Preek Efeziërs 1:15-23 wij zijn Christus lichaam in Houten (Preek 4 in de serie over Efeze)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Preek Efeziërs 1:15-23 wij zijn Christus lichaam in Houten (Preek 4 in de serie over Efeze)"

Transcriptie

1 Preek Efeziërs 1:15-23 wij zijn Christus lichaam in Houten (Preek 4 in de serie over Efeze) Liturgie 28 augustus ds. D. Vonck Houten STARTZONDAG Votum: Gezang 171:1,2 Zegengroet Psalmen van Nu 145 Wet (kinderversie) Opwekking 194 U maakt ons één Gebed Lezing: Efeziërs 1:15-23 en 3:14-21 Kindermoment (kinderlied: Ik ben de hand, en jij de voet) Preek Wij zijn Christus lichaam in Houten Psalm 68:2,11 Gebed/Voorbede Collecte Opwekking 454 Zegen aanbidding Zegen Geliefde broers en zussen, We gaan deze morgen verder stilstaan bij de brief aan de Efeziërs Ik denk dat het gedeelte dat we samen met elkaar gelezen hebben heel erg goed past bij een moment als nu, waarin we als gemeente heel bewust stil willen staan bij een soort start van het nieuwe seizoen, waarin we weer allerlei dingen gaan oppakken en gaan uitvoeren. Paulus heeft in de woorden hiervoor een soort lofzang op God gezongen om wie Hij is en wat God allemaal gedaan heeft voor ons. Zijn boodschap daarin was: Gemeente in Efeze, besef wat God gedaan heeft en wanneer je dat beseft gaat je hart daarvan zingen en ga je leven tot Zijn eer. Dan ga je op een andere manier leven; in het besef dat je alles van Hem krijgt. Dank God voor de kerk We lezen verder in vers 15 en Paulus begint daar met een gebed en hij vertelt: gemeente, ik bid heel vaak voor jullie. Paulus zat op dat moment in Rome gevangen en hij schreef deze brief aan de Efeziërs om te laten weten: ik zie jullie nog steeds en ik hoor dingen van jullie; ik heb jullie op het oog. Ik denk aan jullie en ik maak me soms bezorgd om jullie en ik dank God ook voor jullie. We lezen dat hier: 15 Daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus, de Heer, en over uw liefde voor alle heiligen, 16 dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden. Paulus zit daar in Rome geregeld op de knieën te bidden voor de gemeente in Efeze. Als hij daar bidt, dan dankt hij God. Onophoudelijk staat er. 1

2 In vers 15 begint hij 15 Daarom, waarom dankt Paulus voor de Efeziërs Het woordje daarom slaat terug op wat hij hiervoor gezegd heeft. Daarom, dat jullie een gezegend volk zijn; jullie zijn gezegend, jullie zijn verkozen door God, jullie zijn door Hem geroepen, jullie zijn verlost, jullie zijn vergeven, jullie zijn bevrijd, jullie zijn bestemd, jullie zijn verzegeld daarom! Om al die dingen die voor jullie gelden, daarom dank ik God onophoudelijk voor jullie. Dat is een mooie manier om naar de gemeente te kijken: ik dank God voor jullie omdat al die dingen voor jullie gelden. Als ik naar jullie kijk, dan zie ik Gods werk daarin, zie ik het zichtbaar worden. Paulus werkt het verder uit en hij zegt: ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus, de Heer Niet alleen voor het feit dat dit over jullie te zeggen is, maar ook omdat het zichtbaar wordt in jullie geloof en daarnaast ook in hoe jullie omgaan met elkaar. Daar dank ik God onophoudelijk voor. Er is alle reden om hier met elkaar dankbaar te zijn. Dankbaar te zijn voor wat we hier in de gemeente met elkaar krijgen en aan elkaar hebben. Het is belangrijk om daarmee te starten, met elkaar, vandaag aan het begin van een nieuw seizoen: dankbaar te zijn om wat we hier met elkaar en van elkaar krijgen van God; dat we zoveel gelovige broers en zussen hebben die willen leven met God en daar een hart voor hebben; dat we in de afgelopen twee jaar 38 jonge mensen gehoord hebben die zeiden: ja, ik wil leven met God in deze wereld; dat er in de gemeente met gemeenteleden en voor gemeenteleden enorm veel gebeden wordt, thuis en hier in de kerk en tijdens vergaderingen en tijdens huiskringen. Dat de kerk vol zit, dat gemeenteleden, broers en zussen graag komen om te luisteren naar het woord, om daar meer van de horen en meer van te leren, er vragen over te stellen en zo verder te zoeken; dat er zoveel jongeren naar catechisatie gaan, dat we verenigingen hebben, dat we kinderwerk hebben, dat geprobeerd wordt ieder op zijn eigen niveau aan te spreken en geaccepteerd wordt zoals hij of zij daarin is. Er is zo ontzettend veel reden om daar dankbaar voor te zijn. Het wordt zo snel gewoon, maar het is niet gewoon! Allerminst. Binnen de gemeente wordt er naar elkaar omgezien, naar ouderen en jongeren, in kringen, door het pastoraat en wanneer mensen bij de gemeente komen of de gemeente willen leren kennen, dan mag je daar heel vaak over horen: er is een bepaalde sfeer waarin men naar elkaar omkijkt en waarin je je thuis voelt en waarin je merkt dat mensen op elkaar betrokken zijn. Het kan heel goed zijn dat wanneer ik dat zo zeg en je het hoort dat het toch ergens een bepaald gevoel geeft van: ja, maar wacht even en misschien zit dat ook ergens wel een beetje in onze genen om snel en vooral heel vaak ook te kijken: ja, maar wacht even, er gaat ook nog zoveel mis en op dat en dat vlak heb ik dat helemaal niet gemerkt Maar broers en zussen, dan doen wij tekort aan Gods werk! Dank God iedere keer dat ik naar jullie kijk, zegt Paulus en hij schrijft een brief aan de gemeente in Efeze waarvan we verder lezen en zien dat er zoveel mis is. Hij zegt: ik dank God voor jullie omdat ik, als ik naar jullie kijk, daarin iets van Gods werk zie. Wij mogen, in het goede dat wij hierin met elkaar hebben en uitstralen en mogen beleven en mogen uitdelen niet daarin zeggen: kijk, we doen het eigenlijk best wel goed, en zeker als je kijkt naar. Nee, niet in onszelf, maar wij mogen God daarin zien en Hem daarvoor danken. Probeer het te doen als je bidt voor de gemeente of met gemeenteleden. Als je kijkt naar wat er gebeurt in de gemeente om je bewust te zijn: hé, wat voor dingen mogen we zien, wat voor 2

3 vruchten mogen we pukken, waarvan we ook alleen maar kunnen zeggen dat God het doet. Maar dat God het wel door ons doet en met ons doet. Geloof en liefde, daar dank Paulus God voor, dat het zichtbaar wordt in hen. Paulus herkent in de gemeente Gods werkzame kracht, dat de gemeente iets is van God en hij eindigt daar ook mee om dat te zeggen: de gemeente is het lichaam van Christus. God heeft Christus aan de gemeente gegeven. Christus is hier in ons midden aan het werk en het gaat erom dat we dat zien en herkennen en dat ook willen laten groeien, dat we die werkzame kracht zien. Dus pas op wanneer je praat over de kerk: Wie praat over de kerk praat niet over iets wat wij als mensen hebben. Wie praat over de kerk praat over het lichaam van Jezus Christus zelf. Herken Gods werkzame kracht. En dat gaat Paulus verder uitwerken. Is het dan zo dat we al die andere dingen dan maar aan de kant moeten zetten? Dat is niet wat Paulus hier doet. Paulus dankt niet alleen God voor wat er in de gemeente gebeurt, hij zegt: ik heb één gebedspunt wanneer ik voor jullie bid. Er is één dingen waarvoor ik altijd en steeds weer voor bid en ik weet wanneer dat gaat groeien, wanneer God dat gebed verhoort en dat gebeurt, dan weet ik dat alle dingen waarvan je kunt zeggen: dat is niet voldoende, daarin schieten we tekort, daarin gaat het niet goed dat die veranderen. Het komt op één ding neer zegt Paulus. Mijn gebed voor jullie is, zegt Paulus, 17 Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Eén gebedspunt: dat de drieenige God Zijn Geest schenkt aan de gemeente, zodat wij Hem kennen. Wanner wij Hem kennen, zegt Paulus, dan veranderen er dingen. En al die dingen waarvan je kunt zeggen: daar schort het nog aan, daar gaat het niet goed, daar loopt het niet daarvan zou je kunnen zeggen: dat komt door gebrek aan kennis van God, van wie God is. Het draait in de kerk om het KENNEN Paulus werkt dat verder uit, want hoe werkt dat dan precies? Wat is dat dan wanneer wij Hem kennen? Wat gebeurt er dan? Hij legt het verder uit. Wanneer dat gebeurt 18 Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen, 19 en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven Dat zijn drie dingen die je gaat zien als je Hem leert kennen, zegt Paulus. Dat zijn drie verschillende dingen die je gaat zien en die er voor zullen zorgen dat dingen anders worden. Hier ligt de sleutel, zegt Paulus, wat de hoop is van Zijn roeping, wat de rijkdom is van Zijn erfenis, van datgene wat Hij verdiend heeft voor ons, en wat de grootheid van Zijn kracht is. Paulus bidt niet dat wij die roeping gaan krijgen, of dat we die erfenis gaan ontvangen of dat wij die kracht zullen krijgen om daar iets mee te doen. Dat is niet wat Paulus bidt. 3

4 Hij zegt: die kracht is allang aanwezig, die roeping is er al en die erfenis hebben jullie al lang ontvangen. Dat ligt hier in jullie midden, in ons midden, met elkaar. In vers 22 zegt hij dat God Christus gegeven heeft aan de kerk. Al die dingen zijn al aanwezig en hij zegt: jullie hebben meer van die kracht nodig en het is te vinden hier, in de gemeente. Mijn gebed is dat jullie je hoop gaan kennen, en dat je je erfenis gaat kennen en dat je die kracht gaat kennen. En dan is het kennen niet van dat je het weet. Kennen gaat hier over het kennen zoals je dat in een relatie hebt. Er is een verschil als ik zeg: ik ken Obama en ik ken mijn vrouw. Daar zit een heel groot verschil in. Kennen en weten dat er een God is of Hem persoonlijk kennen. Over dat laatste spreekt Paulus. Dat is mijn verlangen dat Hij Zijn geest aan jullie geeft, zodat jullie Hem persoonlijk gaan kennen, dat je gaat groeien in onderlinge liefde en in geloof. Daar draait het in de kerk om. Het draait in de kerk om het persoonlijk kennen van Jezus Christus. We zullen iets verder uitwerken hoe die drie dingen die Paulus noemt dan tot uiting komen. Wat de HOOP van Zijn roeping is. Hij zegt eerst: 18 Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu hij u geroepen heeft Hij zegt: ik bid jullie toe dat die Geest hier zo gaat werken en zo verder door gaat werken dat jullie inzien waarop je hopen mag, dat je weet waar je je zekerheid vandaan haalt. Hoop is allereerst iets wat je nederig maakt. Hopen maakt je nederig, want het betekent dat jij niet in control ben, jij hebt het niet voor het zeggen. En voor iedereen zoals we hier zitten is het belangrijk om dat te beseffen. We spreken hier niet over de kerk alsof het iets van ons is, en of je in de kerkenraad zit of dat je nog maar net bij de gemeente bent wij zijn niet in control hier in de kerk. Wie Jezus Christus kent wil ook niet in control zijn. Je zekerheid ligt niet in je positie hier in de kerk, je zekerheid ligt niet in wat je hebt meegemaakt of wat je ontdekt hebt of wat je gezien hebt Jouw zekerheid ligt daarin dat Jezus Christus hier aanwezig is, dat Jezus Christus Zijn kerk leidt, dat Jezus Christus ook er voor zal zorgen dat Zijn kerk overeind blijft en Zijn weg gaat. Het is niet aan ons om dat te bepalen. En wat levert dat op? Heel veel! Dat levert namelijk een heel stuk vrijheid op. Dan kun je met een open vizier kijken naar wat er allemaal om je heen in deze wereld gebeurt en zeggen: er gaan zoveel mensen niet meer naar de kerk en steeds meer mensen zeggen het geloof vaarwel en tegelijkertijd weet ik echt zo zeker dat de kerk niet zal verdwijnen, er zal van alles kunnen gebeuren maar ik weet dat de kerk niet zal verdwijnen. Waarom niet? Omdat Jezus Christus niet verdwijnt van de aarde. Hij zal blijven en er zal altijd een kerk blijven, wat er ook in deze wereld gebeurt. Er zullen altijd broers en zussen blijven die met jou dat zelfde geloof delen in Jezus Christus. En dat geeft een bepaalde rust, wanneer je beslissingen moet nemen. Dat geeft ook rust wanner wij met elkaar als gemeente het komende jaar gaan nadenken over wie wij nou eigenlijk precies zijn hier in Houten. En dan te beginnen met de vraag: wat zijn nou de dingen die wij allemaal krijgen waar wij God voor kunnen danken en wat zou God nou met hetgeen Hij ons geeft ten doel hebben voor Houten, voor de mensen om ons heen en voor ons al gemeente. 4

5 Dat mag heel veel rust geven, want je hoeft je er geen zorgen over te maken dat dingen totaal over de kop gaan, dat we een weg inslaan waar we totaal niet van weten waar we uitkomen Ergens wel, want wij zijn niet in control en we weten het niet - en tegelijkertijd weten we het wel: Jezus Christus wil Zijn kerk leiden. Wie zijn hoop op Hem stelt weet dat hij zeker is en veilig aankomt. En waar het dan in de gesprekken over moet gaan is dit: hé broer, hé zus, geen idee hoe dit precies moet en er zijn zoveel apen en beren te zien, maar wacht, ik weet wel dat wanneer wij ons vasthouden aan de prijs, als wij Jezus Christus in het oog houden dan weet ik hoe het er allemaal uit gaat zien, dan weet ik dat we straks samen Hem zullen zien omdat we dat nu al doen. En of we dat dan zo n vorm geven of zo vorm weet je, het gaat erom of Jezus Christus zichtbaar wordt. Die hoop die verbindt met elkaar. Die hoop gaat veel verder dan allerlei praktische uitwerkingen hoe je iets vormgeeft. Daar bidt Paulus voor. Dat is mijn gebed en ik hoop dat het uw gebed is voor de gemeente, dat we in staat zijn om die hoop van onze roeping te kennen, om dat te beseffen waar we wel en niet wat over kunnen zeggen, wat wel en niet onze taak is. Van de rijkdom van Christus erfenis Paulus gaat verder: Moge uw hart verlicht worden zodat we ook zullen zien hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen Wat letterlijker vertaalt staat daar: wat de rijkdom is van onze erfenis. Paulus probeert daarmee aan te geven dat wij steeds weer in staat zijn te beseffen wie wij zijn, dat je weet dat in Jezus Christus je zonden vergeven zijn; dat heeft heel veel gevolgen hoe je in de gemeente omgaat met anderen, hoe je daarin staat. Hé broer en zus, die zonden zit ons nog steeds dwars in ons leven, maar daar mogen we open met elkaar over praten, toch?! Want wij hebben vergeving gekregen. En dat betekent allerminst dat jij hier in de gemeente een kleiner plekje moet innemen dat die. De gedachte dat jij minder waard zou zijn of jij niet zoveel zou kunnen ho, wacht even in Jezus Christus is elke broer, elke zus belangrijk om te beseffen wie hij is. Daarom hebben we Efeziërs 3 ook gelezen: alleen samen met alle heiligen zijn we in staat om te zien hoe groot en hoe diep en hoe breed en hoe lang de liefde van God is, God zelf is. Beseffen daarin wie je bent, geeft ons ook een boodschap voor de wereld. Als wij beseffen wat voor erfenis wij hebben gekregen, dat het lijkt dat de kerk steeds meer in de marge komt en dat is zo, laten we eerlijk zijn; dat de kerk steeds meer naar de rand toegaat en dat het eerder uitzonderlijk is dat je naar de kerk gaat dan dat het normaal zo zijn- maar dat wij beseffen dat de kerk niet marginaal is, een klein boodschapje waarin we misschien iets zouden kunnen betekenen voor enkele mensen die daarop zitten te wachten Nee, we hebben een geweldige boodschap die heel Houten echt moet weten: met Jezus Christus mogen we voor eeuwig leven! Met Jezus Christus krijgt je leven een doel en weet je waar het leven om gaat. En ja, dat kun je hier vinden want samen zijn wij aan het zoeken hoe dat nu precies zit met Jezus Christus. Kom met ons mee zoeken. Dat geldt voor elke Houtenaar, Houtenees, of wie dan ook. Daartoe zijn we geroepen om dat zelf te beseffen wat we in Jezus Christus met elkaar krijgen. Daarvoor kun je niet genoeg bij elkaar komen en kun je niet genoeg met elkaar spreken. En we moeten ook zeker voorkomen dat we allerlei dingen gaan organiseren en vergeten waar het eigenlijk om gaat. Besef wat we hierin gekregen hebben. 5

6 Van de GROOTHEID van Gods kracht Paulus gaat door en komt eigenlijk naar een soort climax toe: Besef hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. En dat werkt hij verder uit: 20 Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte Er zullen momenten komen en dat kan niet missen, zeker als je actief bent in een commissie of in iets dergelijks, dat er momenten zullen zijn dat je tegen moeten aan gaat lopen. Dat je er tegen aan gaat lopen dat je denkt: zucht ik heb het al zo druk en ik moet dit nog en dat nog en dit moet er nog gebeuren en dan is het al weer Moeten is altijd een teken dat je het gevoel hebt dat je alleen staat en het zelf moet doen. Die momenten zullen er absoluut zijn, die kent ieder mens. Maar dat zijn de momenten waarop Paulus zegt: oké, en nu? hoe kom je hier overheen, hoe ga je er voor zorgen dat je hier doorheen rolt? Hij zegt: Als je Jezus Christus wilt kennen en je aandacht op Hem wilt richten, dan zul je beseffen dat Hij zijn kracht wil verlenen. Dat alleen Zijn kracht er voor kan zorgen dat het gaat lukken en dat er iets uitkomt wat werkt. Wanneer we samen met elkaar spreken over droomkerk dat willen we zijn, een gemeente waar je allen maar van kan dromen. Een gemeente die al vooruitloopt op de erfenis die we straks hebben: samen zijn met Jezus Christus. Daar mag je enorm veel van verwachten! Maar alleen wanneer wij de kracht van Jezus Christus willen zien en willen kennen en daarin van Hem verwachten. Want die kracht kom je allen tegen wanneer jij jezelf klein maakt, wanneer je zegt: maar Heer, wij hier kunnen het niet met elkaar. En we kunnen er voor kiezen om het zo te doen, of zo te doen, of zo te doen en we kunnen voor allemaal argumenten aanwijzen dat het goed is of niet goed is. Heer, we willen U bidden om Uw kracht. Heer, we willen heel veel verwachten, echt veel meer gaan verwachten, dat U bevrijdt, dat U verlost, dat U geneest, dat U herstelt en dat U dat hier wilt doen. Tegelijkertijd Heer, weten we dat wij dat niet kunnen. De enige manier waarop die kracht door ons heen kan komen is wanneer wij onze handen open hebben naar U. Kracht van God vraagt om open handen en open harten, zodat daarna onze handen ingezet worden. Het is een overweldigende kracht, echt een hele grote kracht waar we veel van mogen verwachten. Paulus zegt: die kracht was zo sterk, die kracht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood. Iets wat nog niet eerder was voorgekomen. Iemand uit de hel werd weggenomen, uit de klauwen van de dood weggenomen, dat God Hem daarvan oprichtte. Die macht, die kracht heeft God in Christus aan de kerk gegeven en daarom is de kerk belangrijk. De kerk is Zijn lichaam. De kerk is de volheid van Hem die alles in allen is. Van God is onze tijd. Van God is ons geld. Van God is onze agenda. Van God zijn onze gaven. Van God zijn onze verlangens en gedachten. Al die dingen wil God ons geven, zodat Zijn plan vervult wordt we hebben er vorige week van gehoord-, zodat de volheid van de tijden straks daadwerkelijk daar zal zijn. Daarin hebben wij een rol. Een rol om Jezus Christus te kennen. En wanner dat gebeurt dan groeit ons geloof en groeit de gemeente. 6

7 Een nieuw seizoen Wat verwacht je van dit nieuwe seizoen? Als je eraan denkt dat je voor een nieuw seizoen staat: misschien heb je een bepaalde rol of misschien wel niet wat verwacht je van wat God gaat doen? Want de vraag aan een christen: wat verwacht jij? is dezelfde vraag als: wat verwacht jij dat God gaat doen? Wat verwacht je dat God gaat doen hier in de gemeente? Het is een nieuw seizoen en de grote uitdaging die we hebben met elkaar is: zijn we in staat om in alles steeds weer te zeggen maar wacht, hoe kunnen we Jezus Christus in deze situatie beter leren kennen. Broers en zussen, er zullen conflicten komen. Dat was direct in het begin van de kerk al aanwezig. Conflicten zijn niet erg zolang de vraag maar gesteld wordt: hoe kunnen wij in deze situatie samen Jezus Christus kennen. We zullen tegen vragen aanlopen die veel groter zijn en waarvan we niet kunnen zeggen hoe we daar tegen aan moeten kijken; wie zijn wij als gemeente, waar moeten we samen naar toe, hoe gaan we om met dit en met dat Vragen waar we absoluut geen antwoord op kunnen vinden, mits we zeggen : we willen het zo vormgeven en ons er zo op richten dat we Jezus Christus hier in leren kennen, in deze situatie. Dan kan het zijn dat we door moeten gaan, dan kan het zijn dat we niet door moeten gaan en dat het anders moet wat het ook is, de enige manier waar op we daar achter moeten komen is de Geest die ons wijsheid en openbaring geeft. Daar bidt Paulus om. Laat dat het voortdurende gebed zijn, voordat je met elkaar praat. Of dat nu voor een plan is of voor een conflict is of voor een situatie waar in je het ook allemaal niet meer weet Broers, zussen, laten we er allereerst voor zorgen dat wij samen Jezus Christus in het oog hebben, dat we de prijs in het oog hebben. Want zo snel zullen we gaan praten over allerlei dingen die ons afleiden van Hem. Broers, zussen, zullen we daar eerst maar gewoon nu voor bidden om vervolgens alle dingen die we bedacht hebben en geopperd hebben terug te leggen en te zeggen: oké, ik sta hier helemaal achter en ik geloof dat we het echt zo moeten doen, maar ik ben bereid om het direkt aan de kant te zetten, ik ben bereid om te moeten concluderen dat Gods weg hier toch anders in is. En dat gaat over ons gemeente-zijn, maar dat gaat ook heel simpel over hoe je in dit leven staat. Ons kan alles overkomen en we weten dat. We hebben geen idee wat daarin dit jaar ons gaat brengen. Tegelijkertijd, wat onze gemeente sterk en krachtig kan maken is: wat er in dit jaar ook gaat gebeuren, wat er in dit seizoen ook gaat gebeuren, we willen onze Here Jezus Christus hierin kennen. We willen ontdekken hoe het ons verder kan helpen in het ontdekken hoe groot en hoe breed Hij is. En dat willen we zien in jong en oud, in wie we ook zijn. Omdat dat te doen gaat Paulus op de knieën. Paulus gaat op de knieën om te bidden voor de gemeente. Laten wij daarvoor nu ook bidden. Ik kan me voorstellen dat het wat onpraktisch is om hier tussen de stoelen op de knieën te gaan, maar als het lukt, dan mag dat. Ik zal het zelf ook doen, zodat we steeds weer beseffen dat alleen Jezus Christus ons daar toe kan leiden. 7

8 Laten we samen bidden, onze knieën en in ieder geval ons hart buigen voor God: Heer onze God en Vader in de hemel, U die de Vader bent van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. Heer, we buigen onze knieën en bovenal ons hart voor U. We willen niet dat dit seizoen draait om ons of onze gedachten, gevoelens of frustraties, of plannen of dromen. Heer, we bidden U dat U centraal staat en dat wij U beter leren kennen. Heer, we bidden U dat U vanuit Uw rijke luister ons innerlijke wezen kracht geeft door Uw Geest. En we bidden Heer, dat door ons geloof Christus kan wonen in onze harten en in onze gemeente en dat we geworteld en gegrondvest blijven in de liefde, dat we in alles Uw liefde op het oog hebben, Heer. Want we weten Heer, dat we alleen dan samen met alle heiligen de lengte en de breedte en de diepte en de hoogte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen, die alle kennis te boven gaat, opdat wij zullen volstromen met Gods volkomenheid. Aan Hem, die door de kracht in ons werkt, die bij machte is oneindig veel meer te doen dat wij van Hem vragen of denken, aan Hem komt toe alle eer in de kerk en in Christus Jezus, voor altijd tot in alle generaties en in alle eeuwigheid. We bidden U dit, we vragen U dit Heer, in Jezus Naam. Amen. 8

Levend Water. (= de Heilige Geest) Hij zou u levend water hebben gegeven

Levend Water. (= de Heilige Geest) Hij zou u levend water hebben gegeven Levend Water (= de Heilige Geest) Hij zou u levend water hebben gegeven Joh.4:10 wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, maar het water, dat Ik hem

Nadere informatie

Preek de kracht van de Heilige Geest

Preek de kracht van de Heilige Geest Preek de kracht van de Heilige Geest (Lukas 23:44-49, Handelingen 2:1-4, Efeziërs 3:14-21) Liturgie 12 juni 2011 ds. D. Vonck Houten Spurt Als een vuur van binnen Njoy Pinksterlied (alvast, heeft de gemeente

Nadere informatie

Preek Galaten 2:15-17a en Galaten 3:6-26

Preek Galaten 2:15-17a en Galaten 3:6-26 Preek Galaten 2:15-17a en Galaten 3:6-26 Wat heb ik aan de wet? (1) - de wet brengt de zonde aan het licht Liturgie 22 januari 2012 - ds. D. Vonck te Houten Votum/ zegengroet Psalm 8:1,3,4 Gebed Lezing

Nadere informatie

Preek Efeziërs 4:1-6 - Nieuwjaar 2012

Preek Efeziërs 4:1-6 - Nieuwjaar 2012 Preek Efeziërs 4:1-6 - Nieuwjaar 2012 (viering 20 jaar GKV Houten) Votum/ Groet Psalm 84:1,2 20 jaar GKV Houten Psalm 89:1,7 Dankgebed Lezing Johannes 17:13-23 Efeziërs 4:1-6 Kindermoment Preek Gezang

Nadere informatie

Preek Bid in de Geest (Pinksteren)

Preek Bid in de Geest (Pinksteren) Preek Bid in de Geest (Pinksteren) Liturgie zondagmiddag 23 mei 2010 Ds. D. Vonck Psalm104:1,8 Votum/ zegengroet GK 105:1,2,3,5,9 (In vuur en vlam zet ons de Geest) Romeinen 8: 12 16 Opwekking 136 (Abba,

Nadere informatie

Welkom in de Pauluskerk. Voorganger: Prop. den Dikken Organist: Anja van der Ploeg

Welkom in de Pauluskerk. Voorganger: Prop. den Dikken Organist: Anja van der Ploeg Welkom in de Pauluskerk Voorganger: Prop. den Dikken Organist: Anja van der Ploeg Zingen: Evangelische Liedbundel 374 vers 1, 2 en 3 1. O Heer, mijn God, wanneer ik in verwond'ring de wereld zie die U

Nadere informatie

1 Korintiërs 2 - Help, ik twijfel! Waar vind ik God?

1 Korintiërs 2 - Help, ik twijfel! Waar vind ik God? 1 Korintiërs 2 - Help, ik twijfel! Waar vind ik God? Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

Efeze 3,14-19 Verrijk elkaar vanuit Gods overvloed, tot eer van God

Efeze 3,14-19 Verrijk elkaar vanuit Gods overvloed, tot eer van God Efeze 3,14-19 Verrijk elkaar vanuit Gods overvloed, tot eer van God Samen God eren (2) Viering Heilig Avondmaal Liturgie Voorzang Ps 8,1.3 Stil gebed Votum Groet Zingen Ps 8,4.6 Wet Zingen: LB 169,1.2.4

Nadere informatie

Bijbelstudies Efezebrief Gameren

Bijbelstudies Efezebrief Gameren Bijbelstudies Efezebrief Gameren Structuur Efeze 1:15-23 dankzegging (15-16a) smeekgebed (16b) Geestelijke openbaring om (17a) God te kennen (17b) + 3 dingen te weten: 1. de hoop van onze roeping (18a)

Nadere informatie

1 Johannes 2, Hij is een God van jong en oud

1 Johannes 2, Hij is een God van jong en oud 1 Johannes 2,12-14 - Hij is een God van jong en oud Radiokerkdienst Zendtijd voor Kerken (20 juli radio 5) Preekverwerking 01 Matt 20,28a 2007 03 18 (78.5 KiB) Liturgie Gezang 158 Votum en groet Ps 118,1.5

Nadere informatie

Christus als leerling volgen

Christus als leerling volgen Christus als leerling volgen Voorbereiding voor de huisbezoeken van 2014/2015 Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. In onze verhouding tot de Heer kan het waardevol

Nadere informatie

Preek Vrijheid (5) 1 Korintiërs 8 en 10:23 11:1

Preek Vrijheid (5) 1 Korintiërs 8 en 10:23 11:1 Preek Vrijheid (5) 1 Korintiërs 8 en 10:23 11:1 Liturgie zondagmiddag 22 augustus 2010 Ds. D. Vonck Votum / zegengroet Psalm 133 Gebed Terugblik / Galaten 5 : 13,14 Liedboek 92 : 1,5 Al kon ik alle talen

Nadere informatie

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters,

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters, Ds. Arjan van Groos (1962-2014) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal Broeders en zusters, 1 Votum 2 Zegengroet 3 Zingen: Psalm 106 : 1 en 2 4 Lezing van de wet 5 Zingen: Psalm 106 : 3 en

Nadere informatie

Liturgie voor de middagdienst van 17 februari 2013, Zwijndrecht. Zingen voor de dienst, vanaf plm. 16.15 (band):

Liturgie voor de middagdienst van 17 februari 2013, Zwijndrecht. Zingen voor de dienst, vanaf plm. 16.15 (band): Liturgie voor de middagdienst van 17 februari 2013, Zwijndrecht Zingen voor de dienst, vanaf plm. 16.15 (band): Opwekking 334 Opwekking 710 Opwekking 518 Opwekking 553 Votum en zegengroet Zingen: Psalm

Nadere informatie

Lucas 22,39-46 Jezus bidt

Lucas 22,39-46 Jezus bidt Lucas 22,39-46 Jezus bidt Tweede zondag van de Lijdenstijd Gezinsdienst Liturgie Lied: opwekking 489 Lied: opwekking 430 Votum / groet Lied: psalm 22:1,5 Gebed Wet Lied: E&R bundel 245: 1,2,3 Lezing: Lucas

Nadere informatie

Liturgie morgendienst 10 september, voorganger ds. W. van der Veer. Welkom en mededelingen. Zingen: Psalm 84(psalmen voor nu)

Liturgie morgendienst 10 september, voorganger ds. W. van der Veer. Welkom en mededelingen. Zingen: Psalm 84(psalmen voor nu) Welkom en mededelingen Zingen: Psalm 84(psalmen voor nu) Stil gebed Wat hou ik van Uw huis Ik kan zo sterk verlangen naar de binnenpleinen van de Heer. Diep in mijn lijf is zo n heimwee, zo'n blijvende

Nadere informatie

Efeziërs 5 en NGB 28 Leerpreek: Waarom meedoen met de kerk?

Efeziërs 5 en NGB 28 Leerpreek: Waarom meedoen met de kerk? Efeziërs 5 en NGB 28 Leerpreek: Waarom meedoen met de kerk? Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook

Nadere informatie

Preek Johannes 3 : 16

Preek Johannes 3 : 16 Preek Johannes 3 : 16 Liturgie 21 november 2010 Houten - dienst door jeugd - D.Vonck Voor de dienst: http://www.youtube.com/watch?v=eshqcoeit4w&feature=fvsr Beamer: Psalm 13:6 Ik vertrouw op uw liefde:

Nadere informatie

Preek Startzondag Deuteronomium 6:4-12 / 20-25, Jozua 24:13-15, Hebreeën 3:1-6

Preek Startzondag Deuteronomium 6:4-12 / 20-25, Jozua 24:13-15, Hebreeën 3:1-6 Preek Startzondag Deuteronomium 6:4-12 / 20-25, Jozua 24:13-15, Hebreeën 3:1-6 Liturgie zondagmorgen 29 augustus 2010 Startzondag 9.30 Houten Ds. D.Vonck dopen Lucas Kuiper Welkom Gezang 320:1,2 Zingt

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Thema: Vrijheid (3) Johannes 8:32

Thema: Vrijheid (3) Johannes 8:32 Thema: Vrijheid (3) Johannes 8:32 Liturgie zondagmorgen 8 augustus 2010 Ds. D. Vonck Psalm 121:1 = votum Zegengroet Psalm 121:2,3,4 Inleiding thema vrijheid Psalm 43:3,4 Gebed Johannes 1:1 5, 10 17 Johannes

Nadere informatie

BLIJF IN DE HERE! Liturgie:

BLIJF IN DE HERE! Liturgie: BLIJF IN DE HERE! 1 Joh. 2:28 / gehouden op 31-05-2009 (openbare geloofsbelijdenis) p.1 Liturgie: Votum en groet Zingen: Gezang 147:1.3.4 Gebed Openbare geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 10:1 Voorbede Schriftlezing:

Nadere informatie

Liturgie voor de kerkdienst op 19 juni te Begnins. Welkom en mededelingen en aansteken van de kaarsen Muziek De gemeente gaat staan

Liturgie voor de kerkdienst op 19 juni te Begnins. Welkom en mededelingen en aansteken van de kaarsen Muziek De gemeente gaat staan Liturgie voor de kerkdienst op 19 juni te Begnins Welkom en mededelingen en aansteken van de kaarsen De gemeente gaat staan Votum en groet Psalm 139: 1, 2 en 8 Heer die mij ziet De gemeente gaat zitten

Nadere informatie

2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen

2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen Liturgie Emmen, 13 september 2015 (buitendienst) Thema: samen onderweg (startzondag) 1. Votum 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen 3. Zingen: Sela: breng

Nadere informatie

Liturgie en preek zondag 2 mei 2010 intrede ds. Duurt Vonck

Liturgie en preek zondag 2 mei 2010 intrede ds. Duurt Vonck Liturgie en preek zondag 2 mei 2010 intrede ds. Duurt Vonck Zingen: Psalm 84 van Nu Votum en groet Zingen: Psalm 66 Verootmoediging Zingen: Liedboek 457 Zingen: GK 171 Wees stil voor het aangezicht van

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Liturgie voor de morgendienst

Liturgie voor de morgendienst Liturgie voor de morgendienst op Eerste Pinksterdag 2015 in de Oosterholthoeve In deze dienst: bediening van de Heilige Doop Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: m.m.v. muziekgroep ds. J.A. Brussaard

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

Johannes 20,17 Hemelvaart: Jezus is onze weg naar de Vader!

Johannes 20,17 Hemelvaart: Jezus is onze weg naar de Vader! Johannes 20,17 Hemelvaart: Jezus is onze weg naar de Vader! Hemelvaart en Alphadienst Liturgie Voorzang Opw 488 Kaars aansteken Stil gebed Votum Zegengroet Zingen: Gez 167 Gebed Schriftlezing: - Hand 1,1-14

Nadere informatie

Gebed Zingen GK 71 canon Collecte ELB 406 Eens zal op de grote morgen Zegen

Gebed Zingen GK 71 canon Collecte ELB 406 Eens zal op de grote morgen Zegen Votum - groet Zingen Opw 518 Wet GK 176b Zingen LB 653: 1,6 Schriftlezing 1 Kor 13 Zingen GK 164 canon Preek 1 Kor 13: 12 Zingen Ps 84 PvN Zingen GK 71 canon Collecte ELB 406 Eens zal op de grote morgen

Nadere informatie

y06 Romeinen 08.8 Rinze IJbema - Romeinen 8:

y06 Romeinen 08.8 Rinze IJbema - Romeinen 8: Rinze IJbema - Romeinen 8: 26-30. [1] Ik las vorige week een leuke mop. Die ging zo: Wat mij nou is overkomen: gister ging de telefoon en ik nam op en toen had ik de koning aan de lijn! Echt waar? Ben

Nadere informatie

Matteüs 1,18-2,12 - Kerst: God verrast gelovigen en buitenstaanders

Matteüs 1,18-2,12 - Kerst: God verrast gelovigen en buitenstaanders Matteüs 1,18-2,12 - Kerst: God verrast gelovigen en buitenstaanders Eerste Kerstdag Liturgie Zingen - LB 138,1.3.4 Komt allen te zamen - LB 139 Komt verwondert u hier mensen - LB 145,1.3 Nu zijt wellekome

Nadere informatie

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander Bevestiging Chris Smits als ouderling Liturgie Voorzang Opw 462 = EL 261 Stil gebed Votum Zegengroet Zingen: Ps 18,1.8.9 Gebed Lezen:

Nadere informatie

Jaarthema NGK Dalfsen

Jaarthema NGK Dalfsen Jaarthema NGK Dalfsen Seizoen 2015-2016 Breng ons samen Verbonden van hart tot hart Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard Romeinen 15 vers 7 Jaarthema 2015-2016: Leven

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Viering Heilig Avondmaal -lezen formulier, 2e deel -brood en wijn door de rijen -zingen GK 125 'Alles in allen'

Viering Heilig Avondmaal -lezen formulier, 2e deel -brood en wijn door de rijen -zingen GK 125 'Alles in allen' Liturgie preek ochtenddienst over Psalm 46,1-3 -GKv Loppersum-Westeremden, 08-12-2013, viering HA -2e advent Welkom en mededelingen door ouderling Komen tot de Here Oproep om de Here te aanbidden, Stil

Nadere informatie

BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God. Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk

BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God. Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk 1 GEBED 2 Welkom Hoe versterk ik mijn relatie met God Methodes en technieken delen hoe dit te bereiken

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 47 (30-11)

De Bijbel open 2013 47 (30-11) 1 De Bijbel open 2013 47 (30-11) Zie, hij bidt. Dat lezen we in Hand. 9 over Paulus. Zie hij bidt., het wordt verteld na zijn bekering op de weg naar Damascus. En het wordt gezegd alsof het iets heel bijzonders

Nadere informatie

Als je niet goed weet hoe je moet bidden, kun je het leren! Daarom gaan we in deze les kijken wat God ons te zeggen heeft over gebed.

Als je niet goed weet hoe je moet bidden, kun je het leren! Daarom gaan we in deze les kijken wat God ons te zeggen heeft over gebed. Les 2: Bidden. Bidden is praten met God. En dat heb je nodig, om Hem te leren kennen. Als je bidt kom je als het ware bij God in zijn huiskamer en ga je Hem dingen vertellen en vragen. Dan zal Hij ook

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 2 Artikel 6 t/m 9 Werkboek 6 Dordtse Leerregels hoofdstuk 2 artikel 6 t/m 9 Boven artikel 6 t/m 9 schrijven we : ongeloof en geloof Over ongeloof en geloof is veel te leren.

Nadere informatie

Preek Jesaja 55 (Heilig Avondmaal)

Preek Jesaja 55 (Heilig Avondmaal) Preek Jesaja 55 (Heilig Avondmaal) Liturgie 6 maart 2011 ds. D. Vonck Houten Votum/ zegengroet Psalm 8: 1,2,3 Gezang 23 (Uw Woord is een Lamp voor mijn voet) Wet Psalm 42:4,5 Gebed Jesaja 55 Preek Jes.55

Nadere informatie

Eredienst 2 juli :00 uur Voorganger: Ds. J.W. Boerma

Eredienst 2 juli :00 uur Voorganger: Ds. J.W. Boerma Eredienst 2 juli 2017 10:00 uur Voorganger: Ds. J.W. Boerma Liturgie Votum / zegengroet Psalm 62: 1 en 3 Gebed Lezen: Johannes 21: 15-17 Preek deel I Wet van de Heer: Zingen Gezang 176b Gebed HA Formulier

Nadere informatie

Hoe praat je over het geloof?

Hoe praat je over het geloof? Hoe praat je over het geloof? Waarom praat je over het geloof? Ieder die de naam van de Heere aanroept, zal worden gered. 14 Maar hoe kunnen ze Hem aanroepen als ze niet in Hem geloven? En hoe kunnen ze

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten in ons midden,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten in ons midden, 1 Preek bidden 1 HC 45-116, 46-120, Lucas 10,38-11,13 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten in ons midden, Als je christelijk bent opgevoed, dan leer je als kind al van je ouders dat je moet bidden.

Nadere informatie

Exodus God zal er zijn

Exodus God zal er zijn Exodus 3-4 - God zal er zijn Gezinsdienst Liturgie Welkom Voorzang Maak een vrolijk geluid voor de Heer (Elly en Rikkert) Opw voor Kids 18 (Ben je groot of ben je klein) Gez 132 (Dank U voor deze nieuwe

Nadere informatie

Johannes 10,11-18 Wees herders voor elkaar in het spoor van de goede herder

Johannes 10,11-18 Wees herders voor elkaar in het spoor van de goede herder Johannes 10,11-18 Wees herders voor elkaar in het spoor van de goede herder Liturgie Voorzang - E&R 157,1.2.3 Mijn Vader dank u wel - Gez 142 Als een hert dat verlangt naar water Stil gebed Votum Zegengroet

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Preek over Romeinen 8,16 (avondmaalsviering): We mogen kinderen van God heten!

Preek over Romeinen 8,16 (avondmaalsviering): We mogen kinderen van God heten! Preek over Romeinen 8,16 (avondmaalsviering): We mogen kinderen van God heten! Voorzang: Psalm 138, 2 Votum en Groet Zingen: Psalm 138, 2 en 4 Gebed om ontferming Zingen: Psalm 91, 7 en 8 Kindermoment

Nadere informatie

STRIJD OM JE IDENTITEIT

STRIJD OM JE IDENTITEIT STRIJD OM JE IDENTITEIT BIJBELSTUDIE VGSU BLOK 4 2010-2011 INHOUD Inleiding... 5 Avond 1... 6 Avond 2... 8 Avond 3... 10 Avond 4... 11 3 4 INLEIDING We zijn snel geneigd om onze identiteit te halen uit

Nadere informatie

DANKEN VOOR DE RIJKDOM VAN DE GEMEENTE

DANKEN VOOR DE RIJKDOM VAN DE GEMEENTE DANKEN VOOR DE RIJKDOM VAN DE GEMEENTE 1 Kor. 1:4-9 / Gehouden op 26-08-2007 / p.1 Liturgie: Votum & groet Zi: Ps. 122:1.3 Lezing van Gods wet Zi: Ps. 103:1.5 Gebed Schriftlezing: 1 Kor. 1:1-9 & Openb.

Nadere informatie

Efeziërs 2:6 Pasen in je leven

Efeziërs 2:6 Pasen in je leven Efeziërs 2:6 Pasen in je leven Pasen gaat niet alleen over de opstanding van Jezus. Het mag ook Pasen zijn in je eigen leven. Volgens Paulus zijn christenen zo sterk aan Christus verbonden dat zij ook

Nadere informatie

Eredienst 2 juli :30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot

Eredienst 2 juli :30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot Eredienst 2 juli 2017 16:30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot Liturgie Votum van Sela Opwekking 638 Prijs Adonai Gebed Lezen: 1 Korintiërs 12 : 6-8 Preek Lied 39 (wisselzang) Gebed Viering Heilig Avondmaal

Nadere informatie

Wat is de ware eredienst? (Romeinen 12:1 startpreek jaarthema Eredienst )

Wat is de ware eredienst? (Romeinen 12:1 startpreek jaarthema Eredienst ) 1 Wat is de ware eredienst? (Romeinen 12:1 startpreek jaarthema Eredienst ) Liturgie zondagmiddag 12 september 2010 te Hardinxveld-Giessendam: Belijdenis van afhankelijkheid Vredegroet van God (1 Tim.1)

Nadere informatie

Liturgie 30 april 2017

Liturgie 30 april 2017 Liturgie 30 april 2017 Welkom en mededelingen Zingen Hemelhoog 617a Tienduizend redenen De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij

Nadere informatie

Votum en groet Zingen Ps 105: 2, 3 Tien Woorden Kees Kuiper Mel. Ps 140 Gebed Lezen Gal 4: 4-7 Preek Rom 8: Zingen LB 886: 1 Abba Vader Gebed

Votum en groet Zingen Ps 105: 2, 3 Tien Woorden Kees Kuiper Mel. Ps 140 Gebed Lezen Gal 4: 4-7 Preek Rom 8: Zingen LB 886: 1 Abba Vader Gebed Votum en groet Zingen Ps 105: 2, 3 Tien Woorden Kees Kuiper Mel. Ps 140 Gebed Lezen Gal 4: 4-7 Preek Rom 8: 14-16 Zingen LB 886: 1 Abba Vader Gebed Collecte Zingen LB 827: 2,4 Mel. Ps 12 Viering HA Formulier

Nadere informatie

THEMAREEKS: 10 GEBODEN

THEMAREEKS: 10 GEBODEN THEMAREEKS: 10 GEBODEN STEEL NIET! ACTIE 4 KIDS 6 november 2016 10:30 uur Voorganger: ds. W. Gugler Ouderling: Marrian Meiling Organist: Ans Kuus Lector: Lieske Gijsbertsen Koster: H. van Polen/ M. van

Nadere informatie

Cadeautjes. Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt

Cadeautjes. Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt Cadeautjes Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Opwekking 32 Dit is de dag, dit is de dag, die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. Wees

Nadere informatie

Door wie laat jij je leiden?

Door wie laat jij je leiden? Overdenking zondag 7 februari 2016 Zin op Zondag in de Terskflierkerk Door wie laat jij je leiden? Lezing Romeinen 8:12-17 Door Ds. A.J.Wouda Geliefde kinderen van God, Wat mooi dat jullie er allemaal

Nadere informatie

1 Korintiërs 13:13 Liefde doet ertoe

1 Korintiërs 13:13 Liefde doet ertoe 1 Korintiërs 13:13 Liefde doet ertoe Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint

Nadere informatie

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Romeinen 4, Ochtenddienst H. Avondmaal. Broeders en zusters,

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Romeinen 4, Ochtenddienst H. Avondmaal. Broeders en zusters, Ds. Arjan van Groos (1962-2014) Tekst: Romeinen 4, 23-25 Ochtenddienst H. Avondmaal Broeders en zusters, 1 Zingen: Gezang 20 : 1 en 6 2 Lezing van de wet 3 Zingen: Psalm 51 : 3 en 4 4 Gebed voor vergeving

Nadere informatie

Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons!

Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons! Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons! Liturgie Voorzang: - Gez 96,1-3 - Weet je dat de lente komt Aansteken nieuwe kaars Zingen: Gez 95,1.2.4 Stil gebed Votum / groet Zingen: Opw 488 Gebed

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: ds. Tonny Nap

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: ds. Tonny Nap Welkom in de Hoeksteen Voorganger: ds. Tonny Nap Lezen : Galaten 5 Tekst : Galaten 5 : 1 en 13 Psalm 72 : 1, 4 en 7 Psalm 1 : 1 Lied 473 : 1, 2, 3, 4 en 5 Gezang 179a : 1 Lied 435 : 4 en 5 Votum en groet

Nadere informatie

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen.

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen. Thema: Tekst: Romeinen 15: 7 Liturgie: Lied voor de dienst: EL 212: 1,2: Heer, wat een voorrecht Welkom Lied 971: 1,2,3: Zing een nieuw lied Stilte en begroeting Klein gloria Gebed Kinderkerk Zingen: Samen

Nadere informatie

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde:

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Geliefden in de Here Jezus Christus. God heeft de doop ingesteld om ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. In dat geloof en niet uit gewoonte

Nadere informatie

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I

Preek Psalm 78:1-8 20 september 2015 In het spoor van Opening winterwerk Spiegelbeeld I Preek Gemeente van Christus, De mooiste dingen in het leven kun je niet als erfernis wegschenken Let er maar eens op. De belangrijkste dingen zijn geen erfstuk. Zeker, je kunt mooie spulletjes erven. Of

Nadere informatie

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: 1 Timotheüs 4, 12 en 5, 1-2 Ochtenddienst Bevestiging ambtsdragers

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: 1 Timotheüs 4, 12 en 5, 1-2 Ochtenddienst Bevestiging ambtsdragers Ds. Arjan van Groos (1962-2014) Tekst: 1 Timotheüs 4, 12 en 5, 1-2 Ochtenddienst Bevestiging ambtsdragers 1 Votum 2 Zegengroet 3 Zingen : Gezang 171 : 1 en 2 4 Lezing van de wet 5 Zingen : Psalm 65 : 2

Nadere informatie

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Efeziërs 1, 1-2 Middagdienst

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Efeziërs 1, 1-2 Middagdienst Ds. Arjan van Groos (1962-2014) Tekst: Efeziërs 1, 1-2 Middagdienst Broeders en zusters, in deze dienst wil de Here ons laten stilstaan bij het begin van de brief van Paulus aan de gemeente te Efeze. Een

Nadere informatie

Zondag 5 februari Welkom in De Regenboog!

Zondag 5 februari Welkom in De Regenboog! Zondag 5 februari 2017 Welkom in De Regenboog! Voorganger: ds. Bertine van de Weg Ouderling van dienst: Ria den Boer Organist: Henk de Gooijer Lector: Jeroen Mensink Koster: Pim van der Strate Lied voor

Nadere informatie

Psalm 147 Loof God en leef met God

Psalm 147 Loof God en leef met God Psalm 147 Loof God en leef met God Dankuur voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang Gez 172,1.4 Stil gebed Votum Zegengroet Zingen E&R 362 Gebed Zingen: Gez 141,1.3 Schriftlezing: Psalm 147 Zingen Ps 147,1.2

Nadere informatie

Eredienst 21 mei :00 uur Voorganger: ds. J.W. Boerma

Eredienst 21 mei :00 uur Voorganger: ds. J.W. Boerma Eredienst 21 mei 2017 10:00 uur Voorganger: ds. J.W. Boerma Liturgie Votum / zegengroet Opwekking 462 Wet Gezang 165 Gebed Handelingen 4 : 10B - 12 Psalm 99 : 1, 4, 6, 8 >> Regenboog Preek Opwekking 733

Nadere informatie

Bethelkerk, 17:00 25 september 2011 Voorganger Ds. Hellinga

Bethelkerk, 17:00 25 september 2011 Voorganger Ds. Hellinga Bethelkerk, 17:00 25 september 2011 Voorganger Ds. Hellinga 1, 2, 3, 4 - en; jij Telt ook mee! VOOR DE DIENST IEDEREEN WORDT VAN HARTE UITGENODIGD OM NA DE DIENST NOG EEN KOPJE KOFFIE / THEE MET ONS TE

Nadere informatie

Eredienst 11 juni 2017 Voorganger: Ds. R. Vreugdenhil

Eredienst 11 juni 2017 Voorganger: Ds. R. Vreugdenhil Eredienst 11 juni 2017 Voorganger: Ds. R. Vreugdenhil Liturgie 16.30 uur Votum / zegengroet Psalm 18: 1, 8, 9 Gebed Schriftlezing Jeremia 17: 1 18 Opwekking 244 Tekstlezing Jeremia 17: 5 8 Preek Gezang

Nadere informatie

AMEN OM MET KRACHT TE BEVESTIGEN

AMEN OM MET KRACHT TE BEVESTIGEN Gebedsviering juni 2017 AMEN OM MET KRACHT TE BEVESTIGEN LIED: LICHT DAT ONS AANSTOOT IN DE MORGEN ZJ 825 In ons midden kunnen we verschillende kaarsjes plaatsen, in de vorm van een kruis. Bij het zingen

Nadere informatie

Galaten 2,20 Niet ik leef, maar Christus leeft in mij

Galaten 2,20 Niet ik leef, maar Christus leeft in mij Galaten 2,20 Niet ik leef, maar Christus leeft in mij Startzondag / voorbereiding voor het heilig avondmaal Liturgie Voorzang Ps 62,1.3 Stil gebed Votum / groet Zingen: Ps 91,1.8 Wet Zingen: Gez 154,3.4

Nadere informatie

Efeziërs 2:6 - Pasen in je leven

Efeziërs 2:6 - Pasen in je leven Efeziërs 2:6 - Pasen in je leven Pasen gaat niet alleen over de opstanding van Jezus. Het mag ook Pasen zijn in je eigen leven. Volgens Paulus zijn christenen zo sterk aan Christus verbonden dat zij ook

Nadere informatie

Liturgische teksten en gebeden

Liturgische teksten en gebeden Liturgische teksten en gebeden Votum en groet Votum: Psalm 124:8 Groet: 1 Korintiërs 1:3 of 1 Timoteüs 1:2b of Openbaring 1:4b,5a of Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus

Nadere informatie

Leer-van-de-kerk-dienst. Uitverkiezing. Uitverkoren?

Leer-van-de-kerk-dienst. Uitverkiezing. Uitverkoren? Uitverkoren? Daarom moet deze leer ook nu op de juiste tijd en plaats onderwezen worden in Gods kerk - want juist aan haar is zij toevertrouwd met onderscheidingsvermogen, eerbiedig en heilig, zonder

Nadere informatie

Intocht: Gezang 434. Votum & groet

Intocht: Gezang 434. Votum & groet 2 Intocht: Gezang 434 Votum & groet 2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; heeft u in t licht als op adelaarsvleug len geheven. Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt, Hij heeft

Nadere informatie

De Geest van God is onzichtbaar. Je kunt Hem alleen zien in wat Hij doet. Wat zie je dan? Dia 1

De Geest van God is onzichtbaar. Je kunt Hem alleen zien in wat Hij doet. Wat zie je dan? Dia 1 1 Preek over 1 Korintiërs 12:7 Geliefden in Christus, De Geest van God is onzichtbaar. Je kunt Hem alleen zien in wat Hij doet. Wat zie je dan? Dia 1 Bij de officiële komst van de Geest op Pinksteren zagen

Nadere informatie

Fundamenten van het Christelijk geloof. Deel 2: Omgang met God -Kringleidershandleiding-

Fundamenten van het Christelijk geloof. Deel 2: Omgang met God -Kringleidershandleiding- Fundamenten van het Christelijk geloof Deel 2: Omgang met God -Kringleidershandleiding- Beste kringleider, Hieronder vind je per hoofdstuk een aantal aanvullende gedachten bij het kringmateriaal Fundamenten

Nadere informatie

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse 21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse Votum en groet Ps. 65,1 (U luistert als wij bidden) De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.

Nadere informatie

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt De tien Geboden Of Tien belangrijke regels Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 119: 1 en 2 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste

Nadere informatie

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken)

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Doek achter de tafel Even kijken hoor. U en jullie hebben er al naar kunnen kijken, maar ik nog niet. Nu wil ik het goed zien. Ja, zo

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Voor 16 jaar en ouder! Zondag 24 Zondag 24 gaat over de goede werken. Zondag 24 vraag en antwoord 62, 63 en 64. Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: ds. Sieds de Jong

Welkom in de Hoeksteen. Voorganger: ds. Sieds de Jong Welkom in de Hoeksteen Voorganger: ds. Sieds de Jong Lezen : Handelingen 7 : 8-15, 44-60 Tekst : Handelingen 7 : 55-56 Psalm 73 : 10 Lied 44 : 1, 2 en 3 Opwekking 672 Opwekking 569 Lied 473 : 1, 2, 3,

Nadere informatie

Doopdienst Jannelien Jantina Eliza Westendorp

Doopdienst Jannelien Jantina Eliza Westendorp Doopdienst Jannelien Jantina Eliza Westendorp Voorganger: ds. W. van Dijk uit Kampen Organist: André van Dijk Pianist-Zang: Dirk Jan, Simon en Gery Stuy Datum: 9 oktober 2016, aanvang 09.30 uur Welkom

Nadere informatie

Welkom in de Hoeksteen

Welkom in de Hoeksteen Welkom in de Hoeksteen Startzondag 2016: Werken met kringen In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal Voorganger: ds. Sieds de Jong Lezen : Handelingen 2 : 43-47 Openbaring 3 : 13-22 Gezang 119 : 1,

Nadere informatie

Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen?

Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen? Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen? Gemeente van onze Heer Jezus Christus! Ze zitten met z'n tweeën op haar kamer: Reinier en Marloes. Ze kennen elkaar al een poosje.

Nadere informatie

de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf

de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf kort voordat Hij naar de hemel ging gaf hij zijn leerlingen deze opdracht: trek erop uit en maak alle volken tot mijn

Nadere informatie

Gemeente, we denken na over het gebed dat Jezus ons leerde. * TIGH Dat sluit mooi aan bij ons project Thuis in Gods huis Want Jezus leert ons God

Gemeente, we denken na over het gebed dat Jezus ons leerde. * TIGH Dat sluit mooi aan bij ons project Thuis in Gods huis Want Jezus leert ons God HC 46 Votum en groet Zingen Ps 146: 1,3,8 Gebed Kind en bijbeluur Schriftlezing Luk. 11: 1-13 Zingen Ps 31: 1,2,9,11,12 Prediking HC 46 Zingen TIGH 1-6 Belijdenis LB 886 Dankgebed Collecte Ps 150 Zingen

Nadere informatie

Mededelingen. Opwekking 617 (schoollied) >

Mededelingen. Opwekking 617 (schoollied) > Mededelingen Opwekking 617 (schoollied) > Een machtig maker formeerde mijn hart. Hij nam voor de tijd begon mijn leven in Zijn hand. Opwekking 617 Hij kent mijn naam, Hij weet zelfs wat ik denk. Hij ziet

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Psalm 103, 1-5 Ochtenddienst H. Avondmaal. Broeders en zusters,

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Psalm 103, 1-5 Ochtenddienst H. Avondmaal. Broeders en zusters, Ds. Arjan van Groos (1962-2014) Tekst: Psalm 103, 1-5 Ochtenddienst H. Avondmaal Broeders en zusters, 1. Votum 2. Zegengroet 3. Zingen: Gezang 30 : 1 en 2 4. Lezing van de wet 5. Zingen: Psalm 42 : 3 en

Nadere informatie

Preek Efeziërs 2:1-6 de diepte en de hoogte van het evangelie (Preek 5 in de serie over Efeze)

Preek Efeziërs 2:1-6 de diepte en de hoogte van het evangelie (Preek 5 in de serie over Efeze) Preek Efeziërs 2:1-6 de diepte en de hoogte van het evangelie (Preek 5 in de serie over Efeze) Liturgie 11 september 2011 ds. D. Vonck Houten Votum/ zegengroet Psalm 113:1,2 Gebed Kinderen naar Kidspoint

Nadere informatie

In het kerkblad worden regelmatig mensen genoemd, die iets meegemaakt hebben. (1) Die

In het kerkblad worden regelmatig mensen genoemd, die iets meegemaakt hebben. (1) Die Tekst: Kol. 1,9 Lezen: Kol. 1,1-20 Zingen: Gz. 42,1.4 Ps. 51,5 ( s morgens na de wet) Ld. 1 Ld.403,1 Gz.179b (middagdienst) Ps. 131 In het kerkblad worden regelmatig mensen genoemd, die iets meegemaakt

Nadere informatie

Liturgie ochtenddienst NGK Langerak, 11 september Welkom Openingsgebed Openingslied Opwekking 518 Heer, U bent altijd bij mij

Liturgie ochtenddienst NGK Langerak, 11 september Welkom Openingsgebed Openingslied Opwekking 518 Heer, U bent altijd bij mij Welkom Openingsgebed Openingslied Opwekking 518 Heer, U bent altijd bij mij Heer, U doorgrondt en kent mij; mijn zitten en mijn staan en U kent mijn gedachten, mijn liggen en mijn gaan. De woorden van

Nadere informatie

14:15 uur 7-jun. Ds H D Bondt. Opw 708 : Efeze 2 : Opw 174 : Opw 717 : Opw 698 : Opw 616 : Opw 347 : Opw 733 :

14:15 uur 7-jun. Ds H D Bondt. Opw 708 : Efeze 2 : Opw 174 : Opw 717 : Opw 698 : Opw 616 : Opw 347 : Opw 733 : 14:15 uur 7-jun Ds H D Bondt Opw 708 : Efeze 2 : 4-10 Opw 174 : Opw 717 : Opw 698 : Opw 616 : Opw 347 : Opw 733 : Opwekking 708 - Hoe groot is uw trouw Kom, zing voor de Heer, die eeuwig regeert, die nooit

Nadere informatie