AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT"

Transcriptie

1 AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT DEEL II ZUIDELIJK SLUITGAT RAPPORT MODELONDERZOEK BIBLIOTHEEK Stanst Weg- en Waterbouwkunde Postbus 5044, 2600 GA DELFT WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM DELFT M675-2

2 Vlfcpr d.2 4m

3 Bijvoegsel bij rapport: Afsluiting Brouwershavense Gat W.L. Delft, M In dit rapport wordt een proevenserie beschreven, welke heeft gediend ter verkrijging van inzicht in de ontgronding die in het zuidelijk sluitgat van het Brouwershavense Gat zal optreden tijdens en na het aanbrengen van een caissondrempel, waarvan de kruin gelegen is op I.A.P.-,0 m. ïevens wordt een vergelijkend onderzoek behandeld voor verschillende landhoofdconstructies met als kriterium de door deze landhoofdén veroorzaakte ontgronding. Met betrekking tot de in het rapport vermelde conclusies wordt het volgende opgemerkt: a. Het verloop van de ontgronding als funktie van de tijd wijkt voor de landhoofdconstructies met een doorlaatcaisson en een phoenixcaisson af van hetgeen tot op heden is gevonden in het drie-dimensionale tijdschaalonderzoek. Of hier sprake is van een "aanloopverschijnsel" kon niet worden vastgesteld. b. De in het rapport genoemde tijdschaal uur model = 4 etmalen prototype wordt als te ongunstig beschouwd. Wordt de tijdschaal berekend met de in nota W-78 afgeleide formule, dan ligt deze tijdschaal tussen de waarden uur model = 20 etmalen prototype en uur model = 40 etmalen prototype. Bij toepassing van genoemde formule voor het destijds uitgevoerde Veerse Gat onderzoek, wordt een bevredigende overeenstemming gevonden met de tijdschaal bepaald uit de vergelijking tussen model en prototype. De ontgronding welke veroorzaakt wordt door de opbouw van uitsluitend de caissondrempel op S.A.P.-,0 m werd te groot geacht. Het onderzoek is daarom voortgezet voor drempels welke dieper gelegen zijn dan N.A.P.-,0 m. s-gravenhage, maart 966. (ir. F. Spaargaren)

4 WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM. Afsluiting Brouwershavense Gat, Deel II Zuidelijk sluitgat. BIBLIOTHEEK Dienst Weg- en Waterbouwkunde Postbus 5044, 2600 GA DELFT Rapport modelonderzoek. * 3 *itï\ Vssi M 675» december 9^5 >

5 p INHOUD.. Inleiding... Probleemstelling... I <~ «\J 0LC J~LA.S A.& O o o o o a a a o o o e o * e o v o o o o o a o o a o a o o a o o 9 o o o o e o 6 & o T. Eet modelonderzoek. 2.. De bouw van het model en de opzet van het onderzoek Randvoorwaarden De proeven met de ontworpen landhoofdconstructies. 3.. Tergelijkend onderzoek Bepaling tijdschaal voor het ontgrondingsverschijnsel Aanvullende proeven met landhoofdconstructie opgebouwd * met phoenix- en doorlaatcaissons... * 4«De bouw van de sluitgatdrempel. 4.. De ontgronding bij de bouw van de sluitgatdrempel Bepaling van de ontgronding uit de tijd-ontgrondingslijnen voor enige fasen. 4 <3

6 LIJST TM FIGUEEÏÏ.. Overzicht model. 2. Vergelijking stroombeeld detail- en overzichtsmodel. 3. Debieten in sluitgat Zuid bij constante sluitgatoppervlakte P w. = 8000 m 2. Noord 4. Landhoofdconstructies met doorlaatcaissons. 5. Landhoofdconstructies met phoenixcaissons. 6. Landhoofdconstructies met "kleine caissons". 7.Ontgronding bij landhoofdconstructie met doorlaatcaisson, Peiling na 0 uur. 7.Ontgronding, bij landhoofdconstructie l met doorlaatcaisson. Peiling na 9 uur, 8.Ontgronding bij 3 landhoofdconstructie met phoenixcaisson. Peiling na 0 uur. 8.Ontgronding bij L landhoofdconstructie met phoenixcaisson. Peiling na 9 uur. 9.Ontgronding bij ; landhoofdconstructie met phoenixcaisson. Peiling na 0 uur. 9.Ontgronding bij ] landhoofdconstructie met phoenixcaisson. Peiling na 9 uur. 0.Ontgronding Ontgronding bij ] landhoofdconstructie met "kleine caisson". Peiling na 0 uur. 0.Ontgronding )ntgronding bij ] landhoofdconstructie met "kleine caisson". Peiling na 9 uur..ontgronding bij landhoofdconstructie met "kleine caisson". Peiling na 0 uur. -p.ontgronding bij landhoofdconstructie met "kleine caisson". Peiling na 9 uur. 2. Tijd-ontgrondingslijnen landhoofdconstructies. 3. Snelheden in sluitgat Zuid bij landhoofdconstructies met door laatcaissons.

7 4. Snelheden in sluitgat Zuid hij lanöhoofdconstructies met phoenixcaissons. 5. Snelheden in sluitgat Zuid bij landhoofdconstructies met "kleine caissons". 6. Tijd-ontgrondingslijnen voor landhoofdconstructie met "kleine caisson". 7. Verband n en 8.Ontgronding,Ontgronding bj bij landhoofdconstructie met doorlaatcaisson. Peiling na 0 uur. 8.Ontgronding bij landhoofdconstructie met doorlaatcaisson. Peiling na 5ö" uur (- 3 weken prototype). A 9.Ontgronding bij landhoofdconstructie met doorlaatcaisson. Na een week doorlaatcaisson naast landhoofd geplaatst. Peiling na 0 uur, -p 9.Ontgronding bij landhoofdconstructie met doorlaatcaisson. Na een week doorlaatcaisson naast landhoofd geplaatst. Peiling na 5r uur (:-. 3 weken prototype) 20.Ontgronding bij landhoofdconstructie met doorlaatcaisson. Na twee weken doorlaatcaisson naast landhoofd geplaatst. Peiling na 0 uur. p 20.Ontgronding bij landhoofdconstructie met doorlaatcaisson. Na twee weken doorlaatcaisson naast landhoofd geplaatst. _ Peiling na 5ö" 2 uur ( ^ 3 weken prototype). 2.Ontgronding bij landhoofdconstructie met phoenixcaisson p Peiling na 0 uur. 2.Ontgronding «Ontgronding bij ; landhoofdconstructie met phoenixcaisson, Peiling na 5-5- uur (?. 3 weken prototype Ontgronding bij landhoofdconstructie met phoenixcaisson. Na een week doorlaatcaisson naast landhoofd geplaatst. Peiling na 0 uur. o 22.Ontgronding bij landhoofdconstructie met phoenixcaisson. Na een week doorlaatcaisson naast landhoofd geplaatst. Peiling na 5ö" uur ( ^ 3 weken prototype). 23.Ontgronding bij landhoofdconstructie met phoenixcaisson. Na twee weken doorlaatcaisson naast landhoofd geplaatst. Peiling na 0 uur.

8 23. Ontgronding bij landhoofdconstructie met phoenixcaisson. Ha twee weken doorlaatcaisson naast landhoofd geplaatst. Peiling na 5ö" uur ( ~ 3 weken prototype). 24. Tijd-ontgrondingslijn voor geleidelijke opbouw landhoofdconstructie met doorlaatcaisson. 25. Tijd-ontgrondingslijn voor geleidelijke opbouw landhoofdconstructie met phoenixcaisson. 26. Drempelhoogte als functie van de bouwtijd. 27 Ontgronding bij geleidelijke opbouw van de sluitgatdrempel. Peiling na 0 uur. 28. Ontgronding bij geleidelijke opbouw van de sluitgatdrempel. Ontgronding na fase. 29. Ontgronding bij geleidelijke opbouw-van ds sluitgatdrempel. Ontgronding na fase Ontgronding bij geleidelijke opbouw van de sluitgatdrempel. Ontgronding na fase Ontgronding bij geleidelijke opbouw van de sluitgatdrempel. Ontgronding na fase Ontgronding bij geleidelijke opbouw van de sluitgatdrempel. Ontgronding na fase Ontgronding bij geleidelijke opbouw van de sluitgatdrempel. Ontgronding na fase Ontgronding bij geleidelijke opbouw van de sluitgatdrempel. Ontgronding na fase Tijd-ontgrondingslijn voor geleidelijke opbouw sluitgatdrempel. 36. Ontgronding bij drempel op N.A.P. -6,5 m. Peiling na O uur. 36. Ontgronding bij drempel op N.A.P. -6,5 m. Peiling na 4 uur. 37. Ontgronding bij drempel op N.A.P. -2,75 m. Peiling na 0 uur. 37. Ontgronding bij drempel op N.A.P. -2,75 m. Peiling na 4 uur. A 38. Ontgronding bij drempel op M.A.P. -,00 m. Peiling na 0 uur. p 38. Ontgronding bij drempel op N.A.P. -,00 m. Peiling na 4 uur. 39 Tijd-ontgrondingslijnen voor diverse fasen in opbouw van sluitgatdrempel. 40. Snelheden ter plaatse van tracelijn, 50 m en 20 m benedenstrooms. Geen drempel.

