Werkgevers kiezen voor Gispen Huiswerk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkgevers kiezen voor Gispen Huiswerk"

Transcriptie

1

2

3 Werkgevers kiezen voor Gispen Huiswerk Gispen Huiswerk is de ideale partner voor werkgevers die hun medewerkers onder optimale omstandigheden ook thuis willen laten werken. Gispen Huiswerk biedt alle denkbare service om het nieuwe thuiswerken tot een succes te maken. Gispen Huiswerk informeert over de fiscale voordelen, arbowetgeving en aanvullende regelgeving. Wij dragen zorg voor ontwerp en inrichting van de ideale thuiswerkplek: functioneel, ergonomisch verantwoord en aangenaam. Desgewenst inclusief installatie. Oververtollig kantoormeubilair kan gerevitaliseerd worden en bij medewerkers thuis een tweede leven krijgen. Ook voor een beveiligde ICT omgeving thuis, die aansluit op het bedrijfsnetwerk zijn er diverse mogelijkheden. Gispen Huiswerk zorgt er voor dat thuiswerken echt werkt. Onder de best denkbare omstandigheden. A better Life at Work. Ook bij uw medewerkers thuis.

4

5 Gispen Huiswerk en de 7 lessen om van je woon een werkomgeving te maken. LES #1 Huiswerk is bij Gispen lekker thuiswerken. Je gaat minder naar kantoor en doet meer vanuit huis. Zie je de voordelen al? Dag file! Dag reistijd! Dag stress! En aan het einde van de dag méér resultaat. LES #2 Huiswerk is goed voor je gezondheid. Als je maar wel voor een prettige en ergonomische werkplek gaat. Ken je de Arbo-richtlijnen? Of het belang van afwisseling in houding? Het kan allemaal, gewoon bij jou thuis. LES #3 Huiswerk biedt financiële voordelen. Elke vijf jaar mag de werkgever 1815,- onbelast vergoeden. Ga je twee dagen thuis werken? Dan blijft de reiskostenvergoeding toch gelijk. Zowel werknemer als werkgever profiteren. Vraag Gispen maar. LES #4 Huiswerk komt van twee kanten. Werknemer en werkgever sluiten samen een thuiswerkovereenkomst. Daarin krijg je toestemming en maak je afspraken. Hulp nodig? Gispen helpt! Alle documenten kan je zo bij ons opvragen. LES #5 Huiswerk vraagt om beveiliging. Geen lampen en sirenes, maar wel een gesloten ICT-systeem. Jouw werk en de informatie op het bedrijfsnetwerk zijn immers vertrouwelijk. Bij Gispen weten we er alles van. We brengen je in contact met de specialisten. LES #6 Huiswerk is duurzaam. Gaat je werkgever verhuizen of verbouwen? Vernieuw dan je thuiswerkplek. Bladen, frames en accessoires zijn allemaal inwisselbaar. Laat je bestaande werkplek via Gispen revitaliseren, of geef hem op een andere manier een nieuw leven. Hergebruik waar het kan. LES #7 Huiswerk is zo te regelen. Je persoonlijke werkplek stel je zelf samen in de Gispen-webshop. En binnen enkele weken staat ie kant en klaar in huis. Of wil je het liever eerst zien? Check dan één van de Gispen-verkooppunten.

6 Organisaties moeten flexibeler zijn in het tijd- en plaatsgebonden werken (HNW). Ook moeten organisaties thuiswerken makkelijker maken. Sociaal Economische Raad

