Dutch Agile AGILE. Survey report 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dutch Agile AGILE. Survey report 2014"

Transcriptie

1 Dutch Agile 2014 Survey report 2014 De statistische analyse en rapportage zijn verzorgd door het onafhankelijke onderzoeksbureau TOTTA Research in samenwerking met Xebia AGILE

2 Agile in Nederland nog niet volwassen genoeg Het is nu overduidelijk dat Agile zijn voorganger LEAN heeft opgevolgd. Echter, er is zeker nog een belangrijke professionaliseringsslag nodig van de Agile implementaties binnen Nederland. Deze volwassenheidsslag moet zorgen voor schaalbaarheid en verdieping van de Agile implementaties binnen bedrijven. De wereld verandert steeds sneller en klanten zijn mondiger en veeleisend. De belofte van Agile om echt competitief te zijn in onze snel veranderende wereld ligt binnen handbereik maar wordt nog onvoldoende gerealiseerd. Dit jaar presenteren wij met trots voor de vijfde keer op rij de resultaten van de Agile Survey (2014). In de voorgaande jaren lag de centrale vraag vooral op het inzicht krijgen in de ervaringen met Agile werken. De belangrijkste conclusie, die we kunnen trekken uit de trends van de 4 afgelopen jaren is: Nederland heeft Agile nu echt geadopteerd, en wordt als blijvend gezien De survey van 2014 heeft een nieuwe centrale vraag gekregen: Is Agile afdoende? Met subtitel: Agile heeft een aantal zaken voor u opgelost en veranderd. Welke zaken zijn (nog) niet veranderd, die u wel verbeterd zou willen zien? 2013 In 2013 vond 53% van de respondenten dat ze terug vallen in oud gedrag en dat 34% van de business zich nog onvoldoende heeft gecommitteerd richting Agile werken. IT en Business leken door middel van Agile werken wel gelijkwaardiger te zijn geworden. In 2013 was het een goed uitgangspunt om de commitment voor Agile samen naar 100% te krijgen. Tenslotte was het continu verbeteren van Agile natuurlijk nodig om de mooie resultaten van Agile te behalen. Dutch Agile Survey report

3 Agile krijg een 8, maar u bent nog niet tevreden Agile krijg weer een mooie 8 (een 7.9). De zeer lichte daling t.o.v. vorig jaar (8.1) heeft vooral te maken met de grotere Agile adoptie binnen het management. De resultaten laten zien dat de Agile management vraagstukken dit jaar hoog in het vaandel staan, maar nog niet naar voldoende tevredenheid op het juiste niveau opgelost zijn. Voorbeelden van deze vraagstukken zijn o.a: De aansluiting van andere partijen in de keten van concept-to-cash, inclusief de Product Owner, de adoptie van Agile governance processen, cultuur en Agile leiderschap en de technische ondersteuning van de Agile teams. Ook laten de resultaten zien dat de tevredenheid groeit naar mate een groter deel van de organisatie Agile heeft geïmplementeerd (van 7.4 bij implementatie op teamniveau, tot 8.1 bij implementatie op organisatie niveau). De belangrijkste verbeterdomeinen zijn: - Aansluiting van partijen in de keten van concept-to-cash (41%). Bijvoorbeeld: de business, 3rd party leveranciers en IT Operations. - Aanpassing van de governance processen en mindset (20%). Denk hierbij aan, Planning, Portfoliomanagement, Budget Control, Metrics, Rapportages, etc. - Cultuur en Agile Leiderschap (15%). Agile gaat onder andere over verandering van werkwijzen, prioritering en houding & gedrag. Management (senior management t/m teamleiders) spelen op deze gebieden een bepalende rol. Zeker als de implementatie over de grenzen van afdelingen heen gaat. Hun steun is dan ook onontbeerlijk, en het ontbreken ervan wordt aangegeven als een belangrijk verbeterpunt. Hoewel Agile een mooie 8 scoort, geeft u aan dat er ook ruimte is voor verbetering. De huidige implementatie van Agile is in veel organisaties een vorm van sub-optimalisatie. - Techniek, zoals: DevOps, Continuous Delivery, Beheer, Practices (8%). Voornamelijk door onbekendheid met de materie en ontbrekend inzicht in de daadwerkelijke opbrengst (kosten/baten) blijkt dat de volledige potentie dus nog grotendeels onbenut blijft. 8 Dutch Agile Survey report

4 Het Agile volwassenheidsniveau blijft achter bij de brede adoptie We zien dat het fenomeen Agile in Name Only bij een groot aantal bedrijven nog steeds van toepassing is. Het blijkt dat er op grote schaal met Agile gewerkt wordt, maar in praktijk missen meerdere belangrijke Agile pijlers, zoals: Het hebben van een helder gedefinieerd team/project doel De inrichting van stabiele teams De invulling van vaste Product Owners vanuit de business. Het Agile volwassenheidsniveau blijft hierin achter en dit wordt een belangrijke volgende stap voor bedrijven. Agile beheerst de hele keten van Concept to Cash Het schalen van Agile over de gehele keten van Concept to Cash wordt als belangrijk ervaren. Dus, niet alleen het inzetten van Agile binnen IT Development, maar juist ook het aanschakelen van Business (Marketing en Product management), Externe partners en IT Operations (zie figuur hieronder). Business Scrum Product Champions IT Development IT Operations Dutch Agile Survey report

5 Continuous Delivery goede resultaten, maar blijft relatief onbekend Continuous Delivery is erop gericht om wijzigingen zo snel, betrouwbaar en efficiënt mogelijk in productie te krijgen. Automatisering van de software voortbrengingsketen is de kern van deze aanpak (continue integratie, automatisch testen, automatisch deployen). Continuous Delivery (CD) werd in 2013 in NL nog maar voor 37% toegepast binnen organisaties die Agile werkten. De toegevoegde waarde werd echter wel vele malen hoger teruggegeven (70%). Een volledige implementatie van CD gaat er van uit dat alle automatiseringsaspecten volledig zijn ingericht. In 2014 geeft 8% aan dat ze CD volledig hebben ingericht. Deze ontwikkeling blijft dus nog achter bij de potentie, terwijl CD zo n belangrijke katalysator is van de opschaling van Agile. De hoofdoorzaak ligt vooral in het ontbreken van de kennis van CD en het onvoldoende duidelijk zijn van de benefits ten opzichte van de investering. Waarom is Continuous Delivery nog niet geïmplementeerd? Continuous Delivery is al volledig geïmplementeerd in onze organisatie Onvoldoende bekendheid met Continuous Delivery Onvoldoende prioriteit, te hoge investeringen of onduidelijke opbrengsten Niet mogelijk voor ons ontwikkelplatform Teveel invloed op stabiliteit en beschikbaarheid van onze omgevingen (OTAP) Anders Weet niet 8 % 39 % 38% 13 % 7 % 23 % 6 % 0% 10% 20% 30% 40% DevOps veelbelovend maar stagneert door traditionele hokjesgeest DevOps is een organisatievorm waarbij ontwikkeling (Dev) en IT beheer (Ops) samenwerken aan vernieuwing, onderhoud en beheer als een geheel. Het doel bij DevOps is het afbreken van de virtuele muur tussen ontwikkeling en beheer, zodat het gehele voortbrengingsproces sneller wordt. In Nederland wordt er nog weinig gewerkt volgens het DevOps principe. Dutch Agile Survey report

6 DevOps werd door 32% van de bedrijven in 2013 reeds toegepast, echter ook hier blijkt uit de cijfers van 2014 dat slechts in 11% van de gevallen DevOps volledig is geïmplementeerd. Hierbij zijn de grote oorzaken terug te wijzen naar de verschillen in cultuur, instelling en technische vaardigheden. Maar als belangrijkste rem wordt aangegeven dat de transitie naar DevOps twee separate organisatorische onderdelen overspant. Dev Ops Waarom wordt nog niet al het werk opgepakt binnen hetzelfde team? Vermenging van Dev en Ops gaat ten koste van vernieuwing Weet niet DevOps is al volledig geïmplementeerd in onze organisatie Functieprofielen en beoordelingsstructuren van Dev en Ops verschillen Anders Dev en Ops verschillen in technische vaardigheden Dev en Ops verschillen in cultuur en instelling 3% Dev en Ops zijn seperate organisatorische onderdelen 6% 11% 14% 18% 25% 35% 55% Agile volledig toegepast wordt de standaard om te overleven Een duidelijke trend is de stijging van het aantal bedrijven dat IT radicaal moet vernieuwen om te overleven. Hierdoor ontstaat de noodzaak om meer intensieve toepassing van Agile werken in combinatie met volledige Continuous Delivery implementaties uit te voeren. Dutch Agile Survey report

7 Feiten en cijfers: Survey respondenten 49% werkt in een bedrijf met meer dan 1000 werknemers Ten opzichte van voorgaande jaren zien we minder deelnemers vanuit kleine (<100 medewerkers) organisaties, 43% in 2010 naar 16 % in Er is een lichte stijging van respondenten in management rollen t.o.v (44% t.o.v. 42%). Hoger Management (lid van Directie / Senior Manager) 10% 8% 3% Business of Product Manager / Product Owner IT of Development Manager 10% 4% 21% Portfolio / Programma / Project Manager Architect Team lead / Scrum Master 7% Developer / Tester / QA / Ontwerper 12% Business Analist / Informatie Analist 17% 8% Consultant FUNCTIES Anders Respondenten Werkgebied 10% 6% Detailhandel, distributie, logistiek en transport Financiële dienstverlening 4% 5% 6% 30% ICT, automatisering Industrie Overheid & non-profit Telecom 13% Energie & Utilities 3% 24% Zorg en welzijn Anders WERKGEBIEDEN Dutch Agile Survey report

8 Omvang organisatie 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% > < 1000 Implementatie niveau De meeste organisatie implementeren Agile op teamniveau. 25% heeft de stap naar de inrichting van Agile op organisatieniveau gemaakt of is bezig deze te maken. 9% heeft hiervoor de inrichting van de organisatie aangepast. Organisatie niveau, obv Agile organisatiestructuur Programmaniveau, obv technische afhankelijkheden Programmaniveau, obv gezamenlijk doel Organisatie niveau, obv bestaande structuren Teamniveau 9% 12% 16% 16% 47% Agile beheerst de hele keten van Concept to Cash Agile werken wordt flink breder ingezet. De belangrijke uitbreidingen in de keten van concept-to-cash (41%) zijn enerzijds naar de business (zoals Marketing & Sales), anderzijds naar de totale (IT) keten (beheer, partners) en controlerende partijen (bijvoorbeeld Security en Juridische Zaken). Dutch Agile Survey report

9 Agile buiten IT groeit In de resultaten van 2013 kwam naar voren dat 31% Agile gebruikt buiten IT. Dit jaar geeft 84% van de respondenten aan Agile breder te zien dan IT alleen. Traditioneel begon Agile binnen IT Development, maar door de Agile adoptie komt Agile ook steeds vaker voor buiten dit gebied. De Business Product Owner, IT OPS en Marketing zijn hier de front-runners. Note: Een mooi voorbeeld in het Manufacturing domein is WikiSpeed. Agile Scrum wordt nu ook toegepast bij het produceren van een nieuwe waterstof auto (in samenwerking met de TU Delft). 60% Stelling: Agile is een IT aangelegenheid! 50% 48% 40% 36% 30% 20% 10% 2% 7% 7% 0% Volledig mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Volledig mee oneens Product Owner-schap blijft een serieuze uitdaging In ideale Agile organisaties wordt de Product Owner rol ingevuld als de (interne) ondernemer, die de product ontwikkeling drijft. In de praktijk is het invullen van de Product Owner rol voor de meeste organisaties een grote uitdaging. Nog maar bij 22% van de bedrijven zit de Product Owner echt aan het stuur, terwijl dit een zeer belangrijke rol is. En zelfs 1/3 van deze groep geeft aan dat niet alle Product Owners binnen het bedrijf aan het stuur zitten, maar slechts een aantal. Verder blijkt dat wanneer Agile op organisatie niveau is ingericht, de PO rol 2 keer vaker wordt ingevuld door een vast persoon, in plaats van dat de PO een bijrol is PO Dutch Agile Survey report

10 Hoe wordt de Product Owner Rol ingevuld Interne ondernemer / Drijvende kracht achter de product ontwikkeling Geen mandaat, vooral een regelaar namens degenen met mandaat Als bijrol naast de reguliere functie Door meerdere personen ingevuld Door een analist, veel op detail functionaliteit en niet op ROI Wisselt afhankelijk van de functionaliteiten waaraan het team werkt 22 % 45 % 35 % 27 % 26 % 15 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% Sturen op waarde heeft groot verbeter potentieel Een van de kenmerken van de Agile organisatie, is focus op hoge impact en toegevoegde waarde voor haar klanten. Bij 57% wordt er daadwerkelijk gestuurd op (klant)waarde. Er is dus nog een groot verbeter potentieel aanwezig om dit goed te krijgen. Bijna de helft (44%) van de respondenten heeft vanuit een management rol geantwoord. Dat is interessant, want uit analyse blijkt dat het beeld van Agile implementaties significant anders is tussen het management en de teams. Een interessant voorbeeld hierbij is dat het management 2 keer vaker vindt dat er op kwaliteit of waarde gestuurd wordt dan het team. Waar stuurt de PO op? De meeste klantwaarde op het juiste moment Toegevoegde waarde (business value) Kwaliteit van de opgeleverde functionaliteiten Voorspelbaarheid van het team Productiviteit van het team Anders Weet niet 21 % 36 % 12 % 5 % 7 % 13 % 7 % 0% 10% 20% 30% 40% Dutch Agile Survey report

11 Uit het CHAOS Report in 2013 van de Standisch Group blijkt dat 89% (in dit survey: 83%) van de projecten kleiner dan euro 1 mio geen duidelijk gedefinieerd business doel heeft. In een Agile aanpak staat het business doel en het kort cyclisch leveren van business value juist centraal. Door het ontbreken van een duidelijk doel kunnen de stabiele Agile teams niet optimaal waarde toevoegen. Waarom worden projecten zonder duidelijk doel toch uitgevoerd? Projecten hebben wel altijd een duidelijk doel Alleen bij initiatie wordt een doel vastgesteld Iemands overtuiging is de drijfveer Impliciet doel Duidelijk gedefinieerd doel is overbodig Anders / Weet niet 17 % 53 % 31 % 24 % 4 % 11 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Stabiele teams zijn nog niet vanzelfsprekend Een essentieel managementprincipe in Agile organisaties is het inrichten van stabiele teams. Zo kunnen de teams via het principe van zelf-organisatie een maximale bijdrage leveren aan het overall resultaat. Desondanks werken toch veel (ook Agile-) organisaties niet met stabiele teams. Waarom wordt niet altijd in stabiele teams gewerkt? Geen goede verdeling juniors/seniors Wisseling teamleden bij externe leverancier niet onder controle Flexibiliteit mist om ad-hoc werk op te pakken Alleen vaste teams Management overruled vaste teamsamenstelling (resourcing) Wisselende samenstelling als gevolg van werkzaamheden 5% 18% 20% 21% 33% 36% Dutch Agile Survey report

12 Het inrichten van stabiele teams is niet vanzelfsprekend. Slechts 21% geeft aan dat ze stabiele teams hebben ingericht. Wel blijkt dat stabiele teams vaker zijn ingericht wanneer Agile op organisatie niveau is geïmplementeerd. Uit de antwoorden blijkt dat het management een andere kijk op de werkelijkheid heeft dan niet-management. Hier staan een aantal voorbeelden: - Management heeft het gevoel dat er een groter aandeel vaste teams is (34% : 21%). - Gemiddeld geeft 33% aan dat management een vaste team samenstelling overruled door andere prioriteiten. Interessant is dat slechts 15% van het management dit aangeeft en het niet-management meer dan 2 keer zoveel, 40%. - Het management ziet de inzet van externe leveranciers aanzienlijk minder vaak als blokkade voor het hebben van stabiele team, dan faciliterende rollen. Dit verschil is meer dan 3 keer zo groot (9% : 33%). Kleinere organisaties geven aan dat de benodigde flexibiliteit de belangrijkste reden is om geen stabiele teams te hebben (32%). Vakmanschap wordt nagestreefd, maar is nog niet het beoogde niveau In 2014 blijkt dat de respondenten het niveau van vakmanschap binnen veel Agile organisaties onvoldoende vinden. Het niet optimaal invullen van vakmanschap binnen de teams heeft flinke impact op de effectiviteit van het Agile werken en dit wordt vaak onderschat. Hoofdzakelijk wordt er minder prioriteit gegeven aan lange termijn investering t.o.v. de korte termijn win (36%). Uit de resultaten blijkt tevens dat des te breder Agile in de organisatie is toegepast, des te meer vakmanschap wordt nagestreefd (38% op organisatie t.o.v. 14% op team niveau). Wat belemmert de verbetering van het vakmanschap? Aan vakmanschap wordt juist hard gewerkt Korte termijn opleveringen duwen opleidingen naar achteren Er zijn te weinig trekkers met vakexpertise voor verbetering De mindset om te investeren in vakkennis ontbreekt Veel inzet van externe expertise De investering in vakgerichte opleidingen is te groot Anders Weet niet 22 % 46 % 33% 28 % 19 % 9 % 8 % 3 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% Dutch Agile Survey report

13 Acceptatietesten worden veelal handmatig gedaan Vrijwel alle organisaties geven aan dat zij het product aan het eind van elk iteratie testen. Automatisering van testen is een van de pijlers om kort-cyclisch kwalitatief hoogwaardige software op te leveren. De grootste winst binnen het testen is meestal te behalen bij het acceptatie testen. Alle voorafgaande automatische testen, dienen er voor te zorgen dat de acceptatie periode zo kort mogelijk is (binnen de lengte van de sprint). Uit de resultaten blijkt dat vooral bij de automatische acceptatietesten achter gelopen wordt en er veel nog handmatig gedaan moet worden. Dit, terwijl de ontwikkeling van ondersteunende tooling op dit gebied de laatste jaren juist een enorme vlucht heeft genomen. Welke testen zijn voor meer dan 75% geautomatiseerd? 15% 19% 56%% 29% 37% 9% 26%% Unit testen Systeem testen Acceptatie testen Regressietesten Performance testen Anders Weet niet Matige implementaties zijn vaak een afgeleide van ingewikkelde architectuur Het belang van architectuur wordt breed onderschreven. Een belangrijk aandachtspunt bij Agile werken is de borging van de IT architectuur en het oog houden voor de lange termijn. Door Agile wordt de focus van IT architectuur verlegd naar richting geven, sturen op klantwaarde en het enablen van teams. 84% van de respondenten geeft aan dat IT architectuur (veel) invloed heeft op het Agile werken. In veel organisaties belemmert de huidige IT architectuur de Agile transformatie en het snel leveren van goede kwaliteit (15%). Dutch Agile Survey report

14 Als enabler van regelmatige opleveringen van waardevolle producten, moet de IT architectuur volgens ruim een kwart van de respondenten ook de technische onafhankelijke teams, het kort-cyclisch opleveren, het leveren van klantwaarde en build-in kwaliteit als ontwerp criteria meenemen. Zonder een goede IT architectuur is een korte iteratie, met de waardevolle korte feedbacktijden, niet mogelijk. Het is dus enorm belangrijk dat binnen het Agile werken met korte opleveringen de IT architectuur op orde blijft. Wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op Xebia voert trajecten op schaal uit om bedrijven snel maximaal competitief te maken. Dit doen we op een Agile wijze aan de hand van het Xebia Agile Consulting transformatie cookbook. Value Stream Analyses en Agile/CD maturity scans helpen om het juiste stappenplan te maken om de volwassenheid van Agile en Continuous Delivery naar het benodigde niveau te brengen en morgen te kunnen starten. Vriendelijke groeten, Management Xebia Agile Consulting Marcel van Benthem ( ) Enrique Zschuschen ( ) Dutch Agile Survey report

Agile assessments Naar een hoger niveau van agile softwareontwikkeling

Agile assessments Naar een hoger niveau van agile softwareontwikkeling Drs. J. van Brummelen is manager bij KPMG Advisory N.V. vanbrummelen.jos@kpmg.nl Ir. L.H. Westenberg CISA is senior manager bij KPMG Advisory N.V. westenberg.liesbeth@kpmg.nl Drs. J.M.A. Koedijk CISA CISM

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

White paper Pink Agile Framework

White paper Pink Agile Framework Maak uw organisatie wendbaar, The Pink Way Over Pink Elephant Pink Elephant is een internationale kennisleider op het gebied van bedrijfsinnovatie en bedrijfsverandering. Met advies- en IT-dienstverlening

Nadere informatie

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

Informatiemanagersurvey 2012-2013

Informatiemanagersurvey 2012-2013 Application Services the way we see it Informatiemanagersurvey 2012-2013 Onderzoek naar Business Information Management (BIM) binnen Nederlandse organisaties ü ü Auteurs: Niels Roest, Michail Theuns en

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

RibbonWood Consultancy

RibbonWood Consultancy RibbonWood. Implementeert. RibbonWood Consultancy - 10 Stappen Voor Succesvol Veranderen When you start looking at a problem and it seems really simple, you don t really under- stand the complexity of

Nadere informatie

Operationeel Risico Management

Operationeel Risico Management Operationeel Risico Management Benchmark Rapport 2009 Auteurs: Danielle Wareman Karel Janssen Merel Verschure Research: Khanh Ly Vincent de W inter Schiphol Oost, 2009 Nederland 2009 DCE Consultants Niets

Nadere informatie

Business Process Management. enquête 2012

Business Process Management. enquête 2012 Business Process Management enquête 2012 Procesmanagement en toekomstrobuustheid van organisaties Datum november 2012 Auteurs Peter Noordam en Dave Stam Inhoudsopgave 1. SAMENVATTING... 3 2. ACHTERGROND...

Nadere informatie

Integraal Performance Management

Integraal Performance Management ebook Integraal Performance Management Een bewezen aanpak voor prestatieverbetering Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. ipm is volledig 7 3. ipm een integrale aanpak in vijf fases 14 4. Fase 1:

Nadere informatie

Research report: Projectmanagement methodieken Is het Prince2 of PINO? Resultaten van projectmanagement onderzoek 2007

Research report: Projectmanagement methodieken Is het Prince2 of PINO? Resultaten van projectmanagement onderzoek 2007 Research report: Projectmanagement methodieken Is het Prince2 of PINO? Resultaten van projectmanagement onderzoek 2007 Researchers Barry Derksen Peter Noordam Norman Martijnse Michiel Dijkman Studenten

Nadere informatie

Scrum. Veranderingen. Product development of product manufacturing?

Scrum. Veranderingen. Product development of product manufacturing? Scrum Nu op veel plekken de Oracle Developer en Designer ontwikkelstraat aangevuld wordt met, en steeds vaker zelfs vervangen wordt door JDeveloper, komt vaak de vraag naar boven welke project management

Nadere informatie

Continuous delivery Maturity model

Continuous delivery Maturity model AMIS Edisonbaan 15 Postbus 24 3430 AA Nieuwegein T +31(0) 30 601 60 00 E info@amis.nl I amis.nl BTW nummer NL8117.70.400.B69 KvK nummer 30114159 Statutair gevestigd te Enschede Continuous delivery Maturity

Nadere informatie

Samen voor verbetering

Samen voor verbetering jaargang 28 Themanummer 2015 Innoverende Kwaliteit Periodiek van de Kwaliteitskring Twente Samen voor verbetering BUSINESS IMPROVEMENT ADVIES, TRAINING & IMPLEMENTATIE Organisatieontwikkeling Procesverbetering

Nadere informatie

Het uitwisselen van ervaringen over Agile testen en -testmanagement

Het uitwisselen van ervaringen over Agile testen en -testmanagement Agile Afternoon Het uitwisselen van ervaringen over Agile testen en -testmanagement Bartosz onderkent het belang van Agile en positioneert zich als dé Agile testpartij van Nederland. In dat kader heeft

Nadere informatie

the way we see it Application Services Application Lifecycle Services in a Box Meer met minder

the way we see it Application Services Application Lifecycle Services in a Box Meer met minder Application Services the way we see it Application Lifecycle Services in a Box Meer met minder Application Lifecycle Services in a Box Onderzoek leert dat een ICT-afdeling gemiddeld 71% besteedt aan beheer

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers. Thich Nhat Hanh. Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010

When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers. Thich Nhat Hanh. Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010 When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers Thich Nhat Hanh Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Provincie Groningen 9 december 2010 Mindful Marketing 2 Do what

Nadere informatie

Whitepaper. Continuous Delivery [Auteur] Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel. +31(0)318-50 11 19 Fax +31(0)318-51 83 59

Whitepaper. Continuous Delivery [Auteur] Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel. +31(0)318-50 11 19 Fax +31(0)318-51 83 59 Whitepaper Continuous Delivery [Auteur] Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. +31(0)318-55 20 20 Fax +31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel. +31(0)318-50

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Business Process Management in Nederland - 2008. Onderzoeksresultaten

Business Process Management in Nederland - 2008. Onderzoeksresultaten Business Process Management in Nederland - 2008 Onderzoeksresultaten Inhoud Samenvatting... 1 Huidige BPM initiatieven en activiteiten... 1 Gebruik BPM software... 1 Ambities op het gebied van BPM... 1

Nadere informatie

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt Stand van zaken contractmanagementsoftware 2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt NEVI www.nevi.nl Mitopics www.mitopics.nl Hoewel de uiterste zorg is besteed aan

Nadere informatie

Lean Six Sigma: lessen van industry leaders. Rob van Stekelenborg, Tjarko Bouman, Caroline Fluit

Lean Six Sigma: lessen van industry leaders. Rob van Stekelenborg, Tjarko Bouman, Caroline Fluit Lean Six Sigma: lessen van industry leaders Rob van Stekelenborg, Tjarko Bouman, Caroline Fluit Inhoudsopgave Voorwoord............................................ 3 1. Inleiding...........................................

Nadere informatie

Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling?

Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling? Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling? Resultaten onderzoek 2 Assetmanagement bij corporaties Verantwoording Veel corporaties zijn bezig met assetmanagement. In dit kader heeft

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. Voor u ligt de derde uitgave van Noviteiten. De externe nieuwsbrief van Novius met een inspirerend aanbod van artikelen. We zullen u op deze wijze regelmatig bijpraten over voor u relevante onderwerpen

Nadere informatie

Projectportfolio management in de financiële sector

Projectportfolio management in de financiële sector Projectportfolio management in de financiële sector Gericht werken aan Customer, Cost & Control Dragen uw projecten bij aan uw bedrijfsstrategie? Overname informatie De auteurs zien graag dat informatie

Nadere informatie

Bereik de top met ERP

Bereik de top met ERP Bereik de top met ERP 10 Succesfactoren voor ERP-selectie en implementatie op basis van gebruikerstevredenheid! INHOUDSOPAGE INLEIDING: ENTERPRISE RESOURCE PLANNING... 2 LEESWIJZER... 3 MANAGEMENTSAMENVATTING...

Nadere informatie