Aangifte verblijfs- veranderingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aangifte verblijfs- veranderingen"

Transcriptie

1 Handleiding Aangifte verblijfs- veranderingen Cevi NV Bisdomplein GENT Tel

2 1 INHOUD 1 INHOUD WOORD VOORAF Overzicht Schermen Colofon VERBLIJFSVERANDERING Wat is er gewijzigd Menuscherm verblijfsverandering Registratie aangifte verblijfsverandering AV Registratie aangifte via NM Antwoord van de computer Aanwezigheid op een Wettelijke samenwoning Registratie aangifte via AV02 (Rijksregisternummer van één van de verhuizers is gekend) 3.4 Verklaring Antwoord van de computer Controles bij de weergave van de dossiers Aanwezigheid van een voorstel tot Ambtshalve Afvoering Aanwezigheid van een referentieadres (IT 024) Voorbeeld De aangifte adreswijziging afwerken Verklaring Antwoord van de computer als alle controles OK zijn Extra informatie op het document onderzoek naar de reële verblijfplaats Antwoord van de computer als de toepassing het dossier NIET kan doorsturen Aangifte verblijfsverandering rusthuis Structuur Antwoord Voorbeeld REGISTRATIE AV03/AV AV03 - Registratie na positieve woonstcontrole Algemeen Voorbeeld met weergave van de referentiepersoon Voorbeeld met weergave van de gezinssituatie AV04 - Registratie na negatieve woonstcontrole AV05 Versturen persoonlijk dossier AV06 Aangifte adreswijziging op vraag van de gemeente AV08 Aangifte adreswijziging vertrek naar het buitenland

3 5 ALGEMEEN OVERZICHT Overzicht controles Draaiboek

4 2 WOORD VOORAF 2.1 OVERZICHT Onze module Aangifte verblijfsveranderingen (AV-schermen) werd uitgebreid met heel wat nieuwe functionaliteiten. Vanaf nu wordt op alle schermen bij alle betrokken personen, de naam, voornaam en huidige gezinssituatie weergegeven. Als de aangifte volledig is ingevuld, controleert de toepassing zowel het persoonlijk dossier van alle betrokkenen als het adres (details zie verder in deze handleiding). 2.2 SCHERMEN AV01 Registeropvraging en uitdrukken van alle documenten (ongewijzigd) AV02 Aangifte van de verblijfsverandering door de burger (model 2, 2bis, 2ter en het onderzoek naar de reële verblijfplaats) AV03 Inschrijving (model 3) AV04 Niet inschrijving (model 4, model 9 en brief voor regionale dienst verwijderen van IT 005 en 019) (ongewijzigd) AV05 Versturen van het persoonlijk dossier (model 5, 5bis) AV06 Aangifte van de verblijfsverandering door de gemeente (model 6) AV08 Vertrek naar het buitenland (model 8) AV11 Extracties (ongewijzigd) Hoofdstuk 2: Woord vooraf Handleiding Aangifte verblijfsveranderingen Versie

5 COLOFON Cevi NV Bisdomplein GENT Tel.: (Cevi Contact Center) Fax: Internet: Extranet: Ondernemersnummer: BE Programma: Ann Maes Ondersteuning: Marjan Hellin, Tine Bloeyaert, Joris Standaert, Jan Van der Vekens, Hilde Mortier, Karlien Jordens Versie Handleiding Aangifte verblijfsveranderingen Hoofdstuk 2: Woord vooraf

6 3 VERBLIJFSVERANDERING 3.1 WAT IS ER GEWIJZIGD Vanaf 29 juni 2011 staat onze nieuwe versie operationeel. Dit zijn de belangrijkste aanpassingen: * AV02 Bij de registratie wordt vanaf nu voor alle personen naam en voornaam, de huidige gezinssituatie en een aanduiding voor de aan- of afwezigheid van een wettelijke samenwoonst (IT 123) weergegeven. Bij de ingave kan - naast de huidige gezinssituatie - meteen de nieuwe geregistreerd worden. Het verhuizen van een groot gezin of een rusthuis is sterk vereenvoudigd. De bijwerkingen kunnen collectief, dus in één beweging worden uitgevoerd. Volgende controles worden bij het doorsturen uitgevoerd: Bestaat dit adres in je bestuur? Zijn er nog actuele inwoners? Gaat het om een referentieadres? Beschikbaarheid van de woning? (registraties over aanvullende woningeninformatie WN02) o Is er permanente bewoning toegelaten? o Heeft de woning een woonfunctie? o Gaat het om een tweede verblijf? o Is er een onbewoonbaarverklaring? * AV03 Komt de persoon of komen de personen wonen bij mensen die reeds wonen op het nieuw adres, dan toont het programma bij het opmaken van het model 3 de referentiepersoon van dit adres. Het doorsturen van het scherm werkt voor alle dossiers automatisch het IT 001 en/of het IT 020 bij. Deze bijwerkingen zul je de dag nadien terugvinden op de lijst van automatische bijwerkingen in het programma file-transfer. Het IT 140/141 moet je momenteel nog zelf bijwerken. 3.2 MENUSCHERM VERBLIJFSVERANDERING Hoofdstuk 3: Verblijfsverandering Handleiding Aangifte verblijfsveranderingen Versie

7 REGISTRATIE AANGIFTE VERBLIJFSVERANDERING AV Registratie aangifte via NM01 Je zoekt het Rijksregisternummer van de aangever (referentiepersoon of gezinslid) op via de NM01-opvraging en je plaatst de code AV2 vóór het Rijksregisternummer. Versie Handleiding Aangifte verblijfsveranderingen Hoofdstuk 3: Verblijfsverandering

8 3.3 Antwoord van de computer Je krijgt een ingevuld AV02-scherm te zien met vermelding van alle gezinsleden met hun naam, voornaam en huidige gezinssituatie. Tevens is er een aanduiding of er al dan niet een wettelijke samenwoning bestaat voor één of meerdere gezinsleden. De referentiepersoon wordt automatisch als eerste weergegeven! Aanwezigheid op een Wettelijke samenwoning Als er voor één van de opgehaalde personen een wettelijke samenwoning bestaat (IT 123), dan wordt dit aangeduid met een J of N onder het veld W.S. Hoofdstuk 3: Verblijfsverandering Handleiding Aangifte verblijfsveranderingen Versie

