Docent Mr W. Römelingh Datum 18 januari 2013 Plaats Haagrecht Advocaten Uren 2 Uren (= 2 Punten) PO Juridisch

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Docent Mr W. Römelingh Datum 18 januari 2013 Plaats Haagrecht Advocaten Uren 2 Uren (= 2 Punten) PO Juridisch"

Transcriptie

1 HAAGSE STRAFRECHTSPRAAK 2012 Docent Mr W. Römelingh Datum 18 januari 2013 Plaats Haagrecht Advocaten Uren 2 Uren (= 2 Punten) PO Juridisch Overzicht van de strafrechtspraak van de Rechtbank Den Haag en het Gerechtshof Den Haag in Bespreking meest in het oog springende zaken. Verkiezing misslag, uitspraak en advocaat van het jaar.

2 HAAGSE STRAFRECHTSPRAAK 2012 Tekenen bij aankomst Tekenen bij vertrek Evaluatie Graag mobiele telefoon(s) uit

3 HAAGSE STRAFRECHTSPRAAK 2012 College Cursus Aanmelden Annuleren Cursusaanbod Cursusmateriaal Advies 1: Druk op F5 Advies 2: Start Adobe Reader eerst

4 HAAGSE STRAFRECHTSPRAAK 2012 Rb Hof Rb Amsterdam + Hof Amsterdam = 434

5 HAAGSE STRAFRECHTSPRAAK 2012 Bezwaar- en klaagschriften Niet-ontvankelijkheid (OM) Geweld tegen en door hulpverleners Bedreiging Bewijs Strafuitsluiting Bizarre zaken Ontneming en tenuitvoerlegging Verdovende middelen Misslag en uitspraak van het jaar!

6 BEZWAAR- EN KLAAGSCHRIFTEN Rb Den Haag 06/09/2012 LJN BX8188 Rb Den Haag 14/09/2012 LJN BX8497 Bezwaarschrift tegen dagvaarding Mr S.F.J. Smeets (Amsterdam) Artikel 248e Sr (grooming) Binnen acht dagen Hoogst onwaarschijnlijk Werkelijk kansloze procedure

7 BEZWAAR- EN KLAAGSCHRIFTEN Raadsman: Landelijk parket Schending Salduz Schending Tallon-criterium Niet voldoen delictsomschrijving Aanhouding en beslag onrechtmatig HR 04/12/1979 NJ 1980, 356 Uitlokking door Openbaar Ministerie

8 BEZWAAR- EN KLAAGSCHRIFTEN Rechtbank: Gaat om absolute leeftijd Zogenaamd minderjarige was in werkelijkheid meerderjarige agent Zelfs bij totstandkoming ontmoeting, was delict niet gepleegd

9 BEZWAAR- EN KLAAGSCHRIFTEN Rechtbank: Onrechtmatige aanhouding en inbeslagname wegens ontbreken redelijk vermoeden schuld Bewijsuitsluiting Teruggave De Haan, Dantuma Hieronymus en Weijnen

10 BEZWAAR- EN KLAAGSCHRIFTEN Seksuele "handelingen" vanaf 16 Seksuele "exploitatie" vanaf 18 Uitzondering op regel: Gering leeftijdsverschil Affectieve relatie Voorbeeld: jongen van 17 met meisje van 15. Hof Den Haag 21/11/2007 LJN BB9138

11 BEZWAAR- EN KLAAGSCHRIFTEN Rb Den Haag 31/07/2012 LJN BX7181 DNA-bezwaarschrift Mr T.M.D. Buruma (Amsterdam) Veroordeeld voor lokaalvredebreuk DNA reeds afgenomen Profiel nog niet bepaald

12 BEZWAAR- EN KLAAGSCHRIFTEN Raadsvrouw: Afname niet in accordance with the law Verwerking niet necessary in a democratic society Kort geding voldoet niet aan kwaliteitseisen rechterlijke toetsing EHRM 14/09/ /03 (Sanoma/Nederland)

13 BEZWAAR- EN KLAAGSCHRIFTEN Rechtbank: Er is sprake van wet in formele zin Wet is concreet, duidelijk en kenbaar Kortgedingrechter is effective remedy dan wel adequate safeguard Nu afname niet meer behelst dan "een wattenstaafje in je mond krijgen"

14 BEZWAAR- EN KLAAGSCHRIFTEN Wetgever heeft oog gehad voor grondrechten 7 legaliteit, 8 privacy en 14 discriminatie Beperking in strafbare feiten Differentiatie in bewaartermijnen EHRM 07/12/ /05 (Van der Velden/Nederland)

15 BEZWAAR- EN KLAAGSCHRIFTEN DNA levert bijdrage aan opsporing en vervolging DNA kan iemand ook "vrijpleiten" En... in hoeverre beperkt DNA-afname iemand in burgerlijke en politieke vrijheden? Bezwaar ongegrond Mr G.H.M. Smelt

16 BEZWAAR- EN KLAAGSCHRIFTEN Hof Den Haag 31/08/2012 LJN BX6812 Artikel 12 Sv (beklag niet vervolgen) Mr C.W. Noorduyn (Den Haag) Wederspannigheid Niet opvolgen ambtelijk bevel OvJ: niet vervolgen AG: wel vervolgen

17 BEZWAAR- EN KLAAGSCHRIFTEN Gerechtshof: Bij geweld tegen agenten is consequent vervolgen wel een algemeen belang, maar niet een individueel belang Artikelen 180 en 184 Sr zien op bescherming organen of diensten staatsgezag Desgevraagd bevestigd door klager dat beklag niet ziet op mishandeling

18 BEZWAAR- EN KLAAGSCHRIFTEN Klager niet-ontvankelijk in beklag Vervolgen had op weg gelegen OvJ, maar OvJ heeft anders besloten AG staat niet boven OvJ Van den Broek, Van Gend en Wabeke

19 NIET-ONTVANKELIJKHEID (OM) Hof Den Haag 18/04/2012 LJN BW3450 Vluchteling met valse reispas Somalië > Djibouti > VEA > Nederland > Engeland Grensdoorlaatpost Hoek van Holland Twee maanden gevangenisstraf met gevangenneming ter zitting

