid dat zich focust op creativiteit en kwaliteitsverbetering in de meest brede zin. Door middel van dit beleid willen wij ervoor zorgen dat de sport toegankelijker wordt voor de studenten in Maastricht. 1. Verspreiding Sportcultuur Sportraad MUSST is van mening dat Maastrichtse studenten te weinig in aanraking komen met sport. Sport is nog steeds geen way of life in Maastricht, om studenten in beweging te krijgen en de studentensport te bevorderen zullen er toernooien, evenementen en andere sport-gerelateerde activiteiten georganiseerd worden. 2. Professionalisering Bestuursondersteuning De belangrijkste doelgroep voor Sportraad MUSST zijn de SSV en, om deze gezond en levendig te houden is het van belang dat besturen hun werk zo goed mogelijk kunnen uitvoeren, op financieel, bestuurlijk, organisatorisch en sociaal gebied. Sportraad MUSST stelt zich dit jaar dan ook ten doel om de best mogelijke voorwaarden te creëren om de SSV-besturen op een professionele manier te kunnen ondersteunen. Hierom is het ook belangrijk bekend te zijn onder de verschillende besturen en andere sportende studenten, zodat de drempel om op ons af te stappen zo laag mogelijk ligt. 3. Relatie MUSST SCOREN SCOREN is de sociale tak van Sportraad MUSST, speciaal opgericht om, voornamelijk tijdens niet sport-gerelateerde evenementen als de INKOM, als één groep sterk te staan met alle SSV en, ten opzichte van de grotere studentenverenigingen. Inmiddels is SCOREN uitgegroeid tot een groot concept, verantwoordelijk voor alle sociale activiteiten die worden georganiseerd voor de SSV en, gecombineerd met promotie. Enkele jaren geleden is SCOREN weer nieuw leven ingeblazen door de toenmalige Sportraad MUSST, en met succes. Dit jaar gaan we voor de verduidelijking van het SCOREN concept en het uitdragen van het verschil tussen SCOREN en Sportraad MUSST. 4

6 SCOREN is sinds een integraal onderdeel van de MUSST, gecoördineerd door de commissaris PR & Sponsoring. Hierdoor zijn alle studenten sportverenigingen nu vanzelf lid van SCOREN, en kan de MUSST alles overzien, zowel op organisatorisch als financieel gebied. De commissie SCOREN is open voor alle geïnteresseerden en wisselt wanneer nodig (dus niet per studiejaar). Meer informatie over SCOREN kan worden gevonden in de bijlagen. 4. Netwerkverbreding In het huidig bestuursjaar is Sportraad MUSST een fulltime bestuur. Dit betekent dat zij tijd kunnen vrij maken om zichzelf te laten zien op, vergaderingen, bijeenkomsten, borrels enzovoort. Hierdoor wordt Sportraad MUSST een nog belangrijkere factor op het gebied van de studentensport. De contacten opgedaan met netwerken kunnen in worden gezet om de studentensport vooruit te helpen. 5. Samenwerkingsverbanden Om zoveel mogelijk partijen kennis te laten maken met de studentensport, dan wel Sportraad MUSST, is het aangaan van samenwerkingsverbanden van cruciaal belang. Deze samenwerkingsverbanden kunnen betrekking hebben op studieverenigingen, studentenverenigingen, andere sportraden en overige verenigingen waar Sportraad MUSST een raakvlak mee heeft. 6. Versterken PR & Sponsoring Beleid Extern geld genereren en de studentensport beter ondersteunen kunnen in één adem worden genoemd. Deze financiële middelen zorgen ervoor dat er meer mogelijkheden zijn voor de SSVen. Sportraad MUSST streeft er dan ook naar om een substantieel bedrag aan externe sponsoring binnen te halen, en met deze sponsoren ook een lange termijnovereenkomst te sluiten. Helaas is het werven van sponsoren in het huidige economische klimaat erg lastig. Verder zijn studenten in Maastricht te verdelen in vele afzonderlijke categorieën en sociale verbanden. Het PR-beleid moet hier op inspringen en de mogelijkheden met betrekking tot studentensport onder de aandacht brengen van de niet-sportende studenten. Hier zijn in de moderne tijden voornamelijk de verschillende sociale media zeer geschikt voor, die tegenwoordig door vrijwel alle studenten worden gebruikt. 5

7 2. Het Dagelijks Bestuur Hieronder staan de namen en functies van Sportraad MUSST Per functie staan de onderwerpen beschreven. Naam Functie Taken Imke Verbeek Voorzitter Externe contacten, Algemeen beleid, Batavierenrace, Commissie Bestuursbeurzen GNSK. Denise Leenders Secretaris Nieuwsbrief, algemene correspondentie, informatievoorziening naar SSV en, GNSK, StuWi. Cato Vrouwenraets Penningmeester Financieel beleid, Reguliere subsidies, Evenementensubsidies, Toernooideelnamesubsidies. Anita Engels Commissaris PR/ Sponsoring Berichtgeving sponsoring en promotie, Open dagen Universiteit Maastricht, INKOM, Batavierenrace, Website, sociale media, internationale toernooien. Contact: Per Algemeen: Voorzitter: Penningmeester: Secretaris: PR en Sponsoring: 6

8 Tijdens de inloop uren: De kamer van Sportraad MUSST bevindt zich in Sportcentrum Randwyck (P. Debyeplein 15). Tijdens de openingsuren (10:00-15:00 iedere werkdag) zal er altijd iemand van de Sportraad MUSST aanwezig zijn. Mocht je buiten deze tijden langs willen komen of zeker willen weten dat de persoon die je wilt spreken niet in bespreking is, maak dan van te voren een afspraak. De precieze openingstijden zullen altijd worden vermeld op de deur bij de ingang van het kantoor, in de nieuwsbrief en op de website (www.musst.nl). 2.1 Algemene zaken Nieuwsbrief De nieuwsbrief is het primaire communicatiemiddel van de MUSST naar de SSV en. Elke week versturen wij een nieuwsbrief met daarin alle relevante informatie van Sportraad MUSST voor de studenten sport verenigingen. Het is dan ook belangrijk dat deze nieuwsbrief goed gelezen wordt en dat de data in deze mailing genoteerd worden. Specifieke informatie voor een SSV zal uiteraard apart verstuurd worden. BHV cursus Iedere SSV is verplicht om bij activiteiten Zorg op Maat aan te kunnen bieden. Dit houdt in dat men moet kunnen aantonen dat er voldoende zorg is verleend. Voorheen was er één BHV er per 50 mensen verplicht, dit is niet meer het geval. Als huurder van een accommodatie hoeft er in principe niets gedaan te worden, aangezien dit onder de beheerder van de accommodatie valt. Als er echter een evenement gepland wordt is het wel raadzaam om contact op te nemen met de beheerder aangaande BHV. Om BHV er te worden dient een cursus gevolgd worden. Op dit moment is er een BHV cursus bekend. De verenging dient zich hierzelf voor 1 oktober voor op te geven. Voor meer informatie over de cursus of BHV in het algemeen kan worden aangevraag bij Ruud van Oijen: Verzekeringen Aansprakelijkheid Als een SSV wordt aangesproken door een persoon die schade heeft opgelopen, dan keert de verzekering van de UM slechts uit boven ,00 ingeval van letselschade. Bij letselschades beneden ,00 moet de SSV zelf uitkeren of 7

