Psychose 2013: de pest of toch levenskansen?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Psychose 2013: de pest of toch levenskansen?"

Transcriptie

1 Psychose 2013: de pest of toch levenskansen?

2

3 Differentiaal diagnose: fysisch Metabole stoornissen Endocrine stoornissen Nutritionele problemen Autoimmuun ziekten Motore stoornissen Stoornissen in de myeline Allerlei door stoffen geïnduceerde aandoeningen Infectie Allerlei: neoplasma, CVA, trauma

4 Differentiaal diagnose: psychiatrisch Humeurveranderingen Drugmisbruik Ontwikkelingsstoornissen Persoonlijkheidsstoornissen PTSD

5 Schizofrenie 1/100 mensen (even frequent als MS) 3 mannen voor 2 vrouwen Vroeger ontstaan bij mannen en meer kans op aftakeling Invloed op de levensverwachtingen (12% pleegt suicide) Ernstige psychologische, sociale en werkimplicaties Last voor de omgeving (gezondheidszorg en familie) Stigma Meestal voorafgegaan door early warning signs Vroege interventie heeft een gunstige invloed op het verloop

6

7

8

9

10

11

12 Hoe wordt psychose overgeërfd rfd? Schizofrene Psychose Schizoaffectieve stoornis Bipolaire stoornis Psychose

13

14

15 Impact of Symptoms of Schizophrenia on Overall Functioning Positive symptoms: delusions hallucinations disorganized speech catatonia Social Occupational Negative symptoms: affective flattening alogia avolition anhedonia Cognitive symptoms: Work attention memory executive functions (eg, abstraction) Interpersonal Selfcare Mood symptoms: dysphoria suicidality helplessness

16 Natural History of Schizophrenia Good Function Psychopathology Premorbid Prodromal Progression Stable Relapsing Poor Data of J. A. Lieberman Age (years)

17 Voorbeelden van schizofrene patiënten

18 John Nash, Nobel Laureate

19 Albert Einstein s son: Eduard Einstein

20 Meera Popkin,Broadway Star

21 Jim Gordon ( right) on the tour with Jackson Browne one of the greatest drummers of his time

22 Syd Barrett of the band Pink Floyd

23 Dr William Watson: Dr James Watson s son ( Dr Watson is co-discover of DNA and Nobel Prize Winner)

24 Mary Todd Lincoln: wife of Abraham Lincoln ( past president of the united states)

25 Voorbeelden van bipolaire patiënten

26

27

28

29

30

31 John Nash, Nobel Laureate

32 Schizofrenie: DSM-IV-TR diagnostische criteria A. Kenmerkende symptomen: 2 of meer van volgende gedurende één maand meestal aanwezig: 1. wanen 2. hallucinaties 3. onsamenhangende spraak 4. ernstig chaotisch of katatoon gedrag 5. negatieve symptomen B. Sociaal/beroepsmatig disfunctioneren C. Duur: symptomen minstens 6 maanden ononderbroken aanwezig D. Uitsluiting van schizoaffectieve of stemmingsstoornissen E. Uitsluiting van middelengebruik en/of somatische aandoening Verschillende subtypes!

33 Bipolaire stoornis: DSM-criteria Bipolaire stoornis type I: Er doet zich minstens één manische of gemengde episode voor. Verder kunnen er ook hypomane of depressieve periodes optreden. Bipolaire stoornis type II: Er is minstens één episode van hypomanie en minstens één depressieve episode. Er zijn geen manische of gemengde episodes. Cyclothyme stoornis: Er is een reeks van hypomane periodes, onderbroken door periodes van lichtere depressie en uitputting.

34 Een interessante groep zijn de postpartum psychosen!

35 Belang van vroegtijdige detectie Birchwood & McMillan 1993, McGlashan 1996, Wyatt 1991 Vermindering van de negatieve gevolgen van de aandoening (vooral minder functioneel verlies) Betere prognose en hogere herstelkansen Belangrijk voor de long-term evolutie (minder hervalepisodes)

36 Early warning signs EPPIC 1997 Negatieve symptomen: afgevlakt affect, verminderde interesses, minder gedrevenheid, mindere motivatie, depressieve stemming, slaaplast, eetlust- veranderingen Cognitieve symptomen: verminderde concentratie, aandacht Activiteiten: verminderde werk- of studiemogelijkheden Prepsychotisch denken: Rare overtuigingen, magische gedachten, ongewone percepties Gedragsproblemen: achterdocht, antisociaal gedrag, geirriteerdheid, slechte persoonlijke hygiene

37 Early warning signs (2) Sociale terugtrekking Deze symptomen zijn echter niet specifiek (ook bij adolescentie-crises en drugmisbruik) Kunnen alleen retrospectief worden geidentificeerd Huisartsen spelen een grote rol in mogelijke herkenning Het opbouwen van een goede band met de patiënt is zeer belangrijk

38 Severity of Functional Deficit in Schizophrenia 10% of all patients with schizophrenia work full-time and only one- third ever work part-time 1 50% receive a disability within 6 months of diagnosis 2 Fully independent living occurs in fewer than 10% of patients 3 1. Mueser KT, et al. Schizophr Bull. 2001;27(2): Ho BC, et al. Psychiatr Serv. 1997;48(7): Harvey PD. Schizophrenia in Late Life: Aging Effects on Symptoms and Course of Illness; 2004.

