ABN AMRO Werkinstructie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ABN AMRO Werkinstructie"
  • Ine Vos
  • 2 jaren geleden
  • Aantal bezoeken:

Transcriptie

1 ABN AMRO Werkinstructie Fiscaal Geruisloos Voortzetten ABN AMRO Werkinstructie - versie 9 oktober

2 Werkinstructie Onder fiscaal geruisloos voortzetten wordt verstaan dat de waarde van een bestaande verzekeringspolis of spaarrekening die aangemerkt kan worden als een KEW (Kapitaalverzekering Eigen Woning) of SEW (Spaarrekening Eigen Woning) wordt voortgezet in een bankspaarrekening, zodat de klant het fiscaal voordeel kan behouden. 1. Eisen verzekeringspolis / spaarrekening De mogelijkheid voor het fiscaal geruisloos voortzetten hebben uitsluitend betrekking op de volgende producten: Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) met een oorspronkelijke ingangsdatum vanaf 14 september Spaarrekening Eigen Woning (SEW) met een oorspronkelijke ingangsdatum vanaf 1 januari 2008 Beleggingsrekening Eigen Woning (BEW) met een oorspronkelijke ingangsdatum vanaf 1 januari 2008 Bovenstaande producten zitten altijd in Box 1. Aangezien de meeste kapitaalverzekeringen gesloten vóór in Box 3 zitten en er verschillende fiscale regimes van toepassing zijn, waarbij gebruik gemaakt kan worden van de bezitsvrijstelling, is ervoor gekozen niet de mogelijkheid te bieden deze polissen om te zetten. Oorspronkelijke polis/rekening moet afkomstig zijn van een maatschappij / bank die deelneemt aan de Overeenkomst Stroomlijning Kapitaaloverdrachten. De lijst van maatschappijen / banken die deelnemen aan de Overeenkomst Stroomlijning Kapitaaloverdrachten wordt gepubliceerd op 2. Minimum Waardeoverdracht Er dient een minimale waardeoverdracht aanwezig te zijn van producten om fiscaal geruisloos voortgezet te kunnen worden. Deze bedraagt momenteel EUR Verplichte gegevens voor offerte Om een offerte te kunnen uitbrengen zijn (naast de gebruikelijke gegevens voor een Bankspaar Hypotheek) minimaal de volgende gegevens nodig: A. Polisnummer dan wel rekeningnummer waaronder het oorspronkelijke product geregistreerd staat; B. Je moet weten of er sprake is van een KEW of SEW; C. Naam van de maatschappij / bank waar het product is afgesloten; D. Ingangsdatum KEW of SEW (oorspronkelijke fiscale ingangsdatum; E. Beoogde datum waarde-inbreng; F. Gewenste einddatum nieuwe SEW; G. Beoogd bedrag waarde-inbreng; H. Hoogste totale inleg gedurende enig verzekeringsjaar / rekeningjaar (let op bij een KEW: totale premie van spaarpremie + risicopremie) I. Laagste totale inleg gedurende enig verzekeringsjaar / rekeningjaar (let op bij een KEW: totale premie van spaarpremie + risicopremie) Deze gegevens moeten in uw adviesaanvraag worden ingevuld om een offerte te kunnen aanvragen. ABN AMRO Werkinstructie - versie 9 oktober

3 4. Offerte De inleg per maand wordt berekend op basis van de gegevens zoals door de klant opgegeven. De ingangsdatum van de spaarrekening worden definitief vastgesteld na ontvangst door ABN AMRO Hypotheken Groep B.V. van de waarde van de overdragende maatschappij / bank en zijn mede afhankelijk van de definitieve gegevens die aan ons verstrekt worden door de overdragende maatschappij / bank. Uitgangspunt: Uitgangspunt bij FGV in Bankspaar Hypotheek is dat de einddatum van het leningdeel BSH en de rekening SEW altijd gelijk zijn. Doordat het leningdeel veelal eerder ingaat dan de rekening (omdat de datum waarde inbreng meestal een aantal maanden na DPA zal plaatsvinden) zal de looptijd van het leningdeel Bankspaar Hypotheek afwijken (en langer zijn) van de looptijd van de rekening SEW. Voorbeeld Gevraagde Bankspaar Hypotheek EUR = gelijk aan gewenst doelkapitaal (= K in de formule hieronder) Rentepercentage (vergoedingsrente) = 5,2% (=I in formule hieronder) Datum Passeren Akte (DPA) Gewenste Looptijd BSH 240 maanden (gerekend vanaf ingangsdatum hypotheek; ingangsdatum hypotheek is altijd de 1 ste van de maand volgend op DPA) Ingangsdatum KEW (oorspronkelijk fiscale ingangsdatum): Beoogde datum waarde-inbreng polis: Beoogd bedrag waarde-inbreng: EUR (=SW in formule hieronder) Berekening De ingangsdatum van de SEW rekening moet vastgesteld worden op: (= de 1 ste van de maand volgend op datum inbreng waardeoverdracht / datum polis inbreng). De ingangsdatum van het leningdeel Bankspaar Hypotheek moet vastgesteld worden op: (= 1 ste van de maand volgend op Datum Passeren Akte (DPA)) De einddatum van het leningdeel Bankspaar Hypotheek moet vastgesteld worden op: (= gelijk aan ingangsdatum leningdeel Bankspaar Hypotheek maanden) De einddatum SEW rekening moet vastgesteld worden op: (= gelijk aan einddatum leningdeel Bankspaar Hypotheek) In dit voorbeeld is de duur Bankspaarrekening 238 maanden (dit is afwijkend van de looptijd van het leningdeel Bankspaar Hypotheek 240 maanden). Formule inleg bij FGV in de BSH De maandelijkse inleg is verschuldigd vanaf de eerste van de maand na ontvangst/boeken van de waardeoverdracht. Aangezien de hoogte van de maandelijkse inleg van belang is voor de werking van de bandbreedte controles staat hieronder aangegeven hoe deze berekend moet worden. Deze formule is ter informatie. ABN AMRO Werkinstructie - versie 9 oktober

