Werkgevers kiezen voor Gispen Huiswerk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Werkgevers kiezen voor Gispen Huiswerk"

Transcriptie

1

2

3 Werkgevers kiezen voor Gispen Huiswerk Gispen Huiswerk is de ideale partner voor werkgevers die hun medewerkers onder optimale omstandigheden ook thuis willen laten werken. Gispen Huiswerk biedt alle denkbare service om het nieuwe thuiswerken tot een succes te maken. Gispen Huiswerk informeert over de fiscale voordelen, arbowetgeving en aanvullende regelgeving. Wij dragen zorg voor ontwerp en inrichting van de ideale thuiswerkplek: functioneel, ergonomisch verantwoord en aangenaam. Desgewenst inclusief installatie. Oververtollig kantoormeubilair kan gerevitaliseerd worden en bij medewerkers thuis een tweede leven krijgen. Ook voor een beveiligde ICT omgeving thuis, die aansluit op het bedrijfsnetwerk zijn er diverse mogelijkheden. Gispen Huiswerk zorgt er voor dat thuiswerken echt werkt. Onder de best denkbare omstandigheden. A better Life at Work. Ook bij uw medewerkers thuis.

4

5 Gispen Huiswerk en de 7 lessen om van je woon een werkomgeving te maken. LES #1 Huiswerk is bij Gispen lekker thuiswerken. Je gaat minder naar kantoor en doet meer vanuit huis. Zie je de voordelen al? Dag file! Dag reistijd! Dag stress! En aan het einde van de dag méér resultaat. LES #2 Huiswerk is goed voor je gezondheid. Als je maar wel voor een prettige en ergonomische werkplek gaat. Ken je de Arbo-richtlijnen? Of het belang van afwisseling in houding? Het kan allemaal, gewoon bij jou thuis. LES #3 Huiswerk biedt financiële voordelen. Elke vijf jaar mag de werkgever 1815,- onbelast vergoeden. Ga je twee dagen thuis werken? Dan blijft de reiskostenvergoeding toch gelijk. Zowel werknemer als werkgever profiteren. Vraag Gispen maar. LES #4 Huiswerk komt van twee kanten. Werknemer en werkgever sluiten samen een thuiswerkovereenkomst. Daarin krijg je toestemming en maak je afspraken. Hulp nodig? Gispen helpt! Alle documenten kan je zo bij ons opvragen. LES #5 Huiswerk vraagt om beveiliging. Geen lampen en sirenes, maar wel een gesloten ICT-systeem. Jouw werk en de informatie op het bedrijfsnetwerk zijn immers vertrouwelijk. Bij Gispen weten we er alles van. We brengen je in contact met de specialisten. LES #6 Huiswerk is duurzaam. Gaat je werkgever verhuizen of verbouwen? Vernieuw dan je thuiswerkplek. Bladen, frames en accessoires zijn allemaal inwisselbaar. Laat je bestaande werkplek via Gispen revitaliseren, of geef hem op een andere manier een nieuw leven. Hergebruik waar het kan. LES #7 Huiswerk is zo te regelen. Je persoonlijke werkplek stel je zelf samen in de Gispen-webshop. En binnen enkele weken staat ie kant en klaar in huis. Of wil je het liever eerst zien? Check dan één van de Gispen-verkooppunten.

6 Organisaties moeten flexibeler zijn in het tijd- en plaatsgebonden werken (HNW). Ook moeten organisaties thuiswerken makkelijker maken. Sociaal Economische Raad

7 Les #1 Wat zijn de succesfactoren van Het Nieuwe Werken en thuiswerken? Gispen bestaat 95 jaar. Met de visie A better life at work creëert en realiseert Gispen al jaren de best denkbare werkomgevingen, ook voor thuis. Ging voorheen alle aandacht uit naar de optimale werkplek op kantoor, nu verschuift deze door Het Nieuwe Werken van kantoor naar thuis. Volgens Danielle Dubbel, directeur van de Arbeidsrechtfabriek: Werkgevers zorgen echter nog te weinig voor een goede thuiswerkplek voor hun werknemers. Zij zijn zich onvoldoende bewust van de mogelijkheden en verplichtingen (zorgplicht) die de Arbowet met zich meebrengt wanneer personeel thuis werkt. Terwijl volgens de Nationale Enquete Arbeidsomstandigheden 15,2% van de Nederlandse werknemers thuis werkt. Dat is ongeveer 1 miljoen werknemers. Minder dan 20% van deze thuiswerkers krijgt een vergoeding of advies bij deze thuiswerkplek. (Mastrigt ea, 2011). Mobiliteit Het mobiliteitsprobleem (dagelijkse file) vermindert aanzienlijk door HNW. Even iets privé regelen wordt door de flexibele indeling van de werktijden makkelijker. Een beetje ziek zijn of een probleem thuis hebben hoeft niet meteen te leiden tot een ziekmelding. Geen file, dus ook geen onnodige stress en tijdverlies. Afleiding in een druk kantoor kan vermeden worden en er kan geconcentreerder worden gewerkt. Productiviteit Tegenwoordig hebben we letterlijk en figuurlijk alle middelen in huis om vanuit elke plek te kunnen werken en communiceren. Toch menen velen dat zij niet zonder directe leiding tot productiviteit kunnen komen. Het tegendeel blijkt waar. Natuurlijk moeten er momenten van persoonlijk overleg zijn, maar onderzoeken wijzen uit dat werknemers om allerlei redenen vanuit een telewerkplek beter renderen. Uit onderzoek blijkt dat de productiviteit gemiddeld juist met 15 à 20% toeneemt. Het goede aan HNW is dat managers hun medewerkers het vertrouwen geven dat zij in de door hen zelf bepaalde tijd en tempo hun werk goed afleveren. Een dergelijk vertrouwen prikkelt ons brein in positieve zin en daarom willen we ons werk goed doen. Het ziekteverzuim neemt hierdoor zelfs af (33% tot 50%). Daarnaast blijkt dat 64% een verbeterde privé/werk-balans heeft en 51% zich hierdoor meer relaxed voelt (ipass Mobiel Workforce Report 2011). Duurzaam De stichting Natuur en Milieu lanceerde afgelopen jaar samen met het bedrijfsleven en het door de overheid opgezette Platform Slim Werken Slim Reizen, een campagne om Het Nieuwe Werken onder de aandacht te brengen. Het Nieuwe Werken is goed voor mensen, bedrijven en het milieu, stelt Olof van der Gaag van Natuur en Milieu Aantrekkelijk werkgeverschap Niet alleen technologische en economische innovatie zijn van groot belang om Nederland als kennisland verder te brengen. Sociale innovatie zal steeds belangrijker worden in een periode waarin veel ouderen met pensioen gaan. Gezocht zal dan ook moeten worden naar gekwalificeerde werknemers waarbij talentontwikkeling en aantrekkelijk werkgeverschap bovenaan staan. Besparing Door plaats en tijd onafhankelijk te gaan werken is een besparing van zo n 30% op vierkante meters mogelijk. Het nieuwe werken scheelt miljarden 7 november 2011 UTRECHT - Het nieuwe werken kan de Nederlandse samenleving jaarlijks miljarden euro opleveren. Dat zit hem vooral in het terugdringen van de reistijd, blijkt uit onderzoek van adviesbureau PwC naar de economische effecten van het nieuwe werken, dat maandag in Utrecht is gepresenteerd. Als in procent van de beroepsbevolking een dag per week thuis zou werken, levert dat jaarlijks bijna 2 miljard euro op. Werkt 20 procent 2 dagen per week thuis, dan loopt dat op tot bijna 3 miljard euro. Het aantal auto s op de weg neemt dan met per werkdag af. Dat betekent minder files, minder luchtverontreiniging en minder verkeersslachtoffers. Ook voor bedrijven is het nieuwe werken voordelig. De productiviteit en de efficiency stijgen en de kosten voor kantoorruimte lopen terug. (bron:

8 Les #2 Hoe zit het met de Arbo-richtlijnen? Van de thuiswerkers beschikt 40% niet over ergonomische hulpmiddelen voor een gezonde houding en meer comfort. Dit blijkt uit het feit dat medewerkers vaak niet op de hoogte zijn van de risico s. Het ontbreken van kennis met betrekking tot ergonomische mogelijkheden die de werkplek aanzienlijk kunnen verbeteren, kan leiden tot arbeidsconflicten wanneer de werknemer ziek wordt. Werkgevers zijn zich onvoldoende bewust dat voor de thuiswerkplek dezelfde arbeidsvoorwaarden en bedrijfsregels gelden als op het kantoor. Van wetgeving naar HNW De thuiswerkplek moet volgens ergonomische beginselen worden ingericht. De werkgever kan middelen ter beschikking stellen voor de inrichting van de thuiswerkplek, die voorkomen dat medewerkers te lang of op verkeerde wijze werken. Controle op werk- en rusttijden bij HNW is beperkter. Om die reden is het raadzaam om binnen het kader van de wet duidelijke, schriftelijk vastgelegde afspraken te maken met werknemers over werk- en rusttijden. Ook thuis geldt: een goed ingerichte werkruimte helpt gezondheidsklachten voorkomen. Verantwoording werkgever (bron: kenniscentrum werk&vervoer) De werkgever is volgens de arbowet verantwoordelijk voor: > een veilige en gezonde werkplek voor de werknemer. > de inrichting van de thuiswerkplek volgens ergonomische principes. Dit is vastgelegd in het Arbeidsomstandighedenbesluit. > inventarisatie en evaluatie van risico s. > voorlichting over arbeidsrisico s en maatregelen om deze risico s te beperken. De wetgeving kent vooral algemene regels betreffende arbowetgeving. Hierdoor is er geen eenduidige norm die aangeeft wanneer u uw verantwoordelijkheid voldoende heeft ingevuld. Dit is bovendien maatwerk en afhankelijk van hoe HNW vorm krijgt in uw organisatie. Het is belangrijk dat u voor zichzelf kunt verantwoorden dat u de zorgplicht goed invult. Zorgplicht De zorgplicht dient door de werkgever ruim te worden uitgelegd. Onder arbeidsplaats wordt verstaan iedere plaats die in verband met het verrichten van arbeid wordt of pleegt te worden gebruikt. Dit impliceert dat allerlei beleidsverplichtingen en normatieve bepalingen onverkort gelden, los van de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Werkgevers zijn zich onvoldoende bewust van de verplichtingen die de Arbowet met zich meebrengt wanneer personeel thuiswerkt. Danielle Dubbel, directeur Arbeidsrechtfabriek

9 Ergonomisch verantwoord compleet functioneel 27 oktober 2011 Goed bericht! Wijzigingen Arbobesluit: thuis- en telewerken Staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de arboregels voor thuis- en telewerken per 1 juli 2012 versoepelen. Er komt een ruimere definitie van thuiswerken om belemmeringen voor Het Nieuwe Werken weg te nemen. De regels voor het werken op andere plaatsen dan een woning zoals internetcafés worden hierdoor minder strikt. Eerder heeft u in het bericht Versoepelde arboregels voor thuiswerkers kunnen lezen dat de huidige Arbowet nog te weinig is afgestemd op het plaats- en tijdonafhankelijk werken. Onlangs liet staatssecretaris De Krom in een brief aan de Tweede Kamer (pdf) weten dat het Arbobesluit op twee punten wordt aangepast: Voor de wettelijke definitie van thuiswerken, sluit de staatssecretaris aan bij de Europese regels die door de Internationale Arbeidsorganisatie ILO in Verdrag 177 zijn vastgelegd. Dat betekent dat ook voor andere (tele)werkplekken dan de thuiswerkplek straks soepelere arboregels gelden. Voor deze werkplekken hoeft u niet te voldoen aan de eisen die in hoofdstuk 3 van het Arbobesluit, Inrichting arbeidsplaatsen staan. Onduidelijke bepalingen en begrippen in het Arbobesluit over telewerken, worden in lijn gebracht met de huidige stand van zaken op ICT-gebied. Registratie van werk- en rusttijden. De zorgplicht voor de werkgever blijft bij het telewerken wel in stand. U blijft dus gewoon aansprakelijk als een werknemer een ongeval krijgt op de werkplek en u niet aan de zorgplicht heeft voldaan. Daarnaast bent u op grond van de Arbeidstijdenwet verplicht om een registratie bij te houden van de werk- en rusttijden van uw werknemers. Aan thuis- en telewerkers kunt u vragen om dit zelf te registreren. Bron:

10 Als in procent van de beroepsbevolking een dag per week thuis zou werken, zou dat de Nederlandse samenleving jaarlijks bijna twee miljard euro aan baten opleveren. Bij twee dagen per week thuiswerken loopt dit op tot bijna drie miljard. Dat concludeert PWC Les #3 Hoe zit het financieel? Is het fiscaal aantrekkelijk? Onbelaste vergoeding en cafetaria systeem Wanneer werknemers één of meerdere dagen per week thuis werken gedurende normale werktijden, mag de werkgever eenmaal in de vijf jaar een onbelaste vergoeding geven. Deze vergoeding voor de werkplek bedraagt maximaal incl. btw. De telewerkplek kan als doel opgenomen worden in het zg. cafetariasysteem. Dit biedt de mogelijkheid, zij het indirect, om de thuiswerkplek onbelast te vergoeden. Wanneer gekozen wordt voor verruilen, dan komt dit voor de werknemer neer op een eenmalige salarisverbetering van 4 tot 7%. Uitgesmeerd over vijf jaar betekent dit een jaarlijkse verbetering van ongeveer 1%, naast de al genoemde voordelen van het thuiswerken zelf. Net zoals dat het geval was bij een computer en nog steeds is voor de fiets, wordt een brutolooncomponent verruild voor een onbelaste vergoeding. Door het inleveren van verlofuren wordt een aanmerkelijk financieel voordeel gecreëerd, terwijl het de werkgever niets extra kost. Thuiswerken met behoud van reiskostenvergoeding Als de werknemer niet altijd naar zijn vaste arbeidsplaats reist, is een vaste reiskostenvergoeding toch mogelijk. Als uitgangspunt geldt een aantal van 214 werkdagen per jaar en een maximale onbelaste kilometervergoeding van 0,19. Deze vaste reiskostenvergoeding is toegestaan als de werknemer op minstens 128 dagen per kalenderjaar naar de vaste arbeidsplaats reist (3/5 * 214 = 128). Dat betekent dat de werknemer tot twee dagen per week kan thuiswerken met behoud van de onbelaste vaste reiskostenvergoeding. Soms moet dit aantal van 214 en 128 naar evenredigheid aangepast worden. > De werknemer werkt minder dan vijf dagen per week. > De dienstbetrekking begint of eindigt in de loop van het kalenderjaar. > De reisafstand wijzigt (bijvoorbeeld door een verhuizing). > Werkgever stopt met vaste reiskostenvergoeding. Sterker nog: werkgeverslasten kunnen erdoor omlaag! De vergoeding van is geen vergoeding voor vijf jaar, maar mag slechts een keer in de vijf jaar worden verstrekt. Met andere woorden, wanneer de werknemer na een jaar niet meer aan de voorwaarden van de regeling voldoet, hoeft deze niet een evenredig deel van de onbelaste vergoeding terug te betalen. Investeringsaftrek Interessant voor bedrijven en in het bijzonder voor de eenmanszaak is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Deze geldt wanneer in een jaar voor meer dan en minder dan wordt geïnvesteerd. Er kan dan gebruik gemaakt worden van deze aftrekpost. De hoogte van het percentage hangt af van de hoogte van de investeringen. Hoe hoger de investeringen, hoe lager de aftrekpost, vandaar ook kleinschaligheid.

11 De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek komt boven op de standaard aftrekpost van de gemaakte kosten en is dus geen vervangende aftrekpost. De tarieven Investering hoger dan Maar minder dan Aftrek % % (minus 7.56% van het bedrag dat boven de gaat) Nieuwe werkkostenregeling Sinds 1 januari 2011 geldt een nieuwe regeling: de werkkostenregeling (WKR). Door deze regeling kan maximaal 1,4% van het totale fiscale loon (de vrije ruimte ) besteed worden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor werknemers. Daarnaast kunnen bepaalde zaken onbelast vergoed of verstrekt blijven worden door gerichte vrijstellingen toe te passen. Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%. De werkkostenregeling komt in de plaats van de huidige regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Gebruik maken van de werkkostenregeling is nog niet verplicht. Tot en met 2013 mag per jaar opnieuw gekozen worden voor de werkkostenregeling, of voor de oude regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Na 2013 geldt de werkkostenregeling voor alle werkgevers.

12 Door HNW steken arbeidsconflicten steeds vaker de kop op. Werkgevers vergeten namelijk dat voor de thuiswerkplek dezelfde arbeidsvoorwaarden en bedrijfsregels gelden als op de werkvloer. mkbservicedesk.nl

13 Les #4 Hoe zit het administratief? Welke stappen zijn belangrijk? Instructierecht Het Nederlandse arbeidsrecht regelt de verhouding tussen werkgever en werknemer. De gezagsverhouding die uit de arbeidsovereenkomst voortvloeit, impliceert het instructierecht van de werkgever. Hiermee wordt in beginsel bepaald waar de werknemer werkt. Als de situatie thuis is, moet dat in redelijkheid van de werknemer kunnen worden gevergd. Het instructierecht wordt beperkt door eisen van goed werkgeverschap en door eventuele contractuele afspraken. Het eenzijdig wijzigingsbeding, dat vaak in een overeenkomst wordt opgenomen, geeft de werkgever de mogelijkheid HNW op te leggen, tenzij legitieme belangen van de werknemer zich daartegen verzetten. Ook zonder een wijzigingsbeding heeft de werknemer de verplichting redelijke verzoeken tot wijziging van de werkomstandigheden te aanvaarden. Protocol Het gaat er om dat de werkgever een aantal eenvoudige basiszaken regelt. Zo dient de werkgever, al dan niet samen met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging, een kort protocol op te stellen waarin afspraken worden gemaakt over thuiswerken. Dit zijn afspraken over bijvoorbeeld de bereikbaarheid van medewerkers, maar ook over de eisen aan de inrichting van de thuiswerkplek en de manier waarop de werkgever de thuiswerkplekken controleert. Een dergelijk protocol kan in de algemene arbeidsvoorwaardenregeling of in het personeelshandboek worden opgenomen. Thuiswerkovereenkomst Daarnaast dient de werknemer een gedagtekende thuiswerkovereenkomst te ondertekenen. In dit contract naam, adres van de werknemer, tevens de dag of dagen in de week waarop de werknemer in de werkruimte thuis werkt. Ook verklaart de werknemer dat de werkplek voldoet aan de eisen en dat hij controle van de werkplek toestaat. Het contract moet in de loonadministratie worden bewaard. Bij kleine ondernemingen zonder OR of personeelsvertegenwoordiging, volstaat een dergelijke aanvullende thuiswerkovereenkomst. Checklist Ten slotte is het verstandig om de werknemer een zogenaamde Arbo checklist (gebaseerd op Inventarisatie & Evaluatie) over zijn thuiswerkplek te laten invullen. Vraag of de medewerker ook een foto maakt van zijn werkplek thuis. Zo heb je de situatie zwart op wit en kun je treffende maatregelen nemen als nog niet alles in orde is. Controle In de thuiswerkovereenkomst moet ook een bepaling staan dat de werkgever of de arbodienst het recht heeft om de werkplek aan huis van de werknemer te controleren. Ontbreekt een dergelijke bepaling dan kan een werknemer op grond van privacywetgeving de toegang tot zijn huis weigeren. Richard Ouwerling, Pellicaan advocaten NV (bron: mkbservicedesk.nl)

14 Vergaderen via videoconferencing leidt tot hogere medewerkerbetrokkenheid, besparingen op huisvestingskosten en energieverbruik. Daarnaast verminderen de reistijd en CO2-uitstoot.

15 Les #5 Is het mogelijk om op een beveiligde manier gebruik te maken van het bedrijfsnetwerk? Juist bij HNW is het gebruik van ICT en hulpmiddelen erg belangrijk om tijd en plaats onafhankelijk te kunnen werken. Alle relevante informatie om je werk te kunnen doen moet eenvoudig beschikbaar zijn. Daarnaast is het handig om te kunnen zien of je collega s beschikbaar zijn. Gispen Huiswerk weet dat een beveiligde en een stabiele verbinding hierbij essentieel zijn. Je werk en de informatie op het bedrijfsnetwerk zijn immers vertrouwelijk. Gispen werkt samen met een aantal gerenommeerde partners, waaronder Strict, KPN en Imtech, om van ICT in de thuiswerkomgeving een succes te maken. De markt in beeld De wereld van de ICT verandert snel. In Nederland daalde de verkoop van PC s bijvoorbeeld met 13% door het gebruik van tablets en smartphones (Gartner 17 augustus 2011). Door deze ontwikkelingen gaan manieren van werken er ook anders uitzien. Van alle grotere organisaties gebruikt 40% al tablets. Er wordt door 80% van de bedrijven in 2012 meer geld aan draadloze services uitgegeven dan gebudgetteerd (Gartner 17 augustus 2011). In 2013 voorspelt IDC (International Data Corporation) dat 56% van de corporate mobile devices privé zal worden aangeschaft. gebruik. Niet alleen ontstaat hierdoor meer keuzevrijheid, er wordt ook voorkomen dat iedereen met dubbele apparatuur rondloopt. BYOD CYOD Volledig eigen keuze Beperkte keuzevrijheid Privé aanschaf Cafetariamodel Un-managed of managed device Wel / geen eigen bijdrage Zakelijk gebruik wel of niet vergoed Managed device Self service / usergroups Zakelijk abonnement Privégebruik fair use policy Afspraken met fiscus Split billing Klanttevredenheid en loyaliteit door BYOD 45% van de early adapters merkt dat de klanttevredenheid en loyaliteit omhoog gaan zodra medewerkers hun eigen apparatuur op de werkvloer mogen gebruiken. Kosten van ICT-support en trainingskosten worden lager. (bron IDC&CA Technologies) Productiviteit van mobiele werkers Van de mobiele werkers (laptop, netbook, tablet, smartphone, GSM) ziet het dagelijkse werkpatroon er als volgt uit: > 38% werkt voordat zij naar het werk gaan > 25% werkt tijdens woon-werkverkeer > 7% werkt tijdens de lunch > 37% werkt s nachts > 75% werkt meer uren als gevolg van de toegenomen flexibiliteit, waardoor ze productiever en efficiënter zijn (55% werkt > 10 uren extra per week) > 64% heeft een verbeterde privé/werk balans (51% voelt zich hierdoor meer relaxed) Keuzes Kies je als organisatie voor BYOD (Bring Your Own Device), of kies je voor CYOD (Choose Your Own Device)? Bring Your Own Device is een nieuwe duurzame ontwikkeling die is ontstaan doordat veel werknemers privé al apparatuur hebben die geschikt is voor zakelijk

16 Als 20 procent van de beroepsbevolking twee dagen per week thuis werkt, vermindert het aantal auto s op de weg met per werkdag. PWC Les #6 Gispen Huiswerk is duurzaam. Revitaliseren is mogelijk. Gispen Huiswerk is inrichter van een zo duurzaam mogelijke thuiswerkomgeving. Doel is om vanuit onze deskundigheid, samen met onze opdrachtgevers en partners, de optimale thuiswerkomgeving te ontwerpen, te maken, te beheren én verantwoord retour te nemen. Niet voor niets is Gispen gekozen tot groenste bedrijf van Nederland (Telegraaf Top 100 Groene Bedrijven Award 2010). Bij verbouwing, verhuizing en/of reductie van m 2 is het mogelijk werkplekken te vernieuwen en/of te revitaliseren. Bladen, frames en accessoires zijn allemaal inwisselbaar. Alle materialen die niet meer nodig zijn, kunnen door Gispen Huiswerk retour genomen worden. Er kan dan gekozen worden voor een nieuwe externe bestemming voor de werkplekken, recyclen of revitaliseren. De gerevitaliseerde werkplekken zijn eventueel uit te rusten met duurzame bladen en vervolgens kunnen deze werkplekken bij de medewerkers thuis worden afgeleverd. Duurzaam, zonder dat het organisaties belast, al of niet voorzien van een Groene Kaart. Gispen Groene Kaart Is de milieueffect rapportage die Gispen aan de opdrachtgever verstrekt. Het geeft organisaties volledig inzicht in de verdere levensloop en/of recycling van retourgenomen meubilair, ICT en andere goederen. Financieel verantwoord, minimale milieubelasting, maximaal duurzaam. Verder betekent thuiswerken natuurlijk minder reizen, minder uitstoot en daardoor beter voor het milieu. Denk Groen. Denk Duurzaam. Denk Gispen.

17 Groenste bedrijven beloond Woensdag 30 mrt 2011 AMSTERDAM Groener dan groen! Gispen heeft De Telegraaf top 100 Groene Bedrijven Award 2010 in de wacht gesleept. De grote glazen groene T is voor algemeen directeur Peter Veer (rechts) een bevestiging voor de duurzame weg die de kantoorinrichter is ingeslagen. Zijn Koninklijke Hoogheid prins Carlos de Bourbon de Parma (midden), het jurylid dat de trofee uitreikte, prees het bedrijf om zijn duurzame producten. Andere winnaars zijn afvaldienstverlener Van Gansewinkel (Frank Janssen, tweede van links), Cultuur- en Congrescentrum Antropia (Waronne Elbers, tweede van rechts) en online biologische supermarkt Ruud Maaz (Devi van Huijstee, links). Bron:

18 Hier gaat weer een vrachtwagen met Gispen Thuiswerkplekken, vakkundig afgeleverd, geïnstalleerd en geïnstrueerd door één van onze medewerkers

19 Les #7 Binnen enkele weken werkklaar in huis en te koop via onze verkooppunten of de webshop. Gispen Huiswerk is te verkrijgen via de webshop en via onze verkooppunten in Den Haag, Utrecht, Culemborg en Groningen. Met deze verkooppunten hebben we een landelijke dekking. De collectie van Gispen Huiswerk is snel leverbaar. Via de webshop is het mogelijk om een eigen ingang voor een bedrijf te creëren. Op deze manier is het mogelijk een eigen assortiment samen te stellen uit de collectie van Gispen Huiswerk. Gispen Huiswerk ontzorgt het Facilitair bedrijf/hr/p&o/finance door maatwerk te leveren voor o.a.: > Klantspecifieke invulling van de webshop. > Specifieke prijzen voor het afgesproken assortiment. > Aangepaste betalingsregeling en facturatie rechtstreeks naar de eigen organisatie indien gewenst. > Beschikbaar stellen benodigde documenten: arbo-eisen, arbo-checklist, afspraken structureel telewerken, aanvraagformulier telewerken. > Administratieve afhandeling indien gewenst. Servicepakketten van Gispen Huiswerk HW - A Centrale aflevering van het product bij het bedrijf. HW - B Aflevering per medewerker met installatie en instructie. HW - C Idem pakket B + administratieve afhandeling. Uw bedrijfs logo Uw specifieke prijzen Uw geselecteerde assortiment Neem voor aanvullend deskundig interieur of product advies contact op met een medewerker van Gispen The Store

20 Thuis: de ideale werkplek Geen file, geen tijdverlies, geen stress. Wie kiest voor thuiswerken, kiest voor kwaliteit en efficiency. En voor de ideale werkplek. Thuis even iets voor je werk doen aan de eettafel is iets anders dan thuiswerken. De optimale thuiswerkplek is inspirerend, ergonomisch verantwoord en functioneel. En vooral ook aangenaam. Zodat je met plezier werkt. Waarom zou je met minder genoegen nemen? Gispen ontwerpt en maakt al bijna 100 jaar de best denkbare inrichtingen. Met Gispen Huiswerk maakt dé meest innovatieve inrichter zich nu ook sterk voor de best denkbare thuiswerkplek. Gispen Huiswerk biedt een compleet en doordacht assortiment aan meubilair en accessoires om thuis de optimale werkplek in te richten. Stijlvol design, onderscheidende vormgeving en duurzaam. Snel leverbaar, desgewenst voor u geïnstalleerd. Gispen Huiswerk. A better Life at Work. Ook thuis.

21 Gispen Huiswerk Assortiment Bureau s & tafels Alle werkplekken maken deel uit van de collectie van Gispen en zijn van Nederlands Fabrikaat. De collectie is functioneel en maakt aangenaam thuiswerken mogelijk. Gispen Atlas Gispen Divide Gispen TM Gispen IC

22 Bureau s & tafels Gispen Mydesk Bureaustoelen Bureaustoelen dragen bij aan goed zitten. Zeker als ze ergonomisch verantwoord zijn, prettig aanvoelen en werkhouding stimuleren. De Gispen collectie is gebaseerd op deze gedachten. Gispen Omnis Basic Interstuhl Campos Herman Miller Setu Herman Miller SAYL Gispen Omnis Pro met autofit Herman Miller Mirra

23 Opbergen Gispen Meta Gispen Ladeblok Verlichting Kelvin Led 2 Softy The Binic Studio Ilse lamp Icono Het complete assortiment van Gispen Huiswerk kunt u vinden op

24 Gispen Huiswerk Postbus AA Culemborg E W

CHECKLIST TELEWERKEN Werkzaamheden Voorwaarden en faciliteiten Telewerkovereenkomst Nota Bene

CHECKLIST TELEWERKEN Werkzaamheden Voorwaarden en faciliteiten Telewerkovereenkomst Nota Bene CHECKLIST TELEWERKEN Deze checklist biedt een aantal die behulpzaam zijn bij de invoering van telewerken binnen de arbeidsorganisatie. Werkzaamheden er zijn werkzaamheden die geschikt zijn voor telewerk:

Nadere informatie

Juridische aspecten bij BYOD

Juridische aspecten bij BYOD 28 juni 2012 Juridische aspecten bij BYOD Seminar BYOD: employee IT outsourcing? Joost Linnemann joost.linnemann@kvdl.nl welke juridische issues spelen dan? arbeidsrechtelijk / afspraken met de medewerker

Nadere informatie

De weg naar een Bring Your Own Device Beleid. IT Culinair Oktober 2012

De weg naar een Bring Your Own Device Beleid. IT Culinair Oktober 2012 De weg naar een Bring Your Own Device Beleid. IT Culinair Oktober 2012 René Voortwist Adviseur Ictivity Begeleidt organisaties bij veranderings-trajecten in ICT omgevingen. Begeleidt relaties, bij het

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Nieuwe regels onbelaste vergoedingen

Werkkostenregeling. Nieuwe regels onbelaste vergoedingen Werkkostenregeling Nieuwe regels onbelaste vergoedingen Werkkostenregeling: Wat? De vergoedingen en verstrekkingen worden belast bij de werkgever tegen een eindheffingtarief van: 80% tenzij het gaat om:

Nadere informatie

Adviesregeling Telewerken CAO Jeugdzorg

Adviesregeling Telewerken CAO Jeugdzorg Adviesregeling Telewerken CAO Jeugdzorg Een telewerker is een werknemer die gedurende tenminste twintig procent van de werktijd buiten het kantoor (dus niet noodzakelijk thuis) werkt, gebruikmakend van

Nadere informatie

Hoe blijf je er gezond bij?

