2. Nederlandse fiscale aspecten bij vertrek naar het buitenland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. Nederlandse fiscale aspecten bij vertrek naar het buitenland"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Prijs : 22,50 Aantal pagina s: 350 ISBN : Colofon 1. Inleiding Wie emigreert en waar gaat men heen? 15 Tabel bestemmingslanden 16 Van Emigratie naar actie 17 Daling aantal emigranten vanwege economische crisis 17 België en Duitsland blijven favoriet 18 Zuid-Europese landen favoriet bij 50 plussers Nederlandse fiscale aspecten bij vertrek naar het buitenland Wanneer er sprake van emigratie? 21 Belasting en woonplaats 22 Het jaar van vertrek 23 Migratiebiljet 23 Aangifte en aanslag 25 Wanneer ontvangt u een verplichte aanslag 25 Wanneer ontvangt u geld terug? 25 Voorlopige aanslag 25 Belastingtelefoon Buitenland 25 Uw Nederlandse paspoort en de belastingen 26 Emigratie en de gevolgen voor de inkomstenbelasting 26 Verschil binnen- en buitenlandse belastingplicht 27 Binnenlandse en buitenlandse belastingplichtigen 27 Buitenlandse belastingplichtigen 27 Inkomen uit werk en wonen in Nederland 27 Tot het inkomen in box 1 behoren 28 Pensioenen en uitkeringen 30 Winst uit aanmerkelijk belang 30 Vervreemding van de aandelen 31 Inkomen uit een woning in Nederland 32 Eigenwoningforfait 32 Inkomen uit onroerend goed dat niet als eigen woning wordt beschouwd 33 1

2 Inkomen uit sparen en beleggen 34 Niet het hele jaar in Nederland belastingplichtig 34 Voorbeeld afwijkende peildata in box 3 34 Dividend belasting 35 Teruggaaf of vrijstelling van Nederlandse dividendbelasting 35 Verzoek om vrijstelling 35 Verzoek om teruggaaf 36 Woonplaatsverklaring 36 Remittance Base 36 Als u in Marokko of Thailand woont 37 Deelnemingsdividenden 37 Formulieren voor aanvraag vrijstelling of teruggaaf 37 Teruggaaf of vrijstelling van buitenlandse bronbelasting 38 Binnenlands belastingplichtig en bezittingen in het buitenland 38 Aftrek van schulden 38 Buitenlands belastingplichtigen en hun partner Keuzemogelijkheid binnenlandse of buitenlandse belastingplicht Keuzerecht in het jaar van emigratie 40 Het recht om te kiezen voor binnenlandse belastingplicht geldt voor 42 Nederlandse inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen 42 Schijventabel belasting en premie volksverzekeringen in box 1 43 Voor wie kan de keuze voor binnenlandse belastingplicht interessant zijn? 43 Belangrijkste voorwaarden 44 Opmerkingen omtrent keuzeregeling binnenlands belastingplichtige 44 Persoonsgebonden aftrekposten 46 Vrije toerekening 46 Recht op persoonsgebonden aftrek 47 Buitenlands belastingplichtigen en hun rechten 48 Enkele situaties belicht 48 Inkomensherziening en terugploegregeling 50 Voorbeeld 51 Bijzondere regelingen voor inwoners van Duitsland, België, Suriname, Aruba en de (voormalige) Nederlandse Antillen 51 Heffingskortingen 52 Aftrekposten 52 Andere tegemoetkomingen 52 Partner 52 Tegemoetkoming voor inwoners van België 53 Aftrekposten 53 Andere tegemoetkomingen 53 Pro-rataregeling voor inwoners van België 53 Tegemoetkoming voor inwoners van Surina, Aruba en de NA 54 2

3 Aftrekposten 54 Andere tegemoetkomingen 54 Salary Split 55 Nadelen Salary Split 56 Verschil geïmplementeerde salary split en feitelijke salary split 56 Rekenvoorbeeld Heffingskortingen bij Emigratie Heffingskorting voor de inkomstenbelasting 58 Voorbeeld 58 Uitbetaling heffingskorting Gevolgen voor de eigen woning bij emigratie Fiscale aspecten 60 Uw huis in Nederland in box 3 bij emigratie 60 Uitzonderingen 60 Uw voormalige eigen woning is na emigratie nog niet verkocht 60 Uw emigratie is van tijdelijke aard 61 Uw voormalige fiscale partner blijft in de woning wonen 62 Maximaal één hoofdverblijf 62 Geen hypotheekschuld; geen eigenwoningforfait 62 Als de woning in Nederland niet tot uw beschikking staat 62 Negatieve inkomsten uit werk en woning 63 De Nederlandse bijleenregeling bij vertrek naar het buitenland 63 Eigenwoningschuld 63 Vervreemdingssaldo eigen woning 63 Eigenwoningreserve 64 Voorbeeld: u gaat goedkoper wonen in Duitsland 64 Rekenvoorbeeld 64 Juridische aspecten bij verhuur van de woning 65 Hoe verkleint u de kans op huurders die uw huis weigeren te verlaten? 65 Verhuur van uw eigen huis en uw bank/hypotheek 66 Onbewoond achterlaten of verhuur van uw huis en de verzekering 66 Vertrek naar het buitenland en uw huurhuis in Nederland 67 Tips en adviezen bij (onder)verhuur Uw tweede huis en de Nederlandse fiscus Uw tweede huis in het buitenland en het Nederlandse belastingstelsel en voorkoming van dubbele belasting 69 Rekenvoorbeeld 70 Verhuur vakantiewoning als bedrijfsactiviteit 72 3