39 Natural History of Schizophrenia 80 Healthy Worsening Severity of 50 Signs and 40 Symptoms 30 Stages of Illness 100 Premorbid 10 weeks Prodromal Onset/ 90 Deterioration weeks 1 year 2 years Residual/ Stable Gestation/Birth 10 Puberty Years

40 Welke afwijkingen bij UHR patiënten? Duidelijke vermindering van de grijze stof in de g.cingulatus bilateraal (belangrijk voor emotioneel gedrag en aandacht), rechter g. frontalis inf., rechter g. temp. Sup., Linker en rechter hippocampus (Withaus et al 2009, Takahashi et al 2009) Verhoogde striatale 18F-dopa uptake bij patiënten met prodromale SS (effect size 0.75), bij schizofrene patiënten loopt de effect size op tot 1.25). De opname is bovendien gecorreleerd met de ernst van de psychopathologie en de neuropsychologische aantasting maar niet met de ernst van de angst of depressiviteit. (Howes et al 2009) Vergrote hypofyse voorspelt ook overgang naar psychose en wijst op activatie van de HPA as (Garner et al 2009) Significant prefrontaal volumeverlies bilateraal maar duidelijker rechts bij de UHR die switchen naar psychose. (Sun et al 2009)

41 Guidelines voor de UHR de Koning et al frequente opvolging en ondersteuning van dergelijke patiënten 2. comorbide syndromen zoals depressie, angst of drugmisbruik, interpersoonlijke en familiale stress moeten worden behandeld en begeleid 3. psychoeducatie 4. familie-educatie en ondersteuning 5. geen antipsychotische medicatie behoudens in exceptionele gevallen 6. een aantal behandelingen zijn nog in onderzoek en de risk/benefit-ratio is onvoldoende duidelijk.

42 Welke interventies mogelijk? Primaire preventie: Gevoelige individuen behandelen die nog geen symptomen vertonen. Hiervoor zou men bv. terug kunnen vallen op eerstelijnsverwantschap aan een patiënt of gevoeligheidsmarkers moeten kennen die duidelijker antwoorden geven Secundaire preventie: Dit kunnen we in het prodromale stadium wel uitwerken met medische-sociopedagogische netwerken waar informatie, psychotherapie en eventueel medicatie naast mekaar kunnen worden gebruikt Tertiaire preventie: In feite gewoon onze job doen en recidieven voorkomen. In primaire en secundaire preventie stellen zich nog heel wat technische en ethische problemen bij schizofrenie.

43 Mortaliteit en schizofrenie Mortaliteit maal hoger dan bij niet schizofrenen (Harris & Barraclough 1998; Newman & Bland 1991) De levensverwachting is 20 % lager dan in de algemene populatie (Newman & Bland 1991): gemiddelde leeftijd bij overlijden 61 versus 76 jaar Suicide bepaalt voor een groot stuk de morbiditeit en de mortaliteit (Goff et al. 2001): ongeveer 10-12% pleegt zelfmoord

44 Factoren die een rol spelen in uitstel van therapievraag Gebrek aan inzicht van patiënt en familie Niet herkennen van de aandoening door huisartsen en andere eerste lijnsgezondheid-werkers Wachtlijsten en overbelasting in gespecialiseerde diensten Het stigma van de ziekte Sommige hoog risico groepen zoals daklozen, alcohol/druggebruikers, persoonlijkheids-stoornissen De symptomatologie zelf: traag opstarten, sociale isolatie

45 Stoornissen van gedrag Stoornissen van het denken Stoornissen van de waarneming Stoornissen van gevoelens Moeilijkheden algemeen functioneren

46 Symptomen van psychose Stoornissen van de waarneming Hallucinaties Dingen zien (beelden, visioenen) Dingen horen (stemmen) Dingen voelen in het lichaam Dingen ruiken / smaken

47 Symptomen van psychose Stoornissen van het denken Niet helder kunnen denken Verwardheid Achterdocht Wanen Achtervolgingswaan Grootheidswaan Religieuze wanen

48 Symptomen van psychose Stoornissen van het denken (cognitieve symptomen) Aandacht Concentratie Probleemoplossend vermogen Plannen en uitvoeren van taken Geheugen

49 Symptomen van psychose Stoornissen van de gevoelens soms het gevolg van andere symptomen Angst Spanning Depressie

50 Symptomen van psychose Handelen en gedrag Overactiviteit Snel en veel spreken Bizar gedrag Interesseverlies Minder tot dingen komen Weinig en trager spreken Moeite om dingen vol te houden Sociale teruggetrokkenheid

