L3M Groep 6 Jeanine Brink L Eveline Hoogeterp Yvonne van Moort Annemieke Naaktgeboren Ananda Serne

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "L3M Groep 6 Jeanine Brink L Eveline Hoogeterp Yvonne van Moort Annemieke Naaktgeboren Ananda Serne"

Transcriptie

1 L3M Groep 6 Jeanine Brink L Eveline Hoogeterp Yvonne van Moort Annemieke Naaktgeboren Ananda Serne L L 1

2 Dit is de inhoudsopgave van ons werkstuk. Hier is een duidelijk overzicht van onze deelonderwerpen; Voorwoord blz. 2 Hoofdstuk 1, 2 blz. 4 t/m 8 Hoofdstuk 3 blz. 9 t/m 12 Hoofdstuk 4 blz. 13 t/m 17 Hoofdstuk 5 blz. 18 t/m 20 Hoofdstuk 6 blz. 21 t/m 28 Hoofdstuk 7 blz. 29 t/m 30 Hoofdstuk 8 blz. 31 t/m 36 Nawoord blz. 37 Overzicht van de bronnen blz. 38 2

3 Wij hebben gekozen om het onderwerp; De vuurwerkramp Enschede te gaan behandelen. Onze hoofdvraag is; Was het te voorkomen en hoe reageerde iedereen erop. De deelvragen zij: Werden de regels gehandhaafd? Waren de vergunningen in orde? De vestiging De explosie De gevolgen De hulpverlening De wederopbouw Is het uit onderzoek gebleken wat de oorzaak was? We hebben dit allemaal afzonderlijk behandeld, maar we hebben elkaar wel de informatie gegeven. We hebben meerdere besprekingen gehad om de vorderingen met elkaar te bespreken. Veel plezier met het lezen! 3

4 Jeanine Brink Ik heb de deelvraag: waren de vergunningen in orde? en werden de regels wel gehandhaafd? gekozen omdat het onderwerpen zijn die erg veel met de ramp te maken hebben. Als de vergunningen maar in orde waren geweest en ze zich aan de regels gehouden hadden was er niks gebeurd. De waarschijnlijke oorzaak is bekend en duidelijk is dat er verscheidende stoffen verspreid lagen die nooit bij elkaar hadden mogen liggen. De vergunningen werden als niet belangrijk beschouwd en de regels werden overtreden. Dit heeft vervolgens 22 mensen het leven gekost en vele gewonden die een levenslang trauma aan deze ramp hebben overgehouden. De vergunningen van S.E. Fireworks -het vuurwerkbedrijf dat de ramp in Enschede veroorzaakte - waren niet in orde. Er waren regels opgesteld door de gemeente Enschede, omdat zij de fabriek eigelijk onveilig vonden in de buurt van een openbare weg en een dichtbebouwde woonwijk. De regels waren verstrakt en de normen verhoogd. Er was bijvoorbeeld afgesproken dat de containers in plaats van een halve meter een hele meter uit elkaar moesten en de containers waar er volgens de wet van 91 maar 3 van mochten staan werd in 99 wel eens waar versoepeld en hierdoor werd het mogelijk dat er op het binnenterrein van S.E. Fireworks 14 zeecontainers stonden maar deze moesten wel aan de eisen voldoen. Voor containers op de binnenplaats was in 97 toestemming gegeven alleen moest het vuurwerk wel opgeslagen worden in de door Defensie goedgekeurde Mavovuurwerkboxen. In plaats van deze veilige Mavo-vuurwerkboxen werden er zeecontainers gebruikt die alles behalve veilig zouden zijn. Tenzij deze zeecontainers bekleed werden met speciale brandwerende bekleding aan de binnenkant anders is het binnen vier minuten in de zeecontainers te heet en zal het vuurwerk ontploffen. De wet van 91 schrijft ook voor dat het vuurwerk eigelijk in een container had moeten liggen die maarliefst een heel uur brandbestendig is. Niet alleen de gemeente Endschede was het oneens over de afstand tussen de containers en de afstand tot de openbare weg, 4

5 ook volgens de regels van Defensie voldeden de containers niet aan de eisen en stonden ze te dicht op de openbare weg. Ondanks al deze regels kwam S.E. Fireworks met vlag en wimpel door de jaarlijkse Defensiecontrole. Dit werd volgens justitie mede mogelijk gemaakt door de inmiddels op non-actief gezette majoor. Niet alleen deze regels werden overtreden ook de regels van de opbergveiligheid. In de twaalf zeecontainers die inmiddels op de binnenplaats stonden, lag ongeveer een derde teveel aan vuurwerk. Dit kon volgens de eigenaren geen kwaad en werd door Defensie ook niet opgemerkt. De zeecontainers die volgens de regels met hangsloten moesten worden afgesloten, omdat als de deuren volledig dicht zaten de druk in de containers te hoog kon worden en dit werd eveneens weer niet gedaan. De vergunningen voor de zeecontainers zijn nooit verstrekt maar de vergunningen voor Mavovuurwerkboxen wel. Je krijgt een vergunning voor zo veel vuurwerk alleen als ze weten dat de regels strikt zullen worden nageleefd. S.E. Fireworks heeft de regels aan zijn laars gelapt en dit heeft tweeëntwintig levens gekost. S.E. Fireworks is wel eens waar tot nu toe maar zelden als oorzaak gezien maar uit het rapport van Fred Vos blijkt dat de Cv samen met een roestende ton titaanpoeder de knal had kunnen veroorzaken en dit waarschijnlijk ook gedaan heeft. Een roestende ton met zulk zwaar vuurwerk had sowieso in een goedbeveiligde container moeten staan. Er werd gezegd dat dit titaan gebruikt werd om zelfgemaakte titaniumbommen van te maken, maar om deze bommen te kunnen maken zijn er vergunningen nodig die er in dit geval ook niet waren. Voor het maken van deze bommen zijn experts nodig en deze moeten speciaal erin opgeleid zijn en indien deze mensen niet in dienst waren van S.E. Fireworks is dit tegen de regels. Hoe langer men zoek hoe meer men vinden zal. Zegt het politiehoofd van de Enschedese politie. De vergunningen met daaraan de gebonden regels werden niet nageleefd en dit grote ongeluk volgde. De los liggende stukken lont die het vuur konden laten ontstaan waren ook niet verpakt volgens de regels. Er is zoveel niet gedaan volgens de regels en er is zoveel zonder vergunningen gedaan dat het bijna niet meer opviel al gebeurde dit wel. De oorzaak van de ontploffing lag aan de Cv. De Cv-ketel die samen met het roestende vat titaanpoeder in de kleine ruimte stond is totaal verbrand en via de gasleidingen is het vuur onder (!) de containers terechtgekomen en zo 5

