Toegankelijkheid van fysiotherapie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toegankelijkheid van fysiotherapie"

Transcriptie

1

2 Toegankelijkheid van fysiotherapie Representatief onderzoek onder reumapatiënten Uitgevoerd door GfK Nederland in opdracht van het Reumafonds Juni 2014

3 Inhoud Achtergrond Resultaten Onderzoeksverantwoording

4 Achtergrond

5 Aanleiding Probleem: In 2012 werden zes reumatische aandoeningen van de Lijst Borst geschrapt. Hierdoor werden fysiotherapiebehandelingen voor mensen met deze aandoeningen niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. De toegankelijkheid van fysiotherapie is verder bemoeilijkt door het beperken van fysiotherapie in aanvullende pakketten en risicoselectie in zorgverzekeringen. Gevolg: De afgelopen twee jaar hebben reumatologen, fysiotherapeuten, reumaverpleegkundigen en patiënten ervaring opgedaan in de huidige praktijk met soms vergaande consequenties hiervan. Zoals substitutie naar (duurdere) medicatie en veelal medisch specialistische zorg, maar ook de gevolgen die patiënten ondervinden als het gaat om werk of het op moeten geven van zelfstandigheid in het dagelijks functioneren.

6 Representatief onderzoek onder reumapatiënten Standpunt: Fysiotherapie moet voor alle reumapatiënten goed toegankelijk zijn. Maar het Reumafonds is extra bezorgd over een specifieke groep van patiënten die ernstige gewrichtsschade en functiebeperkingen hebben door reumatoïde artritis (RA) of spondylitis ankylopoetica (SA)*. Doelstelling: Het Reumafonds heeft onafhankelijk bureau GfK Nederland gevraagd om te onderzoeken welke invloed de wijzigingen van de afgelopen jaren rond fysiotherapie hebben gehad voor mensen met reuma in het algemeen en specifiek voor mensen met RA en ziekte van Bechterew. De doelstelling van dit onderzoek is dan ook als volgt te definiëren: Het verkrijgen van inzicht in de effecten van beslissingen van de overheid en zorgverzekeraars op de toegankelijkheid van fysiotherapie voor reumapatiënten * In het onderzoek is SA verwoord als ziekte van Bechterew. In het vervolg van dit rapport zal daarom over Bechterew worden gesproken, wanneer SA wordt bedoeld.

7 Leeswijzer De onderzoeksresultaten weergegeven van de totale groep reumapatiënten (of een deel daarvan wanneer er sprake is van een selectie op een vraag) en daarnaast van de patiënten met de ziekte van Bechterew en reumatoïde artritis (RA). Deze groepen patiënten zijn geboost in dit onderzoek, d.w.z. dat een hogere respons is behaald om meer betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Significante verschillen tussen de totale doelgroep reumapatiënten en een subgroep zijn getoetst op een 95% betrouwbaarheidsinterval. Voor verdere informatie kan contact worden opgenomen met de persvoorlichter van het Reumafonds.

8 Resultaten

9 Meer dan de helft (52%) van de mensen met bechterew en zo n 4 op de 10 van RA (43%) geven aan fysiotherapie nodig te hebben. Dit is significant meer dan gemiddeld. Heeft u naar uw mening, op dit moment, fysiotherapie nodig voor uw reumatische aandoening? Alle reumapatiënten Ziekte van Bechterew Reumatoïde artritis (RA) % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ja (ook) voor mijn reumatische aandoening Nee Weet ik niet Basis: Alle reumapatiënten (n=1983); Ziekte van Bechterew (n=136); RA (n=535)

10 Mensen met bechterew en RA geven aanzienlijk vaker aan op continue basis fysiotherapie nodig te hebben (Bechterew: 73%; RA: 66%). Hoe vaak heeft u naar uw mening fysiotherapie nodig? % (bijna) het hele jaar Reumapatiënten * Ziekte van Bechterew Reumatoïde artritis (RA) % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ik heb (bijna) het hele jaar door fysiotherapie nodig en dan vaker dan 1 keer per week Ik heb (bijna) het hele jaar door fysiotherapie nodig met een maximum van 1 keer per week Ik heb meerdere periodes (aantal weken of maanden) achtereen fysiotherapie nodig en dan weer een periode niet Ik heb slechts 1 periode (van een aantal weken of maanden) fysiotherapie nodig en verder niet Weet ik niet/geen mening Basis: Reumapatiënten die fysiotherapie nodig hebben (n=644); Ziekte van Bechterew (n=71); RA (n=232)

11 Bij een groot deel van deze mensen heeft reuma dan ook een behoorlijke tot een sterke invloed op het leven: bechterew 53% en RA 47%. Dat is vaker dan gemiddeld. In welke mate heeft uw reumatische aandoening invloed op uw dagelijks leven? % (bijna) het hele jaar Alle reumapatiënten Ziekte van Bechterew Reumatoïde artritis (RA) % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ik heb er (nog) geen last van Het heeft een lichte negatieve invloed op mijn leven Het heeft een behoorlijke negatieve invloed op mijn leven Het beïnvloedt mijn leven sterk negatief Basis: Alle reumapatiënten (n=1983); Ziekte van Bechterew (n=136); RA (n=535)

12 41% van de mensen met bechterew heeft in 2013 fysiotherapie gehad; bij RA is dat 34%. Ongeveer een derde hiervan heeft tussen de 33 en 52 behandelingen gehad. Hoe vaak heeft u in 2013 gemiddeld fysiotherapie gehad? % behandelingen Reumapatiënten Ziekte van Bechterew Reumatoïde artritis (RA) % 20% 40% 60% 80% 100% 32 behandelingen of minder gehad behandelingen gehad behandelingen gehad (tot maximaal gemiddeld 1 keer per week) behandelingen gehad (tot maximaal gemiddeld 2 keer per week) Meer dan 104 behandelingen gehad Weet ik niet Basis: Reumapatiënten die in 2013 gebruik hebben gemaakt van fysiotherapie (n=600); Ziekte van Bechterew (n=56); RA (n=182)

13 14% van de mensen met bechterew en 13% bij RA is minder of geen fysiotherapie gaan volgen na verdwijning op de lijst Borst. Deze percentages zijn significant hoger. 25 Heeft u in 2013 geen of minder fysiotherapie gehad en vóór 2012 wel, omdat fysiotherapie niet meer werd vergoed vanuit de basisverzekering?* Alle reumapatiënten Ziekte van Bechterew Reumatoïde artritis (RA) Alle Ja Basis: Alle reumapatiënten (n=1983); Ziekte van Bechterew (n=136); RA (n=535) * Gebaseerd op 3 aparte vragen in de vragenlijst.

14 96% van de reumapatiënten ervaart meer lichamelijke klachten door het minder of niet volgen van fysiotherapie. Pijn en stijfheid zijn de meest genoemde klachten. Heeft het minder of niet volgen van fysiotherapie in 2013 ervoor gezorgd dat u meer lichamelijke klachten of beperkingen heeft gekregen in uw functioneren? Nee 3 Meer last van pijn Meer last van stijfheid Minder goed bewegen Lichamelijke vermoeidheid Verlies van kracht Conditie gaat achteruit Minder goed lopen 39 Anders 0 Weet ik niet Basis: Reumapatiënten die in 2013 geen of minder fysiotherapie hebben gehad, omdat fysiotherapie niet meer werd vergoed vanuit de basisverzekering (n=116).

15 76% heeft meer of andere zorg nodig door het minder of niet volgen van fysiotherapie. Meer of zwaardere medicatie is de meest genoemde extra zorg. Heeft het minder of niet volgen van fysiotherapie het afgelopen jaar ervoor gezorgd dat u in 2013 (meer) of andere zorg nodig heeft gehad? Nee (Meer) medicatie Zwaardere medicatie Vaker naar de huisarts (Meer) mantelzorg of zorg van Vaker naar een specialist (Meer) medische onderzoeken, foto's, echo's etc. (Meer) gebruik van hulpmiddelen Vaker naar een therapeut (Meer) thuiszorg (Meer) gebruik van een rolstoel (Meer) ziekenhuisopnames (Meer) revalidatiezorg door verschillende (Meer) operaties Anders Weet ik niet Basis: Reumapatiënten die in 2013 geen of minder fysiotherapie hebben gehad, omdat fysiotherapie niet meer werd vergoed vanuit de basisverzekering (n=116).

16 Ook heeft het impact op het dagelijks leven: 74% heeft meer moeite met huishoudelijke taken. Heeft het minder of niet volgen van fysiotherapie het afgelopen jaar op een andere manier gevolgen gehad op uw dagelijks leven? Nee Meer moeite met huishoudelijke werk Minder actief met hobby`s Minder sociale contacten Thuissituatie is verslechterd Minder actief met vrijwilligerswerk Meer moeite/problemen met mijn Geheel gestopt met betaald werk Vaker ziek gemeld bij mijn betaalde baan Minder uren betaald gaan werken Anders Weet ik niet Basis: Reumapatiënten die in 2013 geen of minder fysiotherapie hebben gehad, omdat fysiotherapie niet meer werd vergoed vanuit de basisverzekering (n=116).

17 Sport en beweging is geen vervanging van fysiotherapie; men blijft fysiotherapie nodig hebben. In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? % (helemaal) mee eens Tot. Bechterew RA Ook al volg ik oefeningen die mijn fysiotherapeut heeft voorgeschreven, ik blijf fysiotherapie nodig hebben om de oefeningen op de juiste manier uit te oefenen Om goed te kunnen sporten/bewegen, blijf ik fysiotherapie nodig hebben % 20% 40% 60% 80% 100% Helemaal niet mee eens Niet mee eens Mee eens Helemaal mee eens Weet ik niet/geen mening/niet van toepassing Basis: Reumapatiënten die fysiotherapie nodig hebben (n=644); Totaal (n=644); Ziekte van Bechterew (n=71); RA (n=232)

18 Oproep van mensen met bechterew aan politiek en zorgverzekeraars Ik vind dat ze naar de persoon moeten kijken dus niet iedereen over een kam scheren, want nu wordt iedere chronisch patiënt gekort. Er wordt niet gekeken wat de ene nodig heeft en de andere weer niet. Ben wegens de ziekte van Bechterew arbeidsongeschikt. Zal altijd aangewezen zijn op fysiotherapie om het leven leefbaar te kunnen houden. Het is een chronische aandoening en toch staat de ziekte niet op de chronische lijst (voor vergoeding medicatie). Het ziet er naar uit dat de kosten van zorgverzekering en aanvullende verzekering binnen paar jaar niet meer op te brengen zijn. En dan? Fysiotherapie is voor mij een absolute must, maar ik kan de eigen bijdragen en eigen onkosten niet meer betalen. Mijn levenskwaliteit gaat nu hard achteruit en daarmee ook mijn participatie in de maatschappij of het deelnemen aan het sociaal verkeer. Met extra ondersteuning in de vorm van therapieën en medicatie kan ik gewoon blijven werken en sporten. Toen ik nog werkte heb ik periodes gehad dat ik heel veel last (pijn) had door de Bechterew. Fysiotherapie heeft mij daar telkenmale doorheen geholpen, waardoor ik niet hoefde te verzuimen.

19 Oproep van mensen met RA aan politiek en zorgverzekeraars Dat er altijd mensen zijn die fysiotherapie echt nodig hebben en daar moet de politiek echt goed mee omgaan. Het is kostenbesparend als men fysiotherapie blijft vergoeden. Mensen zijn weer beter inzetbaar en hebben daardoor een prettiger leven. Ze zijn dan minder ziek en leveren een prima prestatie op de werkvloer. Zonder fysiotherapie gaat het ziekteverzuim omhoog net als de medische kosten! Het verkleinen van de mogelijkheid om fysiotherapie te volgen voor bepaalde aandoeningen kan leiden tot meer medicijngebruik dus dat kost ook geld. Mensen moeten zo lang mogelijk mobiel blijven, maar daar is vaak wel zorg voor nodig en die moeten ze niet afpakken. Mijn fysiotherapeut zorgt ervoor dat ik op de juiste manier beweeg. De pijn zit vaak verschillend, waardoor je zonder aanwijzingen in een verkeerde houding gaat bewegen. Met veel pijn momenteel in handen en schouders vraag ik om de fysiotherapie te vergoeden. Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn medemens

20 Onderzoeksverantwoording

21 Onderzoeksverantwoording (1/2) Onderzoeksbureau: GfK Nederland Onderzoeksmethode: Dataverzameling via internet (CAWI) Doelgroep: (Zoveel mogelijk) representatieve steekproef van reumapatiënten (zie toelichting Weging/representativiteit) Steekproef: Bruto steekproef: 3869 Netto steekproef: - Screenouts*: Korte vragenlijst**: Lange vragenlijst: 1679 Responspercentage: 80% Herkomst adressen: twee Internetpanels van GfK Veldwerkperiode: 31 januari t/m 9 februari 2014 Weging/representativiteit: Geen weging. In plaats daarvan hebben we een (zoveel mogelijk) representatieve steekproef getrokken uit de respons die behaald is. Deze steekproef is gebruikt in de huidige rapportage (totale n = 1.983). De targets van deze (zoveel mogelijk) representatieve steekproef zijn gebaseerd op de verdeling van reumapatiënten in het Internetpanel van GfK. Deze cijfers lagen tevens in lijn met de cijfers van TNO. Op de volgende pagina is de verdeling van de steekproef weergegeven. * Respondenten die bleken geen reuma te hebben of het niet wilde zeggen ** Respondenten die geen fysiotherapie nodig hebben en er nog nooit gebruik van hebben gemaakt

22 Onderzoeksverantwoording (2/2) Vorm van reuma N % Totale N incl. boost Artrose % Artritis psoriatica % Bechterew, ziekte van % 136 Fibromyalgie % JIA (Juveniele Idiopathische Artritis) % Jicht % Lupus erythematodes (LE) % Lyme, ziekte van % Osteoporose % 234 Polymyalgia rheumatica % Reumatoïde artritis (RA) % 535 Sclerodermie % Sjögren, syndroom van % Tietze, syndroom van % Andere vorm % Totaal %

ONDERZOEK FYSIOTHERAPIE

ONDERZOEK FYSIOTHERAPIE ONDERZOEK FYSIOTHERAPIE De effecten van beslissingen van de overheid en zorgverzekeraars op de toegankelijkheid van fysiotherapie voor reumapatiënten 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Reumafonds. Reuma en fysiotherapie. GfK juni GfK June 19, 2017 Reuma en Fysiotherapie

Reumafonds. Reuma en fysiotherapie. GfK juni GfK June 19, 2017 Reuma en Fysiotherapie Reumafonds Reuma en fysiotherapie GfK juni 2017 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Onderzoeksinformatie Onderzoeksdoelstelling en leeswijzer Management Summary Onderzoeksresultaten Persoonsgegevens Fysiotherapie

Nadere informatie

De reumatoloog. Ziekenhuis Gelderse Vallei

De reumatoloog. Ziekenhuis Gelderse Vallei De reumatoloog Ziekenhuis Gelderse Vallei Inhoud Inleiding 3 Reumatische ziekten 3 Artritis 3 Bindweefselziekten of systeemziekten 3 Artrose 3 Weke delen-reuma 3 Pijnsyndromen 4 De reumatoloog 4 Onderzoek

Nadere informatie

Rapportage patiëntenenquête in het kader van zorgvernieuwingsproject ReumaNetAmsterdam. Oktober 2010

Rapportage patiëntenenquête in het kader van zorgvernieuwingsproject ReumaNetAmsterdam. Oktober 2010 Rapportage patiëntenenquête in het kader van zorgvernieuwingsproject ReumaNetAmsterdam Oktober 2010 Inhoud Samenvatting 2 Resultaten 3 Eerste vragenlijst 5 Tweede vragenlijst 6 Bijlagen 8 2 Patiëntenenquête

Nadere informatie

Wat kunnen de reumatoloog en de reumaconsulent voor u doen?

Wat kunnen de reumatoloog en de reumaconsulent voor u doen? De reumaconsulent Onlangs heeft u te horen gekregen dat u een reumatische aandoening heeft. Dit kan veel vragen bij u oproepen; over de klachten, de behandeling en hoe u ermee kunt leren leven. De reumatoloog

Nadere informatie

Inleiding. Reumatische ziekten

Inleiding. Reumatische ziekten De reumatoloog Inleiding Ieder jaar bezoekt een groot aantal mensen de huisarts met klachten van het bewegingsapparaat (gewrichten, spieren, pezen en botten). Vaak is de huisarts in staat de diagnose

Nadere informatie

Pijnbeleving bij patiënten met een chronische aandoening

Pijnbeleving bij patiënten met een chronische aandoening Kernboodschappen Resultaten: Pijnbeleving bij patiënten met een chronische aandoening Een onderzoek bij patiënten met een reumatische aandoening, 2008 3 op 4 patiënten heeft dagelijks pijn ondanks bevredigende

Nadere informatie

Behandeling ziekte van Bechterew

Behandeling ziekte van Bechterew 20/12/2018 Behandeling ziekte van Bechterew 1 Afspraken op de polikliniek Tijdens de afspraak op de polikliniek Reumatologie van de Sint Maartenskliniek spreken wij uitgebreid met u over uw aandoening,

Nadere informatie

Goede voornemens 2014

Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Heeft u goede voornemens voor 2014? Welke van de onderstaande goede voornemens is uw belangrijkste goede voornemen voor 2014? Top 5 Goede Voornemens 2013 (N

Nadere informatie

Reumatische aandoeningen

Reumatische aandoeningen 400035 Reumatische aandoeningen_400035 Reumatische aandoeningen 24-04-12 1 Reumatische aandoeningen WAT IS REUMA MEDICIJNEN BIJ REUMA WAT KUNT U ZELF DOEN WAT KAN UW APOTHEKER VOOR U DOEN ADVIES IN EEN

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

12 mrt 2014/1006. Contactpersoon:

12 mrt 2014/1006. Contactpersoon: Beschermvrouwe Prinses Seotrfx ^umafonds 12 mrt 2014/1006 Aan alle politieke partijen in de gemeente Usselstein Postbus 26 3400 AA IJSSELSTEIN dr. Jan van Breemenstraat 4 1056 AB Amsterdam Postbus 5909'

Nadere informatie

^Reumafonds. Aan alle politieke partijen in de gemeente Postbus AE OVERVEEN. 10 reumavriendelijke aanbevelingen voor gemeenten

^Reumafonds. Aan alle politieke partijen in de gemeente Postbus AE OVERVEEN. 10 reumavriendelijke aanbevelingen voor gemeenten Beschermvrouwe Prinses Beatrix ^Reumafonds dr. Jan vin Breemenstraat 4 1056 AB Amsterdam Postbus 59091 1040 KB Amsterdam T 020-5896464 F 020*5896444 Aan alle politieke partijen in de gemeente Postbus 201

Nadere informatie

ONDERZOEK GEMEENTEGIDS

ONDERZOEK GEMEENTEGIDS ONDERZOEK GEMEENTEGIDS Gemeente Hulst GfK Panel Services I juli 2014 GfK 2014 Onderzoek gemeentegids gemeente Hulst juli 2014 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Gebruik papieren

Nadere informatie

GROEPSBEHANDELING FIBROMYALGIE

GROEPSBEHANDELING FIBROMYALGIE GROEPSBEHANDELING FIBROMYALGIE Brochure Groepsbehandeling Fibromyalgie Tijdens uw bezoek aan de reumatoloog is bij u de diagnose fibromyalgie gesteld. Mogelijk komt u in aanmerking voor de groepsbehandeling

Nadere informatie

Revalidatie bij reumatische ziekten. Reumatoïde artritis, artritis psoriatica, artrose en Bechterew

Revalidatie bij reumatische ziekten. Reumatoïde artritis, artritis psoriatica, artrose en Bechterew Revalidatie bij reumatische ziekten Reumatoïde artritis, artritis psoriatica, artrose en Bechterew De reumatoloog heeft bij u een reumatische aandoening vastgesteld. Reumatische aandoeningen zijn chronische

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

Onderzoek Levensloopstress Zorg van de Zaak

Onderzoek Levensloopstress Zorg van de Zaak Weet jij wat er speelt? Onderzoek Levensloopstress Zorg van de Zaak Juli/augustus 2019 Inleiding Om meer inzicht te krijgen in de gevolgen van levensloopstress onder werkende Nederlanders, heeft Zorg van

Nadere informatie

Fysio- en oefentherapie van Evean

Fysio- en oefentherapie van Evean Fysiotherapie Fysio- en oefentherapie van Evean Werken aan beweging en conditie Evean. Midden in het leven. Fysio- en oefentherapie afgestemd op uw situatie Is bewegen niet meer vanzelfsprekend voor u?

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Rapport meldactie Fysiotherapie

Rapport meldactie Fysiotherapie Rapport meldactie Fysiotherapie Susan Harnas, junior beleidsadviseur Patiëntenfederatie Nederland Jan-Willem Mulder, senior beleidsmedewerker Patiëntenfederatie Nederland December 2016 1 COLOFON Patiëntenfederatie

Nadere informatie

Houding inwoners provincies ten opzichte van de veehouderij

Houding inwoners provincies ten opzichte van de veehouderij Houding inwoners provincies ten opzichte van de veehouderij 13 februari 2015 Inleiding Milieudefensie heeft TNS NIPO in aanloop naar de verkiezingen van de Provinciale Staten opdracht gegeven om een opinieonderzoek

Nadere informatie

Onderzoek financiële goede voornemens

Onderzoek financiële goede voornemens Onderzoek financiële goede voornemens Een onderzoek naar financiële goede voornemens voor 2019 1 Inhoudsopgave Samenvatting 4 Inleiding 7 Resultaten Financiële goede voornemens 8 Wijzer in geldzaken Onderzoek

Nadere informatie

eumafonds Aan alle politieke partijen in de gemeente Nederweert Postbus 2728 6030AA NEDERWEERT Geachte mevrouw, heer,

eumafonds Aan alle politieke partijen in de gemeente Nederweert Postbus 2728 6030AA NEDERWEERT Geachte mevrouw, heer, eumafonds dr. Jan van Breemenstraat 4 1056 AB Amsterdam Postbus 59091 1040 KB Amsterdam T 020 589 6464 020 589 64 44 Aan alle politieke partijen in de gemeente Nederweert Postbus 2728 6030AA NEDERWEERT

Nadere informatie

RESULTATEN NATIONALE PIJNMETING: PIJNPATIENTEN SIGNALEREN ERNSTIG GEBREK AAN ERKENNING EN GOEDE ZORG

RESULTATEN NATIONALE PIJNMETING: PIJNPATIENTEN SIGNALEREN ERNSTIG GEBREK AAN ERKENNING EN GOEDE ZORG Verslag bijeenkomst 21 januari 2011 Erasmus MC RESULTATEN NATIONALE PIJNMETING: PIJNPATIENTEN SIGNALEREN ERNSTIG GEBREK AAN ERKENNING EN GOEDE ZORG Partners Mijnpijn.nl vinden dat chronische pijn prioriteit

Nadere informatie

Verpleegkundig reumaconsulent

Verpleegkundig reumaconsulent Verpleegkundig reumaconsulent Wat is een verpleegkundig reumaconsulent? Een verpleegkundig reumaconsulent is een verpleegkundige die zich heeft gespecialiseerd in de zorg voor reumapatiënten. Zij geeft

Nadere informatie

Hoe regelen patiënten hun zorg? Omgaan met praktische informatie. Onderzoek in opdracht van Zilveren Kruis September 2017

Hoe regelen patiënten hun zorg? Omgaan met praktische informatie. Onderzoek in opdracht van Zilveren Kruis September 2017 Hoe regelen patiënten hun zorg? Omgaan met praktische informatie Onderzoek in opdracht van Zilveren Kruis September 2017 Leeswijzer Het onderzoek is uitgezet door Kantar Public onder een representatieve

Nadere informatie

Bepaalde vormen van zorg zijn voor mij erg belangrijk. Zo ook langdurige fysiotherapie.

Bepaalde vormen van zorg zijn voor mij erg belangrijk. Zo ook langdurige fysiotherapie. Geachte heer de Jonge, Hartelijk dank voor het feit dat ik u mag mailen over de schrijnende situatie waar ik, samen met andere chronisch zieken, in verkeer en dat u mijn verhaal wilt horen. Ik hoop dat

Nadere informatie

ONGEDIFFERENTIEERDE SPONDYLARTHROPATHIE FRANCISCUS GASTHUIS

ONGEDIFFERENTIEERDE SPONDYLARTHROPATHIE FRANCISCUS GASTHUIS ONGEDIFFERENTIEERDE SPONDYLARTHROPATHIE FRANCISCUS GASTHUIS Inleiding Uw reumatoloog heeft u verteld dat u een spondylarthropathie hebt, een vorm van reuma. Er komen ongetwijfeld veel vragen in u op. Vragen

Nadere informatie

RAPPORT HUURDERSPANEL PEILING ONLINE VERHUISTOOL

RAPPORT HUURDERSPANEL PEILING ONLINE VERHUISTOOL RAPPORT HUURDERSPANEL PEILING 1 2019 ONLINE VERHUISTOOL Ymere Februari Maart 2019 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolvenl wwwresearch2evolvenl

Nadere informatie

Awareness plasklachten in Nederland

Awareness plasklachten in Nederland Awareness plasklachten in Nederland In opdracht van Porter Novelli Carlijn Ritzen Suzanne van Strien 393378 Juli 2016 1 Inhoudsopgave 1 Achtergrond en doelstelling 2 3 Resultaten in detail Plasklachten

Nadere informatie

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapportage Keurmerk Klantgericht Verzekeren In opdracht van: Stichting toetsing verzekeraars Datum: 27 januari 2015 Projectnummer: 2014026 Auteurs: Marit Koelman & John Ruiter Index Achtergrond van het

Nadere informatie

Onderzoek financieel fitte werknemers

Onderzoek financieel fitte werknemers Onderzoek financieel fitte werknemers Een onderzoek naar de wensen en behoeften rondom hulp van de werkgever bij financiële vragen 1 Inhoudsopgave Samenvatting 4 Inleiding 7 Resultaten Financiële gevolgen

Nadere informatie

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord. Revalidatiebehandeling bij reumatische aandoeningen

UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord. Revalidatiebehandeling bij reumatische aandoeningen UMCG Centrum voor Revalidatie locatie Beatrixoord Revalidatiebehandeling bij reumatische aandoeningen Wat is waar? Secretariaat B3 Röntgenafdeling A2.22 Activiteitentherapie A1.42 Fysiotherapie D2 wachtruimte

Nadere informatie

Hiv op de werkvloer 2011

Hiv op de werkvloer 2011 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv op de werkvloer 20 Natascha

Nadere informatie

Burgerpanel Wijdemeren

Burgerpanel Wijdemeren BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 3 2019 DORPENBELEID Gemeente April-mei 2019 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

5. Maandvraag December 2013 a. Sportieve voornemens

5. Maandvraag December 2013 a. Sportieve voornemens 5. Maandvraag December 01 a. Sportieve voornemens Sportieve voornemens Basis: n=11 Nederlander van 15-80 jaar Percentage JA Geslacht Man 75% Vrouw 69% Leeftijd 15 - jaar 85% 8 4-44 jaar 77% 45-64 jaar

Nadere informatie

Goede Voornemens 2015

Goede Voornemens 2015 Goede Voornemens 2015 Customer Intelligence Klantonderzoek & Advies Daniëlle Boshove december 2014 Achtergrond onderzoek en methode Doel: achterhalen welke goede voornemens de Nederlander heeft voor 2015

Nadere informatie

Resultaten Enquête ReumaNet voorjaar 2015

Resultaten Enquête ReumaNet voorjaar 2015 WILLEN JULLIE WETEN? Resultaten Enquête ReumaNet voorjaar 2015 Enquête ReumaNet 2015 Opgesteld door ReumaNet en haar partners Februari juni 2015 Online enquête ism Mediplanet Verspreiding via websites,

Nadere informatie

Kennisagenda van mensen met reuma

Kennisagenda van mensen met reuma Kennisagenda van mensen met reuma Welke onderwerpen vinden mensen met reuma belangrijk voor toekomstig onderzoek en ontwikkeling? Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland Kennisagenda van mensen met reuma

Nadere informatie

Koopkracht onderzoek Inkomens- en uitgavenzekerheid en belastingmoraal 2019

Koopkracht onderzoek Inkomens- en uitgavenzekerheid en belastingmoraal 2019 Koopkracht onderzoek Inkomens- en uitgavenzekerheid en belastingmoraal 2019 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Resultaten 8 Bijlagen 22 2 Samenvatting Koopkracht onderzoek 3 Inleiding Inkomens- en uitgavenzekerheid

Nadere informatie

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers)

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) September 2014 GfK 2014 Kennis langdurig ziekteverzuim september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Vergoedingen en polisvoorwaarden zorgverzekering

Vergoedingen en polisvoorwaarden zorgverzekering pagina 1 van 8 Vergoedingen en polisvoorwaarden zorgverzekering Regelmatig komen bij de Zorgbelangorganisaties en ConsumentendeZorg.nl klachten en vragen binnen over vergoedingen van behandelingen of medicijnen.

Nadere informatie

Onderzoek postpartum depressie HvdM mei 2018

Onderzoek postpartum depressie HvdM mei 2018 Onderzoek postpartum depressie HvdM mei 2018 Contact: Maaike Jongsma T: 050-3171777 E: maaikejongsma@kienonderzoek.nl Groningen / Haarlem W: www.kienonderzoek.nl twitter.com/panelwizardnl facebook.com/panelwizardnl

Nadere informatie

Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking Geeke Waverijn, Mieke Rijken

Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking Geeke Waverijn, Mieke Rijken Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking, G. Waverijn & M. Rijken, NIVEL, januari

Nadere informatie

POLYMYALGIA RHEUMATICA (PMR) FRANCISCUS GASTHUIS

POLYMYALGIA RHEUMATICA (PMR) FRANCISCUS GASTHUIS POLYMYALGIA RHEUMATICA (PMR) FRANCISCUS GASTHUIS Inleiding U heeft van uw reumatoloog te horen gekregen dat u Polymyalgia Rheumatica (PMR) heeft. In deze folder vindt u algemene informatie over PMR. Mogelijk

Nadere informatie

PrEP Campagne Stichting Aids Fonds

PrEP Campagne Stichting Aids Fonds PrEP Campagne Stichting Aids Fonds juni 2016 Contact: Berdien Schanssema T: 050-3657678 E: BerdienSchanssema@kienonderzoek.nl Groningen / Haarlem W: www.kienonderzoek.nl twitter.com/kienonderzoek facebook.com/kienonderzoek

Nadere informatie

Reuma of artrose. En dan?

Reuma of artrose. En dan? Reuma of artrose Reuma of artrose. En dan? Evean helpt en wijst u de weg 447.013 Evean. Midden in het leven. EVNZW20170578-Correctie folder Reuma en Artrose_DEF.indd 1 19/09/17 12:12 Reuma of artrose?

Nadere informatie

Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu

Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu juli 2015 Contact: Maaike Jongsma T: 050-3171773 E: maaikejongsma@kienonderzoek.nl Groningen / Haarlem W: www.kienonderzoek.nl twitter.com/panelwizardnl facebook.com/panelwizardnl

Nadere informatie

Lezing Reumafonds, 18 november Kim Putters Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Lezing Reumafonds, 18 november Kim Putters Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) Kim Putters Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) Dames en heren, goedemiddag! Ik wil graag beginnen met mijn dank uit te spreken aan de organisatie voor de eervolle uitnodiging om deze jubileumbijeenkomst

Nadere informatie

Werk als behandeldoel. Nulmeting bij patiënten in de polikliniek van medische centra

Werk als behandeldoel. Nulmeting bij patiënten in de polikliniek van medische centra Werk als behandeldoel Nulmeting bij patiënten in de polikliniek van medische centra 2014 Amersfoort/Enschede, 22 september 2015 Colofon Rapportage: St. Centrum Werk Gezondheid Drs. Tamara Raaijmakers en

Nadere informatie

Als je een vorm van reuma hebt, krijg je vaak te maken met verschillende behandelaars, ieder met zijn

Als je een vorm van reuma hebt, krijg je vaak te maken met verschillende behandelaars, ieder met zijn Reuma Behandelaars Als je een vorm van reuma hebt, krijg je vaak te maken met verschillende behandelaars, ieder met zijn eigen specialisme. De reumatoloog is dé expert op het gebied van reumatische aandoeningen.

Nadere informatie

Hacken. oktober 2018

Hacken. oktober 2018 Hacken oktober 2018 Achtergrond onderzoek en methode Doel: inzicht krijgen in het gedrag van Nederlandse jongeren als het gaat om hacken Doelgroep: Nederlandse jongeren in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar

Nadere informatie

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Index 1. Samenvatting en conclusies 2. Inleiding 3. Bekendheid EPD 4. Kennis over het EPD 5. Houding ten aanzien van het EPD 6. Informatiebehoefte 7. Issue

Nadere informatie

Zorgen ouders mediagebruik kinderen Mediawijzer.net

Zorgen ouders mediagebruik kinderen Mediawijzer.net Zorgen ouders mediagebruik kinderen Mediawijzer.net februari 2017 Contact: Maaike Jongsma T: 050-3171773 E: maaikejongsma@kienonderzoek.nl Groningen / Haarlem W: www.kienonderzoek.nl twitter.com/panelwizardnl

Nadere informatie

onderzoek naar negatieve ervaringen van hemochromatosepatiënten in het maatschappelijke en sociale domein

onderzoek naar negatieve ervaringen van hemochromatosepatiënten in het maatschappelijke en sociale domein onderzoek naar negatieve ervaringen van hemochromatosepatiënten in het maatschappelijke en sociale domein januari 2018 Hemochromatose Vereniging Nederland Postbus 252 2260 AG Leidschendam 1 Onderwerp van

Nadere informatie

Werk als behandeldoel. Eindmeting bij patiënten in de polikliniek van medische centra

Werk als behandeldoel. Eindmeting bij patiënten in de polikliniek van medische centra Werk als behandeldoel Eindmeting bij patiënten in de polikliniek van medische centra 2015 Amersfoort/Enschede, 22 september 2015 Colofon Rapportage: St. Centrum Werk Gezondheid Drs. Tamara Raaijmakers

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Jeugd. Gemeente Bloemendaal. 5 oktober 2016 V1.0

Cliëntervaringsonderzoek Jeugd. Gemeente Bloemendaal. 5 oktober 2016 V1.0 Cliëntervaringsonderzoek 2015 Jeugd Gemeente Bloemendaal 5 oktober 2016 V1.0 Inhoudsopgave Doelstelling Blz. 3 Werkwijze Blz. 4 Onderzoeksdoelgroep Blz. 5 Resultaten cliëntervaringsonderzoek Blz. 6 Toegang

Nadere informatie

Reuma of artrose. En dan?

Reuma of artrose. En dan? Reuma of artrose Reuma of artrose. En dan? Evean helpt en wijst u de weg Evean. Midden in het leven. Reuma of artrose? Evean helpt u met alle zorg en aandacht Is bij u de diagnose reuma of artrose gesteld?

Nadere informatie

ļį^2?«ĩ 2014 ONTVANGEN nr.

ļį^2?«ĩ 2014 ONTVANGEN nr. Gemeente Utrechtse Heuvelrug Beschermvrouwe Prinses Beatrix \Reumafonds ļį^2?«ĩ 2014 dr. Jan van Breemenstraat 4 1056 AB Amsterdam Postbus 59091 1040 KB Amsterdam ONTVANGEN nr. T 020 ' 589 64 64 F 020

Nadere informatie

Sportief bewegen met reumatoïde artritis. Reumatoïde artritis

Sportief bewegen met reumatoïde artritis. Reumatoïde artritis Sportief bewegen met reumatoïde artritis Reumatoïde artritis Sportief bewegen met reumatoïde artritis...................................... Bewegen: gezond en nog leuk ook! Regelmatig bewegen heeft een

Nadere informatie

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required]

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required] Werken op afspraak Klant Contact Centrum Gemeente Dongen GfK, februari 2016 (17177-12) 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management Summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-11 Onderzoeksverantwoording Slide

