Welkom beleggers Regge Fondsen. Vergadering 19 december Jaarbeurs Utrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom beleggers Regge Fondsen. Vergadering 19 december 2012. Jaarbeurs Utrecht"

Transcriptie

1 Welkom beleggers Regge Fondsen Vergadering 19 december 2012 Jaarbeurs Utrecht

2 Agenda 1. Opening door de heer Ph. van Goethem 2. Introductie door H.F. Lantsheer 3. Toelichting stand van zaken 4. Aansprakelijkheid bestuurder 5. Toelichting herstructurering 6. Noodfonds Regge 7. Aanwijzing nieuwe beherend vennoot/beheerder 8. Instellen Raad van Advies 9. Samenstelling bestuur Stichting VER 10. Rondvraag 11. Sluiting

3 Stand van zaken Regge Vastgoed is beherend vennoot CV s Regge Vastgoed is per 27 november 2012 failliet De curator is niet in staat om het beheer over te nemen Daardoor zijn de fondsen nu zonder beherend vennoot. Noodsituatie Stichting VER (juridisch eigenaar) is niet failliet Vastgoedbeheer is bij Intercity Management CV akten geven de vergadering van vennoten de mogelijkheid om nieuwe beherend vennoot aan te stellen: In het geval van faillissement of surseance van betaling van de beherend vennoot eindigt de Vennootschap alleen ten opzichte van de beherend vennoot en duurt deze voort ten behoeve van de deelnemer. De vennootschapsvergadering is bevoegd om in dat geval bij besluit een rechtspersoon naar Nederlands recht en uitsluitend kantoorhoudende in Nederland te benoemen tot opvolgend beherend vennoot en bij datzelfde besluit de opvolgend beherend vennoot te laten toetreden tot deze overeenkomst.

4 J.S. Jacobs J. Brink?? Boorne Holding B.V. Bestuurder: J.S. Jacobs Opgericht: 27 augustus 2012 Commanditaire Vennoten 100% aandeelhouder sinds 6 september 2012 Boorne Vastgoed Holding B.V. Bestuurder: J.S.J. Regge Vastgoed BV beherend vennoot CV s en Maatschap Regge Vastgoed Beheer B.V Bestuurder: J.S. Jacobs. HVO B.V. Best.: J.S.J. Regge Vastgoed Investments B.V. Bestuurder: J.S. Jacobs HVO 2 B.V. Best.: J.S.J. Obligatie-houders

5 Aansprakelijkheid Bestuurder van Regge Vastgoed B.V. Onderzoek door DNB en AFM is reeds geruime tijd gaande: - Boete DNB wegens overtreden bankwetgeving HVO2 - Dwangsom AFM wegens ontoereikende informatie HVO III en IV Civielrechtelijk: wanprestatie aantonen, schade verhalen Deze vordering wordt door de curator ten behoeve van de crediteuren ingesteld. Beleggers kunnen ondersteuning aanbieden. Knelpunten: - biedt Jacobs verhaal voor de schade? - kosten van juridische procedures Strafrechtelijk: vervolging door Openbaar Ministerie Voorstel: Werkgroep van beleggers instellen

6 Toelichting herstructurering Geen jaarrekeningen en betrouwbare informatie beschikbaar Dreiging van executie door Syntrus Achmea en HVO Aanzienlijke vorderingen belastingdienst Maatregelen: Uitgangspunt is overeenstemming met crediteuren en afwikkeling op middellange termijn door verkoop van portefeuille - Beheer op orde brengen, financieel en vastgoed - Inventariseren crediteuren - Regelingen treffen met fiscus, HVO, Syntrus Achmea, VVE etc - Rentebetalingen hervatten - Integraal reorganisatieplan presenteren aan beleggers Doorlooptijd afhankelijk van bevindingen, schatting 6 maanden

7 BELEGGERS (Commanditaire vennoten / Maten) Financierings structuur CV Nieuwer Amstelstate HVO BV CV Abcoude CV Amstelveen HVO II BV CV Utrechtse Heuvelrug HVI beleggers CV Utrechtse Heuvelrug II CV Rivierenstate Syntrus Achmea Vastgoed Maatschap Soestdijk

8 Financieel belang CV s HVO s (voorlopige cijfers volgens opgave Regge, geen controle toegepast, kan wijzigen na onderzoek) (X ) Hypothecaire vorderingen: Totale vordering HVI, HVO en HVO2: EUR 5,0 Vordering Syntrus Achmea: EUR 2,2 EUR 7,2 VERKOOP OP TERMIJN Waarde vastgoed ultimo 2011: EUR 8,7 Voor HVO obligatiehouders: EUR 5,0 = 100% Resteert voor CV vennoten: EUR 1,5 = 15-20% VEILING NU: Executiewaarde vastgoed: EUR 5,6 Voor HVO obligatiehouders: EUR 3,4 = 65% Resteert voor CV vennoten: nihil

9 Noodfonds Regge Tot nu toe binnengekomen EUR Bestemd voor kosten van reorganisatie en noodzakelijke betalingen Onder toezicht van Stichting VER Is een lening aan de fondsen, die terugbetaald wordt zodra er ruimte is door huurinkomsten Kan bij uitblijven van succes niet terugbetaald worden

10 Stichting Regtvast Aanwijzing nieuwe beherend vennoot/beheerder Regge Vastgoed is door het faillissement weggevallen als beherend vennoot. De curator kan en wil die taak niet overnemen. Vennoten zijn vrij om te kiezen wie zij als beherend vennoot aanstellen. Stichting Regtvast met H.F. Lantsheer als bestuurder kan het beheer op zich nemen. Veel ervaring met dit soort complexe situaties. De bestuurder kan op elk moment op initiatief van de Raad van Advies ontslagen worden. Vergoeding conform de bestaande CV overeenkomsten voor de reguliere werkzaamheden, te weten 4% van de huurinkomsten met minimum, zoals vermeld in de bestaande overeenkomsten.

11 Stichting Regtvast Stappenplan 3-6 maanden 1. Huurstroom controleren, beheer normaliseren 2. Financiële positie fondsen vaststellen, jaarrekeningen opstellen 3. Afstemmen HVO s en bank, executieveilingen afwenden 4. Onderzoek noodzaak en mogelijkheden herstructurering 5. Voorstel wel/geen reorganisatie aan beleggers Beheer voortzetten en herfinanciering en/of verkoop op middellange termijn

12 Stichting Regtvast Doelstelling Stichting Regtvast De stichting heeft ten doel: a. het deelnemen als beherend vennoot in commanditaire vennootschappen en het handelen als beheerder van commanditaire vennootschappen en maatschappen en al hetgeen daarmee verband houdt, alles in de meest ruime zin des woords; b. het - al dan niet tezamen met anderen - verwerven en vervreemden van deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het samenwerken daarmee en het besturen daarvan; c. het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden van goederen - rechten van intellectuele eigendom daaronder begrepen-, zomede het beleggen van vermogen; d. het aantrekken van gelden onder meer door middel van het aangaan van leningen, het verstrekken van geldleningen, het verstrekken van garanties en zekerheden, al dan niet voor schulden van anderen; e. het uitvoeren van alle handelingen die bevorderlijk, noodzakelijk of gebruikelijk zijn of verband houden met de hiervoor genoemde doelstellingen.

13 BELEGGERS (Commanditaire Beleggers vennoten / Maten) Vervanging Beherend Vennoot CV Nieuwer Amstelstate in liquidatie Regge Vastgoed BV Beherend vennoot Failliet per 27 november 2012 CV Amstelveen CV Abcoude Door besluit van de vergaderingen van vennoten te vervangen door: CV Utrechtse Heuvelrug I CV Utrechtse Heuvelrug II Stichting Regtvast Bestuurder: H.F. Lantsheer Raad van Advies: 3 beleggers CV Rivierenstate Maatschap Soestdijk

14 Stichting Regtvast Stemprocedure - Gestemd wordt voor ieder fonds afzonderlijk - Op 1 formulier - met gewone meerderheid van Formulieren worden tijdens de vergadering verwerkt 1. Op stemformulier naam en woonplaats invullen 2. Stem aangeven voor, tegen of onthouding 3. Direct inleveren bij Antoinette Cosijn

15 Stichting Regtvast Instellen Raad van Advies Taken zijn klankbord bij de voorbereiding van besluiten door beherend vennoot en toezicht op correcte gang van zaken. Raad van Advies wordt samengesteld uit beleggers, voorstel is drie leden. Voorstel is de heren P.A.M. Thijssen en S. Alleman te benoemen. Vacature kan op korte termijn opgevuld worden. Vergoeding kosten EUR 500 per jaar per lid. Verantwoordelijkheid voor de uiteindelijke beslissingen blijft bij beherend vennoot. Stichting VER blijft bestaan als juridisch eigenaar, beherend vennoot niet bevoegd om vastgoed te verkopen zonder instemming.

16 Stichting Regtvast Samenstelling Bestuur van Stichting VER Huidige samenstelling: Mr Ph.H. Van Goethem A. Schutte De heer Schutte heeft toegestemd om terug te treden Bestuur dient tenminste uit twee personen te bestaan Vacature zal van buiten de kring van vennoten vervuld worden.

17 Stichting Regtvast RONDVRAAG

Statuten Per 01-07-2012 1 1

Statuten Per 01-07-2012 1 1 Statuten Per 01-07-2012 1 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Naam, zetel, duur en structuurwet 3 Artikel 2 Doel 3 Artikel 3 Kapitaal en aandelen 3 Artikel 4 Aandeelhoudersregister 4 Artikel 5 Vruchtgebruik, pandrecht

Nadere informatie

INFORMATIEMEMORANDUM. Dit Informatiememorandum wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van 480 obligaties van EUR 5.

INFORMATIEMEMORANDUM. Dit Informatiememorandum wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van 480 obligaties van EUR 5. INFORMATIEMEMORANDUM DBS2 B.V. (een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Katwijk, Nederland) Dit Informatiememorandum wordt gepubliceerd

Nadere informatie

OIKOCREDIT, Ecumenical Development Co-operative Society U.A. opgericht in 1975 STATUTEN. (laatstelijk gewijzigd op 21 juni 2012)

OIKOCREDIT, Ecumenical Development Co-operative Society U.A. opgericht in 1975 STATUTEN. (laatstelijk gewijzigd op 21 juni 2012) OIKOCREDIT, Ecumenical Development Co-operative Society U.A. opgericht in 1975 (laatstelijk gewijzigd op 21 juni 2012) Amersfoort, Nederland Preambule Het doel van OIKOCREDIT, Ecumenical Development Cooperative

Nadere informatie

STATUTEN VAN UNILEVER N.V. statutair gevestigd te Rotterdam d.d. 9 mei 2012

STATUTEN VAN UNILEVER N.V. statutair gevestigd te Rotterdam d.d. 9 mei 2012 STATUTEN VAN UNILEVER N.V. statutair gevestigd te Rotterdam d.d. 9 mei 2012 STATUTEN VAN UNILEVER N.V. statutair gevestigd te Rotterdam d.d. 9 mei 2012 Hoofdstuk I Naam en zetel Artikel 1 De vennootschap

Nadere informatie

GEHEEL GEWIJZIGDE AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST 26 NOVEMBER 2014. inzake BRIGHT PENSIONS N.V. tussen CJP@WORK B.V. ANNEINVEST B.V. NIEUWPENSIOEN B.V.

GEHEEL GEWIJZIGDE AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST 26 NOVEMBER 2014. inzake BRIGHT PENSIONS N.V. tussen CJP@WORK B.V. ANNEINVEST B.V. NIEUWPENSIOEN B.V. GEHEEL GEWIJZIGDE AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST 26 NOVEMBER 2014 inzake BRIGHT PENSIONS N.V. tussen CJP@WORK B.V. ANNEINVEST B.V. NIEUWPENSIOEN B.V. BRIGHTNL COÖPERATIE U.A. C.G. PETERS A.C. BEIJERINCK-VLEK

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

Amsterdam, 2 november 2007 AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST. inzake. Zuidas Amsterdam N.V. tussen

Amsterdam, 2 november 2007 AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST. inzake. Zuidas Amsterdam N.V. tussen Amsterdam, 2 november 2007 AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST inzake Zuidas Amsterdam N.V. tussen De Staat der Nederlanden De Gemeente Amsterdam [Aandeelhouder X] [Aandeelhouder Y] [Aandeelhouder Z] 1 en Zuidas

Nadere informatie

Statuten van Akzo Nobel N.V. Gewijzigd op 2 mei 2012

Statuten van Akzo Nobel N.V. Gewijzigd op 2 mei 2012 Statuten van Akzo Nobel N.V. Gewijzigd op 2 mei 2012 Statuten 2012 2 Statuten 2012 3 Statuten van Akzo Nobel N.V. Naam Artikel 1 De naam van de vennootschap is Akzo Nobel N.V. Zetel Artikel 2 De vennootschap

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK I.

STATUTEN HOOFDSTUK I. Doorlopende tekst van de statuten van argen-x N.V. zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende algehele statutenwijziging voor mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam, op 9 juli 2014

Nadere informatie

Algemene Financieringsvoorwaarden Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) 1 januari 2015

Algemene Financieringsvoorwaarden Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) 1 januari 2015 Algemene Financieringsvoorwaarden Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) 1 januari 2015 Fûns Skjinne Fryske Enerzjy B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Leeuwarden (hierna: FSFE), treedt op als

Nadere informatie

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen;

maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen; -1- Volledi e en doorlo ende tekst van de statuten van Coo Holdin B.V. na de akte van statutenwrzi in verleden voor een waarnemer van mr. B.H.Th. Terhorst notaris te Amsterdam o 22 anuari 2014. STATUTEN

Nadere informatie

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICESVOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN VASTNED RETAIL N.V.

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICESVOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN VASTNED RETAIL N.V. REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICESVOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN VASTNED RETAIL N.V. Dit Reglement ("Reglement") is laatstelijk herzien en opnieuw vastgesteld door de raad van commissarissen

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING 1 VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING De Raad van Commissarissen en Directie van Batenburg Techniek N.V. leggen op voorstel van de prioriteit aan de op 23 april 2014 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig

***concept*** Akte van Statutenwijziging STATUTEN. Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig 1 Akte van Statutenwijziging van: Kiadis Pharma N.V. Conceptakte d.d. 15 juni 2015 Aan wijzigingen onderhevig Heden * * tweeduizend vijftien is voor mij, mr. Freerk Volders, notaris te Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie

a. het ontwikkelen van retailactiviteiten gericht op de verstrekking en het beheer van bedrijfskredieten aan ondernemers,

a. het ontwikkelen van retailactiviteiten gericht op de verstrekking en het beheer van bedrijfskredieten aan ondernemers, MvR/WJO.2014.51625/1 28 november 2014 Artikel 1. Naam en zetel De stichting draagt de naam: Stichting Qredits Microfinanciering Nederland. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Almelo. Artikel 2.

Nadere informatie

STATUTEN VAN OCI N.V.

STATUTEN VAN OCI N.V. STATUTEN VAN OCI N.V. 7 MAART 2015 0108233-0000009 AMCO:7250421.1 1 INDEX Hoofdstuk 1. DEFINITIES...3 Artikel 1. Definities en interpretatie...3 Hoofdstuk 2. NAAM, ZETEL EN DOEL....3 Artikel 2. Naam en

Nadere informatie

"TWEEDE AKTE" CONCEPT VOORSTEL DD 16 JANUARI 2014 VOOR NIEUWE STATUTEN VAN UNIQURE I.V.M. BEURSGANG OP NASDAQ.

TWEEDE AKTE CONCEPT VOORSTEL DD 16 JANUARI 2014 VOOR NIEUWE STATUTEN VAN UNIQURE I.V.M. BEURSGANG OP NASDAQ. 1 "TWEEDE AKTE" CONCEPT VOORSTEL DD 16 JANUARI 2014 VOOR NIEUWE STATUTEN VAN UNIQURE I.V.M. BEURSGANG OP NASDAQ. DIT VOORSTEL ZAL AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN UNIQURE TE HOUDEN OP 27 JANUARI 2014 WORDEN

Nadere informatie

OPENINGSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 april 2015

OPENINGSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 april 2015 OPENINGSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 april 2015 Gegevens faillieten KvK-nr Insolventienr DPF Verzekerd Vastgoedfonds B.V. 58601783 F.16/15/249 DPF Verzekerd Vastgoedfonds Beheer B.V. 58600876 F.16/15/250

Nadere informatie

Statuten van Koninklijke Philips N.V.

Statuten van Koninklijke Philips N.V. Statuten van Koninklijke Philips N.V. statutair gevestigd te Eindhoven d.d. 15 mei 2013 Naam en zetel. Artikel 1. 1. De vennootschap is genaamd: Koninklijke Philips N.V. 2. De vennootschap kan tevens handelen

Nadere informatie

AFM melding: een melding die op grond van afdeling 5.3 WFT aan de AFM moet worden gedaan;

AFM melding: een melding die op grond van afdeling 5.3 WFT aan de AFM moet worden gedaan; 1 De statuten van Altice N.V. zijn laatstelijk gewijzigd bij akte van statutenwijziging verleden op 8 augustus 2015 voor mr. G.M. Portier, notaris met plaats van vestiging Amsterdam. STATUTEN: 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen Verlofsparen 39656 02.02 Laan van Malkenschoten 20 Postbus 9150 7300 HZ Apeldoorn Inhoud Uitvoeringsreglement Centraal Beheer Achmea Beleggingsfondsen

Nadere informatie

09/01/2008. Na akte verleden voor meester Isabelle Mostaert, geassocieerd notaris te Leuven op 21/12/2007 luiden de statuten dan als volgt:

09/01/2008. Na akte verleden voor meester Isabelle Mostaert, geassocieerd notaris te Leuven op 21/12/2007 luiden de statuten dan als volgt: coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RES" te 3000 Leuven, Vismarkt 10B rechtspersonenregister Leuven ondernemingsnummer 0456.589.985 09/01/2008 Deze vennootschap werd opgericht bij

Nadere informatie

Handleiding participatie overeenkomst

Handleiding participatie overeenkomst Handleiding participatie overeenkomst Inleiding In de aanloop naar een participatie dienen diverse onderwerpen aan de orde te komen voordat de overeenkomst gesloten wordt. Uiteraard staan de commerciële

Nadere informatie

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A.

1.1. Naam. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Blijstroom B.A. ALLEEN BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN RWC/OFB/MT Concept 14 november 2014 S T A T U T E N van: Coöperatie Blijstroom B.A. Definities: In deze statuten wordt onder de navolgende begrippen, indien met

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

STATUTEN VAN TOMTOM N.V.

STATUTEN VAN TOMTOM N.V. STATUTEN VAN TOMTOM N.V. met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 23 april 2013 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam. De vennootschap

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen. ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V.

Reglement Raad van Commissarissen. ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V. Reglement Raad van Commissarissen ABN AMRO Group N.V. & ABN AMRO Bank N.V. 5 mei 2014 Inhoud 1. Status en inhoud van het reglement... 3 2. Personele unie... 4 3. Taak van de raad van commissarissen...

Nadere informatie

Informatie memorandum

Informatie memorandum Informatie memorandum Informatie memorandum 3 4 Informatiememorandum MKBi Groeifonds B.V. (een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd

Nadere informatie

- het financieren van (rechts)personen en ondernemingen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden;

- het financieren van (rechts)personen en ondernemingen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden; STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap is genaamd: S.W.B. Service Holding B.V. 2. De vennootschap heeft haar zetel te Lienden. DOEL Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: - het fungeren

Nadere informatie

DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de "vennootschap") op 28-08- 2009

DIT REGLEMENT (reglement) is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de vennootschap) op 28-08- 2009 REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de "vennootschap") op

Nadere informatie