51 Symptomen van psychose Een teveel = Positieve symptomen Verstoring of overmaat van een normale functie Een te weinig = Negatieve symptomen Vermindering of verdwijnen van een normale functie

52 Positieve symptomen Hallucinaties stemmen horen, visioenen, Waangedachten Achterdocht Opwinding Agressie Denkstoornissen (in de war zijn)

53 Negatieve symptomen Minder emoties voelen Minder emoties tonen Minder energie Minder motivatie Moeilijk dingen volhouden Moeilijk dingen afwerken Terugtrekgedrag

54 FOCIS: de opinie van de psychiater over cognitie bij schizofrenie Prioriteiten van een behandeling: perspectief van de psychiater 1ste episode 1. Controle van de positieve symptomen 84% 2. Beperken EPS 46% 3. Verbeteren van de sociale integratie/functioneren 37% 4. Verbeteren van de negatieve symptomen 32% 5. Verbeteren van depressieve symptomen 25% 6. Verbeteren cognitie 24% 7. Beperken van sedatie 17% FOCIS: Focus on Cognition in Schizophrenia (Green et al., Schizophrenia Research 2005, 74/2-3, ) 54

55 De belangrijkste cognitieve domeinen voor schizofrenie Vastgelegd door de NIMH in de MATRICS Consensus Cognitive Battery (The Measurement and Treatment Research to Improve Cognition in Schizophrenia) Doel: Realiseren van cognitieve batterij voor onderzoek, ontwikkelen van cognitief beschermende modules bevorderen Cognitief Domein Verwerkingssnelheid Aandacht / Opmerkzaamheid Werkgeheugen Verbaal leervermogen Visueel leervermogen Redeneren en Probleemoplossend vermogen (Executieve functies ) Sociale Cognitie Test Category Fluency Brief Assesment of Cognition in Schizophrenia (BACS), Symbol-Coding Trail Making Test A Continuous Performance Test, Identical Pairs (CPT-IP) Verbaal: University of Maryland, Letter/Number Span Non-verbaal: Weshler Memory Scale (WMS) III Spatial Span Hopkins Verbal Learning Test (HVLT) Revised Brief Visuospatial Memory Test (BVMT) Revised Neuropsychological Assessment Battery (NAB) Mazes Mayer Salovey Cruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT) Managing Emotions

56 Cognitieve stoornissen zouden ook correleren met de graad van structurele hersenabnormaliteiten, waaronder toegenomen ventriculaire grootte en verminderd volume van de mediale temporale lobus.(cropley et al., 2006)

57 Hersenvolumeveranderingen bij 1 episode schizofrenie patiënten: 1 jaar follow up (Cahn et al. 2002) 1 episode patiënten 34/36 gezonde mensen MRI bij inclusie en na een jaar Resultaat na 2 jaar behandeling gemeten Totale hersenvolume en de grijze stof was verminderd en het lateraal ventrikelvolume significant toegenomen bij patiënten De vermindering van de grijze stof correleerde significant met het behandelingsresultaat en onafhankelijk daarvan met hoge gecumuleerde dosis van AP Tot volume Grijze stof Lat ventrikel

58

59 Afwijkingen van de hersenen Groter volume v/d hypofyse zou gepaard gaan met kleinere kans op verbetering van algemeen psychotische en positieve SS. Een patiënt met hypofysevolume beneden de 25 ste percentiel (413 mm³) zou 3 maal meer kans hebben om te verbeteren dan deze met een volume boven de 75 ste percentiel (653 mm³) Garner et al 2009

60 De hersenen grote hersenen kleine hersenen hersenstam ventrikels hypofyse

61 Mensen met psychose hebben andere hersenstruktuur Kleine vermindering hersenstof Grotere hersenkamers Afwijkingen in verschillende gebieden van de hersenen

62 Cognitieve dysfunctie bij schizofrenie (1) Eén van de véél voorkomende en klinisch relevante symptomen van schizofrenie. Aanwezig voor het ontstaan van klinische symptomen (premorbied verlaagd IQ!) Grote cognitieve beperkingen op gebied van geheugen, aandacht en executieve functies: SD lagere score dan gezonde controle personen op verschillende cognitieve domeinen (Heinrichs et al 1998, Aleman et al 1999, Dickinson et al 2007, Bokat et al 2007) Meest uitgesproken cognitieve stoornissen op gebied van cijfer symbool codering, verbaal leervermogen en algemeen IQ (elk met grote tot heel grote effect sizes) (Heinrichs et al 1998, Aleman et al 1999, Dickinson et al 2007, Bokat et al 2007) Relatief stabiel doorheen de klinische state veranderingen Positieve symptomen hebben geen significante invloed op de cognitieve beperkingen. (Gold 2004, Green 2006 EUFEST trial (European First Episode Schizophrenia trial: Cognitieve verbetering slechts zwak gecorreleerd met symptomen! ( Bora 2010) Kunnen na de leeftijd van 65 jaar wel nog wat achteruitgaan Belangrijke indicatoren voor functionele en therapeutische outcome bij patiënten. (Green 2006)

63 Cognitieve dysfunctie bij schizofrenie (2) Kunnen in mildere vorm aanwezig zijn bij niet aangetaste eerstelijns verwanten van een proband met schizofrenie. En! Binnen deze kwetsbare populatie hebben deze met de meeste beperkingen op gebied van aandacht het grootste risico voor de ontwikkeling van schizofrenie Cognitieve beperkingen zijn stabiele merkers voor de kwetsbaarheid voor de ziekte en zijn dus mogelijks, gedeeltelijk, genetisch overgedragen. (Harvey et al. 2010) De beperkingen kunnen dienen als endofenotypes voor de genetica van schizofrenie aangezien ze karakteristieken vertonen die geassocieerd zijn met genetische kwetsbaarheid voor de ziekte (Green 2006)

64 Cognitieve dysfunctie bij schizofrenie (3) Eerste generatie antipsychotica: - In beste geval slechts beperkte verbetering van de cognitie. - Eerder schadelijk effect op cognitie agv intrinsieke anticholinerge eigenschappen - Negatief effect van anticholinergica, gegeven als behandeling voor EPS Tweede generatie antipsychotica: - In beste geval slechts matige verbetering van de cognitie - Schieten nog sterk tekort om de cognitieve beperkingen van de ziekte te normaliseren

65 Neurocognitie bij 1 episode patiënten Mesholam-Gately & al 2009 Neurocognitieve dysfunctie is geassocieerd met functionele problemen Is een basissymptoom van schizofrenie Het bepalen ervan zo snel mogelijk na de 1 episode laat een aantal polluerende elementen wegvallen Wat valt op: 1 FE statistisch significant en klinisch belangrijke deficits op alle evalueerbare neuropsychologische domeinen. Er is ook evidentie bij UHR-patiënten maar de grootte van de afwijkingen is niet zo uitgesproken als bij FE patiënten bv. voor IQ

66 Impact van psychose op dagelijks leven de mening van de patiënt Een normaal gezinsleven hebben Kunnen studeren of werken Relaties met vrienden en familieleden Eigen doelstellingen kunnen realiseren Kunnen leven zonder hulp van derden Als een normaal individu behandeld worden Een seksuele relatie hebben 0% 20% 40% 60% 80% Percentage patiënten (totaal = 369)

67 Recommendations by the Lay Public for the Management of Schizophrenia Relax Pull oneself together Talk it over Autogenic training Nature cures Meditation/Yoga Psychotherapy Psychotropic drugs % Western part of Germany (n=563) Response Eastern part of Germany (n=373) Angermayer & Matschinger Acto Psychiat Scand 89, 1994

68 WELKE FACTOREN LATEN EEN BETERE EVOLUTIE VERHOPEN? Goed premorbied functioneren Vrouw Affectieve componente Kort verloop van de decompensatie (korte DUP) Goede behandeling Therapietrouw Lage EE Scholingsniveau Latere leeftijd van ontstaan

69 SLECHTERE PROGNOSE Lagere intelligentie Lange DUP Man Hebefrenie Negatieve SS/cognitieve SS Inadequate therapie Slechte therapietrouw Hoge EE Jonge leeftijd Drug- en alcoholabusus Maternale stress/geboorteseizoen./fetale hepoxie/obstetrische complicaties/evenals perinatale influenza

70 Motivation, Adherence, and Alliance: the role of Cognition Cognitive Function +? + + Therapeutic Alliance Motivation + + Treatment Adherence Keefe RSE, Gold JM. Pharmacologic effects on cognitive deficits in schizophrenia. In: Keefe RSE, ed. Improving Cognitive Function in Schizophrenia; In press.

71 Onderhoudsbehandeling van schizofrenie - Effectieve long-term AP therapie - Betere psychosociale behandelingen (liebermanmodules,familieopvoeding en steun, rehabilitatie en ACT) - Impact van bijwerkingen goed afwegen - Gezondheidsevaluatie

72 Onderhoudsbehandeling met AP AP verminderen het risico op relapse Wanneer patiënten hervallen onder AP zijn de relapsen minder zwaar dan zonder AP Men moet minstens 6 maanden voorzien om een volledig herstel van de psychotische episode te kunnen realiseren

73 Effecten van antipsychotische medicatie op de progressie van de hersenpathologie bij eerste episode patienten - Onbehandeld ontstaan er morfologische veranderingen in de corticale grijze stof (frontaal, temporaal en parietaal) en de ventriculaire volumes(vooral laterale ventrikels) nemen toe naarmate de ziekte voortschrijdt. - AP behandeling kan bijdragen tot de progressie ervan of integendeel het proces verbeteren: HAL en andere typische AP hebben vermoedelijk eerder toxische effecten. OLZ en mogelijk andere atypische zouden eerder beschermende of trofische effecten hebben. - de farmacologische en neurobiologische basis van dze effecten zijn evenwel nog niet duidelijk. Lieberman et al 2003