Nadere informatie

Resultaten zorgonderzoek 2016

Resultaten zorgonderzoek 2016 Resultaten zorgonderzoek 2016 Het is in Nederland verplicht je te verzekeren voor ziektekosten. Voldoende kennis van zorgverzekeringen is daarbij belangrijk: je kunt ermee voorkomen zorgkosten onnodig

Nadere informatie

)DFWVKHHW- +HWDDQGHHOYDQFKURQLVFKH]RUJLQGHH[WUDPXUDOHI\VLRWKHUDSLH

)DFWVKHHW- +HWDDQGHHOYDQFKURQLVFKH]RUJLQGHH[WUDPXUDOHI\VLRWKHUDSLH )DFWVKHHW- +HWDDGHHOYDFKURLVFKH]RUJLGHH[WUDPXUDOHI\VLRWKHUDSLH De huidige regering heeft het voornemen om de aanspraken op fysiotherapeutische zorg (verder) te beperken. Verschillende maatregelen worden

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Best Definitief rapport September 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel N. Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0209-7037 CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO

Nadere informatie

Hartelijk welkom op deze Besturendag!

Hartelijk welkom op deze Besturendag! Hartelijk welkom op deze Besturendag! Programma 10.30 uur: Opening Bijpraten 10.40 10.50 uur: Communicatie, Hester van Rijn 10.50 11.00 uur: Wetenschap, Ingrid Lether 11.00 11.10 uur: Patiëntenbelangen,

Nadere informatie

Onderzoek Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

Onderzoek Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Onderzoek Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfonds Notariaat mei/juni 2019 Kien onderzoek T: 050-3171777 E: info@kienonderzoek.nl Groningen / Haarlem W: www.kienonderzoek.nl twitter.com/kienonderzoek

Nadere informatie

Reumapoli. Havenziekenhuis. Diagnose en behandeling

Reumapoli. Havenziekenhuis. Diagnose en behandeling Reumapoli Diagnose en behandeling Vroeg opsporen en behandelen van reuma is belangrijk. Mensen met klachten die de huisarts of specialist verdacht vindt voor gewrichtsontsteking/reuma, zien we daarom graag

Nadere informatie

Vragenlijst. Ervaren regie in de zorg

Vragenlijst. Ervaren regie in de zorg Vragenlijst Ervaren regie in de zorg Uitleg Deze vragenlijst gaat over de mate waarin u vindt dat u de regie heeft als u gebruik maakt van zorg. Zorg: Met gebruik maken van zorg bedoelen we dat u gedurende

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORTBESTUURDERS. In opdracht van NOC*NSF

RAPPORTAGE SPORTBESTUURDERS. In opdracht van NOC*NSF RAPPORTAGE SPORTBESTUURDERS In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere maand aan netto n=000 Nederlanders

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Reumatoïde Artritis

Werkinstructies voor de CQI Reumatoïde Artritis Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de ervaren kwaliteit van reumazorg te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden gebruikt

Nadere informatie

NEDERLANDERS & MEDIATION

NEDERLANDERS & MEDIATION NEDERLANDERS & MEDIATION Een kwantitatief onderzoek onder Nederlanders in opdracht van de Nederlandse Mediatorsvereniging en de Mediatorsfederatie Nederland JORIS DE JONGH WOUTER SMIT AMSTERDAM, MEI 2017

Nadere informatie

Rapportage. opiniepeiling Lelystad Airport

Rapportage. opiniepeiling Lelystad Airport Rapportage opiniepeiling Lelystad Airport RTV Oost, Omroep Flevoland en Omroep Gelderland hebben een opiniepeiling laten uitvoeren om inzicht te verkrijgen in de mening van inwoners van Flevoland, Overijssel

Nadere informatie

Secukinumab Cosentyx. Ziekenhuis Gelderse Vallei

Secukinumab Cosentyx. Ziekenhuis Gelderse Vallei Secukinumab Cosentyx Ziekenhuis Gelderse Vallei Het doel van deze folder is u praktische informatie te geven over het nieuwe medicijn dat u gaat gebruiken: secukinumab. Hoe werkt secukinumab? Bij patiënten

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

Peiling vermoedens kindermishandeling Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Justitie en Veiligheid

Peiling vermoedens kindermishandeling Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Justitie en Veiligheid Peiling vermoedens kindermishandeling Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Justitie en Veiligheid januari 2019 Contact: Maaike Jongsma T: 050-3171777 E: maaikejongsma@kienonderzoek.nl

Nadere informatie

Begeleiding chronisch zieken

Begeleiding chronisch zieken Patiënteninformatie Begeleiding chronisch zieken Begeleiding chronisch zieken 20150112 Begeleiding chronisch zieken.indd 1 1 20-09-16 10:53 Begeleiding chronisch zieken Martini Sportmedisch Centrum, route

Nadere informatie

Wat weten Nederlanders over zorgverzekeringen?

Wat weten Nederlanders over zorgverzekeringen? Wat weten Nederlanders over zorgverzekeringen? Op enkele uitzonderingen na is heel Nederland verplicht een zorgverzekering te hebben. Voldoende kennis van deze verzekering is belangrijk. Je kunt ermee

Nadere informatie

Reuma in eigen hand Van zelfkennis tot zelf management

Reuma in eigen hand Van zelfkennis tot zelf management Reuma in eigen hand Van zelfkennis tot zelf management Drs. Femke Lamers Dr. Sanne Rongen Reumatologie Bernhoven 2 De wereld verandert Zelf-management Het individuele vermogen goed om te gaan met symptomen,

Nadere informatie

Wat is artrose? Hoe ontstaat artrose? Klachten Diagnostiek Behandeling Adviezen Medicijnen Operaties...

Wat is artrose? Hoe ontstaat artrose? Klachten Diagnostiek Behandeling Adviezen Medicijnen Operaties... Artrose van de knie Inhoudsopgave Wat is artrose?... 1 Hoe ontstaat artrose?... 1 Klachten... 2 Diagnostiek... 2 Behandeling... 2 Adviezen... 2 Medicijnen... 3 Operaties... 3 Comfortabel leven met artrose

Nadere informatie

Ongedifferentieerde spondylarthropathieën (gewrichtsontsteking)

Ongedifferentieerde spondylarthropathieën (gewrichtsontsteking) Ongedifferentieerde spondylarthropathieën (gewrichtsontsteking) Inleiding Bij u is vastgesteld dat u een ongedifferentieerde spondylarthropathie (gewrichtsontsteking) heeft. De klachten die u als gevolg

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

REUMATHOLOOG. Hilde Beulens

REUMATHOLOOG. Hilde Beulens REUMATHOLOOG Hilde Beulens Verzamelnaam Er bestaan meer dan 200 reumatische aandoeningen. 1 op de 5 Belgen heeft reumatische klachten. 1 op 1000 kinderen in België lijdt aan kinderreuma. 1/3de van de bevolking

Nadere informatie

Omgaan met de ziekte. Omgaan met de ziekte

Omgaan met de ziekte. Omgaan met de ziekte Omgaan met de ziekte Omgaan met de ziekte Inhoud Omgaan met de ziekte, april 2016 3 Inleiding 4 Invloed op mijn leven 4 Omgaan met klachten 5 In de rouw 7 Onzekerheid 8 Een ander zelfbeeld 9 Reactie van

Nadere informatie

KOELKAST TEMPERATUUR IN HUISHOUDENS

KOELKAST TEMPERATUUR IN HUISHOUDENS KOELKAST TEMPERATUUR IN HUISHOUDENS Een onderzoek naar de temperatuur van de koelkast in Nederlandse huishoudens. Project: 15911 1 Agenda 1. Onderzoeksverantwoording 1.1 Achtergrond en doelstelling 1.2

Nadere informatie

Rapport flitspeiling Opvang asielzoekers

Rapport flitspeiling Opvang asielzoekers Rapport flitspeiling Opvang asielzoekers Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 21 September 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen

Zorgverzekeringen. Thema-onderzoek. Zorgverzekeringen Thema-onderzoek TNS 5-11-2013 Inhoud 1 Restitutie- en naturapolis 4 2 Aanvullende verzekeringen 12 3 Overstappen en vertrouwen 16 TNS 5-11-2013 2 Achtergrondinformatie De Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Gemeenteraadsverkiezingen Sportdeelname Index Hardlooprapportage en gemeentelijk sportbeleid februari 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

DISH Ziekte van Forestier

DISH Ziekte van Forestier DISH Ziekte van Forestier Inleiding Bij u is vastgesteld dat u DISH heeft, ook wel de ziekte van Forestier genoemd. U heeft hierdoor vooral s ochtends last van stijfheid van de borst- en lendenwervelkolom.

Nadere informatie

Chronisch ziek en Werk. Ton van Hout Projectcoördinator t.vanhout@reumabond.nl 06-53275486

Chronisch ziek en Werk. Ton van Hout Projectcoördinator t.vanhout@reumabond.nl 06-53275486 Chronisch ziek en Werk Ton van Hout Projectcoördinator t.vanhout@reumabond.nl 06-53275486 Introductie. Reumapatiëntenbond Reumafonds Reuma in Nederland 2 Omvang van groep mensen met een reumatische aandoening

Nadere informatie

Fysiotherapie en Ergotherapie bij Parkinsonismen

Fysiotherapie en Ergotherapie bij Parkinsonismen Fysiotherapie en Ergotherapie bij Parkinsonismen Suzanne Ross Woerden, 4 oktober 2014 Agenda Even voorstellen Parkinson netwerk Wat is Fysiotherapie? Wat is Ergotherapie? Parkinsonismen Procedure en verzekering

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek cao VVT

Rapportage Onderzoek cao VVT Rapportage Onderzoek cao VVT Versie 1.0 Aan Robien Hali, CNV Publieke Zaak Door Tjerk Eilander, MWM2 Datum 08-06-2012 Inhoudsopgave Inleiding & samenvatting 03 Houding ten aanzien van cao-akkoord 06 Houding

Nadere informatie

161 Samenvatting L L sub01-bw-spaetgens - Processed on: Processed on:

161 Samenvatting L L sub01-bw-spaetgens - Processed on: Processed on: Samenvatting 161 162 Samenvatting 163 Samenvatting Jicht is een gewrichtsontsteking, ook wel artritis genoemd, en is wereldwijd de meest voorkomende reumatische aandoening. Jicht komt vaker voor bij mannen

Nadere informatie

Het zorgstelsel als onderwerp van gesprek Factsheet Databank Communicatie

Het zorgstelsel als onderwerp van gesprek Factsheet Databank Communicatie Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Het zorgstelsel als onderwerp van gesprek. J. Noordman, C. van Dijk, P. Verhaak. Utrecht: NIVEL, 2008) worden gebruikt.

Nadere informatie

RAPPORTAGE DRAAGVLAKONDERZOEK CAO VVT

RAPPORTAGE DRAAGVLAKONDERZOEK CAO VVT RAPPORTAGE DRAAGVLAKONDERZOEK CAO VVT INHOUDSOPGAVE Blz + Inleiding 03 + Management Summary 06 + Uitkomsten 08 + Ontwikkelingen in de VVT 08 + Houding ten aanzien van CAO-akkoord 14 + Houding ten aanzien

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

Etanercept. Enbrel, Benepali

Etanercept. Enbrel, Benepali Etanercept Enbrel, Benepali Inhoud Hoe werkt etanercept? 3 Voor welke aandoeningen wordt etanercept gebruikt? 3 Hoe moet ik het gebruiken? 3 Hoe moet ik het bewaren? 4 Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Nadere informatie

Burgerpanel Wijdemeren

Burgerpanel Wijdemeren BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 2 2019 COMMUNICATIE Gemeente Maart-mei 2019 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Wat leren werknemers en werkgevers van een burn-out? Onderzoek in opdracht van Zilveren Kruis mei 2017

Wat leren werknemers en werkgevers van een burn-out? Onderzoek in opdracht van Zilveren Kruis mei 2017 Wat leren werknemers en werkgevers van een burn-out? Onderzoek in opdracht van Zilveren Kruis mei 2017 1 Over de terugkeer bij de werkgever na een burn-out De hoofdoorzaak van een burn-out is een disbalans

Nadere informatie