9 4. Snelheden ter plaatse van tracelijn, 50 m en 20 m benedenstrooms. Drempel op N.A.P. -6,5 m» 42. Snelheden ter plaatse van tracelijn, 50 m en 20 m benedenstrooms. Drempel opïï.a.p.-2,75 m. 45. Snelheden ter plaatse van tracelijn;, 50 m en 20 m benedenstrooms. Drempel op ü.a.p. -,00 m.

10 LIJST YAN FOTOS.. Stroombeeld met drempel op IT.A.P. - m zonder landhoofdconstructie (vloed). 2. Stroombeeld bij landhoofd met doorlaatcaisson (vloed). 5. Stroombeeld bij landhoofd met phoenixcaisson (vloed). 4. Stroombeeld bij landhoofd met "kleine caisson" (vloed).

11 AFSLUITING BBDUWEESHAYENSE GAT, ZUIDELIJK SLUITGAT,. Inleiding... Probleemstelling. In een bespreking gehouden op 30 mei 963 tussen de Waterloopkundige Afdeling van de Deltadienst der Rijkswaterstaat en het waterloopkundig Laboratorium werd de opdracht verleend tot de bouw van een detailmodel van een der beide sluitgaten van het Brouwershavense Gat. Op grond van een oriënterend ontgrondingsonderzoek in het overzichtsmodel werd besloten hiervoor het Zuidelijke sluitgat te kiezen, aangezien hier de ontgronding het grootst was. Deze ontgronding vormt een gevaar voor de stabiliteit van de Schouwense oever. Daar de snelheden tijdens vloed hoger zijn dan tijdens eb werd besloten het onderzoek in eerste instantie te beperken tot de situatie bij vloed. In dit rapport zijn de resultaten verzameld van de proeven die in 964 in het detailmodel zijn verricht. In hoofdstuk 3 wordt het onderzoek met diverse, door Rijkswaterstaat ontworpen landhoofdconstructies, beschreven. Hoofdstuk 4 heeft betrekking op de proeven ten behoeve van de bouw van de sluitgatdrempel. In dit verslag zijn alleen de resultaten vermeld van de proeven met het in horizontale lagen omhoog brengen van de drempel tot K.A.P. - m. De proeven met andere door Rijkswaterstaat ontwikkelde drempelvormen zullen in een volgend verslag worden beschreven. Het modelonderzoek stond onder leiding van ir. J. v.d. Weide, die tevens dit verslag samenstelde..2. Conclusies.. Uit de resultaten van de vergelijkende proeven met de drie landhoofdconstructies (doorlaatcaisson, phoenixcaisson en "kleine caisson") blijkt dat het ontgrondingsbeeld in alle gevallen

12 - 2 - nagenoeg gelijk is. Het verloop van de ontgronding als functie van de tijd is voor het "kleine caisson" echter ongunstiger dan voor de andere twee oplossingen, gezien de snelle toename van de ontgronding in de beginfase. Om deze reden is het onderzoek met dit type niet verder voortgezet. 2. Met de resterende twee oplossingen zijn een serie aanvullende proeven verricht, waarbij de opbouw van het landhoofd in drie weken voltooid werd gedacht. Dit werd in het model gerealiseerd door gedurende een periode, overeenkomende met een week te stromen met de situatie, die aan het eind van de week zou zijn bereikt als het landhoofd in horizontale lagen werd omhoog gebracht. Aan de hand van een globale berekening kon hiervoor een tijdschaal worden, bepaald waarbij een uur stromen model overeenkomt met 4 etmalen getij stroming in het prototype. De resultaten van deze proeven zijn voor de constructies met doorlaatcaissons gunstiger dan voor de oplossing met phoenixcaissons. In het eerste geval werd na het voltooien van de landhoofdconstructie een "absolute" ontgronding bereikt van ca 0 m, voor het landhoofd met phoenixcaisson bedraagt deze waarde ca 6 m. Er dient op te worden gewezen dat deze cijfers alleen vergelijkende wrarde hebben, aangezien hierin niet do ontgronding is verwerkt, die reeds is opgetreden tijdens de bouw van de drempel. 3. Nagegaan is of de ontgronding kan worden beïnvloed door tijdens de bouw, resp. na en 2 weken een doorlaatcaisson naast het landhoofd te plaatsen. Dit heeft tot gevolg dat het punt waar de maximale ontgronding optreedt, zich verplaatst. De absolute waarde van de ontgronding wordt echter slechts in geringe mate hierdoor beïnvloed.

13 Wanneer wordt uitgegaan van bovengenoemde tijdschaal ( uur & 4 etmalen in prototype) wordt na opbouw van de horizontale drempel tot N.A.P. - m een ontgrondingsdiepte van ca 26 m bereikt. Het blijkt dat via superpositie, uit de tijd-ontgrondingslijnen voor de diverse fasen van de opbouw van de drempel een goede benadering van de te verwachten ontgronding wordt verkregen, zolang de tijd-ontgrondingslijnen niet afbuigen. Later uitgevoerde berekeningen, gebaseerd op tweedimensionale ontgrondingstheorieën hebben uitgewezen dat de bovengenoemde tijdschaal echter te klein en dus te ongunstig is.

14 Het modelonderzoek. 2.. De bouw van het model en de opzet van het onderzoek. Figuur geeft een overzicht van het model van het Zuidelijk sluitgat. Voor een overzicht van het gehele gebied en de situering der sluitgaten wordt verwezen naar het verslag M 675-deel I. Voor de bouw van het model werd gebruik gemaakt van dieptelijnenkaart no , gebaseerd op peilingen van 962. De gegevens voor de bouw van de drempel en de verschillende landhoofdconstructies werden ontleend aan tek.no , en benevens een aantal niet genummerde detailtekeningen van de sluitgatdrempel en het aangrenzende gebied. Mede in verband met de beschikbare ruimte werd als schaal gekozen n T = n-j- = 60. De instelling van het model is geschied met behulp van de in het overzichtsmodel gemeten snelheidsverdelingen. Daartoe is gebruik gemaakt van de gegevens verkregen bij het traceonderzoek. Op figuur 2 zijn de snelheden en de stroombanen weergegeven zoals deze in het overzichtsiaodel en in het detailmodel zijn vastgelegd. Aangezien de sluitgatbreedte in het overzichtsmodel iets kleiner was dan in het detailmodel, zijn de snelheden gemeten in de as van de drempel in het overzichtsmodel daar ter plaatse iets groter dan in het detailmodel. Aan de benedenstroomse zijde van het sluitgat is een bakelietbak aangebracht. Bij het ontgrondingsonderzoek is gebruik gemaakt van grof bakeliet (d =,9 mm). Bij alle proeven was het gebied benedenstrooms van de tracélijn verdedigd over een lengte van 20 m s gemeten uit de tracélijn. Het einde van de bodemverdediging loopt evenwijdig aan de tracélijn.

15 Randvoorwaarden.. De debieten voor de verschillende stadia van het onderzoek zijn ontleend aan nota 365 van Rijkswaterstaat. Hierin zijn vermeld de debieten s die na het afsluiten van de Grevelingen, in het Noordelijk en Zuidelijk sluitgat van het Brouwershavense Gat moeten worden aangehouden bij diverse sluitgatoppervlakken. Bij de berekening van de debieten in het Zuidelijk sluitgat is voor dit onderzoek uitgegaan van een bruto sluitgatoppervlak in het noorden van 8000 mr beneden ÏF.A.P. Aangezien de in de nota genoemde debieten zijn bepaald op basis van metingen tijdens springtij, is voor het bepalen van het debiet tijdens een gemiddeld getij hierop een reductiefactor van 0,9 toegepast. Aldus wordt een verband gevonden tussen het dwarsprofiel van het zuidelijk sluitgat (F z ) en het bijbehorende debiet (zie figuur 3)» Bij alle proeven is een benedenstroomse waterstand van JF.A.P.+,0 maangehouden. Deze werd door middel van een peilnaald s ca 25 m benedenstrooms van de tracelijn gecontroleerd. Voor een aantal proeven is gebruik gemaakt van tijdschemas welke in samenwerking met de betreffende uitvoerende dienst van Rijkswaterstaat zijn opgesteld. Het resultaat van de ontgrondingsproeven is gegeven in de vorm van een kaart van de bodemligging aan het begin en aan het eind van een proef. Bovendien is de grootste absolute ontgronding die op diverse tijdstippen is gemeten uitgezet als functie van de stroomtijd. Onder absolute ontgronding wordt hier verstaan het verschil tussen de diepte in het betreffende punt op het tijdstip t en het tijdstip t = o. Voor het merendeel der proeven zijn snelheden gemeten op de drempel en aan het eind van de bodemverdediging. Alle snelheden zijn gemeten met behulp van een Ott-molen ter plaatse van de halve waterdiepte. De resultaten zijn omgerekend naar prototypewaarden.

