COMMISSIE VAN TOEZICHT FEDERATIE VAN FINANCIËLE PLANNERS BINDEND ADVIES. Inzake de klacht van de heer [X] wonende te [G], hierna te noemen Klager,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMMISSIE VAN TOEZICHT FEDERATIE VAN FINANCIËLE PLANNERS BINDEND ADVIES. Inzake de klacht van de heer [X] wonende te [G], hierna te noemen Klager,"

Transcriptie

1 COMMISSIE VAN TOEZICHT FEDERATIE VAN FINANCIËLE PLANNERS BINDEND ADVIES Inzake de klacht van de heer [X] wonende te [G], hierna te noemen Klager, tegen de heer [Y] FFP, kantoorhoudende te [H], hierna te noemen Verweerder. 1. HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE De Commissie van Toezicht FFP heeft kennis genomen van de klacht zoals vervat in Klagers brieven d.d. 8 mei 2005, 2 juni 2005 en een ongedateerde brief ontvangen op 12 juli 2005, en van het verweerschrift van Verweerder d.d. 30 augustus Beide partijen hebben bijlagen overgelegd. De Commissie heeft Klager en Verweerder gehoord in haar zitting van 20 oktober De Commissie heeft vastgesteld dat aan alle voorwaarden voor het in behandeling nemen van de klacht als omschreven in het Reglement Commissie van Toezicht, is voldaan. 1

2 2. INHOUD VAN DE KLACHT Klager stelt dat hij aan Verweerder in het jaar 2000 advies heeft gevraagd over zijn (twee) bouwkavels in België. Klager wilde weten of het financieel aantrekkelijk was om op de kavels te gaan bouwen. Verweerder heeft daarop niet geantwoord. Verweerder heeft in het advies aangegeven gulden te beleggen terwijl later bleek dat dat euro was. Klager stelt dat hij ongeveer euro schade heeft en dat dit door een beter intakegesprek en advies voorkomen had kunnen worden. Verweerder heeft ten onrechte geen rekening gehouden met de komst van de euro, aldus nog steeds Klager. 3. INHOUD VAN HET VERWEER Verweerder stelt dat hij voor en op 7 augustus 2000 heeft gesproken met Klager. Klager wilde advies over zijn inkomensen vermogenspositie en wilde weten of eerder stoppen met werken mogelijk was. Klager wist dat Verweerders kantoor op basis van uurtarief werkte. De aantekeningen van het gesprek op 7 augustus 2000 zijn de basis geweest voor het schriftelijk advies d.d. 19 augustus 2000 (dat door Klager reeds is overgelegd). Klager had al ervaring in beleggen in Robecofondsen en bouwkavels in België. Klager had kunnen weten dat beleggingsfondsen sedert 1 januari 1999 al genoteerd waren in euro. Klager heeft op eigen initiatief besloten de bouwkavels te verkopen. Verweerder wist ten tijde van de intake/het advies niet dat Klager verkoop ernstig overwoog. In het uiteindelijke schriftelijk advies is hiermee geen rekening gehouden. Verweerder heeft in het adviesgesprek de risicorendementprofielen van IRIS/Robeco gebruikt en Klager gewezen op de mogelijke negatieve uitslagen per jaar. Verweerder heeft in zijn berekening niet het historisch 2

3 rendement gebruikt maar is uitgegaan van 8% voor een portefeuille. Ook voor een inschatting van de waardeontwikkeling van de bouwgrond in België is uitgegaan van een aanname van 5%. Klager heeft Verweerder later niet meer geconsulteerd over de beslissing om te verkopen. Verweerder is van mening dat Klager pas is teruggekomen van zijn beslissing om te verkopen nadat in de loop van 2001 de fondsprestaties negatief bleken en hij deze is gaan afzetten tegen de gemiste rendementen van de kavels. Verweerder heeft niet geadviseerd om euro te beleggen, maar gulden. Verweerders advies noemde een eerste fase van gulden, daar heeft Klager van gemaakt euro. Ondanks dat heeft Klager in de periode tot 6 december 2000 de beleggingen nog uitgebreid (uit het beleggingsoverzicht blijkt een belegd vermogen van EUR ,10). Hij had de transacties gedeeltelijk terug kunnen draaien maar heeft dat niet gedaan. Verweerder wijst er op dat in het Alex-ordersysteem wat Klager gebruikte ook de NLG-bedragen werden vermeld alvorens de belegger definitief akkoord voor de order gaf. Als gevolg van tegenvallende beursontwikkelingen heeft Klager zijn beleggingen niet verder uitgebouwd en is tot zomer 2004 liquide gebleven. In de loop van 2001 kreeg Verweerders kantoor de mogelijkheid klanten aan te leveren bij Robeco en Delta Lloyd. De provisieinkomsten boekt Verweerder terug aan zijn cliënten. Deze keuze heeft Verweerder Klager voorgehouden. Verweerder wil niet dat de indruk ontstaat dat Verweerder uren declareert en ook nog provisie ontvangt. 3