9 3.4 Voorbeeld Registratie aangifte via AV02 (Rijksregisternummer van één van de verhuizers is gekend) Verklaring Tik op het basisscherm AV02 in en je krijgt een blanco AV02-scherm te zien. Actie T T (van Tonen) Vul het Rijksregisternummer in van een/de persoon die verhuist. Plaats vóór dit Rijksregisternummer de letter A van allemaal. Hierdoor worden alle gezinsleden opgehaald, ook als het om een groot gezin gaat met meer dan 10 personen. Versie Handleiding Aangifte verblijfsveranderingen Hoofdstuk 3: Verblijfsverandering

10 3.5 Antwoord van de computer 3.4 CONTROLES BIJ DE WEERGAVE VAN DE DOSSIERS Aanwezigheid van een voorstel tot Ambtshalve Afvoering Is er voor één van de personen via het AA01-scherm een voorstel tot Ambtshalve Afvoering (AA) geregistreerd, dan plaatst de toepassing de toestand en de datum van de AA in het veld waar normaal gezien de gezinstoestand weergegeven wordt. Voorbeeld Toestanden van de AA01 Hoofdstuk 3: Verblijfsverandering Handleiding Aangifte verblijfsveranderingen Versie

11 Aanwezigheid van een referentieadres (IT 024) Als er in één van de opgehaalde dossiers een referentieadres aanwezig is (IT 024), plaatst het programma een asterisk * vóór het Rijksregisternummer. Bovendien wordt onderaan het scherm de melding perso(o)n(en) met een referentieadres weergegeven. Voorbeeld 3.5 DE AANGIFTE ADRESWIJZIGING AFWERKEN Verklaring Actie B B van Bijwerken. Nummer aangifte --/----- Dit volgnummer kent de computer automatisch toe bij het doorsturen van de gegevens. Het volgnummer vul je enkel in bij het verbeteren of aanvullen van het dossier. Datum aangifte 27/04/2011 Indien datum van vandaag hoef je niets in te vullen. Nieuwe verblijfplaats: 9971 Vrombautstraat 0028 * Klik met de rechtermuisknop in het gele veld en zoek de straat of * Vul de postcode en de straatcode in of Versie Handleiding Aangifte verblijfsveranderingen Hoofdstuk 3: Verblijfsverandering

12 3.7 * Vul de postcode en een deel van de straatnaam in. De straat wordt steeds gevolgd door een asterisk (*) aangezien je niet altijd weet hoe de straatnaam in het rijksregister werd opgenomen. * : huisnummer in 4 posities eventueel gevolgd door de index eveneens in 4 posities. Rijksregisternrs 1.J J J Plaats een J voor elk Rijksregisternummer. Zijn er personen die niet mee verhuizen, dan vul je voor die personen niets in. Nieuwe gezinssituatie Automatisch wordt de huidige gezinssituatie naast elke naam geplaatst. Tevens wordt bij elk gezinslid in het veld /nieuw de corresponderende gezinscode (Rijksregister-code) weergeven. Als het volledig gezin verhuist, moet niets aangepast worden. Verhuist slecht één persoon, wijzig de gezinssituatie dan naar de nieuwe toestand. Dit kun je door op deze knop te klikken en de gewenste gezinscode te kiezen. Plaats nu enkel een J vóór het Rijksregisternummer van de persoon die verhuist. Gezinssituatie wijzigen Heb je de bijwerking toch doorgestuurd zonder de gezinssituatie te wijzigen? Roep dan het scherm AV02 weer op, kies voor B van bijwerken en plaats in het veld /nieuw de juiste gezinscode. Collectief verhuizen Je kunt een volledig gezin in één beweging verhuizen. Plaats in dit geval een C vóór het eerste Rijksregisternummer. Aanduiding Aanvrager Wens je op het Model 2 een aanduiding bij de persoon die de aangifte doet? Plaats in dat geval vóór het Rijksregisternummer van deze persoon een A in plaats van een J. Hoofdstuk 3: Verblijfsverandering Handleiding Aangifte verblijfsveranderingen Versie

13 3.8 Dan wordt het woord aanvrager vóór de naam van betrokkene afgedrukt op het Model Antwoord van de computer als alle controles OK zijn Als alle controles positief zijn, kom je automatisch op het AV01-scherm terecht waar je alle documenten kunt uitdrukken. Bovendien wordt voor alle personen die verhuizen automatisch het IT 005 en/of IT 019 bijgewerkt. Deze bijwerkingen vind je terug op de lijst autobijw. in File Transfer. Extra informatie op het document onderzoek naar de reële verblijfplaats Je kunt extra informatie voor het onderzoek (bijvoorbeeld het telefoonnummer, wanneer de nieuwe inwoners bereikbaar zijn of belangrijke informatie voor de wijkagent) registreren via het AV21-scherm. Ga naar het scherm AV21 door onderaan op dit scherm AV01 een J te plaatsen bij het veld Naar AV21. Vul het AV21-scherm aan en keer terug naar het AV01-scherm (onderaan je scherm AV21 plaats je een J bij het veld Naar AV01. Bij het doorsturen worden diverse controles uitgevoerd op het nieuwe adres: * Zijn er nog actuele inwoners? * Gaat het om een referentieadres? * Bestaat dit adres? * Beschikbaarheid van de woning (registraties over aanvullende woningeninformatie WN02) permanente bewoning toegelaten? woonfunctie? tweede verblijf? onbewoonbaarverklaring? Versie Handleiding Aangifte verblijfsveranderingen Hoofdstuk 3: Verblijfsverandering

14 Antwoord van de computer als de toepassing het dossier NIET kan doorsturen Als bij de controles blijkt dat het dossier niet doorgestuurd kan worden omwille van één van de bovenstaande redenen, dan krijg je het AV02-scherm terug met onderaan een melding. Bijvoorbeeld Actuele inwoners op dit adres actie F indien OK. Je kunt dit scherm nu enkel doorsturen met de actie F (Force). 3.6 AANGIFTE VERBLIJFSVERANDERING RUSTHUIS Structuur Actie T T van Tonen. G + RRNR Vóór het Rijksregisternummer van één van de betrokkenen plaats je de letter G (gemeenschap) en stuur door Antwoord De toepassing toont alle Rijksregisternummers die actueel op dit adres ingeschreven zijn! Deze dossiers worden per 10 weergegeven en naast het veld Betrokkene(n) wordt het totaal aantal schermen weergegeven. Hoofdstuk 3: Verblijfsverandering Handleiding Aangifte verblijfsveranderingen Versie

15 3.10 In onderstaand voorbeeld zijn er 7 schermen, dus 01/07. Dit is het eerste scherm op een totaal van 7. Tussen de verschillende schermen kun je bladeren met de toetsen <F1> en <F2>. <F1> = vervolg scherm, <F2> = vorig scherm. Voorbeeld De dossiers worden getoond volgens de datum van inschrijving, zoals ze in het woningenbestand worden weergegeven. Gebruik voor zo n grote verhuizen steeds de collectieve bijwerking, met name C, vóór het eerste Rijksregisternummer. Versie Handleiding Aangifte verblijfsveranderingen Hoofdstuk 3: Verblijfsverandering

16 4 REGISTRATIE AV03/AV AV03 - REGISTRATIE NA POSITIEVE WOONSTCONTROLE Algemeen Op het AV03-scherm haal je het model 2 op. Het programma toont alle persoonsgegevens van het model 2 en geeft eveneens de nieuwe gezinstoestand weer. Is de gezinssituatie toch niet correct? Roep dan het AV02-scherm terug op en kies voor B van bijwerken en plaats in het veld /nieuw de juiste gezinscode. Wanneer op het nieuwe adres reeds bewoners ingeschreven zijn, toont het programma op het AV03-scherm automatisch de referentiepersoon van dit gezin. Je kunt nu verifiëren of de nieuwe gezinssituatie ten opzichte van deze persoon juist is. Het doorsturen van het AV03-scherm werkt voor alle dossiers automatisch het IT 001 en/of het IT 020 bij. Deze bijwerkingen zul je de dag nadien terugvinden op de lijst van automatische bijwerkingen in het programma file-transfer. Het IT 140/141 moet je momenteel nog zelf bijwerken Voorbeeld met weergave van de referentiepersoon Voorbeeld met weergave van de gezinssituatie Hoofdstuk 4: Registratie AV03/AV04 Handleiding Aangifte verblijfsveranderingen Versie

17 AV04 - REGISTRATIE NA NEGATIEVE WOONSTCONTROLE Geen wijzigingen 4.3 AV05 VERSTUREN PERSOONLIJK DOSSIER Geen wijzingen 4.4 AV06 AANGIFTE ADRESWIJZIGING OP VRAAG VAN DE GEMEENTE Dit verloopt idem als het model AV08 AANGIFTE ADRESWIJZIGING VERTREK NAAR HET BUITENLAND Dit verloopt idem als het model 2. Versie Handleiding Aangifte verblijfsveranderingen Hoofdstuk 4: Registratie AV03/AV04

18 5 ALGEMEEN OVERZICHT 5.1 OVERZICHT CONTROLES De eerste controle gebeurt tijdens het ophalen van het persoonlijke dossier, dus op persoonsniveau. Er wordt getest op de aan- of afwezigheid van: * een wettelijke samenwoning (IT 123) * een voorstel tot ambtshalve schrapping (AA01) * een referentieadres (IT 024) De tweede controle wordt uitgevoerd op het ogenblik van het bijwerken (actie B) van de adreswijziging en gebeurt op adresniveau. Deze zaken worden gecheckt: * Zijn er nog actuele inwoners? * Gaat het om een referentieadres? * Bestaat dit adres in uw bestuur? * Beschikbaarheid van de woning (registraties over aanvullende woningeninformatie WN02) permanente bewoning toegelaten? woonfunctie? tweede verblijf? onbewoonbaarverklaring? Deze laatste controles kunnen enkel geforceerd doorgestuurd worden met de actie F van Force. 5.2 DRAAIBOEK Registratie verblijfsverandering via NM01 Registratie verblijfsverandering via RRNR NM01 Plaats AV2 vóór Rijksregisternummer Resultaat: Volledig ingevulde AV02 Afwerking: Plaats een J vóór het Rijksregisternummer van de personen die verhuizen of verhuis iedereen in 1 beweging, plaats vóór het RRNR van de eerste persoon een C (collectief) AV02 + actie T Plaats een A vóór het Rijksregisternummer Resultaat: volledig ingevulde AV02 Hoofdstuk 5: Algemeen overzicht Handleiding Aangifte verblijfsveranderingen Versie

19 5.2 Verhuis van een rusthuis via NM01 Verhuis van een rusthuis via RRNR Afwerking: Plaats een J vóór het Rijksregisternummer van de personen die verhuizen of verhuis iedereen in 1 beweging, plaats vóór het Rijksregisternummer van de eerste persoon een C (collectief) NM01 Plaats AV2 vóór Rijksregisternummer Resultaat: de gegevens van deze ene persoon worden opgehaald. Kies actie T en plaats een G (gemeenschap) vóór het Rijksregisternummer Resultaat: alle actuele inwoners van dit adres worden gevisualiseerd AV02 + actie T Plaats een G (gemeenschap) vóór het Rijksregisternummer Resultaat: alle actuele inwoners van dit adres worden gevisualiseerd Verhuis nu alle personen in 1 beweging: plaats C vóór het Rijksregisternummervan de eerste persoon. Versie Handleiding Aangifte verblijfsveranderingen Hoofdstuk 5: Algemeen overzicht

Handleiding. Deel 20. Samenlevingscontract. Cevi NV Bisdomplein GENT Tel

Handleiding. Deel 20. Samenlevingscontract. Cevi NV Bisdomplein GENT Tel Handleiding Deel 20 Samenlevingscontract Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 INHOUD 1 INHOUD... 1.1 2 WOORD VOORAF... 2.1 2.1 Inleiding... 2.1 2.2

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Voorwoord Colofon POLIOMYELITIS

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Voorwoord Colofon POLIOMYELITIS 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Voorwoord... 2.1 2.2 Colofon... 2.2 3 POLIOMYELITIS... 3.1 3.1 Basisgegevens Poliomyelitis... 3.1 3.1.1 Structuur scherm PO01... 3.1 3.1.2

Nadere informatie

Handleiding. Deel 22. WinLBV. Cevi NV Bisdomplein GENT Tel

Handleiding. Deel 22. WinLBV. Cevi NV Bisdomplein GENT Tel Handleiding Deel 22 WinLBV Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 INHOUD 1 INHOUD... 1.1 2 WOORD VOORAF... 2.1 2.1 WinLBv - Windows Lokaal Bevolkingsbestand...

Nadere informatie

Integratie van rijbewijzen in bankkaartmodel in WinBv

Integratie van rijbewijzen in bankkaartmodel in WinBv Handleiding Integratie van rijbewijzen in bankkaartmodel in WinBv Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 INLEIDING...

Nadere informatie

WebBv Verblijfsveranderingen Burger@verhuizen Elektronische berichten Extracties

WebBv Verblijfsveranderingen Burger@verhuizen Elektronische berichten Extracties 10 de Cevi Klantendag 1 WebBv Verblijfsveranderingen Burger@verhuizen Elektronische berichten Extracties Jasper Vervaert Marjan Hellin Hilde Mortier WebBv in ontwikkeling Sessie 4 Demo In- en afschrijvingen

Nadere informatie

Handleiding. Loginadministratie. Cevi NV Bisdomplein GENT Tel

Handleiding. Loginadministratie. Cevi NV Bisdomplein GENT Tel Handleiding Loginadministratie Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Voorwoord... 2.1 2.2

Nadere informatie

Strafregister: Opladen niet-cevi dossiers

Strafregister: Opladen niet-cevi dossiers Handleiding Strafregister: Opladen niet-cevi dossiers Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 INLEIDING... 2.1

Nadere informatie

Aanpassingen Strafregister versie

Aanpassingen Strafregister versie Handleiding Aanpassingen Strafregister versie 2.5.3.0 Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 INLEIDING... 2.1

Nadere informatie

Handleiding. Deel 12. File Transer. Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be

Handleiding. Deel 12. File Transer. Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be Handleiding Deel 12 File Transer Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 INHOUD 1 INHOUD... 1.1 2 WOORD VOORAF... 2.1 2.1 File Transfer via WinBv - Windows

Nadere informatie

Bevolking: Installatie keuzelijsten

Bevolking: Installatie keuzelijsten Handleiding Bevolking: Installatie keuzelijsten Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Voorwoord...

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Voorwoord Colofon

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Voorwoord Colofon WINABS V2.7.2.1 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Voorwoord... 2.1 2.2 Colofon... 2.2 3 AANPASSINGEN IN WINABS... 3.1 3.1 Algemeen... 3.1 3.1.1 Scherm na upgrade... 3.1 3.1.2

Nadere informatie

HANDLEIDING. Registratie RTH Versie 3.0

HANDLEIDING. Registratie RTH Versie 3.0 HANDLEIDING Registratie RTH Versie 3.0 1 Voorwaarden Alvorens iemand geregistreerd kan worden in de cliëntregistratie (via eender welke procedure) dient deze persoon te beschikken over een fiche in de

Nadere informatie

WINABS VERSIE

WINABS VERSIE WINABS VERSIE 2.6.2.1 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Voorwoord... 2.1 2.2 Colofon... 2.2 3 AANPASSINGEN IN WINABS... 3.1 3.1 Schermen... 3.1 3.1.1 Scherm na upgrade... 3.1

Nadere informatie

Gebruik digitale kiezerslijst

Gebruik digitale kiezerslijst Handleiding Gebruik digitale kiezerslijst Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Voorwoord...

Nadere informatie

FECARSKIP MANUEEL RECHTZETTEN VAN GEWEIGERDE KAARTEN

FECARSKIP MANUEEL RECHTZETTEN VAN GEWEIGERDE KAARTEN FECARSKIP MANUEEL RECHTZETTEN VAN GEWEIGERDE KAARTEN 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Voorwoord... 2.1 2.2 Colofon... 2.2 3 OVERSCHRIJDEN 92 DAGEN... 3.1 3.1 Periode van het

Nadere informatie

Releasenota WinBgp 1.3.0.11

Releasenota WinBgp 1.3.0.11 Handleiding Releasenota WinBgp 1.3.0.11 Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Voorwoord...

Nadere informatie

Release nota. WinAbs Cevi NV Bisdomplein GENT Tel

Release nota. WinAbs Cevi NV Bisdomplein GENT Tel Release nota WinAbs 2.5.1.1 Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Voorwoord... 2.1 2.2

Nadere informatie

Handleiding BBC. Creditnota koppelen aan factuur

Handleiding BBC. Creditnota koppelen aan factuur Handleiding BBC Creditnota koppelen aan factuur Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be Logins NV Gen. De Wittelaan 17 B32-2800 Mechelen helpdesk@logins.be

Nadere informatie

HANDLEIDING. Registratie RTH Versie 5.0

HANDLEIDING. Registratie RTH Versie 5.0 HANDLEIDING Registratie RTH Versie 5.0 1 Voorwaarden Alvorens iemand geregistreerd kan worden in de cliëntregistratie (via eender welke procedure) dient deze persoon te beschikken over een fiche in de

Nadere informatie

Handleiding. Upgradeprocedure. WinBgp Cevi NV Bisdomplein GENT Tel

Handleiding. Upgradeprocedure. WinBgp Cevi NV Bisdomplein GENT Tel Handleiding Upgradeprocedure WinBgp 1.3.0.9 Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Voorwoord...

Nadere informatie

FAQ overschakeling naar TCP/IP

FAQ overschakeling naar TCP/IP Handleiding FAQ overschakeling naar TCP/IP Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Voorwoord...

Nadere informatie

Release nota. WinAbs Cevi NV Bisdomplein GENT Tel

Release nota. WinAbs Cevi NV Bisdomplein GENT Tel Release nota WinAbs 2.4.2.1 Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Voorwoord... 2.1 2.2

Nadere informatie

Handleiding. Vergunningen. Rapporten als pdf mailen. Cevi NV Bisdomplein GENT Tel

Handleiding. Vergunningen. Rapporten als pdf mailen. Cevi NV Bisdomplein GENT Tel Handleiding Vergunningen Rapporten als pdf mailen Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 INLEIDING... 2.1 2.1

Nadere informatie

AANPASSINGEN INLICHTINGENBULLETIN

AANPASSINGEN INLICHTINGENBULLETIN AANPASSINGEN INLICHTINGENBULLETIN 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1 2 INLEIDING... 2 2.1 Voorwoord... 2 2.2 Colofon... 3 3 AANPASSINGEN INLICHTINGENBULLETIN (IB)... 4 3.1 Diverse types van het IB: gewist

Nadere informatie

Handleiding. WinAbs Aanmaak en beheer van alfabetische tabellen 2014

Handleiding. WinAbs Aanmaak en beheer van alfabetische tabellen 2014 Handleiding WinAbs Aanmaak en beheer van alfabetische tabellen 2014 Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 INLEIDING...

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING DE TOEPASSING INSTALLEREN DE TOEPASSING OPSTARTEN

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING DE TOEPASSING INSTALLEREN DE TOEPASSING OPSTARTEN 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 INLEIDING... 2.1 3 DE TOEPASSING INSTALLEREN... 3.1 4 DE TOEPASSING OPSTARTEN... 4.1 5 DE TOEPASSING GEBRUIKEN... 5.1 2 INLEIDING Dit document beschrijft de installatie

Nadere informatie

Handleiding Online subsidies aanvragen

Handleiding Online subsidies aanvragen Handleiding Online subsidies aanvragen Een nieuwe aanvraag 1. Een subsidie aanvragen doe je via de subsidiewebsite. Dit kan op 2 manieren. Ga naar http://www.vlaamsbrabant.be/info/subsidies-overzicht.jsp

Nadere informatie

Release nota. Dienstencheques. Cevi NV Bisdomplein GENT Tel

Release nota. Dienstencheques. Cevi NV Bisdomplein GENT Tel Release nota Dienstencheques Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Voorwoord... 2.1 2.2

Nadere informatie

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking. Park Atrium Koloniënstraat Brussel

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking. Park Atrium Koloniënstraat Brussel De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Park Atrium Koloniënstraat 11 1000 Brussel Verkiezingen Webapplicatie Ingave partij en kandidatengegevens Politieke

Nadere informatie

Handleiding. NH Sociale Dienst Formulieren RMI

Handleiding. NH Sociale Dienst Formulieren RMI Handleiding NH Sociale Dienst Formulieren RMI Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be Logins NV Gen. De Wittelaan 17 B32-2800 Mechelen helpdesk@logins.be

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop... 1 Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 4 Gebruikersnaam vergeten... 5 Nog geen klant?...

Nadere informatie

HANDLEIDING CONTACTENDATABANK

HANDLEIDING CONTACTENDATABANK De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Park Atrium Koloniënstraat 11 1000 Brussel HANDLEIDING CONTACTENDATABANK Verkiezingen Webapplicatie Contactpersonen

Nadere informatie

Deel 23 Algemeen Drukprogramma

Deel 23 Algemeen Drukprogramma Handleiding Deel 23 Algemeen Drukprogramma Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 INHOUD 1 INHOUD... 1.1 2 WOORD VOORAF... 2.1 2.1 Wat is er gewijzigd?...

Nadere informatie

Installatie arrowup PINpad

Installatie arrowup PINpad Handleiding Installatie arrowup PINpad Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 1 INLEIDING... 2.1 1.1 Voorwoord...

Nadere informatie

Installatie ArcGIS 9.3

Installatie ArcGIS 9.3 Handleiding Installatie ArcGIS 9.3 Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Voorwoord... 2.1

Nadere informatie

Aard van de woning (huis, appartement, studentenkamer, caravan, chalet, woonboot, )*:

Aard van de woning (huis, appartement, studentenkamer, caravan, chalet, woonboot, )*: Verslag met betrekking tot het onderzoek van de reële verblijfplaats bedoeld in artikel 7, 5, van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende de volksregisters en het vreemdelingenregister. GEMEENTEBESTUUR

Nadere informatie

PROBLEEMOPLOSSER MUTATIES

PROBLEEMOPLOSSER MUTATIES PROBLEEMOPLOSSER MUTATIES 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1 2 INLEIDING... 2 2.1 Colofon... 3 3 ER KOMEN GEEN NIEUWE MUTATIES MEER BINNEN... 4 3.1 Wanneer is het probleem ontstaan?... 4 3.1.1 Bekijk

Nadere informatie

Handleiding voor het aanmaken en gebruik van een gebruikersaccount voor de website.

Handleiding voor het aanmaken en gebruik van een gebruikersaccount voor de website. Handleiding voor het aanmaken en gebruik van een gebruikersaccount voor de website. 1 Inhoud Handleiding voor het aanmaken en gebruik van een gebruikersaccount voor de website.... 1 Het registratieproces...

Nadere informatie

Aanpassingen Strafregister naar aanleiding van wetgeving 31 juli 2009

Aanpassingen Strafregister naar aanleiding van wetgeving 31 juli 2009 Handleiding Aanpassingen Strafregister naar aanleiding van wetgeving 31 juli 2009 Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE...

Nadere informatie

HANDLEIDING WEB SHOP

HANDLEIDING WEB SHOP HANDLEIDING WEB SHOP 1 Registreren... 2 1.1 Aanmelden als nieuwe gebruiker... 2 1.2 Persoonsgegevens... 2 1.3 Persoonsgegevens 2... 3 1.4 Eerste keer aanmelden... 4 2 Mijn profiel... 5 2.1 Mijn gegevens...

Nadere informatie

Aanpassing Dienstencheques mei 2008

Aanpassing Dienstencheques mei 2008 Handleiding Aanpassing Dienstencheques mei 2008 Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Voorwoord...

Nadere informatie

Release nota Upgrade CEMOS 1.08.007

Release nota Upgrade CEMOS 1.08.007 Handleiding Release nota Upgrade CEMOS 1.08.007 Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Voorwoord...

Nadere informatie

Handleiding Subsidieportaal Agentschap SZW

Handleiding Subsidieportaal Agentschap SZW Handleiding Subsidieportaal Maart 2012 Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Registreren 3 2. Inloggen 3 3. Welkomstpagina 4 4. Mijn gegevens 5 - Aanpassen 6 - Gebruikersnaam en wachtwoord wijzigen 7 - Contactpersonen

Nadere informatie

Cliëntonthaal en trajectopvolging Release nota maart 2011

Cliëntonthaal en trajectopvolging Release nota maart 2011 Handleiding Cliëntonthaal en trajectopvolging Release nota maart 2011 Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2

Nadere informatie

Handleiding. NH Sociale Dienst. Multifunctionele attesten

Handleiding. NH Sociale Dienst. Multifunctionele attesten Handleiding NH Sociale Dienst Multifunctionele attesten Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be Logins NV Gen. De Wittelaan 17 B32-2800 Mechelen helpdesk@logins.be

Nadere informatie

Mijn verlof aanvragen via Yess

Mijn verlof aanvragen via Yess Mijn verlof aanvragen via Yess Opgemaakt : 10/02/2014 Aangevuld : 28/09/2015 1 Mijn verlof aanvragen via Yess Via dit programma kan je: - wijziging in je persoonlijke gegevens doorgeven (vervangt het gele

Nadere informatie

Ga naar de component Persoonsgegevens en klik op de link Persoonsgegevens aanpassen.

Ga naar de component Persoonsgegevens en klik op de link Persoonsgegevens aanpassen. Proces nr : Wijzigingshistoriek Versie Datum Auteur Opmerkingen 1 30-09-2009 Bureau Themis Initiële versie 2 22-12-2009 Björn Jans Wijziging contactgegegevens Werkinstructie nr: Aanpassen van de persoonsgegevens

Nadere informatie

Studiebewijzen en Discimus Secundair Onderwijs

Studiebewijzen en Discimus Secundair Onderwijs Studiebewijzen en Discimus Secundair Onderwijs 31 juli 2017 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Studiebewijzen 2 1.1 Studiebewijzen................................... 3 1.1.1 Definitie van de studiebewijzen......................

Nadere informatie

FAQ BBC. Foutmelding economische sectorcodes bij digitale rapportering

FAQ BBC. Foutmelding economische sectorcodes bij digitale rapportering FAQ BBC Foutmelding economische sectorcodes bij digitale rapportering Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be Logins NV Gen. De Wittelaan 17 B32-2800 Mechelen

Nadere informatie

De Liemers Helpt Partner Handleiding v1.1. De Liemers Helpt. Partner handleiding

De Liemers Helpt Partner Handleiding v1.1. De Liemers Helpt. Partner handleiding De Liemers Helpt Partner handleiding Je kunt de actuele versie van onze handleiding downloaden op: http://www.deliemershelpt.nl/partner-worden/partner-worden.html Registreren Om een account aan te maken

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 WOORD VOORAF... 2.1. 2.1 Inleiding... 2.1 2.2 Colofon... 2.2 3 CONTACTPERSONEN BINNEN HET MVI... 3.

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 WOORD VOORAF... 2.1. 2.1 Inleiding... 2.1 2.2 Colofon... 2.2 3 CONTACTPERSONEN BINNEN HET MVI... 3. 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 WOORD VOORAF... 2.1 2.1 Inleiding... 2.1 2.2 Colofon... 2.2 3 CONTACTPERSONEN BINNEN HET MVI... 3.1 3.1 Overzicht... 3.1 4 OPHALEN RIJDOCUMENTINFORMATIE VANAF 01/10/1998

Nadere informatie

Handleiding. Mutaties

Handleiding. Mutaties Handleiding Mutaties Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be Logins NV Gen. De Wittelaan 17 B32-2800 Mechelen helpdesk@logins.be http://www.logins.be 1

Nadere informatie

Handleiding. Upgradeprocedure. WinAbs Cevi NV Bisdomplein GENT Tel

Handleiding. Upgradeprocedure. WinAbs Cevi NV Bisdomplein GENT Tel Handleiding Upgradeprocedure WinAbs 2.2.2.2 Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Voorwoord...

Nadere informatie

Handleiding : Opdrachten vanuit Excel

Handleiding : Opdrachten vanuit Excel Handleiding : Opdrachten vanuit Excel Opdrachten vanuit Excel v2.1 Created on 1/21/2009 3:55:00 PM 1 1. Introductie Deze handleiding beschrijft de werkwijze voor het gebruik van de toepassing Domiciliëringen

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.10

Handleiding Opmaken fiche 281.10 Opmaken fiche 281.10 1. Inleiding... 3 2. Voorbereidingen... 4 3. Personeelsleden als leverancier in de boekhouding voorzien... 7 3.1. Manueel leveranciersfiches voor de personeelsleden aanmaken... 7 3.2.

Nadere informatie

Handleiding gebruik portaal Wecycle Operations Scholen. Versie 1.3 10 februari 2011

Handleiding gebruik portaal Wecycle Operations Scholen. Versie 1.3 10 februari 2011 Handleiding gebruik portaal Wecycle Operations Scholen Versie 1.3 10 februari 2011 Inhoudsopgave 1 INLOGGEN 1 1.1 WACHTWOORD ONTHOUDEN 1 1.2 INTERNET BROWSER 2 1.3 TAAL 2 1.4 WACHTWOORD VERGETEN? 2 2 INZAMELPUNT

Nadere informatie

Waarom een nieuwe procedure om lid te worden?

Waarom een nieuwe procedure om lid te worden? Waar gaat dit over? We introduceren een nieuwe procedure om lid te worden in onze club. Met deze nieuwe procedure zal lid worden van de tennis club volledig digitaal kunnen uitgevoerd worden. Waarom een

Nadere informatie

Handleiding online inschrijven leden

Handleiding online inschrijven leden Handleiding online inschrijven leden Gent l 23 mei 2017 Deze applicatie werd ontwikkeld voor recentere browsers (bv. Internet Explorer 9) Indien u problemen hebt tijdens het inschrijfproces, is het aan

Nadere informatie

Telling basisonderwijs

Telling basisonderwijs Telling basisonderwijs 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Leerling 2 1.1 Voorbereiding van de tellingen......................... 2 1.2 Aanmaken van de telling............................. 3 1.3

Nadere informatie

Handleiding voor de registratie van de entiteit op socialsecurity.be en aanduiding van de VTE 21/09/2011

Handleiding voor de registratie van de entiteit op socialsecurity.be en aanduiding van de VTE 21/09/2011 CAPELO - DHG Handleiding voor de registratie van de entiteit op socialsecurity.be en aanduiding van de VTE 21/09/2011 Tour du Midi / Zuidertoren Bruxelles1060 Brussel T +32 (0)2 791 50 00 F +32 (0)2 791

Nadere informatie

Elektronisch GMD Beheer in WINDOC. Inhoud

Elektronisch GMD Beheer in WINDOC. Inhoud Elektronisch GMD Beheer in WINDOC. Inhoud GMD Beheer via Mycarenet.... 2 Configuratie voor GMD... 2 Raadplegen van het GMD recht van de patiënt.... 4 Het inschrijven van een GMD.... 6 GMD houderschap overnemen....

Nadere informatie

Basisverzameling of collecte door de bevolkingsdienst

Basisverzameling of collecte door de bevolkingsdienst Basisverzameling of collecte door de bevolkingsdienst Registratie door de ambtenaar van de burgerlijke stand Met toepassing van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve

Nadere informatie

Nieuwe KSZ-stroom verzekerbaarheid

Nieuwe KSZ-stroom verzekerbaarheid Handleiding Nieuwe KSZ-stroom verzekerbaarheid Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be Logins NV Gen. De Wittelaan 17 B32-2800 Mechelen helpdesk@logins.be

Nadere informatie

HANDLEIDING SuperTax BELCOTAX AANGIFTE XML BESTAND via EXCEL. 1. Voorbereiding van de toepassing : Macro-toepassingen

HANDLEIDING SuperTax BELCOTAX AANGIFTE XML BESTAND via EXCEL. 1. Voorbereiding van de toepassing : Macro-toepassingen HANDLEIDING SuperTax BELCOTAX AANGIFTE XML BESTAND via EXCEL 1. Voorbereiding van de toepassing : Macro-toepassingen Zorg ervoor dat de instellingen van uw Excel programma het gebruik van macro s toelaat.

