Dutch Agile AGILE. Survey report 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dutch Agile AGILE. Survey report 2014"

Transcriptie

1 Dutch Agile 2014 Survey report 2014 De statistische analyse en rapportage zijn verzorgd door het onafhankelijke onderzoeksbureau TOTTA Research in samenwerking met Xebia AGILE

2 Agile in Nederland nog niet volwassen genoeg Het is nu overduidelijk dat Agile zijn voorganger LEAN heeft opgevolgd. Echter, er is zeker nog een belangrijke professionaliseringsslag nodig van de Agile implementaties binnen Nederland. Deze volwassenheidsslag moet zorgen voor schaalbaarheid en verdieping van de Agile implementaties binnen bedrijven. De wereld verandert steeds sneller en klanten zijn mondiger en veeleisend. De belofte van Agile om echt competitief te zijn in onze snel veranderende wereld ligt binnen handbereik maar wordt nog onvoldoende gerealiseerd. Dit jaar presenteren wij met trots voor de vijfde keer op rij de resultaten van de Agile Survey (2014). In de voorgaande jaren lag de centrale vraag vooral op het inzicht krijgen in de ervaringen met Agile werken. De belangrijkste conclusie, die we kunnen trekken uit de trends van de 4 afgelopen jaren is: Nederland heeft Agile nu echt geadopteerd, en wordt als blijvend gezien De survey van 2014 heeft een nieuwe centrale vraag gekregen: Is Agile afdoende? Met subtitel: Agile heeft een aantal zaken voor u opgelost en veranderd. Welke zaken zijn (nog) niet veranderd, die u wel verbeterd zou willen zien? 2013 In 2013 vond 53% van de respondenten dat ze terug vallen in oud gedrag en dat 34% van de business zich nog onvoldoende heeft gecommitteerd richting Agile werken. IT en Business leken door middel van Agile werken wel gelijkwaardiger te zijn geworden. In 2013 was het een goed uitgangspunt om de commitment voor Agile samen naar 100% te krijgen. Tenslotte was het continu verbeteren van Agile natuurlijk nodig om de mooie resultaten van Agile te behalen. Dutch Agile Survey report

3 Agile krijg een 8, maar u bent nog niet tevreden Agile krijg weer een mooie 8 (een 7.9). De zeer lichte daling t.o.v. vorig jaar (8.1) heeft vooral te maken met de grotere Agile adoptie binnen het management. De resultaten laten zien dat de Agile management vraagstukken dit jaar hoog in het vaandel staan, maar nog niet naar voldoende tevredenheid op het juiste niveau opgelost zijn. Voorbeelden van deze vraagstukken zijn o.a: De aansluiting van andere partijen in de keten van concept-to-cash, inclusief de Product Owner, de adoptie van Agile governance processen, cultuur en Agile leiderschap en de technische ondersteuning van de Agile teams. Ook laten de resultaten zien dat de tevredenheid groeit naar mate een groter deel van de organisatie Agile heeft geïmplementeerd (van 7.4 bij implementatie op teamniveau, tot 8.1 bij implementatie op organisatie niveau). De belangrijkste verbeterdomeinen zijn: - Aansluiting van partijen in de keten van concept-to-cash (41%). Bijvoorbeeld: de business, 3rd party leveranciers en IT Operations. - Aanpassing van de governance processen en mindset (20%). Denk hierbij aan, Planning, Portfoliomanagement, Budget Control, Metrics, Rapportages, etc. - Cultuur en Agile Leiderschap (15%). Agile gaat onder andere over verandering van werkwijzen, prioritering en houding & gedrag. Management (senior management t/m teamleiders) spelen op deze gebieden een bepalende rol. Zeker als de implementatie over de grenzen van afdelingen heen gaat. Hun steun is dan ook onontbeerlijk, en het ontbreken ervan wordt aangegeven als een belangrijk verbeterpunt. Hoewel Agile een mooie 8 scoort, geeft u aan dat er ook ruimte is voor verbetering. De huidige implementatie van Agile is in veel organisaties een vorm van sub-optimalisatie. - Techniek, zoals: DevOps, Continuous Delivery, Beheer, Practices (8%). Voornamelijk door onbekendheid met de materie en ontbrekend inzicht in de daadwerkelijke opbrengst (kosten/baten) blijkt dat de volledige potentie dus nog grotendeels onbenut blijft. 8 Dutch Agile Survey report

4 Het Agile volwassenheidsniveau blijft achter bij de brede adoptie We zien dat het fenomeen Agile in Name Only bij een groot aantal bedrijven nog steeds van toepassing is. Het blijkt dat er op grote schaal met Agile gewerkt wordt, maar in praktijk missen meerdere belangrijke Agile pijlers, zoals: Het hebben van een helder gedefinieerd team/project doel De inrichting van stabiele teams De invulling van vaste Product Owners vanuit de business. Het Agile volwassenheidsniveau blijft hierin achter en dit wordt een belangrijke volgende stap voor bedrijven. Agile beheerst de hele keten van Concept to Cash Het schalen van Agile over de gehele keten van Concept to Cash wordt als belangrijk ervaren. Dus, niet alleen het inzetten van Agile binnen IT Development, maar juist ook het aanschakelen van Business (Marketing en Product management), Externe partners en IT Operations (zie figuur hieronder). Business Scrum Product Champions IT Development IT Operations Dutch Agile Survey report

