2. Nederlandse fiscale aspecten bij vertrek naar het buitenland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2. Nederlandse fiscale aspecten bij vertrek naar het buitenland"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Prijs : 22,50 Aantal pagina s: 350 ISBN : Colofon 1. Inleiding Wie emigreert en waar gaat men heen? 15 Tabel bestemmingslanden 16 Van Emigratie naar actie 17 Daling aantal emigranten vanwege economische crisis 17 België en Duitsland blijven favoriet 18 Zuid-Europese landen favoriet bij 50 plussers Nederlandse fiscale aspecten bij vertrek naar het buitenland Wanneer er sprake van emigratie? 21 Belasting en woonplaats 22 Het jaar van vertrek 23 Migratiebiljet 23 Aangifte en aanslag 25 Wanneer ontvangt u een verplichte aanslag 25 Wanneer ontvangt u geld terug? 25 Voorlopige aanslag 25 Belastingtelefoon Buitenland 25 Uw Nederlandse paspoort en de belastingen 26 Emigratie en de gevolgen voor de inkomstenbelasting 26 Verschil binnen- en buitenlandse belastingplicht 27 Binnenlandse en buitenlandse belastingplichtigen 27 Buitenlandse belastingplichtigen 27 Inkomen uit werk en wonen in Nederland 27 Tot het inkomen in box 1 behoren 28 Pensioenen en uitkeringen 30 Winst uit aanmerkelijk belang 30 Vervreemding van de aandelen 31 Inkomen uit een woning in Nederland 32 Eigenwoningforfait 32 Inkomen uit onroerend goed dat niet als eigen woning wordt beschouwd 33 1

2 Inkomen uit sparen en beleggen 34 Niet het hele jaar in Nederland belastingplichtig 34 Voorbeeld afwijkende peildata in box 3 34 Dividend belasting 35 Teruggaaf of vrijstelling van Nederlandse dividendbelasting 35 Verzoek om vrijstelling 35 Verzoek om teruggaaf 36 Woonplaatsverklaring 36 Remittance Base 36 Als u in Marokko of Thailand woont 37 Deelnemingsdividenden 37 Formulieren voor aanvraag vrijstelling of teruggaaf 37 Teruggaaf of vrijstelling van buitenlandse bronbelasting 38 Binnenlands belastingplichtig en bezittingen in het buitenland 38 Aftrek van schulden 38 Buitenlands belastingplichtigen en hun partner Keuzemogelijkheid binnenlandse of buitenlandse belastingplicht Keuzerecht in het jaar van emigratie 40 Het recht om te kiezen voor binnenlandse belastingplicht geldt voor 42 Nederlandse inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen 42 Schijventabel belasting en premie volksverzekeringen in box 1 43 Voor wie kan de keuze voor binnenlandse belastingplicht interessant zijn? 43 Belangrijkste voorwaarden 44 Opmerkingen omtrent keuzeregeling binnenlands belastingplichtige 44 Persoonsgebonden aftrekposten 46 Vrije toerekening 46 Recht op persoonsgebonden aftrek 47 Buitenlands belastingplichtigen en hun rechten 48 Enkele situaties belicht 48 Inkomensherziening en terugploegregeling 50 Voorbeeld 51 Bijzondere regelingen voor inwoners van Duitsland, België, Suriname, Aruba en de (voormalige) Nederlandse Antillen 51 Heffingskortingen 52 Aftrekposten 52 Andere tegemoetkomingen 52 Partner 52 Tegemoetkoming voor inwoners van België 53 Aftrekposten 53 Andere tegemoetkomingen 53 Pro-rataregeling voor inwoners van België 53 Tegemoetkoming voor inwoners van Surina, Aruba en de NA 54 2

3 Aftrekposten 54 Andere tegemoetkomingen 54 Salary Split 55 Nadelen Salary Split 56 Verschil geïmplementeerde salary split en feitelijke salary split 56 Rekenvoorbeeld Heffingskortingen bij Emigratie Heffingskorting voor de inkomstenbelasting 58 Voorbeeld 58 Uitbetaling heffingskorting Gevolgen voor de eigen woning bij emigratie Fiscale aspecten 60 Uw huis in Nederland in box 3 bij emigratie 60 Uitzonderingen 60 Uw voormalige eigen woning is na emigratie nog niet verkocht 60 Uw emigratie is van tijdelijke aard 61 Uw voormalige fiscale partner blijft in de woning wonen 62 Maximaal één hoofdverblijf 62 Geen hypotheekschuld; geen eigenwoningforfait 62 Als de woning in Nederland niet tot uw beschikking staat 62 Negatieve inkomsten uit werk en woning 63 De Nederlandse bijleenregeling bij vertrek naar het buitenland 63 Eigenwoningschuld 63 Vervreemdingssaldo eigen woning 63 Eigenwoningreserve 64 Voorbeeld: u gaat goedkoper wonen in Duitsland 64 Rekenvoorbeeld 64 Juridische aspecten bij verhuur van de woning 65 Hoe verkleint u de kans op huurders die uw huis weigeren te verlaten? 65 Verhuur van uw eigen huis en uw bank/hypotheek 66 Onbewoond achterlaten of verhuur van uw huis en de verzekering 66 Vertrek naar het buitenland en uw huurhuis in Nederland 67 Tips en adviezen bij (onder)verhuur Uw tweede huis en de Nederlandse fiscus Uw tweede huis in het buitenland en het Nederlandse belastingstelsel en voorkoming van dubbele belasting 69 Rekenvoorbeeld 70 Verhuur vakantiewoning als bedrijfsactiviteit 72 3

4 7. Conserverende heffingen bij emigratie Inleiding 73 Conserverende aanslag bij emigratie 73 Wanneer kan bij emigratie een conserverende aanslag worden opgelegd? 74 Uitstel van betaling voor conserverende aanslag 74 Wanneer bent u revisierente verschuldigd? 75 Hoogte revisierente 75 Recht op voordeel uit Kapitaal Verzekering Eigen Woning (KEW) 75 Meenemen van uw KEW 76 Voorwaarden 76 Beroep op het hoge vrijstellingsbedrag 77 Belast rentebestanddeel 77 Kapitaalverzekeringen van vóór Uw Nederlandse kapitaalverzekering en de belastingen in het buitenland 78 Recht op voordeel uit lijfrenteverzekering 79 Aanmerkelijk belang in een vennootschap 79 Wanneer krijgt u automatisch uitstel van betaling 79 Wanneer wordt het uitstel van betaling ingetrokken? 80 Wanneer moet u zekerheid stellen? 80 Rechtszaken en uitspraken 81 Stand van zaken 81 Conclusies conserverende aanslag bij emigratie 81 Rechtszaken conserverende heffingen bij pensioenen en lijfrenten Internationale Belastingverdragen ter voorkoming van dubbele belastingheffing Inleiding 83 Aftrek ter voorkoming van dubbele belasting 83 U woont in Nederland en u hebt buitenlands inkomen 84 In het geval Nederland geen belastingverdrag heeft afgesloten 84 Aftrek berekenen 84 Voorbeelden 85 Doorschuifregeling (stallingsregeling) 86 Voorbeeld 87 U woont niet in Nederland en maakt gebruik van het keuzerecht 87 Voorwaarde voor aftrek 88 Aftrek berekenen 88 Voorbeeld 88 Berekeningsformule aftrek 89 4