20 NIET-ONTVANKELIJKHEID (OM) Raadsman: niet-ontvankelijkheid OM Artikel 31 Vluchtelingenverdrag Valse reispas mag om te kunnen vluchten Bovendien asiel gevraagd en ook asiel verleend Advocaat-Generaal: Ja, maar niet onverwijld gemeld bij autoriteiten Sterker, 25 dagen in Nederland verbleven

21 NIET-ONTVANKELIJKHEID (OM) Gerechtshof: niet-ontvankelijkheid OM Vervolging voor "illegal entry or presence" doet tekort aan bescherming die verdrag beoogt te bieden Le Clercq-Meijer, Van Dissel en De Groot

22 NIET-ONTVANKELIJKHEID (OM) Hof Den Haag 26/09/2012 LJN BX9395 Hof Den Haag 26/09/2012 LJN BY2019 Ontneming van EUR Rb Den Haag: niet-ontvankelijkheid OM Appelschriftuur liet (welbewust) op zich wachten, want BOOM beschikt nog niet over vonnis Namelijk mondeling vonnis

23 NIET-ONTVANKELIJKHEID (OM) Gerechtshof: niet-ontvankelijkheid OM OvJ heeft deelgenomen aan debat Rechtbank heeft mondeling uitspraak gedaan Allerminst onduidelijk waartegen grieven zich dienden te richten Bovendien...

24 NIET-ONTVANKELIJKHEID (OM) Veroordeelde valt niet zonder meer ongerechtvaardigd voordeel ten deel, omdat fiscale weg kan worden overwogen Ingesteld beroep dient niet zwaarder te wegen dan belang niet-ontvankelijkverklaring wegens verzuim Bartels, Bouritius en Jalink

25 NIET-ONTVANKELIJKHEID (OM) Hof Den Haag 17/10/2012 LJN BY1867 Redelijke termijn 600 gram cocaïne van Suriname naar Nederland 22/02/2005 inverzekeringstelling 07/07/2005 eerste zitting rechtbank 03/11/2009 laatste zitting rechtbank 03/10/2012 behandeling hoger beroep

26 NIET-ONTVANKELIJKHEID (OM) Contra Verzoeken verdediging waaronder rogatoire commissie Verdediging verzet zich tegen verwijzing van meervoudige kamer naar enkelvoudig kamer Pro Vermeend samenspel IND en OM

27 NIET-ONTVANKELIJKHEID (OM) Gerechtshof: Voor handelwijze IND kan OM niet verantwoordelijk worden gehouden Schending redelijke termijn, maar: - geen niet-ontvankelijkheid OM - wel strafkorting (106 in plaats van 150 dagen)

28 NIET-ONTVANKELIJKHEID (OM) Constatering Boete tot EUR Taakstraf tot 100 uur Gevangenisstraf tot 1 maand 5% bij meer dan 6 maanden vertraging 10% bij meer dan 12 maanden vertraging Vertraging ten aanzien van "doorsturen" Vertraging kan worden "ingehaald"

29 NIET-ONTVANKELIJKHEID (OM) Hof Den Haag 23/02/2012 LJN BV9767 Mr A. Verbruggen en mr M. Wladimiroff Artikel 36 Sv Wordt vervolging niet voortgezet, dan kan gerecht verklaren dat zaak geëindigd is Verzoek verdachte Gerecht waar zaak laatst werd vervolgd

30 NIET-ONTVANKELIJKHEID (OM) Raadsman: Vervolging duurt inmiddels zo lang onevenredig nadeel verdachte in privé en... in beroepsuitoefening (advocatuur) Parketnummer uit 2006 (10/ ) 11/03/2010 vrijspraak verdachte 11/03/2010 hoger beroep OM

31 NIET-ONTVANKELIJKHEID (OM) Advocaat-Generaal: In belang deugdelijke waarheidsvinding wenselijk dat zaak verdachte gelijktijdig wordt behandeld met zaak medeverdachte Inhoudelijke behandeling (in hoger beroep) zaak medeverdachte is in september 2012 of oktober 2012 te verwachten

32 NIET-ONTVANKELIJKHEID (OM) Gerechtshof: In gevallen waarbij behandeling in hoger beroep nog niet is aangevangen, kan zaak voor geëindigd worden verklaard Volgens jurisprudentie Hoge Raad vereist dit zeer bijzondere omstandigheden (die zich in onderhavige zaak niet voordoen) Kaptein, Stoker-Klein en Van Walderveen

33 NIET-ONTVANKELIJKHEID (OM) Hof Den Haag 26/06/2012 LJN BX4025 Nietige zitting Raadsman stelt zich blijkens brief dossier Raadsman wordt niet opgeroepen voor zitting Raadsman noch verdachte verschijnen Verdachte wordt bij verstek veroordeeld tot 60 uur werkstraf

34 NIET-ONTVANKELIJKHEID (OM) Gerechtshof: nietige zitting Vernietiging vonnis rechtbank met terugverwijzing naar rechtbank Vergelijk: HR 19/02/2008 LJN BC2333 Van der Grinten, Mos-Verstraten en Schmitz

35 NIET-ONTVANKELIJKHEID (OM) Hof Den Haag 14/09/2012 LJN BY1995 Intrekking hoger beroep Gedetineerde in Zoetermeer Spreekt medegedetineerde Loopt naar administratie Trekt beroep in Raadsvrouw nietige handeling, want cliënt heeft beperkte verstandelijke vermogens

36 NIET-ONTVANKELIJKHEID (OM) Gerechtshof: Verdachte kon strekking handeling overzien, hoefde niet meteen te reageren en had raadsvrouw kunnen consulteren Dat verdachte mogelijk van onjuiste informatie is uitgegaan, maakt dit oordeel niet anders Niet-ontvankelijkheid hoger beroep Kuijer, De Vries en Wiersinga

37 GEWELD TEGEN EN DOOR HULPVERLENERS Hof Den Haag 19/01/2012 LJN BV1322 Geweld tegen ambulancebroeders Rotterdam, 1 januari 2011 Melding: bloedende man op straat Man wordt geplaatst in verplegersstoel Rijdend naar ziekenhuis gaat achterdeur open Ambulance maakt noodstop waarbij...

