Aan het bestuur van Speeltuin Victorie Heysterbachstraat JJ DORDRECHT. Geachte leden van het bestuur,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan het bestuur van Speeltuin Victorie Heysterbachstraat JJ DORDRECHT. Geachte leden van het bestuur,"

Transcriptie

1 Postadres: Postbus AA DORDRECHT Stadsbeheer Spuiboulevard 300 DORDRECHT Aan het bestuur van Speeltuin Victorie Heysterbachstraat JJ DORDRECHT Datum 29 november 2012 Ons kenmerk Betreft Weergave gesprek en reactie op uw brief van 1 oktober 2012 Kopie aan M. van Wijngaarden, A. de Ruiter, gemeente Griffie (zaak ) T F Contactpersoon A. de Ruiter T E Geachte leden van het bestuur, Op 1 oktober jl. heeft u ons een zienswijze gestuurd in het kader van het inspraaktraject van onze concept nota Speelruimtebeleid. Naar aanleiding van uw zienswijze hebben wij u op 6 november 2012 uitgenodigd voor een gesprek. Bij dit gesprek was namens de gemeente Dordrecht aanwezig mevrouw A. de Ruiter, procesbegeleider van de nota Speelruimtebeleid. Tijdens het gesprek is aan de orde geweest het grote bedrag dat beschikbaar wordt gesteld voor de openbare speelplekken. Mevrouw De Ruiter heeft toegelicht dat genoemd bedrag niet afwijkt van het bedrag dat de afgelopen jaren beschikbaar is gesteld voor het vervangen en onderhouden van de circa 425 speelplekken in de openbare ruimte. De speeltuinbesturen zien grotere speelplaatsen in de openbare ruimte niet zitten. Openbare speelplekken nodigen uit tot vandalisme. De speeltuinbesturen pleiten juist voor grotere afgeschermde speelplekken waar toezicht is en ruzie en vandalisme juist voorkomen kunnen worden. Mevrouw De Ruiter geeft aan dat de visie van de gemeente is dat speeltuinen en speelplekken juist naast elkaar kunnen bestaan en elkaar kunnen aanvullen en versterken. Speeltuinen en openbare speelplekken hebben verschillende kenmerken. Op dit moment vallen speeltuinen buiten het kader van de nota Speelruimtebeleid. In de nota is echter een passage opgenomen over speeltuinen en de ontwikkelingen bij speeltuinverenigingen en de eventuele toekomstige inpassing daarvan in het Speelruimtebeleid. De voormalige speeltuin 'De Luifel' aan het Marisplein in Oud Krispijn is hierbij als concreet voorbeeld en experiment genoemd. De speeltuinbesturen zijn geen voorstander van waterpartijen in de openbare ruimte, vanwege honden- en vogelpoep, etensresten, zwerfvuil etc. Mevrouw De Ruiter antwoordt dat voor de gemeente dezelfde wettelijke normen gelden ten aanzien van speeltoestellen als voor de speeltuinen. Er is een natuurlijke speelplek met waterpoel aangelegd in Crabbehof bij wijze van experiment. Deze speelplek wordt in een later stadium geëvalueerd. Pagina 1/2

2 Kenmerk Datum 29 november 2012 De speeltuinbesturen geven aan het er vooral behoefte is aan openbare speelplekken voor de oudere jeugd. Mevrouw De Ruiter geeft aan dat het huidige Speelruimtebeleid uitgaat van het opheffen van circa 100 kleine speelplekken en er dan ruimte ontstaat voor grotere en/of juist andere speel- of sportplekken voor onder andere de oudere jeugd. Tot slot komt aan de orde dat de speeltuinbesturen best tevreden zijn met de huidige situatie. Echter, ze missen wel erkenning voor hun werk. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan het in een veilige omgeving samen spelen van allerlei verschillende kinderen van verschillende leeftijden. Ze ervaren de regels voor de speeltoestellen als uitermate streng en zouden graag een beheerder beschikbaar krijgen voor de speeltuinverenigingen om wat hand- en spandiensten te verrichten in verband met 'de leeftijd en de aard' van een aantal besturen en het feit dat het lastig is om vrijwilligers te vinden. Mevrouw De Ruiter merkt tot slot op dat de zienswijze van de speeltuinbesturen zal leiden tot een aanpassing in de nota Speelruimtebeleid. In de nota zal nog iets duidelijker dan nu het geval is de verschillen en de relatie tussen een speeltuin en een openbare speelplek worden beschreven. De overige gemaakte opmerkingen leiden niet tot een aanpassing van de nota Speelruimtebeleid, maar worden voor zover van toepassing wel betrokken bij de uitvoering. Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, het college van burgemeester en wethouders, namens dezen wethouder Wonen, Leefbaarheid en Sport Pagina 2/2

3 Fotokopie Postadres: Postbus AA DORDRECHT Stadsbeheer Spuiboulevard 300 DORDRECHT Aan het bestuur van Speeltuin Zeehavenkwartier Brikstraat ZB DORDRECHT Datum Ons kenmerk november 2012 Betreft Weergave gesprek en reactie op uw brief van 1 oktober 2012 Kopie aan M. van Wijngaarden, A. de Ruiter, gemeente Griffie (zaak ) T F Contactpersoon A. de Ruiter T E Geachte leden van het bestuur, Op 1 oktober jl. heeft u ons een zienswijze gestuurd in het kader van het inspraaktraject van onze concept nota Speelruimtebeleid. Naar aanleiding van uw zienswijze hebben wij u op 6 november 2012 uitgenodigd voor een gesprek. Bij dit gesprek was namens de gemeente Dordrecht aanwezig mevrouw A. de Ruiter, procesbegeleider van de nota Speelruimtebeleid. Tijdens het gesprek is aan de orde geweest het grote bedrag dat beschikbaar wordt gesteld voor de openbare speelplekken. Mevrouw De Ruiter heeft toegelicht dat genoemd bedrag niet afwijkt van het bedrag dat de afgelopen jaren beschikbaar is gesteld voor het vervangen en onderhouden van de circa 425 speelplekken in de openbare ruimte. De speeltuinbesturen zien grotere speelplaatsen in de openbare ruimte niet zitten. Openbare speelplekken nodigen uit tot vandalisme. De speeltuinbesturen pleiten juist voor grotere afgeschermde speelplekken waar toezicht is en ruzie en vandalisme juist voorkomen kunnen worden. Mevrouw De Ruiter geeft aan dat de visie van de gemeente is dat speeltuinen en speelplekken juist naast elkaar kunnen bestaan en elkaar kunnen aanvullen en versterken. Speeltuinen en openbare speelplekken hebben verschillende kenmerken. Op dit moment vallen speeltuinen buiten het kader van de nota Speelruimtebeleid. In de nota is echter een passage opgenomen over speeltuinen en de ontwikkelingen bij speeltuinverenigingen en de eventuele toekomstige inpassing daarvan in het Speelruimtebeleid. De voormalige speeltuin 'De Luifel' aan het Marisplein in Oud Krispijn is hierbij als concreet voorbeeld en experiment genoemd. De speeltuinbesturen zijn geen voorstander van waterpartijen in de openbare ruimte, vanwege honden- en vogelpoep, etensresten, zwerfvuil etc. Mevrouw De Ruiter antwoordt dat voor de gemeente dezelfde wettelijke normen gelden ten aanzien van speeltoestellen als voor de speeltuinen. Er is een natuurlijke Pagina 1/2

4 Fotokopie Kenmerk Datum 29 november 2012 speelplek met waterpoel aangelegd in Crabbehof bij wijze van experiment. Deze speelplek wordt in een later stadium geëvalueerd. De speeltuinbesturen geven aan het er vooral behoefte is aan openbare speelplekken voor de oudere jeugd. Mevrouw De Ruiter geeft aan dat het huidige Speelruimtebeleid uitgaat van het opheffen van circa 100 kleine speelplekken en er dan ruimte ontstaat voor grotere en/of juist andere speel- of sportplekken voor onder andere de oudere jeugd. Tot slot komt aan de orde dat de speeltuinbesturen best tevreden zijn met de huidige situatie. Echter, ze missen wel erkenning voor hun werk. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan het in een veilige omgeving samen spelen van allerlei verschillende kinderen van verschillende leeftijden. Ze ervaren de regels voor de speeltoestellen als uitermate streng en zouden graag een beheerder beschikbaar krijgen voor de speeltuinverenigingen om wat hand- en spandiensten te verrichten in verband met 'de leeftijd en de aard' van een aantal besturen en het feit dat het lastig is om vrijwilligers te vinden. Mevrouw De Ruiter merkt tot slot op dat de zienswijze van de speeltuinbesturen zal leiden tot een aanpassing in de nota Speelruimtebeleid. In de nota zal nog iets duidelijker dan nu het geval is de verschillen en de relatie tussen een speeltuin en een openbare speelplek worden beschreven. De overige gemaakte opmerkingen leiden niet tot een aanpassing van de nota Speelruimtebeleid, maar worden voor zover van toepassing wel betrokken bij de uitvoering. Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, het college van burgemeester en wethouders, namens dezen wethouder Wonen, Leefbaarheid en Sport Pagina 2/2

5 DORDRECHT Fotokopie Postadres: Postbus AA DORDRECHT Stadsbeheer Spuiboulevard 300 DORDRECHT Aan het bestuur van Speeltuin Stadspolders Meranti TR DORDRECHT Datum 29 november 2012 Ons kenmerk Betreft Weergave gesprek en reactie op uw brief van 1 oktober 2012 Kopie aan M. van Wijngaarden, A. de Ruiter, gemeente Griffie (zaak ) T14078 F Contactpersoon A. de Ruiter T E Geachte leden van het bestuur, Op 1 oktober jl. heeft u ons een zienswijze gestuurd in het kader van het inspraaktraject van onze concept nota Speelruimtebeleid. Naar aanleiding van uw zienswijze hebben wij u op 6 november 2012 uitgenodigd voor een gesprek. Bij dit gesprek was namens de gemeente Dordrecht aanwezig mevrouw A. de Ruiter, procesbegeleider van de nota Speelruimtebeleid. Tijdens het gesprek is aan de orde geweest het grote bedrag dat beschikbaar wordt gesteld voor de openbare speelplekken. Mevrouw De Ruiter heeft toegelicht dat genoemd bedrag niet afwijkt van het bedrag dat de afgelopen jaren beschikbaar is gesteld voor het vervangen en onderhouden van de circa 425 speelplekken in de openbare ruimte. De speeltuinbesturen zien grotere speelplaatsen in de openbare ruimte niet zitten. Openbare speelplekken nodigen uit tot vandalisme. De speeltuinbesturen pleiten juist voor grotere afgeschermde speelplekken waar toezicht is en ruzie en vandalisme juist voorkomen kunnen worden. Mevrouw De Ruiter geeft aan dat de visie van de gemeente is dat speeltuinen en speelplekken juist naast elkaar kunnen bestaan en elkaar kunnen aanvullen en versterken. Speeltuinen en openbare speelplekken hebben verschillende kenmerken. Op dit moment vallen speeltuinen buiten het kader van de nota Speelruimtebeleid. In de nota is echter een passage opgenomen over speeltuinen en de ontwikkelingen bij speeltuinverenigingen en de eventuele toekomstige inpassing daarvan in het Speelruimtebeleid. De voormalige speeltuin 'De Luifel' aan het Marisplein in Oud Krispijn is hierbij als concreet voorbeeld en experiment genoemd. De speeltuinbesturen zijn geen voorstander van waterpartijen in de openbare ruimte, vanwege honden- en vogelpoep, etensresten, zwerfvuil etc. Mevrouw De Ruiter antwoordt dat voor de gemeente dezelfde wettelijke normen gelden ten aanzien van speeltoestellen als voor de speeltuinen. Er is een natuurlijke Pagina 1/2

6 Fotokopie Kenmerk Datum 29 november 2012 speelplek met waterpoel aangelegd in Crabbehof bij wijze van experiment. Deze speelplek wordt in een later stadium geëvalueerd. De speeltuinbesturen geven aan het er vooral behoefte is aan openbare speelplekken voor de oudere jeugd. Mevrouw De Ruiter geeft aan dat het huidige Speelruimtebeleid uitgaat van het opheffen van circa 100 kleine speelplekken en er dan ruimte ontstaat voor grotere en/of juist andere speel- of sportplekken voor onder andere de oudere jeugd. Tot slot komt aan de orde dat de speeltuinbesturen best tevreden zijn met de huidige situatie. Echter, ze missen wel erkenning voor hun werk. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan het in een veilige omgeving samen spelen van allerlei verschillende kinderen van verschillende leeftijden. Ze ervaren de regels voor de speeltoestellen als uitermate streng en zouden graag een beheerder beschikbaar krijgen voor de speeltuinverenigingen om wat hand- en spandiensten te verrichten in verband met 'de leeftijd en de aard' van een aantal besturen en het feit dat het lastig is om vrijwilligers te vinden. Mevrouw De Ruiter merkt tot slot op dat de zienswijze van de speeltuinbesturen zal leiden tot een aanpassing in de nota Speelruimtebeleid. In de nota zal nog iets duidelijker dan nu het geval is de verschillen en de relatie tussen een speeltuin en een openbare speelplek worden beschreven. De overige gemaakte opmerkingen leiden niet tot een aanpassing van de nota Speelruimtebeleid, maar worden voor zover van toepassing wel betrokken bij de uitvoering. Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, het college van burgemeester en wethouders, namens dezen wethouder Wonen, Leefbaarheid en Sport Pagina 2/2

7 DORDRECHT Fotokopie Postadres: Postbus AA DORDRECHT Stadsbeheer Spuiboulevard 300 DORDRECHT Aan het bestuur van Speeltuin Oosterkwartier Meerkoetstraat 50a 3312 RP DORDRECHT Datum 29 november 2012 Ons kenmerk Betreft Weergave gesprek en reactie op uw brief van 1 oktober 2012 Kopie aan M. van Wijngaarden, A. de Ruiter, gemeente Griffie (zaak ) T14078 F Contactpersoon A. de Ruiter T E Geachte leden van het bestuur, Op 1 oktober jl. heeft u ons een zienswijze gestuurd in het kader van het inspraaktraject van onze concept nota Speelruimtebeleid. Naar aanleiding van uw zienswijze hebben wij u op 6 november 2012 uitgenodigd voor een gesprek. Bij dit gesprek was namens de gemeente Dordrecht aanwezig mevrouw A. de Ruiter, procesbegeleider van de nota Speelruimtebeleid. Tijdens het gesprek is aan de orde geweest het grote bedrag dat beschikbaar wordt gesteld voor de openbare speelplekken. Mevrouw De Ruiter heeft toegelicht dat genoemd bedrag niet afwijkt van het bedrag dat de afgelopen jaren beschikbaar is gesteld voor het vervangen en onderhouden van de circa 425 speelplekken in de openbare ruimte. De speeltuinbesturen zien grotere speelplaatsen in de openbare ruimte niet zitten. Openbare speelplekken nodigen uit tot vandalisme. De speeltuinbesturen pleiten juist voor grotere afgeschermde speelplekken waar toezicht is en ruzie en vandalisme juist voorkomen kunnen worden. Mevrouw De Ruiter geeft aan dat de visie van de gemeente is dat speeltuinen en speelplekken juist naast elkaar kunnen bestaan en elkaar kunnen aanvullen en versterken. Speeltuinen en openbare speelplekken hebben verschillende kenmerken. Op dit moment vallen speeltuinen buiten het kader van de nota Speelruimtebeleid. In de nota is echter een passage opgenomen over speeltuinen en de ontwikkelingen bij speeltuinverenigingen en de eventuele toekomstige inpassing daarvan in het Speelruimtebeleid. De voormalige speeltuin 'De Luifel' aan het Marisplein in Oud Krispijn is hierbij als concreet voorbeeld en experiment genoemd. De speeltuinbesturen zijn geen voorstander van waterpartijen in de openbare ruimte, vanwege honden- en vogelpoep, etensresten, zwerfvuil etc. Mevrouw De Ruiter antwoordt dat voor de gemeente dezelfde wettelijke normen gelden ten aanzien van speeltoestellen als voor de speeltuinen. Er is een natuurlijke Pagina 1/2 / V MIX FSC F SC* C013230

8 Fotokopie Kenmerk Datum 29 november 2012 speelplek met waterpoel aangelegd in Crabbehof bij wijze van experiment. Deze speelplek wordt in een later stadium geëvalueerd. De speeltuinbesturen geven aan het er vooral behoefte is aan openbare speelplekken voor de oudere jeugd. Mevrouw De Ruiter geeft aan dat het huidige Speelruimtebeleid uitgaat van het opheffen van circa 100 kleine speelplekken en er dan ruimte ontstaat voor grotere en/of juist andere speel- of sportplekken voor onder andere de oudere jeugd. Tot slot komt aan de orde dat de speeltuinbesturen best tevreden zijn met de huidige situatie. Echter, ze missen wel erkenning voor hun werk. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan het in een veilige omgeving samen spelen van allerlei verschillende kinderen van verschillende leeftijden. Ze ervaren de regels voor de speeltoestellen als uitermate streng en zouden graag een beheerder beschikbaar krijgen voor de speeltuinverenigingen om wat hand- en spandiensten te verrichten in verband met 'de leeftijd en de aard' van een aantal besturen en het feit dat het lastig is om vrijwilligers te vinden. Mevrouw De Ruiter merkt tot slot op dat de zienswijze van de speeltuinbesturen zal leiden tot een aanpassing in de nota Speelruimtebeleid. In de nota zal nog iets duidelijker dan nu het geval is de verschillen en de relatie tussen een speeltuin en een openbare speelplek worden beschreven. De overige gemaakte opmerkingen leiden niet tot een aanpassing van de nota Speelruimtebeleid, maar worden voor zover van toepassing wel betrokken bij de uitvoering. Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, het college van burgemeester en wethouders, namens dezen wethouder Wonen, Leefbaarheid en Sport R.E.b. Reynvaan-Jansen Pagina 2/2

Wijkagenten nemen deze plek bijna dagelijks in de avonduren mee in hun controles evenals de surveillancedienst.

Wijkagenten nemen deze plek bijna dagelijks in de avonduren mee in hun controles evenals de surveillancedienst. Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT mevrouw N. de Smoker-van Andel en de heer P.J.T. Tiebosch van de fractie D66 p/a Voorstraat 367 3311 CT

Nadere informatie

1. Wat is de aanleiding? Sinds 2007 wordt de gemeenteraad jaarlijks geïnformeerd over schade aan gemeentelijke eigendommen.

1. Wat is de aanleiding? Sinds 2007 wordt de gemeenteraad jaarlijks geïnformeerd over schade aan gemeentelijke eigendommen. DORDRECH iè Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT F ( 78 770 8080 ) www.dordrecht.nl Contactpersoon Datum 10 april 2012 Ons kenmerk

Nadere informatie

GESCAND OP. Gemeente Oostzaan

GESCAND OP. Gemeente Oostzaan BINNENGEKOMEN - 8 APR. 2013 GESCAND OP - 8 APR. 2013 Gemeente Oostzaan Aan de raad van de gemeente Oostzaan (NH): Kerkbuurt 4 (Oostzaan) postbus 20 1530 AA WORMER Gemeentehuis Postadres F Raadhuisstraat

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 11.0054 Rv. nr.: 11.0054 B en W-besluit d.d.: 7-6-2011 B en W-besluit nr.: 11.0596 Naam programma: Welzijn en Zorg Onderwerp: Aanleiding: Het Dagelijks Bestuur van de Regionale Dienst Openbare

Nadere informatie

Cc: Gemeenteraad, de Dordtse fracties, college B&W, secretariaat buurtcomité Indische buurt noord, mw. G. Muilman-Boersma, dhr.

Cc: Gemeenteraad, de Dordtse fracties, college B&W, secretariaat buurtcomité Indische buurt noord, mw. G. Muilman-Boersma, dhr. Wethouder A. Kamsteeg Postbus 8 3300AA Dordrecht Cc: Gemeenteraad, de Dordtse fracties, college B&W, secretariaat buurtcomité Indische buurt noord, mw. G. Muilman-Boersma, dhr.van Meer- Dijksman Betreft:

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Geachte heer/mevrouw, De gemeente Dordrecht onderzoekt waar op het eiland van Dordrecht windmolens een plek kunnen krijgen. Eén van de mogelijke zoekgebieden is in uw omgeving. Graag nodigen we u uit voor

Nadere informatie

Dordrecht. Gemeentesecretaris

Dordrecht. Gemeentesecretaris Gemeentesecretaris Dordrecht Postbus 8 3300 AA Dordrecht AAN de Algemene Directie de directeuren van de sectoren de directeuren van bedrijven de secretaris van de commissie Bestuur en Middelen Bezoekadres

Nadere informatie

Hieronder volgen onze reacties op uw vragen.

Hieronder volgen onze reacties op uw vragen. Gemeente Haarlem Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de Participatieraad Datum 17 maart 2015 Ons kenmerk 2015/96569 Contactpersoon A.S. van der Wal Doorkiesnummer 023 511

Nadere informatie

Postbus AA Dordrecht Spuiboulevard 300 ^ x.,. *- - L 3311 GR Dordrecht

Postbus AA Dordrecht Spuiboulevard 300 ^ x.,. *- - L 3311 GR Dordrecht Gemeentebestuur Dordrecht Postbus 8 3300 AA Dordrecht Bezoekadres Spuiboulevard 300 ^ x.,. *- - L 3311 GR Dordrecht De familie R.M. Thoma Meranti 168 3315 TS DORDRECHT Telefoon (078) 800 74 31 Fax (078)

Nadere informatie

Rijkswaterstaat T.a.v. de heer P. Vollenberg Postbus 1000 4330 ZW MIDDELBURG. Terneuzen, 16 oktober 2006. Betreft: tijdelijke vrijstelling artikel17

Rijkswaterstaat T.a.v. de heer P. Vollenberg Postbus 1000 4330 ZW MIDDELBURG. Terneuzen, 16 oktober 2006. Betreft: tijdelijke vrijstelling artikel17 Postadres: Postbus 35,4530 AA Terneuzen telefoon 0115-455 000, fax 0115-618 429 Bezoekadres: Oostelijk Bolwerk 4, Terneuzen E-mail: gemeente@terneuzen.nl Internet: www.terneuzen.nl Bij beantwoording a.u.b.

Nadere informatie

RAAD3GRIFFIE DORDRECHT. Griffier:^ ^J^ _. Ontvangen: "ƒ c Gemeenteraad Presidium Commissie Griffie DIV team 2. D^U? ^j \jfj- j/yi j-j rt 1

RAAD3GRIFFIE DORDRECHT. Griffier:^ ^J^ _. Ontvangen: ƒ c Gemeenteraad Presidium Commissie Griffie DIV team 2. D^U? ^j \jfj- j/yi j-j rt 1 Gemeentebestuur Dordrecht DOSSIER Afschrift: - OW7WZ (C.M. de Bruin) - wethouder Spigt - secretaris commissie Onderwijs en Welzijn Postbus 8 3300 AA Dordrecht Aan de gemeenteraad l RAAD3GRIFFIE DORDRECHT

Nadere informatie

VOORBLAD. DOSSIER NUMMER Onderwerp Brief van het college aan 4 indieners van zienswijzen DORDRECHT

VOORBLAD. DOSSIER NUMMER Onderwerp Brief van het college aan 4 indieners van zienswijzen DORDRECHT VOORBLAD DOSSIER NUMMER 1118508 Onderwerp Brief van het college aan 4 indieners van zienswijzen DORDRECHT Bestemmingsplan De Staart (toezegging van de wethouder dd. 25 juni 2013) Aangemaakt 19-08-2013

Nadere informatie

IN.1310432 08/04/2013

IN.1310432 08/04/2013 IN.1310432 08/04/2013 Aan de raad van de gemeente Oosterhout (NB): Slotjesveld 1 postbus 10150 4900 GB OOSTERHOUT Gemeentehuis Postadres Raadhuisstraat 14 6942 BE Didam Postbus 47 694Ũ BA Didam (0316)

Nadere informatie

U ontvangt hierbij het ontwerpbesluit tot het verlenen van de door u gevraagde omgevingsvergunning.

U ontvangt hierbij het ontwerpbesluit tot het verlenen van de door u gevraagde omgevingsvergunning. Rijkswaterstaat t.a.v. mevrouw L. Le Clercq Postbus 556 3000 AN Rotterdam Bezoekadres Postadres Telefoon Contact Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 14 071

Nadere informatie

Diversen: verstrekte documenten inzake het Wob-verzoek en Bijlage Awb-bezwaar algemeen Beantwoording Wobverzoek

Diversen: verstrekte documenten inzake het Wob-verzoek en Bijlage Awb-bezwaar algemeen Beantwoording Wobverzoek Datum 13 juli 2017 Uw brief/kenmerk 4 mei 2017, ontvangen op 8 mei 2017 Contactpersoon Telefoon Bijlagen Onderwerp 14 070 Diversen: verstrekte documenten inzake het Wob-verzoek en Bijlage Awb-bezwaar algemeen

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief documentnr.: INT/C/16/25616 zaaknr.: Z/C/16/32727 Raadsinformatiebrief Onderwerp : Verlichting fietspad Cuijk-Beers Aard : Beantwoording schriftelijke vragen Datum indiening : 4 juli 2016 Fractie : CDA

Nadere informatie

SPEEL- RUIMTE NEDER- LAND

SPEEL- RUIMTE NEDER- LAND SPEEL- RUIMTE NEDER- LAND Aan het College van B&W en de gemeenteraad van de Gemeente Bloemendaal Postbus 201 2050 AE OVERVEEN KONINGSLAAN 101 3583 GS UTRECHT TEL 030 254 48 80 FAX 030 254 50 88 1 juni

Nadere informatie

Directie Inwoners Ingekomen stuk D8 (PA 28 april 2010) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Ons kenmerk L110/10.005272.

Directie Inwoners Ingekomen stuk D8 (PA 28 april 2010) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Ons kenmerk L110/10.005272. Directie Inwoners Ingekomen stuk D8 (PA 28 april 2010) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024)

Nadere informatie

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel gemeente Raadsvoorstel 2016.0018300 onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Portefeuilehouder drs Theo Weterings / dr. Derk Reneman steiler Bianca Smal

Nadere informatie

^chnft van het antwoord! Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie van Infrastmctmir en Milieu

^chnft van het antwoord! Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie van Infrastmctmir en Milieu ^ste auteur, denkt u a a n h e t ^chnft van het antwoord! Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie van Infrastmctmir en Milieu > Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag De Gemeenteraad van de

Nadere informatie

Ruimte om te spelen Kader speelruimte 2012-2016 Gemeente Buren

Ruimte om te spelen Kader speelruimte 2012-2016 Gemeente Buren Ruimte om te spelen Kader speelruimte 2012-2016 Gemeente Buren 1 Inleiding De nota Speels Buren, Speelruimtebeleid uit 2006 is verouderd. De inhoud komt niet meer overeen met het nieuwe subsidie- en ondersteuningsbeleid,

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: KCFK06. Rapport Nationale ombudsman over klacht

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Voorgenomen besluit. Zaaknummer: KCFK06. Rapport Nationale ombudsman over klacht Zaaknummer: KCFK06 Onderwerp Rapport Nationale ombudsman over klacht Collegevoorstel Inleiding De heer A.J.W. van Maanen heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend inhoudende dat de gemeente

Nadere informatie

verzenddatum 21 september 2011 Dossier D Zaaknummer / Ons kenmerk / MW Behandeld door mevrouw A.

verzenddatum 21 september 2011 Dossier D Zaaknummer / Ons kenmerk / MW Behandeld door mevrouw A. Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid WA m WA Gemeente Dordrecht Stadsbeheer t.a.v. de heer G.C. Bas Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Noordendijk 250 Postbus 550 3300 AN Dordrecht T [078] 770 85 85 F [078] 770

Nadere informatie

Vereniging Waalschade Brakel Benedeneind T.a.v. de heer W. Kooijman Waaldijk AB BRAKEL. 26 november Geachte heer Kooijman,

Vereniging Waalschade Brakel Benedeneind T.a.v. de heer W. Kooijman Waaldijk AB BRAKEL. 26 november Geachte heer Kooijman, Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem Vereniging Waalschade Brakel Benedeneind T.a.v. de heer W. Kooijman Waaldijk 165 5306 AB BRAKEL telefoonnummer

Nadere informatie

AI-'HAlN'.i RAADSGRIFFIE DORD. Gemeenteraa Presidium Commissie Griffie D!V team 2

AI-'HAlN'.i RAADSGRIFFIE DORD. Gemeenteraa Presidium Commissie Griffie D!V team 2 Gemeentebestuur DOSSIER Afschrift: - SBC (E.G. Imthorn) - PM (M. Beringer) - wethouder Van den Oever - ST/COM - raadsgriffier Paans t.b.v. raads- en burgerraadsleden Postbus 8 3300 AA Dordrecht Aan mevrouw

Nadere informatie

Stads Bestuurs Centrum

Stads Bestuurs Centrum Stads Bestuurs Centrum ^J ordrecht Postbus 8 3300 AA Dordrecht Aan de besturen van de: Stichting Stedenband Dordrecht- Stichting Stedenband Dordrecht Zuic " Dordrecht Zuid Afrika t.a.v. mw. J. Schoon,

Nadere informatie

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Jeugd Zwolle 2016

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Jeugd Zwolle 2016 Buurt-voor-Buurt Onderzoek Jeugd Zwolle 2016 Status: definitief februari 2017 Voor informatie of nadere toelichting kunt u contact opnemen met Madelinde Tuk Senior adviseur/onderzoeker Gemeente Zwolle,

Nadere informatie

Onderwerp: Omzetten openbaar onderwijs naar algemeen bijzonder onderwijs De Steiger, school voor praktijkonderwijs.

Onderwerp: Omzetten openbaar onderwijs naar algemeen bijzonder onderwijs De Steiger, school voor praktijkonderwijs. Voorstel aan de raad Nummer: 131041831 Portefeuille: Programma: Programma onderdeel: Steller: T.J. Caldenhoven Afdeling: bestuursmanager De Steiger Telefoon: 0320-278470 E-mail: tj.caldenhoven@lelystad.nl

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Veiligheid op het spoor in Deurne Registratienummer: 00620809 Datum: 21 september 2017 Portefeuillehouder: H.J. Mak / W.A. Verhees Steller: H.A.M. Sonnemans Nummer: RIB-HM-1723

Nadere informatie

Vindt u het acceptabel dat er in de Wielen bijna geen activiteiten meer zijn? a. Zo nee, wat kunt en gaat u hieraan doen?

Vindt u het acceptabel dat er in de Wielen bijna geen activiteiten meer zijn? a. Zo nee, wat kunt en gaat u hieraan doen? Retouradres: Postbus 8 Aan 3300 AA DORDRECHT Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT mevrouw M.G. Stolk van de fractie VSP Herman Hesse-erf 134 3315 BL DORDRECHT T 14078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl

Nadere informatie

U ontvangt hierbij het ontwerpbesluit tot het verlenen van de door u gevraagde omgevingsvergunning.

U ontvangt hierbij het ontwerpbesluit tot het verlenen van de door u gevraagde omgevingsvergunning. Stichting Lustrum Minerva t.a.v. mevrouw C.H. Lemoine Breestraat 50 2311 CS Leiden Bezoekadres Postadres Telefoon E-mail Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden

Nadere informatie

Nota van B&W. In reactie op de brief van Bureau Jeugdzorg NH hebben wij twee breven geschreven.

Nota van B&W. In reactie op de brief van Bureau Jeugdzorg NH hebben wij twee breven geschreven. Nota van B&W Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. F.J. Vonk Telefoon 5115641 E-mail: fvonk@haarlem.nl STZ/JOS Reg.nr 2008/90316 Te kopiëren: A en B B & W-vergadering van 27 mei 2008 Onderwerp Reorganisatie

Nadere informatie

Betreft: Bezwaarschrift tegen het plaatsen van een dakopbouw op de Meranti 167 Te Dordrecht. Zaaknummer 12714

Betreft: Bezwaarschrift tegen het plaatsen van een dakopbouw op de Meranti 167 Te Dordrecht. Zaaknummer 12714 " I 2 0 Gemeente Dordrecht T.a.v. Burgemeester en Wethouders van Dordrecht alsmede Gemeenteraad van Dordrecht Postbus 8 3300 AA Dordrecht Dordrecht,/16. febraatf 2008 Betreft: Bezwaarschrift tegen het

Nadere informatie

Raadsvoorstel Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Veiligheid. Handhaving

Raadsvoorstel Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Veiligheid. Handhaving Titel Activiteitenplan handhaving 2012 Nummer 12/32 Datum 23 april 2012 Programma Fase Onderwerp Veiligheid Handhaving Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530

Nadere informatie

Stadsdeel Zuid. Reactie Stadsdeel Zuid op het Ambtitiedocument (Masterplan) ZuidasDok 28 november 2013

Stadsdeel Zuid. Reactie Stadsdeel Zuid op het Ambtitiedocument (Masterplan) ZuidasDok 28 november 2013 Postbus 74019 1070 BA Amsterdam Telefoon 14 020 Fax 020 252 4365 X X X z Stadsdeel Zuid Dagelijks bestuur Retouradres: Postbus 74019, 1070 BAAmsterdam College van B & W Stadhuis, Amstel 1 Postbus 202 1000

Nadere informatie

ll~"'~"" ~t=,:r ) h.l..~eterings 1 1 JUNI 2013 De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Geachte heer, mevrouw,

ll~'~ ~t=,:r ) h.l..~eterings 1 1 JUNI 2013 De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Geachte heer, mevrouw, gemeente De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Maatschappelijke en Economische

Nadere informatie

Gelet op: de bepalingen zoals vermeld in de Algemene Subsidieverordening van de provincie Zuid-Holland

Gelet op: de bepalingen zoals vermeld in de Algemene Subsidieverordening van de provincie Zuid-Holland Voordracht aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten Vergadering 2010 Nummer 6164 onderwerp bijdrage realisatie projecten Ondergedompeld in de Biesbosch 1 Ontwerpbesluit Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Nadere informatie

Datum Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer

Datum Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer AANTEKENEN De heer T. van de Werken Berghemseweg 1 5373 KG HERPEN Ruimtelijke Ontwikkeling Raadhuislaan 2, Oss Telefoon 14 0412 Fax [0412] 64 26 05 E-mail gemeente@oss.nl www.oss.nl Postbus 5 5340 BA Oss

Nadere informatie

Openbare Ruimte Stadspolder

Openbare Ruimte Stadspolder Openbare Ruimte Stadspolder Tevredenheid bewoners Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene indruk 3. Oordeel over onderhoud 4. Communicatie Deze herhalingsmeting onder inwoners van de buurt Stadspolder geeft

Nadere informatie

20 15-184. Nieuwegein

20 15-184. Nieuwegein Nieuwegein 20 15-184 Aan De raad van de gemeente Nieuweqein Onderwerp Beantwoording brief ex art. 42 RvO van de fractie CU d.d.07-04-15 inzake ouderbijdrage voor de jeugd GGZ (zie 2015-065). Afdeling Griffie

Nadere informatie

Evaluatie Dordtse speelvoorzieningen

Evaluatie Dordtse speelvoorzieningen Evaluatie Dordtse speelvoorzieningen Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. S.A.W. van Oostrom-van der Meijden dr. B.J.M. van der Aa augustus 2011 Colofon Opdrachtgever Tekst Foto Drukwerk Informatie gemeente

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Directie Grondgebied Ingekomen stuk D50 (PA 28 September 2011) Mobiliteit Productmanagement en Beleid. Datum uw brief

Directie Grondgebied Ingekomen stuk D50 (PA 28 September 2011) Mobiliteit Productmanagement en Beleid. Datum uw brief Ingekomen stuk D50 (PA 28 September 2011) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 93 34 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex art 46 RvO Lijst Kelder-Kinderen in Armoede 1- Notagegevens Notanummer 2017-001205 Datum 14-07-2017 Programma: 07 Inkomens-voorziening en arbeidsmarkt

Nadere informatie

UBM Hotel Zuidas BV P. Berge George Gershwinlaan MT AMSTERDAM. Betreft: Weigering omgevingsvergunning

UBM Hotel Zuidas BV P. Berge George Gershwinlaan MT AMSTERDAM. Betreft: Weigering omgevingsvergunning Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam UBM Hotel Zuidas BV P. Berge George Gershwinlaan 101 1082 MT AMSTERDAM Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Weigering omgevingsvergunning Datum aanvraag:

Nadere informatie

14R.00426. RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00426. Gemeente Woerden

14R.00426. RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00426. Gemeente Woerden RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00426 ^ 3 gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum : 7 oktober 2014 Portefeuillehouder(s) : wethouder Koster Portefeuille(s)

Nadere informatie

Gemeente Leiden. t.a.v. S Berg Stationsplein AJ LEIDEN. Geachte mevrouw, heer,

Gemeente Leiden. t.a.v. S Berg Stationsplein AJ LEIDEN. Geachte mevrouw, heer, Gemeente Leiden t.a.v. S Berg Stationsplein 107 2312 AJ LEIDEN Bezoekadres Postadres Telefoon E-mail Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden 071-5165165 bodvs@leiden.nl

Nadere informatie

Dordrecht ST/DIV - dossier ST/DIV - T. Pasma Cie. Wonen en Leefbaarheid M. Westland Wijk MT Binnenstad (t.b.v. acties punt 3)

Dordrecht ST/DIV - dossier ST/DIV - T. Pasma Cie. Wonen en Leefbaarheid M. Westland Wijk MT Binnenstad (t.b.v. acties punt 3) Gemeentebestuur afschrift Dordrecht ST/DIV - dossier ST/DIV - T. Pasma Cie. Wonen en Leefbaarheid M. Westland Wijk MT Binnenstad (t.b.v. acties punt 3) Postbus 8 3300 AA Dordrecht drs. P.A.M. Groenhuijsen

Nadere informatie

Schriftelijke raadsvragen (zoals bedoeld in Artikel 44) Arnhem, 15 december 2015

Schriftelijke raadsvragen (zoals bedoeld in Artikel 44) Arnhem, 15 december 2015 Schriftelijke raadsvragen (zoals bedoeld in Artikel 44) Arnhem, 15 december 2015 A15 Minister Schultz van Haegen en gedeputeerde Bieze-Van Eck hebben gezamenlijk het Ontwerptracébesluit voor de A15 ter

Nadere informatie

mandaat paraaf Paraa9k ' Leidinggevende

mandaat paraaf Paraa9k ' Leidinggevende Gemeente Zandvoort Vergadering B. en Oi B&W-ADVIES Agsnd? 24 SEP 2013 Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie D Afdeling

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk :

GEMEENTE REIMERSWAAL. Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : Afsprakenlijst opinieraad GEMEENTE REIMERSWAAL Vastgesteld : 20 december 2016 Agendapunt : 4 Poststuk : 16.028114 Onderwerp Overzicht van conclusies en handelingen in de vergadering van de opinieraad van

Nadere informatie

Advies Plan van aanpak bestrijding K,inderarmoede

Advies Plan van aanpak bestrijding K,inderarmoede Advies Plan van aanpak bestrijding K,inderarmoede 5 april 2017 VeenseJongerenraad Geacht college, De Jongerenraad van Veenendaal schrijft dit advies naar aanleiding van de brief die wij op 28 februari

Nadere informatie

Zaaknummer: KCSVH02. Onderwerp: Artikel 61-vragen CDA openbaarheid nota toelichting bouwgrondexploitatie

Zaaknummer: KCSVH02. Onderwerp: Artikel 61-vragen CDA openbaarheid nota toelichting bouwgrondexploitatie 000498632 Zaaknummer: KCSVH02 Onderwerp: Artikel 61-vragen CDA openbaarheid nota toelichting bouwgrondexploitatie Collegevoorstel Inleiding Bij brief van 10 juni jl vraagt mevrouw Rijnders-Huisman namens

Nadere informatie

RAADSGRIFFIE DDRnRPr.WT. Gemeenteraacr Presidium Commissie Griffie DIV team 2 M \

RAADSGRIFFIE DDRnRPr.WT. Gemeenteraacr Presidium Commissie Griffie DIV team 2 M \ Gemeentebestuur DOSSIER Afschrift: - PM (M. Beringer) - wethouder Van den Oever - secretaris Adviescommissie Postbus 8 Aan 3300 AA Dordrecht de gemeenteraad RAADSGRIFFIE DDRnRPr.WT Ontvangen: l^\ IC Griffier:

Nadere informatie

stbus 1 3430 AA Bezoekadres Stac lein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G

stbus 1 3430 AA Bezoekadres Stac lein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G stbus 1 3430 AA Bezoekadres Stac lein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G m 20 15-104 Toezicht Veiligheid & Leefbaarheid Team Strategie & Ondersteuning Contactpersoon

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Speelruimtebeleid Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken x Commissie Sociaal en Economisch Domein Informerende

Nadere informatie

12 maart 2013 SBC/956035 Leefbaarheid en stedelijk beheer en Veiligheid 1 RAADSINFORMATIE inzake ontwikkelingen toezicht openbare ruimte

12 maart 2013 SBC/956035 Leefbaarheid en stedelijk beheer en Veiligheid 1 RAADSINFORMATIE inzake ontwikkelingen toezicht openbare ruimte DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum Begrotingsprogramma Bijlage(n)

Nadere informatie

Van Het presidium Contactpersoon: C.J.M. Terstappen Aan De raads- en duoburgerleden Tel:

Van Het presidium Contactpersoon: C.J.M. Terstappen   Aan De raads- en duoburgerleden Tel: Gemeente Bergen op Zoom Raadsmededeling I Datum 2 0 JUNI 2017 Nr. Van Het presidium Contactpersoon: C.J.M. Terstappen Email: K.terstappen@bergenopzoom.nl Aan De raads- en duoburgerleden Tel: Portefeuillehouder(s)

Nadere informatie

antwoordbrief schriftelijke vragen CDA brandbrief Mesdagstraat Uitnodiging bewonersbrief

antwoordbrief schriftelijke vragen CDA brandbrief Mesdagstraat Uitnodiging bewonersbrief Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Antwoordbrief schriftelijke vragen CDA over brandbrief Mesdagstraat Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De CDA

Nadere informatie

Aan de bewoners van. Geachte mevrouw, heer,

Aan de bewoners van. Geachte mevrouw, heer, Aan de bewoners van Datum: 26 februari 2015 Zaaknummer: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Onderwerp: Ontwikkeling Prinsessenflats Geachte mevrouw, heer, Door middel van deze brief wil ik u graag

Nadere informatie

Oordeel over de kwaliteit van de verantwoording 2002 van CWI en BKWI

Oordeel over de kwaliteit van de verantwoording 2002 van CWI en BKWI Inspectie Werk en Inkomen Directie Toezicht CWI, SVB en samenwerking De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De heer mr. A.J. de Geus Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Postbus 100 2700 AC Zoetermeer

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 ciuster Contactpersoon

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Diana (GOB) Amazone WV Dordrecht

Inspectierapport Gastouderbureau Diana (GOB) Amazone WV Dordrecht Inspectierapport Gastouderbureau Diana (GOB) Amazone 252 3315WV Dordrecht Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: Dordrecht Datum inspectie: 06-08-2015 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Vragen art. 61 Rvo L. v.d. Heijden (Heusden Transparant) over residuele grondwaarden

Vragen art. 61 Rvo L. v.d. Heijden (Heusden Transparant) over residuele grondwaarden Zaaknummer 00498318 Onderwerp Vragen art. 61 Rvo L. v.d. Heijden (Heusden Transparant) over residuele grondwaarden Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis Raadslid mevrouw L. van der Heijden (Heusden

Nadere informatie

INGEKOMEN i2 5 NOV GEM gnt~_~ijmegen

INGEKOMEN i2 5 NOV GEM gnt~_~ijmegen ~ rag.nr.: ~. procesverantw.: 1530 AA WonDer Bezoekadres: Koetserstraat 3 WonDer Tel: 075-6429000 Fax: 075-6429100 INGEKOMEN i2 5 NOV 2003 GEM gnt~_~ijmegen class.nr.: -L df.rl &. Aan de raden der gemeenten

Nadere informatie

Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl. Lelystad, 9 oktober 2015. Onderwerp: Aftreden GMR

Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl. Lelystad, 9 oktober 2015. Onderwerp: Aftreden GMR Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl Lelystad, 9 oktober 2015 Onderwerp: Aftreden GMR Geachte leden van de gemeenteraad van Lelystad, De gemeenschappelijke

Nadere informatie

Aanpassing Speelruimtebeleidsplan (2012) Advies Jongerenraad Utrechtse Heuvelrug (JRUH)

Aanpassing Speelruimtebeleidsplan (2012) Advies Jongerenraad Utrechtse Heuvelrug (JRUH) Aanpassing Speelruimtebeleidsplan (2012) Advies Jongerenraad Utrechtse Heuvelrug (JRUH) Advies op de uitgangspunten (memo 12 november) 1. Speelplekken zijn heel, veilig en uitdagend en bij voorkeur ook

Nadere informatie

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer :

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : RAPPORT Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : 14.1.001 Klacht Verzoekers stellen dat zij als direct-belanghebbenden door de gemeente niet zijn betrokken

Nadere informatie

INRICHTEN SPEELVOORZIENINGEN 4 (1) Realisatie en renovatie

INRICHTEN SPEELVOORZIENINGEN 4 (1) Realisatie en renovatie INRICHTEN SPEELVOORZIENINGEN 4 (1) Realisatie en renovatie In de buurt ontbreekt er iets. Speelruimte. Kinderen vervelen zich, of spelen op ongeschikte, soms gevaarlijke locaties. Er moet gewoon een (vernieuwde)

Nadere informatie

Pilot Stadspolder. 1 Conclusies. 0-meting Burgertevredenheid openbare ruimte Stadspolder

Pilot Stadspolder. 1 Conclusies. 0-meting Burgertevredenheid openbare ruimte Stadspolder Pilot Stadspolder 0-meting Burgertevredenheid openbare ruimte Stadspolder In mei en juni 2011 hebben wij het Onderzoekcentrum Drechtsteden 1.000 inwoners van de buurt Stadspolder enkele vragen voorgelegd

Nadere informatie

6 APR Graag stellen wij u in de gelegenheid om te reageren op bovengenoemde stukken binnen een week na verzenddatum van deze brief.

6 APR Graag stellen wij u in de gelegenheid om te reageren op bovengenoemde stukken binnen een week na verzenddatum van deze brief. A ODMH 2 Omgevingsdienst Midden-Holland Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den Ussel Postbus 200 2920 AE Krimpen aan den IJssel 6 APR 2017 Ĵ Afdeling Bedrijven S. Scholtes 088-5450488

Nadere informatie

I Beheer en Onderhoud Addie Monster

I Beheer en Onderhoud Addie Monster gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Cluster Contactpersoon Doorkiesnummer Uw brief Ons kenmerk Bijlage(n) Onderwerp I Beheer en Onderhoud

Nadere informatie

BB-nummer ; besluit d.d Onderwerp. Besluit: vellen van de boom als bedoeld in bijlage A, te bekrachtigen; van de boom.

BB-nummer ; besluit d.d Onderwerp. Besluit: vellen van de boom als bedoeld in bijlage A, te bekrachtigen; van de boom. BB-nummer 15.068; besluit d.d. 9-7-2015 Onderwerp Kap boom op de hoek Kagerstraat/Eijmerspoelstraat Besluit: 1. op grond van artikel 175 Gemeentewet om het op 8 juli 2015, mondeling gegeven bevel tot het

Nadere informatie

Met deze raadsinformatiebrief beantwoorden wij de vragen.

Met deze raadsinformatiebrief beantwoorden wij de vragen. Aan De Gemeenteraad van Albrandswaard Datum Betreft Contactpersoon Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk 2 juni 2015 Tijdelijke huisvesting Scouting Albrandswaard versus bestemmingsplan

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders B en W nummer 12.0027. ; besluit d.d. 24-10-2012 Onderwerp Beantwoording brief over de herverdeling van het gemeentefonds en besteding op het Cluster Educatie. Besluiten:Behoudens

Nadere informatie

Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie van Infrastructuur en Milieu > Retouradres Het college van burgemeester en wethouders 2050 AE verveen Betreft onderzoek "Gemeentelijk toezicht op de brandveiligheid van zorginstellingen" Nederland Contactpersoon ing. M. Dubbeldeman

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad Postbus AG Hoofddorp 1^23

Aan de leden van de gemeenteraad Postbus AG Hoofddorp 1^23 gemeente Haarlemmermeer Aan de leden van de gemeenteraad Postbus 250 230 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein Hoofddorp Telefoon 0900 852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

atum: 24 augustus 2007 Nummer raadsnotav 007073 nderwerp: Planschadeverzoeken met betrekking tot plaatsing GSM-mast in Dorst

atum: 24 augustus 2007 Nummer raadsnotav 007073 nderwerp: Planschadeverzoeken met betrekking tot plaatsing GSM-mast in Dorst WW w gemeente QoSterhOUt NOTA VOOR DE RAAD atum: 24 augustus 2007 Nummer raadsnotav 007073 nderwerp: Planschadeverzoeken met betrekking tot plaatsing GSM-mast in Dorst Portefeuillehouder: de Boer Bijlagen:

Nadere informatie

Delfland. De heren J. van Staalduijnen en D.L. Rodenburg Kwakelweg CB MAASLAND. 19 januari februari 2016

Delfland. De heren J. van Staalduijnen en D.L. Rodenburg Kwakelweg CB MAASLAND. 19 januari februari 2016 Hoogheemraadschap van De heren J. van Staalduijnen en D.L. Rodenburg Kwakelweg 13 3155 CB MAASLAND UW BRIEF 19 januari 2016 1244596 16 februari 2016 ONDERWERP onderhoud aan natuurvriendelijke oevers Geachte

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Onderwerp: Vaststelling Verordening beschermd wonen en opvang 2016

Raadsvoorstel: Onderwerp: Vaststelling Verordening beschermd wonen en opvang 2016 Raadsvoorstel: 2016-1545 Onderwerp: Vaststelling Verordening beschermd wonen en opvang 2016 Datum: 1 maart 2016 Portefeuillehouder: J. Freije Raadsbijeenkomst: 17 maart 2016 Raadsvergadering: 7 april 2016

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EH Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw

Nadere informatie

Buiten is zoveel te beleven! Schommelen op een speelplek, hutten bouwen in de bosjes, voetballen op het veldje en een rondje skaten door de buurt.

Buiten is zoveel te beleven! Schommelen op een speelplek, hutten bouwen in de bosjes, voetballen op het veldje en een rondje skaten door de buurt. Inspraaknotitie DENK MEE OVER SPELEN (SPEELRUIMTEPLAN) Buiten is zoveel te beleven! Schommelen op een speelplek, hutten bouwen in de bosjes, voetballen op het veldje en een rondje skaten door de buurt.

Nadere informatie

VRIJGAVE VOOR INSPRAAK VAN HET (CONCEPT-)VOORONTWERP VOOR EEN BUURTFIETSENSTALLING AAN DE GOUDSBLOEMLAAN

VRIJGAVE VOOR INSPRAAK VAN HET (CONCEPT-)VOORONTWERP VOOR EEN BUURTFIETSENSTALLING AAN DE GOUDSBLOEMLAAN Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2011.1577 RIS 182099 VRIJGAVE VOOR INSPRAAK VAN HET (CONCEPT-)VOORONTWERP VOOR EEN BUURTFIETSENSTALLING AAN DE GOUDSBLOEMLAAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Nadere informatie

U ontvangt hierbij het ontwerpbesluit tot het verlenen van de door u gevraagde omgevingsvergunning.

U ontvangt hierbij het ontwerpbesluit tot het verlenen van de door u gevraagde omgevingsvergunning. Combinatie A4 Burgerveen - Leiden t.a.v. mevrouw P. Bakker Postbus 4019 2301 RA Leiden Bezoekadres Postadres Telefoon Contact Website Gemeente Leiden Stadsbouwhuis Langegracht 72 Postbus 9100 2300 PC Leiden

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Van: Aan: H.P.A. Kerkers de leden van de Gemeenteraad Onderwerp: Inzamelen oud papier en karton Steller: M. Jellema Datum: 19 december 2012 Nr.: RIB-HK-1266 Geachte heer mevrouw, Graag

Nadere informatie

Onderwerp Brief CDA-fractie met vragen over nieuwbouwplannen ROC, Lindenberg en Steigertheater

Onderwerp Brief CDA-fractie met vragen over nieuwbouwplannen ROC, Lindenberg en Steigertheater Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Brief CDA-fractie met vragen over nieuwbouwplannen ROC, Lindenberg en Steigertheater Programma / Programmanummer Kunst en cultuur / 6310 Portefeuillehouder T.

Nadere informatie

1431 EH Aalsmeer Lijn 340, halte Drie Kolommenplein 1 T (0297) Lijn 198, halte Drie Kolommenplein 1

1431 EH Aalsmeer Lijn 340, halte Drie Kolommenplein 1 T (0297) Lijn 198, halte Drie Kolommenplein 1 Uw contact E. Schneider T (020) 540 47 89 info@aalsmeer.nl Aan de leden van de gemeenteraad Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief Betreft Datum 27 juni 2017

Nadere informatie

RAADSGRIFF1E DORDRECHT Ontvangen: Gemeenteraad' Presidium Commissie Griffie. Griffier:

RAADSGRIFF1E DORDRECHT Ontvangen: Gemeenteraad' Presidium Commissie Griffie. Griffier: Gemeentebestuur RAADSGRIFF1E DORDRECHT Ontvangen: Gemeenteraad' Presidium Commissie Griffie Griffier: Dordrecht Postbus 8 3300 AA Dordrecht Aan de leden van de commissie Wonen en Leefbaarheid Bezoekadres

Nadere informatie

Een exemplaar van deze begroting hebben wij tevens naar uw college van burgemeester en wethouders gestuurd.

Een exemplaar van deze begroting hebben wij tevens naar uw college van burgemeester en wethouders gestuurd. W E R K V O O R Z I E N I N G S C H A P OOST T W E N T E Willem Vleertmanstraat 3 Postbus 3 1 1 Aan de gemeenteraad van Dinkelland N L 7 5 7 0 A H owenzaai P 0 S t b U S l 1 7590 AA DENEKAMP Tel 0541 58

Nadere informatie

26 juli 2011 D /JLE mevrouw M.L. Huigen - Beizer

26 juli 2011 D /JLE mevrouw M.L. Huigen - Beizer De heer N. Korkmaz Palissander 220 3315 MR DORDRECHT Uw brief van Uw kenmerk Verzenddatum Dossier 26 juli 2011 D-00991171 Reactie op Zaaknummer 612466 onderwerp Brief bij omgevingsvergunning ontvangen

Nadere informatie

Vaststellen Startnotitie Dierenbeleid Dordrecht

Vaststellen Startnotitie Dierenbeleid Dordrecht DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum 1 december 2015 Ons kenmerk SBH/1529309 Begrotingsprogramma Leefbaarheid en stedelijk beheer Betreft Vaststellen

Nadere informatie

Rotterdam, 17 april 2012.

Rotterdam, 17 april 2012. Rotterdam, 17 april 2012. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden R. Buijt (Leefbaar Rotterdam) en J.L. Ton (Leefbaar Rotterdam) over vervolgvragen verklaring omtrent gedrag

Nadere informatie

ílll«llll!lll!i!ll!lilll!lllllllíllííllil!lllíl Į /12/201

ílll«llll!lll!i!ll!lilll!lllllllíllííllil!lllíl Į /12/201 ílll«llll!lll!i!ll!lilll!lllllllíllííllil!lllíl Į 1016077047 06/12/201 Aan de griffier van de raad en alle raadsfracties van de gemeente Oosterhout Postbus 10150 4900 GB Oosterhout Den Hout, 5 december

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Van: Aan: Onderwerp: Brief gemeente Utrechtse Heuvelrug met zienswijze Noordvleugelprovincie Datum: dinsdag, 1 oktober 2013 14:05:40 Bijlagen: Verzonden brief UH met Zienswijze Noordvleugelprovincie.pdf

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

13 OKT. Pm. 2mj9/&J y. Aan de leden van de gemeenteraad. Beleid Lisette Tanis. n.v.t. Geachte leden van de raad,

13 OKT. Pm. 2mj9/&J y. Aan de leden van de gemeenteraad. Beleid Lisette Tanis. n.v.t. Geachte leden van de raad, Aan de leden van de gemeenteraad Postbus 250 2130 AG Cluster Contactpersoon 2mj9/&J y Beleid Lisette Tanis Uw brief n.v.t. Ons kenmerk 09.0402629\~ b Bijlage(") 2 Onderwerp Toekomen verzonden brieven aan

Nadere informatie

Om dit te kunnen doen, is een aantal besluiten door de gemeenteraad vereist.

Om dit te kunnen doen, is een aantal besluiten door de gemeenteraad vereist. Aan de bewoners van Datum: 26 februari 2015 Zaaknummer: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Onderwerp: Datum Tuincentrum De Wilgen verzending: Geachte heer, mevrouw, Door middel van deze brief wil

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 07.1097, d.d. 6 november 2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Stagebeleid; afdoen motie 10 van 14 november 2006 BESLUITEN Behoudens advies van de commissie EP 1. Een informatiedag over stagemogelijkheden

Nadere informatie

Voorlopig advies van Wmo Adviesraad inzake Beleidsplan Wmo

Voorlopig advies van Wmo Adviesraad inzake Beleidsplan Wmo College van Burgemeester en Wethouders van Weesp Ter attentie van wethouder mw. A. Heijstee Postbus 5099 1380 GB Weesp Betreft: Voorlopig advies van Wmo Adviesraad inzake Beleidsplan Wmo 2015-2018 Weesp,

Nadere informatie