Theories of associative learning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Theories of associative learning"

Transcriptie

1 Theories of associative learning 1. The rescorla-wagner model 1.1. Algemeen - US verrassend leren o Onverwacht grote excitatie o Onverwacht klein inhibitie - Assumpties o Surprisingness = verschil US verwachting o Verwachting US ~ associatieve eigenschappen van alle aanwezige stimuli o Verwachting US afhankelijk van alle cues tijdens die trial - Regel: Δv = k(λ-v) 1.2. Toepassing op het blocking effect - Zie slides 1.3. Verlies van associatieve waarde despite pairings with the US - Fase 1: A en B apart o Va = λ = Vb - Fase 2 o Verwachtingen: Va+b = Va + Vb = 2 λ o verwachtingen van A en B verlagen om aan 1 λ te komen 1.4. Geconditioneerde inhibitie - Nonreinforced trials o Verwachting van US door voorafgaande reinforced trials o Oververwachting

2 o Associatieve waarde CS- negatief 1.5. Extinctie van excitatie en inhibitie - Extinctie excitatie o Oververwachting US o Gradueel afnemen associatieve waarde CS+ 0 - Exctinctie inhibitie o Onderverwachting US o Negatieve associatieve waarde gradueel verhogen Problemen met het model - Analyse extinctie geconditioneerde inhibitie fout o Herhaalde CS- trials verbetering geconditioneerde inhibitie CSo Extinctie CS+ verminderde geconditioneerde inhibitie - Extinctie is niet omgekeerde van acquisitie - Onder bepaalde omstandigen: CS zowel inhibitorisch als excitatoir - Latente inhibitie - Opheffen blocking door zwakkere OP tijdens compoundconditioneringsfase 2. Other models of classical conditioning - Aandachtsmodellen: Pearce & Hall o Saliëntie prikkel bepaalt aandacht o ~ verrassend o Prospectieve/proactieve invloed pas volgende trial o Geen verklaring voor blocking effect op 1 e trial o ΔV A = S A α A λ

3 SA = intensiteit VP A αa = associeerbaarheid VP A λ = Intensiteit OP - Temporele factoren en geconditioneerde respons o CS-US interval Focal search: kort General search: lang o Interval tussen trials Meer ruimte tussen o Interactie tussen 2 Zie slides o Relative-waiting-time hypothese I/T (intertrial interval/cs-us interval) Laag: weinig nieuwe informative Hoog: veel nieuwe informative o Rate expectancy theorie Vergelijken temporele variabelen - Comporator hypothese o Geconditioneerde respons afhankelijk van Relatie tussen CS en US Relatie contextuele cues US Zie fuguren 6.5 & 6.6 o Performantieverklaring o Predicties Extinctie context-us na training target CS verbetering antwoorden op CS Extinctie geconditioneerde inhibitie ook extinctie CS+-cues

4 Hogere excitatoire waarde contextuele cues na training reductie geconditioneerde respons (niet universeel gevonden!!) - Configuraal leren (Pearce) o Configurale benadering van samengestelde prikkels Geheel is verschillend van som van delen Rol voor generalisatie tussen AB, A & B o ΔE A = β(λ V A ) o V A = E A + e A (I A - i A ) o e A = A S A.E A A S A = similariteit tussen prikkel A en J = (P com /P A )/(P com /P A )

5 Schedules of reinforcement 1. The cumulative record - Zie figuur 8.1 o X-as: tijd o Y-as: cumulatief nummer responses o gaat nooit naar beneden! - Slope: participant s rate of responding (stijgingsgraad) o Verschil tussen cumulatief nummer/tijd tussen 2 punten 2. Simple schedules of reinforcement 2.1. Ratio schedules - Determinant: aantal responsen sinds vorige reinforcer - Fixed o Vast aantal responsen, altijd zelfde aantal o Bv. trappen oplopen, ronde van postbode o Zie figuur 8.2 links Postreinforcement pauze Ratio run: gelijkmatig & veel responden tot reinforced - Variabel o Bv. Golf: verschillend aantal slagen vooraleer in hole o Zie figuur 8.2 rechts Gelijkmatig & hoge mate van responden Geen pauzes 2.2. Interval schedules - Tijd = kritische factor - Fixed o Vaste hoeveelheid tijd die voorbijgaat vooraleer reinforce

6 o Bv. koken laten afkoelen o Eens klaar, blijft reinforcer beschikbaar o Postreinforcement pauze: zie figuur 8.3 links - Variabel o Bv. Papers verbeteren o Zie figuur 8.3 rechts - Soms limited hold, bv. Iets bakken (anders aanbranden) ratio antwoorden omhoog 3. Mechanisms of schedule performance 3.1. Feedback functions for ratio schedules - Hoeveelheid reinforcers ~ snelheid waarmee aantal responses performed - Hoe sneller organisme antwoordt, hoe sneller opnieuw reinforcer - Zie figuur Feedback functions for interval schedules - Bv. Tijdsinterval: 3 minuten langzaam omhoog tot 20 per uur, daarna plat (want kan niet meer dan 20 wegens tijdsinterval) 3.3. Feedback functions and schedule performance - Verschil: limiet niet in ratio schedules - Conceptuele beperkingen o Soms moeilijk te karakteriseren 4. Chained schedules of reinforcement 4.1. Heterogeneous chains - Sequentie verschillende responsen, elk andere stimulus, bv. sweater aantrekken

7 - Geen reinforcement als onderweg onderbroken 4.2. Homogeneous chains - Verschillende componenten allemaal zelfde respons, maar verschillende stimulus en verschillend schema, bv. vijzen indraaien in verschillende gaten 4.3. Training response chains - Backward training: beginnen met laatste respons aanleren omdat die reinforced wordt - Forward training: beginnen bij begin & telkens reinforcer zoeken - Beide even effectief 5. Concurrent schedules - Keuze van responsalternatief - Verschillende factoren o Aard van respons o Moeite en tijd o Attractiviteit o Schedule of reinforcement - Matching law o Relatieve rate van antwoorden op responsalternatief = relatieve rate van reinforcement die bekomen wordt door dat antwoordalternatief

8 Theories of reinforcement 1. Thorndike and the law of effect - Positieve reinfocer = satisfying - Reinforcer associatie/connective tussen R en S - Kritieken o Waarom reinforcer effectief? o Reinforce retroactively associatie versterken hoe?? 2. Hull and drive reduction theory - Concept van homeostase - Drive state 2.1. Primary reinforcers - Stimuli die efficient zijn in het reduceren van biologische behoefte zonder eerdere training 2.2. Secondary reinforcers and acquired drives - Door associatie met biologische behoefte conditioned of secondary reinforcer 2.3. Sensory reinforcement - Geen duidelijke link met biologische behoefte problematisch! 3. Reinforcers as responses 3.1. The premack principle - Synoniem: differential probability principle - Mogelijkheid om hogere probabiliteit response te doen = reinforcer voor lagere probabiliteit response

9 3.2. The premack revolution - Distinctive tussen conditioned and unconditioned reinforcers irrelevant - Eerste keer serieus denken over reinforcers als responses 3.3. Applications of the premack principle - Bv. Pas tv kijken als geleerd 3.4. Theoretical problems - Meten/berekenen van response probabiliteiten? o Verandert constant, bv. ene dag zwemmen, andere dag TV kijken o Oplossing: token punten inruilen voor activiteiten - Zegt niet hoe het werkt 4. The response deprivation hypothesis 4.1. Response deprivation and the law of effect - Kritische factor: instrumentele conditioneringsprocedure plaats restrictie op iets - Response deprivatie = reinforcer (want als al eten voor 1 week geen nood om te responden) 4.2. Response deprivation and response probability - Geen vereiste om responsprobabiliteiten te berekenen restrictie onder baseline - Zelfs lage probabiliteit respons kan reinforcer worden: bewijs voor gevonden!

10 4.3. Response deprivation and the locus of reinforcement effects - Hoe instrumentele conditioneringsprocedure activiteiten organisme beperkt 5. The behavioral regulation approach 5.1. The behavioral bliss point - Distributie van response zonder conditionering - Zie figuur Imposing an instrumental contingency - Relatie tussen 2 responsen schedule line (figuur 9.3) - Schedule line mag niet door bliss point gaan (anders moet er niks aangepast worden) - Afwijking van normale (geprefereerde niveau) aanpassing zodat systeem terug naar geprefereerde punt gaat 5.3. Responding to schedule constraints - Afhankelijk van kosten en voordelen - Enkel als geen vervangers aanwezig - Bv. Als muziek luisteren even belangrijk als TV kijken, en pas muziek luisteren als geleerd meer TV kijken om muziek te vervangen.

11 Extinctie van geconditioneerd gedrag 1. Effecten van extinctieprocedures - Antwoorden vermindert als niet leidt tot bekrachtiging - Respons variabiliteit (bv. als sleutel: andersom proberen te draaien) ~ frustratie 2. Extinctie & origineel leren (zie ook Fonteyne s les) 2.1. Spontane recovery - Verlies van extinctie-effect tijdje na extinctie: opnieuw respons 2.2. Renewal of original excitatory conditioning - Recovery van acquisitive performantie als contextuele cues tijdens extinctie anders - Acquisitie makkelijker generaliseerbaar naar andere contexten dan extinctie problemen voor therapie!! 2.3. Reinstatement of conditioned excitation - Recovery van excitatoir responden bij uitgedoofde stimulus als exposure aan ongeconditioneerde stimulus - Bv. ziek bij frieten aversie voor frieten, na tijd terug frieten eten (extinctie) 1 keer ziek: opnieuw aversie voor frieten 2.4. Sensitivity to US or reinforcer devaluation - Als extinctie geen effect op CS-US associatie US devaluatie tussenkomen bij antwoorden op uitgedoofde CS: bewezen

12 3. Wat is geleerd in extinctie? - Inhibitoire S-R associaties o Onderdrukken R als S o ~ renewal effect: specifieke context o Emotionele effecten: eerdere geschiedenis van subject (wél reinforcer in verleden) o Frustratie aversieve emotie inhibitie 4. Paradoxale beloningseffecten 4.1. Overtraining extinction effect - Overtrainen grotere verwachting beloning grotere frustratie bij extinctie snellere extinctie - Minder extinctietrials nodig bij meer acquisitietrials (paradoxaal!!) 4.2. Magnitude of reinforcement extinction effect - Antwoorden vermindert sneller als grotere belonging frustratie 4.3. Partial-reinforcement extinction effect - Partiële reinforcement: tragere extinctie & minder frustratie (proces bij gokkers: worden niet elke keer beloond!) - Mechanismen o Discriminatie hypothese Detectie extinctie makkelijk bij continue reinforcement (want sowieso altijd verwachten <-> partiële reinforcement: niet altijd verwachten) Onderzoek 1 e groep: Partiële reinforcement continuous reinforcement extinctie

13 2 e groep: continuous reinforcement continuous reinforcement extinctie Resultaten: significant verschil <-> resultaten onderzoek: partiële reinforcement langdurig leren: niet opgeven als falen o Frustratietheorie Zowel reward als nonreward trials conflict instrumentele respons geconditioneerd op verwachting geen beloning Bij continue reinforcement: geen aanmoediging te blijven antwoorden als geen beloning o Sequential theorie Zowel reward als nonreward geheugen nonreward trials cue voor instrumentele respons Complementair met frustratietheorie evidentie voor beiden

14 Hoofdstuk 11: punishment 1. Efficiënte en inefficiënte straffen Te snel rijden Intermittently Uitgesteld Lage intensiteit eerst Gesignaleerd door discriminatieve stimulus Vinger in elektriciteit Elke keer Onmiddellijk Hoge intensiteit altijd Niet gesignaleerd 2. Onderzoeksevidentie van straf 2.1. Response-reinforcer contingency - Positieve contingentie instrumentele respons & reinforcer - Straf: reinforcer = aversieve stimulus - Specificiteit gedragssupressie ~ contingentie tussen doelrespons en aversieve reinforcer 2.2. Response-reinforcer contiguity - Interval tussen doelrespons en aanbieding reinforcer - Efficiëntst als zonder vertraging 2.3. Intensiteit aversieve stimulus - Afhankelijk van subject s eerdere ervaringen - Als eerst mild aversief immuniseren voor latere aversievere - Als eerst zeer aversief effect als later minder aversief 2.4. Gesignaleerde straf - Discriminatieve straf discriminatieve supressie van gedrag

15 2.5. Straf en mechanismen maintaining the punished response - Vaak ook vorm van positieve reinforcement (bv. aandacht) uitkomst afhankelijk van kosten-baten analyse subject - Uitkomst ook afhankelijk schema positieve reinforcement o Variable- and fixed-interval schema s: geen verandering temporele distributie gedrag, wel reductie responding o Fixed-ratio schema: straf verhoging postreinforcement pauze 2.6. Straf en reinforcement van alternatief gedrag - Powerful techniek: positieve reinforcement voor ander gedrag 2.7. Paradoxale effecten van straf - Signaal voor positieve reinforcement o Bv. kind aandacht geven als hij iets stout doet - Straf van vluchtgedrag o Vluchtrespons einde aversieve stimulus (negatieve reinforcer) o Enkel als aversieve stimulus aanwezig is: discriminatieve cue vergemakkelijkt 3. Samenleving vrij van straf - Onmijdbaar gevolg van verschillende aspecten fysieke en biologische omgeving - <-> misbruik - Gefrustreerde straf o Intermittent o Delayed o Discriminatieve stimulus (merkt dat iemand gefrustreerd)

16 o Amper positieve reinforcement van alternatief gedrag 4. Alternatieven 4.1. Time-out - Time-out van bronnen positieve reinforcement - Bv. naar kamer sturen - Effectiviteit afhankelijk van o Delay o Consistentie - Zorgen dat geen positieve reinforcement in straf (bv. naar kamer sturen als daar al hele dag zitten ) 4.2. Differential reinforcement of other behavior - Negatieve contingentie tussen target response en reinforcer - Bv. zakgeld wegnemen slechts bepaalde periode van tijd - Vereist langdurige interactie

17 Hoofdstuk 12: avoidance learning 1. Dominante vragen in de analyse - Hoe kan niets leiden tot verandering in gedrag? - Hoe zijn pavloviaanse processen involved in avoidance learning? 2. Oorsprong van de studie naar avoidance learning - Bechterev: instrumentele conditionering eerder dan Pavloviaans als vinger wegtrekken geen schok - CS US veranderen 3. Contemporary avoidance conditioning procedures 3.1. Gediscrimineerde avoidance - Response-reinforcer contingentie niet altijd - 2 types trials: response trials (geen US) en no-response trials (wel US) - Shuttle box o One-way avoidance Beginnen altijd aan zelfde kant Leert makkelijker o Two-way avoidance Beginnen afwisselend langs kant Leert moeilijker 3.2. Nondiscriminated of free-operant avoidance - Normale discriminante avoidance: responding efficient in preventive aversieve stimulus enkel als responden tijdens trial periode (aanwezigheid CS) - Free-operant avoidance:

18 o Expliciete waarschuwingsstimulus niet gebruikt o Geen discrete trials o Avoidance response kan altijd gegeven worden o Antwoorden altijd voordeel o Bv. olie in auto vervangen om 3000 meter om motorproblemen te voorkomen - S-S interval: normale interval tussen 2 aversieve stimuli - R-S interval: periode van gecreërde veiligheid door respons - Voordeel afhankelijk van wanneer respons: later op R-S interval minder tijd interval verloren meer voordeel 4. Theoretische benaderingen 4.1. Test van de rol van instrumentele contingency - Idee dat preventie aversieve stimulus irrelevant voor avoidance learning is verkeerd - Onderzoek: niet volledig Pavloviaanse conditionering o 1 e groep: discriminant avoidance discriminant avoidance o 2e groep: Pavloviaanse conditionering discriminant avoidance o 1e groep antwoordde meest 4.2. Twee-factoren theorie - CS US angstconditionering: afweren van angst = negatieve reinforcement - Interacties tussen classical and instrumental factors o Conditionering van angst nodig voor instrumentele respons (Pavlov instrumenteel)

19 o Frequent antwoorden extinctie geconditioneerde angst (instrumenteel Pavlov) o Continu veranderende dynamiek - Challenges o Free-operant avoidance behavior: geen waarschuwingsstimulus o Als goed geleerd, geen aversieve stimuli meer nodig om te onderhouden o Onderzoek: subjecten niet zo angstig 4.3. Conditioned temporal cues - Tijd predictief voor volgende aversieve stimulus - Begin interval zegt niks over aversieve stimulus, einde interval wel! 4.4. Safety signals in avoidance learning - Interne proprioceptieve cues: feedback cues - Signaal voor veiligheid - Avoidance behavior positief reinforced door geconditioneerde inhibitoire veiligheidssignalen - Onderzoek: bevestigd 4.5. Avoidance learning and unconditioned defensive behavior - The SDRR theorie of avoidance o Species-specific defense reactions o Predomineren tijdens initiële stadia van avoidance training o Aard respons afhankelijk van aversieve stimulus en mogelijkheden door omgeving

20 o Defensieve responsen geshaped door straf: 1 e respons: geen effect 2 e respons o Onderzoek: straf niet effectief, eerder door verwachting injury - The predatory imminency continuum o Likelihood van injury o Zie vb rat in handboek

21 Mere reference and evaluation versus expectancy and preparation in human pavlovian learning 1. From intrinsic change to merely referential relation as the foundation of evaluative learning 1.1. The intrinsic change hypothesis Martin and levey s seminal ideas about evaluative learning - Information processing o Acquisitive van kennis predictieve relaties tussen stimuli in omgeving o Functie: detectie betrouwbare predictoren biologisch significante omgevingsstimuli - Evaluatieve conditionering o Meest fundamentele proces: directe & automatische overdracht valentie US naar CS Evaluative condition: the picture picture paradigm - Onderzoek naar relatie tussen subjectieve evaluatie en electrodermal reageren op visuele stimuli - Stimulus: foto s van menselijke gezichten - 1 e fase: foto s evalueren - Fase 2: 12 meest neutrale liked disliked foto s pairen: 3 N-L, 3 N-D, 3 N-N Evaluative conditioning and CS-US contingency awareness - Pavloviaanse conditionering: pas conditionering als expliciete kennis van CS-US relatie - Evaluatieve conditionering: experiment o Herkenningstaak CS-US relatie meten

22 o Expliciete kennis niet nodig voor conditionering Evaluative conditioning and extinction - Extinctie procedure geen effect op eerdere conditionering impliciete kennis niet nodig voor conditionering (anders wel effect) 1.2. From intrinsic change hypothesis to the concept of merely referential CS-US relations The effect of US revaluation - 2 zwaktes intrinsic change hypothesis o Verstaan van mechanism? o Enkel indirecte argumenten - US revaluation o 1e fase: CS-US associatie o Fase 2: valentie US veranderen in afwezigheid CS o Fase 3: valentie CS meten - Resultaat: effect van US revaluatie niet intrinsiek The merely referential relation as the foundation of evaluative learning - 2 soorten CS-US relaties o Predictive: CS verwachting US in hier en nu onmiddelijke toekomst o Referential: presentatie CS representatie US (denken aan) Gedachte aan onderhouden

23 Of US echt komt irrelevant (daarom: extinctie geen effect) 2. Conditions and functional characteristics of evaluative conditioning 2.1. Robustness and ecological validity of evaluative conditioning - Thematische variaties o Andere semantische categorie o Zelfde effecten - Verbal evaluative conditioning o Verschil picture-picture paradigm Stimulus: neutrale en valenced woorden <-> complexe foto s Conceptuele US: gedeelde valentie van serie verschillende woorden o Zelfde effect - - Cross-modale evalutieve conditionering o Bv. smaak & visueel (foto s) o Zelfde effect - Evaluatieve conditionering met invariant kenmerk als CS o Bv. lijndikte van verschillende figuren o Zelfde effect - Flavor-flavor paradigm o Fruitsmaak 1: tween20 (slechte smaak) o Fruitsmaak 2: nooit tween20 o Zelfde effect (onafhankelijk van kleurcontext in acquisitiefase)

24 - Evaluatieve conditionering met tonic stimuli o Relatief constante en durende contexten, situaties, gebeurtenissen en acties o Dichter bij echte leven o Zelfde effect - Observational evaluative learning o Observator: zelfde effect - Affective priming as an indirect nonverbal measure of evaluative learning o Indirecte, nonverbal metingen minder obtrusief & minder vraageffecten o stimuli beoordelen: negatief vs positief o als eerder getoonde stimuli zelfde valentie kortere reactietijd o gebaseerd op automatische processen - Evaluative learning concurrent with expectancy learning o Niet mutueel exclusief: kunnen samen voorkomen 2.2. Functional characteristics of evaluative conditioning Contingency awareness and implicit/explicit knowledge dissociation - Orthogonale relatie o Zowel samen als apart voorkomen o Sterkte evaluatieve conditionering zelfde onder beide omstandigheden - Impliciete kennis: experiment o Subliminaal (niet waarnemen) US aanbieden o Supraliminale presentatie CS (wel waarnemen) o Zelfde effect impliciete kennis geen effect

25 - Meer acquisitie trials meer kennis, zelfde effect - Soms: kennis minder effect, soms kennis meer effect o Mogelijkheid: aandacht voor CS/US Resistance to extinction - Effect stabiel & betrouwbaar, ook bij extinctie Contiguity versus contingency: the ineffectivity of nonreinforced CS and of US-only presentations - Toevoeging non reinforced trials tijdens acquisitive geen effect (ook niet verminderd/vertragend effect!) - Evaluatief conditioneren ~ spatio-temporele contigue CS- US presentaties en niet statistische contingency Counterconditioning - CS met nieuwe US met tegengestelde valentie - Valentie CS ook veranderen! - Ook als tijdens acquisitie counterconditioning Encoding (also) of specific sensory characteristics or (only) of general affective characteristics of the US - Habituatie US vermindering liking CS - US-inflatie (hoge versus lage concentratie Tween) geen effect enkel affectieve karakteristieken spelen rol Sensory preconditioning - CS1 CS2 CS2 US

26 - Beiden effect van US Evaluative associations are not sensitive to modulation - Pavloviaans leren, bv.: US leidt tot CS als B - Evaluatief leren: geen modulatie 3. Expectancy system versus referential system - Expectancy system o Betrouwbare predictoren voor biologisch significante gebeurtenissen o Gedragsmatig voorbereiden o Hoge kosten: energie, aandacht, informatie Enkel reageren op betrouwbare predictoren CS-US contingency Enkel als CS-US relatie valide gevoelig voor extinctie Conditioneel! - Referential system o Globale antwoordtendens o Weinig kosten

27 Context & conditionering: Riet Fonteyne 1. Vrees versus angst - Vrees o Stimulus-specifiek (discreet) o Directe bedreiging o Samen met arousal en vermijdingstendensen o Fobie - Angst o Niet stimulus-specifiek (ongebonden) o Stress in afwezigheid van objectieve bron gevaar o Geassocieerd met anticipatie van potentieel gevaar, meer persistent patroon o Gegeneraliseerde angststoornis 2. Etiologie specifieke vrees: fobie - Eerdere ervaringen waarbij geassocieerd met traumatische gebeurtenis - Kritieken o Geen directe traumatische ervaringen in leergeschiedenis Sociaal leren Observationeel leren Leren via instructie (vooral negatieve informatie) Andere CS beschikbaar voor voorspelling o Zelfde traumatische ervaring met verschillende uitkomst (beet altijd hondenfobie?) Voor conditioneringservaring Sensitisatie (gevoeliger voor nieuwe CS) Latente inhibitie

28 Tijdens conditioneringservaring Controle over gebeurtenis Na conditioneringservaring US-inflatie/devaluatie Rehearsal/rumineren versterken van associatie o Verschillen tussen stimuli (makkelijker fobie slangen dan fietsen) Niet alle CS-US associaties even makkelijk geleerd (non-equipotentiality) Fear-relevant stimuli: sommige stimuli makkelijker fobie, bv. slang <-> fiets Evolutieperspectief o Wederkerende overlevingsbedreigingen (phylogenetically) o Slechts recent in evolutionaire geschiedenis, bv. wapens (ontogenetically) Prikkelcompetitie o Interindividuele verschillen Werkwijze Sterkte associatie afhankelijk van type vreesconditionering? Rol van inhibitie: differentieel paradigma versus simpel paradigma Aard meting individuele verschillen Positief effect significante uitkomst Resultaat: 41% studies significant

29 3. Extinctie-onderzoek: implicaties voor exposure - Herhaalde presentatie van CS zonder US o Procedure: CS aanbieden zonder US o Resultaat/effect: verminderde geconditioneerde reactie o Proces/theorie: wat wordt er geleerd - Rescola-Wagner: afleren CS-US associatie <-> evidentie - Terugkeer van vrees o Renewal: contextverandering o Reinstatement: onvoorspelbare US-presentaties (in extinctie-context!) o Spontaan herstel (na tijdsinterval) o Versneld leren na eerdere leerervaringen - Terugkeer voorkomen o Retrieval cues tijdens extinctie o Extinctie in meerdere contexten (grotere kans op gemeenschappelijke kenmerken) 4. Uitwissen van vrees herinneringen - Consolidatie: KTG lange termijn geheugen - Reconsolidatie: nieuwe informatie samenvoegen met oude, volledig geconsolideerde herinneringen (na retrieval vatbaar voor verandering) 5. Context conditionering als een model voor angst - Onderzoek naar onvoorspelbaarheid o Inconsistent o Meerderheid van studies: voorkeur voor voorspelbaarheid - Safety-signal hypothese

30 o Voorspeller gevaar afwezigheid voorspeller afwezigheid gevaar (safety) o Geen discrete signalen aanwezig geen safety periodes 6. Methoden om contextuele angst uit te doven - Voorspelbaar maken ~ safety signal theorie - Onbekrachtigde blootstelling aan context 7. Rol van veiligheidsleren - Geconditioneerde inhibitie o Hoge trait anxiety meer verwachting schok bij AB- - Inhibition of delay o CS van lange duur gevolgd door US o Angstrespons verschuiven van begin CS naar einde CS - Blocking o Rescorla-Wagner: associatie Y & US tijdens XY+ geblokt omdat X al perfect voorspelt o Cognitive stage model Stimuluscompetitie afhankelijk van processen tijdens Encoding stage (associatie ontdekken) o Aandachtsregulatie o aandachtsbias Retention stage (associatie onthouden) o Herhalen o rumineren Performance stage (respons uitbrengen) o Gedragsinhibitie o Comparator process Invloed op alle stadia Redeneren

31 Werkgeheugen o Belast forward blocking performance dalen Episodisch geheugen Memory retrieval Cognitieve inhibitie

32 Causaal leren: Tom Beckers 1. Zijn mensen precies als dieren? - Causale leertaken bij mensen o Voor 1984: probabilistisch contrast model mensen beschouwen als intuïtieve statistici - Opvallende gelijkenis tussen causaal leren bij mensen & klassieke conditionering bij dieren, bv. forward blocking - Kruisbestuiving tussen onderzoek bij mensen en dieren 2. Mensen zijn niet precies als dieren - Blocking als uitkomst van een syllogisme o Als p dan q: als A & X elk effectieve oorzaken samen sterker effect o Niet q: effect is even sterk op AX+ en A+ trials o p : A is een effectieve oorzaak o daarom, niet q : X is geen effectieve oorzaak - predicties redeneer-analyse blocking o enkel als mensen premisse I aannemen (additiviteit) empirisch aangetoond o enkel als mensen premisse II kunnen verifiëren (outcome niet sterker na Ax dan na A) empirisch aangetoond o enkel als mensen mogelijkheid en motivatie hebben om te redeneren minder blocking als deelnemers gelijktijdig moeilijke taak doen: empirisch aangetoond - aanwijzingen voor causel leren <-> associatieve principes: mensen zijn niet als dieren

33 3. Zijn dieren precies als mensen? - Complexe cognitie ook bij ratten? zelfde predicties o Subadditieve pre-training vermindert blocking (blocking verminderen door additiviteit eerst tegen te spreken met andere prikkels) ~ redeneren o Niet-maximale outcome versterkt blocking: submaximaliteit vermeerdert blocking (submaximaliteit: eerste rondes hogere intensiteiten aangeleerd dan uiteindelijk bij AX) ~ redeneren o dieren zijn precies als mensen - Generalisatie van subadditieve pretraining (G+, H+, GH+ in pretraining) o Effect van context Geen contextshift: subadditieve pretraining minder blocking dan irrelevante pretraining Subadditieve pretraining: meer blocking bij contextshift dan bij geen contextshift o Stimulusduur o Invoegen retentie-interval 4. Zijn kinderen net als dieren? - Regenpredictietaak o Causaal scenario versus predictief scenario o 4-jarigen & 8-jarigen o Methode Fase 1: A+ Z- Fase 2: AX+ KL+ Z- o Resultaten

34 Blocking zowel bij 4-jarigen als 8-jarigen <-> redeneerfenomeen? Blocking in beide groepen gemoduleerd door causale status van prikkels ~ blocking gevolg van causaal redeneren - Robotexperiment o Significante blocking in algemeen o Correlatie met prestatie op redeneervragen o 100% kinderen met blocking difference score van minstens 2/3 beide modus tollens vragen juist o Geen leeftijdsverschillen in onoverschaduwen of disjunctief redeneren o redeneren noodzakelijk maar niet voldoende - Blocking linken aan werkgeheugen o Taken Blocking & unovershadowing Modus tollens en disjunctief redeneren 2 werkgeheugentaken Algemene verbale vaardigheidstaak o Resultaten Significante blocking & unovershadowing Significante blocking enkel in kinderen met beter dan gemiddeld werkgeheugen Significante unovershadowing in beide groepen o Regressieanalyse Werkgeheugen en modus tollens beide unieke predictoren van blocking difference scores Niet: verbale vaardigheid of leeftijd

35 - Counterfactional training: wat als NIET.. verbetert blocking bij jongere kindjes en modus tollens redeneren

36 Behaviour, language and stimulus equivalence: Marc Bennet 1. General framework gedragsanalyse 1.1. Operant gedrag - Descartes o Reflexen, onvrijwillig gedrag o Watsonian restriction: enkel objectief, geen cognitie & emoties o Simplistic methodological behaviorism - Mainstream (associative learning tradition) o Gedrag gemedieerd door mentale gebeurtenissen o Mechanistically verklaren o Mechanistic & mentalistic o Stimuli mentaal gerepresenteerd en vormen associaties - Behavior analytical tradition o Gedrag gevormd door gevolgen o Operant gedrag o Radicaal behaviorisme: zowel publieke als privé gebeurtenissen gedrag (ook denken) o Onafhankelijke variabelen gedrag Eerdere gebeurtenissen Gevolgen 1.2. Functionele analyse - S D R S R (discriminatieve stimulus response reinforcement) 1.3. Radical behaviourism - Cognitie en taal behavioral process

37 2. Originele benadering van verbaal gedrag - Taal controleert gedrag o Instructies o Klinisch: gedachten - Taal: uiterst complex gedrag o Arbitrair & symbolisch o Lijkt nieuw gedrag dat nooit bekrachtigd is - Skinners verbal operant o functionele analyse: verschillende functionele groepen = operante klassen (zie slides) Eerst: echo (papa) Tact: utterances to specific object Mand: vragen naar objecten o Kritieken Geen coherente, empirisch verifieerbare definitie allemaal hypothetisch Any behaviour on the part of the speaker <-> enkel gedrag luisteraar belangrijk Reinforced by a listener who has been trained by a verbal community to mediate that reinforcement experiment Computer die feedback geeft (niet geshaped door verbal community <-> wetenschapper die feedback geeft (wel geshaped door verbal community) toch dezelfde gedragingen rat

Leerpsychologie. Wist je dat

Leerpsychologie. Wist je dat - schooljaar 2012-2013 1. Basisconcepten en definities Leerpsychologie Wist je dat - Leren kan resulteren in toename of afname in respons - Leren is niet altijd duidelijk in de acties van een organisme

Nadere informatie

Aanwijzingen voor de behandeling van depressie vanuit de gedragstherapie en de cognitieve therapieën

Aanwijzingen voor de behandeling van depressie vanuit de gedragstherapie en de cognitieve therapieën Aanwijzingen voor de behandeling van depressie vanuit de gedragstherapie en de cognitieve therapieën Een literatuurstudie door F. Depestele I Gedragstherapie en depressie De bijdrage tot het onderzoek

Nadere informatie

Samenvatting Consumentengedrag

Samenvatting Consumentengedrag Samenvatting Consumentengedrag INLEIDING 1. Consumentengedrag focus: consumentengedrag vanuit wsppelijke invalshoek (consumer research) bv. reactie op reclame verklaren & voorspellen! niet elke beslissing

Nadere informatie

S-data. Samenvoeging aantekeningen colleges. (Incl. Ppt.) (niet gecontroleerd) Persoonlijkheidspsychologie college 2 30-10-2012.

S-data. Samenvoeging aantekeningen colleges. (Incl. Ppt.) (niet gecontroleerd) Persoonlijkheidspsychologie college 2 30-10-2012. Samenvoeging aantekeningen colleges. (Incl. Ppt.) (niet gecontroleerd) Persoonlijkheidspsychologie college 2 30-10-2012 Soorten gegevens S-data: zelfrapportering O-data: observatiegegevens T-data: testgegevens

Nadere informatie

Psychologie: Begrippen, Namen, Data

Psychologie: Begrippen, Namen, Data Psychologie: Begrippen, Namen, Data Caroline Risack 2009-2010 1 Hoofdstuk 1: Wat is psychologie? 1.1 Begrippen psychologie rationalisme nativisme empirisme associationisme evolutietheorie mentale chronometrie

Nadere informatie

Instituut voor de opleiding van leraren Opleiding Bachelor in Health Education. Module Voorlichting en Gedragsverandering. Gedragsleer Verdiepingsfase

Instituut voor de opleiding van leraren Opleiding Bachelor in Health Education. Module Voorlichting en Gedragsverandering. Gedragsleer Verdiepingsfase Instituut voor de opleiding van leraren Opleiding Bachelor in Health Education Module Voorlichting en Gedragsverandering Gedragsleer Verdiepingsfase drs. T. Hendriks 2010 T: 8 93 93 94 E:tom.hendriks@united-academics.org

Nadere informatie

[PROFESSIONEEL HANDELEN & ONDERZOEK]

[PROFESSIONEEL HANDELEN & ONDERZOEK] 2012-2013 Hogeschool Arnhem en Nijmegen Robert-jan Greup [PROFESSIONEEL HANDELEN & ONDERZOEK] Samenvatting van onderzoeksmethode voor sportstudies. Inhoud Wat is onderzoek?... 2 De definitie van onderzoek...

Nadere informatie

Leer theoretische stromingen

Leer theoretische stromingen Leer theoretische stromingen Inhoudsopgave 1.0 Behaviorisme... 2 1.1 Ivan Pavlov... 2 1.2 John Watson... 2 1.3 Burrhus Skinner... 2 2.0 Cognitivisme... 4 2.1 Lev Vygotsky... 4 2.2 Jean Piaget... 4 2.3

Nadere informatie

Het effect van feedback op milieubewuste gedragsverandering

Het effect van feedback op milieubewuste gedragsverandering Het effect van feedback op milieubewuste gedragsverandering De rol van verschillende goal frames Bram Vreugenhil Studentnummer: 0371211 Specialisatie: Arbeids- en Organisatiepsychologie Begeleider: Michel

Nadere informatie

Masterthesis: Impulsiviteit, Agressiviteit. Craving. Ingrid Breedvelt 272821 Erasmus Universiteit Rotterdam Psychologie, 2006

Masterthesis: Impulsiviteit, Agressiviteit. Craving. Ingrid Breedvelt 272821 Erasmus Universiteit Rotterdam Psychologie, 2006 Masterthesis: Impulsiviteit, Agressiviteit & Craving Ingrid Breedvelt 272821 Erasmus Universiteit Rotterdam Psychologie, 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding...blz. 3 1.1 Alcoholverslaving..blz. 5 1.2 Craving..blz.

Nadere informatie

Gedragsverandering via campagnes

Gedragsverandering via campagnes Gedragsverandering via campagnes Versie Datum 18 mei 2011 Status Concept Colofon Projectnaam Vergroten effectiviteit campagnes Projectnummer EP030012 Versienummer Locatie # 3602336 Projectleiders Babs

Nadere informatie

Neem eens een voorbeeld aan anderen

Neem eens een voorbeeld aan anderen Neem eens een voorbeeld aan anderen Nieuwe impulsen voor onderzoek naar leren en instructie Rede in verkorte vorm uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van hoogleraar onderwijspsychologie,

Nadere informatie

Modellen voor de classificatie van de oorzaken van medische incidenten

Modellen voor de classificatie van de oorzaken van medische incidenten Bi j zondere Opdracht Modellen voor de classificatie van de oorzaken van medische incidenten Een onderzoek naar analytische modellen voor de beschrijving van incidenten en classificatie van oorzaken, die

Nadere informatie

Psychopathologie. Hoofdstuk 2: modellen van abnormaliteit

Psychopathologie. Hoofdstuk 2: modellen van abnormaliteit Psychopathologie Hoofdstuk 2: modellen van abnormaliteit Biologische model: Abnormaal gedrag wordt gezien als ziekte door storing aan organen. Om dit te verklaren wordt gekeken naar anatomische of biochemische

Nadere informatie

Scriptie Behavioural Finance

Scriptie Behavioural Finance Scriptie Behavioural Finance De motivatiepsychologie van de belegger Stagebegeleider: Carine Allaer Student: Dorien Robberechts Stage-instelling: DVV Peter Lamberts VOF Opleiding: Bedrijfsmanagement Stagementor:

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria (digitale) leermiddelen voor leerlingen

Kwaliteitscriteria (digitale) leermiddelen voor leerlingen Kwaliteitscriteria (digitale) leermiddelen voor leerlingen met autismespectrumstoornis in het Passend Onderwijs Een theoretische onderbouwing voor de noodzaak tot het aanpassen van leermiddelen voor leerlingen

Nadere informatie

Het effect van de Allen Carr s Easyway stoppen met roken methode op de korte termijn.

Het effect van de Allen Carr s Easyway stoppen met roken methode op de korte termijn. Het effect van de Allen Carr s Easyway stoppen met roken methode op de korte termijn. The short term effect of the Allen Carr s Easyway smoking cessation method. Diederick Vos Interne begeleider: Prof.

Nadere informatie

Natuurlijke leiders. Het adaptive leadership framework

Natuurlijke leiders. Het adaptive leadership framework Natuurlijke leiders Het adaptive leadership framework Auteur drs. M.G. Wildschut Wetenschappelijk adviseur Prof. Dr. M. van Vugt FlowQ human capital research in samenwerking met Nederlands instituut voor

Nadere informatie

1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de

1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de 1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de preventie, diagnostiek en behandeling (therapie) van psychische ziektebeelden.

Nadere informatie

Sharena Veldhuizen Studentnummer: 274046 Masterthesis Erasmus Universiteit Rotterdam Instituut Psychologie Begeleider: Samantha Bouwmeester

Sharena Veldhuizen Studentnummer: 274046 Masterthesis Erasmus Universiteit Rotterdam Instituut Psychologie Begeleider: Samantha Bouwmeester Psychopathie bij Adolescenten die geplaatst zijn in een Justitiële Jeugdinrichting. De relatie met een gedragsstoornis en aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) Sharena Veldhuizen Studentnummer:

Nadere informatie

Het effect van virtuele agents op het beslissingsproces in B2B

Het effect van virtuele agents op het beslissingsproces in B2B Het effect van virtuele agents op het beslissingsproces in B2B Afstudeerscriptie van L.L. Willems Cognitie en Media Universiteit Twente Begeleiders Dr. M. L. Noordzij Dr. Ir. P.W. de Vries Dr. R. Slagter

Nadere informatie

Samenvatting Modern marketingmanagement

Samenvatting Modern marketingmanagement Samenvatting Modern marketingmanagement 1. Marketing als spin in het web Ambachtelijke fase; Eigenaar heeft een persoonlijke relatie met zijn klant. Speelt in op verandering in levensfase van de individuele

Nadere informatie

Een wetenschappelijk overzicht: positieve effecten van muziekonderwijs op de maatschappij en bedrijven

Een wetenschappelijk overzicht: positieve effecten van muziekonderwijs op de maatschappij en bedrijven Een wetenschappelijk overzicht: positieve effecten van muziekonderwijs op de maatschappij en bedrijven Auteurs: Van Tetering, Marleen Wassink, Leonie Datum: 11 oktober 2014 U n i P a r t n e r s M a a

Nadere informatie

Lucy aan de OU (with diamonds)

Lucy aan de OU (with diamonds) Oratie Eerste natuur, tweede natuur, artefacten en afstandsonderwijs Inaugurele rede uitgesproken bij het aanvaarden van het ambt van hoogleraar Psychologie bij de Open Universiteit Nederland te Heerlen,

Nadere informatie

De invloed van emotionele audioprimes op de attitude ten opzichte van merken: Twee experimenten

De invloed van emotionele audioprimes op de attitude ten opzichte van merken: Twee experimenten De invloed van emotionele audioprimes op de attitude ten opzichte van merken: Twee experimenten Matthijs Gaikema s0038199 Afstudeerscriptie voor de opleiding Communication Studies Universiteit Twente Enschede

Nadere informatie

Artikel 1. Geografische marketing Vroeger werden de woorden marktpositie, marketingplanning en marktonderzoek gebruikt (1976)

Artikel 1. Geografische marketing Vroeger werden de woorden marktpositie, marketingplanning en marktonderzoek gebruikt (1976) Artikel 1. Geografische marketing Vroeger werden de woorden marktpositie, marketingplanning en marktonderzoek gebruikt (1976) De 4 P s zijn: product, prijs, promotie en plaats. Steden hebben een minder

Nadere informatie

Afstudeerverslag Master of Science and Education Onderwerp: Zwakke centrale coherentie en de Van Hiele niveaus Michiel Klaren Studentnummer: 727611

Afstudeerverslag Master of Science and Education Onderwerp: Zwakke centrale coherentie en de Van Hiele niveaus Michiel Klaren Studentnummer: 727611 ? Afstudeerverslag Master of Science and Education Onderwerp: Zwakke centrale coherentie en de Van Hiele niveaus Naam: Michiel Klaren Studentnummer: 727611 Datum: 2012-09-24 Voorblad Engelse vertaling

Nadere informatie

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten Voorspelling van aandelenkoersen op basis van nieuwsberichten Michael van Kempen (283858) Bachelorscriptie Informatica & Economie Begeleider: dr. ir. J. van den Berg Juli 2006 1. Introductie... 3 1.1 Het

Nadere informatie

Cognitief Modelleren: Een nieuwe kijk op individuele verschillen. Niels A. Taatgen. Experimentele en Arbeidspsychologie. Grote Kruisstraat 2/1

Cognitief Modelleren: Een nieuwe kijk op individuele verschillen. Niels A. Taatgen. Experimentele en Arbeidspsychologie. Grote Kruisstraat 2/1 Cognitief Modelleren: Een nieuwe kijk op individuele verschillen 1 Cognitief Modelleren: Een nieuwe kijk op individuele verschillen Niels A. Taatgen Experimentele en Arbeidspsychologie Grote Kruisstraat

Nadere informatie