38 GEWELD TEGEN EN DOOR HULPVERLENERS Gerechtshof: Er is gehandeld overeenkomstig protocol Ontoelaatbaar geweld tegen hulpverleners 34 uur werkstraf Geen documentatie Hulp psycholoog ingeroepen Verklaring omtrent gedrag in gevaar Van Boven, Schmitz en Zandbergen

39 GEWELD TEGEN EN DOOR HULPVERLENERS Hof Den Haag 26/01/2012 LJN BV3697 Trein van Rotterdam naar Den Haag 23 juni 2010 Man zit te bellen Medepassagier spreekt man aan Vechtpartij in trein tussen drie mannen Ene kant verdachte Andere kant twee vrienden

40 GEWELD TEGEN EN DOOR HULPVERLENERS Politie houdt man aan Kankerracisten Losrukken uit greep Losrukken uit nekklem Agent loopt daarbij (licht) letsel op Rechtbank: 30 uur werkstraf met aftrek

41 GEWELD TEGEN EN DOOR HULPVERLENERS Gerechtshof: Burger die voorwerp wordt van ambtelijk gezag mag zich daar niet tegen verzetten Ambtelijk gezag is daarmee nog niet aan ieder rechterlijk oordeel onttrokken Immers, moet wel werkzaam zijn in rechtmatige uitoefening bediening

42 GEWELD TEGEN EN DOOR HULPVERLENERS Was aanhouding noodzakelijk? Aanhouding moet waarheidsvinding dienen Volledig geconcentreerd op verdachte Geen gegevens verzameld van getuigen Onderzoek naar ontlastende omstandigheden niet willens en wetens afsluiten

43 GEWELD TEGEN EN DOOR HULPVERLENERS Opsporingsambtenaren hebben met aanhouding geen oog gehad voor strafvorderlijke belangen Geen rechtmatige uitoefening bediening Ontslag van alle rechtsvervolging Bouritius, Göbbels en Van der Wilt

44 GEWELD TEGEN EN DOOR HULPVERLENERS Rb Den Haag 06/09/2012 LJN BX7248 Poging doodslag/zware mishandeling agenten Mr C. Nobel (Den Haag) Delft, 25 september 2011 Frank van Borselenstraat YouTube

45

46 GEWELD TEGEN EN DOOR HULPVERLENERS Procesverbaal politieagenten Versus filmpje omstander "Kimbo" OvJ Voskens: Hoog ingezet Agenten slachtoffer Vertrouwd op woord agenten

47 GEWELD TEGEN EN DOOR HULPVERLENERS Rechtbank: Filmpje bevestigt verklaring verdachte/getuigen Getuigen niet gehoord (bij vordering bewaring) Jaar na datum openbaar gedagvaard Waaronder voor poging doodslag Vrijspraak met kanttekening Sprake van kwalijke gang van zaken! Krans, Peters en Smid-Verhage

48 BEDREIGING Hof Den Haag 25/05/2012 LJN BW6615 Politieagent met dienstwapen Zoetermeer, 7 juli 2009 Politieagent tijdens diensttijd Aangever, getuige 1 en getuige 2 "Ik heb een negen millimeter, ik kan hem gebruiken en ik weet je te vinden."

49 BEDREIGING "Ik zet mijn negen millimeter op of tegen je hoofd en haal de trekker over." Bedreiging tegen leven gericht? Rechtbank: EUR 750 (waarvan EUR 500 voorwaardelijk) Gerechtshof: HR 07/06/2005 LJN AT3659 en NJ 2005, 448 HR 25/01/2011 LJN BP1858 en NJ 2011, 225

50 BEDREIGING Is bedreiging van dien aard en onder zodanige omstandigheden gedaan dat bij bedreigde in redelijkheid vrees kon ontstaan dat hij leven zou kunnen verliezen? Gerechtshof: EUR 750 voorwaardelijk Mede gezien arbeidsrechtelijke gevolgen (waaronder overplaatsing naar andere functie)

51 BEDREIGING Hof Den Haag 03/07/2012 LJN BX0374 Verdachte voegt aangever toe: "Ik ben TBS-er [... ruis...] ik heb een goede hand over daarmee kan ik je ook slaan [... ruis...] ik weet je te vinden." Bedreiging met misdrijf tegen leven gericht? Bedreiging met zware mishandeling?

52 BEDREIGING Gerechtshof: vrijspraak Niet bewezen kan worden dat bedreigde daadwerkelijk op hoogte is geraakt van bedreiging De Groot, Van de Poll en Van Strien

53 BEDREIGING Hof Den Haag 06/06/2012 LJN BW7674 Liefst van rechts naar links Twitter Rijkelijke beloning voor degene die [politicus] de keel doorsnijdt Liefst van rechts naar links, maar van links naar rechts is ook ok Tweede nuancerende tweet

54 BEDREIGING Hoe zit het met bereiken van [politicus]? Door tweet te plaatsen op open Twitter-account met circa 220 volgers, heeft verdachte aanmerkelijke kans aanvaard dat aangever daadwerkelijk op hoogte zou kunnen raken van bedreiging. 100 uur werkstraf Bartels, Van den Broek en Moussault

55 BEWIJS Rb Den Haag 26/06/2012 LJN BX8823 Bekijken camerabeelden Mr Verschuren en mr Van Vliet (Den Haag) Rechtbank: Beelden kunnen bekijken op Paleis van Justitie is niet voldoende, nu dat alleen binnen kantooruren mogelijk is en eerst nadat er voor verdachte transport is geregeld.

56 BEWIJS Geen equality of arms Risico schending privacybelangen derden wordt voldoende gereduceerd door toezegging raadsvrouw Bezwaarschrift ex artikel 32 Sv Mr G.H.M. Smelt

57 BEWIJS Hof Den Haag 15/11/2012 LJN BY7035 Bijenkorf creditcard Raadsman: Dagvaarding innerlijk tegenstrijdig Ondeugdelijk middel Onbetrouwbare 100% herkenning

58 BEWIJS Verweer 1 - Dagvaarding innerlijk tegenstrijdig Poging diefstal door pinnen met valse sleutel Wat is "pinnen"? - Pas in geldautomaat steken - Daadwerkelijk geld opnemen

59 BEWIJS Verweer 2 - Ondeugdelijk middel Verdachte had wel pas, maar verdachte wist niet pincode Verdachte heeft drie keer geprobeerd

60 BEWIJS Verweer 3 - Onbetrouwbare 100% herkenning Foto's in dossier zijn niet duidelijk Verbalisanten zijn niet onbevangen Herkenning <> Vergelijking Gewone burger <> Wijkagent Er bestaat geen training in herkenning Herkenning op zitting wordt ontraden

61 BEWIJS Van Koppen Het Recht van Binnen De Psychologie van het Recht Herkennen van Gezichten (Hoofdstuk 28) Hof 09/02/2012 LJN BV6334 Camerastills Weliswaar menen opsporingsambtenaar en politierechter de persoon op de camerastills te herkennen als zijnde de verdachte, maar...

62

63 BEWIJS Rb Den Haag 01/05/2012 LJN BW4586 Aangever versus stiefvader Mr Bruggeman (Lisse) Stiefvader zou aan stiefdochter hebben gezeten Waaronder een keer vinger in vagina Ontkennende verdachte

64 BEWIJS Wat is er aan bewijs? Verklaring aangever Verklaring zus over soortgelijk incident Showen nieuwe (bad)kleding aan stiefvader Scheren schaamstreek bij (alle) gezinsleden Verklaring aangever consistent en gedetailleerd

65 BEWIJS Rechtbank: Verklaring aangever niet voldoende Getuigen verklaren niet uit eigen waarneming Showen nieuwe (bad)kleding komt vaker voor Scheren schaamstreek niet zonder meer ontuchtig Vrijspraak, want een getuige, is geen getuige Fernig, Van Veen en Van Zeijst

66 BEWIJS Hof Den Haag 11/04/2012 LJN BW4074 Zoetermeer, 4 juni 2011 Muziekfestival Verdachte drinkt veel bier Verdachte moet (daarvan) urineren Loopt richting bosjes en komt meisje tegen Nee, nee, nee en loopt terug naar ouders

67 BEWIJS Nagenoeg alles wat meisje heeft verklaard is door verdachte bevestigd, met uitzondering van verweten ontuchtige handelingen Niet alle elementen van bewezenverklaring hoeven volledig bevestigd te worden door bewijs uit andere/tweede bron 9 maanden (waarvan 3 voorwaardelijk) Baardman, Koning en Van Rijnberk

68 BEWIJS Hof Den Haag 05/12/2012 LJN BY5491 Afsluiting 3FM Serious Request Leiden, 24 december 2011 Druk, donker en veel mensen Veel mensen onder invloed alcohol Iemand krijgt vuurwerk in gezicht Een getuige wijst verdachte aan als gooier

69 BEWIJS Gerechtshof: is er steunbewijs? Omstandigheid dat verdachte zich gek gedroeg is geen bewijs voor gooien vuurwerk Omstanders dat omstanders roepen naar politie: "Ja, dat is hem!" is niet overtuigend Roepen ze dit daar de politie iemand meevoert of hebben ze daadwerkelijk die persoon zien gooien?

70 BEWIJS Een getuigen verklaart dat verdachte het niet heeft gedaan, omdat die getuige op het moment van de knal naast de verdachte stond. Vrijspraak Jalink, Van 't Hul en M.M. van der Nat

71 BEWIJS Hof Den Haag 03/08/2012 LJN BX3873 Website Weerwolf - Heil dem Führer - Kampf ums Vaterland Vrijspraak na bewijsuitsluiting Artikel 96 Sv beslag mogelijk ingeval van: - Verdenking feit omschreven in 67 Sv - Ontdekking heterdaad

72 BEWIJS Onrechtmatige inbeslagname Uitsluiting bewijs Vrijspraak Van den Broek, Holthuis en Van Rijnberk

73 STRAFUITSLUITING Hof Den Haag 11/05/2012 LJN BW6646 Den Haag, 19 april 2011 Jongen rijdt met scooter door park Twee mannen en een vrouw laten hond uit Jongen wordt "aangesproken" Jongen rijdt strak door Man steekt hand uit Jongen valt op grond Jongen gaat "verhaal halen"

74 STRAFUITSLUITING Jongen wordt: - aan capuchon getrokken - getrapt door twee mannen - geslagen door vrouw met hondenriem Jongen weet hondenriem te bemachtigen en slaat daarmee terug Kinderrechter en Advocaat-Generaal: Moet je ook geen verhaal willen gaan halen

75 STRAFUITSLUITING Echter, hof acht aannemelijk dat term "verhaal halen" in procesverbaal andere lading heeft gekregen dan bedoeling was Wederrechtelijk aanranding lijf Binnen grenzen proportionaliteit en subsidiariteit Ontslag alle rechtsvervolging Bartels, Fonteijn en Tan

76 STRAFUITSLUITING Hof Den Haag 03/02/2012 LJN BV6374 Noodweerexces Moeder verdachte uitgescholden Verdachte gaat verhaal halen Aangever toont mes Worsteling Aangever ligt op grond en verdachte trapt na

77 STRAFUITSLUITING Gerechtshof: Natrappen gaat noodzakelijke zelfverdediging te boven Natrappen wel gevolg hevige gemoedsbeweging door tonen mes Geen noodweer, wel noodweerexces Kessler, Van Strien en Tan

78 BIZARRE ZAKEN Rb Den Haag 24/05/2012 LJN BW6539 Mr W.G. Nieman (Leiden) Poging moord, doodslag of zware mishandeling Vrouw slaat twee keer gericht met hamer op hoofd (toenmalige) partner Slaapstoornis

