NIEUWE NBN NORMEN - NOUVELLES NORMES NBN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWE NBN NORMEN - NOUVELLES NORMES NBN"

Transcriptie

1 01 ALGEMEEN. TERMINOLOGIE. NORMALISATIE. DOCUMENTATIE NBN EN ISO 693: SOCIOLOGIE. DIENSTEN. BEDRIJFSORGANISATIE EN - BEHEER. ADMINISTRATIE. VERVOER NBN EN ISO 223:2014 NBN ISO 201:2014 NBN EN ISO 223:2014 NBN ISO 10002:2014 NBN ISO/TR 100:2014 NBN ISO/TR 100:2014 NBN ISO/TS 949:2014 NBN EN ISO/IEC 025 NL:2014 R7X 22 Algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en kalibratielaboratoria (ISO/IEC 025:2005) (+AC:2006) (1e NBN ISO/IEC TS 021-2: Textiel - Natuurlijke vezels - Generieke namen en definities (ISO 693:20) (1e ICS: ; Maatschappelijke veiligheid - Business continuity managementsystemen - Leidraad (ISO 223:20) (1e ICS: Managementsystemen voor duurzame evenementen - Eisen en richtlijnen voor gebruik (ISO 201:20) (1e ICS: ; Maatschappelijke veiligheid - Videobewaking - Exportinteroperabiliteit (ISO 223:20) (1e ICS: ;.310; Kwaliteitsmanagement - Klanttevredenheid - Richtlijnen voor klachtenbehandeling in organisaties (ISO 10002:2014) (2e ICS: Richtlijnen voor documentatie voor kwaliteitsmanagementsystemen (ISO/TR 100:2001) (2e ICS: Richtlijnen voor statistische technieken voor ISO 9001:2000 (ISO/TR 100:2003) (2e ICS: ; Kwaliteitsmanagementsystemen - Specifieke eisen voor de toepassing van ISO 9001:200 voor automobielproductie en organisaties die relevante service-onderdelen leveren (ISO/TS 949:2009) (1e ICS: ; ICS: Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor instellingen die audits en certificatie van managementsystemen uitvoeren - Deel 2: Competentie-eisen voor beoordeling en certificatie van milieumanagementsystemen (ISO/IEC TS 021-2:20) (1e ICS: GENERALITES. TERMINOLOGIE. NORMALISATION. DOCUMENTATION NBN EN ISO 693:2014 Textiles - Fibres naturelles - Noms génériques et définitions (ISO 693:20) (1e ICS: ; SOCIOLOGIE. SERVICES. ORGANISATION ET GESTION DE L'ENTREPRISE. ADMINISTRATION. TRANSPORT NBN EN ISO 223:2014 Sécurité sociétale - Systèmes de management de la continuité d'activité - Lignes directrices (ISO 223:20) (1e ICS: NBN ISO 201:2014 Systèmes de management responsable appliqués à l'activité événementielle - Exigences et recommandations de mise en oeuvre (ISO 201:20) (1e ICS: ; NBN EN ISO 223:2014 Sécurité sociétale - Vidéosurveillance - Interopérabilité de l'export (ISO 223:20) (1e ICS: ;.310; NBN ISO 10002:2014 Management de la qualité - Satisfaction des clients - Lignes directrices pour le traitement des réclamations dans les organismes (ISO 10002:2014) (2e ICS: NBN ISO/TR 100:2014 Lignes directrices pour la documentation des systèmes de management de la qualité (ISO/TR 100:2001) (2e ICS: NBN ISO/TR 100:2014 Lignes directrices pour les techniques statistiques relatives à l'iso 9001:2000 (ISO/TR 100:2003) (2e ICS: ; NBN ISO/TS 949:2014 Systèmes de management de la qualité - Exigences particulières pour l'application de l'iso 9001:200 pour la production de série et de pièces de rechange dans l'industrie automobile (ISO/TS 949:2009) (1e ICS: ; NBN EN ISO/IEC 025 NL:2014 Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais (ISO/IEC 025:2005) (+AC:2006) (1e ICS: NBN ISO/IEC TS 021-2:2014 R7X Évaluation de la conformité - Exigences pour les organismes procédant à l'audit et à la certification des systèmes de management - Partie 2: Exigences de compétence pour l'audit et la certification des systèmes de management environnemental (ISO/IEC TS 021-2:20) (1e ICS: NBN NORMEN - JANUARI / JANVIER 20 2

2 NBN ISO/IEC TS 021-4:2014 NBN ISO/IEC TS 021-5:2014 NBN ISO/TS 22003:2014 NBN ISO 22006: Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor instellingen die audits en certificatie van managementsystemen uitvoeren - Deel 4: Competentie-eisen voor het uitvoeren van audits en certificatie van managementsystemen voor duurzame evenementen (ISO/IEC TS 021-4:20) (1e ICS: Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor instellingen die audits en certificatie van managementsystemen uitvoeren - Deel 5: Competentie-eisen voor het uitvoeren van audits en certificatie van assetmanagementsystemen (ISO/IEC TS 021-5:2014) (1e ICS: Voedselveiligheidmanagementsystemen - Eisen voor organisaties die audits en certificatie aanbieden van voedselveiligheidmanagementsystemen (ISO/TS 22003:20) (1e ICS: ; Kwaliteitsmanagementsystemen - Richtlijnen voor de toepassing van ISO 9001:200 voor teelt van gewassen (ISO 22006:2009) (1e ICS: ; NBN ISO/IEC TS 021-4:2014 Évaluation de la conformité -- Exigences pour les organismes procédant à l'audit et à la certification des systèmes de management -- Partie 4: Exigences de compétence pour l'audit et la certification des systèmes de management responsable appliqués à l'activité événementielle (ISO/IEC TS 021-4:20) (1e ICS: NBN ISO/IEC TS 021-5:2014 Évaluation de la conformité - Exigences pour les organismes procédant à l'audit et à la certification des systèmes de management - Partie 5: Exigences de compétence pour l'audit et la certification des systèmes de gestion d'actifs (ISO/IEC TS 021-5:2014) (1e ICS: NBN ISO/TS 22003:2014 Systèmes de management de la sécurité des denrées alimentaires - Exigences pour les organismes procédant à l'audit et à la certification de systèmes de management de la sécurité des denrées alimentaires (ISO/TS 22003:20) (1e ICS: ; NBN ISO 22006:2014 Systèmes de management de la qualité - Lignes directrices pour l'application de l'iso 9001:200 pour la production des récoltes (ISO 22006:2009) (1e ICS: ; TECHNOLOGIE VAN DE GEZONDHEIDSZORG TECHNOLOGIES DE LA SANTE 7 23 NBN EN /A3:2014 NBN EN ISO 5367: Anesthesie- en beademingsapparatuur - Beademingssets en connectoren (ISO 5367:2014) (1e ICS: NBN EN ISO 36: Afzuigkatheters voor gebruik in luchtwegen (ISO 36:2014) (4e ICS: ; NBN EN ISO 5359: Anesthesie- en beademingsapparaten - Lagedrukslangstellen voor gebruik met medische gassen (ISO 5359:2014) (3e NBN EN ISO 070:2014 NBN EN 631-1: Medische elektrische toestellen - Deel 1: Algemene eisen voor basisveiligheid en essentiële prestaties (3e ICS:.040 ICS: ; Steriele, intravasculaire katheterintroducers, dilators en voerdraden voor eenmalig gebruik (ISO 070:2014) (2e ICS: Beschermingsmiddelen tegen diagnostische medische röntgenstraling - Deel 1: Bepaling van verzwakkingseigenschappen van materialen (2e ICS: NBN EN /A3: Appareils électromédicaux - Partie 1: Exigences générales pour la sécurité de base et les performances essentielles (3e ICS:.040 NBN EN ISO 5367:2014 Matériel d'anesthésie et de réanimation respiratoire - Systèmes respiratoires et raccords (ISO 5367:2014) (1e ICS: NBN EN ISO 36:2014 Sondes d'aspiration pour les voies respiratoires (ISO 36:2014) (4e ICS: ; NBN EN ISO 5359:2014 Matériel d'anesthésie et de réanimation respiratoire - Flexibles de raccordement à basse pression pour utilisation avec les gaz médicaux (ISO 5359:2014) (3e ICS: ; NBN EN ISO 070:2014 Introducteurs, dilatateurs et guides intravasculaires stériles non réutilisables (ISO 070:2014) (2e ICS: NBN EN 631-1:2014 Dispositifs de protection radiologique contre les rayonnements X pour diagnostic médical - Partie 1: Détermination des propriétés d'atténuation des matériaux (2e ICS: NBN NORMEN - JANUARI / JANVIER 20 3

3 NBN EN 631-2:2014 NBN EN 631-3:2014 NBN EN :2014 NBN EN ISO 97:2014 NBN EN ISO 979-6:2014 NBN EN ISO 70:2014 NBN EN ISO 14730:2014 NBN EN ISO 6:2014 NBN EN ISO 960:2014 NBN EN ISO 635-2:2014 NBN EN ISO 140-1: Beschermingsmiddelen tegen diagnostische medische röntgenstraling - Deel 2: Beschermende glasplaten (2e ICS: Beschermingsmiddelen tegen diagnostische medische röntgenstraling - Deel 3: Beschermende kleding, bescherming voor de ogen en beschermende schilden voor de patiënt (2e ICS: Medische elektrische toestellen - Documentatie van de stralingsdosis - Deel 1: Gestructureerde verslagen van stalingsdosis voor radiografie en radioscopie (1e ICS: Oogheelkundige optica - Contactlenzen en onderhoudsproducten voor contactlenzen - Etikettering (ISO 97:2014) (2e ICS: Oogheelkundige implantaten - Intra-oculaire lenzen - Deel 6: Houdbaarheid en transportstabiliteit (ISO 979-6:2014) (3e ICS: Oogheelkundige optica - Brilmonturen - Eisen en beproevingsmethoden (ISO 70:20) (5e ICS: Oogheelkundige optica - Onderhoudsproducten voor contactlenzen - Beproeving van de effectiviteit van antimicrobiologische conserveringsmiddelen en leidraad voor de bepaling van de wegwerpdatum (ISO 14730:2014) (2e ICS: Tandheelkunde - Beproevingsmethode voor het bepalen van de röntgenologische densiteit van materialen (ISO 6:2014) (1e ICS: Tandheelkunde - Operatielampen (ISO 960:2014) (3e ICS: Tandheelkunde - Tandheelkundige rubberdamtechniek - Deel 2: Klemtang (ISO 635-2:2014) (1e ICS: Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Chemische indicatoren - Deel 1: Algemene eisen (ISO 140-1:2014) (4e NBN EN 631-2:2014 Dispositifs de protection radiologique contre les rayonnements X pour diagnostic médical - Partie 2: Plaques translucides de protection radiologique (2e ICS: NBN EN 631-3:2014 Dispositifs de protection radiologique contre les rayonnements X pour diagnostic médical - Partie 3: Vêtements et lunettes de protection radiologique, écrans de protection pour le patient (2e ICS: NBN EN :2014 Appareils électromédicaux - Documentation sur la dose de rayonnement - Partie 1: Rapports structurés sur la dose de rayonnement pour la radiographie et la radioscopie (1e ICS: NBN EN ISO 97:2014 Optique ophtalmique - Lentilles de contact et produits d'entretien des lentilles de contact - Étiquetage (ISO 97:2014) (2e ICS: NBN EN ISO 979-6:2014 Implants ophtalmiques - Lentilles intraoculaires - Partie 6: Durée de conservation et stabilité pendant le transport (ISO 979-6:2014) (3e ICS: NBN EN ISO 70:2014 Optique ophtalmique - Montures de lunettes - Exigences et méthodes d'essai (ISO 70:20) (5e ICS: NBN EN ISO 14730:2014 Optique ophtalmique - Produits d'entretien des lentilles de contact - Essais de l'efficacité de conservation antimicrobienne et lignes directrices pour la détermination de la durée d'utilisation après première ouverture (ISO 14730:2014) (2e ICS: NBN EN ISO 6:2014 Médecine bucco-dentaire - Méthodes de détermination de la radio opacité des matériaux (ISO 6:2014) (1e ICS: NBN EN ISO 960:2014 Médecine bucco-dentaire - Appareils d'éclairage (ISO 960:2014) (3e ICS: NBN EN ISO 635-2:2014 Médecine bucco-dentaire - Instruments de digue dentaire en caoutchouc - Partie 2: Pinces porte-crampons (ISO 635-2:2014) (1e ICS: NBN EN ISO 140-1:2014 Stérilisation des produits de santé - Indicateurs chimiques - Partie 1: Exigences générales (ISO 140-1:2014) (4e NBN NORMEN - JANUARI / JANVIER 20 4

4 ICS: ICS: NBN EN ISO :2014 Biologische evaluatie van medische hulpmiddelen - Deel 3: Beproevingen op genotoxiciteit, carcinogeniteit en voortplantingstoxiciteit (ISO :2014) (4e ICS: NBN EN ISO :2014 MILIEU. GEZONDHEIDSBESCHERMING. VEILIGHEID ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE LA SANTÉ. SÉCURIT Évaluation biologique des dispositifs médicaux - Partie 3: Essais concernant la génotoxicité, la cancérogénicité et la toxicité sur la reproduction (ISO :2014) (4e ICS: NBN ISO 14005:2014 NBN ISO/TS 14033:2014 NBN ISO/TR 14062:2014 NBN ISO/TR 14047:2014 NBN ISO/TS 1404:2014 NBN ISO/TR 14049:2014 NBN ISO 14066:2014 NBN ISO/TR 14069: Milieumanagementsystemen - Richtlijnen voor de gefaseerde implementatie van een milieumanagementsysteem, inclusief de toepassing van beoordeling van milieuprestaties (ISO 14005:2010) (1e ICS: Milieumanagement - Kwantitatieve milieu-informatie - Richtlijnen en voorbeelden (ISO/TS 14033:20) (1e ICS: Milieumanagement - Integratie van milieu-aspecten in ontwerp en ontwikkeling van producten (ISO/TR 14062:2002) (1e ICS: Milieumanagement - Levenscyclusanalyse - Illustratieve voorbeelden van de toepassing van ISO voor effectanalyse (ISO/TR 14047:20) (1e ICS: ; Milieumanagement - Levenscyclusanalyse - Documentatieformat van gegevens (ISO/TS 1404:2002) (1e ICS: ; Milieumanagement - Levenscyclusanalyse - Illustratieve voorbeelden van de toepassing van ISO voor vaststelling van het doel en de reikwijdte en de inventarisatie-analyse (ISO/TR 14049:20) (1e ICS: ; Broeikasgassen - Eisen voor de competentie van teams die broeikasgasvalidaties of -verificaties uitvoeren (ISO 14066:20) (1e ICS: Broeikasgassen - Kwantificering en rapportering van broeikasgasemissies voor organisaties - Richtlijn voor de applicatie van ISO (ISO/TR 14069:20) (1e ICS: NBN ISO 14005:2014 Systèmes de management environnemental - Lignes directrices pour la mise en application par phases d'un système de management environnemental, incluant l'utilisation d'une évaluation de performance environnementale (ISO 14005:2010) (1e ICS: NBN ISO/TS 14033:2014 Management environnemental - Information environnementale quantitative - Lignes directrices et exemples (ISO/TS 14033:20) (1e ICS: NBN ISO/TR 14062:2014 Management environnemental - Intégration des aspects environnementaux dans la conception et le développement de produit (ISO/TR 14062:2002) (1e ICS: NBN ISO/TR 14047:2014 Management environnemental - Analyse du cycle de vie - Exemples illustrant l'application de l'iso à des situations d'évaluation de l'impact du cycle de vie (ISO/TR 14047:20) (1e ICS: ; NBN ISO/TS 1404:2014 Management environnemental - Analyse du cycle de vie - Format de documentation de données (ISO/TS 1404:2002) (1e ICS: ; NBN ISO/TR 14049:2014 Management environnemental - Analyse du cycle de vie - Exemples illustrant l'application de l'iso à la définition de l'objectif et du champ d'étude et à l'analyse de l'inventaire (ISO/TR 14049:20) (1e ICS: ; NBN ISO 14066:2014 Gaz à effet de serre - Exigences de compétence pour les équipes de validation et les équipes de vérification de gaz à effet de serre (ISO 14066:20) (1e ICS: NBN ISO/TR 14069:2014 Gaz à effet de serre - Quantification et rapport des émissions de gaz à effet de serre pour les organisations - Directives d'application de l'iso (ISO/TR 14069:20) (1e ICS: NBN NORMEN - JANUARI / JANVIER 20 5

5 NBN EN 346:2014 NBN EN 34:2014 NBN EN :2014 NBN EN /A2:2014 NBN EN /A2:2014 NBN EN ISO 007-1:2014 NBN EN :2014 NBN EN 66-1:2014 NBN EN 66-:2014 NBN EN 23+A1:2014 NBN EN 65-2: Kunststoffen - Gerecycleerde kunststoffen - Karakterisering van gerecycleerd polyvinylchloride (PVC) (2e ICS: ; Kunststoffen - Gerecycleerde kunststoffen - Karakterisering van gerecycleerd polyethyleenteraftalaat (PET) (2e ICS: ; Veiligheid van laserproducten - Deel 1: Apparatuurclassificatie en eisen (4e ICS:.0; Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel 2-56 : Bijzondere eisen voor projectoren en soortgelijke toestellen (3e ICS:.0; ; Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid - Deel : Bijzondere eisen voor verdampers (1e ICS:.0; Wegvoertuigen - Meetmethoden van visueel gedrag van bestuurders met betrekking tot transportinformatie- en beheersystemen - Deel 1 : Definities en parameters (ISO 007-1:2014) (2e ICS:.10; Space product assurance - Flammability testing for the screening of space materials (1e ICS: ; ; Beproeving van de vuurweerstand van installaties in gebouwen - Deel 1: Ventilatiekanalen (2e ICS: Beproeving van de vuurweerstand van installaties in gebouwen - Deel : Niet-mechanische brandkleppen voor ventilatiekanalen (1e ICS: Bepaling van de brandreactie van bouwproducten - Bouwproducten, met uitzondering van vloerbedekkingen, blootgesteld aan een warmtebelasting door één enkel brandend voorwerp (3e ICS: ; ; Vuurweerstandsproeven voor dragende bouwdelen - Deel 2: Vloeren en daken (2e ICS: ; ; NBN EN 346:2014 Plastiques - Plastiques recyclés - Caractérisation des recyclats de poly(chlorure de vinyle) (PVC) (2e ICS: ; NBN EN 34: Plastiques - Plastiques recyclés - Caractérisation des recyclats de poly(éthylène téréphtalate) (PET) (2e ICS: ; NBN EN :2014 Sécurité des appareils à laser - Partie 1: Classification des matériels et exigences (4e ICS:.0; NBN EN /A2: Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-56 : Règles particulières pour les projecteurs d'images et appareils analogues (3e ICS:.0; ; NBN EN /A2: Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie : Règles particulières pour les vaporisateurs (1e ICS:.0; NBN EN ISO 007-1:2014 Véhicules routiers - Mesurage du comportement visuel du conducteur en relation avec les systèmes de commande et d'information du transport - Partie 1: Définitions et paramètres (ISO 007-1:2014) (2e ICS:.10; NBN EN : Assurance produit des projets spatiaux - Essai de flammabilité pour la sélection des matériaux d'un projet spatial (1e ICS: ; ; NBN EN 66-1:2014 Essais de résistance au feu des installations techniques - Partie 1: Conduits de ventilation (2e ICS: NBN EN 66-:2014 Essais de résistance au feu des installations techniques - Partie : Barrière résistante au feu non mécanique pour les conduits de ventilation (1e ICS: NBN EN 23+A1:2014 Essais de réaction au feu des produits de construction - Produits de construction à l'exclusion des revêtements de sol exposés à une sollicitation thermique provoquée par un objet isolé en feu (3e ICS: ; ; NBN EN 65-2:2014 Essais de résistance au feu des éléments porteurs - Partie 2: Planchers et toitures (2e ICS: ; ; NBN NORMEN - JANUARI / JANVIER 20 6

6 NBN EN 31-5:2014 NBN EN ISO 2919:2014 NBN EN 14432:2014 NBN EN 14433:2014 NBN EN 353-1:2014 NBN EN -1:2014 METROLOGIE EN METING. NATUURKUNDIGE VERSCHIJNSELEN NBN EN 272-6:2014 NBN EN :2014 NBN EN 69-4: Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage aan de brandwerendheid van constructie-onderdelen - Deel 5: Bescherming, aangebracht op beton/geprofileerde staalplaatcomposiet constructiedelen (2e ICS: ; Stralingsbescherming - Gesloten radioactieve bronnen - Algemene eisen en classificatie (ISO 2919:20) (1e ICS:.20 Tanks voor het transport van gevaarlijke goederen - Tankapparatuur voor het transport van vloeibare chemicaliën en vloeibaar gemaakte gassen - Luchtinlaat- en spui-afsluiter (2e ICS:.300; Tanks voor het transport van gevaarlijke goederen - Tankapparatuur voor het transport van vloeibare chemicaliën en vloeibaar gemaakte gassen - Voetafsluiters (2e ICS:.300; Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen - Meelopende valbeveiligers met een ankerlijn - Deel 1: Meelopende valbeveiliger met starre ankerlijn (3e ICS: Drijfhulpmiddelen voor zwemles - Deel 1: Veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor drijfhulpmiddelen die moeten worden gedragen (3e ICS: ; Spoorwegtoepassingen - Bovenbouw - Geluidschermen en bijbehorende inrichtingen die de verspreiding van het geluid beïnvloeden - Beproevingsmethode voor het vaststellen van de akoestische eigenschappen - Deel 6: Intrinsieke kenmerken - In situ waarden van luchtgeluidsisolatie onder directgeluidveldvoorwaarden (1e ICS: ; Elektro-akoestiek - Ringleidingen voor de overdracht van audiofrequenties voor hoortoesteldoeleinden - Deel 2: Methoden voor het berekenen en meten van elektromagnetisch veld emissies met lage frequentie vanaf de lus voor het beoordelen van het voldoen aan richtlijnen over blootstelling van de mens (2e ICS: Instrument transformers - Part 4: Additional requirements for combined transformers (1e ICS: NBN EN 31-5:2014 Méthodes d'essai pour déterminer la contribution à la résistance au feu des éléments de construction - Partie 5 : Protection appliquée aux dalles mixtes béton/tôle d'acier profilée (2e ICS: ; NBN EN ISO 2919: Radioprotection - Sources radioactives scellées - Exigences générales et classification (ISO 2919:20) (1e ICS:.20 NBN EN 14432:2014 Citernes de transport de matières dangereuses - Équipements de la citerne pour le transport de produits chimiques liquides et de gaz liquéfiés - Vannes de mise en pression de la citerne ou de déchargement du produit (2e ICS:.300; NBN EN 14433:2014 Citernes de transport de matières dangereuses - Équipements de la citerne pour le transport de produits chimiques liquides et de gaz liquéfiés - Clapets de fond (2e ICS:.300; NBN EN 353-1: Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Antichutes mobiles incluant un support d'assurage - Partie 1 : Antichutes mobiles incluant un support d'assurage rigide (3e ICS: NBN EN -1:2014 Aides à la flottabilité pour l'apprentissage de la natation - Partie 1: Exigences de sécurité et méthodes d'essai pour les aides à la flottabilité portées au corps (3e ICS: ; METROLOGIE ET MESURAGE. PHENOMENES PHYSIQUES NBN EN 272-6: Applications ferroviaires - Dispositifs de réduction du bruit - Méthode d'essai pour la détermination des performances acoustiques - Partie 6 : Caractéristiques intrinsèques - Valeurs in situ de l'isolation acoustique au bruit aérien dans des conditions de champ acoustique direct (1e ICS: ; NBN EN :2014 Electroacoustique - Systèmes de boucles d'induction audiofréquences pour améliorer l'audition - Partie 2: Méthodes de calcul et de mesure des émissions de champ magnétique basse fréquence à partir de la boucle pour l'évaluation de la conformité aux instructions sur les limites d'exposition humaine (2e ICS: NBN EN 69-4:2014 Transformateurs de mesure - Partie 4: Exigences supplémentaires concernant les transformateurs combinés (1e ICS: NBN NORMEN - JANUARI / JANVIER 20 7

7 19 BEPROEVING NBN EN : VLOEISTOFSYSTEMEN EN ONDERDELEN VOOR ALGEMEEN GEBRUIK NBN EN 445-1/A1 (2014-):2014 NBN EN 445-3:2014 NBN EN 445-:2014 NBN EN 397-1:2014 NBN EN 397-2:2014 NBN EN 5-1:2014 NBN EN 5-2:2014 NBN EN 5-4:2014 NBN EN 5: PRODUCTIETECHNIEK Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik - Deel : Bijzondere eisen voor laboratoriumapparatuur voor het verhitten van materialen (3e ICS: 19.00; Niet aan vlambelasting blootgestelde drukvaten - Deel 1 : Algemeen (3e ICS: Niet aan vlambelasting blootgestelde drukvaten - Deel 3 : Ontwerp (3e ICS: Niet aan vlambelasting blootgestelde drukvaten - Deel : Aanvullende eisen voor drukvaten van aluminium of aluminiumlegeringen (3e ICS: Flexibele koppelingen - Deel 1: Prestatie-eisen (1e ICS: Flexibele koppelingen - Deel 2: Kenmerken en beproeving voor flexibele koppelingen met metalen band, adapters en bussen (1e ICS: Industriële afsluiters - Ontwerpsterkte van de behuizing - Deel 1: Tabellarische methode voor de behuizing van stalen afsluiters (2e ICS: Industriële afsluiters - Ontwerpsterkte van de behuizing - Deel 2: Berekeningsmethode voor de behuizing van stalen afsluiters (2e ICS: Industriële afsluiters - Ontwerpsterkte van de behuizing - Deel 4: Berekeningsmethode voor behuizingen van industriële afsluiters vervaardigd uit metalen met uitzondering van staal (2e ICS: LPG-materieel en toebehoren - Specificaties en beproeving van LPG-tankafsluiters en hulpstukken (2e ICS: ESSAIS NBN EN :2014 Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire - Partie 2-010: Exigences particulières pour appareils de laboratoire utilisés pour l'échauffement des matières (3e ICS: 19.00; FLUIDIQUE ET COMPOSANTS USAGE GENERAL NBN EN 445-1/A1 (2014-):2014 Récipients sous pression non soumis à la flamme - Partie 1: Généralités (3e ICS: NBN EN 445-3:2014 Récipients sous pression non soumis à la flamme - Partie 3: Conception (3e ICS: NBN EN 445-:2014 Récipients sous pression non soumis à la flamme - Partie : Exigences complémentaires pour les récipients sous pression en aluminium et alliages d'aluminium (3e ICS: NBN EN 397-1:2014 Raccords flexibles - Partie 1: Exigences de performance (1e ICS: NBN EN 397-2:2014 Raccords flexibles - Partie 2: Caractéristiques et essais des raccords flexibles équipés de bandes métalliques, des raccords d'adaptation et des bagues (1e ICS: NBN EN 5-1:2014 Robinetterie industrielle - Résistance mécanique des enveloppes - Partie 1: Méthode tabulaire relative aux enveloppes d'appareils de robinetterie en acier (2e ICS: NBN EN 5-2:2014 Robinetterie industrielle - Résistance mécanique des enveloppes - Partie 2 : Méthode de calcul relative aux enveloppes d'appareils de robinetterie en acier (2e ICS: NBN EN 5-4:2014 Robinetterie industrielle - Résistance mécanique des enveloppes - Partie 4: Méthode de calcul relative aux enveloppes d'appareils de robinetterie en matériaux métalliques autres que l'acier (2e ICS: NBN EN 5:2014 Équipements pour GPL et leurs accessoires - Spécifications et essais des équipements et accessoires des réservoirs pour gaz de pétrole liquéfié (GPL) (2e ICS: TECHNIQUES DE FABRICATION NBN NORMEN - JANUARI / JANVIER 20

8 NBN EN :2014 NBN EN 65-1:2014 NBN EN :2014 NBN EN :2014 NBN EN :2014 NBN EN :2014 NBN EN :2014 NBN EN 65-3-:2014 NBN EN :2014 NBN EN :2014 Meetzenders voor gebruik in besturingssystemen voor industriële processen - Deel 3: Methoden voor prestatie-evaluatie van intelligente zenders (2e ICS: : Overzicht en richtlijn voor de IEC 65 en IEC 64 series (1e ICS: ; ; Ontwikkelen van een uitwisselbaar dataformat gebruikt in industriële automatiseringssystemen - Automation markup language - Deel 1: Architectuur en algemene eisen (1e ICS: ; ; : Definitie van de diensten van de gegevensverbindingslaag - Type 1 elementen (2e ICS: ; : Definitie van de diensten van de gegevensverbindingslaag - Type 2 elementen (2e ICS: ; : Definitie van de diensten van de gegevensverbindingslaag - Type 3 elementen (2e ICS: ; : Definitie van de diensten van de gegevensverbindingslaag - Type 4 elementen (2e ICS: ; : Definitie van de diensten van de gegevensverbindingslaag - Type elementen (2e ICS: ; : Definitie van de diensten van de gegevensverbindingslaag - Type 14 elementen (3e ICS: ; : Protocolspecificatie van de gegevensverbindingslaag - Type 1 elementen (2e ICS: ; NBN EN :2014 Transmetteurs utilisés dans les systèmes de conduite des processus industriels - Partie 3: Méthodes pour l'évaluation des performances des transmetteurs intelligents (2e ICS: NBN EN 65-1:2014 terrain - Partie 1: Présentation et lignes directrices des séries CEI 65 et CEI 64 (1e ICS: ; ; NBN EN :2014 Format d'échange de données techniques pour une utilisation dans l'ingénierie des systèmes d'automatisation industrielle - AutomationML - Partie 1: Architecture et exigences générales (1e ICS: ; ; NBN EN :2014 terrain - Partie 3-1: Définition des services des couches de liaison de données - Eléments de type 1 (2e ICS: ; NBN EN :2014 terrain - Partie 3-2: Définition des services des couches de liaison de données - Eléments de type 2 (2e ICS: ; NBN EN :2014 terrain - Partie 3-3: Définition des services des couches de liaison de données - Eléments de type 3 (2e ICS: ; NBN EN :2014 terrain - Partie 3-4: Définition des services des couches de liaison de données - Eléments de type 4 (2e ICS: ; NBN EN 65-3-:2014 terrain - Partie 3-: Définition des services des couches de liaison de données - Eléments de type (2e ICS: ; NBN EN :2014 terrain - Partie 3-14: Définition des services des couches de liaison de données - Eléments de type 14 (3e ICS: ; NBN EN :2014 terrain - Partie 4-1: Spécification des protocoles des couches de liaison de données - Eléments de type 1 (2e ICS: ; NBN NORMEN - JANUARI / JANVIER 20 9

9 NBN EN :2014 NBN EN 65-4-:2014 NBN EN 65-4-:2014 NBN EN 65-3-:2014 NBN EN :2014 NBN EN :2014 NBN EN :2014 NBN EN :2014 NBN EN :2014 NBN EN : : Protocolspecificatie van de gegevensverbindingslaag - Type 4 elementen (2e ICS: ; : Protocolspecificatie van de gegevensverbindingslaag - Type elementen (3e ICS: ; : Protocolspecificatie van de gegevensverbindingslaag - Type elementen (2e ICS: ; : Definitie van de diensten van de gegevensverbindingslaag - Type elementen (3e ICS: ; ; : Definitie van de diensten van de gegevensverbindingslaag - Type 19 elementen (3e ICS: ; ; : Definitie van de diensten van de gegevensverbindingslaag - Type 20 elementen (1e ICS: ; ; : Definitie van de diensten van de gegevensverbindingslaag - Type 22 elementen (2e ICS: ; ; : Definitie van de diensten van de gegevensverbindingslaag - Type 24 elementen (1e ICS: ; ; : Protocolspecificatie van de gegevensverbindingslaag - Type 2 elementen (3e ICS: ; ; : Protocolspecificatie van de gegevensverbindingslaag - Type 3 elementen (3e ICS: ; ; 35.0 NBN EN :2014 terrain - Partie 4-4: Spécification des protocoles des couches de liaison de données - Eléments de type 4 (2e ICS: ; NBN EN 65-4-:2014 terrain - Partie 4-: Spécification des protocoles des couches de liaison de données - Eléments de type (3e ICS: ; NBN EN 65-4-:2014 terrain - Partie 4-: Spécification des protocoles des couches de liaison de données - Eléments de type (2e ICS: ; NBN EN 65-3-:2014 terrain - Partie 3-: Définition des services de couche liaison de données - Éléments de Type (3e ICS: ; ; 35.0 NBN EN :2014 terrain - Partie 3-19: Définition des services des couches de liaison de données - Eléments de type 19 (3e ICS: ; ; 35.0 NBN EN :2014 terrain - Partie 3-20: Définition des services de la couche liaison de données - Éléments de type 20 (1e ICS: ; ; 35.0 NBN EN :2014 terrain - Partie 3-22: Définition des services de couche liaison de données - Eléments de type 22 (2e ICS: ; ; 35.0 NBN EN :2014 terrain - Partie 3-24: Définition des services de la couche liaison de données - Éléments de type 24 (1e ICS: ; ; 35.0 NBN EN :2014 terrain - Partie 4-2: Spécification des protocoles des couches de liaison de données - Eléments de type 2 (3e ICS: ; ; 35.0 NBN EN :2014 terrain - Partie 4-3: Spécification des protocoles des couches de liaison de données - Eléments de type 3 (3e ICS: ; ; 35.0 NBN NORMEN - JANUARI / JANVIER 20 10

10 NBN EN 65-4-:2014 NBN EN :2014 NBN EN :2014 NBN EN :2014 NBN EN :2014 NBN EN :2014 NBN EN :2014 NBN EN :2014 NBN EN :2014 NBN EN : : Protocolspecificatie van de gegevensverbindingslaag - Type elementen (3e ICS: ; ; : Protocolspecificatie van de gegevensverbindingslaag - Type 19 elementen (3e ICS: ; ; : Protocolspecificatie van de gegevensverbindingslaag - Type 20 elementen (1e ICS: ; ; : Protocolspecificatie van de gegevensverbindingslaag - Type 22 elementen (2e ICS: ; ; : Protocolspecificatie van de gegevensverbindingslaag - Type 24 elementen (1e ICS: ; ; : Definitie van de diensten van de toepassingslaag - Type 4 elementen (2e ICS: ; : Definitie van de diensten van de toepassingslaag - Type 5 elementen (2e ICS: ; : Definitie van de diensten van de toepassingslaag - Type 9 elementen (2e ICS: ; : Protocolspecificatie van de toepassingslaag - Type 4 elementen (2e ICS: ; : Protocolspecificatie van de toepassingslaag - Type 5 elementen (2e ICS: ; NBN EN 65-4-:2014 Réseaux de communication industriels - Spécifications de bus de terrain - Partie 4-: Spécification du protocole de couche de liaison de données - Eléments de Type (3e ICS: ; ; 35.0 NBN EN :2014 terrain - Partie 19: Spécification des protocoles des couches de liaison de données - Eléments de type 19 (3e ICS: ; ; 35.0 NBN EN :2014 terrain - Partie 4-20: Spécification du protocole de la couche liaison de données - Éléments de type 20 (1e ICS: ; ; 35.0 NBN EN :2014 terrain - Partie 4-22: Spécifications du protocole de la couche de liaison de données - Eléments de Type 22 (2e ICS: ; ; 35.0 NBN EN :2014 terrain - Partie 4-24: Spécification du protocole de la couche liaison de données - Éléments de type 24 (1e ICS: ; ; 35.0 NBN EN :2014 terrain - Partie 5-4: Définition des services des couches d'application - Eléments de type 4 (2e ICS: ; NBN EN :2014 terrain - Partie 5-5: Définition des services des couches d'application - Eléments de type 5 (2e ICS: ; NBN EN :2014 terrain - Partie 5-9: Définition des services des couches d'application - Eléments de type 9 (2e ICS: ; NBN EN :2014 terrain - Partie 6-4: Spécification des services des couches d'application - Eléments de type 4 (2e ICS: ; NBN EN :2014 terrain - Partie 6-5: Spécification des services des couches d'application - Eléments de type 5 (2e ICS: ; NBN NORMEN - JANUARI / JANVIER 20

11 NBN EN 65-6-:2014 NBN EN :2014 NBN EN :2014 NBN EN :2014 NBN EN 65-5-:2014 NBN EN 65-5-:2014 NBN EN :2014 NBN EN :2014 NBN EN :2014 NBN EN : : Protocolspecificatie van de toepassingslaag - Type elementen (2e ICS: ; : Definitie van de diensten van de toepassingslaag - Type 2 elementen (3e ICS: ; ; : Definitie van de diensten van de toepassingslaag - Type 3 elementen (3e ICS: ; ; : Definitie van de diensten van de toepassingslaag - Type 10 elementen (3e ICS: ; ; : Definitie van de diensten van de toepassingslaag - Type elementen (3e ICS: ; ; : Definitie van de diensten van de toepassingslaag - Type elementen (2e ICS: ; ; : Definitie van de diensten van de toepassingslaag - Type 14 elementen (3e ICS: ; ; : Definitie van de diensten van de toepassingslaag - Type 19 elementen (3e ICS: ; ; : Definitie van de diensten van de toepassingslaag - Type 20 elementen (3e ICS: ; ; : Definitie van de diensten van de gegevensverbindingslaag - Type SNpTYPE elementen (2e ICS: ; ; 35.0 NBN EN 65-6-:2014 terrain - Partie 6-: Spécification des services des couches d'application - Eléments de type (2e ICS: ; NBN EN :2014 terrain - Partie 5-2 : Définition des services des couches d'application - Eléments de type 2 (3e ICS: ; ; 35.0 NBN EN :2014 terrain - Partie 5-3: Définition des services des couches d'application - Eléments de type 3 (3e ICS: ; ; 35.0 NBN EN :2014 terrain - Partie 5-10: Définition des services des couches d'application - Eléments de type 10 (3e ICS: ; ; 35.0 NBN EN 65-5-:2014 terrain - Partie 5-: Définition des services de la couche d'application - Eléments de type (3e ICS: ; ; 35.0 NBN EN 65-5-:2014 terrain - Partie 5-: Définition des services des couches d'application - Eléments de type (2e ICS: ; ; 35.0 NBN EN :2014 terrain - Partie 5-14: Définition des services des couches d'application - Eléments de type 14 (3e ICS: ; ; 35.0 NBN EN :2014 terrain - Partie 5-19: Définition des services des couches d'application - Eléments de type 19 (3e ICS: ; ; 35.0 NBN EN :2014 terrain - Partie 5-20: Définition des services des couches d'application - Eléments de type 20 (3e ICS: ; ; 35.0 NBN EN :2014 terrain - Partie 5-22: Définition des services des couches d'application - Eléments de type 22 (2e ICS: ; ; 35.0 NBN NORMEN - JANUARI / JANVIER 20

12 NBN EN :2014 NBN EN :2014 NBN EN :2014 NBN EN :2014 NBN EN :2014 NBN EN :2014 NBN EN 65-6-:2014 NBN EN :2014 NBN EN :2014 NBN EN : : Definitie van de diensten van de toepassingslaag - Type 23 elementen (1e ICS: ; ; : Definitie van de diensten van de toepassingslaag - Type 24 elementen (1e ICS: ; ; : Protocolspecificatie van de toepassingslaag - Type 2 elementen (3e ICS: ; ; : Protocolspecificatie van de toepassingslaag - Type 3 elementen (3e ICS: ; ; : Protocolspecificatie van de toepassingslaag - Type 9 elementen (3e ICS: ; ; : Protocolspecificatie van de toepassingslaag - Type 10 elementen (3e ICS: ; ; : Protocolspecificatie van de toepassingslaag - Type elementen (3e ICS: ; ; : Protocolspecificatie van de toepassingslaag - Type 14 elementen (3e ICS: ; ; : Protocolspecificatie van de toepassingslaag - Type 19 elementen (3e ICS: ; ; : Protocolspecificatie van de toepassingslaag - Type 20 elementen (3e ICS: ; ; 35.0 NBN EN :2014 terrain - Partie 5-23: Définition des services de la couche application - Éléments de type 23 (1e ICS: ; ; 35.0 NBN EN :2014 terrain - Partie 5-24: Définition des services de la couche application - Éléments de type 24 (1e ICS: ; ; 35.0 NBN EN :2014 terrain - Partie 6-2: Spécification des services des couches d'application - Eléments de type 2 (3e ICS: ; ; 35.0 NBN EN :2014 terrain - Partie 6-3: Spécification des services des couches d'application - Eléments de type 3 (3e ICS: ; ; 35.0 NBN EN :2014 terrain - Partie 6-9: Spécification des services des couches d'application - Eléments de type 9 (3e ICS: ; ; 35.0 NBN EN :2014 terrain - Partie 6-10: Spécification des services des couches d'application - Eléments de type 10 (3e ICS: ; ; 35.0 NBN EN 65-6-:2014 terrain - Partie 6-: Spécification des services des couches d'application - Eléments de type (3e ICS: ; ; 35.0 NBN EN :2014 terrain - Partie 6-14: Spécification des services des couches d'application - Eléments de type 14 (3e ICS: ; ; 35.0 NBN EN :2014 terrain - Partie 6-19: Spécification des services des couches d'application - Eléments de type 19 (3e ICS: ; ; 35.0 NBN EN :2014 terrain - Partie 6-20: Spécification des services des couches d'application - Eléments de type 20 (3e ICS: ; ; 35.0 NBN NORMEN - JANUARI / JANVIER 20

13 NBN EN :2014 NBN EN :2014 NBN EN :2014 NBN EN :2014 NBN EN 65-2:2014 NBN EN ISO 6103:2014 NBN EN /A2:2014 NBN EN :2014 NBN EN :2014 NBN EN : : Protocolspecificatie van de toepassingslaag - Type SNpTYPE elementen (2e ICS: ; ; : Protocolspecificatie van de toepassingslaag - Type 23 elementen (1e ICS: ; ; : Protocolspecificatie van de toepassingslaag - Type 24 elementen (1e ICS: ; ; : Protocolspecificatie van de gegevensverbindingslaag - Type 14 elementen (3e ICS: ; ; : Specificatie van de fysieke laag en definitie van de diensten (5e ICS: ; ; Gebonden slijpmiddelen - Toelaatbare onbalans van slijpschijven zoals geleverd - Statische beproeving (ISO 6103:2014) (3e ICS: Handgereedschap motoraandrijvende elektrisch gereedschap - Deel 2-3: Bijzondere eisen voor slijpmachines, polijstmachines en schijfschuurmachines (4e ICS: Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 2-2: Particular requirements for hand-held screwdrivers and impact wrenches (IEC :2014, modified) (1e ICS: (1e ICS: Uitrusting voor booglassen - Deel 10 : Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)-eisen (4e ICS: ENERGIE- EN WARMTE-OVERDRACHTTECHNIEKEN 27 INGENIERIE DE L'ENERGIE ET DE LA TRANSMISSION DE LA CHALEUR NBN NORMEN - JANUARI / JANVIER NBN EN :2014 terrain - Partie 6-22: Spécification des protocoles des couches d'application - Eléments de type 22 (2e ICS: ; ; 35.0 NBN EN :2014 terrain - Partie 6-23: Spécification du protocole de la couche application - Eléments de type 23 (1e ICS: ; ; 35.0 NBN EN :2014 terrain - Partie 6-24: Spécification du protocole de la couche application - Éléments de type 24 (1e ICS: ; ; 35.0 NBN EN :2014 terrain - Partie 4-14: Spécification des protocoles des couches de liaison de données - Eléments de type 14 (3e ICS: ; ; NBN EN 65-2:2014 terrain - Partie 2: Spécification des couches physiques et définition des services (5e ICS: ; ; NBN EN ISO 6103:2014 Produits abrasifs agglomérés - Balourds admissibles des meules en état de livraison - Contrôle statique (ISO 6103:2014) (3e ICS: NBN EN /A2:2014 Outils électroportatifs à moteur - Sécurité - Partie 2-3: Règles particulières pour les meuleuses, lustreuses et ponceuses du type à disque (4e ICS: NBN EN :2014 Outils électroportatifs à moteur, outils portables et machines pour jardins et pelouses - Sécurité - Partie 2-2: Règles particulières pour les visseuses et les clés à chocs portatives (IEC :2014,modifiée) (1e ICS: NBN EN :2014 Outils électroportatifs à moteur, outils portables et machines pour jardins et pelouses Sécurité - Partie 2-4: Exigences particulières pour les ponceuses et lustreuses portatives, autres que du type à disque (1e ICS: NBN EN :2014 Matériel de soudage à l'arc - Partie 10 : Exigences relatives à la compatibilité électromagnétique (CEM) (4e ICS:

14 NBN EN :2014 Brandstofceltechnologie - Deel 4-101: Brandstofcelenergiesystemen voor de voortstuwing (met uitzondering van wegvoertuigen en hulpaandrijvingen) - Elektrische industriële vrachtwagens - Veiligheid (1e ICS: ELEKTROTECHNIEK 29 ELECTROTECHNIQUE NBN EN :2014 Technologies des piles à combustible - Partie 4-101: Systèmes à piles à combustible pour la propulsion, autres que les véhicules routiers et groupes auxiliaires de puissance (GAP) - Sécurité pour chariots de manutention électriques (1e ICS: NBN EN 62701:2014 NBN EN :2014 NBN EN 607-2:2014 NBN EN 607-6:2014 NBN EN /A1:2014 NBN EN :2014 NBN EN :2014 NBN EN :2014 NBN EN : Vloeistoffen voor elektronische toepassingen - Herwonnen minerale isolatie-oliën voor omzetters en schakelmaterieel (1e ICS: Omsloten laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingapparatuur - Deel 1: Omsloten schakelconnectoren buiten het toepassingsgebied van IEC voor het voorzien van isolatie gedurende reparatie- en onderhoudswerkzaamheden (1e ICS: ; Miniatuursmeltveiligheden - Deel 2 : (Smelt)patronen (4e ICS: Miniatuursmeltveiligheden - Deel 6 : Houders voor miniatuursmeltveiligheden (3e ICS: Hoogspanningssmeltveiligheden - Deel 1 : Stroombegrenzende smeltveiligheden (5e ICS: Hoogspanningsschakelmaterieel - Deel 201: AC kunststofomsloten hoogspanningsschakelmaterieel voor nominale spanning van 1 kv tot en met 52 kv (2e ICS: Hoogspanningsschakelmaterieel - Deel 202: Hoogspannings/laagspannings geprefabriceerde substations (3e ICS: High-voltage switchgear and controlgear - Part 2: Direct connection between power transformers and gas-insulated metal-enclosed switchgear for rated voltages above 52 kv (1e ICS: Laagspanningsschakelaars - Deel 4-3 : Schakelaars en aanzetters voor motoren - Wisselstroomhalfgeleidermotorschakelaars en -schakelaars voor andere belastingen (3e ICS: ; NBN EN 62701:2014 Fluides pour applications électrotechniques - Huiles minérales isolantes recyclées pour transformateurs et appareillages de connexion (1e ICS: NBN EN :2014 Appareillage à basse tension sous enveloppe - Partie 1: Interrupteur-sectionneur en coffret, en dehors du domaine d'application de la norme CEI , destiné à garantir l'isolation pendant les phases de maintenance (1e ICS: ; NBN EN 607-2:2014 Coupe-circuit miniatures - Partie 2 : Cartouches (4e ICS: NBN EN 607-6:2014 Coupe-circuit miniatures - Partie 6 : Ensembles-porteurs pour cartouches de coupe-circuit miniatures (3e ICS: NBN EN /A1: Fusibles à haute tension - Partie 1 : Fusibles limiteurs de courant (5e ICS: NBN EN :2014 Appareillage à haute tension - Partie 201: Appareillage sous enveloppe isolante solide pour courant alternatif de tensions assignées supérieures à 1 kv et inférieures ou égales à 52 kv (2e ICS: NBN EN :2014 Appareillage à haute tension - Partie 202: Postes préfabriqués haute tension/basse tension (3e ICS: NBN EN :2014 Appareillage à haute tension - Partie 2: Raccordements directs entre transformateurs de puissance et appareillage sous enveloppe métallique à isolation gazeuse de tensions assignées supérieures à 52 kv (1e ICS: NBN EN :2014 Appareillage à basse tension - Partie 4-3 : Contacteurs et démarreurs de moteurs - Gradateurs et contacteurs à semiconducteurs pour charges, autres que des moteurs, à courant alternatif (3e ICS: ; NBN NORMEN - JANUARI / JANVIER 20

15 NBN EN :2014 NBN EN :2014 NBN EN :2014 NBN EN :2014 NBN EN 62675:2014 NBN EN : ELEKTRONICA 31 ELECTRONIQUE 10 Roterende elektrische machines - Deel 19: Bijzondere beproevingsmethoden voor machines gevoed met gelijkspanning op conventionele wijze of uit gelijkrichters (1e ICS: Met olie gevulde kabelinvoeren voor transformatoren en smoorspoelen met een hoogste spanning van uitrusting Um van 72,5 kv tot 550 kv - Deel 1: Vloeistofgevulde kabelafsluiters (2e ICS: Met olie gevulde kabelinvoeren voor transformatoren en smoorspoelen met een hoogste spanning van uitrusting Um van 72,5 kv tot 550 kv - Deel 2: Droge kabelafsluiters (2e ICS: Vermogensverlies in spanningsbronomzetters (VSC), afsluiters voor hoogspanningsgelijkstroomtransmissiesystemen (HVDC) - Deel 2: Modulaire regelbare omzetters (1e ICS: ; Oplaadbare cellen en batterijen met alkalische of andere nietzuurhoudende elektrolyten - Gesloten prismavormige nikkelmetaalhydride-cellen (1e ICS: Explosieve atmosferen - Deel 1: Bescherming van materieel door drukvast omhulsel "d" (e ICS: NBN EN :2014 Machines électriques tournantes - Partie 19: Méthodes spécifiques d'essai pour machines à courant continu à alimentation conventionnelle ou redressée (1e ICS: NBN EN :2014 Boîte de raccordement de câble pour transformateurs immergés et bobine d'inductance de tensions comprises entre 72,5 kv et 550 kv - Partie 1: Extrémité de câble remplie d'un fluide (2e ICS: NBN EN :2014 Boîte de raccordement de câble pour transformateurs immergés et bobine d'inductance de tensions comprises entre 72,5 kv et 550 kv - Partie 2: Extrémité de câble sèche (2e ICS: NBN EN :2014 Pertes de puissance dans les valves à convertisseur de source de tension (VSC) des systèmes en courant continu à haute tension (CCHT) - Partie 2: Convertisseurs multiniveaux modulaires (1e ICS: ; NBN EN 62675:2014 Accumulateurs alcalins et autres accumulateurs à électrolyte non acide - Eléments individuels parallélépipédiques rechargeables étanches au nickel-métal hydrure (1e ICS: NBN EN :2014 Atmosphères explosives - Partie 1: Protection de l'appareil par enveloppes antidéflagrantes "d" (e ICS: NBN EN :2014 NBN EN :2014 NBN EN :2014 NBN EN :2014 Halfgeleiders - Mechanische en klimatologische beproevingsmethoden - Deel 42: Temperatuur en vochtigheid opslag (1e ICS: Halfgeleiders - Micro-elektromechanische toestellen - Deel 20: Elektronisch kompas (1e ICS: Halfgeleiders - Micro-elektromechanische toestellen - Deel 21: Testmethode voor verhouding van de Poisson van dunne-film materialen in microsysteemtechnologie (1e ICS: Halfgeleiders - Micro-elektromechanische toestellen - Deel 22: Elektromechanische trekproef testmethode voor de geleidende dunne films op flexibele substraten (1e ICS: NBN EN :2014 Dispositifs à semiconducteurs - Méthodes d'essais mécaniques et climatiques - Partie 42: Stockage de température et d'humidité (1e ICS: NBN EN :2014 Dispositifs à semiconducteurs - Dispositifs microélectromécaniques - Partie 20: Gyroscopes (1e ICS: NBN EN :2014 Dispositifs à semiconducteurs - Dispositifs microélectromécaniques - Partie 21: Méthode d'essai relative au coefficient de Poisson des matériaux MEMS en couche mince (1e ICS: NBN EN :2014 Dispositifs à semiconducteurs - Dispositifs microélectromécaniques - Partie 22: Méthode d'essai de traction électromécanique pour les couches minces conductrices sur des substrats souples (1e ICS: NBN NORMEN - JANUARI / JANVIER 20

16 33 TELECOMMUNICATIE. AUDIO- EN VIDEOTECHNIEK 33 TELECOMMUNICATIONS. TECHNIQUE AUDIO ET VIDEO NBN EN :2014 NBN EN :2014 NBN EN :2014 NBN EN :2014 NBN EN 303 5:2014 NBN EN :2014 NBN EN :2014 NBN EN :2014 A10 A7 22 A5 24 A Environmental Engineering (EE); Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment; Part 2-1: Specification of environmental tests; Storage (V2.2.1e ICS: 33 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Radio equipment using constant or nonconstant envelope modulation operating in a channel bandwidth of 25 khz, 50 khz, 100 khz or 0 khz; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (V1.3.2e ICS: 33 Intelligent Transport Systems (ITS); Vehicular Communications; Basic Set of Applications; Local Dynamic Map (LDM) (V1.1.1e ICS: 33 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Maritime low power personal locating devices employing AIS; Part 1: Technical characteristics and methods of measurement (V1.2.1e ICS: 33 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Coastal Surveillance, Vessel Traffic Services and Harbour Radars (CS/VTS/HR); Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (V1.1.1e ICS: 33 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Network Based Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 70 MHz to 76 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mw; Part 1: Technical characteristics and test methods (V1.1.1e ICS: 33 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Network Based Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 70 MHz to 76 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mw; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (V1.1.1e ICS: 33 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 40 GHz to 246 GHz frequency range; Part 1: Technical characteristics and test methods (V1.2.1e ICS: 33 NBN EN :2014 Environmental Engineering (EE); Environmental conditions and environmental tests for telecommunications equipment; Part 2-1: Specification of environmental tests; Storage (V2.2.1e ICS: 33 NBN EN :2014 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Land Mobile Service; Radio equipment using constant or nonconstant envelope modulation operating in a channel bandwidth of 25 khz, 50 khz, 100 khz or 0 khz; Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (V1.3.2e ICS: 33 NBN EN :2014 Intelligent Transport Systems (ITS); Vehicular Communications; Basic Set of Applications; Local Dynamic Map (LDM) (V1.1.1e ICS: 33 NBN EN :2014 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Maritime low power personal locating devices employing AIS; Part 1: Technical characteristics and methods of measurement (V1.2.1e ICS: 33 NBN EN 303 5:2014 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Coastal Surveillance, Vessel Traffic Services and Harbour Radars (CS/VTS/HR); Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (V1.1.1e ICS: 33 NBN EN :2014 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Network Based Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 70 MHz to 76 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mw; Part 1: Technical characteristics and test methods (V1.1.1e ICS: 33 NBN EN :2014 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Network Based Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 70 MHz to 76 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mw; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (V1.1.1e ICS: 33 NBN EN :2014 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 40 GHz to 246 GHz frequency range; Part 1: Technical characteristics and test methods (V1.2.1e ICS: 33 A10 A7 22 A5 24 A NBN NORMEN - JANUARI / JANVIER 20

17 NBN EN :2014 NBN EN :2014 NBN EN :2014 NBN EN :2014 NBN EN : NBN EN :2014 Algemene besturingsinterface voor digitale audio- en videoproducten in een netwerk - Deel 5-2: Transmissie via netwerken - Algemeenheden (1e NBN EN 6-6:2014 Audio-videoapparatuur voor de consument - Digitale interface - Deel 6: Overdrachtsprotocol voor audio- en muziekdata (3e ICS: ; NBN EN :2014 NBN EN :2014 A3 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 40 GHz to 246 GHz frequency range; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (V1.2.1e ICS: 33 Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) - Deel 4-5: Beproevingen en meettechnieken - Stootspanningen - Immuniteitsproef (3e ICS: Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-19: Testing and measurement techniques - Test for immunity to conducted, differential mode disturbances and signalling in the frequency range 2 khz to 0 khz at a.c. power ports (1e ICS: Coaxiale communicatiekabels - Deel 10-1: Raamspecificatie voor halfstijve kabels met een diëlektrische polytetrafluorethyleen (PTFE)-isolatie (1e ICS: Hoogfrequentieconnectoren - Deel 49: Groepsspecificatie voor hoogfrequentconnectors, SMAA-reeks (1e ICS: ICS: ; Optische vezels - Deel 1-20: Meetmethoden en beproevingsmethoden - Vezelgeometrie (2e ICS: Optische vezelverbindingselementen en passieve componenten - Deel 031-6: Niet geconnectoriseerde monomodus verbindingsinrichting 1xN en 2xN onafhankelijk van de golflengte voor categorie 0 - Niet-gecontroleerde omgeving (1e ICS: NBN EN :2014 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Short Range Devices (SRD); Radio equipment to be used in the 40 GHz to 246 GHz frequency range; Part 2: Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive (V1.2.1e ICS: 33 NBN EN :2014 Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 4-5: Techniques d'essai et de mesure - Essai d'immunité aux ondes de choc (3e ICS: NBN EN :2014 Compatibilité électromagnétique (CEM) - Partie 4-19: Techniques d'essai et de mesure - Essai pour l'immunité aux perturbations conduites en mode différentiel et à la signalisation dans la gamme de fréquences de 2 khz à 0 khz, aux accès de puissance à courant alternatif (1e ICS: NBN EN :2014 Câbles coaxiaux de communication - Partie 10-1: Spécification particulière-cadre relative aux câbles semi-rigides comportant un diélectrique polytétrafluoroéthylène (PTFE) (1e ICS: NBN EN : Connecteurs pour fréquences radioélectriques - Partie 49: Spécification intermédiaire relative aux connecteurs RF série SMAA (1e ICS: NBN EN :2014 Interface de contrôle commune pour produits audio et vidéo numériques en réseau - Partie 5-1: Transmission sur des réseaux - Généralités (1e ICS: ; NBN EN 6-6:2014 Matériel audio/vidéo grand public - Interface numérique - Partie 6: Protocole de transmission de données audio et musicales (3e ICS: ; NBN EN :2014 Fibres optiques - Partie 1-20: Méthodes de mesure et procédures d'essai - Géométrie de la fibre (2e ICS: NBN EN :2014 Norme de qualité de fonctionnement des dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques - Partie : Dispositifs de couplage indépendants de la longueur d'onde 1 N et 2 N en unimodal non-connectorisés pour la catégorie O - Environnement non contrôlé (1e ICS: A3 NBN NORMEN - JANUARI / JANVIER 20 1

18 NBN EN :2014 NBN EN :2014 NBN EN :2014 NBN EN :2014 NBN EN :2014 NBN EN :2014 NBN EN :2014 NBN EN :2014 Optische vezelverbindingselementen en passieve componenten - Glasvezel spatie schakelaars - Deel 1: Hoofdspecificatie (3e ICS: Optische vezelverbindingselementen en passieve componenten - Basisbeproevings en -meetprocedures - Deel 3-51: Onderzoeken en metingen - Trekkracht van een gecalibreerde pin voor rechthoekige ferrule multi-glasvezelconnectoren (1e ICS: Optische vezelverbindingselementen en passieve componenten - Prestatienorm - Deel 1-3: Algemeen en leidraad voor monomodus optische vezelconnectoren en kabel assemblage voor industriële omgeving - Categorie I (1e ICS: Optische vezelverbindingselementen en passieve componenten - Deel 031-2: Niet geconnectoriseerde monomodus verbindingsinrichting 1xN en 2xN onafhankelijk van de golflengte voor categorie C - Gecontroleerde omgeving (1e ICS: Optische vezelverbindingselementen en passieve componenten - Prestatienorm - Deel 042-2: Plug-pigtail en plug-socket model OTDR-reflector-apparaat voor categorie C - Gecontroleerde omgeving (1e ICS: Optische vezelverbindingselementen en passieve componenten - Optische vezel connectorverbindingen - Deel 7-1: Connectorfamilie type MPO - Eén vezel rij (4e ICS: Materieel en systemen voor besturing op afstand - Deel : Protocollen voor besturing op afstand, verenigbaar met ISOnormen en ITU-T- aanbevelingen TASE.2 Diensten en protocol (3e ICS: Materieel en systemen voor besturing op afstand - Deel 6-702: Protocollen voor besturing op afstand, verenigbaar met ISOnormen en ITU-T-aanbevelingen - Functionele beschrijving voor het leveren van de TASE.2 toepassingservice in eindsystemen (2e ICS: NBN EN :2014 Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques - Commutateurs spatiaux à fibres optiques - Partie 1 : Spécification générique (3e ICS: NBN EN :2014 Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques - Procédures fondamentales d'essais et de mesures - Partie 3-51: Examens et mesures - Force d'extraction d'une broche calibrée pour des connecteurs multifibres à férule rectangulaire (1e ICS: NBN EN :2014 Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques - Norme de performance - Partie 1-3 : Généralités et lignes directrices relatives aux connecteurs à fibres optiques unimodales et aux cordons en environnement industriel, Catégorie I (1e ICS: NBN EN :2014 Norme de qualité de fonctionnement des dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques - Partie : Dispositifs de couplage indépendants de la longueur d'onde 1 N et 2 N en unimodal non-connectorisés pour la catégorie C - Environnement contrôlé (1e ICS: NBN EN :2014 Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques - Norme de performance - Partie 042-2: Dispositifs de réflexion pour OTDR de modèle à fiche-fibre amorce et modèle à fiche-embase pour catégorie C - Environnements contrôlés (1e ICS: NBN EN :2014 Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques - Interfaces de connecteurs pour fibres optiques - Partie 7-1: Famille de connecteurs de type MPO - Une rangée de fibres (4e ICS: NBN EN :2014 Matériels et systèmes de téléconduite - Partie : Protocoles de téléconduite compatibles avec les normes ISO et les recommandations de l'uit-t - Services et protocole TASE.2 (3e ICS: NBN EN :2014 Matériels et systèmes de téléconduite - Partie 6-702: Protocoles de téléconduite compatibles avec les normes ISO et les recommandations de l'uit-t - Profil fonctionnel pour fournir le service d'application TASE.2 dans les systèmes finals (2e ICS: NBN NORMEN - JANUARI / JANVIER 20 19

19 NBN EN :2014 NBN EN 60-3:2014 NBN EN :2014 NBN EN :2014 NBN EN :2014 NBN EN :2014 NBN EN : INFORMATIETECHNOLOGIE. KANTOORMACHINES 35 TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION. MACHINES DE BUREAU NBN EN :2014 NBN EN 64-1:2014 NBN EN 64-2:2014 Materieel en systemen voor besturing op afstand - Deel 6-02 : Protocollen voor besturing op afstand, verenigbaar met ISOnormen en ITU-T- aanbevelingen TASE.2 Objectmodellen (3e ICS: Communication networks and systems for power utility automation - Part 3: General requirements (2e ICS: Energiemanagementsysteem 'application program interface' (EMS- API) - Deel 301: Algemeen Informatie Model (CIM) (4e ICS: Energiemanagementsysteem toepassingsprogramma interface (EMS-API) - Deel 453: CIM gebaseerde grafische uitwisseling (2e ICS: Framework for energy market communications - Part 301: Common information model (CIM) extensions for markets (1e ICS: Framework for energy market communications - Part 451-2: Scheduling business process and contextual model for CIM European market (1e ICS: Framework for energy market communications - Part 451-3: Transmission capacity allocation business process (explicit or implicit auction) and contextual models for European market (1e ICS: Isolatievloeistoffen - Bepaling van de zuurgraad - Deel 3: Beproevingsmethoden voor niet-minerale isolatie-oliën (1e ICS: Industriële communicatienetwerken - Profielen - Deel 1: Veldbusprofielen (5e ICS: ; Industriële communicatienetwerken - Profielen - Deel 2: Aanvullende veldbusprofielen voor real-time netwerken gebaseerd op ISO/IEC 02-3 (3e ICS: ; NBN EN :2014 Matériels et systèmes de téléconduite - Partie 6-02 : Protocoles de téléconduite compatibles avec les normes ISO et les recommandations de l'uit-t - Modèles d'objets TASE.2 (3e ICS: NBN EN 60-3:2014 Réseaux et systèmes de communication pour l'automatisation des systèmes électriques - Partie 3: Exigences générales (2e ICS: NBN EN :2014 Interface de programmation d'application pour système de gestion d'énergie (EMS-API) - Part 301: Base de modèle d'information commun (CIM) (4e ICS: NBN EN :2014 Interface de programmation d'application pour système de gestion d'énergie (EMS-API) - Partie 453: Profil de disposition du diagramme (2e ICS: NBN EN :2014 Cadre pour les communications pour le marché de l'énergie - Partie 301: Extensions du modèle d'information commun (CIM) pour les marchés (1e ICS: NBN EN :2014 Cadre pour les communications pour le marché de l'énergie - Partie 451-2: Processus métier de programmation et modèle contextuel pour le marché européen CIM (1e ICS: NBN EN :2014 Cadre pour les communications pour le marché de l'énergie - Partie 451-3: Processus métier d'attribution de la capacité de transport (vente aux enchères explicite ou implicite) et modèles contextuels pour le marché européen (1e ICS: NBN EN :2014 Liquides isolants - Détermination de l'acidité - Partie 3: Méthodes d'essai pour les huiles non minérales isolantes (1e ICS: NBN EN 64-1:2014 Réseaux de communication industriels - Profils - Partie 1: Profils pour les bus de terrain (5e ICS: ; NBN EN 64-2:2014 Réseaux de communication industriels - Profils - Partie 2: Profils supplémentaires des bus de terrain pour les réseaux temps réel basés sur l'iso/cei 02-3 (3e ICS: ; NBN NORMEN - JANUARI / JANVIER 20 20

20 NBN EN ISO : Geografische informatie - Referentiemodel - Deel 1: Basisprincipes (ISO :2014) (1e ICS: WEGVOERTUIGEN NBN EN ISO : Information géographique - Modèle de référence - Partie 1: Principes de base (ISO :2014) (1e ICS: VEHICULES ROUTIERS NBN EN 14334: SPOORWEGEN NBN EN 67-1:2014 NBN EN :2014 NBN EN :2014 NBN EN 507: LUCHT- EN RUIMTEVAART NBN EN :2014 NBN EN :2014 NBN EN :2014 NBN EN : LPG-uitrusting en toebehoren - Inspectie en beproeving van LPGtankwagens voor wegvervoer (2e ICS: Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Vermogensomzetters aangebracht aan boord van rollend materieel - Deel 1: Eigenschappen en beproevingsmethoden (3e ICS: Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Transport- en verkeersleidingssystemen voor automatisch geleid stedelijk vervoer - Deel 1: Uitgangspunten voor de systemen en de basiseisen (2e ICS: Spoorwegen en soortgelijk geleid vervoer - Transport- en verkeersleidingssystemen voor automatisch geleid stedelijk vervoer - Deel 2: Specificatie van de functionele eisen (2e ICS: Spoorwegtoepassingen - Verzorgingsdiensten - Tankinstallatie voor dieselolie (1e ICS: ; Space product assurance - Control of limited shelf-life materials (1e ICS: ; Space product assurance - Material selection for controlling stress-corrosion cracking (1e ICS: ; Space product assurance - Determination of the susceptibility of metals to stress-corrosion cracking (1e ICS: ; Space product assurance - Mechanical testing of metallic materials (1e ICS: ; NBN EN 14334:2014 Équipements pour GPL et leurs accessoires - Inspection et essais des véhicules citernes routiers pour GPL (2e ICS: CHEMINS DE FER NBN EN 67-1:2014 Applications ferroviaires - Convertisseurs de puissance embarqués sur le matériel roulant - Partie 1: Caractéristiques et méthodes d'essais (3e ICS: NBN EN :2014 Applications ferroviaires - Systèmes de contrôle/commande et de gestion des transports guidés urbains - Partie 1: Principes système et concepts fondamentaux (2e ICS: NBN EN :2014 Applications ferroviaires - Systèmes de contrôle/commande et de gestion des transports guidés urbains - Partie 2: Spécification des exigences fonctionnelles (2e ICS: NBN EN 507:2014 Applications ferroviaires - Services au sol - Dispositifs de remplissage en carburants (1e ICS: ; AERONAUTIQUE ET ESPACE NBN EN :2014 Assurance produit des projets spatiaux - Contrôle des équipements à durée de vie limitée sur étagère (1e ICS: ; NBN EN : Assurance produit des projets spatiaux - Sélection des matériaux en vue d'éviter leur fissuration par corrosion sous contrainte (1e ICS: ; NBN EN :2014 Assurance produit des projets spatiaux - Détermination de la susceptibilité des métaux à la fissuration par corrosion sous contrainte (1e ICS: ; NBN EN :2014 Assurance produit des projets spatiaux - Essais mécaniques des matériaux métalliques (1e ICS: ; NBN NORMEN - JANUARI / JANVIER 20 21

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22846 19 december 2011 Nieuwe normen NEN Overzicht van nieuwe publicaties van het Nederlands Normalisatie-Instituut, inclusief

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16949 20 juni 2014 Nieuwe normen NEN Overzicht van nieuwe publicaties van het Nederlands Normalisatie-Instituut, inclusief

Nadere informatie

ENV 1991-2-4; Eurocode 1; Ontwerpgrondslagen. Deel 2-4: Belastingen op

ENV 1991-2-4; Eurocode 1; Ontwerpgrondslagen. Deel 2-4: Belastingen op Nieuwe NNI-normen Overzicht van nieuwe publikaties van het Nederlands Normalisatie- Instituut, inclusief de Europese normen. De normbladen kunnen worden besteld bij de afdeling Verkoop van het NNI, tel.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13578 16 mei 2014 Nieuwe normen NEN Overzicht van nieuwe publicaties van het Nederlands Normalisatie-Instituut, inclusief

Nadere informatie

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES - CAPITALE

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES - CAPITALE MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES - CAPITALE Bruxelles Mobilité A.E.D. Direction de l Infrastructure des Transports Publics C.C.N. rue du Progrès 80 (Bte 1) 1030 BRUXELLES 1 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS

Nadere informatie

Snelstartgids Guide de démarrage rapide Quick Start Guide

Snelstartgids Guide de démarrage rapide Quick Start Guide NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH A QUESTION ABOUT YOUR MOBILE PHONE? Our Customer Service is there to support you: 0900-543 5454 015-200 255 local tariff local tariff Snelstartgids Guide de démarrage rapide

Nadere informatie

ETS COOSELEC Rue Haute 13 B-4280 Hannut T +32 (0)19 51 35 99 +32 (0)19 51 35 99 info@cooselec.be www.cooselec.be

ETS COOSELEC Rue Haute 13 B-4280 Hannut T +32 (0)19 51 35 99 +32 (0)19 51 35 99 info@cooselec.be www.cooselec.be Cher client, Nous vous remercions d avoir choisi cet appareil et vous souhaitons la bienvenue dans la famille sans cesse grandissante des utilisateurs satisfaits de nos produits dans le monde entier. Nous

Nadere informatie

User guide 2 Notice d utilisation 9 Gebruiksaanwijzing 16

User guide 2 Notice d utilisation 9 Gebruiksaanwijzing 16 500 / 700 /1000 VA User guide 2 Notice d utilisation 9 Gebruiksaanwijzing 16 User guide To ensure this product is correctly installed and used appropriately, we highly advise you to read this user guide

Nadere informatie

Inhoudstafel Table des matières

Inhoudstafel Table des matières Inhoudstafel Table des matières 1 Algemene documentatie MCE Documentation générale MCE 2 Documentatie camerabewaking Documentation surveillance caméra 3 Schema camerabewaking Schéma surveillance caméra

Nadere informatie

ODYSSÉE 2 CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE. NOTICE D ENTRETIEN ET D UTILISATION - GARANTIE Onderhouds- en gebruikshandleiding

ODYSSÉE 2 CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE. NOTICE D ENTRETIEN ET D UTILISATION - GARANTIE Onderhouds- en gebruikshandleiding NOTICE D ENTRETIEN ET D UTILISATION - GARANTIE Onderhouds- en gebruikshandleiding ODYSSÉE 2 CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SUR AIR NON CHAUFFÉ Thermodynamische boiler lucht-water zonder weerstand F NL GUIDE

Nadere informatie

Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire. 2. Par «employés» sont visés les employés masculins et féminins.

Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire. 2. Par «employés» sont visés les employés masculins et féminins. gf, Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 1' février 2010 modifiant la CCT du 16 février 1993 concernant la classification de fonctions sectorielle

Nadere informatie

ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIË ******* ******* Arrêté Royal du 20 juillet 2001 portant

ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIË ******* ******* Arrêté Royal du 20 juillet 2001 portant ROYAUME DE BELGIQUE ******* KONINKRIJK BELGIË ******* Arrêté Royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger

Nadere informatie

Le non respect de l avertissement entraîne des risques de dommages, très graves dans certaines circonstances pour les animaux, plantes ou objets.

Le non respect de l avertissement entraîne des risques de dommages, très graves dans certaines circonstances pour les animaux, plantes ou objets. Cher Client, nuos vous remercions d avoir préféré notre chauffe-eau thermodynamique lors de votre achat. Nous souhaitons qu il puisse satisfaire toutes vos attentes et vous fournisse pendant de nombreuses

Nadere informatie

Synthèse de l histoire du nucléaire en Belgique, période : 1990-2005

Synthèse de l histoire du nucléaire en Belgique, période : 1990-2005 Synthèse de l histoire du nucléaire en Belgique, période : 1990-2005 Marcel MARIS Président de la BNS (2006-2007) Ce premier addendum au livre Un demi-siècle de nucléaire en Belgique, publié en 1994 a

Nadere informatie

71964 MONITEUR BELGE 07.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD

71964 MONITEUR BELGE 07.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD 71964 MONITEUR BELGE 07.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT F. 2011 3211 [C 2011/24352] 26 NOVEMBRE 2011. Arrêté royal

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Spoorwegen. Spoorwegen

Spoorwegen. Spoorwegen Version consolidée / Geconsolideerde versie Annexe 01. Abréviations et définitions Bijlage 01. Afkortingen en definities Abréviations Afkortingen ASBL: Association sans but lucratif Astrid / Réseau-Astrid:

Nadere informatie

L'accréditation est délivrée à/ De accreditatie werd uitgereikt aan/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für:

L'accréditation est délivrée à/ De accreditatie werd uitgereikt aan/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für: Annexe au certificat d'accréditation Bijlage bij accreditatie-certificaat Annex to the accreditation certificate Beilage zur Akkreditatierungszertifikat 003-INSP NBN EN ISO/IEC 17020:2012 Version/Versie/Version/Fassung

Nadere informatie

De nieuwe DUSPOL generatie

De nieuwe DUSPOL generatie La nouvelle génération DUSPOL Spanningstesters die voor elektrische installaties tot 1000 V worden toegepast, moeten voldoen aan de nieuwe norm IEC / EN 61243-3. De nieuwe DUSPOL generatie Les contrôleurs

Nadere informatie

OVERSPANNINGS BEVEILIGING PROTECTION SURTENTION

OVERSPANNINGS BEVEILIGING PROTECTION SURTENTION OVERSPANNINGS BEVEILIGING PROTECTION SURTENTION Catalogus 2012 Catalogue BLIKSEMS GOED! SuperSafe produceert en brengt reeds jaren overspanningsafleiders en -beveiligingen op de markt. Door de explosieve

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

2 ème Plan National d Action en Efficacité Energétique de Belgique. 2 de Nationaal Energie Efficiëntie Actie Plan België

2 ème Plan National d Action en Efficacité Energétique de Belgique. 2 de Nationaal Energie Efficiëntie Actie Plan België 2 ème Plan National d Action en Efficacité Energétique de Belgique 2 de Nationaal Energie Efficiëntie Actie Plan België Voorbereid door Federale Overheidsdienst van Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

WET OVERHEIDSOPDRACHTEN EN BEPAALDE OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN VAN 15 JUNI 2006

WET OVERHEIDSOPDRACHTEN EN BEPAALDE OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN VAN 15 JUNI 2006 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIQUE FEDERAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER TEXTE COORDONNE AU 15/05/2014 GECOORDINEERDE TEKST

Nadere informatie

Prijslijst 2013 Liste de prix 2013. Geldig vanaf 1 januari 2013 Valable à partir du 1er janvier 2013 Versie 2 Version 2

Prijslijst 2013 Liste de prix 2013. Geldig vanaf 1 januari 2013 Valable à partir du 1er janvier 2013 Versie 2 Version 2 Prijslijst 2013 Liste de prix 2013 Geldig vanaf 1 januari 2013 Valable à partir du 1er janvier 2013 Versie 2 Version 2 ROCKWOOL 4 in 1 Vier unieke productvoordelen ROCKWOOL rotswolisolatie is brandveilig,

Nadere informatie

GUIDE DE L UTILISATEUR 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING. Voxtel M410

GUIDE DE L UTILISATEUR 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING. Voxtel M410 GUIDE DE L UTILISATEUR 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING FR NL Voxtel M410 V1 2 P1 1 4 6 7 2 5 3 8 9 10 11 12 3 1 NOTRE ENGAGEMENT Merci d avoir fait l acquisition de ce produit. Lors de la conception et de l assemblage

Nadere informatie

Hef- en afsluitkussens, magneten & vacuumtoestellen

Hef- en afsluitkussens, magneten & vacuumtoestellen Hef- en afsluitkussens, magneten & vacuumtoestellen Cousins de levage, aimants permantes & outils de levage vacuum 293 VETTER HEFKUSSENS COUSSINS DE LEVAGE VETTER VETTER MINI-HEFKUSSENS 8 BAR VETTER MINI-COUSSINS

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

ROYAUME DE BELGIQUE. -------- KONINKRIJK BELGIE ------- Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu --------

ROYAUME DE BELGIQUE. -------- KONINKRIJK BELGIE ------- Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu -------- 1 KONINKRIJK BELGIE ------- Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu -------- 25 MAART 1964 Wet op de geneesmiddelen (B.S. 17 april 1964). --------- Wijzigingen : - Errata B.S. 6 mei 1964. - Wet 16

Nadere informatie

Essentiel Chauffe-eau électrique Elektrische Boiler

Essentiel Chauffe-eau électrique Elektrische Boiler Essentiel Chauffe-eau électrique Elektrische Boiler NOTICE D UTILISATION - SAV ET CONDITIONS DE GARANTIES Voor en het gebruik - Garantievoorwaarden Conçu pour durer plus longtemps Essentiel Nous vous remercions

Nadere informatie

MVP/DP/LV0309N (versie 11/2001)

MVP/DP/LV0309N (versie 11/2001) Richtlijnen voor de implementatie van Product Stewardship MVP/DP/LV0309N (versie 11/2001) Dankwoord Deze implementatiegids is een dienst die Fedichem biedt aan haar leden. Wij hopen dat alle personen die

Nadere informatie