REGELS VAN HET VOETBALSPEL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGELS VAN HET VOETBALSPEL"

Transcriptie

1 REGELS VAN HET VOETBALSPEL

2

3 Opmerkingen bij de Spelregels Wijzigingen Behoudens de goedkeuring van de betrokken nationale bond en vooropgesteld dat de principes van deze regels onaangetast blijven, zijn afwijkingen van de toepassingen mogelijk bij wedstrijden van jeugdspelers onder de 16 jaar, bij dameswedstrijden, bij veteranenwedstrijden (spelers boven de 35 jaar) en bij wedstrijden voor mindervaliden. De volgende aanpassingen mogen afzonderlijk of gezamenlijk worden toegepast: de afmeting van het speelveld de grootte, het gewicht en het materiaal van de bal de afstand tussen de doelpalen en de hoogte van de doellat boven de grond de duur van het spel (eerste en tweede helft) de vervanging van spelers Verdere aanpassingen zijn alleen toegestaan met toestemming van de International Football Association Board. Mannelijk en vrouwelijk In de spelregels wordt gemakshalve alleen verwezen naar het mannelijk geslacht ten aanzien van scheidsrechters, assistent-scheidsrechters, spelers en officials; bedoeld wordt zowel het mannelijk als het vrouwelijk geslacht. Officiële talen Namens de International Football Association Board, publiceert FIFA de Spelregels in het Engels, Frans, Duits en Spaans. Bij enig verschil in de bewoordingen is de Engelse tekst doorslaggevend. Sleutel Een vertikaal streepje in de linker marge geeft aan dat het gaat om een nieuwe wijziging in de Spelregel. 3

4 4

5 Inhoudsopgave Pagina De spelregels 1 - Het speelveld 2 - De bal 3 - Het aantal spelers 4 - De uitrusting van de spelers 5 - De scheidsrechter 6 - De assistent-scheidsrechters 7 - De duur van de wedstrijd 8 - Het begin en de hervatting van het spel 9 - De bal in en uit het spel 10 - Hoe er wordt gescoord 11 - Buitenspel 12 - Overtredingen en Onsportief gedrag 13 - Vrije schoppen 14 - Strafschop 15 - Inworp 16 - Doelschop 17 - Hoekschop Procedure om de winnaar van een wedstrijd of van een heen- en terugwedstrijd te bepalen De technische zone De vierde official en de reserve assistent-scheidsrechter Interpretatie van de Spelregels en richtlijnen voor scheidsrechters 5

6 Regel 1 Het speelveld Veldoppervlak Wedstrijden mogen gespeeld worden op natuurlijke of synthetische oppervlakken overeenkomstig de competitiereglementen. De kleur van synthetische oppervlakken is groen. Wanneer synthetische oppervlakken gebruikt worden in ofwel competitiewedstrijden tussen vertegenwoordigende teams van bij de FIFA aangesloten bonden, ofwel in internationale competitiewedstrijden, moet het oppervlak voldoen aan de eisen van de FIFA Quality Concept for Artificial Turf of de International Artificial Turf Standard, tenzij speciale afwijking is verleend door de FIFA. Afbakening van het speelveld Het speelveld moet rechthoekig zijn en afgebakend met lijnen. Deze lijnen behoren tot de gebieden die ze afbakenen. De twee lange afbakeningslijnen heten zijlijnen en de twee korte worden doellijnen genoemd. Het speelveld is verdeeld in twee helften door een middenlijn, die het midden van de twee zijlijnen verbindt. Het middelpunt van het speelveld wordt aangegeven in het midden van de middenlijn. Hieromheen is een cirkel getrokken met een straal van 9,15 meter. Lijnen mogen worden aangebracht buiten het speelveld, op 9,15 meter van de kwartcirkel, loodrecht op de doellijnen en de zijlijnen, om ervoor te zorgen dat de verdedigers deze afstand in acht nemen wanneer een hoekschop wordt genomen. 6

7 Regel 1 Het speelveld Afmetingen De lengte van de zijlijn moet langer zijn dan de lengte van de doellijn. Lengte (zijlijn): minimaal 90 m maximaal 120 m Breedte (doellijn): minimaal 45 m maximaal 90 m Alle lijnen moeten even breed zijn en mogen de 12 cm niet overschrijden. Internationale wedstrijden Lengte (zijlijn): minimaal 100 m maximaal 110 m Breedte (doellijn): minimaal 64 m maximaal 75 m Het doelgebied Loodrecht op de doellijn, binnen het speelveld, zijn twee lijnen met een lengte van 5,50 m getrokken op een afstand van 5,50 m van de binnenzijde van elke doelpaal. Zij zijn aan de uiteinden verbonden door een lijn evenwijdig aan de doellijn. Het gebied dat door deze lijnen wordt afgebakend, heet het doelgebied. 7

8 Regel 1 Het speelveld Het strafschopgebied Loodrecht op de doellijn, binnen het speelveld, zijn twee lijnen met een lengte van 16,50 m getrokken op een afstand van 16,50 m van de binnenzijde van elke doelpaal. Zij zijn aan de uiteinden verbonden door een lijn evenwijdig aan de doellijn. Het gebied dat wordt afgebakend door deze lijnen heet het strafschopgebied. In elk strafschopgebied is een strafschopstip aangebracht op een afstand van 11 m van het midden van de doellijn even ver van beide doelpalen. Buiten het strafschopgebied is een cirkelboog aangebracht met een straal van 9,15 m, gemeten vanaf de strafschopstip. Vlaggenstokken Op elke hoek van het speelveld dient een hoekvlaggenstok met vlag te staan. Deze hoekvlaggenstok is minstens 1,50 m hoog en mag van boven niet in een punt eindigen. Er mogen ook vlaggenstokken worden geplaatst aan de uiteinden van de middenlijn op een afstand van minimaal 1 m buiten de zijlijn. Het hoekschopgebied Binnen het speelveld is een kwartcirkel aangebracht, met een straal van 1 m, gemeten vanaf elke hoekvlaggenstok. 8

9 Regel 1 Het speelveld De doelen Op het midden van elke doellijn moet een doel zijn geplaatst. Het doel bestaat uit twee loodrecht staande palen, elk op gelijke afstand van de hoekvlaggenstokken, die aan de bovenzijde verbonden zijn door een horizontale doellat. De doelpalen en doellat moeten gemaakt zijn van hout, metaal of van een ander goedgekeurd materiaal. Ze moeten vierkant, rechthoekig, rond of ovaal van vorm zijn en mogen geen gevaar opleveren voor de spelers. De afstand tussen de palen is 7,32 m en de afstand van de onderkant van de doellat tot de grond is 2,44 m. Beide doelpalen en de doellat moeten dezelfde breedte en dikte hebben en mogen niet breder of dikker zijn dan 12 cm. De doellijnen moeten dezelfde breedte hebben als de doelpalen en de doellat. Er mogen netten worden vastgemaakt aan de doelen en de grond achter de doelen, op voorwaarde dat ze goed worden ondersteund en dat ze de doelverdediger niet hinderen. De doelpalen en de doellatten moeten wit zijn. Veiligheid Doelen moeten stevig in de grond zijn verankerd. Verplaatsbare doelen mogen alleen worden gebruikt als ze aan deze voorwaarde voldoen m (8ft) 7.32 m (8yds) 9

10 Regel 1 Het speelveld Het speelveld STRAFSCHOPSTIP Cirkelboog van de strafschopstip ZIJLIJN Hoekvlag hoogte 10

11 Regel 1 Het speelveld Afmetingen volgens het metrisch stelsel 9,15 m Afmetingen volgens Engelse maateenheden 10 yds 11

12 Regel 1 Het speelveld Beslissingen van de International F.A. Board Beslissing 1 Daar waar een technische zone bestaat, dient deze te voldoen aan de door de IFAB goedgekeurde vereisten, die elders in deze uitgave zijn opgenomen in het gedeelte genaamd De technische zone. 12

13 REGEL 2 DE BAL Eigenschappen en afmetingen De bal: is bolvormig is gemaakt van leer of ander geschikt materiaal heeft een omtrek van niet meer dan 70 cm en niet minder dan 68 cm weegt niet meer dan 450 gram en niet minder dan 410 gram bij het begin van de wedstrijd heeft een druk gelijk aan 0,6-1,1 atmosfeer ( g/cm2) op zeeniveau Vervanging van een onbruikbare bal Indien de bal barst of onbruikbaar wordt tijdens de wedstrijd: wordt de wedstrijd onderbroken wordt de wedstrijd hervat met het laten vallen van de reservebal op de plaats waar de eerste bal onbruikbaar werd, tenzij het spel werd onderbroken in het doelgebied. In dit geval zal de scheidsrechter de bal laten vallen op de lijn van het doelgebied, die evenwijdig loopt aan de doellijn zo dicht mogelijk bij de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken Indien de bal barst of onbruikbaar wordt terwijl deze niet in het spel is bij een beginschop, doelschop, hoekschop, vrije schop, strafschop of inworp: wordt de wedstrijd hervat zoals hij hervat had moeten worden De bal mag tijdens de wedstrijd enkel worden vervangen met toestemming van de scheidsrechter. 13

14 REGEL 2 DE BAL Beslissingen van de International F.A. Board Beslissing 1 In aanvulling op de eisen gesteld in regel 2 mogen tijdens officiële competitiewedstrijden, georganiseerd onder auspiciën van de FIFA of de confederaties, enkel ballen worden gebruikt waarop één van de volgende aanduidingen is aangebracht: het officiële FIFA APPROVED logo het officiële FIFA INSPECTED logo het INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD logo Een dergelijk logo op een bal geeft aan dat deze officieel is getest en in overeenstemming is bevonden met specifieke technische eisen, verschillend voor ieder logo, aanvullend aan de minimum eisen gesteld in Regel 2. De lijst met aanvullende eisen, specifiek voor ieder logo, moet goedgekeurd zijn door de IFAB. De instituten die de testen uitvoeren, zijn onderworpen aan de goedkeuring van de FIFA. Voor competities van nationale bonden mag worden geëist dat de te gebruiken ballen één van deze drie logo s dragen. Beslissing 2 Tijdens officiële competitiewedstrijden, georganiseerd onder auspiciën van FIFA, de confederaties of de nationale bonden, is iedere vorm van commerciële publiciteit op de bal verboden. Enkel het embleem van de competitie, de organisator van de competitie of de fabrikant is toegelaten. De competitiereglementering mag de afmetingen en het aantal van dergelijke vermeldingen beperken. 14

15 REGEL 3 HET AANTAL SPELERS Spelers Een wedstrijd wordt gespeeld door twee ploegen, elk uit niet meer dan elf spelers bestaande, van wie één de doelverdediger moet zijn. Een wedstrijd mag niet worden begonnen, indien een ploeg bestaat uit minder dan zeven spelers. Officiële competities Tijdens een officiële competitiewedstrijd georganiseerd onder auspiciën van de FIFA, de confederaties of de nationale bonden mogen maximaal drie wisselspelers worden ingezet. De competitiereglementen moeten aangeven hoeveel wisselspelers mogen worden opgegeven, variërend van drie tot maximaal zeven. Andere wedstrijden In wedstrijden van nationale A elftallen mogen maximaal 6 wisselspelers worden ingezet. In alle andere wedstrijden mag een groter aantal wisselspelers gebruikt worden op voorwaarde dat: de betrokken ploegen overeenstemming bereiken over het maximum aantal de scheidsrechter vóór de wedstrijd wordt ingelicht Indien de scheidsrechter niet ingelicht wordt of indien er geen overeenstemming wordt bereikt vóór de wedstrijd, mogen er maximaal 6 wisselspelers ingezet worden. Alle wedstrijden Bij alle wedstrijden moeten de namen van de wisselspelers vóór de wedstrijd aan de scheidsrechter worden opgegeven. Iedere wisselspeler, wiens naam vóór de wedstrijd aan de scheidsrechter niet werd opgegeven, mag niet deelnemen aan de wedstrijd. 15