7 Les #1 Wat zijn de succesfactoren van Het Nieuwe Werken en thuiswerken? Gispen bestaat 95 jaar. Met de visie A better life at work creëert en realiseert Gispen al jaren de best denkbare werkomgevingen, ook voor thuis. Ging voorheen alle aandacht uit naar de optimale werkplek op kantoor, nu verschuift deze door Het Nieuwe Werken van kantoor naar thuis. Volgens Danielle Dubbel, directeur van de Arbeidsrechtfabriek: Werkgevers zorgen echter nog te weinig voor een goede thuiswerkplek voor hun werknemers. Zij zijn zich onvoldoende bewust van de mogelijkheden en verplichtingen (zorgplicht) die de Arbowet met zich meebrengt wanneer personeel thuis werkt. Terwijl volgens de Nationale Enquete Arbeidsomstandigheden 15,2% van de Nederlandse werknemers thuis werkt. Dat is ongeveer 1 miljoen werknemers. Minder dan 20% van deze thuiswerkers krijgt een vergoeding of advies bij deze thuiswerkplek. (Mastrigt ea, 2011). Mobiliteit Het mobiliteitsprobleem (dagelijkse file) vermindert aanzienlijk door HNW. Even iets privé regelen wordt door de flexibele indeling van de werktijden makkelijker. Een beetje ziek zijn of een probleem thuis hebben hoeft niet meteen te leiden tot een ziekmelding. Geen file, dus ook geen onnodige stress en tijdverlies. Afleiding in een druk kantoor kan vermeden worden en er kan geconcentreerder worden gewerkt. Productiviteit Tegenwoordig hebben we letterlijk en figuurlijk alle middelen in huis om vanuit elke plek te kunnen werken en communiceren. Toch menen velen dat zij niet zonder directe leiding tot productiviteit kunnen komen. Het tegendeel blijkt waar. Natuurlijk moeten er momenten van persoonlijk overleg zijn, maar onderzoeken wijzen uit dat werknemers om allerlei redenen vanuit een telewerkplek beter renderen. Uit onderzoek blijkt dat de productiviteit gemiddeld juist met 15 à 20% toeneemt. Het goede aan HNW is dat managers hun medewerkers het vertrouwen geven dat zij in de door hen zelf bepaalde tijd en tempo hun werk goed afleveren. Een dergelijk vertrouwen prikkelt ons brein in positieve zin en daarom willen we ons werk goed doen. Het ziekteverzuim neemt hierdoor zelfs af (33% tot 50%). Daarnaast blijkt dat 64% een verbeterde privé/werk-balans heeft en 51% zich hierdoor meer relaxed voelt (ipass Mobiel Workforce Report 2011). Duurzaam De stichting Natuur en Milieu lanceerde afgelopen jaar samen met het bedrijfsleven en het door de overheid opgezette Platform Slim Werken Slim Reizen, een campagne om Het Nieuwe Werken onder de aandacht te brengen. Het Nieuwe Werken is goed voor mensen, bedrijven en het milieu, stelt Olof van der Gaag van Natuur en Milieu Aantrekkelijk werkgeverschap Niet alleen technologische en economische innovatie zijn van groot belang om Nederland als kennisland verder te brengen. Sociale innovatie zal steeds belangrijker worden in een periode waarin veel ouderen met pensioen gaan. Gezocht zal dan ook moeten worden naar gekwalificeerde werknemers waarbij talentontwikkeling en aantrekkelijk werkgeverschap bovenaan staan. Besparing Door plaats en tijd onafhankelijk te gaan werken is een besparing van zo n 30% op vierkante meters mogelijk. Het nieuwe werken scheelt miljarden 7 november 2011 UTRECHT - Het nieuwe werken kan de Nederlandse samenleving jaarlijks miljarden euro opleveren. Dat zit hem vooral in het terugdringen van de reistijd, blijkt uit onderzoek van adviesbureau PwC naar de economische effecten van het nieuwe werken, dat maandag in Utrecht is gepresenteerd. Als in procent van de beroepsbevolking een dag per week thuis zou werken, levert dat jaarlijks bijna 2 miljard euro op. Werkt 20 procent 2 dagen per week thuis, dan loopt dat op tot bijna 3 miljard euro. Het aantal auto s op de weg neemt dan met per werkdag af. Dat betekent minder files, minder luchtverontreiniging en minder verkeersslachtoffers. Ook voor bedrijven is het nieuwe werken voordelig. De productiviteit en de efficiency stijgen en de kosten voor kantoorruimte lopen terug. (bron:

8 Les #2 Hoe zit het met de Arbo-richtlijnen? Van de thuiswerkers beschikt 40% niet over ergonomische hulpmiddelen voor een gezonde houding en meer comfort. Dit blijkt uit het feit dat medewerkers vaak niet op de hoogte zijn van de risico s. Het ontbreken van kennis met betrekking tot ergonomische mogelijkheden die de werkplek aanzienlijk kunnen verbeteren, kan leiden tot arbeidsconflicten wanneer de werknemer ziek wordt. Werkgevers zijn zich onvoldoende bewust dat voor de thuiswerkplek dezelfde arbeidsvoorwaarden en bedrijfsregels gelden als op het kantoor. Van wetgeving naar HNW De thuiswerkplek moet volgens ergonomische beginselen worden ingericht. De werkgever kan middelen ter beschikking stellen voor de inrichting van de thuiswerkplek, die voorkomen dat medewerkers te lang of op verkeerde wijze werken. Controle op werk- en rusttijden bij HNW is beperkter. Om die reden is het raadzaam om binnen het kader van de wet duidelijke, schriftelijk vastgelegde afspraken te maken met werknemers over werk- en rusttijden. Ook thuis geldt: een goed ingerichte werkruimte helpt gezondheidsklachten voorkomen. Verantwoording werkgever (bron: kenniscentrum werk&vervoer) De werkgever is volgens de arbowet verantwoordelijk voor: > een veilige en gezonde werkplek voor de werknemer. > de inrichting van de thuiswerkplek volgens ergonomische principes. Dit is vastgelegd in het Arbeidsomstandighedenbesluit. > inventarisatie en evaluatie van risico s. > voorlichting over arbeidsrisico s en maatregelen om deze risico s te beperken. De wetgeving kent vooral algemene regels betreffende arbowetgeving. Hierdoor is er geen eenduidige norm die aangeeft wanneer u uw verantwoordelijkheid voldoende heeft ingevuld. Dit is bovendien maatwerk en afhankelijk van hoe HNW vorm krijgt in uw organisatie. Het is belangrijk dat u voor zichzelf kunt verantwoorden dat u de zorgplicht goed invult. Zorgplicht De zorgplicht dient door de werkgever ruim te worden uitgelegd. Onder arbeidsplaats wordt verstaan iedere plaats die in verband met het verrichten van arbeid wordt of pleegt te worden gebruikt. Dit impliceert dat allerlei beleidsverplichtingen en normatieve bepalingen onverkort gelden, los van de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Werkgevers zijn zich onvoldoende bewust van de verplichtingen die de Arbowet met zich meebrengt wanneer personeel thuiswerkt. Danielle Dubbel, directeur Arbeidsrechtfabriek

9 Ergonomisch verantwoord compleet functioneel 27 oktober 2011 Goed bericht! Wijzigingen Arbobesluit: thuis- en telewerken Staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de arboregels voor thuis- en telewerken per 1 juli 2012 versoepelen. Er komt een ruimere definitie van thuiswerken om belemmeringen voor Het Nieuwe Werken weg te nemen. De regels voor het werken op andere plaatsen dan een woning zoals internetcafés worden hierdoor minder strikt. Eerder heeft u in het bericht Versoepelde arboregels voor thuiswerkers kunnen lezen dat de huidige Arbowet nog te weinig is afgestemd op het plaats- en tijdonafhankelijk werken. Onlangs liet staatssecretaris De Krom in een brief aan de Tweede Kamer (pdf) weten dat het Arbobesluit op twee punten wordt aangepast: Voor de wettelijke definitie van thuiswerken, sluit de staatssecretaris aan bij de Europese regels die door de Internationale Arbeidsorganisatie ILO in Verdrag 177 zijn vastgelegd. Dat betekent dat ook voor andere (tele)werkplekken dan de thuiswerkplek straks soepelere arboregels gelden. Voor deze werkplekken hoeft u niet te voldoen aan de eisen die in hoofdstuk 3 van het Arbobesluit, Inrichting arbeidsplaatsen staan. Onduidelijke bepalingen en begrippen in het Arbobesluit over telewerken, worden in lijn gebracht met de huidige stand van zaken op ICT-gebied. Registratie van werk- en rusttijden. De zorgplicht voor de werkgever blijft bij het telewerken wel in stand. U blijft dus gewoon aansprakelijk als een werknemer een ongeval krijgt op de werkplek en u niet aan de zorgplicht heeft voldaan. Daarnaast bent u op grond van de Arbeidstijdenwet verplicht om een registratie bij te houden van de werk- en rusttijden van uw werknemers. Aan thuis- en telewerkers kunt u vragen om dit zelf te registreren. Bron:

10 Als in procent van de beroepsbevolking een dag per week thuis zou werken, zou dat de Nederlandse samenleving jaarlijks bijna twee miljard euro aan baten opleveren. Bij twee dagen per week thuiswerken loopt dit op tot bijna drie miljard. Dat concludeert PWC Les #3 Hoe zit het financieel? Is het fiscaal aantrekkelijk? Onbelaste vergoeding en cafetaria systeem Wanneer werknemers één of meerdere dagen per week thuis werken gedurende normale werktijden, mag de werkgever eenmaal in de vijf jaar een onbelaste vergoeding geven. Deze vergoeding voor de werkplek bedraagt maximaal incl. btw. De telewerkplek kan als doel opgenomen worden in het zg. cafetariasysteem. Dit biedt de mogelijkheid, zij het indirect, om de thuiswerkplek onbelast te vergoeden. Wanneer gekozen wordt voor verruilen, dan komt dit voor de werknemer neer op een eenmalige salarisverbetering van 4 tot 7%. Uitgesmeerd over vijf jaar betekent dit een jaarlijkse verbetering van ongeveer 1%, naast de al genoemde voordelen van het thuiswerken zelf. Net zoals dat het geval was bij een computer en nog steeds is voor de fiets, wordt een brutolooncomponent verruild voor een onbelaste vergoeding. Door het inleveren van verlofuren wordt een aanmerkelijk financieel voordeel gecreëerd, terwijl het de werkgever niets extra kost. Thuiswerken met behoud van reiskostenvergoeding Als de werknemer niet altijd naar zijn vaste arbeidsplaats reist, is een vaste reiskostenvergoeding toch mogelijk. Als uitgangspunt geldt een aantal van 214 werkdagen per jaar en een maximale onbelaste kilometervergoeding van 0,19. Deze vaste reiskostenvergoeding is toegestaan als de werknemer op minstens 128 dagen per kalenderjaar naar de vaste arbeidsplaats reist (3/5 * 214 = 128). Dat betekent dat de werknemer tot twee dagen per week kan thuiswerken met behoud van de onbelaste vaste reiskostenvergoeding. Soms moet dit aantal van 214 en 128 naar evenredigheid aangepast worden. > De werknemer werkt minder dan vijf dagen per week. > De dienstbetrekking begint of eindigt in de loop van het kalenderjaar. > De reisafstand wijzigt (bijvoorbeeld door een verhuizing). > Werkgever stopt met vaste reiskostenvergoeding. Sterker nog: werkgeverslasten kunnen erdoor omlaag! De vergoeding van is geen vergoeding voor vijf jaar, maar mag slechts een keer in de vijf jaar worden verstrekt. Met andere woorden, wanneer de werknemer na een jaar niet meer aan de voorwaarden van de regeling voldoet, hoeft deze niet een evenredig deel van de onbelaste vergoeding terug te betalen. Investeringsaftrek Interessant voor bedrijven en in het bijzonder voor de eenmanszaak is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Deze geldt wanneer in een jaar voor meer dan en minder dan wordt geïnvesteerd. Er kan dan gebruik gemaakt worden van deze aftrekpost. De hoogte van het percentage hangt af van de hoogte van de investeringen. Hoe hoger de investeringen, hoe lager de aftrekpost, vandaar ook kleinschaligheid.

11 De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek komt boven op de standaard aftrekpost van de gemaakte kosten en is dus geen vervangende aftrekpost. De tarieven Investering hoger dan Maar minder dan Aftrek % % (minus 7.56% van het bedrag dat boven de gaat) Nieuwe werkkostenregeling Sinds 1 januari 2011 geldt een nieuwe regeling: de werkkostenregeling (WKR). Door deze regeling kan maximaal 1,4% van het totale fiscale loon (de vrije ruimte ) besteed worden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor werknemers. Daarnaast kunnen bepaalde zaken onbelast vergoed of verstrekt blijven worden door gerichte vrijstellingen toe te passen. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%. De werkkostenregeling komt in de plaats van de huidige regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Gebruik maken van de werkkostenregeling is nog niet verplicht. Tot en met 2013 mag per jaar opnieuw gekozen worden voor de werkkostenregeling, of voor de oude regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Na 2013 geldt de werkkostenregeling voor alle werkgevers.

12 Door HNW steken arbeidsconflicten steeds vaker de kop op. Werkgevers vergeten namelijk dat voor de thuiswerkplek dezelfde arbeidsvoorwaarden en bedrijfsregels gelden als op de werkvloer. mkbservicedesk.nl

13 Les #4 Hoe zit het administratief? Welke stappen zijn belangrijk? Instructierecht Het Nederlandse arbeidsrecht regelt de verhouding tussen werkgever en werknemer. De gezagsverhouding die uit de arbeidsovereenkomst voortvloeit, impliceert het instructierecht van de werkgever. Hiermee wordt in beginsel bepaald waar de werknemer werkt. Als de situatie thuis is, moet dat in redelijkheid van de werknemer kunnen worden gevergd. Het instructierecht wordt beperkt door eisen van goed werkgeverschap en door eventuele contractuele afspraken. Het eenzijdig wijzigingsbeding, dat vaak in een overeenkomst wordt opgenomen, geeft de werkgever de mogelijkheid HNW op te leggen, tenzij legitieme belangen van de werknemer zich daartegen verzetten. Ook zonder een wijzigingsbeding heeft de werknemer de verplichting redelijke verzoeken tot wijziging van de werkomstandigheden te aanvaarden. Protocol Het gaat er om dat de werkgever een aantal eenvoudige basiszaken regelt. Zo dient de werkgever, al dan niet samen met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging, een kort protocol op te stellen waarin afspraken worden gemaakt over thuiswerken. Dit zijn afspraken over bijvoorbeeld de bereikbaarheid van medewerkers, maar ook over de eisen aan de inrichting van de thuiswerkplek en de manier waarop de werkgever de thuiswerkplekken controleert. Een dergelijk protocol kan in de algemene arbeidsvoorwaardenregeling of in het personeelshandboek worden opgenomen. Thuiswerkovereenkomst Daarnaast dient de werknemer een gedagtekende thuiswerkovereenkomst te ondertekenen. In dit contract naam, adres van de werknemer, tevens de dag of dagen in de week waarop de werknemer in de werkruimte thuis werkt. Ook verklaart de werknemer dat de werkplek voldoet aan de eisen en dat hij controle van de werkplek toestaat. Het contract moet in de loonadministratie worden bewaard. Bij kleine ondernemingen zonder OR of personeelsvertegenwoordiging, volstaat een dergelijke aanvullende thuiswerkovereenkomst. Checklist Ten slotte is het verstandig om de werknemer een zogenaamde Arbo checklist (gebaseerd op Inventarisatie & Evaluatie) over zijn thuiswerkplek te laten invullen. Vraag of de medewerker ook een foto maakt van zijn werkplek thuis. Zo heb je de situatie zwart op wit en kun je treffende maatregelen nemen als nog niet alles in orde is. Controle In de thuiswerkovereenkomst moet ook een bepaling staan dat de werkgever of de arbodienst het recht heeft om de werkplek aan huis van de werknemer te controleren. Ontbreekt een dergelijke bepaling dan kan een werknemer op grond van privacywetgeving de toegang tot zijn huis weigeren. Richard Ouwerling, Pellicaan advocaten NV (bron: mkbservicedesk.nl)

14 Vergaderen via videoconferencing leidt tot hogere medewerkerbetrokkenheid, besparingen op huisvestingskosten en energieverbruik. Daarnaast verminderen de reistijd en CO2-uitstoot.

15 Les #5 Is het mogelijk om op een beveiligde manier gebruik te maken van het bedrijfsnetwerk? Juist bij HNW is het gebruik van ICT en hulpmiddelen erg belangrijk om tijd en plaats onafhankelijk te kunnen werken. Alle relevante informatie om je werk te kunnen doen moet eenvoudig beschikbaar zijn. Daarnaast is het handig om te kunnen zien of je collega s beschikbaar zijn. Gispen Huiswerk weet dat een beveiligde en een stabiele verbinding hierbij essentieel zijn. Je werk en de informatie op het bedrijfsnetwerk zijn immers vertrouwelijk. Gispen werkt samen met een aantal gerenommeerde partners, waaronder Strict, KPN en Imtech, om van ICT in de thuiswerkomgeving een succes te maken. De markt in beeld De wereld van de ICT verandert snel. In Nederland daalde de verkoop van PC s bijvoorbeeld met 13% door het gebruik van tablets en smartphones (Gartner 17 augustus 2011). Door deze ontwikkelingen gaan manieren van werken er ook anders uitzien. Van alle grotere organisaties gebruikt 40% al tablets. Er wordt door 80% van de bedrijven in 2012 meer geld aan draadloze services uitgegeven dan gebudgetteerd (Gartner 17 augustus 2011). In 2013 voorspelt IDC (International Data Corporation) dat 56% van de corporate mobile devices privé zal worden aangeschaft. gebruik. Niet alleen ontstaat hierdoor meer keuzevrijheid, er wordt ook voorkomen dat iedereen met dubbele apparatuur rondloopt. BYOD CYOD Volledig eigen keuze Beperkte keuzevrijheid Privé aanschaf Cafetariamodel Un-managed of managed device Wel / geen eigen bijdrage Zakelijk gebruik wel of niet vergoed Managed device Self service / usergroups Zakelijk abonnement Privégebruik fair use policy Afspraken met fiscus Split billing Klanttevredenheid en loyaliteit door BYOD 45% van de early adapters merkt dat de klanttevredenheid en loyaliteit omhoog gaan zodra medewerkers hun eigen apparatuur op de werkvloer mogen gebruiken. Kosten van ICT-support en trainingskosten worden lager. (bron IDC&CA Technologies) Productiviteit van mobiele werkers Van de mobiele werkers (laptop, netbook, tablet, smartphone, GSM) ziet het dagelijkse werkpatroon er als volgt uit: > 38% werkt voordat zij naar het werk gaan > 25% werkt tijdens woon-werkverkeer > 7% werkt tijdens de lunch > 37% werkt s nachts > 75% werkt meer uren als gevolg van de toegenomen flexibiliteit, waardoor ze productiever en efficiënter zijn (55% werkt > 10 uren extra per week) > 64% heeft een verbeterde privé/werk balans (51% voelt zich hierdoor meer relaxed) Keuzes Kies je als organisatie voor BYOD (Bring Your Own Device), of kies je voor CYOD (Choose Your Own Device)? Bring Your Own Device is een nieuwe duurzame ontwikkeling die is ontstaan doordat veel werknemers privé al apparatuur hebben die geschikt is voor zakelijk

16 Als 20 procent van de beroepsbevolking twee dagen per week thuis werkt, vermindert het aantal auto s op de weg met per werkdag. PWC Les #6 Gispen Huiswerk is duurzaam. Revitaliseren is mogelijk. Gispen Huiswerk is inrichter van een zo duurzaam mogelijke thuiswerkomgeving. Doel is om vanuit onze deskundigheid, samen met onze opdrachtgevers en partners, de optimale thuiswerkomgeving te ontwerpen, te maken, te beheren én verantwoord retour te nemen. Niet voor niets is Gispen gekozen tot groenste bedrijf van Nederland (Telegraaf Top 100 Groene Bedrijven Award 2010). Bij verbouwing, verhuizing en/of reductie van m 2 is het mogelijk werkplekken te vernieuwen en/of te revitaliseren. Bladen, frames en accessoires zijn allemaal inwisselbaar. Alle materialen die niet meer nodig zijn, kunnen door Gispen Huiswerk retour genomen worden. Er kan dan gekozen worden voor een nieuwe externe bestemming voor de werkplekken, recyclen of revitaliseren. De gerevitaliseerde werkplekken zijn eventueel uit te rusten met duurzame bladen en vervolgens kunnen deze werkplekken bij de medewerkers thuis worden afgeleverd. Duurzaam, zonder dat het organisaties belast, al of niet voorzien van een Groene Kaart. Gispen Groene Kaart Is de milieueffect rapportage die Gispen aan de opdrachtgever verstrekt. Het geeft organisaties volledig inzicht in de verdere levensloop en/of recycling van retourgenomen meubilair, ICT en andere goederen. Financieel verantwoord, minimale milieubelasting, maximaal duurzaam. Verder betekent thuiswerken natuurlijk minder reizen, minder uitstoot en daardoor beter voor het milieu. Denk Groen. Denk Duurzaam. Denk Gispen.

17 Groenste bedrijven beloond Woensdag 30 mrt 2011 AMSTERDAM Groener dan groen! Gispen heeft De Telegraaf top 100 Groene Bedrijven Award 2010 in de wacht gesleept. De grote glazen groene T is voor algemeen directeur Peter Veer (rechts) een bevestiging voor de duurzame weg die de kantoorinrichter is ingeslagen. Zijn Koninklijke Hoogheid prins Carlos de Bourbon de Parma (midden), het jurylid dat de trofee uitreikte, prees het bedrijf om zijn duurzame producten. Andere winnaars zijn afvaldienstverlener Van Gansewinkel (Frank Janssen, tweede van links), Cultuur- en Congrescentrum Antropia (Waronne Elbers, tweede van rechts) en online biologische supermarkt Ruud Maaz (Devi van Huijstee, links). Bron:

18 Hier gaat weer een vrachtwagen met Gispen Thuiswerkplekken, vakkundig afgeleverd, geïnstalleerd en geïnstrueerd door één van onze medewerkers

19 Les #7 Binnen enkele weken werkklaar in huis en te koop via onze verkooppunten of de webshop. Gispen Huiswerk is te verkrijgen via de webshop en via onze verkooppunten in Den Haag, Utrecht, Culemborg en Groningen. Met deze verkooppunten hebben we een landelijke dekking. De collectie van Gispen Huiswerk is snel leverbaar. Via de webshop is het mogelijk om een eigen ingang voor een bedrijf te creëren. Op deze manier is het mogelijk een eigen assortiment samen te stellen uit de collectie van Gispen Huiswerk. Gispen Huiswerk ontzorgt het Facilitair bedrijf/hr/p&o/finance door maatwerk te leveren voor o.a.: > Klantspecifieke invulling van de webshop. > Specifieke prijzen voor het afgesproken assortiment. > Aangepaste betalingsregeling en facturatie rechtstreeks naar de eigen organisatie indien gewenst. > Beschikbaar stellen benodigde documenten: arbo-eisen, arbo-checklist, afspraken structureel telewerken, aanvraagformulier telewerken. > Administratieve afhandeling indien gewenst. Servicepakketten van Gispen Huiswerk HW - A Centrale aflevering van het product bij het bedrijf. HW - B Aflevering per medewerker met installatie en instructie. HW - C Idem pakket B + administratieve afhandeling. Uw bedrijfs logo Uw specifieke prijzen Uw geselecteerde assortiment Neem voor aanvullend deskundig interieur of product advies contact op met een medewerker van Gispen The Store

20 Thuis: de ideale werkplek Geen file, geen tijdverlies, geen stress. Wie kiest voor thuiswerken, kiest voor kwaliteit en efficiency. En voor de ideale werkplek. Thuis even iets voor je werk doen aan de eettafel is iets anders dan thuiswerken. De optimale thuiswerkplek is inspirerend, ergonomisch verantwoord en functioneel. En vooral ook aangenaam. Zodat je met plezier werkt. Waarom zou je met minder genoegen nemen? Gispen ontwerpt en maakt al bijna 100 jaar de best denkbare inrichtingen. Met Gispen Huiswerk maakt dé meest innovatieve inrichter zich nu ook sterk voor de best denkbare thuiswerkplek. Gispen Huiswerk biedt een compleet en doordacht assortiment aan meubilair en accessoires om thuis de optimale werkplek in te richten. Stijlvol design, onderscheidende vormgeving en duurzaam. Snel leverbaar, desgewenst voor u geïnstalleerd. Gispen Huiswerk. A better Life at Work. Ook thuis.

21 Gispen Huiswerk Assortiment Bureau s & tafels Alle werkplekken maken deel uit van de collectie van Gispen en zijn van Nederlands Fabrikaat. De collectie is functioneel en maakt aangenaam thuiswerken mogelijk. Gispen Atlas Gispen Divide Gispen TM Gispen IC

22 Bureau s & tafels Gispen Mydesk Bureaustoelen Bureaustoelen dragen bij aan goed zitten. Zeker als ze ergonomisch verantwoord zijn, prettig aanvoelen en werkhouding stimuleren. De Gispen collectie is gebaseerd op deze gedachten. Gispen Omnis Basic Interstuhl Campos Herman Miller Setu Herman Miller SAYL Gispen Omnis Pro met autofit Herman Miller Mirra

23 Opbergen Gispen Meta Gispen Ladeblok Verlichting Kelvin Led 2 Softy The Binic Studio Ilse lamp Icono Het complete assortiment van Gispen Huiswerk kunt u vinden op

24 Gispen Huiswerk Postbus AA Culemborg E W

Telewerken. Een product van De Unie

Telewerken. Een product van De Unie Telewerken Een product van De Unie Inhoud Inhoud 3 Voorwoord 5 1 Telewerken in opkomst 6 1.1 Inleiding 6 1.2 Wat is telewerken? 6 2 Voordelen en aandachtspunten 8 2.1 Wat zijn de voordelen van telewerken?

Nadere informatie

Thuiswerken, een optie? Rechten en plichten van thuiswerkers

Thuiswerken, een optie? Rechten en plichten van thuiswerkers orde in zaken orde in zaken Thuiswerken, een optie? Rechten en plichten van thuiswerkers Inleiding Het FNV heeft recent laten onderzoeken dat 68% van de werknemers nooit thuis werkt, terwijl een op de

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Content arbocatalogus Het Nieuwe Werken

Content arbocatalogus Het Nieuwe Werken Content arbocatalogus Het Nieuwe Werken Oktober 2012 Oktober 2013: update stand der techniek en links aanpassen Verbond van Verzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland, FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en

Nadere informatie

Meer tijd- en plaatsonafhankelijk werken: kansen en barrières. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid KiM

Meer tijd- en plaatsonafhankelijk werken: kansen en barrières. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid KiM Meer tijd- en plaatsonafhankelijk werken: kansen en barrières Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid KiM Inhoudsopgave Samenvatting 5 1 Aanleiding en aanpak 10 1.1 Aanleiding 10 1.2 Onderzoeksvraag 11

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

DE WERKKOSTENREGELING Hoogste tijd voor actie!

DE WERKKOSTENREGELING Hoogste tijd voor actie! DE WERKKOSTENREGELING Hoogste tijd voor actie! 2 De werkkostenregeling, hoogste tijd voor actie! De werkkostenregeling, hoogste tijd voor actie! 3 INLEIDING DE WERKKOSTENREGELING 2014 EN 2015 De in 2011

Nadere informatie

Dossier Het Nieuwe Werken

Dossier Het Nieuwe Werken Dossier Het Nieuwe Werken Opgesteld door: Marion van den Wittenboer Diny van Faassen Joost Kam Janine Molier Reviewer: Drs. Merle Blok (onderzoeker en projectleider op het gebied van HNW bij TNO) 7 december

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie

Vereniging van Openbare Bibliotheken. Werkkostenregeling in de Bibliotheek Handreiking WKR

Vereniging van Openbare Bibliotheken. Werkkostenregeling in de Bibliotheek Handreiking WKR Vereniging van Openbare Bibliotheken Werkkostenregeling in de Bibliotheek Handreiking WKR Werkkostenregeling in de Bibliotheek Handreiking Den Haag, december 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Algemeen

Nadere informatie

Meer doen in minder tijd? Zo doe je dat!

Meer doen in minder tijd? Zo doe je dat! Meer doen in minder tijd? Zo doe je dat! Werken waar en wanneer jou het uitkomt. Dat klinkt goed, en het is nog slim ook! Want je bent het productiefst op de momenten dat jij je het lekkerste voelt. En

Nadere informatie

Wegwijzer Werkkosten. adp.nl. HR. Payroll. Benefits.

Wegwijzer Werkkosten. adp.nl. HR. Payroll. Benefits. Wegwijzer Werkkosten adp.nl HR. Payroll. Benefits. Inleiding Tot 2011 kenden we in Nederland een wirwar van regels voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. De regels waren niet altijd even helder

Nadere informatie

dit Is een bijlage bij dagblad de TeLegraaf. de INHOud VaN deze bijlage VaLT NIeT ONder de redactionele VeraNTWOOrdeLijkHeId

dit Is een bijlage bij dagblad de TeLegraaf. de INHOud VaN deze bijlage VaLT NIeT ONder de redactionele VeraNTWOOrdeLijkHeId dit Is een bijlage bij dagblad de TeLegraaf. de INHOud VaN deze bijlage VaLT NIeT ONder de redactionele VeraNTWOOrdeLijkHeId Het Nieuwe Werken & ICT Het belang van goede tools, de trends en de beveiliging

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

COLLECTIEF OVERLEG BIJ INDIVIDUEEL

COLLECTIEF OVERLEG BIJ INDIVIDUEEL COLLECTIEF OVERLEG BIJ INDIVIDUEEL ROOSTEREN Overleg: de sleutel tot succes Individueel roosteren is een vorm van organiseren waarbij overleg centraal staat. Primair is dat het overleg tussen leidinggevende

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in de zorg

Het Nieuwe Werken in de zorg Goed voor People, Planet en Profit? Onderzoek t.b.v. de Week van het Nieuwe Werken November 2012 2 Inhoud Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 13 2 De zorg en het Nieuwe Werken 17 2.1 Wat is het Nieuwe

Nadere informatie

2punt0. Individueel roosteren. Is uw organisatie klaar voor de nieuwe generatie werknemers? Kansen voor werkgevers en werknemers

2punt0. Individueel roosteren. Is uw organisatie klaar voor de nieuwe generatie werknemers? Kansen voor werkgevers en werknemers 2punt0 Individueel roosteren Kansen voor werkgevers en werknemers Is uw organisatie klaar voor de nieuwe generatie werknemers? Sijas P. Akkerman (redactie), Betty van der Roest en Steven Marshall Colofon

Nadere informatie

Gezond bedrijf. Erwin Metselaar. Psyche ALTIJD BROOD OP DE PLANK. Passend Werken. War for talent. Waar werkgever en werknemer elkaar vinden

Gezond bedrijf. Erwin Metselaar. Psyche ALTIJD BROOD OP DE PLANK. Passend Werken. War for talent. Waar werkgever en werknemer elkaar vinden Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Gezond bedrijf Waar werkgever en werknemer elkaar vinden maart 2013 Psyche

Nadere informatie

PENSIOEN EN VERZEKEREN

PENSIOEN EN VERZEKEREN PENSIOEN EN VERZEKEREN oktober 2014 Pensioen, een ingewikkelde materie? pagina 5 Niets zo veranderlijk als het pensioen pagina 6 Nieuw: minder kosten, meer pensioen! pagina 11 Gaat Witteveen III u geld

Nadere informatie

Werkkosten en werknemers

Werkkosten en werknemers Werkkosten en werknemers de werkkostenregeling voor werknemers en or-leden FNV Bouw bestaat uit FNV Afbouw & Onderhoud, FNV Bouw & Infra, FNV Meubel & Hout en FNV Woondiensten en neemt deel aan FNV Waterbouw

Nadere informatie

GCC Personal Printers Printwerk met visie. Forum Het Nieuwe Werken voorbij. Fenexpo Viert eerste lustrum. Coverstory: Nationaal

GCC Personal Printers Printwerk met visie. Forum Het Nieuwe Werken voorbij. Fenexpo Viert eerste lustrum. Coverstory: Nationaal Dit document wordt u aangeboden door: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX klik hier voor meer artikelen rivierenland regionaal zakenmagazine

Nadere informatie

DGA in de Pocket. Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben

DGA in de Pocket. Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben Kennisdocument DGA in de Pocket Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u meerdere petten op: niet alleen bent u directeur en aandeelhouder, maar ook

Nadere informatie

HANDBOEK HET NIEUWE WERKEN

HANDBOEK HET NIEUWE WERKEN HANDBOEK HET NIEUWE WERKEN EDITIE 3 R.W. Bladder Bladder.nl Foto s met dank aan http://www.freedigitalphotos.net/ Foto op omslag en vorige pagina: Image: jscreationzs / FreeDigitalPhotos.net http://www.freedigitalphotos.net/images/view_photog.php?photogid=1152

Nadere informatie

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 1 Inhoudsopgave In verbinding 1 Organisatie in beweging 3 Ontwikkeling van onze mensen 7 Goed werkgeverschap 11 Collectief en individueel 15 Mobiliteit

Nadere informatie

& boon. info &boon. Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

& boon. info &boon. Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011

Werkkostenregeling 2011 accountants & belastingadviseurs Colofon Uitgever: SRA T 030 656 60 60 info@sra.nl www.sra.nl Auteur: Mr. L. Bource Vormgeving: Forms Broker 2010, SRA. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2014-2015

Werkkostenregeling 2014-2015 Werkkostenregeling 2014-2015 DRV Accountants & Adviseurs 1-10-2014 Inhoud Inhoud...2 Verplichte ingangsdatum 1 januari 2015!...3 De werkkostenregeling...3 Indeling vergoedingen en verstrekkingen...4 Schema:

Nadere informatie

MKB Nieuwsbrief Oktober 2014

MKB Nieuwsbrief Oktober 2014 MKB Nieuwsbrief Oktober 2014 1. De werkkostenregeling wordt per 2015 aangepast en vereenvoudigd Hierbij sturen wij u onze MKB Nieuwsbrief. In deze uitgave besteden wij aandacht aan: 1. De werkkostenregeling

Nadere informatie