4 Formule De maandelijkse inleg, nodig om te komen tot het eindkapitaal, wordt berekend volgens de onderstaande formule: Inleg = (K ((1 + i) ^ n) * SW) * i / (((1 + i) ^ n) - 1) K = hoofdsom, afgerond op hele euro s naar boven i = rentepercentage SW = Ingebrachte SpaarWaarde (inclusief de rente vergoeding daarover gerekend vanaf de beoogde datum waarde-inbreng tot de eerste dag van de maand (de datum vanaf wanneer de klant maandelijkse inleg verschuldigd is en de rekening SEW ingaat). n = looptijd in maanden Rekentool Ter ondersteuning voor het berekenen van de juiste inleg wordt een rekentool beschikbaar gesteld op 5. Aanvragen Fiscaal Geruisloos Voortzetten Voor het aanvragen van een Bankspaar Hypotheek met Fiscaal Geruisloos Voortzetten is het bestaande formulier Aanvraagformulier Spaarrekening voor Bankspaar Hypotheek uitgebreid. Dat betekent dat er vanaf oktober 2009 één nieuw aanvraagformulier is voor de Bankspaarrekening, ongeacht of de klant wel of niet kiest voor Fiscaal Geruisloos Voortzetten. Van belang is dat de klant dit formulier 2 maal ondertekent. Één keer voor het openen van de bankspaarrekening en één keer op de laatste bladzijde voor het Fiscaal Geruisloos Voortzetten na de disclaimer. Het nieuwe aanvraagformulier vindt u op Voor een Bankspaar Hypotheek MET Fiscaal Geruisloos Voortzetten is het WELmogelijk een EN rekening te openen. Als de bestaande polis / spraarekening op twee namen staat is het ook mogelijk één Bankspaarrekening te openen op twee namen. Let erop dat de tenaamstelling van de bestaande polis / spaarrekening identiek is aan de nieuw te openen Bankspaarrekening. Voor een Bankspaar Hypotheek ZONDER Fiscaal Geruisloos Voortzetten is het NIET mogelijk een EN rekening te openen. Aan het eind van het formulier staat een disclaimer waarvoor de klant moet tekenen. Als extra stuk moet er een kopie van de KEW of SEW/BEW worden opgevraagd. Bij het beoordelen van de aanvraag door acceptatie van ABN AMRO Hypotheken Groep B.V. zal nogmaals worden getoetst of de Bankspaar Hypotheek voldoet aan de fiscale vereisten. De klant dient zelf een verzoek in te dienen bij de huidige maatschappij / bank om de waarde over te boeken. U kunt op een standaard brief downloaden die verstrekt kan worden aan de klant met het verzoek tot waardeoverdracht. In deze brief wordt ook de premiehistorie opgevraagd. Deze premiehistorie is geen noodzakelijk stuk voor finaal akkoord. De waardeoverdracht dient door de bestaande maatschappij / bank overgemaakt te worden op de rekening van ABN AMRO Hypotheken Groep B.V. op rekeningnummer ABN AMRO Werkinstructie - versie 9 oktober

5 De timing voor het toesturen van de brief door de klant naar de maatschappij / bank is van groot belang. U kunt de juiste timing inschatten voor uw klant (ter voorkoming dat het verzoek wordt geweigerd door de maatschappij / bank). Brief kan verstuurd worden indien: 1. De woning met een verpande polis is verkocht en de maatschappij / bank is hierover geïnformeerd met de juiste benodigde documenten. 2. De polis is niet meer verpand aan de woning (indien er ruimte zit in de hypotheek waardoor de verpanding van de polis door de bestaande maatschappij / bank eraf gehaald kan worden) 3. Na finaal akkoord van de Bankspaar Hypotheek offerte, dient de brief naar de bestaande maatschappij / bank te worden verstuurd. 6. Aktepasseerbrief In de passeerbrief komt een passage te staan dat de inleg per maand en de ingangsdatum pas definitief kan worden vastgesteld na ontvangst van de waardeoverdracht. De bankspaarrekening wordt dus nog niet geopend en de klant betaalt nog geen inleg voordat de waarde is ontvangen van de oude maatschappij / bank. 7. Proces waardeoverdracht Situatie 1 De waardeoverdracht wordt gestort vóór de datum passeren akte (DPA). De spaarrekening wordt echter pas na de passeerdatum geopend. Vervolgens wordt de waarde gestort op deze spaarrekening. De klant ontvangt de akte passeerbrief en daarna de brief met de definitieve gegevens. Het advies is het verzoek neer te leggen bij de oude maatschappij / bank om de waarde niet te storten vóór de passeerdatum. Indien de klant toch een eigen brief opstelt is het van belang aan te geven op welke datum (datum na passeren) het bedrag gestort moet worden en op welke rekening. Er vindt namelijk geen vergoeding plaats op deze rekening als het geld eerder wordt gestort. Situatie 2 Er geldt een respijt termijn van 6 maanden. De maximale periode tussen DPA en het storten van de waardeoverdracht door de maatschappij / bank is 6 maanden. Er wordt tot op het moment dat de waardeoverdracht ontvangen is geen inleg betaalt in de spaarrekening. De klant betaalt wel de rente op de Bankspaar Hypotheek (de volledige lening wordt in feite aflossingsvrij opgemaakt. Het blijft echter een Bankspaar Hypotheek). Na ontvangst van de waardeoverdracht wordt de definitieve inleg door ABN AMRO Hypotheken Groep B.V. (Stater) berekend en volgt incasso van de inleg De reden voor een maximale periode van 6 maanden is een eis vanuit de funding voor de geldlening. Deze funding is gebaseerd op een Bankspaar Hypotheek inclusief inleg. Tijdelijk is het mogelijk om geen inleg plaats te laten vinden. Deze periode mag echter niet langer duren dan 6 maanden. Bij het adviseren aan de klant is het van groot belang dat de klant goed begrijpt dat er een afwijking kan volgen in de inleg en/of einddatum SEW/BEW tussen de gegevens in de offerte en de daadwerkelijke gegevens en stortingsdatum van de waardeoverdracht op de datum tussen DPA en de respijt termijn van 6 maanden. ABN AMRO Werkinstructie - versie 9 oktober

6 Situatie 3 Indien de waardeoverdracht na 6 maanden niet is ontvangen ontvangt de klant vanuit Stater een omzettingsofferte met afloswijze annuïteit. De klant ontvangt echter wel een schriftelijke herinnering (u ontvangt een kopie met het verzoek hierover contact op te nemen met de klant) vanuit ABN AMRO Hypotheken Groep B.V. (Stater) 4 maanden na DPA indien er nog geen waardeoverdracht is ontvangen. De mogelijkheid wordt geboden de respijt periode van 6 maanden maximaal te verlengen met 3 maanden. Dit verzoek wordt beoordeeld door Back Office Support van ABN AMRO Hypotheken Groep B.V.. Bij het adviseren aan de klant is het van groot belang dat de klant goed begrijpt wat de gevolgen zijn als er binnen de respijt termijn van 6 maanden géén storting is van de waardeoverdracht. De klant krijgt dan een omzetting van de Banksspaar Hypotheek naar afloswijze Annuïteit. Provisie Indien de Bankspaar Hypotheek wordt omgezet naar afloswijze Annuïteit, zal de doorlopende provisie aangepast worden en de afsluitprovisie verrekend worden. 8. Controle De volgende controles worden uitgevoerd door ABN AMRO HYPOTHEKEN GROEP B.V.: De aanvrager en eventueel medeaanvrager van de offerte zijn dezelfde als de aanvrager/verzekeringnemer en eventuele medeaanvrager/medeverzekeringnemer van de oorspronkelijke polis of spaarrekening. Staat de voort te zetten polis of spaarrekening op naam van alleen één verzekeringnemer of aanvrager, dan staat de nieuwe rekening of polis ook op naam van één rekeninghouder of verzekeringnemer. Staat de voort te zetten polis of spaarrekening op naam van twee verzekeringnemers of aanvragers, dan staat de nieuwe rekening of polis ook op naam van twee rekeninghouders of verzekeringnemers. De rentevastperiode van de Bankspaar Hypotheek is maximaal gelijk aan de restantduur van de bankspaarrekening. De einddatum van SEW moet minimaal 15 jaar later zijn dan de ingangsdatum van de voort gezette polis of spaarrekening. Bandbreedte controle: nagaan of de berekende jaarpremie binnen de fiscale grenzen van laag en hoog valt. De fiscus heeft namelijk eisen gesteld aan de verhouding tussen de laagste en hoogste premie/inleg over de diverse jaren heen. De bandbreedte controle is een belangrijke controle. Gedachte achter de werking van de bandbreedte controle is: 1. Op basis van de ingevoerde gegevens zijn de laagste en de hoogste premie die bij de vorige maatschappij / bank ingelegd zijn bekend; 2. Op basis van de ingevoerde gegevens wordt de jaarlijkse inleg berekend voor het lopende polisjaar; 3. Op basis van de ingevoerde gegevens wordt de jaarlijkse inleg berekend voor het eerstvolgende polisjaar; De hoogste jaarpremie zoals vastgesteld in bovenstaande 3 stappen mag niet meer dan 10 maal de laagste jaarpremie zijn zoals die in bovenstaande 3 stappen bepaald is. ABN AMRO Werkinstructie - versie 9 oktober

7 9. Overige uitgangspunten Bij geruisloos voortzetten zal nooit sprake zijn van een initiële storting. De combinatie in te brengen overdrachtswaarde plus initiële storting zal niet voorkomen. Per bankspaarrekening is het mogelijk om één KEW / SEW geruisloos voort te zetten Een lopend omzettingsproces moet eerst zijn afgerond, voordat er fiscaal geruisloos voortgezet kan worden; Een voortzetting van een bestaande polis / spaarrekening bij de labels van ABN AMRO Hypotheken Groep B.V. worden op dezelfde wijze behandeld als die van een externe partij; 10. Advies (aanvraag) softwarepakketten In de pakketten zijn de velden aangepast aan de mogelijkheid Bankspaar Hypotheek met Fiscaal Geruisloos Voortzetten. Ondersteunend aan deze software is een rekentool beschikbaar gesteld op Met deze rekentool is het mogelijk de juiste maandinleg te berekenen die nodig is voor de offerteaanvraag. 11. Zorgplicht momenten Advies; de klant volledig informeren over het proces van Bankspaar Hypotheek met Fiscaal Geruisloos Voortzetten. Aanvraagformulier: de klant begeleiden bij het invullen van het aanvraagformulier SEW. Tevens erop letten dat in geval van En rekening de tenaamstelling van de bestaande polis voor waardeoverdracht identiek is aan die vermeld staat op het aanvraagformulier en dat het formulier 2 maal wordt ondertekend. Disclaimer tekst; de klant wijzen disclaimer tekst die vermeld staat in de offerte en het aanvraagformulier SEW. Opdracht brief; op vindt u een standaard brief (op blanco papier) die uw klant kan ondertekenen en versturen naar de bestaande maatschappij / bank. Afwijkingen: in overleg treden met de klant ingeval van afwijkingen tussen gegevens die in de offerte staan vermeld en de gegevens die vermeld staan op het overdrachtsformulier (het formulier met de definitieve gegevens van de waardeoverdracht van de bestaande polis / spaarrekening) van de bestaande maatschappij / bank. De afwijkingen kunnen zijn: - De tenaamstelling van de maatschappij / bank komen niet overeen - De tenaamstelling van de verzekeringnemer(s) en rekeninghouder(s) komen niet overeen - Er wordt niet voldaan aan de fiscale eisen van 1:10 (hoogste premie/inleg in een jaar mag niet meer zijn dan 10x de laagste premie/inleg in een jaar) dan wel aan de looptijd van de polis / spaarrekening. Rappel: indien 4 maanden na datum passeren acte (DPA) er nog geen overdrachtsformulier en/of waardeoverdracht heeft plaatsgevonden, ontvangt de klant een rappel brief. U ontvangt een kopie met het verzoek hierover contact op te nemen met de klant. Verlenging: de maximale periode tussen DPA en de waardeoverdracht/ overdrachtsformulier is 6 maanden. De mogelijkheid bestaat deze periode te verlengen met maximaal 3 maanden. U kunt hiervoor een gemotiveerd verzoek indienen bij de ABN AMRO Hypotheken Groep B.V. voor akkoord. Annuïteit: indien 6 maanden (of maximaal 9 maanden met verlenging) na DPA de waardeoverdracht/ overdrachtformulier nog niet is ontvangen wordt de Bankspaar Hypotheek omgezet naar een Annuïteiten Hypotheek. De klant ontvangt hierover een brief. U ontvangt een kopie. ABN AMRO Werkinstructie - versie 9 oktober

Vraag en antwoord. 1 Wat is er gewijzigd aan de BLG Bankspaarhypotheek? 2 Wat is PSK? 3 Wat is een PSK -formulier?

Vraag en antwoord. 1 Wat is er gewijzigd aan de BLG Bankspaarhypotheek? 2 Wat is PSK? 3 Wat is een PSK -formulier? Vraag en antwoord Als in dit document wordt gesproken over polis of bankspaarrekening dan is het altijd één van de volgende producten: Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) Spaarrekening Eigen Woning

Nadere informatie

Nu kiezen voor zekerheid. Straks wonen tegen aantrekkelijke maandlasten. Fiscaal Voortzetten. in de BankSpaar Plus Hypotheek

Nu kiezen voor zekerheid. Straks wonen tegen aantrekkelijke maandlasten. Fiscaal Voortzetten. in de BankSpaar Plus Hypotheek Nu kiezen voor zekerheid Straks wonen tegen aantrekkelijke maandlasten Fiscaal Voortzetten in de BankSpaar Plus Hypotheek Nationale-Nederlanden maakt Fiscaal Voortzetten in de BankSpaar Plus Hypotheek

Nadere informatie

Voorwaarden Spaarrekening Eigen Woning bij BankSpaar Plus Hypotheek

Voorwaarden Spaarrekening Eigen Woning bij BankSpaar Plus Hypotheek Voorwaarden Eigen Woning bij BankSpaar Plus Hypotheek 1 Definities Bank De kredietinstelling Nationale-Nederlanden Bank N.V., gevestigd te Den Haag. BankSpaar Plus Hypotheek De tussen de Financier en Rekeninghouder

Nadere informatie

Leningnummer. Gezinssamenstelling

Leningnummer. Gezinssamenstelling AANVRAAGFORMULIER ONTSLAG HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Met dit aanvraagformulier kunt u ontslag voor hoofdelijke aansprakelijkheid aanvragen. Nadat wij het aanvraagformulier van u hebben ontvangen, zullen

Nadere informatie

Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken?

Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken? Wat zijn de voorgestelde veranderingen voor hypotheken? LET OP! Onderstaande informatie is gebaseerd op de gepubliceerde stukken per 3 december 2012. Het verdere wetgevingsproces dat de voorstellen uit

Nadere informatie

Veelgestelde Vragen. ING Bankspaarhypotheek met fiscaal geruisloos inbrengen van kapitaal

Veelgestelde Vragen. ING Bankspaarhypotheek met fiscaal geruisloos inbrengen van kapitaal Veelgestelde Vragen ING Bankspaarhypotheek met fiscaal geruisloos inbrengen van kapitaal Met opmaak: Links: 0.98", Rechts: 0.98", Boven: 0.98", Onder: 0.98", Breedte: 8.27", Hoogte: 11.69", Afstand van

Nadere informatie

Bankspaarhypotheek. Omdat u een stevig fundament zoekt, ook voor uw hypotheek

Bankspaarhypotheek. Omdat u een stevig fundament zoekt, ook voor uw hypotheek Bankspaarhypotheek Omdat u een stevig fundament zoekt, ook voor uw hypotheek Bankspaarhypotheek U heeft een Bankspaarhypotheek aangevraagd bij de ING. In deze brochure staat informatie over de Bankspaarhypotheek.

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. DrieSterrenHypotheek Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en

Nadere informatie

Hypotheken assortiment ABN AMRO. Handleiding voor het intermediair

Hypotheken assortiment ABN AMRO. Handleiding voor het intermediair Hypotheken assortiment ABN AMRO Handleiding voor het intermediair Spaargroei Hypotheek Doorstromers en meer bemiddelde starters die zoeken naar zekerheid. Bij aanvang: minimaal 18 jaar, maximaal 56 jaar.

Nadere informatie

Budget Hypotheek. 3 U kunt de Budget Hypotheek meeverhuizen als u een nieuwe woning koopt.

Budget Hypotheek. 3 U kunt de Budget Hypotheek meeverhuizen als u een nieuwe woning koopt. Budget Hypotheek Wilt u een lening voor uw woning met een lage rente? En vindt u het niet erg om wat beperktere voorwaarden te hebben dan bij onze andere leningen? Dan is de Budget Hypotheek geschikt voor

Nadere informatie

geldig? 1 Uw offerte is 7 maanden geldig. En als u dat wilt, Hypotheek? Nieuwbouw Hypotheek toch niet doorgaat? Hypotheek geldig?

geldig? 1 Uw offerte is 7 maanden geldig. En als u dat wilt, Hypotheek? Nieuwbouw Hypotheek toch niet doorgaat? Hypotheek geldig? Pag. 1/5 G 01.1.18-0413 Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning In deze brochure staat de volgende informatie In deze brochure de volgende informatie ouwwoning? u uw verbouwen? Of Dangaat is de

Nadere informatie

Bankspaarhypotheek. Omdat u een stevig fundament zoekt, ook voor uw hypotheek

Bankspaarhypotheek. Omdat u een stevig fundament zoekt, ook voor uw hypotheek Bankspaarhypotheek Omdat u een stevig fundament zoekt, ook voor uw hypotheek Bankspaarhypotheek U heeft een Bankspaarhypotheek aangevraagd bij de ING. In deze brochure staat informatie over de Bankspaarhypotheek.

Nadere informatie

Vragen en antwoorden variabele rente

Vragen en antwoorden variabele rente Vragen en antwoorden variabele rente Hoe is de variabele rente opgebouwd? Hoe is de opslag variabele rente opgebouwd? De variabele rente wordt bepaald door twee elementen: de 1- maands Euribor en de opslag

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de Rabo OpbouwSpaarrekening 2016

Algemene voorwaarden voor de Rabo OpbouwSpaarrekening 2016 Algemene voorwaarden voor de Rabo OpbouwSpaarrekening 2016 Productkenmerken Rabo Deposito Algemene voorwaarden Rabo Deposito 2013 Algemene Bankvoorwaarden Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Wat bedoelen wij met

Nadere informatie

dienst verlenings document

dienst verlenings document dienst verlenings document S a n Gi o r g i l a a n 5 5644 DS Ei n d h o v e n Te l e f o o n 040-2155420 Fa x 040-2155429 w w w. v a n a v e z a a t h. c o m E-m a i l i n f o @ v a n a v e z a a t h.

Nadere informatie

SNS Beleggingsrekening Hypotheek

SNS Beleggingsrekening Hypotheek Advieswijzer Hypotheken Uitsluitend bestemd voor adviseurs SNS Beleggingsrekening Hypotheek De SNS Beleggingsrekening Hypotheek is een combinatie van een aflossingsvrije hypotheek en een beleggingsrekening.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de Bankspaarrekening Robeco

Algemene voorwaarden voor de Bankspaarrekening Robeco Algemene voorwaarden voor de Bankspaarrekening Robeco 2010-1 1. Definities In de overeenkomst en in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: rekening: de Bankspaarrekening Robeco ; rekeninghouder:

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Nieuwbouw Hypotheek Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de Nieuwbouw Hypotheek? 1 Uw offerte is 7 maanden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de Bankspaarrekening SpaarGerust

Algemene voorwaarden voor de Bankspaarrekening SpaarGerust Algemene voorwaarden voor de Bankspaarrekening SpaarGerust 2016-05 1. Definities In de overeenkomst en in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: rekening: de Bankspaarrekening SpaarGerust ; rekeninghouder:

Nadere informatie

Woning Hypotheken. voorwaarden

Woning Hypotheken. voorwaarden voorwaarden Woning Hypotheken Bestaande uit: Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen Woning Hypotheek 1 januari 2012 Algemene Bepalingen voor Hypotheken 1 januari 2012 Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de Rabo OpbouwSpaarrekening en Rabo OpbouwEffectenrekening 2014

Algemene voorwaarden voor de Rabo OpbouwSpaarrekening en Rabo OpbouwEffectenrekening 2014 Algemene voorwaarden voor de Rabo OpbouwSpaarrekening en Rabo OpbouwEffectenrekening 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Wat bedoelen wij met bepaalde woorden? Hoofdstuk 2 Welke regels gelden voor de Rabo OpbouwSpaarrekening

Nadere informatie

Voorwaarden ZekerPlusHypotheek Rekening C 03.2.08

Voorwaarden ZekerPlusHypotheek Rekening C 03.2.08 Voorwaarden ZekerPlusHypotheek Rekening C 03.2.08 Inleiding U leent geld om een woning te kopen of te verbouwen. Met de ZekerPlusHypotheek Rekening spaart u om (een deel) van de lening af te lossen. Belangrijk

Nadere informatie

De fiscale hoog / laag constructie met banksparen.

De fiscale hoog / laag constructie met banksparen. De fiscale hoog / laag constructie met banksparen. Een hoog / laag constructie is interessant voor mensen die van fiscaal voordeel willen profiteren. Wanneer er eigen vermogen is kan dit vermogen rendement

Nadere informatie

Budget Hypotheken. voorwaarden

Budget Hypotheken. voorwaarden voorwaarden Budget Hypotheken Bestaande uit: Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen Budget Hypotheek 1 januari 2012 Algemene Bepalingen voor Hypotheken 1 januari 2012 Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V.

Nadere informatie

Deel 1: banksparen (box 1) Aanvullend Pensioen Sparen

Deel 1: banksparen (box 1) Aanvullend Pensioen Sparen Deel 1: banksparen (box 1) Aanvullend Pensioen Sparen Introductie Het Nationale-Nederlanden Aanvullend PensioenSparen is ontwikkeld voor de klant die lijfrentekapitaal wil opbouwen voor zijn oude dag.

Nadere informatie

Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW

Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW KENNISGROEP VERZEKERINGSPRODUCTEN 31 juli 2013 INLEIDING De Kennisgroep Verzekeringsproducten heeft na afstemming met het ministerie van

Nadere informatie

Gegevens tussenpersoon of notaris die de aanvraag namens de cliënt indient (indien van toepassing)

Gegevens tussenpersoon of notaris die de aanvraag namens de cliënt indient (indien van toepassing) Aanvraagformulier Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid (let op: dit formulier is digitaal in te vullen, gebruik de TAB-toets om door de in te vullen velden te gaan) Gegevens tussenpersoon of notaris die

Nadere informatie

AEGON Hypotheken. Productinformatie

AEGON Hypotheken. Productinformatie AEGON Hypotheken Productinformatie Inhoudsopgave Productkenmerken AEGON Hypotheken 3 AEGON Annuïteiten Hypotheek 7 AEGON Bankspaarhypotheek 8 AEGON SpaarHypotheek 10 AEGON LevenHypotheek 13 AEGON Aflossingsvrije

Nadere informatie

Prijsvergelijking Hypotheken

Prijsvergelijking Hypotheken Prijsvergelijking Hypotheken Vergelijking gemaakt op 19-10-2012 om 16:49 Berekende resultaten In de onderstaande tabel treft u een prijsvergelijking aan van de producten die op basis van uw wensen en eisen

Nadere informatie

Woning Hypotheek. Informatie Beleggen. Voorwaarden ABN AMRO. Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen Woning Hypotheek 14 september 2015

Woning Hypotheek. Informatie Beleggen. Voorwaarden ABN AMRO. Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen Woning Hypotheek 14 september 2015 Informatie Beleggen Woning Hypotheek november 2011 ABN AMRO Voorwaarden Bestaande uit: Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen Woning Hypotheek 14 september 2015 Algemene Bepalingen voor Hypotheken 1 februari

Nadere informatie

1 UW HUIDIGE SITUATIE

1 UW HUIDIGE SITUATIE 1 UW HUIDIGE SITUATIE 1.1 UW GEGEVENS FINANCIEEL RAPPORT VOOR DHR. Test PERSONALIA Adres DHR. TEST Burgerlijke staat Alleenstaand Geboortedatum 01-01-1975 Geslacht Man INKOMEN UIT DIENSTVERBAND DHR. TEST

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Nieuwbouw Hypotheek Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de Nieuwbouw Hypotheek? 1 Uw offerte is 3 maanden

Nadere informatie

Handleiding ZZP Hypotheekrekening

Handleiding ZZP Hypotheekrekening Handleiding ZZP Hypotheekrekening Inhoud KNAB ZZP HYPOTHEEKREKENING... 1 1. ZZP Hypotheekrekening openen... 1 1.1 Je inleg... 1 1.2 Looptijd... 2 1.3 Rente... 2 1.3.1 Hoe wordt de rente berekend?... 2

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten

Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten Dit protocol is goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van het Verbond en de NVB. 1. Inleiding Het protocol heeft betrekking op het overdragen van kapitaal

Nadere informatie

LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN

LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN De keuze van de juiste hypotheek is uiteindelijk net zo belangrijk als de keuze

Nadere informatie

Budget Hypotheek. Wat zijn de voordelen van de Budget Hypotheek?

Budget Hypotheek. Wat zijn de voordelen van de Budget Hypotheek? Budget Hypotheek Wilt u een lening voor uw woning met een lage rente? En vindt u het niet erg om wat beperktere voorwaarden te hebben dan bij onze andere leningen? Dan is de Budget Hypotheek geschikt voor

Nadere informatie

Productinformatie. Aegon Hypotheken

Productinformatie. Aegon Hypotheken Productinformatie Aegon Hypotheken Inhoudsopgave Productkenmerken Aegon Hypotheken 3 Aegon Annuïteiten Hypotheek 7 Aegon Lineaire Hypotheek 8 Aegon Bankspaarhypotheek 9 Aegon SpaarHypotheek 12 Aegon LevenHypotheek

Nadere informatie

Een hypotheek van Delta Lloyd

Een hypotheek van Delta Lloyd Een hypotheek van Delta Lloyd Inhoud Belangrijk 3 Een hypotheek 4 Stappenplan 4 Lenen 5 De Budget Hypotheek 5 De DrieSterrenHypotheek 6 De Nieuwbouw Hypotheek 6 Bent u zelfstandig ondernemer? 6 Terugbetalen

Nadere informatie

Budget Hypotheken. Informatie Beleggen. Voorwaarden ABN AMRO. Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015

Budget Hypotheken. Informatie Beleggen. Voorwaarden ABN AMRO. Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015 Informatie Beleggen Budget Hypotheken november 2011 ABN AMRO Voorwaarden Bestaande uit: Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 1 april 2015 Algemene Bepalingen voor Hypotheken 1 februari

Nadere informatie

Ondernemers Hypotheek

Ondernemers Hypotheek Ondernemers Hypotheek Bent u zelfstandig ondernemer en wilt u een hypotheeklening voor een woning of een woning met bedrijfspand? Dan is de Ondernemers Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen

Nadere informatie

Budget Hypotheek. Informatie Beleggen. Voorwaarden ABN AMRO. Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 14 september 2015

Budget Hypotheek. Informatie Beleggen. Voorwaarden ABN AMRO. Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 14 september 2015 Informatie Beleggen Budget Hypotheek november 2011 ABN AMRO Voorwaarden Bestaande uit: Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen - Budget Hypotheek 14 september 2015 Algemene Bepalingen voor Hypotheken 1 februari

Nadere informatie

Woning Hypotheken. voorwaarden

Woning Hypotheken. voorwaarden voorwaarden Woning Hypotheken Bestaande uit: Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen Woning Hypotheek 1 april 2013 Algemene Bepalingen voor Hypotheken 1 april 2013 Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V.