16 REGEL 3 HET AANTAL SPELERS Wisselprocedure Om een speler te wisselen door een wisselspeler moet aan volgende voorwaarden worden voldaan: de scheidsrechter moet op de hoogte zijn gebracht voordat een voorgestelde wissel plaatsvindt de wisselspeler mag het speelveld pas betreden nadat de te wisselen speler het speelveld heeft verlaten en nadat de wisselspeler een teken heeft gekregen van de scheidsrechter de wisselspeler moet het speelveld betreden ter hoogte van de middenlijn en tijdens een onderbreking van de wedstrijd de wissel is definitief wanneer de wisselspeler het speelveld betreedt vanaf dat moment wordt de wisselspeler speler en de vervangen speler wordt een gewisselde speler de gewisselde speler neemt niet verder deel aan de wedstrijd alle wisselspelers vallen onder het gezag en de rechtsbevoegdheid van de scheidsrechter, ongeacht het feit of ze aan het spel deelnemen of niet Plaatsvervanging doelverdediger Ieder van de overige spelers mag van plaats wisselen met de doelverdediger, op voorwaarde dat: de scheidsrechter op de hoogte is gebracht voordat de plaatsvervanging gebeurt de plaatsvervanging gebeurt tijdens een onderbreking van de wedstrijd 16

17 REGEL 3 HET AANTAL SPELERS Overtredingen en straffen Als een wisselspeler of een gewisselde speler het speelveld betreedt zonder toestemming van de scheidsrechter: onderbreekt de scheidsrechter het spel (hoeft niet onmiddellijk indien de wisselspeler of de gewisselde speler het spel niet beïnvloedt) geeft de scheidsrechter hem een waarschuwing wegens onsportief gedrag en gebiedt hem het speelveld te verlaten als de scheidsrechter het spel heeft onderbroken, wordt het hervat met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij vanaf de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken (zie Regel 13 plaats van de vrije schop) Als een speler van plaats wisselt met de doelverdediger zonder vooraf de toestemming van de scheidsrechter te hebben bekomen: laat de scheidsrechter voort spelen geeft de scheidsrechter de betrokken spelers een waarschuwing bij de eerstvolgende spelonderbreking Voor elke andere overtreding van deze regel: ontvangen de betrokken spelers een waarschuwing wordt het spel hervat met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij vanaf de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken (zie Regel 13 plaats van de vrije schop) Uitsluiting van spelers en wisselspelers Een speler die werd uitgesloten voordat de wedstrijd is begonnen, mag alleen vervangen worden door één van de opgegeven wisselspelers. Een opgegeven wisselspeler die werd uitgesloten, zowel vóór als na het begin van de wedstrijd, mag niet worden gewisseld. 17

18 REGEL 4 DE UITRUSTING VAN DE SPELERS Veiligheid Een speler mag niets dragen dat gevaarlijk is voor hem of een andere speler (dit geldt ook voor alle soorten sieraden). Basisuitrusting De verplichte basisuitrusting van een speler bestaat uit de volgende afzonderlijke onderdelen: een trui of shirt met mouwen - wanneer de speler onderkleding draagt, moeten de mouwen van dezelfde hoofdkleur zijn als de mouwen van de trui of het shirt een korte broek - wanneer hieronder een andere korte broek wordt gedragen, moet deze van dezelfde hoofdkleur zijn als de korte broek kousen scheenbeschermers schoeisel Scheenbeschermers moeten volledig zijn bedekt door de kousen moeten vervaardigd zijn uit rubber, plastic of een gelijksoortig geschikt materiaal moeten een aanvaardbare graad van bescherming bieden Kleuren Beide ploegen moeten kleuren dragen die hen onderscheiden van elkaar en ook van de scheidsrechter en de assistent-scheidsrechters Iedere doelverdediger moet kleuren dragen die hem onderscheidt van de andere spelers, de scheidsrechter en de assistent-scheidsrechters 18

19 REGEL 4 DE UITRUSTING VAN DE SPELERS Overtredingen en straffen Bij een overtreding van deze regel: moet het spel niet onderbroken worden wordt de overtredende speler door de scheidsrechter verzocht het speelveld te verlaten om zijn uitrusting in orde te brengen verlaat de speler het speelveld bij de eerstvolgende spelonderbreking, tenzij hij zijn uitrusting al in orde heeft gebracht mag een speler die is opgedragen het speelveld te verlaten om zijn uitrusting in orde te brengen, niet terugkeren zonder toestemming van de scheidsrechter controleert de scheidsrechter of de uitrusting van de speler in orde is voordat hij hem toestemming geeft het speelveld weer te betreden mag de speler alleen dan het speelveld weer betreden, wanneer de bal uit het spel is Een speler aan wie is opgedragen om het speelveld te verlaten vanwege een overtreding van deze regel en die het speelveld opnieuw betreedt zonder toestemming van de scheidsrechter ontvangt een waarschuwing. Spelhervatting Als het spel is onderbroken door de scheidsrechter om een waarschuwing te geven: wordt de wedstrijd hervat met een indirecte vrije schop, te nemen door een speler van de tegenpartij, vanaf de plaats waar de bal was toen de scheidsrechter de wedstrijd onderbrak (zie Regel 13 plaats van de vrije schop) 19

20 REGEL 4 DE UITRUSTING VAN DE SPELERS Beslissingen van de International F.A. Board Beslissing 1 De spelers mogen geen slogans of reclame tonen die op hun onderkleding staat. Op de verplichte basisuitrusting mogen geen politieke, religieuze of persoonlijke opschriften staan. Een speler die zijn trui omhoog doet of uittrekt om slogans of reclame te tonen, zal door de organisator van de competitie bestraft worden. De ploeg van een speler wiens verplichte basisuitrusting politieke, religieuze of persoonlijke opschriften of slogans vertoont, zal door de organisator van de competitie of door de FIFA bestraft worden. 20

21 REGEL 5 DE SCHEIDSRECHTER Het gezag van de scheidsrechter Elke wedstrijd staat onder leiding van een scheidsrechter, die het volledige gezag heeft om de spelregels toe te passen met betrekking tot de wedstrijd waarvoor hij is aangesteld. Bevoegdheden en plichten De scheidsrechter: past de spelregels toe geeft leiding aan de wedstrijd in samenwerking met de assistent-scheidsrechters en, waar van toepassing, met de vierde official ziet erop toe dat elke te gebruiken bal voldoet aan de eisen gesteld in regel 2 ziet erop toe dat de uitrusting van de spelers voldoet aan de eisen gesteld in regel 4 treedt op als tijdopnemer en noteert alle feiten die van belang zijn onderbreekt, staakt tijdelijk of definitief de wedstrijd, naar eigen oordeel, voor iedere overtreding van de regels onderbreekt, staakt tijdelijk of definitief de wedstrijd wegens om het even welke vorm van overlast van buitenaf onderbreekt de wedstrijd indien, naar zijn oordeel, een speler ernstig geblesseerd is en ziet erop toe dat de speler van het speelveld wordt geëvacueerd. Een gekwetste speler mag enkel terugkeren op het speelveld nadat het spel hervat is laat het spel doorgaan totdat de bal uit het spel is als een speler, naar zijn oordeel, slechts licht geblesseerd is ziet erop toe dat een speler met een bloedende wonde het speelveld verlaat. De speler mag enkel terugkeren na een teken van de scheidsrechter, nadat deze heeft vastgesteld dat het bloeden is gestopt laat het spel doorgaan wanneer de ploeg waartegen een overtreding werd begaan hieruit voordeel kan trekken en bestraft de oorspronkelijke overtreding indien het verwachte voordeel op dat moment achterwege blijft bestraft de zwaarste overtreding indien een speler tegelijkertijd meer dan één overtreding begaat 21

22 REGEL 5 DE SCHEIDSRECHTER neemt disciplinaire maatregelen tegen spelers die zich schuldig maken aan een overtreding die bestraft dient te worden met een waarschuwing of een uitsluiting. Hij is niet verplicht dit onmiddellijk te doen, maar moet het wel doen bij de eerstvolgende spelonderbreking treedt op tegen clubofficials die zich op een onverantwoorde manier gedragen en kan, naar eigen oordeel, hen van het speelveld en de directe omgeving verwijderen handelt op aangeven van de assistent-scheidsrechters met betrekking tot voorvallen die hij zelf niet heeft waargenomen ziet erop toe dat onbevoegde personen niet op het speelveld komen hervat de wedstrijd na een spelonderbreking voorziet de bevoegde instanties van een wedstrijdrapport over elke genomen disciplinaire maatregel tegen spelers en/of clubofficials en over ieder ander incident dat plaatsvond vóór, tijdens of na de wedstrijd Beslissingen van de scheidsrechter De beslissingen van de scheidsrechter betreffende spelaangelegenheden, inbegrepen het al dan niet valideren van een doelpunt en de uitslag van de wedstrijd, zijn bindend. De scheidsrechter mag alleen op een beslissing terugkomen wanneer hij inziet dat de beslissing onjuist was of, naar eigen oordeel, op advies van een assistent-scheidsrechter of de vierde official, vooropgesteld dat hij het spel nog niet heeft hervat of de wedstrijd heeft beëindigd. 22

23 REGEL 5 DE SCHEIDSRECHTER Beslissingen van de International F.A. Board Beslissing 1 Een scheidsrechter (of waar van toepassing een assistent scheidsrechter of vierde official) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor : enige soort verwonding opgelopen door een speler, official of toeschouwer enige schade aan eigendommen van welke soort dan ook enige andere schade geleden door enig individu, club, bedrijf, bond of elk ander organisme, ten gevolge van, of mogelijk ten gevolge van, welke beslissing dan ook die hij mag nemen in het kader van de spelregels of met betrekking tot de normale procedures die vereist zijn om een wedstrijd te organiseren, te spelen en te leiden. Een dergelijke beslissing kan zijn: een beslissing dat de toestand van het speelveld of het terrein of dat de weersomstandigheden zo zijn, dat ze het al dan niet mogelijk maken dat een wedstrijd gespeeld kan worden een beslissing om een wedstrijd definitief te staken om welke reden dan ook een beslissing inzake de geschiktheid van de uitrusting van het speelveld en de tijdens de wedstrijd gebruikte bal een beslissing om een wedstrijd al dan niet te onderbreken vanwege overlast van het publiek of vanwege enig probleem in de publieke zones een beslissing om het spel al dan niet te onderbreken om toe te staan dat een geblesseerde speler van het speelveld wordt geëvacueerd om te worden verzorgd een beslissing om te eisen dat een geblesseerde speler van het speelveld wordt geëvacueerd om te worden verzorgd een beslissing om een speler al dan niet toe te staan bepaalde kleding of uitrusting te dragen een beslissing (voor zover dit tot zijn verantwoordelijkheid gerekend kan worden) om al dan niet toe te staan dat wie dan ook (inclusief club- en terreinofficials, veiligheidsbeambten, fotografen of andere mediavertegenwoordigers) aanwezig zijn in de nabijheid van het speelveld iedere andere beslissing die hij kan nemen in overeenstemming met de spelregels of overeenkomstig zijn taken conform de voorwaarden van de FIFA, confederatie, nationale bond of competitiereglementen of voorschriften waaronder de wedstrijd wordt gespeeld 23

24 REGEL 5 DE SCHEIDSRECHTER Beslissing 2 In tornooien en competities waar een vierde official is aangeduid, moeten de functie en de verplichtingen van deze laatste in overeenstemming zijn met de door de International FA Board goedgekeurde richtlijnen, die elders opgenomen worden in dit boek. 24

25 REGEL 6 DE ASSISTeNT-SCHEIDSRECHTERS Taken Er worden twee assistent-scheidsrechters aangesteld. Zij hebben tot taak, afhankelijk van de beslissing van de scheidsrechter, aan te geven: wanneer de bal volledig buiten het speelveld is welke ploeg recht heeft op een hoekschop, doelschop of inworp wanneer een speler bestraft kan worden omdat hij zich in buitenspelpositie bevindt wanneer een wisselprocedure wordt gevraagd wanneer onbehoorlijk gedrag of enig ander incident plaatsvond buiten het gezichtsveld van de scheidsrechter wanneer overtredingen begaan worden waarbij de assistent-scheidsrechters dichter bij de actie zijn dan de scheidsrechter (inbegrepen, in bepaalde omstandigheden, de overtredingen begaan in het strafschopgebied) of, bij strafschoppen, de doelwachter van de doellijn komt, voordat de bal is getrapt en of de bal over de doellijn is gegaan Assistentie De assistent-scheidsrechters moeten bovendien de scheidsrechter bijstaan de wedstrijd overeenkomstig de spelregels te leiden. Zo mogen zij het speelveld betreden om te helpen de afstand van 9.15 meter te bewerkstelligen. In geval van ongeoorloofde inmenging of onbehoorlijk gedrag van een assistentscheidsrechter zal de scheidsrechter hem van zijn taak ontheffen en hierover rapporteren aan de bevoegde instanties. 25

26 REGEL 7 DUUR VAN DE WEDSTRIJD Speeltijd Een wedstrijd bestaat uit twee gelijke helften van 45 minuten, tenzij anders is overeengekomen tussen de scheidsrechter en de twee deelnemende ploegen. Elke afspraak om de duur van de helften te veranderen (bijv. elke helft terug te brengen tot 40 minuten wegens onvoldoende licht) moet zijn gemaakt vóór aanvang van de wedstrijd en moet in overeenstemming zijn met de competitiereglementen. De rust na de eerste helft De spelers hebben recht op een rustpauze na de eerste helft. Deze onderbreking mag niet langer duren dan 15 minuten. In de competitiereglementen moet zijn opgenomen hoe lang de rustpauze na de eerste helft duurt. De duur van de rustpauze na de eerste helft mag alleen met toestemming van de scheidsrechter worden gewijzigd. Bijtellen van de verloren tijd In elke helft wordt tijd bijgeteld die verloren is gegaan door: het wisselen van spelers het beoordelen (verzorgen) van blessures bij spelers evacuatie van geblesseerde spelers tot buiten het speelveld tijd rekken enige andere reden De tijd die wordt bijgeteld is ter beoordeling van de scheidsrechter Strafschop Indien een strafschop moet genomen of hernomen worden, wordt de duur van elke speelhelft verlengd tot de strafschop zijn uitwerking heeft gehad. Definitief gestaakte wedstrijd Een definitief gestaakte wedstrijd wordt opnieuw gespeeld, tenzij de competitiereglementen anders bepalen. 26

27 REGEL 8 HET BEGIN EN DE HERVATTING VAN HET SPEL Vóór de beginschop Een muntstuk wordt opgeworpen en de ploeg die de toss wint, kiest het doel in welke richting ze zal aanvallen tijdens de eerste helft. De andere ploeg neemt de beginschop. De ploeg die de toss wint, neemt bij het begin van de tweede helft de beginschop. Bij het begin van de tweede helft wisselen de ploegen van speelhelft. De beginschop Een beginschop is een manier om het spel te beginnen of te hervatten: aan het begin van de wedstrijd nadat een doelpunt is gemaakt bij het begin van de tweede helft bij het begin van elke verlenging, indien van toepassing Uit een beginschop kan rechtstreeks worden gescoord. Uitvoering alle spelers bevinden zich op eigen speelhelft de tegenstanders van de nemer van de beginschop bevinden zich op minstens 9,15 meter van de bal totdat deze in het spel is de bal moet stilliggen op de middenstip de scheidsrechter geeft een teken de bal is in het spel wanneer hij getrapt is en in voorwaartse richting beweegt de nemer van de beginschop mag de bal niet opnieuw raken voordat deze is geraakt door een andere speler Wanneer een ploeg een doelpunt heeft gemaakt, wordt de beginschop genomen door de tegenpartij. 27

28 REGEL 8 HET BEGIN EN DE HERVATTING VAN HET SPEL Overtredingen en straffen Indien de nemer van de beginschop de bal opnieuw raakt voordat deze is geraakt door een andere speler: wordt een indirecte vrije schop toegekend aan de tegenpartij, te nemen vanaf de plaats waar de bal was toen de overtreding begaan werd (zie Regel 13 plaats van de vrije schop) Voor elke andere overtreding van de beginschop procedure: moet de beginschop worden hernomen Scheidsrechtersbal Indien, terwijl de bal nog in het spel is, de scheidsrechter zich genoodzaakt ziet het spel tijdelijk te onderbreken voor om het even welke reden, niet elders in de spelregels vermeld, dan wordt het spel hervat met een scheidsrechtersbal. Uitvoering De scheidsrechter laat de bal vallen op de plaats waar deze was toen het spel werd onderbroken, tenzij het spel werd stilgelegd in het doelgebied. In dit geval, zal de scheidsrechter de bal laten vallen op de lijn van het doelgebied, die evenwijdig loopt aan de doellijn en op een plek zo dicht mogelijk bij de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken De bal is in het spel zodra deze de grond raakt. Overtredingen en straffen Een scheidsrechtersbal wordt hernomen: als de bal wordt geraakt door een speler alvorens de bal de grond raakt als de bal, nadat deze de grond heeft geraakt, buiten het speelveld terechtkomt, zonder te zijn geraakt door een speler 28

29 REGEL 9 DE BAL IN EN UIT HET SPEL De bal uit het spel De bal is uit het spel wanneer: hij volledig over de doellijn of zijlijn is gegaan, hetzij over de grond, hetzij door de lucht het spel is onderbroken door de scheidsrechter De bal in het spel De bal is in het spel op ieder ander moment, dus ook wanneer hij: terugspringt van een doelpaal, doellat of hoekvlaggenstok en in het speelveld blijft terugspringt van de scheidsrechter of een assistent-scheidsrechter wanneer deze zich binnen het speelveld bevinden Elke bal die via de hoekschopvlag, doelpaal of dwarslat terugspringt in het speelveld blijft in het spel Bal in het spel Bal in het spel Bal in het spel Bal in het spel Bal uit het spel 29

30 REGEL 10 HOE ER WORDT GESCOORD Doelpunt Er wordt gescoord wanneer de bal volledig over de doellijn is gegaan tussen de doelpalen en onder de doellat, mits er voorafgaandelijk geen overtreding van de spelregels werd begaan door de ploeg die scoort. Winnende ploeg De ploeg die het meest heeft gescoord tijdens de wedstrijd, wint. Wanneer beide ploegen evenveel hebben gescoord, of wanneer er niet is gescoord, is er sprake van een gelijkspel. Competitiereglementen Indien de competitiereglementen bepalen dat er een winnaar moet zijn wanneer een wedstrijd of een «uit- en thuiswedstrijd» in een gelijk spel is geëindigd, zijn alleen de volgende procedures, welke zijn goedgekeurd door de International F.A. Board, toegestaan: de regeling van doelpunten aangetekend op verplaatsing de verlenging de strafschoppenserie Doelpunt Geen doelpunt 30

31 REGEL 11 - BUITENSPEL Buitenspelpositie Buitenspelpositie als zodanig is geen overtreding. Een speler bevindt zich in buitenspelpositie indien: hij dichter bij de doellijn van de tegenpartij is dan de bal en de voorlaatste tegenstander Een speler bevindt zich niet in buitenspelpositie indien: hij zich op zijn eigen speelhelft bevindt of hij gelijk staat met de voorlaatste tegenstander of hij gelijk staat met de twee laatste tegenstanders Strafbaar Een speler wordt alleen voor zijn buitenspelpositie bestraft indien hij, op het moment dat de bal wordt geraakt of gespeeld door een medespeler, naar het oordeel van de scheidsrechter, actief bij het spel is betrokken door: in te grijpen in het spel of een tegenstander in diens spel te beïnvloeden of voordeel te trekken uit zijn buitenspelpositie Niet strafbaar Een speler wordt niet voor zijn buitenspelpositie bestraft indien hij de bal rechtstreeks ontvangt uit een: doelschop inworp hoekschop Overtredingen en straffen In het geval van een strafbare buitenspelpositie kent de scheidsrechter een indirecte vrije schop toe aan de tegenpartij, te nemen vanaf de plaats waar de overtreding plaatsvond ( zie Regel 13 plaats van de vrije schop). 31

32 REGEL 12 OVERTREDINGEN EN ONSPORTIEF GEDRAG Overtredingen en onsportief gedrag worden bestraft met: Een directe vrije schop Een directe vrije schop wordt toegekend aan de tegenpartij indien een speler één van de zeven volgende overtredingen begaat op een wijze die door de scheidsrechter wordt beoordeeld als onvoorzichtig, roekeloos, of als gepaard gaande met buitensporige inzet: een tegenstander trapt of probeert te trappen een tegenstander doet struikelen of tracht te doen struikelen op een tegenstander springt een tegenstander aanvalt een tegenstander slaat of probeert te slaan een tegenstander duwt een tegenstander tackelt Een directe vrije schop wordt ook toegekend aan de tegenpartij indien een speler één van de drie volgende overtredingen begaat: een tegenstander vasthoudt op of naar een tegenstander spuwt opzettelijk de bal met de hand speelt (dit geldt niet voor de doelverdediger binnen zijn eigen strafschopgebied) Een directe vrije schop wordt genomen vanaf de plaats waar de overtreding plaatsvond (zie Regel 13 plaats van de vrije schop). Een strafschop Een strafschop wordt toegekend, indien een speler één van de tien hierboven genoemde overtredingen begaat in zijn eigen strafschopgebied, ongeacht de plaats waar de bal zich bevindt, mits deze in het spel is. 32

33 REGEL 12 OVERTREDINGEN EN ONSPORTIEF GEDRAG Een indirecte vrije schop Een indirecte vrije schop wordt toegekend aan de tegenpartij, indien een doelverdediger, binnen zijn eigen strafschopgebied, één van de vier volgende overtredingen begaat: de bal langer dan 6 seconden in de handen vasthoudt alvorens hem los te laten de bal weer met de handen aanraakt nadat hij deze in het spel heeft gebracht en zonder dat deze door een andere speler geraakt is de bal met de handen aanraakt nadat deze doelbewust door een medespeler naar hem werd getrapt de bal met de handen aanraakt nadat hij deze rechtstreeks heeft ontvangen uit een inworp genomen door een medespeler Een indirecte vrije schop wordt ook toegekend aan de tegenpartij, indien een speler, naar het oordeel van de scheidsrechter: speelt op een gevaarlijke wijze een tegenstander in zijn loop belemmert voorkomt dat de doelverdediger de bal uit zijn handen in het spel kan brengen een andere overtreding begaat, niet eerder genoemd in Regel 12, waarvoor het spel wordt onderbroken om de speler te waarschuwen of uit te sluiten Een indirecte vrije schop wordt genomen vanaf de plaats waar de overtreding plaatsvond (zie Regel 13 plaats van de vrije schop). 33

34 REGEL 12 OVERTREDINGEN EN ONSPORTIEF GEDRAG Disciplinaire straffen De gele kaart wordt gebruikt om aan te geven dat een speler, een wisselspeler of een gewisselde speler gewaarschuwd werd. De rode kaart wordt gebruikt om aan te geven dat een speler, een wisselspeler of een gewisselde speler uitgesloten werd. Een gele of een rode kaart mag enkel getoond worden aan een speler, een wisselspeler of aan een gewisselde speler. De scheidsrechter heeft de bevoegdheid disciplinaire maatregelen te nemen vanaf het ogenblik dat hij het speelveld betreedt tot het moment dat hij het speelveld verlaat na het eindsignaal. Een speler die een overtreding begaat, zowel binnen als buiten het speelveld, die wordt bestraft met een waarschuwing of een uitsluiting, wordt bestraft naargelang de aard van de overtreding. Dit geldt voor alle overtredingen begaan ten opzichte van een tegenstander, een medespeler, de scheidsrechter, een assistent-scheidsrechter of eender welke persoon. Overtredingen die met een waarschuwing worden bestraft Een speler ontvangt een waarschuwing en wordt de gele kaart getoond, indien hij één van de zeven volgende overtredingen begaat: onsportief gedrag door woord of gebaar tonen het niet eens te zijn met een beslissing van de scheidsrechter herhaaldelijk de spelregels overtreden de uitvoering van een spelhervatting vertragen niet de vereiste afstand in acht nemen bij een hoekschop, een vrije schop of een inworp het speelveld (opnieuw) betreden zonder toestemming van de scheidsrechter doelbewust het speelveld verlaten zonder toestemming van de scheidsrechter 34

35 REGEL 12 OVERTREDINGEN EN ONSPORTIEF GEDRAG Een wisselspeler of gewisselde speler krijgt een waarschuwing en wordt de gele kaart getoond, indien hij één van de drie volgende overtredingen begaat: onsportief gedrag door woord of gebaar tonen het niet eens te zijn met een beslissing van de scheidsrechter de uitvoering van een spelhervatting vertragen Overtredingen die met een uitsluiting worden bestraft Een speler, wisselspeler of gewisselde speler wordt van het speelveld gezonden en wordt de rode kaart getoond, indien hij één van de zeven volgende overtredingen begaat: ernstig gemeen spel gewelddadig gedrag op of naar een tegenstander of een ander persoon spuwen de tegenpartij een doelpunt of een duidelijke scoringskans ontnemen door opzettelijk de bal met de hand te spelen (dit geldt niet voor de doelverdediger binnen zijn eigen strafschopgebied) een tegenstander die zich in de richting van het doel van de tegenpartij begeeft, een duidelijke scoringskans ontnemen met een overtreding waarvoor een vrije schop of strafschop moet worden toegekend grove, beledigende taal of een scheldwoord gebruiken en/of beledigende gebaren maken een tweede waarschuwing ontvangen in dezelfde wedstrijd Een speler, wisselspeler of gewisselde speler die uitgesloten werd, moet de omgeving van het speelveld en de technische zone verlaten. 35

36 REGEL 13 VRIJE SCHOPPEN Soorten vrije schoppen Vrije schoppen zijn direct of indirect. De directe vrije schop Bal in het doel indien de bal rechtstreeks in het doel van de tegenpartij wordt getrapt, wordt een doelpunt toegekend indien de bal rechtstreeks in het eigen doel wordt getrapt, wordt een hoekschop toegekend aan de tegenpartij De indirecte vrije schop Teken De scheidsrechter geeft aan dat het een indirecte vrije schop betreft door zijn arm boven zijn hoofd te heffen. Hij moet zijn arm in die positie houden, totdat de schop is genomen en de bal is aangeraakt door een andere speler of uit het spel is. Bal in het doel Er kan alleen worden gescoord indien de bal, nadat de vrije schop is genomen, geraakt wordt door een andere speler voordat hij in het doel gaat: wanneer de bal rechtstreeks in het doel van de tegenpartij wordt getrapt, wordt een doelschop toegekend wanneer de bal rechtstreeks in het eigen doel wordt getrapt, wordt een hoekschop toegekend aan de tegenpartij Uitvoering Zowel bij de directe als bij de indirecte vrije schop moet de bal stilliggen op het ogenblik dat de schop genomen wordt en de nemer mag de bal niet opnieuw raken alvorens hij werd geraakt door een andere speler. 36

37 REGEL 13 VRIJE SCHOPPEN Plaats van de vrije schop Vrije schop binnen het strafschopgebied Directe of indirecte vrije schop voor de verdedigende partij: alle tegenstanders bevinden zich op tenminste 9,15 meter van de bal alle tegenstanders blijven buiten het strafschopgebied totdat de bal in het spel is de bal is in het spel wanneer deze rechtstreeks buiten het strafschopgebied is getrapt een vrije schop binnen het doelgebied mag worden genomen vanaf elk willekeurig punt binnen dat gebied Indirecte vrije schop voor de aanvallende partij: alle tegenstanders bevinden zich op tenminste 9,15 meter van de bal totdat deze in het spel is, tenzij ze op de eigen doellijn tussen de doelpalen staan de bal is in het spel wanneer deze is getrapt en beweegt een indirecte vrije schop binnen het doelgebied wordt genomen vanaf de lijn van het doelgebied, die evenwijdig loopt aan de doellijn, vanaf een plek zo dicht mogelijk bij de plaats van de overtreding Vrije schop buiten het strafschopgebied alle tegenstanders bevinden zich op tenminste 9,15 meter van de bal totdat de bal in het spel is de bal is in het spel wanneer deze is getrapt en beweegt de vrije schop wordt genomen vanaf de plaats waar de overtreding plaatsvond of vanaf de plaats waar de bal was op het ogenblik van de overtreding (afhankelijk van de overtreding) 37

38 REGEL 13 VRIJE SCHOPPEN Overtredingen en straffen Wanneer een vrije schop wordt genomen en een tegenstander bevindt zich dichter bij de bal dan de vereiste afstand: wordt de vrije schop hernomen Wanneer bij een vrije schop voor de verdedigende partij binnen het eigen strafschopgebied de bal niet rechtstreeks buiten het strafschopgebied wordt gebracht: wordt de vrije schop hernomen Vrije schop genomen door een andere speler dan de doelman Als de nemer, nadat de bal in het spel is, de bal opnieuw raakt (behalve met zijn handen), voordat deze is geraakt door een andere speler: wordt een indirecte vrije schop toegekend aan de tegenpartij, te nemen vanaf de plaats waar de overtreding plaatsvond (zie Regel 13 plaats van de vrije schop) Als de nemer, nadat de bal in het spel is, opzettelijk de bal met hand of arm speelt, voordat deze is geraakt door een andere speler: wordt een directe vrije schop toegekend aan de tegenpartij, te nemen vanaf de plaats waar de overtreding plaatsvond (zie Regel 13 plaats van de vrije schop) wordt een strafschop toegekend indien de overtreding plaatsvond binnen het eigen strafschopgebied 38

39 REGEL 13 VRIJE SCHOPPEN Vrije schop genomen door de doelverdediger Als de doelverdediger, nadat de bal in het spel is, de bal opnieuw raakt (behalve met zijn handen), voordat deze is geraakt door een andere speler: wordt een indirecte vrije schop toegekend aan de tegenpartij, te nemen vanaf de plaats waar de overtreding plaatsvond (zie Regel 13 plaats van de vrije schop) Als de doelverdediger, nadat de bal in het spel is, opzettelijk de bal met de hand of arm speelt, voordat deze is geraakt door een andere speler: wordt een directe vrije schop toegekend aan de tegenpartij indien de overtreding plaatsvond buiten zijn eigen strafschopgebied, te nemen vanaf de plaats waar de overtreding plaatsvond (zie Regel 13 plaats van de vrije schop) wordt een indirecte vrije schop toegekend aan de tegenpartij indien de overtreding plaatsvond binnen zijn eigen strafschopgebied, te nemen vanaf de plaats waar de overtreding plaatsvond (zie Regel 13 plaats van de vrije schop) 39

40 REGEL 14 STRAFSCHOP Indien de bal in het spel is, wordt een strafschop toegekend tegen de ploeg die binnen het eigen strafschopgebied één van de tien overtredingen begaat, waarvoor een directe vrije schop wordt toegekend. Uit een strafschop kan rechtstreeks worden gescoord. De wedstrijd moet worden verlengd voor een strafschop die wordt genomen aan het einde van een helft of aan het einde van een verlenging. Positie van de bal en de spelers De bal: moet op de strafschopstip liggen De speler die de strafschop neemt : moet duidelijk geïdentificeerd zijn De doelverdediger van de verdedigende partij: moet, totdat de bal is getrapt, op de doellijn tussen de doelpalen blijven met de voorzijde van zijn lichaam richting strafschopnemer De overige spelers bevinden zich: binnen het speelveld buiten het strafschopgebied achter de strafschopstip op tenminste 9,15 meter van de strafschopstip 40

41 REGEL 14 STRAFSCHOP Uitvoering nadat de spelers hun posities hebben ingenomen in overeenstemming met deze regel, geeft de scheidsrechter het teken dat de strafschop genomen mag worden de strafschopnemer trapt de bal in voorwaartse richting hij speelt de bal niet opnieuw voordat deze is geraakt door een andere speler de bal is in het spel wanneer deze is getrapt en in voorwaartse richting beweegt Wanneer een strafschop wordt genomen tijdens de normale speeltijd, of wanneer er wordt verlengd aan het einde van de eerste of tweede helft om de strafschop te laten nemen of hernemen, wordt een doelpunt toegekend indien, voordat de bal het doelvlak passeert: de bal één of beide doelpalen raakt en/of de doellat, en/of de doelverdediger. De scheidsrechter bepaalt wanneer een strafschop zijn uitwerking heeft gehad. 41

42 REGEL 14 STRAFSCHOP Overtredingen en straffen Nadat de scheidsrechter het teken voor het nemen van een strafschop heeft gegeven, kunnen zich, voordat de bal in het spel is, volgende situaties voordoen: De strafschopnemer overtreedt de Spelregels: de scheidsrechter laat de strafschop nemen als de bal in het doel gaat, wordt de strafschop hernomen als de bal niet in het doel gaat, onderbreekt de scheidsrechter het spel en hervat de wedstrijd met een indirecte vrije schop voor de verdedigende ploeg, vanaf de plaats van de overtreding De doelverdediger overtreedt de Spelregels: de scheidsrechter laat de strafschop nemen als de bal in het doel gaat, wordt het doelpunt toegekend als de bal niet in het doel gaat, wordt de strafschop hernomen Een medespeler van de strafschopnemer overtreedt de Spelregels : de scheidsrechter laat de strafschop nemen als de bal in het doel gaat, wordt de strafschop hernomen als de bal niet in het doel gaat, onderbreekt de scheidsrechter het spel en hervat de wedstrijd met een indirecte vrije schop voor de verdedigende partij, vanaf de plaats van de overtreding Een medespeler van de doelverdediger overtreedt de Spelregels: de scheidsrechter laat de strafschop nemen als de bal in het doel gaat, wordt een doelpunt toegekend als de bal niet in het doel gaat, wordt de strafschop hernomen Spelers van zowel de verdedigende als van de aanvallende partij begaan een overtreding: de strafschop wordt hernomen 42

43 REGEL 14 STRAFSCHOP Als, nadat de strafschop is genomen: De strafschopnemer de bal opnieuw raakt (behalve met zijn handen) voordat deze is geraakt door een andere speler: wordt een indirecte vrije schop toegekend aan de tegenpartij, te nemen vanaf de plaats waar de overtreding plaatsvond (zie Regel 13 plaats van de vrije schop) De strafschopnemer opzettelijk de bal met hand of arm speelt voordat deze is geraakt door een andere speler: wordt een directe vrije schop toegekend aan de tegenpartij, te nemen vanaf de plaats waar de overtreding plaatsvond (zie Regel 13 plaats van de vrije schop) De bal wordt geraakt door een handeling van buitenaf, terwijl de bal zich in voorwaartse richting beweegt: wordt de strafschop hernomen De bal terug in het speelveld springt van de doelverdediger, de doellat of een doelpaal, en dan wordt geraakt door een handeling van buitenaf: onderbreekt de scheidrechter het spel wordt het spel hervat met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal werd geraakt door de handeling van buitenaf, tenzij de bal door de handeling van buitenaf werd geraakt in het doelgebied. In dit geval, zal de scheidsrechter de bal laten vallen op de lijn van het doelgebied, die evenwijdig loopt aan de doellijn en op een plek zo dicht mogelijk bij de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken 43

44 REGEL 15 inworp Een inworp is een manier om het spel te hervatten. Wanneer de bal volledig over de zijlijn is gegaan, hetzij over de grond, hetzij door de lucht, wordt een inworp toegekend aan de tegenpartij van de speler die de bal het laatst raakte. Uit een inworp kan niet rechtstreeks worden gescoord. Uitvoering Op het moment van inwerpen moet de inwerper: met de voorzijde van zijn lichaam in de richting van het speelveld staan met een gedeelte van elke voet op of achter de zijlijn staan de bal met beide handen vasthouden de bal inwerpen van achter het hoofd en daarboven loslaten de bal inwerpen vanop de plaats waar deze het speelveld verliet Alle tegenstrevers moeten ten minste twee meter afstand houden van de plaats waar de inworp wordt genomen. De bal is in het spel onmiddellijk nadat deze in het speelveld is gekomen. De inwerper mag de bal niet opnieuw raken, voordat deze is geraakt door een andere speler. Overtredingen en straffen Inworp genomen door een andere speler dan de doelverdediger Als de inwerper, nadat de bal in het spel is gebracht, de bal opnieuw raakt (behalve met zijn handen) voordat deze is geraakt door een andere speler: wordt een indirecte vrije schop toegekend aan de tegenpartij, te nemen vanaf de plaats waar de overtreding plaatsvond (zie Regel 13 plaats van de vrije schop) 44

45 REGEL 15 inworp Als de inwerper, nadat de bal in het spel is gebracht, opzettelijk de bal met de hand speelt, voordat deze is geraakt door een andere speler: wordt een directe vrije schop toegekend aan de tegenpartij, te nemen vanaf de plaats waar de overtreding plaatsvond (zie Regel 13 plaats van de vrije schop) wordt een strafschop toegekend wanneer de overtreding plaatsvond binnen het strafschopgebied van de inwerper Inworp genomen door de doelverdediger: Als de doelverdediger, nadat de bal in het spel is gebracht, de bal opnieuw raakt (behalve met zijn handen) voordat deze is geraakt door een andere speler: wordt een indirecte vrije schop toegekend aan de tegenpartij, te nemen vanaf de plaats waar de overtreding plaatsvond (zie Regel 13 plaats van de vrije schop) Als de doelverdediger, nadat de bal in het spel is gebracht, opzettelijk de bal met de hand speelt, voordat deze is geraakt door een andere speler: wordt een directe vrije schop toegekend aan de tegenpartij wanneer de overtreding plaatsvond buiten zijn eigen strafschopgebied, te nemen vanaf de plaats van de overtreding (zie Regel 13 plaats van de vrije schop) wordt een indirecte vrije schop toegekend aan de tegenpartij wanneer de overtreding plaatsvond binnen zijn eigen strafschopgebied, te nemen vanaf de plaats van de overtreding (zie Regel 13 plaats van de vrije schop) Indien een tegenstander de inwerper ongeoorloofd misleidt of hindert: ontvangt hij een waarschuwing wegens onsportief gedrag Voor elke andere overtreding van deze regel: wordt de inworp genomen door een speler van de tegenpartij 45

46 REGEL 16 DOELSCHOP Een doelschop is een manier om het spel te hervatten. Een doelschop wordt toegekend wanneer de bal volledig over de doellijn is gegaan, hetzij over de grond, hetzij door de lucht, en het laatst is aangeraakt door een speler van de aanvallende partij, mits niet is gescoord zoals bepaald in regel 10 Vanuit een doelschop kan rechtstreeks worden gescoord, maar alleen in het doel van de tegenpartij. Uitvoering de doelschop wordt genomen door een speler van de verdedigende partij vanaf een willekeurig punt binnen het doelgebied de tegenstanders blijven buiten het strafschopgebied totdat de bal in het spel is de nemer speelt de bal niet opnieuw voordat deze is geraakt door een andere speler de bal is in het spel wanneer deze rechtstreeks buiten het strafschopgebied is getrapt Overtredingen en straffen Als de bal niet rechtstreeks buiten het strafschopgebied wordt getrapt: wordt de doelschop hernomen Doelschop genomen door een andere speler dan de doelverdediger Als de nemer, nadat de bal in het spel is gebracht, de bal opnieuw raakt (behalve met zijn handen), voordat deze is geraakt door een andere speler: wordt een indirecte vrije schop toegekend aan de tegenpartij, te nemen vanaf de plaats waar de overtreding plaatsvond (zie Regel 13 plaats van de vrije schop) Als de nemer, nadat de bal in het spel is gebracht, opzettelijk de bal met de hand speelt, voordat deze is geraakt door een andere speler: wordt een directe vrije schop toegekend aan de tegenpartij, te nemen vanaf de plaats waar de overtreding plaatsvond (zie Regel 13 plaats van de vrije schop) wordt een strafschop toegekend wanneer de overtreding plaatsvond binnen het strafschopgebied van de nemer 46

47 REGEL 16 DOELSCHOP Doelschop genomen door de doelverdediger Als de doelverdediger, nadat de bal in het spel is gebracht, de bal opnieuw raakt (behalve met zijn handen), voordat deze is geraakt door een andere speler: wordt een indirecte vrije schop toegekend aan de tegenpartij, te nemen vanaf de plaats waar de overtreding plaatsvond (zie Regel 13 plaats van de vrije schop) Als de doelverdediger, nadat de bal in het spel is gebracht, opzettelijk de bal met de hand speelt, voordat deze is geraakt door een andere speler: wordt een directe vrije schop toegekend aan de tegenpartij, wanneer de overtreding plaatsvond buiten het strafschopgebied van de doelverdediger, te nemen vanaf de plaats waar de overtreding plaatsvond (zie Regel 13 plaats van de vrije schop) wordt een indirecte vrije schop toegekend aan de tegenpartij, wanneer de overtreding plaatsvond binnen het strafschopgebied van de doelverdediger, te nemen vanaf de plaats waar de overtreding plaatsvond (zie Regel 13 plaats van de vrije schop) Voor elke andere overtreding van deze regel: wordt de doelschop hernomen 47

REGELS VAN HET VOETBALSPEL

REGELS VAN HET VOETBALSPEL REGELS VAN HET VOETBALSPEL 2012-2013 3 OPMERKINGEN BIJ DE SPELREGELS Wijzigingen Behoudens de goedkeuring van de betrokken nationale bond en vooropgesteld dat de principes van deze Regels onaangetast

Nadere informatie

REGELS VAN HET VOETBALSPEL 2014-2015

REGELS VAN HET VOETBALSPEL 2014-2015 REGELS VAN HET VOETBALSPEL 2014-2015 Opmerkingen bij de Spelregels Wijzigingen Behoudens de goedkeuring van de betrokken nationale bond en vooropgesteld dat de principes van deze Regels onaangetast blijven,

Nadere informatie

REGELS VAN HET VOETBALSPEL

REGELS VAN HET VOETBALSPEL REGELS VAN HET VOETBALSPEL 2007-2008 REGELS VAN HET VOETBALSPEL 2007-2008 OPMERKINGEN BIJ DE SPELREGELS Wijzigingen Met het akkoord van de betrokken nationale bond en met inachtneming van de basisprincipes,

Nadere informatie

REGELS VAN HET VOETBALSPEL

REGELS VAN HET VOETBALSPEL REGELS VAN HET VOETBALSPEL 2012-2013 3 OPMERKINGEN BIJ DE SPELREGELS Wijzigingen Behoudens de goedkeuring van de betrokken nationale bond en vooropgesteld dat de principes van deze Regels onaangetast

Nadere informatie

1 De spelregelwijzigingen die de FIFA in 2001 heeft doorgevoerd, zijn voor de werkgroep spelregels veldvoetbal aanleiding om een nieuw spelregelboek

1 De spelregelwijzigingen die de FIFA in 2001 heeft doorgevoerd, zijn voor de werkgroep spelregels veldvoetbal aanleiding om een nieuw spelregelboek 1 De spelregelwijzigingen die de FIFA in 2001 heeft doorgevoerd, zijn voor de werkgroep spelregels veldvoetbal aanleiding om een nieuw spelregelboek uit te geven. De meest opvallende wijziging is het laten

Nadere informatie

INLEIDING. De werkgroep spelregels veldvoetbal: Juli 2006

INLEIDING. De werkgroep spelregels veldvoetbal: Juli 2006 INLEIDING In deze uitgave van de "Spelregels Veldvoetbal" zijn de spelregelwijzigingen die de FIFA heeft doorgevoerd, verwerkt. In verband met het WK zijn de wijzigingen van kracht geworden per 1 juni

Nadere informatie

INLEIDING. In deze uitgave van de "Spelregels Veldvoetbal" zijn de spelregelwijzigingen die de FIFA vanaf 1 juli 2005 heeft doorgevoerd, verwerkt.

INLEIDING. In deze uitgave van de Spelregels Veldvoetbal zijn de spelregelwijzigingen die de FIFA vanaf 1 juli 2005 heeft doorgevoerd, verwerkt. INLEIDING In deze uitgave van de "Spelregels Veldvoetbal" zijn de spelregelwijzigingen die de FIFA vanaf 1 juli 2005 heeft doorgevoerd, verwerkt. De wijzigingen betreffen: in regel 3 is nu geregeld dat

Nadere informatie

Informatie voor scheidsrechters

Informatie voor scheidsrechters Informatie voor scheidsrechters De aftrap en toss Fijn, de wedstrijd kan beginnen! Wel op een correcte manier natuurlijk. De aftrap Een aftrap is de manier om een wedstrijd te beginnen of om het spel te

Nadere informatie

De Assistent Scheidsrechter

De Assistent Scheidsrechter De Assistent Scheidsrechter Wat te doen en hoe te handelen. DATUM 21 december 2015 AUTEUR COMMISSIE SCHEIDSRECHTERS ZAKEN CSV 28 VERSIE 1.0 PAGINA 1 van 21 1 PAGINA 2 van 21 Voorwoord Deze instructie is

Nadere informatie

VV Nieuwerkerk Handleiding grensrechters. VV Nieuwerkerk Handleiding grensrechters

VV Nieuwerkerk Handleiding grensrechters. VV Nieuwerkerk Handleiding grensrechters Inhoud 1. Doel 2. Taak 3. Voor aanvang van een wedstrijd 4. Wanneer moet een assistent scheidsrechter vlaggen? 5. Welke positie moet een assistent scheidsrechter innemen bij spelhervattingen? 6. Enkele

Nadere informatie

INLEIDING. In deze uitgave van het spelregelboek zijn alle wijzigingen tot en met 2001 verwerkt.

INLEIDING. In deze uitgave van het spelregelboek zijn alle wijzigingen tot en met 2001 verwerkt. INLEIDING De spelregelwijzigingen die de FIFA in 2001 heeft doorgevoerd, zijn voor de werkgroep spelregels veldvoetbal aanleiding om een nieuw spelregelboek uit te geven. De meest opvallende wijziging

Nadere informatie

DE ASSISTENT SCHEIDSRECHTER VAN HRC 27/STORMVOGELS 28!

DE ASSISTENT SCHEIDSRECHTER VAN HRC 27/STORMVOGELS 28! DE ASSISTENT SCHEIDSRECHTER VAN HRC 27/STORMVOGELS 28! Spelregels informatieavond Samenstelling: Evelien Peters,William Aengenend & Jaap Arts Welkom Inhoud 1. Introductie 2. Spelregels 3. De assistent

Nadere informatie

INLEIDING. Wij vestigen uw aandacht graag nog op de onderstaande onderwerpen:

INLEIDING. Wij vestigen uw aandacht graag nog op de onderstaande onderwerpen: INLEIDING In deze uitgave zijn de spelregelwijzigingen verwerkt die de FIFA per 1 juli 2007 heeft ingevoerd. De wijzigingen zijn niet bijzonder ingrijpend, maar de intentie is geweest om meer duidelijkheid

Nadere informatie

SPELREGELS IN HET KORT

SPELREGELS IN HET KORT SPELREGELS IN HET KORT SCHEIDSRECHTERS / JEUGDSCHEIDSRECHTERS Onze vereniging beschikt over niet al teveel scheidsrechters. Nieuwe scheidsrechters zijn dan ook van harte welkom. Mocht het zo zijn dat het

Nadere informatie

Informatie over de functie van assistent scheidsrechter.

Informatie over de functie van assistent scheidsrechter. Informatie over de functie van assistent scheidsrechter. Inhoud Doel...3 Taak...4 Voor aanvang van een wedstrijd...4 Wanneer moet een assistent scheidsrechter vlaggen:...4 Welke positie moet een assistent

Nadere informatie

belangrijkste reglementswijzigingen seizoen 2019/2020 update: woensdag 7 augustus 2019

belangrijkste reglementswijzigingen seizoen 2019/2020 update: woensdag 7 augustus 2019 SPELREGELS DA 2018 belangrijkste reglementswijzigingen seizoen 2019/2020 update: woensdag 7 augustus 2019 Voor meer toelichting verwijzen we naar het officiële boekje Regels van het Voetbalspel editie

Nadere informatie

VV Moordrecht Handleiding grensrechters 1

VV Moordrecht Handleiding grensrechters 1 VV Moordrecht Handleiding grensrechters 1 Doel 2 Taak 2 Voor aanvang van een wedstrijd 2 Wanneer moet een assistent scheidsrechter vlaggen: 3 Welke positie moet een assistent scheidsrechter innemen bij

Nadere informatie

Informatie over de functie van assistent scheidsrechter.

Informatie over de functie van assistent scheidsrechter. Informatie over de functie van assistent scheidsrechter. Leuth, 9 december 2013 [1] Inhoud Doel... 3 Taak... 4 Voor aanvang van een wedstrijd... 4 Wanneer moet een assistent scheidsrechter vlaggen:....

Nadere informatie

Informatie over functie van. ASSISTENT SCHEIDSRECHTER (grensrechter)

Informatie over functie van. ASSISTENT SCHEIDSRECHTER (grensrechter) Informatie over functie van ASSISTENT SCHEIDSRECHTER (grensrechter) Delta Sports Scheidsrechter commissie Houten, september 2014 Inhoudsopgave Doel Taak Voor aanvang van een wedstrijd Wanneer moet een

Nadere informatie

Wijzigingen aan de Regels van het Voetbalspel /08/2016

Wijzigingen aan de Regels van het Voetbalspel /08/2016 Wijzigingen aan de Regels van het Voetbalspel 2016-2017 27/08/2016 Spelregel 1 : Het speelveld Artificiële en natuurlijke ondergrond mogen niet gecombineerd worden. Hybridesystemen zijn toegestaan (= kunstgras

Nadere informatie

Spelregelwijzigingen Tubeke 10 augustus 2019

Spelregelwijzigingen Tubeke 10 augustus 2019 Spelregelwijzigingen 2019-2020 Tubeke 10 augustus 2019 Inleiding Doel van de wijzigingen: Verbeteren gedrag en respect van spelers Verhogen reële speeltijd Verhogen eerlijkheid en aantrekkelijkheid van

Nadere informatie

SpelregelS veldvoetbal

SpelregelS veldvoetbal SpelregelS veldvoetbal uitgave juli 2011 knvb.nl Spelregels veldvoetbal Nederlandse uitgave Laws of the Game 2011-2012 Uitgave juli 2011 Opmerkingen bij de spelregels Opmerkingen bij de spelregels Aanpassingen

Nadere informatie

SpelregelS veldvoetbal

SpelregelS veldvoetbal SpelregelS veldvoetbal uitgave juli 2011 knvb.nl Spelregels veldvoetbal Nederlandse uitgave Laws of the Game 2011-2012 Uitgave juli 2011 Opmerkingen bij de spelregels Opmerkingen bij de spelregels Aanpassingen

Nadere informatie

2. In welke van de volgende situaties dient het spel te worden hervat met een indirecte vrije schop?

2. In welke van de volgende situaties dient het spel te worden hervat met een indirecte vrije schop? REEKS 1 1. p het moment dat een speler binnen het speelveld voorbij komt lopen, gooit een gewisselde speler van de tegenpartij vanaf de bank een bidon naar deze speler. Hoe hervat de scheidsrechter het

Nadere informatie

FZK Zaalvoetbalregels

FZK Zaalvoetbalregels FZK Zaalvoetbalregels 1. Het speelveld: A: Het strafschopgebied: Dit is het doelgebied van de keeper en heeft een doorsnee van 6 meter. De overtredingen, die hier plaats vinden worden als volgt uitgevoerd:

Nadere informatie

SAMENVATTING SPELREGELWIJZIGINGEN 2016/'17

SAMENVATTING SPELREGELWIJZIGINGEN 2016/'17 SAMENVATTING SPELREGELWIJZIGINGEN 2016/'17 VOOR ARBITRAGE Uitgave nr. : Versie 1.1 Datum : 13 juli 2016 Puntsgewijze samenvatting van de spelregelwijzigingen REGEL 1 HET SPEELVELD Een combinatie van kunstmatige

Nadere informatie

assistent-scheidsrechter assistent-scheidsrechter Spelregels veldvoetbal

assistent-scheidsrechter assistent-scheidsrechter Spelregels veldvoetbal assistent-scheidsrechter assistent-scheidsrechter Spelregels veldvoetbal Laws of the Game seizoen 2015-2016 1 Spelregels veldvoetbal Nederlandse uitgave Laws of the Game seizoen 2015-2016 Uitgave juli

Nadere informatie

Herziening spelregels 2009 2010

Herziening spelregels 2009 2010 Herziening spelregels 2009 2010 Regel 1 Het speelveld VELDOPPERVLAK Nieuwe tekst Wedstrijden mogen worden gespeeld op natuurlijke of kunstmatige oppervlakken overeenkomstig de competitiereglementen. De

Nadere informatie

Aanpassingen aanvullende instructies werkgroep spelregels veldvoetbal juli 2012

Aanpassingen aanvullende instructies werkgroep spelregels veldvoetbal juli 2012 Aanpassingen aanvullende instructies werkgroep spelregels veldvoetbal juli 2012 Beste lezer, In dit document vindt u alle wijzigingen en aanvullingen die door de werkgroep spelregels zijn aangebracht op

Nadere informatie

21 september 2015. Reglement

21 september 2015. Reglement 2 september 205 Reglement INLEIDING INHOUDSTAFEL Fairplay charter... 3 Regel : Speelveld... 4 Regel 2: Poules... 4 Regel 3: Bal...6 Regel 4: Aantal spelers... 6 Regel 5: Uitrusting van de spelers... 7

Nadere informatie

SPELREGELS 2019/ 20 SPELREGELWIJZIGINGEN. Datum : 1 juni 2019

SPELREGELS 2019/ 20 SPELREGELWIJZIGINGEN. Datum : 1 juni 2019 SPELREGELS 2019/ 20 SPELREGELWIJZIGINGEN Datum : 1 juni 2019 INLEIDING De 133 ste JAV van de IFAB in Aberdeen, Schotland op 2 maart 2019 heeft een aantal wijzigingen en toelichtingen met betrekking tot

Nadere informatie

Circulaire nr Zurich, 12 mei Spelregelwijzigingen Geachte heer, mevrouw,

Circulaire nr Zurich, 12 mei Spelregelwijzigingen Geachte heer, mevrouw, Circulaire nr. 1262 Zurich, 12 mei 2011 Spelregelwijzigingen 2011 2012 Geachte heer, mevrouw, De 125 ste Jaarlijks Algemene Vergadering van de International Football Association Board (IFAB) vond plaats

Nadere informatie

SCHEIDS, BUITENSPEL!, ZIE JE DAT NIET!, BRILLETJE NODIG!

SCHEIDS, BUITENSPEL!, ZIE JE DAT NIET!, BRILLETJE NODIG! SPELREGELRUBRIEK MET DE LAATSTE WIJZIGINGEN. SCHEIDS, BUITENSPEL!, ZIE JE DAT NIET!, BRILLETJE NODIG! Scheids buitenspel is een vaak gehoorde opmerking binnen en buiten het voetbalveld. Het geeft maar

Nadere informatie

SAMENVATTING SPELREGELWIJZIGINGEN 2016/'17

SAMENVATTING SPELREGELWIJZIGINGEN 2016/'17 SAMENVATTING SPELREGELWIJZIGINGEN 2016/'17 VOOR SPELERS Uitgave nr. : Versie 1.1 Datum : 13 juli 2016 Puntsgewijze samenvatting van de spelregelwijzigingen die van belang zijn voor de spelers REGEL 1 HET

Nadere informatie

Wijzigingen SPELREGELS Leuven 05/08/2017

Wijzigingen SPELREGELS Leuven 05/08/2017 Wijzigingen SPELREGELS 2017-2018 Leuven 05/08/2017 Wijzigingen Spelregels 2017-2018 REGEL 1 : Het Speelveld Wijzigingen Kunstgras mag gebruikt worden als belijning voor grasvelden indien dit geen gevaar

Nadere informatie

Handleiding Videotest spelregels Themabijeenkomst

Handleiding Videotest spelregels Themabijeenkomst Handleiding Videotest spelregels Themabijeenkomst Deze videotest is gemaakt op basis van de spelregelwijzigingen die per juni 2016 zijn ingegaan. Met behulp van deze test kunnen de cursisten oefenen met

Nadere informatie

Buitenspel! Nee, hij niet! Buitenspel! Nee, hij niet! Samenvatting van de spelregels veldvoetbal

Buitenspel! Nee, hij niet! Buitenspel! Nee, hij niet! Samenvatting van de spelregels veldvoetbal Buitenspel! Buitenspel! Nee, hij niet! Nee, hij Samenvatting van de spelregels veldvoetbal niet! Inhoudsopgave Dit is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. De teksten zijn gebaseerd op

Nadere informatie

Buitenspel! Nee, hij niet! Buitenspel! Nee, hij niet! Samenvatting van de spelregels veldvoetbal

Buitenspel! Nee, hij niet! Buitenspel! Nee, hij niet! Samenvatting van de spelregels veldvoetbal Buitenspel! Buitenspel! Nee, hij niet! Nee, hij Samenvatting van de spelregels veldvoetbal niet! Inhoudsopgave klik op de hoofdstukken om door het boekje te gaan Dit is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse

Nadere informatie

BUITENSPEL! NEE, HIJ NIET! SAMENVATTING VAN DE SPELREGELS VELDVOETBAL

BUITENSPEL! NEE, HIJ NIET! SAMENVATTING VAN DE SPELREGELS VELDVOETBAL BUITENSPEL! NEE, HIJ NIET! INHOUDSOPGAVE klik op de hoofdstukken om door het boekje te gaan Dit is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. De teksten zijn gebaseerd op de Spelregels Veldvoetbal

Nadere informatie

REGELS VAN HET VOETBALSPEL

REGELS VAN HET VOETBALSPEL REGELS VAN HET VOETBALSPEL 2016-2017 Opmerkingen bij de Spelregels Wijzigingen Behoudens de goedkeuring van de betrokken nationale bond en vooropgesteld dat de principes van deze Regels onaangetast blijven,

Nadere informatie

handleiding scheidsrechters zaalvoetbal Uitgave juli 2011

handleiding scheidsrechters zaalvoetbal Uitgave juli 2011 handleiding scheidsrechters zaalvoetbal Uitgave juli 2011 handleiding scheidsrechters zaalvoetbal Uitgave juli 2011 KNVB Woudenbergseweg 56-58, 3707 HX Zeist Postbus 515, 3700 AM Zeist Telefoon 0343-499211

Nadere informatie

REGELS VAN HET VOETBALSPEL

REGELS VAN HET VOETBALSPEL REGELS VAN HET VOETBALSPEL 2017-2018 Opmerkingen bij de Spelregels Wijzigingen Behoudens de goedkeuring van de betrokken nationale bond en vooropgesteld dat de principes van deze Regels onaangetast blijven,

Nadere informatie

ASSISTENT SCHEIDSRECHTER

ASSISTENT SCHEIDSRECHTER ASSISTENT SCHEIDSRECHTER Wat zijn je taken? Hoe moet je lopen? Welk vlagsignaal geef je? september 2015 Coen van den Brink Voetbalvereniging SVI Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Posities... 4 2.1 Aftrap...

Nadere informatie

Spelregels district zaalvoetbal

Spelregels district zaalvoetbal Spelregels district zaalvoetbal Juli 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 Regel 1 Het speelveld 5 Regel 2 De bal 8 Regel 3 Het aantal spelers 10 Regel 4 De uitrusting van de spelers 16 Regel 5 De scheidsrechter

Nadere informatie

Buitenspel! Nee, hij niet! Buitenspel! Nee, hij niet! Samenvatting van de spelregels veldvoetbal

Buitenspel! Nee, hij niet! Buitenspel! Nee, hij niet! Samenvatting van de spelregels veldvoetbal Buitenspel! Buitenspel! Nee, hij niet! Nee, hij Samenvatting van de spelregels veldvoetbal niet! Inhoudsopgave klik op de hoofdstukken om door het boekje te gaan Dit is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse

Nadere informatie

Handleiding Grensrechter. De functie van assistent scheidsrechter, wat houdt het in?

