Het webinar is terug te kijken door op deze link te klikken. Het stellen van vragen is vanzelfsprekend niet meer mogelijk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het webinar is terug te kijken door op deze link te klikken. Het stellen van vragen is vanzelfsprekend niet meer mogelijk."

Transcriptie

1 Vragen webinar '10 redenen om een (levens)testament te maken' Op 30 mei jl. organiseerden Goede Doelen Nederland en Netwerk Notarissen een webinar over het testament en het levenstestament. Tijdens de live uitzending van het webinar was er de gelegenheid om vragen te stellen. De gestelde vragen, en de antwoorden op deze vragen, vind je hieronder. Ze zijn verdeeld in de volgende categorieën (klik op de link om direct naar de categorie te gaan): Testament Levenstestament Erfgenamen Erven en schenken Buitenland Erfbelasting en zorgbijdrage Goede doelen Het webinar is terug te kijken door op deze link te klikken. Het stellen van vragen is vanzelfsprekend niet meer mogelijk. Testament Wat is een testament en wat is een levenstestament? Een testament maak je voor de situatie dat je overlijdt en een levenstestament is voor als je zelf geen beslissingen meer kan nemen, bijvoorbeeld vanwege dementie. In beide gevallen kun je zelf bepalen wat er gebeurt in die situaties. Doe je dat niet, dan vult de wet dat voor je in. Kan je ook gewoon in een mailtje zetten hoe je wil dat jouw erfenis na je overlijden wordt geregeld? Nee, dat is niet rechtsgeldig. Juridisch gezien heeft het mailtje geen waarde. De enige uitzondering hierop is een codicil, maar daarin kan je alleen specifieke zaken regelen. Wat is een codicil? Een codicil is een handgeschreven testament, dat geldt bij overlijden. Een codicil moet worden ondertekend door degene die het heeft geschreven en van een datum worden voorzien. Het is verstandig het codicil goed te bewaren, bijvoorbeeld bij het testament dat je gemaakt hebt. De notaris kan hiervoor zorgen. Hierin kan je voor een beperkt aantal zaken regelen wie deze erft. Je kan dit gebruiken voor wat je wilt dat er gebeurt op je begrafenis en wie bepaalde goederen in je huis krijgt. Dit kan je ook in je testament regelen, maar mag je ook in een codicil zetten. Als het gaat om hele kostbare goederen, kunstvoorwerpen zoals een Picasso, dan kun je dat niet in een codicil regelen. Daarvoor moet je een testament maken.

2 Kan je zelf een testament maken en dit bij de notaris in bewaring geven? Ja, dit kan. Dit is een rechtsgeldig testament. Je neemt hiermee wel een risico als je het alleen aan de notaris geeft om te bewaren en niet door de notaris laat bekijken. Het is mogelijk dat er in het testament fouten staan of dat er iets in staat wat in strijd met de wet is. Na het overlijden kan dit niet meer worden gerepareerd. Mijn moeder is dementerend. Tot welk moment kan ze een testament laten maken? Is er bij het maken van een testament controle van de notaris of ze nog wilsbekwaam is? Dementerend wil niet meteen zeggen dat iemand niet meer weet wat de gevolgen zijn van het testament. Moeder kan een testament maken zolang ze nog wilsbekwaam is. Dit betekent dat ze weet wat de gevolgen zijn van het testament en deze gevolgen ook wenst. In de woorden van de wet: zolang ze haar wil kan bepalen. De notaris heeft hiervoor een lijst met indicatoren aan de hand waarvan hij kan vaststellen of moeder nog wilsbekwaam is. Als de notaris twijfelt, kan hij de hulp inschakelen van een arts. Soms is er geen tijd meer om nog een arts te raadplegen, bijvoorbeeld bij het maken van een testament op het sterfbed. De notaris moet dan zelf de beslissing nemen of ze nog wilsbekwaam is. Welke aandachtspunten zijn er voor de ondernemer? Als ondernemer is het belangrijk dat je duidelijk maakt wat er met jouw bedrijf moet gebeuren als je overlijdt en het bedrijf niet al tijdens je leven is overgedragen. Dit kun je in een testament regelen. Maar ook een levenstestament is belangrijk, omdat je daarmee kunt bepalen wat er met je bedrijf moet gebeuren als je zelf geen beslissingen meer kan nemen, bijvoorbeeld als je een ongeluk hebt gehad. Hoe gemakkelijk is het om een testament te veranderen? Dit loopt via de notaris. Het ligt aan de veranderingen die je wilt doorvoeren, hoe ingewikkeld dit is. Vaak wordt daarbij ook gekeken of de omstandigheden (bijvoorbeeld de wet of persoonlijke omstandigheden) intussen zijn veranderd en of ook daarom het testament moet worden aangepast. Bij een verandering in de persoonlijke situatie is het sowieso verstandig om contact op te nemen met de notaris, om te kijken of je testament hierop moet worden aangepast. Levenstestament Wat regel je in een levenstestament? Een levenstestament maak je voor als je zelf geen beslissingen meer kan nemen. Je legt in het levenstestament vast wie jou in dat geval mag vertegenwoordigen. Ook geef je aan welke beslissingen er genomen moeten worden. Dat kan gaan over allerlei zaken, bijvoorbeeld schenkingen of medische beslissingen.

3 Als je niks regelt en je kunt zelf geen beslissingen meer nemen, beslist de rechter wie jou vertegenwoordigt. De rechter benoemt dan een bewindvoerder. De gang naar de rechter kost extra tijd en geld. Het is dus niet zo dat automatisch je partner dan de beslissingen mag nemen. Is de partner van iemand met Alzheimer automatisch bewindvoerder? Of moet je dit laten vastleggen in een levenstestament? Nee, de partner is niet automatisch bewindvoerder. Als je wilt dat je partner je zaken regelt als je Alzheimer krijgt, moet je dat laten vastleggen in het levenstestament. Je moet wel op tijd je levenstestament maken, namelijk zolang als je nog wilsbekwaam bent. Waar leg je vast als iemand met Alzheimer een andere progressieve ziekte krijgt en hij/zij daarvoor niet behandeld wil worden, als diegene met Alzheimer dit zelf niet kan aangeven? Dit kan worden aangegeven in het levenstestament. Dit moet dan wel worden vastgelegd voordat de Alzheimer zodanig ernstig is dat degene die het levenstestament maakt, zijn/haar wil niet meer kan bepalen. Het is belangrijk om hiervan ook je huisarts en, als die er is, je behandelend arts op de hoogte te stellen. Erfgenamen Wat is de volgorde van erfgenamen? Als je geen testament hebt, bepaalt de wet de volgorde van de erfgenamen. Er zijn vier groepen van erfgenamen. Deze groepen zijn: de echtgenote en de kinderen van de overledene; de ouders en de (half)broers en (half)zussen van de overledene; de grootouders van de overledene; de overgrootouders van de overledene. Als er één of meer erfgenamen in een groep nog in leven zijn, zijn dat de erfgenamen. Eventuele personen in andere groepen komen dan niet aan de beurt. Bijvoorbeeld: meneer De Boer overlijdt. Hij heeft geen vrouw en kinderen. Zijn moeder leeft nog en ook twee van zijn broers zijn nog in leven. Zijn erfgenamen zijn dan: zijn moeder en zijn twee broers. Dan gelden er ook nog regels voor plaatsvervulling. Dit betekent dat als een erfgenaam niet meer in leven is, zijn/haar kinderen erven. Bijvoorbeeld: een zus van meneer de Boer is overleden. Haar kinderen erven dan bij plaatsvervulling. Deze regels werken ook als in het testament staat dat de wettelijke regels van erfopvolging gelden. Je kunt het ook anders regelen in een testament: dan bepaal je zelf wie je erfgenamen zijn en hoe je erfenis wordt verdeeld. Hoe wordt mijn erfenis verdeeld als ik achterlaat: een vader, een broer en twee neefjes (kinderen van mijn overleden zus)? Als je geen testament hebt gemaakt, dan maakt de wet uit dat je erfgenamen zijn: je vader, je broer en je twee neefjes. Het gedeelte dat zij krijgen uit de erfenis wordt dan als volgt bepaald: je vader en broer erven beiden 1/3 en de neefjes erven (bij plaatsvervulling) beiden 1/6.