Nadere informatie

Klik nu op Nieuw account aanmaken

Klik nu op Nieuw account aanmaken HOE REGISTREREN OP DE WEBSITE? Surft naar www.wommeltjes.be Aan de rechterkant, onder de grote verticale foto s vind je de rubriek: GEBRUIKERSLOGIN Klik nu op Nieuw account aanmaken Vul jouw e-mailadres

Nadere informatie

Handleiding. Upgradeprocedure. WinAbs Cevi NV Bisdomplein GENT Tel

Handleiding. Upgradeprocedure. WinAbs Cevi NV Bisdomplein GENT Tel Handleiding Upgradeprocedure WinAbs 2.5.1.1 Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1 2 INLEIDING... 2 2.1 Voorwoord...

Nadere informatie

IMAP-handleiding Bookinto

IMAP-handleiding Bookinto IMAP-handleiding Bookinto Olivier Nuyts 2Ti6 Ewout Spitaels 2Ti6 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor Toegepaste Informatica 2 de jaar Academiejaar 2010-2011 Overzicht Inleiding Bookinto

Nadere informatie

OPMAKEN VAN EEN HUURCONTRACT (model Test Aankoop) en plaatsbeschrijving

OPMAKEN VAN EEN HUURCONTRACT (model Test Aankoop) en plaatsbeschrijving demo 1 : OPMAKEN VAN EEN HUURCONTRACT (model Test Aankoop) en plaatsbeschrijving 1 W E L K O M voor wat betreft het ter registratie aanbieden van het ondertekende huurcontract en de plaatsbeschrijving

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2

Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Gebruikershandleiding User Management Scenario 2 Inhoud Stap 1 Aanvraag van de hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen... 3 Stap 2 Activeren van een hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen

Nadere informatie

Arcabase bvba. Personalia; Overzicht; De te contacteren.

Arcabase bvba. Personalia; Overzicht; De te contacteren. 1 HANDLEIDING INSCHRIJVINGSFORMULIER KANDIDATE EN Het inschrijvingsformulier bestaat uit 5 stappen: Personalia; Voltooide studies; Huidige werkzaamheden; Overzicht; Upload documenten en dossierkosten.

Nadere informatie

Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl

Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl... 1 1. Inleiding... 1 2. Structuur... 2 3. Inloggen... 2 4. Bewerken van uw objecten... 3 5. Het objectformulier...

Nadere informatie

MyBroker. Gebruikershandleiding

MyBroker. Gebruikershandleiding MyBroker Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT MIJN KLANTENZONE?... 3 1.1. PER E-MAIL... 3 1.2. VIA ONZE WEBSITE... 4 2. DE TOEGANG TOT MYBROKER... 5 3. CONSULTATIE

Nadere informatie

Lara Straat hernoemen 2014

Lara Straat hernoemen 2014 Lara stappenplan SCENARIO: STRAAT HERNOEMEN Voorbeeld: in Wetteren krijgt een stuk van de Molenstraat een andere naam. De daar bestaande adressen moeten dus ook worden aangepast. Dit proces verloopt in

Nadere informatie

Registratie als energiemeester (als je je voor het eerst aanmeldt).

Registratie als energiemeester (als je je voor het eerst aanmeldt). Handleiding website Energiejacht voor energiemeesters In deze handleiding vind je de nodige informatie over hoe je met de website van Energiejacht aan de slag kunt gaan. Met vragen over de website kun

Nadere informatie

Handleiding voor online tolkaanvragen IN-Gent vzw afdeling tolken en vertalen. Aanvraagtermijn: Min. 2 werkdagen en max. 90 dagen vóór de uitvoerdatum

Handleiding voor online tolkaanvragen IN-Gent vzw afdeling tolken en vertalen. Aanvraagtermijn: Min. 2 werkdagen en max. 90 dagen vóór de uitvoerdatum Handleiding voor online tolkaanvragen IN-Gent vzw afdeling tolken en vertalen Algemene afspraken: Aanvraagtermijn: Min. 2 werkdagen en max. 90 dagen vóór de uitvoerdatum Status aanvraag: Alle communicatie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding User Management Scenario 4

Gebruikershandleiding User Management Scenario 4 Gebruikershandleiding User Management Scenario 4 Inhoud Stap 1 Registratie entiteit & aanduiding VTE, aanvraag hoedanigheid Beheerder aanvullende pensioenen, activatie hoedanigheid & aanduiding Lokale

Nadere informatie

Handleiding. NH BBC Budget Standopgave

Handleiding. NH BBC Budget Standopgave Handleiding NH BBC Budget Standopgave Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be Logins NV Gen. De Wittelaan 17 B32-2800 Mechelen helpdesk@logins.be http://www.logins.be

Nadere informatie

Handleiding inschrijven van activiteit

Handleiding inschrijven van activiteit Handleiding inschrijven van activiteit Dit is enkel voor mensen die nog niet zijn geregistreerd. Voor mensen die al inlog gegevens hebben en gezinsleden willen toevoegen ga naar stap 16 op pagina 12, mensen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding wachtwoord instellen en account ontgrendelen

Gebruikershandleiding wachtwoord instellen en account ontgrendelen CONCEPT* Gebruikershandleiding wachtwoord instellen en account ontgrendelen Inhoudsopgave 1. Wat is SSRPM... 3 2. Aanmelden op computer/laptop of Citrix... 4 3. Aanmelden via de website... 9 4. Wachtwoord

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR MEDEWERKERS

HANDLEIDING VOOR MEDEWERKERS HANDLEIDING VOOR MEDEWERKERS Bent u een nieuwe gebruiker? Als u surft naar medewerker.mydranouter.be komt u op deze pagina. Als u zich al eens eerder hebt ingeschreven op MyDranouter, kan u met die gegevens

Nadere informatie

Discimus Getuigschrift en attesten Basisonderwijs

Discimus Getuigschrift en attesten Basisonderwijs Discimus Getuigschrift en attesten Basisonderwijs 31 juli 2017 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Definitie van de studiebewijzen.......................... 3 1.2 Fiche van de instelling...............................

Nadere informatie

TT-Transfer. Handleiding veilig bestanden uitwisselen met TT-Transfer

TT-Transfer. Handleiding veilig bestanden uitwisselen met TT-Transfer Handleiding veilig bestanden uitwisselen met TT-Transfer Om gebruik te kunnen maken van TT-Transfer, dient u eerst een account aan te vragen. U doet dit door middel van een registratieverzoek. Wij krijgen

Nadere informatie

GEBRUIK VAN QNAP-BTB

GEBRUIK VAN QNAP-BTB GEBRUIK VAN QNAP-BTB Inloggen Klik op de link die u ontvangen hebt via mail startend met https:// Vul op deze pagina uw logingegevens in die u via mail ontvangen hebt. Klik nu op File Station 1 Nu krijg

Nadere informatie

HULP BIJ GEBRUIK CV-CHECK

HULP BIJ GEBRUIK CV-CHECK HULP BIJ GEBRUIK CV-CHECK INHOUD INLOGGEN + OPZOEKEN SELECTIE... 2 OVERZICHT TABBLADEN + CRITERIA INGEVEN... 4 DETAIL RESULTATEN INSCHRIJVINGEN... 10 MIJN SELOR... 16 ONLINE SOLLICITEREN... 16 Handleiding

Nadere informatie

Inhoud. Situering Doelstellingen Procedures Getuigenis: pilootproject Aalst. What s next?!

Inhoud. Situering Doelstellingen Procedures Getuigenis: pilootproject Aalst. What s next?! 11 de Cevi Klantendag 1 Burger@Verhuizen De elektronische en volautomatische afhandeling van adreswijzigingen Jasper Vervaert (Cevi) Jan De Ridder & Joris Fouquaet (Aalst) #BurgerAtVerhuizen Inhoud Situering

Nadere informatie

Handleiding AmbraSoft voor beheerders Eerste gebruik op de school Bestellen accounts aanmaken voor leerkrachten en leerlingen

Handleiding AmbraSoft voor beheerders Eerste gebruik op de school Bestellen accounts aanmaken voor leerkrachten en leerlingen Handleiding AmbraSoft voor beheerders Eerste gebruik op de school Bestellen accounts aanmaken voor leerkrachten en leerlingen Inhoudsopgave 1 Bestellen... 3 1.1 De schoolgegevens invullen... 3 1.2 AmbraSoftbeheerder...

Nadere informatie

Act! PostcodeCheck voor Act! Handleiding

Act! PostcodeCheck voor Act! Handleiding Act! PostcodeCheck voor Act! Handleiding Versie 1.0 11-05-2011 Inleiding Urenlang bezig met het controleren en invoeren van adresgegevens? Act! PostcodeCheck biedt uitkomst! U hoeft alleen de postcode

Nadere informatie

Handleiding Geoloket Kadaster

Handleiding Geoloket Kadaster Handleiding Geoloket Kadaster Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.2 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Voorwoord... 2.1 2.2

Nadere informatie

Zending aanwezigheden 1e 3 schooldagen

Zending aanwezigheden 1e 3 schooldagen Zending aanwezigheden 1e 3 schooldagen 14 augustus 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Zending aanwezigheden 1e 3 schooldagen 2 1.1 Leerlinggegevens................................. 3 1.2 Ingave afwezigheden................................

Nadere informatie

Inschrijven nieuwe leerling op school, en/of lid van de bibliotheek (k1)

Inschrijven nieuwe leerling op school, en/of lid van de bibliotheek (k1) Inschrijven nieuwe leerling op school, en/of lid van de bibliotheek (k1) 1.1 Inleiding Je hoeft van te voren niet te weten of een nieuwe leerling al lid is van de bibliotheek of staat ingeschreven op een

Nadere informatie

Documentnaam: Procedure inschrijven PvB v1.5.1.docx Versie: 1.5.1

Documentnaam: Procedure inschrijven PvB v1.5.1.docx Versie: 1.5.1 Inschrijvingen voor Proeve van Bekwaamheid voor ROC's via de website Om in te schrijven voor een Proeve van Bekwaamheid ga je naar de volgende pagina: https://www.voc.nl/inschrijven-proeve-van-bekwaamheid

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren...

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren... Handleiding OSO 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 3 3. Stap 1: Functie aanvragen... 4 4. Stap 2: Certificaat installeren... 5 5. Stap 3: URL registreren... 6 6. Overstapdossier klaarzetten

Nadere informatie

Handleiding. Installatie ArcGIS10. Cevi NV Bisdomplein GENT Tel

Handleiding. Installatie ArcGIS10. Cevi NV Bisdomplein GENT Tel Handleiding Installatie ArcGIS10 Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Voorwoord... 2.1

Nadere informatie

Handleiding online inschrijvingsprogramma Tervuren

Handleiding online inschrijvingsprogramma Tervuren Handleiding online inschrijvingsprogramma Tervuren Inhoud 1. Registreren... 2 2. Aanmelden en gezinsleden toevoegen... 8 3. Inschrijven voor activiteiten... 16 1 1. Registreren Stap 1: Ga naar https://reservaties.tervuren.be/

Nadere informatie

Instructie Subsidie aanvragen Asbest eraf Zonnepanelen erop

Instructie Subsidie aanvragen Asbest eraf Zonnepanelen erop Instructie Subsidie aanvragen Asbest eraf Zonnepanelen erop Hieronder vindt u de instructie voor de aanvraagmodule voor de subsidie Asbest eraf Zonnepanelen erop. Hieronder vindt u het beginscherm van

Nadere informatie

VERHUIZING DOORGEVEN. GEMMA e-formulierenspecificatie. Opgesteld door Datum 31 oktober Verhuizing doorgeven Versie: oktober 2016 Pagina 1 van 7

VERHUIZING DOORGEVEN. GEMMA e-formulierenspecificatie. Opgesteld door Datum 31 oktober Verhuizing doorgeven Versie: oktober 2016 Pagina 1 van 7 VERHUIZING DOORGEVEN GEMMA e-formulierenspecificatie Opgesteld door KING Datum 31 oktober 2016 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1 Over dit formulier 3 1.1 Opbouw specificatie 3 2 Uitgewerkt formulier 4 2.1

Nadere informatie

Car-Pass versie 7_1_0

Car-Pass versie 7_1_0 Car-Pass versie 7_1_0 1 ALGEMEEN Iedereen in de garagesector is wettelijk verplicht om de kilometerstanden van elke auto of lichte bestelwagen waarop hij/zij een interventie doet door te geven aan Car-Pass.

Nadere informatie

Handleiding noodsysteem WINCIRC

Handleiding noodsysteem WINCIRC Cultuur Streekgericht Bibliotheekbeleid Handleiding noodsysteem WINCIRC Laatst bijgewerkt: maandag 10 januari 2011 Noodsysteem WINCIRC 1. Verloop bij onderbreking Contactgegevens Provincie stefaan.froyman@west-vlaanderen.be,

Nadere informatie

RetrieveTIGroups Uitgebreide raadpleging van het Rijksregister

RetrieveTIGroups Uitgebreide raadpleging van het Rijksregister RetrieveTIGroups Uitgebreide raadpleging van het Rijksregister Inhoudstafel RetrieveTIGroups Uitgebreide raadpleging van het Rijksregister... 1 Inhoudstafel... 1 1) Inleiding... 1 2) Wetgeving... 1 3)

Nadere informatie