16 3. De proeven met de ontworpen landhoofdconstructies. 3«. Yer-gelijkend onderzoek» Ten behoeve van een mogelijke afsluiting van het Zuidelijk sluitgat met "behulp van doorlsatcaissons zijn door Rijkswaterstaat een drietal ontwerpen voor een landhoofdconstructie ontwikkeld,, welke op de figuren 4s 5 en 6 zijn xreergegeven, In het model is getracht aan de hand van een aantal vergelijkende proeven hieruit op grond van hydraulische criteria een keuze te maken. Daartoe is 9 uur gestroomd met een debiet van 400 liter/sec waarbij de optredende ontgronding is bepaald. Bovendien zijn de snelheden op de drempel gemeten en is met behulp van fotos het stroombeeld rond het Zuidelijk landhoofd vastgelegd. Om te controleren in hoeverre de gevonden resultaten reproduceerbaar zijn is een tweetal ontgrondingsprooven herhaald. De resultaten hiervan vertonen een bevredigende overeenkomst. Op de figuren 7 t/m is het ontgrondingsbeeld na 9 uur stromen vastgelegd; op figuur 2 is de grootste absolut ontgronding als functie van de tijd uitgezet. De figuren 3» 4 en 5 geven een overzicht van de snelheidsverdelingen, die in de verschillende situaties op de drempel zijn gemeten,, terwijl aan de hand van de fotos no. 2, 3 en 4 een indruk wordt verkregen van het stroombeeld rondom het landhoofd aen de Schouwense oever. Ter vergelijking is op foto no. het stroombeeld weergegeven bij de situatie met een horizontale drempel op ïf.a.p. - m, doch zonder landhoofdconstructie. Ten aanzien van de resultaten kan het volgende worden opgemerkt5 Het ontgrondingsbeeld na 9 uur stromen is voor alle onderzochte gevallen nagenoeg gelijk. De grootste ontgronding vindt plaats onder de Schouwense oever (op ca 300 m uit de oever) en wordt veroorzaakt door de gecombineerde werking van stroom en wervelstraat afkomstig van het landhoofd.

17 - 7 - Beschouwen we echter de ontgronding als functie van de tijd, dan blijkt dat deze voor het landhoofd met phoenixcaisson en met doorlaatcaisson, uitgezet op dubbellogarithmisch papier tot ca 5 uur vrij goed wordt benaderd door een rechte met richtingscoëfficiënt,7 a»8. Na 5 uur buigt de kromme duidelijk af. Voor een landhoofd met het kleine caisson evenwel worden de gevonden waarden het best benaderd door een rechte met een helling van 0,5» Aangezien hier na 5 uur stromen geen duidelijke afwijking van dit verband is te constateren zou kunnen worden geconcludeerd dat de kromme reeds eerder afbuigt. Ter controle is de proef daarom met een aantal verschillende debieten gestroomd. De tijd-ontgrondingslijnen van deze proeven zijn op figuur 6 gegeven. Voor alle toegepaste debieten van l/sec wordt nagenoeg dezelfde helling gevonden, Een verklaring van het bovengenoemde afwijkende gedrag van de "kleine caisson" kon niet worden gevonden. Aangüzien uit de tijd~ontgrondingslijnen volgt, dat vooral in het begin de ontgrondingen bij de "kleine caisson" veel groter zijn dan voor de landhoofdconstructies met phoenix en doorlaatcaissons is besloten het onderzoek alleen voort te zotten met deze laatste twee landhoofdconstructies. Het stroombeeld en de snelheden in de verschillende situaties vertonen veel overeenkomst. Uit de fotos blijkt dat in alle gevallen ter plaatse van het uitgebouwde landhoofd een wervelstraat ontstaat. Doordat bij het landhoofd met phoenixcaissons de wervelstraat aan de bovenstroomse zijde van het caisson ontstaat treedt een iets grotere contractie op. De snelheden ter plaatse van de drempel zijn daardoor nauwelijks groter dan voor de situatie met doorlaatcaissons.

18 - S Bepaling tijdschaal voor het ontgrondingsverschijnsel. Yoor een juiste interpretatie van de resultaten van het ontgrondingsonderzoek is het nodig te weten welke tijdschaal moet worden gebruikt om het tijdstip te berekenen waarop de in het model gemeten ontgronding in werkelijkheid optreedt. Aangezien het hier een driedimensionale ontgronding betreft kan de bepaling van een tijdschaal slechts globaal geschieden? gezien de vele onzekerheden in. de gebruikte formules en de bepaalde coëfficiënten. De berekening is opgezet, uitgaande van de aanname dat ook voor een driedimensionale ontgronding de relatie geldts n, = ru**. n~ /c>. n, ( ) te L v m J v J waarin n, = effectieve tijdschaal Ti iij = lengteschaal n = snelheidsschaal n ra = materiaalschaal. Onder de effectieve tijdschaal wordt hier verstaan de tijdschaal die voor het ontgrondingsverschijnsel geldt in geval zowel in model als prototype en permanente situatie optreedt. Vergelijking van modelresultaten en prototypemetingen (zie verslag M 755) hebben aangetoond dat met deze relatie de gevonden resultaten voor model en prototype goed overeenstemmen.. Berekening nte s De berekening van de tijdschaal is terug te brengen tot een juiste keuze van de waarden.x s /i en & m. Door vergelijking van de ontgronding bij een aantal debieten kan de invloed van de snelheidsschaal op het ontgrondingsverschijnsel worden nagegaan. Aangezien geen gegevens beschikbaar waren voor de phoenix- en doorlaatcaissons is dit geschied aan de hand van figuur 6,waar de ontgronding bij een

19 landhoofdconstructie met kleine caisson is uitgezet als functie van de tijd. Daar de bij dit sluitgatoppervlak behorend maximale vloedstroom voor een gemiddeld getij circa 9 = 500 ar/sec bedraagt kunnen de model debieten worden omgerekend tot snelheidsschalen. Het is dan mogelijk uitgaande van de bijbehorende tijd-ontgrondingslijnen de macht/? te berekenen. Daartoe wordt met behulp van de tijd-ontgrondingslijnen nagegaan op welk tijdstip een gegeven ontgronding wordt bereikt. Voor de bijbehorende snelheidsschaal wordt de tijdschaal gedefinieerd door de tijd die nodig is om de gegeven ontgronding in prototype te bereiken te delen door de in model gevonden tijdsduxen proto, 0 s n te = ^ - (2) model v/anneer voor twee snelheidsschalen n en n de waarden van t, n vi v2 model bekend zijn o kan s uit () \ / en (2) \ / (door v eliminatie van t proto, ) het verband tussen,3 en n worden gevonden, wanneer zowel n, als n gelijk blijven. Het aldus berekend verband tussen n v en/ is op figuur 7 weergegeven» Hierbij is de waarde van fj de twee snelheidsschalen "waaruit deze is berekend. uitgezet tussen Het blijkt dat een toename van de snelheidsschaal een toename van de macht/j tot gevolg heeft. Eenzelfde resultaat is gevonden voor de proeven voor het Veeree Gat, Ter vergelijking is ook het daar gevonden verband tussen n^ en /? in de figuur opgenomen. Het blijkt dat in beide gevallen ongeveer dezelfde relatie wordt gevonden. De invloed van c< en n m kan niet eenvoudig experimenteel worden bepaald. Uit tweedimensionale proeven volgt dat n bakeliet in vergelijking met zand (d voor grof = 20 i) een waarde heeft tussen 7s5 e n 5 afhankelijk van de turbulentie-intensiteit. De waarde van ep< ligt voor tweedimensionale proeven tussen,8 en 2>2. Uit de proeven voor het Veerse G-at volgt dat het verband

20 -0- tussen n. en Q{ en n Qn/3 dezelfde tendens vertoont; met andere woorden een hoge macht <x gaat met een hoge macht/? gepaard en omgekeerd. Een mogelijk meest ongunstige combinatie van een hoge macht /? en een lage macht.^ Behoeft daarom niet te worden beschouwd. Op grond hiervan is voor de volgende proefserie een globale tijdschaal bepaald, s uitgaande van een debiet Q, model,-, = 200 l/sec, De bijbehorende snelheidsschaal is 4 s 5s voor/j 5 wordt hierbij een waarde 5*5 gevonden. Op grond van het bovenstaande is voor c/ een gemiddelde waarde van 2 aangenomen, terwijl n m is gesteld op 0. Aldus vinden we op grond van () n te = 60 2 x 4,5-5 5 x 0 = 9,2 2. Berekening t e s Bovenstaande waarde voor n, levert een vergelijking tussen de tijdsduur in model en prototype op basis van een permanente situatie. Aangezien in werkelijkheid geen permanentie optreedt doch getijbeweging moet een tijdsduur worden berekend die, gestroomd met het maximale debiet, hetzelfde resultaat geeft als een getij - fase. De getijkromme \<?ordt daartoe gereduceerd volgens de betrekking t s> t e = f (^fat (3) -> max o Yoor het Brouwershavens e Gat wordt;, voor fê = 5? 5 gevonden t =,4 uur voor een vloedfase. Als de duur van een geheel getij op 2 uur wordt gesteld komt 2,28 uur stromen met maximaal debiet dus overeen met etmaal getij invloed. Daar n, gelijk is aan 9*2 volgt hieruit dat uur model gelijk is aan ^ 0- a ~ 4 etmalen in 2,28 prototype.