9 verzekeren. Een vereniging kan zich hiervoor indekken door een bepaling ten behoeve van het eigen risico van de leden op te nemen in het Huishoudelijk Reglement en leden op hun inschrijfformulier akkoord te laten gaan met deze bepaling of het HR in het algemeen. Postvakjes en rekeningen De SSV en hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van het postadres van de Sportraad MUSST (Postbus 616, 6200 MD Maastricht). Alle verenigingen hebben een eigen postvak in het kantoor van de MUSST. Ook de communicatie tussen de MUSST en de SSV en verloopt gedeeltelijk via deze postvakken. Daarom dienen de SSV en regelmatig hun post te komen ophalen, ook als ze een eigen postadres hebben. Dit is ook van belang, aangezien er rekeningen in deze postvakjes aankomen. De rekeningen die door de MUSST worden uitgegeven dienen binnen veertien dagen betaald te worden. Na veertien dagen komt er een boete op de rekening van 5% van het originele bedrag. Vervolgens komt hier iedere zeven dagen een extra vijf procentpunten bij. Na drie weken (21 dagen) is de boete dus 10% van het originele bedrag. Vertrouwenspersoon Het kan zijn dat er binnen de vereniging problemen spelen en er behoefte is aan een vertrouwenspersoon. Deze kan ingeschakeld worden wanneer men zich geïntimideerd voelt, regelmatig agressief wordt benaderd, systematisch mikpunt van geintjes en pesterijen is of wanneer er sprake is van bijvoorbeeld seksuele intimidatie. Natuurlijk is het mogelijk zelf een oplossing te verzinnen voor het gedrag waarmee men wordt geconfronteerd, maar men kan ook de hulp inschakelen van een studentenvertrouwenspersoon. Hiervoor kan contact opgenomen worden met mw. Drs. A.M.R Rikhof. Zij is beschikbaar op afspraak: Minderbroedersberg 4-6, kamer 4.031, tel , Kijk voor verdere informatie op: on.htm 8

10 3. Samenwerkende Partijen Om onze doelstellingen te bereiken is het noodzakelijk om samen te werken met verschillende partijen. De belangrijkste partijen zijn UM SPORT, Studenten Sport Nederland (SSN), Gemeente Maastricht, de Studentenraad en de Universiteitsraad (U-Raad). 3.1 UM SPORT Sportraad MUSST en UM SPORT zijn organisaties die zich inzetten voor de sportende student en maken deel uit van het Studenten Service Centrum. UM SPORT heeft als hoofdtaken: Het verzorgen van een sportprogramma voor alle studenten en medewerkers; Het ondersteunen van Studenten Sport Verenigingen op het gebied van sporttechnische zaken, sportaccommodatie en trainers; Het profileren van de UM als sportieve universiteit; Samenwerkingsverbanden zoeken binnen en buiten de UM; Ondersteuning voor topsporters. Het afdelingsteam UM SPORT bestaat uit: Hoofd UM SPORT: Afdelingshoofd Marketing en Communicatie: Coördinator Sporttechnisch personeel: Coördinator Studenten Sport Verenigingen en MUSST: Coördinator planning, accommodatie en materialen: Coördinator events en externe relaties: Teamcoach Fitness: Medewerker personeelsbeheer / secretariaat: Informatie manager: Birgitte Hendrickx Netty Bekkers Han van Zeijl Ivanka Smitsmans Ruud van Oijen Liesbeth Kruisifikx Wilko Gietel Helma Paulussen Bart Vriesema 9

11 Verder zijn er nog enkele bijzondere taken. Topsportcoördinator: Uitleen UM SPORT Auto: BHV: Hamish Craig Bart Vriesema Ruud van Oijen Teamcoaches Aerobics Conditie Spinning UM Cycling / UM Running Sandra van Wij Ivanka Smitsmans Ruud van Oijen Matthijs Krooi De contactgegevens van UM SPORT zijn: Telefoonnummer: Site: Sport Centrum Randwyck P. Debyeplein 15, 6229 HA, Maastricht. Postbus 616, 6200 MD Maastricht. Topsport Studeren in Maastricht en op hoog niveau sport bedrijven kan voor verschillende problemen zorgen. Om topsport te promoten en te stimuleren is er voor deze sporters een vorm van ondersteuning. In de praktijk zal deze ondersteuning per persoon en op maat worden gegeven. Hoe kan de ondersteuning eruit zien? Bij ondersteuning kan het gaan om: Faciliteiten die de studie betreffen, bijv. aanpassing van het studieprogramma voor zover daar binnen de faculteit de mogelijkheid voor bestaat; Regeling Profileringsfonds(); Algemene faciliteiten, zoals trainingsfaciliteiten of bemiddeling bij het verkrijgen van geschikte huisvesting. 10