5 Continuous Delivery goede resultaten, maar blijft relatief onbekend Continuous Delivery is erop gericht om wijzigingen zo snel, betrouwbaar en efficiënt mogelijk in productie te krijgen. Automatisering van de software voortbrengingsketen is de kern van deze aanpak (continue integratie, automatisch testen, automatisch deployen). Continuous Delivery (CD) werd in 2013 in NL nog maar voor 37% toegepast binnen organisaties die Agile werkten. De toegevoegde waarde werd echter wel vele malen hoger teruggegeven (70%). Een volledige implementatie van CD gaat er van uit dat alle automatiseringsaspecten volledig zijn ingericht. In 2014 geeft 8% aan dat ze CD volledig hebben ingericht. Deze ontwikkeling blijft dus nog achter bij de potentie, terwijl CD zo n belangrijke katalysator is van de opschaling van Agile. De hoofdoorzaak ligt vooral in het ontbreken van de kennis van CD en het onvoldoende duidelijk zijn van de benefits ten opzichte van de investering. Waarom is Continuous Delivery nog niet geïmplementeerd? Continuous Delivery is al volledig geïmplementeerd in onze organisatie Onvoldoende bekendheid met Continuous Delivery Onvoldoende prioriteit, te hoge investeringen of onduidelijke opbrengsten Niet mogelijk voor ons ontwikkelplatform Teveel invloed op stabiliteit en beschikbaarheid van onze omgevingen (OTAP) Anders Weet niet 8 % 39 % 38% 13 % 7 % 23 % 6 % 0% 10% 20% 30% 40% DevOps veelbelovend maar stagneert door traditionele hokjesgeest DevOps is een organisatievorm waarbij ontwikkeling (Dev) en IT beheer (Ops) samenwerken aan vernieuwing, onderhoud en beheer als een geheel. Het doel bij DevOps is het afbreken van de virtuele muur tussen ontwikkeling en beheer, zodat het gehele voortbrengingsproces sneller wordt. In Nederland wordt er nog weinig gewerkt volgens het DevOps principe. Dutch Agile Survey report

6 DevOps werd door 32% van de bedrijven in 2013 reeds toegepast, echter ook hier blijkt uit de cijfers van 2014 dat slechts in 11% van de gevallen DevOps volledig is geïmplementeerd. Hierbij zijn de grote oorzaken terug te wijzen naar de verschillen in cultuur, instelling en technische vaardigheden. Maar als belangrijkste rem wordt aangegeven dat de transitie naar DevOps twee separate organisatorische onderdelen overspant. Dev Ops Waarom wordt nog niet al het werk opgepakt binnen hetzelfde team? Vermenging van Dev en Ops gaat ten koste van vernieuwing Weet niet DevOps is al volledig geïmplementeerd in onze organisatie Functieprofielen en beoordelingsstructuren van Dev en Ops verschillen Anders Dev en Ops verschillen in technische vaardigheden Dev en Ops verschillen in cultuur en instelling 3% Dev en Ops zijn seperate organisatorische onderdelen 6% 11% 14% 18% 25% 35% 55% Agile volledig toegepast wordt de standaard om te overleven Een duidelijke trend is de stijging van het aantal bedrijven dat IT radicaal moet vernieuwen om te overleven. Hierdoor ontstaat de noodzaak om meer intensieve toepassing van Agile werken in combinatie met volledige Continuous Delivery implementaties uit te voeren. Dutch Agile Survey report

7 Feiten en cijfers: Survey respondenten 49% werkt in een bedrijf met meer dan 1000 werknemers Ten opzichte van voorgaande jaren zien we minder deelnemers vanuit kleine (<100 medewerkers) organisaties, 43% in 2010 naar 16 % in Er is een lichte stijging van respondenten in management rollen t.o.v (44% t.o.v. 42%). Hoger Management (lid van Directie / Senior Manager) 10% 8% 3% Business of Product Manager / Product Owner IT of Development Manager 10% 4% 21% Portfolio / Programma / Project Manager Architect Team lead / Scrum Master 7% Developer / Tester / QA / Ontwerper 12% Business Analist / Informatie Analist 17% 8% Consultant FUNCTIES Anders Respondenten Werkgebied 10% 6% Detailhandel, distributie, logistiek en transport Financiële dienstverlening 4% 5% 6% 30% ICT, automatisering Industrie Overheid & non-profit Telecom 13% Energie & Utilities 3% 24% Zorg en welzijn Anders WERKGEBIEDEN Dutch Agile Survey report

8 Omvang organisatie 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% > < 1000 Implementatie niveau De meeste organisatie implementeren Agile op teamniveau. 25% heeft de stap naar de inrichting van Agile op organisatieniveau gemaakt of is bezig deze te maken. 9% heeft hiervoor de inrichting van de organisatie aangepast. Organisatie niveau, obv Agile organisatiestructuur Programmaniveau, obv technische afhankelijkheden Programmaniveau, obv gezamenlijk doel Organisatie niveau, obv bestaande structuren Teamniveau 9% 12% 16% 16% 47% Agile beheerst de hele keten van Concept to Cash Agile werken wordt flink breder ingezet. De belangrijke uitbreidingen in de keten van concept-to-cash (41%) zijn enerzijds naar de business (zoals Marketing & Sales), anderzijds naar de totale (IT) keten (beheer, partners) en controlerende partijen (bijvoorbeeld Security en Juridische Zaken). Dutch Agile Survey report

9 Agile buiten IT groeit In de resultaten van 2013 kwam naar voren dat 31% Agile gebruikt buiten IT. Dit jaar geeft 84% van de respondenten aan Agile breder te zien dan IT alleen. Traditioneel begon Agile binnen IT Development, maar door de Agile adoptie komt Agile ook steeds vaker voor buiten dit gebied. De Business Product Owner, IT OPS en Marketing zijn hier de front-runners. Note: Een mooi voorbeeld in het Manufacturing domein is WikiSpeed. Agile Scrum wordt nu ook toegepast bij het produceren van een nieuwe waterstof auto (in samenwerking met de TU Delft). 60% Stelling: Agile is een IT aangelegenheid! 50% 48% 40% 36% 30% 20% 10% 2% 7% 7% 0% Volledig mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Volledig mee oneens Product Owner-schap blijft een serieuze uitdaging In ideale Agile organisaties wordt de Product Owner rol ingevuld als de (interne) ondernemer, die de product ontwikkeling drijft. In de praktijk is het invullen van de Product Owner rol voor de meeste organisaties een grote uitdaging. Nog maar bij 22% van de bedrijven zit de Product Owner echt aan het stuur, terwijl dit een zeer belangrijke rol is. En zelfs 1/3 van deze groep geeft aan dat niet alle Product Owners binnen het bedrijf aan het stuur zitten, maar slechts een aantal. Verder blijkt dat wanneer Agile op organisatie niveau is ingericht, de PO rol 2 keer vaker wordt ingevuld door een vast persoon, in plaats van dat de PO een bijrol is PO Dutch Agile Survey report

