Masterproef SLA s en Datacenters

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Masterproef SLA s en Datacenters"

Transcriptie

1 Masterproef SLA s en Datacenters Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master in de industriële wetenschappen: Elektronica-ICT Afstudeerrichting Informatie- en Communicatietechnologie Academiejaar

2 Voorwoord Beste lezer, Toen ik deze masterproef koos, had ik in gedachten later misschien in een datacenter te gaan werken. Ik zat enkel nog met 1 simpele vraag bij het lezen van de titel, wat waren nu die SLA s, ik had er nog nooit iets van gehoord of gezien. Ondertussen ben ik, een jaar later in kennis gegroeid en sta ik op het punt af te studeren. De masterproef is een theoretische studie, van SLA s in datacenters, waarbij ik mijn eigen bevindingen en bedenkingen heb neergeschreven, naargelang ik er meer en meer over las. Het is een onderwerp dat nog niet veel is aangekaart, en dat maakt het iets waarover je tegelijk hopen informatie, en eigenlijk geen informatie vindt. In deze masterproef heb ik geprobeerd om mijn ondervindingen gestructureerd over te brengen, en hoop ik dat u, beste lezer, er de informatie die u zoekt uit kunt halen. Als afsluiter van dit voorwoord, zou ik mijn promotoren willen bedanken: Mijn interne promotor: ir. Jan Devos Van de HOWEST Departement PIH Mijn externe promotor: ir. Wim Boone Van het bedrijf Ingenium n.v. te Sint-Andries, Brugge Voor hun steun, begeleiding, informatie en feedback die ik tijdens het schrijven van mijn masterproef ontvangen heb. Page i

3 Inhoudsopgave Voorwoord... i Inhoudsopgave... ii Lijst van Afbeeldingen en tabellen... iv Inleiding...v 1 CobIT voor Service Level Agreements in Datacenters Wat zijn SLA s en wat zegt Cobit? Delivery & Support Monitor & Evaluate Wat betekent dit specifiek in Service Level Agreements? Delivery & Support Monitoring & Evaluate Besluit: CobIT: yes or no SLA s Wat zijn SLA s Waarom zijn SLA s in datacenters nodig Wat staat er in SLA s Inhoud Definities Randvoorwaarden (uitzonderingen) Meting Prijscorrectie/penalty s Rapportering Onderlinge invloeden van SLA s op verschillende niveaus Opdeling van SLA s in verschillende niveaus Definities Key Performance Indicators(KPI s) Facility KPI s Hardware KPI Networking KPI s Application KPI s SaaS en Cloud computing KPI s Onderlinge invloeden Facility & Hardware laag Page ii

4 3.3.2 Hardware & netwerk laag Netwerk en applicatie / SaaS / Cloud computing lag Besluit onderlinge invloeden Besluit Literatuurlijst... vi Page iii

5 Lijst van Afbeeldingen en tabellen Afbeeldingen Figuur 1 Overzicht geselecteerde processen uit CobIT...2 Figuur 2 datacenter activiteiten in verschillende niveaus volgens stijgende uitbesteding Figuur 3 Onderlinge invloeden tussen facilities en hardware Figuur 4 Onderlinge invloeden tussen facilities en hardware Figuur 5 Onderlinge invloeden tussen facilities en hardware Figuur 6 Onderlinge invloeden tussen hardware en networking Figuur 7 Onderlinge invloeden tussen networking en Applicaties, SaaS en Cloud computing Figuur 8 Onderlinge invloeden tussen networking en Applicaties, SaaS en Cloud computing Tabellen Tabel 1 Definities van gebruikte terminologie in het piramide model Page iv

6 Inleiding Deze masterproef is uitgevoerd in samenwerking met Ingenium n.v. uit Brugge. Ingenium, dat al sinds 1966 bestaat, is een ingenieursbureau voor technische uitrusting in gebouwen, dat technische uitrusting samenbrengt met vormgeving, bestemming en functies van een gebouw. Zij houden zich voornamelijk bezig met consultancy, engineering, en commissioning. De aanleiding tot het schrijven van deze masterproef komt uit de trend van de hedendaagse IT infrastructuur om door de alsmaar toenemende apparatuur steeds groter en complexer te worden en zo dus, ook het beheer ervan. Het gevolg hiervan is dat steeds meer bedrijven gaan kiezen om hun IT-infrastructuur uit te besteden naar datacenters. Deze trend zorgt dat er een grotere verantwoordelijkheid komt te liggen op de schouders van de datacenter-managers. Daar ook de meeste moderne computertoepassingen bedrijfskritisch zijn met navenante data, is het zeer belangrijk dat afspraken tussen klant en data center zeer duidelijk vastgelegd zijn. Het contract tussen de leverancier (het datacenter) en de klant(het bedrijf) wordt dan een Service Level Agreement (SLA) genoemd. Hoewel men kan stellen dat er 2 soorten datacenters zijn: deze in eigen beheer en datacenters voor collocatie die als dienst geleverd worden, wordt in deze masterproef gefocust op externe datacenters. Allereerst is er vanuit academisch standpunt, gekeken hoe CobiT, een framework van best practices voor IT management, zich positioneert tegenover de eisen van Service Level Agreements in Datacenters. CobIT is een framework is dat opgebouwd is aan de hand van ervaringen uit de praktijk, en aangezien een datacenter uiteindelijk toch een eerder praktische aangelegenheid is, hebben we hier dan ook voor gekozen. In een tweede fase is er gekeken naar SLA s in de praktijk. Wat zijn SLA s en wat is de specifieke opbouw van een SLA? Wanneer we SLA s van verschillende bedrijven vergelijken, zien we dat deze er telkens anders uitzien. Dit is niet anders bij SLA s voor datacenters. Ten slotte is er een studie gebeurd naar de onderlinge invloed van SLA s op verschillende niveaus in datacenters. Daarvoor is er eerst een opdeling van de datacenter services in verschillende niveaus gebeurd volgens stijgende graad van uitbesteding. Daarna is er nog eens van dichtbij naar de verschillende KPI s (Key performance indicators) gekeken en naar de onderlinge invloeden over tussen de lagen onderling. Uiteindelijk trekken we dan uit de conclusies van elk deel een besluit. Het doel van deze masterproef is een klant die een bepaalde service contracteert bij een datacenter te laten weten waar hij rekening moet houden, teneinde een goed datacenter te kiezen voor zijn data. Page v

7 1 CobIT voor Service Level Agreements in Datacenters Om te beginnen is er een theoretische studie gemaakt van de belangrijke zaken in een datacenter die noodzakelijk zijn om goede Service Level Agreements te kunnen opstellen. Om hier structuur aan te geven hebben we gebruik gemaakt van een framework. Aangezien we in datacenters toch voornamelijk in een praktische wereld zitten en CobIT wat meer praktijk gericht is dan ITIL, hebben we uiteindelijk gekozen om CobIT als framework te gebruiken. De Control Objectives for Information and related Technology, kortweg CobIT genoemd, is een verzameling van best practices verdeeld over 34 processen ondergebracht in 4 beheersdomeinen. Van de 4 beheersdomeinen: Plan & Organise Acquire & Implement Deliver & Support Monitor & Evaluate zijn vooral de processen in Deliver & Support en Monitor & Evaluate van belang voor de Service Level Agreements in Datacenters. Wanneer men zich ook gaat bezig houden met het daadwerkelijk managen van een datacenter, zal ook rekening gehouden moeten worden met een aantal processen uit de andere twee beheersdomeinen (Plan & Organise en Acquire & Implement) Page 1

8 1.1 Wat zijn SLA s en wat zegt Cobit? Een Service Level Agreement of SLA is een overeenkomst tussen klant en leverancier (hier: het datacenter) waarbij een garantie gegeven wordt een bepaald niveau op een bepaalde service te leveren. Hierop wordt dieper ingegaan in het tweede deel van deze masterproef. Voor het opstellen van Service Level Agreements moet volgens CobIT rekening gehouden met volgende processen: Figuur 1 Overzicht geselecteerde processen uit CobIT Page 2

9 Hieronder volgt proces per proces een overzicht van wat CobIT zegt over de processen uit Deliver & Support en Monitor & Evaluate die van toepassing zijn op datacenters Delivery & Support Allereerst bekijken we de beschrijving van elk proces uit CobIT en halen we de belangrijke punten uit. Vervolgens passen we deze punten toe op datacenters. Alle processen zijn uitgekozen, net omdat ze van toepassing zijn op datacenters en hun invloed hebben op SLA s. In 1.2 bekijken we dan de invloeden die deze processen hebben op SLA s. DS1 Define and Manage Service Levels Beschrijving: Efficiënte communicatie tussen het IT management en de klanten betreffende vereiste services wordt mogelijk gemaakt door een gedocumenteerde definitie en akkoord over de IT services en service levels. Dit proces bevat ook monitoring en rapportering van behaalde resultaten van de service levels aan de belanghebbenden. Dit proces laat toe IT services en de gerelateerde bedrijfsnoden op 1 lijn te brengen. Key points: Gedocumenteerde definitie van services en service levels Akkoord tussen bedrijf en klant Monitoring Rapportering behaalde resultaten aan belanghebbenden Hoe gaat dit in datacenters: Dit proces is het enige proces in Deliver & Support dat direct gelinkt kan worden aan SLA s in datacenters. Wat hier zeker benadrukt moet worden is dat monitoring en rapportering in een datacenter zeer belangrijk is. De klant wil namelijk weten waarvoor hij betaald, en zonder monitoring is het uiteraard niet mogelijk een deftig rapport te schrijven. Page 3

10 DS2 Manage Third-party Services Beschrijving: Er is een nood aan garanties dat de services geleverd door derden (leveranciers, verkopers en partners) voldoen aan bedrijfsnoden, dit vereist een efficiënt proces voor het beheer van derden. Dit proces wordt gerealiseerd door het duidelijk definiëren van taken, verantwoordelijkheden en verwachtingen in overeenkomsten met derden, evenals het herbekijken en monitoren van de efficiëntie en naleving van dergelijke akkoorden. Het doeltreffend managen van services van derden minimaliseer het risico geassocieerd met leveranciers die niet voldoen aan de voorop gestelde eisen. Key points: Duidelijk definiëren van taken, verantwoordelijkheden en verwachtingen Herbekijken en monitoren van efficiëntie en naleving van akkoorden Hoe gaat dit in datacenters: Een datacenter gaat grotendeels op zichzelf kunnen functioneren. Het is echter afhankelijk van derden voor zijn 2 grootste noden: stroom en internet. Indien een externe firma ingehuurd wordt voor het fysische beveiligen van de faciliteiten valt dit hier uiteraard ook onder. Hiervoor is het dan ook noodzakelijk dat het zorgt dat zijn Service Level Agreements met zijn leveranciers in orde zijn (daarin staan de taken, verantwoordelijkheden en verwachtingen gedefinieerd Via de rapportering die zij dan krijgen kunnen ze zien hoe goed de akkoorden nageleefd zijn en indien nodig beslissen van leverancier te veranderen. Page 4

11 DS3 Manage Performance and Capacity Beschrijving: De noodzaak om performantie en capaciteit van IT resources te beheren vereist een proces om deze periodiek te herbekijken. Dit proces omvat het bepalen van toekomstige noden gebaseerd op de belasting, de opslag en de contingentie vereisten. Dit proces geeft zekerheid dat de informatiebronnen die de bedrijfsnoden ondersteunen continu beschikbaar zijn. Key points: Periodiek herbekijken performantie en capaciteit Bepalen toekomstige noden Hoe gaat dit in datacenters: Het is noodzakelijk om op reguliere tijdstippen te kijken hoeveel capaciteit het datacenter nog aankan. Dit geldt voornamelijk voor de capaciteit van de stroomvoorziening, beschikbare ruimte, of de CRAC(computer room air conditioning) het aankan een grotere warmtehoeveelheid te koelen, of er genoeg bandbreedte is voor piekmomenten, etc. Daarnaast moet er ook gekeken worden hoe goed de huidige infrastructuur werkt, of bepaalde servers performant genoeg draaien, Door dit periodiek te monitoren, kan een trend vastgesteld worden en kunnen toekomstige noden ingecalculeerd worden, waardoor problemen in de toekomst vermeden kunnen worden. Page 5

12 DS4 Ensure Continuous Service Beschrijving: De noodzaak om continue IT services te leveren vereist ontwikkeling, onderhoud en testen van IT continuïteitsplannen, gebruik van offsite back-up opslag en het geven van periodieke training in het continuïteitsplan. Een doeltreffend continuïteitsproces minimaliseert de waarschijnlijkheid en impact van een grote onderbreking van IT services op belangrijke functies en processen. Key points: Ontwikkeling, onderhoud en testen van continuïteitsplannen Offsite back-up opslag Periodieke training in het continuïteitsplan Hoe gaat dit in datacenters: Een datacenter is een bedrijf, dat technisch gezien in staat moet zijn heel het jaar door altijd draaiende te blijven. Hiervoor is het belangrijk dat er continuïteitsplannen opgesteld worden om de continuïteit van o.a. faciliteiten, servers, en aangeboden services te kunnen garanderen. Dit is de eigenlijke kernbezigheid van een datacenter, dus moet dit uiteraard perfect werken. Teneinde dit te kunnen verwezenlijken, is het belangrijk dat het datacenter personeel alle continuïteitsplannen perfect beheerst, en dat er beschikt kan worden over offsite back-ups zodat er, wat er ook gebeurd altijd beschikbare data is. Page 6

13 DS5 Ensure Systems Security Beschrijving: Het behoud van de integriteit van informatie en bescherming van IT onderdelen, vereist een proces voor het beheren van de beveiliging. Dit proces zorgt onder andere voor het creëren en onderhouden van IT beveiligingstaken, verantwoordelijkheden, policies, standaarden en procedures. Het beheer van beveiliging omvat ook het monitoren en periodiek testen van de beveiliging en het implementeren van correctieve acties voor geïdentificeerde incidenten of zwakke plekken in de beveiliging. Doeltreffend beheer van de beveiliging beschermt alle onderdelen van de IT, teneinde de impact van deze incidenten of zwaktes op de business te minimaliseren. Key points: Creëren en onderhouden IT beveiligingstaken, verantwoordelijkheden, policies, standaarden en procedures Monitoren en periodiek testen beveiliging Geïdentificeerde incidenten of zwaktes corrigeren Hoe gaat dit in datacenters: Een datacenter beheert vaak bedrijfskritische data, het is dus van belang dat deze zo veilig mogelijk beheerd wordt. Om dit te verwezenlijken moeten duidelijke afspraken gemaakt worden over hoe de faciliteiten, fysische hardware en data beveiligd worden. Hiervoor zullen bewakers, IT-managers, etc. een bepaalde verantwoordelijkheid krijgen, die ze volgens vastgestelde regels moeten uitvoeren. Op deze manier wordt het risico dat er iets fout gaat drastisch verminderd. Wanneer door testen of incidenten zwakke punten geïdentificeerd worden, worden deze zo vlug mogelijk gecorrigeerd. Page 7

14 DS7 Educate and Train Users Beschrijving: Om een doeltreffende opleiding te geven aan alle gebruikers van IT systemen, inclusief deze binnen de IT, moeten de noden aan training binnen elke gebruikersgroep geïdentificeerd worden. Bovendien, vereist dit proces ook dat er een strategie voor doeltreffende opleidingen gedefinieerd en uitgevoerd wordt, en dat de resultaten gemeten worden. Een doeltreffende training verhoogt het efficiënt gebruik van technologie door het aantal gebruikersfouten te verminderen, de productiviteit te verhogen en de overeenstemming met cruciale controls, zoals veiligheidsmaatregels, te verbeteren. Key points: Noden aan training in elke gebruikersgroep identificeren Strategie voor doeltreffende opleiding definiëren en uitvoeren Meting van resultaten Hoe gaat dit in datacenters: Een datacenter dat de mogelijkheid geeft tot collocatie zal nooit homogeen zijn, aangezien de klanten de mogelijkheid hebben hun eigen servers daar te plaatsen. Aangezien de werknemers kennis moeten hebben van o.a. alle verschillende types servers, is het logisch dat er regelmatig bijscholingen georganiseerd worden. De resultaten hiervan zijn dan meetbaar aan de hand van bv. de terugval van interventietijd, of de snelheid waarbij mensen bij de helpdesk geholpen worden. Page 8

15 DS8 Manage Service Desk and Incidents Beschrijving: Om een snelle en doeltreffende respons te geven aan vragen en problemen van IT gebruikers is een goed ontwikkeld en goed uitgevoerd beheer van de helpdesk en het incident management proces. Dit proces omvat het opzetten van een helpdesk functie met registratie, incident escalatie, trend en bron oorzaak analyse en resolutie. Ook een verhoogde productiviteit, door middel van een snelle oplossing van vragen van de gebruikers bevat bedrijfsvoordelen. Bovendien kan het bedrijf oorzaken aan de bron adresseren (zoals bv. Slechte gebruikerstraining) dankzij efficiënte rapportering. Key points: Opzetten helpdesk o Registratie o incident escalatie o trend analyse en resolutie o bron oorzaak analyse en resolutie Hoe gaat dit in datacenters: Een bedrijf dat zijn servers onderbrengt bij een datacenter, verwacht met vragen en problemen terecht te kunnen bij een helpdesk. Deze helpdesk moet dus in staat zijn om vragen en problemen te registreren, incidenten die gemeld worden te escaleren en door te geven aan de technici. Van veel voorkomende problemen kan dan een vaste oplossingsmethode opgesteld worden. Page 9

16 DS9 Manage the Configuration Beschrijving: Om de integriteit van de hard- en software configuraties te garanderen, vereist het opzetten en onderhouden van een accurate en complete configuratie bibliotheek. Dit proces houdt ook in dat in het begin configuratie informatie verzameld wordt, er baselines opgesteld worden, configuratie informatie geverifieerd en ge-audit wordt, en de configuratie bibliotheek geüpdate wordt wanneer nodig. Doeltreffend configuratie management vergemakkelijkt een grote beschikbaarheid van systemen, minimaliseert productieproblemen en lost problemen vlugger op. Key points: Opzetten en onderhouden accurate en complete bibliotheek Configuratie informatie verzamelen, verifiëren en auditen. Baselines opstellen Configuratie bibliotheek updaten wanneer nodig Hoe gaat dit in datacenters: In een datacenter heeft men honderden, duizenden verschillende servers staan, verspreid over verschillende zalen, in verschillende racks. Allemaal met verschillende hardware en een verschillende configuratie. Aangezien een technicus op het moment dat een probleem gemeld word, met bijvoorbeeld een kapotte netwerkkaart, moet weten over wat type server het is, welke kaart het is, zodat hij deze onmiddellijk kan meenemen. Zo zal hij ook de zaal, het rack en de locatie van de server in het rack, alsook de configuratie van de netwerkkaart moeten weten. Deze gegevens worden dan ook allemaal bijgehouden in een soort configuration log/ bibliotheek. Page 10

17 DS10 Manage Problems Beschrijving: Het doeltreffend beheren van problemen vereist het identificeren en classificeren van problemen, analyse van de oorzaken aan de bron en oplossing van problemen. Het proces van probleembeheer omvat ook het formuleren van aanbevelingen voor verbetering, onderhoud van records met problemen en het herzien van de toestand van correctieve handelingen. Een doeltreffend probleemmanagement proces maximaliseert de beschikbaarheid van systemen, verbetert service levels, vermindert kosten, en verbetert de tevredenheid van klanten. Key points: Identificeren en classificeren van problemen Analyse oorzaken aan de bron Oplossing van problemen Formuleren van aanbevelingen voor verbetering Onderhoud van records met problemen Herzien toestand correctieve handelingen Hoe gaat dit in datacenters: Wanneer er zich problemen voordoen in een datacenter, dan moet de interventie gedocumenteerd worden, evenals de vermoedelijke oorzaak en de oplossingswijze. Dit is afkomstig van de grote nood in datacenters om te monitoren. Op deze wijze, kan men de volgende keer dat een probleem zich voordoet zich beroepen op het vorige gevonden oplossingsmethode. Wanneer het een wederkerend probleem bedraagt wordt uiteraard naar een permanente oplossing gezocht. Page 11

18 DS11 Manage Data Beschrijving: Het efficiënt managen van data vereist het identificeren van de vereisten van die data. Het data management proces omvat ook het opzetten van doeltreffende procedures om de media bibliotheek, de back-up en recovery van data, en het correcte verwijderen van data te beheren. Doeltreffend beheer van data helpt bij het garanderen van de kwaliteit, stiptheid en beschikbaarheid van de data. Key points: Identificeren vereisten van data Opzetten doeltreffende procedures om media, back-up en recovery en verwijderen van bestanden te beheren Hoe gaat dit in datacenters: Een datacenter manager zal zeer goed rekening moeten houden met de vereisten van zijn data: is het videodata, dat gestreamd moet worden? Of gaat het gewoon om documenten die af en toe opgevraagd worden. Vooraleer hij toestemt om bepaalde data toe te laten zal hij dus eerst moeten checken of hij nog de nodige capaciteit heeft om die server met data te huisvesten. Bovendien moet er altijd een goede back-up en recovery aanwezig zijn in een datacenter, aangezien het de bedoeling is de klant zo min mogelijk downtime te garanderen. Om te voorkomen dat er iets mis gaat tijdens het maken en stockeren van back-ups of tijdens de recovery van data, zijn vaste procedures nodig. Page 12

19 DS12 Manage the Physical Environment Beschrijving: Bescherming voor het computermateriaal en personeel vereist goed ontworpen en beheerde fysieke faciliteiten. Het proces voor het beheer van fysische faciliteiten omvat het definiëren van vereisten voor de fysieke site, het selecteren van toepasselijke faciliteiten en doeltreffende processen ontwerpen voor het monitoren van omgevingsfactoren en het beheren van fysieke toegang. Doeltreffend beheer van de fysieke omgeving vermindert onderbrekingen van het bedrijfsleven omwille van schade aan computermateriaal en personeel. Key points: Definiëren van vereisten voor de fysieke site Selecteren toepasselijke faciliteiten Monitoren omgevingsfactoren Beheren fysieke toegang Hoe gaat dit in datacenters: Van een datacenter wordt verondersteld dat het de meeste incidenten kan doorstaan zonder onderbrekingen. Indien er risico is op aardbevingen of overstromingen, dan moet de datacenter manager zorgen dat het datacenter daar tegen bestand is. Ook moet het fysieke toegang tot het datacenter beheerd worden, zodat er geen onbevoegden binnen kunnen komen, dit kan bijvoorbeeld met een elektronische kaart of door een bewaker aan de ingang te zetten. Daarnaast moet ook intern de omgeving beheerd worden, zoals het plaatsen van racks, de servers in de racks, de koeling, het brandblussysteem, stroomtoevoer etc. Page 13

20 DS13 Manage Operations Beschrijving: Volledig en precies verwerken van data vereist doeltreffende datamanagement procedures en diligent onderhoud van hardware. Dit proces omvat het definiëren van operating policies en procedures voor het doeltreffend managen van geplande gegevensverwerking, bescherming van gevoelige output, monitoren van de performantie van de infrastructuur en het garanderen van preventief onderhoud van de hardware. Doeltreffend operations management helpt de integriteit van data te behouden en verlaagt vertragingen en de kosten van de IT operations. Key points: Operating policies en procedures definiëren voor o Doeltreffend managen geplande gegevensverwerking o Bescherming gevoelige output o Monitoren performantie van infrastructuur o Garanderen preventief onderhoud hardware. Hoe gaat dit in datacenters: Dit is een proces dat normaal gezien dagdagelijks aanwezig moet zijn in een datacenter. Zowel het managen van de gegevens, als het beschermen van de data, als het monitoren wordt uitgevoerd in een datacenter, Wanneer men problemen heeft met een bepaald stuk hardware, of merkt dat het problemen begint te geven zal men dit hoogstwaarschijnlijk ook preventief vervangen door en nieuw stuk, teneinde enkele weken later niet met een uitval te zitten vanwege dat kapotte stuk. Page 14

21 1.1.2 Monitor & Evaluate ME1 Monitor and Evaluate IT performance Beschrijving: Efficiënt beheer van IT performantie, vereist een monitoring proces. Dit proces houdt onder meer het definiëren van relevante performantie indicatoren, systematische en tijdige rapportering van de performantie evenals onmiddellijk handelen bij uitwijkende waarden. Key points: Definiëren performantie indicatoren Systematische en tijdige rapportering performantie Onmiddellijk handelen Hoe gaat dit in datacenters: In een datacenter worden ook key performance indicators vastgesteld. De performantie van deze onderdelen wordt zeer nauwkeurig gemonitord aangezien het datacenter bepaalde cijfers moet halen om hun SLA s na te leven. Dit wordt in het volgende punt wat meer uitgelegd (1.2) Page 15

22 ME2 Monitor and Evaluate internal Control Beschrijving: Het opzetten van een efficiënt intern beheer voor IT vereist een goed gedefinieerd monitoring proces. Dit proces omvat het monitoren en rapporteren van uitzonderlijke gevallen, resultaten van zelfbeoordelingen en reviews van derden. Één van de kernvoordelen van het monitoren van het intern beheer is dat er zekerheid bestaat betreffende doeltreffende en efficiënte handelingen alsook dat alles overeenstemt met de wetten en afspraken die erop van toepassing zijn. Key points: Monitoren en rapporteren o Uitzonderingen o Zelfbeoordelingen o Reviews van derden Zekerheden betreffende o Doeltreffend en efficiënt handelen o In orde zijn van wettelijke eisen en afspraken Hoe gaat dit in datacenters: Zoals eerder al vermeld, is monitoring altijd een noodzaak in een datacenter, als er zich dan een uitzondering voordoet, kan er gekeken worden of het om een toevallige gebeurtenis ging, of dat het iets was dat echt aan een mankement of slechte organisatie te wijten is. Op deze manier gaat men aan een soort zelfherstel doen, en de fouten er beetje bij beetje uithalen. Net door dit registreren van allerhande informatie en ernaar te handelen, kan men efficiënter en doeltreffender handelen wanneer zich iets voordoet, en is men ook zeker dat zaken zoals bv. het brandafweersysteem wettelijk in order zijn. Page 16

23 1.2 Wat betekent dit specifiek in Service Level Agreements? Nu we de Key points van elk proces gevonden hebben en gecontroleerd hebben of deze daadwerkelijk ook van toepassing waren op datacenters, gaan we dit ook doen voor SLA s. Indien dit ook lukt, betekend dit dat CobIT een volwaardig framework is voor het beheer van SLA s in datacenters Delivery & Support DS1 Define and Manage Service Levels Key points: Gedocumenteerde definitie van services en service levels Akkoord tussen bedrijf en klant Monitoring Rapportering behaalde resultaten aan belanghebbenden Hoe beïnvloed dit SLA s: Service levels zijn contracten die afgesloten worden tussen verschillende partijen, dit houdt in dat beide partijen tevreden zullen moeten zijn en overeenkomen over wat er in het contract moet staan. Tot voor kort was dit veel te eenzijdig en werden de SLA s gewoon aan de klant opgelegd, waarbij deze weinig tot geen inspraak had. Dit is nu aan het veranderen. Wat er ook zeker afgesproken moet worden is wat er gerapporteerd wordt, wanneer het gerapporteerd wordt en aan wie het gerapporteerd wordt. Het heeft geen zin om alles te rapporteren, als er maar 3 van de 200 dingen die gemeten worden van interesse zijn voor de klant. Teneinde dit te kunnen rapporteren moet er natuurlijk gemonitord worden. Het monitoren is een zeer belangrijk onderdeel voor het datacenter en voor het garanderen van een bepaald niveau van service. We zullen dit dus nog vaak zien terugkeren. Page 17

24 DS2 Manage Third-party Services Key points: Duidelijk definiëren van taken, verantwoordelijkheden en verwachtingen Herbekijken en monitoren van efficiëntie en naleving van akkoorden Hoe beïnvloed dit SLA s: Wanneer een bedrijf afhangt van derden om een bepaalde service te leveren, dan kan dat bedrijf geen betere service leveren dan het niveau van service geleverd door die derden. Dit betekent dus dat het zeer belangrijk is om ook met derden duidelijke en klare afspraken te maken over hun niveau van service (SLA s), en duidelijk te definiëren wat hun taken, verantwoordelijkheden en verwachtingen zijn. Omdat deze derden bepalen welk niveau van service er geleverd wordt, is het ook van belang hen continu te evalueren, om te zien of zij zich wel aan de afspraken houden en eventueel, indien het niet zo is, een andere leverancier te zoeken. DS3 Manage Performance and Capacity Key points: Periodiek herbekijken performantie en capaciteit Bepalen toekomstige noden Hoe beïnvloed dit SLA s: Een ander zeer belangrijk aspect bij het opstellen van SLA s voor datacenters is dat er rekening gehouden moet worden met de (toekomstige) performantie en capaciteit. Dit is niet alleen belangrijk voor de klant, zodat deze weet dat zijn SLA s nageleefd zullen worden, maar ook voor het datacenter: als zij periodiek de capaciteit van onder andere de beschikbare stroomvoorziening, beschikbare ruimte, koeling en de performantie van de servers controleren, zal het hen niet voorvallen dat ze een klant een SLA geven om enkele racks in hun datacenter te plaatsen, om dan tot de conclusie te moeten komen dat de CRAC (computer room air conditioning) niet krachtig genoeg meer is om alles gekoeld te houden, er niet genoeg ruimte beschikbaar is in het datacenter of dat de backup generatoren in geval van stroompanne niet genoeg stroom kunnen leveren voor het hele datacenter. Als ze dit periodiek bekijken kan er daar rekening mee gehouden worden en met het oog op de toekomst uitbreiden. Page 18

25 DS4 Ensure Continuous Service Key points: Ontwikkeling, onderhoud en testen van continuïteitsplannen Offsite back-up opslag Periodieke training in het continuïteitsplan Hoe beïnvloed dit SLA s: Als datacenter is het zeer belangrijk om te allen tijde te draaien. Als er een onderbreking van service is telkens er zich een incident voordoet, dan zullen de beloofde service levels niet gehaald worden. In geval van een effectieve onderbreking van service, moeten er plannen en situatieschetsen zijn waarop er teruggevallen kan worden om zo snel mogelijk de te leveren service opnieuw op gang te krijgen. In het geval van datacenters wordt dit in grote mate al gedaan door het ontdubbelen van hardware, netwerk, facilities, zelf in die mate dat alles wat op 1 datacenter draait ook op een tweede datacenter draait in het geval het eerste datacenter het om de een of andere reden zou begeven. Wanneer er een onderbreking van service is, zijn er 3 dingen belangrijk: De responstijd De interventietijd De resolutietijd Als er voor deze 3 dingen een actieplan is uitgestippeld en dit gekend is door de werknemers, dan zal de service in een zo kort mogelijke periode weer draaien, wat de naleving van de SLA s enkel ten goede kan komen. Indien de werknemers echter niet op de hoogte zijn van wat ze moeten doen wanneer een dergelijk falen zich voordoet, dat is het ook nutteloos van de actieplannen op te stellen. Hier wordt dus duidelijk hoe belangrijk het is om periodieke trainingen te doen met de werknemers, zodat zij altijd op de hoogte zijn, evenals hen van tijd tot tijd te testen. Page 19

Masterproef Data Center Management gebaseerd op COBIT

Masterproef Data Center Management gebaseerd op COBIT Masterproef Data Center Management gebaseerd op COBIT Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master in de industriële wetenschappen: elektronica-ict Afstudeerrichting Informatie-

Nadere informatie

Katholieke Hogeschool Kempen Campus Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 3de jaar Toegepaste Informatica

Katholieke Hogeschool Kempen Campus Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 3de jaar Toegepaste Informatica Katholieke Hogeschool Kempen Campus Geel Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde 3de jaar Toegepaste Informatica Business Project: Eindrapport Sibelco Tessenderlo Chemie Stevel Celen 3 Ti 2 Erwin

Nadere informatie

Contingency Planning Universiteit van Amsterdam

Contingency Planning Universiteit van Amsterdam Contingency Planning Universiteit van Amsterdam B. Eenink bas@os3.nl D.J. van Helmond dirkjan@os3.nl 29 maart 2006 Samenvatting Veel MKB-bedrijven zijn niet voorbereid op ramp-scenario s die hen kunnen

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Onderzoek naar de asymmetrie van informatie bij het afsluiten en uitvoeren van softwareonderhoudscontracten

Onderzoek naar de asymmetrie van informatie bij het afsluiten en uitvoeren van softwareonderhoudscontracten Onderzoek naar de asymmetrie van informatie bij het afsluiten en uitvoeren van softwareonderhoudscontracten Studiegebied Industriële Wetenschappen en Technologie Opleiding Elektronica Optie Multimedia

Nadere informatie

Jasper Vandegaer. Academiejaar: 2009-2010

Jasper Vandegaer. Academiejaar: 2009-2010 : Naam: Jasper Vandegaer Klas: 3 SWM Academiejaar: 2009-2010 Bedrijf: Ordina Belgium Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) Departement Handelswetenschappen en bedrijfskunde Elfde-Liniestraat26 3500 Hasselt

Nadere informatie

Leidraad voor de keuze van uw helpdeskpakket

Leidraad voor de keuze van uw helpdeskpakket Academiejaar 2007-2008 juni 2008 Leidraad voor de keuze van uw helpdeskpakket Eindwerk voorgedragen door Geirnaert Oele en Guisset Peter tot het behalen van het diploma Bachelor in het informatiemanagement

Nadere informatie

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Scriptie Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord 2 Samenvatting 3 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 6 ACHTERGROND LEONES... 6 Visie...

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Implementatie IT Service Management

Implementatie IT Service Management Implementatie IT Service Management Slagingskans, slechts 10% Paper t.b.v. de module VMT MIM04 Versie 1.0 2002 J.R.M. Belt Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 INLEIDING...4 3 CASE: CHANGE MANAGEMENT OF ICT SERVICE

Nadere informatie

Basiskennis Informatiebeveiliging SYSQA

Basiskennis Informatiebeveiliging SYSQA Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 27 Basiskennis Informatiebeveiliging SYSQA SYSQA B.V. Almere Datum : 01-03-2012 Status : Definitief Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 27 Inhoudsopgave

Nadere informatie

WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Afstudeerverslag. Optimalisering van de IT Service Management

WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Afstudeerverslag. Optimalisering van de IT Service Management WHVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Afstudeerverslag Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord 2 Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING... 4 2. INLEIDING... 5 3. LEONES... 6 VISIE...

Nadere informatie

DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS IT-SOLUTIONS CLOUD COMPUTING

DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS IT-SOLUTIONS CLOUD COMPUTING DIT DOSSIER WORDT GEPUBLICEERD DOOR MEDIAPLANET EN VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE REDACTIE VAN TRENDS Business continuity Hou rekening met bedreigingen Exitproces Denk na over mogelijke uitstap

Nadere informatie

Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform

Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste informatica Netwerken en systeembeheer Automatisatie van multi tenant hosting op een Cloudplatform Publiek en privaat Cloudportaal CAMPUS Geel

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Opzetten van een cloud based business intelligence solution

Opzetten van een cloud based business intelligence solution owered by TCPDF (www.tcpdf.org) Academiejaar 2013 2014 Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur Valentin Vaerwyckweg 1 9000 Gent Opzetten van een cloud based business intelligence solution Masterproef

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop 15/1/2010 Versie: 1.0 Opdrachtgever: Rody Middelkoop MINOR EAD CLOUD COMPUTING Cloud Computing en Enterprise Application Development Studenten: Thijs Smeenk Joris Peters Matthijs Bloemendal Student nr.:

Nadere informatie

PATCHMANAGEMENT. Een beveiligingsadvies en dan? Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag. info@govcert.nl

PATCHMANAGEMENT. Een beveiligingsadvies en dan? Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag. info@govcert.nl WWW.GOVCERT.NL PATCHMANAGEMENT Een beveiligingsadvies en dan? POSTADRES Postbus 84011 2508 AA Den Haag BEZOEKADRES Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag TELEFOON 070 888 75 55 FAX 070 888 75 50

Nadere informatie

Een groen datacenter goed voor milieu én portemonnee

Een groen datacenter goed voor milieu én portemonnee Maart 2008 - n r 3 The Future Runs on System z Business Resiliency: vertrouwensbasis voor zakelijke relaties Een geïntegreerde benadering van IT-beveiliging Een groen datacenter goed voor milieu én portemonnee

Nadere informatie

Aanzet tot de inrichting van het beheer van het Moodle-systeem van AdeKUS

Aanzet tot de inrichting van het beheer van het Moodle-systeem van AdeKUS Aanzet tot de inrichting van het beheer van het Moodle-systeem van AdeKUS Eindverslag ingediend ter afronding van de studie Bachelor of Science in Elektrotechniek Informatietechniek. Student: Wong Enny

Nadere informatie

Trends in cloudcomputing

Trends in cloudcomputing Public the way we see it Trends in cloudcomputing Veilig in de cloud; een kwestie van regie Public the way we see it Trends in cloudcomputing Veilig in de cloud; een kwestie van regie Auteurs: Zsolt Szabo,

Nadere informatie

MOF implementatie binnen The Backbone

MOF implementatie binnen The Backbone MOF implementatie binnen The Backbone Auteur: Gert Kienhuis Datum: 12 februari 2007 MOF implementatie binnen The Backbone Afstudeerder: Naam: Studie: Studentnummer: Opdrachtgever: Bedrijfsnaam: Eerste

Nadere informatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie De weblog als platform voor interne teamcommunicatie Een onderzoek naar het effect van het gebruik van weblogs binnen de operationele teams van het Customer Care Center van Nuon Afstudeerscriptie 28 februari

Nadere informatie

Til uw onderneming naar een hoger niveau. Stel de juiste vragen op weg naar de cloud

Til uw onderneming naar een hoger niveau. Stel de juiste vragen op weg naar de cloud CHEOPS REPORT Til uw onderneming naar een hoger niveau Stel de juiste vragen op weg naar de cloud Cloud computing is aan een sterke opmars bezig. Tegelijk roept het bij vele bedrijven nog vragen op. Is

Nadere informatie

Incident Management in de GrexxBoxx

Incident Management in de GrexxBoxx Incident Management in de GrexxBoxx Door Dennis van Roy d.j.v.roy@student.tue.nl 0491570 Begeleiders: Ir. W.F. Rietveld (TU/e) Prof. Dr. K.M. van Hee (TU/e) Dr. S. Angelov (TU/e) Drs. P.G.M. Hufen (Grexx)

Nadere informatie

Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie. Whitepaper NCSC Cloudcomputing & security

Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie. Whitepaper NCSC Cloudcomputing & security Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie Whitepaper NCSC Cloudcomputing & security Whitepaper NCSC Cloudcomputing & Security Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie

voorbeeldexamen IT Service Management Practitioner: Support & Restore (based on ITIL ) editie april 2007

voorbeeldexamen IT Service Management Practitioner: Support & Restore (based on ITIL ) editie april 2007 voorbeeldexamen IPSR IT Service Management Practitioner: Support & Restore (based on ITIL ) editie april 2007 inhoud 2 introductie 3 voorbeeldexamen 18 antwoordindicatie 44 beoordeling EXIN Hét exameninstituut

Nadere informatie