4 7. Conserverende heffingen bij emigratie Inleiding 73 Conserverende aanslag bij emigratie 73 Wanneer kan bij emigratie een conserverende aanslag worden opgelegd? 74 Uitstel van betaling voor conserverende aanslag 74 Wanneer bent u revisierente verschuldigd? 75 Hoogte revisierente 75 Recht op voordeel uit Kapitaal Verzekering Eigen Woning (KEW) 75 Meenemen van uw KEW 76 Voorwaarden 76 Beroep op het hoge vrijstellingsbedrag 77 Belast rentebestanddeel 77 Kapitaalverzekeringen van vóór Uw Nederlandse kapitaalverzekering en de belastingen in het buitenland 78 Recht op voordeel uit lijfrenteverzekering 79 Aanmerkelijk belang in een vennootschap 79 Wanneer krijgt u automatisch uitstel van betaling 79 Wanneer wordt het uitstel van betaling ingetrokken? 80 Wanneer moet u zekerheid stellen? 80 Rechtszaken en uitspraken 81 Stand van zaken 81 Conclusies conserverende aanslag bij emigratie 81 Rechtszaken conserverende heffingen bij pensioenen en lijfrenten Internationale Belastingverdragen ter voorkoming van dubbele belastingheffing Inleiding 83 Aftrek ter voorkoming van dubbele belasting 83 U woont in Nederland en u hebt buitenlands inkomen 84 In het geval Nederland geen belastingverdrag heeft afgesloten 84 Aftrek berekenen 84 Voorbeelden 85 Doorschuifregeling (stallingsregeling) 86 Voorbeeld 87 U woont niet in Nederland en maakt gebruik van het keuzerecht 87 Voorwaarde voor aftrek 88 Aftrek berekenen 88 Voorbeeld 88 Berekeningsformule aftrek 89 4

5 9. Als u naar het buitenland wordt uitgezonden Inleiding 90 Vrije vergoeding extraterritoriale werknemers (30% regeling) 90 Voorbeeld 91 Vergoeding naast het loon verstrekken 91 Overzicht Extraterritoriale kosten 91 Geen extraterritoriale kosten 92 Onbelaste vergoedingen naast de 30% regeling 92 Voorwaarden onbelaste vergoeding van een internationale school 92 Overige kosten die onbelast vergoed mogen worden 93 30% regeling en de premies werknemersverzekeringen 93 Welke werknemers komen in aanmerking voor de 30% regeling 93 Periode van uitzending 93 Ambtenaren bij vertegenwoordigingen van Nederland in het buitenland 94 Uitgezonden voor wetenschap of onderwijs 94 Werknemers uitgezonden naar een bepaalde regio Emigratie en de gevolgen voor de Nederlandse sociale zekerheid Inleiding 96 Nieuwe regelgeving vanaf 1 mei Overgangsregeling 96 De heffing van de premie volksverzekeringen 97 Wanneer verplicht verzekerd voor alle volksverzekeringen 97 U gaat buiten Nederland werken 98 Emigratie en de gevolgen voor de AOW 98 Niet meer verzekerd als u buiten Nederland gaat wonen/werken 98 Vrijwillig verzekeren 98 Is uw gezin ook meeverzekerd? 98 Aparte vrijwillige verzekering voor uw partner en kinderen 99 Inkopen in de AOW-verzekering 99 Inkooptermijn 10 jaar De Vrijwillige AOW-verzekering Waarom vrijwillige AOW-verzekering? 100 De vrijwillige AOW-verzekering 100 Voorwaarden vrijwillige AOW-verzekering 100 Aanmeldingstermijn 100 Duur van de vrijwillige verzekering 101 Kinderen 101 Einde van de vrijwillige verzekering 102 Wat kost de vrijwillige verzekering 102 Opgave van uw inkomen 103 5