5 9. Als u naar het buitenland wordt uitgezonden Inleiding 90 Vrije vergoeding extraterritoriale werknemers (30% regeling) 90 Voorbeeld 91 Vergoeding naast het loon verstrekken 91 Overzicht Extraterritoriale kosten 91 Geen extraterritoriale kosten 92 Onbelaste vergoedingen naast de 30% regeling 92 Voorwaarden onbelaste vergoeding van een internationale school 92 Overige kosten die onbelast vergoed mogen worden 93 30% regeling en de premies werknemersverzekeringen 93 Welke werknemers komen in aanmerking voor de 30% regeling 93 Periode van uitzending 93 Ambtenaren bij vertegenwoordigingen van Nederland in het buitenland 94 Uitgezonden voor wetenschap of onderwijs 94 Werknemers uitgezonden naar een bepaalde regio Emigratie en de gevolgen voor de Nederlandse sociale zekerheid Inleiding 96 Nieuwe regelgeving vanaf 1 mei Overgangsregeling 96 De heffing van de premie volksverzekeringen 97 Wanneer verplicht verzekerd voor alle volksverzekeringen 97 U gaat buiten Nederland werken 98 Emigratie en de gevolgen voor de AOW 98 Niet meer verzekerd als u buiten Nederland gaat wonen/werken 98 Vrijwillig verzekeren 98 Is uw gezin ook meeverzekerd? 98 Aparte vrijwillige verzekering voor uw partner en kinderen 99 Inkopen in de AOW-verzekering 99 Inkooptermijn 10 jaar De Vrijwillige AOW-verzekering Waarom vrijwillige AOW-verzekering? 100 De vrijwillige AOW-verzekering 100 Voorwaarden vrijwillige AOW-verzekering 100 Aanmeldingstermijn 100 Duur van de vrijwillige verzekering 101 Kinderen 101 Einde van de vrijwillige verzekering 102 Wat kost de vrijwillige verzekering 102 Opgave van uw inkomen 103 5

6 Omrekenkoers 103 De berekening van het AOW-pensioen 103 Partnertoeslag 103 Aanvraag AOW-pensioen 104 Wet Beperking Export Uitkeringen (BEU) 104 Afspraken over controle 105 Uitzondering: algemeen belang 105 Verhuizing naar een ander land 106 Actuele landeninformatie De vrijwillige ANW-Verzekering Inleiding 107 Aanmeldingstermijn 107 Duur van de vrijwillige verzekering 108 Einde van de vrijwillige verzekering 108 Wat kost de vrijwillige verzekering? 109 Opgave van uw inkomen 109 Omrekenkoers 110 De Anw-nabestaandenuitkering 110 Als samenwonend worden beschouwd 110 Niet als samenwonend worden beschouwd 111 Gedeeltelijke nabestaandenuitkering 111 Wanneer eindigt de nabestaandenuitkering? 112 Verrekening van inkomsten 112 Inkomsten die gedeeltelijk worden afgetrokken 112 Een voorbeeld 113 Inkomsten die helemaal worden afgetrokken 113 De Anw-halfwezenuitkering 113 De Anw-wezenuitkering 114 Aanvraag Anw-uitkering 114 Wet Beperking Export Uitkeringen (BEU) 115 Afspraken over controle 115 Uitzondering: algemeen belang 115 Verhuizing naar een ander land 115 Actuele landeninformatie 116 Doorgeven van wijzigingen Gevolgen ZVW & AWBZ bij emigratie Inleiding 117 Gezinsleden 117 Wie betalen de buitenlandbijdrage ZVW 118 Vaste en inkomensafhankelijke ZVW-bijdragen 118 Berekening en betaling vaste ZVW-bijdragen 118 Berekening vaste ZVW-bijdrage 119 6

7 Rekenvoorbeeld toepassing woonlandfactor 119 Betaling vaste ZVW-bijdrage 119 Berekening en betaling inkomensafhankelijke ZVW-bijdrage 119 Heffingskorting op AWBZ-bijdrage 120 Betaling inkomensafhankelijke ZVW-bijdrage 120 Uitleg woonlandfactor 120 Zorgtoeslag in het buitenland 120 Bezwaar inhouding ZVW-bijdrage op pensioen of uitkering Internationale Detachering Detachering als werknemer 121 Wanneer blijft u in Nederland sociaal verzekerd? 121 Overzicht EU- en EER landen & verdragslanden 122 Wat is formulier E101/A1? 122 Zijn uw gezinsleden ook verzekerd? 123 In sommige landen wel verzekerd voor bijvoorbeeld de AOW 123 Twee werkgevers in verschillende landen 123 Premies betalen in het land waar u woont 123 Bijbaan in het land waar u woont 123 Verzekerd in het land waar u woont 124 Uw Nederlandse werkgever betaalt premies in Nederland 124 Uw werkgever vervoert personen of goederen binnen Europa 124 Sociaal verzekerd als u zelf personen of goederen vervoert 124 Uitzondering: minstens 25% werken in het land waar u woont 125 Detachering aantonen met formulier E101/A1 125 Detachering als zelfstandige 125 Wanneer blijft u in Nederland verzekerd? 125 Detachering aantonen met formulier E101 / A1 126 U gaat in België werken 126 Maximale detacheringstermijn 126 Zijn gezinsleden ook verzekerd? 126 Formulier E101 / A1 126 Aanvraag voor Egypte binnen 3 maanden na vertrek 127 U bent kort geleden als zelfstandige begonnen 127 U werkt in meerdere EU-landen 127 Permanent in het buitenland werken 127 Detachering aantonen met formulier E101/A1 128 Registreer uzelf als zelfstandige in het land waar u werkt 128 Wijzigingen doorgeven aan de SVB 128 U gaat minder werken in het land waar u woont 128 Hoe geeft u veranderingen door? 128 Detachering als student/stagiair 129 Wanneer blijft u sociaal verzekerd? 129 Detachering in Europees Transport 129 Voorwaarden 129 7