6 heeft het vuur de containers zo hevig verwarmt, wat nooit had gekund als de verplichte hangsloten aanwezig waren geweest, dat al het vuurwerk onder zo n zware druk kwam dat het is ontploft. Alle kleine fouten die gemaakt zijn door S.E. Fireworks, Defensie maar ook door de gemeente hebben voor deze verwoesting gezorgd. De complete wijk moest worden vernieuwd omdat er deze fouten zijn gemaakt. Mensen die misschien net alles hadden bijgebouwd netjes met vergunningen en dan komt er zo n grote fabriek die denkt dat het allemaal wel zonder kan. Mensen zijn boos omdat steeds vaker blijkt dat bedrijven zich niet aan regels en vergunningen houden. Ze gaan altijd net te ver waardoor er verschrikkelijke dingen gebeuren. S.E. Fireworks had beter gecontroleerd moeten zijn door het VEN (Vereniging Evenementenvuurwerk) waarbij S.E. Fireworks aangesloten was. Het VEN kwam geregeld op bezoek en had op het beleid van de directeuren niets op of aan te merken. Een woordvoerder van het VEN zegt: S.E. Fireworks liet zijn mensen altijd alle mogelijke cursussen volgen. Afgelopen jaar werden alle werknemers nog naar een cursus gestuurd die ze fl , - koste. Het VEN was destijds, toen de ramp plaatsvond erg verbaasd over alle beschuldigingen die de bewoners en betrokken uitspraken. Volgens het VEN werden alle regels gehandhaafd, maar zodra het verslag van Vos uit was spraken zij dit tegen. Het beleid van S.E. Fireworks was niet in orde spraken zij later zichzelf tegen. Toen een van de directeuren zichzelf aangaf bij de politie was het bewijs ook al geleverd, de regels waren niet gehandhaafd en de vergunningen waren niet in orde en dit was iets wat justitie het ergste deed vermoeden. De titaniumbommen die werden geproduceerd door een van de directeuren werden in een kamer gemaakt die grensde aan een van de containers. Dit was nog niet zo erg geweest als er in die kamer geen deur had gezeten naar een van de containers. Deze deur was brandonveilig en zeer gevaarlijk. Volgens de regels mogen er geen ramen en deuren in de muren zitten die vlak naast een container staan maar een kamer grenzend aan een container is streng verboden en als er dan ook nog een deur en raam in zitten zou hiervoor de fabriek enige tijd buiten gebruik gesteld kunnen worden. Kennelijk wilden de directeuren dit alles op het spel zetten voor het maken van een van de zwaarste soorten vuurwerk. Onbegrijpelijk blijft wel dat Defensie hier nooit wat over gezegd heeft of dat een van de klanten S.E. Fireworks nooit aangegeven heeft. Als een van de klanten het vuurwerk op kwam halen dan werd dat altijd uit de containers gehaald wat op zich ook niet 6

7 helemaal zonder risico was. Er had maar een iemand zo gek hoeven zijn om er een lucifer of een opgebrande sigaret neer te gooien en de hele handel was al veel eerder in zijn geheel de lucht in gegaan. Niemand heeft hier ooit acht op geslagen wat levensgevaarlijke situaties had kunnen veroorzaken. De majoor die het bedrijf altijd heeft gecontroleerd en het altijd door de test heen heeft laten komen terwijl hij wist dat het een levensgevaarlijke situatie had kunnen zijn is op non-actief gezet wat voor veel mensen nog niet voldoende is. De mogelijkheid dat deze majoor wordt aangeklaagd is wel degelijk aanwezig maar toch is daar relatief weinig kans op. Waar bijna alle mensen die wisten dat deze fabriek er stond bang voor waren is gebeurd. Hij is ontploft en heeft teveel levens geëist en honderden gewonden. Wat gebeurd is was de schuld van het niet handhaven van regels en het niet aanvragen van vergunningen of ze gewoon helemaal vergeten. Wat op 13 mei 2000 gebeurd is mag nooit meer gebeuren. Dit is ook een van de reden waardoor veel vuurwerkbedrijven verhuist zijn naar plekken waar er weinig mensen wonen. Mijn conclusie is dat er erg weinig gedaan is om de regels te handhaven en dat de vergunningen overduidelijk niet in orde waren. S.E. Fireworks heeft zich schuldig gemaakt aan een ernstig misdrijf wat die vele levens gekost heeft. De vergunningen klopte of niet of voor de helft maar nooit helemaal. De vergunningen waren wel verstrekt voor de Mavovuurwerkboxen maar niet voor de zeecontainers tenzij deze de speciale bekleding hadden op de binnenwand wat deze keer niet het geval was. De regels die gesteld waren dat de boxen (die er dus eigelijk helemaal niet mochten staan) een hele meter uit elkaar zouden staan wat in werkelijkheid maar zo n zestig centimeter was. De ernstige overtredingen die door Defensie afgekeurd hadden moeten worden zijn door de vingers gezien. Dit alles bij elkaar optellend maakt overduidelijk dat dit alles niet klopte. De conclusie is dus vrij makkelijk. De regels zijn nooit gehandhaafd en de vergunningen waren niet in orde. 7