4 Wat gebeurt er als er geen familie is en je hebt geen testament gemaakt? Als er helemaal geen familie is, dan erft de Staat de bezittingen. Dit komt niet vaak voor, omdat er wordt gezocht naar familie tot in de zogenoemde zesde graad. Dit zijn je achternichten en neven. Hoe zit het met het accepteren van de erfenis? Als je als erfgenaam bent aangewezen (door de wet of door het testament), heb je drie keuzes. Je kunt de erfenis zuiver aanvaarden: dat betekent dat je alle lusten en lasten erft. Oftewel: je erft zowel de bezittingen als de schulden. Je kunt ook beneficiair aanvaarden. Daarmee ben je in principe niet aansprakelijk voor de schulden. De schulden hoef je dan niet uit eigen zak te betalen. Die worden via een procedure die deels bij de rechter loopt, uit de erfenis betaald. Je kunt ook de erfenis verwerpen. Je wordt dan geen erfgenaam. Als je kinderen hebt, worden zij de erfgenaam. Let op: als dat niet gewenst is, moeten de kinderen dus ook verwerpen. Wat is de verantwoordelijkheid van een executeur? De executeur beheert je erfenis na je overlijden en regelt alle zaken voor de afwikkeling daarvan. Hij of zij is de centrale persoon die de beslissingen neemt. Dit is praktisch en kan ruzie tussen erfgenamen voorkomen. De executeur kan ook een rol spelen na beneficiaire aanvaarding. In principe moet na een beneficiaire aanvaarding de erfenis via de rechter worden afgewikkeld. Dit lijkt op de afwikkeling van een faillissement. Als er een executeur is en deze verklaart dat er genoeg in de erfenis zit om de schulden te betalen, is het niet nodig om de erfenis af te wikkelen via de rechter. De executeur zorgt dan voor de afwikkeling. Hoe onterf je iemand? Dit kan door het maken van een testament. In het testament bepaal je dan dat deze persoon niks erft. Je kan ook je kinderen onterven. Zij hebben dan wel recht op een zogenaamde legitieme portie. Dat is kort gezegd een geldbedrag uit de erfenis ter grootte van de helft van wat zij op grond van de wet zouden erven. Erven en schenken Een man heeft een huis gekocht en wil samen gaan wonen met zijn vriendin. Zij heeft ook een bedrag in het huis geïnvesteerd, maar er is geen samenlevingsovereenkomst. Als de man overlijdt, welke rechten heeft zij dan en moet hier iets van worden vastgelegd? Samenwoners zijn geen erfgenamen van elkaar. Dat betekent dat als er niks geregeld is en de man overlijdt, zijn vriendin niks erft. Het huis staat op naam van de man en zijn erfgenamen erven dan het huis. Als zijn vriendin en hij geen kinderen hebben, zijn de erfgenamen zijn ouders en eventuele

5 broers en zussen. De vriendin moet dan al redelijk kort na het overlijden het huis verlaten. Wel moet, als zij kan bewijzen dat zij geld in het huis gestopt heeft, dit geld aan haar worden terugbetaald. Het is verstandig als zij iets over de woning en de investering daarin op papier zetten. Het advies is om een samenlevingscontract te maken en een testament. Zo wordt vastgelegd welk bedrag er is geïnvesteerd en wat daarmee moet gebeuren bij overlijden. Ook kan zo worden geregeld dat zij elkaars erfgenamen zijn. Stel dat één dochter nu een voorschot op haar erfenis heeft gekregen en na het overlijden van de schenker blijkt dat er niet meer voldoende geld is om andere kinderen een gelijk deel te geven. Moet de dochter dan een deel van het voorschot inleveren? Het hangt er vanaf of de schenking als een voorschot op de erfenis kan worden gezien. Als de schenker bij het doen van de schenking of later in zijn testament zegt dat de schenking moet worden ingebracht dan moet het voorschot worden verrekend met het erfdeel. Een Italiaanse moeder, woonachtig in Italië, schenkt een geldbedrag aan haar zoon in Nederland. Haar zoon is getrouwd in gemeenschap van goederen. Valt het geldbedrag in de gemeenschap van goederen? Ja, dit bedrag valt in de gemeenschap van goederen. Je kunt dit voorkomen door een zogenaamde uitsluitingsclausule bij de schenking te maken. Dit houdt in dat de schenking niet in de gemeenschap van goederen valt. Wat is een uitsluitingsclausule? Een uitsluitingsclausule wordt gemaakt bij een schenking of testament. Hiermee kun je bepalen dat de schenking of erfenis niet in de gemeenschap van goederen valt van degene die de schenking of de erfenis krijgt. Hiermee voorkom je dat diegene de schenking of erfenis moet delen met zijn of haar partner bij een scheiding. Buitenland Hoe gaat de notaris om met buitenlandse testamenten? Sinds 17 augustus 2015 zijn er nieuwe regels voor erfenissen in Europa. Deze nieuwe regels gelden voor alle erfenissen in de Europese lidstaten, met uitzondering van Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Deze regels betekenen onder meer dat in het buitenland gemaakte notariële testamenten ook in Nederland worden erkend. Deze regels zijn ook van belang voor mensen met vermogen in het buitenland. Bijvoorbeeld een Nederlander met een huis in Frankrijk. Nederlanders met een huis in Frankrijk hoeven voor dit huis niet meer een apart testament te maken bij de buitenlandse notaris, zoals eerder vaak het geval was. Heeft u al een (apart) testament gemaakt bij de buitenlandse notaris voor uw tweede huis, dan blijft dit testament geldig.

6 Hoe zit het met schenken en nalaten vanuit het buitenland door Nederlanders aan goede doelen. Stel dat een Nederlandse vrouw die woonachtig is in Frankrijk wil nalaten aan een goed doel in Nederland. Moet zij dan geen erfbelasting in Frankrijk betalen? Degene die de erfenis ontvangt, moet de erfbelasting betalen. Het goede doel is hiervan vrijgesteld. Op de website van de Belastingdienst kun je opzoeken of het goede doel van jouw keus geen belasting hoeft te betalen. Het goede doel is dan aangewezen als ANBI. ANBI betekent een algemeen nut beogende instelling. Erfbelasting en zorgbijdrage Als je alles erft van je huwelijkse partner is er een vrijstelling van erfbelasting van ruim euro. Ben je dan niet verplicht om over het vermogen dat voorlopig niet naar de kinderen gaat belasting te betalen? Als je een erfenis krijgt, moet je daarover erfbelasting betalen (vroeger heette dit successiebelasting) als je meer erft dan het vrijgestelde bedrag. Voor partners is die vrijstelling inderdaad ruim euro. Voor kinderen is er ook een vrijstelling, van ruim euro. Als er geen testament is, geldt de zogenaamde wettelijke verdeling voor de achterblijvende echtgenoot en de kinderen. Alle spullen gaan naar de partner en de kinderen krijgen hun erfdeel in de vorm van een claim die wordt uitbetaald als de echtgenoot ook is overleden. Deze claim wordt juridisch geldvordering genoemd. Voor de erfbelasting geldt dat over het erfdeel van de kinderen na het overlijden van de eerste ouder al erfbelasting moet worden betaald (als ze meer erven dan het vrijgestelde bedrag). De achterblijvende echtgenoot moet deze belasting betalen. In je testament kan je hier van afwijken, bijvoorbeeld om erfbelasting te besparen of om erfbelasting uit te stellen totdat beide ouders zijn overleden. Hoe kun je bij het overlijden van je partner het uitstellen van de erfbelasting voor de kinderen regelen? Dit kan met een zogenaamde tweetrapsmaking. Deze tweetrapsmaking is een regeling in het testament. Het houdt in dat je bepaalt dat je vermogen bij je overlijden eerst naar je partner gaat en pas als je partner is overleden, alles wat er dan nog over is gebleven van de eerste erfenis, naar je kinderen gaat. Je vermogen wordt dus eigenlijk twee keer geërfd: eerst door je partner en daarna (bij zijn/haar overlijden) door je kinderen. Omdat eerst de partner erft, moet hij/zij alleen erfbelasting betalen over zijn verkrijging. Omdat er zo n grote vrijstelling is voor de erfbelasting ( euro) hoeft de partner in veel gevallen geen belasting te betalen. Pas als de partner is overleden, erven de kinderen. De kinderen moeten ook dan pas erfbelasting betalen. Je stelt dus het moment van belasting betalen uit. De vrijstelling van de kinderen voor de erfbelasting is euro. Over alles wat zij meer erven, moeten zij belasting betalen. Als zij dan ook erven van de langstlevende partner, moeten zij ook daarover erfbelasting betalen. Zo n testament kan bijvoorbeeld handig zijn als al het vermogen wat je hebt in de stenen zit : behalve een huis heb je weinig bezittingen. Als het gevaar dreigt dat de partner, om de erfbelasting

7 te kunnen betalen, het huis moet verkopen, dan kan je deze verkoop voorkomen met een tweetrapsmaking. Krijg je bij een tweetrapsmaking, achteraf alsnog de vrijstelling die geldt bij de eerst overledene? Ja. De tweetrapsmaking werkt bij een partner en kinderen zo: eerst erft de partner. Als de partner overlijdt, gaat dat wat van de erfenis nog over is naar de kinderen. Voor het gedeelte dat is geërfd van de eerst overledene, geldt dat erfbelasting moet worden betaald alsof je direct van de eerst overledene erft. De vrijstelling die de kinderen hebben bij het erven van een ouder, wordt ook hier toegepast. Als de kinderen dan ook erven van de langstlevende partner, moeten zij ook daarover erfbelasting betalen. De erfbelasting en de vrijstelling die dan gelden, worden bepaald op basis van de relatie van de kinderen met de langstlevende. Hoe voorkom je dat al het geld naar een zorginstelling gaat van de nog langstlevende partner? Sinds enige tijd wordt voor de berekening van de eigen bijdrage voor een zorginstelling ook het eigen vermogen meegenomen. Hierdoor kan het zijn dat de langstlevende partner die naar een zorginstelling gaat, eerst het eigen vermogen moet opeten om de zorgbijdrage te betalen. Dit kan ook de erfenis zijn van de partner die als eerste is overleden. Dit kan worden voorkomen door in het testament op te nemen dat de kinderen de erfenis krijgen uitbetaald bij een verblijf in een zorginstelling. Dit moet in het testament van de overledene zijn opgenomen. Er wordt voor de berekening van de zorgbijdrage per jaar steeds gekeken naar de stand van het vermogen van twee jaar terug. Het duurt is even voordat zo n maatregel effect heeft. Hoe zit het met een tweetrapsmaking en de eigen bijdrage voor de zorg, levert dat voordeel op? De tweetrapsmaking an sich levert geen voordeel op omdat de langstlevende namelijk het hele vermogen erft. Voor de berekening van de eigen bijdrage voor een zorginstelling wordt ook het eigen vermogen meegenomen. Door de tweetrapsmaking is dit vermogen juist toegenomen en dat kan betekenen dat de eigen bijdrage dus ook hoger wordt. Kan je door het maken van een testament belasting besparen? Ja. Door middel van een testament kun je er bijvoorbeeld voor zorgen dat de kinderen minder belasting betalen. Ook kan je in je testament je kleinkinderen tot erfgenaam benoemen. Kleinkinderen hebben een vrijstelling voor de erfbelasting van ruim euro. Door al je kleinkinderen het vrijstelde bedrag te laten erven, bespaar je belasting. Je kunt ook belasting besparen door te schenken: tijdens leven schenk je dan al bedragen, zodat je uiteindelijke erfenis kleiner is en hierover dus minder belasting betaald hoeft te worden.

8 Goede doelen Wat zijn de voordelen om een goed doel op te nemen in je testament? Je steunt daarmee een goed doel, ook na je overlijden. Een ander belangrijk voordeel is dat een goed doel geen erfbelasting betaalt. Waarom hoeven goede doelen die een ANBI-status hebben geen belasting te betalen over schenkingen en erfenissen die ze ontvangen? Hoe weet ik of dat geldt voor het goede doel van mijn keus? Vanaf 2006 zijn erfenissen en schenkingen aan goede doelen vrijgesteld van erf- en schenkbelasting. Dit komt mede door een vraag van Johan Cruyff aan de staatssecretaris in Een vrijstelling stimuleert het schenken en nalaten aan goede doelen. Op de website van de Belastingdienst kan je opzoeken of het goede doel van jouw keus geen belasting hoeft te betalen. Het goede doel is dan aangewezen als ANBI. ANBI betekent een algemeen nut beogende instelling. Hoeveel goede doelen kan ik opnemen in mijn testament? Er is geen maximum aan het aantal goede doelen. Wel is het goed om na te denken over wat je aan ieder goed doel wilt nalaten en of dit betaald kan worden uit het vermogen dat je achterlaat na je overlijden. Wat is het verschil tussen legateren (aan goede doelen) en nalaten (aan goede doelen)? Legateren betekent dat je in je testament een bepaald goed (dit kan ook een geldbedrag zijn) nalaat aan het goede doel. Nalaten betekent dat het goede doel ook erfgenaam is. Bij een legaat is dat niet het geval. Hierbij is het belangrijk dat je ook een executeur benoemt, die kan helpen bij de het regelen van de uitvaart en de afwikkeling van je erfenis. Kan ik via mijn testament ook regelen dat het geld dat ik nalaat aan een goed doel op een door mij bepaalde specifieke manier wordt besteed? Ja, dat kan. Bovendien bestaat bij sommige goede doelen de mogelijkheid om een fonds op naam in te stellen via je testament. Dan bepaal je grotendeels zelf de regels over hoe het geld moet worden uitgegeven. Kan een goede doel instelling die als erfgenaam is benoemd ook als executeur optreden? Ja, dit kan. Dit betekent dan wel dat de goede doel instelling de erfenis moet afwikkelen.

9 Wat kan je in het levenstestament regelen voor de goede doelen? Je kunt in je levenstestament duidelijk maken dat de donaties die je nu al doet moeten worden voortgezet. Of, als je nog geen geld geeft aan een goed doel, dat er in een bepaalde situatie aan een goed doel geschonken moet worden. Bijvoorbeeld: als je in een verzorgingshuis moet worden opgenomen en je kan zelf geen beslissingen meer nemen, dan moet er een bepaald bedrag aan een door jou bepaald goed doel worden geschonken. De informatie in dit document is met grote zorgvuldigheid tot stand te komen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. Voor een persoonlijk advies kunt u contact opnemen met een Netwerknotaris.

Veel gestelde vragen over erven

Veel gestelde vragen over erven Veel gestelde vragen over erven Vraag aan de notaris: gespaarde vakantiedagen en erfenis Na de vakantie vond ik het tijd de balans op te maken: hoeveel vakantiedagen heb ik nog? Ik ben tot de conclusie

Nadere informatie

GOEDE REDENEN OM EEN TESTAMENT TE MAKEN

GOEDE REDENEN OM EEN TESTAMENT TE MAKEN GOEDE REDENEN OM EEN TESTAMENT TE MAKEN Tekst Dorine van Kesteren Wie erft er van u? Wat gebeurt er met uw spullen of huisdieren? Wie zorgt er voor de kinderen als u er niet meer bent? De wet regelt veel

Nadere informatie

Informatiefolder: Erfenis, schenken en woningwaarde

Informatiefolder: Erfenis, schenken en woningwaarde Informatiefolder: Erfenis, schenken en woningwaarde Bij leven kunt u al bepalen of het gunstig is uw vermogen te (ver)delen met anderen of uw erven te laten wachten totdat het zo ver is, m.a.w. tot na

Nadere informatie

ERFENIS, TESTAMENT EN SLIM SCHENKEN

ERFENIS, TESTAMENT EN SLIM SCHENKEN PAGINA 1 VAN 6 Erfgenamen. Wie uw nalatenschap erft is via de wet bepaalt. Mocht u andere wensen hebben dan kunt u dit vastleggen in een testament. Op deze manier bepaalt uzelf wie uw erfgenamen zijn.

Nadere informatie

Mijn. erfenis. regelen. www.netwerknotarissen.nl

Mijn. erfenis. regelen. www.netwerknotarissen.nl Mijn erfenis regelen www.netwerknotarissen.nl Wat kunt u regelen voor uw overlijden? Wat gebeurt er met uw spullen en huisdieren als u er niet meer bent? Wie krijgt uw (huur)woning? Zo zijn er veel vragen

Nadere informatie

EVEN VOORSTELLEN. Hans van der Tuin

EVEN VOORSTELLEN. Hans van der Tuin EVEN VOORSTELLEN Hans van der Tuin Streekweg 86 te Hoogkarspel Vanaf 1 januari 2013 hogere zorgbijdrage Vanaf 1 januari 2013 betalen veel mensen die in een AWBZ/Wlz-instelling zijn opgenomen meer zorgbijdrage.

Nadere informatie

Erfrecht. Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015

Erfrecht. Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015 Erfrecht Mr. Caroline de Maat Fikkers notarissen BAS Bergen op Zoom 27 januari 2015 Fikkers notarissen Lange Parkstraat 1 Bergen op Zoom Tel. 0164 242 650 c.de.maat@fikkersnotarissen.nl Erfrecht Bij versterf

Nadere informatie

Zeker van uw zaak en zorg voor uw gezin

Zeker van uw zaak en zorg voor uw gezin Zeker van uw zaak en zorg voor uw gezin Thema-avond Op naar een (on)zekere toekomst OVSB, 9 november 2015 mr. Heleen C. Vaarten Notaris te Eindhoven Om te beginnen: enkele misverstanden 1. Door het nieuwe

Nadere informatie

Erven en schenken. in

Erven en schenken. in Erven en schenken in 2010 www.netwerknotarissen.nl Als je een schenking doet of ontvangt, krijg je met belastingen te maken. Ook als je aan iemand bij je overlijden iets wilt nalaten of je ontvangt een

Nadere informatie

Voor het leven geregeld: het erfrecht vanaf 1 januari 2003

Voor het leven geregeld: het erfrecht vanaf 1 januari 2003 Voor het leven geregeld: het erfrecht vanaf 1 januari 2003 In dit informatieblad vindt u informatie over de belangrijkste wijzigingen in het erfrecht per 1 januari 2003. Achterin staan adressen vermeld

Nadere informatie

Want alles blijft achter Heel je bezit Leeg zijn je handen Aan het einde van de rit

Want alles blijft achter Heel je bezit Leeg zijn je handen Aan het einde van de rit netwerk notarissen Want alles blijft achter Heel je bezit Leeg zijn je handen Aan het einde van de rit Uit: Het einde van de Lijn, Marco Borsato testament 1 Uw testament Waarom een testament? Omdat de

Nadere informatie

Want alles blijft achter Heel je bezit Leeg zijn je handen Aan het einde van de rit

Want alles blijft achter Heel je bezit Leeg zijn je handen Aan het einde van de rit netwerk notarissen Want alles blijft achter Heel je bezit Leeg zijn je handen Aan het einde van de rit Uit: Het einde van de Lijn, Marco Borsato testament 1 Uw testament Waarom een testament? Omdat de

Nadere informatie

ERVEN EN SCHENKEN. Onderlinge Fonds voor zieken U.A. Onderwerpen. Stukje historie. Mr Tj.Smid Netwerk Notarissen

ERVEN EN SCHENKEN. Onderlinge Fonds voor zieken U.A. Onderwerpen. Stukje historie. Mr Tj.Smid Netwerk Notarissen ERVEN EN SCHENKEN Onderlinge Fonds voor zieken U.A. Woensdag 9 april 2014 Mr Tj.Smid Netwerk Notarissen notaris in de gemeente Zuidhorn Mr. Tj.Smid Netwerk Notarissen / 1 Netwerk Notarissen / 2 Onderwerpen

Nadere informatie

Zaken regelen voor je nabestaanden en je erfenis

Zaken regelen voor je nabestaanden en je erfenis testament Zaken regelen voor je nabestaanden en je erfenis 2 netwerk notarissen 3 Uw testament Waarom een testament? Omdat de wet een aantal zaken regelt maar niet alles of niet op de manier die u wilt.

Nadere informatie

ERFRECHT. hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven en erfrecht op een rijtje

ERFRECHT. hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven en erfrecht op een rijtje ERFRECHT hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven en erfrecht op een rijtje Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waar u rekening mee moet houden als u uw nalatenschap gaat

Nadere informatie

Waarom een testament?

Waarom een testament? notaris Oude Delft 62 2611 CD Delft Postbus 2882 2601 CW Delft tel. 015-213 70 50 fax 015-213 70 55 notaris@boelens.net Waarom een testament? REDENEN VOOR HET OPSTELLEN VAN EEN (NIEUW) TESTAMENT - Benoemen

Nadere informatie

Erven en schenken. in 2012. www.smitmoormann.nl

Erven en schenken. in 2012. www.smitmoormann.nl Erven en schenken in 2012 www.smitmoormann.nl Als u een schenking doet of ontvangt, krijgt u met belastingen te maken. Ook als u aan iemand bij uw overlijden iets wilt nalaten of u ontvangt een erfenis,

Nadere informatie

HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP?

HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP? HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP? Alles over erven, uw testament en erfrecht op een rijtje. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waarmee u rekening moet houden als u uw nalatenschap

Nadere informatie

Hoe regel ik mijn nalatenschap?

Hoe regel ik mijn nalatenschap? Hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven, uw testament en erfrecht op een rijtje. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waarmee u rekening moet houden als u uw nalatenschap

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? Wie geeft u het vertrouwen? Alles over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? Wie geeft u het vertrouwen? Alles over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 3 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer

Nadere informatie

Erfrecht voor leken. Korte uitleg van het erfrecht in begrijpelijke taal

Erfrecht voor leken. Korte uitleg van het erfrecht in begrijpelijke taal Erfrecht voor leken Korte uitleg van het erfrecht in begrijpelijke taal Wat is erfrecht? We zullen beginnen met een uitleg van de drie belangrijkste termen die in het erfrecht worden gebruikt: De erflater

Nadere informatie

HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP?

HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP? HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP? Alles over erven, uw testament en erfrecht op een rijtje. HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP? Wat gebeurt er met uw geld, huis, bezittingen en uw schulden als u overlijdt? Zonder

Nadere informatie

Een. erfenis. afwikkelen. www.limesnotarissennieuwkoop.nl

Een. erfenis. afwikkelen. www.limesnotarissennieuwkoop.nl Een erfenis afwikkelen www.limesnotarissennieuwkoop.nl Als iemand overlijdt, is het afhandelen van de erfenis niet het eerste waaraan nabestaanden denken. Toch moet na een overlijden een en ander worden

Nadere informatie

Voor het leven geregeld: het erfrecht vanaf 1 januari 2003

Voor het leven geregeld: het erfrecht vanaf 1 januari 2003 Voor het leven geregeld: het erfrecht vanaf 1 januari 2003 In dit informatieblad vindt u informatie over de belangrijkste wijzigingen in het erfrecht per 1 januari 2003. Achterin staan adressen vermeld

Nadere informatie

Waarom zijn nalatenschappen belangrijk voor DierenLot?

Waarom zijn nalatenschappen belangrijk voor DierenLot? NALATENSCHAPPEN Waarom zijn nalatenschappen belangrijk voor DierenLot? Dankzij de steun van al onze trouwe donateurs kunnen wij kleine en middelgrote lokale organisaties blijven steunen in hun hulp aan

Nadere informatie

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Erfrecht Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Erfrecht Algemeen Wettelijke verdeling Legitieme portie Samenwoners 2-Trapsmaking Zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding,

Nadere informatie

hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven en erfrecht op een rijtje

hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven en erfrecht op een rijtje Erfrecht hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven en erfrecht op een rijtje Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waar u rekening mee moet houden als u uw nalatenschap gaat

Nadere informatie

Anida de Fretes-van Liere

Anida de Fretes-van Liere Anida de Fretes-van Liere Werkzaam als notaris binnen De Zeeuwse Alliantie twee vestigingen vier notarissen drie kandidaat-notarissen en juristen 9 klerken 28 overige medewerkers Aangesloten bij landelijk

Nadere informatie

Nalaten en erven Erfrecht. Wet sinds 2003

Nalaten en erven Erfrecht. Wet sinds 2003 1 Nalaten en erven Erfrecht Wet sinds 2003 2 Onderscheid in: Echtgenoten Anderen 3 Wat zegt de wet? Voor echtgenoten Voor de anderen 4 Wat zegt de wet voor echtgenoten? WETTELIJKE VERDELING: Alles gaat

Nadere informatie

Erfenis Wat is een erfenis? verklaring van erfrecht Wettelijk erfrecht Wie Erft? erfopvolging legitieme portie

Erfenis Wat is een erfenis? verklaring van erfrecht Wettelijk erfrecht Wie Erft? erfopvolging legitieme portie Erfenis Wat is een erfenis? De erfenis is de som van alle bezittingen minus schuld. Bezittingen zijn alle zaken uit te drukken in geld, zoals een bankrekening, aandelen, kunst of een auto. Met schuld wordt

Nadere informatie

Voorwoord. Ik dank u voor uw interesse en verwelkom u graag op mijn kantoor. Fenneke Koster-Joenje, notaris

Voorwoord. Ik dank u voor uw interesse en verwelkom u graag op mijn kantoor. Fenneke Koster-Joenje, notaris Uw testament Voorwoord U bezoekt de notaris zowel in goede als slechte tijden. Overlijden is een droevige gebeurtenis. Dan is het fijn dat uw wensen voor uw overlijdt goed zijn geregeld. Door middel van

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? Wie geeft u het vertrouwen? Lees meer over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet

Nadere informatie

Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven.

Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven. Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven. Wet Schenk- en erfbelasting 3 juni 2010 Wijziging Successiewet 1 januari 2010 - Erfbelasting schenkbelasting - Tariefverlaging/vereenvoudiging

Nadere informatie

VISSER VAN DEN BROEK NETWERK NOTARISSEN. Schootense Loop 2 Helmond

VISSER VAN DEN BROEK NETWERK NOTARISSEN. Schootense Loop 2 Helmond VISSER VAN DEN BROEK NETWERK NOTARISSEN Schootense Loop 2 Helmond 0492-522431 VISSER VAN DEN BROEK MIRANDA VAN DEN BROEK VISSER VAN DEN BROEK LEVENSTESTAMENT volmacht Waarvoor is een levenstestament? Stel

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Estate planning of nalatenschapsplanning. Hoofdstuk 3 - Een verblijvingsbeding tussen samenwoners

Hoofdstuk 1 - Estate planning of nalatenschapsplanning. Hoofdstuk 3 - Een verblijvingsbeding tussen samenwoners Inhoudsopgave Voorwoord... 1 Introductie... 2 Hoofdstuk 1 - Estate planning of nalatenschapsplanning 1. Wat is het?... 5 2. Hoe doet u het correct?... 5 3. Wat zijn de voordelen?... 7 4. Wat zijn de nadelen?...

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN SCHENK- EN ERFWIJZER

NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN SCHENK- EN ERFWIJZER NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN SCHENK- EN ERFWIJZER 1. Voor welke schenking is een notariële akte verplicht? A. Voor de schenking van een effectenportefeuille. B. Voor de schuldigerkenning uit vrijgevigheid

Nadere informatie

Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten

Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten U betaalt pas als het bedrag van de erfenis of schenking hoger is dan de vrijstelling Estate planning Fiscaal voordelig vermogen nalaten U denkt er misschien

Nadere informatie

Thema 'wijzigingen erfrecht en testament' Lezing door mr. J.G. Hoekstra en mevrouw mr. P Hoekstra-Geurten, notarissen te Heerlen, gegeven op

Thema 'wijzigingen erfrecht en testament' Lezing door mr. J.G. Hoekstra en mevrouw mr. P Hoekstra-Geurten, notarissen te Heerlen, gegeven op Thema 'wijzigingen erfrecht en testament' Lezing door mr. J.G. Hoekstra en mevrouw mr. P Hoekstra-Geurten, notarissen te Heerlen, gegeven op AANVAARDING ERFENIS zuiver aanvaarden privé aansprakelijk voor

Nadere informatie

Testamenten lezen. Inleiding en onderwerpen. Tot stand komen van een testament 03-09-15. en andere notariële zaken

Testamenten lezen. Inleiding en onderwerpen. Tot stand komen van een testament 03-09-15. en andere notariële zaken Testamenten lezen en andere notariële zaken Janien Zomer Carina Hudepohl Inleiding en onderwerpen Het opmaken van een testament Wettelijk erfrecht Verschillende soorten testamenten De executeur Erven De

Nadere informatie

1 januari 2003: Nieuw Erfrecht Voor het leven geregeld

1 januari 2003: Nieuw Erfrecht Voor het leven geregeld 1 januari 2003: Nieuw Erfrecht Voor het leven geregeld Inleiding Op 1 januari 2003 is ons erfrecht gewijzigd. De laatste belangrijke wijziging in het erfrecht was in 1923. Tot die tijd waren alleen kinderen

Nadere informatie

Voor het leven geregeld: het erfrecht vanaf 1 januari 2003

Voor het leven geregeld: het erfrecht vanaf 1 januari 2003 Voor het leven geregeld: het erfrecht vanaf 1 januari 2003 In dit informatieblad vindt u informatie over de belangrijkste wijzigingen in het erfrecht per 1 januari 2003. Achterin staan adressen vermeld

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht

Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Het huwelijksvermogensrecht Wat is het belang van het huwelijksvermogensrecht?... 5 Gemeenschap van goederen... 5 Verdeling... 5 Wat behoort tot het gemeen schappelijk vermogen?...

Nadere informatie

'Hoe staat uw nalatenschap ervoor?' Erfbelasting Testament Schenking 23-11-2015

'Hoe staat uw nalatenschap ervoor?' Erfbelasting Testament Schenking 23-11-2015 'Hoe staat uw nalatenschap ervoor?' Erfbelasting Testament Schenking 1 Erfbelasting 2 Erfbelasting Erfenis: Zuiver aanvaarden (Lusten en lasten) Beneficiair aanvaarden (alleen de lusten) Verwerpen (niets)

Nadere informatie

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer?

03-05-2016. Onbezorgd ouder worden. Ouder worden en zorg. Deel I Ouder worden en zorg. Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten. Wanneer? Onbezorgd ouder worden Deel I Ouder worden en zorg Ouder worden en zorg Wat is het probleem? Eigen bijdrage zorgkosten Wanneer? U woont in een zorginstelling; U heeft een volledig pakket thuis of modulair

Nadere informatie

Voorbereiding op het levenseinde

Voorbereiding op het levenseinde Voorbereiding op het levenseinde ANBO KBO PCOB donderdag 23 april 2015 Frits Ton, notaris te Culemborg Voorbereiding op het levenseinde Onderdeel hiervan is: Het vastleggen van uw wensen Aan welke onderwerpen

Nadere informatie

Inleiding Het andere testament De te behandelen onderwerpen

Inleiding Het andere testament De te behandelen onderwerpen i j n M t Inleiding Het andere testament De te behandelen onderwerpen Hoofdlijnen Wettelijke verdeling Fiscale gevolgen Hoofdlijnen Tweetrapsmaking Fiscale gevolgen Pauze Schenkingen Het levenstestament

Nadere informatie

Schenkings- en successierecht

Schenkings- en successierecht Page 1 of 5 Netwerk Notarissen Centrale Organisatie Lt. Gen. Van Heutszlaan 8 3743 JN Baarn T: (035) 577 27 07 F: (035) 695 28 95 E: info@nnco.nl Schenkings- en successierecht Inhoudsopgave: Schenkingsrecht

Nadere informatie

Fiscaal voordeling vermogen nalaten

Fiscaal voordeling vermogen nalaten Kennisdocument Estate planning Fiscaal voordeling vermogen nalaten U denkt er misschien liever niet aan, maar er komt ooit een moment dat u er niet meer zult zijn. Het is goed om daar nu al bij stil te

Nadere informatie

Wie nergens naar op zoek is Vindt niets dat waarde heeft

Wie nergens naar op zoek is Vindt niets dat waarde heeft netwerk notarissen Wie nergens naar op zoek is Vindt niets dat waarde heeft Uit: Nergens naar op zoek, Henk Westbroek vermogensplanning 3 Uw vermogensplan Met een vermogensplan zorgt u ervoor dat het vermogen

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? 9 Wie geeft u het vertrouwen? Alles over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... XIII Introductie... XIV. Wat is van wie? 1. U bent gehuwd... 3. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Voorwoord... XIII Introductie... XIV. Wat is van wie? 1. U bent gehuwd... 3. Inhoudsopgave Voorwoord................................................. XIII Introductie................................................. XIV Wat is van wie? 1. U bent gehuwd...........................................

Nadere informatie

HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP?

HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP? HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP? Alles over erven, uw testament en erfrecht op een rijtje. HOE REGEL IK MIJN NALATENSCHAP? Wat gebeurt er met uw geld, huis, bezittingen en uw schulden als u overlijdt? Zonder

Nadere informatie

1. De wetgever heeft reeds in uw plaats gedacht

1. De wetgever heeft reeds in uw plaats gedacht 1. De wetgever heeft reeds in uw plaats gedacht 1.1. U HEEFT VOORAF NIETS GEREGELD Voor zover u geen testament opgemaakt heeft, heeft de wetgever de erfgenamen ingedeeld in vier categorieën, waarvan hij

Nadere informatie

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal

Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Het Erfrecht Mr H.M.L. Simons, notaris Notariskantoor Kunderlinde Voerendaal Algemeen Zuivere aanvaarding, beneficiaire aanvaarding, verwerping Wettelijke verdeling Legitieme portie Samenwoners 2-Trapsmaking

Nadere informatie

- 1 - Eigen bijdrage AWBZ

- 1 - Eigen bijdrage AWBZ - 1 - Eigen bijdrage AWBZ Met ingang van 1 januari 2013 is voor personen met een eigen vermogen de eigen bijdrage voor de AWBZ-zorg verhoogd. Dit wordt de vermogensinkomensbijtelling genoemd. Deze bijtelling

Nadere informatie

HET SAMENLEVINGSCONTRACT EN DE TESTAMENTEN DAARBIJ (UITGAVE 2012) HET SAMENLEVINGSCONTRACT. Partnerpensioen

HET SAMENLEVINGSCONTRACT EN DE TESTAMENTEN DAARBIJ (UITGAVE 2012) HET SAMENLEVINGSCONTRACT. Partnerpensioen HET SAMENLEVINGSCONTRACT EN DE TESTAMENTEN DAARBIJ (UITGAVE 2012) Tegenwoordig wonen veel mensen ongehuwd samen, maar vergeleken met het huwelijk is voor mensen die ongehuwd (gaan) samenwonen weinig bij

Nadere informatie

Radartestament. En andere interessante fiscale en juridische varia

Radartestament. En andere interessante fiscale en juridische varia Radartestament En andere interessante fiscale en juridische varia Nut en noodzaak van een testament 70% van de Nederlanders heeft geen testament (Zelfs) bij 60+ rs heeft meer dan 50% geen testament 30%

Nadere informatie

Belastingdienst. Belasting en erven 2014

Belastingdienst. Belasting en erven 2014 Belastingdienst Belasting en erven 2014 PA 974-1Z41FD Weet u dat u een erfenis nalaat? En vraagt u zich af wat u tijdens uw leven al kunt regelen? Of is iemand in uw omgeving overleden en krijgt u een

Nadere informatie

Wat nu met de (gewijzigde) erfbelasting?

Wat nu met de (gewijzigde) erfbelasting? Men sprak dan van drempelvrijstellingen. Zo kwam de vrijstelling van kinderen onder de oude wet helemaal te vervallen als er per kind meer werd verkregen dan 27.309,-. Het totaal verkregen bedrag werd

Nadere informatie

Elf vragen over schenkbelasting

Elf vragen over schenkbelasting Elf vragen over schenkbelasting Wil je schenken of ontvang je binnenkort een schenking? Lees hier elf vragen en antwoorden over schenkbelasting en vind uit op welke wijze je het beste kunt schenken. Elf

Nadere informatie

Belasting en erven 2013

Belasting en erven 2013 Belasting en erven 2013 Weet u dat u een erfenis nalaat? En vraagt u zich af wat u tijdens uw leven al kunt regelen? Of is iemand in uw omgeving overleden en krijgt u een erfenis? In deze brochure leest

Nadere informatie

PlatformVG. Erfrecht. Mensen met een verstandelijke beperking en erfrecht. Koepelorganisatie voor collectieve belangenbehartiging

PlatformVG. Erfrecht. Mensen met een verstandelijke beperking en erfrecht. Koepelorganisatie voor collectieve belangenbehartiging Erfrecht Mensen met een verstandelijke beperking en erfrecht PlatformVG Koepelorganisatie voor collectieve belangenbehartiging lettertype: Charlotte Sans Book Plain Kleuren: P 295 en P 136 van mensen met

Nadere informatie

Levensdossier Deel 3 MIJN CODICIL

Levensdossier Deel 3 MIJN CODICIL Levensdossier Deel 3 MIJN CODICIL Voorwoord Voor u ligt een belangrijk document: Met dit levensdossier legt u alle relevante gegevens vast die uw familie, partner, executeur, notaris of anderen moeten

Nadere informatie

2 Soorten testamenten

2 Soorten testamenten 1 2 Soorten testamenten gewoon testament; bij overlijden levenstestament; regelt de zaken bij leven 2 Gewoon testament regeling na overlijden: wie zijn erfgenaam benoeming executeur onder bewindstelling

Nadere informatie

Uw persoonlijke documentenmap: alles over uw testament

Uw persoonlijke documentenmap: alles over uw testament Uw persoonlijke documentenmap: alles over uw testament Samen met u streven wij naar een wereld waarin niemand een kanker krijgt die voorkomen kan worden. Omdat later nu belangrijk is Beste donateur, Allereerst

Nadere informatie

Als een naaste komt te overlijden

Als een naaste komt te overlijden Als een naaste komt te overlijden Hulp bij de afhandeling van bankzaken Als een naaste komt te overlijden Het overlijden van een naaste heeft veel impact op familie en vrienden. Er moet van alles geregeld

Nadere informatie

vermogensplanning Routes uitstippelen voor de overgang van je vermogen

vermogensplanning Routes uitstippelen voor de overgang van je vermogen Routes uitstippelen voor de overgang van je vermogen 2 netwerk notarissen 3 3 Vermogensplanning Met een vermogensplan zorgt u ervoor dat het vermogen goed overgaat op de volgende generatie. Het vermogensplan

Nadere informatie

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 Erf- en schenkbelasting - eindejaarstips Tijdelijk ruimere vrijstelling schenking voor eigen woning Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een verruimde schenkingsvrijstelling van 100.000 als het

Nadere informatie

Laat uw nabestaanden. niet in twijfel achter

Laat uw nabestaanden. niet in twijfel achter Laat uw nabestaanden niet in twijfel achter Wat moet ik hebben geregeld voor de toekomst Volmacht/handelingsonbekwaamheid Goed testament Schenkingsplan Mijn zaken eens op papier zetten Welke gevaren kan

Nadere informatie

Bewindvoerderschap. Curatele, bewind en mentorschap

Bewindvoerderschap. Curatele, bewind en mentorschap Bewindvoerderschap Het kan voorkomen dat een erflater van mening is dat zijn erfgenamen (nog) niet de volledige verantwoording kunnen dragen van het door hen geërfde vermogen. Dit kan te maken hebben met

Nadere informatie

Uw persoonlijke documentenmap: alles over uw testament

Uw persoonlijke documentenmap: alles over uw testament Uw persoonlijke documentenmap: alles over uw testament Wat is er mooier dan uw naasten en toekomstige generaties een toekomst vrij van kanker na te laten? Stichting Wereld Kanker Onderzoek Fonds (WCRF

Nadere informatie

Belasting en erven 2011

Belasting en erven 2011 Regelingen en voorzieningen CODE 3.3.1.312 2011 brochure bronnen uitgave van de Belastingdienst, mei 2011; www.belastingdienst.nl Weet u dat u een erfenis nalaat? En vraagt u zich af wat u tijdens uw leven

Nadere informatie

Hogere eigen bijdrage AWBZ voor mens en met s paargeld

Hogere eigen bijdrage AWBZ voor mens en met s paargeld Hogere eigen bijdrage AWBZ voor mens en met s paargeld Donderdag 17 oktober Parkins on Café Laren Tijd: 14.30 16.00 uur mr. W.L. de Ruiter Moulijn Netwerk Notarissen Netwerk Notarissen / 1 Netwerk Notarissen

Nadere informatie

2014 -- Successiewet -- Deel 1

2014 -- Successiewet -- Deel 1 Successiewet les 1 programma Eén wet, twee belastingen Woonplaats Successierecht Wettelijk erfrecht en wettelijke verdeling Testamenten Wetsficties 1 Eén wet, twee belastingen De Successiewet bestaat uit:

Nadere informatie

Wet schenk- en erfbelasting

Wet schenk- en erfbelasting Successiewet 2010 Wet schenk- en erfbelasting Successiewet 2010 De nieuwe Successiewet is op 1 januari 2010 ingegaan en heeft gevolgen voor bijna iedereen! Wijziging tariefstructuur/ vrijstellingen Vereenvoudiging

Nadere informatie

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen?

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen? Inhoudstafel Voorwoord 1 Deel 1 - U bent gehuwd Wat betekent dit voor uw bezittingen? 1 U bent gehuwd zonder huwelijks contract 5 11 Wat betekent dit eigenlijk? 5 12 Welke goederen zijn van wie? 5 121

Nadere informatie

Estate planning. Inventarisatie van civiel- en fiscaalrechtelijke gevolgen bij overgang van vermogen. Hulpmiddel Schijf van vijf. Géén schenkbelasting

Estate planning. Inventarisatie van civiel- en fiscaalrechtelijke gevolgen bij overgang van vermogen. Hulpmiddel Schijf van vijf. Géén schenkbelasting Estate planning Stichting RB studiekring Utrecht, 11 november 2014 Mr. C.G.C. Engelbertink, Van Ewijk Estate Planning te Bussum Definitie van estate planning Inventarisatie van civiel- en fiscaalrechtelijke

Nadere informatie

Huwelijkse. voorwaarden. www.netwerknotarissen.nl

Huwelijkse. voorwaarden. www.netwerknotarissen.nl Huwelijkse voorwaarden www.netwerknotarissen.nl Als u gaat trouwen, regelt de wet automatisch veel zaken. Bijvoorbeeld dat uw echtgenoot van u erft als u overlijdt of dat uw echtgenoot begunstigde wordt

Nadere informatie

EVEN VOORSTELLEN. Rachel Hayhoe. Jos Hofstee. Netwerk Notarissen / 1

EVEN VOORSTELLEN. Rachel Hayhoe. Jos Hofstee. Netwerk Notarissen / 1 EVEN VOORSTELLEN Rachel Hayhoe Jos Hofstee Netwerk Notarissen / 1 Monnickendam Purmerend Amsterdam Hoorn Netwerk Notarissen / 2 Netwerk Notarissen / 3 Hogere zorgbijdrage vanaf 1.1.2013 Vanaf 1 januari

Nadere informatie

Overal waar in deze brochure hij of zijn staat, kunt u ook zij of haar lezen.