8 Om welke werknemers gaat het 129 Uitzondering 130 De werknemer werkt minstens 25% in het land waar hij woont 130 Detachering aantonen met formulier E101 / A1 130 Stage buiten Nederland voor een onderwijsinstelling 130 Buiten Nederland werken 130 Detachering als artiest 130 U gaat buiten Nederland optreden 130 Met een formulier E101 /A1 voorkomt u dubbel betalen van premies Uitkering meenemen naar het buitenland De Wet Beperking Export Uitkeringen 132 Uitkeringen onder de Wet BEU 132 Welke uitkeringen kunnen niet worden meegenomen naar het buitenland 132 Naar het buitenland met een WW-uitkering 132 Naar het buitenland met een bijstandsuitkering 133 Met een WAJONG-uitkering naar het buitenland 133 Uitkering mee naar het buitenland 134 Geen recht op uitkering wet BEU 134 Meenemen AOW, WAO, WAZ, WIA 134 Emigreren en de AKW (Kinderbijslag) 136 Meenemen Ziektewet 136 Welke premies en belasting houdt het UWV in? 137 In welk land betaalt u loonbelasting? 137 Geen belastingverdrag met uw nieuwe woonland 138 Bent u nog verzekerd voor de WW, ZW en WIA? 138 Bent u nog verzekerd voor de AOW en ANW? 138 Bent u nog verzekerd voor de ZVW en de AWBZ? 139 Welke rechten en plichten heeft u? 140 Aanvullende plichten bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering 141 Uw toeslag in het buitenland 141 Verschil wonen en verblijven in het buitenland 141 Als u regelmatig naar het buitenland gaat 142 Controle 142 Andere uitkeringen in het buitenland 142 Remigratiewet 142 Kinderbijslag 142 Kinderbijslag bij een arbeidsongeschiktheidsuitkering 143 Uw vertrek doorgeven aan het UWV Uw pensioen & lijfrente bij emigratie Afkoop van uw pensioen of lijfrente 145 Uitzonderingen 145 Nederlands-Belgisch belastingverdrag 146 8

9 Geen fiscaal voordeel in Nederland 146 Wel fiscaal voordeel in Nederland 147 Overheidspensioen 148 Waardeoverdracht van uw pensioenrechten naar het buitenland 148 In het buitenland opgebouwd pensioen naar Nederland overbrengen 148 Expats en pensioen 148 Koersrisico 149 Vrijwillige voortzetting pensioenregeling 149 Uitzonderingen 149 Afkoop pensioen 150 Stellen van zekerheden 151 Einde aan conserverende aanslag voor pensioen bij emigratie? 151 Gevolgen wetswijziging Erfrecht, testamenten en successierechten bij emigratie Het Nederlands erfrecht 154 Nederlandse erfrechtsituatie van vóór 1 januari Nederlandse erfrechtsituatie per 1 januari Rechtskeuze 155 Wanneer krijgt u te maken met buitenlands erfrecht? 156 De hoofdregels van het Haags Erfrechtverdrag 157 Bepaling rechtskeuze 157 Een rechtskeuze maken bij een buitenlandse notaris 158 Hoe brengt u een rechtskeuze uit? 158 Testamentsvormenverdrag 159 Nederlandse successie- en schenkingsrechten 159 Indien de erflater niet in Nederland woont 159 Indien een deel van de erfenis in Nederland ligt 160 Indien men een andere nationaliteit heeft aangenomen 160 Eénjaarsfictie bij Nederlands schenkingsrecht 160 Wijziging successierechten per 1 januari Vrijstelling voor de Nederlandse erfbelasting 161 Tabel vrijstelling voor de erfbelasting Tarieven voor de erfbelasting Bedrijfsopvolgingsregeling 162 Voorkoming dubbele heffing Nederlands-buitenlandse successierechten 162 Dubbele belastingheffing 162 Besluit voorkoming dubbele belastingheffing 163 Rekenvoorbeeld Ordinary Credit Methode 163 De aftrekmethode 164 Testamenten 164 Controle van uw oude testament 164 Een buitenlands testament 165 Clausule van snelle successie 166 Centraal Testamentenregister 166 9

10 Aanvraag 167 Antwoord 167 Overlijden zonder testament 167 Enkele richtlijnen 168 Het benoemen van een executeur testamentair 169 Hoe te handelen bij een erfenis? 169 Volmachten 170 Checklist voor nabestaanden 171 Tip! Vertrek uit Nederland Inleiding 173 Het bevolkingsregister 173 Legalisatie 173 Reisdocumenten 174 Schengenlanden 174 Europese identiteitskaart 174 Paspoort 174 Reisdocumenten voor kinderen 175 Aanvullende voorwaarden voor bijschrijving van kinderen 175 Afschaffing bijschrijving kinderen in reisdocument 175 Nog enkele tips 175 Vertrek naar het buitenland en de Nederlandse (belasting)schulden 176 Bureau Krediet Registratie (BKR) 177 Internationale uitwisseling kredietgegevens 177 Het Nederlandse paspoort in het buitenland 177 Reisdocumenten kwijt in het buitenland 177 Verlenging paspoort bij Nederlandse ambassade of consulaat 178 Nederlandse nationaliteit / Nederlanderschap 178 Rijkswet op het Nederlanderschap 178 Nederlanders met een dubbele nationaliteit 179 Kinderen van een Nederlandse moeder of vader 180 Geboorte van een Nederlands kind in het buitenland 180 Kinderen uit huwelijken met een niet-nederlandse man 180 Erkenning van minderjarige buitenlandse kinderen 180 Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 181 Europees Dierenpaspoort Vestiging in het buitenland Vestiging in een ander EU-land 187 Juridisch en/of fiscaal resident 187 Vestiging in een land buiten de EU 188 Werkvergunning 189 Werkvergunning voor partner

11 Geregistreerd partnerschap & homohuwelijk 191 Scheiding en omgangsregeling met de kinderen als één van de ouders in het buitenland verblijft 192 Expats 193 Kenmerken expats 193 De belangrijkste expat-gebieden 193 Expat-problemen 194 Nederlandse ambassade en consulaten in het buitenland 194 De taken van Nederlandse ambassades en consulaten 195 De handelsafdeling van de ambassade/consulaat 196 Nog enkele tips/opmerkingen 196 Registratie bij Nederlandse ambassade/consulaat in het buitenland 197 Stemmen vanuit het buitenland 197 Registratie 197 Hoe kunt u stemmen? 198 Aanpak De verhuizing Verhuizing en invoer van Uw inboedel binnen de E.U. 200 Vrijstelling van invoerrechten 201 Zelf verhuizen 201 Trouwen en verhuizen 202 Verhuizing naar uw tweede woning 203 Verkoop van uw tweede woning 203 Verhuizing bij erfenis 203 Vervreemdingsverbod 203 Belastingtelefoon douane 203 Het inschakelen van een verhuisbedrijf en de BTW 203 Voorbeeld 204 De offerte 204 De verhuiskosten 205 Uw eigen inboedel meenemen of nieuw kopen in Duitsland? 206 Nog enkele tips en opmerkingen 206 Opslag 207 Verhuizing en invoer van uw inboedel buiten de EU 208 Tax-free shoppen voor uw verhuizing 208 BTW-Teruggave 208 Global Blue Meenemen auto Inleiding 211 Afschaffing BPM 212 Uitvoer van de auto uit Nederland 213 Aanmelden van uitvoer

12 Uitvoerverklaring 214 Het uitvoerteken 214 Uitvoer auto naar een land binnen de EU 215 Voorwaarden 215 BTW 216 Welke documenten dient u te overleggen 216 Uitvoer auto naar een land buiten de EU 216 Douaneformaliteiten bij de uitvoer van uw voertuig 216 Kenteken in een ander land 217 Wanneer dient u een kenteken aan te vragen in uw nieuwe woonland 217 Homologatiepapieren 217 Uw auto bij terugkeer in Nederland (vanuit een land buiten de EU) 217 Uw autoverzekering 218 Het rijbewijs 219 Europees rijbewijs 219 Minimumleeftijd en rijbewijscategorieën 219 Verlenging Nederlands rijbewijs binnen de EU/EVA 219 Verlenging Nederlands rijbewijs buiten de EU/EVA 220 Nog enkele opmerkingen over uw auto in het buitenland 220 Checklist Aankoop van onroerend goed in het buitenland Inleiding 222 Motieven voor de vestiging of aankoop van onroerend goed 223 Waar kopen? 223 Checklist waar kopen? 225 Hoe vindt U onroerend goed? 227 Wat kopen? 228 Tip! 228 Oriëntatie-checklist wat kopen? 229 Tip! 230 Vraagprijs 231 Checklist vraagprijs 231 Staat van onderhoud van het huis 232 Wanneer op huizenjacht? 233 Checklist fiscale aspecten 233 Checklist financiële aspecten 234 Risico: financiering in andere valuta dan uw inkomen 235 Checklist juridische aspecten 236 Checklist bouwen van een huis in het buitenland 238 Wat dient er in een notariële transportakte vermeld te worden? 240 Tips en adviezen bij de ondertekening van de koopakte en de overdracht 240 Wanneer vindt de inschrijving in het kadaster plaats? 243 Wat kan er mis gaan na ondertekening van de notariële akte

13 23. Huur en verhuur van een huis in het buitenland Inleiding 244 Hoe vindt u een huurhuis/appartement? 244 Wie is juridisch gezien de huurder? 245 Het huurcontract 245 Inventaris 246 Betaling van de huur 246 Borg 247 Verhuurde woonoppervlakte 247 Overname roerende goederen 247 Vaststelling huursom 247 Wie is verantwoordelijk voor de betaling van de huursom? 248 Bijkomende kosten 248 Verschil netto en bruto huurprijs 248 Looptijd huurcontract 249 Onderhoudskosten 249 Overige verplichtingen van de huurder 249 Het huurcontract en huisdieren 250 Huurverhoging 250 Huren en de verzekering 250 Opleveren van de gehuurde woning 250 Eigenaar aansprakelijk voor schulden huurder 250 Opzeggen van de huur 251 Door de verhuurder 251 Door de huurder 251 Verkoop verhuurde woning 251 Verhuur 251 Vakantieverhuur/seizoenverhuur 252 Aanbetalingen/garanties bij seizoenverhuur 253 Checklist: Het contact met de verhuurorganisatie 254 Langere termijn verhuur 255 Nog enkele aandachtspunten bij verhuur 256 Voorbeeld werkwijze voor particulieren, die zelf hun huis willen verhuren Uw kinderen, onderwijs, de taal en diploma s bij vertrek naar het buitenland & studiefinanciering Samen met uw kinderen het vertrek naar het buitenland voorbereiden 258 Uw kinderen en het huispersoneel 260 Het leren van een taal 260 De nonnen in Vught 260 Taalcursus in Nederland 261 Taalcursus in het buitenland 261 Mogelijkheden om de taal in het buitenland te leren 262 Overige methoden

14 Interactieve CD-Roms 263 Uw kinderen; aanpassing in het buitenland en de vreemde taal 263 Tweetalig opgroeien 265 De moedertaal 265 Het NOB geeft het volgende advies 266 Schoolkeuze 267 Internationale scholen 267 Opbouw van het voortgezet onderwijs naar Brits model met daarnaast een internationale variant 268 De Europese school 269 Checklist welke school te kiezen 270 Nederlands bijhouden 270 Nederlands onderwijs in het buitenland 271 IVIO Wereldschool 271 Edufax 272 Stichting IBID 272 Bijhouden van de tweede taal bij terugkeer in Nederland 273 Au Pair 273 Het internaat 273 Het gastgezin 274 Terugkeer naar Nederland 274 Aansluitingsproblemen bij terugkeer in Nederland 274 Nederlandse Studiefinanciering 276 Studie of stage 276 Tijdelijk naar het buitenland 276 Vergoeding OV-studentenkaart 276 Wat moet je regelen? 276 Volledige studie aan HBO of Universiteit 277 Aanvullende voorwaarden studiefinanciering buitenland uit 6 eis 277 Studietoelage van een buitenlandse overheid 277 Legalisatie van diploma s 278 Legalisatie van overige documenten 278 Legalisatie van kopieën van documenten Emigratie en uw Bankzaken Inleiding 280 Expat-service van Nederlandse banken 281 Automatische overboeking 281 Checklist keuze buitenlandse bank 282 Het openen van een buitenlandse bankrekening 282 Een niet-ingezetene vs. een ingezetene bankrekening 283 Kenmerken niet-ingezetene rekening 284 Welke documenten moet u overleggen om uw ingezetene rekening om te zetten in een niet-ingezetene rekening?

15 Nog enkele tips 285 BIC/IBAN Code 285 Chequeboeken 286 Valutarisico s 286 Bronbelasting 286 Wet melding ongebruikelijke transacties Verzekeringen Inleiding 289 Reisverzekering 289 Doorlopende reisverzekering 289 Verzekering via uw credit-card 290 Uw zorgverzekering 290 Wanneer vervalt uw Nederlandse zorgverzekering? 290 Alternatieven voor de zorgverzekering 290 Expat-verzekeringen 290 Nog enkele aandachtspunten bij het afsluiten van een expat-verzekeringen 291 Aanbieders ziektekostenverzekeringen 292 Arbeidsongeschiktheidsverzekering 295 Ongevallenverzekering 296 Autoverzekering 296 De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren 296 Rechtsbijstandsverzekering 297 Inboedel- en opstalverzekering 297 Dekking van een basisverzekering 298 Aandachtspunten bij een inboedelverzekering 298 Wereldreisverzekering 299 Aanvullende wereldreisverzekering 300 Wel of niet verplicht verzekerd in Nederland? 300 Verblijft u binnen of buiten Europa? 300 Verzekeren (waardevolle) bagage 301 Checklist expat-ziektekostenverzekering Emigreren naar Canada, VS, Australië en Nieuw Zeeland Inleiding 303 Immigratiecategorieën 303 Family Migrants 304 Skilled Migrants 304 Business Migrants 304 Humanitaire programma s 304 Jongerenprogramma s 304 Immigratiewetgeving 304 Selectievoorwaarden 305 Leeftijd

16 Talenkennis 306 Beroep 307 Canada 307 Australië 307 Nieuw Zeeland 307 Verenigde Staten 307 Werk- en ondernemingservaring 307 Beroepsorganisatie 308 Werkaanbod 308 Kapitaal 308 Partner 309 Familierelatie 309 Strafblad 309 Medische keuring 309 Duur Visumaanvraag 310 Permanent visum Oriëntatie Canada Inleiding 312 Beroepsorganisatie 312 Labour Mobility en Red Seal 313 Werken in loondienst in Canada 313 Social Insurance Number 313 Solliciteren 314 Sollicitatiedocumenten 314 Arbeidswetgeving 314 Pensioenopbouw voor werkenden 315 Ondernemen in Canada 315 Bedrijfsvormen 315 Sole Proprietorship 315 Partnership 315 Corperation 316 Cooperative 316 Administratie 316 Registratie 316 Belastingen 316 Vergunningen 317 Advertorials Adressenbijlagen Bijlagen Bronnen 16

Juridische, fiscale, financiële en praktische handleiding voor emigreren & wonen en werken in het buitenland.