8 Overzicht van de gebruikte bronnen: Boeken: Ramp Enschede; trouw; ISBN De Telegraaf; Algemeen Dagblad; Allard Besse en Eddy van der Ley Nieuwsbrief wederopbouw Roombeek-West nummer 1, 2,3; Dick Buursink folder 13 mei- opnieuw begonnen ; Wanda Wildeboer via het telefoonnummer: Internet: Met behulp van Willeke Hulleman heb ik ook bij de gemeente Enschede informatie los gekregen die ik verwerkt heb in mij deelvraag. 8

9 Ananda Serné. Ik beantwoord de deelvraag: Waarom stond S.E. Fireworks in een woonwijk? Het antwoord daarop wil ik wel weten, want het is natuurlijk Fireworks en de landelijke overheid hebben niet gedaan wat ze moesten doen om de bewoners die in de buurt van S.E. Fireworks woonden veilig te stellen. Volgens sommige mensen had het college van B en W informatie over de vuurwerkopslagplaats kunnen geven aan de mensen die in de buurt woonden. Toen er in het bedrijf controles werden gehouden is er alleen gekeken naar de inrichting, de veiligheidsmaatregelen en de constructie van het bedrijf. Er is dus niet gekeken naar de ligging van het bedrijf want dat was midden in een woonwijk. Meteen na de ramp kwam burgemeester Mans op de televisie. Hij liet zien hoe slecht de gemeenteraad ervan op de hoogte was dat de vuurwerkopslagplaats tussen de woningen stond. Hij zei dat S.E. Fireworks er eerst was gebouwd en dat er later huizen omheen waren gebouwd. Wat hij zie was niet waar. De arbeiderswijk Mekkelholt was wel later gebouwd dan de oude textielfabrieken die er al stonden. Maar toen die textielfabrieken werden gesloten kwam S.E. Fireworks daar pas en dat was in Dat was dus veel later dan de woningen eromheen. Het was onverantwoordelijk van de gemeente dat ze toestemming hebben gegeven om de vuurwerkopslagplaats daar neer te zetten. S.E. Fireworks heeft daar zelfs 23 jaar gestaan. Veel gemeenteraadsleden wisten ook niet dat daar een vuurwerkopslag was. Veel mensen die in de buurt woonden dachten zelfs dat het een opslagplaats voor oud papier was. Ze hadden er dus helemaal geen informatie over gekregen. Eigenaar S.E. Fireworks De laatste directeuren van S.E. Fireworks waren Ruud Bakker (38) en Willi Pater (49). Ruud Bakker deed meer in het bedrijf. De eigenaar voor hen was H. Smallenbroek. Directeur Ruud Bakker Rent weg. R. Bakker zei dat zijn voorganger H. Smallenbroek zwart handelde in vuurwerk. Nadat Bakker samen met W. Pater S.E. Fireworks over had genomen werd het zwart handelen steeds minder. Er werd nog wel vuurwerk verkocht aan het personeel en kennissen maar dat werd wel ergens opgeschreven. W. Pater en R. Bakker spreken elkaar tegen bij de 9

10 rechtszaken dus het is nog moeilijker om erachter te komen wat er is gebeurd. Bakker na de explosie Het onderzoek naar Bakker en Pater werd drie dagen na de ramp op 16 mei ingesteld. Ze bleven op advies van hun advocaten de eerste dagen na de ramp ergens ondergedoken. R. Bakker lag eerst een tijdje in het ziekenhuis, omdat toen hij hoorde dat het bedrijf in brand stond snel was gekomen. Willi Pater was ondergedoken bij familie. Het openbaar ministerie liet op 18 mei een internationaal opsporings- en aanhoudingsbevel uitkomen. Pater meldde zich op 19 mei bij de politie en Bakker op 20 mei. Ze bleven lang in voorarrest. Het openbaar ministerie eiste dertien maanden celstraf tegen Bakker en vijftien maanden celstraf tegen Pater. Tegen Pater eiste ze minder omdat hij minder in het bedrijf deed. Uiteindelijk zijnze allebei veroordeeld tot zes maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Doordat de duur van het voorarrest daar nog van moest worden afgetrokken hoefde ze niet meer de gevangenis in. De rechtbank vond ze samen verantwoordelijk dus daarom kregen zij een even lange straf. Ze werden ook nog veroordeeld voor het verkopen van vuurwerk aan particulieren, daar moesten ze een boete van 2250 euro voor betalen. De straf is lager uitgevallen omdat: -Het bedrijf vuurwerkshows hield en de gemeente Enschede en het ministerie van Defensie daar nauwelijks toezicht op hadden. -De rechters vonden dat het openbaar ministerie ook de vorige eigenaar H. Smallenbroek had moeten vervolgen. -Toen Bakker en Pater met hun advocaten praatten werd hun gesprek door de politie opgenomen en het openbaar ministerie heeft de rechtbank daar verkeerd over ingelicht. S.E. Fireworks kwam in 1977 in Enschede. Harm Smallenbroek was toen de eigenaar. De letters S.E. staan voor Smallenbroek Enschede. Het bedrijf vestigde zich toen aan de Tollensstraat in een oude textielfabriek, er stonden toen al rijtjes arbeidershuizen omheen. De gemeente en de inwoners protesteerden er niet tegen. In 1977 was Harm Smallenbroek eigenaar van S.E. Fireworks, dat is ook het jaar waarin S.E. Fireworks in Enschede kwam. Op 10 juni 1976 vroeg Smallenbroek aan de gemeente van Enschede of hij op de Tollensstraat 50 een vuurwerkopslagplaats mocht bouwen. Op 18 juni 1976 zegt de chef van afdeling stedenbouw dat hij het goed vindt. Smallenbroek mag het bouwen als hij de bouwvergunningen heeft. De Burgemeester van Enschede geeft hem een paar voorwaarden waar hij zich aan moet houden. Op 19 oktober 1976 krijgt Smallenbroek van het college van burgemeester en wethouders een bouwvergunning en hij krijgt een verklaring dat de Gedeputeerde Staten van Overijssel het ermee eens is. Op 29 november 1976 ondertekent de burgemeester een 10

11 verklaring van geen bezwaar tegen de aanvoer van kleine vuurwerkartikelen. In de verklaring worden drie voorwaarden genoemd waar het bedrijf zich aan moet houden: - Tenminste 24 uur voordat er vuurwerk wordt aangevoerd moet de politie dat weten. - Alle aanwijzingen van de politie moeten worden opgevolgd. - Het bedrijf wordt aansprakelijk gesteld voor de schade die uit het gebruik van deze verklaring komt. Woonwijk Roombeek De wijk behoorde tot een van de armste wijken van Enschede. Toen er nog niets stond in het gedeelte van Enschede dat nu Roombeek heet vestigde zich er als eerst een paar textielfabrieken daardoor kwamen er ook weer huizen en andere industrie te staan. De wijk Roombeek is genoemd naar een beekje dat daar in de buurt stroomt, dat beekje heet Roombeek en het is een zijtak van de Regge. Begin vorige eeuw was er in Enschede een grote woningnood en er werden in een snel tempo allerlei nieuwe huizen bijgebouwd. De nieuwe wijk Roombeek voldeed niet aan de wensen van de arbeiders in de textielfabrieken. In 1907 werd een nieuwe woningwet gemaakt en toen ging het beter. S.E. Fireworks stond op Tollenstraat nummer 46, 48 en 50. Veel inwoners van Roombeek wisten niet dat er een vuurwerkopslagplaats in hun wijk stond. Ze hadden dus geen goede informatie gehad. Veel mensen hadden dus geen idee waar die ontploffing vandaan kwam omdat ze niet wisten dat daar vuurwerk lag. Veel mensen uit Enschede hielpen de mensen die in Roombeek woonden en na de ramp werden er allemaal meubels en spullen voor de mensen die hun woning verloren waren ingezameld. Er zijn ook stiltetochten voor de getroffenen gehouden. Antwoord deelvraag Ik vind dat de gemeenteraad van Enschede nooit toestemming had mogen geven om daar een vuurwerkopslagplaats te bouwen. Ze hebben er ook helemaal geen informatie over gegeven aan de mensen die er in de buurt wonen, dat vind ik ook heel raar. De burgemeester zei ook dat S.E. Fireworks er eerder stond en dat de huizen er later omheen kwamen, dat was ook niet waar. Dat zei hij gewoon om te zorgen dat hij de schuld niet kreeg. Want er stonden eerst textielfabrieken, daarna kwamen er huizen en toen vestigde S.E.Fireworks zich pas in de leegstaande fabrieken. De eigenaar van S.E. Fireworks toen, Smallenbroek had de vuurwerkopslagplaats ook ergens tussen alleen maar industrie kunnen bouwen dan was de ramp minder groot geweest. 11

12 Overzicht van de gebruikte bronnen: Internet; (dit is de krant van Twente) Boeken en tijdschriften; tijdschrift Elsevier AD van 10 april "De ramp van Enschede" geschreven door Frans de Lugt. 12

