AUTOKEURING RIJBEWIJS VORMINGSCENTRUM SAMENWERKING LIDMAATSCHAP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AUTOKEURING RIJBEWIJS VORMINGSCENTRUM SAMENWERKING LIDMAATSCHAP"

Transcriptie

1 1

2 GOCA Jaarverslag 2013 In 1933 werden de eerste ondernemingen belast met de autokeuring officieel erkend door de overheid. Daar het wenselijk was gestandaardiseerde en eenvormige contacten te onderhouden met de overheid en de andere federaties die actief zijn in de automobiel- en transportsector hebben deze ondernemingen zich in een federatie verenigd in 1938 onder de noemer GOCA, de Groepering van erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs. De groepering werd officieel erkend als v.z.w. in In 1965 werd de organisatie van de rijbewijsexamens voor de vervallenverklaarden toegevoegd aan de opdracht die door de overheid werd toevertrouwd aan de leden-ondernemingen. Via de vzw GOCA coördineren de leden-ondernemingen vandaag de werking in België van 77 keuringscentra en 32 examencentra voor het behalen van het rijbewijs, overeenkomstig de instructies en onder de controle van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Voor deze opdracht uit te voeren beschikt GOCA over de afdelingen «Autokeuring» en «Rijbewijs» die de technische en reglementaire ontwikkelingen en innovaties van de sector volgen en ontwikkelen. GOCA beheert tevens een dienst informatica die de sector ondersteunt, alsook een vormingscentrum voor een uniforme opleiding en bijscholing van alle inspecteurs en examinatoren in het land. AUTOKEURING RIJBEWIJS VORMINGSCENTRUM SAMENWERKING LIDMAATSCHAP 2

3 GOCA Jaarverslag 2013 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL 1. Voorwoord van de voorzitter Opdracht & doelstellingen Management Ondernemingen-lid... 8 AUTOKEURING jaar autokeuring Groen keuringsbewijs Rood keuringsbewijs Bonusjaar voor personenvoertuigen Tweedehandskeuring Te laat voorgereden voertuigen Keuring tijdens de avondopeningen Onderzoek & Ontwikkeling Perspectieven voor RIJBEWIJS 1. Over het rijbewijs Theorie-examens Praktijkexamens Onderzoek & Ontwikkeling Perspectieven voor VORMINGSCENTRUM - VCF 1. Over het vormingscentrum Basisopleidingen en bijscholingen Perspectieven voor SAMENWERKING 1. F.O.D Mobiliteit en Vervoer CITO PASAR Vlaamse Stichting Verkeerskunde LIDMAATSCHAP 1. CIECA - International Commission for Driver Testing IRU - International Road Union CITA - International Motor Vehicle Inspection Committee Vlaams Forum voor de Verkeersveiligheid (VFVV) Conseil supérieur Wallon de la sécurité routière (CSWSR) Agence Wallonne pour la Sécurité Routière (AWSR) COMMUNICATIE 1. Website en nieuwsbrief De sector in de pers Autosalon Sectorfeest 80 jaar autokeuring NUTTIGE ADRESS EN

4 GOCA Jaarverslag 2013 Voorwoord Voorzitter VOORWOORD VAN DE VOORZITTER Beste lezer, Verbetering en de uitbreiding van de dienst aan de klant, dat is waar GOCA en de erkende ondernemingen de laatste jaren aan werken. Ook in 2013 is in die richting verdergewerkt en het plan blijft deze ingeslagen weg verder te zetten in de toekomst. Autokeuring Dimarso heeft de voorbije jaren twee tevredenheidsonderzoeken gehouden waaruit duidelijk blijkt dat meer dan 8 op de 10 klanten tevreden zijn wat de autokeuring betreft. De laatste ontwikkelde diensten, zoals keuring op afspraak en de avondopeningen, genieten jaarlijks stijgende resultaten en dragen ongetwijfeld bij aan de tevredenheid van de klanten. Daarom willen wij als voornaamste focus de communicatie tussen ons personeel en de klant verbeteren. Een ander verbeterpunt: het project Newsoft AKCT. Dit project komt in een eindfase waarbij de keuringcentra worden voorzien van een nieuw informaticaprogramma. Deze nieuwe toepassing heeft meerdere doelstellingen: een eenvoudiger gebruik, een rijkere gegevensbank, de naspeurbaarheid van wat gekeurd is op het voertuig en de uniformiteit in de sector door het inbouw van een grotere set bedrijfsregels en automatische afstemming tussen de keuringsplannen. Het keuringsbewijs kan buiten de tekortkomingen ook alle gekeurde punten vermelden. Wij verwachten dat de nieuwe toepassing in productie start in de keuringcentra tegen eind Om de dienstverlening aan de klant verder te ontwikkelen werd in oktober 2012 de keuring op verplaatsing gestart. Ondernemingen met een uitgebreide vloot voertuigen van meer dan 3,5 ton kunnen deze laten keuren in hun lokalen door de inspecteurs van een erkend keuringcentrum. Deze bijkomende dienstverlening laat de klant toe een besparing te realiseren in tijd en brandstof, doordat zij niet langer verplicht zijn hun voertuigen voor te rijden in een keuringcentrum. Deze dienst is voor het ogenblik nog een testproject. Er zijn reeds 15 keuringslijnen op verplaatsing actief en dit verspreid over de drie regio s van het land. Sinds enige tijd stellen we vast dat het aantal onverzekerde en ongekeurde voertuigen groter wordt. Om dit fenomeen terug te dringen heeft de Staatsecretaris voor Mobiliteit, Melchior Wathelet, een actieplan gestart in Ook hier levert de sector haar bijdrage. Sinds 1 november 2013 wordt bij de keuring gecontroleerd of er een geldig verzekeringsbewijs aan boord is. De impact zal in 2014 op de voet gevolgd worden. Rijbewijs De verbetering van de dienstverlening aan de klant heeft ook plaats gevonden in de sector van het rijbewijs. Een nieuw informaticaprogramma is sinds oktober 2013 beschikbaar voor de examencentra voor rijbewijs. Dankzij een GPSmodule zal een volledige traceerbaarheid van het afgelegd traject en de examenduur kunnen gewaarborgd worden. Doordat het examenprotocol volledig elektronisch verwerkt wordt door het gebruik van tablets, heeft de examinator meer tijd om het examenresultaat, alsook de sterkte- en zwaktepunten waargenomen tijdens het examen, aan de kandidaat toe te lichten. De vragen van het theorie-examen voor het rijbewijs categorie B zijn in april 2013 geherformuleerd in een beter toegankelijke en begrijpbare taal voor de kandidaat. Deze nieuwe vragen zijn opgebouwd door GOCA, die in 2013 de certificering toetsconstructeur heeft behaald bij de internationale erkende organisatie CITO. Deze certificering vormt een bewijs van de reeds jaren aanwezige kennis en expertise binnen GOCA. 4

5 GOCA Jaarverslag 2013 Voorwoord Voorzitter Bekommerd om de rol van de bestuurder in de verkeersveiligheid, werden dit jaar verschillende nieuwigheden ingevoerd. Sinds maart 2013 mogen de kandidaten, die een theorie-examen afleggen, vrijblijvend en gratis deelnemen aan de GOCArisicoperceptietest. Het tijdig waarnemen van potentiële gevaren in het verkeer en het correct anticiperen hierop spelen een cruciale rol in de verkeersveiligheid. Na een testfase van 1 jaar zal geevalueerd worden of de risicoperceptietest haar toegevoegde waarde bevestigt en dus deel zal uitmaken van het officieel examen. Sinds mei 2013 is het examen op de openbare weg voor moto s hernieuwd overeenkomstig de bepalingen van de 3 de Europese Richtijn. De examinator volgt de kandidaat niet meer vanuit een auto maar rijdt nu ook op een moto. De examinator kan hierdoor de prestaties van de kandidaat evalueren in reele rijomstandigheden. De focus wordt hier gelegd op het aftoetsen van de rijvaardigheden van de kandidaat met het oog op de verkeersveiligheid. actief deelgenomen aan meerdere regionale en interregionale werkgroepen. De coherentie tussen de drie regio s behouden is een belangrijk aandachtspunt. Daarom stellen wij ons ter beschikking van de Staatsecretaris en de drie regionale overheden om een doeltreffende overdracht van de bevoegdheden te helpen realiseren. De samenwerking tussen GOCA en de overheden zal het verder goed functioneren van de keuring- en examencentra kunnen waarborgen. Wij geloven dat een goede samenwerking de basis moet vormen om de regionalisering van onze sector tot een succes te maken met een blijvende impact op de verkeersveiligheid, de milieu- en consumentenbescherming. GOCA heeft vòòr de regionalisering goed werk geleverd en wil dit na de regionalisering ook blijven doen. Vormingscentrum Overeenkomstig de Europese Richtlijn betreffende de hervorming van de opleiding van de examinator, zet GOCA alle middelen in om de erkenning van vormingcentrum voor examinatoren in 2014 te behalen. GOCA heeft dit project in 2013 gestart en is volop bezig met de redactie van de lesfiches en cursussen. Philippe BERNARD Voorzitter GOCA Regionalisering De bijzondere wet tot hervorming van de grondwet, die o.a de bevoegdheden rond de verkeersveiligheid overdraagt naar de regio s, is in januari 2014 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Dit vormt voor onze sector een belangrijke uitdaging voor de toekomst. GOCA heeft zich in 2013 voorgesteld aan de regio s en heeft 5

6 GOCA Rapport annuel 2012 Mission & Objectifs OPDRACHT & DOELSTELLINGEN ONAFHANKELIJKHEID & OBJECTIVITEIT De onafhankelijkheid van de sector, zowel tegenover garages als rijscholen, blijft één van de beste garanties voor een objectieve evaluatie van de technische toestand van een voertuig en van de rijvaardigheid van de kandidaat-bestuurders. UNIFORMITEIT & KWALITEIT De uniformiteit binnen de sector blijft ook een noodzaak om een dienst van hoogstaande kwaliteit te kunnen bieden aan de klanten. Deze uniformiteit wordt nagestreefd via het gevoerde aanwervings- en opleidingsbeleid. De minimumselectievoorwaarden voor de medewerkers zijn vastgelegd bij Koninklijk Besluit en vormen één van de sleutelfactoren voor de bekwaamheid en het professionalisme van de sector. Met hetzelfde doel voor ogen organiseert GOCA centraal promotieopleidingen en bijscholingen. PROFESSIONALISME In 1999 behaalden alle leden-ondernemingen en GOCA het ISO 9001-certificaat voor de afdeling autokeuring. Voor de afdeling rijbewijs is dit ook een feit sedert Zo tonen de leden-ondernemingen aan dat ze dankzij een globale en gemeenschappelijke benadering systematisch een kwaliteitsdienst afleveren. De certificatie wordt jaarlijks via een opvolgingsaudit opgevolgd en wordt om de drie jaar hernieuwd via een hercertificatieprocedure. 6

7 GOCA Jaarverslag 2013 Management MANAGEMENT GOCA wordt vertegenwoordigd door de voorzitter en de regionale ondervoorzitters. Het Managementcomité is bevoegd voor het dagelijkse bestuur en is samengesteld uit de secretarisgeneraal, de penningmeester en de directeur van GOCA. Van links naar rechts: Olivier GOIES Ondervoorzitter Wallonië Voorzitter van het directiecomité groep Autosécurité nv. Nathalie VAN DAMME Ondervoorzitter Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gedelegeerd bestuurder ACT nv. Katia DE GEYTER Ondervoorzitter Vlaanderen Gedelegeerd bestuurder SBAT nv. Philippe BERNARD Voorzitter Gedelegeerd bestuurder AIBV nv. Katleen VAN LAER Penningmeester Gedelegeerd bestuurder AV-BTC nv. Ignace VAN OVERBEKE Secretaris-generaal Gedelegeerd bestuurder KM nv. Johan COBBAUT Directeur GOCA 7

8 DE LEDEN-ONDERNEMINGEN GOCA Jaarverslag 2013 De Leden-ondernemingen 10 erkende ledenondernemingen 77 keuringcentra 32 examencentra voor het rijbewijs AIBV nv. Z.1 Research Park ZELLIK TEL 02/ AUTO CONTRÔLE TECHNIQUE nv. Colonel Bourgstraat BRUSSEL TEL 02/ AUTOSEC URITE nv. CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE nv. BUREAU D INSPECT ION AUTOMOBILE nv. Zoning industriel de Petit-Rechain Avenue du Parc 4800 VERVIERS TEL 087/ AUTOVEIL IGHEID nv. BUREAU VOOR TECHNISCHE CONTROLE nv. Lammerdries GEEL - KEURINGSBUREAUMOTORVOERTUIGEN nv. Zandvoordestraat 442 a 8400 OOSTENDE TEL 059/ SCHOUWINGSCENTRUM VOOR AUTO S nv. Lieutenant Lotinstraat BRUSSEL TEL 02/ STUDIEBUREEL VOOR AUTOMOBIELTRANSPORT nv. Poortakkerstraat ST.-DENIJS-WESTREM TEL 09/

9 GOCA Jaarverslag 2013 Autokeuring OVER DE AUTOKEURING De afdeling die bij GOCA de sector autokeuring ondersteunt, is belast met het opvolgen van de technische ontwikkelingen en van de reglementering betreffende de keuring van voertuigen, en bestudeert de innovaties en middelen die kunnen bijdragen tot de actualisatie van de technische infrastructuur en de gebruikte keuringsmethodes en -toestellen. AUTOKEURING RIJBEWIJS VORMINGSCENTRUM SAMENWERKING LIDMAATSCHAP 9

10 ONAFHANKELIJKHEID OBJECTIVIT EIT PROFESSI ONALISME KWALITEIT UNIFORMITEIT VERKEERSVEILIGHEID Meer dan voertuigen worden jaarlijks gekeurd. Hoe een voertuig ook ontworpen is, het gebruik ervan zal enerzijds leiden tot een geleidelijke slijtage en anderzijds tot een gewijzigde afstelling van bepaalde onderdelen. Dit betekent dat de oorspronkelijke eigenschappen en specificaties niet behouden blijven. De bestuurder stemt op onbewuste wijze zijn rijgedrag af op de geleidelijk afnemende technische capaciteiten van zijn voertuig. Daarom is de verplichte autokeuring van personen- en bedrijfsvoertuigen een nuttig middel om te duiden op het belang van een goed onderhouden voertuig, zowel voor de veiligheid van de inzittenden als voor de veiligheid van de andere weggebruikers. EEN GEZONDER LEEFMILIEU De autokeuring ziet er ook op toe dat de voertuigen de gangbare milieunormen respecteren en draagt zo bij tot de vermindering van de luchtvervuiling. De emissiemetingen maken deel uit van de verplichte controlepunten. In 2013 werden, voor alle categorieën voertuigen, volledige keuringen uitgevoerd in de 77 keuringscentra. EEN BETERE BESCHERMING VAN DE CONSUMENT De basis bij uitstek voor de bescherming van de consument is de onafhankelijkheid, los van elke commerciële activiteit in de autosector, van de erkende ondernemingen voor autokeuring. Het keuren van voertuigen, los van dit commercieel belang, garandeert een objectief en uniform keuringsresultaat Deze stelling wordt vooropgesteld door het Europees Parlement die, in de Resolutie van 27 september 2011 betreffende de verkeersveiligheid in Europa voor de periode , erop aandringt dat de keuring op uniforme wijze moet plaatsvinden in heel Europa en verwacht dat dit enkel kan gerealiseerd worden aan de hand van een onafhankelijke keuring uitgevoerd los van enig commercieel of persoonlijk belang. Dit betekent een stijging met eenheden of 2,5% in vergelijking met vorig jaar. UNIFORMITEIT & KWALITEIT Sinds 1999 beschikken de leden-ondernemingen en GOCA over de ISO 9001-certificatie voor de afdeling autokeuring. Zo tonen ze aan dat ze een eenduidige en systematische kwaliteitsservice aan hun klanten bieden. De certificatie wordt jaarlijks via een opvolgingsaudit opgevolgd en wordt om de 3 jaar hernieuwd via een hercertificatieprocedure. 10

11 Historiek autokeuring GOCA Jaarverslag 2013 Autokeuring DE SECTOR AUTOKEURING VAN VROEGER TOT NU De sector kan terugblikken op 80 jaar onafhankelijke autokeuring. Wat in 1933 begon als eerste stap groeide uit tot een autokeuring die alle gemotoriseerde vierwielers en aanhangwagens met een MTM groter dan 750 kg dekt. Een autokeuring die evolueert met de noden van de tijd en internationaal aanzien kent. Het Koninklijk Besluit van voert de autokeuring van autobussen en autocars in. De Koninklijke Besluiten van en breiden de autokeuring uit tot de andere voertuigen gebruikt voor het bezoldigd vervoer van personen. De Koninklijke Besluiten van en voeren de keuring in van voertuigen gebruikt voor bezoldigd vervoer van goederen voor rekening van derden. De organismen richten een feitelijke beroepsvereniging op onder de naam Groepering van organismen door het ministerie erkend voor de technische controle van de auto s. Bij Koninklijk Besluit van worden de organismen verplicht te beschikken over de nodige controle- en meetapparaten vereist voor de goede uitvoering van hun opdracht. Elk organisme blijft bevoegd voor het hele grondgebied. Elke eigenaar van een aan de keuring onderworpen voertuig moet voor een minimum van 3 jaar aan de bevoegde overheid het organisme van zijn keuze melden. Het Ministerieel Belsuit van bevestigt de stelregel de autokeuring toe te vetrouwen aan door het Ministerie van Verkeerswezen erkende privé-organismen. Elk organisme heeft nu een welomlijnde bevoegdheidszonde. Bij deze gelegenheid worden verschillende keuringcentra gebouwd en uitgerust. Een gestandaardiseerd keuringssysteem wordt in samenwerking met de overheid op punt gesteld. Dit is de aanleiding tot het eenvormige schouwingsbewijs. Een uitgebreid investeringsplan wordt uitgewerkt met de oprichting van 46 centra met gestandaardiseerde uitrusting verspreid over het land. Er is geen staatstussenkomst. De 46 centra worden voltooid. Op het Belgisch grondgebied zijn er 100 keuringslijnen beschikbaar. Het Koninklijk Besluit van voert vanaf de keuring in voor de tweedehandsvoertuigen en de voertuigen gebruikt voor het onbezoldigd personenvervoer vanaf 5 jaar oud. De periodiciteit verloopt vervolgens jaarlijks. De 10 organismen richten de v.z.w GOCA, Groepering van organismen voor de controle van automobielen, op. Het Koninklijk Besluit van formuleert en coördineert nieuwe voorschriften voor de auto s en hun aanhangwagens. Dit KB bepaalt dat de eerste periodieke keuring voor de voertuigen gebruikt voor het onbezoldigd personenvervoer van 5 jaar oud omgezet wordt naar 4 jaar oud. Bijkomend bepaalt dit besluit dat voor de bij ongeval beschadigde voertuigen een keuring vòòr wederindienststelling verplicht is

12 Historiek autokeuring ONAFHANKELIJKHEID OBJECTIVIT EIT PROFESSI ONALISME KWALITEIT UNIFORMITEIT Een akkoordprotocol wordt op door de Minister van Verkeerswezen en de 10 organismen ondertekend. Dit protocol bevestigd het autokeuringssysteem, overweegt nieuwe ontwikkelingen, stelt gemeenschappelijk boekhoudkundige normen vast, richt een fonds (het FIA) op, bepaalt nieuwe loonschalen en legt de tarieven vast. Wijlen Koning Boudewijn bezoekt op het nieuwe keuringcentrum van Evere. Een nieuw akkoordprotocol wordt ondertekend met een nieuw investeringsplan en een herziening van de boekhoudkunidge normen. Het akkoordprotocol van 1978 wordt opgeheven in Een nieuw protocol wordt in 1982 ondertekend. Deze bevat onder meer een aanpassing van de openingsuren en een verbetering m.b.t het onthaal en het informeren van de klanten. De keuring van de tachograaf wordt ingevoerd. Deze tachograaf wordt bij de eerste keuring en vervolgens jaarlijks gekeurd. De aanwezigheid, de algemene staat, de verzegeling en de registratieschijf worden nagekeken. De klant heeft voortaan vrije keuze, hij kan zijn voertuig voorrijden in gelijk welk centrum in België. Bij herkeuring dient de klant opnieuw zijn voertuig voor te rijden in het centrum waar het werd afgekeurd. De uitnodigingen vertrekken echter van het centrum dat bevoegd is voor het domicilie. De ophangingstestbank maakt zijn intrede. Bij elke periodieke keuring wordt de ophanging van het voertuig van minder dan 3,5T MTM nagekeken. De ophangingstestbank werd binnen GOCA ontwikkeld. Het Koninklijk Besluit van legt de erkenningsvoorwaarden vast samen met de regeling van de adminsitratieve controle van de instellingen die belast worden met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen in België. De inschrijvingsaanvraag van een motorfiets dient vervolledigd te worden met een gelijkvormigheidsvignet. De candelameter stelt de inspecteurs van de keuringcentra in staat de lichtintensiteit van de achter- en stoplichten bij bedrijfsvoertuigen te testen De CEMT (Conferentie van Europese Ministers van Transport) voert de keuring voor groenere en veiligere voertuigen in. De aandacht wordt gevestigd op de milieukeuring, de keuring van de reminstallatie en de profieldiepte van de banden. Het Koninklijk Besluit van brengt de Belgische wetgeving in overeenstemming met de Europese Richtlijn (96/96/EG). Voor de personenwagen wordt de milieukeuring voor de dieselmotoren, de trekhaakkeuring en een wijziging bij het keuren van de aanhangwagens (vrij tot 750kg MTM) ingevoerd. Voor de bedrijfsvoertuigen wordt de keuring van de snelheidsbegrenzer, het keuringsvignet en het bonus-malussysteem ingevoerd. Deze aanpassing in de wetgeving gaat eveneens gepaard met een tariefaanpassing en de reglementering van de keuring na ongeval. Zichtveldverbeterende systemen worden verplicht voor motorvoertuigen voor goederenvervoer van meer dan 3,5T MTM en autobussen en -cars van meer dan 5T MTM. Het Koninklijk Besluit van regelt deze maatregel. GOCA heeft een keuringsprocedure op punt gesteld om de montage en de doeltreffendheid van het systeem na te kijken

13 Historiek autokeuring GOCA Jaarverslag 2013 Autokeuring Het Koninklijk Besluit van wijzigt de technische keuring voor motorvoertuigen met toepassingsdatum op De belangrijkste aanpassingen betreffen de ruiten, het derde stoplicht, de veiligheidsgordels, de keuring na ongeval, de dubbele cabine en de kampeerauto s. Het Koninklijk Besluit van wijzigt de reglementering i.v.m banden met toepassing op De RD-remtest voor bedrijfsvoertuigen, met een MTM boven de 3,5T, gaat van start op overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk Besluit van De tweedehandskeuring voor personenwagens, kampeerauto s en lichte vrachtauto s wordt op vernieuwd. Tachtig bijkomende diagnosepunten worden gecontroleerd en opgenomen in een tweedehandsrapport. Als eerste in Europa wordt bij deze tweedehandskeuring ook elektronische foutcodes uitgelezen uit het OBD-geheugen van het voertuig. Die gestandaardiseerde codes houden verband met de werking van motor, het ABS, de airbags, de Xenonlichten en de elektronische airco. Een aanvullend document, de Car-pass, wordt nu ook uitgereikt met het overzicht van de gekende kilometerstanden van het voertuig Het Koninklijk Besluit van voorziet dat vanaf de personenwagens een extra bonusjaar kunnen krijgen voor de geldigheid van hun keuringsbewijs. Overeenkomstig de Europese Richtlijn 2000/30/EG wordt in België, begin september 2006, een technische controle langs de weg ingevoerd. Om een correct beeld te geven van de staat van het wagenpark dat zich op het nationaal grondgebied voortbeweegt, worden zowel Belgische als buitenlandse voertuigen aan deze controle onderworpen. De Ministeriële Omzendbrief van voorziet dat, voor de onderdelen van een voertuig die verbouwd worden volgens de voorschriften, de keuringcentra een tuningrapport samen met het keuringsbewijs afleveren. Wat betreft de verlagingen kijkt GOCA de technische documentatie na en reikt een validatierapport uit als het dossier conform is. Sinds zijn de openingsuren van de keuringscentra uitgebreid op maandag en/of donderdag tot 19 uur. Andere weekdagen zijn ze open tot 17u00. Een afspraak kan geboekt worden via de nationale website of rechtstreeks op de website van de ondernemingen. Klanten die liever telefonisch contact hebben, kunnen hun afspraak maken op het algemeen telefoonnummer 02/ De keuring op verplaatsing wordt door de Ministeriële Omzendbrief van ingevoerd als proefproject voor een periode van één jaar. Ondernemingen met een uitgebreide vloot voertuigen, met een MTM boven de 3,5T, kunnen deze laten keuren in hun lokalen door de inspecteurs van een erkend keuringcentrum. Het proefproject keuring op verplaatsing wordt verlengd met een nieuw periode van één jaar. De personenwagens en bedrijfsvoertuigen, met een MTM van ten hoogste 3,5T, worden vanaf bij de ophangingstest getest zowel op de Eusama-criterium als op de minimale faseverschuivingscriteria

14 ONAFHANKELIJKHEID OBJECTIVIT EIT PROFESSI ONALISME KWALITEIT UNIFORMITEIT HET GROEN KEURINGSBEWIJS Het groen keuringsbewijs wordt afgeleverd wanneer het voertuig voldoet aan het technisch reglement en geen enkel technisch defect vertoont dat de veiligheid van de bestuurder, de inzittenden of de andere weggebruikers in gevaar zou kunnen brengen. Het verkrijgen van een groen keuringsbewijs betekent echter niet automatisch dat het voertuig zonder beperkingen tot het verkeer wordt toegelaten. Verschillende beslissingscodes kunnen op het keuringsbewijs vermeld staan. Normale geldigheid Het groen keuringsbewijs met normale geldigheid zonder opmerkingen (geen code) Het voertuig vertoont geen enkel defect en wordt tot het verkeer toegelaten. Op het keuringsbewijs wordt vermeld: "Het voertuig voldoet aan de technische voorschriften". Het groen keuringsbewijs met normale geldigheid met opmerkingen (Code 4) Beperkte geldigheid Het groen keuringsbewijs met beperkte geldigheid van 3 maand (Code 3) Er worden enkel administratieve gebreken of een niet-gelijkvormigheid vastgesteld. Deze moeten binnen 3 maand in orde gebracht worden. Op het keuringsbewijs wordt vermeld: "Gebreken die aanleiding geven tot herkeuring". Bepaalde technische onderdelen zijn in orde op het ogenblik van de keuring maar moeten nauwlettend in het oog gehouden worden. Op het keuringsbewijs wordt vermeld: "Gebreken nauwlettend in het oog te houden". Het groen keuringsbewijs met normale geldigheid met opmerkingen (Code 5) Bepaalde technische onderdelen zijn niet in orde op het ogenblik van de keuring maar zijn van die aard dat er geen herkeuring moet plaatsvinden. De gebreken moeten niettemin zo vlug mogelijk hersteld worden. Deze herstellingen vergen geen speciale kennis of apparatuur. Op het keuringsbewijs wordt vermeld: "Gebreken die aanleiding geven tot herstelling zonder herkeuring". 14

15 GOCA Jaarverslag 2013 Autokeuring Personenvoertuigen Aantal groene keuringsbewijzen Groen keuringsbewijs beperkte geldigheid 3 maanden (code 3) Groen keuringsbewijs met opmerkingen (code 4) Groen keuringsbewijs zonder opmerkingen Volledige keuringen Groen keuringsbewijs met opmerkingen (code 4) 1. Koetswerk - flanken, dak: corrosie, beschadiging Top 5 opmerkingen Groen keuringsbewijs met beperkte geldigheid van 3 maanden (code 3) 1. Gelijkvormigheidsattest: ontbreekt, foutief, datum ontbreekt 2. Olieverlies of koelvloeistoflek 2. Banden: onvoldoende draagvermogen, afmetingen niet conform, niet reglementaire vrije ruimte, radius index, snelheidsindex 3. Banden: staat, slijtage(verschil links-rechts) 3. Inschrijvingsplaat (reproductie): niet reglementair, ontbreekt, onleesbaar, verschil met de officiële inschrijvingsplaat 4. Ruiten, doorzichtige panelen: krassen, barsten, ster, gezichtsveld beperkt of vervormd 5. Raam, zelfdragend koetswerk onderzijde: corrosie, beschadiging Overzicht keuringsbewijzen - personenvoertuigen 4. Inschrijvingsbewijs: aard onjuist, onleesbaar, ontbreekt (hoewel ingeschreven) 5. Inschrijvingsplaat (officiële): niet reglementair, ontbreekt (hoewel ingeschreven), onleesbaar 1,46% 21,83% Groene keuringsbewijzen normale geldigheid Groene keuringsbewijzen beperkte geldigheid 3 maanden Rode keuringsbewijzen 76,71% 15

16 ONAFHANKELIJKHEID OBJECTIVIT EIT PROFESSI ONALISME KWALITEIT UNIFORMITEIT Tweedehandsvoertuigen Aantal groene keuringsbewijzen Groen keuringsbewijs beperkte geldigheid 3 maanden (code 3) Groen keuringsbewijs met opmerkingen (code 4) Groen keuringsbewijs zonder opmerkingen Volledige keuringen Groen keuringsbewijs met opmerkingen (code 4) 1. Raam, zelfdragend koetswerk onderzijde: corrosie, beschadiging Top 5 opmerkingen Groen keuringsbewijs met beperkte geldigheid van 3 maanden (code 3) 1. Banden: onvoldoende draagvermogen, afmetingen niet conform, niet reglementaire vrije ruimte, radius index, snelheidsindex 2. Gelijkvormigheidsattest: ontbreekt, foutief, datum ontbreekt 2. Koetswerk - flanken, dak: corrosie, beschadiging 3. Olieverlies of koelvloeistoflek 3. Verlaging - montage-attest, validatieverslag: stemt niet overeen, onvolledig, niet reglementair 4. Deurdrempel: corrosie, beschadiging 4. Identificatieplaat: niet reglementair, foutief, ontbreekt 5. Ruiten, doorzichtige panelen: krassen, barsten, ster, gezichtsveld beperkt of vervormd Overzicht keuringsbewijzen - tweedehandsvoertuigen 5. Verbouwingen: Vervanging schroefveren door anderen met andere karakteristieken (afmeting, hoogte, diameter, dikte draad, spoed...), verlagen, vervangen van zetels zonder behoud originele bevestiging 0,92% 21,82% Groene keuringsbewijzen normale geldigheid Groene keuringsbewijzen beperkte geldigheid 3 maanden Rode keuringsbewijzen 77,26% 16

17 GOCA Jaarverslag 2013 Autokeuring Bedrijfsvoertuigen Aantal groene keuringsbewijzen Groen keuringsbewijs beperkte geldigheid 3 maanden (code 3) Groen keuringsbewijs met opmerkingen (code 4) Groen keuringsbewijs zonder opmerkingen Volledige keuringen Top 5 opmerkingen Groen keuringsbewijs met opmerkingen (code 4) Groen keuringsbewijs met beperkte geldigheid van 3 maanden (code 3) 1. Ruiten, doorzichtige panelen: krassen, barsten, ster, gezichtsveld beperkt of 1. Gelijkvormigheidsattest: ontbreekt, foutief, datum ontbreekt vervormd 2. Raam, zelfdragend koetswerk onderzijde: corrosie, beschadiging 2. Inschrijvingsbewijs: aard onjuist, onleesbaar, ontbreekt (hoewel ingeschreven) 3. Koetswerk - flanken, dak: corrosie, beschadiging 3. Spatborden, spatlappen, anti-sproeiinrichting: niet reglementair, ontbreekt 4. Olieverlies of koelvloeistoflek 4. Identificatieplaat: niet reglementair, foutief, ontbreekt 5. Banden: staat, slijtage(verschil links-rechts) 5. Technische Fiche : ontbreekt, foutief Overzicht keuringsbewijzen - bedrijfsvoertuigen 1,79% 22,85% Groene keuringsbewijzen normale geldigheid Groene keuringsbewijzen beperkte geldigheid 3 maanden Rode keuringsbewijzen 75,36% 17

18 ONAFHANKELIJKHEID OBJECTIVIT EIT PROFESSI ONALISME KWALITEIT UNIFORMITEIT Aanhangwagens/Opleggers Aantal groene keuringsbewijzen Groen keuringsbewijs beperkte geldigheid 3 maanden (code 3) Groen keuringsbewijs met opmerkingen (code 4) Groen keuringsbewijs zonder opmerkingen Volledige keuringen Groen keuringsbewijs met opmerkingen (code 4) 1. Het remonevenwicht van één of meerdere individuele assen behorende tot het assenstel bedraagt meer dan 25 % 2. Raam, zelfdragend koetswerk onderzijde: corrosie, beschadiging Top 5 opmerkingen Groen keuringsbewijs met beperkte geldigheid van 3 maanden (code 3) 1. Gelijkvormigheidsattest: ontbreekt, foutief, datum ontbreekt 2. RD-meting: Het voertuig voldoet niet aan de RD-meetvoorwaarde voor de remdoelmatigheid bij MTM (minimum 2 bar remcilinderdruk bij de blokkeergrens) 3. Spatborden, spatlappen, anti-sproeiinrichting: niet reglementair, ontbreekt 3. Mistlichten achter: staat, werking, plaatsing, niet reglementair 4. Banden: staat, slijtage(verschil links-rechts) 4. Identificatieplaat: niet reglementair, foutief, ontbreekt 5. Koppelingsinrichting trekker - 5. Inschrijvingsbewijs : vergissing, onleesbaar, aanhangwagen: staat, speling ontbreekt (hoewel ingeschreven) Overzicht keuringsbewijzen - aanhangwagens/opleggers 2,75% 18,77% Groene keuringsbewijzen normale geldigheid Groene keuringsbewijzen beperkte geldigheid 3 maanden Rode keuringsbewijzen 78,48% 18

19 GOCA Jaarverslag 2013 Autokeuring Autobus - Autocar Aantal groene keuringsbewijzen Groen keuringsbewijs beperkte geldigheid 3 maanden (code 3) Groen keuringsbewijs met opmerkingen (code 4) Groen keuringsbewijs zonder opmerkingen Volledige keuringen Top 5 opmerkingen Groen keuringsbewijs met opmerkingen (code 4) Groen keuringsbewijs met beperkte geldigheid van 3 maanden (code 3) 1. Koetswerk - flanken, dak: corrosie, beschadiging 1. Chassisnummer: onvindbaar, identificatie onmogelijk (te herslaan + attest van de mandataris) 2. Raam, zelfdragend koetswerk onderzijde: corrosie, beschadiging 2. Gelijkvormigheidsattest: ontbreekt, foutief, datum ontbreekt 3. Olieverlies of koelvloeistoflek 3. Identificatieplaat: niet reglementair, foutief, ontbreekt 4. Ruiten, doorzichtige panelen: krassen, barsten, ster, gezichtsveld beperkt of vervormd 4. Inschrijvingsbewijs : vergissing, onleesbaar, ontbreekt (hoewel ingeschreven) 5. Koetswerk, cabine, deurtrede, bijkomende uitrusting: corrosie, beschadiging, scherpe koetswerkdelen, slechte bevestiging koetswerk Overzicht keuringsbewijzen - autobus/autocar 5. Voertuig verbouwd voor fysisch gehandicapten: attest van aanpassing ontbreekt 1,24% 21,34% Groene keuringsbewijzen normale geldigheid Groene keuringsbewijzen beperkte geldigheid 3 maanden Rode keuringsbewijzen 77,42% 19