6 Omrekenkoers 103 De berekening van het AOW-pensioen 103 Partnertoeslag 103 Aanvraag AOW-pensioen 104 Wet Beperking Export Uitkeringen (BEU) 104 Afspraken over controle 105 Uitzondering: algemeen belang 105 Verhuizing naar een ander land 106 Actuele landeninformatie De vrijwillige ANW-Verzekering Inleiding 107 Aanmeldingstermijn 107 Duur van de vrijwillige verzekering 108 Einde van de vrijwillige verzekering 108 Wat kost de vrijwillige verzekering? 109 Opgave van uw inkomen 109 Omrekenkoers 110 De Anw-nabestaandenuitkering 110 Als samenwonend worden beschouwd 110 Niet als samenwonend worden beschouwd 111 Gedeeltelijke nabestaandenuitkering 111 Wanneer eindigt de nabestaandenuitkering? 112 Verrekening van inkomsten 112 Inkomsten die gedeeltelijk worden afgetrokken 112 Een voorbeeld 113 Inkomsten die helemaal worden afgetrokken 113 De Anw-halfwezenuitkering 113 De Anw-wezenuitkering 114 Aanvraag Anw-uitkering 114 Wet Beperking Export Uitkeringen (BEU) 115 Afspraken over controle 115 Uitzondering: algemeen belang 115 Verhuizing naar een ander land 115 Actuele landeninformatie 116 Doorgeven van wijzigingen Gevolgen ZVW & AWBZ bij emigratie Inleiding 117 Gezinsleden 117 Wie betalen de buitenlandbijdrage ZVW 118 Vaste en inkomensafhankelijke ZVW-bijdragen 118 Berekening en betaling vaste ZVW-bijdragen 118 Berekening vaste ZVW-bijdrage 119 6

7 Rekenvoorbeeld toepassing woonlandfactor 119 Betaling vaste ZVW-bijdrage 119 Berekening en betaling inkomensafhankelijke ZVW-bijdrage 119 Heffingskorting op AWBZ-bijdrage 120 Betaling inkomensafhankelijke ZVW-bijdrage 120 Uitleg woonlandfactor 120 Zorgtoeslag in het buitenland 120 Bezwaar inhouding ZVW-bijdrage op pensioen of uitkering Internationale Detachering Detachering als werknemer 121 Wanneer blijft u in Nederland sociaal verzekerd? 121 Overzicht EU- en EER landen & verdragslanden 122 Wat is formulier E101/A1? 122 Zijn uw gezinsleden ook verzekerd? 123 In sommige landen wel verzekerd voor bijvoorbeeld de AOW 123 Twee werkgevers in verschillende landen 123 Premies betalen in het land waar u woont 123 Bijbaan in het land waar u woont 123 Verzekerd in het land waar u woont 124 Uw Nederlandse werkgever betaalt premies in Nederland 124 Uw werkgever vervoert personen of goederen binnen Europa 124 Sociaal verzekerd als u zelf personen of goederen vervoert 124 Uitzondering: minstens 25% werken in het land waar u woont 125 Detachering aantonen met formulier E101/A1 125 Detachering als zelfstandige 125 Wanneer blijft u in Nederland verzekerd? 125 Detachering aantonen met formulier E101 / A1 126 U gaat in België werken 126 Maximale detacheringstermijn 126 Zijn gezinsleden ook verzekerd? 126 Formulier E101 / A1 126 Aanvraag voor Egypte binnen 3 maanden na vertrek 127 U bent kort geleden als zelfstandige begonnen 127 U werkt in meerdere EU-landen 127 Permanent in het buitenland werken 127 Detachering aantonen met formulier E101/A1 128 Registreer uzelf als zelfstandige in het land waar u werkt 128 Wijzigingen doorgeven aan de SVB 128 U gaat minder werken in het land waar u woont 128 Hoe geeft u veranderingen door? 128 Detachering als student/stagiair 129 Wanneer blijft u sociaal verzekerd? 129 Detachering in Europees Transport 129 Voorwaarden 129 7

8 Om welke werknemers gaat het 129 Uitzondering 130 De werknemer werkt minstens 25% in het land waar hij woont 130 Detachering aantonen met formulier E101 / A1 130 Stage buiten Nederland voor een onderwijsinstelling 130 Buiten Nederland werken 130 Detachering als artiest 130 U gaat buiten Nederland optreden 130 Met een formulier E101 /A1 voorkomt u dubbel betalen van premies Uitkering meenemen naar het buitenland De Wet Beperking Export Uitkeringen 132 Uitkeringen onder de Wet BEU 132 Welke uitkeringen kunnen niet worden meegenomen naar het buitenland 132 Naar het buitenland met een WW-uitkering 132 Naar het buitenland met een bijstandsuitkering 133 Met een WAJONG-uitkering naar het buitenland 133 Uitkering mee naar het buitenland 134 Geen recht op uitkering wet BEU 134 Meenemen AOW, WAO, WAZ, WIA 134 Emigreren en de AKW (Kinderbijslag) 136 Meenemen Ziektewet 136 Welke premies en belasting houdt het UWV in? 137 In welk land betaalt u loonbelasting? 137 Geen belastingverdrag met uw nieuwe woonland 138 Bent u nog verzekerd voor de WW, ZW en WIA? 138 Bent u nog verzekerd voor de AOW en ANW? 138 Bent u nog verzekerd voor de ZVW en de AWBZ? 139 Welke rechten en plichten heeft u? 140 Aanvullende plichten bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering 141 Uw toeslag in het buitenland 141 Verschil wonen en verblijven in het buitenland 141 Als u regelmatig naar het buitenland gaat 142 Controle 142 Andere uitkeringen in het buitenland 142 Remigratiewet 142 Kinderbijslag 142 Kinderbijslag bij een arbeidsongeschiktheidsuitkering 143 Uw vertrek doorgeven aan het UWV Uw pensioen & lijfrente bij emigratie Afkoop van uw pensioen of lijfrente 145 Uitzonderingen 145 Nederlands-Belgisch belastingverdrag 146 8

