catwalker / Shutterstock.com 22 TIEM DE IMPACT VAN BRING YOUR OWN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "catwalker / Shutterstock.com 22 TIEM 2.0 45 DE IMPACT VAN BRING YOUR OWN"

Transcriptie

1 22 TIEM DE IMPACT VAN BRING YOUR OWN catwalker / Shutterstock.com

2 Verschuivende verantwoordelijkheden De impact van Bring Your Own Gartner ziet Bring Your Own (BYO) of Bring Your Own Device (BYOD) naast mobiele toepassingen en cloud computing als één van de belangrijkste technologische ontwikkelingen voor dit jaar. BYO komt voort uit de consumerization van de ict waar de consumententechnologie zich sneller ontwikkelt dan de zakelijke ict-omgevingen. Een belangrijke consequentie hiervan is dat medewerkers vaak beter toegerust zijn dan de organisatie waar ze werken. Werknemers nemen dan ook graag hun eigen apparatuur mee naar de werkomgeving. Je neemt je smartphone, tablet of laptop mee, sluit hem (draadloos) aan op het bedrijfsnetwerk en je kan werken. In de praktijk is dit vaak alleen niet zo eenvoudig. De digitale infrastructuur en applicaties moeten hiervoor worden aangepast, de organisatie moet anders gaan werken, beheer moet worden geregeld en afspraken met de medewerkers moeten worden gemaakt. De impact van BYO op een organisatie en haar manier van werken is in potentie groot. Er zijn al verschillende artikelen verschenen over BYO, maar vaak vanuit één perspectief, met een duidelijke voorkeur om het wel of vooral (nog) niet te doen. Dit artikel geeft een overzicht van de kansen en vraagstukken waar je als ictbeslisser mee te maken krijgt en geeft een handreiking hoe BYO te implementeren. DOOR: CHRIS WAUTERS EN LANCELOT SCHELLEVIS Recent zijn er verschillende onderzoeken gepubliceerd over de toepassing van BYO. In november 2011 publiceerde Citrix een internationaal onderzoek dat werd uitgevoerd bij 700 ict-beslissers. Volgens het onderzoek loopt Nederland voorop met BYO. Dertig procent van de Nederlandse werknemers binnen het bedrijfsleven gebruikt een privéapparaat voor zijn werk en dit percentage zal de komende jaren verder stijgen. Cisco presenteerde in maart 2012 cijfers op basis van een enquête in vijf Noord-Europese landen: België, Denemarken, Noorwegen, Zweden en Nederland. Beide onderzoeken laten zien dat bijna de helft van alle organisaties op dit moment actief beleid ontwikkelt op het gebied van BYO. Het enthousiasme voor BYOD laat zich eenvoudig verklaren vanuit het goedkoper worden van mobiele apparaten voor de consument. Hierdoor is het consumentengebruik en -bezit van laptop, smartphone en tablet fors toegenomen. Medewerkers zijn privé meer en meer gewend om met verschillende applicaties te werken. Als gevolg DE IMPACT VAN BRING YOUR OWN TIEM

3 hiervan nemen medewerkers de eigen apparatuur ook mee naar de werkomgeving. Ze kunnen overal met hun eigen apparaat op het bedrijfsnetwerk en hebben zodoende altijd de beschikking over relevante gegevens, werkmail en programma s. Het meebrengen en gebruiken van de eigen apparatuur en software zijn de twee belangrijkste kenmerken van BYO. Het toenemende gebruik van de smartphone en tablets heeft al veel organisaties ertoe bewogen BYO volledig of gedeeltelijk in te voeren. Bedrijven zoals IBM, Cisco, Nike, Schiphol Group en overheidsorganisaties zoals de Eerste Kamer, Rijkswaterstaat en de Belastingdienst experimenteren met het gebruik van smartphones en tablets. Het Nieuwe Werken Het denken over BYO loopt enigszins parallel aan de invoering van Het Nieuwe Werken (HNW). In het verlengde van het plaats- en tijdonafhankelijk werken werken veel medewerkers graag met eigen apparatuur die ze zelf hebben uitgezocht. Ook de introductie van flexplekken in organisaties zorgt ervoor dat medewerkers hun eigen apparatuur meenemen en niet een vaste desktop computer gebruiken. BYO is dan al snel het logische gevolg. Ondanks dat BYO vaak samen gaat met HNW, is het HNW geen voorwaarde voor BYO. Een organisatie kan heel goed kiezen HNW door te voeren, Provincie Provincie Noord-Brabant heeft een BYO-pilot lopen voor de mobiele telefonie. De Provincie levert de sim-kaart en het abonnement en de medewerker zorgt voor de telefoon. Deelname aan het programma is vrijwillig en de medewerker krijgt een vergoeding en een telefoonabonnement. Projectmanager Hugo van Roermund zegt hierover: We maken goede afspraken met medewerkers en gaan uit van de eigen verantwoordelijkheden. Ook gaan we binnenkort kijken hoe we het BYO -beleid kunnen toepassen op het gebruik van de laptop en tablet. De Provincie is zich bewust van de beveiligingsrisico s en om de kosten te beheersen controleert men op basis van dataverbruik. maar wel aan iedere medewerker een standaard telefoon of laptop verstrekken. Ook de opkomst van cloud computing maakt het toepassen van BYO eenvoudiger. Gegevens en programma s staan steeds vaker in de cloud, zijn apparaatonafhankelijk en via internet overal opvraagbaar. Hierdoor is het makkelijker om software naar keuze te gebruiken in plaats van de software die de werkgever aanbiedt. De werknemer heeft nu alleen nog een internetverbinding nodig om aan de slag te gaan. Hoe BYO doorwerkt op een organisatie hangt erg af van de toepassing en de aanwezige cultuur. Je kan ervoor kiezen om medewerkers volledig verantwoordelijk te maken voor het eigen beheer of om technische ondersteuning te bieden. Ook zijn er verschillende manieren om een onkostenvergoeding te verstrekken en zijn er diverse concepten van beveiliging van (data)systemen mogelijk. Daarbij werken sommige organisaties met specialistische software, terwijl andere slechts kantoorautomatisering nodig hebben. Een organisatie kan ook een variant van BYO kiezen en Choose Your Own (CYO) toepassen. De medewerker kan dan uit een aantal mogelijkheden kiezen en heeft niet volledige keuzevrijheid. In de praktijk zullen afspraken met werknemers dus per organisatie verschillen en toepassing van BYO beleid is zodoende niet overal hetzelfde. Desondanks is er een aantal impactgebieden te beschrijven waarmee iedere organisatie in meer of mindere mate rekening moet houden. En niet iedere organisatie houdt al rekening met BYO. Uit onderzoek van Cisco in vijf Noord-Europese landen bleek dat een op de vijf organisaties nog helemaal onvoorbereid is op BYO. In Nederland ligt dat percentage op veertien. De verandering zit ook niet alleen in het aanpassen van de ict-infrastructuur, maar de impact op een organisatie is veel breder. In onze ogen is een integrale benadering nodig, waarna het management gedegen over BYO kan beslissen. Dit zetten we in de volgende paragraaf uiteen. Impactgebieden Als elke medewerker zijn eigen apparatuur met zich meeneemt, heeft dit effect op zowel de medewerker als de organisatie. Het is dan ook raadzaam om 24 TIEM DE IMPACT VAN BRING YOUR OWN

4 een goede analyse te maken van de impactgebieden voordat BYO wordt geïmplementeerd. Wij onderscheiden zes impactgebieden: organisatie, personeel, digitale infrastructuur, beveiliging, financiën en juridische aspecten. Organisatie. Het zelf laten uitkiezen van een telefoon, het meenemen van de eigen laptop, het werken met eigen software, dit zijn allemaal verschillende uitingen van BYO. Medewerkers gaan anders werken, werken vanuit meerdere locaties, zijn beter bereikbaar en beïnvloeden daarmee de organisatie. BYO verschuift de verantwoordelijkheid voor aanschaf en beheer van apparatuur. Deze komt (gedeeltelijk) bij de werknemer te liggen en de ict-afdeling is niet langer als enige betrokken bij het aanschaffen en beheren van de ict-voorziening. Ook als er geen BYO-beleid is, nemen vooral jongere medewerkers hun eigen apparaten mee en verbinden of proberen ze (draadloos) te verbinden met de netwerkvoorzieningen. Dit maakt dat het bijna onvermijdelijk is om over BYO na te denken en hiervoor beleid te ontwikkelen. Bij het opstellen van BYO-beleid is het belangrijk dat er gelet wordt op aspecten als beveiliging, schade en aansprakelijkheid en dat wordt gekeken naar welke bedrijfsfuncties wel en niet van buiten benaderd mogen worden. De verantwoordelijkheid van de werknemer neemt aanzienlijk toe, het is daarom erg verstandig om afspraken te maken met medewerkers over hoe met BYO om te gaan. Verder is een periodieke risicoanalyse nodig, op basis waarvan het management de risico s kan afwegen en maatregelen kan nemen. Daarbij moet een organisatie niet vergeten om reserveapparaten beschikbaar te hebben, voor als iemand zijn device is vergeten. Sociale ongelijkheid is een ander punt waarmee rekening gehouden moet worden. Niet iedere medewerker kan optimaal gebruik maken van BYO. Dit kan liggen aan de aard van het werk, tekort aan technische vaardigheden of een gebrek aan (financiële) middelen. Volgens onderzoek van Citrix vinden organisaties de verhoogde tevredenheid van medewerkers, een hogere productiviteit en mobiliteit, een flexibele werkomgeving en vermindering van de ict-kosten de belangrijkste voordelen van BYO. Het denken over BYO loopt enigszins parallel aan de invoering van Het Nieuwe Werken Beveiligingsvraagstukken, ondersteuning van verschillende apparaten en systemen, implementatiekosten en het gebruik van niet toegestane applicaties worden als de grootste aandachtspunten gezien. Personeel. Een veel voorkomende reden om BYO in te voeren is het verhogen van de medewerkerstevredenheid. Iedereen kan dan kiezen voor een apparaat dat optimaal aansluit bij zijn behoeften en manier van werken. Vooral voor het aantrekken van jong personeel heeft dit een positieve uitstraling, omdat jonge mensen veelal gewend zijn om te werken met en te schakelen tussen verschillende apparatuur. Het is daarmee goed voor het imago van de organisatie en aantrekkelijk voor nieuwe medewerkers. Voorstanders zijn van mening dat ook de productiviteit zal toenemen, omdat medewerkers kiezen voor apparaten waarmee ze het prettigst en snelst werken. Daarmee krijgt de medewerker veelal ook de verantwoordelijkheid voor onderhoud en aanschaf van het apparaat. Deze verantwoordelijkheid kan leiden tot kosten voor de werknemer. Aan de andere kant kan het zijn dat sommige medewerkers een apparaat slecht onderhouden of met verouderde apparatuur werken wat consequenties kan hebben voor het dagelijkse werk. Een medewerker zal ook vaker werken in privétijd, omdat hij zijn werk altijd bij de hand heeft. Vanzelfsprekend bestaat ook het risico dat de apparatuur (vaker) voor privédoeleinden gebruikt wordt tijdens werktijd, wat vraagt om een andere manier van leiding geven. Voor degenen die niet zo vaardig DE IMPACT VAN BRING YOUR OWN TIEM

5 zijn met computers en software, zal het lastig zijn om met deze ontwikkeling mee te gaan, vooral als er problemen ontstaan met de apparatuur en de beheerafdeling geen ondersteuning biedt. Digitale infrastructuur. BYO staat enigszins op gespannen voet met gestandaardiseerde ict-voorzieningen. Gegevens en applicaties moeten toegankelijk en uitwisselbaar zijn voor de verschillende apparaten en de verschillende besturingssystemen. De populairste mobiele besturingssystemen zijn Apple ios, Blackberry en Android, maar ook Microsoft wil met Windows 8 een aanzienlijk marktaandeel veroveren. Vooral de compatibiliteit van de ict-voorziening is belangrijk zodat programma s en apparaten met elkaar kunnen samenwerken. De infrastructuur moet zodanig zijn dat apparaten met verschillende besturingssystemen en applicaties ermee kunnen werken. Dit blijkt in praktijk nog niet zo eenvoudig. Ondanks alle internetstandaarden gedragen bijvoorbeeld webapplicaties zich regelmatig anders met de verschillende besturingssystemen en browsers. Ook met de capaciteit van het netwerk moet rekening worden gehouden. Doordat er meer en andere vraag ontstaat vanuit meerdere apparaten kan het (wireless) netwerk zwaarder belast worden, wat gevolgen heeft voor de netwerkperformance. Voor de ict-afdeling kan het beheer afnemen, maar ook intensiever en complexer worden. Als BYO wel wordt ondersteund, moet de technische afdeling meer allround zijn en van meer apparaten kennis hebben. Uit het onderzoek van Citrix onder 700 ict-beslissers blijkt dat iets meer dan de helft van de organisaties al op enige manier vanuit de ictafdeling ondersteuning biedt op eigen apparatuur. De verwachting is dat dit gaat toenemen in 2013 tot zo n tachtig procent. Dit zal ook aanzienlijke kosten tot gevolg hebben, vooral omdat gestandaardiseerd beheer niet zonder meer mogelijk is. Veel beheer op tablets en smartphones gebeurt daarom met de hand, wat erg arbeidsintensief en dus erg kostbaar is. Veel ict-afdelingen zijn ook nog niet klaar voor BYO. Kaseya, een grote leverancier van beheersoftware, deed onderzoek onder bijna 550 organisaties in Nederland, Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk. Hieruit kwam naar voren dat beleid ontbreekt, waardoor het niet duidelijk is in welke mate de ict-afdeling de problemen kan of moet oplossen. Technisch gezien zijn er overigens al verschillende oplossingen beschikbaar om het beheer te vereenvoudigen. Zo zijn er voorbeelden te vinden waarbij de werkgever zijn eigen app-store heeft of de apparaten heeft verdeeld in verschillende compartimenten met één beschermde zakelijke omgeving en één privéomgeving. Zonder goede maatregelen neemt het risico toe dat gegevens op verschillende plaatsen opgeslagen worden. Hierdoor neemt de controle op bedrijfsgegevens af. De beheersbaarheid van gegevensopslag is een vraagstuk waar veel organisaties al tegenaan lopen en dat gezien wordt als een van de grootste BYO-vraagstukken. Interne en externe ict-dienstverleners moeten hier een goed antwoord op hebben. Beveiliging. BYO introduceert zonder twijfel nieuwe risico s. Doordat vanuit verschillende locaties en met verschillende apparaten gegevens worden opgehaald, vervaagt de grens tussen de beheersbare interne omgeving en de externe omgeving. Het is minder duidelijk wie waarmee toegang heeft en waar gegevens terechtkomen. Door meer met mobiele apparaten te werken, neemt het risico op verlies en diefstal toe. Ook het doorvoeren van beveiligingsupdates op de software en besturingssystemen van de verschillende apparaten is een belangrijk aandachtspunt. Verschillende organisaties pushen beleid waarmee ze apparaten kunnen vergrendelen en op afstand kunnen wissen. Als organisatie heb je maar beperkt zicht op hoe medewerkers omgaan met hun apparaten, hoe ze deze beveiligen en waar deze gebruikt worden. Daarnaast komen veel gegevens, door continue synchronisatie van applicaties, in de cloud terecht waardoor je als organisatie feitelijk geen controle meer hebt over deze gegevens. Een voorbeeld hiervan is dat de iphone en ipad met het nieuwste ios-besturingssysteem een backup kunnen maken in de icloud. Hierdoor kan het dus zijn dat lokaal opgeslagen gegevens toch in de cloud terecht komt, zelfs als de organisatie ervoor kiest 26 TIEM DE IMPACT VAN BRING YOUR OWN

6 om informatie niet in de cloud op te slaan. Een werknemer zal zich hiervan vaak niet bewust zijn. Al verschillen de risico s per organisatie, de controle en beheersbaarheid vanuit de ict-afdeling neemt over het algemeen af. Deze risico s zijn overigens gedeeltelijk te ondervangen door de digitale infrastructuur goed en veilig in te richten en de vitale van de algemeen toegankelijke informatie te scheiden. Belangrijk is om onderscheid aan te brengen in zowel de beveiliging van de apparaten en programma s met lokale gegevens (decentraal), als de beveiliging van het bedrijfsnetwerk en informatie (centraal). Hierbij dient men te bedenken dat centrale gegevens vaak sporen op decentrale apparatuur achterlaten. De bewustwording voor beveiliging bij medewerkers behoeft ook expliciet aandacht. Uit onderzoek van het bedrijf BT onder 2000 ict-gebruikers en -managers blijkt dat slechts tien procent van de werknemers die eigen apparatuur gebruikt om toegang te krijgen tot het bedrijfsnetwerk, de risico s kent. Er zijn zelfs organisaties die nadenken om medewerkers verplicht een digivaardigheidsbewijs te laten halen. Op dat punt is nog het nodige werk te verzetten en een stevige campagne ter bevordering van beveiligingsbewustzijn bij de invoering van BYO lijkt niet overbodig. Financiën. Het meebrengen van de eigen hardware en software naar de werkomgeving hoeft niet altijd in te houden dat de werknemer ook alles zelf betaalt en/of de eigenaar is van de apparatuur. Soms staat er vanuit de werkgever een vergoeding of budget tegenover. Of BYO voor een organisatie goedkoper of duurder is dan eigen centrale inkoop hangt onder andere af van de schaalvoordelen, of er een vergoedingsregeling is, de mate van verantwoordelijkheid voor bijvoorbeeld onderhoud en de mate van zakelijk/privé gebruik. Over het algemeen beschouwen we BYO niet zonder meer als een kostenverlaging, maar eerder een kostenverschuiving. De werknemer verzorgt de aankoop en krijgt hiervoor een (gedeeltelijke) vergoeding van de werkgever. Dit kan voor het abonnementsgeld, maar ook voor de aanschaf van het apparaat. Een organisatie moet vaak ook extra kosten maken om BYO in te voeren. Gedacht moet worden aan BYO en toenemende productiviteit? Uit onderzoek bij werknemers die met een eigen apparaat het bedrijfsnetwerk kunnen benaderen, blijkt dat 63 procent één uur langer per dag productief is en 32 procent daarvan meldt zelfs dat ze twee tot drie uur langer bezig is met werk. De helft van de werknemers geeft ook aan dat ze zich niet altijd houden aan het ict-beleid van de organisatie [Bron: Cisco, maart 2012]. het generiek maken van de infrastructuur, de aankoop van aanvullende softwarelicenties, opleidingen, aanvullend en minder efficiënt beheer incalculeren op privéapparaten en aanvullende beveiligingsmaatregelen treffen. Volgens onderzoek van Citrix geeft in Nederland 38 procent van de organisaties met BYO-beleid geen vergoeding voor gebruik van de eigen apparatuur binnen de werkomgeving, maar faciliteert alleen het gebruik. 32 procent geeft wel gedeeltelijke financiële compensatie en 29 procent geeft een volledige vergoeding. Fiscaliteit speelt daarbij ook een belangrijke rol. De fiscale regels voor het gebruik van telefonie en laptops en tablets verschillen. Voor smartphones hoeft bij minimaal tien procent zakelijk gebruik geen loonheffing betaald te worden, terwijl dit voor een laptop of tablet met een scherm van 7 inch of meer pas bij negentig procent geldt. Een vergoeding voor BYO kan dus kostbaar zijn als er door de werkgever extra loonbelasting over betaald moet worden. Wel kan het geplaatst worden onder de recent door de Belastingdienst ingestelde werkkostenregeling. Vooral moet opgelet worden dat deze regeling niet wordt overschreden, want daarover is er namelijk een naheffing van 80 procent verschuldigd. De aanschaf van zakelijke software hoeft overigens in veel gevallen niet als loon behandeld te worden en valt onder de beroepskosten. Het is dus zeker de moeite waard om bij de invoering van BYO ook een goede fiscale kosten- en batenanalyse te maken DE IMPACT VAN BRING YOUR OWN TIEM

7 Juridisch. Ook met juridische aspecten moet rekening worden gehouden. Een belangrijk punt is dat de aanwezige softwarelicenties tegen het licht moeten worden gehouden, omdat niet alle soorten licenties toestaan dat verschillende apparaten gebruik maken van de softwareproducten. Voor BYO komen er ook nieuwe licentievormen. Microsoft introduceerde dit jaar de Companion Device License (CDL) waarbij behalve vanaf het primaire apparaat ook vanaf vier andere apparaten een virtuele sessie gestart mag worden, ongeacht waar die apparaten zich bevinden. Illegale software op privécomputers van medewerkers kan bij BYO ook voor zakelijke doeleinden worden ingezet. Dat is voor de werkgever uiteraard niet gewenst. Daarnaast kan er schade aan een systeem of (privé)apparaat worden veroorzaakt door bijvoorbeeld de installatie van verkeerde software. Ook moet rekening worden gehouden met de vraag in hoeverre een organisatie controle kan en mag uitoefenen over de gegevens en programma s die staan op de privécomputers van medewerkers. Tot slot zal de werkgever voor BYO en Het Nieuwe Werken vanzelfsprekend rekening moeten houden met de Arbo-wetgeving. Het is daarom belangrijk om over bovenstaande kwesties met medewerkers afspraken te maken, waardoor eventuele problemen snel kunnen worden opgelost en de aansprakelijkheid duidelijk is. Invoeren van Bring Your Own in praktijk Hoe BYO in de praktijk doorwerkt verschilt per organisatie. BYO kent veel varianten, waarvoor verschillende invoerscenario s en stappenplannen mogelijk zijn. Het is vooral belangrijk om goed over BYO na te denken, de kansen en risico s te inventariseren en hier beleid op te ontwikkelen. Er zijn verschillende stijlen om BYO te benaderen. Gartner signaleert er vier: focus op controle, focus op keuze, focus op innovatie en handen af (focus op vrijheid). Binnen de eerste stijl richt de werkgever zich op beveiliging, beheer, ondersteuning en controle vanuit de eigen ict-afdeling. Bij de tweede selecteert de organisatie een aantal programma s en apparaten waaruit de gebruiker kan kiezen (Choose Your Own), ondersteuning vanuit de ict-afdeling is hier beperkt. De derde stijl richt zich meer op de vrije keuze van applicaties en technieken door de medewerker. Ondersteuning vanuit de ict-afdeling is er nauwelijks, wel is er controle over de gegevens en het netwerk. De laatste manier is minimale controle en ondersteuning door de werkgever, de controle gebeurt op basis van beleid, in de cloud of met behulp van softwareapplicaties. Bij het denken over BYO is het belangrijk om te beginnen met het in het kaart brengen van de huidige situatie, de verwachtingen, het vaststellen van het doel en het opstellen van een integrale business case. Betrek hierbij wel alle impactgebieden. Kijk in welke mate ze van invloed zijn op de organisatie en hoe hiermee om te gaan. Aan de hand van de business case is het verstandig om enkele gebruikers- en invoeringsscenario s op te stellen. Bespreek deze en maak een analyse welk scenario het best aansluit op de organisatie. Een veel voorkomende reden om BYO in te voeren is het verhogen van de medewerkerstevredenheid 28 TIEM DE IMPACT VAN BRING YOUR OWN

8 Op basis hiervan kan begonnen worden met het inrichten van een pilot. Ter voorbereiding op de pilot zal er een beleidsplan en implementatieplan opgesteld moeten worden. Het is daarbij zaak om goede afspraken met de deelnemers te maken en de ict-afdeling op tijd te betrekken. BYO heeft namelijk meer technische consequenties dan vaak wordt gedacht. Op basis van de resultaten uit de pilot kan een organisatie zien waar in de praktijk de knelpunten liggen en wat de reacties zijn van de deelnemers. Vervolgens kan er een definitief besluit worden genomen over hoe als organisatie om te gaan met BYO. Op basis van deze resultaten kan het (informatie)beleid worden bijgesteld, afspraken worden gemaakt met de medewerkers en een implementatieplan worden opgesteld, zodat de pilot op een zorgvuldige manier kan worden opgeschaald. Conclusie Vanuit technisch oogpunt zijn er veel verschillende maatregelen mogelijk voor BYO. Apparaten zijn van afstand te wissen of te blokkeren, applicaties en infrastructuur kunnen worden aangepast en gegevens zijn te versleutelen. Belangrijk is daarbij om zich te realiseren wat de organisatorische gevolgen zijn van BYO. Het betekent verschuivende verantwoordelijkheden en een veranderende relatie met de werknemer. De organisatie gaat anders werken en de ict-afdeling zal andere kennis en competenties moeten ontwikkelen. We zien dat BYO een trend is die in de praktijk al volop haar weg weet te vinden naar de werkplek, maar waar beleid nog sterk in ontwikkeling is en nog relatief weinig sturing op plaatsvindt. BYO kan zeer succesvol zijn als de digitale infrastructuur goed en veilig is ingericht, er is nagedacht over het informatiebeleid, de aanvullende kosten in beeld zijn, de kansen en (technische) risico s in kaart zijn gebracht en afspraken zijn gemaakt met medewerkers. Door de sterke neiging van medewerkers om eigen apparatuur gewoon mee te brengen naar het werk is het opstellen van een BYO-beleid onvermijdelijk. Nadenken over alle zes impactgebieden en hierop anticiperen is daarom wat ons betreft een absolute must. Literatuur: Avanade, Global Survey: dispelling six myths of consumerization of IT (januari 2012) Belastingdienst, handboek loonheffingen 2012 (januari 2012) Cisco, Bring Your Own Device in Nederland al de dagelijkse realiteit (maart 2012) Citrix, BYO index report IT Organizations Embrace Bring-Your-Own Devices (juli 2011) Gartner, Gartner Identifies the Top 10 Strategic Technologies for 2012 (oktober 2011) OVER DE AUTEURS: ir. C.L. (Chris) Wauters RE is senior adviseur en als sectormanager lid van het managementteam van Het Expertise Centrum (HEC). L. (Lancelot) Schellevis MA is management trainee bij Het Expertise Centrum en masterstudent Public Information Management aan de Erasmus Universiteit. Gartner, Gartner Says Consumerization Will Drive At Least Four Mobile Management Styles (8 november 2011) John Grüter, De impact van BYOD in: Informatiebeveiliging editie 2 (februari 2012) Ruud Kurver, Employee ICT-sourcing De werknemer als leverancier van zijn eigen ICT? (juni 2011) Jan Stedehouder, Bouwstenen voor een BYOD-beleid op: bringyourowndevice.wordpress.com (23 januari 2012) Tanja de Vrede, Consumerization vereist veel veiliger beheer in: Automatisering Gids (25 november 2011) DE IMPACT VAN BRING YOUR OWN TIEM

Verschuivende verantwoordelijkheden

Verschuivende verantwoordelijkheden DE IMPACT VAN BRING YOUR OWN Verschuivende verantwoordelijkheden BBring Your Own (BYO) of Bring Your Own Device (BYOD) is een thema dat veel CIO s en IT-managers bezighoudt. Naast mobiele toepassingen

Nadere informatie

Veilig mobiel werken. Workshop VIAG 7 oktober 2013

Veilig mobiel werken. Workshop VIAG 7 oktober 2013 1 Veilig mobiel werken Workshop VIAG 7 oktober 2013 Stelling 1: 2 Heeft u inzicht in de opbrengsten van mobiel werken Ja, dit biedt veel toegevoegde waarde voor de organisatie Ja, dit biedt geen toegevoegde

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

BYOD, Outsourcing van de ICT naar de werknemer? Handvatten voor besluitvorming en invoering.

BYOD, Outsourcing van de ICT naar de werknemer? Handvatten voor besluitvorming en invoering. BYOD, Outsourcing van de ICT naar de werknemer? Handvatten voor besluitvorming en invoering. Ruud Kurver Platform Outsourcing Nederland, 28 juni 2012 Introductie Product Manager Services, Telindus-ISIT

Nadere informatie

Richtlijn mobiele apparatuur. BYOD en CYOD. Februari 2015 auteur: J.W. H. Brock, H.M. Damen en A.F. Erdman versie: 0.9. Universiteit Leiden

Richtlijn mobiele apparatuur. BYOD en CYOD. Februari 2015 auteur: J.W. H. Brock, H.M. Damen en A.F. Erdman versie: 0.9. Universiteit Leiden Universiteit Leiden Richtlijn mobiele apparatuur BYOD en CYOD Februari 2015 auteur: J.W. H. Brock, H.M. Damen en A.F. Erdman versie: 0.9 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Visie... 3 Impact... 3 BYOD... 4

Nadere informatie

Quinfox s visie op Bring Your Own Device

Quinfox s visie op Bring Your Own Device Quinfox s visie op Bring Your Own Device Steeds meer bedrijven staan het toe dat werknemers hun eigen smartphone, tablet of notebook gebruiken op het werk. Deze trend wordt aangeduid met de afkorting BYOD

Nadere informatie

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Altijd en overal in de cloud Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Zorgeloos in de cloud De wereld verandert voortdurend en ook ons werkmodel bevindt zich in een fase

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

Juridische aspecten bij BYOD

Juridische aspecten bij BYOD 28 juni 2012 Juridische aspecten bij BYOD Seminar BYOD: employee IT outsourcing? Joost Linnemann joost.linnemann@kvdl.nl welke juridische issues spelen dan? arbeidsrechtelijk / afspraken met de medewerker

Nadere informatie

De Uitdagingen van Mobiele Apparaten Managen

De Uitdagingen van Mobiele Apparaten Managen Kaseya Onderzoek De Uitdagingen van Mobiele Apparaten Managen 2011 www.kaseya.nl Over dit rapport In dit rapport worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek dat door Kaseya is geïnitieerd en uitgevoerd

Nadere informatie

Management special. TableTs op het netwerk: De voor- en nadelen

Management special. TableTs op het netwerk: De voor- en nadelen Management special TableTs op het netwerk: De voor- en nadelen TableTs op het netwerk: De voor- en nadelen Steeds vaker besluiten organisaties tablets en ipads te gebruiken in plaats van laptops. Welke

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in de praktijk

Het Nieuwe Werken in de praktijk Het Nieuwe Werken in de praktijk Business cases en ervaringen Jan van der Meij Geert Wirken 4 april 2012 Inhoud Wat is Het Nieuwe Werken? Bring Your Own Device Cloud Computing Business cases Afronding

Nadere informatie

YOUR DESKTOP IS CHANGING

YOUR DESKTOP IS CHANGING www.ressoftware.com YOUR DESKTOP IS CHANGING Inhoud 03 Voorwoord 04 Consumerization of IT 06 Waarom dit boek? 08 Your Desktop Is Changing 10 Wat betekent User Environment Management voor IT managers? 12

Nadere informatie

Remcoh Mobile Device beheer. Remcoh legt uit

Remcoh Mobile Device beheer. Remcoh legt uit Remcoh Mobile Device beheer Remcoh legt uit White Paper Middels deze white paper informeert en adviseert Remcoh u over slim beheer van mobiele apparaten en toegang daarmee tot uw bedrijfsgegevens. Waarom

Nadere informatie

Management special. BYOD hulpmiddelen Door: Bram Semeijn

Management special. BYOD hulpmiddelen Door: Bram Semeijn Management special BYOD hulpmiddelen Door: Bram Semeijn BYOD hulpmiddelen IT-managers grijpen betrekkelijk makkelijk naar technische hulpmiddelen om BYOD-apparatuur onder controle te krijgen. Dat kan echter

Nadere informatie

Asset 1 van 5. Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer. Gepubliceerd op 1 march 2014

Asset 1 van 5. Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer. Gepubliceerd op 1 march 2014 Asset 1 van 5 Consumerisation of IT vraagt andere aanpak beheer Gepubliceerd op 1 march 2014 De grenzen tussen werk en privé vervagen en steeds vaker wordt technologie van thuis op het werk gebruikt. Bring

Nadere informatie

MOBILE HEALTHCARE REFERENTIE JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS. Duwboot 20, 3991 CD Houten

MOBILE HEALTHCARE REFERENTIE JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS. Duwboot 20, 3991 CD Houten MOBILE HEALTHCARE REFERENTIE JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS Duwboot 20, 3991 CD Houten 088 001 8345 hello@blaud.com www.blaud.com ZO VEEL MOGELIJK VRIJHEID VOOR GEBRUIKERS VAN MOBIELE DEVICES Een veeleisende

Nadere informatie

De Ictivity Groep 22 & 24 mei 2012

De Ictivity Groep 22 & 24 mei 2012 De Ictivity Groep 22 & 24 mei 2012 Agenda Introductieronde: 10.00-10.30 Visie op MDM: 10.30-11.00 MDM grip op smartphones & tablets: 11.00-11.30 Demo MDM: 11.30-12.00 Lunch & sparringsronde: 12.00-13.00

Nadere informatie

Management special. BYO-Beleid: waar ligt de grens tussen privé en zakelijk? Door: Bram Semeijn

Management special. BYO-Beleid: waar ligt de grens tussen privé en zakelijk? Door: Bram Semeijn Management special BYO-Beleid: waar ligt de grens tussen privé en zakelijk? Door: Bram Semeijn BYO-beleid: waar ligt de grens tussen privé en zakelijk? Door de consumerization of IT begint het onderscheid

Nadere informatie

Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV

Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV Uitwerking afspraken ICT-voorzieningen voor raadswerk Versie: 10-10-2013, RV ICT invulling nieuwe raad (v.a. 19 maart 2014) Uitgangspunt: ICT voor de nieuwe raad staat op 1 februari 2014, zodat de oplossingen

Nadere informatie

Uitkomsten Het Nieuwe Werken-onderzoek van ErgoDirect International in samenwerking met Veldhoen + Company

Uitkomsten Het Nieuwe Werken-onderzoek van ErgoDirect International in samenwerking met Veldhoen + Company Uitkomsten Het Nieuwe Werken-onderzoek van ErgoDirect International in samenwerking met Veldhoen + Company In oktober 2012 heeft Beklijf in opdracht van ErgoDirect International, met ondersteuning van

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

Bring your own device? Hoe? Zo! Pieter Vorstenbosch en John Hanswijk

Bring your own device? Hoe? Zo! Pieter Vorstenbosch en John Hanswijk Bring your own device? Hoe? Zo! Pieter Vorstenbosch en John Hanswijk Wat gaan we doen? Even voorstellen Hoe?Zo! Reeks BOYD (Wat? Waarom?) Welke vormen Invoering Risico s Juridische aspecten Tot slot Even

Nadere informatie

Welkom bij BSA Live Session Omgaan met nieuwe trends

Welkom bij BSA Live Session Omgaan met nieuwe trends Welkom bij BSA Live Session Omgaan met nieuwe trends De Live Session start binnen enkele minuten. Dank voor uw geduld. TIP: controleer of uw geluid aanstaat en uw browserinstellingen toestaan dat u beeld

Nadere informatie

Tijdbesparing in de zorg met apps

Tijdbesparing in de zorg met apps De alles-in-1 Zorgapp Efficiënt en veilig Tijdbesparing in de zorg met apps Zorgapps maken al het coördinerende en administratieve werk eenvoudiger en efficiënter zodat tijd overblijft Moderne technologie

Nadere informatie

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet

Qsuite in een mobiele applicatie. Geschikt voor telefoon en tablet Qsuite in een mobiele applicatie Geschikt voor telefoon en tablet Er is geen stoppen meer aan Het internetgebruik in de wereld neemt iedere dag toe. IT is overal,. Internet is steeds meer, vaker en sneller

Nadere informatie

White paper User Based Computing. 14:45 u

White paper User Based Computing. 14:45 u 14:45 u White paper User Based Computing De wereld van ICT verandert snel. Komt uw bedrijf nog mee in de 21e eeuw? User Based Computing is de oplossing voor een organisatie van nu. Verlagen van complexiteit

Nadere informatie

Gebruik van eigen apparatuur en applicaties

Gebruik van eigen apparatuur en applicaties Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SB/UIM/12/1018/khv Datum: 9 december 2013 Gebruik van eigen apparatuur en applicaties Consequenties voor de UT-werkplek Inhoud Inhoud... 1 Samenvatting... 2 Rationale...

Nadere informatie

Verbeter je cybersecurity

Verbeter je cybersecurity Verbeter je cybersecurity Cybercrime Cybercrime, computercriminaliteit, digitale criminaliteit: verschillende termen voor misdaad die zich richt op computers of andere systemen zoals mobiele telefoons

Nadere informatie

Open source en open standaarden, hfdst. 1 & 2 p. 3-34. Puntenverdeling: Juiste omschrijving Open Source Juiste omschrijving Open Standaarden

Open source en open standaarden, hfdst. 1 & 2 p. 3-34. Puntenverdeling: Juiste omschrijving Open Source Juiste omschrijving Open Standaarden Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Studiemateriaal Hameeteman, R., Kuiken, B. en Vink, G. (2009). Klein receptenboek

Nadere informatie

Zakelijk Mobiel. Dienstbeschrijving Juni 2013

Zakelijk Mobiel. Dienstbeschrijving Juni 2013 Zakelijk Mobiel Dienstbeschrijving Juni 2013 INHOUD ONBEZORGD MOBIEL BELLEN EN INTERNETTEN 3 ZAKELIJK MOBIEL ABONNEMENTEN VOOR IEDEREEN 4 ZAKELIJK MOBIEL GROEP SIM VOOR LAPTOP/TABLET 4 DELEN VAN TEGOEDEN

Nadere informatie

Bring Your Own Device. Jef Vleugels, Gerard van Dijk 5 juni 2012

Bring Your Own Device. Jef Vleugels, Gerard van Dijk 5 juni 2012 Bring Your Own Device Jef Vleugels, Gerard van Dijk 5 juni 2012 Agenda 13:30 13:45 uur Ontvangst/welkomstwoord 13:45 14:30 uur Deel 1 Beleidscategorieen Procedures en mogelijkheden rondom aanschaf devices

Nadere informatie

Omarm BYOD in je bedrijf. MFP: Spin in het bedrijfsweb - Privacynaïviteit is passé! - Verwachte groei aan ICT-bestedingen

Omarm BYOD in je bedrijf. MFP: Spin in het bedrijfsweb - Privacynaïviteit is passé! - Verwachte groei aan ICT-bestedingen Omarm BYOD in je bedrijf MFP: Spin in het bedrijfsweb - Privacynaïviteit is passé! - Verwachte groei aan ICT-bestedingen 38 OFFICEMAGAZINE.NL NUMMER 1-2014 SERVICE & SUPPORT DOCUMENT&ICT SOLUTIONS Omarm

Nadere informatie

TRENDS IN IT BESCHIKBAARHEID

TRENDS IN IT BESCHIKBAARHEID TRENDS IN IT BESCHIKBAARHEID TRENDS IN IT BESCHIKBAARHEID Het succes en de acceptatie van ICT-oplossingen staat of valt met de beschikbaarheid ervan en deze dient dan ook altijd zo hoog mogelijk te zijn.

Nadere informatie

Is uw school klaar voor de toekomst? Zo slaagt uw instelling voor de BYOD-test

Is uw school klaar voor de toekomst? Zo slaagt uw instelling voor de BYOD-test Is uw school klaar voor de toekomst? Zo slaagt uw instelling voor de BYOD-test Slaagt uw school voor de BYOD-test? Mobiele apparaten zoals smartphones, tablets en laptops zijn niet meer weg te denken uit

Nadere informatie

Het nieuwe werken nu ook voor zware grafische gebruikers

Het nieuwe werken nu ook voor zware grafische gebruikers ook voor zware grafische Flexibel werken met de Virtual Engineering Workplace van Dell en SLTN Inter Access Uit de Nationale Enquête Over Het Nieuwe Werken van 2015 blijkt dat ruim de helft van de Nederlandse

Nadere informatie

Ja Nee Toelichting Handreiking

Ja Nee Toelichting Handreiking Wilt u overtuigd worden over nut en noodzaak van printerloos werken of ziet u belemmeringen? Doe eerst de test en lees de business case voordat u dieper duikt in de materie! Ja Nee Toelichting Handreiking

Nadere informatie

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten

Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten. Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten Alles in de cloud: bent u er al klaar voor? Whitepaper OGD ict-diensten 1 Cloudcomputing is populair, en niet zonder reden. Clouddiensten

Nadere informatie

Bring Your Own Device

Bring Your Own Device Bring Your Own Device Jef Vleugels, Gerard van Dijk 2 februari 2012 Agenda 13:30 13:45 uur Ontvangst/welkomstwoord 13:45 14:30 uur Deel 1 Beleidscategorieen Procedures en mogelijkheden rondom aanschaf

Nadere informatie

IT & Flexibel Werken 2014 Een internationaal vergelijkend onderzoek

IT & Flexibel Werken 2014 Een internationaal vergelijkend onderzoek IT & Flexibel Werken 2014 Een internationaal vergelijkend onderzoek In oktober en november 2014 heeft BakkerElkhuizen een online onderzoek laten uitvoeren onder IT-professionals in Duitsland, het Verenigd

Nadere informatie

De weg naar een Bring Your Own Device Beleid. IT Culinair Oktober 2012

De weg naar een Bring Your Own Device Beleid. IT Culinair Oktober 2012 De weg naar een Bring Your Own Device Beleid. IT Culinair Oktober 2012 René Voortwist Adviseur Ictivity Begeleidt organisaties bij veranderings-trajecten in ICT omgevingen. Begeleidt relaties, bij het

Nadere informatie

VKA Enterprise Mobility Benchmark 2015 Copyright 2015 Verdonck, Klooster & Associates B.V. VKA Enterprise Mobility Benchmark 2015

VKA Enterprise Mobility Benchmark 2015 Copyright 2015 Verdonck, Klooster & Associates B.V. VKA Enterprise Mobility Benchmark 2015 Gregor Hendrikse, Joost van Lier en Marc Gill ard 6 juli 2015 VKA Enterprise Mobility Benchmark 2015 Copyright 2015 Verdonck, Klooster & Associates B.V. VKA Enterprise Mobility Benchmark 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De financiële impact van BYOD

De financiële impact van BYOD De financiële impact van BYOD Top 10 inzichten uit het wereldwijde -onderzoek Jeff Loucks / Richard Medcalf Lauren Buckalew / Fabio Faria Het aantal BYOD-apparaten in de zes landen van ons onderzoek zal

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

4.2. De computer en de telefoon

4.2. De computer en de telefoon van het aantal zakelijke maaltijden zou moeten vaststellen. In theorie is het immers mogelijk dat een werknemer verschillende keren aansluit bij de kassa; de ene keer met een broodje, dan weer met een

Nadere informatie

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD Cloud storage. Back-up in de cloud. Er zijn verschillende benamingen voor diensten die computergebruikers in staat stellen om hun documenten en

Nadere informatie

Whitepaper. Mobiele Internet Devices

Whitepaper. Mobiele Internet Devices Cam IT Solutions Edisonbaan 6 3439 MN Nieuwegein www.cam.nl Whitepaper Mobiele Internet Devices Visie en oplossing voor het veilig ontsluiten van applicaties en data aan mobiele gebruikers op Bring Your

Nadere informatie

Bring Your Own Device onder controle. Tanja de Vrede

Bring Your Own Device onder controle. Tanja de Vrede Bring Your Own Device onder controle Tanja de Vrede Bring Your Own Device onder controle 5 tools om zelf meegebrachte apparaten te beheren 12 maart 2013 Tanja de Vrede Het gebruik van eigen mobiele apparatuur

Nadere informatie

Zarafa Email en Agenda

Zarafa Email en Agenda Pagina 1 van 6 Zarafa Email en Agenda Altijd en overal kunnen beschikken over je email, een up-to-date agenda en al je contactpersonen? Direct een mailtje terug kunnen sturen? Een nieuwe afspraak kunnen

Nadere informatie

De mobiele werknemer. / future ready / De mobiele werknemer

De mobiele werknemer. / future ready / De mobiele werknemer De mobiele werknemer Zakelijk succes ligt letterlijk in de handen van uw werknemers, in de vorm van de IT die zij elke dag gebruiken. Als u uw medewerkers niet de oplossingen biedt die uw organisatie vooruit

Nadere informatie

Whitepaper Infotheek - Het netwerk als oplossing voor Bring Your Own Device. Inleiding... 2. Aantal devices zal blijven toenemen...

Whitepaper Infotheek - Het netwerk als oplossing voor Bring Your Own Device. Inleiding... 2. Aantal devices zal blijven toenemen... INHOUD Inleiding... 2 Aantal devices zal blijven toenemen... 2 BYOD-beleid om veiligheid en capaciteit op het netwerk te waarborgen... 2 Management op het netwerk... 3 De BYOD oplossing van Alcatel-Lucent...

Nadere informatie

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING?

HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Innervate: Januari 2011 WHITEPAPER CLOUD COMPUTING HOE EENVOUDIG IS HET OM GEBRUIK TE MAKEN VAN CLOUD COMPUTING? Lees hier in het kort hoe u zich het best kunt bewegen in de wereld van cloud computing

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken? Dat gaat bij ons nooit werken!

Het Nieuwe Werken? Dat gaat bij ons nooit werken! Het Nieuwe Werken? Dat gaat bij ons nooit werken! Wat is het Nieuwe Werken? Het Nieuwe Werken: ingericht op activiteiten In het Nieuwe Werken is de werkomgeving afgestemd op de activiteiten van de medewerkers.

Nadere informatie

RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 25 februari Nummer: 2013R0006 Sector: Interne Dienstverlening. Veendam, 22 januari 2013

RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 25 februari Nummer: 2013R0006 Sector: Interne Dienstverlening. Veendam, 22 januari 2013 Nummer: 2013R0006 Sector: Interne Dienstverlening RAAD GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 25 februari 2013 Veendam, 22 januari 2013 Onderwerp: Invoering Digitaal Vergaderen Voorstel 1. het digitaal vergaderen

Nadere informatie

BYOD - Uitgangspunten versie 1.0

BYOD - Uitgangspunten versie 1.0 Aan Van DGOBR DIR Contactpersoon BYOD - Uitgangspunten versie 1.0 1. Inleiding In deze bestuurlijke notitie BYOD 1 zijn de uitgangspunten voor de implementatie van BYOD beschreven en worden ter vaststelling

Nadere informatie

Vergeet techniek, focus op gebruikers

Vergeet techniek, focus op gebruikers BYO - Bring Your Own Vergeet techniek, focus op gebruikers De drie letters BYO staan voor één van de meest besproken trends van deze tijd: Bring Your Own. De crux van het BYO-concept is dat medewerkers

Nadere informatie

Uw wereld is constant in beweging

Uw wereld is constant in beweging Zakelijke white paper Mobile Management Filr Micro Focus iprint Uw wereld is constant in beweging U kunt het zich niet meer veroorloven om problemen met mobiliteit aan te pakken met afzonderlijke producten

Nadere informatie

De kansen van online samenwerken

De kansen van online samenwerken De kansen van online samenwerken Independent Insurances Whitepaper 10/10 10-2015 De kansen van online samenwerken Independent Insurances Whitepaper 10/10 10-2015 INDEPENDENT INSURANCES Introductie De

Nadere informatie

BRING YOUR OWN DEVICE

BRING YOUR OWN DEVICE BRING YOUR OWN DEVICE Waar moet ik aan denken? Hoe pak ik dit aan? Wat kan KPN voor mij betekenen? Arnold Hoogerwerf KPN Corporate Market arnold.hoogerwerf@kpn.com 1 BYOD Bring your own wine In Australië

Nadere informatie

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar

Zorgeloze ICT, alles voor elkaar Zorgeloze ICT, Over ICT Concept ICT Concept is de ICT-partner met ruime ervaring in de juridische sector. Uw (online) werkplek optimaal inrichten en laten functioneren is ons specialisme. De combinatie

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

Enterprise Mobility Management

Enterprise Mobility Management B L A C K B E R R Y H O U D T U W B E D R I J F I N B E W E G I N G Enterprise Mobility Management Voor een perfecte balans tussen de behoeften van uw eindgebruikers en uw bedrijf Bedrijven die mobiliteit

Nadere informatie

De objectieve zakenpartner in telecommunicatie SPLIETHOFF VAST-MOBIEL INTEGRATIE

De objectieve zakenpartner in telecommunicatie SPLIETHOFF VAST-MOBIEL INTEGRATIE SPLIETHOFF VAST-MOBIEL INTEGRATIE Voor specifieke vragen kunnen we altijd bij de medewerkers van BTC Teleconsult terecht. De onafhankelijke positie die BTC inneemt past uitstekend bij de behoefte en grootte

Nadere informatie

Vastgoedinformatiesystemen. Thijs van der Spil

Vastgoedinformatiesystemen. Thijs van der Spil Vastgoedinformatiesystemen Thijs van der Spil Wat je wilt voorkomen is een systeem dat niet kan wat je nodig hebt dat veel te duur is in aanschaf of exploitatie dat niet kan meegroeien met je organisatie

Nadere informatie

Bring Your Own Device en Het Nieuwe apparaatonafhankelijk Werken

Bring Your Own Device en Het Nieuwe apparaatonafhankelijk Werken Bring Your Own Device en Het Nieuwe apparaatonafhankelijk Werken De juiste balans tussen vrijheid en grip Onder invloed van Het Nieuwe Werken en ervaringen met eigen ICT-apparatuur verwachten zakelijke

Nadere informatie

Video Conferencing anno 2012

Video Conferencing anno 2012 White paper Video Conferencing anno 2012 +31 (0) 88 121 20 00 upc.nl/business Pagina 1 van 8 Video Conferencing De behoefte aan video-vergaderen groeit. Mensen gaan steeds flexibeler om met de begrippen

Nadere informatie

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek

imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek imagine. change. Omdat WerkPlek voor u werkt Ricoh WerkPlek De beste zorg voor uw werkplek Een complete werkplek inclusief hard- en software zonder zorgen? Laat WerkPlek voor u werken Thuis, op kantoor

Nadere informatie

HNW Voor iedereen? Aanleidingen Bezuinigingen De veranderende rol van de overheid en het strategisch personeelsbeleid. De vergrijzing en vergroening in combinatie met aantrekkelijk werkgeverschap. De aanloop

Nadere informatie

Handleiding Demo account inloggen op NDC-IT Cloud Infrastructuur

Handleiding Demo account inloggen op NDC-IT Cloud Infrastructuur Handleiding Demo account inloggen op NDC-IT Cloud Infrastructuur Versie : 1.0 Datum : 01-01-2015 Inhoud Citrix Receiver installeren... 4 Stap 1 Citrix Receiver installatie... 4 Stap 2 Inloggen op de NDC-IT

Nadere informatie

Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken

Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken Projectgroep Locatie Onafhankelijk Werken Versie 0.3 13 mei 2013 INHOUD 1 Inleiding... 3 Afronding locatie- en tijdonafhankelijk werken...

Nadere informatie

Windows Server 2003 End of support

Windows Server 2003 End of support Windows Server 2003 End of support Wat betekent dit voor mijn organisatie? Remcoh legt uit Met dit nieuwsitem brengt Remcoh de naderende End of Support datum voor Windows Server 2003 onder uw aandacht.

Nadere informatie

Register Your Own Device

Register Your Own Device Register Your Own Device Peter Jurg m7 12-3- 13 Even voorstellen security en IAM expert > 20 jaar ervaring bedrijfsleven, onderwijs en overheid co- auteur van een boek over idennty management ik heb meerdere

Nadere informatie

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS)

Intern (On-Premise) Co-Location Infrastructure-as-a-Service (IaaS) Platform-as-a-Service (PaaS) Tot een aantal jaren geleden was het redelijk vanzelfsprekend om in een gebouw met een groot aantal werkplekken een eigen serverruimte te maken. Dit heeft nog steeds een aantal voordelen. Vandaag de dag

Nadere informatie

MASTERCLASS MOBILE DEVICE SECURITY CLOUD COMPUTING, SMARTPHONES, EN SECURITY

MASTERCLASS MOBILE DEVICE SECURITY CLOUD COMPUTING, SMARTPHONES, EN SECURITY MASTERCLASS MOBILE DEVICE SECURITY CLOUD COMPUTING, SMARTPHONES, EN SECURITY Hans Breukhoven BlinkLane Consulting 18 September 2012 2 Wie ben ik? Partner bij BlinkLane Consulting Interim IT-manager & adviseur

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

BEST PRACTICES MOBILE DEVICE MANAGEMENT EN MOBILE SECURITY.