74 Frequentie van therapieontrouw? Acute fase % Onderhoudsbehandeling % binnen het jaar na ontslag uit ziekenhuis 1 Hoge et al, Arch Gen Psychiatry 1990, 47: Grunebaum et al, J Clin Psychiatry, 2001, 62:

75 Belang van therapietrouw Acute fase 1 Snellere verbetering op korte termijn Kortere hospitalisatie Minder isolatie of fixatie Positieve invloed op behandelingsomgeving Onderhoudsbehandeling 2 40% van alle hervalperiodes is te wijten aan therapie-ontrouw 2 Sociale problemen gecorreleerd aan frequent herval Functionele degeneratie 1. Hoge et al, Arch Gen Psychiatry 1990; 46: Misdrahi et al L encéphale 2002, XXVIII:

76 Factoren die therapietrouw beinvloeden Individuele factoren Leeftijd bij het begin van de ziekte Premorbide functioneren Aantal hospitalisaties Aantal hervalperiodes Co-morbiditeit Opleidingsniveau Ziekteinzicht Ernst van de ziekte

77 Factoren die therapietrouw beinvloeden Sociale en familiale factoren Opvattingen over ziek zijn van patiënt en familie Mogelijkheid tot controle Houding van het team

78 Factoren die therapietrouw beinvloeden Therapeutische factoren Tevredenheid over de medicatie Continuiteit van de behandeling Neveneffecten Aantal innames (med) per dag Interesse van arts

79 Factoren die therapietrouw beinvloeden Therapeutische factoren Tevredenheid over de medicatie doeltreffendheid: - efficaciteit - patiëntentevredenheid

80 Ontwikkelingen in de behandeling van schizofrenie 30s 40s 50s 60s 70s 80s 90s ECT Haloperidol Fluphenazine Thioridazine Loxapine Perphenazine Clozapine Risperidone Olanzapine Quetiapine Ziprasidone Aripiprazole Chlorpromazine Asenepine Bifuprenox Typische antipsychotica Atypische antipsychotica

81 Hoe werken antipsychotica? Dopaminehypothese Gemeenschappelijk werkingsmechanisme Amfetamine en psychose Alle antipsychotica blokkeren dopamine-receptoren Verband tussen therapeutisch effect en neveneffecten op spieren

82 Impact van herhaald herval Days Until Remission ,0 76,5 47,0 First Relapse Second Relapse Third Relapse Elk herval mondt uit in langere opname en behandeling Derived fromlieberman J, et al. J Clin Psychiatry. 1996;57(Suppl. 9):68 71.

83 Poor Compliance Affects Rehospitalization Percentage of Patients With a Psychiatric Admission 40 Percent ,7 29,5 28,1 25,9 23,4 18,5 17,0 13,4 11,2 8,3 9,6 18,6 28, % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% Valenstein M et al. Medical Care. 2002;40: Medication Possession Ratio (%)

84 PET-Scan beelden medicatie bezet dopamine receptoren Controle persoon Na toediening van een antipsychoticum

85

86 Biopsychosociale interventies 2 MEDICATIE FAMILIE INDIVIDUEEL Continuïteit van zorg OMGEVING

87 Behandeling van psychose Lange termijn Ondersteunen van de balk en verminderen van draaglast van binnen én buiten uit Dagelijks leven Levensgebeurtenissen Studeren Andere Werk Relaties Kwetsbaarheid voor psychose MEDICATIE INDIVIDUEEL FAMILIE OMGEVING

88 Doelstellingen individuele steun Verhogen van inzicht in de aandoening en leren omgaan met de symptomen De psychotische stoornis een plaats geven in het levensverhaal Positieve maar realistische verwachtingen voor de toekomst Verwerken en aanvaarden van de psychotische stoornis

89 Filosofie van psycho-educatie Fundamenteel recht van patiënten Biedt perspectief Geïnformeerde gebruikers Integraal deel van het therapeutisch proces

90 Vaardigheden trainen Hoe en waarom? Niet tijdens acute fase Training voldoende lang geven HERVAL SOCIALE ANGST SOCIAAL FUNCTIONEREN

91 Doelen van familie interventie? Steun bieden aan de patiënt Ondersteuning van de familie Grenzen stellen en zorgen voor uzelf Evenwicht tussen nabijheid en afstand rekening houden met wens autonomie van de patiënt Reageren op en omgaan met psychotische ervaringen tot

92 Wat kan de familie doen? Omgaan met vooroordelen / discriminatie stigma Preventie van secundaire problemen Herkennen van vroege tekens van herval Belangenbehartiging opkomen voor de patiënt advocacy

93 WAT KUNNEN WE DOEN OM SNELLER PSYCHOSEN TE KUNNEN DETECTEREN EN BEHANDELEN? * Campagnes in de no. bevolking: radio, TV, kranten en brochures, bioscoop * Schoolprogramma s: onderwijzers via video * Detectieteams: psychiater, bijscholing, psychiatrische verplegers, sociale werken