20 ONAFHANKELIJKHEID OBJECTIVIT EIT PROFESSI ONALISME KWALITEIT UNIFORMITEIT HET ROOD KEURINGSBEWIJS Het rood keuringsbewijs wordt uitgereikt wanneer het voertuig technische gebreken vertoont die de veiligheid van de bestuurder, de inzittenden of de andere weggebruikers in gevaar kunnen brengen. Er bestaan twee soorten rode keuringsbewijzen. Verboden tot het verkeer Beperkte geldigheid Het rood keuringsbewijs met verboden tot het verkeer (Code 1) Code 1 wordt vermeld wanneer het voertuig ernstige technische tekortkomingen vertoont zoals remmen die niet goed werken. Het voertuig mag niet meer op de openbare weg rijden behalve zonder passagiers en enkel om de kortste weg af te leggen tussen het keuringscentrum en de woonplaats van de klant of de werkplaats van de hersteller en omgekeerd. Op het keuringsbewijs wordt vermeld: "Verboden tot het verkeer". Het rood keuringsbewijs met beperkte geldigheid van 15 dagen (Code 2) Code 2 wordt vermeld indien het voertuig technische tekortkomingen vertoont die zo vlug mogelijk moeten hersteld worden, maar die van aard zijn dat het voertuig voorlopig wel op de openbare weg mag rijden. Het voertuig zal moeten herkeurd worden binnen de 14 dagen. Op het keuringsbewijs wordt vermeld: "Gebreken die aanleiding geven tot herkeuring". 20

21 GOCA Jaarverslag 2013 Autokeuring Personenvoertuigen Aantal rode keuringsbewijzen Rood keuringsbewijs verboden tot het verkeer (code 1) Rood keuringsbewijs beperkte geldigheid 15 dagen (code 2) Volledige keuringen Top 5 tekortkomingen Rood keuringsbewijs verboden tot het verkeer (code 1) Rood keuringsbewijs met beperkte geldigheid 15 dagen (code 2) 1. Banden: staat 1. Dimlichten: de afstelling van één of beide lichten is buiten tolerantie 2. Bedrijfsrem: verschil van meer dan 50% tussen 2. Bedrijfsrem: verschil van 25 tot 50% tussen remkrachten van eenzelfde as remkrachten van eenzelfde as 3. Stoplichten: geen enkel stoplicht werkt of is 3. Banden: staat, slijtage aanwezig 4. Remmen (hydraulische overbrenging): lek 4. Dimlichten: staat, één ontbreekt of werkt niet, verkeerde elektrische aansluiting 5. Voertuig verboden tot het normale verkeer: enkel geldig voor wedstrijden 5. Uitlaatgassen (dieselrook): de opaciteit is hoger dan het toegelaten maximum Overzicht keuringsbewijzen - personenvoertuigen 1,18% 20,65% Groene keuringsbewijzen Rode keuringsbewijzen verboden tot het verkeer Rode keuringsbewijzen beperkte geldigheid 15 dagen 78,17% 21

22 ONAFHANKELIJKHEID OBJECTIVIT EIT PROFESSI ONALISME KWALITEIT UNIFORMITEIT Tweedehandsvoertuigen Aantal rode keuringsbewijzen Rood keuringsbewijs verboden tot het verkeer (code 1) Rood keuringsbewijs beperkte geldigheid 15 dagen (code 2) Volledige keuringen Top 5 tekortkomingen Rood keuringsbewijs verboden tot het verkeer (code 1) Rood keuringsbewijs met beperkte geldigheid 15 dagen (code 2) 1. Bedrijfsrem: verschil van meer dan 50% tussen remkrachten van eenzelfde as 1. Dimlichten: de afstelling van één of beide lichten is buiten tolerantie 2. Banden: staat 2. Bedrijfsrem: verschil van 25 tot 50% tussen remkrachten van eenzelfde as 3. Stoplichten: geen enkel stoplicht werkt of is aanwezig 3. Banden: staat, niet reglementaire montage, heringesneden (personenauto's, auto's dubbel gebruik), band raakt tegen schokdemper 4. Bedrijfsrem: remkrachten kleiner dan 50% van het vereiste minimum 4. Ophangingstest achteraan: onvoldoende wegcontact, verschil links-rechts te groot 5. Remmen (hydraulische overbrenging): lek 5. Banden: staat, slijtage Overzicht keuringsbewijzen - tweedehandsvoertuigen 1,55% 20,28% Groene keuringsbewijzen Rode keuringsbewijzen verboden tot het verkeer Rode keuringsbewijzen beperkte geldigheid 15 dagen 78,17% 22

23 GOCA Jaarverslag 2013 Autokeuring Bedrijfsvoertuigen Aantal rode keuringsbewijzen Rood keuringsbewijs verboden tot het verkeer (code 1) Rood keuringsbewijs beperkte geldigheid 15 dagen (code 2) Volledige keuringen Top 5 tekortkomingen Rood keuringsbewijs verboden tot het verkeer (code 1) Rood keuringsbewijs met beperkte geldigheid 15 dagen (code 2) 1. Bedrijfsrem: verschil van meer dan 50% tussen remkrachten van eenzelfde as 1. Dimlichten: de afstelling van één of beide lichten is buiten tolerantie 2. Banden: staat 2. Bedrijfsrem: verschil van 25 tot 50% tussen remkrachten van eenzelfde as 3. Tarra: groter dan de maximale toegelaten massa 3. Ophangingsgewrichten, fuseepennen: staat, bevestiging, speling, borging, stofhoes gescheurd 4. Stoplichten: geen enkel stoplicht werkt of 4. Stuurgewrichten: staat, bevestiging, speling, is aanwezig 5. Bedrijfsrem: remkrachten kleiner dan 50% van het vereiste minimum borging, stofhoes gescheurd 5. Parkeerrem: remkrachten onvoldoende doch groter dan 50% van het vereiste minimum, een wiel is niet afgeremd Overzicht keuringsbewijzen - bedrijfsvoertuigen 2,02% 20,83% Groene keuringsbewijzen Rode keuringsbewijzen verboden tot het verkeer Rode keuringsbewijzen beperkte geldigheid 15 dagen 77,15% 23

24 ONAFHANKELIJKHEID OBJECTIVIT EIT PROFESSI ONALISME KWALITEIT UNIFORMITEIT Aanhangwagens / Opleggers Aantal rode keuringsbewijzen Rood keuringsbewijs verboden tot het verkeer (code 1) Rood keuringsbewijs beperkte geldigheid 15 dagen (code 2) Volledige keuringen Rood keuringsbewijs verboden tot het verkeer (code 1) 1. Bedrijfsrem: verschil van meer dan 50% tussen remkrachten van eenzelfde as 2. Bedrijfsrem: remkrachten kleiner dan 50% van het vereiste minimum Top 5 tekortkomingen Rood keuringsbewijs met beperkte geldigheid 15 dagen (code 2) 1. Bedrijfsrem: verschil van 25 tot 50% tussen remkrachten van eenzelfde as 2. Oplooprem: werking, systeem van automatisch terug in dienst stellen na het achteruitrijden werkt niet, staat, slag 3. Het voertuig voldoet niet aan de vereiste remdoelmatigheid bij MTM 3. Stoplichten: geen enkel stoplicht werkt of is aanwezig 4. Banden: staat 4. Banden: staat, slijtage 5. Parkeerrem : remkrachten kleiner dan 50 % van het vereiste minimum 5. Koppelingsinrichting trekker - aanhangwagen: staat, bevestiging, borging, aanzienlijke speling Overzicht keuringsbewijzen - aanhangwagens / opleggers 14,84% 3,93% Groene keuringsbewijzen Rode keuringsbewijzen verboden tot het verkeer Rode keuringsbewijzen beperkte geldigheid 15 dagen 81,23% 24

25 GOCA Jaarverslag 2013 Autokeuring Autobus - Autocar Aantal rode keuringsbewijzen Rood keuringsbewijs verboden tot het verkeer (code 1) Rood keuringsbewijs beperkte geldigheid 15 dagen (code 2) Volledige keuringen Top 5 tekortkomingen Rood keuringsbewijs verboden tot het verkeer (code 1) Rood keuringsbewijs met beperkte geldigheid 15 dagen (code 2) 1. Bedrijfsrem: verschil van meer dan 50% tussen remkrachten van eenzelfde as 1. Bedrijfsrem: verschil van 25 tot 50% tussen remkrachten van eenzelfde as 2. Banden: staat 2. Dimlichten: de afstelling van één of beide lichten is buiten tolerantie 3. Bedrijfsrem: remkrachten kleiner dan 50% van het vereiste minimum 3. Installatieplaatje snelheidsbegrenzer: installatiedatum ontbreekt, gebrekkige verzegeling van het plaatje, zelfklever in slechte staat 4. Remmen (hydraulische overbrenging): lek 4. Parkeerrem: remkrachten onvoldoende doch groter dan 50% van het vereiste minimum, een wiel is niet afgeremd 5. Stoplichten: geen enkel stoplicht werkt of is aanwezig Overzicht keuringsbewijzen - autobus / autocar 5. Ophangingsgewrichten, fuseepennen: staat, bevestiging, speling, borging, stofhoes gescheurd 2,77% 18,56% Groene keuringsbewijzen Rode keuringsbewijzen verboden tot het verkeer Rode keuringsbewijzen beperkte geldigheid 15 dagen 78,67% 25

26 ONAFHANKELIJKHEID OBJECTIVIT EIT PROFESSI ONALISME KWALITEIT UNIFORMITEIT BONUSJAAR VOOR PERSONENWAGENS Jaarlijks periodieke keuring De eerste periodieke keuring heeft, voor de meeste personenwagens, plaats 4 jaar na de eerste inschrijving. Nadien bedraagt de basisperiodiciteit tussen de opeenvolgende periodieke keuringen in principe 1 jaar. Bonussysteem Onder het bonussysteem verstaat men dat deze jaarlijkse periodiciteit tot 2 jaar kan verhoogd worden indien het voertuig aan alle volgende voorwaarden voldoet: 1. het voertuig is maximaal 6 jaar oud; 2. een groen keuringsbewijs zonder beperking van de normale geldigheid moet afgeleverd worden na de laatste periodieke keuring; 3. de kilometerstand van het voertuig bedraagt nog geen kilometer; 4. het voertuig wordt tijdig voorgereden; 5. indien het voertuig een aanhangwagen trekt, mag deze aanhangwagen de maximale toegelaten massa van 750 kg niet overschrijden. In dat geval krijgt het voertuig een keuringsbewijs met een geldigheidsduur van 2 jaar. De voertuigen die niet aan alle hierboven vermelde voorwaarden voldoen, kunnen niet genieten van de tweejaarlijkse keuring en moeten jaarlijks voorgereden worden Bonusjaar personenvoertuigen In 2013, kregen voertuigen, van de voertuigen die in aanmerking kwamen voor een bonus, deze effectief toegekend. Dit is 71 % van de voertuigen doelgroep bonus effectief bonusjaar 26

27 GOCA Jaarverslag 2013 Autokeuring TWEEDEHANDSKEURING De tweedehandskeuring is verplicht wanneer een particulier of handelaar een voertuig van categorie M1 of N1 verkoopt dat ingeschreven is in België. Deze «tweedehandskeuring» moet worden uitgevoerd vooraleer het voertuig wordt ingeschreven op naam van de nieuwe eigenaar. Dezelfde verplichting bestaat voor voertuigen uit een andere EU lidstaat die al in het verkeer gebracht zijn. Visuele tweedehandskeuring Met het oog op de vereenvoudiging van de tweedehandskeuring van voertuigen die onlangs gekeurd werden (in België of een andere lidstaat van de Europese Unie) werd in 2010 de visuele keuring ingevoerd. De benaming zelf wijst erop dat tijdens deze visuele keuring van het voertuig geen meetapparatuur wordt gebruikt. Concreet betekent dit dat de milieuhinder, de ophanging, de remmen en de lichten enkel op visueel gekeurd worden. De voertuigen die van deze vereenvoudigde keuring kunnen genieten, moeten aan de twee volgende voorwaarden voldoen: - de laatste volledige keuring moet minder dan twee maanden geleden plaatsgehad hebben in België of in een andere lidstaat van de Europese Unie; - het voertuig moet beschikken over een groen keuringsbewijs met normale geldigheid afgeleverd in België of een andere lidstaat van de Europese Unie. Volledige tweedehandskeuring De voertuigen die niet voldoen aan de criteria om van een vereenvoudigde keuring te kunnen genieten, of waarvoor gedurende de visuele keuring een tekortkoming wordt vastgesteld, worden aan een volledige tweedehandskeuring onderworpen. Gedurende de volledige tweedehandskeuring worden de ophanging, de lichten, de remmen en de emissies gekeurd aan de hand van meetapparatuur. De andere gebruikelijke documenten, zoals het tweedehandsrapport en de Car-Pass, worden steeds uitgereikt, ongeacht het type keuring dat doorgevoerd werd. In 2013, zijn voertuigen aan een volledige tweedehandskeuring onderworpen en voertuigen aan een visuele tweedehandskeuring. Tweedehandsrapport Naast de volledige keuring van het voertuig wordt ook een aantal bijkomende punten gekeurd. De resultaten van de extra punten worden opgenomen in een tweedehandsrapport. Het keuringsbewijs en het tweedehandsrapport geven de staat van het voertuig weer op het ogenblik van de keuring, waardoor de potentiële koper over belangrijke informatie beschikt. Dit document blijft 2 maanden geldig. In 2013, werden tweedehandsrapporten uitgereikt. 27

28 ONAFHANKELIJKHEID OBJECTIVIT EIT PROFESSI ONALISME KWALITEIT UNIFORMITEIT Car-Pass De v.z.w. Car-Pass werd in 2006 opgericht door FEDERAUTO, FEBIAC en de 10 erkende ondernemingen voor autokeuring, lid van GOCA, om fraude met betrekking tot de kilometerstand tegen te gaan. Tijdens de keuring geven de keuringcentra de kilometerstand door aan de v.z.w. Car-Pass. De andere professionelen van de autosector geven ook de kilometerstanden door wanneer er aan het voertuig wordt gewerkt. Al die kilometerstanden worden uiteindelijk opgeslagen in de databank van Car-Pass. Elke particulier of professioneel die een tweedehandsvoertuig verkoopt, moet een Car-Pass overhandigen aan de koper. De Car-Pass wordt samen met het tweedehandsrapport uitgereikt door de keuringcentra. Op die manier krijgt de koper een duidelijker beeld van de evolutie van de afgelegde kilometers en kan hij beter de echte waarde van het voertuig schatten. Als de Car-Pass minder dan 4 kilometerstanden vermeldt, is hij gratis. In 2013, werden CAR- PASS uitgereikt. Dit zijn documenten meer dan in 2012 (stijging van 2,8%). Hiervan werden tegen betaling uitgereikt en gratis. Meer inlichtingen op: Aantal tweedehandsvoertuigen gekeurd in functie van hun leeftijd Vanaf de leeftijd van 3 à 4 jaar neemt het aantal voertuigen, met een keuringsbewijs met normale geldigheid zonder verplichting tot herkeuring, jaar na jaar af. Deze daling geldt zowel voor de personen- als voor de tweedehandsvoertuigen. Deze daling is meer uitgesproken voor de tweedehandsvoertuigen na de leeftijd van 6 jaar. Maar, tot de leeftijd van 6 jaar, vertonen de tweedehandsvoertuigenen minder tekortkomingen dan de personenvoertuigen bij de periodieke keuring. Een personenvoertuig van twaalf jaar oud, voorgereden voor een periodieke keuring, vertoont in ongeveer 70 % van de gevallen geen enkele tekortkoming. Bij een tweedehandsvoertuig van dezelfde leeftijd is dit ongeveer 60 %. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% >12 Leeftijd voertuig 28

29 < km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km > km < km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km km > km GOCA Jaarverslag 2013 Autokeuring Verhouding tweedehandsvoertuigen diesel/benzine in functie van de kilometers Het wagenpark dat voor een tweedehandskeuring wordt voorgereden bestaat vooral uit dieselvoertuigen. Bij voertuigen met minder dan km op de teller bedraagt de verhouding ongeveer 63% dieselvoertuigen tegenover 37% benzinevoertuigen. Vanaf meer dan km, stijgt het aantal dieselvoertuigen van 67% tot meer dan 90%. Verder stelt men vast dat de dieselvoertuigen ook in meerderheid aanwezig zijn bij de tweedehandsvoertuigen met relatief weinig kilometers ( à km). Een totaal andere verhouding is terug te vinden bij het wagenpark dat wordt voorgereden voor een periodieke keuring. Het aandeel benzinevoertuigen bedraagt in dit geval meer dan 50% voor voertuigen met minder dan km op de teller. Naarmate er meer kilometers op de teller staan wordt het aandeel dieselvoertuigen steeds groter. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Tweedehandsvoertuigen diesel/ benzine in functie van het aantal kilometers (tweedehandskeuring) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Personenvoertuigen diesel/ benzine in functie van het aantal kilometers (periodieke keuring) 29

30 ONAFHANKELIJKHEID OBJECTIVIT EIT PROFESSI ONALISME KWALITEIT UNIFORMITEIT TE LAAT VOORGEREDEN VOERTUIGEN Voor elk te laat voorgereden voertuig wordt een toeslag aangerekend. Het Koninklijk Besluit van 12 november 2009, ter aanpassing van het Koninklijk Besluit van 15 maart 1968 betreffende het algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, legt sinds 1 januari 2010 een getrapt systeem van toeslag op, rekening houdend met de tijdspanne voorafgaand aan het laattijdig voorrijden. In 2013 werden voertuigen laattijdig voorgereden voor een volledige keuring. In 2012 waren dit voertuigen. Van de te laat voorgereden voertuigen, zijn bijna 60% minder dan één maand te laat en ongeveer 9% meer dan zes maanden te laat. Aantal te laat voorgereden voertuigen 82,32% op tijd te laat 17,68% Indeling volgens het aantal maanden te laat 10,11% 9,16% <= 1 maand 1-3 maand 20,89% 59,84% 3-6 maand > 6 maand 30

31 KEURING TIJDENS DE AVONDOPENING GOCA Jaarverslag 2013 Autokeuring Sinds 1 september 2009 zijn de keuringcentra iedere maandag en/of donderdag open tot 19u00. Op andere weekdagen zijn ze open tot 17u00. Aantal keuringen tijdens de avondopeningen In 2013 zijn meer dan keuringen van alle types uitgevoerd tijdens de avondopeningen. Dit betekent een stijging van 2,4% in vergelijking met Aantal gekeurde voertuigen per maand tijdens de avondopeningen < 3,5 T > 3,5 T Totaal Particulieren en professionelen kunnen een afspraak maken in het keuringscentrum van hun keuze om zo geen kostbare tijd te verliezen. Een afspraak kan gemaakt worden via de nationale website of rechtstreeks op de website van elke onderneming. De klanten die liever telefonisch een afspraak vastleggen, kunnen dit via het algemeen nummer 02/ of de telefoonnummers van de ondernemingen. 31

32 ONAFHANKELIJKHEID OBJECTIVIT EIT PROFESSI ONALISME KWALITEIT UNIFORMITEIT ONDERZOEK & ONTWIKKELING DE UITGEBREIDE OPHANGINGSTEST Bij het ontwerpen van een ophangingsysteem dient er steeds een compromis gevonden te worden tussen het comfort en de weglegging. De laatste jaren zijn hier tevens de vereisten qua emissienormen en het aspect brandstofverbruik bijgekomen. GOCA 1992 heeft in 1992, bij de keuze van het type ophangingtest, geopteerd om voor de autokeuring te focussen op het wegcontact. Zo kwam GOCA uit bij een ophangingstestbank gebaseerd op het EUSAMAcriterium. Deze ophangingstest meet het vermogen van de auto om het wegcontact te behouden in extreme omstandigheden. Een beperkt aantal Europees goedgekeurde voertuigen, in nieuwe staat, slagen echter niet voor de minimumeisen van de klassieke EUSAMA-meting. Dit betekent niet automatisch dat deze voertuigen onveilig zijn. Een hoge bandenspanning, die voorgeschreven wordt door de constructeurs, of de bandenkeuze kunnen leiden tot lagere waarden tijdens de meting van het wegcontact in combinatie met een laag gewicht op de achterste as In 2011 werd door GOCA onderzoek verricht onder het toezicht van de FOD Mobiliteit en Vervoer en in overleg met FEBIAC en het BIVV. Een bijkomend criterium werd uitgewerkt waardoor de resultaten van de bestaande ophangingtest verrijkt wordt, zodat overmatige slijtage aan de ophanging steeds opgespoord kan worden bij alle voertuigen. Dit bijkomend criterium noemt men de minimale faseverschuiving. De leveranciers van de ophangingstoestellen hebben samen met GOCA een aangepaste ophangingstest ontwikkeld om deze nieuwe methode aan te wenden. Alle autokeuringcentra hebben samen meer dan 6,5 miljoen euro geïnvesteerd om alle bestaande ophangingstestbanken aan te passen of te vervangen. Volgens het EUSAMA-criterium veroorzaakt een plaat die oscilleert van 25 HZ naar 0 HZ, met een amplitude van 3 mm, een vibrerende beweging onder het wiel van het testvoertuig. Het wiel staat dus op een trilplaat die bovendien het gewicht opmeet. Tijdens de ganse test dient nog minstens 20% van het initiële gewicht op de plaat te blijven (20% EUSAMA). Bij 0% EUSAMA is er geen contact meer tussen de band en de trilplaat. Hierdoor is er geen krachtoverbrenging van het voertuig op het wegdek en dus remmen of versnellen is niet meer mogelijk. Concreet wordt een voertuig afgekeurd wanneer de minimumkracht tussen de band en de grond minder dan 20% van het gewicht bedraagt, of wanneer het verschil links tegenover rechts meer dan 50% bedraagt. Verschillende parameters, zoals voornamelijk de bandenstijfheid of bandenspanning en de belading van het voertuig, beïnvloeden het wegcontact, en bijgevolg hebben deze ook een invloed op het resultaat van de EUSAMA-test In 2012 werd aan de laatste fase gewerkt om de toepassing van het bijkomend criterium in de keuringcentra te implementeren. De studie voor de validatie van het afkeurcriterium werd deels door Forschungsgesellschaft Kraftfahrwesen mbh (fka-ika) Aachen uitgevoerd en deels door GOCA. 32

33 GOCA Jaarverslag 2013 Autokeuring 2013 Vanaf 15 januari 2013 werd er tevens op de minimale faseverschuiving getest. Voortaan zal het niet voldoen aan het criterium voor de minimale faseveschuiving een opmerking op het keuringsbewijs opleveren. Ondertussen wordt de bestaande procedure voor alle voertuigen behouden. Voor de nieuw geleverde Europees goedgekeurde voertuigen, die niet voldoen aan de Eusama-ophangingtest, zal met de toestemming van de FOD Mobiliteit en Vervoer enkel een beoordeling van het verschil links/rechts gebeuren. Op basis van de uitgebreide data-analyse op GOCA werd een definitief criterium vastgelegd. Een voorstel, met het akkoord van FEBIAC, werd overgemaakt aan de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. De minimale faseverschuiving wordt gedefinieerd als de faseverschuiving tussen de positie van het platform van de ophangingstestbank (ten opzichte van de grond) en de positie van de onafgeveerde massa ten opzichte van het platform, wanneer deze onderworpen worden aan een harmonische belasting. De minimumfasehoek zal zich ergens tussen de resonantiefrequentie van de afgeveerde en onafgeveerde massa bevinden. De grootte van de minimumfaseverschuiving is indicatief voor de demping: hoe groter deze minimumfaseverschuiving, hoe sterker de demping. GOCA stelt voor dat de minimale faseverschuiving niet onder de minimumwaarde van 35 komt. Schokdempers met een dergelijk lage minimumfaseverschuiving kan men als zwak beschouwen De laatste stap van de introductie van deze nieuwe ophangingstest is, na akkoord van de FOD Mobiliteit en Vervoer, de complete integratie van de minimale faseverschuiving inclusief een afkeurnorm. Dit betekent dat de toegestane uitzonderingslijst niet meer noodzakelijk zal zijn, en alle voertuigen met dezelfde criteria voor Eusama en Minimale Faseverschuiving zullen beoordeeld worden. GOCA zal in 2014 zijn opgedane expertise in de technologie van de ophangingtestbanken nog uitbreiden door een evaluatie te maken van verschillende ophangingtestbanken beschikbaar op de markt. In deze evaluatie zal tevens de berekening van de Damping Ratio zoals voorgesteld door EGEA (The European Garage Equipment Association) geïntegreerd worden. Dit houdt in dat via praktische testen nagegaan wordt of elke ophangingtestbank, die een ander meetprincipe en/of berekening gebruikt, toch tot dezelfde Damping Ratio komen. Ook GOCA zal haar intern opgestelde berekening voor de Dampings Ratio vergelijken. 33

34 ONAFHANKELIJKHEID OBJECTIVIT EIT PROFESSI ONALISME KWALITEIT UNIFORMITEIT ONDERZOEK & ONTWIKKELING PROJECT NEWSOFT AKCT De ondernemingen, lid van GOCA, hebben besloten om het informatiesysteem, dat de activiteiten van de autokeuring ondersteunt zowel op centraal niveau als op ondernemingsniveau en in de keuringscentra zelf, te hernieuwen. Het nieuwe systeem beperkt zich niet tot het eenvoudig herschrijven van het bestaande systeem gebaseerd op recente technologie. Dit project is immers gestart na afloop van een uitgebreide herziening van de werkprocessen van de ondernemingen (business process reengineering). De vooropgestelde doelstelling is om enerzijds de kwaliteit en de uniformiteit van de uitgevoerde keuringen en anderzijds de diensten verleend aan de klant en de openbare besturen te verbeteren. De belangrijkste herzieningen hebben onder andere betrekking op de capaciteit van het toekomstige systeem om de specifieke behoeften van de ondernemingen en keuringcentra te ondersteunen, om de organisatorische wijzigingen van het beroep te ondersteunen, alsook het vereiste niveau te verzekeren van performante en kwaliteitsvolle processen voor de keuring van de voertuigen en de hierbij behorende gegevens. Het systeem wordt ontplooid volgens een gefaseerde benadering om een optimale toeëigening ervan te garanderen. Het resultaat van de twee eerste fasen werden in test ontplooid in enkele proefcentra in de loop van het laatste kwartaal van Het project wordt afgesloten met de start van de uitrol van de derde fase in het laatste kwartaal van

35 GOCA Jaarverslag 2013 Autokeuring ONDERZOEK & ONTWIKKELING KEURING OP VERPLAATSING Na het groot succes van de autokeuring op afspraak hebben de erkende ondernemingen voor autokeuring een nieuwe klantendienst ontwikkeld: de keuring op verplaatsing. Ondernemingen met een uitgebreide vloot voertuigen zullen deze kunnen laten keuren in hun lokalen door de inspecteurs van het keuringcentrum in hun buurt. Die keuringen betreffen zowel bussen, vrachtwagens, aanhangwagens als opleggers van meer dan 3,5 ton. Op die manier kunnen de verschillende types technische keuring op aanvraag uitgevoerd worden. Dit systeem zal de klant toelaten op een eenvoudige manier een besparing te realiseren in tijd en brandstof, doordat zij niet langer verplicht zijn hun voertuigen voor te rijden in een keuringscentrum. Proefproject De ontwikkeling van het project is in 2011 gestart en in 2012 werden de modaliteiten ervan in een Ministeriële Omzendbrief vastgelegd. Eind 2012 startte de keuring op verplaatsing als proefproject voor een periode van één jaar. Een stuurcomité onder voorzitterschap van de Directeur-generaal van de FOD Mobiliteit en Vervoer, zal de hele testperiode opvolgen. Het project voorziet in een spreiding van de bijkomende keuringslijnen over de verschillende regio s en de verschillende sectoren van zowel het transport van personen en goederen als de garages voor het onderhoud en de herstelling van voertuigen. Het dossier van niet minder dan 25 keuringslijnen verspreid over evenveel ondernemingen zou in de loop van 2013 goedgekeurd worden door de Staatsecretaris voor Mobiliteit. De eerste keuringslijn werd ingehuldigd op 18 oktober Stuurcomité Onafhankelijkheid verzekerd De volledige onafhankelijkheid en objectiviteit van de technische keuring blijft de basis van het systeem. Het zijn dus de inspecteurs van de erkende ondernemingen die keuringen uitvoeren. De keuringslijn ingericht in de lokalen van de klant moet aan dezelfde regels voldoen en dezelfde gehomologeerde apparatuur gebruiken als in een keuringcentrum. Alles wordt onderworpen aan hetzelfde toezicht van de diensten van de FOD Mobiliteit en Vervoer en het BIVV. Geen enkele afwijking wordt toegekend ten opzichte van huidige reglementering. De klant krijgt zelf geen erkenning om de keuringen uit te voeren. Via de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst en een ethisch charter met de erkende onderneming voor autokeuring, worden de nodige afspraken gemaakt om de integriteit en onafhankelijkheid van de inspecteurs te kunnen waarborgen. Eén jaar na de eerste ingehuldigde lijn werden de bevindingen van het stuurcomité overgemaakt aan de Staatssecretaris voor Mobiliteit. Het stuurcomité is samengesteld uit vertegenwoordigers van FOD Mobiliteit en Vervoer, GOCA, AGORIA, BIVV, De Lijn, FBAA, FEBETRA, FEBIAC, FEDERAUTO, STIB, TEC, TLV en UPTR. Gezien enkele ondernemingen nog maar net opgestart waren en andere nog moesten de laatste details klaar maken, of helemaal niet gingen opstarten, en er dus niet voldoende gegevens beschikbaar waren om een gestaafd en correct besluit te nemen, heeft de Staatssecretaris voor Mobiliteit beslist dit project voor één jaar te verlengen tot 18 oktober

36 ONAFHANKELIJKHEID OBJECTIVIT EIT PROFESSI ONALISME KWALITEIT UNIFORMITEIT PERSPECTIEVEN VOOR 2014 INTERNATIONALE STUDIEPROJECTEN VIA CITA (International Motor Vehicle Inspection Committee) ECSS Electronic Controlled Safety Systems In oktober 2012 had CITA een aanbieding voor de Tender No. MOVE/C4/ : Study on a new performance test for electronic safety components (ESC, ABS, EBS) at roadworthiness tests overgemaakt. Het antwoord bestond uit een consortium van de volgende partners: CITA, EGEA, DEKRA, BAST, GOCA, IERC en TRL. De Europese Commissie gaf in 2013 het groen licht voor dit project. De Kickoff-meeting vond plaats op 23 augustus Het project loopt over een jaar en heeft als doel aan de Europese Commissie voorstellen voor de technische keuring van electronische systemen te formuleren. Deze technische voorstellen zullen getoetst zijn aan de praktijk van een technische keuring en vergezeld van een kosten-baten analyse. Na analyse van de ECSS systemen, Labo testen hoe deze gekeurd zouden kunnen worden, worden er effectieve testen in keuringcentra uitgewerkt en later uitgevoerd. GOCA zal de verantwoordelijkheid dragen voor de testen die in Zweden door Bilprovningen, in Duitsland door TÜV Reinland en in België zullen plaatsvinden in Als laatste zal er nog een kosten-baten analyse uitgevoerd worden. De resultaten van de fieldtesten zijn een belangrijke input voor deze analyse. SET Sustainable Emission Testing In 2011 werd door CITA de TEDDIE studie in opdracht van de Europese Commissie in verband met de keuring van de emissies van dieselvoertuigen afgerond. GOCA had hier een belangrijk aandeel in door de verantwoordelijkheid van de literatuurstudie op zich te nemen. De werkgroep 2 Environmental Protection Systems van CITA is een projectplan aan het opstellen om een vervolg aan deze studie te geven. De volgende studie zal de naam SET (Sustainable Emission Testing) dragen en zowel diesel als benzine voertuigen behandelen. SET zal een vergelijk maken tussen emissiemetingen met nieuwe meettoestellen met een hogere accuratie en het uitlezen van het EOBD systeem. GOCA zal ook aan dit project in 2014 haar steentje bijdragen. 36

37 GOCA Jaarverslag 2013 Autokeuring PERSPECTIEVEN VOOR 2014 ROADWORTHINESS PACKAGE 2013 was een belangrijk jaar voor de Europese autokeuring. De Europese Commissie lanceerde het Roadworthiness Package. Dit packet stelt aanpassingen aan de volgende drie richtlijnen voor: de periodieke technische keuring van motorvoertuigen, de controle langs de weg van motorvoertuigen; aanpassingen aan de richtlijn voor inschrijvingen van motorvoertuigen met betrekking tot de realisatie van de twee bovenstaande richtlijnen. Analyses en voorstellen tot wijzigingen aan het packet werden door de Europese Raad en het Europees Parlement gedaan. Eind 2013 werd door de drie partijen naar een vergelijk gezocht. Indien dit vergelijk gevonden wordt, mogen we de publicatie van het Roadworthiness Package in het voorjaar van 2014 verwachten. Belangrijke uitbreidingen in de scoop voor deze richtlijnen liggen op tafel. Zou zou mogelijks de autokeuring uitgebreid kunnen worden naar twee- en driewielers en naar tractoren met een snelheid boven 40km/u. Het packet heeft ook enorme aandacht aan de regels voor deze keuringsactiviteiten. Regels in verband met infrastructuur en keuringstoestellen, competentie en opleiding van de inspecteurs, het electronisch overmaken van de testresultaten alsook over audits en supervisie zijn in het packet vervat. De testprocedures zullen ook uitgebreid worden zodat o.a. electronische veiligheidssystemen getest kunnen worden via een electronische interface. Voor de Controle langs de weg wordt er gedebateerd over o.a. keuring van de ladingszekerheid en selectie van de te controleren voertuigen op basis van een risico-profiel. Indien de publicatie, zoals verwacht wordt, in 2014 gepubliceerd wordt, zullen de wijzigingen gefaseerd en waarschijnlijk ten vroegste in 2018 in voege kunnen gaan. Meteen stelt er zich een nieuwe uitdaging voor GOCA, waar al haar diensten in betrokken zullen worden, om het Roadworthiness Package tegen dan te implementeren. 37

38 GOCA Jaarverslag 2013 Rijbewijs OVER HET RIJBEWIJS De afdeling rijbewijs is belast met het opvolgen van de ontwikkelingen van de reglementering betreffende het verkeersreglement, de organisatie van de examens voor het behalen van een rijbewijs en het omzetten van deze reglementering, door studies en onderzoek, in actuele examenvragen en in een aangepaste evaluatie van het praktijkexamen. AUTOKEURING RIJBEWIJS VORMINGSCENTRUM SAMENWERKING LIDMAATSCHAP 38

39 GOCA Jaarverslag 2013 Rijbewijs VERKEERSVEILIGHEID Om een hogere graad van verkeersveiligheid te bereiken, moeten het theorie- en het praktijkexamen worden afgestemd op de rijvaardigheid en het rijgedrag van de nieuwe bestuurders. De evaluatie van het praktijkexamen werd daarom uitgebreid met een beoordeling van de houding en het sociale gedrag van de kandidaat in relatie tot het verkeersveilig en zelfstandig deelnemen aan het verkeer. Veel verkeersongevallen zijn te wijten aan menselijke fouten. Daarom dient men eveneens op het niveau van de bestuurder op te treden om de beste beoordeling te verkrijgen. EEN GEZONDER LEEFMILIEU Tijdens het examen voor het behalen van een rijbewijs wordt de kandidaat ook getoetst op het naleven van de principes van ecodriving. Het gaat hier om het respect voor het milieu door aangepast gebruik van brandstof en het anticiperen op de situaties die zich kunnen voordoen in het verkeer. Tijdig vertragen, versnellen en schakelen met beperkt toerental staan gelijk met ecologisch maar ook economisch verantwoord rijden, wat gelijkstaat met minder milieuvervuiling en lager brandstofverbruik. UNIFORMITEIT EN KWALITEIT Sinds 2007 beschikken de ledenondernemingen en GOCA over de ISO 9001-certificatie voor de afdeling rijbewijs. Zo kunnen zij een systematische kwaliteitsdienst aan hun klanten waarborgen. De certificatie wordt jaarlijks door een audit opgevolgd en wordt om de drie jaar hernieuwd via een hercertificatieprocedure. Sinds 1977 legt elke kandidaatbestuurder een theorie- en een praktijkexamen af met het oog op het behalen van een rijbewijs van categorie B. Teneinde voor deze examens te slagen, dient de kandidaat te beschikken over kennis inzake het verkeersreglement en over de nodige vaardigheden om een voertuig te besturen, maar eveneens over voldoende ervaring in het wegverkeer. EEN BETERE INFORMATIE NAAR DE CONSUMENT TOE Voor elk type rijbewijsexamen stelt GOCA brochures ter beschikking zodat de kandidaat over een maximum aan informatie kan beschikken tijdens de voorbereiding van het praktijkexamen. Deze brochures zijn beschikbaar in alle examencentra en op de website van GOCA. 39

40 ONAFHANKELIJKHEID OBJECTIVIT EIT PROFESSI ONALISME KWALITEIT UNIFORMITEIT G/T B A1/A2/A AM Theorie-examens Aantal afgelegde examens De cijfers geven het aantal theorie-examens weer, doch niet het aantal kandidaten. Een kandidaat kan meerdere malen een examen afleggen! < Aantal afgelegde examens volgens geslacht Man Aantal afgelegde examens volgens leeftijd Vrouw 2013 > < Man Vrouw 2012 AM A1/A2/A B G/T > AM A1/A2/A B G/T

41 GOCA Jaarverslag 2013 Rijbewijs Theorie-examens Aantal geslaagde examens G/T B 52,82 % 52,16 % 47,46 % 45,59 % A1/A2/A 70,82 % 66,74 % AM 45,56 % 44,66 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Aantal geslaagde theorie-examens categorie B volgens leeftijd 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% < > ,02 % 43,96 % 29,53 % ,43 % 45,73 % 31,67 % 60% 50% 40% 30% 20% 10% Aantal geslaagde theorie-examens categorie B volgens geslacht Het theorieexamen voor het rijbewijs B omvat 50 vragen. De kandidaat dient minimum 41 punten op 50 te behalen om te slagen. 0% Man Vrouw ,51 % 46,81 % ,69 % 49,33 % 41

42 ONAFHANKELIJKHEID OBJECTIVIT EIT PROFESSI ONALISME KWALITEIT UNIFORMITEIT Praktijkexamens Aantal afgelegde examens Aantal afgelegde examens op terrein buiten het verkeer AM A1/A2/A BE G Aantal afgelegde examens op openbare weg A1/A2/A B BE G Aantal afgelegde examens volgens leeftijd Voor het rijbewijs categorie B wordt geen examen meer afgelegd op privaat terrein sinds 1 december 2006! < >30 < > A1/A2/A B BE G Aantal afgelegde examens volgens geslacht Man 2013 Vrouw 2013 Man 2012 Vrouw 2012 A1/A2/A B BE G

43 GOCA Jaarverslag 2013 Rijbewijs Praktijkexamens Aantal geslaagde examens 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Aantal geslaagde praktijkexamens op terrein buiten het verkeer AM A1/A2/A BE G ,68% 66,23% 72,97% 77,42% ,73% 68,84% 71,99% 77,25% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Aantal geslaagde praktijkexamens op openbare weg A1/A2/A B BE G ,34% 53,94% 88,00% 74,35% ,35% 54,06% 90,20% 75,41% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Aantal geslaagde praktijkexamens categorie B volgens leeftijd < > ,06% 53,93% 40,76% ,26% 53,80% 40,45% Aantal geslaagde praktijkexamens categorie B volgens geslacht 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Man Vrouw ,94 % 52,86 % ,15 % 52,76 % 43

44 ONAFHANKELIJKHEID OBJECTIVIT EIT PROFESSI ONALISME KWALITEIT UNIFORMITEIT Enquête 2013 Praktijkexamens categorie B GOCA organiseert jaarlijks een enquête in verschillende examencentra waarbij ongeveer kandidaten, die voor de eerste maal hun praktijkexamen voor het rijbewijs categorie B afleggen, bevraagd worden. Dit om de wijze waarop de kandidaat zijn rijopleiding voorbereidt voor het praktijkexamen te kennen. We merken het belang van het verwerven van praktijkervaring, daar de kandidaten nog steeds het best slagen indien zij meer dan 1.000km afleggen en in alle omstandigheden (in en buiten de stad, tijdens en buiten de spitsuren, op avonden en in alle weersomstandigheden) rijden vóór het afleggen van het praktijkexamen. Het slaagpercentage voor het praktijkexamen ligt het hoogst bij de kandidaten jonger dan 20 jaar en vermindert in functie van de leeftijd van de kandidaten. Slaagpercentage naargelang het aantal afgelegde kilometers tijdens de opleiding < 500 km 500 km en 1000 km > 1000 km %A Slaagpercentage %A Slaagpercentage %A Slaagpercentage 9,8% 47,7% 32,5% 54,7% 57,7% 64,3% Slaagpercentage naargelang de leeftijd van de kandidaat 20 jaar 20 jaar en < 30 jaar 30 jaar %A Slaagpercentage %A Slaagpercentage %A Slaagpercentage 37,3% 65,2% 54,4% 57,1% 8,3% 50% %A : percentage van het betreffende aantal t.o.v. het totale aantal Raadpleeg alle resultaten en cijfers van de enquete op 44

45 GOCA Jaarverslag 2013 Rijbewijs ONDERZOEK & ONTWIKKELING PROJECT RBPC 2010 De ondernemingen lid van GOCA wensten in 2010 het informaticasysteem Pinky volledig te vernieuwen. Dit systeem ondersteunt de activiteiten rond de organisatie van de theorie- en praktijkexamens voor het behalen van het rijbewijs. Hiertoe werd het project "RBPC 2010" gestart. GOCA heeft de functionele en technische voorwaarden onderzocht en gedetailleerd beschreven met het oog op het tot stand brengen van een nieuw systeem. De analyse van meerdere offertes heeft geleid tot de selectie van het voorstel van "Advanced and Reliable Information Systems group" (ARHS). De uitwerking van het project ging officieel van start op 17 februari Om het project in goede banen te leiden werd een Steering Committee RBPC 2010 opgericht, bestaande uit kaderleden en bestuurders uit verschillende ondernemingen lid van GOCA, aangevuld met een functioneel en technisch raadgever van GOCA en voorgezeten door een extern project manager, die tevens de dagelijkse leiding van het project op zich heeft genomen. Tijdens het jaar 2011 werd een testplatform ingericht en werden Fases 1 en 2 succesvol uitgewerkt en voorlopig geaccepteerd. Voor de analyse werden vele workshops gehouden, zowel met administratieve medewerk(st)ers als met hoofdexaminatoren. Nadien werden de voorgestelde analyses nagezien en bijgestuurd door het Steering Committee. Het project is ingedeeld in 6 fasen: Fase 1 : Globale Analyse Fase 2 : Data distributie en replicatie Fase 3 : Praktijkexamen Fase 4 : Traceerbaarheid praktijkexamen Fase 5 : Theorie-examen cat. A, B en G Fase 6 : Theorie-examen cat. C en D Een eerste versie van Fase 3 werd aangeleverd. Voor de traceerbaarheid van het praktijkexamen werden een aantal testen uitgevoerd met tablets. De testen werden gunstig onthaald in verschillende pilootcentra en wezen uit dat het capteren van positie en eventuele fouten van de kandidaat in het examen goed konden worden geregistreerd tijdens het volgen van het circuit. Hiernaast werden in het najaar 2011 de nodige stappen gezet voor het indienen van een machtigingsaanvraag tot gebruik van het rijksregisternummer bij de Privacy Commissie. Het gebruik van het rijksregisternummer als unieke identificatie van de kandidaat zal mogelijke fouten in de database uitsluiten en de communicatie met de databank van de bevoegde overheid vereenvoudigen. De goedkeuring van de privacycommissie werd verkregen in In de loop van 2012 werden alle fases opgeleverd en voorlopig geaccepteerd. De nieuwe wetgeving inzake het nieuwe motorrijbewijs, in voege sinds 1 mei 2013, vereiste een nieuwe analyse en herplanning van de uitrol van het project in alle examencentra. In het tweede semester 2013 werd het programma progressief in productie geplaatst in het merendeel van de examencentra. Om de progressieve uitrol van het systeem te ondersteunen werd een webservice door GOCA ontwikkeld opdat alle examencentra toegang zouden hebben tot de examenresultaten uit beide computersystemen. De volledige in productiestelling wordt finaal afgerond in de loop van

46 ONAFHANKELIJKHEID OBJECTIVIT EIT PROFESSI ONALISME KWALITEIT UNIFORMITEIT ONDERZOEK & ONTWIKKELING HET THEORIE-EXAMEN VOOR RIJBEWIJS CAT.B Meer toegankelijk De FOD Mobiliteit en Vervoer, GOCA en de erkende ondernemingen voor het rijbewijs willen enkel peilen naar de kennis van het verkeersreglement en de toepassing ervan. De taalkennis van de kandidaat mag immers geen invloed hebben op de uitslag. Daarom werden de huidige vragenreeksen aangepast door GOCA. Hierdoor zijn de vragen van het theorie-examen voor het rijbewijs categorie B geherformuleerd in een beter toegankelijke en begrijpbare taal. Methode Lange zinnen worden ingekort, moeilijkere termen worden vervangen door meer gangbare woorden, en stellingen en beweringen worden herschreven in een duidelijke vraag. Andere aanpassingen zijn de nieuwe en grotere beelden alsook het toevoegen van pijlen of het gebruik maken van 3-D schema s. Het examen wordt dus niet gemakkelijker. De kandidaat zal evenveel vragen moeten beantwoorden. Slagen voor het theorie-examen vereist nog altijd een resultaat van 41/50. De wijzigingen verhogen de kwaliteit van het examen en verbeteren de dienstverlening aan de klant. De kandidaten krijgen de nieuwe examenreeksen sinds 15 april 2013 in alle examencentra van de erkende ondernemingen in België. Deze laatste evolutie kadert in de continu aanpassingen en vernieuwingen van de bestaande theorie-examenvragen die GOCA aanpast voor alle categorieën rijbewijs. Ook de inhoud van de praktijkexamens wordt op regelmatige basis aangepast. Dit kan zijn in het kader van de technische evolutie van de voertuigen, maar ook bijvoorbeeld in het kader van wijzigingen in de reglementering. 46

47 GOCA Jaarverslag 2013 Rijbewijs PERSPECTIEVEN VOOR 2014 DE GOCA-RISICOPERCEPTIETEST Introductie binnen het theorie-examen voor rijbewijs Het tijdig waarnemen van potentiële gevaren in het verkeer en het correct anticiperen hierop spelen een cruciale rol in de verkeersveiligheid. Een vaardigheid die zeker bij jonge onervaren bestuurders te wensen overlaat, hetgeen wordt weerspiegeld in de ongevallenstatistieken. Het ongevallencijfer daalt naarmate de jonge, onervaren bestuurder meer ervaring heeft verworven. Hoewel het vermogen om een gevaar waar te nemen enkel door middel van (rij)ervaring kan worden verworven, kan het leerproces worden versneld door de kandidaat reeds in een vroeg stadium te laten kennismaken met het belang van gevaarwaarneming in het verkeer via de risicoperceptietest. Methode Voor het verwezenlijken van de risicoperceptietest heeft GOCA simulaties ontwikkeld waarbij gebruik wordt gemaakt van bewegende beelden, gefilmd in dagdagelijkse reële en potentieel gevaarlijke verkeerssituaties. De simulaties werden gemaakt vanuit het perspectief van de bestuurder, maar er wordt eveneens een zicht geboden op de snelheidsmeter, de richtingaanwijzers, de binnenspiegel en buitenspiegels. Door gebruik te maken van achteruitkijkspiegels dient de kandidaat niet alleen rekening te houden met een mogelijk Sedert verscheidene jaren groeit de aandacht rond de introductie van een test in het kader van het theoretisch rijexamen met het oog op het bekomen van een rijbewijs, met als doel de waarneming van risico's te beoordelen. Als reactie hierop heeft GOCA een risicoperceptietest ontwikkeld die op 4 maart 2013 voorgesteld is in de examencentra in België. Kandidaatbestuurders, die een officieel theorieexamen afleggen, kunnen vrijblijvend en gratis deelnemen aan de GOCArisicoperceptietest. Een analyse wordt in de loop van 2014 uitgevoerd om te bepalen of de test een onderdeel wordt van het officiëel examen. gevaar dat zich voordoet recht voor het voertuig, maar ook met die achter en aan de zijkant van het voertuig. De kandidaat wordt dus genoodzaakt aandachtig te zijn over het gehele gezichtsveld en hiermee gepaard de juiste kijktechnieken toe te passen. Het opsporen van gevaren wordt gemeten door een methode waarbij het beeld wordt stopgezet en de kandidaat dient aan te geven wat er vervolgens zou kunnen gebeuren of welke gevaren hij gedurende de simulatie is tegengekomen. Er wordt gebruik gemaakt van meerkeuzevragen waarbij er meerdere goede antwoorden mogelijk zijn. De klemtoon ligt niet op de reactietijd en ook niet op de kennis van de wegcode. Op die manier is de test enkel gericht op de risicoelementen. De risicoperceptietest beoogt waardevolle reflexen uit de praktijk op een efficiënte manier in een theorie-examen te vertalen. 47

48 OVER HET VORMINGSCENTRUM GOCA Jaarverslag 2013 Vormingscentrum Het VCF, het vormingscentrum van GOCA, staat in voor de coördinatie van de opleidingen opdat de inspecteurs en de examinatoren hun competenties kunnen bijscholen en verruimen, na het slagen voor de basisopleidingen die verplicht gelden als toegang tot de verschillende functies. Het doel daarbij is het algemene kwaliteitspeil van de dienstverlening van de erkende ondernemingen voortdurend te verhogen, waardoor de inspecteurs tijdens de autokeuring en de examinatoren tijdens het rijexamen op correcte en uniforme wijze te werk kunnen gaan. AUTOKEURING RIJBEWIJS VORMINGSCENTRUM SAMENWERKING LIDMAATSCHAP 48

49 GOCA Jaarverslag 2013 Vormingscentrum Promotieopleidingen & Bijscholingen In 2013, organiseerde het vormingcentrum zowel promotieopleidingen, die de basis vormen voor elke functie in de sector, als bijscholingen, die de kennis van de werknemers op peil houden en uitbreiden op technisch en administratief vlak PROMOTIE- OPLEIDINGEN BIJSCHOLINGEN TOTAAL AUTO- KEURING RIJBEWIJS uren ,5 dagen ,8 deelnemers uren 9.327, ,8 dagen 1.165,9 552,2 deelnemers uren ,5 dagen 4.587,9 deelnemers BIJSCHOLINGEN - CATALOGUS 2013 AUTOKEURING RIJBEWIJS ALLE WERKNEMERS Emissies en introductie tot de hybride en elektrische wagens Vakbekwaamheid hybride voertuigen Tachografen en snelheidsbegrenzers Nieuwe ophangingstechnieken Remmen zware vracht RD-Methode remtest Technische dient Controle langs de weg Gebruik software Bevasys Banden Chassis ADR LPG Categorie A - Basis en gevorderden Categorie B - Defensief rijden Categorie C - Vakbekwaamheid Categorie C - Gevorderden Ecodriving Escorte opleiding Valse identiteitsdocumenten Opfrissing wegcode Omgaan met agressie Omgaan met diversiteit Safety awareness Om te kunnen voldoen aan de opleidingsbehoeften van de sector gaat het vormingscentrum samenwerkingsverbanden aan met externe opleidingsverstrekkers (Cevora, Educam, Skan, Wabco, Rauwers, Boerenbond, Federale Politie...) Het vormingscentrum heeft het LMS (Learning Management System), dat het beheer van het opleidingsproces moet vereenvoudigen en uitbreiden, verder ontwikkeld en verbeterd. Op het einde van het jaar 2013 is het VCF overgeschakeld naar versie 9.4. Deze versie kent een gebruiksvriendelijkere interface. Opleidingen werden hiertoe georganiseerd voor de opleidingsverantwoordelijken van de erkende ondernemingen lid bij GOCA. 49

50 ONAFHANKELIJKHEID OBJECTIVIT EIT PROFESSI ONALISME KWALITEIT UNIFORMITEIT PERSPECTIEVEN VOOR 2014 In de loop van 2014 staan er verschillende veranderingen op til voor de opleidingen van autokeuring en rijbewijs. RIJBEWIJS De bijscholingen voor examinatoren doorlopen een erkenningsprocedure bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, dienst certificatie en inspectie. Na het verkrijgen van de goedkeuring voldoen deze bijscholingen aan de voorwaarden zoals bepaald in artikel 26 van het Koninklijk Besluit betreffende het rijbewijs. Hiermee gelijklopend zal er een opleiding voor examinatoren programma B, volgens de Europese Richtlijn 2006/126/EG opgericht worden in de loop van Naast de opleiding voor examinatoren, zal er ook een herziening doorgevoerd worden van de opleiding voor hoofdexaminatoren. Via diverse werkgroepen werd de inhoud van de verschillende cursussen aangepast en aangevuld waar nodig. Hiermee tracht de sector in te spelen op de huidige behoeften van hoofdexaminatoren en wenst de opleiding in beide landstalen uniform te maken. AUTOKEURING De opleiding T22 (inspecteur autokeuring) werd in diverse werkgroepen aan een herziening onderworpen. De inhoud van de cursussen werd aangepast en de lesgevers zijn bezig met de aanpassing van hun syllabus. Hierbij streven we ook naar een uniformiteit van de cursussen in de beide landstalen. De cursus Remmen ondergaat momenteel ook een grote aanpassing zodat er meer aandacht besteed worden aan de controlemethode RD. Eveneens zal de cursus Ophanging een grondige herziening kennen zodat er meer tijd gespendeerd kan worden aan de meting met de minimale faseverschuiving. 50

51 GOCA Jaarverslag 2013 Samenwerking SAMENWERKING AUTOKEURING RIJBEWIJS VORMINGSCENTRUM SAMENWERKING LIDMAATSCHAP 51

52 ONAFHANKELIJKHEID OBJECTIVIT EIT PROFESSI ONALISME KWALITEIT UNIFORMITEIT FOD. MOBILITEIT & VERVOER Controle langs de weg De Europese richtlijn 2000/30/EG bepaalt dat technische controles systematisch moeten uitgevoerd worden langs de weg voor vrachtwagens en autobussen/autocars die op Belgisch grondgebied rijden ongeacht het land waar de inschrijving heeft plaatsgehad. Daar België bij uitstek een transitland is, zijn deze controles langs de weg van het grootste belang. De ingezamelde gegevens geven een correct beeld weer van de staat van het wagenpark. Dankzij een conventie tussen de Belgische Staat, de leden-ondernemingen, GOCA en het FIA kan deze controleprocedure toegepast worden. GOCA heeft deelgenomen aan het uitwerken van het technisch concept dat toelaat de controles uit te voeren met een specifieke mobiele controleinrichting. In overleg met de dienst Verkeersveiligheid van de FOD Mobiliteit en Vervoer coördineert GOCA de controles uitgevoerd door de inspecteurs van de ledenondernemingen. GOCA zorgt ook voor de opleiding van de inspecteurs en het onderhoud van de twee mobiele eenheden. In 2013, zijn voertuigen gecontroleerd. Daarvan vertoonde 23,76% tekortkomingen. Belangrijk om te vermelden is het feit dat 17,93% van de gecontroleerde voertuigen een ernstig defect vertonen. In de praktijk wil dit zeggen dat het voertuig eerst hersteld moet worden of moet worden weggesleept naar een herstelplaats alvorens het zijn weg kan verder zetten. De meest voorkomende tekortkomingen zijn: Lichten - Signalisatie 34,76% 36,59% Chassis 20,34% 20,45% Reminrichting 17,79% 16,05% Aantal gekeurde voertuigen langs de weg België Europa buiten België Buiten Europa Totaal 52

53 GOCA Jaarverslag 2013 Samenwerking Aantal gekeurde voertuigen % Voertuigen met gebreken (1) ,76% Voertuigen met lichte gebreken ,02% Voertuigen met grote gebreken ,78% Voertuigen met gevaarlijke gebreken 554 5,83% Voertuigen met een gevaarlijk gebrek als belangrijkste gebrek 554 5,83% Voertuigen met een groot gebrek als belangrijkste gebrek 797 8,39% Voertuigen met een licht gebrek als belangrijkste gebrek 906 9,54% (1) Eenzelfde voertuig kan meerdere gebreken vertonen. Aantal geregistreerde gebreken % Aantal voertuigen % Identificatie 33 0,75% 32 0,34% Remsysteem en bijhorende elementen ,79% 474 4,99% Stuurinrichting 35 0,80% 27 0,28% Zichtbaarheid ,87% 485 5,11% Lichten, verlichting en signalisatie ,76% ,72% Wielen, banden 394 8,97% 318 3,35% Ophanging (zichtbare gebreken) 36 0,82% 26 0,27% Chassis (zichtbare gebreken) ,34% 660 6,95% Andere uitrustingen 38 0,87% 32 0,34% Tachograaf (installatie) 59 1,34% 53 0,56% Snelheidsbegrenzer (installatie) 19 0,43% 19 0,20% Uitlaat / Rookmeter (diesel) 1 0,02% 1 0,01% Emissies (Benzine, GPL, GNV ) 5 0,11% 5 0,05% Lekken van motorbrandstof en/of olie 5 0,11% 5 0,05% 53

54 ONAFHANKELIJKHEID OBJECTIVIT EIT PROFESSI ONALISME KWALITEIT UNIFORMITEIT FOD. MOBILITEIT & VERVOER Vragen examen rijbewijs C en D Zoals bepaald door de Europese richtlijn 2003/59/EG, moeten de bestuurders die bezoldigd goederenvervoer verrichten en de bestuurders die bezoldigd personenvervoer met autobussen en autocars verrichten, voldoen aan de vereisten van de vakbekwaamheid. Een overeenkomst tussen de Belgische staat, GOCA, de ondernemingen lid van GOCA en het FIA, werd afgesloten voor de ontwikkeling van de examenvragen voor het behalen van het getuigschrift van vakbekwaamheid voor de bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de ondercategorieën C1, C1+E, D1, D1+E. De overeenkomst omvat het onderhoud van de bestaande vragen, het ontwikkelen van nieuwe vragen en het uitschrijven van de organisatieregels van de praktijkexamens, vademecum genoemd. GOCA neemt, in samenwerking met de operatoren van de examens voor de voertuigen van deze categorieën en ondercategorieën, deel aan de vergaderingen van de werkgroep Experten VAK groep 2. De partners bestuderen de ontwerpen van de examenvragen en van het vademecum, waarna GOCA de finale versie opstelt. De inhoud van de vragen wordt goedgekeurd door een expertencommissie waarvan de samenstelling en het voorzitterschap aan de FOD Mobiliteit en Vervoer zijn toevertrouwd. De vertaling in de drie landstalen en de kwaliteitskeuring worden door GOCA geregeld. CITO Certificering Toetsconstructeur Sinds de invoering van het officieel theorieexamen voor het behalen van het rijbewijs zorgt GOCA voor de ontwikkeling en het onderhoud van de examenvragen. Het gaat om een erg complexe opdracht waarbij veelzijdige vaardigheden vereist zijn zoals enerzijds de kennis van de wegcode, de nationale en internationale regelgevingen, en anderzijds de factoren in verband met mobiliteit, sociaal rijgedrag en eerbiediging van het milieu. De ontwikkeling en het onderhoud van de test zelf is een essentieel element om de kwaliteit van de examens te waarborgen waardoor er bijgedragen wordt aan een betere verkeersveiligheid. Hiertoe maakt GOCA gebruik van speciaal ontwikkelde software om een heel gedetailleerde analyse te kunnen maken van de beschikbare informatie in de databank van de resultaten van de theorie-examens. Deze vaardigheid van GOCA is gecertificeerd door een organisatie met internationale reputatie, het CITO, die na een lang proces bestaande uit meerdere dagen opleiding en examens, de hoedanigheid van toetsconstructeur toekent op basis van een portofolio van geconstrueerde en getoetste vragen. CITO wordt internationaal erkend als expert in het ontwikkelen en afnemen van examens en toetsen. Ze verzorgen trainingen en advieswerk en onderzoeken de kwaliteit van het onderwijs. Al deze activiteiten voeren zij uit voor onderwijsinstellingen, overheden en het bedrijfsleven in binnen- en buitenland. Voor meer informatie: 54

55 GOCA Jaarverslag 2013 Samenwerking PASAR Weegactie caravans & motorhomes Elk jaar zorgen overladen of slecht onderhouden caravans en motorhomes voor heel wat ellende op de weg. Probleem is echter dat heel wat mensen zich er niet van bewust zijn dat hun kampeervoertuig niet in orde is. Om minstens een deel van deze problemen te voorkomen en mensen bewust te maken van de gevaren van fout laden, organiseerde Pasar in samenwerking met de leden-ondernemingen van GOCA op zaterdag 27 april 2013 een gratis weegactie. Gedurende deze dag zijn meer dan 132 caravans en motorhomes gewogen in de verschillende deelnemende keuringcentra. De actie werd voor het vierde opeenvolgende jaar uitgevoerd. De meest voorkomende tekortkomingen die bij deze actiedag aan het licht zijn gekomen, zijn een overladen kampeervoertuig, een te grote druk op de trekhaak en bandenslijtage. Deze gebreken kunnen de verkeersveiligheid ernstig in het gedrang brengen. Voor meer inlichtingen: VLAAMSE STICHTING VERKEERSKUNDE Rijbewijs op school Sinds begin 2008 werd door de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) en in samenwerking met de Vlaamse minister voor Mobiliteit, een initiatief opgestart in de Nederlandstalige scholen van het secundair onderwijs in Vlaanderen en Brussel onder de naam «Rijbewijs op School». Dit initiatief geeft de leerlingen van het secundair onderwijs, die de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt, de mogelijkheid om hun kennis van het verkeersreglement op te bouwen via een professionele opleiding op school en aansluitend het theorie-examen voor het rijbewijs categorie B gratis af te leggen in hun onderwijsinstelling. De leden-ondernemingen van GOCA hebben een mobiel systeem op punt gezet dat hen toelaat zich naar de scholen te verplaatsen en ter plaatse het theorie-examen af te nemen. Ongeveer kandidaten hebben in 2013 het theorie-examen in hun onderwijsinstelling afgelegd. De jongeren zijn voor het examen geslaagd met 59,27%. Voor meer inlichtingen: 55

56 GOCA Jaarverslag 2013 Lidmaatschap LIDMAATSCHAP AUTOKEURING RIJBEWIJS VORMINGSCENTRUM SAMENWERKING LIDMAATSCHAP 56

57 GOCA Jaarverslag 2013 Lidmaatschap International Commission for driver Testing CIECA werd in 1956 opgericht en is actief in de domeinen van de rijopleiding en het examineren. Ze is samengesteld uit instanties uit 39 landen verantwoordelijk voor het afnemen van de examens tot het behalen van het rijbewijs in hun land. CIECA maakt een waardevolle uitwisseling van ideeën onder de leden mogelijk, draagt bij tot de verbetering van de verkeersveiligheid en moedigt de ontwikkeling aan van hoogstaande gemeenschappelijke normen voor de rijexamens in de landen waar haar leden actief zijn. Sinds 1993 is CIECA een belangrijke projectpartner geworden van het Directoraat-Generaal van Vervoer en Energie van de Europese Commissie. Zij stelt aanbevelingen op van betere praktijken voor de rijvaardigheden in de EU en over haar grenzen. De heer Jacques Quoirin, hoofd van de afdeling rijbewijs van GOCA, is Ondervoorzitter van het Bureau Permanent van CIECA sinds juni De heer Ignace Van Overbeke, Gedelegeerd Bestuurder KM, lid-onderneming van GOCA, en secretaris-generaal van GOCA, en de heer Philippe Nivelles, Gedelegeerd Bestuurder SA, lidonderneming van GOCA, zetelen in de Algemene Vergadering van CIECA. Binnen CIECA werd een nieuwe adviesgroep van deskundigen in 2011 gecreëerd. The Theory Test Advisory Group (TAG) verstrekt professioneel en technisch advies voor CIECA inzake theoretische en informatica-evaluatie alsmede de educatieve steun. De heer Jacques Quoirin, hoofd van de afdeling rijbewijs van GOCA, is lid van deze groep. Meer inlichtingen op: International Road Union De Internationale Unie voor het Wegvervoer (IRU) werd opgericht in Deze internationale organisatie waakt wereldwijd over de belangen van de sector wegvervoer. De heer Jacques Quoirin, hoofd van de afdeling rijbewijs van GOCA, is lid van de Commissie Verkeersveiligheid van de IRU. IRU Academy is het vormingscentrum van de IRU. De opleidingen worden hier ingezet als middel om de beroepsbekwaamheid in de sector te bevorderen en een betere dienstverlening tot stand te brengen. De heer Jacques Quoirin, hoofd van de afdeling rijbewijs van GOCA, neemt deel aan de vergaderingen van de Academy en van de Commissie Verkeersveiligheid. De IRU Academy is uitstekend geplaatst om de opleidingsnormen van verschillende landen op elkaar af te stemmen en de beste internationale praktijken te verspreiden. Bovendien gebeurt dit in alle onafhankelijkheid en in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving van de Europese Unie en met andere internationale juridische instrumenten. Ook wordt gekeken of er beantwoord wordt aan de reële behoeften van de sector wegvervoer. De Commissie Verkeersveiligheid werkt aan de vermindering van het aantal ongevallen met vrachtwagens door de verspreiding van goede praktijken, wetenschappelijke studies, politieke aanbevelingen en het verzamelen van gegevens. Meer inlichtingen op: 57

58 ONAFHANKELIJKHEID OBJECTIVIT EIT PROFESSI ONALISME KWALITEIT UNIFORMITEIT International Motor Vehicle Inspection Committee CITA is de wereldwijde vereniging van organisaties die actief zijn in de sector van de verplichte periodieke keuring van motorvoertuigen en aanhangwagens. Het dagelijkse beheer van CITA is gevestigd op de benedenverdieping van het GOCA-gebouw in Brussel. Tot de leden van CITA behoren officiële instanties, keuringsbedrijven en fabrikanten van specifieke uitrusting in de sector. Momenteel telt de organisatie meer dan 123 leden in ongeveer 54 landen waardoor CITA als een wereldwijd forum voor informatie-uitwisseling fungeert. Door haar raadgevend statuut bij de Verenigde Naties en de Europese Commissie is CITA actief in de uitwerking van aanbevelingen, die een basis vormen voor de aanpassing van de geldende regelgeving. CITA heeft op de Algemene Vergadering van 15 mei 2013 in Sevilla (Spanje), de heer Johan Cobbaut, Directeur GOCA, verkozen tot nieuwe Voorzitter. De heer Cobbaut was in 2012 benoemd tot Ondervoorzitter en Secretaris-Generaal. Na het onverwachte vertrek van de vorige Voorzitter van CITA in mei 2012, had de heer Cobbaut de fakkel overgenomen als voorzitter Ad Interim tot de verkiezingen van mei De heer Luc Saeys, Technisch Directeur van SBAT, lid-onderneming van GOCA, en de heer Pascal Buekenhoudt, Project Office Manager bij GOCA, zetelen in de Algemene Vergadering. In 2013 werd de heer Buekenhoudt "Deputy Policy Expert for Europe" voor de Topic Area (TA) Safety Systems. In deze werkgroep was hij al werkzaam als Technical Expert (TE) "remmen". GOCA levert tevens haar bijdrage in de werkgroepen van de andere Topic Area's: Environmental Protection Systems, Standardized Inspection Outcomes, Continuous Compliance en Information Systems en neemt deel aan verschillende CITA studies. Meer inlichtingen op: Vlaams Forum VerkeersVeiligheid (VFVV) Het Vlaams Forum Verkeersveiligheid is een overlegplatform dat alle betrokkenen op het gebied van verkeersveiligheid in Vlaanderen bundelt. Het forum debatteert over de huidige situatie en de toekomst van de verkeersveiligheid. De opdracht van het forum is tweeledig. Enerzijds is er een horizontale benadering, een overlegfunctie, waarbij tussen al de deelnemende organisaties naar afstemming wordt gezocht en kennis en ervaring worden uitgewisseld. Er wordt tevens nagegaan of er een aantal nieuwe initiatieven binnen de organisaties zelf kunnen worden opgenomen. In de verticale benadering moet het forum een toetssteen zijn voor de Vlaamse overheid bij nieuwe maatregelen en geeft het VFVV beleidsadvies. GOCA is lid van de VFVV. Meer inlichtingen op: 58

59 GOCA Jaarverslag 2013 Lidmaatschap Le Conseil Supérieur Wallon De La Sécurité Routière (CSWSR) De Conseil Supérieur Wallon de la Sécurité Routière (CSWSR) werd gecreëerd als overleg- en voorstelplatform voor alle Waalse actoren. Deze raad heeft als opdracht: om elke nuttige overweging tot een goed einde te brengen en om voorstellen op te stellen om het aantal en de ernst van verkeersongevallen te verminderen; om de actie van de Waalse Regio in een gecoördineerde en multidisciplinaire benadering in te schrijven, met de meest representatieve actoren van de verkeersveiligheid; om een actieprogramma binnen een regionaal plan van verkeersveiligheid voor te leggen en om de opvolging ervan te waarborgen; om een advies uit te brengen over alle vragen en alle onderwerpen die hem door een lid van de Waalse Regering worden voorgelegd. Meer inlichtingen op: De Raad is samengesteld uit dertig leden die door de Regering worden benoemd. Alle leden zijn afkomstig van verschillende sectoren: vertegenwoordigers van verenigingen van slachtoffers op de weg, vertegenwoordigers van de fietsers, de voetgangers, de autobedrijven, van de federale politie, enz GOCA is lid van de CSWSR. Agence Wallonne pour la Sécurité Routière De 6 de staatshervorming bepaald de overdracht van de bevoegheden inzake verkeersveiligheid naar de regio s. De Agence wallonne pour la sécurité routière (AWSR) is gesticht op 3 november 2013 en is belast door de Waalse overheid met het beheer van de communicatie- en sensibilisatiecampagnes inzake verkeersveiligheid in Wallonië. De agentschap wordt voorgezeten door de Minister van de Waalse overheid bevoegd voor de verkeersveiligheid. GOCA is benoemd als werkend lid en zetelt in de Raad van Bestuur. De AWSR zal de werkzaamheden starten in de herfst Meer inlichtingen op: 59

60 GOCA Jaarverslag 2013 Communicatie COMMUNICATIE De dienst communicatie beheert alle contacten met de geschreven pers, radio en televisie. Naast de interviews, verschaft de dienst alle nodige informaties aan de journalisten. De dienst verzorgt ook de inhoud van de website, de redactie van de newsletters, de organisatie van de persconferenties en de deelnames aan diverse evenementen en beurzen. AUTOKEURING COMMUNICATIE RIJBEWIJS VORMINGSCENTRUM SAMENWERKING LIDMAATSCHAP 60

61 GOCA Jaarverslag 2013 Communicatie WEBSITE & NIEUWSBRIEF In april 2011, heeft GOCA haar website vernieuwd. Deze streeft voornamelijk een informatieve doelstelling na door algemene en bruikbare informatie over de sector van autokeuring en rijbewijs open te stellen voor de consument. De bezoekers kunnen zich gratis abonneren op de nieuwsbrief en kunnen online hun persoonlijke vraag stellen via het contactformulier. Ongeveer contactformulieren zijn op de website ingevuld en verstuurd naar GOCA in In 2013 hebben 499 nieuwe bezoekers zich op de nieuwsbrief ingeschreven. De nieuwsbrief van GOCA telt vandaag abonnees Aantal unieke bezoekers Aantal pageviews bezoekers 499 nieuwe inschrijvingen abonnees contactformulieren 6 nieuwsbrieven DE SECTOR IN DE PERS In 2013 kwam GOCA en de sector autokeuring en rijbewijs vaak aan bod in de Belgische media: 98 contacten met de regionale en nationale geschreven pers, radio en televisie met vragen om informatie en interviews in radio- en tv-uitzendingen 220 vermeldingen in de Nederlandstalige geschreven pers 144 vermeldingen in de Franstalige geschreven pers 61

GOCA Jaarverslag 2012

GOCA Jaarverslag 2012 1 GOCA Jaarverslag 2012 In 1933 werden de eerste ondernemingen belast met de autokeuring officieel erkend door de overheid. Daar het wenselijk was gestandaardiseerde en eenvormige contacten te onderhouden

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Technologiestraat 21-25 1082 Brussel Tel 02 469 09 00 Fax 02 469 05 70 www.goca.be goca@goca.be BE 409.741.163

JAARVERSLAG. Technologiestraat 21-25 1082 Brussel Tel 02 469 09 00 Fax 02 469 05 70 www.goca.be goca@goca.be BE 409.741.163 2011 JAARVERSLAG Technologiestraat 21-25 1082 Brussel Tel 02 469 09 00 Fax 02 469 05 70 www.goca.be goca@goca.be BE 409.741.163 GOCA Jaarverslag 2011 «De officieel erkende ondernemingen die sinds 1933

Nadere informatie

STATISTIEKEN RIJBEWIJS & AUTOKEURING 2009

STATISTIEKEN RIJBEWIJS & AUTOKEURING 2009 Groepering van erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs v.z.w PERSCONFERENTIE 24 FEBRUARI 2010 STATISTIEKEN RIJBEWIJS & AUTOKEURING 2009 Technologiestraat 21-25 I 1082 Brussel I Tel 02 469 09

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Groepering van erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs v.z.w.

JAARVERSLAG. Groepering van erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs v.z.w. 2014 JAARVERSLAG Groepering van erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs v.z.w. 2014 In 1933 werden de eerste ondernemingen, belast met de autokeuring, officieel erkend door de overheid. Daar

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG. Groepering van erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs v.z.w.

JAAR- VERSLAG. Groepering van erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs v.z.w. JAAR- VERSLAG 2015 Groepering van erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs v.z.w. INHOUDSTAFEL Jaarverslag 2015 2015 In 1933 werden de eerste ondernemingen belast met de autokeuring officieel

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G J A A R V E R S L A G 2 0 0 8 De leden van GOCA Automobiel-Controle en Techniek (ACT) AIBV Autosécurité (AS) / Centrum voor Technische Automobielinspectie (CTA) Autoveiligheid (AV) Bureau d Inspection

Nadere informatie

Kerncijfers 2008. 17 februari 2009 VZW GOCA TECHNOLOGIESTRAAT 21-25 B 1082 BRUSSEL TELEFOON : +32.2.482.34.75 FAX : +32.2.468.51.

Kerncijfers 2008. 17 februari 2009 VZW GOCA TECHNOLOGIESTRAAT 21-25 B 1082 BRUSSEL TELEFOON : +32.2.482.34.75 FAX : +32.2.468.51. Kerncijfers 2008 17 februari 2009 Autokeuring & Rijbewijs VZW GOCA TECHNOLOGIESTRAAT 21-25 B 1082 BRUSSEL TELEFOON : +32.2.482.34.75 FAX : +32.2.468.51.82 Kerncijfers 2008 definitief 17022009 17/02/2009

Nadere informatie

De leden van GOCA. Automobiel-Controle en Techniek (ACT) Autoveiligheid (AV) Bureau d Inspection Automobile (BIA)

De leden van GOCA. Automobiel-Controle en Techniek (ACT) Autoveiligheid (AV) Bureau d Inspection Automobile (BIA) PROFESSIONALISME DYNAMISME TRANSPARANTIE OBJECTIVITEIT UNIFORMITEIT KWALITEIT VERKEERSVEILIGHEID CONSUMENTBESCHERMING RESPECT LEEFMILIEU JAARVERSLAG 2007 De leden van GOCA Automobiel-Controle en Techniek

Nadere informatie

Studiebureel voor Automobieltransport (SBAT)

Studiebureel voor Automobieltransport (SBAT) JAARVERSLAG 2006 De leden van GOCA Automobiel-Controle en Techniek (ACT) AIBV Autosécurité (AS) / Centrum voor Technische Automobielinspectie (CTA) Autoveiligheid (AV) Bureau d Inspection Automobile (BIA)

Nadere informatie

Aangepaste reglementering mbt de banden vanaf 15/04/2004

Aangepaste reglementering mbt de banden vanaf 15/04/2004 www.goca.be Personenvoertuigen Aangepaste reglementering mbt de banden vanaf 15/04/2004 M1 : voertuigen ontworpen en gebouwd voor het vervoer van passagiers met ten hoogste 8 zitplaatsen, die van de bestuurder

Nadere informatie

Hieronder vindt u een uiteenzetting inzake de reglementaire voorschriften voor oldtimers.

Hieronder vindt u een uiteenzetting inzake de reglementaire voorschriften voor oldtimers. Hieronder vindt u een uiteenzetting inzake de reglementaire voorschriften voor oldtimers. Opgelet! Recent zijn er een aantal wijzigingen geweest in de reglementering voor de oldtimers. Zo is sinds 1 juli

Nadere informatie

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Betreft: Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de

Nadere informatie

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN

RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Rijbewijs categorie G Het rijbewijs categorie G RIJBEWIJS VOOR LANDBOUWVOERTUIGEN Sinds 15 september 2006 is een specifiek rijbewijs noodzakelijk voor het besturen van land- en bosbouwvoertuigen en mobiel

Nadere informatie

Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid

Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid 1/6 Rijbewijs (categorieën) en rijgeschiktheid VOERTUIG LEEFTIJD RIJBEWIJS? Tweewielige bromfiets klasse A 50 cc, 25 km/h Tweewielige bromfiets klasse B 50 cc,

Nadere informatie

Wijzigingen vanaf 01.05.2013

Wijzigingen vanaf 01.05.2013 MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Brusselsesteenweg 460, 2800 Mechelen BE-0400.824.586 RPR rechtsgebied Mechelen BUREAU VOOR TECHNISCHE CONTROLE nv MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Santvoortbeeklaan 34/36-2100 DEURNE BE-0404.288.971

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Voor welke categorie?... 2 2. Wie kan deelnemen?... 3 3. Voor te leggen documenten... 3 3.1. Documenten van de begeleider... 4 3.2. Documenten

Nadere informatie

Op de weg in België - 2008 -

Op de weg in België - 2008 - Op de weg in België - 2008 - Als bestuurder van een gemotoriseerd voertuig in België moet u aan enkele verplichtingen voldoen. Rijbewijs en Wegcode Om u in België in het verkeer te begeven, moet u in het

Nadere informatie

1. Beschrijving. 2. Wettelijke basis

1. Beschrijving. 2. Wettelijke basis Informatiefiche Rijbewijzen Juridische fiche 1. Beschrijving Deze fiche beoogt een overzicht te geven van de diverse types van rijbewijzen die men in functie van het soort voertuig en het soort activiteiten

Nadere informatie

VR DOC.0977/2BIS

VR DOC.0977/2BIS VR 2017 0610 DOC.0977/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 32bis van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto

Nadere informatie

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende <praalwagens> FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER 27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit

Nadere informatie

Circulaire 2016 04 RIJBEWIJS

Circulaire 2016 04 RIJBEWIJS PRINCIPE KB Rijbewijs 23 maart 1998 KB Rijbewijs, vakbekwaamheid en nascholing, 4 mei 2007 De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer heeft een eigen reglementering (Koninklijk Besluit betreffende

Nadere informatie

GRATIS RIJBEWIJS ONLINE KB 28 april 2011 1

GRATIS RIJBEWIJS ONLINE KB 28 april 2011 1 GRATIS RIJBEWIJS ONLINE KB 28 april 2011 1 28 APRIL 2011 Koninklijk besluit tot aanpassing van de rijbewijscategorieën, het rijbewijsmodel en de voorwaarden voor examinatoren, ingevolge Richtlijn 2006/126/EG

Nadere informatie

Enkele tips bij de aankoop van een betrouwbare 2de handswagen. Betrouwbaar 2 de hands

Enkele tips bij de aankoop van een betrouwbare 2de handswagen. Betrouwbaar 2 de hands Enkele tips bij de aankoop van een betrouwbare 2de handswagen Betrouwbaar 2 de hands Een tweedehandswagen kopen is niet eenvoudig. Want een auto kan op het eerste zicht perfect in orde lijken, maar een

Nadere informatie

versie december 2014 HINP Uyttendaele Davy

versie december 2014 HINP Uyttendaele Davy - Verplichte boorddocumenten - Rijbewijs - Toepassingsgebied vakbekwaamheid en vrijstellingen - Nieuwe alcoholwet ( professionele bestuurder ) - Ladingzekerheid HINP Uyttendaele Davy versie december 2014

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 09 / 2007 van 21 maart 2007

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 09 / 2007 van 21 maart 2007 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

1 Beschrijving. 2 Wettelijke basis

1 Beschrijving. 2 Wettelijke basis Infofiche J001 07/2014 Rijbewijzen 1 Beschrijving Deze fiche beoogt een overzicht te geven van de diverse types van rijbewijzen die men in functie van het soort voertuig en het soort activiteiten dat men

Nadere informatie

RIJGESCHIKTHEIDSATTEST

RIJGESCHIKTHEIDSATTEST 1. Principe RIJGESCHIKTHEIDSATTEST De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer heeft een eigen reglementering (KB van 23/03/1998) die stelt dat men naast het slagen in een theoretisch en praktisch

Nadere informatie

HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE

HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE HOOFDSTUK 05 VRACHTWAGENS, AUTOBUSSEN, AUTOCARS GROEP 2 = CATEGORIEËN C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E EN DE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VRACHTWAGENS GROEP C: CATEGORIEËN C1, C1E, C EN CE...3 1. Overzichtstabel

Nadere informatie

Brussel, 26 juli 2012 (27.07) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE 12921/12 TRA S 256

Brussel, 26 juli 2012 (27.07) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE 12921/12 TRA S 256 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 26 juli 2012 (27.07) (OR. en) 12921/12 TRA S 256 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen: 25 juli 2012 aan: het secretariaat-generaal van de Raad Nr. Comdoc.:

Nadere informatie

Tarieven van de verkeersbelasting Vrachtwagens

Tarieven van de verkeersbelasting Vrachtwagens Tarieven van de verkeersbelasting Vrachtwagens Tarieven geldig van 1 juli 2016 tot 30 juni 2017 Opgelet: de informatie hieronder is enkel van toepassing voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor het

Nadere informatie

HET bromfiets- en motorrijbewijs * (rijbewijs A)

HET bromfiets- en motorrijbewijs * (rijbewijs A) HET bromfiets- en motorrijbewijs * (rijbewijs A) * vanaf 1 mei 2013 Ervaring en vertrouwen Een ontspannen tochtje op zondag. Een weekendje weg. Elke dag vlot door de files. Er zijn redenen te over waarom

Nadere informatie

20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B

20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B 20 juli 2006- OMZENDBRIEF BETREFFENDE DE HERVORMING VAN DE RIJOPLEIDING CATEGORIE B Het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B hervormt de rijopleiding

Nadere informatie

DODE HOEK : SAMEN KUNNEN WE ER IETS AAN DOEN! U kan van financiële steun genieten

DODE HOEK : SAMEN KUNNEN WE ER IETS AAN DOEN! U kan van financiële steun genieten brochure dode hoek 2 20/03/02 12:26 Page 1 BROCHURE VOOR VRACHTWAGEN- CHAUFFEURS EN ONDERNEMINGEN DIE VRACHTWAGENS GEBRUIKEN BEROEPSVERENIGINGEN De volgende beroepsverenigingen steunen de actie : DODE

Nadere informatie

CATEGORIE G: TREKKERS

CATEGORIE G: TREKKERS HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS DE CATEGORIE G EVENALS ALLE REGELS DIE VOLGEN ZIJN ENKEL OP HET BELGISCH GRONDGEBIED VAN TOEPASSING Inhoudsopgave DATUM TITEL PAGINANUMMER BIJWERKING LAND- EN BOSBOUWTREKKERS

Nadere informatie

LIDMAATSCHAP EN VOORDELEN

LIDMAATSCHAP EN VOORDELEN LIDMAATSCHAP EN VOORDELEN Federdrive vzw Z.1. Researchpark 310 1731 Zellik Tel. 02 705 05 26 info@federdrive.be www.zoekeenrijschool.be www.federdrive.be Rijopleiding en verkeersopvoeding zijn de hoekstenen

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Tarieven van de verkeersbelasting

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Tarieven van de verkeersbelasting EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Tarieven van de verkeersbelasting 2009-2010 1. Verkeersbelasting en aanvullende verkeersbelasting van toepassing op personenauto's, auto's voor

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 0 4

J A A R V E R S L A G 2 0 0 4 J A A R V E R S L A G 2 0 0 4 1 TRANSPARANTIE I PROFESSIONALISME I ZICHTBAARHEID INHOUD Woord van de voorzitter 3 Who s who? De beheerraad van GOCA 4 Who s who binnen GOCA? 4 De erkende ondernemingen voor

Nadere informatie

Basiswetboek Wegverkeer. Voor de politie

Basiswetboek Wegverkeer. Voor de politie Basiswetboek Wegverkeer Voor de politie Basiswetboek Wegverkeer Voor de politie Dit wetboek is bijgewerkt tot en met het Belgisch Staatsblad van 30 juni 2011. Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk

Nadere informatie

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer Betreft : Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS

HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS HOOFDSTUK 09 CATEGORIE G: TREKKERS DE CATEGORIE G EN ALLE REGELS DIE VOLGEN ZIJN ENKEL OP HET BELGISCH GRONDGEBIED VAN TOEPASSING INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. DEFINITIES...3 1. Categorie G... 3 2. Opmerkingen...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. VOOR WELKE CATEGORIE?... 2 II. DEELNAME AAN HET EXAMEN... 3 1. Wie kan deelnemen?... 3 2. Voor te leggen

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering over ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

ENKELE TIPS BIJ DE AANKOOP VAN EEN BETROUWBARE 2DE HANDSWAGEN

ENKELE TIPS BIJ DE AANKOOP VAN EEN BETROUWBARE 2DE HANDSWAGEN ENKELE TIPS BIJ DE AANKOOP VAN EEN BETROUWBARE 2DE HANDSWAGEN Verantwoordelijke uitgever: Jérôme Glorie Waterloolaan 76 1000 Brussel STOP AUTOZWENDEL! WIE IS DE VERKOPER? Koop bij voorkeur bij een professionele

Nadere informatie

Rij- en rusttijden voor het wegvervoer

Rij- en rusttijden voor het wegvervoer Rij- en rusttijden voor het wegvervoer Sedert 11 april 2007 zijn nieuwe regels van toepassing m.b.t. de rij- en rusttijden voor het wegvervoer (Koninklijk besluit van 9 april 2007 houdende uitvoering van

Nadere informatie

Agenda. 1. Duiding Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid (VHV) 2. Context in cijfers en grafieken

Agenda. 1. Duiding Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid (VHV) 2. Context in cijfers en grafieken Agenda 1. Duiding Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid (VHV) 2. Context in cijfers en grafieken 3. Conceptnota Motorvriendelijk Mobiliteitsbeleid: een opportuniteit Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid

Nadere informatie

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AAN TE VULLEN RUBRIEKEN - VOORZIJDE... 2 1. Naam, Voornamen, geboortedatum en plaats... 2 2. Plaats van afgifte en nummer van het rijbewijs...

Nadere informatie

Rijschoolinstructeurs kunnen zich vanaf drie jaar na het behalen van het rijbewijs inschrijven voor de vorming tot instructeur.

Rijschoolinstructeurs kunnen zich vanaf drie jaar na het behalen van het rijbewijs inschrijven voor de vorming tot instructeur. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1421 van LODE CEYSSENS datum: 8 juni 2017 aan BEN WEYTS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN Examen rijbewijs - Instructeurs

Nadere informatie

rijbewijs Rijbewijs B

rijbewijs Rijbewijs B Om een rijbewijs te halen, moet je een traject doorlopen: theorieopleiding, theorie-examen, praktijkopleiding, stageperiode en praktijkexamen. Dat traject kan je op verschillende manieren tot een goed

Nadere informatie

FAQ car-pass. 1. Wat is een car-pass?

FAQ car-pass. 1. Wat is een car-pass? FAQ car-pass 1. Wat is een car-pass? 2. Wanneer wordt de car-pass gebruikt? 3. Moet een ander verkoopsdocument worden opgemaakt bij de verkoop van een tweedehandswagen? 4. Wat zijn de gevolgen als er geen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23)

HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23) HOOFDSTUK 21 AANMAAK VAN EEN RIJBEWIJS (VOOR DE AANMAAK VAN EEN INTERNATIONAAL RIJBEWIJS, ZIE HOOFDSTUK 23) INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. AAN TE VULLEN RUBRIEKEN VOORZIJDE... 2 1. Naam, Voornamen, geboortedatum

Nadere informatie

Omzetting van de Europese Richtlijn 2006/126/CE van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs

Omzetting van de Europese Richtlijn 2006/126/CE van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs Omzetting van de Europese Richtlijn 2006/126/CE van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs Wijzigingen aan het KB 23/03/1998 (RB) Wijzigingen aan het KB 04/05/2007 (VKB) 1 Treedt in werking Vanaf 01/05/2013

Nadere informatie

VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE

VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE HOOFDSTUK 04 BROMFIETSEN, MOTORFIETSEN, VOERTUIGEN GROEP 1 = CATEGORIEËN AM, A2, A1, A, B EN BE INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. OVERZICHTSTABELLEN VAN DE LEEFTIJDEN VOOR BROMFIETSEN EN MOTORFIETSEN... 3

Nadere informatie

Algemeen. Rijbewijs. De verschillende Rijbewijzen

Algemeen. Rijbewijs. De verschillende Rijbewijzen Algemeen Rijbewijs De verschillende rijbewijzen Internationaal Rijbewijs Kosten voor het rijbewijs Welk rijbewijs voor welk voertuig? Verval recht tot sturen Verging (duplicaat) het rijbewijs Nuttige adressen

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering betreffende het ontwerp van

Nadere informatie

Vragen omtrent de nieuwe reglementering

Vragen omtrent de nieuwe reglementering Vragen omtrent de nieuwe reglementering Overgangsbepalingen motorrijbewijs A beperkt wordt gelijkgesteld aan categorie A2 1. Ik ben in het bezit van een rijbewijs A beperkt. Mag ik ook na 30/04/2013 voertuigen

Nadere informatie

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer

De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer De vakbekwaamheid van beroepschauffeurs van het goederenvervoer Betreft : Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van donderdag 24 maart

A D V I E S Nr Zitting van donderdag 24 maart A D V I E S Nr. 1.507 ---------------------------- Zitting van donderdag 24 maart 2005 -------------------------------------------------- Bedrijfsvoertuigen - solidariteitsbijdrage x x x 2.114-1 Blijde

Nadere informatie

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN. Groep 1

OMZENDBRIEF AAN DE GEMEENTEBESTUREN. Groep 1 Groep 1 Hoofdstuk 06-1 17/03/2009 GROEP 1 : CATEGORIEËN A3, A(EN A

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Tarieven van de verkeersbelasting

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Tarieven van de verkeersbelasting EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Tarieven van de verkeersbelasting 2010-20 1. Verkeersbelasting en aanvullende verkeersbelasting van toepassing op personenauto's, auto's voor dubbel

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Vlaamse commissie administratie-nijverheid, gegeven op 14 oktober 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Vlaamse commissie administratie-nijverheid, gegeven op 14 oktober 2016; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun

Nadere informatie

Uw paardenvoertuig: vrachtwagen of mobilhome?

Uw paardenvoertuig: vrachtwagen of mobilhome? Uw paardenvoertuig: vrachtwagen of mobilhome? Heel wat ruiters en menners trekken er regelmatig een paar dagen met hun paard op uit voor een ontspannende vakantie of een meerdaags sportevenement. Daar

Nadere informatie

Rijbewijs B Theorie-examen Praktijkopleiding

Rijbewijs B Theorie-examen Praktijkopleiding Om een rijbewijs te halen, moet je een traject doorlopen: theorieexamen, praktijkopleiding en praktijkexamen. Dat traject kan je op verschillende manieren tot een goed einde brengen. Informatie over de

Nadere informatie

Voorstel voor een richtlijn (COM(2003)0621 C5-0610/2003 2003/0252(COD)) Amendement 87 Artikel 4, lid 1, categorie B. Motivering

Voorstel voor een richtlijn (COM(2003)0621 C5-0610/2003 2003/0252(COD)) Amendement 87 Artikel 4, lid 1, categorie B. Motivering 16.2.2005 A6-0016/87 AMENDEMENT 87 Amendement 87 Artikel 4, lid 1, categorie B - motorvoertuigen met een maximaal toegestane massa van ten hoogste 3 500 kg en waarin ten hoogste acht personen worden vervoerd,

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B Rijbewijs B

Koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B Rijbewijs B Koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B Rijbewijs B Belgisch Staatsblad van 14 juli 2006 Versie in voege vanaf 4 maart 2017 Alle informatie in dit

Nadere informatie

LICHTE GEMOTORISEERDE TWEEWIELERS: FIETS, BROMFIETS OF? Werner De Dobbeleer, VSV Politiecongres 26 oktober 2015

LICHTE GEMOTORISEERDE TWEEWIELERS: FIETS, BROMFIETS OF? Werner De Dobbeleer, VSV Politiecongres 26 oktober 2015 LICHTE GEMOTORISEERDE TWEEWIELERS: FIETS, BROMFIETS OF? Werner De Dobbeleer, VSV Politiecongres 26 oktober 2015 INHOUD Context Europese verordening: inhoud Gevolgen voor Belgische reglementering Conclusies

Nadere informatie

NIEUW Invoering vakbekwaamheid voor de categorie D vanaf 10 september 2008

NIEUW Invoering vakbekwaamheid voor de categorie D vanaf 10 september 2008 NIEUW Invoering vakbekwaamheid voor de categorie D vanaf 10 september 2008 Vanaf 10 september 2008 moeten alle bestuurders van een voertuig behorende tot de categorie D en die in beroepsverband rijden,

Nadere informatie

Je rijbewijs. halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer

Je rijbewijs. halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer Je rijbewijs halen Verschillende wegen naar een rijbewijs voor auto en brommer Alles over je rijbewijs Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid tel. 02 244 15 11 www.bivv.be Groep van erkende Ondernemingen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 03 TOEPASSINGSVELD

HOOFDSTUK 03 TOEPASSINGSVELD HOOFDSTUK 03 TOEPASSINGSVELD INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. WIE KAN EEN BELGISCH RIJBEWIJS VERKRIJGEN?... 2 II. MET WELK RIJBEWIJS MAG MEN RIJDEN IN BELGIË?... 3 III. WELK RIJBEWIJS VOOR WELK?... 4 1. Tweewielers...

Nadere informatie

OMZENDNOTA Nr 33732 van 28 oktober 2010 BETREFFENDE DE NIEUWE NUMMERPLATEN

OMZENDNOTA Nr 33732 van 28 oktober 2010 BETREFFENDE DE NIEUWE NUMMERPLATEN K O N I N K R I J K B E L G I Ë F e d e r a l e o v e r h e i d s d i e n s t B u i t e n l a n d s s Z a k e n, B u i t e n l a n d s e H a n d e l e n O n t w i k k e l i n g s s a m e n w e r k i n

Nadere informatie

Eisen examenvoertuig categorieën C1, C1E, D1 en D1e

Eisen examenvoertuig categorieën C1, C1E, D1 en D1e categorieën C1, C1E, D1 en D1e > automaat Deze voertuigeisen zijn van toepassing op voertuigen die gebruikt worden voor C1, D1, C1E en D1E examens. De examenvoertuigen dienen te voldoen aan de

Nadere informatie

N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES. over

N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES. over N HAND PRAK - Biociden A2 Brussel, 26 juli 2013 MH/AB/AS 709-2013 ADVIES over EEN VOORONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE HET OP DE MARKT AANBIEDEN EN HET GEBRUIKEN VAN BIOCIDEN (goedgekeurd door

Nadere informatie

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende lageemissiezones

Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende lageemissiezones Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende lageemissiezones DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van XXX; Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op XXX; Gelet op

Nadere informatie

Studiedag 8 oktober 2015

Studiedag 8 oktober 2015 Studiedag 8 oktober 2015 Vakbekwaamheid Basiskwalificatie en nascholing Rechtsbronnen Europese richtlijn: 2003/59/EG Nationale regelgeving: KB 23 maart 1998 (rijbewijs) KB 4 mei 2007 (vakbekwaamheid) Doelstelling

Nadere informatie

2. Kampeeraanhangwagens met een M.T.M. van meer dan 750 kg: inschrijving verplicht.

2. Kampeeraanhangwagens met een M.T.M. van meer dan 750 kg: inschrijving verplicht. Kampeeraanhangwagens 1. Definitie Een kampeeraanhangwagen is elke aanhangwagen die gebouwd of omgebouwd is voor het verblijf van personen en waarvan de binneninrichting blijvend aan het koetswerk bevestigd

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

Metrologische Reglementering

Metrologische Reglementering K_2010928 / 20101209 Kwaliteit en Veiligheid Afdeling Reglementering en Controlebeleid Wettelijke Metrologie Metrologische Reglementering 28 SEPTEMBER 2010. - Koninklijk besluit betreffende de installatie

Nadere informatie

Uw afspraakplaats: lichte voertuigen. U bereikt deze plaats via inrit examencentrum. Zware voertuigen. Via inrit keuring bedrijfsvoertuigen.

Uw afspraakplaats: lichte voertuigen. U bereikt deze plaats via inrit examencentrum. Zware voertuigen. Via inrit keuring bedrijfsvoertuigen. A45 Invoegen STATION 45: GEEL Uw afspraakplaats: lichte voertuigen. U bereikt deze plaats via inrit examencentrum. Zware voertuigen. Via inrit keuring bedrijfsvoertuigen. I. Informatie indien een voertuig

Nadere informatie

1 Theorie examen categorie B

1 Theorie examen categorie B 1 Theorie examen categorie B Na 2 opeenvolgende mislukkingen voor het theorie examen categorie B, kan een kandidaat voor het rijbewijs categorie B enkel een nieuw theorie examen afleggen op voorlegging

Nadere informatie

UITZONDERLIJK TRANSPORT LANDBOUWVOERTUIGEN

UITZONDERLIJK TRANSPORT LANDBOUWVOERTUIGEN UITZONDERLIJK TRANSPORT LANDBOUWVOERTUIGEN Vrijdag 3 juni 2016 1 INHOUDSTAFEL Wat is een uitzonderlijk voertuig Algemene reglementeringen KB 15/3/1968: houdende algemeen reglement op de technische eisen

Nadere informatie

Metrologische Reglementering

Metrologische Reglementering Nec.doc - 2002-12-06 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Afdeling Metrologie Metrologische Reglementering Koninklijk besluit van 6 juli 1981 betreffende de instrumenten bestemd

Nadere informatie

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER Aanbestedende overheid: Sociale Huisvestingsmaatschappij Vooruitzien cvba Burgemeester Geyskensstraat 1 3580 Beringen Opdracht: Verkavelingsproject aan Kleuterweg, Heusden-Zolder Bestek nr. : INF2016-0038

Nadere informatie

De, voor 31 maart 2014, uit een niet EU- land ingevoerde voertuigen moeten een homologatieprocedure volgen bij één van de drie Belgische Gewesten.

De, voor 31 maart 2014, uit een niet EU- land ingevoerde voertuigen moeten een homologatieprocedure volgen bij één van de drie Belgische Gewesten. Uw bromfiets verdient een kentekenplaat! Sinds 31 maart 2014 rijden de nieuwe en voordien in België of elders reeds ingeschreven bromfietsen en lichte vierwielers rond met een kentekenplaat... Vanaf 1

Nadere informatie

FAQ land- en bosbouwtrekkers: periodieke technische keuring en andere toepasselijke reglementering

FAQ land- en bosbouwtrekkers: periodieke technische keuring en andere toepasselijke reglementering FAQ land- en bosbouwtrekkers: periodieke technische keuring en andere toepasselijke reglementering 1) periodieke technische keuring: over welk voertuig gaat het? De landbouw- of bosbouwtrekker: elk motorvoertuig

Nadere informatie

Belgisch Staatsblad dd

Belgisch Staatsblad dd VLAAMSE OVERHEID [C 2016/35312] 26 FEBRUARI 2016. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende lage-emissiezones DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen,

Nadere informatie

PROCEDURE ifast juni 2015 versie 3

PROCEDURE ifast juni 2015 versie 3 PROCEDURE ifast juni 2015 versie 3 1. Inleiding Deze procedure beschrijft de regels die gelden bij de goedkeuring van voertuigen volgens de procedure ifast. Deze regels gelden ook voor de buitenlandse

Nadere informatie

Tarieven van de verkeersbelasting Vrachtwagens

Tarieven van de verkeersbelasting Vrachtwagens EENDRACHT MAAKT MACHT Deze folder kan worden gedownload of besteld via de website: of op het volgende adres: www.financien.belgium.be Publicaties Federale Overheidsdienst Financiën Dienst Strategische

Nadere informatie

KILOMETERHEFFING IN WALLONIË. 1. Welke voertuigen zijn onderhevig aan kilometerheffing? 2. Wat wordt verstaan onder MTM?

KILOMETERHEFFING IN WALLONIË. 1. Welke voertuigen zijn onderhevig aan kilometerheffing? 2. Wat wordt verstaan onder MTM? KILOMETERHEFFING IN WALLONIË 1. Welke voertuigen zijn onderhevig aan kilometerheffing? De volgende voertuigen zijn onderhevig aan kilometerheffing: Hetzij motorvoertuigen, i.e. vrachtwagens die alleen

Nadere informatie

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin Titel 4 MEI 2007. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en de subcategorieën C1, C1+E, D1,

Nadere informatie

Vakbekwaamheid voor steden en gemeenten

Vakbekwaamheid voor steden en gemeenten Vakbekwaamheid voor steden en gemeenten VVSG DrivOlution Mechelen, 2013 Rein Casters Inhoud Waaruit bestaat deze Europese richtlijn? Welke vorming komt in aanmerking? Welke gevolgen bij het niet naleven?

Nadere informatie

HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK

HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK HOOFDSTUK 07 MEDISCH ONDERZOEK INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MEDISCH ONDERZOEK GROEP 1...2 1. Voor wie en op welk moment... 2 1.1 Bij het theoretisch examen... 2 1.2 Bij de aanvraag van het voorlopig rijbewijs

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

Tarieven van de verkeersbelasting Vrachtwagens

Tarieven van de verkeersbelasting Vrachtwagens Tarieven van de verkeersbelasting Vrachtwagens Tarieven geldig van 1 juli 2015 30 juni 2016 Opgelet: de informatie hieronder is enkel van toepassing voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor het Vlaams

Nadere informatie

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD

NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD NIETIGHEID TERUGGAVE DUPLICAAT OMWISSELING VAN EEN OUD MODEL TEGEN EEN NIEUW MODEL INHOUDSOPGAVE Nietigheid van het rijbewijs Teruggave van het rijbewijs Duplicaat In welke omstandigheden wordt een duplicaat

Nadere informatie

Rijschool VAN DE VYVER

Rijschool VAN DE VYVER Vrachtwagen CLASSIC Rijschool VAN DE VYVER www.rijschoolvandevyver.com rijschool.vandevyver@telenet.be Tel 09/33 88 045 GSM 0475/ 371 751 Erkenning 2533 Ondernemingsnummer BE 0450 829 076 9052 ZWIJNAARDE-GENT

Nadere informatie

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE 29.11.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 314/41 AANBEVELINGEN AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 22 november 2011 betreffende de procedure voor de erkenning van opleidingcentra en examinatoren voor

Nadere informatie

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3

GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 HOOFDSTUK 15 BIJZONDERE GEMEENSCHAPPELIJKE MAATRE- GELEN VOOR ALLE VOORLOPIGE RIJBEWIJZEN M36, M18 EN M3 INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA I. MATERIËLE FOUTEN... 2 1. Foute geldigheidsduur... 2 2. Afgifte vóór

Nadere informatie

DN /12. (versie A) BANDEN WIELEN (VELGEN) F-04MC N van 13/04/2004 N versie A van 15/07/2011. Instructie Nr.: V3/43.

DN /12. (versie A) BANDEN WIELEN (VELGEN) F-04MC N van 13/04/2004 N versie A van 15/07/2011. Instructie Nr.: V3/43. 1/15 Instructie Nr.: V3/43.12/2012-09 1. REGLEMENTAIRE BASIS Het artikel 23 van het KB van 15 maart 1968 betreffende de keuring van voertuigen. Het artikel 34 van het KB van 15 maart 1968 betreffende de

Nadere informatie

Concept ten behoeve van internetconsultatie februari Besluit van

Concept ten behoeve van internetconsultatie februari Besluit van Concept ten behoeve van internetconsultatie februari 2016 Besluit van tot wijziging van het Besluit voertuigen ter implementatie van richtlijn nr. 2014/45/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3

Nadere informatie

Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn

Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Het rijbewijs na implementatie van de derde Europese rijbewijsrichtlijn Inhoud Aanleiding en doel van de derde rijbewijsrichtlijn Regelgeving Veranderingen in de rijbewijscategorieën Bijzonderheden Aanleiding

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie