Theories of associative learning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Theories of associative learning"

Transcriptie

1 Theories of associative learning 1. The rescorla-wagner model 1.1. Algemeen - US verrassend leren o Onverwacht grote excitatie o Onverwacht klein inhibitie - Assumpties o Surprisingness = verschil US verwachting o Verwachting US ~ associatieve eigenschappen van alle aanwezige stimuli o Verwachting US afhankelijk van alle cues tijdens die trial - Regel: Δv = k(λ-v) 1.2. Toepassing op het blocking effect - Zie slides 1.3. Verlies van associatieve waarde despite pairings with the US - Fase 1: A en B apart o Va = λ = Vb - Fase 2 o Verwachtingen: Va+b = Va + Vb = 2 λ o verwachtingen van A en B verlagen om aan 1 λ te komen 1.4. Geconditioneerde inhibitie - Nonreinforced trials o Verwachting van US door voorafgaande reinforced trials o Oververwachting

2 o Associatieve waarde CS- negatief 1.5. Extinctie van excitatie en inhibitie - Extinctie excitatie o Oververwachting US o Gradueel afnemen associatieve waarde CS+ 0 - Exctinctie inhibitie o Onderverwachting US o Negatieve associatieve waarde gradueel verhogen Problemen met het model - Analyse extinctie geconditioneerde inhibitie fout o Herhaalde CS- trials verbetering geconditioneerde inhibitie CSo Extinctie CS+ verminderde geconditioneerde inhibitie - Extinctie is niet omgekeerde van acquisitie - Onder bepaalde omstandigen: CS zowel inhibitorisch als excitatoir - Latente inhibitie - Opheffen blocking door zwakkere OP tijdens compoundconditioneringsfase 2. Other models of classical conditioning - Aandachtsmodellen: Pearce & Hall o Saliëntie prikkel bepaalt aandacht o ~ verrassend o Prospectieve/proactieve invloed pas volgende trial o Geen verklaring voor blocking effect op 1 e trial o ΔV A = S A α A λ

3 SA = intensiteit VP A αa = associeerbaarheid VP A λ = Intensiteit OP - Temporele factoren en geconditioneerde respons o CS-US interval Focal search: kort General search: lang o Interval tussen trials Meer ruimte tussen o Interactie tussen 2 Zie slides o Relative-waiting-time hypothese I/T (intertrial interval/cs-us interval) Laag: weinig nieuwe informative Hoog: veel nieuwe informative o Rate expectancy theorie Vergelijken temporele variabelen - Comporator hypothese o Geconditioneerde respons afhankelijk van Relatie tussen CS en US Relatie contextuele cues US Zie fuguren 6.5 & 6.6 o Performantieverklaring o Predicties Extinctie context-us na training target CS verbetering antwoorden op CS Extinctie geconditioneerde inhibitie ook extinctie CS+-cues

4 Hogere excitatoire waarde contextuele cues na training reductie geconditioneerde respons (niet universeel gevonden!!) - Configuraal leren (Pearce) o Configurale benadering van samengestelde prikkels Geheel is verschillend van som van delen Rol voor generalisatie tussen AB, A & B o ΔE A = β(λ V A ) o V A = E A + e A (I A - i A ) o e A = A S A.E A A S A = similariteit tussen prikkel A en J = (P com /P A )/(P com /P A )

5 Schedules of reinforcement 1. The cumulative record - Zie figuur 8.1 o X-as: tijd o Y-as: cumulatief nummer responses o gaat nooit naar beneden! - Slope: participant s rate of responding (stijgingsgraad) o Verschil tussen cumulatief nummer/tijd tussen 2 punten 2. Simple schedules of reinforcement 2.1. Ratio schedules - Determinant: aantal responsen sinds vorige reinforcer - Fixed o Vast aantal responsen, altijd zelfde aantal o Bv. trappen oplopen, ronde van postbode o Zie figuur 8.2 links Postreinforcement pauze Ratio run: gelijkmatig & veel responden tot reinforced - Variabel o Bv. Golf: verschillend aantal slagen vooraleer in hole o Zie figuur 8.2 rechts Gelijkmatig & hoge mate van responden Geen pauzes 2.2. Interval schedules - Tijd = kritische factor - Fixed o Vaste hoeveelheid tijd die voorbijgaat vooraleer reinforce

6 o Bv. koken laten afkoelen o Eens klaar, blijft reinforcer beschikbaar o Postreinforcement pauze: zie figuur 8.3 links - Variabel o Bv. Papers verbeteren o Zie figuur 8.3 rechts - Soms limited hold, bv. Iets bakken (anders aanbranden) ratio antwoorden omhoog 3. Mechanisms of schedule performance 3.1. Feedback functions for ratio schedules - Hoeveelheid reinforcers ~ snelheid waarmee aantal responses performed - Hoe sneller organisme antwoordt, hoe sneller opnieuw reinforcer - Zie figuur Feedback functions for interval schedules - Bv. Tijdsinterval: 3 minuten langzaam omhoog tot 20 per uur, daarna plat (want kan niet meer dan 20 wegens tijdsinterval) 3.3. Feedback functions and schedule performance - Verschil: limiet niet in ratio schedules - Conceptuele beperkingen o Soms moeilijk te karakteriseren 4. Chained schedules of reinforcement 4.1. Heterogeneous chains - Sequentie verschillende responsen, elk andere stimulus, bv. sweater aantrekken

7 - Geen reinforcement als onderweg onderbroken 4.2. Homogeneous chains - Verschillende componenten allemaal zelfde respons, maar verschillende stimulus en verschillend schema, bv. vijzen indraaien in verschillende gaten 4.3. Training response chains - Backward training: beginnen met laatste respons aanleren omdat die reinforced wordt - Forward training: beginnen bij begin & telkens reinforcer zoeken - Beide even effectief 5. Concurrent schedules - Keuze van responsalternatief - Verschillende factoren o Aard van respons o Moeite en tijd o Attractiviteit o Schedule of reinforcement - Matching law o Relatieve rate van antwoorden op responsalternatief = relatieve rate van reinforcement die bekomen wordt door dat antwoordalternatief

8 Theories of reinforcement 1. Thorndike and the law of effect - Positieve reinfocer = satisfying - Reinforcer associatie/connective tussen R en S - Kritieken o Waarom reinforcer effectief? o Reinforce retroactively associatie versterken hoe?? 2. Hull and drive reduction theory - Concept van homeostase - Drive state 2.1. Primary reinforcers - Stimuli die efficient zijn in het reduceren van biologische behoefte zonder eerdere training 2.2. Secondary reinforcers and acquired drives - Door associatie met biologische behoefte conditioned of secondary reinforcer 2.3. Sensory reinforcement - Geen duidelijke link met biologische behoefte problematisch! 3. Reinforcers as responses 3.1. The premack principle - Synoniem: differential probability principle - Mogelijkheid om hogere probabiliteit response te doen = reinforcer voor lagere probabiliteit response

9 3.2. The premack revolution - Distinctive tussen conditioned and unconditioned reinforcers irrelevant - Eerste keer serieus denken over reinforcers als responses 3.3. Applications of the premack principle - Bv. Pas tv kijken als geleerd 3.4. Theoretical problems - Meten/berekenen van response probabiliteiten? o Verandert constant, bv. ene dag zwemmen, andere dag TV kijken o Oplossing: token punten inruilen voor activiteiten - Zegt niet hoe het werkt 4. The response deprivation hypothesis 4.1. Response deprivation and the law of effect - Kritische factor: instrumentele conditioneringsprocedure plaats restrictie op iets - Response deprivatie = reinforcer (want als al eten voor 1 week geen nood om te responden) 4.2. Response deprivation and response probability - Geen vereiste om responsprobabiliteiten te berekenen restrictie onder baseline - Zelfs lage probabiliteit respons kan reinforcer worden: bewijs voor gevonden!

10 4.3. Response deprivation and the locus of reinforcement effects - Hoe instrumentele conditioneringsprocedure activiteiten organisme beperkt 5. The behavioral regulation approach 5.1. The behavioral bliss point - Distributie van response zonder conditionering - Zie figuur Imposing an instrumental contingency - Relatie tussen 2 responsen schedule line (figuur 9.3) - Schedule line mag niet door bliss point gaan (anders moet er niks aangepast worden) - Afwijking van normale (geprefereerde niveau) aanpassing zodat systeem terug naar geprefereerde punt gaat 5.3. Responding to schedule constraints - Afhankelijk van kosten en voordelen - Enkel als geen vervangers aanwezig - Bv. Als muziek luisteren even belangrijk als TV kijken, en pas muziek luisteren als geleerd meer TV kijken om muziek te vervangen.