9 Geen fiscaal voordeel in Nederland 146 Wel fiscaal voordeel in Nederland 147 Overheidspensioen 148 Waardeoverdracht van uw pensioenrechten naar het buitenland 148 In het buitenland opgebouwd pensioen naar Nederland overbrengen 148 Expats en pensioen 148 Koersrisico 149 Vrijwillige voortzetting pensioenregeling 149 Uitzonderingen 149 Afkoop pensioen 150 Stellen van zekerheden 151 Einde aan conserverende aanslag voor pensioen bij emigratie? 151 Gevolgen wetswijziging Erfrecht, testamenten en successierechten bij emigratie Het Nederlands erfrecht 154 Nederlandse erfrechtsituatie van vóór 1 januari Nederlandse erfrechtsituatie per 1 januari Rechtskeuze 155 Wanneer krijgt u te maken met buitenlands erfrecht? 156 De hoofdregels van het Haags Erfrechtverdrag 157 Bepaling rechtskeuze 157 Een rechtskeuze maken bij een buitenlandse notaris 158 Hoe brengt u een rechtskeuze uit? 158 Testamentsvormenverdrag 159 Nederlandse successie- en schenkingsrechten 159 Indien de erflater niet in Nederland woont 159 Indien een deel van de erfenis in Nederland ligt 160 Indien men een andere nationaliteit heeft aangenomen 160 Eénjaarsfictie bij Nederlands schenkingsrecht 160 Wijziging successierechten per 1 januari Vrijstelling voor de Nederlandse erfbelasting 161 Tabel vrijstelling voor de erfbelasting Tarieven voor de erfbelasting Bedrijfsopvolgingsregeling 162 Voorkoming dubbele heffing Nederlands-buitenlandse successierechten 162 Dubbele belastingheffing 162 Besluit voorkoming dubbele belastingheffing 163 Rekenvoorbeeld Ordinary Credit Methode 163 De aftrekmethode 164 Testamenten 164 Controle van uw oude testament 164 Een buitenlands testament 165 Clausule van snelle successie 166 Centraal Testamentenregister 166 9

10 Aanvraag 167 Antwoord 167 Overlijden zonder testament 167 Enkele richtlijnen 168 Het benoemen van een executeur testamentair 169 Hoe te handelen bij een erfenis? 169 Volmachten 170 Checklist voor nabestaanden 171 Tip! Vertrek uit Nederland Inleiding 173 Het bevolkingsregister 173 Legalisatie 173 Reisdocumenten 174 Schengenlanden 174 Europese identiteitskaart 174 Paspoort 174 Reisdocumenten voor kinderen 175 Aanvullende voorwaarden voor bijschrijving van kinderen 175 Afschaffing bijschrijving kinderen in reisdocument 175 Nog enkele tips 175 Vertrek naar het buitenland en de Nederlandse (belasting)schulden 176 Bureau Krediet Registratie (BKR) 177 Internationale uitwisseling kredietgegevens 177 Het Nederlandse paspoort in het buitenland 177 Reisdocumenten kwijt in het buitenland 177 Verlenging paspoort bij Nederlandse ambassade of consulaat 178 Nederlandse nationaliteit / Nederlanderschap 178 Rijkswet op het Nederlanderschap 178 Nederlanders met een dubbele nationaliteit 179 Kinderen van een Nederlandse moeder of vader 180 Geboorte van een Nederlands kind in het buitenland 180 Kinderen uit huwelijken met een niet-nederlandse man 180 Erkenning van minderjarige buitenlandse kinderen 180 Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 181 Europees Dierenpaspoort Vestiging in het buitenland Vestiging in een ander EU-land 187 Juridisch en/of fiscaal resident 187 Vestiging in een land buiten de EU 188 Werkvergunning 189 Werkvergunning voor partner

11 Geregistreerd partnerschap & homohuwelijk 191 Scheiding en omgangsregeling met de kinderen als één van de ouders in het buitenland verblijft 192 Expats 193 Kenmerken expats 193 De belangrijkste expat-gebieden 193 Expat-problemen 194 Nederlandse ambassade en consulaten in het buitenland 194 De taken van Nederlandse ambassades en consulaten 195 De handelsafdeling van de ambassade/consulaat 196 Nog enkele tips/opmerkingen 196 Registratie bij Nederlandse ambassade/consulaat in het buitenland 197 Stemmen vanuit het buitenland 197 Registratie 197 Hoe kunt u stemmen? 198 Aanpak De verhuizing Verhuizing en invoer van Uw inboedel binnen de E.U. 200 Vrijstelling van invoerrechten 201 Zelf verhuizen 201 Trouwen en verhuizen 202 Verhuizing naar uw tweede woning 203 Verkoop van uw tweede woning 203 Verhuizing bij erfenis 203 Vervreemdingsverbod 203 Belastingtelefoon douane 203 Het inschakelen van een verhuisbedrijf en de BTW 203 Voorbeeld 204 De offerte 204 De verhuiskosten 205 Uw eigen inboedel meenemen of nieuw kopen in Duitsland? 206 Nog enkele tips en opmerkingen 206 Opslag 207 Verhuizing en invoer van uw inboedel buiten de EU 208 Tax-free shoppen voor uw verhuizing 208 BTW-Teruggave 208 Global Blue Meenemen auto Inleiding 211 Afschaffing BPM 212 Uitvoer van de auto uit Nederland 213 Aanmelden van uitvoer

12 Uitvoerverklaring 214 Het uitvoerteken 214 Uitvoer auto naar een land binnen de EU 215 Voorwaarden 215 BTW 216 Welke documenten dient u te overleggen 216 Uitvoer auto naar een land buiten de EU 216 Douaneformaliteiten bij de uitvoer van uw voertuig 216 Kenteken in een ander land 217 Wanneer dient u een kenteken aan te vragen in uw nieuwe woonland 217 Homologatiepapieren 217 Uw auto bij terugkeer in Nederland (vanuit een land buiten de EU) 217 Uw autoverzekering 218 Het rijbewijs 219 Europees rijbewijs 219 Minimumleeftijd en rijbewijscategorieën 219 Verlenging Nederlands rijbewijs binnen de EU/EVA 219 Verlenging Nederlands rijbewijs buiten de EU/EVA 220 Nog enkele opmerkingen over uw auto in het buitenland 220 Checklist Aankoop van onroerend goed in het buitenland Inleiding 222 Motieven voor de vestiging of aankoop van onroerend goed 223 Waar kopen? 223 Checklist waar kopen? 225 Hoe vindt U onroerend goed? 227 Wat kopen? 228 Tip! 228 Oriëntatie-checklist wat kopen? 229 Tip! 230 Vraagprijs 231 Checklist vraagprijs 231 Staat van onderhoud van het huis 232 Wanneer op huizenjacht? 233 Checklist fiscale aspecten 233 Checklist financiële aspecten 234 Risico: financiering in andere valuta dan uw inkomen 235 Checklist juridische aspecten 236 Checklist bouwen van een huis in het buitenland 238 Wat dient er in een notariële transportakte vermeld te worden? 240 Tips en adviezen bij de ondertekening van de koopakte en de overdracht 240 Wanneer vindt de inschrijving in het kadaster plaats? 243 Wat kan er mis gaan na ondertekening van de notariële akte

13 23. Huur en verhuur van een huis in het buitenland Inleiding 244 Hoe vindt u een huurhuis/appartement? 244 Wie is juridisch gezien de huurder? 245 Het huurcontract 245 Inventaris 246 Betaling van de huur 246 Borg 247 Verhuurde woonoppervlakte 247 Overname roerende goederen 247 Vaststelling huursom 247 Wie is verantwoordelijk voor de betaling van de huursom? 248 Bijkomende kosten 248 Verschil netto en bruto huurprijs 248 Looptijd huurcontract 249 Onderhoudskosten 249 Overige verplichtingen van de huurder 249 Het huurcontract en huisdieren 250 Huurverhoging 250 Huren en de verzekering 250 Opleveren van de gehuurde woning 250 Eigenaar aansprakelijk voor schulden huurder 250 Opzeggen van de huur 251 Door de verhuurder 251 Door de huurder 251 Verkoop verhuurde woning 251 Verhuur 251 Vakantieverhuur/seizoenverhuur 252 Aanbetalingen/garanties bij seizoenverhuur 253 Checklist: Het contact met de verhuurorganisatie 254 Langere termijn verhuur 255 Nog enkele aandachtspunten bij verhuur 256 Voorbeeld werkwijze voor particulieren, die zelf hun huis willen verhuren Uw kinderen, onderwijs, de taal en diploma s bij vertrek naar het buitenland & studiefinanciering Samen met uw kinderen het vertrek naar het buitenland voorbereiden 258 Uw kinderen en het huispersoneel 260 Het leren van een taal 260 De nonnen in Vught 260 Taalcursus in Nederland 261 Taalcursus in het buitenland 261 Mogelijkheden om de taal in het buitenland te leren 262 Overige methoden

14 Interactieve CD-Roms 263 Uw kinderen; aanpassing in het buitenland en de vreemde taal 263 Tweetalig opgroeien 265 De moedertaal 265 Het NOB geeft het volgende advies 266 Schoolkeuze 267 Internationale scholen 267 Opbouw van het voortgezet onderwijs naar Brits model met daarnaast een internationale variant 268 De Europese school 269 Checklist welke school te kiezen 270 Nederlands bijhouden 270 Nederlands onderwijs in het buitenland 271 IVIO Wereldschool 271 Edufax 272 Stichting IBID 272 Bijhouden van de tweede taal bij terugkeer in Nederland 273 Au Pair 273 Het internaat 273 Het gastgezin 274 Terugkeer naar Nederland 274 Aansluitingsproblemen bij terugkeer in Nederland 274 Nederlandse Studiefinanciering 276 Studie of stage 276 Tijdelijk naar het buitenland 276 Vergoeding OV-studentenkaart 276 Wat moet je regelen? 276 Volledige studie aan HBO of Universiteit 277 Aanvullende voorwaarden studiefinanciering buitenland uit 6 eis 277 Studietoelage van een buitenlandse overheid 277 Legalisatie van diploma s 278 Legalisatie van overige documenten 278 Legalisatie van kopieën van documenten Emigratie en uw Bankzaken Inleiding 280 Expat-service van Nederlandse banken 281 Automatische overboeking 281 Checklist keuze buitenlandse bank 282 Het openen van een buitenlandse bankrekening 282 Een niet-ingezetene vs. een ingezetene bankrekening 283 Kenmerken niet-ingezetene rekening 284 Welke documenten moet u overleggen om uw ingezetene rekening om te zetten in een niet-ingezetene rekening?

15 Nog enkele tips 285 BIC/IBAN Code 285 Chequeboeken 286 Valutarisico s 286 Bronbelasting 286 Wet melding ongebruikelijke transacties Verzekeringen Inleiding 289 Reisverzekering 289 Doorlopende reisverzekering 289 Verzekering via uw credit-card 290 Uw zorgverzekering 290 Wanneer vervalt uw Nederlandse zorgverzekering? 290 Alternatieven voor de zorgverzekering 290 Expat-verzekeringen 290 Nog enkele aandachtspunten bij het afsluiten van een expat-verzekeringen 291 Aanbieders ziektekostenverzekeringen 292 Arbeidsongeschiktheidsverzekering 295 Ongevallenverzekering 296 Autoverzekering 296 De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren 296 Rechtsbijstandsverzekering 297 Inboedel- en opstalverzekering 297 Dekking van een basisverzekering 298 Aandachtspunten bij een inboedelverzekering 298 Wereldreisverzekering 299 Aanvullende wereldreisverzekering 300 Wel of niet verplicht verzekerd in Nederland? 300 Verblijft u binnen of buiten Europa? 300 Verzekeren (waardevolle) bagage 301 Checklist expat-ziektekostenverzekering Emigreren naar Canada, VS, Australië en Nieuw Zeeland Inleiding 303 Immigratiecategorieën 303 Family Migrants 304 Skilled Migrants 304 Business Migrants 304 Humanitaire programma s 304 Jongerenprogramma s 304 Immigratiewetgeving 304 Selectievoorwaarden 305 Leeftijd

16 Talenkennis 306 Beroep 307 Canada 307 Australië 307 Nieuw Zeeland 307 Verenigde Staten 307 Werk- en ondernemingservaring 307 Beroepsorganisatie 308 Werkaanbod 308 Kapitaal 308 Partner 309 Familierelatie 309 Strafblad 309 Medische keuring 309 Duur Visumaanvraag 310 Permanent visum Oriëntatie Canada Inleiding 312 Beroepsorganisatie 312 Labour Mobility en Red Seal 313 Werken in loondienst in Canada 313 Social Insurance Number 313 Solliciteren 314 Sollicitatiedocumenten 314 Arbeidswetgeving 314 Pensioenopbouw voor werkenden 315 Ondernemen in Canada 315 Bedrijfsvormen 315 Sole Proprietorship 315 Partnership 315 Corperation 316 Cooperative 316 Administratie 316 Registratie 316 Belastingen 316 Vergunningen 317 Advertorials Adressenbijlagen Bijlagen Bronnen 16

Juridische, fiscale, financiële en praktische handleiding voor emigreren & wonen en werken in het buitenland.

Juridische, fiscale, financiële en praktische handleiding voor emigreren & wonen en werken in het buitenland. Titel : Emigratie-handboek Editie : 2004 + update ISBN : 978-90-74646-38-3 Aantal pag. : 320 Prijs : 19,95 excl. verzendkosten Inhoudsopgave Juridische, fiscale, financiële en praktische handleiding voor

Nadere informatie

Wonen en kopen in Duitsland

Wonen en kopen in Duitsland Inhoudsopgave Wonen en kopen in Duitsland Colofon 1. Inleiding 2. Voor- en nadelen van emigratie naar Duitsland Voordelen 15 Nadelen 16 3. Nederlandse fiscale aspecten bij vertrek naar het buitenland Wanneer

Nadere informatie

Wonen en kopen in België

Wonen en kopen in België Wonen en kopen in België Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De aankoop van onroerend goed in België; de oriëntatiefase Hoe vindt u een huis? Hoe vindt u informatie over onroerend goed? Media in België Openbare

Nadere informatie

Inhoudsopgave. : Wonen & kopen in Zweden : P.L. Gillissen. Editie : 2007 ISBN : 978-90-74646-40-6. Aantal pagina s : 300 : 19,95 excl.

Inhoudsopgave. : Wonen & kopen in Zweden : P.L. Gillissen. Editie : 2007 ISBN : 978-90-74646-40-6. Aantal pagina s : 300 : 19,95 excl. Titel Auteur Editie : 2007 ISBN : 978-90-74646-40-6 : Wonen & kopen in Zweden : P.L. Gillissen Aantal pagina s : 300 Prijs : 19,95 excl. verzendkosten Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Voor- en nadelen van

Nadere informatie

Wonen en kopen in Oostenrijk. Inhoudsopgave. 1. Inleiding 2. Oostenrijk in vogelvlucht. 3. Oriëntatiefase

Wonen en kopen in Oostenrijk. Inhoudsopgave. 1. Inleiding 2. Oostenrijk in vogelvlucht. 3. Oriëntatiefase Wonen en kopen in Oostenrijk Inhoudsopgave 1. 2. Oostenrijk in vogelvlucht Geschiedenis Geografie Rivieren & Meren Klimaat Bevolking & Bevolkingsopbouw Taal Staatsinrichting, bestuur en binnenlandse politiek

Nadere informatie

Wonen en kopen in Spanje

Wonen en kopen in Spanje Wonen en kopen in Spanje Inhoudsopgave 1. Oriëntatiefase Motieven Waar kopen? Checklist waar kopen? Indeling Spaanse kust Klimaat Locatie en de ligging van de woning zijn o.a. op de volgende zaken van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1. Inleiding. 2. Italië in vogelvlucht

Inhoudsopgave. Voorwoord. 1. Inleiding. 2. Italië in vogelvlucht Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Italië in vogelvlucht Land en bevolking Inwoners Taal Sociale omgangsvormen en het dagelijks leven Humor Tijdverschil Nederland Italië Op tijd komen Bestuurlijke

Nadere informatie

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9

Werken in Nederland. Inhoud Werken in Nederland 3. Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Werken in Nederland Werken in Nederland Inhoud Werken in Nederland 3 Deel 1: Werken in Nederland voor een Nederlandse werkgever 5 Voordat u gaat werken 6 Als u werkt 9 Wat als 12 Deel 2: Werken in Nederland

Nadere informatie

Werken in het buitenland Fiscale, arbeids- en sociaalverzekeringsrechtelijke aspecten Editie 2015

Werken in het buitenland Fiscale, arbeids- en sociaalverzekeringsrechtelijke aspecten Editie 2015 Werken in het buitenland Editie 2015 Als toonaangevend kantoor is Loyens & Loeff de logische keuze als juridisch en fiscaal partner wanr u in of via Nederland, België of Luxemburg zaken doet. Met onze

Nadere informatie

Always in Motion FAQ. Spanje

Always in Motion FAQ. Spanje Always in Motion FAQ Spanje KvK Den Haag: 27369191 Park Hoornwijck 2 Calle Abeto 2 Bank: 450181456 2289 CZ Rijswijk (NL) 03724 Moraira-Teulada (SP) BTW nr: 8219.25.155.B01 +31 707 113 456 +34 634 373 922

Nadere informatie

Verhuizen naar Duitsland

Verhuizen naar Duitsland Verhuizen naar Duitsland 1 Inleiding Voordat u het besluit neemt naar Duitsland te gaan verhuizen, doet u er goed aan te informeren wat de gevolgen zijn van deze EMIGRATIE. Bij emigratie denkt men vaak

Nadere informatie

Informatie voor EU-burgers die gaan verhuizen naar Duitsland

Informatie voor EU-burgers die gaan verhuizen naar Duitsland Informatie voor EU-burgers die gaan verhuizen naar Duitsland EURES-EUREGIO & EUREGIO Grensoverschrijdende Consumentenadvisering 1 Informatie voor EU-burgers die gaan verhuizen naar Duitsland Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hoe ziet uw financiële toekomst eruit? Antwoord op veelgestelde vragen plus handige tips

Hoe ziet uw financiële toekomst eruit? Antwoord op veelgestelde vragen plus handige tips Hoe ziet uw financiële toekomst eruit? Antwoord op veelgestelde vragen plus handige tips ING009-04 Brochure FIA 0608.indd 1 06-08-2009 16:51:37 Omdat u antwoord wilt op uw vragen Hartelijk dank voor uw

Nadere informatie

65 jaar in zicht. Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie.

65 jaar in zicht. Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie. 65 jaar in zicht Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie. De brochure 65 JAAR IN ZICHT van de Algemene Onderwijsbond

Nadere informatie

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE

Addendum WFt Basis INHOUDSOPGAVE Addendum WFt Basis Dit addendum is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en het is niet toegestaan om het digitaal of in kopie door te sturen naar anderen. Met dit addendum heeft u een overzicht van de

Nadere informatie

Werken in Nederland. Wonen in België

Werken in Nederland. Wonen in België Werken in Nederland Wonen in België Als u in België woont en in Nederland in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Waarom wil men emigreren? Thailand in de top 10 van meest populaire emigratie-landen Semi permanent emigreren

Waarom wil men emigreren? Thailand in de top 10 van meest populaire emigratie-landen Semi permanent emigreren Inhoudsopgave 1. Inleiding Waarom wil men emigreren? Thailand in de top 10 van meest populaire emigratie-landen Semi permanent emigreren 2. Thailand in vogelvlucht Bevolking Economie Ligging en geografie

Nadere informatie

Informatie voor EU-burgers die gaan verhuizen naar Duitsland

Informatie voor EU-burgers die gaan verhuizen naar Duitsland Informatie voor EU-burgers die gaan verhuizen naar Duitsland EURES-EUREGIO & EUREGIO Grensoverschrijdende Consumentenadvisering 1 2 Colofon Uitgave van: EURES EUREGIO en EUREGIO Grensoverschrijdende Consumentenadvisering

Nadere informatie

8. Als u uw motorrijtuig wilt meenemen. 1. Voorbereiding op uw vertrek. 2. Uw woning in Nederland. 9. Voorbereiding op uw terugkeer

8. Als u uw motorrijtuig wilt meenemen. 1. Voorbereiding op uw vertrek. 2. Uw woning in Nederland. 9. Voorbereiding op uw terugkeer 1. Voorbereiding op uw vertrek 1.1 Sponsor 2. Uw woning in Nederland 2.1 U wilt uw huis verhuren of in onderhuur doen 2.2 Als u uw woning opgeeft: inschrijving als woningzoekende 2.3 Waar u verder aan

Nadere informatie

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst Handboek Loonheffingen Uitgave van de Belastingdienst 12345 2009 Handboek Loonheffingen Voorwoord Geachte lezer, Dit handboek bevat informatie voor 2009 over de heffing van loonbelasting/premie volksverzekeringen,

Nadere informatie

Ondernemen. 2012 Handboek

Ondernemen. 2012 Handboek 2012 Handboek Ondernemen Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan de administratie?

Nadere informatie

Werken in Nederland, wonen in Duitsland. Wirwar van regels en wetten

Werken in Nederland, wonen in Duitsland. Wirwar van regels en wetten Werken in Nederland, wonen in Duitsland Wirwar van regels en wetten Ooit komt iedereen een keer met de SVB in aanraking. Bij de fijne dingen in het leven of door de onvermijdelijke dingen van het leven.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Hongarije in vogelvlucht

Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Hongarije in vogelvlucht Titel : Wonen en kopen in Hongarije Auteur: Gisela Bicskey-Bartos & Peter Gillissen ISBN : 978-90-74646-74-1 Editie : Herziene editie 2013 Prijs : euro 22,50 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Hongarije in

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND SECRETARIAAT-GENERAAL SECRÉTARIAT GÉNÉRAL Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2012 Een nieuwe website voor Belgische en Nederlandse grensarbeiders Uw gids

Nadere informatie

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND

BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Voorlichtingsbrochure ten behoeve van BELGISCHE GRENSARBEIDERS in NEDERLAND Uitgave 2013 Colofon Verantwoordelijke uitgever Dr. J.P.R.M. van Laarhoven, Secretaris-generaal Redactie Werkgroep Grensarbeid

Nadere informatie

Budgetteringstraining voor inburgeraars en allochtonen. Oranje Masai

Budgetteringstraining voor inburgeraars en allochtonen. Oranje Masai Budgetteringstraining voor inburgeraars en allochtonen Oranje Masai Module Inburgering in persoonlijke financiën aangeboden door: V.1 21 aug. 2010 Inhoudsopgave 1. DISCUSSIE: OMGAAN MET GELD IN HET GEBOORTELAND

Nadere informatie

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst Belastingdienst Handboek Ondernemen 2013 Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan

Nadere informatie

Ondernemen. 2010 Handboek

Ondernemen. 2010 Handboek 2010 Handboek Ondernemen Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en sociale verzekeringspremies. Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld

Nadere informatie

Sparen en beleggen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9

Sparen en beleggen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9 Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9 9.1 Belastingheffing in box 3 9.2 Waarderingsgrondslagen 9.3 Heffingvrij vermogen 9.4 Vrijgesteld vermogen in box 3 9.5 Onroerende zaak in box 1 of box 3 9.6

Nadere informatie

FNV Veiligheid BELASTINGWIJZER 2012

FNV Veiligheid BELASTINGWIJZER 2012 FNV Veiligheid BELASTINGWIJZER 2012 BELASTINGJAAR 2012 1 e jaargang Uitgave: Stichting FNV-pers in samenwerking met de Federatie Nederlandse Vakbeweging Naritaweg 10 Amsterdam Hoewel aan de inhoud van

Nadere informatie