Nadere informatie

Basis Hypotheken. voorwaarden

Basis Hypotheken. voorwaarden voorwaarden Basis Hypotheken Bestaande uit: Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen Basis Hypotheek 1 april 2013 Algemene Bepalingen voor Hypotheken 1 april 2013 Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. november

Nadere informatie

Productwijzer ABN AMRO Pensioenaanvulling met variabele en vaste rente December 2014

Productwijzer ABN AMRO Pensioenaanvulling met variabele en vaste rente December 2014 Productwijzer ABN AMRO Pensioenaanvulling met variabele en vaste rente December 2014 Pensioenaanvulling 1. Waarvoor is de Pensioenaanvulling bedoeld? Aanvragen 2. Wilt u advies om te kijken welk pensioenproduct

Nadere informatie

Overeenkomst BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening en Mijn BLG

Overeenkomst BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening en Mijn BLG Printdatum Volgnummer Overeenkomst BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening en Mijn BLG Mijn gegevens Naam en voorletter(s) Adres en huisnummer Postcode en woonplaats Geboortedatum l Man l Vrouw Geboorteplaats

Nadere informatie

Hypotheeksparen Toets uw hypotheekspaarkennis (deel 1)

Hypotheeksparen Toets uw hypotheekspaarkennis (deel 1) Hypotheeksparen Toets uw hypotheekspaarkennis (deel 1) De invoering van het banksparen per 1 januari 2008 zag in eerste instantie alleen op lijfrentesparen, maar werd later uitgebreid met een nieuw regime

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Plus Hypotheek

Voorwaarden Centraal Beheer Plus Hypotheek Voorwaarden Centraal Beheer Plus Hypotheek CBPH 16/001 2 Januari 2016 Centraal Beheer Voorwaarden Plus Hypotheek Wat wilt u weten? Wie zijn wij? 1 Uitleg van woorden 2 Algemeen 2.1 De aanvrager...11 2.1.1

Nadere informatie

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 33 405 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met de herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet herziening fiscale behandeling eigen woning)

Nadere informatie

Hypotheekvormen samengevat

Hypotheekvormen samengevat Hypotheekvormen samengevat Er bestaan in Nederland enkele honderden hypotheekvarianten. Dat lijkt heel veel, maar de meeste varianten zijn afgeleid van een aantal hoofdvormen. Uw eigen wensen en persoonlijke

Nadere informatie

Budget Hypotheken. voorwaarden

Budget Hypotheken. voorwaarden voorwaarden Budget Hypotheken Bestaande uit: Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen Budget Hypotheek 1 april 2013 Algemene Bepalingen voor Hypotheken 1 april 2013 Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V.

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het overgangsrecht KEW, SEW en BEW

Vragen en antwoorden over het overgangsrecht KEW, SEW en BEW Vragen en antwoorden over het overgangsrecht KEW, SEW en BEW 1 KENNISGROEP VERZEKERINGSPRODUCTEN EN EIGEN WONING Juni 2014 A. INLEIDING De Kennisgroep Verzekeringsproducten en Eigen Woning heeft na afstemming

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Pag. 1/5 G 01.1.05-0512 Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de? 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en tóch een scherpe

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2015-039 d.d. 5 februari 2015 (mr. C.E. du Perron, voorzitter en, mr. E.J. Heck, secretaries) Samenvatting Consument klaagt er over dat Aangeslotene

Nadere informatie

Een hypotheek van Delta Lloyd

Een hypotheek van Delta Lloyd Een hypotheek van Delta Lloyd Inhoud Belangrijk 3 Een hypotheek 4 Stappenplan 4 Lenen 5 De Plus Hypotheek 5 De Budget Hypotheek 5 De DrieSterrenHypotheek 6 De Nieuwbouw Hypotheek 6 Bent u zelfstandig ondernemer?

Nadere informatie

Voorbeeld gebaseerd op een goede adviespraktijk m.b.t. bruto/netto berekening: man, 44 jaar en vrouw, 40 jaar Verstrekte hypotheek in 2006 195.

Voorbeeld gebaseerd op een goede adviespraktijk m.b.t. bruto/netto berekening: man, 44 jaar en vrouw, 40 jaar Verstrekte hypotheek in 2006 195. Casussen fiscaliteit In dit document biedt de AFM u als financiële dienstverleners enkele uitgewerkte praktijkvoorbeelden aan die de AFM heeft aangetroffen bij haar onderzoek. Er zijn voorbeelden die in

Nadere informatie

Inhoud. A Inleiding 3

Inhoud. A Inleiding 3 Belastingdienst Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden over overgangsrecht kapitaal verzekeringen eigen woning (KEW), spaarrekeningen eigen woning (SEW) en beleggingsrechten eigen woning (BEW) Inhoud

Nadere informatie

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is De Roche Hypotheek waaier Een persoonlijke keus voor uw toekomst Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is zeker niet eenvoudig; er zijn ontzettend veel mogelijkheden en bovendien vormt uw beslissing de

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Hypotheek

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Hypotheek Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Hypotheek CBVL 15/001 Wat wilt u weten? Wie zijn wij? 1 Uitleg van woorden 2 Algemeen 2.1 De aanvrager 10 2.1.1 Kan iedereen een hypotheek krijgen? 10 2.2 De woning 10

Nadere informatie

Productkenmerken en Rekeningvoorwaarden Kapitaalrekening Eigen Woning van Centraal Beheer Achmea

Productkenmerken en Rekeningvoorwaarden Kapitaalrekening Eigen Woning van Centraal Beheer Achmea api eige on Productkenmerken en Rekeningvoorwaarden Kapitaalrekening Eigen Woning van Centraal Beheer Achmea 110000024_Brochure kenmerken en voorwaarden KREW.indd 1 25-05-12 10:25 Productkenmerken en Rekeningvoorwaarden

Nadere informatie

Kennisgroep Verzekeringsproducten. Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 1 maart 2013

Kennisgroep Verzekeringsproducten. Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 1 maart 2013 Kennisgroep Verzekeringsproducten Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 1 maart 2013 Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW EN BEW KENNISGROEP VERZEKERINGSPRODUCTEN

Nadere informatie

Voorwaarden Woning Hypotheken ABN AMRO

Voorwaarden Woning Hypotheken ABN AMRO Voorwaarden Woning Hypotheken ABN AMRO Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen Woning Hypotheek 20 december 2010 Algemene Bepalingen voor Hypotheken 20 december 2010 Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de Rabo OpbouwSpaarrekening en Rabo OpbouwEffectenrekening 2016

Algemene voorwaarden voor de Rabo OpbouwSpaarrekening en Rabo OpbouwEffectenrekening 2016 Algemene voorwaarden voor de Rabo OpbouwSpaarrekening en Rabo OpbouwEffectenrekening 2016 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Wat bedoelen

Nadere informatie

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Hypotheekvormen Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Onderstaand geven wij u een korte beschrijving van de verschillende hypotheekvormen. Het betreft slechts een opsomming van de

Nadere informatie

Hypotheken Sparen/Leven. Uw huis, uw zekerheid

Hypotheken Sparen/Leven. Uw huis, uw zekerheid Hypotheken Sparen/Leven Uw huis, uw zekerheid 2 Kiezen voor zekerheid op lange termijn Inhoudsopgave 1. Kiezen voor zekerheid met een spaar- of bankspaarhypotheek 5 1.1 Wat is een spaarhypotheek? 5 1.2

Nadere informatie

Informatie en voorwaarden. Kapitaalrekening Eigen Woning

Informatie en voorwaarden. Kapitaalrekening Eigen Woning Informatie en voorwaarden Kapitaalrekening Eigen Woning Leeswijzer In deze brochure staan de belangrijkste regels die gelden voor Kapitaalrekening Eigen Woning van. De overeenkomst van U met de Bank bestaat

Nadere informatie

Hypotheekaanbod bijbouwe Hypotheek Uitleg en Voorwaarden

Hypotheekaanbod bijbouwe Hypotheek Uitleg en Voorwaarden Hypotheekaanbod bijbouwe Hypotheek Uitleg en Voorwaarden In dit document leggen wij je uit hoe het hypotheekaanbod en het verdere leningaanvraagproces werkt en wie wij zijn. Het is belangrijk dat je dit

Nadere informatie

Algemene informatie Allianz Hypotheek

Algemene informatie Allianz Hypotheek Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Algemene informatie Allianz Hypotheek Augustus 2012 1 Inhoudsopgave 0. Algemeen: wat is een hypotheek? 3 1. Financiële consequenties en kosten 3 2. Fiscale gevolgen

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

De voorwaarden van de Florius Profijt Hypotheek

De voorwaarden van de Florius Profijt Hypotheek De voorwaarden van de Florius Profijt Hypotheek Welkom bij Florius Het huis is er. Nu nog de hypotheek. We kunnen ons voorstellen dat u die het liefst zo snel mogelijk rond krijgt. Zodat u uw hoofd vrij

Nadere informatie

aanvraagformulier levensverzekering

aanvraagformulier levensverzekering aanvraagformulier levensverzekering Polisnummer Datum ontvangst Waarom dit formulier? Met dit formulier vraagt u een levensverzekering aan. U vult hierop de gegevens in op basis waarvan de verzekeraar

Nadere informatie

Voorwaarden Woonfonds Hypotheken Comfort Lijn

Voorwaarden Woonfonds Hypotheken Comfort Lijn Voorwaarden Woonfonds Hypotheken Comfort Lijn uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing MODELNUMMER WHCL 16/001 Voorwaardenboek Comfort Lijn 1 Wie zijn wij? Woonfonds Hypotheken biedt sinds

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Wie zijn wij? A.C. Koijen & Partners Hypotheken Pensioenen en Verzekeringen Esserstraat 79 Bredaseweg 4 4813 EJ Breda 4861 AH Chaam AC Koijen & Partners adviseert en bemiddeld

Nadere informatie

ToekomstPlan/StudiePlan

ToekomstPlan/StudiePlan ToekomstPlan/StudiePlan 1311 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet

Nadere informatie

Kennisgroep Verzekeringsproducten. Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 21 maart 2013

Kennisgroep Verzekeringsproducten. Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 21 maart 2013 Kennisgroep Verzekeringsproducten Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 21 maart 2013 Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW KENNISGROEP VERZEKERINGSPRODUCTEN

Nadere informatie

Voorwaarden. Dit zijn de voorwaarden voor de Centraal Beheer Achmea Basis Hypotheek. Per 9 oktober 2015 is de naam van de

Voorwaarden. Dit zijn de voorwaarden voor de Centraal Beheer Achmea Basis Hypotheek. Per 9 oktober 2015 is de naam van de Voorwaarden Dit zijn de voorwaarden voor de Centraal Beheer Achmea Basis Hypotheek. Per 9 oktober 2015 is de naam van de Centraal Beheer Achmea Hypotheek veranderd in de Centraal Beheer Achmea Basis Hypotheek.

Nadere informatie

AANVULLENDE LENINGVOORWAARDEN / Delta Lloyd Budget Hypotheek van Amstelhuys N.V. d.d. 01.09.2007

AANVULLENDE LENINGVOORWAARDEN / Delta Lloyd Budget Hypotheek van Amstelhuys N.V. d.d. 01.09.2007 AANVULLENDE LENINGVOORWAARDEN / Delta Lloyd Budget Hypotheek van Amstelhuys N.V. d.d. 01.09.2007 1. Acceptatietermijn De acceptatietermijn van de offerte is 3 weken gerekend vanaf offertedatum. Binnen

Nadere informatie

Programma. 2008 Dukers & Baelemans

Programma. 2008 Dukers & Baelemans Programma Banksparen - Totstandkoming van de wet - Doelstellingen van de wet - Overzicht lijfrentesparen - KEW, SEW en BEW - Wettelijke voorwaarden - Verschillen - Voordelen - Fictieve uitkering / deblokkering

Nadere informatie

SPAARXTRA HYPOTHEEK OPTIMAAL VARIEREN MET RENTE EN RENDEMENT

SPAARXTRA HYPOTHEEK OPTIMAAL VARIEREN MET RENTE EN RENDEMENT SPAARXTRA HYPOTHEEK OPTIMAAL VARIEREN MET RENTE EN RENDEMENT SPAARXTRA HYPOTHEEK optimaal varieren met rente EN rendement Kiezen voor de beste hypotheek betekent het optimaliseren van kansen en risico

Nadere informatie

Basis Hypotheek September 2015

Basis Hypotheek September 2015 Voorwaarden Basis Hypotheek September 2015 Bestaande uit: Voorwaarden ABN AMRO Hypotheekvormen Basis Hypotheek 14 september 2015 Algemene Bepalingen voor Hypotheken 1 februari 2015 Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

aanvraagformulier levensverzekering

aanvraagformulier levensverzekering aanvraagformulier levensverzekering Polisnummer Datum ontvangst Waarom dit formulier? Met dit formulier vraagt u een levensverzekering aan. U vult hierop de gegevens in op basis waarvan de verzekeraar

Nadere informatie

I Cliëntgegevens Bij premie- en/of /polissplitsing aub gegevens tweede verzekeringnemer hieronder invullen (zie ook onder III)

I Cliëntgegevens Bij premie- en/of /polissplitsing aub gegevens tweede verzekeringnemer hieronder invullen (zie ook onder III) Aanvraagformulier voor een Individuele spaarverzekering Intermediair:................................................................ Relatienummer:...................................... Bij het aanvragen

Nadere informatie

Adviesrapport Beleggingsproducten

Adviesrapport Beleggingsproducten Adviesrapport Beleggingsproducten Vergelijking gemaakt op 05-03-2010 om 14:44 Berekende o.b.v. Eigen Keuzerendement In onderstaande tabel treft u een vergelijking aan van de producten die op basis van

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Pag. 1/5 G 01.1.18-0811 Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de? 1. Uw offerte is 7 maanden geldig. En als

Nadere informatie

Voorwaarden Woonfonds Hypotheken Voordeel Lijn

Voorwaarden Woonfonds Hypotheken Voordeel Lijn Voorwaarden Woonfonds Hypotheken Voordeel Lijn uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing MODELNUMMER WHVL16/001 Voorwaardenboek Voordeel Lijn 1 Wie zijn wij? Woonfonds Hypotheken biedt sinds

Nadere informatie

Einderentevasteperiode.nl

Einderentevasteperiode.nl Einderentevasteperiode.nl Hypotheekberekening t.n.v. Dhr. R. Jansen en Mevr. T. Schepers 3 berekeningen Bedankt voor het aanvragen van een hypotheekberekening, u heeft met succes ons inventarisatieformulier

Nadere informatie

Einderentevasteperiode.nl

Einderentevasteperiode.nl Einderentevasteperiode.nl Hypotheekberekening t.n.v. Dhr. R. Jansen en Mevr. T. Schepers 1 berekening Bedankt voor het aanvragen van een hypotheekberekening, u heeft met succes ons inventarisatieformulier

Nadere informatie

UW BELEGGINGS- VERZEKERING IS VERPAND. WAT BETEKENT DIT VOOR U?

UW BELEGGINGS- VERZEKERING IS VERPAND. WAT BETEKENT DIT VOOR U? UW BELEGGINGS- VERZEKERING IS VERPAND. WAT BETEKENT DIT VOOR U? Uw beleggingsverzekering is verpand. Oftewel: uw beleggingsverzekering is gekoppeld aan uw hypotheeklening. Wij vinden het belangrijk dat

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Plus Hypotheek

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Plus Hypotheek Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Plus Hypotheek CBPH 14/002 2 juli 2014 Centraal Beheer Achmea Voorwaarden Plus Hypotheek Wat wilt u weten? Wie zijn wij? 1 Uitleg van woorden 2 Algemeen 2.1 De aanvrager...11

Nadere informatie

Aanvraagformulier Wijzigen Aansprakelijkheid

Aanvraagformulier Wijzigen Aansprakelijkheid Aanvraagformulier Wijzigen Aansprakelijkheid LET OP! Om een offerte op te kunnen stellen, dienen alle verplichte velden te zijn ingevuld én de gevraagde stukken te zijn aangeleverd! Velden met een * ook

Nadere informatie

Voorwaarden Comfort Lijn

Voorwaarden Comfort Lijn Voorwaarden Comfort Lijn Bijzondere mensen, vertrouwde hypotheken www.woonfonds.nl Voorwaarden Woonfonds Hypotheken Comfort Lijn uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing MODELNUMMER WHCL14/001

Nadere informatie

HANDLEIDING BELONINGSREGELING LEVEN 2012. Voor het regelen van (kleine) schadegevallen JANUARI 2012 INFORMATIE VOOR HET INTERMEDIAIR

HANDLEIDING BELONINGSREGELING LEVEN 2012. Voor het regelen van (kleine) schadegevallen JANUARI 2012 INFORMATIE VOOR HET INTERMEDIAIR INFORMATIE VOOR HET INTERMEDIAIR HANDLEIDING BELONINGSREGELING LEVEN 2012 Voor het regelen van (kleine) schadegevallen JANUARI 2012 05 150 11-12 ALGEMEEN n Deze beloningsregeling maakt deel uit van de

Nadere informatie

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor staat bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor staat bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Informatiebrief dienstverlening en beloning. Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand

Nadere informatie

Voorwaarden Meerkeuze Voordeel

Voorwaarden Meerkeuze Voordeel Voorwaarden Meerkeuze Voordeel Bijzondere mensen, vertrouwde hypotheken www.woonfonds.nl Voorwaarden Woonfonds Meerkeuze Voordeel Hypotheek uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing MODELNUMMER

Nadere informatie

Productwijzer ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening met variabele- en vaste rente Augustus 2015

Productwijzer ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening met variabele- en vaste rente Augustus 2015 Productwijzer ABN AMRO Gouden Handdruk Opbouwrekening met variabele- en vaste rente Augustus 2015 Gouden Handdruk Opbouwrekening 1. Waarvoor is de Gouden Handdruk Opbouwrekening bedoeld? 2. Welke ontslagvergoeding

Nadere informatie

Triahome Hypotheken BV AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN

Triahome Hypotheken BV AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN Triahome Hypotheken BV AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN 2 AANVULLENDE LENINGSVOORWAARDEN Triahome Hypotheek/15.07.1999 Acceptatietermijn De acceptatietermijn van de offerte is 2 weken gerekend vanaf offertedatum.

Nadere informatie

Beëindiging wegens wanbetaling

Beëindiging wegens wanbetaling Categorie Onderwerp Specificatie Algemeen Aanbieder Argenta Life Nederland N.V. treedt op als aanbieder van verzekeringsproducten: - Inschrijving Kamer van Koophandel = 33301491 - WFT = 12000442 Argenta

Nadere informatie

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening Voorwaarden Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening De AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening is een geblokkeerde spaarrekening. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. en Allianz Nederland Asset Management B.V. Provisieregeling. Ingangsdatum 1 januari 2012

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. en Allianz Nederland Asset Management B.V. Provisieregeling. Ingangsdatum 1 januari 2012 Allianz Nederland Levensverzekering N.V. en Allianz Nederland Asset Management B.V. Provisieregeling Ingangsdatum 1 januari 2012 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Allianz Plus 4 3. Allianz Rekening 4 4. Allianz

Nadere informatie

Je Hypotheek in 7 stappen. Stappenplan: Je hypotheek aanvragen en afsluiten

Je Hypotheek in 7 stappen. Stappenplan: Je hypotheek aanvragen en afsluiten Je Hypotheek in 7 stappen Stappenplan: Je hypotheek aanvragen en afsluiten Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V. Je Hypotheek in 7 stappen Je hebt (bijna) een huis gekocht, en weet wat voor hypotheek

Nadere informatie