79 BIZARRE ZAKEN Laat opzet zich bewijzen? Ontbreken opzet staat bewezenverklaring opzet slechts dan in de weg indien ieder inzicht gedraging zou ontbreken Vrouw heeft niet om zich heen geslagen, maar twee keer gericht geslagen. Opzet laat zich daarom wel bewijzen

80 BIZARRE ZAKEN Is verdachte strafbaar? Dr Schimsheimer (slaapdeskundige MCH) Gedragingen tijdens slaaptoestand verricht Geen toerekening schuld Feit bewezen, maar verdachte niet strafbaar Bouwman, Peters en Du Pon

81 BIZARRE ZAKEN Rb Den Haag 16/04/2012 LJN BW2455 Kinderdoodslag (artikel 290 Sr) Hof Den Haag 17/08/2012 LJN BX6769 Schaking 13-jarige (artikel 281 Sr) Hof Den Haag 15/03/2012 LJN BV keer bellen (artikel 285b Sr) Rb Den Haag 18/07/2012 LJN BX6038 Wraking door getuige

82 ONTNEMING EN TENUITVOERLEGGING Onttrekking (vuurwapen) Verbeurdverklaring (breekijzer) Ontneming wederrechtelijk voordeel (buit) Hof Den Haag 15/02/2012 LJN BV9030 Nihil-stelling wegens vordering benadeelde Hof Den Haag 13/04/2012 LJN BW3515 Oplegging wegens schuldsanering

83 ONTNEMING EN TENUITVOERLEGGING Rb Den Haag 27/08/2012 LJN BX8649 Kort geding vervangende hechtenis Mr Stapel (Haarlem) Mr Van Graafeiland (Den Haag) Ministerie van Veiligheid en Justitie 19/12/2008 veroordeeld Hoofdzaak 20 uur werkstraf (10 dagen hechtenis) Tenuitvoer 60 uur werkstraf (30 dagen hechtenis)

84 ONTNEMING EN TENUITVOERLEGGING 30/03/2012 Retourzending reclassering 25/05/2012 Bevel vervangende hechtenis 00/06/2012 Bezwaarschrift artikel 22g lid 3 Sr 05/07/2012 Afwijzing bezwaarschrift 30/07/2012 Aanvang vervangende hechtenis 16/08/2012 Indiening gratieverzoek 17/08/2012 Dagvaarding kort geding 23/08/2012 Afwijzing gratieverzoek 24/08/2012 Behandeling kort geding

85 ONTNEMING EN TENUITVOERLEGGING Alleenstaande moeder Eerste kind drie jaar oud Tweede kind negen maanden oud Kinderen kunnen niet zonder moeder Opgevangen door Bureau Jeugdzorg OvJ bekend met situatie OvJ had afspraak kunnen maken Waarom geen zelf-meld-procedure?

86 ONTNEMING EN TENUITVOERLEGGING Mr R.J. Paris: Artikel 561 Sv verplicht OvJ uitspraken ten uitvoer te leggen OvJ heeft daarbij grote mate van beleidsvrijheid Beleid voorziet in dit soort gevallen niet in zelfmeld-procedure

87 ONTNEMING EN TENUITVOERLEGGING Rechter kan beleidsvrijheid marginaal toetsen Eiseres heeft niets uit zich zelf geregeld Afwijzing verzoek EUR proceskosten Omstandigheid dat eiseres bijstandsuitkering ontvangt en daardoor onvoldoende draagkracht heeft, leidt niet tot ander oordeel

88 ONTNEMING EN TENUITVOERLEGGING Rb Den Haag 28/06/2012 LJN BX6806 Kort geding schadevergoedingsmaatregel Benders (Enschede) Dijkgraaf (Den Haag) Echtpaar in AOW AGF-handel failliet verklaard Strafrechtelijk veroordeeld EUR Met schadevergoedingsmaatregel zouden 673 dagen zijn gemoeid

89 ONTNEMING EN TENUITVOERLEGGING Raadsman: Misbruik van bevoegdheid Geen betalingsonwil, maar betalingsonmacht AOW-uitkering EUR 32,50 per maand EUR zal nimmer worden voldaan Hoge leeftijd Broze gezondheid

90 ONTNEMING EN TENUITVOERLEGGING Mr. J.J. van der Helm: Artikel 561 Sv verplicht OvJ uitspraken ten uitvoer te leggen Betalingsregeling mag worden getroffen, maar dan moet in maximaal 36 maanden vordering volledig zijn voldaan Rechter die straf oplegde wist van hoge leeftijd en broze gezondheid

91 ONTNEMING EN TENUITVOERLEGGING Niet bestreden is dat in gevangenis medische behandeling kan worden ondergaan Gevangenisstraf is zware last, maar dat geldt voor iedereen die gevangenisstraf ondergaat Afwijzing verzoek EUR proceskosten

92 VERDOVENDE MIDDELEN Hof Den Haag 10/02/2012 LJN BV6346 Een hele grote hennepplant van meer dan 30 gram Hof zie HR 26/04/2011 LJN BO4015 Hof Den Haag 09/05/2012 LJN BW5336 Heel veel hennepstekjes ( ) met heel laag THC-gehalte Hof zie HR 02/03/2010 LJN BK4154

93 VERDOVENDE MIDDELEN Rb Den Haag 04/05/2012 LJN BX0140 Opsparen methadon Hof Den Haag 24/05/2012 LJN BX2125 Lokauto of pseudodienstverlening

94 HOE IS HET AFGELOPEN MET? De Somalische piraten? Hof Den Haag 20/12/2012 BY6938 was 7,0 jaar werd 4,5 jaar BY6940 was 6,0 jaar werd 5,0 jaar BY6943 was 5,5 jaar werd 4,5 jaar BY6945 was 4,5 jaar bleef 4,5 jaar BY6937 was 4,5 jaar bleef 4,5 jaar

95 HOE IS HET AFGELOPEN MET? De strandrellen? Hof Den Haag 20/11/2012 BY3554 was 8 maanden werd vrijspraak BY maanden (waarvan 4 voorwaardelijk) BY maanden (waarvan 4 voorwaardelijk) BY maanden (waarvan 4 voorwaardelijk) BY dagen (waarvan 120 voorwaardelijk) BY dagen (waarvan 120 voorwaardelijk)

96 HOE IS HET AFGELOPEN MET? De dochter van Vanessa? Hof Den Haag 08/08/2012 LJN BX3748 Was 120 dagen (waarvan 82 voorwaardelijk) uur werkstraf Bleef 120 dagen (waarvan 82 voorwaardelijk) uur werkstraf

97

98 MISSLAG VAN HET JAAR Hof Den Haag 27/04/2012 LJN BY7739 Kinderporno onder minderjarige Jongen krijgt USB-stick met foto's van "feestje" USB-stick bevat bestanden met kinderporno Na verloop van tijd uit eigen beweging naar politie Waarschuwingsbrief OvJ naar school jongen Aanbod transactie (behandeling De Waag) Zaak blijft circa 30 maanden liggen

99 MISSLAG VAN HET JAAR Weliswaar schending redelijke termijn, maar geen reden voor niet-ontvankelijkheid OvJ had waarschuwingsbrief mogen sturen "Scholier gedagvaard voor bezit kinderporno" Geen schending Salduz, want niet aangehouden en had zelf raadsman kunnen consulteren Verwijt dat jongen bestanden niet direct heeft verwijderd (van computer)

100 MISSLAG VAN HET JAAR Geen reden om overweging op te nemen dat veroordeling geen reden is om VOG te weigeren Toepassing 9a Sr Bartels, Fonteijn en Tan Bestand met vijf naakte jongens Jongen mogelijk zelf misbruikt

101 UITSPRAAK VAN HET JAAR Hof Den Haag 02/02/2012 LJN BV2572 Coffeeshop Checkpoint Terneuzen Grootste van het land bezoekers per dag Gedoogvergunning AHOJ-G-criteria

102 UITSPRAAK VAN HET JAAR AHOJ-G-criteria Geen affichering Geen harddrugs Geen overlast Geen jongeren Geen grote hoeveelheden Maximaal 5 gram per bezoeker Maximaal 500 gram voorraad x 5 gram = gram

103 UITSPRAAK VAN HET JAAR Driehoeksoverleg Burgemeester - Korpschef Officier van Justitie 25/05/2007 verzoek telefoontap 01/06/2007 eerste inval 04/06/2007 vordering bewaring 04/06/2007 schorsing bewaring 23/05/2008 tweede inval

104 UITSPRAAK VAN HET JAAR Tenlastelegging 7 drugs feiten 2 andere feiten Camera's en portofoons Rechtbank: 16 weken (waarvan 7 voorwaardelijk) OvJ en verdachte in beroep Niet-ontvankelijkheidsverweer

105 UITSPRAAK VAN HET JAAR Jarenlange bekende situatie Deelname aan drugspreventieproject Rondleidingen voor buitenlandse delegaties Gedoogvergunning Strafrechtelijke handhaving Bestuursrechtelijke handhaving Burgemeester beschikte niet over procesverbaal

106 UITSPRAAK VAN HET JAAR Gemeente had boorden geplaatst Belang werkgelegenheid Belang parkeergeld Maatregelen na eerste inval Wijziging openingstijden Invoering pasjes

107 UITSPRAAK VAN HET JAAR Gerechtshof: Vertrouwensbeginsel Redelijke belangenafweging Openbaar Ministerie motiveert niet waarom gemeente geen procesverbaal kreeg, teneinde bestuursdwang te kunnen toepassen Niet-ontvankelijkheid Openbaar Ministerie Van der Spoel, Welbedacht en Wiersinga

108 ADVOCAAT VAN HET JAAR Mr C. Nobel (Den Haag) Rb Den Haag 06/09/2012 LJN BX7248 Eigen onderzoek maakte verschil tussen veroordeling en vrijspraak

109 HAAGSE STRAFRECHTSPRAAK 2012 College Cursus Aanmelden Annuleren Cursusaanbod Cursusmateriaal Advies 1: Druk op F5 Advies 2: Start Adobe Reader eerst

Docent Mr W. Römelingh Datum Vrijdag 9 januari 2015 Plaats Haagrecht Advocaten Uren 2 Uren (= 2 Punten) PO Juridisch

Docent Mr W. Römelingh Datum Vrijdag 9 januari 2015 Plaats Haagrecht Advocaten Uren 2 Uren (= 2 Punten) PO Juridisch HAAGSE STRAFRECHTSPRAAK 2014 Docent Mr W. Römelingh Datum Vrijdag 9 januari 2015 Plaats Haagrecht Advocaten Uren 2 Uren (= 2 Punten) PO Juridisch Overzicht van de strafrechtspraak van de Rechtbank Den

Nadere informatie

HAAGSE STRAFRECHTSPRAAK 2013. Docent Mr W. Römelingh Datum Vrijdag 17 januari 2014 Plaats Haagrecht Advocaten Uren 2 Uren PE Juridisch

HAAGSE STRAFRECHTSPRAAK 2013. Docent Mr W. Römelingh Datum Vrijdag 17 januari 2014 Plaats Haagrecht Advocaten Uren 2 Uren PE Juridisch HAAGSE STRAFRECHTSPRAAK 2013 Docent Mr W. Römelingh Datum Vrijdag 17 januari 2014 Plaats Haagrecht Advocaten Uren 2 Uren PE Juridisch Overzicht van de strafrechtspraak van de Rechtbank Den Haag en het

Nadere informatie

STRAFVORDERING VOLGENS OMBUDSMAN. De Nationale Ombudsman is kritischer dan de strafrechter waar het gaat om het optreden van politie

STRAFVORDERING VOLGENS OMBUDSMAN. De Nationale Ombudsman is kritischer dan de strafrechter waar het gaat om het optreden van politie STRAFVORDERING VOLGENS OMBUDSMAN Docent Mr W. Römelingh Datum 16 december 2011 Plaats Hotel Casa 400 Punten 2 PO Juridisch De Nationale Ombudsman is kritischer dan de strafrechter waar het gaat om het

