L3M Groep 6 Jeanine Brink L Eveline Hoogeterp Yvonne van Moort Annemieke Naaktgeboren Ananda Serne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "L3M Groep 6 Jeanine Brink L Eveline Hoogeterp Yvonne van Moort Annemieke Naaktgeboren Ananda Serne"

Transcriptie

1 L3M Groep 6 Jeanine Brink L Eveline Hoogeterp Yvonne van Moort Annemieke Naaktgeboren Ananda Serne L L 1

2 Dit is de inhoudsopgave van ons werkstuk. Hier is een duidelijk overzicht van onze deelonderwerpen; Voorwoord blz. 2 Hoofdstuk 1, 2 blz. 4 t/m 8 Hoofdstuk 3 blz. 9 t/m 12 Hoofdstuk 4 blz. 13 t/m 17 Hoofdstuk 5 blz. 18 t/m 20 Hoofdstuk 6 blz. 21 t/m 28 Hoofdstuk 7 blz. 29 t/m 30 Hoofdstuk 8 blz. 31 t/m 36 Nawoord blz. 37 Overzicht van de bronnen blz. 38 2

3 Wij hebben gekozen om het onderwerp; De vuurwerkramp Enschede te gaan behandelen. Onze hoofdvraag is; Was het te voorkomen en hoe reageerde iedereen erop. De deelvragen zij: Werden de regels gehandhaafd? Waren de vergunningen in orde? De vestiging De explosie De gevolgen De hulpverlening De wederopbouw Is het uit onderzoek gebleken wat de oorzaak was? We hebben dit allemaal afzonderlijk behandeld, maar we hebben elkaar wel de informatie gegeven. We hebben meerdere besprekingen gehad om de vorderingen met elkaar te bespreken. Veel plezier met het lezen! 3

4 Jeanine Brink Ik heb de deelvraag: waren de vergunningen in orde? en werden de regels wel gehandhaafd? gekozen omdat het onderwerpen zijn die erg veel met de ramp te maken hebben. Als de vergunningen maar in orde waren geweest en ze zich aan de regels gehouden hadden was er niks gebeurd. De waarschijnlijke oorzaak is bekend en duidelijk is dat er verscheidende stoffen verspreid lagen die nooit bij elkaar hadden mogen liggen. De vergunningen werden als niet belangrijk beschouwd en de regels werden overtreden. Dit heeft vervolgens 22 mensen het leven gekost en vele gewonden die een levenslang trauma aan deze ramp hebben overgehouden. De vergunningen van S.E. Fireworks -het vuurwerkbedrijf dat de ramp in Enschede veroorzaakte - waren niet in orde. Er waren regels opgesteld door de gemeente Enschede, omdat zij de fabriek eigelijk onveilig vonden in de buurt van een openbare weg en een dichtbebouwde woonwijk. De regels waren verstrakt en de normen verhoogd. Er was bijvoorbeeld afgesproken dat de containers in plaats van een halve meter een hele meter uit elkaar moesten en de containers waar er volgens de wet van 91 maar 3 van mochten staan werd in 99 wel eens waar versoepeld en hierdoor werd het mogelijk dat er op het binnenterrein van S.E. Fireworks 14 zeecontainers stonden maar deze moesten wel aan de eisen voldoen. Voor containers op de binnenplaats was in 97 toestemming gegeven alleen moest het vuurwerk wel opgeslagen worden in de door Defensie goedgekeurde Mavovuurwerkboxen. In plaats van deze veilige Mavo-vuurwerkboxen werden er zeecontainers gebruikt die alles behalve veilig zouden zijn. Tenzij deze zeecontainers bekleed werden met speciale brandwerende bekleding aan de binnenkant anders is het binnen vier minuten in de zeecontainers te heet en zal het vuurwerk ontploffen. De wet van 91 schrijft ook voor dat het vuurwerk eigelijk in een container had moeten liggen die maarliefst een heel uur brandbestendig is. Niet alleen de gemeente Endschede was het oneens over de afstand tussen de containers en de afstand tot de openbare weg, 4

5 ook volgens de regels van Defensie voldeden de containers niet aan de eisen en stonden ze te dicht op de openbare weg. Ondanks al deze regels kwam S.E. Fireworks met vlag en wimpel door de jaarlijkse Defensiecontrole. Dit werd volgens justitie mede mogelijk gemaakt door de inmiddels op non-actief gezette majoor. Niet alleen deze regels werden overtreden ook de regels van de opbergveiligheid. In de twaalf zeecontainers die inmiddels op de binnenplaats stonden, lag ongeveer een derde teveel aan vuurwerk. Dit kon volgens de eigenaren geen kwaad en werd door Defensie ook niet opgemerkt. De zeecontainers die volgens de regels met hangsloten moesten worden afgesloten, omdat als de deuren volledig dicht zaten de druk in de containers te hoog kon worden en dit werd eveneens weer niet gedaan. De vergunningen voor de zeecontainers zijn nooit verstrekt maar de vergunningen voor Mavovuurwerkboxen wel. Je krijgt een vergunning voor zo veel vuurwerk alleen als ze weten dat de regels strikt zullen worden nageleefd. S.E. Fireworks heeft de regels aan zijn laars gelapt en dit heeft tweeëntwintig levens gekost. S.E. Fireworks is wel eens waar tot nu toe maar zelden als oorzaak gezien maar uit het rapport van Fred Vos blijkt dat de Cv samen met een roestende ton titaanpoeder de knal had kunnen veroorzaken en dit waarschijnlijk ook gedaan heeft. Een roestende ton met zulk zwaar vuurwerk had sowieso in een goedbeveiligde container moeten staan. Er werd gezegd dat dit titaan gebruikt werd om zelfgemaakte titaniumbommen van te maken, maar om deze bommen te kunnen maken zijn er vergunningen nodig die er in dit geval ook niet waren. Voor het maken van deze bommen zijn experts nodig en deze moeten speciaal erin opgeleid zijn en indien deze mensen niet in dienst waren van S.E. Fireworks is dit tegen de regels. Hoe langer men zoek hoe meer men vinden zal. Zegt het politiehoofd van de Enschedese politie. De vergunningen met daaraan de gebonden regels werden niet nageleefd en dit grote ongeluk volgde. De los liggende stukken lont die het vuur konden laten ontstaan waren ook niet verpakt volgens de regels. Er is zoveel niet gedaan volgens de regels en er is zoveel zonder vergunningen gedaan dat het bijna niet meer opviel al gebeurde dit wel. De oorzaak van de ontploffing lag aan de Cv. De Cv-ketel die samen met het roestende vat titaanpoeder in de kleine ruimte stond is totaal verbrand en via de gasleidingen is het vuur onder (!) de containers terechtgekomen en zo 5

6 heeft het vuur de containers zo hevig verwarmt, wat nooit had gekund als de verplichte hangsloten aanwezig waren geweest, dat al het vuurwerk onder zo n zware druk kwam dat het is ontploft. Alle kleine fouten die gemaakt zijn door S.E. Fireworks, Defensie maar ook door de gemeente hebben voor deze verwoesting gezorgd. De complete wijk moest worden vernieuwd omdat er deze fouten zijn gemaakt. Mensen die misschien net alles hadden bijgebouwd netjes met vergunningen en dan komt er zo n grote fabriek die denkt dat het allemaal wel zonder kan. Mensen zijn boos omdat steeds vaker blijkt dat bedrijven zich niet aan regels en vergunningen houden. Ze gaan altijd net te ver waardoor er verschrikkelijke dingen gebeuren. S.E. Fireworks had beter gecontroleerd moeten zijn door het VEN (Vereniging Evenementenvuurwerk) waarbij S.E. Fireworks aangesloten was. Het VEN kwam geregeld op bezoek en had op het beleid van de directeuren niets op of aan te merken. Een woordvoerder van het VEN zegt: S.E. Fireworks liet zijn mensen altijd alle mogelijke cursussen volgen. Afgelopen jaar werden alle werknemers nog naar een cursus gestuurd die ze fl , - koste. Het VEN was destijds, toen de ramp plaatsvond erg verbaasd over alle beschuldigingen die de bewoners en betrokken uitspraken. Volgens het VEN werden alle regels gehandhaafd, maar zodra het verslag van Vos uit was spraken zij dit tegen. Het beleid van S.E. Fireworks was niet in orde spraken zij later zichzelf tegen. Toen een van de directeuren zichzelf aangaf bij de politie was het bewijs ook al geleverd, de regels waren niet gehandhaafd en de vergunningen waren niet in orde en dit was iets wat justitie het ergste deed vermoeden. De titaniumbommen die werden geproduceerd door een van de directeuren werden in een kamer gemaakt die grensde aan een van de containers. Dit was nog niet zo erg geweest als er in die kamer geen deur had gezeten naar een van de containers. Deze deur was brandonveilig en zeer gevaarlijk. Volgens de regels mogen er geen ramen en deuren in de muren zitten die vlak naast een container staan maar een kamer grenzend aan een container is streng verboden en als er dan ook nog een deur en raam in zitten zou hiervoor de fabriek enige tijd buiten gebruik gesteld kunnen worden. Kennelijk wilden de directeuren dit alles op het spel zetten voor het maken van een van de zwaarste soorten vuurwerk. Onbegrijpelijk blijft wel dat Defensie hier nooit wat over gezegd heeft of dat een van de klanten S.E. Fireworks nooit aangegeven heeft. Als een van de klanten het vuurwerk op kwam halen dan werd dat altijd uit de containers gehaald wat op zich ook niet 6

7 helemaal zonder risico was. Er had maar een iemand zo gek hoeven zijn om er een lucifer of een opgebrande sigaret neer te gooien en de hele handel was al veel eerder in zijn geheel de lucht in gegaan. Niemand heeft hier ooit acht op geslagen wat levensgevaarlijke situaties had kunnen veroorzaken. De majoor die het bedrijf altijd heeft gecontroleerd en het altijd door de test heen heeft laten komen terwijl hij wist dat het een levensgevaarlijke situatie had kunnen zijn is op non-actief gezet wat voor veel mensen nog niet voldoende is. De mogelijkheid dat deze majoor wordt aangeklaagd is wel degelijk aanwezig maar toch is daar relatief weinig kans op. Waar bijna alle mensen die wisten dat deze fabriek er stond bang voor waren is gebeurd. Hij is ontploft en heeft teveel levens geëist en honderden gewonden. Wat gebeurd is was de schuld van het niet handhaven van regels en het niet aanvragen van vergunningen of ze gewoon helemaal vergeten. Wat op 13 mei 2000 gebeurd is mag nooit meer gebeuren. Dit is ook een van de reden waardoor veel vuurwerkbedrijven verhuist zijn naar plekken waar er weinig mensen wonen. Mijn conclusie is dat er erg weinig gedaan is om de regels te handhaven en dat de vergunningen overduidelijk niet in orde waren. S.E. Fireworks heeft zich schuldig gemaakt aan een ernstig misdrijf wat die vele levens gekost heeft. De vergunningen klopte of niet of voor de helft maar nooit helemaal. De vergunningen waren wel verstrekt voor de Mavovuurwerkboxen maar niet voor de zeecontainers tenzij deze de speciale bekleding hadden op de binnenwand wat deze keer niet het geval was. De regels die gesteld waren dat de boxen (die er dus eigelijk helemaal niet mochten staan) een hele meter uit elkaar zouden staan wat in werkelijkheid maar zo n zestig centimeter was. De ernstige overtredingen die door Defensie afgekeurd hadden moeten worden zijn door de vingers gezien. Dit alles bij elkaar optellend maakt overduidelijk dat dit alles niet klopte. De conclusie is dus vrij makkelijk. De regels zijn nooit gehandhaafd en de vergunningen waren niet in orde. 7

8 Overzicht van de gebruikte bronnen: Boeken: Ramp Enschede; trouw; ISBN De Telegraaf; Algemeen Dagblad; Allard Besse en Eddy van der Ley Nieuwsbrief wederopbouw Roombeek-West nummer 1, 2,3; Dick Buursink folder 13 mei- opnieuw begonnen ; Wanda Wildeboer via het telefoonnummer: Internet: Met behulp van Willeke Hulleman heb ik ook bij de gemeente Enschede informatie los gekregen die ik verwerkt heb in mij deelvraag. 8

9 Ananda Serné. Ik beantwoord de deelvraag: Waarom stond S.E. Fireworks in een woonwijk? Het antwoord daarop wil ik wel weten, want het is natuurlijk Fireworks en de landelijke overheid hebben niet gedaan wat ze moesten doen om de bewoners die in de buurt van S.E. Fireworks woonden veilig te stellen. Volgens sommige mensen had het college van B en W informatie over de vuurwerkopslagplaats kunnen geven aan de mensen die in de buurt woonden. Toen er in het bedrijf controles werden gehouden is er alleen gekeken naar de inrichting, de veiligheidsmaatregelen en de constructie van het bedrijf. Er is dus niet gekeken naar de ligging van het bedrijf want dat was midden in een woonwijk. Meteen na de ramp kwam burgemeester Mans op de televisie. Hij liet zien hoe slecht de gemeenteraad ervan op de hoogte was dat de vuurwerkopslagplaats tussen de woningen stond. Hij zei dat S.E. Fireworks er eerst was gebouwd en dat er later huizen omheen waren gebouwd. Wat hij zie was niet waar. De arbeiderswijk Mekkelholt was wel later gebouwd dan de oude textielfabrieken die er al stonden. Maar toen die textielfabrieken werden gesloten kwam S.E. Fireworks daar pas en dat was in Dat was dus veel later dan de woningen eromheen. Het was onverantwoordelijk van de gemeente dat ze toestemming hebben gegeven om de vuurwerkopslagplaats daar neer te zetten. S.E. Fireworks heeft daar zelfs 23 jaar gestaan. Veel gemeenteraadsleden wisten ook niet dat daar een vuurwerkopslag was. Veel mensen die in de buurt woonden dachten zelfs dat het een opslagplaats voor oud papier was. Ze hadden er dus helemaal geen informatie over gekregen. Eigenaar S.E. Fireworks De laatste directeuren van S.E. Fireworks waren Ruud Bakker (38) en Willi Pater (49). Ruud Bakker deed meer in het bedrijf. De eigenaar voor hen was H. Smallenbroek. Directeur Ruud Bakker Rent weg. R. Bakker zei dat zijn voorganger H. Smallenbroek zwart handelde in vuurwerk. Nadat Bakker samen met W. Pater S.E. Fireworks over had genomen werd het zwart handelen steeds minder. Er werd nog wel vuurwerk verkocht aan het personeel en kennissen maar dat werd wel ergens opgeschreven. W. Pater en R. Bakker spreken elkaar tegen bij de 9

10 rechtszaken dus het is nog moeilijker om erachter te komen wat er is gebeurd. Bakker na de explosie Het onderzoek naar Bakker en Pater werd drie dagen na de ramp op 16 mei ingesteld. Ze bleven op advies van hun advocaten de eerste dagen na de ramp ergens ondergedoken. R. Bakker lag eerst een tijdje in het ziekenhuis, omdat toen hij hoorde dat het bedrijf in brand stond snel was gekomen. Willi Pater was ondergedoken bij familie. Het openbaar ministerie liet op 18 mei een internationaal opsporings- en aanhoudingsbevel uitkomen. Pater meldde zich op 19 mei bij de politie en Bakker op 20 mei. Ze bleven lang in voorarrest. Het openbaar ministerie eiste dertien maanden celstraf tegen Bakker en vijftien maanden celstraf tegen Pater. Tegen Pater eiste ze minder omdat hij minder in het bedrijf deed. Uiteindelijk zijnze allebei veroordeeld tot zes maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Doordat de duur van het voorarrest daar nog van moest worden afgetrokken hoefde ze niet meer de gevangenis in. De rechtbank vond ze samen verantwoordelijk dus daarom kregen zij een even lange straf. Ze werden ook nog veroordeeld voor het verkopen van vuurwerk aan particulieren, daar moesten ze een boete van 2250 euro voor betalen. De straf is lager uitgevallen omdat: -Het bedrijf vuurwerkshows hield en de gemeente Enschede en het ministerie van Defensie daar nauwelijks toezicht op hadden. -De rechters vonden dat het openbaar ministerie ook de vorige eigenaar H. Smallenbroek had moeten vervolgen. -Toen Bakker en Pater met hun advocaten praatten werd hun gesprek door de politie opgenomen en het openbaar ministerie heeft de rechtbank daar verkeerd over ingelicht. S.E. Fireworks kwam in 1977 in Enschede. Harm Smallenbroek was toen de eigenaar. De letters S.E. staan voor Smallenbroek Enschede. Het bedrijf vestigde zich toen aan de Tollensstraat in een oude textielfabriek, er stonden toen al rijtjes arbeidershuizen omheen. De gemeente en de inwoners protesteerden er niet tegen. In 1977 was Harm Smallenbroek eigenaar van S.E. Fireworks, dat is ook het jaar waarin S.E. Fireworks in Enschede kwam. Op 10 juni 1976 vroeg Smallenbroek aan de gemeente van Enschede of hij op de Tollensstraat 50 een vuurwerkopslagplaats mocht bouwen. Op 18 juni 1976 zegt de chef van afdeling stedenbouw dat hij het goed vindt. Smallenbroek mag het bouwen als hij de bouwvergunningen heeft. De Burgemeester van Enschede geeft hem een paar voorwaarden waar hij zich aan moet houden. Op 19 oktober 1976 krijgt Smallenbroek van het college van burgemeester en wethouders een bouwvergunning en hij krijgt een verklaring dat de Gedeputeerde Staten van Overijssel het ermee eens is. Op 29 november 1976 ondertekent de burgemeester een 10

11 verklaring van geen bezwaar tegen de aanvoer van kleine vuurwerkartikelen. In de verklaring worden drie voorwaarden genoemd waar het bedrijf zich aan moet houden: - Tenminste 24 uur voordat er vuurwerk wordt aangevoerd moet de politie dat weten. - Alle aanwijzingen van de politie moeten worden opgevolgd. - Het bedrijf wordt aansprakelijk gesteld voor de schade die uit het gebruik van deze verklaring komt. Woonwijk Roombeek De wijk behoorde tot een van de armste wijken van Enschede. Toen er nog niets stond in het gedeelte van Enschede dat nu Roombeek heet vestigde zich er als eerst een paar textielfabrieken daardoor kwamen er ook weer huizen en andere industrie te staan. De wijk Roombeek is genoemd naar een beekje dat daar in de buurt stroomt, dat beekje heet Roombeek en het is een zijtak van de Regge. Begin vorige eeuw was er in Enschede een grote woningnood en er werden in een snel tempo allerlei nieuwe huizen bijgebouwd. De nieuwe wijk Roombeek voldeed niet aan de wensen van de arbeiders in de textielfabrieken. In 1907 werd een nieuwe woningwet gemaakt en toen ging het beter. S.E. Fireworks stond op Tollenstraat nummer 46, 48 en 50. Veel inwoners van Roombeek wisten niet dat er een vuurwerkopslagplaats in hun wijk stond. Ze hadden dus geen goede informatie gehad. Veel mensen hadden dus geen idee waar die ontploffing vandaan kwam omdat ze niet wisten dat daar vuurwerk lag. Veel mensen uit Enschede hielpen de mensen die in Roombeek woonden en na de ramp werden er allemaal meubels en spullen voor de mensen die hun woning verloren waren ingezameld. Er zijn ook stiltetochten voor de getroffenen gehouden. Antwoord deelvraag Ik vind dat de gemeenteraad van Enschede nooit toestemming had mogen geven om daar een vuurwerkopslagplaats te bouwen. Ze hebben er ook helemaal geen informatie over gegeven aan de mensen die er in de buurt wonen, dat vind ik ook heel raar. De burgemeester zei ook dat S.E. Fireworks er eerder stond en dat de huizen er later omheen kwamen, dat was ook niet waar. Dat zei hij gewoon om te zorgen dat hij de schuld niet kreeg. Want er stonden eerst textielfabrieken, daarna kwamen er huizen en toen vestigde S.E.Fireworks zich pas in de leegstaande fabrieken. De eigenaar van S.E. Fireworks toen, Smallenbroek had de vuurwerkopslagplaats ook ergens tussen alleen maar industrie kunnen bouwen dan was de ramp minder groot geweest. 11

12 Overzicht van de gebruikte bronnen: Internet; (dit is de krant van Twente) Boeken en tijdschriften; tijdschrift Elsevier AD van 10 april "De ramp van Enschede" geschreven door Frans de Lugt. 12

13 Yvonne van Moort Dit werkstuk gaat dus over de vuurwerkramp in Enschede wat op 13 mei in het jaar 2000 afspeelde. De explosies waren tussen 3 uur en half 4, zoals iedereen al weet, maar hoe ontstonden die explosies? En wat gebeurde er daarna? Nou ga ik proberen uit te leggen hoe de explosies ontstonden en ik ga het van minuut tot minuut vertellen. Veel plezier! Voor de explosies is er eerst nog iets anders gebeurd. Er is namelijk een brandje ontstaan in een van de werkruimtes van S.E. Fireworks, waarvan bijna iedereen dacht dat het een papierfabriek was. Die ruimte wordt C17 genoemd. Het brandje ontstaat door een roestend ijzeren vat en de stof titaan. Het titaan zat in het ijzeren vat. Als titaan en roestend ijzer bij elkaar komen kan dat gaan branden en dat is dus ook gebeurd. Toen iemand dit brandje ontdekt had, is de brandweer ingelicht en naar de Tollenstraat gegaan met zes brandweerauto s. Waarvan 4 tankauto s, 1 ladderwagen en de auto van de officier van dienst. En ze hebben zich opgesteld als op het plaatje hier onder. Later is er versterking gekomen. Door de hitte van het vuur zijn de kunststof veiligheidskleppen van de cv-ketel gesmolten. Nu was er een vrije gasstroom ontstaan en nu kon het gas gemakkelijk uit de leiding van de cv-ketel lopen. De brand is vlak na het ontstaan ervan weer gedoofd door een gesmolten kunststof 13

14 waterleiding. Er was één probleem en dat was namelijk dat de hele ruimte was afgesloten en er kon dus geen lucht in of uit. De hitte van het vuur en de rook konden niet afgevoerd worden dus ontstond een kleine explosie. De ontploffing heeft er voor gezorgd dat de gasleiding van de cv-ketel kapot is gegaan. Daardoor kon er nog meer gas vrij komen. Dat gas heeft zich verspreid door middel van het dak, de muren en de vloer van de ruimte naar een andere ruimte (C2). Door middel van de waterleidingen is het gas verder gestroomd naar de ruimte C4. En in beide ruimtes is er brand ontstaan. Omdat in deze twee ruimtes vuurwerk lag, is het ontploft en achter de bunkers E2 en E15 terechtgekomen. Door het vuurwerk wat daar terecht gekomen is, klinkt er op eens een zwaar geroffel en geknetter van vuurwerk. Dat komt doordat de brand, die veroorzaakt is door het vuurwerk, door de onbeveiligde wand van E2 is doorgedrongen. In E2 zijn kartonnen dozen die daar stonden vlam gaan vatten. De brandweer moest dus daar ook gaan blussen met hogedrukspuiten. Op het plaatje hierboven is te zien hoe de brand over slaat van de bunkers C2 en C4 naar de zeecontainers E2 en E15. Gelukkig waren er bij deze gebeurtenis nog geen slachtoffers gevallen van de mensen in de buurt van het bedrijf of op het terrein van het bedrijf. De brand achter de zeecontainers E2 en E15 heeft er voor gezorgd dat de deuren van de zeecontainer E2 open waren gebarsten. De bunker tegenover E2 overleefden de enorme klap, maar het vuurwerk wat in E2 lag, sloeg door naar de deur van MAVO-box M7. En dat vuurwerk kwam zo terecht daarin. Daar kon de MAVO-box niet tegen en precies 42 seconde, nadat het vuurwerk van container E2 naar de MAVObox was overgeslagen, ontplofte M7 ook. Dit is ook te zien op het plaatje hier naast. In de MAVObox lag waarschijnlijk veel vuurwerk wat gebruikt wordt concerten en dat soort gebeurtenissen. En dat is zwaar vuurwerk waar S.E.Fireworks waarschijnlijk geen geldige vergunning voor had. Het gas was over gevloeid onder al de bunkers (of centrale bewaarplaatsen), zeecontainers en MAVO-boxen en dat was dus gebeurd door de waterleidingen die door de hitte van wel 130 graden Celsius gesmolten 14

15 waren. Het gas lag dus ook onder de MAVO-box M7 en dat is ook een reden waarom M7 geëxplodeerd is. Bij deze explosie waren er ook nog geen erge gevolgen zichtbaar en ook nog geen gewonden mensen aangetroffen. De Grolschfabriek die naast S.E.Fireworks stond was ook nog niet aan getast. Maar na deze kleine explosie volgde er een grotere en dat gebeurde doordat de MAVO-box M6, die naast M7 stond, ook ontplofte. Dat was bijna tegelijk gebeurd met de ontploffing van M7. De MAVOboxen M6 tot en met M1 waren door deze explosie dus ontploft en het vuurwerk wat in deze MAVOboxen lag, was ontstoken en terechtgekomen bij de ingangen van bunker C11 en de zeecontainers E10 en E11. C11, E10 en E11 ontploften ook nadat het vuurwerk in de ruimtes was binnengedrongen. Bunker C11 is geëxplodeerd doordat het een te zwaar dak had. Dat is bij de andere containers en bunkers niet zo, daar is de explosie ontsnapt via het dak. Dat is ook te zien op deze tekening van S.E.Fireworks hierboven. Bij deze explosie is er wel schade gemaakt. Deze explosie heeft ervoor gezorgd dat er een enorme, paddestoel-vormige, witte rookwolk naar buiten kwam en dat de brandweerlieden niks meer konden zien. De brandweerlieden moesten wegduiken en de toeschouwers raakten in paniek. Iedereen probeerde hals over kop het gebied te ontvluchtten, terwijl puin met brandend en ontploffend vuurwerk rond het terrein van S.E.Fireworks neerkwam. Het vuurwerk veroorzaakt dat er op verschillende plaatsen ook brand ontstaat en de lucht wordt al snel donker door de hoeveelheden rook die wordt ontwikkeld. Dit wat ik hiervoor beschreven heb, was de eerste, echte, zware explosie die er geweest is. Vlak na de eerste explosie is het gedaan met het hele bedrijf S.E. Fireworks. Dat is ook te zien op de tekening hier naast. De ontploffing komt waarschijnlijk, omdat in C11 een zwaar stuk vuurwerk binnen is gedrongen, maar ook door het gas wat allemaal zich allemaal onder de containers heeft verspreid. De mensen werden de straat uitgeblazen, hun huizen uitgezogen en de huizen stonden te trillen op de grond. Zelfs op een paar kilometer afstand vallen glazen van buiten staande tafeltjes, 15

16 worden de ramen door de enorme kracht naar binnen gedrukt en ontstaan er hevige winden. Rondom het gebied van S.E.Fireworks worden de huizen in elkaar gedrukt en uit elkaar gescheurd. Een enorme massa van kleine en grote brokken beton en metaal van de zeecontainers vliegen in het rond. Overal in de omgeving worden mensen, auto s, huizen en gebouwen er door getroffen. Dat gebeurt zelfs tot ongeveer op een kilometer van het bedrijf. Het gevolg van het rondvliegend puin is dat de mensen van achter worden geraakt en dat was soms dodelijk. Tegelijkertijd is er een regen van brandend en ontploffend vuurwerk en dat veroorzaakt nieuwe branden. Vooral veel huizen worden daar het slachtoffer van, omdat ze geen dak meer hebben en dus geen bescherming meer kunnen bieden. Overal is er rook, stof, gas en puin. De paniek die ontstaan is, is veel groter geworden. Totaal zijn er 22 doden en meer dan 1000 slachtoffers gevallen. Over heel de wijk is de schade te zien. Er is een gebied van ongeveer 42,4 hectare gesneuveld. Daarop stonden 523 bedrijven en 311 woningen. Er zijn ook nog ongeveer 1500 woningen die licht zijn beschadigd. De geschatte schade is meer dan duizend miljoen gulden. Al deze schade komt door de enorme druk van de explosies. De conclusie: In mijn inleiding had ik de vragen gesteld: Hoe ontstonden die explosies? en Wat gebeurde er daarna? en die ga ik nu beantwoorden. Het is allemaal begonnen met een ijzeren vat met titaan. Dat is gaan branden en zo is er gas gaan lekken vanuit de leiding naar de cv-ketel. En dat gas heeft zich verder over het terrein verspreid. Het vuurwerk wat ook door de brand is aangestoken, heeft zich over heel het terrein van S.E.Fireworks verspreidt. Dat vuurwerk is in andere bunkers, containers en Mavo-boxen gekomen. Het gas, wat onder de bunkers, en het vuurwerk containers en Mavo-boxen is gevloeid, hebben er voor gezorgd dat het hele bedrijf is geëxplodeerd. Dit is een foto van de tweede, zware explosie. Die om ongeveer plaats vond. Deze foto is gemaakt op een paar kilometer van de plek waar de ramp is geweest. 16

17 Overzicht van de gebruikte bronnen: Internet; Boek; Enschede, de ramp Gemaakt door het dagblad Trouw ISBN Bladzijden 14 t/m 18 De plaatjes heb ik gevonden op de boven genoemde websites. 17

18 Yvonne van Moort Dit deelonderwerp gaat over de gevolgen van de vuurwerkramp. En wat zijn nou precies de gevolgen? Ik ga het hebben over de gevolgen voor de mensen en de omgeving. Veel plezier met het lezen van dit deelonderwerp! De menselijke schade en de schade aan huizen, bedrijven, auto s, enz is heel veel. Het aantal huizen dat beschadigd of vernield is door de ramp is meer dan 300. De meeste daarvan zijn door deskundigen aangewezen als verloren. Dat komt doordat ze niet meer te repareren zijn of omdat ze te gevaarlijk zijn om in te leven. Honderden huizen hebben schade aan het dak, het glas en de gevels. Die verschijnselen komen voor tot ongeveer 1 kilometer vanaf het rampgebied, maar in enkele gevallen is het ook nog daar buiten zo. Ook honderden bedrijven hebben veel schade. Later op de dag, 13 mei, worden veel winkels geplunderd. Er werd onder andere bij slijterij, supermarkt en sportwinkels gestolen. De mensen konden er nu natuurlijk gemakkelijk in, omdat er geen beveiliging meer was. Maar zonder al die beveiliging is de politie er toch achter gekomen dat er veel werd geplunderd. De Grolsch-brouwerij die vlakbij S.E. Fireworks staat, is een van de vele bedrijven met veel schade. Dat is ook te zien op het plaatje hier onder. De totale schade (met de kosten van de inzet en hulpverlening, gemeentelijke diensten en medische instellingen en de letselschade) loopt tot in de miljarden guldens. De schade die niet alleen door Grolsch, maar ook door andere bedrijven is geleden, is de zogenaamde bedrijfsschade. Dat is schade die bedrijven leiden wanneer zij hun normale activiteiten niet meer kunnen uitoefenen. Grolsch kon bijvoorbeeld geen bier meer brouwen en daardoor konden ze ook geen winst meer maken op de verkoop van dat bier. Ze leden dus grote verliezen. Maar de ramp had nog veel meer gevolgen kunnen hebben, want op een korte afstand van S.E. Fireworks staat de Grolschfabriek en die had kunnen ontploffen. Op het terrein daarvan ligt namelijk een opslag met 18

19 ongeveer 5 ton ammoniakgas. Dan was de schade van Grolsch nog veel groter geweest. Deskundige vinden het raar dat die opslag niet is geraakt, want hun berekeningen zeggen dat de rondvliegende glasscherven en blokken beton het terrein makkelijk hebben kunnen beschadigen. Verder bestond er nog gevaar dat er een enorme wolk ammoniakgas de omgeving kon vervuilen. En dat zou een groot gevaar zijn voor de mensen in dat gebied. Ook bestond er gevaar dat er asbest vrij zou komen door de verwoeste bouwmaterialen, maar gelukkig is dat niet gebeurd. Er is veel schade geleden, maar de ergste schade is de mensen in de omgeving zelf overkomen. Zij hebben namelijk niet alleen hun huizen en bedrijven verloren, maar ook familieleden, buren, kennissen. Of ze zijn gewond geraakt. Totaal zijn er 19 doden gevallen en er zijn 3 mensen blijvend vermist. Dat brengt het aantal doden tot 22. Onder de doden en gewonden zijn ook brandweerlieden en politieagenten aanwezig. Er zijn namelijk 4 brandweermannen om het leven gekomen. Er zijn door de ramp 4163 personen dakloos geworden, waarvan waren het 2400 gezinnen. Voor hen werd er een ander onderkomen gezocht en klaargemaakt. De mensen kregen daar eten, drinken, slaapzakken, enz. Maar de meeste mensen konden niet in slaap komen, omdat ze zo bezorgd waren over hun buren, kennissen en familieleden. Enkele dagen na de ramp moest iedereen proberen om de draad van het normale leven weer op te pakken. Dat is heel moeilijk. Stel je maar voor dat je alles kwijt bent en toch weer naar school moet gaan. Je kamer is er niet meer en je hebt geen kleren meer. Maar ook al je herinneringen met foto s van vakanties en overleden opa s en oma s kun je nooit meer zien. Ik vind het hele moeilijk voor te stellen dat je vader en moeder alles weer opnieuw moeten gaan kopen. Ik weet niet of iedereen daar genoeg geld voor heeft. Als dat niet het geval is lijkt me dat heel vervelend. Ik denk dat heel veel mensen dan gaan denken hoe fijn het vroeger was en dat nu allemaal minder is. Dat zijn dan allemaal indirecte gevolgen van de ramp. En dan te bedenken, dat er nog steeds mensen zijn die slecht slapen van de verschrikkelijke dingen die ze hebben gezien en hebben meegemaakt. Ook zijn er mensen die problemen hebben met hun gezondheid, omdat ze te dicht bij het vuur hebben gestaan. De conclusie: Veel mensen hebben een trauma overgehouden aan deze ramp. Vele zijn alles kwijt, zowel hun bezittingen als hun aandenken aan fijne herinneringen. En sommigen zelfs ook familie, kennissen, buren of vrienden kwijt. De bedrijven hebben heel veel schade geleden. In directe zin zijn ze hun gebouwen of machines kwijt. Indirect hebben ze geen of weinig winst kunnen maken doordat hun bedrijf tijdelijk stil is komen te liggen. 19

20 Overzicht van de gebruikte bronnen: Internet; De plaatjes heb ik van de website; Televisie; journaal 20

Een spannend spel loopt verkeerd af

Een spannend spel loopt verkeerd af De strafzaak Een spannend spel loopt verkeerd af Algemene informatie over de rechtszaak in het simulatiespel Ben, Najib en Roos, drie vmbo leerlingen van 15 jaar, hebben de laatste lesuren vrij van school

Nadere informatie

Inhoud Slaapkamer 6 Opwarming 8 Een jaar later 10 Genoeg 12 Terrorist 14 Geheim 16 Olie 20 R.O.A. 23 Betty 26 Vertrouwen 29 Feiten 32 G.O.F. 35 Protest 38 Warm 42 Reuzenmachine 44 Een bewaker! 47 Terrorist?

Nadere informatie

Gedwongen opname met een IBS of RM *

Gedwongen opname met een IBS of RM * Gedwongen opname met een IBS of RM * Informatie voor cliënten Onderdeel van Arkin Inleiding In deze folder staat kort beschreven wat er gebeurt als u gedwongen wordt opgenomen. De folder bevat belangrijke

Nadere informatie

1 Vinden de andere flamingo s mij een vreemde vogel? Dat moeten ze dan maar zelf weten. Misschien hebben ze wel gelijk. Het is ook raar, een flamingo die jaloers is op een mens. En ook nog op een paard.

Nadere informatie

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7

E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 E.H.B.O. Werkstuk Vera Kleuskens, groep 7 1 Vera Kleuskens groep 7 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1. Wat is E.H.B.O... 5 2. E.H.B.O. vereniging... 6 3. Cursus... 7+8+9 4. Reanimatie en A.E.D....

Nadere informatie

Knallen met je vrienden! Leuk, maar ook voor anderen?

Knallen met je vrienden! Leuk, maar ook voor anderen? Knallen met je vrienden! Leuk, maar ook voor anderen? Vooraf Oud en nieuw is leuk en gezellig: oliebollen eten, spelletjes doen, televisie kijken, met zijn allen aftellen tot twaalf uur en vuurwerk afsteken.

Nadere informatie

SPREEKBEURT POLITIE. Ga een dagje op stap met politieagent Arjan en leer meer over de politie

SPREEKBEURT POLITIE. Ga een dagje op stap met politieagent Arjan en leer meer over de politie SPREEKBEURT POLITIE Ga een dagje op stap met politieagent Arjan en leer meer over de politie Wat doet een politieagent? WELKOM DE POLITIEPRAKTIJK helpen bij een ongeluk pak de winkeldief! bekeuren en aanhouden

Nadere informatie

Vraag 1b. Wat was de oorzaak van deze ramp? Vraag 1a. In welke provincie was de Watersnoodramp van 1953? ...

Vraag 1b. Wat was de oorzaak van deze ramp? Vraag 1a. In welke provincie was de Watersnoodramp van 1953? ... Naam: DE WATERSNOOD- RAMP Het is 31 januari 1953. Het stormde vreselijk In Zeeland. Toch waren de meeste mensen gewoon rustig naar bed gegaan. Zij werden in hun slaap overvallen door een zware stormvloed.

Nadere informatie

Werkstuk: Mees Swank Groep:7

Werkstuk: Mees Swank Groep:7 Werkstuk: Mees Swank Groep:7 Inhoudsopgave Inleiding bladzijde 1 Hoofdstuk 1: Hoe is vuurwerk ontstaan. bladzijde 2 Hoofdstuk 2: Soorten vuurwerk. bladzijde 3 Hoofdstuk 3: Illegaal vuurwerk. bladzijde

Nadere informatie

wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen

wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen Geloven, wat is dat eigenlijk? Denk mee over acht grote vragen pagina 10 Hoe is de wereld ontstaan? pagina 26 Waarom bestaat de mens? pagina 42 Wat is geloven? pagina 58 Wie is God? pagina 74 Waarom heeft

Nadere informatie

De magische deur van KASTEEL013

De magische deur van KASTEEL013 De magische deur van KASTEEL013 Auteurs: Thomas, Liana, Elyas, Brit en Tijn van BS Cleijn Hasselt, begeleiding: Saskia Dellevoet Op een regenachtige dag verveelde ik me. Ik appte Lisa. Zullen we naar de

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Mijn mond zat vol aarde

Mijn mond zat vol aarde Mijn mond zat vol aarde Serie: Verhalen kind in oorlog Tekst: Meike Jongejan Onderzoek: Mariska de Boer en Hans Groeneweg Redactie: Jan van Zijverden Vormgeving: Richard Bos 2015, Fries Verzetsmuseum,

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis

Vragenlijst. Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis Voor u ligt de vragenlijst Ervaringen met hulpverlening na een schokkende gebeurtenis. Deze vragenlijst wordt u aangeboden door [instantie].

Nadere informatie

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten werkt voor en met bewoners in wijken en buurten Oma Geertje vertelt. 2 Welbions: we werken er allemaal. Wij zijn dé woningcorporatie van Hengelo en verhuren meer dan 13.000 woningen aan in totaal 25.000

Nadere informatie

Lei en griffel: Kinderen schreven met een griffel op een lei. Soms leerden ze lezen met een ABC-boekje.

Lei en griffel: Kinderen schreven met een griffel op een lei. Soms leerden ze lezen met een ABC-boekje. Onderwijs Schooltje Lhee in het Openluchtmuseum Het schoolgebouwtje dat in het Openluchtmuseum staat, is een dorpsschooltje uit Lhee (Drenthe). De inwoners van Lhee hadden die speciaal gebouwd in de 18e

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen Neus correctie 2012 Aanleiding Al een tijdje heb ik last van mijn neus. Als kind van een jaar of 5 kreeg ik een schep tegen mijn neus, wat er waarschijnlijk voor heeft gezorgd dat mijn neus brak. Als kind

Nadere informatie

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor!

Directe Hulp bij Huiselijk. U staat er niet alleen voor! Directe Hulp bij Huiselijk Geweld U staat er niet alleen voor! U krijgt hulp Wat nu? U bent in contact geweest met de politie of u heeft zelf om hulp gevraagd. Daarom krijgt u nu Directe Hulp bij Huiselijk

Nadere informatie

0-3 maanden zwanger. Zwanger. Deel 1

0-3 maanden zwanger. Zwanger. Deel 1 Zwanger Ik was voor het eerst zwanger. Ik voelde het meteen. Het kon gewoon niet anders. Het waren nog maar een paar cellen in mijn buik. Toch voelde ik het. Deel 1 0-3 maanden zwanger Veel te vroeg kocht

Nadere informatie

Tornado. Maartje gaat voor het eerst logeren. s Nachts belandt ze met haar vriendinnetje Eva in een tornado en beleven ze een heel spannend avontuur.

Tornado. Maartje gaat voor het eerst logeren. s Nachts belandt ze met haar vriendinnetje Eva in een tornado en beleven ze een heel spannend avontuur. Tornado Maartje gaat voor het eerst logeren. s Nachts belandt ze met haar vriendinnetje Eva in een tornado en beleven ze een heel spannend avontuur. Geschreven in januari 2012 (Geïllustreerd t.b.v. het

Nadere informatie

Ik ga mijn spreekbeurt houden over vuur. Ik heb alvast op het bord geplakt waar ik het over ga hebben:

Ik ga mijn spreekbeurt houden over vuur. Ik heb alvast op het bord geplakt waar ik het over ga hebben: Ik ga mijn spreekbeurt houden over vuur. Ik heb alvast op het bord geplakt waar ik het over ga hebben: Op het bord 1. Blij met vuur 2. Wat is vuur? 3. Vuur maken 4. Lekker warm 5. Verbranden zonder vlammen

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Weet je al wat je later wil worden? Kan je dat beroep met één hand uitoefenen?

Weet je al wat je later wil worden? Kan je dat beroep met één hand uitoefenen? Weet je al wat je later wil worden? Kan je dat beroep met één hand uitoefenen? Nog een ander beroep? 2 Met vuurwerk spelen is gevaarlijk! Wat kan er aan je lichaam allemaal gewond geraken? b o h a r e

Nadere informatie

Interview protocol (NL)

Interview protocol (NL) Interview protocol (NL) Protocol telefoongesprek slachtoffers Goedemorgen/middag, u spreekt met (naam) van de Universiteit van Tilburg. Wij zijn op dit moment bezig met een onderzoek naar straat- en contactverboden

Nadere informatie

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik.

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. juni 2014 Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie Eerste nummer Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. INHOUD juni 2014 Eten als een kind Op kamers

Nadere informatie

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 Provided by Fanart Central. http://www.fanart-central.net/stories/user/fightgirl91/21803/rijm Chapter 1 - rijm 2 1 - rijm Gepaard

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

September 2008 Door: Charlotte Storm van s Gravesande. Bijbehorende foto's: zie onderaan de tekst. Hallo mede dierenvrienden,

September 2008 Door: Charlotte Storm van s Gravesande. Bijbehorende foto's: zie onderaan de tekst. Hallo mede dierenvrienden, September 2008 Door: Charlotte Storm van s Gravesande Bijbehorende foto's: zie onderaan de tekst Hallo mede dierenvrienden, Na mijn indrukwekkende reis naar India, is mij gevraagd om een kort verhaaltje

Nadere informatie

1Help: faalangst! 1.1 Verkenningen

1Help: faalangst! 1.1 Verkenningen 11 1Help: faalangst! Karel heeft moeite met leren. Dat zal wel faalangst zijn! zegt iemand. Een gemakkelijk excuus, want Karel is wel erg snel klaar met zijn huiswerk. Ellen, die ook moeite heeft met leren,

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

Eenzaam. De les. Inhoud. Doel. Materiaal. Belangrijk. les

Eenzaam. De les. Inhoud. Doel. Materiaal. Belangrijk. les 8 Inhoud 1 Eenzaam De Soms ben je alleen en vind je dat fijn. Als alleen zijn niet prettig aanvoelt, als je niet in je eentje wilt zijn, dan voel je je eenzaam. In deze leren de leerlingen het verschil

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Het verhaal van de schepping (Genesis 1 en 2)

Het verhaal van de schepping (Genesis 1 en 2) Het verhaal van de schepping (Genesis 1 en 2) Toen God begon met zijn schepping, was het donker en leeg. Maar God zei: Laat er licht zijn! En opeens was er licht. Nu was het niet donker meer, maar nog

Nadere informatie

10. Gebarentaal [1/3]

10. Gebarentaal [1/3] 10. Gebarentaal [1/3] 1 Gebarentalen Stel, je kunt niets horen. Je bent doof. Hoe praat je dan met andere mensen? Je kunt liplezen, maar dat is moeilijk en je mist dan toch nog veel van het gesprek. Bovendien

Nadere informatie

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197 Inhoud Aan jou de keuze 7 D/2012/45/239 - isbn 978 94 014 0183 8 - nur 248 Tweede druk Vormgeving omslag en binnenwerk: Nanja Toebak, s-hertogenbosch Illustraties omslag en binnenwerk: Marcel Jurriëns,

Nadere informatie

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven.

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Water Egypte In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Ik ga naar een restaurant in Nederland. Daar bestel ik een glas water. De ober vraagt

Nadere informatie

HANDIG ALS EEN HOND DREIGT

HANDIG ALS EEN HOND DREIGT l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n HANDIG ALS EEN HOND DREIGT OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN HIER LEES JE HANDIGE INFORMATIE OVER HONDEN DIE DREIGEN. JE KUNT

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Auditieve synthese Lettergrepen samenvoegen tot een woord/ woord in lettergrepen verdelen

Auditieve synthese Lettergrepen samenvoegen tot een woord/ woord in lettergrepen verdelen Auditieve oefeningen politie Auditieve synthese Lettergrepen samenvoegen tot een woord/ woord in lettergrepen verdelen wapen boeven politiepet bekeuring zwaailicht kruispunt gevangenis rijbewijs snelheid

Nadere informatie

NEDERLAND HELPT NEPAL KOM IN ACTIE!

NEDERLAND HELPT NEPAL KOM IN ACTIE! NEDERLAND HELPT NEPAL KOM IN ACTIE! NEPAL Nepal ligt in het werelddeel Azië en ligt tussen India en China. De oppervlakte van Nepal is 147.000 vierkante kilometer. Dat is vier keer groter dan Nederland.

Nadere informatie

De exodus. Foto s van het materiaal

De exodus. Foto s van het materiaal De exodus Focus van dit verhaal De focus van dit verhaal ligt bij de uittocht van het volk van God (Exodus 11:1 15:21). Het verhaal is één van de heilige verhalen en behoort tot de kernpresentatie. Lesdoelen

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

WAAROM DIT BOEKJE? VERBODEN

WAAROM DIT BOEKJE? VERBODEN WAAROM DIT BOEKJE? Dit boekje gaat over seksuele intimidatie op het werk. Je hebt te maken met seksuele intimidatie als een collega je steeds aanraakt. Of steeds grapjes maakt over seks. Terwijl je dat

Nadere informatie

veeg de tranen van me weg. Ik kijk nog eens rond en er valt een hoop spanning van me af. Er komt zelfs een kleine glimlach op me gezicht terug.

veeg de tranen van me weg. Ik kijk nog eens rond en er valt een hoop spanning van me af. Er komt zelfs een kleine glimlach op me gezicht terug. Het DOC Ik kruip in één van de buikpijn terwijl ik in bed lig. Mijn gedachten gaan uit naar de volgende dag. Ik weet wat er die dag staat te gebeuren, maar nog niet hoe dit zal uitpakken. Als ik hieraan

Nadere informatie

sarie, mijn vriend kaspar en ik

sarie, mijn vriend kaspar en ik sarie, mijn vriend kaspar en ik Leen Verheyen sarie, mijn vriend kaspar en ik is een theatertekst voor kinderen vanaf 4 jaar en ging in première op 12 september 2009 bij HETPALEIS in Antwerpen 1 ik: het

Nadere informatie

Ik hoop u hiermee nog extra informatie te hebben gegeven, die misschien verduidelijkend kan werken.

Ik hoop u hiermee nog extra informatie te hebben gegeven, die misschien verduidelijkend kan werken. Dames en heren, De kliniek waar ik nu 6 jaar verblijf, heeft helaas voor een impasse gezorgd door een behandelcoördinator van de long stay afdeling, Ed Schutguns, een risico taxatie in het kader van de

Nadere informatie

Ik houd mijn spreekbeurt over de jeugdgevangenis, omdat steeds meer kinderen hierin terecht komen. En daarom wilde ik daar wat over vertellen.

Ik houd mijn spreekbeurt over de jeugdgevangenis, omdat steeds meer kinderen hierin terecht komen. En daarom wilde ik daar wat over vertellen. Jeugdgevangenis Ik houd mijn spreekbeurt over de jeugdgevangenis Hoofdstuk 1: Waarom? Ik houd mijn spreekbeurt over de jeugdgevangenis, omdat steeds meer kinderen hierin terecht komen. En daarom wilde

Nadere informatie

Help, mijn papa en mama gaan scheiden!

Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Joep ligt in bed. Hij houdt zijn handen tegen zijn oren. Beneden hoort hij harde boze stemmen. Papa en mama hebben ruzie. Papa en mama hebben vaak ruzie. Ze denken

Nadere informatie

Dit is een download bij het artikel Omdat je het kunt uit JOP COACH magazine, nr

Dit is een download bij het artikel Omdat je het kunt uit JOP COACH magazine, nr Honger! (voor jonge kinderen) Drie kinderen lopen naar school. Opeens zien ze een heel rare man in oude kleren. Hij vraagt om een beetje geld voor eten. Natuurlijk schrikken de kinderen en denken ze aan

Nadere informatie

Kastelen in Nederland

Kastelen in Nederland Kastelen in Nederland J In ons land staan veel kastelen. Meer dan honderd. De meeste van die kastelen staan in het water. Bijvoorbeeld midden in een meer of een heel grote vijver. Als er geen water was,

Nadere informatie

Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren

Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren Mijn leven veranderde zo n drie jaar geleden. Juist de dag voor mijn mama s verjaardag kreeg ze van mijn vader een kogel door het hoofd. Wonder boven wonder overleefde

Nadere informatie

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten

Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten Doortje Eerste druk, september 2009 2009 Tiny Rutten isbn: 978-90-484-0769-9 nur: 344 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgenomen

Nadere informatie

EIGEN BLOED Over moeders die hun kind afstaan ter adoptie

EIGEN BLOED Over moeders die hun kind afstaan ter adoptie EIGEN BLOED Ik zie het koppie al, zegt de huisarts tegen de dertienjarige Henny Paniek Ze kwam bij hem vanwege buikpijn Dan gaat alles razendsnel Met een ambulance wordt Henny naar het ziekenhuis gebracht

Nadere informatie

14 God ging steeds voor hen uit, overdag in een wolk, s nachts in licht en vuur.

14 God ging steeds voor hen uit, overdag in een wolk, s nachts in licht en vuur. Psalmen Psalm 78 1 Een lied van Asaf. De lessen van het verleden Luister allemaal naar mijn woorden. Luister goed, want ik wil jullie iets leren. 2 Wijze woorden wil ik spreken, wijze woorden over het

Nadere informatie

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden zijn ouders hem, maar alle andere konijntjes noemden

Nadere informatie

Lesbrief. Schuld Anne-Rose Hermer

Lesbrief. Schuld Anne-Rose Hermer Lesbrief Schuld Anne-Rose Hermer Doe meer met Thuisfront! Bij de boeken in de serie Thuisfront kunt u een gratis lesbrief downloaden van www.eenvoudigcommuniceren.nl. In deze lesbrief staan vragen, tips

Nadere informatie

Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT

Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT ROOS Roos (27) is zeer slechtziend. Ze heeft een geleidehond, Noah, een leuke, zwarte labrador. Roos legt uit hoe je het beste met geleidehond en zijn baas

Nadere informatie

Annie van Gansewinkel. Vast

Annie van Gansewinkel. Vast Annie van Gansewinkel Vast 4 Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen De groeten Je krijgt de groeten van je vader. Jim haalt zijn schouders op. Hij blijft tegen de bal schoppen. De bal knalt tegen

Nadere informatie

de missing link in brandveiligheid

de missing link in brandveiligheid SafeOut VOF Paul Downes Mob: 031 646 579 571 Benno Gabriël Mob: 031 615 900 429 Email: Info@safeout.nl Advies@safeout.nl Website: www.fewwide.net de missing link in brandveiligheid Mensen denken vaak Brand

Nadere informatie

Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar

Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar Als je ouders uit elkaar gaan is dat heel ingrijpend. Vaak verandert er nogal wat in je leven. Een rechter wil hierover met je praten tijdens een kinderverhoor.

Nadere informatie

Als je ouders uit elkaar gaan, zit je met heel wat vragen.

Als je ouders uit elkaar gaan, zit je met heel wat vragen. Als je ouders uit elkaar gaan, zit je met heel wat vragen. Kan ik kiezen bij wie ik ga wonen? Is het mijn schuld? Ben ik verplicht om op bezoek te gaan bij papa of mama? Waarom hebben mijn ouders elk een

Nadere informatie

Kanker. Inhoud. Inleiding. Wat is kanker? Inleiding

Kanker. Inhoud. Inleiding. Wat is kanker? Inleiding Kanker Inhoud Inleiding Inleiding Wat is kanker? Soorten kanker In het kinderziekenhuis Wat kan je doen tegen kanker? Afsluiting Bronvermelding Ik houd mijn werkstuk over kanker, omdat het mij een moeilijk

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal!

De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! De Bloem (van plastic) is een meid van nu! Tikkeltje brutaal! Hé hoi, hallo! Ik zal me even voorstellen. Ik ben Bloem. Bloem van Plastic. Maar je mag gewoon Bloem zeggen. Wow! Wat goed dat jullie even

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Onderduiken Mijn spreekbeurt gaat over mensen die in de tweede wereldoorlog zijn ondergedoken. Mijn werkstuk heb ik gemaakt over Anne Frank. Anne Frank is in de tweede wereld oorlog ook ondergedoken. Vandaar

Nadere informatie

2 maart 1945. 2 maart 2016. Leerlingen groep 7 en 8 De Meeander Heelweg

2 maart 1945. 2 maart 2016. Leerlingen groep 7 en 8 De Meeander Heelweg 2 maart 1945 2 maart 2016 Leerlingen groep 7 en 8 De Meeander Heelweg Er kwamen 4 Duitsers bij de Bark. Ze slaan piketten, voor het plaatsen van batterijen veldartillerie. Maar op die dag gingen de verzetsgroepen

Nadere informatie

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Als je iets verkeerd doet, verdien je straf. Ja toch? Dat is eerlijk. Er is niemand die nooit iets

Nadere informatie

Zorg dat je een onderwerp kiest, waarvan je echt meer wilt weten. Dat is interessanter, leuker en makkelijker om mee bezig te zijn.

Zorg dat je een onderwerp kiest, waarvan je echt meer wilt weten. Dat is interessanter, leuker en makkelijker om mee bezig te zijn. Werkstukwijzer Deze werkstukwijzer helpt je om een werkstuk in elkaar te zetten. Je vult eerst een formulier in. Op dit formulier komt te staan waar je werkstuk over gaat en hoe je het aanpakt. Met behulp

Nadere informatie

De naam van het kindertehuis is Visatorii Dat betekent dromen. De droom werd een nachtmerrie.

De naam van het kindertehuis is Visatorii Dat betekent dromen. De droom werd een nachtmerrie. De naam van het kindertehuis is Visatorii Dat betekent dromen. De droom werd een nachtmerrie. Op 12 mei 2009 werden we gebeld met de mededeling dat er brand was geweest in het kindertehuis. Aanvankelijk

Nadere informatie

Als het licht weer aan gaat

Als het licht weer aan gaat Als het licht weer aan gaat Als het licht weer aan gaat Joyce de Groot Copyright Joyce de Groot Coverontwerp: Gerrit Hendriks ISBN: 978.94.021.5289.0 Inhoudsopgave Voorwoord blz. 7 Het boek wordt geboren

Nadere informatie

Inhoud. Het leven van Escher. Weiland wordt vogel. Kringloop metamorfose. De wereld op z n kop.

Inhoud. Het leven van Escher. Weiland wordt vogel. Kringloop metamorfose. De wereld op z n kop. Inhoud. Blz. 1. Blz. 2. Blz. 3. Blz. 4. Blz. 5. Blz. 6. Blz. 7. Blz. 8. Blz. 9. Blz. 10. Blz. 11. Kaft Inhoud Het leven van Escher. Moeilijke jaren. Weiland wordt vogel. Kringloop metamorfose. De wereld

Nadere informatie

Educatieve uitgave Brandweer Den Haag. Kleur- en doeboek. Haaglanden Den Haag

Educatieve uitgave Brandweer Den Haag. Kleur- en doeboek. Haaglanden Den Haag 42585_doeboek 27-07-2004 16:41 Pagina A Educatieve uitgave Brandweer Den Haag Kleur- en doeboek Haaglanden Den Haag 42585_doeboek 27-07-2004 16:41 Pagina 1 Voorwoord Beste jongens en meisjes, Dit is het

Nadere informatie

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco.

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco. 1 Het portiek Jacco ruikt het al. Zonder dat hij de voordeur opendoet, ruikt hij al dat er tegen de deur is gepist. Dat gebeurt nou altijd. Zijn buurjongen Junior staat elke avond in het portiek te plassen.