BEST PRACTICES MOBILE DEVICE MANAGEMENT EN MOBILE SECURITY. BEST PRACTICES MOBILE DEVICE MANAGEMENT EN MOBILE SECURITY. With Kaspersky, now you can. kaspersky.nl/business Be Ready for What s Next INHOUD Pagina 1. 24/7 MOBIELE TOEGANG...2 2. MOBILE DEVICE MANAGEMENT

Nadere informatie

Een veilige, kostenefficiënte Bring Your Own Device-omgeving

Een veilige, kostenefficiënte Bring Your Own Device-omgeving cloud innovation by Macaw Een veilige, kostenefficiënte Bring Your Own Device-omgeving Zo hou je grip op mobiele apparatuur Onder invloed van Het Nieuwe Werken brengen steeds meer medewerkers hun eigen

Nadere informatie

Tien veelgestelde vragen over softwarelicenties

Tien veelgestelde vragen over softwarelicenties BSA Tools Beginners www.bsa.nl Tien veelgestelde vragen over softwarelicenties Veel ondernemers zijn niet volledig op de hoogte van welke software er in hun bedrijf wordt gebruikt, en of zij wel over de

Nadere informatie

Meest mobiele organisatie van Nederland

Meest mobiele organisatie van Nederland Resultaten onderzoek Meest mobiele organisatie van Nederland Juni 2013 Uitkomsten onderzoek onder top organisaties in Nederland Uitgevoerd door Keala Research & Consultancy in de periode mei tot en met

Nadere informatie

LegManager Mobile Handleiding

LegManager Mobile Handleiding LegManager Mobile Handleiding Handleiding LegManager Mobile 1 1. Inhoud 1. INHOUD... 2 2. PROGRAMMAVEREISTEN... 3 a. Vragen, opmerkingen en suggesties... 3 b. Welke tablet/ipad of smartphone/iphone kan

Nadere informatie

IT security in de mobiele MKB-wereld

IT security in de mobiele MKB-wereld IT security in de mobiele MKB-wereld Onderzoek onder o.a. Nederlandse MKB-bedrijven 14 maart 2013 Martijn van Lom General Manager Kaspersky Lab Benelux and Nordic PAGE 1 Onderzoek onder MKB-bedrijven in

Nadere informatie

Uit een recent onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Vodafone (Meeting the challenge of controlling

Uit een recent onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Vodafone (Meeting the challenge of controlling Ondernemers kennen de voordelen van mobiele communicatie. Maar de oenemende mobiliteit van medewerkers roept de vraag op wat dit betekent voor de kosten. Zijn organisaties en hun CIO nog wel in control?

Nadere informatie

FUJITSU IT-TEVREDENHEIDSONDERZOEK NEDERLAND 2015. Onderzoeksrapport. Deelrapport 2: Devices Februari 2015

FUJITSU IT-TEVREDENHEIDSONDERZOEK NEDERLAND 2015. Onderzoeksrapport. Deelrapport 2: Devices Februari 2015 FUJITSU IT-TEVREDENHEIDSONDERZOEK NEDERLAND 2015 Onderzoeksrapport Deelrapport 2: Devices Februari 2015 INHOUD Voorwoord & verantwoording 2 1 Is het al tijd voor een nieuwe laptop? 3 2 Wie gebruikt eigen

Nadere informatie

Allévo. Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat!

Allévo. Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat! Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat! In 2012 heeft Allévo met behulp van Involvit haar twee websites én het intranet vervangen. Daarnaast heeft Allévo ook de eerste verkennende

Nadere informatie

Transformatie van de werkplek

Transformatie van de werkplek Transformatie van de werkplek In de traditionele situatie heeft een IT-afdeling veel grip op de werkplek. Hoe moet dat als straks iedereen met een apparaat naar keuze werkt? Dat kan alleen door de aandacht

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Cloud. Een dienst van KPN ÉÉN

Dienstbeschrijving Cloud. Een dienst van KPN ÉÉN Dienstbeschrijving Cloud Een dienst van KPN ÉÉN Versie : 1.0 Datum : 12 april 2016 Inhoud 1 Dit is Cloud 3 2 Dit is Office 365 4 3 Specificatie Domeinnamen 7 4 Technische voorwaarden en service 8 Blad

Nadere informatie

Zarafa en Agenda

Zarafa  en Agenda Pagina 1 van 6 Zarafa E-mail en Agenda Altijd en overal kunnen beschikken over je e-mail, een up-to-date agenda en al je contactpersonen? Een nieuwe afspraak kunnen plannen en de uitnodiging direct versturen

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Whitepaper. Cloud Computing. Computication BV 2013. Alleen naar cloud bij gewenste flexibiliteit

Whitepaper. Cloud Computing. Computication BV 2013. Alleen naar cloud bij gewenste flexibiliteit Whitepaper Cloud Computing 1 Computication BV 2013 Nu we op de toppen van de hypecyclus van cloud computing zijn beland, lijkt iedereen te denken dat deze vorm van automatisering zaligmakend is. Het is

Nadere informatie

NOTA. Inhoud. Stuurgroep Informatica 2014-12-09. ICT-Richtlijn

NOTA. Inhoud. Stuurgroep Informatica 2014-12-09. ICT-Richtlijn FACULTEIT THEOLOGIE EN RELIGIEWETENSCHAPPEN SINT-MICHIELSSTRAAT 4 BUS 3100 3000 LEUVEN DATUM C.C. 2014-12-09 NOTA TAL BLZ. ICT-Richtlijn Aanvullend aan de universitaire gedragslijn 1, waar elk personeelslid

Nadere informatie

Computers Page 1 of 1

Computers Page 1 of 1 Computers Page 1 of 1 Computers U maakt gebruik van de oude regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen U mag u aan een werknemer een computer en dergelijke apparatuur (en bijbehorende apparatuur)

Nadere informatie

4G Dienstbeschrijving Februari 2013

4G Dienstbeschrijving Februari 2013 4G Dienstbeschrijving Februari 2013 Inhoud 4G; WAT IS HET?... 3 WAAROM 4G VAN KPN?... 3 WAT KUNT U MET 4G?... 3 WAT HEEFT U NODIG OM GEBRUIK TE KUNNEN MAKEN VAN 4G?... 4 INTERNET TOEGANG EN APN INSTELLINGEN...

Nadere informatie

Een checklist voor informatiebeveiliging

Een checklist voor informatiebeveiliging Door: De IT-Jurist Versie: 1.0 Datum: juli 2015 Hoewel bij de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is betracht, kan De IT-Jurist niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van eventuele

Nadere informatie

Mobiel werken, online en offline. Patrick Dalle

Mobiel werken, online en offline. Patrick Dalle Mobiel werken, online en offline Patrick Dalle Inhoudsopgave Quote... Error! Bookmark not defined. Business case... 3 Introductie... 3 De werkruimte geherdefinieerd... 4 De conversatiegerichte onderneming...

Nadere informatie

CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365

CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365 CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365 Workspace 365 Creëer uw eigen online werkplek Tegenwoordig werken veel medewerkers via verschillende devices. Hierdoor is er steeds meer behoefte aan een

Nadere informatie

Grotere efficiëntie, meer flexibiliteit

Grotere efficiëntie, meer flexibiliteit Winvision s hybride werkplekconcept voor zorginstellingen Grotere efficiëntie, meer flexibiliteit Er wordt in Nederland steeds meer zorg verleend. Door de toename van het aantal ouderen neemt vooral de

Nadere informatie

Welkom. Christophe Limpens. Solution Consultancy Manager

Welkom. Christophe Limpens. Solution Consultancy Manager Welkom Christophe Limpens Solution Consultancy Manager Veranderende tijden For internal use only. Select your 'R' level. De huidige taal van onze klanten CLOUD Disaster Recovery MAART OKTOBER DECEMBER

Nadere informatie

De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt

De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt De digitale overheid verovert steeds meer terrein. Want burgers en bedrijven regelen hun overheidszaken steeds meer online. Dit vraagt om een

Nadere informatie