10 Hoe wordt de Product Owner Rol ingevuld Interne ondernemer / Drijvende kracht achter de product ontwikkeling Geen mandaat, vooral een regelaar namens degenen met mandaat Als bijrol naast de reguliere functie Door meerdere personen ingevuld Door een analist, veel op detail functionaliteit en niet op ROI Wisselt afhankelijk van de functionaliteiten waaraan het team werkt 22 % 45 % 35 % 27 % 26 % 15 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% Sturen op waarde heeft groot verbeter potentieel Een van de kenmerken van de Agile organisatie, is focus op hoge impact en toegevoegde waarde voor haar klanten. Bij 57% wordt er daadwerkelijk gestuurd op (klant)waarde. Er is dus nog een groot verbeter potentieel aanwezig om dit goed te krijgen. Bijna de helft (44%) van de respondenten heeft vanuit een management rol geantwoord. Dat is interessant, want uit analyse blijkt dat het beeld van Agile implementaties significant anders is tussen het management en de teams. Een interessant voorbeeld hierbij is dat het management 2 keer vaker vindt dat er op kwaliteit of waarde gestuurd wordt dan het team. Waar stuurt de PO op? De meeste klantwaarde op het juiste moment Toegevoegde waarde (business value) Kwaliteit van de opgeleverde functionaliteiten Voorspelbaarheid van het team Productiviteit van het team Anders Weet niet 21 % 36 % 12 % 5 % 7 % 13 % 7 % 0% 10% 20% 30% 40% Dutch Agile Survey report

11 Uit het CHAOS Report in 2013 van de Standisch Group blijkt dat 89% (in dit survey: 83%) van de projecten kleiner dan euro 1 mio geen duidelijk gedefinieerd business doel heeft. In een Agile aanpak staat het business doel en het kort cyclisch leveren van business value juist centraal. Door het ontbreken van een duidelijk doel kunnen de stabiele Agile teams niet optimaal waarde toevoegen. Waarom worden projecten zonder duidelijk doel toch uitgevoerd? Projecten hebben wel altijd een duidelijk doel Alleen bij initiatie wordt een doel vastgesteld Iemands overtuiging is de drijfveer Impliciet doel Duidelijk gedefinieerd doel is overbodig Anders / Weet niet 17 % 53 % 31 % 24 % 4 % 11 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Stabiele teams zijn nog niet vanzelfsprekend Een essentieel managementprincipe in Agile organisaties is het inrichten van stabiele teams. Zo kunnen de teams via het principe van zelf-organisatie een maximale bijdrage leveren aan het overall resultaat. Desondanks werken toch veel (ook Agile-) organisaties niet met stabiele teams. Waarom wordt niet altijd in stabiele teams gewerkt? Geen goede verdeling juniors/seniors Wisseling teamleden bij externe leverancier niet onder controle Flexibiliteit mist om ad-hoc werk op te pakken Alleen vaste teams Management overruled vaste teamsamenstelling (resourcing) Wisselende samenstelling als gevolg van werkzaamheden 5% 18% 20% 21% 33% 36% Dutch Agile Survey report

12 Het inrichten van stabiele teams is niet vanzelfsprekend. Slechts 21% geeft aan dat ze stabiele teams hebben ingericht. Wel blijkt dat stabiele teams vaker zijn ingericht wanneer Agile op organisatie niveau is geïmplementeerd. Uit de antwoorden blijkt dat het management een andere kijk op de werkelijkheid heeft dan niet-management. Hier staan een aantal voorbeelden: - Management heeft het gevoel dat er een groter aandeel vaste teams is (34% : 21%). - Gemiddeld geeft 33% aan dat management een vaste team samenstelling overruled door andere prioriteiten. Interessant is dat slechts 15% van het management dit aangeeft en het niet-management meer dan 2 keer zoveel, 40%. - Het management ziet de inzet van externe leveranciers aanzienlijk minder vaak als blokkade voor het hebben van stabiele team, dan faciliterende rollen. Dit verschil is meer dan 3 keer zo groot (9% : 33%). Kleinere organisaties geven aan dat de benodigde flexibiliteit de belangrijkste reden is om geen stabiele teams te hebben (32%). Vakmanschap wordt nagestreefd, maar is nog niet het beoogde niveau In 2014 blijkt dat de respondenten het niveau van vakmanschap binnen veel Agile organisaties onvoldoende vinden. Het niet optimaal invullen van vakmanschap binnen de teams heeft flinke impact op de effectiviteit van het Agile werken en dit wordt vaak onderschat. Hoofdzakelijk wordt er minder prioriteit gegeven aan lange termijn investering t.o.v. de korte termijn win (36%). Uit de resultaten blijkt tevens dat des te breder Agile in de organisatie is toegepast, des te meer vakmanschap wordt nagestreefd (38% op organisatie t.o.v. 14% op team niveau). Wat belemmert de verbetering van het vakmanschap? Aan vakmanschap wordt juist hard gewerkt Korte termijn opleveringen duwen opleidingen naar achteren Er zijn te weinig trekkers met vakexpertise voor verbetering De mindset om te investeren in vakkennis ontbreekt Veel inzet van externe expertise De investering in vakgerichte opleidingen is te groot Anders Weet niet 22 % 46 % 33% 28 % 19 % 9 % 8 % 3 % 0% 10% 20% 30% 40% 50% Dutch Agile Survey report

13 Acceptatietesten worden veelal handmatig gedaan Vrijwel alle organisaties geven aan dat zij het product aan het eind van elk iteratie testen. Automatisering van testen is een van de pijlers om kort-cyclisch kwalitatief hoogwaardige software op te leveren. De grootste winst binnen het testen is meestal te behalen bij het acceptatie testen. Alle voorafgaande automatische testen, dienen er voor te zorgen dat de acceptatie periode zo kort mogelijk is (binnen de lengte van de sprint). Uit de resultaten blijkt dat vooral bij de automatische acceptatietesten achter gelopen wordt en er veel nog handmatig gedaan moet worden. Dit, terwijl de ontwikkeling van ondersteunende tooling op dit gebied de laatste jaren juist een enorme vlucht heeft genomen. Welke testen zijn voor meer dan 75% geautomatiseerd? 15% 19% 56%% 29% 37% 9% 26%% Unit testen Systeem testen Acceptatie testen Regressietesten Performance testen Anders Weet niet Matige implementaties zijn vaak een afgeleide van ingewikkelde architectuur Het belang van architectuur wordt breed onderschreven. Een belangrijk aandachtspunt bij Agile werken is de borging van de IT architectuur en het oog houden voor de lange termijn. Door Agile wordt de focus van IT architectuur verlegd naar richting geven, sturen op klantwaarde en het enablen van teams. 84% van de respondenten geeft aan dat IT architectuur (veel) invloed heeft op het Agile werken. In veel organisaties belemmert de huidige IT architectuur de Agile transformatie en het snel leveren van goede kwaliteit (15%). Dutch Agile Survey report

14 Als enabler van regelmatige opleveringen van waardevolle producten, moet de IT architectuur volgens ruim een kwart van de respondenten ook de technische onafhankelijke teams, het kort-cyclisch opleveren, het leveren van klantwaarde en build-in kwaliteit als ontwerp criteria meenemen. Zonder een goede IT architectuur is een korte iteratie, met de waardevolle korte feedbacktijden, niet mogelijk. Het is dus enorm belangrijk dat binnen het Agile werken met korte opleveringen de IT architectuur op orde blijft. Wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op Xebia voert trajecten op schaal uit om bedrijven snel maximaal competitief te maken. Dit doen we op een Agile wijze aan de hand van het Xebia Agile Consulting transformatie cookbook. Value Stream Analyses en Agile/CD maturity scans helpen om het juiste stappenplan te maken om de volwassenheid van Agile en Continuous Delivery naar het benodigde niveau te brengen en morgen te kunnen starten. Vriendelijke groeten, Management Xebia Agile Consulting Marcel van Benthem ( ) Enrique Zschuschen ( ) Dutch Agile Survey report

Adding value to test tooling Hoe en waarom DevOps de wereld van performance testen verandert

Adding value to test tooling Hoe en waarom DevOps de wereld van performance testen verandert Hoe en waarom DevOps de wereld van performance testen verandert Najaarsevenement 14 oktober 2015 Inleiding Wie zijn we Marc Koper: Specialist in performancetesten / testautomatisering HenkJaap van den

Nadere informatie

De projectmanager. en zelforganiserende teams

De projectmanager. en zelforganiserende teams De projectmanager en zelforganiserende teams Agenda 16:00 16:30: Inloop 16:30 16:50: Welkomstwoord DUO 16:50 17:00: Welkomstwoord IPMA Noord 17:00 17:30: Oefening zelforganisatie 17:30 18:00: Agile en

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

DevOps Waarom moeilijk doen 31 oktober 2013. als het samen kan

DevOps Waarom moeilijk doen 31 oktober 2013. als het samen kan DEVOPS?! INLEIDING Wat gaan we doen? 18:00 Introductie 19:00 Uitleg open space 19:30 Koffie + start open space 20:30 Wrap-up INLEIDING Even vooraf Samen Duurzaam Innoveren INLEIDING Ik ben Jan Buurman

Nadere informatie

Testen = Monitoren. Hoe de werkzaamheden van de boodschapper van de koning gaan veranderen. Datum: 30 April 2015

Testen = Monitoren. Hoe de werkzaamheden van de boodschapper van de koning gaan veranderen. Datum: 30 April 2015 Testen = Monitoren Hoe de werkzaamheden van de boodschapper van de koning gaan veranderen. Spreker: Ide Koops Datum: 30 April 2015 1 2 Agenda Testrapportages in het verleden Impact nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

WHITE PAPER. Agile/Scrum

WHITE PAPER. Agile/Scrum WHITE PAPER Agile/Scrum Belangrijkste kenmerk van Scrum is de ontwikkeling via een serie van korte - iteraties, in Scrum terminologie sprints genoemd. Introductie Heel in het kort gezegd is Scrum een Agile

Nadere informatie

Kwaliteit in Agile: een gegeven?

Kwaliteit in Agile: een gegeven? QA in Agile: waste? Kwaliteit in Agile: een gegeven? Een praktijkvoorbeeld Arno Balemans senior Quality Assurance consultant Bussum, 29 september 2015 Kwaliteit in Agile 2015 2 Werkzaamheden In mijn opdrachten:

Nadere informatie

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken De business organisatie heeft altijd stijgende verwachtingen van uw IT organisatie. Meer dan ooit is het van

Nadere informatie

Agile bij grote administratieve systemen. Omgaan met requirements

Agile bij grote administratieve systemen. Omgaan met requirements Agile bij grote administratieve systemen Omgaan met requirements 1 Agenda Wat is een groot systeem? Aanpak van een groot systeem Agile alignment Agile en requirements (en architectuur) Agile en governance

Nadere informatie

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE Sturen op ICT en samenhang met business Maes als onderzoek model Vanuit onderzoek in bedrijfsleven: IT beslissing Rol Directie Consequentie

Nadere informatie

Testgedreven ontwikkeling dat is pas veilig!

Testgedreven ontwikkeling dat is pas veilig! Testgedreven ontwikkeling dat is pas veilig! INTRODUCTIE ANKO TIJMAN 2 Software tester sinds 1997 (TMap, ISEB Practitioner) Eerste agile ervaring in 2001 Presentaties op (inter)nationale congressen Nov

Nadere informatie

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The Road to Working Capital Excellence Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The road to Working Capital Excellence Vraag Aanpak Toepassing Resultaat Quick

Nadere informatie

Betere dienstverlening financiële organisaties met continuous delivery Flexibeler, efficiënter en in kort tijdsbestek software ontwikkelen

Betere dienstverlening financiële organisaties met continuous delivery Flexibeler, efficiënter en in kort tijdsbestek software ontwikkelen Betere dienstverlening financiële organisaties met continuous delivery Flexibeler, efficiënter en in kort tijdsbestek software ontwikkelen Sinds de kredietcrisis en door opkomende technologieën staan banken

Nadere informatie

LSSN seminar Amsterdam 01-11-2012 Edwin Kippers Master Black Belt. Project Management

LSSN seminar Amsterdam 01-11-2012 Edwin Kippers Master Black Belt. Project Management Lean Six Sigma Scrum Niet alleen voor software projecten LSSN seminar Amsterdam 01-11-2012 Edwin Kippers Master Black Belt Project Management Project succes survey The Standish Group's report: "CHAOS Summary