21 - - Latere ontwikkelingen hebben aangetoond dat de hier afgeleide tijdschaal in geval van een tweedimensionale stroming en te ongunstig beeld geeft o Daar voor driedimensionale ontgrondingen verdere gegevens nog ontbreken kan hiervoor de geschatte waarde voorlopig als richtlijn worden aangehouden, Aanvullende proeven met landhoofdconstructie opgebouwd met Phoenix- en doorlaatcaissons. Uitgaande van de hierboven bepaalde tijdschaal is getracht de ontgronding, die optreedt tijdens de bouw van het landhoofd, te bepalen Daartoe is aangenomen dat het gehele landhoofd in 3 weken gereed kan zijn, In model is gedurende week (^ 7 kwartier in model) gestroomd, met de situatie die aan het eind van de week zou zijn bereikt bij het in horizontale lagen omhoogbrengen van de bestorting tussen caissons en aansluitende dijkgedeelten. Daartoe is het volgende schema aangehouden dag alleen caisson op de drempel week landnoofd opgevuld tot lï.a.p m «week landhoofd opgevuld tot N.A.P. -3 m week landhoofd opgevuld tot ÏT.A.P. +5=0 m. Om de invloed na te gaan van het tussentijds bijplaatsen van een doorlaatcaisson^ zijn de proeven herhaald waarbij respectievelijk na week en na 2 weken een doorlaatcaisson naast het landhoofd word geplaatst. Er mo^t op worden gewezen dat deze proeven slechts vergelijkende waarde hebben en geen uitspraak geven omtrent de werkelijk optredende ontgrondingen, aangezien verwacht moet worden w dat reeds een zekere ontgronding is opgetreden op het moment dat met de bouw van de landhoofdconstructies kan worden begonnen na de opbouw van de drempel De resultaten van bovengenoemde proeven zijn op de figuren 8 t/m 23 weergegeven in de vorm van dieptelijnenkaartjes,op de figuren 24 en 25 zijn de grootste absolute ontgrondingen als functie van de tijd uitgezet.

22 - 2 - Het blijkt dat de invloed van het opbouwen van het landhoofd gering is. Dit moet worden verklaard uit de grote invloed van de wervelstraat op de ontgronding. Deze is vanaf het moment dat het caisson op de drempel is geplaatst werkzaam, en wordt slechts in geringe mate door het opbouwen van de landhoofden beïnvloed. Het bijplaatsen van een caisson tijdens de bouw van het landhoofd heeft tot gevolg dat de plaats van de wervelstraat zich wijzigt waardoor ook de ontgrondingskuil van plaats verandert, De grootte van de absolute ontgronding neemt echter niet af. In alle gevallen wordt aan het eind der proef een absolute ontgronding gemeten die in dezelfde orde van grootte ligt als voor het geval waarbij geen caissons tussentijds zijn bijgeplaatst. Uit de tijd-ontgrondingslijnen blijkt dat het landhoofd opgebouwd met een doorlaatcaisson het gunstigste resultaat geeft.

23 De bouw van de sluitgatdrempel, 4». De ontgronding bij de bouw van de sluitgatdrempel. Uitgaande van de tijdschaal v/elke in het vorige hoofdstuk is berekend, is in het model de sluitgatdrempel opgebouwd volgens een, door Rijkswaterstaat verstrekt tijdschema (zie figuur 26), In het model werd daartoe telkens gedurende een periode overeenkomende met 5 weken gestroomd met de situatie die aan het eind van die periode was bereikt. De drempel werd in horizontale lagen opgebouwd. De gegevens van de proef zijn in onderstaande tabel verzameldi fase j fase 2 f i fase 3 i fase 4 i fase 5 fase 6! i fase 7 I duur in weken ; i prototype i I drempel diepte HAP -2,65 m STAP «8,60 m NAP -6,5 m NAP -4,20 m NAP -2,75 m NAP -,80 m NAP -,00 m sluitgat opp (m 2 ) prototype np/sec debiet model l/sec Het resultaat van deze proeven is op de figuren 27 t/m 34 gegeven, in de vorm van peilkaarten waarop zijn aangegeven de bodemliggin na iedere fase. Op figuur 55 is de absolute ontgronding als functie van de tijd uitgezet.

24 Bepaling van de ontgronding uit de tijd-ontgrondingslijnen voor enige fasen. Voor een aantal fasen in de opbouw van de drempel is vervolgens 9 uren gestroomd en uit de daaruit bepaalde tijd-ontgrondingslijnen is s volgens het op figuur 26 gegeven tijdschema de ontgronding berekend na het voltooien van de bouw van de drempel. Deze tijd-ontgrondingslijnen zijn op figuur 39 gegeven, de via superpositie hieruit bepaalde tijd~ontgrondingslijn voor de opbouw van de sluitgatdrenipel is op figuur 35 weergegeven» Het blijkt dat door superpositie een goede benadering wordt verkregen voor de te verwachten ontgronding? indien de evenwichtsdiepte nog niet is bereikt. Uit de op de figuren 36 t/m 38 gegeven dieptelijnenkaarten, gebaseerd op peilingen na 4 uur stromen met deze fasen, kan worden geconcludeerd dat in alle gevallen de grootste ontgronding op dezelfde plaats optreedt. Vergelijking met de resultaten van de peilingen tijdens de opbouwfasen van de dam leidt tot de conclusie dat ook in dat geval de maximale ontgronding op hetzelfde punt optreedt. De snelheden gemeten aan het eind van de bodemverdediging en ter plaatse van de drempel zijn op de figuren 4 t/m 43 gegeven. Ter vergelijking zijn ook de snelheden gegeven, gemeten in het oorspronkelijke profiel, zonder drempel doch met inbaggering in het noordelijk deel van de geul (figuur 40)-

25 OVERZIGHT MODEL SCHAAL 4 ; 300 WATERLÖOPKUNDiG LABORATORIUM M 675

26 ^^0^^: y--^m^ : "... :,..._ / v-;/, :/-\-/^yï ; ;" ; :. o V ^ V. ; " t : : * : i " " :-- f f "" * /./ *... DETAILMODEL : :. OVERilCHTSMODEL VERGE LUK ING STRQOMBEELD DETAI L - EN OVERZICHTSMODEL lcm & 4 m / sec SCHAAL 4:0000 WATERLOOPKUNDiG LABORATORIUM M 675 FJG. 2

27 :, ; :, : i ; ; ^!, ; h : y"> " :.: / I n., ;,,(, i. \.": l, f:*". ^^P^I^S^^^W^^r^W^W^^B:,/ir, V:,. / i..,.!. : ^y.-^r- <,:.,.< ;vv;s; J iïm :!! ^ :, : ;";" ".:,,,,, l.,, ", ", ;, : i. l, ; ".v],:.,, i.i;".;,,:!"",.. l.:!;.:v! V..,;,;;,; ï, " ):" :. :,,,,.... ÏHvvV/V,. n. i,".."/i.;. I.. V,. ",. \ i,.,.. " \ : ï ",. ; l -. :,./ V : i :" i ;; ;!y ip^:;: v : / ; v ".. n "..., I ";. ;,;." >, ". i...;,.,. ;,! ".,,, i..,".. ;...,,. ".. ; ;! :«*/. ",,. i "., ",, ; i i i,,,, i, j.,. :?,..* J };<"~ :«*/. ",,. "T*. l ",,i, ^ "..; ;., V / / , ;. ; i i.,,", ;l,, V-Y ;,,. :, ",,!l V, ".,,.. :, ;, V,,.,. :, :,.,,. " i, o»,,.,,...", v ó : "..", /O.v O i < > ; :. \ O-- V, I l, l!,., l A ". /. "...., ".. ", "..o,.;.,: i;. o.o!; o,,, /,.,..,!,,., II,," ;.," ;. i. " : K i\~---x ".! 7 /. \.m, : i" ;.-..,, +<. "". >,, ;^v : " " : : ;;;; : n V,\. 2 ; < " +V,, /...../:.;,,.. i "..,,. "} ; "Ss. : ; " ;..;. ;....., "., /. i : \A ::;: ", ; :.. ".,,, :. : /. / ", "... :,,," "., ". ;., H... v^v. ".. :...": +-r#f NOTA <. Q 2 lil! *..,. ^K. ; ^».. ",, i,., i..,,;,., : ;.., \ ;, ",, 2, " >;, M,,,l ""... *,Q 2 2 i O, e : O. ; 3 o O \ 0 " CO o : 0,;, L OÓO.y r :., ;.., "., " V, ". ",., " " ;." 7 \. ^i ^s : :.,,, : " ",.. i o O O O O O O O C O O O O O O O O O* >o O 0 O O O Q O Q "» ±- O o> eö K -o ui * «f <M V *- «- *» «-» - - DEBIET IN m /sec ^ - DEBIET EN IN SLUITGAT ZUID BJ CONSTANTE SLUITGATOPPERVLAKTE F no ord=8000 m 2 WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM M. 675 FIG. 3

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra j 4 I 4 Sci l jil ii! ER: M M U N IN DIT Ii O Pij V I S c i l i i V li ijz ii W i Hj Dz i lij lli i z zi A Bi O 9 2012 40 j l ij z ii E ijz ijll, i ijz c i V z i ij i l A ili ii z l i W f i i l ii jili

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

Guizing Theater Oz (WAL/BXL)

Guizing Theater Oz (WAL/BXL) M i ji 12 2 PROGRAMMA 2016-2017 2 123 W ij i? M if 45 i i j! J ii S i - fij i i i i Fi i ii! D i f i FESTIVAL 26/12 ij 30/12 i 03/01 07/01 H i S i ij i Ti i 1000 1600 i f i Di f i V ji ji i f : i i! Fii:

Nadere informatie

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl)

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) Studiedag Remediaal 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) 1 Dyscalculie - een nieuw verschijnsel? Rekenexperimentje (TTR en ABC-toets) Ernstige reken/wiskundeproblemen en dyscalculie: zomaar twee

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Oostende Directeur : P. HOVART OZONATED WASHING WATER : NO

Nadere informatie

PRIJS : 60 CENTIEMEN. D ecem b er 1938: OOSTENDE

PRIJS : 60 CENTIEMEN. D ecem b er 1938: OOSTENDE J J JS J? «z z i - ««& / -S J _ ; SS S f cc SJ iiii i c i c ci cci i i f z i S f S c i c c Ö c f i f zf j i c f z i f c j c f z i f j c ii f z i f j i ii iz c i i c i é f i i ic c c c f z i f zf j i c

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers Wens 1: Visie en erkijze - Projectmati erken voor projectmedeerkers Visie De basisopleidin projectmati erken voor projectmedeerkers (PWP) is bestemd voor medeerkers die binnenkort starten in een project

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus

Het relatieblad van Severinus H lil Siu JUNI 2015 TEBERDE Aii Si l Ci Mi, Ki D Kli M, ill ii Bif W l ui, i u u l lië BIJZONDER IN SAMENLEVEN E l lië ui f i l D, i lf i ll lif l Z uffl i fli f, uj l H fi i l i, lui i l Ci Mi li l i

Nadere informatie

Vergelijking ijkingen vleugelinstrumenten (jaren 1941, '43, '47 en '48)

Vergelijking ijkingen vleugelinstrumenten (jaren 1941, '43, '47 en '48) Vergelijking ijkingen vleugelinstrumenten (jaren 1941, '43, '47 en '48) door Ir. W. Tops april 1949 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland Bibliotheek

Nadere informatie

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23 O 2015-7 - 23 iif Oi E W i (J 1:22) E i i i W i f i Ki G N : i Li D i c O i i Sici Vi W i W G N G O i A i f G ic i Z i E Li I i Oi: Li N Ki B V B i R Ti M Bif i Bië B i A Ui V i C: Ki Cf I Sici Vi ii W

Nadere informatie

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013

Rijks- en Gemeentelijke monumenten december 2013 Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode soort monument A.B.C.-straat 20 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat 36 3512PX Utrecht Gemeentelijk monument A.B.C.-straat

Nadere informatie

O v e n C S M 6 9 3 0 0 G G e l i e v e e e r s t d e z e g e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g t e l e z e n! B e s t e k l a n t, D a n k u v o o r h e t a a n k o p e n v a n epe rn o d ub ce t

Nadere informatie

Op het plein valt altijd wat te beleven

Op het plein valt altijd wat te beleven OP! h h B W M 2014 06 A & Mj Bc O h j w I w ch w w w w m. I z OP : 08 K h j 10 Wm j jwc 14 H j m 02 B W OP M 2014 03 B W P 97 4730 AB Och 0165 34 92 00 f 0165 31 83 33 f@w. www.w. G h Z h m z? L, w f z

Nadere informatie

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid

Naar een CX-fundament voor de digitale overheid CX- B G C S M M Sy & y 5 2015 I 2 1 I 2 U 3 CX- CX- 4 CX- 3 I I 4 5 :? G & x S S & B- y C P & K 6 1 W ()? 7 2 H? 8 3 H ë? K 9 B G W Z M L R G B B H P W? CX- 10 C K O CX- 11 S 2-5 T 1-2 O 0-1 P & I & K

Nadere informatie

CARE FOR THE ENVIRONMENT while caring for your clothes

CARE FOR THE ENVIRONMENT while caring for your clothes CARE FOR THE ENVIRONMENT i i f y SOCIAL MEIA AVERTENTIE POSTER HANGTAG CARE FOR THE ENVIRONMENT i i f y IN HANELINGEN L ij i L j i i i j i i z i ff Z ji i j i L j i ij j i 4 Sij z ii ij FOLER CAR EF OR

Nadere informatie

groep4 Thema 4 week 1 taalboek

groep4 Thema 4 week 1 taalboek T 4 w 1 Tl gp4 cif lb Di i vi v Tl cif v cil cl. I bl z pig g. G Eucif/Ryl Jgbl H ccp, ll, lu wv z ii gblv. Mlbg 1 u 2015 Ni ui z uigv g w vvlvuig /f pb g il v u, fpi, icfil f p wl wz z vfg cifl ig v uigv.

Nadere informatie

Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht. huisnummer

Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht. huisnummer Beschermde monumenten in de gemeente Utrecht Adres huisnummer Postcode 1e Achterstraat 2 3512VL Utrecht Rijksmonument 1e Achterstraat 3 3512VL Utrecht Rijksmonument 1e Achterstraat 1 3512VL Utrecht Rijksmonument

Nadere informatie

Geboeid door het Woord

Geboeid door het Woord 2016-8 - 24 ibif Oi T Hi i, Hi ili fi b, i i i, l i bb (Mü 9:36) Bi 2000 l D H J i i E Hi i? E i i ib ll, lii D i Hi ili fi b, if Mü D ili fi li f l J i i i Zi il b il H, Hi i b l i l E 2016 Al J Zi i,

Nadere informatie

- 2.1 - In het model M 600 werden de volgende oppervlakten van de Biesbos R 9 KS WAT ERSTAAT - DELTA DI EN ST

- 2.1 - In het model M 600 werden de volgende oppervlakten van de Biesbos R 9 KS WAT ERSTAAT - DELTA DI EN ST RLJKSWATERSTAAT - DELTADIENST WATERLOO PK UN DIGE AFDE LI NG MAAG GESTELD DOOR Ir. H.A. Perguaon JAN Do2tadiona0 IE ~acoxavmhage. PAGINA No 1 AANTAL PAGINA'S,$ AANTAL BULAGEN 2 NOTAN? w-701 AAN Is. E+

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal.

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal. i z IU v l i, c i P i i R i v f I ic U l h i l i l i i v i i l l l zi c i i iv h v h i f R i h l l c l v h i iv iv lv ic i v l iv l i i P i l h h i i - v ll l I B i i U v h ic h ic h & i i v v l f i i

Nadere informatie

In de bijlage vind u onder kenmerk; KBO ons burgerinitiatief en de bijbehorende 228 handtekeningen van mede ondertekenaars.

In de bijlage vind u onder kenmerk; KBO ons burgerinitiatief en de bijbehorende 228 handtekeningen van mede ondertekenaars. Gemeente Den Helder T.a.v. Gemeenteraad, Voorzitter K. Schuiling Drs Bijweg 20 1782 MC Den Helder Den Helder, 12 mei 2014 GEMEENTE DEN HELDER. INGEKOMEN 12 MEI 2014 Betreft Kenmerk ; Burgerinitiatief ;

Nadere informatie

Roele De Vries Recycling

Roele De Vries Recycling Vj 11 fb 2011 f O 2011 Sc j jb f Mééj f Mééj 2010: R D V Rcyc E (1991): H B Ccë bj Db f/ez C 2011 f O 2011 3 D zj j, z 1992 b c f f z é bjf H f O c z bjf H zj z cc bj c c zj D jz bb c fj jy z b j z, bf

Nadere informatie

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober 2015. ijzersterk. in de metaalbranche

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober 2015. ijzersterk. in de metaalbranche Ifz 27, 28 29 205 jz INHOUD 4 4 5 6 7 j OV ë z xf 2 7 x 3 8 9 0 2 4 9 22 f & f z OP-/Afj N OPNINSTIJDN VNMNTNHAL FULL SRVIC FORMUL j CONTACT V D j MTAVA A f z j, D C ( fy) j D z, Tj, C x z j jz MTAVA V

Nadere informatie

De kracht van het. PensioenLab. Formuleboek 2012-2014

De kracht van het. PensioenLab. Formuleboek 2012-2014 D Pi Ful 2012-2014 PNIN 2014 wwwill Pi i iiii CNV J FNV J VCP Yu Pil i wi PiFi FVP I w z 60 j ili ui l u w ull i w ii i l i l u D iz Pi z l il l u Pi wil u w i iiii? K wwwill ()ii M il : PGGM yu M D Nl

Nadere informatie

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4

versie van 4-4-2012 huis nr. PC-cijfers PC-letters Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 versie van 4-4-2012 straatnaam huis nr. PC-cijfers PC-letters datum aantal pers vergunning vergund Admiraal de Ruyterweg 26 26 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal de Ruyterweg 28 28 3317 AA 9-2-2011 4 Admiraal

Nadere informatie

HISTORISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN NOORD, ZUID EN KLEINE KERNEN

HISTORISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN NOORD, ZUID EN KLEINE KERNEN HIOICH ONEZOE EEINGPN NOO, ZUI EN EINE ENEN fli, mili & mm ll: I.... v Hij ppmm: IE m: m Ihpv. Ilii.... civ.... lm lciv.... mp hyli.... lm mlii.... lii p li.... lm, Hiich m (H-).... il-n.... Pij.... ij

Nadere informatie

De Brielse Zeilschool

De Brielse Zeilschool D iz B il 20 Z 1 il 7 c l S I D Bil Zilcl W iz D Bil Zilcl? O Sizili 2017 Kici Zw Oiw Ziw L V wijzil Oii CWO Dil D lii H i Cié Ai Abli Ifi Al w 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 11 12 13 14 14 15 D Bil Zilcl Al 60

Nadere informatie

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4

Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ontwerp POL-aanvulling Gebiedsontwikkeling Klavertje 4 Ee n r u i m t e l i j ke c o n o m i s c h C r a d l e 2 C r a d l e p e r s p e c t i e f v o o r -L i N m o b o u r ; d g p a r t i ë l e h e r

Nadere informatie

! "##$!"%%&!'()*+!!""#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$!

! ##$!%%&!'()*+!!#$%&'()*+)*$),$-$.*'//+,$,''#$0++#$&),.*$! "##"%%&'()*+ ""#%&'()*+)*),-.*'//+,,''#0++#&),.* "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 10%+%&,%2&#2#),%&%3 "##"%%&'()*+,--&'#.(+%(+()/*+#00%))##&"%%&'()*+ 123456789:;

Nadere informatie

Verklaring kolommen Tape Lite

Verklaring kolommen Tape Lite Verklaring kolommen Tape Lite kolom naam inhoud mogelijke waarden grootte verplicht? A ACTION_CODE Deze code geeft aan wat er met de aangifte dient te gebeuren A= add M= modify 1 nee, doch wel aan te raden;

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal.

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal. i z IU v l i, c i P i i R i v f I ic U l h i l i l i i v i i l l l zi c i i iv h v h i f R i h l l c l v h i iv iv lv ic i v l iv l i i P i l h h i i - v ll l I B i i U v h ic h ic h & i i v v l f i i

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren

Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren Visie In de pleidin Starten met adviseren (SAV) staan de basisvaardiheden p het ebied van adviseren centraal. De pleidin is ntwrpen vr de delrep startende

Nadere informatie

2PL 5 3PL 6 4PL 7. 80/20-regel 8. Aak 9. Aangeven 10

2PL 5 3PL 6 4PL 7. 80/20-regel 8. Aak 9. Aangeven 10 100- a 1 H a a a a a V Sa. D a aa () a a a. H 100- a a aa.a.. 9/11, a a. 1-- 2 z : Taaa H aa a a a a aaa. éé 27 33, a aaa z a. 3-- 3 z : Taaa Ra a a a a aaa. a éé, za aaa z aa a -. H a -. 1PL 4 z : 2PL,

Nadere informatie

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Bestuurlijk standpunt Voorkeurs t r a c é B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Provincie Limburg Pagina 1 27 mei 2008 2 1. I n l e i d i n g De Buitenring Parkstad Limburg ( de Buitenring

Nadere informatie

Industriële luchtkoelers

Industriële luchtkoelers l VI i vu i J..UI in/y "LPMAN D20-0-86 Algemene Informatie De HL serie luchtkoelers omvat 7 modellen voorzien van, A of ventilatoren. De laroeilenatetand i«8,10 of 12. Het nomtnate koeivermogen voor R22

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander!

Kwart eeuw. ...wonen met begeleiding PAG. 11. doe ook mee en geef een StuKje van je tijd aan een ander! Vj Vj H H G Hz-S J 2 N 1 O: 20000 x S Sb b PAG 11 Vj PAG 2 f Sj j j! Vj! P 4 >>> POSO HzS P 9 >>> bj ANS 050 P 12 >>> P b bb f f@ f b 06 31393653 T O z j? D N 2 ZUIDBROE 0598-399285 / z 8-17 150x119x34

Nadere informatie

VERBETERING VAN DE AFVOER VAN DE ZENNE BEREKENING VAN HYDRAULISCHE ASSEN. Mod. 279

VERBETERING VAN DE AFVOER VAN DE ZENNE BEREKENING VAN HYDRAULISCHE ASSEN. Mod. 279 VERBETERING VAN DE AFVOER VAN DE ZENNE BEREKENING VAN HYDRAULISCHE ASSEN Mod. 279 I. ONDERWERP VAN HET VERSLAG. Dit verslag beschrijft de eerste berekeningen van hydraulische assen die werden uitgevoerd

Nadere informatie

Vesper Vesper 27 maart De kruiswoorden 2

Vesper Vesper 27 maart De kruiswoorden 2 6 04 Vsp 7 maa 04 M mwk va Coak Ak.o. Vsp 04 D kuswoo H aa s. H sv va H Jus. E s maa éé oë a. E ook oo voo was 000 jaa éé a v. W m j o om va a Jus Csus w am. D was w waaop Hj a. Vsp 04 D kuswoo D w va

Nadere informatie

Een maatschappelijk steunsysteem voor WWZ

Een maatschappelijk steunsysteem voor WWZ I 2011-2013 K P T- j W, zj z y H j y f y zj, W j? U W j j y ë, - z f P W- j V j j f f D j zj j y Bj f,, z- (RIBW ) zj ë() Pjz A q H, j y zj j? A f Ex I f x Pf zj Af, A W, A, B, Df, G, Ly, R Df, R P, S

Nadere informatie

AGENDA 2014. Rolmodellen uit de bijstand. Bijstandsvrouwen: de leading ladies! Het verwezenlijken van je droom. lijkt eerst onmogelijk,

AGENDA 2014. Rolmodellen uit de bijstand. Bijstandsvrouwen: de leading ladies! Het verwezenlijken van je droom. lijkt eerst onmogelijk, Bistasvruw lai lais! AGEDA 14 Rlmll uit ista Ht vrwzli va rm lit rst mli vrvls waarshili maar uitili vrmili Christhr Rv a ht a! aa staa str vruwli rlmll traal Zi zi va vr m h las mt rr maar zi i u mi vóóruit

Nadere informatie

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern.

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern. 1 Atoombouw 1.1 Atoomnummer en massagetal Er bestaan vele miljoenen verschillende stoffen, die allemaal zijn opgebouwd uit ongeveer 100 verschillende atomen. Deze atomen zijn zelf ook weer opgebouwd uit

Nadere informatie

HISTORISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN TIEL-WEST

HISTORISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN TIEL-WEST HIOICH OZO IG I- fi, ii & : I.... v Hij : I : Ihv. Iii.... civ.... civ.... hyi.... ii.... ii i...., Hiich (H-).... Viii..... Vch ci..... Uiv z.... vi..... Vch ci..... Uiv z.... ihv..... Vch ci..... Uiv

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

2'3"4"')3%()!"#$%&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B)

2'34')3%()!#$%&'),56-) ),783'9(&4*'9':'((&'() ;$<7=8>)*?1'@>)*'8?(>) *'8?(#A'9B) "#$""&'()*+)&)#&',-('$-&.##)#&')/$/0/'1233"#4567 "#$&'( ) ) "#$&'()*"#) +''$),-).'/01''$) 2'3"4"')3()"#$&'),56-) ),78"3'9"(&4*'9':'("(&'() ;$)*?1'@>)*'8?(>) *'8?("#A'9B) ) ) ) 2'3"4"')CCDE6D5ECF)

Nadere informatie

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode

Legende. projectperimeter gemeentegrens Laakdal landinrichtingsproject de Merode LANDI NRI CHTI NG dm ro d, Prin sh rl ijkpl l nd S o o z g rij n Pso ri o n w rp L n din ric hin g sp l n K r 1:siu rin gbin n n dmro d Lgnd projcprir gngrns Lkdl lndinrichingsprojc d Mrod b ro n : V c

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus

Het relatieblad van Severinus H lil v Svi OKTOBER 2015 TEBERDE Pil Dz Svi v i-ff Di 3 p 2015 l v pil Dz Svi D p All pij ij l ij i-ffij i Ai A v PPipi vl Hy S Mj p Cl Ji Dlij v ij pilj pil Svi BIJZONDER IN SAMENLEVEN N l F C R v B i

Nadere informatie

!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/

!#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/ !"#$%&''()$ ((#$*&++,$(#$ ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ !"#$%&''()$((#$*&++,$(#$((#$(-+.(--/ !"""#$%"&'(()*"))%"+',,-")%"))%").,/)..0 !!"#$%&''()$ ((#$*&++,$(# ((#$(-+.(--/!"#$% &'()*+,*-.*(/ 0++*++%+++++1++$++$++2

Nadere informatie

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing Truma Secumotion Toepassingsgebied De Truma gasdrukregelaar SecuMotion zorgt voor een gelijkmatige gasdruk van 30 mbar bij een toegestane ingangs druk van 0,3 16 bar. SecuMotion regelt en bewaakt het verbruik

Nadere informatie

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek

De nieuwe efficiëntie in de betonfabriek De nieue efficiënie in e beonfabriek iconor... bk e revoluie in e bouerel. Nie r nie iner. He eare sys kan sava als e bouijze voor e 21se u: e isolaiebou ehoe. iconor laas e isolaie craal in alle syse

Nadere informatie

De Tweede Wereld oorlog.

De Tweede Wereld oorlog. D T W. Psc C - Op 10 m 1940 km usts N b. Z stuu p 14 m 1940 bf bumst v Rttm st. As u t s vv bmb Rttm hm pt. Om hf 2 s ms p 14 m st bmm fvuu. D St s t vuuz s tt vt k v zt k t z. I 2 z 900 ms v 1000 ms hbb

Nadere informatie

I n l e i d. l e. d i n g. W a. I n l e i d. l e. d i n g. Componenten van Sport. I n l e i d. Gastcollege. Meten is Weten.

I n l e i d. l e. d i n g. W a. I n l e i d. l e. d i n g. Componenten van Sport. I n l e i d. Gastcollege. Meten is Weten. 16 Nvmb 2005 O Vb 16 Nvmb 2005 O Vb G v F m O Vb 16 Nvmb 2006 16 Nvmb 2005 O Vb 16 Nvmb 2005 O Vb T Cm T J Cm v F Cm T Cm R B Cm P Pj 16 Nvmb 2005 O Vb m m P vw C vw V v -f f m Tmv m K Aëb Aëb m m P? 16

Nadere informatie

PCV Onderdeel van ROC West-Brabant. VMBO Groen

PCV Onderdeel van ROC West-Brabant. VMBO Groen PCV145-0911 O ROC W-B VMBO G 2012-2013 O j Zi j i 8 j i VMBO i j i? O Pii j j ii z i zi ii B i j i i I i I z i i i z i J j Pii z i W j j i Gz i ZOEKTOCHT i D j j i Pii! KLEIN Oz : 1 2 3 GOED BEREIKBAAR

Nadere informatie

Paraplubestemmingsplan regeling aan - en uitbouwen en bijgebouwen V A S T G E S T E L D

Paraplubestemmingsplan regeling aan - en uitbouwen en bijgebouwen V A S T G E S T E L D mm - w w V A T G E T E L mm - w w V A T G E T E L I T + R + V vm mm... T... . I A I mm v m m z wmm mxm wv v v fw - w w. E m m v m mw v m v f w, w wv w v. Om v z v fz m fw, f. H v mm vz z. H mm v. I mm

Nadere informatie

de Anderslander eerste evaluatie laat positieve resultaten zien. We laten de directeur van het samenwerkingsverband

de Anderslander eerste evaluatie laat positieve resultaten zien. We laten de directeur van het samenwerkingsverband A 2014 1.. f@. v (026) 352 34 20 v v S G I v D A v G. E v v :,. D v. I v f f v v fv. H G. H v G. V A. O v, G f v. W v f. I v v, v. H, v v v -v. D, f: A H v v v, f. N. T v v. D v v v. D v,,. W v v v f.

Nadere informatie

Vesper Vesper 20 maart De kruiswoorden 2

Vesper Vesper 20 maart De kruiswoorden 2 Vsp 0 maa 04 M mwk va Mav Vsp 04 D kuswoo H aa s. H sv va H Jus. E s maa éé oë a. E ook oo voo was 000 jaa éé a v. W m j o om va a Jus Csus w am. D was w waaop Hj a. Vsp 04 D kuswoo D w va kus. L mj, o

Nadere informatie

Kapzones Almere Poort - Hoge Vaart Eerste kwartaal 2015

Kapzones Almere Poort - Hoge Vaart Eerste kwartaal 2015 Bx Bië B x Sw kij k D N k w E K k R Ab Sv ië E ië k ij Gi k Fkijkk Z N70 k A T k N Fi Kz A P - H V E kw 0 Tc A Sc: Ei, HERE, DL, TT, I, ic P C., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GB, IGN, K NL, Oc Svy, Ei

Nadere informatie

RIJKSWATERSTAAT DELTADIENST. Waterloopkundige Afdeling 1959

RIJKSWATERSTAAT DELTADIENST. Waterloopkundige Afdeling 1959 Rapport nr. 7 RIJKSWATERSTAAT DELTADIENST upri 1 Waterloopkundige Afdeling 1959 . - Titel Het onderctoek naar de toepasefng*mogelijrheden van een bodembescherming bestaande uit los materiaal zonder zinkstuk.

Nadere informatie

Adres post code Soort monument Woonplaats

Adres post code Soort monument Woonplaats Monumenten Gemeente Oisterwijk Gemeentelijke monumentenlijst Adres post code Soort monument Woonplaats Baaneind 6 5059 AS boerderij Heukelom Heukelomseweg 29 5059 AJ boerderij Heukelom Heukelomseweg 34

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat CH Almere tel. +31 (0) fax +31 (0)

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat CH Almere tel. +31 (0) fax +31 (0) i z IU v l i, c i P i i R i v f I ic U l h i l i l i i v i i l l l zi c i i iv h v h i f R i h l l c l v h i iv iv lv ic i v l iv l i i P i l h h i i - v ll l I B i i U v h ic h ic h & i i v v l f i i

Nadere informatie

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus

TEBERDEMEI Het relatieblad van Severinus TEBERDEMEI H b S 2014 D S K 2014 V j S K. O j z fc, p jj. Scjf : S K 2014 p j 20 p z 21 j.. BIJZONDER IN SAMENLEVEN Op z j f p. D c j zj j z. D zj z cë S. Hf f z c? D f z c p. Z f-, -, p-, b- p z. M j

Nadere informatie

LLi. 2u\ ctshage architectenbureau jf a(; j _ HWA. slaapkamer 1.5 A: 7,9 m2. woonkamer en keuken 1.4 A: 20,4 m2. toilet 1.

LLi. 2u\ ctshage architectenbureau jf a(; j _ HWA. slaapkamer 1.5 A: 7,9 m2. woonkamer en keuken 1.4 A: 20,4 m2. toilet 1. LJ j82 2 _ 298 5.532 -. 2.48 looi,i,.22 24i. i..85 LV -4-. -zij, S 44 44 7 3.772 298.5 7,9 m2 lo l- c'j LLi aansiliiten op gemeénte riolering- toilet.3,m2 Looijdijk 7 362 BCTienhoven HII fl _I.lil 2.pj

Nadere informatie

E2H, print geschikt voor 2x 24V motoren

E2H, print geschikt voor 2x 24V motoren E2H, print geschikt voor 2x 24V motoren Druk op enter, loop met de pijltjes toetsen door het menu ( ) wanneer u bij het juiste programma bent bevestigt u dit met enter, u gaat d.m.v. van naar het door

Nadere informatie

sale opruiming solden

sale opruiming solden vt hftu vt ztt Bt Buy W1499,2,5-ztk Hv mt ttm vt ztt z f L tf 2,5-ztk Hv mt ttm (k f cht) vt ztt z f L tf 1499,- vf 2998, 3-ztk mt vt ztt tf vf 899,- vf 1599, 2,5-ztk mt vt ztt tf vf 799,- vf 1499, mj

Nadere informatie

? n. Sociaal Ecologisch Economisch. Met de steun van: V.U. : Lily Deforce, Edinburgstraat 26, 1050 Brussel. September 2010

? n. Sociaal Ecologisch Economisch. Met de steun van: V.U. : Lily Deforce, Edinburgstraat 26, 1050 Brussel. September 2010 ?! D z c Z R RD Scl clch cch M v: V.U. : ly Dfc, 26, 1050 Bl. S 2010 O K I v N f: Flx V Py SIZONSFRUI WN BORN VRDINN MR OK c c h Pjl Pf h 12 hc lch fljf v Nl B h Jl Flx:, fz,, l-,, vl lw vl w l. I z j

Nadere informatie

Van Hopinhoucklian 60 AAN. Van Ho~enhoucklaan 60, ' BiaUVICNIIAUiE.

Van Hopinhoucklian 60 AAN. Van Ho~enhoucklaan 60, ' BiaUVICNIIAUiE. RJKS,WATCiRSTAAT DRECTE BENEDENRVEREN Afdeling Studiedi,enst. 'S -G R A V E N H A G E Van Hopinhoucklian 60 Tililoon 77639015 r L AAN Heer Hoofdinge ieur-. k?reoteur van de hjkswateretaut in de directie

Nadere informatie

0 (1 2 3 ' & ' 4 4 5+1 6

0 (1 2 3 ' & ' 4 4 5+1 6 !# $!# % & % ' ( ' )! 0 (1 2 3 ' & ' 0 7 6 '! & 4 (* + %!, &!-.(/! ' 4 4 5+1 6 % *! 38&04 9%+: ; 03+.)!)34) '7)8*7++38.

Nadere informatie

Natura 2000 Waddengebied. Natuur in een dynamis ch lands chap

Natura 2000 Waddengebied. Natuur in een dynamis ch lands chap Natura 2000 Waddengebied O n d e rd e le n : W a d d e n z e e e n N o o rd z e e k u s tz o n e Natuur in een dynamis ch lands chap Opzet pres entatie 2 Natura 2000 Aanwijzing s bes luiten Natuurdoelen

Nadere informatie

Op een dag...was er hagelslag!

Op een dag...was er hagelslag! O w hll W w jij hll L E S 1 Rcl uc, u DE GESCIEDENIS VAN AGELSLAG i hll u b lll i Vi i i uw I 1890 bi hij i A hl i chcl w I 1892 w zij z P b Tw j l, i 1894, w zij w z G b I j VENZ fi D Vi EN Z I 1904 w

Nadere informatie

Praktische richtlijnen voor het schrijven van een technisch-wetenschappelijk verslag

Praktische richtlijnen voor het schrijven van een technisch-wetenschappelijk verslag E W Ps j voo sjv v swsj vs Jos S Ko Uvs Lv W Af PMA Voof... E W Voof... Ovz os A s Io S Voob Bs L B v o W s b v sfj o o voo, wo? Bsss v o W zj bjs bsss voo o o? W E M Voof... Ovz os A s Io S Voob Bs L

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten?

Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten? Internationale handel in biobrandstoffen: wie draagt de ecologische en sociale kosten? Saar Van Hauwermeiren!"# $%&'%()*+"'#,%-#."/%&%# '&0"/1-02%"# 1-..-# /%# +"-%&".-+0".(%# 3."/%(# +"# 4+04&."/1-02%"#

Nadere informatie

@Fluenta. In memoriam Paul Dekter. Koersplan Fluenta: Geloof in de toekomst. Onderwerpen. Fluenta leert. Jaargang 2013-2014. Maart 2014.