Juridische, fiscale, financiële en praktische handleiding voor emigreren & wonen en werken in het buitenland. Titel : Emigratie-handboek Editie : 2004 + update ISBN : 978-90-74646-38-3 Aantal pag. : 320 Prijs : 19,95 excl. verzendkosten Inhoudsopgave Juridische, fiscale, financiële en praktische handleiding voor

Nadere informatie

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Grensoverschrijdende arbeid neemt steeds meer toe en heeft allerlei gevolgen voor de werknemer, zijn de gezinsleden en zijn werkgever(s). Bij het bepalen van de

Nadere informatie

Wonen en kopen in Duitsland

Wonen en kopen in Duitsland Inhoudsopgave Wonen en kopen in Duitsland Colofon 1. Inleiding 2. Voor- en nadelen van emigratie naar Duitsland Voordelen 15 Nadelen 16 3. Nederlandse fiscale aspecten bij vertrek naar het buitenland Wanneer

Nadere informatie

Niet alleen de immateriële zaken zijn belangrijk. drs. M.B. (Maurice) van Aanholt RB (zelfstandig belastingadviseur)

Niet alleen de immateriële zaken zijn belangrijk. drs. M.B. (Maurice) van Aanholt RB (zelfstandig belastingadviseur) Niet alleen de immateriële zaken zijn belangrijk drs. M.B. (Maurice) van Aanholt RB (zelfstandig belastingadviseur) Onderwerpen Wanneer betaal je in Nederland belasting en premies Fiscale gevolgen zending

Nadere informatie

Wonen in Duitsland 2016

Wonen in Duitsland 2016 Wonen in Duitsland 2016 Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO) Nicole Janssen Inhoud presentatie Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting NL-D: Uitkeringen in belastingverdrag tot en met

Nadere informatie

Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015

Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015 Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015 Nicole MSH Janssen Team GWO Inhoud presentatie Belastingverdrag tot en met 2015 Werken in Nederland Uitkering uit Nederland Fiscaal partnerschap (fp)

Nadere informatie

Uitzending van personeel

Uitzending van personeel Uitzending van personeel Fiscale en socialeverzekeringsaspecten Tweede druk mr. R.J. van Steijn drs. J.J.N. Mak Sdu Fiscale & Finantiële Uitgevers Amersfoort Irihoud Voorwoord / 5 1 Inleiding /13 1.1 Algemeen/13

Nadere informatie

e-mail: secretariaat@vandolder.nl

e-mail: secretariaat@vandolder.nl e-mail: secretariaat@vandolder.nl Aanlevering van informatie Voor de tijdige en correcte verwerking van uw aangifte inkomstenbelasting vragen wij u de onderstaande gegevens in te vullen en de gevraagde

Nadere informatie

Inhoudsopgave Spaanse nalatenschappen

Inhoudsopgave Spaanse nalatenschappen Inhoudsopgave Spaanse nalatenschappen 1. Begripsverandering 2. Nederlandse erfrechtsituatie Nederlandse erfrechtsituatie van vóór 1 januari 2003 Nederlandse erfrechtsituatie na 1 januari 2003 Afwijken

Nadere informatie

Als u gaat werken in Duitsland

Als u gaat werken in Duitsland DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 3.1.2.313 Als u gaat werken algemene informatie bronnen Brochure Belastingdienst, uitgave 2008; www.belastingdienst.nl Als u in Nederland woont en gaat werken, gaat

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126) 2008 Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om

Nadere informatie

Niet alle punten in deze checklist zijn van toepassing in uw situatie. Beoordeel zelf welke informatie voor uw aangifte van belang is.

Niet alle punten in deze checklist zijn van toepassing in uw situatie. Beoordeel zelf welke informatie voor uw aangifte van belang is. Checklist aangifte inkomstenbelasting 2007 Aanlevering van informatie Voor de tijdige en correcte verwerking van uw aangifte voor de Inkomstenbelasting vragen wij u de onderstaande gegevens in te vullen

Nadere informatie

CHECKLIST INKOMSTENBELASTING

CHECKLIST INKOMSTENBELASTING e-mail: secretariaat@vandolder.nl Aanlevering van informatie Voor de tijdige en correcte verwerking van uw aangifte inkomstenbelasting vragen wij u de onderstaande gegevens in te vullen en de gevraagde

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014

Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014 Eigen kopie, niet opsturen Aangifte Inkomstenbelasting 2014 Formulierenversie IB 651-2Z51OLAV Afgedrukt op 12-4-2015 Verzonden: Aangifte inkomstenbelasting 2014 Burgerservicenummer 133136097 Ondertekening

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Premies per 1 januari 2012 Volksverzekeringen (premieafdracht aan Belastingdienst) premie % AOW ANW AWBZ werkgever - - - werknemer 17,91

Nadere informatie

H9 De drie volksverzekeringen

H9 De drie volksverzekeringen H De drie volksverzekeringen Alles is samengevat vanuit 24boost.nl. de samenvattingen zijn gedupliceerd op weblog de Junior jurist. Er zijn 3 volksverzekeringen: AOW, Anw en AKW. Deze volksverzekeringen

Nadere informatie

Wonen en kopen in Spanje

Wonen en kopen in Spanje Wonen en kopen in Spanje Inhoudsopgave 1. Oriëntatiefase Motieven Waar kopen? Checklist waar kopen? Indeling Spaanse kust Klimaat Locatie en de ligging van de woning zijn o.a. op de volgende zaken van

Nadere informatie

Checklist 2007. Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007. Onze werkwijze is als volgt:

Checklist 2007. Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007. Onze werkwijze is als volgt: Checklist 2007 Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007 Onze werkwijze is als volgt: U kruist op onderstaand formulier aan welke situaties op u van toepassing zijn en levert het formulier met

Nadere informatie

Als u tijdelijk buiten Nederland werkt

Als u tijdelijk buiten Nederland werkt Als u tijdelijk buiten Nederland werkt Inhoud Hoe kunt u verzekerd blijven in Nederland 2 Waarom in Nederland verzekerd blijven 2 Waar betaalt u de sociale premies 2 Voor welke sociale verzekeringen geldt

Nadere informatie

HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 2

HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 2 Inkomstenbelasting NW 2 programma Belastbare inkomsten uit eigen woning Eigen woning en eigenwoningforfait; Kapitaalverzekering eigen woning; Eigenwoningschuld en eigenwoningreserve; Aftrekbare kosten;

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije Second Home maart 2017 - Utrecht ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een tweede woning in Nederland 3. Niet-inwonerschap

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Wonen & kopen in Zweden

Wonen & kopen in Zweden Wonen & kopen in Zweden Inhoudsopgave 1. 2. Voor- en nadelen van emigratie naar Zweden Voordelen Nadelen 3. Nederlandse fiscale aspecten bij vertrek naar het buitenland Wanneer is er sprake van emigratie?