13 Yvonne van Moort Dit werkstuk gaat dus over de vuurwerkramp in Enschede wat op 13 mei in het jaar 2000 afspeelde. De explosies waren tussen 3 uur en half 4, zoals iedereen al weet, maar hoe ontstonden die explosies? En wat gebeurde er daarna? Nou ga ik proberen uit te leggen hoe de explosies ontstonden en ik ga het van minuut tot minuut vertellen. Veel plezier! Voor de explosies is er eerst nog iets anders gebeurd. Er is namelijk een brandje ontstaan in een van de werkruimtes van S.E. Fireworks, waarvan bijna iedereen dacht dat het een papierfabriek was. Die ruimte wordt C17 genoemd. Het brandje ontstaat door een roestend ijzeren vat en de stof titaan. Het titaan zat in het ijzeren vat. Als titaan en roestend ijzer bij elkaar komen kan dat gaan branden en dat is dus ook gebeurd. Toen iemand dit brandje ontdekt had, is de brandweer ingelicht en naar de Tollenstraat gegaan met zes brandweerauto s. Waarvan 4 tankauto s, 1 ladderwagen en de auto van de officier van dienst. En ze hebben zich opgesteld als op het plaatje hier onder. Later is er versterking gekomen. Door de hitte van het vuur zijn de kunststof veiligheidskleppen van de cv-ketel gesmolten. Nu was er een vrije gasstroom ontstaan en nu kon het gas gemakkelijk uit de leiding van de cv-ketel lopen. De brand is vlak na het ontstaan ervan weer gedoofd door een gesmolten kunststof 13

14 waterleiding. Er was één probleem en dat was namelijk dat de hele ruimte was afgesloten en er kon dus geen lucht in of uit. De hitte van het vuur en de rook konden niet afgevoerd worden dus ontstond een kleine explosie. De ontploffing heeft er voor gezorgd dat de gasleiding van de cv-ketel kapot is gegaan. Daardoor kon er nog meer gas vrij komen. Dat gas heeft zich verspreid door middel van het dak, de muren en de vloer van de ruimte naar een andere ruimte (C2). Door middel van de waterleidingen is het gas verder gestroomd naar de ruimte C4. En in beide ruimtes is er brand ontstaan. Omdat in deze twee ruimtes vuurwerk lag, is het ontploft en achter de bunkers E2 en E15 terechtgekomen. Door het vuurwerk wat daar terecht gekomen is, klinkt er op eens een zwaar geroffel en geknetter van vuurwerk. Dat komt doordat de brand, die veroorzaakt is door het vuurwerk, door de onbeveiligde wand van E2 is doorgedrongen. In E2 zijn kartonnen dozen die daar stonden vlam gaan vatten. De brandweer moest dus daar ook gaan blussen met hogedrukspuiten. Op het plaatje hierboven is te zien hoe de brand over slaat van de bunkers C2 en C4 naar de zeecontainers E2 en E15. Gelukkig waren er bij deze gebeurtenis nog geen slachtoffers gevallen van de mensen in de buurt van het bedrijf of op het terrein van het bedrijf. De brand achter de zeecontainers E2 en E15 heeft er voor gezorgd dat de deuren van de zeecontainer E2 open waren gebarsten. De bunker tegenover E2 overleefden de enorme klap, maar het vuurwerk wat in E2 lag, sloeg door naar de deur van MAVO-box M7. En dat vuurwerk kwam zo terecht daarin. Daar kon de MAVO-box niet tegen en precies 42 seconde, nadat het vuurwerk van container E2 naar de MAVObox was overgeslagen, ontplofte M7 ook. Dit is ook te zien op het plaatje hier naast. In de MAVObox lag waarschijnlijk veel vuurwerk wat gebruikt wordt concerten en dat soort gebeurtenissen. En dat is zwaar vuurwerk waar S.E.Fireworks waarschijnlijk geen geldige vergunning voor had. Het gas was over gevloeid onder al de bunkers (of centrale bewaarplaatsen), zeecontainers en MAVO-boxen en dat was dus gebeurd door de waterleidingen die door de hitte van wel 130 graden Celsius gesmolten 14

15 waren. Het gas lag dus ook onder de MAVO-box M7 en dat is ook een reden waarom M7 geëxplodeerd is. Bij deze explosie waren er ook nog geen erge gevolgen zichtbaar en ook nog geen gewonden mensen aangetroffen. De Grolschfabriek die naast S.E.Fireworks stond was ook nog niet aan getast. Maar na deze kleine explosie volgde er een grotere en dat gebeurde doordat de MAVO-box M6, die naast M7 stond, ook ontplofte. Dat was bijna tegelijk gebeurd met de ontploffing van M7. De MAVOboxen M6 tot en met M1 waren door deze explosie dus ontploft en het vuurwerk wat in deze MAVOboxen lag, was ontstoken en terechtgekomen bij de ingangen van bunker C11 en de zeecontainers E10 en E11. C11, E10 en E11 ontploften ook nadat het vuurwerk in de ruimtes was binnengedrongen. Bunker C11 is geëxplodeerd doordat het een te zwaar dak had. Dat is bij de andere containers en bunkers niet zo, daar is de explosie ontsnapt via het dak. Dat is ook te zien op deze tekening van S.E.Fireworks hierboven. Bij deze explosie is er wel schade gemaakt. Deze explosie heeft ervoor gezorgd dat er een enorme, paddestoel-vormige, witte rookwolk naar buiten kwam en dat de brandweerlieden niks meer konden zien. De brandweerlieden moesten wegduiken en de toeschouwers raakten in paniek. Iedereen probeerde hals over kop het gebied te ontvluchtten, terwijl puin met brandend en ontploffend vuurwerk rond het terrein van S.E.Fireworks neerkwam. Het vuurwerk veroorzaakt dat er op verschillende plaatsen ook brand ontstaat en de lucht wordt al snel donker door de hoeveelheden rook die wordt ontwikkeld. Dit wat ik hiervoor beschreven heb, was de eerste, echte, zware explosie die er geweest is. Vlak na de eerste explosie is het gedaan met het hele bedrijf S.E. Fireworks. Dat is ook te zien op de tekening hier naast. De ontploffing komt waarschijnlijk, omdat in C11 een zwaar stuk vuurwerk binnen is gedrongen, maar ook door het gas wat allemaal zich allemaal onder de containers heeft verspreid. De mensen werden de straat uitgeblazen, hun huizen uitgezogen en de huizen stonden te trillen op de grond. Zelfs op een paar kilometer afstand vallen glazen van buiten staande tafeltjes, 15

16 worden de ramen door de enorme kracht naar binnen gedrukt en ontstaan er hevige winden. Rondom het gebied van S.E.Fireworks worden de huizen in elkaar gedrukt en uit elkaar gescheurd. Een enorme massa van kleine en grote brokken beton en metaal van de zeecontainers vliegen in het rond. Overal in de omgeving worden mensen, auto s, huizen en gebouwen er door getroffen. Dat gebeurt zelfs tot ongeveer op een kilometer van het bedrijf. Het gevolg van het rondvliegend puin is dat de mensen van achter worden geraakt en dat was soms dodelijk. Tegelijkertijd is er een regen van brandend en ontploffend vuurwerk en dat veroorzaakt nieuwe branden. Vooral veel huizen worden daar het slachtoffer van, omdat ze geen dak meer hebben en dus geen bescherming meer kunnen bieden. Overal is er rook, stof, gas en puin. De paniek die ontstaan is, is veel groter geworden. Totaal zijn er 22 doden en meer dan 1000 slachtoffers gevallen. Over heel de wijk is de schade te zien. Er is een gebied van ongeveer 42,4 hectare gesneuveld. Daarop stonden 523 bedrijven en 311 woningen. Er zijn ook nog ongeveer 1500 woningen die licht zijn beschadigd. De geschatte schade is meer dan duizend miljoen gulden. Al deze schade komt door de enorme druk van de explosies. De conclusie: In mijn inleiding had ik de vragen gesteld: Hoe ontstonden die explosies? en Wat gebeurde er daarna? en die ga ik nu beantwoorden. Het is allemaal begonnen met een ijzeren vat met titaan. Dat is gaan branden en zo is er gas gaan lekken vanuit de leiding naar de cv-ketel. En dat gas heeft zich verder over het terrein verspreid. Het vuurwerk wat ook door de brand is aangestoken, heeft zich over heel het terrein van S.E.Fireworks verspreidt. Dat vuurwerk is in andere bunkers, containers en Mavo-boxen gekomen. Het gas, wat onder de bunkers, en het vuurwerk containers en Mavo-boxen is gevloeid, hebben er voor gezorgd dat het hele bedrijf is geëxplodeerd. Dit is een foto van de tweede, zware explosie. Die om ongeveer plaats vond. Deze foto is gemaakt op een paar kilometer van de plek waar de ramp is geweest. 16

17 Overzicht van de gebruikte bronnen: Internet; Boek; Enschede, de ramp Gemaakt door het dagblad Trouw ISBN Bladzijden 14 t/m 18 De plaatjes heb ik gevonden op de boven genoemde websites. 17

18 Yvonne van Moort Dit deelonderwerp gaat over de gevolgen van de vuurwerkramp. En wat zijn nou precies de gevolgen? Ik ga het hebben over de gevolgen voor de mensen en de omgeving. Veel plezier met het lezen van dit deelonderwerp! De menselijke schade en de schade aan huizen, bedrijven, auto s, enz is heel veel. Het aantal huizen dat beschadigd of vernield is door de ramp is meer dan 300. De meeste daarvan zijn door deskundigen aangewezen als verloren. Dat komt doordat ze niet meer te repareren zijn of omdat ze te gevaarlijk zijn om in te leven. Honderden huizen hebben schade aan het dak, het glas en de gevels. Die verschijnselen komen voor tot ongeveer 1 kilometer vanaf het rampgebied, maar in enkele gevallen is het ook nog daar buiten zo. Ook honderden bedrijven hebben veel schade. Later op de dag, 13 mei, worden veel winkels geplunderd. Er werd onder andere bij slijterij, supermarkt en sportwinkels gestolen. De mensen konden er nu natuurlijk gemakkelijk in, omdat er geen beveiliging meer was. Maar zonder al die beveiliging is de politie er toch achter gekomen dat er veel werd geplunderd. De Grolsch-brouwerij die vlakbij S.E. Fireworks staat, is een van de vele bedrijven met veel schade. Dat is ook te zien op het plaatje hier onder. De totale schade (met de kosten van de inzet en hulpverlening, gemeentelijke diensten en medische instellingen en de letselschade) loopt tot in de miljarden guldens. De schade die niet alleen door Grolsch, maar ook door andere bedrijven is geleden, is de zogenaamde bedrijfsschade. Dat is schade die bedrijven leiden wanneer zij hun normale activiteiten niet meer kunnen uitoefenen. Grolsch kon bijvoorbeeld geen bier meer brouwen en daardoor konden ze ook geen winst meer maken op de verkoop van dat bier. Ze leden dus grote verliezen. Maar de ramp had nog veel meer gevolgen kunnen hebben, want op een korte afstand van S.E. Fireworks staat de Grolschfabriek en die had kunnen ontploffen. Op het terrein daarvan ligt namelijk een opslag met 18