@Fluenta. In memoriam Paul Dekter. Koersplan Fluenta: Geloof in de toekomst. Onderwerpen. Fluenta leert. Jaargang 2013-2014. Maart 2014. J 2013-2014 2014 8 @F Hiij ji isif 8 I z isif i j ifi i sici sc c j ij i isif is j pij J j pij 26 i 2014 -i if@f I i P D p 29 ji i ij c D B i ii fsci P D s c ic D i s i i ijs ijs p D D Fi P ijs z ijs i

Nadere informatie

De bruggenbouwer. wegwijzer. Minister van belangrijke zaken Jezus Christus, de mens die de hand reikt Er bestaat geen God, zegt men

De bruggenbouwer. wegwijzer. Minister van belangrijke zaken Jezus Christus, de mens die de hand reikt Er bestaat geen God, zegt men wwjz D w M j z Jz C, E G, z Dj jc 36 j www../wwjz E c. D K, j, c B c, w w c w. M j z M R S z w j z w, w j z zj. E w, w z? H j. J cyc cc w,. W j w z? I z c c. H w w, z cj z w. D c,. B j j c w, w w zj w

Nadere informatie

Indeling voorwedstrijden divisie 4 en 5 op 27 januari Turnlust Huizen

Indeling voorwedstrijden divisie 4 en 5 op 27 januari Turnlust Huizen Idi wdtijd diii 4 5 27 ji 2013 Tt Hiz Wdtijd 1 (wmi 8.15 ; tt wdtijd 8.30 ; # 59) B I (24) B II (35) It D1 diii 4 Ji diii 4 - i 6 Jd I diii 5 - i 8 Jd II diii 5 - i 8 Wdtijd 2 (wmi 12.00 ; tt wdtijd 12.15

Nadere informatie

hr,w! il("v' ^Ju Sl^ lnul ffix d,ue *LV & stu.nsl " upt[xn i'v a-ls g;rpr\,j t1[ Ê.8 A B c D E F G 1 k 3 Sommen maken met Excel

hr,w! il(v' ^Ju Sl^ lnul ffix d,ue *LV & stu.nsl  upt[xn i'v a-ls g;rpr\,j t1[ Ê.8 A B c D E F G 1 k 3 Sommen maken met Excel B s ^ =g \ s Ë_! -a_ ry È_ lr -' A - fl = rd s. li - Als je moe soppen voorda je me de ele aak kaar en, sa e esandan op onder de naam: Sommen-r. n deze aak kun je e gemakvan een rekenlad zelf ondekken.

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Dir. SLUIZEN EN STUWEN Utrecht

Rijkswaterstaat Dir. SLUIZEN EN STUWEN Utrecht Rijkswaterstaat Dir. SLUIZEN EN STUWEN Utrecht DI RECTI EPL AN 86-90 Fase I JV33 BIBLIOTHEEK Bouwdienst Rijkswaterstaat Postbus 20.000 3502 LA Utrecht D I R E C T I E P L A N 1 9 8 6-1 9 9 0 29 oktober

Nadere informatie

3 « ro ai I?. I» i 3. Iff -Ji.il. ^ r- < < ö. erbij d houde aken v enings. ictie opz ade. kom ang' 201. sten v 'deel 4, bij. n> ^r. o3 DJ O : OS.

3 « ro ai I?. I» i 3. Iff -Ji.il. ^ r- < < ö. erbij d houde aken v enings. ictie opz ade. kom ang' 201. sten v 'deel 4, bij. n> ^r. o3 DJ O : OS. n> ^r OJ (0 fd /O I?. I» L P? 9 P. 6 Iff -Ji.il ro ai «: OS IÖ 7 X fd - DJ O l/l > CL /5 r> " in ^ r- 2 CU ro o. (T> Ü) ft ro y O, (O x erbij d houde aken v enings rt- DJ O ö : CL _ - fd m fd - fd A O"

Nadere informatie

ACTUARIËLE BEREKENING

ACTUARIËLE BEREKENING ACTUARIËLE BEREKENING VAN DE VERPLICHTINGEN DIE VANAF JANUARI 20 JEGENS GERECHTIGDEN OP EEN UITKERING ("UITKERINGSGERECHTIGDEN") VOORTVLOEIEN UIT DE VASTSTELLINGSOVEREENKOMST IN DE ZIN VAN ARTIKEL 7:907

Nadere informatie

Herinrichting. B Alde Feanen I Kaart 2-8: Bemalingsgebieden en polderpeilen Alde Feanen en omgeving. Dienst Landelijk Gebied. jjj: -i.s--i.

Herinrichting. B Alde Feanen I Kaart 2-8: Bemalingsgebieden en polderpeilen Alde Feanen en omgeving. Dienst Landelijk Gebied. jjj: -i.s--i. Herinrichting B Alde Feanen I Kaart 2-8: Bemalingsgebieden en polderpeilen Alde Feanen en omgeving Potderpïilen (m l.o.v. NAP) -10 - -301-3 - 2-51 ;;;;;;;; -i.s--ioi jjj: -i.s--i.oi -1 - -0.S3 0.5» 0.51-0

Nadere informatie

Indijking van de Brakman Nieuwe Isabellasluis. Proeven op klein m odel.

Indijking van de Brakman Nieuwe Isabellasluis. Proeven op klein m odel. Waterbouwkundig Laboratorium. Borgerhout Antwerpen. Mod. 127 Indijking van de Brakman Nieuwe Isabellasluis. Proeven op klein m odel. Bijlagen : 3 plans - 12 fotos. MOD. 127. INDIJKING VAN DE BRAKMAN -

Nadere informatie

9335;; G _.. GE 'i'l«<ii. i. -v/ik. šffå. if; bestuur, Geacht

9335;; G _.. GE 'i'l«<ii. i. -v/ik. šffå. if; bestuur, Geacht /ZX ^.. r aterschap Noorderzjlveet /\lq@m~@l llmlll. P sl me 9335;; G.. GE l«

Nadere informatie

integraal DE VTDV bouwen Duurzaam bouwen Gericht bouwen Gebruiks BOUWAWARDS aanpasbaar bouwen Bouwen Bevorderen de kennis over integraal

integraal DE VTDV bouwen Duurzaam bouwen Gericht bouwen Gebruiks BOUWAWARDS aanpasbaar bouwen Bouwen Bevorderen de kennis over integraal i i i Of - ij i i i i i i ii i ië i i - ii f i i ii i i ff i f i ii ii M i i i ii i i i i i Gi i i i G i 1 ij i iëi i, i ii: ij i ii ij i i i i i 2 I ij i i i i ii i (i f y, ) i i (i y- i ii) i i i i i

Nadere informatie

een aantal proeven, de waarde van de spro gsconcentraties die

een aantal proeven, de waarde van de spro gsconcentraties die de slechte i gevolg is van ezigheid van een oefstaven eerst vo ng worden blootges een aantal proeven, de waarde van de spro gsconcentraties die proefstuk, wordt tye en, voordat zij aan 2. kerven in pro

Nadere informatie

Y rijdag 14 mei, uur

Y rijdag 14 mei, uur 1 H- II EXAMEN HOGER ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS IN 1976 Y rijdag 14 mei, 14. 00-17. 00 uur NATUURKUNDE Deze opgaven zijn vastgesteld door de commissie bedoeld in artikel 24 van het Besluit eindexamens

Nadere informatie

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal.

catalogus 2013 Nederland Transistorstraat 80 1322 CH Almere tel. +31 (0)36 5471 640 fax +31 (0)36 5471 582 e-mail uitgeverij@intertaal. i z S IU r b v l i r, S r c i P i i R ri v f b I r ic U l h r i l i l i i v i i r l l l r r vi zi c b r r i r i iv h v rh i r f R i r h l l b c l v b h r i iv iv r lv ic i S v l r iv l i i P i l b h r

Nadere informatie

Welkom op. SG De Dijk. Schooljaar 2016/2017

Welkom op. SG De Dijk. Schooljaar 2016/2017 W p SG Sc 2016/2017 v- v Hb v? b v f v! G S K INHOUSOPGAVE 3 V 4 N c 5 V 6 B 7 Rc 8 Pf 9 R 2 10 Spp 12 F L E W p p v SG! 14 Sp 15 K & C 16 Av 17 P W p v b v z c T p v f p f z bc z W z b b p c z W ó f b?

Nadere informatie

Voorwoord " # $ % &!!' ( )* ) ++, -. -! /! 0-1!! 2 # )4( 5 ( 6789 :;* (<! 0 & 7 BC1!! D 7!!1!!! 3 *EE2F)! 2 ( 22>)?@=$2>@6?A3?A@>%

Voorwoord  # $ % &!!' ( )* ) ++, -. -! /! 0-1!! 2 # )4( 5 ( 6789 :;* (<! 0 & 7 BC1!! D 7!!1!!! 3 *EE2F)! 2 ( 22>)?@=$2>@6?A3?A@>% 2 Voorwoord " # $ % &' ( )* ) ++, -. - / 0-1 2 3 # )4( 5 ( 6789 :;* (< 1,(< = 2 ( 22>)?@=$2>@6?A3?A@>% 0 & 7BC1D 7 BC1 D 7 1 3 *EE2F) 3 Aanvulling op hoofdstuk 9.3: Sociale diensten verrekenen te veel

Nadere informatie