Nadere informatie

Jurisprudentiebulletin

Jurisprudentiebulletin 2010, aflevering 12 Nummers: 167 186 Vordering benadeelde partij: JBS 2010, nr. 167 Hof Arnhem 9 december 2010 Gijzeling: immateriële schadevergoeding, i.c. 1.250 per gegijzelde. Brandstichting: dat de

Nadere informatie

DAGVAARDING IN STRAFZAKEN. Docent Mr W. Römelingh Datum Vrijdag 18 oktober 2013 Plaats Haagrecht Advocaten Uren 2 Uren (= 2 Punten) PE Juridisch

DAGVAARDING IN STRAFZAKEN. Docent Mr W. Römelingh Datum Vrijdag 18 oktober 2013 Plaats Haagrecht Advocaten Uren 2 Uren (= 2 Punten) PE Juridisch DAGVAARDING IN STRAFZAKEN Docent Mr W. Römelingh Datum Vrijdag 18 oktober 2013 Plaats Haagrecht Advocaten Uren 2 Uren (= 2 Punten) PE Juridisch Welke eisen mogen worden gesteld aan de betekening? Welke

Nadere informatie

Docent Mr W. Römelingh Datum Vrijdag 31 oktober 2014 Plaats Haagrecht Advocaten Uren 2 Uren (= 2 Punten) PO Juridisch

Docent Mr W. Römelingh Datum Vrijdag 31 oktober 2014 Plaats Haagrecht Advocaten Uren 2 Uren (= 2 Punten) PO Juridisch BEDREIGING EN BELEDIGING Docent Mr W. Römelingh Datum Vrijdag 31 oktober 2014 Plaats Haagrecht Advocaten Uren 2 Uren (= 2 Punten) PO Juridisch Cursus voor advocaten over bedreiging en belediging. Bespreking

Nadere informatie

Jurisprudentiebulletin

Jurisprudentiebulletin 2011, aflevering 6 Nummers: 124 149 Vordering benadeelde partij en schadevergoedingsmaatregel: JBS 2011, nr. 124 Hof s-hertogenbosch 1 juni 2011 LJN: BQ9885 Intrekking hoger beroep door verdachte. Belang

Nadere informatie

SCHADEVERGOEDING IN STRAFRECHT

SCHADEVERGOEDING IN STRAFRECHT SCHADEVERGOEDING IN STRAFRECHT Docent Mr W. Römelingh Datum 11 september 2009 Plaats Haagrecht Advocaten Punten 2 PO Juridisch Cursus voor advocaten. Wat te doen ingeval cliënt in hoofdzaak wordt vrijgesproken

Nadere informatie

Jurisprudentiebulletin

Jurisprudentiebulletin 2011, aflevering 8 Nummers: 172 198 Vordering benadeelde partij en schadevergoedingsmaatregel: JBS 2011, nr. 172 Rb. Alkmaar 4 augustus 2011 LJN: BR6175 Vordering benadeelde partij voor kosten rechtsbijstand

Nadere informatie

Juridische aspecten van huiselijk geweld

Juridische aspecten van huiselijk geweld Juridische aspecten van huiselijk geweld Informatie voor slachtoffers en hun adviseurs Margreet de Boer TransAct, 2005 Voorlopige uitgave TransAct ondersteunt beleidsmakers, managers, opleiders, artsen,

Nadere informatie

LJN: BQ5738, Rechtbank Arnhem, 05/800616-10 en 05/800346-11

LJN: BQ5738, Rechtbank Arnhem, 05/800616-10 en 05/800346-11 LJN: BQ5738, Rechtbank Arnhem, 05/800616-10 en 05/800346-11 Datum uitspraak: 24-05-2011 Datum publicatie: 24-05-2011 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie: De

Nadere informatie

Beroepsgeheim en politie/justitie. Handreiking

Beroepsgeheim en politie/justitie. Handreiking Beroepsgeheim en politie/justitie Handreiking Colofon Handreiking Beroepsgeheim en politie/justitie is een uitgave van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG),

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2013:BZ0051

ECLI:NL:RBLIM:2013:BZ0051 ECLI:NL:RBLIM:2013:BZ0051 Uitspraak RECHTBANK LIMBURG Zittingsplaats Maastricht Strafrecht parketnummer: 03/703222-11 Vonnis van de meervoudige kamer d.d. 30 januari 2013 in de strafzaak tegen [naam verdachte],

Nadere informatie

Ontwikkelingen Rondom het Noodweerartikel (art. 41 lid 1 Sr)

Ontwikkelingen Rondom het Noodweerartikel (art. 41 lid 1 Sr) Master thesis - Nederlands recht - Accent strafrecht Ontwikkelingen Rondom het Noodweerartikel (art. 41 lid 1 Sr) In hoeverre is de, middels wetswijziging voorgestelde uitbreiding van het recht op zelfbescherming

Nadere informatie

OR: HOW I LEARNED TO STOP WORRYING AND LOVE DNA

OR: HOW I LEARNED TO STOP WORRYING AND LOVE DNA DE WET DNA-ONDERZOEK BIJ VEROORDEELDEN OR: HOW I LEARNED TO STOP WORRYING AND LOVE DNA Mr. S.L.J. Janssen Inleiding Al sinds de indiening van het wetsvoorstel in november 2002, houdt de Tweede Kamer zich

Nadere informatie

Wet tijdelijk huisverbod, perspectief van de rechtsbijstandsverlener

Wet tijdelijk huisverbod, perspectief van de rechtsbijstandsverlener Mr. K.D. Regter is advocaat te Heerlen. DNA Wet tijdelijk huisverbod, perspectief van de rechtsbijstandsverlener Als een huisverbod wordt opgelegd op grond van de Wet tijdelijk huisverbod, mag de uithuisgeplaatste

Nadere informatie

HET VERNIEUWDE ONTVANKELIJKHEIDSCRITERIUM IN DE VOEGINGSPROCEDURE

HET VERNIEUWDE ONTVANKELIJKHEIDSCRITERIUM IN DE VOEGINGSPROCEDURE HET VERNIEUWDE ONTVANKELIJKHEIDSCRITERIUM IN DE VOEGINGSPROCEDURE Een onderzoek naar de toepassing van het ontvankelijkheidscriterium door strafrechters en de wijze van onderbouwing van de vordering tot