4 Verweerder stelt niet tekort te zijn geschoten in zijn advisering aan Klager. Verweerder is van mening dat hij in geen enkel opzicht de gedragscode van de FFP heeft overtreden. 4. DE MONDELINGE BEHANDELING De Voorzitter stelt aan Klager de vraag of Klager nu wel of niet onvoorwaardelijk instemt met beslechting van het geschil door deze Commissie bij wege van bindend advies. Op die vraag van de secretaris in de voorgaande correspondentie had Klager niet helemaal duidelijk instemmend geantwoord, en de Commissie wenst eerst een onvoorwaardelijk antwoord alvorens inhoudelijk tot de mondelinge behandeling van het geschil over te gaan. Klager: Mijn antwoord op uw vraag is: ja. Mijn klacht is eigenlijk dat hij niet heeft gekeken of ik met die grond door moest gaan. Zijn advies was te weinig gespecificeerd naar de diverse vermogenscategorieën: onroerend goed, aandelen enz. Mijn hypotheek was aftrekbaar. Ik had al een bod gekregen op een van mijn kavels in België. Ik wist niet of ik die kavelsbouwgrond zou verkopen of erop moest gaan bouwen of de kavels gewoon aanhouden. De Verweerder zei dat ik beter kon beleggen i.p.v. het onroerend goed aanhouden. Verweerder: U vraagt wanneer de klacht mij heeft bereikt. Tussen 2000 en nu bleek dat Klager ontevreden was over de waardeonttrekkingen van zijn beleggingen. Die hypotheek was al voor 1996 afgesloten. Die was gewoon aftrekbaar en is nu ook nog aftrekbaar. Daarom heb ik destijds in mijn advies niet opgenomen om de hypotheek af te lossen. Ik heb wel nog even overwogen of het zinvol was om de hypotheek over te sluiten 4

5 maar dat was niet erg efficiënt in verband met de kosten. Voorzover ik weet was er in België geen hypotheek. Klager: Die grond had ik al in 1991 gekocht dus daar had hij dan ook in zijn advies de historische rendementen moeten noemen en over adviseren. Daar had-ie dan naar moeten vragen bij de intake. Verweerder: In mijn advies heb ik wel degelijk onderscheid gemaakt tussen categorieën: eigen aandelen die er al waren, gulden beleggen in één of meer beleggingsfondsen en ten derde het onroerend goed. Want hij vroeg mij wat hij het beste kon doen op de lange termijn met zijn vermogen. Tussen mijn advies en het moment dat de kavels verkocht zijn is bij hem toch ergens een knop omgegaan waardoor hij heeft besloten om zijn grond in België te verkopen en het geld te beleggen in effecten. Nu krijg ik het verwijt dat achteraf is gebleken dat de effectenbelegging tegenviel en hij misschien beter zijn grond had kunnen aanhouden. Dat werpt hij mij dus voor de voeten al enkele jaren. Daar ben ik het niet mee eens dus daarom zitten we nu hier. In het advies had ik een rekenrendement van 5% aangehouden voor dat onroerend goed. Ik had aangenomen dat die grond zou worden aangehouden. Hij speelde wel met de afweging wat kan ik er het best mee doen. Hij kwam naar mij toe met de vraag kijk eens naar mijn inkomens- en vermogenspositie. Zo n opdracht begint vrij breed en wordt dan steeds concreter in het gesprek. Er was in zijn positie niets bij dat absoluut niet deugde, waarvan ik vond dat het per se anders moest. 5

6 Klager: Toen ik de eerste kavel verkocht had, heb ik Verweerder gebeld. Daar hoorde ik niks op. Toen heb ik de tweede kavel ook verkocht. Verweerder: Ik heb niet tegen hem gezegd dat hij moest aanhouden of moest verkopen. Klager: U vraagt mij wat ik precies bedoelde met mijn stelling dat ik advies van Verweerder wilde over mijn vermogen op de langere termijn. Dat weet ik ook niet meer precies. Met de rekenmachine in de hand zei Verweerder tijdens dat gesprek dat ik heel veel geld zou hebben in de toekomst. Ik kreeg gewoon het gevoel dat ik met dat kapitaal van de grond ook beter had kunnen beleggen. Verweerder: De overzichten die ik voor hem gemaakt heb en die we ook hebben besproken, heeft hij misschien niet goed bekeken, er staat alles in. Dat idee van hem is niet door mijn advies gekomen (dat hij beter in alles in aandelen kon stoppen). Ik heb ook geen rendementsverwachtingen op aandelen van 10 of 12% genoemd, maar 8%. Nu zou ik door voortschrijdend inzicht nog een paar procenten lager nemen voor dat soort berekeningen. Klager: De bank maakte inderdaad wel onderscheid tussen euro s en guldens. Ik sloot mij aan bij ALEX en ging toen zelf beleggen. Verweerder: In mijn advies zijn alle bedragen in guldens opgenomen. De fout waarover de klacht gaat, heeft hij zelf gemaakt. Nadat hij zelf die beleggingstransactie had gedaan, kwam hij erachter dat het in euro s was. Hij belde mij 6

7 daarover toen op. Toen had hij dat met gemak zelf ook weer kunnen herstellen. Klager: Ik belde niet over die euro s maar over de grond. Verweerder: Daar ben ik het niet mee eens. Op verzoek van de Commissie legt Klager zijn boekje met dagafschriften van de beursorderlijn ALEX over. Verweerder krijgt van de Commissie ter plaatse gelegenheid deze dagafschriften in te zien. De Commissie ziet de dagafschriften en de effectennota s van Klagers orders van oktober De Commissie constateert dat de bedragen op de nota s luiden in euro s. Vervolgens stelt de Commissie vast dat Klager op 17 oktober 2000 en 3 november 2000 geldbedragen overboekte van een andere rekening over naar deze beleggingsrekening. Ook die bedragen op de dagafschriften luiden in euro s. De eerste overboeking van Klager naar deze rekening is een grillig bedrag in euro s hetgeen erop wijst dat Klager het desbetreffende bankgiroformulier had ingevuld in guldens. Verweerder: Bovendien meen ik dat de noteringen destijds op het scherm bij ALEX zowel in euro s als in guldens luidden. Op een vraag van u antwoord ik dat ik inderdaad in mijn advies destijds duidelijk had opgenomen: beleg (nog) gulden in effecten. Klager: Op een vraag van u antwoord ik dat ik inderdaad zelfstandig de beslissing heb genomen om toch veel meer in effecten te beleggen dan die gulden. Tenslotte ben ik toch van mening dat er te nonchalant met mijn belangen is omgesprongen door de Verweerder. Het advies had 7

8 uitgebreider in moeten gaan op de diverse mogelijkheden die ik had met de bouwkavels, zoals verkopen, verhuren enz. 5. BEOORDELING VAN DE KLACHT 5.1 De Commissie onderscheidt in het betoog van Klager twee afzonderlijke klachten. Zij beoordeelt eerst de klacht die betrekking heeft op de valutakwestie euro/gulden. Ook na dieper doorvragen is over de aard van deze klacht niet anders vast komen staan dan dat Klager teleurgesteld is over het koersverlies op zijn effectenbeleggingen. Die beleggingen heeft hij gedaan in euro s en daardoor is zijn verlies groter uitgevallen dan wanneer hij dezelfde nominale bedragen had ingelegd in guldens. Deze klacht stuit eerstens af op het feit dat Klager zelf de bewuste effectentransacties heeft gedaan evenals de bijbehorende geldoverboekingen om die effectenaankopen mogelijk te maken. Verweerder heeft daarmee geen enkele feitelijke betrokkenheid gehad. Voorts stuit de klacht af op het feit dat Verweerder in het schriftelijk advies d.d. 19 augustus 2000 duidelijk heeft geadviseerd om gulden te beleggen, niet euro. Overigens luidden alle in dat advies genoemde geldbedragen in guldens. 5.2 Het tweede onderdeel van de klacht gaat over het onroerend goed van Klager in België. Daarover overweegt de Commissie als volgt. Verweerder heeft in zijn advies van 19 augustus 2000 niet aangeraden om het onroerend goed in België te verkopen en de opbrengst in effecten te beleggen. Het advies zegt er niets over. Uit de bijlagen blijkt dat Verweerder destijds ook een cijferopstelling aan Klager heeft gegeven waarin een jaarlijks rekenrendement voor 8

9 diens onroerend goed van 5% werd gehanteerd. Ook is niet vast komen te staan dat Verweerder daarvóór of erna mondeling heeft geadviseerd om het onroerend goed om te zetten in een effectenbelegging. Klagers mededeling ter zitting (niet in zijn klachtbrieven) dat Verweerder destijds tegen hem heeft gezegd dat hij beter het onroerend goed kon verkopen, moet dan ook worden gepasseerd, ook al omdat deze mededeling door Verweerder gemotiveerd is weersproken. Voor Klagers beslissing om de kavels te verkopen is hij dan ook uitsluitend zelf verantwoordelijk. Als Klager destijds niet nu van mening was dat Verweerder in diens advies bepaalde onderwerpen zoals het onroerend goed in België was vergeten, dan had het op zijn (Klagers) weg gelegen om daarover vragen te stellen en alsnog nader advies daarover te verzoeken. Dat heeft hij destijds niet gedaan. Verweerder heeft ook niet uit zichzelf nader advies over de kwestie uitgebracht. Klager heeft dit min of meer toegegeven ter zitting door te zeggen dat hij vóór verkoop van zijn tweede en laatste kavel nog een keer tevergeefs naar Verweerder had gebeld. Als Klager destijds toch serieus concreet advies hierover wenste, en dat bij Verweerder niet kreeg, had hij zich tot een andere adviseur kunnen en moeten wenden. 5.3 Het voorgaande leidt ertoe dat de klacht in al zijn onderdelen moet worden afgewezen. Ten overvloede wijst de Commissie erop dat in veel gevallen onduidelijkheid, teleurstelling en geschillen kunnen worden voorkomen als de financiële planner alleen duidelijk omschreven opdrachten accepteert, en als de planner en/of de cliënt schriftelijk vastleggen wat de opdracht inhoudt en waarover de planner wel en niet zal adviseren. 9

10 6. DE BESLISSING De Commissie van Toezicht van de Federatie Financiële Planners wijst de klacht af. Deze uitspraak is op 25 november 2005 tot stand gekomen met inachtneming van het Reglement Commissie van Toezicht FFP en is gewezen door Mr C.J.B. Ebeling (voorzitter), Mr F.M.M. Duynstee en Mr W.G. van Nieuwkerk (leden van de Commissie) waarbij Mr M.L. Laumen als secretaris optrad. 10

COMMISSIE VAN TOEZICHT FEDERATIE VAN FINANCIËLE PLANNERS BINDEND ADVIES. Inzake de klacht van de heer [X] wonende te [H], hierna te noemen Klager,

COMMISSIE VAN TOEZICHT FEDERATIE VAN FINANCIËLE PLANNERS BINDEND ADVIES. Inzake de klacht van de heer [X] wonende te [H], hierna te noemen Klager, COMMISSIE VAN TOEZICHT FEDERATIE VAN FINANCIËLE PLANNERS BINDEND ADVIES Inzake de klacht van de heer [X] wonende te [H], hierna te noemen Klager, tegen de heer [Y] FFP, kantoorhoudende te [N], hierna te

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-418 d.d. 27 november 2014 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter, en drs. L.B. Lauwaars RA en J.C. Buiten en mr. D.M.A. Gerdes, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

1. Procedure. 2. Feiten. De Commissie gaat uit van de volgende feiten.

1. Procedure. 2. Feiten. De Commissie gaat uit van de volgende feiten. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 159 d.d. 23 augustus 2010 (mr. V. van den Brink, voorzitter, en de heren R.H.G. Mijné en H. Mik RA) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-215 d.d. 27 mei 2014 (prof.mr. C.E. du Perron, voorzitter, en drs. L.B. Lauwaars RA en R.H.G. Mijné, leden en mr. D.M.A. Gerdes, secretaris)

Nadere informatie

de coöperatie Coöperatieve Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer U.A., gevestigd te Zoetermeer, hierna te noemen Rabobank Vlietstreek, en

de coöperatie Coöperatieve Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer U.A., gevestigd te Zoetermeer, hierna te noemen Rabobank Vlietstreek, en Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening GC-15-049.d.d 13 februari 2015 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, en prof. dr. A. Buijs en mr. drs. R. Knopper, leden en mr. D.M.A. Gerdes, secretaris)

Nadere informatie

1.2 De Bank heeft een op 14 november 2014 gedateerd verweerschrift ingediend.

1.2 De Bank heeft een op 14 november 2014 gedateerd verweerschrift ingediend. Uitspraak Commissie van Beroep 2015-009 d.d. 30 maart 2015 (mr. C.A. Joustra, voorzitter, mr. dr. S.B. van Baalen, drs. P.H.M. Kuijs, mr. F.P. Peijster en mr. A. Smeeïng-van Hees, leden, en mr. M.J. Drijftholt,

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening 2014-275 d.d. 17 juli 2014 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, drs. A. Adriaansen, mr. B.F. Keulen, mr. H.J. Schepen en mr. A.W.H. Vink, leden en mr.

Nadere informatie

de naamloze vennootschap Friesland Bank N.V., gevestigd te Leeuwaarden, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap Friesland Bank N.V., gevestigd te Leeuwaarden, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-245 d.d. 19 juni 2014 (prof.mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, drs. L.B. Lauwaars RA en G.J.P. Okkema, leden en mevrouw mr. F. Faes, secretaris)

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-027 d.d. 20 januari 2015 (mr. J. Wortel, voorzitter, en G.J.P. Okkema en J.C. Buiter, leden en mr. D.M.A. Gerdes, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Matrix Asset Management B.V., gevestigd te Delft, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Matrix Asset Management B.V., gevestigd te Delft, hierna te noemen Aangeslotene. Niet-bindende uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-437 d.d. 11 december 2014 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, en R.H.G. Mijné en mr. drs. R. Knopper, leden en mr. D.M.A.

Nadere informatie

1.2 De bank heeft het beroep bestreden bij een op 4 maart 2013 gedateerd verweerschrift.

1.2 De bank heeft het beroep bestreden bij een op 4 maart 2013 gedateerd verweerschrift. Uitspraak Commissie van Beroep 2013-21 d.d. 24 juni 2013 (prof. mr. F.R. Salomons, voorzitter, mr. A. Bus, mr. F.H.J. Mijnssen, mr. F.P. Peijster en mr. A. Rutten-Roos, leden, en mr. M.J. Drijftholt, secretaris)

Nadere informatie

Jaarverslag Klachtencommissie 1998-2000

Jaarverslag Klachtencommissie 1998-2000 Jaarverslag Klachtencommissie 1998-2000 Dutch Securities Institute Inhoudsopgave Voorwoord door Prof. mr. M.R. Mok, Voorzitter Klachtencommissie DSI 2 1 Oprichting van het Dutch Securities Institute (DSI)

Nadere informatie

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de naamloze vennootschap ABN AMRO Bank N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Niet-bindende uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-272 d.d. 10 september 2013 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, en de heren J.C. Buiter en drs. L.B. Lauwaars RA, leden en mevrouw

Nadere informatie

de naamloze vennootschap Banque Artesia Nederland N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen de bank.

de naamloze vennootschap Banque Artesia Nederland N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen de bank. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-155 d.d. 22 mei 2015 (mr. J. Wortel, voorzitter, en mr. drs. R. Knopper en dr. R.Th.H. Willemsen RBA, leden en mr. D.M.A. Gerdes, secretaris)

Nadere informatie

ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-285 d.d. 10 oktober 2013 (prof.mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, prof.drs. A.D. Bac RA en J.C. Buiter, leden en mr. T.R.G. Leyh, secretaris)

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Matrix Asset Management B.V., gevestigd te Delft, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Matrix Asset Management B.V., gevestigd te Delft, hierna te noemen Aangeslotene. Niet-bindende uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-013 d.d. 6 januari 2014 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter, prof. dr. P.A. Stork en J.C. Buiter, leden en mr. S. van der Hoorn,

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-159 d.d. 22 mei 2012 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

Uitspraak Commissie van Beroep 2010-06

Uitspraak Commissie van Beroep 2010-06 Uitspraak Commissie van Beroep 2010-06 Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 83 d.d. 12 oktober 2009 (mr. J. Wortel, voorzitter, mr. C.E. du Perron, drs. L.B. Lauwaars RA en J.C.

Nadere informatie

Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten

Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten Jaarverslag Geschillencommissie Arbodiensten 2012 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... 2 2. Organisatie en werkwijze... 4 2.1 Werkwijze Geschillencommissie Arbodiensten... 4 2.2 Samenstelling Geschillencommissie

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-270 d.d. 1 oktober 2012 (mr. J. Wortel, voorzitter, de heer H. Mik RA en de heer G.J.P. Okkema, leden en mevrouw mr. I.M.M. Vermeer, secretaris)

Nadere informatie

In de tweede helft van 2014 heeft de Geschillencommissie 46 uitspraken gedaan en de Commissie van Beroep heeft 10 uitspraken gedaan.

In de tweede helft van 2014 heeft de Geschillencommissie 46 uitspraken gedaan en de Commissie van Beroep heeft 10 uitspraken gedaan. Toelichting In dit overzicht treft u de uitspraken aan van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) gedaan in de categorie Beleggen. In dit overzicht zijn alle bindend en niet bindende

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 237 5 oktober 2011 (mr. J. Wortel, voorzitter, de heren G.J.P. Okkema en H. Mik RA, leden en mr. D.M.A. Gerdes, secretaris) Samenvatting Advies

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190

Rapport. Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190 Rapport Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190 2 Klacht Op 6 augustus 1996 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift, gedateerd 24 juli 1996, van de heer S. te Soest met een klacht over een

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Tussenuitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 238 d.d. 6 oktober 2011 (mr R.J. Verschoof, voorzitter, J.C. Buiter, prof. mr M.L. Hendrikse, drs. A.I.M. Kool, drs. L.B. Lauwaars, prof.

Nadere informatie

Belangenbehartiging opdrachtgever. Contractsbepalingen. Courtage.

Belangenbehartiging opdrachtgever. Contractsbepalingen. Courtage. Belangenbehartiging opdrachtgever. Contractsbepalingen. Courtage. De verkoper van een woning (klager) verwijt zijn makelaar dat hij courtage in rekening heeft gebracht nadat de woning buiten de makelaar

Nadere informatie

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht

Beoordeling Bevindingen. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) te Rotterdam sinds de overname van de inning van de kinderalimentatie per 15 november 1996 onvoldoende

Nadere informatie

Uitspraak. vonnis RECHTBANK AMSTERDAM. Afdeling privaatrecht, enkelvoudige kamer. zaaknummer/rolnummer: C/13... / HA... Vonnis van 11 december 2013

Uitspraak. vonnis RECHTBANK AMSTERDAM. Afdeling privaatrecht, enkelvoudige kamer. zaaknummer/rolnummer: C/13... / HA... Vonnis van 11 december 2013 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 11-12-2013 Datum publicatie 23-12-2013 Zaaknummer C/13/... / HA... Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Samenvatting. 1. Procedure

Samenvatting. 1. Procedure Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-240 d.d. 22 augustus 2012 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, de heren R.H.G. Mijné en drs. L.B. Lauwaars RA, leden en mr. D.M.A. Gerdes,

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-66 d.d. 27 februari 2013 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, J.C. Buiter en mr. H.J. Schepen, leden en mevrouw mr. M. Nijland, secretaris)

Nadere informatie