Nadere informatie

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Second Home juni 2015 - Antwerpen Maurice De Clercq - Niek Op den Kamp - Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Een tweede woning

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019) Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om welke

Nadere informatie

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve UW WONING EN DE FISCUS U koopt een woning 2e woning Rente en kosten voor de eigenwoningschuld Niet aftrekbaar zijn: Eenmalig aftrekbare kosten Inkomsten Eigen Woning U sluit een spaar-, leven- of beleggingshypotheek

Nadere informatie

Niet alle punten in deze checklist zijn van toepassing in uw situatie. Beoordeel zelf welke informatie voor uw aangifte van belang is.

Niet alle punten in deze checklist zijn van toepassing in uw situatie. Beoordeel zelf welke informatie voor uw aangifte van belang is. Checklist aangifte inkomstenbelasting 2008 Aanlevering van informatie Voor de tijdige en correcte verwerking van uw aangifte voor de Inkomstenbelasting vragen wij u de onderstaande gegevens in te vullen

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting / premieheffing 2010

Checklist aangifte inkomstenbelasting / premieheffing 2010 Checklist aangifte inkomstenbelasting / premieheffing 2010 1) GEGEVENS BELASTINGPLICHTIGE Naam:.. M / V Straat en huisnummer:. Postcode en woonplaats:. E-mailadres:.. Telefoonnr. overdag:.. Mobiel telefoonnummer:.

Nadere informatie

Checklist Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting Onze werkwijze is als volgt:

Checklist Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting Onze werkwijze is als volgt: Checklist 2009 Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2009 Onze werkwijze is als volgt: U kruist op onderstaand formulier aan welke situaties op u van toepassing zijn en levert het formulier met

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 1

2014 -- Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 1 Inkomstenbelasting inleiding 1 programma Natuurlijke personen Wonen Boxenstelsel Partnerregeling Toerekeningsregels Belastingplicht Artikel 1.1 Onder de naam inkomstenbelasting wordt een belasting geheven

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 De heer H. Buiten Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 31 januari 2017 De heer H. Buiten Utrecht, 31 januari 2017 Geachte heer Buiten, Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport

Nadere informatie

Inhoudsopgave. : Wonen & kopen in Zweden : P.L. Gillissen. Editie : 2007 ISBN : 978-90-74646-40-6. Aantal pagina s : 300 : 19,95 excl.

Inhoudsopgave. : Wonen & kopen in Zweden : P.L. Gillissen. Editie : 2007 ISBN : 978-90-74646-40-6. Aantal pagina s : 300 : 19,95 excl. Titel Auteur Editie : 2007 ISBN : 978-90-74646-40-6 : Wonen & kopen in Zweden : P.L. Gillissen Aantal pagina s : 300 Prijs : 19,95 excl. verzendkosten Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Voor- en nadelen van

Nadere informatie

CHECKLIST. Aangifte inkomstenbelasting

CHECKLIST. Aangifte inkomstenbelasting CHECKLIST Aangifte inkomstenbelasting 2011 Om uw aangifte inkomstenbelasting 2011 goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u dan ook de Checklist Aangifte inkomstenbelasting

Nadere informatie

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting 1. Inleiding In Nederland wonen veel pensioengenieters die een deel van hun ouderdomspensioen ontvangen uit het buitenland. Genieters van

Nadere informatie

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN AOW De AOW-leeftijd stijgt verder. Wordt u vóór 1 oktober 2015 65 jaar, dan gaat uw AOW drie maanden na uw 65 e verjaardag in. 65

Nadere informatie

Checklist. Aangifte inkomstenbelasting

Checklist. Aangifte inkomstenbelasting Checklist Aangifte inkomstenbelasting 2007 Om uw aangifte inkomstenbelasting 2007 goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u dan ook de Checklist Aangifte inkomstenbelasting

Nadere informatie

Ja / Nee (zo ja, mailadres verplicht) Gaat u akkoord met incasso van de factuur?

Ja / Nee (zo ja, mailadres verplicht) Gaat u akkoord met incasso van de factuur? Checklist aangifte inkomstenbelasting 2010 Aanlevering van informatie Voor de tijdige en correcte verwerking van uw aangifte voor de Inkomstenbelasting vragen wij u de onderstaande gegevens in te vullen

Nadere informatie

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2008

Checklist aangifte inkomstenbelasting 2008 Checklist aangifte inkomstenbelasting 2008 Voor de behandeling van uw aangifte inkomstenbelasting 2008 (IB-aangifte 2008) hebben wij informatie nodig. Dit, om uw aangifte goed te kunnen behandelen. Wij

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 Belastingdienst 15 2015 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 IB 331-1B51PL Deze aanvullende toelichting hoort bij de M aangifte 2015. In het Overzicht inkomsten

Nadere informatie

Checklist Aangifte inkomstenbelasting 2008

Checklist Aangifte inkomstenbelasting 2008 Om uw aangifte inkomstenbelasting 2008 goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u dan ook deze Checklist Aangifte inkomstenbelasting volledig in te vullen en bij het beantwoorden

Nadere informatie

Wonen en kopen in Portugal

Wonen en kopen in Portugal Wonen en kopen in Portugal Inhoudsopgave Colofon 1. Inleiding 2. Portugal in vogelvlucht Land en bevolking 17 Religie 17 Volksaard 18 Taal 18 Bestuur en administratieve indeling 18 Politieke partijen 19

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens (alleen invullen indien anders dan op aangifte)

Persoonlijke gegevens (alleen invullen indien anders dan op aangifte) Checklist aangifte inkomstenbelasting 213 Voor het opstellen van uw belastingaangifte 213 zijn veel gegevens nodig. Om u te helpen om deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij

Nadere informatie

Medische zorg Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland

Medische zorg Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Medische zorg Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Inhoud In welk land bent u verzekerd? 2 Hoe krijgt u medische zorg? 2 Wat kost het u? 2 Hoe zijn uw gezinsleden verzekerd? 3 Wat kost

Nadere informatie

Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige

Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige Nederlandse sociale zekerheid voor een Duitse zelfstandige Inhoud Wanneer bent u zelfstandige? 2 In welk land bent u sociaal verzekerd? 2 Voor welke sociale verzekeringen moeten premies betaald worden?