Nadere informatie

Ik staar over het water

Ik staar over het water Ik staar over het water Het is zondag 5 december als de burgemeester ons belt. Kom snel naar het water, zegt hij. We gaan. Het regent eens een keer niet, en de zon schijnt. Als we aankomen op de plek waar

Nadere informatie

Voorbereidende les. Basisonderwijs. Educatieteam

Voorbereidende les. Basisonderwijs. Educatieteam Basisonderwijs Voorbereidende les (1) Introductie (2) Huiswerkopdracht (3) Bijlage 1 (4) Bijlage 2 Educatieteam Het educatie team bestaat uit jonge, gemotiveerde en bevlogen medewerkers die dichtbij de

Nadere informatie

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak.

Tik-tak Tik-tak tik-tak. Ik tik de tijd op mijn gemak. Ik haast me niet zoals je ziet. Tik-tak tik-tak, ik denk dat ik een slaapje pak. Tik-tak - Lees het gedicht tik-tak voor. Doe dit in het strakke ritme van een langzaam tikkende klok: Tik - tak - tik - tak Ik tik - de tijd - op mijn - gemak. Enzovoort. - Laat de kinderen vrij op het

Nadere informatie

Weer loop ik door de draaideur van het Lucasziekenhuis.

Weer loop ik door de draaideur van het Lucasziekenhuis. 1 Weer loop ik door de draaideur van het Lucasziekenhuis. Dat is nu al de derde keer in een paar dagen. We moeten vandaag op de eerste verdieping zijn, kamer 105. Mevrouw dr. W.H.F. Scheltema, internist,

Nadere informatie

Zelfbeschadiging inventarisatie en behandeling

Zelfbeschadiging inventarisatie en behandeling 1 Zelfbeschadiging inventarisatie en behandeling Over de eerste keer dat je jezelf beschadigde 1. ik deed het omdat ik het wilde en van plan was 2. het gebeurde toevallig/per ongeluk 3. leek gewoon te

Nadere informatie

Almelo, 8 juli 2015. En dat is niet zo makkelijk voor iedereen want de meeste kinderen zijn gewend aan school, vrienden, azc, enz, enz.

Almelo, 8 juli 2015. En dat is niet zo makkelijk voor iedereen want de meeste kinderen zijn gewend aan school, vrienden, azc, enz, enz. Almelo, 8 juli 2015 Onderwerp: Moeilijk verhuizen! Beste heer/mevrouw Ik ben (...) Ik ben 14 jaar oud. Ik woon met mijn ouders en mijn 2 kleine broertjes in azc Almelo. In deze vakantie moeten er ongeveer

Nadere informatie

Vroeg Interventiedienst Drugs

Vroeg Interventiedienst Drugs VRIND Vroeg Interventiedienst Drugs Als aan ouders gevraagd wordt wat hun grootste bekommernissen zijn voor hun kinderen in de toekomst, dan scoort 'drugs' zeer hoog. Ouders maken zich zorgen over drugs.

Nadere informatie

1. Van je juf of meester krijg je een plaatje. Bekijk je plaatje goed. 3. Zoek samen nog vier klasgenoten met een ander plaatje.

1. Van je juf of meester krijg je een plaatje. Bekijk je plaatje goed. 3. Zoek samen nog vier klasgenoten met een ander plaatje. Opdracht 1 Ongeveer 150 jaar geleden stonden er veel steenfabrieken langs de IJssel. De stenen werden van klei gemaakt. Dat kon je langs de IJssel vinden. Als de rivier overstroomde, bleef er een laagje

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar

Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar Als je ouders uit elkaar gaan is dat heel ingrijpend. Vaak verandert er nogal wat in je leven. Een rechter wil hierover met je praten tijdens een kinderverhoor.

Nadere informatie

Lieve vrienden van El Manguaré,

Lieve vrienden van El Manguaré, Lieve vrienden van El Manguaré, Vanuit een overstroomd Iquitos de tweede tamtam van 2012. Twee dagen geleden schreef ik onderstaand stukje: Manguaré kampt met wateroverlast! Zoals Yolanthe in de vorige

Nadere informatie

H E T V E R L O R E N G E L D

H E T V E R L O R E N G E L D H E T V E R L O R E N G E L D Personen Evangelieschrijver Vrouw (ze heet Marie) Haar buurvrouwen en vriendinnen; o Willemien o Janny o Sjaan o Sophie (Als het stuk begint, zit de evangelieschrijver op

Nadere informatie

Unispect - Toolbox 8 - Ongevallen

Unispect - Toolbox 8 - Ongevallen Unispect - Toolbox 8 - Ongevallen Uit onderzoek (CBS) is gebleken dat in het jaar 2000 een kleine 150.000 personen ten minste één arbeidsongeval met letsel is overkomen. Een deel van deze groep overkomt

Nadere informatie

Dit is het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Dit vindt de ChristenUnie belangrijk voor Nederland. Lees maar!

Dit is het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Dit vindt de ChristenUnie belangrijk voor Nederland. Lees maar! Over een paar weken kiest Nederland een nieuwe regering. Op 12 september Jij kunt ook kiezen. Stemmen noemen we dat. Als je stemt, kies je voor de politieke partij die jij het beste vindt. Jij kunt straks

Nadere informatie

Opwindende ontdekkingen in oud-oosterhout! Wo uter is

Opwindende ontdekkingen in oud-oosterhout! Wo uter is rcheobode Opwindende ontdekkingen in oud-oosterhout! Wo uter is archeoloog. Hij hoort bij de groep archeologen die nu aan het opgraven is in Oosterhout in het gebied Vrachelen. Daar wordt over een jaar

Nadere informatie

TONEELSTUK Marama en de krokodillenrivier.

TONEELSTUK Marama en de krokodillenrivier. TONEELSTUK Marama en de krokodillenrivier. AKTE I Scène 1 In een Afrikaans dorpje staan wat hutjes en zijn de mensen bezig met alledaagse dingen: er wordt water gehaald, eten gemaakt, kinderen spelen buiten...

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

"Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5"

Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5 "Afraid of the Dead ( The Escape ) Hoofdstuk 5" Voor het eerst alleen Ik werd wakker in een kamer. Een witte kamer. Ik wist niet waar ik was, het was in ieder geval niet de Isolatieruimte. Ik keek om me

Nadere informatie

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost.

De twee zaken waarover je in dit boek kunt lezen, zijn de meest vreemde zaken die Sherlock Holmes ooit heeft opgelost. Sherlock Holmes was een beroemde Engelse privédetective. Hij heeft niet echt bestaan. Maar de schrijver Arthur Conan Doyle kon zo goed schrijven, dat veel mensen dachten dat hij wél echt bestond. Sherlock

Nadere informatie

Saam bou aan die toekoms

Saam bou aan die toekoms Nieuws over Stichting Table Mountain en onze jubileum reis naar Zuid-Afrika. View this email in your browser Saam bou aan die toekoms Lieve mensen, Over één dag is het zover: op 12 december vliegen we

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info De Chinese Muur 1. Voorwoord. 2. Wat is de Chinese Muur? 3. Waar ligt de Chinese Muur? 4. Waarom bouwden de Chinezen de Chinese Muur? 5. Hoe bouwden de Chinezen de Chinese Muur? 6. Hoe lang en hoe groot

Nadere informatie

Het onderzoek van de burgemeester 5/6

Het onderzoek van de burgemeester 5/6 Het onderzoek van de burgemeester De burgemeester hoorde dat kinderen ongerust zijn. Nee, ze zijn niet bang voor onweer of harde geluiden. Ze maken zich zorgen over de natuur. Dieren krijgen steeds minder

Nadere informatie

Sindbad. De Vier Windstreken

Sindbad. De Vier Windstreken Nieuwsgierig naar de wereld achter de horizon, vertrekt Sindbad op een schip naar Oost-Indië. Hij bevaart alle zeeën en oceanen waar de zon op schijnt en beleeft de meest fantastische avonturen. Hongerige

Nadere informatie

JEZUS IS MIJN SUPERHELD

JEZUS IS MIJN SUPERHELD JEZUS IS MIJN SUPERHELD NAAM Studielessen voor 4-7 jarigen. Mei 2005 Deze lessen zijn geschreven door Beryl Voorhoeve, Judith Maarsen De lessen zijn geschreven om te gebruiken in kleine Bijbelstudie groepen

Nadere informatie