Gjallar (jachthoorn) is de hoorn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gjallar (jachthoorn) is de hoorn"

Transcriptie

1 Draaistroomdispuut Waldur Den Dolech 2, IM 1.06 Postbus MB Eindhoven Telefoon: Fax: Gjallar (jachthoorn) is de hoorn gedragen door Heimdall, de wachter van de Noorse goden. Met een zachte toon kondigt Heimdall de komst van de goden aan, maar in tijden van gevaar klinken krachtigere tonen. Een groot verlies Inhoudsopgave: De symposium commissie, Bart, Michel en Dirk Van de voorzitter...1 Excursie Amercentrale...3 Symposium HTSC cable is cool...5 In Memoriam: Professor Vandenput...7 Begunstigersdag...8 Op vrijdag 11 januari j.l. is prof. Vandenput na een kort ziekbed veel te jong overleden. Woorden schieten ons te kort om onze dankbaarheid te verwoorden voor alles wat hij voor ons dispuut gedaan heeft. Het hoogtepunt was de herstart in Hiervoor heeft hij het erelidmaatschap gekregen. We zullen hem missen. Verder staan in deze Gjallar enkele verslagen van de aqctiviteiten die het afgelopen jaar plaats gevonden hebben. Het heeft echter even op zich laten wachten dat U deze Gjallar in ontvangst mocht nemen. De reden hiervoor is simpel doch spijtig. De redactie heeft lange tijd moeten wachten op kopij en was door onderbezetting niet in staat om de Gjallar sneller af te krijgen. Ik wil dus een ieder oproepen die een paar uur per jaar over heeft om die te steken in het mooie dispuut Waldur. Want ook voor de komende tijd staan er leuke activiteiten op stapel. Een excursie naar Eneco, Shell en een meerdaagse excursie naar Duitsland! Houd je mail en de website dus goed in de gaten! Veel leesplezier! Teun Oome

2 Wij zijn TenneT Nederland kan geen moment zonder spanning. Dat valt of staat met een optimale elektriciteitsvoorziening. Als daaraan iets mankeert, staat de hele samenleving stil. Het is dus van belang dat we blind kunnen vertrouwen op de levering van elektriciteit. In de complexe, zich liberaliserende energiemarkt is TenneT de onafhankelijke en stabiele factor. Wij zijn als beheerder van het landelijk hoogspanningsnet verantwoordelijk voor de balans tussen vraag en aanbod van elektriciteit en bewaken het elektriciteitssysteem in Nederland. Maar ook op de internationale energiemarkt speelt TenneT een rol en werken we samen met de omringende TSO's aan een sterke Noordwest-Europese markt. We bouwen nieuwe verbindingen met het buitenland, zoals de NorNed-kabel naar Noorwegen en de BritNed-kabel naar Engeland. Nationaal bouwen we momenteel aan één landelijk transportnet, dat de ruggengraat vormt van de Nederlandse elektriciteitsvoorziening. Ben jij een enthousiaste, flexibele student die zich wil ontwikkelen in een groeiend bedrijf in een dynamische energiesector? Kijk dan op voor de mogelijkheden. Van stage tot vaste baan. Vol energie voor iedereen

3 Excursie Amercentrale Op woensdag 31 oktober vond de eerste excursie van het nieuwe collegejaar plaats. En wat voor één! Een groep van ruim 15 Waldur leden vertrok, voortgestuwd door een totaalvermogen van een goede 150kW, richting Geertruidenberg om daar eens te gaan bekijken waar onze elektrische energie ook alweer vandaan komt. Al ruim vanaf de snelweg kunnen we Amercentrale met haar schoorstenen en forse koeltoren zien liggen. Voor velen wekt het dan ook enige verbazing als we vlak voor de centrale ineens afslaan en, naar het schijnt, een weiland inrijden. Als snel is echter duidelijk dat we eerst langsgaan bij het onderstation van TenneT, dat, niet geheel onbegrijpelijk, op enige afstand van de bewoonde wereld is te vinden. Hier aangekomen worden we begroet door een doordringende brom van 50Hz-brom en twee medewerkers van Tennet. Uitleg bij het onderstation van TenneT Eenmaal binnen in het hoofdgebouw krijgen we de verplichte veiligheidsinstructie en, veel interessanter, koffie. Het controle- en bedieningspaneel dat in dit gebouw te vinden is, lijkt zo uit een jaren 50 Bondfilm te stammen, de heren van TenneT verzekeren ons echter dat alles nog werkt en verzoeken ons dan ook vriendelijk overal met onze handen vanaf te blijven. Hoewel dit paneel normaal gesproken eigenlijk niet meer wordt gebruikt, is het mogelijk om in noodgevallen of bij onderhoud alle componenten in het veld met de hand te schakelen en op die manier alle instructies die vanuit het bedrijfsvoeringcentrum in Arnhem worden gegeven te overrulen. Wel zo handig wanneer je net buiten op een trapje een scheider aan het vervangen bent. Nadat iedereen van een helm was voorzien, werd het tijd om buiten te gaan kijken. Op het eerste gezicht leek het hier een behoorlijke chaos te zijn van draden, rails, isolatoren en allerlei componenten om de hele handel aan elkaar te knopen. Op dit onderstation komt namelijk nogal wat binnen: 150kV vanuit Borselle, Zandvliet en vanuit de Amercentrale. Daarnaast maak dit onderstation ook nog even deel uit van de 380kV ring en Nederland en kent van hier uit connecties richting Eindhoven en Krimpen. Deze ring kan hier trouwens ook fysiek worden onderbroken. Tijdens onze wandeling bleek gaandeweg toch wel dat er structuur in zo n veld zit. Vooraan bevonden zich een zestal transformatoren, enkelfasig in dit geval, die, niet geheel verassend voor een verbinding tussen de 150 en 380kV spanning zorgen. Naast deze bakbeesten van elk een aantal meters hoog is ook nog eens een spoel geplaatst van 50MVAr, voor blindvermogencompensatie. Achter dit geweld bevindt zich, uitgestrekt over de gehele breedte van het terrein, een tweetal 150kV rails. Aangezien de spanning in dit deel lager is, kan alles ook net even wat compacter worden opgezet als in het 380kV gedeelte. Via scheiders en vermogensschakelaars kunnen alle velden hier op vrijwel iedere gewenste manier aan elkaar worden geknoopt. Al met al zit zo n onderstation eigenlijk dus best wel logisch in elkaar. Na een bedankje werd het tijd om door te gaan naar de Amercentrale. Hier begonnen we meteen goed met een lunch, die genuttigd kon worden tijdens een presentatie over de organisatie Essent en een tweetal presentaties over het Management Trainee programma en het Technisch Trainee programma van Essent. Allemaal uitermate interessant natuurlijk, maar gelukkig was het hierna weer tijd waarvoor we echt kwamen: de centrale. Na kort te hebben doorgenomen wat er allemaal op het terrein plaatsvindt, werd het tijd om dit alles met eigen ogen te aanschouwen. Natuurlijk eerst weer de verplichte veiligheidsinstructie, helm en deze keer ook veiligheidschoenen, een bril en een ontvanger om de gids te kunnen verstaan. Eenmaal buiten gekomen moest er natuurlijk een foto worden genomen van dit bont getooide gezelschap met de centrale Amer 9 op de achtergrond. Dit was meteen waarschijnlijk ook de laatste mogelijkheid, aangezien volgend jaar op deze plek wordt begonnen met de bouw van een nieuwe unit. De Amer 10, die hier zal verrijzen, wordt een multi fuel centrale, die tot 30% biomassa bij kan stoken en tot 800MW kan produceren. Maar ook dit is natuurlijk nog toekomstmuziek. Tijd dus om echt eens wat te gaan bekijken. Speciaal voor ons was geregeld dat we de machinetransformator konden bekijken. Leuk, nog een transformator, die hebben we net al zes gezien, dacht ik nog. Het bleek hier echter te gaan om één driefasige transformator van 780MVA, die de spanning van de machine naar 150kV transformeert, en hiermee aansluiting verschaft op het eerder bezochte onderstation. Niet alleen had deze daardoor net even wat meer power, maar is ook nog eens tweemaal zo groot en staat ook nog eens binnen, in een gebouw van beton. De brom die op het onderstation al zeer goed hoorbaar was, Samen op de foto voor de Amercentrale (met helm natuurlijk) 3

4 was hier dan ook door je hele lichaam te voelen, toch net even wat indrukwekkender dus. Hierna werd het tijd om het gebouw van de centrale zelf binnen te gaan. Hier werd eerst kort de schakelruimte voor het gebouw zelf bezocht. Net zoals iedere grote fabriek heeft de centrale deze namelijk ook een. Overigens is de centrale zelf een van haar grootste afnemers! Na een aantal trappen stonden we in de controlekamer. Hier bevind zich een groot bord waarop alle procestoestanden kunnen worden afgelezen. Ook zijn er natuurlijk de nodige monitoren waarop dit kan gebeuren en waarmee alles in de centrale desgewenst manueel kan worden bediend. Ook nu ging de vergelijking met een Bondfilm weer op, ditmaal niet door de klassieke uitstraling van het geheel, maar doordat er sprake was van vrijwel alleen maar rood knipperende lampjes over het gehele paneel. Tijdens ons bezoek was de centrale namelijk buiten gebruik, omdat een hogedrukpijp in de ketel was gebarsten. Aangezien de ketel totaal 400 km aan buizen herbergt, die worden blootgesteld aan temperaturen van ruim 1100 graden en een druk tot 250 bar, kan zoiets natuurlijk een keer gebeuren. Omdat hier verder niet veel te zien was, gingen we maar snel door om de machinerie te bekijken. We begonnen in een forse hal waar in een relatief kleine ruimte de stoomturbines en de generator lagen opgesteld. Aan één lange as liggen hier een aantal turbines, waar de stoom in serie doorheen loopt voor een beter rendement en hieraan gekoppeld de generator. Normaal gesproken draait dit geheel met 3000 rpm rond, wat dus resulteert in een 50 Hz spanning. Nu ging dit met slechts een paar omwentelingen per minuut en wel door aandrijving vanuit de generator, om er voor te zorgen dat de as niet kromtrekt. Niet erg spectaculair dus. Door dan maar richting ketel. Een behoorlijk imposant ding van 83m hoog. Wel is deze vrij moeilijk te zien omdat deze wordt omringd door buizen voor de toevoer van een mengsel van lucht en kolenstof en de aanvoer van water of het transport van stoom. Vlak naast deze ketel staan een aantal molens die kolen vermalen tot stof, wat door de aangevoerde lucht wordt meegenomen. Indien gewenst kunnen ze ook worden gebruikt voor het vermalen van allerlei soorten biomassa, wat dan ook gebeurt. We vervolgen onze wandeling naar buiten, waar we een blik kunnen werpen op de immense schoorsteen. Hier is men toevallig ook bezig met de bouw van een DeNOx installatie. Tot op heden werd de uitstoot van stikstofoxiden beperkt middels een katalysator, om dit te verbeteren wordt echter een actieve installatie gebouwd die gebruik maakt van ammonia. Ook worden rookgassen middels een elektrostatische afvanger gefilterd van vliegas en wordt de zwaveluitstoot drastisch gereduceerd door middel van spoeling met kalkwater, waarbij gips ontstaat. Al deze nabehandeling heeft overigens wel tot gevolg dat een immense ventilator nodig is om de uitlaatgassen uiteindelijk de schoorsteen uit te krijgen. We besluiten onze trip over het terrein langs de haven, waar een dagelijkse aanvoer van steenkool plaatsvindt, die vervolgens volledig automatisch naar de centrales wordt geleid. Nadat we weer terug zijn, volgt uiteraard een bedankje, waarop ons gezelschap, wat later dan gepland, aan de terugreis naar Eindhoven kan beginnen. Jeroen Waarma ELECTRICITEIT ZIT IN ONS BLOED... Mastervolt is een premium merk voor elektrische systemen en componenten Compact, lichtgewicht en stil Ultiem veilig en betrouwbaar Gemaakt voor maximale capaciteit Bedieningsgemak Uitgebreide monitoring functies Eenvoudig te installeren Wereldwijde garantie en service

5 Symposium HTSC cable is cool Het begon allemaal ruim een jaar geleden toen Inge en Jan manschappen zochten die de organisatie van een aankomend symposium op zich wilden nemen. Met het overgebleven groepje van slechts drie geïnteresseerden, was contact opgenomen met de B1 divisie van Cigré. De samenwerking met Thor voor symposium HVDC was Cigré dusdanig goed bevallen dat ze ook met Waldur een vervolg wilden organiseren. Na de eerste meetings lagen er al snel een voorlopig programma en verspreid over verschillende onderwerpen een aantal potentiële sprekers op tafel. Onder het motto: Beter goed gejat dan slecht verzonnen, hebben we Inge bereid gevonden om de beschikbare documentatie van het HVDC symposium ter beschikking te stellen. Dit was een meer dan welkome verlichting op de lasten die we als driekoppige organisatie op ons hadden genomen. Enkele valkuilen die bij het uitvinden van het wiel om de hoek komen kijken, hebben we op die manier mooi kunnen omzeilen. Terugkijkend op de vergaderingen moet ik ook concluderen dat het de besluitvorming erg efficiënt verliep door de beschikbare voorkennis. In de aanloop naar de dag zelf valt lastig te ontsnappen aan de last minute stress die ondanks alle voorbereidingswerkzaamheden toch optreed voornamelijk door last minute afmeldingen en een geopperd idee om uitrijdkaarten te verschaffen. De reeds ingecalculeerde zaken als badges maken, apparatuur testen, controleren of alle gemaakte afspraken nageleefd worden etc. hadden de agenda toch al redelijk goed gevuld. Op dinsdagochtend konden we gelukkig zonder noemenswaardige problemen van start. Voor het brede programma dat gedurende de dag aan bod is gekomen is een woord van dank jegens Cigré zeker op zijn plaats. Voor een breed publiek zijn interessante lezingen aan bod gekomen. Zeker voor het publiek zonder uitgebreide voorkennis over supergeleiding zijn de eerste twee lezingen volgend op de opening erg nuttig geweest. Na het aan bod komen van de geschiedenis en verschillende basisprincipes, is het onderwerp meer toegespitst op de toepassingen in de energietechniek. Vragen die in de paneldiscussie naar voren kwamen waren bijvoorbeeld: Kip-ei probleem wie investeert en draagt risico en wie plukt de vruchten? Heeft Tennet als netbeheerder niet de verantwoordelijkheid om pilotprojecten te initiëren zodat geïnteresseerden mee kunnen liften op de opgedane kennis en ervaring? Tijdens HVDC werd deze techniek gepresenteerd als de techniek van de toekomst, en vandaag HTSC. Zijn ze elkaars concurrent of compliment? Hoe ziet de nabije toekomst eruit? Van een professioneel panel vallen bij dirty questions natuurlijk politiek correcte antwoorden te verwachten, of onder de Alle aanwezigen in de blauwe zaal noemer confidential het antwoord te ontwijken. Voor zover ik meegekregen heb is het niemand gelukt om iemand buiten zijn boekje te laten treden. Tot slot zijn de dagmoderator Wim Boone en de verschillende sprekers bedankt met een bak bier en het inmiddels legendarische flesje citroensap. Na de borrel uiteraard netjes in stijl uit eten met Cigre en Sprekers in de University Club, waar de informele gesprekken al snel los kwamen. Verhouding studenten/industrie/wetenschap lag duidelijk anders. Vergeleken met vorige symposia waren studenten duidelijk ondervertegenwoordigd. Wellicht dat het te maken heeft gehad met de timing temidden van de lustrumactiviteiten van Thor. Alle feedback die ons verder ter oren is gekomen was bijna unaniem en zeer positief. Zowel voor de TU/e, Thor, Waldur en last but not least Cigré s B1 zal dit symposium als een succes te boek gaan. De bestaande voedingsbodem heeft weinig in hoeven te boeten aan vruchtbaarheid door deze oogst; op naar het volgende succes! Binnen de symposiumcommissie is er een duidelijk verschil in hoeveelheid verzet werk ontstaan. Dirk Schoenmakers moet voor zijn zeker dubbele inzet nog even in t zonnetje gezet worden. Als secretaris heeft hij echt zijn sporen verdiend. Daarom reikt de rest van de commissie (Bart Simons en Michel van Eerd) bij dezen de communicatieaward aan je uit. Petje af voor je en telefoon waterval! Mochten er studenten zijn die zich geroepen voelen om zich voor een volgend symposium in te zetten, neem dan contact op met het bestuur. Zolang de ervaring van leden van de symposiumcommissie nog beschikbaar is binnen actieve leden van Waldur, is het mooi meeliften. Als er al iets jeukte, dan is dit de uitgesproken kans! Zo niet, kijk eens verder dan je neus lang is met een knipoog naar het CV waarmee je naar je eerste professionele werkgever stapt. Daarop is het zeker een plus! De sprekers beantwoorden de vragen van de toehoorders Michel van Eerd 5

6 Energy powers the world. Who manages the risks? In a global economy that demands maximum performance at minimum cost, producers of high and medium-voltage components are under pressure now more than ever before. Active as a testing institute for the Dutch electricity sector since 1927, KEMA has developed in the last few decades into a market-oriented concern with a global reach.the highvoltage and high-power labs in the Dutch city of Arnhem and in Chalfont, PA in the US are set up and equipped to conduct tests in compliance with the very latest international standards. KEMA's inspectors are also active on-site. For example, in the laboratories of manufacturers. They can be deployed for all quality reassurance activities during a product's life cycle, like assessing specifications, conducting quality audits, and to implement acceptance tests. State-ofthe-art remote diagnostic test systems are available to monitor the performance and to warn the owner before a failure may occur. KEMA's work is full of challenges furnished by our customers. And they know they can totally depend on the experience and personal input of our specialists anywhere in the world. KEMA combines almost eighty years of experience with a continuous interest in meeting today's demands while anticipating tomorrow's requirements. Visit Experience you can trust.

7 Zelf heb ik Professor Vandenput bijna vanaf zijn entree op de TU/e mogen meemaken. Mijn eerste kennismaking was op mijn eerste studiereis met Waldur naar Duitsland (o.a ABB en Siemens) in Hij is de nieuwe voorzitter van (toen nog) de leerstoel EMV, de opvolger van Prof Schot, een Belg!, werd mij door de oude garde verteld. Een statige, slanke man, strak in het pak, maar toch op zijn manier zeer bescheiden. Die eerste indruk zou later niet veel meer wijzigen. Twee jaar later toen ik zelf in het Waldur bestuur plaats nam had ik via Waldur meteen veel meer met hem te maken. Uiteraard bij het eerste kennismakingsrondje bij de (toen nog) drie voorzitters van de energie leerstoelen. Maar vooral ook doordat zijn vakgroep Waldur gastvrij van onderdak voorzag. Naast onderdak en koffie, kon Waldur gebruik maken van alle vakgroepsfaciliteiten, zoals telefoon, fax, kopieerapparaat en zelfs van de raad en daad van de vakgroepswalkure, in mijn tijd Joke Verhoef. Bij alle activiteiten van Waldur was er altijd de steun en support van Professor Vandenput. Bijvoorbeeld door een excursie te regelen, of door een lunch te forceren of gewoon door maar even binnen te lopen op een van de vele Waldurborrels in het Walhalla. Hij vond het zendingswerk van Waldur belangrijk, zeker in die tijd toen slapstroom, met name telecom en it, nog een zeer grote aantrekkingskracht had op studenten die nog niet beter wisten... Tijdens mijn afstudeertijd heb ik Prof Vandenput van dichterbij leren kennen als afstudeerprofessor. Ondanks zijn volle agenda was hij toch goed op de hoogte van het werk daar beneden. Hij vond het dan ook belangrijk dat een Ingenieur de stroom geroken en de spanning gevoeld had voordat hij de universiteit verliet. Simulatie is zinnig, maar de praktijk is vaak weerbarstiger. Dat wil echter niet zeggen dat hij hamerde op een wetenschappelijke aanpak met een goede en correcte theoretische onderbouwing. Zijn rode pen was dan ook berucht onder de studenten. Ieder afstudeerverslag werd door hem mee naar huis genomen en grondig van rood commentaar voorzien. Zoals het een Vlaming betaamt werd inverter verbeterd tot invertor, hoewel hij hier later toch iets milder in werd. Toen in 1997 bleek dat het Waldur niet gelukt was om een nieuw bestuur te vinden ging dat ook Professor Vandenput zeer aan z n hart. Hij was dan ook meteen bereid om plaats te nemen in de Herstart Commissie Waldur. Deze commissie zou gedurende maximaal 8 jaar het gedachtegoed van Waldur proberen te conserveren en indien mogelijk een nieuw bestuur te helpen bij de herstart. Voor deze herstart commissie maakte Prof Vandenput een aantal keren per jaar tijd in zijn agenda. Tevens was hij bijna altijd aanwezig bij de jaarlijkse begunstigersdagen. Na de geslaagde herstart van Waldur in 2002 werd In Memoriam Professor Vandenput Na een kort maar hevig ziekbed is Professor Vandenput op 11 januari j.l. overleden. Hiermee verliest het Draaistroomdispuut Waldur een markant en loyaal Erelid, dat de afgelopen 16 jaar veel voor Waldur heeft betekend. Begunstigersdag, Professor Vandenput tussen de mensen Professor Vandenput dan ook zeer terecht als erelid benoemd door het kersverse bestuur. Hoewel ik zelf nooit college van hem heb gehad, heb ik zijn colleges en studenten toch regelmatig van dichtbij meegemaakt tijdens gastcolleges, als spreker uit het bedrijfsleven. Zijn colleges waren altijd tot in de puntjes voorbereid en werden door de studenten zeer gewaardeerd. Niet voor niets heeft hij verschillende onderwijsprijzen ontvangen. Het was tekenend voor Prof Vandenput dat hij er op stond om na zo n gastcollege persoonlijk met hem te gaan lunchen in de University Club. Tijdens die lunches is me wel duidelijk geworden dat je als leerstoelhouder geen erebaantje hebt. Opdrogende geldstromen, personele strubbelingen, reorganisatie op reorganisatie. Je moet wel een zeer grote idealist zijn om je daar iedere keer weer helemaal voor te geven. Als ik hem daar wel eens naar vroeg, dan antwoordde hij steevast dat zijn mensen (van de vakgroep) en de studenten hem toch iedere keer weer motiveerden om door te gaan. Na mijn afstuderen in 1994 kwam ik Professor Vandenput nog regelmatig tegen via mijn werk bij allerhande projecten en onderzoekstrajecten. Altijd met volle overgave en volstrekt integer. Een belangrijk programma voor de vakgroep was het IOP EMVT van Economische Zaken, waar Professor Vandenput in de beoordelingscommissie zat. Vanuit de programma werden vele promovendi en postdocs gefinancierd, ook bij de leerstoel EPE. Een hoogtepunt vormde hierbij zeker het vliegende tapijt van Helm Janssen en Nelis van Lierop. Een opzienbarend onderzoeksproject wat op alle facetten voldeed aan de eisen van Professor Vandenput, inclusief alle denkbare praktische tegenslagen. Ik denk dan ook dat z n flessen champagne na de succesvolle lift-off hier zeker op z n plaats waren. De afgelopen maanden heb ik me zelf er al een aantal keer op betrapt dat ik zo graag even iets met Professor Vandenput had willen bespreken. Even kort ruggespraak houden over de gang van zaken of een probleem. Hiervoor was hij altijd bereikbaar voor een soms kritisch doch altijd subtiel antwoord. Ik zal het missen. Uiteraard zal dit nog vele malen sterker gelden voor z n familie, vrienden en de medewerkers van de leerstoel. Zelf ben ik erg blij om te horen dat de faculteit er in ieder geval voor gekozen heeft om voor EPE als groep een opvolger van Professor Vandenput te zoeken. Het zal voor z n opvolger nog een hele uitdaging worden om de succesvolle koers van de afgelopen jaren voor te zetten. Ik wens hem of haar hier veel in ieder geval heel veel succes toe. Een ding zeker: een goede basis is gelegd. Korneel Wijnands 7

8 Begunstigersdag 2007 Het begon vroeg in de ochtend van vrijdag 28 september, de begunstigersdag 2007 de dag waar vele Waldur begunstigers, EVTers en Walduriaanen naar uitkijken. Dit jaar een beetje later in het jaar dan gebruikelijk, maar daar was het programma zeker niet minder interessant door geworden. Rond de klok van negen kwamen we na een lange gezellige busreis met de gebruikelijke vlaai aan bij TenneT te Arnhem waar de groep uitgebreid werd met verschillende in Arnhem werkzame begunstigers. Na het tweede stukje vlaai en gezellig bij gekletst te hebben onder het genot van een kopje koffie stonden ons een drie tal presentaties en een bezoek aan het landelijk bedrijfsvoeringscentrum te wachten. Gaston beet de spits af met een presentatie over flow-based allocation waar het duidelijk werd dat de internationale energie stromen niet voor de hand liggen en tot slot kregen we nog een optimalisatie probleempje voorgeschoteld waardoor het college Impressie van een windmolen optimalisatie en lineair programmeren weer helemaal boven kwam. Alan Croes hield daarop een presentatie over de TSO van ons land TenneT genaamd. Deze presentatie ging naast over TenneT in het algemeen ook over de internationale ontwikkelingen van de energiemarkt en samenwerking tussen de verschillende TSO s in Europa en daar kan in de toekomst impliciete flow-based markt koppeling niet ontbreken. Na wat koffie en een paar heerlijke broodjes volgde de laatste presentatie van Hanriette over alle ins and outs van energy trading, beurs apen en wat nu een bullish en een bearish marked is, maar de conclusie was toch dat het allemaal een beetje koffie dik kijken is. Tot slot van het bezoek aan TenneT kregen we na een korte uitleg van het SCADA systeem wat TenneT hanteert een rondleiding door het landelijk besturingscentrum, de plaats waar alle energie stromen over het koppel en transportnet gereguleerd en gecontroleerd worden. Na het bezoek aan TenneT ging de nu veel grotere groep met de bus verder op weg naar Siemens in Zoetermeer. Aldaar werd na een korte introductie onder het genot van een kopje koffie en een inleidende presentatie over de energiebron van de toekomst de groep gesplitst voor een bezoek aan de windmolen die op het terrein staat. Deze 82m hogen molen heeft een tip hoogte van 122m en wekt bij windkracht 6 1.5MW aan energie op, goed voor zo n 1200 huishoudens. Na het beklimmen van de 377 treden kun je nog naduizelend van de wentel trap genieten van een prachtig uitzicht over de gehele regio, in de verte kon je zelfs het E gebouw van onze Delftse collega s zien. Na het bestuderen van de regio Zoetermeer een NS onderstation wat er in de buurt staat kwamen we terug voor een interactieve discussie over zonne-energie wat echt leuke en interessante discussies op riep maar wat wil je met een zaal vol elektrotechnisch ingenieurs. Van al dat discussiëren begon de maag een beetje te rommelen en werd het tijd om met de bus richting Bodegraven te rijden. Na enkele blikjes bier, een rond rit door het hele centrum van Bodegraven en de geniale opmerking van ik noem geen Iedereen luistert aandachtig naar de presentatie namen dat de trekpleister toch een soort nicotine kauwgom is voor alleenstaanden kwamen we aan bij het restaurant in het Bonte varken waar we onder het genot van een goed gesprek en enkele flessen bier genoten van een heerlijk buffet. Een waardige afsluiting van een leuke dag. Na een lange busreis kwamen we tegen eleven weer aan op de campus van de universiteit waar de begunstigersdag 2007 werd afgesloten met vele groeten en nog wat nagepraat. Actieve leden Waldur Bestuur Teun Oome Dirk Schoenmakers Jeroen Waarma -vacature- Excursiecommissie Teun Oome Koen Meessen Jeroen Grootens Roy Mennen Hans Roves Bart Simons Gjallarcommissie Dorota Pawelek Teun Oome Dirk Schoenmakers Bram Vonk Nilles Vrijsen Symposiumcommissie Dirk Schoenmakers Michel van Eerd Bart Simons Colofon Nummer 1 Jaargang 5 (editie 13) Redactie: Dorota Pawelek, Teun Oome, Dirk Schoenmakers, Bram Vonk, Nilles Vrijsen Oplage: 180 f/c print, 180 digitaal Jan Schellekens 8

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg.

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Ik begon deze week met het gevoel ik heb er zin in en ik zie wel wat we allemaal gaat gebeuren, ik laat het wel op me afkomen. Na de eerste dag voor

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Stagedag Christiaan Huygens College, Eindhoven Natuurwetenschappelijk onderzoek 1, dd. 8 april 2008

Stagedag Christiaan Huygens College, Eindhoven Natuurwetenschappelijk onderzoek 1, dd. 8 april 2008 Stagedag Christiaan Huygens College, Eindhoven Natuurwetenschappelijk onderzoek 1, dd. 8 april 2008 Plan: Bij het Christiaan Huygens College mogen 4-VWO leerlingen een aantal dagen meelopen bij een bedrijf

Nadere informatie

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman

Suzanne Peters. Blijf bij me! liefdesroman Suzanne Peters Blijf bij me! liefdesroman Hoofdstuk 1 Katja belde aan bij het huis. Ze vond het toch wel erg spannend. Het was de tweede keer dat ze op visite ging bij de hondenfokker en deze keer zou

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

veel opgestoken! Programma voldeed niet aan mijn verwachting en half uur later beginnen stoorde mij.

veel opgestoken! Programma voldeed niet aan mijn verwachting en half uur later beginnen stoorde mij. prima Dat de hele keten was uitgenodigd. Goed om een beeld te hebben welk systemen er allemaal zijn en waar ze toe dienen. Afwisselende onderwerpen. De sfeer, locatie en informatie. iets meer inzicht in

Nadere informatie

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik.

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. juni 2014 Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie Eerste nummer Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. INHOUD juni 2014 Eten als een kind Op kamers

Nadere informatie

Namens Max: Tops: Tips: soms had je een beetje een houding van dat komt wel, probeer volgend project daar op te letten.

Namens Max: Tops: Tips: soms had je een beetje een houding van dat komt wel, probeer volgend project daar op te letten. 360 graden feedback Hieronder wordt door ieder groepslid een feedback gegeven op al zijn groepsgenoten. Zo kan iedereen zijn mening geven op de werkhouding van de betreffende persoon. Feedback van de groep

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Zuidwillemsvaart. Paul van Donk en Teun Geenen

Zuidwillemsvaart. Paul van Donk en Teun Geenen Zuidwillemsvaart S ochtends moesten wij om 8 uur op school zijn om in de bus te stappen richting Den Bosch. Toen wij daar aankwamen kregen wij een lekker bakske koffie, en mochten wij het museum van het

Nadere informatie

Wij hebben op 28 september 2015 dit bedrijf mogen bezoeken in Rotterdam.

Wij hebben op 28 september 2015 dit bedrijf mogen bezoeken in Rotterdam. PostMasters Inleiding Postmasters is een franchiseformule in Nederlandvoor alle postzaken en print werk bent u hier bij het goede adres. Het motto van Postmasters is we deliver en dat is wat ze de klant

Nadere informatie

Nieuws uit groep 6. De laatste weken hebben we ook veel stil gestaan bij het vak Geschiedenis. En dan met name over de Ridderzaal en de Grote Kerk

Nieuws uit groep 6. De laatste weken hebben we ook veel stil gestaan bij het vak Geschiedenis. En dan met name over de Ridderzaal en de Grote Kerk Nieuws uit groep 6 Vakantie! Eindelijk is de vakantie aangebroken. We hebben er al een poosje naar uit gekeken. En de laatste weken waren ook wel wat rommelig. Steeds meer boeken waren uit, steeds werd

Nadere informatie

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Van de voorzitter Ik heb in de eerste nieuwsbrief van dit jaar gezegd dat er nieuws moet zijn voor een nieuwe nieuwsbrief En nieuws hebben we zeker weer. Nieuwe bestuursleden

Nadere informatie

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Extreem veilig Het product Alle koppeling zijn speciaal ontworpen en vervaardigd uit hoogwaardig RVS 316L en uitgevoerd met hoogwaardige pakkingen. Op alle koppelingen zorgt het gepatenteerde veiligheid

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Beste wensen voor 2015! Dat het maar een prachtig jaar in volle gezondheid mag worden. Team bs de Zevensprong

BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG. Beste wensen voor 2015! Dat het maar een prachtig jaar in volle gezondheid mag worden. Team bs de Zevensprong T KLEPPERTJE BASISSCHOOL DE ZEVENSPRONG Beste wensen voor 2015! Dat het maar een prachtig jaar in volle gezondheid mag worden. Team bs de Zevensprong Nummer 8 jaargang 16 verschijnt iedere twee schoolweken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 3. Mijn artfiact 3. Proces 4. Mijn beoordelingsblad en presentatie 5. Autotic Selfie eindproduct (ware grootte) 6

Inhoudsopgave. Inleiding 3. Mijn artfiact 3. Proces 4. Mijn beoordelingsblad en presentatie 5. Autotic Selfie eindproduct (ware grootte) 6 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Mijn artfiact 3 Proces 4 Mijn beoordelingsblad en presentatie 5 Autotic Selfie eindproduct (ware grootte) 6 2 Autobiotic Selfie Inleiding De autobiotic selfie heeft mij heel

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof

Zondag 19 januari 2014. Viering in de Week van Gebed. voor de eenheid van de christenen. Paulusgemeenschap en. Protestantse Gemeente de Eshof Zondag 19 januari 2014 Viering in de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen Paulusgemeenschap en Protestantse Gemeente de Eshof Hoevelaken Thema: Is Christus dan verdeeld? (1 Kor. 1,13) 1 / 7

Nadere informatie

Finale weekend club competitie

Finale weekend club competitie Finale weekend club competitie Ploegentijdrit Zaterdag stond als allereerst de ploegentijdrit op programma. Jawel hoor we moesten als eerste van start. We waren maar met 5 in plaats van 6 man. Start ging

Nadere informatie

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013

Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Groeidocument trainingen blok 2 Jeroen Dusseldorp 17-12-2013 Inleiding Voor u ligt mijn groeidocument van de trainingen die zijn gegeven in blok 2 van de minor Consultancy. Om een succesvolle consultant

Nadere informatie

Bezoek leerlingen van het Strabrecht College, Geldrop: dd. 11 maart 2008

Bezoek leerlingen van het Strabrecht College, Geldrop: dd. 11 maart 2008 Bezoek leerlingen van het Strabrecht College, Geldrop: dd. 11 maart 2008 Plan: In het kader van het Brainport project brachten op 11 maart leerlingen van het Stratrecht College uit Geldrop een bezoek aan

Nadere informatie

In deze informatiebrief de volgende onderwerpen:

In deze informatiebrief de volgende onderwerpen: Je ontvangt deze email omdat wij elkaar persoonlijk kennen. Stel je deze informatief niet op prijs, meld je dan af via de daarvoor bestemde link. Is dit e-mailadres niet correct? Mail ons dan even, alvast

Nadere informatie

Grootschalige energie-opslag

Grootschalige energie-opslag Er komt steeds meer duurzame energie uit wind Dit stelt extra eisen aan flexibiliteit van het systeem Grootschalige opslag is één van de opties om in die flexibiliteit te voorzien Uitgebreid onderzoek

Nadere informatie

Grootschalige energie-opslag

Grootschalige energie-opslag Er komt steeds meer duurzame energie uit wind Dit stelt extra eisen aan flexibiliteit van het systeem Grootschalige opslag is één van de opties om in die flexibiliteit te voorzien TenneT participeert in

Nadere informatie

Er gebeurt niets. Ze willen niet weg.

Er gebeurt niets. Ze willen niet weg. Veel nieuw bij de DUO Laatst was ik op bezoek bij de DUO om in het nieuwe gebouw in Groningen te kijken. Naar het gebouw zelf en het Nieuwe Werken dat ze daar toepassen. Er is veel nieuw, want is er blijkt

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Horeca & Commercie klas 3 nu echt begonnen

Horeca & Commercie klas 3 nu echt begonnen Horeca & Commercie klas 3 nu echt begonnen Aan het begin van het schooljaar mochten we als opleiding een zeer grote groep Horeca & Commercie leerlingen begroeten in klas 3. Nog nooit was een klas voor

Nadere informatie

Lezing door Doofblinde Tineke Bakker tijdens de workshop.

Lezing door Doofblinde Tineke Bakker tijdens de workshop. Lezing door Doofblinde Tineke Bakker tijdens de workshop. Bij start voor de reis door Cyprus begint het eerste bezoek aan de havenplaats Larnaca met overnachting. In de buurt van Larnaca is het zoutmeer

Nadere informatie

Verslag gehandicaptenplatform van: Lisa de Vente & Tamara van der Stouwe.

Verslag gehandicaptenplatform van: Lisa de Vente & Tamara van der Stouwe. Verslag gehandicaptenplatform van: Lisa de Vente & Tamara van der Stouwe. Toen jullie in de klas kwamen wisten we nog niet wat voor handicap jullie eigenlijk hadden! Maar later kwamen we er dus achter

Nadere informatie

7 februari 2011 op TV L in Limburg Dichterbij,Ine Hellwig als lid van het reizigersoverleg Limburg.

7 februari 2011 op TV L in Limburg Dichterbij,Ine Hellwig als lid van het reizigersoverleg Limburg. Bestuurslid op de TV bij L1. 7 februari 2011 op TV L in Limburg Dichterbij,Ine Hellwig als lid van het reizigersoverleg Limburg. Begin januari werd het ROL via de provincie gevraagd een bijdrage te leveren

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2015

Nieuwsbrief December 2015 Nieuwsbrief December 2015 Nieuwsbrief November 2015 Jaargang 22, nummer 11 In dit nummer: Van het bestuur 3 Ilja Drost stelt zich aan u 4 voor AIC de Kempen 5 Studeren met autisme 6 Colofon 7/8/9 Pagina

Nadere informatie

Extreem veilig. Our product. Het product

Extreem veilig. Our product. Het product Extreem veilig Het product Alle koppelingen zijn speciaal ontworpen en vervaardigd uit hoogwaardig RVS 316L en uitgevoerd met hoogwaardige pakkingen. Op alle koppelingen zorgt het gepatenteerde veiligheidsysteem

Nadere informatie

Reflectie Verslag. 25 januari. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam

Reflectie Verslag. 25 januari. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam Reflectie Verslag 25 januari 2013 Het reflectie verslag met nabeschouwing en beoordelingen over de stage van Simon Karman bij het bedrijf Sticky Studios. Game Developement Informatica Hogeschool v. Amsterdam

Nadere informatie

Presentatie Feedback. Door: Tim Janssen Klas: GDD1A

Presentatie Feedback. Door: Tim Janssen Klas: GDD1A Presentatie Feedback Door: Tim Janssen Klas: GDD1A Inhoud Reflecties Voorbereiding presentatie Reflecties Silver Huber: Breakdance Goede duidelijke presentatie. Heel helder en goed te horen. Leuk dat ie

Nadere informatie

IMPULSEN VOOR INNOVATIE EN BEDRIJVIGHEID IN ENERGIE IN DE GEBOUWDE OMGEVING VOOR BEDRIJVEN IN DE PROVINCIE NOORD-BRABANT

IMPULSEN VOOR INNOVATIE EN BEDRIJVIGHEID IN ENERGIE IN DE GEBOUWDE OMGEVING VOOR BEDRIJVEN IN DE PROVINCIE NOORD-BRABANT IMPULSEN VOOR INNOVATIE EN BEDRIJVIGHEID IN ENERGIE IN DE GEBOUWDE OMGEVING VOOR BEDRIJVEN IN DE PROVINCIE NOORD-BRABANT S\E\R Het netwerk Smart Energy Regions richt zich op het stimuleren van innovatie

Nadere informatie

Ik denk eigenlijk dat deze blessure niet slecht is geweest voor mijn carrière

Ik denk eigenlijk dat deze blessure niet slecht is geweest voor mijn carrière In de rubriek vertelt een (oud) prof-voetballer/voetbalster over zijn/haar voorste kruisband blessure. Vanaf het moment dat deze blessure werd opgelopen, de operatie, de revalidatie, de rentree en daarna.

Nadere informatie

NV Amman nieuwsbrief mei 2013

NV Amman nieuwsbrief mei 2013 Van de voorzitter Beste mensen, We zitten vlak voor Koninginnedag als ik dit stukje schrijf..en het wordt wel een heel speciaal feest dit jaar. Op dinsdag worden dan ook een groot aantal mensen verwacht

Nadere informatie

Evaluatie project webshop 2.0

Evaluatie project webshop 2.0 Evaluatie project webshop 2.0 Kim Krijt MM2A Kim Ik vind dat de productie erg goed is verlopen, wij hebben onderling geen problemen gehad. Ik vind dat er erg goed werk is geleverd. Als ik het vergelijk

Nadere informatie

Winnaars Deutscholympiade 2008 naar Berlijn

Winnaars Deutscholympiade 2008 naar Berlijn Winnaars Deutscholympiade 2008 naar Berlijn Lucy van der Windt (Stanislascollege, Delft), Jeroen Bosch (PiusX-college, Almelo) en Gerwin Hoekstra (Willem Lodewijk Gymnasium, Groningen), de winnaars van

Nadere informatie

Een van de agenten komt naar hem toe. Nou, het is me het dagje wel, zegt hij. Nu zijn er toch rellen in de stad.

Een van de agenten komt naar hem toe. Nou, het is me het dagje wel, zegt hij. Nu zijn er toch rellen in de stad. Een dode De voetbalwedstrijd is afgelopen. Het stadion is bijna leeg. Het is koud, de zon schijnt bleek. Munck staat op de tribune van vak H en staart naar de dode man op de bank. Wat vreselijk, denkt

Nadere informatie

NabijheidNU GymAround is my VIP pass to the most inspiring health clubs worldwide

NabijheidNU GymAround is my VIP pass to the most inspiring health clubs worldwide NabijheidNU GymAround is my VIP pass to the most inspiring health clubs worldwide GEEN GEMAKKELIJKE WOORDEN Voor veel mensen komt de dood te vroeg. Er is nog van alles te zeggen, nog zoveel te delen. Misschien

Nadere informatie

Nieuwsbrief SG De Dijk september 2015

Nieuwsbrief SG De Dijk september 2015 Nieuwsbrief SG De Dijk september 2015 Van de directie Het nieuwe schooljaar is alweer in volle gang en de nieuwe brugklassers beginnen hun draai op SG De Dijk al aardig te vinden. Hierbij wensen we alle

Nadere informatie

München. Leerlingen 4V met hun uitwisselingen

München. Leerlingen 4V met hun uitwisselingen München Hallo, wij zijn Fenne en Isabel uit 4 vwo en zijn in september op uitwisseling geweest naar München. Daar zijn we een week bij iemand in huis geweest; iedereen had zijn eigen gastgezin. Op maandagochtend

Nadere informatie

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet.

LES 6. Nu zie je Hem wel, nu zie je Hem niet. LES Nu zie je Hem wel, Sabbat Doe Lees Lukas 4. 40 nu zie je Hem niet. Heb je weleens een moment gehad dat je het gevoel had dat God heel dicht bij je was? Misschien door een liedje, een bijbelvers, een

Nadere informatie

WHITEPAPER IN 5 MINUTEN. 14. Een app voor medewerkers

WHITEPAPER IN 5 MINUTEN. 14. Een app voor medewerkers WHITEPAPER IN 5 MINUTEN M A A R T 2 0 1 5 14. Een app voor medewerkers Introductie Vrijwel alle grote merken zijn inmiddels vertegenwoordigd in de App Store. Het aanbod van apps voor de consument groeide

Nadere informatie

Ik vind zelf dat ik best veel geleerd heb vooral over het touwwerk, had de week alleen iets anders willen beginnen.

Ik vind zelf dat ik best veel geleerd heb vooral over het touwwerk, had de week alleen iets anders willen beginnen. De week op de morgenster, Maurits cleijne. Ik begon de week met een heel goed gevoel over deze tocht naar engeland, had er zeer veel zin in, en ging er voor. Toen ik de eerste dag op de morgenster kwam

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Jeroen Driessen Maatschappelijke stage TG3C

Jeroen Driessen Maatschappelijke stage TG3C Pagina 3 Inleiding. Pagina 4-5-6 De voorbereiding. Pagina 7 De motorische demodagen. Pagina 8 na de demodagen. Pagina 9 Wat heb ik er van geleerd Pagina 10-11-12 logboekkaarten Voor school moeten we een

Nadere informatie

Nieuwsbrief 12. Een spannend weekend met de toekomstige WoonMeerders bij het korps Commando s in Waspik

Nieuwsbrief 12. Een spannend weekend met de toekomstige WoonMeerders bij het korps Commando s in Waspik Stichting WoonMere Nieuwsbrief 12 Het weekendje met de Korps Commando s Wat ik in de vorige nieuwsbrief al vertelde, zijn alle toekomstige bewoners van WoonMere in het weekend van 15, 16 en 17 mei met

Nadere informatie

20 Transportbalans 06

20 Transportbalans 06 2 Transportbalans 6 Vol energie In deze uitgave maakt TenneT TSO B.V. de balans op over 26 inzake de voornaamste technische bedrijfsresultaten. Niet alleen zijn gegevens vermeld over onze infrastructurele

Nadere informatie

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

Taalles werkt! Een fotoserie in het kader van de Week van de Alfabetisering 2013

Taalles werkt! Een fotoserie in het kader van de Week van de Alfabetisering 2013 Taalles werkt! Een fotoserie in het kader van de Week van de Alfabetisering 2013 Deze fotoserie is ontwikkeld in het kader van de Week van de Alfabetisering 2013. In Utrecht wonen zo n 30.000 mensen die

Nadere informatie

Hallo kinderen en ouders van SKW Zijlwatering,

Hallo kinderen en ouders van SKW Zijlwatering, SKW Zijlwatering Nieuws SKW Zijlwatering Burmanlaan 71 2241 JE Wassenaar tel. 070-890 00 03 mira@kinderdagverblijvenwassenaar.nl Nummer 2 Nieuwsbrief SKW Zijlwatering - mei 2015 Hallo kinderen en ouders

Nadere informatie

Wie heeft die rare knopen erin gelegd? vraagt hij. Ik, geeft Bibi eerlijk toe. Vorige week waaide het nogal hard. Dus toen heb ik de rubberboot en

Wie heeft die rare knopen erin gelegd? vraagt hij. Ik, geeft Bibi eerlijk toe. Vorige week waaide het nogal hard. Dus toen heb ik de rubberboot en Het plan van Bart Dobber, niet doen! Bibi staat op het dek van het schip en kijkt naar haar hond die een kat achterna zit op de kade. Haar broer Bart ligt op de loopplank en peutert aan het touw van de

Nadere informatie

Jeroen Bessems Rubriks. Jeroen Bessems. Rubriks

Jeroen Bessems Rubriks. Jeroen Bessems. Rubriks Jeroen Bessems INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Samenwerken Specialist Ondernemend Generalist Methodisch & gestructureerd Originaliteit & creativiteit Informatievaardig Onderbouwing & verantwoording Kritische

Nadere informatie

Maatschappelijke Zorgboerderij. Amatheon. Nikki van Berlo. Jasmijn Borms. Joy Willems T4B

Maatschappelijke Zorgboerderij. Amatheon. Nikki van Berlo. Jasmijn Borms. Joy Willems T4B Maatschappelijke Zorgboerderij Amatheon Nikki van Berlo Jasmijn Borms Joy Willems T4B Inleiding Ons groepje bestaat uit Nil

Nadere informatie

De negende editie van de nieuwsbrief

De negende editie van de nieuwsbrief Nieuwsbrief 9 Jaargang 5 19-12-2014 www.olivijn.almere-speciaal.nl De negende editie van de nieuwsbrief Belangrijke data voor de komende periode: 22 dec t/m 4 jan kerstvakantie 5 jan roostervrije dag,

Nadere informatie

WELKOM Bij de livegang van SAMEN SLIM MET ENERGIE

WELKOM Bij de livegang van SAMEN SLIM MET ENERGIE 1 WELKOM Bij de livegang van SAMEN SLIM MET ENERGIE Livegang Samen Slim met Energie Programma Welkom door Marcel Kloprogge 19:30 Aanleiding voor deze pilot door DEH en Enexis Lancering van het platform

Nadere informatie

Je gezicht en houding. spreken boekdelen!

Je gezicht en houding. spreken boekdelen! Ronald Dingerdis Je gezicht en houding 5 spreken boekdelen! Iedereen lekt non-verbale communicatie. Het is menselijk en het gebeurt gewoon. Het is ook logisch want communicatie bestaat voor het grootste

Nadere informatie

Samenvatting, conclusies en aanbevelingen storing Diemen

Samenvatting, conclusies en aanbevelingen storing Diemen OPDRACHTGEVER AUTEUR TenneT TenneT VERSIE 1.0 VERSIE STATUS Definitief PAGINA 1 van 7 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen storing Diemen 27 maart 2015 te Diemen 380 kv PAGINA 2 van 7 Voorwoord Op

Nadere informatie

De busreis ging prima om 7 uur vertrek uit Hilversum en via Eindhoven om Frans, Wim en Daan op te halen richting Italië

De busreis ging prima om 7 uur vertrek uit Hilversum en via Eindhoven om Frans, Wim en Daan op te halen richting Italië MALGA CIAPELA 7 maart 16 maart 2008 Blij weer zoveel bekende gezichten te zien op deze reis van stichting SKI VRIENDEN. En inderdaad het zijn vrienden geworden dit groepje fanatiekelingen die één, twee

Nadere informatie

ID 142 Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok. Bachelor derde studiefase (hoofdinschrijving) Klinische- en Gezondheidspsychologie

ID 142 Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok. Bachelor derde studiefase (hoofdinschrijving) Klinische- en Gezondheidspsychologie ID 1 Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok Bachelor derde studiefase (hoofdinschrijving) opleiding Psychologie optie: Klinische- en Gezondheidspsychologie Land (bestemming) Aan welke universiteit/onderwijsinstelling

Nadere informatie

Hans van Rooij VERSTAG

Hans van Rooij VERSTAG Hans van Rooij VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van

Nadere informatie

WAT VERWACHTEN BEDRIJVEN van mij als stagiair(e)?

WAT VERWACHTEN BEDRIJVEN van mij als stagiair(e)? WAT VERWACHTEN BEDRIJVEN van mij als stagiair(e)? WAT VERWACHTEN ONTWERPBUREAUS VAN EEN CMD er DIE EEN MEELOOPSTAGE BINNEN HUN BEDRIJF GAAT VOLGEN? MIJN LOOPBAAN op de hogeschool Patiënten met pre diabetes

Nadere informatie

Het restaurant in Otterlo.

Het restaurant in Otterlo. Het verslag van mijn spontane actie/uitdaging handbikend van Enschede naar Scherpenzeel en terug. Een totale afstand van 259,92 km en heb hier zowel de zaterdag als de zondag 12 uur over gedaan (inclusief

Nadere informatie

SCHOOLKRANT GROEP 7 & 8

SCHOOLKRANT GROEP 7 & 8 SCHOOLKRANT GROEP 7 & 8 Spreekbeurt week: Kwade Hoek Jack en ik deden een spreekbeurt over De Kwade Hoek. We zijn begonnen met werken tijdens docu. Later kregen we te horen dat we hem op vrijdag 16 mei

Nadere informatie

Welkom op de leukste pagina van de hele school!

Welkom op de leukste pagina van de hele school! Welkom op de leukste pagina van de hele school! We hebben weer een heleboel gedaan de afgelopen weken zoals leuke uitstapjes en de avond4daagse. De kinderen krijgen al een beetje het vakantiegevoel te

Nadere informatie

Communiceren met ouderen

Communiceren met ouderen Communiceren met ouderen 1. Introductie a) Het SEE-GREEN project Het SEE-GREEN project is een Europees initiatief om de gevolgen voor de oudere generatie burgers in onze gemeenschappen te bepalen wanneer

Nadere informatie

28% 72% 30% 70% Aantal geregistreerde deelnemers : 141 Periode evaluatie : 19 maart 2014 t/m 6 april 2014 Aantal evaluaties : 101

28% 72% 30% 70% Aantal geregistreerde deelnemers : 141 Periode evaluatie : 19 maart 2014 t/m 6 april 2014 Aantal evaluaties : 101 Aantal geregistreerde deelnemers : 11 Periode evaluatie : 19 maart 01 t/m 6 april 01 Aantal evaluaties : 101 8% ingevuld niet ingevuld % 0% anoniem niet anoniem 0% RESULTATEN EVALUATIE ICT-PRAKTIJKDAG

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Security Les 1 Leerling: Marno Brink Klas: 41B Docent: Meneer Vagevuur

Security Les 1 Leerling: Marno Brink Klas: 41B Docent: Meneer Vagevuur Security Les 1 Leerling: Klas: Docent: Marno Brink 41B Meneer Vagevuur Voorwoord: In dit document gaan we beginnen met de eerste security les we moeten via http://www.politiebronnen.nl moeten we de IP

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor.

NIEUWSBRIEF. Gebruik van het dossier We zien dat er een aantal mentoren al gebruik maken van Het Dossier. Complimenten daarvoor. NIEUWSBRIEF December Mentorschap Midden-en Noordoost Brabant 2015 Editie 2 Jaargang 1 Hierbij ontvangt u de nieuwe nieuwsbrief van het Mentorschap Midden -en Noordoost brabant. Hiermee houden wij u op

Nadere informatie

SV Bold s Informatieve Uitgave

SV Bold s Informatieve Uitgave Editie 1 - April 2011 http://www.svbiu.nl In dit nummer: - norrenfeest - CMD Intro - Berlijn Inhoudsopgave 1. - Inhoudsopgave - Welkom! - Jij! 2. - CMD Intro - norrenfeest! 3. - erslag Berlijn (1) 4. -

Nadere informatie

Aziatische meisjes op een kamer die bijna geen Engels konden en daardoor schijnbaar alleen maar moesten studeren want ik heb ze amper thuis gezien.

Aziatische meisjes op een kamer die bijna geen Engels konden en daardoor schijnbaar alleen maar moesten studeren want ik heb ze amper thuis gezien. Exchange Oslo Toen ik in September met de master HEPL begon wist ik al meteen dat ik in een exchange periode wilde doen. Omdat een vriend van mij 2 jaar daarvoor naar Oslo was geweest en hier mooie verhalen

Nadere informatie

Beurstraining Starting Smart Together

Beurstraining Starting Smart Together Beurstraining Starting Smart Together Essent ia l Toget her Ivar van Asten Ondernemerscoach Organisator en inspirator Spreker en dagvoorzitter Teamontwikkelaar Ervaringsgerichte trainer Legger van verbindingen

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Moebius Syndroom Stichting

Moebius Syndroom Stichting Moebius Syndroom Stichting Nieuwsbrief Jaargang 10 nummer 2 Augustus 2006 Het is alweer zomervakantie! Wij als bestuur wensen jullie een mooie en zonnige vakantie toe! En we hopen jullie alemaal te zien

Nadere informatie

Boek en workshop over het verlies van een broer of zus. Een broertje dood. Door Corine van Zuthem

Boek en workshop over het verlies van een broer of zus. Een broertje dood. Door Corine van Zuthem Het overlijden van een broer of zus is een ingrijpende gebeurtenis. Toch wordt het onderwerp in de rouwliteratuur doodgezwegen. Tot verbazing van Minke Weggemans. De pastoraal therapeute schreef er daarom

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Onderwijs 2011-2012. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1

Onderwijs 2011-2012. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis. Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1 Onderwijs Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 2011-2012 Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1 1. Inleiding en samenvatting De Onderzoekschool Politieke Geschiedenis (OPG) biedt in het academisch

Nadere informatie

Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft?

Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft? Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft? Netwerkbedrijf Endinet, de werkgever met energie Maar liefst 416.000 klanten in Zuidoost Brabant krijgen via kabels en leidingen van Endinet stroom

Nadere informatie

BENELUX RESEARCH PROJECT.

BENELUX RESEARCH PROJECT. BENELUX RESEARCH PROJECT INTRODUCTIE Ben jij een enthousiaste en ambitieuze student aan de RSM, ESE of een andere faculteit *? Ben jij op zoek naar een elective of extracurriculaire activiteit, en wil

Nadere informatie

Naam: Huseyin Ayaz St. Nummer: 1683039 Groep: imm08209 Universiteit der dromen

Naam: Huseyin Ayaz St. Nummer: 1683039 Groep: imm08209 Universiteit der dromen Naam: Huseyin Ayaz St. Nummer: 1683039 Groep: imm08209 Universiteit der dromen Onze film gaat over een droom van een student die de Vrije universiteit doorloopt en aan het eind van het film woedend wakker

Nadere informatie

System availability up; life cycle cost down

System availability up; life cycle cost down Symposium IOP-IPCR project, Breda, 2 dec. 2010 System availability up; life cycle cost down Ideeën voor vervolg Jürgen Donders, Gordian Logistic Experts B.V. Geert-Jan van Houtum, TU/e INHOUD Kennisnetwerk

Nadere informatie

Media¢er&Rotterdam&

Media¢er&Rotterdam& Media¢er&Rotterdam& MPM20 Kim,Robbin,Ricardo,Anisa,Arseli Bezochtop:15>10>2015 Inhoudsopgave Bedrijfomschrijving...3 Deproductie...4 Onzebeleving(Individueel)...5 Fotoverslag...7 2 Bedrijfomschrijving

Nadere informatie

Tweede wereldoorlog:

Tweede wereldoorlog: geschiedenis Tweede wereldoorlog: Een bekende Omschrijving van de opdracht: Wat doe je als leerkracht? Introductie Thema: Tweede Wereldoorlog: een bekende Introduceren thema Tweede Wereldoorlog: een bekende

Nadere informatie

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin.

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. www.wenumhoeve.nl 2015 Jaargang 11 Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. Zoals gebruikelijk een overzicht van alle activiteiten in het afgelopen jaar kort weergegeven. Uiteraard

Nadere informatie

OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010

OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010 OPEN HUIS WIJKPARK TRANSVAAL 28 JULI 2010 Ik arriveer op een zon overgoten Wijkpark. Nog geen kwartier later wordt het park in de schaduw gelegd door donkere wolken. Die trokken gelukkig weg en wederom

Nadere informatie

Spel: Wat heb ik geleerd dit jaar?

Spel: Wat heb ik geleerd dit jaar? Spel: Wat heb ik geleerd dit jaar? Inleiding Traditioneel staat de decembermaand in het teken van jaaroverzichten en top 100 of top 2000 lijstjes. Allemaal bedoeld om terug te kijken op het afgelopen jaar.

Nadere informatie

Onderwijs Onderzoekschool Politieke Geschiedenis

Onderwijs Onderzoekschool Politieke Geschiedenis Onderwijs Onderzoekschool Politieke Geschiedenis Voor promovendi en Research Masters 2012 2013 Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1 1. De Onderzoekschool Politieke Geschiedenis De Onderzoekschool Politieke

Nadere informatie

Verslag Comenius uitwisseling mavo Turkije 31 mei t/m 6 juni 2014

Verslag Comenius uitwisseling mavo Turkije 31 mei t/m 6 juni 2014 Verslag Comenius uitwisseling mavo Turkije 31 mei t/m 6 juni 2014 Zaterdag, 31 mei Na een aangename vlucht kwamen wij in Istanbul St. Gokcan aan en werden na een lange wachttijd bij de pascontrole van

Nadere informatie

SPELVARIANTEN. Bonus: Ondertussen oefen je met het geven en ontvangen van feedback en bouw je aan het vertrouwen in jouw team.

SPELVARIANTEN. Bonus: Ondertussen oefen je met het geven en ontvangen van feedback en bouw je aan het vertrouwen in jouw team. SPELVARIANTEN Wil jij weten waar je in jouw huidige werk goed in bent? Hoe jij communiceert en je gedraagt en vooral hoe de ander dat ziet? En wil jij dit graag uitwisselen met je teamgenoten zodat jullie

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

Hoe kunnen treinen op wind rijden? Les in de Groene Top Trein

Hoe kunnen treinen op wind rijden? Les in de Groene Top Trein ctie produ Hoe kunnen treinen op wind rijden? Les in de Groene Top Trein lesboekje02.indd 1 20-11-2015 13:20 Welkom in de Groene Top Trein! Het gaat deze trein voor de wind, want deze trein rijdt op wind.

Nadere informatie

37% 63% Aantal geregistreerde deelnemers : 115 Periode evaluatie : 12 maart 2015 t/m 5 april 2015 Aantal evaluaties : 73. ingevuld niet ingevuld

37% 63% Aantal geregistreerde deelnemers : 115 Periode evaluatie : 12 maart 2015 t/m 5 april 2015 Aantal evaluaties : 73. ingevuld niet ingevuld Aantal geregistreerde deelnemers : 115 Periode evaluatie : 1 maart 015 t/m 5 april 015 Aantal evaluaties : 7 Lowys Porquinstichting PCPO Midden Brabant Stichting Openbaar Basisonderwijs Westbrabant Stichting

Nadere informatie

SPONSOREN. Dispuut Watermanagement Stevinweg 1, k CN, Delft +31 (0) dispuutwatermanagement.

SPONSOREN. Dispuut Watermanagement Stevinweg 1, k CN, Delft +31 (0) dispuutwatermanagement. SPONSOREN Dispuut Watermanagement Stevinweg 1, k. 4.74 2628CN, Delft +31 (0) 15 2784284 dispuut-wm-citg@tudelft.nl dispuutwatermanagement.nl Dispuut Watermanagement Het Dispuut Watermanagement is een studievereniging

Nadere informatie

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1

Quick start guide. Powerbank MI Mah. Follow Fast All rights reserved. Page 1 Quick start guide Powerbank MI 16.000 Mah Follow Fast 2016 - All rights reserved. Page 1 ENGLISH The Mi 16000 Power Bank is a very good backup option for those on the move. It can keep you going for days

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Inleiding Aankomst Activiteiten en beroepskennis Vrije dagen

Inhoudsopgave: Inleiding Aankomst Activiteiten en beroepskennis Vrije dagen Lyrath Estate Hotel Inhoudsopgave: Inleiding Aankomst Activiteiten en beroepskennis Vrije dagen Inleiding: Mijn naam is Maud van Overdijk en ik zit in mijn eerste jaar op Europrof Horeca opleidingen in

Nadere informatie