Nadere informatie

COMPENSATIE VOOR SLACHTOFFERS VAN MENSENHANDEL

COMPENSATIE VOOR SLACHTOFFERS VAN MENSENHANDEL COMPENSATIE VOOR SLACHTOFFERS VAN MENSENHANDEL mr. Marijn Heemskerk Eline Willemsen (FairWork) MODERNE SLAVERNIJ, DICHTERBIJ DAN JE DENKT 2 - Compensatie voor slachtoffers van mensenhandel Inhoudsopgave

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2014:5910

ECLI:NL:GHARL:2014:5910 ECLI:NL:GHARL:2014:5910 Uitspraak Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Afdeling strafrecht Parketnummer: 21-008836-13 Uitspraak d.d.: 24 juli 2014 TEGENSPRAAK Promis Verkort arrest van de meervoudige kamer voor

Nadere informatie

n i e u w s b r i e f t bs

n i e u w s b r i e f t bs OO en VO in dit nummer congres tbs op slot / verlaten van de kliniek ivm zittingen / column / herzienning / hoger beroep in stellen in de kliniek? / roadshow / interessante uitspraken / wist u dat... n

Nadere informatie

Tilburg University. Elk nadeel heb z n voordeel? Artikel 359a Sv en de ontdekking van het strafbare feit Kooijmans, Tijs

Tilburg University. Elk nadeel heb z n voordeel? Artikel 359a Sv en de ontdekking van het strafbare feit Kooijmans, Tijs Tilburg University Elk nadeel heb z n voordeel? Artikel 359a Sv en de ontdekking van het strafbare feit Kooijmans, Tijs Published in: Delikt en Delinkwent Document version: Publisher final version (usually

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 8 november 2011. Rapportnummer: 2011/336

Rapport. Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 8 november 2011. Rapportnummer: 2011/336 Rapport Rapport over een klacht over het College van procureurs-generaal te Den Haag. Datum: 8 november 2011 Rapportnummer: 2011/336 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat een brief van 17 februari 2010

Nadere informatie

Leidraad ambtenaar en strafrecht

Leidraad ambtenaar en strafrecht Leidraad ambtenaar en strafrecht Leidraad ambtenaar en strafrecht Opgesteld door mr. drs. A. Divis-Stein, werkzaam als advocaat bij RWS Advocaten te Utrecht. 2 Rijkswaterstaat Leidraad ambtenaar en strafrecht

Nadere informatie

RECHT OP VERHOORBIJSTAND; HOE PAKT DE STRAFRECHT- ADVOCATUUR DAT AAN?

RECHT OP VERHOORBIJSTAND; HOE PAKT DE STRAFRECHT- ADVOCATUUR DAT AAN? RECHT OP VERHOORBIJSTAND; HOE PAKT DE STRAFRECHT- ADVOCATUUR DAT AAN? De invulling in de praktijkvoering binnen het kantoor Starmans & Lamers advocaten Auteur: Organisatie: Mevr. J.J. van Driel Starmans

Nadere informatie

Informatie Levenslang is levenslang Strak beleid

Informatie Levenslang is levenslang Strak beleid Febuari - Maart 2015 / Jaargang 9, nr. 2 Ad Informatie Magazine van studievereniging Ad Informandum voor Strafrecht en Criminologie Levenslang is levenslang Strak beleid of inhumaan? Lokpuber weer invoeren?

Nadere informatie

Zitten of betalen? Op 20 januari 2012 besteedde het programma Nieuwsuur. thema: het slachtoffer. 1 Inleiding

Zitten of betalen? Op 20 januari 2012 besteedde het programma Nieuwsuur. thema: het slachtoffer. 1 Inleiding Mr. G.J.M. van Spanje en Mr. G.J. van Oosten zijn beiden werkzaam als advocaat bij Van Oosten Advocaten te Amsterdam. Zitten of betalen? Het effect van de vervangende hechtenis bij oplegging van een schadevergoedingsmaatregel

Nadere informatie

Veel voorkomende misdrijven met Veel voorkomende verbeterpunten

Veel voorkomende misdrijven met Veel voorkomende verbeterpunten Veel voorkomende misdrijven met Veel voorkomende verbeterpunten Gebaseerd op het zakboek Strafrecht voor de Politie Kluwer Zie voor een omvangrijke bespreking, verwijzing naar jurisprudentie, literatuur

Nadere informatie

De ISD maatregel. Een onderzoek naar de toepassing van de Inrichting voor stelselmatige daders

De ISD maatregel. Een onderzoek naar de toepassing van de Inrichting voor stelselmatige daders De ISD maatregel Een onderzoek naar de toepassing van de Inrichting voor stelselmatige daders Naam: Rick Blijs Studentnummer: 9960135 Opleiding: HBO rechten Onderwijsinstelling: Juridische Hogeschool Avans-Fontys

Nadere informatie

Advocatuur Wetswijzigingen

Advocatuur Wetswijzigingen Advocatuur In deze rubriek geeft Niels van der Laan een overzicht van relevante (op handen zijnde) wetswijziging opdat deze hopelijk niemand zullen ontgaan. Tevens gaat hij in op de huidige stand van zaken

Nadere informatie

Docent Mr W. Römelingh Datum 25 oktober 2012 Plaats Bel Air Hotel Den Haag Uren 2 Uren (= 2 Punten) PO Juridisch

Docent Mr W. Römelingh Datum 25 oktober 2012 Plaats Bel Air Hotel Den Haag Uren 2 Uren (= 2 Punten) PO Juridisch GEDRAGS- EN TUCHTRECHT Docent Mr W. Römelingh Datum 25 oktober 2012 Plaats Bel Air Hotel Den Haag Uren 2 Uren (= 2 Punten) PO Juridisch Tijdens de cursus komen uitspraken van de raden en het hof van discipline

Nadere informatie