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011

CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 Persoonlijke gegevens Naam en voorletters Adres Postcode, woonplaats Telefoon E-mail BSN (sofinummer) Geboortedatum Bankrekening CHECKLIST AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 Uzelf Partner Kind 1 Kind 2 Kind

Nadere informatie

Aangeven van vermogensbestanddelen. Aanmerkelijk belang. Aanvullende alleenstaande-ouderkorting. Aanvullende combinatiekorting

Aangeven van vermogensbestanddelen. Aanmerkelijk belang. Aanvullende alleenstaande-ouderkorting. Aanvullende combinatiekorting A Aangeven van vermogensbestanddelen In box 3 geeft u aan wat de bezittingen en schulden op 1 januari 2007 en 31 december 2007 waren van uzelf, uw fiscale partner en uw minderjarige kinderen. Aanmerkelijk

Nadere informatie

Aanvraag vrijwillige verzekering AOW/Anw

Aanvraag vrijwillige verzekering AOW/Anw Vrijwillige Verzekering Aanvraag vrijwillige verzekering AOW/Anw Met dit formulier vraagt u een vrijwillige verzekering aan voor de AOW en/of de Anw. U kunt een vrijwillige verzekering tot een ar na het

Nadere informatie

Voornamen m/v * Telefoon privé. Telefoon werk. E-mailadres

Voornamen m/v * Telefoon privé. Telefoon werk. E-mailadres Vragenformulier ten behoeve het verzorgen van een belastingaangifte over het jaar 2015 * (slechts één formulier benodigd voor betrokkene en eventueel echtgenoot c.q. partner/samenwonende). 1. ALGEMEEN

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor een lijfrenteverzekering of een andere inkomensvoorziening

Als u premies betaalt voor een lijfrenteverzekering of een andere inkomensvoorziening 2 7 Betaalt u premies voor een of andere en? Dan kan het zijn dat u de premies mag aftrekken van uw inkomen. In deze brochure leest u meer over de aftrekmogelijkheden en waarmee u rekening moet houden

Nadere informatie

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement Postbus 224 2700 AE Zoetermeer Tel. 085 111 88 88 Fax 085 111 88 80 E-mail info@scfb.nl Internet www.scfb.nl Bank ABN AMRO IBAN NL05ABNA0597042454 BIC ANBANL2A KvK Den Haag 27198895 FISCALE CIJFERS 2014

Nadere informatie

Checklist IB 2005. Wij zullen de originele bewijsstukken na het verzorgen van uw aangifte per post aan u terugzenden. A) GEGEVENS BELASTINGPLICHTIGE

Checklist IB 2005. Wij zullen de originele bewijsstukken na het verzorgen van uw aangifte per post aan u terugzenden. A) GEGEVENS BELASTINGPLICHTIGE Checklist IB 2005 Om uw aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 2005 goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u dan ook de checklist IB 2005 volledig in te

Nadere informatie

Intakeformulier. Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Gegevens partner :

Intakeformulier. Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer. Gegevens partner : Intakeformulier Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomensbeheer Gegevens cliënt : Naam en voornamen Geboortedatum BSN Nummer M / V Contact gegevens : Straat en huisnummer Postcode / woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Wonen en kopen in Spanje

Wonen en kopen in Spanje Wonen en kopen in Spanje Inhoudsopgave 1. Oriëntatiefase Motieven Waar kopen? Checklist waar kopen? Indeling Spaanse kust Klimaat Locatie en de ligging van de woning zijn o.a. op de volgende zaken van

Nadere informatie

algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17

algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17 INHOUD Lijst van afkortingen / 13 1. Inkomstenbelasting / 17 algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17 raamwerk 1.2 Heffing inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen / 19 1.3 Tarieven

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland

Arbeidsongeschikt Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Arbeidsongeschikt Wonen in België, uitkering of pensioen uit Nederland Inhoud In welk land bent u sociaal verzekerd? 2 Hoe zit het met uw ouderdomspensioen? 2 Hoe zit het met uw nabestaandenuitkering?

Nadere informatie

inkomstenbelasting 2012

inkomstenbelasting 2012 1 inkomstenbelasting 2012 checklist aangifte Inkomstenbelasting 2012 Hieronder een lijst om de benodigde gegevens voor het doen van de aangifte Inkomstenbelasting 2012 overzichtelijk en volledig aan te

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland 12345 20 Aanvullende toelichting Bij aangifte inkomstenbelasting 20 Wordt deze aanvullende toelichting gebruikt voor het invullen van een F-biljet? Dan wordt met u, uw of uzelf de overleden belastingplichtige

Nadere informatie

Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW en Anw

Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW en Anw Als u buiten Nederland woont of werkt: vrijwillige verzekering voor AOW en Anw Inhoud Waarom zou u een vrijwillige verzekering afsluiten 2 Voor wie is de vrijwillige verzekering 2 Hoe lang kunt u zich

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was 10 IB 174-1T01FD Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2010 een eigen woning? Dan mag u bepaalde kosten voor uw woning aftrekken,

Nadere informatie

Werk en inkomen. Aangegeven loon/uitkering altijd BRUTO Wat gaat daar dan nog van af?

Werk en inkomen. Aangegeven loon/uitkering altijd BRUTO Wat gaat daar dan nog van af? Workshop Agenda 1. Introductie 2. Werk en inkomen 3. Verzekeringen 4. Woning a) Kopen b) Huren 5. Geld over a) Sparen b) Beleggen 6. Budgetteren 7. Hands-on a) Opstellen financiële planning 8. Vragenronde

Nadere informatie

Graag ontvangen wij van u een kopie van de jaaropgave(n) 2010 van uw werkgever(s) of uitkeringsinstantie.

Graag ontvangen wij van u een kopie van de jaaropgave(n) 2010 van uw werkgever(s) of uitkeringsinstantie. Checklist aangifte Inkomstenbelasting Zoals u wellicht gemerkt heeft hebben wij voor het invullen van uw aangiften veel gegevens nodig. Om het voor u en ons overzichtelijk te maken hebben wij een lijst

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kinderopvangtoeslag 2011 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Of wilt u het aanvragen? Dan is

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Centen en Stenen: Waar moet je wezen Maurice de Clercq Inhoud 1. Aftrekken 2. 10 jaars termijn aanmerkelijk belang 3. 10 jaars termijn successie 4. In Nederland staat

Nadere informatie

Belastingverdrag Nederland- Duitsland. Kwalificerende buitenlandse belastingplicht

Belastingverdrag Nederland- Duitsland. Kwalificerende buitenlandse belastingplicht Belastingverdrag Nederland- Duitsland Kwalificerende buitenlandse belastingplicht mr. Dick de Ruiter RB 6 april 2017 Belastingplicht: waar? De meesten van ons worden m.i.v. 1 januari 2017 aangemerkt als

Nadere informatie

Heeft u een Partner? JA, Gehuwd NEE Samenwonend Geregistreerd Partnerschap Gescheiden?

Heeft u een Partner? JA, Gehuwd NEE Samenwonend Geregistreerd Partnerschap Gescheiden? Niet invullen: Voor Van der Kloet Type biljet ( T / E / P / W / F ) Jaar van aangifte Telefonisch doorgenomen op Cl.nr. PERSOONS GEGEVENS Aangever Naam Adres Pc + woonplaats Telefoonnummer BS-nummer E-Mail

Nadere informatie

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER. Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag

Pensioen- en inkomensscan. Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER. Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag Pensioen- en inkomensscan Dhr. A. WERKNEMER en Mevr. B. PARTNER Aangeboden door: De Pensioenafdeling M.A. de Frel Hellingweg 98B 2583 WH Den Haag T 070-3383088 info@depensioenafdeling.nl www.depensioenafdeling.nl

Nadere informatie

Kinderen: Voorletters Geb.datum Sofi-nummer (zie kinderbijslag formulier)

Kinderen: Voorletters Geb.datum Sofi-nummer (zie kinderbijslag formulier) Checklist IB 2005 Om uw aangifte inkomstenbelasting goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u de checklist 2005 volledig in te vullen en bij het beantwoorden van de vragen

Nadere informatie

Schenken tegen wil en dank. Maurice de Clercq 7 december 2011

Schenken tegen wil en dank. Maurice de Clercq 7 december 2011 Schenken tegen wil en dank Maurice de Clercq 7 december 2011 Inhoud 1. Inleiding 2. Schenken 3. Aanmerkelijk belang aandelen 4. Effecten 5. Onroerend Goed 6. Het huwelijk 7. Conclusie Inleiding Inleiding

Nadere informatie

Fiscale cijfers 2008

Fiscale cijfers 2008 ? KAPITAALVERZEKERING EIGEN WONING (KEW, BEW, SEW) 2008 2007 Vrijstelling KEW Premie betalingsduur 15 jaar 32.900 32.500 (niet cumulatief) Premie betalingsduur 20 jaar 145.000 143.000? EIGENWONINGFORFAIT

Nadere informatie

TIJDELIJK WERKEN BUITEN NEDERLAND toch in Nederland verzekerd

TIJDELIJK WERKEN BUITEN NEDERLAND toch in Nederland verzekerd WWW.SVB.NL TIJDELIJK WERKEN BUITEN NEDERLAND toch in Nederland verzekerd 9030NO/0106 Inhoudsopgave TIJDELIJK WERKEN BUITEN NEDERLAND, 2 TOCH IN NEDERLAND VERZEKERD De verklaring (E)101: praktisch hulpmiddel

Nadere informatie

Schatting 2012 ondernemers. Blz. 1 van 6. (35,-- excl. btw)

Schatting 2012 ondernemers. Blz. 1 van 6. (35,-- excl. btw) Schatting 2012 ondernemers. Blz. 1 van 6. (35,-- excl. btw) Uw persoonlijke gegevens Uw geslacht Uw voorletters Uw (achter)naam Adres Postcode/woonplaats Uw telefoonnummer Uw e-mailde Uw BSN (sofi)nummer

Nadere informatie

Als u AOW krijgt. Inhoud Wat is AOW 2

Als u AOW krijgt. Inhoud Wat is AOW 2 Als u AOW krijgt Inhoud Wat is AOW 2 Wie krijgt AOW 2 Vanaf wanneer krijgt u AOW 3 Hoeveel AOW krijgt u 3 Wat gaat er van uw AOW af 5 Hoe kunt u AOW krijgen 6 Andere pensioenen naast uw AOW 6 Meer informatie

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens Aangifte 2013 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande vragenlijst opgesteld.

Nadere informatie

Als u een woning koopt

Als u een woning koopt 2004 Als u een woning koopt Als u een woning koopt, heeft dat gevolgen voor uw belasting. Meestal levert het een belastingvoordeel op, omdat u de rente en een aantal andere kosten kunt aftrekken. Tegenover

Nadere informatie

Blad: 1 Checklist IB 2013 Om uw aangifte inkomstenbelasting goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u de checklist 2013 volledig in te vullen en bij het beantwoorden van

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016

Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 De heer/mevrouw T. End Fiscaal rapport aangifte inkomstenbelasting 2016 Datum: 28 januari 2017 De heer/mevrouw T. End Utrecht, 28 januari 2017 Geachte heer/mevrouw End, Ingevolge uw opdracht hebben wij

Nadere informatie

Checklist. Aangifte inkomstenbelasting

Checklist. Aangifte inkomstenbelasting Checklist Aangifte inkomstenbelasting 2008 Om uw aangifte inkomstenbelasting 2008 goed in te kunnen vullen hebben wij gegevens van u nodig. Wij verzoeken u dan ook de Checklist Aangifte inkomstenbelasting

Nadere informatie

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2007

Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2007 Gegevens aangifte inkomstenbelasting 2007 Voor het opstellen van uw aangifte zijn veel gegevens nodig. Om u in staat te stellen deze gegevens overzichtelijk en volledig aan te leveren, hebben wij onderstaande

Nadere informatie

U heeft (ook) meerderjarige kinderen in huis

U heeft (ook) meerderjarige kinderen in huis 1. Reden aanvraag Inlichtingenformulier bij Aanvraag bijstand (WWB) voor levensonderhoud/bijzondere bijstand Waarvoor vraagt u bijstand aan? 2. Persoonlijke gegevens Naam Adres Postcode + Woonplaats Burgerservicenummer

Nadere informatie

Adviestabel ouderbijdragen kinderopvang 2003

Adviestabel ouderbijdragen kinderopvang 2003 Toelichting bij het formulier voor de berekening van het belastbaar inkomen 1. Algemeen Vooraf Ouders betalen de hoogste ouderbijdrage, tenzij zij kunnen aantonen dat het gezamenlijke belastbaar huishoudinkomen

Nadere informatie

Hoe is uw pensioen geregeld?

Hoe is uw pensioen geregeld? Hoe is uw pensioen geregeld? Mevr. J. Jansen Voorbeeldstraat 51 2056 LG Voorbeeldplaats Geachte mevrouw Jansen, Welkom bij . U bouwt vanaf pensioen bij ons op. Dit doet

Nadere informatie

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was

Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was 11 IB 174-1T11FD Saldo van inkomsten en aftrekposten van de eigen woning die uw hoofdverblijf was Had u of uw fiscale partner in 2011 een eigen woning? Dan mag u bepaalde kosten voor uw eigen woning aftrekken,

Nadere informatie

Ederlin Integration Services Studenten

Ederlin Integration Services Studenten Ederlin Integration Services Studenten Details van de services SERVICE Administratie en Informatie Website o Algemene informatie en weblinks Persoonlijk Informatiepakket (pdf, brochures) o Informatie over

Nadere informatie

[KENNIS] 1. Wanneer mag of moet je je uitschrijven bij de Basisregistratie Personen?

[KENNIS] 1. Wanneer mag of moet je je uitschrijven bij de Basisregistratie Personen? Wil je weten of je je kan uitschrijven bij de gemeente uit de Basisregistratie Personen? Wil je geldige toezeggingen van de juiste instanties? Maak dan gebruik van de BuitenlandZaken Service van JoHo Inhoud

Nadere informatie

Anw: uitkering bij overlijden

Anw: uitkering bij overlijden Anw: uitkering bij overlijden Inhoud Wat is de Anw 2 Voor wie is de Anw 2 Wanneer krijgt u Anw 3 De halfwezenuitkering 6 Inkomsten 7 Hoeveel is de Anw 8 Hoe lang duurt de Anw-uitkering 8 Wat gaat er van

Nadere informatie

Formulieren die onvolledig ingevuld zijn en/of waarvan de bijbehorende kopieën ontbreken, kunnen niet in behandeling genomen worden!

Formulieren die onvolledig ingevuld zijn en/of waarvan de bijbehorende kopieën ontbreken, kunnen niet in behandeling genomen worden! Het ingevulde formulier met bijlagen sturen naar uw regiokantoor. Procedure U heeft zich onlangs bij ons aangemeld om in aanmerking te komen voor schuldhulpverlening met of zonder budgetbeheer. Om tot

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie