Self Assessment voor Beleggingsondernemingen 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Self Assessment voor Beleggingsondernemingen 2014"

Transcriptie

1 Self Assessment voor Beleggingsondernemingen 2014 Printversie Definitief versie 22 oktober

2 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland. 2

3 Inhoudsopgave Introductie 4 Toelichting op het Self Assessment Introductie Module 1: Organisatiekenmerken 7 Algemene organisatiekenmerken 8 Personeel en samenwerkingsverbanden 14 Inkomsten, uitgaven en beloningen 27 Beleggingsdienstverlening 40 Orders/transacties 60 Overige bedrijfskenmerken 63 Introductie Module 2 67 Belangenverstrengeling 68 Beleggingsbeleid 73 Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme 90 Meldingen marktmisbruik en marktmanipulatie 98 European Market Infrastructure Regulation (EMIR) 104 ESMA Richtsnoeren "Interne beheersing in een geautomatiseerde handelsomgeving" 115 Stellingen 128 Evaluatie 129 Verklaring 131 3

4 Introductie Welkom, u kunt hier inloggen voor het Self Assessment 2014 van uw onderneming. U hebt uw gebruikersnaam en wachtwoord per brief gekregen. Om het Self Assessment 2014 te starten vult u uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klikt vervolgens op aanmelden. U kunt de vragenlijst in meerdere sessies invullen, het hoeft dus niet in één keer. Bewaar de inloggegevens daarom zorgvuldig! De ingevulde antwoorden blijven automatisch bewaard. U hebt tot en met 19 november 2014 de tijd om de vragenlijst af te ronden. Na het inloggen krijgt u eerst de toelichting op het Self Assessment te zien. Wij adviseren u deze toelichting goed door te lezen voordat u aan de vragenlijst begint. Geen brief met inloggegevens ontvangen? Hebt u geen gebruikersnaam en/of wachtwoord ontvangen, niet (meer), of kloppen de gegevens niet? Dan kunt u contact opnemen met het Ondernemersloket. Het Ondernemersloket is bereikbaar per of op telefoonnummer (op werkdagen bereikbaar van tot uur, gratis). Ga door naar het Self Assessment

5 Toelichting op het Self Assessment 2014 Voordat u begint met het invullen van het self assessment 2014 adviseren wij u deze toelichting helemaal door te lezen. Opbouw van het self assessment Het self assessment bestaat net als in 2012 uit twee modules. In de eerste module worden voornamelijk bedrijfsspecifieke gegevens uitgevraagd. Deze gegevens hebben tot doel de AFM een beter inzicht te verschaffen in de markt van (bank-) beleggingsondernemingen en de daaruit voortkomende risico s. In de tweede module van het self assessment worden vragen gesteld over verschillende belangrijke onderwerpen die u als (bank-)beleggingsonderneming raken. Dit betreft bijvoorbeeld de onderwerpen belangenverstrengeling, de wet witwassen en terrorisme financiering en de nieuwe ESMA guidelines. De vragen in deze tweede module hebben een spiegelend karakter. Op basis van de door u gegeven antwoorden ontvangt u bij deze elementen een terugkoppeling van de AFM waaruit blijkt in welke mate u voldoet aan de wettelijke vereisten of beleidsuitingen van de AFM. Afhankelijk van de aard van uw cliënten en uw eigen werkzaamheden kan het zijn dat u niet over alle onderwerpen vragen krijgt voorgelegd. De vragen Elk hoofdstuk bevat een aantal vragen. Meestal kunt u maar één antwoord geven, maar soms ook meerdere. Dat wordt aangegeven bij de vraag. Kies, indien u maar één antwoord kunt geven, voor het antwoord dat het meest op u van toepassing is of het beste bij u past. De AFM verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en neemt daartoe de nodige zorgvuldigheid in acht. In het self assessment is een aantal vragen opgenomen die relevant zijn voor het toezicht van De Nederlandsche Bank. Wij zullen binnen de wettelijke mogelijkheden de door u ingevulde gegevens delen met De Nederlandsche Bank. U krijgt niet alle vragen Alle vragen zijn opeenvolgend genummerd. Het kan voorkomen dat u bepaalde vragen niet hoeft in te vullen en dus bepaalde vraagnummers worden overgeslagen. Deze vragen zijn dan niet relevant voor uw onderneming. Evaluatie De AFM wil het self assessment zo efficiënt mogelijk maken. Daarom vragen wij u om feedback met betrekking tot de inhoud en het proces van uitvraag van het self assessment. Wij verzoeken u enkele evaluatievragen in te vullen en gebruik te maken van het toelichtingvak aan het eind van de vragenlijst voor eventuele opmerkingen. Self assessment uiterlijk 19 november 2014 invullen! U kunt het self assessment in meerdere sessies invullen, het hoeft dus niet in één keer. Zorg wel dat u er op tijd aan begint. Deadline voor het invullen van deze vragenlijst is 19 november

6 Naar waarheid invullen U dient het self assessment volledig, juist en naar waarheid in te vullen. De bestuurder of bestuurders van de onderneming zijn daarvoor persoonlijk verantwoordelijk. Daarnaast is dat ook voor uzelf van belang om het juiste inzicht te krijgen in de situatie in uw onderneming. Print de ingevulde vragenlijst uit U kunt wanneer u klaar bent met het invullen van de vragenlijst, de ingevulde vragenlijst downloaden en printen. U kunt ook op latere momenten de ingevulde vragenlijst downloaden en printen. Hiervoor heeft u uw gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Bewaar deze gegevens daarom goed. NB. De AFM raadt u aan om een uitgeprinte en/of gedownloade vragenlijst voor uw eigen administratie te bewaren. Versturen van de vragenlijst Om de vragenlijst in te dienen, drukt u op de button 'verzenden'. Uw self assessment wordt dan automatisch naar de AFM gezonden. Wijzigingen in de antwoorden zijn dan niet meer mogelijk. Wij starten na ontvangst met het verwerken van de antwoorden die u heeft ingevuld. Bevestiging van ontvangst U ontvangt direct nadat u het self assessment heeft ingezonden een met een bevestiging van ontvangst. Directe terugkoppeling in de vragenlijst Indien uit uw antwoorden blijkt dat uw onderneming één of meer verbeterpunten heeft, dan kunt u dat teruglezen in de terugkoppeling (pop up/toelichting) die u direct op uw scherm krijgt voorgelegd na het geven van uw antwoord. In deze terugkoppeling (pop up/toelichting) wordt u direct aangegeven welke verbeterpunten er zijn en welke actie u moet ondernemen om deze verbeterpunten in uw onderneming door te voeren. De AFM vertrouwt erop dat u de verbeterpunten aanpakt. Het is niet nodig de AFM op de hoogte te stellen van uw aanpak. De AFM stuurt u daarnaast geen vervolgvragenlijst om te zien of en zo ja hoe u uw verbeterpunten heeft opgepakt. Wel hoort u bij een eventuele controle door de AFM aan te kunnen tonen dat de verbeterpunten zijn doorgevoerd. Wij willen u erop wijzen dat uit deze terugkoppeling niet mag worden afgeleid dat uw onderneming, na de door u eventueel te nemen stappen, voldoet aan alle wettelijke eisen. U blijft zelf verantwoordelijk voor naleving van wet- en regelgeving. Vragen? Op de website van de AFM ( vindt u meer informatie over het self assessment. Bijvoorbeeld vanaf wanneer u de vragenlijst kunt invullen en voor wanneer de vragenlijst verstuurd moet zijn. Ook vindt u meer informatie die u mogelijk nodig heeft bij het invullen van de vragenlijst. Tevens kunt u op de website terecht voor veelgestelde vragen. Voor vragen kunt u ook terecht bij het Ondernemersloket. Het Ondernemersloket is bereikbaar per of op telefoonnummer (op werkdagen bereikbaar van tot uur, gratis). Klik op 'Volgende' om te beginnen met de het Self Assessment

7 Introductie Module 1: Organisatiekenmerken Welkom bij het self assessment (SA) voor beleggingsondernemingen Dit SA bevat twee modules. U bevindt zich nu in de eerste module. Deze module van het SA heeft als belangrijkste doel het inzicht van de AFM in de kenmerken van de markt van (bank-)beleggingsondernemingen en specifiek van uw onderneming te vergroten. In deze module worden daarom, soms op gedetailleerd niveau, vragen gesteld over o.a. de omzet, de kosten en het aantal werknemers van uw onderneming. De vragen hebben alleen betrekking op uw activiteiten als (bank-)beleggingsonderneming. De gegevens waarnaar in dit SA gevraagd wordt hebben betrekking op het jaar 2013, tenzij anders vermeld. U kunt eventueel de volledige vragenlijst eerst uitprinten en schriftelijk invullen voordat u uw gegevens invult in deze digitale omgeving. Onze ervaring leert dat dit voor u een comfortabeler en sneller invulproces oplevert. Tijdens het invullen kunt u ieder moment een overzicht van de door u aangeleverde gegevens printen. Aan het eind van het SA krijgt u de mogelijkheid om alle, door u aangeleverde gegevens, te printen. Hoe leest u deze printversie? In deze printversie ziet u meer vragen dan wanneer u de digitale versie invult. Dat komt omdat niet alle vragen op uw onderneming van toepassing zijn. In deze printversie ziet u dat als volgt terug. In de paarse balk staat aangegeven of de vraag op uw onderneming van toepassing is. Beschikt u bijvoorbeeld pas sinds dit jaar over een vergunning dan wordt uw onderneming in de vragenlijst getypeerd als starter U hoeft in dat geval dan desbetreffende vraag niet te beantwoorden. Daarnaast kan het antwoord dat u geeft, bepalen of u vragen overslaat. Indien dit het geval is, staat dat achter het antwoord aangegeven. Als laatste geven we in de bruine balk een toelichting op de vraag, of staat aangegeven dat u meer dan één antwoord mag geven. 7

8 Algemene organisatiekenmerken In het eerste deel van deze vragenlijst worden algemene organisatiekenmerken van uw onderneming uitgevraagd. Deze gegevens worden gebruikt om uw onderneming nader te identificeren. Aan de hand van de door uw gegeven antwoorden kan vervolgens worden bepaald welke onderdelen van de vragenlijst op uw onderneming van toepassing zijn. VRAAG 1 Welke contactpersoon kan de AFM benaderen naar aanleiding van uw antwoorden op deze vragenlijst? Toelichting Als de AFM vragen heeft naar aanleiding van de gegeven antwoorden in deze vragenlijst zal een medewerker van de AFM contact opnemen met deze contactpersoon. Aan het einde van de vragenlijst moet één van de beleidsbepalers verklaren dat de vragenlijst naar waarheid is ingevuld. naam contactpersoon: functie contactpersoon: O De heer O Mevrouw telefoonnummer: In de komende vragen zullen wij u vragen naar de activiteiten van uw onderneming in Dit om te bepalen welke onderdelen van de vragenlijst op uw onderneming van toepassing zijn. VRAAG 2 Welke beleggingsdiensten heeft uw onderneming in 2013 verleend? (meerdere antwoorden mogelijk) ontvangen en doorgeven van orders van cliënten In de uitoefening van een beroep of bedrijf ontvangen en doorgeven van orders van cliënten met betrekking tot financiële instrumenten uitvoeren orders voor rekening van cliënten (broker) In de uitoefening van beroep of bedrijf voor rekening van die cliënten uitvoeren van orders met betrekking tot financiële instrumenten vermogensbeheer Beheren van een individueel vermogen beleggingsadvies In de uitoefening van een beroep of bedrijf adviseren over financiële instrumenten overnemen of plaatsen met plaatsingsgarantie In de uitoefening van beroep of bedrijf overnemen of plaatsen van financiële instrumenten bij aanbieding ervan als bedoeld in hoofdstuk 5.1 Wft met plaatsingsgarantie overnemen of plaatsen zonder plaatsingsgarantie In de uitoefening van beroep of bedrijf overnemen of plaatsen van financiële instrumenten bij aanbieding ervan als bedoeld in hoofdstuk 5.1 Wft zonder plaatsingsgarantie geen van bovenstaande 8

9 VRAAG 3 Welke beleggingsactiviteiten heeft uw onderneming in 2013 verricht? (meerdere antwoorden mogelijk) handel voor eigen rekening In de uitoefening van een beroep of bedrijf handelen voor eigen rekening multilaterale handelsfaciliteit (MTF) In de uitoefening van beroep of bedrijf exploiteren van een multilaterale handelsfaciliteit (MTF) geen van bovenstaande Deze vraag wordt alleen gesteld wanneer uw onderneming in 2013 geen beleggingsdiensten en/of beleggingsactiviteiten heeft verricht (vraag 2 en 3 = geen bovenstaande ) VRAAG 4 U heeft aangegeven dat uw onderneming in 2013 geen beleggingsdiensten en/of beleggingsactiviteiten heeft verricht. Welke van onderstaande situaties is van toepassing op uw onderneming? Mijn onderneming is in 2014 gestart met het verrichten van beleggingsdiensten en/of beleggingsactiviteiten [U bent een starter 2014 ] Mijn onderneming verrichtte in 2013 én in 2014 geen beleggingsdiensten en/of beleggingsactiviteiten (ga verder naar evaluatie) Ik heb de vragenlijst verkeerd ingevuld. Mijn onderneming heeft in 2013 beleggingsdiensten en/of beleggingsactiviteiten verricht. (ga terug naar vraag 2) Pop up (bij vraag 4 antwoord b) U heeft aangegeven dat uw onderneming in 2013 én 2014 geen beleggingsdiensten en/of beleggingsactiviteiten (heeft) verricht. Hierdoor valt u buiten de doelgroep van dit self assessment en betekent dit voor uw onderneming het einde van deze vragenlijst. Wij verzoeken u de evaluatievragen op de volgende pagina s te beantwoorden en aan te geven dat u dit self assessment naar waarheid heeft ingevuld. Vervolgens kunt u dit self assessment definitief versturen. 9

10 Deze vraag wordt alleen gesteld indien uw onderneming in 2014 is gestart met verrichten beleggingsdiensten en/of beleggingsactiviteiten. (vraag 4 = a ; starter 2014 ) VRAAG 4a U heeft aangegeven dat uw onderneming in 2014 is gestart met het verrichten van beleggingsdiensten en/of beleggingsactiviteiten. Welke van onderstaande beleggingsdiensten verleent uw onderneming? (meerdere antwoorden mogelijk) ontvangen en doorgeven van orders van cliënten In de uitoefening van een beroep of bedrijf ontvangen en doorgeven van orders van cliënten met betrekking tot financiële instrumenten uitvoeren orders voor rekening van cliënten (broker) In de uitoefening van beroep of bedrijf voor rekening van die cliënten uitvoeren van orders met betrekking tot financiële instrumenten vermogensbeheer Beheren van een individueel vermogen beleggingsadvies In de uitoefening van een beroep of bedrijf adviseren over financiële instrumenten overnemen of plaatsen met plaatsingsgarantie In de uitoefening van beroep of bedrijf overnemen of plaatsen van financiële instrumenten bij aanbieding ervan als bedoeld in hoofdstuk 5.1 Wft met plaatsingsgarantie overnemen of plaatsen zonder plaatsingsgarantie In de uitoefening van beroep of bedrijf overnemen of plaatsen van financiële instrumenten bij aanbieding ervan als bedoeld in hoofdstuk 5.1 Wft zonder plaatsingsgarantie geen van bovenstaande 10

11 Deze vraag wordt alleen gesteld indien uw onderneming in 2014 is gestart met verrichten beleggingsdiensten en/of beleggingsactiviteiten. (vraag 4 = a ; starter 2014 ) VRAAG 4b U heeft aangegeven dat uw onderneming in 2014 is gestart met het verrichten van beleggingsdiensten en/of beleggingsactiviteiten. Welke van onderstaande beleggingsactiviteiten verricht uw onderneming? (meerdere antwoorden mogelijk) handel voor eigen rekening In de uitoefening van een beroep of bedrijf handelen voor eigen rekening multilaterale handelsfaciliteit (MTF) In de uitoefening van beroep of bedrijf exploiteren van een multilaterale handelsfaciliteit (MTF) geen van bovenstaande Deze vraag wordt alleen gesteld indien uw onderneming in 2014 is gestart met verrichten beleggingsdiensten en/of beleggingsactiviteiten. (vraag 4 = a ; starter 2014 ) Deze vraag wordt alleen gesteld wanneer uw onderneming in 2014 geen beleggingsdiensten en/of beleggingsactiviteiten heeft verricht (vraag 4a en 4b = geen bovenstaande ) VRAAG 4c U heeft aangegeven dat uw onderneming in 2014 is gestart met het verrichten van beleggingsdiensten en/of beleggingsactiviteiten. In de vorige 2 vragen heeft u echter aangegeven dat u in 2014 géén beleggingsdiensten en/of beleggingsactiviteiten heeft verricht.. Welke van onderstaande situaties is van toepassing op uw onderneming? Mijn onderneming is gestart in 2014 maar verrichtte in 2014 géén beleggingsdiensten en/of beleggingsactiviteiten (ga verder naar evaluatie) Ik heb de vragenlijst verkeerd ingevuld. Mijn onderneming heeft in 2014 beleggingsdiensten en/of beleggingsactiviteiten verricht. (ga terug naar vraag 4a) Pop up (bij vraag 4c antwoord a) U heeft aangegeven dat uw onderneming is gestart in 2014 maar in 2014 geen beleggingsdiensten en/of beleggingsactiviteiten (heeft) verricht. Hierdoor valt u buiten de doelgroep van dit self assessment en betekent dit voor uw onderneming het einde van deze vragenlijst. Wij verzoeken u de evaluatievragen op de volgende pagina s te beantwoorden en aan te geven dat u dit self assessment naar waarheid heeft ingevuld. Vervolgens kunt u dit self assessment definitief versturen. 11

12 Deze vraag wordt alleen gesteld wanneer uw onderneming in 2013 beleggingsdiensten heeft verleend (vraag 2 geen bovenstaande ) VRAAG 4d U heeft aangegeven dat uw onderneming in 2013 beleggingsdiensten heeft verleend. Aan welke van onderstaande type cliënten verleent/verleende u deze beleggingsdiensten? Toelichting Type cliënt: Professioneel: Het begrip professionele beleggers is een breed begrip dat drie groepen beleggers omvat. Ten eerste zijn in aanmerking komende tegenpartijen per definitie ook professionele beleggers. De tweede groep professionele beleggers betreft vennootschappen die aan bepaalde kwantitatieve criteria voldoen. Meer specifiek betreft dit rechtspersonen of vennootschappen die aan (ten minste) twee van de volgende drie vereisten voldoen: (I) een balanstotaal van 20 miljoen, (II) een netto omzet van 40 miljoen en/of (III) een eigen vermogen van 2 miljoen. Tenslotte vallen ook ondernemingen wiens belangrijkste activiteiten bestaan uit het beleggen in financiële instrumenten, het verrichten van securitisaties of andere transacties onder het begrip professionele belegger. Dit is uitgewerkt in de definitie van het begrip professionele belegger in artikel 1:1 van de Wft. Niet-professioneel: Cliënten die niet voldoen aan de criteria voor professionele belegger, vallen onder het begrip nietprofessionele belegger. U kunt hierbij denken aan alle natuurlijke personen, kleine vennootschappen (waaronder pensioen B.V. s en stamrecht B.V. s), stichtingen en kleine en middelgrote ondernemingen. Bij dit begrip wordt dus gedoeld op cliënten die uit zichzelf niet kwalificeren als professionele belegger. Wij verlenen beleggingsdiensten aan uitsluitend niet-professionele cliënten Wij verlenen beleggingsdiensten uitsluitend aan professionele cliënten Wij verlenen beleggingsdiensten aan zowel niet-professionele als professionele cliënten Niet van toepassing, wij hebben géén cliënten 12

13 Deze vraag wordt alleen gesteld indien uw onderneming in 2014 is gestart met het verlenen van beleggingsdiensten (vraag 4a geen bovenstaande ) VRAAG 4e U heeft aangegeven dat uw onderneming in 2014 is gestart met het verlenen van beleggingsdiensten. Aan welke van onderstaande type cliënten verleent u deze beleggingsdiensten? Toelichting Type cliënt: Professioneel: Het begrip professionele beleggers is een breed begrip dat drie groepen beleggers omvat. Ten eerste zijn in aanmerking komende tegenpartijen per definitie ook professionele beleggers. De tweede groep professionele beleggers betreft vennootschappen die aan bepaalde kwantitatieve criteria voldoen. Meer specifiek betreft dit rechtspersonen of vennootschappen die aan (ten minste) twee van de volgende drie vereisten voldoen: (I) een balanstotaal van 20 miljoen, (II) een netto omzet van 40 miljoen en/of (III) een eigen vermogen van 2 miljoen. Tenslotte vallen ook ondernemingen wiens belangrijkste activiteiten bestaan uit het beleggen in financiële instrumenten, het verrichten van securitisaties of andere transacties onder het begrip professionele belegger. Dit is uitgewerkt in de definitie van het begrip professionele belegger in artikel 1:1 van de Wft. Niet-professioneel: Cliënten die niet voldoen aan de criteria voor professionele belegger, vallen onder het begrip nietprofessionele belegger. U kunt hierbij denken aan alle natuurlijke personen, kleine vennootschappen (waaronder pensioen B.V. s en stamrecht B.V. s), stichtingen en kleine en middelgrote ondernemingen. Bij dit begrip wordt dus gedoeld op cliënten die uit zichzelf niet kwalificeren als professionele belegger. Wij verlenen beleggingsdiensten aan uitsluitend niet-professionele cliënten Wij verlenen beleggingsdiensten uitsluitend aan professionele cliënten Wij verlenen beleggingsdiensten aan zowel niet-professionele als professionele cliënten Niet van toepassing, wij hebben géén cliënten Niet voor starter 2014 VRAAG 5 Zijn er in 2013 speciale gebeurtenissen voorgevallen welke van belang zijn voor de interpretatie van de gegevens van uw onderneming in deze vragenlijst? ja [toelichting open veld] nee 13

14 Personeel en samenwerkingsverbanden In dit deel van de vragenlijst wordt u gevraagd naar de wijze waarop u uw dienstverlening organisatorisch hebt vormgegeven. Daarbij komen punten aan de orde over uw personeel, verbonden partijen en gelieerde organisaties. Uw organisatie wordt in dit hoofdstuk beschouwd als samenwerkingsverband tussen mensen en de vragen zoomen in op de wijze waarop deze mensen binnen uw organisatie verbonden zijn. In de kern ziet u in de vragen drie vormen terug, beleidsbepalers/directie met een aanmerkelijk belang in de organisatie, beleidsbepalers/directie en medewerkers met een loondienstverband in de organisatie en bijzondere samenwerkingsverbanden waarbij er geen sprake is van loondienst. Tot bijzondere samenwerkingsverbanden worden de samenwerkingsverbanden gerekend, waarbij rechtstreeks klantcontact niet uitsluitend plaatsvindt tussen medewerkers in loondienst en de klant. Voorbeelden van bijzondere samenwerkingsverbanden zijn verbonden agenten en zzp-ers die bijvoorbeeld in een kostenmaatschap of andere vorm aan de onderneming verbonden zijn. Vervolgens wordt u gevraagd deze drie vormen van verbondenheid aan uw organisatie te specificeren over de verschillende functies binnen uw onderneming, het aantal medewerkers dat cliëntcontact heeft en het aantal medewerkers met een DSI registratie. Vervolgens is er een vraag naar het verloop van het personeelsbestand in uw onderneming. Dit deel eindigt met enkele vragen over de invulling van de interne controlefuncties binnen uw onderneming. Daarna worden nog enkele vragen gesteld over niet-natuurlijke personen die aan uw organisatie verbonden zijn, ofwel omdat uw organisatie een belang heeft in die rechtspersonen of omgekeerd. Niet voor starter 2014 VRAAG 6 In dit deel van de vragenlijst zullen wij u een aantal keer vragen om aantallen medewerkers gespecificeerd in full time equivalent (fte) in te vullen. Een fte staat daarbij voor een voltijdbaan. Hoeveel uur per week was in 2013 bij uw onderneming een voltijdbaan? 36 uur 38 uur 40 uur Anders namelijk, [aantal] uur. Niet voor starter 2014 VRAAG 7 Heeft uw onderneming medewerkers (inclusief de beleidsbepalers) in loondienst? Toelichting Onder medewerker in loondienst wordt in dit kader een medewerker (inclusief de beleidsbepalers) met een vast (of tijdelijk) arbeidscontract bedoeld (geen ingeleend personeel en stagiairs). ja (ga verder naar vraag 8) nee (ga verder naar vraag 9) 14

15 Niet voor starter 2014 Alleen voor ondernemingen die bij vraag 7 ja hebben ingevuld. VRAAG 8 Deze vraag heeft alleen betrekking op de medewerkers in loondienst bij uw onderneming. U heeft aangegeven dat er personen in loondienst werkzaam zijn voor uw onderneming. Kunt u aangeven hoeveel fte zij in onderstaande functies samen uitvoeren? Indien de medewerkers in kolom 2 en 3 tevens beleidsbepaler zijn en/of een gekwalificeerde deelneming in de onderneming bezitten, verzoeken wij u dit in kolom 4 en 5 aan te geven. Toelichting Totaal aantal medewerkers in full time equivalents ( fte ). Eén fte is een voltijdse baan. Wij verzoeken u het aantal fte s af te ronden op 1 decimaal na de komma. Dus 6,75 fte wordt dan 6,8 fte. Deeltijders dienen naar rato te worden opgenomen op basis van een voltijdse baan. Dus twee parttimers die ieder 50% werken zijn samen 1 fte. Medewerkers met meerdere functies dienen naar het hoofdaandeel van de werkzaamheden aan een categorie toegedeeld te worden. Een medewerker met een aandeel van 50% in de onderneming, die 25% van de tijd directielid (en beleidsbepaler) en 75% van de tijd vermogensbeheerder is, krijgt in de rij vermogensbeheerders in alle vier de kolommen na n.v.t.: 1 fte. Een gekwalificeerde deelneming is een rechtstreeks of middellijk belang van ten minste tien procent van het geplaatste kapitaal van een onderneming of het rechtstreeks of middellijk kunnen uitoefenen van ten minste tien procent van de stemrechten in een onderneming, of het rechtstreeks of middellijk kunnen uitoefenen van een daarmee vergelijkbare zeggenschap in een onderneming, waarbij bij het bepalen van het aantal stemrechten dat iemand in een onderneming heeft, tot diens stemrechten mede worden gerekend de stemmen waarover hij beschikt of geacht wordt te beschikken op grond van artikel 5:45 Wft; U dient in elk vakje iets in te vullen. Indien een of meerdere functies binnen uw onderneming niet voorkomen kunt u volstaan met het aanvinken van n.v.t. directieleden (personen die de leiding hebben over de onderneming. Deze personen zijn getoetst door de AFM) Deze functie is n.v.t. Aantal fte per 31 december 2012 Aantal fte per 31 december 2013 Waarvan aantal fte is een beleidsbepaler per 31 december 2013 Waarvan aantal fte in bezit van een gekwalificeerde deelneming per 31 december 2013 fte fte fte fte management/leidinggevenden (medewerkers die leidinggeven aan een afdeling) fte fte fte fte vermogensbeheerders fte fte fte fte analisten (medewerkers die research en/of interne beleggingsaanbevelingen doen) traders fte fte fte fte fte fte fte fte relatiebeheerders/ accountmanagers / (beleggings-)adviseurs fte fte fte fte 15

16 riskmanagement en compliance medewerkers fte fte fte fte overig uitvoerend personeel (medewerkers met taken die een directe relatie hebben met de activiteiten van de onderneming die geen van bovenstaande activiteiten uitvoeren. Bijvoorbeeld mid-office en back-office medewerkers) ondersteunend personeel (niet-leidinggevenden met taken die niet een directe relatie hebben met de activiteiten van de onderneming, bijvoorbeeld accountants, schoonmaak, medewerker secretariaat e.d.) fte fte fte fte fte fte fte fte totaal aantal fte [optelsom] fte [optelsom] fte [optelsom] fte [optelsom] fte Niet voor starter 2014 Niet voor uitsluitend handelaar eigen rekening VRAAG 9 Zijn er binnen uw onderneming natuurlijke personen werkzaam die: Niet in loondienst zijn (bijvoorbeeld als ingeleend personeel), en daarbij klantcontact hebben in relatie tot de beleggingsdiensten, die uw onderneming verleent?. ja (ga verder naar vraag 10) nee (ga verder naar vraag 12) 16

17 Niet voor starter 2014 Niet voor uitsluitend handelaar eigen rekening Alleen voor ondernemingen die bij vraag 9 ja hebben ingevuld. VRAAG 10 Deze vraag heeft alleen betrekking op de medewerkers met klantencontact die niet in loondienst zijn bij uw onderneming. U heeft aangegeven dat er personen werkzaam zijn voor uw onderneming, die niet in loondienst zijn. Kunt u aangeven hoeveel fte zij in onderstaande functies samen uitvoeren? Indien de medewerkers in kolom 2 en 3 tevens beleidsbepaler zijn en/of een gekwalificeerde deelneming in de onderneming bezitten, verzoeken wij u dit in kolom 4 en 5 aan te geven. Toelichting Totaal aantal medewerkers in full time equivalents ( fte ). Eén fte is een voltijdse baan. Wij verzoeken u het aantal fte s af te ronden op 1 decimaal na de komma. Dus 6,75 fte wordt dan 6,8 fte. Deeltijders dienen naar rato te worden opgenomen op basis van een voltijdse baan. Dus twee parttimers die ieder 50% werken zijn samen 1 fte, Medewerkers met meerdere functies dienen naar het hoofdaandeel van de werkzaamheden aan een categorie toegedeeld te worden. Een maat in een kostenmaatschap met een aandeel van 50% in de onderneming, die 25% van de tijd directielid (en beleidsbepaler) en 75% van de tijd vermogensbeheerder is, krijgt in de rij vermogensbeheerders in alle vier de kolommen na n.v.t.: 1 fte. Een gekwalificeerde deelneming is een rechtstreeks of middellijk belang van ten minste tien procent van het geplaatste kapitaal van een onderneming of het rechtstreeks of middellijk kunnen uitoefenen van ten minste tien procent van de stemrechten in een onderneming, of het rechtstreeks of middellijk kunnen uitoefenen van een daarmee vergelijkbare zeggenschap in een onderneming, waarbij bij het bepalen van het aantal stemrechten dat iemand in een onderneming heeft, tot diens stemrechten mede worden gerekend de stemmen waarover hij beschikt of geacht wordt te beschikken op grond van artikel 5:45 Wft; U dient in elk vakje iets in te vullen. Indien een of meerdere functies binnen uw onderneming niet voorkomen kunt u volstaan met het aanvinken van n.v.t. directieleden (personen die de leiding hebben over de onderneming. Deze personen zijn getoetst door de AFM) management/leidinggevenden Deze functie is n.v.t. Aantal fte per 31 december 2012 Aantal fte per 31 december 2013 Waarvan aantal fte is een beleidsbepaler per 31 december 2013 Waarvan aantal fte in bezit van een gekwalificeerde deelneming per 31 december 2013 fte fte fte fte (medewerkers die leidinggeven aan een afdeling) fte fte fte fte vermogensbeheerders fte fte fte fte analisten (medewerkers die research en/of interne beleggingsaanbevelingen doen) traders relatiebeheerders/ accountmanagers / (beleggings-)adviseurs fte fte fte fte fte fte fte fte fte fte fte fte 17

18 riskmanagement en compliance medewerkers overig uitvoerend personeel (medewerkers met taken die een directe relatie hebben met de activiteiten van de onderneming die geen van bovenstaande activiteiten uitvoeren. Bijvoorbeeld mid-office en back-office medewerkers) ondersteunend personeel (niet-leidinggevenden met taken die niet een directe relatie hebben met de activiteiten van de onderneming, bijvoorbeeld accountants, schoonmaak, medewerker secretariaat e.d.) fte fte fte fte fte fte fte fte fte fte fte fte totaal aantal fte [optelsom] fte [optelsom] fte [optelsom] fte [optelsom] fte 18

19 Niet voor starter 2014 Niet voor uitsluitend handelaar eigen rekening Alleen voor ondernemingen die bij vraag 9 ja hebben ingevuld. VRAAG 11 U heeft aangegeven dat er op 31 december 2012 [som aantal fte per 31 december 2012 uit vraag 10] fte en op 31 december 2013 [som aantal fte per 31 december 2013 uit vraag 10] fte met klantencontact werkzaam zijn, die niet in loondienst zijn. Wij verzoeken u hieronder aan te geven, tot welke categorie deze medewerkers behoren. Toelichting Een verbonden agent mag uitsluitend beleggingsdiensten verlenen als bedoeld in artikel a, d of e van de definitie van verlenen van een beleggingsdienst in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht ( Wft ) voor één onderneming. Een gekwalificeerde deelneming is een rechtstreeks of middellijk belang van ten minste tien procent van het geplaatste kapitaal van een onderneming of het rechtstreeks of middellijk kunnen uitoefenen van ten minste tien procent van de stemrechten in een onderneming, of het rechtstreeks of middellijk kunnen uitoefenen van een daarmee vergelijkbare zeggenschap in een onderneming, waarbij bij het bepalen van het aantal stemrechten dat iemand in een onderneming heeft, tot diens stemrechten mede worden gerekend de stemmen waarover hij beschikt of geacht wordt te beschikken op grond van artikel 5:45 Wft; Ingeleend personeel: uitzendkrachten en ingehuurde zelfstandigen. Onder ingeleend personeel vallen geen stagiairs en uitbesteed werk. Wij verzoeken u het aantal fte s af te ronden op 1 decimaal na de komma. Dus 6,75 fte wordt dan 6,8 fte. U dient in elk vakje iets in te vullen. Indien een of meerdere samenwerkingsvormen binnen uw onderneming niet voorkomen kunt u volstaan met het aanvinken van n.v.t. Samenwerkingsvorm n.v.t. Aantal fte op Aantal fte op Verbonden agent fte fte Gekwalificeerde deelneming fte fte Ingeleend personeel fte fte Anders, namelijk [open veld] fte fte Anders, namelijk [open veld] fte fte Totaal aantal fte met klantcontact en niet in loondienst [som aantal fte per 31 december 2012 uit vraag 10] [som aantal fte per 31 december 2013 uit vraag 10] Niet voor starter 2014 Niet voor uitsluitend handelaar eigen rekening Niet voor uitsluitend professionele cliënten VRAAG 12 U heeft aangegeven dat uw onderneming [som totaal aantal fte per 31/12/13 uit vraag 8 + vraag 10] fte had op 31 december Hoeveel fte van uw totaal fte op 31 december 2013 had direct contact met de cliënt? Toelichting Wij verzoeken u het aantal fte s af te ronden op 1 decimaal na de komma. Dus 6,75 fte wordt dan 6,8 fte. Medewerkers met direct klantcontact (in fte) fte 19

20 Niet voor starter 2014 Niet voor uitsluitend handelaar eigen rekening Niet voor uitsluitend professionele cliënten VRAAG 13 U heeft aangegeven dat binnen uw onderneming op 31 december 2013 [aantal fte met klantcontact per 31/12/13 uit vraag 12] fte direct contact had met de klant. Hoeveel van deze medewerkers in fte had op 31 december 2013 een DSI registratie? Toelichting Wij verzoeken u het aantal fte s af te ronden op 1 decimaal na de komma. Dus 6,75 fte wordt dan 6,8 fte. Medewerkers met direct klantcontact en een DSI registratie (in fte) fte Niet voor starter 2014 Niet voor uitsluitend handelaar eigen rekening Alleen voor ondernemingen die bij vraag 7 of vraag 9 ja hebben ingevuld. VRAAG 14 Hoe was in heel 2013 het verloop binnen uw onderneming voor zowel het personeel in loondienst als de medewerkers niet in loondienst (bijvoorbeeld ingeleend personeel) met klantencontact? Toelichting LET OP: Totaal aantal medewerkers in aantal natuurlijke personen en niet in fte. Totaal aantal medewerkers per 31 december 2012 # natuurlijke personen Personeel IN [+/+] # natuurlijke personen Personeel UIT [-/-] # natuurlijke personen Totaal aantal medewerkers per 31 december 2013 [optelsom] # natuurlijke personen Niet voor starter 2014 Niet voor uitsluitend handelaar eigen rekening Niet voor uitsluitend professionele cliënten VRAAG 15) Heeft er in 2013 een wijziging plaatsgevonden met gevolgen voor de omvang van uw personeelsbestand, zoals bijvoorbeeld een reorganisatie, herstructurering, overname of een afstoting van een activiteit binnen uw onderneming? ja (ga verder naar vraag 16) nee (ga verder naar vraag 17) 20

21 Niet voor starter 2014 Niet voor uitsluitend handelaar eigen rekening Niet voor uitsluitend professionele cliënten Deze vraag wordt alleen gesteld wanneer er in 2013 een wijziging met gevolgen voor de omvang van uw personeelsbestand binnen uw onderneming heeft plaatsgevonden (vraag 15)= ja ) VRAAG 16 ) Welk van de volgende gebeurtenissen heeft in 2013 binnen uw onderneming plaatsgevonden? Meerdere antwoordopties mogelijk reorganisatie herstructurering overname fusie afstoting van een activiteit anders, namelijk [open veld] Niet voor uitsluitend handelaar eigen rekening Niet voor uitsluitend professionele cliënten VRAAG 17) Verwacht u over 2014 en/of 2015 omstandigheden met gevolgen voor de omvang van uw personeelsbestand, zoals bijvoorbeeld een reorganisatie, herstructurering, overname of een afstoting van een activiteit binnen uw onderneming? ja (ga verder naar vraag 18) nee, dat is niet aan de orde (ga verder naar vraag 19) 21

22 Niet voor uitsluitend handelaar eigen rekening Niet voor uitsluitend professionele cliënten Deze vraag wordt alleen gesteld indien u aangeeft te verwachten dat er de omvang van uw personeelsbestand in 2014 en 2015 wijzigt (vraag 17)= ja ) VRAAG 18 Geef hieronder aan door welke omstandigheden u verwacht dat de omvang van uw personeelsbestand zal wijzigingen in 2014 en/of 2015 Meerdere antwoordopties mogelijk reorganisatie herstructurering overname fusie afstoting van een activiteit anders namelijk, [open veld] Optioneel: [toelichting open veld] 22

23 Niet voor uitsluitend handelaar eigen rekening Niet voor uitsluitend professionele cliënten VRAAG 19 In deze vraag wordt gevraagd hoe binnen uw organisatie verschillende functies zijn ingericht. Bij de vraag wordt een onderscheid gemaakt tussen de interne medewerkers en beleidsbepalers. Op welke wijze zijn de volgende functies ingericht in uw onderneming? Functie intern/extern/geen Compliance De onderneming beschikt over één of meerdere interne compliance officers De onderneming heeft deze functie uitbesteed aan één of meerdere externe compliance officers. De onderneming beschikt over zowel één of meerdere interne als externe compliance officers. De functie wordt ingevuld door een beleidsbepaler. Deze functie is niet ingericht binnen onze onderneming en niet uitbesteed aan derden. interne controle (accounting/ controlling/ auditing) De onderneming beschikt over één of meerdere interne accountants/controllers/auditers. De onderneming heeft deze functie uitbesteed aan één of meerdere externe accountants/controllers/auditers. De onderneming beschikt over zowel één of meerdere interne als externe accountants/controllers/auditers. De functie wordt ingevuld door een beleidsbepaler. Deze functie is niet ingericht binnen onze onderneming en niet uitbesteed aan derden. juridische zaken De onderneming beschikt over één of meerdere interne juristen. De onderneming heeft deze functie uitbesteed aan één of meerdere externe juristen. De onderneming beschikt over zowel één of meerdere interne als één of meerdere externe juristen. De functie wordt ingevuld door een beleidsbepaler. Deze functie is niet ingericht binnen onze onderneming en niet uitbesteed aan derden. risicomanagement De onderneming beschikt over één of meerdere interne risicomanagers. De onderneming heeft deze functie uitbesteed aan één of meerdere externe risicomanagers. De onderneming beschikt over zowel één of meerdere interne als één of meerdere risicomanagers. De functie wordt ingevuld door een beleidsbepaler. Deze functie is niet ingericht binnen onze onderneming en niet uitbesteed aan derden. 23

24 Niet voor uitsluitend handelaar eigen rekening Niet voor uitsluitend professionele cliënten Deze vraag wordt alleen gesteld indien uw onderneming bij de vorige vraag heeft aangegeven dat functies intern zijn ingericht. (vraag 19 per functie antwoord a of c) VRAAG 20 ) U heeft aangegeven dat de volgende functie(s) intern binnen uw onderneming zijn ingericht en niet bij een beleidsbepaler zijn belegd. Kunt u hieronder per functie aangeven of dit een aparte functie betreft? Toelichting Een aparte functie is een functie die wordt uitgevoerd door medewerkers die zich uitsluitend bezig houden met het uitvoeren van deze functie binnen uw onderneming en deze niet combineren met het uitvoeren van andere functies binnen uw onderneming. Functie [Functies worden alleen weergeven indien bij vraag 20 aangegeven is dat ze intern zijn ingericht (antwoord a of c)] aparte functie? Compliance Ja Nee interne controle (accounting/ controlling/ auditing) ja nee juridische zaken ja nee Risicomanagement ja nee Niet voor ondernemingen met een vergunning kredietinstelling VRAAG 21) Is uw onderneming gelieerd aan een (of meer) andere financiële onderneming(en)? Toelichting Onder gelieerd wordt verstaan dat er tussen uw onderneming en een andere financiële onderneming een onderling belang van minimaal 5% bestaat, waarbij het niet uitmaakt of uw onderneming het belang bezit of de financiële onderneming het belang in uw onderneming bezit. De definitie van financiële onderneming is opgenomen in artikel 1:1Wft. In totaal zijn er negen categorieën financiële ondernemingen te onderscheiden, te weten: een beheerder, een beleggingsinstelling, een onderneming, een bewaarder, een clearinginstelling, een financiële dienstverlener, een financiële instelling, een kredietinstelling en een verzekeraar. Van alle categorieën financiële ondernemingen die in deze opsomming zijn genoemd, bevat de Wft een aparte definitie. ja (ga verder naar vraag 21a) nee (ga verder naar vraag 22) 24

25 Niet voor ondernemingen met een vergunning kredietinstelling Deze vraag wordt alleen gesteld indien uw onderneming gelieerd is aan een (of meer) financiële onderneming(en). (vraag 21= ja ) VRAAG 21a U heeft aangegeven dat uw onderneming is gelieerd aan een (of meer) financiële ondernemingen. Wij verzoeken u dit hieronder nader te specificeren. U kunt vier belangen in de vrije velden kwijt. Indien er meerdere belangen zijn, verzoeken wij u de vier grootste belangen te vermelden. Voor de financiële ondernemingen waar uw onderneming een belang in heeft, kunt u de vier grootste bepalen aan de hand van de bijdrage in het resultaat van uw onderneming. Tevens verzoeken wij u in de laatste kolom te vermelden, of het belang sinds begin 2013 nieuw verworven is. Indien het aandeel van het belang in deze periode enkel gewijzigd is of gelijk is gebleven, volstaat een nee. Toelichting Onder gelieerd wordt verstaan dat er tussen uw onderneming en een andere financiële onderneming een onderling belang van minimaal 5% bestaat, waarbij het niet uitmaakt of uw onderneming het belang bezit of de financiële onderneming het belang in uw onderneming bezit. De definitie van financiële onderneming is opgenomen in artikel 1:1Wft. In totaal zijn er negen categorieën financiële ondernemingen te onderscheiden, te weten: een beheerder, een beleggingsinstelling, een onderneming, een bewaarder, een clearinginstelling, een financiële dienstverlener, een financiële instelling, een kredietinstelling en een verzekeraar. Van alle categorieën financiële ondernemingen die in deze opsomming zijn genoemd, bevat de Wft een aparte definitie. Financiële ondernemingen met een belang in uw onderneming: Naam onderneming Belang (in %) Nieuw verworven tussen 1/1/13 en 1/7/14? (ja/nee) % (ja/nee) % (ja/nee) % (ja/nee) % (ja/nee) Financiële ondernemingen waar uw onderneming een belang in heeft: Naam onderneming Belang (in %) Nieuw verworven tussen 1/1/13 en 1/7/14? (ja/nee) % (ja/nee) % (ja/nee) % (ja/nee) % (ja/nee) 25

26 Niet voor uitsluitend handelaar eigen rekening Niet voor uitsluitend professionele cliënten VRAAG 22) Spelen er feiten en/of omstandigheden op strafrechtelijk, toezicht, financieel, fiscaal of andere gebieden vanaf die voor de betrouwbaarheid van de beleidsbepalers van belang kunnen zijn? Toelichting Voorbeelden hiervan zijn: Betrokkenheid bij een (lopende) procedure over een strafbaar feit. Als de beleidsbepaler redelijkerwijs kan verwachten dat tegen hem en/of één of meerdere ondernemingen een incassoprocedure zal worden gestart. Als er een rechtszaak speelt waarin het risico aanwezig is dat de persoon of één van de ondernemingen waar hij bij betrokken is, veroordeeld wordt tot betaling van een schadevergoeding. Normoverdragende gesprekken met toezichthouders. Het gebruik hebben gemaakt van de fiscale inkeerregeling (buitenlands spaargeld, met of zonder opleggen van een boete). Een (lopend) onderzoek van de Belastingdienst naar aanleiding waarvan er significante correcties zijn doorgevoerd, maar er uiteindelijk geen boete is opgelegd of persoonlijke verzuimboetes. ja, namelijk [toelichting open veld] nee Pop up (bij vraag 22) Beleidsbepalers van de financiële ondernemingen zijn getoetst op betrouwbaarheid door de AFM. Als er feiten of omstandigheden wijzigen die van invloed kunnen zijn op de betrouwbaarheid dient de onderneming deze aan de toezichthouder te melden. In de praktijk is gebleken dat wijzigingen in antecedenten niet in alle gevallen bij de toezichthouder worden gemeld. De AFM benadrukt dat zij het niet melden van antecedenten zwaar opneemt. Het niet melden leidt tot een toezichtantecedent voor de niet meldende onderneming en/of de betrokkene. 26

27 Inkomsten, uitgaven en beloningen Deel drie van de vragenlijst begint met de beloningen voor directieleden en personeelsleden. Hierna volgen vragen over de inkomsten en uitgaven van uw onderneming. Alle vragen hebben alleen betrekking op de vergunninghoudende onderneming. Indien u werkt met een gebroken boekjaar dan kunt u het boekjaar 201/2013 gebruiken voor de beantwoording van de vragen. Niet voor starter 2014 Alleen stellen als antwoord op vraag 7 is ja VRAAG 23 Hoe hoog waren de totale personeelskosten van alle medewerkers (in loondienst) over heel 2013 (incl. variabele beloningen en onkostenvergoedingen)? (in euro s) bruto salaris directieleden (incl. 13e maand, incl. variabele beloningen, sociale premies en pensioenlasten) bruto salaris alle medewerkers (excl. directieleden) (incl. 13e maand, incl variabele beloningen, sociale premies en pensioenlasten) overige personeelskosten (wervingskosten, reiskostenvergoeding, auto van de zaak, externe scholing en opleiding, etc.) totale personeelskosten [optelsom] 27

28 Niet voor starter 2014 Alleen stellen als antwoord op vraag 7 is ja VRAAG 24 Hoeveel procent van het totale bruto salaris (inclusief variabele beloning) ontvingen de verschillende type medewerkers gemiddeld aan variabele beloning over heel 2013? Toelichting Let op: Indien een medewerker in totaal ,- aan bruto salaris heeft ontvangen, waarvan ,- aan variabele beloning dan betreft het gevraagde percentage hier / = 20% Directieleden (personen die de leiding hebben over de onderneming. Deze personen zijn getoetst door de AFM) management/leidinggevenden (medewerkers die leidinggeven aan een afdeling) vermogensbeheerders Voor dit type medewerker hanteren wij geen variabele beloningssystematiek variabele beloning n.v.t. % n.v.t. % n.v.t. % analisten (medewerkers die research verrichten en/of interne aanbevelingen doen) traders n.v.t. % n.v.t. % relatiebeheerders/ accountmanagers/(beleggings- )adviseurs n.v.t. % riskmanagement en compliance medewerkers n.v.t. % overig uitvoerend personeel (medewerkers met taken die een directe relatie hebben met de activiteiten van de onderneming die geen van bovenstaande activiteiten uitvoeren. Bijvoorbeeld mid-office en back-office medewerkers) ondersteunend personeel (niet-leidinggevenden met taken die niet een directe relatie hebben met de activiteiten van de onderneming, bijvoorbeeld accountants, schoonmaak, medewerker secretariaat e.d.) n.v.t. % n.v.t. % 28

29 Niet voor starter 2014 VRAAG 25 Hoe was uw totale omzet over heel 2013 en naar schatting over de 1 e helft van 2014 opgebouwd? (in euro s) Toelichting Voor meer informatie over de verschillende omzetcategorieën zie de website van de AFM over de veelgestelde vragen inzake het provisieverbod. Let op: u dient in elk vakje iets in te vullen. Indien een of meerdere omzetcategorieën binnen uw onderneming niet voorkomen kunt u volstaan met het aanvinken van n.v.t. Let op: Deze vraag heeft alleen betrekking op de omzet die uw onderneming heeft behaald vanuit uw activiteiten als (bank-)beleggingsonderneming. transactievergoeding (direct bij de aan- en verkoop door uw onderneming bij de klant in rekening gebrachte vergoeding voor het (laten) uitvoeren van specifieke beleggingstransacties) management fee (ontvangen vergoeding voor het beheren van vermogen, ook wel beheervergoeding of beheerfee genoemd) adviesvergoeding (ontvangen vergoeding voor gegeven advies) performance fee (ontvangen vergoeding voor het behalen van een rendementsdoel) administratievergoeding (de bij de klant in rekening gebrachte vergoeding voor administratieve werkzaamheden) retourprovisie (deel van de door de cliënt aan de orderuitvoerende bank (of broker) betaalde provisie dat door de orderuitvoerende bank (of broker) aan uw onderneming wordt doorbetaald) plaatsingsvergoeding (vergoeding die uw onderneming ontvangt van een effectenuitgevende instelling of beleggingsinstelling, welke gekoppeld is aan de keuze voor een specifiek product) distributievergoeding (vergoeding die uw onderneming ontvangt van een effectenuitgevende instelling of beleggingsinstelling, welke gekoppeld is aan het aanhouden voor een specifiek product) inkomsten uit eigen positie handel (inkomsten (winst) uit beleggingstransacties voor rekening en risico van uw onderneming) inkomsten uit gelieerde organisaties en deelnemingen (een gelieerde organisatie is een organisatie die direct of indirect deelneemt aan de leiding van, aan het toezicht op, dan wel in het kapitaal van uw onderneming (excl. het belegd vermogen). Een gelieerde onderneming kan ook een nietfinanciële onderneming zijn) n.v.t e helft 2014 (schatting) 29

30 rentebaten (rentebaten van uw onderneming, niet van het belegd vermogen) overige omzet totale omzet [optelsom] [optelsom] Alleen als distributievergoeding voor kolom 1 e helft 2014 vraag 25 >0 Pop up (bij vraag 25) Distributievergoedingen zijn vergoedingen die de beleggingsonderneming ontvangt van een aanbieder van beleggingsfondsen voor het opnemen van een specifiek fonds in het assortiment van de beleggingsonderneming. Deze vergoedingen worden ook wel kick-back fees, bestandsvergoedingen, trailer fees of retrocessies genoemd. Vanaf 1 januari 2015 zijn distributievergoedingen verboden. Vanaf 1 januari 2014 geldt voor distributievergoedingen een overgangsregeling van een jaar. Ook zijn distributievergoedingen voor sommige bestaande financiële instrumenten uitgezonderd. De overgangsregeling geldt voor bepaalde distributievergoedingen. Ze is van toepassing op rechten van deelneming in een beleggingsinstelling die op verzoek van de deelnemers ten laste van de activa direct of indirect worden ingekocht of terugbetaald. Hiervoor blijft het ontvangen of verschaffen van distributievergoedingen van of aan derden toegestaan tot 1 januari 2015 onder samengevat de volgende voorwaarden: De distributievergoeding wordt in het geheel doorbetaald aan de belegger; én aan de belegger wordt op uitvoerige, accurate en begrijpelijke wijze mededeling gedaan over de distributievergoedingen; én de distributievergoeding komt de dienstverlening ten goede en de beleggingsonderneming zet zich in voor het belang van de belegger. De overgangsregeling geldt dus niet voor retourprovisies en aanbrengvergoedingen. 30

Marktmonitor (Bank)Beleggingsondernemingen Vragenlijst 2017 (versie )

Marktmonitor (Bank)Beleggingsondernemingen Vragenlijst 2017 (versie ) Marktmonitor (Bank)Beleggingsondernemingen Vragenlijst 2017 (versie 26-04-2017) Inhoudsopgave Introductie... 2 Toelichting op de Marktmonitor (Bank)Beleggingsondernemingen 2017... 3 Welkom... 5 Deel 1:

Nadere informatie

Marktmonitor (Bank)Beleggingsondernemingen Vragenlijst

Marktmonitor (Bank)Beleggingsondernemingen Vragenlijst Marktmonitor (Bank)Beleggingsondernemingen Vragenlijst Printversie 5.0 20-10-2016 Inhoudsopgave Introductie... 2 Toelichting op de Marktmonitor (Bank)Beleggingsondernemingen 2016... 3 Welkom... 5 Deel

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over het self assessment 2014

Veelgestelde vragen over het self assessment 2014 Veelgestelde vragen over het self assessment 2014 Inhoudsopgave Algemeen Voorbereiding 3 > Waarom vraagt de AFM mij om het self assessment in te vullen? 3 > Kan ik me voorbereiden op het invullen van het

Nadere informatie

Toelichting kosten toezicht 2015

Toelichting kosten toezicht 2015 Toelichting kosten toezicht 2015 Toelichting kosten toezicht 2015 Samen staan we voor eerlijke en transparante financiële markten en samen willen we het vertrouwen van consumenten en bedrijven in deze

Nadere informatie

Artikel 3:95, Wet op het financieel toezicht (Wft)

Artikel 3:95, Wet op het financieel toezicht (Wft) Aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar (vvgb) ten behoeve van een gekwalificeerde deelneming in een bank, beheerder van een instelling voor collectieve belegging in effecten, beleggingsonderneming,

Nadere informatie

Meldingsplicht marktmisbruik

Meldingsplicht marktmisbruik Meldingsplicht marktmisbruik Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen,

Nadere informatie

Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen

Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen Speciale nieuwsbrief over personentoetsingen Beste relatie, Hierbij ontvangt u de digitale nieuwsbrief van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze speciale nieuwsbrief over personentoetsingen is opgesteld

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de Marktmonitor Adviseurs & Bemiddelaars 2015 Veel gestelde vragen Marktmonitor Adviseurs & Bemiddelaars 2015 Voorbereiding

Veelgestelde vragen over de Marktmonitor Adviseurs & Bemiddelaars 2015 Veel gestelde vragen Marktmonitor Adviseurs & Bemiddelaars 2015 Voorbereiding Veelgestelde vragen Veel gestelde over Marktmonitor vragen Marktmonitor Adviseurs Adviseurs & Bemiddelaars & Bemiddelaars 2015 2015 Voor vragen die niet in deze lijst staan, kunt u terecht bij het Ondernemersloket.

Nadere informatie

Toelichting kosten 2016

Toelichting kosten 2016 Toelichting kosten 2016 Publicatiedatum: Mei 2016 Autoriteit Financiële Markten De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen

Nadere informatie

Toelichting kosten 2017

Toelichting kosten 2017 Toelichting kosten 2017 Publicatiedatum: 1 juni 2017 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de Marktmonitor Adviseurs & Bemiddelaars 2015

Veelgestelde vragen over de Marktmonitor Adviseurs & Bemiddelaars 2015 Veelgestelde vragen over de Marktmonitor Adviseurs & Bemiddelaars 2015 Veel gestelde vragen Marktmonitor Adviseurs & Bemiddelaars 2016 Voor vragen die niet in deze lijst staan, kunt u terecht bij het Ondernemersloket.

Nadere informatie

Resultaten Self Assessment financiële dienstverleners 2013. Een overzicht van de belangrijkste resultaten

Resultaten Self Assessment financiële dienstverleners 2013. Een overzicht van de belangrijkste resultaten Resultaten Self Assessment financiële dienstverleners 2013 Een overzicht van de belangrijkste resultaten Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij

Nadere informatie

Beleid passende provisies. augustus 2013. Beleidsregels Beleid passende provisies

Beleid passende provisies. augustus 2013. Beleidsregels Beleid passende provisies Beleid passende provisies augustus 2013 Versie 2.0 Status: definitief intern 1 van 6 02-08-2013 Versiebeheer Wijzigingsgeschiedenis Datum Auteur Versie Omschrijving 02-08-2013 T.A. van der Kevie 2.0 Definitief

Nadere informatie

Toelichting maatstaf voor het bepalen van de bijdrage toezichtkosten

Toelichting maatstaf voor het bepalen van de bijdrage toezichtkosten Toelichting maatstaf voor het bepalen van de bijdrage toezichtkosten V oor (beheerders van) beleggingsinstellingen en instellingen voor collectieve belegging in effecten Publicatie datum: Juli 2017 Inhoudsopgave

Nadere informatie

OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI EFFECTENSPECIALIST

OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI EFFECTENSPECIALIST OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI EFFECTENSPECIALIST NIBE-SVV 1. Een beleggingsonderneming overtreedt meerdere regels uit de Wet op het financieel toezicht (Wft). Hieronder volgen twee beweringen over

Nadere informatie

Q&A Self Assessment 2013

Q&A Self Assessment 2013 Q&A Self Assessment 2013 Inhoudsopgave Algemeen Data en groepsindeling 2 Toegang tot het Self Assessment en inlogcodes 3 Invullen van de vragenlijst 4 Versturen van het Self Assessment 4 Informatie is

Nadere informatie

Toelichting Model Fiduciair Beheerovereenkomst

Toelichting Model Fiduciair Beheerovereenkomst Toelichting Model Fiduciair Beheerovereenkomst Deze toelichting is opgesteld door De Brauw Blackstone Westbroek N.V. in samenspraak met DUFAS. Het geeft een toelichting bij het model fiduciair beheerovereenkomst

Nadere informatie

Invulinstructie aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler. Een toelichting bij het formulier Aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler

Invulinstructie aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler. Een toelichting bij het formulier Aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler Invulinstructie aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler Een toelichting bij het formulier Aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler Inhoudsopgave Vooraf 4 1 Navigeren in het formulier 5 2 Gegevens

Nadere informatie

De AFM en de toekomst van vermogensbeheer. Tim Mortelmans, Paul Schuiling en Elke Geerdink,Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen 14 mei 2013

De AFM en de toekomst van vermogensbeheer. Tim Mortelmans, Paul Schuiling en Elke Geerdink,Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen 14 mei 2013 De AFM en de toekomst van vermogensbeheer Tim Mortelmans, Paul Schuiling en Elke Geerdink,Toezichtgroepen Financiële Ondernemingen 14 mei 2013 Agenda 1. Context: Thema Vermogensopbouw 2. Enkele specifieke

Nadere informatie

MODEL ALL FINANCE BV. Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC

MODEL ALL FINANCE BV. Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC MODEL ALL FINANCE BV Checklist Administratieve Organisatie en Interne Controle AO/IC WET OP HET FINANCIEEL TOEZICHT Versie 1: 8 maart 2012 1 INHOUDSOPGAVE Checklist administratieve organisatie en interne

Nadere informatie

Provisies / Inducements. Deels een nieuw kader onder MiFID 2

Provisies / Inducements. Deels een nieuw kader onder MiFID 2 Provisies / Inducements Deels een nieuw kader onder MiFID 2 Agenda Huidig provisieverbod voor dienstverlening aan niet-professionele klanten Huidig provisieverbod voor dienstverlening aan professionele

Nadere informatie

Toelichting opgave aantal effectenrekeningen

Toelichting opgave aantal effectenrekeningen Maatstaf voor het bepalen van de bijdrage toezichtkosten beleggingsondernemingen handelend niet voor eigen rekening Toelichting opgave aantal effectenrekeningen Mei 2015 Onderwerpen: 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Toelichting opgave beheerd individueel vermogen en vermogen waarover wordt geadviseerd

Toelichting opgave beheerd individueel vermogen en vermogen waarover wordt geadviseerd Maatstaf voor het bepalen van de bijdrage toezichtkosten beleggingsondernemingen handelend niet voor eigen rekening Toelichting opgave beheerd individueel vermogen en vermogen waarover wordt geadviseerd

Nadere informatie

Aandachtspunten voor vermogensbeheerders met een eigen aanbieder van beleggingsfondsen

Aandachtspunten voor vermogensbeheerders met een eigen aanbieder van beleggingsfondsen Aandachtspunten voor vermogensbeheerders met een eigen aanbieder van beleggingsfondsen Leidraad om marktpartijen richting en duidelijkheid te geven Publicatiedatum: December 2015 Laatste aanpassing: 3

Nadere informatie

MiFID voor kredietinstellingen Een introductie

MiFID voor kredietinstellingen Een introductie MiFID voor kredietinstellingen Een introductie NVB MiFID conferentie 24 november 2006 Els Deerenberg Agenda Doel MiFID Regels voor kredietinstellingen - organisatie - cliëntenclassificatie - gedragsregels

Nadere informatie

Informatie over de Autoriteit Financiële Markten. Een kennismaking. Wat doet de AFM?

Informatie over de Autoriteit Financiële Markten. Een kennismaking. Wat doet de AFM? Informatie over de Autoriteit Financiële Markten Een kennismaking Wat doet de AFM? Wie is de AFM? AFM is de afkorting voor Autoriteit Financiële Markten. De AFM is de gedragstoezichthouder op de financiële

Nadere informatie

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn Prudentieel beleid Brussel, 20 juni 2007 CIRCULAIRE PPB-2007-8-CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn (circulaire aan de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen,

Nadere informatie

Aandachtspunten voor vermogensbeheerders met een eigen aanbieder van beleggingsfondsen. Leidraad om marktpartijen richting en duidelijkheid te geven

Aandachtspunten voor vermogensbeheerders met een eigen aanbieder van beleggingsfondsen. Leidraad om marktpartijen richting en duidelijkheid te geven Aandachtspunten voor vermogensbeheerders met een eigen aanbieder van beleggingsfondsen Leidraad om marktpartijen richting en duidelijkheid te geven December 2015 Autoriteit Financiële Markten De AFM maakt

Nadere informatie

Aanvraagformulier ten behoeve van een trustkantoor welke zetel 1 heeft in Caribisch Nederland

Aanvraagformulier ten behoeve van een trustkantoor welke zetel 1 heeft in Caribisch Nederland Aanvraagformulier ten behoeve van een trustkantoor welke zetel 1 heeft in Caribisch Nederland T0ezicht expertisecentra De Nederlandsche Bank NV (DNB) zal de op grond van dit aanvraagformulier verstrekte

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Autoriteit Financiële Markten. financiële markten. transparante. eerlijke en. bevordert. De AFM

Autoriteit Financiële Markten. financiële markten. transparante. eerlijke en. bevordert. De AFM Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten Voor woord In deze brochure maakt u kennis met de Autoriteit Financiële Markten (AFM): wat doen we, waarom doen

Nadere informatie

OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI FINANCIEEL ADVISEUR

OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI FINANCIEEL ADVISEUR OEFENEXAMEN INTEGRITEITSMODULE DSI FINANCIEEL ADVISEUR NIBE-SVV 1. Op welke wijze is te zien of een financieel adviseur professioneel handelt? A. Hij opereert dan onbaatzuchtig en deskundig. B. Hij behaalt

Nadere informatie

MiFID II en de toezichthouder Tim Mortelmans

MiFID II en de toezichthouder Tim Mortelmans MiFID II en de toezichthouder Tim Mortelmans November 2016 "Presentatieonderwerp" Agenda 1. Product governance 2. ken-uw-cliënt 3. Adviseren 4. Kennis en bekwaamheid 5. Provisieverbod en research 6. Afronding

Nadere informatie

Toelichting bij aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar (vvgb) artikel 3:96 Wft. Alleen van toepassing op banken met zetel in

Toelichting bij aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar (vvgb) artikel 3:96 Wft. Alleen van toepassing op banken met zetel in Toelichting bij aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar (vvgb) artikel 3:96 Wft. Alleen van toepassing op banken met zetel in Nederland Toelichting bij aanvraagformulier voor een verklaring

Nadere informatie

Statutaire zetel van de onderneming in Caribisch Nederland: Bonaire / Sint Eustatius / Saba (doorhalen wat niet van toepassing is)

Statutaire zetel van de onderneming in Caribisch Nederland: Bonaire / Sint Eustatius / Saba (doorhalen wat niet van toepassing is) Aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar ten behoeve van een gekwalificeerde deelneming in een beleggingsinstelling, een elektronischgeldinstelling, een kredietinstelling, een vermogensbeheerder

Nadere informatie

MiFID II- kennis en bekwaamheid. Veelgestelde vragen m.b.t. de ESMA- richtsnoeren kennis en bekwaamheid

MiFID II- kennis en bekwaamheid. Veelgestelde vragen m.b.t. de ESMA- richtsnoeren kennis en bekwaamheid MiFID II- kennis en bekwaamheid Veelgestelde vragen m.b.t. de ESMA- richtsnoeren kennis en bekwaamheid Publicatiedatum: 13 november 2017 I. Reikwijdte 1. In de richtsnoeren wordt onderscheid gemaakt tussen

Nadere informatie

Toelichting op het Self Assessment 2014

Toelichting op het Self Assessment 2014 Toelichting op het Self Assessment 2014 Voordat u begint met het invullen van het Self Assessment adviseren wij u deze toelichting helemaal te lezen. Uw onderneming heeft tot (groep 1: 13 oktober 2014

Nadere informatie

Beleidsregel aangaande de methodiek voor het berekenen van aandelen waarop financiële instrumenten betrekking hebben en de meldingsplicht bij indices

Beleidsregel aangaande de methodiek voor het berekenen van aandelen waarop financiële instrumenten betrekking hebben en de meldingsplicht bij indices Beleidsregel aangaande de methodiek voor het berekenen van aandelen waarop financiële instrumenten betrekking hebben en de meldingsplicht bij indices en mandjes Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Regeling bekostiging financieel toezicht 2017 Geldend van t/m heden

Regeling bekostiging financieel toezicht 2017 Geldend van t/m heden wetten.nl - Regelg - Regelg bekostigg fancieel toezicht 2017... De wegwijzer naar formatie en diensten van alle overheden Regelg bekostigg fancieel toezicht 2017 Geldend van 02-06-2017 t/m heden Regelg

Nadere informatie

(Tekst geldend op: 07-09-2011Voorstel wetswijziging September 2011) Wet op het financieel toezicht

(Tekst geldend op: 07-09-2011Voorstel wetswijziging September 2011) Wet op het financieel toezicht (Tekst geldend op: 07-09-2011Voorstel wetswijziging September 2011) Wet op het financieel toezicht Hoofdstuk 4.2. Regels voor het werkzaam zijn op de financiële markten betreffende alle financiële diensten

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 17.6.2017 L 155/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2017/1018 VAN DE COMMISSIE van 29 juni 2016 tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 259 4 januari 2012 Regeling vaststelling bedragen 2012 ex artikelen 2 en 3 Besluit bekostiging financieel toezicht 23

Nadere informatie

Bijlage: reactie op de belangrijkste aanbevelingen van de Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen (commissie Winter):

Bijlage: reactie op de belangrijkste aanbevelingen van de Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen (commissie Winter): Bijlage: reactie op de belangrijkste aanbevelingen van de Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen (commissie Winter): 1. Afschaffing van de verplichte beursnotering voor beleggingsmaatschappijen

Nadere informatie

Datum Ons kenmerk Pagina 1 van 7 Telefoon 020-797 2504 E-mail Steven.Hu@afm.nl. Betreft

Datum Ons kenmerk Pagina 1 van 7 Telefoon 020-797 2504 E-mail Steven.Hu@afm.nl. Betreft AAN: zelfstandige vermogensbeheerder JaHuS.MSteven HuStevenOnderzoek servicemodellen Datum Ons kenmerk Pagina 1 van 7 Telefoon 020-797 2504 E-mail Steven.Hu@afm.nl Onderzoek servicemodellen Betreft Geachte

Nadere informatie

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl.

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl. FUND GOVERNANCE Algemeen 1. Compliance functie Een directielid van de Beheerder is aangesteld als Compliance Officer. Deze ziet toe op de correcte naleving van: (i) de Prospectussen van de TG Fondsen;

Nadere informatie

Accountant: Registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent met certificeringsbevoegdheid.

Accountant: Registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent met certificeringsbevoegdheid. Definities Accountant: Registeraccountant of Accountant-Administratieconsulent met certificeringsbevoegdheid. Accountantsorganisatie: Een onderneming of instelling die bedrijfsmatig wettelijke controles

Nadere informatie

Invulinstructie aanmelding en wijziging verbonden bemiddelaar

Invulinstructie aanmelding en wijziging verbonden bemiddelaar Invulinstructie aanmelding en wijziging verbonden bemiddelaar Een toelichting bij het aanmeldings- en wijzigingsformulier voor de verbonden bemiddelaar Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier

Nadere informatie

INFORMATIEFORMULIER PRUDENTIЁLE EISEN DERDELANDEN BELEGGINGSONDERNEMINGEN IN NEDERLAND

INFORMATIEFORMULIER PRUDENTIЁLE EISEN DERDELANDEN BELEGGINGSONDERNEMINGEN IN NEDERLAND CONFIDENTIEEL Onderwerp: Informatieformulier Derdelanden Beleggingsondernemingen Toezicht nationale instellingen Beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen INFORMATIEFORMULIER PRUDENTIЁLE EISEN

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Autoriteit Financiële Markten

Autoriteit Financiële Markten AFM consulteert Concept Beleidsregel aangaande de methodiek voor het berekenen van het aantal aandelen waarop financiële instrumenten betrekking hebben en de meldingsplicht bij indices en mandjes Ter consultatie

Nadere informatie

Deelnameformulier financiële ondernemingen

Deelnameformulier financiële ondernemingen Deelnameformulier financiële ondernemingen Dit Deelnameformulier financiële ondernemingen bestaat uit twee delen, te weten: 1. Deelnemersgegevens 2. Vergunningsvereiste deelname DSI Instructies bij het

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelding pensioenverzekeringen. Een toelichting bij het aanmeldingsformulier pensioenverzekeringen

Invulinstructie Aanmelding pensioenverzekeringen. Een toelichting bij het aanmeldingsformulier pensioenverzekeringen Een toelichting bij het aanmeldingsformulier pensioenverzekeringen Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen? 5 3 Producten en diensten 6

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid

Orderuitvoeringsbeleid Orderuitvoeringsbeleid Algemeen Op grond van de Wet op het financieel toezicht ( Wft ) is BNG Vermogensbeheer B.V. (BNG Vermogensbeheer) verplicht om een beleid op te stellen waarin tot uitdrukking komt

Nadere informatie

Invulinstructie aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler

Invulinstructie aanmelding en wijzigen (mede)beleidsbepaler Invulinstructie aanmelding en wijzigen Een toelichting bij het formulier Aanmelding en wijzigen Beleggingsondernemingen en Beheerders van ICBE s Inhoudsopgave Vooraf 1 Navigeren in het formulier 5 2 Gegevens

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 Principles of Fund Governance Pag. 1/5 1. INLEIDING Commodity Discovery Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant

Invulinstructie Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant. Een toelichting bij het formulier Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant Invulinstructie Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant Een toelichting bij het formulier Aanmelding (mede)beleidsbepaler accountant Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens

Nadere informatie

Statutaire zetel van de onderneming in Caribisch Nederland: Bonaire / Sint Eustatius / Saba (doorhalen wat niet van toepassing is)

Statutaire zetel van de onderneming in Caribisch Nederland: Bonaire / Sint Eustatius / Saba (doorhalen wat niet van toepassing is) Aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar ten behoeve van een gekwalificeerde deelneming in een beleggingsinstelling, een elektronischgeldinstelling, een kredietinstelling, een trustkantoor,

Nadere informatie

Private Banking 30 september 2013. Onderwerp: Instemmen aanpassing Voorwaarden voor Beleggen en omwisselen beleggingsfondsen

Private Banking 30 september 2013. Onderwerp: Instemmen aanpassing Voorwaarden voor Beleggen en omwisselen beleggingsfondsen POSTBUS T F E VANLANSCHOT@VANLANSCHOT.COM WWW.VANLANSCHOT.NL BIC FVLBNL22 KVK S-HERTOGENBOSCH NR. 16038212 VERTROUWELIJK AFDELING EN TELEFOON Private Banking 30 september 2013 Onderwerp: Instemmen aanpassing

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Datum 10 juni 2014 Ons kenmerk EhBa Pagina 1 van 3. Betreft

Datum 10 juni 2014 Ons kenmerk EhBa Pagina 1 van 3. Betreft Archimedes Zekerheid B.V. t.a.v. de directie Postbus 156 5490AD SINT-OEDENRODE Datum 10 juni 2014 Pagina 1 van 3 Betreft Informatie over vakbekwaarnheid en nieuwsbrief bestuurdersmonitor Geachte directie,

Nadere informatie

Ons dienstverleningsdocument (DVD)

Ons dienstverleningsdocument (DVD) Informatie over onze dienstverlening Wij zijn een financieel dienstverlener. Wij adviseren, bemiddelen en bieden nazorg op het gebied van financiële producten. Daarbij staat altijd úw belang voorop: wij

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE INTEREFFEKT INVESTMENT FUNDS N.V.

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE INTEREFFEKT INVESTMENT FUNDS N.V. GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE INTEREFFEKT INVESTMENT FUNDS N.V. I. INLEIDING In de Wet op het financieel toezicht (Wft) is in het kader van een integere bedrijfsvoering en een zorgvuldige dienstverlening

Nadere informatie

Elke dag een uur voor uzelf

Elke dag een uur voor uzelf Elke dag een uur voor uzelf AEGON LevensloopRekening Elke dag een uur voor uzelf Eerder stoppen met werken? Een paar maanden er helemaal tussenuit? Of een tijdje minder werken? Dit is allemaal een stuk

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Inleiding, statutair gevestigd te s-gravenhage (KvK nr. 8062738), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen,

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelding en wijziging feitelijk leider. Een toelichting bij het aanmelden en wijzigen van de feitelijk leider

Invulinstructie Aanmelding en wijziging feitelijk leider. Een toelichting bij het aanmelden en wijzigen van de feitelijk leider Een toelichting bij het aanmelden en wijzigen van de feitelijk leider Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen? 5 3 Betrokkenen aanmelden

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet bekostiging financieel toezicht in verband met het introduceren van toezicht op het beheren van beleggingsobjecten en het beheren inzake beleggingsobligaties

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelding aangesloten onderneming. Een toelichting bij het aanmelden van een aangesloten onderneming

Invulinstructie Aanmelding aangesloten onderneming. Een toelichting bij het aanmelden van een aangesloten onderneming Een toelichting bij het aanmelden van een aangesloten onderneming Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen? 5 3 Betrokkenen 6 3.1 Toevoegen

Nadere informatie

Toelichting opgave aantal werkzame personen

Toelichting opgave aantal werkzame personen Maatstaf voor het bepalen van de bijdrage toezichtkosten adviseurs en bemiddelaars Toelichting opgave aantal werkzame personen (aantal fte s) Februari 2017 Onderwerpen: 1. Uitgangspunten berekeningswijze

Nadere informatie

VRAGENLIJST MONITORING ACCOUNTANTSKANTOREN. Introductie vragenlijst monitoring accountantskantoren. Vertrouwelijk

VRAGENLIJST MONITORING ACCOUNTANTSKANTOREN. Introductie vragenlijst monitoring accountantskantoren. Vertrouwelijk VRAGENLIJST MONITORING ACCOUNTANTSKANTOREN Introductie vragenlijst monitoring accountantskantoren Vertrouwelijk Deze monitorvragenlijst betreft het jaar: In de loop van 2008 heeft het bestuur van het NIVRA

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14011035 Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14011035 Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie Nederlandse Associatie van Financiële Deskundigen B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Postbus 19 2450 AA LEIMUIDEN Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van

Nadere informatie

Beloningsbeleid 4 januari 2012

Beloningsbeleid 4 januari 2012 Beloningsbeleid 4 januari 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doel beloningsbeleid 4 Uitgangspunten beloningsbeleid 4 Inschaling en beschrijving beloning 4 Beloningsmodel onderneming 5 Risicobeheersing 5 Beoordeling

Nadere informatie

PRIVACYVERKLARING DUISENBURGH

PRIVACYVERKLARING DUISENBURGH PRIVACYVERKLARING DUISENBURGH Duisenburgh respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens

Nadere informatie

Feedback Statement Concept Beleidsregel aangaande de definitie en de berekening van een shortpositie in de zin van de Wft

Feedback Statement Concept Beleidsregel aangaande de definitie en de berekening van een shortpositie in de zin van de Wft Feedback Statement Concept Beleidsregel aangaande de definitie en de berekening van een shortpositie in de zin van de Wft Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

MiFID II- een overzicht

MiFID II- een overzicht Agenda 1. Inleiding MiFID II 2. MiFID II en de AFM 3. Onderwerpen toegelicht 4. Vragen 1. Inleiding MiFID II - achtergrond De MiFID staat voor de Markets in Financial Instruments Directive. Doel: bevorderen

Nadere informatie

Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs. 23 september 2014. Alex Poel. Beleggingsbeleid

Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs. 23 september 2014. Alex Poel. Beleggingsbeleid Vereniging van Vermogensbeheerders & - Adviseurs 23 september 2014 Alex Poel Beleggingsbeleid 1 Achtergrond 2 Dienstverleningsproces 3 Beleggingsbeleid 4 VBA Discussion Paper 5 Kanttekeningen discussion

Nadere informatie

Invulinstructie Aanmelding Volmacht. Een toelichting bij het formulier om een volmacht aan te melden

Invulinstructie Aanmelding Volmacht. Een toelichting bij het formulier om een volmacht aan te melden Invulinstructie Aanmelding Volmacht Een toelichting bij het formulier om een volmacht aan te melden Inhoudsopgave Vooraf 3 1 Navigeren in het formulier 4 2 Gegevens aanvrager 5 2.1 Wat moet u hier invullen?

Nadere informatie

MiFID 2 Nieuwe regels voor beleggen

MiFID 2 Nieuwe regels voor beleggen MiFID 2 Nieuwe regels voor beleggen De nieuwe Europese regels voor de financiële markten en beleggen verbeteren de bescherming van beleggers en maken de financiële markten transparanter. Dat is het doel

Nadere informatie

Beoordelingsrapport door beleggingsmatch.nl

Beoordelingsrapport door beleggingsmatch.nl Beoordelingsrapport door beleggingsmatch.nl Beoordeeld Laaken Vermogensbeheer Datum 27 maart 2017 Beoordelingsrapport 2 Organisatie 17 / 18 Kosten 17 / 18 Beleggingsbeleid 18 / 18 Risicobeleid 18 / 18

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie All @ Home B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Stellingmolen 46 1703 TH HEERHUGOWAARD Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder dwangsom

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van American Value Fund (het Fonds ). De bewaarder van het Fonds is Stichting

Nadere informatie

1:1 definities aanbieden, onderdeel a 1, onderdeel a, 2, lid 1 + 2, onderdelen e + f, 6 en 7 Wfd en 8 Vrijstellingsregeling Wfd

1:1 definities aanbieden, onderdeel a 1, onderdeel a, 2, lid 1 + 2, onderdelen e + f, 6 en 7 Wfd en 8 Vrijstellingsregeling Wfd Bijlage I Transponeringstabel Wet financieel toezicht - Wet financiële dienstverlening Wft Wfd 1:1 definities aanbieden, onderdeel a 1, onderdeel a, 2, lid 1 + 2, onderdelen e + f, 6 en 7 Wfd en 8 aanbieden,

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van Haven

Nadere informatie

Beleggingsbeleid in de bedrijfsvoering

Beleggingsbeleid in de bedrijfsvoering De Handreiking Kwaliteit Beleggingsbeleid in de praktijk 26 maart 2015 Alex Poel Beleggingsbeleid in de bedrijfsvoering 1 Achtergrond 2 Dienstverleningsproces 3 Beleggingsbeleid 4 Handreiking beleggingsbeleid

Nadere informatie

Toelichting opgave aantal werkzame personen

Toelichting opgave aantal werkzame personen Maatstaf voor het bepalen van de bijdrage toezichtkosten adviseurs en bemiddelaars Toelichting opgave aantal werkzame personen (aantal fte s) Februari 2016 Onderwerpen: 1. Uitgangspunten berekeningswijze

Nadere informatie

E-levensloop. Voor de werknemer INHOUD. De levensloopregeling 1. De regels van de levensloopregeling op een rij 2

E-levensloop. Voor de werknemer INHOUD. De levensloopregeling 1. De regels van de levensloopregeling op een rij 2 E-levensloop INHOUD De levensloopregeling 1 De regels van de levensloopregeling op een rij 2 Voordelen van Delta Lloyd E-Levensloop 2 Voor de werknemer Delta Lloyd E-Levensloop 2 Hoe werkt het? 2 Voordelen

Nadere informatie

Total cost of ownership in beleggingsdienstverlening. Discussiedocument

Total cost of ownership in beleggingsdienstverlening. Discussiedocument Total cost of ownership in beleggingsdienstverlening Discussiedocument Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Sector in beeld. Uitkomsten AFM Monitor Accountantsorganisaties 2010

Sector in beeld. Uitkomsten AFM Monitor Accountantsorganisaties 2010 Sector in beeld Uitkomsten AFM Monitor Accountantsorganisaties 2010 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen AEGON Rendementplan Je wilt meer dan sparen Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Nadenken over wat je echt wilt. Iedereen doet dat van tijd tot tijd. Even stilstaan

Nadere informatie

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management

Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Orderuitvoeringsbeleid IBS Asset Management Inleiding In dit document informeren wij u over de wijze waarop wij effectenorders voor u uitvoeren en de procedures die hierbij worden gehanteerd. Wij maken

Nadere informatie

Hoe komen wij tot een advies? Hoe zit het met onze beloning?

Hoe komen wij tot een advies? Hoe zit het met onze beloning? Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

De Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt als volgt gewijzigd:

De Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt als volgt gewijzigd: CONSULTATIEVERSIE Besluit van ( datum), houdende wijziging van de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft van 15 november 2006 in verband met regels met betrekking tot de bescherming

Nadere informatie

Hieronder volgt een korte beschrijving van de werking van de website van horecalonen en de loonstrookgigant. Hierna genoemd de loonstrookgigant.

Hieronder volgt een korte beschrijving van de werking van de website van horecalonen en de loonstrookgigant. Hierna genoemd de loonstrookgigant. HANDLEIDING Hieronder volgt een korte beschrijving van de werking van de website van horecalonen en de loonstrookgigant. Hierna genoemd de loonstrookgigant. Algemene zaken: Met de TAB toets gaat u een

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 29150 3 juni 2016 Regeling van de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van

Nadere informatie

Consultatie Nrgfo en toelichting Dienstverleningsdocument

Consultatie Nrgfo en toelichting Dienstverleningsdocument Consultatie Nrgfo en toelichting Dienstverleningsdocument Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op

Nadere informatie

Beleidsregel verhandelbaarheid

Beleidsregel verhandelbaarheid Beleidsregel verhandelbaarheid Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen,

Nadere informatie

MiFID II: vergunningverlening

MiFID II: vergunningverlening MiFID II: vergunningverlening Consultation paper MiFID II/MiFIR: ESMA/2014/1570 Maaike Been Agenda 1. Vergunningverlening 2. Europese paspoorten 3. Derde landen Pagina 2 Vergunningplicht voornaamste wijzigingen

Nadere informatie

Beleidsregel Deskundigheid dagelijks beleidsbepalers artikel 4:9 en 5:29 Wft

Beleidsregel Deskundigheid dagelijks beleidsbepalers artikel 4:9 en 5:29 Wft AFM Beleidsregel Deskundigheid s artikel 4:9 en 5:29 Wft Beleidsregel Wet op het financieel toezicht 08-01 van de Stichting Autoriteit Financiële Markten van 24 maart 2008 inzake de deskundigheid van s

Nadere informatie