12 Wie komen er voor in aanmerking? Topsport Limburg bepaalt de status van de topsporter. De sporter dient deze status zelf aan te vragen bij Topsport Limburg. Voor contactgegevens zie Voor buitenlandse studenten is er een vergelijkbare status mogelijk met beperkte ondersteuning. Studenten kunnen op basis van hun topsport status bij hun studieadviseur een beroep doen op medewerking tot aanpassing van hun studieprogramma. UM SPORT bemiddelt, indien gewenst, richting studieadviseur of studentendecaan voor financiële ondersteuning of richting SSC voor ondersteuning m.b.t. huisvesting. UM SPORT speelt vooral een doorverwijzende en ondersteunende rol. Topsporters kunnen een gratis lidmaatschap Gym krijgen, hiervoor moeten zij zich melden bij Hamish Craig. Voor verdere informatie zie https://myum.unimaas.nl/irj/portal bij studie en topsport of stuur een naar Contactpersoon: Hamish Craig 3.2 Studenten Sport Nederland Studentensport Nederland (SSN) is een landelijke organisatie die als overkoepeling voor de lokale sportraden fungeert. SSN behartigt de belangen van de studentensport op nationaal en internationaal niveau. Hiervoor heeft ze een samenwerkingsverband met het ISO (interstedelijk studentenoverleg), één van de twee grootste landelijke studentenbelangenbehartigers. SSN is aangesloten bij de European University Sports Association (EUSA) en bij de International University Sport Federation (FISU). Verder is SSN de enige organisatie in Nederland die Nederlandse Studenten Kampioenschappen mag toekennen. Studentensport Nederland is bereikbaar via De website van Studentensport Nederland is: 11

13 3.3 Gemeente Maastricht De gemeente Maastricht beheert het merendeel van de sportaccommodaties waar ook SSV en sporten. De MUSST en de gemeente Maastricht hebben op regelmatige basis overleg waarin zaken die van belang zijn voor de MUSST en de SSV en aan bod komen. Input van de SSV en is daarom ook zeer belangrijk, zodat de MUSST alle lopende kwesties op de agenda kan zetten. Studentensportverenigingen komen voornamelijk in aanraking met de gemeente indien er gemeentelijke accommodaties gehuurd dienen te worden. Bij de Sportservice van de Gemeente Maastricht en UM SPORT kan men terecht voor vragen en verzoeken. Voor verdere informatie kan er contact opgenomen worden met: Voor aanvragen bij de Gemeente Maastricht Sport, , Voor aanvragen binnen het programma van UM SPORT (SCR) UM SPORT, Ruud van Oijen, , Voor aanvragen buiten het programma van UM SPORT (SCR) Servatius, Frans van Kaauwen, Internet: 3.4 Universiteitsraad (U-Raad) De universiteitsraad is een orgaan dat de belangen van studenten behartigt tegenover het college van bestuur. De universiteitsraad heeft om de twee maanden een vergadering met het college waarin ze problemen van studenten op de agenda zetten. Tijdens het bestuursjaar is er voor het eerst echt samengewerkt met de universiteitsraad op het gebied van sportaccommodaties. Deze samenwerking is goed bevallen en zal de komende jaren voortgezet worden om te garanderen dat de sportbelangen ook op hogere niveaus binnen de universiteit worden verdedigd. 12

14 3.5 - Studentenraad De Maastrichtse Studentenraad representeert de Maastrichtse studenten bij de gemeente. De studenten in de raad komen van alle verschillende takken van het studentenleven in Maastricht. Zij treden op als officieel adviesorgaan van de gemeente en gaan zo ook direct in gesprek met de buurten om misverstanden tegen te gaan. Verder kunnen zij ook punten aandragen bij de gemeente die onder de studenten leven. Namens de sportende studenten zit de voorzitter van de MUSST, Imke Verbeek, in de raad. 13

15 4. Subsidies Sportraad MUSST verstrekt een drietal subsidies: Reguliere subsidie Subsidie voor toernooideelname Evenementensubsidie De reguliere subsidie wordt opgebouwd door basissubsidie, materiaalsubsidie, subsidie voor competitiedeelname, kledingsubsidie en bonussubsidie. Verplichte activiteiten De MUSST organiseert elk jaar meerdere activiteiten waaraan de SSV en deel dienen te nemen. Om de SSV en te stimuleren zijn deze activiteiten deels verwerkt in de bonussubsidie en de boeteregeling, een meer gedetailleerde beschrijving zal verderop in het verenigingenboek te vinden zijn. De verplichte activiteiten zijn: De kaderdag, dit jaar op 15 november De voorzitter- en penningmeester overleggen (VZO/PMO) De INKOM contactpersonen bijeenkomsten (CHO) Het voorjaarsgesprek en het najaarsgesprek De themadag Algemene voorwaarden voor een SSV Sportraad MUSST verstrekt verschillende subsidies om de SSV en te ondersteunen. Om in aanmerking te komen voor een subsidie, moet de vereniging erkend zijn als SSV door de MUSST. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden Alle leden van de SSV dienen in het bezit te zijn van een geldig lidmaatschap Sports. Alle bestuursleden dienen in het bezit te zijn van een geldig lidmaatschap Sports De SSV moet volledig rechtsbevoegd zijn en ingeschreven staan bij de KvK. Zowel de vereniging als de bestuursleden dienen correct te zijn ingeschreven. De SSV moet openstaan voor alle studenten in Maastricht (HBO, WO). 14

16 De SSV dient een sportieve doelstelling te hebben. De SSV moet een goede ledenadministratie en financiële administratie voeren. De SSV moet de continuïteit van de vereniging kunnen waarborgen. De SSV dient een reële contributie te vragen aan haar leden. De SSV dient een jaarplanning te hebben. De SSV dient geen activiteiten te ontplooien die afbreuk doen aan de goede naam van de UM en Zuyd Hogeschool en van Maastricht als studentenstad. De SSV dient, indien mogelijk, de UM te vertegenwoordigen bij (G)NSK's en andere nationale en internationale studentensportevenementen van enige omvang. De SSV dient een actieve bijdrage te leveren aan de organisatie van activiteiten die de studentensport bevorderen. 4.1 Reguliere subsidie De reguliere subsidies dienen ter ondersteuning van de SSV en in hun sportgerelateerde aangelegenheden. Deze subsidie wordt jaarlijks uitgekeerd door Sportraad MUSST aan alle SSV en, die aan de algemene voorwaarden voldoen. De reguliere subsidie bestaat uit vijf onderdelen: I Basissubsidie II Materiaalsubsidie III Subsidie voor competitiedeelname IV Kledingsubsidie V Bonussubsidie Deze subsidies worden apart beoordeeld volgens verscheidene richtlijnen. De aanvraag voor de reguliere subsidie moet dit jaar uiterlijk op 22 november 2013 bij Sportraad MUSST binnen zijn. Bij de realisatie van de reguliere subsidie kan er een verrekening plaats vinden van de materiaalsubsidie, competitiesubsidie en de kledingsubsidie van vorig jaar. Hieronder worden al deze subsidies apart besproken. Het tijdstip van uitkering van de subsidies is afhankelijk van de bezetting van de MUSST. In principe kan het geld rond juni/juli worden verwacht, afhankelijk van de verwerking bij UM SPORT en het Administrative Serve Center (ASC). 15

17 I Basissubsidie De basissubsidie wordt uitgekeerd aan de hand van het aantal leden met een lidmaatschap Sports dat de vereniging heeft. Voor de aanvraag van deze subsidie dient er een ledenlijst ingeleverd te worden. Hoe dit dient te gebeuren is verder uitgewerkt onder het kopje onderdelen reguliere subsidieaanvraag. Om de hoogte van de basissubsidie vast te stellen wordt het volgende verdeelmodel gebruikt: Schaal Leden Subsidie per lid Schaal ,75 Schaal ,50 Schaal ,00 Schaal ,75 Schaal ,50 Schaal 6 > 150 3,50 Bovenstaande bedragen (subsidie per lid) zijn onder voorbehoud gezien de substantiële toename van het aantal leden van de SSV en. Deze bedragen zullen worden aangehouden zolang deze binnen het budget van de MUSST passen. Voor vragen: contacteer Cato Vrouwenraets Alle subsidie bedragen zijn gebaseerd op jaar leden (regulier lidmaatschap Sports, aangeschaft in augustus of september). Lidmaatschappen Sports, die op een ander tijdstip in het jaar zijn gekocht, worden behandeld naar het aantal maanden dat deze nog geldig zijn. Een lidmaatschap gekocht in oktober zal als een 11/12 lidmaatschap gezien worden. Een semester lidmaatschap aangeschaft in augustus of september zal worden gezien als 5/12 lidmaatschappen. Een semester lidmaatschap gekocht in oktober zal worden gezien als een 4/12 lidmaatschap. Voor de overige lidmaatschappen wordt geen subsidie verstrekt. 16

18 Voorbeeld: De vereniging telt 72 jaar leden (12/12 lidmaatschap Sports ), 6 oktober leden (11/12) en 7 semester leden (5/12). De vereniging heeft subsidie effectief, 72 * 12/ * 11/ * 5/12 leden, voor een totaal van leden; De eerste 20 leden á 6,75 p.p. 20* 6,75 = 135 Leden 21 t/m 40 á 5,50 p.p. 20* 5,50 = 110 Leden 41 t/m 75 á 5 p.p. 35* 5,00 = 175 Leden 76 t/m á 4,75 p.p * 4,75 = De basissubsidie is het totaal van de schalen = = Lidmaatschap Sports boete Ieder lid is verplicht een lidmaatschap Sports aan te schaffen. Voor elk lid dat niet in bezit is van een lidmaatschap Sports geldt een boete van twee keer de aanschaf prijs van een volledig jaar lidmaatschap Sports van UM SPORT (68 euro). Op 31 oktober moeten de ledenlijsten bekend zijn bij de MUSST. Deze ledenlijsten moeten volgens het format als gestuurd door de MUSST ingeleverd worden. De lijsten zullen vervolgens door de sportraad gecontroleerd worden. Voordat de reguliere subsidie moet worden ingeleverd, zullen de leden zonder lidmaatschap Sports nog door gegeven worden aan de verenigingen. De verenigingen kunnen dan zelf hun leden nog aansporen tot het kopen van een lidmaatschap Sports. Leden die op 1 november bij de inlevering van de reguliere subsidieaanvraag nog steeds niet in het bezit zijn van een lidmaatschap Sports zullen onderworpen worden aan de eerdergenoemde boete. II Materiaalsubsidie De materiaalsubsidie dient ter ondersteuning van de verenigingen bij de aanschaf, het onderhoud en de eventuele huur van materialen. Kleding wordt niet onder materialen gerekend. De subsidie zal altijd maar voor een deel van het totaalbedrag voor aanschaf, onderhoud dan wel huur gegeven worden. Sportraad MUSST streeft er naar om 25% van de aangevraagde materiaalsubsidie uit te keren. Om materiaalsubsidie aan te kunnen vragen moet er een duidelijk materialenplan met 17

19 uitgebreide toelichting ingediend worden. De eisen die hieraan worden gesteld, staan vermeld onder onderdelen reguliere subsidieaanvraag. Sportraad MUSST geeft alleen subsidie over materialen die aantoonbaar door de vereniging zelf zijn aangeschaft, dus niet over giften en schenkingen. De toekenning van materiaalsubsidie is altijd een voorwaardelijke toekenning. Deze wordt namelijk pas bij de volgende subsidieaanvraag definitief. Nadat is gebleken dat de subsidie daadwerkelijk is besteed aan de materialen waarvoor deze is toegekend, zal de toekenning definitief worden. Alvorens tot een definitieve toekenning wordt overgegaan dienen daarom betalingsbewijzen van de aangeschafte materialen te worden ingediend bij Sportraad MUSST. Dit kunnen kopieën zijn van bonnen of kwitanties, maar in elk geval moeten er ook kopieën van bankafschriften, waarin de betreffende transacties zijn verwerkt, worden overhandigd. Indien de subsidie slechts gedeeltelijk is besteed, zal de te veel betaalde subsidie moeten worden terugbetaald. Indien bij controle fraude of misbruik aan het licht komt, kan het gehele bedrag teruggevorderd worden. Fraude kan ook gevolgen hebben voor subsidie in de komende jaren. De situatie kan zich ook voordoen dat er een hoger bedrag is uitgegeven dan het bedrag waarvoor de subsidie is toegekend. In dat geval kan Sportraad MUSST achteraf beoordelen of een hogere subsidie op zijn plaats is en eventueel alsnog extra geld uitkeren. III Subsidie voor competitie deelname De kosten om teams of leden in te schrijven voor competitie worden indien mogelijk gesubsidieerd door Sportraad MUSST. De subsidie dient ervoor om sporters aan te moedigen om aan competities deel te nemen zonder dat zij hiervoor te hoge financiële lasten hebben. Verenigingen moeten zeker niet uitgaan van een volledige dekking van competitie deelname kosten. Lidmaatschap sgeld voor een nationale sportbond van de vereniging of de leden wordt niet gesubsidieerd, licentiekosten vallen ook onder de bondskosten en worden eveneens niet vergoed. Uit de SSV begroting dient naar voren te komen hoeveel de vereniging uitgeeft aan competitiedeelname. Uit een toelichting moet blijken hoeveel teams / leden er exact in een competitie ingeschreven zijn en hoe hoog de kosten precies zijn voor de vereniging. Het deel van de kosten waarvoor subsidie wordt toegekend, kan niet ook verhaald worden op leden van de verenging. 18

20 IV Kledingsubsidie De meeste SSV en hebben voor wedstrijden aparte kleding. Sportraad MUSST wil de verenigingen graag tegemoetkomen in de aanschaf van deze kleding. Om die reden verleent Sportraad MUSST kledingsubsidie. Om voor subsidie in aanmerking te komen zijn er een aantal voorwaarden waar aan voldaan moet worden: De aanvraag van de kledingsubsidie gebeurt samen met de andere reguliere subsidies. Ook voor de kledingsubsidie geldt de deadline van 22 november Aanvragen voor kledingsubsidie kunnen slechts ingediend worden door besturen van de SSV en. De aanvraag dient te gebeuren door het inleveren van een volledig ingevuld aanvraagformulier bij Sportraad MUSST. De aanvragen dienen betrekking te hebben op tijdens wedstrijden te dragen wedstrijdkleding. Deze kleding mag slechts bovenkleding (T-shirts of truien) betreffen. Indien een bepaalde SSV geen T-shirts of truien gebruikt als wedstrijdkleding, kan per geval bekeken worden of er subsidie verleend wordt. Het logo van Maastricht University dient op de bovenkleding gedrukt te worden volgens de hierna genoemde richtlijnen. Het UM-logo kan, naast de geprinte en gedrukte communicatiemiddelen, op verschillende andere informatiedragers geplaatst worden, o.a. op t-shirts, polo s, sweaters, rugzakken,stoffen tassen, pennen etc. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen: Beeld- en woordmerk mogen nooit los van elkaar toegepast worden (dus geen losse driehoeken). Het logo mag alleen in UM-donkerblauw of zwart worden weergegeven. De ondergrondkleur is bij voorkeur wit. Indien dat niet mogelijk is dient voor een lichte ondergrondkleur gekozen te worden, zodat het logo goed zichtbaar blijft. Het logo mag niet aflopend geplaatst worden. Het logo mag niet diapositief worden toegepast. Het logo mag in verband met de leesbaarheid niet kleiner dan 39 mm breed afgebeeld worden. 19

Informatieboekje Studentensportverenigingen

Informatieboekje Studentensportverenigingen Informatieboekje Studentensportverenigingen Versie januari 2008 Voorwoord Voor je ligt een informatieboekje voor besturen van studentensportverenigingen. Gebruik dit boekje om informatie over de studentensport

Nadere informatie

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Beste verenigingsbestuurder, Voor u ligt het inwerkprogramma voor de nieuwe sportbestuurder. Dit betekent dat u sinds

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2 Missie... 5 2.3 Beschrijving van het concept... 5 2.4 Behoefte... 6 2.5

Nadere informatie

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK 3 COLOFON Redactie OndersteuningsPunt Sport en Welzijn Illustraties Marc Camps Vormgeving en drukwerk Raster40 Oplage 500 exemplaren Uitgave Gemeente Waalwijk,

Nadere informatie

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5

1 Inleiding 4. 2 Algemeen 5 Sportvereniging en financiën Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemeen 5 2.1 Inleiding 5 2.2 De sportvereniging 5 2.3 De structuur van een sportvereniging 6 2.3.1 De algemene ledenvergadering 6 2.3.2 Het

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Breedtesport Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Deze uitgave is ontwikkeld in het kader van het project 'Wet- en regelgeving' van NOC*NSF, CiviQ en IOS. De uitgave is samengesteld op basis van

Nadere informatie

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015

HMV Actis. Beleidsplan 2014-2015 HMV Actis Beleidsplan 2014-2015 29 september 2014 Emma van Staveren Kelly Oltrop Yolanda de Vegt Risko van Dasler Joris van Meer Voorzitter Secretaris/Vicevoorzitter Penningmeester Intern Coördinator Extern

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS

Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Verenigingshandboek Bowlingvereniging OSS Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Omschrijving voortgang beleidszaken... 3 2. Bestuurssamenstelling... 6 3. Bestuursfuncties... 7 3.1. De voorzitter... 7 3.1.1.

Nadere informatie

Informatiegids 2013-2014

Informatiegids 2013-2014 Informatiegids 2013-2014 ROC van Amsterdam, MBO College Zuid Opleidingen Sport & Bewegen Amsterdam Europaboulevard 13 1079 PC Amsterdam 1. INLEIDING Beste Sport & Bewegen-student van het ROC van Amsterdam,

Nadere informatie

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partners in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF, Ernst

Nadere informatie

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden.

In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. Sociologisch Epicentrum - beleidsplan - 2013-2014 Beleidsplan studievereniging SEC 2014/2015 In dit document kan je alle informatie over het bestuur en de studieverenigingvan Sociologie vinden. 1 Beste

Nadere informatie

studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma

studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma studiegids 2012/2013 opleiding sociologie bacheloropleiding masteropleiding schakelprogramma Gouden regels De onderstaande regels zijn ingesteld om het onderwijsprogramma voor studenten en docenten zo

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement 2011-2012 versie 30-03- 2012 Aangepast door: Wouter van Schagen (voorzitter) Inhoudsopgave ARTIKEL 1 - DOEL VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT HOOFDSTUK 1 - DE LEDEN ARTIKEL 2 - LIDMAATSCHAP

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

INLEIDING. Veel succes met je bestuurswerk en hopelijk tot ziens. Bestuur, trainers en vrijwilligers van Plattelandsjongeren.nl

INLEIDING. Veel succes met je bestuurswerk en hopelijk tot ziens. Bestuur, trainers en vrijwilligers van Plattelandsjongeren.nl SAFETY FIRST Inhoud INLEIDING... 17 1. VERENIGINGEN EN BESTUREN... 18 2. VERZEKERINGEN... 21 3. FINANCIEËN... 24 4. AUTEURSRECHTEN... 26 5. VEILIGHEID EN VERGUNNINGEN... 27 BIJLAGE 1: VOORBEELDMODEL HUISHOUDELIJK

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie.

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018. De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2018 De borging en verankering van een sterke en proactieve medezeggenschapsvereniging met een missie. STRATEGISCH BELEIDSPLAN De borging en verankering van een sterke en proactieve

Nadere informatie

VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS

VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS VERENIGINGSPLAN V.V. VROOMSHOOPSE BOYS Handboek 2010-2014 VERSIE 0.9 - Concept DATUM 1 maart 2010 WERKGROEP VERENIGINGSPLAN Dave Dubbink Reinier de Jong Johan Klaren Anne Visserman AANLEIDING In het recente

Nadere informatie

Format. Het schrijven van een beleidsplan

Format. Het schrijven van een beleidsplan Format Het schrijven van een beleidsplan Jasper van Houten Laurens Steenbekkers 13-06-2007 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Hoofdstuk 1. Inleiding 4 Hoofdstuk 2. Beschrijving van de vereniging

Nadere informatie

Rapportage IKSport Audit

Rapportage IKSport Audit Rapportage IKSport Audit JVC Cuijk Uitgevoerd op: 27-10-2014 Door: Niels van den Berg en Marijn Dollevoet Inleiding. IKSport staat voor Integrale Kwaliteit binnen de sportverenigingen. Met het IKSport

Nadere informatie

Handboek voor PhD studenten

Handboek voor PhD studenten Handboek voor PhD studenten September 2013 Voor u ligt het promovendihandboek van het onderzoeksinstituut VUmc Cancer Center Amsterdam (CCA). Hierin is veel nuttige informatie voor (toekomstige) promovendi

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie