Het kwantificeren en sturen van de trainingbelasting De herkomst van trainingszones

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het kwantificeren en sturen van de trainingbelasting De herkomst van trainingszones"

Transcriptie

1 INSPANNING S FYSIOLOGIE In de dagelijkse trainingspraktijk worden zeker in de duursporten heel vaak trainingszones gebruikt om (vooraf) de optimale/beoogde intensiteit van de training of (achteraf) de intensiteit waarmee daadwerkelijk getraind is aan te duiden. Deze zones hebben dan namen als herstelzone, extensieve duurtraining, intensieve duurtraining, extensieve interval, intensieve interval en weerstand, maar ze kunnen ook andere benamingen hebben, zoals aeroob 0-3, lactaatproductie zone en lactaattolerantie zone. Wie heeft dat bedacht? Het kwantificeren en sturen van de trainingbelasting De herkomst van trainingszones (deel 1) Albert Smit Tabel 1. Op maximale hartslag gebaseerde trainingszones. In veel gevallen zijn deze zones gebaseerd op een maximale waarde, zoals de maximale hartslag of de maximale zuurstofopname (VO 2 max), bepaald tijdens een oplopende maximaaltest (zie tabel 1). Hierbij zijn de zones een vast percentage van de maximale hartslag. Trainingszones kunnen ook gebaseerd zijn op een drempelwaarde (bijv. lactaatdrempel, anaerobe drempel, maximale lactaat steady state) of op meerdere drempelwaarden (eerste en tweede ventilatoire drempel, lactaatdrempels bij 2 mmol en 4 mmol). Op basis van deze 1 of 2 drempelwaarden worden dan vaak 3, 5 of meer intensiteits- kan de doelhartslag voor training gebaseerd zijn op de verhouding tussen de maximale hartslag en de rusthartslag, de zogeheten hartslagreserve. 11 Aan elke zone wordt, door diegene die hem opstelt, vaak een beoogd effect toegedicht, zoals: toename van de aerobe capaciteit in die zone, toename van anaeroob vermogen in die andere zone, etc. etc. Dit met het idee dat de training zo gestuurd kan worden en dat er steeds met die intensiteit getraind wordt die uiteindelijk het grootste effect voor de prestatie oplevert. Bij mij is lange tijd onduidelijk gebleven hoe men tot die zones en effecten is of trainingszones vastgesteld. Hierbij staat de anaerobe drempel dan voor zone 5 4 % van HFmax beschrijving maximaal hard 100% en zijn de zones matig op een vast percentage van deze drempel licht gezet (zie tabel 2). Ook zeer licht 2 S p o r t g e r i c h t n r. 4 / j a a r g a n g 6 5

2 gemiddelde over een bepaalde tijdsduur, waar ook rust onder zou vallen. Het is boeiend dat hij het eigenlijk al heeft over wattages, iets wat we dolgraag in elke sport zouden willen kunnen meten. Hij heeft het echter wel over intern geleverd (metabool) vermogen en niet over extern geleverd (mechanisch) vermogen. Een uitgebreidere versie van het schema van Christensen 2 werd in 1957 gemaakt door Wells, Balke en Van Fossan. 20 Zij baseerden zich op een onderzoek waarbij de proefpersonen wandelden op een loopband en het hellingpercentage elke minuut met 1% werd opgevoerd. De proefpersonen liepen door tot een hartslag van 180 slagen per minuut. Tijdens de test werden hartslag, zuurstofopname, ventilatie, ademhalingsfrequentie, bloeddruk, arbeid, intern energieverbruik en lactaatgehalte in het veneuze bloed (alleen tijdens de derde van vier testen) gemeten en/of berekend. Wanneer het lactaatgehalte tegen de zuurstofopname of tegen de ventilatie wordt uitgezet zijn er in de grafiek (zie figuur 1) drie zones te onderscheiden, namelijk: a) een bijna vlak deel, waarbij de Classificatie HF Metabole arbeid Ventilatie RQ Lactaat Volhoudtijd (sl/ (mlo2/ (cal/ (l/ (teugen/ (veelvoud rustwaarde) I Licht 1. Mild <100 <750 <4 <20 <14 0,85 normaal oneindig 2. Matig <120 <1500 <7,5 <35 <15 0,85 binnen normale grenzen II Zwaar 3. Optimaal <140 <2000 <10 <50 <16 0,90 1,5 x 4. Belastend <160 <2500 <12,5 <60 <20 0,95 2 x dagelijks 8 uur dagelijks 8 uur, voor een paar weken 2 tot 3 keer per week 4 uur, voor een paar weken III Zeer zwaar 5. Maximaal <180 <3000 <15 <80 <25 <1,0 5-6 x af en toe 1 tot 2 uur 6. Uitputtend >180 >3000 >15 <120 <30 >1,0 >6 x zelden een paar minuten Tabel 3. Classificatie van fysieke arbeid door Wells c.s. 20 zone beschrijving HF% t.o.v. AD herstel <70 duur I lange duur duur II normale duur duur III interval extensief tempo intensief training I >100 Tabel 2. Op anaerobe drempel (AD) gebaseerde trainingzones. gekomen en ik neem aan dat dit ook voor anderen geldt. De veelheid aan licht, energieverbruik boven de 2,5 kcal/min (~174 W). verschillende zones die in verschillende duursporten maar ook binnen die sporten afzonderlijk- worden ge- Hierbij heeft hij het over het moment van arbeid leveren, dus niet over een bruikt zorgt voor veel onduidelijkheid. Ik probeer in dit artikel te achterhalen waar de gebruikte intensiteitzones op gebaseerd zijn en welke zones werkelijk fysiologisch aantoonbaar zijn. Historie van intensiteitszones Bij mijn weten was Christensen 2 de eerste die publiceerde over classificatie van intensiteit bij arbeid. In 1953 bracht hij het energieverbruik van Zweedse staalarbeiders in kaart en stelde hij de volgende definities van verschillende arbeidsbelastingen voor: intens zwaar, energieverbruik boven de 12,5 kcal/min (~872 W); zeer zwaar, energieverbruik boven de 10,0 kcal/min (~698 W); zwaar, energieverbruik boven de 7,5 kcal/min (~488 W); matig, energieverbruik boven de 5,0 kcal/min (~349 W); Figuur 1. Bloedlactaat ophoping en hartslag uitgezet tegen ventilatie tijdens een inspanningstest (overgenomen uit: Wells, Balke & Van Fossan 20 ). lactaatwaarden binnen de normale waarden van rust blijven, terwijl hartslag, zuurstofopname en ventilatie toenemen; b) een stijging van lactaat van rustwaarde tot bijna twee keer de rustwaarde, terwijl hartslag, zuurstofopname en ventilatie verder toenemen; c) een scherp toenemende stijging van lactaat. S p o r t g e r i c h t n r. 4 / j a a r g a n g 6 5 3

3 naam auteur(s) beschrijving Individuele anaerobe drempel Keul et al, 1979 Richtingscoëfficient lactaatcurve is 1,26 (mmol/l)/(km/h) Anaerobe drempel (AT1 en AT2) Davis & Gass, 1979 Anaerobe drempel (AT) Lactate Turning Point (LTP) Davis et al, 1983 Op basis van 3 belastingstesten: AT1 = begin van systematisch oplopende lactaat tussen AT1 en AT2 wordt steeds een plateau bereikt in lactaat AT2 = boven deze waarde blijft lactaat stijgen Als hierboven, op basis van één belastingtest: AT = AT1, LTP = AT2 Onset of Blood Lactate Accumulation (OBLA) Sjödin & Jacobs, 1981 OBLA = aerobe-anaerobe drempel = lactaat 4 mmol/l Individuele anaerobe drempel (ias) Stegmann et al, 1981 Het punt in de belasting waar de maximale opnamesnelheid en de afgiftesnelheid in evenwicht zijn. Individuele anaerobe drempel Simon, 1986 Lactaatconcentratie is 1,5 mmol/l hoger dan bij de aerobe drempel. Tabel 4. Verschillende benamingen en definities voor de lactaatdrempel. Op basis van hun bevindingen definieerden Wells c.s. drie zones van arbeidsbelasting, die ook door de proefpersonen als aparte zones werden genoemd, namelijk I) lichte arbeid; II) zware arbeid; III) zeer zware arbeid. Deze drie zones werden elk nog in tweeën gedeeld om verdere onderscheiding mogelijk te maken, wat dus tot in totaal zes zones leidde, elk voorzien van een uitgebreide richtlijn wat betreft bijbehorende hartslag, zuurstofopname, etc. (zie tabel 3). De onderzoekers geven aan dat de hartslag gebruikt kan worden als maat voor de individuele fysiologische reactie, maar ook dat afhankelijk van leeftijd, geslacht en fysieke conditie de lichamelijke reactie op een opgelegde belasting voor elke persoon anders kan zijn; wat voor de één maximaal is, is voor een ander optimaal en kan voor weer een ander matig zijn. Alternatieven voor lactaat De drie hoofdzones van Wells c.s. 20 onderscheiden zich o.a. door een verandering in lactaatconcentratie bij oplopende inspanning. Ook was destijds bekend dat fittere personen lagere lactaatwaarden hadden bij een gegeven belasting. In die tijd was het meten van de lactaatconcentratie in het bloed echter nog een zeer ingewikkelde procedure en daarom werd gezocht naar een alternatief waarbij geen bloed geprikt hoefde te worden. In de jaren zestig waren Issekutz & Rodahl 10 en Naimark c.s. 15 in staat om de ventilatoire gasuitwisseling verhouding (R) tijdens inspanning teug-voor-teug te bepalen, door het meten van de concentratie N 2 en CO 2 in de uitgeademde lucht. Naimark c.s. vergeleken de concentraties van lactaat en bicarbonaat in het arteriële bloed met de teug-voor-teug veranderingen in R en vonden dat deze R op een betrouwbare manier de metabole acidosis (verzuring) tijdens inspanning weergeeft. Eén van de eersten die de term anaerobe drempel gebruikten waren Wasserman en McIlroy 18 in In een grafiek waarin R is uitgezet tegen de zuurstofopname noemen zij het punt waar de concentratie bicarbonaat in het arteriële bloed vermindert en de lactaatconcentratie toeneemt de drempel van het anaerobe metabolisme. Later (1973) definiëren Wasserman c.s. 19 de anaerobe drempel als: the level of work or O 2 consumption just below that at which metabolic acidosis and the associated changes in gas exchange occur. Wasserman c.s. 19 keken welke veranderingen in ademhalinggassen gekoppeld konden worden aan de anaerobe drempel, om zo de anaerobe drempel te kunnen bepalen zonder bloed af te nemen. Van de gemeten parameters (VE, VO 2, VCO 2, R, PETCO 2, PETO 2, HF), lijken VCO 2 en VE de belangrijkste parameters te zijn voor het bepalen van de anaerobe drempel. Hierbij wordt een exponentiële toename in plaats van een lineaire toename bij oplopende belasting gevonden. Bij een constante lage belasting bereikt de VO 2 een steady state in 2-3 min, maar bij hogere belastingen duurt het veel langer voor de VO 2 een steady state bereikt. Deze uitgestelde constante waarde wordt door Wasserman c.s. 19 ook geassocieerd met anaeroob metabolisme. Lactaatgestuurde training Het echte begin van de lactaatdrempelgestuurde training kwam in 1976, toen Mader en collega s 14 een artikel publiceerden waarin zij de aerobeanaerobe drempel introduceren en definiëren als: Der Bereich des Übergangs zwischen der rein aeroben zur partiell anaeroben, laktazid gedeckten muskulären Energiestoffwechselleistung wird als aerob-anaerobe Schwelle der Arbeitsmuskulatur unter den gegebenen Belastungsbedingungen bezeichnet. Dieser Bereich eignet sich zur Charakterisierung der Ausdauerleistungsfähigkeit, wenn man das Maximum der rein aerob abgedeckten energetischen Leistung mit dieser gleichsetzt. Op empirische gronden werd de drempel door deze onderzoekers gelegd bij een lactaatconcentratie van 4 mmol/l. Verder doen zij aanbevelingen voor de sturing van de intensiteit van de 4 S p o r t g e r i c h t n r. 4 / j a a r g a n g 6 5

4 training op basis van de lactaat-belasting curve en geven zij de aanzet tot de ontwikkeling van lactaatmeters die aan een paar druppels capillair bloed genoeg hebben. In de jaren hierna wordt er een verscheidenheid aan lactaatdrempels gedefinieerd, waarvan het bijna onmogelijk is om ze allemaal te vinden en te noemen. Zo hernoemen Kindeærmann, Simon & Keul 12 in 1979 de tot dan toe bekende concepten van drempelwaarden en definiëren de volgende drie drempels, die volgens hen zouden moeten helpen bij het bepalen van de optimale intensiteit voor duursporten op basis van hartslag: I. Aerobe drempel (voorheen anaerobe drempel): ongeveer 2 mmol/l lactaat de eerste significante toename in lactaatniveau, non-lineaire toename in VE en R. II. Aerobe-anaerobe transitie: gebied van ongeveer 2 tot 4 mmol/l lactaat. III. Anaerobe drempel (voorheen aerobe-anaerobe drempel): ongeveer 4 mmol/l lactaat steile deel van exponentiële toename in lactaat concentratie. Volgens deze onderzoekers hebben duurtrainingen die rond de aerobe drempel gedaan worden een onderhoudend effect op de conditie en zorgen trainingen die op de anaerobe drempel van ongeveer 4 mmol/l gedaan worden voor een verbetering van inspanningcapaciteit. Hier wordt dus een zeer grote waarde aan het trainen op de lactaatdrempel toegekend. De gouden standaard op het gebied van lactaattesten is de Maximale Lactaat Steady State (MLSS) test. De MLSS is die constante belasting waarbij de hoogste gelijkblijvende lactaatconcentratie waargenomen wordt. Om precies te zijn: het is die belasting waarbij in de laatste 20 minuten van een 30 minuten durende test de lactaatconcentratie met niet meer dan 1 mmol/l toeneemt. 7 De test is echter zeer arbeidsintensief en daardoor weinig praktisch. Hierdoor is een veelheid aan eenvoudiger te bepalen alternatieve drempels ontstaan. Heck en Beneke (2008) 7 geven een mooi overzicht, dat ik hier in tabelvorm heb weergegeven (zie tabel 4). Volgens Heck en Beneke is de lactaatcurve afhankelijk van het belastingprotocol. Hoe korter de duur van de stappen of hoe groter de toename van de belasting per stap, des te verder de lactaatcurve naar rechts zal verschuiven. Dit maakt vergelijkingen tussen curves die verkregen zijn met verschillende protocollen praktisch onmogelijk. De verscheidenheid aan lactaatdrempels en de afhankelijkheid van het testprotocol geven aan dat de drempel zelf niet meer toevoegt voor de prestatiediagnostiek en trainingssturing dan de andere punten op de lactaat-belasting curve. Daarnaast zijn er ook geen duidelijke aanwijzingen dat het trainen op een drempelwaarde een superieure trainingintensiteit is. 1,7 Figuur 2. De relatie tussen loopsnelheid, hartslag en lactaat (overgenomen uit: Conconi et al. 3 ). Andere niet-invasieve bepalingen De zogeheten Conconi-test 3 was een poging om op een niet-invasieve manier, namelijk alleen op basis van de hartslag, een drempelwaarde te bepalen. Het betreft een looptest waarbij men elke 200m een beetje harder (~0,5 km/h) moet gaan lopen, tot uitputting. Hierbij word de relatie tussen loopsnelheid en hartslag bepaald. De resultaten lieten volgens Conconi c.s. 3 zien, dat er bij submaximale inspanningen een lineair verband is tussen inspanning en hartslag, maar dat de hartslag bij hoge snelheden een plateau bereikt en daar een curvelineaire relatie laat zien. Zij vonden een knik in het hartslagprofiel en noemden dit de deflection velocity. De afbuiging vond plaats bij dezelfde intensiteit als de anaerobe drempel (zie figuur 2). In latere studies wordt dit het heart rate deflection point genoemd en zeer recent de heart rate performance curve 8. De test zelf is echter jarenlang een onderwerp van discussie geweest. Eén van de belangrijkste kritiekpunten was, dat de duur van de intensiteitsstappen steeds korter wordt (de 200 meters worden immers in steeds kortere tijd afgelegd) en dat de aanpassing van de hartslag daardoor zou gaan achterlopen op de loopsnelheid. Het gevonden knikpunt in de hartslagcurve zou daarom door het protocol zelf veroorzaakt worden (een zogenoemd artefact) en niet door de fysiologische toestand van de atleet. Zie het overzichtsartikel van Hofman en Pokan 8 voor een uitgebreid overzicht van de kritiek op de test, maar ook de mogelijkheden ervan. Een andere niet-invasieve methode komt uit de teug-bij-teug ademgasanalyse 13, waarbij twee specifieke veranderingen in het ademhalingspatroon zijn gevonden (VT 1 en VT 2 ) die overeen komen met de aerobe en anaerobe lactaatdrempels. De VT 1 wordt bepaald door te kijken naar een toename in de ventilatoire equivalent voor zuurstof (VE/VO 2 ), zonder een toename in de ventilatoire equivalent voor kooldioxide (VE/VCO 2 ) en een afwijking in de lineari- S p o r t g e r i c h t n r. 4 / j a a r g a n g 6 5 5

5 teit van VE. De VT 2 wordt Tabel 5. RPE schaal met toevoeging van VT1 en VT2 (uit: Seiler en Kjerland16). RPE Beschrijving 0 rust 1 zeer gemakkelijk 2 gemakkelijk 3 matig 4 beetje zwaar 5 zwaar 6 7 zeer zwaar 8 zeer, zeer zwaar 9 bijna maximaal 10 maximaal Figuur 3. Glycolysesnelheid en snelheid van aerobe pyruvaat- en vetzurenverbranding uitgezet tegen fietsvermogen, bij een internationaal succesvolle duursporter (Overgenomen uit: Beneke, Leithauser & Ochentel 1 ). bepaald door een toename in zowel VE/VO 2 als VE/ VCO 2. 4 Wanneer met behulp van EMG metingen wordt gekeken naar de aansturing van spieren tijdens het fietsen van een bijna continu oplopende maximaaltest, dan blijkt er twee keer een verandering in de aansturing op te treden. Het eerste moment wordt EMG T1 genoemd en correspondeert met 60-70% VO 2 max, het tweede moment noemt men EMG T2 en ligt op 80-90% VO 2 max. Deze twee overgangen komen overeen met respectievelijk VT 1 en VT Beide methodes (ventilatoire drempels en EMG drempels) blijken betrouwbaar en valide te zijn in het bepalen van een plotselinge fysiologische verandering bij een toenemende intensiteit. Hierdoor is het mogelijk om de intensiteit bij inspanning in drie zones in te delen, die onderscheiden worden door een verschil in sympathische belasting, aantal gebruikte motor units en tijd tot uitputting. Seiler en Kjerland 16 beschrijven deze zones als volgt: Lage lactaat zone ( VT 1 ); Lactaat aanpassing zone: de bloedlactaat concentratie is verhoogd, maar de productiesnelheid en de verwijderingssnelheid van lactaat bereiken op deze hogere waarde een nieuw evenwicht (VT 1 > zone VT 2 ); Lactaat accumulatie zone: de productie van lactaat overschrijdt de maximale verwijderingssnelheid, de lactaatconcentratie in het bloed neemt (dus) steeds verder toe, spiervermoeidheid is onvermijdelijk (>VT 2 ). De drie zones onderscheiden zich mogelijk ook door het substraatgebruik (zie figuur 3). In zone 1 vindt er bij een toenemende inspanning slechts een lichte toename van de vet- en pyruvaatverbranding en van de glycolyse plaats. In zone 2 neemt de vetverbranding af en nemen de pyruvaatverbranding en de glycolyse toe bij toenemende inspanning en in zone 3 stijgt de glycolyse exponentieel en blijft ook VT 1 de pyruvaatverbranding stijgen, terwijl de vetverbranding vrijwel volledig stopt. VT 1 2 Een meer subjectieve methode om de intensiteit van een volbrachte training te categoriseren is de sessie RPE methode van Foster 5, waarbij de sporter 30 minuten na afloop op een schaal van 0-10 moet aangeven hoe zwaar de training is geweest. Dit geeft dan de globale waarneming van de intensiteit of fysieke belasting door de sporter over de hele training weer. Het voordeel van deze methode is dat deze non-invasief is en zeer praktisch te gebruiken is. De session RPE methode is de laatste jaren gebruikt in vele wetenschappelijke studies en gevalideerd voor verschillende sporten 6,9,17. Seiler en Kjerland 16 pasten de RPE schaal aan met toevoeging van de ventilatoire drempels (zie tabel 5). Tot slot Er is de laatste 60 jaar op verschillende manieren geprobeerd om de intensiteit van sporten en bewegen te categoriseren. De meest gebruikte manieren zijn ademgasanalyse en bepaling van bloedlactaatconcentratie. Met beide methodes zijn drie intensiteitgebieden te herkennen, gescheiden door twee overgangsmomenten of drempelwaarden: Het eerste gebied wordt gekenmerkt doordat er bij een oplopende inspanning geen of nauwelijks veranderingen optreden in bloedlactaatconcentratie, gasuitwisseling of substraatgebruik. Er vindt een lichte lineaire toename in spieraansturing plaats. RPE is 0-4. In het tweede gebied nemen de bloedlactaatconcentratie, glycolysesnelheid en pyruvaatverbranding lineair toe bij toenemende inspanning, maar zullen deze zich na enige tijd stabiliseren als de belasting constant blijft. De snelheid van vetverbranding neemt af en er vindt een toename in de ventilatoire equivalent voor zuurstof (VE/VO 2 ) plaats, zonder een toename in de ventilatoire equivalent voor kooldioxide (VE/VCO 2 ) en een afwijking in de lineariteit van VE. Er vindt een sterkere lineaire toename in spieraansturing plaats. RPE is S p o r t g e r i c h t n r. 4 / j a a r g a n g 6 5

6 In de derde zone nemen de bloedlactaatconcentratie en de glycolysesnelheid exponentieel toe bij toenemende inspanning, is er een toename in zowel VE/VO 2, VE/VCO 2 als pyruvaatverbranding en vindt er een verdere afname in snelheid van vetverbranding plaats. Er vindt een zeer sterke lineaire toename in spieraansturing plaats. RPE is Het eerste overgangsmoment wordt Eerste Ventilatoire Drempel genoemd. Het tweede overgangsmoment wordt Tweede Ventilatoire Drempel of Maximale Lactaat Steady State genoemd. Trainingssturing en -monitoring zou gebaseerd moeten zijn op deze zones. Hoe dat precies zou moeten gebeuren zal in een volgend deel besproken worden. Literatuur 1. Beneke R, Leithauser RM & Ochentel O (2011). Blood lactate diagnostics in exercise testing and training. International Journal of Sports Physiology and Performance, 6: Christensen EH (1953). Physiological valuation of work in the Nykroppa iron works. In: Floyd WF & Welford AT (eds.), The Ergonomics Research Society Symposium on Fatigue, pp London: Lewis. 3. Conconi F, Ferrari M, Ziglio PG, Droghetti P & Codeca L (1982). Determination of the anaerobic threshold by a noninvasive field test in runners. Journal of Applied Physiology, 52: Davis JA (1985). Anaerobic threshold: review of the concept and directions for future research. Medicine & Science in Sports & Exercise,17: Foster C (1988). Monitoring training in athletes with reference to overtraining syndrome. Medicine & Science in Sports & Exercise, 30: Foster C, Florhaug JA, Franklin J, Gottschall L, Hrovatin LA, Parker S, Doleshal P & Dodge C (2001). A new approach to monitoring exercise training. Journal of Strength and Conditioning Research, 15: Heck H & Beneke R (2008). 30 Jahre Laktatschwellen was bleibt zu tun? Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin, 59: Hofmann P & Pokan R (2010). Value of the application of the heart rate performance curve in sports. International Journal of Sports Physiology and Performance, 5: Impellizzeri FM, Rampinini E, Coutts AJ, Sassi A & Marcora SM (2004). Use of RPE-based training load in soccer. Medicine & Science in Sports & Exercise,36: Issekutz jr. B & Rodahl K (1961). Respiratory quotient during exercise. Journal of Applied Physiology,16: Karvonen MJ, Kentala E & Mustala O (1957). The effects of training on heart rate a longitudinal study. Annales Medicinae Experimentalis et Biologiae Fenniae,35: Kindermann W, Simon G & Keul J (1979). The significance of the aerobic-anaerobic transition for the determination of work load intensities during endurance training. European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology, 42: Lucia A, Sánchez O, Carvajal A & Chicharro, JL (1999). Analysis of the aerobic-anaerobic transition in elite cyclists during incremental exercise with the use of electromyography. British Journal of Sports Medicine,33: Mader A, Liesen H, Heck H, Phillipi H, Rost R, Schürch P & Hollmann W (1976). Zur Beurteilung der sportartspezifischen Ausdauerleistungsfähigkeit im Labor. Sportartz und Sportmedizin, 27: Naimark A, Wasserman K & McIlroy MB (1964). Continuous measurement of ventilatory exchange ratio during exercise. Journal of Applied Physiology, 19: Seiler K & Kjerland G (2006). Quantifying training intensity distribution in elite endurance athletes: is there evidence for an optimal distribution? Scandinavian Journal of (Advertentie) Medicine and Science in Sports, 16: Wallace L, Coutts A, Bell J, Simpson N & Slattery K (2008). Using session-rpe to monitor training load in swimmers. Strength and Conditioning Journal, 30: Wasserman K & McIlroy MB (1964). Detecting the threshold of anaerobic metabolism in cardiac patients during exercise. The American Journal of Cardiology, 14: Wasserman K, Whipp BJ, Koyl SN & Beaver WL (1973). Anaerobic threshold and respiratory gas exchange during exercise. Journal of Applied Physiology,35: Wells JG, Balke B & Van Fossan DD (1957). Lactic acid accumulation during work; a suggested standardization of work classification. Journal of Applied Physiology, 10: Over de auteur Albert Smit studeerde Bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij werkt als sportwetenschapper bij de Unit Topsport van NOC*NSF, in het programma Wetenschappelijke Ondersteuning Topsport, waar hij wetenschappelijke kennis vertaalt naar de sportpraktijk. S p o r t g e r i c h t n r. 4 / j a a r g a n g 6 5 7

BELANG VAN HET JUISTE TRAININGSTEMPO

BELANG VAN HET JUISTE TRAININGSTEMPO BELANG VAN HET JUISTE TRAININGSTEMPO 9,58 sec Berlijn 2009 De snelste man ter wereld, Usain Bolt, loopt de 100 meter ruim binnen de 10 sec. Dat is meer dan 36 km per uur! We weten dat hij deze explosie

Nadere informatie

Hoe gebruik je een hartslagmeter bij je training?

Hoe gebruik je een hartslagmeter bij je training? Hoe gebruik je een hartslagmeter bij je training? Looptraining is in de eerste plaats leren efficiënt met je energie omgaan. Dit betekent niet voor elke loper hetzelfde. Een sprinter zal zijn beschikbare

Nadere informatie

Goldensports Fit For Life

Goldensports Fit For Life Goldensports Fit For Life Praktijkstage Datum: Juni Namen: Veronique Bannwart- 1833529 Judith Boes - 1908804 Begeleidster Goldensports: drs. L. Everts Begeleidster FBW: drs. B. L. van Keeken 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

2 Energielevering bij inspanning

2 Energielevering bij inspanning 2 Energielevering bij inspanning Drie sporters van atletiekvereniging De Volharding praten in de kantine na over hun prestaties en komen op het onderwerp energievoorraden en presteren. De twee duurlopers

Nadere informatie

KNGF-standaard. Beweeginterventie diabetes mellitus type 2

KNGF-standaard. Beweeginterventie diabetes mellitus type 2 KNGF-standaard Beweeginterventie diabetes mellitus type 2 KNGF-standaard Beweeginterventie diabetes mellitus type 2 Auteurs S.F.E. Praet C. van Uden F. Hartgens H.H.C.M. Savelberg K. Toereppel R.A. de

Nadere informatie

Wim Hof Methode. Onderbouwing 2014. InnerFire

Wim Hof Methode. Onderbouwing 2014. InnerFire Wim Hof Methode Onderbouwing 2014 InnerFire Colofon Innerfire 2014 De Wim Hof Methode Door Isabelle Hof, Oktober 2014 Met speciale dank aan Alexander van Aken en aan Johan Deiman Omslagontwerp: Enahm Hof

Nadere informatie

Sporten met Q-koorts: visies van de stakeholders

Sporten met Q-koorts: visies van de stakeholders Sporten met Q-koorts: visies van de stakeholders De problemen en oplossingen bij sporten met het Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS) Auteur: Willem van Orsouw (3030210) BSc. Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

Arousal en vertrouwen in reclames.

Arousal en vertrouwen in reclames. Laura Blauw 23-01-2014 Bachelorthese Psychologie Human Factors en Mediapsychologie Faculteit Gedragswetenschappen Universiteit Twente Enschede Begeleiders: Dr. P.A.M. Kommers Dr. M. Kuttschreuter Inhoudsopgave

Nadere informatie

De Effectiviteit van een. Assertiviteitstraining en een. Communicatietraining

De Effectiviteit van een. Assertiviteitstraining en een. Communicatietraining De effectiviteit van 1 De Effectiviteit van een Assertiviteitstraining en een Communicatietraining Janneke Oostrom * Eramus Universiteit Rotterdam Begeleider: Heleen van Mierlo *) studentnummer: 267176

Nadere informatie

Fit to protect: fysieke training voor arrestatieteams

Fit to protect: fysieke training voor arrestatieteams Fit to protect: fysieke training voor arrestatieteams Henk Kraaijenhof & drs. Erik Hein i.s.m. Danny de Vries en Ruud van de Veerdonk Het AT, zoals het arrestatieteam vaak wordt genoemd, heet formeel de

Nadere informatie

Veilige grenzen voor statijden

Veilige grenzen voor statijden TNO Kwaliteit van Leven Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO-rapport R09683/031-20116.01.02 Veilige grenzen

Nadere informatie

Van flexibel naar vast? De doorstroom naar vast werk van een groeiende groep flexwerkers

Van flexibel naar vast? De doorstroom naar vast werk van een groeiende groep flexwerkers Van flexibel naar vast? De doorstroom naar vast werk van een groeiende groep flexwerkers Concept versie: niet uit citeren zonder toestemming van de auteurs Paper voor Nederlandse Arbeidsmarktdag: Werk

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

De korte en lange termijn effecten van beweeginterventies bij verstandelijk gehandicapten; een literatuuroverzicht

De korte en lange termijn effecten van beweeginterventies bij verstandelijk gehandicapten; een literatuuroverzicht De korte en lange termijn effecten van beweeginterventies bij verstandelijk gehandicapten; een literatuuroverzicht Colofon Titel De korte en lange termijn effecten van beweeginterventies bij verstandelijk

Nadere informatie

Sociaal Kapitaal. De meerwaarde van sociale media voor gemeenten. David Kok [red.]

Sociaal Kapitaal. De meerwaarde van sociale media voor gemeenten. David Kok [red.] Sociaal Kapitaal 1 2 Sociaal Kapitaal De meerwaarde van sociale media voor gemeenten David Kok [red.] Eburon Delft 2012 3 Twitteren over dit boek? Gebruik de hashtag #sociaalkapitaal ISBN 978-90-5972-704-5

Nadere informatie

14% DUURZAME ENERGIE IN 2020

14% DUURZAME ENERGIE IN 2020 14% DUURZAME ENERGIE IN 2020 EEN RAPPORT OVER DE HAALBAARHEID EN DE INVULLING VAN DEZE DOELSTELLING Auteur: Vak: Opleiding: Instelling: Scriptie begeleider: Tweede begeleider: T. Berg (2503121) Bachelorthesis

Nadere informatie

Tijd, Kwaliteit en Kenmerken Bedrijfsarts in het bedrijfgeneeskundig spreekuur

Tijd, Kwaliteit en Kenmerken Bedrijfsarts in het bedrijfgeneeskundig spreekuur 1 Tijd, Kwaliteit en Kenmerken Bedrijfsarts in het bedrijfgeneeskundig spreekuur Diemen Onderzoeksverslag van een exploratief onderzoek, verricht van maart tot juli 2006 bij Commit Diemen, Alkmaar en Haarlem

Nadere informatie

Auteur: Herman Jongerius. Versie: 1.2

Auteur: Herman Jongerius. Versie: 1.2 Auteur: Herman Jongerius Versie: 1.2 Datum: 24 april 2010 INHOUD: 1. Inleiding 2. Hoe werkt ons energiesysteem eigenlijk? 3. Waar komt onze energie vandaan? 4. Welke brandstof kiest het lichaam bij een

Nadere informatie

Het werkelijk aandeel verkeersdoden als gevolg van alcohol R-2014-32

Het werkelijk aandeel verkeersdoden als gevolg van alcohol R-2014-32 Het werkelijk aandeel verkeersdoden als gevolg van alcohol R-2014-32 Het werkelijk aandeel verkeersdoden als gevolg van alcohol Aanpassing schattingsmethodiek R-2014-32 Dr. S. Houwing, dr. F.D. Bijleveld,

Nadere informatie

Mobiel thuistrainingssysteem voor COPD patiënten ter bevordering van de fysieke conditie

Mobiel thuistrainingssysteem voor COPD patiënten ter bevordering van de fysieke conditie Mobiel thuistrainingssysteem voor COPD patiënten ter bevordering van de fysieke conditie Jonathan Dikken, s0093602 14 november 2008 Faculteit Technische Natuurwetenschappen Opleiding BSc Biomedische Technologie

Nadere informatie

juli 212 To gamble or not to gamble, that s the question! Valentina Goryun Hogeschool Rotterdam

juli 212 To gamble or not to gamble, that s the question! Valentina Goryun Hogeschool Rotterdam juli 212 To gamble or not to gamble, that s the question! Valentina Goryun Hogeschool Rotterdam Juli 2012 Het onderzoek naar een methode die aantoont of het programma van A.F. de Wild de risicohouding

Nadere informatie

TNO-onderzoek naar effecten van GSM- en UMTS-signalen op welbevinden en cognitie. Beoordeling en aanbevelingen voor nader onderzoek

TNO-onderzoek naar effecten van GSM- en UMTS-signalen op welbevinden en cognitie. Beoordeling en aanbevelingen voor nader onderzoek TNO-onderzoek naar effecten van GSM- en UMTS-signalen op welbevinden en cognitie Beoordeling en aanbevelingen voor nader onderzoek Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands voorzitter Aan de minister

Nadere informatie

Eindverslag. Ademhaling en hartslag meten voor project Saxshirt

Eindverslag. Ademhaling en hartslag meten voor project Saxshirt Eindverslag Ademhaling en hartslag meten voor project Saxshirt Thijs ter Haar Jesse Kerkhoven Tom Kostense Koen Mulder Jaap Westera 27 juni 2014 1 Eindverslag Ademhaling en hartslag meten voor project

Nadere informatie

Ouderlijke monitoring en delinquent gedrag: de mediërende rol van deviante/prosociale vrienden

Ouderlijke monitoring en delinquent gedrag: de mediërende rol van deviante/prosociale vrienden Universiteit Utrecht Master Orthopedagogiek Faculteit Sociale Wetenschappen Ouderlijke monitoring en delinquent gedrag: de mediërende rol van deviante/prosociale vrienden Datum juni 2010 Opleiding Master

Nadere informatie

Usability onderzoek naar de gebruiksvriendelijkheid en de persuasiviteit van de In-Balanz App

Usability onderzoek naar de gebruiksvriendelijkheid en de persuasiviteit van de In-Balanz App Usability onderzoek naar de gebruiksvriendelijkheid en de persuasiviteit van de In-Balanz App Michelle Rajic ǀ s1235826 Universiteit Twente ǀ Juni 2014 Bacheloropdracht Psychologie Onder begeleiding van

Nadere informatie

3 november 2014. Inleiding

3 november 2014. Inleiding 3 november 2014 Inleiding In 2006 publiceerde het KNMI vier mogelijke scenario s voor toekomstige veranderingen in het klimaat. Het Verbond van Verzekeraars heeft vervolgens doorgerekend wat de verwachte

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

Bacheloropdracht Universiteit Twente

Bacheloropdracht Universiteit Twente Universiteit Twente Een onderzoek naar efficiëntieverhoging in het productieproces bij VOB Hardenberg Naam: Studentnummer: s1009524 Studie: Bedrijfskunde Opleidingsinstelling: Universiteit Twente Bedrijf:

Nadere informatie

Je eigen video ontwerpen: (on)mogelijk?

Je eigen video ontwerpen: (on)mogelijk? Je eigen video ontwerpen: (on)mogelijk? Praktische en algemeen didactische handvatten voor startende docenten Gerard de Wit en Johan Mouthaan Het ontstaan van dit onderzoek heeft alles te maken met onze

Nadere informatie

Epidemiologie van visuele beperkingen en een demografische verkenning. Een studie in opdracht van Stichting InZicht

Epidemiologie van visuele beperkingen en een demografische verkenning. Een studie in opdracht van Stichting InZicht Epidemiologie van visuele beperkingen en een demografische verkenning Een studie in opdracht van Stichting InZicht Dr. Hans Limburg Health Information Services Februari 2007 Dr. Hans Limburg Health Information

Nadere informatie