Docent Mr W. Römelingh Datum 18 januari 2013 Plaats Haagrecht Advocaten Uren 2 Uren (= 2 Punten) PO Juridisch

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Docent Mr W. Römelingh Datum 18 januari 2013 Plaats Haagrecht Advocaten Uren 2 Uren (= 2 Punten) PO Juridisch"

Transcriptie

1 HAAGSE STRAFRECHTSPRAAK 2012 Docent Mr W. Römelingh Datum 18 januari 2013 Plaats Haagrecht Advocaten Uren 2 Uren (= 2 Punten) PO Juridisch Overzicht van de strafrechtspraak van de Rechtbank Den Haag en het Gerechtshof Den Haag in Bespreking meest in het oog springende zaken. Verkiezing misslag, uitspraak en advocaat van het jaar.

2 HAAGSE STRAFRECHTSPRAAK 2012 Tekenen bij aankomst Tekenen bij vertrek Evaluatie Graag mobiele telefoon(s) uit

3 HAAGSE STRAFRECHTSPRAAK 2012 College Cursus Aanmelden Annuleren Cursusaanbod Cursusmateriaal Advies 1: Druk op F5 Advies 2: Start Adobe Reader eerst

4 HAAGSE STRAFRECHTSPRAAK 2012 Rb Hof Rb Amsterdam + Hof Amsterdam = 434

5 HAAGSE STRAFRECHTSPRAAK 2012 Bezwaar- en klaagschriften Niet-ontvankelijkheid (OM) Geweld tegen en door hulpverleners Bedreiging Bewijs Strafuitsluiting Bizarre zaken Ontneming en tenuitvoerlegging Verdovende middelen Misslag en uitspraak van het jaar!

6 BEZWAAR- EN KLAAGSCHRIFTEN Rb Den Haag 06/09/2012 LJN BX8188 Rb Den Haag 14/09/2012 LJN BX8497 Bezwaarschrift tegen dagvaarding Mr S.F.J. Smeets (Amsterdam) Artikel 248e Sr (grooming) Binnen acht dagen Hoogst onwaarschijnlijk Werkelijk kansloze procedure

7 BEZWAAR- EN KLAAGSCHRIFTEN Raadsman: Landelijk parket Schending Salduz Schending Tallon-criterium Niet voldoen delictsomschrijving Aanhouding en beslag onrechtmatig HR 04/12/1979 NJ 1980, 356 Uitlokking door Openbaar Ministerie

8 BEZWAAR- EN KLAAGSCHRIFTEN Rechtbank: Gaat om absolute leeftijd Zogenaamd minderjarige was in werkelijkheid meerderjarige agent Zelfs bij totstandkoming ontmoeting, was delict niet gepleegd

9 BEZWAAR- EN KLAAGSCHRIFTEN Rechtbank: Onrechtmatige aanhouding en inbeslagname wegens ontbreken redelijk vermoeden schuld Bewijsuitsluiting Teruggave De Haan, Dantuma Hieronymus en Weijnen

10 BEZWAAR- EN KLAAGSCHRIFTEN Seksuele "handelingen" vanaf 16 Seksuele "exploitatie" vanaf 18 Uitzondering op regel: Gering leeftijdsverschil Affectieve relatie Voorbeeld: jongen van 17 met meisje van 15. Hof Den Haag 21/11/2007 LJN BB9138

11 BEZWAAR- EN KLAAGSCHRIFTEN Rb Den Haag 31/07/2012 LJN BX7181 DNA-bezwaarschrift Mr T.M.D. Buruma (Amsterdam) Veroordeeld voor lokaalvredebreuk DNA reeds afgenomen Profiel nog niet bepaald

12 BEZWAAR- EN KLAAGSCHRIFTEN Raadsvrouw: Afname niet in accordance with the law Verwerking niet necessary in a democratic society Kort geding voldoet niet aan kwaliteitseisen rechterlijke toetsing EHRM 14/09/ /03 (Sanoma/Nederland)

13 BEZWAAR- EN KLAAGSCHRIFTEN Rechtbank: Er is sprake van wet in formele zin Wet is concreet, duidelijk en kenbaar Kortgedingrechter is effective remedy dan wel adequate safeguard Nu afname niet meer behelst dan "een wattenstaafje in je mond krijgen"

14 BEZWAAR- EN KLAAGSCHRIFTEN Wetgever heeft oog gehad voor grondrechten 7 legaliteit, 8 privacy en 14 discriminatie Beperking in strafbare feiten Differentiatie in bewaartermijnen EHRM 07/12/ /05 (Van der Velden/Nederland)

15 BEZWAAR- EN KLAAGSCHRIFTEN DNA levert bijdrage aan opsporing en vervolging DNA kan iemand ook "vrijpleiten" En... in hoeverre beperkt DNA-afname iemand in burgerlijke en politieke vrijheden? Bezwaar ongegrond Mr G.H.M. Smelt

16 BEZWAAR- EN KLAAGSCHRIFTEN Hof Den Haag 31/08/2012 LJN BX6812 Artikel 12 Sv (beklag niet vervolgen) Mr C.W. Noorduyn (Den Haag) Wederspannigheid Niet opvolgen ambtelijk bevel OvJ: niet vervolgen AG: wel vervolgen

17 BEZWAAR- EN KLAAGSCHRIFTEN Gerechtshof: Bij geweld tegen agenten is consequent vervolgen wel een algemeen belang, maar niet een individueel belang Artikelen 180 en 184 Sr zien op bescherming organen of diensten staatsgezag Desgevraagd bevestigd door klager dat beklag niet ziet op mishandeling

18 BEZWAAR- EN KLAAGSCHRIFTEN Klager niet-ontvankelijk in beklag Vervolgen had op weg gelegen OvJ, maar OvJ heeft anders besloten AG staat niet boven OvJ Van den Broek, Van Gend en Wabeke

19 NIET-ONTVANKELIJKHEID (OM) Hof Den Haag 18/04/2012 LJN BW3450 Vluchteling met valse reispas Somalië > Djibouti > VEA > Nederland > Engeland Grensdoorlaatpost Hoek van Holland Twee maanden gevangenisstraf met gevangenneming ter zitting

20 NIET-ONTVANKELIJKHEID (OM) Raadsman: niet-ontvankelijkheid OM Artikel 31 Vluchtelingenverdrag Valse reispas mag om te kunnen vluchten Bovendien asiel gevraagd en ook asiel verleend Advocaat-Generaal: Ja, maar niet onverwijld gemeld bij autoriteiten Sterker, 25 dagen in Nederland verbleven

21 NIET-ONTVANKELIJKHEID (OM) Gerechtshof: niet-ontvankelijkheid OM Vervolging voor "illegal entry or presence" doet tekort aan bescherming die verdrag beoogt te bieden Le Clercq-Meijer, Van Dissel en De Groot

22 NIET-ONTVANKELIJKHEID (OM) Hof Den Haag 26/09/2012 LJN BX9395 Hof Den Haag 26/09/2012 LJN BY2019 Ontneming van EUR Rb Den Haag: niet-ontvankelijkheid OM Appelschriftuur liet (welbewust) op zich wachten, want BOOM beschikt nog niet over vonnis Namelijk mondeling vonnis

23 NIET-ONTVANKELIJKHEID (OM) Gerechtshof: niet-ontvankelijkheid OM OvJ heeft deelgenomen aan debat Rechtbank heeft mondeling uitspraak gedaan Allerminst onduidelijk waartegen grieven zich dienden te richten Bovendien...

24 NIET-ONTVANKELIJKHEID (OM) Veroordeelde valt niet zonder meer ongerechtvaardigd voordeel ten deel, omdat fiscale weg kan worden overwogen Ingesteld beroep dient niet zwaarder te wegen dan belang niet-ontvankelijkverklaring wegens verzuim Bartels, Bouritius en Jalink

25 NIET-ONTVANKELIJKHEID (OM) Hof Den Haag 17/10/2012 LJN BY1867 Redelijke termijn 600 gram cocaïne van Suriname naar Nederland 22/02/2005 inverzekeringstelling 07/07/2005 eerste zitting rechtbank 03/11/2009 laatste zitting rechtbank 03/10/2012 behandeling hoger beroep

26 NIET-ONTVANKELIJKHEID (OM) Contra Verzoeken verdediging waaronder rogatoire commissie Verdediging verzet zich tegen verwijzing van meervoudige kamer naar enkelvoudig kamer Pro Vermeend samenspel IND en OM

27 NIET-ONTVANKELIJKHEID (OM) Gerechtshof: Voor handelwijze IND kan OM niet verantwoordelijk worden gehouden Schending redelijke termijn, maar: - geen niet-ontvankelijkheid OM - wel strafkorting (106 in plaats van 150 dagen)

28 NIET-ONTVANKELIJKHEID (OM) Constatering Boete tot EUR Taakstraf tot 100 uur Gevangenisstraf tot 1 maand 5% bij meer dan 6 maanden vertraging 10% bij meer dan 12 maanden vertraging Vertraging ten aanzien van "doorsturen" Vertraging kan worden "ingehaald"

29 NIET-ONTVANKELIJKHEID (OM) Hof Den Haag 23/02/2012 LJN BV9767 Mr A. Verbruggen en mr M. Wladimiroff Artikel 36 Sv Wordt vervolging niet voortgezet, dan kan gerecht verklaren dat zaak geëindigd is Verzoek verdachte Gerecht waar zaak laatst werd vervolgd

30 NIET-ONTVANKELIJKHEID (OM) Raadsman: Vervolging duurt inmiddels zo lang onevenredig nadeel verdachte in privé en... in beroepsuitoefening (advocatuur) Parketnummer uit 2006 (10/ ) 11/03/2010 vrijspraak verdachte 11/03/2010 hoger beroep OM

31 NIET-ONTVANKELIJKHEID (OM) Advocaat-Generaal: In belang deugdelijke waarheidsvinding wenselijk dat zaak verdachte gelijktijdig wordt behandeld met zaak medeverdachte Inhoudelijke behandeling (in hoger beroep) zaak medeverdachte is in september 2012 of oktober 2012 te verwachten

32 NIET-ONTVANKELIJKHEID (OM) Gerechtshof: In gevallen waarbij behandeling in hoger beroep nog niet is aangevangen, kan zaak voor geëindigd worden verklaard Volgens jurisprudentie Hoge Raad vereist dit zeer bijzondere omstandigheden (die zich in onderhavige zaak niet voordoen) Kaptein, Stoker-Klein en Van Walderveen

33 NIET-ONTVANKELIJKHEID (OM) Hof Den Haag 26/06/2012 LJN BX4025 Nietige zitting Raadsman stelt zich blijkens brief dossier Raadsman wordt niet opgeroepen voor zitting Raadsman noch verdachte verschijnen Verdachte wordt bij verstek veroordeeld tot 60 uur werkstraf

34 NIET-ONTVANKELIJKHEID (OM) Gerechtshof: nietige zitting Vernietiging vonnis rechtbank met terugverwijzing naar rechtbank Vergelijk: HR 19/02/2008 LJN BC2333 Van der Grinten, Mos-Verstraten en Schmitz

35 NIET-ONTVANKELIJKHEID (OM) Hof Den Haag 14/09/2012 LJN BY1995 Intrekking hoger beroep Gedetineerde in Zoetermeer Spreekt medegedetineerde Loopt naar administratie Trekt beroep in Raadsvrouw nietige handeling, want cliënt heeft beperkte verstandelijke vermogens

36 NIET-ONTVANKELIJKHEID (OM) Gerechtshof: Verdachte kon strekking handeling overzien, hoefde niet meteen te reageren en had raadsvrouw kunnen consulteren Dat verdachte mogelijk van onjuiste informatie is uitgegaan, maakt dit oordeel niet anders Niet-ontvankelijkheid hoger beroep Kuijer, De Vries en Wiersinga

37 GEWELD TEGEN EN DOOR HULPVERLENERS Hof Den Haag 19/01/2012 LJN BV1322 Geweld tegen ambulancebroeders Rotterdam, 1 januari 2011 Melding: bloedende man op straat Man wordt geplaatst in verplegersstoel Rijdend naar ziekenhuis gaat achterdeur open Ambulance maakt noodstop waarbij...

38 GEWELD TEGEN EN DOOR HULPVERLENERS Gerechtshof: Er is gehandeld overeenkomstig protocol Ontoelaatbaar geweld tegen hulpverleners 34 uur werkstraf Geen documentatie Hulp psycholoog ingeroepen Verklaring omtrent gedrag in gevaar Van Boven, Schmitz en Zandbergen

39 GEWELD TEGEN EN DOOR HULPVERLENERS Hof Den Haag 26/01/2012 LJN BV3697 Trein van Rotterdam naar Den Haag 23 juni 2010 Man zit te bellen Medepassagier spreekt man aan Vechtpartij in trein tussen drie mannen Ene kant verdachte Andere kant twee vrienden

40 GEWELD TEGEN EN DOOR HULPVERLENERS Politie houdt man aan Kankerracisten Losrukken uit greep Losrukken uit nekklem Agent loopt daarbij (licht) letsel op Rechtbank: 30 uur werkstraf met aftrek

41 GEWELD TEGEN EN DOOR HULPVERLENERS Gerechtshof: Burger die voorwerp wordt van ambtelijk gezag mag zich daar niet tegen verzetten Ambtelijk gezag is daarmee nog niet aan ieder rechterlijk oordeel onttrokken Immers, moet wel werkzaam zijn in rechtmatige uitoefening bediening

42 GEWELD TEGEN EN DOOR HULPVERLENERS Was aanhouding noodzakelijk? Aanhouding moet waarheidsvinding dienen Volledig geconcentreerd op verdachte Geen gegevens verzameld van getuigen Onderzoek naar ontlastende omstandigheden niet willens en wetens afsluiten

43 GEWELD TEGEN EN DOOR HULPVERLENERS Opsporingsambtenaren hebben met aanhouding geen oog gehad voor strafvorderlijke belangen Geen rechtmatige uitoefening bediening Ontslag van alle rechtsvervolging Bouritius, Göbbels en Van der Wilt

44 GEWELD TEGEN EN DOOR HULPVERLENERS Rb Den Haag 06/09/2012 LJN BX7248 Poging doodslag/zware mishandeling agenten Mr C. Nobel (Den Haag) Delft, 25 september 2011 Frank van Borselenstraat YouTube

45

46 GEWELD TEGEN EN DOOR HULPVERLENERS Procesverbaal politieagenten Versus filmpje omstander "Kimbo" OvJ Voskens: Hoog ingezet Agenten slachtoffer Vertrouwd op woord agenten

47 GEWELD TEGEN EN DOOR HULPVERLENERS Rechtbank: Filmpje bevestigt verklaring verdachte/getuigen Getuigen niet gehoord (bij vordering bewaring) Jaar na datum openbaar gedagvaard Waaronder voor poging doodslag Vrijspraak met kanttekening Sprake van kwalijke gang van zaken! Krans, Peters en Smid-Verhage

48 BEDREIGING Hof Den Haag 25/05/2012 LJN BW6615 Politieagent met dienstwapen Zoetermeer, 7 juli 2009 Politieagent tijdens diensttijd Aangever, getuige 1 en getuige 2 "Ik heb een negen millimeter, ik kan hem gebruiken en ik weet je te vinden."

49 BEDREIGING "Ik zet mijn negen millimeter op of tegen je hoofd en haal de trekker over." Bedreiging tegen leven gericht? Rechtbank: EUR 750 (waarvan EUR 500 voorwaardelijk) Gerechtshof: HR 07/06/2005 LJN AT3659 en NJ 2005, 448 HR 25/01/2011 LJN BP1858 en NJ 2011, 225

50 BEDREIGING Is bedreiging van dien aard en onder zodanige omstandigheden gedaan dat bij bedreigde in redelijkheid vrees kon ontstaan dat hij leven zou kunnen verliezen? Gerechtshof: EUR 750 voorwaardelijk Mede gezien arbeidsrechtelijke gevolgen (waaronder overplaatsing naar andere functie)

51 BEDREIGING Hof Den Haag 03/07/2012 LJN BX0374 Verdachte voegt aangever toe: "Ik ben TBS-er [... ruis...] ik heb een goede hand over daarmee kan ik je ook slaan [... ruis...] ik weet je te vinden." Bedreiging met misdrijf tegen leven gericht? Bedreiging met zware mishandeling?

52 BEDREIGING Gerechtshof: vrijspraak Niet bewezen kan worden dat bedreigde daadwerkelijk op hoogte is geraakt van bedreiging De Groot, Van de Poll en Van Strien

53 BEDREIGING Hof Den Haag 06/06/2012 LJN BW7674 Liefst van rechts naar links Twitter Rijkelijke beloning voor degene die [politicus] de keel doorsnijdt Liefst van rechts naar links, maar van links naar rechts is ook ok Tweede nuancerende tweet

54 BEDREIGING Hoe zit het met bereiken van [politicus]? Door tweet te plaatsen op open Twitter-account met circa 220 volgers, heeft verdachte aanmerkelijke kans aanvaard dat aangever daadwerkelijk op hoogte zou kunnen raken van bedreiging. 100 uur werkstraf Bartels, Van den Broek en Moussault

55 BEWIJS Rb Den Haag 26/06/2012 LJN BX8823 Bekijken camerabeelden Mr Verschuren en mr Van Vliet (Den Haag) Rechtbank: Beelden kunnen bekijken op Paleis van Justitie is niet voldoende, nu dat alleen binnen kantooruren mogelijk is en eerst nadat er voor verdachte transport is geregeld.

56 BEWIJS Geen equality of arms Risico schending privacybelangen derden wordt voldoende gereduceerd door toezegging raadsvrouw Bezwaarschrift ex artikel 32 Sv Mr G.H.M. Smelt

57 BEWIJS Hof Den Haag 15/11/2012 LJN BY7035 Bijenkorf creditcard Raadsman: Dagvaarding innerlijk tegenstrijdig Ondeugdelijk middel Onbetrouwbare 100% herkenning

58 BEWIJS Verweer 1 - Dagvaarding innerlijk tegenstrijdig Poging diefstal door pinnen met valse sleutel Wat is "pinnen"? - Pas in geldautomaat steken - Daadwerkelijk geld opnemen

59 BEWIJS Verweer 2 - Ondeugdelijk middel Verdachte had wel pas, maar verdachte wist niet pincode Verdachte heeft drie keer geprobeerd

60 BEWIJS Verweer 3 - Onbetrouwbare 100% herkenning Foto's in dossier zijn niet duidelijk Verbalisanten zijn niet onbevangen Herkenning <> Vergelijking Gewone burger <> Wijkagent Er bestaat geen training in herkenning Herkenning op zitting wordt ontraden

61 BEWIJS Van Koppen Het Recht van Binnen De Psychologie van het Recht Herkennen van Gezichten (Hoofdstuk 28) Hof 09/02/2012 LJN BV6334 Camerastills Weliswaar menen opsporingsambtenaar en politierechter de persoon op de camerastills te herkennen als zijnde de verdachte, maar...

62

63 BEWIJS Rb Den Haag 01/05/2012 LJN BW4586 Aangever versus stiefvader Mr Bruggeman (Lisse) Stiefvader zou aan stiefdochter hebben gezeten Waaronder een keer vinger in vagina Ontkennende verdachte

64 BEWIJS Wat is er aan bewijs? Verklaring aangever Verklaring zus over soortgelijk incident Showen nieuwe (bad)kleding aan stiefvader Scheren schaamstreek bij (alle) gezinsleden Verklaring aangever consistent en gedetailleerd

65 BEWIJS Rechtbank: Verklaring aangever niet voldoende Getuigen verklaren niet uit eigen waarneming Showen nieuwe (bad)kleding komt vaker voor Scheren schaamstreek niet zonder meer ontuchtig Vrijspraak, want een getuige, is geen getuige Fernig, Van Veen en Van Zeijst

66 BEWIJS Hof Den Haag 11/04/2012 LJN BW4074 Zoetermeer, 4 juni 2011 Muziekfestival Verdachte drinkt veel bier Verdachte moet (daarvan) urineren Loopt richting bosjes en komt meisje tegen Nee, nee, nee en loopt terug naar ouders

67 BEWIJS Nagenoeg alles wat meisje heeft verklaard is door verdachte bevestigd, met uitzondering van verweten ontuchtige handelingen Niet alle elementen van bewezenverklaring hoeven volledig bevestigd te worden door bewijs uit andere/tweede bron 9 maanden (waarvan 3 voorwaardelijk) Baardman, Koning en Van Rijnberk

68 BEWIJS Hof Den Haag 05/12/2012 LJN BY5491 Afsluiting 3FM Serious Request Leiden, 24 december 2011 Druk, donker en veel mensen Veel mensen onder invloed alcohol Iemand krijgt vuurwerk in gezicht Een getuige wijst verdachte aan als gooier

69 BEWIJS Gerechtshof: is er steunbewijs? Omstandigheid dat verdachte zich gek gedroeg is geen bewijs voor gooien vuurwerk Omstanders dat omstanders roepen naar politie: "Ja, dat is hem!" is niet overtuigend Roepen ze dit daar de politie iemand meevoert of hebben ze daadwerkelijk die persoon zien gooien?

70 BEWIJS Een getuigen verklaart dat verdachte het niet heeft gedaan, omdat die getuige op het moment van de knal naast de verdachte stond. Vrijspraak Jalink, Van 't Hul en M.M. van der Nat

71 BEWIJS Hof Den Haag 03/08/2012 LJN BX3873 Website Weerwolf - Heil dem Führer - Kampf ums Vaterland Vrijspraak na bewijsuitsluiting Artikel 96 Sv beslag mogelijk ingeval van: - Verdenking feit omschreven in 67 Sv - Ontdekking heterdaad

72 BEWIJS Onrechtmatige inbeslagname Uitsluiting bewijs Vrijspraak Van den Broek, Holthuis en Van Rijnberk

73 STRAFUITSLUITING Hof Den Haag 11/05/2012 LJN BW6646 Den Haag, 19 april 2011 Jongen rijdt met scooter door park Twee mannen en een vrouw laten hond uit Jongen wordt "aangesproken" Jongen rijdt strak door Man steekt hand uit Jongen valt op grond Jongen gaat "verhaal halen"

74 STRAFUITSLUITING Jongen wordt: - aan capuchon getrokken - getrapt door twee mannen - geslagen door vrouw met hondenriem Jongen weet hondenriem te bemachtigen en slaat daarmee terug Kinderrechter en Advocaat-Generaal: Moet je ook geen verhaal willen gaan halen

75 STRAFUITSLUITING Echter, hof acht aannemelijk dat term "verhaal halen" in procesverbaal andere lading heeft gekregen dan bedoeling was Wederrechtelijk aanranding lijf Binnen grenzen proportionaliteit en subsidiariteit Ontslag alle rechtsvervolging Bartels, Fonteijn en Tan

76 STRAFUITSLUITING Hof Den Haag 03/02/2012 LJN BV6374 Noodweerexces Moeder verdachte uitgescholden Verdachte gaat verhaal halen Aangever toont mes Worsteling Aangever ligt op grond en verdachte trapt na

77 STRAFUITSLUITING Gerechtshof: Natrappen gaat noodzakelijke zelfverdediging te boven Natrappen wel gevolg hevige gemoedsbeweging door tonen mes Geen noodweer, wel noodweerexces Kessler, Van Strien en Tan

78 BIZARRE ZAKEN Rb Den Haag 24/05/2012 LJN BW6539 Mr W.G. Nieman (Leiden) Poging moord, doodslag of zware mishandeling Vrouw slaat twee keer gericht met hamer op hoofd (toenmalige) partner Slaapstoornis

79 BIZARRE ZAKEN Laat opzet zich bewijzen? Ontbreken opzet staat bewezenverklaring opzet slechts dan in de weg indien ieder inzicht gedraging zou ontbreken Vrouw heeft niet om zich heen geslagen, maar twee keer gericht geslagen. Opzet laat zich daarom wel bewijzen

80 BIZARRE ZAKEN Is verdachte strafbaar? Dr Schimsheimer (slaapdeskundige MCH) Gedragingen tijdens slaaptoestand verricht Geen toerekening schuld Feit bewezen, maar verdachte niet strafbaar Bouwman, Peters en Du Pon

81 BIZARRE ZAKEN Rb Den Haag 16/04/2012 LJN BW2455 Kinderdoodslag (artikel 290 Sr) Hof Den Haag 17/08/2012 LJN BX6769 Schaking 13-jarige (artikel 281 Sr) Hof Den Haag 15/03/2012 LJN BV keer bellen (artikel 285b Sr) Rb Den Haag 18/07/2012 LJN BX6038 Wraking door getuige

82 ONTNEMING EN TENUITVOERLEGGING Onttrekking (vuurwapen) Verbeurdverklaring (breekijzer) Ontneming wederrechtelijk voordeel (buit) Hof Den Haag 15/02/2012 LJN BV9030 Nihil-stelling wegens vordering benadeelde Hof Den Haag 13/04/2012 LJN BW3515 Oplegging wegens schuldsanering

83 ONTNEMING EN TENUITVOERLEGGING Rb Den Haag 27/08/2012 LJN BX8649 Kort geding vervangende hechtenis Mr Stapel (Haarlem) Mr Van Graafeiland (Den Haag) Ministerie van Veiligheid en Justitie 19/12/2008 veroordeeld Hoofdzaak 20 uur werkstraf (10 dagen hechtenis) Tenuitvoer 60 uur werkstraf (30 dagen hechtenis)

84 ONTNEMING EN TENUITVOERLEGGING 30/03/2012 Retourzending reclassering 25/05/2012 Bevel vervangende hechtenis 00/06/2012 Bezwaarschrift artikel 22g lid 3 Sr 05/07/2012 Afwijzing bezwaarschrift 30/07/2012 Aanvang vervangende hechtenis 16/08/2012 Indiening gratieverzoek 17/08/2012 Dagvaarding kort geding 23/08/2012 Afwijzing gratieverzoek 24/08/2012 Behandeling kort geding

85 ONTNEMING EN TENUITVOERLEGGING Alleenstaande moeder Eerste kind drie jaar oud Tweede kind negen maanden oud Kinderen kunnen niet zonder moeder Opgevangen door Bureau Jeugdzorg OvJ bekend met situatie OvJ had afspraak kunnen maken Waarom geen zelf-meld-procedure?

86 ONTNEMING EN TENUITVOERLEGGING Mr R.J. Paris: Artikel 561 Sv verplicht OvJ uitspraken ten uitvoer te leggen OvJ heeft daarbij grote mate van beleidsvrijheid Beleid voorziet in dit soort gevallen niet in zelfmeld-procedure

87 ONTNEMING EN TENUITVOERLEGGING Rechter kan beleidsvrijheid marginaal toetsen Eiseres heeft niets uit zich zelf geregeld Afwijzing verzoek EUR proceskosten Omstandigheid dat eiseres bijstandsuitkering ontvangt en daardoor onvoldoende draagkracht heeft, leidt niet tot ander oordeel

88 ONTNEMING EN TENUITVOERLEGGING Rb Den Haag 28/06/2012 LJN BX6806 Kort geding schadevergoedingsmaatregel Benders (Enschede) Dijkgraaf (Den Haag) Echtpaar in AOW AGF-handel failliet verklaard Strafrechtelijk veroordeeld EUR Met schadevergoedingsmaatregel zouden 673 dagen zijn gemoeid

89 ONTNEMING EN TENUITVOERLEGGING Raadsman: Misbruik van bevoegdheid Geen betalingsonwil, maar betalingsonmacht AOW-uitkering EUR 32,50 per maand EUR zal nimmer worden voldaan Hoge leeftijd Broze gezondheid

90 ONTNEMING EN TENUITVOERLEGGING Mr. J.J. van der Helm: Artikel 561 Sv verplicht OvJ uitspraken ten uitvoer te leggen Betalingsregeling mag worden getroffen, maar dan moet in maximaal 36 maanden vordering volledig zijn voldaan Rechter die straf oplegde wist van hoge leeftijd en broze gezondheid

91 ONTNEMING EN TENUITVOERLEGGING Niet bestreden is dat in gevangenis medische behandeling kan worden ondergaan Gevangenisstraf is zware last, maar dat geldt voor iedereen die gevangenisstraf ondergaat Afwijzing verzoek EUR proceskosten

92 VERDOVENDE MIDDELEN Hof Den Haag 10/02/2012 LJN BV6346 Een hele grote hennepplant van meer dan 30 gram Hof zie HR 26/04/2011 LJN BO4015 Hof Den Haag 09/05/2012 LJN BW5336 Heel veel hennepstekjes ( ) met heel laag THC-gehalte Hof zie HR 02/03/2010 LJN BK4154

93 VERDOVENDE MIDDELEN Rb Den Haag 04/05/2012 LJN BX0140 Opsparen methadon Hof Den Haag 24/05/2012 LJN BX2125 Lokauto of pseudodienstverlening

94 HOE IS HET AFGELOPEN MET? De Somalische piraten? Hof Den Haag 20/12/2012 BY6938 was 7,0 jaar werd 4,5 jaar BY6940 was 6,0 jaar werd 5,0 jaar BY6943 was 5,5 jaar werd 4,5 jaar BY6945 was 4,5 jaar bleef 4,5 jaar BY6937 was 4,5 jaar bleef 4,5 jaar

95 HOE IS HET AFGELOPEN MET? De strandrellen? Hof Den Haag 20/11/2012 BY3554 was 8 maanden werd vrijspraak BY maanden (waarvan 4 voorwaardelijk) BY maanden (waarvan 4 voorwaardelijk) BY maanden (waarvan 4 voorwaardelijk) BY dagen (waarvan 120 voorwaardelijk) BY dagen (waarvan 120 voorwaardelijk)

96 HOE IS HET AFGELOPEN MET? De dochter van Vanessa? Hof Den Haag 08/08/2012 LJN BX3748 Was 120 dagen (waarvan 82 voorwaardelijk) uur werkstraf Bleef 120 dagen (waarvan 82 voorwaardelijk) uur werkstraf

97

98 MISSLAG VAN HET JAAR Hof Den Haag 27/04/2012 LJN BY7739 Kinderporno onder minderjarige Jongen krijgt USB-stick met foto's van "feestje" USB-stick bevat bestanden met kinderporno Na verloop van tijd uit eigen beweging naar politie Waarschuwingsbrief OvJ naar school jongen Aanbod transactie (behandeling De Waag) Zaak blijft circa 30 maanden liggen

99 MISSLAG VAN HET JAAR Weliswaar schending redelijke termijn, maar geen reden voor niet-ontvankelijkheid OvJ had waarschuwingsbrief mogen sturen "Scholier gedagvaard voor bezit kinderporno" Geen schending Salduz, want niet aangehouden en had zelf raadsman kunnen consulteren Verwijt dat jongen bestanden niet direct heeft verwijderd (van computer)

100 MISSLAG VAN HET JAAR Geen reden om overweging op te nemen dat veroordeling geen reden is om VOG te weigeren Toepassing 9a Sr Bartels, Fonteijn en Tan Bestand met vijf naakte jongens Jongen mogelijk zelf misbruikt

101 UITSPRAAK VAN HET JAAR Hof Den Haag 02/02/2012 LJN BV2572 Coffeeshop Checkpoint Terneuzen Grootste van het land bezoekers per dag Gedoogvergunning AHOJ-G-criteria

102 UITSPRAAK VAN HET JAAR AHOJ-G-criteria Geen affichering Geen harddrugs Geen overlast Geen jongeren Geen grote hoeveelheden Maximaal 5 gram per bezoeker Maximaal 500 gram voorraad x 5 gram = gram

103 UITSPRAAK VAN HET JAAR Driehoeksoverleg Burgemeester - Korpschef Officier van Justitie 25/05/2007 verzoek telefoontap 01/06/2007 eerste inval 04/06/2007 vordering bewaring 04/06/2007 schorsing bewaring 23/05/2008 tweede inval

104 UITSPRAAK VAN HET JAAR Tenlastelegging 7 drugs feiten 2 andere feiten Camera's en portofoons Rechtbank: 16 weken (waarvan 7 voorwaardelijk) OvJ en verdachte in beroep Niet-ontvankelijkheidsverweer

105 UITSPRAAK VAN HET JAAR Jarenlange bekende situatie Deelname aan drugspreventieproject Rondleidingen voor buitenlandse delegaties Gedoogvergunning Strafrechtelijke handhaving Bestuursrechtelijke handhaving Burgemeester beschikte niet over procesverbaal

106 UITSPRAAK VAN HET JAAR Gemeente had boorden geplaatst Belang werkgelegenheid Belang parkeergeld Maatregelen na eerste inval Wijziging openingstijden Invoering pasjes

107 UITSPRAAK VAN HET JAAR Gerechtshof: Vertrouwensbeginsel Redelijke belangenafweging Openbaar Ministerie motiveert niet waarom gemeente geen procesverbaal kreeg, teneinde bestuursdwang te kunnen toepassen Niet-ontvankelijkheid Openbaar Ministerie Van der Spoel, Welbedacht en Wiersinga

108 ADVOCAAT VAN HET JAAR Mr C. Nobel (Den Haag) Rb Den Haag 06/09/2012 LJN BX7248 Eigen onderzoek maakte verschil tussen veroordeling en vrijspraak

109 HAAGSE STRAFRECHTSPRAAK 2012 College Cursus Aanmelden Annuleren Cursusaanbod Cursusmateriaal Advies 1: Druk op F5 Advies 2: Start Adobe Reader eerst

AMSTERDAMSE STRAFRECHTSPRAAK 2012. Docent Mr W. Römelingh Datum 25 januari 2013 Plaats Hotel Casa 400 Uren 2 Uren (= 2 Punten) PO Juridisch

AMSTERDAMSE STRAFRECHTSPRAAK 2012. Docent Mr W. Römelingh Datum 25 januari 2013 Plaats Hotel Casa 400 Uren 2 Uren (= 2 Punten) PO Juridisch AMSTERDAMSE STRAFRECHTSPRAAK 2012 Docent Mr W. Römelingh Datum 25 januari 2013 Plaats Hotel Casa 400 Uren 2 Uren (= 2 Punten) PO Juridisch Overzicht van de strafrechtspraak van de Rechtbank Amsterdam en

Nadere informatie

ARRESTANTENVERZORGING. Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek

ARRESTANTENVERZORGING. Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek ARRESTANTENVERZORGING Juridische aspecten De politie Het strafproces Verzorging Ethiek januari 2013 Doel van het strafproces / strafvordering = het nemen van strafvorderlijke beslissingen Bestaat uit =

Nadere informatie

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht. arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM parketnummer: X uitspraak: 21 juli 2016 TEGENSPRAAK Verkort arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de politierechter

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZUT:2010:BL3511

ECLI:NL:RBZUT:2010:BL3511 ECLI:NL:RBZUT:2010:BL3511 Instantie Rechtbank Zutphen Datum uitspraak 10-02-2010 Datum publicatie 10-02-2010 Zaaknummer 06/800866-09 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2016:935

ECLI:NL:GHDHA:2016:935 ECLI:NL:GHDHA:2016:935 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 31-03-2016 Datum publicatie 06-04-2016 Zaaknummer 22-004068-15 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

Uitspraak. parketnummer: datum uitspraak: 3 november 2016 TEGENSPRAAK

Uitspraak. parketnummer: datum uitspraak: 3 november 2016 TEGENSPRAAK ECLI:NL:GHAMS:2016:5390 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 03-11-2016 Datum publicatie 21-12-2016 Zaaknummer 23-003117-15 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2015:1193

ECLI:NL:GHDHA:2015:1193 ECLI:NL:GHDHA:2015:1193 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 13-05-2015 Datum publicatie 18-05-2015 Zaaknummer 22-005458-14 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2009:BH2061

ECLI:NL:GHSGR:2009:BH2061 ECLI:NL:GHSGR:2009:BH2061 Instantie Datum uitspraak 03-02-2009 Datum publicatie 05-02-2009 Gerechtshof 's-gravenhage Zaaknummer 22-002670-08 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2006:AZ5994

ECLI:NL:RBHAA:2006:AZ5994 ECLI:NL:RBHAA:2006:AZ5994 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 22-12-2006 Datum publicatie 11-01-2007 Zaaknummer 15/645076-06 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2013:CA2264

ECLI:NL:GHDHA:2013:CA2264 ECLI:NL:GHDHA:2013:CA2264 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 21-05-2013 Datum publicatie 06-06-2013 Zaaknummer 22-001357-12 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

Uitspraak. Parketnummer: Datum uitspraak: 17 november 2016 VERSTEK

Uitspraak. Parketnummer: Datum uitspraak: 17 november 2016 VERSTEK ECLI:NL:GHAMS:2016:5593 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 17-11-2016 Datum publicatie 29-12-2016 Zaaknummer 23-001668-16 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Datum 23 februari 2012 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over de voorlopige hechtenis van dhr. R.

Datum 23 februari 2012 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over de voorlopige hechtenis van dhr. R. 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman)

arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) arrest GERECHTSHOF AMSTERDAM Parketnummer: X Datum uitspraak: 20 oktober 2016 TEGENSPRAAK (gemachtigde raadsman) Arrest van het gerechtshof Amsterdam gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2014:381. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 13/ Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:2556, Gevolgd

ECLI:NL:HR:2014:381. Uitspraak. Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 13/ Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:2556, Gevolgd ECLI:NL:HR:2014:381 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 18-02-2014 Datum publicatie 19-02-2014 Zaaknummer 13/02084 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2013:2556,

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2011:BQ0420

ECLI:NL:GHARN:2011:BQ0420 ECLI:NL:GHARN:2011:BQ0420 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 05-04-2011 Datum publicatie 07-04-2011 Zaaknummer 21-002244-10 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2011:BT1675

ECLI:NL:RBUTR:2011:BT1675 ECLI:NL:RBUTR:2011:BT1675 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 07-09-2011 Datum publicatie 15-09-2011 Zaaknummer 16-600572-11 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

PROGRAMMA. 16.20 Hoorcollege. 17.20 Pauze. 17.30 Hoorcollege of werkcollege. 18.20 Rondvraag over cursus. 18.30 Rondvraag over actualiteiten

PROGRAMMA. 16.20 Hoorcollege. 17.20 Pauze. 17.30 Hoorcollege of werkcollege. 18.20 Rondvraag over cursus. 18.30 Rondvraag over actualiteiten PROGRAMMA 16.20 Hoorcollege 17.20 Pauze 17.30 Hoorcollege of werkcollege 18.20 Rondvraag over cursus 18.30 Rondvraag over actualiteiten PUNTEN Aankomst Vertrek Evaluatie Enquête HAAGRECHT COLLEGE Punten

Nadere informatie

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de. vonnis RECHTBANK NOORD-HOLLAND Afdeling Publiekrecht, Sectie Straf Locatie Schiphol Meervoudige strafkamer Parketnummer: Uitspraakdatum: 8 april 2013 Tegenspraak Strafvonnis Dit vonnis is gewezen naar

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2011:BQ1377

ECLI:NL:RBASS:2011:BQ1377 ECLI:NL:RBASS:2011:BQ1377 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 15-04-2011 Datum publicatie 15-04-2011 Zaaknummer 19.605555-10 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

Deze brochure 3. Dagvaarding 3. Bezwaarschrift 3. Rechtsbijstand 4. Slachtoffer 4. Inzage in uw dossier 4. Getuigen en deskundigen 5.

Deze brochure 3. Dagvaarding 3. Bezwaarschrift 3. Rechtsbijstand 4. Slachtoffer 4. Inzage in uw dossier 4. Getuigen en deskundigen 5. U MOET TERECHTSTAAN INHOUD Deze brochure 3 Dagvaarding 3 Bezwaarschrift 3 Rechtsbijstand 4 Slachtoffer 4 Inzage in uw dossier 4 Getuigen en deskundigen 5 Uitstel 5 Aanwezigheid op de terechtzitting 6 Verstek

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2017:2237

ECLI:NL:RBOVE:2017:2237 ECLI:NL:RBOVE:2017:2237 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 26-04-2017 Datum publicatie 31-05-2017 Zaaknummer 08/910083-15 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Raadkamer

Nadere informatie

Leidraad voor het nakijken van de toets

Leidraad voor het nakijken van de toets Leidraad voor het nakijken van de toets STRAFPROCESRECHT 14 OKTOBER 2011 (Uit het antwoord moet blijken dat de cursist de stof heeft begrepen en juist heeft toegepast; een enkel ja of nee is niet voldoende)

Nadere informatie

ECLI:NL:RBBRE:2008:BC7819

ECLI:NL:RBBRE:2008:BC7819 ECLI:NL:RBBRE:2008:BC7819 Instantie Rechtbank Breda Datum uitspraak 21-03-2008 Datum publicatie 27-03-2008 Zaaknummer 627434-06 [P] Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN2158

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN2158 ECLI:NL:RBUTR:2010:BN2158 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 14-07-2010 Datum publicatie 22-07-2010 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 16-711123-09 [P] Strafrecht

Nadere informatie

Zoekresultaat - inzien document. ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Oost-Brabant

Zoekresultaat - inzien document. ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Oost-Brabant Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ec Instantie Datum uitspraak 07-10-2015 Datum publicatie 07-10-2015 Rechtbank Oost-Brabant

Nadere informatie

Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht

Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht Grondtrekken van het Nederlandse strafrecht Mr. J. Kronenberg Mr. B. de Wilde Vijfde druk Kluwer a Kluwer business Deventer - 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 13 Aanbevolen literatuur 15 Afkortingenlijst 17

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ8372

ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ8372 ECLI:NL:RBZWB:2013:BZ8372 Instantie Datum uitspraak 23-04-2013 Datum publicatie 24-04-2013 Zaaknummer 02-666988-11 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2011:BR2992

ECLI:NL:RBUTR:2011:BR2992 ECLI:NL:RBUTR:2011:BR2992 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 14-07-2011 Datum publicatie 26-07-2011 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 16/600081-11; 16/600434-10 (tul)

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:5635 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2016:5635 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2016:5635 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 10-11-2016 Datum publicatie 29-12-2016 Zaaknummer 23-000872-16 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2011:BU5011

ECLI:NL:RBAMS:2011:BU5011 ECLI:NL:RBAMS:2011:BU5011 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 16-11-2011 Datum publicatie 18-11-2011 Zaaknummer 13/656781-11 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

Uitspraak. Afdeling strafrecht. Parketnummer: Datum uitspraak: 1 november TEGENSPRAAK (gemachtigd raadsman)

Uitspraak. Afdeling strafrecht. Parketnummer: Datum uitspraak: 1 november TEGENSPRAAK (gemachtigd raadsman) ECLI:NL:GHAMS:2016:5673 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 01-11-2016 Datum publicatie 30-12-2016 Zaaknummer 23-003159-15 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 26 augustus 2008 in de strafzaak tegen de verdachte:

gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 26 augustus 2008 in de strafzaak tegen de verdachte: Gerechtshof te s-gravenhage meervoudige kamer voor strafzaken Arrest gewezen op het hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Rotterdam van 26 augustus 2008 in de strafzaak tegen de verdachte: (naam

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMAA:2011:BP5002

ECLI:NL:RBMAA:2011:BP5002 ECLI:NL:RBMAA:2011:BP5002 Instantie Rechtbank Maastricht Datum uitspraak 16-02-2011 Datum publicatie 17-02-2011 Zaaknummer 03-702714-08 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving α Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag An de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2015:7578

ECLI:NL:RBNHO:2015:7578 ECLI:NL:RBNHO:2015:7578 Instantie Datum uitspraak 03-09-2015 Datum publicatie 04-09-2015 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 15/871690-14 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2010:BO8408 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHLEE:2010:BO8408 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHLEE:2010:BO8408 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 17-12-2010 Datum publicatie 22-12-2010 Zaaknummer 24-002079-08 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van 24 augustus 2016.

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep van 24 augustus 2016. ECLI:NL:GHAMS:2016:5663 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 07-09-2016 Datum publicatie 30-12-2016 Zaaknummer 23-000259-16 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2010:BL7457 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHLEE:2010:BL7457 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHLEE:2010:BL7457 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 12-03-2010 Datum publicatie 15-03-2010 Zaaknummer 24-001010-09 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:6331

ECLI:NL:RBROT:2017:6331 ECLI:NL:RBROT:2017:6331 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 09-08-2017 Datum publicatie 18-08-2017 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 10/049808-15 en 10/231146-15

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2016:1483 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2016:1483 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2016:1483 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 03-03-2016 Datum publicatie 19-04-2016 Zaaknummer 23-002670-15 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2003:AI1012

ECLI:NL:GHSGR:2003:AI1012 ECLI:NL:GHSGR:2003:AI1012 Instantie Datum uitspraak 11-06-2003 Datum publicatie 12-08-2003 Zaaknummer 2200326602 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof 's-gravenhage

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2017:1213

ECLI:NL:GHAMS:2017:1213 ECLI:NL:GHAMS:2017:1213 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 28-03-2017 Datum publicatie 10-04-2017 Zaaknummer 23-000918-16 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2013:CA1193

ECLI:NL:GHARL:2013:CA1193 ECLI:NL:GHARL:2013:CA1193 Instantie Datum uitspraak 12-02-2013 Datum publicatie 28-05-2013 Zaaknummer 21-004366-12 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2014:1006

ECLI:NL:RBDHA:2014:1006 ECLI:NL:RBDHA:2014:1006 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 29-01-2014 Datum publicatie 29-01-2014 Zaaknummer 09/818467-13 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2009:BH4974 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHLEE:2009:BH4974 Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHLEE:2009:BH4974 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 05-03-2009 Datum publicatie 05-03-2009 Zaaknummer 24-002073-08 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

Uitspraak. parketnummer: datum uitspraak: 16 februari 2017 TEGENSPRAAK

Uitspraak. parketnummer: datum uitspraak: 16 februari 2017 TEGENSPRAAK ECLI:NL:GHAMS:2017:1898 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 16-02-2017 Datum publicatie 24-05-2017 Zaaknummer 23-002215-16 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2015:1985

ECLI:NL:RBOVE:2015:1985 ECLI:NL:RBOVE:2015:1985 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 17-04-2015 Datum publicatie 20-04-2015 Zaaknummer 08/951389-13 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZUT:2008:BD0696

ECLI:NL:RBZUT:2008:BD0696 ECLI:NL:RBZUT:2008:BD0696 Instantie Rechtbank Zutphen Datum uitspraak 29-04-2008 Datum publicatie 29-04-2008 Zaaknummer 06/460549-07 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 13. Aanbevolen literatuur 15. Afkortingenlijst 17. Hoofdstuk 1 Inleiding 19

Inhoudsopgave. Voorwoord 13. Aanbevolen literatuur 15. Afkortingenlijst 17. Hoofdstuk 1 Inleiding 19 Inhoudsopgave Voorwoord 13 Aanbevolen literatuur 15 Afkortingenlijst 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 19 1.1 Eerste kennismaking 19 1.2 Plaats van het strafrecht 19 1.3 Doelen van straffen 22 1.4 Materieel strafrecht,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2014:1284

ECLI:NL:RBDHA:2014:1284 ECLI:NL:RBDHA:2014:1284 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 04-02-2014 Datum publicatie 04-02-2014 Zaaknummer 09/715710-12 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

JURISPRUDENTIE STRAFRECHT. Uitspraken 10 februari 2015 Paul Verloop

JURISPRUDENTIE STRAFRECHT. Uitspraken 10 februari 2015 Paul Verloop JURISPRUDENTIE STRAFRECHT Uitspraken 10 februari 2015 Paul Verloop HR uitspraken 10 februari 2015 Beslissingen voorlopige hechtenis (Cassatie in het belang der wet) HR:2015:247 HR:2015:255 HR:2015:256

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2012:BZ3733

ECLI:NL:RBAMS:2012:BZ3733 ECLI:NL:RBAMS:2012:BZ3733 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 07-06-2012 Datum publicatie 11-03-2013 Zaaknummer 13/666528-11 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2007:208

ECLI:NL:GHARN:2007:208 ECLI:NL:GHARN:2007:208 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 25-05-2007 Datum publicatie 11-04-2016 Zaaknummer 21-004591-06 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2016:7744

ECLI:NL:RBMNE:2016:7744 ECLI:NL:RBMNE:2016:7744 Instantie Datum uitspraak 22-11-2016 Datum publicatie 07-08-2017 Rechtbank Midden-Nederland Zaaknummer 16.705352.15 en 16.702009.13 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZUT:2007:BB4499

ECLI:NL:RBZUT:2007:BB4499 ECLI:NL:RBZUT:2007:BB4499 Instantie Rechtbank Zutphen Datum uitspraak 25-09-2007 Datum publicatie 28-09-2007 Zaaknummer 06/580261-07 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2011:BQ9715

ECLI:NL:RBUTR:2011:BQ9715 ECLI:NL:RBUTR:2011:BQ9715 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 26-05-2011 Datum publicatie 29-06-2011 Zaaknummer 16-504228-10 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan 613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2 U moet terechtstaan 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 2 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 1 Inhoud Deze brochure

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:2714

ECLI:NL:RBAMS:2017:2714 ECLI:NL:RBAMS:2017:2714 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 25-04-2017 Datum publicatie 01-05-2017 Zaaknummer RK 16/7321 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Rekestprocedure

Nadere informatie

U moet terechtstaan. Inhoud

U moet terechtstaan. Inhoud U moet terechtstaan Inhoud Deze brochure 3 Dagvaarding 3 Bezwaarschrift 3 Rechtsbijstand 4 Slachtoffer 4 Inzage in uw dossier 4 Getuigen en deskundigen 5 Uitstel 5 Aanwezigheid op de terechtzitting 6 Verstek

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2016:10161

ECLI:NL:RBROT:2016:10161 ECLI:NL:RBROT:2016:10161 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 04-11-2016 Datum publicatie 13-01-2017 Zaaknummer 10/710336-16 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2014:264

ECLI:NL:GHAMS:2014:264 ECLI:NL:GHAMS:2014:264 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 14-01-2014 Datum publicatie 22-04-2014 Zaaknummer 23-003557-13 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek ECLI:NL:GHDHA:2015:80 Uitspraak Rolnummer: 22-002584-14 Parketnummers: 10-750263-13, 22-003524-12 (TUL) en 22-004272-11 (TUL) Datum uitspraak: 27 januari 2015 TEGENSPRAAK Gerechtshof Den Haag meervoudige

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2007:BB8355

ECLI:NL:RBASS:2007:BB8355 ECLI:NL:RBASS:2007:BB8355 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 20-11-2007 Datum publicatie 21-11-2007 Zaaknummer 19.830186-07 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2012:BV6656

ECLI:NL:RBUTR:2012:BV6656 ECLI:NL:RBUTR:2012:BV6656 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 21-02-2012 Datum publicatie 24-02-2012 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 16/512509-11; 16/602702-08 (tul)

Nadere informatie

ECLI:NL:GHAMS:2015:5213 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer

ECLI:NL:GHAMS:2015:5213 Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer ECLI:NL:GHAMS:2015:5213 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 16-12-2015 Datum publicatie 16-12-2015 Zaaknummer 23-000433-15 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2017:2188

ECLI:NL:GHARL:2017:2188 ECLI:NL:GHARL:2017:2188 Instantie Datum uitspraak 15-03-2017 Datum publicatie 15-03-2017 Zaaknummer 21-006632-16 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2011:BP4388

ECLI:NL:GHLEE:2011:BP4388 ECLI:NL:GHLEE:2011:BP4388 Instantie Datum uitspraak 10-02-2011 Datum publicatie 14-02-2011 Gerechtshof Leeuwarden Zaaknummer 24-001943-10 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:OGEAA:2016:411

ECLI:NL:OGEAA:2016:411 ECLI:NL:OGEAA:2016:411 Instantie Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba Datum uitspraak 05-02-2016 Datum publicatie 22-06-2016 Zaaknummer 426 van 2015, P-2015/06927 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2011:BU1518

ECLI:NL:GHLEE:2011:BU1518 ECLI:NL:GHLEE:2011:BU1518 Instantie Datum uitspraak 17-10-2011 Datum publicatie 25-10-2011 Gerechtshof Leeuwarden Zaaknummer 24-003332-09 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

LJN: BF8034, Rechtbank Arnhem, 05/

LJN: BF8034, Rechtbank Arnhem, 05/ LJN: BF8034, Rechtbank Arnhem, 05/800863-08 Datum uitspraak: 08-09-2008 Datum publicatie: 13-10-2008 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie: De militaire kamer

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:2351

ECLI:NL:GHDHA:2014:2351 ECLI:NL:GHDHA:2014:2351 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 14-07-2014 Datum publicatie 14-01-2015 Zaaknummer 22-003067-13 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2017:1473

ECLI:NL:RBNNE:2017:1473 ECLI:NL:RBNNE:2017:1473 Instantie Datum uitspraak 20-04-2017 Datum publicatie 21-04-2017 Rechtbank Noord-Nederland Zaaknummer 18/830019-17 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN S T R A F V O N N I S

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN S T R A F V O N N I S GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN SINT MAARTEN S T R A F V O N N I S in de zaak tegen de verdachte: ARWM, geboren te curaçao, wonende te Sint Maarten. 1. Onderzoek van de zaak Het onderzoek ter openbare terechtzitting

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2010:BO7907

ECLI:NL:GHLEE:2010:BO7907 ECLI:NL:GHLEE:2010:BO7907 Instantie Datum uitspraak 30-11-2010 Gerechtshof Leeuwarden Datum publicatie 20-12-2010 Zaaknummer 24-001016-10 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2010:BO3383

ECLI:NL:RBROT:2010:BO3383 ECLI:NL:RBROT:2010:BO3383 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 27-10-2010 Datum publicatie 10-11-2010 Zaaknummer 10/740224-10 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2015:738

ECLI:NL:GHSHE:2015:738 ECLI:NL:GHSHE:2015:738 Instantie Datum uitspraak 09-03-2015 Datum publicatie 09-03-2015 Gerechtshof 's-hertogenbosch Zaaknummer 20-003525-14 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2011:BR5599

ECLI:NL:RBASS:2011:BR5599 ECLI:NL:RBASS:2011:BR5599 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 23-08-2011 Datum publicatie 23-08-2011 Zaaknummer 19.810178-11 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOVE:2016:1480. Datum uitspraak: Datum publicatie: Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig.

ECLI:NL:RBOVE:2016:1480. Datum uitspraak: Datum publicatie: Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig. ECLI:NL:RBOVE:2016:1480 Instantie: Rechtbank Overijssel Datum uitspraak: 26-04-2016 Datum publicatie: 26-04-2016 Zaaknummer: 08.910038-15 (P) Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg

Nadere informatie

Strafprocesrecht Bijzondere kenmerken: Hoger beroep Wetsverwijzingen: Wetboek van Strafrecht 197a, geldigheid: 2014-05-11

Strafprocesrecht Bijzondere kenmerken: Hoger beroep Wetsverwijzingen: Wetboek van Strafrecht 197a, geldigheid: 2014-05-11 ECLI:NL:GHSHE:2015:3566 Instantie: Gerechtshof 's-hertogenbosch Datum uitspraak: 16-09-2015 Datum publicatie: 17-09-2015 Zaaknummer: 20-002514-14 Rechtsgebieden: Materieel strafrecht Strafprocesrecht Bijzondere

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2015:84

ECLI:NL:GHDHA:2015:84 ECLI:NL:GHDHA:2015:84 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 27-01-2015 Datum publicatie 27-01-2015 Zaaknummer 22000511-14 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZUT:2008:BG8054

ECLI:NL:RBZUT:2008:BG8054 ECLI:NL:RBZUT:2008:BG8054 Instantie Rechtbank Zutphen Datum uitspraak 23-12-2008 Datum publicatie 23-12-2008 Zaaknummer 06-460438/08 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

Oefening 3.14 C bij Met recht begrepen!

Oefening 3.14 C bij Met recht begrepen! 3.14 juridische kern C Lees het onderstaande vonnis van de meervoudige kamer van de rechtbank Arnhem zittinghoudende te Utrecht van 8 mei 2012 1 over een ontuchtzaak en beantwoord de bijbehorende vragen.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2017:4416

ECLI:NL:RBOBR:2017:4416 ECLI:NL:RBOBR:2017:4416 Instantie Datum uitspraak 17-08-2017 Datum publicatie 17-08-2017 Rechtbank Oost-Brabant Zaaknummer 01/860063-17 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld. arrest GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN locatie Arnhem Afdeling strafrecht Parketnummer: X Uitspraak d.d.: 15 juni 2016 TEGENSPRAAK Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken gewezen op het hoger

Nadere informatie

ECLI:NL:PHR:2014:1700 Parket bij de Hoge Raad Datum conclusie Datum publicatie Zaaknummer 12/04833

ECLI:NL:PHR:2014:1700 Parket bij de Hoge Raad Datum conclusie Datum publicatie Zaaknummer 12/04833 ECLI:NL:PHR:2014:1700 Instantie Parket bij de Hoge Raad Datum conclusie 01-07-2014 Datum publicatie 26-09-2014 Zaaknummer 12/04833 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken - Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2012:BX6660

ECLI:NL:RBUTR:2012:BX6660 ECLI:NL:RBUTR:2012:BX6660 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 04-09-2012 Datum publicatie 06-09-2012 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 16.655808-12 [P] Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2014:205

ECLI:NL:GHDHA:2014:205 ECLI:NL:GHDHA:2014:205 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 06-02-2014 Datum publicatie 06-02-2014 Zaaknummer 2200071413 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2017:610

ECLI:NL:RBNNE:2017:610 ECLI:NL:RBNNE:2017:610 Instantie Datum uitspraak 24-02-2017 Datum publicatie 24-02-2017 Rechtbank Noord-Nederland Zaaknummer 18/830257-16 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2017:5840

ECLI:NL:RBDHA:2017:5840 ECLI:NL:RBDHA:2017:5840 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 01-06-2017 Datum publicatie 01-06-2017 Zaaknummer 09/852030-17 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBASS:2012:BW6312

ECLI:NL:RBASS:2012:BW6312 ECLI:NL:RBASS:2012:BW6312 Instantie Rechtbank Assen Datum uitspraak 16-05-2012 Datum publicatie 23-05-2012 Zaaknummer 19.605400-11 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ2356

ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ2356 ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ2356 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 22-04-2011 Datum publicatie 27-04-2011 Zaaknummer 24-000037-11 Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBLEE:2010:BO9043, Meerdere

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2006:AX9578

ECLI:NL:RBHAA:2006:AX9578 ECLI:NL:RBHAA:2006:AX9578 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 11-04-2006 Datum publicatie 29-06-2006 Zaaknummer 15/502438-05 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

Uitspraak. parketnummer: datum uitspraak: 29 november 2016 TEGENSPRAAK

Uitspraak. parketnummer: datum uitspraak: 29 november 2016 TEGENSPRAAK ECLI:NL:GHAMS:2016:5286 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 29-11-2016 Datum publicatie 13-12-2016 Zaaknummer 23-000227-16 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZUT:2007:AZ5655

ECLI:NL:RBZUT:2007:AZ5655 ECLI:NL:RBZUT:2007:AZ5655 Instantie Rechtbank Zutphen Datum uitspraak 05-01-2007 Datum publicatie 05-01-2007 Zaaknummer 06/460229-06 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

Titel II. Straffen. 1. Algemeen. Artikel 1:11

Titel II. Straffen. 1. Algemeen. Artikel 1:11 Titel II Straffen 1. Algemeen Artikel 1:11 1. De straffen zijn: a. de hoofdstraffen: 1. gevangenisstraf; 2. hechtenis; 3. taakstraf; 4. geldboete. b. de bijkomende straffen: 1. ontzetting van bepaalde

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2005:AU7293

ECLI:NL:RBUTR:2005:AU7293 ECLI:NL:RBUTR:2005:AU7293 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 01-12-2005 Datum publicatie 01-12-2005 Zaaknummer 16/501029-05 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2013:1157. 1 Geding in cassatie. 2 Beoordeling van het eerste middel. 3 Beoordeling van het derde middel. Uitspraak.

ECLI:NL:HR:2013:1157. 1 Geding in cassatie. 2 Beoordeling van het eerste middel. 3 Beoordeling van het derde middel. Uitspraak. ECLI:NL:HR:2013:1157 Uitspraak 12 november 2013 Strafkamer nr. 11/04366 P Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een bij verstek gewezen uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam

Nadere informatie

HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE

HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE HET WERK VAN DE OFFICIER VAN JUSTITIE Opsporen en vervolgen Wie doet dat eigenlijk? De ene moord is nog niet gepleegd of je ziet alweer de volgende ontvoering. Politieseries en misdaadfilms zijn populair

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2006:AY6694

ECLI:NL:RBHAA:2006:AY6694 ECLI:NL:RBHAA:2006:AY6694 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 16-08-2006 Datum publicatie 22-08-2006 Zaaknummer 15/500918-06 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht Eerste

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2015:2029

ECLI:NL:GHSHE:2015:2029 ECLI:NL:GHSHE:2015:2029 Instantie Datum uitspraak 03-06-2015 Datum publicatie 03-06-2015 Gerechtshof 's-hertogenbosch Zaaknummer 20-000203-14 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Strafrecht

Nadere informatie