11 Extinctie van geconditioneerd gedrag 1. Effecten van extinctieprocedures - Antwoorden vermindert als niet leidt tot bekrachtiging - Respons variabiliteit (bv. als sleutel: andersom proberen te draaien) ~ frustratie 2. Extinctie & origineel leren (zie ook Fonteyne s les) 2.1. Spontane recovery - Verlies van extinctie-effect tijdje na extinctie: opnieuw respons 2.2. Renewal of original excitatory conditioning - Recovery van acquisitive performantie als contextuele cues tijdens extinctie anders - Acquisitie makkelijker generaliseerbaar naar andere contexten dan extinctie problemen voor therapie!! 2.3. Reinstatement of conditioned excitation - Recovery van excitatoir responden bij uitgedoofde stimulus als exposure aan ongeconditioneerde stimulus - Bv. ziek bij frieten aversie voor frieten, na tijd terug frieten eten (extinctie) 1 keer ziek: opnieuw aversie voor frieten 2.4. Sensitivity to US or reinforcer devaluation - Als extinctie geen effect op CS-US associatie US devaluatie tussenkomen bij antwoorden op uitgedoofde CS: bewezen

12 3. Wat is geleerd in extinctie? - Inhibitoire S-R associaties o Onderdrukken R als S o ~ renewal effect: specifieke context o Emotionele effecten: eerdere geschiedenis van subject (wél reinforcer in verleden) o Frustratie aversieve emotie inhibitie 4. Paradoxale beloningseffecten 4.1. Overtraining extinction effect - Overtrainen grotere verwachting beloning grotere frustratie bij extinctie snellere extinctie - Minder extinctietrials nodig bij meer acquisitietrials (paradoxaal!!) 4.2. Magnitude of reinforcement extinction effect - Antwoorden vermindert sneller als grotere belonging frustratie 4.3. Partial-reinforcement extinction effect - Partiële reinforcement: tragere extinctie & minder frustratie (proces bij gokkers: worden niet elke keer beloond!) - Mechanismen o Discriminatie hypothese Detectie extinctie makkelijk bij continue reinforcement (want sowieso altijd verwachten <-> partiële reinforcement: niet altijd verwachten) Onderzoek 1 e groep: Partiële reinforcement continuous reinforcement extinctie

13 2 e groep: continuous reinforcement continuous reinforcement extinctie Resultaten: significant verschil <-> resultaten onderzoek: partiële reinforcement langdurig leren: niet opgeven als falen o Frustratietheorie Zowel reward als nonreward trials conflict instrumentele respons geconditioneerd op verwachting geen beloning Bij continue reinforcement: geen aanmoediging te blijven antwoorden als geen beloning o Sequential theorie Zowel reward als nonreward geheugen nonreward trials cue voor instrumentele respons Complementair met frustratietheorie evidentie voor beiden

14 Hoofdstuk 11: punishment 1. Efficiënte en inefficiënte straffen Te snel rijden Intermittently Uitgesteld Lage intensiteit eerst Gesignaleerd door discriminatieve stimulus Vinger in elektriciteit Elke keer Onmiddellijk Hoge intensiteit altijd Niet gesignaleerd 2. Onderzoeksevidentie van straf 2.1. Response-reinforcer contingency - Positieve contingentie instrumentele respons & reinforcer - Straf: reinforcer = aversieve stimulus - Specificiteit gedragssupressie ~ contingentie tussen doelrespons en aversieve reinforcer 2.2. Response-reinforcer contiguity - Interval tussen doelrespons en aanbieding reinforcer - Efficiëntst als zonder vertraging 2.3. Intensiteit aversieve stimulus - Afhankelijk van subject s eerdere ervaringen - Als eerst mild aversief immuniseren voor latere aversievere - Als eerst zeer aversief effect als later minder aversief 2.4. Gesignaleerde straf - Discriminatieve straf discriminatieve supressie van gedrag

15 2.5. Straf en mechanismen maintaining the punished response - Vaak ook vorm van positieve reinforcement (bv. aandacht) uitkomst afhankelijk van kosten-baten analyse subject - Uitkomst ook afhankelijk schema positieve reinforcement o Variable- and fixed-interval schema s: geen verandering temporele distributie gedrag, wel reductie responding o Fixed-ratio schema: straf verhoging postreinforcement pauze 2.6. Straf en reinforcement van alternatief gedrag - Powerful techniek: positieve reinforcement voor ander gedrag 2.7. Paradoxale effecten van straf - Signaal voor positieve reinforcement o Bv. kind aandacht geven als hij iets stout doet - Straf van vluchtgedrag o Vluchtrespons einde aversieve stimulus (negatieve reinforcer) o Enkel als aversieve stimulus aanwezig is: discriminatieve cue vergemakkelijkt 3. Samenleving vrij van straf - Onmijdbaar gevolg van verschillende aspecten fysieke en biologische omgeving - <-> misbruik - Gefrustreerde straf o Intermittent o Delayed o Discriminatieve stimulus (merkt dat iemand gefrustreerd)

16 o Amper positieve reinforcement van alternatief gedrag 4. Alternatieven 4.1. Time-out - Time-out van bronnen positieve reinforcement - Bv. naar kamer sturen - Effectiviteit afhankelijk van o Delay o Consistentie - Zorgen dat geen positieve reinforcement in straf (bv. naar kamer sturen als daar al hele dag zitten ) 4.2. Differential reinforcement of other behavior - Negatieve contingentie tussen target response en reinforcer - Bv. zakgeld wegnemen slechts bepaalde periode van tijd - Vereist langdurige interactie

17 Hoofdstuk 12: avoidance learning 1. Dominante vragen in de analyse - Hoe kan niets leiden tot verandering in gedrag? - Hoe zijn pavloviaanse processen involved in avoidance learning? 2. Oorsprong van de studie naar avoidance learning - Bechterev: instrumentele conditionering eerder dan Pavloviaans als vinger wegtrekken geen schok - CS US veranderen 3. Contemporary avoidance conditioning procedures 3.1. Gediscrimineerde avoidance - Response-reinforcer contingentie niet altijd - 2 types trials: response trials (geen US) en no-response trials (wel US) - Shuttle box o One-way avoidance Beginnen altijd aan zelfde kant Leert makkelijker o Two-way avoidance Beginnen afwisselend langs kant Leert moeilijker 3.2. Nondiscriminated of free-operant avoidance - Normale discriminante avoidance: responding efficient in preventive aversieve stimulus enkel als responden tijdens trial periode (aanwezigheid CS) - Free-operant avoidance:

18 o Expliciete waarschuwingsstimulus niet gebruikt o Geen discrete trials o Avoidance response kan altijd gegeven worden o Antwoorden altijd voordeel o Bv. olie in auto vervangen om 3000 meter om motorproblemen te voorkomen - S-S interval: normale interval tussen 2 aversieve stimuli - R-S interval: periode van gecreërde veiligheid door respons - Voordeel afhankelijk van wanneer respons: later op R-S interval minder tijd interval verloren meer voordeel 4. Theoretische benaderingen 4.1. Test van de rol van instrumentele contingency - Idee dat preventie aversieve stimulus irrelevant voor avoidance learning is verkeerd - Onderzoek: niet volledig Pavloviaanse conditionering o 1 e groep: discriminant avoidance discriminant avoidance o 2e groep: Pavloviaanse conditionering discriminant avoidance o 1e groep antwoordde meest 4.2. Twee-factoren theorie - CS US angstconditionering: afweren van angst = negatieve reinforcement - Interacties tussen classical and instrumental factors o Conditionering van angst nodig voor instrumentele respons (Pavlov instrumenteel)

19 o Frequent antwoorden extinctie geconditioneerde angst (instrumenteel Pavlov) o Continu veranderende dynamiek - Challenges o Free-operant avoidance behavior: geen waarschuwingsstimulus o Als goed geleerd, geen aversieve stimuli meer nodig om te onderhouden o Onderzoek: subjecten niet zo angstig 4.3. Conditioned temporal cues - Tijd predictief voor volgende aversieve stimulus - Begin interval zegt niks over aversieve stimulus, einde interval wel! 4.4. Safety signals in avoidance learning - Interne proprioceptieve cues: feedback cues - Signaal voor veiligheid - Avoidance behavior positief reinforced door geconditioneerde inhibitoire veiligheidssignalen - Onderzoek: bevestigd 4.5. Avoidance learning and unconditioned defensive behavior - The SDRR theorie of avoidance o Species-specific defense reactions o Predomineren tijdens initiële stadia van avoidance training o Aard respons afhankelijk van aversieve stimulus en mogelijkheden door omgeving

20 o Defensieve responsen geshaped door straf: 1 e respons: geen effect 2 e respons o Onderzoek: straf niet effectief, eerder door verwachting injury - The predatory imminency continuum o Likelihood van injury o Zie vb rat in handboek

21 Mere reference and evaluation versus expectancy and preparation in human pavlovian learning 1. From intrinsic change to merely referential relation as the foundation of evaluative learning 1.1. The intrinsic change hypothesis Martin and levey s seminal ideas about evaluative learning - Information processing o Acquisitive van kennis predictieve relaties tussen stimuli in omgeving o Functie: detectie betrouwbare predictoren biologisch significante omgevingsstimuli - Evaluatieve conditionering o Meest fundamentele proces: directe & automatische overdracht valentie US naar CS Evaluative condition: the picture picture paradigm - Onderzoek naar relatie tussen subjectieve evaluatie en electrodermal reageren op visuele stimuli - Stimulus: foto s van menselijke gezichten - 1 e fase: foto s evalueren - Fase 2: 12 meest neutrale liked disliked foto s pairen: 3 N-L, 3 N-D, 3 N-N Evaluative conditioning and CS-US contingency awareness - Pavloviaanse conditionering: pas conditionering als expliciete kennis van CS-US relatie - Evaluatieve conditionering: experiment o Herkenningstaak CS-US relatie meten

22 o Expliciete kennis niet nodig voor conditionering Evaluative conditioning and extinction - Extinctie procedure geen effect op eerdere conditionering impliciete kennis niet nodig voor conditionering (anders wel effect) 1.2. From intrinsic change hypothesis to the concept of merely referential CS-US relations The effect of US revaluation - 2 zwaktes intrinsic change hypothesis o Verstaan van mechanism? o Enkel indirecte argumenten - US revaluation o 1e fase: CS-US associatie o Fase 2: valentie US veranderen in afwezigheid CS o Fase 3: valentie CS meten - Resultaat: effect van US revaluatie niet intrinsiek The merely referential relation as the foundation of evaluative learning - 2 soorten CS-US relaties o Predictive: CS verwachting US in hier en nu onmiddelijke toekomst o Referential: presentatie CS representatie US (denken aan) Gedachte aan onderhouden

23 Of US echt komt irrelevant (daarom: extinctie geen effect) 2. Conditions and functional characteristics of evaluative conditioning 2.1. Robustness and ecological validity of evaluative conditioning - Thematische variaties o Andere semantische categorie o Zelfde effecten - Verbal evaluative conditioning o Verschil picture-picture paradigm Stimulus: neutrale en valenced woorden <-> complexe foto s Conceptuele US: gedeelde valentie van serie verschillende woorden o Zelfde effect - - Cross-modale evalutieve conditionering o Bv. smaak & visueel (foto s) o Zelfde effect - Evaluatieve conditionering met invariant kenmerk als CS o Bv. lijndikte van verschillende figuren o Zelfde effect - Flavor-flavor paradigm o Fruitsmaak 1: tween20 (slechte smaak) o Fruitsmaak 2: nooit tween20 o Zelfde effect (onafhankelijk van kleurcontext in acquisitiefase)

24 - Evaluatieve conditionering met tonic stimuli o Relatief constante en durende contexten, situaties, gebeurtenissen en acties o Dichter bij echte leven o Zelfde effect - Observational evaluative learning o Observator: zelfde effect - Affective priming as an indirect nonverbal measure of evaluative learning o Indirecte, nonverbal metingen minder obtrusief & minder vraageffecten o stimuli beoordelen: negatief vs positief o als eerder getoonde stimuli zelfde valentie kortere reactietijd o gebaseerd op automatische processen - Evaluative learning concurrent with expectancy learning o Niet mutueel exclusief: kunnen samen voorkomen 2.2. Functional characteristics of evaluative conditioning Contingency awareness and implicit/explicit knowledge dissociation - Orthogonale relatie o Zowel samen als apart voorkomen o Sterkte evaluatieve conditionering zelfde onder beide omstandigheden - Impliciete kennis: experiment o Subliminaal (niet waarnemen) US aanbieden o Supraliminale presentatie CS (wel waarnemen) o Zelfde effect impliciete kennis geen effect

25 - Meer acquisitie trials meer kennis, zelfde effect - Soms: kennis minder effect, soms kennis meer effect o Mogelijkheid: aandacht voor CS/US Resistance to extinction - Effect stabiel & betrouwbaar, ook bij extinctie Contiguity versus contingency: the ineffectivity of nonreinforced CS and of US-only presentations - Toevoeging non reinforced trials tijdens acquisitive geen effect (ook niet verminderd/vertragend effect!) - Evaluatief conditioneren ~ spatio-temporele contigue CS- US presentaties en niet statistische contingency Counterconditioning - CS met nieuwe US met tegengestelde valentie - Valentie CS ook veranderen! - Ook als tijdens acquisitie counterconditioning Encoding (also) of specific sensory characteristics or (only) of general affective characteristics of the US - Habituatie US vermindering liking CS - US-inflatie (hoge versus lage concentratie Tween) geen effect enkel affectieve karakteristieken spelen rol Sensory preconditioning - CS1 CS2 CS2 US

26 - Beiden effect van US Evaluative associations are not sensitive to modulation - Pavloviaans leren, bv.: US leidt tot CS als B - Evaluatief leren: geen modulatie 3. Expectancy system versus referential system - Expectancy system o Betrouwbare predictoren voor biologisch significante gebeurtenissen o Gedragsmatig voorbereiden o Hoge kosten: energie, aandacht, informatie Enkel reageren op betrouwbare predictoren CS-US contingency Enkel als CS-US relatie valide gevoelig voor extinctie Conditioneel! - Referential system o Globale antwoordtendens o Weinig kosten

27 Context & conditionering: Riet Fonteyne 1. Vrees versus angst - Vrees o Stimulus-specifiek (discreet) o Directe bedreiging o Samen met arousal en vermijdingstendensen o Fobie - Angst o Niet stimulus-specifiek (ongebonden) o Stress in afwezigheid van objectieve bron gevaar o Geassocieerd met anticipatie van potentieel gevaar, meer persistent patroon o Gegeneraliseerde angststoornis 2. Etiologie specifieke vrees: fobie - Eerdere ervaringen waarbij geassocieerd met traumatische gebeurtenis - Kritieken o Geen directe traumatische ervaringen in leergeschiedenis Sociaal leren Observationeel leren Leren via instructie (vooral negatieve informatie) Andere CS beschikbaar voor voorspelling o Zelfde traumatische ervaring met verschillende uitkomst (beet altijd hondenfobie?) Voor conditioneringservaring Sensitisatie (gevoeliger voor nieuwe CS) Latente inhibitie

28 Tijdens conditioneringservaring Controle over gebeurtenis Na conditioneringservaring US-inflatie/devaluatie Rehearsal/rumineren versterken van associatie o Verschillen tussen stimuli (makkelijker fobie slangen dan fietsen) Niet alle CS-US associaties even makkelijk geleerd (non-equipotentiality) Fear-relevant stimuli: sommige stimuli makkelijker fobie, bv. slang <-> fiets Evolutieperspectief o Wederkerende overlevingsbedreigingen (phylogenetically) o Slechts recent in evolutionaire geschiedenis, bv. wapens (ontogenetically) Prikkelcompetitie o Interindividuele verschillen Werkwijze Sterkte associatie afhankelijk van type vreesconditionering? Rol van inhibitie: differentieel paradigma versus simpel paradigma Aard meting individuele verschillen Positief effect significante uitkomst Resultaat: 41% studies significant

29 3. Extinctie-onderzoek: implicaties voor exposure - Herhaalde presentatie van CS zonder US o Procedure: CS aanbieden zonder US o Resultaat/effect: verminderde geconditioneerde reactie o Proces/theorie: wat wordt er geleerd - Rescola-Wagner: afleren CS-US associatie <-> evidentie - Terugkeer van vrees o Renewal: contextverandering o Reinstatement: onvoorspelbare US-presentaties (in extinctie-context!) o Spontaan herstel (na tijdsinterval) o Versneld leren na eerdere leerervaringen - Terugkeer voorkomen o Retrieval cues tijdens extinctie o Extinctie in meerdere contexten (grotere kans op gemeenschappelijke kenmerken) 4. Uitwissen van vrees herinneringen - Consolidatie: KTG lange termijn geheugen - Reconsolidatie: nieuwe informatie samenvoegen met oude, volledig geconsolideerde herinneringen (na retrieval vatbaar voor verandering) 5. Context conditionering als een model voor angst - Onderzoek naar onvoorspelbaarheid o Inconsistent o Meerderheid van studies: voorkeur voor voorspelbaarheid - Safety-signal hypothese

30 o Voorspeller gevaar afwezigheid voorspeller afwezigheid gevaar (safety) o Geen discrete signalen aanwezig geen safety periodes 6. Methoden om contextuele angst uit te doven - Voorspelbaar maken ~ safety signal theorie - Onbekrachtigde blootstelling aan context 7. Rol van veiligheidsleren - Geconditioneerde inhibitie o Hoge trait anxiety meer verwachting schok bij AB- - Inhibition of delay o CS van lange duur gevolgd door US o Angstrespons verschuiven van begin CS naar einde CS - Blocking o Rescorla-Wagner: associatie Y & US tijdens XY+ geblokt omdat X al perfect voorspelt o Cognitive stage model Stimuluscompetitie afhankelijk van processen tijdens Encoding stage (associatie ontdekken) o Aandachtsregulatie o aandachtsbias Retention stage (associatie onthouden) o Herhalen o rumineren Performance stage (respons uitbrengen) o Gedragsinhibitie o Comparator process Invloed op alle stadia Redeneren

31 Werkgeheugen o Belast forward blocking performance dalen Episodisch geheugen Memory retrieval Cognitieve inhibitie

32 Causaal leren: Tom Beckers 1. Zijn mensen precies als dieren? - Causale leertaken bij mensen o Voor 1984: probabilistisch contrast model mensen beschouwen als intuïtieve statistici - Opvallende gelijkenis tussen causaal leren bij mensen & klassieke conditionering bij dieren, bv. forward blocking - Kruisbestuiving tussen onderzoek bij mensen en dieren 2. Mensen zijn niet precies als dieren - Blocking als uitkomst van een syllogisme o Als p dan q: als A & X elk effectieve oorzaken samen sterker effect o Niet q: effect is even sterk op AX+ en A+ trials o p : A is een effectieve oorzaak o daarom, niet q : X is geen effectieve oorzaak - predicties redeneer-analyse blocking o enkel als mensen premisse I aannemen (additiviteit) empirisch aangetoond o enkel als mensen premisse II kunnen verifiëren (outcome niet sterker na Ax dan na A) empirisch aangetoond o enkel als mensen mogelijkheid en motivatie hebben om te redeneren minder blocking als deelnemers gelijktijdig moeilijke taak doen: empirisch aangetoond - aanwijzingen voor causel leren <-> associatieve principes: mensen zijn niet als dieren

33 3. Zijn dieren precies als mensen? - Complexe cognitie ook bij ratten? zelfde predicties o Subadditieve pre-training vermindert blocking (blocking verminderen door additiviteit eerst tegen te spreken met andere prikkels) ~ redeneren o Niet-maximale outcome versterkt blocking: submaximaliteit vermeerdert blocking (submaximaliteit: eerste rondes hogere intensiteiten aangeleerd dan uiteindelijk bij AX) ~ redeneren o dieren zijn precies als mensen - Generalisatie van subadditieve pretraining (G+, H+, GH+ in pretraining) o Effect van context Geen contextshift: subadditieve pretraining minder blocking dan irrelevante pretraining Subadditieve pretraining: meer blocking bij contextshift dan bij geen contextshift o Stimulusduur o Invoegen retentie-interval 4. Zijn kinderen net als dieren? - Regenpredictietaak o Causaal scenario versus predictief scenario o 4-jarigen & 8-jarigen o Methode Fase 1: A+ Z- Fase 2: AX+ KL+ Z- o Resultaten

34 Blocking zowel bij 4-jarigen als 8-jarigen <-> redeneerfenomeen? Blocking in beide groepen gemoduleerd door causale status van prikkels ~ blocking gevolg van causaal redeneren - Robotexperiment o Significante blocking in algemeen o Correlatie met prestatie op redeneervragen o 100% kinderen met blocking difference score van minstens 2/3 beide modus tollens vragen juist o Geen leeftijdsverschillen in onoverschaduwen of disjunctief redeneren o redeneren noodzakelijk maar niet voldoende - Blocking linken aan werkgeheugen o Taken Blocking & unovershadowing Modus tollens en disjunctief redeneren 2 werkgeheugentaken Algemene verbale vaardigheidstaak o Resultaten Significante blocking & unovershadowing Significante blocking enkel in kinderen met beter dan gemiddeld werkgeheugen Significante unovershadowing in beide groepen o Regressieanalyse Werkgeheugen en modus tollens beide unieke predictoren van blocking difference scores Niet: verbale vaardigheid of leeftijd

35 - Counterfactional training: wat als NIET.. verbetert blocking bij jongere kindjes en modus tollens redeneren

36 Behaviour, language and stimulus equivalence: Marc Bennet 1. General framework gedragsanalyse 1.1. Operant gedrag - Descartes o Reflexen, onvrijwillig gedrag o Watsonian restriction: enkel objectief, geen cognitie & emoties o Simplistic methodological behaviorism - Mainstream (associative learning tradition) o Gedrag gemedieerd door mentale gebeurtenissen o Mechanistically verklaren o Mechanistic & mentalistic o Stimuli mentaal gerepresenteerd en vormen associaties - Behavior analytical tradition o Gedrag gevormd door gevolgen o Operant gedrag o Radicaal behaviorisme: zowel publieke als privé gebeurtenissen gedrag (ook denken) o Onafhankelijke variabelen gedrag Eerdere gebeurtenissen Gevolgen 1.2. Functionele analyse - S D R S R (discriminatieve stimulus response reinforcement) 1.3. Radical behaviourism - Cognitie en taal behavioral process

37 2. Originele benadering van verbaal gedrag - Taal controleert gedrag o Instructies o Klinisch: gedachten - Taal: uiterst complex gedrag o Arbitrair & symbolisch o Lijkt nieuw gedrag dat nooit bekrachtigd is - Skinners verbal operant o functionele analyse: verschillende functionele groepen = operante klassen (zie slides) Eerst: echo (papa) Tact: utterances to specific object Mand: vragen naar objecten o Kritieken Geen coherente, empirisch verifieerbare definitie allemaal hypothetisch Any behaviour on the part of the speaker <-> enkel gedrag luisteraar belangrijk Reinforced by a listener who has been trained by a verbal community to mediate that reinforcement experiment Computer die feedback geeft (niet geshaped door verbal community <-> wetenschapper die feedback geeft (wel geshaped door verbal community) toch dezelfde gedragingen rat

College 6: Skills. Anderson, hoofdstuk 9 Ingmar Visser

College 6: Skills. Anderson, hoofdstuk 9 Ingmar Visser College 6: Skills Anderson, hoofdstuk 9 Ingmar Visser Vragen Vragen vorige colleges? Overzicht college Introductie, behaviorisme versus cognitivisme Psychologie & AI Overzicht cursus Hoofdstuk 9 Anderson,

Nadere informatie

Dynamics, Models, and Mechanisms of the Cognitive Flexibility of Preschoolers B.M.C.W. van Bers

Dynamics, Models, and Mechanisms of the Cognitive Flexibility of Preschoolers B.M.C.W. van Bers Dynamics, Models, and Mechanisms of the Cognitive Flexibility of Preschoolers B.M.C.W. van Bers Introductie Flexibiliteit is een belangrijke eigenschap in de huidige snel veranderende maatschappij. In

Nadere informatie

HOOFDSTUK 6; CONDITIONERING EN LEREN.

HOOFDSTUK 6; CONDITIONERING EN LEREN. HOOFDSTUK 6; CONDITIONERING EN LEREN. TERUGBLIK OP DE THEMA S Biologische factoren zijn cruciaal bij veel aspecten van het leren. Zo zorgt de biologie van een dier ervoor dat sommige relaties in de omgeving

Nadere informatie

LA KOL 12-13 Bijeenkomst 4

LA KOL 12-13 Bijeenkomst 4 LA KOL 12-13 Bijeenkomst 4 Terugblik bijeenkomst 3: 4: cognitieve ontwikkeling - ontwikkeling/leren/rijpen - geheugen - vormen van leren Opdrachten: - Deskundigen verdiepen - lezen H7 - Presentatie materialen

Nadere informatie

Alcoholgebruik, misbruik & afhankelijkheid

Alcoholgebruik, misbruik & afhankelijkheid ALCOHOLGEBRUIK: BEWUST OVERWOGEN OF ONBEWUST OVERKOMEN? Impliciete en expliciete processen bij alcoholgebruik en implicaties voor interventies Katrijn Houben k.houben@maastrichtuniversity.nl Alcoholgebruik,

Nadere informatie

Is angstgeheugen uitwisbaar? Nieuwe inzichten in angstreducerende technieken

Is angstgeheugen uitwisbaar? Nieuwe inzichten in angstreducerende technieken Is angstgeheugen uitwisbaar? Nieuwe inzichten in angstreducerende technieken Dieuwke Sevenster Merel Kindt Marieke Soeter Angstgeheugen Evolutionair robuust mechanisme Het bereidt individu voor op snel

Nadere informatie

Challenging Emotional Memory M.G.N. Bos

Challenging Emotional Memory M.G.N. Bos Challenging Emotional Memory M.G.N. Bos 144 De geboorte van je kind, je trouwdag, maar ook het verlies van een geliefde en fysieke mishandeling zijn enkele voorbeelden van emotionele ervaringen die iedereen

Nadere informatie

1. Inleiding tot The Assessment of Basic Language and Learning Skills: The ABLLS-R. James W. Partington

1. Inleiding tot The Assessment of Basic Language and Learning Skills: The ABLLS-R. James W. Partington 1. Inleiding tot The Assessment of Basic Language and Learning Skills: The ABLLS-R. James W. Partington 2. Autisme: Kwalitatieve verschillen op 3 gebieden: taalvaardigheden, sociale vaardigheden en beperkte/

Nadere informatie

Theorie! Cognitive Bias Modification! Resultaten onderzoek!

Theorie! Cognitive Bias Modification! Resultaten onderzoek! Cognitive Bias Modification Resultaten onderzoek December 2013 Jules Reijnen Ron Jacobs Theorie Cognitive Bias Modification (CBM) is een recent onderzoeksgebied dat zich richt op de vertekening (bias)

Nadere informatie

Mathilde Descheemaeker Adriaan Spruyt Dirk Hermans

Mathilde Descheemaeker Adriaan Spruyt Dirk Hermans Mathilde Descheemaeker Adriaan Spruyt Dirk Hermans Experimentele psychopathologie Op zoek naar de psychologische processen die een rol spelen bij het ontstaan, in stand houden en terugval van psychopathologie

Nadere informatie

Question 6 Multiple Choice

Question 6 Multiple Choice Question 1 Multiple Choice Het onderzoek van Strack e.a. (1988) waarin mensen op verschillende manieren een pen vasthielden terwijl ze cartoons beoordeelden toont aan dat: Question 2 Multiple Choice mensen

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Onze voorouders hebben moeten leren overleven in omgevingen waarin ze continu geconfronteerd konden worden met onverwachte situaties. Van cruciaal belang voor hun overleving werd

Nadere informatie

CVA zorg, topsport voor ons allemaal. Dinsdag 11 april 2017

CVA zorg, topsport voor ons allemaal. Dinsdag 11 april 2017 CVA zorg, topsport voor ons allemaal Dinsdag 11 april 2017 CVA: focus op de onzichtbare gevolgen en gedrag Ingrid Brands, MD, PhD Revalidatiearts Blixembosch De impact Stroke: 78% has cognitive complaints

Nadere informatie

De Obsessief-Compulsieve stoornis: behandeling in de praktijk. 2013 Universitair Ziekenhuis Gent

De Obsessief-Compulsieve stoornis: behandeling in de praktijk. 2013 Universitair Ziekenhuis Gent De Obsessief-Compulsieve stoornis: behandeling in de praktijk Dr. Leyman Lemke Deswarte Annelies 2013 Universitair Ziekenhuis Gent Inhoud workshop Kapstok: Het neurotische lussenmodel (NLM) (R. Schacht

Nadere informatie

Werkgeheugen bij kinderen met SLI. Indeling presentatie. 1. Inleiding. Brigitte Vugs, 19 maart 2009. 1. Inleiding 2. Theoretische achtergrond

Werkgeheugen bij kinderen met SLI. Indeling presentatie. 1. Inleiding. Brigitte Vugs, 19 maart 2009. 1. Inleiding 2. Theoretische achtergrond Werkgeheugen bij kinderen met SLI Brigitte Vugs, 19 maart 2009 Indeling presentatie 1. Inleiding 2. Theoretische achtergrond SLI, Geheugen, Werkgeheugen 3. Ontwikkeling werkgeheugen 4. Relatie werkgeheugen

Nadere informatie

A Rewarding View on the Mouse Visual Cortex. Effects of Associative Learning and Cortical State on Early Visual Processing in the Brain P.M.

A Rewarding View on the Mouse Visual Cortex. Effects of Associative Learning and Cortical State on Early Visual Processing in the Brain P.M. A Rewarding View on the Mouse Visual Cortex. Effects of Associative Learning and Cortical State on Early Visual Processing in the Brain P.M. Goltstein Proefschrift samenvatting in het Nederlands. Geschreven

Nadere informatie

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon Zelfwaardering en Angst bij Kinderen: Zijn Globale en Contingente Zelfwaardering Aanvullende Voorspellers van Angst bovenop Extraversie, Neuroticisme en Gedragsinhibitie? Self-Esteem and Fear or Anxiety

Nadere informatie

Exposure en inhibitie: Een nieuwe visie op werkzame principes en behandelaanpak. Dirk Hermans KU Leuven

Exposure en inhibitie: Een nieuwe visie op werkzame principes en behandelaanpak. Dirk Hermans KU Leuven Exposure en inhibitie: Een nieuwe visie op werkzame principes en behandelaanpak Dirk Hermans KU Leuven Casus Miet - Sinds 10 jaar allerlei dwangrituelen - Erg bang voor contact met stof, benzine, verf

Nadere informatie

Citation for published version (APA): Effting, M. (2011). Plasticity of fear memory: a search for relapse prevention Amsterdam

Citation for published version (APA): Effting, M. (2011). Plasticity of fear memory: a search for relapse prevention Amsterdam UvA-DARE (Digital Academic Repository) Plasticity of fear memory: a search for relapse prevention Effting, M. Link to publication Citation for published version (APA): Effting, M. (2011). Plasticity of

Nadere informatie

Sociolinguïstiek en sociale psychologie:

Sociolinguïstiek en sociale psychologie: Sociolinguïstiek en sociale psychologie: Nieuwe methodes voor attitudemeting Laura Rosseel, Dirk Geeraerts, Dirk Speelman OG Kwantitatieve Lexicologie en Variatielinguïstiek Inleiding sinds de jaren 1960

Nadere informatie

Fear Memory Uncovered: Prediction Error as the Key to Memory Plasticity D. Sevenster

Fear Memory Uncovered: Prediction Error as the Key to Memory Plasticity D. Sevenster Fear Memory Uncovered: Prediction Error as the Key to Memory Plasticity D. Sevenster Samenvatting Angststoornissen zijn een van de meest voorkomende psychiatrische stoornissen. Hoewel de meest gangbare

Nadere informatie

Samenvatting. Audiovisuele aandacht in de ruimte

Samenvatting. Audiovisuele aandacht in de ruimte Samenvatting Audiovisuele aandacht in de ruimte Theoretisch kader Tijdens het uitvoeren van een visuele taak, zoals het lezen van een boek, kan onze aandacht getrokken worden naar de locatie van een onverwacht

Nadere informatie

Metacognitieve therapie voor de Gegeneraliseerde Angst Stoornis: Wat is het en werkt het? Colin van der Heiden PsyQ

Metacognitieve therapie voor de Gegeneraliseerde Angst Stoornis: Wat is het en werkt het? Colin van der Heiden PsyQ Metacognitieve therapie voor de Gegeneraliseerde Angst Stoornis: Wat is het en werkt het? Colin van der Heiden PsyQ Inhoud Waarom MCT v GAS Wat is MCT v GAS Werkt MCT v GAS MCT v GAS: Achtergrond CGT v

Nadere informatie

Frustratietolerantie-training bij stotterende kleuters

Frustratietolerantie-training bij stotterende kleuters Frustratietolerantie-training bij stotterende kleuters Bettie Smets 36 STE VVL CONGRES 20 MAART 2015 FLANDERS EXPO, GENT frustratietolerantie drempel van verdraagzaamheid voor prikkels die een aversieve

Nadere informatie

Voorspellers van Leerbaarheid en Herstel bij Cognitieve Revalidatie van Patiënten met Niet-aangeboren Hersenletsel

Voorspellers van Leerbaarheid en Herstel bij Cognitieve Revalidatie van Patiënten met Niet-aangeboren Hersenletsel Voorspellers van Leerbaarheid en Herstel bij Cognitieve Revalidatie van Patiënten met Niet-aangeboren Hersenletsel Een onderzoek naar de invloed van cognitieve stijl, ziekte-inzicht, motivatie, IQ, opleiding,

Nadere informatie

GT diagnostiek Analyse van klassiek geconditioneerd gedrag Analyse van operant geconditioneerd gedrag DSM-IV Evidence based behandelingen

GT diagnostiek Analyse van klassiek geconditioneerd gedrag Analyse van operant geconditioneerd gedrag DSM-IV Evidence based behandelingen Samenvatting *('5$*67+(5$3,(LQ92*(/9/8&+7 Wegbereiders Gedragstherapie Pavlov Watson Skinner Belangrijke Gedragstherapeuten Wolpe Emmelkamp Beck GT diagnostiek Analyse van klassiek geconditioneerd gedrag

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting. Samenvatting

Nederlandse Samenvatting. Samenvatting Samenvatting Toenaderen of vermijden. Neurobiologische mechanismen in sociale angst Het doel van dit proefschrift was om meer inzicht te krijgen in de psychobiologische mechanismen die een rol spelen bij

Nadere informatie

Cognitieve flexibiliteitstaken bij autismespectrumstoornissen:

Cognitieve flexibiliteitstaken bij autismespectrumstoornissen: Cognitieve flexibiliteitstaken bij autismespectrumstoornissen: Kritische bespreking en klinische implicaties Lien Van Eylen VCKJPP 22 september 2011 Overzicht Neuropsychologische taken o Betrouwbaarheid

Nadere informatie

Omdat uit eerdere studies is gebleken dat de prevalentie, ontwikkeling en manifestatie van gedragsproblemen samenhangt met persoonskenmerken zoals

Omdat uit eerdere studies is gebleken dat de prevalentie, ontwikkeling en manifestatie van gedragsproblemen samenhangt met persoonskenmerken zoals Gedragsproblemen komen veel voor onder kinderen en adolescenten. Als deze problemen ernstig zijn en zich herhaaldelijk voordoen, kunnen ze een negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren van

Nadere informatie

Leren en betrokkenheid. dinsdag 6 maart 2012

Leren en betrokkenheid. dinsdag 6 maart 2012 Leren en betrokkenheid H8 Leren? Leren? Marketeers willen de consument iets leren over hun producten/ diensten: hoe te gebruiken, waar te kopen etc. Leren? Marketeers willen de consument iets leren over

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting. Verschillende vormen van het visuele korte termijn geheugen en de interactie met aandacht

Nederlandse samenvatting. Verschillende vormen van het visuele korte termijn geheugen en de interactie met aandacht Nederlandse samenvatting Verschillende vormen van het visuele korte termijn geheugen en de interactie met aandacht 222 Elke keer dat je naar iets of iemand op zoek bent, bijvoorbeeld wanneer je op een

Nadere informatie

Geven en ontvangen van steun in de context van een chronische ziekte.

Geven en ontvangen van steun in de context van een chronische ziekte. Een chronische en progressieve aandoening zoals multiple sclerose (MS) heeft vaak grote consequenties voor het leven van patiënten en hun intieme partners. Naast het omgaan met de fysieke beperkingen van

Nadere informatie

Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk. gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen

Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk. gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen Executive and social cognitive functioning of mentally

Nadere informatie

FYSIOTHERAPIE en het behandelen van patiënten met ASPECIFIEK LAGE RUGPIJN. September 2011, blok 6, Gerard Koel.

FYSIOTHERAPIE en het behandelen van patiënten met ASPECIFIEK LAGE RUGPIJN. September 2011, blok 6, Gerard Koel. FYSIOTHERAPIE en het behandelen van patiënten met ASPECIFIEK LAGE RUGPIJN. September 2011, blok 6, Gerard Koel. GRADED ACTIVITY & GRADUAL EXPOSURE. 1. Aanleiding / implicatie / modellen; respondente &

Nadere informatie

Continuous Learning in Computer Vision S.L. Pintea

Continuous Learning in Computer Vision S.L. Pintea Continuous Learning in Computer Vision S.L. Pintea Continuous Learning in Computer Vision Natura non facit saltus. Gottfried Leibniz Silvia-Laura Pintea Intelligent Sensory Information Systems University

Nadere informatie

SAMENVATTING Introductie

SAMENVATTING Introductie Introductie Affect heeft een belangrijke functie in de organisatie van gedrag. Affect moet en kan in principe gereguleerd worden, als dit voor iemands doelen van belang is. Dysregulatie van effect verwijst

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting

Nederlandse Samenvatting Nederlandse Samenvatting Titel: Cognitieve Kwetsbaarheid voor Depressie: Genetische en Omgevingsinvloeden Het onderwerp van dit proefschrift is cognitieve kwetsbaarheid voor depressie en de wisselwerking

Nadere informatie

Hoe RFT kan helpen om taal effectiever in te zetten in therapie

Hoe RFT kan helpen om taal effectiever in te zetten in therapie Hoe RFT kan helpen om taal effectiever in te zetten in therapie Interventies RFT principes Mede gebaseerd op een workshop van Matthieu Villatte Wat gaan we doen? Waarom RFT? Wat is RFT? Hoe hangen RFT

Nadere informatie

Dynamisch testen. Bruikbaar voor het inschatten van leerbaarheid? Hileen Boosman, Anne Visser-Meily, Caroline van Heugten

Dynamisch testen. Bruikbaar voor het inschatten van leerbaarheid? Hileen Boosman, Anne Visser-Meily, Caroline van Heugten Dynamisch testen. Bruikbaar voor het inschatten van leerbaarheid? Hileen Boosman, Anne Visser-Meily, Caroline van Heugten Leerbaarheid Leerbaarheid is de mate waarin iemand profijt heeft van leerervaringen.

Nadere informatie

BESLISSINGS-PROCESSEN EN GEDRAGSBEINVLOEDING.

BESLISSINGS-PROCESSEN EN GEDRAGSBEINVLOEDING. BESLISSINGS-PROCESSEN EN GEDRAGSBEINVLOEDING. DEEL-I. KIEZEN/ OORDELEN/ BESLISSEN. KANS * GEVOLG. TYPOLOGIE VAN BESLISSINGEN. Type-Probleem Aanpak Aard van de keuze STRATEGISCH ANALYSEREN OPTIMAAL TACTISCH

Nadere informatie

Experimenteel Onderzoek en Experimentele Controle

Experimenteel Onderzoek en Experimentele Controle Experimenteel Onderzoek en Experimentele Controle ECO 2011-2012 Hemmo Smit Wilhelm Wundt en William James 3 criteria voor Causaliteit (herhaling) 1. Covariantie: samenhang tussen variabelen aantonen 2.

Nadere informatie

Samenvatting. Tabel 8.1. Een olifant is groter dan een koe Een koe is groter dan een muis Een olifant is groter dan een muis

Samenvatting. Tabel 8.1. Een olifant is groter dan een koe Een koe is groter dan een muis Een olifant is groter dan een muis 149 150 Ongeveer negentien procent van de Nederlandse bevolking krijgt in zijn leven een angststoornis. Mensen die lijden aan een angststoornis ervaren intense angsten die van invloed zijn op het dagelijks

Nadere informatie

de jaren van de vorige eeuw lag de focus op de beschrijving van stressreacties en onderzoek van de (karakteristieken van) stimuli die een

de jaren van de vorige eeuw lag de focus op de beschrijving van stressreacties en onderzoek van de (karakteristieken van) stimuli die een Samenvatting Werkstress bij verpleegkundigen is al jaren wereldwijd een probleem. Werkstress kan negatieve gevolgen hebben voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid en kan het plezier in het werk

Nadere informatie

Visualiseren en leren met animaties. Pieter Wouters

Visualiseren en leren met animaties. Pieter Wouters Visualiseren en leren met animaties Pieter Wouters 1 Programma Multimedia en animaties Waarom animaties gebruiken? Hoe worden animaties door mensen verwerkt? Welke problemen ontstaan hierbij? Oplossingen

Nadere informatie

Het lerend vermogen bij personen met dementie. Kathleen Vandenbroucke

Het lerend vermogen bij personen met dementie. Kathleen Vandenbroucke Het lerend vermogen bij personen met dementie. Kathleen Vandenbroucke Wat is leren? Leren = veranderingen in de hersenen Het opnemen, opslaan en opdiepen van kennis (geheugen) Soorten leren Bewust leren

Nadere informatie

Red cheeks, sweaty palms, and coy-smiles: The role of emotional and sociocognitive disturbances in child social anxiety M. Nikolić

Red cheeks, sweaty palms, and coy-smiles: The role of emotional and sociocognitive disturbances in child social anxiety M. Nikolić Red cheeks, sweaty palms, and coy-smiles: The role of emotional and sociocognitive disturbances in child social anxiety M. Nikolić Rode wangen, zweethanden en coy-smiles: De rol van emotionele en socio-cognitieve

Nadere informatie

Psychologische behandeling van bipolaire patiënten. Dinsdag 17 januari 2017 Dr. Manja Koenders PsyQ Rotterdam/Universiteit Leiden

Psychologische behandeling van bipolaire patiënten. Dinsdag 17 januari 2017 Dr. Manja Koenders PsyQ Rotterdam/Universiteit Leiden Psychologische behandeling van bipolaire patiënten Dinsdag 17 januari 2017 Dr. Manja Koenders PsyQ Rotterdam/Universiteit Leiden Omgaan met stessoren (1) Stressgevoeligheid Stress Generation theory The

Nadere informatie

Helpende gedachten. (Deel 2)

Helpende gedachten. (Deel 2) Helpende gedachten. (Deel 2) Executieve functies Helpende gedachten zijn probleem overstijgende gedachten. Een kind in de klas met leer- of gedragsproblemen? Zwakke executieve functies zijn hier vaak een

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Addendum A 173 Nederlandse samenvatting Het doel van het onderzoek beschreven in dit proefschrift was om de rol van twee belangrijke risicofactoren voor psychotische stoornissen te onderzoeken in de Ultra

Nadere informatie

Samenvatting. Mensen creëren hun eigen, soms illusionaire, visie over henzelf en de wereld

Samenvatting. Mensen creëren hun eigen, soms illusionaire, visie over henzelf en de wereld Samenvatting Mensen creëren hun eigen, soms illusionaire, visie over henzelf en de wereld om hen heen. Zo hebben vele mensen een natuurlijke neiging om zichzelf als bijzonder positief te beschouwen (bijv,

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting 119 120 Samenvatting 121 Inleiding Vermoeidheid is een veel voorkomende klacht bij de ziekte sarcoïdose en is geassocieerd met een verminderde kwaliteit van leven. In de literatuur

Nadere informatie

Executieve functies en emotieregulatie. Annelies Spek Klinisch psycholoog/senior onderzoeker Centrum autisme volwassenen, GGZ Eindhoven

Executieve functies en emotieregulatie. Annelies Spek Klinisch psycholoog/senior onderzoeker Centrum autisme volwassenen, GGZ Eindhoven Executieve functies en emotieregulatie Annelies Spek Klinisch psycholoog/senior onderzoeker Centrum autisme volwassenen, GGZ Eindhoven Inhoud 1. Executieve functies en emotieregulatie 2. Rol van opvoeding

Nadere informatie

Geert De Bolster. HOE ZORGT MEN DAT HONDEN EN HUN MENSEN HET GOED HEBBEN? Training en communicatie of Communicatie en training?

Geert De Bolster. HOE ZORGT MEN DAT HONDEN EN HUN MENSEN HET GOED HEBBEN? Training en communicatie of Communicatie en training? HOE ZORGT MEN DAT HONDEN EN HUN MENSEN HET GOED HEBBEN? Training en communicatie of Communicatie en training? 1 2 1 3 Africhting Opvoeding Heropvoeding Door beloning en straf Hield ik nog van mijn hond?

Nadere informatie

Sociale Cognitie bij Psychisch Gezonde Volwassenen

Sociale Cognitie bij Psychisch Gezonde Volwassenen Sociale Cognitie bij Psychisch Gezonde Volwassenen Onderzoek met het Virtuele Lab Social Cognition in Psychologically Healthy Adults Research with the Virtual Laboratory Anja I. Rebber Studentnummer: 838902147

Nadere informatie

Bijlage 1: het wetenschappelijk denk- en handelingsproces in het basisonderwijs 1

Bijlage 1: het wetenschappelijk denk- en handelingsproces in het basisonderwijs 1 Bijlage 1: het wetenschappelijk denk- en handelingsproces in het basisonderwijs 1 Bijlage 1: Het wetenschappelijk denk- en handelingsproces in het basisonderwijs: Stadium van het instructie model Oriëntatiefase

Nadere informatie

Stigmatisering van Mensen met Keelkanker: de Rol van Mindfulness van de Waarnemer

Stigmatisering van Mensen met Keelkanker: de Rol van Mindfulness van de Waarnemer Met opmaak: Links: 3 cm, Rechts: 2 cm, Boven: 3 cm, Onder: 3 cm, Breedte: 21 cm, Hoogte: 29,7 cm Stigmatisering van Mensen met Keelkanker: de Rol van Mindfulness van de Waarnemer Stigmatisation of Persons

Nadere informatie

Avoidance. Appointment Dynamic. Blissful Productivity / Flow. Chain Schedules

Avoidance. Appointment Dynamic. Blissful Productivity / Flow. Chain Schedules -1 1 Appointment Dynamic 2 Avoidance Een mechanisme dat alleen succesvol werkt voor een speler wanneer de speler op een gezette tijd een bepaalde handeling verricht. Het harvest-mechanisme binnen Farmville.

Nadere informatie

Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. InFoP 2. Inhoud

Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. InFoP 2. Inhoud Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFoP 2 Inhoud Introductie Module I: Wat is een psychose? Module II: Psychose begrijpen? Module III: Behandeling van psychose de rol van medicatie? Module

Nadere informatie

MIDDELENMISBRUIK + angststoornissen depressie

MIDDELENMISBRUIK + angststoornissen depressie MIDDELENMISBRUIK + angststoornissen depressie Enkele cijfers 17,9 % van de patiënten met een angststoornis lijdt aan een alcoholverslaving 19,4% van de alcoholverslaafden heeft een angststoornis (Addiction

Nadere informatie

Interventie aan de keukentafel

Interventie aan de keukentafel Interventie aan de keukentafel Gezinsgerichte interventie voor kinderen en jongeren met NAH Ingrid Rentinck Inleiding Initiatiefnemers van project: Ingrid Rentinck Arend de Kloet Carolien van Heugten Opzet

Nadere informatie

Doe workshop ABA. Caroline Peters BCABA, 8-11-2012

Doe workshop ABA. Caroline Peters BCABA, 8-11-2012 Doe workshop ABA Caroline Peters BCABA, 8-11-2012 1 Inhoud Historie ABA Instituut Wat is ABA? Versterken van gewenst gedrag Uitdoven van ongewenst gedrag Gewenst gedrag opwekken door omgeving aan te passen

Nadere informatie

DUTCH SUMMARY NEDERLANDSE SAMENVATTING

DUTCH SUMMARY NEDERLANDSE SAMENVATTING NEDERLANDSE SAMENVATTING 205 Het is niet zonder reden dat autoriteiten wereldwijd aandacht besteden aan programma s en interventies om mensen meer te laten bewegen. Sportactiviteiten van gemiddelde tot

Nadere informatie

Hebben dieren vrijheid van handelen?

Hebben dieren vrijheid van handelen? Studium Generale Hebben dieren vrijheid van handelen? Liesbeth Sterck Gedragsbiologie Universiteit Utrecht Biologie van vrijheid van handelen? Hoe beschouwt biologie mens en dier? Evolutie (historie) Functie

Nadere informatie

Perseverative cognition: The impact of worry on health. Nederlandse samenvatting

Perseverative cognition: The impact of worry on health. Nederlandse samenvatting Perseverative cognition: The impact of worry on health Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Perseveratieve cognitie: de invloed van piekeren op gezondheid Iedereen maakt zich wel eens zorgen.

Nadere informatie

Attitudevorming & verandering. dinsdag 6 maart 2012

Attitudevorming & verandering. dinsdag 6 maart 2012 Attitudevorming & verandering H9 Wat vertellen attitudes over consumenten? Wat vertellen attitudes over consumenten? Mensen die van sushi houden zullen het waarschijnlijk eten Wat vertellen attitudes over

Nadere informatie

Evaluatie en beoordeling: Een psychologische blik op de valkuilen

Evaluatie en beoordeling: Een psychologische blik op de valkuilen Evaluatie en beoordeling: Een psychologische blik op de valkuilen Prof. dr. Frederik Anseel Universiteit Gent Contact: frederik.anseel@ugent Een goed uitgebouwd prestatiebeoordelingssysteem is de ideale

Nadere informatie

Bio (EEG) feedback. Reflecties vanuit de klinische praktijk. Kannercyclus 09-05-2011 Dr. EWM (Lisette) Verhoeven

Bio (EEG) feedback. Reflecties vanuit de klinische praktijk. Kannercyclus 09-05-2011 Dr. EWM (Lisette) Verhoeven Bio (EEG) feedback Reflecties vanuit de klinische praktijk Kannercyclus 09-05-2011 Dr. EWM (Lisette) Verhoeven Neurofeedback -Een vraag uit de spreekkamer- Minimaal 1500 Literatuur 2008 literatuur search

Nadere informatie

Neurocognitive Processes and the Prediction of Addictive Behaviors in Late Adolescence O. Korucuoğlu

Neurocognitive Processes and the Prediction of Addictive Behaviors in Late Adolescence O. Korucuoğlu Neurocognitive Processes and the Prediction of Addictive Behaviors in Late Adolescence O. Korucuoğlu Nederlandse Samenvatting De adolescentie is levensfase waarin de neiging om nieuwe ervaringen op te

Nadere informatie

DENKVAARDIGHEDEN bron: The Parallel Curriculum

DENKVAARDIGHEDEN bron: The Parallel Curriculum DENKVAARDIGHEDEN bron: The Parallel Curriculum In 'The Parallel Curriculum' van Tomlinson et al. (2009) worden de 'Habits of Mind' van mensen die intelligent handelen beschreven, op basis van onderzoek

Nadere informatie

Samenvatting leerpsychologie

Samenvatting leerpsychologie Samenvatting leerpsychologie 1. basisconcepten en definities 1.1 fundamentele functies van leren Leren is één van de fundamentele karakteristieken van gedrag Het gaat zowel om intentioneel, bewust leren

Nadere informatie

Delfin EMDR en hypnotherapie cognitieve therapie Page 1 of 5

Delfin EMDR en hypnotherapie cognitieve therapie Page 1 of 5 Delfin EMDR en hypnotherapie cognitieve therapie Page 1 of 5 DE THEORIE DE PRAKTIJK OVEREENKOMSTEN Cognitieve therapie Naast een paar grote verschillen heeft de moderne hypnotherapie veel overeenkomsten

Nadere informatie

Samenvatting SAMENVATTING

Samenvatting SAMENVATTING SAMENVATTING Introductie Dit proefschrift geeft het theoretische en experimentele werk weer rondom de auditieve en cognitieve mechanismen van het top-down herstel van gedegradeerde spraak. In het dagelijks

Nadere informatie

- Mensen gaan meer variëteit kiezen bij hun consumptiekeuzes wanneer ze weten dat hun gedrag nauwkeurig publiekelijk zal onderzocht worden.

- Mensen gaan meer variëteit kiezen bij hun consumptiekeuzes wanneer ze weten dat hun gedrag nauwkeurig publiekelijk zal onderzocht worden. Abstract: - 3 experimenten - Mensen gaan meer variëteit kiezen bij hun consumptiekeuzes wanneer ze weten dat hun gedrag nauwkeurig publiekelijk zal onderzocht worden. - Studie 1&2: consumenten verwachten

Nadere informatie

Hoe ziek word je van zitten?

Hoe ziek word je van zitten? Hoe ziek word je van zitten? Evi van Ekris EMGO + Instituut afd. Sociale Geneeskunde VU Medisch Centrum Er is altijd wat te doen Naast het stimuleren van sporten is het belangrijk bewegen meer te integreren

Nadere informatie

Nederlandse Samenvatting

Nederlandse Samenvatting Nederlandse Samenvatting De nadelige gezondheidsrisico s/gevolgen van roken en van depressie en angststoornissen zijn goed gedocumenteerd, en deze aandoeningen doen zich vaak tegelijkertijd voor. Het doel

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten met diabetes mellitus type 2 in de huisartsenpraktijk Thinking

Nadere informatie

Do Fathers Matter? The Relative Influence of Fathers versus Mothers on the Development of Infant and Child Anxiety E.L. Möller

Do Fathers Matter? The Relative Influence of Fathers versus Mothers on the Development of Infant and Child Anxiety E.L. Möller Do Fathers Matter? The Relative Influence of Fathers versus Mothers on the Development of Infant and Child Anxiety E.L. Möller Samenvatting 207 Samenvatting Zijn vaders belangrijk? De relatieve invloed

Nadere informatie

waardoor een beroerte kan worden gezien als een chronische aandoening.

waardoor een beroerte kan worden gezien als een chronische aandoening. amenvatting Elk jaar krijgen in Nederland zo n 45.000 mensen een beroerte, ook wel CVA (Cerebro Vasculair Accident) genoemd. Ongeveer 60% van hen keert na opname in het ziekenhuis of revalidatiecentrum

Nadere informatie

De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende. Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering

De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende. Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering The relation between Mindfulness and Psychopathology: the Mediating Role of Global and Contingent

Nadere informatie

Hoe marketingcommunicatie werkt

Hoe marketingcommunicatie werkt OHT 3.1 Hoe marketingcommunicatie werkt In dit hoofdstuk zul je het volgende leren: Hoe de hiërarchie van effecten de werking van communicatie kan beschrijven Het belang van attitudevorming voor het overtuigen

Nadere informatie

het neuropsychologisch denkkader binnen een schoolsetting Claudia König Klinisch psycholoog, RCKJP

het neuropsychologisch denkkader binnen een schoolsetting Claudia König Klinisch psycholoog, RCKJP het neuropsychologisch denkkader binnen een schoolsetting Claudia König Klinisch psycholoog, RCKJP 15-03-2013 Inhoud Het neuropsychologisch denkkader De schoolsetting Ter ondersteuning bij het kind met

Nadere informatie

Virtual Reality. toepassingen bij psychose. Wim Veling

Virtual Reality. toepassingen bij psychose. Wim Veling Virtual Reality toepassingen bij psychose Wim Veling Disclosure Wim Veling Speaker fees received from: Lundbeck Positions held on Advisory Boards: geen Grants and sponsoring: geen Wat is VR? 1. Computer

Nadere informatie

Links between executive functions and early literacy and numeracy.

Links between executive functions and early literacy and numeracy. Samenvatting (Summary in Dutch) Jonge kinderen verschillen niet alleen in kennis, maar ook in de manier waarop ze leren. Sommige kinderen zijn bijvoorbeeld goed in staat afleiders zoals rumoer in de klas

Nadere informatie

Cognitieve Gedragstherapie en Mindfulness Based Stress Reduction Therapie voor Angst en Depressie klachten bij volwassenen met

Cognitieve Gedragstherapie en Mindfulness Based Stress Reduction Therapie voor Angst en Depressie klachten bij volwassenen met Cognitieve Gedragstherapie en Mindfulness Based Stress Reduction Therapie voor Angst en Depressie klachten bij volwassenen met Autismespectrumstoornissen: ADASS Achtergrond ADASS Veelvuldig voorkomen van

Nadere informatie

InFoP 2. Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. Inhoud. Inleiding

InFoP 2. Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. Inhoud. Inleiding Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFoP 2 Inhoud Introductie Module I: Wat is een psychose? Module II: Psychose begrijpen? Module III: Behandeling van psychose de rol van medicatie? Module

Nadere informatie

Sociale angst. Faalangst. Project Pasta. Sociale Angst & Faalangst bij Adolescenten. Risicofactoren. Interventies. Sociale Angst bij Jongeren

Sociale angst. Faalangst. Project Pasta. Sociale Angst & Faalangst bij Adolescenten. Risicofactoren. Interventies. Sociale Angst bij Jongeren Sociale Angst & Faalangst bij Adolescenten Sociale angst Risicofactoren Interventies Angst voor het oordeel van anderen Voor gek staan Uitgelachen te worden In verlegenheid gebracht te worden In de belangstelling

Nadere informatie

H10: plastische cellen

H10: plastische cellen H10: plastische cellen Neuroplasticiteit: Ontwikkeling van het zenuwstelsel Beschadiging: ischemisch letsel (beroerte), lesie of traumatisch letsel, etc Informatie-opslag in de hersenen Ontwikkeling van

Nadere informatie

College 4 Experimenteel Onderzoek en Experimentele Controle

College 4 Experimenteel Onderzoek en Experimentele Controle College 4 Experimenteel Onderzoek en Experimentele Controle - Leary: Hoofdstuk 9 en 10 - MM&C: Hoofdstuk 2.4 (p.129-130), 2.6 en 3.1 - Aanvullende tekst 4 Jolien Pas ECO 2012-2013 Doel experimenteel onderzoek:

Nadere informatie

Samenvatting (Dutch)

Samenvatting (Dutch) Samenvatting (Dutch) 162 Hier zal een korte samenvatting gegeven worden van de resultaten van het onderzoek gepresenteerd in dit proefschrift. Affect, Gemoedstoestand en Informatieverwerking Om te overleven

Nadere informatie

Het Effect van Angst en Hyperactiviteit op het Uitvoeren van een. Reactietijdtaak bij Volwassenen.

Het Effect van Angst en Hyperactiviteit op het Uitvoeren van een. Reactietijdtaak bij Volwassenen. Het Effect van Angst en Hyperactiviteit op het Uitvoeren van een Reactietijdtaak bij Volwassenen. The Effect of Anxiety and Hyperactivity on the Performance on a Reaction Time Task in Adults. Renate C.W.J.

Nadere informatie

Thema. Kernelementen. Emoties Puber- en kinderemotie Eenduidige communicatie

Thema. Kernelementen. Emoties Puber- en kinderemotie Eenduidige communicatie Thema Kernelementen Emoties Puber- en kinderemotie Eenduidige communicatie Tips voor de trainer: Werken met mensen is werken met emotie. Leer emoties als signaal te herkennen, maar niet als leidraad te

Nadere informatie

Samenvatting. (Summary in Dutch)

Samenvatting. (Summary in Dutch) (Summary in Dutch) Impulsieve keuzes voor aantrekkelijke opties zijn doorgaans geen verstandige keuzes op de lange termijn (Hofmann, Friese, & Wiers, 2008; Metcalfe & Mischel, 1999). Wanneer mensen zich

Nadere informatie

Progressie en plezier met impliciet leren

Progressie en plezier met impliciet leren Titel Subtitel Progressie en plezier met impliciet leren Door Brendan Troost Dag van de Atletiek Zaterdag 19 maart 2 Doel en inhoud van deze presentatie Verbeteren kennis van principes van motorisch leren;

Nadere informatie

STOP 4-7 programma. Samen sterker Terug. Pad

STOP 4-7 programma. Samen sterker Terug. Pad STOP 4-7 programma Samen sterker Terug Op Pad STOP 4-7 PROGRAMMA Samen sterker Terug Op Pad Ecologisch (samen) en positief (sterker terug op pad) Een vroeg interventie- of preventieprogramma: kindtraining

Nadere informatie

Samenvatting Dit proefschrift beschrijft een aantal onderzoeken op het gebied van gehechtheid en psychosociaal functioneren in de volwassenheid. In hoofdstuk 1 wordt een overzicht gegeven van de gehechtheidstheorie.

Nadere informatie

Samenvatting. Exploratieve bewegingen in haptische waarneming. Deel I: de precisie van haptische waarneming

Samenvatting. Exploratieve bewegingen in haptische waarneming. Deel I: de precisie van haptische waarneming Exploratieve bewegingen in haptische waarneming Haptische waarneming is de vorm van actieve tastwaarneming waarbij de waarnemer de eigenschappen van een object waarneemt door het object met zijn of haar

Nadere informatie

A. Business en Management Onderzoek

A. Business en Management Onderzoek A. Business en Management Onderzoek Concepten definiëren Een concept (concept) is een algemeen geaccepteerde verzameling van betekenissen of kenmerken die geassocieerd worden met gebeurtenissen, situaties

Nadere informatie

Module 2 Visies op leren Visies op instructiethema 1 Behaviorisme

Module 2 Visies op leren Visies op instructiethema 1 Behaviorisme Module 2 Visies op leren Visies op instructiethema 1 Behaviorisme Advance organizer Kat Biefstuk Zwart Zon Britney Contingent Voorlopers: de associatieleer Associatie: een verbinding tussen twee psychische

Nadere informatie

Evalueren moet niet meer, zijn er betere alternatieven?

Evalueren moet niet meer, zijn er betere alternatieven? Evalueren moet niet meer, zijn er betere alternatieven? Where to start? 30 years of experience, my friend- TINA Wat leidinggevenden denken: This will be great! Wat er echt gebeurt TONK!! WAAROM!!!! Een

Nadere informatie