APS beroepsonderwijs. Aanbod APS-talen mbo Schooljaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "APS beroepsonderwijs. Aanbod APS-talen mbo Schooljaar 2015-2016. www.aps.nl/mbo"

Transcriptie

1 APS beroepsonderwijs Aanbod APS-talen mbo Schooljaar

2 Voorwoord APS-talen mbo begeleidt ook in het schooljaar docenten en teamleiders in het mbo bij de realisatie van goed, motiverend en effectief taalonderwijs. U kunt daarbij denken aan werken aan didactische samenhang gericht op het motiveren en presteren van studenten, of invoering van taalbeleid. Naast de begeleiding op de opleidingen organiseren we conferenties, cursussen en studiedagen. Deze brochure biedt u een overzicht van onze activiteiten in het schooljaar U treft eerst beknopte informatie aan over wat APS-talen mbo doet. Daarna volgt een overzicht van onze activiteiten. Actuele berichtgeving over ons aanbod kunt u vinden op Wij wensen u een inspirerend schooljaar toe! Alie Kammenga APS-talen mbo Kijk hier voor het complete APS-talenaanbod.

3 Inhoudsopgave APS-talen mbo APS-talen mbo 5 Nederlands Spelling en grammatica, eigentijds en praktisch 8 Schrijven en minder nakijken 9 Examentraining als project gericht voorbereiden op het centraal examen lezen en luisteren 10 Lezen en woordenschat bij Nederlands 11 Collega s betrekken bij taalbeleid 12 Als lezen moeilijk gaat motiveren voor beter lezen 13 Differentiëren in de taalles inspelen op verschillen 14 Van saaie monoloog naar spetterend spreekonderwijs 15 Leren met webtools en apps bij Nederlands 16 U werkt te hard in de taalles 17 Moderne vreemde talen Duits op de kaart in uw mbo! 20 Tweedaagse cursus: Quick and dirty, actief een vreemde taal leren met ICT 21 Spreek- en gespreksvaardigheid 22 Tweedaagse cursus Taalassessor Engels 23 Inspiratie voor de les Engels 24 Didactische week taal 25 Examentraining, centraal examen Engels lezen en luisteren 26 Aanmelden 28 APS-talen mbo werkt met mbo-opleidingen aan goed taalonderwijs in de lessen Nederlands en moderne vreemde talen en begeleidt de opleidingen bij taalbeleid. Onze basis: ervaring in het beroepsonderwijs en ontwikkelen met alle betrokkenen in de opleiding De medewerkers van APS-talen mbo hebben allemaal lange tijd voor de klas gestaan in het beroepsonderwijs. We werken wekelijks met docenten en studenten en zijn gesprekspartner voor taalcoördinatoren. teamleiders en andere betrokkenen bij veranderingen en professionalisering in de opleiding. APS-talen mbo biedt doorleefde kennis en ervaring. De kern van ons werk Het grootste deel van ons werk bestaat uit ondersteuning op maat van docenten, taalcoördinatoren en teamleiders. Daarnaast organiseren we cursussen en studiedagen. Die vindt u in deze brochure. Alle onderwerpen uit ons cursusaanbod voeren wij tevens als maatwerk op opleidingen uit. Nederlands Op het gebied van Nederlands zijn we gespecialiseerd in: doorlopende leerlijnen Nederlands en de inrichting van het curriculum in de beroepsopleidingen; taal in de Entree-opleiding; taalonderwijs voor studenten die doorstromen naar het hbo; activerende en motiverende didactiek bij alle domeinen van het vak Nederlands lezen, luisteren, schrijven, spreken en gesprekken voeren, taalverzorging en taalbeschouwing (spelling en grammatica) en daarbij recht doen aan verschillen tussen studenten; ICT, webtools en betekenisvol en effectief taal leren met computer en tablet; examentraining en toetsen, als voorbereiding op zowel het CE als het instellingsexamen; het vak Nederlands en taalbeleid in de beroepsopleiding. Bij taalbeleid gaat het om taalbewuste docenten en taalgericht beroepsonderwijs, waarbij aandacht voor taal in lessen en beroepspraktijk het actief leren ondersteunt. Bij taalbeleid zijn alle niveaus in de opleiding betrokken: leiding, taalcoördinatoren, netwerk talen, docenten Nederlands en docenten van andere vakken. Bij de realisatie van taalbeleid gaat het erom dat aandacht voor taal voor de student in de klas zichtbaar moet zijn. We werken opbrengstgericht, dus taalbeleid moet aantoonbaar tot betere resultaten leiden. Moderne vreemde talen Voor alle mbo-4-studenten is nu ook Engels een verplicht examenonderdeel geworden. APS-talen mbo beschikt over een scala aan mogelijkheden om het onderwijs van moderne vreemde talen in het beroepsonderwijs te verbeteren, met als uitgangspunt: kleine ingrepen, grote effecten. Zo werken we op opleidingen onder meer aan: toepassen van activerende en motiverende werkvormen en samenwerkend leren; het Europees Referentiekader (ERK) bij het opstellen van leerlijnen (spreek-, gespreks-, schrijf-, lees- en luistervaardigheid); de positie van het vak Duits in het mbo; meer recht doen aan verschillen tussen studenten in de les; toetsen en het opzetten van een effectieve en motiverende examentraining; deskundigheid als taalassessor voor de beoordeling van taalproducten van studenten; ICT en interactieve media in de lessen Engels en Duits. Taalbeleid APS-talen mbo begeleidt beroepsopleidingen bij het ontwikkelen en invoeren van taalbeleid. 4 Aanbod APS-talen mbo

4 Nederlands Ik heb handvatten gekregen om spelling en grammatica anders aan te pakken 6 7

5 Spelling en grammatica, eigentijds en praktisch Schrijven en minder nakijken Als studenten hun opleiding in het mbo beginnen hebben zij in ieder geval tien jaar onderwijs in spelling en grammatica achter de rug. Van de opbrengsten daarvan zien we vaak maar weinig terug. De verleiding is dan groot om weer van voor af aan te beginnen. Deze meer van hetzelfde - reflex zien we ook in de meeste methodes voor het mbo terug. De grote vraag is: hoe krijgen we studenten zover dat ze niet alleen weten hoe ze teksten moeten schrijven, maar dat ook willen? Daarvoor zijn eigentijdse en eigenwijze aanpakken nodig. Deze dag gaat over de volgende thema s: Wat zegt het referentiekader over taalverzorging en taalbeschouwing? Wat zijn uw eigen opvattingen over de plek van taalverzorging in het mbo? Wat zegt onderzoek over onderwijs in spelling? Hoe maak je onderwijs in spelling en grammatica betekenisvol, zodat studenten het geleerde echt gaan gebruiken? Wat zijn effectieve aanpakken en welke bronnen zijn daarbij naast de methode goed in te zetten? Docenten Nederlands in het Maandag 28 september 2015 Schrijven is een belangrijke vaardigheid. Met een goed geschreven tekst over een onderwerp laat een student zien dat hij de inhoud in de vingers heeft. Schrijven helpt om kennis en inzichten te verhelderen en voor anderen zichtbaar te maken. Maar veel docenten vinden echt werk maken van schrijfvaardigheid in de les Nederlands lastig. Het vele nakijken dat dit met zich meebrengt is vervelend en tijdrovend. Bovendien is het de vraag of al dat nakijken effect heeft op de ontwikkeling van het schrijven van studenten. Deze studiedag gaat over hoe je de lessen zo organiseert, dat studenten niet alleen veel schrijven, maar ook bewust en gericht werken aan verbetering van hun schrijfvaardigheid. En, niet te vergeten, over de vraag hoe je de studenten hiertoe kunt motiveren. Wij presenteren succesvolle werkwijzen van verschillende opleidingen. U kunt met de aangereikte tips en adviezen aan de slag om in uw eigen praktijk het schrijfonderwijs een positieve stimulans te geven. Aan de orde komen: praktische adviezen naar aanleiding van recent onderzoek naar schrijfdidactiek; de opbouw van een inhoudelijk doorlopende leerlijn schrijfvaardigheid van 1F naar 4F; integratie van schrijfonderwijs en beroepsgerichte schrijftaken bij andere vakken; minder nakijken door ruim baan voor feedback en revisie; beoordeling van schrijfproducten op een haalbare manier. Docenten Nederlands in het Maandag 23 november Aanbod APS-talen mbo