Overal waar in deze brochure hij of zijn staat, kunt u ook zij of haar lezen. 2011 Weet u dat u een erfenis nalaat? En vraagt u zich af wat u tijdens uw leven al kunt regelen? Of is iemand in uw omgeving overleden en krijgt u een erfenis? In deze brochure leest u meer over erven

Nadere informatie

vermogensplanning Routes uitstippelen voor de overgang van je vermogen

vermogensplanning Routes uitstippelen voor de overgang van je vermogen vermogensplanning Routes uitstippelen voor de overgang van je vermogen 2 netwerk notarissen 3 Vermogensplanning Met een vermogensplan zorgt u ervoor dat het vermogen goed overgaat op de volgende generatie.

Nadere informatie

Uw familie & vermogen

Uw familie & vermogen Als ik wil weten wat een samenlevingscontract voor mij kan betekenen, ga ik naar www. samenleeftest.nl. Of ik ga direct naar de Netwerknotaris voor een advies. Samenwonen in 2014 Een samenlevingscontract

Nadere informatie

ALGEMENE INLEIDING. Mr. Ernst Loendersloot Sr. kandidaat notaris te Maastricht Foto: Harry Heuts

ALGEMENE INLEIDING. Mr. Ernst Loendersloot Sr. kandidaat notaris te Maastricht Foto: Harry Heuts blad - 1 - ALGEMENE INLEIDING Mr. Ernst Loendersloot Sr. kandidaat notaris te Maastricht Foto: Harry Heuts Algemene introductie over erfrecht, samenlevingscontracten, testamenten, schenkingen, algehele

Nadere informatie

Slim Schenken en nalaten

Slim Schenken en nalaten Slim Schenken en nalaten U wilt geld schenken aan bijvoorbeeld uw kind, kleinkind, een willekeurig persoon of een goed doel. Op die manier kunt u hen financieel ondersteunen. Afhankelijk van aan wie u

Nadere informatie

ERFENIS, SCHENKING EN SUCCESSIERECHTEN. Advocaten Meersman & Van Keer Willem Tellstraat 22 9000 GENT 09 225 80 30

ERFENIS, SCHENKING EN SUCCESSIERECHTEN. Advocaten Meersman & Van Keer Willem Tellstraat 22 9000 GENT 09 225 80 30 ERFENIS, SCHENKING EN SUCCESSIERECHTEN. Advocaten Meersman & Van Keer Willem Tellstraat 22 9000 GENT 09 225 80 30 ERVEN. 1. Erfgenamen kun je kiezen voor zover de reservataire erfgenamen hun deel krijgen.

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

De rolna het. van de notarisoverlijden. Informatie over de afhandeling van de nalatenschap

De rolna het. van de notarisoverlijden. Informatie over de afhandeling van de nalatenschap De rolna het van de notarisoverlijden Informatie over de afhandeling van de nalatenschap Formaat Notarissen is een landelijk netwerk van samenwerkende notariskantoren in Nederland. Kwaliteit, vernieuwing

Nadere informatie

JE BENT 20 OF EN JE HEBT GEEN ZORGEN VOOR MORGEN?

JE BENT 20 OF EN JE HEBT GEEN ZORGEN VOOR MORGEN? De meeste twintigers en dertigers staan niet stil bij morgen. Regelen komt later wel. Maar ook deze groep is vaak getrouwd of woont samen, en heeft kinderen en een huis. Reden genoeg om na te denken over

Nadere informatie

Testamenten en erfgenamen met een verstandelijke beperking

Testamenten en erfgenamen met een verstandelijke beperking Testamenten en erfgenamen met een verstandelijke beperking Mr R.J.W.J. Meyer Notaris & Estateplanner te Naarden RijksBredius Notarissen te Naarden en Bussum. Naarden 2013 Vader Johan gehuwd in de wettelijke

Nadere informatie

Is er leven na de dood?

Is er leven na de dood? Is er leven na de dood? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS IK NU PLOTS ZOU OVERLIJDEN? WAT HEB IK EN AAN WIE WIL IK WAT GEVEN? OF LAAT IK ALLES AAN DE STAAT? IS ER

Nadere informatie

SLIM NALATEN & SCHENKEN

SLIM NALATEN & SCHENKEN SLIM NALATEN & SCHENKEN NIEUWE EDITIE met cijfers 2014 CISKA SIKKEL-SPIERENBURG Slim nalaten & schenken CISKA SIKKEL-SPIERENBURG SLIM NALATEN & SCHENKEN 18 e druk, juli 2014 Copyright 2014 Consumentenbond,

Nadere informatie

FAQ Schenkingen en Legaten

FAQ Schenkingen en Legaten FAQ Schenkingen en Legaten SCHENKINGEN EN LEGATEN AAN DOMINIEK SAVIO Waarom kiezen voor Dominiek Savio voor een schenking of (duo)legaat? Dominiek Savio wil voor kinderen, jongeren en volwassenen met een

Nadere informatie

Belasting en erven 2012

Belasting en erven 2012 Belasting en erven 2012 Weet u dat u een erfenis nalaat? En vraagt u zich af wat u tijdens uw leven al kunt regelen? Of is iemand in uw omgeving overleden en krijgt u een erfenis? In deze brochure leest

Nadere informatie

CISKA SIKKEL-SPIERENBURG NIEUWE EDITIE MET CIJFERS 2015

CISKA SIKKEL-SPIERENBURG NIEUWE EDITIE MET CIJFERS 2015 CISKA SIKKEL-SPIERENBURG NIEUWE EDITIE MET CIJFERS 2015 Slim nalaten & schenken CISKA SIKKEL-SPIERENBURG SLIM NALATEN & SCHENKEN 19 e druk, augustus 2015 Copyright 2015 Consumentenbond, Den Haag Auteursrechten

Nadere informatie

levingscontract Informatie over samenwonen

levingscontract Informatie over samenwonen etsamen levingscontract Informatie over samenwonen Formaat Notarissen is een landelijk netwerk van samenwerkende notariskantoren in Nederland. Kwaliteit, vernieuwing en optimale service zijn de kernwoorden

Nadere informatie

Je relatie officieel regelen, wil je dat?

Je relatie officieel regelen, wil je dat? samen leven Je relatie officieel regelen, wil je dat? 2 netwerk notarissen 3 Samenleven Moet je een relatie officieel maken? 5 Samenwonen Samenwonen zonder contract kan aanzienlijke problemen veroorzaken.

Nadere informatie

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Den Haag, 7 oktober 2016 Drs. A.M. (Bram) van Eijndthoven Hoofd Fiscaal Bureau ING Bank Eten, drinken en vrolijk zijn 2031 Aftrek Hypotheek Levensstijl Netto

Nadere informatie

SCHENKEN EN NALATEN VOOR HET BEHOUD VAN ONS ERFGOED

SCHENKEN EN NALATEN VOOR HET BEHOUD VAN ONS ERFGOED SCHENKEN EN NALATEN VOOR HET BEHOUD VAN ONS ERFGOED Ons erfgoed is wat we nalaten aan komende generaties. Monumenten zijn er voor de eeuwigheid. Althans, dat is de bedoeling. Toch zijn er tal van gevaren

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Dossier. 1. Wie zijn uw erfgenamen?... 1. 2. Erfbelasting... 4. 3. Het nalatenschapsdossier... 9. Voorwoord... V

Inhoudsopgave. Dossier. 1. Wie zijn uw erfgenamen?... 1. 2. Erfbelasting... 4. 3. Het nalatenschapsdossier... 9. Voorwoord... V Inhoudsopgave I Voorwoord... V 1. Wie zijn uw erfgenamen?... 1 1.1. U heeft geen testament... 1 1.1.1. Wettelijke erfgenamen... 1 1.1.2. Overlijden met achterlating van echtgenoot en kinderen... 1 1.1.3.

Nadere informatie