Handleiding Grensrechter. De functie van assistent scheidsrechter, wat houdt het in? Handleiding Grensrechter De functie van assistent scheidsrechter, wat houdt het in? Inhoud: Doel Taak Aanvang wedstrijd Wanneer vlaggen? Welke positie? Spelregels: Wanneer is de bal in het spel? Buitenspel

Nadere informatie

assistent-scheidsrechter assistent-scheidsrechter Spelregels veldvoetbal

assistent-scheidsrechter assistent-scheidsrechter Spelregels veldvoetbal assistent-scheidsrechter assistent-scheidsrechter Spelregels veldvoetbal Laws of the Game seizoen 2016-2017 1 Spelregels veldvoetbal Nederlandse uitgave Laws of the Game seizoen 2016-2017 Uitgave juni

Nadere informatie

OPLEIDINGSCURSUS VOOR KANDIDAAT-SCHEIDSRECHTER

OPLEIDINGSCURSUS VOOR KANDIDAAT-SCHEIDSRECHTER OPLEIDINGSCURSUS VOOR KANDIDAAT-SCHEIDSRECHTER Ouders Bestuur Overheden Voetbalspeler Sponsors Begeleiders Trainers VISIE Manager Spelregels laten respecteren Opvoeder preventief optreden VISIE Spelen

Nadere informatie

Handleiding assistent-scheidsrechter

Handleiding assistent-scheidsrechter Handleiding assistent-scheidsrechter Den Ham, 17 september 2015 Deze handleiding geeft een korte toelichting over de wijze van signalering en positionering van een assistent-scheidrechter bij een officiële

Nadere informatie

SPELREGELS 2017/'18 SPELREGELWIJZIGINGEN PRAKTISCHE RICHTLIJNEN. Datum : 1 juni 2017

SPELREGELS 2017/'18 SPELREGELWIJZIGINGEN PRAKTISCHE RICHTLIJNEN. Datum : 1 juni 2017 SPELREGELS 2017/'18 SPELREGELWIJZIGINGEN Datum : 1 juni 2017 PRAKTISCHE RICHTLIJNEN SAMENVATTING VAN DE SPELREGELWIJZIGINGEN 2017/ 18 Onderstaand een vereenvoudigde samenvatting van de belangrijkste veranderingen

Nadere informatie

SPELREGELS 2017/'18 SPELREGELWIJZIGINGEN PRAKTISCHE RICHTLIJNEN. Datum : 1 juni 2017

SPELREGELS 2017/'18 SPELREGELWIJZIGINGEN PRAKTISCHE RICHTLIJNEN. Datum : 1 juni 2017 SPELREGELS 2017/'18 SPELREGELWIJZIGINGEN PRAKTISCHE RICHTLIJNEN Datum : 1 juni 2017 SAMENVATTING VAN DE SPELREGELWIJZIGINGEN 2017/ 18 Onderstaand een vereenvoudigde samenvatting van de belangrijkste veranderingen

Nadere informatie

assistent-scheidsrechter assistent-scheidsrechter Spelregels veldvoetbal

assistent-scheidsrechter assistent-scheidsrechter Spelregels veldvoetbal assistent-scheidsrechter assistent-scheidsrechter Spelregels veldvoetbal Laws of the Game seizoen 2017-2018 1 Spelregels veldvoetbal Nederlandse uitgave Laws of the Game seizoen 2017-2018 Uitgave juli

Nadere informatie

VOORWOORD. Kevin Blom, scheidsrechter betaald voetbal

VOORWOORD. Kevin Blom, scheidsrechter betaald voetbal VOORWOORD Wat goed dat je je gaat verdiepen in de spelregels van het veldvoetbal! Met ruim 1,2 miljoen leden en ongeveer 33.000 wedstrijden per week is voetbal de meest populaire sport van ons land. Allemaal

Nadere informatie

SAO spelregelquiz 2018/2019. Ronde 3

SAO spelregelquiz 2018/2019. Ronde 3 SAO spelregelquiz 2018/2019 Ronde 3 1. Indien de scheidsrechter besluit dat een strafschop (tijdens de reguliere speeltijd) overgenomen moet worden; welke van onderstaande antwoorden is dan juist? A. De

Nadere informatie

Beknopte handleiding voor het begeleiden van wedstrijden U7 tot U13. Seizoen 2014 2015

Beknopte handleiding voor het begeleiden van wedstrijden U7 tot U13. Seizoen 2014 2015 Beknopte handleiding voor het begeleiden van wedstrijden U7 tot U13 Seizoen 2014 2015 De 8 principes van respect = FAIRPLAY 1. Respect voor de spelregels 2. Respect voor de scheidsrechter en de officials

Nadere informatie

Aanpassingen aanvullende instructies werkgroep spelregels veldvoetbal juli 2014

Aanpassingen aanvullende instructies werkgroep spelregels veldvoetbal juli 2014 Aanpassingen aanvullende instructies werkgroep spelregels veldvoetbal juli 2014 Beste lezer, In dit document vindt u alle wijzigingen en aanvullingen die door de werkgroep spelregels zijn aangebracht op

Nadere informatie

A. Hij geeft beide spelers een waarschuwing door het tonen van de gele kaart zodra dit mogelijk is, zonder het spel hiervoor te onderbreken.

A. Hij geeft beide spelers een waarschuwing door het tonen van de gele kaart zodra dit mogelijk is, zonder het spel hiervoor te onderbreken. 1. In de rust hebben de doelverdediger en een veldspeler van tenue gewisseld. Als het spel in de tweede helft een paar minuten aan de gang is, wordt dit opgemerkt door de scheidsrechter. Op welke manier

Nadere informatie

Antwoord B Hij fluit af toont de verdediger een rode kaart wegens Hands en laat het spel hervatten met een strafschop.

Antwoord B Hij fluit af toont de verdediger een rode kaart wegens Hands en laat het spel hervatten met een strafschop. VRAAG 1 Een wisselspeler die aan de zijkant van het veld zich aan het warm lopen is, spuugt een speler van de tegenpartij binnen het speelveld raak in zijn gezicht. Die scheidsrechter ziet dit en onderbreekt

Nadere informatie

Spelregels Rijsbergse Zaalvoetbal Competitie

Spelregels Rijsbergse Zaalvoetbal Competitie Spelregels Rijsbergse Zaalvoetbal Competitie Hoofdstuk 1: Begin van het spel 1.1 De speeltijd van de wedstrijd gaat in op het moment, dat de scheidsrechter het fluitsignaal voor het nemen van de beginschop

Nadere informatie

B Zolang er geen commentaar op de leiding van de scheidsrechter wordt gegeven is dit altijd toegestaan.

B Zolang er geen commentaar op de leiding van de scheidsrechter wordt gegeven is dit altijd toegestaan. Regel 1 Het speelveld 1 Gedurende de gehele wedstrijd staan drie personen van de thuisploeg tegelijkertijd vanuit de instructiezone voor de dug-out aanwijzingen te schreeuwen naar de spelers van hun team.

Nadere informatie

Principebesluit met betrekking tot het gebruik van DLT en de gevolgen van dit besluit

Principebesluit met betrekking tot het gebruik van DLT en de gevolgen van dit besluit AAN DE LEDEN VAN DE FIFA Circulaire nr. 1315 Zurich, 3 augustus 2012 Aanvullende spelregelwijzigingen 2012 2013 Geachte heer, mevrouw, De International Football Association Board (IFAB) kwam bij elkaar

Nadere informatie

KBVB. Futsal SPELREGELS FUTSAL

KBVB. Futsal SPELREGELS FUTSAL KBVB Futsal SPELREGELS FUTSAL Uitgave 2018 1 Inhoudsopgave Voorwoord REGEL 1 Het speelveld REGEL 2 De bal REGEL 3 Het aantal spelers REGEL 4 De uitrusting van de spelers REGEL 5 De scheidsrechters REGEL

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. Spelregelboek. Top- en eredivisie futsal

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond. Spelregelboek. Top- en eredivisie futsal Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Spelregelboek Top- en eredivisie futsal augustus 2008 Inhoudsopgave Inleiding 1 AFMETINGEN SPEELVELD FUTSAL 2 REGEL I Het speelveld 3 REGEL II De bal 5 REGEL III Het

Nadere informatie

REGLEMENT. 4 september 2016

REGLEMENT. 4 september 2016 1 REGLEMENT 4 september 2016 Inhoudstafel Fairplay charter 3 Regel 1: Speelveld 4 Regel 2: Poules 4 Regel 3: Bal 6 Regel 4: Aantal spelers 7 Regel 5: Uitrusting van de spelers 7 Regel 6: Scheidsrechter

Nadere informatie

Spelregels 2013 Beach Soccer Dames

Spelregels 2013 Beach Soccer Dames Spelregels 2013 Beach Soccer Dames Uitgave 21 maart 2013 Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 De spelregels... 3 Het speelveld... 3 De bal... 4 Spelers... 4 Wisselspelers... 4 Doelverdediger... 5

Nadere informatie

REGELS VAN HET VOETBALSPEL

REGELS VAN HET VOETBALSPEL REGELS VAN HET VOETBALSPEL 2018-2019 Opmerkingen bij de Spelregels Wijzigingen Behoudens de goedkeuring van de betrokken nationale bond en vooropgesteld dat de principes van deze Regels onaangetast blijven,

Nadere informatie

SPELREGELS INDOOR SOCCER COMPETITIE Soccerhome.nl!

SPELREGELS INDOOR SOCCER COMPETITIE Soccerhome.nl! SPELREGELS INDOOR SOCCER COMPETITIE Soccerhome.nl! Artikel 1 Indoor Soccer draait om fairplay. Strijd op sportieve wijze op het veld. Houd rekening met anderen in zowel woord als daad! Artikel 2 Teams

Nadere informatie

Schriftelijke spelregelvragen Vraag 01. Vraag 02 Vraag 03. Vraag 04. Vraag 05. Vraag 06.

Schriftelijke spelregelvragen Vraag 01. Vraag 02 Vraag 03. Vraag 04. Vraag 05. Vraag 06. Schriftelijke spelregelvragen Vraag 01. De aanvoerder van een de partijen kan de wedstrijd wegens een blessure niet voortzetten. Geen van zijn partijgenoten wil zijn functie overnemen. Wat beslist de scheidsrechter?

