Wetenschappelijk onderzoek in Medisch Spectrum Twente

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wetenschappelijk onderzoek in Medisch Spectrum Twente"

Transcriptie

1 Wetenschappelijk onderzoek in Medisch Spectrum Twente 2010

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Overzicht publicaties en de Top Overzicht aantal publicaties per vakgroep:... 6 Promoties in MST in Kindergeneeskunde... 7 Klinische farmacie Longgeneeskunde Radiologie Radiotherapie PubMed publicaties per vakgroep Anesthesiologie Cardiologie Gastroenterologie Gynaecologie Heelkunde Intensive Care Interne Geneeskunde Kaakchirurgie Kindergeneeskunde Klinische Chemie Klinische Farmacie Klinische Fysica KNO Laboratorium voor Microbiologie Longziekten Medical School Twente Neurologie Nucleaire Geneeskunde Orthopedie Pathologie Plastische Chirurgie Radiologie Radiotherapie Reumatologie Revalidatiegeneeskunde Spoedeisende Hulp Thoraxchirurgie

3 Voorwoord Voor u ligt de tweede editie van het jaarlijkse overzicht van het wetenschappelijk overzicht wat door medewerkers van Medisch Spectrum Twente in 2010 is gepubliceerd. Zoals u zult zien is het aantal publicaties dit jaar fors hoger dan vorig jaar. Vermeldenswaard is dat er dit jaar ook 4 artikelen gepubliceerd zijn in the New England Journal of Medicine, 1 in Nature Genetics, 1 in Nature Medicine en 3 in de Lancet, waarvan één als eerste auteur(!), bijna het hoogst haalbare in medisch wetenschappelijk onderzoek! Dit jaaroverzicht wordt ook buiten MST verspreid onder huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten en andere wetenschappelijke instellingen in de regio. De publicaties zijn gegroepeerd op vakgroep of maatschap. Niet op volgorde van belangrijkheid maar alfabetisch. Hierbij is als criterium genomen dat de publicatie terug te vinden moet zijn op PubMed en de publicatiedatum moet ook in 2010 zijn. De zogenaamde Epub Ahead of Print artikelen komen in de volgende uitgave. Daarnaast worden ook peer-reviewed artikelen uit Nederlandstalige tijdschriften opgenomen. In 2010 zijn 177 unieke publicaties verschenen in peer-reviewed tijdschriften. Dit is een record want nog nooit publiceerden we er zo veel. In 2007 werden er 89 gepubliceerd, in en in De gemiddelde impact score van alle artikelen is 5,12. Dat is bijna twee punten hoger dan in 2009 en een erg hoog gemiddelde, zeker ook gezien het feit dat 24 publicaties in tijdschriften zijn verschenen die geen impact factor hebben, zoals het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. Daarnaast is een aantal tijdschriften nog te nieuw om al een impact factor te hebben verworven. Er waren in promoties in MST. Een van de redenen voor de spectaculaire stijging van de aantallen publicaties en de gemiddelde impact factor lijkt gelegen in een aantal nieuwe onderzoekers in MST. Blijkbaar slagen we er in om goede en veel publicerende onderzoekers naar het Oosten te lokken! Dit zal zeker bijdragen aan een nog vruchtbaarder onderzoeksklimaat. Om de almaar toenemende onderzoeksactiviteit ook adequaat te kunnen blijven ondersteunen heeft de Raad van Bestuur inmiddels toestemming gegeven om een extra epidemioloog aan te trekken. Naast de Elsevier lijstjes en AD ranglijsten staan ook in deze uitgave lijstjes in de vorm van een Top 3. U vindt per gepubliceerd artikel de impact factor van het tijdschrift en per vakgroep of maatschap de totale en gemiddelde impact factor score van alle gepubliceerde artikelen. Om een indruk te krijgen van de bijdrage van eigen onderzoek is ook een overzicht gegeven van het aantal artikelen waarbij een onderzoeker uit MST 1 e, 2 e, of laatste auteur is. Daarvan wordt ook apart de totale en gemiddelde impact score weergegeven. Om de ontwikkeling te kunnen volgen zijn de ranglijsten van 2010 naast die van 2009 weergegeven. 3

4 Ik wens u veel leesplezier toe, Prof. dr. Job van der Palen Coördinator Wetenschappelijk Onderzoek Medical School Twente Medisch spectrum Twente 4

5 Overzicht publicaties en de Top 3 Aantal unieke publicaties 2009: : 177 Gemiddelde impact factor score 2009: 3, : 5, Top 3: Aantal publicaties: 1 Heelkunde 16 1 Heelkunde 38 2 Cardiologie 14 2 Neurologie 23 2 Reumatologie 14 3 Reumatologie 17 Top 3: Totale impact factor score: 1 Interne Geneeskunde 59,40 1 Heelkunde Reumatologie 54,18 2 Gynaecologie Neurologie 41,32 3 Interne Geneeskunde Top 3: Gemiddelde impact factor score: 1 Radiotherapie 10,90 1 Radiotherapie Interne Geneeskunde 4,95 2 Gynaecologie Gastroenterologie 4,92 3 Interne Geneeskunde Top 3: Aantal publicaties als 1e, 2e of laatste auteur: 1 Cardiologie 12 1 Heelkunde 20 2 Heelkunde 7 2 Cardiologie 12 3 Interne Geneeskunde 5 2 Reumatologie 12 3 Longziekten 5 3 Medical School Twente 5 Top 3: Totale impact factor score als 1e, 2e of laatste auteur: 1 Longziekten 27,84 1 Radiologie Medical School Twente 20,46 2 Klinische Chemie Neurologie 16,32 3 Neurologie Top 3: Gemiddelde impact factor score als 1e, 2e of laatste auteur: 1 Neurologie 8,16 1 Interne Geneeskunde Longziekten 5,57 2 Klinische Farmacie Gastroenterologie 4,72 3 Klinische Chemie

6 Overzicht aantal publicaties per vakgroep: Anesthesiologie 1 2 Cardiologie Gastroenterologie 4 5 Gynaecologie 2 15 Heelkunde Intensive Care 1 2 Interne Geneeskunde Kaakchirurgie 0 1 Kindergeneeskunde 5 4 Klinische Chemie 4 14 Klinische Farmacie 4 3 Klinische Fysica 0 1 KNO 0 1 Laboratorium voor Microbiologie 4 6 Longziekten 8 5 Medical School Twente Neurochirurgie 3 0 Neurologie Nucleaire Geneeskunde 1 1 Orthopedie 1 2 Pathologie 1 6 Plastische Chirurgie 4 1 Psychiatrie 1 0 Radiologie 2 11 Radiotherapie 2 4 Reumatologie Revalidatiegeneeskunde 2 5 Spoedeisende Hulp 0 2 Thoraxchirurgie 4 2 6

7 Promoties in MST in 2010 Kindergeneeskunde Complex pathways to atopy development Genes and environment Proefschrift ter verkrijging van het doctoraat in de Medische Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen op gezag van de Rector Magnificus, dr. F. Zwarts, in het openbaar te verdedigen op woensdag 28 april 2010 om uur door Renske Willemijn Bernadette Bottema geboren op 10 november 1976 te Utrecht Promotores: Prof. dr. D.S. Postma Prof. dr. C.P. Van Schayck Co-promotor: Dr. M. Kerkhof Dr. G.H. Koppelman Beoordelingscommissie: Prof. dr. W.M. van Aalderen Prof. dr. B.N. Lambrecht Prof. dr. F.D. Martinez 7

8 Samenvatting Onderzoek naar de genetische achtergrond van allergie en astma richt zich op de samenwerking tussen genen onderling en tussen genen en omgevingsfactoren. Bestudering van de genetische achtergrond toonde aan dat varianten in meerdere genen samen een verhoogd risico kunnen geven op ontwikkeling van astma en allergie via zogenaamde gen-gen interactie. Betrekking van omgevingsfactoren in het genetische onderzoek heeft aangetoond dat omgevingsfactoren -zoals blootstelling aan microbiële bestanddelen- gunstig dan wel ongunstig kunnen zijn, afhankelijk van de genetische achtergrond van een individu. Astma is een ziekte die zich vaak op de kinderleeftijd presenteert, maar sommige mensen ontwikkelen astma pas op latere leeftijd. Allergie en astma komen op jonge leeftijd meer bij jongens voor, maar rond de puberteit slaat dit om naar een hogere prevalentie bij vrouwen. Het is niet goed bekend of en zo ja, welke genen daarbij een rol spelen. In dit proefschrift wordt de invloed onderzocht van genen en hun varianten in combinatie met omgevingsfactoren en de invloed van leeftijd en geslacht op de ontwikkeling van allergie en astma. Inleiding Allergie en astma zijn complexe genetische aandoeningen. Dat betekent dat allergie en astma veroorzaakt worden door een samenwerking van meerdere genen in combinatie met blootstelling aan verschillende omgevingsfactoren. Kennis over de achtergrond van genen en omgevingsfactoren die bijdragen aan de ontwikkeling van allergie en astma is onontbeerlijk voor betere preventie, therapie en genezing van deze aandoeningen. Toenemende kennis over de complexiteit van het menselijke immuunsysteem heeft tot inzicht geleid dat genvarianten niet altijd onafhankelijk van elkaar opereren, maar door andere genen en omgevingsfactoren sterk beïnvloed kunnen worden. Verbetering van laboratoriumtechnieken en de verzameling van klinische gegevens in grote longitudinale cohort studies, maken het nu mogelijk om in prospectieve studies meerdere genen samen met blootstelling aan omgevingsfactoren te bestuderen. Dit geeft een betere benadering van de realiteit dan onderzoek naar alleen de genetische bijdrage, of alleen de bijdrage van de omgevingsfactoren. De bestudering van meerdere genen is belangrijk voor het ontdekken van zogenaamde gen-gen interactie. Bij de bestudering van de invloed van omgevingsfactoren op de wisselwerking tussen genen en daarmee de ontwikkeling van ziekte spreekt men van gen-omgevingsinteractie. Dit proefschrift vertrekt vanuit de laatste ontwikkelingen van het genetisch onderzoek met betrekking tot gen-gen interactie en gen-omgevingsinteractie in de ontwikkeling van astma en allergie. Er wordt een nieuwe methode gebruikt om gengen interactie te bestuderen, genaamd Multifactor Dimensionality Reduction (MDR). Omdat genvarianten meestal niet frequent voorkomen in de bevolking en astma, als voorbeeld, ook maar bij 5% van de bevolking zijn er grote aantallen deelnemers nodig om een relatie tussen genvarianten en ziekte te vinden. Daarom werd geëvalueerd of het mogelijk is om de gegevens uit meerdere cohort studies samen te voegen (Hoofdstuk 4). Dit blijkt mogelijk te zijn onder bepaalde randvoorwaarden. Op basis hiervan konden wij ons onderzoek in samengevoegde cohorten doen. De studies in dit proefschrift zijn gebaseerd op multidisciplinaire nationale en internationale samenwerking. De deelnemers aan de onderzoeken bestaan uit: 188 gezinnen geselecteerd via een patiënt met allergische rhinitis; 407 gezinnen 8

9 geselecteerd via een patiënt met astma; 118 astmapatiënten en 102 onafhankelijke gezonde controle personen; en ten slotte de Allergenic studie, met 3062 kinderen uit de 3 prospectieve geboortecohorten PIAMA, PREVASC en KOALA. Definities Het woord atopie is afkomstig uit de Griekse Oudheid en betekent misplaatst. De World Allergy Organization definieerde atopie als een persoonlijke en/of familiaire aanleg, meestal tijdens de kinderleeftijd of adolescentie, om gesensibiliseerd te raken en Immunoglobine E (IgE) antilichamen aan te maken naar aanleiding van expositie aan alledaagse allergenen. De term atopie wordt bij voorkeur gereserveerd voor de mensen die een erfelijke aanleg hebben om gesensibiliseerd te raken voor allergenen(1). De productie van IgE kan een allergische ontstekingsreactie veroorzaken in verschillende organen en leiden tot IgE gemedieerde ziekte zoals allergisch astma, allergische rhinitis (hooikoorts) en atopische dermatitis (eczeem). De term allergie duidt op de buitensporige reactie van het immuunsysteem na expositie aan allergenen en kan zowel door antilichamen als door immuuncellen geïnduceerd worden(1). Allergie is in de meerderheid van de gevallen IgE gemedieerd en de termen atopie en allergie worden frequent door elkaar gebruikt. Allergenen zijn antigenen, vaak eiwitten, afkomstig van bijvoorbeeld (huis)dieren, voeding, insecten, planten en schimmels, die allergie veroorzaken door productie van en reactie met specifieke IgE antilichamen te induceren(1). Onderzoek naar multipele genen en gen-gen interactie De laatste jaren is duidelijk geworden dat de genetische achtergrond van allergie en astma niet door een klein aantal genen verklaard kan worden, zoals dat het geval is bij bijvoorbeeld cystische fibrose. Er is gebleken dat een groot aantal genen dat betrokken is bij een diversiteit aan biologische mechanismen, bijdraagt aan de ontwikkeling van allergische aandoeningen. Theoretisch is het aantal genen dat betrokken is bij een complex genetische ziekte omgekeerd evenredig aan het individuele effect van een gen, dus hoe meer genen betrokken zijn bij astma, hoe kleiner het effect van deze genen zal zijn (Figuur 1). Er zijn meer dan 200 kandidaatgenen voor ziektekenmerken van allergie en astma beschreven in humane associatiestudies en muizenmodellen, slechts een aantal genen zijn echter systematisch bestudeerd en gerepliceerd in twee of meer onafhankelijke populaties(2). Verder werden 9 astma genen gevonden via een andere methode, positional cloning (3-10). De eerste genoom brede associatie studies (GWAS), een nieuwe ontwikkeling in de astma genetica waarbij polymorfismen verspreid over het hele genoom gescreend worden voor associatie met ziektekenmerken van astma, hebben recentelijk een aantal nieuwe genen toegevoegd aan de lijst met kandidaatgenen voor allergie en astma, zoals ORMDL3, IL13RA1, CHI3L1, en PDE4D(11-14). De kandidaat-genen welke tot op heden bestudeerd werden geven slechts een beperkt risico op het ontstaan van astma dat tussen de 1.5 en 3 keer hoger is dan in de algemene populatie. Dus de situatie bij astma correspondeert waarschijnlijk met de rechterkant van de curve in figuur 1, met veel genen die een kleine bijdrage leveren. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat genen of genproducten elkaar beïnvloeden bij het ontstaan van ziekte. De eerste beschrijving van gen-gen interactie bij astma toonde aan dat twee varianten in de genen interleukine (IL)4 9

10 receptor alfa(ra) en IL13 samen geassocieerd zij met een sterker verhoogd risico op astma dan de varianten afzonderlijk van elkaar(15). De interleukines IL4 en IL13 zijn cytokines die allergische ontsteking bevorderen door een signaal te geven aan B-lymfocyten. Dat signaal veroorzaakt een verandering in B-lymfocyten, waardoor de lymfocyten IgE gaan produceren, een cruciale gebeurtenis in de ontwikkeling van allergische ziekten. De genen IL4RA en IL13 zijn onderdeel van een groep genen die tot nu toe het beste bestudeerd werd voor zijn rol in de ontwikkeling van astma en allergie: de IL4 / IL13 signaal route. Figuur 1. Hoe meer genen betrokken zijn bij de expressie van een complex genetische ziekte, hoe kleiner hun individuele aandeel aan het ziekteproces is. De IL4 / IL13 signaal route De genen betrokken bij de IL4 / IL13 signaal route, IL13, IL4, IL4RA, IL13RA en Signal Transducer and Activator of Transcription (STAT)6 vertonen in afzonderlijke studies associatie met de ontwikkeling van astma en / of met de hoogte van serum IgE, een eiwit in het bloed dat bij allergie verhoogd aanwezig is. Er volgden verschillende studies die aanwijzingen voor genetische interactie tussen twee varianten in genen uit deze signaalroute beschreven. Kabesch en medewerkers beschreven de eerste studie naar genetische interactie in de ontwikkeling van astma en allergie waar bij meer dan twee genen betrokken zijn. In een groep van ruim 1100 kinderen werd aangetoond dat combinaties van risicovarianten in de genen IL13, IL4, IL4RA en STAT6 geassocieerd zijn met een sterk verhoogd risico op een verhoogd serum IgE en ontwikkeling van astma. Het risico op een verhoogd serum IgE was 10.8 keer hoger ten opzichte van het maximale individuele effect van een 10

11 genvariant, het risico op astma was 16.8 keer hoger(16). De studies naar de rol van gen-gen interactie bij de ontwikkeling van astma en allergie geven aanwijzingen dat individuen die in hun genetische materiaal meerdere risicovarianten in verschillende genen hebben, een sterk verhoogd risico lopen op de ontwikkeling van astma. Toekomstige grote cohortonderzoeken gevolgd door functionele studies zullen verder uit moeten wijzen welke combinaties van welke varianten belangrijk zijn en hoe ze elkaar beïnvloeden. In dit proefschrift werd de gen-gen interactie tussen IL13 en IL4RA bevestigd in volwassenen met en zonder astma (Hoofdstuk 3). Genetische variatie in IL13 bleek tevens van belang voor het ontwikkelen van rhinitis, ook als deze mensen geen astma hebben. Dit suggereert dat IL13 astma en rhinitis een in ieder geval gedeeltelijke gezamenlijke pathogenese hebben. De signaalroute van co-stimulatie tussen T-lymfocyten en antigeenproducerende cellen Co-stimulatie kan gezien worden als een soort communicatie tussen verscheidene witte bloedcellen, zoals T-lymfocyten en antigeenproducerende cellen. Deze communicatie vindt plaats via co-stimulatoire receptoren, eiwitten die zich op de celwand bevinden, en kan een cel activeren maar ook deactiveren. In kandidaat-gen studies zijn meerdere co-stimulatoire genen zoals CTLA4 en CD28 van belang gebleken bij de ontwikkeling van allergie en astma. In hoofdstuk 6 wordt de invloed van 24 co-stimulatoire genen bestudeerd op de ontwikkeling van IgE met hulp van de nieuwe methode MDR. Daarbij werden verschillende aanwijzingen voor gen-gen interactie gevonden, zowel eerder beschreven interacties waarbij 2 genen betrokken zijn, als interacties die wel 3 of 4 genen betroffen. Zo werd aangetoond dat gen-gen interactie regelmatig voorkomt als een groep genen bestudeerd wordt die samen een signaalroute vormen. Tevens werd gezien dat het belang van sommige genen alleen duidelijk wordt, als ze in combinatie met andere genen bestudeerd worden. Dit pleit voor verdere ontwikkeling van genetische onderzoeksmethoden waarin multipele genen gezamenlijk bestudeerd worden. De signaalroute van regulatoire T-cellen Het belang van regulatoire T-cellen voor de ontwikkeling van allergie en astma is in de laatste jaren pas duidelijk geworden uit genetisch onderzoek, proefdieronderzoek en humane studies. Deze specifieke T-cellen zijn in staat om een immunologische reactie, zoals een allergische reactie, te onderdrukken. Verkeerde ontwikkeling en / of functie van deze T-cellen kan grote gevolgen hebben. In hoofdstuk 7 worden met hulp van MDR 11 genen uit de signaalroute van de regulatoire T-cellen bestudeerd met betrekking tot de ontwikkeling van IgE, specifiek IgE en astma. Meerdere gengen interacties worden aangetoond. Zo werd gevonden dat de genen FOXP3 en TGFBR2 samen het risico op specifiek IgE voor melk op 1-2 jarige leeftijd, maar ook astma op 6-8 jarige leeftijd beïnvloeden. De gevonden interacties geven aanleiding voor de vorming van nieuwe hypothesen. Associatie van gencombinaties TGFB1, TGFBR2, IL6 en IL6R passen in de nieuwe bevindingen dat allergie ontwikkeling afhankelijk is van een onbalans tussen regulatoire T-cellen en Th 17-cellen, waarvan de functie tot op heden nog niet volledig opgehelderd is. Onderzoek naar omgevingsfactoren en gen-omgevingsinteractie 11

12 In epidemiologische studies is aangetoond dat naast de sterke invloed van genetische achtergrond, ook omgevingsfactoren zoals (tabaks-)rook, luchtvervuiling, allergeenexpositie, blootstelling aan microbiële producten en infecties een belangrijke invloed hebben op de ontwikkeling van astma en allergie(17;18). Zo werd bijvoorbeeld het voorkomen van astma bestudeerd in eeneiige tweelingen die in een gezamenlijke en in een aparte omgeving opgroeiden. Naast een gemeenschappelijke genetische basis van deze kinderen, bleken ook omgevingsfactoren die verschilden tussen kinderen die apart opgroeiden bij te dragen aan het voorkomen van astma(19). In een andere studie werd aangetoond dat de genetische achtergrond en omgevingsfactoren elkaar ook kunnen beïnvloeden. Kinderen van atopische ouders hadden in deze studie een verhoogd risico op astma bij blootstelling aan tabaksrook, terwijl blootstelling aan tabaksrook het voorkomen van astma niet beïnvloedde bij kinderen van niet atopische ouders(20). Sterke aanwijzing voor het effect van blootstelling aan tabaksrook in interactie met variatie in het genetische materiaal werd ook gevonden in een linkage studie voor astma(21). Op chromosoom 5 werd in 200 Nederlandse families sterke aanwijzing gevonden voor linkage met astma en bronchiale hyperreactiviteit, een karakteristiek kenmerk van astma. Dit verband werd alleen gelegd bij families die blootgesteld waren aan passief roken. Bij bestudering van kandidaat-genen in combinatie met expositie aan tabaksrook (IL13(22), IL4RA(23), β2-adrenerge receptor(24), Glutathion S-Transferase M1(25) en Glutathion S-Transferase T1(26)) worden ook aanwijzingen gevonden dat blootstelling aan rook bij aanwezigheid van varianten in deze genen, de expressie van astma en allergie kan beïnvloeden. Resultaten van deze studies worden voorzichtig geïnterpreteerd en vragen om replicatie alvorens definitieve conclusies te trekken. De associaties zijn steeds gebaseerd op kleine aantallen retrospectieve data en de mogelijkheid bestaat dat vals positieve resultaten optreden bij een grote hoeveelheid statistische toetsen. Gen-omgevingsinteracties in astma en allergie CD14 en LPS Een voorbeeld van gen-omgevingsinteractie in de ontwikkeling van astma en allergie, is de invloed van blootstelling aan lipopolysacchariden (LPS) op de relatie tussen het CD14 genotype en de ontwikkeling van astma en allergie. Dit werd bestudeerd en gerepliceerd in verschillende populaties. LPS is het hoofdbestanddeel van endotoxinen, een product van gram negatieve bacteriën. Bekend is bijvoorbeeld dat het gehalte LPS in stof op boerderijen hoog is. CD14 is onderdeel van het receptorcomplex op monocyten, macrofagen en lymfocyten dat LPS bindt en daarmee de cel stimuleert tot productie van Th 1 cytokines. Aanwezigheid van Th 1 cytokines vermindert de kans op een allergische respons na blootstelling aan allergenen. Tegenstrijdige resultaten van verschillende studies naar de invloed van het CD C/T promotor polymorfisme dichtten het C allel in de ene studie een beschermende rol in de ontwikkeling van allergie toe(27;28) terwijl andere studies het bezit van een T allel relateerden aan een verhoogd risico op de ontwikkeling van allergie(29). Het promoter gebied van een gen reguleert de mate van gen-afschrijving. Uit functioneel onderzoek is gebleken dat het hebben van een C allel op plaats -159 in het gen gepaard gaat met afgenomen afschrijving van het gen in vergelijking met het T allel. De tegenstrijdige genetische associatiestudies en de biologische functie van CD14 waren aanleiding tot de bestudering van het CD C/T genotype in interactie met expositie aan LPS. De hypothese was dat LPS 12

13 expositie in interactie met het CD14 genotype de inflammatoire respons bepaalt en dat het CD14 genotype afhankelijk van de hoogte van LPS expositie, de kans op atopie zou verhogen dan wel verlagen. Verschillende studies leverden bewijs voor deze hypothese(30;31) en beschreven voor mensen met het CD TT genotype een verhoogd risico op astma of atopie onder hoge endotoxine expositie en een verlaagd risico op astma of atopie onder lage endotoxine expositie. In de studie van Simpson et al.(32) wordt aangetoond dat de associatie van het CD CC genotype met de ontwikkeling van sensitisatie afhankelijk is van de hoogte van de expositie aan LPS. Bij toenemende LPS expositie nam bij kinderen met het CC genotype het risico op allergische sensitisatie af. In een omgeving waar de LPS expositie laag is, geeft het C allel dus een verhoogd risico op sensitisatie. Extrapolatie van de resultaten van deze studies suggereert dat afhankelijk van de hoogte van LPS expositie er een tegengesteld effect bestaat op het risico van sensitisatie, afhankelijk van het CD14 genotype (Figuur 2.) CD14 en expositie aan huisdieren en tabaksrook In hoofdstuk 4 werd het gen CD14 onderzocht in relatie met expositie aan huisdieren (kat en hond) en tabaksrook. Er werden gen-omgevingsinteracties aangetoond die in overeenstemming waren met eerdere studies. Verschillende genvarianten in het promotorgebied van CD14 toonden een verlaagd risico op allergische kenmerken, zoals een verhoogd IgE of sensitisatie op de leeftijd 4 en 8 jaar, in kinderen die in het eerste jaar van hun leven blootgesteld werden aan huisdieren, terwijl kinderen met dezelfde genvariant die niet aan huisdieren blootgesteld waren juist een verhoogd risico op allergische kenmerken hadden. De consistentie van de resultaten voor de verschillende cohorten van het Allergenic onderzoek was opmerkelijk en geeft aan dat het hierom een reële bevinding gaat. Een zelfde soort gen-omgevingsinteractie werd gevonden voor de blootstelling aan tabaksrook. De invloed van geslacht en leeftijd in genetisch onderzoek De verschillen in ontwikkeling van astma en allergie tussen jongens en meisjes, mannen en vrouwen worden mogelijk verklaard door de geslachtschromosomen. Mannen hebben een X-chromosoom en een Y-chromosoom, terwijl vrouwen twee X-chromosomen hebben. Daarom werd in hoofdstuk 5 een gen op het X- chromosoom bestudeerd, Forkhead Box-P3 (FOXP3). Er waren inderdaad verschillende resultaten tussen jongens en meisjes. Er zal echter meer onderzoek gedaan moeten worden om dit in een groot aantal mensen te bevestigen en om uit te vinden of het verschil in uitkomsten een gevolg is van technische onderzoeksmethoden, of dat er werkelijk verschillende effecten zijn bij jongens en meisjes. In dit proefschrift werden kinderen en volwassenen van verschillende leeftijden onderzocht. Daarbij werden duidelijke verschillen, maar ook overeenkomsten gezien in resultaten tussen de verschillende leeftijdsgroepen (hoofdstukken 4 t/m 7). Er waren onvoldoende deelnemers die op meerdere leeftijden onderzocht waren en daarom weten we niet zeker waarom de resultaten tussen de leeftijdsgroepen verschillen, komt het verschil inderdaad door de leeftijd, of komt het doordat een andere groep kinderen bestudeerd werd? Onze aanwijzingen dat sommige genen specifiek belangrijk zijn op jonge leeftijd zal bevestigd moeten worden in studies waarin grote groepen kinderen vervolgd 13

14 worden, of in functionele studies. Nog een aanwijzing voor het belang van leeftijd in genetisch onderzoek is de recente bevinding dat het eerste gepubliceerde gen dat gevonden werd met GWA (ORMDL3) met name van belang is voor ontwikkeling van astma op de kinderleeftijd. Dit onderstreept het belang van verder onderzoek naar dit onderwerp. Figuur 2. Gen-omgevingsinteractie van CD14-159C/T genotype en expositie aan lipopolysacharide (LPS), gebaseerd op geëxtrapoleerde data van verschillende studies. Conclusie en vertaling naar de dagelijkse praktijk De significante bijdrage van gen-gen interactie en gen-omgevingsinteractie op de ontwikkeling van astma en allergie is nu in humane studies aangetoond. De huidige opzet van grote longitudinale cohort studies en (internationale) samenwerking tussen verschillende centra maken het bestuderen van meerdere genen in combinatie met meerdere omgevingsblootstellingen mogelijk om met voldoende statistische power de complexe mechanismen die ten grondslag liggen aan astma en allergie te kunnen ontrafelen. Er is nog onvoldoende bekend over astmagenen en vooral over hun samenwerking met elkaar en met omgevingsfactoren om genetische informatie te gebruiken in de klinische setting voor bijvoorbeeld ontwikkeling van genetische testen. De verwachting bestaat dat het onderzoek naar gensystemen in combinatie met de blootstelling aan factoren in de omgeving het in de toekomst mogelijk zal maken kinderen die astma ontwikkelen in een vroeg stadium te identificeren en gerichte preventie en / of vroegtijdige interventies toe te passen. 14

15 Klinische farmacie Assessment of drug therapy in Parkinson's disease Beoordeling van de behandeling met geneesmiddelen bij de ziekte van Parkinson (met een samenvatting in het Nederlands) Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit Utrecht op gezag van de rector magnificus, prof.dr. J.C. Stoof, ingevolge het besluit van het college voor promoties in het openbaar te verdedigen op dinsdag 29 juni 2010 des middags te 2.30 uur door Maurits Erwin Leo Arbouw geboren op 24 mei 1974 te s-gravenhage Promotoren: Prof.dr. A.C.G. Egberts Prof.dr. H.-J. Guchelaar Prof.dr. C. Neef Co-promotor: Dr. K.L.L. Movig 15

16 Samenvatting De ziekte van Parkinson Bij de ziekte van Parkinson vindt een afbraakproces (degeneratie) plaats van zenuwcellen in een bepaald gebied in de hersenen: de 'zwarte kernen' (substantia nigra). Door het verdwijnen van zenuwcellen in deze kernen wordt er niet voldoende dopamine aangemaakt. Dopamine is een neurotransmitter, een stof die nodig is om zenuwimpulsen van de ene zenuwcel op de andere over te brengen. Door een tekort aan dopamine gaan de hersenkernen, die betrokken zijn bij het soepel laten verlopen van lichaamsbewegingen, slechter functioneren. De ziekte van Parkinson wordt onder andere gekenmerkt door de volgende bewegingsstoornissen (motorische symptomen): rust tremor (trillen bij rust, eerst aan één hand, arm of been, later aan beide), rigiditeit (stijfheid van de ledematen), bradykinesie (bewegingsarmoede), en posturele instabiliteit (gestoorde, soms voorovergebogen, houding en gestoorde houdingsreflexen). Er wordt nu algemeen aangenomen dat de ziekte van Parkinson een complexe ziekte is met diverse uitingsvormen, waaronder neuropsychiatrische en andere niet-motorische symptomen naast de genoemde motorische symptomen. Naar schatting waren er in 2007 tussen de en mensen in Nederland die de ziekte van Parkinson hadden. Elk jaar wordt in Nederland bij ongeveer mensen de diagnose ziekte van Parkinson gesteld. Leven met de ziekte van Parkinson Patiënten met de ziekte van Parkinson hebben een levensverwachting die maar enkele jaren korter is dan mensen zonder deze ziekte. Echter, de ziekte van Parkinson is een progressieve ziekte. In de meer gevorderde stadia ervaren patiënten zowel motorische als niet-motorische symptomen die zeer lastig te behandelen zijn. Uit een Nederlands onderzoek blijkt dat de ziekte van Parkinson een grote invloed op de kwaliteit van leven heeft: de ziekte van Parkinson (gevorderde stadia) werd als derde gerangschikt na dementie en slokdarmkanker, met een verlies van kwaliteit van leven van 68%. Behandeling van de ziekte van Parkinson De ziekte van Parkinson is niet te genezen en de behandeling is dan ook gericht op het verminderen en verlichten van de klachten en symptomen. De medicamenteuze behandeling van de ziekte van Parkinson bestaat vooral uit levodopa en dopamine agonisten (dopaminerge geneesmiddelen). Deze geneesmiddelen vullen het tekort van dopamine aan of stimuleren de dopamine aangrijpingspunten (receptoren). Naast het beoogde effect kunnen deze geneesmiddelen ook bijwerkingen geven. Een tweetal mogelijke bijwerkingen van dopaminerge geneesmiddelen is in dit proefschrift onderzocht. Variabiliteit van geneesmiddelrespons Het is onbekend waarom sommige patiënten bijwerkingen krijgen en anderen niet, en waarom sommige patiënten veel last hebben van fluctuaties in bewegingssymptomen en anderen minder of niet. Diverse niet-genetische factoren, zoals de ziekteduur of gelijktijdig gebruik van andere geneesmiddelen, zouden hierin een rol kunnen spelen. Ook wordt er aangenomen dat variatie in genen een 16

17 belangrijke rol speelt in de inter-individuele variabiliteit in de respons op een geneesmiddel. Het betreffen genen die coderen voor enzymen die geneesmiddelen omzetten, voor geneesmiddelenaangrijpingspunten, en voor signaal eiwitten. Farmacogenetica is het onderzoeksgebied dat zich richt op de vraag of, en in welke mate, genetische variatie de respons op geneesmiddelen kan verklaren en voorspellen bij individuele patiënten. Dit proefschrift In dit proefschrift komen diverse aspecten aan de orde die te maken hebben met de behandeling met geneesmiddelen van de ziekte van Parkinson. Het doel van dit proefschrift was om inzicht te krijgen in: - de incidentie (hoe vaak het voorkomt) en determinanten (genetische en nietgenetische) van stoppen van de behandeling met niet-ergoline dopamine agonisten; - het ontstaan van bepaalde complicaties bij patiënten die dopaminerge geneesmiddelen gebruiken; - de resultaten van behandeling van niet-motorische symptomen; - het aandeel van farmacogenetica in het voorspellen en verklaren van variabiliteit van geneesmiddelrespons. Diverse farmaco-epidemiologische principes zijn in dit proefschrift toegepast. In farmaco-epidemiologisch onderzoek staat het bestuderen van effecten en het gebruik van geneesmiddelen in patiëntenpopulaties centraal. Hoofdstuk 1 is een algemene inleiding waar wordt ingegaan op de ziekte van Parkinson en de behandeling ervan. In Hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven wat de invloed is van genetische variaties op resultaten van behandeling met geneesmiddelen (farmacogenetica). Het is bekend dat er een grote variabiliteit is in respons op de anti-parkinson geneesmiddelen, zowel ten aanzien van effectiviteit als ten aanzien van toxiciteit/bijwerkingen. Er wordt aangenomen dat genetische variaties in genen belangrijke factoren zijn in de verklaring van deze variabiliteit van geneesmiddelrespons. In de ideale situatie kan kennis over genetische variaties (polymorfismen) helpen om het effect van behandeling met geneesmiddelen te voorspellen. De rol van farmacogenetica in de behandeling van de ziekte van Parkinson is maar beperkt onderzocht. Daarom was het doel om al de beschikbare literatuur in kaart te brengen, en om mogelijk interessante genetische variaties voor de toekomst te beschrijven. Het beperkte aantal onderzoeken bracht een aantal interessante associaties aan het licht, maar sommige resultaten waren helaas tegenstrijdig. Er waren associaties gevonden tussen 1) levodopa-geïnduceerde dyskinesieën (overmatige bewegelijkheid) of motorische fluctuaties en polymorfismen in het dopamine D2 receptor gen; 2) het optreden van hallucinaties en polymorfismen in het dopamine transporter gen, het cholecystokinine gen en het apolipoproteine E gen; en 3) het optreden van slaapaanvallen zonder voortekenen en polymorfismen in het dopamine receptor 2 en dopamine receptor 4 gen. Het is waarschijnlijk dat het aantal geïncludeerde patiënten in veel onderzoeken te klein was om associaties aan 17

18 te tonen. De conclusie van het literatuuronderzoek was dat aanvullend onderzoek nodig is met grotere patiënten aantallen waarbij variaties in meerdere genen tegelijk moeten worden onderzocht. In Hoofdstuk 3 staan de nieuwere anti-parkinson geneesmiddelen, de niet-ergoline dopamine agonisten, centraal. Deze geneesmiddelen zijn vanaf 1997 geïntroduceerd en bestaan uit ropinirol, pramipexol en, meer recent, rotigotine. Het is bekend dat geneesmiddelen in onderzoeken slechts gedurende een beperkte tijd worden onderzocht, onder strenge condities en in een homogene, zorgvuldig geselecteerde patiëntengroep. Hierdoor is het moeilijk om resultaten uit dergelijke onderzoeken te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Daarom hebben we in Hoofdstuk 3.1 gekeken naar de verschillen tussen patiënten uit de dagelijkse praktijk en patiënten in onderzoeken die een niet-ergoline dopamine agonist gebruikten. We hebben de patiëntenkarakteristieken en het aantal patiënten die de therapie stopten vergeleken. De groep patiënten uit de dagelijkse praktijk omvatte een retrospectief cohort van patiënten van het Medisch Spectrum Twente in Enschede, die voor het eerst ropinirol (45 patiënten) of pramipexol (59 patiënten) gebruikten. Indien er meer dan 180 dagen tussen twee ophaalmomenten bij de apotheek zat, werden deze patiënten geclassificeerd als stoppers. Het bleek dat binnen drie jaar 51% van de ropinirol gebruikers en 60% van de pramipexol gebruikers waren gestopt. In de literatuur vonden we tien onderzoeken met ropinirol en 12 met pramipexol. De patiëntenkarakteristieken verschilden niet tussen de patiënten in de onderzoeken en de groep uit de dagelijkse praktijk. We concludeerden dat het percentage patiënten die de therapie in de onderzoeken stopten tot één jaar vergelijkbaar was met de dagelijkse praktijk. Het lijkt er op dat voor de langere termijn het percentage stoppers in de dagelijkse praktijk hoger is dan in de onderzoeken. In Hoofdstuk 3.2 hebben we niet-genetische determinanten voor het stoppen met niet-ergoline dopamine agonisten in kaart gebracht. In een deelonderzoek hebben we gekeken naar determinanten in genen die coderen voor de dopamine 2 en dopamine 3 receptor. In het niet-genetische deel hebben we 90 patiënten van het Medisch Spectrum Twente in Enschede geïncludeerd. Het bleek dat het gebruik van het anti-parkinson geneesmiddel apomorfine geassocieerd was met stoppen van een niet-ergoline dopamine agonist (hazard ratio [HR] 6,26; 95% betrouwbaarheid interval [95%BI] 1,85-21,2). Het aantal gebruikers van apomorfine was echter maar beperkt. Ook levodopa doseringen tussen 500 en 1000 mg waren geassocieerd met stoppen van een niet-ergoline dopamine agonist (HR 2,31; 95%BI 1,08-4,93). In het farmacogenetische deelonderzoek werden 38 patiënten geïncludeerd. Afwezigheid van de 15x CA herhaling in het dopamine receptor 2 gen bleek geassocieerd te zijn met minder stoppen van niet-ergoline dopamine agonist therapie (HR 0,23; 95%BI 0,07-0,81). Een polymorfisme in het dopamine receptor 3 gen liet een niet-significant effect zien, maar het risico op stoppen nam wel per allel toe (allel-dosis effect). Dit ondersteunt het bestaan van een dergelijke relatie. We concludeerden dat onze bevindingen in een grotere groep patiënten dienen te worden onderzocht. In Hoofdstuk 4 hebben we gekeken naar twee mogelijke complicaties door het gebruik van dopaminergica bij patiënten met de ziekte van Parkinson. In Hoofdstuk 4.1 hebben we onderzocht of er een associatie bestaat tussen het gebruik van 18

19 dopamine agonisten en opname in het ziekenhuis met een ischemische oorzaak (onvoldoende zuurstof door onvoldoende doorbloeding). Er wordt namelijk gesuggereerd dat dopamine agonisten, in het bijzonder de ergoline dopamine agonisten, ischemische complicaties kunnen geven. Het is bekend dat ergotamine, een ergot alkaloïd die bij de behandeling van migraine wordt gebruikt, een verhoogd risico geeft op dergelijke ischemische complicaties. Het bestaan van een associatie is onderzocht door middel van een case-controle onderzoek binnen de PHARMO database. Dit is een Nederlandse onderzoeksdatabank waarin momenteel van meer dan twee miljoen personen (geanonimiseerde) zorggegevens kunnen worden gekoppeld ten behoeve van farmaco-epidemiologisch onderzoek. Alle patiënten met minimaal één voorschrift voor levodopa na het 55 ste levensjaar in de periode 1994 tot 2006 zijn geïdentificeerd. Cases waren gedefinieerd als patiënten die na november 1997 waren opgenomen voor een ischemische complicatie (= index datum). Bij iedere case werden maximaal vier controle patiënten gezocht zonder een ischemische complicatie. In het onderzoek werden uiteindelijk 542 case patiënten en 2155 controle patiënten geïncludeerd. Blootstelling aan dopamine agonisten en ook mogelijke verstorende variabelen werden in de periode van één jaar voor de index datum vastgesteld. Het gebruik van dopamine agonisten bleek niet te zijn geassocieerd met een hoger risico op opname in het ziekenhuis voor een ischemische oorzaak (odds ratio [OR] 1.19; 95%BI 0,95-1,49). In Hoofdstuk 4.2 hebben we gekeken naar het effect van dopaminerge geneesmiddelen en gelijktijdig gebruik van psychotrope geneesmiddelen op het risico van heup- of dijbeen fracturen. Dopaminerge geneesmiddelen hebben verscheidene effecten die het valrisico en fractuurrisico kunnen verhogen. Aan de andere kant kunnen dopaminerge geneesmiddelen ook zorgen voor een verlaagd fractuur risico door een betere mobilisatie en door een mogelijke verbetering van de botdichtheid. We hebben een case-controle onderzoek uitgevoerd binnen de PHARMO database met patiëntenregistraties over de periode 1991 tot en met Cases waren patiënten ouder dan 18 jaar met een eerste heup- of dijbeen fractuur (= index datum). Bij iedere case werden maximaal vier controle patiënten gezocht zonder een fractuur maar die met de cases overeenkwamen wat betreft geboortejaar, geslacht en geografische regio. In het onderzoek werden uiteindelijk case patiënten en controle patiënten geïncludeerd. Huidig gebruik van dopaminerge geneesmiddelen (1-30 dagen voor de index datum) was in vergelijking met geen gebruik geassocieerd met een verhoogd risico op heup- of dijbeen fracturen (OR 1,76; 95%BI 1,39-3,22), maar dit verhoogde risico verdween wanneer de dopaminerge behandeling meer dan een jaar werd gestopt. Er was geen verschil in fractuur risico tussen de typen dopaminerge geneesmiddelen. Gelijktijdig gebruik van antidepressiva verhoogde het risico op heup- of dijbeen fracturen nog verder (OR 3,5; 95%BI 2,10-5,87), terwijl er geen additioneel verhoogd risico was bij gelijktijdig gebruik met andere psychotrope geneesmiddelen. Het is mogelijk dat de gevonden associatie niet causaal is, maar toe te schrijven is aan verschillen in de ernst van de ziekte van Parkinson. We meenden toch te kunnen concluderen dat een beoordeling op fractuurrisico overwogen moet worden bij oudere gebruikers van dopaminerge geneesmiddelen. 19

20 In Hoofdstuk 5 hebben we de behandeling van twee niet-motorische symptomen nader belicht. In Hoofdstuk 5.1 hebben we gekeken naar de associatie tussen initieel gebruik van serotonerge antidepressiva en veranderingen in het gebruik van anti-parkinson geneesmiddelen. Dit is onderzocht in een retrospectief cohort binnen de PHARMO database met patiëntenregistraties over de periode 1994 tot en met In totaal werden 221 patiënten geïncludeerd die ouder dan 40 jaar waren, en die voor het eerst een antidepressivum kregen en die levodopa gebruikten in periode van minimaal 180 dagen voorafgaand aan het antidepressivum. De patiënten werden gedurende maximaal 180 dagen gevolgd. Het eindpunt was de eerste wijziging in de anti-parkinson behandeling, gedefinieerd als een toename van de dagelijkse dosering, de start van een nieuwe behandeling, of een wijziging van de doseringsvorm. We classificeerden de antidepressiva op twee manieren: op basis van de geneesmiddelklasse [selectieve serotonine heropnameremmers (SSRIs), tricyclisch antidepressiva (TCAs) en overige antidepressiva] of op basis van de mate van serotonine heropnameremming (hoog, middel, laag). De gecorrigeerde HR op een wijziging in de anti-parkinson behandeling was 0,7 (95%BI 0,3-1,5) met SSRIs ten opzichte van TCAs. Dit was 0,9 (95%BI 0,4-2,1) met overige antidepressiva ten opzichte van TCAs. De gecorrigeerde HR op een wijziging in de anti-parkinson behandeling voor middelen met een hoge mate ten opzichte van een lage mate van serotonine heropnameremming was 0,6 (95%BI 0,3-1,4). Dit was 0,7 (95%BI 0,3-1,4) voor middelen met een middel mate ten opzichte van een lage mate van serotonine heropnameremming. Hieruit concludeerden we dat er geen bewijs is om met SSRIs of serotonerge antidepressiva voorzichtiger te zijn ten opzichte van andere antidepressiva. In Hoofdstuk 5.2 hebben we de effectiviteit en veiligheid van behandeling met glycopyrroniumbromide onderzocht in Parkinson patiënten met overmatig speekselverlies. Overmatig speekselverlies treft tot 75% van de Parkinson patiënten. Overmatig speekselverlies wordt vaak behandeld met zogenaamde anticholinergica, maar centrale bijwerkingen, zoals verwardheid, beperken het gebruik. Glycopyrroniumbromide is ook een anticholinergicum, maar het heeft een quaternaire ammonium chemiestructuur, waardoor dit middel de bloedhersenbarrière niet in hoge mate zal kunnen passeren. Dit verkleint de kans op centrale bijwerkingen, hetgeen een voordeel is bij patiënten met de ziekte van Parkinson, waarbij cognitieve problemen veelvuldig voorkomen. We hebben in het Medisch Spectrum Twente in Enschede een vier weken durend, gerandomiseerd, dubbelblind, placebo-gecontroleerd, cross-over onderzoek uitgevoerd bij 23 patiënten met de ziekte van Parkinson. De gebruikte dosering was drie maal daags 1 mg oraal glycopyrroniumbromide. De ernst van het speekselverlies werd vastgesteld met een speekselverlies scoreschaal van 1 (geen speekselverlies) tot 9 (zeer overvloedig speekselverlies). De gemiddelde (standaard deviatie) score verbeterde van 4,6 (1,7) met placebo tot 3,8 (1,6) met glycopyrroniumbromide (p=0,011). Negen patiënten (39,1%) hadden met glycopyrroniumbromide een klinisch relevante verbetering van minstens 30% tegen één patiënt (4,3%) met placebo (p=0,021). Er waren geen significante verschillen in bijwerkingen tussen glycopyrroniumbromide en placebo behandeling. We concludeerden dat drie maal daags 1 mg oraal glycopyrroniumbromide een effectieve en veilige behandeling is van overmatig speekselverlies bij patiënten met de ziekte van Parkinson. In 20

Wetenschappelijk onderzoek in Medisch Spectrum Twente

Wetenschappelijk onderzoek in Medisch Spectrum Twente Wetenschappelijk onderzoek in Medisch Spectrum Twente 2012 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Voorwoord... 5 Overzicht publicaties en de Top 3... 7 Overzicht aantal publicaties per vakgroep:... 9 Promoties

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/23294 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/23294 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/23294 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Knevel, Rachel Title: Unraveling joint destruction in rheumatoid arthritis Issue

Nadere informatie

Zorgstandaard astma Kinderen & Jongeren

Zorgstandaard astma Kinderen & Jongeren Zorgstandaard astma Kinderen & Jongeren Zorgstandaard Astma Kinderen & Jongeren Oktober 2012 Zorgstandaard Astma Kinderen & Jongeren Colofon Uitgever 2012 Long Alliantie Nederland Stationsplein 125 3818

Nadere informatie

Wetenschappelijke onderzoeksmethoden

Wetenschappelijke onderzoeksmethoden Wetenschappelijke onderzoeksmethoden Dit document beschrijft hoe wetenschappelijk onderzoek in het algemeen wordt uitgevoerd en op welke aspecten het Kennisplatform let bij de interpretatie van onderzoeksresultaten.

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

Uitgavenmanagement in de zorg Literatuurstudie naar het effect van disease management en preventie op de zorguitgaven

Uitgavenmanagement in de zorg Literatuurstudie naar het effect van disease management en preventie op de zorguitgaven RIVM Rapport XXX/2008 XXX Uitgavenmanagement in de zorg Literatuurstudie naar het effect van disease management en preventie op de zorguitgaven José Boom Richard Heijink Jeroen Struijs Caroline Baan Johan

Nadere informatie

Het Allergieboek. Onder redactie van: Jan W.M. Derksen Roy Gerth van Wijk L. Otto M. Smithuis

Het Allergieboek. Onder redactie van: Jan W.M. Derksen Roy Gerth van Wijk L. Otto M. Smithuis Het Allergieboek Het Allergieboek Wegwijzer in leven met allergieën Onder redactie van: Jan W.M. Derksen Roy Gerth van Wijk L. Otto M. Smithuis De volgende auteurs werkten mee: Roy Gerth van Wijk; L. Otto

Nadere informatie

14. ASTMA. 1.1. Inleiding. 2.Symptomen, diagnose, preventie en behandeling. .2.1.Symptomatologie

14. ASTMA. 1.1. Inleiding. 2.Symptomen, diagnose, preventie en behandeling. .2.1.Symptomatologie 1.1. Inleiding De longen vormen een belangrijk raakvlak tussen het lichaam en de buitenwereld: zij ondergaan dus het eerst de gevolgen van allerhande vervuilende stoffen, in de vorm van gassen of zwevende

Nadere informatie

Linda Gerth-Verhoeve, Annemiek Elling-de Boer 300/11/2007/3

Linda Gerth-Verhoeve, Annemiek Elling-de Boer 300/11/2007/3 ZonMw Laan van Nieuw Oost Indië 334 2593 CE Den Haag Postbus 93 245 2509 AE Den Haag Telefoon 070 349 51 11 Fax 070 349 51 00 E-mail geestkracht@zonmw.nl Eindredactie: Linda Gerth-Verhoeve, Annemiek Elling-de

Nadere informatie

Zorgstandaard COPD Zorgstandaard COPD, 2013 1

Zorgstandaard COPD Zorgstandaard COPD, 2013 1 Zorgstandaard COPD Zorgstandaard COPD, 2013 1 Uitgever 2013 Long Alliantie Nederland Stationsplein 125 3818 LE Amersfoort T 033 4 218 418 E info@longalliantie.nl www.longalliantie.nl Zorgstandaard COPD

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn. Addendum depressie bij jeugd

Multidisciplinaire richtlijn. Addendum depressie bij jeugd Multidisciplinaire richtlijn Addendum depressie bij jeugd 2009 Colofon Initiatief ZonMw Financier ZonMw Organisatie Trimbos-instituut Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO Projectleiding Daniëlle

Nadere informatie

Preventie en gezond gedrag bij mensen met astma

Preventie en gezond gedrag bij mensen met astma Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Preventie en gezond gedrag bij mensen met astma D.L. Jansen M. Cardol P. Spreeuwenberg M.J.W.M. Heijmans

Nadere informatie

geneesmiddelen bulletin

geneesmiddelen bulletin geneesmiddelen bulletin 49 mei 2012 jaargang 46, nummer 5 Redactieadres: Geneesmiddelenbulletin, Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht P. r. i. k. b. o. r. d Let op! Overlijden door fingolimod 55 Nieuwe onderzoeken

Nadere informatie

Richtlijn. Diagnostiek en behandeling van ernstig astma

Richtlijn. Diagnostiek en behandeling van ernstig astma Richtlijn Diagnostiek en behandeling van ernstig astma Initiatief: Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) Organisatie: Kwaliteitsinstituut van de Orde van Medisch Specialisten

Nadere informatie

Fysio- en oefentherapie bij artrose

Fysio- en oefentherapie bij artrose Standpunt Fysio- en oefentherapie bij artrose Op 30 mei 2011 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus 320 1110 AH Diemen Fax (020)

Nadere informatie

Wat gebeurt er bij een allergie?

Wat gebeurt er bij een allergie? j4 Wat gebeurt er bij een allergie? Roy Gerth van Wijk ( 41), Huub Savelkoul ( 42, 43 en 44), Gerco den Hartog ( 43) en Frans Timmermans ( 45) Allergie is een complex verschijnsel Naast kennis omtrent

Nadere informatie

MEDICATIE BIJ ADHD: EEN ANALYSE VAN KLASSIEK GEBRUIKTE STIMULANTIA EN ATOMOXETINE

MEDICATIE BIJ ADHD: EEN ANALYSE VAN KLASSIEK GEBRUIKTE STIMULANTIA EN ATOMOXETINE FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN Academiejaar 2010-2011 MEDICATIE BIJ ADHD: EEN ANALYSE VAN KLASSIEK GEBRUIKTE STIMULANTIA EN ATOMOXETINE Steffen WESTELINCK Promotor: Prof. Dr. Romain

Nadere informatie

Epidemiologie van visuele beperkingen en een demografische verkenning. Een studie in opdracht van Stichting InZicht

Epidemiologie van visuele beperkingen en een demografische verkenning. Een studie in opdracht van Stichting InZicht Epidemiologie van visuele beperkingen en een demografische verkenning Een studie in opdracht van Stichting InZicht Dr. Hans Limburg Health Information Services Februari 2007 Dr. Hans Limburg Health Information

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk Datum 20 augustus 2012. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer ZA/2012090323 M. van der Graaff (020) 797 88 92

Uw brief van Uw kenmerk Datum 20 augustus 2012. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer ZA/2012090323 M. van der Graaff (020) 797 88 92 Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 0 00 EJ s Gravenhage Uw brief van Uw kenmerk Datum augustus 12 Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer ZA/190323 M. van der Graaff (0) 797

Nadere informatie

Krachtig en kwetsbaar

Krachtig en kwetsbaar Krachtig en kwetsbaar Onderzoek naar de ervaringen met arbeidsparticipatie en sociale participatie van mensen met chronische ziekten en beperkingen Dr. Gonnie Klabbers Drs. Bram Rooijackers Drs. Yvonne

Nadere informatie

Hulpvraag bij amfetamineen ecstasygebruik

Hulpvraag bij amfetamineen ecstasygebruik Esther Croes, Wil Kuijpers, Jan Krul, Margriet van Laar Hulpvraag bij amfetamineen ecstasygebruik Achtergrondstudie van de Nationale Drug Monitor 1 2 3 20 10 Esther Croes, Wil Kuijpers, Jan Krul, Margriet

Nadere informatie

Onbewogen om bewegen: Lichamelijke (in)activiteit in zorginstellingen

Onbewogen om bewegen: Lichamelijke (in)activiteit in zorginstellingen Onbewogen om bewegen: Lichamelijke (in)activiteit in zorginstellingen Tarik T. Binnekade, MSc. Dr. Laura H. P. Eggermont Prof. dr. Erik J. A. Scherder Afd. Klinische Neuropsychologie Vrije Universiteit,

Nadere informatie

EEN QUICK SCAN VAN DE LITERATUUR. Jaap van der Stel juni 2006 Haarlem

EEN QUICK SCAN VAN DE LITERATUUR. Jaap van der Stel juni 2006 Haarlem ANGSTSTOORNISSEN & GEBRUIK VAN MIDDELEN EEN QUICK SCAN VAN DE LITERATUUR Jaap van der Stel juni 2006 Haarlem Inhoudsopgave Inleiding 4 Deel I - Angst en middelengebruik 6 Achtergronden 6 Klinisch-epidemiologische

Nadere informatie

Rapport 260322004/2009 C.A. Baan C.G. Schoemaker. Diabetes tot 2025. preventie en zorg in samenhang

Rapport 260322004/2009 C.A. Baan C.G. Schoemaker. Diabetes tot 2025. preventie en zorg in samenhang Rapport 260322004/2009 C.A. Baan C.G. Schoemaker Diabetes tot 2025 preventie en zorg in samenhang DIABETES TOT 2025 PREVENTIE EN ZORG IN SAMENHANG Eindredactie: C.A. Baan en C.G. Schoemaker Sector Volksgezondheid

Nadere informatie

De mogelijkheden om bij cliënten van een FACT-team de familie te betrekken in de zorg Rudy Roelofsen

De mogelijkheden om bij cliënten van een FACT-team de familie te betrekken in de zorg Rudy Roelofsen GGzet Wetenschappelijk 2009 Jaargang 13 nummer 1 Afwijkend DNA speelt mogelijk een rol bij agressief gedrag Tialda Hoekstra Prevalentie van slaapstoornissen en gebruik van (off-label) slaapmedicatie in

Nadere informatie

Diabetes en depressie, een zorgelijk samenspel

Diabetes en depressie, een zorgelijk samenspel RIVM Rapport 260801003/2007 Diabetes en depressie, een zorgelijk samenspel M.T. van Meeteren-Schram C.A. Baan Contact: M.T. van Meeteren-Schram Centrum voor Preventie- en Zorgonderzoek miranda.van.meeteren@rivm.nl

Nadere informatie

Zicht op LOK: Vóórkomen en behandeling van lichamelijk onverklaarde klachten. Een verkennend onderzoek

Zicht op LOK: Vóórkomen en behandeling van lichamelijk onverklaarde klachten. Een verkennend onderzoek : Vóórkomen en behandeling van lichamelijk onverklaarde klachten Een verkennend onderzoek Mw. Dr. Maaike de Vries, Impact (Kennis- en adviescentrum psychosociale zorg na rampen) Mw. Dr. Yanda van Rood,

Nadere informatie

De ergotherapeutische behandeling van cliënten met de ziekte van Parkinson.

De ergotherapeutische behandeling van cliënten met de ziekte van Parkinson. De ergotherapeutische behandeling van cliënten met de ziekte van Parkinson. Een eerste concept richtlijn Junior adviseurs: Senior adviseur: In opdracht van: Barbara Best Jorien Kok Geertje Sinnema Esther

Nadere informatie

Langs de valkuilen: het dynamische proces van de bepaling van effectiviteit en veiligheid

Langs de valkuilen: het dynamische proces van de bepaling van effectiviteit en veiligheid College 1 Langs de valkuilen: het dynamische proces van de bepaling van effectiviteit en veiligheid Veel publicaties over effecten bijwerkingen van geneesmiddelen zijn gebaseerd op observationeel (nietexperimenteel)

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Synopsis in Dutch)

Nederlandse samenvatting (Synopsis in Dutch) Chapter 12 Nederlandse samenvatting (Synopsis in Dutch) 210 Chapter 12 INLEIDING Achtergrond Depressie is een ziekte die veel mensen direct (121 miljoen patiënten wereldwijd) of indirect treft. Op de lijst

Nadere informatie