CONCEPTBESLUITENLIJST (ambt. conceptversie 1) Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 9 maart 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONCEPTBESLUITENLIJST (ambt. conceptversie 1) Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 9 maart 2011"

Transcriptie

1 CONCEPTBESLUITENLIJST (ambt. conceptversie 1) Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 9 maart 2011 namens aanwezig afwezig gemeente Alphen aan den Rijn de heer T. Hoekstra gemeente Hillegom de heer W.J. van Aken gemeente Kaag en Braassem de heer A.J.M. van Velzen gemeente Katwijk de heer I.G. Mostert de heer D.C.W. Binnendijk (mkg) gemeente Leiden de heer R. Strijk gemeente Leiderdorp de heer H.L. Zilverentant gemeente Lisse de heer B.H.C. Brekelmans gemeente Nieuwkoop mevrouw T. Veninga (mkg) gemeente Noordwijk de heer L.A.W. de Lange gemeente Noordwijkerhout de heer J.C.F. Knapp gemeente Oegstgeest mevrouw A.J.M. de Ridder gemeente Rijnwoude de heer F.V. Ketel (mkg) * gemeente Teylingen de heer L.J.P. v.d. Zon gemeente Voorschoten mevrouw I.C.J. Adema - Nieuwenhuizen gemeente Zoeterwoude mevrouw M.H.J.C. Ates - Snijdewind de heer J.B. Uit den Boogaard (voorzitter) mevrouw A.J.M. Baas de heer H. Stapper (secr / verslag) de heer R. Sturm * Vervangen door de heer N. Portman (beleidsmedew. EZ) Nr. Agendapunt Voorstel Advies / afspraak 01 Opening en vaststelling van de agenda De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de heer Frank van Blokland, directeur van de IVBN. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 02 Mededelingen, ingekomen stukken en uitgaande brieven M1. Oostvlietpolder I1. Brief provincie over actualisatie provinciale herstructureringsprogramma M1 - De discussie in de laatste vergadering van de Provinciale Staten voor de verkiezingen heeft opgeleverd, dat er een nieuw overleg moeten komen tussen provincie, regio en gemeenten over de Oostvlietpolder. Het betreffende amendement van D66 hierover is al toegestuurd aan de leden. I1 - Aan een antwoord op de brief wordt ambtelijk gewerkt. De reactie zal t.z.t. worden voorgelegd aan de leden van het PHO EZ.

2 U1. Conceptbrief aan gemeente Zoeterwoude over Bristol op de Rijneke Boulevard U1 - De brief is uitvoerig besproken in de DB en nog recent gewijzigd. Wel is - met een kritische kanttekening - het positieve advies van het PHO EZ overgenomen. De brief wordt nagezonden. U2. Conceptbrief inzake FOC Bleizo 03 Regionale kantorenstrategie Bespreken 1. Kennis te nemen van het rapport Aanzet voor een kantorenstrategie Zuid-Holland en begeleidende brief 2. In te stemmen met plan van aanpak voor de kantorenstrategie U2 Brief wordt besproken bij punt 05 De heer Frank van Blokland, directeur van de IVBN (Ver. van Institutionele Beleggers in Vastgoed Nederland) geeft in een korte inleiding zijn visie weer op de oorzaken en de aanpak van de leegstand op de kantorenmarkt. De oorzaken in grote lijnen: Grote buitenlandse beleggers, die de Nederlandse markt onvoldoende kennen en gebouwde huurcontracten aanbieden voor 10 tot 15 jaar, waarna de huurder vertrekt naar een nieuw pand van deze beleggers. Voorbeeld: KPMG op de Zuidas in Amsterdam. Geen reserveringen voor onderhoud, waardoor gebouw snel verouderd Te hoge boekwaardes aan het eind van de levensduur Veel te groot (plan)aanbod in vergelijking met de vraag. Onterechte verwachting over hoge rendementen Hoge kosten van en weerstand tegen sloop vanwege onrealistische verwachtingen over verhuur na langdurige leegstand. Kantoren op verkeerde onaantrekkelijke locaties. In het Actieplan Kantoren van het Rijk is aangegeven dat het probleem groot is en langdurige aanpak vergt, waarbij iedere partij zijn of haar verantwoordelijkheid neemt. Voor gemeenten betekent dit onder andere - in regionaal verband afspraken maken over de kwantitatieve en kwalitatieve planvoorraad en de aanpak van de leegstand - een goed RO-beleid voeren, waarbij kantoren alleen op goede locaties terecht komen - de druk van beleggers en ontwikkelaars weerstaan om nog meer te bouwen zonder verouderd aanbod uit de markt te nemen. Er zal een markt voor nieuwe kantoren blijven bestaan, o.a. vanwege Het Nieuwe Werken en gewijzigde eisen van gebruikers, maar dit is vooral een vervangingsvraag. Nieuwbouw leidt bijna altijd tot meer leegstand. Conceptbesluitenlijst Portefeuillehoudersoverleg Economische zaken d.d. 9 maart

3 Discussie In de hierop volgende levendige discussie wordt door verschillende gemeenten, waaronder Zoeterwoude, aangegeven dat het niet reëel is de bal alleen bij de gemeenten te leggen. Ook de beleggers hebben in het verleden grote druk uitgeoefend om nieuwe kantoorlocaties te ontwikkelen waarmee andere projecten bekostigd kunnen worden. De heer Van Blokland beaamt dit ook en benadrukt dat ook de institutionele beleggers hun (financiële) verantwoordelijkheid moeten nemen. Inmiddels is er weinig animo om nog te investeren in nieuwe kantoren. Verder wordt gevraagd wat gemeenten dan wel kunnen doen. De heer van Blokland benadrukt dat een goed RO-beleid en regionale samenwerking en afstemming over vraag en aanbod nodig is. Op de vraag hoe beleggers aankijken tegen transformatie van lege kantoren en thematisering, antwoord de heer Blokland, dat transformatie zeker kansen biedt, maar slechts beperkt mogelijk is. Eerder gaf de heer van Blokland al aan, dat leegstand vooral aan de onderkant van het aanbod zit en dat dit aanbod bovendien vaak op slecht locaties staat. Hier is sloop eigenlijk de enige mogelijkheid. Transformatie naar andere functies kan vooral in het middensegment, maar hierbij spelen de hoge kosten een rol. Bovendien is dit maar op beperkte schaal mogelijk (hooguit bij 15 % van het aanbod. Op toplocaties rond grote stations en universiteiten, zoals Leiden, zijn zeker nog mogelijkheden voor kantoorontwikkeling. Maar ook dit leidt tot leegstand elders in de regio. Op de vraag of de levensduur van kantoren (nu jaar) niet te lang is antwoordt de heer Van Blokland dat een kortere periode inderdaad reeler is. Niet te kort omdat anders de huren te hoog worden i.v.m. de hoge afwaardering van de waarde van het vastgoed. Tot slot adviseert de heer Van Blokland: renoveren en een goed RO-beleid zijn de ingrediënten voor een toekomstbestendig kantorenbeleid. Plan van aanpak Met het plan van aanpak wordt met inachtneming van de volgende aanpassingen ingestemd: - aandacht voor differentiatie: ook kleinere kantoren in de dorpen mee- Conceptbesluitenlijst Portefeuillehoudersoverleg Economische zaken d.d. 9 maart

4 nemen in de strategie - marktpartijen op een intelligente en creatieve manier betrekken bij het opstellen van de strategie - doorlooptijd verlengen tot link leggen met de bedrijventerreinenstrategie - praktische afspraken maken over aanpak van de leegstand Mevrouw Ates vraagt daarbij aandacht voor de achterliggende oorzaken en processen van de huidige crisis op de kantorenmarkt. Overige afspraken: beleidsmedewerker EZ uit Voorschoten neemt deel aan de projectgroep; de andere gemeenten zijn agendalid. 04 Watergebonden bedrijvigheid Voorstel: 1. Kennis te nemen van de inhoud van het onderzoeksrapport Naar een strategisch beleidskader watergebonden bedrijventerreinen Zuid-Holland en de begeleidende brief van de provincie van 24 november Een open discussie te voeren en daarbij te reageren op de volgende vragen uit deze brief van de provincie Zuid-Holland De ambtelijke analyse dat het vooral gaat over grootschalige ontwikkelingen in de regio Rotterdam-Dordrecht en niet over kleinschalige zaken in de recreatieve bedrijvigheid wordt breed gedeeld. Dit zal in een op te stellen reactie aan de provincie worden verwoord. Daarbij wordt ook aandacht gevraagd voorde gevolgen voor het wegverkeer van het vaker en langer openen van bruggen. 05 Detailhandel Instemmen met de aangepaste procedure met betrekking tot de detailhandelsadviezen. 06 Rondvraag en sluiting Geen vragen. Volgende vergaderingen: 18 mei 2011 van tot uur in het gemeentehuis van Rijnwoude Akkoord met de procedure en met de conceptbrief over het Factory Outlet Center Bleizo. Actiepuntenlijst portefeuillehoudersoverleg economische zaken Conceptbesluitenlijst Portefeuillehoudersoverleg Economische zaken d.d. 9 maart

5 nr. PHO EZ Onderwerp Gereed Wie? Behoefteraming voor bedrijventerreinen actualiseren eind Detailhandelsbeleid bespreken in PHO EZ van 18 mei mei Conceptreactie op verzoek van de provincie inzake nieuw overzicht te herstructureren bedrijventerreinen rondsturen onder de leden van het AO en PHO EZ 1 april 2011 Conceptbesluitenlijst Portefeuillehoudersoverleg Economische zaken d.d. 9 maart

(concept) BESLUITENLIJST (versie 1) Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 11 februari 2015

(concept) BESLUITENLIJST (versie 1) Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 11 februari 2015 (concept) BESLUITENLIJST (versie 1) Vergadering portefeuillehoudersoverleg Economische Zaken d.d. 11 februari 2015 Aanwezig: gemeente Alphen aan den Rijn: de heer G.P. van As gemeente Noordwijkerhout:

Nadere informatie

CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer d.d. 17 mei 2013

CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer d.d. 17 mei 2013 CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer d.d. 17 mei 2013 Aanwezig: Gemeente Naam Gemeente Naam Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Dhr. C.J. van Velzen Dhr. I.A.M.

Nadere informatie

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 8 november en 9 januari jl.

02 Besluitenlijst van het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer van 8 november en 9 januari jl. Concept Vergadering: portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Datum: Vrijdag 7 februari 2014 10.30 12.45 uur (Let op gewijzigd tijdstip en plaats!) Locatie: Gemeentehuis Oegstgeest Agendapunt: 1 Onderwerp:

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen Bestuur Holland Rijnland Datum: woensdag 17 december 2014 20.00 uur Paginanummer: 1. Conceptverslag

Vergadering: Algemeen Bestuur Holland Rijnland Datum: woensdag 17 december 2014 20.00 uur Paginanummer: 1. Conceptverslag Paginanummer: 1 Conceptverslag Gemeente Naam Functie in groep Aanwezig Alphen aan den Rijn dhr. M.H. du Chatinier bestuurslid Alphen aan den Rijn dhr. T. Hoekstra bestuurslid, lid DB Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Kantorenmonitor Holland Rijnland

Kantorenmonitor Holland Rijnland Kantorenmonitor Holland Rijnland Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 4 Kantorenvoorraad in Holland Rijnland 7 Bestaande kantorenvoorraad 7 Kantoren 8 Kantorenstand 9 Ontwikkelingen in 21, 211 en 212 12 Kantorenvoorraad

Nadere informatie

Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01. Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda. 01 Opening en vaststelling agenda

Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01. Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda. 01 Opening en vaststelling agenda Vergadering: Algemeen Bestuur Datum: 25 juni 2014 Locatie: Gemeentehuis van Oegstgeest Agendapunt: 01 Kenmerk: 14/ Onderwerp: agenda 01 Opening en vaststelling agenda 02 Aanwijzen van de voorzitter van

Nadere informatie

03 a. Mededelingen b. Ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisneming c. terug-/vooruitblik externe bestuurlijke overleggen

03 a. Mededelingen b. Ingekomen stukken, uitgaande brieven en stukken ter kennisneming c. terug-/vooruitblik externe bestuurlijke overleggen Vergadering: Portefeuillehoudersoverleg Sociale Agenda Datum: 20 maart 2013 9.30 13.00 uur Locatie: Gemeentehuis Alphen aan den Rijn, commissiekamer II Onderwerp: Agenda 09.30 13.00 uur 01 Opening en vaststelling

Nadere informatie

In de afgelopen 10 jaar is de totale kantorenvoorraad

In de afgelopen 10 jaar is de totale kantorenvoorraad op een duurzaam kantorenbeleid Uitgave mei 2010 Doorgaan of duurzaam? In de afgelopen 10 jaar is de totale kantorenvoorraad met 7 miljoen vierkante meter toegenomen. In dezelfde periode is de leegstand

Nadere informatie

Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND

Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND April 2009 In Holland Rijnland werken samen: Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk,

Nadere informatie

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015 Gemeente Oegstgeest Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg 11 maart 2015 DATUM 11 maart 2015 TITEL Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten

UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten Stec Groep B.V. Esther Geuting, Peije Bruil, Guido van der Molen en Erik-Jan

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Voorbereiding taken decentralisatie Werk. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

Oplegvel. 1. Onderwerp Voorbereiding taken decentralisatie Werk. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

1. Onderwerp Uitwerking inhoudelijk en technisch opdrachtgeverschap jeugdhulp 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

1. Onderwerp Uitwerking inhoudelijk en technisch opdrachtgeverschap jeugdhulp 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Jaarverslag Holland Rijnland 2011. 1. Inleiding 9. 2. Rekeningresultaat 14. 3. Bestuur 16. 4.1 Onderdeel Ruimtelijke Agenda Algemeen 21

Jaarverslag Holland Rijnland 2011. 1. Inleiding 9. 2. Rekeningresultaat 14. 3. Bestuur 16. 4.1 Onderdeel Ruimtelijke Agenda Algemeen 21 Pagina INHOUDSOPGAVE 3 JAARVERSLAG 2011 7 1. Inleiding 9 2. Rekeningresultaat 14 3. Bestuur 16 4. Programma Ruimtelijke Agenda 18 4.1 Onderdeel Ruimtelijke Agenda Algemeen 21 4.2 Onderdeel Wonen 24 4.3

Nadere informatie

Van woorden naar daden. Aanpak leegstand kantoren vergt samenwerking

Van woorden naar daden. Aanpak leegstand kantoren vergt samenwerking Van woorden naar daden Aanpak leegstand kantoren vergt samenwerking 4 Leegstand van kantoren staat al enige tijd op de politieke agenda. En terecht: met een landelijke leegstand van ruim 14 procent kun

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014

JAARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014 AARSTUKKEN 2013 Algemeen Bestuur van 25 juni 2014 Zoals behandeld in DB-vergadering van 10 april 2014 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden,

Nadere informatie

Stand van zaken uitvoering Convenant aanpak leegstand kantoren

Stand van zaken uitvoering Convenant aanpak leegstand kantoren Stand van zaken uitvoering Convenant aanpak leegstand kantoren Quick scan met reactie GS Flevoland Amsterdam, maart 2014 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Reactie Gedeputeerde Staten... 5 Nawoord Rekenkamer...

Nadere informatie

De volle inzet op lege kantoren

De volle inzet op lege kantoren Initiatiefnota De volle inzet op lege kantoren Hergebruik, transformatie of sloop van langdurig leegstaande kantoren in Deventer Een initiatiefnota van de PvdA-fractie Deventer Maart 2012 Door Rob de Geest

Nadere informatie

Het Helmondse kantorenbeleid

Het Helmondse kantorenbeleid Het Helmondse kantorenbeleid Op weg naar een nieuw evenwicht Afdeling Economie en Cultuur, mei 2013 Logo in Grijs: PA Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Kenmerken van de regionale en Helmondse kantorenmarkt

Nadere informatie

Concept ontwerp PROVINCIE-UTRECHT.NL. Verslag Ruimtelijk Beleid Provincie Utrecht 2013 I 1

Concept ontwerp PROVINCIE-UTRECHT.NL. Verslag Ruimtelijk Beleid Provincie Utrecht 2013 I 1 Concept ontwerp Thematische structuurvisie kantoren PROVINCIE-UTRECHT.NL Verslag Ruimtelijk Beleid Provincie Utrecht 2013 I 1 Thematische Structuurvisie Kantoren 2015 2027 (concept-ontwerp) Inhoudsopgave

Nadere informatie

- C O N C E P T - W.J.M. Vissers, wethouder drs. W.M.J. Denie, burgemeester A. van den Broek-Nieuwlaat, verslaglegging

- C O N C E P T - W.J.M. Vissers, wethouder drs. W.M.J. Denie, burgemeester A. van den Broek-Nieuwlaat, verslaglegging - C O N C E P T - VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR EN MIDDELEN, GEHOUDEN OP DONDERDAG 19 NOVEMBER 2009 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN Aanwezig:

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

Concept Kantorenstrategie Drechtsteden 2013

Concept Kantorenstrategie Drechtsteden 2013 Concept Kantorenstrategie Drechtsteden 2013 Bestuurlijk opdrachtgever Teunis Stoop Ambtelijk opdrachtgever Gido ten Dolle Gedelegeerd ambtelijk Marc Vink opdrachtgever Opdrachtnemer / projectleider Wim

Nadere informatie

Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) Datum. Auteurs. Versie

Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) Datum. Auteurs. Versie Aanpak lege kantoren tweede fase Datum Auteurs Versie Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) 2.0 Voorwoord Voor u ligt de nieuwe kantorenaanpak van de gemeente Nieuwegein. De

Nadere informatie

AAN de voorzitter van de commissie Ruimte. Geachte voorzitter, ter afhandeling van de motie 11M41

AAN de voorzitter van de commissie Ruimte. Geachte voorzitter, ter afhandeling van de motie 11M41 uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. M. Evers RU/Stedelijke Ontwikkeling 0475-359 395 AAN de voorzitter van de commissie Ruimte bijlage(n) betreffende commissie-informatiebrief

Nadere informatie

BEGROTING 2011 Algemeen Bestuur van 30 juni 2010

BEGROTING 2011 Algemeen Bestuur van 30 juni 2010 BEGROTING 2011 Algemeen Bestuur van 30 juni 2010 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag & Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout,

Nadere informatie

PORA Economische Zaken, Toerisme, Recreatie en Cultuur Regio Alkmaar Woensdag 1 april 2015, 8.30-10.00 uur Stadhuis Alkmaar, Langestraat 97

PORA Economische Zaken, Toerisme, Recreatie en Cultuur Regio Alkmaar Woensdag 1 april 2015, 8.30-10.00 uur Stadhuis Alkmaar, Langestraat 97 Concept Notulen PORA Economische Zaken, Toerisme, Recreatie en Cultuur Regio Alkmaar Woensdag 1 april 2015, 8.30-10.00 uur Stadhuis Alkmaar, Langestraat 97 Deelnemers Dhr. V. Kloos Dhr. J.N. Schouten Mw.

Nadere informatie

Bouwstenen voor een. kantorenvisie. Netwerkstad Twente

Bouwstenen voor een. kantorenvisie. Netwerkstad Twente Uitgave STOGO onderzoek + advies Postbus 691 3430 AR Nieuwegein 030-2334342 info@stogo.nl www.stogo.nl Bouwstenen voor een kantorenvisie Netwerkstad Twente Opdrachtgever Netwerkstad Twente Auteurs J. Naafs

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

Structuurvisie Kantoren 2010-2020. november 2010

Structuurvisie Kantoren 2010-2020. november 2010 Structuurvisie Kantoren 2010-2020 november 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.2 Beleidskaders nieuwe structuurvisie kantoren... 3 1.3 Beleidsproces... 3 2. Constateringen voor de toekomstige kantorenmarkt...

Nadere informatie