De Sint Johanneskerk te Nieuwerkerk in Duiveland.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Sint Johanneskerk te Nieuwerkerk in Duiveland."

Transcriptie

1 De Sint Johanneskerk te Nieuwerkerk in Duiveland. Het leven en welzijn van de kerk en de pastorie, met zijn goede en slechte pastoors, dominees, voorzangers, schoolmeesters, en anderen die er mee te maken hadden of kregen. Verder nog wat over de pastorie, de toren en z n klok, de begraafplaatsen, de grafzerken de zilveren bekers en de psalmborden. Op een rijtje gezet door Wim Kesteloo. Ca.1948, kort na de restauratie en herstelwerkzaamheden. 1

2 De Sint Johanniskerk te Nieuwerkerk in Duiveland. Dit is een opsomming van wat zaken die de oudste kerk van Nieuwerkerk betreffen, van de leermeesters die er hun best hebben gedaan en van wat andere dingen die met de kerk te maken hebben; er is geprobeerd om het per onderwerp en tijd een beetje overzichtelijk neer te zetten. Behalve een paar, mogelijk foute, conclusies, staat er niet veel nieuws in, het meeste is door anderen al uitgezocht of behandeld; het is tenslotte al een oude kerk! Er is ijverig gezocht in de archieven en er is dankbaar gebruik gemaakt van de boeken en artikels van de Vos, F. A. van Lieburg, ds. Westerhof, de Rekenkamer, G. J. Lepoeter, S. B. Flikweert, J. Wiebrens, ds. J. Overbeeke, het internet, enz. Aanvullingen, en verbeteringen van de gemaakte fouten zullen dankbaar aanvaard worden. Nieuwerkerk, 2012, Wim Kesteloo. Inhoud: Blz.: 3: De vroegere Sint Johanniskerk met zijn pastoors en de nieuwbouw. 15: De kerk met zijn dominees na de hervorming, tot : Kerk en de dominees die in de oude pastorie wonen van 1778 tot : De kerk en de dominees in de nieuwe pastorie tot : De kerk en de dominees na : Het interieur van de kerk. 46: Ouderlingen en diakenen N. H. Kerk Nieuwerkerk : Het verhaal over de pastorie, Kerkstraat : De pastorie. Door: M. G. Westerhof. 73: Schoolmeesters en voorzangers. 100: De toren en zijn luidklok. 107: Grafzerken. 111: Avondmaalsbekers. 113: Kerkstraf enz : Psalmborden. 129: Rehoboth en de bibliotheek. 2

3 De vroegere Sint Johanniskerk te Nieuwerkerk in Duiveland. De vroegere Sint Johanniskerk met zijn pastoors enz. tot De Kerk van Nieuwerkerk is in de Katholieke tijd gewijd aan St. Johannes de Evangelist; vicarie van St. Antonius; met altaren van het H. Kruis, St. Barbara, St. Nicolaas, St. Jan de Dooper, de H. Maagd, en St. Michiel. (Vos 91/66) In een krantenartikel wordt gesproken over St. Jan de Evangelist, ook wel St. Jan in de Winter genoemd die nog door de vrijmetselaars wordt gevierd. 10e eeuw In de 10e eeuw bezit de abdij van St. Geertruid goederen in Duiveland; in Ouwerkerk wordt een kerk gesticht die gewijd is aan St. Geertruid. Over de plaats van een eerder kerkje, voor 1233 dus, wordt verschillend gedacht. Westerhof schrijft het vage vermoeden te hebben dat de kerk uit de 12e of 13e eeuw iets noordelijker gestaan heeft. Dit vermoeden is gebaseerd op het feit dat half in de 20 e eeuw enkele honderden meters ten noorden van de kerk restanten van een begraafplaatsje gevonden zijn. Dhr. Lepoeter heeft een andere mening, hij denkt dat de huidige plaats van de kerk ook de oorspronkelijke is, vooral omdat het schip lager en dus ouder is dan het koor (zie de tekening van de brand in ca.1576). Maar dat verschil in hoogte kan ook komen doordat vanaf 1475 door Anna van Bourgondië werd gewerkt aan vernieuwing en vergroting van de kerk, en mogelijk ook van de toren, om tot kapittelkerk te worden verheven, waarbij het (lagere) schip mogelijk niet klaar kwam en ca verbrandde. De destijds bij de technische dienst werkende Dirk Haak weet te vertellen dat bij het graven van de fundatie voor de huizen die nu de Wethouder van Klinkenstraat 1, 3, en 5 vormen, resten gevonden zijn van een, mogelijk gegraven, soort gebogen lopende gracht of put. Er werden enige menselijke schedels en beenderen van paarden aangetroffen. De menselijke botten zijn door de grafdelver Jan Folmer verzameld en her begraven. Er is verder niets onderzocht. De menselijke resten zouden misschien ook kunnen komen van mensen die niet in gewijde grond begraven mochten worden? Kortom, onduidelijkheid alom, mogelijk wordt er later nog eens wat meer gegraven en komt er licht in de duisternis Tot 1233 is er steeds sprake geweest van Duijvelandt in de oude kerkstukken. Rond of na 1200, begint men met de bouw van een nieuwe kerk op Nieuwerkerk en in 1233 wordt er voor het eerst gesproken over de oude- en de nieuwe kerk, Ouwerkerk en Nieuwerkerk. 3

4 Uit dat jaar is er een Latijnse brief van Hendrik 1, aartsbisschop van Keulen en de prebenden der monniken van Oud-Munster te Utrecht met enige Kerken in Zeeland. In deze brief staat o.a.: Ecclesias in Selandia, vedelicet in Duvelant, antique et nova wat betekent: Kerken in Zeeland te weten in Duiveland, oud- en nieuw (of: de oude en de nieuwe) mei 1325 splitst bisschop Jan III van Utrecht de cure der nieuwe kerk in Duveland in 2 delen, omdat de inkomsten voldoende zijn om 2 priesters te onderhouden. (de Vos) 27 juli 1325 draagt Willem III, de aartsdiaken van Utrecht, een zekere geestelijke voor, Jan Vaecscilt, ter bediening der halve cure van de nieuwe parochiekerk van Duveland, vacant geworden door de dood van Willem? (de Vos 97b) 4

5 Bedienaars Parochie Nieuwerkerk (Duiveland) Vóór de hervorming is de kerk van Nieuwerkerk een collegiale kerk met een pastoor en een onderpastoor. Eén van de onderpastoors, Anthonij Jansse, heeft zich niet gehouden aan het celibaat waarin hij hoort te leven, en toch kinderen verwekt. De bisschop van Utrecht (die uit hoofde van zijn stoelrecht twee delen inkomsten uit de kerk krijgt) ontheft hem, ondanks betoond berouw, toch uit zijn ambt. De heer P. M. Grijpink heeft uit Middeleeuwse rekeningen van de Utrechtse Dom een overzicht gemaakt van de daarin voorkomende altaren en de bedienaars per plaats, dus ook die van Nieuwerkerk, en aan hem danken we de volgende namen. De beschrijvingen zijn in het Latijn; De vertaling is welwillend gedaan door de oud-nieuwerkerker ds. Jan Overbeeke. Hierbij is een opgave per afdeling aangehouden om verwarring te voorkomen. De St. Johannis kerk Johannis Petri, te midden van Duiveland, Nieuwerkerk na Henricus Johannis. Aanstelling van de heer Nicolai Balduini aan de kerk van Nieuwerkerk in Duiveland Na afstand (door) Henricus Johannis, en zal geven aan Henricus Poortier 7 scuta, hetgeen betaald is op de dag van St. Remigius (dat is 1 oktober). (Een scutum (betekent: schild), is een gouden Franse munt, meervoud scuta. Bij de overige teksten wordt ook genoemd bijv. 12 stuf., dat is de afkorting van stuferum meestal geschreven als stuverum. Een kleinere munt dus dan de scutum. Ons woord stuiver is van stuverum afgeleid.) Aanstelling van magister Johannis Sturman vertegenwoordiger van/bij het andere deel van de kerkparochie gesitueerd te Nieuwerkerk, het laatst bezet en vacant, door de dood van de heer Nicolai Baldewini. ult. poss. 16 flor. Ren. courant (geld). 12 stuf. maakt 12 scut. 2 stuf. Gedaan op 10 Juni Aanstelling van (dominee) de heer Anthonius Neel vertegenwoordiger van/bij het andere deel van de kerkparochie gesitueerd te Nieuwerkerk. Het laatst bezet en vacant, door de dood van de heer Nicolaas (Baldwini) Vleming. En voldaan volgens het geschrevene van de heer Aartsdiaken en in tegenwoordigheid van de heer Kanestein samen met een zegel, 3 scuta 22 stuf. Gedaan op maandag na St Gallus (dat is 16 oktober.) 5

6 Aanstelling van de heer Johannis Hugonis vertegenwoordiger van/bij het andere deel van de kerkparochie gesitueerd te Nieuwerkerk, laatstelijk bezet en vacant door de dood van de heer Anthonius die Neele. Hij heeft betaald 10 scuta. Gedaan op de tweede dag na de achtste zondag na Pasen (d.w.z Tweede Pinksterdag.) Beroeping van magister Nicolaas Jacobusse Zoetermann van Zierikzee, priester (behorend bij) het Utrechtse diocees aan de parochie van de kerk St. Johannis van Duiveland, vacant door de dood van de heer Cornelius Corneliusse Verlof om te getuigen voor Baldewino decaan (deken) te Nieuwerkerk. Gedaan 15 oktober Verlof om te getuigen (voor) de heer Leonardus Adriaanse kanunnik te N.kerk. Gedaan 3 oktober Verlof om te getuigen (voor) de heer Anselmo Wilhelmi kanunnik te N.kerk. Verlof om te getuigen (voor) de heer Everardo Judoci canonico kanunnik te N.kerk Verlof om te getuigen (voor) de heer Jacobi de la Dycke kanunnik te N.kerk. VICARIA S. ANTHONII Beroeping van magister Petrus Godefridus aan het capittel van St Anthonius in N.kerk,. in de vacant door de dood van Petrus Petrusse. ALTARE SS. CRUCIS BARBARAE ET NICOLAI Aanstelling in het ambt van Gerardus Spronc aan het kapittel van St Kruis in N.kerk, D.land Aanstelling in het ambt van Johannis Godefridi aan het kapittel van St Kruis Aanstelling in het ambt van Egidii Symonis, aan het kapittel van St Kruis. Aanstelling in het ambt van Johannis Petri Pistons aan het kapittel van St Kruis. Aanstelling in het ambt van Johannis de Weerhusen aan het kapittel van St Kruis Uitspraak voor (de heer) Matheus Matheusse tegen Johannes, zoon van Johannes Henricusse. Uitgebracht aan het kapittel van St Nicolaas in de kerk van Duiveland voor de goddelijke wet. 3 scuta. (e Manugli.??) 6