94 Waarom onderhoudsbehandeling? Risico s van herval voor de patiënten Traumatische ervaring Na elke episode meer blijvende symptomen Verlies van werk Verlies van sociale contacten / vrienden Meer isolement

95 De belangrijkste cognitieve domeinen bij bipolaire stoornis Ook bij BP gebeurt meer en meer onderzoek naar cognitief functioneren. Zoals bij schizofrenie ook bij BP cognitieve stoornissen weerhouden, zowel in de acuut symptomatische fasen als in remissie. Er zijn door de jaren heen toch wat theorieën geopperd waar dit mee te maken kon hebben: - gebruik van medicatie en of drugs - residuele stemmingssymptomen Maar deze factoren kunnen de geobserveerde cognitieve stoornissen niet volledig verklaren bij patiënten in remissie Vermoeden dat de cognitieve symptomen zowel state als trait kenmerken weerspiegelen Deze blijven een invloed uitoefenen op het psychosociaal functioneren. Kritisch doelwit van therapie of rehabilitatie strategieën bij patiënten met BP. (Yatham et al. 2010)

96 Dank voor uw aandacht!

STEMMINGSSTOORNISSEN. Dr. Sabien Wyckaert Geert Vannieuwenhuyze (Red.) Stemmingsstoornissen Pagina 1 van 30

STEMMINGSSTOORNISSEN. Dr. Sabien Wyckaert Geert Vannieuwenhuyze (Red.) Stemmingsstoornissen Pagina 1 van 30 STEMMINGSSTOORNISSEN Dr. Sabien Wyckaert Geert Vannieuwenhuyze (Red.) Stemmingsstoornissen Pagina 1 van 30 1 INLEIDING... 4 1.1 WAT IS STEMMING?... 4 1.2 WAARVAN IS STEMMING AFHANKELIJK?... 4 1.3 WAT IS

Nadere informatie

VOLWASSENPSYCHIATRIE SAMENVATTING BOEK 2011 2012

VOLWASSENPSYCHIATRIE SAMENVATTING BOEK 2011 2012 VOLWASSENPSYCHIATRIE SAMENVATTING BOEK 2011 2012 Delirium, dementie en andere cognitieve stoornissen 1. Inleiding Inleiding Geheugen: het vermogen om informatie op te slaan, te bewaren en later weer te

Nadere informatie

2.4 Omgaan met pestgedrag (Deboutte, 1995)... 49 2.5 Sociale vaardigheden van de psychotische patiënt (Cuyvers, 2001)... 50 2.6 Weerbaarheid van de

2.4 Omgaan met pestgedrag (Deboutte, 1995)... 49 2.5 Sociale vaardigheden van de psychotische patiënt (Cuyvers, 2001)... 50 2.6 Weerbaarheid van de Inhoud Inhoud... 3 Voorwoord... 6 Verklarende woordenlijst (Jochems and Joosten, 2006, Finlay and Zinkstok, 2008).. 7 Samenvatting... 9 Abstract... 10 Inleiding... 11 THEORETISCH DEEL... 13 1 Psychosen...

Nadere informatie

4.3. DE ROL VAN GEN EN OMGEVING BIJ PSYCHOPROBLEMATIEK SBU 4

4.3. DE ROL VAN GEN EN OMGEVING BIJ PSYCHOPROBLEMATIEK SBU 4 4.3. DE ROL VAN GEN EN OMGEVING BIJ PSYCHOPROBLEMATIEK SBU 4 ACHTERGROND Een belangrijke indeling van de oorzakelijke factoren van psychiatrische stoornissen is die in genetische en omgevingsfactoren.

Nadere informatie

De teamleden van Traject 3 en de CET ergotherapeuten stimuleerden me ook met hun interesse en enthousiasme.

De teamleden van Traject 3 en de CET ergotherapeuten stimuleerden me ook met hun interesse en enthousiasme. Dankwoord Het maken van deze scriptie was geen gemakkelijke opdracht maar was voor mij een ware uitdaging. Het scriptie onderwerp boeide me echter zo zeer dat ik er het hele jaar met plezier aan gewerkt

Nadere informatie

De bipolaire stoornis voor patiënt en betrokkenen. Melancholie, Edvard Munch 1906/07. Een leidraad

De bipolaire stoornis voor patiënt en betrokkenen. Melancholie, Edvard Munch 1906/07. Een leidraad De bipolaire stoornis voor patiënt en betrokkenen Melancholie, Edvard Munch 1906/07 Een leidraad De leidraad is een uitgave van de LithiumPlus Werkgroep in samenwerking met de Vereniging voor Manisch Depressieven

Nadere informatie

1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de

1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de 1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de preventie, diagnostiek en behandeling (therapie) van psychische ziektebeelden.

Nadere informatie

1.0 26/05/2015. Depressie, delier en verslaving bij ouderen. Depressie, delier en verslaving. Psychisch lijden op oudere leeftijd.

1.0 26/05/2015. Depressie, delier en verslaving bij ouderen. Depressie, delier en verslaving. Psychisch lijden op oudere leeftijd. Depressie, delier en verslaving bij ouderen Gent, 21.5.2015 Dr. An Haekens Alexianen Zorggroep Tienen 1.0 SEC SUBT Beschrijvi Depressie, delier en verslaving Psychisch lijden op oudere leeftijd Psychiatrische

Nadere informatie

Psychosociale Problemen bij Hart- en Vaatziekten

Psychosociale Problemen bij Hart- en Vaatziekten Psychosociale Problemen bij Hart- en Vaatziekten Hartfalen Ischaemische Hartziekten Cerebrovasculaire Aandoeningen Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Hartstichting. Drs. J. de

Nadere informatie

Onbewogen om bewegen: Lichamelijke (in)activiteit in zorginstellingen

Onbewogen om bewegen: Lichamelijke (in)activiteit in zorginstellingen Onbewogen om bewegen: Lichamelijke (in)activiteit in zorginstellingen Tarik T. Binnekade, MSc. Dr. Laura H. P. Eggermont Prof. dr. Erik J. A. Scherder Afd. Klinische Neuropsychologie Vrije Universiteit,

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn schizofrenie

Multidisciplinaire richtlijn schizofrenie Multidisciplinaire richtlijn schizofrenie Multidisciplinaire richtlijn schizofrenie C. van Alphen, M. Ammeraal, C. Blanke, N. Boonstra, H. Boumans, R. Bruggeman, S. Castelein, F.L. Dekker, D. van Duin,

Nadere informatie

Infobrochure voor studenten

Infobrochure voor studenten Infobrochure voor studenten PAAZ (psychiatrische afdeling in het algemeen ziekenhuis) Straat 16 2 INHOUD INHOUD...2 ALGEMENE GEGEVENS...4 Globale omschrijving van de afdeling...4 Functies...4 GRONDPLAN...5

Nadere informatie

Linda Gerth-Verhoeve, Annemiek Elling-de Boer 300/11/2007/3

Linda Gerth-Verhoeve, Annemiek Elling-de Boer 300/11/2007/3 ZonMw Laan van Nieuw Oost Indië 334 2593 CE Den Haag Postbus 93 245 2509 AE Den Haag Telefoon 070 349 51 11 Fax 070 349 51 00 E-mail geestkracht@zonmw.nl Eindredactie: Linda Gerth-Verhoeve, Annemiek Elling-de

Nadere informatie

INVLOED VAN SPEELTIJD OP HET GEDRAG VAN KINDEREN MET ADHD

INVLOED VAN SPEELTIJD OP HET GEDRAG VAN KINDEREN MET ADHD FACULTEIT GENEESKUNDE EN GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN Academiejaar 2008-2009 INVLOED VAN SPEELTIJD OP HET GEDRAG VAN KINDEREN MET ADHD Frederick SMET Promotor: Dr. Inge Antrop Scriptie voorgedragen in de 2

Nadere informatie

Bijlagen. bij de hoofdstukken van Concept van de Update richtlijn Schizofrenie maart 2010

Bijlagen. bij de hoofdstukken van Concept van de Update richtlijn Schizofrenie maart 2010 Bijlagen bij de hoofdstukken van Concept van de Update richtlijn Schizofrenie maart Bijlage Hoofdstuk 1 3 Bijlage Hoofdstuk 2 Algemene aspecten van schizofrenie 4 Bijlage Hoofdstuk 3 Diagnostiek 3.1 Criteria

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Psychogeriatrie. DEEL 2 Klinische aspecten. Dementie Depressie Delirium Alcoholisme en misbruik van tranquillizers

Hoofdstuk 5. Psychogeriatrie. DEEL 2 Klinische aspecten. Dementie Depressie Delirium Alcoholisme en misbruik van tranquillizers DEEL 2 Klinische aspecten Hoofdstuk 5 Psychogeriatrie Dementie Depressie Delirium Alcoholisme en misbruik van tranquillizers 246 Dementie M. Vandewoude Dementie is één van de belangrijkste syndromen binnen

Nadere informatie

Alcoholgebruik en jongeren onder de 16 jaar. Schadelijke effecten en effectiviteit van alcoholinterventies

Alcoholgebruik en jongeren onder de 16 jaar. Schadelijke effecten en effectiviteit van alcoholinterventies Alcoholgebruik en jongeren onder de 16 jaar Schadelijke effecten en effectiviteit van alcoholinterventies Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van: het ministerie van VWS Samenstelling: Jacqueline Verdurmen

Nadere informatie

Persoonlijkheidsstoornissen: diagnostiek en behandeling

Persoonlijkheidsstoornissen: diagnostiek en behandeling Persoonlijkheidsstoornissen: diagnostiek en behandeling Factsheet Persoonlijkheidsstoornissen Inleiding Deze factsheet geeft informatie over de diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen.

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn. Addendum depressie bij jeugd

Multidisciplinaire richtlijn. Addendum depressie bij jeugd Multidisciplinaire richtlijn Addendum depressie bij jeugd 2009 Colofon Initiatief ZonMw Financier ZonMw Organisatie Trimbos-instituut Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO Projectleiding Daniëlle

Nadere informatie

KWETSBAARHEIDSMODEL BIJ ADHD

KWETSBAARHEIDSMODEL BIJ ADHD KWETSBAARHEIDSMODEL BIJ ADHD Signalering, behandeling en begeleiding van mensen die op volwassen leeftijd de diagnose ADHD krijgen Inleiding en vraagstelling Wij hebben dit artikel geschreven als afsluiting

Nadere informatie

In de put, uit de put

In de put, uit de put Interventie In de put, uit de put Samenvatting Doel In de put, uit de put heeft tot doel depressieve klachten bij (oudere) volwassenen te verhelpen of te verminderen, waarmee de kans op het ontstaan van

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ggz multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie Multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie 2005 Deze patiëntenversie is mede ontleend aan

Nadere informatie

Wat u zelf kunt doen

Wat u zelf kunt doen Als u een manisch-depressieve (bipolaire) stoornis heeft Wat u zelf kunt doen Wij hebben het ook meegemaakt. Wij kunnen helpen. Lotgenoten- en betrokkenenlijn: 0900-5 123 456 Elke dag van 09.00 tot 21.00

Nadere informatie

therapeutische interventies via internet, genaamd e -mental health, zou mogelijks

therapeutische interventies via internet, genaamd e -mental health, zou mogelijks 1 Dankwoord Eerst en vooral willen wij graag een woord van dank richten aan iedereen die ons heeft bijgestaan in het tot stand brengen van deze masterproef: Om te beginnen zouden we Professor Chantal Van

Nadere informatie

Doel: betere herkenning, eerder ingrijpen en betere behandeling in geval van depressie bij ouderen

Doel: betere herkenning, eerder ingrijpen en betere behandeling in geval van depressie bij ouderen Toolkit Depressie bij ouderen Doel: betere herkenning, eerder ingrijpen en betere behandeling in geval van depressie bij ouderen Achtergrond Definitie De definitie depressie wordt gehanteerd zoals in de

Nadere informatie

Psychotische Stoornissen

Psychotische Stoornissen Psychotische Stoornissen Landelijk zorgprogramma voor forensisch psychiatrische patiënten met psychotische stoornissen Versie 2.2 Laatst gewijzigd: 9-4-2015 1 Versiebeheer Versie Datum Wijziging 1.0 15-11-2008

Nadere informatie

Onderzoeksvraag: Wat zijn de noden zijn van mantelzorgers van psychiatrische patiënten en hoe kan de huisarts aan deze noden tegemoet komen?

Onderzoeksvraag: Wat zijn de noden zijn van mantelzorgers van psychiatrische patiënten en hoe kan de huisarts aan deze noden tegemoet komen? ABSTRACT WAT ZIJN DE NODEN VAN MANTELZORGERS VAN PSYCHIATRISCHE PATIËNTEN EN HOE KAN DE HUISARTS AAN DEZE NODEN TEGEMOET KOMEN? EEN KWALITATIEF ONDERZOEK AAN DE HAND VAN SEMIGESTRUCTUREERDE INTERVIEWS.

Nadere informatie

Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel

Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel Samengesteld door leden van het consortium Cognitieve Revalidatie (in alfabetische volgorde): Drs. D. Boelen Prof. Dr. W. Brouwer Drs. B. Dijkstra

Nadere informatie

Wetenschappelijk onderzoek in de klinische praktijk

Wetenschappelijk onderzoek in de klinische praktijk Symposium Wetenschappelijk onderzoek in de klinische praktijk 9 december 2010 Symposium Wetenschappelijk onderzoek in de klinische praktijk 9 december 2010 Inhoud Wetenschappelijk onderzoek in de klinische

Nadere informatie

IMPACT VAN PSYCHISCHE EN VERSLAVINGSPROBLEMEN VAN OUDERS OP DE VEILIGHEID VAN KINDEREN ACHTERGRONDEN BIJ DE KINDCHECK

IMPACT VAN PSYCHISCHE EN VERSLAVINGSPROBLEMEN VAN OUDERS OP DE VEILIGHEID VAN KINDEREN ACHTERGRONDEN BIJ DE KINDCHECK IMPACT VAN PSYCHISCHE EN VERSLAVINGSPROBLEMEN VAN OUDERS OP DE VEILIGHEID VAN KINDEREN ACHTERGRONDEN BIJ DE KINDCHECK Colofon Auteurs namens Augeo: Marielle Dekker, Marga Haagmans, Channa Al, Tim Mulder

Nadere informatie