Nadere informatie

KONINKLIJKE BELGISCHE LIEFHEBBERSVOETBALBOND

KONINKLIJKE BELGISCHE LIEFHEBBERSVOETBALBOND KONINKLIJKE BELGISCHE LIEFHEBBERSVOETBALBOND ALGEMEEN REGLEMENT REGELS VAN HET ZAALVOETBAL UITGAVE AUGUSTUS 2015 KBLVB AR SPELR_ZAALVOETBAL uitgave 2015 1 Algemene voorwaarden Het zaalvoetbal valt onder

Nadere informatie

Spelregels Beach Soccer 2015

Spelregels Beach Soccer 2015 Spelregels Beach Soccer 2015 Voorwoord B Voorwoord In de loop der jaren is het Beach Soccer zich blijven ontwikkelen kijkende naar de spelregels en de richtlijnen voor scheidsrechters van deze sport. In

Nadere informatie

Spelregels landelijk Ere- en Eerste divisie zaalvoetbal

Spelregels landelijk Ere- en Eerste divisie zaalvoetbal Spelregels landelijk Ere- en Eerste divisie zaalvoetbal juli 2015 Inleiding Inhoud INLEIDING 3 AFMETINGEN SPEELVELD ZAALVOETBAL 4 REGEL 1 HET SPEELVELD 5 REGEL 2 DE BAL 8 REGEL 3 HET AANTAL SPELERS 10

Nadere informatie

KBVB. Sectie Futsal SPELREGELS FUTSAL 2011

KBVB. Sectie Futsal SPELREGELS FUTSAL 2011 KBVB Sectie Futsal SPELREGELS FUTSAL 2011 Uitgave maart 2012 Voorwoord REGEL 1 Het speelveld REGEL 2 De bal REGEL 3 Het aantal spelers REGEL 4 De uitrusting van de spelers REGEL 5 De scheidsrechters REGEL

Nadere informatie

De assistent-scheidsrechters

De assistent-scheidsrechters De assistent-scheidsrechters Taken Er worden twee assistent-scheidsrechters aangesteld, die tot taak hebben, afhankelijk van de beslissing van de scheidsrechter, aan te geven: wanneer de bal geheel en

Nadere informatie

Laatst gewijzigd SPELREGELVRAGEN VELDVOETBAL (inclusief antwoorden)

Laatst gewijzigd SPELREGELVRAGEN VELDVOETBAL (inclusief antwoorden) (inclusief antwoorden) Laatst gewijzigd 14-06-2017 Beste (assistent-) scheidsrechter, waarnemer, coach Betaald Voetbal, Voor u ligt het bestand met spelregelvragen veldvoetbal. De IFAB heeft met ingang

Nadere informatie

Spelregelwijzigingen Seizoen 2014/'15

Spelregelwijzigingen Seizoen 2014/'15 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL Spelregelwijzigingen Seizoen 2014/'15 knvb.nl #1.0 Handboek scheidsrechterszaken zaalvoetbal landelijk 2014/ 15 1. Spelregelwijzigingen De FIFA Futsal

Nadere informatie

ScheidsrechtersVereniging Drechtsteden. Spelregelwijzigingen

ScheidsrechtersVereniging Drechtsteden. Spelregelwijzigingen ScheidsrechtersVereniging Drechtsteden Spelregelwijzigingen 1-7-2016 De regels Regel 1 Het speelveld Regel 2 De bal Regel 3 De spelers (was: het aantal spelers) Regel 4 De uitrusting van de spelers Regel

Nadere informatie

De assistent-scheidsrechter

De assistent-scheidsrechter De assistent-scheidsrechter Wat zijn je taken, hoe moet je lopen en welk vlagsignaal geef je? pagina 1 van 13 1. De aftrap * De assistent-scheidsrechters moeten zich op één lijn bevinden met de voorlaatste

Nadere informatie

WALKING FOOTBALL SPELREGELS

WALKING FOOTBALL SPELREGELS ALGEMEEN PRINCIPE Walking Football hanteert dezelfde regels als het reguliere voetbal met een aantal uitzonderingen, namelijk; er mag niet worden gerend, er is geen buitenspel en er zijn geen keepers.

Nadere informatie

Een ploeg bestaat uit 5 basisspelers en maximum 5 wisselspelers. Er wordt bij voorkeur gespeeld met een specifieke minivoetbal low bounce -voetbal.

Een ploeg bestaat uit 5 basisspelers en maximum 5 wisselspelers. Er wordt bij voorkeur gespeeld met een specifieke minivoetbal low bounce -voetbal. Voetbal: minivoetbal 1 CATEGORIEEN 3 de 4 de leerjaar: jongens meisjes 5 de 6 de leerjaar: jongens meisjes 2 DEELNAME Een ploeg bestaat uit 5 basisspelers en maximum 5 wisselspelers. 3 MATERIAAL Er wordt

Nadere informatie

Spelregels top- en eredivisie zaalvoetbal Uitgave juli 2011

Spelregels top- en eredivisie zaalvoetbal Uitgave juli 2011 Spelregels top- en eredivisie zaalvoetbal Uitgave juli 2011 Spelregels top- en eredivisie zaalvoetbal Uitgave juli 2011 KNVB Woudenbergseweg 56-58, 3707 HX Zeist Postbus 515, 3700 AM Zeist Telefoon 0343-499211

Nadere informatie

Manegevoetbal Asten. Spelregels Manegevoetbal Asten Versie 7.1 2015. Manegevoelbal Asten Versie 7.1-2015 Lotusstraat 40 5721 ZV, Asten Pagina 1 van 8

Manegevoetbal Asten. Spelregels Manegevoetbal Asten Versie 7.1 2015. Manegevoelbal Asten Versie 7.1-2015 Lotusstraat 40 5721 ZV, Asten Pagina 1 van 8 Spelregels Manegevoetbal Asten Versie 7.1 2015 5721 ZV, Asten Pagina 1 van 8 Inleiding De spelregels van het manegevoetbal zijn samengesteld door de organisatie van het Manegevoetbaltoernooi. De spelregels

Nadere informatie

PRAKTISCHE RICHTLIJNEN

PRAKTISCHE RICHTLIJNEN PRAKTISCHE RICHTLIJNEN AANVULLING SPELREGELS VELDVOETBAL VOOR WEDSTRIJDOFFICIALS Uitgave nr. : Versie 1.0 Datum : 1 juli 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Positie kiezen, volgen van het spel en samenwerking...

Nadere informatie

SPELREGELS 2019/ 20 SPELREGELWIJZIGINGEN. Datum : 1 juni 2019

SPELREGELS 2019/ 20 SPELREGELWIJZIGINGEN. Datum : 1 juni 2019 SPELREGELS 2019/ 20 SPELREGELWIJZIGINGEN Datum : 1 juni 2019 INLEIDING De 133 ste JAV van de IFAB in Aberdeen, Schotland op 2 maart 2019 heeft een aantal wijzigingen en toelichtingen met betrekking tot

Nadere informatie

2 Gewestelijke Cursus. Groep J

2 Gewestelijke Cursus. Groep J 2 Gewestelijke Cursus Groep J voetbalfederatievlaanderen.be Inhoud Inleiding Mededelingen - instructies Regel 12 Overtredingen en onsportief gedrag Beelden Opname aanwezigheden Rondvraag - (met afsluiter)

Nadere informatie

Wedstrijdreglement NK Speedsoccer 2018

Wedstrijdreglement NK Speedsoccer 2018 Wedstrijdreglement NK Speedsoccer 2018 Algemeen 1. Het NK Speedsoccer vindt plaats van 17 december 2018 t/m 29 december 2018 2. Een wedstrijd wordt vijf tegen vijf gespeeld. 3. Elk team bestaat uit minimaal

Nadere informatie

QUESTIONS & ANSWERS HERZIENING VAN THE LAWS OF THE GAME. Uitgave nr. : Versie 1 juli 2017

QUESTIONS & ANSWERS HERZIENING VAN THE LAWS OF THE GAME. Uitgave nr. : Versie 1 juli 2017 QUESTIONS & ANSWERS HERZIENING VAN THE LAWS OF THE GAME Uitgave nr. : Versie 1 juli 2017 Voorwoord De FIFA/IFAB is verantwoordelijk voor de spelregels veldvoetbal. De afgelopen jaren is er voor gekozen

Nadere informatie

Wij rekenen op bereidwilligheid en de sportieve medewerking van alles spelers en supporters van de deelnemende ploegen.

Wij rekenen op bereidwilligheid en de sportieve medewerking van alles spelers en supporters van de deelnemende ploegen. Programmaboekje Beste spelers, scheidsrechters, supporters, Voor al eerst willen wij u bedanken voor de inschrijving op de eerste editie van Beachball Trophee 2013. Beachball Trophee 2013 is tot stand

Nadere informatie

De Spelregels. Geschreven door Ermerstrand: Het speelveld. Er wordt gespeeld op een ondergrond van zand.

De Spelregels. Geschreven door Ermerstrand: Het speelveld. Er wordt gespeeld op een ondergrond van zand. ! De Spelregels Onderstaand zijn de belangrijkste spelregels zoals deze door de KNVB zijn vastgesteld benoemd. Mochten hier vragen over zijn, schroom dan niet contact op te nemen. Genoemde regels worden

Nadere informatie

Spelregels Zaalvoetbal

Spelregels Zaalvoetbal Spelregels Zaalvoetbal Seizoen 2019-2020 Korte samenvatting spelregels zaalvoetbal Ridderkerk 1. Zaalvoetbal wordt gespeeld met de gedachte contact vermijdende sport. Het is en blijft een lichte contactsport.

Nadere informatie

SPELREGELS ARBITRAGE ZAALVOETBAL

SPELREGELS ARBITRAGE ZAALVOETBAL SPELREGELS ARBITRAGE ZAALVOETBAL ZVV DE BEVELANDEN 24 AUGUSTUS 2017 PROGRAMMA - Welkom - Verkopen van je beslissingen - Volgen & positie kiezen - Vrije schoppen - De 4 seconden regel - Disciplinaire straffen

Nadere informatie

Spelregels veldvoetbal

Spelregels veldvoetbal Spelregels veldvoetbal Uitgave juli 2009 Spelregels veldvoetbal Nederlandse uitgave Laws of the Game 2009-2010 Uitgave juli 2009 Voorwoord Voorwoord In de twaalf jaar sinds de laatste grote spelregelwijzigingen

Nadere informatie

SPELREGELS 2018/'19 SPELREGELWIJZIGINGEN. Datum : 1 juni 2018

SPELREGELS 2018/'19 SPELREGELWIJZIGINGEN. Datum : 1 juni 2018 SPELREGELS 2018/'19 SPELREGELWIJZIGINGEN Datum : 1 juni 2018 SAMENVATTING VAN DE SPELREGELWIJZIGINGEN 2018/ 19 Onderstaand een vereenvoudigde samenvatting van de belangrijkste veranderingen / toelichtingen.

Nadere informatie

OldStars walking football spelregels

OldStars walking football spelregels OldStars walking football spelregels 1 Introductie OldStars walking football hanteert dezelfde regels als het reguliere voetbal met een aantal uitzonderingen. De spelregels dragen voor een belangrijk deel

Nadere informatie

assistent-scheidsrechter assistent-scheidsrechter Spelregels veldvoetbal

assistent-scheidsrechter assistent-scheidsrechter Spelregels veldvoetbal assistent-scheidsrechter assistent-scheidsrechter Spelregels veldvoetbal Laws of the Game seizoen 2018-2019 1 Spelregels veldvoetbal Nederlandse uitgave Laws of the Game seizoen 2018-2019 Uitgave augustus

Nadere informatie

Spelregels veldvoetbal

Spelregels veldvoetbal assistent-scheidsrechter assistent-scheidsrechter Spelregels veldvoetbal Laws of the Game seizoen 2019-2020 1 Spelregels veldvoetbal Nederlandse uitgave Laws of the Game seizoen 2019-2020 Uitgave augustus

Nadere informatie

Van pupil E naar D...

Van pupil E naar D... Van pupil E naar D... Van 7 tal Naar 11 tal Pagina 1 Voorwoord Beste beginnende D speler, Om je alvast een beetje te helpen met de overstap van de E naar de D hebben we een boekje gemaakt. Door het lezen

Nadere informatie

Een ploeg bestaat uit 5 basisspelers en maximum 5 wisselspelers.

Een ploeg bestaat uit 5 basisspelers en maximum 5 wisselspelers. 1. CATEGORIEEN 3de - 4de leerjaar: jongens - meisjes 5de - 6de leerjaar: jongens - meisjes 2. DEELNAME Een ploeg bestaat uit 5 basisspelers en maximum 5 wisselspelers. 3. MATERIAAL VOETBAL MINIVOETBAL

Nadere informatie

2. door woord of gebaar toont het niet eens te zijn met een beslissing van de scheidsrechter;

2. door woord of gebaar toont het niet eens te zijn met een beslissing van de scheidsrechter; Strafcodes 1 t/m 8 AV - Toelichting voor scheidsrechters Strafcode 1 - Gele kaart Een speler ontvangt een waarschuwing en wordt de gele kaart getoond, indien hij één van de zeven hieronder volgende overtredingen

Nadere informatie

1. Regel 1 Het speelveld Interpretatie spelregels en richtlijnen voor scheidsrechters Commerciële reclame (ingediend door FIFA)

1. Regel 1 Het speelveld Interpretatie spelregels en richtlijnen voor scheidsrechters Commerciële reclame (ingediend door FIFA) Circulaire nr. 1302 Zurich, 31 mei 2012 Spelregelwijzigingen 2012 2013 Geachte heer, mevrouw, De 126 ste Jaarlijks Algemene Vergadering van de International Football Association Board (IFAB) vond plaats

Nadere informatie