6 Examentraining als project gericht voorbereiden op het centraal examen lezen en luisteren Lezen en woordenschat bij Nederlands Het centraal examen (CE) Nederlands voor lezen en luisteren komt eraan. Hoe bereidt u uw studenten daarop zo goed mogelijk voor? U kunt ze helpen door de examentraining aan te pakken als project binnen een afgeperkte tijd. Tijdens deze studiedag maakt u kennis met het vijfstappenplan examentraining als project van APS: 1. Een motiverende start. 2. Een sterkte-zwakteanalyse maken. 3. Deelvaardigheden oefenen: volledige instructies rond probleemgebieden. 4. Proefexamen maken: niet alleen nog een keer oefenen. 5. Het examen. Hierbij krijgt u mogelijkheden en werkvormen gepresenteerd om de examentraining voor studenten effectief en uitdagend te maken. U werkt met diverse webtools en digitale bronnen die ingezet kunnen worden bij het oefenen voor het CE. Deze studiedag levert u concrete voorbeelden en werkvormen om van de examentraining een maatwerktraject te maken voor uw studenten. Zo vergroot u de kans op een beter resultaat. Docenten Nederlands in het Woensdag 2 december 2015 Neem uw tablet of laptop mee! Goede lezers leren beter. Goede lezers bouwen al lezend kennis op en breiden hun woordenschat spelenderwijs uit. Uit allerlei onderzoek blijkt echter dat het leesniveau van nogal wat studenten onvoldoende toereikend is om het onderwijs met succes te kunnen volgen. Dat speelt bij alle vakken, maar bij Nederlands wordt de basis gelegd voor een actieve en wendbare leesvaardigheid. Ook als het gaat om digitale teksten en digitale geletterdheid. Om dat te bereiken moeten studenten flink wat leeskilometers maken. Niet alleen door teksten te lezen en vragen te maken, maar vooral door lezen in een rijke en motiverende context te plaatsen. Tijdens deze studiedag krijgt u te horen wat er allemaal mogelijk is en wat een goede kans op succes geeft. De volgende onderwerpen komen aan de orde: Hoe hangen begrijpend lezen, woordenschatverwerving en leren met elkaar samen? Wat werkt en is motiverend voor studenten? Onderzoek en praktijkervaring in het De rol van fictie lezen bij begrijpend lezen. Verschillende voorbeelden van activerende leesdidactiek met een rijke context. Digitale geletterdheid. Uitbreiding van de woordenschat: wat werkt? De doorlopende leerlijn lezen. Docenten Nederlands in het Vrijdag 11 december Aanbod APS-talen mbo

7 Collega s betrekken bij taalbeleid Als lezen moeilijk gaat motiveren voor beter lezen De meeste opleidingen hebben een taalbeleidsplan. Een belangrijke pijler van het taalbeleid in het mbo is de aandacht voor taal in de taalles en de beroepsgerichte vakken. De grote vraag voor veel taalcoördinatoren is daarbij hoe je collega s bij het taalbeleid kunt betrekken. Tijdens deze studiemiddag laten we zien hoe je in een opleiding tot een succesvolle en duurzame implementatie van het taalbeleid kunt komen en wat de valkuilen daarbij zijn. Daarbij maakt u steeds de koppeling met uw eigen praktijk: wat kunt u hiervan gebruiken op uw opleiding? Ook laten we u activiteiten zien en ervaren die u op uw opleiding kunt inzetten om collega s te motiveren voor het taalbeleid. We maken daarbij gebruik van succesvoorbeelden uit onze jarenlange ervaring met de ontwikkeling van taalbeleid op verschillende opleidingen. We gaan praktisch te werk, zodat u het geleerde direct kunt koppelen aan uw eigen taalbeleid. Taalcoördinatoren, taalcoaches en docenten Nederlands in het Maandag 29 februari 2016 van uur in Utrecht. 150,- inclusief materiaal Als je kunt lezen, kun je leren. Uit het vmbo en het praktijkonderwijs stromen veel studenten op niveau 1 en 2 het mbo in met een grote achterstand op het gebied van (begrijpend) lezen. Deze studenten hebben daardoor moeite met het begrijpen van teksten bij de praktijkvakken en in de beroepspraktijk. Vaak hebben ze een hekel aan lezen: waar je veel moeite mee hebt, dat doe je ook niet graag. Gelukkig zijn er de laatste jaren materialen en werkwijzen ontwikkeld om het lezen aantoonbaar te verbeteren en het leesplezier te vergroten. Over die mogelijkheden tot succes gaat deze studiedag. Aan de orde komen: Beter worden in lezen wat helpt echt? - Activerende leesdidactiek, zoals duo-lezen en expert-lezen. - Begrijpend leren lezen aan de hand van actuele teksten, zoals de aanpak van o.a. Nieuwsbegrip. - Verbeteren van technisch lezen met de RALFI-methode. Manieren om plezier in lezen te vergroten gericht op het maken van leeskilometers, zoals vrij lezen en interactief voorlezen. Motiveren: - Levensechte opdrachten geven. - Studenten betrekken bij hun leesontwikkeling en vorderingen volgen en meten. - Differentiëren: niet de docent differentieert, maar de deelnemer. Docenten Nederlands en taalcoaches in het mbo die werken met studenten voor wie begrijpend lezen een obstakel is. Woensdag 9 maart 2016 van uur in Utrecht. Tijdens deze dag krijgt u informatie, bekijkt u beelden van lessen en oefent u zelf met een aanpak. 12 Aanbod APS-talen mbo

8 Differentiëren in de taalles inspelen op verschillen Van saaie monoloog naar spetterend spreekonderwijs Hoe speel ik in op de verschillen tussen studenten in mijn les Nederlands? Hoe zorg ik ervoor dat ieder op zijn niveau voortgang boekt en uiteindelijk goede resultaten behaalt? Vaak zijn docenten in de les hard aan het werk, terwijl studenten zich niet al te druk maken. Inspelen op verschillen betekent in ieder geval: de boel omdraaien en iedere student activeren in de taalles. Docenten Nederlands in het Maandag 14 maart 2016 van uur in Utrecht. Spreken en gesprekken voeren bij Nederlands Spreek- en gespreksvaardigheid vinden docenten een belangrijke vaardigheid in het beroepsonderwijs. Toch blijven ze in de praktijk vaak een sluitpost in de lessen. Het belangrijkste obstakel lijkt: Hoe kan ik spreken en gesprekken voeren oefenen met alle studenten tegelijk? Docenten Nederlands in het Donderdag 14 april 2016 van uur in Utrecht. Onderwerpen die deze dag aan de orde komen zijn onder andere: Kleine ingrepen en praktische werkvormen om studenten actief te laten werken aan het ontwikkelen van hun taalvaardigheid. Samenwerkend leren op een effectieve manier inzetten. Studenten leren hun succes en falen aan de juiste oorzaken toe te schrijven. Directe feedback om van te leren. Gebruik van leerlijnen en rubrics, ook voor taaltaken in de beroepspraktijk en BPV. Er wordt in verhouding weinig tijd aan besteed, terwijl presentaties geven en gesprekken voeren niet altijd vanzelf goed gaat. Tijdens deze studiedag gaan we samen aan de slag met spreekopdrachten van 1F tot 4F. We kijken naar mogelijkheden om het beroep erbij te betrekken en integreren andere taalvaardigheden om iedereen beter te leren spreken. Ook gaan we aan de slag met de presentaties in het kader van de instellingsexamens die door studenten vaak als saai worden ervaren. We bekijken mogelijkheden om spreekonderwijs opleidingsbreed toe te passen, ook bij de beroepsgerichte vakken. Tijdens deze studiedag maakt u op een praktische manier kennis met een scala aan mogelijkheden en werkvormen om iedere student in de groep actief aan het werk te krijgen en daarbij gericht individuele taalontwikkeling mogelijk te maken. Tijdens deze studiedag komen vragen aan de orde als: Hoe werk je aan een doorlopende leerlijn spreken en gesprekken voeren, wat doe je per opleiding en wat leren de studenten daarvan? Welke didactische principes passen bij goed onderwijs in mondelinge taalvaardigheid? En hoe ziet dat eruit in een klas van 30 studenten? Hoe maak je gebruik van andere taalvaardigheden om gespreksvaardigheid te versterken? Hoe beoordeel je de voortgang en hoe worden studenten zich bewust van hun eigen voortgang? 14 Aanbod APS-talen mbo

9 Leren met webtools en apps bij Nederlands U werkt te hard in de taalles Webtools en apps beginnen een plek te veroveren in het onderwijs. Ook bij het vak Nederlands kunnen ze het leren ondersteunen. Bij de verschillende vaardigheden kunnen apps en webtools ingezet worden om de studenten gemotiveerd en op een activerende manier aan het werk te zetten en te houden. Tijdens deze dag maakt u kennis met zeer verschillende apps en webtools die inzetbaar zijn bij leeractiviteiten van verschillende vaardigheden, zowel in als buiten uw les. Daarvoor hoeft u geen IT-expert te zijn. Docenten Nederlands in het Maandag 23 mei 2016 van uur in Utrecht. Hoe kan ik mijn studenten actief aan het werk zetten? Tijdens deze studiedag gaat u aan de slag met uitdagende werkvormen waarmee u uw studenten actief aan het werk zet. Uit ervaring blijkt dat de motivatie van studenten hiermee wordt verhoogd en de werkhouding aanzienlijk verbetert. Afwisseling en spannende lessen bieden uiteindelijk ook betere resultaten. Gedurende de studiedag spelen de studenten zelf een belangrijke rol. Samen met de docenten reflecteren we op de lessen en de rol van de student en die van de docent. Docenten Nederlands en mvt in het Maandag 16 november 2015 Tijdens deze studiedag: werkt u met een aantal apps en webtools voor Nederlands die niet in uw repertoire mogen ontbreken; leert u welke inhoud eraan gekoppeld kan worden; krijgt u kant-en-klare lesideeën; ervaart u hoe motivatieverhogend het gebruik van deze apps en webtools kan zijn in lesactiviteiten en bij beroepstaken; kunt u creativiteit en samenwerken van studenten stimuleren met behulp van ICT; heeft u een aantal concrete lesideeën vormgegeven rond webtools of apps. Docenten Nederlands en mvt in het mbo die: meer betrokkenheid van hun studenten willen en daarvoor hun didactisch repertoire willen uitbreiden; hun eigen expertise en daarmee zichzelf sterker willen inzetten; willen werken aan het verbeteren van hun ambachtelijke vaardigheden. Deze training stelt u in staat om met nieuwe kennis, nieuw elan en beproefde praktijkervaringen uw taallessen te verrijken, studenten beter te activeren en efficiënter met uw tijd om te gaan. 16 Aanbod APS-talen mbo

10 Een leerzame en praktische cursus Moderne vreemde talen

11 Duits op de kaart in uw mbo! Tweedaagse cursus: Quick and dirty, actief een vreemde taal leren met ICT Het sluipende proces dat zorgt dat het vak Duits in het mbo steeds minder wordt aangeboden is een halt toegeroepen. Het besef dat in verschillende beroepen ook kennis van Duits nodig is en de interesse voor Duitse stages zorgen ervoor dat opleidingen Duits weer als keuzemogelijkheid aanbieden. Om nu het vak Duits binnen uw opleiding ook steviger op de kaart te zetten organiseert APS-talen mbo een speciale studiedag voor docenten Duits in het Tijdens deze praktisch ingerichte dag gaan we aan de slag met diverse aspecten van ons vak, met het doel het vak Duits uitdagender te maken voor docenten en studenten. Daarnaast bieden we u handreikingen om meer uit uw studenten te halen. Dit doen we door aan de slag te gaan met: Spreek- en gespreksvaardigheid met zo veel mogelijk studenten tegelijk. U ervaart deze dag spannende werkvormen die u morgen in de les kunt toepassen. De hele taak eerst. Bij dit onderdeel maakt u kennis met ideeën voor motiverende beroepsgerichte taaltaken. Doeltaal-voertaal. Uw doeltaalgebruik is een van de rijke bronnen tijdens de les waar studenten vaak ongemerkt veel van opsteken. Toch is het voor veel docenten geen automatisme. Vragen zijn: wanneer doe ik het wel en wanneer niet, en vooral: hoe houd ik het vol? Activeren en differentiëren. Hoe geef ik ruimte aan de verschillen tussen de studenten? U maakt kennis met kleine ingrepen die grote effecten teweegbrengen. Uitwisseling met collega s. Tijdens de dag wisselt u ervaringen uit met docenten Duits van andere mboopleidingen. Toetsen en beoordelen. Naast de rol van het ERK worden ideeën aangereikt voor motiverende vormen van toetsen en beoordelen. Docenten Duits in het Woensdag 18 november 2015 Laptops en tablets zijn niet meer weg te denken in het dagelijks leven van onze studenten. Ze gaan ermee om alsof ze ermee geboren zijn. Ook horen we steeds meer over gamification als een onderdeel van het leerproces. Tijdens deze cursus maakt u kennis met de mogelijkheden die apps bieden bij het leren van een vreemde taal. Alle apps die we bespreken zijn inzetbaar bij leeractiviteiten van de verschillende taalvaardigheden, zowel in als buiten uw les. Ook bespreken we de nieuwste ontwikkelingen en onderzoeken op het gebied van gamification. We bespreken de voor- en nadelen en ook praktische en motiverende werkvormen waarbij gamification een rol kan spelen. Daarnaast gaan we aan de slag met de nieuwste tools die het leren van een vreemde taal op een smartphone ondersteunen. U gaat naar huis met een aantal praktische, kant-enklare opdrachten voor mobile learning. Na deze cursus: heeft u ervaring met verschillende apps en webtools voor taalleren die niet in uw repertoire mogen ontbreken; weet u welke inhoud eraan gekoppeld kan worden; kunt u creativiteit en samenwerken van studenten stimuleren met behulp van ICT; ervaart u hoe apps en webtools de motivatie van studenten tijdens lesactiviteiten en huiswerktaken kunnen verhogen; heeft u een aantal concrete lesideeën vormgegeven rond webtools of apps; heeft u inzicht gekregen in de meerwaarde van gamification in het taalonderwijs; heeft u een aantal werkvormen ervaren waarbij mobile learning het uitgangspunt vormt, werkvormen die u morgen direct kunt inzetten in uw eigen lespraktijk. Docenten Frans, Duits, Engels en Spaans in het Data, tijd en plaats Donderdag 19 november 2015 en woensdag 23 maart ,- inclusief materiaal Bring your own device! 20 Aanbod APS-talen mbo

12 Spreek- en gespreksvaardigheid Engels Tweedaagse cursus Taalassessor Engels Alle 30 studenten tegelijk actief in gesprek! Deze praktische studiedag levert u concrete voorbeelden op van spreek- en gespreksoefeningen met 30 studenten tegelijk. Spreek- en gespreksvaardigheid vinden we als docenten moderne vreemde talen belangrijke, zo niet de belangrijkste, vaardigheden. Toch blijft het spreken en gesprekken voeren in de praktijk vaak de sluitpost in de lessen. Als grootste obstakel wordt genoemd: Hoe kan ik spreken en gesprekken voeren oefenen en beoordelen met 30 studenten tegelijk? Tijdens deze dag werken we onder andere aan: uitbreiden van uw repertoire door kennismaken met en oefenen van uitdagende en leerzame werkvormen, waarbij 30 studenten tegelijkertijd in de vreemde taal spreken; inzetten van ICT in de spreeklessen en dit gebruiken om te differentiëren; gebruikmaken van andere vaardigheden, zoals lezen, schrijven en luisteren, om de gespreksvaardigheid kwalitatief te versterken; inzetten van de doeltaal en het ontdekken van het belang daarvan; combineren of aanpassen van de opdrachten in de methodes die leiden tot meer actieve en spontane gepreksvaardigheid; kennismaken en werken met goedgekeurde beoordelingsmodellen; een instellingsexamen (her)formuleren of aanscherpen; een laatste onderzoek m.b.t. spreek- en gespreksvaardigheid en de vertaling daarvan naar de eigen praktijk. Docenten Engels in het : Donderdag 3 december 2015 Bring your own device! In deze praktische cursus wordt u opgeleid tot taalassessor Engels, zodat u deskundig en bekwaam bent om kwalificerende taalexamens schrijven, gesprekken voeren en spreken te beoordelen. Tijdens de eerste dag wordt uw kennis van het Europees Referentiekader (ERK) opgefrist. Wat zijn de kenmerken van de verschillende niveaus A2, B1, B2, et cetera? Daarnaast krijgt u handvatten aangereikt om op een zo objectief mogelijke manier de taalprestaties van de studenten te kunnen beoordelen. Aan de hand van concrete mondelinge en schriftelijke taalprestaties van mbo-studenten oefent u in het beoordelen van deze prestaties op het juiste niveau. Er wordt gebruikgemaakt van de beoordelingsmodellen voor instellingsexamens moderne vreemde talen zoals die door Cito/Cinop zijn ontwikkeld. De tweede dag staat vooral in het teken van het beoordelen van verschillende taalprestaties van uw eigen studenten in actieve assessmentrondes in een setting van samenwerkend leren. Verder zal aandacht besteed worden aan de rol van de gesprekspartner tijdens een mondeling taalassessment. Welke vragen moet je stellen om het gevraagde taalniveau uit te kunnen lokken? Uw resultaat: u bent in staat om op een zo objectief mogelijke manier te komen tot een betrouwbare beoordeling van mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden. En u bent bekwaam in het beoordelen aan de hand van het Europees Referentiekader (ERK/CEF). Docenten Engels in het mbo die kwalificerende taaltoetsen moeten afnemen. Data, tijd en plaats Woensdag 27 januari en donderdag 10 maart 2016 van uur in Utrecht. 545,- inclusief materiaal 22 Aanbod APS-talen mbo

13 Inspiratie voor de les Engels Didactische week taal Van taaleisen naar inspirerende lesactiviteiten Voor alle mbo-4-studenten die per 1 augustus 2012 met een opleiding zijn gestart is Engels een verplicht examenonderdeel geworden. En het is daarnaast een meerwaarde in de steeds internationaler wordende economie. Docenten Engels in het Datum, tijd, plaats Donderdag 18 februari 2016 Coaching-on-the-job De didactische week is een traject waarbij u gedurende een volle week de gehele dag intensieve begeleiding krijgt van een APS-expert. De trainer begeleidt gedurende een week zes docenten bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van lessen. Docenten taal en talen in het Naast de beroepsspecifieke eisen Engels zijn er nu de generieke eisen Engels waaraan de studenten moeten voldoen. Opleidingsteams en docenten staan voor de taak om het leren van de Engelse taal een (hernieuwde) plaats te geven in de opleiding. Dit vraagt van mbo-instellingen een herijking van het curriculum Engels in de opleidingen. Tijdens deze studiedag kunt u inspiratie opdoen en vanuit verschillende invalshoeken de mogelijkheden voor de praktische inrichting van uw lessen Engels onderzoeken. Aan de orde komen onder andere: Engels in mbo-4, wat moet en wat mag? Kader en regelgeving. Wat moet mijn student kunnen? De taaleisen. Omgaan met verschillen: klassenmanagement en differentiatie; gebruik van ICT-tools. Activerende taaldidactiek voor met name de productieve vaardigheden. Praktische voorbeelden om reproducerende vaardigheden in te zetten om kwalitatiever het produceren te beïnvloeden. Bring your own device! Docent en trainer werken met elkaar aan de meest effectieve didactiek en pedagogiek voor studenten. APS werkt sinds enkele jaren met dit concept, dat een geschikte en efficiënte methode is gebleken met een goed en blijvend resultaat. Kenmerken: een week lang intensieve en persoonlijke begeleiding in het team: coaching-on-the-job door APS-experts taal op vakinhoudelijk en didactisch gebied; per docent minimaal drie lessen voorbereiden, uitvoeren en nabespreken; vooraf: kennismaking met het team en concrete afspraken over doelen; na afloop: rapportage met bevindingen en aanbevelingen waarop u kunt voortbouwen. Uw resultaat Uitbreiding van uw didactisch en pedagogisch repertoire, zodat u dit op effectieve wijze kunt inzetten voor studenten in het U gaat naar huis met praktische handvatten voor de inrichting van uw onderwijs. Lerarenregister De didactische week is als professionaliseringsactiviteit opgenomen in het lerarenregister en gewaardeerd met 20 RU (registratie-uren). U ontvangt na afloop van de didactische week een digitaal certificaat waarmee u de activiteit kunt registreren. 24 Aanbod APS-talen mbo

14 Examentraining, centraal examen Engels lezen en luisteren Het centraal examen (CE) Engels voor lezen en luisteren komt eraan. Hoe bereidt u uw studenten daarop zo goed mogelijk voor? U kunt ze helpen door examentraining aan te pakken als project binnen een afgeperkte tijd. Tijdens deze studiedag maakt u kennis met het vijfstappenplan examentraining als project van APS: 1. Een motiverende start 2. Een sterkte-zwakteanalyse maken. 3. Deelvaardigheden oefenen: volledige instructies rond probleemgebieden. 4. Proefexamen maken: niet alleen nog een keer oefenen. 5. Het examen. Docenten Engels in het Maandag 2 november 2015 van uur in Utrecht. Neem uw tablet of laptop mee. Hierbij krijgt u mogelijkheden en werkvormen gepresenteerd om de examentraining voor studenten effectief en uitdagend te maken. U werkt met diverse webtools en digitale bronnen die ingezet kunnen worden bij het oefenen voor het CE. Deze studiedag levert u concrete voorbeelden en werkvormen om van de examentraining een maatwerktraject te maken voor uw studenten. Zo vergroot u de kans op een beter resultaat. Prettige, duidelijke visie op taalonderwijs in het mbo 26 Aanbod APS-talen mbo

15 Aanmelden U kunt zich aanmelden via onze website: Nadat u zich heeft opgegeven, ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving. Uiterlijk één week voor aanvang van de betreffende activiteit ontvangt u een uitnodiging met concrete gegevens en een routebeschrijving. Minimum- en maximumaantal deelnemers Voor het beschreven aanbod geldt steeds een minimum- en een maximumaantal deelnemers. Dat betekent dat een activiteit waarvoor te weinig belangstelling is, niet door zal gaan. Wanneer voor een activiteit het aantal belangstellenden groter is dan wij kunnen plaatsen, kan het gebeuren dat wij u moeten teleurstellen. Het is daarom van belang dat u zich tijdig aanmeldt. Certificaat Bij alle cursussen en studiedagen wordt aan de deelnemers een certificaat van deelname uitgereikt. U dient daartoe de gegevens op het inschrijfformulier volledig en correct in te vullen. Annuleringsvoorwaarden Annulering van een inschrijving dient schriftelijk te gebeuren. Als annuleringsdatum geldt de datum waarop de annulering bij APS-talen mbo binnenkomt. De kosten verbonden aan de annulering zijn de volgende: - bij annulering tot 4 weken vóór aanvang van de conferentie, cursus of studiedag worden 20,- administratiekosten gerekend; - bij annulering vanaf 4 weken tot 10 dagen vóór aanvang van de conferentie, cursus of studiedag wordt 50% van de deelnemersbijdrage in rekening gebracht; - bij annulering binnen 10 dagen vóór aanvang van de conferentie, cursus of studiedag wordt 100% van de deelnemersbijdrage in rekening gebracht. U kunt zich in alle gevallen zonder kosten laten vervangen door een collega. De medewerkers van APS-talen mbo zijn Geppie Bootsma Alie Kammenga Johan Keijzer Hella Kroon Masja Mesie Guus Perry Colofon Om optimaal aan te sluiten op de actualiteit en de behoefte van scholen en beroepsopleidingen, is ons aanbod van adviestrajecten, conferenties en trainingen permanent in ontwikkeling. Deze brochure hebben wij met de grootste zorg samengesteld. Door omstandigheden kunnen data en/of inhoudelijke aspecten echter worden aangepast. Kijk voor actuele informatie en details ook op Vormgeving APS Zwarte Woud SJ Utrecht Postbus AL Utrecht Volg APS Marieken Pronk Patricia Rose 28 Aanbod APS-talen mbo

16 30 Aanbod APS-talen

Aanbod De Talengroep mbo

Aanbod De Talengroep mbo middelbaar beroepsonderwijs Aanbod De Talengroep mbo Schooljaar 2016-2017 www.detalengroep.nl Voorwoord Wie zijn wij en wat doen we voor docenten Nederlands en moderne vreemde talen op roc s? De Talengroep

Nadere informatie

De Talengroep mbo: studiedagen en maatwerk Nederlands en moderne vreemde talen mbo

De Talengroep mbo: studiedagen en maatwerk Nederlands en moderne vreemde talen mbo De Talengroep mbo: studiedagen en maatwerk Nederlands en moderne vreemde talen mbo 2017-2018 Studenten activeren en motiveren door eigentijds en effectief onderwijs www.detalengroep.nl De Talengroep mbo

Nadere informatie

APS beroepsonderwijs. Aanbod Mbo-taal Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/mbo

APS beroepsonderwijs. Aanbod Mbo-taal Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/mbo APS beroepsonderwijs Aanbod Mbo-taal Schooljaar 2014-2015 www.aps.nl/mbo Voorwoord Mbo-talen begeleidt ook in het schooljaar 2014-2015 docenten en teamleiders in het mbo bij de realisatie van goed, motiverend

Nadere informatie

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2015-2016. www.aps.nl

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2015-2016. www.aps.nl APS voortgezet onderwijs Aanbod APS-talen Schooljaar 2015-2016 www.aps.nl Voorwoord APS-talen begeleidt ook in het schooljaar 2015-2016 schoolleiders en docenten bij de realisatie van goed taalonderwijs.

Nadere informatie

Aanbod De Talengroep

Aanbod De Talengroep voortgezet onderwijs Aanbod Schooljaar 2017-2018 www.detalengroep.nl Voorwoord (voorheen APS-talen) ondersteunt scholen, docenten en secties in actief en aansprekend onderwijs Nederlands en moderne vreemde

Nadere informatie

voortgezet onderwijs Aanbod De Talengroep Schooljaar

voortgezet onderwijs Aanbod De Talengroep Schooljaar voortgezet onderwijs Aanbod De Talengroep Schooljaar 2016-2017 www.detalengroep.nl Voorwoord De Talengroep (voorheen APS-talen) blijft scholen, docenten en secties ondersteunen in actief en aansprekend

Nadere informatie

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen APS voortgezet onderwijs Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015 www.aps.nl/talen Voorwoord APS-talen begeleidt ook in het schooljaar 2014-2015 schoolleiders en docenten bij de realisatie van goed, motiverend

Nadere informatie

Opbrengstgericht taalonderwijs

Opbrengstgericht taalonderwijs Opbrengstgericht taalonderwijs De leergang Opbrengstgericht taalonderwijs heeft tot doel leraren en intern begeleiders toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van lees-/taalonderwijs

Nadere informatie

Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? Taalblokken Engels Brochure MBO

Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? Taalblokken Engels Brochure MBO Taalblokken Engels Brochure MBO Verleg je grenzen! Met de gedegen examentrainingen weten mijn studenten exact wat ze kunnen verwachten op het COE. En ik ook! Bibliotheek Nieuwe digitale leeromgeving Starten

Nadere informatie

Verleg je grenzen! Compleet vernieuwd! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? Taalblokken Nederlands Brochure MBO

Verleg je grenzen! Compleet vernieuwd! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? Taalblokken Nederlands Brochure MBO Taalblokken Nederlands Brochure MBO Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor de nieuwe Taalblokken? U kunt gemakkelijk differentiëren studenten leren wat nodig is Motiverend en uitdagend lesmateriaal voor

Nadere informatie

Slimme en haalbare oplossingen voor het Instellingsexamen

Slimme en haalbare oplossingen voor het Instellingsexamen Slimme en haalbare oplossingen voor het Instellingsexamen APS Hella Kroon Alie Kammenga Ellis Eerdmans 8 oktober 2012 Ede In deze masterclass Als ik het voor het zeggen had dan De kaders van het instellingsexamen

Nadere informatie

Doorlopende leerlijnen taal: ervaringen met 3 scholen

Doorlopende leerlijnen taal: ervaringen met 3 scholen Ronde 5 Bert de Vos APS, Utrecht Contact: b.devos@aps.nl Doorlopende leerlijnen taal: ervaringen met 3 scholen 1. Over de drempels met taal Het rapport Over de drempels met taal is al ruim een jaar oud.

Nadere informatie

Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor het nieuwe Taalblokken? Taalblokken Nederlands Brochure MBO

Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor het nieuwe Taalblokken? Taalblokken Nederlands Brochure MBO Taalblokken Nederlands Brochure MBO Na het doorlopen van de weet ik precies wat ik kan verwachten op het examen Nederlands. Door deze goede voorbereiding zie ik het examen met vertrouwen tegemoet! Toetsing

Nadere informatie

Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor het nieuwe Taalblokken? Taalblokken Engels Brochure MBO

Verleg je grenzen! Waarom kiest ú voor het nieuwe Taalblokken? Taalblokken Engels Brochure MBO Brochure MBO Toetsing Figuur 4, toetsing Door de nieuwe aanpak en de goede mix van digitaal lesmateriaal en boeken geeft Taalblokken Engels mij de ruimte om les te geven zoals ik wil. Verleg je grenzen!

Nadere informatie

Van beleidsplan naar docentgedrag in de klas. Etalageconferentie 7 februari 2013 Geppie Bootsma

Van beleidsplan naar docentgedrag in de klas. Etalageconferentie 7 februari 2013 Geppie Bootsma Van beleidsplan naar docentgedrag in de klas Etalageconferentie 7 februari 2013 Geppie Bootsma g.bootsma@aps.nl Opzet lezing Taalbeleidsplan in de school Taalbewust gedrag in de les Onderzoek naar taal

Nadere informatie

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM!

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! De andere route naar het hbo! WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! Binnenkort ga jij naar het voortgezet onderwijs. Een grote stap! Kun je goed leren, maar ben je ook praktisch ingesteld? Dan past het Groene Lyceum

Nadere informatie

Handreiking taalexamens auditief beperkte leerlingen in het mbo. Flitssessie MBO Taalconferentie december 2015

Handreiking taalexamens auditief beperkte leerlingen in het mbo. Flitssessie MBO Taalconferentie december 2015 Handreiking taalexamens auditief beperkte leerlingen in het mbo Flitssessie MBO Taalconferentie december 2015 Welkom! Even kennismaken: wat is uw functie? Inhoud Welkom en kennismaking Achtergrond en opdracht

Nadere informatie

De kracht van sociale media in het onderwijs

De kracht van sociale media in het onderwijs De kracht van sociale media in het onderwijs Maak onderwijs effectiever met sociale media Tweedaagse leergang en eendaagse workshop Uw studenten maken volop gebruik van sociale media. Ze ontmoeten er hun

Nadere informatie

Nieuwsbegrip Masterclasses Verbeter het begrijpend leesonderwijs op uw school

Nieuwsbegrip Masterclasses Verbeter het begrijpend leesonderwijs op uw school Nieuwsbegrip Masterclasses Verbeter het begrijpend leesonderwijs op uw school Wat is nu eigenlijk goed begrijpend leesonderwijs? Hoe ga ik om met verschillende leesniveaus? En hoe model ik begrijpend lezen

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen

Actuele ontwikkelingen Actuele ontwikkelingen Op weg met de instellingsexamens taal Regiobijeenkomst op weg met de instellingsexamens taal Alet van Leeuwen Steunpunt taal en rekenen mbo Rol Steunpunt taal en rekenen mbo onderwijsinstellingen

Nadere informatie

Nederlands als basis. 2013-2014 www.rocrivor.nl. Beter leren schrijven, lezen, computer, rekenen

Nederlands als basis. 2013-2014 www.rocrivor.nl. Beter leren schrijven, lezen, computer, rekenen Nederlands als basis 2013-2014 www.rocrivor.nl Beter leren schrijven, lezen, computer, rekenen NEDERLANDS NIVEAUVERHOGING EN STAATSEXAMEN ZOMERCURSUS NEDERLANDS Welkom bij roc rivor ROC Rivor is hét opleidingscentrum

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Directiesecretaresse/ Managementassistent Niveau 4 Duur: 3 jaar regulier 1 jaar versneld Crebocode: 95391 Dossiercode: 22157 Dossierjaar:

Nadere informatie

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling Scholingsplan 2012-2013 Samen in ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding 3 Pijlers 4 Kader 5 Deskundigheidsbevordering 2012-2013 6 Beschrijvingen van de scholingen 7 Aanmelden voor externe scholingen 9 Inleiding

Nadere informatie

Duits in het MBO: Deutsch für den Beruf. Keuzedeel Duits: het onderwijsmodel Auteur: Marianne Driessen

Duits in het MBO: Deutsch für den Beruf. Keuzedeel Duits: het onderwijsmodel Auteur: Marianne Driessen Duits in het MBO: Deutsch für den Beruf Keuzedeel Duits: het onderwijsmodel Auteur: Marianne Driessen I Inhoud 1 Hoe leer je Duits?... 1 1.1 Visie op het leren van een vreemde taal... 1 1.2 Visie keuzedeel

Nadere informatie

Taalbewust beroepsonderwijs. Vijf vuistregels voor effectieve didactiek 1

Taalbewust beroepsonderwijs. Vijf vuistregels voor effectieve didactiek 1 9. Taalbeleid en -screening Ronde 4 Tiba Bolle & Inge van Meelis ITTA Contact: Tiba.bolle@itta.uva.nl Inge.vanmeelis@itta.uva.nl Taalbewust beroepsonderwijs. Vijf vuistregels voor effectieve didactiek

Nadere informatie

DOCENT ALS KLOPPEND HART VAN BEROEPSONDERWIJS PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE PROFESSIONALISERING

DOCENT ALS KLOPPEND HART VAN BEROEPSONDERWIJS PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE PROFESSIONALISERING DOCENT ALS KLOPPEND HART VAN BEROEPSONDERWIJS PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE PROFESSIONALISERING www.cinopadvies.nl CINOP Advies Postbus 1585 5200 BP s-hertogenbosch 073-6800800 info@cinop.nl www.cinopadvies.nl

Nadere informatie

Brochure Montessori Academie 2015-2016

Brochure Montessori Academie 2015-2016 Brochure Montessori Academie 2015-2016 De Montessori Academie is een onderdeel van het Montessori Kenniscentrum. Vanuit de Montessori Academie wordt jaarlijks een aantal cursussen aangeboden. In deze brochure

Nadere informatie

NEDERLANDS en REKENEN

NEDERLANDS en REKENEN NEDERLANDS en REKENEN INHOUD Voorwoord Nederlands Rekenen Voorwoord Je beseft het misschien niet, maar de hele dag ben je met taal bezig. Om in de maatschappij en in je vak waarvoor je wordt opgeleid je

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Directiesecretaresse/ Managementassistent Niveau 4 Duur: 3 jaar regulier Crebocode: 95391 Dossiercode: 22157 Dossierjaar: 2012 Leerweg:

Nadere informatie

CONCLUSIE Aantal niveaus te laag

CONCLUSIE Aantal niveaus te laag Bijlage 1. Opening door Gelbrich Feenstra. Zij werkt als onderwijsadviseur bij APS in Utrecht en sinds ruim een jaar is zij projectleider Engels bij het VLC. Wat was de aanleiding voor deze conferentie?

Nadere informatie

ENGELS. Zijn er nog vragen?

ENGELS. Zijn er nog vragen? ENGELS Zijn er nog vragen? Als begeleider talen krijgen we dagelijks vragen en bedenkingen rond leerplannen, ondersteunende documenten, extra informatie over het vak, evaluatie, didactiek, zorg en taalpedagogiek.

Nadere informatie

Bijeenkomst Instruct

Bijeenkomst Instruct Nederlands, Engels en rekenen mbo - actualiteit Bijeenkomst Instruct Woensdag 10 december Hilversum Alet van Leeuwen Onderwerpen rol en taak Steunpunt invoeringsjaren (centrale) examens en diploma eisen

Nadere informatie

Psychologie in het vertrouwenswerk

Psychologie in het vertrouwenswerk Donderdag 18 januari 2018 9.30-16.00 uur Aristo Accommodaties, Utrecht Psychologie in het vertrouwenswerk Conferentie voor vertrouwenspersonen in het mbo Psychologie in het vertrouwenswerk Psychologische

Nadere informatie

Nieuwsbegrip Masterclasses Verbeter het begrijpend leesonderwijs op uw school

Nieuwsbegrip Masterclasses Verbeter het begrijpend leesonderwijs op uw school Nieuwsbegrip Masterclasses Verbeter het begrijpend leesonderwijs op uw school Wat is nu eigenlijk goed begrijpend leesonderwijs? Hoe ga ik om met verschillende leesniveaus? En hoe model ik begrijpend lezen

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

READER 2015/2016 TALENCENTRUM Deel A

READER 2015/2016 TALENCENTRUM Deel A READER 2015/2016 TALENCENTRUM Deel A naam opleiding e-mail 2 INHOUD DEEL A Algemene informatie 1 Startpagina... 3 2 Hoe je leert bij het Talencentrum... 4 3 Examen doen in het Talencentrum....5 4 Dyslexie?...

Nadere informatie

Studiesucces met dyslexie mbo

Studiesucces met dyslexie mbo Studiesucces met dyslexie mbo Karin Lukassen, APS Marga Kemper, Cinop Oktober 2012 Wat is dyslexie? Wat is dyslexie? Definitie en kenmerken Vaardigheidsniveau Criterium van de didactische resistentie Criterium

Nadere informatie

Kennisbasis Duits 8 juli 2009. 2. Taalkundige kennis

Kennisbasis Duits 8 juli 2009. 2. Taalkundige kennis Kennisbasis Duits 8 juli 2009 Thema Categorie/kernconcept Omschrijving van de categorie / het kernconcept De student 1. Taalvaardigheden 1.1 De vaardigheden 1.1.1 beheerst de kijkvaardigheid en de luistervaardigheid

Nadere informatie

Beter schrijven door feedback en revisie: de student actief 1

Beter schrijven door feedback en revisie: de student actief 1 Hella Kroon APS, Utrecht Contact: h.kroon@aps.nl Beter schrijven door feedback en revisie: de student actief 1 1. Inleiding Nu in de instellingsexamens de productieve vaardigheden getoetst gaan worden,

Nadere informatie

Excellente docent in de mbo-praktijk

Excellente docent in de mbo-praktijk Excellente docent in de mbo-praktijk Uitwisseling scholen HU 7 maart 2014 ROCMN P&O 5-3-2014 1 ROC Midden Nederland Profiel: Kwaliteit, kleinschaligheid en persoonlijk contact Nauwe verbinding met regionale

Nadere informatie

De Referentieniveaus Taal. BAVO Eemlanden 14 maart 2012

De Referentieniveaus Taal. BAVO Eemlanden 14 maart 2012 De Referentieniveaus Taal BAVO Eemlanden 14 maart 2012 2 Wat komt aan de orde? Aanleiding tot de referentieniveaus Wat zijn referentieniveaus? Status en ontwikkelingen rond de referentieniveaus Referentieniveaus

Nadere informatie

Mbo, toets je taal! Taalvaardigheid Nederlands beoordelen in competentiegericht onderwijs

Mbo, toets je taal! Taalvaardigheid Nederlands beoordelen in competentiegericht onderwijs . Competentieleren Hajer, M. & T. Meestringa (2004). Handboek taalgericht vakonderwijs. Bussum: Coutinho. Ministerie van OC&W (2004). Van A tot Z betrokken. Aanvalsplan Laaggeletterdheid 2006-2010 (http://taalinmbo.kennisnet.nl/bronnen/aanvalsplan).

Nadere informatie

Studiesucces met dyslexie en dyscalculie mbo. Juni 2012

Studiesucces met dyslexie en dyscalculie mbo. Juni 2012 Studiesucces met dyslexie en dyscalculie mbo Bert de Vos Marga Kemper - b.devos@aps.nl - mkemper@cinop.nl Juni 2012 Vraag bij binnenkomst Wat zie je in de klas, waarbij je denkt: dit zou door dyslexie

Nadere informatie

Brochure Montessori Academie

Brochure Montessori Academie Brochure Montessori Academie 2016-2017 De Montessori Academie is een onderdeel van het Montessori Kenniscentrum. Vanuit de Montessori Academie wordt jaarlijks een aantal cursussen aangeboden. In deze brochure

Nadere informatie

Cursus Rekenspecialist. Amarantis derde bijeenkomst 2 november 2010

Cursus Rekenspecialist. Amarantis derde bijeenkomst 2 november 2010 Cursus Rekenspecialist Amarantis derde bijeenkomst 2 november 2010 Didactische tip Begin de les met een bericht uit de krant Doel: laten zien dat er bij het lezen van berichten gerekend moet worden Varianten:

Nadere informatie

Voorwoord. Veel succes met de schrijftraining! Amsterdam, februari 2012. Freek Bakker Joke Olie. 6 Voorwoord

Voorwoord. Veel succes met de schrijftraining! Amsterdam, februari 2012. Freek Bakker Joke Olie. 6 Voorwoord Voorwoord Schrijven op B2 is een takenboek dat hulp biedt bij de training in het schrijven van korte en langere teksten in het Nederlands, die geschreven moeten worden op het Staatsexamen NT2 II. Schrijven

Nadere informatie

Plan van Aanpak. en Edutrainers samen op weg. Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016

Plan van Aanpak. <naam school> en Edutrainers samen op weg. Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016 Plan van Aanpak en samen op weg Versie: 151027 EXPEDITIE 2015-2016 De Expeditie Er gaan 85 docenten samen op pad. Doel: De docenten en leerlingen ervaren dat de inzet van ICT een meerwaarde

Nadere informatie

Vierdaagse training voor vertrouwenspersonen in het onderwijs EEN STEVIGE BASIS

Vierdaagse training voor vertrouwenspersonen in het onderwijs EEN STEVIGE BASIS Vierdaagse training voor vertrouwenspersonen in het onderwijs EEN STEVIGE BASIS Werkt u als interne of externe vertrouwenspersoon in het onderwijs (po, vo of bve) en wilt u: zorgvuldig omgaan met meldingen

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

Producten en prijzen 2016 GPS Engels

Producten en prijzen 2016 GPS Engels Volwassen en Eigentijds Producten en prijzen 2016 Volwassen en Eigentijds 1 Mei 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Maak kennis met... 3 Opbouw en inhoud van... 4 Gebruik voor de docent... 6 Lineair

Nadere informatie

Ontwikkelingen in afstudeerrichtingen lerarenopleidingen HAN ILS. 13 april 2016

Ontwikkelingen in afstudeerrichtingen lerarenopleidingen HAN ILS. 13 april 2016 Ontwikkelingen in afstudeerrichtingen lerarenopleidingen HAN ILS 13 april 2016 Het komende uurtje... 14.15-14.35 uur Implementatie afstudeerrichtingen HAN ILS 14.35 14.45 uur Uitwisseling 14.45-15.05 uur

Nadere informatie

2015 In nauw overleg met docenten Nederlands en experts wordt het vernieuwend lesmateriaal vertaald naar een vernieuwende, didactische leerlijn.

2015 In nauw overleg met docenten Nederlands en experts wordt het vernieuwend lesmateriaal vertaald naar een vernieuwende, didactische leerlijn. Het vak Nederlands Historie 2013 Malmberg voert veel gesprekken met docenten Nederlands havo en vwo bovenbouw en besluit om andere lesmethode te gaan ontwikkelen dan de huidige traditionele lesmethodes.

Nadere informatie

15 16 Evaluatie Docentencursus Zuyd, juni Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

15 16 Evaluatie Docentencursus Zuyd, juni Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 15 16 Evaluatie Docentencursus Zuyd, juni 2016 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Geef bij de onderstaande stellingen aan of u ermee zeer mee oneens/oneens/eens/zeer mee eens bent, dan wel neutraal

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

Flitsbijeenkomst Steunpunt Taal en Rekenen (10 februari 2012) Handreiking Referentiekader mvt. Van Raamwerk tot Handreiking

Flitsbijeenkomst Steunpunt Taal en Rekenen (10 februari 2012) Handreiking Referentiekader mvt. Van Raamwerk tot Handreiking Flitsbijeenkomst Steunpunt Taal en Rekenen (10 februari 2012) Handreiking Referentiekader mvt Van Raamwerk tot Handreiking Hoe zat het ook alweer? Nieuwe Kwalificatieprofielen voor het mbo in 2004 Mét

Nadere informatie

(registeropleiding Post-HBO)

(registeropleiding Post-HBO) De coördinator Taal Kenniscentrum de Kempel Deurneseweg 11 5709 AH Helmond 0492-514400 Helga van de Ven h.ven@kempel.nl De coördinator Taal Kenniscenter de Kempel 2016 (registeropleiding Post-HBO) 1 De

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april 2016 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Geef bij de onderstaande stellingen aan of u ermee zeer mee oneens/oneens/eens/zeer mee eens bent, dan wel

Nadere informatie

Met 30 leerlingen tegelijk aan het spreken!

Met 30 leerlingen tegelijk aan het spreken! Met 30 leerlingen tegelijk aan het spreken! 19 maart 2016 Johan Keijzer info@johankeijzer.nl Naam Datum Programma: Repertoire aan werkvormen uitbreiden uitvoeren +reflectie Spreek- /Gespreksvaardigheid:

Nadere informatie

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK

ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK ONDERWIJSONTWIKKELING - ACTIVERENDE DIDACTIEK Iedereen heeft er de mond van vol: Het beste uit de leerling halen Recht doen aan verschillen van leerlingen Naast kennis en vaardigheden, aandacht voor het

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Vestigingsmanager groothandel IBS niveau opleiding: 4 opleidingsduur:,5 Crebocode: 9494 Dossiercode: 22146 Dossierjaar: 2012 Leerweg:

Nadere informatie

Leer bij de Alliance. frans. La Haye. September -> December 2017

Leer bij de Alliance. frans. La Haye. September -> December 2017 September -> December 2017 frans Leer bij de Alliance La Haye Over ons E-learning CURSUS MET CERTIFICAAT De Alliance Française Den Haag De Alliance Française Den Haag is een onafhankelijke stichting zonder

Nadere informatie

Conferenties en trainingen 2015 Voortgezet onderwijs

Conferenties en trainingen 2015 Voortgezet onderwijs CPS Academie Conferenties en trainingen 2015 Voortgezet onderwijs Meer informatie en aanmelden: www.cps.nl/academie Conferenties en trainingen 2015 Voortgezet onderwijs Excellente leraar 05-02-15 Effectief

Nadere informatie

De Taalbrug: 2F van vmbo naar mbo. De doorlopende leerlijn Nederlands

De Taalbrug: 2F van vmbo naar mbo. De doorlopende leerlijn Nederlands Hoe motiveer je docenten om mee te doen? Hoe beoordeel je de vaardigheden? Hoe maak je de beschrijvingen van het rapport Over de drempels met taal werkbaar? Hoe zorg je ervoor dat leerlingen betrokken

Nadere informatie

Regels en ruimte. Vertaalslag generiek deel B en specifiek deel C

Regels en ruimte. Vertaalslag generiek deel B en specifiek deel C Regels en ruimte Vertaalslag generiek deel B en specifiek deel C Steunpunt taal en rekenen 8 oktober 2012 Programma 1. Efficiëntie. 2. Voorgeschiedenis. 3. Zadkine breed taal-en-rekenbeleid. 4. Invoering

Nadere informatie

AANBOD. Theorielessen (vakleer) Studenten krijgen voorbeelden van passend taalgebruik in de beroepspraktijk, zoals in een klachtgesprek of offerte.

AANBOD. Theorielessen (vakleer) Studenten krijgen voorbeelden van passend taalgebruik in de beroepspraktijk, zoals in een klachtgesprek of offerte. AANBOD Theorielessen (vakleer) Studenten krijgen voorbeelden van passend taalgebruik in de beroepspraktijk, zoals in een klachtgesprek of offerte. ACTIE Theorielessen (vakleer) Verzamel voorbeelden van

Nadere informatie

- 1 - Gelet op de artikelen 3, vijfde lid en 19, vijfde lid, van het Examen- en Kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB;

- 1 - Gelet op de artikelen 3, vijfde lid en 19, vijfde lid, van het Examen- en Kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB; - 1 - Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van..., nr. MBO/524955, houdende vaststelling onderdelen gedeeltelijke centrale examinering voor het examenonderdeel Nederlandse taal

Nadere informatie

TOA. Hét toetsinstrument voor efficiënt taal- en rekenonderwijs. instellingsexamen. voortgangs toetsen. voortgangs toetsen. diagnostische examentoets

TOA. Hét toetsinstrument voor efficiënt taal- en rekenonderwijs. instellingsexamen. voortgangs toetsen. voortgangs toetsen. diagnostische examentoets TOA Hét toetsinstrument voor efficiënt taal- en rekenonderwijs diagnostische examentoets instellingsexamen voortgangs toetsen voortgangs toetsen voortgangs toetsen 1 INTAKE 0-meting als startpunt voor

Nadere informatie

Inleiding 4. Engels in het basisonderwijs 5. Words&Birds een verrijking van de les, een verbreding van de wereld 6. Wat is Words&Birds?

Inleiding 4. Engels in het basisonderwijs 5. Words&Birds een verrijking van de les, een verbreding van de wereld 6. Wat is Words&Birds? Inleiding 4 Engels in het basisonderwijs 5 Words&Birds een verrijking van de les, een verbreding van de wereld 6 Wat is Words&Birds? 6 Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van Words&Birds? 6 Met welk

Nadere informatie

Inspiratie en professionalisering binnen het kleuteronderwijs. workshopaanbod

Inspiratie en professionalisering binnen het kleuteronderwijs. workshopaanbod Inspiratie en professionalisering binnen het kleuteronderwijs workshopaanbod 2017-2018 In de kleuterklas wordt de basis gelegd voor de ontwikkeling van elk kind. Investeer daarom in de kwaliteit van het

Nadere informatie

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL Kom naar het groene lyceum WWW.GROENEWELLE.NL SCHOOLJAAR 15/16 DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO Ondernemend onderwijs voor slimme doeners in een groene omgeving. Dat is Het Groene Lyceum van De Groene Welle.

Nadere informatie

Rekencursus - entree. Bijeenkomst 1 2 november 2017 Vincent Jonker Monica Wijers

Rekencursus - entree. Bijeenkomst 1 2 november 2017 Vincent Jonker Monica Wijers Rekencursus - entree Bijeenkomst 1 2 november 2017 Vincent Jonker Monica Wijers 0 Kennismaking Deelnemers Abdel Achahchah Halima Bardaa Stephanie Bottse Miguel Fernandez Anja Grootscholten Bouchra Jaddioui

Nadere informatie

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Ben je een betrokken leidinggevende, docent, trainer of coach die (aankomend) pedagogisch medewerkers wil stimuleren om de belangrijkste pedagogische vaardigheden

Nadere informatie

[DIA MET TITEL+COVER HIER]

[DIA MET TITEL+COVER HIER] [DIA MET TITEL+COVER HIER] Bijeenkomst 1 Beter schrijven in alle vakken Programma Aanleiding Schrijven in fasen Oriëntatiefase Opdrachtfase Schrijffase Revisiefase en publicatiefase (bijeenkomst 2) Voorwerk

Nadere informatie

Lambrecht Spijkerboer 12 oktober 17

Lambrecht Spijkerboer 12 oktober 17 Lambrecht Spijkerboer STA@Lambrechtspijkerboer.nl 12 oktober 17 De leerling in beeld Waarom eigenlijk toetsen? Wat wil je van de leerlingen weten? En wat willen de leerlingen van jou weten?... 4 vragen

Nadere informatie

Zomerschool ROC van Twente

Zomerschool ROC van Twente 2014 Zomerschool ROC van Twente College voor Educatie ROC van Twente 27-3-2014 INHOUD aanleiding... 2 opzet zomercursussen... 3 programma zomercursussen... 4 financieel... 5 Pagina 1 AANLEIDING Het ROC

Nadere informatie

De lessen. In de onderstaande tabel staan de vakken die worden gegeven in het Engels: Aantal lesuren

De lessen. In de onderstaande tabel staan de vakken die worden gegeven in het Engels: Aantal lesuren 2015-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Wat houdt de pilot tweetalig onderwijs op het Dollard College in?... 3 De lessen... 3 Device... 4 Taalvaardigheid... 4 Internationalisering... 5 Kosten... 5 Bevorderingsnormen...

Nadere informatie

Belang van taal bij overstap mbo - hbo

Belang van taal bij overstap mbo - hbo Belang van taal bij overstap mbo - hbo Workshop conferentie Steunpunt taal en rekenen mbo 9 december 2015 Hella Kroon h.kroon@aps.nl Alie Kammenga a.kammenga@aps.nl Naam Datum maak alvast verbinding met

Nadere informatie

Beleid huiswerk/hulpwerk t Speel-Kwartier

Beleid huiswerk/hulpwerk t Speel-Kwartier Beleid huiswerk/ t Speel-Kwartier 2015-2016 Dit beleid is geschreven vanuit de visie van t Speel-Kwartier. Dit beleid ondersteunt ons bij het bereiken van ons onderwijskundig doel; Kinderen begeleiden

Nadere informatie

Training Teamleiderschap

Training Teamleiderschap Training Teamleiderschap Versterk uw rol als boegbeeld van uw team In vier dagen een effectief Teamleider Training Teamleiderschap U bent als teamleider het boegbeeld van uw team. Uw teamleden verwachten

Nadere informatie

Beroepsstandaarden docent Nederlands

Beroepsstandaarden docent Nederlands De Beroepsstandaarden en Registratie in het Talenonderwijs (BiT) zijn ontwikkeld in opdracht van Levende Talen en in afstemming met het SBL. De beroepsstandaarden in dit document zijn uitgewerkt door een

Nadere informatie

Ronde 2. Taal als instrument in de stage. Referenties. Noten. 1. Onzichtbare Taaltaken

Ronde 2. Taal als instrument in de stage. Referenties. Noten. 1. Onzichtbare Taaltaken DRIEËNTWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS en gezamenlijke methodiekontwikkeling kunnen introduceren in het beroepsonderwijs. Er ligt hier een belangrijke, niet altijd eenvoudige, maar wel heel

Nadere informatie

De effecten van extra taallessen op de taalvaardigheid van mbo-studenten

De effecten van extra taallessen op de taalvaardigheid van mbo-studenten 3 De effecten van extra taallessen op de taalvaardigheid van mbo-studenten Roos Scharten & Andrea Netten Expertisecentrum Nederlands Sander Gerritsen & Sonny Kuijpers Centraal Planbureau Welke strategieën

Nadere informatie

Duits in het MBO: Deutsch für den Beruf. Inleiding Servicedocument Keuzedelen Duits in de beroepscontext

Duits in het MBO: Deutsch für den Beruf. Inleiding Servicedocument Keuzedelen Duits in de beroepscontext Duits in het MBO: Deutsch für den Beruf Inleiding Servicedocument Keuzedelen Duits in de beroepscontext 1 Inleiding Dit onderwijsmodel is ontwikkeld op basis van de strategische doelstellingen van het

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Aansluiten op de beroepspraktijk met het nieuwe Taalblokken Nederlands en Engels. Middels blended learning en flipping the classroom.

Aansluiten op de beroepspraktijk met het nieuwe Taalblokken Nederlands en Engels. Middels blended learning en flipping the classroom. Aansluiten op de beroepspraktijk met het nieuwe Taalblokken Nederlands en Engels. Middels blended learning en flipping the classroom. Jean-Paul Kokkeler Methodespecialist Malmberg MBO jeanpaul.kokkeler@malmberg.nl

Nadere informatie

Leerlingen beter leren schrijven

Leerlingen beter leren schrijven Leerlingen beter leren schrijven en zelf minder nakijken Naam Datum Marieken Pronk, m.pronk@aps.nl 23 januari 2015 Start Wanneer heeft u voor het laatst iets geschreven? Waar liep u toen tegen aan? Hoe

Nadere informatie

Joanne van Emmerik & Marianne Driessen 24 mei 2012 VAN MBO NAAR HBO?

Joanne van Emmerik & Marianne Driessen 24 mei 2012 VAN MBO NAAR HBO? Joanne van Emmerik & Marianne Driessen 24 mei 2012 KANSRIJKE DOORSTROOM VAN MBO NAAR HBO? Inhoud Achtergrond onderzoek Methode Versant Pro Speaking & Writing Resultaten Discussie De cijfers: instroom in

Nadere informatie

Verantwoording gebruik leerlijnen

Verantwoording gebruik leerlijnen Verantwoording gebruik leerlijnen In de praktijk blijkt dat er onder de deelnemers van Samenscholing.nu die direct met elkaar te maken hebben behoefte bestaat om de ontwikkeling van de beroepsvaardigheden

Nadere informatie

Taal- en rekenbeleid. Acties op vier niveaus

Taal- en rekenbeleid. Acties op vier niveaus Taal- en rekenbeleid Acties op vier niveaus Doorkijk anno maart 2013 De zes schakels TOA Intake taalbewust docent Intensivering rekenen Visie Taal- en rekenbeleid volgen Acties 2013-2014 De zes schakels

Nadere informatie

Succesvol Veranderingen Realiseren

Succesvol Veranderingen Realiseren Training Succesvol Veranderingen Realiseren Effectief resultaten boeken door de kern aan te pakken. Training Succesvol veranderingen realiseren ph advies Organisaties kunnen niet bloeien zonder verandering,

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Niveau 4 3 Jaar Crebocode : 90500 Dossiercode : 22163 Dossierjaar : 2012 Leerweg

Nadere informatie

Kooske Franken Gerard Derksen

Kooske Franken Gerard Derksen Kooske Franken Gerard Derksen Waarvoor doen we het? http://www.wathebjijeraan.nl/ Gemaakt door studenten van het Albeda College. Introductie Kenniscentrum Taal en Rekenen Albeda College Rotterdam Scholingsaanbod

Nadere informatie

Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X

Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X Samenvatting en aanbevelingen van het onderzoek onderwijs & ICT voor School X Inleiding School X is een talentschool (mensgericht) vanuit de invalshoek dat leerlingen die hun talent benutten beter presteren

Nadere informatie

Taalbeleidsplan College Den Hulster Venlo

Taalbeleidsplan College Den Hulster Venlo College Den Hulster, Venlo Taalbeleidsplan College Den Hulster Venlo 2013-2015 Elke docent is taaldocent! Martens, Julia Schroijen, Ronald Inhoud 1.1 De school als organisatie... 2 1.1a Leerlingenpopulatie...

Nadere informatie

Een doorlopende leeslijn voor elke leerling. Alle facetten van leesontwikkeling in het voortgezet onderwijs belicht

Een doorlopende leeslijn voor elke leerling. Alle facetten van leesontwikkeling in het voortgezet onderwijs belicht 2. Taalonderwijs van 12-18 Ronde 5 Regine Bots CED-Groep, Unit VO-BVE, Rotterdam Contact: r.bots@cedgroep.nl 2 Een doorlopende leeslijn voor elke leerling. Alle facetten van leesontwikkeling in het voortgezet

Nadere informatie

Hedendaagse. Onderwijs. Hoofdbrekens. 13 uitdagingen voor het onderwijs van nu...

Hedendaagse. Onderwijs. Hoofdbrekens. 13 uitdagingen voor het onderwijs van nu... Hedendaagse Onderwijs Hoofdbrekens 13 uitdagingen voor het onderwijs van nu... Omgaan met verschillen In één klas zitten leerlingen met uiteenlopende kennisniveaus, interesses en ervaringen. Docenten willen

Nadere informatie