19 ongeveer 5 ton ammoniakgas. Dan was de schade van Grolsch nog veel groter geweest. Deskundige vinden het raar dat die opslag niet is geraakt, want hun berekeningen zeggen dat de rondvliegende glasscherven en blokken beton het terrein makkelijk hebben kunnen beschadigen. Verder bestond er nog gevaar dat er een enorme wolk ammoniakgas de omgeving kon vervuilen. En dat zou een groot gevaar zijn voor de mensen in dat gebied. Ook bestond er gevaar dat er asbest vrij zou komen door de verwoeste bouwmaterialen, maar gelukkig is dat niet gebeurd. Er is veel schade geleden, maar de ergste schade is de mensen in de omgeving zelf overkomen. Zij hebben namelijk niet alleen hun huizen en bedrijven verloren, maar ook familieleden, buren, kennissen. Of ze zijn gewond geraakt. Totaal zijn er 19 doden gevallen en er zijn 3 mensen blijvend vermist. Dat brengt het aantal doden tot 22. Onder de doden en gewonden zijn ook brandweerlieden en politieagenten aanwezig. Er zijn namelijk 4 brandweermannen om het leven gekomen. Er zijn door de ramp 4163 personen dakloos geworden, waarvan waren het 2400 gezinnen. Voor hen werd er een ander onderkomen gezocht en klaargemaakt. De mensen kregen daar eten, drinken, slaapzakken, enz. Maar de meeste mensen konden niet in slaap komen, omdat ze zo bezorgd waren over hun buren, kennissen en familieleden. Enkele dagen na de ramp moest iedereen proberen om de draad van het normale leven weer op te pakken. Dat is heel moeilijk. Stel je maar voor dat je alles kwijt bent en toch weer naar school moet gaan. Je kamer is er niet meer en je hebt geen kleren meer. Maar ook al je herinneringen met foto s van vakanties en overleden opa s en oma s kun je nooit meer zien. Ik vind het hele moeilijk voor te stellen dat je vader en moeder alles weer opnieuw moeten gaan kopen. Ik weet niet of iedereen daar genoeg geld voor heeft. Als dat niet het geval is lijkt me dat heel vervelend. Ik denk dat heel veel mensen dan gaan denken hoe fijn het vroeger was en dat nu allemaal minder is. Dat zijn dan allemaal indirecte gevolgen van de ramp. En dan te bedenken, dat er nog steeds mensen zijn die slecht slapen van de verschrikkelijke dingen die ze hebben gezien en hebben meegemaakt. Ook zijn er mensen die problemen hebben met hun gezondheid, omdat ze te dicht bij het vuur hebben gestaan. De conclusie: Veel mensen hebben een trauma overgehouden aan deze ramp. Vele zijn alles kwijt, zowel hun bezittingen als hun aandenken aan fijne herinneringen. En sommigen zelfs ook familie, kennissen, buren of vrienden kwijt. De bedrijven hebben heel veel schade geleden. In directe zin zijn ze hun gebouwen of machines kwijt. Indirect hebben ze geen of weinig winst kunnen maken doordat hun bedrijf tijdelijk stil is komen te liggen. 19

20 Overzicht van de gebruikte bronnen: Internet; De plaatjes heb ik van de website; Televisie; journaal 20

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 3, september 2001 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

Dienstverlening en Veiligheid Klas 3

Dienstverlening en Veiligheid Klas 3 Dienstverlening en Veiligheid Klas 3 Lau&Vrr 2014 pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Het strafproces Grondwet Wetboek van Strafrecht Strafbare feiten Misdrijf en overtreding Poging Strafuitsluiting Oriëntatie

Nadere informatie

Brand. korpsen in actie. meester. Laat die vetpan niet alleen! En meer tips voor thuis. Een dag mee met de uitrukploeg

Brand. korpsen in actie. meester. Laat die vetpan niet alleen! En meer tips voor thuis. Een dag mee met de uitrukploeg Brand meester Blusboot heeft nooit tekort aan water 25 korpsen in actie Laat die vetpan niet alleen! En meer tips voor thuis Een dag mee met de uitrukploeg Adrenaline Ben je tussen de 12 en 18 jaar oud?

Nadere informatie

Uitzetcentrum (gezinslocatie) Den Helder

Uitzetcentrum (gezinslocatie) Den Helder Uitzetcentrum (gezinslocatie) Den Helder Sanela Hasanbegovic heeft in haar leven heel wat meegemaakt. Ze kreeg niet alleen te maken met de keiharde praktijk van migratiebeheersing, maar ook met patriarchaal

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 1, juni 2001 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat Woorden in Context deel 1, Dieltjens L., Vanparys J., Baten L., Claes MT., Alkema P., Lodewick J, 2009, Bruxelles, De Boeck 1712 items Wic 12.1 Algemene woordenschat Ik kies zelf _ met wie ik samenwerk,

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Het ging mis met die storm in het najaar

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Het ging mis met die storm in het najaar Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 21, april 2003 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen

Nadere informatie

De schok te boven komen

De schok te boven komen De schok te boven komen Slachtofferhulp H E L P T na een misdrijf of een verkeersongeluk Slachtofferhulp N e d e r l a n d Bureau Slachtofferhulp Bureau Slachtofferhulp zit in heel Nederland. Samen vormen

Nadere informatie

99 TIPS Voor het lopen van :

99 TIPS Voor het lopen van : 99 TIPS Voor het lopen van : Een Marathon Eelco de Boer 2007 Eelco de boer. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of doorgestuurd/doorverkocht zonder toestemming van de schrijver.

Nadere informatie

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand.

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Je zit in de leegte Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Michi Almer, februari 2015 *Het traject kantooromgeving van Herstelling Werk en

Nadere informatie

ONZE LEVENS ZIJN ALS KAARSEN. door. Jan Vermeer SMASHWORDS EDITION ~~~~ Copyright 2014 by Jan Vermeer / Open Doors

ONZE LEVENS ZIJN ALS KAARSEN. door. Jan Vermeer SMASHWORDS EDITION ~~~~ Copyright 2014 by Jan Vermeer / Open Doors ONZE LEVENS ZIJN ALS KAARSEN door Jan Vermeer SMASHWORDS EDITION ~~~~ Copyright 2014 by Jan Vermeer / Open Doors Dit ebook mag door de gebruiker / lezer verspreid worden, mits de tekst niet wordt aangepast.

Nadere informatie

ARMOEDE IN NEDERLAND IN DE JAREN '20 EN '30. door Janine Ter Linde en Sascha van der Zon INLEIDING

ARMOEDE IN NEDERLAND IN DE JAREN '20 EN '30. door Janine Ter Linde en Sascha van der Zon INLEIDING ARMOEDE IN NEDERLAND IN DE JAREN '20 EN '30 door Janine Ter Linde en Sascha van der Zon INLEIDING Dit boekje wil een bijdrage leveren aan kennis over een periode die de oudst nog levende Nederlanders hebben

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen. Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet

Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen. Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen Als je verdriet hebt, Kom

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Identiteitsfraude. Groepsessay

Identiteitsfraude. Groepsessay Groepsessay Laura van Egeraat Tess Glansbeek Elvira Hoogstrate Frederique van Osta Milou Schoonen Fontys Hogescholen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Wat is identiteitsfraude?... 4 1.1 Verschillende soorten

Nadere informatie

Vier kinderen en hun lotgevallen in het aansprakelijkheidsrecht

Vier kinderen en hun lotgevallen in het aansprakelijkheidsrecht Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series Vier kinderen en hun lotgevallen in het aansprakelijkheidsrecht S.D. Lindenbergh Published in NJB 2009, 2075, p. 2670-2682 Siewert Lindenbergh is

Nadere informatie

de Kinderombudsman JAARVERSLAG 2012

de Kinderombudsman JAARVERSLAG 2012 WIJ LATEN VAN JE HOREN de Kinderombudsman JAARVERSLAG 2012 1 2 Disclaimer: De in dit jaarverslag voorkomende verhalen van kinderen zijn gebaseerd op casuïstiek zoals die bij de Kinderombudsman voorkomt.

Nadere informatie

Pelser Interieur Projecten

Pelser Interieur Projecten Pelser Interieur Projecten Pelser in tijden van voor- en tegenspoed De 6 meest pakkende rechtszaken van de afgelopen 10 jaar Huisstijl bepaalt alles of niets? Het nieuwe werken 1 Redactie Pelser interieur

Nadere informatie

ok niets doen geeft veel kosten Remi Poppe Nico Schouten Patrick van Lunteren

ok niets doen geeft veel kosten Remi Poppe Nico Schouten Patrick van Lunteren apport SANERING SBESTCEMENT DAKEN ok niets doen geeft veel kosten Remi Poppe Nico Schouten Patrick van Lunteren rapport SANERING ASBESTCEMENT DAKEN Ook niets doen geeft veel kosten Remi Poppe - Tweede

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR

GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR Voorzitter Griffier Verslag Aanwezig 18 leden Afwezig Wethouders : de heer M.C. Boevée : de heer

Nadere informatie

SUCCES ANNEMARIE VAN GAAL ADVIEZEN VOOR EEN FINANCIEEL ONBEZORGD LEVEN NIEUW AMSTERDAM UITGEVERS

SUCCES ANNEMARIE VAN GAAL ADVIEZEN VOOR EEN FINANCIEEL ONBEZORGD LEVEN NIEUW AMSTERDAM UITGEVERS SUCCES SUCCES ADVIEZEN VOOR EEN FINANCIEEL ONBEZORGD LEVEN ANNEMARIE VAN GAAL NIEUW AMSTERDAM UITGEVERS 2009 Annemarie van Gaal Alle rechten voorbehouden REDACTIE Frederieke van Olffen, Riek Tawfik CORRECTIE

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Hoe leef je het langst zonder angst

Hoe leef je het langst zonder angst Hoe leef je het langst zonder angst 1 2 Hoe leef je het LANGST Zonder ANGST Edwin Selij Uitgeverij Darshan 3 4 Dit Boek was onmogelijk geweest, zonder de steun van mijn vrouw, Suzanne 5 Colofon Uitgeverij

Nadere informatie

Diabetes in ons gezin Een boek met ervaringsverhalen door en voor gezinnen met pubers met diabetes mellitus type 1

Diabetes in ons gezin Een boek met ervaringsverhalen door en voor gezinnen met pubers met diabetes mellitus type 1 Diabetes in ons gezin Een boek met ervaringsverhalen door en voor gezinnen met pubers met diabetes mellitus type 1 1 2 Diabetes in ons gezin Een boek met ervaringsverhalen door en voor gezinnen met pubers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014 Nr. 136 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie