Het kwantificeren en sturen van de trainingbelasting De herkomst van trainingszones

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het kwantificeren en sturen van de trainingbelasting De herkomst van trainingszones"

Transcriptie

1 INSPANNING S FYSIOLOGIE In de dagelijkse trainingspraktijk worden zeker in de duursporten heel vaak trainingszones gebruikt om (vooraf) de optimale/beoogde intensiteit van de training of (achteraf) de intensiteit waarmee daadwerkelijk getraind is aan te duiden. Deze zones hebben dan namen als herstelzone, extensieve duurtraining, intensieve duurtraining, extensieve interval, intensieve interval en weerstand, maar ze kunnen ook andere benamingen hebben, zoals aeroob 0-3, lactaatproductie zone en lactaattolerantie zone. Wie heeft dat bedacht? Het kwantificeren en sturen van de trainingbelasting De herkomst van trainingszones (deel 1) Albert Smit Tabel 1. Op maximale hartslag gebaseerde trainingszones. In veel gevallen zijn deze zones gebaseerd op een maximale waarde, zoals de maximale hartslag of de maximale zuurstofopname (VO 2 max), bepaald tijdens een oplopende maximaaltest (zie tabel 1). Hierbij zijn de zones een vast percentage van de maximale hartslag. Trainingszones kunnen ook gebaseerd zijn op een drempelwaarde (bijv. lactaatdrempel, anaerobe drempel, maximale lactaat steady state) of op meerdere drempelwaarden (eerste en tweede ventilatoire drempel, lactaatdrempels bij 2 mmol en 4 mmol). Op basis van deze 1 of 2 drempelwaarden worden dan vaak 3, 5 of meer intensiteits- kan de doelhartslag voor training gebaseerd zijn op de verhouding tussen de maximale hartslag en de rusthartslag, de zogeheten hartslagreserve. 11 Aan elke zone wordt, door diegene die hem opstelt, vaak een beoogd effect toegedicht, zoals: toename van de aerobe capaciteit in die zone, toename van anaeroob vermogen in die andere zone, etc. etc. Dit met het idee dat de training zo gestuurd kan worden en dat er steeds met die intensiteit getraind wordt die uiteindelijk het grootste effect voor de prestatie oplevert. Bij mij is lange tijd onduidelijk gebleven hoe men tot die zones en effecten is of trainingszones vastgesteld. Hierbij staat de anaerobe drempel dan voor zone 5 4 % van HFmax beschrijving maximaal hard 100% en zijn de zones matig op een vast percentage van deze drempel licht gezet (zie tabel 2). Ook zeer licht 2 S p o r t g e r i c h t n r. 4 / j a a r g a n g 6 5

2 gemiddelde over een bepaalde tijdsduur, waar ook rust onder zou vallen. Het is boeiend dat hij het eigenlijk al heeft over wattages, iets wat we dolgraag in elke sport zouden willen kunnen meten. Hij heeft het echter wel over intern geleverd (metabool) vermogen en niet over extern geleverd (mechanisch) vermogen. Een uitgebreidere versie van het schema van Christensen 2 werd in 1957 gemaakt door Wells, Balke en Van Fossan. 20 Zij baseerden zich op een onderzoek waarbij de proefpersonen wandelden op een loopband en het hellingpercentage elke minuut met 1% werd opgevoerd. De proefpersonen liepen door tot een hartslag van 180 slagen per minuut. Tijdens de test werden hartslag, zuurstofopname, ventilatie, ademhalingsfrequentie, bloeddruk, arbeid, intern energieverbruik en lactaatgehalte in het veneuze bloed (alleen tijdens de derde van vier testen) gemeten en/of berekend. Wanneer het lactaatgehalte tegen de zuurstofopname of tegen de ventilatie wordt uitgezet zijn er in de grafiek (zie figuur 1) drie zones te onderscheiden, namelijk: a) een bijna vlak deel, waarbij de Classificatie HF Metabole arbeid Ventilatie RQ Lactaat Volhoudtijd (sl/ (mlo2/ (cal/ (l/ (teugen/ (veelvoud rustwaarde) I Licht 1. Mild <100 <750 <4 <20 <14 0,85 normaal oneindig 2. Matig <120 <1500 <7,5 <35 <15 0,85 binnen normale grenzen II Zwaar 3. Optimaal <140 <2000 <10 <50 <16 0,90 1,5 x 4. Belastend <160 <2500 <12,5 <60 <20 0,95 2 x dagelijks 8 uur dagelijks 8 uur, voor een paar weken 2 tot 3 keer per week 4 uur, voor een paar weken III Zeer zwaar 5. Maximaal <180 <3000 <15 <80 <25 <1,0 5-6 x af en toe 1 tot 2 uur 6. Uitputtend >180 >3000 >15 <120 <30 >1,0 >6 x zelden een paar minuten Tabel 3. Classificatie van fysieke arbeid door Wells c.s. 20 zone beschrijving HF% t.o.v. AD herstel <70 duur I lange duur duur II normale duur duur III interval extensief tempo intensief training I >100 Tabel 2. Op anaerobe drempel (AD) gebaseerde trainingzones. gekomen en ik neem aan dat dit ook voor anderen geldt. De veelheid aan licht, energieverbruik boven de 2,5 kcal/min (~174 W). verschillende zones die in verschillende duursporten maar ook binnen die sporten afzonderlijk- worden ge- Hierbij heeft hij het over het moment van arbeid leveren, dus niet over een bruikt zorgt voor veel onduidelijkheid. Ik probeer in dit artikel te achterhalen waar de gebruikte intensiteitzones op gebaseerd zijn en welke zones werkelijk fysiologisch aantoonbaar zijn. Historie van intensiteitszones Bij mijn weten was Christensen 2 de eerste die publiceerde over classificatie van intensiteit bij arbeid. In 1953 bracht hij het energieverbruik van Zweedse staalarbeiders in kaart en stelde hij de volgende definities van verschillende arbeidsbelastingen voor: intens zwaar, energieverbruik boven de 12,5 kcal/min (~872 W); zeer zwaar, energieverbruik boven de 10,0 kcal/min (~698 W); zwaar, energieverbruik boven de 7,5 kcal/min (~488 W); matig, energieverbruik boven de 5,0 kcal/min (~349 W); Figuur 1. Bloedlactaat ophoping en hartslag uitgezet tegen ventilatie tijdens een inspanningstest (overgenomen uit: Wells, Balke & Van Fossan 20 ). lactaatwaarden binnen de normale waarden van rust blijven, terwijl hartslag, zuurstofopname en ventilatie toenemen; b) een stijging van lactaat van rustwaarde tot bijna twee keer de rustwaarde, terwijl hartslag, zuurstofopname en ventilatie verder toenemen; c) een scherp toenemende stijging van lactaat. S p o r t g e r i c h t n r. 4 / j a a r g a n g 6 5 3

3 naam auteur(s) beschrijving Individuele anaerobe drempel Keul et al, 1979 Richtingscoëfficient lactaatcurve is 1,26 (mmol/l)/(km/h) Anaerobe drempel (AT1 en AT2) Davis & Gass, 1979 Anaerobe drempel (AT) Lactate Turning Point (LTP) Davis et al, 1983 Op basis van 3 belastingstesten: AT1 = begin van systematisch oplopende lactaat tussen AT1 en AT2 wordt steeds een plateau bereikt in lactaat AT2 = boven deze waarde blijft lactaat stijgen Als hierboven, op basis van één belastingtest: AT = AT1, LTP = AT2 Onset of Blood Lactate Accumulation (OBLA) Sjödin & Jacobs, 1981 OBLA = aerobe-anaerobe drempel = lactaat 4 mmol/l Individuele anaerobe drempel (ias) Stegmann et al, 1981 Het punt in de belasting waar de maximale opnamesnelheid en de afgiftesnelheid in evenwicht zijn. Individuele anaerobe drempel Simon, 1986 Lactaatconcentratie is 1,5 mmol/l hoger dan bij de aerobe drempel. Tabel 4. Verschillende benamingen en definities voor de lactaatdrempel. Op basis van hun bevindingen definieerden Wells c.s. drie zones van arbeidsbelasting, die ook door de proefpersonen als aparte zones werden genoemd, namelijk I) lichte arbeid; II) zware arbeid; III) zeer zware arbeid. Deze drie zones werden elk nog in tweeën gedeeld om verdere onderscheiding mogelijk te maken, wat dus tot in totaal zes zones leidde, elk voorzien van een uitgebreide richtlijn wat betreft bijbehorende hartslag, zuurstofopname, etc. (zie tabel 3). De onderzoekers geven aan dat de hartslag gebruikt kan worden als maat voor de individuele fysiologische reactie, maar ook dat afhankelijk van leeftijd, geslacht en fysieke conditie de lichamelijke reactie op een opgelegde belasting voor elke persoon anders kan zijn; wat voor de één maximaal is, is voor een ander optimaal en kan voor weer een ander matig zijn. Alternatieven voor lactaat De drie hoofdzones van Wells c.s. 20 onderscheiden zich o.a. door een verandering in lactaatconcentratie bij oplopende inspanning. Ook was destijds bekend dat fittere personen lagere lactaatwaarden hadden bij een gegeven belasting. In die tijd was het meten van de lactaatconcentratie in het bloed echter nog een zeer ingewikkelde procedure en daarom werd gezocht naar een alternatief waarbij geen bloed geprikt hoefde te worden. In de jaren zestig waren Issekutz & Rodahl 10 en Naimark c.s. 15 in staat om de ventilatoire gasuitwisseling verhouding (R) tijdens inspanning teug-voor-teug te bepalen, door het meten van de concentratie N 2 en CO 2 in de uitgeademde lucht. Naimark c.s. vergeleken de concentraties van lactaat en bicarbonaat in het arteriële bloed met de teug-voor-teug veranderingen in R en vonden dat deze R op een betrouwbare manier de metabole acidosis (verzuring) tijdens inspanning weergeeft. Eén van de eersten die de term anaerobe drempel gebruikten waren Wasserman en McIlroy 18 in In een grafiek waarin R is uitgezet tegen de zuurstofopname noemen zij het punt waar de concentratie bicarbonaat in het arteriële bloed vermindert en de lactaatconcentratie toeneemt de drempel van het anaerobe metabolisme. Later (1973) definiëren Wasserman c.s. 19 de anaerobe drempel als: the level of work or O 2 consumption just below that at which metabolic acidosis and the associated changes in gas exchange occur. Wasserman c.s. 19 keken welke veranderingen in ademhalinggassen gekoppeld konden worden aan de anaerobe drempel, om zo de anaerobe drempel te kunnen bepalen zonder bloed af te nemen. Van de gemeten parameters (VE, VO 2, VCO 2, R, PETCO 2, PETO 2, HF), lijken VCO 2 en VE de belangrijkste parameters te zijn voor het bepalen van de anaerobe drempel. Hierbij wordt een exponentiële toename in plaats van een lineaire toename bij oplopende belasting gevonden. Bij een constante lage belasting bereikt de VO 2 een steady state in 2-3 min, maar bij hogere belastingen duurt het veel langer voor de VO 2 een steady state bereikt. Deze uitgestelde constante waarde wordt door Wasserman c.s. 19 ook geassocieerd met anaeroob metabolisme. Lactaatgestuurde training Het echte begin van de lactaatdrempelgestuurde training kwam in 1976, toen Mader en collega s 14 een artikel publiceerden waarin zij de aerobeanaerobe drempel introduceren en definiëren als: Der Bereich des Übergangs zwischen der rein aeroben zur partiell anaeroben, laktazid gedeckten muskulären Energiestoffwechselleistung wird als aerob-anaerobe Schwelle der Arbeitsmuskulatur unter den gegebenen Belastungsbedingungen bezeichnet. Dieser Bereich eignet sich zur Charakterisierung der Ausdauerleistungsfähigkeit, wenn man das Maximum der rein aerob abgedeckten energetischen Leistung mit dieser gleichsetzt. Op empirische gronden werd de drempel door deze onderzoekers gelegd bij een lactaatconcentratie van 4 mmol/l. Verder doen zij aanbevelingen voor de sturing van de intensiteit van de 4 S p o r t g e r i c h t n r. 4 / j a a r g a n g 6 5

4 training op basis van de lactaat-belasting curve en geven zij de aanzet tot de ontwikkeling van lactaatmeters die aan een paar druppels capillair bloed genoeg hebben. In de jaren hierna wordt er een verscheidenheid aan lactaatdrempels gedefinieerd, waarvan het bijna onmogelijk is om ze allemaal te vinden en te noemen. Zo hernoemen Kindeærmann, Simon & Keul 12 in 1979 de tot dan toe bekende concepten van drempelwaarden en definiëren de volgende drie drempels, die volgens hen zouden moeten helpen bij het bepalen van de optimale intensiteit voor duursporten op basis van hartslag: I. Aerobe drempel (voorheen anaerobe drempel): ongeveer 2 mmol/l lactaat de eerste significante toename in lactaatniveau, non-lineaire toename in VE en R. II. Aerobe-anaerobe transitie: gebied van ongeveer 2 tot 4 mmol/l lactaat. III. Anaerobe drempel (voorheen aerobe-anaerobe drempel): ongeveer 4 mmol/l lactaat steile deel van exponentiële toename in lactaat concentratie. Volgens deze onderzoekers hebben duurtrainingen die rond de aerobe drempel gedaan worden een onderhoudend effect op de conditie en zorgen trainingen die op de anaerobe drempel van ongeveer 4 mmol/l gedaan worden voor een verbetering van inspanningcapaciteit. Hier wordt dus een zeer grote waarde aan het trainen op de lactaatdrempel toegekend. De gouden standaard op het gebied van lactaattesten is de Maximale Lactaat Steady State (MLSS) test. De MLSS is die constante belasting waarbij de hoogste gelijkblijvende lactaatconcentratie waargenomen wordt. Om precies te zijn: het is die belasting waarbij in de laatste 20 minuten van een 30 minuten durende test de lactaatconcentratie met niet meer dan 1 mmol/l toeneemt. 7 De test is echter zeer arbeidsintensief en daardoor weinig praktisch. Hierdoor is een veelheid aan eenvoudiger te bepalen alternatieve drempels ontstaan. Heck en Beneke (2008) 7 geven een mooi overzicht, dat ik hier in tabelvorm heb weergegeven (zie tabel 4). Volgens Heck en Beneke is de lactaatcurve afhankelijk van het belastingprotocol. Hoe korter de duur van de stappen of hoe groter de toename van de belasting per stap, des te verder de lactaatcurve naar rechts zal verschuiven. Dit maakt vergelijkingen tussen curves die verkregen zijn met verschillende protocollen praktisch onmogelijk. De verscheidenheid aan lactaatdrempels en de afhankelijkheid van het testprotocol geven aan dat de drempel zelf niet meer toevoegt voor de prestatiediagnostiek en trainingssturing dan de andere punten op de lactaat-belasting curve. Daarnaast zijn er ook geen duidelijke aanwijzingen dat het trainen op een drempelwaarde een superieure trainingintensiteit is. 1,7 Figuur 2. De relatie tussen loopsnelheid, hartslag en lactaat (overgenomen uit: Conconi et al. 3 ). Andere niet-invasieve bepalingen De zogeheten Conconi-test 3 was een poging om op een niet-invasieve manier, namelijk alleen op basis van de hartslag, een drempelwaarde te bepalen. Het betreft een looptest waarbij men elke 200m een beetje harder (~0,5 km/h) moet gaan lopen, tot uitputting. Hierbij word de relatie tussen loopsnelheid en hartslag bepaald. De resultaten lieten volgens Conconi c.s. 3 zien, dat er bij submaximale inspanningen een lineair verband is tussen inspanning en hartslag, maar dat de hartslag bij hoge snelheden een plateau bereikt en daar een curvelineaire relatie laat zien. Zij vonden een knik in het hartslagprofiel en noemden dit de deflection velocity. De afbuiging vond plaats bij dezelfde intensiteit als de anaerobe drempel (zie figuur 2). In latere studies wordt dit het heart rate deflection point genoemd en zeer recent de heart rate performance curve 8. De test zelf is echter jarenlang een onderwerp van discussie geweest. Eén van de belangrijkste kritiekpunten was, dat de duur van de intensiteitsstappen steeds korter wordt (de 200 meters worden immers in steeds kortere tijd afgelegd) en dat de aanpassing van de hartslag daardoor zou gaan achterlopen op de loopsnelheid. Het gevonden knikpunt in de hartslagcurve zou daarom door het protocol zelf veroorzaakt worden (een zogenoemd artefact) en niet door de fysiologische toestand van de atleet. Zie het overzichtsartikel van Hofman en Pokan 8 voor een uitgebreid overzicht van de kritiek op de test, maar ook de mogelijkheden ervan. Een andere niet-invasieve methode komt uit de teug-bij-teug ademgasanalyse 13, waarbij twee specifieke veranderingen in het ademhalingspatroon zijn gevonden (VT 1 en VT 2 ) die overeen komen met de aerobe en anaerobe lactaatdrempels. De VT 1 wordt bepaald door te kijken naar een toename in de ventilatoire equivalent voor zuurstof (VE/VO 2 ), zonder een toename in de ventilatoire equivalent voor kooldioxide (VE/VCO 2 ) en een afwijking in de lineari- S p o r t g e r i c h t n r. 4 / j a a r g a n g 6 5 5

5 teit van VE. De VT 2 wordt Tabel 5. RPE schaal met toevoeging van VT1 en VT2 (uit: Seiler en Kjerland16). RPE Beschrijving 0 rust 1 zeer gemakkelijk 2 gemakkelijk 3 matig 4 beetje zwaar 5 zwaar 6 7 zeer zwaar 8 zeer, zeer zwaar 9 bijna maximaal 10 maximaal Figuur 3. Glycolysesnelheid en snelheid van aerobe pyruvaat- en vetzurenverbranding uitgezet tegen fietsvermogen, bij een internationaal succesvolle duursporter (Overgenomen uit: Beneke, Leithauser & Ochentel 1 ). bepaald door een toename in zowel VE/VO 2 als VE/ VCO 2. 4 Wanneer met behulp van EMG metingen wordt gekeken naar de aansturing van spieren tijdens het fietsen van een bijna continu oplopende maximaaltest, dan blijkt er twee keer een verandering in de aansturing op te treden. Het eerste moment wordt EMG T1 genoemd en correspondeert met 60-70% VO 2 max, het tweede moment noemt men EMG T2 en ligt op 80-90% VO 2 max. Deze twee overgangen komen overeen met respectievelijk VT 1 en VT Beide methodes (ventilatoire drempels en EMG drempels) blijken betrouwbaar en valide te zijn in het bepalen van een plotselinge fysiologische verandering bij een toenemende intensiteit. Hierdoor is het mogelijk om de intensiteit bij inspanning in drie zones in te delen, die onderscheiden worden door een verschil in sympathische belasting, aantal gebruikte motor units en tijd tot uitputting. Seiler en Kjerland 16 beschrijven deze zones als volgt: Lage lactaat zone ( VT 1 ); Lactaat aanpassing zone: de bloedlactaat concentratie is verhoogd, maar de productiesnelheid en de verwijderingssnelheid van lactaat bereiken op deze hogere waarde een nieuw evenwicht (VT 1 > zone VT 2 ); Lactaat accumulatie zone: de productie van lactaat overschrijdt de maximale verwijderingssnelheid, de lactaatconcentratie in het bloed neemt (dus) steeds verder toe, spiervermoeidheid is onvermijdelijk (>VT 2 ). De drie zones onderscheiden zich mogelijk ook door het substraatgebruik (zie figuur 3). In zone 1 vindt er bij een toenemende inspanning slechts een lichte toename van de vet- en pyruvaatverbranding en van de glycolyse plaats. In zone 2 neemt de vetverbranding af en nemen de pyruvaatverbranding en de glycolyse toe bij toenemende inspanning en in zone 3 stijgt de glycolyse exponentieel en blijft ook VT 1 de pyruvaatverbranding stijgen, terwijl de vetverbranding vrijwel volledig stopt. VT 1 2 Een meer subjectieve methode om de intensiteit van een volbrachte training te categoriseren is de sessie RPE methode van Foster 5, waarbij de sporter 30 minuten na afloop op een schaal van 0-10 moet aangeven hoe zwaar de training is geweest. Dit geeft dan de globale waarneming van de intensiteit of fysieke belasting door de sporter over de hele training weer. Het voordeel van deze methode is dat deze non-invasief is en zeer praktisch te gebruiken is. De session RPE methode is de laatste jaren gebruikt in vele wetenschappelijke studies en gevalideerd voor verschillende sporten 6,9,17. Seiler en Kjerland 16 pasten de RPE schaal aan met toevoeging van de ventilatoire drempels (zie tabel 5). Tot slot Er is de laatste 60 jaar op verschillende manieren geprobeerd om de intensiteit van sporten en bewegen te categoriseren. De meest gebruikte manieren zijn ademgasanalyse en bepaling van bloedlactaatconcentratie. Met beide methodes zijn drie intensiteitgebieden te herkennen, gescheiden door twee overgangsmomenten of drempelwaarden: Het eerste gebied wordt gekenmerkt doordat er bij een oplopende inspanning geen of nauwelijks veranderingen optreden in bloedlactaatconcentratie, gasuitwisseling of substraatgebruik. Er vindt een lichte lineaire toename in spieraansturing plaats. RPE is 0-4. In het tweede gebied nemen de bloedlactaatconcentratie, glycolysesnelheid en pyruvaatverbranding lineair toe bij toenemende inspanning, maar zullen deze zich na enige tijd stabiliseren als de belasting constant blijft. De snelheid van vetverbranding neemt af en er vindt een toename in de ventilatoire equivalent voor zuurstof (VE/VO 2 ) plaats, zonder een toename in de ventilatoire equivalent voor kooldioxide (VE/VCO 2 ) en een afwijking in de lineariteit van VE. Er vindt een sterkere lineaire toename in spieraansturing plaats. RPE is S p o r t g e r i c h t n r. 4 / j a a r g a n g 6 5

6 In de derde zone nemen de bloedlactaatconcentratie en de glycolysesnelheid exponentieel toe bij toenemende inspanning, is er een toename in zowel VE/VO 2, VE/VCO 2 als pyruvaatverbranding en vindt er een verdere afname in snelheid van vetverbranding plaats. Er vindt een zeer sterke lineaire toename in spieraansturing plaats. RPE is Het eerste overgangsmoment wordt Eerste Ventilatoire Drempel genoemd. Het tweede overgangsmoment wordt Tweede Ventilatoire Drempel of Maximale Lactaat Steady State genoemd. Trainingssturing en -monitoring zou gebaseerd moeten zijn op deze zones. Hoe dat precies zou moeten gebeuren zal in een volgend deel besproken worden. Literatuur 1. Beneke R, Leithauser RM & Ochentel O (2011). Blood lactate diagnostics in exercise testing and training. International Journal of Sports Physiology and Performance, 6: Christensen EH (1953). Physiological valuation of work in the Nykroppa iron works. In: Floyd WF & Welford AT (eds.), The Ergonomics Research Society Symposium on Fatigue, pp London: Lewis. 3. Conconi F, Ferrari M, Ziglio PG, Droghetti P & Codeca L (1982). Determination of the anaerobic threshold by a noninvasive field test in runners. Journal of Applied Physiology, 52: Davis JA (1985). Anaerobic threshold: review of the concept and directions for future research. Medicine & Science in Sports & Exercise,17: Foster C (1988). Monitoring training in athletes with reference to overtraining syndrome. Medicine & Science in Sports & Exercise, 30: Foster C, Florhaug JA, Franklin J, Gottschall L, Hrovatin LA, Parker S, Doleshal P & Dodge C (2001). A new approach to monitoring exercise training. Journal of Strength and Conditioning Research, 15: Heck H & Beneke R (2008). 30 Jahre Laktatschwellen was bleibt zu tun? Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin, 59: Hofmann P & Pokan R (2010). Value of the application of the heart rate performance curve in sports. International Journal of Sports Physiology and Performance, 5: Impellizzeri FM, Rampinini E, Coutts AJ, Sassi A & Marcora SM (2004). Use of RPE-based training load in soccer. Medicine & Science in Sports & Exercise,36: Issekutz jr. B & Rodahl K (1961). Respiratory quotient during exercise. Journal of Applied Physiology,16: Karvonen MJ, Kentala E & Mustala O (1957). The effects of training on heart rate a longitudinal study. Annales Medicinae Experimentalis et Biologiae Fenniae,35: Kindermann W, Simon G & Keul J (1979). The significance of the aerobic-anaerobic transition for the determination of work load intensities during endurance training. European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology, 42: Lucia A, Sánchez O, Carvajal A & Chicharro, JL (1999). Analysis of the aerobic-anaerobic transition in elite cyclists during incremental exercise with the use of electromyography. British Journal of Sports Medicine,33: Mader A, Liesen H, Heck H, Phillipi H, Rost R, Schürch P & Hollmann W (1976). Zur Beurteilung der sportartspezifischen Ausdauerleistungsfähigkeit im Labor. Sportartz und Sportmedizin, 27: Naimark A, Wasserman K & McIlroy MB (1964). Continuous measurement of ventilatory exchange ratio during exercise. Journal of Applied Physiology, 19: Seiler K & Kjerland G (2006). Quantifying training intensity distribution in elite endurance athletes: is there evidence for an optimal distribution? Scandinavian Journal of (Advertentie) Medicine and Science in Sports, 16: Wallace L, Coutts A, Bell J, Simpson N & Slattery K (2008). Using session-rpe to monitor training load in swimmers. Strength and Conditioning Journal, 30: Wasserman K & McIlroy MB (1964). Detecting the threshold of anaerobic metabolism in cardiac patients during exercise. The American Journal of Cardiology, 14: Wasserman K, Whipp BJ, Koyl SN & Beaver WL (1973). Anaerobic threshold and respiratory gas exchange during exercise. Journal of Applied Physiology,35: Wells JG, Balke B & Van Fossan DD (1957). Lactic acid accumulation during work; a suggested standardization of work classification. Journal of Applied Physiology, 10: Over de auteur Albert Smit studeerde Bewegingswetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij werkt als sportwetenschapper bij de Unit Topsport van NOC*NSF, in het programma Wetenschappelijke Ondersteuning Topsport, waar hij wetenschappelijke kennis vertaalt naar de sportpraktijk. S p o r t g e r i c h t n r. 4 / j a a r g a n g 6 5 7

DWV Klein DWV Verzet Klein Trainen met een Trainen hartslagmeter met een Jasp Ree Ree lda 04-02-2009

DWV Klein DWV Verzet Klein Trainen met een Trainen hartslagmeter met een Jasp Ree Ree lda 04-02-2009 DWV Klein Verzet Trainen met een hartslagmeter Jasper Reenalda 04-02-20092009 Opzet clinic Theoretische introductie: Inspanningsfysiologie Meten van de inspanning Basisprincipes training Trainen met een

Nadere informatie

Marc Lambert gsm : 0476/888799 fax : 016/608192 e-mail : Info@trimedico.be website : www.trimedico.be. Beste Gert,

Marc Lambert gsm : 0476/888799 fax : 016/608192 e-mail : Info@trimedico.be website : www.trimedico.be. Beste Gert, Beste Gert, Je hebt een inspanningstest gedaan ( Fieldtest ) met 4 stappen op 12/16/2007. De staplengte van de test is 2000.0 m. Met deze test kunnen we je individuele aërobe en je individuele anaërobe

Nadere informatie

4/07/2013. intensiteit

4/07/2013. intensiteit Trainen met hartslagmeting Herentals - juni 2013 Trainingsdoel Indeling in trainingszones volgens hartslag * % HR max * % HRR (Karvonen) * % VO 2 max * volgens aërobe/anaërobe drempel Welke problemen zijn

Nadere informatie

Ergometrie: interpretatie. Strategie. Volgorde. Fietsergometrie: Interpretatie op Tijdbasis. Waarom alle variabelen als functie van de tijd?

Ergometrie: interpretatie. Strategie. Volgorde. Fietsergometrie: Interpretatie op Tijdbasis. Waarom alle variabelen als functie van de tijd? Ergometrie: interpretatie Fietsergometrie: Interpretatie op Tijdbasis NVALT Assistentendag Juni 11 j.g.vanden.aardweg@mca.nl Hart-Long Centrum Medisch Centrum Alkmaar 1 2 Strategie 1. Logische en consequente

Nadere informatie

Berekening hartslagzones

Berekening hartslagzones Berekening hartslagzones 1. Formule via maximale hartslag Een eenvoudige en snelle berekening (maar minst betrouwbare). MAN VROUW 220 minus leeftijd 226 minus leeftijd 2. Formule van KARVONEN via het verschil

Nadere informatie

Testverslag. Jan Janssen 12-08- 14. Verslaglegging van de meetresultaten zoals gemeten tijdens de inspanningstest in het Robic Wielerlab.

Testverslag. Jan Janssen 12-08- 14. Verslaglegging van de meetresultaten zoals gemeten tijdens de inspanningstest in het Robic Wielerlab. Testverslag 12-08- 14 Jan Janssen Verslaglegging van de meetresultaten zoals gemeten tijdens de inspanningstest in het Robic Wielerlab. 1 Testverslag Algemene gegevens Naam Jan Janssen Datum 12-08- 14

Nadere informatie

Energie systemen v/h lichaam. Door: Theo Baks, Hennie Lensink

Energie systemen v/h lichaam. Door: Theo Baks, Hennie Lensink Energie systemen v/h lichaam Door: Theo Baks, Hennie Lensink DATUM: 21-2-2014 Inleiding De bloedglucose van een gezond lichaam zit tussen 4/9 mmol/l lactaat. Net als vuur voor verbranding zuurstof nodig

Nadere informatie

Trainingen sturen vanuit het labo en op het veld

Trainingen sturen vanuit het labo en op het veld Arenberggebouw Arenbergstraat 5 1000 Brussel Tel: 02 209 47 21 Fax: 02 209 47 15 Trainingen sturen vanuit het labo en op het veld AUTEURS VANBEKBERGEN J., PELGRIM K. REDACTEUR MEYLEMANS S. INSTITUUT Katholieke

Nadere informatie

Trainingszones. zoals zij gebruikt worden binnen de NTB TOPSPORT EN TALENTONTWIKKELING NEDERLANDSE TRIATHLON BOND

Trainingszones. zoals zij gebruikt worden binnen de NTB TOPSPORT EN TALENTONTWIKKELING NEDERLANDSE TRIATHLON BOND Trainingszones zoals zij gebruikt worden binnen de NTB TOPSPORT EN TALENTONTWIKKELING NEDERLANDSE TRIATHLON BOND DE BESTE SPORTERS EN DE BESTE COACHES IN HET BESTE PROGRAMMA EN MET DE BESTE FACILITEITEN

Nadere informatie

PrestatieTest. De eerste stappen naar betere prestaties.

PrestatieTest. De eerste stappen naar betere prestaties. PrestatieTest De eerste stappen naar betere prestaties. Naam: Mevrouw X Lengte: 172 cm Geboortedatum: 23-9-1987 Gewicht: 67,3 kg Geslacht: Vrouw Testdatum: 22-01-13 Standaard metingen Vetpercentage (%)

Nadere informatie

Loopbandtest met ademgasanalyse

Loopbandtest met ademgasanalyse Loopbandtest met ademgasanalyse U besteedt als duursporter veel tijd aan trainingen. Dan wilt u ook dat die trainingen optimaal effect hebben op uw prestaties. De afdeling Sportgeneeskunde van HMC (Haaglanden

Nadere informatie

Inspanningstest Lopen

Inspanningstest Lopen Inspanningstest Lopen GHYS NAND 16/08/2012 www.energylab.be -1- Identificatie Naam: Voornaam: E-mail: Leeftijd: Geslacht: Gestalte: Gewicht: BMI: Rusthartslag: Sporttak: Afstand: Niveau: Personalia Ghys

Nadere informatie

Testen en protocollen binnen het NTC

Testen en protocollen binnen het NTC Testen en protocollen binnen het NTC TOPSPORT EN TALENTONTWIKKELING NEDERLANDSE TRIATHLON BOND DE BESTE SPORTERS EN DE BESTE COACHES IN HET BESTE PROGRAMMA EN MET DE BESTE FACILITEITEN Testen en protocollen

Nadere informatie

Hoe gebruik je een hartslagmeter bij je training?

Hoe gebruik je een hartslagmeter bij je training? Hoe gebruik je een hartslagmeter bij je training? Looptraining is in de eerste plaats leren efficiënt met je energie omgaan. Dit betekent niet voor elke loper hetzelfde. Een sprinter zal zijn beschikbare

Nadere informatie

Evaluatie van de effecten van sportvasten bij mannen met een leeftijd van jaar. Deel 2: Indicatoren van duurconditie en vetverbranding

Evaluatie van de effecten van sportvasten bij mannen met een leeftijd van jaar. Deel 2: Indicatoren van duurconditie en vetverbranding Evaluatie van de effecten van sportvasten bij mannen met een leeftijd van 20-50 jaar Deel 2: Indicatoren van duurconditie en vetverbranding Evaluatie van de effecten van sportvasten bij mannen met een

Nadere informatie

Het kwantificeren en sturen van de trainingbelasting Optimale verdeling van intensiteit bij duursporttraining (deel 2)

Het kwantificeren en sturen van de trainingbelasting Optimale verdeling van intensiteit bij duursporttraining (deel 2) INSPANNINGS FYSIOLOGIE In deel 1 (Sportgericht 65/4) van deze serie werden de oorsprong en aanleiding van het kwantificeren van trainingsintensiteit in drie zones besproken. In dit tweede deel stellen

Nadere informatie

Trainen met een hartslagmeter

Trainen met een hartslagmeter Trainen met een hartslagmeter Giel Hermans 11-2008 Dit artikelt is gemaakt ten behoeve van PVB3.4 (kennis vergaren) van de ST3 cursus van de KNSB. Inleiding In iedere sportwinkel zie je ze liggen. Hartslagmeters.

Nadere informatie

Training Trainingsintensiteit:

Training Trainingsintensiteit: Training Niet de kwantiteit maar wel de kwaliteit van de trainingen zorgen voor resultaat. Iedere sporter heeft individuele eigenschappen qua aanpassingsvermogen en genetische kenmerken. Training is daarom

Nadere informatie

Trainen voor goud in Rio

Trainen voor goud in Rio Trainen voor goud in Rio Wat kunnen we leren van de training van toppers? Drs Albert Smit, bewegingswetenschapper en wielertrainer Vincent ter Schure en Timo Fransen Achtervolging baan Tijdrit weg Wegwedstrijd

Nadere informatie

Introductie. Guido Vroemen Sportarts Medisch Bioloog Triathlon Trainer SMA MIDDEN NEDERLAND

Introductie. Guido Vroemen Sportarts Medisch Bioloog Triathlon Trainer SMA MIDDEN NEDERLAND Introductie Guido Vroemen Sportarts Medisch Bioloog Triathlon Trainer SMA MIDDEN NEDERLAND Begeleiding: Teamarts en trainer Roompot Oranje Peloton Teamarts Team4Talent Bondsarts NTB Docent Sportfysiotherapie

Nadere informatie

Conditie Martijn Carol TCT 2008

Conditie Martijn Carol TCT 2008 Conditie Martijn Carol TCT 2008 Conditietesten Teksten van ww.stct.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Conditie... 3 Wedstrijdtijden analyse... 5 Een conditie test: het meten van de fysiologische gesteldheid...

Nadere informatie

* MEDISCHE TOESTAND: normaal VETVERDELING IN LICHAAM: Omtrek middel (cm): 81 * GEWICHTSKLASSE (BMI): 23,0 ANTROPOMETRIE

* MEDISCHE TOESTAND: normaal VETVERDELING IN LICHAAM: Omtrek middel (cm): 81 * GEWICHTSKLASSE (BMI): 23,0 ANTROPOMETRIE ANTROPOMETRIE Basisgegevens Totaal lichaamsvet Leeftijd: 36 jr Vetpercentage: 18,3% Lengte: 174,5 cm Vet massa: 12,8 kg Gewicht: 70,1 kg Vetvrije massa: 57,3 kg Beenlengte/lengte ratio: 47,9% Body Mass

Nadere informatie

Workshop NTFU. 05 juni 2015 NTFU

Workshop NTFU. 05 juni 2015 NTFU Workshop NTFU 05 juni 2015 NTFU Programma Voorstellen: 2 kanten Verwachtingen & programma Geschiedenis van wielrentraining Tegen welke problemen loop je aan als schemamaken & -trainer? Korte geschiedenis

Nadere informatie

10/09/2015. Energy Lab Physical. Conditionele screening van recreatieve & competitieve atleten van korte & lange hardloopnummers.

10/09/2015. Energy Lab Physical. Conditionele screening van recreatieve & competitieve atleten van korte & lange hardloopnummers. Conditionele screening van recreatieve & competitieve atleten van korte & lange hardloopnummers van der Zweep Cees-Jan Energy Lab Physical Master Bewegingswetenschappen (Amsterdam) Ploegleider Argos-Shimano

Nadere informatie

Inspanningsfysiologie Victor Niemeijer, sportarts

Inspanningsfysiologie Victor Niemeijer, sportarts Inspanningsfysiologie Victor Niemeijer, sportarts 18 e Grande Conference Verona 2012 Algemene veranderingen tijdens inspanning Binnen enkele seconden: Hartfrequentie neemt toe Ventilatie neemt toe Zuurstofopname

Nadere informatie

Anaëroob a-lactisch Anaëroob lactisch Aërobe systeem

Anaëroob a-lactisch Anaëroob lactisch Aërobe systeem Anaëroob a-lactisch Afbraak ATP (voedsel van de spier) en creatinefosfaat. Waarbij geen zuurstof nodig is. Geen vorming van lactaat/melkzuur Maximale inspanning 20 seconde Ontwikkelen van veel snelheid

Nadere informatie

Juist trainen: een kunst! Bert Celie Inspanningsfysiologie

Juist trainen: een kunst! Bert Celie Inspanningsfysiologie Juist trainen: een kunst! Bert Celie Inspanningsfysiologie I. Training: Een exacte wetenschap? 2 sessies: Eerste sessie (Algemeen): Algemene fysiologische principes Algemene principes testing Algemene

Nadere informatie

Samenvatting (Dutch summary) Efficiëntie in cyclische sporten: de onderliggende aannames onderzocht

Samenvatting (Dutch summary) Efficiëntie in cyclische sporten: de onderliggende aannames onderzocht Samenvatting (Dutch summary) Efficiëntie in cyclische sporten: de onderliggende aannames onderzocht Gross efficiency in cyclic sports Samenvatting Om betere prestaties te kunnen leveren, moet het mechanische

Nadere informatie

Fysiologie hartfrequentie RozenbergSport.nl 2012 pagina 1 / 5

Fysiologie hartfrequentie RozenbergSport.nl 2012 pagina 1 / 5 RozenbergSport.nl 2012 pagina 1 / 5 Inhoud HF Algemeen HF testen HF submaximaal HF maximaal HF herstel HF temperatuur / vocht HF dagelijks verschil HF per sport HF overtraining Referenties HF Algemeen

Nadere informatie

Wetenschap en praktijk verbinden. Marcel Schmitz. Inspanningsfysioloog / Bewegingswetenschapper (M.Sc.) - 2008: IC-verpleegkundige Roermond

Wetenschap en praktijk verbinden. Marcel Schmitz. Inspanningsfysioloog / Bewegingswetenschapper (M.Sc.) - 2008: IC-verpleegkundige Roermond Marcel Schmitz Inspanningsfysioloog / Bewegingswetenschapper (M.Sc.) - 2008: IC-verpleegkundige Roermond 2003 2007 Bewegingswetenschappen Universiteit Maastricht (thesis Rabobank ProCycling Team) SMI TopSupport

Nadere informatie

Inspanningsfysiologie Rhijn Visser, sportarts Beatrix Ziekenhuis Gorinchem

Inspanningsfysiologie Rhijn Visser, sportarts Beatrix Ziekenhuis Gorinchem Inspanningsfysiologie Rhijn Visser, sportarts Beatrix Ziekenhuis Gorinchem SMA Middenrivierengebied Gorinchem 2015 Jaarlijks aantal sportblessures Alle Blessures: 4.500.000 Behandelingen: 1.900.000 Ziekenhuisopnames:

Nadere informatie

Sportgeneeskunde for dummies

Sportgeneeskunde for dummies Sportgeneeskunde for dummies Jan Vercammen JYZ-Ieper-Poperinge UZ-Gent Inleiding Effecten van sportbeoefening : Bloeddrukdaling Verbetering van vetprofiel Verbetering van het lichaamsgewicht Voorkomen

Nadere informatie

Fietstest met ademgasanalyse

Fietstest met ademgasanalyse Fietstest met ademgasanalyse U besteedt als duursporter veel tijd aan trainingen. Dan wilt u ook dat die trainingen optimaal effect hebben op uw prestaties. De afdeling Sportgeneeskunde van HMC (Haaglanden

Nadere informatie

Inspanningstest Fietsen

Inspanningstest Fietsen Inspanningstest Fietsen Van Gysel Stefan 7/10/2013-1- www.energylab.be Identificatie Naam: Van Gysel Voornaam: Stefan E-mail: Leeftijd: 40,6 jaar Geslacht: Man Gestalte: 187,0 cm Gewicht: 91,8 kg BMI:

Nadere informatie

Wat maakt het verschil?

Wat maakt het verschil? Wat maakt het verschil? Waarvoor ben je aan het trainen? Ik train niet, ik loop... (Peter Klos). Wie te weinig traint zal niet finishen, maar wie te hard traint zal niet starten. WAT IS TRAINEN? Het regelmatig,

Nadere informatie

HOE BEREID IK ME VOOR?

HOE BEREID IK ME VOOR? HOE BEREID IK ME VOOR? Nando Liem sportarts Mediweert - SJG te Weert ploegarts Vacansoleil DCM lid expertgroep wielrennen VSG GESCHIEDENIS AD6 2006 66 deelnemers - 370.082 2012-2 dgn 8000-32.231.747 AD6

Nadere informatie

Methoden voor training van het uithoudingsvermogen

Methoden voor training van het uithoudingsvermogen Methoden voor training van het uithoudingsvermogen Deel 1 Algemeen In dit stuk worden verschillende trainingsmethodieken besproken die het duur uithoudingsvermogen en snelheid uithoudingsvermogen verbeteren.

Nadere informatie

Rapportage Fitness Sportonderzoek

Rapportage Fitness Sportonderzoek Rapportage Fitness Sportonderzoek Rapportage Fitness Sportonderzoek Naam: Testdatum: 24-sep-14 Wellness Test & Training Deurne dr. Huub van Doorneweg 8, 5753PM Deurne Tel: 06-14634488 Sporttester 1: drs

Nadere informatie

Bereik je ideale gewicht

Bereik je ideale gewicht Robert van der Wulp Beste Lezer, Gewicht speelt een belangrijke rol bij het fietsen. Het is niet alleen maar een gezondheidsaspect. Sterker nog: veel fietsers willen graag richting ondergewicht. Alles

Nadere informatie

Voorbeeld veldrijden Fietstest 2

Voorbeeld veldrijden Fietstest 2 Voorbeeld veldrijden Fietstest 2 TEST 1 TEST 2 TEST 3 TEST 4 4-01-02 11-12-02 vermogen vermogen tijd Hf lactaat tijd Hf lactaat tijd Hf lactaat tijd Hf watt watt/kg min-sec,,,/min mmol min-sec,,,/min mmol

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst. Testen van een (top)sporter

Netwerkbijeenkomst. Testen van een (top)sporter Netwerkbijeenkomst Testen van een (top)sporter Wielrennen www.mspopleidingen.nl 1 Inhoud Testen om te testen of om te meten? Wat willen we weten? Fysieke testen (lab) ergometer (veld) vermogenstest Blessure

Nadere informatie

Inspanningstest Fietsen

Inspanningstest Fietsen Inspanningstest Fietsen Johan Hermie 21/02/2014-1- www.energylab.be Identificatie Naam: Johan Voornaam: Hermie E-mail: Leeftijd: 49,5 jaar Geslacht: Man Gestalte: 174,0 cm Gewicht: 99,3 kg BMI: 32,8 kg/m²

Nadere informatie

TRAINEN MET HARTSLAGMETERS

TRAINEN MET HARTSLAGMETERS TRAINEN MET HARTSLAGMETERS Door Mette van der Ven In dit stuk worden redenen beschreven om te gaan sporten/trainen met een hartslagmeter. Verder wordt informatie gegeven over het hart, de sterkste spier

Nadere informatie

Meten van explosiviteit bij top indoor balteamsporters. H.T.D. van der Does, MSc. Dr. M.S. Brink S.H. Doeven, MSc. Dr. K.A.P.M.

Meten van explosiviteit bij top indoor balteamsporters. H.T.D. van der Does, MSc. Dr. M.S. Brink S.H. Doeven, MSc. Dr. K.A.P.M. Meten van explosiviteit bij top indoor balteamsporters H.T.D. van der Does, MSc. Dr. M.S. Brink S.H. Doeven, MSc. Dr. K.A.P.M. Lemmink Indoor Balteamsporten karakteristieken Volleybal explosieve bewegingen:

Nadere informatie

Trainen met je hartslag. Pieter Breeuwsma Looptrainer 3 Runnersclub Woerden www.runnersclub.nl

Trainen met je hartslag. Pieter Breeuwsma Looptrainer 3 Runnersclub Woerden www.runnersclub.nl Trainen met je hartslag Pieter Breeuwsma Looptrainer 3 Runnersclub Woerden www.runnersclub.nl Waarom trainen we eigenlijk? Ik ben niet aan het trainen, ik loop gewoon lekker.. Conditieverbetering of conditiebehoud?

Nadere informatie

Wil je nog meer lezen over de hartslag? Dan verwijzen we je naar:

Wil je nog meer lezen over de hartslag? Dan verwijzen we je naar: Hartslag Onze hartslag, of ook wel polsslag genoemd, is één van de bruikbare indicaties voor diverse aspecten van onze gezondheid. Het is dan ook zeker interessant om iets meer te weten over onze rusthartslag

Nadere informatie

Trainen op vermogen. Effectief of alleen wetenschap?

Trainen op vermogen. Effectief of alleen wetenschap? Trainen op vermogen Effectief of alleen wetenschap? Henk-Jan Zwolle Introductie Henk-Jan Zwolle Introductie Wattbike Wat kun je er mee? Wattbike Wat kun je er mee? Wedstrijdje roeiers tegen Teun Mulder

Nadere informatie

Ademspiertraining: (Inspiratory Muscle Training IMT)

Ademspiertraining: (Inspiratory Muscle Training IMT) Ademspiertraining: (Inspiratory Muscle Training IMT) Meer Lucht, Betere Prestaties.. @trainjelongen Agenda Ademspiertraining; Korte uitleg & ffecten Wetenschappelijk onderzoek Toepassing, Training, Periodisering

Nadere informatie

Het kwantificeren van bewegen

Het kwantificeren van bewegen 20 Geen calorieën, maar FIT-punten tellen Het kwantificeren van bewegen Tekst: Caroline Mangnus De eenvoudigste manier om gezondheid te bevorderen is door het uitvoeren van fysieke activiteiten in de juiste

Nadere informatie

Train naar het piekmoment op de hele en halve marathon. Carel van Nisselroyl

Train naar het piekmoment op de hele en halve marathon. Carel van Nisselroyl Train naar het piekmoment op de hele en halve marathon Carel van Nisselroyl Inleiding Magie van de marathon: Olympisch, heroïsch, complex, geduld? Introductie 2 Inleiding Ervaringen en verwachtingen Wie

Nadere informatie

Trainen met een hartslagmeter.

Trainen met een hartslagmeter. Trainen met een hartslagmeter. Supercompensation model performance e capacity (au) 2 1 0-1 -2-3 -4-5 -6-7 -8 time training load recovery supercompensation detraining Optimal training (balance between training

Nadere informatie

Energiestofwisseling diagnose

Energiestofwisseling diagnose aerolution Straat Karolinenstrasse 108 blue man Stad 90763 Fürth info@aerolution.de Telefoon 0911 4775270 Energiestofwisseling diagnose 23.10.2013 Achternaam: Peter Vervoort Test methode: aeroscan Leeftijd:

Nadere informatie

In dit proefschrift worden effecten van verschillende vormen van training op het

In dit proefschrift worden effecten van verschillende vormen van training op het SAMENVATTING 201 202 Samenvatting In dit proefschrift worden effecten van verschillende vormen van training op het prestatievermogen van paarden beschreven. De paarden warden op stal gehouden en getraind

Nadere informatie

RapportageFitness Sportonderzoek

RapportageFitness Sportonderzoek RapportageFitness Sportonderzoek RapportageFitness Sportonderzoek Naam: Testdatum: 26-nov-14 Medifit Drunen James Wattlaan 9, 5151 DP Drunen Tel: 0416-316105 Sporttester 1: Marco Molet (sportacademicus)

Nadere informatie

Workshop Maximale inspanningstest: Uitvoer en interpretatie in het kader van instellen en beoordelen van trainingsinterventies FYSIOLOGIE

Workshop Maximale inspanningstest: Uitvoer en interpretatie in het kader van instellen en beoordelen van trainingsinterventies FYSIOLOGIE IBSCongres, 28 januari 2017, Hogeschool Utrecht, Utrecht Workshop Maximale inspanningstest: Uitvoer en interpretatie in het kader van instellen en beoordelen van trainingsinterventies FYSIOLOGIE Dr. M.S.

Nadere informatie

Dutch summary (samenvatting)

Dutch summary (samenvatting) Dutch summary (samenvatting) Externe belasting tijdens voetbaltraining: de waarde van versnelling en vertraging Het monitoren van de trainings- en wedstrijdbelasting met behulp van geautomatiseerde positiemeetsystemen

Nadere informatie

Wat is de optimale arbeid-rust verhouding (ARV) binnen aerobe hoogintensieve

Wat is de optimale arbeid-rust verhouding (ARV) binnen aerobe hoogintensieve INSPANNINGS FYSIOLOGIE Hoogintensieve intervaltraining (HI-IT) is tegenwoordig een belangrijk onderdeel in de trainingsprogramma s van duursporters. In de afgelopen jaren zijn de positieve effecten van

Nadere informatie

Hoe hard wil en kun je gaan??

Hoe hard wil en kun je gaan?? Hoe hard wil en kun je gaan?? Introductie BONDSARTS NTB TEAM ROOMPOT ORANJE PELOTON TEAM4TALENT TRIATHLON TRAINER SPORTARTS MEDISCH BIOLOOG SMA MIDDEN NEDERLAND AMERSFOORT Hoe hard wil en kun je gaan??