7 Aanstelling van Arnoldus Dreischor aan het kapittel in N.kerk bij de dood van Egidii Petri, (e Manugli.)? Uiteenzetting van het goddelijke recht ten behoeve van de heer Reynerus Targardi aan het kapittel van het hoge altaar van St Kruis, in N.kerk. Het laatst bezet en vacant door de dood van de heer Henricus Johannis. Gedaan 16 september Aanstelling van Jacobus Henricus geestelijke aan het altaar van St Kruis, gesitueerd in N.kerk in D.land, vacant door de dood van Cornelus Baldewinusse 4 scuta Aanstelling van Baldewinus Anthonisse, geestelijke, aan het kappittel, van het altaar van St Kruis in N.kerk in D.land, bezitter als eerste en laatste en vacant door de dood van de heer Nicolaas Baldewinusse Aanstelling van magister Jacobus zoon van Johannis aan de vicarie van St. Kruis in de kerk van de zalige Johannis de Doper in Nieuwerkerk in Duiveland,. vacant door de dood van Johannis Johannisse Aanstelling van de heer Johannis zoon van Johannes Vrouwenzoon aan het kapittel gesticht ter ere van de almachtige God.. De maagd St. Maria en St. Kruis, gesitueerd in N.kerk in D.land, vacant door de dood van Johannis Nicolaasse Aanstelling van magister Cornelis zoon van Jacobus Cozijnse, aan het kapittel St. Kruis en St. Barbara gesitueerd in N. kerk, vacant door de dood van Johannis Cornelisse bij het uitblijven van de gerechtelijke brief et cetera, de heer Johannis Clewardusse 2 scuta. Gedaan 4 dagen na St Remigius (5 oktober) Aanstelling van magister Jacobus zoon van Johannis Missas, priester aan het kapittel St Kruis in N.kerk, vacant door de dood van Petrus zoon van Sturmannus Johannis, door hem het laatst bezet (ej. 2?, ej = ejus = ervan) Gedaan op de 7 e dag na St Catharina. (St Cath. Is op 25 november, dus, gedaan op 2 december.) Staat onder Zuid-Beveland opgetekend. Aanstelling van Cornelis zoon van Symonis aan het kapittel van het altaar van St Kruis, vacant door de dood van de heer Johannis Vrouwerszoon, gesitueerd in N.kerk. 14 scuta 6 stuf. Gedaan 7 mei Aanstelling van Hillecop zoon van Egidius Baldewinusse aan het altaar van St Barbara gesitueerd in N.kerk, vacant door de dood van Egidius zoon van Jacobus, 2 scuta. Gedaan 17 juli. 7

8 Aanstelling van Olardus Cornelisse geestelijke van het diocees Utrecht, aan de vicarie van St. Kruis en St, Nicolaas in N.kerk, vacant door de dood van de vroegere heer Baldewinus Jacobusse. Iemand anders, Petrus Leonardusse is aangesteld zoals onder. Aangesteld Petrus Leonardusse geestelijke van het diocees Utrecht, aan het kapittel van St Nicolaas in N.kerk, vacant door de dood van Baldewinus Jacobusse, 4 scuta Aanstelling van Johannis Sturmannusse geestelijke van het diocees Utrecht aan het kapittel van St Kruis in N.kerk, vacant door de dood van magister Oirt zoon van Johannis, 4 scuta Aanstelling van de heer Johannis zoon van Hendrik aan het kapittel van het altaar van de maagd St Barbara, in de parochie van de kerk St. Johannis de Evangelist van N.kerk, vacant door de ontheffing/ontslag van Hillecop zoon van Egidius. (2 asets??) Aanstelling van de heer Jemannus (verm. Jewannus) zoon van Jacobus aan de vicarie van St Barbara in N.kerk, vacant na Johan Hendrikse Aanstelling van Florentius zoon van Cornelis aan de vicarie van het altaar St Kruis, N.kerk, vacant na de dood van Petrus (verm.) Leonardusse 2 scuta, 12 stuf Aanstelling van de heer Baldewinus zoon van Egidius aan het (eerste) kapittel St Barbara in N.kerk, vacant door de dood van Jemanus of Jewannus Jacobusse. 2 scuta 13 stuf Beroep en aanstelling van de eerzame jongeman Cornelis Adriaanse Smy voorgesteld aan de vicarie van het altaar St Kruis in de parochie van Johannis de Evangelist in N.kerk, vacant door de dood van de vroegere heer Baldewinus Cornelisse. 4 scuta Beroep en aanstelling van de eerzame jongeman Hugo Leonardusse ter vertegenwoordiging van het altaar St. Johannis de Evangelist in N.kerk, vacant door de dood van??.. (Het volgende is een probeersel, de afkortingen zijn heel lastig) Indien vrijgemaakt van het huwelijks contract met Cornelia Adriana. Als laatste bezitter ervan 4 scuta. Gedaan 5 januari Beroep en aanstelling van de heer Johannis Leonardusse aan de vicarie van het altaar van St. Kruis in de parochie van de kerk van Nijenkercke, vacant door omstandigheden/ belang van Hugo Leonardusse, laatste bezitter ervan. 4 scuta Beroep van de heer Jacobus de Ledycke kanoniek priester van het diocees Kamerijk, aan de vicarie van het altaar St Nicolaas en N.kerk, vacant door de dood van Franciscus Nicolaasse laatste bezitter ervan. De aanstelling is gratis, anders zou hij betaald hebben 4 scuta. 8

9 ALTARE S. JOHANNIS BAPTISTAE (In het) ambt (aangesteld) Kervingi Wirtlemanni aan het kapittel van St Johan De Doper in N.kerk Aanstelling van Wilhelmus Johannis aan het kapittel St Johannis in N.kerk, 2 scuta. Henricus Portier heeft beloofd uit te spreken en te getuigen (voor/tegen) Wilhelmo Pauli Aanstelling van Anthonius Egidiusse geestelijke aan het kapittel van het altaar van St Johannis de Doper in N.kerk, in de volksmond genoemd ter Nyerkercke, vacant door de dood van Lambertus Wilhelmusse priester. 4 scuta. Gedaan op de woensdag na St Maria ten hemel opneming (woensdag na 15 augustus) Beroepen Johannis Egidiusse aan altaar van het eeuwige kapittel St Johannis de Doper in N.kerk. Gedaan 30 september Uiteenzetting van het goddelijke recht voor Balduino Egidiusse aan het altaar van St Johannis De Doper gesitueerd in de parochie van N.kerk, vacant door ontheffing/ontslag van de heer Wissonis zoon van Johannis laatst in bezit. Gedaan de vijfde dag na St. Agatha. (St Agatha is 5 febr., dus op 10 februari.) Aanstelling van de heer Petrus Cornelisse aan het kapittel van St Johannis Evangeliste in de parochie N.kerk, vacant door omstandigheden/belang van magister Theodrici Tommae 5 scuta Beroep voor Halingo Cornelisse aan de vicarie van St Johannis de Doper in de parochie N.kerk, vacant uit vrije wil van de heer Livinus Johannisse. Gedaan 4 februari. De aanstelling dus 2 scuta Beroep en aanstelling van Franciscus Nicolaasse geestelijke van het diocees Utrecht Ook vertegenwoordiger aan de vicarie van het kapittel van St. Johannis de Doper in de kerk van Johannis Evangelist, in Duiveland. Gedaan 9 juli Beroep en aanstelling van de eervolle Frederikus Jobse geestelijke van het diocees Utrecht aan de vicarie van St Johannis in N.kerk. Vacant uit vrije wil door de heer Halingus Cornelisse de laatste bezitter. 3 scuta. Gedaan 25 mei. 9

10 ALTAAR VAN DE HEILIGE MAAGD MARIA (In het) ambt (aangesteld) Wilhelmus Johannisse aan de vicarie in N.kerk. (In het) ambt (aangesteld) Johannis Clementis aan de vicarie in N.kerk Aanstelling in het ambt van Johannis Henrici aan het kapittel van de heilige Maria in N.kerk. In het) ambt (gesteld) zonder bezwaar Johannis Petrusse aan het kapittel van de heilige Maria in N.kerk Aanstelling Leonardus zoon van Johannis Hugonis aan het kapittel van St Maria in N.kerk, D.land,vacant door de dood van Johannis Hugonis, 1 scutum 28 stuf. Aanstelling Petri, zoon van Cornelis aan het kapittel van St Maria in N.kerk, Vacant door de dood van Laurentii Speernagel. 2 scuta Aanstelling Johannis Petrusse, geestelijke aan het kapittel St Maria gesitueerd in de kerk van Johannis de Evangelist in N.kerk, vacant door de dood van Johannis Hendrikse Vos Aanstelling van Cornelis Coloni aan het altaar van de Maagd St Maria in N.kerk. Vacant door de dood van Petrus Danckerdse, 2 scuta 2 stuf Beroeping van magister Cornelis Anthonisse de Scepper aan de vicarie van de Maagd St Maria in de parochie van N.kerk. vacant door de dood van Petrus van der Werve Uiteenzetting van het goddelijk recht ter zake Cornelius de zoon van Anthonisse Sceppers aan de vicarie St Maria in N.kerk In de marge: Wellicht in beide kerken en altaren van de Maagd Maria door dezelfde priester bediend. D.w.z in Nieuwerkerk en in Oosterland Uiteenzetting van het goddelijk recht ter zake Laurentius Livinusse geestelijke van het diocees Utrecht aan de vicarie St Maria de heer Cornelius Anthonisse Schipper. Beroeping van Adrianus zoon van Cornelius Hugonisse aan het kapittel van de Maagd St Maria in de parochie van N.kerk. Vacant door de dood van de vroegere magister Golini Corneliusse, (als) laatste bezitter Waardige uitspraak ter zake van de vicarie van Onze Heer in de parochie van N.kerk, in het voordeel van Leonardus Anthonisse Golini. 3 gouden scuta maakt 4 scuta 6 stuf. De aanstelling nog 4 scuta. 10

11 Beroeping en aanstelling van de heer magister Petrus Cornelisse Bule, priester aan de vicarie van de Maagd St Maria in N.kerk, vancant door de dood van de heer Laurentius Levinusse, de laatste bezitter ervan Beroeping en aanstelling van Dignus Johannisse aan de vicarie van het altaar van de Maagd St Maria in N.kerk, vacant door de dood van de heer Petrus Cornelisse Bule, laatste bezitter ervan, 4 scuta. Gedaan 26 oktober. ALTAAR VAN DE HEILIGE MICHAELIS EN BARBARA Aanstelling van de heer Egidius Jacobusse aan de vicarie van St. Michaelis gesitueerd in N.kerk, vacant door de dood van Clewardus Jacobusse de laatste bezitter ervan. 2 scuta. Gedaan 5 mei Aanstelling van de heer Johannis Cornelisse aan het kapittel van St Micahelis en St Barbara gesitueerd in N.kerk, vacant door de dood van de heer Johannis Symonis. 2 scuta 20 stuf. Gedaan 3 september Beroep voor de heer Clewardus Judocusse aan de vicarie van het eeuwige altaar van St. Michaelis en de maagd St. Barbara in N.kerk, vacant door de dood van Cornelis Cobbingen Beroeping van de heer Baldewinus Cornelisse, in de volksmond genoemd van der Gobbingen, aan het kapittel gesitueerd in N.kerk, vacant door de dood van Clewardus Judocusse Aanstelling van magister Johannis Sturman vertegenwoordiger van/bij het andere deel van de kerkparochie gesitueerd te Nieuwerkerk in Duiveland, het laatst bezet, en vacant door de dood van de heer Nicolai Baldewini.16 for. Ren. 11

12 Bouw van een nieuwe Sint Johanniskerk Men begint met de bouw van een nieuwe kerk die ook weer gewijd wordt aan de Sint Johannes de Evangelist. Overigens zijn er 69 heiligen wier naam met Johannes begint, en staan er in de Bijbel vijf geschriften op naam van Johannes, maar het is niet zeker dat het steeds dezelfde Johannes is; in de kring van Jesus zijn er twee Johannessen, waarvan één de apostel/evangelist is, en we kunnen aannemen dat de kerk daar aan gewijd is. De kerk wordt 65 bij 15 meter, met een toren van 36 meter hoog. De bouw duurt meer dan 30 jaar, tot Dat lijkt lang, maar is niets bijzonders in die tijd; men begint meestal met het koor aan de oostkant, waar dan al diensten gehouden kunnen worden, en voegt er aan toe naar gelang er geld en behoefte is De kerk wordt verheven tot kapittelkerk, de 10 e in een rij van slechts 12 die Zeeland uiteindelijk zal tellen. Het kapittel wordt gesticht door Anna van Bourgondië, en het betekent dat er een college van kanunniken aan verbonden is, met veel wereldse en maatschappelijke invloed, en dat er extra inkomsten zijn. Anna is een bastaarddochter van Philips van Bourgondië, ze trouwt eerst met de vermogende Adriaan van Borssele, en later met Adolf van Kleef, waarmee ze grote bezittingen heeft op Duiveland. Het interieur is anders dan een gewone kerk omdat er zitplaatsen voor het kapittel moeten zijn, het koorgestoelte; een kapittelkerk heeft dus een diep priesterkoor. Ca.1514 Anna van Bourgondië, Vrouwe van Ravestein en Duiveland schenkt 9 + 1, gemet tienden (10% van de opbrengst), plus de cure tienden van Nieuwerkerk, de poldertienden met de tienden in de Papenblok, en de lammer-tienden in Nieuwerkerk, Capelle en Oosterland. De eerste 9 gemeten liggen beoosten Steene, belend: oost de Middeldijk met Oosterland, zuid de Middeldijk met het Oude-Nieuwenland en noord de zeedijk. De anderhalf gemet liggende in Drie Plaesse, gelegen ten zuiden van de Eelbijtere (nu: west van de Stolpweg). Verder worden nog genoemd: De Zuudplaetse, de Heijnke Zee, de Meeldijckse Weg, Scutkens Vate, enzovoort. In de akte staan ook veel namen van mensen die met het land van doen hebben of er bij wonen. 12

13 1523 De zerk van de op 3 apr.1523 begraven Witte Heijnesz; de tweede deken van deze kerk Op 27 okt.1562 dient er een zaak tussen Jan Lenertsz. Cock, pastoor te Nieuwerkerk in D. en Cornelis Huijch Oelensz., als man en voogd van zijn vrouw, te Brouwershaven. Vier maanden later, op 8 feb.1562 (=1563) gaat het tussen de heer Anthonis Lenartsz., canonick (kanunnik, een wereldlijke geestelijke) te Nieuwerkerk in Dvl. en Jan Woutersz. te Nieuwerkerk met Cornelis Lenartsz., raetsheer te Oosterland, erfgenamen van de weduwe van Man? Pieter Labat, en ook voor de andere erfgenamen. ( Adri Mackor, samenvatting, Hof v. Holl.) 13

14 Na de Hervorming. De kerk met zijn dominees tot De predikanten A en B zijn waarschijnlijk aangesteld voor heel Duiveland. A: Johannes Horstius De predikant Johannes Horstius woont op Nieuwerkerk, hij wordt na de Reformatie op 1 juni 1574 aangesteld, waarschijnlijk voor heel Duiveland. Hij vlucht eind sep als Mondragon met zijn Spaanse troepen via het Zijpe hier aankomt om Zierikzee te gaan belegeren. Hij wordt vóór 18 juni 1576 predikant op Oude-en Nieuwe Tonge en overlijdt na 8 okt Nadat een gedeelte van de soldaten van Mondragon door het Zijpe zijn gelopen en met veel moeite Zierikzee hebben ingenomen, ontstaan er betalingsproblemen. De gulden die de stad met veel moeite opbrengt is te weinig om de soldaten tevreden te stellen. Ze sluiten Mondragon op, slaan aan het muiten en gaan op rooftocht. Na Haamstede, Dreischor en het platteland beroven ze, op 13 juli 1576, Nieuwerkerk; hierbij worden veel vrouwen verkracht en tientallen mannen en jongens vermoord. Als de soldaten wegtrekken, steken ze alles in brand. Het vuur woedt dagenlang en legt driekwart van het dorp in de as. Ik denk, mede door de herstelwerkzaamheden die daarna volgen, dat toen óók de kerk bestolen en in brand gestoken is, en dat er geen sprake is van blikseminslag zoals zo vaak geschreven is. Zelfs op de bekende gravure die Adriaan Hoffner 60 jaar later maakt, en waar het idee van blikseminslag vandaan komt, is het maar een vreemd soort bliksem en er kan hier net zo goed een brand bedoeld zijn. (zie ook 1579) Mondragon hield zo weinig soldaten over dat hij al op 3 november 1576 Zierikzee verlaat, en de stad wordt vier dagen later weer door de prins van Oranje in bezit genomen. B: Anthonij Algoet (Franciscus) Anthonij Algoet (de Swarte) is geboren in Vlaanderen; hij is eerst Dominicaner monnik in Ieper in Vlaanderen; later wordt hij predikant in Meenen in Vlaanderen en vlucht daarvandaan in 1567 naar Engeland waar hij een jaar later predikant wordt in Norwich. In 1577 komt Anthonij Algoet uit Norwich naar Nieuwerkerk, hij overlijdt in Hij is dominee voor heel Duiveland. 14

15 1578 De roomse religie wordt verboden, de gereformeerde religie wordt staatsgodsdienst. In 1580 verklaren de Staten dat Zeeland zowel politiek als godsdienstig, nu een eenheid is. Vanuit de gereformeerde overheid worden rentmeesters aangesteld om de geconfisqueerde kerken en de kerkelijke bezittingen te beheren. De meeste katholieke leiders zijn naar Spanje gevlucht, van hun kant is er geen beheer meer. Het veranderde eigenaarschap wordt als volgt uitgelegd: Eerst was de roomse religie staatsgodsdienst dus behoorde de bezittingen aan de staatsburgers; nu zijn die burgers gereformeerd, dus vallen alle bezittingen aan de staat, gewoon geconfisqueerd dus; met alle gevolgen van dien. Door de oorlog is er armoede, verschillende bezittingen van de kerk worden verkocht om dominees en onderhoud te kunnen betalen Op Nieuwerkerk zit men dan met een verbrande kerk en grote armoede. Er worden stenen gekocht voor reparatie van de gevel en de harnassen van het koor. Er worden ook schaliën (leien) voor op het dak gekocht. Dat lijkt genoeg voor een nieuwe westgevel van het koor en een nieuw dak. ca.1583 Wordt wel genoemd als het jaar waarin door blikseminslag het "schip", van de kerk in vlammen op gaat; koor en toren blijven behouden, maar dit verhaal lijkt (zie hierboven) minder juist. De datum 1583, die op de westgevel van de kerk staat op de plattegronds-tekening van ca.1758, duidt er waarschijnlijk op dat die gevel toen klaar gekomen is, en dat de kerk weer in gebruik genomen kon worden. Het zal ook toen wel niet meegevallen zijn om het benodigde geld bij elkaar te krijgen voor zo 'n grote renovatie. Er kan nu ook een dominee beginnen. Een paar bronnen, waaronder de Vos, vermelden ene dominee Cornelis Rengertse, die waarschijnlijk vertrekt als Adriaan Sebastiaan Boom begint. Ook hij was mogelijk aangesteld voor heel Duiveland en woonde mogelijk in Ouwerkerk? Verder heb ik tot nu toe nog niets over deze eerste dominees gevonden. Over de hierna komende dominees is gelukkig iets meer bekend. 1. Adriaan Sebastiaan Boom, Adriaen Sebastiaanse Boom, Hij heeft zich eerst gedurende zes jaren in de propositiën geoefend en wordt dan, zoals blijkt uit een op 2 sept te Norwich door M. Panneel getekende attestatie, bekwaam gevonden tot het predikambt. Het volgende jaar werkt hij al als predikant te Halstead in Engeland en verschijnt met de ouderling Pieter van Merre op het van sep gehouden colloquium om daarvan een verklaring te geven, terwijl hem daar tevens een beroep naar Vlaanderen wordt aangeboden. In Engeland wordt zijn zoon Eduard geboren. Op 1 mei 1581 komt hij in dienst als predikant op Nieuwerkerk en Ouwerkerk. Als zodanig gaat hij met Henricus Brandt als gedeputeerde naar de op 3 dec gehouden vergadering te Reimerswaal in zake de bezwaren ten opzichte van Gerard Pauli. Op 20 Juni 1586 ondertekent hij de acta der nationale Synode, gehouden te s Gravenhage. 15

16 Op 19 en 20 okt verschijnt hij met Anth. Laur. Stamperius op de buitengewone Synode te Middelburg Op 23 Mei 1599 preekt hij voor het eerst te Colijnsplaat, waar zijn zoon later predikant wordt. Boom 's vrouw, Grietken Kryeckels, is mogelijk een dochter of zuster van Jan de Crekele, de eerste predikant van Wolphaartsdijk. Boom overlijdt in Het oudste kerkelijke acta boek van Nieuwerkerk bevat 46 bladzijden in een grauw papieren omslag. Het loopt van 29 sep.1585 tot 4 dec.1588 en begint aldus: het H. Avontmaal gehouden tot Ouwerkerck den 29 sep.1585 en sal de naeste reijse gehouden werden. Godt toelaet tot (naar) Nijewerkerck op den eersten Kersdach. Door vergelijking van het handschrift met de ondertekening van de Haagse Synode op 20 juni 1586 blijkt dat dit oudste acta boek is begonnen met de hand van Adriaen Sebastiaense (Boom); Op 6 okt.1585 werden gekozen als ouderling voor Nieuwerkerk: Antonij Casijer en Pieter de Huijssere, en tot diaken: Jan Hendericxsen en Claas Wonssen. Te Ouwerkerk worden gekozen: Jacob van Eetwelt en meester Lucas. (de Vos 50b) De dominee werkt dus op beide plaatsen Op 14 jan.1586 wordt in de consistorie gesproken van de minister ; hierbij wordt o.a. genoemd Antonis Willemsz, de schoolmeester van Nieuwerkerk; hij drinkt te veel en veroorzaakt dan veel last en ergernis; dus wordt hij ontslagen en vervangen door Jan Slabbaert. Jan is waarschijnlijk de eerste voorzanger in de kerk, een functie die daarna bijna alle schoolmeesters zullen krijgen tot het begin de 19 e eeuw. De schoolmeesters worden tot die tijd door de kerk benoemd, en waarschijnlijk waren hun zangen voorleeskunsten van meer invloed op hun benoeming dan de onderwijskant! Jan gaat met de dominee mee naar Ouwerkerk, omdat de schoolmeester daar in den gesanck niet ervaren is. Hij vraagt in alle ootmoedigheid om wat extra s en krijgt er dan 36 schellingen, oftewel bijna 11 gulden per jaar er bij. Hopelijk hoeven hij en de dominee niet elke zondag heen en weer te lopen! Op 29 feb.1586 wordt te Ouwerkerk een avondmaal gehouden. Op 3 april 1586 wordt besloten om aan de Classis te verzoeken om ook in Ouwerkerk een dienaar des Woords te hebben. Op 2 dec besluit men dat baljuw Couwenburch zal worden aangesproken om een bijbel en andere noodzakelijkheden voor de kerk te krijgen. Op 28 dec.1586 schrijft Adriaen Sebastiaense nog in het acta boek als dienaar des woords, een maand later is ds. Daniël Heijndrickse uit Oosterland aanwezig, zoals daartoe verzocht; maar in juni 1587 doet Sebastiaanse het weer Per 1 mei 1587 is Sebastiaense niet meer aangesteld voor de beide plaatsen, hij is nu de dominee van Nieuwerkerk. Mogelijk werkt hij de eerste tijd ook nog op Ouwerkerk? Er is dit jaar reparatiewerk gedaan aan kerk en toren, het is gegeven (geschonken?) omdat de magistraat het niet kan betalen. (v. Beveren) 16

17 1588 (Op 26 april 1588 ontvanghen bij mij onderschreve, als dienaer des goddelicken woorts binnen den kercken van Nieuwerkercke ende Ouderkercke in Duvelant, van Cornelis Barthelse, als rentmeester van t extraordinaris in t quartier van Beoosterschelt, de somme van 26 schellingen 8 groten Vlaems, kommende over de leveringhe van broot en wijn twelcke gheorboort (verorberd), en gheweest in vier distincte nachtmalen, ghehouden twee tot Nieuwerkercke en twee tot Ouderkercke, tot elck nachtmael 6 sch.8 gr., makende de voorschreven somme van 26 sch.8 gr.) Bij mij Adriaen Sebastiaense minister derselve kercken uit name van alle de andere broederen des kerckenraets. Op 5e november 1588 ontvangt dominee Sebastiaense weer een bedrag, nu 32 schelling groot, voor de vier avondmalen die plaatsvinden tussen Pasen en 28 oktober Er is dat jaar ook een, in alle ootmoedigheid verstuurd, verzoek van schoolmeester Jan Slabbaert uit Nwk. om hem in deze zware tijd behulpzaam te zijn in zijn onderhoud. Van Bamisse 1587 tot Bamisse 1588 is hij elke Zondag naar Ouwerkerk gegaan tot opbouw des huis Gods omdat de schoolmeester daar in den gesanck niet ervaren is, en ook ter verlichting van de dienaar zowel te Nieuwerkerk als te Ouwerkerk. Er wordt besloten om hem hiervoor 36 schellingen (bijna 11 gulden) te geven. In 1588 ontvangt de smid Willem Enricx 4 pond en 18 schelling van rentmeester Cornelis Bartels voor ijzerwerk dat hij heeft gedaan aan de kerk van Nieuwerkerk. Willem kan niet schrijven, zijn handmerk is een soort swatsika Op 25 okt.1580 ondertekent Dierick Bartelsse een kwitantie voor rentmeester Cornelis Barthelse, hij heeft 8 schellingen en twee grooten van hem ontvangen voor het leveren van 1500 stop- en schalienagels en 400 lasijzers die Marijnis Thonisse bij hem thuis is wezen halen in mei, voor het dak van de kerk van Nieuwerkerk. Schalienagels worden gebruikt voor het vastleggen van de dakbedekkingsplaten Nu, ruim 10 jaar na de brand, is het tijd om ook de zwaar beschadigde toren onder handen te nemen. Er vinden grote reparaties plaats aan het metselwerk en er komt een nieuwe kap op, er worden oude stenen, komend van het gesloopte klooster Sion in Noordgouwe, gekocht en verwerkt. Ook aan de kerk wordt rondom nog wat vernieuwd en gerepareerd. Dat herstel in deze arme, naoorlogse tijden zo lang duurt is wel te begrijpen

18 Adriaan Sebastiaanse gaat, als dominee van Nieuwerkerk, namens de classis van Schouwen, naar de synode te Middelburg Het kerkboek van heeft zo geleden van het water dat het bijna, vooral de eerste jaren, onleesbaar is geworden Op 23 dec.1601 ontvangt Adriaen Sebastiaense, minister des Goddelijcken woords te Nieuwerkerke in Duvelandt uit handen Cornelis Barthels, de rentmeester van de extraordinaire goederen beoosterschelde, de som van vlaams. Hij krijgt ook nog 10 pond voor de huishuur en een toeslag van Pieter Male Krancke, een glasmaker uit Zierikzee, werkt dit jaar aan alle kerken op Duiveland Ook dit jaar ontvangt dominee Sebastiaense dezelfde beloningen voor zijn diensten. De schaliedekkers Anthonij Marinisse en Adriaen Denijs (of Dionisse) ontvangen dit jaar voor dakdekkerswerk aan de kerk. Op 4 mei 1602 ontvangt Pieter Pieterse Malebrancke de glazenmaker voor het maken en repareren van glazen (ramen) in de kerk van Nieuwerkerk (Dvl.). Hij heeft een mooi handmerk waarmee hij tekent voor ontvangst. Smid Aert Pieters ontvangt voor werk dat hij doet aan de roeden van de ramen voor Pieter (Adriaanse Hartogh) de glazenmaker, en voor een bout die hij maakt om de riem vast te maken van de klepel van de klok.; ook de smid heeft een mooi handmerk. 2. Elias de Monier, Elias de Monier, is in 1581 als zoon van Remeus geboren in Stekene in Vlaanderen. In 1600 wordt hij predikant op Elkerzee; in 1602 gaat hij naar Kerkwerve-Noordgouwe. In het najaar van 1603 komt hij naar Nieuwerkerk om in 1609 te vertrekken naar Brouwershaven waar hij tweede predikant wordt. Hij overlijdt daar op 18 mei Jan Engelse wordt op 25 jan afgevaardigd naar Zierikzee. 3. Tobias Damman, Tobias Damman is als zoon van Gunther Aldegonde geboren in Sandwich in Engeland. In 1593 wordt hij predikant op Oud-Vossemeer; in 1596 op Ovezande, en daar vandaan komt hij op 5 april 1609 naar Nieuwerkerk. Op 20 jan.1619 vertrekt hij naar Brielle, waar hij op 23 feb.1621 overlijdt. In 1612 ontvangt Damman ordinaire gagie van ( f.100,-) per kwartaal en 28 pond toeslag over het jaar. 18

19 O.a. in 1617 en 1618 wordt aan Tobias Dammannus extra toeslag betaald voor zijn werk als voorganger.(rekenkamer B, 500) 1616 De glazenmaker Pieter Adriaanse Hartogh ontvangt dit jaar ruim 2 pond voor zijn onderhoud aan de kerk Smid Aert Pieterse werkt aan de kerk, evenals Thoemaes Thoemaesse, die hout levert en 6 dagen werkt voor 5 sh. per dag. 4. Wilhelmus Brandt, , overl. Uit de (vaak dronken) derde vrouw van de beruchte predikant en rector Hendrik Brandt uit Zierikzee wordt Willem geboren in sept. van 1594, hij overlijdt op Nieuwerkerk in het begin van Op 9 mei 1613 wordt Willem te Leiden voor zijn studie ingeschreven, en op 7 juli 1619 wordt hij als predikant te Nieuwerkerk bevestigd. Willem is erg jong gestorven. 5. Cornelius Haayman, Cornelis Hayman, wiens moeder Zuydkerke heet, is geboren te Zierikzee omstreeks 1593 en ingeschreven te Leiden als student theologie op 26 sept Hij wordt eerst bevestigd als predikant te Noordgouwe en Kerkwerve op 28 febr en te Nieuwerkerk op Duiveland in juni van Cornelis wordt in 1629 te Zierikzee benoemd, waar hij op 12 maart 1635 overlijdt. Hij laat zijn vrouw Gillesken Cocx daar achter met een in 1631 geboren zoon, Mattheus. Net als de andere 3 predikanten van Duiveland preekt hij eens in de acht weken op Sirjansland; pas in 1687 mag Sirjansland weer een eigen dominee beroepen. 6. Nicolaas Anthonie van der Deliën, Nicolaas Anthonie van der Deliën of Delenius, is geb. te Middelburg in Hij studeert te Leiden en wordt in 1623 predikant te Stad aan t Haringvliet. In mei van 1629 komt hij naar Nieuwerkerk, ruim een jaar later op 18 aug vertrekt hij al naar 's Hertogenbosch, waar hij een zes weken later, op 3 okt. 1630, overlijdt. Hij heeft geschreven: Nissi ofte Ghedenckteecken, opghericht tot ghedachtenisse van die seer wonderlicke ende miraculeuse verlossinge, nu onlangs in Vlaenderen geschiet, als de Spaenjaerden het Eylandt van Cadsant met gewelt meynden in te nemen na zijn dood verschijnt nog: Wanhoops-worstelinghe ende triumphe des gheloofs. 7. Petrus Bosschaert, , overl. Petrus is ca.1603 geboren in Lillo. In 1629 wordt hij predikant te Kerkwerve. In 1630 wordt Petrus benoemd op Nieuwerkerk, waar hij in 1637 zijn emeritaat krijgt. 8. Samuël Solinus, , overl. Samuël is in Aken geboren; hij wordt predikant van de Nederlandse gemeente in Keulen. Uit Keulen komt hij op 28 feb.1638 naar Nieuwerkerk; hij overlijdt in oktober van hetzelfde jaar Johannes Beutack of Boutuck, , afgezet. 19

20 Op 30 maart 1644 doet de dominee, samen met Adriaen Leendertse Patroen verslag over de nieuwe geruchten die er zijn over de vrouw van Marijnis Klinckerlant: hij is uit het huis weggelopen. Aangenomen als lidmaat: Teunis Bouterse; Cornelis Clauwaertse; Henderijck Cornelisse van Achthoven; Ariaentje Teunisse; Ariaentje Derijckx en Louijtje Jansse In de vergadering op 7 juli wordt er gesproken over de twist tussen Tointje Ariaense en Leentje Cornelisse, en het is gebleken dat de vrouw van Ariaen Dingemanse elf weken na haar huwelijk al is bevallen, daarom mag hij niet ter tafel komen Het vonnis van het provinciale hof van 31 okt.1652 en het vonnis van de Classis van Schouwen van 31 okt.1652 wordt in de kerk afgekondigd: Boutuck wordt uit zijn ambt gezet omdat hij wordt beschuldigd van vele ongoddelijke en gruwelijke feiten die de Kerk ter ore zijn gekomen. Omdat dit schandaal overal bekend geworden is, heeft hij het land heimelijk verlaten. De ouderlingen Hubrecht Adriaens en Adriaen Cornelisse Onderdijk leggen op 1 juli 1655 voor de Classis van Schouwen, ten behoeve van de Duijtsche Kerck in Engeland een verklaring af, op verzoek van de gewezen predikant Bentack. Zij verklaren dat Bentack zich eerst eerlijk en wel gedragen heeft, maar dat hij daarna tot hun droefheid en leedwezen met zodanige lieden is omgegaan dat hij berucht is geworden van vele kwade stukken. Dat jaar betaalt rentmeester Nicolaes van Heijst twee pond en 9 schellingen aan timmerman Huberecht Claesse, want hij heeft gevroecht (hard gewerkt) aan de kerk: 4 dagen, samen met Lauris; en hij heeft daarbij 4 delen ende 1 eicke ribbe gebruikt en voor 3 schelling aan nagels. Schaliedekker Jacob van Lee heeft 10 dagen met een knecht aan het dak gewerkt voor (dus voor twee gulden per dag), en hij heeft 700 nieuwe schaliën (leien) geleverd die 22 gulden per duizend kosten, die hij vastzet met 1000 nagels die 10 schellingen kosten. Met nog een zak kalk van 2 schelling en 6 pond lood voor 5 schelling komt het totaal op (ca. 40 gulden). 10. Theodorus Teelinck (Wzn), , overl. Theodorus Teelinck, geboren te Middelburg als zoon van Willem Teelinck en Martha Grijns. Hij wordt predikant evenals zijn vader en zijn beide broers, Maximiliaan en Johannes. Theodorus wordt, na bij de classis Walcheren tot proponent te zijn aangenomen, op 8 dec door zijn zwager Petrus Gribius bevestigd tot predikant bij de Ned. Herv. gemeente te Renesse en Noordwelle, om op 8 Juni 1653 vandaar te vertrekken naar Nieuwerkerk in Duiveland, waar hij predikant blijft tot zijn dood op 20 aug In 1659 heeft hij met zijn broer Joh. te Utrecht uitgegeven, Het eerste stuck van de werken van Mr. Willem T. J(uris) U(triusque) D(oktor), synde het eerste deel van syne Tractaten over sekere texten der H. Schrift. De uitgaaf is na Teelinck s dood nog met 2 delen. aangevuld, door Johannes Teelinck, maar toen gestaakt. Teelinck is getrouwd met Francina Westhuysen. Ze hebben geen kinderen. Dit jaar werken de metselaar Jan Jacobse Zeewegh en de glazenmaker Adriaen Abramse aan de kerk en ontvangen hun betaling van Rokus Mogghe, rentmeester van de gemeenne zaken In 1657 wordt er betaald aan Adriaen Abramse, glazenmaker, voor het maken van de glazen in de kerk van Nieuwerkerk, en aan Jan Lauwerse de timmerman.(rekenkamer) 20

21 11. Aegidius Nicolai, overl. Aegidius Nicolai is geboren in Aardenburg. In 1666 ontvangt Aegidius per kwartaal als dienaar des Goddelijken woord. Hij ontvangt eens per jaar eenzelfde bedrag als toeslag; dat betekent dat hij ongetrouwd is, de toeslag is hoger voor gehuwden en als er kinderen zijn. In 1683 krijgt Aegidius 250 gulden extra voor het waarnemen in Dreischor tot 1 juli; zijn normale traktement op Nieuwerkerk is dan , oftewel 125 gulden per kwartaal. Op 8 nov.1689 worden de voorwaarden bekend gemaakt waarop de erfgenamen van predikant Aegidius Nicolai een huisje met schuur, en een tuintje willen verkopen. Het huisje staat aan de Ring en wordt belend door: Oost en noord een leeg erf; west en zuid door Thomas Cornelisz.; het wordt verkocht aan Adriaan Pietersz. Klinckerlant voor 75 pond vlaams. Het "hoftje" (tuintje), gelegen bij de molen aan het Steenzwaan, wordt verkocht aan Pieter Achthoven voor 21 gulden. ( en 10) Op 28 maart 1691 verkopen de erfgenamen voor 600 Carolische guldens en 4 zilveren dukaten voor de Armen, het schoon en wel gelegen huis aan de zuidzijde van Nieuwerkerk waar de predikant in gewoond heeft, aan de volgende bedienaar van het geloof: Jacobus de Visser. (nu Ring 17) Het huis heeft de volgende belendingen: oost Jasper van der Lande, schepen op Oud- Beijerland; west Samson Hendrikx; zuid ligt de stadsboomgaard en noord is 's Heeren Weg. Op 24 jan verzoekt Andries van der Meij, wiens vrouw een zuster was van de domineesvrouw, om de ca. 50 car. gld. waar zijn weeskinderen recht op hebben uit de erfenis; de baljuw en schepenen laten weten dat het nog wel even kan duren eer de zaken afgewikkeld zijn, er moet nog een schuldbrief vervallen in mei 1693, en ook dan kan de afwikkeling nog wel enige tijd aanlopen! 12. Jacobus de Visser, , overl. Jacobus de Visser is geboren in 1652 te Goes; in 1678 wordt hij dominee in sheer Abts-en Sinoutskerke. Op 10 aug.1687 wordt hij beroepen te Overzande-Driewegen. Hij begint op Nieuwerkerk op 13 feb en blijft hier tot zijn overlijden in Jacobus is getrouwd met Margrieta Schippers. Hij koopt en verhuist in 1691 naar het huis van de vorige dominee aan de zuidkant van de Ring (nu nr.17). Op 12 juni 1705 geeft Jacobus een volmacht aan zijn vrouw. ( ) Margrieta erft in 1715 o.a. de helft van 2 huisjes in Amsterdam. Zij hebben een dochter Eva de Visser die trouwt met de secretaris Hendrik Smit. Eva woont op Oosterland als zij in 1705 een testament maakt waarbij ze 50 gld. nalaat aan de Armen van Nieuwerkerk, en de rest aan haar vader en moeder; een wat ongebruikelijk testament, en misschien is het bedoeld om kennis te maken met de weduwnaar-notaris waarmee ze een jaar later trouwt! Eva is in 1724 weduwe, maar houdt dan nog wel een boedel bij van een ander. (zie Ring 3,5,7) Bijna elk jaar is er wel wat te repareren aan de kerk, zo is er bijvoorbeeld een: 21

22 Declerasie van hout en arbeijt die, ick Lennert Hollenboom, gedaen ende gelevert hebbe ter wensse van de kercke van Neijuwerkerke in Duvelant in het jaer De 10 september gelevert 6 stucken wagenschot van anderhalve duijm tstuck nog 24 voet eijckenhout tot de lijsten , enz., in totaal De Avondmaal-bekers Op 13 okt.1708 maakt Lieven Huibregts een testament waarbij hij aan de Kerk van Nieuwerkerk vier zilveren bekers nalaat voor gebruik bij het Heilige Avondmaal, waervan der drei ten naasten bij van egaale groote sijn ende het vierde wat kleijnder, dat den testateur wilt dat bij den kerckeraat sal werden vermangelt (verruild) om alsoo vier ten naasten bij van één groote te hebben. Voor dit verruilen schenkt hij ook nog 2 zilveren ducatons. De bekers mogen nooit verkocht of beleend worden; ook de merktekens, gewichten enz. staan in de akte.( ) Voor het verdere verloop van het zilverwerk zie het aanhangsel Avondmaalsbekers. 13. Melchior Leydekker, , overl. Dominee Leijdekker koopt op 31 jan.1716 een huis op de hoek van de Kerkstraat voor 100 pond van de erfgenamen van Jannis van Loo. (zie Kerkstraat 2 en Ring 65) ( ) 14. Mattheus Wens, , overl. Mattheus Wens is op 11 dec.1690 geboren in Dordrecht. Op 25 juni 1719 wordt ds. Mattheus Wensch beroepen, en op 29 Juli 1719 door ds. Sebastiaan Zantvlugt, predikant uit Sirjansland bevestigd. Hij blijft hier dominee tot zijn overlijden op 20 feb Op 11 juni 1720 tekent Mattheus Wens in Zierikzee voor ontvangst van 4 pond vlaams, een vergoeding die door de rentmeester over de geestelijke goederen wordt uitbetaald. Het is de gebruikelijke toelage voor het vervoer van meubels en boeken over water als een beroep wordt aangenomen. Gezien het grote aantal aantekeningen en straffen in het kerkeraad boek is deze dominee kennelijk van plan om te zorgen dat zijn lidmaten zich fatsoenlijk gedragen. Op 19 mei 1725 maken ds. Wens en zijn vrouw Emmerensia de Vos een testament op langstlevende bij Nicolaas Telle, de openbare notaris van Nieuwerkerk. Op 9 feb.1742 neemt ds. Mattheus Wensch een lening van op zijn huis met erf en tuin op de hoek van de Kerkstraat dat hij heeft overgenomen na het overlijden van de vorige dominee. ( ; zie Kerkstr.2 en Ring 65) In 1751 ontvangt Mattheus, van de heer Cornelis de Jonghe, voor rekening van de heer burgemeester Johan van der Schatte, als rentmeester van de zogenaamd geestelijke goederen van Schouwen en Duijveland, wegens drie maanden predikanten traktement, dus iets minder dan per jaar. Daar komt een toeslag bij o.a. afhankelijk van het aantal kinderen; voor Mattheus, als weduwnaar, is dat (rekenkamer 505) Op 2 maart 1758 verklaren Abram en Maria Catharina Wensch, de broer en zus van de overleden dominee, dat het door hen geërfde huis op de hoek van de Kerkstraat (met Frans Weksteen ten oosten en de Achterweg ten zuiden) en een tuin aan de zuidkant van die Achterweg ( met Lieven Huijbregtse ten oosten, baljuw Smit ten westen, dhr. 22

23 van Elmeet ten zuiden en Reijnout van Reet ten noorden) dient als onderpand voor de schuld van 88 pond en 3 schellingen die er nog steeds op rust. 15. Adam Jacob Gijsinck, Door het kiescollege onder leiding van ds. Jacob van Cleef uit Oosterland wordt met algemene stemmen om, uit 8 personen, te kiezen voor ds. Gijsinck, predikant onder de Classis van s Hertogenbosch. Op 17 juni 1759 volgt zijn bevestiging tot herder en leraar van de gemeente door Jacob van Cleef, predikant te Oosterland met de tekst van Jerem. 1 vers 17 en 18. Ds. Gijsink maakt op 2 juni 1766 huwelijkse voorwaarden op, het is eigenlijk meer een testament op langstlevende van hem en zijn toekomstige vrouw Johanna Maria Oudendijk, wonende te Utrecht. (Utr.inv.U196a16, akte 26) Op 14 sep neemt ds. Gijsinck een beroep aan in Peelland, op 26 oktober 1777 neemt hij afscheid genomen: voor eene talrijke schare niet sonder aandoening van spreker en hoorders. Het lijkt waarschijnlijk dat Gijsinck in hetzelfde huis woonde als zijn voorgangers.(zie Ring 65) 1768 Op 15 mei 1768 stelt Krien van der Plas dat het tafelkleed dat voor het H.A. gebruijckt word so dun en slecht word dat het zo niet lang meer sal kunnen; hij geeft in overweging dat het beter sal sijn een nieuw te kopen en het oude dat nog een fraaie schijn heeft in een koopdag te brengen. Op 30 sep worden de kaarsen aangekocht voor 32 schelling het steen Op 8 feb.1770 bezoekt de dominee met twee broeders en drie leden de school, waar examens worden gedaan. Ze geven prijsjens aen de best verdienenden Na vanaf de hervorming tot nu de liedbundel met de psalmberijming van Datheus gebruikt te hebben, komt nu de nieuwe psalmberijming met 150 berijmde psalmen en 12 of 13 gezangen en dat gaat 2 pond en 10 schellingen kosten voor 7 bijbels voor de kerkeraad met wat reparaties. Zoals gewoonlijk zal de baljuw de nieuwe bijbels voor de preekstoel en de voorzanger betalen. Op 2 okt blijkt dat de armenrekening een kwaad slot heeft van 101 pond vlaams, en dat de schuld nu is opgelopen tot 563 pond. Er wordt besloten een collecte in de gemeente te houden. De kerkeraad is er zeer ontsteld over en verzoekt niet alleen de gewone zuinigheid te betrachten, maar de bedeling der armen zo veel het maar enigszins kan, te verminderen. 23

24 Kerk en de dominees die in de oude pastorie wonen van 1778 tot De nu volgende dominees zijn bewoners van het huis dat door de Ambachtsvrouw is aangekocht om als pastorie te dienen. Het is een gedeelte van de latere pastorie, wat nu Hoge Kerkstraat 13 is; maar dat huis is beschreven in een apart verhaal. 16. Fransiscus van de Kasteele, , afgezet Na het vertrek van ds. Gijsinck is er al op 26 okt.1777 een brief van ds. Van de Kasteele, waarmee hij zijn beroeping aanneemt, die op 9 dec. door de classis in Zierikzee wordt goedgekeurd. Franciscus van de Kasteele is geb. te Rotterdam op 16 okt Op 3 okt.1762 wordt hij predikant te Yerseke; op 29 maart 1778 begint hij hier op Nieuwerkerk. Hij neemt zijn intrek in het huis in de Kerkstraat dat door de Ambachtsvrouw is aangekocht om als pastorie te dienen Hij is ongehuwd overleden op 20 aug.1807, mogelijk in Rotterdam. Op 21 okt.1777 lezen we: Door de kerkeraadsleden is met eenparigheid benoemd de Weleerwaarde Zeergeleerde Heer Franciscus van de Kasteele, zeer waardig en geachte bedienaar des H. Evang. in de gemeijnte Yerseke onder de Classis van Zuijd- Beveland. Al op 26 okt.1777 is er een brief van ds. Van de Kasteele, waarmee hij zijn beroeping aanneemt, die op 9 dec. door de classis in Zierikzee wordt goedgekeurd; op 29 maart 1778 doet hij zijn intrede op Nieuwerkerk. Zijn vader, Petrus van de Kasteele, is predikant te Ellewoutsdijk; hij gaat in 1785 met emeritaat en overlijdt hier op Nieuwerkerk op 2 april 1786, 83 jaar oud. In okt. en nov vergaderen de broeders verschillende keren onder leiding van ds. B. van Weemen, predikant te Oosterland, omdat ds. van de Kasteele opgepakt en veroordeeld is. Hij wordt overgegeven aan de scherprechter en wordt op 2 dec.1791 op een schavot staande voor het herenhuis van Nieuwerkerk ten bloede gegeseld en daarna verbannen, zodat hij straf ontvange over zijn euveldaden, die, zo zij al niet den naam van sodomie verdienen ten minste aan die grauwelijke onnatuurlijke zonde ten nauwsten verwant zijn. Om te zorgen dat hij niet als dominee openbaar gestraft wordt, krijgt hij op 2 dec., nog voordat het vonnis wordt uitgevoerd, een getekende brief van het college dat er is besloten: hem Fr. van den Kasteele, voorheen predikant, als eerloos te deporteeren verklarende hem als losgemaakt van alle banden die hem als predikant aan deeze gemeente verbonden, en vervallen van alle eer en voordeel daaraan geaccrodeerd. Wij willen niet nalaten hier bij te voegen dat even als wij de verregaande zonde van den delinquent met indignatie en tot ergernis vermaanen en de gevolgen van zijne overtredingen allezints rechtvaardig noemen, wij des al niet tegenstaande een innig gevoel van medelijden over zijne betreurenswaardige omstandigheden koesteren en dat wij vuurlijk wenschen dat hij voor zich zelven een betamelijk inzien in de grootheid van zijn kwaad mag hebben etc. Op 30 dec vermelden de notulen van de vergadering dat: Franciscus van den Kasteele, den 2 e dec. gedeporteerd en buiten alle acces gedurende zijn leven geconsineerd was, hem als geen persoon meer hebbende, en gesloten buiten de menschelijke maatschappij, als dood te beschouwen. Op 12 maart 1792 wordt met eenparigheid van stemmen besloten om uit een zestal kandidaten, de Eerw. Zeer Gel. Heer Lucas Slotemaker, predikant te Leerbroek te beroepen. 24

Generatie I. Generatie II

Generatie I. Generatie II Generatie I 1 Lambertus de WIT. Zoon van Leonardus de WIT (de With) (zie 2) en Gertrude van den HEUVEL (zie 3). Gedoopt op 12 oktober 1796 te Uden (getuige(n): Wilhelmus van den Heuvel en Helena Lamberti).

Nadere informatie

Takken Carolus en August. Rond 1932, Geduld Overwint, met o.a. Aug. Dellaert, P. Dellaert, P. Doens, Arn. Dellaert. Camiel en Eugene, getrouwd in

Takken Carolus en August. Rond 1932, Geduld Overwint, met o.a. Aug. Dellaert, P. Dellaert, P. Doens, Arn. Dellaert. Camiel en Eugene, getrouwd in Tak Johanna. Geboren: na het huwelijk van 27 november 1838 tussen Johannes en Carolina, wordt op 23 december 1839 Johanna Maria Jacoba Dellaert geboren, als 1e kind. Tak Johanna. Huwelijk: op 1-5-1862

Nadere informatie

Gebeurtenis Regeerperiode 1403-1442

Gebeurtenis Regeerperiode 1403-1442 Johanna van Polanen is pas 11 jaar als ze trouwt. Dit komt doordat haar familie een verstandshuwelijk sluit. Ontvang 100 florijnen. 1403 Engelbrecht de Eerste van Nassau trouwt met Johanna van Polanen.

Nadere informatie

Stamboomverschil Rens van der Heijden en Rini van der Heijden. Vraag: Welke Lambertus is met Helena Aert der Kinderen getrouwd?.

Stamboomverschil Rens van der Heijden en Rini van der Heijden. Vraag: Welke Lambertus is met Helena Aert der Kinderen getrouwd?. Stamboomverschil Rens van der Heijden en Rini van der Heijden Vraag: Welke Lambertus is met Helena Aert der Kinderen getrouwd?. Inleiding De stambomen zijn onafhankelijk van elkaar gemaakt. Het vergelijken

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH RIETDIJK 19 Arie van den Bogaart een landbouwer uit Schijndel is in 1832 de eigenaar van dit huis (sectie: E130). Hij bezit ook het huis er naast Rietdijk D (verdwenen

Nadere informatie

Personen overig Akten van de Burgerlijke Stand 1811-1910 (geboorten)/1935 (huwelijken)/1960 (overlijden)

Personen overig Akten van de Burgerlijke Stand 1811-1910 (geboorten)/1935 (huwelijken)/1960 (overlijden) Genealogische bronnen (bijgewerkt tot 18-09-2014) Schouwen-Duiveland Akten van de Burgerlijke Stand 1811-1910 (geboorten)/1935 (huwelijken)/1960 (overlijden) Bommenede Bevolkingsregister Bommenede 1810

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH LENDERSGAT 11 (voorheen Erpsche steeg, later Brakkensedijk) In 1832 is Christiaan Thomas van de Leijgraaf de eigenaar van deze woning met herberg (sectie: E111/1118/1116).

Nadere informatie

Man of vrouw Gehuwd met Jaar Plaats Generatie

Man of vrouw Gehuwd met Jaar Plaats Generatie Totaalindex Van Veen [Dit document is onderdeel van de omgekeerde parenteel Van Veen. Zie voor de verzamelde gegevens over mijn voorouders https://familiesporen.wordpress.com/.] Bij echtparen staan het

Nadere informatie

De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege)

De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) door 11 november 2016 De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) Generatie 1 1. Arnoldus Jacobus Legius

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

NT00064_2004. Nadere Toegang op inv. nr 2004. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64)

NT00064_2004. Nadere Toegang op inv. nr 2004. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) NT00064_2004 Nadere Toegang op inv. nr 2004 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de dorpsgerechten van Tull

Nadere informatie

16 Christiaan Huberti Schrickx. Hij is gedoopt op in Groot-Zundert.

16 Christiaan Huberti Schrickx. Hij is gedoopt op in Groot-Zundert. Generatie 5 ( betovergrootouders ) 16 Christiaan Huberti Schrickx. Hij is gedoopt op 26-03-1757 in Groot-Zundert. Afbeelding 11 RK Doopboek Groot-Zundert Christiaan is overleden, 37 jaar oud. Hij is begraven

Nadere informatie

www.vorstenbosch-info.nl

www.vorstenbosch-info.nl OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HONDSTRAAT 4 Jan Rut Kluijtmans koopt op 24-12-1792 een huis en aangelag, gestaan en gelegen op Vorstenbosch onder Nistelrode, groot 2 L, 45 R, van Maria Sijmen Rijkers,

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105)

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) NT00105_16 Nadere Toegang op inv. nr 16 uit het archief van het Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) H.J. Postema November 2014 Inleiding Dit document bevat regesten van de processen die voor het

Nadere informatie

LIJST VAN TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN ONTEIGENINGSPLAN HARNASCHPOLDER ZUID VERZOEKENDE INSTANTIE: BEDRIJVENSCHAP HARNASCHPOLDER

LIJST VAN TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN ONTEIGENINGSPLAN HARNASCHPOLDER ZUID VERZOEKENDE INSTANTIE: BEDRIJVENSCHAP HARNASCHPOLDER LIJST VAN TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN ONTEIGENINGSPLAN HARNASCHPOLDER ZUID VERZOEKENDE INSTANTIE: BEDRIJVENSCHAP HARNASCHPOLDER Van de onroerende zaak, kadastraal bekend, gemeente Schipluiden Grondplan

Nadere informatie

Fragment-genealogie Smeets (3)

Fragment-genealogie Smeets (3) Fragment-genealogie Smeets (3) XI-1 ANNA MARIA SMEETS geboren te Schin op Geul t.o. de kerk en aldaar gedoopt 30 december 1770, dochter van WIJNANDUS SMEETS [X-2] en CHRISTINA LOOGEN. Zij huwde te Schin

Nadere informatie

Nummer Toegang: 779 Inventaris van het familiearchief de heij, timmerlieden en molenmakers te rijswijk en voorburg,

Nummer Toegang: 779 Inventaris van het familiearchief de heij, timmerlieden en molenmakers te rijswijk en voorburg, Nummer Toegang: 779 Inventaris van het familiearchief de heij, timmerlieden en molenmakers te rijswijk en voorburg, 1790-1922 Archief Delft 779 Familie De Heij 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn

Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn Naam: DE BEELDENSTORM Ketters Luther en Calvijn Filips II In 1566, meer dan vierhonderd jaar geleden, zijn veel mensen boos. Er is onrust in de Nederlanden. Er zijn spanningen over het geloof, veel mensen

Nadere informatie

D88, Voorhei 3. Geplaatst in de Heise Krant augustus 2015, gewijzigd

D88, Voorhei 3. Geplaatst in de Heise Krant augustus 2015, gewijzigd D88, Voorhei 3 Geplaatst in de Heise Krant augustus 2015, gewijzigd 23-01-2017 De geschiedenis van boerderij D88, nu Voorhei 3, begint bij Theodorus van Asseldonk. Theodorus (Dirk) van Asseldonk (1797-1845),

Nadere informatie

A-169, Kerk van de Gereformeerde Gemeente.

A-169, Kerk van de Gereformeerde Gemeente. A-169, Kerk van de Gereformeerde Gemeente. Ligt voor een groot gedeelte op grond van Botland. Ca.1676 Volgens de lijst die secr. van der Velde opmaakt over op Botland gelegen zaken is dit een leeg woonerf

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. (Deze gelijkenis kun je lezen in : Mattheüs 18:21-35 )

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. (Deze gelijkenis kun je lezen in : Mattheüs 18:21-35 ) De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. (Deze gelijkenis kun je lezen in : Mattheüs 18:21-35 ) Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,

Nadere informatie

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh?

Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Wie was Schafrat(h)? En wat was de relatie met Van Gogh? Soms weten bezoekers ons tijdens rondleidingen te vermelden dat Vincent van Gogh ooit een kamertje bewoonde in hotel Schafrath aan het Park in Nuenen.

Nadere informatie

Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel

Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel Naam: VAN WILLIBRORD tot Statenbijbel Willibrord Willibrord werd geboren als zoon van pas bekeerde ouders en werd als zevenjarige jongen door zijn vader Wilgis toevertrouwd aan het klooster van Ripon nabij

Nadere informatie

De Kerk - Geschiedenis (Van deze kerk heb ik de DTB boeken ingezien)

De Kerk - Geschiedenis (Van deze kerk heb ik de DTB boeken ingezien) De Kerk - Geschiedenis (Van deze kerk heb ik de DTB boeken ingezien) Kerkgeschiedenis Hervormde Gemeente Oldemarkt - Paasloo c.a. De Hervormde Gemeente omvat vier kerkdorpen. Allen met een eigen kerk en

Nadere informatie

1945; 1945; 1944; mei 1941-okt. okt juli mei 1942-dec ; ; ; ; ; ; ; feb.

1945; 1945; 1944; mei 1941-okt. okt juli mei 1942-dec ; ; ; ; ; ; ; feb. Plaatsingslijst van het archief afkomstig van ds. J. Haitsma (1863) 1941-2006 "Jacob (Jaap) Haitsma werd geboren in 1913 in Hindehopen. Na de lagere school en het Willem Lodewijk gymnasium in Groningen,

Nadere informatie

A-173, de Apostolische Kerk, nu Molenstraat 10.

A-173, de Apostolische Kerk, nu Molenstraat 10. A-173, de Apostolische Kerk, nu Molenstraat 10. Dit was één van de percelen in Nieuwerkerk die onder het grondgebied van Botland vielen. Vóór 1757 Op de plaats waar later de Apostolische Kerk komt staat

Nadere informatie

Stamboom Witlox. Jan Witloc. Blad 1. Zijn kinderen: Hendric Jan Witloc volg stam IIa blad 2 Willem Jan Witloc Gerit Witloc Hadewich Jan Witloc

Stamboom Witlox. Jan Witloc. Blad 1. Zijn kinderen: Hendric Jan Witloc volg stam IIa blad 2 Willem Jan Witloc Gerit Witloc Hadewich Jan Witloc Stamboom Witlox X6392 I Jan Witloc Geboren: omstreeks 1300. Beroep: welgestelde boer Woonachtig: De Gijzel, Helvoirt-Haaren Bijzonderheden: vanaf deze tijd zijn grote en kleinere stukken grond in Haaren,

Nadere informatie

Aan de geachte zusters en broeders in de Katholieke Kerk in Nederland

Aan de geachte zusters en broeders in de Katholieke Kerk in Nederland Aan de geachte zusters en broeders in de Katholieke Kerk in Nederland De Pastoor en de Parochianen van de parochie van de H. Aartsengel Michael in Mieścisko verzoeken om hulp bij de renovatie van een plaatselijke

Nadere informatie

Nummer Toegang: 858 Plaatsingslijst van de stukken afkomstig van Familiestichting Van der Kooij,

Nummer Toegang: 858 Plaatsingslijst van de stukken afkomstig van Familiestichting Van der Kooij, Nummer Toegang: 858 Plaatsingslijst van de stukken afkomstig van Familiestichting Van der Kooij, 1700-1933 Archief Delft 858 Familiestichting Van der Kooij 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Adrianus de Keijser, geb. te Gastel. Afkomstig uit Gastel. Hij trouwde Petronilla Boerkens, getrouwd 07-01-1759 te Halsteren. i. Anna de Keijser, geb. 09-10-1759 te Halsteren. Getuigen

Nadere informatie

De Kapelle van Haskerdijken

De Kapelle van Haskerdijken De Kapelle van Haskerdijken van kapel tot De Kapelle Volgens de schaarse middeleeuwse bronnen zou op de plek van het huidige kerkje van Haskerdijken rond 1200 al een kleine kapel hebben gestaan met daarin

Nadere informatie

Nummer Toegang: 587 Plaatsingslijst van de collectie c.d. goudappel,

Nummer Toegang: 587 Plaatsingslijst van de collectie c.d. goudappel, Nummer Toegang: 587 Plaatsingslijst van de collectie c.d. goudappel, 1509-1975 Archief Delft 587 Collectie C.D. Goudappel 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 BESCHRIJVING

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

Godri[e] - Gadri[e] - Goderi[e] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Godri[e] - Gadri[e] - Goderi[e] -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ouders 2 Joannes Stepanus Stevens X Joanna Adriana Sijmonssen Antwerpen - 02/03/1659 Geboren 02/12/1652 Zundert - 21/09/1681 Gehuwd Zundert - [< 1697] Overleden - 2.1 Maria X1 Gerardus Paschaelis Adriaensen

Nadere informatie

Par.1 De verkiezing van de deken

Par.1 De verkiezing van de deken REGLEMENT - OP DE VERKIEZING VAN DE DEKEN, - DE VICARIS SEDE VACANTE, - DE BISSCHOP IN HET BISDOM HAARLEM, - EN OP HET BEHEER VAN HET BISDOM HAARLEM IN BUITENGEWONE OMSTANDIGHEDEN Par.1 De verkiezing van

Nadere informatie

SOLA SCRIPTURA VERKONDIGING 5 FEBRUARI Zusters en broeders, gemeente van onze Heere Jezus Christus

SOLA SCRIPTURA VERKONDIGING 5 FEBRUARI Zusters en broeders, gemeente van onze Heere Jezus Christus SOLA SCRIPTURA VERKONDIGING 5 FEBRUARI 2017 Zusters en broeders, gemeente van onze Heere Jezus Christus Aan het eind van zijn leven schreef Maarten Luther: 1 "Alles wat ik gedaan heb, is het Woord van

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HONDSTRAAT 7 Dit pand kunnen we beschouwen als het stamhuis van de familie van der Heijden de latere Brouwerstak (hiervoor zijn gegevens gebruikt uit het boek van de familie

Nadere informatie

Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos

Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos Hendrik de Vos, 1761-1841 Hendrik de Vos Geslacht: M Overlijdensdatum: 02-02-1841

Nadere informatie

De nakomelingen van Henricus Petri Waals

De nakomelingen van Henricus Petri Waals een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Henricus Petri Waals door 11 november 2016 De nakomelingen van Henricus Petri Waals Generatie 1 1. Henricus Petri Waals, zoon van Petrus Waals. Hij is

Nadere informatie

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Romeinen 4, Ochtenddienst H. Avondmaal. Broeders en zusters,

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Romeinen 4, Ochtenddienst H. Avondmaal. Broeders en zusters, Ds. Arjan van Groos (1962-2014) Tekst: Romeinen 4, 23-25 Ochtenddienst H. Avondmaal Broeders en zusters, 1 Zingen: Gezang 20 : 1 en 6 2 Lezing van de wet 3 Zingen: Psalm 51 : 3 en 4 4 Gebed voor vergeving

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Oudarchieven voor 1811 Nieuwerkerk a/d IJssel

Oudarchieven voor 1811 Nieuwerkerk a/d IJssel Oudarchieven voor 1811 Nieuwerkerk a/d IJssel Bevat samenvattingen uit akten in Rechterlijke, notariele en weeskamer archieven. De transcripties staan in afzonderlijke documenten. Recht. Arch. N ad IJ

Nadere informatie

Lezen : 1 Petrus 1 : 1-6 Tekst : Openbaring 21 : 5. Psalm 25 : 6 Gezang 73 Psalm 87 Gezang 179a Gezang 167

Lezen : 1 Petrus 1 : 1-6 Tekst : Openbaring 21 : 5. Psalm 25 : 6 Gezang 73 Psalm 87 Gezang 179a Gezang 167 Lezen : 1 Petrus 1 : 1-6 Tekst : Openbaring 21 : 5 Psalm 25 : 6 Gezang 73 Psalm 87 Gezang 179a Gezang 167 Heeft u al zin in die overheerlijke oliebollen? Dit jaar bakken wij ze tbv Stichting Colours: geef

Nadere informatie

Archief van het Algemeen Armbestuur van Poortvliet

Archief van het Algemeen Armbestuur van Poortvliet Archief van het Algemeen Armbestuur van Poortvliet 1607-1965 2 Inleiding Het ontstaan van het armbestuur van Poortvliet zal vermoedelijk in de Middeleeuwen gezocht moeten worden. Er zal toen sprake zijn

Nadere informatie

1. Door Jezus gezocht. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Lukas 19:10 (HSV)

1. Door Jezus gezocht. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Lukas 19:10 (HSV) Jaarreeks 2: Jaarreeks 2: 1. Door Jezus gezocht Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Lukas 19:10 (HSV) 1. Door Jezus gezocht De Mensenzoon is gekomen om te

Nadere informatie

Willem Jansz Roest, jongeman, wonend: in den Ambagte van Ketel Bruid. 07-09-1725 DTB Overschie Trouw gereformeerd

Willem Jansz Roest, jongeman, wonend: in den Ambagte van Ketel Bruid. 07-09-1725 DTB Overschie Trouw gereformeerd Dopeling Willem Jan Arijense Moeder Marija Gers Getuige Jannetie Arijens Rotterdam doop 20-01-1701 Wonende buijten de Delfsepoort op de Koolse Moolen DTB Rotterdam Doop gereformeerd Willem Jansz Roest,

Nadere informatie

Een Eemnesser familie Ruijter die in Blaricum terechtkwam

Een Eemnesser familie Ruijter die in Blaricum terechtkwam Een Eemnesser familie Ruijter die in Blaricum terechtkwam HENK VAN HEES Grietje de Ruijter-Raven (1876-1945) met kleinzoon Kees, zoon Gijs en schoondochter Mia Reuser. Foto mei 1942. Evenals de muisjestak

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Nederlands Hervormde Gemeente

Inventaris van het archief van de. Nederlands Hervormde Gemeente T000381 Inventaris van het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente Houten, 1685-2006 W.B. Heins 1994 Aanvulling door: M.A. van der Eerden-Vonk, 2013 1 INLEIDING Nog te schrijven na completering van

Nadere informatie

abstract jaar verandering in het aantal voornamen officiële naam en roepnaam voornaamkeuze van traditie naar mode % traditionele vernoeming

abstract jaar verandering in het aantal voornamen officiële naam en roepnaam voornaamkeuze van traditie naar mode % traditionele vernoeming 7--05 60 50 jaar verandering in het aantal voornamen Gerrit Bloothooft en David Onland UiL OTS, Universiteit Utrecht abstract Een voornaam kiezen ouders niet zomaar voor hun kind. Ze worden in de keuze

Nadere informatie

Alfabetische inhoudsopgave archief R.K.. Parochie H. Joannes de Doper te Katwijk dd. 21-03-2008 Pag. 1 van 5

Alfabetische inhoudsopgave archief R.K.. Parochie H. Joannes de Doper te Katwijk dd. 21-03-2008 Pag. 1 van 5 Aanbesteding kerkgebouw 1911 Ds 1.1 Afleesboek 1847 t/m 1851 Ds 8.1 Akte van benoemingen Ds 11.1 Armenbestuur Valkenburg 1882 t/m 1921 Ds 17.1 Armenboek voor de beide CATWIJKEN 1818 t/m 1852 Ds 15.5 Begrotingen

Nadere informatie

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema NT00067_42 Nadere Toegang op inv.nr 42 uit het archief van het Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de oudste

Nadere informatie

16 Dec Eerste generatie. 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR

16 Dec Eerste generatie. 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR Eerste generatie 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA. 1720. hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR. 1752. 2. i. Frederik Willem Bernard 2 Schimmel geboren op CA. 1 april 1752.

Nadere informatie

Gegevens zijn afkomstig uit

Gegevens zijn afkomstig uit sers en uys '0) 4) 31 5) OVERZICHT wasvrouw schoenmaker bediende strodekker pastoor gerechtsbode arbeider sijn hoefsmid Staat.. Tijd Woonplaats ~..".' INWONERS der of beneden Kinderen 32 komst Ouderdom

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie. Derde generatie

Eerste generatie. Tweede generatie. Derde generatie 1. Antonius van Berkel. Hij trouwde Petronella Keth. 2. i. Peter van Berkel geb. 1788. Eerste generatie Tweede generatie 2. Peter van Berkel, geb. 1788, overl. 29-03-1865 te Uden. Hij trouwde Cornelia

Nadere informatie

Deze werkhypothese is het resultaat van een analyse van de akten in de parochieregisters van Leuven, aangevuld met enkele andere bronnen.

Deze werkhypothese is het resultaat van een analyse van de akten in de parochieregisters van Leuven, aangevuld met enkele andere bronnen. Deze werkhypothese is het resultaat van een analyse van de akten in de parochieregisters van Leuven, aangevuld met enkele andere bronnen. Een 24-tal akten konden niet worden geplaatst en deze zijn achteraan

Nadere informatie

Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant)

Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) I Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) is geboren in 1790 in Heer Huijgenwaert, zoon van Joannes (Jan) Claasz Quant (Quand, Kwant) en Trijntje (Catherina)

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

Marten Kanters (1761?), timmerman en kroeghouder In de patentregisters van 1815 t/m 1818 woont Marten Kanters op Plaats nr. 17

Marten Kanters (1761?), timmerman en kroeghouder In de patentregisters van 1815 t/m 1818 woont Marten Kanters op Plaats nr. 17 Nieuwstraat 40/42 Bewoners van 1815 tot heden : Kanters -van der Meijden Knicknie van den Biggelaar van de Coevering Immens (café Victoria) supermarkt Boxer (de Kroon) en vervolgens de Jumbo kindsheidoptocht

Nadere informatie

Werkgroep Genealogie

Werkgroep Genealogie Werkgroep Genealogie De werkgroep bestaat uit Bart van Schijndel en Anny Janssen. doelstelling: A. Het adviseren van (aankomende) genealogen. Voor vragen kunt u terecht bij de werkgroep. Gegevens uit het

Nadere informatie

In deze dienst vindt afscheid en (her)bevestiging van ambtsdragers

In deze dienst vindt afscheid en (her)bevestiging van ambtsdragers ORDE van DIENST voor zondag 29 januari 2017 10.00 u in de Hervormde Centrumkerk te Geldermalsen organist: dhr. J.Meulenbeek voorganger: ds. G.J.Krol Ouderling van dienst: dhr. H. Vleugel In deze dienst

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

De oudste generaties Stoel in Dordrecht

De oudste generaties Stoel in Dordrecht De oudste generaties Stoel in Dordrecht In het Regionaal Archief Dordrecht bevindt zich onder Toegang 116 (Collectie van familiepapieren en genealogische aantekeningen), Inventarisnummer 763 een dossier

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (3) Presentatie Gemeente van onze Heer Jezus Christus, N.N. en N.N. hebben te kennen gegeven dat ze hun zoon/dochter N.N.

Nadere informatie

Inventaris van het archief. van de. Hervormde Gemeente Oude-Tonge (1588-1983)

Inventaris van het archief. van de. Hervormde Gemeente Oude-Tonge (1588-1983) Inventaris van het archief van de Hervormde Gemeente Oude-Tonge (1588-1983) Streekarchief Goeree-Overflakkee E. Lassing-van Gameren maart 2008 ARCHIEF VAN DE KERKENRAAD STUKKEN VAN ALGEMENE AARD Notulen

Nadere informatie

De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen

De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen De Rozenkrans St. Lambertusparochie Rotterdam - Kralingen Deze rozenkrans mag je mooi inkleuren. Het Rozenkransgebed Er zijn liedjes waarin eenzelfde zin steeds weer herhaald wordt. Zo is er ook een gebed

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg Blad 1 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Zus Mina van den Berg Website: Stamboom familie Van den Berg > Mina van den Berg, zus van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) De ouders van Mina

Nadere informatie

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW Nieuwe geboorte in het koninkrijk les 1 DEEL 3 FOLLOW DE GEBOORTE Leven begint met een man en vrouw die elkaar liefhebben. Diep in het binnenste van de buik van de moeder ontstaat nieuw leven. Het duurt

Nadere informatie

Adressen op basis van de burgerlijk stand:

Adressen op basis van de burgerlijk stand: Bidprentje van Hendrikus Werring. Foto en bidprentje (met onjuiste sterfdatum) van Ida Buijer. (met dank aan Ida Schroder-Werring en Anneke Westerbeek-Werring) Va Hendrikus (Hendrik of Hen(d)ricus) WERRING),

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. Cornelis van de Ven. Cornelis van de Ven. * 25-04-1842 Horst +30-04-1875 Lith, 34 jaar

HOOFDSTUK 2. Cornelis van de Ven. Cornelis van de Ven. * 25-04-1842 Horst +30-04-1875 Lith, 34 jaar HOOFDSTUK 2 Cornelis van de Ven Cornelis van de Ven GEBOREN 08-07-1842 Nistelrode OVERLEDEN 13-10-1906 Veghel, 64 jaar GEHUWD 26-02-1867 Johanna Driessen * 25-04-1842 Horst +30-04-1875 Lith, 34 jaar KINDEREN

Nadere informatie

Eucharistieviering. m.m.v. Taizé-jongerengroep Amersfoort. Vijfde zondag van Pasen. 24 april 2016

Eucharistieviering. m.m.v. Taizé-jongerengroep Amersfoort. Vijfde zondag van Pasen. 24 april 2016 Eucharistieviering m.m.v. Taizé-jongerengroep Amersfoort Vijfde zondag van Pasen 24 april 2016 Oud-katholieke parochie van de heilige Georgius, Amersfoort Uitnodiging tot de communie Jezus Christus zelf

Nadere informatie

www.vorstenbosch-info.nl

www.vorstenbosch-info.nl OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HEUVEL 3 VEEL ONZEKERHEID In 1832 is deze woning in bezit van Hendrik van Dijk (sectie: E 280/1052/1291) en in 1840 is de eigenaar Theodorus van Eenbergen. In 1843 gaat

Nadere informatie

Parenteel van Gommert Pietersen van Geel

Parenteel van Gommert Pietersen van Geel Parenteel van Gommert Pietersen van Geel 1 Gommert Pietersen van Geel is geboren in 1624 in Zevenbergen. Gommert is Notitie bij overlijden van Gommert: Overleden rond 1676. Gommert: (1) trouwde, 24 of

Nadere informatie

Zwammerdam Doopregister dd : 21 december gedoopt Claes, waervan Vader is Gerrit Roest, moeder Neeltje Weezelenburg.

Zwammerdam Doopregister dd : 21 december gedoopt Claes, waervan Vader is Gerrit Roest, moeder Neeltje Weezelenburg. Zwammerdam Doopregister dd.21-12-1732: 21 december gedoopt Claes, waervan Vader is Gerrit Roest, moeder Neeltje Weezelenburg. Leimuiden gequalificeerde aangegeven lijken 1806-1811 dd.12-09-1807. (aangegeven)

Nadere informatie

Tak CA. De nakomelingen van Cornelis Karsseboom ( )

Tak CA. De nakomelingen van Cornelis Karsseboom ( ) Tak CA De nakomelingen van Cornelis Karsseboom (1704-1768) 5 juni 1999 / 931 "De Witte Hond" GENERATIE VIII VIII-19. Cornelis Karsseboom, geb. Amsterdam 28 juli 1704, koopman, ald. 14 febr. 1768, zn.

Nadere informatie

Den Huybertsblok nabij de polder Zonnemaire. Er was ook nog een Leendert Huybregtse Bevang.

Den Huybertsblok nabij de polder Zonnemaire. Er was ook nog een Leendert Huybregtse Bevang. Genealogie Doelman/Doeleman takcode AM Inleiding: Deze genealogie vangt aan in Dreischor. De samenstelling is gebaseerd op onderzoek in voornamelijk kerkelijke archivalia. In de eerste paar generaties

Nadere informatie

Stamreeks van Andries de Rooij 1725 naar Hennie de Rooij door Everardus Rollema 2014

Stamreeks van Andries de Rooij 1725 naar Hennie de Rooij door Everardus Rollema 2014 Stamreeks van Andries de Rooij 1725 naar Hennie de Rooij door Everardus Rollema 2014 I. Andries de Rooij, geboren Den Haag omstreeks 1725, overleden aan de tering, aangifte Den Haag om begraven te worden

Nadere informatie

Orde van dienst voor 11 december 2016

Orde van dienst voor 11 december 2016 Orde van dienst voor 11 december 2016 3 e zondag in de Advent Belijdenis en doop van Veronica Loos-Zieltjens Oosterlichtkerk Huizen Welkom door de ouderling van dienst Lied 439: 1-3 1. Verwacht de komst

Nadere informatie

De doop in de Heilige Geest

De doop in de Heilige Geest Door het geloof in Jezus Christus uit te spreken leeft de gelovige, als ziel, via het lichaam (de mond) in relatie met God de Vader. Dit wordt uitgelegd in de studie Bekering. 1 Door Jezus de autoriteit

Nadere informatie

Op zoek in oude protocollen Handtekeningen, tekens en kruisjes Luud de Brouwer

Op zoek in oude protocollen Handtekeningen, tekens en kruisjes Luud de Brouwer Op zoek in oude protocollen Handtekeningen, tekens en kruisjes Luud de Brouwer In het boek "Over de school" is stilgestaan bij het onderwijs in Udenhout. Uit bronnen weten we dat er in 1464 al een schoolmeester

Nadere informatie

de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf

de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf de doop zoals wij die kennen is afkomstig van niemand minder dan de Here Jezus zelf kort voordat Hij naar de hemel ging gaf hij zijn leerlingen deze opdracht: trek erop uit en maak alle volken tot mijn

Nadere informatie

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN AANWEZIG BIJ HET STADSARCHIEF s-hertogenbosch OVERZICHT ROSMALEN Versie juli 2012 WOORD VOORAF Genealogisch onderzoek in de registers van de burgerlijke stand levert voor

Nadere informatie

Rondrit naar Groede 94.99 km

Rondrit naar Groede 94.99 km Rondrit naar Groede 94.99 0 2.04 0 Lissewege Het zeer landelijke Lissewege hoort sinds de gemeentefusies bij Brugge. De naam van het dorp duikt op in de 11de eeuw en zou afkomstig kunnen zijn van 'liswega',

Nadere informatie

Jezus blijft altijd bij ons

Jezus blijft altijd bij ons Eerste Communieproject 46 Jezus blijft altijd bij ons Jezus staat op uit het graf Jezus is dood. In les 7 heb je gezien dat Jezus wordt vermoord. De vrienden van Jezus zijn bedroefd. Ze leggen Hem in een

Nadere informatie

D63, Meester Schendelerstraat 2

D63, Meester Schendelerstraat 2 D63, Meester Schendelerstraat 2 Geplaatst in de Heise Krant januari 2015, gewijzigd 28-09-2016 Wanneer we de geschiedenis van het huis aan de Meester Schendelerstraat 2, voorheen D63, bestuderen, blijkt

Nadere informatie

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 )

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) (Tussen haakjes de RIN nummers in de stamboom www.breedijk.net. ) Klaas Breedijk: ik heb opgezocht wat ik op internet allemaal gevonden heb over zijn

Nadere informatie

De nakomelingen van Guilleam Verkamman

De nakomelingen van Guilleam Verkamman een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Guilleam Verkamman door 12 maart 2017 De nakomelingen van Guilleam Verkamman Generatie 1 1. Guilleam Verkamman, is geboren in 1605 te Reimerswaal. Hij

Nadere informatie

Genealogie van Arend Cornelisse van der Swan

Genealogie van Arend Cornelisse van der Swan Genealogie van Arend Cornelisse van der Swan I Arend Cornelisse van der Swan. Arend is overleden in 1633. Notitie bij Arend: volgens Dek waren er 6 zonen. Echter later in de correcties op Dek gecorrigeerd.

Nadere informatie

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters,

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters, Ds. Arjan van Groos (1962-2014) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal Broeders en zusters, 1 Votum 2 Zegengroet 3 Zingen: Psalm 106 : 1 en 2 4 Lezing van de wet 5 Zingen: Psalm 106 : 3 en

Nadere informatie

Het armenbos. door Paul Lammeretz

Het armenbos. door Paul Lammeretz Het armenbos door Paul Lammeretz In de tweede helft van 1800 was het een slechte tijd voor de mensen. De lichamelijke conditie van grote delen van de Nederlandse bevolking was slecht; jonge en oude mensen,

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert HET EERSTE PAASFEEST

Bijbel voor Kinderen. presenteert HET EERSTE PAASFEEST Bijbel voor Kinderen presenteert HET EERSTE PAASFEEST Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie

Een vriendenschaar van zwagers (1920) Martin Cleven

Een vriendenschaar van zwagers (1920) Martin Cleven Een vriendenschaar van zwagers (1920) Martin Cleven Van links naar rechts: Gehuwd met: 1. Frederik Aarts Catharina Vergoossen 2. Pieter Cleven Gertrudis Vergoossen 3. Naardus Vergoossen Gertruda de Haan

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan volwassenen die zich bij de kerk voegen

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan volwassenen die zich bij de kerk voegen Formulier om de christelijke doop te bedienen aan volwassenen die zich bij de kerk voegen Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

1 Feb Eerste generatie

1 Feb Eerste generatie Eerste generatie 1. Joannes 1 Schimmel, overige namen Jan Schimmel, geboren CA. 1770 te Bussum (Gooise Meren), overleden 10 maart 1818 te Bussum (Gooise Meren). hij trouwde Antonia Schoonhoord, getrouwd

Nadere informatie

Herinnering aan Elisabeth Bangert - tante Betje (1870-1964) FREEK DIJS

Herinnering aan Elisabeth Bangert - tante Betje (1870-1964) FREEK DIJS Herinnering aan Elisabeth Bangert - tante Betje (1870-1964) FREEK DIJS Van wie ben jij er één? Dat was telkens de vraag van tante Betje als ik bij mijn oma, haar zuster, kwam logeren in Baarn. Die vraag

Nadere informatie

Vol verwachting Full of expectation

Vol verwachting Full of expectation Vol verwachting Full of expectation Vol verwachting Full of expectation Ik weet bijna zeker dat de Nederlanders in de zaal in hun hoofd deze zin al hebben afgemaakt ( klopt ons hart.) Snap ik ook wel,

Nadere informatie

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's)

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's) Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's) Achtergrond In 1811 werd in de meeste delen van Nederland de Burgerlijke Stand ingevoerd. De overheid had op dat moment nauwelijks gegevens over de

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) Broer Herman van den Berg

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) Broer Herman van den Berg Blad 1 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Broer Herman van den Berg Website: Stamboom familie Van den Berg > Herman van den Berg, broer van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) De ouders

Nadere informatie

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

Formulier om ouderlingen en diakenen te bevestigen

Formulier om ouderlingen en diakenen te bevestigen Formulier om ouderlingen en diakenen te bevestigen Inleiding De kerkenraad heeft u tweemaal de namen van de broeders bekendgemaakt die tot ouderling en diaken gekozen zijn, om na te gaan of iemand een

Nadere informatie

Begraafplaats Sint Pieter bij Maastricht.

Begraafplaats Sint Pieter bij Maastricht. Voormalig Carmelitessenklooster aan de Bleekerij te Sint Pieter bij Maastricht. In de jaren 1977-1978 werd dit klooster gesloopt ten behoeve van de bouw van de Parkresidentie ten zuiden van de Kennedybrug.

Nadere informatie