Nadere informatie

Driving business agility with open source Innovation fueled from outside

Driving business agility with open source Innovation fueled from outside Driving business agility with open source Innovation fueled from outside Travelcard, project Next Peter Latten, Maarten Küppers Peter Latten Peter Latten Scrum Coach / Sr. Project Manager m: +31 (0)6 23

Nadere informatie

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven succeed IT better results together Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven in handel

Nadere informatie

ilealignment.nl Camberwell Organisatie Advies

ilealignment.nl Camberwell Organisatie Advies ilealignment.nl Camberwell Organisatie Advies Specialisme AgileAlignment.nl is Agile specialist op het gebied van: Inrichting van de sturing Het optimaliseren van de sturing aan Agile teams en kwaliteitsborging

Nadere informatie

RDW. op weg naar een DevOps organisatie. ICT Organisatie Ontwikkelingen: Partner in Mobiliteit

RDW. op weg naar een DevOps organisatie. ICT Organisatie Ontwikkelingen: Partner in Mobiliteit RDW op weg naar een DevOps organisatie ICT Organisatie Ontwikkelingen: RDW Agile transparantie, Implementatie stuurbaarheid, kwaliteit, betrokkenheid RDW op weg naar een DevOps organisatie Joop Brugge

Nadere informatie

Agile ervaring Ir.ing. Erik van Daalen

Agile ervaring Ir.ing. Erik van Daalen Agile ervaring Ir.ing. Erik van Daalen Eneco Rotterdam 3 december 2013 03-12-2013 Agile Erik van Daalen 1 Hoofdsponsor Sponsors IPMA-N Jaarsponsors 03-12-2013 Agile Erik van Daalen 2 Korte introductie

Nadere informatie

Agile : Business & IT act as one

Agile : Business & IT act as one Agile : Business & IT act as one Waar loop je tegen aan als je Business en IT samen Agile wil laten worden? Otto van den Hoven November 2015 1 Managing change : Traditionele waterval Business deliverables

Nadere informatie

13. De ideale product owner

13. De ideale product owner WHITEPAPER IN 5 MINUTEN D E C E M B E R 2 0 1 4 13. De ideale product owner In onze whitepaper over scrum (http://www.oberon.nl/whitepaper/11_scrum/) beschreven we kort de scrum methodiek zoals we die

Nadere informatie

Radicale versnelling van het software voortbrengingsproces door middel van Continuous Delivery

Radicale versnelling van het software voortbrengingsproces door middel van Continuous Delivery Radicale versnelling van het software voortbrengingsproces door middel van Continuous Delivery Radicale versnelling van het software voortbrengingsproces door middel van Continuous Delivery en Agile Transformatie

Nadere informatie

SCRUM en Agile IT ontwikkeling en de impact op governance

SCRUM en Agile IT ontwikkeling en de impact op governance SCRUM en Agile IT ontwikkeling en de impact op governance NCD Dag voor Commissarissen en Toezichthouders 16 Maart 2017 NCD Nationale Dag van de Commissarissen & toezichthouders, commissaris en IT, maart

Nadere informatie

Van 6 weken naar 6 minuten. met. OpenSource. Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl

Van 6 weken naar 6 minuten. met. OpenSource. Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl Van 6 weken naar 6 minuten met OpenSource Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl Wat is DUO? Uitvoeringsorganisatie van Ministerie van OCW - Studiefinanciering - Bekostiging

Nadere informatie

ICT & Logistiek 2017 ishare, noodzakelijk voor de succesvolle supply chain van de toekomst. UC Group

ICT & Logistiek 2017 ishare, noodzakelijk voor de succesvolle supply chain van de toekomst. UC Group ICT & Logistiek 2017 ishare, noodzakelijk voor de succesvolle supply chain van de toekomst UC Group Supply chain management als filosofie Hoeveel bedrijven zien supply chain management als onderdeel van

Nadere informatie

Leiderschap in een organisatie met technische professionals

Leiderschap in een organisatie met technische professionals Quintor Leiderschap in een organisatie met technische professionals Johan Tillema CEO Quintor Professionele softwareontwikkeling ICT Architectuur Java,.NET en Mobile Informatieanalyse Opgericht in 2005

Nadere informatie

MKB ICT-onderzoek 2009

MKB ICT-onderzoek 2009 ICT: noodzakelijk kwaad of concurrentievoordeel? Voor 32% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overig deel ICT een sleutelfunctie heeft binnen de bedrijfsvoering: als de

Nadere informatie

De veranderende rol van de projectleider in een Agile-wereld: Het belang van Agile Leadership

De veranderende rol van de projectleider in een Agile-wereld: Het belang van Agile Leadership De veranderende rol van de projectleider in een Agile-wereld: Het belang van Agile Leadership 11.45: Ontwikkeling Agile bij ING en de veranderende rol van de projectleider bij ING Jan Gastkemper 12:15:

Nadere informatie

Procesgerichte IT BPM de link tussen bedrijf en IT

Procesgerichte IT BPM de link tussen bedrijf en IT 24 november 2010 Procesgerichte IT BPM de link tussen bedrijf en IT ir. Martin R. Meijer senior BPM/EAI consultant Agenda Business Process Management, een historisch overzicht BPM als bindmiddel geschikte

Nadere informatie

Data at your fingertips

Data at your fingertips Data at your fingertips 4orange, 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 6 redenen waarom de marketeer zelf eigenaar moet zijn van de Marketing Software uitdaging! Bij beslissingen

Nadere informatie

Projectmanagement onderzoek. www.bitti.nl. Meest succesvolle projectmanagement methodiek is PINO. 6 december 2006 Barry Derksen MSc MMC CISA CGEIT RI

Projectmanagement onderzoek. www.bitti.nl. Meest succesvolle projectmanagement methodiek is PINO. 6 december 2006 Barry Derksen MSc MMC CISA CGEIT RI Projectmanagement onderzoek Meest succesvolle projectmanagement methodiek is PINO 6 december 2006 Barry Derksen MSc MMC CISA CGEIT RI Agenda Aanleiding & werkwijze Projecten mislukken Projectmethodieken

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016 Portfoliomanagement Management in Motion 7 maart 2016 PMO Institute Julianalaan 55 3761 DC Soest I: www.pmoinstitute.com I: www.thinkingportfolio.nl E: info@pmoinstitute.com Tjalling Klaucke E: tj.klaucke@pmoinstitute.com

Nadere informatie

Whitepaper. Continuous Delivery [Auteur] Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel. +31(0)318-50 11 19 Fax +31(0)318-51 83 59

Whitepaper. Continuous Delivery [Auteur] Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel. +31(0)318-50 11 19 Fax +31(0)318-51 83 59 Whitepaper Continuous Delivery [Auteur] Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. +31(0)318-55 20 20 Fax +31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel. +31(0)318-50

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Onderzoek Digital Transformation

Onderzoek Digital Transformation Onderzoek Digital Transformation September november 2014, Nederland Onderzoek is gedaan door efocus onder digital leaders van 30 top500 bedrijven in Nederland. Onderzoek Digital Transformation Digital

Nadere informatie

TestNet Voorjaarsevenement 2010 Jurian van de Laar 12 mei 2010 info@improveqs.nl

TestNet Voorjaarsevenement 2010 Jurian van de Laar 12 mei 2010 info@improveqs.nl Testers helpen ontwikkelaars of andersom? TestNet Voorjaarsevenement 2010 Jurian van de Laar 12 mei 2010 info@improveqs.nl Improve Quality Services B.V. 2 Agenda Hoe veilig is een muur? Past Scrum ook

Nadere informatie

Grip op Secure Software Development

Grip op Secure Software Development Titel Grip op Secure Software Development De opdrachtgever aan het stuur Marcel Koers 27 mei 2014 Grip op Secure Software Development 1 CIP: Netwerkorganisatie Kennispartners Participanten Vaste kern DG

Nadere informatie

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom!

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! Agenda Introductie Performance Management Stellingen Afsluiting Luciano

Nadere informatie

DevOps. optimaliseren van softwareontwikkeling

DevOps. optimaliseren van softwareontwikkeling DevOps optimaliseren van softwareontwikkeling Meer informatie Voor vragen over deze whitepaper of meer informatie kunt u contact opnemen met Info Support door te bellen naar +31 (0) 318 55 20 20 en te

Nadere informatie

Verandermanagement: Business as Usual

Verandermanagement: Business as Usual Verandermanagement: Samenvatting Voor organisaties is het inmiddels een vast gegeven dat hun processen en producten continue zullen moeten veranderen om zich te kunnen handhaven in een omgeving waar we

Nadere informatie

IT Transformatie bij de ANWB

IT Transformatie bij de ANWB IT Transformatie bij de ANWB 2010-2018 Teun van der Vorm CIO Management in Motion Zoetermeer, 10 oktober 2016 2 Onderwerpen 1. Kennismaken 2. Mijn filosofie over IT 3. Fase 1: Ontwikkeling 2010 2014 4.

Nadere informatie

AgileBeheer. Optimale balans in continuïteit & verandering. @daveherpen

AgileBeheer. Optimale balans in continuïteit & verandering. @daveherpen AgileBeheer Optimale balans in continuïteit & verandering @daveherpen Agile 2 Agile: reality 3 Agile: goal 4 AgileBeheer: referentiekader Business TTM -- Qual Time To Market omlaag Quality lifecycle 6.

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Architectuur, Organisatie en Business Cases

Architectuur, Organisatie en Business Cases Architectuur, Organisatie en Business Cases Ervaringen uit de praktijk Jan de Baat CMG Trade, Transport & Industry B.V. Inleiding In de Dynamiek track van LAC 2000 is de problematiek omtrent de alignment

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

BUSINESS INTELLIGENCE

BUSINESS INTELLIGENCE BUSINESS INTELLIGENCE IT is peoples business Inhoudsopgave 1 HET TEAM 2 ONZE DIENSTEN 3 BI VOLWASSENHEIDS MODEL 4 DE NIVEAUS Start klein Groei Professionaliseer Wees bepalend Voor meer informatie of een

Nadere informatie

PLANET AGILE 17E BPUG SEMINAR

PLANET AGILE 17E BPUG SEMINAR PLANET AGILE 17E BPUG SEMINAR. Lean toegepast op PRINCE2 Projectmanagement is waste (maar noodzakelijk) Martin van Borselaer Mens-, organisatie- en procesverbeteraar Projectmanager/verandermanager & coach

Nadere informatie

Resultaat gerichter Testen

Resultaat gerichter Testen Resultaat gerichter Testen Verandering van test beleid bij Rabobank International De Rabobank 1 Rabobank International Information Systems &Development IS&D Global Services & IT Risk Management Strategy

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016 Portfoliomanagement Management in Motion 7 maart 2016 PMO Institute Julianalaan 55 3761 DC Soest I: www.pmoinstitute.com I: www.thinkingportfolio.nl E: info@pmoinstitute.com Tjalling Klaucke E: tj.klaucke@pmoinstitute.com

Nadere informatie

Auditen van Agile projecten

Auditen van Agile projecten Auditen van Agile projecten Platform voor Informatiebeveiliging 10 december 2013 Merijn van der Zalm & Marcel Trijssenaar Agenda Belang van assurance op agile ontwikkelen Agile versus Waterval Perspectief

Nadere informatie

Agile Testen in de praktijk

Agile Testen in de praktijk 1 Agenda 2 Agile Testen in de praktijk Summerschool 13 Juli 2011 Introductie Agile de context van agile Testen2.0 de tester in een agile project Waarden en principes DoD, PRA en MTP Testen3.0 in een agile

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement De Next Practice Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement Sogeti & ontwikkeling van FB 2005 De Uitdaging 4 e industriële revolutie NU!! Digitale Economie 27% heeft op dit moment een

Nadere informatie

Investeren in duurzame inzetbaarheid loont

Investeren in duurzame inzetbaarheid loont Investeren in duurzame inzetbaarheid loont Samen verantwoordelijk voor mens en organisatie Een belangrijk onderwerp binnen organisaties is de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. We zitten midden in

Nadere informatie

MDA in de praktijk. Freek Bosch, Business Unit Manager Amsterdam, 4 juni 2009

MDA in de praktijk. Freek Bosch, Business Unit Manager Amsterdam, 4 juni 2009 Functional Model Driven Development MDA in de praktijk Freek Bosch, Business Unit Manager Amsterdam, 4 juni 2009 FMDD agenda FMDD Waarom FMMD De praktijk Wat is FMDD Ervaringen en lessons learned Ervaringen

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Programme Power De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Agenda Introductie Stedin Historie van Project- en Portfoliomanagement Van Portfoliomanagement naar Programmaregie Waar staan we nu Oog

Nadere informatie

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists.

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists. In samenwerking met White paper I grafieken interim index 8 vakmanschap is niet genoeg Your business technologists. Powering progress Contents Voorwoord 3 Onderzoeksresultaten 4 Extra bevindingen 8 Op

Nadere informatie

Reports of my death are greatly exaggerated

Reports of my death are greatly exaggerated Reports of my death are greatly exaggerated Tim Koomen, Bart Broekman TestNet voorjaar 2017 Ken de context! James Whittaker 2011- diverse conferenties: GTAC STAR-west EuroSTAR 1 Something s happening Enkele

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

Project Portfolio Management (PPM) Software: een stap vooruit naar meer wendbaarheid

Project Portfolio Management (PPM) Software: een stap vooruit naar meer wendbaarheid Project Portfolio Management (PPM) Software: een stap vooruit naar meer wendbaarheid Inleiding Doordat veel organisaties het met minder budget (geld en resources) moeten stellen is er een steeds grotere

Nadere informatie

Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief. Verbeteren kan alleen van binnenuit.

Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief. Verbeteren kan alleen van binnenuit. Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief Verbeteren kan alleen van binnenuit. Onze visie, missie en strategie Visie: dat er in alle organisaties een

Nadere informatie

Enquête + Vragenlijst + Onderzoek + Panel = thesistools.com 15-01-13 10:43 Adoptie van BIM Geacht lid, Bouwend Nederland voert onderzoek uit naar de adoptie van BIM onder haar leden. Hiervoor is een enquête

Nadere informatie

AERIUS II. Mark Wilmot Product Owner AERIUS. Ministerie van EL&I Programma Directie Natura 2000 Programma Stikstof (PAS)

AERIUS II. Mark Wilmot Product Owner AERIUS. Ministerie van EL&I Programma Directie Natura 2000 Programma Stikstof (PAS) AERIUS II Mark Wilmot Product Owner AERIUS Ministerie van EL&I Programma Directie Natura 2000 Programma Stikstof (PAS) m.j.wilmot@mineleni.nl Inhoud Toelichting AERIUS II Project Demo Agile / Scrum proces

Nadere informatie

Wat drijft het werkveld?

Wat drijft het werkveld? Wat drijft het werkveld? Presentatie uitkomsten survey Jacob Brunekreef, Fontys ICT Jacob Brunekreef Meer dan 25 jaar werkzaam in de IT Nu: Projectleider EQuA project, Fontys ICT Adviseur / trainer bij

Nadere informatie

Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein

Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein Marktonderzoek Uurtarieven Externe inhuur binnen het IT domein 31 oktober 2013 2 Inhoud 1. Introductie & Onderzoeksopzet 3 2. Conclusies 6 3. Resultaten Uurtarieven 10 4. Resultaten Algemene Vragen 16

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

Het Analytical Capability Maturity Model

Het Analytical Capability Maturity Model Het Analytical Capability Maturity Model De weg naar volwassenheid op het gebied van Business Intelligence. WHITEPAPER In deze whitepaper: Wat is het Analytical Capability Maturity Model (ACMM)? Een analyse

Nadere informatie

Handout. Pagina 1. SYSQA B.V. Almere. Capability Maturity Model Integration (CMMI) Technische Universiteit Eindhoven SYSQA SYSQA.

Handout. Pagina 1. SYSQA B.V. Almere. Capability Maturity Model Integration (CMMI) Technische Universiteit Eindhoven SYSQA SYSQA. Capability Maturity Model Integration (CMMI) Technische Universiteit Eindhoven Johan Zandhuis SYSQA Start: 1999 Onafhankelijk Quality Assurance in IT 150 medewerkers (en groeiend) 2 SYSQA Operationeel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

De juiste requirements juist

De juiste requirements juist De juiste requirements juist Een voorwaarde voor succesvolle applicatie ontwikkeling Arno van Herk Managing partner Synergio B.V. a.van.herk@synergio.nl 2011 Een brug naar onze presentatie Uniface is Compuware's

Nadere informatie

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services

Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services Factsheet BEHEER CONSULTANCY Managed Services BEHEER CONSULTANCY Managed Services We geven gedegen advies om de beschikbaarheid van uw platform en daarmee de user experience te verbeteren. Inclusief concrete

Nadere informatie

Bedrijfsarchitectuur sterker door opleiding

Bedrijfsarchitectuur sterker door opleiding Onderzoek naar het effect van de Novius Architectuur Academy Bedrijfsarchitectuur sterker door opleiding Door met meerdere collega s deel te nemen aan een opleiding voor bedrijfsarchitecten, werden mooie

Nadere informatie

ERP Implementatie in de praktijk

ERP Implementatie in de praktijk ERP Implementatie in de praktijk Door: Erik Meevis www.kcla.nl 11 juni 2008 Even voorstellen. Erik Meevis, partner bij KCLA Groep onafhankelijke organisatieadviseurs Afkomstig uit en gericht op productiebedrijven

Nadere informatie

fysieke beveiliging onder controle Fysieke beveiliging Lean & Agile Thimo Keizer

fysieke beveiliging onder controle Fysieke beveiliging Lean & Agile  Thimo Keizer fysieke beveiliging onder controle Fysieke beveiliging Lean & Agile www.fysiekebeveiliging.nl Thimo Keizer Fysieke beveiliging Lean & Agile 2016 www.fysiekebeveiliging.nl Thimo Keizer Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

De overstap naar Agile De overstap naar Agile

De overstap naar Agile De overstap naar Agile De overstap naar Agile De overstap naar Agile Wat als niet alleen de requirements veranderen, maar alles verandert? Inleiding Start project met waterval aanpak Overstap naar agile Hoe hebben we het gedaan?

Nadere informatie

Evo Evolutionary Project Management. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Evo Evolutionary Project Management. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Evo Evolutionary Project Management Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. EVO... 4 3. FASERING...

Nadere informatie

Data Governance: de katalysator voor Data Quality

Data Governance: de katalysator voor Data Quality Data Governance: de katalysator voor Data Quality Onderzoek datamanagement in Nederlandse organisaties Inleiding De dynamiek van de omgeving stelt in toenemende mate eisen aan het aanpassingsvermogen van

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

Data Governance van visie naar implementatie

Data Governance van visie naar implementatie make connections share ideas be inspired Data Governance van visie naar implementatie Frank Dietvorst (PW Consulting) deelprogrammamanager Caesar - Vernieuwing Applicatie Landschap Leendert Paape (SAS

Nadere informatie

Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties

Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties Compare to Compete onderzoekt: Benchmarken door brancheorganisaties Onderzoek van Compare to Compete: Hoe brancheorganisaties aankijken tegen benchmarken Wat is benchmarken of benchmarking? Benchmarking

Nadere informatie

Testautomatisering werkt niet bij Continuous Delivery en DevOps

Testautomatisering werkt niet bij Continuous Delivery en DevOps Testautomatisering werkt niet bij Continuous Delivery en DevOps Testnet Najaarsevent 2016 Joost Voskuil Setting the stage Continuous Delivery & DevOps Gaat niet over hoe vaak je software naar productie

Nadere informatie

Continuous Delivery. Sander Aernouts

Continuous Delivery. Sander Aernouts Continuous Delivery Sander Aernouts Info Support in een notendop Maatwerk softwareontwikkeling van bedrijfskritische kantoorapplicaties Business Intelligence oplossingen Managed IT Services Eigen Kenniscentrum

Nadere informatie

Accelerate? Automate!

Accelerate? Automate! Accelerate? Automate! TA Flying Squad bij KPN Marco Jansen van Doorn Test Tool Consultant, Business Line Test Automation What s Cooking, Vianen, 24 mei 2016 Vraag & Antwoord Meer rendement uit testautomatisering?

Nadere informatie

Sourcing. Analyse Sourcing Management

Sourcing. Analyse Sourcing Management Sourcing Analyse Sourcing Management Sourcing Business Driven Sourcing Wij nemen het woord sourcing letterlijk. Welke bronnen zijn nodig om uw organisatie optimaal te laten presteren, nu en in de toekomst?

Nadere informatie

Hoe ver moet je gaan?

Hoe ver moet je gaan? Hoe ver moet je gaan? Requirements verzamelen in agile John Copier; Marcel Steur 8 oktober 2015 Introductie Marcel + Qquest Informatica TU Delft Bedrijfskunde HSA + VU IT combineren met bedrijfskunde Qquest

Nadere informatie

Overdracht van project naar beheer. Beheer is ook Agile!

Overdracht van project naar beheer. Beheer is ook Agile! Overdracht van project naar beheer. Beheer is ook Agile! Belangrijkste doelen Project: Binnen tijd en geld een nieuw of aangepast product of dienst aan de klant leveren. Beheer: Het garanderen van continuïteit

Nadere informatie

Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010

Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010 Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010 Tanja Goense 16 September 2010 Programma Even voorstellen Opzet onderzoek Bevindingen Samengevat Foodforthought

Nadere informatie

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst?

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Ordina ICT Talent Development Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Waarom het thema ICT Talent Development? 2 Onze klanten hebben een structurele behoefte aan gekwalificeerde ICT professionals

Nadere informatie

Case. VolkerWessels Telecom FLOWFABRIC OPTIMISATION ENGINEERS

Case. VolkerWessels Telecom FLOWFABRIC OPTIMISATION ENGINEERS Case VolkerWessels Telecom FLOWFABRIC OPTIMISATION ENGINEERS FlowFabric geeft startsein voor innovatie bij VolkerWessels Telecom VolkerWessels Telecom, specialist in telecominfrastructuur, weet als geen

Nadere informatie

Portfolio Management - van Idee tot Project

Portfolio Management - van Idee tot Project Portfolio Management - Over QS solutions Het implementeren van Microsoft Project Server 2010 is het specialisme van QS solutions. Al onze consultants hebben 10 jaar of langer ervaring met het implementeren

Nadere informatie

Testen en QA bij pakketimplementaties

Testen en QA bij pakketimplementaties Testen en QA bij pakketimplementaties Eric Begeer Sogeti Nederland B.V. Testnet 5 november 2003 Agenda Waarom maken organisaties gebruik van pakketten? Welke risico s lopen ze hierbij? Welke maatregelen

Nadere informatie

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Testen Presentatie Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Algemeen Tegenwoordig behoeft het belang van testen nauwelijks nog te worden uitgelegd. Binnen organisaties speelt

Nadere informatie

NAF Opzet Werkgroepen

NAF Opzet Werkgroepen NAF Opzet Werkgroepen Youetta de Jager Frank Luyckx Roland Drijver Denis Hageman Raymond Slot Juni 2016 1 Achtergrond Om een nieuwe start te maken met de werkgroepen, is er vanuit de PC een opzet gemaakt

Nadere informatie

Succes = Noodzaak x Visie x Draagvlak 2. Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International

Succes = Noodzaak x Visie x Draagvlak 2. Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International Succes = x Visie x Draagvlak 2 Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International dinsdag 3 oktober 2006 Spider Congres Agenda Inventarisatie SPI-knelpunten Implementatie

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Nico Verbaan

Curriculum Vitae. Nico Verbaan Curriculum Vitae Nico Verbaan oog voor resultaat/hart voor mensen hr = mindset het nwe ontwikkelen talent management people & performance can do/will do Geboortedatum 18 januari 1964 Adres Groen-blauwlaan

Nadere informatie

Scrum. Een introductie

Scrum. Een introductie Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 10 Scrum Een introductie Almere 1999 Proud of it Pagina 1 van 10 Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Scrum... 4 3 Scrum rollen...

Nadere informatie

Zelfsturing in de praktijk een masterclass met ervaringsdeskundigen uit industrie en dienstverlening

Zelfsturing in de praktijk een masterclass met ervaringsdeskundigen uit industrie en dienstverlening Masterclass 21 mei 2015 DSM Sinochem Pharmaceuticals, Delft Zelfsturing in de praktijk een masterclass met ervaringsdeskundigen uit industrie en dienstverlening Zelfsturing in de praktijk Invulling geven

Nadere informatie