Nadere informatie

Een persoonlijk trainingsschema maken

Een persoonlijk trainingsschema maken Een persoonlijk trainingsschema maken Wie In de les werken we in tweetallen Iedereen maakt een eigen trainingsschema Wat Maximale hartslag berekenen Hartslag in rust opmeten Hartslagbereik bepalen De aerobe

Nadere informatie

Trainen is het PLANMATIG toedienen van TRAININGSPRIKKELS, met als DOEL de sportprestaties te verbeteren

Trainen is het PLANMATIG toedienen van TRAININGSPRIKKELS, met als DOEL de sportprestaties te verbeteren Trainen is het PLANMATIG toedienen van TRAININGSPRIKKELS, met als DOEL de sportprestaties te verbeteren Progressiviteit en overload Principe van verminderde meeropbrengst Principe van de supercompensatie

Nadere informatie

Voorwoord 10. Inleiding 11. 1 Inleiding in de module inspanning 1 5

Voorwoord 10. Inleiding 11. 1 Inleiding in de module inspanning 1 5 Inhoud 5 Inhoud Voorwoord 10 Inleiding 11 module i aanpassen aan inspannen 1 Inleiding in de module inspanning 1 5 2 Energielevering bij inspanning 1 7 2.1 Bewegen kost energie 1 7 2.1.1 Energie, arbeid,

Nadere informatie

Het meten van uithouding als een prestatiebepalende factor tijdens inspanning

Het meten van uithouding als een prestatiebepalende factor tijdens inspanning Arenberggebouw Arenbergstraat 5 1000 Brussel Tel: 02 209 47 21 Fax: 02 209 47 15 Het meten van uithouding als een prestatiebepalende factor tijdens inspanning AUTEUR(S) BOGAERT, I. CO AUTEURS MEEUSEN,

Nadere informatie

55 à 60% volgens de formule van Karvonen of 70à 75% van het omslagpunt.

55 à 60% volgens de formule van Karvonen of 70à 75% van het omslagpunt. Duurtrainingen A. De herstelduurtraining. Trainingseffect: Versnellen van het herstel. Vermoeidheid verdwijnt het snelst door het leveren van lichte inspanningen, waardoor afvalstoffen afgevoerd worden.

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE CURRICULUM VITAE CURRICULUM VITAE 133 Achtergrond Ruby Otter is geboren op 22 december 1986 te Voorst. Ze studeerde van 2003 tot 2007 aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding te Amsterdam. Gedurende het laatste jaar

Nadere informatie

BELANG VAN HET JUISTE TRAININGSTEMPO

BELANG VAN HET JUISTE TRAININGSTEMPO BELANG VAN HET JUISTE TRAININGSTEMPO 9,58 sec Berlijn 2009 De snelste man ter wereld, Usain Bolt, loopt de 100 meter ruim binnen de 10 sec. Dat is meer dan 36 km per uur! We weten dat hij deze explosie

Nadere informatie

Fitnesstrainer A. Lesdag 5 Trainingsleer Deel 2. Erkend Fit!vak opleidingscentrum

Fitnesstrainer A. Lesdag 5 Trainingsleer Deel 2. Erkend Fit!vak opleidingscentrum Fitnesstrainer A Lesdag 5 Trainingsleer Deel 2 Erkend Fit!vak opleidingscentrum www.start2move.nl Intensiteitscontrole methoden Cardiovasculair De volgende 3 intensiteitscontrole methoden worden het meest

Nadere informatie

De echte endurance begint pas bij 80 km.

De echte endurance begint pas bij 80 km. De echte endurance begint pas bij 80 km. In de wandelgangen hoor je wel eens de uitspraak; de echte endurance begint pas bij 80 km. Vanuit fysiologisch oogpunt een waarheid als een koe. De theorie. In

Nadere informatie

Veldtesten met de vermogensmeter in het wielrennen Een goed alternatief voor inspanningstesten in het laboratorium

Veldtesten met de vermogensmeter in het wielrennen Een goed alternatief voor inspanningstesten in het laboratorium TESTEN & METEN Vermogensmeters als SRM en Powertap bestaan al zo n 15 jaar, maar zijn in het wielrennen pas enkele jaren gemeen goed. Wielrenners zijn dus steeds meer in staat om hun eigen presteren te

Nadere informatie

Persoonlijk rapport van: Aydan Arabadzha

Persoonlijk rapport van: Aydan Arabadzha www.sportmedonline.com UW SPORTM ED CARDIO SCORE EN BAROMETER De resultaten van de inspanningsproef die u op heeft afgelegd geven een goed beeld van de toestand van uw uithoudingsvermogen op dat ogenblik

Nadere informatie

Persoonlijk rapport van: Tinne Vermeiren

Persoonlijk rapport van: Tinne Vermeiren www.sportmedonline.com UW SPORTM ED CARDIO SCORE EN BAROMETER De resultaten van de inspanningsproef die u op 21/09/2015 heeft afgelegd geven een goed beeld van de toestand van uw uithoudingsvermogen op

Nadere informatie

Het gebruik van session- RPE voor het bepalen van de trainingsbelasting bij professionele voetbalspelers

Het gebruik van session- RPE voor het bepalen van de trainingsbelasting bij professionele voetbalspelers Het gebruik van session- RPE voor het bepalen van de trainingsbelasting bij professionele voetbalspelers The use of session-rpe to determine training load in professional soccer players Vrije Universiteit

Nadere informatie

De termen aeroob en anaeroob worden door sporters veel gebruikt. Maar wat is aeroob en anaeroob? Welke energiesystemen heb je?

De termen aeroob en anaeroob worden door sporters veel gebruikt. Maar wat is aeroob en anaeroob? Welke energiesystemen heb je? Aeroob en anaeroob De termen aeroob en anaeroob worden door sporters veel gebruikt. Maar wat is aeroob en anaeroob? Welke energiesystemen heb je? Om maar met de deur in huis te vallen de vertalingen: "aeroob"

Nadere informatie

Trainingsopbouw van talentvolle wielrenners

Trainingsopbouw van talentvolle wielrenners Trainingsopbouw van talentvolle wielrenners Mathieu Heijboer 1 Programma Introductie Kenmerken wielersport Analyse van een koers Vergelijking categorieën Meten van belasting Achtergrond The image cannot

Nadere informatie

Persoonlijk rapport van: Karen Verrydt

Persoonlijk rapport van: Karen Verrydt www.sportmedonline.com UW SPORTM ED CARDIO SCORE EN BAROMETER De resultaten van de inspanningsproef die u op heeft afgelegd geven een goed beeld van de toestand van uw uithoudingsvermogen op dat ogenblik

Nadere informatie

Pacing in de Revalidatie Hoe gaan mensen om met vermoeidheid?

Pacing in de Revalidatie Hoe gaan mensen om met vermoeidheid? Pacing in de Revalidatie Hoe gaan mensen om met vermoeidheid? Achtergrond Florentina Hettinga Vrije Universiteit Amsterdam PhD Optimal pacing strategy TNO Security Defence and Safety Wetenschapper Human

Nadere informatie

Optimale loopvaardigheid met een prothese Balanceren tussen capaciteit en belasting. Samenvatting

Optimale loopvaardigheid met een prothese Balanceren tussen capaciteit en belasting. Samenvatting Optimale loopvaardigheid met een prothese Balanceren tussen capaciteit en belasting amenvatting ummary Introductie Het ondergaan van een beenamputatie is een drastische chirurgische ingreep, die grote

Nadere informatie

Lactaat Deel II: Lactaatdrempels en -testen

Lactaat Deel II: Lactaatdrempels en -testen Lactaat Deel II: Lactaatdrempels en -testen door Dr. Jan A. Vos, Inspanningsfysioloog Samenvatting In een drietal artikelen over lactaat en training willen we stapsgewijs de relatie tussen lactaat en spiervezeltypen,

Nadere informatie

SPECIFIEKE UHV TRAINING VOOR SPELSPORTERS

SPECIFIEKE UHV TRAINING VOOR SPELSPORTERS SPECIFIEKE UHV TRAINING VOOR SPELSPORTERS EVEN VOORSTELLEN Jan Eversdijk Tot 1980 atleet Tot 1990 atletiektrainer Van 1988 t/m nu CIOS docent: Trainingskunde en o.a. keuzevak conditie-/hersteltrainer spelsporten

Nadere informatie

B-FIT TRAININGSWIJZER. Appendix 2

B-FIT TRAININGSWIJZER. Appendix 2 B-FIT TRAININGSWIJZER Appendix 2 APPENDIX 2. SUB-MAXIMALE INSPANNINGSTEST. De sub-maximale inspanningstest zoals hieronder beschreven kan worden gebruikt worden om vast te stellen of de trainingsvorm geschikt

Nadere informatie

Sportmedische testen bij schaatsers Trainingsresultaten optimaliseren en blessures voorkomen

Sportmedische testen bij schaatsers Trainingsresultaten optimaliseren en blessures voorkomen Sportmedische testen bij schaatsers Trainingsresultaten optimaliseren en blessures voorkomen Voorstellen Hilde Joosten Sportarts Freek Snels Sportfysiotherapeut Voorstellen Wie zijn wij? SMC Tilburg: Centrum

Nadere informatie

Bron: http://www.emmausinstituut.eu/.../conditietests%20en%20training.doc

Bron: http://www.emmausinstituut.eu/.../conditietests%20en%20training.doc 1. CONDITIETESTS Je kan je conditie testen met de Coopertest en de Légertest (= beeptest). Deze laatste wordt ook shuttle-run-test genoemd, omdat je zoals een badmintonshuttle heen en weer loopt tussen

Nadere informatie

Afscheid van melkzuur (deel 3)

Afscheid van melkzuur (deel 3) FYSIOLOGIE Dit laatste van drie artikelen gaat over de anaërobe drempel. Traditioneel is dit de belastingsgraad waarbij de melkzuurconcentratie in het bloed begint te stijgen. De anaërobe drempel (lactaatdrempel,

Nadere informatie

Vervoort Peter. Loopband TEST

Vervoort Peter. Loopband TEST 0 Vervoort Peter Loopband TEST 1 Beste Peter, Op datum van heb je een inspanninstest afeled bestaande uit 7 stappen Deze lactaattest werd afeled op een Loopband. De duur van elke stap was 5 min. Het doel

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting INTRODUCTION Kinderen en jongeren met cerebrale parese (CP) kunnen vaak niet zo goed lopen, rennen of traplopen. Dat kan komen door spierzwakte. Spierzwakte wordt vaak gemeten als de kracht die kinderen

Nadere informatie

SAMENVATTING. De toepassing van inspanningsfysiologie in de revalidatie van kinderen met cerebrale parese

SAMENVATTING. De toepassing van inspanningsfysiologie in de revalidatie van kinderen met cerebrale parese S SAMENVATTING De toepassing van inspanningsfysiologie in de revalidatie van kinderen met cerebrale parese Samenvatting Cerebrale parese (CP) is de meest voorkomende oorzaak van een fysieke beperking

Nadere informatie

Dr. H.J. (Erik) Hulzebos, Medisch Fysioloog (sport) Fysiotherapeut

Dr. H.J. (Erik) Hulzebos, Medisch Fysioloog (sport) Fysiotherapeut Sportmedisch Symposium Utrecht Marathon Dr. H.J. (Erik) Hulzebos Klinisch inspanningsfysioloog (sport)fysiotherapeut Universitair Medisch Centrum Utrecht h.hulzebos@umcutrecht.nl Dr. H.J. (Erik) Hulzebos,

Nadere informatie

Fysieke fitheid, vermoeidheid en fysieke training bij sarcoïdose patiënten

Fysieke fitheid, vermoeidheid en fysieke training bij sarcoïdose patiënten Fysieke fitheid, vermoeidheid en fysieke training bij sarcoïdose patiënten 5 april 2017 Sarcoïdose ontsporing afweersyteem ophoping afweercellen: granulomen overal in lichaam: longen, lymfesysteem, huid,

Nadere informatie

Alpe d Huzes 2016 Hoe bereid ik me voor? Alpe d HuZes Opgeven is geen optie!

Alpe d Huzes 2016 Hoe bereid ik me voor? Alpe d HuZes Opgeven is geen optie! Alpe d Huzes 2016 Hoe bereid ik me voor? Medisch team 2010 2013 21 bochten Bevoorrading: Start Bocht 16 Bocht 7 Finish Alpe d Huez Aantal beklimmingen in 2010-2012 Acute hartdood In Nederland 150-200

Nadere informatie

Cycle Now. Robert van der Wulp

Cycle Now. Robert van der Wulp Robert van der Wulp Beste Lezer, Jaar in jaar uit trainen is wat je beter kan maken. Ik zeg heel bewust kan, want er is meer. Je kunt namelijk nog zoveel trainen, maar als je niet de juiste voeding neemt,

Nadere informatie

Hart als Snelheidsmeter

Hart als Snelheidsmeter Informatie en opdrachten Week 1 Vandaag maak jij een begin met de training voor de Rietplasloop 2016. Jij gaat deelnemen aan de 5 kilometer. Dit gaat natuurlijk niet zomaar, daar moet je voor trainen.

Nadere informatie

Bestemd voor de sportmedische keuring en begeleiding van topatleten, topsportbeloften en leerlingen van een topsportschool

Bestemd voor de sportmedische keuring en begeleiding van topatleten, topsportbeloften en leerlingen van een topsportschool CONSENSUS TERMINOLOGIE Bestemd voor de sportmedische keuring en begeleiding van topatleten, topsportbeloften en leerlingen van een topsportschool Inleiding In deze consensustekst wordt een aantal veel

Nadere informatie

Trainingsplan. 1. Doelstelling

Trainingsplan. 1. Doelstelling Trainingsplan 1. Doelstelling Dit trainingsplan heeft tot doel een overzicht te genereren van de trainingsdoelstellingen op lange en korte termijn en zal als leidraad dienen voor invulling van de trainingsschema

Nadere informatie

Van bewegen naar trainen

Van bewegen naar trainen Van bewegen naar trainen Charles Heus Sportfysiotherapeut J&C Sportrevalidatie Geblesseerd Trainingsfit Wedstrijdfit Arts / Fysio??? Trainer Pat 0% Fysio 100% Pijn en of Functionele beperking 1e fase:

Nadere informatie

GreenAlive Rijmenamseweg 180 2820 Bonheiden www.greenalive.be

GreenAlive Rijmenamseweg 180 2820 Bonheiden www.greenalive.be GreenAlive Rijmenamseweg 180 2820 Bonheiden www.greenalive.be Kunstmatige hoogtetraining en hoogtetherapie is trainen en bewegen in zuurstofgereduceerde lucht. GreenAlive Sport and Healthcenter Rijmenamseweg

Nadere informatie

Energieverbruik op de ROM-machine

Energieverbruik op de ROM-machine Energieverbruik op de ROM-machine Resultaten van de maximale zuurstofopnametest op een fietsergometer en de zuurstofopname en het energieverbruik op de ROM-machine van en op 23 mei 26, TNO te Zeist. Maximale

Nadere informatie

BSM. Climaxloop Climaxloop en het opstellen van een individueel inspanningstraject. 1. Uitvoering van de climaxloop

BSM. Climaxloop Climaxloop en het opstellen van een individueel inspanningstraject. 1. Uitvoering van de climaxloop BSM Climaxloop Climaxloop en het opstellen van een individueel inspanningstraject De opdracht om een persoonlijk inspanningstraject te maken bestaat uit een aantal stappen. De komende les(sen) ga je een

Nadere informatie

Trainen voor Alpe d HuZes. 12 maart 2011

Trainen voor Alpe d HuZes. 12 maart 2011 Trainen voor Alpe d HuZes 12 maart 2011 Martin Breedijk Afgestudeerd aan de ALO; nu docent (o.a. duursport) opleiding SM&O. Oud proftriatleet, 1996 2 e NK wintertriathlon en 1/1 triathlon Almere (8:14).

Nadere informatie

Effect van duurtraining op lange termijn

Effect van duurtraining op lange termijn Effect van duurtraining op lange termijn door Dr. Jan A. Vos, Inspanningsfysioloog Inleiding In onderstaand artikel zijn de resultaten vermeld van het fysiologisch effect van duurlopen op het lichaam bij

Nadere informatie

Alpe d Huzes 2015 Hoe bereid ik me voor? Alpe d HuZes Opgeven is geen optie!

Alpe d Huzes 2015 Hoe bereid ik me voor? Alpe d HuZes Opgeven is geen optie! Alpe d Huzes 2015 Hoe bereid ik me voor? Wie zijn wij? Griet Vander Slagmolen Sportarts Prosano Terneuzen Karin van der Ende- Kastelijn Sportarts De Sportartsengroep Baarn Medisch team 2010 2013 Hulpverlening

Nadere informatie

Mensana. Erkend keuringscentrum. Wat en wie? Wetenschappelijke sportmedische onderzoeken en screening

Mensana. Erkend keuringscentrum. Wat en wie? Wetenschappelijke sportmedische onderzoeken en screening Mensana Erkend keuringscentrum Wat en wie? Wetenschappelijke sportmedische onderzoeken en screening Door team: - keuringsarts/sportarts - master/bachelor LO - Kiné - master psychologie - diëtisten 1 Doelgroep?

Nadere informatie