Hoe blijf je er gezond bij? Het Nieuwe Werken Hoe blijf je er gezond bij? Aandachtspunten bij een verantwoorde introductie W&V-64L240-A5 folder_07_def.indd 1 10-09-10 09:19 W&V-64L240-A5 folder_07_def.indd 2 10-09-10 09:19 Het Nieuwe

Nadere informatie

Omgaan met de Wet flexibel werken. mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators

Omgaan met de Wet flexibel werken. mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators Omgaan met de Wet flexibel werken mr. Karen Maessen De Voort Advocaten I Mediators Programma Wet flexibel werken Thuiswerken: hoe zit het met de arbeidsomstandigheden? Thuiswerken en aansprakelijkheid

Nadere informatie

Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014. In dit nummer:

Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014. In dit nummer: Cliëntennieuwsbrief AF&T Special Werkkostenregeling (WKR) December 2014 In dit nummer: - Wijzigingen Werkkostenregeling 2015 - Gerichte vrijstellingen werkkostenregeling 2015 - Nihil-waarderingen werkkostenregeling

Nadere informatie

Regeling telewerken. doc.: pz_alle/regelingen/telewerken

Regeling telewerken. doc.: pz_alle/regelingen/telewerken Regeling telewerken Nummer: 09.0003271 Versie: 1.0 Vastgesteld door het DB d.d. 10 februari 2011 Instemming COR d.d. 20 januari 2011 Deze regeling treedt in werking op 1 maart 2011 doc.: pz_alle/regelingen/telewerken

Nadere informatie

Robert Knegt / Jan Popma Het Nieuwe Werken

Robert Knegt / Jan Popma Het Nieuwe Werken Robert Knegt / Jan Popma Het Nieuwe Werken Komt Werken 3.0 in conflict met Arbeidsrecht 1.1? Het Nieuwe Werken en het arbeidsrecht Het Nieuwe Werken: plaats- en tijdongebonden werken - technisch: gebruik

Nadere informatie

ARBO & HET NIEUWE WERKEN

ARBO & HET NIEUWE WERKEN ARBO & HET NIEUWE WERKEN Maria Niessen & Wietske Eveleens Leden arbowerkgroep ErgoDirect in Almere, 13 november 2013 13/11/2013 1 ARBO-HANDREIKING DOELSTELLING Zorgen, dat werkgevers en werknemers samen

Nadere informatie

Thuiswerken, een optie? Rechten en plichten van thuiswerkers

Thuiswerken, een optie? Rechten en plichten van thuiswerkers orde in zaken orde in zaken Thuiswerken, een optie? Rechten en plichten van thuiswerkers Inleiding Het FNV heeft recent laten onderzoeken dat 68% van de werknemers nooit thuis werkt, terwijl een op de

Nadere informatie

Realiseer duurzame inzetbaarheid met de Werkkostenregeling

Realiseer duurzame inzetbaarheid met de Werkkostenregeling Realiseer duurzame inzetbaarheid met de Werkkostenregeling REALISEER DUURZAME INZETBAARHEID MET DE WERKKOSTENREGELING! Samenvatting: Zorgen dat je medewerkers goed gemotiveerd en gezond bij je blijven

Nadere informatie

Hoe de HR afdeling inspeelt op de werkkostenregeling (WKR) en er haar voordeel mee kan doen.

Hoe de HR afdeling inspeelt op de werkkostenregeling (WKR) en er haar voordeel mee kan doen. Hoe de HR afdeling inspeelt op de werkkostenregeling (WKR) en er haar voordeel mee kan doen. MAAK VAN DE NOOD EEN DEUGD: HOE DE HR AFDELING INSPEELT OP DE WERKKOSTENREGELING (WKR) EN ER HAAR VOORDEEL MEE

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling (WKR) Werkkostenregeling (WKR) Met ingang van 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief ingevoerd: een nieuw systeem voor alle vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. De WKR heeft voor werkgevers

Nadere informatie

Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang?

Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang? Kennisdocument Werkkostenregeling; waar moet u op letten bij de overgang? Per 1 januari 2011 heeft de werkkostenregeling ingevoerd. Met ingang van 2015 is de toepassing van de werkkostenregeling (WKR)

Nadere informatie

Notitie werkkostenregeling De Lichtenvoorde

Notitie werkkostenregeling De Lichtenvoorde Notitie werkkostenregeling De Lichtenvoorde Lichtenvoorde, januari 2016 E. Huitink Manager Bedrijfsbureau 1 Status Beleidsnotitie Werkkostenregeling Auteur(s) E. Huitink, manager bedrijfsbureau Datum Februari

Nadere informatie

Arbocatalogus Gezond verbond, thema het nieuwe werken December 2016.

Arbocatalogus Gezond verbond, thema het nieuwe werken December 2016. Arbocatalogus Gezond verbond, thema het nieuwe werken December 2016. Opdrachtgever: Verbond van Verzekeraars Contactpersoon: mr. R.A.C. Blijlevens, Verbond van Verzekeraars Auteur: Huub Pennock, De Goede

Nadere informatie

Hoe de HR-afdeling inspeelt op de werkkostenregeling (WKR) en er haar voordeel mee kan doen.

Hoe de HR-afdeling inspeelt op de werkkostenregeling (WKR) en er haar voordeel mee kan doen. Hoe de HR-afdeling inspeelt op de werkkostenregeling (WKR) en er haar voordeel mee kan doen. MAAK VAN DE NOOD EEN DEUGD: HOE DE HR-AFDELING INSPEELT OP DE WERKKOSTENREGELING (WKR) EN ER HAAR VOORDEEL MEE

Nadere informatie

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen.

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Toelichting werkkostenregeling 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Schema werkkostenregeling: -

Nadere informatie

Special: Werkkostenregeling 2011

Special: Werkkostenregeling 2011 Special: Werkkostenregeling 2011 De werkkostenregeling Op dit moment zijn er allerlei regelingen voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. Uitgangspunt hierbij is dat zakelijke kosten belastingvrij

Nadere informatie

Introductie Bedrijfsadviesbureau Scheur BV - Wie? - Wat? - Waar? Fietsplan/Fietsregeling - Regeling tot en met 2013 - Regeling na 2013;

Introductie Bedrijfsadviesbureau Scheur BV - Wie? - Wat? - Waar? Fietsplan/Fietsregeling - Regeling tot en met 2013 - Regeling na 2013; Introductie Bedrijfsadviesbureau Scheur BV - Wie? - Wat? - Waar? Fietsplan/Fietsregeling - Regeling tot en met 2013 - Regeling na 2013; werkkostenregeling - Alternatieve invullingen Tot slot Vragen Wie:

Nadere informatie

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. Wij vinden het belangrijk u tijdig te informeren over de werkkostenregeling die op 1 januari 2011 in werking zal treden. Deze nieuwe regeling heeft veel gevolgen voor werkgevers die vergoedingen en verstrekkingen

Nadere informatie

Content arbocatalogus Het Nieuwe Werken

Content arbocatalogus Het Nieuwe Werken Content arbocatalogus Het Nieuwe Werken Oktober 2012 Oktober 2013: update stand der techniek en links aanpassen Verbond van Verzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland, FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en

Nadere informatie

Secundaire arbeidsvoorwaarden. Alle belangrijke aspecten praktisch uitgelegd

Secundaire arbeidsvoorwaarden. Alle belangrijke aspecten praktisch uitgelegd Secundaire arbeidsvoorwaarden Alle belangrijke aspecten praktisch uitgelegd Inhoudsopgave Inleiding 7 1. Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 8 1.1 Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 8 1.2

Nadere informatie

5 tips voor productievere medewerkers

5 tips voor productievere medewerkers 5 tips voor productievere medewerkers 5 tips voor productievere medewerkers In contact blijven is cruciaal om niets te missen, waar uw medewerkers ook zijn. Wanneer waren voor het laatst al uw medewerkers

Nadere informatie

De mobiele werknemer. Mobiel werken in 2015-2020. Januari 2015, Rotterdam. Officebooking 2015 1

De mobiele werknemer. Mobiel werken in 2015-2020. Januari 2015, Rotterdam. Officebooking 2015 1 De mobiele werknemer Mobiel werken in 2015-2020 Januari 2015, Rotterdam Officebooking 2015 1 De mobiele werknemer In 2020 werkt 60% van de Nederlandse werknemers niet meer op een vaste plek: een eigen

Nadere informatie

Hoofdstuk 3: Instructie Thuiswerken / webmail 3.1. Informatie over gezond werken aan de computer 5 3.2. Nog enkele tips 5

Hoofdstuk 3: Instructie Thuiswerken / webmail 3.1. Informatie over gezond werken aan de computer 5 3.2. Nog enkele tips 5 Thuiswerkbeleid / Webmail gemeente Boxmeer en gemeente Sint Anthonis Inhoudsopgave Pagina Hoofdstuk 1: Thuiswerkbeleid/webmail binnen de gemeente Boxmeer en gemeente Sint Anthonis 1.1. Inleiding 2 1.2.

Nadere informatie

UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING

UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING Werkkostenregeling Melvin Rademaker Een nieuwe kijk op vergoedingen en verstrekkingen 2 De Werkkostenregeling in vogelvlucht 3 Loonbegrip, intermediaire kosten, loon in natura

Nadere informatie

De Werkkostenregeling (WKR)

De Werkkostenregeling (WKR) De Werkkostenregeling (WKR) Als freelancer of DGA in loondienst geniet u salaris uit uw vennootschap, u heeft dan te maken met de werkkostenregeling. Per 1 januari 2015 wordt in Nederland voor alle ondernemers

Nadere informatie

Linda.Rigters@vc.fnv.nl s.baljeu@cnv.nl e.wolters@vc-mhp.nl

Linda.Rigters@vc.fnv.nl s.baljeu@cnv.nl e.wolters@vc-mhp.nl FNV Naritaweg 10 Postbus 8456 1005 AL Amsterdam T 020 58 16 300 F 020 68 44 541 Postadres Postbus 8456, 1005 AL Amsterdam Aan de voorzitter en de leden van de vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Juiste richting 27,6% Verkeerde richting 49,3% Geen mening 23,1%

Juiste richting 27,6% Verkeerde richting 49,3% Geen mening 23,1% MEMO NAAM Achmea T.A.V. Marjanne Mulder, Evelyn Peters VAN Hans Anker, Tessa Cramer TELEFOON 020 520 52 80 BETREFT Conclusies maatschappij monitor mobiliteit DATUM 05.05.2011 PAGINA 1 van 9 Achmea Maatschappelijke

Nadere informatie

DE WERKKOSTENREGELING

DE WERKKOSTENREGELING DE WERKKOSTENREGELING Christo van Gennep / Madeleine Lamers CMS Derks Star Busmann 24 januari 2011 Huidige situatie Belast Loon Onbelast (geheel of gedeeltelijk) Vergoedingen Verstrekkingen 2 Nieuwe situatie

Nadere informatie

Werkkosten- regeling. Hoofdstuk 2.7. Sociaal-economische en maatschappelijke ontwikkelingen

Werkkosten- regeling. Hoofdstuk 2.7. Sociaal-economische en maatschappelijke ontwikkelingen Werkkosten- regeling Hoofdstuk 2.7 Sociaal-economische en maatschappelijke ontwikkelingen Inleiding Kerstpakket, werkkleding en een fiets; het zijn voorbeelden van extra s die werkgevers aan hun personeel

Nadere informatie

Werkkostenregeling per 2015

Werkkostenregeling per 2015 Werkkostenregeling per 2015 Inhoud Werkkostenregeling verplicht...1 Verschil ter beschikking stellen en verstrekken...1 Hoofdlijnen Werkkostenregeling...1 Werkkostenregel in schema...3 Kosten uit uw financiële

Nadere informatie

Notitie werkkostenregeling De Lichtenvoorde

Notitie werkkostenregeling De Lichtenvoorde Notitie werkkostenregeling De Lichtenvoorde Lichtenvoorde, december 2014 E. Huitink Manager Bedrijfsbureau 1 Status Beleidsnotitie Werkkostenregeling Auteur(s) E. Huitink, manager bedrijfsbureau Datum

Nadere informatie

Uitkomsten Het Nieuwe Werken-onderzoek van ErgoDirect International in samenwerking met Veldhoen + Company

Uitkomsten Het Nieuwe Werken-onderzoek van ErgoDirect International in samenwerking met Veldhoen + Company Uitkomsten Het Nieuwe Werken-onderzoek van ErgoDirect International in samenwerking met Veldhoen + Company In oktober 2012 heeft Beklijf in opdracht van ErgoDirect International, met ondersteuning van

Nadere informatie

Middels dit schrijven willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de werkkostenregeling (WKR).

Middels dit schrijven willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de werkkostenregeling (WKR). Cliëntenbrief werkkostenregeling (WKR) Onderwerp: werkkostenregeling Doel: informeren en adviseren Bestemd voor: ondernemers Eersel, november 2012 Geachte heer, mevrouw, Middels dit schrijven willen wij

Nadere informatie

Thuiswerk en telewerk Privé-sector. Infodocument

Thuiswerk en telewerk Privé-sector. Infodocument Thuiswerk en telewerk Privé-sector Infodocument 201506/Provikmo-I-2004 Thuiswerk en telewerk 1 Definitie Telewerk: een vorm van werkorganisatie waarin, met gebruikmaking van informatie- en communicatietechnologie,

Nadere informatie

Top 10 aandachtspunten loonadministratie. Peter Hoogstraten

Top 10 aandachtspunten loonadministratie. Peter Hoogstraten Top 10 aandachtspunten loonadministratie Peter Hoogstraten 1. Werkkostenregeling: (hoe) aanwijzen (1)? Voorbeelden hoe het kan: Afzonderlijke grootboekrekeningen Afspraken in de arbeidsovereenkomst Opname

Nadere informatie

Artikel 6b Telewerken Artikel 11 Vergoeding overwerk Artikel 13 Regeling fietsenplan

Artikel 6b Telewerken Artikel 11 Vergoeding overwerk Artikel 13 Regeling fietsenplan Kantoor Eindhoven > 1 Postbus 90056 5600 PJ EINDHOVEN Telefoon (0800) 0543 Doorkiesnummer (088) 1576 584 Vereniging van Openbare Bibliotheken Postbus 16146, 2500 BC Den Haag Datum 5 november 2015 Uw kenmerk

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol.

Werkkostenregeling. Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkkostenregeling Werk aan de winkel! Denk ondernemend. Denk Bol. Werkgevers kunnen al vanaf 1 januari 2011 gebruikmaken van de werkkostenregeling (WKR). Toch hebben nog maar weinig werkgevers de overstap

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken Oasen stijl

Het Nieuwe Werken Oasen stijl Het Nieuwe Werken Oasen stijl Het Nieuwe Werken Oasen stijl pilot Sinds een jaar of vijf wordt binnen de kantoren van BV Nederland gepraat over Het Nieuwe Werken. En eigenlijk iedereen wil er wel aan,

Nadere informatie

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Frank Rijshouwer Hogere Veiligheidskundige 20 juni 2006 1 Arbowetgeving Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsomstandighedenbesluit Arbeidsomstandighedenregeling Arbo-

Nadere informatie

Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet

Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet Werkkostenregeling (WKR) 9 december 2014 Gijs van der Voet Programma Achtergrond en historie WKR WKR in hoofdlijnen WKR in de praktijk WKR stappenplan voor invoering Tips en advies Achtergrond en historie

Nadere informatie

Vakcentrale voor middengroepen en hoger personeel MHP

Vakcentrale voor middengroepen en hoger personeel MHP Het Nieuwe Werken Vakcentrale voor middengroepen en hoger personeel MHP Culemborg, november 2011 Voorwoord VV Voor u ligt de nota Het Nieuwe Werken van de MHP, vakcentrale voor middengroepen en hoger personeel.

Nadere informatie

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. INFORMATIEBRIEF WERKKOSTENREGELING Winterswijk, 13 november 2014 Geachte relatie, Er is veel over gezegd en geschreven. Maar met ingang van 1 januari 2015 moet elke werkgever de werkkostenregeling gaan

Nadere informatie

Special Werkkostenregeling

Special Werkkostenregeling Special Werkkostenregeling 0 Werkkostenregeling Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Categorieën kosten pag. 3 3. De vrije ruimte pag. 4 4. Overgangsregeling pag. 5 5. Arbeidsrechtelijke consequenties

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN IN DE WERKKOSTENREGELING

ONTWIKKELINGEN IN DE WERKKOSTENREGELING Sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling definitief ingevoerd, maar zijn er nog steeds veel vragen vanuit de praktijk. Hoe zat de Werkkostenregeling ook al weer in elkaar? De vrije wordt bepaald aan

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

Vakcentrale voor middengroepen en hoger personeel MHP

Vakcentrale voor middengroepen en hoger personeel MHP Het Nieuwe Werken Vakcentrale voor middengroepen en hoger personeel MHP Culemborg, november 2011 Voorwoord VV Voor u ligt de nota Het Nieuwe Werken van de MHP, vakcentrale voor middengroepen en hoger personeel.

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2011

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2011 Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2011 Fiscale en arbeidsrechtelijke aandachtspunten van de werkkostenregeling Programma 1. Fiscale aspecten 2. Arbeidsrechtelijke aspecten 63 Werkkostenregeling

Nadere informatie

Werkkostenregeling. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom.

Werkkostenregeling. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom. Werkkostenregeling Sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling definitief en daardoor verplicht voor alle werkgevers. Hieronder een korte uitleg over de werkkostenregeling én tips voor de juiste toepassing

Nadere informatie

Richtlijn mobiele apparatuur. BYOD en CYOD. Februari 2015 auteur: J.W. H. Brock, H.M. Damen en A.F. Erdman versie: 0.9. Universiteit Leiden

Richtlijn mobiele apparatuur. BYOD en CYOD. Februari 2015 auteur: J.W. H. Brock, H.M. Damen en A.F. Erdman versie: 0.9. Universiteit Leiden Universiteit Leiden Richtlijn mobiele apparatuur BYOD en CYOD Februari 2015 auteur: J.W. H. Brock, H.M. Damen en A.F. Erdman versie: 0.9 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Visie... 3 Impact... 3 BYOD... 4

Nadere informatie

Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008

Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008 Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008 Belangrijkste uitkomsten Van de leaserijders maakt 71% nooit gebruik van het openbaar vervoer voor het werk. Bij een mogelijkheid voor een nieuwe

Nadere informatie

4.2. De computer en de telefoon

4.2. De computer en de telefoon van het aantal zakelijke maaltijden zou moeten vaststellen. In theorie is het immers mogelijk dat een werknemer verschillende keren aansluit bij de kassa; de ene keer met een broodje, dan weer met een

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid BESLUIT:

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid BESLUIT: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 6 maart 2006, Directie Arbeidsomstandigheden, nr. ARBO/A&V/2006/14012 houdende/tot

Nadere informatie

Waarom zou u de arbeidsvoorwaarden flexibiliseren?

Waarom zou u de arbeidsvoorwaarden flexibiliseren? 3. Soepel met arbeidsvoorwaarden 3.1. INLEIDING Het beloningsgevoel van uw werknemer kan toenemen, zonder dat uw loonkosten toenemen. Informeer eerst bij uw werknemers of zij wel behoefte hebben aan flexibele

Nadere informatie

MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015. Geachte relatie,

MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015. Geachte relatie, MEMO INZAKE DE WERKKOSTENREGELING VERPLICHT PER 1 JANUARI 2015 Geachte relatie, Op Prinsjesdag 2014 is bekend geworden dat de Werkkostenregeling vanaf 2015 verplicht is voor alle werkgevers. Ten opzichte

Nadere informatie

Allereerst. Bibi Gelaudie Salarisadministratie. Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal

Allereerst. Bibi Gelaudie Salarisadministratie. Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal Wegwijs in de WKR 17 november 2014 Allereerst Bibi Gelaudie Salarisadministratie Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal Programma Wat is de WKR? Soorten vergoedingen Fiets en de WKR Arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

Fiscaal vriendelijk belonen 2014

Fiscaal vriendelijk belonen 2014 Fiscaal vriendelijk belonen 2014 Fiscaal vriendelijk belonen 2014 Slimme tips en adviezen WEKA Uitgeverij B.V., 2014 Inhoud Voorwoord 1 Inleiding 1.1 Inkomensmanagement 1.2 Belastingplannen 2010/2011/2012/2013

Nadere informatie

42% van de werknemers zou zichzelf niet laten thuiswerken

42% van de werknemers zou zichzelf niet laten thuiswerken 42% van de werknemers zou zichzelf niet laten thuiswerken Ruim 40 procent van de Nederlanders zou zichzelf niet laten thuiswerken. Dat blijkt uit onderzoek* van Manutan naar de efficiëntie op de werkvloer.

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN VOOR FACILITAIR MANAGERS

HET NIEUWE WERKEN VOOR FACILITAIR MANAGERS HET NIEUWE WERKEN VOOR FACILITAIR MANAGERS HET NIEUWE WERKEN HUUR- OF LEASEPLAN Het Nieuwe Werken vraagt om aanpassingen binnen het bedrijf, zowel van de werknemers als de werkgever. De werkwijze, mindset,

Nadere informatie

Productprofiel MobiBon

Productprofiel MobiBon Productprofiel MobiBon Mark Verschuren, mei 2015 1. Inleiding De digitale revolutie gaat aan niemand voorbij. Digitalisering en mobiliteit is een steeds belangrijker speerpunt binnen zorginstellingen.

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2017. Bijtelling, investeringsaftrek, BPM, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling De werkkostenregeling Bart Schuver 8 november 2010 De ondernemende mens centraal Inhoud 1. De fiscale spelregels 2. Aandacht voor arbeidsrecht 3. HRM-aspecten 4. Stappenplan 2 Regels nu betalingen door

Nadere informatie

Tijdbesparing in de zorg met apps

Tijdbesparing in de zorg met apps De alles-in-1 Zorgapp Efficiënt en veilig Tijdbesparing in de zorg met apps Zorgapps maken al het coördinerende en administratieve werk eenvoudiger en efficiënter zodat tijd overblijft Moderne technologie

Nadere informatie

Onderwerpen. Impact Lente akkoord op mobiliteitsbeleid werkgevers Mei 2012

Onderwerpen. Impact Lente akkoord op mobiliteitsbeleid werkgevers Mei 2012 Onderwerpen Impact Lente akkoord op mobiliteitsbeleid werkgevers Mei 2012 Agenda - Mobiliteit onderdeel van Lente akkoord - Impact op mobiliteitsbeleid werkgevers - Impact specifiek op mobiliteitsbudget

Nadere informatie

een kijkje in de keuken. Het Andere Werken en Huisvesten Bos en Alkemade Architecten

een kijkje in de keuken. Het Andere Werken en Huisvesten Bos en Alkemade Architecten HNW@Belastingdienst; een kijkje in de keuken John van Hooft Gijs van Wijk Fred Bos ErgoDirect International Het Andere Werken en Huisvesten Bos en Alkemade Architecten Agenda 13:00 Ontvangst 13:45 Comfortabel

Nadere informatie

ICT-privé. Regeling ter bevordering van het ICT-gebruik van medewerkers binnen HAAL, Veluwe Plus en KOALAH. geldig per 1-6-13 tot 31-12-16

ICT-privé. Regeling ter bevordering van het ICT-gebruik van medewerkers binnen HAAL, Veluwe Plus en KOALAH. geldig per 1-6-13 tot 31-12-16 ICT-privé Regeling ter bevordering van het ICT-gebruik van medewerkers binnen HAAL, Veluwe Plus en KOALAH. geldig per 1-6-13 tot 31-12-16 1 Inhoud Artikel 1: Definities Artikel 2: Doel van ICT-privé HAAL-Veluwe

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2015

Werkkostenregeling 2015 Werkkostenregeling 2015 Op 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief. Begin tijdig aan de voorbereidingen voor de overgang naar de werkkostenregeling! Zo voorkomt u dat de werkkostenregeling

Nadere informatie

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat 1. Eigen auto of auto van de zaak? Een ondernemer die een auto aanschaft en deze zowel privé als zakelijk gaat gebruiken, staat voor de volgende

Nadere informatie

Slim Werken Slim Reizen Arbocongres 24 oktober 2011

Slim Werken Slim Reizen Arbocongres 24 oktober 2011 24 oktober 2011 Slim Werken Slim Reizen Arbocongres 24 oktober 2011 Annelies Hermens John Pommer Agenda SWSR Platform SWSR B50 SWSR overview Doelstelling Platform SWSR B50 Programma B50 SWSR Thema s Doelstellingen

Nadere informatie

Werkkostenregeling in HR2day

Werkkostenregeling in HR2day Werkkostenregeling in HR2day Personeel Salaris Vandaag Morgen Per 1 januari 2015 wordt het toepassen van de werkkostenregeling voor alle werkgevers verplicht. In dit document een korte introductie van

Nadere informatie

Gemeenschappelijke verklaring betreffende telewerken door de Europese sociale partners in de verzekeringssector

Gemeenschappelijke verklaring betreffende telewerken door de Europese sociale partners in de verzekeringssector Gemeenschappelijke verklaring betreffende telewerken door de Europese sociale partners in de verzekeringssector I. Inleiding Sinds de Europese sociale partners meer dan tien jaar geleden, op 16 juli 2002,

Nadere informatie

Remcoh Mobile Device beheer. Remcoh legt uit

Remcoh Mobile Device beheer. Remcoh legt uit Remcoh Mobile Device beheer Remcoh legt uit White Paper Middels deze white paper informeert en adviseert Remcoh u over slim beheer van mobiele apparaten en toegang daarmee tot uw bedrijfsgegevens. Waarom

Nadere informatie

FLEXIBEL WERKEN RECHTEN EN PLICHTEN WERKGEVER. mr. Karen Maessen en dr. mr. Steven Jellinghaus De Voort Advocaten I Mediators

FLEXIBEL WERKEN RECHTEN EN PLICHTEN WERKGEVER. mr. Karen Maessen en dr. mr. Steven Jellinghaus De Voort Advocaten I Mediators FLEXIBEL WERKEN RECHTEN EN PLICHTEN WERKGEVER mr. Karen Maessen en dr. mr. Steven Jellinghaus De Voort Advocaten I Mediators Wet flexibel werken 1. 2. 3. Aanpassing arbeidsduur Aanpassing werktijden Aanpassing

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen.

WERKKOSTENREGELING. U kunt de eindheffing van de werkkostenregeling ook als concern toepassen. WERKKOSTENREGELING Stap 1. Hoe werkt de werkkostenregeling? Met ingang van 1 januari 2015 wordt de regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen vervangen door de werkkostenregeling (WKR). In de WKR

Nadere informatie

RSI. Informatie voor werknemers en werkgevers

RSI. Informatie voor werknemers en werkgevers RSI Informatie voor werknemers en werkgevers RSI RSI (Repetitive Strain Injury) is de veelgebruikte verzamelnaam voor klachten aan nek, bovenrug, schouders, armen, polsen en handen. Deze klachten komen

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

Payroll Services voor de horeca en recreatiebranche

Payroll Services voor de horeca en recreatiebranche Payroll Services voor de horeca en recreatiebranche Wat is payrolling? Bij het runnen van een bedrijf komt veel kijken. Alleen al de inzet van personeel levert een hoop extra werk en administratieve rompslomp

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst WKR

Informatiebijeenkomst WKR Informatiebijeenkomst WKR Programma Welkom Werkkostenregeling (WKR) Vragen en overleg Afsluiting Waarom werkkostenregeling? Fiscale vereenvoudigingswet 2010 Doel: administratieve lastenverlichting o Vast

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers

Freelancers en zzp ers Freelancers en zzp ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Juli 2013 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2014: Overgang naar de werkkostenregeling

Nieuwsbrief oktober 2014: Overgang naar de werkkostenregeling Nieuwsbrief oktober 2014: Overgang naar de werkkostenregeling Werkgevers kunnen nu nog kiezen of ze gebruik willen maken van de werkkostenregeling. Vanaf 1 januari 2015 zijn alle werkgevers echter verplicht

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 9 februari 2016

Nieuwsbrief van 9 februari 2016 Nieuwsbrief van 9 februari 2016 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn: Vooraf ingevulde aangifte indienen vóór 1 mei 2016 Wettelijke rente 2016 Beëindiging VAR nu definitief Werkkostenregeling:

Nadere informatie

Hoe blijf je er gezond bij?

Hoe blijf je er gezond bij? Het Nieuwe Werken Hoe blijf je er gezond bij? Aandachtspunten bij een verantwoorde introductie W&V-64L240-A5 folder_07_def.indd 1 10-09-10 09:19 W&V-64L240-A5 folder_07_def.indd 2 10-09-10 09:19 Het Nieuwe

Nadere informatie

Werkkostenregeling: bespaar belasting door het aanwijzen van werkkosten

Werkkostenregeling: bespaar belasting door het aanwijzen van werkkosten #1 Werkkostenregeling: bespaar belasting door het aanwijzen van werkkosten In deze specials treft u de belangrijkste wijzigingen op personeels- en salarisgebied voor 2017 aan, zodat u weer helemaal op

Nadere informatie

Invoering van de werkkostenregeling

Invoering van de werkkostenregeling Invoering van de werkkostenregeling Vanaf 1 januari 2014 is het regime van de werkkostenregeling verplicht van toepassing. Er kan dan dus niet meer voor geopteerd worden om de oude regels (van vóór 2011)

Nadere informatie

Zorgeloos communiceren. Ook voor uw totaaloplossing!

Zorgeloos communiceren. Ook voor uw totaaloplossing! Zorgeloos communiceren Ook voor uw totaaloplossing! Aangenaam Wij zijn Flexcom, adviseurs op het gebied van communicatie. Wij willen ervoor zorgen dat u zorgeloos kunt communiceren. Dit doen we met een

Nadere informatie

Werkkostenregeling: 10 tips voor een goede implementatie

Werkkostenregeling: 10 tips voor een goede implementatie Werkkostenregeling: 10 tips voor een goede implementatie Tip 1: Inventariseer uw personeelsverstrekkingen Bij de implementatie van de werkkostenregeling (WKR) is het essentieel, dat u weet welke vergoedingen

Nadere informatie

Stafpersoneel/ leidinggevenden/ technici

Stafpersoneel/ leidinggevenden/ technici Stafpersoneel/ leidinggevenden/ technici Onder stafpersoneel / leidinggevenden / technici (hierna stafpersoneel) vallen meerdere beroepen. Veel administratief, calculatie- en voorbereidend werk is geautomatiseerd.

Nadere informatie

2014 -- Loonheffing -- deel 2

2014 -- Loonheffing -- deel 2 Loonheffing les 2 programma Reiskosten Vergoeding van reiskosten Vaste kostenvergoeding Vergoeding intermediaire kosten Vervoer door de werkgever 1 Reiskosten Hierbij zijn verschillende situaties denkbaar.

Nadere informatie

Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN

Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Aankoop fiets De werknemer heeft ten tijde van de aanschaf van een fiets een dienstbetrekking. De werknemer maakt op meer dan de helft van het aantal dagen dat hij

Nadere informatie

Werknemer 2.0: Het Nieuwe Werken vanuit juridisch perspectief. 29-11-2011 Kim van der Hoeven, Adriaan Weber 1

Werknemer 2.0: Het Nieuwe Werken vanuit juridisch perspectief. 29-11-2011 Kim van der Hoeven, Adriaan Weber 1 Werknemer 2.0: Het Nieuwe Werken vanuit juridisch perspectief 29-11-2011 Kim van der Hoeven, Adriaan Weber 1 Even voorstellen Kim van der Hoeven Senior adviseur Juridische Zaken Werkgeversvereniging AWVN

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

DE WERKKOSTENREGELING

DE WERKKOSTENREGELING DE WERKKOSTENREGELING Tips & trics voor de horeca DE WERKKOSTEN- REGELING TIPS VOOR DE HORECA OM EEN ONVERWACHTE EINDHEFFING TE VOORKOMEN INTRODUCTIE Je geeft naast loon je medewerkers vast wel eens iets

Nadere informatie

DE WERKKOSTENREGELING. 12 juni Esther Patty en Cuno Wittrock

DE WERKKOSTENREGELING. 12 juni Esther Patty en Cuno Wittrock DE WERKKOSTENREGELING 12 juni Esther Patty en Cuno Wittrock Werkkostenregeling Werkkostenregeling ( WKR ) is sinds 1 januari 2011 wet. Gedurende de jaren 2011 tot 2015 (?) geldt een overgangsperiode voor

Nadere informatie

Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR)

Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR) Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR) 1. Inleiding De werkkostenregeling vervangt de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen en is vanaf 1 januari 2015

Nadere informatie

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN Ieder jaar krijgen in Nederland 30.000 werknemers dat is 1 op de 250 - te horen dat zij kanker hebben. Een nog groter aantal, 1 op de 79 mannelijke

Nadere informatie

Telewerkregeling CIZ 1

Telewerkregeling CIZ 1 Telewerkregeling CIZ 1 Inleiding Telewerken komt in Nederland steeds vaker voor. Uit het oogpunt van zowel aantrekkelijk werkgeversschap als efficiëntie en kostenbeheersing wil het CIZ haar medewerkers

Nadere informatie